Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne"

Transkript

1 31. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0969/RMOb-MH/1418/ /RMOb-MH/1418/31 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu Strana 1/23

2 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: Číslo usnesení Materiál Název 0969/RMOb-MH/1418/31 OF/RMOb/0014/16 Rozpočtové opatření 0970/RMOb-MH/1418/31 OF/RMOb/0015/16 Návrh na uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti se společností UNINOVA o.p.s. 0971/RMOb-MH/1418/31 OF/RMOb/0016/16 Návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout nemovitosti část střechy v k. ú. Zábřeh Hulváky, obec Ostrava, ul. Matrosovova 833/ /RMOb-MH/1418/31 OSP/RMOb/0003/16 Uzavření smlouvy o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou 0973/RMOb-MH/1418/31 OHC/RMOb/0012/16 Oznámení o úrazu 0974/RMOb-MH/1418/31 OM/RMOb/0043/16 Návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout pozemek pod garáží v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Nájemnická 0975/RMOb-MH/1418/31 OM/RMOb/0035/16 Návrh na uzavření smlouvy k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pod garáží ve vlastnictví fyzické osoby, lokalita ul. Fráni Šrámka 0976/RMOb-MH/1418/31 OM/RMOb/0036/16 Návrh na uzavření smlouvy k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pod garáží ve vlastnictví fyzické osoby, lokalita ul. Fráni Šrámka 0977/RMOb-MH/1418/31 OM/RMOb/0037/16 Návrh na uzavření smlouvy k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pod garáží ve vlastnictví fyzické osoby, lokalita ul. Fráni Šrámka 0978/RMOb-MH/1418/31 OM/RMOb/0038/16 Návrh na uzavření smlouvy k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pod garáží ve vlastnictví fyzické osoby, lokalita ul. Baarova 0979/RMOb-MH/1418/31 OM/RMOb/0039/16 Návrh na uzavření smlouvy k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pod garáží ve vlastnictví fyzické osoby, lokalita ul. Fr. Šrámka 0980/RMOb-MH/1418/31 OM/RMOb/0040/16 Návrh na uzavření smlouvy k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pod garáží ve vlastnictví fyzické osoby, lokalita ul. Výstavní- Zelená 0981/RMOb-MH/1418/31 OM/RMOb/0041/16 Návrh na uzavření smlouvy k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pod garáží ve vlastnictví fyzické osoby, lokalita ul. Fr. Šrámka Strana 2/23

3 0982/RMOb-MH/1418/31 OM/RMOb/0042/16 Návrh na uzavření smlouvy k pozemku v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, pod garáží ve vlastnictví fyzické osoby, lokalita ul. Žákovská 0983/RMOb-MH/1418/31 OM/RMOb/0027/16 Pronájem pozemků v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava - lokalita ul. Slévárenská, Martinská, Daliborova 0984/RMOb-MH/1418/31 OM/RMOb/0034/16 Návrh na zánik věcného předkupního práva k budově č. p. 416 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ul. Daliborova Ing. V. H. 0985/RMOb-MH/1418/31 OB/RMOb/0045/16 Žádosti o pronájem bytu 0986/RMOb-MH/1418/31 OB/RMOb/0044/16 Žádosti o pronájem konkrétního bytu 0987/RMOb-MH/1418/31 OB/RMOb/0041/16 Žádost o vystavení Nájemní smlouvy 0988/RMOb-MH/1418/31 OB/RMOb/0043/16 Žádost o vystavení Nájemní smlouvy 0989/RMOb-MH/1418/31 OB/RMOb/0047/16 Žádost o vystavení Nájemní smlouvy 0990/RMOb-MH/1418/31 OB/RMOb/0042/16 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě 0991/RMOb-MH/1418/31 OB/RMOb/0040/16 Žádosti o výměnu bytů 0992/RMOb-MH/1418/31 OB/RMOb/0048/16 Žádosti o výměnu bytů 0993/RMOb-MH/1418/31 OB/RMOb/0046/16 Žádost o slevu z nájmu 0994/RMOb-MH/1418/31 OB/RMOb/0049/16 Vzory dodatků ke smlouvám o nájmu prostor sloužících podnikání 0995/RMOb-MH/1418/31 OB/RMOb/0050/16 Žádosti o pronájem konkrétního bytu 0996/RMOb-MH/1418/31 OB/RMOb/0051/16 Podání žádosti do RMO o souhlas s podáním žádosti k poskytnutí dotace - Fráni Šrámka 0997/RMOb-MH/1418/31 OB/RMOb/0052/16 Podání žádosti do RMO o souhlas s podáním žádosti k poskytnutí dotace - Nivnická 0998/RMOb-MH/1418/31 OB/RMOb/0053/16 Podání žádosti do RMO o souhlas s podáním žádosti k poskytnutí dotace - Bílá 0999/RMOb-MH/1418/31 OHC/RMOb/0013/16 Změna termínu konání zasedání ZMOb a schůze RMOb OF/RMOb/0014/16 Rozpočtové opatření číslo: 0969/RMOb-MH/1418/31 1) schvaluje toto rozpočtové opatření: zvýší se: Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, pol Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi, ÚZ 3637, ORG 510 zvýší se: Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, pol Nákup ostatních služeb, ÚZ 3637, ORJ 3 o Kč o Kč Strana 3/23

