Postavení a význam cestovního ruchu v České republice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Postavení a význam cestovního ruchu v České republice"

Transkript

1 Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Veřejné výdaje na podporu cestovního ruchu Přínosy z cestovního ruchu pro Českou republiku Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu Březen 2013

2 Co Vás čeká? Osnova prezentace, hlavní otázky Co Vás čeká? Současné trendy cestovního ruchu v ČR Veřejné výdaje na podporu cestovního ruchu Přínosy pro veřejné rozpočty vyplývající z cestovního ruchu Podíly regionů / krajů ČR na přínosech z cestovního ruchu Na jaké otázky hledáme odpověď? Jaký je význam cestovního ruchu v ČR a jednotlivých krajích? Jaký je jeho podíl na HDP ČR a jednotlivých krajů? Jaký vliv má cestovní ruch na zaměstnanost ČR a jednotlivých krajů? Lze současný způsob přerozdělení zdrojů na podporu cestovního ruchu považovat za smysluplný a skutečně přínosný? Je v současnosti cestovní ruch schopen vytvářet investiční příležitosti? 2

3 Analýza cestovního ruchu v České republice ubytování ČR - přenocování ; Vývoj počtu přenocování a průměrného počtu přenocování na návštěvníka v letech ,8 3, , ,2 3, ,8 2, ,4 2, ,0 počet přenocování prům. počet přenocování zdroj: ČSÚ 3

4 Analýza cestovního ruchu v České republice ubytování Nerezidenti a rezidenti - přenocování ; Vývoj počtu přenocování a průměrného počtu přenocování na návštěvníka v letech nerezidenti a rezidenti , , , , , ,0 počet přenocování - nerezidenti prům. počet přenocování - nerezidenti počet přenocování - rezidenti prům. počet přenocování - rezidenti zdroj: ČSÚ 4

5 Cena za pokoj v Kč Obsazenost v % Analýza cestovního ruchu v České republice ubytování průměrná dosahovaná cena, obsazenost ; Kč Vývoj průměrné dosahované ceny za pokoj (v Kč) a vývoj průměrné obsazenosti (v %) v ČR v letech Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 982 Kč Kč Kč Kč Kč Kč leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec zdroj: TLT benchmark 5

6 Umístění, pořadí Analýza cestovního ruchu v České republice kongresy pozice ČR a Prahy; Vývoj umístění ČR a Prahy v období mezinárodní kongresy, svět ČR - pořadí dle počtu akcí ČR - pořadí dle počtu účastníků Praha - pořadí dle počtu akcí Praha - pořadí dle počtu účastníků zdroj: Statistics Report ICCA

7 Spotřeba cestovního ruchu v České republice Satelitní účet cestovního ruchu ČR Spotřeba cestovního ruchu v ČR v letech ( předběžně ) (mld. Kč) rok ,68 94,00 61,62 270,3 mld. Kč rok ,48 100,54 67,62 281,6 mld. Kč rok ,05 104,12 77,25 306,4 mld. Kč rok ,52 107,82 87,34 331,7 mld. Kč rok ,12 104,82 81,22 332,2 mld. Kč rok ,50 98,88 70,18 310,6 mld. Kč miliardy Kč Příjezdový cest. ruch Domácí cest. ruch Výjezdový cest. ruch zdroj: ČSÚ 7

8 Výdaje na podporu cestovního ruchu (přímé i nepřímé) Souhrn výdajů na podporu CR v ČR dle úrovně státní správy z toho Detail položky "Cestovní v roce 2011 ruch" (v v rozpočtech tis. Kč) subjektů v členění dle úrovně Přímá státní podpora správy v roce 2011 (v tis. Kč) cestovního ruchu Úroveň státní Detail správy položky "Cestovní Běžné ruch" výdaje Kapitálové Běžné výdaje výdaje Kapitálové Celkem výdaje Celkem Stát - státní (vrcholné) Stát - státní instituce (vrcholné) instituce Kraje ČR Kraje ČR Města a obce Města ČR a obce ČR Celkem Celkem Členění celkových výdajů na podporu CR v ČR na běžné a kapitálové výdaje v roce 2011 (v tis. Kč) Struktura výdajů na podporu CR v ČR dle úrovně státní správy v roce 2011 (v tis. Kč) Kapitálové výdaje; tis, Kč 30% Běžné výdaje; tis. Kč 70% Města a obce ČR; tis. Kč 48% Stát - státní (vrcholné) instituce tis. Kč 29% Kraje ČR tis. Kč 23% zdroj: UFIS, KPMG 8

9 Výdaje na CR v Kč Výdaje na podporu cestovního ruchu na úrovni obcí 300 Výše výdajů na podporu příjezdů návštěvníků a na výjezdy občanů obcí dle velikosti sídel (v přepočtu na 1 obyvatele v Kč) Na podporu příjezdů návštěvníků obce Na výjezdy občanů obce zdroj: UFIS, KPMG 9

10 Výše výdajů v Kč Výdaje na podporu cestovního ruchu na úrovni obcí Výše běžných a kapitálových výdajů na podporu CR v ČR dle atraktivity sídel v roce 2011 (v přepočtu na 1 obyvatele v Kč) Běžné výdaje Kapitálové výdaje zdroj: UFIS, KPMG 10

11 Výdaje na CR v tis. Kč Výdaje na 1 obyvatele Výdaje na podporu cestovního ruchu na úrovni krajů a obcí Celkové výdaje krajů a obcí na podporu CR v ČR v roce 2011 dle kraje sídel Výdaje obcí a kraje (v tis. Kč) Výdaje na 1 obyvatele zdroj: UFIS, KPMG 11

12 Výdaje na podporu cestovního ruchu souhrnné informace Výdaje na podporu cestovního ruchu v ČR u vrcholových státních institucí 1,1 mld. Kč Výdaje krajů na podporu cestovního ruchu v ČR 863 mil. Kč Celkové výdaje na podporu cestovního ruchu v ČR roce ,8 mld. Kč Výdaje na přímou podporu cestovního ruchu v ČR v roce ,4 mld. Kč Výdaje měst a obcí na podporu cestovního ruchu v ČR v roce ,8 mld. Kč Výdaje měst a obcí na přímou podporu cestovní ruch 512 mil. Kč Odhadované celkové příjmy organizací cestovního ruchu v ČR v roce mil. Kč Odhadované celkové výdaje organizací cestovního ruchu v ČR v roce mil. Kč zdroj: UFIS, KPMG 12

