(zarovnání, ohraničení, barva buňky apod.) nebo typem zobrazovaných dat např. měna, desetinné číslo atd.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(zarovnání, ohraničení, barva buňky apod.) nebo typem zobrazovaných dat např. měna, desetinné číslo atd."

Transkript

1 (zarovnání, ohraničení, barva buňky apod.) nebo typem zobrazovaných dat např. měna, desetinné číslo atd. Při práci v buňkách Excel nabízí urychlovací funkce. Základní je tzv. úchyt malý čtvereček u každé buňky v pravém dolním rohu. úchyt Úchyt lze stisknout LM nebo PM. Pokud stisknu na levé tlačítko myši na úchytu, držím a táhnu směrem dolů (LLM), mohu vytvořit např. řadu nebo pondělí úterý.... Tyto seznamy jsou předdefinovány. Mohu vytvářet vlastní seznamy přes nabídku: Nástroje-Možnosti-Seznamynapíšu 1. položku seznamu Novák Jan, napíšu další položku seznamu Pokorný Josef atd. Potom stisknu tlačítko Přidat Potom stačí do buňky první jméno a s pomocí úchytu rychle vytvořit celý uživatelsky definovaná seznam. Novák Jan Pokorný Josef a další Další automatickou funkcí je zapisování stejných textů do sloupce. Pokud zapisuji text, který se již ve sloupci nachází, objeví se při zapisování stejného textu kopie textu. Přechodem na další řádek ve sloupci potvrdíme kopii textu. obchodní obchodní obchodní obchodní Mezi další automatické služby patří např. automatická oprava pravopisu nebo automatické nahrazování textu. Někdy nám zmíněná funkce může překážet, a proto je lepší ji někdy vypnout v nabídce: Nástroje-Automatické opravy-zrušíme volbu Nahrazovat text při psaní. Pokud potřebuji vytvářet stejné obsahy v různých listech, použiji kopírování celého listu: Stisknu PM na názvu listu např. trend -Přesunout nebo Zkopírovat Vytvořit kopii OK. Vznikne nový Tabulkový kalkulátor MS Excel str. 41

2 list trend (2) se stejným obsahem jako je list trend. Nový list mohu přejmenovat: stisknu PM na názvu listu-přejmenovat-napíšu nový název - <Enter>. V Excelu velmi často potřebuji vytvářet kopie buněk. Protože mohou být buňky propojeny, použiji triviální vzorec: do vyvářené kopie napíšu rovnítko, stisknu původní buňku a klávesu <Enter>. Např. v buňce A8 vznikne vzorec =A5 (A5 původní buňka, A8-kopie). Dostanu sice stejný obsah, ale při změně původní buňky se změní obsah kopie buňky provázanost buněk zůstane zachována (viz. úloha Pokladna). Někdy potřebuji zkopírovat z buněk obsahující vzorce pouze hodnoty jako výsledky vzorců: Označím buňky se vzorci, stisknu PM-Kopírovat, stisknu PM v sílové oblasti - zvolím Úpravy- Vložit jinak Hodnoty-OK. Pokud potřebuji nadepsat tabulku přímo do středu tabulky, označím buňky přesně nad tabulkou a zvolím tlačítko Sloučit a zarovnat na střed. Pokud potřebuji spojit 2 buňky obsahující text, použiji funkci CONCATENATE B C D 2 Souček Josef Souček Josef Vstoupím do prázdné buňky D2, stisknu tlačítko fx(na panelu)-vyberu funkci CONCATENATE, vyplním políčka s Textem 1,2,3 podle obrázku a potvrdím OK. V buňce D2 bude vzorec =CONCATENATE(B2;" ";C2) [ podle našeho příkladu =CONCATENATE("souček ";" ";"josef ") ] Potom vymažu buňku B2, označím buňku D2, zvolím PM-Kopírovat a dále v buňce B2 zvolím PM-Vložit jinak - Hodnoty-OK. Buňky C2 a D2 vymažu a buňku B2 upravím podle textu (2x LM přesně mezi popisy sloupců písmeny B a C). Celý postup lze samozřejmě aplikovat na celý sloupec jmen. str. 42 Tabulkový kalkulátor MS Excel

3 Pro opravu chyby ve vzorci stisknu LM v buňce se vzorcem a stisknu tlačítko <fx>. přizpůsobení šířky sloupce nejširšímu obsahu buňky : 2x LM v místě šipek Pokud potřebuji opačně rozhodit text oddělený mezerou nebo jiným symbolem do dvou buněk, postupuji následovně: Označím buňku (sloupec buněk) se jménem a příjmením (B2), vyberu nabídku Data-Text do sloupců-další- mezery-dokončit B C před 2 Souček Josef po 2 Souček Josef Jak vytisknu jen označenou část buněk? Zvolím Soubor-Tisk- Výběr Sestrojte grafy funkcí y 1 =x+1, y 2 =x 2 +1, y 3 =-x 2 +2, y 4 =sin(x) pro x od -2,5 do 2,5.Dále sestrojte graf funkce y 5 =(x+2) 2 +3 pro x od -5 do 5 a zjistěte její minimum.u funkce sin(x) nastavte, aby osa X protínala osu Y v bodě -5. Zkuste sami sestrojit grafy dalších funkcí, které znáte a zjistit její extrémy. Návod: Napíšu -2,5 a -2, označím tyto a další prázdné buňky, Úpravy-Vyplnit-Řady-Velikost kroku:,5 OK. Zvolím bodový graf z označených y-vých hodnot, v nabídce Řada v průvodci grafu doplním popis osy X hodnotami x. Do sloupce B napíšu příslušné vzorce a ostatní hodnoty y doplním tažením LM za úchyt. č.1 m 2 Tabulkový kalkulátor MS Excel str. 43

