OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ"

Transkript

1 OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ

2 Obsah 1. Účel Jaké osobní informace ADM shromažďuje Jak ADM používá Vaše osobní informace Jak ADM chrání Vaše osobní informace Sdílení Vašich osobních informací s třetími stranami Přeshraniční převody Vašich osobních informací Obdržení Vašeho souhlasu a nakládání s ním Jak vznášet dotazy a stížnosti týkající se ochrany soukromí Den nabytí účinnosti of 5

3 1. Účel Toto Oznámení o ochraně osobních dat uchazečů o zaměstnání ( Oznámení ) se vztahuje na osobní informace uchazeče o zaměstnání, které shromažďuje a zpracovává společnost Archer Daniels Midland Company ( ADM ). ADM důsledně respektuje soukromí uchazečů o zaměstnání a chrání jejich osobní informace. Výrazy uchazeč o zaměstnání a Vy používané v tomto oznámení se týkají jedinců, kteří se ucházejí o zaměstnání v ADM nebo v současnosti probíhá posouzení jejich žádosti o zaměstnání v ADM. Toto oznámení Vám přinášíme, abychom Vám pomohli lépe pochopit následující otázky: Jaké osobní informace ADM shromažďuje Jak ADM používá Vaše osobní informace Jak ADM chrání Vaše osobní informace Sdílení osobních informací s třetími stranami Přeshraniční převody osobních informací Obdržení vašeho souhlasu a nakládání s ním Jak vznášet dotazy a stížnosti týkající se ochrany soukromí Upozornění: Příslušné zákony mohou být přísnější než zde uvedené požadavky. V takových případech je nahradí příslušný zákon a všechna rozhodnutí budou podléhat zvážení zájmů mezi ADM a Vašimi osobními právy. 2. Jaké osobní informace ADM shromažďuje V přiměřeném rozsahu a v souladu s příslušnými zákony o Vás může ADM shromažďovat různé informace v souvislosti s Vaším zaměstnáním v ADM. Může se jednat o tyto kategorie: Informace při přijímání zaměstnanců (např. jakékoli informace uvedené v procesu žádosti o zaměstnání, včetně informací z průvodního dopisu, životopisu, formuláře žádosti nebo podobných dokumentů může se jednat o informace, jako jsou předchozí zaměstnání, vzdělání, dovednosti či jakékoli další údaje typické pro proces podávání žádosti a vedení pohovoru) Kontaktní informace (např. informace o obchodních kontaktech, domácí adresa, domácí telefonní číslo, soukromé ové adresy) Informace o profesní dráze a výkonu zaměstnání: (např. (např. kategorie pracovního místa/pozice, posudky, údaje o dovednostech a zkušenostech z poskytnutých doporučení) Informace týkající se způsobilosti a vůdčích schopností: (např. hodnocení osobnosti a pracovního stylu, vůdčí schopnosti a schopnosti kritického myšlení) Informace pro ověření spolehlivosti s povolením uchazeče, jestliže to povolují příslušné zákony a v rozsahu povoleném příslušnými zákony (např. informace o soudních sporech a trestním rejstříku) Automaticky shromážděné informace (např. informace shromážděné prostřednictvím cookies a webových signálů, včetně informací, jako je IP adresa, název vyhledávače, údaje o operačním systému, název domény, datum a čas návštěvy i navštívené webové stránky) Při shromažďování Vašich osobních informací Vás ADM informuje, jestli jsou požadované informace dobrovolné. Jestliže se rozhodnete určité informace neposkytnout (např. informace o předchozím zaměstnání), může to ovlivnit naši schopnost zpracovat vaši žádost. ADM si vyžádá Váš výslovný souhlas, než o Vás začne shromažďovat citlivé informace, (např. údaje týkající se genderu/pohlaví, rasy či etnického původu, politických názorů, náboženského vyznání, členství v odborech, trestního rejstříku, tělesného či duševního zdraví nebo sexuální orientace). Shromažďování takových informací bude nepovinné kromě případů, kdy to vyžadují příslušné zákony. 3 of 5

