6/2011 ROČNÍK 20 (14)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6/2011 ROČNÍK 20 (14)"

Transkript

1 6/2011 ROČNÍK 20 (14) Přinášet Boha světu Rozhovor s Marií Voce 20 Jan Pavel II. Zastánce důstojnosti člověka 5 Ekonomická krize a životní styl 8

2 PRO INSPIRACI Dědictví Jana Pavla II. Vzápětí poté, co na Svatopetrském náměstí odezněla tradiční formule, ohlašující beatifikaci Jana Pavla II., rozezněl se několikaminutový potlesk, který jen symbolicky stvrzoval neformální oblibu, jíž se těšil nejen mezi věřícími. Již jeho volba 16. října 1978 večer byla prvořadou senzací, která obletěla svět. A nutno dodat, že to nebylo zdaleka jediné překvapení spojené s tímto Polákem. Během své cesty v úřadu nejvyššího pontifika katolické církve vztyčoval symbolické milníky, měnící zažité stereotypy. Přestože byl hluboce zakořeněn v domácí církevní tradici, dokázal překračovat virtuální i skutečné hranice. Jako první papež navštívil synagogu a mešitu. Lze říci, že se naučil s bravurou pohybovat na scéně, kterou mu nabízel dnešní svět. Dokázal přitom navazovat bezprostřední vztahy od obyčejných lidí až po mocné a vlivné státníky. Cílem však nebyla sebeprezentace, ale snaha nabídnout evangelijní poselství do nejrůznějších kultur i sociálních skupin. Velkou popularitu si však získal zvláště mezi mladými, které také od poloviny 80. let pravidelně zval na světové dny, jež se rychle staly nepřehlédnutelným fenoménem církevního života. Pro naše země byl důležitý zájem, s nímž se vě- Blahoslavený Jan Pavel II. noval podpoře očištění historické paměti, vztahující se k osobě Mistra Jana Husa. Jeho důraz na vnitřní svobodu člověka, pramenící ze vztahu s Kristem, logicky směřoval také k požadavku vnější svobody v zemích zadrátovaných železnou oponou. Již první návštěva jeho rodného Polska v červnu roku 1979 podstatně přispěla k bourání stavby komunismu. Nynější rychlé blahořečení je však především výrazem naděje pro svět, který nyní mnohdy tápe v nejistotě a čelí řadě problémů a otázek, vyplývajících z globalizace ekonomiky, ale také ze sociálních vztahů a odlišných kultur. Souhlasím proto s názorem pražského arcibiskupa Dominika Duky, že se Janu Pavlu II. po- dařilo převést církev z 20. do 21. století. Nelze přitom zapomenout ani na současného papeže Benedikta XVI., který byl jeho nejbližším spolupracovníkem a kontinuálně pokračuje v rozvíjení odkazu například v podobě iniciativy nádvoří národů. A pro dnešní dobu znějí slova Jana Pavla II. z počátku pontifikátu stále aktuálně: Nebojte se, otevřete brány Kristu dokořán. Jaroslav Šebek Nadační fond časopisu Nové město upřímně děkuje za vaši podporu a přízeň v roce V uplynulém roce jsme od všech dárců získali dary v celkové výši Kč, které byly podle statutu Nadačního fondu použity na podporu časopisu. Díky tomu jsme mohli pokrýt přibližně 21% celkových nákladů spojených s vydáváním časopisu, i když stále zůstává nepokryto okolo 20%. Ještě jednou děkujeme vám všem, kteří svými dary umožňujete vydávání tohoto měsíčníku. Ing. Bedřich Votýpka, předseda NF OBSAH Dědictví Jana Pavla II. 2/ Symbol obnovy a smíření 3/ Mládež a naše přátelství s Janem Pavlem II. 4/ Velký bojovník za respektování důstojnosti člověka a jeho práv 5/ Kamarádka s otevřeným srdcem 6/ Ekonomická krize a životní styl 8/ Autorské právo se ve Vinoři prosadilo 12/ Škola Abba 13/ 2 Nové město 6/2011 Slovo života 15/ Hledat Boží vůli 16/ Nová cesta svatosti 17/ Pokud se nemodlíte, nač žijete? 18/ Přinášet Boha světu 20/ Rozšířit srdce 22/ Pomáhá internet komunikaci? 24/ Komiks 25/ Z londýnského deníku 26/ Osmisměrka 27/ Ze života Hnutí fokoláre v České republice 28/ Nadační fond časopisu Nové město vás zve ke spolupráci Chtěli bychom oslovit vás, vážení přátelé, kterým není lhostejné posilování a šíření pozitivních hodnot ve společnosti i prostřednictvím časopisu Nové město, a požádat vás o finanční pomoc pravidelnými nebo jednorázovými příspěvky. Za projevenou důvěru a pomoc srdečně děkujeme. Bankovní spojení: Komerční banka, č. účtu: /0100 IČ: , Lublaňská 9/1002, Praha 2-Vinohrady, m: Správní rada: Ing. Bedřich Votýpka, Helena Votýpková, PhDr. Jaroslav Šturma, Ludmila Šturmová, P. Miroslav Cúth, Ing. Jiří Hájek, Ing. Jana Friedová

3 POSTŘEHY A ZAMYŠLENÍ Symbol obnovy a smíření KOSTEL FRAUENKIRCHE V DRÁŽĎANECH zkrácený název pro chrám naší paní Panny Frauenkirche Marie se poprvé připomíná již v 11. století. Dominantou Drážďan, známou z dobových vyobrazení, se stal po barokní přestavbě dokončené v roce Po zničení při bombardování města spojenci v únoru roku 1945 zůstal dlouhá léta v troskách jako symbol válečné hrůzy a nesmyslnosti, podobně jako katedrála v anglickém Coventry, zničená německými nálety v roce Mezi oběma chrámy existuje silné pouto. Stal se jím kříž tvořený ze tří železných trámových spojnic, vytažených z trosek anglického kostela, ve kterém byl tento improvizovaný kříž z hřebů ještě za války položen na oltář a kde se nachází dosud. Spolu s nápisem Otče, odpusť se stal mementem prosby za odpuštění všech válečných bezpráví a křivd. Jeho replika je dnes umístěna i v obnoveném Frauenkirche. Každý pátek v poledne se zde, stejně jako v Coventry i na některých dalších místech, koná liturgie spojená s modlitbami za odpuštění vin způsobených nejen válkami, ale i všemi projevy lidské ubohosti za odpuštění nenávisti rozdělující národy a rasy, ziskuchtivosti pustošící zemi, nezájmu o stav trpících, pýchy, která odvádí člověka od Boha Frauenkirche, jehož impozantní obnova do původní podoby byla za přispění lidí z dvaceti zemí světa dokončena v roce 2005, je působivou výpovědí o nezničitelné síle lidského ducha. Jiří Kratochvíl, fokolarín žijící toho času v Německu Ztracená perla v údolí řeky Jihlavy POZVÁNÍ NA VÝLET Před několika lety mně byla na novém pracovišti svěřena obnova pravděpodobně nejstaršího, dnes už bývalého ženského kláštera na Moravě Rosa coeli (Růže nebeská) v Dolních Kounicích. Když jsem areál kláštera založeného v roce 1181 poprvé uviděl, kouzlo místa mě ohromilo a uchvátilo. Zřícenina gotického kostela spolu se zarostlým rajským dvorem a křížovou chodbou a hned vedle stojící ohromná chátrající barokní budova bývalého konventu strhují geniem loci a dávají tušit bohatou duchovní historii Po prvním okouzlení a radosti z krásné a smysluplné práce však přišly obavy, jak k záchraně místa přistoupit. Po krátkém hledání jsme se s chutí pustili do práce a začala příprava projektů, stavebně technické průzkumy, shánění peněz a vlastní rekonstrukce. Přestože klášter na větší část oprav ještě stále čeká, mnozí pamětníci jsou udiveni, kolik se toho za poměrně krátkou dobu změnilo a jak to pomohlo nádherné stavbě vrátit důstojnost a tvář. Nejde přitom jen o opravené střechy a zdi a případné zásluhy jedinců. Je to společné dílo mnoha lidí, kteří chtěli nejrůznějším způsobem přispět k obnově Růže nebeské, místa s velkým duchovním nábojem. Přestože klášter není příliš známý, počet návštěvníků každoročně stoupá a v posledních letech již pravidelně překračuje deset tisíc. Pokud se rozhodnete klášter navštívit, nečekejte žádný luxus, ale zkuste naslouchat poselství, o němž Rosa coeli vypráví. Více informací naleznete na www. dolnikounice.cz. Josef Bambas, stavební technik Biskupství brněnského YouCat KATECHISMUS KATOLICKÉ CÍRKVE PRO MLADÉ Na knižní hit kandiduje počin, kterého se ujal kardinál Christoph Schönborn. Pod jeho vedením byl sepsán katechismus uzpůsobený vnímání mladých lidí. Darem ho dostanou všichni účastníci letošního XXVI. světového dne mládeže v Madridu. Název YouCat je slovní hříčka, spojení dvou anglických slov Youth and catechism (Mládež a katechismus), který lze chápat i jako výzvu Ty a katechismus (česky vydalo Karmelitánské nakladatelství). Čím je tato kniha zajímavá? Především tím, že otázky kladli sami mladí lidé. Komentář, který následuje, umožňuje pochopit danou otázku a její význam pro život. Postranní sloupce nabízejí definice, citáty svatých a učitelů víry. V knize je mnoho vtipných malůvek a množství fotografií, které česká verze zaměnila za domácí. Proto se na stránkách svého katechismu mnozí mladí najdou. Úvodní slova sepsal papež Benedikt XVI.: Dnešní mladí lidé nejsou tak povrchní, jak se o nich tvrdí. Chtějí vědět, o co v životě skutečně jde. Studujte katechismus vášnivě a vytrvale! Obětujte na to čas svého života! Studujte ho v tichu svého pokoje, čtěte si v něm ve dvou, s přítelem, vytvářejte studijní kroužky a sítě, sdílejte se po internetu. Měli byste znát svou víru stejně důkladně, jako zná IT odborník operační systém svého počítače, abyste dokázali účinně a rozhodně čelit výzvám a pokušením této doby nemá-li vaše víra vyschnout jako kapka rosy na slunci. Zbývá si jen přát, aby čtenář zakoušel takovou radost, jako človíček v pravém dolním rohu každé stránky. P. Jan Balík, katolický kněz 6/2011 Nové město 3

