Chronologick é pořadí z důvodu návaznosti znalostí 1) Zaměřené na Filenet. Předpokládaný rozsah - dny (8hod/den)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chronologick é pořadí z důvodu návaznosti znalostí 1) Zaměřené na Filenet. Předpokládaný rozsah - dny (8hod/den)"

Transkript

1 Vymezení předmětu zakázky Kurzy musí být prakticky zaměřeny - např. zpracvání případvé studie pmcí knkrétníh využití v praxi, pskytnutí praktickéh příkladu, na kterém se budu prbírat funkcinality a pdbně. Uchazeč sám ppíše, jakým způsbem bude tt realizvat. Název semináře Obsahvé vymezení kurzů Předpkládaný rzsah - dny (8hd/den) Persnální rzsah Míst Frma Jazyk Chrnlgick é přadí z důvdu návaznsti znalstí ) Zaměřené na Filenet IBM FileNet P8 5.0: Prerequisite Skills using Wrkplace XT (ILO) Cílem kurzu je pchpit a naučit se pužívat systém FileNet P8 pr navrhvání, vývj, budvání a udržvání IBM FileNet P8 prduktů a řešení. Výhdy IBM FileNet P8 systému a řešení Klíčvé kmpnenty IBM FileNet P8, jejich funkce Pužívání Cntent Managera Pužívání pracviště XT Pužívání Wrkflw Brn nline, čeština Cílem kurzu je, aby účastníci získali znalsti a dvednsti ptřebné pr správu a implementaci IBM FileNet P8 Cntent Manager. Skladvání bsahu, jeh kncepty a kmpnenty, knfigurace, vytvření úlžiště subrů a jeh plitiky IBM FileNet P8 Platfrm 5.0: System Implementatin and Administratin Struktura datvéh bsahu, analýza bsahu, knfigurace metadat, migrace dat a mdifikace metadat Zabezpečení bsahu, kncepty zabezpečení, práce s přímým zabezpečením, knfigurace bezpečnsti na úrvni úlžiště bjektů, bezpečnstních plitik a dědičnsti Hrmadné perace a vyhledávání dkumentů 5 nline, čeština Autmatizace akcí na bjektech reprezentující bsah Správa a údržba systému včetně mnitringu a dalších nástrjů Řízení systémvých lgů

2 ) Zaměřené na business analýzu a prjektvé řízení Cílem kurzu je seznámit účastníky kurzu se základy jazyka UML a s mžnstmi jeh využití při analýze a návrhu infrmačních systémů v rzsahu základních symblů jazyka UML, jedntlivých diagramů a suvislstí mezi nimi. Základy UML C je t mdelvání Základy Unified Mdeling Language Tvrba diagramů a jejich využití (diagram jednání; diagram aktivit; sekvenční diagram; diagram tříd; bjektvý diagram; stavvý diagram; diagram splupráce; diagram rzmístění) Jak mdelvat rychle a efektivně Využití UML v praxi čeština Cílem kurzu je získání znalstí a dvednstí v blasti business analýzy včetně pstupu jejich efektivníh aplikvání v praxi. Business analýza Základy business analýzy C je t Enterprise analýza Plánvání a mnitrvání business analýzy Získávání a analýza pžadavků Řízení a kmunikace pžadavků Psuzení a validace řešení Business analýza v agilních přístupech čeština Mdelvání pmcí Enterprise Architect Cílem kurzu je naučit účastníky prakticky využívat Enterprise Architect pr získávání a analýzu pžadavků, návrh řešení, dkumentaci, pdpru managementu, pdpru transfrmací mdelů, atd. Základy nástrje Enterprise Architect, struktura prjektu, struktura křenvéh mdelu, struktura phledu, atd. Mdelvání v prcesu analýzy a návrhu sftware čeština

3 Genervání dkumentace mdelů a práce se šablnami Matice relací, trasvání vztahů mezi prvky mdelu, kn Traceability Funkce pr řízení prjektu Řízení přístupu k změnvým funkcím, princip Security by Rle, Krdinace sdílení částí mdelu mezi uživateli a Versin Cntrl Schpnst exprtvat/imprtvat částí prjektu ve frmátu XML a CSV, Exprt/Imprt UML prfilu, Exprt/Imprt referenčních dat Instalace Enterprise Architect s repzitry ulženu v databázi Cílem kurzu je seznámit účastníky s architektnickými vzry a principy návrhu sftwarvých systémů a naučit účastníky kurzu pužívat tyt architektnické vzry pr efektivní tvrbu infrmačních systémů. Architektura sftwarvých systémů Úvd d prblematiky vývje sftware, prblémy způsbené chybnu architekturu aplikací a jejich řešení Knceptuální mdelvání a mdelvání pžadavků Architektnické vzry Vzry v návrhu, tzv. design patterns a jejich aplikace v architektuře Strukturální vzry tzv. enterprise aplikací Webvé architektury a jejich principy Framewrky pr tvrbu webvých aplikací, kmpnentvé framewrky v JEE Architektura SOA a její využití v praxi čeština 3 Objektvě rientvaná analýza Cílem kurzu je naučit účastníky kurzu vytvářet knzistentní mdely systému v jazyce UML, seznámit se s pdstatu bjektvéh přístupu a s jeh aplikací na analýzu infrmačníh systému vycházející z mdelu pdnikvých prcesů. Cíle analýzy a její pstavení v kntextu sftwarvéh prcesu Mdelvání firemních prcesů (= diagramy aktivit) Specifikace pžadavků pmcí případů užití, význam případů užití Sestavení mdelu případů užití čeština 3