13 Metodika multiplikační model pro odvětví cestovního ruchu 10 hierarchických úrovní analyzujících odběratelsko-dodavatelské vazby Návštěvník / turista Ubytování Stravování Doprava Obchod, velkoobchod Dodavatelé služeb Subdodavatel 1A Subdodavatel 2A Subdodavatel 3A Výrobce, suroviny Subdodavatel 1B Subdodavatel 2B Subdodavatel 2 Subdodavatel 3B Subdodavatel 3 Doprava Energie Subdodavatel 1 Administrativa 13

14 Metodika multiplikační model: Modelový příklad Ubytovaný host Výdaje za ubytování v hodnotě Kč / noc Obchod, velkoobchod (např. čistící prostředky, kancel. potřeby) Dodavatelé služeb (např. licence, datové připojení, údržba) Amortizace 450 Kč Housekeeping a úklid 50 Kč Facility Management 50 Kč Mzdové náklady 150 Kč Výrobce, suroviny (např. kabely, ložní prádlo) Budova 325 Kč Vybavení 125 Kč Externí pracovníci 25 Kč čisticí prostředky 25 Kč Dispečink 45 Kč Licence řídícího systému 5 Kč Vedení hotelu 25 Kč Zaměstnanci 125 Kč Doprava (dopravní obsluha, přeprava osob) Energie (el. energie, zemní plyn, voda apod.) Administrativa (účetnictví, daně, právní služby apod.) 14

15 veřejný přínos (mld. Kč) Přínosy a pozitivní vlivy cestovního ruchu Přínosy do veřejných rozpočtů z cestovního ruchu CELKEM 100 Kč výdaje turisty = 41 Kč veřejných přínosů 120 Přínosy pro veřejné rozpočty z cestovního ruchu ve struktuře příjemců ( předběžně) ,94 100,28 94,97 90,61 88,65 86,41 12,35 11,94 11,30 4,93 10,78 4,77 10,74 4,52 10,47 11,16 4,32 10,79 4,35 11,14 4,24 10,63 10,01 9,75 28,11 27,18 25,99 24,79 23,36 22, ,26 43,72 42,02 40,09 40,19 39, Státní rozpočet - daňové příjmy přímé Státní rozpočet - sociální pojištění Zdravotní pojišťovny - pojištění Kraje Obce Podíl přínosů z cestovního ruchu na celkových příjmech státního rozpočtu ČR 6,5 % Zdroj: ČSÚ, KPMG 15

16 miliardy Kč Souhrn přínosů a pozitivních vlivů z cestovního ruchu v ČR 558 miliard Kč - CELKOVÉ PŘÍNOSY PRO VEŘEJNÉ ROZPOČTY Tržby z cestovního ruchu, přínos pro veřejné rozpočty ve sledovaném období ( předběžně) (v miliardách Kč) Spotřeba cestovního ruchu v ČR Tržby vyplývající z cestovního ruchu v multiplikaci Celkový přínos pro veřejné rozpočty Zdroj: ČSÚ, KPMG 16

17 Přínosy a pozitivní vlivy cestovního ruchu Porovnání přínosů dle segmentů klientely v roce 2010 Přínos cestovního ruchu dle jednotlivých segmentů návštěvníků a jejich podíl na celkovém přínosu (mil. Kč) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Turisté ze zahraničí (s přenocováním) 37,6% Turisté domácí (s přenocováním) 29,7% Jednodenní návštěvníci domácí 12,9% Jednodenní návštěvníci ze zahraničí 7,5% Tranzitující návštěvníci ze zahraničí 7,4% Služební cesty domácích (s přenocováním) 5,0% Zdroj: ČSÚ, KPMG 17

18 Souhrn přínosů a pozitivních vlivů z cestovního ruchu v ČR Nárůst počtu pokojů v ČR * a 4* hotely - 99,7% Průměrný roční zisk soukromých společností (horní mez) 36,2 mld. Kč Celkový počet plných pracovních úvazků za rok cca 325 tis. Celkový průměrný roční přínos pro veřejný sektor (horní mez) 93 mld. Kč Průměrný roční ušlý přínos z výjezdového CR pro veřejný sektor (horní mez) 29,5 mld. Kč Prům. roční přínos z příjezdového CR pro veřejný sektor (horní mez) 50,1 mld. Kč Podíl cestovního ruchu na příjmech státního rozpočtu ČR 6,5 % Podíl cestovního ruchu vč. multiplikačních efektů na HDP ČR 5 % Zdroj: ČSÚ, KPMG 18

19 Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu Metodika zahraniční návštěvníci ČSÚ satelitní účet STEM/MARK Analýza příjezdového turismu výdaje ČSÚ návštěvnost v HUZ (hosté, přenocování) Masarykova universita Potenciál cestovního ruchu v ČR SŽDC, MD ČR Železniční koridory, infrastruktura Maps.google Vzdálenost mezi hraničními přechody Czech Tourism Návštěvnost turistických cílů v ČR Superbenzin.cz Benzínové pumpy v ČR Webové stránky a statistika letišť v ČR tranzitní lety Czech Tourism Monitoring návštěvníků v turistických regionech ÚZIS návštěvnost lázeňských zařízení STEM/MARK výdaje tranzitujících návštěvníků NPÚ MonumNet Kulturní památky TLT Benchmark Dosahovaná cena za pokoj Sydos.cz Ročenka dopravy Czech Tourism Památky v ČR ŘSD Silniční infrastruktura Vyletnik.cz Běžkařské trasy a lokality Virtualtravel cz Aquaparky v ČR Wikipedia.org EuroCity vlakové spoje NIPOS Návštěvnost kulturních subjektů CZECH Consult tranzitní doprava Vyletnicek.cz Aquaparky a koupaliště v ČR UK v Praze Výzkumná zpráva Faktické obyvatelstvo ČNB, ČNB ARAD platební bilance Muzikus.cz Festivaly v ČR Cesky-aquapark.cz Katalog aquaparků a bazénů v ČR MMR ÚÚR Turistické trasy, lyžařská střediska Koupaliste.net Katalog aquaparků FACTUM Analýza příjezdového turismu Datová a informační základna Výběr relevantních dat Zpracování dat a informací Spotřeba návštěvníků krajů Hlavní zdroje dat Doplňující zdroje Turisté (zahraniční) Jednodenní návštěvníci (zahraniční) Tranzitující návštěvníci (zahraniční) Z důvodu konzistence a úplnosti dat byl pro celkový detailní výpočet použit rok

