PŘÍKLADY PODPORY GENDEROVÉ ROVNOSTI VE VĚDĚ A VÝZKUMU V NĚMECKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍKLADY PODPORY GENDEROVÉ ROVNOSTI VE VĚDĚ A VÝZKUMU V NĚMECKU"

Transkript

1

2 PŘÍKLADY PODPORY GENDEROVÉ ROVNOSTI VE VĚDĚ A VÝZKUMU V NĚMECKU Marcel Kraus Technologická agentura ČR

3 1. Část: Více profesorek! 2. Část: Více žen do aplikovaného výzkumu!

4 1. Více profesorek! Professorinnenprogramm II BMBF

5 Professorinnenprogramm II Předmět podpory vznik nového profesorského místa pro ženu, které následně vede k pracovní smlouvě na dobu neurčitou v rámci vědeckopedagogické činnosti na univerzitě/vš Cíle programu/cílové skupiny: cíl1: zvýšení počtu žen ve špičkových vědeckých pozicích; cíl2: osobní a kariérní rozvoj nových vědeckých sil z řad žen; cíl3: akvizice žen do těch oblastí, kde jsou ženy podreprezentovány Příjemci Příjemci jsou univerzity/vš Každá univerzita/vš může podpořit až tři profesury žen na nejvýše pět let

6 Professorinnenprogramm II Způsobilí žadatelé a) neúspěšní žadatelé v prvním kole programu tyto VŠ musí prokázat, že mají koncept na zrovnoprávnění profesorů a profesorek, a že mu věnují dostatečnou publicitu musí být vybrána hodnotící komisí včas předloží jmenování vědkyň/ výzkumnic/ profesorek do pracovního procesu b) úspěšní žadatelé v prvním programu v první fázi podpořené VŠ musí prokázat, že jejich koncepce zrovnoprávnění profesorů a profesorek je úspěšná a že má pozitivní perspektivu pro rozvoj dalšího zrovnoprávňování musí být vybrána hodnotící komisí včas předloží jmenování vědkyň/ výzkumnic/ profesorek do pracovního procesu

7 Professorinnenprogramm II Přihláška - Koncepce pro podporu zrovnoprávnění žen Situační analýza = např. Interpretace statistických dat, analýza deficitů v této oblasti, bilance dosavadních opatření pro zrovnoprávnění, návrhy nových opatření včetně odhadu jejich účinnosti (slabé a silné stránky těchto opatření) Cíle zrovnoprávňování a jejich přínosy k profesnímu profilu = např. formulace konkrétních cílů včetně měřitelných indikátorů, které vyplývají z předchozí Situační analýzy; definice cílové skupiny nebo problémových oblastí - to vše s ohledem na změnu pověsti a profilu VŠ Seznam konkrétních opatření = např. představení současných či plánovaných opatření, a to jak individuálních, tak strukturálních; personální a finanční krytí těchto opatření Strukturální ukotvení do systému VŠ - udržitelnost = např. ukotvení odpovědnosti za realizaci zrovnoprávňovacích opatření na VŠ; ad hoc nebo pravidelně opakující se opatření; doba účinnosti/působení opatření Management kvality (projektový management - tým) = např. kontrola cílů Konceptu; Vyhodnocování a uzpůsobování Konceptu pro zrovnoprávňování; integrace zrovnoprávňování do managementu kvality, rozvoj managementu kvality/projektového týmu a pod.

8 Professorinnenprogramm II Výše podpory 150 mil. EUR ( ) - s možností dalšího financování do roku 2020 již ve třetí vlně na jedno nové profesorské místo pro ženu je alokováno max EUR ročně (polovinu platí Bund, polovinu Länder). Jedna VŠ může žádat max. o EUR za celou periodu podpory Další podmínky prostředky lze využít na opatření, které vedou k zrovnoprávnění nelze podpořit nová profesorská místa pro ženy, která již byla předmětem podpory v první vlně nelze podpořit nová profesorská místa pro ženy, které již byly zaměstnány na profesorské pozici na dobu neurčitou na jiné univerzitě/vš Doba podpory z programu končí ve chvíli získání řádného profesorského místa, nejdéle však do 5 let

9 Professorinnenprogramm II Způsobilé náklady osobní náklady náklady na kancelářský materiál a techniku nákup odborné literatury (až 10% osobních nákladů) náklady na služební cesty a účast na konferencích další předměty a investice (pokud nepatří do investičního majetku) odborné VŠ a umělecké VŠ mohou financovat i další speciální pedagogickou sílu, pokud je nutná pro úspěšné vykonání profesury je nutné prokázat podporu dalších opatření, které napomáhají zrovnoprávňování - ta jsou pak způsobilá

10 2. Více žen do aplikovaného výzkumu! Fraunhoferova společnost

11 Fraunhoferova společnost Motto Více žen do aplikovaného výzkumu (1990) Především v oborech, kde jsou slabě zastoupeny Organizační opatření Centrála FI oddělení pro rovnost šancí Instituty FI pověřenci pro rovnost šancí

12 Fraunhoferova společnost Instrumenty Work-life balance Pakt pro ženy v MINT (matematika, informatika, přírodní a technické obory) Fraunhoferova talentová škola Girls day (podpora zájmu o technické obory mladých žen) Praktické stáže pro dívky Sstudijní programy pro doktorandky Péče o děti Podporovat aktivního otcovství

