ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ HRAJEME SI S KRTEČKEM ZKRÁCENÁ VERZE Motto: Má-li se dítě vyvíjet po duševní a charakterové stránce ve zdravou a společnosti užitečnou osobnost, musí vyrůstat v prostředí stálém, citově příznivém, vřelém a přijímajícím. (Z. Matějček) razítko Vydala dne : Č. j. MŠT/225A/2009 Platnost dokumentu: od do Jaroslava Bergerová, ředitelka školy

2 OBSAH 1. Identifikační údaje o mateřské škole 3 2. Obecná charakteristika školy Historie a současnost mateřské školy Tyršova Sloučení mateřských škol 4 3. Hlavní cíle vzdělávacího programu Principy vzdělávání metody a formy práce Fylozofie školy 9 4. Podmínky vzdělávání Věcné podmínky Životospráva Psychosociální podmínky Personální a pedagogické zabezpečení Řízení mateřské školy Spolupráce Spoluúčast rodičů Spolupráce s ostatními subjekty Organizace vzdělávání Doplňkové programy Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika jednotlivých tříd Vzdělávací obsah 23 - integrované bloky (viz.příloha) 9. Vzdělání dětí se speciálními potřebami Zásady pro práci s IB Evaluační systém Evaluace vnější Evaluace vnitřní Vlastní hodnocení školy Plán evaluace IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE Název školy: Mateřská škola Kopretina Jeseník, příspěvková organizace

3 Sídlo školy: Tyršova 307, Jeseník Jméno ředitelky: Jaroslava Bergerová, bytem Seifertova Jeseník tel: IČO: IZO: Zřizovatel: Městský úřad Jeseník Masarykovo nám Jeseník Kontakty MŠ Tyršova: tel: Mobil: Součásti školy: odloučené pracoviště MŠ Dittersdorfova 1218 Kontakty MŠ Dittersdorfova: Jméno vedoucí učitelky: Bc. Zuzana Poulíčková, bytem U jatek Jeseník tel: Školní jídelna : Provozář školní jídelny: Ing. Petr Hrouda, bytem Dukelská Javorník tel: Předchozí školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (ŠVP) S tebou mě baví pohádkový svět Platnost: od do Navazující ŠVP Hrajeme si s krtečkem Na tvorbě ŠVP se podíleli: tým pedagogických pracovnic školy a rodiče dětí ŠVP projednala pedagogická rada dne: aktualizaci ŠVP projednala pedagogická rada dne: aktualizaci ŠVP projednala pedagogická rada OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1 Historie a současnost mateřské školy Tyršova Mateřská škola na Tyršové ulici 307, umístěna v blízkosti vlakového nádraží, má svůj počátek na jaře Byla pořízena adaptací zkonfiskovaného německého majetku. 1. dubna 1945 byla otevřena 2 oddělení povolením Zemské školní rady. Přílivem českého obyvatelstva do pohraničí vzrůstal také počet dětí předškolního věku v mateřské škole. Na začátku školního roku 1945/46 bylo v mateřské škole 29 dětí. V průběhu školního roku počet dětí vzrostl na 41. Školní rok 1945/46 byl ukončen počtem dětí 70. Ve 2. poschodí mateřské školy byl byt. Kapacita školy za současného počtu dětí ve městě byla nedostačující. Proto vznikaly další mateřské školy na území města i v okolí.

4 V průběhu dalšího období byla kapacita školy naplňována zpravidla o počtu 66 dětí. Po roce 1989 počet dětí začal klesat, město mělo v úmyslu školu uzavřít. To byl ten správný čas rozhodnout se pro hledání nových způsobů práce, nových metod i přístupů. Mateřská škola svým prostředím a charakterem vzdělávání vytváří pro děti rodinné prostředí. Od , kdy začala pracovat v programu Začít spolu, s počtem 55 dětí. V roce 1999 zahájila škola se 75 dětmi a od roku 2001 je v mateřské škole stále 80 dětí. Postupně se zlepšovala spolupráce s rodiči i ostatními partnery. Na žádost rodičů odsouhlasila Městská rada změnu názvu Mateřské školy Jeseník, Tyršova na Mateřská škola Kopretina, Jeseník, Tyršova. Se vstupem do právní subjektivity od , je oficiální název: Mateřská škola Kopretina Jeseník, příspěvková organizace. Počet dětí 80 je stálý, zájem o umístění dětí právě do této školy také. Tuto změnu však plně podpořila změna systému práce, změna práce kolektivní v týmovou, uspořádání nábytku ve třídách, celková změna způsobu práce. 2.2 Sloučení mateřských škol došlo ke sloučení Mateřské školy Kopretina na Tyršové ul. s Mateřskou školou na Dittersdorfové ulici - jako odloučené pracoviště. Mateřská škola Tyršova měla 73 dětí zapsaných dětí ve 3 třídách rozdělených podle věku. Ve speciální třídě bylo 7 dětí. Škola jako celek měla 153 dětí, mateřská škola Kopretina měla již delší dobu naplněnou kapacitu 80 dětí. Mateřská škola Dittersdorfova se nachází v centru města poblíž areálu Základní školy Jeseník. Mateřská škola má prostorné třídy, dostatečně velikou zahradu. Budova je po rekonstrukci, s obnoveným pláštěm, vyměněnými okny, opraveným sociálním zařízením a provedenou obnovou školní zahrady, s novými zahradními herními multifunkčními prvky z akátového dřeva. Má 4 třídy: 2 třídy zpravidla rozděleny podle věku dětí a 1 třídu pro děti se speciálními potřebami. Celkový počet přihlášených dětí pro školní rok 2010/2011 je 90. Kapacita mateřské školy je 90 dětí, která je plně obsazená. V závěru škol. roku 2008/2009 se děti společně s učitelkami dohodly na názvech tříd: Motýlci, Stonožky, Skřítci a Žabky. Spojení obou mateřských škol nemělo příliš dobrý začátek. Rodiče i personál mateřské školy tuto změnu přijali dost negativně. Bylo potřeba pro práci za těchto podmínek získat všechny pracovnice školy i rodiče, vyhodnotit dosavadní stav úrovně podmínek pro vzdělávání, i organizaci vzdělávání. Nejdůležitější bylo nastavit cíle i pravidla ve všech oblastech tak, aby postupně docházelo k odbourávání zavedených stereotypů, probuzení aktivity a plného nasazení zaměstnanců, navázání kontaktů a spolupráce především s rodiči, ale i s okolím. Bylo potřeba se zaměřit na nové formy přístupu k dítěti. Po zjištění pozitiv a negativ, stanovení priorit a cílů, bylo možné vypracovat nový ŠVP. Nedostatečnou se jevila komunikace, a to mezi pedagogickými pracovnicemi navzájem i mezi pedagogickými pracovnicemi a rodiči. Současně se vzděláváním bylo nutné přistoupit k bezpečnostnímu opatření a provést co nerychlejší opravu schodiště a naplánovat další opravy, vybavenost tříd, sociálních zařízení i zahrady. Současná kapacita mateřských škol: MŠ Tyršova: 80 dětí ( i zapsaných) MŠ Dittersdorfova : 96 dětí ( zapsaných 93) Každá mateřská škola má svůj ŠVP, z důvodu vzdálenosti škol ve městě, různosti vnějšího i vnitřního prostředí školy, zavedených způsobů práce, zvyklostí při pořádání akcí pro děti, rodiče i ostatní veřejnost. MŠ Tyršova - má ŠVP s názvem HRAJEME SI S KRTEČKEM MŠ Dittersdorfova má ŠVP s názvem NA JEDNÉ LODI. Program byl koncipován s ohledem na nově obnovenou a vybavenou zahradu, navazující na úpravu kolem Vodní tvrze, prostor základní školy na Průchodní ulici a Střediska volnočasových aktivit DUHA (SVČ DUHA).

