Година за нама. Усвојен је низ важних закона. Нова решења у финансирању локалне самоуправе

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Година за нама. Усвојен је низ важних закона. Нова решења у финансирању локалне самоуправе"

Transkript

1

2

3 Година за нама Година која је за нама донела је велике изазове за локалну самоуправу у Србији и за све наше грађане. Иако је била изборна година, па је самим тим био смањен интензитет активности на изради нових прописа и стратешких документа, Стална конференција градова и општина заступала је интересе локалне самоуправе пред Народном скупштином Републике Србије, Владом и министарствима. СКГО је активно наставила да учествује у изради Закона о становању и пратећих подзаконских аката. Надамо се да ће овај Закон, као и Закон о комуналним делатностима на којима се радило претходне и ове године, врло брзо бити усвојен. СКГО је укључена и у израду закона којим ће бити уређене плате запослених у органима и службама локалне самоуправе, као и у припрему измена и допуна Закона о локалној самоуправи. Рад на овим прописима покренут је по формирању нове Владе и надамо се да ће они бити завршени и усвојени до краја године. Усвојен је низ важних закона Посебно су нам важна три закона усвојена године, на којима је СКГО радила Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Закон о општем управном поступку (ЗУП) и Закон о изменама и допунама Закона о финансирању локалне самоуправе. Стручњаци из СКГО учествовали су и организовали учешће колега из локалне самоуправе у припреми новог ЗУП и на квалитетан начин подржали Министарство државне управе и локалне самоуправе у изради овог изузетно значајног Закона. Поврх тога, СКГО организује и подршку спровођењу ЗУП, па је тако организовала низ регионалних радионица ради припреме за спровођење овог Закона. За СКГО је усвајање Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе један од најважнијих реформских корака у области локалне самоуправе у претходних неколико година. Њиме се уређују основи службеничког система у локалној управи и постављају темељи модерног управљања људским ресурсима и успостављању система за стручно усавршавање локалних службеника, што је предуслов за даљи развој локалне управе као квалитетног сервиса грађанима и привреди. СКГО је кроз пројекат који спроводи заједнички са Саветом Европе и Министарством државне управе и локалне самоуправе, а уз финансијску подршку Европске уније, организовала низ семинара за локалне службенике, како би овај Закон што пре и што потпуније био примењиван. Кроз овај програм СКГО и наредне године наставља заједничку подршку градовима и општинама за примену нових прописа у овој области и за увођење модерног система управљања људским ресурсима у локалној управи. Нова решења у финансирању локалне самоуправе Измене Закона о финансирању локалне самоуправе усвојене су током октобра године. СКГО је активно заговарала промену Нацрта закона који је крајем године био на јавној расправи. Тада предложена решења СКГО није сматрала добрим. Њихово усвајање довело би у питање даљу одрживост локалне самоуправе како њеног финансирања, тако и спровођење њених функција уопште. Током пронађена су нова решења за измену овог Закона. Иако остаје смањење онога дела пореза на зараде који припада локалној самоуправи, усвојене измене ипак не утичу критично на њено функционисање, а омогућују да она допринесе процесу фискалне консолидације који је договорен са Међународним монетарним фондом.

4 Подржали смо градове и општине у спровођењу закона Поред учешћа у изради прописа, СКГО је локалним властима обезбедила и подршку за спровођење новоусвојених закона, посебно оних који су ступили на снагу у другој половини и током године. Између осталог, градови и општине добили су предлоге за решавање питања као што су трансформација локалних дирекција за изградњу, израда програмског буџета или рад и функционисање савета за здравље. Припремљени су и различити модели докумената и препоруке за примену бројних прописа, као што су Закон о инспекцијском надзору, Закон о озакоњењу објеката, Закон о улагањима, Закон о јавним предузећима, Закон о запосленима у јединицама локалне самоуправе, Закон о спорту или Закон о локалним изборима. Да би спровођење свих ових закона важних за локалну самоуправа текло неометано, свим чланицама пружали смо континуирану саветодавну подршку. Она није била усмерена само на ове законе, већ смо настојали да што брже и квалитетније одговоримо на сва питања градова и општина из свих области њихове надлежности. Приручници, модели аката и правилника СКГО је почетком ове године израдила и свим чланицама поделила Приручник за спровођење локалних избора, са пратећим моделима аката за спровођење изборне процедуре. Овај допунски инструктивни материјал првенствено је био намењен локалним изборним комисијама, али је користан и свим кандидатима, политичким субјектима, организацијама које се баве посматрањем избора, медијима и грађанима који желе да се детаљније обавесте о изборним процедурама. Прве анализе указују да је овај материјал био користан и да су га градови и општине значајно користили у свом раду. СКГО је израдила Моделе контролних листа за комуналну инспекцију, инспекцију за путеве и инспекцију за друмски саобраћај, ради помоћи локалним властима да почну примену новог Закона о инспекцијском надзору. Поред тога, ови модели треба да допринесу уједначавању инспекцијске праксе у овим областима рада локалне самоуправе. СКГО је градовима и општинама израдила и предлог начина усклађивања локалних функција које обављају дирекције за изградњу и други слични организациони облици са статусом индиректних корисника буџета, са изменама Закона о буџетском систему усвојеним крајем године. Изменама овог Закона предвиђено је да јавна предузећа, фондови и дирекције губе статус индиректних корисника буџета. Као подршку градовима и општинама, СКГО је током септембра израдила предлоге за решавање статуса дирекција за изградњу. Због бројним питања о финансирању тих организационих облика, током октобра урађене су и препоруке за усаглашавање локалних буџета са овим изменама. О значају ове подршке говори и чињеница да су стручњаци из СКГО обишли бројне градове и општине и обавили велики број разговора са локалним политичким руководствима и службеницима управа и дирекција, који су тражили подршку, савет или другу помоћ у овом послу. Коначно, СКГО је током прве половине новембра окончала и свим чланицама доставила Модел правилника о систематизацији радних места у градској и општинској управи. Ови модели требало би да буде од значајне помоћи градовима и општинама у усвајању нових систематизација радних места, што је, према Закону о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, потребно учинити заједно са буџетом за годину. Наши програми обуке су све посећенији СКГО је у организовала више од 60 бесплатних регионалних семинара на различите теме, којима је присуствовало преко учесника из градова и општина. Како би стручно усавршавање било доступно што већем броју запослених у локалној самоуправи, организована су и четири програма обуке на даљину 2

5 (е-обука): Азил и миграције, Заштита животне средине на локалном нивоу, Систем локалне самоуправе и добро управљање на локалном нивоу (за преко 400 одборника који први пут обављају ту функцију), а посебно треба истаћи двомесечни програм за примену новог Закона о инспекцијском надзору, коју је са успехом завршило преко локалних инспектора. Програмски буџет СКГО је ради подршке чланству у изради програмских буџета за годину, у сарадњи са Министарством финансија, израдила предлог нове програмске структуре, унапредила смернице и моделе докумената за различите фазе циклуса за буџетске кориснике на локалном нивоу и одржала 12 регионалних радионица. Информациони систем СЛАП моћан алат У оквиру сарадње са Канцеларијом за управљање јавним улагањима, СКГО је започела пружање подршке чланству за унос података о локалним пројектима који ће бити укључени у Владин Програм обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите у информациони систем СЛАП. Програми и пројекти Током године СКГО је започела седам нових пројеката, а са успехом је завршено осам. Самостално или у сарадњи са домаћим и међународним партнерима, СКГО тренутно спроводи 12 програма и пројеката којима су обухваћене готово све надлежности локалне самоуправе. Локална самоуправа и европске интеграције Велики део активности године био је посвећен даљем јачању положаја и препознавања улоге локалне самоуправе и СКГО у европским интеграцијама и унапређивању међународне сарадње, као и подршци и сарадњи у мигрантској кризи. СКГО је урадила анализе утицаја приступања ЕУ на локалну самоуправу у областима људских права и борбе против корупције (преговарачко поглавље 23) и политике конкурентности (поглавље 8), а иницирали и укључивање у преговарачку групу за поглавље 28 (заштита потрошача и заштита здравља). СКГО је наставила промовисање активности ЕУ важних за локалну самоуправу, попут Европске седмице мобилности и Европске седмице региона и градова (Отворени дани). Чланице редовно обавештава о конкурсима за средства и програме ЕУ. СКГО се укључила у припрему и успостављање партнерстава са државним установама Републике Србије и других земаља у оквиру Европског здравственог програма. Учествовала је у програмирању средстава националног ИПА , у чланству девет секторских радних група на националном нивоу, у планирању и надзору спровођења Интеррег ИПА програмâ прекограничне сарадње, у чланству заједничких надзорних одбора у свих шест таквих програма. 3

6 Међународна сарадња После локалних избора одржаних у априлу, СКГО је ревидирала чланство и учешће у различитим европским телима и организацијама (Заједнички консултативни одбор Републике Србије и Комитета региона ЕУ, Конгрес локалних и регионалних власти Савета Европе, Политички комитет Савета европских општина и региона). Пружала је саветодавну и техничку подршку учешћу наших делегата на састанцима међународних и европских организација. Посебно треба истаћи подршку посматрачкој мисији Конгреса локалних и регионалних власти на априлским изборима и допринос, у сарадњи са МДУЛС, изради Извештаја о изборима на локалном и регионалном нивоу у Србији. СКГО је подржавала развој братимљења, као и успостављање сарадње са страним инвеститорима. Потписала је Споразум о сарадњи са амбасадом Француске и дефинисала заједничко поље деловања. Сарађивала је са различитим удружењима локалних власти у суседству и шире. По питању мигрантске кризе, СКГО је сарађивала са међународним, европским и регионалним организацијама и државним установама, пружајући подршку својим чланицама. СКГО у медијима СКГО се године у електронским медијима појавила више од 130 пута, а објављено је преко 600 чланака о ономе што смо радили. Са просечно две медијске објаве сваког календарског дана у години, једино смо удружење које се може похвалити изазивањем овакве медијске позорности. То је резултат укупних настојања СКГО да градове и општине учинимо местима што квалитетнијим за живот наших грађана. Пружамо правовремене и истините информације У намери да правовремено информише своје чланице, СКГО је градовима и општинама електронски упутила преко 110 обавештења. Преко друштвених мрежа, шира јавност је обавештавана о свим активностима СКГО. Број пратилаца СКГО на друштвеним мрежама већи је него код свих удружења локалних власти у нашем суседству заједно. Посета Интернет страни СКГО бележи стални раст месечно је посети преко људи, а годишње безмало Ове године покренуте су и нове електронске новине СКГО које се шаљу на преко адреса. У намери да се истакну само најважнија достигнућа СКГО у години, овде је представљен само део активности. Детаљан извештај са пуним прегледом свега на чему је СКГО радила године налази се у наставку. 4

