Začínáme. Stručný návod k obsluze HL-5470DW(T) HL-6180DW(T) VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Začínáme. Stručný návod k obsluze HL-5470DW(T) HL-6180DW(T) VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka"

Transkript

1 Stručný návo k osluze Zčínáme (pouze EU) HL-5470DW(T) HL-6180DW(T) Nejprve si prosím přečtěte Příručku ezpečnosti výroku. Násleně můžete njít informe o nstvení instli v tomto Stručném návou k osluze. Chete-li zorzit Stručný návo k osluze v jinýh jzyíh, nvštivte Všehny moely nemusí ýt ostupné ve všeh zemíh. 1 Vylení zřízení VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ oznmuje poteniálně neezpečnou situi, které je nutno zránit, jink y mohl mít z násleek smrt neo vážné zrnění. UPOZORNĚNÍ oznčuje poteniálně neezpečnou situi, které je nutno zránit, jink y mohl mít z násleek menší neo méně vážná zrnění. VAROVÁNÍ Krie se zřízením oshuje plstové sáčky. Plstové sáčky nejsou hrčky. Ay se zránilo neezpečí zušení, uhovávejte tyto sáčky mimo osh tolt mlýh ětí správným způsoem se jih zvte. Používáte-li sponí zásoník, NEPŘENÁŠEJTE zřízení se sponím zásoníkem, protože yste si mohli ulížit, neo poškoit zřízení, jelikož zřízení není ke sponímu zásoníku připevněno. Okolo zřízení uržujte minimální mezeru pole orázku. 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm Komponenty, které nleznete v krii, se mohou lišit v závislosti n zemi, ve které se nházíte. Doporučujeme uhovt půvoní lení. Orázky v tomto Stručném návou k osluze se týkjí moelu HL-5470DW. Kel rozhrní není stnrním příslušenstvím. Zkupte vhoný kel rozhrní pro připojení, které hete použít (USB neo síť). USB kel Doporučuje se použít kel USB 2.0 (typ A/B), který není elší než 2 metry. Síťový kel Pro moel HL-5470DW(T) použijte přímý kel krouené voulinky ktegorie 5 (neo vyšší) pro síť 10BASE-T, 100BASE-TX Fst Ethernet Network. Pro moel HL-6180DW(T) používejte přímý kel stíněné krouené voulinky (STP) ktegorie 5e (neo vyšší) pro síť 10BASE-T, 100BASE-TX Fst Ethernet neo 1000BASE-T Gigit Ethernet. Kyž připojujete zřízení k síti Gigit Ethernet, použijte síťová zřízení komptiilní se sítí 1000BASE-T. CZE Verze 0 1

2 2 Ostrňte olový mteriál ze zřízení Vyjměte sestvu fotovále tonerové kzety. Ztím NEPŘIPOJUJTE zástrčku kelu střívého npájení. Ostrňte olovou lepíí pásku n vnějšku zřízení. Otevřete eskový povč ostrňte plstovou pásku z popěry eskového povče, potom jej zvřete. e Sejměte ze sestvy jenotky fotovále tonerové kzety ornžový ohrnný mteriál. Stiskněte tlčítko pro uvolnění přeního krytu otevřete jej. Vyjměte líček se silikgelem. f Uhopte sestvu jenotky fotovále tonerové kzetu oěm rukm jemně s ní několikrát ztřeste ze strny n strnu, y se toner v kzetě rozprostřel rovnoměrně. CAUTION UPOZORNĚNÍ g h Vložte sestvu fotovále tonerové kzety pevně zpět o zřízení. Zvřete pření kryt zřízení. Silikgel NEJEZTE. Vyhoďte jej prosím. Poku jej pozřete, okmžitě vyhleejte lékřskou pomo. 2

3 3 Vložte ppír o zásoníku ppíru Vysuňte zásoník ppíru zel ze zřízení. Při tlčení n zelenou páčku pro uvolnění voítk ppíru přesuňte voítk ppíru tk, y opovíl velikosti ppíru vkláného o zásoníku. Zkontrolujte, z jsou voítk ppíru pevně uszené v rážkáh. Stoh ppíru oře provětrejte, y neošlo k uvíznutí neo nesprávnému zveení ppíru. Vložte ppír o zásoníku ujistěte se, že: Ppír je po znčkou pro mximum ppíru (). Přeplnění zásoníku ppíru může způsoit uvíznutí ppíru. Strn, n kterou hete tisknout, je líem olů. Voítk ppíru se otýkjí okrjů ppíru pro zjištění správného poávání. V přípě ppíru o velikosti Legl neo Folio stiskněte tlčítko pro uvolnění ve sponí části zásoníku ppíru poté vysuňte zní část zásoníku ppíru. (Ppíry velkosti Legl neo Folio nejsou v některýh olsteh ostupné.) e f Zsuňte zásoník ppíru zpět o zřízení. Zkontrolujte, z je zel zsunutý v zřízení. Zveněte rozkláí popěru, y ppír nemohl sklouznout ze zásoníku pro výstup směrem olů. Pro lší instruke o oporučeném ppíru viz Doporučený typ ppíru tisková méi v Příruče uživtele. 3

4 4 Zpněte 5 Instle zřízení Připojte k zřízení npájeí kel poté jej zpněte o elektriké zásuvky. Zpněte vypínč zřízení. ezrátové sítě (je-li potře) Informe o instli ezrátové sítě pomoí počítče Mintosh neo pomoí moilního zřízení njete v části. Informe pro uživtele systému Winows (všehn připojení) pro uživtele počítčů Mintosh používjíí připojení přes USB přes kelovou síť jsou uveeny v části. NEPŘIPOJUJTE ztím kel rozhrní. Poku používáte počítč Mintosh neo moilní zřízení v ezrátové síti, stisknutím tlčítk vyerte položku Yes. Poté přejěte ke kroku 9 n strně 14 pokrčujte v instli ezrátové sítě. Po okončení instle ezrátové sítě se musíte vrátit ke kroku 6 okončit nstvení zřízení. 6 Vytiskněte 7 Nstvte zkušení stránku Stiskněte tlčítko Go. Zřízení vytiskne zkušení stránku. Zkontrolujte, z yl zkušení stránk vytištěn správně. Jkmile z počítče oešlete n zřízení první tiskovou úlohu, tto funke již neue ostupná. jzyk Stisknutím tlčítk neo zvolte možnost Generl Setup. Stiskněte tlčítko OK. Stisknutím tlčítk OK zvolte položku Lol Lnguge. Stisknutím tlčítk neo zvolte požovný jzyk. Stiskněte tlčítko OK. Stiskněte tlčítko Cnel. Nyní přejěte n N lší stráne jsou uveeny informe týkjíí se instle ovlče tiskárny. Poku n zřízení nejprve hete změnit jzyk, můžete zvolit položku No ke konfiguri ezrátové sítě se vrátit pozěji. 4 Poku používáte počítč se systémem Winows neo hete připojit počítč Mintosh pomoí USB či kelové sítě, stiskem tlčítk vyerte položku No. Poté přejěte n krok 6. Instle ezrátové sítě pro uživtele systému Winows ue prorán v lšíh kroíh.

5 8 Zvolte typ připojení Tyto instlční pokyny jsou určeny pro operční systémy Winows XP Home / XP Professionl / XP Professionl x64 Eition, Winows Vist, Winows 7, Winows Server 2003/2003 x64 Eition/2008/2008 R2 M OS X (verze , 10.6.x 10.7.x). Můžete nás nvštívit n rese ke njete rovněž prouktovou poporu, ktulize nástroje pro nejnovější ovlče i opověi n čsto klené otzy tehniké otzy. Pro uživtele rozhrní USB Winows, přejěte n strnu 6 Mintosh, přejěte n strnu 8 Pro kelovou síť Winows, přejěte n strnu 9 Mintosh, přejěte n strnu 13 Pro ezrátovou síť Winows Mintosh, přejěte n strnu 14 Chete-li k zřízení Brother pomoí služy Wi-Fi Diret připojit zřízení se systémem ios, Anroi neo Winows Phone, stáhněte si prosím Příručku Wi-Fi Diret n rese Drátová síť Bezrátová síť Winows USBMintosh Winows Mintosh Winows Mintosh 5

6 USB Winows Informe pro uživtele kelu rozhrní USB se systémem Winows 9 Než zčnete instli Zkontrolujte, z je počítč zpnutý z jste přihlášeni s oprávněním správe. Vypněte zřízení ujistěte se, že kel rozhrní USB NENÍ zpojen. Poku jste již kel o zřízení připojili, opojte jej. Zvolte Místní připojení (USB) klepněte n položku Dlší. Poku hete ninstlovt ovlč PS (ovlč tiskárny BR-Sript3), zvolte Přizpůsoená instle pk postupujte le pokynů n orzove. Postupujte le pokynů n orzove, oku se neojeví tto orzovk. 10 Ninstlujte ovlč tiskárny Vložte instlční isk CD-ROM o jenotky CD-ROM. Poku jste vyzváni, vyerte svůj moel jzyk. Poku se utomtiky neojeví orzovk Brother, přejěte n Tento počítč (Počítč), vkrát klepněte n ikonu CD-ROMu pk vkrát klepněte n strt.exe. Klepněte n Instle tiskového ovlče, poku souhlsíte s lienční smlouvou, klepněte n Ano. Pro uživtele Winows Vist Winows 7: kyž se ojeví orzovk Řízení uživtelskýh účtů klepněte n Povolit neo Ano. e f Připojte kel USB k portu USB n zřízení oznčeném symolem potom připojte kel o počítče. Zpněte zřízení. Instle ue utomtiky zhájen. Během této instle NERUŠTE žáné otevřené okno. Zorzení všeh oken může trvt několik sekun. 6

