Chronologick é pořadí z důvodu návaznosti znalostí 1) Zaměřené na Filenet. Předpokládaný rozsah - dny (8hod/den)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chronologick é pořadí z důvodu návaznosti znalostí 1) Zaměřené na Filenet. Předpokládaný rozsah - dny (8hod/den)"

Transkript

1 Vymezení předmětu zakázky Kurzy musí být prakticky zaměřeny - např. zpracvání případvé studie pmcí knkrétníh využití v praxi, pskytnutí praktickéh příkladu, na kterém se budu prbírat funkcinality a pdbně. Uchazeč sám ppíše, jakým způsbem bude tt realizvat. Název semináře Obsahvé vymezení kurzů Předpkládaný rzsah - dny (8hd/den) Persnální rzsah Míst Frma Jazyk Chrnlgick é přadí z důvdu návaznsti znalstí ) Zaměřené na Filenet IBM FileNet P8 5.0: Prerequisite Skills using Wrkplace XT (ILO) Cílem kurzu je pchpit a naučit se pužívat systém FileNet P8 pr navrhvání, vývj, budvání a udržvání IBM FileNet P8 prduktů a řešení. Výhdy IBM FileNet P8 systému a řešení Klíčvé kmpnenty IBM FileNet P8, jejich funkce Pužívání Cntent Managera Pužívání pracviště XT Pužívání Wrkflw Brn nline, čeština Cílem kurzu je, aby účastníci získali znalsti a dvednsti ptřebné pr správu a implementaci IBM FileNet P8 Cntent Manager. Skladvání bsahu, jeh kncepty a kmpnenty, knfigurace, vytvření úlžiště subrů a jeh plitiky IBM FileNet P8 Platfrm 5.0: System Implementatin and Administratin Struktura datvéh bsahu, analýza bsahu, knfigurace metadat, migrace dat a mdifikace metadat Zabezpečení bsahu, kncepty zabezpečení, práce s přímým zabezpečením, knfigurace bezpečnsti na úrvni úlžiště bjektů, bezpečnstních plitik a dědičnsti Hrmadné perace a vyhledávání dkumentů 5 nline, čeština Autmatizace akcí na bjektech reprezentující bsah Správa a údržba systému včetně mnitringu a dalších nástrjů Řízení systémvých lgů

2 ) Zaměřené na business analýzu a prjektvé řízení Cílem kurzu je seznámit účastníky kurzu se základy jazyka UML a s mžnstmi jeh využití při analýze a návrhu infrmačních systémů v rzsahu základních symblů jazyka UML, jedntlivých diagramů a suvislstí mezi nimi. Základy UML C je t mdelvání Základy Unified Mdeling Language Tvrba diagramů a jejich využití (diagram jednání; diagram aktivit; sekvenční diagram; diagram tříd; bjektvý diagram; stavvý diagram; diagram splupráce; diagram rzmístění) Jak mdelvat rychle a efektivně Využití UML v praxi čeština Cílem kurzu je získání znalstí a dvednstí v blasti business analýzy včetně pstupu jejich efektivníh aplikvání v praxi. Business analýza Základy business analýzy C je t Enterprise analýza Plánvání a mnitrvání business analýzy Získávání a analýza pžadavků Řízení a kmunikace pžadavků Psuzení a validace řešení Business analýza v agilních přístupech čeština Mdelvání pmcí Enterprise Architect Cílem kurzu je naučit účastníky prakticky využívat Enterprise Architect pr získávání a analýzu pžadavků, návrh řešení, dkumentaci, pdpru managementu, pdpru transfrmací mdelů, atd. Základy nástrje Enterprise Architect, struktura prjektu, struktura křenvéh mdelu, struktura phledu, atd. Mdelvání v prcesu analýzy a návrhu sftware čeština

3 Genervání dkumentace mdelů a práce se šablnami Matice relací, trasvání vztahů mezi prvky mdelu, kn Traceability Funkce pr řízení prjektu Řízení přístupu k změnvým funkcím, princip Security by Rle, Krdinace sdílení částí mdelu mezi uživateli a Versin Cntrl Schpnst exprtvat/imprtvat částí prjektu ve frmátu XML a CSV, Exprt/Imprt UML prfilu, Exprt/Imprt referenčních dat Instalace Enterprise Architect s repzitry ulženu v databázi Cílem kurzu je seznámit účastníky s architektnickými vzry a principy návrhu sftwarvých systémů a naučit účastníky kurzu pužívat tyt architektnické vzry pr efektivní tvrbu infrmačních systémů. Architektura sftwarvých systémů Úvd d prblematiky vývje sftware, prblémy způsbené chybnu architekturu aplikací a jejich řešení Knceptuální mdelvání a mdelvání pžadavků Architektnické vzry Vzry v návrhu, tzv. design patterns a jejich aplikace v architektuře Strukturální vzry tzv. enterprise aplikací Webvé architektury a jejich principy Framewrky pr tvrbu webvých aplikací, kmpnentvé framewrky v JEE Architektura SOA a její využití v praxi čeština 3 Objektvě rientvaná analýza Cílem kurzu je naučit účastníky kurzu vytvářet knzistentní mdely systému v jazyce UML, seznámit se s pdstatu bjektvéh přístupu a s jeh aplikací na analýzu infrmačníh systému vycházející z mdelu pdnikvých prcesů. Cíle analýzy a její pstavení v kntextu sftwarvéh prcesu Mdelvání firemních prcesů (= diagramy aktivit) Specifikace pžadavků pmcí případů užití, význam případů užití Sestavení mdelu případů užití čeština 3

