Kontaktní pracoviště Česká Lípa - Analýza vývoje na trhu práce za rok 2014 ANALÝZA VÝVOJE NA TRHU PRÁCE V OKRESE ČESKÁ LÍPA ZA ROK 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kontaktní pracoviště Česká Lípa - Analýza vývoje na trhu práce za rok 2014 ANALÝZA VÝVOJE NA TRHU PRÁCE V OKRESE ČESKÁ LÍPA ZA ROK 2014"

Transkript

1 ANALÝZA VÝVOJE NA TRHU PRÁCE V OKRESE ČESKÁ LÍPA ZA ROK 2014 Úřad práce České republiky Kontaktní pracoviště Česká Lípa

2 Kontaktní pracoviště Česká Lípa - Analýza vývoje na trhu práce za rok2014 OBSAH 1. CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA OKRESU ČESKÁ LÍPA SPECIFIKACE OKRESU EKONOMICKÁ, SOCIÁLNÍ A DEMOGRAFICKÁ SITUACE SILNÉ STRÁNKY OKRESU SLABÉ STRÁNKY OKRESU ZAMĚSTNANOST CELKOVÁ ZAMĚSTNANOST MONITORING TRHU PRÁCE ZAMĚSTNANOST U NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZAMĚSTNAVATELŮ VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA (VPM) NEZAMĚSTNANOST PODÍL NEZAMĚSTNANÝCH OSOB Faktory příznivě ovlivňující nezaměstnanost Faktory nepříznivě ovlivňující nezaměstnanost Insolvence Hromadné propouštění ABSOLVENTI A MLADISTVÍ OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM SITUACE DALŠÍCH SPECIFICKÝCH SKUPIN NA TRHU PRÁCE Osoby ve věku Dlouhodobě nezaměstnaní SHRNUTÍ SITUACE V JEDNOTLIVÝCH MIKROREGIONECH V OKRESE ČESKÁ LÍPA Českolipsko Novoborsko Cvikovsko Mimoňsko Doksko CIZINCI NA TRHU PRÁCE ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ Zelené karty Modré karty Zaměstnanecké karty Zaměstnávání cizinců s pracovním povolením ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ, U KTERÝCH SE POVOLENÍ K ZAMĚSTNÁNÍ NEVYŽADUJE ZAMĚSTNÁVÁNÍ OBČANŮ EU, EHP A ŠVÝCARSKA SHRNUTÍ AKTIVNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE AKTIVIZAČNÍ PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOST SPOLEČENSKY ÚČELNÁ PRACOVNÍ MÍSTA VYHRAZENÁ SÚPM - ZŘÍZENÁ SÚPM - SVČ PŘEKLENOVACÍ PŘÍSPĚVEK ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Chráněná pracovní místa Plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením REKVALIFIKACE Zvolená rekvalifikace REGIONÁLNÍ INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY V LIBERECKÉM KRAJI Projekt Mladá naděje v Libereckém kraji Projekt Počítáme s Vámi

3 5.9.3 Projekt Získej práci v Libereckém kraji Projekt Šance s handicapem Projekt Mikroregiony v Libereckém kraji Projekt Odborné praxe pro mladé do 30 let v Libereckém kraji Projekt Vzdělávejte se pro růst v Libereckém kraji II GRANTOVÉ PROJEKTY Projekt Počítáme s Vámi (50+) Projekt Pracovní uplatnění lidí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí z Liberce a Českolipska Projekt Jsme tu zpět Projekt Nejsem na to sama Projekt Zpět k nezávislosti Projekt Celoživotní vzdělávání na ZŠ Špičák v České Lípě Projekt Gender v pracovním i soukromém životě Projekt VEZEME VÁM NOVOU ŠANCI Projekt Okno dokořán NÁRODNÍ INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY Projekt Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí (zkráceně SEKO) Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců Projekt Vzdělávejte se pro růst! Projekt Vzdělávejte se pro stabilitu! Projekt Individuální systémový projekt PREGNET PORADENSKÉ ČINNOSTI Realizace Job clubů externích Realizace Job clubů interních Program Záruky pro mládež INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO (IPS) BURZA ŠKOL QUO VADIS EURES EVROPSKÉ SLUŽBY ZAMĚSTNANOSTI AKTIVITY REALIZOVANÉ ÚŘADEM PRÁCE PASIVNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI PROGNÓZA VÝVOJE TRHU PRÁCE V DALŠÍM OBDOBÍ PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ TRHU PRÁCE V OKRESE DVĚ VARIANTY MOŽNÉHO VÝVOJE NEZAMĚSTNANOSTI Zpracovala: Ing. Barbora Rajtrová, analytik trhu práce, odborný poradce pro spolupráci se zaměstnavateli Schválila: Bc. Marcela Ottová ředitelka Kontaktního pracoviště Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Liberci Česká Lípa 3

4 1. Celková charakteristika okresu Česká Lípa 1.1 Specifikace okresu Okres Česká Lípa, jenž krátkým úsekem hraničí se Spolkovou republikou Německo, je jedním ze čtyř okresů Libereckého kraje, nalézající se v jeho západní části. Svou rozlohou km 2 je největším okresem kraje, z jehož území zaujímá více než jednu třetinu, ovšem hustota osídlení 95,8 obyvatel na km 2 v okrese Česká Lípa je ze všech okresů Libereckého kraje nejnižší. Území okresu lze rozdělit na tři geografická pásma: nížinné (do 300 m.n.m.) oblast Doks a Dubé; podhorské ( m.n.m.) střední část okresu; horské (nad 500 m.n.m.) Kamenický Šenov, Prácheň, Krompach. Nejníže položené místo v okrese má nadmořskou výšku 233 m, naopak nejvyšším bodem celého okresu je vrch Luž (793 m n.m.). Podíl zemědělské půdy na celkové rozloze okresu se pohybuje kolem 39,8 %, podíl lesní půdy přesahuje 47 %. Nejrozsáhlejší lesy jsou v severní části okresu, kam zasahují Lužické hory, a v oblasti Ralské pahorkatiny v bývalém vojenském výcvikovém prostoru Ralsko. Lesní porosty jsou na jihu převážně borové, na severu převládají lesy smrkové. Ráz krajiny je spoluutvářen více než ha vodních ploch, z nichž největší je Máchovo jezero známé jako rekreační oblast, jež také slouží k chovu ryb. Neopomenutelnými vodními plochami jsou Dokeská, Hamerská a Holanská rybniční soustava patřící k nejvýznamnějším rybářským oblastem v kraji. Hlavním vodním tokem je řeka Ploučnice protékající okresem od východu k západu. Nejenom díky své poloze, ale také dopravním komunikacím protínajícím území, je okres Česká Lípa významným dopravním uzlem regionu. V jižním směru spojuje silnice I. třídy I/9 region s Prahou a ve směru severním se Spolkovou republikou Německo. Ve směru východ-západ protíná území silnice II. třídy č. 262 spojující průmyslovou oblast severozápadních Čech s liberecko-jabloneckou aglomerací. Především díky poměrně dobrému životnímu prostředí, vhodným přírodním podmínkám a množství kulturněhistorických památek je Českolipsko vyhledávanou rekreační oblastí českých i zahraničních turistů. Příroda Českolipska je neobyčejně pestrá a rozmanitá. Na celkem malé rozloze se střídají horské oblasti s plošším územím. Na území okresu Česká Lípa lze nalézt tři chráněné krajinné oblasti zasahující svou rozlohou do regionu Českolipska (České středohoří, Lužické hory a Chráněná krajinná oblast Kokořínsko Máchův kraj), a několik národních přírodních rezervací (Jezevčí vrch, Novozámecký rybník, Břehyně - Pecopala). Zajímavými a neopomenutelnými národními přírodními památkami jsou Peklo, Panská skála a Swamp (rašeliniště s unikátní flórou i faunou při dvou zátokách Máchova jezera). K nejnavštěvovanějším historickým památkám patří dominanta regionu hrad Bezděz, zámek Zákupy, a hrad Houska. V pískovcovém masívu stolové hory vznikl i největší skalní hrad v Čechách - Sloup. Okres Česká Lípa je známý díky sklářskému průmyslu, jehož historii zachycují sklářská muzea v Novém Boru a Kamenickém Šenově. Ve sklářské oblasti nelze opomenout nejstarší sklářskou školu v Evropě, která se nachází právě v Kamenickém Šenově a také nově vytvořenou sklářskou naučnou stezku vedoucí po zajímavostech Nového Boru. Za zmínku stojí i hasičské muzeum v Novém Oldřichově, kde je možné shlédnout stovky unikátních exponátů, či literární památník v Doksech věnovaný osobě K. H. Máchy. Bohatství lidové kultury představuje muzeum lidového bydlení v Kravařích. Vedle letní rekreace spojené s vodními aktivitami kolem Máchova jezera se rozvíjí i cykloturistika (na cyklostezkách Varhany nebo trasa ve směru Vlčí Důl či Svitava Slunečná) a hipoturistika. Domácímu i zahraničnímu cestovnímu 4

5 ruchu slouží četné hotely, soukromé penziony a další ubytovací zařízení. Zajímavým turistickým objektem je také Ekocentrum Brniště, které nabízí environmentální vzdělávání, volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi (např. otevírání stezky hastrmanů), pobytové výukové programy a ekologické tábory ve spolupráci s NSZ Neukirch. Zdroj: Český statistický úřad 1.2 Ekonomická, sociální a demografická situace Na území okresu se nachází 57 obcí, z toho 11 měst a 1 městys. K mělo město Česká Lípa obyvatel. V celém okrese Česká Lípa bylo k obyvatel. Hustotou zalidnění 95,8 obyvatel na 1 km 2 je okres Česká Lípa nejméně zalidněným okresem kraje. Počet obyvatelstva ve věku let v okrese byl k (tj. 68,1 %). Podíl nezaměstnaných osob 1 (PNO) činil v okrese Česká Lípa k ,8 %. K bylo v okrese evidováno celkem uchazečů o zaměstnání. Ve 3. čtvrtletí 2014 činila průměrná hrubá měsíční mzda v Libereckém kraji celkem Kč. Ve srovnání s republikovým průměrem ( Kč) byla průměrná mzda v Libereckém kraji nižší o Kč. Okres Česká Lípa patří mezi okresy s tradičně rozšířeným průmyslem. Mezi nejvýznamnější průmyslové obory okresu patří výroba zaměřená na automobilový průmysl a sklářská výroba. Sklářská výroba v okrese, mající v některých technologiích mnohaletou tradici a jedinečnost, je soustředěna zejména v mikroregionu Novoborsko ve městech Nový Bor a Kamenický Šenov (EGERMANN, s. r. o., 1 Nový ukazatel nahrazující od míru nezaměstnanosti. 5

6 Crystalex CZ, s. r. o., PRECIOSA-LUSTRY, a. s., Lasvit s.r.o.). Firmy zaměřené na výrobu automobilových dílů a doplňků našly své sídlo především v okresním městě a ve Stráži pod Ralskem (JOHNSON CONTROLS AUTOMOBILOVÉ SOUČÁSTKY, k. s., Fehrer Bohemia, s. r. o. Johnson Controls Autobaterie spol. s r. o., Grammer Automotive CZ s.r.o.) K dalším významným firmám v okrese Česká Lípa patří Bombardier Transportation Czech Republic, a. s., DIAMO, státní podnik, Festool s.r.o., a MODUS, spol. s r. o., International Automotive Components Group s.r.o., MEGA a.s. 1.3 Silné stránky okresu Dobré podmínky pro turistický ruch za přírodními a historickými zajímavostmi. Návštěvníci mají možnost navštívit část tří chráněných krajinných oblastí (České středohoří, Lužické hory a Chráněná krajinná oblast Kokořínsko Máchův kraj), přírodních rezervací a přírodních památek (např. Novozámecký rybník či Panská skála) a naučných stezek (Nový Bor, Brniště, Stráž pod Ralskem). Kromě přírodních zajímavostí nabízí region i velké množství historických památek (např. hrad Bezděz, Houska, Sloup v Čechách), dále např. sklářská muzea v Novém Boru a Kamenickém Šenově. Pro vodní aktivity lze navštívit nedaleké Máchovo jezero. V září roku 2014 bylo vyhlášené chráněné území a Chráněná krajinná oblast Kokořínsko Máchův kraj. Výhodná dojezdová vzdálenost do větších měst, např. do Prahy, Liberce nebo Mladé Boleslavi se soustředěnou průmyslovou výrobou. Neustále se rozvíjející malé a střední podnikání. Členství okresu Česká Lípa v české části Euroregionu NISA. Stavební možnosti pro investory a nově vznikající zaměstnavatele v některých lokalitách okresu. Oživení sklářského průmyslu jako tradičního odvětví, stabilizace oboru a růst poptávky. 1.4 Slabé stránky okresu Značné napojení na automobilový průmysl, soustředěný především v okresním městě Česká Lípa a ve Stráži pod Ralskem, jehož změny ve výrobě ovlivňují celý okres Česká Lípa. Obsazenost průmyslových zón. Z převážné části se zde nacházejí zaměstnavatelé napojení na automobilový průmysl Nedostatečná dopravní obslužnost vzdálenějších obcí, pro jejichž obyvatele je velice komplikované dojíždět do zaměstnání. Některé lokality jsou takřka mimo dosah hromadné dopravy. V okrese Česká Lípa dlouhodobě chybí instituce vysokoškolského denního studia, což stojí za nižším počtem vysokoškolsky vzdělaných mladých lidí, vracejících se do regionu nebo setrvání nových zde vystudovaných vysokoškoláků z jiných částí republiky. Nevyvážená nabídka pracovních příležitostí v obcích okresu. Nedostatečná nabídka pracovních míst se zkrácenou nebo flexibilní pracovní dobou, která by napomohla osobám vracejícím se na trh práce po mateřské a rodičovské dovolené. Vysoký počet pracovních nabídek s krátkodobým trváním (dohody o provedení práce apod.) 6

7 2. Zaměstnanost 2.1 Celková zaměstnanost Kontaktní pracoviště Česká Lípa (dále jen KoP Česká Lípa) 2 provádí pravidelný půlroční monitoring formou dotazníkového šetření. Účelem je zjištění aktuálního stavu zaměstnanosti v jednotlivých firmách. V roce 2014 bylo osloveno 187 firem, přičemž 161 z nich vrátilo vyplněný dotazník. V procentuálním vyjádření byla návratnost dotazníků 88,1 %. Výsledky dotazníkového šetření jsou zaznamenány v tabulkách 1 až 4. Tabulka 1 - Zaměstnanost - stav zjištěný monitoringem zaměstnavatelů Počty zaměstnanců % % Muži ,7 51,9 Ženy ,3 48,1 Celkem THP ,1 34,8 Dělníci ,9 65,2 OZP ,0 3,6 Důchodci ,0 3,4 Mladiství 6 9 0,04 0,05 Cizinci + občané EU ,3 1,5 Vysvětlivky: THP = technicko-hospodářští pracovníci; OZP = osoby se zdravotním postižením Zdroj: Kontaktní pracoviště Česká Lípa Tabulka 2 - Zaměstnanost podle druhu vlastnictví počet zaměstnanců Druh vlastnictví % % Soukromé ,0 64,3 Družstevní ,9 0,9 Státní ,7 29,7 Příspěvková organizace ,3 5,2 celkem zaměstnanců Zdroj: Kontaktní pracoviště Česká Lípa 2 Úřad práce České republiky (dále jen ÚP ČR) zřízen zákonem č. 73/2011 Sb (zákon o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů) s účinnosti od Tímto datem byly zrušeny původní (okresní) úřady práce zřízené podle zákona o zaměstnanosti (zákon č. 435/2004 Sb.). Veškeré úkoly v oblastech zaměstnanosti, ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, státní sociální podpory a dalších přebírá ÚP ČR. ÚP ČR je správním úřadem s celostátní působností a je účetní jednotkou. IČ ÚP ČR je , Sídlem je Dobrovského 1278/25, Praha 7. Organizačně je ÚP ČR členěn na generální ředitelství a krajské pobočky. Obvody působení krajských poboček jsou shodné s územím krajů podle zákona č. 347/1997 Sb. Krajské pobočky se dále člení na kontaktní pracoviště. 7

8 Tabulka 3 - Zaměstnanost podle velikosti firmy Počet zaměstnanců % % ,9 3, ,2 24, ,3 22, ,1 29, ,5 20,7 nad Celkem Zdroj: Kontaktní pracoviště Česká Lípa Tabulka 4 - Zaměstnanost podle odvětví Odvětví % % Zemědělství, lesnictví a rybářství A ,3 1,5 Těžba a dobývání B ,4 7,1 Zpracovatelský průmysl C ,6 58,6 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla Zásob. vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi D ,1 0,4 E ,7 1,6 Stavebnictví F ,0 1,6 Velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba mot. vozidel G ,1 0,9 Doprava a skladování H ,1 2,4 Ubytování, stravování a pohostinství I ,1 0,5 Informační a komunikační činnosti J ,6 0,6 Činnosti v oblasti nemovitostí L ,5 0,6 Profesní, vědecké a technické činnosti M ,2 0,6 Administrativní a podpůrné činnosti N ,9 0,5 Veřejná správa a obrana, sociální zabezpečení O ,6 7,8 Vzdělávání P ,7 7,3 Zdravotní a sociální péče Q ,7 7,6 Kulturní, zábavní a rekreační činnosti R ,4 0,6 Celkem Zdroj: Kontaktní pracoviště Česká Lípa 8

