Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok Vsetín 1. března 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2004. Vsetín 1. března 2005"

Transkript

1 Výroční zpráva Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně za rok 2004 Vsetín 1. března 2005

2 Název organizace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín, příspěvková organizace IČO: ĆÚ: ředitelka: /0100 KB PhDr. Helena Gajdušková tel.: fax: web: Zřizovatel: Město Vsetín Počet oddělení a knihoven: Svárov: oddělení pro dospělé studovna a čítárna, informační centrum, regionální informace oddělení pro mládež a hudební oddělení antikvariát Trávníky: Rokytnice: Luh: Pod Zakopanicú: dětská a zvuková knihovna (pro nevidomé) dětská knihovna a oddělení pro dospělé dětská knihovna a oddělení pro dospělé oddělení katalogizace středisko regionálních knihovnických služeb (81 knihoven okresu Vsetín)

3 Obsah: 1. Úvod 2. Kalendář významných událostí: 3. Umístění a působnost MVK 4. Knihovnické služby 4.1 Základní knihovnické služby: 4.2 Vzdělávací a výchovné akce 4.3 Další služby 4.3. Přehled základních ukazatelů 4.4 Zvuková knihovna pro zrakově postižené 4.5 Komunitní aktivity 4.6 E-novinky v knihovnických službách: 5. Knihovní fondy a katalogy 4.1. Stav knihovního fondu 4.2. Nákup a vyřazování knihovního fondu MVK 4.3 Tisk čárových kódů 4.4 Katalogizace a tisk katalogizačních lístků 4.5 Knihovna Pedagogického centra Vsetín 4.6 Komentář k nákupu a zpracování knihovních fondů 6. Středisko regionálních knihovnických služeb 6.1 Knihovny okresu Vsetín 6.2 Výkon regionálních funkcí v okrese Vsetín 6.3 Poradenská a konzultační činnost 6.4 Statistika a vykazování knihovnických činností 6.5 Pomoc při revizi a aktualizaci KF 6.6 Nákup knihovního fondu z prostředků obcí 6.7 Výměnný fond 6.8 Cirkulace výměnného fondu 6.9 Doprava v rámci výkonu regionálních funkcí 7. Automatizace 7.1. Knihovnický program 7.2. Stav výpočetní techniky v MVK Vsetín 7.3. Webové stránky 8. Ediční činnost 9. Výstavní činnost 10. Partneři, spolupráce 11. Úspěšné projekty 12. Organizační a řídící činnost 12.1 Kontrolní činnost Personální agenda 12.3 Vzdělávání 12.4 Semináře pro knihovníky 13. Public relations 14. Hospodaření a provoz 14.1 Provoz 14.2 Hospodaření 15. Závěr

4 1. Úvod: V několika posledních letech obor knihovnictví prodělává velký přelom. Veřejné knihovny se zviditelňují a otevírají široké veřejnosti. Už dávno nejsou a nikdy nebudou pouze zaprášenými archivy knih, půjčovnami detektivek či sladkých románů na dovolenou. Od poloviny devadesátých let přibyl knihovnám nový informační fenomén internet. Jeho význam pro informační služby byl rychle rozeznán a internetové stanice se staly přirozenou součástí moderní knihovny. Novinkou je v knihovnách využívání elektronických informačních databází, do nichž knihovny mají zpravidla na základě licenčních smluv a konsorcií levnější přístup než komerční uživatelé a mohou je svým uživatelům zpřístupňovat zdarma. Z knihoven se tak stávají skutečně moderní informačními instituce, často fungující jako informační centra obcí, vybavená nejmodernějšími informačními technologiemi. Přestože knihovny stále jsou a budou především místem, kde si občané půjčují knihy a další knihovní dokumenty (což je jejich základním posláním), stále výrazněji se profilují jako přirozená centra společenského života, místa k rozvoji občanské společnosti; působí jako skutečná neformální komunitní centra, jako živá místa setkávání v obci, jako společenská centra, ve kterých může být provozováno mnoho důležitých aktivit místních občanů v duchu rozvoje místní komunity. V současné době vidí Masarykova veřejná knihovna těžiště svého působení v: knihovnické a informační činnosti podpoře celoživotního vzdělávání poskytnutí prostoru různorodým aktivitám komunity aktivním spolupůsobení, podněcování vzniku a realizace nových občanských aktivit spoluutváření vnějšího prostředí zdola komunikací s občany 2. Umístění a působnost MVK: Masarykova veřejná knihovna působí v pěti budovách, z toho 4 slouží veřejnosti, jedna zpracování knihovních fondů. Tři z těchto budov patří městu Vsetín, zbývající dvě v nájmu a ve výpůjčce. Centrální budova má celkem pro veřejnost cca 270 m 2, ostatní tři pobočky po cca m 2. Hlavní budova je pro veřejnost otevřena denně od 10 do 18 hodin, v sobotu od 9 do 12 hodin. Pobočky (Trávníky, Luh, Rokytnice) jsou otevřeny denně mimo čtvrtek od 10 do hodin. V hlavní budově je umístěno: oddělení pro dospělé (zajišťuje též meziknihovní výpůjční službu), oddělení pro mládež s hudebním oddělením, studovna a čítárna s regionálním oddělením a antikvariát. Masarykova veřejná knihovna poskytuje odbornou pomoc 81 knihovnám okresu Vsetín. V tomto smyslu je tzv pověřenou knihovnou na základě smlouvy s krajskou knihovnou F. Bartoše ve Zlíně. Tato činnost je financována z krajské dotace.

5 3. Kalendář významných událostí: V lednu 2004 MVK podpořila a podílela se na zajišťování Tříkrálové sbírky, kterou ve Vsetíně organizovala Charita Vsetín. V únoru uspořádala MVK ve spolupráci s Domem kultury již šestý Malý ples pro knihu. Letošní ples se však od těch pěti předcházejících přece jen odlišoval. Na plakátech a pozvánkách se objevil podtitulek aneb Občanská beseda. Hlavní organizátoři Masarykova veřejná knihovna a Dům kultury přizvali další čtyři vsetínské neziskové organizace ke spolupráci: Křesťanské občanské sdružení, Salesiánské sdružení Vsetín, Mateřské centrum Sluníčko a Filmový klub. Malý ples pro knihu aneb Občanská beseda má ambici stát se společenským setkáním členů různých občanských sdružení, partnerů, spolupracovníků a přátel. Ples se konal v rámci kampaně 30 dní pro neziskový sektor, pod záštitou starosty Jiřího Čunka. Atmosféru plesu navodilo vystoupení žonglérské skupiny Kejklej. Měsíc únor byl také ve znamení akce, kterou organizovalo ICN Praha a na jejíž organizaci v okrese Vsetín se podílela i MVK Vsetín 30 dní pro občanský sektor. MVK připravila druhé setkání neziskových organizací Znáte je? V březnu proběhla celostátní akce Březen Měsíc Internetu (BMI), které se zúčastnilo 56 zájemců o předvádění Internetu na Svárově a 329 dětí a dospělých na dětských půjčovnách. V roce 2004 byly cílovými skupinami, jimž byla tato akce nabídnuta, především nezaměstnaní, senioři, ženy, a studenti středních škol. Ve spolupráci s Masarykovým gymnáziem (MG) ve Vsetíně se uskutečnilo 7 seminářů (150 studentů) pro maturanty MG Vsetín s názvem Internet pro maturanty seznámení s informačními databázemi: ČTK Infobanka, ANOPRESS, PROQUEST, EBSCO - Eifl Direct. Ve spolupráci s Úřadem práce ve Vsetíně připravila MVK seminář Internet pro nezaměstnané, kterého se zúčastnilo 16 nezaměstnaných. Semináře Internet v Mateřském centru - dopoledne pro maminky i děti se zúčastnilo 20 maminek. Malí čtenáři dětské knihovny v Luhu měli možnost zapojit se do celorepublikové akce Noc s Andersenem. Pro dvacítku malých nocležníků přichystaly knihovnice bohatý program plný soutěží a her. Speciální pozornost MVK Vsetín věnovala v březnu zrakově postiženým. S ohlasem se setkal již tradiční jarní koncert pěveckého sboru MG Vsetín. Akce Březen Měsíc Internetu se zúčastnily i ostatní knihovny okresu. Součástí BMI byla i soutěž BIBLIOWEB, ve které Městská knihovna Rožnov p.r.v kategorii do obyvatel získala 2. místo. Již 1. dubna přivítala knihovna jaro a Velikonoce akcí Valašské Velikonoce aneb Ben ben blechy ven a vajíčka do košíčka sem. Předvelikonoční setkání s ukázkami lidových řemesel doprovázela muzika Mirka Urubka. Třetí ročník festivalu Literární květen 2004 se uskutečnil ve dnech ve Zlíně. Letos se festival poprvé rozšířil i do Vsetína, partnerem festivalu se stala i MVK Vsetín. Se studenty Masarykova gymnázia Vsetín besedovali spisovatelé Květa Legátová a Antonín Bajaja. V rámci festivalu uvedla MVK literární besedu Večer aforismů spisovatelé Jiří Žáček a Miroslav Huptych představili Knihu aforismů.

