USNESENO č. 75/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENO č. 75/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje"

Transkript

1 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv Pleslová - zpisovtelk Omluveni: Přizváni: Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ludmil Cblková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže tělovýchovy Rent Kotýzová - referentk odboru správy nemovitostí Mgr. Simon Hejhlová - referentk odboru správy nemovitostí Progrm: 1. Schválení účelového peněžitého dru pro DDM, Rychnov n. Kn. 2. Návrh n vyřzení mjetku MŠ Klíček, Rychnov n. Kn. 3. Souhls zřizovtele s poskytováním finnčních prostředků n obědy ve Školní jídelně RK, p.o., Rychnov n. Kn. z provozního rozpočtu orgnizce. 4. Vyjádření odboru školství, kultury, mládeže tělovýchovy k záměru umístění plstiky Jn Morvce Pnn n jelenu n budovu KB v Rychnově n. Kn. 5. Rozpočtové optření číslo 2/1/2012, poskytnutí finnčního příspěvku společnosti Přátelé ZUŠ v Rychnově nd Kněžnou, Rychnov n. Kn. 6. Schválení prodloužení prcovního poměru s p. Jiřím Dudkem, ředitelem příspěvkové orgnizce Plvecký bzén RK, Rychnov n. Kn. 7. Dohody o ukončení užívání bytu přidělení bytů v DPS v Rychnově n. Kn. 8. Vyhodnocení nbídek poptávkového řízení Poskytování úklidových prcí v budovách měst Rychnov nd Kněžnou., žádost společnosti FORCORP GROUP spol. s r.o., Olomouc o znovu zvážení vyloučení společnosti ze zdávcího řízení. 9. Dohody o ukončení nájmu bytu. 10. Zjištění poskytování úklidových prcí ve společné koupelně v čp. 455, Pelclovo nábř., Rychnov n. Kn. 11. Žádost společnosti Gp spol. s r.o., Vmberk o snížení nájemného n r z částí p.p.č. 1152/26 v k.ú. Rychnov n. Kn. 12. Změn předmětu nájmu zmenšení pronjté části p.p.č. 3002/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. pro společnost SULTAN CAFE s.r.o., Rychnov n. Kn. 13. Vyhodnocení nbídek poptávkového řízení Poskytování úklidových prcí v budově Městského úřdu v Rychnově nd Kněžnou. 14. Povolení vjezdu do les Včelného n r Českému rybářskému svzu, Místní orgnizce, Rychnov n. Kn. p. J.B., Liteň. 15. Pronájem části p.p.č. 423/1 části p.p.č. 3204/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. 16. Pronájem části p.p.č v k.ú. Rychnov n. Kn. 17. Nbídk Ing. T.J., Kostelec n. Orl. n prodej spoluvlstnického podílu 2 / 16 k p.p.č. 3042/6 v k.ú. Rychnov n. Kn.

2 2 18. Souhls s využitím p.p.č v k.ú. Rychnov n. Kn. pro stvbu komunikce, vodovodu knlizce v rámci kce Rychnov nd Kněžnou loklit Sibiř, výstvb zóny RD. 19. Dohod o ukončení nájemní smlouvy n pronájem části p.p.č. 3128/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. pronájem části p.p.č. 3128/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. 20. Uzvření Smlouvy o dílo n výměnu žebříků zábrdlí ve vodojemech se společností AQUA SERVIS.s., Rychnov n. Kn. 21. Vyhodnocení nbídek poptávkového řízení Rekonstrukce vodovodu knlizce v Rovni u Rychnov nd Kněžnou. 22. Návrh n prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě N Drhách 835, Rychnov n. Kn. pro ždtelku pí I.G. 23. Poskytování jednorázových mimořádných nevrtných příspěvků z prostředků měst. 24. Schválení výroční zprávy dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informcím, ve znění pozdějších předpisů, z r Žádost občnského sdružení LUNGTA, Prh o projednání připojení se k mezinárodní kmpni Vljk pro Tibet dne Žádost Ing. Evy Štěpánkové, Zimní stdion Rychnov n. Kn. o výjimku z nočního klidu ze dne n při příležitosti pořádání chrittivní hokejové exhibice. 27. Odpověď Rdy pro rozhlsové televizní vysílání, Prh ke stížnosti n reportáže odvysílné v rámci pořdu Zprávy TV Prim ve dnech , Schválení uzvření Veřejnoprávní smlouvy o provedení zápisů údjů do RÚIAN s obcí Liberk. 29. Souhls s podáním žádosti o poskytnutí podpory z rozpočtu Královéhrdeckého krje n vyprcování projektové dokumentce Kompostárn Rychnov nd Kněžnou. 30. Oslovení ZO ČSOP Veronic, Brno o podporu kmpně Hodin Země 2012 dne Žádost společnosti Kultur Rychnov nd Kněžnou, s.r.o., Rychnov n. Kn. o povolení uspořádt 2. ročník Rychnovského jrmrku n Poláčkově náměstí ve dnech Jednání Rdy měst Rychnov nd Kněžnou zhájil ve 14:00 hod. strost měst Ing. Jn Skořep. K návrhu progrmu nebyly rdními vzneseny připomínky ni jiné doplňující návrhy. K bodu č.1: Schválení účelového peněžitého dru pro DDM, Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru školství, kultury, mládeže tělovýchovy. Nebyly žádné připomínky. USNESENO č. 75/2012 schvluje přijetí účelového peněžitého dru pro Dům dětí mládeže, Rychnov n. Kn. od firmy Lukáš Fišer L.F. KOVO, Merklovice, Vmberk ve výši dle předloženého návrhu.

