Usnesení 32. schůze rady městského obvodu konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 32. schůze rady městského obvodu konané dne"

Transkript

1 32. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1000/RMOb-MH/1418/ /RMOb-MH/1418/32 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Jana Pagáčová místostarostka městského obvodu Strana 1/20

2 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: Číslo usnesení Materiál Název 1000/RMOb-MH/1418/32 OF/RMOb/0018/16 Rozpočtová opatření 1001/RMOb-MH/1418/32 OF/RMOb/0020/16 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění ubytovacích a stravovacích služeb ze dne , ev. č. S/0495/2015/F 1002/RMOb-MH/1418/32 OF/RMOb/0017/16 Návrh na ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor se společností IUVENTAS s.r.o. dohodou 1003/RMOb-MH/1418/32 OF/RMOb/0019/16 Návrh na vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na služby Adaptační a ozdravný pobyt žáků 1. tříd ZŠ Gen. Janka Ostrava-Mariánské Hory 1004/RMOb-MH/1418/32 OF/RMOb/0021/16 Poskytování služby péče o dítě v dětské skupině v Ostravě - Mariánských Horách, ve věku od 1 do 3 let v nejvyšším počtu 24 dětí 1005/RMOb-MH/1418/32 OSP/RMOb/0004/16 Uzavření smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou 1006/RMOb-MH/1418/32 V,VHaZ/RMOb/0002/16 Návrh provozního řádu trhů MOb MHaH 1007/RMOb-MH/1418/32 V,VHaZ/RMOb/0003/16 Žádost Ministerstva životního prostředí o zaslání připomínek k dokumentaci oznámení záměru zjišťovacího řízení Instalace technologie pro předúpravu kusových spalitelných odpadů drcením v inertní atmosféře. 1008/RMOb-MH/1418/32 V,VHaZ/RMOb/0004/16 Návrh odboru výstavby, VHaZ na schválení projektu 1009/RMOb-MH/1418/32 OHC/RMOb/0014/16 Žádosti o poskytnutí finančních prostředků 1010/RMOb-MH/1418/32 OHC/RMOb/0015/16 Návrh na uzavření darovací smlouvy - přebytečný majetek 1011/RMOb-MH/1418/32 OHC/RMOb/0016/16 Návrh na uzavření kupní smlouvy - služební automobil 1012/RMOb-MH/1418/32 OM/RMOb/0045/16 Návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout pozemek pod garáží v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, lokalita ul. Ladislava Ševčíka 1013/RMOb-MH/1418/32 OM/RMOb/0046/16 Pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh- Hulváky, obec Ostrava, lokalita ul. 28. října - reklamní zařízení 1014/RMOb-MH/1418/32 OM/RMOb/0047/16 Zřízení věcného břemene k pozemkům v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ul. Grmelova Petr Zoubek, SUBI STYL s.r.o. Strana 2/20

3 1015/RMOb-MH/1418/32 OM/RMOb/0044/16 Povolení vstupu na pozemky v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ul. 1. máje x Výstavní G-Consult, spol. s r. o. 1016/RMOb-MH/1418/32 OB/RMOb/0062/16 Žádosti o pronájem konkrétního bytu 1017/RMOb-MH/1418/32 OB/RMOb/0055/16 Návrh na uzavření Nájemních smluv na dobu určitou a na dobu neurčitou 1018/RMOb-MH/1418/32 OB/RMOb/0063/16 Projednání bytové situace nájemkyně XXXXXXXXX 1019/RMOb-MH/1418/32 OB/RMOb/0061/16 Návrh na ukončení nájmu bytu 1020/RMOb-MH/1418/32 OB/RMOb/0054/16 Žádost o umístění sídla spolku do místa trvalého pobytu 1021/RMOb-MH/1418/32 OB/RMOb/0056/16 Vyhlášení záměru pronájmu garážového stání 1022/RMOb-MH/1418/32 OB/RMOb/0057/16 Vzory dodatků ke smlouvám o nájmu prostor sloužících podnikání 1023/RMOb-MH/1418/32 OB/RMOb/0059/16 Žádost o prominutí soudního poplatků 1024/RMOb-MH/1418/32 OB/RMOb/0060/16 Odpis nevymahatelných pohledávek za nedoplatky vyúčtování služeb 1025/RMOb-MH/1418/32 OB/RMOb/0066/16 Návrh na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo 1026/RMOb-MH/1418/32 OB/RMOb/0065/16 Využití volných zdrojů z roku /RMOb-MH/1418/32 OB/RMOb/0064/16 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 1028/RMOb-MH/1418/32 VEDENI/RMOb/0007/16 Žádost o pronájem bytu L. V. OF/RMOb/0018/16 Rozpočtová opatření číslo: 1000/RMOb-MH/1418/32 1) schvaluje tato rozpočtová opatření: 1. zvýší se: pol Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu, ÚZ pol Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu, ÚZ o Kč o Kč zvýší se: Činnost místní správy, - pol Platy zaměstnanců v pracovním poměru o Kč - pol Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o Kč - pol Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o Kč ÚZ , ORJ 12 Strana 3/20

4 Činnost místní správy, - pol Platy zaměstnanců v pracovním poměru o Kč - pol Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o Kč - pol Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o Kč ÚZ , ORJ zvýší se: Činnost místí správy, pol Dopravní prostředky, ORJ Rozhlas a televize, pol Nákup ostatních služeb, ORJ Zastupitelstva obcí, pol Služby školení a vzdělávání, ORJ 11 o Kč o Kč o Kč sníží se: Činnost místní správy, - pol Drobný hmotný dlouhodobý majetek o Kč - pol Nájemné o Kč ORJ Ostatní záležitosti kultury, pol Nákup ostatních služeb, ORJ 11 o Kč Rozhlas a televize, pol Nákup materiálu jinde nezařazený, ORJ 11 o Kč Zastupitelstva obcí, pol Cestovné, ORJ 11 o Kč 3. zvýší se: Činnost místní správy, pol Poskytnuté náhrady, ORJ 13 sníží se: Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, pol Věcné dary, ORJ 13 o Kč o Kč 4. zvýší se: Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo, - pol Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám o Kč - pol Neinvestiční transfery spolkům o Kč - pol Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o Kč - pol Dary obyvatelstvu o Kč ORJ 11 sníží se: Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo, - pol Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu o Kč ORJ 11 Strana 4/20