4 POSTŘEHY A ZAMYŠLENÍ Mládež a naše přátelství s Janem Pavlem II. 27. dubna tohoto roku jsem měl tu čest zúčastnit se Večera Jana Pavla II., který pořádaly na pražském arcibiskupství sestry paulínky při prezentaci knihy Deník přátelství, obsahující korespondenci, která zachycuje více než šedesátileté přátelství mezi Karolem Wojtylou a Wandou Póltawskou. To, o čem v knize hovoří tato mimořádná osobnost, jen potvrdilo moji vlastní zkušenost s Janem Pavlem II. Vříjnu roku 1978 jsem v severočeském Mostě zaslechl v rádiu, že papežem byl zvolen kardinál Karol Wojtyla. V té době byly práce a kontakty s mladými lidmi v naší církvi téměř ilegální. Poznal jsem to na vlastní kůži, když jsem se na nátlak StB stěhoval v roce 1979 z padesátitisícového Chomutova do zapadlé vsi v Jizerských horách. Velkou oporou a inspirací mi byla spiritualita Hnutí fokoláre, kterou jsem poznal ještě jako bohoslovec a která mne stále provází. Časem se zapadlá fara stala místem, kam během let přijížděly stovky a tisíce mladých lidí. To trvalo deset let. Komunismus u nás padl v roce Zkušenost zapadlé fary dala vzniknout Sekci pro mládež ČBK. Vytvořila se skupina nadšených kněží a laiků. Začínali jsme s velkým nadšením, velkými plány, ale prakticky bez zkušeností s pastorací mládeže na diecézní nebo dokonce národní úrovni. V této situaci jsme se dozvěděli o Světových dnech mládeže v Čenstochové. Nevěděli jsme, co od takové megaakce očekávat. Pamatuji si však, že jsme si řekli: Papež si to přeje, papež zve, udělejme to. Na tvé slovo spustím sítě. Byl to krok víry a byl bohatě odměněn. Poprvé jsme se zblízka setkali s osobností Jana Pavla II. Především jsme se ale setkali s člověkem, který miloval mladé a rozuměl jim. S člověkem, který říkal náročnou pravdu, ale srozumitelným jazykem. S člověkem, který jasně ukazoval na Krista jako na nejlepšího přítele. S člověkem nesmírně obdařeným umělcem, myslitelem, mystikem, prorokem a zároveň přítelem a blízkým člověkem. (Obrázek černé dívky z Afriky, která utekla ochrance a vrhla se do náručí papeže, který ji objímá před tisícovým zástupem, oběhla celý svět.) Takto začalo naše přátelství s Janem Pavlem II. Seznamovali jsme se s jeho myšlenkami, především v dopise mladým z roku 1985 a v dalších poselstvích. Poznali jsme jeho vynikající spolupracovníky: kardinála Pironia, prezidenta Dr. Wanda Póltawská na Večeru Jana Pavla II. podepisuje Mons. Šimáčkovi svou knihu Deník přátelství. Mons. Šimáček během večera hovořil o zkušenosti české mládeže s Janem Pavlem II. Foto: Markéta Jírů Papežské rady pro laiky, Mons. Boccarda, ředitele Sekce pro mládež Papežské rady pro laiky a další. Tito lidé nám pak zprostředkovali návštěvy řady expertů v pastoraci mládeže z celé Evropy. Velkou inspirací byly každoroční dopisy papeže mladým, evropské kongresy o pastoraci mládeže, mezinárodní fóra mládeže, kde jsme zjistili, že přestože jsme žili za železnou oponou, nejsme nijak pozadu, protože Duch Svatý vanul na obou stranách hranic. Pastorace mládeže se pod vlivem Jana Pavla II. začala neobyčejně rozvíjet právě v 90. letech a my, aniž jsme si to tehdy uvědomili, jsme nastoupili ve správnou chvíli do správného vlaku. Myslím ovšem, že diecézní pastorace mládeže je i dnes pro mnohé velké novum, které bude třeba ještě objevit! Pak jsme prožili Denver, Svatý Kopeček, Manilu, Loreto, Hradec Králové, Paříž, Řím a další. Pravdivost Jana Pavla II. ukazuje tato jeho věta z Říma: Je těžké věřit v roce 2000? Ano, je to obtížné, ale s pomocí Boží je to možné. Také pro tuto pravdivost byl Jan Pavel II. milován. Snad poslední poznámka. Při těchto setkáních byli obdarováni všichni, také kněží a biskupové. Dochází k setkání biskupů a mladých, která jsou obohacující pro obě strany a církev se tak stává mladší a krásnější. Ať tedy Bůh sám odplatí Janu Pavlu II., tomuto velkému papeži a světci to množství dobra, moudrosti a lásky, které nám všem předal. Jane Pavle, přimlouvej se za nás. Miroslav Šimáček 4 Nové město 6/2011

5 POSTŘEHY A ZAMYŠLENÍ Velký bojovník za respektování důstojnosti člověka a jeho práv Svědectví Dr. Wandy Póltawské o Karolu Wojtylovi při příležitosti autogramiády její knihy Deník přátelství mně připomnělo, že v centru pozornosti tohoto velkého papeže byl samozřejmě na základě hluboké víry v Krista Vykupitele vždy člověk, rodina a mládež. Důstojnost i povolání člověka vyžaduje, aby respektování lidských práv bylo v základě života jednotlivců, rodiny i každé společnosti. To, že byl člověk stvořený z lásky k Boží podobě, tedy k lásce, určuje jeho vysokou důstojnost i transcendentální cíl. Papež Jan Pavel II. byl plně zakotvený v Bohu, a proto též chápal velikost jeho stvoření člověka. Jeho personalismus, zaměřený na důstojnost každé lidské osoby, jeho úcta k lidské lásce, vyjádřená v jeho teologii těla, to vše jej vedlo k tomu, že byl neúnavným obhájcem důstojnosti člověka a jeho práv. Proto už 2. října 1979 na Valném shromáždění OSN v New Yorku pronesl: Všeobecná deklarace lidských práv a další právní ustanovení na mezinárodní i národní úrovni se snaží vymezit alespoň některá nezcizitelná práva člověka : právo na život, svobodu a bezpečnost osoby; právo na jídlo, oděv, obydlí, na zdraví, odpočinek a zábavu; právo na svobodu vyjadřování, výchovu a kulturu; právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství ; Manželé Póltawští s Janem Pavlem II. právo volit si životní stav, založit rodinu a mít všechny podmínky nutné k rodinnému životu; právo na majetek a práci, na přiměřené pracovní podmínky a na spravedlivou mzdu; právo se shromažďovat a sdružovat; právo na volnost pohybu ; právo na státní příslušnost a domovské právo; právo na účast v politickém životě a právo svobodné volby politického systému Tato WANDA PÓLTAWSKÁ Narodila se roku 1921 v Lublinu. Jako studentka gymnázia byla nacisty čtyři roky internována v koncentračním táboře Ravensbrück, kde byla německými lékaři pokusně operována. Po válce studovala medicínu a těžce se vyrovnávala se svým traumatem z vězení i z toho, že Polsko opět není svobodné. Zůstával v ní hluboký nepokoj. Při studiu se seznámila s otcem Karolem Wojtylou, který se stal jejím duchovním vůdcem a zpovědníkem. Bylo tak navázáno hluboké přátelství, které trvalo až do papežovy smrti. Se svým manželem za ním jezdila i do Říma také z titulu členství v Papežské akademii pro život. Z těchto kontaktů se zrodil Deník přátelství, čili bohatá korespondence mezi paní Wandou a Janem Pavlem II. Khina právě vyšla v českém překladu v nakladatelství Paulínky. Foto: soukromý archiv rodiny Póltawských práva se týkají uspokojení základních lidských potřeb, svobody člověka a jeho vztahu k ostatním. Ale vždy a všude se vztahují na člověka v plném rozsahu jeho lidství. V encyklice Centesimus annus Jan Pavel II. podává další výčet základních lidských práv: Právo na život, k němuž patří významné právo na růst po početí v matčině lůně; právo žít v úplné rodině a v mravním prostředí, vhodném pro růst a rozvoj osobnosti; právo dovést svůj rozum a svobodu ke zralosti hledáním a nalézáním pravdy; právo podílet se na práci při využívání statků země (nerostných zdrojů pozn. autora článku) a získávat z ní obživu pro sebe a své blízké; právo svobodně založit rodinu a plodit a vychovávat děti za odpovědného uplatňování vlastní sexuality. Zdrojem a syntézou těchto práv je v určitém smyslu náboženská svoboda, chápaná jako právo žít v pravdě vlastní víry a v souladu s transcendentní důstojností vlastní osoby. 1 Je jasné, že jakékoli právo vyžaduje na druhé straně povinnost je respektovat a zachovávat. Dva výše uvedené výčty základních lidských práv nám mohou pomoci se v této oblasti lépe orientovat jak v životě osobním, tak společenském. A pokud se nám to alespoň částečně podaří, pak tento příspěvek splnil svůj účel. Miloslav Kněz 1. Srov. Kompendium sociální nauky církve, čl /2011 Nové město 5

6 ČLOVĚK V DNEŠNÍ DOBĚ Hanka je od malička na vozíčku. Má o šest let mladší sestru a nyní je již poprvé tetou. Měla jsem možnost poznat i Hančiny rodiče, kterých si Hanka velmi váží a oceňuje svobodu, jakou jí dávají: Můžu chodit, kam chci, mám v tom svobodnou volbu, rodiče nemají o mne strach. Nebo možná mají, ale dokážou ho skrýt. Přitom však Hance vytváří zázemí, které potřebuje, což není v té podobě jako u Petříků úplně samozřejmé. Na své dětství vzpomíná takto: Měla jsem docela těžké dětství, těžká byla operace ledviny, kterou jsem musela podstoupit. Byly mi tehdy tři roky. Pak jsem musela držet přísnou jaterní dietu. A co bylo pro Hanku radostné? Že mne přijali do školy, mohla jsem vychodit školu a pak se seznámit s vámi. S navazováním kamarádství a přátelství to nebylo vždy snadné. Říká: Než jsem poznala Dariu a vás další, bylo to těžké. Těžké v tom, že mě kamarádi nebrali vážně. Jako bych pro ně byla hloupá, nebrali vážně to, co jsem říkala. Byla jsem spíš sama, ale potom jsem se poznala postupně s vámi. Pak začalo být líp. A později jsem také našla přátele ve sboru českobratrské církve evangelické. O svém prvním setkání s někým z Hnutí fokoláre Hanka říká: Bylo to moc krásný. Měli jsme jít na výstavu, ale nešli jsme, protože nebyla bezbariérová, a tak jsme odjeli rovnou do Vinoře s Petrem a ostatními. Tam jsem poznala ještě další nové kamarády. Když jsem se ptala Petra Křivánka, otce tří dětí, který se v Hnutí angažuje, jak na setkání vzpomíná, řekl Kamarádka s otevřeným srdcem S Hanou Petříkovou se známe již řadu let. Poprvé jsem ji viděla v květnu před patnácti lety. S ní a s jejími přáteli jsme si povídali o jejím životě, o těžkostech, ale i radostech, se kterými se v životě setkává. Hana Petříková s Teresou Cifaldi na setkání Zlaté Prahy. mi: Před patnácti lety se poprvé konal týden za sjednocený svět, který v neděli 5. května 1996 vyvrcholil Hance je vlastní její otevřenost. Foto: Markéta Jírů Foto: archiv Hany Petříkové celosvětovým telefonickým spojením s mladými z celého světa a poselstvím zakladatelky Hnutí fokoláre Chiary Lubichové. 1 S dalšími mladými z Hnutí fokoláre jsme uvažovali, jak se k němu i v naší republice připojit. Jedna dívka ze Slovenska navrhla, že bychom kromě jiného mohli v sobotu před spojením uspořádat výlet pro vozíčkáře z Jedličkova ústavu v Praze na Vyšehradě. Jedna dívka z našeho společenství mládeže tam chodila nějakou dobu na praxi, a tak navrhla, že by to domluvila. Ukázalo se, že většina tamních vozíčkářů již má na první květnovou sobotu jiný program, ale že právě Hanka by s námi ráda jela. Uvažovali jsme, zda to má vůbec cenu a zda neudělat raději něco jiného. Nakonec jsme si řekli, že vytrváme a výlet uděláme, i kdyby to mělo být jen pro jednoho člověka. A tak jsme se seznámili s Hankou. Navštívili jsme i její maminku, povídali si s ní, a s Hankou jsme podnikli výlet na chodovskou vodní tvrz. Pak jsme Hanku seznámili i s dalšími mladými. Zalíbilo se jí mezi námi a chtěla, abychom ji zase někdy pozvali. Hanka se tak zařadila mezi pravidelné účastníky vinořských mládežnických programů, na které jsme ji často i osobně doprovázeli. Během následujících let někteří z nás založili rodiny, někteří se i odstěhovali z Prahy, ale náš kontakt s Hankou se tím nepřerušil, pokračuje Petr. Dodnes s ní například každoročně slavíme její narozeniny, a to poblíž Prahy, u dívky, která tenkrát náš výlet domluvila. Její manžel Hanku každoročně přiveze i odveze autem a těchto oslav se účastní nejen jejich a naše děti, ale i jejich další přátelé z okolí. Po návštěvě Chiary Lubichové v Praze, v květnu roku 2001, jsme se s Hankou zase začali pravidelně potkávat téměř každý měsíc na setkání Zlaté Prahy. 6 Nové město 6/2011