5 3. HLAVNÍ CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Dlouhodobé cíle ŠVP: 1. Podporovat duševní pohodu dětí, rozvíjet jejich intelekt, řeč, poznávací procesy a funkce, city, vůli, kamarádské vztahy cestou přirozené výchovy a vzdělávání na základě interakce s okolím a svou vlastní prožitou zkušeností, se zaměřením na rozvoj smyslů 2. Učit děti vnímat svět kolem sebe, dění v tomto světě, utvořit základy pro odpovědný postoj dítěte ke společenskému a přírodnímu prostředí 3. Zlepšovat tělesnou zdatnost, podporovat rozvoj pohybových dovedností, učit sebeobslužným dovednostem, vést děti ke zdravému životnímu stylu 4. Podporovat rozvoj sociálně-kulturních postojů, návyků a dovedností dítěte, učit je přijímat společenské, morální a estetické hodnoty 5. Rozvíjet a prohlubovat spoluúčast s rodiči v individuální spolupráci, nabídkou společných akcí, poradenským servisem, vzájemnou komunikací 6. Efektivně řídit organizaci. 7. Podporovat sebereflexi všech, kteří ovlivňují práci s dětmi 3.1 Principy vzdělávání, metody a formy práce "ZAČÍT SPOLU" je program, který nás oslovil a přivedl ke změnám ve způsobu práce, uspořádání nábytku ve třídě, vytvoření nového prostředí, k vytvoření nových podmínek pro spolupráci. Pochopení této změny se velmi vyplatilo. Mateřská škola Tyršova od pracuje podle programu Začít spolu (ZaS). Na základě změny ve způsobu práce se daří mít stálý zájem o naplněnost školy. Práce se daří i při několikeré výměně zaměstnanců školy, kteří jsou seznámeni se způsobem práce, důležitostí práce týmové a podílu na podpoře spolupráce s rodiči. Spolu s programem ZaS ctíme tyto hodnoty: - rozvoj celé osobnosti dítěte - důraz na vlastní aktivitu a kompetenci - tvůrčí aktivitu a osobnost dítěte i učitele - úlohu učitele jako vzoru i průvodce dítěte na jeho individuální cestě zvídavosti a učení - úlohu prostředí i navozené situace v aktivním učení - sociální dovednosti, schopnost vyjádření pocitů a spolupráce ve skupině Cílem mateřské školy v souladu s programem ZaS pro děti i dospělé je : - posílit samostatnost a schopnost se rozhodovat - upevňovat zvídavost a přirozenou chuť poznávat - pečovat o sebe i druhé - poskytovat prostor k tvoření a rozvíjení představ - pomáhat rozvíjet pozitivní vztahy mezi dětmi - zvyšovat důvěru a zlepšovat dovednosti v týmové spolupráci - posilovat zdravou sebeúctu - chápat svět v souvislosti - zvyšovat toleranci a úctu k druhým i k životnímu prostředí - přirozeně zapojovat sociálně a zdravotně znevýhodněné děti i rodiny Jakými prostředky realizujeme cíle? - promyšleným členěním prostoru do center aktivit (CA) ve třídě, vytvářením a obnovováním podnětného prostředí pro učení a hru dětí

6 - aktualizovanou volbou materiálu, který děti podněcuje k tvořivosti - překračováním bariér v komunikaci a spoluprací s okolím - aktivním nasloucháním a odezvou vzájemného kontaktu - aktivním zapojováním rodičů a příbuzných, jako nejdůležitějších vychovatelů a vytvářením co nejlepšího prostředí pro ně - sdíleným prožíváním radosti a legrace - plánováním námětově zajímavých činností co nejvíce prožitkových Hlavní činností pro dítě předškolního věku je hra. Tato potřeba je v naší mateřské škole plně respektována. Při hře se nejvíce dítě otevře, vytváří vztahy, nejlépe se učí. Pokud je dítě v podnětném, bezpečném a klidném prostředí, má možnost si hrát spontánně, projevit svůj pocit ze hry, vyjádřit a sdělit, co se mu podařilo, co dokázalo, pokud si hraje s kamarády a má ze hry radost, dochází k všestrannému rozvoji dítěte. Proto je hra v nejrůznějších podobách pro nás stavebním kamenem. V průběhu dne hrají zejména námětové, dramatické, pohybové, hudební, výtvarné, didaktické, psychomotorické, logopedické hry. Hra je realizována v různých formách: spontánní, řízená, hry individuální, skupinové, kolektivní, hry s přesnými pravidly, využíváme i momentálně vzniklých situací. Při hře i ostatních hrových činnostech využíváme zejména metody rozhovoru, vyprávění besedy, popisů obrázků, pozorování situací, změn kolem sebe, v přírodě, pozorování chování lidí, hodnocení vlastní hry. Podstatnou roli ve vzdělání má řízené učení, kooperativní. Při všech zvolených a naplánovaných činnostech, zvolených metodách i formách vzdělávání, dbáme na učení co nejvíce prožitkové. Zásady, které jsou pro nás pedagogické pracovnice důležité, abychom naplňovaly program: - rozumět vývoji dítěte - věnovat se pozorování dětí při práci a při hře - plánovat skupinové i individuální cíle, které se zakládají na zájmu a potřebě dětí - poskytovat měnící se pružné prostředí - poskytovat úctu dětem a vážit si jejich nápadů - povzbuzovat děti, aby vyřešily své problémy a vážily si jeden druhého - klást otázky, které vedou děti k přemýšlení a odpovědi Důležitými znakem programu ZaS je uspořádaný nábytek do CA: - Domácnost, dramatické hry: v tomto centru zařazujeme především hry napodobivé a námětové z oblasti rodinného života. Děti při hře napodobují dospělé a učí se různým sociálním rolím. Rozvíjejí své schopnosti zvládat různé situace, chápat je. Hry podporují citový rozvoj dětí a inteligenci. Děti si většinou hrají ve skupině do šesti dětí. - Kostky: tady mohou být děti vysoce aktivní a tvořivé. Učí se chápat výšku a váhu, rozpoznat tvary, spolupracovat, zlepšovat koordinaci oko ruka. Při hře s kostkami si upevňují matematické představy, rozvíjejí jemnou i hrubou motoriku. Dá se snadno rozpoznat jazykový vývoj dětí a vyvíjející se vztahy mezi dětmi. - Ateliér: výtvarné činnosti poskytují dětem radost, vzruch i uspokojení. Podporují v dětech tvořivost, zvědavost, představivost a činorodost. - Stolní a manipulační hry: při hrách procvičujeme jemnou motoriku, poznávání barev, velikostí, upevňujeme matematické představy, schopnost srovnávat, dodržování pravidel (společenské hry), ale i schopnost samostatného vyjadřování. - Pokusy a objevy: co venku nasbíráme můžeme pozorovat, popisovat, zkoumat, vážit. Dáváme dětem příležitost pochopit zákonitosti růstu, pozorovat a srovnávat, živé a neživé - Dílna : v dílně si děti rozvíjejí svoji fyzickou sílu, dílna podporuje koordinaci. Rovněž jsou rozvíjeny jazykové dovednosti dětí.