7 USB Winows g h Kyž se ojeví orzovk On-Line registre, proveďte výěr postupujte pole pokynů n orzove. Jkmile okončíte registri, klepněte n položku Dlší. Kyž se ojeví orzovk Nstvení je kompletní, zškrtněte políčko ke, kterou hete provést, poté klikněte n položku Dokončit. V závislosti n všem nstvení ezpečnosti se může ojevit ezpečnostní okno Winows neo okno ntivirového progrmu, kyž používáte zřízení neo jeho progrm. Umožněte prosím, y mohlo okno pokrčovt. Dokončit Nyní je instle okončen. Ovlč tiskárny XPS (XML Pper Speifition) Ovlč tiskárny XPS (XML Pper Speifition) je nejvhonější ovlč pro Winows Vist Winows 7 při tisku z plikí, které využívjí okumenty XPS (XML Pper Speifition). Stáhněte si nejktuálnější ovlč z weovýh stránek Brother Solutions Center n rese Winows USBMintosh 7

8 USB Mintosh Informe pro uživtele kelu rozhrní USB se systémem Mintosh 9 Než zčnete instli Zkontrolujte, z je zřízení připojené k npájení z je počítč Mintosh zpnutý. Musíte ýt přihlášeni s oprávněními správe. Pro uživtele systému M OS X neo nižšího, ktulizujte n M OS X x. (Nejnovější ovlče informe o používném operčním systému M OS X viz Poku hete přit ovlč PS (ovlč tiskárny BR-Sript3), nvštivte Brother Solutions Center n rese njěte pokyny v čsto klenýh otzeh n stráne všeho moelu. Připojte kel USB k portu USB n zřízení oznčeném symolem potom připojte kel o počítče Mintosh. 10 e Ninstlujte ovlč tiskárny Vložte instlční isk CD-ROM o jenotky CD-ROM. Dvkrát klepněte n ikonu Strt Here OSX (Zčněte ze OSX). Poku jste vyzváni, vyerte svůj moel. Zvolte Lol Connetion (USB) (Místní připojení (USB)) klepněte n položku Next (Dlší). Postupujte pole zorzenýh pokynů. Dokončení instle může trvt několik minut. Vyerte zřízení ze seznmu pk klepněte n tlčítko OK. Kyž se zorzí toto okno, klepněte n tlčítko Next (Dlší). Kyž se ojeví orzovk Brother Support (popor tiskárny Brother), proveďte výěr postupujte pole pokynů n orzove. Dokončit Nyní je instle okončen. Zkontrolujte, z je vypínč zřízení zpnutý. 8

9 Drátová síť Winows Pro uživtele rozhrní kelové sítě se systémem Winows (Pro uživtele sítě Peer-to-Peer) 9 Než zčnete instli Připojte kel síťového rozhrní k portu Ethernet potom jej připojte k volnému portu n rozočovči. TCP/IP TCP/IP Zkontrolujte, z je vypínč zřízení zpnutý. Směrovč Zřízení Holáte-li tiskárnu zpojit o sítě, oporučujeme nejříve instli konzultovt se systémovým ministrátorem. Zkontrolujte, z je počítč zpnutý z jste přihlášeni s oprávněním správe. Ostrňte ohrnný kryt z portu Ethernet oznčeného symolem. 10 Ninstlujte ovlč tiskárny Vložte instlční isk CD-ROM o jenotky CD-ROM. Poku jste vyzváni, vyerte svůj moel jzyk. Poku se utomtiky neojeví orzovk Brother, přejěte n Tento počítč (Počítč), vkrát klepněte n ikonu CD-ROMu pk vkrát klepněte n strt.exe. Klepněte n Instle tiskového ovlče, poku souhlsíte s lienční smlouvou, klepněte n Ano. Pro uživtele Winows Vist Winows 7: kyž se ojeví orzovk Řízení uživtelskýh účtů klepněte n Povolit neo Ano. Zvolte Síťové připojení voiči (Ethernet) klepněte n položku Dlší. Drátová síť Winows Mintosh Poku hete ninstlovt ovlč PS (ovlč tiskárny BR-Sript3), zvolte Přizpůsoená instle pk postupujte le pokynů n orzove. 9

10 Drátová síť Winows Zvolte Síťová tiskárn Brother Peer-to-Peer klepněte n položku Dlší. e f g Vyerte voly nstvení rány Firewll pk klepněte n tlčítko Dlší. Instle ue utomtiky zhájen. Během této instle NERUŠTE žáné otevřené okno. Zorzení všeh oken může trvt několik sekun. Jkmile jste vyzváni, vyerte zřízení ze seznmu pk klepněte n tlčítko Dlší. Poku je k síti připojen víe než jeen stejný moel zřízení, pomůže vám s ientifikí zřízení zorzená IP res Název uzlu. Kyž se ojeví On-Line registre, proveďte výěr postupujte pole pokynů n orzove. Jkmile okončíte registri, klepněte n položku Dlší. Kyž se ojeví orzovk Nstvení je kompletní, zškrtněte políčko ke, kterou hete provést, poté klikněte n položku Dokončit. V závislosti n všem nstvení ezpečnosti se může ojevit ezpečnostní okno Winows neo okno ntivirového progrmu, kyž používáte zřízení neo jeho progrm. Umožněte prosím, y mohlo okno pokrčovt. Dokončit Nyní je instle okončen. Ovlč tiskárny XPS (XML Pper Speifition) Ovlč tiskárny XPS (XML Pper Speifition) je nejvhonější ovlč pro Winows Vist Winows 7 při tisku z plikí, které využívjí okumenty XPS (XML Pper Speifition). Stáhněte si nejktuálnější ovlč z weovýh stránek Brother Solutions Center n rese 10

11 Drátová síť Winows Pro uživtele rozhrní kelové sítě se systémem Winows (Pro uživtele sílené sítě) 9 Než zčnete instli TCP/IP 10 Ninstlujte ovlč tiskárny Vložte instlční isk CD-ROM o jenotky CD-ROM. Poku jste vyzváni, vyerte svůj moel jzyk. Poku se utomtiky neojeví orzovk Brother, přejěte n Tento počítč (Počítč), vkrát klepněte n ikonu CD-ROMu pk vkrát klepněte n strt.exe. Klientský počítč Počítč zvný Server neo Tiskový server TCP/IP neo USB Zřízení Holáte-li tiskárnu zpojit o sítě, oporučujeme nejříve instli konzultovt se systémovým ministrátorem. Zkontrolujte, z je počítč zpnutý z jste přihlášeni s oprávněním správe. Zkontrolujte, z je vypínč zřízení zpnutý. e Klepněte n Instle tiskového ovlče, poku souhlsíte s lienční smlouvou, klepněte n Ano. Pro uživtele Winows Vist Winows 7: kyž se ojeví orzovk Řízení uživtelskýh účtů klepněte n Povolit neo Ano. Zvolte Síťové připojení voiči (Ethernet) klepněte n položku Dlší. Poku hete ninstlovt ovlč PS (ovlč tiskárny BR-Sript3), zvolte Přizpůsoená instle pk postupujte le pokynů n orzove. Zvolte Tiskárn sílená v síti klepněte n položku Dlší. Vyerte svoji frontu zřízení pk klepněte n tlčítko OK. Drátová síť Winows Mintosh Poku neznáte umístění neo název fronty zřízení v síti, kontktujte svého správe sítě. f Instle ue utomtiky zhájen. 11

12 Drátová síť Winows g h Během této instle NERUŠTE žáné otevřené okno. Zorzení všeh oken může trvt několik sekun. Kyž se ojeví orzovk On-Line registre, proveďte výěr postupujte pole pokynů n orzove. Jkmile okončíte registri, klepněte n položku Dlší. Kyž se ojeví orzovk Nstvení je kompletní, zškrtněte políčko ke, kterou hete provést, poté klikněte n položku Dokončit. V závislosti n všem nstvení ezpečnosti se může ojevit ezpečnostní okno Winows neo okno ntivirového progrmu, kyž používáte zřízení neo jeho progrm. Umožněte prosím, y mohlo okno pokrčovt. Dokončit Nyní je instle okončen. Ovlč tiskárny XPS (XML Pper Speifition) Ovlč tiskárny XPS (XML Pper Speifition) je nejvhonější ovlč pro Winows Vist Winows 7 při tisku z plikí, které využívjí okumenty XPS (XML Pper Speifition). Stáhněte si nejktuálnější ovlč z weovýh stránek Brother Solutions Center n rese 12

13 Drátová síť Mintosh Pro uživtele rozhrní kelové sítě se systémem Mintosh 9 Než zčnete instli 10 Ninstlujte ovlč tiskárny Zkontrolujte, z je zřízení připojené k npájení z je počítč Mintosh zpnutý. Musíte ýt přihlášeni s oprávněními správe. Pro uživtele systému M OS X neo nižšího, ktulizujte n M OS X x. (Nejnovější ovlče informe o používném operčním systému M OS X viz Vložte instlční isk CD-ROM o jenotky CD-ROM. Dvkrát klepněte n ikonu Strt Here OSX (Zčněte ze OSX). Poku jste vyzváni, vyerte svůj moel. Zvolte Wire Network Connetion (Ethernet) (Síťové připojení voiči (Ethernet)) klepněte n položku Next (Dlší). Postupujte pole zorzenýh pokynů. Poku hete přit ovlč PS (ovlč tiskárny BR-Sript3), nvštivte Brother Solutions Center n rese njěte pokyny v čsto klenýh otzeh n stráne všeho moelu. Dokončení instle může trvt několik minut. Vyerte zřízení ze seznmu pk klepněte n tlčítko OK. Ostrňte ohrnný kryt z portu Ethernet oznčeného symolem. Poku je k síti připojen víe než jeen stejný moel zřízení, je z názvem moelu zorzen jeho MAC res (ethernetová res). Připojte kel síťového rozhrní k portu Ethernet potom jej připojte k volnému portu n rozočovči. e Kyž se zorzí toto okno, klepněte n tlčítko Next (Dlší). Kyž se ojeví orzovk Brother Support (popor tiskárny Brother), proveďte výěr postupujte pole pokynů n orzove. Dokončit Nyní je instle okončen. Drátová síť Winows Mintosh Zkontrolujte, z je vypínč zřízení zpnutý. 13