7 ČLOVĚK V DNEŠNÍ DOBĚ I tam jsme ji častokrát osobně doprovázeli. Nechybí ani její návštěvy u nás doma. Na otázku, co znamenalo toto setkání pro Hanku, mi odpověděla: Strašně krásné věci že jsem se s vámi mohla poznat a že to pokračuje. Jsem za to ráda, jsem ráda za vás všechny. Konkrétně jí to dalo víc poznat Boha. O setkání s Bohem říká: Je to hezké, protože se můžu modlit za každého, za různé potřeby. Mám ráda zpívání chval. Díky jednomu kamarádovi poznala sbor českobratrské evangelické církve a začala tam pravidelně chodit. Jak již řekl Petr, Hanka se pravidelně účastní setkání Zlaté Prahy. A jak je hodnotí? Musím říct, že Zlatá Praha je už od svého vzniku velmi pěkně postavená, i když vím, že je těžké program sestavit tak, aby se líbil každému člověku. Líbila se mi od začátku, co Zlatou Prahu znám, když nám ji Chiara Lubichová svěřila jako poslání. A proč na ní nechci chybět? Protože to je Mezi přáteli. jediná možnost, jak se s vámi všemi sejít a vidět. Na jiné setkání se nedostanu. Líbí se mi, že je bez rozdílu otevřená úplně pro každého. A že každý si z ní vybere něco, co zrovna potřebuje. Snažím se pak myšlenky Zlaté Prahy žít třeba v práci, například být na lidi milá. Tak se, myslím, Zlatá Praha žije, i když druzí o tom nevědí. Vojtěch Polák, který pracuje jako zdravotní bratr ve Fakultní nemocnici Motol, se zná s Hankou již asi deset let. Určité období jí dělal takzvaného asistenta, to znamená dobrovolníka, který jí pomáhal ve věcech, které sama nezvládla. Často šlo například o pomoc s dopravou. Zeptala jsem se ho, co mu asistence u Hanky přinesla. Na tuto otázku se dá odpovědět velmi stručně. Hanku. Poznal jsem ji na začátku let nového tisíciletí při setkáních mládeže ve Vinoři a poté na Zlaté Praze. Jednou Foto: archiv Hany Petříkové jsme se s Hankou domluvili, že bychom mohli zajít spolu někam na kafe. Při té příležitosti mi nabídla, zda bych nechtěl pomáhat podobně postiženým lidem v agentuře Asistence o.s. Tak se i stalo. V agentuře jsem strávil rok a půl, kdy jsem pomáhal nejen Hance, ale jí především. Díky této aktivitě jsem se mohl seznámit s problematikou života lidí s postižením po obrně. Vždy mě udivovali svým spontánním chováním a radostností. Tyto vlastnosti jsem vnímal i u Hanky. Krom toho mě Hanka vždy překvapovala svou otevřeností a velkým zájmem o okolí a problémy druhých. Často se stává, že mi Hanka zavolá, protože její kamarád či kamarádka má takový a takový problém a při nejmenším chce aspoň vědět, o co se jedná a proč to tak je. V Hance jsem našel milou kamarádku s otevřeným srdcem. Ludmila Šturmová 1. Viz Nové město č. 6/1996, s Hanko, jak vypadá tvůj týden? Dva dny chodím do práce ráno a jeden den odpoledne. Ty další dny chodím do dílny na Lužinách. Co je náplní tvé práce? Prodávám a jsem za kasou. Odebírám peníze od lidí, co si vyberou zboží. Jsme tam ve třech, nebo alespoň ve dvou. Nemůžu být zase úplně sama. A baví tě to nebo bylo těžké se to naučit? Baví. Něco na tom bylo těžkého, ale už jsem se něco naučila. Občas se mi stane, že se přemáčknu a kasa píská, ale teď už je to lepší. V obchodě se prodávají výrobky z chráněných dílen. Co se tam dělá? Teď třeba trhám hmotu, která slouží jako náplň do zvířátek, která vyrábíme. Jinak taky děláme visačky na klíče. Těžkosti se snažím zvládat ODPOVĚDI HANY PETŘÍKOVÉ NA NĚKOLIK OTÁZEK. Není těžké najít práci? Je to někdy těžké, ale já mám k tomu pracovního konzultanta. Vždycky se na něj můžu obrátit, můžu konzultovat, jak práci hledat. Pohyb s vozíčkem je náročnější. Když se chceš někam dostat, musíš hledat bezbariérový přístup. Vnímáš posun k lepšímu v posledních letech? V něčem ano, v něčem ne. Třeba si myslím, že tady, v Praze, na Chodově, kde jsou bezbariérové domy, by mělo jezdit více nízkopodlažních autobusů, než jezdí. Když se chci dostat třeba na setkání Zlaté Prahy, tak to není úplně jednoduché, musím zjišťovat bezbariérové spoje, stanice metra. Ale už mám promyšlené trasy. Určitě se člověk v životě setkává s těžkostmi. S jakými těžkostmi se setkáváš ty a jak je překonáváš? Občas je to těžké, občas jsou to i lidi, kteří nerozumí našemu handicapu. Jak těžkosti zvládám? Snažím se je zvládat, i když mne občas trápí. Pomáhá mi v tom i Slovo života a musím říct, že i kamarádi, lidé ze společenství. Můžu jim svěřit své těžkosti a oni jsou mi oporou. Za rozhovor děkuje Ludmila Šturmová 6/2011 Nové město 7

8 RODINA dobře vědí, že 30. listopad je osudové datum. Živnostníci Nejpozději toho dne je totiž potřeba zaplatit druhé daňové přiznání. Pět tisíc euro je pěkně vysoká částka a mně se po dvanácti letech dochvilného placení stalo, že jsem je prostě neměl. Ne že bych je bezhlavě utratil, dopřál si dovolenou snů nebo koupil nové auto. Kéž by! Ale nic takového. Šlo o shodu okolností, nepřízeň osudu, která u nás spolu s krizí už rok zasahuje do hladkého chodu mnoha rodin Nejdříve přišla moje žena o práci. Po roce ji naštěstí zase našla. Mezitím ale v rodinném rozpočtu chyběl jeden celý roční plat. Kdo má rodinu, tak pochopí, že ostatní výdaje jako hypotéka, splátky, složenky a školné v lepším případě zůstávají, v horším narostou. Jako v mém případě. Nejvíce mě rozzlobilo, že musím zaplatit tak velkou částku kvůli tomu, že jsem minulý rok vydělal jen o pár stovek euro víc než obvykle, a tím jsem překročil limit a dostal se do vyššího daňového pásma. Zdá se to jako maličkost, ale stačila k tomu, aby ohrozila křehkou rovnováhu rodinného rozpočtu. Ekonomická krize a životní styl Jde o to vidět i méně šťastné části světa s jejich chudými, kterých je mnohem víc, než těch ostatních. Každý může přehodnotit svůj životní styl a znovuobjevit ctnost skromnosti a střídmosti. Fota: archiv Aurelio Molé v Praze. Těmito slovy začíná knížka Con stile od Aurelia Molè 1, mého kolegy z italské redakce časopisu Città Nuova. Při čtení těchto řádků jsem zpozorněla, připomněly mi totiž příběh jedné spřízněné rodiny z Čech. Již několikrát jsme se při zasedání redakční rady dotkli problematiky ekonomické krize a jejího dopadu na život rodin, toho, jak ji rodiny prožívají a co jim pomáhá obstát v tíživých ekonomických situacích. Uvítali by čtenáři dotknout se tohoto tématu na stránkách Nového města? Obrátili jsem se na Aurelia. Seznámili jsme se s ním a jeho rodinou (má dvě malé děti) asi před dvěma lety při jeho pracovní návštěvě v Praze. Žije v Itálii, je v kontaktu s mnoha rodinami a často se zabývá obdobnými tématy. Ochotně dal k dispozici své texty a knížku. Vybrali jsme z ní několik myšlenek a zkušeností, i když si jsme vědomi, že toto téma je mnohem obsažnější a že neposkytuje žádný hotový recept. Vždyť kolik rodin, tolik různých situací. Snad text může být impulzem k zamyšlení. V jednom z příštích čísel pak rádi otiskneme i zkušenosti vás, čtenářů. Těšíme se na ně. Ludmila Šturmová KRIZE Realita nám může klást paradoxní otázku: jak lépe žít při nižších příjmech? Najít odpověď je cílem této neokázalé knížky. Sice ji nepředkládá vyčerpávajícím způsobem, ale zato je ze života. Nenapsal ji totiž odborník, a ani se tak nechce tvářit, ale někdo, kdo se také ocitl v nesnázích a čelí skutečné krizi. Okolnosti nás nutí měnit návyky, mít jen to, co je skutečně nezbytné, a tak přijmout za svůj životní styl, lepší pro všechny. Pro sebe a pro každého, pro vlastní zdraví i pro zdraví planety. Jde také o otázku spravedlnosti. Tak jak řekl Gándhí: Příroda každý den vytváří tolik, kolik potřebujeme. Kdyby si každý vzal to, co potřebuje, a nic víc, nebyla by na světě bída, nebyli by zde lidé umírající hlady. Dokud ale budeme schvalovat tuto nerovnost, jsme zloději. KONZUM A ŠTĚSTÍ My zde ale nebudeme opakovat návody, co už napsali Foto: Markéta Jírů 8 Nové město 6/2011

9 RODINA jiní, kteří poskytují praktické rady k udržitelnému životu a ke snížení ekologické zátěže, kterou za sebou zanechává každý jedinec, ale konkrétní zkušenosti a nápady, jak najít vlastní důstojný životní styl, ať už během krize nebo ekonomické konjunktury, který by co nejlépe vyhovoval tělesnému, psychickému a duchovnímu blahu člověka v jeho celistvosti. Naše malé i velké ekonomické krize se nyní odehrávají na pozadí světové ekonomické recese, která odhalila nejen nedostatky hospodářského systému, ale i našeho způsobu života, zažité vady v hospodárnosti a celkovém kulturním rámci. Nechce to moc, jen se pozorněji zadívat na naše každodenní chování a uvědomit si, že životní styl, jakým jsme zvyklí žít, není pro lidstvo ani pro planetu trvale udržitelný. Občan vyspělého státu zkonzumuje nejméně dvěstěkrát více energie, než je jeho skutečná potřeba. Deset procent nejbohatší dospělé populace světa vlastní osmdesát pět procent světového bohatství, zatímco padesát procent nejchudších jen jedno procento. Tři miliardy lidí žijí s méně než dvěma dolary na den. Občané nejbohatších států, jichž je osm set milionů z celkového počtu necelých sedmi miliard, spotřebovávají 55% energie, 70% papíru a 40% masa z celkového množství. A to jsou jen některé z velkých nespravedlností, které vedou k velké ekonomické, ekologické a společenské krizi. A přesto nejsme my bohatí o nic šťastnější, protože blaho člověka nezávisí na vlastnění. Toho si všiml už roku 1976 americký ekonom Richard Easterlin, který statisticky ukázal, že překonání určité výše bohatství nepřináší štěstí. Dalším důkazem Centrem psychické rovnováhy života je láska. může být, že ve Spojených státech je vedle nejvyšší konzumní spotřeby také nejvyšší spotřeba antidepresiv a že v Japonsku, jedné z nejvýkonnějších zemí na světě, dojde každých 15 minut k sebevraždě, tedy ročně asi k třiceti tisícům. Absolutní hodnota příjmů tedy nehraje roli ani v nejvyspělejších společnostech, protože život každé lidské bytosti má mnoho stránek, nejen tu tělesnou, ale i emocionální, intelektuální, duchovní a sociální. Blahobyt, říká Francesco Gesualdi, je něco, co daleko více souvisí s kvalitou bytí než s mírou vlastnění. Pociťujeme ho, jsou-li harmonicky uspokojeny všechny stránky života a žádná nepřevažuje nad druhou. Každá stránka života potřebuje svůj čas, prostor a kvalitu. NENASYTNOST MENŠINY Centrem psychické rovnováhy života je pak láska. Právě ona nám umožňuje hodnotit události, sebe sama i ostatní měřítkem přiměřené skromnosti a střídmosti. V konzumním světě, v němž žijeme, se ale štěstí rovná materiálnímu vlastnění věcí, které navíc nesmí trvat dlouho, protože musí uvolnit prostor touze po dalších věcech. Současná konzumní pobídka nás může při každodenním hledání štěstí navádět na nám dostupné věci na nejnovější typ mobilu, televizi s vysokým rozlišením, další dům, zboží z oblíbeného butiku, dovolenou snů Dopřát si životní Foto: Giuseppe Distefano komfort, případně ho doplnit nějakým sentimentálním dobrodružstvím, hraje prim. Jde o skutečné modly, které si můžeme vychutnávat po malých dávkách, oblečené do lákavé podoby zážitků, jídla, erotismu a dalších projevů hédonismu. Životní styl složený z konzumu, dovolené, dvou míst k bydlení, se nám zdá normální, ale ve světovém ekonomickém měřítku je to výjimka. Náš každodenní nářek nad nedostatkem peněz se zdá směšný, jakmile se porozhlédneme trochu dál po světě. Existuje ale něco, co by nás přivedlo ke změně smýšlení a našeho zažitého způsobu chování? Existuje něco, co by ochránilo náš svět před egoismem, individualismem a nenasytností té menšiny, která podle některých pesimistických pozorovatelů skončí možnou sebedestrukcí? ŽÍT STŘÍDMĚ Nedávejme současné světové ekonomické krizi přívlastek negativní. Krize je skutečná. Jen snížením výroby, spotřeby a sdílením základních životních potřeb můžeme svět zachránit od neodvratné katastrofy, od válek o nerostné suroviny, od sociálních nepokojů, od chudoby. Gándhí říkal: Žít prostě, aby mohli ostatní prostě žít. Současná krize nás může vrátit k ctnostnému chování a udělat z naší nouze ctnost. Kde ale začít? Je třeba změnit paradigma konzumního chování, logiku, podle níž si určujeme, co a proč je třeba mít. To ale jde jen tehdy, pokud změníme úhel pohledu na skutečnost, nás samé a ostatní. Než se pustíme do zkoumání jednotlivých stránek každodenního života, je třeba zdůraznit, že prostý a střídmý životní styl začíná 6/2011 Nové město 9

