Uživatelská příručka Klimatizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka Klimatizace"

Transkript

1 F Uživatelská příručka Klimatizace CLOSE OPEN OPEN CLOSE CS-F18DB4E5 CS-F24DB4E5 CS-F28DB4E5 CS-F28DB4E5 CS-F34DB4E5 CS-F34DB4E5 CS-F43DB4E5 CS-F50DB4E5 CU-B18DBE5 CU-B24DBE5 CU-B28DBE5 CU-B28DBE8 CU-B34DBE5 CU-B34DBE8 CU-B43DBE8 CU-B50DBE8 ČESKY Před použitím zařízení si podrobně přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte ho pro případné budoucí použití. 2 ~ 14 Výrobce: Panasonic HA Air-Conditioning (M) Sdn. Bhd. Lot 2, Persiaran Tengku Ampuan, Section 21, Shah Alam Industrial Site, Shah Alam, Selangor, Malaysia Panasonic HA Air-Conditioning (M) Sdn Bhd (11969-T). All rights reserved. Neoprávněné kopírování a distribuce představuje porušení práv.

2 Definice Aby nedošlo k poranění vás ani jiných osob nebo hmotným škodám, dodržujte následující pravidla. Nesprávné používání způsobené nedodržením pokynů může mít za následek zranění osob nebo poškození majetku, jejichž závažnost je uvedena níže: Varování Tato značka varuje před smrtí nebo vážným poraněním. Upozornění Tato značka varuje před zraněním nebo poškozením majetku. Pokyny, jimiž se musíte řídit, jsou rozlišeny následujícími symboly: Tento symbol označuje úkon, který je ZAKÁZÁN. Děkujeme vám za zakoupení klimatizace Panasonic. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Varování During Během Installation instalace Zařízení sami neinstalujte, nedemontujte ani opakovaně neinstalujte; při nesprávné instalaci může dojít k prosakování, zasažení elektrickým proudem nebo požáru. Prosím, poraďte se ohledně montáže s autorizovaným obchodním zástupcem nebo odborníkem. Toto zařízení musí být uzemněno a instalováno se zemnicím zařízením. V případě poškození může dojít k poranění elektrickým proudem nebo k požáru. During Operation Během provozu Nepoužívejte stejnou elektrickou zásuvku s jiným zařízením. Neupravujte napájecí kabely. Nepoužívejte prodlužovací kabely. Nepoužívejte s vlhkýma rukama. Do vnitřní ani venkovní jednotky nestrkejte prsty ani jiné předměty. Nepokoušejte se sami zařízení opravovat. Nepoužívejte dobíjecí (Ni-Cd) baterie. Uchovávejte dálkové ovládání mimo dosah malých dětí, aby nedošlo k náhodnému spolknutí baterií. During Během Installation instalace Používejte specifikovaný napájecí kabel. Je-li napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo jakémukoliv riziku. Pokud nebude zařízení dlouhou dobu používáno, vyjměte baterie. Nové baterie stejného typu musí být vloženy s ohledem na vyznačenou polaritu, aby se předešlo nefunkčnosti dálkového ovládání. V případě nouze nebo při abnormálních podmínkách (zápach spálení atd.) vypněte napájecí zdroj a vytáhněte přípojku z elektrické sítě. Upozornění Ujistěte se, že je vypouštěcí potrubí připojeno správně. V opačném případě může dojít k unikání kapaliny. Neinstalujte zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu. Tyto symboly označují úkony, které jsou POVINNÉ. During Během Operation provozu Zařízení nečistěte vodou, benzínem, rozpouštědlem ani čisticím práškem. Nepoužívejte pro jiné účely, jako například pro uchovávání jídla. Před otvorem, ze kterého vystupuje vzduch, nepoužívejte žádná hořlavá zařízení. Nesedejte si a nepokládejte nic na vnitřní ani na venkovní zařízení. Dlouhodobě se nevystavujte chladnému vzduchu. Vypněte zdroj napájení před čištěním nebo údržbou. Pokud není zařízení používáno po dlouhou dobu, vypněte zdroj napájení. Tato klimatizace je vybavena vestavěnou ochranou proti přepětí v síti. Nicméně, pro další ochranu vaší klimatizace před poškozením silným úderem blesku můžete vypnout zdroj napájení. Klimatizace se nedotýkejte během bouřky, může dojít k poranění elektrickým proudem. Pravidelně místnost větrejte. Po dlouhé době používání se ujistěte, že není poškozena instalační skříň klimatizace. OBSAH OMEZENÍ... 3 PŘEHLED...4 ~ 5 REŽIMY, HEAT, FAN, COOL, DRY...6 ~ 7 RYCHLOST VENTILÁTORU, ZMĚNA SMĚRU PROUDĚNÍ VZDUCHU... 8 EKOMICKÝ REŽIM, ODSTRAŇOVÁNÍ PACHŮ... 9 DENNÍ ČASOVAČ...10 TÝDENNÍ ČASOVAČ...11 OŠETŘOVÁNÍ & ČIŠTĚNÍ ~ 13 2