9 2.2 Monitoring trhu práce Pracovníci ÚP ČR pravidelně navštěvují zaměstnavatele a seznamují je s možnostmi spolupráce a nabízenými projekty, aktivitami ÚP ČR. Informace o společnostech, jako je soubor jejich podnikatelských činností, požadavky zaměstnavatelů na kvalifikaci nově přijímaných pracovníků, prostředí práce, dostupnost zaměstnavatele z hlediska dopravy jsou zaznamenávány a předávány poradcům pro zprostředkování na ÚP ČR v okrese Česká Lípa, kteří tak mají možnost lépe poznat konkrétního zaměstnavatele a účelněji cílit vhodné uchazeče a zájemce o zaměstnání na nabízená pracovní místa. Monitorovací návštěvy jsou realizovány průběžně, vždy ve spolupráci se zaměstnavateli a s ohledem na jejich provozní možnosti. V roce 2014 bylo realizováno 90 monitorovacích návštěv u místních zaměstnavatelů. Z těchto návštěv bylo přineseno přibližně 352 volných pracovních míst. Avej VENDING, s.r.o. Vojenské lesy, s.p. GA PROFI PLAST, s. r. o. Zetas, a. s. HENIG security servis, s.r.o. Jatka Váša, spol., s. r. o. Fehrer Bohemia, s.r.o. Tabulka 5 - Zaměstnavatelé navštíveni v roce pololetí pololetí 2014 Jaroslav Dörner-JDR Computers-JDRNET Festo Production, s.r.o. Artweld, s. r. o. International Automotive Components Group, s.r.o. AZ lešení Milan Drábek Compag CZ, s.r.o. Ježek software s.r.o. LILAN, s.r.o. Ekos Mimoň, s. r. o. GA Energo technik s.r.o. Snoeks Investments Tsjechie, s.r.o. Radek Procházka HOERBIGER ŽANDOV, s.r.o. Sand Profile, s.r.o. Rytmus Liberec, o.p.s. Stavebniny Jurčik WAWEX, společnost s ručením omezeným BRONTEUS s.r.o. PDZ, s.r.o. PDZ Logistic s.r.o. Ploužnice spol. s r.o. AveClara, s.r.o. DPA s.r.o. Festool s.r.o. Microcell PU Tschechien s.r.o. RAPAX, s.r.o. Údržba, s.r.o. Ing. Vladimír Matoušek LTA s.r.o. AQ technik s.r.o. LIPEX PLUS spol. s r.o. Zdravotní doprava Štěpánek, s.r.o. DIAMONT EXPERTS s.r.o. BATEX CL s.r.o. EUROTHERM CZ s.r.o. LASVIT s.r.o. C.Bau spol. s r.o. Luket, s.r.o. Alupress, s.r.o. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, p.o. HOK plus, s.r.o. AUTO DORDA s.r.o. Základní a mateřská škola Klíč, s.r.o. Regata Máchovo jezero, a.s. Provodínské písky, a.s. VOŠ sklářská a Střední škola, p.o. S a M silnice a mosty, a.s. Ing. Ivan Kuneš INDEXPRACE.CZ Nadační fond na ochranu zvířat, přírody a kulturních památek Českolipským kočkám a pejskům o.s. 9

10 Bohemia Fashion s.r.o. HUNTER s.r.o. Sociální služby města Nový Bor Gurmán CL GOLF Česká Lípa, a.s. P + K, společnost s ručením omezeným Domov pro seniory Doksy Terapoint s.r.o. SOU MAVO EDUCATION Partner in Pet Food CZ s.r.o. TRADETEX servis, s.r.o. Crystalex CZ, s.r.o. TrollComputers, s.ro. GTH catering a.s. DPA s.r.o. EVERESTA, s.r.o. ZŠ náměstí Míru, p.o. Josef Kollmann st. Josef Kollmann ml. Jan Dvořák Slévárna hliníku s.r.o. STP plast s.r.o. Johnson Controls automobilové součástky k.s. EKOBUS a.s. Ing. Vlastimil Ladýř Trollcomputers, s.r.o. ENVY RECYCLING s.r.o. Festool s.r.o. Microcell Pu Tschechien s.r.o. Ambeat Health Care a.s.r RAPAX, s.r.o. Údržba, s.r.o. V roce 2014 byly uskutečněny návštěvy zaměstnavatelů s cílem seznámit pracovníky ÚP ČR s aktivitami firem, provozem, pracovišť a s požadavky na stávající a nově přijímané zaměstnance. Tato setkání se uskutečnila ve firmách International Automotive Components Group, s.r.o., Modus spol. s r.o., JOHNSON CONTROLS AUTOMOBILOVÉ SOUČÁSTKY, k.s., odštěpný závod, Stráž pod Ralskem, JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, spol. s r. o., a JOHNSON CONTROLS AUTOMOBILOVÉ SOUČÁSTKY, k. s. V prvním pololetí roku 2014 zaměstnanci kontaktního pracoviště Doksy absolvovali návštěvu praktické výuky probíhajícího rekvalifikačního kurzu Údržba veřejné zeleně, jehož absolventi získali ihned po závěrečných zkouškách v kurzu zaměstnání v oboru. Tento velice přínosný způsob spolupráce se zaměstnavateli bude nadále realizován i v průběhu následujícího roku

11 2.3 Zaměstnanost u nejvýznamnějších zaměstnavatelů Tabulka 6 Vývoj počtu zaměstnanců Úplný název zaměstnavatele: Sídlo: Předmět činnosti: Země zahraničního partnera: Stručná charakteristika zaměstnavatele včetně vývoje za sledované období Zdroj: Kontaktní pracoviště Česká Lípa Bombardier Transportation CR a.s. Svatopluka Čecha 1205, Česká Lípa Výroba a montáž kolejových vozidel Kanada Společnost Bombardier Transportation Czech Republic a. s. patří do skupiny významných a stabilních zaměstnavatelů okresu Česká Lípa. Svým zaměstnancům firma nabízí zajímavé platové ohodnocení i benefity. Zaměstnavatel využívá služeb agentur práce, k zde bylo celkem 26,2% externích zaměstnanců. Z hlediska profesní struktury zde převažují zejména dělnické profese. Tabulka 7 Vývoj počtu zaměstnanců Úplný název zaměstnavatele: Sídlo: Předmět činnosti: Stručná charakteristika zaměstnavatele včetně vývoje za sledované období Zdroj: Kontaktní pracoviště Česká Lípa Crystalex CZ, s.r.o. B.Egermanna 634, Nový Bor Sklářská výroba Součástí společnosti je sklářský závod Sklárna Karolinka v Karolince v okrese Vsetín a také pracoviště skladu ve Cvikově. Údaje o počtech zaměstnanců jsou uváděny jen za provoz v Novém Boru. Nejčastěji zastoupenými profesemi ve společnosti jsou dělnické profese v oblasti zpracování skla. Firma nemá agenturní zaměstnance. V roce 2014 došlo ke zvýšení počtu zaměstnanců v provozu v Novém Boru díky spuštění nové vany a souvisejících výrobních linek. Ke stabilizaci firmy došlo po 5ti letech od znovuzahájení výroby. Sklárna je schopna dodat ročně na trh 50 milionů kusů skla. V následujícím období roku 2015 lze očekávat příjem nových zaměstnanců. 11

12 Tabulka 8 Vývoj počtu zaměstnanců Úplný název zaměstnavatele: Sídlo: Předmět činnosti: Stručná charakteristika zaměstnavatele včetně vývoje za sledované období Zdroj: Kontaktní pracoviště Česká Lípa DIAMO, státní podnik Pod Vinicí 84, Stráž pod Ralskem Sanace a likvidace, stravovací služby Státní podnik realizující vládou vyhlášený útlum uranového, rudného a z části i uhelného hornictví v České republice. Zároveň společnost zajišťuje produkci uranového koncentrátu pro jadernou energetiku. V meziročním srovnání došlo jen k mírnému nárůstu počtu zaměstnanců. Tabulka 9 - Vývoj počtu zaměstnanců Úplný název zaměstnavatele: Sídlo: Předmět činnosti: Stručná charakteristika zaměstnavatele včetně vývoje za sledované období Zdroj: Kontaktní pracoviště Česká Lípa EGERMANN, s.r.o. Maiselova 38/15, Praha Sklářská výroba Dlouhodobý zaměstnavatel okresu Česká Lípa. Výrobky jsou určeny zejména na vývoz. Vyráběno je specifické ručně zdobené sklo (barevné lazury, broušení a ruční malování) dle tradiční technologie s užitím červené lazury, která byla vynalezena Friedrichem Egermannem v roce 1832 a je patentována pod ochrannou známkou Egermann. 12

13 Úplný název zaměstnavatele: Sídlo: Tabulka 10 Vývoj počtu zaměstnanců Fehrer Bohemia, s.r.o. závod Litoměřická 86, Česká Lípa Předmět činnosti: Výroba autosedaček, motocyklových sedaček a sklopných opěrek Země zahraničního partnera: Stručná charakteristika zaměstnavatele včetně vývoje za sledované období Zdroj: Kontaktní pracoviště Česká Lípa SRN Společnost Fehrer Bohemia spol. s r.o. patří ke stabilním a významným zaměstnavatelům na Českolipsku. V profesní struktuře jsou nejvíce zastoupeny dělnické obory zapojené do zpracování a výroby příslušenství pro automobilový průmysl. V roce 2014 byl navýšen počet zaměstnanců díky výstavbě nové výrobní haly. Ve spolupráci s ÚP ČR bylo podpořeno 50 pracovních míst v rámci aktivní politiky zaměstnanosti v nástroji Společensky účelná pracovní místa vyhrazená. V následujícím období roku 2015 lze předpokládat další zvýšení počtu zaměstnanců. Tabulka 11 - Vývoj počtu zaměstnanců Úplný název zaměstnavatele: Sídlo: Předmět činnosti: Země zahraničního partnera: Stručná charakteristika zaměstnavatele včetně vývoje za sledované období Zdroj: Kontaktní pracoviště Česká Lípa Festool s.r.o. Chelčického 1932, Česká Lípa Výroba a opravy elektrických strojů a přístrojů a ručního elektrického nářadí SRN Dne došlo ke změně názvu společnosti na Festool s.r.o. I nadále se jedná o strojírenskou výrobu, která má v okrese Česká Lípa tradici. Celkový počet zaměstnanců se ve srovnání s rokem 2013 mírně zvýšil. V následujícím období roku 2015 nelze předpokládat zásadní změny, z hlediska personálního bude řešena přirozená fluktuace 13

14 Úplný název zaměstnavatele: Sídlo: Předmět činnosti: Země zahraničního partnera: Stručná charakteristika zaměstnavatele včetně vývoje za sledované období Zdroj: Kontaktní pracoviště Česká Lípa Tabulka 12 - Vývoj počtu zaměstnanců International Automotive Components Group s.r.o. Hlávkova 1254, Plzeň Výroba plastových a pryžových výrobků USA Jedná se o stabilního zaměstnavatele, známého pod dřívějším názvem VEST-IZOL nebo IAC Group Czech, s.r.o. Zaměstnavatel má potenciál rozšiřování a s tím spojené navyšování počtu zaměstnanců, které započalo v 2. pololetí roku 2014 a předpokládá se i do následujícího období roku V okrese Česká Lípa působí firma v areálu v Nových Zákupech. Úplný název zaměstnavatele: Sídlo: Předmět činnosti: Tabulka 13 - Vývoj počtu zaměstnanců Jizerské pekárny, s.r.o. Generála Svobody 374/9a, Liberec Výroba a prodej pekařských a cukrářských výrobků Stručná charakteristika zaměstnavatele včetně vývoje za sledované období Stabilní zaměstnavatel okresu Česká Lípa. Významné změny nejsou v 1. pololetí 2015 plánovány. Z personálního hlediska bude řešena přirozená fluktuace zaměstnanců. Firma působí dlouhodobě v areálu v České Lípě, Děčínské ul. č. p Zdroj: Kontaktní pracoviště Česká Lípa Úplný název zaměstnavatele: Sídlo: Předmět činnosti: Stručná charakteristika zaměstnavatele včetně vývoje za sledované období Zdroj: Kontaktní pracoviště Česká Lípa Tabulka 14 - Vývoj počtu zaměstnanců Johnson Controls Autobaterie, s.r.o. Dubická, 958, Česká Lípa Vývoj, výroba a prodej elektrochemických zdrojů proudu Firma zabývající se výrobou autobaterií. Tento zaměstnavatel je členem skupiny Johnson Controls, jež má v okrese Česká Lípa zastoupeny ještě další 2 divize. V následujícím období roku 2015 lze předpokládat navýšení počtu pracovníků. 14

15 Úplný název zaměstnavatele: Sídlo: Předmět činnosti: Země zahraničního partnera: Stručná charakteristika zaměstnavatele včetně vývoje za sledované období Zdroj: Kontaktní pracoviště Česká Lípa Tabulka 15 Vývoj počtu zaměstnanců Johnson Controls automobilové součástky, k.s. závody Dubická 1800, Česká Lípa a Jezerní 101, Stráž pod Ralskem Šití textilních a kožených potahů do motorových vozidel USA JOHNSON CONTROLS AS, k. s. patří v okrese Česká Lípa k důležitým zaměstnavatelům, kteří se významně podílejí na růstu zaměstnanosti v regionu. Ve struktuře zaměstnanců převažují dělnické profese. Ve společnosti je zaměstnáno i velké množství cizinců. Johnson Controls Automobilové součástky, k. s. je v okrese Česká Lípa rozdělen na 2 odštěpné závody - Česká Lípa a Stráž pod Ralskem. V roce 2015 lze předpokládat navýšení počtu zaměstnanců. Úplný název zaměstnavatele: Sídlo: Předmět činnosti: Stručná charakteristika zaměstnavatele včetně vývoje za sledované období Zdroj: Kontaktní pracoviště Česká Lípa Tabulka 16 Vývoj počtu zaměstnanců MODUS, s.r.o. závod Dubická 3274, Česká Lípa Výroba a prodej průmyslových svítidel Společnost patřící k dlouhodobě stabilním zaměstnavatelům v okrese Česká Lípa se zabývá výrobou svítidel. Ve druhé polovině roku 2013 byla spuštěna výroba v nově zřízené dílně LED svítidel, které napomohlo meziročnímu nárůstu počtu zaměstnanců o 9,6 %. Již od roku 2011 je zaměstnavatel zapojen do projektů zaměřených na vzdělávání zaměstnanců ( Vzdělávejte se pro růst! a navazující). 15

16 Úplný název zaměstnavatele: Sídlo: Předmět činnosti: Tabulka 17 - Vývoj počtu zaměstnanců Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa Purkyňova 1849, Česká Lípa Ústavní zdravotní péče Stručná charakteristika zaměstnavatele včetně vývoje za sledované období Zdroj: Kontaktní pracoviště Česká Lípa Stabilní a významný zaměstnavatel okresu Česká Lípa. V personální oblasti dlouhodobě chybí lékaři některých specializací, v roce 2014 také vzrostla nabídka pracovních míst pro střední zdravotnický personál zdravotní sestry. Z celkového počtu zaměstnanců zde pracuje 2,9 % občanů z EU. Úplný název zaměstnavatele: Sídlo: Předmět činnosti: Stručná charakteristika zaměstnavatele včetně vývoje za sledované období Tabulka 18 - Vývoj počtu zaměstnanců PRECIOSA LUSTRY, a.s. Nový Svět 915, Kamenický Šenov Výroba skleněných svítidel Významný zaměstnavatel zabývající se výrobou svítidel. Produkce je zakázková se zahraničním odbytem. Ve společnosti je zavedena i kovovýroba a slévárenství pro výrobu svítidel. V meziročním srovnání došlo k poklesu počtu zaměstnanců. Tento trend byl zaznamenán již v 1. pololetí V následujícím pololetí roku 2015 firma očekává nábor nových pracovníků z důvodu řešení přirozené fluktuace, a také za účelem navýšení svých stavů. Zdroj: Kontaktní pracoviště Česká Lípa 16

17 2.4 Volná pracovní místa (VPM) V roce 2014 bylo v nabídce Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Liberci - kontaktních pracovišť v okrese Česká Lípa v průměru 696 volných pracovních míst (dále jen VPM). Ve stejném období roku 2013 byl průměr 458, což představuje meziroční index 152,0 %. Počet VPM dosáhl nejnižší hodnoty v měsíci lednu (366 VPM) a nejvyšší hodnoty v měsíci září (974 VPM). Celkový vývoj počtu VPM měl v průběhu 1. pololetí 2014 až na měsíc duben rostoucí charakter. Ve druhém pololetí 2014 byl vývoj volných pracovních míst mírně kolísavý, kde od července do září docházelo k růstu počtu volných pracovních míst. V posledním čtvrtletí 2014 byl zaznamenán především klesající vývoj počtu volných pracovních míst až na měsíc listopad, kdy byl zaznamenán nárůst. Nejvyšší počet uchazečů na 1 VPM byl v lednu 2014, celkem 19,5. Nejnižší počet uchazečů na 1 VPM byl v září 2014, celkem 5,9. Vývoj počtu VPM znázorňuje graf č. 1. Graf 1 - Vývoj počtu volných míst a uchazečů na 1 volné místo ,5 14,9 13,4 15,6 10,0 8,4 6,2 6,0 7,1 5,9 6,9 7,6 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec uchazeči na 1 VPM celkem VPM Vývoj počtu VPM, zejména v 1. pololetí roku 2014 nasvědčuje oživení trhu práce ve srovnání s předešlými roky, zejména s obdobím let , postiženým hospodářskou krizí a útlumem ekonomických aktivit firem. Po zvýšení počtu VPM v 1. čtvrtletí 2014 z 366 na celkem 519 následoval meziměsíční pokles na 415. Pokles pracovních nabídek byl zapříčiněn spíše administrativním zásahem, konkrétně zákonným zrušením pracovních míst, dle 38 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. Subjektům, které jakýmkoli způsobem nedodržují pracovněprávní předpisy, není možné po dobu 3 měsíců zveřejňovat a nabízet volná pracovní místa. S nástupem sezonních prací bylo v měsíci květnu zaznamenáno zvýšení počtu VPM o 208 na celkem 623 VPM. Pozitivní vývoj ekonomického oživení firem ovlivnil i následující sledované období roku V červenci došlo k obnově většího počtu pracovních nabídek firem, kterým byla sankčně místa dočasně nezveřejňována. Ve srovnání s předešlým 17