7 - Knihy a písmena: jsou klidnějším místem. Různé pomůcky a materiály umožní dětem uvědomit si, že se postupně naučí i psát. Dochází k rozvoji matematických představ, jazykových dovedností, logického myšlení, paměti, ale i k rozvoji spolupráce. - Hudba: je centrum podporující hudebně pohybové schopnosti, ale i rozvoj sociálního cítění a jazykového projevu. Hudba rozvíjí a podporuje motoriku, paměť dětí, napomáhá rozvoji myšlení a abstrakcí. - Písek a voda: při hře s pískem u dětí podporujeme smyslový rozvoj, matematické představy, chápání přírodních zákonů. Chceme při každodenní práci připravovat dětem takové podmínky, abychom hrou, spontánní činností, situačním učením nebo jinými metodami, formami a způsoby, vedly děti k osvojování kompetencí a jejich postupnému zdokonalování. Hlavními klíčovými kompetencemi jsou : 1. kompetence k učení (Ku) 2. kompetence k řešení problémů (Křp) 3. kompetence komunikativní (Kk) 4. kompetence sociální a personální (Ksp) 5. kompetence činnostní a občanské (Kčo) 4. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 4.1 Věcné podmínky školy Vnitřní podmínky: Budova mateřské školy je vilového typu o 3 podlažích, s ohledem na členění a prostory je plně využitá. Suterén: po četných opravách škola využívá i dřívějších sklepů, kde jsou umístěny šatny pro děti i zaměstnance, malá tělocvična, prádelna a kotelna a přípravna zeleniny. V suterénu školy je také WC a sprcha k využití při pobytu dětí na školní zahradě. Nejvíce písemných informací rodiče dostávají právě tady, kde je na nástěnkách pravidelně informujeme o změnách, dění ve škole, integrovaných blocích, o narozeninách dětí v příslušném měsíci. Třídy: Pro hru a řízenou činnost dětí využíváme 3 třídy, které jsou vybaveny novým nábytkem. Uspořádání nábytku je do CA: Ateliér, Domácnost, Stolní a manipulační hry, Písek a voda, Pokusy a objevy, Dílna, Kostky, Knihy a písmena, Hudba, Dramatické hry. Třetí třída využívá pro výtvarnou činnost jídelnu. Jednotlivá CA jsou označena symboly, počtem dětí. V každém CA jsou pravidla, děti se učí jimi řídit, jsou označeny obrázky a pravidly. Rozdělení prostoru třídy do CA a obměna pomůcek a hraček podle potřeby v nich dětem skýtá možnost různých her a zapojení se do různorodých činností. V průběhu roku jsou hračky, pomůcky a knihy vyměňovány za jiné. Děti si zdobí třídu, i celou budovu vlastními výtvory, podle následujících realizovaných témat vše obměňují. Mateřská škola má k dispozici 1 PC pro děti. Hračky, pomůcky a knihy jsou v průběhu roku několikrát doplňovány novými. Každá třída má klavír. Ve dvou třídách je PC s internetovým připojením, 1 tiskárna, třetí třída má PC bez připojení. Sociální zařízení je na každém podlaží. Děti je využívají podle svých potřeb, společně, pedagogické pracovnice vedou děti ke správnému postupu při umývání, zacházení s mycím, splachovacím zařízením, správně hygieně zubů čištění po obědě. V každé umývárně mají děti zařízení pro dezinfekci rukou, které je podle potřeby doplňováno a využíváno zejména při větším výskytu přenosného onemocnění dětí. Sociální zařízení se sprchovými kouty jsou také součástí odpočíváren a šaten, které slouží i pro pobyt na zahradě.

8 Školní jídelna: má kuchyň dostatečně vybavenou novým nábytkem, stoly, vanou pro ohřev jídla, drtičkou ekologického odpadu, 2 myčkami. Součástí je sklad potravin, který je rozdělen. V 1. části jsou suché potraviny, chladničky na mléko, ovoce, zeleninu, mrazák na zeleninu. V 2. části je úsek přípravy masa s lednicí s mrazákem, náhradní sporák plynový, pracovní stoly, umývadlo. Školní jídelna je svojí velikosti pouze pro jenu třídu. Proto je režim jídel uzpůsoben střídavě v intervalech po 3 hodinách, po třídách. V jídelně byly pořízeny nové stoly, židle pro děti i dospělé. Výška stolů i židliček pro děti jsou nastavitelné. Prostory pro odpočinek dětí jsou ve 4. podlaží rozděleny na ložnice pro 50 dětí a prostor pro činnosti nespavých dětí, prostor pro porady, setkávání s rodiči k individuálním pohovorům. Osvětlení v mateřské škole je opraveno, intenzita osvětlení vyhovuje platným normám. Vnější podmínky: mateřská škola má prostornou zahradu, která je členěna na travnatou plochu, pro hry dětí a společné akce s rodiči a na betonové hřiště pro využití sportovních her, jízdy na koloběžkách, kolech a trojkolkách., v zimě bobování a hra na sněhu. Každá třída využívá jedno pískoviště, které je opatřeno plachtou. Členění zahrady umožňuje pobyt všem dětem na zahradě, pokud jsou zařazeny hry na pískovišti, jinak se postupuje podle provozního řádu školy. Škola využívá pobytu venku částečně na školní zahradě a částečně v okolí mateřské školy, které má překrásnou přírodu. Zahradu využíváme také k různým akcím s dětmi a rodiči ( Strašidel se nebojíme, Jarní čarování, letní i zimní olympiády, závody s dopravní tématikou, karnevaly, oslavy Dne dětí). S dopravní tématikou, Mateřská škola má ve spolupráci s firmou Zahradní a krajinářská architektura s.r.o. BRNO rozpracován projekt na obnovu zahrady mateřské školy na Tyršové ulici, realizace 1 části byla provedena na jaře 2011 firmou TR Antoš s.r.o. - dětská hřiště, Na Perchtě 1631, Turnov (herní prvky z akátového dřeva). 4.2 Životospráva Stravování - mateřská škola má vlastní školní jídelnu, která je její součástí. Od , kdy škola vstoupila do programu ZaS, lze konstatovat, že strava splňuje požadavky plnohodnotné stravy s důrazem na podávání výhradně čerstvé zeleniny a ovoce celoročně, cereálií, vlastního jogurtu, převahu bílého masa a tmavého pečiva, snížené množství tuku, cukru. Od ranních her mají děti k dispozici pitný režim, který zastupuje dostatečné množství druhů čajů, minerálky, džusů. Několikrát ročně dětem zařazujeme šťávu z čerstvého ovoce z odšťavovače. Klademe velký důraz na pitný režim v letním období při pobytu venku. Pitný režim je samoobslužný. Je dodržován 3 hodinový interval mezi jídly. K odpočinku dětí má mateřská škola stálé ložnice ve 4. podlaží mateřské školy a odpočinkový Koutek pro nespavé děti. Mateřská škola sleduje, zejména u nových děti, výskyt alergie. Každoročně se objevují alergie převážně na potraviny. Učitelky na základě individuálních zjištění s rodiči dětí, domlouvají s kuchařkami způsob přípravy jídel a zajištění vyřazení alergenů. Respektují společně potřeby dítěte, které doplňují vhodným pitným režimem. Na základě dohody s rodiči byl vyřešen pitný režim pro pobyt venku plastovým boxem s označenými kelímky pro každou třídu, s ohledem na praktické využití, označení a umývání v myčce. Pobyt venku je realizován každodenně. Mateřská škola využívá při pobytu na zahradě, 3 pískoviště, velmi dobře ošetřovanou travnatou plochu k pohybovým činnostem, pohybovým, závodivým hrám, hřiště využívá zejména k dopravní výchově s využitím trojkolek, koloběžek a kol, ke sportovním hrám u připravených stanovišť. V době letního období a teplého počasí zařazujeme ranní scházení přímo na zahradě. Vycházky jsou zařazovány v souladu s TVP.

