PT-25. Hořák pro plazmové řezání. Uživatelská příručka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PT-25. Hořák pro plazmové řezání. Uživatelská příručka"

Transkript

1 PT-25 Hořák pro plazmové řezání Uživatelská příručka

2

3 OBSAH Oddíl / Nadpis Strana 1.0 Bezpečnost Popis Úvod Parametry Technické údaje Příslušenství Instalace Připojení hořáku ke zdroji Výběr plynů Provozní parametry Připojení plynů Montáž součástek čela hořáku Drážkovací chránič a distanční vodič Uvolněné spotřební součástky Obsluha Obsluha Údržba Demontáž čela Obecně Špína a nečistoty Demontáž a výměna hlavy hořáku Demontáž a výměna kabelů hořáku Výměna opory kabelu, objímky spínače a rukojeti Výměna spínače hořáku Měření průtoku plynů hořákem Náhradní díly Obecně Objednání Náhradní díly k PT

4 OBSAH 8

5 ODDÍL 1 BEZPEČNOST 9

6 ODDÍL 1 BEZPEČNOST 10

7 ODDÍL 2 POPIS 2.1 ÚVOD PT-25 je ruční hořák se sklonem hlavy 90, který pracuje s dvojicí plynů. Je navržen pro použití s plazmovou řezací soupravou LPH-120. VÝSTRAHA! Při plazmovém řezání se používá extrémně vysoké napětí. Vyvarujte se kontaktu s živými součástkami hořáku nebo stroje. Bezpečnostní riziko také může představovat nesprávné použití kteréhokoliv z použitých plynů. Před začátkem práce s hořákem PT-25 nahlédněte do bezpečnostních opatření a pokynů k obsluze, které jsou přibaleny k soupravě zdroje. Použití hořáku v kombinaci s jednotkou, která není vybavena odpovídajícím bezpečnostním obvodem, vystavuje obsluhu riziku úrazu vysokým napětím. 114 mm 309 mm 35 mm 41 mm 31 mm 37 mm Obrázek 2-1 Rozměry PT PARAMETRY Proudová zatížitelnost (100% zatížení) A=, normální polarita (plazmový plyn N 2, H-35, N 2 /H 2 ) A=, normální polarita (plazmový plyn vzduch) Povolené pracovní plyny: Plazmové vzduch, N 2, H-35, směsi N 2 /H 2 Chladicí vzduch, N 2, CO 2 Délky přívodních hadic: ,6 m nebo 15,2 m Hmotnost: ,5 m - 6,3 kg m - 11,3 kg Min. požadavky na průtok plynů: Chladicí l/min při 4,8 bar Plazmové l/min při 4,8 bar 11

8 ODDÍL 2 POPIS 2.3 TECHNICKÉ ÚDAJE Hořák PT-25 vyhovuje požadavkům předepsaným v pokynech pro použití EN následovně: a. Proces: Ruční hořák používaný pro plazmové řezání nebo drážkování. b. Způsob vedení: Ruční. c. Třída napětí: M (113 V špička až 400 V špička). Zapalovací napětí: 8000 V~. Stabilizační napětí: 200 V=. 2.4 PŘÍSLUŠENSTVÍ K hořáku PT-25 lze objednat následující příslušenství: Sada vodicích nástrojů Pro řezání kruhů a rovných čar Sada pro měření průtoku plazmového plynu Pro kontrolu průtoku plynu hořákem d. Maximální jmenovitý proud: 150 A (plazmový plyn N 2, H35, N 2 /H 2 ); 100 A (plazmový plyn vzduch). Maximální proud při 100% zatížení: 150 A Typický plyn: Vzduch 5,6 bar při 118 l/min. e. Maximální a minimální tlak plynu na přívodu: 6,2 až 8,6 bar. f. Způsob chlazení: Chlazeno plynem. g. Stupeň pomocného elektrického ovládání v hořáku: N/A. h. Požadavky na připojení hořáku: Klíče a šroubovák. i. Nezbytné informace o bezpečné obsluze hořáku: Viz všechna bezpečnostní opatření uvedená v příručce. j. Nezbytné informace o bezpečné obsluze plazmového řezacího hořáku a o funkci blokovacích a bezpečnostních zařízení: Hořák vyhovuje ve smyslu požadavků na bezpečnostní systém pneumatického blokování. Blokovací mechanizmus odpojí hořák, pokud jsou odstraněny součástky zakrývající elektrodu (především ochranný kužel). Aby mohl blokovací systém správně fungovat, musí elektroda hořáku zůstat v ochranném kuželu. Nepokoušejte se montovat elektrodu na hořák, pokud není správně umístěna (spolu s dalšími součástkami) uvnitř ochranného kuželu. k. Typy zdrojů pro plazmové řezání, které lze s hořákem bezpečně použít: LPH-120 l. Řezací výkon: Viz obrázky 3-1 a 3-2. m. Podmínky, za kterých je během řezání plazmou nutné dodržovat speciální opatření: 1. Viz obecné výstrahy v příručce. 2. Neřezejte uzavřené nádoby. Může dojít k explozi. 12