4 2) ukládá odboru finančnímu realizovat schválené rozpočtové opatření Vyřizuje: Ing. Lucie Janošová, T: vedoucí odboru finančního OF/RMOb/0015/16 Návrh na uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti se společností UNINOVA o.p.s. číslo: 0970/RMOb-MH/1418/31 návrh odboru finančního na uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti, evi. č. S/0794/2010/F, uzavřenou se společností UNINOVA o.p.s., se sídlem Praha 6 - Dejvice, Wuchterlova 523/5, PSČ 16626, IČ , kterým budou upravena oprávnění dát nájemci nemovitosti do podnájmu uzavřít se společností UNINOVA o.p.s., se sídlem Praha 6 - Dejvice, Wuchterlova 523/5, PSČ 16626, IČ , Dodatek č. 5 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu odboru finančnímu připravit dodatek k podpisu a zajistit jeho uzavření Vyřizuje: Ing. Lucie Janošová, T: vedoucí odboru finančního OF/RMOb/0016/16 Návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout nemovitosti část střechy v k. ú. Zábřeh Hulváky, obec Ostrava, ul. Matrosovova 833/14 číslo: 0971/RMOb-MH/1418/31 návrh odboru finančního na vyhlášení záměru obvodu pronajmout nemovitosti, a to část střechy o výměře 14,25 m 2 v budově č. p. 833, jež je součástí pozemku st. p. č. 792 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava - ul. Matrosovova 14 Strana 4/23

5 vyhlásit záměr obvodu pronajmout nemovitosti, a to část střechy o výměře 14,25 m 2 v budově č. p. 833, jež je součástí pozemku st. p. č. 792 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Zábřeh Hulváky, obec Ostrava - ul. Matrosovova 14 odboru finančnímu zveřejnit záměr obvodu obvyklým způsobem Vyřizuje: Ing. Lucie Janošová, T: vedoucí odboru finančního OSP/RMOb/0003/16 Uzavření smlouvy o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou číslo: 0972/RMOb-MH/1418/31 žádost XXXXXXXXXX o pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou uzavřít nájemní smlouvu s XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. XXX v domě s pečovatelskou službou, na ul. Novoveská 1168/14, Ostrava Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného 808,80 Kč bytovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: OHC/RMOb/0012/16 Oznámení o úrazu číslo: 0973/RMOb-MH/1418/31 žádost XXXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, o odškodnění úrazu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) konstatuje, že nese za vznik úrazu odpovědnost Strana 5/23

6 3) rozhodla zaslat žádost o odškodnění úrazu poškozené České pojišťovně a.s. prostřednictvím společnosti SATUM CZECH s.r.o. 4) ukládá odboru hospodářských činností: 1. zaslat žádost o odškodnění úrazu včetně stanoviska RMOb prostřednictvím společnosti SATUM CZECH s.r.o., České pojišťovně a.s. 2. informovat poškozenou o tomto rozhodnutí RMOb Vyřizuje: Bc. Renata Štroblíková, T: referent agendy pro volené orgány státní správy, pověřená vedením odboru hospodářských činností OM/RMOb/0043/16 Návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout pozemek pod garáží v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Nájemnická číslo: 0974/RMOb-MH/1418/31 návrh majetkového odboru na vyhlášení záměru obvodu pronajmout pozemek st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava vyhlásit záměr obvodu pronajmout pozemek st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava majetkovému odboru zveřejnit záměr obvodu obvyklým způsobem Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového Strana 6/23

7 OM/RMOb/0035/16 Návrh na uzavření smlouvy k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pod garáží ve vlastnictví fyzické osoby, lokalita ul. Fráni Šrámka číslo: 0975/RMOb-MH/1418/31 návrh majetkového odboru na uzavření smlouvy o nájmu a bezesmluvním užívání pozemku s XXXXXXXXXXXXXXX (část st. p. č. 2971) uzavřít s účinností od na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou Smlouvu o nájmu a bezesmluvním užívání pozemku, a to části st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o velikosti podílu 1800/71680 z celkové výměry 384 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, s ročním nájmem ve výši 386 Kč, s nájemcem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu dle vzoru schváleného RMOb a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového 4) zmocnila místostarostu městského obvodu k podpisu této smlouvy Vyřizuje: RSDr. Jiří Boháč, místostarosta městského obvodu OM/RMOb/0036/16 Návrh na uzavření smlouvy k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pod garáží ve vlastnictví fyzické osoby, lokalita ul. Fráni Šrámka číslo: 0976/RMOb-MH/1418/31 návrh majetkového odboru na uzavření smlouvy o nájmu a bezesmluvním užívání pozemku s XXXXXXXXXXXXXXXXX (část st. p. č. 2971) Strana 7/23

8 uzavřít s účinností od na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou Smlouvu o nájmu a bezesmluvním užívání pozemku, a to části st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o velikosti podílu 1800/71680 z celkové výměry 384 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, s ročním nájmem ve výši 386 Kč, s nájemcem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu dle vzoru schváleného RMOb a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového 4) zmocnila místostarostu městského obvodu k podpisu této smlouvy Vyřizuje: RSDr. Jiří Boháč, místostarosta městského obvodu OM/RMOb/0037/16 Návrh na uzavření smlouvy k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pod garáží ve vlastnictví fyzické osoby, lokalita ul. Fráni Šrámka číslo: 0977/RMOb-MH/1418/31 návrh majetkového odboru na uzavření smlouvy o nájmu a bezesmluvním užívání pozemku s XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (část st. p. č. 2973) uzavřít s účinností od na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou Smlouvu o nájmu a bezesmluvním užívání pozemku, a to části st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o velikosti podílu 1900/ z celkové výměry 624 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, s ročním nájmem ve výši 439 Kč, s nájemcem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu dle vzoru schváleného RMOb a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového Strana 8/23

9 4) zmocnila místostarostu městského obvodu k podpisu této smlouvy Vyřizuje: RSDr. Jiří Boháč, místostarosta městského obvodu OM/RMOb/0038/16 Návrh na uzavření smlouvy k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pod garáží ve vlastnictví fyzické osoby, lokalita ul. Baarova číslo: 0978/RMOb-MH/1418/31 návrh majetkového odboru na uzavření smlouvy o nájmu a bezesmluvním užívání pozemku s XXXXXXXXXXXXXXXXX (st. p. č. 1219) uzavřít s účinností od na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou Smlouvu o nájmu a bezesmluvním užívání pozemku st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, s ročním nájmem ve výši 760 Kč, s nájemcem XXXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu dle vzoru schváleného RMOb a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového 4) zmocnila místostarostu městského obvodu k podpisu této smlouvy Vyřizuje: RSDr. Jiří Boháč, místostarosta městského obvodu Strana 9/23