9 Aktivity, odpočinek - v průběhu dne dbáme na střídání aktivit s relaxací, několikrát denně zařazujeme pohybové chvilky. Po obědě děti odcházejí do svých ložnic a ukládají se k polednímu lenošení. Z jedné ložnice byl vybudován nový prostor Koutek pro klidné hry nespavých dětí. Byl vybaven stolečky pro 12 dětí, odpočinkovým koutem a 2 komodami pro uložení hraček. V druhé části je rozkládací stůl pro porady zaměstnanců, individuální pohovory s rodiči a skříň na pomůcky. 4.3 Psychosociální podmínky: Snahou celého týmu mateřské školy je, aby dítě bylo maximálně spokojené a šťastné. Na úrovni školy: - Mateřská škola má velmi dobré klima, které je možné doložit stálým a velkým zájmem o mateřskou školu. - Práce jednotlivých pracovníků školy je založená na týmové spolupráci. Všechny učitelky šíří pohodu ve třídách i při spolupráci s rodiči. - Děti mají možnost sledovat vstřícné jednání učitelky s rodiči, v průběhu dne, nebo na společných akcích pro děti a s dětmi. - Zaměstnanci školy mezi sebou respektují pravidla komunikace, naslouchají si, společně vytvářejí pravidla, plánují, vyhodnocují. - Vycházejí i z hodnocení a požadavků rodičů, vyplývajících z anket, dotazníků a společných setkání. - Ve vztazích mezi dospělými je vzájemná důvěra, všechny činnosti jsou plánovány a připravovány v týmu tak, aby nápady, metody a způsoby práce mohly využít i ostatní pracovnice. - Vytváříme předpoklady pro vstup dítěte do mateřské školy a jeho seznámení se s prostředím formou mateřského klubu Klubíčko realizovaného v odpoledních hodinách. Na úrovni třídy - Učitelky se domlouvají o práci s dětmi každodenně, většinou pracují v centrech aktivit společně. Vytváří pohodu, klidné, podnětné a rozmanité prostředí. - Obě učitelky společně plánují a dávají dětem možnost volby. - Učitelky dětem při práci dávají možnost dokončit činnost, dohrát si hru, proto je rozvržení pracovní doby učitelek uspořádáno tak, aby zejména při práci v centrech aktivit byly přítomné ve třídě učitelky dvě. - V případě nepřítomnosti spolupracuje učitelka s uklízečkou, nebo školnicí. - Učitelka na začátku práce s dítětem zjistí, jak dítěti říkají doma, přijímá dítě takové, jaké je. - Děti se ve třídách podílejí na společném vytváření pravidel soužití, která jsou vyvěšená v CA,,v jídelně i v umývárně. - Učitelky úzce spolupracují s rodiči dětí. - Učitelky informují rodiče o dítěti. - Obě učitelky přijímají připomínky od rodičů a předávají je celému týmu jako podklad pro hledání cest k řešení, plánování, nebo ke změně. - Tým školy respektuje zvyklosti a rituály třídy. Na úrovni pedagogické pracovnice: Všechny pedagogické pracovnice respektují cíle mateřské školy, pracují tak, aby podpořily image školy, její naplněnost a samy se prací s dětmi obohacovaly, učily. Je důležité: - být každodenně připravená na práci - před zahájením práce mít připraveno dostatek pomůcek a materiálu pro hru a činnosti dětí

10 - být zdravotně i psychicky v pohodě, nebát se požádat o pomoc kolegyni - mít na zřeteli rovný, stejný přístup ke všem dětem Spolupráce s ostatními zaměstnanci při vzdělávání dětí: - Je dlouhodobou zvyklostí vzájemně si při práci pomáhat. Některé situace pro spokojenost dětí vyžadují větší pozornost ze strany uklízečky i školnice. Ta je pro děti i pedagogické pracovnice velkým přínosem. - Mateřská škola pořádá několik organizačně náročných akcí v průběhu roku, při které je významná spolupráce s uklízečkami i kuchařkami. - Velmi důležitý je přístup zejména kuchařek k dětem trpících alergií. Co vyžadujeme od dětí - dodržujme sami!! Pro dobré klíma školy platí: - vzájemně se přijímat takoví, jací jsme - kontaktovat se očima, když spolu mluvíme - usmívat se na sebe - oslovovat druhého jménem tak, jak je mu to příjemné - dodržovat přirozenou slušnost a ohleduplnost - povzbuzovat druhého, ale i dokázat požádat o pomoc - pochválit, co se druhému daří 4.4 Personální a pedagogické zabezpečení Mateřská škola Kopretina má 23 zaměstnanců Učitelky : 14 Školnice : 2 Uklízečky : 2 Kuchařky : 2 Pracovnice provozu : 2 Provozář ŠJ : 1 Celkem : 23 zaměstnanců Věkový průměr všech zaměstnanců je: 46 let Mateřská škola Dittersdorfova V současné době tvoří tým našeho odloučeného pracoviště 13 pracovníků, z toho jeden muž, provozář školní jídelny,7 pedagogických pracovnic, z toho 5 se středoškolským vzděláním, 1 s odpovídajícím vysokoškolským vzděláním, 1 s VŠ, obor učitelství pro druhý stupeň ZŠ. Jedná se o učitelky všech věkových kategorií. Zaměření pedagogů je různorodé a tím je zajištěna pestrost práce s dětmi ve všech oblastech. Pedagogové se sebevzdělávají. Ředitelka školy (ŘŠ) vytváří podmínky pro další systematické vzdělávání pracovnic, které absolvují semináře a školení v rámci dalšího vzdělávání pro pedagogické pracovníky (DVPP), která rozšiřují jejich odbornost. S obsahem absolvovaného semináře daná pracovnice seznamuje ostatní na pravidelných poradách. Provoz zajišťují 4 pracovnice, kuchařka, pracovnice provozu, školnice a uklízečka. Mateřská škola Tyršova k tým mateřské školy představuje 12 pracovníků. Vzdělávání dětí zabezpečuje 6,pedagogických pracovnic, 1 školnice, 1 uklízečka, 1 kuchařka, 1 pracovnice provozu, provozář školní jídelny. 1 pedagogická pracovnice je nekvalifikovaná studuje vyšší odbornou školu. Provoz mateřské školy je zajišťován tak, aby splňoval optimální zajištění pedagogické péče. Je zpracován DVPP, podle kterého se pracovnice vzdělávají a své poznatky předávají na poradách ostatním. Mezi všemi zaměstnanci