9 ODDÍL 3 INSTALACE 3.1 PŘIPOJENÍ HOŘÁKU KE ZDROJI Přístup k přípojkám hořáku je popsán v uživatelské příručce ke zdroji. Zajistěte, aby byl hlavní vypínač na konzole v poloze vypnuto (off) a primární přívod energie byl odpojen. Hořák PT-25 má fitink velikosti C s levým závitem, který slouží k připojení záporného pólu a plazmového plynu. Zapojte tento fitink do odpovídajícího fitinku s vnitřním závitem na zdroji a pevně ho dotáhněte klíčem. Po dotažení přes spoj přetáhněte gumovou manžetu, která je na napájecím kabelu. Fitink velikosti B s pravým závitem slouží k připojení kladného pólu a chladicího plynu. Také tento fitink pevně dotáhněte. Bezpečnostní trubička se zasouvá do malé přepážkové nebo trubkové spojky na zdroji. Jednoduše ji zasuňte do spojky až na doraz. Součástky čela hořáku jsou navrženy tak, aby poslaly prostřednictvím tlaku plynu signál do zdroje v případě, že jsou tepelný štít a tryska správně namontovány. Tento tlakový signál pracuje ve spojení s obvody zdroje. Tento patentovaný systém funguje jako bezpečnostní pojistka, která zabrání připojení hořáku k vysokému napětí, pokud by nebyl tepelný štít nasazen a spínač hořáku byl náhodně stisknut. Občas systém zkontrolujte tak, že odmontujete tepelný štít a zapnete zdroj. NEDOTÝKEJTE SE kovových částí čela hořáku. Stiskněte spínač hořáku a dotkněte se elektrodou řádně uzemněného dílce. Pokud se hořák spustí a mezi elektrodou a dílcem se zapálí oblouk, NEPOUŽÍVEJTE ho. Hořák ani zdroj nijak NEUPRAVUJTE. Hořák i zdroj doneste svému distributorovi ESAB na opravu. Připojení spínače hořáku je zajištěno vodiči zakončenými pětikolíkovou zástrčkou. Zasuňte zástrčku do zásuvky na zdroji a zajistěte ji otočením pojistného kroužku. 3.2 VÝBĚR PLYNŮ UPOZORNĚNÍ VÝSTRAHA Hořák PT-25 pracuje s dvojicí plynů, což umožňuje použít jeden plyn jako plazmový a druhý jako chladicí. Chladicí plyn chladí hořák a zároveň chrání oblast řezu. Doporučené kombinace plynů jsou uvedeny dále. VÝSTRAHA Používejte pouze ty plyny, které jsou v této příručce označeny jako povolené (viz oddíl 1.2). Argon ani jeho směsi nepoužívejte pro hořák PT-25 jako chladicí plyn. Mohlo by totiž dojít k přeskakování oblouku uvnitř hlavy hořáku. Kyslík nepoužívejte ani jako plyn plazmový ani jako chladicí, jelikož by se hořák mohl vznítit. Plazma: vzduch / Chlazení: vzduch Co do kvality řezu, řezné rychlosti a hospodárnosti je tato kombinace pro měkkou ocel, nerezovou ocel i hliník celkově nejlepší. Kombinace těchto plynů způsobuje mírnou nitridaci povrchu řezu a mírnou povrchovou oxidaci legujících prvků u nerezových ocelí. Vždy používejte čistý a suchý vzduch. Vlhkost nebo olej ve zdroji vzduchu sníží životnost součástek hořáku. Plazma: dusík / Chlazení: vzduch Tato kombinace zlepšuje životnost součástek a to především elektrody. Řezné rychlosti budou obvykle trochu nižší než při použití vzduchu jako plazmového plynu. Dochází k nitridaci povrchu, avšak povrch řezu u nerezových ocelí je čistší. Chladicí vzduch lze nahradit dusíkem nebo CO 2. Plazma: H-35 / Chlazení: dusík Tato kombinace přináší vynikající životnost součástek při minimální kontaminaci povrchu řezu, čímž zaručuje výbornou svařitelnost. Nejčastěji se používá pro drážkování měkkých ocelí, hliníku a nerezových ocelí. Kvalita řezu u měkkých ocelí je nízká, u hliníku a nerezových ocelí je kvalita dobrá, zejména u větších tlouštěk. Plazma: 40 % vodík - 60 % dusík / Chlazení: vzduch Tato kombinace se používá pouze pro dosažení vyšší řezné rychlosti i větší tloušťky u hliníku. U nerezových a měkkých ocelí kombinace nepřináší žádnou skutečnou výhodu. 3.3 PROVOZNÍ PARAMETRY Doporučený tlak plynů Plazmový (řezání) 4,5-5,2 bar Plazmový (drážkování) 2,8-3,1 bar Chladicí 4,5-5,5 bar Doporučená mezera (mezi hořákem a materiálem) 5-13 mm Doporučený proud Plazmový plyn vzduch - maximálně 100 A Plazmový plyn N 2, Ar- H 2, N 2 - H 2 - maximálně 150 A Rychlosti posuvu Rychlosti posuvu pro PT-25 jsou uvedeny v grafech na obrázcích 3.1 a

10 ODDÍL 3 INSTALACE PT-25 při 100 A PT-25 při 150 A Řezné údaje při 100 A Plazma: vzduch při 4,8 bar Chlazení: vzduch při 4,8 bar Řezné údaje při 150 A Plazma: H-35 při 4,8 bar Chlazení: dusík při 4,8 bar Řezná rychlost (m/min) Uhlíková ocel Hliník Nerezová ocel Řezná rychlost (m/min) Hliník Nerezová ocel Tloušťka materiálu (mm) Tloušťka materiálu (mm) Obrázek 3-1. Řezné údaje pro PT-25, vzduch/vzduch Obrázek 3-2. Řezné údaje pro PT-25, H-35/N PŘIPOJENÍ PLYNŮ Máte-li vybrány plyny pro práci, zapojte přívodní plynové hadice do fitinků na zadní straně zdroje. Všimněte si, že tam jsou pro každý plyn dva. Použijte ten fitink, který nejlépe odpovídá vaší hadici. Pro hořák PT-25 nepoužívejte kyslík ani jako plyn plazmový ani jako chladicí. Argon ani jeho směsi nepoužívejte jako plyn chladicí. Zajistěte, aby byly oba nepoužité fitinky zaslepeny zástrčkou, která je připojena ke zdroji. 3.5 MONTÁŽ SOUČÁSTEK ČELA HOŘÁKU Zajistěte, aby byl hlavní vypínač na zdroji v poloze VYPNUTO (OFF) a primární přívod energie byl odpojen. Nesprávná montáž součástek čela hořáku Vás může vystavit vysokému napětí nebo ohni. UJISTĚTE SE, ŽE: Sestava držáku elektrody je dotažena. Vířič je namontován a dobře zapadá. Elektroda je namontována a dotažena. Tryska je namontována. VÝSTRAHA Zašroubujte sestavu držáku elektrody (21657) do těla hořáku a pevně ji dotáhněte nástrčkovým klíčem velikosti 11 (7/16"). Vyvarujte se přetažení závitu a omačkání šestihranu sestavy držáku. Do držáku elektrody zašroubujte elektrodu a pomocí palce a ukazováčku ji pevně dotáhněte. Elektroda je správně dotažena tehdy, pokud při jejím otočení ve smyslu demontáže ucítíte lehké prasknutí. Pokud je plazmový plyn vzduch, dusík nebo směs dusíku s vodíkem, použijte elektrodu (21595). Pokud je plazmový plyn směs argonu a vodíku (H-35), použijte elektrodu (21780). Vířič namontujte tak, že ho namáčknete na izolátor hořáku. Drážkovaná plocha vířiče lícuje s plochou izolátoru a vířič by do něj tedy měl zapadnout. POZNÁMKA: Špatný řezací výkon hořáku PT-25 bude způsoben nesprávným usazením vířiče. Kvůli malým tolerančním odchylkám se může stát, že vířič nebude dosedat kolmo na tělo izolátoru, pokud bude montován nezávisle na trysce a tepelném štítu. V tom případě bude plazmový plyn unikat do plynu chladicího, což obecně způsobí nízký řezací výkon a špatnou životnost spotřebních součástek. Pro zlepšení výkonu při plazmovém řezání sestavujte spotřební součástky tak, jak ukazuje obrázek 3-4. Správnou trysku vyberte v závislosti na používaném řezacím proudu, nebo vyberte drážkovací trysku pro drážkování při 100 až 150 A. Vložte trysku do tepelného štítu (21660) tak, aby vyčnívala z jeho užšího konce. Tepelný štít našroubujte na tělo hořáku. Dotáhněte ho tak, že ho sevřete dlaní a budete jím otáčet tak dlouho, dokud nebude tryska dokonale zajištěna a další dotahování by již bylo znatelně obtížnější. Pokud je třeba použít drážkovací chránič (21656) nebo distanční vodič (21943), navlékněte ho na štít kroucením ve smyslu hodinových ručiček, dokud na štítu nebude zcela usazen. 14