7 Преглед пројеката: Пројекат Институционална подршка СКГО фаза 2, донатор Швајацарска агенција за развој и сарадњу П2 Програм ЕУ Exchange 5, донатор Европска унија (почетак пројекта се очекује у јануару године) Програм Подршка градовима и општинама у Србији на путу ка ЕУ Друга фаза, донатор Краљевина Шведска П4 Пројекат Ефикаснији механизми одгoворности у јавним финансијама Пројекат спроводи Програм Уједињених нација за развој (УНДП), донатор Краљевина Шведска П5 Пројекат BioVill Биоенергетска села повећање тржишног учешћа одрживе биоенергије, спроводи ГИЗ, донатор ЕУ кроз програм Хоризонт П6 Пројекат EnPC-INTRANS Изградња капацитета за уговарање енергетског учинка на европским тржиштима у транзицији, спроводи ГИЗ, донатор ЕУ кроз програм Хоризонт П7 Пројекат Е-обука за локалне инспекцијске службе и одборнике локалних скупштина, донатор Мисија OEБС у Србији П8 Пројекат Програм за лидере у области безбедности и владавини права, донатори МАТРА програм Владе Холандије; П9 Пројекат Е-oбука за локални економски развој секторски приступ за индустријски опоравак и стварање нових радних места, донатор УСАИД Пројекат локалног одрживог развоја 0 Пројекат Е-обука Азил и миграције, пројекат спроводи Група 484 у партнерству са СКГО, донатор Швајацарска агенција за развој и сарадњу 1 Пројекат Подршка руралном и регионалном развоју Србије, програм спроводи НИРАС, донатор Швајацарска агенција за развој и сарадњу 2 Пројекат Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи, спроводи Савет Европе у сарадњи са СКГО, донатор ЕУ и СЕ 3 Пројекат EeMA Енергетска ефикасност у асоцијацијама локалних самоуправа, спроводи ГИЗ ОРФ, донатори немачко Министарство за економску сарадњу и развој (БМЗ) и Швајцарска агенција за економску сарадњу 4 Пројекат Локални лидери југоисточне Европе: лидери промена, донатор ГИЗ ОРФ фонд (Немачка организација за техничку сарадњу и Швајцарска агенција за развој и сарадњу) 5 Пројекат Подршка имплементацији стратегије реформе јавне управе пројекат спроводи МДУЛС у сарадњи са СКГО, донатор Швајацарска агенција за развој и сарадњу 6 Пројекат Локалне власти као покретачи образовања и подизања свести грађана у области политика развоја спроводи АЛДА, донатор ЕУ 7 Пројекат Прикупљање података у управљању чврстим отпадом, спроводи НАЛАС, донатор ГИЗ ОРФ фонд (Немачка организација за техничку сарадњу и Швајцарска агенција за развој и сарадњу) 8 Пројекат Мрежа СКГО за ромска питања, финансира Краљевина Шведска, преко Шведске међународне агенције за развојну сарадњу (Сида) у сарадњи са Мисијом OEБС у Србији у оквиру пројекта Јачање улоге локалног ромског координатора у локалним самоуправама у Србији, као део техничке подршке Канцеларији за људска и мањинска права у оквиру пројекта Стратегија за унапређивање положаја Рома у Републици Србији 9 Управљање имовином у области водовода и канализације у југоисточној Европи, донатор: Немачка организација за техничку сарадњу, посредством НАЛАС П20 Пројекат еобука о примени легислативе и добром управљању у облати заштите животне средине на локалном нивоу, донатор Организација за европску безбедност и сарадњу П21 Пројекат CAPE AB: Мрежа за сарадњу и демократско учешће грађана у јадранско-балканском региону, пројекат спроводи аустријска покрајина Штајерска у оквиру програма Европа за грађане (ЕУ) П 22 Комуницирајмо стратешки, пројекат спроводи СКГО уз финансијску подршку Мисије ОЕБС у Србији П 23 Програм Урбаног партнерства Светске банке и Аустрије 5

8 ПРАВАЦ ДЕЛОВАЊА 1: ЈАЧАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ И КАПАЦИТЕТА ИЗАБРАНИХ ОРГАНА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ВЕЋЕ УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У ОДЛУЧИВАЊУ О ПОСЛОВИМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1.1.: РЕФОРМА ИЗБОРНОГ СИСТЕМА Организација регионалне радионице Локални избори - доследна примена изборног права намењена секретарима општинских /градских изборних комисија Израда Приручника за спровођење локалних избора Анализа праксе на локалним изборима године, с освртом на учинак Приручника за спровођење локалних избора и пратећих активности Анализа усвојености модела изборних докумената предложених Приручником за спровођење локалних избора 1. квартал 1. квартал Одржане су три регионалне радионице у јануару и фебруару године (уз четири крајем године). Приручник je израђен, штампан у 5000 примерака и пре расписивања локалних избора дистрибуиран свим чланицама СКГО (по 20 примерака), свим члановима РИК, председницима управних судова Одржана радионица уз учешће најмање 25 учесника Израђен и дистрибуиран приручник 2. квартал Анализа је завршена. Израђена анализа 3. квартал Анализа је завршена. Израђена анализа СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1.2 ИНТЕНЗИВИРАЊЕ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈЕ НАДЛЕЖНОСТИ Подршка изради Стратегије децентрализације (ако се покрене израда Стратегије) СКГО је активно учествовала у припреми округлог стола који је организовало МДУЛС у вези са правцем реформи система локалне самоуправе. Такође је припремила Упоредну СКГО активно укључена у изради Стратегије. Обезбеђена потребна експертска 6

9 Координација транснационалне фокус групе југоисточне Европе на тему децентрализације Учешће у програмирању средстава ИПА и у надзору над имплементацијом овог процеса Секторска радна група за програмирање и координацију средстава ИПА и остале развојне помоћи у области реформе јавне управе анализу уставних одредби које се односе на ЛС у 20 држава Европе. Коначно, у сарадњи са МДУЛС, у току је припрема информативно материјала за Републички савет за реформу јавне управе, који би требало да до краја донесе одлуку о покретању процеса израде Стратегије децентрализације. Континуирана електронска комуникација и састанак у Скопљу 20. јуна. са представницима фокус групе из других земаља, у оквиру којих је су размењивана релевантна искуства у тој области. Представници СКГО учествују у програмирању средстава за ИПА По плану, овај процес треба да се заврши до краја новембра помоћ, организоване различите активности на изради стратегије Континуирана електронска комуникација са члановима фокус групе Представник СКГО активно учествује у раду Секторске радне групе СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1.3. ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА ИЗАБРАНИХ ОРГАНА ЛС 6 Организација и спровођење радионице за подршку оснивању локалних савета за безбедност Завршни скуп Пројекта и презентација приручника Мапа пута до веће 1. квартал 2. квартал Радионица је организована за представнике општина који разматрају и/или приступају оснивању Савета за безбедност и члановима локалних савета за безбедност који су већ основани и делују. Размењена искуства и модели одлука. Представљен је Приручник за деловање Савета за безбедност у градовима и општинама и пружена могућност да се општине у већој мери информишу о могућим начинима оснивања и деловања савета за безбедност. Одржан je завршни скуп пројекта 16.јуна у Београду, на којем су учесници представили Реализована радионица уз учешће представника пилот-општина и ЛС које су у процесу оснивања савета Организована завршна конференција Пројекта П8 П8 7

10 локалне безбедности Развој и спровођење обуке у области заштите и спасавања Израда приручника Мапа пута до веће локалне безбедности Организација учешћа представника националних институција на радионици Холандски систем процене и праћења стања локалне безбедности непосредно преношење искустава Квантитативно истраживање стања у вези са локалним саветима за безбедност Квалитативно истраживање (кроз фокус-групе) праксе у локалним саветима за безбедност Оснивање мреже за безбедност у локалној заједници 2. квартал 1. полугодиште 2. квартал 3-4. квартал резултате Пројекта и програма обуке уз учешће високих представника институција које су укључене. Предстаљене су идеје за примену стеченог знања најзначајнијих актера у различитим институцијама и презентован је приручник. У Кладову је спроведена пилот-обука свих чланова Општинског штаба за ванредне ситуације и представљен је систем реаговања на ванредне ситуације у Републици Србији. Учествовали су представници МУП, чланови Општинског штаба за ванредне ситуације Кладова, Хашке академије за локално упраљање, Факултета безбедности УуБ, БОШ и СКГО. У сарадњи са експертима БЦБП израђен приручник са примерима добре праксе из Аранђеловца, Голупца, Нишке Бање, Новог Пазара, Параћина и Трговишта. Радионица на којој су холандски стручњаци детаљно упознали представнике МУП (Управа полиције, Управа за аналитику и ПУ Београд и Нови Сад) и СКГО са методологијом, коришћењем средстава процене и праћења стања локалне безбедности одржана је 20. и 21. априла. У току су консултације са Савезом холандских општина на изради пројекта којим ће се конкурисати за средства холандског МИП. У току је обрада података из упитника о локалним саветима за безбедност, које је попунило 50 чланица СКГО. Истраживање ће бити спроведено до краја Председништво СКГО је 28. јула донело одлуку о оснивању Мреже за локалну безбедност. Конститутивни састанак биће одржан у децембру. и презентован приручник Реализација обуке Разво и израда приручника Мапа пута до веће локалне безбедности Организована радионица и представљен Холандски систем процене и праћења стања локалне безбедности Спроведено истраживање Спроведено истраживање Основана мрежа П8 П8 П8 8

11 Реализација еобуке Улога и одговорности локалних одборника Регионалне презентације Приручника за локалне савете за безбедност Регионалне радионице са локалним саветима за безбедност Израда модела локалних аката за имплементацију измена Закона о локалној самоуправи (ако се усвоји закон) Организација регионалних радионица за презентацију новог ЗУП-а Имплементација система за вредновање учинка у области родне равноправности Е-обука на тему Систем локалне самоуправе и примена принципа доброг управљања почела је 3. октобра, и трајaће до 26. новембра. Конципирана је у 12 лекција и намењена новоизабраним одборницима који први пут обављају ову функцију. Пријавило се око 480 одборника из 86 градова, општина и градских општина. Одржано је седам регионалних представљања (Београд, Зајечар, Крагујевац, Ниш, Нови Сад, Чачак и Шабац) са представницима локалне самоуправе и полиције (у сарадњи са МУП и ОЕБС). Ове радионице су у плану. Тренутно се са МУП договара програм њиховог организовања. МДУЛС је покренуло израду Нацрта измена и допуна Закона о локалној самоуправи. СКГО учествује у раду посебне РГ која је формирана за израду Нацрта закона. Чим буде усвојен, СКГО ће финализовати моделе локалних аката потребних за његову примену (модели Статута, Пословника о раду СО, одлуке о месним заједницама, и др.) У сарадњи са МДУЛС, 7 регионалних презентација биће одржано током новембра (4) и децембра (3), намењених начелницима општинских/градских управа и руководиоцима служби/одељења. У извештајном периоду систем су користиле три ЈЛС. Изборна година допринела је прекиду континуитета у раду локалних тела за родну равноправност. Многа су изгубила легитимност, јер су била формирана из редова одборника које више нису у скупштинама. Потребно је неко време да се локални механизми за РР Обучено најмање 300 учесника Одржано најмање 5 регионалних презентације са представницима локалних савета Одржано најмање 5 регионалних радионица са представницима локалних савета за безбедност Израђени Модел Статута, Пословник СО И одлуке о МЗ Организоване минимум 4 регионалне радионице Најмање 15 ЈЛС у користило систем за вредновање учинка у области родне равноправности П7, СКГО 9

