Požadavky pro dálkové studium 2. ročník školní rok 2012/2013, třída 2BND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Požadavky pro dálkové studium 2. ročník školní rok 2012/2013, třída 2BND"

Transkript

1 Požadavky pro dálkové studium 2. ročník školní rok 2012/2013, třída 2BND Předmět: KOMUNIKACE Vyučující: Mgr. Olga Vejvodová Studijní texty Literatura povinná: Fleischmannová E., Kuldová O., Šedý R.: Obchodní korespondence pro střední školy. Fortuna, Praha. Rozdělení hodin: 1. pololetí 5 hodin + zkouška v lednu 2. pololetí 5 hodin + zkouška v červnu Obsah konzultací a témata hodin: 1. Úvod do obchodních písemností 2. Stylistika, úprava a druhy obch. písemností 3. Poptávka 4. Nabídka 5. Žádost o úpravu nabídky 6. Objednávka a její potvrzení 7. Urgence 8. Reklamace 9. Upomínka 10. Závěrečné opakování Požadavky na splnění předmětu: 1. pololetí: vytvoření 2 obchodních písemností dle zadání (možnosti poptávka, nabídka, žádost o úpravu nabídky) zaslání na či donesení osobně 2. pololetí: vytvoření 2 obchodních písemností dle zadání (možnosti objednávka, potvrzení objednávky, urgence, reklamace, upomínky) zaslání na či donesení osobně Kritéria hodnocení: - správné vyplnění formálních údajů - pochopení zadání a druhu obchodního dopisu - úprava dopisu - úroveň stylizace 1

2 1. Úvod do obchodních písemností - Seznámení s náplní předmětu a literaturou - Úvod do obchodních písemností význam, druhy, porovnání různých forem komunikace a zdůraznění jejich výhod a nevýhod - Dělení obchodních písemností na písemnosti při uzavření kupní smlouvy a při porušení kupní smlouvy a jejich krátká charakteristika Základní pojmy: ústní komunikace, písemná komunikace, ová komunikace, komunikace telefonní, obchodní písemnost, kupní smlouva, poptávka, nabídka, objednávka, reklamace, urgence, upomínka Studijní podklady: str. 8, učebnice (vždy definice dané písemnosti) + studijní materiál zde Studijní materiál: Obchodní písemnosti před uzavřením kupní smlouvy, ale i obecně ostatní obchodní písemnosti jsou velice důležitou částí a součástí obchodního styku. Společnosti si pomocí těchto dopisů sdělují, že chtějí koupit výrobek či službu, zpřesňují si podmínky, zjišťují, zda druhá firma nabízí opravdu to, co ta první požaduje. V dnešní době je samozřejmě rychlejší poslat nebo zatelefonovat. Jsou však situace, kdy potřebujeme doklad o tom, že určitá situace či komunikace proběhla a jakým způsobem. Proto se i v dnešní době píší obchodní písemnosti, jejichž význam oproti elektronické poště je v tom, že dokladují, že proběhlo určité jednání. Podíváme se, jak takové písemnosti psát, aby byly co nejjasnější, nejsrozumitelnější, ale zároveň vyjadřovaly vše potřebné a bylo potěšením je číst. Obchodní písemnosti, jejich identifikace a význam Obchodní písemnosti jsou písemnosti či dopisy, při nichž spolu komunikují zásadně dvě společnosti, společnost a podnikatel, dva podnikatelé nebo například škola a společnost. Charakteristikou obchodních písemností je navázání či prohloubení kontaktu, vždy však s účelem něco zakoupit a na druhé straně něco prodat (může se jednat o zboží, výrobky, služby), vznikají tedy při koupi nebo prodeji zboží. Příklady 2

3 a) Pracuji ve firmě jako asistentka. Ředitel se rozhodl zakoupit do společnosti nové počítače. Na internetu naleznu dodavatele nebo kontaktuji stávající dodavatele a sestavím obchodní dopis. Předmětem celé korespondence bude koupě počítačů. b) Do naší společnosti vyrábějící okna došel dopis neznámé firmy, která o ně má zájem. Žádá o podrobnosti. Zjistím stanovisko vedení a opět sestavím obchodní dopis. Předmětem korespondence bude prodej oken. c) Naše jazyková škola je nová a zatím nemá mnoho zákazníků. Chce tudíž kontaktovat několik firem ve svém okolí, zda pro své zaměstnance nepotřebují jazykové kurzy. Jako asistentka jazykové agentury si vezmu na starost kontakt s uvedenými firmami. Předmětem celé korespondence by měl být prodej služby jazykových kurzů. Všechny uvedené příklady patří do tzv. obchodních písemností, předmětem jejich sestavování je vždy zájem o prodej nebo nákup a konečným důsledkem by mělo být ustání dopisování si mezi společnostmi a realizování obchodu, uzavření tzv. kupní smlouvy. Tedy obchodní písemnosti jsou písemnosti, jejichž prostřednictvím firmy zpřesňují své požadavky, dávají si vědět o tom, že mají zájem o zboží, výrobky či služby druhé strany a na úplném konci této konverzace realizují obchody. Z minulého tematického okruhu už víte, proč je důležité realizovat obchody písemně. Je to hlavně z důvodu prokazatelnosti obchodu, z hlediska vedení účetnictví, přehledu o obchodech, podkladech o svých jednáních. Obchodní písemnosti a jejich dělení Obchodních písemností existuje poměrně velké množství druhů, a proto se ještě dále dělí a to na písemnosti před uzavřením kupní smlouvy, při realizaci kupní smlouvy a při porušení podmínek kupní smlouvy. Písemnosti před uzavřením kupní smlouvy jsou takové písemnosti, kterými si kupující a prodávající zpřesňují podmínky prodeje, zda vůbec spolu chtějí obchodovat, domlouvají mezi sebou cenu apod. Jsou to všechny písemnosti až do okamžiku uzavření kupní smlouvy, tedy poptávka, odpověď na poptávku, nabídka, žádost o úprava nabídky, úprava nabídky, objednávka. 3