4 Vytvření dménvéh mdelu (diagram tříd, diagram balíčků) Realizace případů užití pmcí diagramů interakce Mdelvání živtníh cyklu bjektů pmcí stavvých autmatů Cílem kurzu je pchpit vzry ve vývji sftware, aplikvat vzry v bjektvě chápané analýze, architektuře i návrhu a tyt vzry následně uplatnit v prgramvání, testvání a ptimalizaci sftware. Vzry ve vývji sftwaru Úvd d prblematiky tvrby sftwaru, metdiky tvrby sftware Úvd d vzrů ve vývji sftware - analytické, strukturální, návrhvé a další Analytické mdely a vzry Tvrba dménvéh mdelu a vzry bjektvéh statickéh mdelu Tvrba mdelu business prcesů a vzry dynamickéh mdelu, prcesní vzry Tvrba mdelu jednání a vzry případů užití Strukturální vzry Kategrie a principy strukturních vzrů Vzry pr tvrbu prezentační vrstvy infrmačních systémů Vzry rientvané na tvrbu GUI - presentace Vzry pr dménvu vrstvu a pr ORM Návrhvé vzry GRASP vzry GF design patterns - struktury, chvání, tvrby (bjektů) Další Principy refaktrizace Refaktrizační vzry v Java zdrjvém kódu a jejich pdpra v IDE Vzry pr integraci a distribuci aplikací Vzry pr testvání - na příkladech framewrku junit Optimalizační pstupy 3 čeština 4

5 Mdelvání pdnikvých prcesů Cílem kurzu je seznámit účastníky s mdelváním pdnikvých prcesů (BPM) a naučit účastníky systematicky vymezit pžadavky na jejich re-design stejně jak na vývj či úpravu infrmačníh systému. Cílem kurzu je ukázat účastníkům a v praktickém cvičení kmpletně vyzkušet svědčený pstup při mdelvání pdnikvých prcesů a zachytit a ptimalizvat průběh pdnikvých prcesů. Terminlgie a terie mdelvání Mdelvání business bjektů Mdelvání business prcesů Suvislsti business prcesů a business bjekty Vazba na návrh infrmačníh sýstému Zpracvání případvé studie 3 čeština 4 Cílem kurzu je przumět principům a architektuře SOA a umět navrhnut a nasadit jednduché SOA řešení. Základy Service Oriented Architecture (SOA) Sftwarvé inženýrství, vývj sftwaru a SOA, managerský phled na SOA Kncepty integrace v SOA, těsná a vlná vazba Enterprise Applicatin Integratin (EAI) vs. SOA Principy mdelvání business prcesů, ntace BPMN, jazyk BPEL a XPDL SOA jak metdika tvrby sftwaru SOA jak technické řešení pstavené na webvých službách, WSDL, UDDI, XML a další, Java rzhraní pr prgramvání webvých služeb Princip REST, REST přístup k webvým službám Princip ESB a realizace pmcí penesb Nástrj Netbeans 6 (BPEL Visualiser) čeština 5 Implementace bchdních prcesů pmcí BPMN/BPEL Cílem kurzu je získat znalsti v blasti implementace bchdních prcesů a jejich využití pr nastavení bchdních funkcí za pmci jazyka BPMN pr mdelvání a BPEL pr implementaci sftwarvých řešení, která vyhvují architektnickým pžadavkům ptřebným pr realizaci SOA architektury. Úvd d mdelvání bchdních prcesů BPMN, uplatnění, standardy a jejich verze, základní elementy a knektry, událsti, pl/lane; elementy pr čeština 5

6 řízení tku BPEL, uplatnění, gramatika, vztah k BPMN, knverze; editry a vývjvé nástrje Využití při návrhu sftware, rchestrace bchdních prcesů a architektura, SOA Cílem kurzu je naučit účastníky pužívat Enterprise Architekturu pr analýzu, návrh a dkumentaci a pdpru týmvých sftwarvých prjektů. Enterprise Architecture Business analýza kapitla představuje disciplínu business analýzy a práci business analytiků, d jejíž náplně patří identifikace řešení, která pmhu rganizaci dsahvat definvaných strategických cílů Enterprise analýza kapitla stručně seznamuje psluchače s úvdní etapu business analýzy, kteru je Enterprise analýza výklad je zaměřen na předlžení kntextu, ve kterém je pr zmapvání stávajícíh a buducíh stavu rganizace využívána právě Enterprise architektura Enterprise Architecture prblémy sučasnsti definici disciplíny EA, suvisejících pjmů, vymezení rzsahu a vrstev Enterprise Architecture, histrie disciplíny a vývj nejznámější framewrků pr tvrbu EA TOGAF vymezení a základní kncepty TOGAF struktura TOGAF základní prdukty TOGAF TOGAF Enterprise Cntinuum TOGAF Architecture Develpment Methd ilustrace přizpůsbení TOGAF pr fázi C Aplikační architektura Zachman Framewrk představení struktury Zachmanva framewrku detailní ppis jedntlivých řad framewrku ilustrace aplikace na příkladech čeština 6 ITIL - Fundatin Cílem kurzu je získat ucelený přehled prblematice řízení IT služeb dle ITIL. C je t ITIL 3 čeština 7