3 OMEZENÍ Zařízení není určeno pro používání malými dětmi nebo velmi starými lidmi bez dozoru. Je potřeba dohlédnout na malé děti, aby si se zařízením nemohly hrát. Ekologické požadavky ents Likvidace baterií Baterie musí být recyklovány nebo zlikvidovány vhodným způsobem. Likvidace End-of-Lifena Disposal konci životnosti Provozní podmínky Chlazení Teplota v místnosti rozmezí: 21 C až 32 C. Teplota venku rozmezí: -10 C až 43 C. Topení Teplota v místnosti rozmezí: 16 C až 27 C. Teplota venku rozmezí: -10 C až 24 C. Pokyny pro uživatele: Informace o likvidaci v jiných zemích mimo Evropskou unii Tento symbol platí jen v Evropské unii. Pokud si přejete zlikvidovat tento výrobek, kontaktujte prosím vašeho elektroinstalatéra, prodejce nebo místní úřad a zeptejte se na správný způsob likvidace. Poznámka: Ilustrace v tomto návodu slouží pouze k vysvětlujícím účelům a mohou se od skutečného stavu lišit. Vlastnosti výrobku nebo design mohou být v důsledku neustálého vylepšování výrobků změněny bez předchozího upozornění. 3

4 Informace Tlačítko auto OFF/ Ovládání zařízení v případě ztráty nebo poruchy dálkového ovladače. PŘEHLED Indoor Vnitřní Unit jednotka Postup Režim Stiskněte jednou. Auto Stiskněte a přidržte, dokud neuslyšíte pípnutí, poté uvolněte. 1. Stiskněte a přidržte, dokud neuslyšíte dvě pípnutí, poté uvolněte. 2. Na 5 sekund stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači. Chlazení Topení Vypněte opět stisknutím tlačítka OFF/. Klapka usměrňující proudění vzduchu Vzduchový filtr Mřížka na přívodu vzduchu Ovládací panel pro bezdrátové dálkové ovládání POWER FILTER Senzor Výstup vzduchu Auto OFF/ tlačítko Outdoor Venkovní Unit jednotka Přívod vzduchu (zadní) Přívod vzduchu (boční) Přívod vzduchu (zadní) Přívod vzduchu (boční) Výstup vzduchu Výstup vzduchu Výstup vzduchu Nastavení adresy - bezdrátové dálkové ovládání Aby nedocházelo k nechtěnému ovládání, můžete každé vnitřní jednotce přidělit vlastní adresu. * Opakovaným stisknutím zvolte požadované nastavení adresy. Adresa 1 Skupina Adresa 2 Adresa 3 Poznámky: Výchozí nastavení je ADRESA 1. Toto nastavení není obvykle nutno měnit. Je-li nastavení adresy SKINA, můžete současně ovládat několik vnitřních jednotek. * Pro stisknutí tohoto tlačítka použijte předmět s ostrým koncem. 4

5 PŘEHLED Poznámky: Dbejte na to, aby nedošlo ke stisknutí více tlačítek současně. Tlačítka, která se při běžném ovládání nepoužívají, jsou označena *. Stisknete-li omylem takové tlačítko, dalším stisknutím příslušnou funkci zrušte. Wired Dálkový Remote ovladač Control s kabelem Příprava Dálkový ovladač s kabelem 1. Stiskněte. 2. Pro nastavení dne stiskněte. 3. Stiskněte pro potvrzení. 4. Aktuální čas nastavte podle postupu od kroku 2 do kroku 3. LCD displej Indikátor provozu Nastavení časovače Nastavení směru proudění vzduchu Kontrola Odstraňování pachů Ekonomický režim M TUE WED THU FRI SAT SUN 123 OFF / CZ-RD513C TEMP/ /CLOCK FAN A/C No. SPEED CHECK VENTILATI TEST RUN FILTER RE CZ-RD513C Zapínání/ vypínání Nastavení otáček ventilátoru Nastavení režimu Nastavení teploty Tlačítko Filter Reset *Testovací provoz *Ovládání ventilace Bezdrátový dálkový ovladač 1. Stiskněte a vysuňte. RE ADDRESS CLOCK 2. Vložte baterie AAA nebo R Stiskněte pro nastavení aktuálního času. 3. Stiskněte. Wireless Bezdrátový Remote dálkový Control ovladač LCD displej Ekonomický režim Nastavení režimu Nastavení směru proudění vzduchu Nulování paměti *Nastavení adresy ADDRESS RE ADDRESS CLOCK OFF/ FILTER RE CZ-RL513B Vysílač Nastavení teploty Zapínání/vypínání Tlačítko Filter Reset Nastavení otáček ventilátoru Nastavení časovače *Rozšířené nastavení 5. Stiskněte pro potvrzení. 6. Zavřete víko. Baterie mohou být používány po dobu asi 1 roku. Informace Signál dálkového ovladače Ujistěte se, že v cestě signálu nestojí překážky. Maximální vzdálenost: 8 m. Určité druhy zářivkového osvětlení mohou rušit přenos signálu. Obraťte se prosím na vašeho nejbližšího prodejce. Řešení problémů - indikátor kontroly CHECK na kabelovém ovládání Začne-li blikat indikátor CHECK Vypněte jednotku. na kabelovém ovládání: Po uplynutí 3 minut ji znovu zapněte. Bude-li indikátor CHECK opět blikat, stiskněte CHECK a zkontrolujte chybové zprávy. Nepodaří-li se vám problém vyřešit, obraťte se na prodejce klimatizace. 5