5 5. zvýší se: Nebytové hospodářství, - pol Studená voda o Kč - pol Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené o Kč - pol Nákup ostatních služeb o Kč ORJ Mateřské školy, pol Nákup ostatních služeb, ORJ 4 o Kč Základní školy, - pol Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu o Kč - pol Stroje, přístroje a zařízení o Kč ORJ 4, ORG 345 sníží se: Mateřské školy, pol Drobný hmotný dlouhodobý majetek, ORJ 4, ORG Základní školy, pol Opravy a udržování, ORJ 4, ORG 345 o Kč o Kč 2) ukládá odboru finančnímu realizovat schválená rozpočtová opatření Vyřizuje: Ing. Lucie Janošová, T: vedoucí odboru finančního OF/RMOb/0020/16 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění ubytovacích a stravovacích služeb ze dne , ev. č. S/0495/2015/F číslo: 1001/RMOb-MH/1418/32 návrh odboru finančního na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění ubytovacích a stravovacích služeb, ev. č. S/0495/2015/F, uzavřenou se společností HOTEL Adamanatino, a.s., se sídlem č.p. 337, Pozlovice, IČ , kterým bude upravena kapacita ubytovacích služeb, dopravy a procedur a tím navýšeno cenové ujednání uzavřít se společností HOTEL Adamantino, a.s., se sídlem č.p. 337, Pozlovice, IČ , Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění ubytovacích a stravovacích služeb, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu Strana 5/20

6 odboru finančnímu připravit dodatek k podpisu a zajistit jeho uzavření Vyřizuje: Ing. Lucie Janošová, T: vedoucí odboru finančního OF/RMOb/0017/16 Návrh na ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor se společností IUVENTAS s.r.o. dohodou číslo: 1002/RMOb-MH/1418/32 návrh odboru finančního na uzavření Dohody ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor, ev. č. S/0127/2011/F, uzavřené se společností IUVENTAS - Soukromé gymnázium a Střední odborná škola s.r.o., se sídlem Kounicova 1320/2, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ uzavřít Dohodu ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor se společností IUVENTAS - Soukromé gymnázium a Střední odborná škola s.r.o., se sídlem Kounicova 1320/2, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ , dle přílohy č. 1 předloženého materiálu odboru finančnímu připravit dohodu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lucie Janošová, T: vedoucí odboru finančního OF/RMOb/0019/16 Návrh na vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na služby Adaptační a ozdravný pobyt žáků 1. tříd ZŠ Gen. Janka Ostrava- Mariánské Hory číslo: 1003/RMOb-MH/1418/32 návrh odboru finančního na vyhlášení a realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Adaptační a ozdravný pobyt žáků 1. tříd ZŠ Gen. Janka Ostrava-Mariánské Hory dle čl. 2, bodu 3 Směrnice č. 13/2015, kterou se stanovují zásady a postupy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Strana 6/20

7 o uzavření Smlouvy o zájezdu k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Adaptační a ozdravný pobyt žáků 1. tříd ZŠ Gen. Janka Ostrava-Mariánské Hory se společností CHERRY TOUR s.r.o., se sídlem Ostrava - Poruba, Francouzská 1001/16, PSČ 70800, IČ , dle přílohy č. 2 předloženého materiálu odboru finančnímu připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lucie Janošová, T: vedoucí odboru finančního OF/RMOb/0021/16 Poskytování služby péče o dítě v dětské skupině v Ostravě - Mariánských Horách, ve věku od 1 do 3 let v nejvyšším počtu 24 dětí číslo: 1004/RMOb-MH/1418/32 1) rozhodla 1. stát se poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších změn, zapsaným do evidence poskytovatelů, spočívající v pravidelné péči o dítě od jednoho roku do tří let s nejvyšším počtem 24 dětí 2. uzavřít Dodatek č. 1 k Pojistné smlouvě, ev. č. S/0264/2013/B, uzavřené s Českou pojišťovnou a.s., se sídlem Praha 1, Spálená 75/16, PSČ 11304, IČ , kterým bude uzavřeno pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou při poskytování služby péče o dítě v dětské skupině 2) ukládá odboru finančnímu: a) připravit a podat žádost o zápis do evidence poskytovatelů na MSPV včetně všech povinných příloh b) zajistit technické a provozní požadavky na prostory a provoz této dětské skupiny c) připravit návrh rozpočtu na provozování dětské skupiny za období 05-12/2016 d) ve spolupráci s právníkem úřadu připravit veškeré povinné dokumenty vyplývající ze zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině Vyřizuje: Ing. Lucie Janošová, T: vedoucí odboru finančního Strana 7/20

8 starostce MOb informovat na nejbližším zasedání ZMOb o tomto rozhodnutí RMOb Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: starostka městského obvodu OSP/RMOb/0004/16 Uzavření smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou číslo: 1005/RMOb-MH/1418/32 žádost XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXXXX o pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou uzavřít nájemní smlouvy s: a) XXXXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX k bytu č. XXX v domě s pečovatelskou službou, na ul. Novoveská 1168/14, Ostrava - Mariánské Hory, na dobu neurčitou, výše základního nájemného Kč b) XXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX k bytu č. XXXX v domě s pečovatelskou službou, na ul. Novoveská 1168/14, Ostrava - Mariánské Hory, na dobu neurčitou, výše základního nájemného Kč c) XXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX k bytu č. XXXXX v domě s pečovatelskou službou, na ul. Novoveská 1168/14, Ostrava - Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného 808,80 Kč bytovému odboru připravit smlouvy k podpisu a zajistit jejich uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: V,VHaZ/RMOb/0002/16 Návrh provozního řádu trhů MOb MHaH číslo: 1006/RMOb-MH/1418/32 1) ruší provozní řád trhů MOb MHaH schválený RMOb MHaH na své 9. schůzi konané dne 7. března 2011 pod č. usnesení 287/9 Strana 8/20

