PT-25. Hořák pro plazmové řezání. Uživatelská příručka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PT-25. Hořák pro plazmové řezání. Uživatelská příručka"

Transkript

1 PT-25 Hořák pro plazmové řezání Uživatelská příručka

2

3 OBSAH Oddíl / Nadpis Strana 1.0 Bezpečnost Popis Úvod Parametry Technické údaje Příslušenství Instalace Připojení hořáku ke zdroji Výběr plynů Provozní parametry Připojení plynů Montáž součástek čela hořáku Drážkovací chránič a distanční vodič Uvolněné spotřební součástky Obsluha Obsluha Údržba Demontáž čela Obecně Špína a nečistoty Demontáž a výměna hlavy hořáku Demontáž a výměna kabelů hořáku Výměna opory kabelu, objímky spínače a rukojeti Výměna spínače hořáku Měření průtoku plynů hořákem Náhradní díly Obecně Objednání Náhradní díly k PT

4 OBSAH 8

5 ODDÍL 1 BEZPEČNOST 9

6 ODDÍL 1 BEZPEČNOST 10

7 ODDÍL 2 POPIS 2.1 ÚVOD PT-25 je ruční hořák se sklonem hlavy 90, který pracuje s dvojicí plynů. Je navržen pro použití s plazmovou řezací soupravou LPH-120. VÝSTRAHA! Při plazmovém řezání se používá extrémně vysoké napětí. Vyvarujte se kontaktu s živými součástkami hořáku nebo stroje. Bezpečnostní riziko také může představovat nesprávné použití kteréhokoliv z použitých plynů. Před začátkem práce s hořákem PT-25 nahlédněte do bezpečnostních opatření a pokynů k obsluze, které jsou přibaleny k soupravě zdroje. Použití hořáku v kombinaci s jednotkou, která není vybavena odpovídajícím bezpečnostním obvodem, vystavuje obsluhu riziku úrazu vysokým napětím. 114 mm 309 mm 35 mm 41 mm 31 mm 37 mm Obrázek 2-1 Rozměry PT PARAMETRY Proudová zatížitelnost (100% zatížení) A=, normální polarita (plazmový plyn N 2, H-35, N 2 /H 2 ) A=, normální polarita (plazmový plyn vzduch) Povolené pracovní plyny: Plazmové vzduch, N 2, H-35, směsi N 2 /H 2 Chladicí vzduch, N 2, CO 2 Délky přívodních hadic: ,6 m nebo 15,2 m Hmotnost: ,5 m - 6,3 kg m - 11,3 kg Min. požadavky na průtok plynů: Chladicí l/min při 4,8 bar Plazmové l/min při 4,8 bar 11

8 ODDÍL 2 POPIS 2.3 TECHNICKÉ ÚDAJE Hořák PT-25 vyhovuje požadavkům předepsaným v pokynech pro použití EN následovně: a. Proces: Ruční hořák používaný pro plazmové řezání nebo drážkování. b. Způsob vedení: Ruční. c. Třída napětí: M (113 V špička až 400 V špička). Zapalovací napětí: 8000 V~. Stabilizační napětí: 200 V=. 2.4 PŘÍSLUŠENSTVÍ K hořáku PT-25 lze objednat následující příslušenství: Sada vodicích nástrojů Pro řezání kruhů a rovných čar Sada pro měření průtoku plazmového plynu Pro kontrolu průtoku plynu hořákem d. Maximální jmenovitý proud: 150 A (plazmový plyn N 2, H35, N 2 /H 2 ); 100 A (plazmový plyn vzduch). Maximální proud při 100% zatížení: 150 A Typický plyn: Vzduch 5,6 bar při 118 l/min. e. Maximální a minimální tlak plynu na přívodu: 6,2 až 8,6 bar. f. Způsob chlazení: Chlazeno plynem. g. Stupeň pomocného elektrického ovládání v hořáku: N/A. h. Požadavky na připojení hořáku: Klíče a šroubovák. i. Nezbytné informace o bezpečné obsluze hořáku: Viz všechna bezpečnostní opatření uvedená v příručce. j. Nezbytné informace o bezpečné obsluze plazmového řezacího hořáku a o funkci blokovacích a bezpečnostních zařízení: Hořák vyhovuje ve smyslu požadavků na bezpečnostní systém pneumatického blokování. Blokovací mechanizmus odpojí hořák, pokud jsou odstraněny součástky zakrývající elektrodu (především ochranný kužel). Aby mohl blokovací systém správně fungovat, musí elektroda hořáku zůstat v ochranném kuželu. Nepokoušejte se montovat elektrodu na hořák, pokud není správně umístěna (spolu s dalšími součástkami) uvnitř ochranného kuželu. k. Typy zdrojů pro plazmové řezání, které lze s hořákem bezpečně použít: LPH-120 l. Řezací výkon: Viz obrázky 3-1 a 3-2. m. Podmínky, za kterých je během řezání plazmou nutné dodržovat speciální opatření: 1. Viz obecné výstrahy v příručce. 2. Neřezejte uzavřené nádoby. Může dojít k explozi. 12

9 ODDÍL 3 INSTALACE 3.1 PŘIPOJENÍ HOŘÁKU KE ZDROJI Přístup k přípojkám hořáku je popsán v uživatelské příručce ke zdroji. Zajistěte, aby byl hlavní vypínač na konzole v poloze vypnuto (off) a primární přívod energie byl odpojen. Hořák PT-25 má fitink velikosti C s levým závitem, který slouží k připojení záporného pólu a plazmového plynu. Zapojte tento fitink do odpovídajícího fitinku s vnitřním závitem na zdroji a pevně ho dotáhněte klíčem. Po dotažení přes spoj přetáhněte gumovou manžetu, která je na napájecím kabelu. Fitink velikosti B s pravým závitem slouží k připojení kladného pólu a chladicího plynu. Také tento fitink pevně dotáhněte. Bezpečnostní trubička se zasouvá do malé přepážkové nebo trubkové spojky na zdroji. Jednoduše ji zasuňte do spojky až na doraz. Součástky čela hořáku jsou navrženy tak, aby poslaly prostřednictvím tlaku plynu signál do zdroje v případě, že jsou tepelný štít a tryska správně namontovány. Tento tlakový signál pracuje ve spojení s obvody zdroje. Tento patentovaný systém funguje jako bezpečnostní pojistka, která zabrání připojení hořáku k vysokému napětí, pokud by nebyl tepelný štít nasazen a spínač hořáku byl náhodně stisknut. Občas systém zkontrolujte tak, že odmontujete tepelný štít a zapnete zdroj. NEDOTÝKEJTE SE kovových částí čela hořáku. Stiskněte spínač hořáku a dotkněte se elektrodou řádně uzemněného dílce. Pokud se hořák spustí a mezi elektrodou a dílcem se zapálí oblouk, NEPOUŽÍVEJTE ho. Hořák ani zdroj nijak NEUPRAVUJTE. Hořák i zdroj doneste svému distributorovi ESAB na opravu. Připojení spínače hořáku je zajištěno vodiči zakončenými pětikolíkovou zástrčkou. Zasuňte zástrčku do zásuvky na zdroji a zajistěte ji otočením pojistného kroužku. 3.2 VÝBĚR PLYNŮ UPOZORNĚNÍ VÝSTRAHA Hořák PT-25 pracuje s dvojicí plynů, což umožňuje použít jeden plyn jako plazmový a druhý jako chladicí. Chladicí plyn chladí hořák a zároveň chrání oblast řezu. Doporučené kombinace plynů jsou uvedeny dále. VÝSTRAHA Používejte pouze ty plyny, které jsou v této příručce označeny jako povolené (viz oddíl 1.2). Argon ani jeho směsi nepoužívejte pro hořák PT-25 jako chladicí plyn. Mohlo by totiž dojít k přeskakování oblouku uvnitř hlavy hořáku. Kyslík nepoužívejte ani jako plyn plazmový ani jako chladicí, jelikož by se hořák mohl vznítit. Plazma: vzduch / Chlazení: vzduch Co do kvality řezu, řezné rychlosti a hospodárnosti je tato kombinace pro měkkou ocel, nerezovou ocel i hliník celkově nejlepší. Kombinace těchto plynů způsobuje mírnou nitridaci povrchu řezu a mírnou povrchovou oxidaci legujících prvků u nerezových ocelí. Vždy používejte čistý a suchý vzduch. Vlhkost nebo olej ve zdroji vzduchu sníží životnost součástek hořáku. Plazma: dusík / Chlazení: vzduch Tato kombinace zlepšuje životnost součástek a to především elektrody. Řezné rychlosti budou obvykle trochu nižší než při použití vzduchu jako plazmového plynu. Dochází k nitridaci povrchu, avšak povrch řezu u nerezových ocelí je čistší. Chladicí vzduch lze nahradit dusíkem nebo CO 2. Plazma: H-35 / Chlazení: dusík Tato kombinace přináší vynikající životnost součástek při minimální kontaminaci povrchu řezu, čímž zaručuje výbornou svařitelnost. Nejčastěji se používá pro drážkování měkkých ocelí, hliníku a nerezových ocelí. Kvalita řezu u měkkých ocelí je nízká, u hliníku a nerezových ocelí je kvalita dobrá, zejména u větších tlouštěk. Plazma: 40 % vodík - 60 % dusík / Chlazení: vzduch Tato kombinace se používá pouze pro dosažení vyšší řezné rychlosti i větší tloušťky u hliníku. U nerezových a měkkých ocelí kombinace nepřináší žádnou skutečnou výhodu. 3.3 PROVOZNÍ PARAMETRY Doporučený tlak plynů Plazmový (řezání) 4,5-5,2 bar Plazmový (drážkování) 2,8-3,1 bar Chladicí 4,5-5,5 bar Doporučená mezera (mezi hořákem a materiálem) 5-13 mm Doporučený proud Plazmový plyn vzduch - maximálně 100 A Plazmový plyn N 2, Ar- H 2, N 2 - H 2 - maximálně 150 A Rychlosti posuvu Rychlosti posuvu pro PT-25 jsou uvedeny v grafech na obrázcích 3.1 a