14 Pro uživtele ezrátového síťového rozhrní Uživtelé ezrátového síťového rozhrní 9 Než zčnete Holáte-li tiskárnu zpojit o sítě, oporučujeme nejříve instli konzultovt se systémovým ministrátorem. Dříve než přikročíte k této instli, musíte znát nstvení ezrátové sítě. Poku jste ji říve zkonfigurovli nstvení zřízení pro ezrátovou síť, musíte onovit nstvení sítě (LAN) přetím, než uete moi opět nkonfigurovt ezrátová nstvení. 1. N zřízení stiskněte tlčítko neo, čímž vyerete volu Sit, stiskněte tlčítko OK. 2. Stisknutím tlčítk neo zvolte položku Nulovni site stiskněte tlčítko OK. 3. Kyž se ojeví Restrt OK?, stiskem tlčítk proveďte restrt zvolením položky Ano. Režim infrstruktury Bezrátový přístupový o / router Síťové ezrátové zřízení (vše zřízení) Počítč s možností ezrátového připojení k ezrátovému přístupovému ou / routeru Počítč kelově připojen k ezrátovému přístupovému ou / routeru e Moilní zřízení připojené k ezrátovému přístupovému ou / routeru 14

15 Pro uživtele ezrátového síťového rozhrní 10 Zvolte způso nstvení ezrátové sítě Násleujíí pokyny nínou tři možnosti, jk nstvit zřízení Brother pro prostřeí ezrátové sítě. Poku jste zčli s nstvením ezrátové sítě o kroku 5 n strně 4 (pro počítče Mintosh moilní zřízení), přejěte k metoě (Průvoe instlí). Pro všehn osttní zřízení zvolte metou, která vyhovuje všemu prostřeí. Pokyny k instli zřízení o osttníh ezrátovýh prostřeí nleznete v Příruče síťovýh plikí. Instle pomoí instlčního CD-ROMu očsné použití USB kelu (pouze v systému Winows ) Doporučujeme pro tuto metou použít PC, které je ezrátově připojeno k vší síti. Během konfigure je tře očsně využít USB kel (kel není osžen v lení). Poku používáte systém Winows XP neo používáte k připojení počítče k ezrátovému přístupovému ou / routeru síťový kel, musíte znát SSID síťový klíč ezrátového ou / routeru. Npište prosím o níže uveené olsti nstvení své ezrátové sítě. Nekontktujte prosím zákznikou poporu Brother Customer Servie se žáostí o pomot ez toho, yste měli připrveny tyto informe o zezpečení ezrátové sítě. Se zjištěním nstvení zezpečení vší sítě vám nemůžeme pomoi. Položk SSID (Název sítě) Síťový klíč (Bezpečnostní klíč / Šifroví klíč) Zznmenejte ktuální nstvení ezrátové sítě * Síťový klíč je možné rovněž popst jko Heslo, Bezpečnostní klíč či Šifroví klíč. Poku tyto informe neznáte (SSID Síťový klíč), nelze pokrčovt v instli ezrátové sítě. Jk mohu tyto informe njít (SSID Síťový klíč)? 1. Nleznete je v okumenti oné s vším ezrátovým přístupovým oem / routerem. 2. Počáteční síťový název y mohl ýt název výroe neo moelu. 3. Poku neznáte informe o zezpečení, kontktujte prosím výroe routeru, svého systémového ministrátor neo poskytovtele internetu. Nyní přejěte n str. 17 Bezrátová síť Winows Mintosh 15

16 Pro uživtele ezrátového síťového rozhrní Ruční instle z ovláíh pnelů pomoí Průvoe instlí (Mintosh, moilní zřízení Winows ) Poku váš přístupový o / router nepoporuje funki WPS (Wi-Fi Protete Setup ) neo AOSS, zpište si o níže uveeného prostoru nstvení ezrátové sítě ezrátového přístupového ou / routeru. Nekontktujte prosím zákznikou poporu Brother Customer Servie se žáostí o pomot ez toho, yste měli připrveny tyto informe o zezpečení ezrátové sítě. Se zjištěním nstvení zezpečení vší sítě vám nemůžeme pomoi. Položk SSID (Název sítě) Síťový klíč (Bezpečnostní klíč / Šifroví klíč) Zznmenejte ktuální nstvení ezrátové sítě * Síťový klíč je možné rovněž popst jko Heslo, Bezpečnostní klíč či Šifroví klíč. Poku tyto informe neznáte (SSID Síťový klíč), nelze pokrčovt v instli ezrátové sítě. Jk mohu tyto informe njít (SSID Síťový klíč)? 1. Nleznete je v okumenti oné s vším ezrátovým přístupovým oem / routerem. 2. Počáteční síťový název y mohl ýt název výroe neo moelu. 3. Poku neznáte informe o zezpečení, kontktujte prosím výroe routeru, svého systémového ministrátor neo poskytovtele internetu. Nyní přejěte n str. 19 Instle stisknutím tlčítk pomoí WPS neo AOSS (Winows Mintosh) Poku váš ezrátový přístupový o / router poporuje utomtikou ezrátovou (stisknutím tlčítk) instli (WPS neo AOSS ) Nyní přejěte n str

17 Pro uživtele ezrátového síťového rozhrní 11 Instle pomoí instlčního CD-ROMu očsné použití USB kelu (pouze v systému Winows ) Proveďte nstvení ezrátové sítě Během konfigure je tře očsně využít USB kel (kel není osžen v lení). Poku používáte systém Winows XP neo používáte k připojení počítče k ezrátovému přístupovému ou / routeru síťový kel, musíte znát SSID síťový klíč ezrátového ou / routeru, které jste si zpsli v kroku 10- n strně 15. Poku používáte zřízení v ezrátové síti s poporou IEEE 802.1x, viz Použití ověřování IEEE 802.1x v Příruče síťovýh plikí. Zvolte Síťová tiskárn Brother Peer-to-Peer klepněte n položku Tiskárn sílená v síti. Poté klepněte n položku Dlší. Poku vyerete položku Tiskárn sílená v síti, zvolte svoji frontu zřízení pk klepněte n tlčítko OK. Vyerte voly nstvení rány Firewll pk klepněte n tlčítko Dlší. e Zvolte Ano, mám kel USB, který mohu použít k instli. klepněte n položku Dlší. Vložte instlční isk CD-ROM o jenotky CD-ROM. Poku jste vyzváni, vyerte svůj moel jzyk. Poku se utomtiky neojeví orzovk Brother, přejěte n Tento počítč (Počítč), vkrát klepněte n ikonu CD-ROMu pk vkrát klepněte n strt.exe. Klepněte n položku Instle tiskového ovlče, poku souhlsíte s lienční smlouvou, klepněte n Ano. Pro uživtele Winows Vist Winows 7: kyž se ojeví orzovk Řízení uživtelskýh účtů klepněte n Povolit neo Ano. Zvolte Bezrátové síťové připojení klepněte n položku Dlší. Poku hete ninstlovt ovlč PS (ovlč tiskárny BR-Sript3), zvolte Přizpůsoená instle pk postupujte le pokynů n orzove. f g h Poku se ojeví orzovk oznámení, přečtěte si upozornění. Zškrtnutím políčk potvrďte SSID Síťový klíč poté klepněte n tlčítko Dlší. Dočsně připojte USB kel (není osžen) přímo k počítči k zřízení. Postupujte některým z násleujííh způsoů: Poku se ojeví orzovk Potvrzení instle, zškrtněte políčko klepněte n položku Dlší, poté přejěte k části h. Jink přejěte k části i. Zškrtněte položku Ano, poku se hete připojit s uveeným SSID. Klepněte n tlčítko Dlší přejěte k části k. Bezrátová síť Winows Mintosh 17

18 Pro uživtele ezrátového síťového rozhrní i Průvoe vyhleá ezrátové sítě ostupné pro vše zřízení. Vyerte SSID, které jste si zpsli pro svoji síť v kroku 10- n strně 15, poté klikněte n položku Dlší. l Opojte USB kel mezi počítčem zřízením, poté klepněte n položku Dlší. Instle ezrátového připojení je nyní okončen. Čtyřúrovňový inikátor n prvé strně ispleje LCD všeho zřízení zorzuje sílu signálu všeho ezrátového přístupového ou / routeru. Chete-li ninstlovt ovlč tiskárny, pokrčujte ke kroku 13-e n strně 25. j Poku je seznm prázný, zkontrolujte, z je ezrátový přístupový o / router zpnut vysílá SSID. Zkontrolujte, z je zřízení ezrátový přístupový o / router v rozshu ezrátové komunike. Potom klepněte n položku Onovit. Poku je váš ezrátový přístupový o / router nstven tk, že nevysílá SSID, můžete ho ručně přit klepnutím n tlčítko Pokročilé. Postupujte pole pokynů n orzove pro zání položky Název (SSID) poté klepněte n položku Dlší. Zejte položku Síťový klíč, kterou jste si zpsli v kroku 10- n strně 15, poté klikněte n položku Dlší. str. 25 Nyní přejěte n k Poku vše síť není konfigurován pro Ověřování Šifrování, ojeví se orzovk POZOR!. V konfiguri pokrčujte klepnutím n tlčítko OK. Potvrďte nstvení ezrátové sítě poté klepněte n položku Dlší. Nstvení uou zslán n vše zřízení. Poku klepnete n položku Zrušit, nstvení zůstnou nezměněn. Poku hete ručně zt nstvení IP resy pro vše zřízení, klepněte n tlčítko Změnit IP resu zejte nezytná nstvení IP resy pro vši síť. Poku se ojeví orzovk informí o selhání instle ezrátové sítě, klepněte n položku Zkusit znovu. 18