4 3. Jak ADM používá Vaše osobní informace ADM může používat Vaše osobní informace pro účely spojené s žádostní o zaměstnání, včetně těchto případů: Přijímání zaměstnanců: (např. abychom Vás kontaktovali, provedli s Vámi pohovor, prověřili Vás, posoudili, vybrali nebo zaměstnali) Dodržování zákonných povinností: (např. v souvislosti se soudním řízením či interním vyšetřováním či auditem, a to případně v rozsahu povoleném příslušným zákonem) V přiměřeném rozsahu a v souladu s příslušnými zákony si o Vás může ADM vyžádat další údaje a/nebo ověřit Vaše osobní informace kontaktováním Vašich doporučitelů a dalších třetích stran. Vaše osobní informace budeme uchovávat pro legitimní pracovní účely a pouze tak dlouho, jak vyžaduje dokončení postupu vyřízení Vaší přihlášky a na Vaši žádost (např. abychom Vás v budoucnosti informovali o volných pracovních místech a usnadnili vaše budoucí žádosti), pro sledování odmítnutých žádostí dle zákonných požadavků nebo dle jiných požadavků zákonů či předpisů. ADM neprodá, nevymění ani nepronajme Vaše osobní informace žádné třetí straně. 4. Jak ADM chrání Vaše osobní informace ADM používá technická, administrativní a fyzická opatření na ochranu Vašich osobních informací proti náhodnému či záměrnému zničení, pozměnění, nepovolenému zveřejnění či zpřístupnění a proti dalším nezákonným formám shromažďování a zpracování. ADM dodržuje oborové normy a postupy, které přispívají k ochraně důvěrnosti a úplnosti Vašich shromážděných a zpracovaných osobních informací. V případě sdílení Vašich osobních informací ADM zaujme proaktivní přístup, aby předešla jejich nepovolenému použití. 5. Sdílení Vašich osobních informací s třetími stranami ADM může zpřístupnit Vaše osobní informace: Třetím stranám: ADM může sdílet vaše osobní informace s třetími stranami v rozsahu, který odpovídá příslušným zákonům, v těchto případech: o Vámi schválené účely: V případech, kdy jste o toto sdílení požádali nebo jste s ním souhlasili (např. ověření zaměstnaneckého stavu) o Dodavatelé, partneři či jiné třetí strany: strany, které ADM pomáhají při procesu přijímání zaměstnanců (např. personální agentury), pokud je takový přístup k údajům nezbytný pro poskytování služeb spojených s náborem zaměstnanců o Zvláštní okolnosti: Za určitých zvláštních okolností (např. v naléhavých případech, kdy by mohlo dojít k ohrožení nebo újmě na zdraví či majetku) Soudy, orgány činné v trestním řízení či jiné státní orgány: Společnost ADM může zpřístupnit Vaše osobní informace soudům, orgánům činným v trestním řízení či jiným státním orgánům, aby dodržela zákonné a právní požadavky. Tyto informace může ADM zpřístupnit: o Na ochranu svých nebo Vašich právních nároků a zájmů o Na obranu proti potenciálnímu či skutečnému soudnímu sporu o Aby dodržela příslušný zákon, předpis či smlouvy o Aby reagovala na soudní příkaz, administrativní nebo soudní proces včetně nikoli však výhradně předvolání k soudu nebo příkazu k domovní prohlídce o Aby dodržovala své závazky v případech, kdy je zaregistrovaná u jakéhokoli státního orgánu. Nabyvatelé vlastnictví: ADM si vyhrazuje právo sdílet Vaše osobní informace v případě, že prodá, licencuje nebo převede celou firmu či veškeré jmění nebo její či jeho část. Kdyby k takovému 4 of 5

