Postavení a význam cestovního ruchu v České republice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Postavení a význam cestovního ruchu v České republice"

Transkript

1 Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Veřejné výdaje na podporu cestovního ruchu Přínosy z cestovního ruchu pro Českou republiku Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu Březen 2013

2 Co Vás čeká? Osnova prezentace, hlavní otázky Co Vás čeká? Současné trendy cestovního ruchu v ČR Veřejné výdaje na podporu cestovního ruchu Přínosy pro veřejné rozpočty vyplývající z cestovního ruchu Podíly regionů / krajů ČR na přínosech z cestovního ruchu Na jaké otázky hledáme odpověď? Jaký je význam cestovního ruchu v ČR a jednotlivých krajích? Jaký je jeho podíl na HDP ČR a jednotlivých krajů? Jaký vliv má cestovní ruch na zaměstnanost ČR a jednotlivých krajů? Lze současný způsob přerozdělení zdrojů na podporu cestovního ruchu považovat za smysluplný a skutečně přínosný? Je v současnosti cestovní ruch schopen vytvářet investiční příležitosti? 2

3 Analýza cestovního ruchu v České republice ubytování ČR - přenocování ; Vývoj počtu přenocování a průměrného počtu přenocování na návštěvníka v letech ,8 3, , ,2 3, ,8 2, ,4 2, ,0 počet přenocování prům. počet přenocování zdroj: ČSÚ 3

4 Analýza cestovního ruchu v České republice ubytování Nerezidenti a rezidenti - přenocování ; Vývoj počtu přenocování a průměrného počtu přenocování na návštěvníka v letech nerezidenti a rezidenti , , , , , ,0 počet přenocování - nerezidenti prům. počet přenocování - nerezidenti počet přenocování - rezidenti prům. počet přenocování - rezidenti zdroj: ČSÚ 4

5 Cena za pokoj v Kč Obsazenost v % Analýza cestovního ruchu v České republice ubytování průměrná dosahovaná cena, obsazenost ; Kč Vývoj průměrné dosahované ceny za pokoj (v Kč) a vývoj průměrné obsazenosti (v %) v ČR v letech Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 982 Kč Kč Kč Kč Kč Kč leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec zdroj: TLT benchmark 5

6 Umístění, pořadí Analýza cestovního ruchu v České republice kongresy pozice ČR a Prahy; Vývoj umístění ČR a Prahy v období mezinárodní kongresy, svět ČR - pořadí dle počtu akcí ČR - pořadí dle počtu účastníků Praha - pořadí dle počtu akcí Praha - pořadí dle počtu účastníků zdroj: Statistics Report ICCA

7 Spotřeba cestovního ruchu v České republice Satelitní účet cestovního ruchu ČR Spotřeba cestovního ruchu v ČR v letech ( předběžně ) (mld. Kč) rok ,68 94,00 61,62 270,3 mld. Kč rok ,48 100,54 67,62 281,6 mld. Kč rok ,05 104,12 77,25 306,4 mld. Kč rok ,52 107,82 87,34 331,7 mld. Kč rok ,12 104,82 81,22 332,2 mld. Kč rok ,50 98,88 70,18 310,6 mld. Kč miliardy Kč Příjezdový cest. ruch Domácí cest. ruch Výjezdový cest. ruch zdroj: ČSÚ 7

8 Výdaje na podporu cestovního ruchu (přímé i nepřímé) Souhrn výdajů na podporu CR v ČR dle úrovně státní správy z toho Detail položky "Cestovní v roce 2011 ruch" (v v rozpočtech tis. Kč) subjektů v členění dle úrovně Přímá státní podpora správy v roce 2011 (v tis. Kč) cestovního ruchu Úroveň státní Detail správy položky "Cestovní Běžné ruch" výdaje Kapitálové Běžné výdaje výdaje Kapitálové Celkem výdaje Celkem Stát - státní (vrcholné) Stát - státní instituce (vrcholné) instituce Kraje ČR Kraje ČR Města a obce Města ČR a obce ČR Celkem Celkem Členění celkových výdajů na podporu CR v ČR na běžné a kapitálové výdaje v roce 2011 (v tis. Kč) Struktura výdajů na podporu CR v ČR dle úrovně státní správy v roce 2011 (v tis. Kč) Kapitálové výdaje; tis, Kč 30% Běžné výdaje; tis. Kč 70% Města a obce ČR; tis. Kč 48% Stát - státní (vrcholné) instituce tis. Kč 29% Kraje ČR tis. Kč 23% zdroj: UFIS, KPMG 8

9 Výdaje na CR v Kč Výdaje na podporu cestovního ruchu na úrovni obcí 300 Výše výdajů na podporu příjezdů návštěvníků a na výjezdy občanů obcí dle velikosti sídel (v přepočtu na 1 obyvatele v Kč) Na podporu příjezdů návštěvníků obce Na výjezdy občanů obce zdroj: UFIS, KPMG 9

10 Výše výdajů v Kč Výdaje na podporu cestovního ruchu na úrovni obcí Výše běžných a kapitálových výdajů na podporu CR v ČR dle atraktivity sídel v roce 2011 (v přepočtu na 1 obyvatele v Kč) Běžné výdaje Kapitálové výdaje zdroj: UFIS, KPMG 10

11 Výdaje na CR v tis. Kč Výdaje na 1 obyvatele Výdaje na podporu cestovního ruchu na úrovni krajů a obcí Celkové výdaje krajů a obcí na podporu CR v ČR v roce 2011 dle kraje sídel Výdaje obcí a kraje (v tis. Kč) Výdaje na 1 obyvatele zdroj: UFIS, KPMG 11

12 Výdaje na podporu cestovního ruchu souhrnné informace Výdaje na podporu cestovního ruchu v ČR u vrcholových státních institucí 1,1 mld. Kč Výdaje krajů na podporu cestovního ruchu v ČR 863 mil. Kč Celkové výdaje na podporu cestovního ruchu v ČR roce ,8 mld. Kč Výdaje na přímou podporu cestovního ruchu v ČR v roce ,4 mld. Kč Výdaje měst a obcí na podporu cestovního ruchu v ČR v roce ,8 mld. Kč Výdaje měst a obcí na přímou podporu cestovní ruch 512 mil. Kč Odhadované celkové příjmy organizací cestovního ruchu v ČR v roce mil. Kč Odhadované celkové výdaje organizací cestovního ruchu v ČR v roce mil. Kč zdroj: UFIS, KPMG 12

13 Metodika multiplikační model pro odvětví cestovního ruchu 10 hierarchických úrovní analyzujících odběratelsko-dodavatelské vazby Návštěvník / turista Ubytování Stravování Doprava Obchod, velkoobchod Dodavatelé služeb Subdodavatel 1A Subdodavatel 2A Subdodavatel 3A Výrobce, suroviny Subdodavatel 1B Subdodavatel 2B Subdodavatel 2 Subdodavatel 3B Subdodavatel 3 Doprava Energie Subdodavatel 1 Administrativa 13