3 3 K bodu č.2: Návrh n vyřzení mjetku MŠ Klíček, Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru školství, kultury, mládeže tělovýchovy. Nebyly žádné připomínky. USNESENO č. 76/2012 vzl n vědomí návrh n vyřzení mjetku Mteřské školy Klíček, Rychnov n. Kn., dle předložené žádosti školy ze dne K bodu č.3: Souhls zřizovtele s poskytováním finnčních prostředků n obědy ve Školní jídelně RK, p.o., Rychnov n. Kn. z provozního rozpočtu orgnizce. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru školství, kultury, mládeže tělovýchovy. Po diskusi se rdní rozhodli odsouhlsit předloženou žádost se změnou v bodě 1., že osoby vykonávjící veřejnou službu v p.o. budou mít nárok n oběd v jídelně z potrvinovou režii. USNESENO č. 77/2012 souhlsí s poskytováním finnčních prostředků n obědy ve Školní jídelně RK, p.o., Rychnov n. Kn. z provozního rozpočtu orgnizce v bodě 1. žádosti se změnou, že osoby vykonávjící veřejnou službu v p.o. budou mít nárok n oběd v jídelně z potrvinovou režii v bodě 2. dle předložené žádosti. K bodu č.4: Vyjádření odboru školství, kultury, mládeže tělovýchovy k záměru umístění plstiky Jn Morvce Pnn n jelenu n budovu KB v Rychnově n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru školství, kultury, mládeže tělovýchovy. Nebyly žádné připomínky. USNESENO č. 78/2012 vzl n vědomí vyjádření odboru školství, kultury, mládeže tělovýchovy k záměru umístění plstiky Jn Morvce Pnn n jelenu n budovu Komerční bnky v Rychnově n. Kn. K bodu č.5: Rozpočtové optření číslo 2/1/2012, poskytnutí finnčního příspěvku společnosti Přátelé ZUŠ v Rychnově nd Kněžnou, Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál tjemník Ing. Pysktého. Nebyly žádné připomínky.

4 USNESENO č. 79/2012 schvluje 4 1. rozpočtové optření číslo 2/1/ poskytnutí finnčního příspěvku ve výši ,-- Kč společnosti Přátelé ZUŠ v Rychnově nd Kněžnou, Pnská 1492, Rychnov n. Kn., IČ n úhrdu nákldů spojených s vystoupením smyčcového souboru Orecchie Grndi ve Vtikánu dne 13. červn K bodu č.6: Schválení prodloužení prcovního poměru s p. Jiřím Dudkem, ředitelem příspěvkové orgnizce Plvecký bzén RK, Rychnov n. Kn. Strost seznámil rdní s písemným mteriálem místostrostky Mgr. Drejslové. Nebyly žádné připomínky. USNESENO č. 80/2012 schvluje prodloužení prcovního poměru s pnem Jiřím Dudkem, ředitelem příspěvkové orgnizce Plvecký bzén RK, Rychnov n. Kn. to n dobu určitou od do K bodu č.7: Dohody o ukončení užívání bytu přidělení bytů v DPS v Rychnově n. Kn. USNESENO č. 81/2012 schvluje 1. dohodu o ukončení užívání bytu s pní M.V., bytem N Drhách 832, Rychnov n. Kn. n byt č. 14 v čp. 832, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. ke dni dohodu o ukončení užívání bytu s pní V.A., bytem N Drhách 831, Rychnov n. Kn. n byt č. 211 v čp. 831, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. ke dni uzvření nájemní smlouvy n byt č. 214 o vel. 0+1 v čp. 831, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. se Sociálními službmi měst Rychnov nd Kněžnou, o.p.s., se sídlem N Drhách 1595, Rychnov n. Kn. Nájemní smlouv bude uzvřen n dobu neurčitou. 4. uzvření nájemní smlouvy n byt č. 215 o vel. 0+1 v čp. 831, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. se Sociálními službmi měst Rychnov nd Kněžnou, o.p.s., se sídlem N Drhách 1595, Rychnov n. Kn. Nájemní smlouv bude uzvřen n dobu neurčitou. n zákldě doporučení Komise sociální ze dne v souldu s Prvidly pro uzvírání nájemních smluv n byty v DPS Rychnov nd Kněžnou uzvření nájemní smlouvy:

