EJOT Multifix VSF. EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese BAD LAASPHE. ETAG 001, Edition April 2013 used as EAD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EJOT Multifix VSF. EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese BAD LAASPHE. ETAG 001, Edition April 2013 used as EAD"

Transkript

1 Member of Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 84 avenue Jean Jaurès CHAMPS-SUR-MARNE F Marne-la-Vallée Cedex 2 Tél. : ( Fax : ( E ETA-15/ (EU) 305/2011: Trade name Product family Titulaire Manufacturer Manufacturing plants : This Assessment contains Basis of ETA M8 M24, 8 25mm Bonded injection type anchor for use in concrete: sizes M8 to M24, rebar 8 to 25mm EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese BAD LAASPHE pages including 19 pages of annexes which form an integral part of this assessment ETAG 001, 2013, EAD ETAG 001, Edition April 2013 used as EAD : This Assessment replaces Překlady tohoto Evropského technického posouzení do jiných jazyků musí plně odpovídat původnímu vydanému dokumentu a jako takové musí být označeny. Předávání tohoto Evropského technického posouzení včetně převodu do elektronické podoby, může být pouze v nezkrácené podobě. Částečné reprodukce mohou být prováděny s písemným souhlasem příslušného subjektu pro technické posuzování. Každá částečná reprodukce musí jako taková být označena.

2 Evropské technické posouzení ETA-1 5 / Strana 2 z e / 0 6 / PŘEKLAD Z ANGLICKÉ VERZE Specifická část 1 Technický popis výrobku je chemická kotva (injektážního typu) skládající se z maltové kartuše s chemickou kotevní pryskyřicí EJOT VSF a ocelového prvku. Ocelové prvky jsou závitové tyče, vyrobené z pozinkované oceli, nerezavějící oceli, vysoce korozně odolné nerezavějící oceli (HCR), nebo betonářské armatury. Ocelový prvek je umístěn do vyvrtaného otvoru vyplněného injektážní maltou a zakotven prostřednictvím spojení mezi ocelovým prvkem, injektážní maltou a betonem. Ocelový prvek je určen k použití s kotevní hloubkou od 4 průměru do 20 průměrů. Zobrazení a popis výrobku jsou uvedeny v Přílohách A. 2 Technický popis výrobku Vlastnosti, uvedené v Oddílu 3 platí pouze tehdy, je-li kotva použita v souladu se specifikací a podmínkami uvedenými v Příloze B. Ustanovení tohoto Evropského technického posouzení jsou založeny na předpokládané životnosti kotvy 50 let. Údaje o době životnosti si nelze vykládat jako záruku danou výrobcem nebo subjektem posuzování, ale musí být považovány pouze za prostředek pro výběr správného výrobku vzhledem k očekávané ekonomicky přiměřené životnosti stavby. 3 Vlastnosti výrobku 3.1 Mechanická odolnost a stabilita (BWR Základní charakteristiky Vlastnost Charakteristická odolnost pod zatížením tahem pro závitové tyče podle TR029 viz Příloha C 1 Charakteristická odolnost pod zatížením tahem pro armatury podle TE029 viz Příloha C 2 Charakteristická odolnost pod zatížením smykem pro závitové tyče podle TR029 viz Příloha C 3 Charakteristická odolnost pod zatížením smykem pro armatury podle TR029 viz Příloha C 4 Charakteristická odolnost pod zatížením tahem pro závitové tyče podle CEN/TS viz Příloha C 5 Charakteristická odolnost pod zatížením tahem pro armatury podle CEN/TS viz Příloha C 6 Charakteristická odolnost pod zatížením smykem pro závitové tyče podle CEN/TS viz Příloha C 7 Charakteristická odolnost pod zatížením smykem pro armatury podle CEN/TS viz Příloha C 8 Posunutí pro závitové tyče a armatury viz Příloha C Bezpečnost v případě požáru (BWR 2) Základní charakteristiky Reakce na oheň Odolnost proti požáru Vlastnost Kotvení splňuje požadavky pro třídu A1 Vlastnost není stanovena (NPD) 3.3 Hygiena, zdraví a životní prostředí (BWR Pokud jde o nebezpečné látky, obsažené v tomto Evropském technickém schválení, mohou tam být požadavky na výrobky, které spadají do jeho působnosti (např. převzaté evropské právní předpisy a národní právní a správní předpisy). Aby byla splněna

3 Evropské technické posouzení ETA-1 5 / Strana 3 z e / 0 6 / PŘEKLAD Z ANGLICKÉ VERZE ustanovení nařízení o stavebních výrobcích, musejí být tato požadavky rovněž uplatňovány, vždy když jsou použity. 3.4 Bezpečnost při používání (BWR 4) Pro základní požadavek bezpečnost při používání platí stejná kritéria jako pro základní požadavek mechanická odolnost a stabilita. 3.5 Ochrana před hlukem (BWR Není relevantní. 3.6 Úspora energie a teplená ochrana (BWR 6) Není relevantní 3.7 Obecné aspekty týkající se vhodnosti pro použití Trvanlivost je zajištěna pouze tehdy, jsou-li dodrženy specifikace k účelu použití podle přílohy B1. 4 Posouzení a ověření stálosti vlastností (AVCP) Podle Rozhodnutí 97/177/EC 1 Evropské komise ve znění pozdějších předpisů platí systém posuzování a ověřování stálosti vlastností (viz Příloha V Nařízení (EU) č 305/201 uvedený v následující tabulce. úroveň nebo výrobek(výrobky) určené použití systém třída kovová chemická kotva pro použití v betonu pro upevnění a (nebo) podporu konstrukčních prvků (které přispívají ke stabilitě stavby) nebo těžkých jednotek Technické podobnosti nezbytné pro zavedení systému AVCP Technické podrobnosti nezbytné pro zavedení systému posouzení a ověření stálosti vlastností (AVCP) jsou stanoveny v kontrolním plánu uloženém u Centre Scientifique et Technique du Bâtiment. Výrobce je povinen na základě smlouvy zapojit oznámený subjekt schválený v oblasti kotev pro vydávání osvědčení o shodě CE do kontrolního plánu. Originální francouzskou verzi podepsal Charles Baloche Technický ředitel 1 Úřední věstník Evropského společenství L. 254 z

4 Evropské technické posouzení ETA 15 / Strana 4 z / 0 6 / Závitové tyče M8, M10, M12, M16, M20, M24 označení hloubky zakotvení efektivní kotevní hloubka h ef =houbka otvoru h 0 svěrná tloušťka t fix tloušťka betonového prvku h min Armovací tyče Ø8, Ø10, Ø12, Ø14, Ø16, Ø20, Ø25 podle Přílohy 4 označení hloubky zakotvení Popis výrobku Podmínky montáže Příloha A1

5 Evropské technické posouzení ETA 15 / Strana 5 z / 0 6 / Injektážní malta : Kartuše s fóliovým sáčkem 165ml 410ml Koaxiální kartuše 380ml 410ml Kartuše Side by Side 235ml 825ml Označení: Multifix VSF číslo šarže a datum spotřeby, nebo datum výroby s dobou skladovatelnosti Míchací náustek s poutkem Popis výrobku Injektážní systém Příloha A2

6 Evropské technické posouzení ETA 15 / Strana 6 z / 0 6 / Kotvy a armovací tyče Ocelová závitová tyč, matice a podložka velikosti M8, M10, M12, M16, M20, M24. Běžná komerční závitová tyč s: materiály, rozměry a mechanické vlastnosti (Tabulka 1a) Certifikát kontroly výroby 3.1 podle EN 10204:2004 označení kotevní hloubky Armovací tyč Průměr Ø 8mm, Ø 10mm, Ø 12mm, Ø 14mm, Ø 16mm, Ø 20mm. Ø 25mm Popis výrobku Závitové a armovací tyče Příloha A3

7 Evropské technické posouzení ETA 15 / Strana 7 z / 0 6 / Tabulka A1: Materiály Označení Materiál Závitové tyče vyrobené z galvanicky pozinkované oceli závitové tyče M8 M24 podložka ISO 7089 matice EN ISO 4032 třída pevnosti 5.8, 8.8, 10.9 EN ISO 898 1, ocel galvanizovaná 5μm EN ISO 4042, ocel žárově zinkovaná 45μm EN ISO ocel galvanizovaná EN ISO 4042; žárově zinkovaná EN ISO třída pevnosti 8 ISO 898 2, ocel galvanizovaná 5μm EN ISO 4042, ocel žárově zinkovaná 45μm EN ISO Závitové tyče vyrobené z nerezavějící oceli závitové tyče pro M24: třída pevnosti 70 EN ISO ; M8 M24 nerezavějící ocel ; ; ; ; ; EN podložka nerezavějící ocel ; ; ; ; ; EN ISO 7089 matice třída pevnosti 70 EN ISO EN ISO 4032 nerezavějící ocel ; ; ; ; ; EN Závitové tyče vyrobené z vysoce korozně odolné oceli pro M20: R závitové tyče m = 800 N/mm 2 ; R p0,2 = 640 N/mm 2, pro M20: R M8 M24 m = 700 N/mm 2 ; R p0,2 = 400 N/mm 2, vysoce korozně odolná ocel ; EN podložka vysoce korozně odolná ocel ; EN ISO 7089 matice EN ISO 4032 Tabulka A2: Vlastnosti výztuže (armovacích tyčí) třída pevnosti 70 EN ISO vysoce korozně odolná ocel ; EN Provedení výrobku výztuž a nevinuté tyče třída B C charakteristická pevnost f yk nebo f 0,2k (MPa) minimální hodnota k = f t /f y )k 1,08 1,15 1,35 charakteristické napětí při maximální síle, ε uk (%) 5,0 7,5 ohybatelnost zkouška ohnutím a narovnáním max. odchylka od jmenovité jmenovitý rozměr tyče (mm) hmotnosti (samostatná tyč) (%) 8 8 ± 6,0 ± 4,5 spoj: min. poměrná oblast žeber f R,min (stanovená podle EN 15630) jmenovitý rozměr tyče (mm) Výška žeber tyče h rib : Výška žeber tyče h rib musí splňovat následující požadavek 0,05 * d h rib 0,07 * d s: d = jmenovitý průměr armovací tyče 0,040 0,056 Popis výrobku Závitové a armovací tyče Příloha A4