10 OM/RMOb/0039/16 Návrh na uzavření smlouvy k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pod garáží ve vlastnictví fyzické osoby, lokalita ul. Fr. Šrámka číslo: 0979/RMOb-MH/1418/31 návrh majetkového odboru na uzavření smlouvy o nájmu a bezesmluvním užívání pozemku s XXXXXXXXXXXXXXXXXX (st. p. č. 2954) uzavřít s účinností od na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou Smlouvu o nájmu a bezesmluvním užívání pozemku st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, s ročním nájmem ve výši 840 Kč, s nájemcem XXXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu dle vzoru schváleného RMOb a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového 4) zmocnila místostarostu městského obvodu k podpisu této smlouvy Vyřizuje: RSDr. Jiří Boháč, místostarosta městského obvodu OM/RMOb/0040/16 Návrh na uzavření smlouvy k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pod garáží ve vlastnictví fyzické osoby, lokalita ul. Výstavní- Zelená číslo: 0980/RMOb-MH/1418/31 návrh majetkového odboru na uzavření smlouvy o nájmu a bezesmluvním užívání pozemku s XXXXXXXXXXXXXX (st. p. č. 3116) Strana 10/23

11 uzavřít s účinností od na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou Smlouvu o nájmu a bezesmluvním užívání pozemku st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, s ročním nájmem ve výši 720 Kč, s nájemcem XXXXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu dle vzoru schváleného RMOb a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového 4) zmocnila místostarostu městského obvodu k podpisu této smlouvy Vyřizuje: RSDr. Jiří Boháč, místostarosta městského obvodu OM/RMOb/0041/16 Návrh na uzavření smlouvy k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pod garáží ve vlastnictví fyzické osoby, lokalita ul. Fr. Šrámka číslo: 0981/RMOb-MH/1418/31 návrh majetkového odboru na uzavření smlouvy o nájmu a bezesmluvním užívání pozemku s XXXXXXXXXXXXXXXXX (st. p. č. 3342) uzavřít s účinností od na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou Smlouvu o nájmu a bezesmluvním užívání pozemku st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, s ročním nájmem ve výši 720 Kč, s nájemcem XXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu dle vzoru schváleného RMOb a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového Strana 11/23

12 4) zmocnila místostarostu městského obvodu k podpisu této smlouvy Vyřizuje: RSDr. Jiří Boháč, místostarosta městského obvodu OM/RMOb/0042/16 Návrh na uzavření smlouvy k pozemku v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, pod garáží ve vlastnictví fyzické osoby, lokalita ul. Žákovská číslo: 0982/RMOb-MH/1418/31 návrh majetkového odboru na uzavření smlouvy o nájmu a bezesmluvním užívání pozemku s XXXXXXXXXXXXXXX (st. p. č. 4260) uzavřít s účinností od na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou Smlouvu o nájmu a bezesmluvním užívání pozemku st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m 2 v k. ú. Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, s ročním nájmem ve výši 880 Kč, s nájemcem XXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu dle vzoru schváleného RMOb a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového 4) zmocnila místostarostu městského obvodu k podpisu této smlouvy Vyřizuje: RSDr. Jiří Boháč, místostarosta městského obvodu Strana 12/23

13 OM/RMOb/0027/16 Pronájem pozemků v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava - lokalita ul. Slévárenská, Martinská, Daliborova číslo: 0983/RMOb-MH/1418/31 žádost společnosti Alarm K+K elektronika s.r.o., se sídlem Ostrava - Hulváky, Blodkova 143/24, PSČ 70900, IČ o pronájem pozemků v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, za účelem zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku uzavřít s účinností od na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou Smlouvu o nájmu a bezesmluvním užívání pozemku, a to části p. p. č. 168/16 zahrada o výměře 550 m 2 z celkové výměry m 2 a pozemku p. p. č. 168/17 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 544 m 2, oba v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, za účelem zajištění bezpečnosti osob, ochrany nemovitých věcí a jiného majetku, s ročním nájmem ve výši Kč, se společností Alarm K+K elektronika s.r.o., se sídlem Ostrava - Hulváky, Blodkova 143/24, PSČ 70900, IČ , dle přílohy č. 3 předloženého materiálu majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového OM/RMOb/0034/16 Návrh na zánik věcného předkupního práva k budově č. p. 416 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ul. Daliborova Ing. V. H. číslo: 0984/RMOb-MH/1418/31 žádost XXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, o zrušení předkupního práva k nemovitosti v jeho vlastnictví v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 2) doporučuje ZMOb rozhodnout o zániku věcného předkupního práva k budově č. p. 416, bydlení, stojící na pozemku st. p. č. 343 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava a uzavřít smlouvu o zániku věcného práva předkupního s žadatelem XXXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu Strana 13/23

14 4) ukládá starostce městského obvodu předložit toto doporučení na nejbližším zasedání ZMOb Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: starostka městského obvodu OB/RMOb/0045/16 Žádosti o pronájem bytu číslo: 0985/RMOb-MH/1418/31 žádosti XXXXXXXXX, XXXXXXXXXX a XXXXXXXXXX o pronájem bytu o uzavření Nájemní smlouvy s: a) XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX, k bytu č. XXX, velikosti XXXX v domě na ulici U Nových válcoven 340/4, Ostrava-Hulváky, na dobu určitou do , výše základního nájemného 1.989,50 Kč b) XXXXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. XXX, velikosti XXX v domě na ulici Gen. Hrušky 1216/23, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného 2.082,50 Kč c) XXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. XXX, velikosti XXXX v domě na ulici Oblá 1125/2B, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného 2.489,50 Kč bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvy k podpisu a zajistit jejich uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: OB/RMOb/0044/16 Žádosti o pronájem konkrétního bytu číslo: 0986/RMOb-MH/1418/31 žádosti XXXXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXX o pronájem bytu č. XX, velikosti XXX v domě na ulici Novoveská 507/26, Ostrava-Mariánské Hory Strana 14/23