10 RODINA především v rodině, v níž je plodem vzájemné lásky a společenství. OD SEBE K DRUHÝM Ekonomické hledisko je pochopitelně pro život nezbytné. Bez prostředků, bez práce nelze zajistit ani základní potřeby: není co jíst, nebydlí se, nestuduje se a nepečuje se o zdraví. Prvním aspektem, který musíme prověřit, je bezpochyby aspekt ekonomický. Položme si však otázku, je-li naše životní úroveň tou, kterou si můžeme skutečně dovolit. Nevycházejme přitom jen z rodinného rozpočtu, ale započítejme i to, jak můžeme milovat ty, kteří nám stojí nablízku. Což není vždy snadné ani samozřejmé. L. Buscaglia píše: My všichni, nebo skoro všichni, jsme přesvědčeni o tom, že milujeme. Ale jen málo z nás ze sebe vyjde na dostatečně dlouho, abychom poznali, co to skutečně je láska. Láska znamená, že ohnisko našeho zájmu přesuneme od sebe k druhým a že naším prvořadým cílem bude jim pomáhat realizovat ten potenciál, který dostali od Boha. SPOLEČNÉ PENÍZE Je to láska mezi manželi, která může být světlem na jejich cestě ke střídmému a prostšímu životnímu stylu. První skutečností, kterou je třeba z hlediska společenství duchovního a materiálního bohatství rodiny inovovat, je otázka hospodaření a práce. To by mělo vést k tomu pokud tomu tak ještě není že partneři budou mít všechno společné, společný účet a společnou rodinnou pokladnu. Logickým důsledkem musí být, že budou chtít i společně rozhodovat o důležitých nákupech, společně sestavovat seznamy na nákup v supermarketu a snažit se nepropadat impulzivnímu nakupování. Zvyknou si schovávat účtenky, poznamenávat si výdaje, skromně a střídmě plánovat rodinný rozpočet a upravovat každodenní výdaje tak, aby se zohlednila i osobní a společenská solidarita. Společné rozhodování povede k revizi rozvrhu práce a ke snaze jej co nejlépe sladit s chodem rodiny, až ke zřeknutí se kariéry, pokud by ohrožovala rodinnou soudržnost. Naše rada, i když zpočátku to může trvat měsíce, než se to podaří, je vést si přehled o rodinných příjmech a výdajích, který by i v konkrétních situacích napomáhal zachovávat zvolený životní styl. Pokud některá rodina nikdy nevedla přehled o svých vydáních, stačí jí pro začátek hypotetická měsíční rozvaha, kde se hlídá, aby celkové výdaje nepřesáhly celkové běžné příjmy. Nejsouli předpokládané výdaje přesné, stačí je v dalších měsících upravit tak, aby byl stav financí vyvážený. SKRYTÝ SPOLEČNÍK Ale náš život se nezakládá jen na běžných příjmech, někdy přicházejí i výjimečné příjmy. Pro někoho to znamená mít štěstí, ale pro ty, kdo věří, existuje i skrytý společník, Boží prozřetelnost, kterou i s dětmi mohou prosit o to, čeho se nedostává. Ověřili si to mnozí. Stalo se to například Josefovi a Martě, kteří jsou spolu šest let a mají tři malé děti. Žijí jen z příjmu manžela, pracujícího v dělnické profesi. V rámci ekonomické krize přišel o možnost dělat přesčasy a pracovat o svátcích, ale stálé výdaje, hypotéka a dvojí platba školky rodině zůstaly. Vyprávěli: Už čtyři roky nejezdíme na dovolenou. A pokaždé, když je třeba koupit nějaké oblečení nebo boty, přemýšlíme, zda je to opravdu nutné. Josef jezdí do práce 12 kilometrů na kole, aby ušetřil výdaje za benzín. Sníží tím ale i emise oxidu uhličitého. Spoléhat se na Prozřetelnost nejde samo ani snadno, řekla k tomu Marta, a nechybí chvíle malomyslnosti. V těchto letech jsme ale kolikrát dostali oblečení, boty a věci na děti ve výborném stavu a mnohdy hezčí, než bychom si sami koupili. SOLIDARITA S DRUHÝMI Pavel a Barbora mají pět dětí a dva dobré platy specializovaných odborníků. Nemají ekonomické problémy, ale i když to nebyl nijak romantický nápad, začali už první měsíce po svatbě hlídat rodinný rozpočet, výdaje a příjmy. Pavel to vysvětloval: Kontrolovat v rodinném rozpočtu pravidelně svůj životní styl je pro rodinu silná zkušenost, protože podporuje rodinné společenství. Ve svém bydlišti mají dnes celou místnost na to, aby v ní kromě nábytku shromažďovali všechny nadbytečné věci nádobí, hry, oblečení, dárky, lyže, potraviny. Všechny tyto věci dávají k dispozici ostatním rodinám, farní charitě, mladým, co pořádají sociální bazary. Střídmý a skromný životní styl je v rodině důsledkem vzájemné lásky, která je otevřená pro druhé i pro solidaritu ve světovém měřítku. ZÁKON EVANGELIA Solidarita s potřebami druhých přivolává stonásobek. Je to zákon evan- Foto: archiv 10 Nové město 6/2011

11 RODINA gelia, že kdokoli dává, může za to obdržet mnohem větší odplatu. V matematickém jazyce by se skoro dalo říct, že je to ničím neohraničené množství. Lieve a Koen z Belgie poskytují svůj dům lidem v nouzi. Jednou u nich bydlela svobodná matka nebo třeba paní z jiného města, která navštěvovala svého manžela v nemocnici. Když se dozvědí o nějaké potřebě konkrétní pomoci, proberou to mezi sebou. Lieve je impulzivnější, Koen chrání svoje jistoty, i ty ekonomické. Někdy nám to trvá několik dní, než se dohodneme, ale pak se rozhodneme dát tu částku, na které jsme se společně dohodli. V míře, v níž dávají svůj nadbytek, dostávají stonásobek. Stalo se jim, že v situacích, kdy pomáhali lidem v nouzi, dorazily nečekané peníze z rodiny nebo zaměstnání. BALÍČEK TĚSTOVIN Victoria a Jorge žijí v Chile a mají tři děti. Zůstali náhle bez práce. Jednou zůstal ve spíži jen sáček těstovin na oběd dalšího dne. Na dveře zaklepal žebrák a Victoria mu odpověděla, že nemají nic, co by mu mohli dát. Ignác, jedno z dětí, jí ale namítlo: Jak to, nic? Máme přece ty těstoviny! Victoria dala chudákovi poslední balíček těstovin. Další den ráno zaklepal na dveře jejich příbuzný a přinesl jim balík plný všech možných dobrot. SHRNUTÍ Pro životní styl, inspirovaný střídmostí a skromností, shrnu několik bodů, který k němu vede: Je třeba začít tím, aby manželé měli nebo obnovili skutečné společenství duchovního a hmotného majetku rodiny. Je důležité pečovat o vlastní rodinu tak, že zaměstnání bude ve správné rovnováze mezi potřebami rodiny i profese. Chce to poznamenávat příjmy a výdaje a naučit se plánovat rodinný rozpočet. Jde o to rozhodovat se v každém dni se střídmostí a skromností a pamatovat na osobní i společenskou solidaritu, do níž je dobré co nejvíce zapojit i děti. DODATEK Mezitím se mi podařilo zaplatit daně a smazat dluh pěti tisíc euro. Jak? Kdo má hodně přátel, má málo obtíží, praví lidové italské rčení. Asi dvacet mých kamarádů dalo podle svých možností tajně dohromady peníze v potřebné výši, kterou jsem jim už nyní mohl vrátit. Nevím, kromě toho, který zorganizoval půjčku, kdo všechno to byl, ale nyní jim i tímto prostřednictvím mohu poděkovat. Aurelio Molé, úryvky z knížky (viz pozn. č. 1) 1. Aurelio Molè, Con stile, Řím: Città Nuova, Foto: archiv 6/2011 Nové město 11

12 CITADELA Autorské právo se ve Vinoři prosadilo Živá debata nad daným tématem byla součástí večera. 18. konference Člověk a média, kterou uspořádalo 11. dubna 2011 Hnutí fokoláre a Konrad-Adenauer- -Stiftung ve spolupráci s Nadačním fondem Josefa Luxe, o.s. Pontes a mezinárodním projektem NetOne, představila návštěvníkům vinořského Centra Mariapoli netradiční téma: autorské právo. Je to právo, či povinnost? ptal se sugestivně titul na pozvánce. zaznělo hned v úvodu semináře vedeného Davidem Obojí, Smoljakem, do kterého přijali pozvání spolupracovník České protipirátské unie a Svazu českých knihkupců a nakladatelů JUDr. Aleš Kout a autor knihy Mediální právo JUDr. Jan Diblík. Původní obava, že odborné téma přitáhne jen malou pozornost, se naštěstí nenaplnila. Po každém bodu se mezi hosty rozproudila živá debata, do které mohl vstupovat i kdokoliv z přítomných. Největší zájem vzbudilo podle očekávání téma protiprávního pirátského stahování licencovaných obsahů takzvaného přepalování autorsky chráněných děl. Přesto, že nikdo nezpochybnil protiprávnost takových postupů, objevil se názor, že za nimi kromě nízkého právního vědomí konzumentů stojí i necitlivá obchodní politika producentů, kteří nedokážou na trhu nabídnout cenově dostupné zboží. Živá debata na toto téma pokračovala i po skončení semináře nad sklenkou vína v přilehlých prostorách Centra Mariapoli. Povzbudivé bylo, že i nejmladší účastníci bez váhání potvrdili tezi, že hlavní příčinou vypalování je vysoká cena oficiálně prodávaných nosičů. Klidně si za CD i DVD zaplatíme, ale nesmíme na tom vykrvácet, dal by se shrnout jejich postoj. Na jednom se nakonec shodli všichni: Byl to příjemný a užitečný podvečer, po kterém může člověk usnout s pocitem nepromarněného času das Zleva David Smoljak, Jan Diblík a Aleš Kout při 18. konferenci Člověk a média. Fota: Markéta Jírů 12 Nové město 6/2011