7 Řízení IT služeb v praxi Živtní cyklus služeb Service Strategy Service Design Service Transitin Service Operatin Cntinual Service Imprvement Funkce ITIL Rle ITIL Technlgie a architektura Kmpetence a trénink Agilní a Lean principy Cílem kurzu je vyzkušet si základní agilních a lean principy na základě případvých studií a her, získat pvědmí fungvání agilních rganizací a základních principů agilníh řízení prjektů. Agilní metdiky Agilní manifest Metda Scrum Kmplexní simulační hra pr vyzkušení agilních metd čeština Cílem kurzu je seznámení účastníků s agilními metdikami řízení prjektů, specificky s řízením sftwarvých prjektů, s cílem získat detailní znalsti agilní metdiky SCRUM pr její případné nasazení na vybrané prcesy. Agilní metdy řízení prjektu I Sprint cyklus, prces plánvání, agilní dhady, hdncení úlh, burndwns, custmer dem Backlg a user stry Retrspektiva Plánvací Pker a jiné metdy hdncení Mžnsti implementace Scrum prcesu na reálný prjekt klienta čeština Agilní metdy řízení prjektu II Cílem kurzu je rzšířit znalsti agilních metd řízení prjektu, SCRUM, KANBAN a metd Extreme Prgrammingu (XP). Agilní metdy, SCRUM, KANBAN a metdy Extreme Prgramming Jaké metdy jsu vhdné pr řešení vybraných čeština 3

8 prblémů a výzev Jak nejlépe SCRUM implementvat na reálný prjekt (metdy, parametry SCRUM prcesu, nástrje, atd.) 3) Zaměřené na jazyky Cíl: Zdknalit kmunikační dvednsti v anglickém jazyce u vybraných pracvníků. Firemní výuka angličtiny v Brně (pr prgramátry v Brně + HR manažer) Přikláníme se k frmě tzv. drilvě-kmunikativní metdě. V tzv. drilvých částech lekcí je kladen důraz na kvalitníh lektra. Prfesinální lektr zabrání špatnému svjení si cizích frází a výrazů, přízvuku a výslvnsti. Drilem svjené znalsti jsu prcvičvány v kmunikativních částech - zde jsu znalsti kreativně pužívány v kntextu a reálných situacích. Důraz je zde kladen na mluvení, pslech, čtení a psaní. Pužití cizíh jazyka by měl být tedy nástrjem pr dsažení cíle a ne cíl samtný. Hdiny budu bsahvat Jazykvý audit (zjištění znalstí jedntlivých členů skupiny) vysvětlení a zpakvání gramatiky a pravidel becná knverzace s důrazem na kmunikaci se zákazníkem knverzace a pslech běžné angličtiny zaměřené na IT (př. témata typu pčítače, mbily, IT, nvinky IT) - předpklad: lektr se rientuje v blasti IT diskuze a rzbr textu neb pslechu případvé studie reálných aktivit a činnstí Celý rk (50 týdnů) / x týdně hdiny (45-60 min) 5 Brn firemní - skupinvý angličtina Individuální výuka angličtiny v Brně (vedení splečnsti, analytici, prjektví Cíl: Zdknalit veducí a klíčvé pracvníky tak, aby byli schpni samstatně vyjet d zahraničí, splupracvat se zákazníkem d pčátku prjektu až d jeh sknčení, kmunikvat parametrech smluvy a specifikace, prezentvat sebe, firmu i výsledky své práce, pdávat, přijímat a vyhdntit zpětnu vazbu. Pužití cizíh jazyka by měl být tedy Celý rk (50 týdnů) / x týdně hdiny(45-60 min) 5 Brn firemní - angličtina

9 veducí) nástrjem pr dsažení cíle a ne cíl samtný. U ch hdin angličtiny je nutná dmácí příprava ze strany cílvé skupiny. Kurz bude bsahvat Jazykvý audit (pr nastavení výchzí úrvně) vypracvání h studijníh plánu zaměřenéh na: zpracvání dbrnéh tématu (v IT, ICT, bchdní angličtina, vedení jendání apd.) spjené s pslechem a cvičením przumění - nutná příprava dma na dané téma cvičení przumění rzbr a diskuze textu zlepšení prfesních dvednstí (jednání v cizím jazyce, prezentace, telefnvání, bchdní krespndence atd.) případvé studie reálných aktivit a činnstí dbrně laděná témata nejen v blasti IT Cíl: Zdknalit kmunikační dvednsti v anglickém jazyce u vybraných pracvníků. Firemní výuka angličtiny v Hradci Králvé (prgramátři) Přikláníme se k frmě tzv. drilvě-kmunikativní metdě. V tzv. drilvých částech lekcí je kladen důraz na kvalitníh lektra. Prfesinální lektr zabrání špatnému svjení si cizích frází a výrazů, přízvuku a výslvnsti. Drilem svjené znalsti jsu prcvičvány v kmunikativních částech - zde jsu znalsti kreativně pužívány v kntextu a reálných situacích. Důraz je zde kladen na mluvení, pslech, čtení a psaní. Pužití cizíh jazyka by měl být tedy nástrjem pr dsažení cíle a ne cíl samtný. Hdiny budu bsahvat Celý rk (50 týdnů) / x týdně hdiny(45-60 min) 5 Hradec Králvé firemní skupinvý angličtina Jazykvý audit (zjištění znalstí jedntlivých členů skupiny) vysvětlení a zpakvání gramatiky a pravidel becná knverzace s důrazem na kmunikaci se zákazníkem knverzace a pslech běžné angličtiny zaměřené na IT (př. témata typu pčítače, mbily, IT, nvinky IT) -