5 5 5. n byt č. 1 o vel. 0+1 v čp. 834, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. s pní M.V., bytem N Drhách 832, Rychnov n. Kn. Nájemní smlouv bude uzvřen n dobu určitou 1 rok. 6. n byt č. 412 o vel. 0+1 v čp. 831, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. s pní V.A., bytem N Drhách 831, Rychnov n. Kn. Nájemní smlouv bude uzvřen n dobu určitou 1 rok. 7. n byt č. 222 o vel. 0+1 v čp. 1595, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. s pní B.J., bytem Plckého 1355, Rychnov n. Kn. Nájemní smlouv bude uzvřen n dobu určitou 1 rok. 8. n byt č. 211 o vel. 1+1 v čp. 831, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. s pnem P.S., bytem Městská Hbrová 718, Rychnov n. Kn. Nájemní smlouv bude uzvřen n dobu určitou 1 rok. K bodu č.8: Vyhodnocení nbídek poptávkového řízení Poskytování úklidových prcí v budovách měst Rychnov nd Kněžnou., žádost společnosti FORCORP GROUP spol. s r.o., Olomouc o znovu zvážení vyloučení společnosti ze zdávcího řízení. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru správy nemovitostí kopii žádosti společnosti FORCORP GROUP spol. s r.o. Po diskusi se rdní rozhodli schválit vyloučení společnosti FORCORP GROUP spol. s r.o. z poptávkového řízení Poskytování úklidových prcí v budovách měst Rychnov nd Kněžnou. schválit předložený návrh odboru správy nemovitostí. USNESENO č. 82/2012 I. vzl n vědomí žádost společnosti FORCORP GROUP spol. s r.o., Hmerská 812, Olomouc- Holice o znovu zvážení vyloučení společnosti z poptávkového řízení Poskytování úklidových prcí v budovách měst Rychnov nd Kněžnou. II. schvluje 1. vyloučení společnosti FORCORP GROUP spol. s r.o., Hmerská 812, Olomouc-Holice z poptávkového řízení Poskytování úklidových prcí v budovách měst Rychnov nd Kněžnou. z důvodů uvedených ve zprávě o posouzení hodnocení nbídek. 2. n zákldě doporučení komise pro otevírání obálek pro posouzení hodnocení nbídek Veřejné zkázky mlého rozshu Poskytování úklidových prcí v budovách měst Rychnov nd Kněžnou uzvření smlouvy o dílo n objekt čp. 2, Jiráskov ul., Rychnov nd Kněžnou, n objekt čp , ul. N Drhách, Rychnov nd Kněžnou, n objekt čp. 1453, Mírová ul., Rychnov nd Kněžnou n objekt čp. 1492, Pnská ul., Rychnov nd Kněžnou s vítězem, to společností Čistící stroje s.r.o., se sídlem České Budějovice, Litvínovice 319, IČ III. pověřuje strostu měst podpisem smlouvy s vybrným uchzečem.

6 K bodu č.9: Dohody o ukončení nájmu bytu. USNESENO č. 83/2012 schvluje 6 1. dohodu o ukončení nájmu bytu s mnželi E. V.T., bytem Rychnov n. Kn., Městská Hbrová 1559 n byt č. 4 v čp. 1559, ul. Městská Hbrová, Rychnov n. Kn. ke dni dohodu o ukončení užívání bytu s pnem M.J., bytem Rychnov n. Kn., Pelclovo nábřeží 455 n byt č. 10 v čp. 455, Pelclovo nábřeží, Rychnov n. Kn. ke dni dohodu o ukončení nájmu bytu s pnem I.N., bytem Rychnov n. Kn., Městská Hbrová 1556 n byt č. 12 v čp. 1556, ul. Městská Hbrová, Rychnov n. Kn. ke dni K bodu č.10: Zjištění poskytování úklidových prcí ve společné koupelně v čp. 455, Pelclovo nábř., Rychnov n. Kn. USNESENO č. 84/2012 I. vzl n vědomí cenovou nbídku slečny Lucie Gunrové, bytem Pelclovo nábřeží 455, Rychnov n. Kn. n úklidové práce včetně úklidových prostředků n společné koupelny v čp. 455, Pelclovo nábřeží, Rychnov n. Kn. II. schvluje uzvření smlouvy o dílo se slečnou Lucií Gunrovou, bytem Pelclovo nábřeží 455, Rychnov n. Kn. n úklid společných koupelen v čp. 455, Pelclovo nábřeží, Rychnov n. Kn. III. pověřuje strostu měst uzvřením smlouvy dle bodu II. usnesení. K bodu č.11: Žádost společnosti Gp spol. s r.o., Vmberk o snížení nájemného n r z částí p.p.č. 1152/26 v k.ú. Rychnov n. Kn. 4 pro, 1 se zdržel (JUDr. Novák)

7 USNESENO č. 85/2012 I. vzl n vědomí 7 žádost společnosti Gp spol. s r. o., se sídlem Vmberk, Husovo náměstí 5 o snížení nájemného z rok 2012 z části p.č. 1152/26 v k.ú. Rychnov n. Kn. II. schvluje 1. dodtek k nájemní smlouvě ze dne se společností Gp spol. s r. o. n část p.p.č. 1152/26 v k.ú. Rychnov n. Kn. o výměře 46 m 2 (před resturcí Pnel), týkjící se výše nájemného v částce 10,-- Kč pro rok dodtek k nájemní smlouvě ze dne se společností Gp spol. s r. o. n část p.p.č. 1152/26 v k.ú. Rychnov n. Kn. o výměře 30 m 2 (před resturcí Sntiny), týkjící se výše nájemného v částce 10,-- Kč pro rok dodtek k nájemní smlouvě ze dne se společností Gp spol. s r. o. n část p.p.č. 1152/26 v k.ú. Rychnov n. Kn. o výměře 36 m 2 (před Gpcentrem), týkjící se výše nájemného v částce 10,-- Kč pro rok K bodu č.12: Změn předmětu nájmu zmenšení pronjté části p.p.č. 3002/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. pro společnost SULTAN CAFE s.r.o., Rychnov n. Kn. USNESENO č. 86/2012 schvluje uzvření Dodtku č.1 k nájemní smlouvě ze dne týkjící se změny předmětu nájmu, zmenšení pronjté části p.p.č. 3002/1 o výměře cc 15,2 m 2 v k.ú. Rychnov n. Kn. n 10,2 m 2 z cenu 255,-- Kč/m 2 z rok + kždoroční vlorizce, z účelem zřízení letního stolování pro kvárnu Sultán v Pnské ulici před čp. 62 v Rychnově n. Kn., se společností SULTAN CAFE s.r.o. zstoupené pní Rdkou Pecháčkovou, Pnská čp. 62, Rychnov n. Kn. Dodtek bude uzvřen od K bodu č.13: Vyhodnocení nbídek poptávkového řízení Poskytování úklidových prcí v budově Městského úřdu v Rychnově nd Kněžnou. USNESENO č. 87/2012 I. schvluje n zákldě doporučení komise pro posouzení hodnocení nbídek veřejné zkázky Poskytování úklidových prcí v budově Městského úřdu v Rychnově nd Kněžnou ze dne uzvření smlouvy o dílo s vítězem, to

