PT-25. Hořák pro plazmové řezání. Uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PT-25. Hořák pro plazmové řezání. Uživatelská příručka"

Transkript

1 PT-25 Hořák pro plazmové řezání Uživatelská příručka

2

3 OBSAH Oddíl / Nadpis Strana 1.0 Bezpečnost Popis Úvod Parametry Technické údaje Příslušenství Instalace Připojení hořáku ke zdroji Výběr plynů Provozní parametry Připojení plynů Montáž součástek čela hořáku Drážkovací chránič a distanční vodič Uvolněné spotřební součástky Obsluha Obsluha Údržba Demontáž čela Obecně Špína a nečistoty Demontáž a výměna hlavy hořáku Demontáž a výměna kabelů hořáku Výměna opory kabelu, objímky spínače a rukojeti Výměna spínače hořáku Měření průtoku plynů hořákem Náhradní díly Obecně Objednání Náhradní díly k PT

4 OBSAH 8

5 ODDÍL 1 BEZPEČNOST 9

6 ODDÍL 1 BEZPEČNOST 10

7 ODDÍL 2 POPIS 2.1 ÚVOD PT-25 je ruční hořák se sklonem hlavy 90, který pracuje s dvojicí plynů. Je navržen pro použití s plazmovou řezací soupravou LPH-120. VÝSTRAHA! Při plazmovém řezání se používá extrémně vysoké napětí. Vyvarujte se kontaktu s živými součástkami hořáku nebo stroje. Bezpečnostní riziko také může představovat nesprávné použití kteréhokoliv z použitých plynů. Před začátkem práce s hořákem PT-25 nahlédněte do bezpečnostních opatření a pokynů k obsluze, které jsou přibaleny k soupravě zdroje. Použití hořáku v kombinaci s jednotkou, která není vybavena odpovídajícím bezpečnostním obvodem, vystavuje obsluhu riziku úrazu vysokým napětím. 114 mm 309 mm 35 mm 41 mm 31 mm 37 mm Obrázek 2-1 Rozměry PT PARAMETRY Proudová zatížitelnost (100% zatížení) A=, normální polarita (plazmový plyn N 2, H-35, N 2 /H 2 ) A=, normální polarita (plazmový plyn vzduch) Povolené pracovní plyny: Plazmové vzduch, N 2, H-35, směsi N 2 /H 2 Chladicí vzduch, N 2, CO 2 Délky přívodních hadic: ,6 m nebo 15,2 m Hmotnost: ,5 m - 6,3 kg m - 11,3 kg Min. požadavky na průtok plynů: Chladicí l/min při 4,8 bar Plazmové l/min při 4,8 bar 11

8 ODDÍL 2 POPIS 2.3 TECHNICKÉ ÚDAJE Hořák PT-25 vyhovuje požadavkům předepsaným v pokynech pro použití EN následovně: a. Proces: Ruční hořák používaný pro plazmové řezání nebo drážkování. b. Způsob vedení: Ruční. c. Třída napětí: M (113 V špička až 400 V špička). Zapalovací napětí: 8000 V~. Stabilizační napětí: 200 V=. 2.4 PŘÍSLUŠENSTVÍ K hořáku PT-25 lze objednat následující příslušenství: Sada vodicích nástrojů Pro řezání kruhů a rovných čar Sada pro měření průtoku plazmového plynu Pro kontrolu průtoku plynu hořákem d. Maximální jmenovitý proud: 150 A (plazmový plyn N 2, H35, N 2 /H 2 ); 100 A (plazmový plyn vzduch). Maximální proud při 100% zatížení: 150 A Typický plyn: Vzduch 5,6 bar při 118 l/min. e. Maximální a minimální tlak plynu na přívodu: 6,2 až 8,6 bar. f. Způsob chlazení: Chlazeno plynem. g. Stupeň pomocného elektrického ovládání v hořáku: N/A. h. Požadavky na připojení hořáku: Klíče a šroubovák. i. Nezbytné informace o bezpečné obsluze hořáku: Viz všechna bezpečnostní opatření uvedená v příručce. j. Nezbytné informace o bezpečné obsluze plazmového řezacího hořáku a o funkci blokovacích a bezpečnostních zařízení: Hořák vyhovuje ve smyslu požadavků na bezpečnostní systém pneumatického blokování. Blokovací mechanizmus odpojí hořák, pokud jsou odstraněny součástky zakrývající elektrodu (především ochranný kužel). Aby mohl blokovací systém správně fungovat, musí elektroda hořáku zůstat v ochranném kuželu. Nepokoušejte se montovat elektrodu na hořák, pokud není správně umístěna (spolu s dalšími součástkami) uvnitř ochranného kuželu. k. Typy zdrojů pro plazmové řezání, které lze s hořákem bezpečně použít: LPH-120 l. Řezací výkon: Viz obrázky 3-1 a 3-2. m. Podmínky, za kterých je během řezání plazmou nutné dodržovat speciální opatření: 1. Viz obecné výstrahy v příručce. 2. Neřezejte uzavřené nádoby. Může dojít k explozi. 12