4 Posun osy u funkce sin(x): PM na ose Y - formát osy - Měřítko - Osa X protíná osu Y v hodnotě: -5 Ok. x -2,5-2 -1,5-1 -,5,5 1 1,5 2 2,5 y 1 =x+1-1,5-1 -,5,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 y 2 =x ,25 5 3,25 2 1,25 1 1,25 2 3,25 5 7,25 y 3 =-x ,25-2 -,25 1 1,75 2 1,75 1 -, ,25 y 4 =sin(x) -,598 -,99 -,997 -,841 -,479,4794,8415,9975,993,5985 y 1 =x ,5-2 -1,5-1 -,5,5 1 1,5 2 2,5 y 2 = x 2 +1 y 3 =-x ,25 5 3,25 2 1,25 1 1,25 2 3,25 5 7, ,5-2 -1,5-1 -,5,5 1 1,5 2 2, str. 44 Tabulkový kalkulátor MS Excel

5 y 4 =sin(x) 1,5 1,5 -,5-1 -1,5-2,5-2 -1,5-1 -,5,5 1 1,5 2 2,5 x y 5 =(x+2) Označím buňku A71 se vzorcem (s hodnotou 3) a zavolám: Nástroje - Řešitel. Nastavit buňku: $A$71 (tam je vzorec) Měněné buňky: $A$7 (tam je zatím hodnota x=-4 z intervalu -5 až 5) y=(x+2) původní čísla lokální minimum v bodě [-2;3] Rovno: Označím Min <Řešit> Tabulkový kalkulátor MS Excel str. 45

6 č.2 m 2 Řešte graficky soustavy 2 rovnic o 2 neznámých x + 3y = 4 x + y = 3 x + y = 3 -x - y = 3 2x + 2y = 6 2x + 2y = 5 Návod: zvolím 2 x-ové souřadnice a y-ové dopočítám podle vzorce y=... Označím všechny y-ové souřadnice, zvolím spojnicový graf, v nabídce řada označím jako popis osy X x-ové souřadnice. x y1 4,67, y ,5 -,5 graf č. 1 graf č. 3 8, 6, 15 4, 2,, -2, -4, -6, -8, -1 3 Řada1 Řada Řada1 Řada2 graf č Řada1 Řada2 str. 46 Tabulkový kalkulátor MS Excel

7 Řešte graficky soustavy 2 rovnic o 2 neznámých. 4. -x + y = 3 x 2 +y = 4 Návod: Z 1. a ze 2. rovnice vyjádřím y. x-ové souřadnice v tabulce zvolím a y-ové dopočítám pomocí vzorce. Dále postupuji stejně jako při řešení soustav č.3 m 2 x -2,5-2 -1,5-1 -,5,5 1 1,5 y 1,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 y 2-2,25 1,75 3 3,75 4 3,75 3 1,75 Soustava má 2 řešení ,5-2 -1,5-1 -,5,5 1 1,5 Řada1 Řada2 Tabulkový kalkulátor MS Excel str. 47

8 č.4 m 3 Zjistěte graficky závislost přímek na parametrech a a b. y = a. x pro celočíselný parametr a od -3 do 3 y = x + b pro celočíselný parametr b od -3 do 3 Matematický závěr necháme na Vás. Prozkoumejte závislost grafu funkcí y=ax 2 a y=x 2 +b na parametrech a a b. Další příklady funkcí jistě vymyslíte sami. a < parametr x -2 5 y y y y 4 1 y y y y = a. x -2 5 y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 č.5 f 2 V této úloze spojíme 3 programy: Excel, Malování a Internetový Explorer. Zjistěte závislost napětí na proudu. Vytvořte graf. Nakreslete jednoduchý el. obvod pomocí programu Malování a na Internetu najděte informace o Ohmovi a zkopírujte je do Excelu. Výsledek vidíte na obrázku. Návod: zvolíme konstantní odpor R=2W. Proud zvolíme od 1 A do 6 A a napětí vypočítáme podle vzorce (Ohmův zákon). U (V) I (A) R (Ω) U I R Ohmův zákon U I R str. 48 Tabulkový kalkulátor MS Excel

9 I = G. U R = 1/G U = R. I G- vodivost (značka Siemens) Německý fyzik. Narodil se 16. května 1787 v rodině zámečnického mistra v Erlangenu v Německu. Brzy mu zemřela matka. Jeho otec se o něj příkladně staral a dokonce se učil matematiku a fyziku, aby synovi pomohl při studiích. Ve svém životě trpěl nedostatkem finančních prostředků - jak při studiích, tak i při své činnosti jako středoškolského profesora. Podmínky pro vědeckou práci neměl ideální. Prvního významného ocenění se mu dostalo až v roce obdržel vyznamenání od Londýnské královské společnosti. V roce 1849 byl povolán na mnichovskou univerzitu a tím se mu splnilo jeho velké přání. Zemřel 7. července 1854 ve věku 62 let. Tabulkový kalkulátor MS Excel str. 49