12 Сарадња са Мисијом ОЕБС у Србији на изради Водича за израду локалног акционог плана за родну равноправност на локалном нивоу Учешће у РГ за формулисање НАП Резолуције 1325 (2 тродневне радионице и јавна расправа на 4 регионална састанка мрежа за РР и здравље и лок. савета за безбедност) Учешће у процесу израде Закона о РР (ако се поново покрене процес припреме овог закона) Спровођење истраживања о потребама за обуком кроз емрежу за РР Израда плана за интеграцију родне перспективе у Пакете подршке општинама у областима (заштита ж. средине, ванредне ситуације, локални економски развој) 1. полугодиште стабилизују и да се њихов рад поново успостави. Иако је процес водила Мисија ОЕБС, стручна служба СКГО пратила је израду публикације и подржала је. Формирана је РГ Владе РС за израду НАП Р1325, представница СКГО је заменица председника. Организоване су 4 тродневне радионице за израду 6 задатака одређених Одлуком Владе РС. Консултативни процес је трајао од марта до јуна 2016, преко Интернета и организовањем регионалних скупова у Нишу, Новом Пазару, Новом Саду, Врању и Крушевцу, уз подршку ОЕБС. Јавна расправа одржана је 10. јуна у Народној скупштини. Укупно је учествовало преко 400 људи. РГ је имала 4 састанка, последњи у СКГО 20. јуна, када се радило на уграђивању примедби прикупљених током консултација и јавне расправе. Очекује се да ће до децембра НАП бити усвојен. Процес израде Нацрта закона о родној равноправности поново је покренут, а Влада је усвојила све предлоге СКГО. Истраживање је обављено (прикупљени су и статистички обрађени подаци из 78 ЈЛС), а до краја октобра готов извештај о дефинисања тренутног стања. До краја биће предложене теме, методе и формати за јачање капацитета. Иницијални састанци одржани су током маја и јуна. До краја октобра, у акционим плановима за сваку компоненту (заштита животне средине, ванредне ситуације, ЛЕР) садржане су активности које се односе на интеграцију родне перспективе. Публикација доступна свим ЈЛС у електронском облику, а штампана верзија дистрибуирана Урађен НАП ; одржане радионице и скупови СКГО активно укључена у израду закона. Утврђене потребе за врстом обуке, дефинисане теме, број и формат семинара Одржани састанци са координаторима компоненти, експертима и представницима ЈЛС, договорен план за Мисија ОЕБС СКГО, 10

13 уродњавање пакета Подршка учешћу представника Председништва СКГО на конференцији Мреже европских градова за родну равнправност (FemCities) Мапирање мобилних тимова за инклузију Рома Регионалне презентације нове Стратегије за социјално укључивање рома и Ромкиња, Састанци Мреже за ромска питања 2. и 3. квартал 1. полугодиште 2. квартал Током септембра и октобра обављене су припреме за учешће члана Председништва СКГО на конференцији у Луксембургу новембра. Током августа и септембра преко пријавног листа у чланство Мрежу за ромска питања и Интернет базе података за праћење мера за инкузију Рома (inkluzijaroma.stat.gov.rs) добијене су информације да мобилни тимови могу бити формирани у 6 градова (Београд, Зајечар, Пирот, Пожаревац, Суботица и Шабац), 11 ГО (Барајево, Вождовац, Гроцка, Земун, Лазаревац, Младеновац, Обреновац, Палилула- Ниш, Сурчин, Црвени Крст и Чукарица) и 8 општина (Алексинац, Владичин Хан, Власотинце, Лајковац, Нова Црња, Рума, Стара Пазова и Сурдулица). У мају су организоване 4 регионалне радионице (Београд, Ниш, Крагујевац и Нови Сад), са укупно 64 учесника, ради детаљнијег упознавања са циљевима и мерама Стратегије, разматрања приоритета релевантних за национални Акциони план по областима и размене добре праксе мобилних тимова за инклузију Рома. Први састанак одржан је у Београду 30. маја, са 73 представника (27 ЈЛС и више министарстава и других установа и организација). Представљени су резултати регионалних радионица о примени националне Стратегије, Споразум између Републике Србије и ЕУ о Мапиране ЛС и утврђене потребе за врстом обука у циљу њиховог несметаног функционисања Организовано 4 регионалне радионице упоредне анализе пракси (peer review) Одржан састанак мреже Организатори конференције: град Беч, Министарство за једнаке могућности и Национални савет за жене Луксембурга

14 Саветодавна и техничка подршка учешћу представника СКГО у Заједничком консултативном одбору (ЗКО) Србије и Комитета региона ЕУ и редовна комуникација са Комитетом региона ЕУ Формирање и координација рада Групе представника СКГО у ЕУ организацијама и мрежама и редовне консултације у оквиру Групе Обуке Групе представника СКГО у ЕУ организацијама и мрежама на тему праћења и креирања предлога практичне политике у вези иницјатива на ЕУ нивоу Организација посета чланова Председништва и релевантних одбора општинама у ЕУ Подршка учешћу представника СКГО на манифестацији Отворени дани у 4. квартал реадмисији лица која незаконито бораве на територији ЕУ, јавни позив за подношење предлога пројеката ромских НВО у партнерству са ЈЛС (Прогрес) и пројекат Више искуства за више могућности! унапређење социјалне инклузије и запошљавања Рома (Рума). Други састанка планиран је за 28. новембар. Председништво СКГО је 21. септембра расписало позив за кандидовање чланова и заменика чланова у ЗКО при Комитету региона ЕУ. Ово је иницирано дописом МДУЛС ка СКГО да је Мисија Републике Србије при ЕУ обавестила МДУЛС о потреби што скоријег састанка ЗКО. Председништва СКГО је 1. новембра утврдило предлог СКГО за именовање чланова и заменика чланова у ЗКО и доставило га МДУЛС. Очекује се да ће Влада до краја Усвојити нови састав делегације, када ће моћи да се закаже нови састанак ЗКО. Активност одложена за годину. До краја биће урађена ревизија чланства/учешћа представника ЈЛС и СКГО у различитим европским установама и организацијама (Заједнички консултативни одбор Комитета региона, Конгрес локалних и регионалних власти Савета Европе, Политички комитет Савета европских општина и региона). Активност ће бити одржана године, с обзиром да је програм отпочео касније у односу на планирано. Активност ће бити одржана године обзиром да је програм отпочео касније у односу на кад је планиран. Објава и најава манифестације Европска недеља региона и градова (Отворени дани) на Интернет Анализа материјала за састанке ЗКО, учешће на састанцима, презентовање резултата састанака механизму СКГО за координацију учешћа у приступним преговорима и органима и телима СКГО Организован најмање 1 састанак са најмање 50% позваних учесника из ЛС, организована 1 обука са најмање 50% учесника Организована 1 обука са најмање 50% учесника Обављена 1 посета чланова Председништва и одбора општинама у ЕУ Прослеђене информације о 12

15 Бриселу у организацији Комитета региона ЕУ Подршка одржавању радних састанака шефа Преговарачког тима за вођење преговора о приступању РС ЕУ са градоначелницима и председницима општина Саветодавна и техничка подршка и обављање послова Секретаријата Делегације РС у Конгресу локалних и регионалних власти Савета Европе Подршка учешћу представника СКГО у раду Политичког комитета Савета европских општина и региона (ЦЕМР) и састанака генералних секретара и директора ЦЕМР 4. квартал страни СКГО, као и начин пријављивања за радионице у оквиру ње. У 4. кварталу биће одржан састанак са Преговарачким тимом и договорен оквир за будућу сарадњу и регуларне консултације са СКГО и градоначелницима и председницима општина. - Секретаријат Делегације СКГО пружио је подршку учешћу Делегације Републике Србије и Секретаријата Конгреса на 30. Пленарном заседању Конгреса. -Учешће чланова Делегације на састанку Комитета за мониторинг. -Организација мониторинга Мисије Конгреса за посматрање локалних и регионалних избора у Републици Србији организација састанака са представницима локалне самоуправе и допринос изради извештаја. - Спроведен поступак именовања нових чланова Делегације Републике Србије у Конгресу. - Подршка припреми и учешћу нових чланова Делегације Републике Србије на 31. Пленарном заседању Конгреса. На заседању је верификован мандат чланова делегације и усвојен Извештај о изборима на локалном и регионалном нивоу у Србији за који су припремани коментари у сарадњи са МДУЛС. Пружена подршка члану делегацију за учешће на конференцији Конгреса у Јерменији. Представници СКГО у Политичком комитету нису били у могућности да пристуствују последњем састанку услед одржавња локалних избора у Републици Србији. Спроведен је поступак именовања нових чланова и заменика чланова СКГО у Политичком комитету ЦЕМР, услед истека мандата претходне делегације и одржавања локалних избора у априлу Отвореним данима свим ЈЛС и објављене на вебсајту СКГО Организован најмање 1 састанак са најмање 50% позваних учесника из ЛС Анализа материјала и организоване учешће најмање 1 члана делегације у Конгресу на пленарним заседањима и састанцима комитета Конгреса Анализа материјала и организоване учешће најмање 1 члана делегације у Политичком комитету на пленарним заседањима и састанцима Политичког комитета СКГО 13

16 Учешће на састанцима генералних секретара и директора ЦЕМР Подршка учешћу представника ЈЛС и стручне службе СКГО на међународним догађајима и у раду међународних, ЕУ и регионалних организација (Уједињени градови и локалне самоуправе, Институт европских региона, Мрежа асоцијација локалних власти југоисточне Европе, Асоцијација агенција локалне демократије и сл.,) Ажурирање Студије изводљивости за отварање канцеларије СКГО у Бриселу 4. квартал Генерални секретар и заменица генералног секретара СКГО учествовали су на састанку генералних секретара и директора ЦЕМР ( октобар, Будимпешта). - Учешће представника општина Кањижа и стручне службе СКГО на међународној конференције НАЛАС и Регионалне иницијативе за миграције, азил и избеглице (Скопље, 17. март) - Учешће представника стручне службе СКГО на радионици НАЛАС Мреже ЕУ пројект менаџера (Беч, април) - Учешће представника ЈЛС и стручне службе СКГО на Конференцији ЈЛС западног Балкана (Херцег Нови, јун) - Учешће представника СКГО на Генералној Скупштини АЛДА (Париз) - Учешће представника стручне службе СКГО на иницијалној радионици пројекта Локална партнерства за одрживост у организацији немачке организације Глобално ангажовање (Engagement global GmgH, Бон, септембар) и подршка припреми представника ЈЛС. - Учешће (по препоруци МДУЛС) представника стручне службе СКГО на саветовању Савета Европе о Нацрту закона о међуопштинској сарадњи у Републици Јерменији (Јереван, октобар), а СЕ је допринос СКГО узео за окосницу својих препорука Влади Републике Јерменије. - Учешће представника стручне службе СКГО на радионици пројекта Мере за подизање капацитета НАЛАС за привлачење средстава из фондова ЕУ (Скопље, 1-3. новембар) у организацији GIZ. Студија ће бити ажурирана у складу са променама и актуленостима у процесу приступања Србије ЕУ. Учешће на састанку генералних секретара и директора ЦЕМР Организовано учешће представника ЈЛС на најмање 1 међународном догађају Студија ажурирана СКГО СКГО/ 14