9 ODDÍL 3 INSTALACE 3.1 PŘIPOJENÍ HOŘÁKU KE ZDROJI Přístup k přípojkám hořáku je popsán v uživatelské příručce ke zdroji. Zajistěte, aby byl hlavní vypínač na konzole v poloze vypnuto (off) a primární přívod energie byl odpojen. Hořák PT-25 má fitink velikosti C s levým závitem, který slouží k připojení záporného pólu a plazmového plynu. Zapojte tento fitink do odpovídajícího fitinku s vnitřním závitem na zdroji a pevně ho dotáhněte klíčem. Po dotažení přes spoj přetáhněte gumovou manžetu, která je na napájecím kabelu. Fitink velikosti B s pravým závitem slouží k připojení kladného pólu a chladicího plynu. Také tento fitink pevně dotáhněte. Bezpečnostní trubička se zasouvá do malé přepážkové nebo trubkové spojky na zdroji. Jednoduše ji zasuňte do spojky až na doraz. Součástky čela hořáku jsou navrženy tak, aby poslaly prostřednictvím tlaku plynu signál do zdroje v případě, že jsou tepelný štít a tryska správně namontovány. Tento tlakový signál pracuje ve spojení s obvody zdroje. Tento patentovaný systém funguje jako bezpečnostní pojistka, která zabrání připojení hořáku k vysokému napětí, pokud by nebyl tepelný štít nasazen a spínač hořáku byl náhodně stisknut. Občas systém zkontrolujte tak, že odmontujete tepelný štít a zapnete zdroj. NEDOTÝKEJTE SE kovových částí čela hořáku. Stiskněte spínač hořáku a dotkněte se elektrodou řádně uzemněného dílce. Pokud se hořák spustí a mezi elektrodou a dílcem se zapálí oblouk, NEPOUŽÍVEJTE ho. Hořák ani zdroj nijak NEUPRAVUJTE. Hořák i zdroj doneste svému distributorovi ESAB na opravu. Připojení spínače hořáku je zajištěno vodiči zakončenými pětikolíkovou zástrčkou. Zasuňte zástrčku do zásuvky na zdroji a zajistěte ji otočením pojistného kroužku. 3.2 VÝBĚR PLYNŮ UPOZORNĚNÍ VÝSTRAHA Hořák PT-25 pracuje s dvojicí plynů, což umožňuje použít jeden plyn jako plazmový a druhý jako chladicí. Chladicí plyn chladí hořák a zároveň chrání oblast řezu. Doporučené kombinace plynů jsou uvedeny dále. VÝSTRAHA Používejte pouze ty plyny, které jsou v této příručce označeny jako povolené (viz oddíl 1.2). Argon ani jeho směsi nepoužívejte pro hořák PT-25 jako chladicí plyn. Mohlo by totiž dojít k přeskakování oblouku uvnitř hlavy hořáku. Kyslík nepoužívejte ani jako plyn plazmový ani jako chladicí, jelikož by se hořák mohl vznítit. Plazma: vzduch / Chlazení: vzduch Co do kvality řezu, řezné rychlosti a hospodárnosti je tato kombinace pro měkkou ocel, nerezovou ocel i hliník celkově nejlepší. Kombinace těchto plynů způsobuje mírnou nitridaci povrchu řezu a mírnou povrchovou oxidaci legujících prvků u nerezových ocelí. Vždy používejte čistý a suchý vzduch. Vlhkost nebo olej ve zdroji vzduchu sníží životnost součástek hořáku. Plazma: dusík / Chlazení: vzduch Tato kombinace zlepšuje životnost součástek a to především elektrody. Řezné rychlosti budou obvykle trochu nižší než při použití vzduchu jako plazmového plynu. Dochází k nitridaci povrchu, avšak povrch řezu u nerezových ocelí je čistší. Chladicí vzduch lze nahradit dusíkem nebo CO 2. Plazma: H-35 / Chlazení: dusík Tato kombinace přináší vynikající životnost součástek při minimální kontaminaci povrchu řezu, čímž zaručuje výbornou svařitelnost. Nejčastěji se používá pro drážkování měkkých ocelí, hliníku a nerezových ocelí. Kvalita řezu u měkkých ocelí je nízká, u hliníku a nerezových ocelí je kvalita dobrá, zejména u větších tlouštěk. Plazma: 40 % vodík - 60 % dusík / Chlazení: vzduch Tato kombinace se používá pouze pro dosažení vyšší řezné rychlosti i větší tloušťky u hliníku. U nerezových a měkkých ocelí kombinace nepřináší žádnou skutečnou výhodu. 3.3 PROVOZNÍ PARAMETRY Doporučený tlak plynů Plazmový (řezání) 4,5-5,2 bar Plazmový (drážkování) 2,8-3,1 bar Chladicí 4,5-5,5 bar Doporučená mezera (mezi hořákem a materiálem) 5-13 mm Doporučený proud Plazmový plyn vzduch - maximálně 100 A Plazmový plyn N 2, Ar- H 2, N 2 - H 2 - maximálně 150 A Rychlosti posuvu Rychlosti posuvu pro PT-25 jsou uvedeny v grafech na obrázcích 3.1 a