11 školy jsou vytvořeny kvalitní vztahy založené na slušnosti, v souladu se společenskými pravidly a pedagogickými zásadami výchovy a vzdělání dětí předškolního věku Ředitelka MŠ úv.:1,00 Vedoucí učitelka úv.: 1,00 VŠJ úv.:0,80 Školnice úv-1,00 Uklízečka-úv.: 0,85 6 učitelek úv.6,00 7 učitelek-úv.: 7,50 Školnice - úv.: 1,00 Uklízečka-úv.: 1,00 2 kuchařky úv.: 1,95 2 PP úv: 1, Řízení mateřské školy Každodenní vzájemná komunikace, předávání si informací, zkušeností je základem úspěšné práce naší mateřské školy. Všichni pracovníci samostatně a bez obav vyjadřují své názory, které ostatní otevřeně přijímají. Pracujeme v ovzduší vzájemné důvěry a tolerance. Podmínkou úspěšného řízení mateřské školy je pro nás mít vytvořen funkční informační systém S ohledem na skutečnost, že se jedná o 2 pracoviště, je nutné přesné stanovení kompetencí nejen vedoucích pracovníků, ale celého týmu. Prostředky realizace: - osobní kontakt (porady ŘŠ a vedoucí učitelky (VU), provozní porady a pedagogické rady, vzájemné hospitace, příležitostné návštěvy) - elektronická pošta (situace vyžadující zpětnou vazbu) - telefonické hovory (řešení aktuálních situací) - oběžníky (pokyny k organizaci, program porad) - informace na nástěnkách pro zaměstnance školy - vymezení kompetencí v pracovních náplních všech zaměstnanců školy, v příloze ročního pracovního plánu školy Ř ve spolupráci s VU mají vypracovaný plán kontrolní činnosti, vyhodnocují práci všech zaměstnanců, včetně sebereflexe, pozitivně hodnotí jednotlivé dílčí úspěchy a tím motivují ke kvalitě vykonávané práce, včetně ocenění prokazatelně výkonných zaměstnanců. Důraz je kladen na nutnost inovací ve výchovně vzdělávacím procesu, odbourávání zavedených stereotypů, probuzení aktivity a plného nasazení zaměstnanců, uplatňování nových metod a forem přístupu k dítěti. ŘŠ a VU vytvářejí prostor pro spoluúčast při řízení pro všechny zaměstnance, názor a myšlenka každého zaměstnance je přijímána, všichni mají spolurozhodující hlas, všichni se podílejí na dění v mateřské škole. Podporují a motivují všechny zaměstnance k týmové práci, k vyjasnění záměrů, cílů a možností, jak se jim přibližovat, na jakých principech do budoucna stavět, aby byly postupně nastaveny předpoklady k úspěšnému rozvoji školy. Spolupráce se zřizovatelem, orgány státní správy a s ostatními subjekty pomáhá naší mateřské škole při prezentaci na veřejnosti, která je základem pro dobrou image a zájem o školu.

12 4.6 Spolupráce Spolupráce s partnery je pro naši celou mateřskou školu nepostradatelná. Má význam při zajišťování podmínek vzdělávání, finančního zajištění, organizaci a navazování vztahů i získávání zpětné vazby Spoluúčast rodičů Jedním z nejdůležitějších článků spolupráce jsou rodiče, a to jako partneři. Snažíme se o vstřícnou a odbornou komunikaci, navazování partnerských vztahů s cílem společného působení na vzdělávání dětí. Již několik let funguje v mateřské školy Pracovní skupina Rodičů (nazvali se sami), která je mateřské škole velmi nápomocná. Schází se s pedagogickými pracovnicemi několikrát ročně. Na začátku roku při plánování celého školního roku, dále pak před každou připravovanou akcí pro děti. Aktivně se účastní organizování společných setkání s rodiči, připravuje program, zajišťuje organizaci sponzorství. Oblíbené akce školy ve spolupráci s rodiči: - společné setkání rodičů a školy - podzimní zahradní akce Strašidel se nebojíme - pečení perníčků s dětmi a rodiči - mikulášská a vánoční besídka - oslava Dne matek - Jarní čarování (zahradní akce) - Odemykání studánek - rozloučení s předškoláky Spolupráce s ostatními subjekty S ohledem na zlepšování kvality vzdělávání a image školy, mateřská škola spolupracuje se subjekty: ZŠ: - zjišťování adaptace našich dětí a začlenění do 1. třídy ZŠ - návštěva předškolních dětí v 1. třídě ZŠ - účast učitelek MŠ při zápisu do 1. třídy ZŠ - účast učitelek 1. třídy ZŠ při besedě s rodiči O školní zralosti dítěte ZUŠ: - návštěva koncertů v kapli - hudební vystoupení žáků ZUŠ v mateřské škole SVČ DUHA: - na úrovni realizace keramiky, výuky na zobcovou flétnu a výuky angličtiny - spolupráce při účasti výstav a besed pořádaných Duhou ÚSP: - účast na výstavách Vlastivědné muzeem: - účast na aktuálních výstavách PČR: - ukázky práce policistů - besedy s psovody - zabezpečování dohledu při hromadných akcích Městské kulturní zařízení: - MŠ využívá nabídky MKZ v Jeseníku k přípravě a organizaci kulturních akcí pro děti ( kino, divadlo, koncerty) a zařazuje je 1x měsíčně do informativního měsíčního plánu zasílaného rodičům elektronicky, současně na nástěnce Hasičská záchranná služba: - účast na exkurzi v hasičské zbrojnici ukázka práce, beseda

13 - zabezpečení dohledu při hromadných akcích Záchranná zdravotní službo: - účast na exkurzi na stanici (ukázka první pomoci) Babičkou harmonikářka: - návštěva s přáníčkem a pozdravem, jako poděkování za dlouholetou spolupráci s MŠ (Vánoce, Velikonoce, Den matek) Penzione pro důchodce: - mateřská škola připraví plán spolupráce (vystoupení dětí u příležitosti Vánoc, Velikonoc, Dne matek), dle termínů je bude ve školním roce realizovat Lyžařská školola: - zajišťování realizace lyžařského výcviku s lyžařskou školou, s připravenými dokumenty Knihovna Vincence Priessnitze: - realizace besed pro děti k domluvenému tématu - využití možnosti půjčování knih k vypracovaným tématickým blokům (dle potřeby) Pedagogicko-psychologická poradna: - spolupráce MŠ s PPP Jeseník při zajištění a realizaci besedy pro rodiče předškolních dětí Školní zralost dětí - spolupráce s PPP Jeseník (zpracování dotazníku na požádání) Zřizovatel: - při zajištění financování škol - při plánování rozpočtových výhledů - při odstraňování havarijních událostí - při zajišťování prázdninového provozu ve městě - při zápisu do mateřských škol - při výběrových řízeních Speciálně pedagogické centrum Olomouc: - mateřská škola dětem zajišťuje logopedickou péči a logopedickou prevenci ve spolupráci s SPC Olomouc, pracoviště Jeseník. 5.ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ Provoz mateřské školy je od 6,30 do 16,30 hodin. Směnování učitelek je zajištěno tak, aby co nejvíce byly zajištěny prožitkové činnosti, nedocházelo k přílišným změnám v organizaci, činnosti děti aby probíhaly v klidu, zejména v adaptačním období, kdy děti jsou velmi citlivé na jakoukoliv negativní situaci. Při ranním scházení a odpoledním rozcházení učitelky přicházejí a končí přímou práci postupně. Důraz klademe na to, aby při řízených, nebo náročnějších situacích byly přítomny ve třídě vždy učitelky dvě. Velkou pomocí je spolupráce s uklízečkou nebo školnicí, je velkým přínosem. Při spolupráci s rodiči působíme na ně tak, aby si dokázali najít chvilku času a kdykoliv po domluvě s učitelkou setrvali ve třídě a zapojili se s dětmi do her a činností. Režim dne přizpůsobujeme přání rodičů, respektujeme dobu příchodu i odchodu, odchodu do zájmových aktivit s rodiči. 6,30 h ranní scházení, volné hry v centrech aktivit, pohybová aktivita, hygiena, ranní kruh 8,20 h přesnídávka Sluníčka 8,40 h přesnídávka Berušky 9,00 h přesnídávka Včeličky hry a řízené činnosti v CA podle tématického plánu