4 Vytvření dménvéh mdelu (diagram tříd, diagram balíčků) Realizace případů užití pmcí diagramů interakce Mdelvání živtníh cyklu bjektů pmcí stavvých autmatů Cílem kurzu je pchpit vzry ve vývji sftware, aplikvat vzry v bjektvě chápané analýze, architektuře i návrhu a tyt vzry následně uplatnit v prgramvání, testvání a ptimalizaci sftware. Vzry ve vývji sftwaru Úvd d prblematiky tvrby sftwaru, metdiky tvrby sftware Úvd d vzrů ve vývji sftware - analytické, strukturální, návrhvé a další Analytické mdely a vzry Tvrba dménvéh mdelu a vzry bjektvéh statickéh mdelu Tvrba mdelu business prcesů a vzry dynamickéh mdelu, prcesní vzry Tvrba mdelu jednání a vzry případů užití Strukturální vzry Kategrie a principy strukturních vzrů Vzry pr tvrbu prezentační vrstvy infrmačních systémů Vzry rientvané na tvrbu GUI - presentace Vzry pr dménvu vrstvu a pr ORM Návrhvé vzry GRASP vzry GF design patterns - struktury, chvání, tvrby (bjektů) Další Principy refaktrizace Refaktrizační vzry v Java zdrjvém kódu a jejich pdpra v IDE Vzry pr integraci a distribuci aplikací Vzry pr testvání - na příkladech framewrku junit Optimalizační pstupy 3 čeština 4

5 Mdelvání pdnikvých prcesů Cílem kurzu je seznámit účastníky s mdelváním pdnikvých prcesů (BPM) a naučit účastníky systematicky vymezit pžadavky na jejich re-design stejně jak na vývj či úpravu infrmačníh systému. Cílem kurzu je ukázat účastníkům a v praktickém cvičení kmpletně vyzkušet svědčený pstup při mdelvání pdnikvých prcesů a zachytit a ptimalizvat průběh pdnikvých prcesů. Terminlgie a terie mdelvání Mdelvání business bjektů Mdelvání business prcesů Suvislsti business prcesů a business bjekty Vazba na návrh infrmačníh sýstému Zpracvání případvé studie 3 čeština 4 Cílem kurzu je przumět principům a architektuře SOA a umět navrhnut a nasadit jednduché SOA řešení. Základy Service Oriented Architecture (SOA) Sftwarvé inženýrství, vývj sftwaru a SOA, managerský phled na SOA Kncepty integrace v SOA, těsná a vlná vazba Enterprise Applicatin Integratin (EAI) vs. SOA Principy mdelvání business prcesů, ntace BPMN, jazyk BPEL a XPDL SOA jak metdika tvrby sftwaru SOA jak technické řešení pstavené na webvých službách, WSDL, UDDI, XML a další, Java rzhraní pr prgramvání webvých služeb Princip REST, REST přístup k webvým službám Princip ESB a realizace pmcí penesb Nástrj Netbeans 6 (BPEL Visualiser) čeština 5 Implementace bchdních prcesů pmcí BPMN/BPEL Cílem kurzu je získat znalsti v blasti implementace bchdních prcesů a jejich využití pr nastavení bchdních funkcí za pmci jazyka BPMN pr mdelvání a BPEL pr implementaci sftwarvých řešení, která vyhvují architektnickým pžadavkům ptřebným pr realizaci SOA architektury. Úvd d mdelvání bchdních prcesů BPMN, uplatnění, standardy a jejich verze, základní elementy a knektry, událsti, pl/lane; elementy pr čeština 5

6 řízení tku BPEL, uplatnění, gramatika, vztah k BPMN, knverze; editry a vývjvé nástrje Využití při návrhu sftware, rchestrace bchdních prcesů a architektura, SOA Cílem kurzu je naučit účastníky pužívat Enterprise Architekturu pr analýzu, návrh a dkumentaci a pdpru týmvých sftwarvých prjektů. Enterprise Architecture Business analýza kapitla představuje disciplínu business analýzy a práci business analytiků, d jejíž náplně patří identifikace řešení, která pmhu rganizaci dsahvat definvaných strategických cílů Enterprise analýza kapitla stručně seznamuje psluchače s úvdní etapu business analýzy, kteru je Enterprise analýza výklad je zaměřen na předlžení kntextu, ve kterém je pr zmapvání stávajícíh a buducíh stavu rganizace využívána právě Enterprise architektura Enterprise Architecture prblémy sučasnsti definici disciplíny EA, suvisejících pjmů, vymezení rzsahu a vrstev Enterprise Architecture, histrie disciplíny a vývj nejznámější framewrků pr tvrbu EA TOGAF vymezení a základní kncepty TOGAF struktura TOGAF základní prdukty TOGAF TOGAF Enterprise Cntinuum TOGAF Architecture Develpment Methd ilustrace přizpůsbení TOGAF pr fázi C Aplikační architektura Zachman Framewrk představení struktury Zachmanva framewrku detailní ppis jedntlivých řad framewrku ilustrace aplikace na příkladech čeština 6 ITIL - Fundatin Cílem kurzu je získat ucelený přehled prblematice řízení IT služeb dle ITIL. C je t ITIL 3 čeština 7