10 předpklad: lektr se rientuje v blasti IT diskuze a rzbr textu neb pslechu případvé studie reálných aktivit a činnstí Cíl: Zdknalit veducí a klíčvé pracvníky tak, aby byli schpni samstatně vyjet d zahraničí, splupracvat se zákazníkem d pčátku prjektu až d jeh sknčení, kmunikvat parametrech smluvy a specifikace, prezentvat sebe, firmu i výsledky své práce, pdávat, přijímat a vyhdntit zpětnu vazbu. Pužití cizíh jazyka by měl být tedy nástrjem pr dsažení cíle a ne cíl samtný. U ch hdin angličtiny je nutná dmácí příprava ze strany cílvé skupiny. Individuální výuka angličtiny v Hradci (prjektví veducí) Kurz bude bsahvat Jazykvý audit (pr nastavení výchzí úrvně) vypracvání h studijníh plánu zaměřenéh na: zpracvání dbrnéh tématu (v IT, ICT, bchdní angličtina, vedení jendání apd.) spjené s pslechem a cvičením przumění - nutná příprava dma na dané téma cvičení przumění rzbr a diskuze textu zlepšení prfesních dvednstí (jednání v cizím jazyce, prezentace, telefnvání, bchdní krespndence atd.) případvé studie reálných aktivit a činnstí dbrně laděná témata nejen v blasti IT Celý rk (50 týdnů) / x týdně hdiny (45-60 min) Hradec Králvé firemní angličtina 4) Odbrné znalsti Základy Spring Framewrk Cílem kurzu je naučit senir prgramátry zadavatele správným pstupům (best-practices) realizace aplikací nad Spring Framewrkem dle dpručení autra prduktu firmy 4 4 nline, angličtina

11 SpringSurce. Témeta kurzu Jak vytvářet Java/JEE aplikace ve Spring Framewrk Jak nastavit a knfigurvat aplikaci pmcí dependency injectin Jak testvat aplikace pstavené na Springu a testdriven develpment ve Spring Jak naknfigurvat Spring aplikace pmcí antací, XML a Java knfigurace Jak Spring pdpruje přístup k relačním databázím pmcí JPA/Hibernate a JDBC Transakční management pmcí Springu Jak pdpruje Spring aspektvě rientvané prgramvání (AOP) pr přidání chvání d bjektu Jak vytvřit webvu aplikaci pmcí Spring MVC Jak zabezpečit webvu aplikaci pmcí Sring Security Jak na vzdálenu kmunikaci pmcí Springu a využití RMI, HttpInvker a JMS Jak spravvat Spring aplikaci pmcí JMX API Cíl kurzu je seznámit účastníky kurzu s vývjem vysce zatížených webvých aplikaci ve Spring Framewrk. Témata kurzu Webvé aplikace ve Spring Framewrk Jak vytvářet webvé aplikace ve Spring Framewrku Jak vytvářet aplikace ve Spring Web Flw Vytváření uživatelských rzhraní pmcí Ajax a JQuery Testvání webvých aplikací pr krektnst a výkn Výknnstní ptimalizace webvých aplikací pstavených na Spring Framewrk Výhdy a využití VMware SpringSurce Tl Suite a Spring Insight v praxi Jak vytvářet Spring R aplikace v minutě 4 nline, angličtina JBss Hibernate Cílem kurzu je získat znalsti a dvednsti ptřebné pr využití Hibernate ve vysce zatížených aplikacích s knkurentním přístupem a velkým mnžstvím spravvaných dat. Základní principy fungvání a strategie využití Hibernate Mapvání tříd na tabulky, dtazvání se pmcí HQL 3 čeština 3

12 (strategie LAZY, EAGER) Rzdíl mezi Hibernate a JPA, výhdy a nevýhdy Architektura dbře navržené aplikace využívající Spring a Hibernate Optimalizace výknu aplikací zalžených na Hibernate Jak ptimálně navrhnut aplikaci s Hibernate pr 00mil záznamů a vyským prvzem Cílem kurzu je pršklení účastníků v vládání systému Unix na úrvni správce systému tak, aby účastníci kurzu byli schpni uplatnit nabyté znalsti při instalaci, knfiguraci a správě běhvéh prstředí Java aplikací na platfrmě UNIX. Operační systém UNIX pr prgramátry Uživatelský přístup k UNIXu, uživatelé, práva Subrvý systém Práce se vstupem a výstupem Práce s prcesy Prstředí shellu a 50 základních příkazů pr jeh vládání Vzdálený přístup k UNIXu Principy instalace aplikací Práce s archivy ZIP, TAR. GZIP Editace textu Instalace a knfigurace Apache httpd, Apache Tmcat 7.0 na platfrmě Unix 4 čeština Bez chrnlgické preference