10 č.6 F 2 Firma ABCD má ve svých kancelářích různé elektrické spotřebiče. Porovnejte jejich náklady podle jejich příkonu ve Watech, zadejte počet hodin denně a vypočítejte spotřebu za 1 měsíc a za 1 rok. Použijte absolutní adresaci. Vypočítejte průměrnou cenu spotřebičů za měsíc a zjistěte spotřebič s nejmenšími měsíčními a s největšími ročními náklady. Dále zjistěte celkovou spotřebu za 1 rok. Porovnejte náklady na spotřebu v jednotlivých kancelářích. Zvolte vhodný graf. Vložte vhodný obrázek. Která kancelář má nejvyšší náklady na spotřebu el. energie? Návod: Data v tabulce seřaďte podle kanceláře. Vytvořte kopii celého listu (PM na názvu listu List1- Přesunout nebo zkopírovat-vytvořit kopii) a pojmenujte ji Souhrn (PM na názvu listu- Přejmenovat)Dále Data-Souhrny- Kancelář-Souhrny-Za rok a vyberte 2 úroveň. Seřaďte výsledné součty od nejvyšších nákladů po nejnižší a vložte např. sloupcový graf. 1kWh 3,46 od Spotřeba elektrické energie kancelář spotřebič příkon(w) počet hod cena za měsíc za rok (36 dní) za den (3 dní) 1 vysavač ,7 Kč 332,16 Kč 3 985,92 Kč 12 kávovar 1 6,5 1,4 Kč 31,14 Kč 373,68 Kč 12 počítač 3 5 5,19 Kč 155,7 Kč 1 868,4 Kč 15 kávovar 2 75,5 1,3 Kč 38,93 Kč 467,1 Kč 15 notebook 5 5,87 Kč 25,95 Kč 311,4 Kč 24 mikrovlnka ,46 Kč 13,8 Kč 1 245,6 Kč 24 el. vařič ,81 Kč 114,18 Kč 1 37,16 Kč 24 varná konvice 1 2,6 4,15 Kč 124,56 Kč 1 494,72 Kč 45 mikrovlnka ,84 Kč 145,32 Kč 1 743,84 Kč 46 kávovar 3 15,5 2,6 Kč 77,85 Kč 934,2 Kč 5 televize 8,2,6 Kč 1,66 Kč 19,93 Kč 5 lampa - zářivka 5 3,52 Kč 15,57 Kč 186,84 Kč 56 mikrovlnka ,77 Kč 83,4 Kč 996,48 Kč 56 varná konvice 2 12,7 2,91 Kč 87,19 Kč 1 46,3 Kč průměr 3,89 Kč nejmenší 25,95 Kč nejvyší 3 985,92 Kč celkem 7 6,5 Kč str. 5 Tabulkový kalkulátor MS Excel

11 Porovnání spotřeby el. energie v kancelářích Celkem z 24 Celkem z 1 Celkem z 12 Celkem z 56 Celkem z 45 Celkem z 46 Celkem z 15 Celkem z 5 Zpracujte tabulkově a graficky výsledky voleb do Poslanecké sněmovny v roce 22. Do grafu umístěte fotografie politiků z Internetu. Nastavte orientaci stránky na šířku. Tabulku naformátujte (nepoužívejte automatický formát) a přidejte WordArt-ový nápis Volby 22. Pořadí Politická strana % Počet hlasů Adresa 1. ČSSD 3, ODS 24, KSČM 18, KOALICE 14, č.7 n 1 Tabulkový kalkulátor MS Excel str. 51

12 Volby 22 výsledky v % ČSSD 3,2 ODS 24,5 KSČM 18,5 KOALICE 14,3 č.8 n 2 Vytvořte následující tabulku. Zjistěte a) Všechny díla od Vítězslava Nezvala b) Všechny beletrie c) všechny vypůjčené knihy d) všechny knihy dražší než 5,- Kč e) Sečtěte cenu všech knížek v knihovně f) Vypočítejte průměrnou cenu knížek v knihovně g) Seřaďte knihy podle názvu, podle autora podle ceny od nejvyšší, dále podle druhu Ev. číslo Poř. Titul Autor Cena Půjčeno Druh číslo 58 1 Lví stopou Aleš Mikoláš 8, Beletrie člověk a příroda Aristotelés 38, Spol.vědy člověk a příroda Aristotelés 38, 1 Spol.vědy Novely Balzac Honoré de 7,8 Beletrie Psanci Balzac Honoré de 2, Beletrie Kniha apokryfů čapek Karel 25, Beletrie Kytice z básní Erben Karel Jaromír 21, 1 Beletrie str. 52 Tabulkový kalkulátor MS Excel

13 54 7 Hoši od Bobří řeky Foglar Jaroslav 61, Beletrie Poupata Hrabal Bohumil 73, Beletrie Máj a jiné básně a prózy Mácha Karel Hynek 11,2 Beletrie Máj a jiné básně a prózy Mácha Karel Hynek 11,2 Beletrie Romány a povídky Mácha Karel Hynek 5, Beletrie Máj a jiné básně a prózy Mácha Karel Hynek 11,2 Beletrie Daleká pouč Mácha Karel Hynek 3, Beletrie Zápisky a korespondence Němcová Božena 5, Beletrie Babička Němcová Božena 5,6 Beletrie 5 13 Dílo Nezval Vítězslav 12, 1 Beletrie Manifesty a eseje Nezval Vítězslav 33, Beletrie Moderní básnické směry Nezval Vítězslav 25, Lit.věda Moderní básnické směry Nezval Vítězslav 25, Lit.věda Milenci a vrazi Páral Vladimír 25, Beletrie Pokušení A-ZZ Páral Vladimír 2, 1 Beletrie Výstup na Eiger Pavel Ota 23, Beletrie Počasí kolem nás Seifert Vladimír 119, Zeměpis Zátopkovi vypravují Zátopek Emil a Dana 5, Beletrie Vytvořte fakturu podle předlohy. Firma ABCD s.r.o. prodává zboží firmě IST PLUS s.r.o. Nápověda: Množství a cenu za jednotku zapíšu já, DPH vypočítám podle vzorce Cena za jedn. *,22 a celkovou cenu v řádku vypočítám podle vzorce Množství * Cena za jedn. Celkem bez daně vypočítám podle vzorce SUM. Celkový základ bez daně ve spodní tabulce zkopíruji, Cekem DPH 22% = Celkem základ daně *,22 č.9 F 1 Celkem cena vč. DPH = Celkem základ daně + Cekem DPH 22% Pro zarovnání obsahu buněk svisle a vodorovně na střed použiji nabídku: Fomát-Zarovnání. Tabulkový kalkulátor MS Excel str. 53

14 FAKTURA- DAŇOVÝ DOKLAD Prodejce: Kupující: ABCD s. r. o. IST PLUS spol.s r. o. U veletrhu 15 Sokolovská 1 18 Praha Šumperk 1 Tel: Fax: 745/ IČO: DIČ: Číslo účtu: /8 DIČ: IČO Číslo faktury: 12 Den splatnosti: Konečný příjemce : Den fakturace: Objednávka číslo: 42 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: Fakturujeme Vám za dodávku : Název Množství Jedn. Cena za jedn. DPH 22% Suma KČ Pojistka BR-2 1 ks 1, 22 1 Přepínač S-3 12 ks 12,4 32, ,8 Kabel Supra 45 m 28,3 281, Celkem bez daně: 12983,8 Rozpis DPH: Celkem základ daně: 12983,8 Cekem DPH 22% 2856,4 Celkem cena vč. 1584,2 DPH K úhradě celkem: 1584,2 str. 54 Tabulkový kalkulátor MS Excel