7 Řízení IT služeb v praxi Živtní cyklus služeb Service Strategy Service Design Service Transitin Service Operatin Cntinual Service Imprvement Funkce ITIL Rle ITIL Technlgie a architektura Kmpetence a trénink Agilní a Lean principy Cílem kurzu je vyzkušet si základní agilních a lean principy na základě případvých studií a her, získat pvědmí fungvání agilních rganizací a základních principů agilníh řízení prjektů. Agilní metdiky Agilní manifest Metda Scrum Kmplexní simulační hra pr vyzkušení agilních metd čeština Cílem kurzu je seznámení účastníků s agilními metdikami řízení prjektů, specificky s řízením sftwarvých prjektů, s cílem získat detailní znalsti agilní metdiky SCRUM pr její případné nasazení na vybrané prcesy. Agilní metdy řízení prjektu I Sprint cyklus, prces plánvání, agilní dhady, hdncení úlh, burndwns, custmer dem Backlg a user stry Retrspektiva Plánvací Pker a jiné metdy hdncení Mžnsti implementace Scrum prcesu na reálný prjekt klienta čeština Agilní metdy řízení prjektu II Cílem kurzu je rzšířit znalsti agilních metd řízení prjektu, SCRUM, KANBAN a metd Extreme Prgrammingu (XP). Agilní metdy, SCRUM, KANBAN a metdy Extreme Prgramming Jaké metdy jsu vhdné pr řešení vybraných čeština 3

8 prblémů a výzev Jak nejlépe SCRUM implementvat na reálný prjekt (metdy, parametry SCRUM prcesu, nástrje, atd.) 3) Zaměřené na jazyky Cíl: Zdknalit kmunikační dvednsti v anglickém jazyce u vybraných pracvníků. Firemní výuka angličtiny v Brně (pr prgramátry v Brně + HR manažer) Přikláníme se k frmě tzv. drilvě-kmunikativní metdě. V tzv. drilvých částech lekcí je kladen důraz na kvalitníh lektra. Prfesinální lektr zabrání špatnému svjení si cizích frází a výrazů, přízvuku a výslvnsti. Drilem svjené znalsti jsu prcvičvány v kmunikativních částech - zde jsu znalsti kreativně pužívány v kntextu a reálných situacích. Důraz je zde kladen na mluvení, pslech, čtení a psaní. Pužití cizíh jazyka by měl být tedy nástrjem pr dsažení cíle a ne cíl samtný. Hdiny budu bsahvat Jazykvý audit (zjištění znalstí jedntlivých členů skupiny) vysvětlení a zpakvání gramatiky a pravidel becná knverzace s důrazem na kmunikaci se zákazníkem knverzace a pslech běžné angličtiny zaměřené na IT (př. témata typu pčítače, mbily, IT, nvinky IT) - předpklad: lektr se rientuje v blasti IT diskuze a rzbr textu neb pslechu případvé studie reálných aktivit a činnstí Celý rk (50 týdnů) / x týdně hdiny (45-60 min) 5 Brn firemní - skupinvý angličtina Individuální výuka angličtiny v Brně (vedení splečnsti, analytici, prjektví Cíl: Zdknalit veducí a klíčvé pracvníky tak, aby byli schpni samstatně vyjet d zahraničí, splupracvat se zákazníkem d pčátku prjektu až d jeh sknčení, kmunikvat parametrech smluvy a specifikace, prezentvat sebe, firmu i výsledky své práce, pdávat, přijímat a vyhdntit zpětnu vazbu. Pužití cizíh jazyka by měl být tedy Celý rk (50 týdnů) / x týdně hdiny(45-60 min) 5 Brn firemní - angličtina