10 ODDÍL 3 INSTALACE PT-25 při 100 A PT-25 při 150 A Řezné údaje při 100 A Plazma: vzduch při 4,8 bar Chlazení: vzduch při 4,8 bar Řezné údaje při 150 A Plazma: H-35 při 4,8 bar Chlazení: dusík při 4,8 bar Řezná rychlost (m/min) Uhlíková ocel Hliník Nerezová ocel Řezná rychlost (m/min) Hliník Nerezová ocel Tloušťka materiálu (mm) Tloušťka materiálu (mm) Obrázek 3-1. Řezné údaje pro PT-25, vzduch/vzduch Obrázek 3-2. Řezné údaje pro PT-25, H-35/N PŘIPOJENÍ PLYNŮ Máte-li vybrány plyny pro práci, zapojte přívodní plynové hadice do fitinků na zadní straně zdroje. Všimněte si, že tam jsou pro každý plyn dva. Použijte ten fitink, který nejlépe odpovídá vaší hadici. Pro hořák PT-25 nepoužívejte kyslík ani jako plyn plazmový ani jako chladicí. Argon ani jeho směsi nepoužívejte jako plyn chladicí. Zajistěte, aby byly oba nepoužité fitinky zaslepeny zástrčkou, která je připojena ke zdroji. 3.5 MONTÁŽ SOUČÁSTEK ČELA HOŘÁKU Zajistěte, aby byl hlavní vypínač na zdroji v poloze VYPNUTO (OFF) a primární přívod energie byl odpojen. Nesprávná montáž součástek čela hořáku Vás může vystavit vysokému napětí nebo ohni. UJISTĚTE SE, ŽE: Sestava držáku elektrody je dotažena. Vířič je namontován a dobře zapadá. Elektroda je namontována a dotažena. Tryska je namontována. VÝSTRAHA Zašroubujte sestavu držáku elektrody (21657) do těla hořáku a pevně ji dotáhněte nástrčkovým klíčem velikosti 11 (7/16"). Vyvarujte se přetažení závitu a omačkání šestihranu sestavy držáku. Do držáku elektrody zašroubujte elektrodu a pomocí palce a ukazováčku ji pevně dotáhněte. Elektroda je správně dotažena tehdy, pokud při jejím otočení ve smyslu demontáže ucítíte lehké prasknutí. Pokud je plazmový plyn vzduch, dusík nebo směs dusíku s vodíkem, použijte elektrodu (21595). Pokud je plazmový plyn směs argonu a vodíku (H-35), použijte elektrodu (21780). Vířič namontujte tak, že ho namáčknete na izolátor hořáku. Drážkovaná plocha vířiče lícuje s plochou izolátoru a vířič by do něj tedy měl zapadnout. POZNÁMKA: Špatný řezací výkon hořáku PT-25 bude způsoben nesprávným usazením vířiče. Kvůli malým tolerančním odchylkám se může stát, že vířič nebude dosedat kolmo na tělo izolátoru, pokud bude montován nezávisle na trysce a tepelném štítu. V tom případě bude plazmový plyn unikat do plynu chladicího, což obecně způsobí nízký řezací výkon a špatnou životnost spotřebních součástek. Pro zlepšení výkonu při plazmovém řezání sestavujte spotřební součástky tak, jak ukazuje obrázek 3-4. Správnou trysku vyberte v závislosti na používaném řezacím proudu, nebo vyberte drážkovací trysku pro drážkování při 100 až 150 A. Vložte trysku do tepelného štítu (21660) tak, aby vyčnívala z jeho užšího konce. Tepelný štít našroubujte na tělo hořáku. Dotáhněte ho tak, že ho sevřete dlaní a budete jím otáčet tak dlouho, dokud nebude tryska dokonale zajištěna a další dotahování by již bylo znatelně obtížnější. Pokud je třeba použít drážkovací chránič (21656) nebo distanční vodič (21943), navlékněte ho na štít kroucením ve smyslu hodinových ručiček, dokud na štítu nebude zcela usazen. 14

11 ODDÍL 3 INSTALACE TRYSKA 50 A (21596) 100 A (21597) 150 A (21598) DRÁŽKOVACÍ (21599) TEPELNÝ ŠTÍT (21660) 0-KROUŽEK (344019) (Dodáván s hlavou hořáku) SESTAVA DRŽÁKU ELEKTRODY (21657) VÍŘIČ ELEKTRODA VZDUCH, N 2, N 2 / H (21595) H-35 (Ar / H 2 ) (21780) DRÁŽKOVACÍ CHRÁNIČ (21656) DISTANČNÍ VODIČ (21943) Obrázek 3-3, Montáž součástek čela hořáku PT-25 DŮLEŽITÉ - S drážkovacím chráničem ani s distančním vodičem nekruťte proti smyslu hodinových ručiček. Povolili byste tak tepelný štít. Dodržujte všechny pokyny v příslušné brožuře přibalené k soupravě zdroje. NEPOKOUŠEJTE SE instalovat nebo obsluhovat tento hořák, aniž byste se těchto pokynů drželi. Čelo hořáku obsahuje součástky, které ve spolupráci s obvody zdroje zabrání náhodnému spuštění hořáku, pokud by nebyl tepelný štít nasazen a spínač hořáku byl stisknut. 3.6 DRÁŽKOVACÍ CHRÁNIČ A DISTANČNÍ VODIČ Pokud je to žádoucí, lze použít kovový drážkovací chránič. Používá se během plazmového drážkování a chrání hořák tak, že odráží sálající teplo a roztavený kov, který při drážkování odstřikuje. Distanční vodič umožňuje obsluze udržovat při řezání konstantní mezeru tak, že je udržován dotyk mezi řezaným materiálem a rohy distančního vodiče. Chránič nebo vodič namontujete tak, že ho navléknete kroucením ve smyslu hodinových ručiček na tepelný štít (ten by měl být našroubován na hořáku). Chránič nebo vodič vždy montujte nebo nastavujte na štítu kroucením ve smyslu hodinových ručiček. Předejdete tak povolení štítu. 3.7 UVOLNĚNÉ SPOTŘEBNÍ SOUČÁSTKY Správná funkce hořáku závisí na správné a pevné montáži spotřebních součástek čela hořáku, především držáku elektrody, elektrody a tepelného štítu. 1. Zajistěte, aby byl držák elektrody zcela zašroubován do hlavy hořáku a pevně dotažen nástrčkovým klíčem velikosti 11 (7/16"). Elektrodu dobře přitáhněte palcem a ukazováčkem k držáku elektrody (klíč ani kleště nejsou třeba). Správně dotažená elektroda se povolí při demontáži prsty s prasknutím. 2. Zajistěte, aby byly tryska a vířič pevně namontovány pomocí úplného dotažení tepelného štítu. Úplné dotažení znamená pootočit se štítem alespoň o 5 mm poté, co dojde k pevnému kontaktu mezi vířičem a tryskou. Viz pododdíl 3.5 a obrázek 3.4. Nesprávně namontované součástky čela hořáku způsobí úniky plynu, které mohou být příčinou nízkého řezacího a drážkovacího výkonu a dále poškození samotného hořáku vlivem vnitřního přeskakování oblouku. Pokud je chránič nebo vodič vůči štítu příliš těsný, roztáhněte jeho spáru pootočením velkého plochého šroubováku. Pokud je příliš těsný, zmenšete spáru zmáčknutím chrániče nebo vodiče ve svěráku. 15

12 ODDÍL 3 INSTALACE Problém Řešení Vířič nemusí dosedat kolmo, pokud je montován nezávisle na trysce. To způsobuje vnitřní úniky plynu a nízký výkon plazmového řezání. Držte trysku svisle a na její vršek položte vířič. Trysku společně s vířičem obraťte a postavte na prst. Trysku společně s vířičem zasuňte do tepelného štítu. Sestavu tepelného štítu, trysky a vířiče obraťte a pevně našroubujte na tělo hořáku PT-25. Obrázek 3-4, Montáž vířiče hořáku PT-25 16