18 2. pololetím roku 2013 došlo k v tomto sledovaném období 2014 k opačnému vývoji počtu volných pracovních míst. Především ve 3. čtvrtletí roku 2014 byl zaznamenán nárůst pracovních nabídek, které souvisely s dobrými podmínkami pro výkon sezónních prací a také s oživením zakázek ve firmách. Poslední čtvrtletí roku 2014 bylo sice ve znamení poklesu pracovních nabídek, ale v meziměsíčním srovnání došlo mezi říjnem a listopadem k nárůstu pracovních příležitostí, zatímco v roce 2013 k tomuto došlo až o měsíc později, což je logický, opakující se pokles zejména v důsledku ukončení sezonních prací. Ve srovnání s počtem nezaměstnaných byl počet VPM nízký, ale s velice pozitivním vývojem. V průběhu celého období připadal na 1 VPM 5,9 19,5 uchazečů o zaměstnání, což bylo v průměru 10,1 uchazečů na 1 volné místo. Ve srovnání s předchozím rokem, kdy průměrný počet uchazečů na 1 volné pracovní místo činil 15,0, se jedná o významný pokles, k němuž napomohl až dvojnásobný růst nabídky pracovních míst a značný pokles uchazečů o zaměstnání. 3. Nezaměstnanost 3.1 Podíl nezaměstnaných osob Podíl nezaměstnaných osob (dále jen PNO) v 1. pololetí 2014 ve srovnání s PNO ve stejném období roku 2013 taktéž zaznamenal klesající vývoj. Pokles PNO ve 2. čtvrtletí roku 2014 byl v okrese Česká Lípa výraznější ve srovnání s Libereckým krajem nebo Českou republikou. Ve druhé polovině roku 2014 byl vývoj PNO ve vztahu ke stejnému období roku 2013 značně rozdílný, jelikož PNO klesal až do listopadu 2014, nárůst byl zaznamenán až v prosinci V lednu 2014 došlo k nárůstu PNO o 0,6 % ve srovnání s koncem roku PNO k činil 9,7 % (k činil 9,1 %). K činil PNO 7,8 %, což je meziroční pokles o 1,3 %. Od ledna do května 2014 byl PNO stále nejvyšší v celém Libereckém kraji. Následně od června 2014, po 8 letech, klesl PNO níže, než byl v okrese Liberec. Tento pokles nadále pokračoval, čímž nejvyšší nezaměstnanost v kraji od poloviny roku 2014 řeší Liberecko. I přes výrazný pokles nezaměstnanosti v průběhu celého roku 2014 byl PNO po celé sledované období vyšší než podíl nezaměstnaných osob v ČR. Graf 2 - Míra nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa, Libereckém kraji a ČR % 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5, Česká Lípa (rok 2014) 9,7 9,6 9,6 8,9 8,5 8,2 8,1 7,9 7,8 7,5 7,5 7,8 Liberecký kraj (rok 2014) 8,8 8,9 8,8 8,4 8,1 7,9 7,9 7,8 7,7 7,5 7,5 7,5 ČR (rok 2014) 8,6 8,6 8,3 7,9 7,5 7,4 7,4 7,4 7,3 7,1 7,1 7,5 Česká Lípa (rok 2013) 9,4 9,5 9,5 9,3 9 8,6 8,6 8,6 8,7 8,5 8,6 9,1 Liberecký kraj (rok 2013) 8,3 8,4 8,4 8,3 8,1 7,9 8,1 8,1 8,1 8,0 8,1 8,5 ČR (rok 2013) 8,0 8,1 8,0 7,7 7,5 7,3 7,5 7,5 7,6 7,6 7,7 8,2 18

19 Nejvyšší počet uchazečů v evidenci ÚP ČR v okrese Česká Lípa byl zaznamenán v lednu (PNO 9,7 %). Nejnižší počet uchazečů v evidenci byl v okrese Česká Lípa naopak v měsíci říjnu (PNO 7,5 %). V průběhu celého sledovaného období převyšoval počet evidovaných žen nad muži. Tabulka 19 - Počet evidovaných žen a mužů Měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. ženy % 51,8 51,3 51,7 52,4 52,9 54,2 55,2 55,7 55,3 55,3 55,3 54,5 muži % 48,2 48,7 48,3 47,6 47,1 45,8 44,8 44,3 44,7 44,7 44,7 45,5 Počet osob se zdravotním postižením (dále jen OZP) představoval 11,6 % 13,2 % z celkového počtu evidovaných uchazečů. Počet evidovaných OZP měl v 1. čtvrtletí roku 2014 stoupající charakter, ve 2. čtvrtletí byl naopak zaznamenán klesající charakter, který přetrvával až do října. V listopadu a prosinci byl opět zaznamenán meziměsíční nárůst počtu OZP v evidenci ÚP ČR. V průměru bylo v evidenci 785 OZP. Tabulka 20 - Počet OZP v evidenci a jejich podíl na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání Měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. OZP % podíl na celkovém počtu uchazeč o zaměstnání 11,6 12,2 12,4 12,7 13,1 13,1 13,2 12,9 12,8 12,9 13,1 13,1 Nově bylo od počátku roku přijato do evidence celkem uchazečů. Ve sledovaném období za rok 2014 byla evidence ukončena uchazečům. 19

20 Graf 3 - Počty nových a vyřazených uchazečů Vyřazení celkem Nově hlášení Faktory příznivě ovlivňující nezaměstnanost Působení množství firem se zahraniční účastí, jež se řadí k zaměstnavatelům nad 500 zaměstnanců. Těmito zaměstnavateli jsou především subjekty, vyhledávající pracovníky především s manuální zručností a zdravotně a fyzicky disponované, ale také specifické technické profese (např. JOHNSON CONTROLS AUTOMOBILOVÉ SOUČÁSTKY, k. s., International Automotive Components Group s.r.o., Fehrer Bohemia, spol. s r.o.). Další subjekty podílející se pozitivně na vývoji zaměstnanosti jsou Bombardier Transportation Czech Republic a. s., Grammer Automotive CZ s. r. o., jako stabilní tradiční zaměstnavatel, ale také řada středních a malých firem (Slévárna hliníku s. r. o. Nový Bor, Aktivit spol. s r. o. Nový Bor, Mega a. s. Stráž pod Ralskem, využívajících odborných, zejména strojírenských profesí a moderních technologií výroby. Nepřehlédnutelný pozitivní podíl na klesající nezaměstnanosti mají subjekty podnikající v oblasti služeb a obchodu. Jsou to nejen sezónní zaměstnavatelé v turistických lokalitách, ale především supermarkety, jež umožňují nalézt uplatnění mnohým uchazečům a zájemcům o zaměstnání (z převážné části ženám). V této oblasti je patrná značná fluktuace zaměstnanců, avšak výměna pracovních sil je pro trh práce prospěšná a je jedním z motivačních faktorů pro příchod nových pracovních sil ze středních škol do těchto oborů. Dalším faktorem významně se podílejícím na zaměstnanosti je stálý zájem o zahájení samostatné výdělečné činnosti. Poptávka po informacích o možnostech zahájení samostatné výdělečné činnosti za podpory Úřadu práce ČR se nesnižuje, ale naopak roste. Nezanedbatelný podíl na udržení zaměstnanosti v okrese Česká Lípa má taktéž realizace aktivní politiky zaměstnanosti (dále jen APZ), zejména prostřednictvím vyhrazených společensky účelných pracovních míst (dále jen SÚPM) a veřejně prospěšných prací (dále jen VPP). VPP jako pracovní příležitosti sice představují dočasně obsazená pracovní místa, přesto jejich vliv na celkovou 20

21 nezaměstnanost je pozitivní a v řadě obcí je prakticky jediným činitelem ovlivňujícím nezaměstnanost v dané lokalitě. V roce 2014 v rámci APZ bylo takto podpořeno celkem 830 míst, na která bylo umístěno 806 uchazečů o zaměstnání. Od do byly realizovány aktivity národního individuálního projektu s názvem Vzdělávejte se pro růst! financovaného z Evropského sociálního fondu (dále jen ESF) Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen OP LZZ) a státního rozpočtu ČR. Projekt byl zaměřen na vzdělávání zaměstnanců firem, které mají předpoklady rozvoje a zvyšování podílu na růstu HDP (hrubého domácího produktu) České republiky. Projekt byl určen pro podniky, které realizují svoji činnost v odvětví strojírenství, stavebnictví, nezávislého maloobchodu, ambulantních nebo terénních sociálních služeb, odpadového hospodářství. Za dobu realizace projektu bylo Kontaktním pracovištěm v České Lípě uzavřeno celkem 43 dohod. Do projektu se zapojilo 24 zaměstnavatelů, kteří školením podpořili svých 418 zaměstnanců. Na aktivity projektu bylo vynaloženo celkem Kč. Od prosince 2013 na tento projekt navazuje svou činností projekt Podpora odborného rozvoje vzdělávání zaměstnanců (POVEZ). Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců (POVEZ), financovaný z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost bude realizován v období od do Projekt je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců těch zaměstnavatelů, případně na vzdělávání osob samostatně výdělečně činných, kteří mají na trhu stabilní pozici s možností přechodu k růstu. Cíl projektu je podpora odborných znalostí a dovedností zaměstnanců. Zájem ze strany zaměstnavatelů o tento projekt je značný. Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců je významnou aktivitou, která podporuje zaměstnanost v okrese Česká Lípa. Od započaly aktivity projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Libereckém kraji financovaného z ESF OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Realizace projektu je plánována do a zaměřuje se na mladé lidi v evidenci úřadu práce, kteří mají pracovní zkušenost maximálně do 2 let praxe, jsou do 30 let věku, bez rozdílu vzdělání. Cílem projektu je zvýšení zaměstnanosti mladých absolventů do 30 let, poskytnutí odborných dovedností pro získání zaměstnání (individuální poradenství, motivační aktivity, pracovně-právní minimum, finanční gramotnost, rekvalifikace), podpora odborné praxe přímo u zaměstnavatelů. Taktéž od započal projekt s názvem "Vzdělávejte se pro růst v Libereckém kraji II" financovaný z ESF OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt bude probíhat do Projekt je další podporou vzdělávání zaměstnanců firem, které mají předpoklady rozvoje a zvyšování podílu na růstu hrubého domácího produktu (dále již jen HDP) České republiky. Zaměstnavatelé v případě např. přijetí nových pracovníků mohou tyto pracovní síly v rámci projektu vyškolit nebo rekvalifikovat, případně mohou školit stávající zaměstnance dle potřeb firmy, zakázek nebo pro nové technologie a výrobní projekty. Zapojením do projektu mohou zaměstnavatelé v podpořených typech odvětví získat příspěvek na vzdělávání či rekvalifikaci nových nebo stávajících zaměstnanců a současně na úhradu mzdových nákladů zaměstnanců po dobu jejich účasti na vzdělávacích kurzech. Jedná se tak o další významnou aktivitu s cílem podpory zaměstnanosti a prorůstového potenciálu firem Faktory nepříznivě ovlivňující nezaměstnanost Za nepříznivý faktor ovlivňující vývoj nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa v roce 2014 lze považovat nevyváženou strukturu volných pracovních míst, kde převažují dělnické profese nebo naopak velice specifické a profesně úzce zaměřené pracovní nabídky. U pracovních nabídek, které jsou 21

22 nejvyhledávanějšími ze strany uchazečů o zaměstnání a taktéž odpovídají nabídce pracovní síly, je často uzavírána pracovní smlouva na dobu určitou nebo jen dohoda o provedení práce, která je pro zaměstnavatele flexibilnějším řešením pro vyzkoušení si pracovníka na dané pozici. Většina takovýchto pracovních nabídek má perspektivu vzniku pracovního poměru, ovšem jen pokud se pracovník osvědčí. Důvodem k tomuto opatření ze strany zaměstnavatelů bývá opatrnost spojená s vyčkáváním při rozvoji aktivit, náboru pracovníků a rozšíření působení na trhu, s čímž souvisí i spíše pomalejší růst nových pracovních příležitostí. Některé profese i přes vysoký počet nezaměstnaných byly na trhu práce nadále obtížně obsaditelné (šička technické konfekce, odborné strojírenské profese, lékaři, lékárníci, technici, pracovní pozice vyžadující velice dobrou znalost minimálně jednoho cizího jazyka). Zároveň se na vývoji nezaměstnanosti podílel vysoký počet dlouhodobě nezaměstnaných osob, kterých je v evidenci průměrně kolem 60 %. Podpora umístění těchto nezaměstnaných byla realizována zejména v rámci APZ Insolvence Od do zaevidoval ÚP ČR Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Česká Lípa, celkem 118 insolvenčních vyhlášek z toho v 5 případech se jednalo o zahájení insolvenčního řízení na právnickou osobu a v ostatních případech o zahájení insolvenčního řízení na fyzickou osobu s přiděleným IČ. Celkem od do bylo podáno 19 žádostí zaměstnanců o uspokojení mzdových nároků jednalo se o žádosti zaměstnanců zaměstnavatelů: Ing. Jan Nykl inženýrská a stavební organizace NISON 16 žádostí Elektro AV universal s.r.o. 3 žádosti. Celková výše vyplacených finančních prostředků v období od do dle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, činila Kč, včetně odvodů na zdravotní a sociální pojištění a zálohy na daň z příjmů Hromadné propouštění V roce 2014 bylo oznámeno hromadné propouštění ve společnostech: Tabulka 21 - Hromadné propouštění v roce 2014 Subjekt Sídlo Počet pracovních míst celkem MEGATECH Industries Jablonec s.r.o. Na Hutích 1972/19, Jablonec nad Nisou Docter Optics s.r.o. Skalice u České Lípy 571, MALDEK s.r.o. B. Egermanna 322, Nový Bor ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. Guldenerova 2577/19, Plzeň Počet pracovních míst v působnosti Krajské pobočky ÚP v Liberci LESS & FOREST s.r.o. Bohdaneč 136, Komerční banka, a.s. Nám. Junkových 2772/1, Praha Zdroj: Kontaktní pracoviště Česká Lípa 22

23 3.2 Absolventi a mladiství Absolventi škol z hlediska počtu a podílu, který průměrně činí 5,4 % z celkového počtu nezaměstnaných v okrese Česká Lípa, nepředstavují zásadní skupinu. Nicméně z hlediska možností uplatnění, struktury této skupiny a specifických znaků nezaměstnanosti mladých lidí jde o nezaměstnané, jejichž realizaci v zaměstnání a dalšímu vývoji uplatnění na trhu práce je v okrese Česká Lípa věnována značná pozornost a celá řada aktivních kroků, zejména v oblasti poradenství a APZ. Problematice zaměstnanosti mladých lidí je věnována vysoká pozornost i v rámci celé Evropské unie prostřednictvím Programu Záruky pro mládež, k němuž se přihlásila i Česká republika. V rámci programu je každému mladému člověku do 24 let, evidovanému na Úřadu práce ČR, garantována do 4 měsíců poté, co se stal nezaměstnaným, nabídka zaměstnání, dalšího vzdělání, odborné přípravy či stáže. V rámci Programu Záruky pro mládež i v okrese Česká Lípa byly v průběhu roku 2014 aktivity s mladými lidmi velmi intenzivní. Více v kapitole V 1. pololetí 2014 situace nezaměstnanosti absolventů škol již nenavazovala svým vývojem na předešlý rok 2013 (viz graf č. 4). Počet uchazečů této sledované skupiny během 1. poloviny 2014 roku zaznamenal rychlý pokles. V následujícím pololetí roku 2014 došlo k mírnému nárůstu počtu uchazečů této kategorie. Především v období od července do září došlo k nárůstu absolventů v evidenci ze 186 na 318. Toto zvýšení bylo v roce 2014 jediné, jelikož již od října počet absolventů opět klesal. Lze předpokládat, že důvodem tohoto odlišného vývoje je především podpora absolventů v rámci APZ, zejména regionálního individuálního projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Libereckém kraji, a ve druhé čtvrtině roku 2014 nárůst pracovních nabídek vhodných pro absolventy. Přestože demograficky se počet absolventů škol snižuje, počet nezaměstnaných z této skupiny nelze považovat za zanedbatelný. V roce 2014 byl počet pracovních nabídek vyšší než v roce 2013, ale stále přetrvával převis nabídky pracovních sil nad poptávkou, zaměstnavatelé v řadě oborů preferovali praxi a zkušenosti, a to i přes možnost podpory umístění absolventů škol na společensky účelná pracovní místa s finančním příspěvkem. Často opakujícími se důvody, uváděnými zaměstnavateli, kteří preferují praxi, jsou nejen chybějící zkušenosti absolventů, ale v mnoha případech jakékoli pracovní návyky, motivace k práci, spolehlivost mladých lidí, ambice, vytrvalost, cílevědomost a také neschopnost učit se novým věcem nebo respektovat autority. Mladiství uchazeči o zaměstnání jsou značně specifická a dlouhodobě velmi obtížně řešitelná skupina nezaměstnaných. Hlavními problémy této skupiny uchazečů je především nízký adolescentní věk, neujasněnost cílů a představ o budoucím životě, chybějící motivace pro změnu, zkušenosti z pracovního prostředí a velmi často i obtížné sociální zázemí nebo neúplnost rodinného prostředí. Tato skupina uchazečů přichází do evidence často po předešlém selhání ve studiu, z důvodu nepodnětného rodinného zázemí a současně bez kvalifikace nebo jakéhokoli úsilí jejího získání. Veškeré tyto aspekty jsou podmíněny legislativními možnostmi nezaměstnanosti mladistvých po ukončení školní docházky a po dosažení 15 let věku. Vzhledem k ustanovení zákoníku práce přicházejí mladiství na pracovní trh se značnými omezeními ve sféře pracovněprávních vztahů, což tuto skupinu uchazečů činí těžce umístitelnými, mnohdy dokonce neumístitelnými dlouhodobě, čímž naopak značně vzrůstá riziko dlouhodobé nezaměstnanosti těchto mladých lidí. Z hlediska rekvalifikací je jedním z hlavních nedostatků většiny mladistvých motivace, jež vyplývá z negativních zkušeností ze školního prostředí, které z mnoha důvodů předčasně opustili. Možným nástrojem, který by napomohl řešit tuto skutečnost, by mohla být podpora pracovních míst, určených pro praktikanty, s finanční subvencí pro zaměstnavatele zajišťujícího takovéto pracovní místo, a především finančního příspěvku na pracovníka, který by plnil roli mentora a vychovatele. Rozborem možností mladistvých uchazečů o zaměstnání nelze opomenout fakt, že jakékoli prodloužení doby přípravy na budoucí povolání, příležitosti k získání nutné praxe a vyžadovaných pracovních návyků je vhodnějším řešením v porovnání se vstupem do evidence ÚP ČR již v takto nízkém věku. 23