6 Další informace - Automatický režim MATICKÝ REŽIM, TOPENÍ, VENTILÁTOR, CHLAZENÍ, VYSOUŠENÍ Režim se zvolí automaticky v závislosti na vnitřní a venkovní teplotě a nastavení teploty na ovladači. HEAT - Topení Vzduch ohřátý na požadovanou teplotu. FAN - Ventilátor Cirkulace vzduchu v místnosti. ED M TUE WED THU FRI SAT SUN OFF / Spusťte provoz. 2 Vyberte požadovaný režim. CZ-RD513C /CLOCK OFF / FAN SPEED TEMP/ A/C No. HEAT (Topení) FAN (Ventilátor) CHECK VENTILATI TEST RUN FILTER RE COOL (Chlazení) DRY (Vysoušení) 3 Nastavte teplotu. (16 C ~ 31 C) V režimu auto, topení, chlazení a vysoušení můžete aktivovat ekonomický režim. OFF / Pro zastavení provozu stiskněte tlačítko. Řešení problémů Z vnitřní jednotky vystupuje mlha. Vytápění/chlazení nefunguje. Během provozu je slyšet zvuk tekoucí vody. Zařízení zůstává v provozu i po vypnutí tlačítkem OFF/. Kondenzační efekt způsobený chladícím procesem. Ujistěte se, že je teplota nastavená správně. Ujistěte se, že jsou zavřená okna a dveře. Ujistěte se, že jsou filtry vyčištěny a instalovány zpět. Ujistěte se, že jsou přívodní a vývodní ventilátory čisté. Způsobeno chladicím médiem uvnitř přístroje. Odvádí se teplo. Provoz se ukončí automaticky po asi 60 sekundách. 6

7 MATICKÝ REŽIM, TOPENÍ, VENTILÁTOR, CHLAZENÍ, VYSOUŠENÍ Další informace COOL - Chlazení 3 1 Spusťte provoz. 2 OFF/ Vyberte požadovaný režim. HEAT (Topení) FAN (Ventilátor) COOL (Chlazení) DRY (Vysoušení) Nastavte teplotu (16 C ~ 31 C). ADDRESS CLOCK RE ADDRESS ODOUR O WASH OFF/ FILTER RE Vzduch ochlazený na požadovanou teplotu. DRY - Vysoušení Odstranění nadměrné vlhkosti v místnosti. Během jemného vysoušení funguje vnitřní ventilátor při nízké rychlosti. Pohyb klapek nemusí odpovídat informaci na displeji dálkového ovládání. Tip Nastavení teploty o 1 C výše během chladícího provozu nebo o 2 C níže během vytápěcího provozu, než je požadovaná teplota, odpovídá 10% úspoře energie. V režimu auto, topení, chlazení a vysoušení můžete aktivovat ekonomický režim. OFF/ Pro zastavení provozu stiskněte tlačítko. Odstraňování problémů Praskavé zvuky během provozu. Provoz je po restartu o několik minut opožděn. Zařízení se přepne do režimu ventilátoru FAN a vzduch se zvlhčí. Přerušovaný provoz. (Na displeji dálkového ovládání se objeví text DEFROST.) Rozpínání a smršťování materiálu v důsledku teplotních změn. Opoždění zajišťuje ochranu kompresoru klimatizace. K tomuto jevu dochází, dosáhne-li teplota v místnosti nastavené hodnoty. Přístroj pracuje v režimu rozmrazování, z venkovní jednotky se vypouští rozpuštěná námraza. 7