10 ODDÍL 3 INSTALACE PT-25 při 100 A PT-25 při 150 A Řezné údaje při 100 A Plazma: vzduch při 4,8 bar Chlazení: vzduch při 4,8 bar Řezné údaje při 150 A Plazma: H-35 při 4,8 bar Chlazení: dusík při 4,8 bar Řezná rychlost (m/min) Uhlíková ocel Hliník Nerezová ocel Řezná rychlost (m/min) Hliník Nerezová ocel Tloušťka materiálu (mm) Tloušťka materiálu (mm) Obrázek 3-1. Řezné údaje pro PT-25, vzduch/vzduch Obrázek 3-2. Řezné údaje pro PT-25, H-35/N PŘIPOJENÍ PLYNŮ Máte-li vybrány plyny pro práci, zapojte přívodní plynové hadice do fitinků na zadní straně zdroje. Všimněte si, že tam jsou pro každý plyn dva. Použijte ten fitink, který nejlépe odpovídá vaší hadici. Pro hořák PT-25 nepoužívejte kyslík ani jako plyn plazmový ani jako chladicí. Argon ani jeho směsi nepoužívejte jako plyn chladicí. Zajistěte, aby byly oba nepoužité fitinky zaslepeny zástrčkou, která je připojena ke zdroji. 3.5 MONTÁŽ SOUČÁSTEK ČELA HOŘÁKU Zajistěte, aby byl hlavní vypínač na zdroji v poloze VYPNUTO (OFF) a primární přívod energie byl odpojen. Nesprávná montáž součástek čela hořáku Vás může vystavit vysokému napětí nebo ohni. UJISTĚTE SE, ŽE: Sestava držáku elektrody je dotažena. Vířič je namontován a dobře zapadá. Elektroda je namontována a dotažena. Tryska je namontována. VÝSTRAHA Zašroubujte sestavu držáku elektrody (21657) do těla hořáku a pevně ji dotáhněte nástrčkovým klíčem velikosti 11 (7/16"). Vyvarujte se přetažení závitu a omačkání šestihranu sestavy držáku. Do držáku elektrody zašroubujte elektrodu a pomocí palce a ukazováčku ji pevně dotáhněte. Elektroda je správně dotažena tehdy, pokud při jejím otočení ve smyslu demontáže ucítíte lehké prasknutí. Pokud je plazmový plyn vzduch, dusík nebo směs dusíku s vodíkem, použijte elektrodu (21595). Pokud je plazmový plyn směs argonu a vodíku (H-35), použijte elektrodu (21780). Vířič namontujte tak, že ho namáčknete na izolátor hořáku. Drážkovaná plocha vířiče lícuje s plochou izolátoru a vířič by do něj tedy měl zapadnout. POZNÁMKA: Špatný řezací výkon hořáku PT-25 bude způsoben nesprávným usazením vířiče. Kvůli malým tolerančním odchylkám se může stát, že vířič nebude dosedat kolmo na tělo izolátoru, pokud bude montován nezávisle na trysce a tepelném štítu. V tom případě bude plazmový plyn unikat do plynu chladicího, což obecně způsobí nízký řezací výkon a špatnou životnost spotřebních součástek. Pro zlepšení výkonu při plazmovém řezání sestavujte spotřební součástky tak, jak ukazuje obrázek 3-4. Správnou trysku vyberte v závislosti na používaném řezacím proudu, nebo vyberte drážkovací trysku pro drážkování při 100 až 150 A. Vložte trysku do tepelného štítu (21660) tak, aby vyčnívala z jeho užšího konce. Tepelný štít našroubujte na tělo hořáku. Dotáhněte ho tak, že ho sevřete dlaní a budete jím otáčet tak dlouho, dokud nebude tryska dokonale zajištěna a další dotahování by již bylo znatelně obtížnější. Pokud je třeba použít drážkovací chránič (21656) nebo distanční vodič (21943), navlékněte ho na štít kroucením ve smyslu hodinových ručiček, dokud na štítu nebude zcela usazen. 14