13 TEOLOGIE JEDNOTY pouze při dualistické interpretaci tohoto výrazu. Chiařina vize však není dualistická (Ježíš a bratr nejsou v protikladu), jelikož je eucharistická: V Kristově těle, kde je každý Kristem ( ) a kde jsou všichni společně Kristem ( ) se jedno shoduje s mnohými! V eucharistické vizi je bratr sám sebou tím, že je Ježíšem (tedy ve své hluboké jednotě s Kristem, jakožto úd jeho těla, přičemž tato jednota je prožívána ve vzájemnosti, díky níž je Kristem-církví). Vidět Ježíše v druhém neznamená zničit ho ve prospěch Ježíše, nýbrž naopak vážit si ho v jeho plné realizaci. Jak učí Pavel ( Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus. Gal 2,20), tou nejhlubší motivací věřícího již není jeho já, nýbrž Kristus, který ho otevírá vztahu v tom spočívá opravdová proměna jedince v osobu, tedy v toho, kdo se realizuje podle vzoru božských Osob. V kolektivní spiritualitě tedy bratr není zneužíván jako nástroj, nestává se dolem, z něhož je třeba vytěžit co nejvíc, ani pouhou zanedbatelnou slupkou. Ve vzájemné lásce prožíváme společně radost z toho, že v Bohu jsme obohacováni celým lidstvem: Když se setkají dvě duše, jsou jako dvě nebe, která se spojují a dávají těmto dvěma duším radost, mír, pokoj, světlo a odhodlanost na způsob Trojice. Bratr tedy není snižován na nástroj ani vyprazdňován, nýbrž můžeme-li to tak říct oslavován, protože je vnímán ve své lidsko-božské realizaci. Bratr není ani naším pokáním v tom smyslu, že není bližním, jehož máme snášet. Bratr je naším rájem (i když se potřebujeme neustále překonávat: jednota obnáší určitou askezi). Když se setkají dvě duše, jsou jako dvě nebe, která se spojují. Ráj se otevírá již zde na zemi, v životě jednoty, byť naše lidská situace obnáší, že jsme teprve na cestě k jeho dovršení. Gérard Rossé Škola Abba Kolektivní spiritualita Chiary Lubichové ve světle nauky sv. Pavla DOKONČENÍ Vkomunitární, kolektivní spiritualitě se konkretizuje vztah jako takový, vztah, který je prožíván nikoli primárně na citové rovině (i když ani ta není později jako plod vyloučena), nýbrž na rovině teologické a v dimenzi ne-bytí, jež patří k agapé. Lapidárně řečeno: My jsme, pokud nejsme. Pokud jsme, nejsme. Vztah prožívaný ve velikonoční dimenzi agapé se stává bytím, díky němuž jsem. Jinými slovy, jsem sám sebou, když jsem láskou, tedy ničím, čistým vztahem, který je zároveň sebedarováním a přijímáním druhého tehdy jsem v plnosti. Vztah je tudíž mým bytím a mojí opravdovou identitou je láska. To znamená, že v životě jednoty, pokud prožívám ono nic jakožto vztah, jsem lidsko-božským uskutečněním plánu, který má Bůh se mnou jsem zosobněnou láskou. Přečtěme si nyní v této perspektivě následující text: Otec říká Láska v nekonečném množství tónů a uvnitř sebe plodí Slovo, které je láskou to je Syn, a Syn, který je ozvěnou Otce, říká Láska a vrací se k Otci! Ale všechny duše, které jsou v Otcově lůně (a jsou tedy Ježíšem), odpovídají na Otcovu odezvu (= odpovídají Otci), či spíše i ony jsou Slovem Otce, které odpovídá Otci Tak je celý Ráj jediným zpěvem, jenž všude zní: Láska, láska, láska, láska, láska. Otec v Synu říká láska v nekonečném množství tónů : to jsou Kresba: Petr Ettler IV. I. 6/2011 Nové město 13

14 TEOLOGIE PRO INSPIRACI JEDNOTY Boží plány s každým. A v Synu, poté, co jsme se stali syny, se vrací odpověď: láska, láska, láska, láska : každý z nás je uskutečněným Božím plánem, vtělenou idejí. Tato myšlenka je dále rozvinuta v následujícím textu: V této prázdné duši (rozumí se jí Ježíš Opuštěný) se Boží Světlo rozprostřelo do vějíře a proniklo do každé duše (která se otevřela) osobitým a přece stejným způsobem, tak jako různé barvy patří k téže světelné podstatě. Neexistují dvě duše, které by dostaly stejné světlo tak jako tři Osoby v Trojici se od sebe liší ale každá duše dostala Boží krásu, aby byla hodna touhy a lásky druhých a aby se spolu s ostatními v lásce (která je společnou podstatou, v níž duše nacházejí jednotu i vlastní identitu jedna v druhé) spojila s Jedním, který ji stvořil svým Světlem, jímž je on sám. Dotyk tohoto Světla pak zbožštil lidskou přirozenost, učinil nadpřirozeným vše přirozené a v člověku zbožštil celé stvoření. A tak veškerenstvo je na cestě k Bohu Láska, která je podstatou Syna a kterou prožívá a sděluje Ježíš ve své opuštěnosti, nás shromažďuje v Jednotě a činí z nás Syna, přestože si každý zároveň uchovává vlastní osobitost a odlišnost. Zaměřme nyní pozornost na bratra, který je základním prvkem kolektivní spirituality. Pokud je bratr nahlížen ve světle takovéto spirituality, je patrná jeho vztahová dynamika, jež je typická právě pro eucharistickou ekleziologii Kristus, Jeden, přítomný v mnohých, činí z mnohých Jedno; toto Jedno tvoří mnozí i každý z nich. V důsledku toho je každý jelikož je Vším druhým a všichni společně jsou jediným Kristem, Vším. Chiara tedy může tvrdit: ty jsi Ježíš, ale též ty jsi já : Když bratr a já jsme Ježíšem, musím ho opravdu milovat jako sebe sama, protože on je já. Bratr je já v ontologicko-vztahovém smyslu. Eucharistie uskutečňuje v každém vztah identity s Ježíšem na úrovni bytí. Tato shoda s Kristem prožívaná ve vzájemnosti však působí, že tito dva jsou Kristem (byť si každý uchovává svoji odlišnost) v nové plnosti, nakolik být v souladu s Kristem zahrnuje i bohatství bratra, protože tito dva jsou Jedním a tudíž Kristem. A právě toto říká Chiara: Čím více se stáváme jedním, tím více získáváme ctnosti druhého ( omnia mea tua sunt ), až nakonec budeme všichni jedno, každý druhým, každý Ježíšem. Budeme mnoha stejnými osobami, ale každá bude odlišná, protože tyto ctnosti v nás budou oděny do charakteristické ctnosti, která zformuje naši osobnost. Odlišnost je tedy vždy zachráněna, ale je to odlišnost, která je vždy růstem v jednotě, protože zahrnuje i bohatství druhého. V tomto vztahovém nic je vzájemné pronikání a tedy vzájemné obohacování vlastní osobnosti, nikoli uniformní nivelizace všech. Ten, kdo do mne proniká, je bratr ve své pravé identitě, kterou mu dal tentýž Kristus, který žije ve mně: Sjednocen s bratrem bratrův Ježíš mi dal Krista ve mně. Říci, že bratr je Ježíš, nebo říci, že on je já, tedy neznamená vzít bližnímu jeho vlastní identitu, abychom z něj učinili někoho jiného. Naopak, znamená to vidět bratra v jeho opravdové dimenzi, jež je mu vlastní on je opravdu sám sebou, plně realizovaný, když je Kristem-církví, tedy když je Božím synem (= Ježíšem) a když je jeho lidství obohaceno mnou v něm. V této perspektivě Chiara vidí bratra, když například píše: Je třeba milovat Boha v bratru nebo v každé duši nacházím Ježíše, anebo obecněji vidět Ježíše v druhém. To jsou výrazy, které je třeba chápat právě v rámci kolektivní spirituality a tedy v eucharistické dimenzi života jednoty. Nyní můžeme odpovědět na dvě otázky, které mohou vyvstat. První otázka: Nehrozí nebezpečí, že v kolektivní spiritualitě tím, že budeme hledat v bratru Boha, budeme tohoto bratra zneužívat jako pouhý nástroj k dosažení Boha, a že tudíž jednota prožívaná tímto způsobem nebude ničím jiným než výrazem individualistické spirituality dohnané do extrému? Bratr mě zajímá pouze natolik, nakolik mi umožňuje najít Boha Nesmíme zapomenout abychom pochopili to, co jsme si zde řekli že ve víře (pokřtěný je již včleněn do Kristova těla a tedy do společenství s Otcem) křesťan nemiluje bratra, aby získal jednotu s Bohem, nýbrž žije uvnitř trojičního společenství tím, že miluje bratra. Pro Chiaru je to navíc právě bratr, kdo nám odnímá veškerou zahleděnost do sebe, veškerou egocentrickou vůli: Bůh, který je ve mně, který vytvořil moji duši a který v ní jakožto Trojice (spolu se svatými a s anděly) dlí, je i v srdci bratří. Nebylo by rozumné, kdybych ho milovala pouze v sobě. Kdybych to tak dělala, moje láska by v sobě měla ještě cosi osobního, egoistického Druhou otázku bychom mohli zformulovat následovně: Neredukujeme ve výrazu vidět nebo milovat Ježíše v bratru tohoto bratra na pouhý obal či skořápku? Tento problém by mohl nastat II. III. 14 Nové město 6/2011