8 Evropské technické posouzení ETA 15 / Strana 8 z / 0 6 / Kotvení pro: statická a kvazistatická zatížení Specifikace zamýšleného použití Základní materiály: beton s trhlinami a bez trhlin vyztužený a nevyztužený beton třídy pevnosti minimálně C20/25 až maximálně C50/60 podle ENV 206: Rozsahy teplot: Ta: 40 C +40 C (max. krátkodobá teplota +40 C a max. hlouhodobá teplota +24 C) Ta: 40 C +80 C (max. krátkodobá teplota +80 C a max. hlouhodobá teplota +50 C) Podmínky použití (podmínky prostředí): suché stavební konstrukce (pozinkovaná ocel, nerezavějící ocel, vysoce korozně odolná ocel). stavební konstrukce vystavené vlhku, pokud neexistují zvláštní agresivní podmínky (nerezavějící ocel, vysoce korozně odolná ocel). stavební konstrukce vystavené vnější atmosférickým vlivům včetně průmyslového a mořského prostředí, pokud neexistují zvláštní agresivní podmínky (nerezavějící ocel, vysoce korozně odolná ocel). stavební konstrukce vystavené vlhku s zvláštními agresivními podmínkami (nerezavějící ocel, vysoce korozně odolná ocel). Poznámka: Zvláštní agresivní podmínky jsou např. trvalé, střídající se ponořování do mořské vody, atmosféra obsahující chlór v krytých plaveckých bazénech nebo atmosféra s vysokým chemickým znečištěním (např. v odsiřovacích zařízeních nebo silničních tunelech, kde se používají odmrazovací prostředky). Navrhování: kotvení je navrhováno podle EOTA Technical Report TR029 Navrhování chemických kotev a podle CEN/TS Navrhování upevnění pro použití v betonu pod dohledem technika se zkušenostmi v oblasti kotvení a betonářství výkresy a výpočty musí být vyhotoveny s přihlédnutím k zatížením, která mají být upevněna. Pozice kotev je vyznačena ve výkresech. Montáž: suchý a vlhký beton (kategorie vrtání otvorů rotačním způsobem montáž nad hlavou není povolena montáž v trhlinovém betonu pouze pro závitové tyče M12 a M16 montáž kotev je prováděna kvalifikovaným personálem a pod dohledem osoby odpovídající za technické záležitosti na stavbě. Předpokládané použití Specifikace Příloha B1

9 Evropské technické posouzení ETA 15 / Strana 9 z / 0 6 / Tabulka B1: Způsob čištění vyvrtaného otvoru ocelovým kartáčem závitové a armovací tyče velikost jmenovitý průměr vrtáku d0 (mm) ocelový kartáč způsoby čištění ruční čištění (MAC) M mm ano h ef 80 mm M mm ano h ef 100mm M mm ano h ef 120mm M mm ano h ef 160mm M mm ano h ef 200mm M mm ano h ef 240mm Ø mm ano h ef 80 mm Ø mm ano h ef 100mm Ø mm ano h ef 120mm Ø mm ano h ef 140mm Ø mm ano h ef 160mm Ø mm ano h ef 200mm Ø mm ano h ef 240mm čištění stlačeným vzduchem (CAC) ano ano Ruční čištění (MAC): Vyfukovací pumpička EJOT se doporučuje pro vyfukování vrtaných otvorů s průměrem d 0 24 mm a hloubkou h 0 10d Čištění stlačeným vzduchem (CAC): Doporučena tryska s úsťovým otvorem průměru min. 3,5 mm Zamýšlené použití Čistící kartáče aplikační pistole Příloha B2

10 Evropské technické posouzení ETA 15 / Strana 10 z / 0 6 / Tabulka B2a: Parametry montáže: vrtání, čistění otvoru a montáž Návod pro použití Vrtání otvoru Vrtejte otvor do požadované kotevní hloubky vhodným příklepovým vrtákem Čistění otvoru Těsně před montáží kotvy musí být otvor zbaven prachu a nečistot a) Ruční čištění (MAC) pro všechny otvory průměru d 0 24 mm a hloubky h 0 10d X 4 Vyfukovací pumpička EJOT by měla použita pro vyfukování otvorů do průměru d 0 24 mm a kotevní hloubky do h 0 10d Vyfoukněte nejméně 4x ode dna otvoru, v případě potřeby použijte rozšíření X 4 Vykartáčujte alespoň 4x příslušným kartáčem EJOT (viz Tabulka B ode dna otvoru otáčivým pohybem a vytažením. X 4 Opětovné vyfouknutí vyfukovací pumpičkou alespoň 4x b) Čištění stlačeným vzduchem (CAC) pro všechny průměry d 0 a všechny kotevní hloubky X 2 Vyfoukněte 2 x ode dna vyvrtaného otvoru (v případě potřeby s rozšiřovacím náustkem) po celé délce stlačeným vzduchem bez oleje (min. 6 bar a 6m 3 /h). X 2 Vykartáčujte alespoň 2x příslušným kartáčem EJOT (viz Tabulka B ode dna otvoru otáčivým pohybem a vytažením. X 2 Opětovné vyfouknutí stlačeným vzduchem alespoň 2x Zamýšlené použití Pokyny k montáži vydané výrobcem Příloha B3

11 Evropské technické posouzení ETA 15 / Strana 11 z / 0 6 / Tabulka B2b: Parametry montáže: vrtání, čistění otvoru a montáž Návod pro použití Odstraňte uzávěr z kartuše. Pečlivě upevněte směšovací trysku. V žádném případě směšovací trysku neupravujte. Ujistěte se, že směšovací prvek je uvnitř trysky. Používejte pouze dodávanou směšovací trysku. Vložte kartuši do vytlačovací pistole EJOT. Odstraňte počáteční množství malty. V závislosti na velikosti kartuše musí být odstraněno příslušné počáteční množství směsi. Odstraněné množství je 5 cm pro 150, 300 ml a 400 ml fóliové kartuše 10 cm pro ostatní kartuše Aplikujte směs ode dna otvoru. Při každém povytažení stiskněte spoušť. Vyplňte otvor přibližně do 2/3, aby bylo zajištěno, že mezera mezi kotvou a otvorem v betonu bude podél kotevní hloubky zcela vyplněna. Před požitím ověřte, že je kotevní tyč suchá a bez nečistot. Nasuňte v průběhu doby zpracování závitovou tyč do otvoru na požadovanou kotevní hloubku. Dobu zpracování naleznete v Tabulce B3. Kotva může být plně zatížena po uplynutí doby vytvrzení t cure (viz Tabulka B. Použitý utahovací moment nesmí překročit hodnoty T max uvedené v Tabulce B4. Zamýšlené použití Pokyny k montáži vydané výrobcem Příloha B3

12 Evropské technické posouzení ETA 15 / Strana 12 z / 0 6 / Tabulka B3: Minimální doba vytvrzení Minimální teplota podkladu C Doba zpracování t ae v vlhkém/suchém betonu Doba vytvrzení 10 C T base materiál 5 C 125 min 8 hod. 5 C T base materiál 0 C 80 min 160 min 0 C T base materiál 5 C 25 min 90 min 5 C T base materiál 10 C 17 min 70 min 10 C T base materiál 20 C 12 min 65 min 20 C T base materiál 30 C 6 min 60 min 30 C T base materiál 40 C 3 min 45 min Teplota připevňovaného materiálu musí být 20 C Zamýšlené použití Doby zpracování a vytvrzení Příloha B4

13 Evropské technické posouzení ETA 15 / Strana 13 z / 0 6 / Tabulka B4: Informace pro instalaci kotevních tyčí Velikost kotvy M8 M10 M12 M16 M20 M24 průměr kotevní tyče d [mm] kotevní hloubka h ef min [mm] a hloubka vrtaného otvoru h 0 max [mm] jmenovitá kotevní hloubka h ef [mm] jmenovitý průměr vrtáku d 0 [mm] průměr otvoru v připojovaném dílu D f [mm] maximální utahovací moment T max [mm] minimální tloušťka betonového dílce h min [mm] h ef + 30mm 100mm h ef + 2d 0 minimální osová vzdálenost S min [mm] minimální vzdálenost od okraje C min [mm] Tabulka B5: Informace pro instalaci armovacích tyčí Velikost tyče Ø8 Ø10 Ø12 Ø14 Ø16 Ø20 Ø25 průměr prvku D [mm] kotevní hloubka h ef min [mm] a hloubka vrtaného otvoru h 0 max [mm] jmenovitý průměr vrtáku d 0 [mm] minimální tloušťka betonového dílce h min [mm] h ef + 30mm 100mm h ef + 2d 0 minimální osová vzdálenost S min [mm] minimální vzdálenost od okraje C min [mm] Zamýšlené použití Parametry montáže Příloha B5