6 MVK se zapojila do celorepublikové ankety Moje kniha, kterou organizoval Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR. Cílem této akce bylo zjistit, kterou knihu mají obyvatelé ČR nejvíce v oblibě, zvýraznit význam četby pro vzdělání a každodenní život, zvýšit potěšení z četby, rozšířit čtenářský výběr literatury. Nejoblíbenější kniha obyvatel České republiky Harry Potter od Joanne K. Rowlingové, (jak je vidět, hlasovaly především děti), byla vyhlášena v Týdnu knihoven Knihovna vyhlásila již druhý ročník literární soutěže v poezii a próze Talent ze šuplíku 2. Slavnostní vyhodnocení soutěže proběhlo za účasti porotců (Jiří Hrabal, Pavel Kotrla, Lenka Plačková, Lucie Strbačková) a účastníků soutěže. Projekt finančně podpořilo MK ČR. Ve dnech září 2004 se ve Velkých Karlovicích v Podťatém uskutečnil Středoevropský překladatelský tábor, který spolu se vsetínským literárním časopisem Texty a Valašskou iniciativou v Praze spolupořádala Masarykova veřejná knihovna Vsetín. Tábora pro začínající zahraniční bohemisty se zúčastnilo osm studentů z Polska, Bulharska, Německa a Ukrajiny. Ti si vyslechli několik přednášek týkajících se stavu současné české literatury, seznámili se s tvůrci několika literárních časopisů. V neposlední řadě se studenti snažili o převedení vybraných literárních textů do mateřského jazyka. Dlouhodobá spolupráce s neziskovým sektorem pokračovala cyklem Znáte je občanský sektor se představuje, v němž se postupně vsetínské veřejnosti představují aktivní neziskové společnosti. Kromě toho neziskové organizace ocenily také vzdělávací semináře na téma Osobnostní rozvoj vedoucích neziskových organizací, Partnerství a jeho obnova v českých podmínkách, Etika. MVK se podílela partnersky na projektech spolupracujících institucí a občanských sdružení: Jede se na rodinný výlet!, Dobrá zpráva, Živý Betlém, Tříkrálový karneval aj. Zářijové společenské odpoledne Jede se na rodinný výlet! se neslo v duchu motta: Přijďte a budeme spolu. Ve dnech září proběhl ve Vsetíně v pořadí již 6. ročník festivalu Dobrá zpráva, kterou připravují KOS Vsetín o.s., Dům kultury Vsetín s.r.o., Masarykova veřejná knihovna, MC Sluníčko, ZŠ INTEGRA a občanské sdružení CYRILLOS za podpory města Vsetín a finanční podpory MZd ČR. Celý festival lemovala výstava fotografií předního českého fotografa a vsetínského rodáka Jindřicha Štreita s názvem Spolu a výstava fotografií Roberta Goláně. Ve čtvrtek se uskutečnila v rámci festivalu beseda s workshopy pod názvem United Colours ofsetín na téma Obyčejný rasismus. Diskusi vedl rozhlasový a televizní moderátor Aleš Juchelka. Besedě předcházely ve dnech od do přednášky pro žáky a studenty vsetínských škol o rasismu a xenofobii, zaměřené především na prvky diskriminace, segregace a rasismu z širšího pohledu. Vsetínská Základní škola Integra ve spolupráci s pořadateli Dobré zprávy připravila nezvyklé setkání v rámci informační kampaně o společném životě zdravých a zdravotně znevýhodněných lidí Den bariér v nás a kolem nás. V rámci Dobré zprávy se uskutečnil i slavnostní Koncert Dobré zprávy 2004 a Chodníkové dopoledne pásmo her, divadelních vstupů pro děti a mládež.

7 MVK se zúčastnila v říjnu celorepublikové akce Týden knihoven, ve které MVK zorganizovala týden plný soutěží, her, knih, internetu a zábavy pro dospělé i děti. Zvláštní atmosféru mělo přátelské posezení Večer pro knihovnu a její přátele a příznivce za doprovodu skupiny Vrkoč. Součástí večerního programu bylo i slavnostní vyhlášení ankety Moje kniha. MVK Vsetín ve spolupráci s Charitou Vsetín připravila v měsíci listopadu pro vsetínské seniory Den seniorů ve Vsetíně aneb kvalitní život i ve stáří - prezentace programů a služeb pro seniory spojená s promítáním fotografií starého Vsetína a malým občerstvením. (Akce byla podpořena grantem Ministerstva zdravotnictví ČR) Velmi úspěšný byl pořad Valašské Vánoce, který koncem listopadu nastartoval předvánoční atmosféru a pozvaní lidoví umělci předváděli své výrobky. 4. Knihovnické služby: 4.1 Základní knihovnické služby: výpůjční služba podstatnou část knihovnických služeb, tvoří především absenční a prezenční půjčování knihovních dokumentů,tj. půjčování knih, časopisů, CD, map, zvukových knih zrakově postiženým atd. informační a bibliografická služba (důraz na sběr a zpřístupnění zejména informací z regionu veřejná správa, místní tradice, folklór, ale také přístup k celorepublikovým elektronickým informačním zdrojům Infobanka České tiskové kanceláře, Česká národní bibliografie, Anopress, ASPI, GOPAS, JIB jednotná informační brána, KnewEurope, Memoria a ke světovým informačním databankám EBSCO, eifl Direct, Proquest atd.) Tato služba knihoven má před sebou velkou budoucnost. Internet - 20 přístupových míst pro veřejnost (Svárov 9, Luh 2, Rokytnice 5, Trávníky speciálně upravený počítač pro zrakově handicapované s TV lupou, skenerem a hlasovým výstupem). Uživatelům je celkem k dispozici 26 počítačů (ON line katalog OPAC, přístup k Internetu). přístup k multimediálním encyklopediím (CD ROM) 4.2 Vzdělávací a výchovné akce vzdělávací činnost v podobě přednášek, besed, informačních lekcí, dnů otevřených dveří, soutěží, knihovnických a informačních lekcí, pořadů pro děti a mládež atd.: Pravidelné besedy, přednášky a další kulturní a vzdělávací akce (cestopisné, s regionální tématikou, o zdravém životním stylu, informační technologie atd. velmi široký záběr témat) Březen měsíc Internetu - přiblížení Internetu a moderních ITC veřejnosti. Cílové skupiny: senioři, zdravotně handicapovaní, maminky a

8 ženy v domácnosti, pracovníci obecních úřadů menších obcí. Specifická služba pro studenty seznamování s elektronickými databázemi. Internet pro nezaměstnané ve spolupráci s Úřadem práce dlouhodobá vzdělávací akce pro nezaměstnané, která umožňuje nezaměstnaným zdarma přístup k internetu (pomocí Internetu si vyhledávají zaměstnání, učí se lépe pracovat s ICT za asistence knihovníka) Aktivity pro zrakově handicapované čtenáře ve "zvukové knihovně vybavené 786 tituly zvukových knih, Internetem a televizní kamerovou lupou. MVK organizuje pravidelné měsíční klubové setkávání v prostorách zvukovky. Součástí setkávání jsou besedy s místními politiky, lékaři, cestovateli a zajímavými osobnostmi regionu Aktivity pro děti - ve třech sídlištních pobočkách pro děti (exkurze, knihovnické lekce, zábavná odpoledne, kvízy a hádanky, malování na chodníku, Noc s Andersenem, soutěž Webík atd.), knihovny působí také jako klubovny pro děti Realizované semináře pro veřejnost : - literární - regionální literatura - na téma osobnostní rozvoj - rozvoj vedoucích neziskových organizací - komunikační dovednosti Besedy a kulturně společenské akce: Akce pro dospělé: Z pravidelných besed pro dospělé, které se konají každý týden v knihovně, jmenujme alespoň některé: Literární: Antonín Bajaja: Zvlčení - beseda se zlínským prozaikem o jeho novém románu Zvlčení, kterou autor a jeho přátelé doplnili komponovaným pořadem Večer s Marií Vosikovou - Pastičky nejen s dobrotami, autorské čtení a soukromé úvahy o připravované sbírce povídek Mezi médii a literaturou - Jan Čulík (bohemista, profesor skotské University of Glasgow a vydavatel internetového deníku Britské listy) "Tenkrát na Východě" - Zdena Koláček, beseda s valašskomeziříčským prozaikem, který se setkal s Charlesem Bukowskim Večer u lampy - literárně-hudební setkání, poezie, texty, vlastní tvorba za hudebního doprovodu účinkuje skupina VRKOČ, vedoucí projektu Renata Trličíková Večer aforismů - Jiří Žáček a Miroslav Huptych, přednáška a nezávazné povídání s literáty, spisovatelé zde představí mimo jiné KNIHU AFORISMŮ Beseda se spisovatelkou Věrou Řeháčkovou pro žáky 7. a 8. tříd v rámci Týdne knihoven 2004

9 O svárech a o slivovici - literární večer s hudebním doprovodem s prozaikem a soudcem Josefem Holcmanem Talent ze šuplíku 2 - vyhodnocení literární soutěže v poezii a próze, které proběhlo v rámci besedy s Jiřím Hrabalem a Pavlem Kotrlou Cestopisné: Putování po bulharských horách - pohoří Rila a Pirin, Josef Janků a Zdeněk Drga Chorvatské národní parky - Anežka Mikulenková a Jiří Rozsypal Vietnam jinak než ho znáte, putování z Hanoje do Saigonu - JUDr. Libor Bureš Na kole Pyrenejemi - Martin Stiller Křížem krážem Novým Zélandem - Jan Bujok a Karel Magnago SkiAlp v Rumunsku projekce filmu, průvodní slovo a promítání: Jan Pala Jordánsko - putování za poznáním islámu z druhé strany s JUDr. Liborem Burešem Putování po Slovinských horách - Kamnišské a Savinjské Alpy na diapozitivech Josefa Janků a Zdeňka Drgy Hory očima Luďka Kopeckého - vysokohorská turistika a horolezectví Různé: Jarní květena Vsetínska - Zdeněk Luža Šumný Vsetín a jiná města - Radovan Lipus (divadelní a televizní režisér, spoluautor cyklu Šumná města) Syndrom zanedbaných a týraných dětí - Alenka Hoffmannová Naděje pro zítřek, naše evropanství a mezilidské vztahy v nové epoše - Svatopluk Karásek a další osobnosti Beseda s Dr. Jiřinou Prekopovou psycholožkou a psychoterapeutkou Valašský večer - beseda s Jaroslavem Štikou, Helenou Mičkalovou, Míšou Bařinovou a Michalem Kovářem o zvycích, tradicích, písních a lidech na Valašsku (v rámci Valašského záření 2004) Spánek z pohledu lékárníka - spánkové poruchy a jejich léčba, PharmDr. Hana Ptáčková United Colours ofsetín 04 - Diskusní klub na téma rasismus s pozvanými hosty, 4 workshopy na téma rasismus: divadelní, výtvarná, hudební a filmová dílna. Moderoval Aleš Juchelka (v rámci akce Dobrá zpráva 2004) Večer pro knihovnu a její přátele a příznivce - přátelské posezení za doprovodu skupiny VRKOČ, slavnostní vyhlášení ankety Moje kniha (Týden knihoven 2004) Orchideje Vsetínska - Zdeněk Luža Den seniorů ve Vsetíně aneb kvalitní život i ve stáří - prezentace programů a služeb pro seniory spojená s promítáním fotografií starého Vsetína a malým občerstvením Valašské Vánoce - Jestli vítr o Vánocích věje, jest v hojnosti dobrá naděje Valašští umělci předvedli zdobení vánočních perníčků, tvorbu suché vazby, vánočních ozdob a baněk, vizovické pečivo, řezbářské výrobky, výrobu drobných vánočních dárků

