BOJOVÁ DRÁHA TROCHU JINAK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BOJOVÁ DRÁHA TROCHU JINAK"

Transkript

1 2/2010 P Á S O V E C SLOVO VELITELE ZAPOMENUTÍ TANKISTÉ NÁVRAT TANKISTICKÉ LEGENDY DOMŮ RAKETY ODVETNÉHO OPATŘENÍ KDYŽ SE ŘEKNE MARATHÓN BESEDA O VÝŽIVĚ OHLÉDNUTÍ ZA NRF 14 VÝROČNÍ PŘEZKOUŠENÍ NAŠI MALÍ VELCÍ HRDINOVÉ POZVÁNKA NA 2. ROČNÍIK DNE PÁSOVCE 1 1

2 Slovo velitele V{žení čten{ři, vzhledem k faktu, že letní měsíce jsou určené k čerp{ní ř{dných dovolených a jejich prostřednictvím také k načerp{ní sil do dalšího období a rekonvalescenci, přeji V{m i j{ příjemně str{vené letní dny a plno příjemných z{žitků. S mnohými z V{s se těším na viděnou na 2. ročníku Dne p{sovce. který se uskuteční 26. srpna a n{sledně rovněž na Dětském dni spojeném s vystoupením skupiny Chinaski v měsíci z{ří. 2

3 BOJOVÁ DRÁHA TROCHU JINAK V úterý 27. dubna provedli příslušníci 1. rotního úkolového uskupení výcvik v taktické přípravě. Cílem bylo vytvořit a hlavně splnit bojovou dr{hu, kterou si na n{s nachystal velitel roty. Zač{tek byl za br{nou sever, po překon{ní prvního valu na n{s v lesíku čekal boj muže proti muži. Protivníka n{m imitovaly pytle a k jejich zneškodnění jsme museli použít bod{k. Po asi kilometrovém běhu směrem k CŘBV n{s na polní cestě čekali instruktoři, každý cvičící dostal paintballovou zbraň s přesným počtem kuliček, tři na jeden terč, kterých bylo asi patn{ct. Terče byly rozmístěny různě podél lesa a za každý netrefený nebo přehlédnutý terč n{sledovalo pět kliků. Po zdol{ní této č{sti bojové hry n{sledoval běh zpět směrem k rybníku u výjezdové br{ny z autoparku. V jednom rohu bylo nachyst{no brodění se zbraní a ve druhém plav{ní ve vodě s podmínkou uplavat aspoň polovinu délky pod vodou. Po této poslední disciplíně n{sledoval běh do kas{ren. Překon{ní celé dr{hy trvalo asi 30 minut. Všichni příslušníci jednotky ust{li tento výcvik ve zdraví a někteří sepřesvědčili, že ne nadarmo se řík{, že do vody m{ člověk chodit, až když zchladne. 3

4 2. ročník Branného výcviku ZŠ Břidličné Třicet ž{ků 8. a 9. tříd a tři učitelé ZŠ Břidličn{ navštívilo ve dnech tankový prapor, aby se zúčastnili 2. ročníku Branného výcviku. Ten připravili a provedli příslušníci velitelské roty ve spolupr{ci s několika jednotlivci mechanizované roty, roty logistiky a praporního obvaziště. Ofici{lním patronem ZŠ Břidličné v r{mci vz{jemné spolupr{ce je velitelsk{ rota. Ž{ci si mohli prohlédnout připravené uk{zky bojové p{sové a kolové techniky, ručních zbraní, spojovacího a zdravotnického materi{lu. Byli svědky manévrov{ní tanků, pokl{dky mostovky MT-55, příslušníci spojovací čety jim uk{zali, jak probíh{ taktický výcvik v terénu. Vybraní bojovníci se před ž{ky blýskli ve vojenském bojovém umění MUSADO. Hlavně pro chlapce byl asi jeden z největších z{žitků střelba cvičnou municí ze Sa vz.58 a jízdy ve vojenské technice. Ž{ci se naučili i z{kladům orientace a pohybu v nezn{mém terénu, způsoby ukrytí v tísni, na vlastní kůži si vyzkoušeli stavbu přístřešku pro nouzové přenocov{ní pod širým nebem. Naučili se i rozděl{vat oheň za použití přírodním materi{lů, přípravě stravy 4

5 v polních podmínk{ch a úkonům první pomoci při simulované hav{rii vozidla, kde si s mateřskou pečlivostí vedly nejlépe hlavně dívky. Pod vedením instruktorů prověřili ž{ci svou fyzickou zdatnost a lezecké umění na připravené lanové dr{ze a vyzkoušeli si střelbu z paintballových zbraní. Plno bylo také u střeleckého a řidičského trenažéru T-72CZ. Po dvou dnech str{vených ve společnosti voj{ků 73. tpr. ž{ci odch{zeli plni z{žitků a jako vzpomínku si odn{šeli plaketu praporu a z{věrečnou společnou fotografii s voj{ky. rtm. Mikeska Kamil 5

6 Přesuny ze zpětným Odřadem mechanizované roty Výcvik v přesunech probíhal dubna 2010 v Krkonoších. Vyzbrojeni bojovou d{vkou potravin na 5 dní jsme vyrazili z Př{slavic směrem ke Svatému Petru, vojenské chatě Úda. Po ubytov{ní proběhl n{stup a sezn{mení s průběhem výcviku a informacemi k přesunům, poté jsme vyrazili na první zahřívací přesun k Mohyle Hanče a Vrbaty, cca 16km a kolem 500 výškových metrů. Zpět přes vrchol Medvědín a po zasněžené sjezdovce většinou skluzem dolů do Špindlerova Mlýna. Druhý den začal rozcvičkou 10min klusem a hlavně protažením dolních končetin, neboť tento den byl vyhl{šen útok na nejvyšší vrchol Krkonoš, cca 25km a 800 výškových metrů. Podél Dlouhého dolu jsme stoupali k chatě Výrovce a odtud pak přes Luční horu k Luční boudě, kde se mírně zhoršilo počasí. Už nesněžilo, ale poprch{valo, naštěstí však brzy přestalo a n{m se naskytl pohled na Sněžku a také kr{sn{ rýsovačka podél řetězů vzhůru, kter{ n{s čekala. Po 15 minut{ch funění a focení panoramat jsme dos{hli vrcholu. Proběhl tradiční n{kup suvenýrů, občerstvení a zase do stopy zpět přes Luční boudu po Bucharově cestě zpět. Třetí den proběhla rozcvička kr{tkým výklusem, dlouhým protažením a praktickou uk{zkou regenerace dolních končetin v poli. Třetí den býv{ kritický, proto jsme také my zvolnili tempo a šlo hlavně o psychiku. Tentokr{t jsme se na Labskou boudu, Martinovu a Medvědí boudu, cca 20km a 500 výškových metrů. Čtvrtý den r{no bylo jen protažení a rozhýb{ní končetin. Čekalo n{s zvl{dnutí posledního přesunu na 15 km a 200 výškových metrů k Boudě Bílého Labe a po Dřevařské cestě zpět. Při tomto výcviku šlo především o přesuny a posunutí fyzické a psychické kondice o kousek d{l a sezn{mení se z bolestí, kter{ každého při šlap{ní potk{ a je jen na něm, jak dlouho jí vydrží sn{šet. 6

7 Vojenské lezení na Kružberku Výcvik proběhl s jednotkou OMLT dubna 2010 na cvičné sk{le u Kružberku. První den šlo především o zopakov{ní z{kladních znalostí a dovedností (ustrojení do postrojů, uzlov{ní a jištění). Poté již byli příslušníci roty prověřov{ní ve fyzické zdatnosti a psychické odolnosti při zdol{v{ní lezeckých cest do obtížnosti 4 (vyžaduje jištění minim{lně na 3 bodech) s n{sledným spuštěním lezce. Druhý den výcviku byli připraveno zaměstn{ní, při kterém cvičící využívali procvičené znalosti v předchozím dnu. Zah{jení proběhlo formou exkurze po vodní přehradě Kružberk. Po jejím shlédnutí zevnitř si ji cvičící prohlédli také z vnější strany, to když ji slaňovali z výšky 35m. Zde bylo hlavním úkolem posunut hranice strachu z výšek a o prohloubit důvěru v lezecký materi{l. Cvičící byli zajištěni, poté přelezli z{bradlí a nav{zali si sebejištění a slaňovací osmu do lana. Jištění k z{bradlí bylo zrušeno a cvičící si korigoval s{m rychlost slanění. Na dně hr{ze čekal člun, ve kterém zrušil slanění a odp{dloval k břehu. Tato činnost se opakovala dvakr{t. 7