14 činnosti při pobytu venku 11,20 h oběd - Sluníčka 11,50 h oběd - Berušky h oběd Včeličky čištění zubů, hygiena, polední lenošení - poslech pohádek, relaxační hudby, klidné hry, činnosti v hracím koutku nebo ve třídě (pro nespavé děti), individuální činnosti, logohrátky, keramika, angličtina, hra na zobcovou flétnu 14,20 h svačina - Sluníčka 14,40 h svačina - Berušky 15,00 h svačina Včeličky Do 16,30 h - odpolední činnosti - volné hry v CA, činnosti venku na školní zahradě Podle názvu jsou všechny děti rozděleny do 3 skupin (Včeličky, Sluníčka, Berušky). V souladu s programem ZaS pracujeme s dětmi v CA s označeným maximálním počtem dětí a stanovenými pravidly. V průběhu dne děti rozdělujeme na 5-6 skupin. V případě potřeby spolupracujeme s uklízečkou a školnicí, vítáme i zapojení rodičů. 5.1 DOPLŇKOVÉ PROGRAMY: Předadaptační program: Abychom pomohli rodičům i dítěti zvládnout psychicky náročné období, jakým vstup do MŠ je, nabízíme jim předadaptační a adaptační program Klubíčko - v úterý od 14,30 do 16,00 hodin. Pravidelně jednou týdně odpoledne mohou děti společně s rodiči před zápisem do MŠ navštěvovat naši školu v KLUBÍČKU. Jedná se o mateřský klub pro maminky s dětmi, na rodičovské dovolené. Byl založen se souhlasem zřizovatele a Hygieny v Šumperku v r V Klubíčku se střídají tyto aktivity: hudebně pohybová cvičení, cvičení v tělocvičně, hry v CA, odborné poradenství. Další oblíbenou možností, kterou rodiče s dětmi v předadaptačním období často využívají je účast na hromadných společných akcích ( Strašidel se nebojíme, Mikulášská besídka, Jarní čarování, ostatní, které realizujeme plánu). Adaptační program: Podle schopnosti dítěte, odloučit se od rodiče, má rodič možnost pobývat ve třídě a pomoci dítěti začlenit se do kolektivu. Kdykoliv v průběhu dne má možnost zapojit se do společných činností dětí. Dětem pomáhá překonávat odloučení oblíbená hračka, kterou si přinesou z domova. - Na základě logopedické prevence s názvem Logohrátky, kterou podporujeme rozvoj řeči a slovní zásoby, a po dohodě, doporučujeme rodičům návštěvu logopeda. - pro všechny děti zprostředkováváme lyžařský výcvik na Miroslavi (dle zájmu rodičů) - Ve spolupráci s Duhou : Umožňujeme návštěvu keramiky předškolních dětí v odpoledních hodinách. - Nabízíme zprostředkovaně skupinovou výuku anglického jazyka a hry na flétnu v prostorách naší školy v odpoledních hodinách. 5.2 CELOROČNÍ DOPLŇKOVÝ PROGRAM Co vyprávěla stará popelnice

15 Je celoroční doplňkový program, který prolíná všemi složkami vzdělávacího procesu. Rozvíjí environmentální cítění a vede k osvojení si základů ekologického chování. Vede děti k tomu, aby se naučily vnímat svět kolem sebe, ať už se jedná o svět přírody, či svět lidí. Vede je k tomu, aby jim kvalita okolního světa nebyla lhostejná, aby věděly, co člověk má a musí pro jejich zdraví a zdraví své vlastní udělat. Ranní kruh : - řešíme a tvoříme kalendář počasí - určujeme rostliny a zvířata - povídáme si o naší Zemi - půda, vzduch, voda slunce jaké jsou? - znáš věci kolem nás Centrum knihy: - prohlížíme leporela o krtkovi - sledujeme v encyklopediích - používáme časopisy o přírodě, stříháme obrázky - učíme se básně a posloucháme povídky - vytváříme knihu s ekologickou tématikou (s vystříhaných obrázků) Kostky : - stavíme ekosystémy - stavíme město (tříděný odpad) Manipulační hry: - hrajeme stolní hry - třídíme odpady a materiály (do barevných kontejnerů z kartonu, z plastu) - pracujeme s odpadovým materiálem (papír, plast, karton, sklo) - vyrábíme z přírodnin Hudba : - posloucháme a určujeme zvuky přírody (z nahrávky, v přírodě) - zpíváme písně s ekologickou tématikou - hrajeme na nehudební nástroje (odpad) - hrajeme pohybové etudy s ekologickým zaměřením Ateliér: - zážitky z vycházek, pozorování, besed a exkurzí si sdělujeme - výtvarně dotváříme odpadový materiál Pokusy a objevy: - děláme pokusy s vodou, půdou, sněhem - pečujeme o rostliny - pracujeme s lupou, mikroskopem - pozorujeme zajímavosti jen tak Písek a voda: - stavíme ekosystémy - tvoříme z nasbíraného materiálu Dílna: - pracujeme se dřevem - vyrábíme z plastů, kartonů a odpadového materiálu Pobyt venku: - zařazujeme vycházky do přírody - přikrmujeme zvěř a ptáky

16 - pracujeme se zahradním nářadím (úprava okolí ) - sbíráme přírodniny - upravujeme okolí studánky, pramenů, - všímáme si nevhodného chování lidí Besedy: Brontosauři, Duha, lesáci Exkurze: sběrný dvůr, Duha (zvířata) Sběr papíru: sběr papíru, plastů, Akce s rodiči: Odemykání studánek, Zamykání lesa 5.3 PREVENTIVNÍ LOGOPEDICKÁ PÉČE celoroční doplňkový program(zkrácená verze) LOGOHRÁTKY ŘÍKEJ SI SE MNOU OBSAH: PREVENTIVNÍ LOGOPEDICKÁ PÉČE - Charakteristika preventivní logopedické péče - Pedagogický záměr 1. LOGOHRÁTKY 1.1 Charakteristika, obsah cvičení 1.2 Organizace časová 1.3 Organizace prostorová 1.4 Vzdělávací obsah, myšlenková mapa 1.5 Nabídka činností rámcová osnova 2. ŘÍKEJ SI SE MNOU 2.1 Charakteristika 2.2 Pedagogický záměr 2.3 Individuální plán, dílčí cíle 2.4 Osnova 2.5 Kontrola, vyřazení logopedem 2.6 Závěrečné hodnoceni 3.EVALUACE 3.1 Dotazník rodiče 3.2 Dotazník učitelky 4.ZÁVĚR - záměr pro další ŠVP PREVENTIVNÍ LOGOPEDICKÁ PÉČE Charakteristika preventivní logopedické péče Preventivní logopedická péče je nutnou součástí výchovně-vzdělávacího procesu a zaujímá v práci s dětmi velmi důležité místo. V posledních letech se výslovnost dětí podstatně zhoršila, zhoršila se komunikace celkově společně s formou hry dětí. Aby děti byly připravené na vstup do první třídy, je