9 veducí) nástrjem pr dsažení cíle a ne cíl samtný. U ch hdin angličtiny je nutná dmácí příprava ze strany cílvé skupiny. Kurz bude bsahvat Jazykvý audit (pr nastavení výchzí úrvně) vypracvání h studijníh plánu zaměřenéh na: zpracvání dbrnéh tématu (v IT, ICT, bchdní angličtina, vedení jendání apd.) spjené s pslechem a cvičením przumění - nutná příprava dma na dané téma cvičení przumění rzbr a diskuze textu zlepšení prfesních dvednstí (jednání v cizím jazyce, prezentace, telefnvání, bchdní krespndence atd.) případvé studie reálných aktivit a činnstí dbrně laděná témata nejen v blasti IT Cíl: Zdknalit kmunikační dvednsti v anglickém jazyce u vybraných pracvníků. Firemní výuka angličtiny v Hradci Králvé (prgramátři) Přikláníme se k frmě tzv. drilvě-kmunikativní metdě. V tzv. drilvých částech lekcí je kladen důraz na kvalitníh lektra. Prfesinální lektr zabrání špatnému svjení si cizích frází a výrazů, přízvuku a výslvnsti. Drilem svjené znalsti jsu prcvičvány v kmunikativních částech - zde jsu znalsti kreativně pužívány v kntextu a reálných situacích. Důraz je zde kladen na mluvení, pslech, čtení a psaní. Pužití cizíh jazyka by měl být tedy nástrjem pr dsažení cíle a ne cíl samtný. Hdiny budu bsahvat Celý rk (50 týdnů) / x týdně hdiny(45-60 min) 5 Hradec Králvé firemní skupinvý angličtina Jazykvý audit (zjištění znalstí jedntlivých členů skupiny) vysvětlení a zpakvání gramatiky a pravidel becná knverzace s důrazem na kmunikaci se zákazníkem knverzace a pslech běžné angličtiny zaměřené na IT (př. témata typu pčítače, mbily, IT, nvinky IT) -

10 předpklad: lektr se rientuje v blasti IT diskuze a rzbr textu neb pslechu případvé studie reálných aktivit a činnstí Cíl: Zdknalit veducí a klíčvé pracvníky tak, aby byli schpni samstatně vyjet d zahraničí, splupracvat se zákazníkem d pčátku prjektu až d jeh sknčení, kmunikvat parametrech smluvy a specifikace, prezentvat sebe, firmu i výsledky své práce, pdávat, přijímat a vyhdntit zpětnu vazbu. Pužití cizíh jazyka by měl být tedy nástrjem pr dsažení cíle a ne cíl samtný. U ch hdin angličtiny je nutná dmácí příprava ze strany cílvé skupiny. Individuální výuka angličtiny v Hradci (prjektví veducí) Kurz bude bsahvat Jazykvý audit (pr nastavení výchzí úrvně) vypracvání h studijníh plánu zaměřenéh na: zpracvání dbrnéh tématu (v IT, ICT, bchdní angličtina, vedení jendání apd.) spjené s pslechem a cvičením przumění - nutná příprava dma na dané téma cvičení przumění rzbr a diskuze textu zlepšení prfesních dvednstí (jednání v cizím jazyce, prezentace, telefnvání, bchdní krespndence atd.) případvé studie reálných aktivit a činnstí dbrně laděná témata nejen v blasti IT Celý rk (50 týdnů) / x týdně hdiny (45-60 min) Hradec Králvé firemní angličtina 4) Odbrné znalsti Základy Spring Framewrk Cílem kurzu je naučit senir prgramátry zadavatele správným pstupům (best-practices) realizace aplikací nad Spring Framewrkem dle dpručení autra prduktu firmy 4 4 nline, angličtina

11 SpringSurce. Témeta kurzu Jak vytvářet Java/JEE aplikace ve Spring Framewrk Jak nastavit a knfigurvat aplikaci pmcí dependency injectin Jak testvat aplikace pstavené na Springu a testdriven develpment ve Spring Jak naknfigurvat Spring aplikace pmcí antací, XML a Java knfigurace Jak Spring pdpruje přístup k relačním databázím pmcí JPA/Hibernate a JDBC Transakční management pmcí Springu Jak pdpruje Spring aspektvě rientvané prgramvání (AOP) pr přidání chvání d bjektu Jak vytvřit webvu aplikaci pmcí Spring MVC Jak zabezpečit webvu aplikaci pmcí Sring Security Jak na vzdálenu kmunikaci pmcí Springu a využití RMI, HttpInvker a JMS Jak spravvat Spring aplikaci pmcí JMX API Cíl kurzu je seznámit účastníky kurzu s vývjem vysce zatížených webvých aplikaci ve Spring Framewrk. Témata kurzu Webvé aplikace ve Spring Framewrk Jak vytvářet webvé aplikace ve Spring Framewrku Jak vytvářet aplikace ve Spring Web Flw Vytváření uživatelských rzhraní pmcí Ajax a JQuery Testvání webvých aplikací pr krektnst a výkn Výknnstní ptimalizace webvých aplikací pstavených na Spring Framewrk Výhdy a využití VMware SpringSurce Tl Suite a Spring Insight v praxi Jak vytvářet Spring R aplikace v minutě 4 nline, angličtina JBss Hibernate Cílem kurzu je získat znalsti a dvednsti ptřebné pr využití Hibernate ve vysce zatížených aplikacích s knkurentním přístupem a velkým mnžstvím spravvaných dat. Základní principy fungvání a strategie využití Hibernate Mapvání tříd na tabulky, dtazvání se pmcí HQL 3 čeština 3