8 Další informace FAN SPEED OTÁČKY VENTILÁTORU, ZMĚNA SMĚRU PROUDĚNÍ VZDUCHU K dispozici jsou 3 rychlosti ventilátoru, včetně automatické*. * V automatickém režimu je rychlost vnitřního ventilátoru automaticky upravena podle provozu. V režimu ventilátoru Fan se pevně nastaví střední otáčky MED/MEDIUM nezávisle na nastavení teploty. FAN SPEED Změna směru proudění vzduchu Udržuje místnost větranou. Nenastavujte žaluzii pro směr vertikálního proudění vzduchu manuálně. Pokud bylo nastaveno automatické řízení směru proudění vzduchu ve vertikálním směru, mřížka se pohybuje nahoru a dolů automaticky. K dispozici jsou 3 možnosti pro automatické řízení směru proudu vzduchu. M TUE WED THU FRI SAT SUN 123 OFF / CZ-RD513C TEMP/ /CLOCK FAN A/C No. SPEED CHECK VENTILATI TEST RUN FILTER RE LO/NÍZKÉ MED/STŘEDNÍ Vyberte rychlost ventilátoru. HI/VYSOKÉ ADDRESS DRESS CLOCK OFF/ FILTER RE K dispozici jsou 4 možnosti pro manuální nastavení směru proudu vzduchu. RE ADDRESS Nastavte žaluzii určující směr proudění vzduchu. Odstraňování problémů Bezprostředně po zapnutí z klimatizace neproudí vzduch. (Na displeji dálkového ovládání se objeví text PRE HEAT.) Ventilátor vnitřní jednotky se při automatickém výběru rychlosti ventilátoru občas zastaví. Ventilátor pokojové jednotky se během topení občas zastaví. Jednotka se zahřívá. Toto pomáhá odstranit okolní pachy. Toto zabraňuje nechtěnému ochlazování. 8

9 CHECK EKOMICKÝ REŽIM, ODSTRAŇOVÁNÍ PACHŮ Další informace Snížení spotřeby energie Doporučujeme použít po dosažení požadované teploty uvnitř místnosti. M TUE WED THU FRI SAT SUN 123 Zapnutí ekonomického režimu ADDRESS Odstranění nepříjemných pachů v okolí klimatizace. Tipy OFF / CZ-RD513C TEMP/ /CLOCK FAN A/C No. SPEED WASH VENTILATI TEST RUN FILTER RE OFF/ FILTER RE Pro snížení spotřeby energie během provozu ochlazování uzavřete závěsy, abyste zabránili přicházejícímu slunečnímu záření a tepla. Nefunguje odstraňování pachů. Obraťte se prosím na vašeho nejbližšího prodejce. Zapnutí funkce odstraňování pachů CLOCK RE ADDRESS / a / lze zrušit dalším stisknutím příslušného tlačítka. Odstraňování problémů Hlučný provoz. V místnosti je cítit zvláštní zápach. Z venkovní jednotky vychází voda/mlha. Venkovní jednotka vydává během topení hluk. Přistroj není instalován rovně nebo není správně uzavřena mřížka přívodu vzduchu. Toto může být pach vlhkosti vydávaný stěnou, kobercem, nábytkem nebo oblečením. Na potrubí došlo ke kondenzaci nebo vypařování. Hluk způsobuje změna průtoku chladicího média při zapnutí a vypnutí. 9

10 CHECK Další informace Časovač vám umožňuje zapnout nebo vypnout klimatizaci automaticky. Po nastavení se časovač aktivuje denně. Pro zobrazení nastavení denního časovače na displeji kabelového dálkového ovládání stiskněte. Pokud je časovač zrušen, stisknutím tlačítka / obnovíte předchozí nastavení. Po aktivaci časovače se na displeji objeví příslušný indikátor. Jako první se aktivuje časovač nastavený blíž k aktuálnímu času. Po odpojení elektrického napětí delším než jednu hodinu se nastavení hodin i časovače zruší. DENNÍ ČASOVAČ Přepněte do režimu časovače. CZ-RD513C /CLOCK ECT M TUE WED THU FRI SAT SUN 123 OFF / FAN SPEED TEMP/ A/C No. VENTILATI TEST RUN FILTER RE 1 Vyberte časovač zapnutí () nebo vypnutí (OFF). 2 Zvolte vámi požadovaný čas. 3 Potvrďte nastavení. ADDRESS RE ADDRESS CLOCK OFF/ FILTER RE Časovač je platný pouze, když jsou hodiny nastaveny správně. Můžete nastavit vámi preferovaný čas zapnutí časovače () nebo vypnutí časovače (OFF). Klimatizace se bude zapínat a vypínat v nastavenou dobu. Po stisknutí / můžete časovač zapínání nebo vypínání zrušit. Odstraňování problémů Indikátor časovače je stále zapnutý. Jednotka nefunguje. Po obnově energie se spustí provoz. Dálkový ovladač/displej nefunguje. Po nastavení se časovač aktivuje opakovaně. Elektrická pojistka je odpojena nebo je nesprávně nastaven časovač. Automatický restart je integrovaná funkce a funguje na základě předchozího nastavení. Zkontrolujte baterie a nastavení adresy. Příliš velká vzdálenost mezi jednotkou a ovladačem. 10