4 Písemnosti při realizaci kupní smlouvy jsou takové, které doprovázejí dodávku zboží, výrobků či služeb. Je to zejména faktura a dodací list, odvolávka, přepravní dispozice a avízo. Písemnosti při porušení podmínek kupní smlouvy nejsou oblíbenými písemnosti, ale v určitých situacích jsou nutné. Firmy je sepisují v tom případě, kdy dojde k nějakému porušení kupní smlouvy např. ke špatné dodávce (nesprávný počet kusů, barvy, ceny, poškozené zboží), při situaci, kdy druhá strana neodpovídá či nečiní kroky, které jsme si dohodli (např. stále neposlala zboží) nebo při neplacení odběratele. Těmito písemnosti mohou tedy být reklamace, urgence a různé druhy upomínek. 2. Stylistika, úprava a druhy obch. písemností - Zásady pro psaní adres - Zásady stylizace, části obchodního dopisu - Seznámení s předtiskem pro obchodní písemnosti a jeho vyplnění - Oslovení, věc, text dopisu, podpis, přílohy Základní pojmy: stylizace, adresa, předtisk, oslovení, věc, přílohy, odvolací údaje Studijní podklady: str učebnice + studijní materiál zde Studijní materiál: Základní pravidla pro psaní adres: - začíná velkým písmenem, na koncích řádků se nepíší interpunkční znaménka - všechny řádky začínají od levé svislice, jednoduché řádkování, názvy funkcí v podniku se píší s malým začátečním písmenem - název adresní pošty musí být napsán do jednoho řádku, max. délka 15 znaků, jinak se krátí, přednostně se píše VELKÝM PÍSMEM, s číslem dodací pošty, odděluje se od směrovacího čísla dlouhou mezerou - poznámky typu Doporučeně se píší nad adresu, s počátečním velkým písmenem, nezvýrazňují se (proložením, tučným písmem apod.) - na první místo píšeme název firmy, dále konkrétní osobu, její funkci, adresu s číslem popisným a na poslední řádek již zmíněné PSČ a název dodací pošty velkými písmeny 4

5 - pokud konkrétní osoba není známá, jednoduše vynecháme její jméno a adresa bude mít pouze 3 řádky - adresu a název naší firmy umístíme do záhlaví dopisu, případně máme již předtištěný, tzv. hlavičkový papír Příklad OKNOPLAST, a. s. Jana Pokorná projektová manažerka nám. Krále Jiřího LIBEREC 15 Věc a oslovení Věc znamená tzv. heslovité vyjádření obsahu dopisu, zvýrazňuje se buď tučně nebo podtrženě (ne oboje naráz) a píše se hned pod tabulku. Např. Poptávka po sklech, Objednávka č. 254/2012 střešních oken či Reklamace čokolád. Slovo Věc: se už nepoužívá! Oslovení volíme podle toho, zda adresujeme dopis společnosti a neznáme jméno konkrétní osoby pak volíme oslovení Vážení obchodní přátelé či Vážení obchodní partneři nebo oslovujeme konkrétní osobu pak oslovujeme příjmením, titulem či vysokou funkcí, nikdy ne křestním jménem! Např. Vážená paní Nováková, Vážená paní magistro, Vážený pane řediteli. Oslovení píšeme po volném řádku pod věc. Odvolací údaje Patří sem údaje Váš dopis, ze dne, naše zn., vyřizuje, tel., fax, a datum. Najdeme je v levé části tabulky předtisku. Váš dopis zde uvádíme číslo dopisu, na které odpovídáme ze dne zde uvádíme datum, kdy byl dopis, na který odpovídáme, poslán, píšeme ve stejném formátu jako datum naše zn. uvádí se vždy, označuje číslo našeho dopisu vyřizuje osoba, která dopis sepisuje tel., fax obě kolonky vypisujeme čísly a dělíme po třech číslicích, např např. datum vypisujeme ve formátu rok-měsíc-den, vždy na dvě místa, např Další zásady: - obchodní dopis píšeme vždy v 1. osobě č. množného (my) a adresujeme 2. osobě č. množného (vy) 5

6 - každý dopis by měl mít tři, volným řádkem oddělené části úvod, stať a závěr - po oslovení vždy píšeme čárku, oddělíme volným řádkem a pokračujeme malým písmenem - používáme slušnou, spisovnou stylizaci bez gramatických i typografických chyb - přílohy vždy zmíníme v textu a současně také uvedeme jako heslo zvýrazněné tučně či podtrženě ve vzdálenosti 4 enterů od podpisu Tipy: Na všechny dopisy odpovídejte pokud možno co nejdříve. Před každým vytisknutím dopisu si ho ještě jednou přečtěte. Pište ne moc rozsáhlé, ale ani moc krátké věty. Dopis nemá být román, nemá být ale ani dlouhý na tři řádky. Má seznámit se vším podstatným tak, aby druhá strana hned po přečtení věděla, co se po ní chce. Mějte na mysli, že každý dopis je vizitkou naší firmy a i to, jak je napsaný, může přispět k rozhodnutí o koupi. Základem dobré stylizace je pochopení zadání a také utříděné myšlenky. Každé myšlence v dopise věnujte vlastní odstavec. Dopis nejprve promyslete a až poté začněte psát. Buďte zdvořilí, ale rozhodní. Při psaní dopisu si představte, že byste stejný dopis dostali Vy. Líbil by se Vám? 6

7 Šablona obchodního dopisu využívaná v hodinách x VÁŠ DOPIS ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: DATUM: x x x 7