17 Анализа утицаја евроинтеграција на ЛС Србије у областима људских права и борбе против корупције (преговарачко поглавље 23 без дела о правосуђу) Анализа утицаја евроинтеграција на ЛС Србије у области установа ЕУ (преговарачко поглавље 34 само о Комитету региона) 11. број часописа Полис Тема: Реформа административних процедура 2. квартал Анализа је завршена и садржи преглед тековина ЕУ у овој области (правосуђе, борба против корупције, основна права, начело забране дискриминације и положај друштвено рањивих група, родна равноправност, положај националних мањина, заштита података о личности, процедуралне заштитне мере и право грађанства ЕУ), преглед релевантних домаћих прописа, анализу капацитета српске ЛС за примену прописа у складу са захтевима процеса приступања ЕУ и препоруке за Републику Србију и њене ЈЛС. Анализа завршена Анализа ће бити завршена до краја Анализа завршена 11. број часописа Полис припремљен је као одговор на усвајање новог Закона о општем управном поступку. У овом броју аутори Закона дали су његов приказ, али је дато и виђење представника локалне самоуправе, поређење са претходним Законом, искуство СКГО у области реформе административних процедура и сл. 11. број часописа објављен и дистрибуиран на 800 адреса ПРАВАЦ ДЕЛОВАЊА 2:РАЗВОЈ ЕФИКАСНЕ ЛОКАЛНЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ, УСПОСТАВЉАЊЕ ФУНКЦИЈЕ УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА И УНАПРЕЂЕЊЕ КАПАЦИТЕТА ЛОКАЛНИХ СЛУЖБЕНИКА СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2.1. РАЗВОЈ ФУНКЦИЈЕ УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА Учешће у изради Закона о платама у локалном јавном сектору (ако се покрене припрема овог закона) МДУЛС је покренула израду Нацрта закона о платама запослених у АП и ЈЛС. СКГО има свог представника у раду посебне радне групе која је формирана за израду овог Нацрта. Овај пропис усвојен је СКГО активно укључена у израду закона. Обезбеђена потребна експертска помоћ, организоване различите активности 15

18 Организовање састанака Мреже начелника управа Организација регионалних семинара за доносиоце одлука у ЛС о Закону о запосленима у АП и ЈЛС Формирање Мреже јединица за управљање људским ресурсима у ЈЛС Учешће у изради пакета подршке општинама у области развоја функције управљања људским ресурсима у ЈЛС Развој е-обуке Управљање људским ресурсима у ЈЛС Организација 8 регионалних дводневних семинара за функционере и запослене који се баве људским ресурсима у ЈЛС 4. квартал 4. квартал 2. полугодиште, септембар, октобар До краја планирана је организација састанка мреже начелника. У јулу је одржано шест регионалних семинара (Ниш, Крагујевац, Чајетина, Нови Сад, Суботица и Београд) за доносиоце одлука у ЈЛС, о важности одговарајуће примене Закона о запосленима у АП и ЈЛС. Укупно 245 учесника из 110 ЈЛС (председници општина и градоначелници, њихови заменици и помоћници, начелници управа, начелници организационих јединица унутар управа, чланови већа, заменици и секретари правобранилаштава, сарадници за радне односе). Председништво је 21. IX усвојило Одлуку о формирању Мреже за управљање људским ресурсима. До сада се пријавило око 60 ЈЛС, а први састанак планиран је за децембар Чланови пројектног тима СКГО учествују у изради садржаја пакета подршке општинама који води Канцеларија Савета Европе у Београду. Развој материјала за е-обуку Управљање људским ресурсима у ЈЛС почеће у децембру, по завршетку циклуса регионалне обуке кроз који ће пројектни тим СКГО прикупити релеванте податке о кључним потребама локалних службеника који ће се бавити људским ресурсима за даљим усавршавањем. Планирано 9 регионалних семинара (Чајетина, Београд, Нови Сад, Зрењанин, Ниш, Зајечар, Крагујевац и Врњачка Бања) у новембру и децембру, за примену Закона о запосленима у ЈЛС и АП. Поред тренерског тима, подршку ће пружити и представници СКГО, МДУЛС и на изради закона Организован минимум један састанак мреже Организовано 6 регионалних семинара уз учешће најмање 100 полазника Формирана Мрежа за ЉР и одржан најмање 1 састанак Мреже. У Мрежу укључено најмање 50% чланица СКГО Израђени пакети подршке општинама Развијена е-обука Функционери и запослени у локалним јединицама за људске ресурсе упознати са новим системом управљања људским 2 2,

19 Израда Модела кадровског плана Саветодавна подршка општинама за имплементацију Закона о запосленима у АП и ЈЛС Унапређење и имплементација система за вредновање учинка у области Управљања људским ресурсима у ЈЛС Годишња анализа капацитета ЈЛС кроз анализу СКГО система за самоевалуацију општина Учешће у програмирању средстава ИПА им Секторска радна група за програмирање и координацију средстава ИПА и остале развојне помоћи у области људских ресурса и друштвеног развоја 1. квартал Службе за управљање кадровима. Посебна обука запослених у органима АП Војводине биће одржана између 13. и 16. децембра У сарадњи са СУК, СКГО ће након дводневних регионалних радионица које су у току, израдити модел Кадровског плана који ће бити препоручен ЈЛС. Преко апликације за питања и одговоре стигло је преко 50 питања везаних за примену Закона о запосленима у АП и ЈЛС, на која је у најкраћем могућем року одговорено. Сви одговори и ставови се усклађују са стручним службама МДУЛС. У току је завршно усклађивање Интернет система СКГО за оцену учинка са новим законским и техничким решењима у области управљања људским ресурсима на локалном нивоу, како би био спреман за спровођење. Анализа је урађена 4 области: управљање људским ресурсима, ЛЕР, управљање имовином и рурални развој Од фебруара су вођени разговори о ИПА Акциони документ ЕИФ - интервенција за инклузију Рома, где је договорено да СКГО спроводи ове интервенције директним грантом од 4 милиона евра. До краја очекује се потписивање финансијског споразума КЕИ и ДЕУ. На састанку РГ 20. јуна представљен је ИПА и потврђено је да ће интервенцију 3 (Подршка инкузији Рома) спровести СКГО у сарадњи са МРЗБСП. У другој половини СКГО је укључена у програмирање средстава за ИПА Социјално становање. По плану процес треба да буде завршен ресурсима и моделима докумената неопходних за реализацију истог Израђен Модел плана. Модел доступан чланицама Одговорено на најмање 80 % постављених упита Најмање 50 ЈЛС користило систем за вредновање учинка у области Управљања људским ресурсима Урађена годишња анализа СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2.2. РАЗВОЈ СИСТЕМА ЗА ОБУКУ СЛУЖБЕНИКА Представник СКГО активно учествује у раду Секторске радне групе 2 2 2, СКГО 17

20 Учешће у изради Анализе о спроведним програмима и ефектима стручног усавршавања запослених у ЈЛС за период (у сарадњи са Саветом Европе) Учешће у изради иницијалне годишње Анализе потреба за обукама у ЈЛС Именовање 4 члана националног Савета за стручно усавршавање запослених у ЈЛС и представљање интереса ЛС у раду Савета за стручно усавршавање Учешће у развоју обавезних елемената за програме стручног усавршавања запослених у ЈЛС у оквиру рада у Савету за стручно усавршавање запослених у АП и ЈЛС Учешће у утврђивању услова које треба да испуњавају субјекти (физичка и правна лица) за спровођење програма стручног усавршавања запослених у ЈЛС 2. квартал Савет Европе као партнер СКГО у спровођењу ове активности покренуо је израду анализе. Представници СКГО учествовали су у њеној изради кроз састанке са стручњацима СЕ, посете ЈЛС, интервјуе са представницима ЛС и попуњавање упитника, а сама анализа првенствено се заснива на подацима о обуци које поседује СКГО. Подаци из анализе проверени су на округлом столу која са начелницима управа одржаном 5. октобра Савет Европе као партнер СКГО у спровођењу ове активности покренуо је израду анализе. Представници СКГО учествују у њеној изради кроз састанке са стручњацима СЕ, организацију посета посете ЈЛС, интервјуе са представницима ЛС и попуњавање упитника), а сама анализа првенствено се заснива на подацима о обуци које поседује СКГО. Подаци из анализе проверени су на округлом столу која са начелницима управа одржаном 5. октобра СКГО је предложила четири представника у овом Савету. Очекује се да га Влада формира до краја Чланови пројектног тима СКГО активно учествују у изради анализе и предлога обавезних елемената за програме стручног усавршавања запослених у ЈЛС чија је израда у току, које припрема Савет Европе. Чланови пројектног тима СКГО активно учествују у анализи и изради предлога услова које треба да испуњавају субјекти (физичка и правна лица) за спровођење програма стручног усавршавања запослених у ЈЛС чија је израда у Израђена анализа Израђена Анализа потреба за обукама Именовани чланови Савета Дефинисани обавезни елементи за програме стручног усавршавања запослених у ЈЛС Утврђени услови које треба да испуњавају субјекти (физичка и правна лица) за спровођење програма 2 2,

21 Учешће у успостављању механизама за вођење евиденције о одобреним и спроведеним програмима општег и посебног стручног усавршавања запослених у ЈЛС Израда Модела годишњег програма стручног усавршавања запослених Представљање интереса ЛС у раду Савета за стручно усавршавање току, које припрема Савет Европе. Активност ће бити спроведена по оснивању националног Савета које се очекује до краја Очекује се у оквиру израде модела докумената планираних пакетом подршке општинама. Савет за стручно усаврашавање локалних службеника још није формиран. Уколико буде формиран до краја 2016, СКГО ће активно учествовати у његовом раду. стручног усавршавања запослених у ЈЛС Успостављени механизами за вођење евиденције о одобреним и спроведеним програмима стручног усавршавања запослених у ЈЛС Израђен и презентован Модел. Модел доступан свим чланицама Представници СКГО/ЈЛС (чланови савета) активно учествују на свим састанцима Савета СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2.3. РЕФОРМА ОРГАНИЗАЦИЈЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ КАПАЦИТЕТА УПРАВЕ 2 2, 2 Финализација Модела Правилника о систематизацији и организацији радних места у локалној самоуправи Учешће у изради Каталога звања у ЈЛС Припрема Модела контролних листи за инспекције 2.квартал 1. полугодиште Припремљен је Модел правилника о систематизацији радних места у градској и општинској управи. Модел је објављен на вебсајту СКГО и дистрибуиран градовима и општинама. У припреми модела одржано је више радионица на којима су утврђене главне смернице потребне за финализацију акта. Одржана је радионица са локалним стручњацима на којој су прикупљени значајни коментари на основу којих је СКГО припремила унапређен и финални текст дела каталога звања који се односи на ЈЛС, који је потом прослеђен МДУЛС. У циљу пружања стручне помоћи јединицама локалне самоуправе у примени Закона о Израђен модел правилника. СКГО активно учествује у изради Каталога Израђени модели контролних листа 19