11 ODDÍL 3 INSTALACE TRYSKA 50 A (21596) 100 A (21597) 150 A (21598) DRÁŽKOVACÍ (21599) TEPELNÝ ŠTÍT (21660) 0-KROUŽEK (344019) (Dodáván s hlavou hořáku) SESTAVA DRŽÁKU ELEKTRODY (21657) VÍŘIČ ELEKTRODA VZDUCH, N 2, N 2 / H (21595) H-35 (Ar / H 2 ) (21780) DRÁŽKOVACÍ CHRÁNIČ (21656) DISTANČNÍ VODIČ (21943) Obrázek 3-3, Montáž součástek čela hořáku PT-25 DŮLEŽITÉ - S drážkovacím chráničem ani s distančním vodičem nekruťte proti smyslu hodinových ručiček. Povolili byste tak tepelný štít. Dodržujte všechny pokyny v příslušné brožuře přibalené k soupravě zdroje. NEPOKOUŠEJTE SE instalovat nebo obsluhovat tento hořák, aniž byste se těchto pokynů drželi. Čelo hořáku obsahuje součástky, které ve spolupráci s obvody zdroje zabrání náhodnému spuštění hořáku, pokud by nebyl tepelný štít nasazen a spínač hořáku byl stisknut. 3.6 DRÁŽKOVACÍ CHRÁNIČ A DISTANČNÍ VODIČ Pokud je to žádoucí, lze použít kovový drážkovací chránič. Používá se během plazmového drážkování a chrání hořák tak, že odráží sálající teplo a roztavený kov, který při drážkování odstřikuje. Distanční vodič umožňuje obsluze udržovat při řezání konstantní mezeru tak, že je udržován dotyk mezi řezaným materiálem a rohy distančního vodiče. Chránič nebo vodič namontujete tak, že ho navléknete kroucením ve smyslu hodinových ručiček na tepelný štít (ten by měl být našroubován na hořáku). Chránič nebo vodič vždy montujte nebo nastavujte na štítu kroucením ve smyslu hodinových ručiček. Předejdete tak povolení štítu. 3.7 UVOLNĚNÉ SPOTŘEBNÍ SOUČÁSTKY Správná funkce hořáku závisí na správné a pevné montáži spotřebních součástek čela hořáku, především držáku elektrody, elektrody a tepelného štítu. 1. Zajistěte, aby byl držák elektrody zcela zašroubován do hlavy hořáku a pevně dotažen nástrčkovým klíčem velikosti 11 (7/16"). Elektrodu dobře přitáhněte palcem a ukazováčkem k držáku elektrody (klíč ani kleště nejsou třeba). Správně dotažená elektroda se povolí při demontáži prsty s prasknutím. 2. Zajistěte, aby byly tryska a vířič pevně namontovány pomocí úplného dotažení tepelného štítu. Úplné dotažení znamená pootočit se štítem alespoň o 5 mm poté, co dojde k pevnému kontaktu mezi vířičem a tryskou. Viz pododdíl 3.5 a obrázek 3.4. Nesprávně namontované součástky čela hořáku způsobí úniky plynu, které mohou být příčinou nízkého řezacího a drážkovacího výkonu a dále poškození samotného hořáku vlivem vnitřního přeskakování oblouku. Pokud je chránič nebo vodič vůči štítu příliš těsný, roztáhněte jeho spáru pootočením velkého plochého šroubováku. Pokud je příliš těsný, zmenšete spáru zmáčknutím chrániče nebo vodiče ve svěráku. 15

12 ODDÍL 3 INSTALACE Problém Řešení Vířič nemusí dosedat kolmo, pokud je montován nezávisle na trysce. To způsobuje vnitřní úniky plynu a nízký výkon plazmového řezání. Držte trysku svisle a na její vršek položte vířič. Trysku společně s vířičem obraťte a postavte na prst. Trysku společně s vířičem zasuňte do tepelného štítu. Sestavu tepelného štítu, trysky a vířiče obraťte a pevně našroubujte na tělo hořáku PT-25. Obrázek 3-4, Montáž vířiče hořáku PT-25 16