8 3. Poptávka - seznámení s možnými větami, které se v poptávce dají použít - samostatná tvorba poptávky dle zadání Studijní podklady: str. 20 a 27 učebnice, vzor na str. 26 učebnice + studijní materiál zde Studijní materiál Poptávka je písemnost, ve které potenciální kupující žádá potenciálního prodávajícího o informaci o jím vybraném zboží, zda vůbec vyrábí určité zboží, za jakou cenu, jaké množství požaduje, může upřesnit i požadované dodací či platební podmínky. Kupující velmi často v poptávce žádá o vzorky, ceník či katalog. Je to nezávazná písemnost, která ani jednu stranu k ničemu nezavazuje. Tyto druhy písemností nadepisujeme jako poptávka po čem či dotaz na co (např. poptávka po střešních oknech, poptávka po jazykových kurzech, ale dotaz na bioprodukty). Poptávka je velmi často nahrazena inzercí v novinách, kdy podle inzerce už si kupující může vybrat konkrétní zboží a přímo si ho již objednat. Pokud takováto inzerce neexistuje nebo si potřebujeme ještě s dodavatelem dohodnout určité podmínky, sepíšeme poptávku. Jak poptávku stylizuji? Stejně jako všechny obchodní písemnosti bude obsahovat tří části, oddělené volným řádkem. 1) úvod Vyjádříme, kde jsme se o dodavateli dozvěděli, kde jsme na něj získali kontakt a že máme zájem o zboží. Na internetu na Vašich stránkách jsme se dozvěděli, že vyrábíte V deníku Metro ze dne 28. května 2010 jsme se dozvěděli, že nabízíte Dovolte, abychom Vás i letos požádali o aktuální nabídku Od našeho známého jsme se dozvěděli, že dovážíte Od našeho obchodního partnera jsme zjistili, že dodáváte 2) střed 8

9 V první části jsme pouze nastínili, že máme zájem např. o dodávku květin. V této části maximálně zpřesníme tuto informace o jaké zboží, výrobek či službu máme zájem, můžeme přidat také cenovou hranici, navrhnout dodací či platební podmínky apod. Měli bychom zájem o střešní okna dvoudvéřová, jež jste inzerovali na internetu. Prosím sdělte nám, v jakých lhůtách nám je můžete dodat. Rádi bychom se informovali na Vaši nabídku zavařovacích pomůcek. Prosíme o sdělení, zda jste schopni naší poptávce vyhovět. Žádáme Vás o zaslání ceníku. Zajímá nás, zda můžete zajistit výrobu většího množství tohoto zboží. 3) závěrečná věta Ještě před závěrečným S pozdravem je dobré vyjádřit naději v brzký kontakt, vyřešení situace, odpověď apod. Těšíme se na Vaši brzkou odpověď. Těšíme se na pokračování naší spolupráce. Věříme, že nám obratem zašlete nabídku Vašich produktů. Bude-li nám zboží vyhovovat, rozhodneme se ho objednávat pravidelně. 4. Nabídka - rozlišení dvou druhů nabídek - seznámení s možnými větami, které se v nabídce dají použít opět odlišení vyžádané a nevyžádané nabídky - samostatná tvorba nabídky dle zadání Základní pojmy: vyžádaná nabídka, nevyžádaná nabídka Studijní podklady: str učebnice + studijní materiál zde Studijní materiál Nabídka je písemnost, kterou zasílá prodávající kupujícímu. Dělí se na vyžádanou (nabídka, kterou prodávající zasílá na základě předchozí poptávky kupujícímu) a nevyžádanou (kupující nabízí své služby či výrobky firmám, s nimiž již spolupracuje a chce je informovat o novinkách v sortimentu nebo oslovuje neznámou firmu, o níž si myslí, že by mohly jeho výrobky a služby zajímat). Z hlediska stylistiky jsou rozdíly ve vytváření vyžádané a nevyžádané nabídky. 9

10 Každá nabídka obsahuje: určení zboží a jeho popis, možné varianty (barva, kvalita, velikost), cenu a množství, dodací, platební a přepravní podmínky, výzvu k objednávce. Každá nabídka je rozhodně závazná a měla by obsahovat datum, do kdy je platná. Většinou je zasílám také ceník či katalog, jehož existenci zmíníme v textu a následně také uvedeme 4 řádky pod podpisem jako Příloha/y nebo Katalog a ceník apod. Vyžádaná nabídka Jak ji stylizuji? 1) úvod Vyjádříme, že reagujeme či odpovídáme na poptávku odběratele. Reagujeme na Vaši poptávku ohledně Děkujeme za Vaši poptávku po počítačových klávesnicích Potěšilo nás, že máte zájem o naše nové výrobky Rádi vyhovujeme Vaší poptávce a sdělujeme, že 2) střed V druhé části náš sortiment popíšeme. Doporučili bychom Vám novinku v našem sortimentu Naše keřové růže mají záruku na růst Abyste mohli co nejpřesněji určitě požadovanou barvu, přikládáme vzorník Současně Vám zasíláme katalog spolu s ceníkem, abyste si mohli lépe vybrat Připomínáme, že veškeré naše židle jsou vyrobeny z ohnivzdorného materiálu 3) závěrečná věta Vyjádříme naději, že se naše nabídka bude obchodnímu partnerovi líbit a že se těšíme na jeho odpověď. Věříme, že Vám naše nabídka vyhovuje a těšíme se na Vaši objednávku Přístroje, o které máte zájem, jsou velice oblíbeným zbožím, a proto neotálejte s objednávkou Ujišťujeme Vás, že Vaše požadavky vyřídíme přesně a včas. Nevyžádaná nabídka - Jak ji stylizuji? 1) úvod Upřesníme, jak jsme se dozvěděli o firmě potenciálního odběratele či zda už obchodujeme nebo ne. Dovolte nám, abychom Vám jako svým dlouholetým odběratelům nabídli Rádi bychom Vám nabídli sortiment našich nových kočárků Na internetu jsme nalezli Vaši firmu a myslíme si, že byste mohli mít zájem o nové kvalitní Z Vašeho inzerátu v deníku Lidové noviny jsme se dozvěděli, že hledáte dodavatele 10