8 8 společností FORCORP GROUP spol. s r. o., se sídlem Hmerská 812, Olomouc- Holice. II. pověřuje strostu měst podpisem smlouvy s vybrným uchzečem. K bodu č.14: Povolení vjezdu do les Včelného n r Českému rybářskému svzu, Místní orgnizce, Rychnov n. Kn. p. J.B., Liteň. USNESENO č. 88/2012 schvluje 1. povolení vjezdu do les Včelného k Ivnskému jezeru cestou od letovisk Studánk stejnou trsou zpět n rok 2012 pro členy uvedené v bodech přílohy žádosti Českého rybářského svzu, Místní orgnizce, Tylov 335, Rychnov n. Kn. 2. povolení vjezdu do les Včelného k Ivnskému jezeru cestou od letovisk Studánk stejnou trsou zpět n rok 2012 z účelem rybření pro pn J.B., bytem Liteň 430. K bodu č.15: Pronájem části p.p.č. 423/1 části p.p.č. 3204/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. USNESENO č. 89/2012 I. vzl n vědomí žádost pní I.J., bytem Chloupky 389, Rychnov n. Kn. o pronájem části p.p.č. 423/1 části p.p.č. 3204/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. II. ukládá odboru správy nemovitostí zveřejnit záměr měst Rychnov n. Kn. pronjmout část p.p.č. 423/1 část p.p.č. 3204/1 o celkové výměře cc 12 m 2 v k.ú. Rychnov n. Kn. (ploch mezi vlstnickou hrnicí p.p.č. 420 p.p.č. 3204/1 vlstnickou hrnicí p.p.č. 423/2 423/1 se zchováním průchodu podél budovy čp. 1 n p.p.č. 779). K bodu č.16: Pronájem části p.p.č v k.ú. Rychnov n. Kn.

9 USNESENO č. 90/2012 I. vzl n vědomí 9 žádost mnželů V. Z.K., bytem Dr. Otmr Vňorného 326, Rychnov n. Kn. o pronájem p.p.č v k.ú. Rychnov n. Kn. II. ukládá odboru správy nemovitostí zveřejnit záměr měst Rychnov n. Kn. pronjmout část p.p.č o výměře cc 40 m 2 (ploch cc 5 x 8 m u vlstnické hrnice s p.p.č. 3043/1 s p.p.č. 1800/3) v k.ú. Rychnov n. Kn. K bodu č.17: Nbídk Ing. T.J., Kostelec n. Orl. n prodej spoluvlstnického podílu 2 / 16 k p.p.č. 3042/6 v k.ú. Rychnov n. Kn. USNESENO č. 91/2012 I. vzl n vědomí nbídku pn Ing. T.J., bytem U Váhy 1191, Kostelec nd Orlicí n prodej jeho spoluvlstnického podílu 2 / 16 k p.p.č. 3042/6, ncházející se v k.ú. Rychnov n. Kn. II. projednl nedoporučuje ZM ke schválení odkoupení spoluvlstnických podílů k p.p.č. 3042/5 k p.p.č. 3042/6 ncházejících se v k.ú. Rychnov n. Kn. od jejich podílových spoluvlstníků z cenu 1.000,-- Kč/m 2. K bodu č.18: Souhls s využitím p.p.č v k.ú. Rychnov n. Kn. pro stvbu komunikce, vodovodu knlizce v rámci kce Rychnov nd Kněžnou loklit Sibiř, výstvb zóny RD. USNESENO č. 92/2012 souhlsí s využitím p.p.č v k.ú. Rychnov n. Kn. pro stvbu komunikce, vodovodu knlizce v rámci kce Rychnov nd Kněžnou loklit Sibiř, výstvb zóny RD investorem těchto inženýrských sítí sdružením vlstníků Sibiř z podmínek, stnovených odborem správy nemovitostí n zákldě předložené projektové dokumentce.

10 10 K bodu č.19: Dohod o ukončení nájemní smlouvy n pronájem části p.p.č. 3128/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. pronájem části p.p.č. 3128/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. USNESENO č. 93/2012 I. vzl n vědomí žádost mnželů B. J.K., bytem Mírová 1438, Rychnov n. Kn. o ukončení nájemní smlouvy žádost mnželů S. M.M., bytem Mírová 1445, Rychnov n. Kn. o pronájem p.p.č. 3128/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. II. schvluje ukončení nájemní smlouvy n pronájem části p.p.č. 3128/1 v k.ú. Rychnov n. Kn., uzvřené dne mezi mnželi B. J.K. jko nájemci městem Rychnov nd Kněžnou jko pronjímtelem dohodou smluvních strn k III. ukládá odboru správy nemovitostí zveřejnit záměr měst Rychnov n. Kn. pronjmout část p.p.č. 3128/1 o výměře cc 20 m 2 v k.ú. Rychnov n. Kn. (ploch mezi vlstnickou hrnicí s p.p.č. 2430/21 grážemi n p.p.č. 2427/ /52). K bodu č.20: Uzvření Smlouvy o dílo n výměnu žebříků zábrdlí ve vodojemech se společností AQUA SERVIS.s., Rychnov n. Kn. USNESENO č. 94/2012 I. schvluje uzvření Smlouvy o dílo n výměnu žebříků zábrdlí ve vodojemech Sibiř, STS Rychnov nd Kněžnou Dlouhá Ves se společností AQUA SERVIS.s., Štemberkov 1094, Rychnov n. Kn. II. pověřuje strostu měst podpisem výše uvedené smlouvy.