10 Akce pro mládež Informatika, Internet, exkurze žáků a studentů vsetínských SŠ. Literární semináře pro maturanty Masarykova gymnázia ve Vsetíně - Jaroslav Seifert, Ženy v literatuře 20. století a Beatnická generace. Pro 150 studentů Masarykova gymnázium Vsetín (7 tříd) knihovníci studovny a oddělení pro mládež předvedli volně dostupné informační databáze v MVK Vsetín. Akce pro děti Dětské knihovny spolupracují se všemi mateřskými, základními i speciálními školami ve Vsetíně a se Zvláštní školou a dětským domovem v Liptále. Připravují pro ně besedy, soutěže, knihovnické lekce, lekce informatické výchovy, exkurze, pořady pro mateřské školy a školní družiny. Pracovnice dětských oddělení připravily pro děti řadu soutěží. Nejúspěšnější byla znalostní soutěž Všeználek (30 dětí). Slavnostní vyhodnocení proběhlo v dětské půjčovně v Rokytnici V rámci celostátní akce BMI se v dětské knihovně v Luhu už druhým rokem uskutečnila Noc s Andersenem. Z celého programu se dětem nejvíc líbil kouzelník, chat na internetu a hry. Přišla i paní pošťačka, která dětem doručila zásilku z Dánska od H. Ch. Andersena. V zásilce byl hrníček, na který malí nocležníci malovali obrázek. Ve spolupráci s občanským sdružením Rodiče, učitelé a přátelé ZŠ Sychrov proběhla v dětských knihovnách akce Doporučujeme si četbu. Děti formou krátkých upoutávek doporučovaly vybrané tituly svým kamarádům. Slavnostní ukončení a předání cen proběhlo v dětské knihovně v Luhu V červnu v dětské knihovně v Rokytnici předvedli žáci 2. tř. ZŠ Integra divadelní minipředstavení na motivy knihy V každém lese je myš, která hraje na housle. Čtenářky rokytnické knihovny připravují své školních noviny Infohled v knihovně, k dispozici je jim jeden počítač s internetem a Wordem. Malí čtenáři vyzdobili půjčovnu dětskými výtvarnými pracemi zajímavě ztvárnili téma Moje knihovna. MVK Vsetín se zapojila do celorepublikové akce Týden knihoven besedou pro žáky vsetínských škol se spisovatelkou Věrou Řeháčkovou. V knihovně v Luhu proběhla v rámci Týdne knihoven výtvarná soutěž Moje kniha. V knihovně na Trávníkách se uskutečnila v Týdnu knihoven soutěž ve veršování - Třesky, plesky mluvím česky.

11 V rámci říjnového Týdne knihoven proběhla v knihovně v Rokytnici soutěž Kdo ví, odpoví. Děvčata z 8. třídy zorganizovala z vlastní iniciativy vědomostní soutěž pro své mladší kamarády. V dětské knihovně na Trávníkách byla během května a června přístupná pro vsetínskou veřejnost výstava Krásná záložka pro krásnou knihu. V září 2004 ve spolupráci s o.s. ADOREA Vsetín byl odstartován projekt V knihovně není nuda Přijďte se přesvědčit! Pravidelně v pátek odpoledne se 3 studentky - dobrovolnice v dětských knihovnách věnují dětem, které chtějí v knihovně prožít volný čas.celkem se uskutečnilo 23 setkání. Tradiční literární soutěž pro všecka soutěživá děcka O poklad strýca Juráša aneb Díky za pohádku vyhlásila MVK 1. října Slavnostní vyhodnocení regionálního kola proběhne v březnu Výběr z besed Knihy a film, Humor v poezii a próze, Klasické pohádky, Zima v knížkách pro děti, Než vykročíš do života, Současná česká próza,1. světová válka v literatuře, Encyklopedie, Zvířátka a příběhy o nich, Pohádkové dopoledne, Poezie pro nejmenší, Harry Potter, Poznáváme zvířátka, Ilustrátoři dětem, Řekni mi, co čteš, S úsměvem jde všechno lépe, Prkna, která znamenají svět, Příroda, Nové knihy pro malé čtenáře, Valašské pověsti, Čtení na prázdniny Pracujeme s počítačem, Ukaž, co znáš (Internet), Dopoledne s počítačem, Počítačové výukové programy, Osvědčené, každoročně pořádané akce: BMI počítače, Internet, CD ROM. Vzdělávací akce provedené pracovníky MVK pro veřejnost: Internet zábavný a hravý - Jak a co vyhledávat na internetu - Vyhledávače, databáze a jiné informační zdroje Vsetín očima fotografů - prezentace CD pro seniory Vzdělávací akce pro neziskový sektor: Partnerství a jeho obnova v českých podmínkách - Seminář pro vedoucí NNO Rozvoj vedoucích pracovníků - Vzdělávací program pro vedoucí neziskových organizací

12 Koncerty: Koncert pěveckého sboru MG Vsetín pod vedením PaedDr. Heleny Kaločové zvuková knihovna Trávníky (ve spolupráci se SONS) Vzdělávací a výchovné akce - přehled pro dospělé 36 pro mládež 45 pro děti 271 semináře 73 c e l k e m 425 MVK uspořádala 425 akcí pro děti, mládež i dospělé. 4.3 Další služby - webové stránky knihovny včetně katalogu na Internetu (záznamy knižního fondu, článků z regionálního tisku, periodik, audiovizuálních dokumentů, divadelních her) - skenování a kopírování dokumentů - antikvariát - oddělení divadelních her - možnost využití počítačů (program OFFICE Word, Excel) 4.4 Přehled základních ukazatelů za uplynulých šest let: Ukazatel Čtenáři Návštěvníci Výpůjčky Ve srovnání s rokem 2003 a 2004 je počet registrovaných čtenářů a návštěvníků poněkud nižší. Jedním z hlavních důvodů jsou nedostatečné prostory knihovny na Svárově. Pokles výpůjček se odrazil zejména v poklesu výpůjček zvukových nosičů. Od 1. ledna 2004 vstoupila v platnost Kolektivní licenční smlouva o půjčování zvukových záznamů zachycujících autorská díla, umělecké výkony výkonných umělců a jiné zvuky uzavřená mezi společnostmi OSA, DILIA a INTEGRAM na jedné straně a Národní knihovnou České republiky, zastupující knihovny půjčující hudební nosiče na straně druhé.

13 Hlavní změnou pro uživatele knihoven je odkladní doba pro absenční půjčování hudebních nosičů, která se ze 3 měsíců od pořízení CD posunuje na dobu 9 měsíců a 40% odvod z poplatků za půjčování CD.V této souvislosti jsme přistoupili ke zvýšení poplatku za 1 výpůjčku z 10,- na 20,- Kč / den. Pokles čtenářů a výpůjček v budově na Svárově je pravděpodobně též způsoben nekorektním překlopením výpůjčního protokolu z knihovnického programu KP SYS do KP WIN (podzim 2004), kde zejména se statistickým vykazováním jsme se potýkali s problémy. Pro rok 2005 by již tyto problémy měly být vyřešeny. 4.5 Zvuková knihovna pro zrakově postižené: Zvuková knihovna je umístěna v knihovně na Trávníkách. Zvukové dokumenty byly objednávány dle nabídkových seznamů Knihovny a tiskárny pro nevidomé K.E.Macana v Praze, dále byl fond doplňován tituly z vydavatelství Audiostory ap. Nákup zvukových dokumentů je financován zejména díky úspěšným grantům. Finanční prostředky jsme získali z Ministerstva kultury ČR. Zvuková knihovna je vybavena 786 tituly zvukových knih, Internetem a televizní kamerovou lupou. MVK organizuje pravidelné měsíční klubové setkávání. Součástí setkávání jsou besedy s místními politiky, lékaři, cestovateli a zajímavými osobnostmi regionu. Počet uživatelů ZK: 39 Počet besed: 8 (z toho 1 koncert) Počet výpůjček: Komunitní činnost: MVK vytváří místa a vztahy pro společný život, které mohou přispět k plánu zdravého města Vsetína, budováním komunitní knihovny, která si klade za cíl být informačním uzlem pro místní komunity, snaží se o propojování komunit s jednotlivci, nabízí informační servis pro NNO, poskytuje celoživotní vzdělávání zejména dospělým obyvatelům (především znevýhodněným skupinám obyvatelstva), využívá místních tradic k obnově společenského života (Valašské Vánoce, Velikonoce) a poskytuje prostor neziskovým společnostem k prezentaci před veřejností (Znáte je, Den seniorů apod.). MVK vytváří místa a vztahy pro společný život, které mohou přispět k plánu zdravého města Vsetína. Projektem komunitní knihovny si klade za cíl integrovat skupiny obyvatelstva ohrožené sociální exkluzí. Jako víceúčelové vzdělávací

14 centrum s trvalým připojením k Internetu posílí informační gramotnost, přístup k celoživotnímu vzdělávaní a prevenci sociálně patologických jevů. Přispěje k rozvoji občanské společnosti a podpoří partnerství místních iniciativ. Knihovna jako komunitní prostor v centru města vytváří podmínky pro aktivní zapojení občanů a nevládních neziskových organizací do kulturních a společenských aktivit města Vsetína a regionu Valašska. Realizaci těchto aktivit se snaží podpořit spoluprací s městem při podávání žádostí do strukturálních fondů. Zástupci MVK se účastní projektů, které organizuje město Vsetín - Zdravé město, Agenda 21, Komunitní plánování aj. 4.7 E-novinky v knihovnických službách: Od února knihovna zavedla novou službu pro čtenáře: elektronická prolongace - prodloužení výpůjční doby uživatelé si mohou prodloužit výpůjční dobu za pomoci u přímo z webových stránek knihovny. MVK Vsetín zavedla novou faktografickou a bibliografickou službu Ptejte se knihovny, která je určena nejširší veřejnosti. Služba Ptejte se knihovny odpoví stručně na konkrétní otázky krátkým seznamem knih, časopisů, popřípadě i www stránek (do 5 záznamů). 5. Knihovní fondy: 5.1 Stav knihovního fondu: knihovních jednotek přírůstek: úbytek: knihovních jednotek (včetně výměnného fondu kn. j.) knihovních jednotek Počet odebíraných titulů periodik: 260 Nárůst přírůstku celkem proti minulému roku +119 knihovních jednotek, velký nárůst úbytku knihovních jednotek vzhledem k výhledovému stěhování a důkladnému vyřazování, zejm. skladů ve sklepě. Vyřazené publikace jsou vesměs prodávány prostřednictvím antikvariátu.

15 5.2. Nákup a vyřazování knihovního fondu MVK: Složení přírůstku: Celkem cirkulace pro knihovny okresu město Vsetín Naučná literatura Krásná literatura Ostatní dokumenty Celkem Složení úbytku: Naučná literatura Krásná literatura Celkem Částka na nákup knihovního fondu pro město Vsetín: (knihy ,60 Kč; časopisy ,15 Kč; zvukové dokumenty Kč; celkem ,75 Kč) tj. 30,15 Kč na 1 obyvatele.