11 2) střed V druhé části náš sortiment popíšeme. Doporučili bychom Vám novinku v našem sortimentu Naše keřové růže mají záruku na růst O naše materiály je vždy velký zájem a jsou špičkou v kvalitě Připomínáme, že veškeré nabízené druhy můžeme dodat do 3 dnů Náš výrobek byl oceněn nejvyšším vyznamenáním Věříme, že s kvalitou našich služeb budete vždy spokojeni 3) závěrečná věta Vyjádříme naději, že se naše nabídka bude obchodnímu partnerovi líbit a že se těšíme na jeho odpověď. Věříme, že Vás náš sortiment zaujal a je to přesně to, co hledáte Doufáme, že Vás již brzy budeme moci zařadit mezi naše stálé zákazníky O naše zboží je značný zájem, proto prosím zašlete objednávku co nejdříve. Domníváme se, že naše nabídka je pro Vás výhodná a vyhovuje Vašim požadavkům Těšíme se na Vaši reakci Jistě vidíte rozdíly mezi stylizací jak vyžádané, tak nevyžádané nabídky. Nevyžádaná nabídka je do jisté míry lehčí, protože již víme o zákazníkově zájmu. U nevyžádané nabídky o něm nevíme, ale můžeme ho pouze předpokládat. Proto se tyto dvě druhy nabídek stylisticky liší. Pokud zasíláme nabídku vyžádanou, je poprvé v obchodních písemnostech nutné vyplnit kolonky VÁŠ DOPIS a ZE DNE. Do řádku VÁŠ DOPIS, jak již jistě víte, vyplňujeme číslo dopisu obchodního partnera, pod kterým nám svoji písemnost zaslal. Do kolonky ZE DNE vyplňujeme datum, kdy tak učinil. U nabídky nevyžádané ani u poptávky tyto kolonky nevyplňujeme! 5. Žádost o úpravu nabídky - seznámení s možnými větami, které se v žádosti o úpravu nabídky dají použít - situace, kdy o úpravu nabídky obvykle žádáme - samostatná tvorba písemnosti dle zadání Studijní podklady: str učebnice + studijní materiál zde Studijní materiál Je to písemnost, která při komunikace mezi potenciálními či reálními obchodními partnery nemusí nastat. Posílá se pouze v případě, kdy kupujícímu nevyhovuje nějaký aspekt 11

12 nabídky nejčastěji cena nebo dodací lhůta, velikost balení apod. V tomto dopise tedy žádáme dodavatele, aby uvedený aspekt upravil, a to co nejvíce podle našich požadavků, které do žádosti uvedeme. Jak ji stylizuji? 1) úvod Poděkujeme za nabídku, která nás potěšila a zajímá nás, a popíšeme nedostatky, které nám brání v tom ji přijmout. Děkujeme za Vaši nabídku, která nás potěšila, bohužel Reagujeme na Vaši nabídku bohužel si nemůžeme dovolit zvýšené ceny Vaše nabídka okrasných keřů nás zaujala bohužel však.. 2) střed Navrhneme řešení, při kterém bychom si zboží či službu objednali. Prosíme o snížení uvedených cen alespoň o 5%, jinak si nebudeme moci dovolit koupi zboží Věříme, že nám v rámci dobrých dosavadních vztahů dokážete dodat i menší balení S uvedenými cenami bohužel můžeme souhlasit jen v případě, že uhradíte veškerou dopravu Žádáme Vás naléhavě o zkrácení dodací lhůty tažných strojů 3) závěrečná věta Vyjádříme naději, že náš návrh bude pro druhou stranu akceptovatelný a dohodneme se na obchodní spolupráci. Věříme, že naší žádosti budete moci vyhovět Těšíme se na Vaši odpověď a věříme, že nám vyhovíte Věříme, že i přes tyto menší komplikace se domluvíme na dodávce Očekáváme Vaši brzkou odpověď s Vaším rozhodnutím Úprava nabídky Úprava nabídky je kladná odpověď dodavatele na žádost o úpravu nabídky. Prodávající se rozhodl, že může žádosti partnera vyhovět a poskytnout mu slevu či zajistit jiné balení zboží. Ne vždy však prodávající vyhovět může. I pokud je však jeho odpověď záporná, měl by na žádost odpovědět. Kromě toho, že je to slušnost, odrazí se to pozitivně na obchodních vztazích, i když momentálně žádné navázány nebudou. Jak stylizuji kladnou a zápornou odpověď na žádost o úpravu nabídky? 12

13 1) úvod Uvedeme obchodního partnera do obrazu a sdělíme mu, na jaký dopis reagujeme. Obdrželi jsme Vaši žádost o úpravy nabídky a sdělujeme, že jí můžeme vyhovět Ceny učebnic snižujeme tímto způsobem Reagujeme na Vaši žádost o snížení cen zemědělských strojů, bohužel však musíme oznámit Naše výrobní náklady a prodejní ceny bohužel neumožňují snížení 2) střed Vyjádříme naše rozhodnutí ohledně jeho prosby, buď kladné, nebo záporné z jeho hlediska. Naši nabídku tedy upravujeme snížením ceny o 9% Čerstvé květiny dodáme i v menších baleních Bohužel není v našich silách uhradit Vám přepravní náklady 3) závěrečná věta Vyjádříme naději, že obchodnímu partnerovi bude naše stanovisko vyhovovat nebo naopak naději, že se tak stane v budoucnu, jelikož momentálně vyhovět nemůžeme. Věříme, že jste s touto úpravou cen spokojeni Těšíme se na Váš odběr zboží I přes nepříznivou zprávu doufáme, že další nabídka pro Vás již bude přijatelná Věříme, že příště se dohodneme na vzájemně výhodných podmínkách Pokud dodavatel ani odběratel nemají výhrady k nabídce a oběma vyhovuje, dochází k hlavní písemnosti, která už zaručuje uzavření obchodního vztahu. Je jí objednávka. 6. Objednávka a její potvrzení - seznámení s pojmem kupní smlouva a závazností objednávky - náležitosti objednávky - důležitost potvrzení objednávky, možnost odmítnutí objednávky a jeho důvody - samostatná tvorba dle zadání Základní pojmy: kupní smlouva, potvrzení objednávky, odmítnutí objednávky, platební a dodací podmínky, faktura, platba převodem, doporučeně Studijní podklady: str učebnice + studijní materiál zde Studijní materiál Objednávka je písemnost, která stojí na pomezí skupiny dopisů před uzavřením kupní smlouvy a při plnění. Jejím zasláním již může vzniknout kupní smlouva (pokud objednávkou reagujeme na závaznou nabídku dodavatele) nebo může vzniknout teprve návrh 13