22 Анализа и израда Модела за спајање ЈКП и решавање питања Дирекција за грађевинско земљиште Препоруке за усаглашавање локалних буџета са изменама Закона о буџетском систему промена дефиниције индиректних буџетских корисника Реализација еобуке за јачање капацитета локалних инспекцијских служби Представљање и промоција модела ЕУ институционалних механизама ЈЛС и 1. полугодиште 1. полугодиште 1. полугодиште 4. квартал инспекцијском надзору, СКГО је припремила је моделе контролних листи за комуналну инспекцију, инспекцију за путеве и инспекцију за друмски саобраћај. Модели су објављени на вебсајту СКГО и дистрибуирани градовима и општинама. Припремљене су Анализа законског оквира за организовање предузећа установа и других организација које врше јавну службу у ЈЛС и Анализа праксе у овој области. На основу ових докумената и консултација са ЈЛС, припремљен је предлоге за решавање питања дирекција и других организационих облика које оснивају ЈЛС. По изради Анализе праксе ЈЛС у погледу организационих облика основаних у складу с њеним надлежностима, где је дат преглед неколико могућности које би ЈЛС могле да примене поводом усклађивања статуса организационих облика индиректних корисника буџета, СКГО је размотрила питање промена у финансирању тих организационих облика. Израђени су предлози за усаглашавање локалних буџета са изменама Закона о буџетском систему, односно анализа која је дала преглед промена у локалним буџетима насталим као последица промене дефиниције индиректних буџетских корисника. Анализа ће бити представљена на састанку Одбора за финансије и јавну својину у новембру Е-обука на тему Изградња капацитета локалних инспекцијских служби је трајала од 11. априла до 3. јуна. Пријављено је преко 1230 учесника, представника 110 градова, општина и градских општина. Преко 1140 учесника добило је сертификат о успешно завршеној обуци. До краја биће одржани састанци са свим телима и органима на националном нивоу, релевантним за процес приступања ЕУ, где ће Урађена анализа и израђен модел. Урађена анализа. Најмање 150 локалних инспектора са успехом завршило е-обуку Одржана најмање један промотивни догађај уз учешће минимум 50% П7 20

23 СКГО органима и телима/националном нивоу Подршка и организација обука представницима градова и општина где је успостављен институционални механизам за ЕУ питања Оснивање и координација рада Мреже ЈЛС које су успоставиле инстуционални механизам за ЕУ питања Организација учешћа представника СКГО у раду Експертске групе на тему локалне и регионалне власти као послодавци и пружаоци услуга ЦЕМРа Информисање ЈЛС о доступним средствима ЕУ фондова и програма, о току преговарачког процеса и другим темама у области ЕУ интеграција и развој нових информационих алата (ЕУ билтен, редизајн ЕУ странице на вебсајту) Организација консултативних радионица за ЈЛС са Канцеларијом за европске интеграције везано за позиве за достављање пројеката у оквиру Интеррег ИПА Програма прекограничне сарадње Ажурирање и одржавање базе облика међународне сарадње ЈЛС уз личне карте ЈЛС бити тражити подршка за успостављање институционалних механизама за ЕУ у ЈЛС. Опис посла увршћен је у Модел систематизације који је урадила СКГО. Активност ће бити одржана Зависи од усвајања измена и допуна ЗЛС где ће ЛС имати правни основ за успостављање институционалних маханизама за питања ЕУ. Активност ће бити спроведена 2017, с обзиром да је програм отпочео касније у односу на план. Активност ће почети након ревизије учешћа представника СКГО у радним структурама ЦЕМР до краја Објављивани позиви за фондове и програме ЕУ: (1) 3 позива у оквиру програма Хоризонт 2020, (2) Први позив у оквиру Интеррег програма прекограничне сарадње Хрватска-Србија , (3) Стратешки позив и Други позив у оквиру Интеррег програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија , (4) позив у оквиру програма ЕаСИ, (5) учешће у представљању позива Европа за грађане и грађанке, (6) представљање програма ЕаСИ на седници Председништва СКГО обавило је Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. До краја биће организован састанак са КЕИ и договорене будуће заједничке активности на програмима прекограничне сарадње. До краја биће послат упитник и ажурирана база међународне сарадње ЈЛС. позваних учесника Одржана најмање једна обука уз учешће минимум 50% позваних учесника Одржана најмање 2 састанка Мреже Учешће на састанцима Платформе, представљање важних тема релевантним Одборима СКГО Најмање 5 објава на вебсајту СКГО Одржане 3 регионалне радионице за локалних власти, уз учешће минимум 50% позваних учесника База ажурирана са мин. 50% учешћа ЈЛС 21

24 Организација презентације и дисеминација публикације Еу фондови намењени локалним самоуправа у Србији Дефинисање листе приоритетних ЕУ стандарда за ЈЛС, припремa и организaција програма подршке (тренинзи, форуми, презентације,итд) за имплементацију одређених ЕУ стандарда који имају утицај на локалну самоуправу Oрганизација радионица за ЈЛС и друге актере на локалном нивоу са националним контакт тачкама за дефинисање пројектних идеја и проналажење партнера за учешће у релевантним ЕУ програмима (Хоризонт 2020, Европа за грађане, Cosme, Креативна Европа, итд). Организација обука и посета партнерских асоцијацијама запослених у Стручној служби СКГО на теме подршке ЈЛС у процесу ЕУ интеграција Организација једнодневне радионице Припрема предлога пројеката у области грађанског учешћа 4. квартал. 4. квартал Публикација дељена на различитим форумима ЛС, укључујући и седнице Председништва СКГО. До краја биће дефинисани приоритетни стандарди, а током организован програм подршке за њихово спровођење. Континуирана активност која ће бити спроведена у складу са позивима на програмима ЕУ. Активност је померена за, због кашњења почетка програма. До краја биће организовани састанци са контакт-тачкама за програме ЕУ доступне ЈЛС и договорене информативне радионице за представнике ЈЛС. Активност ће бити одржана 2017, због кашњења почетка програма. Радионица је одржана 16. новембра. Учесници су упознати са расположивим програмима ЕУ (Европа за грађане и грађанке и Еразмус+) чијим средствима могу бити финансиране иницијативе са локала, као и са процедурама пријављивања и одабира и условима за њихово спровођење. СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2.4. РЕГУЛАТОРНА РЕФОРМА Одржана презентација за представнике локалних самоуправа, уз учешће минимум 50% позваних учесника Дефинисана листа ЕУ стандарда, припремљен план и одржана 1 обука уз учешће минимум 50% позваних учесника Одржана 1 обука за чланове Председништва, Одборе и чланове Координационог тела уз учешће минимум 50% позваних учесника Организована 1 посета са учешћем од мин. 50% предвиђених учесника; Одржана 1 обука са учешћем од мин. 50% учесника Одржана обука за градове и општине П21 22

1.ЗОРАН КОКАР ПР, КОМПЈУТЕРСКЕ И ДРУГЕ УСЛУГЕ, ТРГОВИНА И КОМИСИОН СТУДИО КОКАР, БЕОГРАД - МИСС6ТЕЕН

1.ЗОРАН КОКАР ПР, КОМПЈУТЕРСКЕ И ДРУГЕ УСЛУГЕ, ТРГОВИНА И КОМИСИОН СТУДИО КОКАР, БЕОГРАД - МИСС6ТЕЕН Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Град Суботица Комисија за оцену пројеката поднетих по Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања Број:IV-04-06-62/2016-2

Více

Година VIII Број октобар године

Година VIII Број октобар године СТРАНА 1 БРОЈ 1 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 23. ФЕБРУАР 2012. РАНА БРОЈ 4 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 22. ЈУЛ 2011. Година VIII Број 41 10. октобар 2016. године 184 На основу члана 48. став 1.,

Více

LIST GRADA BEOGRADA АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА РЕШЕЊЕ ОДЛУКУ ЗВЕЗДАРА. Година LVI Број јун године Цена 220 динара

LIST GRADA BEOGRADA АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА РЕШЕЊЕ ОДЛУКУ ЗВЕЗДАРА. Година LVI Број јун године Цена 220 динара ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LVI Број 39 28. јун 2012. године Цена 220 динара Градоначелник града Београда, 21. јуна 2012. године, на основу члана 24. тачка 6. Закона о главном граду

Více

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А. ОДЛУКУ о прибављању целокупне имовине стечајног дужника Меркур АД

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А. ОДЛУКУ о прибављању целокупне имовине стечајног дужника Меркур АД SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLIX Број 19/2014 181 На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини ( Службени гласник Републике Србије број 72/2011 и 88/2013), члана

Více

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Година XLII Број 16. ТЕМЕРИН 7. ДЕЦЕМБАР 2009. Примерак 100,00 динара 172. На основу члана 35. ст.9. a у вези са чланом 216. став 2. Закона о планирању и изградњи ( Сл.гласник

Více

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXXV - Број 17, 24. март 2016. примерак 60,00 динара Градско веће 154 На основу члана 13. став 1. тачка 5. Закона о здравственој заштити ( Службени гласник Републике

Více

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ. ПРЕДМЕТ МАШИРЕВИЋ против СРБИЈЕ. (представка број 30671/08)

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ. ПРЕДМЕТ МАШИРЕВИЋ против СРБИЈЕ. (представка број 30671/08) ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ МАШИРЕВИЋ против СРБИЈЕ (представка број 30671/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 11. фебруар 2014. године Ова пресуда ће постати правоснажна у околностима утврђеним у члану 44. став 2. Конвенције.