15 Vytvořte skladní kartu zásob podle předlohy. Dále propojte tuto tabulku s databází náhradních dílů tak, aby tabulka obsahoval 1 druh zboží z tabulky náhradních dílů. Dále zkontrolujte pravopis. Nápověda: K linkování použijte nabídku po označení buněk: Formát - buňky-ohraničení Dále použijte slučování buněk a zalomení textu (Formát buňky-zarovnání...). Např. jedna buňka Název materiálu vznikla označením 7x3 buněk a jejich sloučením (Formát- Buňky-Zarovnání-Sloučit (nebo ikonka v horní nabídce). Potom jsme nastavili Formát-Buňky - Zarovnání-Vodorovně: vlevo, Svisle: nahoru. Ke zmenšení tabulky tak, aby se vešla na A4 na výšku nastavte: Soubor-Vzhled stránky-stránka - Měřítko -označte Přizpůsobit na... Propojení s jinou tabulkou: Otevřete tabulku s databází, vraťte se do tabulky se skladní kartou, v buňce kam chcete zkopírovat název dílu stiskněte =, myší přejděte do databáze dílů a na vybraném názvu stiskněte LM a Enter. Obsah jedné buňky z jedné tabulky se zkopíruje do buňky v jiné tabulce. Pokud provedeme změnu v buňce v databázi dílů, promítne se díky tomuto propojení do obsahu buňky ve skladní kartě. Kontrola pravopisu: Aktivní buňka na začátku listu, Nástroje-Pravopis. Pro zásobu v ks, příjem v Kč, zásobu v Kč - sestavte vzorce. č.1 F 1 Skladní karta Kód podle platné JK Název materiálu Číslo skladní karty List číslo Vzduchový filtr Datum Norma Minimum Maximum Měrná jednotka Cena za MJ Sklad skladní ks plánovací Účet přep. koef. Datum Doklad číslo Obsah zápisu Množství Kč Cena za MJ příjem výdej zásoba příjem výdej zásoba 5.9. P1 nákup ,, 963, 192, V1 prodej 3 2, 577,8 385,2 192, P2 nákup ,, 1 897,2 151, P3 nákup ,6, 2 143,8 123, V2 prodej 2 12, 385, ,6 192, V3 prodej 1 2, 1 512, 246,6 151, V4 prodej 1 1, 123,3 123,3 123,3 Zásoba k ,3 123,3 Tabulkový kalkulátor MS Excel str. 55

16 č.11 F 2 č.12 F 2 Firma ABCDE podniká v autodopravě. Výchozí místo je Praha. Za jeden km účtuje 1 Kč. Zjistěte: 1. Všechny jízdy řidiče Pokorného. 2. Zda byl řidič Novák v Brně a kdy. 3. Kolik km celkem najela posádka Slabý - Zahrádka, jakými jela auty a jaké byly náklady. Autodopravce ABCDE s.r.o. Praha datum auto řidič spolujezdec cíl km náklady Fiat Pokorný Procházka Brno 3 3 Kč Škoda Novák Kouřil Plzeň Kč BMW Slabý Zahrádka Pardubice Kč Fiat Pokorný Procházka Brno 3 3 Kč Fiat Slabý Zahrádka Č. Budějovice Kč BMW Slabý Kouřil Pardubice Kč Fiat Pokorný Kouřil Plzeň Kč Škoda Novák Procházka Brno 3 3 Kč BMW Slabý Zahrádka Č. Budějovice Kč Fiat Pokorný Procházka Brno 3 3 Kč Škoda Novák Zahrádka Č. Budějovice Kč Zjistěte: 1. Všechny zaměstnance, kteří se nejsou u VZP. 2. Zjistěte platy všech zaměstnanců obchodního oddělení a jejich celkový součet a průměr. 3. Zjistěte průměrné platy za jednotlivá oddělení. Firma ABCDE s.r.o. Praha Osobní číslo Příjmení Jméno Oddělení Plat Pojišťovna Datum narození 1245 Charouzek Jan provozní 12 5 Kč VZP Nový Filip obchodní 16 8 Kč VOZP Dočkalová Krystína sklad 9 8 Kč MV Zvoníková Petra provozní 13 6 Kč MV Chadima Kryštov obchodní 17 3 Kč VOZP Rychlý Michal sklad 8 6 Kč VZP Pokorný Petr provozní 14 5 Kč MV Nádeník Pavel obchodní 15 9 Kč VOZP Běhal Jiří sklad 9 Kč VZP Novotný Jan provozní 13 8 Kč VZP str. 56 Tabulkový kalkulátor MS Excel

17 Vytvořte tabulku Ascii znaků. První dva sloupce opište (použijte úchyt) a 3. sloupec vyplníte pokaždé současným stiskem levé klávesy <Alt> a čísla uvedeného v 1. sloupci (Alt je potřeba držet po celou dobu kdy budete psát číslo). DEC HEX ZNAK DEC HEX ZNAK 32 2 space 8 5 P 33 21! Q " R # S $ T % U & V W 4 28 ( X ) Y 42 2A * 9 5A Z 43 2B B [ 44 2C, 92 5C \ 45 2D D ] 46 2E, 94 5E ^ 47 2F / 95 5F _ ` a b c d e f g h A i 58 3A : 16 6B j 59 3B ; 17 6C k 6 3C < 18 6D l 61 3D = 19 6E m 62 3E > 11 6F n 63 3F? o p A q B r C s D t E u 7 46 F v G w H x I 121 7A y 74 4A J 122 7B z 75 4B K 123 7C { 76 4C L 124 7D 77 4D M 125 7E } 78 4E N 126 7F ~ 79 4F O č.13 n 1 Tabulkový kalkulátor MS Excel str. 57