9 2) projednala návrh provozního řádu trhů MOb MHaH 3) vydává provozní řád trhů MOb MHaH, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 4) ukládá odboru výstavby, VHaZ zveřejnit tento provozní řád trhů na internetových stránkách MOb MHaH Vyřizuje: Ing. Dagmar Pulchartová, T: vedoucí odboru výstavby, VHaZ V,VHaZ/RMOb/0003/16 Žádost Ministerstva životního prostředí o zaslání připomínek k dokumentaci oznámení záměru zjišťovacího řízení Instalace technologie pro předúpravu kusových spalitelných odpadů drcením v inertní atmosféře. číslo: 1007/RMOb-MH/1418/32 žádost Ministerstva životního prostředí o zaslání připomínek k dokumentaci záměru zjišťovacího řízení Instalace technologie pro předúpravu kusových spalitelných odpadů drcením v inertní atmosféře 2) bere na vědomí předmětný záměr akceptovat v předkládaném rozsahu dokumentace odboru výstavby, VHaZ informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb Vyřizuje: Ing. Dagmar Pulchartová, T: vedoucí odboru výstavby, VHaZ V,VHaZ/RMOb/0004/16 Návrh odboru výstavby, VHaZ na schválení projektu číslo: 1008/RMOb-MH/1418/32 návrh odboru výstavby, VHaZ na schválení projektu Regenerace sídliště Vršovců v Ostravě - Mariánských Horách pro realizaci III. etapy tohoto projektu dle důvodové zprávy předloženého materiálu Strana 9/20

10 2) souhlasí s předloženým projektem Regenerace sídliště Vršovců v Ostravě-Mariánských Horách pro realizaci jeho III. etapy 3) doporučuje ZMOb schválit předložený projekt Regenerace sídliště Vršovců v Ostravě- Mariánských Horách pro realizaci jeho III. etapy 4) ukládá starostce městského obvodu předložit toto doporučení RMOb na nejbližším zasedání ZMOb Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: starostka městského obvodu OHC/RMOb/0014/16 Žádosti o poskytnutí finančních prostředků číslo: 1009/RMOb-MH/1418/32 žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle přílohy č. 1 předloženého materiálu poskytnout finanční prostředky žadatelům: 1. Římskokatolické farnosti Ostrava - Mariánské Hory, se sídlem Ostrava - Mariánské Hory, Hozova 484/1, IČ , ve výši Kč 2. Janě Zedkové., se sídlem Suchdol nad Odrou, Sokolská 120, IČ , ve výši Kč 3. Společnosti pro kulturu a umění, z.s., se sídlem Zengrova 717/8, Vítkovice, Ostrava, IČ , ve výši Kč 4. Českému rybářskému svazu, z. s., místní organizaci Ostrava, se sídlem Záhumenní 2144/36, Poruba, Ostrava, IČ , ve výši Kč 5. XXXXXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX, ve výši Kč a uzavřít darovací smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu odboru hospodářských činností připravit smlouvy k podpisu a zajistit jejich uzavření Vyřizuje: Bc. Renata Štroblíková, T: referent agendy pro volené orgány státní správy, pověřená vedením odboru hospodářských činností Strana 10/20

11 OHC/RMOb/0015/16 Návrh na uzavření darovací smlouvy - přebytečný majetek číslo: 1010/RMOb-MH/1418/32 návrh odboru hospodářských činností na uzavření Darovací smlouvy na darování přebytečného majetku uzavřít Darovací smlouvu na darování přebytečného majetku s XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvalý XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu odboru hospodářských činností připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Renata Štroblíková, T: referent agendy pro volené orgány státní správy, pověřená vedením odboru hospodářských činností OHC/RMOb/0016/16 Návrh na uzavření kupní smlouvy - služební automobil číslo: 1011/RMOb-MH/1418/32 návrh odboru hospodářských činností na uzavření Kupní smlouvy na prodej služebního automobilu Škoda Fabia Classic, RZ 2T uzavřít s Autodružstvem Frýdek - Místek, se sídlem Beskydská 704, Místek, Frýdek-Místek, IČ , Kupní smlouvu na prodej služebního automobilu Škoda Fabia Classic, RZ 2T9 5909, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu odboru hospodářských činností připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Renata Štroblíková, T: referent agendy pro volené orgány státní správy, pověřená vedením odboru hospodářských činností Strana 11/20

12 OM/RMOb/0045/16 Návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout pozemek pod garáží v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, lokalita ul. Ladislava Ševčíka číslo: 1012/RMOb-MH/1418/32 návrh majetkového odboru na vyhlášení záměru obvodu pronajmout pozemek st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m 2 v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava vyhlásit záměr obvodu pronajmout pozemek st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m 2 v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava majetkovému odboru zveřejnit záměr obvodu obvyklým způsobem Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového OM/RMOb/0046/16 Pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, lokalita ul. 28. října - reklamní zařízení číslo: 1013/RMOb-MH/1418/32 žádost společnosti SECTRON SERVICE s.r.o., se sídlem Josefa Šavla 1271/12, Mariánské Hory, Ostrava, IČ , o pronájem části pozemku v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, za účelem umístění a provozování reklamního zařízení žádosti nevyhovět majetkovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového Strana 12/20