11 ODDÍL 3 INSTALACE TRYSKA 50 A (21596) 100 A (21597) 150 A (21598) DRÁŽKOVACÍ (21599) TEPELNÝ ŠTÍT (21660) 0-KROUŽEK (344019) (Dodáván s hlavou hořáku) SESTAVA DRŽÁKU ELEKTRODY (21657) VÍŘIČ ELEKTRODA VZDUCH, N 2, N 2 / H (21595) H-35 (Ar / H 2 ) (21780) DRÁŽKOVACÍ CHRÁNIČ (21656) DISTANČNÍ VODIČ (21943) Obrázek 3-3, Montáž součástek čela hořáku PT-25 DŮLEŽITÉ - S drážkovacím chráničem ani s distančním vodičem nekruťte proti smyslu hodinových ručiček. Povolili byste tak tepelný štít. Dodržujte všechny pokyny v příslušné brožuře přibalené k soupravě zdroje. NEPOKOUŠEJTE SE instalovat nebo obsluhovat tento hořák, aniž byste se těchto pokynů drželi. Čelo hořáku obsahuje součástky, které ve spolupráci s obvody zdroje zabrání náhodnému spuštění hořáku, pokud by nebyl tepelný štít nasazen a spínač hořáku byl stisknut. 3.6 DRÁŽKOVACÍ CHRÁNIČ A DISTANČNÍ VODIČ Pokud je to žádoucí, lze použít kovový drážkovací chránič. Používá se během plazmového drážkování a chrání hořák tak, že odráží sálající teplo a roztavený kov, který při drážkování odstřikuje. Distanční vodič umožňuje obsluze udržovat při řezání konstantní mezeru tak, že je udržován dotyk mezi řezaným materiálem a rohy distančního vodiče. Chránič nebo vodič namontujete tak, že ho navléknete kroucením ve smyslu hodinových ručiček na tepelný štít (ten by měl být našroubován na hořáku). Chránič nebo vodič vždy montujte nebo nastavujte na štítu kroucením ve smyslu hodinových ručiček. Předejdete tak povolení štítu. 3.7 UVOLNĚNÉ SPOTŘEBNÍ SOUČÁSTKY Správná funkce hořáku závisí na správné a pevné montáži spotřebních součástek čela hořáku, především držáku elektrody, elektrody a tepelného štítu. 1. Zajistěte, aby byl držák elektrody zcela zašroubován do hlavy hořáku a pevně dotažen nástrčkovým klíčem velikosti 11 (7/16"). Elektrodu dobře přitáhněte palcem a ukazováčkem k držáku elektrody (klíč ani kleště nejsou třeba). Správně dotažená elektroda se povolí při demontáži prsty s prasknutím. 2. Zajistěte, aby byly tryska a vířič pevně namontovány pomocí úplného dotažení tepelného štítu. Úplné dotažení znamená pootočit se štítem alespoň o 5 mm poté, co dojde k pevnému kontaktu mezi vířičem a tryskou. Viz pododdíl 3.5 a obrázek 3.4. Nesprávně namontované součástky čela hořáku způsobí úniky plynu, které mohou být příčinou nízkého řezacího a drážkovacího výkonu a dále poškození samotného hořáku vlivem vnitřního přeskakování oblouku. Pokud je chránič nebo vodič vůči štítu příliš těsný, roztáhněte jeho spáru pootočením velkého plochého šroubováku. Pokud je příliš těsný, zmenšete spáru zmáčknutím chrániče nebo vodiče ve svěráku. 15

12 ODDÍL 3 INSTALACE Problém Řešení Vířič nemusí dosedat kolmo, pokud je montován nezávisle na trysce. To způsobuje vnitřní úniky plynu a nízký výkon plazmového řezání. Držte trysku svisle a na její vršek položte vířič. Trysku společně s vířičem obraťte a postavte na prst. Trysku společně s vířičem zasuňte do tepelného štítu. Sestavu tepelného štítu, trysky a vířiče obraťte a pevně našroubujte na tělo hořáku PT-25. Obrázek 3-4, Montáž vířiče hořáku PT-25 16

13 ODDÍL 4 OBSLUHA 4.1 OBSLUHA UPOZORNĚNÍ Používejte obvyklé ochranné rukavice, oděv, ochranu sluchu a svářečskou kuklu. Přečtěte si oddíl Bezpečnostní opatření, který je součástí uživatelské příručky přibalené ke zdroji. Hořák je nyní připraven pro řezání nebo drážkování. Popis nastavení ovládacích prvků naleznete v pokynech ke zdroji. VÝSTRAHA Nikdy se nedotýkejte součástek před rukojetí hořáku (trysky, tepelného štítu, elektrody atd.), jestliže hlavní vypínač na zdroji není v poloze VYPNUTO (OFF). 1. Přepněte spínač test plynu (gas test) nebo režim plynu (gas mode) do polohy test nebo nastavení (set-up). 2. Přepněte hlavní vypínač do polohy ZAPNUTO (ON). Hořákem by měl začít proudit plyn. 3. Nastavte tlak plynu na regulátorech přívodu plynu na hodnoty uvedené v oddílu Provozní parametry. Přepněte spínač test plynu (gas test) nebo režim plynu (gas mode) do pracovní polohy. Plyn by měl přestat proudit. Nastavte volič proudu na hodnotu odpovídající použité trysce. 4. Umístěte hořák do správné polohy pro řezání nebo drážkování. Při řezání by měla být mezera (vzdálenost mezi tryskou a materiálem) přibližně 6 mm. Pokud je to možné, začínejte řezat od okraje řezaného dílce. Pokud je nutné dílec proříznout dál od okraje, nakloňte hořák do takového úhlu, aby roztavený kov odlétával směrem od hořáku a obsluhy. Jakmile dílec proříznete, změňte sklon hořáku na 5 až 10 od vertikály a začněte řezat. Při drážkování držte hořák pod úhlem 35 až 45 od horizontály. 5. Sklopte svou svářečskou kuklu. 6. Stiskněte a držte spínač hořáku. Měl by začít proudit plyn. O dvě vteřiny později by měl sepnout hlavní stykač a na dílec by měl přeskočit oblouk. POZNÁMKA: Váš zdroj může umožňovat prodloužení předfuku na více než dvě sekundy, většinou až na 4 nebo 5 sekund. Pokud se po uplynutí této doby nezažehne startovní oblouk, uvolněte spínač hořáku a zkontrolujte nastavení tlaku plynu. Pokud se startovní oblouk zažehne, ale nepřeskočí na řezaný dílec, uvolněte spínač hořáku a zkontrolujte, zda je hořák ve správné vzdálenosti od dílce a zda je k dílci pevně připnuta pracovní svorka. 7. Při řezání udržujte mezeru mezi hořákem a materiálem v rozmezí 5 až 13 mm. Při řezání tenčích plechů by měla být mezera blíž spodní hranici intervalu, při řezání tlustších plechů blíž horní hranici. Udržujte takovou řeznou rychlost, která zaručuje řez požadované kvality a při které proud roztaveného kovu odletuje od spodku dílce. 8. Při drážkování udržujte takový úhel a rychlost, aby bylo každým tahem hořáku odstraňováno požadované množství materiálu. Sklon hořáku musí být takový, aby roztavený materiál od hořáku odletoval po povrchu plechu nebo drážkou po předchozím tahu. Drážkování pod příliš strmým úhlem způsobí, že bude roztavený kov odstřikovat přímo proti hořáku. 9. Dojde-li v průběhu řezání (drážkování) k zhasnutí hlavního oblouku, bude ihned znovu zažehnut startovní oblouk. To jen za předpokladu, že je stále stisknut spínač hořáku. V tomto okamžiku je třeba buď opět umístit hořák do takové polohy vzhledem k dílci, aby mohl být obnoven hlavní oblouk, nebo by měl být uvolněn spínač hořáku. 10. Hlavní oblouk automaticky zhasne po oddálení hořáku od dílce na konci řezu. Aby nedocházelo k opětovnému zažehávání startovního oblouku, měl by být spínač hořáku okamžitě uvolněn. 11. Po skončení řezání (nebo drážkování) vyčkejte několik minut před přepnutím hlavního vypínače na zdroji do polohy VYPNUTO (OFF), aby mohl ventilátor odvést teplo zevnitř zařízení. Poté odpojte elektřinu pomocí hlavního přerušovače. 17