14 Evropské technické posouzení ETA 15 / Strana 14 z / 0 6 / se závitovou tyčí M8 M10 M12 M16 M20 M24 porušení oceli charakteristický odpor, třída 5.8 N Rk,s [kn] charakteristický odpor, třída 8.8 N Rk,s [kn] dílčí činitel bezpečnosti γ Ms,N [ ] 1,5 charakteristický odpor, třída 10.9 N Rk,s [kn] dílčí činitel bezpečnosti γ Ms,N [ ] 1,4 charakteristický odpor, A4 70 N Rk,s [kn] dílčí činitel bezpečnosti γ Ms,N [ ] 1,87 charakteristický odpor, HCR N Rk,s [kn] dílčí činitel bezpečnosti γ Ms,N [ ] 1,5 2,1 kombinované vytažení a vytržení kužele betonu průměr závitové tyče d [mm] charakteristický odpor spoje v betonu bez trhlin C20/25 rozsah teplot I 2) : 40 C/24 C τ Rk [N/mm 2 ] 10,0 9,5 9,0 8,0 7,5 7,0 rozsah teplot II 2) : 80 C/50 C τ Rk [N/mm 2 ] 9,0 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 zvyšující činitel pro τ Rk,p v betonu bez trhlin ψ c C40/50 1,07 C30/37 1,12 C50/60 1,09 charakteristický odpor spoje v betonu s trhlinami C20/25 rozsah teplot I 2) : 40 C/24 C τ Rk [N/mm 2 ] 3,5 3,5 rozsah teplot II 2) : 80 C/50 C τ Rk [N/mm 2 ] 3,0 3,0 zvyšující činitel pro τ Rk,p v betonu bez trhlin porušení prasknutím 2) ψ c C40/50 1,07 C30/37 1,04 C50/60 1,09 h / h ef 2,0 1,0 h ef vzdálenost od okraje c cr,sp [mm] pro 2,0 h / h ef 1,3 4,6 h ef 1,8 h h / h ef 1,3 2,26 h ef osová vzdálenost s cr,sp [mm] 2 c cr,sp dílčí činitel bezpečnosti γ Mp = γ Mc = γ Msp [ ] 1,5 4) 1,5 4) 1,5 4) 1,5 4) 1,5 4) 1,5 4) 2) 4) v případě chybějících národních ustanovení vysvětlení viz Příloha B1 h tloušťka betonového prvku, h ef efektivní kotevní hloubka je zahrnut dílčí činitel bezpečnosti γ 2 = 1,0 ne pro beton s trhlinami Návrh podle TR 029 Charakteristický odpor pod osovým zatížením pro závitové tyče Příloha C1

15 Evropské technické posouzení ETA 15 / Strana 15 z / 0 6 / s armovací tyčí Ø8 Ø10 Ø12 Ø14 Ø16 Ø20 Ø25 porušení oceli charakteristický odpor pro armovací tyč BSt 500 S podle DIN 488 N Rk,s [kn] dílčí činitel bezpečnosti pro armovací tyč BSt 500 S podle DIN 488 2) γ Ms,N [ ] 1,4 kombinované vytažení a vytržení kužele betonu průměr armovací tyče d [mm] charakteristický odpor spoje v betonu bez trhlin C20/25 rozsah teplot I 4) : 40 C/24 C τ Rk [N/mm 2 ] 7,0 7,5 7,0 7,0 6,5 6,5 6,0 rozsah teplot II 4) : 80 C/50 C τ Rk [N/mm 2 ] 6,58 6,5 6,0 6,0 6,0 5,5 5,5 zvyšující činitel pro τ Rk,p v betonu bez trhlin porušení prasknutím 2) ψ c C40/50 1,23 C30/37 1,12 C50/60 1,30 vzdálenost od okraje c cr,sp [mm] pro h / h ef 2,0 1,0 h ef 2,0 h / h ef 1,3 4,6 h ef 1,8 h h / h ef 1,3 2,26 h ef osová vzdálenost s cr,sp [mm] 2 c cr,sp dílčí činitel bezpečnosti γ Mp = γ Mc = γ Msp [ ] 1,8 6) 1,8 6) 1,8 6) 1,8 6) 1,8 6) 1,8 6) 1,8 6) 2) 4) 6) charakteristický odpor N Rk,s pro armovací tyče, které nesplňují požadavky podle DIN 488, se vypočítá podle Technical Report TR 029, vzorec (5.. dílčí činitel bezpečnosti γ Ms,N pro armovací tyče, které nesplňují požadavky podle DIN 488, se vypočítá podle Technical Report TR 029, vzorec (3.3a). v případě chybějících národních ustanovení rovnice viz Příloha B1 h tloušťka betonového prvku, h ef efektivní kotevní hloubka je zahrnut dílčí činitel bezpečnosti γ 2 = 1,2 Návrh podle TR 029 Charakteristický odpor pod osovým zatížením pro armovací tyče Příloha C2

16 Evropské technické posouzení ETA 15 / Strana 16 z / 0 6 / se závitovou tyčí M8 M10 M12 M16 M20 M24 porušení oceli bez ramene páky charakteristický odpor, třída 5.8 V Rk,s [kn] charakteristický odpor, třída 8.8 V Rk,s [kn] charakteristický odpor, třída 10.9 V Rk,s [kn] charakteristický odpor, A4 70 V Rk,s [kn] charakteristický odpor, HCR V Rk,s [kn] , porušení oceli s ramenem páky charakteristický odpor, třída 5.8 M 0 Rk,s [Nm] charakteristický odpor, třída 8.8 M 0 Rk,s [Nm] charakteristický odpor, třída 10.9 M 0 Rk,s [Nm] charakteristický odpor, A4 70 M 0 Rk,s [Nm] charakteristický odpor, HCR M 0 Rk,s [Nm] dílčí činitel bezpečnosti pro porušení oceli stupeň 5.8 nebo 8.8 γ Ms,V stupeň 10.9 γ Ms,V A4 70 γ Ms,V HCR γ Ms,V [ ] 1,25 [ ] 1,50 [ ] 1,56 [ ] 1,25 1,75 porušení betonu vylomením činitel v rovnici (5.7) Technical Report TR029 pro návrh k [ ] 2,0 chemické kotvy dílčí činitel bezpečnosti γ Mcp [ ] 1,5 2) porušení okraje betonu dílčí činitel bezpečnosti γ Mc [ ] 1,5 2) 2) v případě chybějících národních ustanovení je zahrnut dílčí činitel bezpečnosti γ 2 = 1,0 porušení okraje betonu viz kapitola Technical Report TR029 Návrh podle TR 029 Charakteristický odpor pod smykovým zatížením pro závitové tyče Příloha C3

17 Evropské technické posouzení ETA 15 / Strana 17 z / 0 6 / s armovací tyčí Ø8 Ø10 Ø12 Ø14 Ø16 Ø20 Ø25 porušení oceli bez ramene páky charakteristický odpor ve smyku pro armovací tyč BSt 500 S podle DIN 488 V Rk,s [kn] dílčí činitel bezpečnosti pro armovací tyč BSt 500 S podle DIN 488 2) γ Ms,V [ ] 1,5 porušení oceli s ramenem páky charakteristický odpor ve smyku pro armovací tyč BSt 500 S podle DIN 488 M 0 Rk,s [Nm] dílčí činitel bezpečnosti pro armovací tyč BSt 500 S podle DIN 488 2) γ Ms,V [ ] 1,5 porušení betonu vylomením činitel v rovnici (5.7) Technical Report TR029 pro návrh chemické kotvy dílčí činitel bezpečnosti γ Mcp porušení okraje betonu 6) dílčí činitel bezpečnosti γ Mc k [ ] 2,0 [ ] 1,5 [ ] 1,5 2) 4) 6) charakteristický odpor V Rk,s pro armovací tyče, které nesplňují požadavky podle DIN 488, se vypočítá podle Technical Report TR 029, vzorec (5.6). dílčí činitel bezpečnosti γ Ms,N pro armovací tyče, které nesplňují požadavky podle DIN 488, se vypočítá podle Technical Report TR 029, vzorec 3.3b nebo 3.3c. v případě chybějících národních ustanovení charakteristický odpor proti ohybu M 0 Rk,s pro armovací tyče, které nesplňují požadavky podle DIN 488, se vypočítá podle Technical Report TR 029, vzorec (5.6b). je zahrnut dílčí činitel bezpečnosti γ 2 = 1,0 porušení okraje betonu viz kapitola Technical Report TR029 Návrh podle TR 029 Charakteristický odpor pod smykovým zatížením pro armovací tyče Příloha C4

18 Evropské technické posouzení ETA 15 / Strana 18 z / 0 6 / se závitovou tyčí M8 M10 M12 M16 M20 M24 porušení oceli charakteristický odpor, třída 5.8 N Rk,s [kn] charakteristický odpor, třída 8.8 N Rk,s [kn] dílčí činitel bezpečnosti γ Ms,N [ ] 1,50 charakteristický odpor, třída 10.9 N Rk,s [kn] dílčí činitel bezpečnosti γ Ms,N [ ] 1,40 charakteristický odpor, A4 70 N Rk,s [kn] dílčí činitel bezpečnosti γ Ms,N [ ] 1,87 charakteristický odpor, HCR N Rk,s [kn] dílčí činitel bezpečnosti γ Ms,N [ ] 1,5 2,1 kombinované vytažení a vytržení kužele betonu průměr závitové tyče d [mm] charakteristický odpor spoje v betonu bez trhlin C20/25 rozsah teplot I 2) : 40 C/24 C τ Rk,uncr [N/mm 2 ] 10,0 9,5 9,0 8,0 7,5 7,0 rozsah teplot II 2) : 80 C/50 C τ Rk,uncr [N/mm 2 ] 9,0 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 zvyšující činitel pro τ Rk,p v betonu bez trhlin ψ c C40/50 1,23 C30/37 1,12 C50/60 1,30 charakteristický odpor spoje v betonu s trhlinami C20/25 rozsah teplot I 2) : 40 C/24 C τ Rk,cr [N/mm 2 ] 3,5 3,5 rozsah teplot II 2) : 80 C/50 C τ Rk,cr [N/mm 2 ] 3,0 3,0 zvyšující činitel pro τ Rk,p v betonu bez trhlin ψ c C40/50 1,07 C30/37 1,04 C50/60 1,09 k 8 beton bez trhlin [ ] 10,1 k 8 bezon s trhlinami [ ] 7,2 činitel podle CEN/TS Sekce porušení okraje betonu činitel podle CEN/TS k ucr [ ] 10,1 Sekce k cr [ ] 7,2 vzdálenost od okraje C cr,n [ ] 1,5 h ef osová vzdálenost S cr,n [ ] 3,0 h ef porušení prasknutím h / h ef 2,0 1,0 h ef vzdálenost od okraje c cr,sp [mm] pro 2,0 h / h ef 1,3 4,6 h ef 1,8 h h / h ef 1,3 2,26 h ef osová vzdálenost s cr,sp [mm] 2 c cr,sp dílčí činitel bezpečnosti γ Mp = γ Mc = γ Msp [ ] 1,5 4) 1,5 4) 1,5 4) 1,5 4) 1,5 4) 1,5 4) 2) 4) v případě chybějících národních ustanovení vysvětlení viz Příloha B1 h tloušťka betonového prvku, h ef efektivní kotevní hloubka je zahrnut dílčí činitel bezpečnosti γ 2 = 1,0 ne pro beton s trhlinami Návrh podle CEN/TS Charakteristický odpor pod tahovým zatížením pro závitové tyče Příloha C5