13 OM/RMOb/0047/16 Zřízení věcného břemene k pozemkům v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ul. Grmelova Petr Zoubek, SUBI STYL s.r.o. číslo: 1014/RMOb-MH/1418/32 1) rozhodla zřídit ve prospěch každého vlastníka pozemku st. p. č. 162 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště a budovy č. p. 2069, občanská vybavenost, v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, věcné břemeno služebnost k částem pozemků st. p. č. 249 zastavěná plocha a nádvoří, p. p. č. 5/39 ostatní plocha, ostatní komunikace, p. p. č. 5/40 ostatní plocha, ostatní komunikace a p. p. č ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, za účelem zřízení vodovodní přípojky v těchto pozemcích, jejího užívání a udržování v rozsahu daném geometrickým plánem č /2015 na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši Kč + DPH v zákonné výši, a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti s Petrem Zoubkem, nar , trvalý pobyt Vedlejší 914/11, Ostrava Muglinov, PSČ , IČ jako oprávněným z věcného břemene a společností SUBI STYL s.r.o., se sídlem Pod Pindulu 2259, Rožnov pod Radhoštěm, IČ , jako investorem, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 2) ukládá majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového OM/RMOb/0044/16 Povolení vstupu na pozemky v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ul. 1. máje x Výstavní G-Consult, spol. s r. o. číslo: 1015/RMOb-MH/1418/32 žádost společnosti G-Consult, spol. s r. o., se sídlem Ostrava - Přívoz, Trocnovská 794/9, PSČ 70200, IČ , o povolení vstupu na pozemky v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava vydat souhlas se vstupem na pozemky p. p. č ostatní plocha, zeleň a p. p. č ostatní plocha, zeleň v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pro společnost G-Consult, spol. s r. o., se sídlem Ostrava - Přívoz, Trocnovská 794/9, PSČ , IČ za účelem provedení geologických vrtů pro ověření kontaminace půdy pro akci Rekonstrukce kanalizace v ul. 1. máje u plynojemu MAN Strana 13/20

14 majetkovému odboru informovat žadatele o vydání tohoto souhlasu RMOb Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového OB/RMOb/0062/16 Žádosti o pronájem konkrétního bytu číslo: 1016/RMOb-MH/1418/32 žádosti XXXXXXX a XXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXXXXXXX o pronájem bytu č. XX, velikosti XXXX v domě na ulici Fráni Šrámka 2455/24, Ostrava-Mariánské Hory a) uzavření Nájemní smlouvy se XXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a XXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX, k bytu č. XX, velikosti XXX v domě na ulici Fráni Šrámka 2455/24, Ostrava- Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného 3.714,50 Kč b) nevyhovět žádosti XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: OB/RMOb/0055/16 Návrh na uzavření Nájemních smluv na dobu určitou a na dobu neurčitou číslo: 1017/RMOb-MH/1418/32 návrh bytového odboru na uzavření Nájemních smluv s nájemníky, u kterých je Nájemní smlouva platná do dle předloženého materiálu Strana 14/20

15 o uzavření Nájemních smluv s žadateli uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 předloženého materiálu bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvy k podpisu a zajistit jejich uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: OB/RMOb/0063/16 Projednání bytové situace nájemkyně XXXXXXXXX číslo: 1018/RMOb-MH/1418/32 žádost nájemkyně XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, o řešení bytové situace o uzavření Nájemní smlouvy s XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. XX, velikosti XX v domě na ulici Šimáčkova 1148/27, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu neurčitou, výše základního nájemného 1.546,40 Kč bytovému odboru informovat žadatelku o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: OB/RMOb/0061/16 Návrh na ukončení nájmu bytu číslo: 1019/RMOb-MH/1418/32 návrh bytového odboru na vystavení Nájemní smlouvy se XXXXXXXXXXXXXX Strana 15/20

16 o uzavření Nájemní smlouvy se XXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. XX, velikosti XXXX v domě na ulici Fráni Šrámka 2451/6, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného 2.884,50 Kč bytovému odboru informovat nájemkyni o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: OB/RMOb/0054/16 Žádost o umístění sídla spolku do místa trvalého pobytu číslo: 1020/RMOb-MH/1418/32 žádost XXXXXXXXXXXXXX o umístění sídla spolku Radostný život do místa trvalého pobytu 2) nesouhlasí s umístěním sídla spolku Radostný život do místa trvalého pobytu XXXXXXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, byt č. XXXX bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: OB/RMOb/0056/16 Vyhlášení záměru pronájmu garážového stání číslo: 1021/RMOb-MH/1418/32 návrh bytového odboru na vyhlášení záměru obvodu pronajmout garážové stání o výměře 23,10 m 2 v domě č. p. 2073, jež je součástí pozemku st. p. č zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ulice Baarova 4 Strana 16/20

17 vyhlásit záměr obvodu pronajmout garážové stání o výměře 23,10 m 2 v domě č. p. 2073, jež je součástí pozemku st. p. č zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ulice Baarova 4 bytovému odboru zveřejnit záměr obvodu obvyklým způsobem Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: OB/RMOb/0057/16 Vzory dodatků ke smlouvám o nájmu prostor sloužících podnikání číslo: 1022/RMOb-MH/1418/32 předložené vzory dodatků ke smlouvám o nájmu prostor sloužících podnikání dle příloh č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 o uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu prostor sloužících podnikání s účinností od dle příloh č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 dle důvodové zprávy předloženého materiálu bytovému odboru připravit tyto dodatky k podpisu a zajistit jejich uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: OB/RMOb/0059/16 Žádost o prominutí soudního poplatků číslo: 1023/RMOb-MH/1418/32 žádost XXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, o prominutí soudního poplatku ve výši Kč žádosti nevyhovět Strana 17/20