14 ODDÍL 4 OBSLUHA 18

15 ODDÍL 5 ÚDRŽBA 5.1 DEMONTÁŽ ČELA VÝSTRAHA Zajistěte, aby byl hlavní vypínač na zdroji v poloze VYP- NUTO (OFF) a primární přívod energie byl odpojen. Pokud používáte drážkovací chránič nebo distanční vodič, stáhněte ho z tepelného štítu kroucením ve smyslu hodinových ručiček. Otočte hořák hlavou dolů a odšroubujte tepelný štít. Tryska tak zůstane uvnitř štítu. Zkontrolujte trysku. Ústí by mělo být kruhové jak na vstupu, tak na výstupu. Pokud je ústí na vstupu nebo na výstupu oválné případně poškozené, trysku vyměňte. Tryska může mít na vnitřním povrchu šedé až černé usazeniny. Lze je odstranit ocelovou vlnou, avšak musíte pak pozorně odstranit veškeré zbytky ocelové vlny. Zkontrolujte tepelný štít. Vnitřek štítu by neměl nést žádné stopy po přeskakování oblouku. Vnější izolační plášť by neměl být příliš zuhelnatělý ani opotřebovaný. Štít vyměňte, pokud zjistíte některé z výše uvedených poškození. Zkontrolujte elektrodu. Pokud je uprostřed vypálená do hloubky větší než 2 mm, vyměňte ji. Elektrodu demontujete tak, že ji odšroubujete od držáku elektrody. Po dlouhodobějším používání vysokého proudu může být nezbytné použít při její demontáži kleště. (Kleště nepoužívejte při montáži). Zkontrolujte vířič. Pokud nese nějaké stopy po přeskakování oblouku, vyměňte ho. V místě dotyku s izolátorem hořáku a s tryskou musejí být plochy vířiče udržovány v čistotě. Špína nebo jemný písek na těchto plochách ovlivní výkon. Zkontrolujte držák elektrody. Vyměňte ho, pokud nese nějaké stopy po přeskakování oblouku nebo pokud má poškozený závit pro přišroubování elektrody. 5.2 OBECNĚ Pravidelně kontrolujte tepelný štít, sestavu držáku elektrody a vířič. Pokud je kterákoliv z těchto součástek poškozená nebo nadměrně opotřebovaná, vyměňte ji. Každodenně kontrolujte o-kroužek hořáku. Pokud má o-kroužek vroubky, zářezy nebo je jinak poškozen, vyměňte ho. Pokud je suchý, naneste na něj tenkou vrstvu silikonového maziva. Pokud o-kroužek neklade při montáži tepelného štítu žádný odpor, vyměňte ho. Plášť kabelu hořáku by měl být pravidelně kontrolován. Pokud objevíte jakékoliv poškození pláště, zkontrolujte, zda není poškozený napájecí kabel nebo kabel startovního oblouku. Pokud zjistíte úniky plynu nebo jakékoliv jiné poškození, vyměňte dotyčné součástky. 5.3 ŠPÍNA A NEČISTOTY Špína nebo jiné nečistoty mohou způsobit vnitřní přeskakování oblouku, což vede k předčasné poruše hořáku PT-25. Abyste se tomu vyhnuli, řiďte se následujícím: 1. Zajistěte, aby byl jako plazmový nebo chladicí plyn používán čistý a suchý vzduch prostý oleje. 2. Na o-kroužek hořáku neaplikujte nadměrné množství silikonového maziva. Stačí nanést tenký film. 3. Před instalací nové sady spotřebních součástek vždy očistěte hadříkem izolátor těla hořáku. Pokud se na izolátoru nahromadí špína, sníží se jeho schopnost odolávat probíjení oblouku. 4. Pokud hořák nepoužíváte, skladujte ho s namontovanou kompletní sadou součástek čela. Zamezíte tak hromadění špíny na hořáku a kdyby hořák náhodou upadl, ochráníte jeho hlavu. Zkontrolujte o-kroužek (344019). Pokud je opotřebovaný nebo poškozený, vyměňte ho. Pokud je suchý, naneste na něj tenkou vrstvu silikonového maziva (17672). Použijte jen tolik maziva, aby byl o-kroužek lesklý nebo vypadal jako mokrý. Nenechávejte na něm ložiska nadbytečného maziva. Až všechny součástky čela hořáku zkontrolujete a podle potřeby vyměníte, smontujte hořák tak, jak je popsáno v oddílu Montáž součástek čela hořáku. 19