11 11 K bodu č.21: Vyhodnocení nbídek poptávkového řízení Rekonstrukce vodovodu knlizce v Rovni u Rychnov nd Kněžnou. USNESENO č. 95/2012 I. schvluje n zákldě doporučení komise pro posouzení hodnocení nbídek kce Rekonstrukce vodovodu knlizce v Rovni u Rychnov nd Kněžnou vítězem veřejné zkázky firmu MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, Kostelec n. Orl. II. pověřuje strostu měst podpisem smlouvy s vybrným uchzečem. K bodu č.22: Návrh n prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě N Drhách 835, Rychnov n. Kn. pro ždtelku pí I.G. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru sociálních věcí. Nebyly žádné připomínky. USNESENO č. 96/2012 schvluje prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě o vel. 0+1 v čp. 835, N Drhách, Rychnov n. Kn. n dobu určitou od do pro ždtelku pní I.G. s dětmi. K bodu č.23: Poskytování jednorázových mimořádných nevrtných příspěvků z prostředků měst. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru sociálních věcí. Po diskusi se rdní rozhodli doplnit předložený návrh o větu: Jednotlivé přípdy budou následně předkládány rdě měst n vědomí. USNESENO č. 97/2012 schvluje pověření vedoucího odboru sociálních věcí MěÚ Rychnov n. Kn. ke sjednávání rozhodování ve věci poskytování jednorázových mimořádných nevrtných příspěvků z prostředků měst do výše 1.000,-- Kč v jednotlivém přípdě, to s účinností od , dle předloženého návrhu. Jednotlivé přípdy budou následně předkládány rdě měst n vědomí.

12 12 K bodu č.24: Schválení výroční zprávy dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informcím, ve znění pozdějších předpisů, z r Všichni rdní obdrželi písemný mteriál tjemník Ing. Pysktého. Nebyly žádné připomínky. USNESENO č. 98/2012 schvluje znění výroční zprávy dle zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informcím, ve znění pozdějších předpisů, z rok 2011, dle předloženého návrhu. K bodu č.25: Žádost občnského sdružení LUNGTA, Prh o projednání připojení se k mezinárodní kmpni Vljk pro Tibet dne Všichni rdní obdrželi kopii žádosti o.s. LUNGTA. - Rd měst schvluje vyvěšení tibetské vljky dne n budově MěÚ Rychnov n. Kn. n podporu kmpně občnského sdružení Lungt, Prh Vljk pro Tibet. 1 pro, 1 proti (JUDr. Novák), 3 se zdrželi (strost Ing. Skořep, místostrostk Ing. Zimová, Mgr. Žbokrtský) Návrh usnesení nebyl přijt, tzn. kmpň o.s. LUNGTA Vljk pro Tibet nebude podpořen. K bodu č.26: Žádost Ing. Evy Štěpánkové, Zimní stdion Rychnov n. Kn. o výjimku z nočního klidu ze dne n při příležitosti pořádání chrittivní hokejové exhibice. Všichni rdní obdrželi kopii žádosti Ing. Štěpánkové. Nebyly žádné připomínky. USNESENO č. 99/2012 povoluje n zákldě žádosti Ing. Evy Štěpánkové, Zimní stdion Rychnov n. Kn. posunutí doby nočního klidu ze dne n n 02:00 hod. při příležitosti pořádání chrittivní hokejové exhibice n zimním stdionu v Rychnově n. Kn. přilehlém okolí. K bodu č.27: Odpověď Rdy pro rozhlsové televizní vysílání, Prh ke stížnosti n reportáže odvysílné v rámci pořdu Zprávy TV Prim ve dnech , Všichni rdní obdrželi kopii odpovědi Rdy pro rozhlsové televizní vysílání. Nebyly žádné připomínky. USNESENO č. 100/2012 vzl n vědomí odpověď Rdy pro rozhlsové televizní vysílání, Škrétov 44/6, Prh 2 ke

13 13 stížnosti n reportáže odvysílné v rámci pořdu Zprávy TV Prim ve dnech , týkjící se zimního stdionu v Rychnově n. Kn. K bodu č.28: Schválení uzvření Veřejnoprávní smlouvy o provedení zápisů údjů do RÚIAN s obcí Liberk. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál tjemník Ing. Pysktého. Nebyly žádné připomínky. USNESENO č. 101/2012 I. schvluje uzvření Veřejnoprávní smlouvy o zbezpečení provedení zápisů údjů do informčního systému územní identifikce, dres nemovitostí s obcí Liberk. II. pověřuje strostu měst podpisem výše uvedené smlouvy. K bodu č.29: Souhls s podáním žádosti o poskytnutí podpory z rozpočtu Královéhrdeckého krje n vyprcování projektové dokumentce Kompostárn Rychnov nd Kněžnou. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál místostrostky Mgr. Drejslové. Nebyly žádné připomínky. USNESENO č. 102/2012 souhlsí s podáním žádosti o poskytnutí podpory z rozpočtu Královéhrdeckého krje n vyprcování projektové dokumentce Kompostárn Rychnov nd Kněžnou. K bodu č.30: Oslovení ZO ČSOP Veronic, Brno o podporu kmpně Hodin Země 2012 dne Strost seznámil rdní s dopisem ZO ČSOP Veronic. Po diskusi se rdní většinou rozhodli neschválit z důvodu bezpečnosti podporu kmpně Hodin Země pro, 1 se zdržel (strost Ing. Skořep) USNESENO č. 103/2012 neschvluje podporu kmpně ZO ČSOP Veronic, Pnská 9, Brno Hodin Země 2012 dne vypnutím veřejného osvětlení ve městě v době mezi 20:30 21:30 hod.