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Příloha č. 1 smlouvy Specifikace předmětu plnění

Příloha č. 1 smlouvy Specifikace předmětu plnění Přílha č. 1 smluvy Specifikace předmětu plnění Všechny kurzy budu realizvány ve vlastních prstrách bjednatele. K dispzici bude flipchart, dataprjektr a prmítací plátn. Ddavatel zajistí ptřebné vzdělávací

Více

Koncepce Smart Administration města Mohelnice

Koncepce Smart Administration města Mohelnice Mtt: Smart Administratrin = měkké metdy + tvrdá data Kncepce Smart Administratin města Mhelnice Draft 1.0, 25.1.2010 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2. VYMEZENÍ SMART ADMINISTRATION... 3 3. SMART ADMINISTRATION

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

Životopis Jakub Dušek

Životopis Jakub Dušek Živtpis Jakub Dušek Pslední aktualizace: 19.2.2015 Základní údaje Jmén Jakub Dušek Datum narzení 27.6.1980 Bydliště Dsažené vzdělání Jazyky Praha středšklské s maturitu čeština (rdný jazyk), angličtina

Více

PŘÍLOHA D Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA D Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA D Pžadavky na Dkumentaci PŘÍLOHA D Pžadavky na Dkumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné pžadavky Ddavatel dkumentaci zpracuje a bude dkumentaci v celém rzsahu průběžně aktualizvat při každé změně verze

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 3.2 PRŮBĚŽNÁ VÝZVA Č. 23 PŘÍLOHA Č. 4 PRAVIDLA PRO VYDÁNÍ STANOVISKA ODBORU HLAVNÍHO ARCHITEKTA EGOVERNMENTU

Více

Architecture and Design

Architecture and Design Evrpský sciální fnd Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti Architecture and Design Tmáš Krátký tmas.kratky@prfinit.eu http://www.prfinit.eu/cz/pdpra-univerzit/univerzitni-vyuka Sftwarvý prces Schematický

Více

Configuration Management

Configuration Management Evrpský sciální fnd Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti Cnfiguratin Management Tmáš Krátký tmas.kratky@prfinit.eu http://www.prfinit.eu/cz/pdpra-univerzit/univerzitni-vyuka Sftwarvý prces??? Sftwarvý

Více

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013 Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT Plán práce 2012/2013 Náplň činnsti Náplň práce ICT metdika vychází z vyhlášky 317/2005 upravené

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010 Sylabus mdulu G: Řízení kvality, kntrling, rizika Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Branislav Lack Martina Plčákvá Kateřina Hrazdilvá Bčkvá - knzultantka 6. 12. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky

Více

Information and Data Management. 2014 Profinit. All rights reserved.

Information and Data Management. 2014 Profinit. All rights reserved. Infrmatin and Data Management RNDr. Ondřej Zýka ndrej.zyka@prfinit.eu 2014 Prfinit. All rights reserved. Infrmační a datvý management Disciplína zaměřená na správu infrmací (z mnha zdrjů) a spřístupnění

Více

1. Předmět díla a technické požadavky

1. Předmět díla a technické požadavky Přílha č. 1 Smluvy Specifikace předmětu plnění 1. Předmět díla a technické pžadavky Zhtvitel prvede analýzu stávajícíh stavu a návrh řešení v tmt rzsahu: detailní analýza sučasnéh stavu archivu, klasifikace

Více

NABÍDKA KURSŮ a WORKSHOPŮ V OBLASTI TESTOVÁNÍ

NABÍDKA KURSŮ a WORKSHOPŮ V OBLASTI TESTOVÁNÍ NABÍDKA KURSŮ a WORKSHOPŮ V OBLASTI TESTOVÁNÍ K O M I X s. r.., H l u b v a 1, 1 5 0 0 0 P r a h a 5, t e l.: +4 2 0 257 288 211, f a x: +4 2 0 257 288 221, s a l e s @ k m i x. c z, w w w. k m i x. c

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárdní nrmy Extrakt nenahrazuje samtnu technicku nrmu, je puze infrmativním materiálem nrmě. Elektrnický výběr pplatků (EFC) Zabezpečené mnitrvání pr autnmní systémy výběru mýtnéh Zkušení

Více

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s.

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s. REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY Případvá studie Implementace věrnstníh prgramu s.oliver www.risrsa.cz inf@risrsa.cz 11.11.2014 Úvd Splečnst s.oliver CZ s.r.. a s.oliver

Více

Case study Nové Internetové bankovnictví. František Řezáč

Case study Nové Internetové bankovnictví. František Řezáč Case study Nvé Internetvé bankvnictví František Řezáč Přednášející - František Řezáč Prmce na FAV 2008 Velké prjekty Oblíbené Mbilní pdpra pzemníh dbavení pr Letiště Václava Havla Technický a funkční redesign

Více

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV Klíčvá aktivita: 10 Rzvj kmpetencí při hdncení výsledků VaV Kurz: Hdncení výsledků VAV Cílem kurzu je získání přehledu sučasných i buducích přístupech, psaných i nepsaných,