16 Nárůst přírůstku naučné literatury proti roku knihovních jednotek, beletrie pokles -36 knihovních jednotek, ostatní(zejména zvukové dokumenty) -109 knihovních jednotek. Pokles přírůstku v ostatních dokumentech způsoben v souvislosti s požadavky Ochranného svazu autorského, kdy se nesmí nové hudební CD půjčovat až po uplynutí 9 měsíční doby, z toho plyne pokles výpůjček CD, a tím i méně vybraných finančních prostředků na nákup novinek. Nárůst přírůstku celkem město proti minulému roku +330 knihovních jednotek, cirkulační soubory pro knihovny okresu Vsetín -211 knihovních jednotek. Pokles cirkulace způsoben nákupem většího množství ostatních dokumentů (CD-ROM) proti minulému roku, cenové relace těchto knihovních jednotek jsou vyšší oproti klasickým knihám. 5.3 Tisk čárových kódů - byl zajišťován na základě požadavků jednotlivých knihoven, a to na jednotlivé druhy dokumentů (nové přírůstky i retrokatalogizace) a na čtenářské legitimace - celkový počet natištěných čárových kódů činil: rok kusů rok kusů Počet nově vytištěných kódů klesá zákonitě s tím, že velká většina obcí a měst již má uložený retro fond v PC a kódy se budou tisknout pouze pro novinky a čtenářské legitimace. 5.4 Katalogizace a tisk katalogizačních lístků Zajišťováno pro všechny knihovny okresu Vsetín. Knihy: - v roce 2004 bylo zpracováno ( ) titulů knih v počítačové podobě, z toho 21% pro město, 60% pro okres a 19% společných, z výše uvedeného počtu bylo 2046 (+139) záznamů na naučnou literaturu (věcné zpracování) a 1908 (+112) záznamů na beletrii, tisk katalogizačních lístků v roce 2003 bylo zpracováno titulů knih v počítačové podobě, z toho 16% pro město, 68% pro okres a 16% společných, z výše uvedeného počtu bylo 1907 záznamů na naučnou literaturu (věcné zpracování) a 1796 záznamů na beletrii, tisk katalogizačních lístků V květnu a červnu 2004 byl proveden průzkum využitelnosti tištěných katalogizačních lístků v knihovnách okresu a jejich počet byl zredukován zhruba o třetinu celkového množství, z toho vyplývající pokles počtu tištěných KL.

17 Průběžně byly aktualizovány záznamy z retrokonverze (chybné údaje, autority). Vyexpedováno 22 zpracovaných souborů novinek včetně zaslání příslušných záznamů, z toho pro město 3444 knih a 1335 knih ve výměnných cirkulačních souborech. Ostatní dokumenty: v roce 2004 bylo zpracováno celkem 422 (+9) titulů ostatních dokumentů, z toho 8 titulů hudebnin, 39 map z toho pro město 62%, okres 28%, společných 10% v roce 2003 bylo zpracováno celkem 413 titulů ostatních dokumentů, z toho 5 titulů hudebnin, 19 map Vyexpedováno 19 zpracovaných souborů novinek včetně zaslání příslušných záznamů. 5.5 Knihovna Pedagogického centra Vsetín V prosinci roku 2004 byla převedena do správy MVK knihovna Pedagogického centra Zlín, pracoviště Vsetín, cca svazků. V roce 2005 bude nutno provést aktualizaci tohoto fondu a postupně tento fond technicky zpracovat a zkatalogizovat. 5.6 Komentář k nákupu a zpracování knihovních fondů: - bylo poskytnuto 7 konzultací k problematice zpracování knihovního fondu - pracovníci byli průběžně informováni o závěrech z porad vedení - pokračovaly dokončovací práce revize knihovních fondů (KF) v MVK Vsetín - průběžně probíhalo vyřazování KF v jednotlivých půjčovnách a skladech se zřetelem k plánovanému stěhování knihovny - nákup KF probíhal v místních knihkupectvích a prostřednictvím internetu a objednávek, evidence v PC, technické zpracování, seznamy k souborům - úprava, tisk, řezání a vřazování katalogizačních lístků podle seznamů - tisk a vřazování matric - akvizice, evidence a zpracování AVM (audiovizuálních médií) - evidence KF pro středisko Vsetín (13 knihoven Vsetínska) - evidence, katalogizace a technické zpracování cirkulačních souborů - průběžná evidence titulů periodik, vyřizování objednávek, předplatného, evidence faktur - pravidelná kontrola autoritních záznamů, stahování přes protokol Z3950, opravy, slučování - při servisních návštěvách průběžně řešeny připomínky k provozu KP-WIN - účast na výpůjční službě, soboty, zástupy, zejm. letní měsíce

18 - průběžně byli zapracováváni krátkodobí praktikanti, dobrovolníci a rotující pracovníci (dobrovolnice 2 hod. týdně, stážisté Úřadu práce, praktikanti škol) - dlouhodobá nemocnost jedné pracovnice v závěru roku 6. Středisko regionálních knihovnických služeb Středisko regionálních knihovnických služeb poskytuje služby knihovnám v okrese Vsetín. Obecní úřady i knihovny oceňují zejména přísun nových knih v cirkulačních souborech, pomoc se zaváděním výpočetní techniky a knihovnického programu, s knihovnickou legislativou, případně s psaním projektů. 6.1 Knihovny regionu Vsetín: Knihovny střediska Vsetín: Hošťálková, Huslenky, Janová, Kateřinice, Liptál, Ratiboř, Ústí, Lužná, Pozděchov, Prlov, Lhota, Seninka, Leskovec, Zděchov Knihovny střediska Horní Lideč: Francova Lhota, Lačnov, Lidečko, Střelná, Študlov, Valašská Senice Knihovny střediska Jablůnka: Bystřička, Malá Bystřice, Mikulůvka, Oznice, Pržno, Růžďka Knihovny střediska Horní Bečva: Dolní Bečva, Prostřední Bečva, Hutisko-Solanec, Vigantice Knihovny střediska Kelč (včetně integrací): Babice, Choryně, Komárovice, Němetice, Kladeruby, Lhota u Kelče Knihovny střediska Rožnov pod Radhoštěm (včetně integrací): Hážovice, Tylovice, Horní Paseky, Vidče, Střítež n. B., Valašská Bystřice Knihovny střediska Valašské Meziříčí (včetně městských poboček a integrací): Branky, Bynina, Hrachovec, Jarcová, Jasenice, Juřinka, Krhová, Kunovice, Lhota u Chor., Lešná, Loučka, Perná, Podlesí, Podolí, Police, Poličná, Velká Lhota, Veselá, ZŠ Vyhlídka, Pod Oborou, Zašová Knihovna Zubří (integrace): Staré Zubří

19 Samostatné profesionální knihovny: Halenkov, Hovězí, Karolinka, Nový Hrozenkov, Valašská Polanka, Velké Karlovice Celkový počet knihoven byl Výkon regionálních funkcí v okrese Vsetín Výkon regionálních funkcí probíhal na základě smlouvy o poskytování regionálních knihovnických služeb. Touto smlouvou pověřila Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně MVK výkonem těchto funkcí. Poskytování regionálních knihovnických služeb bylo financováno ze státní dotace, která se v roce 2005 má stát dotací krajskou. MVK je poskytovala opět na základě smluv s obecními úřady, resp. s knihovnami, jsou-li právními subjekty všem veřejným knihovnám v regionu Vsetín. Za tuto činnost odpovídá Středisko regionálních knihovnických služeb. Středisko regionálních knihovnických služeb (SRKS) zajišťovalo v roce 2004 především tyto činnosti: - poradenskou a konzultační činnost - rozbory, hodnocení a statistiku činnosti knihoven - školení, porady, semináře, vzdělávání knihovníků apod. - je garantem odborného zpracování knihovních fondů pro knihovny okresu Vsetín - vytváření výměnných souborů knihovního fondu (a jejich cirkulaci mezi knihovnami okresu Vsetín) - pomoc při nákupu knihovních fondů z prostředků obcí a jejich distribuci - pomoc při aktualizaci a revizi knihovních fondů - pomoc při zavádění automatizace do knihoven (knihovnický program KP-Win a Internet) - řešení problémů týkajících se knihovnického softwaru a podíl na jeho dalším vývoji a úpravách dle potřeb knihoven okresu Vsetín - pomoc při vypracování projektů (do programu MK ČR Veřejné informační služby knihoven) - vytváří a aktualizuje souborný katalog knihoven okresu Vsetín (zpřístupněno na Internetu) - úplné zpracování záznamů na knihovní fond získaný jednotlivými veřejnými knihovnami regionu - tisk čárových kódů na všechny typy dokumentů a na čtenářské legitimace - tisk katalogizačních lístků dle objednávek knihoven

20 6.3 Poradenská a konzultační činnost Metodické návštěvy a konzultace vykazované za r zahrnují: 1. jednání na obecních úřadech - uzavírání smluv o poskytování knihovnických služeb - finanční zajištění činnosti knihoven (nákup knihovních fondů) - umístění a vybavení knihoven - VISK kontrola realizace projektů - pomoc při zpracování nových projektů 2. jednání v knihovnách - aktualizace souborného katalogu, reinstalace knihovnického programu KP systém a KP-Win - instruktáže k retrokonverzi KF (zahájeno v Liptále a Stříteži n. B.) - instruktáže k výpůjčnímu modulu v KP systému a KP-Winu (půjčování zahájeno v Zubří a Lačnově) - grantový program Ministerstva kultury VISK 3 pomoc s realizací projektů, konzultace k projektům na r cirkulace knihovních fondů - revize a aktualizace knihovních fondů - umístění a vybavení knihoven - činnost knihoven, knihovnická technika - zapracování nových knihovníků V MVK Vsetín po ukončení r zpracován na základě podkladů z jednotlivých knihoven přehled o činnosti knihoven r v porovnání s r S tímto materiálem byli seznámeni jak knihovníci, tak starostové jednotlivých obcí. Čtvrtletně jsou sledovány a hodnoceny základní ukazatele činnosti knihoven, výsledky projednávány na poradách ředitelů a vedoucích profesionálních knihoven. 6.4 Statistika a vykazování knihovnických činností V MVK Vsetín se zpracovávaly základní statistiky o činnosti knihoven čtvrtletně za r celoroční statistika za r V pololetí a koncem r se sestavovaly výkazy k výkonu regionálních funkcí včetně komentářů pro Krajskou knihovnu Františka Bartoše Zlín, Ministerstvo kultury ČR a NIPOS.