5 prodeji, pronájmu (licenci) či převodu došlo, ADM dá nabyvateli pokyny, aby používal Vaše osobní informace způsobem, který je v souladu s tímto Oznámením. 6. Přeshraniční převody Vašich osobních informací ADM může převádět Vaše osobní informace přes státní hranice v souladu s příslušnými místními zákony a předpisy. V situacích, kdy země, do níž jsou osobní informace převedeny, neposkytuje adekvátní úroveň ochrany, bude před převodem osobních informací stanoveno, jak budou osobní informace zabezpečeny. 7. Obdržení Vašeho souhlasu a nakládání s ním V případech, kdy je to požadováno podle příslušného zákona, bude ADM usilovat o získání Vašeho dobrovolného souhlasu. ADM respektuje Vaše rozhodnutí o shromažďování a využití Vašich osobních informací. Máte schopnost kdykoli odvolat souhlas s budoucím shromažďováním a zpracováním osobních informací, za splnění příslušných zákonných povinností. Můžete tak učinit, když kontaktujete ADM za použití níže uvedených informací. 8. Jak vznášet dotazy a stížnosti týkající se ochrany soukromí Níže uvedené kontaktní informace můžete využít k žádosti o přístup k osobním informacím, které o Vás společnost ADM shromáždila, jakož i k žádosti o jejich doplnění či odstranění. Také můžete v souladu s příslušnými zákony a předpisy vznést obecný dotaz nebo stížnost týkající se ochrany soukromí. Žádosti zasílejte pracovníkům, kteří odpovídají za firemní zásady ochrany soukromí a jejich uplatňování. ADM na tyto žádosti odpoví v souladu s příslušnými zákony. S těmito žádosti se prosím obracejte na oddělení pro ochranu dat na adrese na inspektora ochrany údajů pro EU (DPO), jestliže jste zaměstnanec, který se nachází v Evropské unii, nebo na Vašeho místního inspektora ochrany údajů. U žádosti prosím uveďte své jméno a kontaktní údaje. Kimberly Rykhus(ová), Global Data Privacy Lead/Vedoucí globální ochrany dat, odpovídá za zásady a praxi ochrany soukromí v ADM a můžete ji kontaktovat za využití těchto kontaktních informací: Telefon: Poštovní adresa: 4666 Faries Parkway, Decatur, IL, 62526, USA V případě dotazů a stížností na území Evropské unie se můžete obrátit přímo na EU DPO společnosti ADM. Můžete ho kontaktovat za využití těchto kontaktních informací: 9. Den nabytí účinnosti Toto Oznámení o ochraně dat vstupuje v platnost dne 26. února of 5

Ochrana a zabezpečení vašich osobních údajů

Ochrana a zabezpečení vašich osobních údajů Ochrana a zabezpečení vašich osobních údajů Následující informace si prosím pozorně přečtěte, abyste měli přehled o tom, jak bude společnost Travelex spravovat vaše osobní údaje. Vytvoříte-li si profil

Více

INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ

INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ SOUHLAS S PODMÍNKAMI Tuto internetovou stránku vlastní a spravuje ACE Group Holdings, Inc. a/nebo jedna či více jejích poboček ( Vlastník, my nebo naše

Více

Podmínky registrace Doménového jména.eu

Podmínky registrace Doménového jména.eu Podmínky registrace Doménového jména.eu 1/15 OBSAH Obsah... 2 Definice... 3 Předmět a Rozsah... 5 Část 1. Požadavky na způsobilost... 5 Část 2. Princip zpracování podle pořadí příchodu; Technické požadavky

Více

Kodex společnosti ArcelorMittal l

Kodex společnosti ArcelorMittal l Kodex společnosti ArcelorMittal l Společnost ArcelorMittal (dále je společnost) má dobrou pověst díky poctivým a čestným praktikám při svém vlastním řízení a při všech svých obchodních jednáních. Pro společnost,

Více

ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU FIFA 13

ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU FIFA 13 ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU FIFA 13 Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem (dále jen Licenční smlouva ) je smluvním ujednáním mezi vámi a společností Electronic

Více

1.1 Základní ustanovení. 1.2 Používání portálu

1.1 Základní ustanovení. 1.2 Používání portálu 1 Podmínky použití portálu Statutární město Chomutov, IČ: 00261891, se sídlem Zborovská 4602, 43028 Chomutov vydává tyto podmínky pro používání webových stránek přístupných na adrese http://www.chomutovmesto.cz/ipoint

Více

Podmínky užití internetových stránek, zásady ochrany soukromí a používání souborů cookies

Podmínky užití internetových stránek, zásady ochrany soukromí a používání souborů cookies Podmínky užití internetových stránek, zásady ochrany soukromí a používání souborů cookies Vítejte na turistických stánkách Plzeňského Prazdroje. Internetové stránky na doméně www.prazdrojvisit.cz dále

Více

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění)

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění) 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 177/2001

Více

DEN ÚČINNOSTI: 25. 5. 2015 VERZE: č. 1. Věrnostní program MasterCard Priceless Specials Podmínky programu Česká republika

DEN ÚČINNOSTI: 25. 5. 2015 VERZE: č. 1. Věrnostní program MasterCard Priceless Specials Podmínky programu Česká republika DEN ÚČINNOSTI: 25. 5. 2015 VERZE: č. 1 Věrnostní program MasterCard Priceless Specials Podmínky programu Česká republika 1. Úvod Věrnostní program MasterCard Priceless Specials (dále jen program ) v České

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY Platnost a účinnost od 1. ledna 2014 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY

Více

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti DŮRAZ NA ZÁKLADNÍ HODNOTY LEDEN 2015 Vzkaz od CEO Vážení kolegové, po více než dvě století naší existence jsme vyřešili řadu