13 ODDÍL 4 OBSLUHA 4.1 OBSLUHA UPOZORNĚNÍ Používejte obvyklé ochranné rukavice, oděv, ochranu sluchu a svářečskou kuklu. Přečtěte si oddíl Bezpečnostní opatření, který je součástí uživatelské příručky přibalené ke zdroji. Hořák je nyní připraven pro řezání nebo drážkování. Popis nastavení ovládacích prvků naleznete v pokynech ke zdroji. VÝSTRAHA Nikdy se nedotýkejte součástek před rukojetí hořáku (trysky, tepelného štítu, elektrody atd.), jestliže hlavní vypínač na zdroji není v poloze VYPNUTO (OFF). 1. Přepněte spínač test plynu (gas test) nebo režim plynu (gas mode) do polohy test nebo nastavení (set-up). 2. Přepněte hlavní vypínač do polohy ZAPNUTO (ON). Hořákem by měl začít proudit plyn. 3. Nastavte tlak plynu na regulátorech přívodu plynu na hodnoty uvedené v oddílu Provozní parametry. Přepněte spínač test plynu (gas test) nebo režim plynu (gas mode) do pracovní polohy. Plyn by měl přestat proudit. Nastavte volič proudu na hodnotu odpovídající použité trysce. 4. Umístěte hořák do správné polohy pro řezání nebo drážkování. Při řezání by měla být mezera (vzdálenost mezi tryskou a materiálem) přibližně 6 mm. Pokud je to možné, začínejte řezat od okraje řezaného dílce. Pokud je nutné dílec proříznout dál od okraje, nakloňte hořák do takového úhlu, aby roztavený kov odlétával směrem od hořáku a obsluhy. Jakmile dílec proříznete, změňte sklon hořáku na 5 až 10 od vertikály a začněte řezat. Při drážkování držte hořák pod úhlem 35 až 45 od horizontály. 5. Sklopte svou svářečskou kuklu. 6. Stiskněte a držte spínač hořáku. Měl by začít proudit plyn. O dvě vteřiny později by měl sepnout hlavní stykač a na dílec by měl přeskočit oblouk. POZNÁMKA: Váš zdroj může umožňovat prodloužení předfuku na více než dvě sekundy, většinou až na 4 nebo 5 sekund. Pokud se po uplynutí této doby nezažehne startovní oblouk, uvolněte spínač hořáku a zkontrolujte nastavení tlaku plynu. Pokud se startovní oblouk zažehne, ale nepřeskočí na řezaný dílec, uvolněte spínač hořáku a zkontrolujte, zda je hořák ve správné vzdálenosti od dílce a zda je k dílci pevně připnuta pracovní svorka. 7. Při řezání udržujte mezeru mezi hořákem a materiálem v rozmezí 5 až 13 mm. Při řezání tenčích plechů by měla být mezera blíž spodní hranici intervalu, při řezání tlustších plechů blíž horní hranici. Udržujte takovou řeznou rychlost, která zaručuje řez požadované kvality a při které proud roztaveného kovu odletuje od spodku dílce. 8. Při drážkování udržujte takový úhel a rychlost, aby bylo každým tahem hořáku odstraňováno požadované množství materiálu. Sklon hořáku musí být takový, aby roztavený materiál od hořáku odletoval po povrchu plechu nebo drážkou po předchozím tahu. Drážkování pod příliš strmým úhlem způsobí, že bude roztavený kov odstřikovat přímo proti hořáku. 9. Dojde-li v průběhu řezání (drážkování) k zhasnutí hlavního oblouku, bude ihned znovu zažehnut startovní oblouk. To jen za předpokladu, že je stále stisknut spínač hořáku. V tomto okamžiku je třeba buď opět umístit hořák do takové polohy vzhledem k dílci, aby mohl být obnoven hlavní oblouk, nebo by měl být uvolněn spínač hořáku. 10. Hlavní oblouk automaticky zhasne po oddálení hořáku od dílce na konci řezu. Aby nedocházelo k opětovnému zažehávání startovního oblouku, měl by být spínač hořáku okamžitě uvolněn. 11. Po skončení řezání (nebo drážkování) vyčkejte několik minut před přepnutím hlavního vypínače na zdroji do polohy VYPNUTO (OFF), aby mohl ventilátor odvést teplo zevnitř zařízení. Poté odpojte elektřinu pomocí hlavního přerušovače. 17

14 ODDÍL 4 OBSLUHA 18

15 ODDÍL 5 ÚDRŽBA 5.1 DEMONTÁŽ ČELA VÝSTRAHA Zajistěte, aby byl hlavní vypínač na zdroji v poloze VYP- NUTO (OFF) a primární přívod energie byl odpojen. Pokud používáte drážkovací chránič nebo distanční vodič, stáhněte ho z tepelného štítu kroucením ve smyslu hodinových ručiček. Otočte hořák hlavou dolů a odšroubujte tepelný štít. Tryska tak zůstane uvnitř štítu. Zkontrolujte trysku. Ústí by mělo být kruhové jak na vstupu, tak na výstupu. Pokud je ústí na vstupu nebo na výstupu oválné případně poškozené, trysku vyměňte. Tryska může mít na vnitřním povrchu šedé až černé usazeniny. Lze je odstranit ocelovou vlnou, avšak musíte pak pozorně odstranit veškeré zbytky ocelové vlny. Zkontrolujte tepelný štít. Vnitřek štítu by neměl nést žádné stopy po přeskakování oblouku. Vnější izolační plášť by neměl být příliš zuhelnatělý ani opotřebovaný. Štít vyměňte, pokud zjistíte některé z výše uvedených poškození. Zkontrolujte elektrodu. Pokud je uprostřed vypálená do hloubky větší než 2 mm, vyměňte ji. Elektrodu demontujete tak, že ji odšroubujete od držáku elektrody. Po dlouhodobějším používání vysokého proudu může být nezbytné použít při její demontáži kleště. (Kleště nepoužívejte při montáži). Zkontrolujte vířič. Pokud nese nějaké stopy po přeskakování oblouku, vyměňte ho. V místě dotyku s izolátorem hořáku a s tryskou musejí být plochy vířiče udržovány v čistotě. Špína nebo jemný písek na těchto plochách ovlivní výkon. Zkontrolujte držák elektrody. Vyměňte ho, pokud nese nějaké stopy po přeskakování oblouku nebo pokud má poškozený závit pro přišroubování elektrody. 5.2 OBECNĚ Pravidelně kontrolujte tepelný štít, sestavu držáku elektrody a vířič. Pokud je kterákoliv z těchto součástek poškozená nebo nadměrně opotřebovaná, vyměňte ji. Každodenně kontrolujte o-kroužek hořáku. Pokud má o-kroužek vroubky, zářezy nebo je jinak poškozen, vyměňte ho. Pokud je suchý, naneste na něj tenkou vrstvu silikonového maziva. Pokud o-kroužek neklade při montáži tepelného štítu žádný odpor, vyměňte ho. Plášť kabelu hořáku by měl být pravidelně kontrolován. Pokud objevíte jakékoliv poškození pláště, zkontrolujte, zda není poškozený napájecí kabel nebo kabel startovního oblouku. Pokud zjistíte úniky plynu nebo jakékoliv jiné poškození, vyměňte dotyčné součástky. 5.3 ŠPÍNA A NEČISTOTY Špína nebo jiné nečistoty mohou způsobit vnitřní přeskakování oblouku, což vede k předčasné poruše hořáku PT-25. Abyste se tomu vyhnuli, řiďte se následujícím: 1. Zajistěte, aby byl jako plazmový nebo chladicí plyn používán čistý a suchý vzduch prostý oleje. 2. Na o-kroužek hořáku neaplikujte nadměrné množství silikonového maziva. Stačí nanést tenký film. 3. Před instalací nové sady spotřebních součástek vždy očistěte hadříkem izolátor těla hořáku. Pokud se na izolátoru nahromadí špína, sníží se jeho schopnost odolávat probíjení oblouku. 4. Pokud hořák nepoužíváte, skladujte ho s namontovanou kompletní sadou součástek čela. Zamezíte tak hromadění špíny na hořáku a kdyby hořák náhodou upadl, ochráníte jeho hlavu. Zkontrolujte o-kroužek (344019). Pokud je opotřebovaný nebo poškozený, vyměňte ho. Pokud je suchý, naneste na něj tenkou vrstvu silikonového maziva (17672). Použijte jen tolik maziva, aby byl o-kroužek lesklý nebo vypadal jako mokrý. Nenechávejte na něm ložiska nadbytečného maziva. Až všechny součástky čela hořáku zkontrolujete a podle potřeby vyměníte, smontujte hořák tak, jak je popsáno v oddílu Montáž součástek čela hořáku. 19