16 ODDÍL 5 ÚDRŽBA 5.4 DEMONTÁŽ A VÝMĚNA HLAVY HOŘÁKU Před demontáží si poznamenejte polohu všech součástek a pásek. Tím bude zajištěno jejich správné umístění během opětovné montáže. Podívejte se na obrázek Stáhněte oporu kabelu směrem dozadu na plášť kabelu do vzdálenosti zhruba 450 mm od konce rukojeti. 2. Odstraňte pásku, která je u konce rukojeti hořáku. 3. Stáhněte objímku spínače a spínač z rukojeti směrem dozadu. 4. Stažením pláště kabelu odhalíte trubkovou spojku, která slouží k připojení bezpečnostní trubičky. Konec trubičky, který je součástí hořáku, odpojíte tak, že budete tlačit na konec spojky a zároveň zatáhnete za trubičku. 5. Odšroubujte rukojeť od hlavy hořáku a stáhněte ji směrem dozadu. Odhalíte tak přípojky kabelu hořáku. 6. Pomocí dvou klíčů rozšroubujte obě přípojky hořáku. Budete k tomu potřebovat klíče velikosti 10 (3/8") a 11 (7/16"). 7. Nyní můžete hlavu hořáku včetně připojeného krátkého kousku bezpečnostní trubičky odložit. Novou hlavu hořáku s bezpečnostní trubičkou přiložte ke svazku kabelů. 8. Pomocí dvou klíčů pevně utáhněte obě přípojky hořáku. Výrobce pro tuto operaci používá utahovací moment kg.cm. 9. Rukojeť opět přišroubujte k hlavě hořáku. Dbejte, aby bezpečnostní trubička prošla skrz rukojeť. 10. Trubičku zasuňte do spojky až na doraz. Objímku spínače a spínač navlečte na rukojeť až do vzdálenosti 50 mm od hlavy hořáku. Červené spojky připojující vodiče spínače by se měly nacházet těsně za spodním okrajem rukojeti. 5.5 DEMONTÁŽ A VÝMĚNA KABELŮ HOŘÁKU 1. Odpojte svazek kabelů hořáku od zdroje. Podrobné pokyny naleznete v uživatelské příručce ke zdroji. 2. Demontujte hlavu hořáku tak, jak je popsáno v bodech 1 až 7 v předchozím oddílu. Ze svazku kabelů též stáhněte rukojeť a oporu. 3. Narovnejte svazek kabelů. Budete k tomu potřebovat prostor odpovídající 1,5násobku délky kabelů. 4. Vezměte provázek nebo pevný motouz o zhruba poloviční délce než mají kabely hořáku. Jedním koncem provázku svažte svazek kabelů na tom konci, který je na straně hořáku. Druhý konec provázku přivažte k nějakému pevnému objektu. 5. Odstraňte pásku z pláště kabelu na konci, který je na straně zdroje. 6. Z objímky spínače vytlačte spínač a objímku spolu s rukojetí a oporou přetáhněte až na konec provázku, který jste použili v bodě 4. Zajistěte konec kabelu, který je na straně zdroje, a celý plášť natáhněte na provázek. 7. Povolte konec provázku, kterým jsou svázány kabely, a vyměňte poškozený kabel. Nezapomeňte na napájecí kabel vrátit gumovou manžetu. 8. Znovu provázkem svažte ty konce kabelů, které jsou na straně hořáku, a opět přes ně přetáhněte plášť. Konec pláště, také na straně hořáku, dočasně přilepte ke kabelům izolační vinylovou páskou. 9. Oporu kabelu spolu s objímkou spínače a rukojetí přetáhněte z provázku zpátky na plášť. Pásku odstraňte. 10. Odvažte z kabelů provázek a podle bodů 7 až 12 v předcházejícím oddílu ke svazku kabelů připojte hlavu hořáku. 11. Konec pláště, který je na straně zdroje, přilepte izolační vinylovou páskou ke kabelům. 11. Plášť kabelu natáhněte zpět a za rukojetí ho přilepte izolační vinylovou páskou. 12. Oporu kabelu natáhněte zpět na rukojeť až po objímku spínače. 20