8 První setkání s profesionály na půdě tankistů Ž{ci prvních a druhých ročníků Vojenské střední školy Ministerstva obrany přijeli na jeden den k 73. tankovému praporu. Prvotním, ne však jediným důvodem k jejich n{vštěvě byla uk{zka techniky, jíž tento prapor disponuje. Během n{vštěvy tak měli jednu z m{la příležitostí svého studentského života blíže prozkoumat p{sov{ vozidla BVP 2, OT 90 R5, ale také obě varianty tanku T 72M4 CZ a VT 72M4CZ. Aby však toto zaměstn{ní nebylo pouhou statickou uk{zkou techniky, zbraní a výstroje bojového praporu, byly pro ně nachyst{ny také doplňkov{ stanoviště. Po kr{tkém přesunu na ně čekala lanov{ dr{ha v prostoru Cvičiště řízení bojových vozidel, kde si vyzkoušeli svou fyzickou zdatnost na připravených přek{žk{ch jako jsou lanový žebřík zavěšený naplocho, přeléz{ní kl{d upevněných do výšky asi 1,8 m, zdol{ní lanového mostu, šplh na laně a mnoho dalších vyžadujících výbornou koordinaci pohybu celého těla. Po absolvov{ní lanové dr{hy a kr{tkém oddechu během přesunu si měli možnost vyzkoušet střelbu a pohyb s paintballovými zbraněmi na k tomuto účelu vybudovaném hřišti. N{mětem situace se stala varianta, kdy nepřítel zaujme poziční obranu obsadí budovu a zabarik{duje se v ní. Úkol ž{ků byl tedy nelehký - skrytě se přesunout k budově, nav{zat kontakt s nepřítelem a minimalizovat jeho síly a prostředky tak, aby nebyly použity proti nim a oni sami nebyli zasažení nepřítelem a vyřazeni z boje. 8

9 V z{věru uk{zkového dne pro ně byla připravena dynamick{ uk{zka jízdy BVP. Velk{ většina ze studentů měla příležitost se tímto typem techniky svést poprvé. Je potřeba ocenit n{paditost s jakou pro n{s příslušníci tankového praporu připravili tuto exkurzi do vojenského světa. Myslím si, že si odtud odn{šíte cenné zkušenosti a hlavně prvotní pohled na to, jakým způsobem probíh{ výcvik v taktické a tělesné přípravě uvedl Milan Miš{k, vedoucí pedagogického dozoru středoškol{ků. 9

10 Zapomenutí tankisté První setk{ní posledních žijících tří velitelů tanků z bývalé 1. československé samostatné tankové brig{dy ze SSSR, brig{dního gener{la Mikul{še Končického, plukovníka Bedřicha Opočenského a podplukovníka Karla Šer{ka s velitelem 7. mechanizované brig{dy Dukelské, plukovníkem gšt. Ivo Střechou a příslušníky tankového praporu se uskutečnilo u praporu disponujícím jejich organickou, dnes však již modernizovanou zbraní u 73. tankového praporu Han{ckého v Př{slavicích. B y l o t o vůbec poprvé po mnoha letech zapomnění a života v ústraní, kdy se tito v{leční veter{ni sešli na půdě tankistů, nejen aby zavzpomínali na dobu před 65. lety, kdy se aktivně zapojili do bojů v Karpatech, o Moravskou Ostravu a n{sledně pak v bojích u Olomouce při cestě na pomoc pražskému povst{ní. Bylo to přesně 10. května 1945 v ranních hodin{ch, kdy tehdejší rotný Karel Šer{k dorazil se svým tankem až k br{ně Pražského hradu.. Tohoto štěstí, ale též cti se dostalo z původního počtu pětašedes{ti československých tanků jen třem tankovým os{dk{m. Ostatní zůstaly nen{vratně zničeny nebo poškozeny urputnými boji v ostravské operaci. Bylo ironií osudu, že zatímco jsme léta měli v povědomí sovětský tank s číslem 23 na pražském Smíchově, na československý tank s číslem 603 před Pražským hradem se zcela zapomělo. 10

11 V průběhu tohoto velmi výjimečného setk{ní obdrželi všichni tři v{leční veter{ni Pamětní odznak 7. mechanizované brig{dy Dukelské a to u příležitosti 65. výročí ukončení 2. světové v{lky Šli jsme bojovat za republiku, kterou jsme nikdy nepoznali, ale byli jsme k ní vychov{v{ni s l{skou díky našim rodičům, řekl podplukovník Karel Šer{k. 11

12 Návrat tankové legendy domů V ned{vné době měli příslušníci 73. tankového praporu v Př{slavicích příležitost k sezn{mení se s posledními třemi žijícími veliteli tanků, kteří se účastnili bojů druhé světové v{lky jako příslušníci 1.československé samostatné tankové brig{dy v SSSR. Pro obě strany to byl nezapomenutelný z{žitek, při kterém se střetly historické tankové legendy s profesion{lní současností. V jeho průběhu byli brig{dní gener{l Ing. Mikul{š Končický, plukovník Bedřich Opočenský a podplukovník Karel Šer{k oceněni Pamětním odznakem 7. mechanizované brig{dy Dukelské 1. stupně. Ve vzpomínk{ch se tankový veter{ni vr{tili k d{vno zapomenutým v{lečným konfliktů a ud{lostem, zejména pak k těm, které na vlastní kůži podplukovník Karel Šer{k. Jeho portrét a historický snímek jeho tanku s věžovým číslem 603 před hlavní br{nou Pražského hradu je ozdobou místnosti řízení 73. tankového praporu. V úctě a k tradicím našich předchůdců, tankistů Československé zahraniční arm{dy, kteří po úporných bojích dos{hli dne 10. května 1945 bran Pražského hradu. Věnují příslušníci 73. tankového praporu Př{slavice. Pane podplukovníku, jaký to je pocit, být opět po dlouhých letech doma mezi svými, tankisty? Pochopitelně, že nezapomenutelný. Víte, j{ jsem ani nečekal jsem, že bych se ještě někdy měl příležitost podívat k profesion{lní jednotce, kter{ m{ ve výzbroji tanky. A nejen k jednotce, ale přímo k technice, kterou mi bylo umožněno i poř{dně si prohlédnout a popovídat si se současnými tankisty. 12

13 Měl jste v minulosti příležitost setkat se s profesion{lními voj{ky? Který vojenský útvar na V{s nejvíce zapůsobil? Bude to znít asi neuvěřitelně, ale ž{dný, dnes jsem u profesion{lních voj{ků poprvé po 65 letech, kdy skončila druh{ světov{ v{lka. Vraťme se tedy k Vašim zač{tkům u arm{dy. Jak probíhal výcvik? Čemu jste se v jeho průběhu věnovali? Po n{vratu fronty, když byla osvobozena Volyň, přišlo obrovské nadšení, a n{sledně n{stup do řad československé jednotky. Výcvik u tanků probíhal nejdříve teoreticky a teprve poté přišel praktický výcvik řidiče, ovl{d{ní zbraní, radiostanice a funkce velitele tanku. Kdy jste se aktivně zapojil do bojů druhé světové v{lky? Moje první podbití, tedy jinak též řečeno zničení v boji, bylo v Karpatech přesně 1. října 1944 a to v prostoru polské u obce Zindranowa, nedaleko st{tní hranice s Československem. Tehdy to na onu st{tní hranici bylo pouhých 500 metrů. Každ{ os{dka dostala praporek Československé republiky a kdo první nebo vůbec dorazí na hranici, ji měl vztyčit. Trošku mě tato agitace, i když byla myšlena dobře, zarazila. V průběhu bojů V{m byl zničen tank, přežil jste jako jediný člen os{dky. K čemu tehdy došlo? Když jsme tehdy vyrazili k útoku, nikdo nepočítal s tím, že ve stodole ve svahu bude schovaný německý tank, který n{s měl jako na dlani a měl n{s všechny zaměřené z boku a tím p{dem pro n{s v nevýhodném střeleckém úhlu. Před útokem ho nemohl nikdo vidět, jelikož byl celý schovaný ve stodole a přes otevřen{ vrata připraven střílet. Byla mírn{ mlha, jeli jsme v rozestupech a najednou spustil ten německý tank palbu. Nebral n{s postupně, jak jsme jeli k hranici, ale na přesk{čku. První z{sah dostal můj tank, jelikož jsem jel nejblíže. Tehdy jsem dostal dva z{sahy, první mířil do věže, kterou to utrhlo, a druhý šel do zadní č{sti tanku a projel až do motoru. Z os{dky jsem přežil jako jediný, zbývající tři členové padli. 13