21 6.5 Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů Revize knihovních fondů se uskutečnila v 8 knihovnách: Choryni, Loučce, Lužné, Podolí, Ratiboři, Růžďce, Študlově a Velké Lhotě. Celkem bylo zrevidováno svazků. Aktualizace knihovních fondů se uskutečnila ve 12 neprofesionálních knihovnách: Val. Senici, Huslenkách, Lužné, Velké Lhotě, Kunovicích, Loučce, Malé Bystřici, Růžďce, Choryni, Podolí, Liptále a Študlově. V Novém Hrozenkově (změna knihovnice) bylo vyřazeno 1176 sv. 6.6 Nákup knihovních fondů (KF) z prostředků obcí Pracovnice střediskových knihoven se podílejí na akvizici a zpracování KF pro neprofesionální knihovny. Tato činnost zahrnuje: - nákup KF v knihkupectví - evidenci KF v PC - technické zpracování KF - razítkování, značení, balení apod. - seznamy k souborům zpracovaných knih - vedení karet pohybu KF - úpravu a řazení katalogizačních lístků, práci s katalogy - sledování čerpání finanční dotace od OÚ, dokladování 6.7 Výměnný fond Výměnný fond (VF) je v MVK Vsetín budován od r z finančních prostředků na regionální funkce, příp. z grantů. V současné době má kn. jednotek (knihy a CD-ROM). Letošní přírůstek činil 1386 knihovních jednotek (1335 knih a 51 CD ROM.) 6.8 Cirkulace VF Do cirkulace knihovních fondů od r zahrnuto 72 knihoven (mimo MVK Vsetín včetně 3 městských poboček, Val. Meziříčí včetně 2 městských poboček, Rožnov a pobočku v Zubří). V r bylo z výše uvedeného výměnného fondu knihovnám poskytnuto celkem 279 souborů. 6.9 Doprava v rámci výkonu regionálních funkcí Služební vozidlo MVK Vsetín je využíváno pro potřeby knihoven okresu, a to nejen na rozvoz knihovního fondu a návštěvy knihoven regionu, ale i na dopravu na

22 školení, semináře a další knihovnické akce (konané mimo region) v případě, že jedou dva-tři knihovníci z celého okresu. 7. Automatizace 7.1 Knihovnický program - V současné době pracuje s knihovnickým SW (KP systémem nebo KP- Winem) 13 profesionálních a 14 neprofesionálních knihoven. - Práci v knih. programu zahájily knihovny Valašská Senice, Liptál a Střítež n. B. (zahájena retrokonverze knihovních fondů), půjčování přes počítač zahájili v Lačnově a Zubří. - Od r pracují v MVK Vsetín již všechny provozy v programu KP-win (v 1. pololetí převedeny pobočky na Trávníkách a v Luhu, v listopadu všechny půjčovny na Svárově) a rovněž knihovna v Zubří, která v něm v září zahájila půjčování. - SRKS zajišťuje servis KP systému a KP-Winu (instalace programu, zahájení retrokonverze, zahájení výpůjční činnosti instruktáže, konzultace) - Generování a aktualizace souborného katalogu v knihovnách okresu (celkem 126 instalací, vesměs při metodických návštěvách) - Průběžně je prováděna aktualizace souborného katalogu na webových stránkách MVK, počet záznamů Stav výpočetní techniky v MVK Vsetín - Pokračovali jsme v trendu vybavování knihoven výpočetní technikou, (která velmi rychle zastarává). Přístup k internetu mají čtenáři ve všech knihovnách na území města a v 57 knihovnách našeho okresu. - V oddělení pro mládež byl instalován 1 PC s možností použití MS Word a Excel (zdarma) - Realizace grantu VISK Kooperace knihoven v regionu možnost aplikace upgrade KP-Win - V rámci grantu zakoupen nový switch zvýšení rychlosti počítačové sítě v budově na Svárově z 10 Mb/s na 100 Mb/s, 2 PC pro zkvalitnění

23 poskytování výpůjčních služeb v programu KP-Win a síťová tiskárna s možností tisku katalogizačních lístků - Upgrade AKS Kpsys na KP-Win - Zakoupeny 2 multimediální PC pro dětská oddělení Luh a Trávníky 7.3 Webové stránky () Kromě průběžné aktualizace: - rozšíření on-line služeb: možnost prolongace pomocí formuláře na webových stránkách - možnost odesílání pohlednic z webu MVK 8. Ediční činnost: Ediční činnost se v roce 2004 zaměřila na články pro regionální tisk, propagační a nabídkové letáky k jednotlivým činnostem a oddělením knihovny, byl rozesílán pravidelný měsíční zpravodaj a elektronický informační servis (informace o nových knihách, akcích knihovny, kulturní akce ve Vsetíně a okolí, informace pro neziskový sektor, zajímavé webové stránky). Byl vydán sborník z literární soutěže Talent ze šuplíku 2. Prezentace: - Cesta knihovny ke komunitnímu a informačnímu centru regionu aneb Otevřená knihovna pro všechny (Zlín) seminář Komunitní role knihoven - Jak se mají knihovny ve Valašském království aneb Co všecko u nás znamená termín regionální funkce knihoven (Šumperk) seminář Knihovny ve svém regionu - Postavení a možnosti veřejných knihoven v okrese Vsetín (Vsetín)- seminář pro starosty a knihovníky okr. Vsetín - Pravidelně byl prezentován vývoj programu komunitní knihovny na seminářích OSF Ve spolupráci s Domem kultury vydáváme programový zpravodaj o akcích Domu kultury a knihovny.

24 9. Výstavní činnost: Výstavy v knihovně představují jak fotografie nejrůznějšího zaměření, tak také práce dětí ze škol, kresby a další práce výtvarníků amatérů. Realizované výstavy: Výtvarné práce žáků ZŠ Huslenky (leden březen) Tomáš Adámek fotografie. Příroda Vsetínska (duben červen) Krásná záložka pro krásnou knihu (Pobočka dětská knihovna Trávníky, květen - červen) Roma - amor fotografie Michala Kováře (červenec říjen) Výstava fotografií předního českého fotografa a vsetínského rodáka Jindřicha Štreita s názvem Spolu a výstava fotografií Roberta Goláně (v rámci festivalu Dobrá zpráva v budově Kremlu ) září - říjen Etiopie Toulky I. Fotografie MUDr. Ivo Marek (listopad prosinec) 10. Partneři, spolupráce Knihovna pokračuje v dobré spolupráci : - s veřejnou správou: s MěÚ Vsetín, KÚ Zlín, obecními úřady bývalého okresu Vsetín, MK ČR, MZ ČR, Úřadem práce Vsetín, - s institucemi: Domem kultury Vsetín, Muzeem regionu Valašska Vsetín, Hvězdárnou Vsetín, Krajským zdravotním ústavem pracoviště Vsetín, Úřadem práce Vsetín, Krajským úřadem atd. - s komerční sférou : Cestovní kanceláří VSACAN TOUR, Reklamní agenturou ANNA a SIRIUS, fy Marlin, Studio s nestátním neziskovým sektorem a profesními organizacemi: ALCEDEM, ICN Praha, OSF Praha, Agenturou GAIA Praha, občanskými sdruženími SONS, YWCA Vsetín, KVAK, KOS, RMC Sluníčko, ACET, ADRA, Život a zdraví, Charitou, Elimem, SPKP Vsetín,o.p.s.Pěveckým sborem MG Vsetín, MŠ, ZŠ, SŠ, Diakonií a církvemi, s knihovnami okresu Vsetín, s Ľubovnianskou knižnicou, Krajskou knihovnou Františka Bartoše Zlín, s Národní knihovnou Praha a s dalšími knihovnami různého zaměření i velikosti v celé České republice. - MVK je členem SKIPu (Svazu knihovníků a informačních pracovníků). - Ředitelka MVK je členkou kulturní komise města, Komise Agendy 21 a projektu Zdravé město, kulturní komise kraje (současně grantová komise pro přidělování grantů z Fondu kultury Zlínského kraje). Vedoucí Střediska regionálních služeb knihoven je členkou grantové komise Ministerstva kultury pro program VISK 3 (Veřejné informační služby knihoven ). Zároveň byla pověřena kontrolou realizace projektů výše uvedeného

25 programu. Pracovnice studovny je členkou grantové komise Ministerstva kultury pro program Knihovna 21. století. Spolupráce s Úřadem práce Vsetín Ve spolupráci s Úřadem práce ve Vsetíně se realizuje služba Internet pro nezaměstnané. Nezaměstnaní mají možnost zdarma používat Internet při vyhledávání zaměstnání. Ve spolupráci s ÚP Vsetín byl zorganizován seminář Internet pro nezaměstnané, který se realizoval v počítačové učebně na SPŠS Vsetín, zúčastnilo se 16 nezaměstnaných. Spolupráce s Rodinným a mateřským centrem Sluníčko: v Mateřském centru Sluníčko předvedli pracovníci MVK Internet pro maminky, účast 20 maminek. RMC Sluníčko je partnerem při dalších akcích (Jede se na rodinný výlet, Malý ples pro knihu atd.) Spolupráce s Domem kultury: spolupráce při akcích většího rozměru Jede se na rodinný výlet, Dobrá zpráva, Živý Betlém, Tříkrálový karneval, akce a soutěže pro děti apod. Spolupráce s Ľubovnianskou knižnicou: V září roku 2004 byla realizována návštěva MVK v Ľubovnianské knižnici. Byla zde uspořádána beseda o české kultuře (pracovníci MVK Vsetín), výstava ediční činnosti MVK a výstava fotografií. Dobrovolníci, stáže, rekvalifikanti: V rámci Romprojektu je v MVK zaměstnána jedna Romka veškeré mzdové a související náklady hradí Úřad práce. Smlouva je uzavřena na dobu určitou jeden rok. Spolupráce s fy. Marlin, s.r.o. rekvalifikační kurz, jedna pracovnice od do rekvalifikační kurz, jedna pracovnice, od do Spolupráce s SOU obchodu a služeb Vsetín zajištění odborného výcviku, jeden student od do zajištění bezplatné odborné praxe, jeden student od do zajištění odborné praxe, jedna studentka od do zajištění odborné praxe, jedna studentka od do Spolupráce s SOŠ DCR Krnov zajištění souvislé a bezplatné praxe, jedna studentka, od do

26 Spolupráce s o.s. ADOREA vykonávání dobrovolné práce v oddělení katalogizace jedna dobrovolnice, od vykonávání dobrovolné práce v oddělení knihovnických služeb jedna dobrovolnice, od do vykonávání dobrovolné práce v oddělení knihovnických služeb jedna dobrovolnice, od vykonávání dobrovolné práce oddělení knihovnických služeb, aktivity pro děti tři dobrovolnice od do Úspěšné projekty: Ministerstvo kultury ČR: Knihovna 21. století : Knihovna bez bariér knihovní fondy pro nevidomé Talent ze Šuplíku - lit.soutěž začínajících spisovatelů Veřejné informační služby knihoven: Kooperace knihoven v regionu Vsetín Ministerstvo zdravotnictví ČR: Vsetín zdravé město v roce Výběrové řízení OSF Praha: Cesta knihovny ke komunitnímu a vzdělávacímu centru (2. splátka) Malé granty MÚ Vsetín: Valašské Velikonoce Investiční projekt nazvaný Vybudování prostor pro Masarykovu veřejnou knihovnu jako instituci komunitních aktivit a celoživotního vzdělávání ve Vsetíně byl podán městem Vsetín v rámci 1. kola výzvy SROP pro NUTS II Střední Morava v rámci priority 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech, opatření 3.1 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech. Regionální rada regionu soudržnosti STŘEDNÍ MORAVA jej na svém zasedání konaném