18 bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: OB/RMOb/0060/16 Odpis nevymahatelných pohledávek za nedoplatky vyúčtování služeb číslo: 1024/RMOb-MH/1418/32 návrh bytového odboru na odpis nevymahatelných pohledávek za vyúčtování služeb za rok 2006, 2007, 2009 a 2010 v celkové výši Kč 2) doporučuje ZMOb odepsat nevymahatelné pohledávky za vyúčtování služeb roku 2006, 2007, 2009 a 2010 v celkové výši Kč dle důvodové zprávy předloženého materiálu starostce městského obvodu předložit toto doporučení RMOb na nejbližším zasedání ZMOb Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: starostka městského obvodu OB/RMOb/0066/16 Návrh na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo číslo: 1025/RMOb-MH/1418/32 návrh bytového odboru na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ev. č. S/0102/2015/B na podlimitní veřejnou zakázku Snížení energetické náročnosti domů Fráni Šrámka 2435/7, 2436/9 a 2437/11 v Ostravě-Mariánských Horách o uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ev. č. S/0102/2015/B na podlimitní veřejnou zakázku Snížení energetické náročnosti domů Fráni Šrámka 2435/7, 2436/9 a 2437/11 v Ostravě-Mariánských Horách dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se společností INTOZA s.r.o., se sídlem Varšavská 1583/99, Hulváky, Ostrava, IČ , dle přílohy č. 1 předloženého materiálu Strana 18/20

19 bytovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: OB/RMOb/0065/16 Využití volných zdrojů z roku 2015 číslo: 1026/RMOb-MH/1418/32 záměr využití volných zdrojů z roku 2015 na finanční pokrytí projektů Snížení energetické náročnosti domů Fráni Šrámka 2457/28, 2458/30 a 2459/32 v Ostravě- Mariánských Horách, Snížení energetické náročnosti domů Nivnická 1017/16 a 564/18 v Ostravě-Mariánských Horách a Renovace zdravotechniky v bytovém domě Gen. Hrušky 1216/23 v Ostravě-Mariánských Horách 2) doporučuje ZMOb schválit záměr využití volných zdrojů z roku 2015 na finanční pokrytí projektů Snížení energetické náročnosti domů Fráni Šrámka 2457/28, 2458/30 a 2459/32 v Ostravě-Mariánských Horách, Snížení energetické náročnosti domů Nivnická 1017/16 a 564/18 v Ostravě-Mariánských Horách a Renovace zdravotechniky v bytovém domě Gen. Hrušky 1216/23 v Ostravě-Mariánských Horách dle důvodové zprávy předloženého materiálu starostce městského obvodu předložit toto doporučení RMOb na nejbližším zasedání ZMOb Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: starostka městského obvodu OB/RMOb/0064/16 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo číslo: 1027/RMOb-MH/1418/32 návrh bytového odboru na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ev. č. S/0151/2015/B na veřejnou zakázku malého rozsahu Renovace zdravotechniky domu Gen. Hrušky 1199/6 v Ostravě-Mariánských Horách Strana 19/20

20 o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ev. č. S/0151/2015/B na veřejnou zakázku malého rozsahu Renovace zdravotechniky domu Gen. Hrušky 1199/6 v Ostravě- Mariánských Horách dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se společností Metalfix s. r. o., se sídlem Ostrava - Mariánské Hory, Hynaisova 945/3, PSČ 70900, IČ , dle přílohy č. 1 předloženého materiálu bytovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: VEDENI/RMOb/0007/16 Žádost o pronájem bytu L. V. číslo: 1028/RMOb-MH/1418/32 žádost XXXXXXXXXX o přidělení bytu a návrh odpovědi nevyhovět žádosti XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX místostarostovi MOb informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb Vyřizuje: RSDr. Jiří Boháč, T: místostarosta městského obvodu Strana 20/20

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 31. schůze rady městského obvodu konané dne 07.03.2016 čís. 0969/RMOb-MH/1418/31-0999/RMOb-MH/1418/31 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 34. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 34. schůze rady městského obvodu konané dne 34. schůze rady městského obvodu konané dne 18.04.2016 čís. 1060/RMOb-MH/1418/34-1085/RMOb-MH/1418/34 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 35. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 35. schůze rady městského obvodu konané dne 35. schůze rady městského obvodu konané dne 02.05.2016 čís. 1091/RMOb-MH/1418/35-1111/RMOb-MH/1418/35 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 38. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 38. schůze rady městského obvodu konané dne 38. schůze rady městského obvodu konané dne 13.06.2016 čís. 1193/RMOb-MH/1418/38-1218/RMOb-MH/1418/38 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 25. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 25. schůze rady městského obvodu konané dne 25. schůze rady městského obvodu konané dne 30.11.2015 čís. 0770/RMOb-MH/1418/25-0799/RMOb-MH/1418/25 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 19. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 19. schůze rady městského obvodu konané dne 19. schůze rady městského obvodu konané dne 07.09.2015 čís. 0607/RMOb-MH/1418/19-0624/RMOb-MH/1418/19 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Jana Pagáčová místostarostka městského obvodu

Více

Usnesení 27. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 27. schůze rady městského obvodu konané dne 27. schůze rady městského obvodu konané dne 11.01.2016 čís. 0860/RMOb-MH/1418/27-0890/RMOb-MH/1418/27 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 26. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 26. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 26. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 23.05.2016 čís. 1157/RMObM-MH/1418/26-1162/RMObM-MH/1418/26 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského

Více

Usnesení 23. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 23. schůze rady městského obvodu konané dne 23. schůze rady městského obvodu konané dne 02.11.2015 čís. 0728/RMOb-MH/1418/23-0747/RMOb-MH/1418/23 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 67. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 67. schůze rady městského obvodu konané dne 67. schůze rady městského obvodu konané dne 02.10.2017 čís. 2275/RMOb-MH/1418/67-2292/RMOb-MH/1418/67 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 58. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 58. schůze rady městského obvodu konané dne 58. schůze rady městského obvodu konané dne 02.04.2013 čís. 1736/RMOb-MH/1014/58-1752/RMOb-MH/1014/58 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.10.2015 čís. 0075/ZMOb-MH/1418/8-0093/ZMOb-MH/1418/8 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 54. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 54. schůze rady městského obvodu konané dne 54. schůze rady městského obvodu konané dne 06.03.2017 čís. 1769/RMOb-MH/1418/54-1801/RMOb-MH/1418/54 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 73. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 73. schůze rady městského obvodu konané dne 73. schůze rady městského obvodu konané dne 08.01.2018 čís. 2517/RMOb-MH/1418/73-2546/RMOb-MH/1418/73 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. Strana 1/24 Přehled usnesení

Více

Usnesení 19. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 19. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 19. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 28.12.2015 čís. 0854/RMObM-MH/1418/19-0858/RMObM-MH/1418/19 Ing. arch. Liana Janáčková Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu Strana

Více

Usnesení 33. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 33. schůze rady městského obvodu konané dne 33. schůze rady městského obvodu konané dne 06.04.2016 čís. 1033/RMOb-MH/1418/33-1055/RMOb-MH/1418/33 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 40. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 40. schůze rady městského obvodu konané dne 40. schůze rady městského obvodu konané dne 18.07.2016 čís. 1263/RMOb-MH/1418/40-1300/RMOb-MH/1418/40 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 85. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 85. schůze rady městského obvodu konané dne 85. schůze rady městského obvodu konané dne 02.06.2014 čís. 2523/RMOb-MH/1014/85-2543/RMOb-MH/1014/85 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus radní městského obvodu Strana

Více

Usnesení 53. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 53. schůze rady městského obvodu konané dne 53. schůze rady městského obvodu konané dne 20.02.2017 čís. 1737/RMOb-MH/1418/53-1768/RMOb-MH/1418/53 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne 77. schůze rady městského obvodu konané dne 05.03.2018 čís. 2651/RMOb-MH/1418/77-2674/RMOb-MH/1418/77 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 88. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 88. schůze rady městského obvodu konané dne 88. schůze rady městského obvodu konané dne 14.07.2014 čís. 2616/RMOb-MH/1014/88-2638/RMOb-MH/1014/88 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 39. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 39. schůze rady městského obvodu konané dne 39. schůze rady městského obvodu konané dne 24.06.2016 čís. 1219/RMOb-MH/1418/39-1253/RMOb-MH/1418/39 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 57. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 57. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 57. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 10.09.2018 čís. 0380/RMObM-MH/1418/57-3115/RMObM-MH/1418/57 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne 50. schůze rady městského obvodu konané dne 09.01.2017 čís. 1647/RMOb-MH/1418/50-1685/RMOb-MH/1418/50 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 28.12.2015 čís. 0094/ZMOb-MH/1418/10-0114/ZMOb-MH/1418/10 Ing. arch. Liana Janáčková Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu Strana

Více

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne 68. schůze rady městského obvodu konané dne 23.09.2013 čís. 2042/RMOb-MH/1014/68-2063/RMOb-MH/1014/68 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne 43. schůze rady městského obvodu konané dne 19.09.2016 čís. 1384/RMOb-MH/1418/43-1415/RMOb-MH/1418/43 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 1. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 1. schůze rady městského obvodu konané dne 1. schůze rady městského obvodu konané dne 12.11.2018 čís. 0001/RMOb-MH/1822/1-0029/RMOb-MH/1822/1 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu Strana

Více

Usnesení 79. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 79. schůze rady městského obvodu konané dne 79. schůze rady městského obvodu konané dne 10.03.2014 čís. 2351/RMOb-MH/1014/79-2379/RMOb-MH/1014/79 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 71. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 71. schůze rady městského obvodu konané dne 71. schůze rady městského obvodu konané dne 27.11.2017 čís. 2408/RMOb-MH/1418/71-2443/RMOb-MH/1418/71 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 78. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 78. schůze rady městského obvodu konané dne 78. schůze rady městského obvodu konané dne 24.02.2014 čís. 2321/RMOb-MH/1014/78-2350/RMOb-MH/1014/78 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 52. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 52. schůze rady městského obvodu konané dne 52. schůze rady městského obvodu konané dne 06.02.2017 čís. 1717/RMOb-MH/1418/52-1736/RMOb-MH/1418/52 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 12. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 12. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.04.2016 čís. 0136/ZMOb-MH/1418/12-0158/ZMOb-MH/1418/12 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 12. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 12. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 12. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 27.07.2015 čís. 0518/RMObM-MH/1418/12-0546/RMObM-MH/1418/12 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne 75. schůze rady městského obvodu konané dne 05.02.2018 čís. 2596/RMOb-MH/1418/75-2618/RMOb-MH/1418/75 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 45. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 45. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 45. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 04.12.2017 čís. 2444/RMObM-MH/1418/45-2450/RMObM-MH/1418/45 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 11. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 4. dubna 2011 čís. usn. 321/11 341/11 Ing. arch.