14 Metodika multiplikační model: Modelový příklad Ubytovaný host Výdaje za ubytování v hodnotě Kč / noc Obchod, velkoobchod (např. čistící prostředky, kancel. potřeby) Dodavatelé služeb (např. licence, datové připojení, údržba) Amortizace 450 Kč Housekeeping a úklid 50 Kč Facility Management 50 Kč Mzdové náklady 150 Kč Výrobce, suroviny (např. kabely, ložní prádlo) Budova 325 Kč Vybavení 125 Kč Externí pracovníci 25 Kč čisticí prostředky 25 Kč Dispečink 45 Kč Licence řídícího systému 5 Kč Vedení hotelu 25 Kč Zaměstnanci 125 Kč Doprava (dopravní obsluha, přeprava osob) Energie (el. energie, zemní plyn, voda apod.) Administrativa (účetnictví, daně, právní služby apod.) 14

15 veřejný přínos (mld. Kč) Přínosy a pozitivní vlivy cestovního ruchu Přínosy do veřejných rozpočtů z cestovního ruchu CELKEM 100 Kč výdaje turisty = 41 Kč veřejných přínosů 120 Přínosy pro veřejné rozpočty z cestovního ruchu ve struktuře příjemců ( předběžně) ,94 100,28 94,97 90,61 88,65 86,41 12,35 11,94 11,30 4,93 10,78 4,77 10,74 4,52 10,47 11,16 4,32 10,79 4,35 11,14 4,24 10,63 10,01 9,75 28,11 27,18 25,99 24,79 23,36 22, ,26 43,72 42,02 40,09 40,19 39, Státní rozpočet - daňové příjmy přímé Státní rozpočet - sociální pojištění Zdravotní pojišťovny - pojištění Kraje Obce Podíl přínosů z cestovního ruchu na celkových příjmech státního rozpočtu ČR 6,5 % Zdroj: ČSÚ, KPMG 15

16 miliardy Kč Souhrn přínosů a pozitivních vlivů z cestovního ruchu v ČR 558 miliard Kč - CELKOVÉ PŘÍNOSY PRO VEŘEJNÉ ROZPOČTY Tržby z cestovního ruchu, přínos pro veřejné rozpočty ve sledovaném období ( předběžně) (v miliardách Kč) Spotřeba cestovního ruchu v ČR Tržby vyplývající z cestovního ruchu v multiplikaci Celkový přínos pro veřejné rozpočty Zdroj: ČSÚ, KPMG 16

17 Přínosy a pozitivní vlivy cestovního ruchu Porovnání přínosů dle segmentů klientely v roce 2010 Přínos cestovního ruchu dle jednotlivých segmentů návštěvníků a jejich podíl na celkovém přínosu (mil. Kč) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Turisté ze zahraničí (s přenocováním) 37,6% Turisté domácí (s přenocováním) 29,7% Jednodenní návštěvníci domácí 12,9% Jednodenní návštěvníci ze zahraničí 7,5% Tranzitující návštěvníci ze zahraničí 7,4% Služební cesty domácích (s přenocováním) 5,0% Zdroj: ČSÚ, KPMG 17

18 Souhrn přínosů a pozitivních vlivů z cestovního ruchu v ČR Nárůst počtu pokojů v ČR * a 4* hotely - 99,7% Průměrný roční zisk soukromých společností (horní mez) 36,2 mld. Kč Celkový počet plných pracovních úvazků za rok cca 325 tis. Celkový průměrný roční přínos pro veřejný sektor (horní mez) 93 mld. Kč Průměrný roční ušlý přínos z výjezdového CR pro veřejný sektor (horní mez) 29,5 mld. Kč Prům. roční přínos z příjezdového CR pro veřejný sektor (horní mez) 50,1 mld. Kč Podíl cestovního ruchu na příjmech státního rozpočtu ČR 6,5 % Podíl cestovního ruchu vč. multiplikačních efektů na HDP ČR 5 % Zdroj: ČSÚ, KPMG 18

19 Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu Metodika zahraniční návštěvníci ČSÚ satelitní účet STEM/MARK Analýza příjezdového turismu výdaje ČSÚ návštěvnost v HUZ (hosté, přenocování) Masarykova universita Potenciál cestovního ruchu v ČR SŽDC, MD ČR Železniční koridory, infrastruktura Maps.google Vzdálenost mezi hraničními přechody Czech Tourism Návštěvnost turistických cílů v ČR Superbenzin.cz Benzínové pumpy v ČR Webové stránky a statistika letišť v ČR tranzitní lety Czech Tourism Monitoring návštěvníků v turistických regionech ÚZIS návštěvnost lázeňských zařízení STEM/MARK výdaje tranzitujících návštěvníků NPÚ MonumNet Kulturní památky TLT Benchmark Dosahovaná cena za pokoj Sydos.cz Ročenka dopravy Czech Tourism Památky v ČR ŘSD Silniční infrastruktura Vyletnik.cz Běžkařské trasy a lokality Virtualtravel cz Aquaparky v ČR Wikipedia.org EuroCity vlakové spoje NIPOS Návštěvnost kulturních subjektů CZECH Consult tranzitní doprava Vyletnicek.cz Aquaparky a koupaliště v ČR UK v Praze Výzkumná zpráva Faktické obyvatelstvo ČNB, ČNB ARAD platební bilance Muzikus.cz Festivaly v ČR Cesky-aquapark.cz Katalog aquaparků a bazénů v ČR MMR ÚÚR Turistické trasy, lyžařská střediska Koupaliste.net Katalog aquaparků FACTUM Analýza příjezdového turismu Datová a informační základna Výběr relevantních dat Zpracování dat a informací Spotřeba návštěvníků krajů Hlavní zdroje dat Doplňující zdroje Turisté (zahraniční) Jednodenní návštěvníci (zahraniční) Tranzitující návštěvníci (zahraniční) Z důvodu konzistence a úplnosti dat byl pro celkový detailní výpočet použit rok