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

Web frameworks v praxi. František Řezáč

Web frameworks v praxi. František Řezáč Web framewrks v praxi František Řezáč Agenda Spiler Představení a vymezení rzsahu Máme prblém? Pstup pr výběr framewrku Naši favrité C si myslím já Diskuze Přednášející Fakulta aplikvaných věd ZČU (kd

Více

Informačně expertní systém včasného varování a vyrozumění v důsledku stanovení rizik skalního řícení

Informačně expertní systém včasného varování a vyrozumění v důsledku stanovení rizik skalního řícení Infrmačně expertní systém včasnéh varvání a vyrzumění v důsledku stanvení rizik skalníh řícení Prjekt je realizván za finanční pdpry Ministerstva vnitra České republiky, v rámci Prgramu bezpečnstníh výzkumu

Více

Architektura a design - úvod. Tomáš Krátký, Bohumír Zoubek

Architektura a design - úvod. Tomáš Krátký, Bohumír Zoubek Architektura a design - úvd Tmáš Krátký, Bhumír Zubek Schematický phled (Sftware System) Architecture Struktura Dkumentace tét struktury Základní typy architektury Sftware architecture Business (prcess)

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

Business Intelligence - principy, efekty, předpoklady. OKsystem, 26/11/2009

Business Intelligence - principy, efekty, předpoklady. OKsystem, 26/11/2009 Business Intelligence - principy, efekty, předpklady OKsystem, 26/11/2009 Jan Pur katedra IT, VŠE / ITG, s.r.. (pur@vse.cz, pur@itg.cz ) Snímek 1 Agenda 1. Prč Business Intelligence? 2. Základní principy

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

Komunikační nástroje v sociální práci jako klíč k vytvoření profesionálního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby

Komunikační nástroje v sociální práci jako klíč k vytvoření profesionálního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby Kmunikační nástrje v sciální práci jak klíč k vytvření prfesinálníh vztahu mezi uživatelem a pskytvatelem sciální služby Akreditace: MPSV 2014/1412-PC/SP Lektr: PhDr. Milan Pešák Rzsah kurzu: 16 výukvých

Více

Maintenance. Tomáš Krátký. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Maintenance. Tomáš Krátký. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evrpský sciální fnd Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti Maintenance Tmáš Krátký tmas.kratky@prfinit.eu http://www.prfinit.eu/cz/pdpra-univerzit/univerzitni-vyuka C je údržba? Stav systému Systém je

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY VE VÝUCE ANGLIČTINY UČÍME SE ANGLIČTINU S INTERAKTIVNÍ TABULÍ SMARTBOARD

VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY VE VÝUCE ANGLIČTINY UČÍME SE ANGLIČTINU S INTERAKTIVNÍ TABULÍ SMARTBOARD VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY VE VÝUCE ANGLIČTINY UČÍME SE ANGLIČTINU S INTERAKTIVNÍ TABULÍ SMARTBOARD Cíle kurzu: Účastník získá ptřebné infrmace a prakticky si svjí metdy, tipy a triky k efektivnímu

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014 IT Security a Clud Zbyněk Juřena Managing Directr ALTRON Business Slutins, a.s. září 2014 AGENDA C je t Clud? Mdely nasazení a pskytvání služeb Nejčastější případy pužití Cludu Bezpečnstní rizika a bezpečnst

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO Rukvěť ekvzdělavatele I. Rukvěť (ek)vzdělavatele I. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr pedaggické pracvníky v blasti EVVO Vzdělávací akce pr pedaggické pracvníky charakteristika

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka Kurz DVPP Žádst akreditaci DVPP Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Přadvé čísl: 13 1. Název vzdělávacíh prgramu: Bezpečná a zdravá šklka 2. Obsah - pdrbný

Více

Requirements Engineering

Requirements Engineering Evrpský sciální fnd Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti Requirements Engineering Tmáš Krátký tmas.kratky@prfinit.eu http://www.prfinit.eu/cz/pdpra-univerzit/univerzitni-vyuka Schematický phled (Sftware

Více

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi Rle metdika v prcesu zavádění a věřvání standardů kvality v praxi Standardizace rgánu sciálně-právní chrany dětí na Městském úřadu v Třinci 20.05.2015 Standard kvality Standard nrma, kritérium, becně uznávaný

Více

Příloha č.6 Procesy podpory produktivního provozu IISSP

Příloha č.6 Procesy podpory produktivního provozu IISSP Prjekt: Pdpra prduktivníh prvzu Verze: 0.2 Dkument: Prcesy pdpry prduktivníh prvzu Datum: 22. 7. 2013 Přílha č.6 Prcesy pdpry prduktivníh prvzu Přílha č.6 - Prcesy pdpry prduktivníh prvzu.dc Strana 1 z

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013 Strategické rámce správy a rzvje klasifikace DRG v rce 2013 Ministerstv zdravtnictví má až d knce rku 2013 uzavřenu s NRC prváděcí smluvu k prvádění některých činnstí týkajících se kultivace systému DRG

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

SODATSW Case Study 2009 Řešení ochrany dat ve společnosti TART, s.r.o.