27 doporučila spolu s dalšími čtyřmi projekty ze Zlínského kraje k uzavření smlouvy o poskytnutí pomoci ze strukturálních fondů Evropské unie. Neinvestiční projekt bude podán Masarykovou veřejnou knihovnou po vyhlášení výzvy k předkládání projektů v rámci grantového schématu podporujícího sociální integraci ve Zlínském kraji v souladu se SROP, prioritou 3, opatřením 3.2 Podpora sociální integrace v regionech. Předpokládaný termín je březen Granty za rok 2004 program VISK3 (Veřejné informační služby knihoven) - knihovny okresu Vsetín V programu VISK3 (Veřejné informační služby knihoven) na MKČR uspěly tyto knihovny: Horní Bečva ,- Karolinka ,- Nový Hrozenkov ,- Rožnov p. R ,- Střítež n. B ,- Valašská Bystřice ,- Valašské Meziříčí ,- Vsetín ,- Celkem získáno v rámci programu VISK pro okres Vsetín ,- Kč 12. Organizační a řídící činnost: Pravidelné porady vedení MVK: 21 Pro knihovny regionu: 5 porad, 4 pro vedoucí pracovníky profesionálních knihoven a 1 seminář Veřejné, obecní knihovny, kterého se zúčastnili jak dobrovolní knihovníci, tak zástupci obcí (starostové, místostarostové). Součástí porad a semináře bylo i vzdělávání. Počet konzultací pro knihovny okresu Vsetín: 581 Porady městských, střediskových a dobrovolných knihoven 73. Kromě toho individuální poradenská, konzultační a metodická činnost. Zaměření převážného počtu návštěv: uzavírání smluv s obecními úřady a s knihovnami, cirkulace knihovních fondů, pomoc místním knihovnám, metodika, organizační záležitosti, kontrolní činnost, pomoc s psaním grantů, řešení problémů s automatizací, provádění besed apod.

28 12.1 Kontrolní činnost: Pravidelně byla prováděna kontrola pokladny MVK. Pravidelně probíhaly kontroly čerpání rozpočtu. Pravidelně byla kontrolována činnost všech oddělení. Namátkové kontroly průběžně. Ze strany kontrolních a nadřízených orgánů se uskutečnila kontrola Krajského zdravotního ústavu Zlín (grant Zdravé město) a kontrola vyplácení nemocenských dávek (Okresní správa sociálního zabezpečení). Proběhl ekologický audit (MěÚ Vsetín) Personální agenda zemřela dlouholetá pracovnice půjčovny pro dospělé čtenáře paní Ludmila Procházková ve věku 62 let. Na podzim roku 2004 ukončila pracovní poměr Eva Zámečníková (úmrtí) Odchod do důchodu: Jarmila Langrová, ukončena civ. voj služba O. Vypušťák ukončena civ. voj služba P.Mrázek 05/04 - nastoupila nová prac. Zdenka Haplová 07/04 - nastoupila nová prac. Ing. Hana Pekárková nastoupila Lucie Kandráčová na dobu určitou do v rámci Rom-projektu Od vstoupilo v platnost Nařízení vlády č.330/2003 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (změna: zrušení 12 platových tříd nově - 16 platových tříd + změna základních tarifů) Přijetí na kombinované studium bakalářského studijního programu Informační studia a knihovnictví, obor knihovník Slezská univerzita v Opavě, filozoficko-přírodovědná fakulta: 2 pracovnice - školní rok 2004/2005 Od května 2004 přešli pracovníci oddělení knihovnických služeb Svárov na změněnou pracovní dobu (3 dlouhé směny v týdnu). Změna byla způsobena ukončením výkonu civilní služby, kterou v MVK vykonávaly 2 osoby Vzdělávání pracovníků Pracovníci měli možnost navštívit knižní veletrh v Praze. Pracovníci se účastnili školení a seminářů pořádaných Svazem knihovníků a informačních pracovníků, Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně, Krajskou knihovnou Ostrava, Moravskou zemskou knihovnou Brno a tematických seminářů pořádaných Národní knihovnou ČR. Součástí vzdělávání pracovníků se staly

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Poprad, červen 2008 Kateřina Janošková Město Vsetín 30.000 obyvatel krásná příroda bohatý folklór blízko hranic se Slovenskem aktivní předkladatel mnoha projektů

Více

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2003

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2003 Výroční zpráva Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně za rok 2003 Vsetín 10. února 2004 Název organizace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín, příspěvková organizace Svárov 714 755 01 Vsetín IČO: 00851817

Více

5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně)

5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně) 5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně) Vranov na Topľou, listopad 2008 Helena Gajdušková Město Vsetín 30.000 obyvatel krásná příroda bohatý folklór blízko hranic se Slovenskem aktivní předkladatel

Více

Výroční zpráva Plavecké školy za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva Plavecké školy za školní rok 2006/2007 Výroční zpráva Plavecké školy za školní rok 2006/2007 1 Charakteristika školského zařízení Název školského zařízení, sídlo, odloučená pracoviště. Plavecká škola Valašské Meziříčí Vodní 782, 757 01 Valašské

Více

Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 26.5. 2011

Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 26.5. 2011 Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 26.5. 2011 přítomni: dle prezenční listiny omluveni: dle prezenční listiny Program: Informace p. ředitelky Heleny Gajdušková RF -

Více

Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 26. 3. 2009

Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 26. 3. 2009 Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 26. 3. 2009 přítomni: dle prezenční listiny omluveni: J. Brinčeková, J. Dujková, E. Pekařová, V. Povalačová, Z. Smahlová, J. Vlčková,

Více

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2002

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2002 Výroční zpráva Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně za rok 2002 Vsetín 20. února 2003 Název organizace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín, příspěvková organizace Svárov 714 755 01 Vsetín IČO: 00851817

Více

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020 Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 22 Úvod Veřejné knihovnicko-informační služby v kraji poskytuje knihovní síť, tvořená krajskou knihovnou, městskými a místními knihovnami.

Více

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Renáta Domoráková René Lossmann Městská knihovna v Novém Jičíně Stav před rokem 2002 1989 transformace veřejného knihovnictví 1993 zanikla Okresní knihovna

Více

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2000. 3.240 registrovaných informací

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2000. 3.240 registrovaných informací Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2000 K 31.12.2000 bylo registrováno v MěK knihovnu navštívilo v roce 1999 za rok 2000 bylo realizováno počet obyvatel Ústí nad Orl. zodpovězeno

Více

Organizační zajištění. obvodových kol soutěže v PS hasičských jednotek sborů dobrovolných hasičů okresu V s e t í n v roce 2010. 1.

Organizační zajištění. obvodových kol soutěže v PS hasičských jednotek sborů dobrovolných hasičů okresu V s e t í n v roce 2010. 1. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Vsetín, Rokytnice 413 755 01 tel, fax.571 417 854, E-mail:osh.vsetin@tiscali.cz, oshvs@volny.cz www.osh-vsetin.cz Organizační zajištění obvodových

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2007. počet obyvatel Ústí nad Orl.

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2007. počet obyvatel Ústí nad Orl. Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2007 K 31.12.2007 bylo registrováno v MěK knihovnu navštívilo v roce 2007 za rok 207 bylo realizováno počet obyvatel Ústí nad Orl. 2.105 čtenářů

Více

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.cz Výroční zpráva 2006 Trutnov, 12.2.2007 zpracovala: Mgr. Jaroslava Maršíková Miroslava

Více

Výroční zpráva za rok 2012 Městské knihovny Ústí nad Orlicí

Výroční zpráva za rok 2012 Městské knihovny Ústí nad Orlicí Výroční zpráva za rok 2012 Městské knihovny Ústí nad Orlicí Adresa: Telefon: E-mail: Web: Příkopy 376, 562 01 Ústí nad Orlicí 737 205 222 (ředitelka), 737 205 221 (kancelář) knihovna@knihovna uo.cz www.knihovna

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2004)

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2004) Mariánské náměstí 1, 115 72 Praha 1 telefon 222 113 111, fax 222 328 230 e-mail informace@mlp.cz, www.mlp.cz Ministerstvo kultury ČR odbor umění a knihoven Mgr. Blanka Skučková Maltézské nám. 1 118 11

Více

Služby čtenářům a uživatelům

Služby čtenářům a uživatelům Služby čtenářům a uživatelům III.část Teze rekvalifikačního knihovnického kurzu Olomouc RNDr. Lenka Prucková Knihovna města Olomouce 2 Koncepce rozvoje knihoven ČR na období 2011 2014 (návrh listopad 2010)

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2014

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2014 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2014 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 13.11.2014 přítomni: dle prezenční listiny omluveni: dle prezenční listiny

Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 13.11.2014 přítomni: dle prezenční listiny omluveni: dle prezenční listiny Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 13.11.2014 přítomni: dle prezenční listiny omluveni: dle prezenční listiny Program: Novinky, tipy a možnosti pro knihovny H. Pekárková

Více

Městská knihovna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace. Výroční zpráva za rok 2012

Městská knihovna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace. Výroční zpráva za rok 2012 Městská knihovna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace Výroční zpráva za rok 2012 Valašské Meziříčí 2013 Základní údaje Název knihovny: Městská knihovna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace Masarykova

Více

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2008

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2008 Výroční zpráva Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně za rok 2008 Vsetín 25.2.2009 Název organizace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Dolní náměstí 1356 755 01 Vsetín IČO: 00851817 ĆÚ: ředitelka: 35234-851/0100

Více

Výroční zpráva o činnosti Městské knihovny v Rožnově pod Radhoštěm, příspěvkové organizace za rok 2007. sestavil Pavel Zajíc

Výroční zpráva o činnosti Městské knihovny v Rožnově pod Radhoštěm, příspěvkové organizace za rok 2007. sestavil Pavel Zajíc Výroční zpráva o činnosti Městské knihovny v Rožnově pod Radhoštěm, příspěvkové organizace za rok 2007 sestavil Pavel Zajíc 1 Motto: Knihovna je místem vzájemného setkávání všemožných názorů, myšlenek