24 počet osob Kontaktní pracoviště Česká Lípa - Analýza vývoje na trhu práce za rok 2014 Nejvyšší počet absolventů a mladistvých byl zaznamenán v měsíci únoru v evidenci bylo 450 osob, naopak nejméně osob této skupiny v evidenci bylo v měsíci červnu 2014 (celkem 250 uchazečů). V průměru bylo v evidenci Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Liberci - kontaktních pracovišť v okrese Česká Lípa za sledované období 336 absolventů a mladistvých, což je o 98 méně než ve stejném období roku Oproti předcházejícím rokům, kdy v měsíci září docházelo ke zvýšení nezaměstnanosti v důsledku příchodu absolventů do evidence ÚP ČR, byl rok 2014 zcela výjimečný. Ačkoli i v září 2014 byl zaznamenán nárůst počtu absolventů škol oproti předcházejícím měsícům (z 214 v srpnu na 318 v září), vliv na podíl nezaměstnaných osob tato skutečnost neměla. PNO naopak meziměsíčně klesl z 7,9 % na 7,8 %. K bylo 117 VPM označených jako vhodná pro absolventy, což představuje 15,6 % ze všech nabízených volných pracovních míst ve sledovaném období. Počet VPM vhodných pro absolventy byl pozitivně ovlivněn zájmem zaměstnavatelů o projekt Odborné praxe pro mladé do 30 let v Libereckém kraji. V rámci tohoto projektu, který významně, pozitivně ovlivňuje nezaměstnanost mladých lidí, bylo v roce 2014 na odborné praxe umístěno celkem 30 účastníků projektu. Současně 75 účastníků projektu nalezlo zaměstnání bez podpory finančních prostředků ESF. Více o projektu v kapitole Graf 4 - Vývoj počtu absolventů a mladistvých od roku 2007 do v okrese Česká Lípa (28.2.) měsíce v daných letech Kromě specifické skupiny absolventů a mladistvých je v okrese Česká Lípa pravidelně vyhodnocována situace nezaměstnanosti širší skupiny mladých nezaměstnaných, a to skupina ve věku do 30 let, bez rozdílu vzdělání a délky praxe. Ve skupině mladých lidí do 30 let bylo k v evidenci kontaktních pracovišť v okrese Česká Lípa celkem osob, což je 26,2 % z celkového počtu uchazečů o zaměstnání. Jedná se tedy o početně velkou skupinu uchazečů o zaměstnání, která je ohrožena nezaměstnaností. Ve srovnání s předchozím obdobím roku 2013 došlo k mírnému snížení podílu této skupiny na celkovém počtu nezaměstnaných, což je mírně pozitivní stav. Aktivní činnost s mladými lidmi přináší zkušenosti a výstupy, které jsou poradci pravidelně diskutovány. Z nich vycházejí další náměty na práci s mladými nezaměstnanými, kterým je nezbytné všemi dostupnými formami nadále věnovat vysokou pozornost a podíl poradenské práce, včetně využití nástrojů APZ. 24

25 Tabulka 22 - Absolventi a mladiství v evidenci ÚP ČR v okrese česká Lípa k Měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Počet nezaměstnaných celkem Počet absolventů a mladistvých Podíl absolventů a mladistvých na celk. počtu nezaměstnaných v % ,2 6,4 5,3 5,1 5,0 4,2 4,0 4,5 6,4 6,3 5,9 5,7 3.3 Osoby se zdravotním postižením V roce 2014 byl průměrný počet evidovaných osob se zdravotním postižením 785. V průběhu sledovaného období počet evidovaných osob se zdravotním postižením v 1. čtvrtletí stoupal (z 829 osob v lednu na 862 osob v březnu), v následujícím období počet osob se zdravotním postižením klesal až do měsíce listopadu, kdy byl po 7 měsících zaznamenán nárůst počtu evidovaných uchazečů o zaměstnání v této skupině (meziměsíčně ze 712 na 728). Z celkového počtu uchazečů bylo cca 11,6 % 13,2 % osob se zdravotním postižením v průběhu celého roku Ve srovnatelném období roku 2013, byl celkový počet nezaměstnaných mírně vyšší a podíl osob se zdravotním postižením byl v rozmezí 11,9 % 12,8 %. Osoby se zdravotním postižením jsou dlouhodobě obtížně řešitelnou skupinou nezaměstnaných v okrese Česká Lípa, ačkoli existuje a v rámci APZ a příspěvků na zaměstnávání osob se zdravotním postižením je podporován vysoký počet chráněných pracovních míst, tedy pracovních míst, na kterých jsou zaměstnané osoby se zdravotním postižením různého charakteru. K bylo zaměstnáno na chráněných pracovních místech, kterým ÚP ČR Krajská pobočka v Liberci na Kontaktním pracovišti Česká Lípa poskytl finanční příspěvek, 668 zaměstnanců se zdravotním postižením. Za vysokým počtem uchazečů se zdravotním omezením či postižením stojí v mnoha případech následky předchozí těžby uranové rudy případně kolísavost zdravotní kondice, která neumožňuje dlouhodobě vykonávat zaměstnání. Dalším z možných důvodů vysokého počtu uchazečů se zdravotním postižením v evidenci ÚP ČR může být poměrně široká nabídka služeb a výrobků zaměstnavatelů, zaměstnávajících více než 50 % osob se zdravotním postižením, kteří poskytují ostatním subjektům na trhu práce tzv. náhradní plnění (odběr výrobků nebo služeb jako náhrada povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením). Skupina osob se zdravotním postižením je v evidenci ÚP ČR většinou dlouhodobě a jejich pracovní uplatnění je velmi obtížné. V některých případech je uplatnění obtížné i z důvodu obsahu pracovních nabídek a požadavků zaměstnavatelů v některých profesích. 25

26 Tabulka 23 Osoby se zdravotním postižením v evidenci ÚP ČR v okrese Česká Lípa k Měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Počet nezaměstnaných celkem Počet evidovaných OZP Podíl OZP na celk. počtu nezaměstnaných v % ,6 12,2 12,4 12,7 13,1 13,1 13,2 12,9 12,8 12,9 13,1 13,1 Zdroj: Kontaktní pracoviště Česká Lípa 3.4 Situace dalších specifických skupin na trhu práce Osoby ve věku 50+ Se značně obtížným uplatněním na trhu práce se potýká taktéž skupina evidovaných osob ve věku ve věku nad 50 let, která je z dlouhodobého hlediska početně významnou skupinou. Podíl osob ve věku nad 50 let na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání činil 28,8 % k Oproti stejnému období roku 2013 je zaznamenán nárůst podílu osob ve věku nad 50 let ku počtu nezaměstnaných celkem o 2,3 %. K tomuto nárůstu došlo především z důvodu malého poklesu počtu osob nad 50 let (o 130 osob) a významnému poklesu počtu nezaměstnaných celkem (o 982 osob). Nepříznivými faktory, které uchazeče ve věkové kategorii 50+ na trhu práce handicapují, jsou především určitá nižší možnost využití pracovních míst např. vzhledem k předchozí, dlouhodobé praxi na jedné pozici, menší flexibilita nebo neznalost cizích jazyků. Tyto problémy jsou jedním z důvodů prodlužování délky nezaměstnanosti. Pracovní uplatnění skupiny nezaměstnaných věkové kategorie 50+ je z dlouhodobého hlediska značně obtížné. Právě z tohoto důvodu byla v roce 2014 v rámci APZ věnována této kategorii uchazečů o zaměstnání, především osobám nad 55 let, zvýšená pozornost. Prostřednictvím podpory nástrojů SÚPM a VPP se dařilo osoby nad 50 let znovu začlenit na trh práce. Zejména nástroj VPP je významnou podporou zaměstnanosti této skupiny, i přes jeho časové omezení a dočasnost pracovních poměrů. Dalšími nástroji vedoucími ke snížení nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa byla vyhrazená SÚPM a rekvalifikace. Tabulka 24 - Porovnání kategorie osob ve věku nad 50 let v evidenci ÚP ČR v okrese Česká Lípa k a k Období Počet nezaměstnaných celkem Osoby Podíl osob 50+ na celk. počtu nezaměst. v % 26,5 28,8 Zdroj: Kontaktní pracoviště Česká Lípa 26

27 3.4.2 Dlouhodobě nezaměstnaní Uchazeči o zaměstnání hledající uplatnění déle než 5 měsíců tvoří z hlediska umístitelnosti na trhu práce dlouhodobě velmi obtížnou skupinu. Jedná se o největší skupinu nezaměstnaných osob v evidenci Úřadu práce ČR v okrese Česká Lípa, která je často postižena řadou dalších znevýhodnění pro umístění na trhu práce. Při dlouhodobé nezaměstnanosti se uchazeči potýkají s poklesem aktivity při hledání zaměstnání a často i se ztrátou pracovních návyků, motivace a zájmu o obor, které zaměstnavatelé vyžadují. Podíl dlouhodobě nezaměstnaných na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání činil 59,6 % k V porovnání s rokem 2013 byl zaznamenán pokles podílu nezaměstnaných této kategorie uchazečů o zaměstnání. V prosinci roku 2014 bylo v evidenci dlouhodobě nezaměstnaných osob, zatímco v prosinci roku 2013 jich bylo Na skupinu dlouhodobě nezaměstnaných byla cílena celá řada poradenských programů, rekvalifikací i projektů ESF a podpora nástroji v rámci APZ. I přes tuto cílenou podporu uplatnění dlouhodobě nezaměstnaných prostřednictvím nástrojů APZ se průměrná délka nezaměstnanosti v roce 2014 opět zvýšila, a to na 932 dnů (u osob, evidovaných déle než 5 měsíců). V roce 2013 byla průměrná délka evidence o 76 dnů kratší. Přestože je tato skupina uchazečů o zaměstnání (uchazeči o zaměstnání s délkou evidence nad 5 měsíců) významně podporována při umisťování na trhu práce, setrvávající dlouhodobá nezaměstnanost a její i nadále značný podíl na počtu evidovaných uchazečů celkem, představuje stálý problém při řešení nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa. Negativními vlivy, jež ovlivňují délku evidence uchazečů o zaměstnání, jsou i počet a struktura volných pracovních míst. Stále více zaměstnavatelů nabízí pracovní uplatnění na dobu určitou nebo formou brigád, což může některé uchazeče o zaměstnání demotivovat. Perspektiva růstu dlouhodobé nezaměstnanosti je možná i v dalším období, přestože je skupině déle evidovaných osob věnovaná mimořádná péče v rámci APZ. Z hlediska zaměstnavatelů představuje dlouhodobá nezaměstnanost uchazeče značný handicap při hledání pracovního uplatnění. Umístění dlouhodobě nezaměstnaných je tak často možné jedině s podporou prostředků APZ. Tabulka 25 Porovnání kategorie dlouhodobě nezaměstnaných v evidenci ÚP ČR v okrese Česká Lípa k a k Měsíc/rok rok 2013 rok 2014 Počet nezaměstnaných celkem Dlouhodobě nezaměstnaní Podíl osob dl. nezaměst. na celk. počtu nezaměst. v % 64,8 59,6 Průměrná délka evidence ve dnech Zdroj: Kontaktní pracoviště Česká Lípa 3.5 Shrnutí Téměř celý rok 2014 počet evidovaných uchazečů klesal, nárůst byl zaznamenán až v posledním čtvrtletí 2014, a to velmi mírný. Nejnižší počet nezaměstnaných v roce 2014 byl v měsíci září. Naopak nejvyšší počet nezaměstnaných byl v měsíci lednu. Podíl nezaměstnaných osob taktéž zaznamenal klesající vývoj. PNO v okrese Česká Lípa byl nad celorepublikovým průměrem, až do května 2014 byl PNO nejvyšší i v Libereckém kraji. Od června do prosince 2014 byl nejvyšší PNO v Libereckém kraji zaznamenán v okrese Liberec, což je po osmi letech 27

28 poprvé, kdy nezaměstnanost v okrese Česká Lípa nebyla v rámci kraje nejvyšší. Průměrný podíl nezaměstnaných osob v okrese Česká Lípa byl v roce ,4 %. Počet evidovaných žen v celém roce převyšoval počet mužů. Počet evidovaných osob se zdravotním postižením (dále jen OZP) měl v 1. čtvrtletí stoupající tendenci, od dubna do října byl počet OZP uchazečů o zaměstnání naopak klesající. Počet osob v této kategorii vzrostl až v listopadu. Průměrný měsíční počet OZP v evidenci úřadu práce se pohyboval okolo 785 osob, což představuje ve srovnání se stejným obdobím roku 2013 mírné zvýšení. Počet absolventů a mladistvých dosáhl maxima v únoru 2014 (450 osob). Shrnutí znázorňuje následující tabulka. Tabulka 26 - Struktura uchazečů o zaměstnání v roce 2014 Měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Uchazeči PNO v % 9,7 9,6 9,6 8,9 8,5 8,2 8,1 7,9 7,8 7,5 7,5 7,8 Ženy Muži OZP Absol. a ml Zdroj: Kontaktní pracoviště Česká Lípa 3.6 Situace v jednotlivých mikroregionech v okrese Česká Lípa Území okresu bylo pro potřeby sledování vývoje na trhu práce rozděleno do 5 mikroregionů, které jsou shodné s obvody pověřených obecních úřadů Českolipsko Region Českolipska je převážně průmyslovou oblastí, především díky rozmístění rozhodujících zaměstnavatelů okresu v průmyslové zóně Dubice s rozlohou 400 ha, která je druhou nejvýznamnější průmyslovou zónou v Libereckém kraji. Dopravní podmínky na Českolipsku jsou na dobré úrovni. V mikroregionu působí obchodní řetězce OBI, Kaufland, Albert, Penny Market, LIDL, které částečně přispívají k řešení nezaměstnanosti v regionu a jsou významnými zaměstnavateli. Rozhodující zaměstnavatelé: JOHNSON CONTROLS AUTOMOBILOVÉ SOUČÁSTKY, k. s., Česká Lípa Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. Johnson Controls Autobaterie spol. s r. o. Festool s.r.o., Česká Lípa Fehrer Bohemia spol. s r. o., Česká Lípa Bombardier Transportation Czech Republic, a. s., Česká Lípa Jizerské pekárny, spol. s r. o., Česká Lípa Modus, spol. s r.o., Česká Lípa Festo Production s.r.o. 28

29 International Automotive Components Group s. r. o. Grammer Automotive CZ s.r.o. JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, spol. s r.o. Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR Česká Lípa (dále jen KoP Česká Lípa), sídlící v ulicích Paní Zdislavy 419 a Děčínská 389, bylo k obsazeno 78 zaměstnanci. Pod toto kontaktní pracoviště spadají obce Blíževedly, Bohatice, Česká Lípa, Holany, Horní Libchava, Horní Police, Jestřebí, Kozly, Kravaře, Kvítkov, Nový Oldřichov, Provodín, Sosnová, Stružnice, Stvolínky, Velenice, Volfartice, Zahrádky, Zákupy, Žandov. Zaměstnanost V roce 2014 se na pracovišti zaevidovalo celkem uchazečů o zaměstnání. V průběhu celého roku bylo 535 osob umístěno úřadem práce a osob nalezlo uplatnění na trhu práce jiným způsobem. Celkem 618 uchazečů o zaměstnání bylo vyřazeno z evidence sankčně. V roce 2014 probíhal na KoP Česká Lípa projekt Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnávání v ČR (reg. číslo CZ.1.04/2.2.00/ ). Cílem tohoto projektu je sledování aktivit uchazečů o zaměstnání při hledání pracovního uplatnění a především předcházení nelegálnímu zaměstnávání. S uchazeči zařazenými do tohoto projektu jsou intenzívně projednávány pracovní nabídky, vydávány doporučenky na konkrétní pracovní místa, sepisovány životopisy. Standardní délka zapojení uchazeče o zaměstnání do projektu jsou 3 měsíce. Do projektu jsou zařazeni uchazeči o zaměstnání evidovaní minimálně 3 měsíce, jejich docházka na KoP Česká Lípa je 1 až 2 krát týdně. Tímto projektem prošlo v roce 2014 celkem 433 uchazečů o zaměstnání, z nichž 274 osob ukončilo evidenci Novoborsko Je průmyslovým regionem s převažujícím tradičním sklářským průmyslem. V průběhu privatizace zde vzniklo velké množství menších soukromých firem, které jsou zaměřeny převážně na sklářskou výrobu. Vyrábí se především užitkové a dekorativní sklo, lustry a sklo technické. Na zaměstnanosti v mikroregionu Novoborsko se dále významně podílí obchodní řetězce Kaufland, Lidl, Billa, Penny Market. Region je vyhledáván pro letní i zimní rekreaci. Dopravní podmínky jsou na dobré úrovni. V roce 2014 se výrazněji posílila hromadná autobusová doprava do krajského města a libereckých průmyslových zón. Rozhodující zaměstnavatelé: Crystalex CZ, s. r. o. AKTIVIT, spol. s r. o. DS Smith Packaging Czech Republic s.r.o., Nový Bor PRECIOSA a.s. PRECIOSA LUSTRY, a. s., Kamenický Šenov LASVIT s.r.o. EGERMANN, s. r. o., Nový Bor 29