14 Kde všude jste v průběhu druhé světové v{lky působil? V Karpatech, na Jasle, tam jsme strašili Němce a měli jsme budit dojem popojížděním s tanky, že v tomto prostoru doch{zí k přemisťov{ní velké bojové techniky, zejména tanků pro budoucí ofenzívu. Kromě tohoto jsme také vykon{vali různé pomocné pr{ce, jako bylo vyprošťov{ní a přetahov{ní pomocných strojů do opravny. Další mé působení bylo v Kežmaroku, odkud jsme ze 16. února 1945 začali přesouvat přes Tatry na Nowy Targ a d{le do Polska až to Wadovic. A odtud jsme se poté probojov{vali do Ostravy, a přes Olomouc, Litovel až do Prahy. Který ze z{žitků je pro V{s tím nejsilnějším s odstupem 65 let? Určitě ten, kdy jsem s tankem dojel před Pražský Hrad. To se stalo 10. května 1945 r{no, byl jste první tank s československou os{dkou. Jaký to byl pocit, dostat se až před Hrad?Vzpomenete si, jak na v{s reagovali ostatní lidé? Do Prahy jsme dojeli 10. května 1945 v 8 hodin r{no. Vítali n{s, vytahovali n{s z tanku a chtěli, abychom si s nimi připili na konec v{lky. Tvrdili, že tu l{hev alkoholu schov{vali speci{lně pro tuto příležitost< Bylo mým osobním př{ním dostat se až na Hrad, symbol Prahy a Československé republiky, k tomu, co jsme na Volyni považovali za symbol vlasti. St{li jsme u br{ny až do té doby než přijela spojka s povelem, že se m{m přemístit do Dolních Měcholup na hřiště, kde postupně dojížděly další tanky. První tank v Praze u hradu byl můj s věžovým číslem 603 a os{dkou rotný Karel Šer{k, des{tník Michal Korbec, des{tník Josef Mihoč des{tník Josef Sulka a vojín Antonín Žid. Kudy se ubíraly Vaše kroky po v{lce?? Pokračoval jste ve vojenské kariéře nebo jste zvolil civilní život? Po v{lce jsem přemýšlel, co budu dělat d{l a již jsem byl rozhodnutý nastoupit na vojenskou akademii s tím, že zůstanu d{l v arm{dě. Moje nast{vající s tímto rozhodnutím však nesouhlasila. Takže jsem v roce 1946 z arm{dy odešel a pokračoval v civilním životě< 14

15 Je ironií osudu, že z pětašedes{ti tanků 1.československé tankové brig{dy z SSSR se podařilo k bran{m Pražského Hradu v květnu 1945 dorazit jen třem tankům, prvním byl tank č.603 rotného Šer{ka, druhý tank č.725 rotného Klabana a třetí tank 040 podporučíka Griga. Učebnice dějepisu však ž{dného z nich nezn{. Autor: podpraporčice Helena Suralov{ 15

16 Operace TELEPORT V souladu s pl{nem činnosti velitele 73.tpr byl pod taktickým n{mětem proveden ve dnech května 2010 št{bní n{cvik s cílem provést úplný pl{novací proces ke zpl{nov{ní operace TELEPORT 01/10 na rozvinutém místě velení. Úkolem št{bu bylo zpl{novat kombinovaný přesun praporu za podpory prostředků ASVŘ. Za pěkného vojenského počasí št{b provedl analýzu možností přepravy osob a techniky jak po železnici, tak po vlastní ose. Byla schv{lena nejlepší varianta, na z{kladě které byl zpracov{n dílčí rozkaz velitele 73.tpr. Pomocí prostředků ASVŘ byla zpl{nov{na poř{dkov{ služba a výstupní sestava zabezpečení přesunu po komunikaci. Příslušníci oddělení logistiky zpracovali veškeré potřebné dokumenty dle INA. Cíle a úkoly št{bního n{cviku byly splněny. Prapor je připraven zpl{novat přesun na vzd{lenost do 300km. 16

17 Výcvik v přepravě po železnici Další z hlavních zaměstn{ní 73. tankového praporu letošního roku proběhlo na železniční vlečce v Hlubočk{ch. Jednalo se o n{cvik nakl{dky a vykl{dky kolové a p{sové techniky, což patří k nejsložitějším úkolům přepravy vojsk po železnici. Výcviku v praxi předch{zela teoretick{ příprava, během níž byli příslušníci praporu sezn{meni s typem a označením železničních vozů, jejich rozměry, nosností a dalšími technickými daty, kter{ budou v praktické č{sti potřebovat. Nedílnou souč{stí teoretické přípravy bylo také sezn{mení všech účastníků s bezpečnostními opatřeními při výcviku v přepravě po železnici a zopakov{ní sign{lů pro nav{dění vozidel. Praktick{ č{st probíhala v termínu května Po oba dny byl výcvik zah{jen odstrojením a přípravou vagonů. Poté se již plynule střídaly jednotky praporu s přidělenou technikou ve výcviku v nakl{dce a vykl{dce. V průběhu prvního dne se jednalo o techniku kolovou, takže jsme mohli sledovat najíždění Tater T -815, T 810, PV3S, UAZů a činnost velitelů a řidičů. Druhý den probíhala nakl{dka a vykl{dka bojové techniky BVP, mostního tanku a modernizovaných tanků T 72M4 CZ. U posledně 17

18 jmenované techniky je přeprava po železnici o to složitější, že p{sy techniky mají přesah přes železniční vagon a je tedy složitější s ní manipulovat a spr{vně ji na daný typ železničního vozu umístit. Souč{stí výcviku bylo také upevňov{ní vozidel, aby nedošlo k jejich posunu během převozu. Přeprava po železnici je nedílnou souč{stí výcviku pozemních jednotek. Využív{ se zejména při transportech techniky na delší vzd{lenosti nebo při přesunu většího počtu techniky například na cvičení či vyvedení vojsk do vojenských výcvikových prostorů. U 73. tankového praporu si výsledky tohoto zaměstn{ní ověříme již v červnu, kdy bude probíhat nakl{dka techniky na Dny pozemního vojska Bahna 2010 uvedl z{stupce velitele praporu. Autor: podpraporčice Helena Suralov{ 18

19 Komplexní výcvik v Jeseníkách Výcvik začal v pondělí 10.5., kdy jsme si všichni účastníci nastoupili u zbrojního skladu v naší pos{dce. Výcviku se účastnila prakticky kompletní třetí četa 1.RÚU, tři instruktoři pod vedením nrtm. Buri{nka a dva řidiči z roty logistiky s dvěma tatrami T-810. Na tatry jsme naložily potraviny a veškerý materi{l a provedli jsme n{stup, kterým jsme zah{jili toto zaměstn{ní. Nastoupili jsme a j{ jsem provedl rozdělení čety do tří přibližně stejných skupin. Každé této skupině byl přidělen jeden instruktor. Poté provedl nrtm. Buri{nek poučení o bezpečnostních opatřeních a sezn{mil n{s s průběhem cvičení. Po tomto poučení jsme nasedli na tatry a vyrazili jsme směr Jeseníky. N{š cíl byl v okolí města Kr{líky. Po hodině a půl cesty jsme dorazily do okolí města Kr{líky, kde jsme na určených místech začali vysazovat jednotlivé skupiny. Každ{ skupina byla vysazena na stanoveném místě se svým určeným instruktorem a dostala od nrtm. Buri{nka papírek s trasou s body, které je nutno projít. Úkolem každé skupiny bylo do středy dojít na chatu Sedlovku, kde byl cíl pro všechny skupiny. J{ jsem členem třetí skupiny, kter{ přišla na řadu jako poslední. Naše místo vysazení bylo u obce Velk{ Morava. Zde byla naše skupina vysazena, vzali jsme si výstroj, doplnili jsme si z{soby jídla a vyrazili jsme na cestu. Tatry se vydali na chatu Sedlovku, kde byly v pohotovosti, kdyby bylo potřeba někoho st{hnout. Poté co tatry odjely a upravili jsme si batohy a vyrazili jsme na cestu. Počasí nebylo moc dobré, protože bylo pod mrakem a vypadalo to, že každou chvíli začne poř{dně pršet. Začali jsme pomalu stoupat do kopců. Naše trasa dnes vedla přes Sklennou-chata Babuše-Podbělka-Stříbrnické sedlo-na Kralický Sněžník, kde jsme si dali přest{vku. Podívali jsme se tady k pramenu řeky Moravy. Na hoře na Kralickém Sněžníku se hodně ochladilo a začal foukat studený vítr a byla tady poř{dn{ mlha. Po chvilce odpočinku jsme opět vyrazily na cestu. D{l jsme pokračovali po trase Stříbrnické Sedlo-Nad Adéliným pramenem-chata 19