15 SLOVO ŽIVOTA Slovo života na červen 2011 Kresba: Petr Ettler NEPŘIZPŮSOBUJTE SE UŽ TOMUTO SVĚTU, ALE ZMĚŇTE SE A OBNOVTE SVOJE SMÝŠLENÍ, ABYSTE DOVEDLI ROZEZNAT, CO JE VŮLE BOŽÍ, CO JE DOBRÉ, BOHULIBÉ A DOKONALÉ. (ŘÍM 12,2) 1 Máme před sebou druhou část listu sv. Pavla Římanům, v němž nám apoštol popisuje jednání křesťana jako výraz nového života, pravé lásky, pravé radosti a pravé svobody, které nám Kristus daroval. Křesťanský život znamená nový způsob, jak ve světle a v síle Ducha Svatého čelit různým úkolům a problémům, před nimiž se můžeme ocitnout. V tomto verši, úzce spjatém s předešlým, apoštol vyjadřuje cíl a základní postoj, který by měl být charakteristický pro každé naše chování: učinit svůj život Boží chválou, neustálým skutkem lásky při trvalém hledání jeho vůle a toho, co je bohulibé. NEPŘIZPŮSOBUJTE SE UŽ TOMUTO SVĚTU, ALE ZMĚŇTE SE A OBNOVTE SVOJE SMÝŠLENÍ, ABYSTE DOVEDLI ROZEZNAT, CO JE VŮLE BOŽÍ, CO JE DOBRÉ, BOHULIBÉ A DOKONALÉ. Je zřejmé, že pro to, abychom mohli plnit Boží vůli, je nutné ji především poznat. Jak nám apoštol naznačuje, není to jednoduché. Boží vůli není možné dobře poznat bez zvláštního světla, které by nám v různých situacích pomohlo rozlišit, co od nás Bůh chce, a vyhnout se iluzím a omylům, do nichž bychom mohli snadno upadnout. Jedná se o dar Ducha Svatého zvaný dar rozlišování, který je nezbytný pro utváření naší autentické křesťanské mentality. NEPŘIZPŮSOBUJTE SE UŽ TOMUTO SVĚTU, ALE ZMĚŇTE SE A OBNOVTE SVOJE SMÝŠLENÍ, ABYSTE DOVEDLI ROZEZNAT, CO JE VŮLE BOŽÍ, CO JE DOBRÉ, BOHULIBÉ A DOKONALÉ. Jak ale máme získávat a rozvíjet v sobě tento tak důležitý dar? Bezpochyby je třeba, abychom dobře znali křesťanskou nauku. To ovšem nestačí. Jak nám připomíná apoštol, je to především otázka života, otázka naší velkodušnosti a snahy žít podle Ježíšových slov bez obav, nejistot a polovičatosti. Je to otázka ochotné pohotovosti a připravenosti konat Boží vůli. Právě to je způsob, jak získat světlo Ducha Svatého a utvářet novou mentalitu, jaká se od nás vyžaduje. NEPŘIZPŮSOBUJTE SE UŽ TOMUTO SVĚTU, ALE ZMĚŇTE SE A OBNOVTE SVOJE SMÝŠLENÍ, ABYSTE DOVEDLI ROZEZNAT, CO JE VŮLE BOŽÍ, CO JE DOBRÉ, BOHULIBÉ A DOKONALÉ. Jak tedy budeme žít Slovo života tohoto měsíce? Budeme se snažit, abychom si i my zasloužili světlo potřebné pro dobré plnění Boží vůle. Dejme si proto předsevzetí, že budeme stále lépe poznávat jeho vůli, jak ji vyjadřuje jeho slovo, nauka církve, povinnosti našeho stavu atd. Především se však budeme snažit, abychom se zaměřili na život, protože jak jsme právě viděli ze života a z lásky pramení pravé světlo. Ježíš se zjeví tomu, kdo ho miluje a uskutečňuje jeho přikázání. 2 Tak dokážeme plnit Boží vůli nejkrásnější dar, který mu můžeme nabídnout. Bude to dar bohulibý nejen díky lásce, kterou vyjádří, ale i díky světlu a plodům křesťanské obnovy, které okolo nás vyvolá. Chiara Lubichová 1. Slovo života na srpen 1993, otištěno v časopise Città Nuova č. 14/1993, s Srov. Jan 14,21. 6/2011 Nové město 15

16 ŽIVOT ZE SLOVA Hledat Boží vůli Už je to dávno, psal se rok 2000, kdy na mé otázky, které se mi honily hlavou, odpověděl jeden známý, člen charitní rady našeho města: To bude prst Boží. Podnikl důležité kroky k tomu, aby se mohl otevřít charitní obchůdek, tak trochu bazar pro pomoc druhým. Po nějakém čase mi řekl, že v patře tohoto domu jsou nevyužité prostory. Já jsem směle odpověděla: Mám malé děti, tento obchůdek zvládnu, ale víc ani náhodou. Vždy jsem se ale hodně ptala, co ode mne Bůh chce, a snažila jsem se nedělat to, co chci já, i když mi to šlo proti srsti. Stalo se však, že dost lidí projevilo v obchůdku zájem o práci. Já získávala zkušenosti, když zase přišel ten hlas: Nahoře je prostor a tady je plno lidí, kteří chtějí normálně žít, pracovat, jak to má být. Bylo by možné jim pomoci, mají pocit, že o ně nemá nikdo zájem, žijí v depresích atd. Foto: M. a K. Broschovi Každé závažnější rozhodnutí neřeším nikdy sama, ale radím se a společně před Bohem hledáme, co je správné. A tak začaly v roce 2004 ve Strážnici pod hlavičkou charity chráněné a posléze i terapeutické dílny. Vzpomínám si, že když jsem pochopila, že dílny jsou Boží vůlí, asi za měsíc mi potvrdila gynekoložka, že očekáváme čtvrté dítě. Byl to moment, kdy jsem vše musela přetočit a říct si, že teď budu v prvé řadě chránit miminko, a až pak lidi kolem sebe. Přestože mě to dost zaskočilo, hned jsem řekla své ano. Byla to pro mě jasná Boží vůle. Druhý den jsem si měla zavolat ještě o další výsledky. Lékařka mi ale do telefonu řekla, že je všechno jinak, že se zmýlila a že těhotenství u nás nebude. Tak se rozjely chráněné dílny pro zdravotně postižené lidi našeho regionu, ve kterém je víc jak šestnáctiprocentní nezaměstnanost. Snažíme se, aby v nich lidé při práci nacházeli nestresující rodinnou atmosféru a každý se cítil být osobně přijatý a milovaný. Mnozí z nich jsou tímto prostředím osloveni. V terapeutické dílně teď pracuje 18 lidí s duševním onemocněním a v chráněných dílnách asi 35 zaměstnanců. Mají možnost chodit do práce, mezi lidi, a vyrábět něco užitečného. Velkým problémem zůstává odbyt výrobků. Šijeme pro kojence a děti, pro domácnost, textilní tašky, koberečky, vyrábíme dřevěné hračky. Zboží prodáváme při různých příležitostech, ale dodáváme i do běžných prodejen v Brně, Zlíně, Olomouci, Břeclavi, Kroměříži a podobně. V lednu jsem si zase kladla otázku, co je dobře, protože odbyt výrobků je stále nedostačující, je velká konkurence a udržet se na trhu je boj I když se původní obchůdek ve Strážnici stal také prodejnou našich výrobků, stále se mi vracelo na mysl, že by bylo dobré si otevřít obchůdek ještě někde jinde. Byla jsem z toho nešťastná, protože jsem věděla, že to vůbec není jednoduché. Pak jsem si ale řekla, že zkusím, zda něco přijatelného najdu, a pokud se to bude zdát i řediteli, bude to Boží vůle a já se do toho pustím. S manželem jsme přožili Nový rok na poutním místě a já tam vše svěřovala, poslouchala a snažila se pochopit. Od začátku března máme v Praze 13, hned u stanice metra B Luka obchůdek našich výrobků a dalších doplňkových předmětů. Také tato prodejna se stala pracovištěm zdravotně znevýhodněných žen. L. M. (Více na Odpuštění Nejstarší syn dosahoval ve škole vždy velmi dobrých výsledků. Pak se mu ale přestalo dařit. Výsledky prvního pololetí byly katastrofické. Především však mezi námi vyrostla určitá zeď. Uvědomila jsem si, že jsme se nechali strhnout touhou mít úspěšného syna, ale nesnažili jsme se ho pochopit a dát mu dostatečnou důvěru. Jednali jsme s ním s přehnanou přísností. Pokaždé, když udělal nějakou chybu, věděl, že ho čeká tvrdý trest. Cítila jsem, že jsem tím zklamala jeho důvěru. Už jsem nebyla tou maminkou, která uměla mít ráda a která s ním měla pěkný vtah. I když pro mne nebylo snadné přiznat vlastní chyby, poprosila jsem ho o odpuštění za slova, kterými jsem ho ranila, i za své příliš tvrdé jednání. Během mé omluvy se na mě pozorně díval a já ho pak nechala, aby se k tomu mohl vyjádřit. Nakonec nás i učitele poprosil za odpuštění. Teď už zase nemá strach se nám se svými školními výsledky svěřovat a já jsem pochopila, jak důležité je odpuštění, máli se v rodině odstranit napětí způsobené zlem. U. A. Pobřeží Slonoviny 16 Nové město 6/2011

17 SPIRITUALITA JEDNOTY Druhá část celoročního tématu, které Maria Voce, prezidentka Hnutí fokoláre, předložila 27. září 2010 celému Hnutí. Obsahem je Boží vůle v myšlenkách a životě Chiary Lubichové. Nová cesta svatosti Proto nás naše odpověď lásky především realizuje jako člověka. Vždyť rozvoj naší osobnosti spočívá právě v tom, když žijeme to, co s námi Bůh zamýšlel a zamýšlí. 8 Chiara dále píše: Boží vůle je naším vzorem, naším skutečným bytím, naší plnou realizací. 9 Právě to potvrzuje také Benedikt XVI., když říká: Vidět Boha, orientovat se podle Boha, poznávat Boha, poznávat Boží vůli, spojit se s jeho vůlí, to znamená s jeho láskou, znamená stále více vstupovat do prostoru pravdy. Tato cesta poznávání Boha, láskyplného vztahu k Bohu, je úžasným dobrodružstvím našeho křesťanského života. 10 Benedikt XVI. ukazuje bezpečnou cestu jak plnit Boží vůli: přistupováním ke svátostem a nasloucháním Božímu slovu. Zdůrazňuje, jaké to přináší plody: naše vůle se ztotožňuje s Boží vůlí, obě se stávají jedinou vůlí, a tak jsme doopravdy svobodní, můžeme doopravdy dělat to, co chceme, protože chceme v pravdě a skrze pravdu to, co chce Kristus. 11 Když se podíváme na Chiařin život, můžeme tak trochu pochopit, co pro ni znamenalo plnit Boží vůli. Připomeňme si společně jednu událost z Chiařina života, která je velmi známá, ale ukazuje na to podstatné, protože cesta, kterou nám Chiara ukázala, a její zkušenost jsou opravdovým základem, na kterém stojí celý život Hnutí, a naším povoláním je, abychom na tomto základě pokračovali. Byly Vánoce roku Uběhlo pár dní ode dne, kdy se Chiara úplně zasvětila Bohu. Během půlnoční mše svaté Chiara ve svém srdci vnímala, že ji Ježíš žádá, aby mu dala všechno. Takto to popsala na setkání biskupů přátel Hnutí: Slovem všechno jsem nemohla nechápat než to, co se tím tehdy běžně rozumělo: kromě panenství darovat vlastní vůli skrze poslušnost. Darovat vše, co mohlo být mé skrze chudobu, darovat rodinu a všechno, co je na světě pěkné skrze tu nejpřísnější klauzuru. Řekla jsem Bohu ano, i když se slzami v očích a s bolestí, protože v mém nitru se něco bouřilo. Den nato jsem šla za svým zpovědníkem. Ten věděl o všem, co rozkvétalo kolem mne, o mých prvních družkách, a řekl rozhodně:,ne, tohle pro tebe není Boží vůle. 12 Ta chvíle přinesla světlo: Chiara pochopila, že existují životní stavy s různou mírou dokonalosti, dokonalosti samotné však dosáhneme pouze plněním Boží vůle. 13 Píše: Bylo nám velmi jasné, že jestli jsme jako mnozí další ve světě považovali za velmi těžké nalézt cestu ke svatosti, byla tu najednou cesta vhodná pro všechny pro panny i matky, kněze i dělníky, děti i staré lidi, řeholníky i politiky. Ta cesta se jmenovala Foto: Petr Ettler Boží vůle. Když jsme si uvědomili, jak je to jednoduché, naše duše zajásala, protože jsme měli dojem, že máme v ruce vstupenku ke svatosti, kterou můžeme nabídnout každému, s kým se na své cestě setkáme, i velkému počtu lidí. 14 Když se podíváme na historii Díla ve světle těchto Chiařiných prorockých slov, s dojetím si uvědomujeme, že tato intuice doopravdy otevřela dokořán novou cestu ke svatosti, která fascinovala nejen nás, kdo jsme tady, ale i velkou spoustu lidí na celém světě. Když jsme se vydali na cestu Boží vůle, Bůh skutečně vedl okamžik za okamžikem nejen Chiaru, ale za ní a v ní celé Hnutí, cestami, které ve své lásce vymyslel, které vynalezla jeho fantazie, píše Chiara, a napověděla jeho prozřetelnost, která pečuje o jednotlivce i o celé společenství. Chiara od začátku prvních dob vytušila, že Bůh nás uvede do nádherného božského dobrodružství, nám neznámého. A jaký cíl měl mít náš život? Neměl skončit v tichosti, ale zůstat, aby přinesl světlo mnohým, stejně jako život světců. 15 Maria Voce 8. Srov. Ch. Lubichová, Santità di popolo, Řím 2001, s Ch. Lubichová, Santi insieme, cit., s Benedikt XVI., Al Pontificio seminario Maggiore, 20. února 2009, in La Traccia 2, 2009, s Ibid. 12. Srov. Ch. Lubichová, Il sì dell uomo a Dio, in Scritti Spirituali/4. Dio è vicino, Řím 1981, s Srov. Ibid., s Ch. Lubichová, La volontà di Dio, in Scritti Spirituali/3, Řím 1979, s. 31. Srov. též Ch. Lubichová, Cercando le cose di lassù, Řím 1992, s Ch. Lubichová, Il sì dell uomo a Dio, in Scritti Spirituali/4, s /2011 Nové město 17