20 Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu Metodika domácí návštěvníci ČSÚ satelitní účet Czech Tourism Návštěvnost turistických cílů v ČR ČSÚ návštěvnost v HUZ (hosté, přenocování) TLT Benchmark Dosahovaná cena za pokoj Masarykova universita Potenciál cestovního ruchu v ČR Muzikus.cz Festivaly v ČR Czech Tourism Monitoring návštěvníků v turistických regionech Czech Tourism Památky v ČR První národní cyklo a in-line průzkum Oblíbenost lokalit Vyletnicek.cz, Ceskyaquapark.cz Aquaparky, bazény v ČR Vyletnik.cz Běžkařské trasy a lokality UK v Praze Výzkumná zpráva Faktické obyvatelstvo NPÚ MonumNet Kulturní památky NIPOS Návštěvnost kulturních subjektů ÚZIS návštěvnost lázeňských zařízení Koupaliste.net, Virtualtravel.cz Katalog aquaparků ČSÚ Služební cesty rezidentů v tuzemsku Fotbalovestadiony.cz Fotbalové stadióny Cyklodoprava.cz Vyznačené cyklotrasy Hokej.cz, Fotbal.cz Návštěvnost zápasů Diplomový výzkum MUNI Nákupní centra Agentura Ochrany Přírody a krajiny ČR Přírodní památky Geocaching.com Geocaching v ČR Kamzasnehem.cz Běžkařské trasy a lokality Tiskové zprávy Zoologických zahrad ČNB, ČNB ARAD platební bilance Firmy.cz Nákupní centra Ministerstvo zemědělství návštěvnost lesa Klub českých turistů Turistické trasy MMR ÚÚR Turistické trasy, lyžařská střediska Datová a informační základna Výběr relevantních dat Zpracování dat a informací Spotřeba návštěvníků krajů Hlavní zdroje dat Doplňující zdroje Turisté (domácí) Jednodenní návštěvníci (domácí) Služební cesty (domácí) Z důvodu konzistence a úplnosti dat byl pro celkový detailní výpočet použit rok

21 (tis. Kč) Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu Spotřeba cestovního ruchu v kraji v přepočtu na obyvatele kraje Spotřeba cestovního ruchu v kraji v přepočtu na obyvatele kraje 60 56,7 56,0 300% ,8% 275,4% 250% % 30 26,7 150% ,6% 22,0 108,3% 20,4 19,9 100,5% 98,2% 14,9 14,9 100% 10 73,5% 73,1% 11,0 54,0% 9,9 9,8 9,7 9,7 9,5 48,9% 48,4% 47,9% 47,7% 46,6% 50% 0 0% Spotřeba cest. ruchu na obyvatele kraje (tis. Kč) - levá osa Odchylka od prům hodnoty za ČR (v %) Prům. spotřeba na obyvatele v ČR Zdroj: MF ČR UFIS, ČSÚ 21

22 Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu Podíl spotřeby cestovního ruchu na HDP v kraji Podíl spotřeby cestovního ruchu na HDP kraje 10% 9% 8% 7% 6% 8,7% 350,8% 400% 350% 300% 250% 5% 200% 4% 3,5% 150% 3% 2% 1% 142,2% 3,0% 3,0% 121,9% 2,8% 2,5% 119,0% 113,9% 102,0% 2,2% 88,3% 1,8% 72,2% 1,5% 1,4% 1,3% 1,3% 1,3% 1,2% 59,3% 55,6% 54,3% 53,0% 52,7% 50,2% 100% 50% 0% 0% Podíl spotřeby cestovního ruchu na HDP kraje - levá osa Prům. podíl spotřeby CR v ČR Procentuální odchylka od průměrné hodnoty za celou ČR Zdroj: MF ČR UFIS, ČSÚ 22

23 Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu Přínosy Domácí cestovní ruch - SLUŽEBNÍ CESTY Domácí cestovní ruch - služební cesty (Přínosy z cestovního ruchu v mil. Kč) Podíl složek na spotřebě CR Ostatní 6% Hlavní město Praha Jihomoravský Zboží 21% Ubytování 24% Ústecký 340 Moravskoslezský Plzeňský Doprava 22% Stravování 27% 2,1 % - 4,8 % 5,7 % - 7,8 % Středočeský Jihočeský ,7 % - 13,9 % 26 % a více Liberecký 255 Královéhradecký 207 Pardubický 205 Olomoucký 141 Vysočina 132 Zlínský 114 Karlovarský Zdroj: ČSÚ, KPMG 23

24 Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu Přínosy Zahraniční cestovní ruch - TRANZITUJÍCÍ NÁVŠTĚVNÍCI Jihomoravský Zahraniční cestovní ruch - tranzitující návštěvníci (Přínosy z cestovního ruchu v mil. Kč) Podíl složek na spotřebě CR Zboží 11% Ostatní 1% Stravování 2% Středočeský 833 Moravskoslezský 781 Hlavní město Praha Vysočina Doprava 86% 2,3 % - 4,5 % 5,0 % - 8,8 % Olomoucký Plzeňský ,5 % - 12,8 % 15 % a více Ústecký 333 Zlínský 291 Jihočeský 237 Liberecký 207 Karlovarský 194 Královéhradecký 155 Pardubický Zdroj: ČSÚ, KPMG 24

25 Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu Přínosy Zahraniční cestovní ruch - JEDNODENNÍ NÁVŠTĚVNÍCI Zahraniční cestovní ruch - jednodenní návštěvníci (Přínosy z cestovního ruchu v mil. Kč) Podíl složek na spotřebě CR Ostatní 4% Stravování 7% Doprava 1% Plzeňský Karlovarský Ústecký Jihomoravský Jihočeský Zboží 88% 0,2 % - 2,2 % 4,4 % - 7,1 % Hlavní město Praha Královéhradecký ,9 % - 12,2 % 15 % a více Moravskoslezský 304 Liberecký 296 Zlínský 137 Středočeský 113 Olomoucký 47 Pardubický 26 Vysočina Zdroj: ČSÚ, KPMG 25

26 Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu Přínosy Domácí cestovní ruch - JEDNODENNÍ NÁVŠTĚVNÍCI Hlavní město Praha Domácí cestovní ruch - jednodenní návštěvníci (Přínosy z cestovního ruchu v mil. Kč) Podíl složek na spotřebě CR Ostatní 19% Služby CK/CA 1% Stravování 15% Jihomoravský Středočeský Doprava 15% Jihočeský Moravskoslezský Zboží 50% 2,9 % - 3,9 % 4,7 % - 6,1 % Liberecký Plzeňský ,6 % - 9,9 % 22 % a více Ústecký 652 Královéhradecký 607 Zlínský 547 Olomoucký 547 Pardubický 431 Vysočina 415 Karlovarský Zdroj: ČSÚ, KPMG 26

27 Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu Přínosy Domácí cestovní ruch - TURISTÉ (s přenocováním) Jihočeský Domácí cestovní ruch - turisté (Přínosy z cestovního ruchu v mil. Kč) Podíl složek na spotřebě CR Ostatní 12% Služby CK/CA 9% Karlovarský Královéhradecký Zboží 20% Ubytování 21% Olomoucký Moravskoslezský Doprava 17% Stravování 21% 2,1 % - 5 % 5,1 % - 8,3 % Jihomoravský Středočeský ,7 % - 11 % 14 % a více Hlavní město Praha Liberecký Zlínský Plzeňský Pardubický 963 Vysočina 777 Ústecký Zdroj: ČSÚ, KPMG 27