12 (strategie LAZY, EAGER) Rzdíl mezi Hibernate a JPA, výhdy a nevýhdy Architektura dbře navržené aplikace využívající Spring a Hibernate Optimalizace výknu aplikací zalžených na Hibernate Jak ptimálně navrhnut aplikaci s Hibernate pr 00mil záznamů a vyským prvzem Cílem kurzu je pršklení účastníků v vládání systému Unix na úrvni správce systému tak, aby účastníci kurzu byli schpni uplatnit nabyté znalsti při instalaci, knfiguraci a správě běhvéh prstředí Java aplikací na platfrmě UNIX. Operační systém UNIX pr prgramátry Uživatelský přístup k UNIXu, uživatelé, práva Subrvý systém Práce se vstupem a výstupem Práce s prcesy Prstředí shellu a 50 základních příkazů pr jeh vládání Vzdálený přístup k UNIXu Principy instalace aplikací Práce s archivy ZIP, TAR. GZIP Editace textu Instalace a knfigurace Apache httpd, Apache Tmcat 7.0 na platfrmě Unix 4 čeština Bez chrnlgické preference

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Životopis Jakub Dušek

Životopis Jakub Dušek Živtpis Jakub Dušek Pslední aktualizace: 19.2.2015 Základní údaje Jmén Jakub Dušek Datum narzení 27.6.1980 Bydliště Dsažené vzdělání Jazyky Praha středšklské s maturitu čeština (rdný jazyk), angličtina

Více

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s.

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s. REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY Případvá studie Implementace věrnstníh prgramu s.oliver www.risrsa.cz inf@risrsa.cz 11.11.2014 Úvd Splečnst s.oliver CZ s.r.. a s.oliver

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014 IT Security a Clud Zbyněk Juřena Managing Directr ALTRON Business Slutins, a.s. září 2014 AGENDA C je t Clud? Mdely nasazení a pskytvání služeb Nejčastější případy pužití Cludu Bezpečnstní rizika a bezpečnst

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Podpora plánování a řízení projektů v CASE nástrojích

Podpora plánování a řízení projektů v CASE nástrojích Pdpra plánvání a řízení prjektů v CASE nástrjích seminární práce z předmětu IT572 Prstředky CASE a jejich využití při tvrbě IS Vítězslav Jánský Petr Kříž Jan Šebelík prsinec 2005-1 - Obsah Úvd...3 Cíl

Více

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace Přílha č. 1 Smluvy díl Fáze realizace Část P1_1 P1_1_Fáze realizace 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 HARMONOGRAM SOUBĚHU FÁZÍ REALIZACE APLIKACE MS2014+... 3 3 ORIENTAČNÍ ROZDĚLENÍ FUNKCIONALIT APLIKACE MS2014+

Více

ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA. Jak zvýšit zájem žáků o jejich učení? Miroslava ČERNOCHOVÁ Viktor FUGLÍK

ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA. Jak zvýšit zájem žáků o jejich učení? Miroslava ČERNOCHOVÁ Viktor FUGLÍK Mirslava ČERNOCHOVÁ Viktr FUGLÍK Katedra infrmačních technlgií a technické výchvy Pedaggická fakulta Univerzity Karlvy v Praze ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA Jak zvýšit zájem žáků jejich učení? Malstranský palác,

Více

Bakalářská práce. Redesign procesu testů a test management. Redesign of Test and Test Management Processes. Kateřina Urbanová

Bakalářská práce. Redesign procesu testů a test management. Redesign of Test and Test Management Processes. Kateřina Urbanová Bakalářská práce Redesign prcesu testů a test management Redesign f Test and Test Management Prcesses Kateřina Urbanvá Unicrn Cllege 2010 Unicrn Cllege, V Kapslvně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce v

Více

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň Základy e-learningu Sestavil Karel Květň 1. Začínáme s e-learningem 1.1 Předchůdci e-learningu a jeh vznik Vyučvací strje byly půvdně speciální mechanické a elektrnkvé strjky, pzději zalžené na vyšších

Více

Použití CASE pro řízení projektů IS/ICT 4IT450

Použití CASE pro řízení projektů IS/ICT 4IT450 Pužití CASE pr řízení prjektů IS/ICT 4IT450 2009 Jakub Hlba, Radek Kllárvits, Barbra Peškvá, Mirek Řezníček, Tmáš Sukup, Jan Šafránek, Petr Šklník 1 Antace Tat práce vznikla v rámci předmětu 4IT450 CASE

Více

Podpůrný textový materiál pro učitele a školitele. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147

Podpůrný textový materiál pro učitele a školitele. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Training fr Trainers n e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Pdpůrný textvý materiál pr učitele a šklitele Tent prjekt byl financván za pmci Evrpské kmise. Tat publikace draží názry autra a prt není Evrpská kmise

Více

SODATSW Case Study 2009 Řešení ochrany dat ve společnosti TART, s.r.o.