20 Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu Metodika domácí návštěvníci ČSÚ satelitní účet Czech Tourism Návštěvnost turistických cílů v ČR ČSÚ návštěvnost v HUZ (hosté, přenocování) TLT Benchmark Dosahovaná cena za pokoj Masarykova universita Potenciál cestovního ruchu v ČR Muzikus.cz Festivaly v ČR Czech Tourism Monitoring návštěvníků v turistických regionech Czech Tourism Památky v ČR První národní cyklo a in-line průzkum Oblíbenost lokalit Vyletnicek.cz, Ceskyaquapark.cz Aquaparky, bazény v ČR Vyletnik.cz Běžkařské trasy a lokality UK v Praze Výzkumná zpráva Faktické obyvatelstvo NPÚ MonumNet Kulturní památky NIPOS Návštěvnost kulturních subjektů ÚZIS návštěvnost lázeňských zařízení Koupaliste.net, Virtualtravel.cz Katalog aquaparků ČSÚ Služební cesty rezidentů v tuzemsku Fotbalovestadiony.cz Fotbalové stadióny Cyklodoprava.cz Vyznačené cyklotrasy Hokej.cz, Fotbal.cz Návštěvnost zápasů Diplomový výzkum MUNI Nákupní centra Agentura Ochrany Přírody a krajiny ČR Přírodní památky Geocaching.com Geocaching v ČR Kamzasnehem.cz Běžkařské trasy a lokality Tiskové zprávy Zoologických zahrad ČNB, ČNB ARAD platební bilance Firmy.cz Nákupní centra Ministerstvo zemědělství návštěvnost lesa Klub českých turistů Turistické trasy MMR ÚÚR Turistické trasy, lyžařská střediska Datová a informační základna Výběr relevantních dat Zpracování dat a informací Spotřeba návštěvníků krajů Hlavní zdroje dat Doplňující zdroje Turisté (domácí) Jednodenní návštěvníci (domácí) Služební cesty (domácí) Z důvodu konzistence a úplnosti dat byl pro celkový detailní výpočet použit rok

21 (tis. Kč) Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu Spotřeba cestovního ruchu v kraji v přepočtu na obyvatele kraje Spotřeba cestovního ruchu v kraji v přepočtu na obyvatele kraje 60 56,7 56,0 300% ,8% 275,4% 250% % 30 26,7 150% ,6% 22,0 108,3% 20,4 19,9 100,5% 98,2% 14,9 14,9 100% 10 73,5% 73,1% 11,0 54,0% 9,9 9,8 9,7 9,7 9,5 48,9% 48,4% 47,9% 47,7% 46,6% 50% 0 0% Spotřeba cest. ruchu na obyvatele kraje (tis. Kč) - levá osa Odchylka od prům hodnoty za ČR (v %) Prům. spotřeba na obyvatele v ČR Zdroj: MF ČR UFIS, ČSÚ 21

22 Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu Podíl spotřeby cestovního ruchu na HDP v kraji Podíl spotřeby cestovního ruchu na HDP kraje 10% 9% 8% 7% 6% 8,7% 350,8% 400% 350% 300% 250% 5% 200% 4% 3,5% 150% 3% 2% 1% 142,2% 3,0% 3,0% 121,9% 2,8% 2,5% 119,0% 113,9% 102,0% 2,2% 88,3% 1,8% 72,2% 1,5% 1,4% 1,3% 1,3% 1,3% 1,2% 59,3% 55,6% 54,3% 53,0% 52,7% 50,2% 100% 50% 0% 0% Podíl spotřeby cestovního ruchu na HDP kraje - levá osa Prům. podíl spotřeby CR v ČR Procentuální odchylka od průměrné hodnoty za celou ČR Zdroj: MF ČR UFIS, ČSÚ 22

23 Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu Přínosy Domácí cestovní ruch - SLUŽEBNÍ CESTY Domácí cestovní ruch - služební cesty (Přínosy z cestovního ruchu v mil. Kč) Podíl složek na spotřebě CR Ostatní 6% Hlavní město Praha Jihomoravský Zboží 21% Ubytování 24% Ústecký 340 Moravskoslezský Plzeňský Doprava 22% Stravování 27% 2,1 % - 4,8 % 5,7 % - 7,8 % Středočeský Jihočeský ,7 % - 13,9 % 26 % a více Liberecký 255 Královéhradecký 207 Pardubický 205 Olomoucký 141 Vysočina 132 Zlínský 114 Karlovarský Zdroj: ČSÚ, KPMG 23

24 Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu Přínosy Zahraniční cestovní ruch - TRANZITUJÍCÍ NÁVŠTĚVNÍCI Jihomoravský Zahraniční cestovní ruch - tranzitující návštěvníci (Přínosy z cestovního ruchu v mil. Kč) Podíl složek na spotřebě CR Zboží 11% Ostatní 1% Stravování 2% Středočeský 833 Moravskoslezský 781 Hlavní město Praha Vysočina Doprava 86% 2,3 % - 4,5 % 5,0 % - 8,8 % Olomoucký Plzeňský ,5 % - 12,8 % 15 % a více Ústecký 333 Zlínský 291 Jihočeský 237 Liberecký 207 Karlovarský 194 Královéhradecký 155 Pardubický Zdroj: ČSÚ, KPMG 24

25 Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu Přínosy Zahraniční cestovní ruch - JEDNODENNÍ NÁVŠTĚVNÍCI Zahraniční cestovní ruch - jednodenní návštěvníci (Přínosy z cestovního ruchu v mil. Kč) Podíl složek na spotřebě CR Ostatní 4% Stravování 7% Doprava 1% Plzeňský Karlovarský Ústecký Jihomoravský Jihočeský Zboží 88% 0,2 % - 2,2 % 4,4 % - 7,1 % Hlavní město Praha Královéhradecký ,9 % - 12,2 % 15 % a více Moravskoslezský 304 Liberecký 296 Zlínský 137 Středočeský 113 Olomoucký 47 Pardubický 26 Vysočina Zdroj: ČSÚ, KPMG 25