28 Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu Přínosy Zahraniční cestovní ruch - TURISTÉ (s přenocováním) Hlavní město Praha Karlovarský Jihomoravský Zahraniční cestovní ruch - turisté (Přínosy z cestovního ruchu v mil. Kč) Zboží 23% Podíl složek na spotřebě CR Ostatní 12% Služby CK/CA 1% Ubytování 28% Jihočeský Královéhradecký Doprava 14% Stravování 22% 0,4 % - 2,0 % 2,1 % - 3,7 % Plzeňský Středočeský ,2 % - 7,5 % 69 % a více Liberecký 630 Moravskoslezský 593 Ústecký 461 Olomoucký 332 Pardubický 217 Zlínský 192 Vysočina Zdroj: ČSÚ, KPMG 28

29 Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu Modelový podíl cestovního ruchu v multiplikaci na HDP kraje Modelový podíl cestovního ruchu vč. multiplikačních efektů na HDP kraje Karlovarský 17,6% Jihočeský Hlavní město Praha Liberecký Královéhradecký Plzeňský Olomoucký Jihomoravský Zlínský Vysočina Ústecký Moravskoslezský Pardubický Středočeský 7,1% 6,1% 6,1% 5,7% 5,1% 4,4% 3,6% 2,9% 2,7% 2,7% 2,6% 2,6% 2,5% 2,3 % - 3 % 3,5 % - 5,8 % 6 % - 7,2 % 17,5 % a více 0% 5% 10% 15% 20% Zdroj: ČSÚ, KPMG 29

30 Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu Modelový podíl zaměstnanosti cestovního ruchu na zaměstnanosti v kraji Modelový podíl cestovního ruchu vč. multiplikačních efektů na zaměstnanosti v kraji Karlovarský 16,7% Hlavní město Praha 11,3% Jihočeský Královéhradecký Liberecký Plzeňský Olomoucký Jihomoravský Zlínský Ústecký Moravskoslezský Vysočina Středočeský Pardubický 8,2% 6,6% 6,3% 5,7% 4,9% 4,4% 3,5% 3,3% 3,3% 3,1% 3,1% 3,0% 2,9 % - 3,6 % 4,2 % - 6,8 % 8 % - 11,5 % 16,5 % a více 0% 5% 10% 15% 20% Zdroj: ČSÚ, KPMG 30

31 Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu Přínosy Domácí cestovní ruch - CELKEM Hlavní město Praha Jihočeský Domácí cestovní ruch - celkem (Přínosy z cestovního ruchu v mil. Kč) Podíl složek na spotřebě CR Ostatní 13% Služby CK/CA 6% Ubytování 16% Jihomoravský Královéhradecký Středočeský Moravskoslezský Zboží 28% Doprava 17% Stravování 20% 3 % - 4,9 % 5,2 % - 7,2 % 7,8 % - 9,3 % 11,5 % a více Karlovarský Olomoucký Liberecký Plzeňský Zlínský Pardubický Ústecký Vysočina Zdroj: ČSÚ, KPMG 31

32 Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu Přínosy Zahraniční cestovní ruch - CELKEM Hlavní město Praha Zahraniční cestovní ruch - celkem (Přínosy z cestovního ruchu v mil. Kč) Podíl složek na spotřebě CR Ostatní 9% Služby CK/CA 1% Ubytování 20% Karlovarský Jihomoravský Plzeňský Jihočeský Zboží 31% Doprava 22% Stravování 17% 0,8 % - 2,5 % 3,1 % - 4,8 % 5,2 % - 8,3 % Ústecký % a více Moravskoslezský Středočeský Královéhradecký Liberecký Olomoucký 915 Vysočina 756 Zlínský 620 Pardubický Zdroj: ČSÚ, KPMG 32

33 Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu Přínosy Cestovní ruch v ČR - CELKEM Cestovní ruch v ČR - celkem (Přínosy z cestovního ruchu v mil. Kč) Hlavní město Praha Karlovarský Jihomoravský Jihočeský Středočeský Moravskoslezský Královéhradecký Plzeňský Olomoucký Liberecký Ústecký Zlínský Vysočina Pardubický ,2 % - 4,5 % 5,2 % - 5,8 % 7,9 % - 8,1 % 30 % a více Zdroj: ČSÚ, KPMG 33

34 Výdaje na CR v tis. Kč Výdaje na 1 obyvatele Kr Li Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu Efektivita veřejných výdajů krajů a obcí na podporu cestovního ruchu Poměr k celkovým přínosům z cestovního ruchu pro veřejné rozpočty Výdaje krajů a obcí na podporu cestovního ruchu (mil. Kč, součet výdajů kraje a obcí) Celkové výdaje krajů a obcí na podporu CR v ČR v roce 2011 dle kraje sídel Karlovarský Královéhradecký Rychnov nad Kněžnou Výdaje obcí a kraje (v tis. Kč) Výdaje na 1 obyvatele Liberecký Efektivita podpory cestovního ruchu (podíl Moravskoslezský výdajů a přínosů) x Kč přínosů na 1 Kč podpory mil. Kč mil. Kč mil. Kč 390 mil. Kč a více Ka Kč Kč M Kč 140 Kč a více Zdroj: ČSÚ, UFIS, KPMG 34

35 Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu Efektivita veřejných výdajů krajů a obcí na podporu cestovního ruchu Poměr k přínosům z cestovního ruchu pouze pro rozpočty krajů a obcí Efektivita podpory cestovního ruchu pro jednotlivé kraje Saldo přínosů pro kraj a obce a výdajů kraje a obcí v kraji) Efektivita podpory cestovního ruchu pro jednotlivé kraje Podíl přínosů pro kraj a obce a výdajů kraje a obcí v kraji) Hlavní město Praha Jihomoravský kraj Moravskoslezský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Plzeňský kraj Olomoucký kraj Jihočeský kraj Kraj Vysočina Zlínský kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Liberecký kraj Karlovarský kraj Hlavní město Praha Plzeňský kraj Kraj Vysočina Zlínský kraj Jihomoravský kraj Středočeský kraj Olomoucký kraj Liberecký kraj Pardubický kraj Ústecký kraj Královéhradecký kraj Moravskoslezský kraj Jihočeský kraj Karlovarský kraj 3,30 Kč 2,40 Kč 5,00 Kč 5,00 Kč 4,90 Kč 4,60 Kč 4,10 Kč 4,10 Kč 6,20 Kč 5,90 Kč 5,90 Kč 5,60 Kč 6,80 Kč 16,50 Kč Karlovarský Královéhradecký 2,30 Liberecký 3,40 Kč 4,00 5,10 Kč Moravskoslezský Rychnov nad Kněžnou 5,50 6,90 Kč 16,00 Kč a více Zdroj: KPMG 35

36 Děkuji Vám za pozornost Ondřej Špaček Manager KPMG Česká republika, s.r.o KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. The KPMG name, logo and cutting through complexity are registered trademarks or trademarks of KPMG International Cooperative (KPMG International).