13 ODDÍL 4 OBSLUHA 4.1 OBSLUHA UPOZORNĚNÍ Používejte obvyklé ochranné rukavice, oděv, ochranu sluchu a svářečskou kuklu. Přečtěte si oddíl Bezpečnostní opatření, který je součástí uživatelské příručky přibalené ke zdroji. Hořák je nyní připraven pro řezání nebo drážkování. Popis nastavení ovládacích prvků naleznete v pokynech ke zdroji. VÝSTRAHA Nikdy se nedotýkejte součástek před rukojetí hořáku (trysky, tepelného štítu, elektrody atd.), jestliže hlavní vypínač na zdroji není v poloze VYPNUTO (OFF). 1. Přepněte spínač test plynu (gas test) nebo režim plynu (gas mode) do polohy test nebo nastavení (set-up). 2. Přepněte hlavní vypínač do polohy ZAPNUTO (ON). Hořákem by měl začít proudit plyn. 3. Nastavte tlak plynu na regulátorech přívodu plynu na hodnoty uvedené v oddílu Provozní parametry. Přepněte spínač test plynu (gas test) nebo režim plynu (gas mode) do pracovní polohy. Plyn by měl přestat proudit. Nastavte volič proudu na hodnotu odpovídající použité trysce. 4. Umístěte hořák do správné polohy pro řezání nebo drážkování. Při řezání by měla být mezera (vzdálenost mezi tryskou a materiálem) přibližně 6 mm. Pokud je to možné, začínejte řezat od okraje řezaného dílce. Pokud je nutné dílec proříznout dál od okraje, nakloňte hořák do takového úhlu, aby roztavený kov odlétával směrem od hořáku a obsluhy. Jakmile dílec proříznete, změňte sklon hořáku na 5 až 10 od vertikály a začněte řezat. Při drážkování držte hořák pod úhlem 35 až 45 od horizontály. 5. Sklopte svou svářečskou kuklu. 6. Stiskněte a držte spínač hořáku. Měl by začít proudit plyn. O dvě vteřiny později by měl sepnout hlavní stykač a na dílec by měl přeskočit oblouk. POZNÁMKA: Váš zdroj může umožňovat prodloužení předfuku na více než dvě sekundy, většinou až na 4 nebo 5 sekund. Pokud se po uplynutí této doby nezažehne startovní oblouk, uvolněte spínač hořáku a zkontrolujte nastavení tlaku plynu. Pokud se startovní oblouk zažehne, ale nepřeskočí na řezaný dílec, uvolněte spínač hořáku a zkontrolujte, zda je hořák ve správné vzdálenosti od dílce a zda je k dílci pevně připnuta pracovní svorka. 7. Při řezání udržujte mezeru mezi hořákem a materiálem v rozmezí 5 až 13 mm. Při řezání tenčích plechů by měla být mezera blíž spodní hranici intervalu, při řezání tlustších plechů blíž horní hranici. Udržujte takovou řeznou rychlost, která zaručuje řez požadované kvality a při které proud roztaveného kovu odletuje od spodku dílce. 8. Při drážkování udržujte takový úhel a rychlost, aby bylo každým tahem hořáku odstraňováno požadované množství materiálu. Sklon hořáku musí být takový, aby roztavený materiál od hořáku odletoval po povrchu plechu nebo drážkou po předchozím tahu. Drážkování pod příliš strmým úhlem způsobí, že bude roztavený kov odstřikovat přímo proti hořáku. 9. Dojde-li v průběhu řezání (drážkování) k zhasnutí hlavního oblouku, bude ihned znovu zažehnut startovní oblouk. To jen za předpokladu, že je stále stisknut spínač hořáku. V tomto okamžiku je třeba buď opět umístit hořák do takové polohy vzhledem k dílci, aby mohl být obnoven hlavní oblouk, nebo by měl být uvolněn spínač hořáku. 10. Hlavní oblouk automaticky zhasne po oddálení hořáku od dílce na konci řezu. Aby nedocházelo k opětovnému zažehávání startovního oblouku, měl by být spínač hořáku okamžitě uvolněn. 11. Po skončení řezání (nebo drážkování) vyčkejte několik minut před přepnutím hlavního vypínače na zdroji do polohy VYPNUTO (OFF), aby mohl ventilátor odvést teplo zevnitř zařízení. Poté odpojte elektřinu pomocí hlavního přerušovače. 17

14 ODDÍL 4 OBSLUHA 18

15 ODDÍL 5 ÚDRŽBA 5.1 DEMONTÁŽ ČELA VÝSTRAHA Zajistěte, aby byl hlavní vypínač na zdroji v poloze VYP- NUTO (OFF) a primární přívod energie byl odpojen. Pokud používáte drážkovací chránič nebo distanční vodič, stáhněte ho z tepelného štítu kroucením ve smyslu hodinových ručiček. Otočte hořák hlavou dolů a odšroubujte tepelný štít. Tryska tak zůstane uvnitř štítu. Zkontrolujte trysku. Ústí by mělo být kruhové jak na vstupu, tak na výstupu. Pokud je ústí na vstupu nebo na výstupu oválné případně poškozené, trysku vyměňte. Tryska může mít na vnitřním povrchu šedé až černé usazeniny. Lze je odstranit ocelovou vlnou, avšak musíte pak pozorně odstranit veškeré zbytky ocelové vlny. Zkontrolujte tepelný štít. Vnitřek štítu by neměl nést žádné stopy po přeskakování oblouku. Vnější izolační plášť by neměl být příliš zuhelnatělý ani opotřebovaný. Štít vyměňte, pokud zjistíte některé z výše uvedených poškození. Zkontrolujte elektrodu. Pokud je uprostřed vypálená do hloubky větší než 2 mm, vyměňte ji. Elektrodu demontujete tak, že ji odšroubujete od držáku elektrody. Po dlouhodobějším používání vysokého proudu může být nezbytné použít při její demontáži kleště. (Kleště nepoužívejte při montáži). Zkontrolujte vířič. Pokud nese nějaké stopy po přeskakování oblouku, vyměňte ho. V místě dotyku s izolátorem hořáku a s tryskou musejí být plochy vířiče udržovány v čistotě. Špína nebo jemný písek na těchto plochách ovlivní výkon. Zkontrolujte držák elektrody. Vyměňte ho, pokud nese nějaké stopy po přeskakování oblouku nebo pokud má poškozený závit pro přišroubování elektrody. 5.2 OBECNĚ Pravidelně kontrolujte tepelný štít, sestavu držáku elektrody a vířič. Pokud je kterákoliv z těchto součástek poškozená nebo nadměrně opotřebovaná, vyměňte ji. Každodenně kontrolujte o-kroužek hořáku. Pokud má o-kroužek vroubky, zářezy nebo je jinak poškozen, vyměňte ho. Pokud je suchý, naneste na něj tenkou vrstvu silikonového maziva. Pokud o-kroužek neklade při montáži tepelného štítu žádný odpor, vyměňte ho. Plášť kabelu hořáku by měl být pravidelně kontrolován. Pokud objevíte jakékoliv poškození pláště, zkontrolujte, zda není poškozený napájecí kabel nebo kabel startovního oblouku. Pokud zjistíte úniky plynu nebo jakékoliv jiné poškození, vyměňte dotyčné součástky. 5.3 ŠPÍNA A NEČISTOTY Špína nebo jiné nečistoty mohou způsobit vnitřní přeskakování oblouku, což vede k předčasné poruše hořáku PT-25. Abyste se tomu vyhnuli, řiďte se následujícím: 1. Zajistěte, aby byl jako plazmový nebo chladicí plyn používán čistý a suchý vzduch prostý oleje. 2. Na o-kroužek hořáku neaplikujte nadměrné množství silikonového maziva. Stačí nanést tenký film. 3. Před instalací nové sady spotřebních součástek vždy očistěte hadříkem izolátor těla hořáku. Pokud se na izolátoru nahromadí špína, sníží se jeho schopnost odolávat probíjení oblouku. 4. Pokud hořák nepoužíváte, skladujte ho s namontovanou kompletní sadou součástek čela. Zamezíte tak hromadění špíny na hořáku a kdyby hořák náhodou upadl, ochráníte jeho hlavu. Zkontrolujte o-kroužek (344019). Pokud je opotřebovaný nebo poškozený, vyměňte ho. Pokud je suchý, naneste na něj tenkou vrstvu silikonového maziva (17672). Použijte jen tolik maziva, aby byl o-kroužek lesklý nebo vypadal jako mokrý. Nenechávejte na něm ložiska nadbytečného maziva. Až všechny součástky čela hořáku zkontrolujete a podle potřeby vyměníte, smontujte hořák tak, jak je popsáno v oddílu Montáž součástek čela hořáku. 19