19 Pro uživtele ezrátového síťového rozhrní Ruční instle z ovláíh pnelů pomoí Průvoe instlí (Mintosh, moilní zřízení Winows ) 11 e Proveďte nstvení ezrátové sítě Než uete pokrčovt, musíte mít ezrátová nstvení, které jste si zpsli pro svoji síť v kroku 10- n strně 16. Poku používáte zřízení v ezrátové síti s poporou IEEE 802.1x, viz Použití ověřování IEEE 802.1x v Příruče síťovýh plikí. Poku jste zčli s nstvením ezrátové sítě o kroku 5 n strně 4 (pro počítče Mintosh moilní zřízení), přejěte k části. Všihni osttní uživtelé přejěte k části. N zřízení stisknutím tlčítk neo vyerte položku Sit stiskněte tlčítko OK. Stisknutím tlčítk neo vyerte položku WLAN stiskněte tlčítko OK. Stisknutím tlčítk neo zvolte položku Pruvoe nst. stiskněte tlčítko OK. Kyž se ojeví Povolit WLAN?, přijměte volu stiskem tlčítk. Tím se spustí průvoe instlí ezrátového připojení. Jink stiskem tlčítk Cnel opusťte průvoe instlí ezrátovým připojením. Zřízení zčne s vyhleáváním ostupnýh SSID. Po několik sekunáh se ojeví seznm ostupnýh SSID. Poku se zorzí seznm SSID, použijte tlčítk neo k výěru SSID, které jste si zpsli v kroku 10- n strně 16, poté stiskněte tlčítko OK. Postupujte některým z násleujííh způsoů: Poku ezrátový přístupový o / router vyrného SSID poporuje WPS ojeví se WPS ostupne, stiskněte tlčítko přejěte k části f. Poku používáte metou ověřování šifrování vyžujíí Síťový klíč, přejěte ke kroku g. Poku je vší metoou ověřování Open System meto šifrování je nstven n honotu None, přejěte ke kroku h. f Poku se seznm SSID neojeví, ujistěte se, že je ezrátový přístupový o / router zpnut. Přesuňte zřízení líže ezrátovému přístupovému ou / routeru zkuste opkovt postup o kroku. Jestliže ezrátový přístupový o / router není nstven, y vysíll ientifikátor SSID, musíte název SSID přit ručně. Víe informí nleznete v části Konfigure zřízení, kyž SSID nevysílá v Příruče síťovýh plikí. g h Chete-li připojit zřízení pomoí utomtikého ezrátového režimu, stiskem tlčítk vyerte položku Ano. (Vyerete-li možnost Ne, přejěte o g zejte Síťový klíč.) Kyž se ojeví Stis.WPS n rout stiskněte tlčítko WPS n ezrátovém přístupovém ou / routeru pk vkrát stiskněte tlčítko. Přejěte n h. Zejte Síťový klíč, který jste si zpsli v kroku 10- n strně 16. Chete-li zt znk neo číslo, poržte neo opkovně mčkejte tlčítk neo, oku se neojeví požovný znk, poté stiskněte tlčítko OK. Chete-li ostrnit zné znky, stiskněte tlčítko Bk. Víe informí viz Závání textu pro ezrátová nstvení n strně 24. Po zání všeh znků stiskněte tlčítko OK, poté stiskem tlčítk pro Ano použijte nstvení. Zřízení se nyní pokusí připojit k ezrátové síti pomoí informí, které jste zli. Zpráv o výsleku připojení se ojeví n ispleji LCD utomtiky se vytiskne hlášení Hlášení o síti WLAN. Poku se připojení nezří, zkontrolujte kó hyy ve vytištěném hlášení viz Ostrňování prolémů n strně 22. Bezrátová síť Winows Mintosh 19

20 Pro uživtele ezrátového síťového rozhrní Instle ezrátového připojení je nyní okončen. Čtyřúrovňový inikátor n prvé strně ispleje LCD všeho zřízení zorzuje sílu signálu všeho ezrátového přístupového ou / routeru. Uživtelé počítčů prosím ninstlujte ovlč tiskárny. Pro uživtele Mintosh: Nyní přejěte n krok 12 n strně 26 Pro uživtele Winows : Nyní přejěte n krok 12 n strně 25 Uživtelé moilníh zřízení, kteří zčli s instlí o kroku 5 n strně 4, přejěte zpět ke kroku 6 pokrčujte v nstvení zřízení. Uživtelé moilníh zřízení mohou nhlénout o Uživtelské příručky plike, kterou používjí, ke se ozvěí lší poronosti týkjíí se použití zřízení společně s nou plikí. Poku hete stáhnout Uživtelskou příručku pro pliki, kterou používáte, přejěte o části pro sthování příruček n omovské stráne všeho moelu n weu Brother Solutions Center n rese 20

21 Pro uživtele ezrátového síťového rozhrní Instle stisknutím tlčítk pomoí WPS (Wi-Fi Protete Setup) neo AOSS (Winows Mintosh) 11 Konfigurujte nstvení ezrátové sítě Potvrďte, že váš ezrátový přístupový o / router isponuje symolem funke WPS či AOSS, jk je ukázáno níže. e Umístěte zřízení Brother o oshu přístupového ou / routeru s funkí WPS či AOSS. Dosh se může lišit v závislosti n prostřeí. Viz pokyny oné s vším ezrátovým přístupovém oem / routerem. Poku jste zčli s instlí ezrátové sítě o kroku 5 n strně 4, přejěte k části. Všihni osttní uživtelé přejěte k části. N zřízení stisknutím tlčítk neo vyerte položku Sit stiskněte tlčítko OK. Stisknutím tlčítk neo vyerte položku WLAN stiskněte tlčítko OK. Stisknutím tlčítk neo zvolte položku WPS/AOSS stiskněte tlčítko OK. Kyž se ojeví Povolit WLAN?, přijměte volu stiskem tlčítk. Tím se spustí průvoe instlí ezrátového připojení. Jink stiskem tlčítk Cnel opusťte průvoe instlí ezrátovým připojením. Kyž se ojeví Stis. tl.n rout, stiskněte tlčítko funke WPS neo AOSS n svém přístupovém ou / routeru. Pokyny viz příručk uživtele pro váš ezrátový přístupový o / router. A poté stiskněte tlčítko. f Poku váš ezrátový přístupový o / router poporuje funki WPS (PIN Metho) hete zřízení konfigurovt pomoí metoy PIN (Personl Ientifition Numer) Metho, viz Konfigure pomoí metoy PIN Metho prostřenitvím WPS (Wi-Fi Protete Setup) v Příruče síťovýh plikí. Zpráv o výsleku připojení se ojeví n ispleji LCD utomtiky se vytiskne hlášení Hlášení o síti WLAN. Poku se připojení nezří, zkontrolujte kó hyy ve vytištěném hlášení viz Ostrňování prolémů n strně 22. Instle ezrátového připojení je nyní okončen. Čtyřúrovňový inikátor n prvé strně ispleje LCD všeho zřízení zorzuje sílu signálu všeho ezrátového přístupového ou / routeru. Chete-li ninstlovt ovlč tiskárny, pokrčujte ke kroku 12. Pro uživtele Winows : Nyní přejěte n str. 25 Pro uživtele Mintosh: Nyní přejěte n str. 26 Tto funke utomtiky zjistí, který režim (WPS neo AOSS ) používá váš ezrátový přístupový o / router ke konfiguri zřízení. Bezrátová síť Winows Mintosh 21

22 Pro uživtele ezrátového síťového rozhrní Ostrňování prolémů Nekontktujte prosím zákznikou poporu Brother Customer Servie se žáostí o pomot ez toho, yste měli připrveny tyto informe o zezpečení ezrátové sítě. Se zjištěním nstvení zezpečení vší sítě vám nemůžeme pomoi. Jk njít ezrátové nstvení (Síťový název (SSID) Síťový klíč) 1. Nleznete je v okumenti oné s vším ezrátovým přístupovým oem / routerem. 2. Počáteční síťový název y mohl ýt název výroe neo moelu. 3. Poku neznáte informe o zezpečení, kontktujte prosím výroe routeru, správe všeho systému neo poskytovtele internetu. * Síťový klíč je možné rovněž popst jko Heslo, Bezpečnostní klíč či Šifroví klíč. * Poku ezrátový přístupový o / router není nstven k vysílání SSID, neue SSID zjištěno utomtiky. Buete muset zt název SSID ručně. Viz Konfigure zřízení, kyž SSID nevysílá v Příruče síťovýh plikí. Hlášení o síti WLAN Poku hlášení Hlášení o síti WLAN ukzuje, že se připojení nezřilo, zkontrolujte kó hyy n vytištěném hlášení postupujte pole násleujííh pokynů. Kó hyy TS-01 Doporučené řešení Bezrátové nstvení není ktivováno, ZAPNĚTE ezrátové nstvení. - Poku je k zřízení připojen kel sítě LAN, opojte jej ZAPNĚTE ezrátové nstvení všeho zřízení. 1. N zřízení stiskněte tlčítko neo, čímž vyerete volu Sit, stiskněte tlčítko OK. 2. Stisknutím tlčítk neo zvolte položku WLAN stiskněte tlčítko OK. 3. Stisknutím tlčítk neo zvolte položku Pruvoe nst. stiskněte tlčítko OK. 4. Kyž se ojeví Povolit WLAN?, přijměte volu stiskem tlčítk. Tím se spustí průvoe instlí ezrátového připojení. Nelze zjistit ezrátový přístupový o / router. 1. Zkontrolujte tyto 4 oy. TS-02 - Ujistěte se, že je ezrátový přístupový o / router zpojen. - Přesuňte zřízení o olsti ez překážek neo líže k ezrátovému přístupovému ou / routeru. - Během konfigure nstvení ezrátové sítě očsně umístěte zřízení o vzálenosti přiližně jenoho metru o ezrátového přístupového ou / routeru. - Poku váš ezrátový přístupový o / router používá filtrování MAC res, potvrďte, že je MAC res zřízení Brother ve filtru povolen. 2. Poku jste ručně zli SSID informe o zezpečení, (SSID / meto ověřování / meto šifrování / Síťový klíč), mohou ýt informe nesprávné. Znovu ověřte SSID informe o zezpečení v přípě potřey zejte správné informe. Viz Jk njít ezrátové nstvení (Síťový název (SSID) Síťový klíč) n strně 22 pro potvrzení. 22