20 N{vrší-Stříbrnice. Zde jsme se zastavili k další přest{vce. Koupili jsme si něco na pití a najedli jsme se. Jak jsme sestoupili z hřebenů, tak se vyjasnilo a do konce začalo svítit slunce. Po přest{vce jsme opět pokračovali d{l směrem na Staré Město-Brannou a den jsme zakončili kousek za Branou v lokalitě Přední Alojzov, kde jsme první den přespali. Ulehli jsem kolem des{té hodiny večer, poté co jsme si postavili přístřešky. Kdo chtěl, tak se najedl a šli jsme sp{t. Za dnešek se n{m podařilo ujít 35 km a to si myslím, že se z{těží kolem 20kg, kterou jsme každý minim{lně měli, a kdy jsme museli překon{vat velk{ převýšení se změnami počasí, byl to solidní výkon. Druhý den jsme r{no vstali kolem osmé hodiny. Udělali jsme si jídlo a sbalili jsme t{bor a kolem dev{té jsme vyrazili na cestu. Vyrazili jsme z Předního Alojzova na Zadní Alojzov-Josefovu chatu-potok Hučava-U Vozky, kde jsme si po n{ročném stoup{ní dali přest{vku. Bylo pomalu cítit, že síly začínají pomalu ubývat. Po přest{vce jsme pokračovali d{l na Vřesovou stud{nku-bílý sloup n a Č ervenohorské sedlo, kde jsme si dali další přest{vku na jídlo a hodinu jsme si tady odpočinuli. Proběhlo ošetření puchýřů a výměna ponožek. Po odpočinku jsme pokračovali d{l po trase nad Petrovkou-Kamzík-chata Švýc{rna, kter{ byla dnešním cílem naší cesty. Po tom, co jsme vystoupali na Švýc{rnu, tak se počasí zhoršilo a padla mlha a začal foukat silný vítr a přehnala se dešťov{ přeh{ňka. Rozvinuli jsme t{bor, udělali jsme si jídlo a šly jsme sp{t, protože dnešní den byl ještě n{ročnější v překonaném převýšení. Dnes jsme ušli trasu dlouhou 33,4 km. R{no jsme vstali kolem osmé hodiny. Nasnídali jsme se, sbalili jsme si věci a vyrazili jsme na cestu. Počasí bylo nevlídné. Byla hust{ mlha, foukal vítr a lehce mrholilo. Vyrazili jsme ze Švýc{rny směrem na rozcestí pod Pradědem. D{l jsme pokračovali na Ovč{rnu potom kolem horské chaty Sabinky a pokračovali jsme d{l k vodop{dům Bílé Opavy. 20

21 Rozhodli jsme se, že vodop{dy projdeme po žluté stezce. Tahle trasa je sice značně n{ročnější, ale je možno si takhle vodop{dy lépe prohlédnout. Cestu přes vodop{dy tvoří mnoho mostků, žebříků a schodů. Tato žlut{ stezka byla opravdu dost n{ročn{ a museli jsme d{vat pozor, abych ne uklouzli na mokrých kamenech. Protože p{d z těchto výšek, které jsme místy překon{vali by mohl být velmi nebezpečný. Vodop{dy byli opravdu pěkné, teklo zde hodně vody, tak se bylo na co dívat. Co jsme prošly celou rezervaci Bílé Opavy vyšli jsme na hlavní cestu směrem na Karlovu Stud{nku, kde jsme si dali oběd. Po obědě jsme vyrazili z Karlovy Stud{nky na poslední č{st naší cesty na chatu Sedlovku. Kam jsme dorazili kolem čtvrté hodiny odpoledne.všichni jsme měli radost, že jsme konečně v cíli naší cesty a že si odpočineme. Za dnešek jsme ušli 16,6 km. Na chatě jsme se ubytovali a začali jsme chystat jídlo. Koupili jsme kuřata, vykostili jsme je okořenili jsme je a zabalili jsme je do alobalu a dělali jsme je nad ohněm na provizorním grilu, který jsme postavili. Kdo chtěl tak si na ohni opekl klob{sky. Jak se setmělo, tak jsme se přesunuli do chaty. Šli jsme brzy sp{t, protože jsme byli všichni dost unaveni. R{no jsme vstali v devět hodin, nasnídali jsme se a vyrazili jsme na pochod do o kolí chaty Sedlovky. Vyrazili jsme směrem na Vrbno pod Pradědem d{l potom na Ludvíkovice a potom na kótu na Vyhlídce a zp{tky na chatu Sedlovku. Každ{ skupina měla určený okruh, který prošla. Dnes jsme ušli 15 km. Tak, když to shrnu za celé čtyři dny jsme nachodili 100,2 km. Do večera už jsme měli volno a každý využil volné chvíle jak uznal za vhodné. V p{tek r{no jsme vstali v sedm hodin, uklidili jsme chatu a naložili jsme všechny věci na tatru. Zhruba v devět hodin jsme vyrazili na cestu zp{tky do pos{dky kam jsme dorazili kolem des{té hodiny. Myslím, že tento výcvik se podařil a myslím si, že všichni zúčastněni podali dobré výkony a napl{nované trasy prověřili naše fyzické schopnosti. Takže jsme si zase mohli vyzkoušet co zase vydržíme. Tímto bych chtěl poděkovat týmu instruktorů v čele s šrtm. Buri{nkem, že n{m připravili pěkné trasy a napl{novali celý výcvik, který proběhl naprosto bez sebemenších problémů. za 1RÚU pprap. Petr Pírek 21

22 1.tanková rota pod vodou Po předchozím výcviku, na plaveckém bazéně v Olomouci se z{chranným přístrojem ZP 10M( dýchací přístroj) nav{zali naši příslušníci z 1. tankové roty na dovednosti, které si v jeho průběhu osvojili a pokračovali v přípravě a zvl{dnutí obsluhy při výcviku v jízdě tanků pod vodou na pracovišti UJCTPV ve Vyškově. Cílem bylo zdokonalit tankové os{dky v praktické činnosti při opuštění tanků, procvičit sign{ly a jejich praktické použív{ni při zatopení a opuštění vozidla a navyknout si na pobyt v uzavřeném, stísněném, zatopeném prostoru v hloubce kolem 5 metrů. Aby k tomuto výcviku vůbec mohli přistoupit, bylo nutné, aby příslušníci roty absolvovali zaměstn{ní na plaveckém bazéně, předn{šku z fyziologie a takzvanou přípravu na sucho, kter{ byla zaměřena na to, aby byla činnost při opouštění tanků perfektně zvl{dnut{ a výcvik na UCJTPV probíhal bez nedostatků. Samotn{ praktick{ č{st se skl{dala z několika č{stí. První dva dny byly věnov{ny navyk{ní na působící tlak. Další č{stí byl výcvik v hydrokomoře, kde probíhala simulace zatopení vozidel. Samotný výcvik v maketě střeleckého prostoru a prostoru velitele tanku probíhal v posledních dvou dnech. Rizika nejsou zanedbateln{. Při nevyrovn{ní tlaku může dojít k prasknutí či poranění ušních bubínků. I přesto je však jednou za rok tento výcvik pro naše tankisty příjemným zpestřením a sami jej označují jako jedno nejzajímavějších zaměstn{ní. 22

23 Rakety odvetného opatření na Libavé Rozlehlost a členitost současného vojenského výcvikového prostoru Libav{ skrýv{ dodnes nejedno zapomenuté místo. Počínaje například opuštěnými břidlicovými lomy u Velké Střelné, zbytky kostela v zaniklé obci Jestř{bí a d{vno zapomenutých domů na Barnově až po palebn{ postavení raketových oddílů bývalé sovětské arm{dy, které svými bojovými raketami vybavenými jadernými hlavicemi byly připraveny zas{hnout určen{ místa evropských st{tů NATO z{padně od hranic tehdejší Československé socialistické republiky. Historie operačnětaktických raket s prodlouženým dosahem, které byly na Libavé umístěny, začín{ v roce 1983, když byla v tehdejším Sovětském svazu sestavena 122. raketov{ brig{da a z{hy vyzbrojena raketovými komplety 9K76B Temp-S. Současně s jejím vznikem na území Československa sovětští důstojníci vybírali kas{rna, do kterých by se 122.rakterov{ brig{da ze Sovětského svazu přemístila. Všechny tyto přípravy byly důsledkem přijetí tzv. dvojího rozhodnutí NATO v roce 1979 o rozmístění 572 střel s plochou drahou letu a raket Pershig 2 na území některých evropských st{tů NATO, jako Německ{ spolkov{ republika, Velké Brit{nie, Belgie, Nizozemí a It{lie, přistoupil bývalý Sovětský svaz v roce 1983 k realizaci tzv. odvetných opatření. V r{mci těchto opatření kromě jiného došlo k rozmístění tzv. operačně-taktických raket s prodlouženým dosahem na území Československa a při výběru z míst jejich umístění, padla volba na vojenský prostor na Libavé. Pro týlové umístění 122.raketové brig{dy byly vybr{ny Hranice na Moravě s tím, že kas{rna Jaslo musí opustit 11. dělostřeleck{ z{kladna Československé lidové arm{dy a zabezpečovací jednotky 331. těžké dělostřelecké brig{dy.bylo téměř veřejným tajemstvím, že československé jednotky musí vyklidit kas{rna pro sovětskou arm{du, ačkoliv se ofici{lně tvrdilo, že kas{rna Jaslo mají projít gener{lní opravou. Československé 23