19 Evropské technické posouzení ETA 15 / Strana 19 z / 0 6 / s armovací tyčí Ø8 Ø10 Ø12 Ø14 Ø16 Ø20 Ø25 porušení oceli charakteristický odpor pro armovací tyč BSt 500 S podle DIN 488 N Rk,s [kn] dílčí činitel bezpečnosti pro armovací tyč BSt 500 S podle DIN 488 2) γ Ms,N [ ] 1,4 kombinované vytažení a vytržení kužele betonu průměr armovací tyče d [mm] charakteristický odpor spoje v betonu bez trhlin C20/25 rozsah teplot I 4) : 40 C/24 C τ Rk [N/mm 2 ] 7,0 7,5 7,0 7,0 6,5 6,5 6,0 rozsah teplot II 4) : 80 C/50 C τ Rk [N/mm 2 ] 6,58 6,5 6,0 6,0 6,0 5,5 5,5 zvyšující činitel pro τ Rk,p v betonu bez trhlin činitel podle CEN/TS Sekce porušení okraje betonu činitel podle CEN/TS Sekce porušení prasknutím vzdálenost od okraje c cr,sp [mm] pro ψ c C40/50 1,23 C30/37 1,12 C50/60 1,30 k 8 beton bez trhlin [ ] 10,1 k ucr [ ] 10,1 h / h ef 2,0 1,0 h ef 2,0 h / h ef 1,3 4,6 h ef 1,8 h h / h ef 1,3 2,26 h ef osová vzdálenost s cr,sp [mm] 2 c cr,sp dílčí činitel bezpečnosti γ Mp = γ Mc = γ Msp [ ] 1,8 6) 1,8 6) 1,8 6) 1,8 6) 1,8 6) 1,8 6) 1,8 6) 2) 4) 6) charakteristický odpor N Rk,s pro armovací tyče, které nesplňují požadavky podle DIN 488, se vypočítá podle Technical Report TR 029, vzorec (5.. dílčí činitel bezpečnosti γ Ms,N pro armovací tyče, které nesplňují požadavky podle DIN 488, se vypočítá podle Technical Report TR 029, vzorec (3.3a). v případě chybějících národních ustanovení rovnice viz Příloha B1 h tloušťka betonového prvku, h ef efektivní kotevní hloubka je zahrnut dílčí činitel bezpečnosti γ 2 = 1,2 Návrh podle CEN/TS Charakteristický odpor pod osovým zatížením pro armovací tyče Příloha C6

20 Evropské technické posouzení ETA 15 / Strana 20 z / 0 6 / se závitovou tyčí M8 M10 M12 M16 M20 M24 porušení oceli bez ramene páky charakteristický odpor, třída 5.8 V Rk,s [kn] charakteristický odpor, třída 8.8 V Rk,s [kn] charakteristický odpor, třída 10.9 V Rk,s [kn] charakteristický odpor, A4 70 V Rk,s [kn] charakteristický odpor, HCR V Rk,s [kn] , porušení oceli s ramenem páky charakteristický odpor, třída 5.8 M 0 Rk,s [Nm] charakteristický odpor, třída 8.8 M 0 Rk,s [Nm] charakteristický odpor, třída 10.9 M 0 Rk,s [Nm] charakteristický odpor, A4 70 M 0 Rk,s [Nm] charakteristický odpor, HCR M 0 Rk,s [Nm] dílčí činitel bezpečnosti pro porušení oceli stupeň 5.8 nebo 8.8 γ Ms,V stupeň 10.9 γ Ms,V A4 70 γ Ms,V HCR γ Ms,V porušení betonu vylomením činitel podle CEN/TS sekce dílčí činitel bezpečnosti γ Mcp porušení okraje betonu dílčí činitel bezpečnosti γ Mc [ ] 1,25 [ ] 1,50 [ ] 1,56 [ ] 1,25 1,75 k 3 [ ] 2,0 [ ] 1,5 2) [ ] 1,5 2) 2) v případě chybějících národních ustanovení je zahrnut dílčí činitel bezpečnosti γ 2 = 1,0 Návrh podle CEN/TS Charakteristický odpor pod smykovým zatížením pro závitové tyče Příloha C7

21 Evropské technické posouzení ETA 15 / Strana 21 z / 0 6 / s armovací tyčí Ø8 Ø10 Ø12 Ø14 Ø16 Ø20 Ø25 porušení oceli bez ramene páky charakteristický odpor ve smyku pro armovací tyč BSt 500 S podle DIN 488 V Rk,s [kn] dílčí činitel bezpečnosti pro armovací tyč BSt 500 S podle DIN 488 2) γ Ms,V [ ] 1,5 porušení oceli s ramenem páky charakteristický odpor ve smyku pro armovací tyč BSt 500 S podle DIN 488 M 0 Rk,s [Nm] dílčí činitel bezpečnosti pro armovací tyč BSt 500 S podle DIN 488 2) γ Ms,V [ ] 1,5 porušení betonu vylomením činitel v rovnici (5.7) Technical Report TR029 pro návrh chemické kotvy dílčí činitel bezpečnosti γ Mcp porušení okraje betonu k [ ] 2,0 [ ] 1,5 dílčí činitel bezpečnosti γ Mc [ ] 1,5 2) 4) charakteristický odpor V Rk,s pro armovací tyče, které nesplňují požadavky podle DIN 488, se vypočítá podle Technical Report TR 029, vzorec (5.6). dílčí činitel bezpečnosti γ Ms,N pro armovací tyče, které nesplňují požadavky podle DIN 488, se vypočítá podle Technical Report TR 029, vzorec 3.3b nebo 3.3c. v případě chybějících národních ustanovení charakteristický odpor proti ohybu M 0 Rk,s pro armovací tyče, které nesplňují požadavky podle DIN 488, se vypočítá podle Technical Report TR 029, vzorec (5.6b). je zahrnut dílčí činitel bezpečnosti γ 2 = 1,0 Návrh podle CEN/TS Charakteristický odpor pod smykovým zatížením pro armovací tyče Příloha C8

22 Evropské technické posouzení ETA 15 / Strana 22 z / 0 6 / Posunutí pod zatížením tahem se závitovou tyčí M8 M10 M12 M16 M20 M24 Beton bez trhlin rozsah teplot I 7) : 40 C / 24 C posunutí δ N0 [mm/n/mm 2 )] 0,03 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 posunutí δ N [mm/n/mm 2 )] 0,07 0,09 0,10 0,13 0,17 0,20 Beton bez trhlin rozsah teplot II 7) : 80 C / 50 C posunutí δ N0 [mm/n/mm 2 )] 0,04 0,04 0,05 0,07 0,08 0,10 posunutí δ N [mm/n/mm 2 )] 0,10 0,13 0,15 0,19 0,23 0,28 Beton s trhlinami rozsah teplot I 7) : 40 C / 24 C posunutí δ N0 [mm/n/mm 2 )] 0,12 0,09 posunutí δ N [mm/n/mm 2 )] 0,64 0,55 Beton s trhlinami rozsah teplot II 7) : 80 C / 50 C posunutí δ N0 [mm/n/mm 2 )] 0,17 0,13 posunutí δ N [mm/n/mm 2 )] 0,90 0,78 s armovací tyčí Ø8 Ø10 Ø12 Ø14 Ø16 Ø20 Ø25 Rozsah teplot I 9) : 40 C / 24 C posunutí δ N0 [mm/n/mm 2 )] 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,06 0,07 posunutí δ N [mm/n/mm 2 )] 0,07 0,09 0,10 0,12 0,13 0,17 0,20 Rozsah teplot II 9) : 80 C / 50 C posunutí δ N0 [mm/n/mm 2 )] 0,04 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,10 posunutí δ N [mm/n/mm 2 )] 0,10 0,13 0,15 0,17 0,19 0,23 0,29 Výpočet posunutí při provozním zatížení: τ Sd návrhová hodnota napětí spoje Posunutí pod krátkodobým teplotním zatížením δ N0. τ Sd /1,4 Posunutí pod dlouhodobým teplotním zatížením δ N. τ Sd /1,4 Posunutí pod zatížením smykem 2) se závitovou tyčí M8 M10 M12 M16 M20 M24 posunutí δ V0 [mm/kn] 0,06 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03 posunutí δ V [mm/kn] 0,09 0,08 0,08 0,06 0,06 0,05 s armovací tyčí Ø8 Ø10 Ø12 Ø14 Ø16 Ø20 Ø25 posunutí δ V0 [mm/kn] 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,03 posunutí δ V [mm/kn] 0,09 0,08 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05 2) Výpočet posunutí při provozním zatížení: V Sd návrhová hodnota smykového zatížení Posunutí pod krátkodobým teplotním zatížením δ N0. V Sd /1,4 Posunutí pod dlouhodobým teplotním zatížením δ N. V Sd /1,4 Návrh Posunutí kotvy Příloha C9