26 Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu Přínosy Domácí cestovní ruch - JEDNODENNÍ NÁVŠTĚVNÍCI Hlavní město Praha Domácí cestovní ruch - jednodenní návštěvníci (Přínosy z cestovního ruchu v mil. Kč) Podíl složek na spotřebě CR Ostatní 19% Služby CK/CA 1% Stravování 15% Jihomoravský Středočeský Doprava 15% Jihočeský Moravskoslezský Zboží 50% 2,9 % - 3,9 % 4,7 % - 6,1 % Liberecký Plzeňský ,6 % - 9,9 % 22 % a více Ústecký 652 Královéhradecký 607 Zlínský 547 Olomoucký 547 Pardubický 431 Vysočina 415 Karlovarský Zdroj: ČSÚ, KPMG 26

27 Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu Přínosy Domácí cestovní ruch - TURISTÉ (s přenocováním) Jihočeský Domácí cestovní ruch - turisté (Přínosy z cestovního ruchu v mil. Kč) Podíl složek na spotřebě CR Ostatní 12% Služby CK/CA 9% Karlovarský Královéhradecký Zboží 20% Ubytování 21% Olomoucký Moravskoslezský Doprava 17% Stravování 21% 2,1 % - 5 % 5,1 % - 8,3 % Jihomoravský Středočeský ,7 % - 11 % 14 % a více Hlavní město Praha Liberecký Zlínský Plzeňský Pardubický 963 Vysočina 777 Ústecký Zdroj: ČSÚ, KPMG 27

28 Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu Přínosy Zahraniční cestovní ruch - TURISTÉ (s přenocováním) Hlavní město Praha Karlovarský Jihomoravský Zahraniční cestovní ruch - turisté (Přínosy z cestovního ruchu v mil. Kč) Zboží 23% Podíl složek na spotřebě CR Ostatní 12% Služby CK/CA 1% Ubytování 28% Jihočeský Královéhradecký Doprava 14% Stravování 22% 0,4 % - 2,0 % 2,1 % - 3,7 % Plzeňský Středočeský ,2 % - 7,5 % 69 % a více Liberecký 630 Moravskoslezský 593 Ústecký 461 Olomoucký 332 Pardubický 217 Zlínský 192 Vysočina Zdroj: ČSÚ, KPMG 28

29 Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu Modelový podíl cestovního ruchu v multiplikaci na HDP kraje Modelový podíl cestovního ruchu vč. multiplikačních efektů na HDP kraje Karlovarský 17,6% Jihočeský Hlavní město Praha Liberecký Královéhradecký Plzeňský Olomoucký Jihomoravský Zlínský Vysočina Ústecký Moravskoslezský Pardubický Středočeský 7,1% 6,1% 6,1% 5,7% 5,1% 4,4% 3,6% 2,9% 2,7% 2,7% 2,6% 2,6% 2,5% 2,3 % - 3 % 3,5 % - 5,8 % 6 % - 7,2 % 17,5 % a více 0% 5% 10% 15% 20% Zdroj: ČSÚ, KPMG 29

30 Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu Modelový podíl zaměstnanosti cestovního ruchu na zaměstnanosti v kraji Modelový podíl cestovního ruchu vč. multiplikačních efektů na zaměstnanosti v kraji Karlovarský 16,7% Hlavní město Praha 11,3% Jihočeský Královéhradecký Liberecký Plzeňský Olomoucký Jihomoravský Zlínský Ústecký Moravskoslezský Vysočina Středočeský Pardubický 8,2% 6,6% 6,3% 5,7% 4,9% 4,4% 3,5% 3,3% 3,3% 3,1% 3,1% 3,0% 2,9 % - 3,6 % 4,2 % - 6,8 % 8 % - 11,5 % 16,5 % a více 0% 5% 10% 15% 20% Zdroj: ČSÚ, KPMG 30

31 Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu Přínosy Domácí cestovní ruch - CELKEM Hlavní město Praha Jihočeský Domácí cestovní ruch - celkem (Přínosy z cestovního ruchu v mil. Kč) Podíl složek na spotřebě CR Ostatní 13% Služby CK/CA 6% Ubytování 16% Jihomoravský Královéhradecký Středočeský Moravskoslezský Zboží 28% Doprava 17% Stravování 20% 3 % - 4,9 % 5,2 % - 7,2 % 7,8 % - 9,3 % 11,5 % a více Karlovarský Olomoucký Liberecký Plzeňský Zlínský Pardubický Ústecký Vysočina Zdroj: ČSÚ, KPMG 31

32 Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu Přínosy Zahraniční cestovní ruch - CELKEM Hlavní město Praha Zahraniční cestovní ruch - celkem (Přínosy z cestovního ruchu v mil. Kč) Podíl složek na spotřebě CR Ostatní 9% Služby CK/CA 1% Ubytování 20% Karlovarský Jihomoravský Plzeňský Jihočeský Zboží 31% Doprava 22% Stravování 17% 0,8 % - 2,5 % 3,1 % - 4,8 % 5,2 % - 8,3 % Ústecký % a více Moravskoslezský Středočeský Královéhradecký Liberecký Olomoucký 915 Vysočina 756 Zlínský 620 Pardubický Zdroj: ČSÚ, KPMG 32

33 Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu Přínosy Cestovní ruch v ČR - CELKEM Cestovní ruch v ČR - celkem (Přínosy z cestovního ruchu v mil. Kč) Hlavní město Praha Karlovarský Jihomoravský Jihočeský Středočeský Moravskoslezský Královéhradecký Plzeňský Olomoucký Liberecký Ústecký Zlínský Vysočina Pardubický ,2 % - 4,5 % 5,2 % - 5,8 % 7,9 % - 8,1 % 30 % a více Zdroj: ČSÚ, KPMG 33

34 Výdaje na CR v tis. Kč Výdaje na 1 obyvatele Kr Li Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu Efektivita veřejných výdajů krajů a obcí na podporu cestovního ruchu Poměr k celkovým přínosům z cestovního ruchu pro veřejné rozpočty Výdaje krajů a obcí na podporu cestovního ruchu (mil. Kč, součet výdajů kraje a obcí) Celkové výdaje krajů a obcí na podporu CR v ČR v roce 2011 dle kraje sídel Karlovarský Královéhradecký Rychnov nad Kněžnou Výdaje obcí a kraje (v tis. Kč) Výdaje na 1 obyvatele Liberecký Efektivita podpory cestovního ruchu (podíl Moravskoslezský výdajů a přínosů) x Kč přínosů na 1 Kč podpory mil. Kč mil. Kč mil. Kč 390 mil. Kč a více Ka Kč Kč M Kč 140 Kč a více Zdroj: ČSÚ, UFIS, KPMG 34