14 kupní smlouvy (pokud reagujeme na inzerát v novinách apod.). Okamžik uzavření kupní smlouvy je pak den, kdy obdržíme potvrzení naší objednávky od prodávajícího. Veškeré písemnosti od objednávky dále se píší a posílají Doporučeně. Tento údaj píšeme nad adresu adresáta, 2 řádky nad ní. Náležitosti objednávky Každá objednávka rozhodně bude obsahovat: číslo objednávky, záměr koupit (slovo objednáváme ), upřesnění objednávaného zboží, jeho velikost, druh, materiál, počet kusů, cena za jednotku, cena celkem, cena s DPH, způsob a místo dodání, návrh ostatních dodacích a platebních podmínek, technické údaje (IČO, DIČ apod.). I když objednávka je v jistém případě uvedeném výše již uzavřením kupní smlouvy, je vhodné ji dodatečně potvrdit. Jak stylizuji objednávku? 1) úvod Uvedeme zdroj, ze kterého jsme se dozvěděli o nabídce zboží či služeb druhé strany a vyjádříme záměr si ho objednat. Na Vašich internetových stránkách jsme nalezli a objednáváme Děkujeme za Vaši nabídku, podle které objednáváme Na základě Vaší nabídky objednáváme 2) střed Navrhneme či vyjádříme souhlas s dodacími, platebními a veškerými jinými podmínkami obchodu. Sdělte nám prosím obratem, kdy můžeme zboží dodat Dodávku pošlete jako kusovou zásilku a výrazně označte odesílatele Žádáme Vás o sdělení, zda můžeme zboží dodat vlastní automobilovou dopravou 3) závěrečná věta Vyjádříme potěšení, že jsme si mohli objednat právě od tohoto dodavatele a také požádáme o potvrzení naší objednávky. Těšíme se na dodávku našeho zboží Věříme, že touto objednávkou začíná období naší spolupráce Žádáme Vás o brzké potvrzení naší objednávky Jelikož se jedná o sezónní zboží, prosíme Vás, abyste dodrželi dodací lhůtu 14

15 Jak již bylo řečeno, objednávka je závazným dokumentem, který by měl být vždy (a v případě, že klient objednává podle letákové, novinové či internetové nabídky - nekonkretizovaného dopisu přímo odběrateli - nutně) potvrzen dodavatelem. Potvrzení/odmítnutí objednávky Potvrzení objednávky je většinou pouze zdvořilostní, ale ve výše uvedených případech nutný akt. Odmítnutí objednávky může nastat v případě, že dodavatel své služby nabídnul, ale objednávající zasílá objednávku pozdě či došlo k neočekávanému vyčerpání zásob prodávajícího. V tomto případě prodávající objednávku odmítá a může navrhnout jiné alternativy či doporučit jiného výrobce. Jak stylizuji potvrzení objednávky? 1) úvod V úvodu objasníme, na který dopis reagujeme a že objednávku potvrzujeme. Děkujeme za Vaši objednávku skleněných dóz, kterou potvrzujeme v plném rozsahu... Vaši objednávku okrasných stromů potvrzujeme... 2) střed Zde bývá velice vhodné zopakovat parametry objednávky a vyjádřit také nějakou motivační větu, po které si zákazník řekne, že udělal dobře, když objednal zboží či službu u nás, utvrdí ho to v dobrém nákupu. Připomínáme, že naše zboží má výtečnou jakost a je vhodné Ubezpečujeme Vás, že jste si dobře vybrali 3) závěrečná věta Vyjádříme záměr dále spolupracovat a ještě jednou poděkujeme za objednávku. Těšíme se na další spolupráci Věříme, že si objednáte i naše další sezónní zboží Jak stylizuji odmítnutí objednávky? 1) úvod V úvodu objasníme, na který dopis reagujeme a zda objednávku potvrzujeme či nikoliv. Děkujeme za Vaši objednávku, bohužel Vám však musíme sdělit, že jí nemůžeme vyhovět Náš dodavatel ukončil výrobu zboží, a proto bohužel nejsem schopni 2) střed 15

16 Navrhneme partnerovi možnost koupě jiného, příbuzného či podobného výrobku, případně pokud takový výrobek či službu nemáme, můžeme doporučit konkurenci. Diskuse: Udělali byste to vždy? Kdy ano, kdy ne? Rádi bychom Vám nabídli naše příbuzné výrobky za nižší ceny Můžeme Vám však nabídnout kolekci jarních bot ve stejné kvalitě a za přijatelnou cenu Pro koupi podobného výrobku Vám doporučujeme kontaktovat 3) závěrečná věta Vyjádříme naději, že příští objednávku budeme moci splnit a omluvíme se za možné komplikace. Věříme, že příště již Vaši objednávku budeme moci potvrdit Omlouváme se za možné komplikace, které jsme způsobili 7. Urgence - seznámení s třemi druhy dopisů používaných při porušení kupní smlouvy - vymezení pojmu urgence - samostatná tvorba dle zadání Základní pojmy: urgence, nedodržení termínu, neodpovězení Studijní podklady: str , vzor na str Reklamace - vymezení pojmu reklamace, možnosti, co vše lze reklamovat - samostatná tvorba dle zadání Základní pojmy: reklamace, reklamační list, protokol o vadách, protokol o škodě, náhrada škody, náprava situace Studijní podklady: str , vzor na str. 46, vzor zápisu o vadách str Upomínka - rozdíly mezi první, druhou a třetí upomínkou (pokus o smír) - právní důsledky upomínek, jejich důležitost a průkaznost - samostatná tvorba dle zadání 16

17 Základní pojmy: upomínka, úhrada faktury, pokus o smír, soudní řízení Studijní podklady: str , vzory na str. 53 a Závěrečné opakování - opakování veškerých probraných písemností - odpovědi na dotazy, nejasnosti - hledání chyb ve skutečných obchodních písemnostech z praxe či od studentů ze státních zkoušek 17

Písemnosti při uzavírání kupních smluv 1. část. Poptávka Nabídka vyžádaná, nevyžádaná

Písemnosti při uzavírání kupních smluv 1. část. Poptávka Nabídka vyžádaná, nevyžádaná Písemnosti při uzavírání kupních smluv 1. část Poptávka Nabídka vyžádaná, nevyžádaná 1. Poptávka (Dotaz) Poptávka (Dotaz) je zpravidla kratší dopis, kterým budoucí odběratel hledá nevhodnějšího dodavatele