18 SPIRITUALITA JEDNOTY Pokud se nemodlíte, nač žijete? Dopis ze 14. října 1946 řeholním sestrám Josefíně a Fidente. Chiara s láskou, ale i rozhodností uvádí na pravou míru chválu těchto dvou řeholních sester, jíž ji pravděpodobně zahrnuly. Znovu poukazuje na důležitost toho obracet se na Ježíše. Chce pro své družky to, co má ona sama: pouze Boha. Poprvé se zmiňuje o tak širokém poli působnosti, že sahá do všech končin země. Epizodu ze svátku Krista Krále, během něhož Chiara se svými družkami prosila o to, aby se dostaly do nejzazších míst na zemi, lze s dostatečnou jistotou datovat na poslední neděli října roku Chiara s Guglielmem Bosellim v létě 1972 v Mollens (Švýcarsko). Ave Maria, Mater Dei! 14. října 1946 Moje sestřičky, dovolte mi, protože vás miluji v Ježíši, plnou svobodu Pravdy: Maledictus homo qui confidit in homine! Proklet buď člověk, který doufá v člověka! 1 Říkáte: Chiara, vaše sestřička, vás může milovat tak, že její lásku nebude schopen obsáhnout celý svět. Může být inspirována Duchem Svatým, dosáhnout i té nejvyšší svatosti a může vám přísahat, že nikdy nezradí přátelství, které s vámi uzavřela Chiara však provždy zůstává jen ubohou dívkou, nedokonalým tvorem ochromeným v konání dobra, který ničí Boží dílo. Jak pošetilý je člověk, který doufá v člověka! Sestřičky, vím, co mi odpovíte. Ale protože vás miluji, nechte mě zanechat polovičatosti, abych vás mohla vynést vzhůru, do srdce Nejvyššího: Beati omnes qui confidunt in eo. (Ž 2,13) Blahoslavení, kteří doufají v Pána! Bože mé duše, má lásko, mé všechno, promluv k těmto dvěma malým srdcím. Hovoř svým božským hlasem. Řekni jim, že ty jediný jsi Všechno a že v nich přebýváš! Řekni jim, ať tě nehledají mimo sebe, ale nacházejí tě vždy ve svém srdci! Ty víš, Ježíši, jak je miluji a jak moc bych chtěla být stále s nimi. Já, tvoje snoubenka, bych chtěla být s tebou v každém srdci, které je v milosti, a přivést je k lásce k tobě! Ale nemohu. Jsem a zůstanu tvorem. Ty jsi Bůh, ty jsi nejčistší Duch, který proniká do každého těla a v každém okamžiku přebývá v srdcích, jež tě milují! Nádherný Ježíši! Jak daleko jsou od tebe i ty duše, které jsou ti zasvěcené, přestože by tobě, který v nich žiješ, měly dát všechno, myšlenky i city! Řekni jim: Proč nevítězíš ve světě? Proč nejsi milován? Proč nejsi poznán? Protože tě všichni hledají tam, kde nejsi. Protože i ten, kdo by se měl bezvýhradně svěřit tobě, tě odmítá hledat! Jak hrozně nenasytný je ten, komu nestačí Bůh! Ty promluv ke svým Snoubenkám. Řekni jim, že Chiara může jednoho dne zemřít. Že mohou ztratit její přímou pomoc. Že tvor právě jakožto tvor je pomíjivý. Že jakýkoli člověk, který doufá v jakéhokoli člověka, je hoden tvého prokletí! Pouze Bůh je všechno! A tuto pravdu máme žít s naprostou vášní pro chudobu! Kdy tě milujeme, Pane? Když tě nacházíme. Kdy tě určitě nacházíme? Když doufáme pouze v tebe a když bláznivě obracíme zrak vzhůru a hledáme pouze tebe: Boha našeho Otce! A nyní, když jsou tvé snoubenky od všeho oproštěny a přesvědčeny, že pouze ty stačíš, řekni jejich srdci, že přijímáš planoucí lásku, kterou jim přináším (tak jako i já ji radostně a vděčně přijímám), a neuhasitelnou touhu učinit z nich to, čím chce být mé srdce pro tebe! Pouze světec, který vše opustil a který zcela důvěřuje Bohu, se může vrátit na zem, aby sesbíral sladké plody svatého přátelství, které mu Bůh, prozřetelný Otec, určil! Sestřičky, proč vám mám přinášet trošku zlatého prachu, když přitom vím, že ve svém srdci nosíte nevyčerpatelný zlatý důl? Uprostřed tvého srdce, sestro Josefíno, žije Bůh! 18 Nové město 6/2011

19 SPIRITUALITA JEDNOTY Uprostřed tvého srdce, sestro Fidente, žije Bůh! Položte ruku na svou hruď. Jste svatostánky živého Boha. Žijte touto vírou a bude nemožné nebýt svatými. 1. Naslouchejte jeho jemnému hlasu hlasu Světla. 2. Hovořte k němu, když on nehovoří. To je život světce láskyplný rozhovor ( Jen jedno je třeba! 2 ). Mé sestřičky, váš život, tak často podobný životu Ježíše, který v nazaretském domku žil, pracoval a miloval, může přinášet tolik dobra! Cožpak nevíte, že duše, která miluje tak, že její život je neustálým životem ve dvou (Ježíš a duše) toho dělá tolik, jako by kázala celému světu? Nyní, když jste se zbavily své bídy, kterou budete odevzdávat Bohu každý den, jste svobodné, abyste milovaly. Milujte! On chce žít s vámi. A nic si nepřeje víc, než tento život ve dvou. Jedině takto, s bezprostřední jednotou vašich duší s Ježíšem budete stále více upevňovat jednotu mezi sebou! Otče aby byli jedno, jako my jsme jedno. Já v nich a ty ve mně. Tak ať i oni jsou v dokonalé jednotě. 3 Ježíši, ať jsou sestra Fidente a sestra Josefína jedno, jako ty, Ježíši, a tvůj Otec. Tvůj Otec v tobě. Ty v srdci těchto dvou tvých malých snoubenek, aby naplnily jednotu, kterou jsi ty sám! Končím, sestřičky, a svěřuji se do vašich modliteb. Vy víte, že moje pole působnosti je tak široké, že sahá až do nejzazších končin země! Co všechno je třeba ve světě vykonat! Jaká sklizeň! Modlete se, modlete se, modlete se, aby se Boží láska zakořenila ve všech srdcích! Modlete se, protože pokud se nemodlíte, nač žijete? Moc, moc vás miluji Ať žije Bůh! Zbořte všechny bariéry Dopis z 6. listopadu 1947, adresovaný věkově různorodému společenství. Chiara se s jeho členy seznámila během své krátké cesty do několika blíže neurčených měst v okolí Říma. Předkládá v něm dvakrát Slovo života a rozvíjí téma Ježíš v bližním. 6. listopadu 1947 Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce. (Jan 15,5) Drahé sestřičky, po mém návratu z Latia jsem zde pro vás všechny, na každou z vás myslím, a každou mladší i starší mám ráda jako sebe! Cesta po okolí Říma zanechala v mém srdci velkou touhu Ho milovat a působit, aby On byl milován! Kolik, kolik duší čeká na náš Ideál, aby jejich příliš tíživý, nudný, neužitečný, osamocený život získal křídla! A kolik je krásných duší, které by mohly v kontaktu s velkým plamenem přinášet hojné květy a plody, zatímco ponechané samy sobě sotva zvládnou udržet se dobré mezi tolika, kteří Odpusť jim, vždyť nevědí, co činí! 1 Kolik, kolik by jich nepadlo, kdyby se setkaly s duší s velkým a širokým srdcem, jako je Jeho. Nepoznaly by zlo, které možná na nich teď zanechává nesmazatelné znamení! Sestřičky, povstaňte připravené dát život pro ten největší Ideál. Zbořte všechny bariéry. Zapřete samy sebe, abyste ve svém malém-velkém srdci přijaly všechny bolesti světa! V každém okamžiku kolem nás prochází některý bližní! Je to Ježíš. Měřte svou lásku k Bohu podle lásky, kterou chováte ke svému bližnímu. Ztotožněte se s ním v jeho bolestech, potřebách, úzkostech, pochybnostech i v jeho nemnoha radostech. Kdo zůstává ve mně ten nese mnoho ovoce. Zůstaňte v Ježíšovi v bližním, připravené vždy ho napojit, nasytit, pomoci mu! Jak obrovsky v nás potom vyroste plamen božské lásky. Jak ve vás vyroste Ježíš a cele vás pronikne. Nechte ho růst a sebe zemřít. Nechte, ať láska, kterou vlil do vašich srdcí, zapaluje, vzplane a plná jasu vychází z vašich očí, slov a jednání. Ať Bůh kraluje ve vašich srdcích! Nechte ho konat! Nestavte se proti jeho působení. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce. Ano, on v nás. On láska, která sjednocuje srdce, která ze všech činí jednu mysl tu jeho, jednu vůli tu jeho! On v nás bude přinášet mnoho ovoce. Všechny sestry zde, které znáte i neznáte, vás zdraví, jsou s vámi jedno a přejí vám vše, co si od vás přeje Bůh. V Neposkvrněném srdci Mariině 1. Lk 23,34. Chiara Lubichová při vyprávění své zkušenosti, Trident Fota: C. S. Chiara audiovisivi 1. Jer 17,5. 2. Srov. Lk 10, Srov. Jan 17, /2011 Nové město 19