16 ODDÍL 5 ÚDRŽBA 5.4 DEMONTÁŽ A VÝMĚNA HLAVY HOŘÁKU Před demontáží si poznamenejte polohu všech součástek a pásek. Tím bude zajištěno jejich správné umístění během opětovné montáže. Podívejte se na obrázek Stáhněte oporu kabelu směrem dozadu na plášť kabelu do vzdálenosti zhruba 450 mm od konce rukojeti. 2. Odstraňte pásku, která je u konce rukojeti hořáku. 3. Stáhněte objímku spínače a spínač z rukojeti směrem dozadu. 4. Stažením pláště kabelu odhalíte trubkovou spojku, která slouží k připojení bezpečnostní trubičky. Konec trubičky, který je součástí hořáku, odpojíte tak, že budete tlačit na konec spojky a zároveň zatáhnete za trubičku. 5. Odšroubujte rukojeť od hlavy hořáku a stáhněte ji směrem dozadu. Odhalíte tak přípojky kabelu hořáku. 6. Pomocí dvou klíčů rozšroubujte obě přípojky hořáku. Budete k tomu potřebovat klíče velikosti 10 (3/8") a 11 (7/16"). 7. Nyní můžete hlavu hořáku včetně připojeného krátkého kousku bezpečnostní trubičky odložit. Novou hlavu hořáku s bezpečnostní trubičkou přiložte ke svazku kabelů. 8. Pomocí dvou klíčů pevně utáhněte obě přípojky hořáku. Výrobce pro tuto operaci používá utahovací moment kg.cm. 9. Rukojeť opět přišroubujte k hlavě hořáku. Dbejte, aby bezpečnostní trubička prošla skrz rukojeť. 10. Trubičku zasuňte do spojky až na doraz. Objímku spínače a spínač navlečte na rukojeť až do vzdálenosti 50 mm od hlavy hořáku. Červené spojky připojující vodiče spínače by se měly nacházet těsně za spodním okrajem rukojeti. 5.5 DEMONTÁŽ A VÝMĚNA KABELŮ HOŘÁKU 1. Odpojte svazek kabelů hořáku od zdroje. Podrobné pokyny naleznete v uživatelské příručce ke zdroji. 2. Demontujte hlavu hořáku tak, jak je popsáno v bodech 1 až 7 v předchozím oddílu. Ze svazku kabelů též stáhněte rukojeť a oporu. 3. Narovnejte svazek kabelů. Budete k tomu potřebovat prostor odpovídající 1,5násobku délky kabelů. 4. Vezměte provázek nebo pevný motouz o zhruba poloviční délce než mají kabely hořáku. Jedním koncem provázku svažte svazek kabelů na tom konci, který je na straně hořáku. Druhý konec provázku přivažte k nějakému pevnému objektu. 5. Odstraňte pásku z pláště kabelu na konci, který je na straně zdroje. 6. Z objímky spínače vytlačte spínač a objímku spolu s rukojetí a oporou přetáhněte až na konec provázku, který jste použili v bodě 4. Zajistěte konec kabelu, který je na straně zdroje, a celý plášť natáhněte na provázek. 7. Povolte konec provázku, kterým jsou svázány kabely, a vyměňte poškozený kabel. Nezapomeňte na napájecí kabel vrátit gumovou manžetu. 8. Znovu provázkem svažte ty konce kabelů, které jsou na straně hořáku, a opět přes ně přetáhněte plášť. Konec pláště, také na straně hořáku, dočasně přilepte ke kabelům izolační vinylovou páskou. 9. Oporu kabelu spolu s objímkou spínače a rukojetí přetáhněte z provázku zpátky na plášť. Pásku odstraňte. 10. Odvažte z kabelů provázek a podle bodů 7 až 12 v předcházejícím oddílu ke svazku kabelů připojte hlavu hořáku. 11. Konec pláště, který je na straně zdroje, přilepte izolační vinylovou páskou ke kabelům. 11. Plášť kabelu natáhněte zpět a za rukojetí ho přilepte izolační vinylovou páskou. 12. Oporu kabelu natáhněte zpět na rukojeť až po objímku spínače. 20

17 ODDÍL 5 ÚDRŽBA 5.6 VÝMĚNA OPORY KABELU, OBJÍMKY SPÍNAČE A RUKOJETI Pokud jsou opora kabelu, objímka spínače nebo rukojeť poškozeny a je třeba je vyměnit, držte se postupu v oddílu Demontáž a výměna hlavy hořáku. Dotyčné součástky můžete vyměnit v bodě 7 před připojením hlavy hořáku. Práci si můžete usnadnit tak, že izolační vinylovou páskou dočasně přilepíte plášť ke kabelům. 5.7 VÝMĚNA SPÍNAČE HOŘÁKU 1. Držte se bodů 1 až 3 v oddílu Demontáž a výměna hlavy hořáku. 2. Přestřihněte černý a bílý vodič starého spínače co nejblíže červeným spojkám. Z bílého i černého vodiče stáhněte 6 mm (1/4") bužírky. 3. Z nových vodičů spínače také stáhněte 6 mm (1/4") bužírky. 4. Vodiče připojte ke kabelu spínače pomocí dvou nových spojek, které jsou dodávány spolu s náhradním spínačem. Použijte kleště, které se hodí ke spojování tohoto typu spojek. 5. Výměnu dokončíte obráceným postupem, než který je popsán v bodech 1 až 3 v oddílu Demontáž a výměna hlavy hořáku. 5.8 MĚŘENÍ PRŮTOKU PLYNŮ HOŘÁKEM Pokud máte podezření, že špatný řezací výkon a nízkou životnost spotřebních součástek způsobuje nízký průtok plynu, můžete ho zkontrolovat pomocí sady na měření průtoku plazmového plynu (19765). Sada zahrnuje ruční rotametr (průtokoměr), který změří průtok plynu proudícího z hořáku. Sada také obsahuje soubor pokynů, které by měly být pro zajištění bezpečné a přesné práce s rotametrem přesně dodržovány. Průtoky vzduchu a dusíku hořákem PT-25 by měly být následující: Průtok chladicího plynu cfh při 70 psig ( l/min při 4,8 bar) Průtok plazmového plynu cfh při 70 psig (54-66 l/min při 4,8 bar) Celkový průtok cfh při 70 psig ( l/min při 4,8 bar) Při měření průtoku používejte novou 100 A trysku, novou elektrodu a nový tepelný štít. Zajistěte, aby byly všechny součástky správně namontovány a o-kroužek byl v dobrém stavu a neunikal jím plyn. Pokud je to možné, měřte průtoky plynů odděleně. Pokud to možné není, měřte celkový průtok. Nízký průtok plynů (nižší než zde uvedený) svědčí o překážce nebo úniku v plynové instalaci hořáku nebo zdroje. 21