Více

Písemnosti při uzavírání kupních smluv

Písemnosti při uzavírání kupních smluv Písemnosti při uzavírání kupních smluv Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Písemnosti před uzavíráním obchodních smluv jsou

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka Machátová Název materiálu: Nabídka Označení materiálu: Datum vytvoření: 15. 3. 2014 Vzdělávací oblast:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Datum vytvoření: 27. listopadu 2013

Datum vytvoření: 27. listopadu 2013 Název školy: Jméno autora: Třída/ročník: Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Beroun Ing. Lenka Jindráková 4. ročník Datum vytvoření: 27. listopadu

Více

Písemnosti při uzavírání a plnění obchodních smluv

Písemnosti při uzavírání a plnění obchodních smluv Písemnosti při uzavírání a plnění obchodních smluv Vypracovala: Ing. Iveta Hložková Kód: VY_32_INOVACE_48_SPSOA_PEK_3_HLO Vytvořeno v rámci projektu EU Peníze středním školám Výuka v digitálním věku, CZ.1.07/1.5.00/34.0660

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka Machátová Název materiálu: Reklamace, urgence a upomínka Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAC20

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_PEK250 Název školy: Jméno autora: Třída/ročník:

Více

Úprava a náležitosti adres. - - na obálkách a v dopisech

Úprava a náležitosti adres. - - na obálkách a v dopisech Úprava a náležitosti adres - - na obálkách a v dopisech Adresy Rozměry, umístění, obsah a úprava adres jsou stanoveny normou ČSN ISO 11180 Poštovní adresování a Poštovními podmínkami České pošty a Zákonem

Více

Stylizace a úprava dopisů občanů. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Stylizace a úprava dopisů občanů. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Stylizace a úprava dopisů občanů Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Každý občan potřebuje během svého života napsat dopis

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka Machátová Název materiálu: Úprava úředního dopisu bez předtisku Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_08 Jméno

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_PEK260 Název školy: Jméno autora: Třída/ročník:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_06 Jméno

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka Machátová Název materiálu: Poptávka Označení materiálu: Datum vytvoření: 8. 3. 2014 Vzdělávací oblast:

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka Machátová Název materiálu: Objednávka Označení materiálu: Datum vytvoření: 30. 3. 2014 Vzdělávací

Více

UČÍME SE PODNIKAT. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/54.0055 www.kvalitaskoly.cz/podnikavost

UČÍME SE PODNIKAT. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/54.0055 www.kvalitaskoly.cz/podnikavost UČÍME SE PODNIKAT Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/54.0055 www.kvalitaskoly.cz/podnikavost 7. KORESPONDENCE OBCHODNÍ DOPISY, E-MAILY Klíčová slova Korespondence Obchodní dopis E-mail Budete umět odpovědět

Více

Tvorba obchodního dopisu. 1) Části obchodního dopisu 2) Úprava textu obchodního dopisu 3) Zásady stylizace obchodního dopisu

Tvorba obchodního dopisu. 1) Části obchodního dopisu 2) Úprava textu obchodního dopisu 3) Zásady stylizace obchodního dopisu Tvorba obchodního dopisu 1) Části obchodního dopisu 2) Úprava textu obchodního dopisu 3) Zásady stylizace obchodního dopisu 2. Části obchodního dopisu Obchodní dopis můžeme rozdělit na tři základní části:

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka Machátová Název materiálu: Kompozice obchodních dopisů Označení materiálu: Datum vytvoření: 12.

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka Machátová Název materiálu: Úprava obchodních dopisů na předtisk Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Tematický okruh: písemná a elektronická komunikace na Státních zkouškách

Tematický okruh: písemná a elektronická komunikace na Státních zkouškách STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka Machátová Název materiálu: Pravopis v úřední korespondenci Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAC13

Více

PŘEDMĚT: PEK. 2.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012

PŘEDMĚT: PEK. 2.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDMĚT: PEK TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU 2.část (opakování ke státní zkoušce) Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEPRAVNÍ ÚDAJE nezvýrazňují se proložením, podtržením ani

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_15 Jméno

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

PÍSEMNÁ A ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE OBOR PRODAVAČ

PÍSEMNÁ A ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE OBOR PRODAVAČ PÍSEMNÁ A ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE OBOR PRODAVAČ OBSAH 1. Základní prstoklad 2. Rozdělení prstů na písmena 3. Normalizace obchodních dokumentů 4. Normalizace adres 5. Obchodní dopisy A1, A2, A3 Základní

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

SMLOUVA NÁKUPNÍ 2017 (smlouva o dodávce zboží nebo výrobků) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících občanského zákoníku

SMLOUVA NÁKUPNÍ 2017 (smlouva o dodávce zboží nebo výrobků) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících občanského zákoníku http:// SMLOUVA NÁKUPNÍ 2017 (smlouva o dodávce zboží nebo výrobků) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících občanského zákoníku Smluvní strany Společnost:, se sídlem Ostrava - Vítkovice, Mírová

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Písemnosti při plnění kupních smluv 1. část: Kupní smlouva, Odvolávka, Přepravní dispozice Návěští zásilky,

Písemnosti při plnění kupních smluv 1. část: Kupní smlouva, Odvolávka, Přepravní dispozice Návěští zásilky, Písemnosti při plnění kupních smluv 1. část: Kupní smlouva, Odvolávka, Přepravní dispozice Návěští zásilky, 1. Kupní smlouva Kupní smlouva je písemnost, ve které se prodávající a kupující zavazují nejen

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0619 CZ.1.07/1.5.00/34.0619 Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

CZ.1.07/1.5.00/34.0619 CZ.1.07/1.5.00/34.0619 Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0619 CZ.1.07/1.5.00/34.0619 Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice,

Více

Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název a adresa školy: Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Číslo

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka Machátová Název materiálu: Úřední e-maily Označení materiálu: Datum vytvoření: 14. 3. 2014 Vzdělávací

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_21 Jméno

Více

PŘEDMĚT: PEK. 1.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012

PŘEDMĚT: PEK. 1.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDMĚT: PEK TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU 1.část (opakování ke státní zkoušce) Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDTISK U státní zkoušky dopis píšeme vždy na předtisk dopisu,

Více

Písemnosti při porušování kupních smluv 2. část. Upomínky: 1. Upomínka 2. Upomínka 3. Upomínka (pokus o smír)

Písemnosti při porušování kupních smluv 2. část. Upomínky: 1. Upomínka 2. Upomínka 3. Upomínka (pokus o smír) Písemnosti při porušování kupních smluv 2. část Upomínky: 1. Upomínka 2. Upomínka 3. Upomínka (pokus o smír) Upomínka dodavatel zasílá upomínku odběrateli, jestliže faktura, kterou mu zaslal, nebyla uhrazena

Více

Dodavatel Ing.Smelík Jan, se sídlem Petrovice 515, 735 72 Petrovice u Karviné Dodavatel je plátcem DPH.