16 ODDÍL 5 ÚDRŽBA 5.4 DEMONTÁŽ A VÝMĚNA HLAVY HOŘÁKU Před demontáží si poznamenejte polohu všech součástek a pásek. Tím bude zajištěno jejich správné umístění během opětovné montáže. Podívejte se na obrázek Stáhněte oporu kabelu směrem dozadu na plášť kabelu do vzdálenosti zhruba 450 mm od konce rukojeti. 2. Odstraňte pásku, která je u konce rukojeti hořáku. 3. Stáhněte objímku spínače a spínač z rukojeti směrem dozadu. 4. Stažením pláště kabelu odhalíte trubkovou spojku, která slouží k připojení bezpečnostní trubičky. Konec trubičky, který je součástí hořáku, odpojíte tak, že budete tlačit na konec spojky a zároveň zatáhnete za trubičku. 5. Odšroubujte rukojeť od hlavy hořáku a stáhněte ji směrem dozadu. Odhalíte tak přípojky kabelu hořáku. 6. Pomocí dvou klíčů rozšroubujte obě přípojky hořáku. Budete k tomu potřebovat klíče velikosti 10 (3/8") a 11 (7/16"). 7. Nyní můžete hlavu hořáku včetně připojeného krátkého kousku bezpečnostní trubičky odložit. Novou hlavu hořáku s bezpečnostní trubičkou přiložte ke svazku kabelů. 8. Pomocí dvou klíčů pevně utáhněte obě přípojky hořáku. Výrobce pro tuto operaci používá utahovací moment kg.cm. 9. Rukojeť opět přišroubujte k hlavě hořáku. Dbejte, aby bezpečnostní trubička prošla skrz rukojeť. 10. Trubičku zasuňte do spojky až na doraz. Objímku spínače a spínač navlečte na rukojeť až do vzdálenosti 50 mm od hlavy hořáku. Červené spojky připojující vodiče spínače by se měly nacházet těsně za spodním okrajem rukojeti. 5.5 DEMONTÁŽ A VÝMĚNA KABELŮ HOŘÁKU 1. Odpojte svazek kabelů hořáku od zdroje. Podrobné pokyny naleznete v uživatelské příručce ke zdroji. 2. Demontujte hlavu hořáku tak, jak je popsáno v bodech 1 až 7 v předchozím oddílu. Ze svazku kabelů též stáhněte rukojeť a oporu. 3. Narovnejte svazek kabelů. Budete k tomu potřebovat prostor odpovídající 1,5násobku délky kabelů. 4. Vezměte provázek nebo pevný motouz o zhruba poloviční délce než mají kabely hořáku. Jedním koncem provázku svažte svazek kabelů na tom konci, který je na straně hořáku. Druhý konec provázku přivažte k nějakému pevnému objektu. 5. Odstraňte pásku z pláště kabelu na konci, který je na straně zdroje. 6. Z objímky spínače vytlačte spínač a objímku spolu s rukojetí a oporou přetáhněte až na konec provázku, který jste použili v bodě 4. Zajistěte konec kabelu, který je na straně zdroje, a celý plášť natáhněte na provázek. 7. Povolte konec provázku, kterým jsou svázány kabely, a vyměňte poškozený kabel. Nezapomeňte na napájecí kabel vrátit gumovou manžetu. 8. Znovu provázkem svažte ty konce kabelů, které jsou na straně hořáku, a opět přes ně přetáhněte plášť. Konec pláště, také na straně hořáku, dočasně přilepte ke kabelům izolační vinylovou páskou. 9. Oporu kabelu spolu s objímkou spínače a rukojetí přetáhněte z provázku zpátky na plášť. Pásku odstraňte. 10. Odvažte z kabelů provázek a podle bodů 7 až 12 v předcházejícím oddílu ke svazku kabelů připojte hlavu hořáku. 11. Konec pláště, který je na straně zdroje, přilepte izolační vinylovou páskou ke kabelům. 11. Plášť kabelu natáhněte zpět a za rukojetí ho přilepte izolační vinylovou páskou. 12. Oporu kabelu natáhněte zpět na rukojeť až po objímku spínače. 20

17 ODDÍL 5 ÚDRŽBA 5.6 VÝMĚNA OPORY KABELU, OBJÍMKY SPÍNAČE A RUKOJETI Pokud jsou opora kabelu, objímka spínače nebo rukojeť poškozeny a je třeba je vyměnit, držte se postupu v oddílu Demontáž a výměna hlavy hořáku. Dotyčné součástky můžete vyměnit v bodě 7 před připojením hlavy hořáku. Práci si můžete usnadnit tak, že izolační vinylovou páskou dočasně přilepíte plášť ke kabelům. 5.7 VÝMĚNA SPÍNAČE HOŘÁKU 1. Držte se bodů 1 až 3 v oddílu Demontáž a výměna hlavy hořáku. 2. Přestřihněte černý a bílý vodič starého spínače co nejblíže červeným spojkám. Z bílého i černého vodiče stáhněte 6 mm (1/4") bužírky. 3. Z nových vodičů spínače také stáhněte 6 mm (1/4") bužírky. 4. Vodiče připojte ke kabelu spínače pomocí dvou nových spojek, které jsou dodávány spolu s náhradním spínačem. Použijte kleště, které se hodí ke spojování tohoto typu spojek. 5. Výměnu dokončíte obráceným postupem, než který je popsán v bodech 1 až 3 v oddílu Demontáž a výměna hlavy hořáku. 5.8 MĚŘENÍ PRŮTOKU PLYNŮ HOŘÁKEM Pokud máte podezření, že špatný řezací výkon a nízkou životnost spotřebních součástek způsobuje nízký průtok plynu, můžete ho zkontrolovat pomocí sady na měření průtoku plazmového plynu (19765). Sada zahrnuje ruční rotametr (průtokoměr), který změří průtok plynu proudícího z hořáku. Sada také obsahuje soubor pokynů, které by měly být pro zajištění bezpečné a přesné práce s rotametrem přesně dodržovány. Průtoky vzduchu a dusíku hořákem PT-25 by měly být následující: Průtok chladicího plynu cfh při 70 psig ( l/min při 4,8 bar) Průtok plazmového plynu cfh při 70 psig (54-66 l/min při 4,8 bar) Celkový průtok cfh při 70 psig ( l/min při 4,8 bar) Při měření průtoku používejte novou 100 A trysku, novou elektrodu a nový tepelný štít. Zajistěte, aby byly všechny součástky správně namontovány a o-kroužek byl v dobrém stavu a neunikal jím plyn. Pokud je to možné, měřte průtoky plynů odděleně. Pokud to možné není, měřte celkový průtok. Nízký průtok plynů (nižší než zde uvedený) svědčí o překážce nebo úniku v plynové instalaci hořáku nebo zdroje. 21

18 ODDÍL 5 ÚDRŽBA 22

19 ODDÍL 6 NÁHRADNÍ DÍLY 23

20 ODDÍL 6 NÁHRADNÍ DÍLY 6.3 Náhradní díly k PT-25 RUKOJEŤ (948177) OBJÍMKA SPÍNAČE (21646) OPORA KABELU (21647) SPOJKA ( ) PLÁŠŤ 7,5 m (995832) 15 m (995826) Fitinky utáhněte na dvou (2) místech HLAVA HOŘÁKU pomocí dvou (2) klíčů (21625) Moment kg.cm (Zahrnuje o-kroužek (344019) a 36 cm plastové trubičky.) SOUČÁSTKY ČELA HOŘÁKU - (Viz obr. 3-3) KABEL SPÍNAČE 7,5 m (948188) 15 m (948189) ZAHRNUJE: SPÍNAČ (18224) ZÁSTRČKU (997758) KABEL - 0,75 mm 2, DVOUŽILOVÝ. GUMOVÁ MANŽETA (49N83) Oba konce trubičky bezpečně zasuňte do spojky. BEZPEČNOSTNÍ TRUBIČKA 7,5 m (21854) 15 m (21855) PLÁŠŤ (Ref.) PLAZMOVÝ PLYN / NAPÁJECÍ KABEL 7,5 m (18450) 15 m (18449) CHLADICÍ PLYN / KABEL STARTOV- NÍHO OBLOUKU 7,5 m (21783) 15 m (21782) Obrázek 6-1. Náhradní díly - Sestava hořáku PT-25, hlava 90, hadice 7,5 m (21650) Sestava hořáku PT-25, hlava 90, hadice 15 m (21651) 24

PT-600 Směšovač ochranného plynu

PT-600 Směšovač ochranného plynu PT-600 Směšovač ochranného plynu Uživatelská příručka Tato příručka platí pro výrobek ESAB s číslem: 0558003931 0558005318 OBSAH ODDÍL NADPIS STRANA ODSTAVEC ODDÍL 1 BEZPEČNOST... 9 ODDÍL 2 ÚVOD / INSTALACE...11

Více

COOL 2. Návod k používání. 0463 348 001 CZ 20130618 Valid for: serial no. 324-xxx-xxxx

COOL 2. Návod k používání. 0463 348 001 CZ 20130618 Valid for: serial no. 324-xxx-xxxx COOL 2 Návod k používání 0463 348 001 CZ 20130618 Valid for: serial no. 324-xxx-xxxx OBSAH 1 BEZPEČNOST... 4 2 ÚVOD... 7 2.1 Vybavení...7 3 TECHNICKÉ ÚDAJE... 8 4 INSTALACE... 9 4.1 Umístění...9 4.2 Přívod

Více

Buddy. Arc 180 Arc 200. Návod k používání. 0463 266 001 CZ 20140211 Valid for: serial no. Arc 180: 31312108277 Arc 200: 31312108187

Buddy. Arc 180 Arc 200. Návod k používání. 0463 266 001 CZ 20140211 Valid for: serial no. Arc 180: 31312108277 Arc 200: 31312108187 Buddy Arc 180 Arc 200 Návod k používání 0463 266 001 CZ 20140211 Valid for: serial no. Arc 180: 31312108277 Arc 200: 31312108187 OBSAH 1 BEZPEČNOST... 4 2 ÚVOD... 7 2.1 Vybavení...7 3 TECHNICKÉ ÚDAJE...

Více

CoolMini. Návod k používání

CoolMini. Návod k používání CZ CoolMini Návod k používání 0460 228 001 CZ 120731 Valid for serial no. 705-xxx-xxxx - 42 - 1 BEZPEČNOST... 4 2 ÚVOD... 6 2.1 Vybavení... 6 3 TECHNICKÉ ÚDAJE... 6 4 INSTALACE... 6 4.1 Umístĕní... 6 4.2

Více

A2, A6. PEK Control unit. Návod k používání

A2, A6. PEK Control unit. Návod k používání A2, A6 PEK Control unit Návod k používání 0460 948 001 CZ 091124 Valid for serial no. 921-xxx-xxx SCHEMA............................................................. 3 OBJEDNACÍ ČÍSLO...................................................