15 a) uzavření Nájemní smlouvy s XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. XX, velikosti XXXX v domě na ulici Novoveská 507/26, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného 3.607,50 Kč b) nevyhovět žádosti XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX c) nevyhovět žádosti XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX d) nevyhovět žádosti XXXXXXXXX, nar. XXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bytovému odboru informovat žadatelky o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: OB/RMOb/0041/16 Žádost o vystavení Nájemní smlouvy číslo: 0987/RMOb-MH/1418/31 žádost XXXXXXXXXXXX o vystavení Nájemní smlouvy 2) revokuje usnesení RMOb č. 0905/RMOb-MH/1418/28 ze dne , odstavec 1, bod b) 3) rozhodla o uzavření Nájemní smlouvy s XXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. XXX, velikosti XX v domě na ulici 28. října 879/247, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného 3.166,50 Kč 4) ukládá bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: Strana 15/23

16 OB/RMOb/0043/16 Žádost o vystavení Nájemní smlouvy číslo: 0988/RMOb-MH/1418/31 žádost XXXXXXXXXXXXXXX o vystavení Nájemní smlouvy o uzavření Nájemní smlouvy se XXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. XXX, velikosti XXX v domě na ulici Korunní 288/54, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného 3.036,15 Kč bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: OB/RMOb/0047/16 Žádost o vystavení Nájemní smlouvy číslo: 0989/RMOb-MH/1418/31 žádost XXXXXXXXXXXXXX o vystavení Nájemní smlouvy nevyhovět žádosti XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 3) trvá na usnesení RMOb č. 0254/RMOb-MH/1418/10 ze dne ) ukládá bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: Strana 16/23

17 OB/RMOb/0042/16 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě číslo: 0990/RMOb-MH/1418/31 návrh bytového odboru na uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě s XXXXXXXX XXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXXXXXXXXXX o uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě s XXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, a XXXXXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, oba trvalý pobyt XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. XXX, velikosti XXXX v domě na ulici Ladislava Ševčíka 1500/13, Ostrava-Hulváky, kdy předmětem dodatku je výlučný nájem Vladimíra Vilímka, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu bytovému odboru informovat nájemce o tomto rozhodnutí RMOb, připravit dodatek k podpisu a zajistit jeho uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: OB/RMOb/0040/16 Žádosti o výměnu bytů číslo: 0991/RMOb-MH/1418/31 žádosti XXXXXXXXX a XXXXXXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, byt č. XXX a XXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, byt č. XXXX, o výměnu bytů 2) souhlasí s výměnou bytů dle předloženého materiálu Strana 17/23

18 3) rozhodla o uzavření Nájemní smlouvy s: a) XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, a XXXXXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXX, oba trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. XXX, velikosti XXXX v domě na ulici Gen. Hrušky 1204/16, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu neurčitou, výše základního nájemného Kč b) XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. XX, velikosti XX v domě na ulici Baarova 2073/4, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu neurčitou, výše základního nájemného 1.818,18 Kč 4) ukládá bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvy k podpisu a zajistit jejich uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: OB/RMOb/0048/16 Žádosti o výměnu bytů číslo: 0992/RMOb-MH/1418/31 žádosti XXXXXXXXXXX a XXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, byt č. XXX a XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX, byt č. XXXXX, o výměnu bytů 2) souhlasí s výměnou bytů dle předloženého materiálu 3) rozhodla o uzavření Nájemní smlouvy s: a) XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXX, a XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, oba trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. XXX, velikosti XXX v domě na ulici Oblá 1125/2B, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu neurčitou, výše základního nájemného 2.461,50 Kč b) XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, k bytu č. XXX, velikosti XXX v domě na ulici 28. října 2659/157, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného 3.687,50 Kč Strana 18/23

19 4) ukládá bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvy k podpisu a zajistit jejich uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: OB/RMOb/0046/16 Žádost o slevu z nájmu číslo: 0993/RMOb-MH/1418/31 žádost Eleny Mazgajové, se sídlem Václava Jiřikovského 152/9, Dubina, Ostrava, IČ , o slevu z nájmu nebytových prostor v domě na ulici 28. října 879/247, Ostrava-Mariánské Hory 1. žádosti vyhovět a snížit nájemné na Kč/rok 2. o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ev. č. S/0073/2011/B, s Elenou Mazgajovou, se sídlem Václava Jiřikovského 152/9, Dubina, Ostrava, IČ , dle přílohy č. 2 předloženého materiálu bytovému odboru informovat žadatelku o tomto rozhodnutí RMOb, připravit dodatek k podpisu a zajistit jeho uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: OB/RMOb/0049/16 Vzory dodatků ke smlouvám o nájmu prostor sloužících podnikání číslo: 0994/RMOb-MH/1418/31 předložené vzory dodatků ke smlouvám o nájmu prostor sloužících podnikání dle příloh č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 o uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu prostor sloužících podnikání s účinností od dle příloh č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 dle důvodové zprávy předloženého materiálu Strana 19/23

20 bytovému odboru připravit tyto dodatku k podpisu a zajistit jejich uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: OB/RMOb/0050/16 Žádosti o pronájem konkrétního bytu číslo: 0995/RMOb-MH/1418/31 žádosti XXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXXXXXX o pronájem bytu č. XX, velikosti XXX v domě na ulici Fráni Šrámka 2455/24, Ostrava-Mariánské Hory a) uzavření Nájemní smlouvy s XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. XXX, velikosti XXX v domě na ulici Fráni Šrámka 2455/24, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného Kč b) nevyhovět žádosti XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: OB/RMOb/0051/16 Podání žádosti do RMO o souhlas s podáním žádosti k poskytnutí dotace - Fráni Šrámka číslo: 0996/RMOb-MH/1418/31 1) žádá RMO o souhlas s podáním žádosti k poskytnutí dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, výzva č. 16, Prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, SC 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení k investiční zakázce Snížení energetické náročnosti domů Fráni Šrámka 2457/28, 2458/30 a 2459/32 v Ostravě-Mariánských Horách dle důvodové zprávy předloženého materiálu Strana 20/23

