S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství."

Transkript

1 Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku za odpad I přesto, že oblast odpadového hospodářství je stále ztrátová a musí se značně dotovat, zůstává výše místního poplatku za odpad již od roku 2008 nezměněná a i pro rok 2015 činí Kč 500,-/osoba/rok. - termín splatnosti místního poplatku za odpad je do sazba činí Kč 500,-/osoba /rok (za fyzickou osobu trvale hlášenou v Plané nad Lužnicí, za cizince, kterému je v Plané nad Lužnicí povolen trvalý nebo přechodný pobyt delší než 90 dnů) - sazba tohoto poplatku za stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba činí Kč 400,- - úhradu je možno provést hotově v pokladně MěÚ Planá n. Lužnicí nebo přes účet č /0800, variabilní symbol je ročné číslo poplatníka - problematika odpadů je řešena v obecně závazné vyhlášce č. 4/2012 a č. 7/2007 Sběrný dvůr - umístění - v ulici V Hlinách (za železničním přejezdem na Strkov) - pracovník odpovědný za správné uložení odpadu ing. František Čížek - stručný přehled odpadů, které zde vytříděné mohou občané uložit velkorozměrový odpad např. židle, koberec, lino bioodpad např. tráva, listí, zkrácené větve (na cca cm) nebezpečný odpad např. barvy, lepidla, baterie veškerá elektrozařízení z domácností např. ledničky, sporáky, pračky, televize, počítače, zářivky, vysavače, varné konvice, telefony odpady, které lze uložit i do kontejnerů na tříděný odpad tj. papír, sklo, plasty, nápojové kartony velkoobjemový kontejner na papír tj. hlavně na papírové krabice, papírové kartony od nábytku tzv. tvrdé plasty zahradní nábytek, plastové konve, sudy, plastové blatníky, dětské boby, kýble, plastové hračky polystyrém

2 dřevo stavební odpad v omezeném množství běžný komunální odpad od chatařů, kteří mají na katastrálním území Planá nad Lužnicí stavbu určenou k individuální rekreaci nebo rodinný dům, kde není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba kovy pneumatiky - otevírací doba sběrného dvora Letní čas (duben říjen) Zimní čas (listopad březen) pondělí hodin hodin středa hodin hodin sobota 8 12 hodin 8 12 hodin Vlastníci staveb určených k individuální rekreaci ( chataři ) Vlastníci staveb určených k individuální rekreaci nebo majitelé rodinného domu, kde není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, mohou k ukládání komunálního odpadu využít buď: - vlastní popelnice (v případě, že jejich nemovitost je v lokalitě, kde svozová firma provádí svoz jednotlivých popelnic) - kontejnery ve sběrném dvoře litrové kontejnery (celkem se jedná o 14 kusů těchto kontejnerů, které jsou vyváženy v pravidelných týdenních intervalech v období květen říjen) umístěné v roce 2015 v těchto lokalitách: Na Černé na Soukeníku v ulici Pionýrská zahrádkářská kolonie u Sezimova Ústí zahrádkářská kolonie na Strkově Ve Stržném K ukládání odpadů do kontejnerů na tříděný odpad mohou chataři využívat všech kontejnerů na tříděný odpad rozmístěných na katastrálním území Planá nad Lužnicí, a také sběrný dvůr. Dále jsou tyto kontejnery přistavovány v období květen říjen v lokalitách Na Černé, na Soukeníku a v zahrádkářské kolonii u Sezimova Ústí. Pro ukládání všech ostatních druhů odpadů je k dispozici sběrný dvůr.

3 Tříděný odpad Na katastrálním území Planá nad Lužnicí je 37 stanovišť se 139 kusy kontejnerů na sběr tříděného odpadu. Jsou sbírány komodity papír, sklo, plasty a nápojové kartony (např. od mléka, džusů, vína) a kovy. Tříděný odpad větších rozměrů můžete uložit ve sběrném dvoře, kde jsou vytvořeny podmínky pro jeho uložení a následné využití - je zde umístěn velkoobjemový kontejner na velké papírové kartony, krabice, dále se zde ukládá velkorozměrový plastový odpad jako zahradní nábytek, plastové sudy, kýble atd. Přehled jednotlivých stanovišť kontejnerů na tříděný odpad je uveden v příloze k informacím o odpadech. Bioodpad Mezi hlavní druhy bioodpadu můžeme řadit posečenou trávu, listí, větve apod. Tento odpad může občan likvidovat doma (např. kompostováním) nebo jej může odvést do sběrného dvora, kde jsou přistaveny kontejnery zvlášť na větve a zvlášť na trávu, listí a ostatní drobný bioodpad. Další možností je jeho ukládání do rotujícího velkoobjemového kontejneru v období duben - listopad. Stanoviště rotujícího kontejneru jsou v r stejná jako v roce 2014, a to: - Hájkova ulice za železničním podchodem 1x 14 dnů (víkend) - za zahrádkářskou kolonií na Strkově 1x 14 dnů (víkend) - roh ulice Ústrašická a Ve Vilách 1x 14 dnů (pondělí středa) - ulice Jabloňová na Soukeníku 1x14 dnů (pondělí - středa) - přistavování kontejneru v období duben až listopad V měsících duben a listopad 2015 budou přistavovány kontejnery dva: - jeden kontejner pouze na větve (zkrácené na cca cm) - druhý kontejner pouze na trávu, listí a ostatní drobný bioodpad V období květen říjen 2015 bude přistavován jen jeden kontejner, a to na trávu, listí a drobný bioodpad. Větve si pak musí každý občan odvést sám do sběrného dvora. V tomto kontejneru tedy nesmí být v žádném případě společně uloženy větve a ostatní bioodpad. Při nedodržení základní podmínky třídění (v kontejneru bude např. stavební odpad, papírové nebo plastové odpady, společné uložení větví s posečenou trávou) nebude již kontejner v příslušné lokalitě přistavován. Přesné termíny přistavování kontejneru pro rok období duben listopad 2015 budou zveřejněny v březnu 2015.