Více

AristoPendant U8 0459 310 084 050221 Valid for program version 1.20

AristoPendant U8 0459 310 084 050221 Valid for program version 1.20 AristoPendant U8 0459 310 084 050221 Valid for program version 1.20 TOCj 2 TOCj 3 TOCj 4 ESAB AristoMig PROCESS: METHOD: WIRE TYPE: SHIELDING GAS: WIRE DIMENSION: AUXILIARY FUNCTIONS MIG/MAG DIP/SPRAY

Více

Warrior 400i CC/CV Warrior 500i CC/CV

Warrior 400i CC/CV Warrior 500i CC/CV Warrior 400i CC/CV Warrior 500i CC/CV Návod k používání 0463 362 001 CZ 20130618 Valid for: serial no. 324-xxx-xxx OBSAH 1 BEZPEČNOST... 4 2 ÚVOD... 7 2.1 Přehled...7 2.2 Vybavení...7 3 TECHNICKÉ ÚDAJE...

Více

PT-600 Zariadenie na miešanie ochranného plynu

PT-600 Zariadenie na miešanie ochranného plynu PT-600 Zariadenie na miešanie ochranného plynu Návod na obsluhu Tento návod na obsluhu platí pre ESAB, číslo dielu: 0558003931 0558005319 OBSAH ČASŤ NÁZOV STRANA ODSEK ČASŤ 1 BEZPEČNOSŤ...153 ČASŤ 2 ÚVOD

Více

PT-31XL a PT-31XLPC Hořáky pro řezání plazmou. Uživatelská příručka (CZ)

PT-31XL a PT-31XLPC Hořáky pro řezání plazmou. Uživatelská příručka (CZ) PT-31XL a PT-31XLPC Hořáky pro řezání plazmou Uživatelská příručka (CZ) 0558005178 SEZNAMTE S TOUTO PŘÍRUČKOU OBSLUHU ZAŘÍZENÍ. DALŠÍ KOPIE SI VYŽÁDEJTE U DISTRIBUTORA. UPOZORNĚNÍ Tato PŘÍRUČKA je určena

Více

Origo TA23. Návod k používání

Origo TA23. Návod k používání Origo TA23 Návod k používání 0460 032 184 CZ 110426 Valid from program version 1.01 1 ÚVOD............................................................. 3 1.1 Ovládací panel TA23.......................................................

Více

PowerCut 400 PT-39. Návod k používání

PowerCut 400 PT-39. Návod k používání PowerCut 400 PT-39 Návod k používání 0463 277 001 CZ 20121125 Valid for serial no. 145-xxx-xxxx - 2 - - 3 - - 4 - 1 BEZPEČNOST... 6 2 ÚVOD... 8 2.1 Vybavení... 8 3 TECHNICKÉ ÚDAJE... 8 4 INSTALACE... 9

Více

Caddy TA33, TA34. Návod k používání

Caddy TA33, TA34. Návod k používání Caddy TA33, TA34 Návod k používání 0460 447 084 CZ 091127 Valid from program version 1.03 1 ÚVOD............................................................. 3 1.1 Ovládací panel............................................................

Více

PT-37 Plazmové řezací hořáky

PT-37 Plazmové řezací hořáky PT-37 Plazmové řezací hořáky Uživatelská příručka (CS) P/N 0558004860 - Hořák PT-37 s hřebenem 1,4 m (4,5') P/N 0558004861 - Hořák PT-37 s hřebenem 5,2 m (17') P/N 0558004862 - Hořák PT-37 s hřebenem 7,6

Více

Buddy. Tig 160. Návod k používání. 0463 267 001 CZ 20140117 Valid for: serial no. 31311101199

Buddy. Tig 160. Návod k používání. 0463 267 001 CZ 20140117 Valid for: serial no. 31311101199 Buddy Tig 160 Návod k používání 0463 267 001 CZ 20140117 Valid for: serial no. 31311101199 OBSAH 1 BEZPEČNOST... 4 2 ÚVOD... 7 2.1 Vybavení...7 3 TECHNICKÉ ÚDAJE... 8 4 INSTALACE... 9 4.1 Umístění...9

Více

Mig C170 3ph Mig C200 3ph Mig C250 3ph

Mig C170 3ph Mig C200 3ph Mig C250 3ph CZ Origo Mig C170 3ph Mig C200 3ph Mig C250 3ph Návod k používání 0463 344 001 CZ 20120612 Valid for serial no. 626-xxx-xxxx - 2 - 1 BEZPEČNOST... 4 2 ÚVOD... 6 2.1 Zaříení... 6 3 TECHNICKÉ ÚDAJE... 6

Více

Miggytrac 1001. Návod k použití. 0449 476 001 2006-02-27 Platí pro sériová čísla 0536-xxx-xxxx

Miggytrac 1001. Návod k použití. 0449 476 001 2006-02-27 Platí pro sériová čísla 0536-xxx-xxxx Miggytrac 1001 Návod k použití 0449 476 001 2006-02-27 Platí pro sériová čísla 0536-xxx-xxxx PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Společnost ESAB AB, Welding Automation, SE-695 81 Laxå, Švédsko, dává svou bezvýhradnou záruku,

Více

POWERCUT 650. Universální plazmový zdroj pro ruční dělení materiálů. Aplikace

POWERCUT 650. Universální plazmový zdroj pro ruční dělení materiálů. Aplikace POWERCUT 50 Universální plazmový zdroj pro ruční dělení materiálů Silný a výkonný POWERCUT 50 je výkonný kompletní pálicí zdroj s pevnou konstrukcí vyhovující většině aplikací pro dělení Maximální tloušt

Více

PowerCut 700 PT-39. Návod k používání

PowerCut 700 PT-39. Návod k používání PowerCut 700 PT-39 Návod k používání 0463 339 00 CZ 20225 Valid for serial no. 45-xxx-xxxx - 2 - - 3 - - 4 - BEZPEČNOST... 6 2 ÚVOD... 8 2. Vybavení... 8 3 TECHNICKÉ ÚDAJE... 8 4 INSTALACE... 9 4. Kontrola

Více

Buddy. Arc 180 Arc 200. Návod k používání

Buddy. Arc 180 Arc 200. Návod k používání Buddy Arc 180 Arc 200 Návod k používání 0463 266 001 CZ 20110902 Valid for serial no. 01107072134, 01108075972 - 2 - 1 BEZPEČNOST..................................................... 4 2 ÚVOD.............................................................

Více

PT-38 Plazmové řezací hořáky

PT-38 Plazmové řezací hořáky PT-38 Plazmové řezací hořáky Uživatelská příručka (CS) P/N 0558006786 - PT-38 Hořák 7,6 m (25') P/N 0558006787 - PT-38 Hořák 15,2 m (50') 0558007601 SEZNAMTE S TOUTO PŘÍRUČKOU OBSLUHU ZAŘÍZENÍ. DALŠÍ KOPIE

Více

ESP-50 PLAZMOVÁ ØEZACÍ SOUPRAVA

ESP-50 PLAZMOVÁ ØEZACÍ SOUPRAVA ESP- PLAZMOVÁ ØEZACÍ SOUPRAVA Uživatelská příručka (CZ) V této pøíruèce naleznete pokyny k instalaci, obsluze a údržbì øezací soupravy ESP- poèínaje sériovým èíslem: Konzoly: P/N 0558004371-208/230 V,

Více

Invertorová svářečka BWIG180

Invertorová svářečka BWIG180 berlan Verze 1.1 Invertorová svářečka BWIG180 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 101 69 Označení výrobku: BWIG180 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

2200W elektrická motorová pila

2200W elektrická motorová pila ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO ZAHRÁDKÁŘE 2200W elektrická motorová pila Strana 1 1. POPIS SYMBOLŮ Symboly jsou v tomto návodu použity, aby vás upozornily na možná rizika. Bezpečnostním symbolům a vysvětlivkám,

Více

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W Návod k obsluze 1. POPIS 2. ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ Červený kabel veďte z červené svorky (+) baterie do červené zdířky (+) v měniči napětí a černý

Více

PROTECO PNEUMATICKÝ UTAHOVÁK 42.01-22105, 22110, 22120, 22130, 22140 PROTECO 42.01-22105, 22110, 22120, 22130, 22140

PROTECO PNEUMATICKÝ UTAHOVÁK 42.01-22105, 22110, 22120, 22130, 22140 PROTECO 42.01-22105, 22110, 22120, 22130, 22140 PNEUMATICKÝ UTAHOVÁK 42.01-22105, 22110, 22120, 22130, 22140 PROTECO 42.01-22105, 22110, 22120, 22130, 22140 PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE PNEUMATICKÉHO UTAHOVÁKU označení: 42.01-22105, 22110, 22120, 22130,

Více

Perfektní oprava a zesílení závitů

Perfektní oprava a zesílení závitů Perfektní oprava a zesílení závitů Výhody které přesvědčí - výhody, které se počítají. TIME-SERT Závitová vložka Systém TIME-SERT vychází z masivního ocelového pouzdra,které bylo vyrobeno obráběním z jednoho

Více

Caddy. Tig 1500i, Tig 2200i. Návod k používání CZ Valid for: serial no. 803-xxx-xxxx to 927-xxx-xxxx

Caddy. Tig 1500i, Tig 2200i. Návod k používání CZ Valid for: serial no. 803-xxx-xxxx to 927-xxx-xxxx Caddy Tig 1500i, Tig 2200i Návod k používání 0460 443 201 CZ 20131001 Valid for: serial no. 803-xxx-xxxx to 927-xxx-xxxx OBSAH 1 BEZPEČNOST... 4 2 ÚVOD... 7 2.1 Vybavení...7 2.2 Ovládací panely...7 3

Více

Jak zlepšit kvalitu plazmového řezu

Jak zlepšit kvalitu plazmového řezu Jak zlepšit kvalitu plazmového řezu Následující referenční příručka nabízí několik řešení zaměřených na zvýšení kvality řezu. Je důležité vyzkoušet a propracovat se uvedenými návrhy, protože často existuje

Více

ROZSTŘIKOVAČ SATURN III

ROZSTŘIKOVAČ SATURN III ORBIT Irrigation Products, Inc. Návod k instalaci a použití VÝSUVNÝ ROZSTŘIKOVAČ SATURN III pro automatické zavlažovací systémy Modely: 55169 94214, 94215 www.agf-zavlahy.com 1 Protokoly: Mezinárodní modely

Více

PMO. PMO pákový ovladač

PMO. PMO pákový ovladač PMO Pákový ovladač PMO najde uplatnění při ovládání celé řady průmyslových strojů a zařízení. Jako pomocný ovladač se podílí na řízení kontrolních obvodů napájení (stykače, PL) jejich silových částí (motorů).