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Veřejné výdaje na podporu cestovního ruchu Přínosy z cestovního ruchu pro Českou republiku Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu Březen 2013

Více

Statistika cestovního ruchu v ČR příklady využití a její budoucnost

Statistika cestovního ruchu v ČR příklady využití a její budoucnost Statistika cestovního ruchu v ČR příklady využití a její budoucnost Listopad 2013 Analýza cestovního ruchu v České republice ubytování ČR - přenocování ; 2001 2012 Vývoj počtu přenocování a průměrného

Více

Statistika cestovního ruchu v ČR příklady využití a její budoucnost

Statistika cestovního ruchu v ČR příklady využití a její budoucnost Statistika cestovního ruchu v ČR příklady využití a její budoucnost Červen 2014 Analýza cestovního ruchu v České republice ubytování ČR - přenocování ; 2001 2012 Vývoj počtu přenocování a průměrného počtu

Více

Statistika cestovního ruchu v ČR příklady využití a její budoucnost

Statistika cestovního ruchu v ČR příklady využití a její budoucnost Statistika cestovního ruchu v ČR příklady využití a její budoucnost Duben 2014 39 122 187 37 109 835 39 343 250 40 780 708 40 320 477 41 447 797 40 831 072 39 283 474 36 662 192 36 908 811 38 235 088 39

Více

Cestovní ruch v České republice

Cestovní ruch v České republice Cestovní ruch v České republice Aktuální situace a trendy v hotelnictví a kongresovém turismu 30. června 2011 Multiplikační model Souhrn přínosů a pozitivních vlivů cestovního ruchu v ČR 550 Tržby z cestovního

Více

Trendy a východiska Příležitosti v roce 2013 v oblasti projektů volnočasových aktivit, cestovního ruchu a sportu 13. 12. 2012

Trendy a východiska Příležitosti v roce 2013 v oblasti projektů volnočasových aktivit, cestovního ruchu a sportu 13. 12. 2012 Trendy a východiska Příležitosti v roce 2013 v oblasti projektů volnočasových aktivit, cestovního ruchu a sportu 13. 12. 2012 Trendy a východiska Vývoj hlavních charakteristiky nár. hospodářství ČR a stavebnictví

Více

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 TRAVEL, LEISURE AND TOURISM Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 červen 2010 prezentace 12.7.2010 ADVISORY Cíle

Více

STATISTIKY CR NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE DO ROKU 2016

STATISTIKY CR NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE DO ROKU 2016 STATISTIKY CR NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE DO ROKU 2016 1.1 Vývoj cestovního ruchu v rámci ČR v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) v ČR 2012 15 098 817 43 278 457 2011 / 2012 - - 2013 15 407 671

Více

Cestovní ruch v Královehradeckém a Pardubickém kraji. vybrané výstupy z analýz KPMG. Ondřej Špaček 4. 11. 2015

Cestovní ruch v Královehradeckém a Pardubickém kraji. vybrané výstupy z analýz KPMG. Ondřej Špaček 4. 11. 2015 Cestovní ruch v Královehradeckém a Pardubickém kraji vybrané výstupy z analýz KPMG Ondřej Špaček 4. 11. 2015 Ekonomické přínosy cestovního ruchu (2013) Veřejné rozpočty Cestovní ruch Celková podpora CR

Více

Sportovní infrastruktura v České republice

Sportovní infrastruktura v České republice Sportovní infrastruktura v České republice Stavební fórum 27. listopadu 2014 zdroj obrázku: dream-wallpaper.com SPORT!!! Stimul regionálního rozvoje Reprezentace, prestiž a propagace Prevence patologických

Více

Horská střediska v ČR

Horská střediska v ČR Horská střediska v ČR identifikace přínosů pro regionální rozvoj a veřejné rozpočty Zdeněk Tůma 28. 5. 2014 Definice horského střediska Horské středisko Ski areál Horským střediskem se rozumí geografický

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2014 Typologie návštěvníků

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2013 Typologie návštěvníků

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky 1.- 3. čtvrtletí

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2013 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky 1.- 3. čtvrtletí

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Metodika analýzy návštěvnosti horských středisek v České republice. Ondřej Špaček 11. listopadu 2015

Metodika analýzy návštěvnosti horských středisek v České republice. Ondřej Špaček 11. listopadu 2015 Metodika analýzy návštěvnosti horských středisek v České republice Ondřej Špaček 11. listopadu 2015 Přístup k řešení projektu Etapy projektu Výstupy z jednotlivých etap Postup v jednotlivých etapách Část

Více

Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu

Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu 8. ročník mezinárodní vědecké konference HOTELNICTVÍ, TURISMUS A VZDĚLÁVÁNÍ Vysoká škola hotelová v Praze Zdeněk Tůma Ondřej Špaček KPMG Česká republika 19. října

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Listopad 2014 / Jan Tuček, Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 3. čtvrtletí 2014 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a

Více

Příjezdový cestovní ruch 3. čtvrtletí

Příjezdový cestovní ruch 3. čtvrtletí Příjezdový cestovní ruch. čtvrtletí 20 Na úvod shrnutí Ve. čtvrtletí 20 navštívilo ČR 8,7 mil. zahraniční návštěvníků (+ %), kteří utratili 9, mld. Kč (+ %) V -. čtvrtletí 20 navštívilo ČR 2, mil. zahraničních

Více

Aktuální data statistiky cestovního ruchu

Aktuální data statistiky cestovního ruchu Aktuální data statistiky cestovního ruchu MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Ing. Margit Beníčková, Ing. Pavel Vančura Hlavní body prezentace: projekty na zkvalitnění statistických

Více

Příjezdový cestovní ruch 2. čtvrtletí 2015

Příjezdový cestovní ruch 2. čtvrtletí 2015 Příjezdový cestovní ruch 2. čtvrtletí 205 Na úvod shrnutí Ve 2. čtvrletí 205 navštívilo ČR 7,7 mil. zahraniční návštěvníků (+ 0 %), kteří utratili, mld. Kč (+ %) V. pololetí 205 navštívilo ČR 2, mil. zahraničních

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Srpen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. pololetí 204 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich

Více

Budoucnost exportního financování. Stavební fórum 26. září 2012

Budoucnost exportního financování. Stavební fórum 26. září 2012 Budoucnost exportního financování Stavební fórum 26. září 2012 AGENDA, CÍLE AGENDA Úvod Budoucnost EF z pohledu bankovního sektoru a EGAP Právní aspekty EF Vazba EF a stavebnictví Zkušenosti exportérů

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Listopad 2013 / Jan Tuček, Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 3. čtvrtletí 2013 Příjezdový cestovní ruch ČR 3. čtvrtletí 2013 Typ návštěvníka 3Q 2013

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Květen 2013 / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 1. čtvrtletí 2013 Typ návštěvníka 1Q 2013 1Q 2012 A. Zahraniční turista 39,1 % 39,8 % B. Jednodenní

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Květen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. čtvrtletí 204 a rok 203 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků

Více

Potřebuje česká fiskální politika pevná pravidla?