Více

Vykazování za rok 2014. 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014

Vykazování za rok 2014. 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014 Vykazování za rok 2014 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014 Vykazujeme rok 2014 Kult(MK) 12-01 za rok 2014 beze změn Vystaven na webu NIPOS a KI NK ČR Tiskopisy rozesílá NIPOS,

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny Frýdek-Místek, p. o. za rok 2014

Zpráva o činnosti Městské knihovny Frýdek-Místek, p. o. za rok 2014 Zpráva o činnosti Městské knihovny Frýdek-Místek, p. o. za rok 2014 Pokud jde o činnost městské knihovny ve sledovaném období, je možno konstatovat, že došlo nejen ke splnění všech klíčových úkolů, pro

Více

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Městská knihovna Lanškroun Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Veřejná knihovna je místní branou do světa vědomostí a základním předpokladem celoživotního vzdělávání, nezávislého rozhodování

Více

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008 Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008 Trutnov, leden 2009 1) Služby V roce 2008 bylo zaregistrováno 5.927 čtenářů, z toho 4.525 dospělých čtenářů

Více

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. Knihovny roku 2014 za rok 2014

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. Knihovny roku 2014 za rok 2014 Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně Knihovny roku 2014 za rok 2014 Vsetín 2. března 2015 Název organizace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín Dolní náměstí 1356 755

Více

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2007

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2007 Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2007 Trutnov, leden 2008 1) Služby V roce 2007 bylo zaregistrováno 6.203 čtenáři, z toho 4.267 dospělých čtenářů

Více

Městská knihovna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace. Výroční zpráva za rok 2013

Městská knihovna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace. Výroční zpráva za rok 2013 Městská knihovna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace Výroční zpráva za rok 2013 Valašské Meziříčí 2014 Základní údaje Název knihovny: Městská knihovna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace Masarykova

Více

a lákáme nejen je. Havířov, květen 2015 Helena Gajdušková

a lákáme nejen je. Havířov, květen 2015 Helena Gajdušková a lákáme nejen je. Havířov, květen 2015 Helena Gajdušková Knihovna v číslech Údaje k 31.12.2014 příspěvková organizace města počet čtenářů: 6 856 počet návštěvníků: 237 570 počet výpůjček: 399 825 počet

Více

Výroční zpráva Městské knihovny v Nejdku za rok 2013

Výroční zpráva Městské knihovny v Nejdku za rok 2013 Výroční zpráva Městské knihovny v Nejdku za rok 2013 1. Služby knihovny 2. Akce 3. Statistika 4. Hospodaření knihovny Služby knihovny Městská knihovna je organizační složkou odboru kultury Města Nejdek.

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Trutnov, leden 2011 1) SLUŽBY V roce 2010 bylo zaregistrováno 5 677 čtenářů, z toho 4 586 dospělých čtenářů (81%) a 1 091 dětí do 15ti let (19%). Celkový počet registrovaných

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Knihovní řád školní knihovny

Knihovní řád školní knihovny Knihovní řád školní knihovny I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1. V souladu se zřizovací listinou školy vydávám tento knihovní řád školní knihovny Základní školy Hanspaulka a Mateřské školy

Více

1. Poradenská a konzultační činnost

1. Poradenská a konzultační činnost Komentář ke Statistickému výkazu výkonu regionálních funkcí pověřených knihoven Název knihovny: Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace Moravskoslezský kraj období: rok 2010 počet obsluhovaných

Více

Základní legislativní dokumenty

Základní legislativní dokumenty Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Knihovní zákon 257/2001 Sb. Autorský zákon 121/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Manifest UNESCO a IFLA o školních knihovnách Doporučení

Více

Obsah výroční zprávy. 1. služby knihovny. 1.1. klasické výpůjční služby. 1.2. nové služby knihovny. 1.3. rešeršní a informační služby

Obsah výroční zprávy. 1. služby knihovny. 1.1. klasické výpůjční služby. 1.2. nové služby knihovny. 1.3. rešeršní a informační služby Obsah výroční zprávy 1. služby knihovny 1.1. klasické výpůjční služby 1.2. nové služby knihovny 1.3. rešeršní a informační služby 1.4. rezervační a meziknihovní služby 2. činnost a služby kroniky 3. statistické

Více

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2012

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2012 Výroční zpráva Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně za rok 2012 Vsetín 15.3.2013 Název organizace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Dolní náměstí 1356 755 01 Vsetín IČO: 00851817 ČÚ: ředitelka: 35234851/0100

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Dostupnost internetu kdykoliv a kdekoliv Prodej a využívání eknih Autorský zákon Masová digitalizace

Více

Přeměna školní knihovny na informační centrum školy

Přeměna školní knihovny na informační centrum školy Přeměna školní knihovny na informační centrum školy ŠKOLA 21. STOLETÍ ŠKOLA INFORMACÍ Cíl projektu: Zvýšit kvalitu a efektivitu vzdělávání na 1. a 2. stupni ZŠ (nové metody, učební pomůcky, výukové materiály)

Více

Městská knihovna Český Brod

Městská knihovna Český Brod M K Městská knihovna Český Brod Výroční zpráva za rok 2012 Zpracovala: Mgr. Eva Vedralová, ředitelka Městské knihovny Obsah: I. Základní identifikační údaje II. Úvod III. Knihovní fond IV. Čtenáři a návštěvníci

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Oddělení pro děti a oddělení pro dospělé čtenáře Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně připravilo na školní rok 2014/2015 plán

Více

Péče o knihovní fond

Péče o knihovní fond Péče o knihovní fond Věčné dilema knihovníků Jak budovat, nebo pečovat o knihovní fond, aby přivedl do knihovny co nejvíce uživatelů a uspokojil jejich nejširší zájmy??????????????????????? Úvod 1. Aktualizace

Více

(bez střediska Muzeum)

(bez střediska Muzeum) Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2005 (bez střediska Muzeum) Usnesením Zastupitelstva města Čáslavi č. 57/2004 došlo od 1. ledna 2005 k oficiálnímu sloučení Městské knihovny Čáslav

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Městská knihovna Ervína Špindlera, středisko příspěvkové organizace Kulturní zařízení Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za rok 2005 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1. Základní

Více

Grantové programy na podporu knihoven. Roman Giebisch Národní knihovna ČR

Grantové programy na podporu knihoven. Roman Giebisch Národní knihovna ČR Grantové programy na podporu knihoven Roman Giebisch Národní knihovna ČR Informace o programech Knihovní zákon: podpora knihoven Provozovateli knihovny mohou být z peněžních prostředků státního rozpočtu,

Více

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK?

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě centrum pro vzdělávání knihovníků v Moravskoslezském kraji Oddělení služeb knihovnám Regionální vzdělávací centrum

Více

Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i.

Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i. Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i. Základní ustanovení Právní zakotvení V souladu se zákonem ČNR č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění pozdějších

Více

Výroční zpráva 2012 Trutnov, leden 2013

Výroční zpráva 2012 Trutnov, leden 2013 Výroční zpráva 2012 Trutnov, leden 2013 OBSAH 1) Služby... - 3-2) Služby v regionu a metodická činnost... - 5-3) Kulturně vzdělávací akce... - 8-4) Knihovní fondy...- 11-5) Hospodaření knihovny...- 12-6)

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2013

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2013 Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2013 Městská knihovna Blovice je veřejnou knihovnou pro obyvatele města i přilehlých obcí. Od roku 2002 je knihovnou pověřenou regionálními funkcemi pro okolní

Více

aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014

aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014 JAK VZDĚLÁVÁME (SE) V MSK aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014 Jak jsme na tom v našem kraji? Zdroje VISK2, RF, ESF (Trisia Třinec) většinou zdarma,

Více

Knihovní řád školní knihovny

Knihovní řád školní knihovny Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Knihovní řád školní knihovny I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1. V souladu

Více

Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 26.9.20 13 přítomni: dle prezenční listiny omluveni: dle prezenční listiny

Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 26.9.20 13 přítomni: dle prezenční listiny omluveni: dle prezenční listiny Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 26.9.20 13 přítomni: dle prezenční listiny omluveni: dle prezenční listiny Program: Informace p. ředitelky H. Gajduškové Virtuální

Více

SYSTÉM ALEPH A JEHO APLIKACE VE VÝPŮJČNÍM PROCESU MZK

SYSTÉM ALEPH A JEHO APLIKACE VE VÝPŮJČNÍM PROCESU MZK SYSTÉM ALEPH A JEHO APLIKACE VE VÝPŮJČNÍM PROCESU MZK Blanka Sapáková, Jana Shejbalová Automatizovaný knihovnicko-informační systém ALEPH je vnitřně členěný na moduly akvizice, katalogizace, evidence seriálů,

Více

KOMENTÁŘ. ke statistickým výkazům Masarykovy veřejné knihovny Vsetín a veřejných knihoven okresu Vsetín za rok 2011

KOMENTÁŘ. ke statistickým výkazům Masarykovy veřejné knihovny Vsetín a veřejných knihoven okresu Vsetín za rok 2011 KOMENTÁŘ ke statistickým výkazům Masarykovy veřejné knihovny Vsetín a veřejných knihoven okresu Vsetín za rok 2011 Vsetín 2012 Základní údaje Název organizace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín Dolní

Více

Výroční zpráva o činnosti Městské knihovny v Rožnově pod Radhoštěm, příspěvkové organizace za rok 2006. sestavil Pavel Zajíc

Výroční zpráva o činnosti Městské knihovny v Rožnově pod Radhoštěm, příspěvkové organizace za rok 2006. sestavil Pavel Zajíc Výroční zpráva o činnosti Městské knihovny v Rožnově pod Radhoštěm, příspěvkové organizace za rok 2006 sestavil Pavel Zajíc 1 Motto: Knihovna je místem vzájemného setkávání všemožných názorů, myšlenek

Více

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky Úvod Regionální funkce knihoven, poskytované podle 2 písm. h) zákona č.

Více

Výroční zpráva 2013 Trutnov, leden 2014

Výroční zpráva 2013 Trutnov, leden 2014 Výroční zpráva 2013 Trutnov, leden 2014 OBSAH 1) Služby... - 3-2) Služby v regionu a metodická činnost... - 5-3) Kulturně vzdělávací akce... - 8-4) Knihovní fondy...- 11-5) Hospodaření knihovny...- 13-6)

Více

Zápis z 23. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce

Zápis z 23. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce Zápis z 23. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce Místo konání: Národní knihovna ČR, Knihovnický institut Datum konání: 12. 5. 2014 Přítomni: viz prezenční listina Jednání řídila Mgr. Blanka Konvalinková,

Více

Návrh definic do Deníku

Návrh definic do Deníku Návrh definic do Deníku 1. Obsluhovaná populace Počet obyvatel okruhu působnosti knihovny, počet obyvatel obce nebo obcí, obecní nebo městské části, pro jejíž obyvatele je vykazující knihovna zřízena.