11 CZ-RD513C 1 TÝDENNÍ ČASOVAČ /CLOCK M TUE WED THU FRI SAT SUN OFF / 123 FAN SPEED TEMP/ A/C No. CZ-RD513C CHECK VENTILATI TEST RUN FILTER RE /CLOCK CHECK VENTI Zobrazení časovače Časovač OFF / zapínání. Automatické zapnutí jednotky FA SP AU Po výběru časovače se zobrazí indikátor Výběr dne 1 Pro zobrazení týdenního časovače stiskněte Pro den je k dispozici 6 různých programů (1 ~ 6) M TUE WED THU FRI SAT SUN OFF Časovač vypínání. Automatické vypnutí jednotky. Výběr dnů pro aktivaci časovače 2 Pro přepnutí do nastavení dne stiskněte. 3 Stisknutím vyberte požadovaný den. Vybraný den se označí. Den můžete označit nebo označení zrušit stisknutím. Krok zopakujte pro další den. Vyberte časovač zapnutí () nebo vypnutí (OFF). 4 Pro přepnutí na časovač Timer 1 stiskněte. 5 Stisknutím vyberte zapnutí nebo vypnutí OFF. 6 Stisknutím nastavení potvrďte. Nastavení časovače 7 Stisknutím nastavte požadovaný čas. Chcete-li s časovačem nastavit také požadovanou teplotu, stiskněte. 8 Stisknutím nastavení potvrďte. Indikátor vybraného dne Nastavení času (interval 10 minut) Zopakujte kroky 5 až 8 pro nastavení časovačů Timer 2 až 6 nebo stisknutím časovače zrušte. Další informace Týdenní časovač je k dispozici pouze pro kabelové dálkové ovládání, stisknutím na 3 sekundy vyberte denní nebo týdenní časovač. Denní a týdenní časovač nelze použít současně. Týdenní časovač (Weekly Timer) Pro libovolný den můžete nastavit až 6 časovačů, a šetřit tak elektrickou energii. Pro stejný den nelze nastavit dva stejné časovače. Kontrola nastavení časovače 1. Přepněte do 2. Vyberte režimu časovače. den. /CLOCK /CLOCK 3. Na displeji se zobrazí program pro každý vybraný den. Upravení nastavení nebo přidání časovače Přepněte do režimu časovače a vyberte den. Pro upravení stávajícího nebo vytvoření nového programu zopakujte kroky 4 až 8. Zrušení časovače Pro zrušení časovače vybraného dne postupujte následovně. 1. Přepněte do 2. Vyberte den. režimu časovače. 3. Stiskněte pro přepnutí do nastavení dne. 4. Stiskněte pro zrušení nastaveného časovače. Vypnutí týdenního časovače Pro zrušení nastavení týdenního časovače stiskněte a pak. Zapnutí týdenního časovače Pro zapnutí původního nastavení týdenního časovače stiskněte a pak. 11

12 M TUE WED THU FRI SAT SUN Informace OŠETŘOVÁNÍ FILTRU VZDUCHU Filtr vyčistěte, jestliže: 123 FAN COOL DRY FILTER RE se FILTER na displeji RE dálkového appears ovládání on the zobrazí remote zpráva control display. FILTER(For RE wired (kabelové remote control) ovládání), POWER FILTER FILTER se na displeji lights up zobrazí on the indicator zpráva display. FILTER (For wireless (bezdrátové remote dálkové control) ovládání). lt is recommended to clean the air Doporučujeme čistit filtr každých?lter every 6 weeks. 6 týdnů. After the air?lter is cleaned, press Po vyčištění stiskněte tlačítko / FILTER RE to reset. RE FILTER RE. Do not operate without an air?lter. Klimatizaci nepoužívejte bez filtru. Wash/rinse the air?lter gently with Opláchněte water to avoid filtr damage opatrně to the vodou, air abyste?lter surface. nepoškodili povrch filtru. K Do vysušení not dry the filtru part nepoužívejte with a hair fén ani dryer topení. or a stove. Poškozený filtr vyměňte.?lter. OŠETŘOVÁNÍ & ČIŠTĚNÍ Switch off t r supply Před čištěním vypněte zdroj napájení. before cleaning REMOVE AIR FILTER VYTAŽENÍ FILTRU 1 Stiskněte obě pojistky. CLOSE OPEN OPEN CLOSE INSTALACE FILTRU Filtr nasaďte na mřížku přívodu vzduchu. Mřížku opatrně zvedněte. Pojistka 2 CLOSE OPEN Mřížku opatrně spusťte dolů. OPEN CLOSE AIRFILTR FILTER VZDUCHU Vysajte, omyjte a osušte. Pojistky zatlačte na stranu CLOSE. Filtr uvolněte z úchytů 3 a vytáhněte směrem dolů. 12