35 Podíly regionů na přínosech z cestovního ruchu Efektivita veřejných výdajů krajů a obcí na podporu cestovního ruchu Poměr k přínosům z cestovního ruchu pouze pro rozpočty krajů a obcí Efektivita podpory cestovního ruchu pro jednotlivé kraje Saldo přínosů pro kraj a obce a výdajů kraje a obcí v kraji) Efektivita podpory cestovního ruchu pro jednotlivé kraje Podíl přínosů pro kraj a obce a výdajů kraje a obcí v kraji) Hlavní město Praha Jihomoravský kraj Moravskoslezský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Plzeňský kraj Olomoucký kraj Jihočeský kraj Kraj Vysočina Zlínský kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Liberecký kraj Karlovarský kraj Hlavní město Praha Plzeňský kraj Kraj Vysočina Zlínský kraj Jihomoravský kraj Středočeský kraj Olomoucký kraj Liberecký kraj Pardubický kraj Ústecký kraj Královéhradecký kraj Moravskoslezský kraj Jihočeský kraj Karlovarský kraj 3,30 Kč 2,40 Kč 5,00 Kč 5,00 Kč 4,90 Kč 4,60 Kč 4,10 Kč 4,10 Kč 6,20 Kč 5,90 Kč 5,90 Kč 5,60 Kč 6,80 Kč 16,50 Kč Karlovarský Královéhradecký 2,30 Liberecký 3,40 Kč 4,00 5,10 Kč Moravskoslezský Rychnov nad Kněžnou 5,50 6,90 Kč 16,00 Kč a více Zdroj: KPMG 35

36 Děkuji Vám za pozornost Ondřej Špaček Manager KPMG Česká republika, s.r.o KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. The KPMG name, logo and cutting through complexity are registered trademarks or trademarks of KPMG International Cooperative (KPMG International).

Cestovní ruch v České republice

Cestovní ruch v České republice Cestovní ruch v České republice Aktuální situace a trendy v hotelnictví a kongresovém turismu 30. června 2011 Multiplikační model Souhrn přínosů a pozitivních vlivů cestovního ruchu v ČR 550 Tržby z cestovního

Více

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 TRAVEL, LEISURE AND TOURISM Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 červen 2010 prezentace 12.7.2010 ADVISORY Cíle

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Srpen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. pololetí 204 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich

Více

Novela zákona o účetnictví a prováděcích právních

Novela zákona o účetnictví a prováděcích právních Novela zákona o účetnictví a prováděcích právních předpisů 30. března 2011 Peter Čakan Obsah Obsah Strana Změny v zákoně o účetnictví 2 Správní delikty a sankce 3 Změny ve vyhlášce č. 500/2002 Sb. 4 1

Více

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011 Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu Únor 2011 Obsah studie Kongresová a incentivní turistika - základní popis segmentu Zmapování stávající situace KIT Zmapování situace v oblasti

Více

Analýza podpory sportu v hl. m. Praze, pozitivní efekty sportu

Analýza podpory sportu v hl. m. Praze, pozitivní efekty sportu zdroj obrázku: dream-wallpaper.com Analýza podpory sportu v hl. m. Praze, pozitivní efekty sportu Ondřej Špaček 3. 9. 2014 SPORT!!! Reprezentace, prestiž a propagace Stimul regionálního rozvoje Sport pro

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

SATELITNÍ ÚČET CESTOVNÍHO RUCHU - AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY -

SATELITNÍ ÚČET CESTOVNÍHO RUCHU - AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY - SATELITNÍ ÚČET CESTOVNÍHO RUCHU - AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY - Zdeněk Lejsek Hotel Holiday Inn, 19. března 2013, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/13 SYSTÉM TSA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00 0 sumární sestava kraj: Hlavní město Praha.0.0 Sektor včelstev k.. k.0. a, 0,0 00,0,00 0 0 0 0,00 0,000 0,0,00 0, 0,,0,00 0 0, 0, 0,0,00, 0,,0,00 včelstev 0 včelstev včelstev 0 0 0 Vykoupeno medu v kg

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR 2. FÁZE ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1. FÁZE ŠETŘENÍ CK / CA 1 Projekt a jeho cíle Popis

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR VÝSLEDKY 2. FÁZE ŠETŘENÍ CK / CA Praha, 28. 5. 2014 1 Projekt a jeho cíle Popis 2. fáze

Více

Příjezdový cestovní ruch v roce 2011. Březen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. (a ve 4Q 2011)

Příjezdový cestovní ruch v roce 2011. Březen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. (a ve 4Q 2011) PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Příjezdový cestovní ruch v roce 2011 Březen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. (a ve 4Q 2011) Obsah prezentace Představení projektu Příjezdový cestovní ruch v roce 2011

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Vedení účetnictví a mzdové agendy kpmg.cz

Vedení účetnictví a mzdové agendy kpmg.cz Vedení účetnictví kpmg.cz KPMG v České republice Oddělení Vedení účetnictví společnosti KPMG Česká republika poskytuje služby finančního, manažerského a mzdového účetnictví včetně souvisejících poradenských

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika. Poloha a obyvatelstvo. Mgr. Helena VIII.

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika. Poloha a obyvatelstvo. Mgr. Helena VIII. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-PV-ZCH Česká Republika Číslo mate riálu 1. 12.3.2012 2. 15.3.2012 3. 19.3.2012 Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika utor

Více

Statistická šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu a cestovních kanceláří a agentur na území ČR. Brno, 27. listopadu 2014

Statistická šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu a cestovních kanceláří a agentur na území ČR. Brno, 27. listopadu 2014 Statistická šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu a cestovních kanceláří a agentur na území ČR Brno, 27. listopadu 2014 Systém statistických projektů OCR (období 2009-6/2015): Zkvalitnění informací:

Více

Služby pro sektor dopravy

Služby pro sektor dopravy Služby pro sektor dopravy Kudy vede cesta? kpmg.cz Celý svět je v pohybu a firmy, které působí v dopravním sektoru, s ním. Odvětví dopravy tvrdě zasáhla hospodářská recese čelí nejen legislativním a daňovým