Více

Usnesení 93. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 93. schůze rady městského obvodu konané dne 93. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 2818/RMOb-MH/1014/93-2844/RMOb-MH/1014/93 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 51. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 51. schůze rady městského obvodu konané dne 51. schůze rady městského obvodu konané dne 25.01.2017 čís. 1686/RMOb-MH/1418/51-1716/RMOb-MH/1418/51 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 89. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 89. schůze rady městského obvodu konané dne 89. schůze rady městského obvodu konané dne 25.08.2014 čís. 2684/RMOb-MH/1014/89-2727/RMOb-MH/1014/89 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 55. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 55. schůze rady městského obvodu konané dne 55. schůze rady městského obvodu konané dne 22.03.2017 čís. 1802/RMOb-MH/1418/55-1836/RMOb-MH/1418/55 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne 46. schůze rady městského obvodu konané dne 31.10.2016 čís. 1498/RMOb-MH/1418/46-1526/RMOb-MH/1418/46 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne 6. schůze rady městského obvodu konané dne 19.01.2015 čís. 0116/RMOb-MH/1418/6-0149/RMOb-MH/1418/6 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 72. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 72. schůze rady městského obvodu konané dne 72. schůze rady městského obvodu konané dne 11.12.2017 čís. 2451/RMOb-MH/1418/72-2493/RMOb-MH/1418/72 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 92. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 92. schůze rady městského obvodu konané dne 92. schůze rady městského obvodu konané dne 29.10.2018 čís. 3253/RMOb-MH/1418/92-3273/RMOb-MH/1418/92 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 70. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 70. schůze rady městského obvodu konané dne 70. schůze rady městského obvodu konané dne 13.11.2017 čís. 2362/RMOb-MH/1418/70-2395/RMOb-MH/1418/70 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne 77. schůze rady městského obvodu konané dne 10.02.2014 čís. 2297/RMOb-MH/1014/77-2320/RMOb-MH/1014/77 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus radní městského obvodu Strana

Více

Usnesení 40. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 40. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 40. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 25.07.2017 čís. 2118/RMObM-MH/1418/40-2138/RMObM-MH/1418/40 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 60. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 60. schůze rady městského obvodu konané dne 60. schůze rady městského obvodu konané dne 29.04.2013 čís. 1773/RMOb-MH/1014/60-1799/RMOb-MH/1014/60 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 43. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 43. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 43. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2017 čís. 2350/RMObM-MH/1418/43-2361/RMObM-MH/1418/43 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 47. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 47. schůze rady městského obvodu konané dne 47. schůze rady městského obvodu konané dne 09.11.2016 čís. 1529/RMOb-MH/1418/47-1557/RMOb-MH/1418/47 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne 9. schůze rady městského obvodu konané dne 02.03.2015 čís. 0213/RMOb-MH/1418/9-0235/RMOb-MH/1418/9 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 82. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 82. schůze rady městského obvodu konané dne 82. schůze rady městského obvodu konané dne 22.04.2014 čís. 2438/RMOb-MH/1014/82-2460/RMOb-MH/1014/82 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 83. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 83. schůze rady městského obvodu konané dne 83. schůze rady městského obvodu konané dne 05.05.2014 čís. 2461/RMOb-MH/1014/83-2486/RMOb-MH/1014/83 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 48. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 48. schůze rady městského obvodu konané dne 48. schůze rady městského obvodu konané dne 29.10.2012 čís. 1424/RMOb - MH/1014/48-1454/RMOb - MH/1014/48 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 22. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 22. schůze rady městského obvodu konané dne 22. schůze rady městského obvodu konané dne 19.10.2015 čís. 0698/RMOb-MH/1418/22-0727/RMOb-MH/1418/22 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 6. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 6. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 6. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 18.05.2015 čís. 0394/RMObM-MH/1418/6-0397/RMObM-MH/1418/6 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Jana Pagáčová místostarostka městského

Více

Usnesení 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 08.06.2016 čís. 0159/ZMOb-MH/1418/13-0176/ZMOb-MH/1418/13 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 16. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 16. schůze rady městského obvodu konané dne 16. schůze rady městského obvodu konané dne 08.06.2015 čís. 0432/RMOb-MH/1418/16-0461/RMOb-MH/1418/16 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 59. schůze rady městského obvodu konané dne 15. a

Usnesení 59. schůze rady městského obvodu konané dne 15. a 59. schůze rady městského obvodu konané dne 15. a 16.05.2017 čís. 1922/RMOb-MH/1418/59-1950/RMOb-MH/1418/59 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského

Více

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne 46. schůze rady městského obvodu konané dne 01.10.2012 čís. 1368/RMOb-MH/1014/46-1388/RMOb- MH/1014/46 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 65. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 65. schůze rady městského obvodu konané dne 65. schůze rady městského obvodu konané dne 04.09.2017 čís. 2193/RMOb-MH/1418/65-2227/RMOb-MH/1418/65 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 90. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 90. schůze rady městského obvodu konané dne 90. schůze rady městského obvodu konané dne 08.09.2014 čís. 2728/RMOb-MH/1014/90-2752/RMOb-MH/1014/90 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014 čís. 0286/ZMOb-MH/1014/22-0306/ZMOb-MH/1014/22 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského

Více

Usnesení 2. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 2. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 2. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 03.12.2018 čís. 0091/RMObM-MH/1822/2-0094/RMObM-MH/1822/2 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského

Více

Usnesení 55. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 55. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 55. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.08.2018 čís. 3008/RMObM-MH/1418/55-3020/RMObM-MH/1418/55 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Jana Pagáčová, MBA místostarostka