Více

CITORCH T NG. Vysoce kvalitní svařovací hořáky pro metodu TIG. www.airliquidewelding.cz

CITORCH T NG. Vysoce kvalitní svařovací hořáky pro metodu TIG. www.airliquidewelding.cz Vysoce kvalitní svařovací hořáky pro metodu TIG www.airliquidewelding.cz Nová řada svařovacích hořáků značky OERLIKON přináší inovativní řešení pro náročné práce v různých svařovacích aplikací. Vysoce

Více

Návod k obsluze. Tara 180 tig. svařovacího invertoru. tnz, s.r.o., Študlov 18, Horní Lideč. tel./fax: 0657/ PULSATION HF [ % ]

Návod k obsluze. Tara 180 tig. svařovacího invertoru. tnz, s.r.o., Študlov 18, Horní Lideč. tel./fax: 0657/ PULSATION HF [ % ] 60 40 0 80 0 80 0 1 60 1 140 40 140 160 160 180 0 180 [ A ] [ A ] 40 50 60 30 70 0 80 90 0 [ % ] PULSATI HF OFF OFF OFF 3 2 4 5 6 7 8 1 0.1 [ s ] 9 GAS 4 5 6.4.5.6.4.5.6 4 5 6 8 12 3 7.3.7.3.7 3 7 6 14

Více

Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek

Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek C 30 PREMIUM, C 40 PREMIUM, C 40 premium LCD 2 OBSAH OBECNÉ POKYNY...4 1 INSTALACE...5 1.1 Umístění centrální jednotky... 5 2 ÚDRŽBA... 5 2.1

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

AUTO-CUT AUTOMATIZOVANÉ PLASMOVÉ ŘEZACÍ SYSTÉMY. We Bring Intelligence to the Table.TM. Thermal Dynamics představuje

AUTO-CUT AUTOMATIZOVANÉ PLASMOVÉ ŘEZACÍ SYSTÉMY. We Bring Intelligence to the Table.TM. Thermal Dynamics představuje UTOMTIZOVNÉ PLSMOVÉ ŘEZCÍ SYSTÉMY Thermal Dynamics představuje UTO-CUT XT Nové systémy uto-cut XT nabízejí další krok k dosažení flexibility a spolehlivosti při řezání těžkých desek. Součásti MaximumLife

Více

VENTIL ŘADA 400 JAR TOP

VENTIL ŘADA 400 JAR TOP ORBIT Irrigation Products, Inc. Návod k instalaci a použití ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL ŘADA 400 JAR TOP pro automatické zavlažovací systémy Modely: 57461, 57471 www.agf-zavlahy.cz 1 Protokoly: Mezinárodní

Více

GRE podvodní bazénové světlo

GRE podvodní bazénové světlo Aktualizováno 22.5.2013 GRE podvodní bazénové světlo NÁVOD K POUŽITÍ Popis dílů 1 - tělo světla 2 - reflektor 3 - šrouby 4 - silikonové těsnění 5 - clonky (průhledná, žlutá, modrá, červená a zelená barva)

Více

ZÁSOBNÍK SOLÁRNÍ KAPALINY PRO HELIOSET

ZÁSOBNÍK SOLÁRNÍ KAPALINY PRO HELIOSET ZÁSOBNÍK SOLÁRNÍ KAPALINY PRO HELIOSET Návod na instalaci Zvyšuje dopravní výšku mezi kolektory a zásobníkem až na 6 m CZ v e r z e OBSAH ÚVOD Návod...2. Základní dokumentace...2.2 Vysvětlivky symbolů...2

Více

BAZÉNOVÉ SVĚTLO UL - P100 (12V/100W)

BAZÉNOVÉ SVĚTLO UL - P100 (12V/100W) BAZÉNOVÉ SVĚTLO UL - P100 (12V/100W) INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití 1. Přípravné kroky, které musí provést elektrikář před instalací světla: viz obrázek 1. 120 CM MIN.

Více

ROBOTICKÝ ČISTIČ BAZÉNŮ SMARTPOOL SCRUBBER60 (NC71)

ROBOTICKÝ ČISTIČ BAZÉNŮ SMARTPOOL SCRUBBER60 (NC71) ROBOTICKÝ ČISTIČ BAZÉNŮ SMARTPOOL SCRUBBER60 (NC71) zlatá černá PANTONE 871 U PANTONE 426 U PROVOZNÍ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití zlatá černá DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PŘEČTĚTE SI A DODRŽUJTE

Více

SERVISNÍ A UŽIVATELSKÝ MANUÁL Řada AF 200 E.L.I. FILTERING LTD. www.powerplastics.cz info@powerplastics.cz Obsah AF - 200 Úvod 2 Bezpečnostní pokyny 3 Popis a funkce 4 Provozní informace... 5 Technické

Více

Koncové spínače B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl

Koncové spínače B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl 7551 7552 Koncové spínače Koncové spínače 7551 a 7552 jsou vhodné pro ovládání celé řady průmyslových strojů a zařízení, zejména mostových jeřábů, kladkostrojů a dalších zdvihacích nebo transportních zařízení.

Více

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 CZ ČEŠTINA 1 OBECNĚ Tento symbol znamená VÝSTRAHU. Nedodržení

Více

Aristo. Mig 4004i Pulse. Návod k používání. 0463 331 001 CZ 20150108 Valid for: 240-xxx-xxxx

Aristo. Mig 4004i Pulse. Návod k používání. 0463 331 001 CZ 20150108 Valid for: 240-xxx-xxxx Aristo Mig 4004i Pulse Návod k používání 0463 331 001 CZ 20150108 Valid for: 240-xxx-xxxx OBSAH 1 BEZPEČNOST... 4 2 ÚVOD... 7 2.1 Vybavení...7 3 TECHNICKÉ ÚDAJE... 8 4 INSTALACE... 10 4.1 Umístění...10

Více

Návod k obsluze SP-90ESD

Návod k obsluze SP-90ESD Návod k obsluze SP-90ESD Pozor! Před zahájením práce se seznamte s tímto návodem k obsluze. Technické údaje Pájecí stanice SP-90ESD Příkon 100 W Rozsah regulace teploty 200 C 450 C Teplotní stabilita ±

Více

Příručka pro Obsluhu. 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829*

Příručka pro Obsluhu. 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829* 2370 Příručka pro Obsluhu Č. modelu: M23702004-230V/50HZ M23702094-230V/50HZ U.K. 1010330-230V/240V/50HZ 1010331-220V/60HZ www.tennantco.com 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829* OBSLUHA Tato příručka je

Více

DYWIDAG-Geotechnika GEWI -pilota

DYWIDAG-Geotechnika GEWI -pilota DYWIDAG-Geotechnika GEWI -pilota Přehled zařízení Hydraulické čerpadlo utahovací zařízení čerpadlo Standard Plarad R 0.9 CT 2 E-W-S GEWI 32, 0, 63,5 Hydraulické čerpadlo CT 2E-W-S Hydraulické čerpadlo

Více

Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ

Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Aktualizováno 15.4.2013 GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Popis VELMI DŮLEŽITÉ: VÝROBEK JE URČEN PRO INSTALACI VE VODOROVNÉ POLOŽENÉ POLOZE NA ZEMI!! NIKDY JEJ NAINSTALUJTE NA STĚNU! VÝROBEK SE SMÍ PROVOZOVAT,

Více

Caddy. Arc 251i. Návod k používání CZ Valid for serial no. 810-xxx-xxxx

Caddy. Arc 251i. Návod k používání CZ Valid for serial no. 810-xxx-xxxx CZ Caddy Arc 251i Návod k používání 0460 324 101 CZ 20130322 Valid for serial no. 810-xxx-xxxx - 2 - 1 B E ZP E Č NOS T... 4 2 ÚVOD... 6 2.1 Vybavení.......... 6 2.2 Ovládací panel A32, A34........ 6 3

Více

UB007 NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA UNIVERZÁLNÍ ZÁRUČNÍ LIST

UB007 NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA UNIVERZÁLNÍ ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

Uvádí zakázaný úkon či postup. Uvnitř nebo u kruhu je znázorněna konkrétní situace z praxe, které je nutno zamezit.