30 3.6.3 Cvikovsko Cvikovsko je severní částí okresu s horským pásmem. V minulosti se jednalo převážně o zemědělský kraj. Dopravní obslužnost v mikroregionu je problematická především u malých obcí. Železniční doprava je pouze ve Svoru, ostatní doprava je zajišťována autobusy a spojení s většími městy okresu není vždy zcela vyhovující. Naopak výhodou je poloha města na trase autobusové dopravy do krajského města Liberce. Taktéž v mikroregionu Cvikovska se na vývoji zaměstnanosti podílí nákupní řetězec Penny Market. Rozhodující zaměstnavatelé: MORTON TRADE, a. s., Cvikov INTEDOOR, spol. s r. o., Cvikov AJETO spol. s r. o. Czech Glass Craft Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p. o. Mikroregiony Novoborsko a Cvikovsko spadají pod Kontaktní pracoviště Nový Bor, které sídlí ve 2 budovách. Úsek zaměstnanosti a části nepojistných sociálních dávek působí na adrese B. Egermanna 262 a dávky pro osoby se zdravotním postižením se vyřizují v budově na adrese B. Egermanna Současně toto kontaktní pracoviště zajišťuje agendu hmotné nouze na pracovišti ve Cvikově - Náměstí Osvobození 63. Pracoviště bylo k obsazeno 22 pracovníky. Na tomto pracovišti působili k celkem 2 stážisté, na ročních odborných stážích. Pod toto kontaktní pracoviště spadají obce Nový Bor, Cvikov, Kamenický Šenov, Okrouhlá, Skalice u České Lípy, Chotovice, Prysk, Svor, Svojkov, Sloup v Čechách, Mařenice, Kunratice u Cvikova, Krompach, Slunečná, Polevsko, Radvanec. Zaměstnanost V roce 2014 se na pracovišti zaevidovalo osob. V tomto období bylo osob umístěno úřadem práce a 684 osob během uváděného období nalezlo uplatnění na trhu práce jiným způsobem. Celkem 222 uchazečů o zaměstnání bylo vyřazeno sankčně. V roce 2014 probíhala spolupráce při náboru nových pracovníků do firem např. JOHNSON CONTROLS AUTOMOBILOVÉ SOUČÁSTKY, k. s., Randstad s.r.o., Bombardier Transportation Czech Republic a.s. a EDYMAX Holding, a.s. Taktéž do firmy Crystalex CZ, s.r.o., kam v roce 2014 nastoupilo 81 osob nebo i do nově otevíraného PIVOVARU CVIKOV a.s. Tato spolupráce byla průběžně realizována i s menšími zaměstnavateli regionu, kteří jsou neméně důležitými zaměstnavateli a partnery na trhu práce. Pracovníci kontaktního pracoviště spolupracují s městem Nový Bor v rámci Komunitního plánování, a to jak v pracovních skupinách, tak ve skupině koordinační. Zástupce Úřadu práce ČR je také členem komise prevence kriminality Mimoňsko V Mimoňském mikroregionu je průmysl zastoupen především textilním odvětvím a uranovým průmyslem, kdy je v současné chvíli těžba uranu v útlumu. V oblasti Hamru na Jezeře se nachází rekreační oblast. Dopravní obslužnost je v celém regionu na standardní úrovni, část regionu však postrádá železniční spojení (Ralsko, Ploužnice, Stráž pod Ralskem). Největší obcí v této oblasti je Ralsko, které je svou rozlohou čtvrtou největší v ČR po Praze, Brně a Ostravě. Využití bývalého vojenského prostoru je řešeno postupně (např. pro výstavbu nových výrobních 30

31 hal apod.) Podnikatelské aktivity se zde postupně rozvíjejí. Velkou část území tvoří téměř nedotčená příroda, která je hojně využívaná pro cykloturistiku. Rozhodující zaměstnavatelé: Diamo, s. p., Stráž pod Ralskem JOHNSON CONTROLS AUTOMOBILOVÉ SOUČÁSTKY, k.s., Stráž pod Ralskem MITOP, a.s., Mimoň Vězeňská služba ČR, Stráž pod Ralskem BENEŠ a LÁT a.s. Apollo Metal, spol. s r.o. INTEDOOR spol. s r.o. Mimoňský mikroregion organizačně spadá pod Kontaktní pracoviště Mimoň, které sídlí v ulici Malá 181 a k bylo obsazeno 12 pracovníky + 1 stážistou. V jeho působnosti jsou obce Mimoň, Bohatice, Brniště, Hamr na Jezeře, Noviny pod Ralskem, Pertoltice pod Ralskem, Ralsko, Stráž pod Ralskem, Dubnice, Velký Valtinov. Zaměstnanost V roce 2014 se na pracovišti zaevidovalo osob. V roce 2014 bylo 117 osob umístěno Úřadem práce ČR, během uváděného období nalezlo 593 osob uplatnění na trhu práce jiným způsobem, 193 uchazečů o zaměstnání bylo vyřazeno sankčně se pracovníci KoP Mimoň zúčastnili náborové akce firmy KV Final s.r.o., která staví v této oblasti novou výrobní halu a v průběhu roku 2015 zde zahájí provoz, což pro Ralsko představuje nové pracovní příležitosti Doksko Oblast okresu Česká Lípa orientovaná především na turistický ruch s nepříliš početným zastoupením průmyslových podniků. Dopravní obslužnost není zcela uspokojivá, zejména obyvatelé z malých obcí v oblasti Kokořínska mají problémy s dojížděním za prací do větších měst. V oblasti Dubska neexistuje železnice a veřejnou dopravu zajišťují pouze autobusy. Z hlediska zaměstnanosti je tato oblast výrazně ovlivněna sezónností pracovních míst v oblasti cestovního ruchu. Rozhodující zaměstnavatelé: FOL-Obal, s. r. o., Doksy INGSTAV Doksy s. r. o. Regata Máchovo jezero, a.s. Město Doksy Tento mikroregion spadá pod Kontaktní pracoviště Doksy, sídlící v Doksech na Náměstí Republiky 191. Chod tohoto kontaktního místa zajišťovalo do celkem 7 pracovníků, od byl jejich počet navýšen na stážista. Spádovými oblastmi Kontaktního pracoviště Doksy jsou obce Bezděz, Blatce, Doksy, Dubá, Chlum, Luka, Okna, Skalka u Doks, Tachov, Tuhaň, Vrchovany a Ždírec. 31

32 Zaměstnanost V roce 2014 se na pracovišti zaevidovalo 695 osob. V tomto období (rok 2014) bylo do zaměstnání umístěno Úřadem práce ČR 172 osob, 343 osob nalezlo ve sledovaném období uplatnění na trhu práce jiným způsobem, 41 uchazečů bylo vyřazeno sankčně. Vysoký pokles evidovaných nezaměstnaných v období letních měsíců je v mikroregionu pravidelně způsoben nárůstem sezónních pracovních příležitostí, které vznikají především díky turistickému ruchu v okolí Máchova jezera a Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko Máchův kraj. S koncem letní sezóny se počet uchazečů evidovaných na KoP Doksy opět zvýšil a k závěru roku 2014 činil 709 uchazečů o zaměstnání. V tomto mikroregionu se nacházejí obce se nejvyšším podílem nezaměstnaných osob v okrese Česká Lípa, např. Ždírec, Tachov, Tuhaň, Dubá atd. Nezaměstnanost se v těchto obcích pohybuje v rozmezí %. Ve druhém pololetí roku 2014 byla navázána spolupráce s personální a vzdělávací společností DP Work, s.r.o., pobočkou v Bakově nad Jizerou. V rámci této spolupráce byly realizovány zvolené rekvalifikace Operátor poloautomatických montážních strojů v automobilovém průmyslu, s navazujícím pracovním uplatněním především v automobilovém průmyslu. Do tohoto rekvalifikačního kurzu se z kontaktního pracoviště Doksy přihlásilo celkem 8 uchazečů o zaměstnání, všichni absolvovali kurz úspěšně. Po ukončení rekvalifikace byli všichni absolventi přijati do zaměstnání ve firmě DP WORK s.r.o. a následně přiděleni k zaměstnavatelům dle jejich výběru. Do firmy ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav nastoupilo 5 absolventů, 2 absolventi si zvolili pracovní pozice ve firmě TRW Carr, s.r.o. Stará Boleslav a jeden z rekvalifikovaných si našel práci v jiné oblasti. Pracovníci kontaktního pracoviště spolupracují s Městem Doksy na Komunitním plánování, jako garanti oblasti podpory a informovanosti osob hledajících zaměstnání a oblasti informovanosti zaměstnavatelů na poli aktivní politiky zaměstnanosti a zapojují se do plánování poskytování sociálních služeb v mikroregionu. V tomto období byl také uspořádán již tradiční seminář pořádaný nejen pro evidované uchazeče o zaměstnání, ale i pro ostatní osoby hledající zaměstnání. Seminář byl realizován v prostorách občanského sdružení K L I K - a přijďte k nám, o.s. v Doksech. V těchto prostorách se také na začátku letošního roku realizovaly aktivity projektu VEZEME VÁM NOVOU ŠANCI, v rámci jehož konání měli uchazeči o zaměstnání příležitost absolvovat poradenské a vzdělávací aktivity, případně rekvalifikační kurzy. ÚP ČR byl partnerem projektu, více o projektu v kapitole V září 2014 kontaktní pracoviště v Doksech vytvořilo ve spolupráci se Sdružením tělesně postižených Česká Lípa, o.p.s. celkem 9 aktivizačních pracovních příležitostí. 32

33 4. CIZINCI NA TRHU PRÁCE 4.1 Zaměstnávání cizinců Zaměstnávání cizinců (občanů ze 3. zemí), u nichž je vyžadováno platné pracovní povolení a povolení k pobytu, bylo možné v roce 2014 uskutečnit na základě vydání zelené karty, vydání modré karty, vydání zaměstnanecké karty nebo vydáním pracovního povolení Úřadem práce ČR a zaměstnanecké karty, jako pobytového víza Zelené karty Od do června 2014 mohli cizinci z některých zemí získat v České republice zelenou kartu. Zelená karta byla duálním povolením, které umožňovalo pobyt a zároveň zaměstnání na našem území. Dne 24. června 2014 nabyl účinnosti zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony a také zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů, který tento druh povolení ruší. Tato novela ukončila možnost podání žádosti na tento druh povolení k pobytu a zaměstnání zároveň. Od účinnosti novely zákona o pobytu cizinců, tj. od se vydané zelené karty považují za karty zaměstnanecké, nové zelené karty se již nevydávají. V roce 2014 bylo v okrese Česká Lípa nabízeno 7 volných pracovních míst pro držitele zelené karty. Do okresu Česká Lípa byla ve sledovaném období vydána 1 zelená karta Modré karty Modrá karta je duální povolení, které umožňuje cizincům s vyšší kvalifikací (minimálně ukončené vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání, pokud studium trvalo alespoň 3 roky), po nichž je v České republice poptávka, pobyt a zaměstnání současně. Modrá karta je určena pro cizince ze zemí, které nejsou členy Evropské unie a na které se nevztahuje některá z výjimek uvedených v 98 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Modré karty vydávají odbory azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR. V roce 2014 nebylo v okrese Česká Lípa nabízeno žádné pracovní místo pro držitele modré karty Zaměstnanecké karty Novelou zákona o pobytu cizinců a návazně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, tj. od , došlo k zavedení nového druhu jednotného (duálního) povolení, které jeho držitele opravňuje dlouhodobě pobývat na území ČR za účelem zaměstnání a vykonávat práci v profesi, na kterou byla karta vydána. Zaměstnanecká karta nahrazuje vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem zaměstnání, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání a zelenou kartu. Zaměstnanecké karty vydávají odbory azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR. Úřady práce evidují volná pracovní místa, která zaměstnavatelé zamýšlí obsadit cizinci se zaměstnaneckou kartou, evidují sdělení zaměstnavatelů o nástupu cizinců do zaměstnání a dále vydávají na žádost MV ČR souhlasné či nesouhlasné stanovisko k prodloužení zaměstnání cizinců, kteří na území České republiky pracují. K bylo v okrese Česká Lípa evidováno 22 platných zaměstnaneckých karet. V roce 2014 bylo v okrese Česká Lípa nabízeno 158 volných pracovních míst pro držitele zaměstnaneckých karet Zaměstnávání cizinců s pracovním povolením Novelou zákona o zaměstnanosti došlo ke změně znění 86 a tím zaměstnavatelům ubyla povinnost projednat s ÚP ČR svůj záměr zaměstnávat cizince, oznamovat druh práce, kterou budou vykonávat, 33

34 předpokládanou dobu výkonu práce, požadovanou kvalifikaci a důvody, proč požadují místo obsadit cizincem. V roce 2014 podalo 24 cizinců žádost o povolení k zaměstnání (2 žádosti byly na pozice Lékařů, 21 žádostí bylo na pozici Šiček/operátorů šicího stroje - šití autopotahů, 1 žádost byla na pozici Řídícího pracovníka v oblasti obchodu), všechny žádosti byly schváleny. 23 žádostí bylo pro zaměstnání u českého zaměstnavatele a 1 žádost pro cizince vyslaného svým zahraničním zaměstnavatelem k výkonu práce na území ČR. Dále bylo podáno 19 žádostí o prodloužení zaměstnání u stávajícího zaměstnavatele (pro pozice Lékařů, Šiček/operátorů šicího stroje - šití autopotahů a Kuchařů). Všechny žádosti byly vyřízeny kladně. Z celkového počtu podaných žádostí v roce 2014 byl 1 cizinec vyslán na území České republiky zahraničním zaměstnavatelem a 42 cizinců bylo zaměstnáno v českých společnostech. Z tohoto počtu 1 cizinec plnil běžné úkoly pro obchodní společnost, ostatní byli v závislé činnosti a 1 cizinec byl žadatelem o udělení mezinárodní ochrany. K evidoval ÚP ČR Kontaktní pracoviště Česká Lípa 41 platných povolení k zaměstnání. Povolení byla vydaná občanům 7 států (Izrael, Mongolsko, Ruská federace, Turecko, Ukrajina, Okupované palestinské území a Spojené státy americké). Dlouhodobě nejpočetnější skupinou cizinců v okrese Česká Lípa jsou občané Mongolska. Na konci roku činil jejich podíl na celkovém počtu platných povolení 61 %. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2013 došlo ke snížení celkového počtu platných povolení o 37 %. Zahraniční občané pracovali pro 7 zaměstnavatelských subjektů. 68 % cizinců bylo zaměstnáno ve zpracovatelském průmyslu, 19,5 % ve zdravotnictví a 12,5 % ve stravování. Profesní struktura se ve srovnání s předešlým rokem výrazně změnila. 63 % cizinců pracovalo v dělnických profesích, které se dlouhodobě nedaří obsazovat občany ČR, především v profesi obsluha šicích a vyšívacích strojů, dále 7 % v profesi kuchař, 16 % v profesi lékař, 7 % v profesi zubní lékař, 5,5 % v administrativě a 2,5 % jako technologové. Celkem 67 % cizinců pracuje na území našeho okresu dlouhodobě (nad 12 měsíců). Mají zájem se zde integrovat a žít zde s celou rodinou. Trend prodlužování délky pobytu v okrese Česká Lípa se zvyšuje již několik let. Po 5 letech pobytu v ČR získávají trvalý pobyt a povolení k zaměstnání již nepotřebují. Počet těchto cizinců se každým rokem zvyšuje. 31 % cizinců je zaměstnáno méně než 12 měsíců a zbylá 2 % na území České republiky pracují méně než 6 měsíců. Od na základě výše zmíněné novely Zákona o zaměstnanost úřady práce vydávají povolení k zaměstnání pouze v uvedených případech: - při vyslání k výkonu práce do ČR zahraničním zaměstnavatelem usazeným mimo území EU /EHP nebo Švýcarska. - je-li cizinec společníkem, členem nebo statutárním orgánem obchodní společnosti nebo družstva - je-li cizinec sezónním zaměstnancem na dobu nepřesahující 6 měsíců v kalendářním roce - je-li cizinec stážista v pracovněprávním vztahu k zaměstnavateli v České republice nebo stanoví-li to o něm platná mezinárodní smlouva. 4.2 Zaměstnávání cizinců, u kterých se povolení k zaměstnání nevyžaduje K ÚP ČR evidoval v okrese Česká Lípa 514 cizinců, kteří dle 98 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti nepotřebují povolení k zaměstnání. Z celkového počtu mělo 483 cizinců povoleno trvalý pobyt na území ČR, 13ti cizincům byl povolen dlouhodobý pobyt za účelem společného soužití rodiny, 8 cizincům byl udělen azyl, 7 cizinců získalo středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání na území ČR, 1 cizinec v ČR studuje, 1 cizinec vykonává soustavnou vzdělávací činnost. 1 cizinec na území ČR pobývá na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany podle zákona o pobytu cizinců. Tito cizinci 34