17 ODDÍL 5 ÚDRŽBA 5.6 VÝMĚNA OPORY KABELU, OBJÍMKY SPÍNAČE A RUKOJETI Pokud jsou opora kabelu, objímka spínače nebo rukojeť poškozeny a je třeba je vyměnit, držte se postupu v oddílu Demontáž a výměna hlavy hořáku. Dotyčné součástky můžete vyměnit v bodě 7 před připojením hlavy hořáku. Práci si můžete usnadnit tak, že izolační vinylovou páskou dočasně přilepíte plášť ke kabelům. 5.7 VÝMĚNA SPÍNAČE HOŘÁKU 1. Držte se bodů 1 až 3 v oddílu Demontáž a výměna hlavy hořáku. 2. Přestřihněte černý a bílý vodič starého spínače co nejblíže červeným spojkám. Z bílého i černého vodiče stáhněte 6 mm (1/4") bužírky. 3. Z nových vodičů spínače také stáhněte 6 mm (1/4") bužírky. 4. Vodiče připojte ke kabelu spínače pomocí dvou nových spojek, které jsou dodávány spolu s náhradním spínačem. Použijte kleště, které se hodí ke spojování tohoto typu spojek. 5. Výměnu dokončíte obráceným postupem, než který je popsán v bodech 1 až 3 v oddílu Demontáž a výměna hlavy hořáku. 5.8 MĚŘENÍ PRŮTOKU PLYNŮ HOŘÁKEM Pokud máte podezření, že špatný řezací výkon a nízkou životnost spotřebních součástek způsobuje nízký průtok plynu, můžete ho zkontrolovat pomocí sady na měření průtoku plazmového plynu (19765). Sada zahrnuje ruční rotametr (průtokoměr), který změří průtok plynu proudícího z hořáku. Sada také obsahuje soubor pokynů, které by měly být pro zajištění bezpečné a přesné práce s rotametrem přesně dodržovány. Průtoky vzduchu a dusíku hořákem PT-25 by měly být následující: Průtok chladicího plynu cfh při 70 psig ( l/min při 4,8 bar) Průtok plazmového plynu cfh při 70 psig (54-66 l/min při 4,8 bar) Celkový průtok cfh při 70 psig ( l/min při 4,8 bar) Při měření průtoku používejte novou 100 A trysku, novou elektrodu a nový tepelný štít. Zajistěte, aby byly všechny součástky správně namontovány a o-kroužek byl v dobrém stavu a neunikal jím plyn. Pokud je to možné, měřte průtoky plynů odděleně. Pokud to možné není, měřte celkový průtok. Nízký průtok plynů (nižší než zde uvedený) svědčí o překážce nebo úniku v plynové instalaci hořáku nebo zdroje. 21

18 ODDÍL 5 ÚDRŽBA 22

19 ODDÍL 6 NÁHRADNÍ DÍLY 23

20 ODDÍL 6 NÁHRADNÍ DÍLY 6.3 Náhradní díly k PT-25 RUKOJEŤ (948177) OBJÍMKA SPÍNAČE (21646) OPORA KABELU (21647) SPOJKA ( ) PLÁŠŤ 7,5 m (995832) 15 m (995826) Fitinky utáhněte na dvou (2) místech HLAVA HOŘÁKU pomocí dvou (2) klíčů (21625) Moment kg.cm (Zahrnuje o-kroužek (344019) a 36 cm plastové trubičky.) SOUČÁSTKY ČELA HOŘÁKU - (Viz obr. 3-3) KABEL SPÍNAČE 7,5 m (948188) 15 m (948189) ZAHRNUJE: SPÍNAČ (18224) ZÁSTRČKU (997758) KABEL - 0,75 mm 2, DVOUŽILOVÝ. GUMOVÁ MANŽETA (49N83) Oba konce trubičky bezpečně zasuňte do spojky. BEZPEČNOSTNÍ TRUBIČKA 7,5 m (21854) 15 m (21855) PLÁŠŤ (Ref.) PLAZMOVÝ PLYN / NAPÁJECÍ KABEL 7,5 m (18450) 15 m (18449) CHLADICÍ PLYN / KABEL STARTOV- NÍHO OBLOUKU 7,5 m (21783) 15 m (21782) Obrázek 6-1. Náhradní díly - Sestava hořáku PT-25, hlava 90, hadice 7,5 m (21650) Sestava hořáku PT-25, hlava 90, hadice 15 m (21651) 24

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodome-

Více

Systém pro komprese hrudníku Návod k použití

Systém pro komprese hrudníku Návod k použití 100557-00 A, VALID FROM CO J2266 Systém pro komprese hrudníku Návod k použití Důležité informace pro uživatele Před použitím tohoto kompresního systému LUCAS a stabilizační soupravy LUCAS se musí všichni

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení NÁVOD K POUŽITÍ V tomto návodu najdete mnoho užitečných rad o tom, jak používat a udržovat vaše klimatizační zařízení. Několik jednoduchých

Více

Tato povinnost se nevztahuje na škody vzniklé nevhodnou dopravou, výdejem, nesprávným používáním, použitím nedoporučených dílů atd.