Více

Banking Executive Survey 2014 Výsledky za Českou republiku

Banking Executive Survey 2014 Výsledky za Českou republiku Výsledky za Českou republiku Zdeněk Tůma, Partner odpovědný za služby pro finanční sektor, KPMG Česká republika Praha 2014 1 Ačkoli se ekonomická situace zlepšila, jsou čeští bankéři konzervativnější než

Více

Poptávka a mezinárodní cestovní ruch. Blok č. 2

Poptávka a mezinárodní cestovní ruch. Blok č. 2 Poptávka a mezinárodní cestovní ruch Blok č. 2 Prostorový model (Mariot) Lokalizační a selektivní předpoklady tvoří v prostoru 2 póly rozdílného (protikladného) charakteru L S Realizační faktory umožňují

Více

Regionální operační program severozápad. Aktuální problémy domácího cestovního ruchu

Regionální operační program severozápad. Aktuální problémy domácího cestovního ruchu Regionální operační program severozápad Aktuální problémy domácího cestovního ruchu 21. září 2010 L I T O M Ě Ř I C E Tomio Okamura viceprezident AČCKA SOUČASNÝ STAV PŘÍJEZDOVÉHO A DOMÁCÍHO CESTOVNÍHO

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

Ekonomická stránka CR

Ekonomická stránka CR Ekonomická stránka CR Příjmy, výdaje a bilance ZCR za rok 2007 až 2012 (v mil. Kč) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 příjmy ze ZCR 132 914,1 139 828,2 133 118,2 132 623,0 135 954,0 135 007,0 137 815,0

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

Status vysoce účinné KVET malého výkonu v České republice Manažerské shrnutí Cogen Czech. 21. červen 2012

Status vysoce účinné KVET malého výkonu v České republice Manažerské shrnutí Cogen Czech. 21. červen 2012 Status vysoce účinné KVET malého výkonu v České republice Manažerské shrnutí Cogen Czech 21. červen 2012 1 Manažerské shrnutí Vysoce účinná KVET malého 1 výkonu přináší podstatné benefity českému energetickému

Více

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Stav 5-01, oddíl 094 za rok 2012 Statistická informace je sestavena

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Kde se krize objevila? vznik krize v USA 1. zmínka o krizi: Alan Greenspan (bývalý předseda Fedu) duben 2008

Více

Solvency II: Pilíř 2. Aby se nic špatného nestalo. kpmg.cz

Solvency II: Pilíř 2. Aby se nic špatného nestalo. kpmg.cz Solvency II: Pilíř 2 Aby se nic špatného nestalo kpmg.cz Správně nastavené řízení rizik tvoří jeden ze základních požadavků na fungování pojišťovny v rámci nového regulatorního režimu Solvency II. Co všechno

Více

Fakulta stavební VŠB TUO

Fakulta stavební VŠB TUO Fakulta stavební VŠB TUO Hodnocení existujících nástrojů státu, které jsou zaměřeny na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení Renata Zdařilová

Více

Příjezdový cestovní ruch 2014. Jan Tuček

Příjezdový cestovní ruch 2014. Jan Tuček Příjezdový cestovní ruch 2014 Jan Tuček Odkud jsme vzali data Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 48 silničních přechodů 8 železničních stanic 2 autobusová nádraží 5 letišť 42 tis. ročně téměř 250 tis.

Více

INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ - (III. čtvrtletí 2011)

INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ - (III. čtvrtletí 2011) ISTAV INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ - (III. čtvrtletí 11) ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající ve stavebním průmyslu

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Liberecký kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Liberecký kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Liberecký kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Oprávněnými žadateli u projektů z SC 1.1 jsou kraje nebo jimi zřízené organizace. Projekt se může týkat pouze komunikací, které jsou ve vlastnictví příslušného

Více

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Konference CESTOVNÍM RUCHEM K POZNÁVÁNÍ A PROSPERITĚ Valašské Meziříčí 24. 2. 2011 Centrála cestovního ruchu Východní

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika kpmg.cz

Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika kpmg.cz Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika kpmg.cz KPMG v České republice 2 Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika Staráme se o dění kolem nás. Společenská odpovědnost je součástí naší firemní

Více

Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK

Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK Jednou z podmínek čerpání finančních prostředků z Operačního programu Vzdělávání pro

Více

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4.

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4. Zahraniční cestovní ruch ČR Rudolf Olšovský ředitel odboru platební bilance Sekce měnová a statistiky ČNB VŠE Praha 17. září 2009 Obsah 1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní

Více

Služby pro potravinářství a nápojářství kpmg.cz

Služby pro potravinářství a nápojářství kpmg.cz Služby pro potravinářství a nápojářství kpmg.cz 1 Služby pro potravinářství a nápojářství Služby pro potravinářství a nápojářství Jak přežít v dynamicky se měnícím prostředí? Potravinářský průmysl můžeme

Více

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC Kateřina Pojkarová 1 Anotace:Článek se věnuje železniční přepravě mezi kraji v České republice, se zaměřením na

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Statistika návštěvnosti města Mariánské Lázně. Infocentrum města Mariánské Lázně 06/2014

Statistika návštěvnosti města Mariánské Lázně. Infocentrum města Mariánské Lázně 06/2014 Statistika návštěvnosti města Mariánské Lázně Infocentrum města Mariánské Lázně 6/214 Zdroje ČSÚ Infocentrum Foto: kvpoint.cz ČSÚ hromadná ubytovací zařízení Návštěvnost a přenocování v hromadných ubytovacích

Více

4 TVORBA TSA V ČR. 4.1 Historie satelitního účtu cestovního ruchu v ČR. 4.2 Zdroje dat pro tvorbu TSA v ČR

4 TVORBA TSA V ČR. 4.1 Historie satelitního účtu cestovního ruchu v ČR. 4.2 Zdroje dat pro tvorbu TSA v ČR 4 TVORBA TSA V ČR 4.1 Historie satelitního účtu cestovního ruchu v ČR Úkol vytvářet satelitní účet cestovního ruchu byl statistice cestovního ruchu uložen v roce 1999. Tehdy vláda ČR přijala usnesení k

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ BŘEZEN 2015

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ BŘEZEN 2015 BŘEZEN 2015 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI BŘEZEN 2015 Equica, a.s. 2015 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA, A.S.