Více

Usnesení 81. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 81. schůze rady městského obvodu konané dne 81. schůze rady městského obvodu konané dne 07.04.2014 čís. 2409/RMOb-MH/1014/81-2436/RMOb-MH/1014/81 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 61. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 61. schůze rady městského obvodu konané dne 61. schůze rady městského obvodu konané dne 12.06.2017 čís. 1992/RMOb-MH/1418/61-2027/RMOb-MH/1418/61 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne 50. schůze rady městského obvodu konané dne 26.11.2012 čís. 1490/RMOb-MH/1014/50-1521/RMOb-MH/1014/50 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 70. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 70. schůze rady městského obvodu konané dne 70. schůze rady městského obvodu konané dne 21.10.2013 čís. 2092/RMOb-MH/1014/70-2120/RMOb-MH/1014/70 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 12. schůze rady městského obvodu konané dne 13.04.2015 čís. 0291/RMOb-MH/1418/12-0326/RMOb-MH/1418/12 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne 68. schůze rady městského obvodu konané dne 18.10.2017 čís. 2293/RMOb-MH/1418/68-2332/RMOb-MH/1418/68 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 60. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 60. schůze rady městského obvodu konané dne 60. schůze rady městského obvodu konané dne 29.05.2017 čís. 1951/RMOb-MH/1418/60-1990/RMOb-MH/1418/60 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 94. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 94. schůze rady městského obvodu konané dne 94. schůze rady městského obvodu konané dne 30.10.2014 čís. 2850/RMOb-MH/1014/94-2872/RMOb-MH/1014/94 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 63. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 63. schůze rady městského obvodu konané dne 63. schůze rady městského obvodu konané dne 12.07.2017 čís. 2078/RMOb-MH/1418/63-2117/RMOb-MH/1418/63 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 15. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 15. schůze rady městského obvodu konané dne 15. schůze rady městského obvodu konané dne 25.05.2015 čís. 0398/RMOb-MH/1418/15-0428/RMOb-MH/1418/15 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 47. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 47. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 47. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 28.12.2017 čís. 2509/RMObM-MH/1418/47-2516/RMObM-MH/1418/47 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 76. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 76. schůze rady městského obvodu konané dne 76. schůze rady městského obvodu konané dne 27.01.2014 čís. 2286/RMOb-MH/1014/76-2296/RMOb-MH/1014/76 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 57. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 57. schůze rady městského obvodu konané dne 57. schůze rady městského obvodu konané dne 18.04.2017 čís. 1860/RMOb-MH/1418/57-1887/RMOb-MH/1418/57 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 92. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 92. schůze rady městského obvodu konané dne 92. schůze rady městského obvodu konané dne 06.10.2014 čís. 2788/RMOb-MH/1014/92-2817/RMOb-MH/1014/92 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 66. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 66. schůze rady městského obvodu konané dne 66. schůze rady městského obvodu konané dne 18.09.2017 čís. 2228/RMOb-MH/1418/66-2274/RMOb-MH/1418/66 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 38. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 38. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 38. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 15.06.2017 čís. 2028/RMObM-MH/1418/38-2032/RMObM-MH/1418/38 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 80. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 80. schůze rady městského obvodu konané dne 80. schůze rady městského obvodu konané dne 24.03.2014 čís. 2382/RMOb-MH/1014/80-2407/RMOb-MH/1014/80 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne 13.01.2014

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne 13.01.2014 75. schůze rady městského obvodu konané dne 13.01.2014 čís. 2259/RMOb-MH/1014/75-2285/RMOb-MH/1014/75 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 45. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 45. schůze rady městského obvodu konané dne 45. schůze rady městského obvodu konané dne 17.10.2016 čís. 1452/RMOb-MH/1418/45-1497/RMOb-MH/1418/45 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 74. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 74. schůze rady městského obvodu konané dne 74. schůze rady městského obvodu konané dne 23.01.2018 čís. 2549/RMOb-MH/1418/74-2595/RMOb-MH/1418/74 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 7. schůze rady městského obvodu konané dne 02.02.2015

Usnesení 7. schůze rady městského obvodu konané dne 02.02.2015 7. schůze rady městského obvodu konané dne 02.02.2015 čís. 0154/RMOb-MH/1418/7-0176/RMOb-MH/1418/7 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 62. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 62. schůze rady městského obvodu konané dne 62. schůze rady městského obvodu konané dne 26.06.2017 čís. 2033/RMOb-MH/1418/62-2072/RMOb-MH/1418/62 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.06.2017 čís. 0252/ZMOb-MH/1418/19-0267/ZMOb-MH/1418/19 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 91. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 91. schůze rady městského obvodu konané dne 91. schůze rady městského obvodu konané dne 22.09.2014 čís. 2753/RMOb-MH/1014/91-2787/RMOb-MH/1014/91 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 76. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 76. schůze rady městského obvodu konané dne 76. schůze rady městského obvodu konané dne 19.02.2018 čís. 2619/RMOb-MH/1418/76-2650/RMOb-MH/1418/76 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 3. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 3. schůze rady městského obvodu konané dne 3. schůze rady městského obvodu konané dne 08.12.2014 čís. 0049/RMOb-MH/1418/3-0079/RMOb-MH/1418/3 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í ze 13. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 2. května 2011 čís. usn. 373/13 388/13 Ing. arch.

Více

Usnesení 78. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 78. schůze rady městského obvodu konané dne 78. schůze rady městského obvodu konané dne 19.03.2018 čís. 2675/RMOb-MH/1418/78-2706/RMOb-MH/1418/78 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 64. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 64. schůze rady městského obvodu konané dne 64. schůze rady městského obvodu konané dne 14.08.2017 čís. 2139/RMOb-MH/1418/64-2189/RMOb-MH/1418/64 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 11. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 11. schůze rady městského obvodu konané dne 11. schůze rady městského obvodu konané dne 03.04.2019 čís. 0389/RMOb-MH/1822/11-0426/RMOb-MH/1822/11 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu

Více

Usnesení 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.12.2017 čís. 0308/ZMOb-MH/1418/23-0325/ZMOb-MH/1418/23 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 82. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 82. schůze rady městského obvodu konané dne 82. schůze rady městského obvodu konané dne 14.05.2018 čís. 2814/RMOb-MH/1418/82-2846/RMOb-MH/1418/82 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 53. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 53. schůze rady městského obvodu konané dne 53. schůze rady městského obvodu konané dne 21.01.2013 čís. 1598/RMOb-MH/1014/53-1636/RMOb-MH/1014/53 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 15. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 30. května 2011 čís. usn. 418/15-448/15 Ing. arch.

Více