23 Evropské technické posouzení ETA 15 / Strana 23 z / 0 6 /

Evropské technické posouzení ETA-15/0287 z 22/05/2015

Evropské technické posouzení ETA-15/0287 z 22/05/2015 ETA-Danmark A/S Göteborg Plads 1 DK-2150 Nordhavn Tel. +45 72 24 59 00 Fax +45 72 24 59 04 Internet ww.etadanmark.dk Authorised and notified according to Article 29 of the Regulation (EU) No 305/2011 of

Více

Evropské technické posouzení. ETA-16/0107 z 22. března 2016 PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO ORIGINÁLU. Všeobecná část

Evropské technické posouzení. ETA-16/0107 z 22. března 2016 PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO ORIGINÁLU. Všeobecná část Evropské technické posouzení Všeobecná část ETA-16/0107 z 22. března 2016 Technické posuzovací místo, které vydalo evropské technické posouzení Deutsches Institut für Bautechnik Obchodní název stavebního

Více

Evropské technické posouzení. ETA-15/0342 z Všeobecná část. Technická posuzovací osoba, která vydala Evropské technické posouzení

Evropské technické posouzení. ETA-15/0342 z Všeobecná část. Technická posuzovací osoba, která vydala Evropské technické posouzení Evropské technické posouzení ETA-15/0342 z 30.06.2015 Všeobecná část Technická posuzovací osoba, která vydala Evropské technické posouzení Obchodní název stavebního výrobku Skupina výrobků, ke které stavební

Více

Evropské technické ETA 14/0348 posouzení z 8. 10. 2014

Evropské technické ETA 14/0348 posouzení z 8. 10. 2014 Evropské technické ETA 14/0348 posouzení z 8. 10. 2014 Obecná část Obchodní značka stavebního výrobku Skupina výrobků kam stavební výrobek přísluší Výrobce Výrobní závod(y) Toto Evropské technické posouzení

Více

Suché vnitřní podmínky, vnější atmosférické vlivy (včetně průmyslového a mořského prostředí),

Suché vnitřní podmínky, vnější atmosférické vlivy (včetně průmyslového a mořského prostředí), PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DoP 31-140-16 1 Výrobek - jedinečný identifikační kód typu výrobku: Chemická kotva PURE EPOXY, řada X-treme 2 Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 1 JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD TYPU VÝROBKU: 2 ZAMÝŠLENÉ/ZAMÝŠLENÁ POUŽITÍ ETA-14/0125 z 26/05/2014 Injektážní kotvy pro použití v netrhlinovém betonu 3 VÝROBCE: Sika Services

Více

(EU) 350/2011. EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese 35 D-57334 Bad Laasphe

(EU) 350/2011. EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese 35 D-57334 Bad Laasphe VTT VTT EXPERT SERVICES LTD Kemistintie 3, Espoo P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, FINLAND www.vttexpertservices.fi 29 (EU) 350/2011 Člen www.eota.eu Evropské technické posouzení ETA-14/0219 (český překlad

Více

Suché vnitřní podmínky, vnější atmosférické vlivy (včetně průmyslového a mořského prostředí),

Suché vnitřní podmínky, vnější atmosférické vlivy (včetně průmyslového a mořského prostředí), PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DoP 31-138-15 1 Výrobek - jedinečný identifikační kód typu výrobku: Chemická kotva VINYLESTER SF, řada Red line 2 Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující

Více

Technický list Chemická kotva PURE EPOXY 3:1

Technický list Chemická kotva PURE EPOXY 3:1 Výrobek Vlastnosti Dvousložková chemická kotva na bázi čisté epoxidové pryskyřice pro vysokopevnostní kotvení a profesionální aplikace. Určená pro ocelové kotevní prvky: závitové a výztužné tyče do betonu,

Více

pro beton Apolo MEA Befestigungssysteme GmbH Industriestraße Aichbach Německo Apolo MEA Befestigungssysteme GmbH, Plant2 Germany

pro beton Apolo MEA Befestigungssysteme GmbH Industriestraße Aichbach Německo Apolo MEA Befestigungssysteme GmbH, Plant2 Germany Člen www.eota.eu Evropské technické posouzení ETA-10/0134 z 15. prosince 2016 Apolo MEA - originál je v německém jazyce Všeobecná část Subjekt pro technické posuzování vydávající ETA: Obchodní název stavebního

Více

Evropské technické posouzení. ETA-12/0502 z 6. prosince Obecná část. Deutsches Institut für Bautechnik

Evropské technické posouzení. ETA-12/0502 z 6. prosince Obecná část. Deutsches Institut für Bautechnik Evropské technické posouzení ETA-12/0502 z 6. prosince 2017 Obecná část Technické posuzovací místo, které vydalo evropské technické posouzení Deutsches Institut für Bautechnik Obchodní název stavebního

Více

Subjekt pro technické posuzování vydávající ETA: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku CM-PS

Subjekt pro technické posuzování vydávající ETA: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku CM-PS Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 12/0380 16/02/2017 Subjekt pro technické posuzování

Více

Prohlášení o vlastnostech číslo

Prohlášení o vlastnostech číslo Prohlášení o vlastnostech číslo 4489 2015 06 Výrobek Průvleková kotva MKT 1. Jedinečný identifikační kód výrobku: MKT; MKT A4; MKT HDG; MKT HCR 2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek

Více

Evropské technické schválení

Evropské technické schválení Ermächtigt und notifiziert gemäß Artikel 10 der Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (89/106/EWG) Evropské

Více

ETA-15/0027 z 30. ledna 2015

ETA-15/0027 z 30. ledna 2015 Evropské technické posouzení ETA-15/0027 z 30. ledna 2015 Všeobecná část Technické posuzovací místo, které vydává evropská technická posouzení Deutsches Institut für Bautechnik Obchodní název stavebního

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH CZ PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH PoV č. Hilti HSL-3 1109-BPR-0002 1. Unikátní identifikační kód typu produktu: Kotva k těžkému kotvení Hilti HSL-3 2. Typ, várka nebo sériové číslo podle požadavků Odstavce

Více

Technický list 07.52a Chemická kotva polyester

Technický list 07.52a Chemická kotva polyester Výrobek Vlastnosti Použití Balení Barva Dvousložkové lepidlo na bázi syntetických pryskyřic, vytvrzující chemickým procesem, vytváří trvale pevný spoj vhodný ke kotvení různých materiálů. Okamžitě použitelný,

Více

14 stran včetně 10 příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto dokumentu

14 stran včetně 10 příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto dokumentu Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 15/0871 07/12/2015 (Překlad do českého jazyka,

Více

Výrobek. Vlastnosti. Použití. Balení Barva Typ kotvy

Výrobek. Vlastnosti. Použití. Balení Barva Typ kotvy Výrobek Vlastnosti Použití Balení Barva Typ kotvy Kotva na bázi vinylesterové pryskyřice s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvicí systém. Kotva pracuje na základě

Více

ETA 18/ /09/2018. Evropské technické posouzení

ETA 18/ /09/2018. Evropské technické posouzení Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 18/0834 20/09/2018 Subjekt pro technické posuzování

Více

ETA-15/0387 z 27. srpna 2015

ETA-15/0387 z 27. srpna 2015 Evropské technické posouzení ETA-15/0387 z 27. srpna 2015 Všeobecná část Technické posuzovací místo, které vydává evropská technická posouzení Deutsches Institut für Bautechnik Obchodní název stavebního

Více

chemická kotva vm plus vinylester Obj. č

chemická kotva vm plus vinylester Obj. č Obsah STRANA 1 Vlastnosti a výhody STRANA 2 Zatížení, hrany a rozestupy založené na charakteristické pevnosti vazby Showing steel failure STRANA 3 Odolnost konstrukce při použití různých pevností čepů,

Více

Výrobek. Vlastnosti. Použití

Výrobek. Vlastnosti. Použití Výrobek Vlastnosti Použití Kotva na bázi vinylesterové pryskyřice s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvicí systém. Kotva pracuje na základě vysoké reaktivity

Více

ETA 16/ /03/2016. Evropské technické posouzení

ETA 16/ /03/2016. Evropské technické posouzení Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 16/0074 02/03/2016 Subjekt pro technické posuzování

Více

Chemická kotva Rapi-tec

Chemická kotva Rapi-tec Chemická kotva Rapi-tec 1. Ukotvení závitového svorníku z pozinkované oceli a z nerezové oceli průměr M8 M20 do netrhlinového betonu Závitový svorník z pozinkované oceli nebo z nerezové oceli o průměru

Více

Subjekt pro technické posuzování vydávající ETA: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku PV 45-PRO

Subjekt pro technické posuzování vydávající ETA: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku PV 45-PRO Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 13/0061 28/06/2016 Subjekt pro technické posuzování

Více

R-KF2 kotva chemická polyesterová

R-KF2 kotva chemická polyesterová CHEMICKÉ KOTVY R-KF2 kotva chemická polyesterová Vysoce jakostní chemická kotva na bázi polyesterové pryskyřice k použití v netrh linovém betonu Informace o produktu Vlastnosti a výhody Použití Ekonomická

Více

PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO ORIGINÁLU. EJOT H1 eco a EJOT H4 eco. EJOT Závod 1, 2, 3, 4

PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO ORIGINÁLU. EJOT H1 eco a EJOT H4 eco. EJOT Závod 1, 2, 3, 4 Evropské technické posouzení ETA-11/0192 z 5. ledna 2018 Obecná část PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO ORIGINÁLU Technické posuzovací místo, které vydalo Evropské technické posouzení Deutsches Institut für Bautechnik

Více

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +42 286 019 412 Fax: +42 286 883 897 Internet: www.tzus.cz Autorizován a no tifi k ován podl e článku 10 Směrnice

Více

Evropské technické posouzení (Český překlad, původní verze je v anglickém jazyce) ETA 14/ /03/2016

Evropské technické posouzení (Český překlad, původní verze je v anglickém jazyce) ETA 14/ /03/2016 Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení (Český překlad, původní verze je v anglickém jazyce)

Více

Certifikát(C) Certifikát ETA-0810384 pro PREMIUM II do betonu. Article Number: Languages: cs

Certifikát(C) Certifikát ETA-0810384 pro PREMIUM II do betonu. Article Number: Languages: cs Certifikát(C) Certifikát ETA-0810384 pro PREMIUM II do betonu Article Number: Languages: cs BERNER_Certifikát(C)_Certifikát_ETA-0810384_pro_PREMIUM_II_do_betonu_48581[PDF]_cs.pdf 2016-01-09 Německý institut

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DoP č. Hilti HDA 0672-CPD-0012

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DoP č. Hilti HDA 0672-CPD-0012 CS PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DoP č. Hilti HDA 0672-CPD-0012 1. Unikátní identifikační kód typu produktu: Design Anchor Hilti HDA 2. Typ, várka nebo sériové číslo podle požadavků Odstavce 11(4): Viz (06.01.2015),

Více

EJOT Iso-Corner. Upevňovací prvek pro plánovanou montáž středně těžkých až těžkých prvků na fasády s ETICS

EJOT Iso-Corner. Upevňovací prvek pro plánovanou montáž středně těžkých až těžkých prvků na fasády s ETICS Upevňovací prvek pro plánovanou montáž středně těžkých až těžkých prvků na fasády s ETICS Popis výrobku EJOT Iso-Corner je montážní úhelník z polyuretanové tvrzené pěny pro plánované upevnění prvků na

Více

EJOT Iso-Bar. Certifikovaný upevňovací prvek pro následnou montáž středně těžkých až těžkých prvků na fasády s ETICS

EJOT Iso-Bar. Certifikovaný upevňovací prvek pro následnou montáž středně těžkých až těžkých prvků na fasády s ETICS Certifikovaný upevňovací prvek pro následnou montáž středně těžkých až těžkých prvků na fasády s ETICS EJOT Iso-Bar Popis výrobku EJOT Iso-Bar upevňovací prvek s přerušeným tepelným mostem s připojovacím

Více

Certifikát ETA_11-0079_MCS Uni Plus_nepopraskaný beton

Certifikát ETA_11-0079_MCS Uni Plus_nepopraskaný beton Technical release (T) Certifikát ETA_11-0079_MCS Uni Plus_nepopraskaný beton Article Number: 117579, 177823, 177824 Languages: cs BERNER_Technical_release_(T)_Certifikát_ETA_11-0079_MCS_Uni_Plus_nepopraskaný_beton_76015[PDF]_cs.pdf

Více

CHEMICKÉ KOTVENÍ PRO 410 PE PRO 300 PE

CHEMICKÉ KOTVENÍ PRO 410 PE PRO 300 PE CHEMICKÉ KOTVENÍ Chemická malta Polyester Chemická kotva pro ukotvování závitových tyčí a roxorů (výztuží) do betonu s evropským osvědčením k použití v betonu, (rozsah závitových tyčí M8 M16) podle ETAG

Více

Aplikovat maltu do dna vývrtu

Aplikovat maltu do dna vývrtu Výrobek Vlastnosti Použití Kotva na bázi vinylesterové pryskyřice s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvicí systém. Kotva pracuje na základě vysoké reaktivity

Více

Injektážní systém FIS EM Injektážní systém pro velmi vysoké zátěže v tlačené i tažené zóně betonu.

Injektážní systém FIS EM Injektážní systém pro velmi vysoké zátěže v tlačené i tažené zóně betonu. 59 Injektážní systém pro velmi vysoké zátěže v tlačené i tažené zóně betonu. PŘEHLED Certifikován pro: Kotvení závitových svorníků, pouzder s vnitřním závitem do tažené i tlačené zóny betonu C20/25 C50/60

Více

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +420 286 019 458 Internet: www.tzus.cz Autorizován a no tifi k ován podl e článku 10 Směrnice Rady 89/106/EC z 21.

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH CZ PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH POV č. Hilti HIT-HY 170 1343-CPR-M 500-8/07.14 1. Unikátní identifikační kód typu produktu: Vytlačovací systém Hilti HIT-HY 170 2. Typ, várka nebo sériové číslo, jak je vyžadováno

Více

Roxorová kotva FRA. Typ montáže Předsazená montáž (viz Roxory, str. 79) PŘEHLED POPIS MONTÁŽ. Svařovaný roxor z nerez oceli se závitem.

Roxorová kotva FRA. Typ montáže Předsazená montáž (viz Roxory, str. 79) PŘEHLED POPIS MONTÁŽ. Svařovaný roxor z nerez oceli se závitem. 77 Roxorová kotva FRA Svařovaný roxor z nerez oceli se závitem. PŘEHLED FRA roxorová kotva Vhodná pro Beton > C/5 a < C50/60 Pro upevnění: ocelových konstrukcí zábradlí konzolí stahovacích střech strojů

Více

R-XPT-HD SVORNÍKOVÁ KOTVA ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ

R-XPT-HD SVORNÍKOVÁ KOTVA ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ R-XPT-HD SVORNÍKOVÁ KOTVA ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ Svorníková kotva žárově zinkovaná pro netrhlinový beton Informace o produktu Vlastnosti a výhody Zvýšená odolnost proti korozi díky žárově pozinkované ochranní

Více

R-XPT-II-A4 NEREZOVÁ SVORNÍKOVÁ KOTVA

R-XPT-II-A4 NEREZOVÁ SVORNÍKOVÁ KOTVA MECHANICKÉ KOTVY R-XPT-II-A4 NEREZOVÁ SVORNÍKOVÁ KOTVA Nerezová svorníková kotva pro netrhlinový beton Schválení a certifikáty ETA-12/0384 (M8 - M16) Informace o produktu Vlastnosti a výhody Použití Materiál

Více

Schválení Certifikát ETA_11-0079_MCS Uni Plus_nepopraskaný beton 117579, 177823. Císlo výr. / Article No.: Jazyky / Languages:

Schválení Certifikát ETA_11-0079_MCS Uni Plus_nepopraskaný beton 117579, 177823. Císlo výr. / Article No.: Jazyky / Languages: Schválení Certifikát ETA_11-0079_MCS Uni Plus_nepopraskaný beton Císlo výr. / Article No.: 117579, 177823 Jazyky / Languages: cs BERNER_76015.pdf 2013-05-16 Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des

Více

Evropské technické schválení ETA-08/0010

Evropské technické schválení ETA-08/0010 Německý institut pro stavební techniku Schvalovací ústav pro stavební výrobky a postupy Zkušební ústav pro stavební techniku Kolonnenstrasse 30 B D-10829 Berlin Tel.: +49 30 78730-0 Fax: +49 30 78730-320

Více

ResiFix 3Plus VÝKONOVÁ DATA. Polyesterová kotevní pryskyřice bez styrenu ve formě 300 ml kartuše. Doba vytvrzení. Fyzikální vlastnosti. Str.

ResiFix 3Plus VÝKONOVÁ DATA. Polyesterová kotevní pryskyřice bez styrenu ve formě 300 ml kartuše. Doba vytvrzení. Fyzikální vlastnosti. Str. Doba vytvrzení Fyzikální vlastnosti Teplota pryskyřice Doba gelace Teplota podkladu Doba vytvrzení - 5 C 110 minut - 5 C 600 minut +5 C 18 minut +5 C 145 minut +5 až +10 C 10 minut +5 až +10 C 145 minut

Více

Vyhotoveno: Aktualizováno: TL č. 0606

Vyhotoveno: Aktualizováno: TL č. 0606 Technický list výrobku Vyhotoveno: 21. 7. 2008 Aktualizováno: 06. 04. 2017 TL č. 0606 Kotvix PSF je polyesterové dvousložkové kotevní lepidlo s vysokou pevností pro široké použití v pevném i dutém podkladu

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH CZ PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DoP č. Hilti HUS3 0672-CPD-0361 1. Unikátní identifikační kód typu produktu: upevňovací šroub Hilti HUS3 2. Typ, várka nebo sériové číslo podle požadavků Odstavce 11(4): Viz

Více

EJOT Iso-Corner. Upevňovací prvek pro plánovanou montáž středně těžkých až těžkých prvků na fasády s ETICS. - Produktový list -

EJOT Iso-Corner. Upevňovací prvek pro plánovanou montáž středně těžkých až těžkých prvků na fasády s ETICS.   - Produktový list - EJOT Iso-Corner Upevňovací prvek pro plánovanou montáž středně těžkých až těžkých prvků na fasády s ETICS - Produktový list - www.ejot.cz EJOT Iso-Corner Spolehlivý prvek pro upevnění na zateplené fasády

Více

R-XPT-HD SVORNÍKOVÁ KOTVA

R-XPT-HD SVORNÍKOVÁ KOTVA R-XPT-HD SVORNÍKOVÁ KOTVA Svorníková kotva pro netrhlinový beton Schválení a certifikáty ETA 17/0183 Informace o produktu Vlastnosti a výhody Použití Vysoká účinnost v netrhlinovém betonu po tvrzena ETA