13 OŠETŘOVÁNÍ & ČIŠTĚNÍ Switch off the power supply Před čištěním vypněte zdroj napájení. before cleaning VNITŘNÍ JEDNOTKA INDOOR UNIT Jemně otřete. Pokyny pro čištění VNITŘNÍ JEDNOTKA Jemně očistěte jednotku suchým, čistým kouskem látky. Nepoužívejte benzen, ředidlo ani prášek s brusným účinkem. Používejte pouze mýdlo nebo neutrální domácí čistidlo ( ph7). Nepoužívejte teplejší vodu než 40 C. Tipy Pokud chcete zajistit co nejlepší funkčnost a snížit spotřebu energie, čistěte filtr pravidelně. Obraťte se prosím na vašeho nejbližšího prodejce ohledně sezonní prohlídky. Nebudete-li klimatizaci delší dobu používat Zapněte na 2-3 hodiny režim topení, aby se klimatizace důkladně vysušila. Vypněte zdroj napájení. Vyjměte baterie z dálkového ovladače. 13

14 SEZNÍ KTROLA PO DLOUHODOBÉM NEPOUŽÍVÁNÍ: Zkontrolujte baterie dálkového ovladače. Zkontrolujte, nejsou-li ucpané přívody a výstupy vzduchu. Po 15 minutách provozu by měl být teplotní rozdíl na přívodu a výstupu vzduchu: Chlazení: 8 C Topení: 14 C 14

15 PODMÍNKY PRO VYŘAZENÍ Z PROVOZU Za následujících podmínek VYPNĚTE ZDROJ NAPÁJENÍ a ZAVOLEJTE specializovaný servis: Abnormální hluk během provozu. Vniknutí vody nebo nežádoucích předmětů do dálkového ovladače. Z vnitřní jednotky vytéká voda. Jistič často vypadává. Síťový kabel se nadměrně zahřívá. Přepínače nebo tlačítka nefungují správně. 15

16

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Návod k obsluze Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Více

Návod k obsluze. Klimatizační jednotka. Model Vnitřní jednotka CS-E9PKEA CS-E12PKEA CS-E15PKEA CS-E18PKEA

Návod k obsluze. Klimatizační jednotka. Model Vnitřní jednotka CS-E9PKEA CS-E12PKEA CS-E15PKEA CS-E18PKEA Návod k obsluze Klimatizační jednotka Model Vnitřní jednotka CS-E9PKEA CS-E12PKEA CS-E15PKEA CS-E18PKEA Venkovní jednotka CU-E9PKEA CU-E12PKEA CU-E15PKEA CU-E18PKEA Děkujeme vám za zakoupení klima zace

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT model VERTU

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT model VERTU Příručka pro uživatele KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT model VERTU Nástěnné klimatizační jednotky s ekologickým chladivem R-410a Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za nákup našeho klimatizačního systému. Před použitím

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

NÁVOD K POUŽITÍ KFR 51GW/X, KFR 61GW/X, KFR 66GW/X DĚLENÁ NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA

NÁVOD K POUŽITÍ KFR 51GW/X, KFR 61GW/X, KFR 66GW/X DĚLENÁ NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA NÁVOD K POUŽITÍ KFR 5GW/X, KFR 6GW/X, KFR 66GW/X DĚLENÁ NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA PŘEDMLUVA Klimatizační jednotky jsou drahá zařízení. Aby byla tato zařízení nepoškozena, je nutno k jeho instalaci

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

Návod k obsluze Tepelné čerpadlo vzduch-voda

Návod k obsluze Tepelné čerpadlo vzduch-voda ER OPERATI OUTDOOR ATUAL ER 1 2 3 4 5 6 M TUE WEDTHU FRI SAT SUN TING SOLAR REMOTE NOT AVAILABLE PUMPDW WATER OUTLET / 01 0 02 04 MPa 03 Návod k obsluze Tepelné čerpadlo vzduch-voda Model Vnitřní jednotka

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem Návod k obsluze Klimatizační systémy s převodníkem FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE FXMQ250MVE

Více

Programovatelný pokojový termostat TP 07-01

Programovatelný pokojový termostat TP 07-01 Návod k použití Programovatelný pokojový termostat TP 07-01 CZ verze 1.1 Programovatelný pokojový termostat - návod k použití Model: TP07-01 Jsme potěšeni Vaší volbou programovatelného pokojového termostatu

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Bazénové tepelné čerpadlo Instalační a uživatelská příručka (RM04N ~RM09N) Děkujeme Vám, že jste si zvolili náš produkt a za projevenou důvěru. Tato příručka Vám poskytne potřebné informace pro optimální

Více

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co.