18 č.14 f 2 Zaznamenejte do tabulky měření generátorem, sestrojte graf závislosti frekvence na korekci. Fn(kHz) fx(khz) M(-) M(%) k(-) 1 9,962 -,38 -,38,38 2 2,42,42,21 -,42 3 3,198,198,66 -, ,241,241,625 -, ,355,355,71 -, ,317,317, , ,52,52, , ,778 -,222 -,2775, ,711 -,289 -,32111, ,88 -,192 -,192,192 M(%) = M(-)*1/Fn(kHz) -,38=-,38*1/1,4,3 Korekce k (khz),2,1 -,1 -,2 -,3 -, Frekvence fn(khz str. 58 Tabulkový kalkulátor MS Excel

19 Zjistěte: a) Všechny zaměstnance, kteří jsou pojištěny u VZP b) Všechny zaměstnance obchodního oddělení c) Doplňte dalšího zaměstnance d) Zjistěte celkový, průměrný, nenižší a nejvyšší plat za celé obchodní oddělení. Tyto údaje zkopírujte do samostatného listu. e) Zjistěte všechny zaměstnance obchodního oddělení s platem vyšším než 15 Kč. č.15 F 2 Návod: Označte tabulku-data-filtr-automatický filtr. c) Data-Formulář-Nový e) Vyberu Plat-Vlastní a napíšu podmínku: Plat je větší než 16 Firma ABCDE s.r.o. Praha Osobní číslo Příjmení Jméno Oddělení Plat Pojišťovna Datum narození 1245 Charouzek Jan provozní 12 5 Kč VZP Nový Filip obchodní 16 8 Kč VOZP Dočkalová Krystína sklad 9 8 Kč MV Zvoníková Petra provozní 13 6 Kč MV Chadima Kryštov obchodní 17 3 Kč VOZP Rychlý Michal sklad 8 6 Kč VZP Pokorný Petr provozní 14 5 Kč MV Nádeník Pavel obchodní 15 9 Kč VOZP Běhal Jiří sklad 9 Kč VZP Novotný Jan provozní 13 8 Kč VZP Sestavte tabulku převodu starých jednotek na jednotky soustavy SI. V 1. sloupci bude uvedena stará jednotka, ve druhém převod a v dalších použijte vzorce a úchyt. Přidejte obrázek a tabulky naformátujte (barevné linky, pozadí buněk apod.). Vyzkoušejte Automatický formát. Přidejte filtr tak, aby bylo možné vybírat jednotlivé druhy jednotek. Návod: Např. délku v dm dostanu jako součin hodnoty vlevo *1. Filtr: Označím celou tabulku: Data-Filtr-Automatický filtr. Výběrovou šipkou v 1. sloupci vyberu např. d (délkové míry). Barevné linky: Označím buňky, Formát-Buňky-Ohraničení-vyberu barvu a stisknu vnější a vnitřní (linky). č.16 f 1 Tabulkový kalkulátor MS Excel str. 59

20 délka/objem/váha jednotka převody d délkové míry m dm cm mm d 1 palec,2634, , ,341 d 1stopa, , , ,81 d 1sáh 1, , , ,484 d 1pěst,1536 1,536 1,536 15,36 d 1 loket, , , ,91 d 1krok,75 7, d 1inchangl.,254,254 2,54 25,4 d 1yard, , , ,399 d 1mořská míle angl d 1mořská míle amer. 1, , , ,225 o objemové míry l dl cl ml o 1žejdlík, , , ,681 o 1vědro 56, , , o 1gallon 4, , , ,963 v váhy kg g mg v 1libra, v 1cent v 1karát,255 25,5 255 v 1unce fr. 3, , č.17 F 1 Zpracujte ceník zboží firmy ABCD s.r.o.. Dopočítejte pomocí vzorce cenu zboží s DPH 22% a tabulky vhodně naformátujte. Velikost písma nastavte na 8, změňte velikost stránky v %, aby se vše vešlo na 1 stránku. Nápověda: Cena s DPH = Cena * 1,22 Soubor-Vzhled stránky-velikost-9% str. 6 Tabulkový kalkulátor MS Excel

21 Část ceníku: ABCDE s.r.o. U veletrhu 15, Praha 8, tel: Ceník zboží (změna cen vyhrazena) Databáze aut Kód Značka Typ Cena Palivo Motor Karos Převod Cena s DPH BMW , Kč Benzín 1,9i 4 dv. 5 rychl , Kč BMW 32 COMBI 249, Kč Benzín 2,i V6 5 dv. 5 rychl , Kč BMW , Kč Benzín 2,5i V6 4 dv. 5 rychl , Kč Fiat BARCHETTA 359, Kč Benzín 1,8i 16V Cabrio 5 rychl , Kč Fiat BRAVA 129, Kč Benzín 1,6i 16V 5 dv. 5 rychl , Kč Fiat DUCATO 85, Kč Diesel 2,5D Minibus 5 rychl. 13 7, Kč Mitsubishi CARISMA 29, Kč Benzín 1,8i 16V 5 dv. 5 rychl , Kč Mitsubishi ECLIPSE 65, Kč Benzín 2,i 16V 3 dv. 5 rychl. 79 3, Kč Mitsubishi GALANT 45, Kč Benzín 2,i 4 dv. 5 rychl. 54 9, Kč Renault 19 59, Kč Benzín 1,8i 5 dv. 5 rychl , Kč Renault 21 75, Kč Diesel 2,1TD 4 dv. 5 rychl. 91 5, Kč Databáze dílů Kód Název Typ Automobil CENA Cena s DPH Brzdový kotouč BS7911 BMW 1 119, Kč 1 365,18 Kč Ložisko 51136/5268 BMW 2 816, Kč 3 435,52 Kč Olejový filtr PH46 BMW 169,2 Kč 26,42 Kč Kloub Fiat 35, Kč 372,1 Kč Vytvořte sešit s názvem Organizace a do něho vložte organizační strukturu firmy ABCD s.r.o. podle předlohy. Dále vytvořte sešit s názvem Praha sklad. Bude obsahovat tabulku Název/Cena/Počet ks/celková cena. Pobočky v Berlíně a ve Washingtonu jsou propojeny s centrálním skladem. V Praze se stanovuje název auta, cena. Počet aut v Praze je součtem počtu aut v jednotlivých pobočkách + auta v Praze. Vyzkoušejte změnit značku a cenu auta v Praze - promítne se do všech poboček. Když ubude počet aut v některé pobočce, zmenší se celkový počet aut v Praze. Zjistěte aktuální kurzy z Internetu. Např. Přidejte a propojte s centrálním skladem další pobočku v Londýně. č.18 F 3 Tabulkový kalkulátor MS Excel str. 61