Více

R-HAC-V Kotva vinylesterová v ampuli - zatloukací

R-HAC-V Kotva vinylesterová v ampuli - zatloukací R-HAC-V Kotva vinylesterová v ampuli - zatloukací Chemická kotva pro vysoké zatížení k použití v menší vzdálenosti a blízko hrany k zarážení závitové nebo vyztužovací tyče Schválení a certifikáty ETA-11/0002

Více

R-CAS-V Vinylesterová kotva v ampuli - zavrtávací

R-CAS-V Vinylesterová kotva v ampuli - zavrtávací R-CAS-V Vinylesterová kotva v ampuli - zavrtávací Chemická kotva s vysokou účinností na bázi vinylesterové pryskyřice bez styrenu ke kotvení v betonu Schválení a certifikáty ETA-10-0108 Informace o produktu

Více

Certifikát Certifikát ETA-10/0457 pro svorníkové kotvy BAZ

Certifikát Certifikát ETA-10/0457 pro svorníkové kotvy BAZ Certifikát Certifikát Jazyky / Languages: cs BERNER_56761.pdf 2012-11-01 Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Germany Tel.: +49(0)30 787 30 0

Více

Kotva pro vysoká zatížení FHB II

Kotva pro vysoká zatížení FHB II 36 CHEMICKÉ KOTVY Kotva pro vysoká zatížení FHB II Bezpečná montáž a nejvyšší zatížení v taženém betonu. PŘEHLED FHB II-A S (krátká) galvanicky pozinkovaná ocel FHB II-A L (dlouhá) pro extrémní zatížení,

Více

Chemická kotva VMZ. Systém lepených kotev do trhlinového i netrhlinového betonu NOVINKA. Chemická kotva VMZ

Chemická kotva VMZ. Systém lepených kotev do trhlinového i netrhlinového betonu NOVINKA. Chemická kotva VMZ Systém lepených kotev do trhlinového i netrhlinového betonu Chemická kotva Závitový svorník s konickým expandérem -A Zásobník 1 pro vytlačovací pistole Objem náplně: 1 ml NOVINKA Zásobník 2 pro vytlačovací

Více

Technický list č.: ST15. Chemická kotva POLYESTER Dvousložková chemická malta CHARAKTERISTIKA POUŽITÍ APLIKAČNÍ POSTUP

Technický list č.: ST15. Chemická kotva POLYESTER Dvousložková chemická malta CHARAKTERISTIKA POUŽITÍ APLIKAČNÍ POSTUP CHARAKTERISTIKA MASTERsil - bez styrenu je 2-složkový systém chemické kotvy s vysokou pevností na bázi živice v poměru 10:1 s rychlým vytvrzením pro vysoké a střední zátěže a zvláště vhodná pro kotvení

Více

Chemické kotvy EJOT. Kotevní technika na bázi chemické malty do betonu a zdiva. EJOT Kvalita spojuje. platnost od 10/2015

Chemické kotvy EJOT. Kotevní technika na bázi chemické malty do betonu a zdiva. EJOT Kvalita spojuje. platnost od 10/2015 EJOT Kotevní technika na bázi chemické malty do betonu a zdiva platnost od 10/2015 EJOT Kvalita spojuje Tiráž Vydavatel: EJOT CZ, s.r.o. Zděbradská 65 251 01 Říčany - Jažlovice Česká Republika Návrh: EJOT

Více

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +420 286 019 458 Internet: www.tzus.cz Autorizován a no tifi k ován podl e článku 10 Směrnice Rady 89/106/EC z 21.

Více

Okamžitě použitelná, snadno aplikovatelná; Zkrácený vytvrzovací čas krátká doba tuhnutí; Nehořlavá; Velmi slabý zápach; Vysoká chemická odolnost;

Okamžitě použitelná, snadno aplikovatelná; Zkrácený vytvrzovací čas krátká doba tuhnutí; Nehořlavá; Velmi slabý zápach; Vysoká chemická odolnost; Výrobek Vlastnosti Použití Balení Barva Kotva na bázi vinylesterové pryskyřice s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvicí systém. Kotva pracuje na základě vysoké

Více

Vyhotoveno: Aktualizováno: TL č. 0609

Vyhotoveno: Aktualizováno: TL č. 0609 Technický list výrobku Vyhotoveno: 21. 7. 2008 Aktualizováno: 27. 04. 2017 TL č. 0609 KOTVIX PS Kotvix PS je polyesterové dvousložkové kotevní lepidlo pro široké použití v pevném i dutém podkladu s krátkou

Více

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +420 286 019 458 Internet: www.tzus.cz Autorizován a no tifik ován podle článku 10 Směrnice Rady 89/106/EC z 21.

Více

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku SPIT PTH-KZ 60/8

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku SPIT PTH-KZ 60/8 Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 18/1103 30/01/2019 Subjekt pro technické posuzování

Více

Technický list č.: ST16. Chemická kotva VINYLESTER Dvousložková chemická malta CHARAKTERISTIKA APLIKAČNÍ POSTUP

Technický list č.: ST16. Chemická kotva VINYLESTER Dvousložková chemická malta CHARAKTERISTIKA APLIKAČNÍ POSTUP CHARAKTERISTIKA MASTERsil - je dvousložková vinylesterová chemická malta bez styrenu. Vysoká pevnost na bázi živice v poměru 10:1, velké pevnosti s rychlým vytvrzováním pro vysoké zátěže, kritické kotvení

Více

PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA

PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA Evropské ETA-11/0192 technické posouzení z 29. května 2014 Všeobecná část Technické posuzovací místo, které vydalo Evropské technické posouzení Obchodní název výrobku Skupina výrobků, ke které výrobek

Více

DEWALT BSC-PBZ-PRO. DeWalt Black & Decker Str Idstein Germany

DEWALT BSC-PBZ-PRO. DeWalt Black & Decker Str Idstein Germany TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +420 286 019 458 Internet: www.tzus.cz Autorizován a no tifi k ován podl e článku 10 Směrnice Rady 89/106/EC z 21.

Více

Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů

Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů Člen Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů www.eota.eu Stavebně technická zkušebna Spolkem a zeměmi společně podporovaná veřejnoprávní instituce Evropské ETA-08/0315 technické posouzení

Více

ETA 18/ /01/2019. Evropské technické posouzení. Subjekt pro technické posuzování vydává ETA Obchodní název stavebního výrobku

ETA 18/ /01/2019. Evropské technické posouzení. Subjekt pro technické posuzování vydává ETA Obchodní název stavebního výrobku Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 18/1095 30/01/2019 Subjekt pro technické posuzování

Více

PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA

PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA Evropské ETA-14/0130 technické posouzení ze 17. června 2014 Všeobecná část PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA Technické posuzovací místo, které vydalo Evropské technické posouzení Obchodní název výrobku Skupina

Více

Certifikát(C) Certifikát ETA 11/0075 pro natloukací kotvy BNA. Article Number: Languages: cs

Certifikát(C) Certifikát ETA 11/0075 pro natloukací kotvy BNA. Article Number: Languages: cs Certifikát(C) Certifikát ETA 11/0075 pro natloukací kotvy BNA Article Number: Languages: cs BERNER_Certifikát(C)_Certifikát_ETA_11/0075_pro_natloukací_kotvy_BNA_56520[PDF]_cs.pdf 2015-12-03 Deutsches Institut

Více

Doba gelovatění (mim)

Doba gelovatění (mim) Výrobek Vlastnosti Použití Balení Barva Dvousložková malta na bázi epoxyakrylátu s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvící systém pro středně těžká. Při aplikaci

Více

Vyhotoveno: Aktualizace: TL č. 0608

Vyhotoveno: Aktualizace: TL č. 0608 Technický list výrobku Vyhotoveno: 21. 7. 2008 Aktualizace: 21. 04. 2017 TL č. 0608 KOTVIX VSF Kotvix VSF je vinylesterové dvousložkové kotevní lepidlo s vysokou pevností a rychlým vytvrzováním pro vysokou

Více

Vyhotoveno: Aktualizováno: TL č. 0606

Vyhotoveno: Aktualizováno: TL č. 0606 Technický list výrobku Vyhotoveno: 21. 7. 2008 Aktualizováno: 29. 09. 2016 TL č. 0606 KOTVIX PSF Kotvix PSF je polyesterové dvousložkové kotevní lepidlo s vysokou pevností pro široké použití v pevném i

Více

Technický list 07.52a Tekutá kotva - polyester

Technický list 07.52a Tekutá kotva - polyester Výrobek Vlastnosti Použití Balení Barva Dvousložkové lepidlo na bázi syntetických pryskyřic, vytvrzující chemickým procesem, vytváří trvale pevný spoj vhodný ke kotvení různých materiálů. Okamžitě použitelný,

Více

NEW fischer epoxidová pryskyřice FIS EM Plus

NEW fischer epoxidová pryskyřice FIS EM Plus NEW fischer epoxidová pryskyřice FIS EM Plus Výkonná injektážní malta nejen pro vlepování betonářské výztuže. Výkonná injektážní malta nejen pro vlepování betonářské výztuže. NEW Nová receptura pro ještě

Více

Certifikát Certifikát ETA-10/0456 pro svorníkové kotvy BA

Certifikát Certifikát ETA-10/0456 pro svorníkové kotvy BA Certifikát Certifikát Jazyky / Languages: cs BERNER_56619.pdf 2012-11-01 Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Germany Tel.: +49(0)30 787 30 0

Více

ETAG 001. KOVOVÉ KOTVY DO BETONU (Metal anchors for use in concrete)

ETAG 001. KOVOVÉ KOTVY DO BETONU (Metal anchors for use in concrete) Evropská organizace pro technická schválení ETAG 001 Vydání 1997 ŘÍDICÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ KOVOVÉ KOTVY DO BETONU (Metal anchors for use in concrete) Příloha B: ZKOUŠKY PRO URČENÁ POUŽITÍ