Více

На основу чл Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) в.д. директора Завода за јавно здравље Зрењанин доноси

На основу чл Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) в.д. директора Завода за јавно здравље Зрењанин доноси Република Србија Аутономна Покрајина Војводина ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН 23000 Зрењанин, др Емила Гаврила 15 Број: 1065/1 Дана: 19.04.2017. Е-пошта: kabinet_direktora@zastitazdravlja.rs Web: http://www.zastitazdravlja.rs

Více

ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈУГОИСТОК Д.О.О. НИШ

ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈУГОИСТОК Д.О.О. НИШ ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈУГОИСТОК Д.О.О. НИШ Број: 049 Јул/Август 2014 Година IX РЕД, РАД И ДИСЦИПЛИНА ЈЕДНАКО УСПЕХ стр. 5 СТУЈА МОРА ДА СЕ ПЛАЋА стр. 9 СНАБДЕВАЊЕ

Více

ПРАВИЛА. Година LX Број октобар године Цена 265 динара

ПРАВИЛА. Година LX Број октобар године Цена 265 динара Година LX Број 100 5. октобар 2016. године Цена 265 динара на седници одржаној 4. октобра 2016. године, на основу члана 3. Одлуке о сталним манифестацијама у области културе од значаја за Град Београд

Více

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ ЗА ИЗРАДУ МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ ЗА ИЗРАДУ МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ ЗА ИЗРАДУ МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ Марине Илеш Терминологија родне равноправности у енглеском, српском и мађарском језику упоредна критичка

Více

Етнолошко истраживање града Брна. Стабилности и промене моравске метрополе

Етнолошко истраживање града Брна. Стабилности и промене моравске метрополе [Type text] УДК: 316.334.56:39(437.3) ; 316.72:711.434(437.3) DOI:10.2298/GEI1002080P Примљено за штампу: 29.09.2010. Јана Поспишилова Етнолошки институт Академије наука Чешке Републике, Брно jana.pospisilova@iach.cz

Více

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О КРЕТАЊУ КАМАТНИХ СТОПА БАНАКА НА КРЕДИТЕ СТАНОВНИШТВУ

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О КРЕТАЊУ КАМАТНИХ СТОПА БАНАКА НА КРЕДИТЕ СТАНОВНИШТВУ ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ И ЕДУКАЦИЈУ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О КРЕТАЊУ КАМАТНИХ СТОПА БАНАКА НА КРЕДИТЕ СТАНОВНИШТВУ Јануар март 2012. године Мај 2012. године 1 Народна банка

Více

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА И З В Е Ш Т А Ј О РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА 2010.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА И З В Е Ш Т А Ј О РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА 2010. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА И З В Е Ш Т А Ј О РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА 2010. ГОДИНУ Број: 400-800/2011-01 Београд, децембар 2011. године С А Д Р

Více

ИЗВЕШТАЈ О НАЦИОНАЛНОЈ ШТЕДИОНИЦИ

ИЗВЕШТАЈ О НАЦИОНАЛНОЈ ШТЕДИОНИЦИ Савет зa борбу против корупције прихватио се задатка да прикупи јавно саопштене чињенице као и податке до којих су у свом раду дошли државни органи, а односе се на Националну штедионицу која је у више

Více

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ О Д Л У К У. о усвајању Програма подршке развоја пољопривреде за годину

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ О Д Л У К У. о усвајању Програма подршке развоја пољопривреде за годину Издавач СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА Текући рачун: 567-323-82000714-59 Код Zepter банке Градишка Година XXXIX Број: 1/2009 19.02.2009. године Уређује редакциони одбор Одговорни уредник: Бранислав Радиновић

Více

З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО

З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2013. ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО Члан 1. Овим законом уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Републике Србије за 2013. годину, његово извршавање, обим задуживања

Více

Číslo: 7 Báčsky Petrovec Ročné predplatné Ročník: XLIV 12. mája ,00.- dinárov O B S A H I. OBECNÁ VOLEBNÁ KOMISIA BÁČSKY PETROVEC

Číslo: 7 Báčsky Petrovec Ročné predplatné Ročník: XLIV 12. mája ,00.- dinárov O B S A H I. OBECNÁ VOLEBNÁ KOMISIA BÁČSKY PETROVEC Ú R A D N Ý V E S T N Í K Obce Báčsky Petrovec Číslo: 7 Báčsky Petrovec Ročné predplatné Ročník: XLIV 12. mája 2008 4.400,00.- dinárov O B S A H I. OBECNÁ VOLEBNÁ KOMISIA BÁČSKY PETROVEC 56. - Rozhodnutie

Více

Програм пословања ЈП Емисиона техника и везе за годину САДРЖАЈ

Програм пословања ЈП Емисиона техника и везе за годину САДРЖАЈ САДРЖАЈ 1. ПРОФИЛ... 5 1.1 ИСТОРИЈАТ ПРЕДУЗЕЋА И ПРАВНИ СТАТУС... 5 1.2 ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА... 6 1.3 ОРГАНИ УПРАВЉАЊА... 9 1.4 ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА... 9 2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2013. ГОДИНЕ... 10 2.1.

Více

CS Návod k použití 2 SR Упутство за употребу 20. Trouba Пећница ZOB35772

CS Návod k použití 2 SR Упутство за употребу 20. Trouba Пећница ZOB35772 CS Návod k použití 2 SR Упутство за употребу 20 Trouba Пећница ZOB35772 Obsah Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 4 Před prvním použitím _ 5 Denní používání 5 Funkce hodin _ 6 Použití příslušenství

Více

Време одржавања: предавања понедељак, 13:15 14:45 часова, учионица 012 вежбе понедењак 11:30 13:00 часова, учионица 21а

Време одржавања: предавања понедељак, 13:15 14:45 часова, учионица 012 вежбе понедењак 11:30 13:00 часова, учионица 21а Чешка књижевност 6 Предавања и вежбе: др Александра Корда Петровић мр Ивана Кочевски једносеместрални курс Обавезни курс Шести семестар 6 ЕСП бодова Време одржавања: предавања понедељак, 13:15 14:45 часова,

Více

e ПЛАНОВИ Упутство за рад

e ПЛАНОВИ Упутство за рад e ПЛАНОВИ Упутство за рад Саша Вучинић prof.vucinic@gmail.com Септембар 2014. год. Увод - Електронски планови се шаљу искључиво на е-маил za.planovi@gmail.com, - Због безбедности и прављења копија планове

Více

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, НОВИ САД.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, НОВИ САД. УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, 21000 НОВИ САД. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број 02-8/2016 ЈАВНА НАБАВКА TОНЕР ЗА ШТАМПАЧЕ, ТЕЛЕФАКС МАШИНЕ И ФОТОКОПИР АПАРАТЕ

Více

SPECIMEN. Говеда/Bovine animals/skot. Овце/Ovine animals/ovce. Козе/Caprine animals/kozy. Свиње/Porcine animals/prasata. Копитари/Equidae/Koňovití

SPECIMEN. Говеда/Bovine animals/skot. Овце/Ovine animals/ovce. Козе/Caprine animals/kozy. Свиње/Porcine animals/prasata. Копитари/Equidae/Koňovití ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION ВЕТЕРИНАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА УВОЗ ПРОИЗВОДA ОД МЕСА У РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ VETERINARY CERTIFICATE FOR IMPORT OF MEAT PRODUCTS

Více

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е I. УСТАВНИ ОСНОВ Уставни основ за доношење овог закона садржан је у одредби члана 97. тачка 2. Устава Републике Србије, којим је прописано да Република Србија уређује и обезбеђује

Více

ПРЕДМЕТ: Одговор на е маил Народне банке Србије од године

ПРЕДМЕТ: Одговор на е маил Народне банке Србије од године Народна банка Србије Сектор за контролу пословања банака ул. Немањина 17, Београд ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ул. Немањина 11,Београд Министарство финансија ул. Кнеза Милоша 20, Београд Министарство трговине,

Více

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, Нови Сад

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, Нови Сад УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, 21000 Нови Сад И З М Е Њ Е Н А КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број 02-7/2018 ЈАВНА НАБАВКА TОНЕР ЗА ШТАМПАЧЕ, ТЕЛЕФАКС МАШИНЕ И ФОТОКОПИР

Více

1) Процедуру допуне припејд кредита иницирате слањем бесплатне 2 SMS поруке на кратки број 8585 у следећем формату:

1) Процедуру допуне припејд кредита иницирате слањем бесплатне 2 SMS поруке на кратки број 8585 у следећем формату: I ДОПУНА ПРИПЕЈД КРЕДИТА 1 1) Процедуру допуне припејд кредита иницирате слањем бесплатне 2 SMS поруке на кратки број 8585 у следећем формату: ИЗНОС_ДОПУНЕБРОЈ_ТЕЛЕФОНА(опционо) DINA(опционо):ПОЗДРАВНА_ПОРУКА(опционо)

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - отворени поступак - (број 3/17)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - отворени поступак - (број 3/17) Попа Карана 4, 15000 Шабац, Република Србија Тел. : + (015) 363 391, ; Факс : + 363 395 E-mail : javnenabavke@bolnica015.org.rs Интернет : www.bolnica015.org.rs КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Více

Средњошколски дом, Нови Сад. СРЕДЊОШКОЛСКИ ДОМ Нови Сад

Средњошколски дом, Нови Сад. СРЕДЊОШКОЛСКИ ДОМ Нови Сад СРЕДЊОШКОЛСКИ ДОМ Нови Сад Број: 05/3-6-5/2014 Датум: 02.07. 2014. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈН бр. 5/2014 за поступак јавне набавке мале вредности - радови на унутрашњим поправкама - текуће одржавање -

Více

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ "ЦЕНТАР д.о.о. КРАГУЈЕВАЦ, ул. Слободе бр. 7

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЦЕНТАР д.о.о. КРАГУЈЕВАЦ, ул. Слободе бр. 7 ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ "ЦЕНТАР д.о.о. КРАГУЈЕВАЦ, ул. Слободе бр. 7 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА Софтверски пакет SCADA опрема и повезивање за обезбеђење

Více

Приходи и примања који представљају укупна средства утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака:

Приходи и примања који представљају укупна средства утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака: ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2012. ГОДИНУ Члан 1. У Закону о буџету Републике Србије за 2012. годину ( Службени гласник РС, број 101/11), члан 1. мења се и гласи:

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара Добра за санацију TC 110/10 kv Ниш 10 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. 67-16 К О М И С И Ј А за спровођење

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Дел.бр. V-93/14 Датум: 05.02.2014. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБРО ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1/2014 Фебруар 2014. године 1 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА САДРЖИ: 1. ОПШТИ

Více

Информатор о раду Оператора дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд

Информатор о раду Оператора дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд Информатор о раду Оператора дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд 217 Београд Информатор о раду ажуриран 31. 1. 217. године Садржај 1. Основни подаци о Оператору дистрибутивног система

Více

З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ

З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2013. ГОДИНУ Члан 1. У Закону о буџету Републике Србије за 2013. годину ( Службени гласник РС, број 114/12), члан 1. мења се и гласи:

Více

Музичка школа др Милоје Милојевић Крагујевац

Музичка школа др Милоје Милојевић Крагујевац Музичка школа др Милоје Милојевић Крагујевац Школски развојни план за 2013-2016 август, 2013. године 1 Назив школе АдресСАДРЖАЈ УВОД... 3 КРАТАК ПРОФИЛ ШКОЛЕ... 3 Основни подаци о школи... 3 Историјат

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ "СУБОТИЦА-ТРАНС" СУБОТИЦА СЕГЕДИНСКИ ПУТ 84 ПИБ: 100960042 МБ: 08049548 www.sutrans.rs КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА

Více

Анализа оперативног система Федора кроз дванаест стандардизованих аспеката информационих технологија

Анализа оперативног система Федора кроз дванаест стандардизованих аспеката информационих технологија Анализа оперативног система Федора кроз дванаест стандардизованих аспеката информационих технологија Манојловић Дарко Факултет техничких наука, Чачак Техника и информатика, школска 2015/2016 година darkomanojlovic@gmail.com

Více

З А К О Н О ТРЖИШТУ КАПИТАЛА 1

З А К О Н О ТРЖИШТУ КАПИТАЛА 1 З А К О Н О ТРЖИШТУ КАПИТАЛА 1 I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Циљ и предмет уређивања Члан 1. Овим законом уређује се: 1) јавна понуда и секундарно трговање финансијским инструментима; 2) регулисано тржиште, мултилатерална

Více

Савремени трендови социјалне историографије у Чешкој Републици

Савремени трендови социјалне историографије у Чешкој Републици О ИДЕЈАМА И КЊИГАМА ON IDEAS AND BOOKS Проф. др Јакуб Ракосњик, Карлов Универзитет у Прагу, Чешка република Савремени трендови социјалне историографије у Чешкој Републици Док историчари који се баве старијом

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА - КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ КИКИНДА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈН бр. 1/2015 Рок за достављање понуда Јавно отварање понуда 23.02.2015. године до 10

Více

ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ. 1. Увод

ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ. 1. Увод Мр Слободан Мартиновић ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 1. Увод Нови Закон о основама система образовања и васпитања (у даљем тексту: Закон) 1 унео је значајне промене у материју

Více

П Р О Ф И Л О П Ш Т И Н Е

П Р О Ф И Л О П Ш Т И Н Е П Р О Ф И Л О П Ш Т И Н Е Л Е Б А Н Е ГЕО ПОЛОЖАЈ, СТАНОВНИШТВО 1 Општина Лебане лежи у југоисточном делу централне Србије, у сливу реке Јабланице, леве притоке Јужне Мораве - 41 45' СГШ и 21 45' ИГД.