22 ABCD s.r.o. centrální sklad Praha Berlín pobočka 25 zaměstnanců Washington pobočka 28 zaměstnanců Londýn pobočka 3 zaměstnanců Centrální sklad v Praze: název cena za ks počet ks celková cena BMW 25 Kč 2 5 Kč FIAT 3 Kč Kč Škoda 18 Kč Kč Celkem 73 Kč Kč BMW Pobočka firmy v Berlíně: Počet kusů výrobků v centrálním skladu FIAT Škoda BMW FIAT Škoda Centrální sklad v Praze: - stanovuje ceny jednotlivých výrobků a názvy výrobků (propojeno s pobočkami) - eviduje souhrnné počty výrobků ze všech poboček (propojeno s pobočkami) název/celková cena název cena za ks počet ks celková cena kurz EUR: BMW 8 481, ,82 29,475 FIAT 1 178, , Škoda 6 16, ,74 celkem , ,5 6% 9% 31% BMW FIAT Škoda str. 62 Tabulkový kalkulátor MS Excel

23 Zkopírujte z Internetu (např. adresa do Excelu, tabulku využijte k převodu měn, tabulku dále seřaďte podle kurzu. Vytvořte tabulku, ve které lze zadat libovolná počet českých korun a pomocí vzorců bude podle aktuálního kurzu přepočítán počet dolarů a eura (použijte absolutní adresaci). Zkopírujte z Internetu obrázky vlajek zemí. Kurzy měn k Vlajky Země Měna Zkratka Množství Kurz Změna abs. proc. Švédsko koruna SEK 1 3,169 -,1 -,28% Dánsko koruna DKK 1 3,968,2,38% Norsko koruna NOK 1 3,998,1,18% Polsko zlotý PLN 1 6,988 -,1 -,2% Maďarsko forint HUF 1 11,98,1,8% Slovinsko tolar SIT 1 13,1,5,42% Nový dolar NZD 1 14,168 -,14 -,99% Zéland Austrálie dolar AUD 1 16,319 -,14 -,87% Kanada dolar CAD 1 18,929 -,17 -,89% Švýcarsko frank CHF 1 2,86,1,51% Japonsko jen JPY 1 25,183 -,8 -,31% USA dolar USD 1 29,118 -,18 -,6% EMU euro EUR 1 29,475,12,39% Velká libra GBP 1 45,784 -,1% Británie Slovensko koruna SKK 1 65,946,2,3% č.19 F 1 CZK USD EUR 1 Kč 2911,8 2947,5 2 Kč 5823,6 5895, 3 Kč 8735,4 8842,5 Vytvořte prognózu tržeb firmy ABCD s.r.o. na rok 22, znáte-li tržby od roku 1998 do roku 21. Vytvořte tabulku i graf. Návod: Označím buňky s tržbami od roku 1998 včetně prázdné. Zvolím sloupcový graf, v záložce Řada označím popis osy X všechny roky od 1998 do roku 22. PM na řadě sloupců v grafu-přidat spojnici trendu-lineární-ok. č.2 F 2 Tabulkový kalkulátor MS Excel str. 63

24 V tabulce: Označím všechny tržby včetně zatím prázdné u roku 22-Úpravy-Vyplnit - Řady - Automaticky - OK. Rok Tržba (v mil. Kč) Rok Tržba (v mil. Kč) , , , , 2 19, 2 19, 21 31, 21 31, ,25 Prognóza tržeb v roce 22 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5,, Poznámka: Místo sloupců jsem do grafu vložil tzv. piktogramy. Vytvořím nejprve sloupcový graf. Potom na jednom ze sloupců stisknu PM-Formát datové řady Vzhled výplně-obrázek-vybrat obrázek... OK. Pokud jsou v grafu barevně odlišné sloupce, mohu místo každého sloupce vložit jiný obrázek. toho mohu využít například při grafickém porovnání prodeje aut podle značek. č.21 f 2 Na dalším obrázku je tabulka měření 3 fyzikálních veličin. Výsledky zapisujeme do tabulky. 2. a 3. veličinu budeme v grafu odvíjet od 1. veličiny, která je pro každé měření konstantní. Vytvoříme postupně bodové, pruhové a sloupcové grafy. str. 64 Tabulkový kalkulátor MS Excel

25 měření 1.veličina 2.veličina 3.veličina Sloupcový graf XY bodový graf - PM na ose X, PM na ose Y Řada Řada Označím pouze 2. sloupec - zdrojová data - řada - hodnoty osy X - označím 1. sloupec Řada1 Řada2 Tabulkový kalkulátor MS Excel str. 65

26 Další sloupcový graf a graf pruhový 1 Pruhový Řada1 Řada2 Řada3 Řada4 Řada č.22 n 2 Zpracujte graficky a v tabulce výsledky OH podle pořadí v počtu obdržených medailí. V grafu použijte překryv, v legendě grafu počty medailí a přidejte vhodný obrázek. Nápověda: PM na řadě - Formát - Možnosti - Překryv PM na oblasti grafu - Zdrojová data - Řada - Název - - dosvítit celé sloupce = B1:B5, Pořadí Stát zlato stříbro bronz 1. USA OH 2. Rusko Německo ČR USA Rusko Německo ČR zlato stříbro bronz str. 66 Tabulkový kalkulátor MS Excel