35 pocházejí z 24 států. Nejvíce zastoupeni jsou občané Mongolska (255), Ukrajiny (113), Kazachstánu (46). Počet cizinců stoupl ve srovnání se stejným obdobím roku 2013 o 23 %. 4.3 Zaměstnávání občanů EU, EHP a Švýcarska K bylo evidováno 692 občanů ze 13 států EU a 23 cizinců rodinných příslušníků občanů EU z 8 zemí. V porovnání se stejným obdobím loňského roku počet občanů EU vzrostl o 16 %. Z celkového počtu 715 bylo 698 občanů EU v pracovním poměru u českého zaměstnavatele a 17 občanů EU bylo vysláno do ČR zahraničním zaměstnavatelem na základě obchodní nebo jiné smlouvy s tuzemskou právnickou osobou. 43 % občanů EU a rodinných příslušníků bylo zaměstnáno u subjektů, s hlavní podnikatelskou činností (dle CZ-NACE 3 ) v administrativním oboru, 30 % ve zpracovatelském průmyslu, 8 % ve stavebnictví, 7 % ve zdravotnictví, 4 % v obchodě a 8 % ve zbývajících odvětvích (doprava, pohostinství, veřejná správa, věda a technika, vzdělávání, nemovitosti, peněžnictví a pojišťovnictví). Profesní struktura se ve srovnání s předchozím rokem výrazně nezměnila. 80 % občanů EU pracovalo v dělnických pozicích. Nejvíce je zastoupena profese pomocný pracovník ve výrobě (25 %), obsluha šicích a vyšívacích strojů (22 %) a kovodělníci, strojírenští dělníci (17 %). Další profese, kde našli občané EU uplatnění, jsou strojírenský technik, zdravotnický záchranář, účetní, pracovník v pohostinství, prodavač. V okrese Česká Lípa pracovalo také 17 lékařů, z toho 2 zubní lékaři a 2 veterinární lékaři. Tradičně nejpočetnější skupinou jsou občané Slovenské republiky (47 %), dále občané Bulharska (25 %), Polska (17 %). 4.4 Shrnutí Na konci sledovaného období pracovalo v okrese Česká Lípa celkem zahraničních zaměstnanců, což představuje nárůst o 146 cizinců oproti předchozímu roku Největší podíl představují občané EU/EHP s počtem 715, tj. 55,3 %, následují cizinci, u kterých se nevyžaduje povolení k zaměstnání, kterých bylo 514, tj. 39,7 %, cizinci s povolením k zaměstnání s počtem 41, tj. 3,2 %, nejnižší podíl zaujímají s počtem 24 cizinci se zaměstnaneckými, zelenými a modrými kartami, tj. 1,8 %. Tabulka 27 - Porovnání počtu cizinců, cizinců, kteří povolení k zaměstnání nepotřebují a občanů EU k a k Zdroj: Kontaktní pracoviště Česká Lípa Kategorie Zaměstnávání cizinců s pracovním povolením Cizinci, u nichž se povolení nevyžaduje Zaměstnání cizinců s: Zelenou kartou 4 1 Modrou kartou 1 1 Zaměstnaneckou kartou 0 22 Občané EU, EHP a Švýcarska U českého zaměstnavatele Vyslaní na území ČR CZ NACE = Klasifikace ekonomických činností 35

36 Graf 5 - Vývoj zaměstnanosti zahraničních pracovníků od do cizinci EU Zelené, modré a zaměstnanecké karty SR informace cizinci 3. zemí celkem 36

37 5. Aktivní politika zaměstnanosti V roce 2014 bylo na realizaci APZ v okrese Česká Lípa k dispozici celkem Kč, z toho Kč z Evropského sociálního fondu (dále již jen ESF), Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále již jen OP LZZ). Nástroje rekvalifikace a poradenské činnosti byly kromě financování ze státního rozpočtu realizovány v rámci národního individuálního projektu Vzdělávání a dovednosti pro trh práce, na který bylo v roce 2014 k dispozici celkem Kč. Nástroje veřejně prospěšné práce a společensky účelná pracovní místa byly realizovány v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst! pracovní příležitosti, jehož rozpočet v roce 2014 byl Kč. 5.1 Veřejně prospěšné práce V roce 2014 bylo zaměstnavateli předloženo celkem 115 žádostí o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP. I v tomto roce byly příspěvkem podpořeny pozice koordinátorů VPP. Dohody se zaměstnavateli byly uzavírány nejprve na dobu 6 měsíců s možností prodloužení, následně byly prodlužovány až na maximální dobu 12 měsíců. Příspěvek byl poskytován ve výši Kč/měsíc na mzdové náklady koordinátorů, a pro ostatní pracovní pozice v rámci VPP ve výši Kč/měsíc. Celkem bylo v roce 2014 uzavřeno 107 dohod o poskytnutí příspěvku, z toho 92 dohod financovaných z ESF v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst! pracovní příležitosti. Bylo vytvořeno 431 pracovních míst, z toho 10 míst koordinátorů VPP. V rámci projektu ESF bylo podpořeno 365 míst, tj. 85 % celkového počtu takto podpořených pracovních míst na VPP v roce Pracovní místa, která zaměstnavatelé vytvořili a obsadili uchazeči o zaměstnání, byla ve 49 obcích a městech okresu Česká Lípa (z celkového počtu 57 měst a obcí), tj. 86 % z celkového počtu měst a obcí na Českolipsku, dále v 1 městě v okrese Liberec. Dalšími zaměstnavateli byly spolky (občanská sdružení), církevní nebo sportovní organizace, příspěvkové organizace měst a obcí a další subjekty celkem 18 organizací. Do roku 2015 přešlo platností z roku 2014 celkem 75 dohod s 214 pracovními místy. V platnosti zůstalo 62 dohod z prostředků ESF s 201 pracovními místy a 13 dohod v rámci národní APZ. Veřejně prospěšné práce jsou důležitým nástrojem v rámci APZ, zejména možností umisťování obtížně uplatnitelných a dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů o zaměstnání. Významně se podílí na řešení nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa. Celkem bylo na VPP v roce 2014 vynaloženo Kč, z toho v rámci projektu ESF Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti Kč. Část těchto prostředků, celkem Kč, bude realizována až v roce 2015, kam přešla coby závazek z uzavřených dohod. Tabulka 28 - Veřejně prospěšné práce v roce 2014 Rok 2014 Národní APZ ESF OP LZZ Počet žádostí 115 Počet dohod Počet pracovních míst Finanční prostředky vynaložené Kč Kč 5.2 Aktivizační pracovní příležitost V roce 2014 byl testován nový nástroj Aktivní politiky zaměstnanosti Aktivizační pracovní příležitost. Při využití tohoto nástroje bylo zaměstnavateli, který vytvořil pracovní místo pro uchazeče o zaměstnání, vedeného v evidenci ÚP ČR déle než 12 měsíců nebo byl příjemcem dávek pomoci v hmotné 37

38 nouzi, poskytován příspěvek. Výše příspěvku na 1 uchazeče o zaměstnání činila max. 60 Kč/hod., rozsah práce v daném měsíci byl maximálně 40 hodin s tím, že délka trvání pracovněprávního vztahu byla max. 3 měsíce. Zaměstnavatel měl možnost uzavřít pracovněprávní vztah formou dohody o provedení práce s uchazeči o zaměstnání, kteří tuto aktivitu vykonávali v rámci tzv. nekolidujícího zaměstnání (tzn. setrvali i nadále v evidenci Úřadu práce ČR). V roce 2014 byly v okrese Česká Lípa uzavřeny 3 dohody na celkem 22 pracovních míst. Město Stráž pod Ralskem jako první v okrese Česká Lípa využilo této možnosti a uzavřelo dohodu pro 8 pracovních míst na dobu 3 měsíců od do Taktéž druhá dohoda byla uzavřena s Městem Stráž pod Ralskem, opět na dobu 3 měsíců a to od do na 5 pracovních míst. Třetí dohoda byla uzavřena se Sdružením tělesně postižených Česká Lípa, o.p.s. na 1 měsíc od do na 9 pracovních míst. Celkem bylo v tomto nástroji umístěno 16 uchazečů o zaměstnání. Ačkoli aktivizační pracovní příležitost byla opakovaně nabízena zaměstnavatelům, zejména obcím a městům, nebylo využití odpovídající. Vzhledem k malému zájmu zaměstnavatelů o tento nový způsob aktivizace dlouhodobě nezaměstnaných nelze relevantním způsobem konstatovat jeho účelnost a další využitelnost pro práci s touto skupinou. 5.3 Společensky účelná pracovní místa vyhrazená Společensky účelná pracovní místa (dále již jen SÚPM) představují další významnou podporu trhu práce v okrese Česká Lípa. Od začátku roku 2014 došlo ve srovnání s předchozím obdobím k výraznému nárůstu počtu předložených žádostí o příspěvek na částečnou úhradu mzdových nákladů. K bylo podáno v okrese Česká Lípa celkem 464 žádostí. V rámci NIP Vzdělávejte se pro růst! pracovní příležitosti bylo uzavřeno 202 dohod a 146 dohod bylo uzavřeno z finančních prostředků státního rozpočtu ČR na realizaci APZ. Celkem tak bylo podpořeno 348 pracovních míst. Ve sledovaném období bylo vypovězeno celkem 11 dohod jak ze strany ÚP ČR, nejčastěji z důvodu nesplnění podmínek dohody, tak ze strany zaměstnavatelů, z důvodu nenastoupení uchazeče do zaměstnání. Příspěvky na částečnou úhradu mzdových nákladů na SÚPM vyhrazená byly poskytovány nejčastěji na dobu 6 měsíců. Výše příspěvku při uzavření pracovního poměru na dobu určitou minimálně na 1 rok byla ve výši Kč/měs. a při uzavření pracovního poměru na dobu neurčitou Kč/měs. Příspěvky v případě umístění uchazečů se zdravotním postižením byly poskytovány po dobu 9 měsíců. Další podporovanou skupinou byli uchazeči ve věku nad 55 let, u kterých byly poskytovány vyšší příspěvky, a to ve výši až Kč/měsíc po dobu až 9 měsíců. Výše příspěvků při umístění uchazečů o zaměstnání do 30 let věku, s praxí kratší 2 let, byla až ,- Kč/měsíc v závislosti na stupni dosaženého vzdělání. Pro vysokoškolsky vzdělané uchazeče o zaměstnání do 30 let věku s max. předchozí praxí do 2 let byl příspěvek max Kč, při umístění uchazečů se středoškolským vzděláním zakončeným maturitní zkouškou činil Kč, a uchazečů s nižším vzděláním byl příspěvek stanoven ve výši Kč. V případě uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou byly příspěvky kráceny o Kč, dle jednotlivých podporovaných skupin. Zaměstnavatelé ve větší míře využili možnosti uzavřít pracovní poměr na dobu neurčitou. Z celkového počtu 324 umístěných uchazečů na SÚPM vyhrazená bylo 106 mužů a 218 žen. Celkem bylo na SÚPM v roce 2014 vynaloženo Kč, z toho v rámci projektu ESF Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti Kč. Část těchto prostředků, celkem Kč, bude realizována až v roce 2015, kam přešla coby závazek z uzavřených dohod. 38

39 Tabulka 29 - Společensky účelná pracovní místa vyhrazená v roce 2014 Rok 2014 Národní APZ ESF OP LZZ Počet žádostí 464 Počet dohod Počet umístěných uchazečů Finanční prostředky vynaložené Kč Kč V rámci Regionálních individuálních projektů (dále již jen RIP) bylo v roce 2104 uzavřeno dalších 15 dohod na SÚPM vyhrazená. Jedna dohoda byla uzavřena z projektu Počítáme s Vámi. Deset dohod v projektu Získej práci v Libereckém kraji, 4 dohody z projektu Šance s handicapem. Jedna dohoda byla následně vypovězená. Další podpořená pracovní místa byla realizována v RIP Odborné praxe pro mladé do 30 let v Libereckém kraji. Více informací v samostatné kapitole Finanční prostředky na takto vyhrazená pracovní místa jsou čerpány z přidělených finančních prostředků jednotlivých projektů, kterými disponuje příjemce příspěvku Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Více o projektech v kapitole SÚPM - zřízená Příspěvek na zřízení SÚPM byl ze strany zaměstnavatelů ve sledovaném období poptáván jednou, nicméně žádost v roce 2014 nebyla podána. Dlouhodobě je využívanějším nástrojem příspěvek na částečnou úhradu mzdových nákladů na SÚPM vyhrazené. Využití tohoto příspěvku je z pohledu zaměstnavatelů operativnější a pro jejich potřeby nebo možnosti účelnější. 5.5 SÚPM - SVČ V roce 2014 byly realizovány průběžně konzultace pro uchazeče o zaměstnání, kteří uvažovali o zahájení podnikání a měli zájem podat žádost o příspěvek na zřízení SÚPM za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti na ÚP ČR. V roce 2014 tak proběhlo celkem 113 konzultací k realizaci podnikatelské činnosti a možnosti získání příspěvku, což je o 5,8 % konzultací méně, než ve stejném období loňského roku. V průběhu konzultace byli uchazeči seznámeni s podmínkami pro poskytování příspěvku v rámci Libereckého kraje v daném roce, s žádostí a potřebnými přílohami, s procesem schvalování žádosti a s obsahem dohody. V roce 2014 bylo podáno 34 žádostí o poskytnutí příspěvku. Uzavřeno bylo 29 dohod, z toho 6 dohod na základě žádostí, podaných v roce žadatel se rozhodl po schválení příspěvku dohodu neuzavřít a podnikání z finančních důvodů nezahájit, 8 žádosti bylo zamítnuto, 2 žádosti nebyly ve sledovaném období vyřízeny. Tři příjemci příspěvku byli občané se zdravotním postižením, 5 s jiným zdravotním omezením. 7 dohod bylo uzavřeno s uchazeči o zaměstnání do 30 let věku a 1 dohoda s uchazečem o zaměstnání nad 55 let. 19 dohod bylo uzavřeno na 2 roky, 10 dohod na 1 rok. V roce 2014 bylo na příspěvky vynaloženo Kč. Oproti stejnému období v předchozím roce vzrostla celková částka příspěvku o Kč. Průměrná částka na jedno podpořené místo byla Kč (o ,- Kč více než v roce 2013). Nejnižší příspěvek byl vyplacen ve výši Kč, nejvyšší příspěvek činil Kč. Z celkového počtu příjemců příspěvku bylo podpořeno 25 žen a 4 muži. Ženy zahájily podnikání v oborech činnosti kosmetika, manikúra, masáže, pedikúra, kadeřnictví, floristika, prodej zboží, tetování, chov ovcí, stříhání psů, cukrářská výroba, broušení skla, výroba přírodních mýdel, realitní činnost, centrum pro děti, permanentní make-up, vedení účetnictví, fotografické činnosti. Muži zahájili 39

40 podnikatelskou činnost v oborech pneuservis, pizzerie, práce v lese a montáže a servis bezpečnostních systémů. Tabulka 30 - Meziroční srovnání počtu uzavřených dohod SÚPM SVČ Období Počet uzavřených dohod Rok Rok Rok Rok Rok Rok Překlenovací příspěvek Osoby, které v roce 2014 zahájily podnikání s příspěvkem od ÚP ČR, měly také možnost zažádat o překlenovací příspěvek, a to do 30 dnů od uzavření dohody o zřízení SÚPM za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti. Tento příspěvek je určen na úhradu provozních nákladů po dobu prvních 5 měsíců maximálně. Horní hranice měsíčního příspěvku byla stanovena částkou Kč. V roce 2014 byla podána 1 žádost o poskytnutí překlenovacího příspěvku, která byla schválena, a následně byla uzavřena dohoda. Příspěvek činil Kč. Žádost podaná v závěru roku 2013 byla v následujícím roce zamítnuta. 5.7 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Chráněná pracovní místa S účinností ode dne 1. ledna 2012 byla novelizována ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (dále jen zákona o zaměstnanosti), ve znění pozdějších předpisů, kterými je upravena podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Tato novela změnila pojem chráněná pracovní dílna a nahradila jej jednotným pojmem chráněné pracovní místo (dále jen CHPM). V nástroji chráněné pracovní místo je možné získat příspěvek na zřízení CHPM pro osobu se zdravotním postižením a příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů CHPM. Novelizací zákona o zaměstnanosti došlo ke změně podmínek pro poskytování výše uvedených příspěvků. K bylo zaměstnáno na chráněných pracovních místech, kterým ÚP ČR v okrese Česká Lípa poskytl finanční příspěvek na zřízení CHPM nebo příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (dále jen OZP) celkem 668 zaměstnanců se zdravotním postižením. V roce 2014 byly podány 3 žádosti na zřízení chráněných pracovních míst (dále jen CHPM) dvěma žádostem bylo vyhověno, jedna byla zamítnuta. 40

41 Tabulka 31 - CHPM, CHPM - SVČ - schválené příspěvky a jejich čerpání Zaměstnavatel zřízení CHPM Celkem čerpáno v Kč Počet zřízených míst Lenka Lazurová Zuzana Dvořáková Jiří Prokop zamítnuto CELKEM Tabulka 32 - CHPM, CHPM - SVČ profesní složení osob se zdravotním postižením Profese Počet míst Administrativní pracovník 26 Asistent (osobní, sociální, ) 15 Asistent veterináře 5 Dělník (montážní, stroj., v obrobně, ) 23 Malíři skla 1 Manipulační a pomocný dělník 232 Mistr dílny, provozní mistr 1 Pracovník v sociálních službách 3 Pradlena 9 Prodavačka 13 Programátor 1 Realitní makléř 3 Ředitel 1 Řidič (automobil osobní, nákladní, vysokozdvižný vozík) 1 Strážný/vrátný 208 Šička/švadlena 14 Údržbář/opravář 6 Uklízeč, úklidový operátor 106 CELKEM Plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením Celkem 148 organizací předložilo Kontaktnímu pracovišti Česká Lípa k Oznámení o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců, z toho 16 organizací, na které se tato povinnost za rok 2013 nevztahovala (zaměstnavatel s nižším počtem zaměstnanců než 25). 52 organizací splnilo povinnost plnění povinného podílu zaměstnáváním občanů se zdravotním postižením, 4 organizace plnily jen odvodem do státního rozpočtu, 4 organizace plnily pouze náhradním plněním, tj. odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou 41

42 osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám. Ostatní organizace realizovaly plnění kombinací všech tří možností plnění povinného podílu. Z celkového počtu předložených oznámení bylo 13 oznámení doloženo v pozdějším termínu, než stanoví zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. K bylo odvedeno v okrese Česká Lípa do státního rozpočtu celkem Kč v rámci plnění povinného podílu zaměstnávání OZP, což je o Kč více ve srovnání se stejným obdobím roku Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením Zaměstnavateli, zaměstnávajícímu na chráněných pracovních místech více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců, se poskytuje příspěvek na podporu zaměstnávání těchto osob formou částečné úhrady vynaložených prostředků na mzdy nebo platy a dalších nákladů dle 78 zákona o zaměstnanosti. Příspěvek je poskytován ve výši 75 % skutečně vynaložených prostředků na mzdy nebo platy na zaměstnance v pracovním poměru, který je osobou se zdravotním postižením, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance, nejvýše však Kč. Po uplynutí 12 kalendářních měsíců ode dne obsazení zřízeného chráněného pracovního místa nebo ode dne vymezení chráněného pracovního místa může zaměstnavatel v žádosti o příspěvek za následující kalendářní čtvrtletí uplatnit nárok na zvýšení příspěvku o částku odpovídající prokázaným dalším nákladům vynaloženým zaměstnavatelem na zaměstnávání osob se zdravotním postižením v kalendářním čtvrtletí, za které o příspěvek žádá, nejvýše však o Kč měsíčně na jednoho zaměstnance, který je osobou se zdravotním postižením. Zvýšení příspěvku nelze uplatnit pro chráněné pracovní místo zřízené nebo vymezené mimo pracoviště zaměstnavatele. K bylo celkem 42 zaměstnavatelům vyplaceno Kč. 42