18 ODDÍL 5 ÚDRŽBA 22

19 ODDÍL 6 NÁHRADNÍ DÍLY 23

20 ODDÍL 6 NÁHRADNÍ DÍLY 6.3 Náhradní díly k PT-25 RUKOJEŤ (948177) OBJÍMKA SPÍNAČE (21646) OPORA KABELU (21647) SPOJKA ( ) PLÁŠŤ 7,5 m (995832) 15 m (995826) Fitinky utáhněte na dvou (2) místech HLAVA HOŘÁKU pomocí dvou (2) klíčů (21625) Moment kg.cm (Zahrnuje o-kroužek (344019) a 36 cm plastové trubičky.) SOUČÁSTKY ČELA HOŘÁKU - (Viz obr. 3-3) KABEL SPÍNAČE 7,5 m (948188) 15 m (948189) ZAHRNUJE: SPÍNAČ (18224) ZÁSTRČKU (997758) KABEL - 0,75 mm 2, DVOUŽILOVÝ. GUMOVÁ MANŽETA (49N83) Oba konce trubičky bezpečně zasuňte do spojky. BEZPEČNOSTNÍ TRUBIČKA 7,5 m (21854) 15 m (21855) PLÁŠŤ (Ref.) PLAZMOVÝ PLYN / NAPÁJECÍ KABEL 7,5 m (18450) 15 m (18449) CHLADICÍ PLYN / KABEL STARTOV- NÍHO OBLOUKU 7,5 m (21783) 15 m (21782) Obrázek 6-1. Náhradní díly - Sestava hořáku PT-25, hlava 90, hadice 7,5 m (21650) Sestava hořáku PT-25, hlava 90, hadice 15 m (21651) 24

PT-600 Směšovač ochranného plynu

PT-600 Směšovač ochranného plynu PT-600 Směšovač ochranného plynu Uživatelská příručka Tato příručka platí pro výrobek ESAB s číslem: 0558003931 0558005318 OBSAH ODDÍL NADPIS STRANA ODSTAVEC ODDÍL 1 BEZPEČNOST... 9 ODDÍL 2 ÚVOD / INSTALACE...11

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 Příručka pro obsluhu a údržbu TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STROJE Důležité upozornění: Před spuštěním

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ

TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ flexelec specialista pro systémy udržování teploty POKYNY PRO INSTALACI TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ Hudcova 76, Brno, tel.: 541 613 629 www.revos.cz OBSAH OBSAH str. 2 ÚVOD str. 3 Všeobecné pokyny str. 3

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Řešení pro strojní plazmové řezání. Optimalizujte kvalitu, produktivitu a provozní náklady

Řešení pro strojní plazmové řezání. Optimalizujte kvalitu, produktivitu a provozní náklady Řešení pro strojní plazmové řezání Optimalizujte kvalitu, produktivitu a provozní náklady Světová jednička v technologii plazmového řezání Od roku 1968 má Hypertherm jen jeden cíl: snižovat náklady na

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

Rychlý návod k obsluze

Rychlý návod k obsluze Rychlý návod k obsluze Začínáme VAROVÁNÍ Před instalací a používáním cyklistických pedálů Vector si pozorně přečtěte tento manuál. Nesprávným užíváním pedálů by mohlo dojít k vážnému zranění. Výstrahy

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB)

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Přípustné použití přístroje zahrnuje: Připojení a provoz nízkonapěťových spotřebičů s napájecím napětím ležícím v rozmezí 0-30 V DC k napěťovým zdířkám

Více

Triple Duty AT5R & AT5G

Triple Duty AT5R & AT5G UŽIVATELSKÝ MANUÁL LASEROVÝ ZAMĚŘOVAČ Triple Duty AT5R & AT5G Česky O firmě Sightmark Sightmark nabízí širokou škálu produktů, včetně puškohledů, kolimátorů, laserů, korekcí nastřelení, noktovizorů, svítilen

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus C-Max 1,6 l Ti s kódem motoru HXDA, SIDA Při výměně ozubeného řemene se často dělají fatální chyby. Pro zajištění

Více

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo Zásuvka Vypínač Indikátor napájení/stavu Upozornění: Pro dosažení optimálních výsledků musí souvislý jmenovitý příkon zařízení odpovídat kapacitě tohoto měniče stejnosměrného proudu na střídavý. Belkin

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4811127 Děkujeme, že jste si vybrali HQPOWER, 7-mi kanálový světelný efekt s otočnou hlavou a jog kolečkem pro snadné ovládání menu. Prosím přečtěte si návod před uvedení zařízení

Více

Příslušenství pro střídače SMA Sada pro přídavné větrání FANKIT01-10

Příslušenství pro střídače SMA Sada pro přídavné větrání FANKIT01-10 Příslušenství pro střídače SMA Sada pro přídavné větrání FANKIT01-10 Návod k instalaci FANKIT01-IA-cs-12 IMCZ-FANK-TL21 Verze 1.2 CZ SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Informace k tomuto dokumentu.........................

Více

GF4C. Vretenový koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Možnosti. Vlastnosti. Materiály. Divadelní technika. Prumysl automatizace

GF4C. Vretenový koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Možnosti. Vlastnosti. Materiály. Divadelní technika. Prumysl automatizace GF4C Vretenový koncový spínač Vřetenový koncový spínač GF4C je určen pro použití v pomocných řídících obvodech zdvihacích a dalších průmyslových zařízeních (ovládání stykačů, PLC). Vstupní hřídel spínače

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje RENZ Combi Comfort Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje 1. Doporučení před prvním použitím Vyndejte opatrně stroj z krabice. Uchopte vazač na stranách. Nezvedejte jej za děrovací

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD

Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD EC Prohlášení o shodě Podle Směrnice o strojích 2006/42/EC Pro následující zařízení : Výrobek : Nůžkový paletový vozík Označení typu /Obchodní značka : JF Název výrobce : Ningbo

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Výrobek Dodavatel název: Topná jednotka Ermaf typ: ERA 33 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

CITOTIG DC. Profesionální řada. Přenosná svařovací zařízení TIG dc. www.airliquidewelding.cz

CITOTIG DC. Profesionální řada. Přenosná svařovací zařízení TIG dc. www.airliquidewelding.cz CITOTIG DC Profesionální řada Přenosná svařovací zařízení TIG dc www.airliquidewelding.cz CITOTIG DC Profesionální řada CITOTIG DC Profesional nabízí špičkovou technologii pro svařování TIG DC s uživatelsky