Potřebuje česká fiskální politika pevná pravidla? Potřebuje česká fiskální politika pevná pravidla? Zdeněk Tůma Připraveno ve spolupráci s OGResearch 10. října, 2014 Ačkoliv se celková externí pozice EZ od krize výrazně zlepšila, zadluženost veřejného

Více

Benchmark městě v České republice. srpen 2012

Benchmark městě v České republice. srpen 2012 Benchmark městě v České republice srpen 2012 KPMG Česká republika, s.r.o. Tel +420 222 123 101 Fax +420 222 123 100 Pobřežní 1a 186 00 Praha 8 Czech Republic 17. srpna 2012 Předkládáme Vám studii Benchmark

Více

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Konference Vysoká škola ekonomická Praha, 17. září 2009 I. Tržby v ubytování, stravování a pohostinství Ukazatel Index 2009/2008

Více

Novela zákona o účetnictví a prováděcích právních

Novela zákona o účetnictví a prováděcích právních Novela zákona o účetnictví a prováděcích právních předpisů 30. března 2011 Peter Čakan Obsah Obsah Strana Změny v zákoně o účetnictví 2 Správní delikty a sankce 3 Změny ve vyhlášce č. 500/2002 Sb. 4 1

Více

Horská střediska v ČR

Horská střediska v ČR Horská střediska v ČR identifikace přínosů pro regionální rozvoj a veřejné rozpočty Ondřej Špaček 3. 11. 2015 0 Definice horského střediska Horské středisko Ski areál Horským střediskem se rozumí geografický

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Srpen 2013 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 1. pololetí 2013 Typ návštěvníka 1. pololetí 2013 1. pololetí 2012 A. Zahraniční turista 39,0 % 39,5 % B.

Více

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu, 1Q až 3Q 2016 Jan Tuček prosinec 2016

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu, 1Q až 3Q 2016 Jan Tuček prosinec 2016 Příjezdový cestovní ruch 0-06 Prezentace výsledků výzkumu, Q až Q 06 Jan Tuček prosinec 06 Obsah Metodika projektu Odhad počtu a výdajů zahraničních návštěvníků Charakteristiky zahraničních návštěvníků

Více

Kalkulace přínosů pro veřejné rozpočty vyplývajících z CR realizovaného v jednotlivých krajích ČR. 18. března 2013

Kalkulace přínosů pro veřejné rozpočty vyplývajících z CR realizovaného v jednotlivých krajích ČR. 18. března 2013 Kalkulace přínosů pro veřejné rozpočty vyplývajících z CR realizovaného v jednotlivých krajích 18. března 2013 KPMG Česká republika, s.r.o. Pobřežní 1a 186 00 Praha 8 Czech Republic Tel +420 222 123 101

Více

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu Jan Tuček březen 2017

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu Jan Tuček březen 2017 Příjezdový cestovní ruch 2016 Prezentace výsledků výzkumu Jan Tuček březen 2017 Obsah Metodika projektu Odhad počtu a výdajů zahraničních návštěvníků Charakteristiky zahraničních návštěvníků Ověřování

Více

Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 2008

Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 2008 Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 28 kapacity hromadných ubytovacích zařízení počet hostů počet přenocování srovnání v rámci ČR Počet hostů eviduje ČSÚ a to pouze v ubytovacích zařízeních

Více

6. FÓRUM CESTOVNÍHO RUCHU IMAGE / IMPULSY / INSPIRACE BESKYDY 2017 TO BESKYDY-VALAŠSKO. Zpracoval(a): Mgr. David Karčmář. Datum:

6. FÓRUM CESTOVNÍHO RUCHU IMAGE / IMPULSY / INSPIRACE BESKYDY 2017 TO BESKYDY-VALAŠSKO. Zpracoval(a): Mgr. David Karčmář. Datum: 6. FÓRUM CESTOVNÍHO RUCHU TO BESKYDY-VALAŠSKO IMAGE / IMPULSY / INSPIRACE BESKYDY 2017 Zpracoval(a): Mgr. David Karčmář Datum: 9. 5. 2017 Cestovní ruch v Moravskoslezském kraji Stručná statistika: zdroj

Více

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu březen 2016

Příjezdový cestovní ruch Prezentace výsledků výzkumu březen 2016 Příjezdový cestovní ruch 205 Prezentace výsledků výzkumu březen 206 Obsah prezentace Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich výdajů Charakteristiky zahraničních návštěvníků Ověřování výdajů Ověřování

Více

SPECIFICKÉ POSTAVENÍ HORSKÝCH STŘEDISEK V CESTOVNÍM RUCHU. Konference AHS ČR a CzechTourism Praha, 20. 10. 2015

SPECIFICKÉ POSTAVENÍ HORSKÝCH STŘEDISEK V CESTOVNÍM RUCHU. Konference AHS ČR a CzechTourism Praha, 20. 10. 2015 SPECIFICKÉ POSTAVENÍ HORSKÝCH STŘEDISEK V CESTOVNÍM RUCHU Konference AHS ČR a CzechTourism Praha, 20. 10. 2015 Definice horského střediska Horské středisko Ski areál Horským střediskem se rozumí geografický

Více

Příjezdový cestovní ruch

Příjezdový cestovní ruch Příjezdový cestovní ruch Historie projektu Příjezdový cestovní ruch Od-do Měsíců Zadavatel Vzorek Kde / / CzT / / MMR / / CzT / / MMR / / CzT / / MMR / / CzT / / MMR / / CzT Hlavní silniční přechody,železniční

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch Jan Tuček / STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch Jan Tuček / STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK Odhad počtu zahraničních návštěvníků Typ návštěvníka 2013 2012 2011 A. Zahraniční

Více

STÁTNÍ SPRÁVA A ČESKÉ LYŽAŘSKÉ AREÁLY. Celostátní konference horských středisek ČR Špindlerův Mlýn,

STÁTNÍ SPRÁVA A ČESKÉ LYŽAŘSKÉ AREÁLY. Celostátní konference horských středisek ČR Špindlerův Mlýn, STÁTNÍ SPRÁVA A ČESKÉ LYŽAŘSKÉ AREÁLY Celostátní konference horských středisek ČR Špindlerův Mlýn, 7. 6. 2016 STÁTNÍ SPRÁVA A ČESKÉ LYŽAŘSKÉ AREÁLY Proč spolupracovat? Stát má regulovat vytvářet podmínky,