Dodavatel Ing.Smelík Jan, se sídlem Petrovice 515, 735 72 Petrovice u Karviné Dodavatel je plátcem DPH. Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Ing.Smelík Jan, se sídlem Petrovice 515, 735 72 Petrovice u Karviné Dodavatel je plátcem DPH. IČO: 64148360 DIČ:CZ6207290958 dále jen "dodavatel") Zákazník

Více

na webových stránkách jsme se dozvěděli, že u Vás probíhají výprodejové akce krmiva značky Hill s pro psy a kočky.

na webových stránkách jsme se dozvěděli, že u Vás probíhají výprodejové akce krmiva značky Hill s pro psy a kočky. ZOOkup, s. r. o. obchodní oddělení Bohemická 156 182 00 PRAHA 8 VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA FRÝDLANT 15/2011-Dr Dráb 2011-02-03 Poptávka po krmivu Vážení dodavatelé, na webových

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_03 Jméno

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.1 Úvodní ustanovení

1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.1 Úvodní ustanovení 1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1 Úvodní ustanovení Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny maloobchodní vztahy, tj. vztahy uzavírané mezi společností MÁM TALENT

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Ceníky a ceny Ceny uvedené v oficiálních nabídkách firmy Grade service centre s.r.o., zasílané firmou individuálně konkrétnímu zákazníkovi jsou závazné a platné po dobu platnosti

Více

Normalizovaná úprava písemností ČSN 01 6910. www.zlinskedumy.cz

Normalizovaná úprava písemností ČSN 01 6910. www.zlinskedumy.cz Normalizovaná úprava písemností ČSN 01 6910 www.zlinskedumy.cz Poštovní adresy (v rámci ČR) Obsah poštovních adres 1. Označení adresáta a) u právnických osob obchodní firma, název nebo oficiálně užívaná

Více

http://www.mimanci.cz/top-obchodni-podminky-9

http://www.mimanci.cz/top-obchodni-podminky-9 1 z 5 10.2.2014 16:28 Obchodní I. Základní ustanovení Všeobecné obchodní upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím e-shopen Mimánci v oblasti prodeje zboží. Prodávajíci: Pavel Balek Nová Včelnice 333,

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

UČÍME SE PODNIKAT. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/

UČÍME SE PODNIKAT. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/ UČÍME SE PODNIKAT Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/54.0055 www.kvalitaskoly.cz/podnikavost 7. KORESPONDENCE OBCHODNÍ DOPISY, E-MAILY Klíčová slova Korespondence Obchodní dopis E-mail Budete umět odpovědět

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Normalizovaná úprava obchodních a úředních dopisů

Normalizovaná úprava obchodních a úředních dopisů Normalizovaná úprava obchodních a úředních dopisů 1. Normy pro úpravu písemností 2. Náležitosti předtisků pro obchodní a úřední korespondenci 3. Vzor předtisku obchodního dopisu 1. Normy pro úpravu písemností

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0619 CZ.1.07/1.5.00/34.0619 Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

CZ.1.07/1.5.00/34.0619 CZ.1.07/1.5.00/34.0619 Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0619 CZ.1.07/1.5.00/34.0619 Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_PEK229 Název školy: Jméno autora: Třída/ročník:

Více

Tematický okruh: písemná a elektronická komunikace na Státních zkouškách

Tematický okruh: písemná a elektronická komunikace na Státních zkouškách STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

2.1. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícím.

2.1. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Kupující zasláním své objednávky potvrzuje, že souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami. Dále pak,že byl obeznámen s možnostmi odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od

Více

PŘEDMĚT: PEK. 3.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012

PŘEDMĚT: PEK. 3.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDMĚT: PEK TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU 3.část (opakování ke státní zkoušce) Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 OKRAJE Na nepředtištěných listech formátu A4 je levý i pravý

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

- Byl změněn způsob psaní dat a časových údajů (podle ČSN EN 28601);

- Byl změněn způsob psaní dat a časových údajů (podle ČSN EN 28601); ČESKÁ NORMA ICS 01.140.30 1997 Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory ČSN 01 6910 Srpen Guidelines for Typewriting and Text Presentation Règles pour la dactylographie et

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_13 Jméno

Více

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Provozovatel e-shopu Provozovatelem tohoto e-shopu je společnost B2B Partner s.r.o. se sídlem Plzeňská č.p. 3070 Ostrava - Zábřeh PSČ 700 30, IČO 278 30 306, společnost

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP V TOMTO INTERNETOVÉM OBCHODĚ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP V TOMTO INTERNETOVÉM OBCHODĚ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP V TOMTO INTERNETOVÉM OBCHODĚ 1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím.

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_11 Jméno

Více

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. 1. Úvodní ustanovení Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky A/ Úvodní ustanovení: 1/ Firma Gravo Tech s.r.o., Platanová 665, 294 71 Benátky n. Jiz. II., IČO 25628992, DIČ CZ25628992 je založená na základě platných právních norem ČR,

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Název vzdělávací Odborné vzdělávání v oblasti informační a komunikační technologie. oblasti, pro který materiály slouží

Název vzdělávací Odborné vzdělávání v oblasti informační a komunikační technologie. oblasti, pro který materiály slouží ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0185 Moderní škola 21. století Číslo a název šablony V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných klíčové aktivity

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Co vše by měl splňovat prodejce prodávající zboží pomocí internetu

Co vše by měl splňovat prodejce prodávající zboží pomocí internetu Co vše by měl splňovat prodejce prodávající zboží pomocí internetu Po neustále opakujících se dotazech, co vše by měl splňovat prodejce prodávající na internetu Vám přínášíme důležité základní informace.