17 důležité sledovat vývoj dětské řeči po celé období v MŠ a špatným návykům předcházet.na začátku školního roku, pedagogické pracovnice v rozhovorech, při vyprávění, při popisu obrázku i při spontánní hře zjišťují, s jakou řečovou vybaveností jednotlivé děti do mateřské školy přicházejí. Vývoj řeči probíhá u každého dítěte individuálně, proto je nutný individuální přístup i při logoprevenci. Pedagogické pracovnice podchytí při pozorování výslovnost dětí, při individuálních pohovorech s rodiči zjistí zájem o prevenci, na základě zjištění, s písemným souhlasem rodičů bude probíhat logopedická prevence formou kroužku v poledních hodinách. Dvakrát ročně bude provedeno písemné zhodnocení Logohrátek. Skupinová logopedická prevence je doplňkovým programem školního vzdělávacího programu Hrajeme si s krtečkem. Logopedická preventivní péče je rozpracována jako doplňkový program a příloha ŠVP. Pedagogický záměr : Pedagogickým záměrem preventivní logopedické péče v naší škole je podchytit kvalitu řeči i výslovnosti dětí, pracovat s dětmi preventivně, podchytit děti s logopedickými vadami či jinak narušenou komunikační schopností a ve spolupráci s rodiči a s odborníky, těmto dětem pomoci při odstraňování logopedických vad a rozvíjení komunikačních schopností a dovedností. Přednostně se zařazují děti s odloženou školní docházkou a děti předškolní. Logopedická prevence v mateřské škole je zaměřena na všestranný rozvoj osobnosti dětí, tělesnou obratnost, manuální dovednost, motoriku mluvidel, hospodaření s dechem, smyslové vnímání (zrak, sluch, hmat, čich, chuť), cit pro melodii, rytmus a tempo. Činnost logopedické prevence je obsahově v souladu se školním vzdělávacím programem Hrajeme si s krtečkem. Navrhované a plánované činnosti jsou motivovány dle jednotlivých integrovaných bloků a jejich podtémat: Činnost logopedické preventivní péče je v mateřské škole rozdělena a do dvou částí a pojmenovány takto: 1. LOGOHRÁTKY 2. ŘÍKEJ SI SE MNOU 1.LOGOHRÁTKY 1.1 Charakteristika, obsah cvičení: Logohrátky jsou činnosti skupinové, které budeme využívat v době poledního lenošení i podle potřeby, přednostně s dětmi s OŠD, předškolními i nespavými mladšími. Rodiče se s touto činností seznámí na společném setkání. Pracovat se s dětmi bude na základě jejich písemného souhlasu. Soustředíme se zejména na posílení školní zralosti dětí, jejich připravenost na čtení, psaní. Na konci školního roku bude provedeno písemné hodnocení. Obsah cvičení: (motivace, sluchové hry, dechová cvičení, gymnastika mluvidel, rytmizace slov, říkadel, rozpočitadel, grafomotorika, práce s Bzučákem, s logopedickým zrcadlem Použité pomůcky: Logopedické pexeso, obrázky, omalovánky, bzučák, logopedické zrcadlo, pracovní listy, obrázkové knihy, rytmické nástroje, výtvarný materiál, Čtveřice obrázků. 1.2 Organizace časová: Logopedická preventivní péče je zpracována dle potřeb vycházejících ze ŠVP dále promítnutá do TVP, prováděna denně při spontánních činnostech ranních i odpoledních, je součástí ranního kruhu i řízené činnosti. Práce s vybranou skupinou dětí bude probíhat cca 20 minut. 1.3 Organizace prostorová: Logohrátky bude učitelka (absolventka kurzu pro logopedickou prevenci) provádět s vybranou skupinou dětí v herně pro nespavé děti nebo ve třídě. 1.4.Vzdělávací obsah logopedické prevence, (v souladu s ŠVP), činnosti budeme vybírat a motivovat dle plánovaných integrovaných bloků a jejich podtémat:

18 1. P - Hrajeme si s krtečkem B - Krteček a strašidla M - Krtečkův barevný svět T - S krtečkem zamykáme les 2. S krtečkem slavíme zimní svátky D - S čerty nejsou žerty N - sníh, štípe mráz, vánoce jsou tady zas 3. Co nás krteček naučí V - Slavíme Masopust F - Než půjdu do školy K - Chci být zdravý H, CH - Krtečkovo zimní dovádění L - Co děláme celý den 4. Krtečkovy jarní radovánky C - Velikonoční zajíc, ten má práce nejvíc S - Jaká je zahrádka a kde bydlí zvířátka Z - Hasiči v našem městě Č - Jarní čarování 5. Cestujeme s krtečkem Š - Slavíme svátek dětí Ž - Naše země J - Vodu potřebujeme R - Hrajeme si s tátou Ř - Jedeme do ZOO 1.5 Nabídka činností, rámcová osnova: 1. Motivace (navození zájmu, příběh) 2. Sluchové hry (zvuky zvířat, zvuky známých činností) 3. Dechová cvičení 4. Gymnastka mluvidel (procvičení jazyka, horní čelist, dolní čelist) 5. Rytmizace slov, říkadel, rozpočitadel (rytmizace písní, slov, říkadel, jmen, názvů, určování a rozlišení délky tónu, grafický záznam, práce s Bzučákem 7. Grafomotorika (využití různě velikých formátů papíru, tabule, výtvarných pomůcek 6. Použité pomůcky: (logopedické pexeso, obrázky, omalovánky, bzučák, logopedické zrcadlo, pracovní listy, obrázkové knihy, rytmické nástroje, výtvarný materiál, Čtveřice obrázků.) 2.ŘÍKEJ SI SE MNOU je logopedická prevence individuální 2.1 Charakteristika : V každoroční běžné praxi provádíme na začátku školního roku záznamy z pozorování a na základě individuálních pohovorů s rodiči a jejich požadavků sestavujeme s dětmi stručný individuální plán, jehož součástí je i logopedická prevence. Na základě průzkumy zájmů rodičů a logopedické diagnostiky provedené logopedkou, kromě skupinového kroužku Logohrátky, budeme provádět jednoduchá cvičení na úrovni logopedické prevence a to přednostně s dětmi s odloženou školní docházkou a s dětmi předškolními. Toto je záležitost individuálních chvilek v průběhu dne a dále pak plánovaně v individuální práci s dítětem za přítomnosti rodiče. Této činnosti předchází diagnostika logopedkou a těsná spolupráce s pedagogickou pracovnicí, provádějící logopedickou prevenci.cvičební materiál volíme takový, abychom co nejdříve zvládli cvičenou hlásku. Vyvozenou hlásku vřazujeme do krátkých a artikulačně snadných slov, v nichž se kromě nacvičované hlásky nevyskytuje