43 Tabulka 33 - Příspěvek na podporu zaměstnávání OZP v roce přehled příjemců a výše poskytnutého příspěvku Příjemce příspěvku Částky příspěvků vyplacených v roce 2014 za 4.Q 2013 za 1. Q 2014 za 2. Q 2014 za 3. Q 2014 celkem 3 L studio s.r.o Andrea Novotná Anton Brezula Ba&Ba, s.r.o BFB- Falco s.r.o Bohemorum s.r.o CZECH SERVICE, Družstvo ELLA CL, s.r.o Eusolar LTD, organizační složka Eva Hnátková Faraon sandals, s.r.o Farní charita Česká Lípa Gabriela Žehová GRINDL s.r.o HENIG - security servis, s.r.o HOK plus, s.r.o Ing. Pavel Švarc Ing. Vladimír Matoušek Jaromír Pithart Kateřina Stejskalová Květa Filková Lazurová Lenka Letario Commerce s.r.o

44 LILAN, s.r.o Martina Bogarová Milan Balcar Milan Král MUDr. Iva Švarcová MVDr. Janka Hrušková Pavel Soukup Radmila Hromádková Roman Bucek Romana Šilarová Rudolf Živec Sdružení JSCL, o. s SERVIS FM s.r.o SOUKUP A SPOL., s.r.o STAV-NA, s.r.o Věra Balcarová WAWEX, s.r.o Zobrazovací centrum s.r.o Zuzana Dvořáková CELKEM Zdroj: Kontaktní pracoviště Česká Lípa 5.8 Rekvalifikace Z dlouhodobého hlediska jsou rekvalifikace jedním z nejúčelnějších a nejvýznamnějších nástrojů APZ, díky němuž uchazeči o zaměstnání mohou změnit, doplnit či získat zcela novou kvalifikaci, dovednosti a znalosti dle aktuálních požadavků zaměstnavatelů. V roce 2014 došlo k postupnému oživení nabídky volných pracovních míst, přesto profesní struktura nebyla příliš různorodá, i nadále převažovaly dělnické profese nebo pracovní nabídky s úzce vymezenými požadavky na vzdělání, praxi a zkušenosti. A i nadále zůstaly rekvalifikace důležitým a nedílným nástrojem aktivizace uchazečů o zaměstnání. Cílem rekvalifikačních kurzů bylo nejen získání nových 44

45 dovedností a odborností, ale také zachování motivace účastníků rekvalifikací řešit ztrátu zaměstnání, klást si nové cíle a pracovat na své sebedůvěře, sebepoznání a rozvíjení svých znalostí a schopností. Realizace rekvalifikačních programů byla v roce 2014 financována z těchto zdrojů: aktivní politika zaměstnanosti (APZ), regionální individuální projekty z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, grantové projekty národní individuální projekt (NIP Vzdělávání a dovednosti pro trh práce) z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Celkem bylo na realizaci rekvalifikací a poradenských činností k dispozici Kč z národního rozpočtu ČR a Kč z ESF. Prostředky na rekvalifikace v rámci regionálních individuálních projektů a grantových projektů byly součástí těchto projektů, tedy nad rámec disponibilního rozpočtu na rok Při zařazování účastníků do rekvalifikací byla zohledňována kritéria APZ platná pro rok 2014 a požadavky trhu práce. Z projektu Vzdělávání a dovednosti pro trh práce byly během roku 2014 hrazené rekvalifikační kurzy Základy obsluhy osobního počítače. Do dvou kurzů bylo zařazeno 26 klientů, z nichž 21 rekvalifikaci úspěšně dokončilo. Takto realizovaná byla i rekvalifikace Obsluha osobního počítače, kde bylo do kurzu zařazeno 20 klientů a všichni rekvalifikaci dokončili úspěšně. Celkový počet zařazených účastníků je 46 z toho 43 žen. Tabulka 34 - Rekvalifikace hrazené z projektu Vzdělávání a dovednosti pro trh práce Název RK Základy obsluhy osobního počítače Počet zařazených účastníků Úspěšně zakončeno Obsluha osobního počítače Zdroj: Kontaktní pracoviště Česká Lípa Graf 6 - Rekvalifikace struktura účastníků počítačových kurzů dle pohlaví (rok 2014) 6,5% 93,5% muži ženy 45

46 5.8.1 Zvolená rekvalifikace V roce 2014 byla většina rekvalifikací realizována formou tzv. zvolené rekvalifikace, kde si žadatel o zvolenou rekvalifikaci mohl sám zvolit vzdělávací zařízení. Zařazení do zvolené rekvalifikace je posuzováno především s ohledem na uplatnitelnost uchazeče na trhu práce po absolvování rekvalifikace. Individuálně se přihlíží k předpokladům žadatele o zvolenou rekvalifikaci, jako jsou vzdělání, zdravotní stav, dovednosti, věk apod. ÚP ČR pak hradí náklady rekvalifikace pouze po úspěšném absolvování kurzu. Všechny ostatní náklady (cestovné, stravné, vstupní lékařské prohlídky apod.) si hradí účastník sám. Tento nástroj APZ je operativní způsob, jak umožnit motivovaným uchazečům pružně reagovat na aktuální potřeby trhu práce. V roce 2014 bylo do zvolených rekvalifikací zařazeno 147 uchazečů, z toho 52 žen. Některé rekvalifikační kurzy jako např. Kulič výrobce a zušlechťovatel skla byly zakončeny profesní zkouškou dle profesní kvalifikace (dále jen PK) vycházející z Národní soustavy kvalifikací. Tabulka 35 Zvolená rekvalifikace hrazená z NIP Vzdělávání a dovednosti pro trh práce Rekvalifikace zahájené v roce 2014 Název RK Počet zařazených účastníků Úspěšně zakončeno Daňový specialista 2 2 Florista (profesní kvalifikace H) 1 1 Interiérový designér 1 RK trvá* Kulič výrobce a zušlechťovatel skla (PK H) 1 1 Lepení folií na automobily 1 1 Malíř skla podklady (PK H) 1 1 Manažer projektu 1 1 Manikúra včetně nehtové modeláže 1 1 Marketing CIMA - A 1 1 Mzdové účetnictví 1 1 Operátor poloautomatických montážních strojů v automobilovém průmyslu 9 9 Poradce pro výživu 1 1 Pracovník v sociálních službách Prodavač (PK H) 3 3 Příprava teplých pokrmů (PK H) 1 1 Rovnání plamenem 1 1 Řidič autobusové dopravy Průkaz profesní způsobilosti řidiče Řidič vysokozdvižného manipulačního vozíku do 5 tun Řidič nákladní dopravy včetně Průkazu profesní způsobilosti řidiče 3 2x RK úspěšně ukončena 1x RK trvá* x úspěšně ukončeno 6x RK trvá* 46

47 Řidičské oprávnění pro skupinu T 3 3 Specialista marketingu (PK N) 1 1 Sportovní masáž (PK M) ř2 2 Strážný (profesní kvalifikace E) 6 5 Svářeči kovů - ZK + EN Tetování (aplikace ozdobných obrazců) 1 1 Trvalé líčení (permanentní make-up) 2 2 Údržba veřejné zeleně (PK E) 4 4 Zhotovování sukní, halenek a šatů (PK H) 1 RK trvá* Zubní instrumentář 1 RK trvá* * RK trvá stav rekvalifikace k Zdroj: Kontaktní pracoviště Česká Lípa Tabulka 36 - Zvolená rekvalifikace hrazená z APZ zahájené v roce 2014 Název RK Počet zařazených účastníků Úspěšně zakončeno Designér/ka interiérů 1 1 Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (PK H), Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení (PK H), Topenář (PK H) 1 1 Pracovník v sociálních službách 1 1 Řidič nákladní dopravy včetně Průkazu profesní způsobilosti řidiče 5 4 Strážný (PK E) 5 5 Svářeči kovů ZK + EN 3 3 Technik mechanických zábran 1 1 Tabulka 37 - Nejžádanější zvolené rekvalifikace zahájené a ukončené v roce 2014 Název RK Počet zařazených účastníků Pracovník v sociálních službách 31 Svářeč kovů 26 Řidič nákladní dopravy včetně Průkazu profesní způsobilosti řidiče 22 47

48 Graf 7 - Rekvalifikace struktura účastníků zvolené rekvalifikace podle pohlaví (rok 2014) 35,4% 64,6% muži ženy Tabulka 38 Rekvalifikace přehled rok efektivita Název kurzu / projektu Počet účastníků NIP Vzdělávání a dovednosti pro trh práce Podíl úspěšných absolventů Efektivita Základy obsluhy osobního počítače 26 81% 53% Obsluha osobního počítače % 50% Zvolená rekvalifikace Daňový specialista 2 100% 50% Designér/ ka interiérů 1 100% 100% Florista (PK H) 1 100% 100% Interiérový designér 1 RK trvá RK trvá Kulič výrobce a zušlechťovatel skla (PK H) 1 100% 100% Lepení folií na automobily 1 100% 100% Malíř skla podklady (PK H) 1 100% 0 Manažer projektu (PK R) 1 100% 100% Manikúra včetně nehtové modeláže 1 RK trvá RK trvá Marketing CIMA - A 1 100% 0 Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (Pk H), Montér vnitřního rozvodu plynu a 1 100% 0 řízení (PK H), Topenář (PK H) Mzdové účetnictví 1 100% 0 Operátor poloautomatických montážních strojů v automobilovém průmyslu 9 100% 100% Poradce pro výživu 1 100% RK ukončena 12/

49 Pracovník v sociálních službách 29 96,5% 1x RK trvá Prodavač (PK H) 3 100% 72% 9x ukončení RK 12/2014 Ukončení RK 12/2014 Příprava teplých pokrmů (PK H) 1 100% 100% Rovnání plamenem 1 100% 100% Řidič autobusové dopravy Průkaz profesní způsobilosti řidiče Řidič vysokozdvižného manipulačního vozíku do 5 tun Řidič nákladní dopravy včetně Průkazu profesní způsobilosti řidiče 3 66,7% 1x RK trvá 100% % 62% 22 59,1% 9x RK trvá Řidičské oprávnění pro skupinu T 4 100% 50% Specialista marketingu (PK N) 1 100% 0 Sportovní masáž (PK M) 2 100% 0 Strážný (profesní kvalifikace E) % 60% Svářeči kovů - ZK + EN % 67% Technik mechanických zábran 1 100% 100% Tetování (aplikace ozdobných obrazců) 1 100% 100% Trvalé líčení (permanentní make-up) 2 100% 100% Účetnictví 1 100% Ukončení RK 12/2014 Údržba veřejné zeleně (PK E) 4 100% 100% Zhotovování sukní, halenek a šatů (PK H) 1 RK trvá RK trvá Zubní instrumentář 1 RK trvá RK trvá RIP Počítáme s Vámi (5+) Obsluha osobního počítače 3 100% 100% Základy podnikání 1 100% 100% Průkaz profesní způsobilosti řidiče ke skupině C 2 100% 100% Pracovník sociální péče pro přímou obslužnou péči 8 100% 63% RIP Mladá naděje v Libereckém kraji Počítačová gramotnost (dle sylabu ECDL) 20 60% 100% Účetnictví (s využitím výpočetní techniky) 2 100% 100 Základy podnikání 2 100% 50% Průkaz profesní způsobilosti řidiče ke skupině C 1 100% 100% Grantový projekt Gender v pracovním i soukromém životě Masér pro sportovní a rekondiční masáže % Pedikúra včetně nehtové modeláže % Základy obsluhy osobního počítače % Účetnictví s využitím výpočetní techniky % 77% 49

50 Manikúra včetně nehtové modeláže % Základy podnikání % RIP Odborné praxe pro mladé do 30 let v LK Základní obsluhy osobního očítače % Obsluha osobního počítače % RIP Šance s handicapem Administrativní pracovník 6 83% 60% Obsluha elektrovozíku a motovozíku % 20% Základy obsluhy osobního počítače % 42% Obsluha osobního počítače 4 100% 25% Strážný 22 91% 25% Tvorba www stránek 1 100% 0 RIP Získej práci v Libereckém kraji Obsluha osobního počítače % 27% Základy podnikání 8 100% 50% Obsluha elektrovozíku a motovozíku 13 84,6% 55% Pracovník sociální péče pro přímou obslužnou péči % 4,3% 17x ukončení RK 12/2014 Účetnictví s využitím výpočetní techniky 4 100% 50% Svářeč ZK + EN CO % Ukončení RK 11/2014 Obsluha CNC 1 100% 0 Grantový projekt Vezeme vám novou šanci Kosmetické služby 1 100% 0 Kurz svařování dle EN % 100% Kvalifikační kurz pro pracovníky sociálních služeb 2 100% 50% Obsluha motovozíku a elektrovozíku 5 100% 100% Sanitář 2 100% 50% Účetnictví s využitím výpočetní techniky 1 100% 0 Základy obsluhy osobního počítače 3 100% 0 Obsluha osobního počítače 2 100% 0 Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví 2 100% 50% Pedikúra včetně nehtové modeláže 1 100% 0 Základy podnikání 4 100% 25% Grantový projekt Počítáme s vámi (50+) Obsluha osobního počítače 5 100% 40% Grantový projekt Jsme tu zpět Základy podnikání 2 100% 50% Pracovník sociální péče pro přímou obslužnou 7 100% 43% 50

51 péči Pečovatel/pečovatelka (o děti ve věku od 3 do 15 let) 2 100% 50% Programátor www aplikací 1 100% 100% Účetnictví a daňová evidence 3 100% 34% Svařování MAG v CO % 100 CELKEM % Zdroj : Kontaktní pracoviště Česká Lípa Efektivita je zjišťována u uchazečů, kteří úspěšně ukončili rekvalifikační kurz a opustili evidenci ÚP ČR. Ke dni byla efektivita rekvalifikačních kurzů bez ohledu na jejich termín ukončení 50 %. 5.9 Regionální individuální projekty v Libereckém kraji V průběhu roku 2014 bylo realizováno celkem 7 Regionálních individuálních projektů (dále jen RIP) financovaných z ESF, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci prioritní osy 2 Aktivní politiky trhu práce, v Oblasti podpory 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti. Realizátorem projektů byla Krajská pobočka ÚP ČR v Liberci, realizace aktivit probíhala ve všech 4 okresech Libereckého kraje. Cílem projektů orientovaných na specifické, obtížně umístitelné skupiny uchazečů a zájemců, je zajištění rychlého začlenění nezaměstnaných na trh práce a předcházení nezaměstnanosti u ohrožených osob. Klíčovým principem projektů je orientace na jednotlivce a pomocí kombinace nástrojů, podpořit znovu začlenění na trh práce. Důraz je kladen na preventivní opatření Projekt Mladá naděje v Libereckém kraji Cílová skupina: uchazeči o zaměstnání v Libereckém kraji, kterým není více, než 30 let. Dodavatel projektu: Republikové centrum vzdělávání, s. r. o. Doba realizace projektu: Cíl projektu: zajištění rychlého začlenění nezaměstnaných na trh práce a předcházení nezaměstnanosti u osob ohrožených nezaměstnaností. Obsah projektu: motivační aktivity, skupinové poradenství, diagnostiky účastníků, individuální poradenství. Díky komunikačnímu portálu řešili účastníci schůzky na individuální poradenství, vyhledávali termíny jednotlivých aktivit, řešili s dodavatelem technické záležitosti (proplácení přímé podpory, atd.) V rámci komunikačního portálu řešili také speciální úkoly, aby pro ně nebyl problém vyplnit na internetu různé formuláře, dotazníky, registrace, atd. Všichni účastníci absolvovali RK Počítačová gramotnost dle sylabu ECDL Tabulka 39 Přehled zařazených účastníků Uchazeči Celkem Z toho žen Počet zařazených uchazečů

52 Tabulka 40 - Rekvalifikační kurzy - shrnutí za rok 2014 Název RK Počet zařazených účastníků Úspěšně zakončeno Počítačová gramotnost (dle sylabu ECDL) Účetnictví (s využitím výpočetní techniky) 2 2 Základy podnikání 2 2 Průkaz profesní způsobilosti řidiče ke skupině C Projekt Počítáme s Vámi Cílová skupina: uchazeči o zaměstnání, kteří jsou v evidenci déle, než 5 měsíců Dodavatel projektu: Republikové centrum vzdělávání, s. r. o. Doba realizace projektu: Cíl projektu: zajištění rychlého začlenění nezaměstnaných na trh práce a předcházení nezaměstnanosti u osob ohrožených nezaměstnaností. Obsah projektu: motivační aktivity, skupinové poradenství, diagnostiky účastníků, individuální poradenství. Díky komunikačnímu portálu řešili účastníci schůzky na individuální poradenství, vyhledávali termíny jednotlivých aktivit, řešili s dodavatelem technické záležitosti (proplácení přímé podpory, atd.) V rámci komunikačního portálu byly řešeny také speciální úkoly, aby pro účastníky projektu nebyl problém vyplnit na internetu různé formuláře, dotazníky, registrace, atd. Tabulka 41 Přehled zařazených účastníků Uchazeči Celkem Z toho žen Počet zařazených uchazečů Tabulka 42 - Rekvalifikační kurzy - shrnutí za rok 2014 Název RK Počet zařazených účastníků Úspěšně zakončeno Obsluha osobního počítače 3 3 Základy podnikání 1 1 Průkaz profesní způsobilosti řidiče ke skupině C 2 2 Pracovník sociální péče pro přímou obslužnou péči