Více

Analýza podpory sportu v hl. m. Praze, pozitivní efekty sportu

Analýza podpory sportu v hl. m. Praze, pozitivní efekty sportu zdroj obrázku: dream-wallpaper.com Analýza podpory sportu v hl. m. Praze, pozitivní efekty sportu Ondřej Špaček 3. 9. 2014 SPORT!!! Reprezentace, prestiž a propagace Stimul regionálního rozvoje Sport pro

Více

DATA O CESTOVNÍM RUCHU DLE ČSÚ

DATA O CESTOVNÍM RUCHU DLE ČSÚ DATA O CESTOVNÍM RUCHU DLE ČSÚ Ondřej Legner, Pavel Vančura, Zdeněk Lejsek Konference ke statistickým projektům MMR, 29. dubna 215, Kaiserštejnský palác ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 1 82 Praha

Více

Výsledky CR. Jaké jsou výsledky CR v TO Beskydy Valašsko? Co nám říkají? Ing. Miroslav Konvičný. člen správní rady

Výsledky CR. Jaké jsou výsledky CR v TO Beskydy Valašsko? Co nám říkají? Ing. Miroslav Konvičný. člen správní rady Výsledky CR Jaké jsou výsledky CR v TO Beskydy Valašsko? Co nám říkají? Ing. Miroslav Konvičný člen správní rady Smysl Jaký obraz o vývoji cestovního ruchu nám dávají statistické údaje, které jsou k dispozici?

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2012. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2012. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2012 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2012 Výsledky za 4Q 2012

Více

Personální řízení: aktuální výzvy pro interní audit

Personální řízení: aktuální výzvy pro interní audit Personální řízení: aktuální výzvy pro interní audit 24. května 2011 Michal Hašek Director Agenda Požadavky statutárních a dozorčích orgánů Strategie rozvoje interního auditu Požadavky na podporu ze strany

Více

SATELITNÍ ÚČET CESTOVNÍHO RUCHU - AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY -

SATELITNÍ ÚČET CESTOVNÍHO RUCHU - AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY - SATELITNÍ ÚČET CESTOVNÍHO RUCHU - AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY - Zdeněk Lejsek Hotel Holiday Inn, 19. března 2013, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/13 SYSTÉM TSA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Aleš Hozdecký

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Aleš Hozdecký Příjezdový cestovní ruch 2009 až 2015 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM Aleš Hozdecký Systém statistických projektů MMR MMR ČR realizuje prostřednictvím Integrovaného operačního

Více

Rozbor potřeb ukazatelů a výstupů statistiky příjezdového cestovního ruchu (PCR) Workshop 18. září 2013

Rozbor potřeb ukazatelů a výstupů statistiky příjezdového cestovního ruchu (PCR) Workshop 18. září 2013 Rozbor potřeb ukazatelů a výstupů statistiky příjezdového cestovního ruchu (PCR) Workshop 8. září 0 Harmonogram projektu Jul Aug Sep Oct Nov Dec 0 Q/0 Q/0 Etapa I. Rozbor potřeb ukazatelů a výstupů statistiky

Více

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011 Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu Únor 2011 Obsah studie Kongresová a incentivní turistika - základní popis segmentu Zmapování stávající situace KIT Zmapování situace v oblasti

Více

2. setkání interních auditorů ze zdravotních pojišťoven

2. setkání interních auditorů ze zdravotních pojišťoven 2. setkání interních auditorů ze zdravotních pojišťoven Současné výzvy IT interního auditu 20. června 2014 Obsah Kontakt: Strana KPMG průzkum stavu interního auditu IT 2 Klíčové výzvy interního auditu

Více

10. setkání interních auditorů v oblasti průmyslu

10. setkání interních auditorů v oblasti průmyslu 10. setkání interních auditorů v oblasti průmyslu Současné výzvy IT interního auditu 7. Března 2014 Obsah Kontakt: Strana KPMG průzkum stavu interního auditu IT 2 Klíčové výzvy interního auditu IT 3 KPMG

Více

Zimní stadiony a multifunkční haly s ledovou plochou v ČR. Srovnávací analýza. Květen 2012

Zimní stadiony a multifunkční haly s ledovou plochou v ČR. Srovnávací analýza. Květen 2012 Zimní stadiony a multifunkční haly s ledovou plochou v ČR Srovnávací analýza Květen 2012 KPMG Česká republika, s.r.o. Pobřežní 1a 186 00 Praha 8 Czech Republic Tel +420 222 123 101 Fax +420 222 123 100

Více

VELKÁ DATA A JEJICH PRAKTICKÉ VYUŽITÍ

VELKÁ DATA A JEJICH PRAKTICKÉ VYUŽITÍ VELKÁ DATA A JEJICH PRAKTICKÉ VYUŽITÍ Lukáš Kovárník, manažer partnerského prodeje, T-Mobile Zdeněk Tůma, Partner, KPMG Česká republika Jan Dvořák, tiskový mluvčí, Národní park Šumava Uvidíte, Uslyšíte

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2011

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2011 Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2011 (před připomínkovým řízením) 9.10.2012, Praha Dotace NNO z veřejných rozpočtů 2011 Rozpočet Suma dotací index (v tis. Kč) 2011/2010 státní rozpočet

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Koncepce rozvoje cestovního ruchu Plzeňského kraje pro období Strategie udržitelného rozvoje cestovního ruchu

Koncepce rozvoje cestovního ruchu Plzeňského kraje pro období Strategie udržitelného rozvoje cestovního ruchu Koncepce rozvoje cestovního ruchu Plzeňského kraje pro období 2014 2020 Strategie udržitelného rozvoje cestovního ruchu Prosinec 2013 KPMG Česká republika, s.r.o. Tel +420 222 123 101 Fax +420 222 123

Více

Návštěvnost města Kutná Hora v roce 2018 Analytické studie

Návštěvnost města Kutná Hora v roce 2018 Analytické studie Návštěvnost města Kutná Hora v roce 2018 Analytické studie - Strukturovaná analýza návštěvnosti města Kutná Hora 2018 - Analýza cílových skupin dle demografických parametrů 2018 - Analýza návštěvnosti

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00 0 sumární sestava kraj: Hlavní město Praha.0.0 Sektor včelstev k.. k.0. a, 0,0 00,0,00 0 0 0 0,00 0,000 0,0,00 0, 0,,0,00 0 0, 0, 0,0,00, 0,,0,00 včelstev 0 včelstev včelstev 0 0 0 Vykoupeno medu v kg

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK Odhad počtu zahraničních návštěvníků Typ návštěvníka 2014 2013 2012 A. Zahraniční

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR VÝSLEDKY 2. FÁZE ŠETŘENÍ CK / CA Praha, 28. 5. 2014 1 Projekt a jeho cíle Popis 2. fáze

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 (před připomínkovým řízením)

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 (před připomínkovým řízením) Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 (před připomínkovým řízením) 18.10.2013, Praha Dotace NNO z veřejných rozpočtů v r. 2012 Rozpočet Suma dotací index (v tis. Kč) 2012/2011 státní

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Srpen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. Česká republika výsledky za 1. pololetí 2012 Kraje ČR regionální analýzy dat do roku 2011 Obsah prezentace A. Příjezdový cestovní

Více

veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe

veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe Prvky protikorupčních strategií ve veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe Forenzní služby KPMG 5. září 2013 Cíle přednášky Představit vám sebe a KPMG Představit téma protikorupčních strategií Přiblížit

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Prosinec 2018 (data k 2.12.)