13 Fraunhoferova společnost Instrumenty Fraunhofer-Mentoring-Program Podpora kariérního růstu nových vědeckých sil, zvláště žen Program podporuje plánování osobního a profesního života za vedení zkušeného kolegy nebo kolegyně Mentoring podporuje komunikaci mezi odděleními a instituty FS FI profituje z kompetentních a motivovaných spolupracovnic a spolupracovníků

14 Fraunhoferova společnost Instrumenty Diversity Výzkumné týmy FI těží z kreativního potenciálu obou pohlaví, různých věkových skupin, kultur a oborů

15 Fraunhoferova společnost Instrumenty Fraunhofer TALENTA Podpůrný a rozvojový program pro výzkumnice Fraunhoferových institutů Podpora kariéry především v oborech MINT TALENTA start (absolventky v FI/40 míst ročně) TALENTA speed up (mladé výzkumnice v FI/30 míst ročně) TALENTA excellence (vedoucí výzkumnice v FI/20 míst ročně)

16 Bilance

17 Bilance v Němcku Professorinnenprogramm V první fázi programu vzniklo na 260 profesur žen V druhé fázi vybráno 147 univerzit/vš ze 184 přihlášených (špičková např. TU Dresden) Podíl profesorek: 2000 = 10,5 % / 2012 = 20,4% Vedoucí pozice žen ve VO: 1992 = 2 % / 2011 = 12.5% Zavádění tzv. Kaskádového modelu: poměr studentek = poměr profesorek /dle oborů Vznik think-tanku (2000) Ženy ve vědě a výzkumu - národní kontaktní místo pro podporu rovnosti šancí Femconsult - Databanka/síť pro nábor vysoce kvalifikovaných pracovních sil z řad žen (na 3000 žen)

18 Děkuji za pozornost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020 Koncepce podpory rozvoje a péče o nadané na období let 2014 2020 1 Obsah 1 Úvodem... 3 1.1 Vymezení pojmu... 4 2 Zhodnocení plnění Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009 2013...

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací III. Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 1. Název programu Národní program udržitelnosti I (dále jen Program NPU I ) 2. Identifikační kód

Více

Rovné příležitosti z pohledu osob se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce

Rovné příležitosti z pohledu osob se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce rehabilitace aktivace práce Rovné příležitosti z pohledu osob se zdravotním postižením Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky. Rovné příležitosti

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM Tato publikace vychází v rámci projektu EU EQUAL Půl na půl rovné příležitosti žen a mužů koordinovaném Gender Studies, o.p.s., který je spolufinancován

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Nastavení výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Předpokládané datum

Více

Michal Šerák Ilona Štorová Lenka Klímová Michaela Kostelníková 4.11.2014 1

Michal Šerák Ilona Štorová Lenka Klímová Michaela Kostelníková 4.11.2014 1 AGE MANAGEMENT V ČESKÉ REPUBLICE Michal Šerák Ilona Štorová Lenka Klímová Michaela Kostelníková 4.11.2014 1 OBSAH A. Pojem AM, vývoj konceptu AM, demografický vývoj v ČR B. Pracovní schopnost, Dům pracovní

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 Příloha č. 13 PŘISPĚNÍ PROGRAMŮ POLITIKY SOUDRŽNOSTI K NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ NÁRODNÍHO PLÁNU REFOREM prosinec 2012 Seznam tabulek: Tabulka

Více

Národní program udržitelnosti II

Národní program udržitelnosti II Národní program udržitelnosti II 1. Název programu Národní program udržitelnosti II (dále jen program nebo NPU II ) Z programu bude podporována udržitelnost projektů center výzkumu, experimentálního vývoje

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Metodická příručka pro ředitele škol

Metodická příručka pro ředitele škol Metodická příručka pro ředitele škol Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí v kariérním systému učitelů ČR Obsah Úvod...1 1. Struktura kariérního systému učitelů ČR...1 2. Standard učitele...2 2.1.

Více

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ František Hronek 1. ÚVOD Cílem této studie je podat informace o aktuálním stavu a trendech hodnocení (evaluace) v zahraničí. Podrobněji je uvedena problematika

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 1 Obsah: Preambule... 3 Úvodní část... 5 Zajištění a ochrana lidských práv starších osob... 7 Celoživotní učení...11 Zaměstnávání

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Úvod ke koncepci rezortního vzdělávání Stěžejní prioritou Ministerstva zemědělství je zajištění udržitelnosti zemědělství a posílení

Více

DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY

DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY ČÍSLO VÝZVY: 63 302-2014-5 NORSKÉ FONDY 2009 2014 NADACE OPEN SOCIETY FUND

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ D o c. P h D r. D a r j a J A R O Š O V Á, P h D. OSTRAVA

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

A3 - Kvalita dalšího vzdělávání

A3 - Kvalita dalšího vzdělávání Název klíčové aktivity: A3 - Kvalita dalšího vzdělávání Podaktivita: Činnost, úkol: Vymezení aktivit nezbytných pro zajištění komplexu procesů vyplývajících ze zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání

Více

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA. 1. Název programu:

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA. 1. Název programu: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA 1. Název programu: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby

Více

POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ

POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ Verze 0 k 23. 4. 15 k zaslání Plánovací komisi programu PO 3 OP VVV Materiál neprošel grafickou ani jazykovou úpravou 1/28 VÝCHODISKA PRO TVORBU MÍSTNÍCH AKČNÍCH

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více