27 Za poslední 4 roky dosáhla firma ABCD s.r.o. následující tržby: 2,5 mil. 32 mil. 19 mil. 31mil. Vytvořte tabulku a výsečový graf, přidejte popis hodnot v %. V tabulce vypočítejte procentuální podíly na celkové tržbě ta poslední 4 roky (použijte absolutní adresaci), ale v grafu použijte pouze rok a tržbu v mil. Návod: Absolutní adresace ve vzorci % vyjádření. Graf vytvořen z tržby, vložit popisky v %, jejich součet musí být 1% - kontrola v posledním sloupci. č.23 F 1 Tržba (v mil. Kč) Rok Tržba (v mil. Kč) % vyjádření ,5 2, , 31, , 18, , 3,24 Celkem 12,5 1 3% 19% 2% 31% Vytvořte domácí pokladnu. Budete zaznamenávat příjmy, výdaje a zůstatek v pokladně. 1 list bude představovat jeden měsíc. Ve 4. listu vyhodnotíte celé čtvrtletí. Pro jednoduchost budeme uvažovat dny jako řádky a do nich budeme uvádět celkové příjmy nebo náklady za určitý den. Aktuální zůstatek peněz v pokladně vypočítáme: nový zůstatek = příjmy - výdaje + starý zůstatek. Příjmy (výdaje) v posledním řádku vypočítáme jako součet všech příjmů (výdajů) ve sloupci. Zůstatek je pouze kopií zůstatku v předposledním řádku! č.24 o 2 Tabulkový kalkulátor MS Excel str. 67

28 List s názvem Leden: Datum Účel Příjmy Výdaje Zůstatek zůstatek z roku 21 6, Kč , Kč nákup vysavače 3 5, Kč 2 5, Kč dar 2, Kč 4 5, Kč kopírování 56,5 Kč 4 443,5 Kč inkaso 3, Kč 1 443,5 Kč ,5 Kč mzda 1, Kč ,5 Kč nákup potravin 1 5, Kč 9 943,5 Kč převedeno do února 12, Kč 8 56,5 Kč 9 943,5 Kč Nápověda: Napište 1. datum a pro další dny použijte úchyt (LM). Zůstatek je napsán, ostatní zůstatky (kromě posledního) jsou vypočítány podle vzorce: Zůstatek v aktuálním řádku= Příjmy v akt. řádku Výdaje v akt. řádku + Zůstatek z minulého dne Příjmy 1.2. jsou kopií součtu příjmů z 1.1. Stačí v buňce příjmů 1.2. stisknout LM, rovnítko =, přejít LM do listu Leden a stisknout součet příjmů 12,- Kč a dále potvrdit klávesou <Enter>. Podobně postupujte pro kopii Výdajů a Zůstatku. List s názvem Únor: Datum Účel Příjmy Výdaje Zůstatek zůstatek z roku ledna 12, Kč 8 56,5 Kč 9 943,5 Kč ,5 Kč ,5 Kč sběr papíru 55, Kč 9 888,5 Kč ,5 Kč inkaso 3, Kč 6 888,5 Kč ,5 Kč mzda 1, Kč ,5 Kč ,5 Kč převedeno do března 22, Kč ,5 Kč ,5 Kč str. 68 Tabulkový kalkulátor MS Excel

29 List s názvem Březen: Datum Účel Příjmy Výdaje Zůstatek zůstatek z roku února 22, Kč ,5 Kč ,5 Kč ,5 Kč ,5 Kč nákup potravin 8, Kč 16 88,5 Kč ,5 Kč inkaso 3, Kč 13 88,5 Kč ,5 Kč mzda 1, Kč 23 88,5 Kč ,5 Kč převedeno do dubna 32, Kč ,5 Kč 23 88,5 Kč List s názvem Q1: Datum Účel Příjmy Výdaje Zůstatek zůstatek z roku března 32, Kč ,5 Kč 23 88,5 Kč 1. čtvrtletí roku ,5 Kč Příjmy Výdaje 32, Kč Tabulkový kalkulátor MS Excel str. 69

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

Jak začít s FlexiBee...

Jak začít s FlexiBee... Jak začít s FlexiBee... 1. Obecný úvod... 2 Obsah 2. Jak založit novou firmu v systému FlexiBee... 4 3. Základní ovládání systému FlexiBee... 12 4. Nastavení číselníků pro práci se systémem FlexiBee...

Více

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů 35 Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení 44 Práce se soubory 54 Práce se sešity a šablonami 58 Práce s listy 85 Výběr, vkládání

Více

Evidence technických dat

Evidence technických dat 4 Evidence technických dat V té to ka pi to le: Evidence majetku Evidence zakázek Evidence technické dokumentace Kapitola 4 Evidence technických dat Povinnost evidovat různé druhy dat má každý podnikatelský

Více

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R OpenOffice.org CALC Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz tabulkový kalkulátor Calc OpenOffice.org Calc Autor: Pavel Navrátil, Ing.

Více

Excel 2007-2010 v příkladech

Excel 2007-2010 v příkladech Excel 2007-2010 v příkladech Zdeněk Matúš Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah 1. Pojmy a prvky požité v textu, slovo autora... 6 2. Formátování buněk, vzorce, funkce... 7

Více

Sbírka řešených příkladů

Sbírka řešených příkladů 1 Sbírka řešených příkladů pro účetně informační systém MRP K/S Vážení přátelé, dostává se před vás Sbírka řešených příkladů určená pro uživatele našeho účetně informačního systému MRP K/S. Zpracovali

Více

Nástroje pro analýzu dat

Nástroje pro analýzu dat 7 Nástroje pro analýzu dat V té to ka pi to le: Ověřování vstupních dat Hledání řešení Řešitel Scénáře Citlivostní analýza Rychlá analýza Kapitola 7 Nástroje pro analýzu dat Součástí Excelu jsou nástroje