24 jednotky tak čekal smutný a ponižující odchod stejně jako motostřelecké útvary v roce 1968, když musely vyklidit pos{dku Milovice, kter{ byla sídle arm{dy již před druhou světovou v{lkou.samotný příchod sovětské jednotky byl velmi zvl{štně načasov{n, protože první vozidla počala najíždět v brzkých ranních hodin{ch na štědrý den 24.prosince 1983.O jakou jednotku se ve skutečnosti jednalo neměl tehdy nikdo pochopitelně sebemenší tušení. Sovětsk{ 122.raketov{ brig{da byla vybavena 24 odpalovacími zařízeními, měla 39 bojových raket, 15 raketových přepravníků a 13 cvičných raket.raketový komplex kr{tkého doletu, s vojenským označeným 9K76B Temp-S, v ČSSR často zv{n jako OTR-22 a v NATO pod kódem SS-12M Scaleboard B, představoval raketovou zbraň o doletu 900 km, s možností využití tříštivo-trhavé, chemické či 500 kilotun jaderné hlavice. Jen pro porovn{ní, první atomov{ bomba s n{zvem Little Boy svržen{ na Hirošimu 6.srpna 1945 z amerického bombardéru B-29 Enola Gay měla ekvivalent mezi 13 a 18 kitotun a v důsledku její exploze zahynulo na 140 tisíc lidí. Další jadern{ puma s n{zvem Fat Man svržen{ 9.srpna na Nagasaky rovněž z amerického bombardéru B-29 byla o síle až 21 kilotun si vzala životy 74 tisíc lidí. Zvl{štní byl i způsob velení této raketové brig{dě, protože nebyla souč{stí Střední skupiny sovětských vojsk a tudíž podléhala přímo staršímu představiteli hlavního velitele spojených ozbrojených sil Varšavské smlouvy při MNO ČSSR, ovšem mimo možnost velení Gener{lního št{bu Československé lidové arm{dy. Raketov{ brig{da se dělila na tři oddíly, z nichž dva byly bojové, a třetí byl výcvikový. Bojový oddíl měl tři startovací baterie a jednu baterii technickou. V případě každé bojové baterie pak měla po třech odpalovacích mobilních zařízeních po jedné raketě OTR-22. Vlastní palebné postavení měla raketov{ brig{da vybudované prostřednictvím Československé lidové arm{dy ve Vojenském výcvikovém prostoru Libav{, některé prameny dokonce hovoří o nasazení vojenských vězňů. Pro odpalov{ní raket byly vybudov{ny v různém stupni vybavenosti, a jak již bylo uvedeno, prostřednictvím jednotek Československé lidové arm{dy, tři palebn{ postavení. V době míru byl vždy jeden ze dvou bojových oddílů pověřen bojovou pohotovostí. Každ{ ze tří 24

Taktika dělostřelectva

Taktika dělostřelectva Taktika dělostřelectva Dělo v boji Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu:

Více

OSVOBOZENÍ OSTRAVY ukrajinského frontu československá samostatná tanková brigáda československá smíšená letecká divize.

OSVOBOZENÍ OSTRAVY ukrajinského frontu československá samostatná tanková brigáda československá smíšená letecká divize. OSVOBOZENÍ OSTRAVY Po padesáti dnech tvrdých bojů byla vojsky 4. ukrajinského frontu osvobozena Moravská Ostrava. Operace se aktivně zúčastnily i naše zahraniční jednotky 1. československá samostatná tanková

Více

6. ročník Setk{ní bez hranic, plaveckou show pro děti z dětských domovů, handicapované i zdravé děti a dospělé 2012

6. ročník Setk{ní bez hranic, plaveckou show pro děti z dětských domovů, handicapované i zdravé děti a dospělé 2012 Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity poř{dají 6. ročník Setk{ní bez hranic, plaveckou show pro děti z dětských domovů, handicapované i zdravé

Více

Všeobecná ženijní podpora. T2/12 - Projektování a výstavba dočasných a stálých zařízení pro ubytování

Všeobecná ženijní podpora. T2/12 - Projektování a výstavba dočasných a stálých zařízení pro ubytování Všeobecná ženijní podpora T2/12 - Projektování a výstavba dočasných a stálých zařízení pro ubytování Cvičení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta. Armáda ČR. Autor : Bc. Jaroslav Matula. Brno, 2006

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta. Armáda ČR. Autor : Bc. Jaroslav Matula. Brno, 2006 Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Armáda ČR Brno, 2006 Autor : Bc. Jaroslav Matula Ministerstvo obrany ČR : Ministerstvo obrany ČR : Ministerstvo obrany je ústředním orgánem státní

Více

Olympiáda ve Vencouveru se zlomila do druhé půlky a my se vydali na letošní běžky do rodiště jednoho z potencionálních medailistů tohoto zimního

Olympiáda ve Vencouveru se zlomila do druhé půlky a my se vydali na letošní běžky do rodiště jednoho z potencionálních medailistů tohoto zimního Olympiáda ve Vencouveru se zlomila do druhé půlky a my se vydali na letošní běžky do rodiště jednoho z potencionálních medailistů tohoto zimního klání, do okolí Klínovce na hřebeny Krušných hor. Ty jsou

Více

Armáda České republiky

Armáda České republiky Armáda České republiky symbol demokracie a státní suverenity 1993-2012 Všude tam, kde je nás třeba Zajištění obranyschopnosti České republiky Pomoc civilnímu obyvatelstvu při živelních pohromách Plnění

Více

Metodický popis Tato publikace vznikla v průběhu realizace projektu Síť tvořivých škol Libereckého kraje. Jednotlivé školy zapojené do projektu byly

Metodický popis Tato publikace vznikla v průběhu realizace projektu Síť tvořivých škol Libereckého kraje. Jednotlivé školy zapojené do projektu byly Metodický popis Tato publikace vznikla v průběhu realizace projektu Síť tvořivých škol Libereckého kraje. Jednotlivé školy zapojené do projektu byly vybaveny prvky z oblasti Informačních a komunikačních

Více

Normy a hodnocení kontrolních testů výročního přezkoušení vojáků z tělesné přípravy

Normy a hodnocení kontrolních testů výročního přezkoušení vojáků z tělesné přípravy Seznam příloh Příloha A Normy a hodnocení kontrolních testů výročního přezkoušení vojáků a vojákyň z tělesné přípravy...100 Příloha B Článek č. 5 Washingtonské úmluvy...110 99 Příloha A Normy a hodnocení

Více

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA Osvobozování začalo od východu a trvalo zhruba 7 měsíců. Začalo v září 1944 KARPATSKO-DUKELSKOU OPERACÍ, ve

Více

Všeobecná ženijní podpora. T1/2 - Možnosti a schopnosti jednotek ženijního vojska AČR při plnění vybraných úkolů VŽP

Všeobecná ženijní podpora. T1/2 - Možnosti a schopnosti jednotek ženijního vojska AČR při plnění vybraných úkolů VŽP Všeobecná ženijní podpora T1/2 - Možnosti a schopnosti jednotek ženijního vojska AČR při plnění vybraných úkolů VŽP Cvičení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Výstup na Sněžku Stánek zdraví na Resselově náměstí Otvírání studánky na lesní stezce Na Podhůře

Výstup na Sněžku Stánek zdraví na Resselově náměstí Otvírání studánky na lesní stezce Na Podhůře Světový den bez tabáku aneb cesta za čistým vzduchem 2007 CHRUDIM Mezinárodní kampaň Světový den bez tabáku patří mezi největší akce zaměřené na problematiku kouření a jeho prevenci. Užívání tabáku každým