Tato povinnost se nevztahuje na škody vzniklé nevhodnou dopravou, výdejem, nesprávným používáním, použitím nedoporučených dílů atd. Obecné informace Všechny generátory horké mlhy (tepelné rozprašovače s pulzujícím reaktivním motorem) Airfog odpovídají směrnici Rady EU 2004/108/EC «Elektromagnetická kompaktibilita», modely AR9E a AR35E

Více

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání

Více

CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E

CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E Návod k použití a upozornění CZ CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E *1.032004CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí

Více

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19 Myčky nádobí Model: 1LF- 068 IT Návod k instalaci a obsluze MC-19 OBSAH Instalace a montáž.................................... 2 Použití myčky a praktické rady........................... 8 Údržba a čištění

Více

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti.

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti. BF15D BF20D Děkujeme vám za zakoupení tohoto přívěsného lodního motoru Honda. Tento návod k obsluze platí pro přívěsné motory Honda BF15D/BF20D. Veškeré zde uvedené informace vycházejí z posledních údajů

Více

Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W)

Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W) Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W) Napájecí zdroj vyznačující se novou jedinečnou funkcí společnosti OMRON Alarm podpětí s kompaktní konstrukcí přispívající ke zmenšení velikosti

Více

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil

Více

Návod k obsluze Návod na používanie

Návod k obsluze Návod na používanie Návod k obsluze Návod na používanie kotoučová brzda kotúčová brzda pastorky pastorky držák měniče patka prehadzovačky zámek sedla zámok sedlovky sedlo sedlo představec predstavec hlavové složení hlavové

Více

DOR F. Návod k obsluze. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D

DOR F. Návod k obsluze. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D Návod k obsluze DOR F KOTEL NA PEVNÁ PALIVA DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 12 WT DOR F 16 WT DOR F 20 WT DOR F 24 WT DOR F 25 Max WT DOR F 27 WT DOR

Více

DIF 04 DIF 14 DIF 14 A

DIF 04 DIF 14 DIF 14 A DIF 04 DIF 14 DIF 14 A Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze DIF 04 DIF 14 DIF 14 A Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit

Více

ÚVOD OBSAH WWW.LAZER-HELMETS.CZ

ÚVOD OBSAH WWW.LAZER-HELMETS.CZ WWW.LAZER-HELMETS.CZ OBSAH ÚVOD PŘEHLED KOMPONENTŮ PŘED PRVNÍ JÍZDOU PŘED KAŽDOU JÍZDOU PO NEHODĚ RYCHLOUPÍNÁKY POŽADAVKY PRO PROVOZ NA VEŘEJNÝCH KOMUNIKACÍCH NASTAVENÍ KOLA PODLE POTŘEB JEZDCE HLAVOVÉ

Více

Kondenzační kotel Q7K-28-SOLO. Návod na montáž,obsluhu a údržbu. Quantum, a.s.

Kondenzační kotel Q7K-28-SOLO. Návod na montáž,obsluhu a údržbu. Quantum, a.s. Kondenzační kotel Q7K-28-24-COMBI Q7K-36-30-COMBI Q7K-22-SOLO Q7K-28-SOLO Návod na montáž,obsluhu a údržbu Quantum, a.s. OBSAH 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Všeobecné...5 1.2 Instalace ústředního vytápění...5

Více

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM Výrobní číslo kotle je vyznačené na štítku, který je připevněn na plechu pod ovládacím panelem. Štítek je přístupný po odklopení předního krytu. V časti Návod na obsluhu najdete

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ

DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ GRAF VOLNÉHO CHLÓRU A REDOXPOTENCIONÁLU (ph) (ppm) SMĚRNICE OEEZ č. 2002/96/ES A JEJÍ ZMĚNA SMĚRNICÍ č. 2003/108/ES O ODPADNÍCH

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500 CZ verze 1.0 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

O L Y M P U S NÁVOD K POUŽITÍ XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV S40

O L Y M P U S NÁVOD K POUŽITÍ XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV S40 O L Y M P U S NÁVOD K POUŽITÍ XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV S40 O b s a h Nálepky a symboly... 1 Důležité informace Prostudujte před použitím... 3 Použití.. 3 Instrukční příručka. 3 Kvalifikace uživatele..

Více

zárucní list návod k používání jízdního kola leader fox www.leaderfox.cz

zárucní list návod k používání jízdního kola leader fox www.leaderfox.cz zárucní list návod k používání jízdního kola leader fox www.leaderfox.cz výrobní assembly hala Factory kola pro ce producer / VÝRoBCE BoHEmIA BIkE a.s. / Okružní 697 / 370 04 České Budějovice / Czech Republic

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000 CZ verze 1.1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Návod na stavbu tiskárny REBEL II

Návod na stavbu tiskárny REBEL II Návod na stavbu tiskárny REBEL II 1. Než se stavbou začnete 3D tiskárna je stroj. Jako každý stroj je nebezpečná. Obsahuje pohyblivé a horké části. Nemanipulujte v prostoru tiskárny pokud je v provozu,

Více