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI

ROČNÍ ZPRÁVA O HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI 2013 ROČNÍ ZPRÁVA O HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně 20. 2. 2014 Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně OBSAH 1. ÚVOD 2.

Více

Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201

Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201 MĚSTSKÁ KNIHOVNA ORLOVÁ Oddělení pro děti a mládež Masarykova 1324, Orlová Lutyně Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201 2012 Své návštěvy ohlaste, prosím, předem osobně nebo telefonicky

Více

STATISTIKA ČINNOSTI NTK V ROCE 2012

STATISTIKA ČINNOSTI NTK V ROCE 2012 1 - Fondy A. FONDY STATISTIKA ČINNOSTI NTK V ROCE 2012 1. Stav, přírůstek a úbytek primárních fondů (knihovních jednotek/svazků) číslo údaj stav 2011 přírůstek přírůstek přír. 12/11 úbytek úbytek úbyt.

Více

Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 14.11.2013 přítomni: dle prezenční listiny omluveni: dle prezenční listiny

Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 14.11.2013 přítomni: dle prezenční listiny omluveni: dle prezenční listiny Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 14.11.2013 přítomni: dle prezenční listiny omluveni: dle prezenční listiny Program: - Informace p. ředitelky H. Gajduškové - Základní

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2010 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI na období 2014 2017 Zlín, březen 2014 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Význam regionálních

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2011 2 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Výroční zpráva za rok 2010 Městské knihovny Ústí nad Orlicí

Výroční zpráva za rok 2010 Městské knihovny Ústí nad Orlicí Výroční zpráva za rok 2010 Městské knihovny Ústí nad Orlicí Adresa: Příkopy 376, 562 01 Ústí nad Orlicí Telefon: 465 521 168, 465 524 444 E-mail: knihovna@knihovna uo.cz Web: www.knihovna uo.cz Městská

Více

Knihovny okresu knihovny s profesionálním knihovníkem 13 knihovny s neprofesionálním knihovníkem 44 pobočky 23

Knihovny okresu knihovny s profesionálním knihovníkem 13 knihovny s neprofesionálním knihovníkem 44 pobočky 23 KOMENTÁŘ ke statistickým výkazům Masarykovy veřejné knihovny Vsetín a veřejných knihoven okresu Vsetín za rok 2008 Vsetín 2009 Základní údaje Název organizace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín Dolní

Více

KNIHOVNY A ZÁKONY. Dekompozice knihovního systému Knihovní zákony

KNIHOVNY A ZÁKONY. Dekompozice knihovního systému Knihovní zákony KNIHOVNY A ZÁKONY Dekompozice knihovního systému Knihovní zákony Knihovna jako systém Systém je komplex vzájemně spjatých prvků a jejich propojení s okolím Systém může být současně prvkem systému vyššího

Více

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2009

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2009 Výroční zpráva Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně za rok 2009 Vsetín 25.3.2010 Název organizace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Dolní náměstí 1356 755 01 Vsetín IČO: 00851817 ĆÚ: ředitelka: 35234-851/0100

Více

25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace ŘÁD ŠKOLNÍ KNIHOVNY A INFORMAČNÍHO CENTRA

25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace ŘÁD ŠKOLNÍ KNIHOVNY A INFORMAČNÍHO CENTRA 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace ŘÁD ŠKOLNÍ KNIHOVNY A INFORMAČNÍHO CENTRA Zpracovala: Hana Laubová Schválila: Mgr. Eliška Syřínková, ředitelka školy Projednala pedagogická

Více

Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011

Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011 Krajská vědecká knihovna v Liberci Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011 Typ projektu z dotačního programu VISK

Více

Knihovnu Jiřího Mahena Moravskou zemskou knihovnu

Knihovnu Jiřího Mahena Moravskou zemskou knihovnu Knihovnu Jiřího Mahena Moravskou zemskou knihovnu největší veřejná městská knihovna na Moravě, druhá největší v ČR Zřizuje ji od roku 1921 Statutární město Brno Knihovní fond dosahuje 800 tisíc knihovních

Více

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží Informační výchova v knihovnách Práce se středoškolskou mládeží Pojmy informační výchovy Informační gramotnost (IG) angl. Information Literacy Následující kompetence IG: Poznat, kdy je informace potřebná,

Více

Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace

Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace Knihovní řád Knihovny Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace se sídlem Denisova 47, 779 00 Olomouc, IČ 50 799 50 (dále jen MUO ) vydává tento

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 3929/08 ze dne 20. 05. 2008 1 Pravidla poskytování

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Z p r á v a o činnosti Městské knihovny ve Svitavách za rok 2006

Z p r á v a o činnosti Městské knihovny ve Svitavách za rok 2006 Z p r á v a o činnosti Městské knihovny ve Svitavách za rok 2006 Zpracovala: M.Vacková, ředitelka MěK ve Svitavách Městská knihovna ve Svitavách je příspěvkovou organizací Města Svitavy od 1.ledna 2003.

Více

Jak dál v automatizaci malých knihoven

Jak dál v automatizaci malých knihoven Jak dál v automatizaci malých knihoven Úvahy o možnostech a mezích rozvoje Petr Žabička, Moravská zemská knihovna v Brně Tomáš Gec, Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod Knihovny v pavučině spolupráce,

Více

NA CESTĚ ZA VĚTŠÍM PROSTOREM PRO ŠUMPERSKOU KNIHOVNU

NA CESTĚ ZA VĚTŠÍM PROSTOREM PRO ŠUMPERSKOU KNIHOVNU NA CESTĚ ZA VĚTŠÍM PROSTOREM PRO ŠUMPERSKOU KNIHOVNU Základní údaje Knihovna sídlí ve vile z 19.stol. Účelová rekonstrukce v roce 1970. Výhodné umístění blízko centra, AN, ČD Problém nedostatku prostor

Více

ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji

ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji Příloha č.: 1 k materiálu č.: 9/6 Počet stran přílohy: 13 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE *) ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji Schváleno usnesením

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany MV generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR stanoví v souladu s 24 odst. 1 písm. l) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

Knihovna/Knižnica. pokračování tradice. Jana Fojtíková Oddělení doplňování zahraničních dokumentů Národní knihovna České republiky

Knihovna/Knižnica. pokračování tradice. Jana Fojtíková Oddělení doplňování zahraničních dokumentů Národní knihovna České republiky Knihovna/Knižnica pokračování tradice Jana Fojtíková Oddělení doplňování zahraničních dokumentů Národní knihovna České republiky Kliknutím lze upravit styl předlohy. Vznik a poslání projektu Smlouva mezi

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Výroční zpráva za rok 2013 Místní veřejná knihovna

Výroční zpráva za rok 2013 Místní veřejná knihovna Výroční zpráva za rok 2013 Místní veřejná knihovna 1. Místní veřejná knihovna, příspěvková organizace, Náchodská 754, 193 00 Praha 9 Horní Počernice, IČO: 75142937 2. kontakt: 281 921 587, e-mail: knihovna@knihovna-hp.cz,

Více

NOVÉ SLUŽBY PŘEHLED AKCÍ

NOVÉ SLUŽBY PŘEHLED AKCÍ NOVÉ SLUŽBY Absenční půjčování tabletů pro e-výpůjčky Od 16. 3. 2015 Uživatelé Městské knihovny v Přerově s platnou registrací budou moci od poloviny března v půjčovně pro dospělé nově využívat službu

Více

Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin

Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin MěÚ, Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm Přítomni: předseda: Petr Jelínek, Ing. Rudolf Konečný, Bc. Klára Maňáková, Bc.

Více

Z p r á v a o činnosti Městské knihovny ve Svitavách za rok 2007

Z p r á v a o činnosti Městské knihovny ve Svitavách za rok 2007 Z p r á v a o činnosti Městské knihovny ve Svitavách za rok 2007 Zpracovala: M.Vacková, ředitelka MěK ve Svitavách Městská knihovna ve Svitavách je příspěvkovou organizací Města Svitavy od 1.ledna 2003.

Více

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 213 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 1) Knihovní fond - k 31. 12. 213 vlastnila knihovna 2.989 svazků knih. Z toho 5.152 svazků

Více

Vážení přátelé, Vzdělávací akce jsou rozděleny do následujících kategorií:

Vážení přátelé, Vzdělávací akce jsou rozděleny do následujících kategorií: NABÍDKA PROGRAMŮ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY ROK 2015/2016 KONTAKTY: Lucie Strbačková, DiS. lstrbackova@mvk.cz tel.: 575 755 142 tel.: 575 755 151 Mgr. Jana Machalová jmachalova@mvk.cz tel.: 575 755 143 tel.: 575

Více

Knihovní řád knihovny a studovny Gymnázia Příbram

Knihovní řád knihovny a studovny Gymnázia Příbram Knihovní řád knihovny a studovny Gymnázia Příbram I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1. V souladu se zřizovací listinou školy ze dne 1. 10. 2001 pod č. j. OŠMS/5930/2001 vydávám tento Knihovní

Více

Knihovna Eduarda Petišky Ivana Olbrachta 36 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

Knihovna Eduarda Petišky Ivana Olbrachta 36 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Knihovna Eduarda Petišky Ivana Olbrachta 36 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah: 1. Akvizice a zpracování knihovního fondu 2. Služby 3. Regionální oddělení 4. Další činnosti 5. Přehled

Více

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy)

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy) Tisková zpráva č. 12/2011 Nabídka vzdělávacích akcí pro školy Oddělení pro děti a mládež a hudební oddělení v Ústřední knihovně a obvodní knihovny Krajské knihovny Františka Bartoše připravily na školní

Více

Knihovní software Evergreen v ČR současný stav a výhled do budoucna

Knihovní software Evergreen v ČR současný stav a výhled do budoucna Knihovní software Evergreen v ČR současný stav a výhled do budoucna Eva Cerniňáková (cernin@jabok.cz) Setkání knihovníků teologických knihoven Vranov u Brna, 13.-14.5.2015 Co je to Evergreen Moderní a

Více

Městská knihovna Český Brod

Městská knihovna Český Brod M K Městská knihovna Český Brod Výroční zpráva za rok 2013 Zpracovala: Mgr. Eva Vedralová, ředitelka Městské knihovny Obsah: I. Základní identifikační údaje II. Úvod III. Knihovní fond IV. Čtenáři a návštěvníci

Více

České veřejně dostupné. Pavlína Doležalová 2008

České veřejně dostupné. Pavlína Doležalová 2008 České veřejně dostupné elektronické zdroje Pavlína Doležalová 2008 Česká národní bibliografie Souborný katalog ČR (Caslin) Jednotná informační brána JIB Porada zástupců pověřených knihoven Plzeňského kraje,

Více