Více

Nové Top Level Domény

Nové Top Level Domény Nové Top Level Domény Rizika a příležitosti pro ČR Praha, 14.6.2011 0 Národní domény a obecné domény nejvyšší úrovně Dva typy domén: Národní domény: cctld (.cz,.de,.ru) Obecné domény: gtld (.com,.biz,.org)

Více

Zahraniční návštěvníci České republiky. Jan Tuček Ředitel

Zahraniční návštěvníci České republiky. Jan Tuček Ředitel Zahraniční návštěvníci České republiky Jan Tuček Ředitel Odkud jsme vzali data Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 48 silničních přechodů 8 železničních stanic 2 autobusová nádraží 5 letišť 42 tis. ročně

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ ÚNOR 2015

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ ÚNOR 2015 ÚNOR 2015 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI ÚNOR 2015 Equica, a.s. 2015 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA, A.S.

Více

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY VYBRANÝCH SEKTORŮ CESTOVNÍHO RUCHU NA ÚZEMÍ ČR Prezentace Praha, 30. srpna 2010 Předmětné sektory a jednotlivé fáze projektu Předmětné sektory Hromadná a individuální

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 PŘÍLOHY 28 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru 2013 29 Státní rozpočet 2013 29 Krajské rozpočty

Více

Maloobchod a odbyt. Kde hledat jistotu? kpmg.cz

Maloobchod a odbyt. Kde hledat jistotu? kpmg.cz Maloobchod a odbyt Kde hledat jistotu? kpmg.cz Znatelné zpomalování tržeb v maloobchodě ovlivňuje vývoj a současný stav samotného sektoru. Spotřebitelé již neutrácejí bez rozmyslu, mají totiž své individuální

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY str. 60 CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY Ústecký Liberecký Královéhradecký Karlovarský Praha Plzeňský Středočeský Jihočeský Pardubický Jihomoravský Zlínský BYTOVÉ PROSTORY Praha 1 Praha 2 PRODEJ PRONÁJEM PRODEJ

Více

Míra přerozdělování příjmů v ČR

Míra přerozdělování příjmů v ČR Míra přerozdělování příjmů v ČR Luboš Marek, Michal Vrabec Anotace V tomto článku počítají autoři hodnoty Giniho indexu v České republice. Tento index je spočítán nejprve za celou ČR, poté pro skupinu

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ LISTOPAD 2014

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ LISTOPAD 2014 LISTOPAD 2014 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI LISTOPAD 2014 Equica, a.s. 2014 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA,

Více

CENY A NÁJEMNÉ RODINNÝCH DOMŮ. ZÁVISLOST CENY A NÁJEMNÉHO m 2 BYTU NA JEHO VELIKOSTI

CENY A NÁJEMNÉ RODINNÝCH DOMŮ. ZÁVISLOST CENY A NÁJEMNÉHO m 2 BYTU NA JEHO VELIKOSTI Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit WD - VÝZKUM PRO ŘEŠENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT - BYDLENÍ CENY A NÁJEMNÉ RODINNÝCH

Více

Konkurenceschopnost českých horských středisek podpora a rozvoj horských středisek z pohledu státu

Konkurenceschopnost českých horských středisek podpora a rozvoj horských středisek z pohledu státu Konkurenceschopnost českých horských středisek podpora a rozvoj horských středisek z pohledu státu MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Praha 2015 Obsah Podpora horských oblastí v roce 2007 2015 Národní program

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Souhrnná srovnávací analýza

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Souhrnná srovnávací analýza Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Souhrnná srovnávací analýza Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. STEM/MARK, a.s. Strukturalizace

Více

Řešení a důsledky nesplácených pohledávek pro věřitele

Řešení a důsledky nesplácených pohledávek pro věřitele Řešení a důsledky nesplácených pohledávek pro věřitele PwC Agenda 1. Současná situace a vývoj nesplácených pohledávek 2. Současná praxe pohledávek 3. Optimalizovaný proces pohledávek 4. Komplexní přístup

Více

Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha. 06.06.2013 Trendy evropské dopravy

Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha. 06.06.2013 Trendy evropské dopravy Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha 06.06.2013 Trendy evropské dopravy KOLEJOVÉ NAPOJENÍ 1. Výkony Letiště Václava Havla Praha 2. Spojení letiště se spádovou oblastí 3. Analýza okolních letišť

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Úvodem V roce 2006 vyhlásilo MMR výzkumný program WD - Výzkum pro potřeby řešení regionálních

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ LEDEN 2015

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ LEDEN 2015 LEDEN 2015 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI LEDEN 2015 Equica, a.s. 2015 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA, A.S.

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz DUBEN 2009

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz DUBEN 2009 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz DUBEN 2009 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 343182 342664 Adresa 342609 342477 Tel. 100853 78861 Fax

Více

Rozvoj klastrů v ČR. Nastavení systému a podpůrných nástrojů s výhledem pro budoucí spolupráci

Rozvoj klastrů v ČR. Nastavení systému a podpůrných nástrojů s výhledem pro budoucí spolupráci Rozvoj klastrů v ČR. Nastavení systému a podpůrných nástrojů s výhledem pro budoucí spolupráci Závěrečná mezinárodní konference projektu Clusters CORD; Praha 6.2.2013 Ing. Hana Zvariková, CzechInvest Rozvoj

Více

Stáže ve firmách vzdělávání praxí. Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 http://fdv.mpsv.cz

Stáže ve firmách vzdělávání praxí. Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 http://fdv.mpsv.cz Stáže ve firmách vzdělávání praxí Základní informace o projektu Realizátor projektu: Fond dalšího vzdělávání Období realizace: červen 2012 říjen 2014 (29 měsíců) Rozpočet projektu: 800 mil. Kč Min. počet

Více

ÚZEMNÍ ROZPOČTY. Ing. M. Červenka, VŠFS Praha, listopad 2012

ÚZEMNÍ ROZPOČTY. Ing. M. Červenka, VŠFS Praha, listopad 2012 ÚZEMNÍ ROZPOČTY Ing. M. Červenka, VŠFS Praha, listopad 2012 Finanční systém na úrovni územní samosprávy Součást veřejné rozpočtové soustavy Obdobné principy jako u SR Dobrovolnost u řady oblastí (mimorozpočtové

Více

Problematika sociálních služeb v České republice pro rok 2013

Problematika sociálních služeb v České republice pro rok 2013 Problematika sociálních služeb v České republice pro rok 2013 Dotační řízení pro rok 2013 bylo vyhlášeno v srpnu roku 2012, sběr žádostí o dotaci ze státního rozpočtu pak probíhal v září a říjnu roku 2012.