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

SOUČÁSTI RESORTNÍHO ZAŘÍZENÍ

SOUČÁSTI RESORTNÍHO ZAŘÍZENÍ 144 Nese historický název Hranických akademiků. Škola je resortním vzdělávacím zařízením AČR, byla zřízena rozkazem ministra obrany č. 20 ze dne 7. května 1996. POSLÁNÍ Vojenská akademie ve Vyškově (VAV)

Více

Japonské jeskynní obranné komplexy na ostrově Okinawa

Japonské jeskynní obranné komplexy na ostrově Okinawa Japonské jeskynní obranné komplexy na ostrově Okinawa Boje na ostrově Okinawa byly velmi specifické. Překvapivě byly velmi podobné krvavým střetům v zemi nikoho během 1. světové války. Těžištěm japonské

Více

Zpráva o činnosti JSDH Troubky za rok 2012

Zpráva o činnosti JSDH Troubky za rok 2012 Zpráva o činnosti JSDH Troubky za rok 2012 Dovolte mi, abych vám v této zprávě přiblížil činnost JSDH Troubky za rok 2012. Jako již tradičně začnu svou zprávu zásahovou činností a výčtem zásahů za uplynulý

Více

Komunikační a informační podpora roty chemické ochrany

Komunikační a informační podpora roty chemické ochrany Komunikační a informační podpora roty chemické ochrany Autoři článku prezentují čtenářům nezbytné penzum informací o bojovém použití roty chemické ochrany a jejím systému velení a řízení. Článek rozebírá

Více

Setkání mladých ve Strašíně

Setkání mladých ve Strašíně Setkání mladých ve Strašíně Klasická setkání leopardů, jejich majitelů a chovatelů, které pořádáme od r. 2004, se konala ve Strašíně již několikrát. Lesní hotel v Laznech je příhodné místo, i když poslední

Více

Všeobecná ženijní podpora. T1/8 - Organizace a kalkulace nouzového zásobování energií v poli

Všeobecná ženijní podpora. T1/8 - Organizace a kalkulace nouzového zásobování energií v poli Všeobecná ženijní podpora T1/8 - Organizace a kalkulace nouzového zásobování energií v poli Cvičení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

Střední kolový obrněný transportér (SKOT) OT-64

Střední kolový obrněný transportér (SKOT) OT-64 Střední kolový obrněný transportér (SKOT) OT-64 Barevné fotografie detailů a interiéru Tento krátký pohled do historie chci věnovat typu, který se nesmazatelně zapsal do historie naší armády. Jedná se

Více

2013/2014 Základní škola Týnec nad Labem Ročník 13 Číslo 3.

2013/2014 Základní škola Týnec nad Labem Ročník 13 Číslo 3. 2013/2014 Základní škola Týnec nad Labem Ročník 13 Číslo 3. Obsah 1. Grónsko 2. Madagaskar 3. Exkurze do Prahy 4. Vánoční laťka 5. Zápis do 1. třídy 6. Lyžařský výcvik 7. třída 7. Škola v přírodě 4. třída

Více

Týden s armádou v Mladé Boleslavi 26. 11. 2. 12. 2012

Týden s armádou v Mladé Boleslavi 26. 11. 2. 12. 2012 Týden s armádou v Mladé Boleslavi 26. 11. 2. 12. 2012 Pondělí 26. 11. 2012, Sportovní hala, U Stadionu 9.00 12.30 Sportovně zábavná soutěž mladoboleslavských základních škol v netradičních vojenských disciplínách

Více

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA OBSAH:» Legislativa krizového řízení» Armáda ČR IZS» Síly a prostředky AČR vyčleňované ve prospěch IZS» Vyžadování a nasazování SaP AČR - ZÁCHRANNÉ PRÁCE» Vyžadování a nasazování SaP AČR - LIKVIDAČNÍ PRÁCE»

Více

Všeobecná ženijní podpora. T2/7 - Charakteristika a rozdělení potápěčských prací v AČR

Všeobecná ženijní podpora. T2/7 - Charakteristika a rozdělení potápěčských prací v AČR Všeobecná ženijní podpora T2/7 - Charakteristika a rozdělení potápěčských prací v AČR Cvičení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

Krajské kolo 2015/16, kategorie GH (6. a 7. třída ZŠ) Identifikace

Krajské kolo 2015/16, kategorie GH (6. a 7. třída ZŠ) Identifikace Identifikace Na každý list se zadním nebo řešením napiš dolů svoje jméno a identifiktor. Neoznačené listy nebudou opraveny! Žk jméno: příjmení: identifiktor: Škola nzev: město: PSČ: Hodnocení A B C D E

Více

Dětská odborná léčebna Bukovany PROGRAMOVÁ ČINNOST ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE

Dětská odborná léčebna Bukovany PROGRAMOVÁ ČINNOST ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Dětská odborná léčebna Bukovany PROGRAMOVÁ ČINNOST ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE BEZPLATNÉ DÁRCOVSTVÍ KRVE (BDK) Bezplatné dárcovství krve patří již tradičně k hlavním programovým činnostem Českého červeného

Více

ŘÍZENÍ PALBY. Příprava řízení palby dělostřeleckých jednotek

ŘÍZENÍ PALBY. Příprava řízení palby dělostřeleckých jednotek ŘÍZENÍ PALBY Příprava řízení palby dělostřeleckých jednotek Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

VYCHÁZÍ 30. ČERVNA Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP

VYCHÁZÍ 30. ČERVNA Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP VOJÁCI SPOLEČNĚ Mediální platforma ASOCIACE Vojáci společně z.s. VYCHÁZÍ 30. ČERVNA 2016 Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP Čestný odznak ASOCIACE Vojáci

Více

Napsal Roman Jaroš, VIII. třída

Napsal Roman Jaroš, VIII. třída Naše poslední společné dobrodružství začalo v pondělí 2. června. Vlakem a posléze autobusem jsme dojeli do Roztok u Křivoklátu a odtud pokračovali pěšky ke známé chatě Emílovně. Ta byla cílovým místem

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 1.11.2010 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

Velení vojskům a štábní práce

Velení vojskům a štábní práce Velení vojskům a štábní práce T- 3 Systém velení a řízení u bojové jednotky v boji, spojení, komunikační a informační podpora Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Sedmdesát let od bitvy u Stalingradu

Sedmdesát let od bitvy u Stalingradu Sovětský voják vítězně vztyčil vlajku. FOTO - Bundesarchiv Sedmdesát let od bitvy u Stalingradu»A jak začala válka? Na všech strategických směrech na naše vojska neočekávaně dolehly mimořádně silné údery

Více

Antonín Pachl se svou třídou ve školním roce 1938/1939

Antonín Pachl se svou třídou ve školním roce 1938/1939 TONDO, UTÍKEJ! Byl slunečný zimní den, pondělí 18. prosince 1939. Děti ze Zlína šly tak jako vždy do školy, do Komenského měšťanské školy. Nikdo z nich však netušil, že by se dnes mohlo stát něco neobvyklého.

Více

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Nově zrekonstruovaná Turistická chata ve Špindlerově Mlýně nabízí velmi levné a stylové ubytování v srdci lyžařského areálu Svatý Petr. Cena od 150,-Kč na osobu. -

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s největšími a rozhodujícími bitvami

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 Návod, Návod

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. petra.cupcova@atlas.cz ČUPCOVÁ 774 958 288. Základní informace o klientovi. Jméno a příjmení. Telefonní kontakt.

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. petra.cupcova@atlas.cz ČUPCOVÁ 774 958 288. Základní informace o klientovi. Jméno a příjmení. Telefonní kontakt. VSTUPNÍ DOTAZNÍK Jméno a příjmení Telefonní kontakt E-mail Povolání, popř. směnnost Základní informace o klientovi Doplňující informace o klientovi Věk Výška Váha BMI Vyplňte prosím dotazník co nejpečlivěji

Více

Prvky dělostřelecké podpory míst velení divizního, brigádního a praporního úkolového uskupení

Prvky dělostřelecké podpory míst velení divizního, brigádního a praporního úkolového uskupení VOJENSKÝ PROFESIONÁL Kpt. Ing. Michal Sobarňa, Ph.D., pplk. Ing. Josef Vondrák Prvky dělostřelecké podpory míst velení divizního, brigádního a praporního úkolového uskupení Armáda České republiky se v

Více

Vítám Tě na Červené Lhotě!

Vítám Tě na Červené Lhotě! Vítám Tě na Červené Lhotě! Jmenuju se Anton a jsem tu po staletí už komorníkem. Někteří z mých pánů se sice zpočátku podivovali mým způsobům, ale nakonec všichni pochopili, že na vodním zámku si lepšího

Více

20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674.