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Prosinec 2018 (data k 2.12.) MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Prosinec 218 (data k 2.12.) Miliardy Kč Čerpání dotací EU v České republice Graf 1 Celkový počet podaných a schválených žádostí o podporu v jednotlivých

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Listopad 2012 / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. čtvrtletí 2012 Obsah prezentace A. Příjezdový cestovní ruch ČR - podrobné výsledky za Q 2012 -

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Srpen 2019 (data k 1.8.)

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Srpen 2019 (data k 1.8.) MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Srpen 219 (data k 1.8.) Miliardy Kč Čerpání dotací EU v České republice Graf 1 Celkový počet podaných a schválených žádostí o podporu v jednotlivých

Více

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 TRAVEL, LEISURE AND TOURISM Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 červen 2010 ADVISORY Cíle studie Proč byla studie

Více

Vývoj CR v České republice. L.Měrtlová

Vývoj CR v České republice. L.Měrtlová Vývoj CR v České republice L.Měrtlová Význam CR v národním hospodářství Při hodnocení významu CR na národním hospodářství je nutné posoudit vytvářenou hrubou přidanou hodnotu, strukturovat ji podle specifických

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce výběr , Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce výběr , Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2011 -výběr 21.01.2013, Praha Dotace NNO z veřejných rozpočtů 2011 www.econ.muni.cz Rozpočet Suma dotací index (v tis. Kč) 2011/2010 státní rozpočet 5

Více

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky)

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch ve 4. čtvrtletí 2015 V samotném 4. čtvrtletí 2015 navštívilo Plzeňský kraj 119 193 osob, z toho 55,4

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch ve 4. čtvrtletí 2015 V samotném 4. čtvrtletí 2015 navštívilo Plzeňský kraj 119 193 osob, z toho 55,4

Více

Příjezdový cestovní ruch v roce 2011. Březen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. (a ve 4Q 2011)

Příjezdový cestovní ruch v roce 2011. Březen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. (a ve 4Q 2011) PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Příjezdový cestovní ruch v roce 2011 Březen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. (a ve 4Q 2011) Obsah prezentace Představení projektu Příjezdový cestovní ruch v roce 2011

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Listopad 2018 (data k 1.11.)

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Listopad 2018 (data k 1.11.) MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Listopad 218 (data k 1.11.) Miliardy Kč Čerpání dotací EU v České republice Graf 1 Celkový počet podaných a schválených žádostí o podporu v jednotlivých

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Březen 2018 (data k 1.3.)

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Březen 2018 (data k 1.3.) MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Březen 218 (data k 1.3.) Miliardy Kč Čerpání dotací EU v České republice Graf 1 Celkový počet podaných a schválených žádostí o podporu v jednotlivých

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR 2. FÁZE ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1. FÁZE ŠETŘENÍ CK / CA 1 Projekt a jeho cíle Popis

Více

Příloha č Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO

Příloha č Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO Příloha č. 10 - Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO Tabulka porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 2012 závěr

Více

Strategie rozvoje města Ústí nad Labem

Strategie rozvoje města Ústí nad Labem Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2021 2030 Pracovní skupina: Image města jako metropole regionu Téma: Cestovní ruch Projekt Příprava a zpracování Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období

Více

Nová Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2014 2020 a návrhy aktuálních legislativních změn podporujících CR

Nová Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2014 2020 a návrhy aktuálních legislativních změn podporujících CR Nová Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2014 2020 a návrhy aktuálních legislativních změn podporujících CR II. Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech

Více

Prevence nemocí vyvolaných nadváhou a obezitou prostřednictvím sportu

Prevence nemocí vyvolaných nadváhou a obezitou prostřednictvím sportu Prevence nemocí vyvolaných nadváhou a obezitou prostřednictvím sportu Prezentace závěrů z analytické studie zpracované pro Český olympijský výbor duben 2014 Úvod, cíl prezentace a metodický postup Tento

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Ekonomická stránka CR

Ekonomická stránka CR Ekonomická stránka CR Příjmy, výdaje a bilance ZCR za rok 2007 až 2012 (v mil. Kč) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 příjmy ze ZCR 132 914,1 139 828,2 133 118,2 132 623,0 135 954,0 135 007,0 137 815,0

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY 2. FÁZE ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ A 1. FÁZE ŠETŘENÍ CK / CA Brno,

Více

Data o dopravě. 22. dubna Z0081 Prostorové sociálně ekonomické informace a jejich využití

Data o dopravě. 22. dubna Z0081 Prostorové sociálně ekonomické informace a jejich využití Data o dopravě 22. dubna 2015 Z0081 Prostorové sociálně ekonomické informace a jejich využití ČSÚ Statistiky Doprava, informační a komunikační činnosti Rychlé informace - přesměrování pod Služby - čtvrtletně,

Více

Bliss [ká se] na lepší časy? Ing. Rostislav Vondruška ČCCR CzechTourism Konference SLM 6. 10. Karlovy Vary

Bliss [ká se] na lepší časy? Ing. Rostislav Vondruška ČCCR CzechTourism Konference SLM 6. 10. Karlovy Vary Bliss [ká se] na lepší časy? Ing. Rostislav Vondruška ČCCR CzechTourism Konference SLM 6. 10. Karlovy Vary Statistiky 1. pololetí 2010 - lázně Celkově vidíme nárůst u počtů hostů, a to o 5% oproti 1. pololetí

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a agentur na území ČR 2. FÁZE ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ ŠETŘENÍ CK / CA 1. FÁZE, 2. FÁZE - několik předběžných výsledků

Více

Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji

Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. Zpracoval(a): David Karčmář Datum: 26.4.2016 Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. Cestovní ruch v Moravskoslezském

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Srpen2018 (data k 1.8.)

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Srpen2018 (data k 1.8.) MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Srpen218 (data k 1.8.) Čerpání dotací EU v České republice K 1.8.218 bylo v České republice vyhlášeno 2 594 výzev, z toho 2 22 bylo již ukončeno.

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2016

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2016 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2016 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 5 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 5 2. Dotace

Více