14 14 K bodu č.31: Žádost společnosti Kultur Rychnov nd Kněžnou, s.r.o., Rychnov n. Kn. o povolení uspořádt 2. ročník Rychnovského jrmrku ve dnech Strost seznámil rdní s písemnou žádostí společnosti Kultur Rychnov nd Kněžnou, s.r.o. Nebyly žádné připomínky. USNESENO č. 104/2012 schvluje zábor části Poláčkov náměstí přilehlých ulic (části Kolowrtské horní části Pnské) v Rychnově n. Kn. z účelem uspořádání 2. ročníku Rychnovského jrmrku ve dnech Odběr elektrické energie pro zjištění kce bude z objektu zámecké jízdárny. Odpovědnou orgnizcí z dodržení podmínek smlouvy o výpůjčce bude společnost Kultur Rychnov nd Kněžnou, s.r.o., Rychnov n. Kn. Vzhledem k tomu, že progrm jednání Rdy měst Rychnov n. Kn. byl vyčerpán, ukončil strost měst jednání Rdy měst v 16:05 hodin. Příští jednání Rdy měst bude v pondělí 12. březn 2012 od 14:00 hodin. Mgr. Jn Drejslová místostrostk Ing. Jn Skořep strost

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 7.3.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Jroslv

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.11.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

1 se zdržel (p. Erben) USNESENO č. 432/10 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. I. vzala na vědomí

1 se zdržel (p. Erben) USNESENO č. 432/10 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. I. vzala na vědomí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 13.12.2010 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Ing.

Více

USNESENO č. 120/2013 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 120/2013 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 18.3.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 20.10.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá - zpisovtelk

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 2.5.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 2.12.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Rdek Jehličk Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv Pleslová

Více

Ing. Pavlína Ciranová - referentka odboru výstavby a životního prostředí

Ing. Pavlína Ciranová - referentka odboru výstavby a životního prostředí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.2.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Zápis. Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Zápis. Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 7. 11. 2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Jaroslav Tichý. Program:

Jaroslav Tichý. Program: 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 22.11.2010 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Ing.

Více

Mgr. Simona Hejhalová - referentka odboru správy nemovitostí

Mgr. Simona Hejhalová - referentka odboru správy nemovitostí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 1.7.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Jn Drejslová (příchod

Více

USNESENO č. 524/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 524/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 24.10.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Mgr. Jn Drejslová (příchod ve 14:04 hod.) Ing. Michel Zimová

Více

Schválení podrobného položkového rozpisu úprav rozpočtu města na r č. 11/III/2014 schválených zastupitelstvem města dne

Schválení podrobného položkového rozpisu úprav rozpočtu města na r č. 11/III/2014 schválených zastupitelstvem města dne 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 9.6.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv Pleslová

Více

USNESENO č. 568/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 568/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.11.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Ing.

Více

K bodu č.1: Dohody o ukončení nájmu bytu, přidělení bytu. Všichni radní obdrželi písemný materiál OSM. Nebyly žádné připomínky.

K bodu č.1: Dohody o ukončení nájmu bytu, přidělení bytu. Všichni radní obdrželi písemný materiál OSM. Nebyly žádné připomínky. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 14.3.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

K bodu č.1: Rozpočtové opatření číslo 12/3/2011. Všichni radní obdrželi písemný materiál tajemníka Ing. Pyskatého. Nebyly žádné připomínky.

K bodu č.1: Rozpočtové opatření číslo 12/3/2011. Všichni radní obdrželi písemný materiál tajemníka Ing. Pyskatého. Nebyly žádné připomínky. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 1.8.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Jroslv

Více

USNESENO č. 345/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí

USNESENO č. 345/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 18.6.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben JUDr. Miln Novák (příchod ve 13:05 hod.)

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 26.9.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Hn

Více

USNESENO č. 474/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. povoluje

USNESENO č. 474/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. povoluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 17.9.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Jroslv Pleslová -

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 16.12.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl Mgr. Rdek Jehličk (příchod ve 13:44 hod.)

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.3.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 6. únor 2017 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing. Ivn Skřítecká Jroslv Pleslová - zpisovtelk Omluveni:

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 16.9.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Milan Bělka - vedoucí odboru správy nemovitostí

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Milan Bělka - vedoucí odboru správy nemovitostí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 24.6.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

USNESENO č. 452/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 452/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 12.9.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 8.9.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter Jroslv Pleslová - zpisovtelk

Více

Mgr. Zdeněk Žabokrtský Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí

Mgr. Zdeněk Žabokrtský Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 23.5.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv Pleslová

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.8.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk Mgr. Krel Štrégl Jroslv Pleslová - zpisovtelk

Více

USNESENO č. 106/2014 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí

USNESENO č. 106/2014 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 17.3.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv

Více

Ing. Jiří Brandejs, referent odboru výstavby a životního prostředí

Ing. Jiří Brandejs, referent odboru výstavby a životního prostředí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 12.5.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Tomáš Erben Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. 3. Schválení uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. 3. Schválení uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 23. ledn 2017 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl

Více

Jmenování správní rady a dozorčí rady společnosti Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou, o.p.s., Rychnov n. Kn. s účinností ode dne

Jmenování správní rady a dozorčí rady společnosti Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou, o.p.s., Rychnov n. Kn. s účinností ode dne 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 26.5.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák (příchod

Více

Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne

Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 12.8.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

USNESENO č. 451/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí

USNESENO č. 451/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.9.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Na jednání Rady města se krátce představili noví zástupci FC Spartak Rychnov n. Kn.