20 Z HNUTÍ FOKOLÁRE Přinášet Boha světu Prezidentka Hnutí fokoláre Maria Voce podnikla od 13. do 31. května již čtvrtou letošní zahraniční cestu, při níž navštívila Rusko, Českou republiku a Maďarsko. Ještě před svým příletem do Prahy poskytla redakci Nového města exkluzivní rozhovor. Jste prezidentkou laického hnutí, v listopadu 2009 jste byla jmenována poradkyní Papežské rady pro laiky. Jaká je úloha laiků a laických hnutí církve v dnešní společnosti? Shrnula bych to do dvou slov: Proměňovat prostředí tam, kde každý žije. Jako první křesťané jsme povoláni k tomu, abychom bez ustání podněcovali křesťanskou revoluci. Ne však ničení, nýbrž dialog se světem. Dialog, v němž nejde jen o ideje, ale který je podpořen i činy. Prožíváním evangelního dávejte mohu například svědčit o tom, že jsem nejen hmatatelně zakusila bude vám dáno, jak Ježíš slibuje, ale že jsem dostala mnohem více, než se dá získat podle logiky trhu. Protože Bůh posílá stonásobek, a ten jsem dostala v podobě štěstí, autentických vztahů, vzájemnosti. A to v této době individualismu, nespoutané soutěživosti, samoty a zmatků není málo. Můžeme svědčit o tom, o čem Chiara opakovaně hovořila, že nejsme na tento obrovský úkol sami, ale že je s námi Bůh. A to je právě úloha církevních hnutí: znovu Maria Voce přinést Boha a jeho lásku do společnosti, i mimo kostely a sakristie. Je to zkušenost, kterou Hnutí prožilo v Čechách i ve všech zemích střední a východní Evropy už za minulého režimu. Když se Foto: Filip Kotek Foto: Paolo Lòriga pak podíváme na historii vaší země, tak silně poznamenané antiklerikalismem, je právě cesta laiků tou privilegovanou cestou jak vrátit do ekonomiky, politiky, kultury i umění mízu evangelia. V globalizované společnosti stále více pozorujeme vzájemné přibližování různých kultur a náboženství. Jedná se ale často o zkracování vzdáleností, nikoliv o sbližování hodnot. Nejde vždy o obohacení, často vyplouvají na povrch rozdíly a střety, i tvrdé a nepřátelské. Víme o vašich bohatých zkušenostech na poli dialogu. Jaký příspěvek může Hnutí podle vás v tomto smyslu nabídnout? Kromě let pobytu v Turecku, kde jsem žila uprostřed populace, která byla z valné části muslimská, jsem také minulý rok prožila během své první cesty na Dálný východ hlubokou zkušenost s prostředím buddhismu. Velmi mne oslovilo, jak velkou vnímavost vůči božskému mají tyto národy, jaké mají hodnoty, úctu ke stáří, poslušnost, pracovitost, toleranci, trpělivost, schopnost snášet těžké a bolestné situace. V této souvislosti jsem si kladla otázku: jestliže nepřineseme ještě něco většího, co tu pak děláme? Hodnota křesťanské lásky mi však připadá obrovská. To je totiž jediná hodnota, která převyšuje ty ostatní, nevytlačuje je, ale naopak zdůrazňuje. Je to ta hodnota, která nachází okamžitou odezvu u jiných náboženství a kultur díky zlatému pravidlu, společnému pro všechny: Dělej druhým, co chceš, aby dělali tobě. Na tomto základě rozkvétá dialog a my objevujeme, že jsme bratři, že jsme společně povoláni odpovídat na velké výzvy dneška. Zažila jsem to při setkání s buddhisty v Japonsku a Thajsku, s nimiž už po léta vedeme živý dialog. To je ten příspěvek, který Hnutí může všude nabídnout. Začíná být vidět, jaké bohatství může vyrůstat ze setkávání tak rozdílných světů. Je to nový, rodící se svět, svět bratrství, ale obohacený rozdílnostmi. A ten je snem každého člověka. Setkání Marie Voce se studenty buddhistické univerzity v Chiang Mai (Thajsko). Po svém zvolení jste se vyjádřila, že chcete dávat přednost vztahům. Co vám pomáhá uskutečňovat tento program? Co mi pomáhá? Mohu říct, že je to cíl, k němuž jsme povoláni a který je 20 Nové město 6/2011

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

Obsah. Druhá část: Nové pohledy na víru

Obsah. Druhá část: Nové pohledy na víru Obsah Čtenářům... 5 Charisma a Boží dílo... 6 Spiritualita sjednocující vrchol božského a lidského... 17 Poznámka kurátora italského vydání...25 Předmluva к českému vydání...28 První část: Mystika pro

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

OBSAH PRVNÍ ČÁST ÚVOD INTEGRÁLNÍ A SOLIDÁRNÍ HUMANISMUS PRVNÍ KAPITOLA PLÁN BOŽÍ LÁSKY PRO LIDSTVO

OBSAH PRVNÍ ČÁST ÚVOD INTEGRÁLNÍ A SOLIDÁRNÍ HUMANISMUS PRVNÍ KAPITOLA PLÁN BOŽÍ LÁSKY PRO LIDSTVO OBSAH POUŽITÉ ZKRATKY.................................. 7 ZKRATKY BIBLICKÝCH KNIH.......................... 9 DOPIS KARDINÁLA ANGELA SODANA.................... 11 PREZENTACE DOKUMENTU...........................

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku Mgr. Michael Martinek 1. CHARAKTERISTIKA Dům Ignáce Stuchlého (dále jen DIS) je pobytovým výchovně vzdělávacím zařízením pro mládež. Patří

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Milá pečovatelko, milý pečovateli! Milí rodiče!

Milá pečovatelko, milý pečovateli! Milí rodiče! Milí rodiče! Předpokládáme, že jste důkladně zvážili, zda je vaše dítě natolik zralé, aby o něj pečovala jiná osoba. Nyní stojíte před rozhodováním, komu dítě svěříte. Pečující osoba se svým způsobem stane

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU 1. Počátek nového roku, který je Božím darem lidstvu, se pro mne stává výzvou adresovat

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát?

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? PROČ JSME TADY JAKO ČCE? Kontext, ve kterém se pohybujeme Předáváme evangelium Jsme

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví Marta Hošťálková Úvod total pain - tzv. celková bolest tělesná bolest spjata a vzájemně se ovlivňuje s bolestí v oblasti psychické, sociální i duchovní koncept celostní

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50 Ježíš a hříšnice Lk 7,36-50 Text 7 36 Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a posadil se ke stolu. 37 V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dověděla, že Ježíš je

Více

Psychospirituální transformace 1

Psychospirituální transformace 1 Věra Bučilová, Marie Nestěrová Psychospirituální transformace 1 Nekonečné možnosti na planetě Zemi Věra Bučilová, Marie Nestěrová Psychospirituální transformace 1 Nekonečné možnosti na planetě Zemi Upozornění

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR

DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR Váš UTECHTSKÁ UNIE STAROKATOLICKÝCH CÍRKVÍ ZPRÁVA PRO SRC 2007 O NĚKTERÝCH ZÁLEŽITOSTECH, KTERÉ BYLY NA POŘADU MEZINÁRODNÍ BISKUPSKÉ KONFERENCE 1. Reflexe

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

Proč děláme práci, která nás nebaví?

Proč děláme práci, která nás nebaví? Proč děláme práci, která nás nebaví? Podle průzkumů se věnuje až 70% lidí zaměstnání, které je nenaplňuje a někdy i doslova sere. V poslední době nad touto otázkou hodně přemýšlím. Sám jsem vlastně dlouho

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení Život s podporou Podpora samostatného bydlení Každý člověk má mít možnost žít život podle svých představ Bydlet tam kde chce a s tím, koho si vybral a je mu s ním dobře Co je služba Podpora samostatného

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY

MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY Originál: www.sokaisi.eu Česká verze: http://vzestup.stesticko.cz Zakladatelem tohoto systému je Armand Manuel Ratundu CHRISTIC FORCE Initiation (INICIACE DO KRISTOVY SÍLY

Více

LÉČENÍ VNITŘNÍHO DÍTĚTE V POHODLÍ DOMOVA Monika Nisznanská

LÉČENÍ VNITŘNÍHO DÍTĚTE V POHODLÍ DOMOVA Monika Nisznanská 2 Vy už nemusíte Moje emocionální zranění z dětství mě před mnoha lety žití v nevědomí dohnala do velmi vážné psychické situace, ze které mi pomohla až pomoc zvenčí. Díky jednomu velmi intenzivnímu zážitku,

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

OM Healing zpravodaj

OM Healing zpravodaj OM Healing zpravodaj Březen 2015 Drazí přátelé, V OM Healingovém zpravodaji na březen 2015 si můžete přečíst: 1. Věděli jste o OM Healingu a věku Kali Yuga? 2. Úplňkový OM Healing v březnu 2015. 3. Mezinárodní

Více

Zpráva o činnosti v roce 2011

Zpráva o činnosti v roce 2011 Zpráva o činnosti v roce 2011 15.5.2012 Text : Jan Dus, Jana Škubalová Autoři fotografií : Jan Dus, Eva Grollová, archiv Diakonie ČCE Diakonie Českobratrské církve evangelické Středisko humanitární a rozvojové

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo 2. Fair life o.s.

Obsah. 1. Úvodní slovo 2. Fair life o.s. Obsah 1. Úvodní slovo 2. Fair life o.s. 3. Cíle 4. Naše projekty 5. Biodožínky 6. Údaje o hospodaření v roce 2009 7. Plány na rok 2010 8. Poděkování partnerům 9. Slovo závěrem 10. Kontakt - 1 - 1. Úvodní

Více

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková ÚVOD Při otevření této knihy se možná ptáte, k čemu je potřeba další kniha o zdraví, když už jich byly napsány stovky? Asi máte pravdu, ale můj velký zájem o možnosti sebeléčení s cílem pomoci sama sobě

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 2. stupeň ZŠ základní

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři,

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři, 1.11. 2015 1 1. čtení: Mt 19, 1-12 Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli Základ kázání: Mal 2, 9-17 Milé sestry, milí bratři, asi jste také již mnohokrát zaslechli, že Čechách posledních dvacet

Více

DOBROVOLNICTVÍ provází člověka od nepaměti. V každé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, těm méně šťastným, kteří kvůli nemoci,

DOBROVOLNICTVÍ provází člověka od nepaměti. V každé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, těm méně šťastným, kteří kvůli nemoci, DÍVEJTE SE KOLEM SEBE... DOBROVOLNICTVÍ provází člověka od nepaměti. V každé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, těm méně šťastným, kteří kvůli nemoci, chudobě či přírodní katastrofě

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. A

Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. A 5 JZYKŮ LÁSKY Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. Jsem rád/a, když mě někdo obejme. 2. Rád/a trávím čas o samotě s člověkem,

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

ANDĚLSKÉ LEDNOVÉ AFIRMACE

ANDĚLSKÉ LEDNOVÉ AFIRMACE ANDĚLSKÁ NADĚJE Vše pro Vaši duši! NEWSLETTER 01/2017 ANDĚLSKÉ LEDNOVÉ AFIRMACE Pohlazení, radost, energie a laskavost v srdci. S anděly kráčím nadšeně do nových dní roku 2017. Lehkost mého nitra je osvobozující.

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají.

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. 1. kapitola Správné porozumění Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. Jsem přesvědčen, že se všichni shodneme na tom, že evangelizace je něco, k čemu jsou křesťané

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Vysoká pec ve vašem nitru

Vysoká pec ve vašem nitru Obsah Předmluva... 7 Úvod... 10 Chcete-li objevit své pravé Já, já musí zemřít... 19 Vysoká pec ve vašem nitru... 49 Jak nechávat vše plynout a pozorovat... 80 Jak kráčet beze stop... 95 Mysl: velká pokladnice

Více

Vámi vybrané karty 2 / 6

Vámi vybrané karty 2 / 6 Vážený pane Komarek, právě jste si zakoupili Tarot Rozhodnutí, který vám může usnadnit rozhodování v situacích, v nichž se cítíte bezradní. Stojíte na životní křižovatce, nabízí se vám několik různých

Více

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 POKOJ VÁM! MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 Tříkrálová sbírka 201 2 V sobotu 7. 1. 201 2, a v některých částech Uničova a okolí již v pátek 6. 1. 201 2, procházely ulicemi města

Více

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE ( 6 ) O MOSTU A NADĚJI Má naděje není změtí náhod na náhody je život krátký Jen se zeptej moudré matky Naděje je pevným mostem do budoucích dnů je i ráda milým hostem

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin)

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) Malé krůčky k bezpečné cestě do školy Již čtvrtým rokem působí na naší škole rodičovská dopravní skupinka, která se snaží

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Fiat Svatodušní 2015

Fiat Svatodušní 2015 Fiat Svatodušní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice E. Vella: Svolávání moci Ducha svatého Duch Svatý je důležitý. On má naši modlitbu vést. Svatý Duch není luxusem. On je nutností.

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO TEOLOGICKÉ STUDIE ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO r ALOIS HONEK 1986 - ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA OBSAH Úvod em I. P o v o I á n í k e s p á s e. 1. Bůh chce naši spásu 2. Kristus nás vykoupil. 3. Kristus nám

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

O radosti pro život MILÁ KNIHA. Přemysl Dvořáček

O radosti pro život MILÁ KNIHA. Přemysl Dvořáček O radosti pro život MILÁ KNIHA Přemysl Dvořáček O radosti pro život Přemysl Dvořáček V prožitku jemného citu lásky ve svém srdci cítíme blažený vjem upřímné radosti a něhy. S pocitem upřímné radosti

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více