20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. 20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. Historie vzniku letecké základny v Náměšti nad Oslavou je úzce spojena se založením

Více

Výsledky projektu Zdraví do firem

Výsledky projektu Zdraví do firem Výsledky projektu Zdraví do firem Naměřené hodnoty Posluchačky měly možnost se během přednášky změřit na bioimpedančním přístroji In Body, který měří tělesné hodnoty. Vybrali jsme 4 z nejdůležitějších

Více

Barevný podzim SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ SLABIKÁŘE

Barevný podzim SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ SLABIKÁŘE Barevný podzim Ve čtvrtek 30. října 2014 se uskutečnila akce s názvem Barevný podzim, které se mohly zúčastnit děti z prvního stupně. Barevný podzim spočívá v tom, že si děti mohly určit skupinky anebo

Více

Řízení rizik. Analýza a ovládání rizik chemického a biologického ohrožení vojsk v průběhu misí

Řízení rizik. Analýza a ovládání rizik chemického a biologického ohrožení vojsk v průběhu misí Řízení rizik Analýza a ovládání rizik chemického a biologického ohrožení vojsk v průběhu misí Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

Tréninkový kemp v Jeseníku

Tréninkový kemp v Jeseníku Tréninkový kemp v Jeseníku Příprava Jíry v Jeseníku 8.5. 12.5.2013 Zpracoval : Jiří Jíra Hledík Fotografie : Jiří Jíra Hledík Trénink v Jeseníku byl součástí plánované přípravy na MS v silničním ultramaratonu

Více

Firemní akce a oslavy, outdoor military akce, teambulding...

Firemní akce a oslavy, outdoor military akce, teambulding... Firemní akce a oslavy, outdoor military akce, teambulding... Nabízíme klientům naše služby v oblasti pořádání firemních akcí (oslavy, reklamní kampaně, outdoorové akce či teambulding) a to se specializací

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje Bc. Petra Kafková

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje Bc. Petra Kafková Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje Bc. Petra Kafková AMERIKA 2013 Instruktážně metodické zaměstnání lezeckých skupin složek IZS Vápencové lomy VELKÁ AMERIKA a MEXIKO ( Trestanecký lom ) se

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Letní vysokohorská turistika 2014 Lienzké Dolomity

Letní vysokohorská turistika 2014 Lienzké Dolomity Letní vysokohorská turistika 2014 Lienzké Dolomity 8.8. 12.8. 2014 Příjezd individuálně ve středu 6.8.2014, parkování zdarma asi 100m před chatou Dolomitenhütte. Pozor, cesta sem je ale placená (v roce

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 Směrnice

Více

49. ČEZ Jizerská 50 8. 10. 1. 2 0 1 6

49. ČEZ Jizerská 50 8. 10. 1. 2 0 1 6 49. ČEZ Jizerská 50 8. 10. 1. 2 0 1 6 Již po 49. se letos konala v Bedřichově Jizerská 50. Bohužel bylo málo sněhu a musela být uzpůsobena speciální 4km trať, lépe řečeno okruh, který byl zasněžován a

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

TeGe. 1.číslo Říjen 2012. Deváťáci na Lysé hoře. Maškarák na škole v přírodě

TeGe. 1.číslo Říjen 2012. Deváťáci na Lysé hoře. Maškarák na škole v přírodě Deváťáci na Lysé hoře TeGe Maškarák na škole v přírodě 1.číslo Říjen 2012 16 Ahoj kluci a holky, letos spadá příprava časopisu TEGEMÁK žákovskému parlamentu na rozdíl od předchozích let, kdy byl vydáván

Více

Složení organizačního štábu mistrovství a všeobecná ustanovení mistrovství. I. Složení organizačního štábu mistrovství

Složení organizačního štábu mistrovství a všeobecná ustanovení mistrovství. I. Složení organizačního štábu mistrovství Příloha č. 1 k R V OV č. 4/2014 Složení organizačního štábu mistrovství a všeobecná ustanovení mistrovství I. Složení organizačního štábu mistrovství Ředitel mistrovství Výkonný ředitel mistrovství Zástupce

Více

ČASOPIS ŽÁKŮ A UČITELŮ ZŠ SLOVANKA

ČASOPIS ŽÁKŮ A UČITELŮ ZŠ SLOVANKA ČASOPIS ŽÁKŮ A UČITELŮ ZŠ SLOVANKA školní rok 2015/2016, číslo 1 ÚVODNÍK Již je tomu několik měsíců, co vyšlo poslední číslo školního časopisu Sovík. Tak jsme se rozhodli, že na tuto krásnou tradici navážeme.

Více

MEF - EBAV 19th International Research Projects Exhibition, Istanbul

MEF - EBAV 19th International Research Projects Exhibition, Istanbul MEF - EBAV 19th International Research Projects Exhibition, Istanbul Pondělí 3. 5. 2010 Do Istanbulu jsme vyrazili v pondělí, letadlo nám odlétalo v pravé poledne. Po příjemných dvou a půl hodinkách strávených

Více

Veľký bok: nejvýše položené letiště na Slovensku?

Veľký bok: nejvýše položené letiště na Slovensku? Stránka č. 1 z 5 Veľký bok: nejvýše položené letiště na Slovensku? 20. srpna 2008 6:00 Výstup na Veľký bok (1 727 m) v Nízkých Tatrách je fyzicky, časově i orientačně náročný. Pokud sem však zamíříte,

Více

Regionální aktivity. v podpoře zdraví a prevenci nemocí

Regionální aktivity. v podpoře zdraví a prevenci nemocí Regionální aktivity v podpoře zdraví a prevenci nemocí Kraj Vysočina MUDr. Stanislav Wasserbauer Ministerstvo zdravotnictví Zdravý Kraj Vysočina Kraj Vysočina je do realizace tohoto komunitního programu

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2013

Cvičení jednotek SDH v roce 2013 Cvičení jednotek SDH v roce 2013 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále jen DZP

Více

TEST FYZICKÉ ZDATNOSTI

TEST FYZICKÉ ZDATNOSTI 1. Test č. 1 Člunkový běh 4 krát 10 m 1.1 Popis TEST FYZICKÉ ZDATNOSTI K testu je třeba rovný terén, na kterém je dvěma metami vyznačen úsek o vzdálenosti mezi vnějšími okraji met v délce 10 metrů a stopky.

Více

1. C na škole v přírodě I přes velice chladné a deštivé počasí jsme si naši první

1. C na škole v přírodě I přes velice chladné a deštivé počasí jsme si naši první 1. C na škole v přírodě I přes velice chladné a deštivé počasí jsme si naši první společnou školu v přírodě v Jizbici pod Blaníkem velice užili. Velký dík patří naší vychovatelce Terezce a ostatním instruktorům,

Více

DÍVÁME SE KOLEM SEBE

DÍVÁME SE KOLEM SEBE DÍVÁME SE KOLEM SEBE Úvod Advent je doba, kdy kr{tké a šedé dny probouzejí v lidech touhu po světle, po teple a po domově. Se světlem je pak spojov{na naděje, oček{v{ní radosti, dobra, pomoci a vz{jemného

Více

Plán cvičení se studenty

Plán cvičení se studenty Plán cvičení se studenty Řídící cvičení: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D Štáb cvičení: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Cíl: - procvičit se studenty v uplatňování zásad rozhodovacího procesu při krizovém plánování

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 23.7.2010 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

Závěrečná zpráva. Pracovní stáž na HZS Nízké Tatry Jasná. 4.1. 4.4.2010 Hlaváček Jan, Kadlec Jan

Závěrečná zpráva. Pracovní stáž na HZS Nízké Tatry Jasná. 4.1. 4.4.2010 Hlaváček Jan, Kadlec Jan Závěrečná zpráva Pracovní stáž na HZS Nízké Tatry Jasná 4.1. 4.4.2010 Hlaváček Jan, Kadlec Jan 1 Od studentů ke stážistům Jednou z radostí studia oboru zdravotnický záchranář na JČU je i možnost absolvovat

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Čj. PO-1388/IZS-2006 Praha 10. května 2006 Počet listů: 3 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r... Generální ředitel

Více

2. DEN PŘÍJEZD A ZAHÁJENÍ

2. DEN PŘÍJEZD A ZAHÁJENÍ Klub Pathfinder O prázdninách se naši pathfindeři zúčastnili mezinárodního evropského CAMPOREE, které připravilo Interevropské oddělení dětí a mládeže. CO JE CAMPOREE Týdenní až desetidenní prázdninové

Více

v Československu Raketový systém kratšího doletu Temp-S 2

v Československu Raketový systém kratšího doletu Temp-S 2 4 2008 Raketový systém kratšího doletu Temp-S 2 v Československu ČÁST 57 V první polovině 80. let spirála jaderného zbrojení na evropském kontinentu zrychlila tempo. Studená válka pokračovala. Na podzim

Více

Během pěti dnů, včetně cesty autobusem, jsme toho stihli vidět a zažít docela hodně.