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515553628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: servis@anita.cz

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 Návod k obsluze 818630-00 Průhledítko Vaposkop VK 14, VK 16 Obsah Důležité pokyny Strana Rozsah použití...4 Bezpečnostní pokyny...4 Nebezpečí...4 DGRL (Směrnice pro tlaková

Více

TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA

TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA Nezapomeňte, že každé silové zařízení může způsobit zranění, pokud je ovládáno nesprávným způsobem nebo pokud uživatel nerozumí tomu, jak

Více

ABITIG standard nově definovaný! Se svařováním a řezáním přicházíme až k Vám

ABITIG standard nově definovaný! Se svařováním a řezáním přicházíme až k Vám TIG svařovací hořáky ABITIG 17, 26 plynem chlazené ABITIG 18 kapalinou chlazený Technická data podle ČSN EN 60 974-7 ABITIG standard nově definovaný! S novou řadou svařovacích hořáků ABITIG z produkce

Více

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď 90 Minimálně 60 1 3 Před montáží: Najděte nejvýhodnější umístění, co nejvíce na jih.dejte pozor na: stín ze stromů,

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze DH 711 Odvlhčovač vzduchu ul. Rolna 8, Sady, PL 62-080 Tarnowo Podgórne tel (+48 61) 654 4000, fax (+48 61) 654 4001 office@desapoland.pl, www.desapoland.pl Návod k obsluze CZ PODĚKOVÁNÍ! PROHLÁŠENÍ O

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Návod k obsluze www.babypoint.eu DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ! VAROVÁNÍ! Odstraňte plastový obal, v němž byla židlička zabalena, z dosahu dětí, hrozí

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Ceník. LineMiss. LineMicro PLATNÝ OD: 10-2012

Ceník. LineMiss. LineMicro PLATNÝ OD: 10-2012 LineMicro Ceník PLATNÝ OD: 10-2012 LineMiss LineMiss 2 LineMiss Funkce Standard PEČÍCÍ REŽIMY Nelze Dynamic Matic Classic Manual Hum. Konvekční pečení 30 C - 260 C Kombinovaný režim páry a konvekčního

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

Návod k instalaci a montáži Roztažitelný držák TV se 3 čepy

Návod k instalaci a montáži Roztažitelný držák TV se 3 čepy Návod k instalaci a montáži Roztažitelný držák TV se 3 čepy Výr. č.: 970032 Nejprve Vám chceme poděkovat za Váš nákup. Obsah balení Upínací šroub Nástěnné upevnění Deska na obrazovku Prodlužovací rameno

Více

Dělení a svařování svazkem plazmatu

Dělení a svařování svazkem plazmatu Dělení a svařování svazkem plazmatu RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Osnova: Fyzikální podstat plazmatu Zdroje průmyslového plazmatu Dělení materiálu plazmou Svařování plazmovým svazkem Mikroplazma Co je to plazma?

Více

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 1. Střešní okna je možné instalovat do střech se sklonem v rozmezí od 20 do 90 stupňů. Střešní okno může být umístěno v jakémkoliv

Více

TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo

TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo Návod k použití a montážní návod Mikel s.r.o., obchodní a logistické centrum, výdejní místo internetového obchodu Záhumenní V 329, 763 02 Zlín-Louky (areál Pozemního stavitelství

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ Obr. 1 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 2 3 NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 4 Úvod... 4 Vyvarujte se... 5 Uvedení do provozu...

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně Stránka č. 1 z 7 Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozidel s volantem na levé straně Potřebné speciální nářadí, zkušební a měřicí přístroje a pomocné prostředky Hadicové

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 2x dvou vodičový servomotor 4x táhla 4x sada (4 šrouby, 1x objímka táhla, 1x úchytka) 1x kabelový svazek 2x pět vodičový

Více

www.pokladnisystemy.cz

www.pokladnisystemy.cz Začněte číst zde! Gratulujeme, Že jste si vybrali tiskárnu štítků Citizen. Věnujte prosím chvilku přečtení této příručky, která vás seznámí s tiskárnou a jejím provozem. Tento produkt je sofistikovaná,

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 1x kabelový svazek 1x řídící jednotka 2x dvu vodičový servomotor 2x pěti vodičový servomotor 2x dálkový ovladač 4x táhla

Více

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ 1. Prosíme, ověřte přiložené rozměry před instalací vrat. Pokud Vaše garáž rozměry nesplňuje, upravte pomocí stavebních úprav svou garáž dle přiložených rozměrů.

Více

AACT5R(červený) & AAT5G(zelený)

AACT5R(červený) & AAT5G(zelený) UŽIVATELSKÝ MANUÁL LASEROVÝ ZAMĚŘOVAČ AACT5R(červený) & AAT5G(zelený) Česky O firmě Sightmark Sightmark nabízí širokou škálu produktů, včetně puškohledů, kolimátorů, laserů, korekcí nastřelení, noktovizorů,

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR

Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515 553 628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: info@anita.cz

Více

Hlavní výhody a funkce systému. Co je nutné dodržet. 1. Montáž a nastavení MSR motoru

Hlavní výhody a funkce systému. Co je nutné dodržet. 1. Montáž a nastavení MSR motoru Hlavní výhody a funkce systému Žádné seřizování koncových dorazů. Automatické vyrovnávání výkonu při změně hmotnosti pancíře ( pokud vyměněný pancíř vyžaduje poněkud větší zdvihací sílu, MSR se automaticky

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

CLAMPEX KTR 400 Provozní a montážní návod

CLAMPEX KTR 400 Provozní a montážní návod 1 z 8 Upínací pouzdro CLAMPEX je třecí, rozebíratelné spojení hřídel-náboj pro válcové hřídele a díry bez lícovaného pera. Obsah 1 Technické údaje 2 Pokyny 2.1 Všeobecné pokyny 2.2 Značky pro bezpečnost

Více

ES11-SC4D8 ES11 BEZPEČNOSTNÍ OVLÁDACÍ PŘÍSTROJE

ES11-SC4D8 ES11 BEZPEČNOSTNÍ OVLÁDACÍ PŘÍSTROJE O N - L I N E D AT O V Ý L I S T ES-SCD ES ES-SCD ES A B C D E F Objednací informace Typ Výrobek č. ES-SCD další provedení přístroje a příslušenství 09 www.sick.de/es Technická data v detailu Vlastnosti

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny Přívodní vzduchotechnická jednotka Montáž a údržba Duben 2003 Fläkt Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1 Změny vyhrazeny Bezpečnostní pokyny Provoz vzduchotechnických jednotek a příslušenství UPOZORNĚNÍ