Uvádí zakázaný úkon či postup. Uvnitř nebo u kruhu je znázorněna konkrétní situace z praxe, které je nutno zamezit. Děkujeme Vám za výběr měchového čerpadla typu KBR. Tento návod slouží k zajištění správné a bezpečné obsluhy a údržby čerpadla. K maximálnímu využití čerpadla a zajištění jeho bezpečného, dlouhodobého

Více

Owner's Manual Babysitter Balance

Owner's Manual Babysitter Balance Owner's Manual BabyBjörn Babysitter Balance EL SL HR HU SK CS PL RU LT LV ET FI DE FR DA NO SV IT PT ES NL EN www.babybjorn.com 1 ZH TR ČESKY BabyBjörn Lehátko Balance Gratulujeme Vám k tomu, že jste si

Více

POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ

POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ Stropní Ventilátor Model Fresco (FN522XX) NEŽ ZAČNETE Správné použití: - Tento produkt je výhradně určen jako stropní ventilátor k nekomerčním účelům. - Tento produkt musí

Více

Multifunkční svářecí stroj TIG/MMA/plazma řezačk a TUCANA 160/205 DC MULTI

Multifunkční svářecí stroj TIG/MMA/plazma řezačk a TUCANA 160/205 DC MULTI Multifunkční svářecí stroj TIG/MMA/plazma řezačk a TUCANA 160/205 DC MULTI Návod k použití OBSAH 1.0 TECHNICKÝ POPIS - FUNKCE 2 2.0 INSTALACE 3 3.0 ÚDRŽBA 4 Bezpečnostní pokyny POZOR před samotným uvedením

Více

OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE

OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE UPOZORNĚNÍ ČESKY OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: 1- Pro úspěšnou instalaci si nejprve přečtěte celý návod a projděte si všechny nákresy. 2- Abyste se vyvarovali možného zásahu elektrickým

Více

Elektrické nůžky na živý plot BEHS500

Elektrické nůžky na živý plot BEHS500 Version 1.2 česky Elektrické nůžky na živý plot BEHS500 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 283 27 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

Elektrické plotny na přípravu palačinek

Elektrické plotny na přípravu palačinek Návod k použití Elektrické plotny na přípravu palačinek Obsah Obsah..1 Úvod 2 Technická specifikace.2 Bezpečnostní pokyny..3 Transport a instalace 4 Ovládací panel.4 Údržba a použití..4 Pravidelná údržba

Více

Odsavač par CFT 61, 62. Návod k použití

Odsavač par CFT 61, 62. Návod k použití Odsavač par CFT 61, 62 Návod k použití 1 POPIS Odsavač může být nainstalován ve filtračním provedení nebo provedení s odtahem. Filtrační verze (obr. 1): Odsavač nasává kuchyňské výpary, přečistí je přes

Více

Seco. Rotační lamelové vakuové pumpy SV 1003/1005 D. Seco Suchoběžné řešení. Kompaktní a výkonná.

Seco. Rotační lamelové vakuové pumpy SV 1003/1005 D. Seco Suchoběžné řešení. Kompaktní a výkonná. SV 1003/1005 D Kompaktní, spolehlivé a mimořádně výkonné to je jen několik vlastností, kterými se vyznačují rotační suché lamelové vývěvy Seco společnosti Busch. Díky jejich bezolejovému provozu je, lze

Více

DSB - Návod k obsluze Model WR - 200

DSB - Návod k obsluze Model WR - 200 DSB - Návod k obsluze Model WR - 200 Popis součásti: 1. Odpadová nádobka: shromážďuje odpadové papírové štěpiny (VAROVÁNÍ!! Zajistěte časté vyčištění nádobky na odpadky. Přeplněná odpadová nádobka by mohla

Více

Origo. Tig 3000i AC/DC. Návod k používání

Origo. Tig 3000i AC/DC. Návod k používání CZ Origo Tig 3000i AC/DC Návod k používání 0459 942 101 CZ 20121105 Valid for serial no. 802-xxx-xxxx, 039-xxx-xxxx - 2 - 1 BEZPEČNOST... 4 2 ÚVOD... 6 2.1 Vybavení... 6 2.2 Ovládací panel... 6 3 TECHNICKÉ

Více

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ)

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) OBSAH ČESKY 1. APLIKACE... 31 2. ČERPATELNÉ KAPALINY... 31 3. TECHNICKÉ PARAMETRY A OMEZENÍ POUŽITÍ... 32 4. SPRÁVA... 32 4.1 Skladování... 32 4.2 Přeprava... 32 4.3 Hmotnost

Více

Bezpečnostní informace

Bezpečnostní informace Čeština Obrázky a obsah v této příručce se mohou od konkrétního produktu lišit. Chcete-li získat další informace, můžete otevřít celou uživatelskou příručku. Navštivte web www.samsung.com a vyhledejte

Více

1 OBLAST POUŽITÍ...2 2 POPIS...2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ...2 4 BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA (OBR. B)...2 5 MAZÁNÍ...4 6 DŮLEŽITÉ!!!...4 7 OBSLUHA...

1 OBLAST POUŽITÍ...2 2 POPIS...2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ...2 4 BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA (OBR. B)...2 5 MAZÁNÍ...4 6 DŮLEŽITÉ!!!...4 7 OBSLUHA... 1 OBLAST POUŽITÍ...2 2 POPIS...2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ...2 4 BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA (OBR. B)...2 5 MAZÁNÍ...4 6 DŮLEŽITÉ!!!...4 7 OBSLUHA...4 8 ÚDRŽBA...5 9 TECHNICKÉ ÚDAJE...5 10 HLUK...5 11 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ...6

Více

DA1500 EUROPE livret F1:Mise en page 1 4/06/08 18:41 Page 1 MADE IN GERMANY 120V 240V ON OFF. ref. 1103904237. www.rowenta.com

DA1500 EUROPE livret F1:Mise en page 1 4/06/08 18:41 Page 1 MADE IN GERMANY 120V 240V ON OFF. ref. 1103904237. www.rowenta.com DA15 EUROPE livret F1:Mise en page 1 4/6/8 18:41 Page 1 9 6 7 8 12V 24V 1 2 3 www.rowenta.com 4 5 ref. 11394237 DA15 EUROPE livret F1:Mise en page 1 4/6/8 18:41 Page 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Spotřebič je

Více

VYPOUŠTĚCÍ VOZÍK WOD-68

VYPOUŠTĚCÍ VOZÍK WOD-68 Návod k použití VYPOUŠTĚCÍ VOZÍK WOD-68 Vypouštěcí nádrž na kolečkách určená k pojímání všech provozních kapalin na olejové bázi Mísa je výškově nastavitelná a může být umístěna v optimální poloze. Umožňuje

Více

Závěsné bazénové světlo 75W

Závěsné bazénové světlo 75W Aktualizováno 18.12.2014 Závěsné bazénové světlo 75W NÁVOD K POUŽITÍ DŮLEŽITÉ: Tento návod obsahuje důležité informace a bezpečnostní opatření. Pečivě si jej proto přečtěte před samotnou instalací a před

Více

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY IN 201502 M BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY NÁVOD K POUŽITÍ Model č.: KDR-4E-3 PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU 3 INSTALAČNÍ PODMÍNKY 3 ZPŮSOBY INSTALACE VÝROBKU 5 INSTALACE ZAŘÍZENÍ SE SPODNÍM PŘÍVODEM 6 KLÍČOVÉ

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz INSTRUKCE i Děkujeme Vám za nákup naší svářečky! Z důvodů bezpečnosti obsluhy si před prvním zapojením stroje velmi pečlivě přečtěte tento návod. UPOZORNĚNÍ!! V procesu sváření můžete být vystavení nebezpečí.

Více

Uživatelský manuál První vydání 2013 2013 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Vrtací bruska PT-5501

Uživatelský manuál První vydání 2013 2013 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Vrtací bruska PT-5501 Uživatelský manuál První vydání 2013 2013 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Vrtací bruska PT-5501 Děkujeme, že jste si zakoupili vrtací brusku PT-5501. Přečtěte si prosím pečlivě tento manuál

Více

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže TITAN Centrální motor s převodovkou pro mříže Montážní pokyny a upozornění Pozor: dodržujte uvedené pokyny kvůli bezpečnosti osob. Uchovejte tento návod pro pozdější použití. CE Prohlášení o shodě Centrální

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

EPJMe-1C-24-T3 - ELASPEED - Přímá kabelová spojka se zabudovanou elektrodou. Montážní předpis č.2079e. Použití:

EPJMe-1C-24-T3 - ELASPEED - Přímá kabelová spojka se zabudovanou elektrodou. Montážní předpis č.2079e. Použití: Montážní předpis č.2079e EPJMe-1C-24-T3 Přímá kabelová spojka se zabudovanou elektrodou - ELASPEED - Použití: 1. Jmenovité napětí Uo/U (Um): 12,7/22 (25) kv 2. Typ kabelu: jednožilový s izolací z XPE dle

Více

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz CZ Návod k obsluze TYP TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz MADE IN EU TR10/V02 HLAVNÍ SOUČÁSTI VIBRAČNÍ HLAVICE S MOTOREM MĚNIČ FREKVENCE PRYŽOVÁ HADICE VYPÍNACÍ/ZAPÍNACÍ TLAČÍTKO ZÁSTRČKA NAPÁJECÍHO KABELU