19 žádná z hlásek, jež dítě dosud nedovede vyslovit. Pokud hlásku neprocvičíme ve větách a neupevníme ji v běžné řeči, nezačneme s výcvikem další nesprávně tvořené hlásky. Využijeme co nejvíce běžné řeči a lehkých říkánek. 2.2 Pedagogický záměr: záměrem je individuální plánovanou preventivní prací za spoluúčasti rodičů pomoci dětem k všestrannému rozvoji a kvalitní připravenosti na vstup do 1. třídy základní školy( logopedickou diagnostiku a kontrolu provádí logoped) 2.3 Individuální vzdělávací plán, dílčí cíle Individuální plán pro dítě je vypracován na základě pozorování, epizodických záznamů, pohovoru s rodiči, jejich zájmu o individuální práci s dítětem, písemného souhlasu, diagnostiky logopedem 2.4 Osnova: 1. Úvodní rozhovor 2.Sluchové hra 2.Dechové cvičení 3.Gymnastika mluvidel 4.Procvičování a upevňování hlásky vyvozené logopedem 5. Závěr, doporučení 2.5 Vyřazení logopedem (logoped provede kontrolu výslovnosti a navrhne vyřazení z preventivní péče nebo další postupy) 2.6 Závěrečné hodnocení 3.EVALUACE, CELKOVÉ HODNOCENÍ 3.1 dotazník pro rodiče 3.2 dotazník pro pedagogické pracovnice 4.ZÁVĚR záměr pro další ŠVP 6. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU HRAJEME SI S KRTEČKEM Vznik: ŠVP je dokument, který byl vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (dále jen RVP ) a Kurikulem Programu ZaS, podle kterého mateřská škola pracuje od Uvedený název ŠVP vznikl zcela jednoduše. Postavička krtečka se sama přímo nabízela, neboť při obstarávání literatury k předchozímu programu na nás v každé prodejně vykukovala. Děti nosily omalovánky, CD a DVD s krtečkem, mnohdy i oblečení. Nebylo těžké zjistit, zda by ho chtěli přijmout jako kamaráda na delší dobu. Souhlasili i rodiče. A tak jsme dali hlavy dohromady. Na základě pečlivé analýzy předchozího projektu, jsme si ujasnily a stanovily záměry a cíle pro další

20 období, kam a jakým způsobem se chceme dostat a čeho chceme dosáhnout. Prostudovaly jsme si obsahy jednotlivých knih a připravovaly se vytvořit tématický projekt. K plánování jsme přizvaly i pracovní skupinu rodičů, která předložila návrhy, dle jejich názoru, pro děti zajímavých témat. A tak začaly vznikat první společně vytvořené integrované bloky (IB). Cíl: postavička pracovitého krtečka nám pomůže vytvořit podnětné prostředí pro spoustu spontánních her, rozvoj pohybových dovedností, navazování přátelství, spolupráci mezi dětmi i dospělými, vede děti ke zkoumání a přemýšlení, hledání souvislostí, poznávání přírody, učí je mít radost z každé zdařilé činnosti, umět se poučit i ze špatného výsledku a ten umět přijmout a pokusit se hledat jiné způsoby, nebát se požádat o pomoc. Záměr: využít IB k naplnění cílů ŠVP i programu ZaS stanovených pro nadcházející období. Záměrem ŠVP je i nadále posilovat dobré jméno školy, její image, vést děti k připravenosti pro vstup do základní školy. Je pro nás důležité vzdělávat děti v mateřské škole tak, aby v životě zvládly jakoukoliv změnu s lehkostí a odhodláním a uměly si poradit. Chceme děti šťastné, veselé a zvídavé. Pokud tomu tak není, budeme přistupovat ke každému tak, jak to vyžadují jeho zvláštnosti, inteligence i charakter. Všichni nejsme stejní, respektujme to co nejuváženěji. Vzdělávací obsah: je uspořádán do pěti IB, které dětem nabízí různorodé činnosti, které budou natolik zajímavé a prožitkové, aby v nich zanechaly co nejdéle dobrý pocit bez ohledu na věk dítěte, bez ohledu na jeho schopnosti a dovednosti. Učitelky využívají IB k podrobnému zpracování nabídnutých činností, tvoření třídního vzdělávacího plánu (TVP), jednotlivé nabídky konkretizují. IB bloky jsou rámcové, zpracovány tak, aby rozvíjely děti ve všech pěti vzdělávacích oblastech (biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní, environmentální). Při plánování i realizaci usilujeme o to, abychom se přizpůsobily skupině dětí ve své třídě i individuálně každému jednotlivci. Pracujeme v týmu, na tzv. Plánovacích poradách si rozdělujeme role v přípravě tématického bloku, zejména přípravu pomůcek, materiálu, zajištění spolupráce. Z každého IB budou vycházet výsledky, které ihned prezentujeme rodičům, pořizujeme fotodokumentaci, využijeme ji k vytvoření Portfolia dítěte, k vytvoření prezentace v programu PowerPoint. Výsledky dětských prací nám slouží jako výzdoba školy, ke tvorbě knih, do kroniky školy, při prezentaci v Den otevřených dveří, k individualizaci aj. Na setkání s Pracovní skupinou rodičů jsme při hodnocení uplynulého školního roku společně s přítomnými rodiči navrhli náměty na nové IB, které společně s rodiči zpracujeme: - S krtečkem na silnici - Krteček a lidé kolem nás - Kolik stojí radost (finanční gramotnost) - Aby se nám žilo hezky (Aby se nám svět líbil, Aby byla země krásnější) - Byl jednou jeden život Zpracované IB budou po dohodě s rodiči přidány do vzdělávacího obsahu. 7. CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH TŘÍD V mateřské škole jsou tři třídy: SLUNÍČKA BERUŠKY VČELIČKY SLUNÍČKA: k bude ve třídě 28 dětí (14 chlapců, 14 dívek ). Třída bude doplněna 10 dvouletými a 3letými dětmi, 1 dítě bude 4leté. Třída bude mít 11 předškolních dětí, žádné dítě s odloženou školní docházkou. Třída je při vstupu laděná do modra, snažíme se, aby dětem barevné

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Vydala: Jana Chocholáčková, ředitelka MŠ Platnost dokumentu: od 1. 12. 2012

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené,brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZŠS č.j.

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Od jara do zimy

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Od jara do zimy Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Od jara do zimy byl vypracován na základě RVP PV č.j. 32 405/2004-22

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami zpracovaný

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Zapomenou na to, co jste jim řekli, ale nezapomenou na to, jak se s vámi

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV LMP Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov, příspěvková organizace 1 1. Identifikační údaje: Název ŠVP Školní

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM 4. verze Školního vzdělávacího programu Školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Předkladatel:

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Základní škola a Mateřská škola Ženklava příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ženklava příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ženklava příspěvková organizace Projekt podpory zdraví Identifikační údaje školy Název školy Základní škola a Mateřská škola Ženklava příspěvková organizace Adresa školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Předkladatel: Základní škola: Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Ulice, č.p., č.o.: Komenského č.p. 283, PSČ, město: 783 44 Náměšť na Hané Jméno

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Škola základ života Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb 1. Identifikace ŠD 2. Charakteristika ŠD, umístění, vybavení 3. Cíle, obsah a forma vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a ateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2013 RNDr. Věra Havelková,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Adresa školy: Jméno ředitelky: nám.j.a.komenského 388 01 Blatná IZO 107722275

Více