Během pěti dnů, včetně cesty autobusem, jsme toho stihli vidět a zažít docela hodně. Jazykový pobyt v Anglii Vybraní žáci 2. stupně naší školy spolu s žáky ZŠ Horní Suchá se ve dnech 15.11. 20.11.2015 zúčastnili jazykového pobytu v Anglii. Celkem se jednalo o 40 žáků a 4 pedagogy (Mgr.

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Paní učitelka se hrozně rozčílila a řekla: Jestli toho nenecháte, tak máte po ptákách! Pepíček se přihlásil a zeptal se: A co holky?

Paní učitelka se hrozně rozčílila a řekla: Jestli toho nenecháte, tak máte po ptákách! Pepíček se přihlásil a zeptal se: A co holky? Děvčata k přípravě na soutěž a účasti v ní přistupovala zodpovědně. Slovo šéfredaktora: Je měsíc únor a my vás opět vítáme u dalšího dílu školního časopisu Smajlík. Uplynulo pololetí a žáci dostávali vysvědčení,

Více

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009 Kronika města Lanškrouna Rok 2009 Leden Už poosmadvacáté vyrazili turisté v sobotu na trasy pochodu Na Nový rok první krok, který pořádá lanškrounský odbor Klubu českých turistů. Tentokrát si jeho účastníci

Více

Ochrana člověka za mimořádných událostí Praktická cvičení na školách. Michal Bareš Rescueinfo o.s.

Ochrana člověka za mimořádných událostí Praktická cvičení na školách. Michal Bareš Rescueinfo o.s. Ochrana člověka za mimořádných událostí Praktická cvičení na školách Michal Bareš Rescueinfo o.s. Chrudim, 21. listopadu 2012 Rescueinfo o.s. Vzniklo na jaře 2005 z podnětu uživatelů občanských radiostanic

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO LEGO POHYB ROBOTA LUDMILA KIKTOVÁ V4B

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO LEGO POHYB ROBOTA LUDMILA KIKTOVÁ V4B STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO LEGO POHYB ROBOTA LUDMILA KIKTOVÁ V4B Profilová část maturitní zkoušky MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2014 Prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY

CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY V CHRUDIMI Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. Únor 2010 1. Úvod Indikátor ECI B.6 Cesty dětí do školy a zpět hodnotí způsob dopravy

Více

Prověrky ze služební přípravy. I. Prověrky ze střelecké přípravy, obsah a jejich hodnocení. 1. Písemné testy

Prověrky ze služební přípravy. I. Prověrky ze střelecké přípravy, obsah a jejich hodnocení. 1. Písemné testy Příloha č. 6 k ZPPP č. 4/2009 1. Písemné testy Prověrky ze služební přípravy I. Prověrky ze střelecké přípravy, obsah a jejich hodnocení (1) Součástí prověrek ze střelecké přípravy jsou písemné testy ze

Více

18.00 zahájení, přehlídka tanců taneční vystoupení 20.00 00.00 společná zábava, hraje Roman Grygar Vstupné pro veřejnost 100,- od osoby.

18.00 zahájení, přehlídka tanců taneční vystoupení 20.00 00.00 společná zábava, hraje Roman Grygar Vstupné pro veřejnost 100,- od osoby. Březen 2014 zdarma 18.00 zahájení, přehlídka tanců taneční vystoupení 20.00 00.00 společná zábava, hraje Roman Grygar Vstupné pro veřejnost 100,- od osoby. 1 Milí čtenáři, naše ZŠ v Nýdku se zapojila do

Více

Evropský týden mobility ETM

Evropský týden mobility ETM Evropský týden mobility Evropský den bez aut 2011 Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

VZOR. Základní odborná příprava členů JSDH k 72 odst.2 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

VZOR. Základní odborná příprava členů JSDH k 72 odst.2 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. VZOR základních znalostí členů jednotek SDH Základní odborná příprava členů JSDH k 72 odst.2 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 1. - základní znalosti zákona a

Více

Rychlebských hor 23.-24.11.2010

Rychlebských hor 23.-24.11.2010 Z horoskopu pro dnešní den 23.11.2010 mají váhy napsáno: Zatímco okolím zmítají rozporuplné nálady, Vás se nic nedotkne. Rozhodli jste se, že se nebudete stresovat a počkáte, jak to všechno dopadne. Ano

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají?

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Viktoria Valeeva Teplé léto si mohou užívat i heteráci takový transparent jsem viděla na letošním průvodu Prague Pride, ke

Více

Hrubý Jeseník Praděd 1492 m n. m. 28. - 29. 1. 2014

Hrubý Jeseník Praděd 1492 m n. m. 28. - 29. 1. 2014 Koho Bůh miluje, tomu dovolí žít v Jeseníkách. Hrubý Jeseník Praděd 1492 m n. m. 28. - 29. 1. 2014 Jsou to jen dva týdny, kdy jsem byl naposledy v Jeseníkách. Tehdy jsem Hrubý Jeseník, druhé nejvyšší pohoří

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH 15. 7. 1. 8. 2010 Zpracoval: Hranická rozvojová agentura, z.s. Třída 1. máje 2063, 753 01 Hranice Kontakt: tel.: (+420) 581 626 202 fax:

Více

DEJWYHO HORSKÝ BĚH. V den závodu bude aktivní kontaktní číslo na pořadatele:

DEJWYHO HORSKÝ BĚH. V den závodu bude aktivní kontaktní číslo na pořadatele: DEJWYHO HORSKÝ BĚH Pořadatel: Radkovi přátelé ve spolupráci s lyžařským oddílem Olfin Car Ski team Trutnov Termín: sobota 7.5.2016 Místo: Pec pod Sněžkou, parkoviště u přehrady Parkování: vyhrazeno parkoviště

Více

Rámcový obsah služební přípravy podle jednotlivých oblastí

Rámcový obsah služební přípravy podle jednotlivých oblastí Příloha č. 2 k ZPPP č. 4/2009 Rámcový obsah služební přípravy podle jednotlivých oblastí Čl. 1 Nácvik používání donucovacích prostředků (1) Základní technické prvky: a) technika pádů, b) techniky chvatů,

Více

MINIMUZEUM československého opevnění , z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. V Brně 01/2017

MINIMUZEUM československého opevnění , z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. V Brně 01/2017 2016 MINIMUZEUM československého opevnění 1935-1938, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA V Brně 01/2017 Obsah 1. Základní informace str. 2 2. Profil spolku str. 2 3. Vyhodnocení uplynulého roku 2015 str. 5 4. Členská

Více

Výroční zpráva KV ARENA TEAM 2015

Výroční zpráva KV ARENA TEAM 2015 Výroční zpráva KV ARENA TEAM 2015 Obsah Obsah KV Arena Team 1 Finanční souhrn za rok 2015 2 Přehled závodů 3 Foto KV Arena Team 5 Str. 01 KV Arena Team KV Arena Team Kdo jsme? Tento tým je složený ze zaměstnanců

Více

ZAMĚSTNANCI VYTVOŘENÍ KARTY ZAMĚSTNANCE

ZAMĚSTNANCI VYTVOŘENÍ KARTY ZAMĚSTNANCE ZAMĚSTNANCI Zaměstnanci jsou souč{stí každé firmy a mluvíme o nich i v případě, že se jedn{ pouze o majitele firmy. Každý zaměstnanec musí být ve firmě evidov{n, většina velkých firem m{ person{lní oddělení,

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Poděkování Nadační fond Algo patří k malým nadačním fondům disponujícím omezenými finančními prostředky. O to více se snaží o maximální využití těchto prostředků za účelem zcela

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 5: DATAB[ZE Metodika Zpracoval: Ing. Petr Mikulík srpen 2009 Tento projekt je spolufinancov{n Evropským

Více

Štěnátko štěká haf, haf, ha... Všechno nejlepší Aničce, Tomovi a Lukymu k narozeninám. Ať se vám daří. Haf haf haf. Haf haf haf.

Štěnátko štěká haf, haf, ha... Všechno nejlepší Aničce, Tomovi a Lukymu k narozeninám. Ať se vám daří. Haf haf haf. Haf haf haf. Štěnátko štěká haf, haf, ha... Všechno nejlepší Aničce, Tomovi a Lukymu k narozeninám. Ať se vám daří. Haf haf haf Už jsme začali zkoušet divadelní představení a myslím, že nám to docela jde. Tak doufám,

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více