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2 Boiler Elektro Návod k montáži Strana Boiler Elektro (elektrický bojler) Obsah Použité symboly... Model... Návod k montáži 4 Návod k montáži Volba umístění a montáž... Přípojka vody... 3 Montáž pojistného/vypouštěcího

Více

Karbidové závitovací frézy

Karbidové závitovací frézy Karbidové závitovací frézy Představení Dormer nabízí novou ucelenou řadu vysoce výkonných závitovacích fréz, které vynikají dlouhou životností a jsou přínosem pro ekonomiku obrábění. Vysoká kvalita karbidu

Více

ZKUŠEBNÍ MIKROTELEFON

ZKUŠEBNÍ MIKROTELEFON http://www.tesla.sk ZKUŠEBNÍ MIKROTELEFON 4 FP 122 69 / C NÁVOD NA OBSLUHU 4 VNF B 273 / C OBR.1 HLAVNÍ ROZMĚRY, OVLÁDACÍ PRVKY 2 NÁZEV ZKUŠEBNÍ MIKROTELEFON TYPOVÉ OZNAČENÍ TEST PHONE VÝKRESOVÉ ČÍSLO

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300 MPPT SHS měnič výkonu Uživatelský manuál Model PC002-300 Obsah I. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A UPOZORNĚNÍ...3 II. SPECIFIKACE...3 III. KONTROLA MĚNIČE A SOUČÁSTÍ...4 IV. POPIS VÝROBKU...4 V. INSTALACE A PROPOJENÍ...7

Více

Technické informace Verze 1.1 Stav 05/2010. Návod k montáži systému OBO iscon

Technické informace Verze 1.1 Stav 05/2010. Návod k montáži systému OBO iscon Technické informace Verze 1.1 Stav 05/2010 Návod k montáži systému OBO iscon Obsah 1. Všeobecné upozornění 3 2. Technické údaje 3 3. Projektování 4 4. Přiříznutí a odizolování vedení iscon 5 5. Instalace

Více

MINIELETTROMONTOLIT typ 905EV

MINIELETTROMONTOLIT typ 905EV povinnost MINIELETTROMONTOLIT typ 905EV varování zákaz, nebezpečí operační návody 1. Návod k použití Pře použitím stroje si přečtete pozorně bezpečnostní pokyny. Každý stroj je před expedicí z výroby podroben

Více

NÁVOD K POUŽITÍ - ČESKY

NÁVOD K POUŽITÍ - ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ - ČESKY SKIKE V7 FIX Obsah OBSAH A. ROZSAH DODÁVKY... 1 B. PRVNÍ KROKY... 1 C. NASTAVENÍ BRZD... 1 D.... 2 E. NASTAVENÍ, UPÍNÁNÍ A VYZOUVÁNÍ... 3 E.1 Nastavení kol a základní nastavení...

Více

Intelligent Heating. Připojovací sady pro připojení všech typů sa moregulačních topných kabelů DEVI ke studenému konci.

Intelligent Heating. Připojovací sady pro připojení všech typů sa moregulačních topných kabelů DEVI ke studenému konci. Intelligent Heating Připojovací sady pro připojení všech typů sa moregulačních topných kabelů DEVI ke studenému konci. Sada spojovacích prvků (obj. č. 19805761) Sada pro připevnění ke koncovkám studeného

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

DŮLEŽITÉ : přečtěte si tato upozornění dříve, než začnete s montáží

DŮLEŽITÉ : přečtěte si tato upozornění dříve, než začnete s montáží DŮLEŽITÉ : přečtěte si tato upozornění dříve, než začnete s montáží Dříve než začnete s montáží, seznamte se se všemi předpisy či normami, které platí pro tuto problematiku. Tento návod je doporučeným

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

BRG 15/6 15/7 BWS COMPACT CW COMPACT HYGIENE MONIER GROUP

BRG 15/6 15/7 BWS COMPACT CW COMPACT HYGIENE MONIER GROUP ČERPADLOVÁ SKUPINA BRG 15/6 A 15/7 ČERPADLOVÁ SKUPINA SOLÁR. ZÁSOBNÍKU BWS COMPACT A CW COMPACT HYGIENE Technické informace, návod k instalaci a obsluze Člen MONIER GROUP Obsah / Obecné pokyny / Technické

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ Tabulka A Tabulka C Tabulka B Tabulka D Zařízení a příslušenství 2 NÁVOD K OBSLUZE Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 3 Opatření

Více

Stereo gramofon. Návod k obsluze PS-LX250H ZÁZNAM MAJITELE 3-866-873-14(1)

Stereo gramofon. Návod k obsluze PS-LX250H ZÁZNAM MAJITELE 3-866-873-14(1) 3-866-873-14(1) Stereo gramofon Návod k obsluze ZÁZNAM MAJITELE Číslo modelu a výrobní číslo jsou uvedeny na zadní straně přístroje. Výrobní číslo si poznamenejte do níže uvedeného rámečku. Tato čísla

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

OVLÁDÁNÍ PÁSKEM NEBO ŠŇŮROU:

OVLÁDÁNÍ PÁSKEM NEBO ŠŇŮROU: 1. Překontrolujte rozměry rolety a lišt a vyznačte otvory pro uchycení lišt a otvor pro šňůrové ovládání. Pro šrouby které drží lišty předvrtejte otvory. 2. Otvor pro šňůrové ovládání vyvrtejte přes křídlo

Více

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA NÁVOD K POUŽITÍ MASTER CT-50 TECHNICKÉ PARAMETRY TYP MASTER CT-50 Jmenovitý tepelný výkon kw 50 Ohřátý vzduch Průtok vzduchu při 20 C m 3 /h 1400 Užitečný statický tlak mmh 2 O 1

Více

č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku

č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku 1. Odšroubujte zelený uzávěr a keramický senzor naplňte po okraj vodou. Poté

Více

Čističky vzduchu ActivTek s.r.o.

Čističky vzduchu ActivTek s.r.o. Čističky vzduchu ActivTek s.r.o. Zvolská 545/22a 142 00 Praha 4 www.activtek.cz info@activtek.cz tel: 725 723 161 VAROVÁNÍ: Jednotka pracuje s UV lampou. Nezapínejte přístroj pokud není kompletně sestaven.

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B)

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) Toto zabezpečení automobilu z umělé hmoty ABS (akrylnitril-butadienstyren), vyztužené vnitřním kovovým rámem, s alarmem, se zámkem z kalené

Více

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA OBSAH BALENÍ HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L NAPÁJECÍ ADAPTÉR ADAPTÉR ČESKY ETHERNETOVÝ KABEL (CAT5 UTP) PŘI NASTAVENÍ PŘIPOJTE

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více