23 Pro uživtele ezrátového síťového rozhrní Kó hyy TS-03 Doporučené řešení Vámi zné nstvení ezrátové sítě zezpečení může ýt nesprávné. Znovu potvrďte nstvení ezrátové sítě. * Zkontrolujte, z jsou zné či vyrné honoty SSID / metoy ověřování / metoy šifrování / ID uživtele / Uživtelské heslo správné. Viz Jk njít ezrátové nstvení (Síťový název (SSID) Síťový klíč) n strně 22 pro potvrzení. Metoy ověřování/šifrování použité vyrným ezrátovým přístupovým oem / routerem nejsou poporovány vším zřízením. Pro režim infrstruktury změňte metoy ověřování šifrování ezrátového přístupového ou / routeru. Vše zřízení poporuje násleujíí metoy ověřování WPA, WPA2, OPEN Sílený klíč. Ověřování WPA poporuje metoy šifrování TKIP neo AES. Ověřování WPA2 poporuje AES pro metou šifrování. Metoy OPEN Sílený klíč opovíá šifrování WEP. Poku to prolém nevyřešilo, možná jsou nesprávně zná síťová nstvení či SSID. Znovu potvrďte nstvení ezrátové sítě. Kominovná tulk meto ověřování šifrování TS-04 Meto ověřování WPA-Personl Meto šifrování TKIP AES WPA2-Personl AES OPEN WEP NONE (ez šifrování) Sílený klíč WEP Viz Jk njít ezrátové nstvení (Síťový název (SSID) Síťový klíč) n strně 22 pro potvrzení. Pro režim -ho změňte metoy ověřování šifrování všeho počítče pro ezrátová nstvení. Vše zřízení poporuje pouze metou ověřování OPEN s volitelným šifrováním WEP. TS-05 Informe o zezpečení (SSID / Síťový klíč) jsou nesprávné. Znovu potvrďte SSID informe o zezpečení (Síťový klíč). Poku váš router využívá šifrování WEP, zejte klíč použitý jko první klíč WEP. Vše zřízení Brother poporuje použití pouze prvního klíče WEP. Viz Jk njít ezrátové nstvení (Síťový název (SSID) Síťový klíč) n strně 22 pro potvrzení. TS-06 Informe o ezrátovém zezpečení (Meto ověřování / Meto šifrování / Síťový klíč) jsou nesprávné. Znovu potvrďte informe o ezrátovém zezpečení (Meto ověřování / Meto šifrování / Síťový klíč) v tule TS-04. Poku váš router využívá šifrování WEP, zejte klíč použitý jko první klíč WEP. Vše zřízení Brother poporuje použití pouze prvního klíče WEP. Viz Jk njít ezrátové nstvení (Síťový název (SSID) Síťový klíč) n strně 22 pro potvrzení. Bezrátová síť Winows Mintosh 23

24 Pro uživtele ezrátového síťového rozhrní Kó hyy Doporučené řešení Zřízení nemůže zjistit ezrátový přístupový o / router, který y měl povolenu funki WPS či AOSS. Poku si přejete konfigurovt ezrátová nstvení pomoí funkí WPS neo AOSS, musíte provt jk se zřízením, tk i s ezrátovým přístupovým oem / routerem. Potvrďte, že váš ezrátový přístupový o / router poporuje funke WPS či AOSS, zkuste zčít znovu. TS-07 Poku nevíte, jk provt s ezrátovým přístupovým oem / routerem pomoí funkí WPS neo AOSS, viz okumente oná s vším ezrátovým přístupovým oem / routerem, zeptejte se výroe ezrátového přístupového ou / routeru neo se zeptejte svého správe sítě. Byly zjištěny minimálně v ezrátové přístupové oy / routery, které mjí povolenu funki WPS neo AOSS. TS-08 - Potvrďte, že pouze jeen ezrátový přístupový o / router v oshu má ktivní metou WPS neo AOSS opkujte ki. - Zkuste zčít znovu ž po několik minutáh, yste se vyhnuli kolizi s osttními ezrátovými přístupovými oy / routery. Závání textu pro ezrátová nstvení Poržením neo opkovným mčkáním tlčítk neo vyerte znk z níže uveeného seznmu: (mezer)!"#$%&'() ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`efghijklmnopqrstuvwxyz{ }~ Stiskem tlčítk OK potvrďte ktuální znk poté zejte lší znk. Chete-li ostrnit zné znky, stiskněte tlčítko Bk. 24

25 Bezrátová síť Winows Ninstlujte ovlč tiskárny pro systém Winows 12 Než zčnete instli e f Vyerte zřízení ze seznmu pk klepněte n tlčítko Dlší. Instle ue utomtiky zhájen. Zkontrolujte, z je počítč zpnutý z jste přihlášeni s oprávněním správe. Zkontrolujte, z je vypínč zřízení zpnutý. Během této instle NERUŠTE žáné otevřené okno. Zorzení všeh oken může trvt několik sekun. 13 Ninstlujte ovlč tiskárny Vložte instlční isk CD-ROM o jenotky CD-ROM. Poku jste vyzváni, vyerte svůj moel jzyk. g h Kyž se ojeví orzovk On-Line registre, proveďte výěr postupujte pole pokynů n orzove. Jkmile okončíte registri, klepněte n položku Dlší. Kyž se ojeví orzovk Nstvení je kompletní, zškrtněte políčko ke, kterou hete provést, poté klikněte n položku Dokončit. Poku se utomtiky neojeví orzovk Brother, přejěte n Tento počítč (Počítč), vkrát klepněte n ikonu CD-ROMu pk vkrát klepněte n strt.exe. Klepněte n Instle tiskového ovlče, poku souhlsíte s lienční smlouvou, klepněte n Ano. Pro uživtele Winows Vist Winows 7: kyž se ojeví orzovk Řízení uživtelskýh účtů klepněte n Povolit neo Ano. Zvolte Bezrátové síťové připojení klepněte n položku Dlší. Poku hete ninstlovt ovlč PS (ovlč tiskárny BR-Sript3), zvolte Přizpůsoená instle pk postupujte le pokynů n orzove. Zvolte Síťová tiskárn Brother Peer-to-Peer klepněte n položku Tiskárn sílená v síti. Poté klepněte n položku Dlší. Poku vyerete položku Tiskárn sílená v síti, zvolte svoji frontu zřízení pk klepněte n tlčítko OK. Vyerte voly nstvení rány Firewll pk klepněte n tlčítko Dlší. V závislosti n všem nstvení ezpečnosti se může ojevit ezpečnostní okno Winows neo okno ntivirového progrmu, kyž používáte zřízení neo jeho progrm. Umožněte prosím, y mohlo okno pokrčovt. Dokončit Nyní je instle okončen. Ovlč tiskárny XPS (XML Pper Speifition) Ovlč tiskárny XPS (XML Pper Speifition) je nejvhonější ovlč pro Winows Vist Winows 7 při tisku z plikí, které využívjí okumenty XPS (XML Pper Speifition). Stáhněte si nejktuálnější ovlč z weovýh stránek Brother Solutions Center n rese Bezrátová síť Winows Mintosh 25

26 Bezrátová síť Mintosh Ninstlujte ovlč tiskárny pro počítč Mintosh Než zčnete instli Zkontrolujte, z je zřízení připojené k npájení z je počítč Mintosh zpnutý. Musíte ýt přihlášeni s oprávněními správe. Pro uživtele systému M OS X neo nižšího, ktulizujte n M OS X x. (Nejnovější ovlče informe o používném operčním systému M OS X viz Poku hete přit ovlč PS (ovlč tiskárny BR-Sript3), nvštivte Brother Solutions Center n rese njěte pokyny v čsto klenýh otzeh n stráne všeho moelu. Ninstlujte ovlč tiskárny Vložte instlční isk CD-ROM o jenotky CD-ROM. Dvkrát klepněte n ikonu Strt Here OSX (Zčněte ze OSX). Poku jste vyzváni, vyerte svůj moel. Zvolte Wireless Network Connetion (Bezrátové síťové připojení) klepněte n položku Next (Dlší). Postupujte pole zorzenýh pokynů. e f Vyerte zřízení ze seznmu pk klepněte n tlčítko OK. Poku je k síti připojen víe než jeen stejný moel zřízení, je z názvem moelu zorzen jeho MAC res (ethernetová res). Kyž se zorzí toto okno, klepněte n tlčítko Next (Dlší). Kyž se ojeví orzovk Brother Support (popor tiskárny Brother), proveďte výěr postupujte pole pokynů n orzove. Dokončit Nyní je instle okončen. Poku jste zčli s instlí ezrátové sítě o kroku 5 n strně 4, přejěte zpět ke kroku 6 pokrčujte v nstvení zřízení. Během této instle NERUŠTE žáné otevřené okno. Dokončení instle může trvt několik minut. Poku vše ezrátová nstvení selžou, ojeví se orzovk Wireless Devie Setup Wizr (Průvoe nstvením ezrátového zřízení). Pro okončení ezrátové konfigure postupujte pole zorzenýh pokynů. 26