Více

ODSAVAČ PAR MODELY: AF2 608X MODELY: AF2 608B. Návod na montáž a používání OD 1

ODSAVAČ PAR MODELY: AF2 608X MODELY: AF2 608B. Návod na montáž a používání OD 1 ODSAVAČ PAR MODELY: AF2 608X MODELY: AF2 608B CZ Návod na montáž a používání OD 1 Obr. 1 - Odtahová verze Obr. 2 - Filtrační verze SERVIS Uhlíkový filtr Obr. 3 Připevnění ke skříňce (pro modely bez komínku)

Více

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812 Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR R-811, R-812 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

BAZÉNOVÉ SVĚTLO LED-P100 (12V/8W)

BAZÉNOVÉ SVĚTLO LED-P100 (12V/8W) BAZÉNOVÉ SVĚTLO LED-P100 (12V/8W) INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití 1. Přípravné kroky, které musí provést elektrikář před instalací světla: viz obrázek 1. 120 CM MIN. K NAPÁJECÍMU

Více

FlowCon S. Instalace Provoz Uvedení do provozu

FlowCon S. Instalace Provoz Uvedení do provozu FlowCon S Instalace Provoz Uvedení do provozu Obsah: Technické údaje a přehled funkcí 2 1. Instalace 3 2. Propláchnutí a naplnění systému 4 3. Vypuštění systému 5 4. Zpětný ventil 5 5. Bezpečnostní zařízení

Více

Uživatelská příručka ZÁBLESKOVÉ SVĚTLO TYP: HD200/400/600/800/1000/1200

Uživatelská příručka ZÁBLESKOVÉ SVĚTLO TYP: HD200/400/600/800/1000/1200 Uživatelská příručka ZÁBLESKOVÉ SVĚTLO TYP: HD200/400/600/800/1000/1200 Před prvním použitím si pečlivě přečtěte manuál. Nemanipulujte s přístrojem pokud je zapnutý. Při výměně příslušenství jako jsou

Více

TLAKOVACÍ ZAŘÍZENÍ HTG 500. samostatný tlakovací modul. Provozní pokyny HTG 500 samostatné tlakovací zařízení

TLAKOVACÍ ZAŘÍZENÍ HTG 500. samostatný tlakovací modul. Provozní pokyny HTG 500 samostatné tlakovací zařízení 1 TLAKOVACÍ ZAŘÍZENÍ HTG 500 samostatný tlakovací modul 2 OBECNÉ INFORMACE S hydraulickým testovacím zařízením HTG 500 mohou být provedeny tlakové zkoušky ocelových tlakových láhví maximálním tlakem 450

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu PLYNOVÉ STOLIČKY

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu PLYNOVÉ STOLIČKY Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu PLYNOVÉ STOLIČKY MODELY H P/G-15 Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 2 1. INSTALACE 1.1. Rozměry 1.2. Umístění Umístění a připojení přístrojů

Více

Servisní příručka Hydromotory typ RW a MLHRW serie 2

Servisní příručka Hydromotory typ RW a MLHRW serie 2 Servisní příručka Hydromotory typ RW a MLHRW serie 2 1 Servisní příručka RW a MLHRW Demontáž Poz. Demontovaný díl Popis 8 Korunová matice Pouze u motorů provedení RW...KB s kuželovým hřídelem. Odšroubujte

Více

Dodatek k příručce 0558003746 (CZ):

Dodatek k příručce 0558003746 (CZ): PT-32EH HOŘÁKY PRO ŘEZÁNÍ PLAZMOU Dodatek k příručce 0558003746 (CZ): Na přiložené stránce naleznete aktualizované volitelné příslušenství a sady náhradních dílů. Aktualizované schéma se správnými čísly

Více

Pneumatické Válcové servopohony Řada B1C Návod k instalaci, údržbě a provozu

Pneumatické Válcové servopohony Řada B1C Návod k instalaci, údržbě a provozu Pneumatické Válcové servopohony Řada B1C Návod k instalaci, údržbě a provozu 6 BC 71 cs 8/2009 2 6 BC 71 cs Obsah 1 OBECNÉ INFORMACE...3 1.1 Rozsah příručky...3 1.2 Konstrukce a funkce...3 1.3 Značení

Více

Joystick. Divadelní tecnologie. Průmyslová zdvihací zařízení. Stavební automatizace

Joystick. Divadelní tecnologie. Průmyslová zdvihací zařízení. Stavební automatizace Juliet Joystick Pákový ovladač Juliet najde uplatnění při ovládání celé řady průmyslových strojů a zařízení. Jako pomocný ovladač se podílí na řízení ovládacích obvodů napájení (stykače, PLC). Je vhodný

Více

ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o.

ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o. ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o. PŘENOSNÁ SUŠÁRNA SVAŘOVACÍCH ELEKTROD PKS13 ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o., Rybářská 56, 280 35 Kolín II tel.:321724628, 321720240 fax: 321722710 e-mail: elektroteplo@elektroteplo.cz

Více

PARNÍ ČISTIČ CSC5714M

PARNÍ ČISTIČ CSC5714M PARNÍ ČISTIČ CSC5714M BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Než začnete využívat váš parní čistič, měli byste vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících. 1. Přečtěte si tuto uživatelskou příručku

Více

Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady:

Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady: Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady: 195200 3kW SAPHO Hydro & Air s.r.o. Mělnická 87 250 65 Líbeznice u Prahy Czech Republic Výroba a prodej hydromasážních

Více

Powercut 875 Plazmová řezací souprava

Powercut 875 Plazmová řezací souprava Powercut 875 Plazmová řezací souprava Uživatelská příručka (CS) V této příručce naleznete pokyny k instalaci a obsluze řezací soupravy Powercut 875 počínaje sériovým číslem (PxxJ434xxx). P/N 0558004942-230

Více

Teplovodní tlaková myčka Série W

Teplovodní tlaková myčka Série W Teplovodní tlaková myčka Série W W17/250;W21/200;W25/200; W30/200;W20/300 1 1. Použití Přístroj je určen výhradně k mytí a čištění strojů, automobilů, budov, nářadí a různých omyvatelných ploch, které

Více

ARTEMIS. Distributor: firma Dalap

ARTEMIS. Distributor: firma Dalap ARTEMIS Distributor: firma Dalap BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 1. Tento spotřebič není určen pro užívání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem

Více

Encore HD Ruční prášková stříkací pistole

Encore HD Ruční prášková stříkací pistole Encore HD Ruční prášková stříkací pistole Návod k provozu P/N 7192399_07 - Czech - Vydání 10/15 Tento dokument podléhá změnám bez předchozího upozornění. Nejnovější verzi a dostupné jazykové verze naleznete

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

Návod k instalaci. Myčka nádobí

Návod k instalaci. Myčka nádobí Návod k instalaci Myčka nádobí 1 1 Poznámky Před instalací si přečtěte pozorně tuto příručku. Přečtení návodu Vám pomůže porozumět, jak zapojit přívody, vypouštěcí hadice a přívodní napájecí kabel a najít

Více

Deutsch English Français Dansk Čeština Slovenčina Italiano Magyar Hrvatski Slovenščina Bosanski

Deutsch English Français Dansk Čeština Slovenčina Italiano Magyar Hrvatski Slovenščina Bosanski ½ PRO Deutsch English Français Dansk Čeština Slovenčina Italiano Magyar Hrvatski Slovenščina Bosanski 3 12 20 29 37 45 53 61 69 77 85 # 75130 Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6-74549 Wolpertshausen

Více

PŘÍRUČKA KE STROPNÍMU VENTILÁTORU AIRFUSION QUEST II

PŘÍRUČKA KE STROPNÍMU VENTILÁTORU AIRFUSION QUEST II PŘÍRUČKA KE STROPNÍMU VENTILÁTORU AIRFUSION QUEST II 2 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 1. Tento spotřebič není určen pro užívání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi,

Více

112704 220 NÁVOD K OBSLUZE

112704 220 NÁVOD K OBSLUZE 112704 220 NÁVOD K OBSLUZE 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pokud používáte elektrické přístroje, dodržujte základní bezpečnostní pravidla, včetně následujících: Před použitím šicího stroje si přečtěte následující

Více

7 747 004 223 06/2004 CZ

7 747 004 223 06/2004 CZ 7 747 004 3 06/004 CZ Pro odbornou firmu Montážní návod Výměna dveří u olejových/plynových speciálních kotlů Logano S635 a Logano S735 Před montáží pozorně pročtěte Obsah Všeobecné informace........................................

Více

DSB - Návod k obsluze Model CB 3000 Popis součásti

DSB - Návod k obsluze Model CB 3000 Popis součásti DSB - Návod k obsluze Model CB 3000 Popis součásti 1. Kolébkový spínač Zapnuto/Vypnuto (I/O ): proud je zapnutý nebo vypnutý 2. Zabezpečení: zvláštní pojistka pro výměnu v případě krátkého řezu 3. Děrovací

Více

Návod k obsluze. Modely průmyslových čerpadel: SP-PP, SP-PHT, SP-CPVC, SP-PVDF, SP-SS

Návod k obsluze. Modely průmyslových čerpadel: SP-PP, SP-PHT, SP-CPVC, SP-PVDF, SP-SS Návod k obsluze Modely průmyslových čerpadel: SP-PP, SP-PHT, SP-CPVC, SP-PVDF, SP-SS Obsah Popis 2 Odstředivá sudová čerpadla 3 Nahradní díly k motorům SP-ODP 4 Náhradní díly k motorům SP-280P 5 Náhradní

Více