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Telefon (ústředna) (0711) 939-00

Více

Příručka - Aiptek W100

Příručka - Aiptek W100 Příručka - Aiptek W100 Bezpečnostní opatření: Přečtěte si prosím pozorně pokyny pro zpracovávat digitální fotoaparát. Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli Bezpečnostní

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB2 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

Mobilní klimatizační zařízení APM-09CCM

Mobilní klimatizační zařízení APM-09CCM Mobilní klimatizační zařízení APM-09CCM Návod k obsluze Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž se mají

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

NÁVOD K OBSLUZE MOBILE SERIES AMC-15A

NÁVOD K OBSLUZE MOBILE SERIES AMC-15A NÁVOD K OBSLUZE MOBILE SERIES AMC-15A ÚVOD / TECHNICKÉ ÚDAJE Blahopřejeme Vám ke koupi přenosné klimatizace. Vaše klimatizace byla vyvinuta a vyrobena v souladu s nejnovějším stavem techniky. Než svůj

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA OBSAH 2 Gratulujeme 3 Vaše bezpečnost na prvním místě 4 Popis kuchyňské váhy 5 Použití kuchyňské váhy 8 Péče a údržba OBSAH 1 Gratulujeme vám k zakoupení vaší nové kuchyňské váhy.

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A 3 fáze. ACF 36UiAT ACF 45UiAT ACF 45HUiAT ACF 54UiAT

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A 3 fáze. ACF 36UiAT ACF 45UiAT ACF 45HUiAT ACF 54UiAT Návod k obsluze Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A 3 fáze ACF 36UiAT ACF 45UiAT ACF 45HUiAT ACF 54UiAT Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití., BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Nepokoušejte se

Více

pure indoor living DIGITÁLNÍ ODVLHČOVAČ DIGITÁLNÍ MODEL BD20 NÁVOD K POUŽITÍ

pure indoor living DIGITÁLNÍ ODVLHČOVAČ DIGITÁLNÍ MODEL BD20 NÁVOD K POUŽITÍ pure indoor living DIGITÁLNÍ ODVLHČOVAČ DIGITÁLNÍ MODEL BD20 NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím odvlhčovače Bionaire BD20 (dále jen odvlhčovač) si pečlivě pročtěte tento návod a uložte jej pro pozdější použití.

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300 MPPT SHS měnič výkonu Uživatelský manuál Model PC002-300 Obsah I. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A UPOZORNĚNÍ...3 II. SPECIFIKACE...3 III. KONTROLA MĚNIČE A SOUČÁSTÍ...4 IV. POPIS VÝROBKU...4 V. INSTALACE A PROPOJENÍ...7

Více

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 1 Obsah Bezpečnostní opatření Obecně Rozměry Elektrické zapojení Obecně Regulátor Obecně Základní

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Čističky vzduchu ActivTek s.r.o.

Čističky vzduchu ActivTek s.r.o. Čističky vzduchu ActivTek s.r.o. Zvolská 545/22a 142 00 Praha 4 www.activtek.cz info@activtek.cz tel: 725 723 161 VAROVÁNÍ: Jednotka pracuje s UV lampou. Nezapínejte přístroj pokud není kompletně sestaven.

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE NÁVOD K OBSLUZE SAC MT12

MOBILNÍ KLIMATIZACE NÁVOD K OBSLUZE SAC MT12 MOBILNÍ KLIMATIZACE NÁVOD K OBSLUZE CZ SAC MT12 Tento návod uvádí správný postup při obsluze klimatizace. Před instalací a uvedením klimatizace do provozu si prosím pečlivě přečtěte bezpečnostní opatření

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU...

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU... DIGIsort DIGIOHMpro Obsah 1. ÚVOD... 2 1.1. Bezpečnostní upozornění... 2 1.2. Všeobecný popis přístroje... 3 1.3. Ekologie... 4 2. POPIS PŘÍSTROJE... 5 2.1. Pouzdro přístroje... 5 2.3. Rozsah dodávky...