SODATSW Case Study 2009 Řešení ochrany dat ve společnosti TART, s.r.o. SODATSW spl. s r.. Hrní 32, 639 00 BRNO http://www.sdatsw.cz tel./ fax: 543 236 177 e-mail: inf@sdatsw.cz SODATSW Case Study 2009 Řešení chrany dat ve splečnsti TART, s.r.. Klient Organizace : TART s.r..

Více

Standardy pro učitelské vzdělávání v Německu a ve Švýcarsku: okolnosti jejich vzniku a působení

Standardy pro učitelské vzdělávání v Německu a ve Švýcarsku: okolnosti jejich vzniku a působení Standardy a kariérní systémy v učitelské prfesi: zahraniční přístupy a česká cesta Pedaggická fakulta Masarykva univerzita 27.11.2014 Standardy pr učitelské vzdělávání v Německu a ve Švýcarsku: klnsti

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Podpora plánování a řízení projektů v CASE nástrojích

Podpora plánování a řízení projektů v CASE nástrojích Pdpra plánvání a řízení prjektů v CASE nástrjích seminární práce z předmětu IT572 Prstředky CASE a jejich využití při tvrbě IS Vítězslav Jánský Petr Kříž Jan Šebelík prsinec 2005-1 - Obsah Úvd...3 Cíl

Více

Charakteristika hlavních skupin druhů dokumentů šedé literatury

Charakteristika hlavních skupin druhů dokumentů šedé literatury Manuál Charakteristika hlavních skupin druhů dkumentů šedé literatury S s = 62 370 mm 2 210 mm A4 Charakteristika hlavních skupin druhů dkumentů šedé literatury

Více

Odhady, nabídky, měření a historie

Odhady, nabídky, měření a historie Odhady, nabídky, měření a histrie Tmáš Krátký, Michal Petřík, Bhumír Zubek tmas.kratky@prfinit.eu, michal.petrik@prfinit.eu, bhumir.zubek@prfinit.eu http://www.prfinit.eu/pr-univerzity/univerzitnivyuka/a4m33sep.html

Více

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace Přílha č. 1 Smluvy díl Fáze realizace Část P1_1 P1_1_Fáze realizace 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 HARMONOGRAM SOUBĚHU FÁZÍ REALIZACE APLIKACE MS2014+... 3 3 ORIENTAČNÍ ROZDĚLENÍ FUNKCIONALIT APLIKACE MS2014+

Více

Základní mechanizmy UML

Základní mechanizmy UML Unified Mdeling language (UML), ppis jazyka, typy diagramů a způsb jejich pužití při návrhu různých aspektů systému, syntax a sémantika jazyka a jeh symblů. C je UML (Unified mdeling language) - grafický

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3 Zadávací dkumentace pr zakázku na služby zadávanu v suladu s pstupy pr zadávání zakázek v rámci prgramu JPD 3 Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců splečnsti EMCO spl. s r.. Název zadavatele: Emc spl.

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost Rukvěť ekvzdělavatele II. Rukvěť (ek)vzdělavatele II. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr dbrnu veřejnst Vzdělávací akce pr dbrnu veřejnst charakteristika Smyslem vzdělávacích akcí

Více

ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA. Jak zvýšit zájem žáků o jejich učení? Miroslava ČERNOCHOVÁ Viktor FUGLÍK

ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA. Jak zvýšit zájem žáků o jejich učení? Miroslava ČERNOCHOVÁ Viktor FUGLÍK Mirslava ČERNOCHOVÁ Viktr FUGLÍK Katedra infrmačních technlgií a technické výchvy Pedaggická fakulta Univerzity Karlvy v Praze ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA Jak zvýšit zájem žáků jejich učení? Malstranský palác,

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Instalace a technické informace

Instalace a technické informace Dkumentace k mdulu MdleKREM Samstatný mdul MdleKREM umžňuje zbrazit (vyučujícím i studentů) mdel průchdu studenta vyučvaným kurzem a t jak v grafické pdbě (využívající znalstní mdel GLIKREM - GuideLine

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Splečnst WEBCOM a. s. Vám nabízí kmpletní pkrytí Vašich pžadavků na zajištění služeb technické pdpry Micrsft Dynamics přesně pdle Vašich ptřeb a v pžadvaném časvém hrizntu

Více

Bakalářská práce. Redesign procesu testů a test management. Redesign of Test and Test Management Processes. Kateřina Urbanová

Bakalářská práce. Redesign procesu testů a test management. Redesign of Test and Test Management Processes. Kateřina Urbanová Bakalářská práce Redesign prcesu testů a test management Redesign f Test and Test Management Prcesses Kateřina Urbanvá Unicrn Cllege 2010 Unicrn Cllege, V Kapslvně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce v

Více

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň Základy e-learningu Sestavil Karel Květň 1. Začínáme s e-learningem 1.1 Předchůdci e-learningu a jeh vznik Vyučvací strje byly půvdně speciální mechanické a elektrnkvé strjky, pzději zalžené na vyšších

Více

Podpůrný textový materiál pro učitele a školitele. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147

Podpůrný textový materiál pro učitele a školitele. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Training fr Trainers n e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Pdpůrný textvý materiál pr učitele a šklitele Tent prjekt byl financván za pmci Evrpské kmise. Tat publikace draží názry autra a prt není Evrpská kmise