4 Dodržování pravidel ukládání a třídění odpadů Žádáme občany, aby dodržovali pravidla pro ukládání odpadů, jak do své občanské popelnice, tak ve sběrném dvoře, do kontejnerů na tříděný odpad nebo do kontejnerů na bioodpad. Hlavní zásadou je maximální třídění odpadů. - občanská popelnice neukládat žhavý popel, stavební odpad, posečenou trávu, na PET lahve, starý papír, skleněné lahve či papírové krabice využít kontejnery na tříděný odpad či sběrný dvůr vedle popelnic neukládat plastové pytle s přebytečným komunálním odpadem, bioodpadem nebo rozměrově větší odpady (např. lino, starý nábytek, železo atd.) tyto pytle nebudou svozovou firmou vyváženy - kontejnery na tříděný odpad do jednotlivých nádob ukládat pouze příslušný typ odpadu, velké papírové kartony ukládat do sběrného dvora, kde je na tyto kartony umístěn velkoobjemový kontejner, velké plastové věci (zahradní nábytek, kýble atd.) také ukládat do sběrného dvora, kde je na tyto odpady vyčleněn prostor - sběrný dvůr zde dodržovat pokyny obsluhy sběrného dvora, na všechny typy odpadů jsou zde buď kontejnery nebo vyhražený prostor, v žádném případě zde nesmí ukládat odpad soukromí podnikatelé - stavební odpad stavební odpad mohou občané ukládat do sběrného dvora v omezeném množství, při větších stavebních úpravách si musí občané stavební odpad vozit na vlastní náklady na skládku v Želči, - do kontejnerů na trávu ve sběrném dvoře ukládat pouze trávu, NE plastové či papírové obaly, do kontejneru na větve opět ukládat pouze větve zkrácené na cca cm délky ing. Svatava Novotná

5

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015,

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Svoz separovaných odpadů od občanů

Svoz separovaných odpadů od občanů Svoz separovaných odpadů od občanů Oddělováním jednotlivých složek odpadů snižujeme objem komunálního odpadu, který se ukládá na skládky, šetříme energie, snižujeme spotřebu ropy a šetříme přírodní zdroje.

Více

ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU OBCE: PONDĚLÍ od 16:00 hod. do 18:30 hod.

ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU OBCE: PONDĚLÍ od 16:00 hod. do 18:30 hod. Ž A M P A Š S K Ý I N F O R M A Č N Í O B Č A S N Í K **** OBEC ŽAMPACH, OKRES ÚSTÍ NAD ORLICÍ, PARDUBICKÝ KRAJ **** *** ČÍSLO 1 **** ROČNÍK XI **** VYCHÁZÍ 02. LEDNA 2014 *** MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2014:

Více

Zpracovalo sdružení Arnika v rámci projektu Topíme ohleduplně k přírodě i k sousedům

Zpracovalo sdružení Arnika v rámci projektu Topíme ohleduplně k přírodě i k sousedům Analýza současné situace znečišťování ovzduší lokálními topeništi v obci Ludvíkovice u Děčína a návrhy na další možná opatření vedoucí ke snížení emisí z lokálních topenišť Zpracovalo sdružení Arnika v

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A O B E C N O V O S E D L Y O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 1/2003 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání se

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 O nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Újezdec se na svém zasedání dne 30.1.2004 usneslo vydat na základě l7, odst. 2

Více

OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD)

OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD) Název úkolu : OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD) TYPOVÝ PROJEKT Objednatel : Kontaktní osoba : Zlínský kraj tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín Ing. Tomáš Hladík tel. : 577 043 399 Odpovědný zpracovatel :

Více

Zpracovatelé: SPF Group v.o.s. Monika Přibylová TGR Ing. Jan Štejfa

Zpracovatelé: SPF Group v.o.s. Monika Přibylová TGR Ing. Jan Štejfa ANALÝZA VOLNĚ POHOZENÝCH OD PADŮ V ČESKÉ REPUBLICE Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí Zpracovatelé: SPF Group v.o.s. Monika Přibylová TGR Ing. Jan Štejfa Prosinec 2007 1 Název dokumentu: ANALÝZA