SODATSW Case Study 2009 Řešení ochrany dat ve společnosti TART, s.r.o. SODATSW spl. s r.. Hrní 32, 639 00 BRNO http://www.sdatsw.cz tel./ fax: 543 236 177 e-mail: inf@sdatsw.cz SODATSW Case Study 2009 Řešení chrany dat ve splečnsti TART, s.r.. Klient Organizace : TART s.r..

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Infrmatika a výpčetní technika Charakteristika předmětu Charakteristika předmětu Infrmatika a výpčetní technika Vyučvací předmět Infrmatika a výpčetní technika vychází ze vzdělávací blasti Infrmační a

Více

Software project management

Software project management Sftware prject management Bhumír Zubek, Vladimír Rytíř bhumir.zubek@prfinit.eu, vladimir.rytir@prfinit.eu http://www.prfinit.eu/pdpra-univerzit/univerzitni-vyuka.html Kde se s prjektvým řízením ptkáme?

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014 Vedení prjektů, Odhadvání, histrie Jiří Mach 26. 11. 2014 Agenda Dcházka Specifikace Vedení prjektů Pár slv SW prjektu na MFF Odhadvání Histrie prjektů Dtazy 2 Prject management C je t prjekt? Frmální

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni P-centrum, středisk primární prevence CPPT,. p. s. v Plzni NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 OBSAH P-centrum, CPPT,. p. s. Vzdělávací služby P-centra Specializační kurz prevence rizikvéh

Více

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy Návaznst vzdělávacích prgramů DOX na Rámcvé vzdělávací prgramy Obsah Myšlenkvá základna [ 2 ] Klíčvé kmpetence [ 3 ] Návaznst vzdělávacích prgramů na RVP VV ZŠ a RVP VV G [ 3 ] Výtvarná výchva základní

Více

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny Měkké dvednsti (semináře, výcviky, wrkshpy, knzultace, kučvání, mentring ) MĚKKÉ DOVEDNOSTI SOFT SKILLS ING. MGR. MARIE NOVÁKOVÁ základní rzsah seminářů: 3-8 vyučvacích hdin (1 vyučvací den) cena seminářů:

Více

Charakteristika softwaru - Software se nikdy fyzicky neopotřebuje. Software je řešen a vyvíjen inženýry.

Charakteristika softwaru - Software se nikdy fyzicky neopotřebuje. Software je řešen a vyvíjen inženýry. Sftwarvý prces Sftwarvý prces definice suvisejících pjmů Sftware - Prgramvé vybavení pčítače. Sftware je tvřen suhrnem pčítačvých prgramů, pravidel, úvdní dkumentace a dat, která náleží prvzu pčítačvéh

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 Otázky kurzu 4IT417 Řízení pdnikvé infrmatiky verze z 1/2/2009 1.Pdnikvá infrmatika pjmy a kmpnenty (1) Objasněte pjmy: IS, ICT, ICT služba, ICT prces, ICT zdrj. Jaku dkumentaci k ICT službám, prcesům

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Interaktivní výuka MS Office 2000 Pachner Panel nástrjů vlev nahře (zleva) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených stránek Rejstřík Zálžky Pznámky

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra IP Slutins, pure and simple. Nahrávání hvrů pr IP telefnii a kntaktní centra ZOOM CallREC je rbustní řešení pr nahrávání hvrů v prstředí IP telefnie. Je určen pr splečnsti všech velikstí, d něklika uživatelů

Více

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy 4 Datvý typ, prměnné, literály, knstanty, výrazy, perátry, příkazy Studijní cíl Tent studijní blk má za cíl pkračvat v základních prvcích jazyka Java. Knkrétně bude uvedena definice datvéh typu, uvedeny

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

1 Krycí list nabídky

1 Krycí list nabídky Základní údaje: 1 Krycí list nabídky Název veřejné zakázky: Systém měření efektivity prcesů Zadavatel: Česká republika, Státní ústav pr kntrlu léčiv rganizační slžka státu IČ: 00023817 Sídl: Šrbárva 48,

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Manuál pro lektory. v e r. 1. 0. w w w. w e b c a s t t o l e a r n. c o m. Partneři

Manuál pro lektory. v e r. 1. 0. w w w. w e b c a s t t o l e a r n. c o m. Partneři Tent prjekt byl realizván za finanční pdpry Evrpské unie. Za bsah publikací dpvídá výlučně autr. Publikace (sdělení) nereprezentují názry Evrpské kmise a Evrpská kmise nedpvídá za pužití infrmací, jež

Více

Business intelligence řešení v modelu MBI

Business intelligence řešení v modelu MBI Business intelligence řešení v mdelu MBI Jan Pur Katedra infrmačních technlgií VŠE v Praze, nám. W.Churchilla 4, 130 67 Praha 3 email: pur@vse.cz Abstrakt: Na katedře IT VŠE v Praze se v rámci jednh z