Více

Vyhotoveno: Aktualizace: TL č. 0608

Vyhotoveno: Aktualizace: TL č. 0608 Technický list výrobku Vyhotoveno: 21. 7. 2008 Aktualizace: 29. 09. 2016 TL č. 0608 KOTVIX VSF zimní Kotvix VSF zimní je vinylesterové dvousložkové kotevní lepidlo s vysokou pevností a rychlým vytvrzováním

Více

Teorie a návrh dodatečného kotvení

Teorie a návrh dodatečného kotvení Teorie a návrh dodatečného kotvení Praha FSv ČVUT, 27.10.2016 www.hilti.cz Teorie dodatečného kotvení Václav Petřík 27.10.2016 1 Obsah prezentace 1 2 3 4 5 6 7 8 Základní kotevní materiály Normy pro návrh

Více

Evropské technické posouzení ETA 18/ /01/2019. Subjekt pro technické posuzování vydává ETA. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Evropské technické posouzení ETA 18/ /01/2019. Subjekt pro technické posuzování vydává ETA. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 18/1102 30/01/2019 Subjekt pro technické posuzování

Více

Injektážní systém pro zdivo - kotevní svorník FIS G

Injektážní systém pro zdivo - kotevní svorník FIS G 69 Injektážní systém zdivo - kotevní svorník FIS G Beznapěťové upevnění fesionály. PŘEHLED FIS G kotevní svorník FIS E pouzdro s vnitřním závitem FIS M I pouzdro s vnitřním závitem FIS E K plastové pouzdro

Více

Injektážní systém pro zdivo

Injektážní systém pro zdivo 67 Injektážní systém pro zdivo Beznapěťové upevnění pro profesionály. přehled FIS H K plastové sítko FIS HK prodloužené plastové sítko FIS H L kovová sítka v metráži FIS H N punčoška pro chemické kotvy

Více

Evropské technické osvědčení ETA-01/0006

Evropské technické osvědčení ETA-01/0006 Deutsches Institut für Bautechnik (Německý institut pro stavební techniku) Ústav veřejného práva 10829 Berlín, Kolonnenstraße 30 L Telefon: +49 (0)30-78730-0 Fax: +49 (0)30-78730-320 E-mail: dibt@dibt.de

Více

ETA-09/0394 z 18. března Evropské technické posouzení. Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby. Stavebně-technický zkušební úřad

ETA-09/0394 z 18. března Evropské technické posouzení. Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby. Stavebně-technický zkušební úřad Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby Stavebně-technický zkušební úřad Instituce založená Federální a zemskou vládou Evropské technické posouzení ETA-09/0394 z 18. března 2016 Anglická jazyková

Více

PŘEKLAD Z NĚMECKÉ VERZE

PŘEKLAD Z NĚMECKÉ VERZE Evropské technické posouzení Všeobecná část ETA-13/0177 z 23. března 2018 PŘEKLAD Z NĚMECKÉ VERZE Technické posuzovací místo, které vydalo Evropské technické posouzení Deutsches Institut für Bautechnik

Více

RM500 kotva chemická polyesterová bez styrenu - zděné podkla dy

RM500 kotva chemická polyesterová bez styrenu - zděné podkla dy CHEMICKÉ KOTVY RM500 kotva chemická polyesterová bez styrenu - zděné podkla dy Univerzální polyesterová (bez styrenu) pryskyřice - Evropské schválení pro 15 podkladů - bezkazetový systém (CFS +) Schválení

Více

R-KEM II kotva chemická polyesterová bez styrenu - podklady zděné i duté

R-KEM II kotva chemická polyesterová bez styrenu - podklady zděné i duté CHEMICKÉ KOTVY R-KEM II kotva chemická polyesterová bez styrenu - podklady zděné i duté Vysoce jakostní chemická kotva na bázi polyesterové pryskyřice bez styrenu evropské schválení pro 15 podkladů Schválení

Více

Evropské technické posouzení ETA 18/ /02/2019. Subjekt pro technické posuzování vydává ETA. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Evropské technické posouzení ETA 18/ /02/2019. Subjekt pro technické posuzování vydává ETA. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 18/1101 07/02/2019 Subjekt pro technické posuzování

Více

Subjekt pro technické posuzování vydávající ETA: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku PV 45-PRO

Subjekt pro technické posuzování vydávající ETA: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku PV 45-PRO Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 13/0063 28/06/2016 Subjekt pro technické posuzování

Více

PRODUKTOVÝ LIST Sika AnchorFix -2 Normal

PRODUKTOVÝ LIST Sika AnchorFix -2 Normal PRODUKTOVÝ LIST KOTVICÍ LEPIDLO PRO STŘEDNÍ AŽ VYSOKÉ ZATÍŽENÍ POPIS PRODUKTU 2komponentní chemická kotva určená pro normální / mírné klimatické podmínky, bez rozpouštědel a styrenu, na bázi epoxi-akrylátu.

Více

Mapefix VE SF. Chemická kotva pro silné zatížení

Mapefix VE SF. Chemická kotva pro silné zatížení Mapefix VE SF Chemická kotva pro silné zatížení European Technical Approval post installed rebar European Technical Approval option 7 for non cracked concrete OBLASTI POUŽITÍ Mapefix VE SF je lepidlo určené

Více

Vyhotoveno: Aktualizováno: TL č. 0609

Vyhotoveno: Aktualizováno: TL č. 0609 Technický list výrobku Vyhotoveno: 21. 7. 2008 Aktualizováno: 09. 08. 2016 TL č. 0609 KOTVIX PS Kotvix PS je polyesterové dvousložkové kotevní lepidlo pro široké použití v pevném i dutém podkladu s krátkou

Více

Sika AnchorFix -1 je rychle tuhnoucí 2komponentní chemická kotva, na bázi polyesterů, bez rozpouštědel a styrénu.

Sika AnchorFix -1 je rychle tuhnoucí 2komponentní chemická kotva, na bázi polyesterů, bez rozpouštědel a styrénu. Technický list Datum vydání: 11/2016 Identifikační č.: 02 02 05 01 001 0 000001 SikaAnchorFix -1 Rychletuhnoucí kotvicí lepidlo Popis výrobku je rychle tuhnoucí 2komponentní chemická kotva, na bázi polyesterů,

Více

Construction. Kotvicí lepidlo pro střední až vysoké zatížení, pro aplikaci i do trhlinového betonu. Popis výrobku. Zkušební zprávy

Construction. Kotvicí lepidlo pro střední až vysoké zatížení, pro aplikaci i do trhlinového betonu. Popis výrobku. Zkušební zprávy Technický list Datum vydání: 01/2015 Identifikační č.: 02 02 05 01 002 0 000007 SikaAnchorFix -2 Normal Kotvicí lepidlo pro střední až vysoké zatížení, pro aplikaci i do trhlinového betonu Construction

Více

Mapefix EP. Chemická kotva pro velmi silné konstrukční zatížení

Mapefix EP. Chemická kotva pro velmi silné konstrukční zatížení Mapefix EP Chemická kotva pro velmi silné konstrukční zatížení European Technical Approval option 1 for cracked concrete OBLASTI POUŽITÍ Mapefix EP je lepidlo určené k chemickému kotvení kovových tyčí

Více

Tremco FX 130 Chemická kotva pro vysokou zátěž

Tremco FX 130 Chemická kotva pro vysokou zátěž Popis FX 130 je dvojkomponentní vinylesterová pryskyřice bez styrenu. Je speciálně vyvinuta pro kotvení s vysokou únosností závitových tyčí, svorníků a betonářských výztuží. Kotvení je vhodné do betonu

Více

Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů

Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů Člen Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů www.eota.eu Stavebně technická zkušebna Spolkem a zeměmi společně podporovaná veřejnoprávní instituce Evropské ETA-04/0030 technické posouzení

Více

Sika AnchorFix -1 je rychle tuhnoucí 2komponentní chemická kotva, na bázi polyesterů, bez rozpouštědel a styrénu.

Sika AnchorFix -1 je rychle tuhnoucí 2komponentní chemická kotva, na bázi polyesterů, bez rozpouštědel a styrénu. Technický list Vydání 05/2014 Identifikační č.: 02 04 03 01 001 0 000001 Rychletuhnoucí kotvicí lepidlo Popis výrobku je rychle tuhnoucí 2komponentní chemická kotva, na bázi polyesterů, bez rozpouštědel

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH CZ PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH POV č. Hilti HIT-HY 170 1343-CPR-M 500-9/07.14 1. Unikátní identifikační kód typu produktu: Vytlačovací systém Hilti HIT-HY 170 2. Typ, várka nebo sériové číslo, jak je vyžadováno

Více

Evropské technické posouzení. ETA 18/0393 z 29. května Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby. Stavebně technický zkušební úřad

Evropské technické posouzení. ETA 18/0393 z 29. května Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby. Stavebně technický zkušební úřad Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby Stavebně technický zkušební úřad Instituce založená Federální a zemskou vládou Evropské technické posouzení ETA 18/0393 z 29. května 2018 Anglická jazyková

Více

Garanto- Garanto- V perm. s min. [mm] [mm] [mm] [Nm] [kn] [kn] [mm] [mm] [kn] [kn] [mm] [mm]

Garanto- Garanto- V perm. s min. [mm] [mm] [mm] [Nm] [kn] [kn] [mm] [mm] [kn] [kn] [mm] [mm] Injektážní systém FIS VL a FIS VL HIGHSPEED s kotevním šroubem FIS A (pevnostní třídy 5.8) Nejvyšší garantovaná zatížení jednotlivé kotvy v betonu C20/25 FIS A M6 (5.8) FIS A M8 (5.8) FIS A M10 (5.8) FIS

Více