27 Volitelné příslušenství spotření mteriál Možnosti Zřízení má tto volitelná příslušenství. Můžete rozšířit funkčnost zřízení přiáním těhto oplňků. Pro víe informí o volitelném sponím zásoníku komptiilní pměti SO-DIMM nás nvštivte n rese Informe o instli pměti SO-DIMM nleznete v části Instle přívné pměti v Příruče uživtele. Sponí zásoník HL-5470DW HL-6180DW LT-5400 Sponí zásoník ppíru pojme ž 500 listů ppíru. Kyž je zásoník ninstlován, zřízení rozšíří svou vstupní kpitu ž n 800 listů v přípě moelu HL-5470DW v přípě moelu HL-6180DW. Pměť SO-DIMM Pměť můžete rozšířit instlí jené SO-DIMM (Smll Outline Dul In-line Memory Moule). Spotření mteriál Kyž přije čs vyměnit spotření mteriál, n LCD pnelu se ojeví hyové hlášení. Pro víe informí o spotřením mteriálu pro vše zřízení nvštivte resu neo kontktujte všeho ovtele Brother. Tonerová kzet Fotovále Informe o výměně spotřeního mteriálu nleznete v části Výměn spotřeního mteriálu v Příruče uživtele. 27

28 Ohrnné známky Logo Brother je registrovná ohrnná známk společnosti Brother Inustries, Lt. Brother je registrovná ohrnná známk společnosti Brother Inustries, Lt. Mirosoft, Winows Winows Server Internet Explorer jsou registrovné ohrnné známky společnosti Mirosoft Corportion ve Spojenýh státeh merikýh /neo lšíh zemíh. Winows Vist je uď registrovná ohrnná známk neo ohrnná známk společnosti Mirosoft Corportion ve Spojenýh státeh merikýh /neo lšíh zemíh. Apple, Mintosh, Sfri M OS jsou ohrnné známky společnosti Apple In., registrovné v USA jinýh zemíh. Wi-Fi Diret, Wi-Fi Protete Setup, WPA WPA2 jsou znčky společnosti Wi-Fi Alline. AOSS je ohrnnou známkou společnosti Bufflo In. Anroi je ohrnnou známkou společnosti Google In. Kžá společnost, jejíž softwre je v této příruče zmíněn, je ržitelem lienčního ujenání, které uává vlstnitví zmíněnýh progrmů. Jkékoliv ohoní názvy názvy výroků společností ojevujíí se ve výroíh společnosti Brother, souvisejííh okumenteh neo jkýhkoliv jinýh mteriáleh, jsou všehny registrovnými ohrnnými známkmi příslušnýh společností. Sestvení vyání Tto příručk yl sestven vyán po ozorem společnosti Brother Inustries Lt. tk, y oshovl nejktuálnější úje speifike výroku. Osh této příručky speifike tohoto výroku se mohou měnit ez přehozího upozornění. Společnost Brother si vyhrzuje právo měnit speifike mteriály uveené v této příruče ez přehozího upozornění vylučuje jkoukoli opověnost z veškeré škoy (včetně náslenýh) způsoené ůvěrou v uveené mteriály, včetně, všk ne výhrně, typogrfikýh lšíh hy souvisejííh s touto pulikí. Autorská práv liene 2012 Brother Inustries, Lt. Všehn práv vyhrzen. Tento proukt oshuje progrmové vyvení, který vyvinuli násleujíí ovtelé: PACIFIC SOFTWORKS, INC. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA Deviespe Softwre, In. Všehn práv vyhrzen. Tento proukt oshuje progrm KASAGO TCP/IP vyvinutý společností ZUKEN ELMIC, In.

150 mm 150 mm. 150 mm

150 mm 150 mm. 150 mm Stručný návo k osluze Zčínáme HL-3140CW / HL-3150CDN HL-3150CDW / HL-3170CDW Nejprve si prosím přečtěte Příručk ezpečnosti výroku. Násleně můžete njít informe o nstvení instli v tomto Stručném návou k

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze HL-4570CDW HL-4570CDWT VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka. Poznámka

Začínáme. Stručný návod k obsluze HL-4570CDW HL-4570CDWT VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka. Poznámka Stručný návo k osluze Zčínáme (pouze EU) HL-4570CDW HL-4570CDWT Pře prvním použitím tohoto zřízení si přečtěte tento Stručný návo k osluze poté můžete zčít s nstvením instlí zřízení. V jinýh jzyíh si můžete

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-8110DN VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Okolo zařízení udržujte minimální mezeru podle obrázku.

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-8110DN VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Okolo zařízení udržujte minimální mezeru podle obrázku. Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-8110DN Nejprve si prosím přečtěte Příručku ezpečnosti výroku. Násleně můžete njít informe o nstvení instli v tomto Stručném návou k osluze. Chete-li zorzit Stručný návo

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-9055CDN VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Okolo zařízení udržujte minimální mezeru podle obrázku.

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-9055CDN VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Okolo zařízení udržujte minimální mezeru podle obrázku. Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-9055CDN Přetím, než toto zřízení použijete poprvé, přečtěte si tento Stručný návo k osluze jk zřízení nstvit ninstlovt. Chete-li zorzit Stručný návo k osluze v jinýh jzyíh,

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-8510DN MFC-8520DN VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-8510DN MFC-8520DN VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Stručný návo k osluze Zčínáme MFC-8510DN MFC-8520DN Nejprve si prosím přečtěte Příručku ezpečnosti výroku. Násleně můžete njít informe o nstvení instli v tomto Stručném návou k osluze. Chete-li zorzit

Více

150 mm 150 mm. 150 mm

150 mm 150 mm. 150 mm Stručný návo k osluze Zčínáme MFC-9140CDN / MFC-9330CDW MFC-9340CDW Nejprve si prosím přečtěte okument Příručk ezpečnosti výroku. Násleně můžete njít informe o nstvení instli v tomto okumentu (Stručný

Více

150 mm 150 mm. 150 mm

150 mm 150 mm. 150 mm Stručný návod k osluze Zčínáme DCP-9020CDW Nejprve si prosím přečtěte dokument Příručk ezpečnosti výroku. Následně můžete njít informe o nstvení instli v tomto dokumentu (Stručný návod k osluze). Chete-li

Více

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze.

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze. Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-J315W Než zřízení zčnete používt, přečtete si pokyny pro správnou instli nstvení ve Stručném návou k osluze. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ oznmuje poteniálně neezpečnou

Více

VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění.

VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění. Stručný návod k osluze Zčínáme DCP-7055 / DCP-7060D DCP-7065DN Než zčnete zřízení sestvovt, přečtěte si rožuru Bezpečnostní předpisy pokyny. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze, yste sestvení

Více

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze.

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze. Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-J515W DCP-J715W Než zřízení zčnete používt, přečtete si pokyny pro správnou instli nstvení ve Stručném návou k osluze. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ oznmuje poteniálně

Více

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze.

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze. Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-395CN Než zřízení zčnete používt, přečtete si pokyny pro správnou instli nstvení ve Stručném návou k osluze. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ Upozornění informují uživtele o postupeh,

Více

Začínáme. a b. Stručný návod k obsluze DCP-J132W VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ

Začínáme. a b. Stručný návod k obsluze DCP-J132W VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-J132W Pře nstvením zřízení si přečtete Příručku ezpečnosti výroku. Potom si přečtěte tento Stručný návo k osluze pro správnou konfiguri instli. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ

Více

Začínáme. a b. Stručný návod k obsluze DCP-J140W VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ

Začínáme. a b. Stručný návod k obsluze DCP-J140W VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-J140W Pře nstvením zřízení si přečtete Příručku ezpečnosti výroku. Potom si přečtěte tento Stručný návo k osluze pro správnou konfiguri instli. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ

Více

Napájecí kabel. Podkladový list / podkladový list pro plastické karty. Disk DVD-ROM

Napájecí kabel. Podkladový list / podkladový list pro plastické karty. Disk DVD-ROM Stručný návod k osluze Zčínáme ADS-2100 Před nstvením zřízení si přečtete Příručku ezpečnosti výroku. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze pro správnou konfiguri instli. VAROVÁNÍ VAROVÁNÍ oznmuje

Více

Začínáme. a b. Stručný návod k obsluze DCP-J552DW DCP-J752DW VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ

Začínáme. a b. Stručný návod k obsluze DCP-J552DW DCP-J752DW VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-J552DW DCP-J752DW Pře nstvením zřízení si přečtete Příručku ezpečnosti výroku. Potom si přečtěte tento Stručný návo k osluze pro správnou konfiguri instli. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ

Více

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze.

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze. Stručný návo k osluze Zčínáme MFC-253CW MFC-255CW MFC-257CW MFC-295CN Než zřízení zčnete používt, přečtete si pokyny pro správnou instli nstvení ve Stručném návou k osluze. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ Upozornění

Více

Napájecí kabel. Podkladový list/ podkladový list pro plastické karty

Napájecí kabel. Podkladový list/ podkladový list pro plastické karty Stručný návod k osluze ADS-2100e / ADS-2600We Zčněte zde ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Děkujeme vám, že jste si vyrli produkt společnosti

Více

VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění.

VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění. Stručný návod k osluze Zčínáme HL-2135W / HL-2270DW (pouze EU) Před prvním použitím tohoto zřízení si přečtěte tento Stručný návod k osluze poté můžete zčít s nstvením instlcí zřízení. Chcete-li si Stručný

Více

Před používáním tohoto zařízení si přečtete pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze.

Před používáním tohoto zařízení si přečtete pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze. Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-585CW Pře používáním tohoto zřízení si přečtete pokyny pro správnou instli nstvení ve Stručném návou k osluze. UPOZORNĚNÍ Upozornění informují uživtele o postupeh, které

Více

Dříve než budete moci přístroj používat, přečtěte si Stručný návod k obsluze pro správné nastavení a instalaci.

Dříve než budete moci přístroj používat, přečtěte si Stručný návod k obsluze pro správné nastavení a instalaci. Stručný návo k osluze Zčněte ze MFC-6890CDW Dříve než uete moi přístroj používt, přečtěte si Stručný návo k osluze pro správné nstvení instli. VAROVÁNÍ Vrování vás informují o tom, o máte ělt, yste přeešli

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-9270CDN VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Okolo zařízení udržujte minimální mezeru podle obrázku.