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI II - opravená

STUDIE PROVEDITELNOSTI II - opravená Název: STUDIE PROVEDITELNOSTI II - pravená Část I. Výzvy - Elektrnická spisvá služba Část III. Výzvy - Digitalizace a ukládání dat Část IV. Výzvy - Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS Část V. Výzvy

Více

Ing. Jana Pilátová. Ing. Jana Dlabačová. Ing. Miloslava Halusková

Ing. Jana Pilátová. Ing. Jana Dlabačová. Ing. Miloslava Halusková Ing. Jana Pilátvá Půsbení ve Svazu prezidentka Svazu (2011 2015) předsedkyně Metdické rady Svazu pr pdnikatele členka Výbru pr tázky výknu účetní prfese šéfredaktrka časpisu Metdické aktuality Svazu dbrný

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

Document imaging, Digitalizace - Sure we can

Document imaging, Digitalizace - Sure we can Dcument imaging, Digitalizace - Sure we can Splečnsti TNT Expres Česká republika a HANDICAP vdi se spjily s cílem pskytvat maximální a plně prfesinální služby v blasti lgistiky, dpravy, expresních zásilek,

Více

Certifikovaný tester Učební osnovy pro základní stupeň

Certifikovaný tester Učební osnovy pro základní stupeň Certifikvaný tester Učební snvy pr základní stupeň Verze 2011 CZ Beta Certifikvaný tester Učební snvy pr základní stupeň Upzrnění chraně autrských práv Kpírvání celéh dkumentu neb jeh částí je pvlen za

Více

Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: MS, SM Ročník: 3 Zpracoval: Bc. Jan Dula.

Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: MS, SM Ročník: 3 Zpracoval: Bc. Jan Dula. Název prjektu: Sbližvání terie s praxí Datum zahájení prjektu: 01.11.2010 Datum uknčení prjektu: 30.06.2012 Obr: MS, SM Rčník: 3 Zpracval: Bc. Jan Dula Mdul: ISO 14 000 OBSAH 1. Úvd..2 2. Přehled nrem

Více

Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP

Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP Minimální standard vzdělávání v sciální práci ASVSP B. Kmentvaný návrh bsahu studia Dále uvedená minimální kncepce bsahu studia sciální práce předpkládá, že dbrnu kvalifikaci pr samstatný výkn sciální

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání Analytick - kncepční studie - Kncepční část - Pdpra nabídky dalšíh vzdělávání Jmén hlavníh metdika: Marek Velas Jména splupracujících autrů: Tereza Viceníkvá, Ondřej Palán, Zuzana Vdňanská, Michaela Hrubá,

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/; v ~~ -y,- - -j III fcumsp00getéa SMLOUVA na prvedení Analýzy utsurcingu tiskvých služeb IMOKÁVSÍVOSŠ r/3ky K-.RAJ K.RAJSK.Y ÚŘAD * ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j i Blíh : /Wf

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

Pro ty, kdo to s hudbou myslí vážně: WALKMAN řady X s velkým 3palcovým OLED displejem nabízí zábavu bez kompromisů

Pro ty, kdo to s hudbou myslí vážně: WALKMAN řady X s velkým 3palcovým OLED displejem nabízí zábavu bez kompromisů Tiskvá zpráva Praha, 9. ledna 2009 Pr ty, kd t s hudbu myslí vážně: WALKMAN řady X s velkým 3palcvým OLED displejem nabízí zábavu bez kmprmisů Unikátní WALKMAN řady W ve stylu sluchátek přináší svbzující

Více

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracvaná v rámci prjektu SROP 3.3 Psílení kapacity místních a reginálních rgánů při plánvání a realizaci prgramů v pdmínkách

Více

PRŮMYSLOVÉ DNY. Datová úložiště a zálohování

PRŮMYSLOVÉ DNY. Datová úložiště a zálohování MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY PRŮMYSLOVÉ DNY Datvá úlžiště a zálhvání Tematické blasti pr wrkshpy Ministerstv brany České republiky, Tychnva 1, 160 01 Praha 6 PRŮMYSLOVÉ DNY - Datvá úlžiště a zálhvání

Více

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1 Vzdělávání dbrných pracvníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické škly Brn, Ibsenva 1 přádané IPPP ČR, Nvbrská 372, Praha 9 v rámci prjektu ESF Invace a věřvání ŠVP piltní škly Cíl: zvýšení dbrných kmpetencí

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

Příloha č. 1. Internetová prezentace nejkacka.eu a navazující systém on-line marketingové podpory

Příloha č. 1. Internetová prezentace nejkacka.eu a navazující systém on-line marketingové podpory Přílha č. 1 Klientský brief Internetvá prezentace nejkacka.eu a navazující systém n-line marketingvé pdpry Obsah 1. Úvd... 3 2. Marketingvá specifikace internetvé prezentace nejkacka.eu... 3 2.1. Cílvé

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Generování Homepage ze serveru AReality.sk

Generování Homepage ze serveru AReality.sk Genervání Hmepage ze serveru AReality.sk 9. 9. 2010 - Ing. Jiří Fřt Diadema Sftware s.r.. Verze 3.5 Diadema Sftware s. r.. Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1. Obecně k prpjení dat... 3 2. Typy prpjení dat...