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Lz č.p.72 687 53 Suchá Lz IČO: 27015777 Zápis z jednání valné hrmady MAS Výchdní Slváck dne 15.11.2012, Strání Přítmni: Hsté: dle prezenční listiny 24 členů Ing. Pavel Rada,

Více

Studijní předmět: Základy teorie pravděpodobnosti a matematická statistika Ročník:

Studijní předmět: Základy teorie pravděpodobnosti a matematická statistika Ročník: Studijní předmět: Základy terie pravděpdbnsti a matematická statistika Rčník: 1 Semestr: 1 Způsb uknčení: zkuška Pčet hdin přímé výuky: 2/2 (přednáška/ seminář) Pčet hdin kmbinvané výuky celkem: 8 Antace

Více

Použití CASE pro řízení projektů IS/ICT 4IT450

Použití CASE pro řízení projektů IS/ICT 4IT450 Pužití CASE pr řízení prjektů IS/ICT 4IT450 2009 Jakub Hlba, Radek Kllárvits, Barbra Peškvá, Mirek Řezníček, Tmáš Sukup, Jan Šafránek, Petr Šklník 1 Antace Tat práce vznikla v rámci předmětu 4IT450 CASE

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Univerzita Karlva v Praze Pedaggická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Student si může vybrat z nabídky vypsaných témat a dtazem u příslušnéh vyučujícíh

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Infrmatika a výpčetní technika Charakteristika předmětu Charakteristika předmětu Infrmatika a výpčetní technika Vyučvací předmět Infrmatika a výpčetní technika vychází ze vzdělávací blasti Infrmační a

Více

Software project management

Software project management Sftware prject management Bhumír Zubek, Vladimír Rytíř bhumir.zubek@prfinit.eu, vladimir.rytir@prfinit.eu http://www.prfinit.eu/pdpra-univerzit/univerzitni-vyuka.html Kde se s prjektvým řízením ptkáme?

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Interaktivní výuka MS Office 2000 Pachner Panel nástrjů vlev nahře (zleva) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených stránek Rejstřík Zálžky Pznámky

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

5. Způsob hodnocení nabídek Nabídka bude hodnocena podle základního hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena.

5. Způsob hodnocení nabídek Nabídka bude hodnocena podle základního hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena. FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ODBOR OBCHODU A MARKETINGU Veducí útvaru: Pavel Zemánek tel.: 532 232 945, fax: 543 211 185 e-mail: pavel.zemanek@fnbrn.cz IČO: 652 697

Více

Informační systém o státní službě (ISoSS) Pracovní postup pro práci v Servisdesku ISoSS

Informační systém o státní službě (ISoSS) Pracovní postup pro práci v Servisdesku ISoSS Infrmační systém státní službě (ISSS) Pracvní pstup pr práci v Servisdesku ISSS Infrmační systém státní službě (ISSS) Pracvní pstup pr práci v Servisdesku ISSS Název dkumentu: Pracvní pstup pr práci v

Více

Development environment Build process DevOps. Tomáš Krátký, Bohumír Zoubek

Development environment Build process DevOps. Tomáš Krátký, Bohumír Zoubek Develpment envirnment Build prcess DevOps Tmáš Krátký, Bhumír Zubek Sftwarvý prces??? Sftwarvý prces Převzat z http://csse.usc.edu/csse/research/coradmo/ Vývjvé prstředí Mtivace Váš systém je určen pr

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

Datová kvalita Profinit. All rights reserved.

Datová kvalita Profinit. All rights reserved. Datvá kvalita RNDr. Ondřej Zýka ndrej.zyka@prfinit.eu 2014 Prfinit. All rights reserved. Datvá kvalita Jedna z kmpetencí Data managementu Cíl: Zajistit uživatelům data v kvalitě ptřebné k jejich činnsti

Více

16. Kategorizace SW chyb, kritéria korektnosti a použitelnosti, spolehlivost SW

16. Kategorizace SW chyb, kritéria korektnosti a použitelnosti, spolehlivost SW 16. Kategrizace SW chyb, kritéria krektnsti a pužitelnsti, splehlivst SW 1. Sftwarvá chyba Prezentace th, že prgram dělá něc nepředpkládanéh Míra th, kdy prgram přestává být užitečný Je t nesuhlas mezi

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014 Vedení prjektů, Odhadvání, histrie Jiří Mach 26. 11. 2014 Agenda Dcházka Specifikace Vedení prjektů Pár slv SW prjektu na MFF Odhadvání Histrie prjektů Dtazy 2 Prject management C je t prjekt? Frmální

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

WWW.STATNIPOKLADNA.CZ/RISRE

WWW.STATNIPOKLADNA.CZ/RISRE WWW.STATNIPOKLADNA.CZ/RISRE Název dkumentu: RISRE Základní ppis Název subru: RISRE_zakladni_ppis_19042012 Verze dkumentu: 1.0 (z 19.4.2012) WWW.STATNIPOKLADNA.CZ/RISRE a. Úvd Integrvaný infrmační systém

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

Nabídka DVPP pro období září - prosinec 2011

Nabídka DVPP pro období září - prosinec 2011 Prjekty: DVPP v Chebu Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0008 DVPP v Sklvě Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0006 DVPP v Karlvých Varech Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0004 Nabídka DVPP pr bdbí září - prsinec 2011 Vážené

Více