21 2) ukládá bytovému odboru zajistit zpracování a předložení materiálu RMO Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: ) doporučuje ZMOb souhlasit s podáním žádosti k poskytnutí dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, výzva č. 16, Prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, SC 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení k investiční zakázce Snížení energetické náročnosti domů Fráni Šrámka 2457/28, 2458/30 a 2459/32 v Ostravě-Mariánských Horách dle důvodové zprávy předloženého materiálu 4) ukládá starostce městského obvodu předložit toto doporučení RMOb na nejbližším zasedání ZMOb Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: starostka městského obvodu OB/RMOb/0052/16 Podání žádosti do RMO o souhlas s podáním žádosti k poskytnutí dotace - Nivnická číslo: 0997/RMOb-MH/1418/31 1) žádá RMO o souhlas s podáním žádosti k poskytnutí dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, výzva č. 16, Prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, SC 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení k investiční zakázce Snížení energetické náročnosti domů Nivnická 1017/16 a 564/18 v Ostravě-Mariánských Horách dle důvodové zprávy předloženého materiálu 2) ukládá bytovému odboru zajistit zpracování a předložení materiálu RMO Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: Strana 21/23

22 3) doporučuje ZMOb souhlasit s podáním žádosti k poskytnutí dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, výzva č. 16, Prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, SC 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení k investiční zakázce Snížení energetické náročnosti domů Nivnická 1017/16 a 564/18 v Ostravě-Mariánských Horách dle důvodové zprávy předloženého materiálu 4) ukládá starostce městského obvodu předložit toto doporučení RMOb na nejbližším zasedání ZMOb Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: starostka městského obvodu OB/RMOb/0053/16 Podání žádosti do RMO o souhlas s podáním žádosti k poskytnutí dotace - Bílá číslo: 0998/RMOb-MH/1418/31 1) žádá RMO o souhlas s podáním žádosti k poskytnutí dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, výzva č. 16, Prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, SC 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení, k investiční zakázce Snížení energetické náročnosti domu a revitalizace území Bílá 1975/2 a 1974/4 v Ostravě-Mariánských Horách dle důvodové zprávy předloženého materiálu 2) ukládá bytovému odboru zajistit zpracování a předložení materiálu RMO Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: ) doporučuje ZMOb souhlasit s podáním žádosti k poskytnutí dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, výzva č. 16, Prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, SC 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení, k investiční zakázce Snížení energetické náročnosti domu a revitalizace území Bílá 1975/2 a 1974/4 v Ostravě-Mariánských Horách dle důvodové zprávy předloženého materiálu Strana 22/23

23 4) ukládá starostce městského obvodu předložit toto doporučení RMOb na nejbližším zasedání ZMOb Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: starostka městského obvodu OHC/RMOb/0013/16 Změna termínu konání zasedání ZMOb a schůze RMOb číslo: 0999/RMOb-MH/1418/31 1) mění 1. termín konání 12. zasedání ZMOb z 13. dubna 2016 (středa) na 14. dubna 2016 (čtvrtek) 2. termín konání 33. schůze RMOb ze 4. dubna 2016 (pondělí) na 6. dubna 2016 (středa) Strana 23/23

Usnesení 34. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 34. schůze rady městského obvodu konané dne 34. schůze rady městského obvodu konané dne 18.04.2016 čís. 1060/RMOb-MH/1418/34-1085/RMOb-MH/1418/34 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 73. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 73. schůze rady městského obvodu konané dne 73. schůze rady městského obvodu konané dne 08.01.2018 čís. 2517/RMOb-MH/1418/73-2546/RMOb-MH/1418/73 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. Strana 1/24 Přehled usnesení

Více

Usnesení 27. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 27. schůze rady městského obvodu konané dne 27. schůze rady městského obvodu konané dne 11.01.2016 čís. 0860/RMOb-MH/1418/27-0890/RMOb-MH/1418/27 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 67. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 67. schůze rady městského obvodu konané dne 67. schůze rady městského obvodu konané dne 02.10.2017 čís. 2275/RMOb-MH/1418/67-2292/RMOb-MH/1418/67 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 40. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 40. schůze rady městského obvodu konané dne 40. schůze rady městského obvodu konané dne 18.07.2016 čís. 1263/RMOb-MH/1418/40-1300/RMOb-MH/1418/40 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 19. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 19. schůze rady městského obvodu konané dne 19. schůze rady městského obvodu konané dne 07.09.2015 čís. 0607/RMOb-MH/1418/19-0624/RMOb-MH/1418/19 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Jana Pagáčová místostarostka městského obvodu