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-9270CDN VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Okolo zařízení udržujte minimální mezeru podle obrázku. Stručný návo k osluz Zčínám DCP-9270CDN Př instlí zřízní si prosím přčtět rožuru Bzpčnostní přpisy pokyny. Po správné nstvní instli si prosím přčtět Stručný návo k osluz. Cht-li zorzit Stručný návo k osluz

Více

Než budete moci přístroj používat, přečtěte si Stručný návod k obsluze pro správné nastavení a instalaci.

Než budete moci přístroj používat, přečtěte si Stručný návod k obsluze pro správné nastavení a instalaci. Stručný návo k osluze Zčněte ze MFC-6490CW Než uete moi přístroj používt, přečtěte si Stručný návo k osluze pro správné nstvení instli. VAROVÁNÍ Vrování vás informují o tom, o máte ělt, yste přeešli možnému

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J200 VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J200 VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ Stručný návod k osluze Zčínáme MFC-J200 Před nstvením zřízení si přečtete Příručku ezpečnosti výroku. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze pro správnou konfiguri instli. Příručky uživtele pro

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-T300 DCP-T500W DCP-T700W VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-T300 DCP-T500W DCP-T700W VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ Stručný návod k osluze Zčínáme DCP-T300 DCP-T500W DCP-T700W Před nstvením zřízení si přečtete Příručku ezpečnosti výroku. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze pro správnou konfiguri instli. Návody

Více

Pro zabalení zařízení se používají plastové sáčky. Tyto sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, zabráníte tím nebezpečí udušení.

Pro zabalení zařízení se používají plastové sáčky. Tyto sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, zabráníte tím nebezpečí udušení. Stručný návod k osluze Zčínáme DCP-8070D Dříve než zčnete zřízení používt si přečtěte tento Stručný návod k osluze, kde nleznete pokyny pro správné nstvení instlci. Více informcí o použití všech funkcí,

Více

Začínáme. a b. Stručný návod k obsluze DCP-J925DW VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka

Začínáme. a b. Stručný návod k obsluze DCP-J925DW VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Stručný návo k osluz Zčínám DCP-J925DW Př nstvním zřízní si přčtt Příručku zpčnosti výroku. Potom si přčtět pokyny k správné koniguri instli uvné v tomto Stručném návou k osluz. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J5910DW VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J5910DW VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ Stručný návo k osluz Zčínám MFC-J5910DW Př nstvním zřízní si přčtt Příručku zpčnosti výroku. Potom si přčtět pokyny k správné koniguri instli uvné v tomto Stručném návou k osluz. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-8950DW(T) VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Ne všechny modely jsou dostupné ve všech zemích.

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-8950DW(T) VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Ne všechny modely jsou dostupné ve všech zemích. Stručný návo k osluz Zčínám MFC-8950DW(T) Njprv si prosím přčtět Příručku zpčnosti výroku. Náslně můžt njít inform o nstvní instli v tomto Stručném návou k osluz. Cht-li zorzit Stručný návo k osluz v jinýh

Více

Pokyny k připojení. Podporované operační systémy. Instalace tiskárny pomocí disku CD Software and Documentation. Pokyny k připojení

Pokyny k připojení. Podporované operační systémy. Instalace tiskárny pomocí disku CD Software and Documentation. Pokyny k připojení Stránka 1 z 6 Pokyny k připojení Poporované operační systémy Pomoí isku CD se softwarem můžete nainstalovat software tiskárny v násleujííh operačníh systémeh: Winows 8.1 Winows Server 2012 R2 Winows 7

Více

Pro zabalení zařízení se používají plastové sáčky. Tyto sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, zabráníte tím nebezpečí udušení.

Pro zabalení zařízení se používají plastové sáčky. Tyto sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, zabráníte tím nebezpečí udušení. Stručný návod k osluze Zčínáme DCP-8085DN Dříve než zčnete zřízení používt si přečtěte tento Stručný návod k osluze, kde nleznete pokyny pro správné nstvení instlci. Chcete-li si Stručný návod k osluze

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW VAROVÁNÍ CAUTION UPOZORNĚNÍ

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW VAROVÁNÍ CAUTION UPOZORNĚNÍ Stručný návod k osluze Začínáme DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW Než začnete zařízení sestavovat, přečtěte si rožuru Bezpečnostní předpisy a pokyny. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze, ayste

Více

Příručka Wi-Fi Direct

Příručka Wi-Fi Direct Příručka Wi-Fi Direct Verze 0 CZE Vhodné modely Tuto Příručku uživatele lze použít s následujícími modely. HL-5470DW(T)/6180DW(T)/MFC-8710DW/8910DW/8950DW(T) Definice poznámek V celé Příručce uživatele

Více

Dříve než budete moci přístroj používat, přečtěte si Stručný návod k obsluze pro správné nastavení a instalaci.

Dříve než budete moci přístroj používat, přečtěte si Stručný návod k obsluze pro správné nastavení a instalaci. Stručný návod k osluze Zčněte zde DCP-6690CW Dříve než udete moci přístroj používt, přečtěte si Stručný návod k osluze pro správné nstvení instlci. VAROVÁNÍ Vrování vás informují o tom, co máte dělt, yste

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi Připojení tiskárny prostřednictvím Wi-Fi Připojení k počítači pomocí Wi-Fi routeru Přímé připojení k počítači Připojení k chytrému zařízení pomocí Wi-Fi routeru Přímé připojení

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

Příručka Wi-Fi Direct

Příručka Wi-Fi Direct Příručka Wi-Fi Direct Verze A CZE Příslušné modely Tuto Příručku uživatele lze použít s následujícími modely: DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4510DW/J4610DW Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Příručka Wi-Fi Direct

Příručka Wi-Fi Direct Příručka Wi-Fi Direct Verze 0 CZE Příslušné modely Tuto Příručku uživatele lze použít s následujícími modely: MFC-J4510DW Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikonu: POZNÁMKA

Více

Příručka Wi-Fi Direct

Příručka Wi-Fi Direct Příručka Wi-Fi Direct Verze A CZE Vhodné modely Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: HL-3140CW/3150CDW/3170CDW/3180CDW DCP-9015CDW/900CDW MFC-9130CW/9330CDW/9340CDW Definice poznámek

Více

Začínáme. a b. Stručný návod k obsluze DCP-J525W DCP-J725DW VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ

Začínáme. a b. Stručný návod k obsluze DCP-J525W DCP-J725DW VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ Stručný návo k osluz Zčínám DCP-J525W DCP-J725DW Př nstvním zřízní si přčtt Příručku zpčnosti výroku. Potom si přčtět pokyny k správné koniguri instli uvné v tomto Stručném návou k osluz. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ

Více

Solatube SolaMaster Série

Solatube SolaMaster Série Instle o stropu ez pohleu (zvěšení) Soltue SolMster Série Světlovo Soltue 330 DS Světlovo Soltue 750 DS Návo k instli Položky Vnější kopule Množství 1. Kopule 750 DS s Ryener 3000 tehnologií (1) 1 1. Kopule

Více

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Uživtelská příručk pro Windows Řešení prolémů s instlcí Kontrolní seznm pro řešení ěžných prolémů při instlci. Zákldní informce o tiskárně Informce o částech tiskárny softwru

Více

Průvodce připojením. Instalace místní tiskárny (Windows) Co je to místní tisk? Instalace tiskárny pomocí disku CD Software and Documentation

Průvodce připojením. Instalace místní tiskárny (Windows) Co je to místní tisk? Instalace tiskárny pomocí disku CD Software and Documentation Stránka 1 z 5 Průvode připojením Instalae místní tiskárny (Windows) Poznámka: Pokud není operační systém podporován diskem CD Software and Doumentation, je nutné použít Průvode přidáním tiskárny. Aktualizae

Více

Příručka síťových aplikací

Příručka síťových aplikací Příručka síťových aplikací Víceprotokolový Ethernet integrovaný tiskový server a bezdrátový Ethernet tiskový server Tato příručka Příručka síťových aplikací poskytuje užitečné informace o nastavení kabelové

Více

Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely:

Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: Příručka AirPrint Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Verze A CZE Definice poznámek

Více

1.3.5 Řešení slovních úloh pomocí Vennových diagramů II

1.3.5 Řešení slovních úloh pomocí Vennových diagramů II 1.3.5 Řešení slovníh úloh pomoí Vennovýh igrmů II Přepokly: 1304 Pegogiká poznámk: Ieální je poku tto hoin vyje n vičení. Postup stuentů je totiž velmi iniviuální ěljí velké množství hy, oěht elou tříu

Více

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně.

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Poznámka 1. Model produktu zobrazený v této příručce je Archer C7 a slouží jako příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Připojení hardwaru Vypněte váš modem (jestliže má záložní

Více

Základy bezdrátových sítí

Základy bezdrátových sítí Základy bezdrátových sítí Tato příručka vám pomůže vytvořit bezdrátové připojení mezi tiskárnou a počítači. Chcete-li pomoci s jinými síťovými připojeními, například s pevnou místní sítí LAN nebo s režimem

Více

Na většině obrázků v tomto Stručném návodu k obsluze je uveden model MFC-J6710DW.

Na většině obrázků v tomto Stručném návodu k obsluze je uveden model MFC-J6710DW. Stručný návo k osluz Zčínám MFC-J6510DW MFC-J6710DW Př konfigurováním zřízní si njřív přčtět rožuru Bzpčnostní přpisy pokyny. Potom si přčtět tnto Stručný návo k osluz pro správnou konfiguri instli. VAROVÁNÍ

Více

Bezdrátový router AC1750 Smart

Bezdrátový router AC1750 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze FAX-2840 / FAX-2845 FAX zařízení a zkontrolujte součásti. Poznámka

Začínáme. Stručný návod k obsluze FAX-2840 / FAX-2845 FAX zařízení a zkontrolujte součásti. Poznámka Stručný návod k osluze Začínáme FAX-2840 / FAX-2845 FAX-2940 Přečtěte si nejprve Příručku ezpečnosti výroku a potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze, ayste sestavení a instalai provedli správně.