Na jednání Rady města se krátce představili noví zástupci FC Spartak Rychnov n. Kn. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.5.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. 17. Návrh na poskytnutí dotací a vyrovnávacích plateb v rámci vyhlášené výzvy k podání

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. 17. Návrh na poskytnutí dotací a vyrovnávacích plateb v rámci vyhlášené výzvy k podání 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 19.11.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

Ing. Michaela Zimová Jiří Oberreiter. Bc. František Vogl vedoucí odboru sociálních věcí Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku.

Ing. Michaela Zimová Jiří Oberreiter. Bc. František Vogl vedoucí odboru sociálních věcí Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 28.2.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv Pysktý tjemník Jroslv Pleslová

Více

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku. Program:

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku. Program: 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 28.3.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter (příchod ve 14:30

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 30.5.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Jroslv Pleslová - zpisovtelk Omluveni:

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Ing. Hana Synková - referentka odboru výstavby a životního prostředí

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Ing. Hana Synková - referentka odboru výstavby a životního prostředí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 2.11.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing. Ldislv Pysktý -

Více

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. Na Drahách, Rychnov n. Kn. pro žadatelku pí Ivu Sedláčkovou.

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. Na Drahách, Rychnov n. Kn. pro žadatelku pí Ivu Sedláčkovou. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 14.7.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Ing. Ldislv

Více

USNESENO č. 413/2016 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje. prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835 o vel. 1+1, ul.

USNESENO č. 413/2016 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje. prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835 o vel. 1+1, ul. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 12.9.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk Ing. Ldislv Pysktý -

Více

USNESENO č. 613/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 613/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 10.12.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Ing. Ldislv Pysktý -

Více

Mgr. Zdeněk Žabokrtský. Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí. Program:

Mgr. Zdeněk Žabokrtský. Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí. Program: 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 22.7.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. p. Milan Kott, jednatel společnosti ORIONE Ubytování s.r.o.

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. p. Milan Kott, jednatel společnosti ORIONE Ubytování s.r.o. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 7. listopdu 2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Mgr. Krel Štrégl JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Ing. Ivn Skřítecká

Více

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Dana Hubálková - referentka odboru správy nemovitostí

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Dana Hubálková - referentka odboru správy nemovitostí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 4.3.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

2 14. Souhlas se zřízením vysílacího bodu v objektu čp. 1492, Panská ul., Rychnov n. Kn. - Společenské centrum - internetové společnosti Tlapnet

2 14. Souhlas se zřízením vysílacího bodu v objektu čp. 1492, Panská ul., Rychnov n. Kn. - Společenské centrum - internetové společnosti Tlapnet 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 23.4.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 29.8.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Rdek Jehličk Ing. Ldislv Pysktý

Více

K bodu č.1.: Schválení rozpočtového opatření č. 2/1/2014. Všichni radní obdrželi písemný materiál tajemníka Ing. Pyskatého. Nebyly žádné připomínky.

K bodu č.1.: Schválení rozpočtového opatření č. 2/1/2014. Všichni radní obdrželi písemný materiál tajemníka Ing. Pyskatého. Nebyly žádné připomínky. 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 20.1.2014 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Tomáš Erben JUDr. Milan Novák Mgr. Zdeněk Žabokrtský Jiří Oberreiter

Více

Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne

Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 13.8.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Tomáš Erben Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá - zpisovtelk

Více

Návrh na vyřazení majetku ZŠ Rychnov n. Kn., Masarykova, MŠ Čtyřlístek, Rychnov n. Kn., MŠ Kytička, Rychnov n. Kn., ZŠ Rychnov n. Kn., Javornická.

Návrh na vyřazení majetku ZŠ Rychnov n. Kn., Masarykova, MŠ Čtyřlístek, Rychnov n. Kn., MŠ Kytička, Rychnov n. Kn., ZŠ Rychnov n. Kn., Javornická. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.3.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Mgr. Karel Štrégl

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Mgr. Karel Štrégl 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 19. prosince 2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Ing. Ivn Skřítecká Ing. Ldislv

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.3.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

Bc. František Vogl - pověřen řízením odboru sociálních věcí Bc. Josef Šimerda - referent odboru sociálních věcí

Bc. František Vogl - pověřen řízením odboru sociálních věcí Bc. Josef Šimerda - referent odboru sociálních věcí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 17.2.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Jroslv

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 6.5.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Jroslv

Více

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy. Program:

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy. Program: 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 8.4.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

USNESENO č. 587/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí

USNESENO č. 587/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 26.11.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv Pleslová

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 4.4.2016 Přítomni: Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing. Jn Skořep (příchod

Více

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 2.9.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Jroslv Pleslová - zpisovtelk

Více

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a TV Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a TV Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 20.12.2010 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Mgr. Zdeněk Žbokrtský (příchod

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 8.8.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk Jroslv Pleslová - zpisovtelk

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Ing. Ivana Skřítecká

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Ing. Ivana Skřítecká Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 9.6.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová MUDr. Hn Dvořáková JUDr. Miln Novák Mgr. Krel Štrégl Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá - zpisovtelk

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Ing. Ivana Skřítecká

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Ing. Ivana Skřítecká 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 9. ledn 2017 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl (příchod ve 14:04

Více

Pověření pí Aleny Strnadové řízením MŠ Klíček, Rychnov n. Kn.