Více

Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne 43. schůze rady městského obvodu konané dne 19.09.2016 čís. 1384/RMOb-MH/1418/43-1415/RMOb-MH/1418/43 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 23. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 23. schůze rady městského obvodu konané dne 23. schůze rady městského obvodu konané dne 02.11.2015 čís. 0728/RMOb-MH/1418/23-0747/RMOb-MH/1418/23 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 55. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 55. schůze rady městského obvodu konané dne 55. schůze rady městského obvodu konané dne 22.03.2017 čís. 1802/RMOb-MH/1418/55-1836/RMOb-MH/1418/55 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 25. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 25. schůze rady městského obvodu konané dne 25. schůze rady městského obvodu konané dne 30.11.2015 čís. 0770/RMOb-MH/1418/25-0799/RMOb-MH/1418/25 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 54. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 54. schůze rady městského obvodu konané dne 54. schůze rady městského obvodu konané dne 06.03.2017 čís. 1769/RMOb-MH/1418/54-1801/RMOb-MH/1418/54 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 78. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 78. schůze rady městského obvodu konané dne 78. schůze rady městského obvodu konané dne 24.02.2014 čís. 2321/RMOb-MH/1014/78-2350/RMOb-MH/1014/78 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 38. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 38. schůze rady městského obvodu konané dne 38. schůze rady městského obvodu konané dne 13.06.2016 čís. 1193/RMOb-MH/1418/38-1218/RMOb-MH/1418/38 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 39. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 39. schůze rady městského obvodu konané dne 39. schůze rady městského obvodu konané dne 24.06.2016 čís. 1219/RMOb-MH/1418/39-1253/RMOb-MH/1418/39 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 70. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 70. schůze rady městského obvodu konané dne 70. schůze rady městského obvodu konané dne 13.11.2017 čís. 2362/RMOb-MH/1418/70-2395/RMOb-MH/1418/70 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 72. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 72. schůze rady městského obvodu konané dne 72. schůze rady městského obvodu konané dne 11.12.2017 čís. 2451/RMOb-MH/1418/72-2493/RMOb-MH/1418/72 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 58. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 58. schůze rady městského obvodu konané dne 58. schůze rady městského obvodu konané dne 02.04.2013 čís. 1736/RMOb-MH/1014/58-1752/RMOb-MH/1014/58 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 71. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 71. schůze rady městského obvodu konané dne 71. schůze rady městského obvodu konané dne 27.11.2017 čís. 2408/RMOb-MH/1418/71-2443/RMOb-MH/1418/71 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 53. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 53. schůze rady městského obvodu konané dne 53. schůze rady městského obvodu konané dne 20.02.2017 čís. 1737/RMOb-MH/1418/53-1768/RMOb-MH/1418/53 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 51. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 51. schůze rady městského obvodu konané dne 51. schůze rady městského obvodu konané dne 25.01.2017 čís. 1686/RMOb-MH/1418/51-1716/RMOb-MH/1418/51 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 32. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 32. schůze rady městského obvodu konané dne 32. schůze rady městského obvodu konané dne 21.03.2016 čís. 1000/RMOb-MH/1418/32-1028/RMOb-MH/1418/32 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Jana Pagáčová místostarostka městského obvodu

Více

Usnesení 52. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 52. schůze rady městského obvodu konané dne 52. schůze rady městského obvodu konané dne 06.02.2017 čís. 1717/RMOb-MH/1418/52-1736/RMOb-MH/1418/52 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne 50. schůze rady městského obvodu konané dne 09.01.2017 čís. 1647/RMOb-MH/1418/50-1685/RMOb-MH/1418/50 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 76. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 76. schůze rady městského obvodu konané dne 76. schůze rady městského obvodu konané dne 19.02.2018 čís. 2619/RMOb-MH/1418/76-2650/RMOb-MH/1418/76 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 35. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 35. schůze rady městského obvodu konané dne 35. schůze rady městského obvodu konané dne 02.05.2016 čís. 1091/RMOb-MH/1418/35-1111/RMOb-MH/1418/35 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 1. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 1. schůze rady městského obvodu konané dne 1. schůze rady městského obvodu konané dne 12.11.2018 čís. 0001/RMOb-MH/1822/1-0029/RMOb-MH/1822/1 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu Strana

Více

Usnesení 89. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 89. schůze rady městského obvodu konané dne 89. schůze rady městského obvodu konané dne 25.08.2014 čís. 2684/RMOb-MH/1014/89-2727/RMOb-MH/1014/89 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne 68. schůze rady městského obvodu konané dne 23.09.2013 čís. 2042/RMOb-MH/1014/68-2063/RMOb-MH/1014/68 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne 77. schůze rady městského obvodu konané dne 05.03.2018 čís. 2651/RMOb-MH/1418/77-2674/RMOb-MH/1418/77 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.10.2015 čís. 0075/ZMOb-MH/1418/8-0093/ZMOb-MH/1418/8 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 33. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 33. schůze rady městského obvodu konané dne 33. schůze rady městského obvodu konané dne 06.04.2016 čís. 1033/RMOb-MH/1418/33-1055/RMOb-MH/1418/33 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 61. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 61. schůze rady městského obvodu konané dne 61. schůze rady městského obvodu konané dne 12.06.2017 čís. 1992/RMOb-MH/1418/61-2027/RMOb-MH/1418/61 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 28.12.2015 čís. 0094/ZMOb-MH/1418/10-0114/ZMOb-MH/1418/10 Ing. arch. Liana Janáčková Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu Strana

Více

Usnesení 57. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 57. schůze rady městského obvodu konané dne 57. schůze rady městského obvodu konané dne 18.04.2017 čís. 1860/RMOb-MH/1418/57-1887/RMOb-MH/1418/57 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 79. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 79. schůze rady městského obvodu konané dne 79. schůze rady městského obvodu konané dne 10.03.2014 čís. 2351/RMOb-MH/1014/79-2379/RMOb-MH/1014/79 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 66. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 66. schůze rady městského obvodu konané dne 66. schůze rady městského obvodu konané dne 18.09.2017 čís. 2228/RMOb-MH/1418/66-2274/RMOb-MH/1418/66 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne 46. schůze rady městského obvodu konané dne 31.10.2016 čís. 1498/RMOb-MH/1418/46-1526/RMOb-MH/1418/46 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 40. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 40. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 40. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 25.07.2017 čís. 2118/RMObM-MH/1418/40-2138/RMObM-MH/1418/40 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 65. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 65. schůze rady městského obvodu konané dne 65. schůze rady městského obvodu konané dne 04.09.2017 čís. 2193/RMOb-MH/1418/65-2227/RMOb-MH/1418/65 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 88. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 88. schůze rady městského obvodu konané dne 88. schůze rady městského obvodu konané dne 14.07.2014 čís. 2616/RMOb-MH/1014/88-2638/RMOb-MH/1014/88 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne 46. schůze rady městského obvodu konané dne 01.10.2012 čís. 1368/RMOb-MH/1014/46-1388/RMOb- MH/1014/46 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 48. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 48. schůze rady městského obvodu konané dne 48. schůze rady městského obvodu konané dne 29.10.2012 čís. 1424/RMOb - MH/1014/48-1454/RMOb - MH/1014/48 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 62. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 62. schůze rady městského obvodu konané dne 62. schůze rady městského obvodu konané dne 26.06.2017 čís. 2033/RMOb-MH/1418/62-2072/RMOb-MH/1418/62 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne 9. schůze rady městského obvodu konané dne 02.03.2015 čís. 0213/RMOb-MH/1418/9-0235/RMOb-MH/1418/9 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 26. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 26. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 26. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 23.05.2016 čís. 1157/RMObM-MH/1418/26-1162/RMObM-MH/1418/26 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského

Více

Usnesení 12. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 12. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 12. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 27.07.2015 čís. 0518/RMObM-MH/1418/12-0546/RMObM-MH/1418/12 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne 77. schůze rady městského obvodu konané dne 10.02.2014 čís. 2297/RMOb-MH/1014/77-2320/RMOb-MH/1014/77 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus radní městského obvodu Strana

Více

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne 75. schůze rady městského obvodu konané dne 05.02.2018 čís. 2596/RMOb-MH/1418/75-2618/RMOb-MH/1418/75 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 64. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 64. schůze rady městského obvodu konané dne 64. schůze rady městského obvodu konané dne 14.08.2017 čís. 2139/RMOb-MH/1418/64-2189/RMOb-MH/1418/64 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 63. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 63. schůze rady městského obvodu konané dne 63. schůze rady městského obvodu konané dne 12.07.2017 čís. 2078/RMOb-MH/1418/63-2117/RMOb-MH/1418/63 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 83. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 83. schůze rady městského obvodu konané dne 83. schůze rady městského obvodu konané dne 05.05.2014 čís. 2461/RMOb-MH/1014/83-2486/RMOb-MH/1014/83 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 85. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 85. schůze rady městského obvodu konané dne 85. schůze rady městského obvodu konané dne 02.06.2014 čís. 2523/RMOb-MH/1014/85-2543/RMOb-MH/1014/85 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus radní městského obvodu Strana

Více

Usnesení 81. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 81. schůze rady městského obvodu konané dne 81. schůze rady městského obvodu konané dne 07.04.2014 čís. 2409/RMOb-MH/1014/81-2436/RMOb-MH/1014/81 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 12. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 12. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.04.2016 čís. 0136/ZMOb-MH/1418/12-0158/ZMOb-MH/1418/12 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 45. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 45. schůze rady městského obvodu konané dne 45. schůze rady městského obvodu konané dne 17.10.2016 čís. 1452/RMOb-MH/1418/45-1497/RMOb-MH/1418/45 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 91. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 91. schůze rady městského obvodu konané dne 91. schůze rady městského obvodu konané dne 22.09.2014 čís. 2753/RMOb-MH/1014/91-2787/RMOb-MH/1014/91 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 16. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 16. schůze rady městského obvodu konané dne 16. schůze rady městského obvodu konané dne 08.06.2015 čís. 0432/RMOb-MH/1418/16-0461/RMOb-MH/1418/16 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne 6. schůze rady městského obvodu konané dne 19.01.2015 čís. 0116/RMOb-MH/1418/6-0149/RMOb-MH/1418/6 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 12. schůze rady městského obvodu konané dne 13.04.2015 čís. 0291/RMOb-MH/1418/12-0326/RMOb-MH/1418/12 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 22. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 22. schůze rady městského obvodu konané dne 22. schůze rady městského obvodu konané dne 19.10.2015 čís. 0698/RMOb-MH/1418/22-0727/RMOb-MH/1418/22 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 47. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 47. schůze rady městského obvodu konané dne 47. schůze rady městského obvodu konané dne 09.11.2016 čís. 1529/RMOb-MH/1418/47-1557/RMOb-MH/1418/47 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne 68. schůze rady městského obvodu konané dne 18.10.2017 čís. 2293/RMOb-MH/1418/68-2332/RMOb-MH/1418/68 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 74. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 74. schůze rady městského obvodu konané dne 74. schůze rady městského obvodu konané dne 23.01.2018 čís. 2549/RMOb-MH/1418/74-2595/RMOb-MH/1418/74 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 59. schůze rady městského obvodu konané dne 15. a

Usnesení 59. schůze rady městského obvodu konané dne 15. a 59. schůze rady městského obvodu konané dne 15. a 16.05.2017 čís. 1922/RMOb-MH/1418/59-1950/RMOb-MH/1418/59 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského

Více

Usnesení 55. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 55. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 55. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.08.2018 čís. 3008/RMObM-MH/1418/55-3020/RMObM-MH/1418/55 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Jana Pagáčová, MBA místostarostka

Více

Usnesení 60. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 60. schůze rady městského obvodu konané dne 60. schůze rady městského obvodu konané dne 29.04.2013 čís. 1773/RMOb-MH/1014/60-1799/RMOb-MH/1014/60 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 3. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 3. schůze rady městského obvodu konané dne 3. schůze rady městského obvodu konané dne 08.12.2014 čís. 0049/RMOb-MH/1418/3-0079/RMOb-MH/1418/3 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 81. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 81. schůze rady městského obvodu konané dne 81. schůze rady městského obvodu konané dne 02.05.2018 čís. 2780/RMOb-MH/1418/81-2813/RMOb-MH/1418/81 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 15. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 15. schůze rady městského obvodu konané dne 15. schůze rady městského obvodu konané dne 25.05.2015 čís. 0398/RMOb-MH/1418/15-0428/RMOb-MH/1418/15 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 80. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 80. schůze rady městského obvodu konané dne 80. schůze rady městského obvodu konané dne 24.03.2014 čís. 2382/RMOb-MH/1014/80-2407/RMOb-MH/1014/80 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 85. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 85. schůze rady městského obvodu konané dne 85. schůze rady městského obvodu konané dne 25.06.2018 čís. 2918/RMOb-MH/1418/85-2968/RMOb-MH/1418/85 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 92. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 92. schůze rady městského obvodu konané dne 92. schůze rady městského obvodu konané dne 06.10.2014 čís. 2788/RMOb-MH/1014/92-2817/RMOb-MH/1014/92 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 19. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 19. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 19. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 28.12.2015 čís. 0854/RMObM-MH/1418/19-0858/RMObM-MH/1418/19 Ing. arch. Liana Janáčková Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu Strana