Více

Cíle a opatření koncepce nakládání s odpady obce Mořice

Cíle a opatření koncepce nakládání s odpady obce Mořice Cíle a opatření koncepce nakládání s odpady obce Mořice Připravil: 10/2009 Hnutí DUHA Bratislavská 31 602 00 Brno www.hnutiduha.cz Obsah: Cíl 1. Prevence vzniku odpadů a opakované použití:...3 1.1. Provoz

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Oddělení dozoru Praha Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obec: Senohraby Obecně závazná vyhláška č. 11/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012,

Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012, Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Číhaň se na svém

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz Obecně závazná vyhláška obce Kamenný Přívoz č. 02/2011 kterou se stanoví poplatek za komunální odpad na území obce Kamenný Přívoz Zastupitelstvo obce Kamenný Přívoz v souladu s 84 odst. 2, písm. h) a 10

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ H O S P O D A DOUBRAVČICE AUTODOPRAVA. KONTEJNERY PETR ŠERMAUER

OBECNÍ ZPRAVODAJ H O S P O D A DOUBRAVČICE AUTODOPRAVA. KONTEJNERY PETR ŠERMAUER H O S P O D A DOUBRAVČICE DOUBRAVČICE číslo 29 ročník VII. období březen - červen 2015 OBECNÍ ZPRAVODAJ Z obsahu: VÝLUKOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD ČD - TŘÍDÍME SPRÁVNĚ ODPAD? - SBĚRNÝ DVŮR - JEDNOSMĚRKA U MŠ - JARNÍ

Více

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 5.4. 2012 ev. číslo MK ČR: E 10391

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 5.4. 2012 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 5.4. 2012 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 3, ročník 18, březen 2012 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech)

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech) k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech) V Praze dne 31. března 2009 Č.j.: 60/9000/2009 A. Připomínky k Důvodové zprávě 1. Připomínka

Více

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012 č. 4/2012 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Čl. II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 4

Čl. II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 4 OBSAH Čl. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 3 1. Vlastník budovy NTK 3 2. Důležitá telefonní čísla 3 3. Kontaktní adresa: Zkvalitnění služeb zákazníkům 3 4. Otevírací doba budovy NTK 3 Čl. II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

Více

Obvyklé otázky. k předpisům o obalech. Verze 6.2

Obvyklé otázky. k předpisům o obalech. Verze 6.2 Obvyklé otázky k předpisům o obalech Verze 6.2 Vztahují se povinnosti zákona o obalech i na naši firmu? Pokud při své podnikatelské činnosti uvádíte obaly, balené zboží nebo obalové prostředky na trh nebo

Více

TECHNICKÉ SLUŽBY Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, Za porážkou 1142, 751 31 Lipník nad Bečvou. Výroční zpráva o činnosti za rok 2 0 0 9

TECHNICKÉ SLUŽBY Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, Za porážkou 1142, 751 31 Lipník nad Bečvou. Výroční zpráva o činnosti za rok 2 0 0 9 TECHNICKÉ SLUŽBY Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, Za porážkou 1142, 751 31 Lipník nad Bečvou Výroční zpráva o činnosti za rok 2 0 0 9 Lipník nad Bečvou 12. února 2010 Popis činnosti organizace

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl. MùSTSKÉ NOVINY Informační list pro občany města Ústí nad Labem číslo 15 říjen - prosinec 2002 Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.cz Primátorem

Více

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

MĚSÍČNÍ K MĚSTA KOUŘIM BŘEZEN 2010 CENA 14,- K č. Dej každému dni šanci, aby se stal tím nejkrásnějším ve Tvém životě.

MĚSÍČNÍ K MĚSTA KOUŘIM BŘEZEN 2010 CENA 14,- K č. Dej každému dni šanci, aby se stal tím nejkrásnějším ve Tvém životě. MĚSÍČNÍ K MĚSTA KOUŘIM BŘEZEN 2010 CENA 14,- K č Dej každému dni šanci, aby se stal tím nejkrásnějším ve Tvém životě. Č.3 Ulice v proměnách času Kolínská ulice dříve a nyní. Prosíme občany města, kteří

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA PRO OBDOBÍ 4 Vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. / Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších

Více

352/2005 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 5. září 2005

352/2005 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 5. září 2005 352/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 5. září 2005 o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

ZÁKON. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Změna: 9/2009 Sb. Změna: 157/2009 Sb. Změna: 297/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb.

ZÁKON. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Změna: 9/2009 Sb. Změna: 157/2009 Sb. Změna: 297/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb. ZÁKON č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů Změna: 9/2009 Sb. Změna: 157/2009 Sb. Změna: 297/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb. Změna: 326/2009 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 227/2009

Více

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1. Čl. 2 Poplatník

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1. Čl. 2 Poplatník OBEC Vyškovec Obecně závazná vyhláška č. 3/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Vyškovec se

Více