Více

Okruhy pro SZZ v magisterském oboru Aplikovaná informatika

Okruhy pro SZZ v magisterském oboru Aplikovaná informatika Okruhy pr SZZ v magisterském bru Aplikvaná infrmatika Cílem SZZ není psluchače zkušet z detailních znalstí, ale dbrně diskutvat na zadané téma. Příklady jsu záměrně vleny tak, jak jsu bvykle vleny tázky

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 PwerPint a Access v příkladech Pachner - p výběru tématickéh celku se bjeví kn se zadáním úlhy: ppis jedntlivých dílčích krků p animvaných tázkách jedntlivých dílčích krků uživatel abslvuje test na prvěření

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

Střední škola EDUCHEM, a. s. 435 13 Meziboří, Okružní 128 (zřizovatel: PhDr. Vlastimil Doležal, Jedličkova 1166, 436 01 Litvínov)

Střední škola EDUCHEM, a. s. 435 13 Meziboří, Okružní 128 (zřizovatel: PhDr. Vlastimil Doležal, Jedličkova 1166, 436 01 Litvínov) Střední škla EDUCHEM, a. s. 435 13 Mezibří, Okružní 128 (zřizvatel: PhDr. Vlastimil Dležal, Jedličkva 1166, 436 01 Litvínv) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM APLIKOVANÁ CHEMIE Kód a název bru: Zaměření: Stupeň

Více

Manažerské shrnutí 1/8

Manažerské shrnutí 1/8 Manažerské shrnutí Zakázka d realizace prgramů financvaných ze strukturálních fndů v České republice, jejímž zadavatelem je Ministerstv pr místní rzvj ČR (MMR), byla realizvána splečnstí HOPE-E.S., v..s.,

Více

Profil společnosti ELLANS SPED. mezinárodní zasilatelství

Profil společnosti ELLANS SPED. mezinárodní zasilatelství Prfil splečnsti ELLANS SPED mezinárdní zasilatelství Obsah 1. Základní údaje.. 1 2. Pslání splečnsti.. 2 3. Histrie a vývj.. 4 4. Prtfli služeb.. 5 5. Vzvý park.. 6 6. Reference.. 8 7. Kntakty.. 9 Sazba,

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Výtvarná výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu Výtvarný br RVP G. Hlavní význam je kladen na frmvání estetickéh a citvéh vnímání, utváření sbních

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST Cvičení 2: Internetvá bezpečnst Každý tým vytvří pmcí prgramu MS Wrd seznam alespň 10 rizik, která nám hrzí z internetu. Na závěr zpracujte suhrnný seznam za celu

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Obsluha PC snadn a rychle - Multimediální učebnice MS Windws XP Pachner Panel nástrjů vprav nahře (shra dlů) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených

Více

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM NÁZEV PROJEKTU: P 1.1 Barevný pdzim P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM ROČNÍK, PRO KTERÝ JE PROJEKT URČEN: 1. 5. PŘEDMĚTY, V NICHŽ SE PROJEKT REALIZUJE: Čj, Pk (Přv), Vv, Pč, Tv PŘEDPOKLÁDANÁ ČASOVÁ DOTACE: 1 měsíc

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Přílha č. 1 zadávací dkumentace veřejné zakázky Dluhdbé ukládání digitálních dkumentů Technická dkumentace Veškeré pžadavky a ustanvení uvedené v tét přílze jsu pvinné, musí být bsaženy v nabídce a musí

Více

IPS1 zápočtový test na fei-learnu

IPS1 zápočtový test na fei-learnu IPS1 zápčtvý test na fei-learnu Správce sítě se musí rzvíjet schéma IP adres, které pužívá adresvý prstr 192.168.1.0/24. Síť, která bsahuje sérivé linky, je zařazen mim samstatné řady. Každé síti bude

Více

ICT plán Základní školy a Mateřské školy Jindřichov, okres Bruntál

ICT plán Základní školy a Mateřské školy Jindřichov, okres Bruntál ICT plán Základní škly a Mateřské škly Jindřichv, kres Bruntál Kntaktní údaje: Název škly: Základní škla a Mateřská škla Jindřichv, kres Bruntál Ulice: Jindřichv 457 PSČ, Míst: 793 83 Jindřichv tel: 554

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň. Koterovská 85, 326 00 Plzeň. Akreditace vzdělávacího programu

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň. Koterovská 85, 326 00 Plzeň. Akreditace vzdělávacího programu Ktervská 85, 326 00 Plzeň Akreditace vzdělávacíh prgramu ELEKTROTECHNIKA V INTELIGENTNÍCH STAVBÁCH Obr vzdělání: 26-41-N/.. Elektrtechnika 2 Obsah Obsah... 2 Identifikační údaje Vyšší dbrné škly... 3 Prfil

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více