Více

Pravidla a podmínky registrace domény.eu pro žádosti o registraci Doménového jména podané během Období postupné registrace

Pravidla a podmínky registrace domény.eu pro žádosti o registraci Doménového jména podané během Období postupné registrace Pravidla a podmínky registrace domény.eu pro žádosti o registraci Doménového jména podané během Období postupné registrace Pravidla pro období Sunrise str. 1/29 OBSAH OBSAH 2 DEFINICE 4 PŘEDMĚT A ROZSAH

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. OBSAH: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 UZAVŘENÍ SMLOUVY O INTERNETOVÉ KURZOVÉ SÁZCE 3 HERNÍ ÚČET 4 DOTACE HERNÍHO ÚČTU 5 VÝBĚRY Z HERNÍHO ÚČTU 6 EVIDENCE ÚDAJŮ

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro služby hardwarové a softwarové podpory

Všeobecné obchodní podmínky pro služby hardwarové a softwarové podpory Všeobecné obchodní podmínky pro služby hardwarové a softwarové podpory 1 Obecná ustanovení 1.1 Společnost Fujitsu Technology Solutions s.r.o. ( společnost Fujitsu") bude poskytovat služby výhradně pro

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stránka 1 z 17 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto

Více

OBCHODNÍ PARTNER SPOLEČNOSTI MSD ETICKÝ KODEX

OBCHODNÍ PARTNER SPOLEČNOSTI MSD ETICKÝ KODEX OBCHODNÍ PARTNER SPOLEČNOSTI MSD ETICKÝ KODEX Naše hodnoty a standardy pro obchodní partnery Etický kodex společnosti MSD pro obchodní partnery [Vydání I] Společnost MSD se zavázala k udržitelnosti všech

Více

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam:

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Celková splatná částka znamená celkovou splatnou částku uvedenou ve Smlouvě. Den

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) DATUM: 1. ledna 2015 PŘEDMĚT: nákupy hmotných movitých věcí (zboží) a/nebo služeb Společnostmi ze

Více

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE ROZSAH Xerox Corporation a její dceřiné společnosti. SHRNUTÍ Tento dopis se zásadami popisuje etické obchodní chování, které společnost Xerox vyžaduje od svých zaměstnanců při práci pro společnost Xerox

Více

VERZE PRO OBLAST EMEA popis služby: Dell Backup and Recovery Cloud Storage

VERZE PRO OBLAST EMEA popis služby: Dell Backup and Recovery Cloud Storage VERZE PRO OBLAST EMEA popis služby: Dell Backup and Recovery Cloud Storage Smluvní podmínky. Společnost Dell vám s potěšením poskytne službu Dell Backup and Recovery Cloud Storage ( služba nebo služby

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY 1. ČERVENEC 2015 Citibank Europe plc, organizační složka ČESKÁ REPUBLIKA - 1 - A. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA, JIMIŽ SE ŘÍDÍ VZTAH MEZI

Více

Smlouva (mezi Vámi, Společností a Citibank) - znamená Žádost schválenou a podepsanou Citibank.

Smlouva (mezi Vámi, Společností a Citibank) - znamená Žádost schválenou a podepsanou Citibank. Obchodní podmínky pro služební charge karty Citibank Prosím, čtěte pozorně. Tyto Podmínky se vztahují na Vaši Smlouvu. Podpisem Žádosti a jejím vrácením Citibank (nebo vyplněním jiné žádosti či splněním

Více

Tyto podmínky spolu s plánem vašeho pojištění vymezují vaše pojistné krytí.

Tyto podmínky spolu s plánem vašeho pojištění vymezují vaše pojistné krytí. Služba Accidental Damage Protection (Ochrana před nehodou) nebo Accidental Damage se službou Theft Protection (Ochrana před nehodou a krádeží) Pojistné podmínky Tyto podmínky spolu s plánem vašeho pojištění

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) stanovují a upravují práva a povinnosti smluvních

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VERZE 3.2

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VERZE 3.2 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VERZE 3.2 1 I ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Se sídlem: Safetica Technologies s.r.o. Praha 3, Bořivojova 878/35, PSČ 130 00, Česká republika IČO: 258 48 666 DIČ: Zápis v OR:

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP 1. Smluvní strany. Tyto podmínky představují smlouvu ( smlouva ), která upravuje nákup výrobků a služeb od subjektu společnosti Hewlett-Packard uvedeného níže

Více

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1.

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Úvod 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují právní vztahy

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování licencí k Licencovaným programům a jiným Programům společností IBM Česká republika,

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více