Více

Příručka síťových aplikací

Příručka síťových aplikací Příručka síťových aplikací Víceprotokolový Ethernet integrovaný Multifunkční tiskový server a bezdrátový Ethernet Multifunkční tiskový server Tato příručka Příručka síťových aplikací poskytuje užitečné

Více

Instalační návod. Záložní ohřívač nízkoteplotního monobloku Daikin Altherma EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Instalační návod. čeština

Instalační návod. Záložní ohřívač nízkoteplotního monobloku Daikin Altherma EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Instalační návod. čeština Záložní ohřívč nízkoteplotního monoloku Dikin Altherm EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Záložní ohřívč nízkoteplotního monoloku Dikin Altherm češtin Osh Osh O této dokumentci. O tomto dokumentu... Informce o skříni.

Více

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu Studijní informční systém Elektronický zápis předmětů rozvrhu V odoí elektronického zápisu předmětů proíhá tzv. předěžný zápis. Student má předměty zpsné ztím pouze předěžně může je po celé odoí elektronického

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Nastavení modemu Comtrend VR-3031eu

Nastavení modemu Comtrend VR-3031eu Nastavení modemu Comtrend VR-3031eu Bezpečnostní upozornění Zařízení neinstalujte poblíž zdroje vody, abyste zamezili nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Přístroj není vhodné umístit blízko

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Víceprotokolový Ethernet na základní desce MultifunkčníTiskový server a bezdrátový Ethernet Multifunkční Tiskový server PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Tato příručka Příručka síťových aplikací poskytuje užitečné

Více

Příručka síťových aplikací

Příručka síťových aplikací Příručka síťových aplikací Víceprotokolový integrovaný multifunkční tiskový server Ethernet a bezdrátový multifunkční tiskový server Tato Příručka síťových aplikací obsahuje užitečné informace o nastavení

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

Příručka síťových aplikací

Příručka síťových aplikací Příručka síťových aplikací Multiprotokolový integrovaný tiskový server pro ethernetové sítě a bezdrátový tiskový server Tato příručka Příručka síťových aplikací poskytuje užitečné informace o nastavení

Více

VMG1312- B30B. Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB. Detaily přístupu do zařízení. Verze 1.01 Edice 2, 2/2014

VMG1312- B30B. Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB. Detaily přístupu do zařízení. Verze 1.01 Edice 2, 2/2014 VMG1312- B30B Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB Verze 1.01 Edice 2, 2/2014 Detaily přístupu do zařízení LAN IP Adresa Username Password http://10.0.0.138 Admin Admin Copyright 2013 ZyXEL Communications

Více

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Tato příručka popisuje expresní instalaci pomocí průvodce NETGEAR Smart Wizard a instalaci samostatného ovladače pro systém Windows. Poznámka:

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Instalační příručka WNP-RP-002 WiFi-opakovač, 300 mbps

Instalační příručka WNP-RP-002 WiFi-opakovač, 300 mbps Instalační příručka WNP-RP-002 WiFi-opakovač, 300 mbps Česky Nastavení Wifi-opakovače v opakovacím módu Tato příručka popisuje kroky, které je třeba dodržovat, pro správné nastavení Vašeho přístroje Gembird

Více

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci P-334U Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g Příručka k rychlé instalaci Verze 3.60 1. vydání 5/2006 Přehled P-334U představuje bezdrátový širokopásmový router (podporující normy IEEE

Více

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Русский Suomi Norsk Dansk Polski Magyar Svenska Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Poznámky

Více

1. POWER svítí Externí napáječ pracuje normálně. Externí napáječ je vypnutý nebo odpojený. 2. WLAN svítí Bezdrátová síť WLAN pracuje normálně.

1. POWER svítí Externí napáječ pracuje normálně. Externí napáječ je vypnutý nebo odpojený. 2. WLAN svítí Bezdrátová síť WLAN pracuje normálně. Obsah Obsah... 2 Popis... 3 Funkce... 3 Kontrolka LED... 3 Popis rozhraní... 4 Instalace... 5 Vložení karty SIM... 5 Vložení modemu... 5 Připojení počítače... 6 Připojení napájecího zdroje... 6 Zapnutí

Více

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Duben 2009 Vydání 1 Copyright 2009. Všechna

Více

WL76* Digitální série YL76* Digitální série

WL76* Digitální série YL76* Digitální série WL76* Digitální série YL76* Digitální série EURPEAN UNIN ECLABEL Awre to goos or servies whih meet the environmentl requirements of the EU eolelling sheme sh INSTALACE VAŠEH TELEVIZRU Bezpečnostní zásy...4

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J6910DW VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J6910DW VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ Stručný návo k osluz Zčínám MFC-J6910DW Př konigurováním zřízní si njřív přčtět rožuru Bzpčnostní přpisy pokyny. Potom si přčtět tnto Stručný návo k osluz pro správnou koniguri instli. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ

Více

Příručka AirPrint. Tato příručka uživatele platí pro následující modely: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Verze 0 CZE

Příručka AirPrint. Tato příručka uživatele platí pro následující modely: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Verze 0 CZE Příručka AirPrint Tato příručka uživatele platí pro následující modely: MFC-J650DW/J670DW/J690DW Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele používáme následující styl poznámek: Poznámky uvádějí,

Více

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Příručka pro instalaci programů Čeština Verze A Úvod Charakteristika P-touch Editor Ovladač tiskárny Usnadňuje vytváření široké škály vlastních štítků v různých návrzích

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

Před použitím přístroje Brother. Příslušné modely. Definice poznámek. Ochranné známky. Důležitá poznámka. Příslušné modely.

Před použitím přístroje Brother. Příslušné modely. Definice poznámek. Ochranné známky. Důležitá poznámka. Příslušné modely. Příručka AirPrint Před použitím přístroje Brother Příslušné modely Definice poznámek Ochranné známky Důležitá poznámka Příslušné modely Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: Modely

Více

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Firmware v3.0 Vydání 1, 6/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Heslo: admin Instalační příručka Copyright 2010. Všechna práva vyhrazena. Obsah

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Víceprotokolový integrovaný multifunkční tiskový server Ethernet a Bezdrátový multifunkční tiskový server Ethernet PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Tato Příručka síťových aplikací obsahuje užitečné informace

Více

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Tato příručka

Více

Příručka AirPrint. Tato příručka uživatele platí pro následující modely:

Příručka AirPrint. Tato příručka uživatele platí pro následující modely: Příručka AirPrint Tato příručka uživatele platí pro následující modely: DCP-J05/J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J00/ J85DW/J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Verze A CZE Definice poznámek V celé příručce

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Víceprotokolový integrovaný multifunkční tiskový server Ethernet a Bezdrátový multifunkční tiskový server Ethernet PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Tato Příručka síťových aplikací obsahuje užitečné informace

Více

Příručka síťových aplikací

Příručka síťových aplikací Příručka síťových aplikací Multiprotokolový integrovaný tiskový server pro ethernetové sítě a bezdrátový multifunkční tiskový server Tato příručka Příručka síťových aplikací poskytuje užitečné informace

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

Art.Nr.: V14 J09. Ovládací jednotka s tlačítkovým displayem - Software HSP6

Art.Nr.: V14 J09. Ovládací jednotka s tlačítkovým displayem - Software HSP6 Art.Nr.: 0541708001400 V14 J09 Ovládcí jednotk s tlčítkovým displyem - Softwre HSP6 CZ Ovládcí jednotk s tlčítkovým displyem Softwre HSP6 1.1 Ovládcí jednotk Všechn nstvení se provádějí pomocí čtyř tlčítek

Více

RV73* Digitální série XV73* Digitální série MV73* Digitální série

RV73* Digitální série XV73* Digitální série MV73* Digitální série RV73* Digitální série XV73* Digitální série MV73* Digitální série sh INSTALACE VAŠEH TELEVIZRU Bezpečnostní zásy...4 Instle ůležité informe ohleně instle...5 Dálkové ovláání...6 Vložení terií účinný osh

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Víceprotokolový Ethernet na základní desce Tiskový server a bezdrátový Ethernet Tiskový server PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Tato příručka Příručka síťových aplikací poskytuje užitečné informace o nastavení

Více

Příručka AirPrint. Tato příručka uživatele platí pro následující modely: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW.

Příručka AirPrint. Tato příručka uživatele platí pro následující modely: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW. Příručka AirPrint Tato příručka uživatele platí pro následující modely: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J530DW/J560DW/J570DW Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele používáme následující styl

Více

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista LW311 Sweex Bezdrátový LAN Cardbus adaptér 300 Mb/s Nevystavujte bezdrátový Cardbus adaptér 300 Mb/s nadměrným teplotám. Neumisťujte jej na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla. Zařízení

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

NBG4615. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový Gigabitový router třídy N s funkcí NetUSB

NBG4615. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový Gigabitový router třídy N s funkcí NetUSB Bezdrátový Gigabitový router třídy N s funkcí NetUSB Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze firmwaru 1.00 Vydání 1, prosinec

Více

Stručný přehled. Extender bezdrátové sítě AC750. Model EX3700

Stručný přehled. Extender bezdrátové sítě AC750. Model EX3700 Stručný přehled Extender bezdrátové sítě AC750 Model EX3700 Začínáme Extender bezdrátové sítě NETGEAR zvyšuje dosah bezdrátové sítě zesílením stávajícího signálu WiFi a vylepšením celkové kvality signálu

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze B CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení.

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Instalace Připojení zařízení POZN Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu.

Více

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace tiskového driveru. Nastavování je skončeno!

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace tiskového driveru. Nastavování je skončeno! Laserová tiskárna HL-4040CN HL-4050CDN Stručný návod k obsluze Ještě před tím, než začnete tiskárnu používat, musíte ji sestavit a nainstalovat ovladač. Ve "Stručném návodu k obsluze" naleznete pokyny

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více