Více

СТРАТЕГИЈА БЕЗБЕДНОСТИ ГРАДА НИША - МАТЕРИЈАЛ ЗА ЈАВНУ РАСПАВУ -

СТРАТЕГИЈА БЕЗБЕДНОСТИ ГРАДА НИША - МАТЕРИЈАЛ ЗА ЈАВНУ РАСПАВУ - СТРАТЕГИЈА БЕЗБЕДНОСТИ ГРАДА НИША - МАТЕРИЈАЛ ЗА ЈАВНУ РАСПАВУ - 1 Стратегија безбедности Града Ниша, представља резултат групног рада, у коме су учествовали, Радна група и тим ескперата са Факултета заштите

Více

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Светог Саве 65, Чачак КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Светог Саве 65, Чачак КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Светог Саве 65, Чачак КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА - РАДОВИ НАБАВКА И ИНСТАЛАЦИЈА КОТЛА НА ЧВРСТО ГОРИВО ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ,

Více

Поштоноша. Постинфо Процијењена штета око 4 милиона марака. Позитивни у првом кварталу Стр 4. Актуелно. Стр - 16.

Поштоноша. Постинфо Процијењена штета око 4 милиона марака. Позитивни у првом кварталу Стр 4. Актуелно. Стр - 16. Поштоноша Гласило Предузећа за поштански саобраћај РС а.д. Бања Лука Број 83 Година XVI Бања Лука Август 2014. Стр 4. Актуелно Постинфо 2014 Стр - 16. Поплаве Процијењена штета око 4 милиона марака Стр

Více

АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Децембар Београд, фебруар 2013. Анализа дуга Републике Србије децембар Садржај А. Спољни дуг Републике Србије... 3 Б. Јавни дуг Републике Србије... 6 Прилог 1. Спољни дуг

Více

Проф. мр Јанко Љумовић

Проф. мр Јанко Љумовић UDK 792.091.4 DOI 10.7251/AGON0615099LJ Проф. мр Јанко Љумовић НАЦИОНАЛНА или народна позоришта ИЗМЕЂУ традиционалних и савремених МОДЕЛА и образаца дјеловања Посебан значај у контексту расправа о позоришном

Více

СТУДИЈА ЕКОНОМСКЕ ОПРАВДАНОСТИ ЗА ДРУШТВО ИЗГРАДЊЕ МИНИ-ХИДРОЦЕНТРАЛЕ (МХЕ) "МЕДНА" НА ИЗВОРИМА РИЈЕКЕ САНЕ

СТУДИЈА ЕКОНОМСКЕ ОПРАВДАНОСТИ ЗА ДРУШТВО ИЗГРАДЊЕ МИНИ-ХИДРОЦЕНТРАЛЕ (МХЕ) МЕДНА НА ИЗВОРИМА РИЈЕКЕ САНЕ СТУДИЈА ЕКОНОМСКЕ ОПРАВДАНОСТИ ЗА ДРУШТВО ИЗГРАДЊЕ МИНИ-ХИДРОЦЕНТРАЛЕ (МХЕ) "МЕДНА" НА ИЗВОРИМА РИЈЕКЕ САНЕ Аутор: мр Предраг Дудуковић Бања Лука, октобар 2015. године Садржај: 1. УВОД... 1 1.1. Локација...

Více

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА БАНАКА, ДОБИЈЕНА ПРЕКО ПКС РС И УБС, У ВЕЗИ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА БАНАКА, ДОБИЈЕНА ПРЕКО ПКС РС И УБС, У ВЕЗИ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА БАНАКА, ДОБИЈЕНА ПРЕКО ПКС РС И УБС, У ВЕЗИ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА (Сл. Гласник РС бр. 36/11, 139/14) ПИТАЊЕ БР. 1: Чланом 1. Закона о изменама и допунама

Více

Одлука о утврђивању Методологије за одређивање цене приступа систему за транспорт нафте нафтоводима и деривата нафте продуктоводима...

Одлука о утврђивању Методологије за одређивање цене приступа систему за транспорт нафте нафтоводима и деривата нафте продуктоводима... САДРЖАЈ (93/2012) Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији... 3 Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност... 20 Закон о изменама и допунама

Více

О Д Л У К У о изради Плана детаљне регулације туристичко-рекреативне зоне у Новој Гајдобри

О Д Л У К У о изради Плана детаљне регулације туристичко-рекреативне зоне у Новој Гајдобри 20. април 2017. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА Број 10/2017 - страна 249 96 На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник Републике Србије, бр. 72/2009, 81/2009-исправка.,

Více

За роботе нема граница

За роботе нема граница За роботе нема граница Опис рада При реалузацији часова из предмета Информатика и рачунарство за осми разред, коришћењем ЛЕГО робота, прилично сложено и апстрактно градиво, биће приближено ученицима кроз

Více

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА VII БРОЈ 12 07.ЈУЛ 2014.године БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 20. и 32. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/2007) а у вези Закона о добробити

Více

З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО

З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2012. ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО Члан 1. Овим законом уређују се приходи и примања, расходи и издаци Републике Србије за 2012. годину, његово извршавање, обим задуживања

Více

ИНФОРМАТОР О РАДУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ШКОЛЕ НИКОЛА ТЕСЛА ЗРЕЊАНИН

ИНФОРМАТОР О РАДУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ШКОЛЕ НИКОЛА ТЕСЛА ЗРЕЊАНИН ИНФОРМАТОР О РАДУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ШКОЛЕ НИКОЛА ТЕСЛА ЗРЕЊАНИН октобар 2017. године С А Д Р Ж А Ј 1. Основни подаци о Информатору о раду Електротехничке и грађевинске школе Никола Тесла Зрењанин...2

Více

НА ДАНАШЊИ ДАН, ПРЕ 65 ГОДИНА, ОСНОВАН ЈЕ ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

НА ДАНАШЊИ ДАН, ПРЕ 65 ГОДИНА, ОСНОВАН ЈЕ ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ ISSN 1452/7456 Да се подсетимо НА ДАНАШЊИ ДАН, ПРЕ 65 ГОДИНА, ОСНОВАН ЈЕ ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ Часопис Планинарског савеза Србије број 73 - лето 2013. Излази четири пута годишње. ИЗДАВАЧКИ САВЕТ ПСС

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ПАРТИЈА 2 ПРИБОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ПАРТИЈА 2 ПРИБОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР "НОВИ САД" Број:03/7 П2 Дана:24.03.2016. године Н О В И С А Д КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ПАРТИЈА 2 ПРИБОР

Více

Karpatská část: Jiří Langer. Balkánská část: Helena Bočková Šmíra-print, s.r.o, Ostrava, 2010,

Karpatská část: Jiří Langer. Balkánská část: Helena Bočková Šmíra-print, s.r.o, Ostrava, 2010, Mezinárodní komise pro studium lidové kultury v Karpatech a na Balkáně. Obydlí v Karpatech a přilehlých oblastech balkánských. Sintéza mezinárodního výzkumu Karpatská část: Jiří Langer. Balkánská část:

Více

ОДЛУКУ. - Износ камте на уплаћени износ са доцњом од 5.000,00 EUR по

ОДЛУКУ. - Износ камте на уплаћени износ са доцњом од 5.000,00 EUR по Спољнотрговинска арбитража при Привредној комори Србије у Београду, и то [ ] као арбитар појединац, са записничарем [ ], решавајући у спору тужиоца [ ] из [ ] Република Србија, кога по пуномоћју заступа

Více

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ 2008

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ 2008 ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ 2008 Уводна реч Колико је било оправдано то што је Народна банка Србије "добра времена" користила да се припреми за "лошија", то јест колико су потези које је повлачила пре преливања

Více

1.1. ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

1.1. ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА Број 26 - Страна 54 Службени лист града Крагујевца 06. децембар 2011. године. Основни услови заштите и унапређења животне средине остварују се кроз поштовање: правила уређења и грађења на парцели, правила

Více

ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН КИКИНДЕ

ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН КИКИНДЕ РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА КИКИНДА Председник Скупштине Општине: Александра Мајкић Број: III-04-06-32/2014 Дана: 20. новембар 2014. године ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН КИКИНДЕ

Více

ПЛАН ОПШТЕГ УРЕЂЕЊА НАСЕЉА МАГЛИЋ

ПЛАН ОПШТЕГ УРЕЂЕЊА НАСЕЉА МАГЛИЋ РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ Заменик председника Скупштине Општине: Јурај Червенак, дипл.инж. Број: 011-25/2007-02 Дана: 27.03.2007.

Více

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ На основу члана 35. став 10. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09 и 81/09), члана 39. Статута Општине Бољевац ("Службени лист општине Бољевац", бр. 1/08), Скупштина општине Бољевац,

Více

НароднабанкаСрбије фебруар ИЗВЕШТАЈОИНФЛАЦИЈИ

НароднабанкаСрбије фебруар ИЗВЕШТАЈОИНФЛАЦИЈИ НароднабанкаСрбије 215 фебруар ИЗВЕШТАЈОИНФЛАЦИЈИ 215 фебруар ИЗВЕШТАЈ О ИНФЛАЦИЈИ НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 11/327-1 Београд, Немањина 17 Тел. 11/333-8 www.nbs.rs Тираж: 12 примерака

Více

Републичка такмичења:

Републичка такмичења: Успеси ученика школске 2014/ 2015. године Републичка такмичења: Математика Јонић Евгенија I3- треће место Јиндра Ана I4-учешће Енглески језик Јурасовић Никола IV4-учешће Стефановић Немања IV4-учешће Хемија

Více

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ. Број 53 УКАЗ ЗАКОН. Језик српског народа

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ. Број 53 УКАЗ ЗАКОН.  Језик српског народа СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК Језик српског народа ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: slglasnikrs@blic.net slgl.finanse@blic.net slgl.oglasi@blic.net

Více

ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ЛАБOРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ. (ЈН MВ - 05/2014) МАЛА НАБАВКА У партијама

ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ЛАБOРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ. (ЈН MВ - 05/2014) МАЛА НАБАВКА У партијама ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ЛАБOРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ (ЈН MВ - 05/2014) МАЛА НАБАВКА У партијама Сомбор, октобар 2014 1а/ 94а На основу чл. 39. и 6 Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник

Více

ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ, СТАТУСУ И ТРАНСФЕРУ ИГРАЧА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ, СТАТУСУ И ТРАНСФЕРУ ИГРАЧА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ, СТАТУСУ И ТРАНСФЕРУ ИГРАЧА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 2 На основу члана 46. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал број 2/2007), Извршни одбор ФС Србије на седници

Více

1. Захтев који се односи на обавезу да се обезбеди податак о лицима повезаним са банком?