Více

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na. internetové adrese (dále jen webová

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na. internetové adrese  (dále jen webová Obchodní podmínky platné od 1.1.2014 Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) vzájemná práva a povinnosti

Více

Všeobecné obchodní podmínky kupující ZLIN AIRCRAFT a.s.

Všeobecné obchodní podmínky kupující ZLIN AIRCRAFT a.s. Všeobecné obchodní podmínky kupující ZLIN AIRCRAFT a.s. I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) společnosti ZLIN AIRCRAFT a.s., IČ 27894134, se sídlem Otrokovice, Letiště

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0619 CZ.1.07/1.5.00/34.0619 Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

CZ.1.07/1.5.00/34.0619 CZ.1.07/1.5.00/34.0619 Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0619 CZ.1.07/1.5.00/34.0619 Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice,

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

Generální kupní smlouva

Generální kupní smlouva Zapsaná ochranná známka u UPV Praha č. 177680 Obchodní firma Josef Vašina - Terno Třebíč, V. Nezvala 9, Třebíč IČ 10084908, DIČ 330-420711475 Zapsán v OR KS Brno oddíl, vložka A.85 Generální kupní smlouva

Více

Šperky zasílám pojištěné jako cenné psaní, poštovné obsahuje i balné a dárkovou krabičku.

Šperky zasílám pojištěné jako cenné psaní, poštovné obsahuje i balné a dárkovou krabičku. DODACÍ PODMÍNKY : PLATBA A DOPRAVA : Šperky zasílám pojištěné jako cenné psaní, poštovné obsahuje i balné a dárkovou krabičku. Platba předem na účet - zaslání zboží po připsání částky (obvykle do 2 až

Více

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Všeobecné obchodní podmínky (VOP) 1. Úvodní ustanovení 1.1 Prodávající - Aurum1990 Trade Czech s.r.o., IČO: 015 23 392, DIČ: CZ01523392. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti NADOP- VÝROBA NÁBYTKU a.s. se sídlem v Ořechově, Zahradní 1a identifikační číslo: 63469863 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5856

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz 1. Základní údaje Dodavatel Vladimír Horák, Jarní 5715, 430 04 Chomutov. Dodavatel je plátcem DPH. Telefon: +420 777 220

Více

Osobní dopisy. Vedoucích pracovníků

Osobní dopisy. Vedoucích pracovníků Osobní dopisy Vedoucích pracovníků Úpravu osobních dopisů stanoví norma ČSN 01 6910 Úprava písemností textovými editory (04/2007). Osobní dopisy píší vedoucí pracovníci, ředitelé firem, manažeři svým podřízeným

Více

Korekturní značky 2. - Přehled značek

Korekturní značky 2. - Přehled značek Korekturní značky 2. - Přehled značek Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí P Ř Í K L A D Y Znaménka pro výměnu, vsunutí a vypuštění

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese

pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese www.fler.cz 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world

1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world 1.2. Zákazníkem může být a) spotřebitel, nebo b) jiná osoba (zejm.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO OBJEDNÁVÁNÍ DÁLNIČNÍCH KUPÓNŮ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO OBJEDNÁVÁNÍ DÁLNIČNÍCH KUPÓNŮ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO OBJEDNÁVÁNÍ DÁLNIČNÍCH KUPÓNŮ Základní ustanovení Níže uvedené obchodní podmínky (dále též OP ) pro prodej dvoudílných kuponů prokazujících úhradu časového poplatku za obecné užívání

Více

Rámcová kupní smlouva

Rámcová kupní smlouva Rámcová kupní smlouva I. Smluvní strany 1. Obchodní společnost: IČ: DIČ: Se sídlem: Bankovní spojení: Číslo účtu: Jednající: Zápis v rejstříku : ( dále jen p r o d á v a j í c í ) a 2. Statutární město

Více

Stylizace a úprava písemnosti při nepravidelnostech v plnění kupních smluv

Stylizace a úprava písemnosti při nepravidelnostech v plnění kupních smluv Stylizace a úprava písemnosti při nepravidelnostech v plnění kupních smluv Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Písemnosti

Více

1. Všeobecná ustanovení

1. Všeobecná ustanovení Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.bazarpocitacu.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým

Více

Obchodní podmínky. Základní údaje o dodavateli. Provozovatel eshopu: Petr Hanuš Na Rybníku Vysoká nad Labem IČO: DIČ: CZ

Obchodní podmínky. Základní údaje o dodavateli. Provozovatel eshopu: Petr Hanuš Na Rybníku Vysoká nad Labem IČO: DIČ: CZ Obchodní podmínky Základní údaje o dodavateli Provozovatel eshopu: Petr Hanuš Na Rybníku 316 503 31 Vysoká nad Labem IČO: 64233774 DIČ: CZ7604273050 Kontaktní údaje: Telefon: 603 466 367 E mail: hany@hany.cz

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ A DODACÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ A DODACÍ PODMÍNKY společnosti ELFETEX, spol. s r.o., IČ: 40524485, se sídlem v Plzni, Hřbitovní 31a, PSČ 312 16, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni v oddíle C, číslo

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, níže uvedené smluvní strany: Prodávající:

Více

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ II. UŽIVATELSKÝ ÚČET

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ II. UŽIVATELSKÝ ÚČET OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Bitcon spol. s r.o. se sídlem Suchý Vršek 2122/33, Praha 5, identifikační číslo: 43003028 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze,

Více

Prodejce - dále jen prodávající (prodejce) GMS-Most s.r.o. U stadiónu 841 434 01 Most IČO: 25042548 DIČ: CZ25042548

Prodejce - dále jen prodávající (prodejce) GMS-Most s.r.o. U stadiónu 841 434 01 Most IČO: 25042548 DIČ: CZ25042548 Základní informace Našim základním cílem je Garance Maximální Spokojenosti, pro každého zákazníka. Proto se snažíme, všem našim zákazníkům vyjít vstříc, jak širokou nabídkou zboží, služeb s tím spojených,

Více