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ

Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ (výtah z diplomové práce zpracované na ČVUT Praha, 2010) Bc. Adéla Hrubešová Seznam použitých zkratek ČSN BPEJ BS CB DKM GP GNU GPL GPS GPU ISKN KM KMD KM-D

Více

2. Teorie databázových systémů

2. Teorie databázových systémů - 1-1. Úvod Zpracování dat můžeme definovat jako obsažné a účelné sestavení dat provedené strojem ze zadaných údajů. Cílem je nejen ušetřit lidskou práci a čas, ale zejména zabránit možným chybám. Výsledkem

Více

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti UP E CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Úvodem Části příručky Efektivní studium Použité značení Jádro uživatelské příručky, kterou právě čtete, je rozděleno na dvě části. Každá z nich má své opodstatnění a odlišuje se jinou

Více

platnost od 10. 9. 2012

platnost od 10. 9. 2012 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 10. 9. 2012 Obsah Úvod...... 4 Průvodce nastavením e-shopu... 5 Výkladový slovník... 9 Přihlášení... 11 Odhlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení VIKLAN - Základ Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Ing. Josef Spilka VIKLAN - Základ Verse 1.10.11.1 Copyright

Více

OpenOffice.org. Writer

OpenOffice.org. Writer OpenOffice.org Writer Obsah Balík užitečných programů!...9 OpenOffice.org Writer...10 Spuštění programu...10 Uživatelské rozhraní...10 Pracovní okno...10 Záhlaví okna...11 Hlavní příkazová nabídka...11

Více

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Prezentace, program MS PowerPoint PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint 2005 OBSAH CO JE TO PowerPoint...3 PREZENTACE...3 MO NOSTI PUBLIKOVÁNÍ PREZENTACÍ...3 K ÈEMU PREZENTACE

Více

Filmy z vašeho života

Filmy z vašeho života Pinnacle Studio Verze 17 Včetně aplikací Pinnacle Studio Plu a Pinnacle Studio Ultimate Filmy z vašeho života Copyright 2013 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Respektujte prosím práva umělců

Více

Recenze programu Legacy Family Tree 6.0 Autor: Radek Tlapák, LegacyFamilyTree@seznam.cz, http://legacy.unas.cz

Recenze programu Legacy Family Tree 6.0 Autor: Radek Tlapák, LegacyFamilyTree@seznam.cz, http://legacy.unas.cz Recenze programu Legacy Family Tree 6.0 Autor: Radek Tlapák, LegacyFamilyTree@seznam.cz, http://legacy.unas.cz Dnes bych Vás chtěl seznámit s pro mne nepřekonatelným genealogickým programem Legacy Family

Více

1. ZPRACOVÁNÍ DAT. Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny. 1.1. Úlohy zpracování dat. Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět.

1. ZPRACOVÁNÍ DAT. Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny. 1.1. Úlohy zpracování dat. Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět. 1.1. Úlohy zpracování dat 1. ZPRACOVÁNÍ DAT Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny 1.1. Úlohy zpracování dat Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat problém evidence a zpracování velkého množství

Více

ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ. Ing. Jan Roubíček. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (VERZE 2013)

ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ. Ing. Jan Roubíček. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (VERZE 2013) Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ (VERZE 2013) Ing. Jan Roubíček Vytvořeno v rámci projektu: Implementace řízení strojů do výuky technických

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Praha - únor 2013-1 -

Více

Hydrologie. Návody ke cvičením. Jana Ředinová Jirka Pavlásek Petr Máca

Hydrologie. Návody ke cvičením. Jana Ředinová Jirka Pavlásek Petr Máca Hydrologie Návody ke cvičením Jana Ředinová Jirka Pavlásek Petr Máca ČZU v Praze 2009 Obsah Cvičení 1.... 4 Vyšetření základní hydrologické jednotky povodí (návod pro ArcGIS)... 4 Vykreslení rozvodnice...

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

Form Tools. Uživatelská dokumentace. Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl

Form Tools. Uživatelská dokumentace. Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl Form Tools Uživatelská dokumentace Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl Form Tools: Uživatelská dokumentace Jan Bulánek, Zbyněk Falt, Lukáš Ježek a Jaroslav Keznikl Obsah 1. Úvod... 1 1.1.

Více

s. r. o. ATELIER EKOLOGICKÝCH MODELU MEFA 13 Aktualizace 2013

s. r. o. ATELIER EKOLOGICKÝCH MODELU MEFA 13 Aktualizace 2013 ATELIER EKOLOGICKÝCH MODELU MEFA 13 Aktualizace 2013 Uživattel lská přří írručka Praha Květen 2013 OBSAH Aktualizace programu MEFA 13... 3 Hlavní funkce programu MEFA 13... 5 Typy souborů v programu MEFA...

Více

Vytvoření nového dokumentu

Vytvoření nového dokumentu 58 MODUL 3: Zpracování textu SYLABUS CORE 5.0 3.1.1.2 TIP: Další možností je na kartě Soubor přepnout do části Nový, označit šablonu Prázdný dokument a klepnout na tlačítko Vytvořit. POZNÁMKA: Výchozí

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 20 Ježek software s.r.o. 2012 2 O B S A H Rozdílová

Více

SPIRIT 11 Nové funkce

SPIRIT 11 Nové funkce SPIRIT 11 Nové funkce SOFTconsult spol. s r.o., Praha Informace v tomto textu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 11/2004 (SPIRIT 11 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol.s r.o. Praha 2004.

Více

Petr Broûa. ï z klady HTML. ï kask dovè styly. ï JavaScript. ï objektovè programov nì. ï dynamickè HTML

Petr Broûa. ï z klady HTML. ï kask dovè styly. ï JavaScript. ï objektovè programov nì. ï dynamickè HTML Petr Broûa ï z klady HTML ï kask dovè styly ï JavaScript ï objektovè programov nì ï dynamickè HTML Petr Broža Programování WWW stránek pro úplné začátečníky Computer Press Praha 2000 Petr Broûa ï formul

Více