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA PRO BAZÉNY. Příručka majitele. Vhodná pro: Model AC Model P Model PC

JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA PRO BAZÉNY. Příručka majitele. Vhodná pro: Model AC Model P Model PC JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA PRO BAZÉNY 2012 Příručka majitele Vhodná pro: Model AC Model P Model PC Varování: - Nevkládejte do odvodu vzduchu a ventilátoru ruce ani jiné předměty. Mohlo by dojít k poškození

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové Upozornění Bezpečnostní opatření a údržba Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití Nevystavuje výrobek vlhkosti nebo kondenzaci, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození výrobku Nezakrývejte ventilační

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

NÁVOD K OBSLUZE Klimatizační jednotka mezistropní provedení SPLIT

NÁVOD K OBSLUZE Klimatizační jednotka mezistropní provedení SPLIT NÁVOD K OBSLUZE Klimatizační jednotka mezistropní provedení SPLIT MODEL ACF 45HUiAT-LH ACF 54HUiAT-LH ACF 60HUiAT-LH UTY-RNNXM Uživatelský manuál pečlivě uchovejte pro další použití Kostečka Group spol.

Více

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze DH 711 Odvlhčovač vzduchu ul. Rolna 8, Sady, PL 62-080 Tarnowo Podgórne tel (+48 61) 654 4000, fax (+48 61) 654 4001 office@desapoland.pl, www.desapoland.pl Návod k obsluze CZ PODĚKOVÁNÍ! PROHLÁŠENÍ O

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ www.irobot.cz verze 1.0 Důležité bezpečnostní informace Důležité bezpečnostní pokyny Toto zařízení není určené k tomu, aby jej obsluhovali děti a osoby

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI WS350 BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI VYSÍLAÈ K PØIJÍMAÈÙM ØADY WS3xx Bezdrátové digitální čidlo vlhkosti je vhodné do míst, kde je nutné udržovat stálou vlhkost vzduchu (např. sklady). WS350 je vysílač,

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

Stereo gramofon. Návod k obsluze PS-LX250H ZÁZNAM MAJITELE 3-866-873-14(1)

Stereo gramofon. Návod k obsluze PS-LX250H ZÁZNAM MAJITELE 3-866-873-14(1) 3-866-873-14(1) Stereo gramofon Návod k obsluze ZÁZNAM MAJITELE Číslo modelu a výrobní číslo jsou uvedeny na zadní straně přístroje. Výrobní číslo si poznamenejte do níže uvedeného rámečku. Tato čísla

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4731364 Děkujeme, že jste si zakoupili tento bezdrátový kontroler pro ovládání RGB LED pásků, který umožňuje ovládání pomocí dálkového ovladače, nebo chytrým mobilním telefonem

Více

Chladicí vinotéka. Návod na obsluhu

Chladicí vinotéka. Návod na obsluhu Chladicí vinotéka Návod na obsluhu OBSAH Popis a vlastnosti....................................................................... 4 Důležité bezpečnostní pokyny..............................................................

Více

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o.

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o. VÁHY SÉRIE ABW A AIN Instrukční příručka Servisní knížka VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 e-mail: vahypro@vahypro.cz OBSAH: UWE typ Výrobní číslo Záruční

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

Uživatelský manuál. 2,4 Ghz bezdrátová kamerová souprava OXE BM1110

Uživatelský manuál. 2,4 Ghz bezdrátová kamerová souprava OXE BM1110 Uživatelský manuál 2,4 Ghz bezdrátová kamerová souprava OXE BM1110 Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné používání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Obsah Předmluva Úvod Informace

Více

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití.

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

Studiové blesky MENIK. Návod k použití

Studiové blesky MENIK. Návod k použití Studiové blesky MENIK Návod k použití Směrné číslo (ISO 100) Doba nabytí Regulace výkonu Modelová lampa Teplota chromatičnosti Odpalování blesku Odpalovací napětí Synchronizační vzdálenost Pracovní napětí

Více

T-1 T-2. www.lars.cz. Návod k obsluze AURATON T-2

T-1 T-2. www.lars.cz. Návod k obsluze AURATON T-2 www.lars.cz T-1 T-2 Návod k obsluze AURATON T-2 2 AURATON T-1 Bezdrátový regulátor teploty Bezdrátový regulátor teploty pro všechna topná zařízení v domě. Dodatečně, díky vestavěnému čidlu teploty, může

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4811127 Děkujeme, že jste si vybrali HQPOWER, 7-mi kanálový světelný efekt s otočnou hlavou a jog kolečkem pro snadné ovládání menu. Prosím přečtěte si návod před uvedení zařízení

Více

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Kapitola 1 Bezpečnostní standardy Tento multimetr byl navržen a vyroben podle bezpečnostních požadavků definovaných v normě IEC 61010-1

Více