Pověření pí Aleny Strnadové řízením MŠ Klíček, Rychnov n. Kn. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 4.8.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá -

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 19.10.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.9.2015 Přítomni: Mgr. Jn Drejslová Mgr. Rdek Jehličk JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl Hn Plchá - zpisovtelk Omluven: Ing.

Více

K bodu č.1: Pronájem části p.p.č. 1748/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. Všichni radní obdrželi písemný materiál OSM. Nebyly žádné připomínky.

K bodu č.1: Pronájem části p.p.č. 1748/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. Všichni radní obdrželi písemný materiál OSM. Nebyly žádné připomínky. 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 6.12.2010 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Mgr. Zdeněk Žabokrtský Tomáš Erben JUDr. Milan Novák Jiří Oberreiter

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 6.1.2015 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová JUDr. Milan Novák Ing. Ivana Skřítecká Mgr. Karel Štrégl Mgr. Radek Jehlička MUDr. Hana

Více

Město Horní Benešov USNESENÍ Z Á Ř Í ze 71. schůze Rady města v Horním Benešově, která se konala dne

Město Horní Benešov USNESENÍ Z Á Ř Í ze 71. schůze Rady města v Horním Benešově, která se konala dne Město Horní Benešov USNESENÍ ze 71. schůze Rdy měst v Horním Benešově, která se konl dne 9.9.2013 v 17:00 hod. v knceláři strosty. Z Á Ř Í 2 0 1 3 1 Po projednání přednesených zpráv rozprvy byl přijt následující

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 5.10.2015 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová JUDr. Milan Novák Ing. Ivana Skřítecká Mgr. Radek Jehlička MUDr. Hana Dvořáková Mgr.

Více

U S N E S E N Í 2. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne

U S N E S E N Í 2. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne U S N E S E N Í 2. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.12.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 48/2 zřizuje Komisi životního

Více

Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Mgr. Zdeněk Žabokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Milan Novák Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Mgr. Zdeněk Žabokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Milan Novák Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 5.12.2011 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Mgr. Zdeněk Žabokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Milan Novák

Více

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014 U S N E S E N Í 55. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 5.5.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1430/55 souhlsí s použitím

Více

z 21. řádného jednání rady města dne 5. prosince 2011 od 13:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 21. řádného jednání rady města dne 5. prosince 2011 od 13:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s e n í z 21. řádného jednání rdy měst dne 5. prosince 2011 od 13:00 hod. n Městském úřdě ve Vejprtech Usnesení č.396/11 Rd měst progrm řádného jednání rdy měst. Usnesení č.397/11 Rd

Více

U S N E S E N Í 34. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 34. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 34. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 7.11.2016 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 948/34 souhlsí s použitím

Více

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 25. schůze Rdy měst Cvikov 4. prosince 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Dostál 468/12 Středisko pro rnou péči Liberec s.r.o n zákldě žádosti schvluje příspěvek

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 42346/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 400-434 Usnesení 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 4. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 4. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne V souldu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochrně osobních údjů o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v uprvené podobě. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 4. schůze

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 50. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 50. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 50. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 3. 12. 2012 čís. 751/50 764/50 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost

Více

U S N E S E N Í z 17. schůze rady města konané dne 5. října 2010

U S N E S E N Í z 17. schůze rady města konané dne 5. října 2010 Byl proveden oprv usnesení č. RM 10 17 37 06 dne 14.10.2010 Uprvená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozshu zveřejňovných osobních údjů podle zákon o ochrně osobních údjů. Sttutární město Děčín U S

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 54. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne 4. 2.

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 54. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne 4. 2. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 54. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 4. 2. 2013 čís. 808/54 823/54 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost

Více

Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 17. 8. 2016 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 5 členů

Více

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009 Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 16. 04. 2009 (usnesení č. 390-409) Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 16. 04. 2009 390 - Zstupitelstvo měst

Více

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658 MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40601/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2590-2658 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 84. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

USNESENO č. 64/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. povoluje

USNESENO č. 64/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. povoluje 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 7.2.2011 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter Mgr. Zdeněk Žabokrtský JUDr. Milan Novák

Více

USNESENÍ. Město Horní Benešov S R P E N

USNESENÍ. Město Horní Benešov S R P E N Město Horní Benešov USNESENÍ z 97. schůze Rdy měst v Horním Benešově, která se konl dne 4.8.2010 v 6:00 hod. v knceláři strosty. S R P E N 2 0 1 0 Po projednání přednesených zpráv rozprvy byl přijt následující

Více

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015 U S N E S E N Í 10. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.7.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 292/10 schvluje poskytnutí

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 37323/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1393-1418 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 43. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 19.07.2016

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 6.10.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 20288/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 74-102 Usnesení 5. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41804/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1419-1457 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 44. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 16.08.2016

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 63379/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 15-42 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 60368/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 175-227 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013 U S N E S E N Í 35. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 6.3.2013 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 957/35 schvluje rozbory hospodření

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 3351/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 66-94 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 4. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 26.01.2015

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 70. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 70. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í ze 70. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 7. 10. 2013 čís. 1024/70 1037/70 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský

Více

Z Á P I S č. 18/2016 z 18. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 18/2016 z 18. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 18/2016 z 18. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 6. 7. 2016 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 7 členů

Více

Usnesení 1. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Pro/1418/1

Usnesení 1. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Pro/1418/1 1. mimořádné schůze rdy městského obvodu konné dne 13.07.2015 čís. 0180/RMObM-Pro/1418/1-0189/RMObM-Pro/1418/1 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost Strn 1/8 Přehled usnesení rdy městského

Více