1. Захтев који се односи на обавезу да се обезбеди податак о лицима повезаним са банком? ПИТАЊА И ОДГОВОРИ у вези с применом прописане Одлуке о прикупљању, обради и достављању података о стању и структури рачуна из контног оквира (образац ССКР) 1. Захтев који се односи на обавезу да се обезбеди

Více

СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ ЦИЉ:УРЕЂЕЊЕ ПОСТУПАКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КУЋНОГ РЕДА У ЗГРАДИ ФАКУЛТЕТА 1. Опште одредбе 1.1. Упутством се уређује кућни ред у згради Факултета (у даљем тексту Факултет) 1.2. Упутство се примењује

Více

Вaња Булић ШМЕКЕРИ. Београд, септембар 2016.

Вaња Булић ШМЕКЕРИ.  Београд, септембар 2016. Вaња Булић ШМЕКЕРИ www.vukoticmedia.rs Београд, септембар 2016. ВAЊА БУЛИЋ ШМЕКЕРИ КО СУ ШМЕКЕРИ У Вујаклијином лексикону страних речи и израза не постоји реч шмекер, али постоји глагол шмековати, превод

Více

Страна 81 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 9 Датум: године. ГОДИНА 2016 БРОЈ 9 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби

Страна 81 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 9 Датум: године. ГОДИНА 2016 БРОЈ 9 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби Страна 81 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 9 Датум: 29.02.2016.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2016 БРОЈ 9 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. На основу члана 14. Закона о локалним

Více

Културна граница у искуству чешког лекара др Бохумила Боучека поводом боравка у Црној Гори 1875/76. године 1

Културна граница у искуству чешког лекара др Бохумила Боучека поводом боравка у Црној Гори 1875/76. године 1 УДК: 316.4(497.16) 1875/1876 Милош Луковић Балканолошки институт САНУ, Београд milos.lukovic@bi.sanu.ac.rs Културна граница у искуству чешког лекара др Бохумила Боучека поводом боравка у Црној Гори 1875/76.

Více

E /

E / NaтRw.q JП Електропривреда Србије" Београд - Огранак Дринско- Лимске ХЕ" Бајина Башта 6.05.6-E.02.01.-395522/18-2017 конкурсна документација Јн/2100/0104/2017 JABHO ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БEOГPAД

Více

САША СТОЈАНОВИЋ. стр Подаци преузети из романа Manchester Sity Blues, Белешка о писцу, Филип Вишњић, Београд 2006,

САША СТОЈАНОВИЋ. стр Подаци преузети из романа Manchester Sity Blues, Белешка о писцу, Филип Вишњић, Београд 2006, САША СТОЈАНОВИЋ I аша Стојановић, доктор ветерине, један је од Снајугледнијих лесковачких и српских писаца с краја XX и прве деценије XXI века, рођен је 14. марта, шесдесет и пете... Намерно... У Приштини,

Více

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЧУКАРИЦА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. ЈНМВ бр. 349-II/18. Конкурсна документација има 36 стр. Април, 2018.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЧУКАРИЦА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. ЈНМВ бр. 349-II/18. Конкурсна документација има 36 стр. Април, 2018. Дел. бр. 39-5 Датум: 3.04.208. КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЧУКАРИЦА БЕОГРАД, ул. ПОЖЕШКА бр. 28 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ Поправка електро уређаја ЈНМВ бр. 349-II/8 Конкурсна

Více

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ ПРАВИЛ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА. Београд 2015.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ ПРАВИЛ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА. Београд 2015. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ ПРАВИЛ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА Београд 2015. 1 С А Д Р Ж А Ј 1. Опште одредбе... страна 3 2. Организација технолошког процеса на начин да ризик од избијања

Více

SPECIMEN. Veterinární osvědčení do RS Veterinary certificate to RS SRBSKO / SERBIA / СРБИЈА

SPECIMEN. Veterinární osvědčení do RS Veterinary certificate to RS SRBSKO / SERBIA / СРБИЈА ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ pro žvýkací pamlsky pro psy určené k odeslání do nebo pro tranzit přes (1) Republiku Srbsko

Více

Јавна набавка се спроводи на основу Одлуке Директора број 1179/14 од

Јавна набавка се спроводи на основу Одлуке Директора број 1179/14 од 1 ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ СОМБОР 25000 Сомбор, Апатинскипут 11 тел: + 381 25/463-111; факс: + 381 25/463-115 ПИБ:101636567; Мат.бр.:08762198; ЕППДВ:132716493 Број: 1179/14-2 Дана:05.09.2014. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Více

LIST GRADA BEOGRADA ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ОДЛУКУ* Година LX Број септембар године Цена 265 динара

LIST GRADA BEOGRADA ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ОДЛУКУ* Година LX Број септембар године Цена 265 динара ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LX Број 87 8. септембар 2016. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. јуна 2016. године, на основу члана 29. и 30. став

Více

Број: 1214/14-2 Дана:

Број: 1214/14-2 Дана: ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ СОМБОР 25000 Сомбор, Апатинскипут 11 тел: + 381 25/463-111; факс: + 381 25/463-115 ПИБ:101636567; Мат.бр.:08762198; ЕППДВ:132716493 Број: 1214/14-2 Дана: 09.09.2014. КОНКУРСНАДОКУМЕНТАЦИЈАЗАЈАВНУНАБАВКУМАЛЕВРЕДНОСТИ

Více

SPECIMEN. Veterinární osvědčení do RS Veterinary certificate to RS SRBSKO / SERBIA / СРБИЈА

SPECIMEN. Veterinární osvědčení do RS Veterinary certificate to RS SRBSKO / SERBIA / СРБИЈА ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION Část I: Podrobnosti o odeslané zásilce / Part I: Details of dispatched consignment / Део I: Појединости о отпремљеној

Více

Градско веће Града Ниша, на седници од године, доноси Р Е Ш Е Њ Е

Градско веће Града Ниша, на седници од године, доноси Р Е Ш Е Њ Е На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013) и члана 12. Правилника

Více

den!, Jak se máš? Jak se ti daří?, Děkuji(pěkně)!, Prosím? и сл.);

den!, Jak se máš? Jak se ti daří?, Děkuji(pěkně)!, Prosím? и сл.); ЧЕШКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ ЦИЉ И ЗАДАЦИ Циљ наставе чешког језика са елементима националне културе јесте да ученици овладају законитостима чешког књижевног језика на ком ће се писмено

Více

Прокси. Кришна Татенени превод: Драган Пантелић

Прокси. Кришна Татенени превод: Драган Пантелић Кришна Татенени превод: Драган Пантелић 2 Садржаj 1 Проксиjи 4 1.1 Увод............................................ 4 1.2 Употреба......................................... 4 3 1 Проксиjи 1.1 Увод Проксиjи

Více

ПРИРОДНОГ ХАЗАРДА ЗА ОПШТИНЕ

ПРИРОДНОГ ХАЗАРДА ЗА ОПШТИНЕ ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИКОМ ОД ПРИРОДНОГ ХАЗАРДА ЗА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК И ЉУБОВИЈА "Пројекат се спроводи средствима СЕНСЕ програма који реализује Регионални центар за животну средину. Програм финансира Шведска

Více

Veterinary certificate to the Republic of Serbia Ветeринарско уверење за Републику Србију Veterinární osvědčení do Srbské republiky

Veterinary certificate to the Republic of Serbia Ветeринарско уверење за Републику Србију Veterinární osvědčení do Srbské republiky ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION Part I: Details of dispatched consignment / Део I: Појединости о отпремљеној пошиљци / Část I: Podrobnosti o odesílané

Více

Број 23 Страна 40 Службени лист града Крагујевца 28. октобар године.

Број 23 Страна 40 Службени лист града Крагујевца 28. октобар године. Број 23 Страна 40 Службени лист града Крагујевца 28. октобар 2011. године. Члан 10. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу града Крагујевца». СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

Více

Корисничко упутство формирање и слање музичких кошуљица из текстуалног фајла на портал Сокоја

Корисничко упутство формирање и слање музичких кошуљица из текстуалног фајла на портал Сокоја ПОРТАЛ организације музичких аутора Србије за музичке кошуљице Корисничко упутство за формирање и слање музичких кошуљица из текстуалног фајла на портал Сокоја ЗА ЕМИТЕРЕ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ ПРОГРАМА Верзија

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Меморандум наручиоца КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА: ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗГРАДЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У ШЉИВОВИЦИ JНВВ 13/17 Ознака из Општег речника набавке: 45261000, 45262700,

Více

FP200PJ. Фискални штампач FiscalPrint FP200PJ. Упутство за коришћење

FP200PJ. Фискални штампач FiscalPrint FP200PJ. Упутство за коришћење FP200PJ Фискални штампач FiscalPrint FP200PJ Упутство за коришћење САДРЖАЈ 1. Увод... 5 2. Карактеристике штампача... 5 2.1. Изглед и делови...5 2.2. Техничке карактеристике... 7 2.3. Функционалне карактеристике...

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Завод за васпитање деце и омладине Београд, Булевар ослобођења 219 ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Добра-намирнице и прехрамбени производи ЈАВНА НАБАВКА бр. 03-16 Београд, мај 2016.

Více

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "УРБАНИЗАМ" ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ, НОВИ САД НОВИ САД, БУЛЕВАР ЦАРА ЛАЗАРА 3

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ, НОВИ САД НОВИ САД, БУЛЕВАР ЦАРА ЛАЗАРА 3 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "УРБАНИЗАМ" ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ, НОВИ САД 21000 НОВИ САД, БУЛЕВАР ЦАРА ЛАЗАРА 3 УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ДЕЛА КОМПЛЕКСА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА У ФУТОГУ НОВИ САД, ЈАНУАР 2009.

Více

АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Март 2014. Београд, мај 2014. Садржај Резиме... 3 А. Спољни дуг Републике Србије... 4 Б. Јавни дуг Републике Србије... 7 Прилог 1. Спољни дуг Републике Србије (прелиминарни

Více

FP200 Упутство за коришћење

FP200 Упутство за коришћење FP200PJ Фискални штампач FiscalPrint FP200PJ Упутство за коришћење САДРЖАЈ 1. Увод... 5 2. Карактеристике штампача... 5 2.1. Изглед и делови... 5 2.2. Техничке карактеристике... 7 2.3. Функционалне карактеристике...

Více

АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Март Београд, маj Анализа дуга Републике Србије А. Спољни дуг Републике Србије Укупан спољни дуг Републике Србије је на крају марта године износио 24,1 милијарду евра и у

Více

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ И ТОКУ ПОСТУПКА за период од: до: године

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ И ТОКУ ПОСТУПКА за период од: до: године Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка Назив стечајног/ликвидационог дужника Привредни суд у Београду 3 Ст.58/2010 03.01.2002. године Београдска банка а.д.

Více