Více

Usnesení 70. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 70. schůze rady městského obvodu konané dne 70. schůze rady městského obvodu konané dne 21.10.2013 čís. 2092/RMOb-MH/1014/70-2120/RMOb-MH/1014/70 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 7. schůze rady městského obvodu konané dne 02.02.2015

Usnesení 7. schůze rady městského obvodu konané dne 02.02.2015 7. schůze rady městského obvodu konané dne 02.02.2015 čís. 0154/RMOb-MH/1418/7-0176/RMOb-MH/1418/7 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 60. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 60. schůze rady městského obvodu konané dne 60. schůze rady městského obvodu konané dne 29.05.2017 čís. 1951/RMOb-MH/1418/60-1990/RMOb-MH/1418/60 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 90. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 90. schůze rady městského obvodu konané dne 90. schůze rady městského obvodu konané dne 08.09.2014 čís. 2728/RMOb-MH/1014/90-2752/RMOb-MH/1014/90 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 26.10.2017 čís. 0293/ZMOb-MH/1418/22-0307/ZMOb-MH/1418/22 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 08.06.2016 čís. 0159/ZMOb-MH/1418/13-0176/ZMOb-MH/1418/13 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 11. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 11. schůze rady městského obvodu konané dne 11. schůze rady městského obvodu konané dne 03.04.2019 čís. 0389/RMOb-MH/1822/11-0426/RMOb-MH/1822/11 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu

Více

Usnesení 82. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 82. schůze rady městského obvodu konané dne 82. schůze rady městského obvodu konané dne 22.04.2014 čís. 2438/RMOb-MH/1014/82-2460/RMOb-MH/1014/82 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 76. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 76. schůze rady městského obvodu konané dne 76. schůze rady městského obvodu konané dne 27.01.2014 čís. 2286/RMOb-MH/1014/76-2296/RMOb-MH/1014/76 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 13. schůze rady městského obvodu konané dne 23.04.2015

Usnesení 13. schůze rady městského obvodu konané dne 23.04.2015 13. schůze rady městského obvodu konané dne 23.04.2015 čís. 0327/RMOb-MH/1418/13-0363/RMOb-MH/1418/13 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 45. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 45. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 45. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 04.12.2017 čís. 2444/RMObM-MH/1418/45-2450/RMObM-MH/1418/45 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského

Více

Usnesení 92. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 92. schůze rady městského obvodu konané dne 92. schůze rady městského obvodu konané dne 29.10.2018 čís. 3253/RMOb-MH/1418/92-3273/RMOb-MH/1418/92 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 94. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 94. schůze rady městského obvodu konané dne 94. schůze rady městského obvodu konané dne 30.10.2014 čís. 2850/RMOb-MH/1014/94-2872/RMOb-MH/1014/94 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 78. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 78. schůze rady městského obvodu konané dne 78. schůze rady městského obvodu konané dne 19.03.2018 čís. 2675/RMOb-MH/1418/78-2706/RMOb-MH/1418/78 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 25. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 25. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 25. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.04.2018 čís. 0343/ZMOb-MH/1418/25-0355/ZMOb-MH/1418/25 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 49. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 49. schůze rady městského obvodu konané dne 49. schůze rady městského obvodu konané dne 12.12.2016 čís. 1602/RMOb-MH/1418/49-1641/RMOb-MH/1418/49 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.03.2015 čís. 0031/ZMOb-MH/1418/4-0045/ZMOb-MH/1418/4 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu Jana Pagáčová místostarostka městského

Více

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne 13.01.2014

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne 13.01.2014 75. schůze rady městského obvodu konané dne 13.01.2014 čís. 2259/RMOb-MH/1014/75-2285/RMOb-MH/1014/75 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 11. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 4. dubna 2011 čís. usn. 321/11 341/11 Ing. arch.

Více

Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne 9. schůze rady městského obvodu konané dne 04.03.2019 čís. 0304/RMOb-MH/1822/9-0338/RMOb-MH/1822/9 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu Strana

Více

Usnesení 43. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 43. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 43. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2017 čís. 2350/RMObM-MH/1418/43-2361/RMObM-MH/1418/43 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 66. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 66. schůze rady městského obvodu konané dne 66. schůze rady městského obvodu konané dne 26.08.2013 čís. 1976/RMOb-MH/1014/66-2017/RMOb-MH/1014/66 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 18. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 18. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.06.2013 čís. 0211/ZMOb-MH/1014/18-0235/ZMOb-MH/1014/18 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta

Více

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne 6. schůze rady městského obvodu konané dne 21.01.2019 čís. 0182/RMOb-MH/1822/6-0208/RMOb-MH/1822/6 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu Strana

Více

Usnesení 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.06.2017 čís. 0252/ZMOb-MH/1418/19-0267/ZMOb-MH/1418/19 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 93. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 93. schůze rady městského obvodu konané dne 93. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 2818/RMOb-MH/1014/93-2844/RMOb-MH/1014/93 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 57. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 57. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 57. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 10.09.2018 čís. 0380/RMObM-MH/1418/57-3115/RMObM-MH/1418/57 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více