Více

Daňové novinky od 1. ledna 2014 Setkání interních auditorů z oblasti průmyslu

Daňové novinky od 1. ledna 2014 Setkání interních auditorů z oblasti průmyslu Daňové novinky od 1. ledna 2014 Setkání interních auditorů z oblasti průmyslu 7. března 2014 Jiří Vrzal Agenda 1. Novinky v DPH 2014 2. Daně z příjmů 3. Dědění, darování, změny v daňovém řádu 4. Novela

Více

VÝVOJ STAVEBNICTVÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY

VÝVOJ STAVEBNICTVÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY VÝVOJ STAVEBNICTVÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY Petra Cuřínová Tisková konference, ČSÚ Praha, 8. června 5 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 8, 8 Praha www.czso.cz STAVEBNICTVÍ V EVROPĚ Aktuálně 4, 7,9 STAVEBNICTVÍ

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

30. března 2011 Lenka Fialková

30. března 2011 Lenka Fialková Důchodová reforma 30. března 2011 Lenka Fialková Důvody reformy Současný důchodový systém v ČR je nediverzifikovaný (asi 95% příjmů důchodců pochází ze základního důchodového pojištění) velmi solidární/rovnostářský

Více

10 let České republiky v EU. ŠETŘENÍ Svazu průmyslu a dopravy ČR a České spořitelny a. s.

10 let České republiky v EU. ŠETŘENÍ Svazu průmyslu a dopravy ČR a České spořitelny a. s. 10 let České republiky v EU ŠETŘENÍ Svazu průmyslu a dopravy ČR a České spořitelny a. s. Duben 2014 Byl pro vaši firmu vstup České republiky do Evropské unie přínosný? šetření SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY

Více

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %)

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) tabulka č. 1 Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) Populace celkem* Populace ohrožená chudobou ** Věk Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem 100 100 100 100 100 100 0-15 18 32 16-24 12 13

Více

INDIKÁTORY TRENDŮ EKONOMIKY, VNITŘNÍHO TRHU, CESTOVNÍHO RUCHU ODRAZ KRIZE

INDIKÁTORY TRENDŮ EKONOMIKY, VNITŘNÍHO TRHU, CESTOVNÍHO RUCHU ODRAZ KRIZE Úvodní poznámka Dosavadní průběh roku 2009 potvrzuje v reálném vývoji jak mezinárodního, tak tuzemského cestovního ruchu očekávané důsledky hospodářské krize. Celosvětové přehledy, jakož i národní statistiky

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Pardubický kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Pardubický kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Pardubický kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

TRAVEL, LEISURE AND TOURISM. BESTSPORT akciová společnost Postavení a význam O 2

TRAVEL, LEISURE AND TOURISM. BESTSPORT akciová společnost Postavení a význam O 2 TRAVEL, LEISURE AND TOURISM BESTSPORT akciová společnost Postavení a význam O 2 areny v infrastruktuře České republiky a Prahy: identifikace a kvantifikace přínosů Výstavba Areny (2001 2004), provoz Areny,

Více

ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013

ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013 ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2013 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

Protikorupční školení v kontextu veřejné správy

Protikorupční školení v kontextu veřejné správy Protikorupční školení v kontextu veřejné správy Forenzní služby KPMG 5. září 2013 Cíle prezentace Diskutovat preferované postupy ( better practices ) v oblasti protikorupčních školení ve veřejná správě

Více

Finance a příležitosti obcí 2007

Finance a příležitosti obcí 2007 Finance a příležitosti obcí 2007 Karlovarský kraj 4.5.2007 Ing. Luděk ekonom konzultant, specialista na veřejnou správu projektový manažer dle standardů IPMA Motto: Štěstí tvého života záleží na druhu

Více

Statistické šetření organizátorů akcí KIT segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro akce KIT segmentu cestovního ruchu

Statistické šetření organizátorů akcí KIT segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro akce KIT segmentu cestovního ruchu Statistické šetření organizátorů akcí KIT segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro akce KIT segmentu cestovního ruchu Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor cestovního ruchu 19. března 2013

Více

Nejlepší podmínky pro podnikání mají jihomoravští podnikatelé ve Veselí nad Moravou

Nejlepší podmínky pro podnikání mají jihomoravští podnikatelé ve Veselí nad Moravou Nejlepší podmínky pro podnikání mají jihomoravští podnikatelé ve Veselí nad Moravou 7. listopadu 2013 Čisté ovzduší, nízké ceny bytů, kvalitní infrastruktura, průměrný plat v horní části žebříčku a dobrý

Více

Situace a nové trendy v oblasti benefitů v ČR a jejich daňová optimalizace

Situace a nové trendy v oblasti benefitů v ČR a jejich daňová optimalizace Situace a nové trendy v oblasti benefitů v ČR a jejich daňová optimalizace Martina Wolfová 6 May 2003 Jana Kořínková Situace a nové trendy v oblasti zaměstnaneckých výhod (benefitů) v ČR současná situace

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ ZÁŘÍ 2014

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ ZÁŘÍ 2014 ZÁŘÍ 2014 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI ZÁŘÍ 2014 Equica, a.s. 2014 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA, A.S.

Více

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu Královéhradecký kraj: Rozvojové plány a investiční příležitosti Aktivity agentury CzechInvest v rámci lokalizace investic a rozvoje trhu nemovitostí Mgr. Martina Chamasová Ředitelka regionální kanceláře

Více

Nové kotlíkové dotace z OPŽP

Nové kotlíkové dotace z OPŽP Nové kotlíkové dotace z OPŽP Současný stav Emise z malých spalovacích zdrojů v domácnostech mají velký podíl na celkových emisích PM10 (cca 40%) a benzo(a)pyrenu (až 90 %) a velký dopad na kvalitu ovzduší.

Více

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů KRAJ II. třídy v km III.třídy v km Celkem Podíl silnic v rámci ČR v % Pořadí Rozloha v km2 Počet obyvatel Počet obyvatel na km2

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Želiv Novými

Více

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc.

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Doporučená literatura SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 353 s. ISBN 80-247-1501-5, ROSENAU, M. D. Řízení projektů. 3.

Více