53 5.9.3 Projekt Získej práci v Libereckém kraji Cílová skupina: uchazeči o zaměstnání evidovaní na Úřadu práce ČR v Libereckém kraji, kteří jsou krátkodobě nezaměstnaní, tj. do 5 měsíců v evidenci, se základním až středním odborným vzděláním s maturitou. Dodavatel projektu: Společně pro vzdělávání sdružení MOST KE VZDĚLÁNÍ BRIDGE TO EDUCATION, o.s. (vedoucí účastník) a ATTEST, s.r.o. Doba realizace projektu: Cílem projektu je snížení počtu krátkodobě nezaměstnaných uchazečů o zaměstnání v Libereckém kraji a tím předcházení nezaměstnanosti, respektive dlouhodobé nezaměstnanosti. Tabulka 43 - Přehled zařazených účastníků Uchazeči Celkem Z toho žen Počet zařazených uchazečů Tabulka 44 - Rekvalifikační kurzy - shrnutí za dobu realizace projektu Název RK Počet zařazených účastníků Úspěšně zakončeno Obsluha osobního počítače Základy podnikání 8 8 Obsluha elektrovozíku a motovozíku Pracovník sociální péče pro přímou obslužnou péči Účetnictví s využitím výpočetní techniky 4 4 Svářeč ZK + EN CO2 8 6 Obsluha CNC Projekt Šance s handicapem Cílová skupina: uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadů práce Libereckého kraje se zdravotním postižením, se zdravotním znevýhodněním nebo se zdravotním omezením. Dodavatel projektu: S-COMP Centre CZ s. r. o. Doba realizace projektu: Projekt poskytuje účastníkům komplexní program, který zahrnuje motivační aktivity, skupinové poradenství, individuální poradenství s psychologem, odborné kurzy - finanční gramotnost a pracovněprávní minimum, vzdělání v oblasti měkkých dovedností, bilanční diagnostiku, ergodiagnostiku, rekvalifikační kurzy, řízenou praxi a zprostředkování zaměstnání. Do řízené praxe u smluvně zajištěného zaměstnavatele byli po rekvalifikačním kurzu zařazeni čtyři účastníci. 53

54 Tabulka 45 - Přehled zařazených účastníků Uchazeči Celkem Z toho žen Počet zařazených uchazečů Tabulka 46 - Rekvalifikační kurzy - shrnutí za dobu realizace projektu Název RK Počet zařazených účastníků Úspěšně zakončeno Administrativní pracovník 6 5 Obsluha elektrovozíku a motovozíku Základy obsluhy osobního počítače Obsluha osobního počítače 4 4 Strážný Tvorba www stránek Projekt Mikroregiony v Libereckém kraji Cílová skupina: uchazeči o zaměstnání, kteří spadají do působnosti Kontaktního pracoviště Nový Bor s délkou evidence větší než 4 měsíce. Dodavatel projektu: bfz o. p. s. Doba realizace projektu: Projekt přináší uchazečům ucelenou nabídku vzdělávacích bloků - individuální a skupinové poradenství, motivační aktivity a bilanční diagnostiku, odborná školení finanční gramotnosti a právního minima, kurz měkkých dovedností i rekvalifikační kurzy. Účastníci mají snadnější možnost umístění na trhu práce prostřednictvím Společensky účelného pracovního místa SÚPM. Realizace projektu bude probíhat zejména v roce Tabulka 47 - Přehled zařazených účastníků v roce 2014 Uchazeči Celkem Z toho žen Počet zařazených uchazečů Projekt Odborné praxe pro mladé do 30 let v Libereckém kraji Doba realizace: Projekt je určen pro nezaměstnané, kteří: mají pracovní zkušenost maximálně do 2 let praxe jsou do 30 let věku jsou bez rozdílu vzdělání 54

55 Cíl projektu Zvýšení zaměstnanosti mladých nezaměstnaných do 30 let, poskytnutí odborných informací a znalostí pro získání zaměstnání (individuální poradenství, motivační aktivity, pracovně-právní minimum, finanční gramotnost, rekvalifikace), poskytnutí odborné praxe. Shrnutí V roce 2014 bylo v projektu celkem 163 účastníků. V období od do bylo zaměstnavateli předloženo celkem 99 žádostí o poskytnutí příspěvku na společensky účelné pracovní místo vyhrazené pro uchazeče o zaměstnání v rámci odborné praxe a 49 žádostí o příspěvek na úhradu mzdových nákladů mentora v rámci projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Libereckém kraji. Příspěvkem na mzdu bylo podpořeno 64 účastníků projektu a 31 mentorů, přičemž většina odborných praxí byla dosud podpořena v administrativních a dělnických pozicích. Dalších 35 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno mimo odborné praxe v projektu. V rámci projektu mohou účastníci absolvovat také rekvalifikace pro získání nových dovedností a znalostí k dalšímu uplatnění na trhu práce. Z celkového počtu účastníků projektu bylo v roce 2014 zařazeno do rekvalifikačních kurzů 20 osob (viz tabulka č. 49). K bylo ukončeno již celkem 22 dohod po uplynutí 12 měsíčního příspěvku na částečnou úhradu mzdových nákladů po dobu odborné praxe. Z ukončených dohod zůstalo v pracovním poměru u téhož zaměstnavatele 19 účastníků (z toho na administrativních pozicích 7 a 7 účastníků na technických pozicích), jedna účastnice je na mateřské dovolené. V roce 2014 našli z projektu zaměstnání s finanční podporou 2 účastníci se základním vzděláním, 16 vyučených, 36 se středoškolským vzděláním a 10 s vysokoškolským vzděláním. Ze strany zaměstnavatelů je o tento projekt velký zájem. Mladí nezaměstnaní tak mají díky projektu, jeho aktivitám i finanční motivaci zaměstnavatelů velkou šanci získat odbornou praxi, často zcela první po ukončení studia, a následně další uplatnění. Tabulka 48 Aktivity od začátku projektu Aktivity Počet zařazených účastníků motivační aktivity 52 pracovně-právní minimum 21 rekvalifikace 19 finanční gramotnost 31 Tabulka 49 - Realizované rekvalifikační kurzy Aktivity Počet zařazených účastníků ŘP sk. E, C, T 2 Pracovník v sociálních službách 1 Profesní průkaz 1 Vysokozdvižný vozík 7 Obsluha PC 3 Základy PC 2 Svářečský průkaz 3 Účetnictví 1 55

56 Graf 8 Struktura účastníků projektu dle stupně vzdělání v období od do % Základní vzdělání Vyučení 28% 8% 9% Střední vzdělání s maturitou Vysokoškolské vzdělání Projekt Vzdělávejte se pro růst v Libereckém kraji II Doba realizace: Oblast podpory: Vzdělávání zaměstnanců firem, které mají předpoklady rozvoje a zvyšování podílu na růstu hrubého domácího produktu (dále již jen HDP) České republiky. Lze předpokládat, že tyto podniky budou nabírat nové pracovníky, které budou potřebovat vyškolit či rekvalifikovat, popř. bude pro zaměstnavatele nezbytné, aby školili stávající zaměstnance. Příspěvek je možné poskytnout pro všechny typy podniků (malé, střední i velké) v odvětvích uvedených v příloze č. 1 Manuálu pro zájemce o vstup do projektu Vzdělávejte se pro růst v Libereckém kraji II.. Příspěvek je možné poskytnout i státním podnikům organizace zřízené dle zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, nestátním neziskovým organizacím s hlavním předmětem činnosti Zdravotní a sociální péče (CZ NACE Q 88.10). Dále také osobám samostatně výdělečně činným, které nemají vlastní zaměstnance a jsou potencionálními zaměstnavateli této skupině lze však příspěvek poskytnout pouze na vzdělávání, nikoliv na úhradu mzdových nákladů. Příspěvek nelze poskytnout příspěvkovým organizacím, kde je zřizovatelem obec či kraj. Cíl projektu Podpora odborných znalostí a dovedností stávajících i nově přijímaných zaměstnanců v oborech, u nichž je předpoklad zvýšení poptávky po pracovní síle. Podpora konkurenceschopnosti jednotlivých podniků z uvedených odvětví, u nichž je předpoklad růstu a významného podílu na tvorbě HDP a přispění k oživení ekonomiky státu. V rámci projektu mohou zaměstnavatelé požádat o příspěvek na vzdělávání či rekvalifikaci nových nebo stávajících zaměstnanců a současně na úhradu mzdových nákladů zaměstnanců po dobu jejich účasti na vzdělávacích kurzech. 56

57 Přijaté žádosti Od začátku roku 2014 do bylo na Kontaktní pracoviště Česká Lípa podáno 69 žádosti od 31 zaměstnavatelů z různých odvětví, hlavně strojírenství, sociální služby, zpracovatelský průmysl. Ze žádostí podaných v roce 2014 bylo uzavřeno 49 dohod. Z celkového počtu podaných žádostí bylo 20 žádostí zamítnuto. Finanční závazky Celkový objem finančních prostředků vyčleněných na příspěvky na vzdělávací aktivity a mzdy po celou dobu projektu je Kč. Na schválených dohodách v roce 2014 byly sjednány finanční prostředky ve výši Kč. Uhrazeno bylo v roce 2014 celkem ,22 Kč. Shrnutí Tento projekt je plánován do , zájem ze strany zaměstnavatelů o tento projekt je značný. Projekt Vzdělávejte se pro růst v Libereckém kraji II patří mezi významné nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, podporující udržení zaměstnanosti v okrese Česká Lípa a současně vzdělávání a růst potenciálu jednotlivých zapojených firem Grantové projekty Projekt Počítáme s Vámi (50+) Cílová skupina: fyzické osoby starší 50 let se základním vzděláním nebo výučním listem Realizátor projektu: S-COMP Centre CZ s. r. o. Doba realizace projektu: Cíl projektu: zvýšení zaměstnatelnosti osob starších 50 let se základním vzděláním nebo výučním listem, prostřednictvím efektivního a cíleného využití nástrojů a opatření APZ. Projektové aktivity: Individuální vstupní sezení, osobnostní rozvoj a také např. rekvalifikační kurzy. Tabulka 50 - Přehled zařazených účastníků Uchazeči Celkem Z toho žen Počet zařazených uchazečů Tabulka 51 - Rekvalifikační kurzy - shrnutí za rok 2014 Název RK Počet zařazených účastníků Obsluha osobního počítače 5 57

58 Projekt Pracovní uplatnění lidí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí z Liberce a Českolipska Cílová skupina: osoby ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Realizátor projektu: SocioFactor, s. r. o. Doba realizace projektu: prosinec 2012 květen 2014 Cíl projektu: zvýšení zaměstnanosti osob ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Českolipska a Liberecka. Aktivity projektu: vytvoření komplexního postupu od motivování, vzdělávání až po umístění osob z cílové skupiny, kvalifikační kurz pro terénní pracovníky působící v sociálně vyloučených lokalitách. Tabulka 52 - Přehled zařazených účastníků Uchazeči Celkem Z toho žen Počet zařazených uchazečů 6 4 Tabulka 53 - Rekvalifikační kurzy - shrnutí za dobu realizace projektu Název RK Kvalifikační kurz pro terénní pracovníky působící v sociálně vyloučených lokalitách Počet zařazených účastníků 6 V roce 2014 nebyly realizovány rekvalifikační kurzy Projekt Jsme tu zpět Cílová skupina: osoby evidované na ÚP delší dobu, více než 5 měsíců, bez ohledu na věk a vzdělání Realizátor projektu: Republikové centrum vzdělávání s. r. o. Doba realizace projektu: Cíl projektu: zvýšení kvalifikace a uplatnitelnosti na trhu práce osob evidovaných na ÚP ČR v Libereckém kraji déle než 5 měsíců, bez ohledu na věk a vzdělání prostřednictvím realizace nástrojů APZ. Aktivity projektu: pracovní diagnostika, poradenské programy, rekvalifikační kurzy, využití nástrojů APZ SÚPM vyhrazené. 58

59 Tabulka 54 - Přehled celkem zařazených účastníků Uchazeči Celkem Z toho žen Počet zařazených uchazečů Tabulka 55 - Rekvalifikační kurzy - shrnutí za rok 2014 Název RK Počet zařazených účastníků Základy podnikání 2 Pracovník sociální péče pro přímou obslužnou péči 7 Pečovatel/pečovatelka (o děti ve věku od 3 do 15 let) 2 Programátor www aplikací 1 Základy podnikání 1 Účetnictví a daňová evidence 3 Svařování MAG v CO Projekt Nejsem na to sama Cílová skupina: ženy, které chtějí začít podnikat (ženy na RD, v domácnosti, uchazečky o zaměstnání) Realizátor projektu: Nová dimenze s.r.o. Doba realizace projektu: Cíl projektu: prostřednictvím komplexního vzdělávacího, podpůrného a poradenského programu podpořit ženy - začínající podnikatelky - a přispět tak k naplňování principu rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce. Aktivity projektu: pořádání workshopů ke vzájemné výměně zkušeností mezi účastnicemi, poradenské aktivity, rekvalifikační kurzy. Tabulka 56 Přehled zařazených účastníků Uchazeči Celkem Z toho žen Počet zařazených uchazečů

60 Tabulka 57 - Rekvalifikační kurzy shrnutí za rok 2014 Název RK Počet zařazených účastníků Masér pro sportovní a rekondiční masáže 2 Pečovatel/ka (pro děti od 3 do 15 let) 1 Mzdové účetnictví 2 Pedikúra včetně nehtové modeláže 3 Poradce zdravého životního stylu 1 Pracovník v sociálních službách 3 Účetnictví Projekt Zpět k nezávislosti Cílová skupina: uchazeči o zaměstnání evidovaní déle než 5 měsíců Realizátor projektu: ExVA s.r.o. Doba realizace projektu: Cíl projektu: zapojení účastníků do provázaných aktivit přínosných pro další uplatnění v profesním životě. Aktivity projektu: vstupní sezení, motivačně vzdělávací modul, pracovně osobnostní diagnostika, poradenství, rekvalifikační kurzy, ochutnávky zaměstnání, využití nástrojů APZ SÚPM vyhrazené. Tabulka 58 Přehled zařazených účastníků Uchazeči Celkem Z toho žen Počet zařazených uchazečů Tabulka 59 - Rekvalifikační kurzy - shrnutí za rok 2014 Název RK Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví Počet zařazených účastníků Obsluha osobního PC pro pokročilé 2 Hospodyně 1 Kurz svařování dle EN

61 Obsluha motovozíku a elektrovozíku 6 Pracovník sociální péče se zaměřením na obslužnou péči 4 Manikúra včetně nehtové modeláže 2 Základy obsluhy osobního počítače 7 Účetnictví (s využitím výpočetní techniky) 1 Základy podnikání 3 Základy obsluhy osobního počítače dle sylabu ECDL Projekt Celoživotní vzdělávání na ZŠ Špičák v České Lípě Cílová skupina: ženy věkové skupiny 50+ a maminky na rodičovské dovolené Realizátor projektu: Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733 Doba realizace projektu skončila , ovšem v rámci povinné udržitelnosti projektu hrazeného z prostředků operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost absolvovalo v prvním pololetí roku 2014 vzdělávací modul Rozvíjej sám sebe 9 žen kategorie 50+ doporučených ÚP. V období od února do května 2014 absolvovaly výukové bloky Základy práce s PC, Právní minimum, Osobnostní rozvoj a Osobnostní psychologie Projekt Gender v pracovním i soukromém životě Cílová skupina: ženy vracející se na trh práce po rodičovské dovolené (muži v obdobné situaci), ženy nad 50 let a ženy nezaměstnané déle, než 6 měsíců Realizátor projektu: Akademie J. A. Komenského, oblast Česká Lípa Doba realizace projektu: Cíl projektu: realizace komplexního vzdělávacího programu podporujícího podnikání, podpora zvýšení povědomí o rovných příležitostech mužů a žen na trhu práce a ke zlepšení slaďování rodinného a pracovního života v regionu Českolipska. Aktivity projektu: semináře k problematice projektu, individuální poradenství, rekvalifikační kurzy. Tabulka 60 - Přehled zařazených účastníků Uchazeči Celkem Z toho žen Počet zařazených uchazečů

62 Tabulka 61 - Rekvalifikační kurzy - shrnutí za rok 2014 Název RK Počet zařazených účastníků Masér pro sportovní a rekondiční masáže 13 Pedikúra včetně nehtové modeláže 13 Základy obsluhy osobního počítače 7 Účetnictví s využitím výpočetní techniky 8 Manikúra včetně nehtové modeláže 14 Základy podnikání Projekt VEZEME VÁM NOVOU ŠANCI Cílová skupina: uchazečky a uchazeči o zaměstnání pečující o dítě ve věku do 15 let Realizátor projektu: ExVA s.r.o. Doba realizace projektu: Cíl projektu: Projekt nabízí cílové skupině, která se nemůže z různých důvodů účastnit podobných aktivit mimo své bydliště (zajištění péče o dítě), komplex provázaných poradenských, vzdělávacích a asistenčních služeb v oblasti trhu práce a zvýší dostupnost těchto služeb pro účastníky prostřednictvím činnosti MOBILNÍHO CENTRA PRÁCE, které nabízí moderní formu podpory cílové skupiny v oblasti Libereckého kraje, dosud minimálně využívanou. Znamená další inovaci v prosazování postupů a pravidel rovných příležitostí. Podstatou je cílená motivace, individuální podpora a přístup, rozvoj dalšího odborného i profesního vzdělávání s konečným efektem v získání uplatnění na trhu práce. V průběhu realizace byl projekt realizován postupně ve čtyřech lokalitách Českolipska, do kterých mají lidé blíže i z odlehlejších míst regionu. Prostřednictvím MOBILNÍCH CENTER PRÁCE byl projekt realizován v České Lípě, Mimoni, Novém Boru a Cvikově. Na začátku roku 2014 proběhla poslední etapa projektu pro uchazeče v Doksech. Aktivity projektu: Účastníci mohou čerpat příspěvek na veřejnou dopravu při cestě za aktivitami projektu, je zajištěno hlídání dětí, taktéž mohou být proplacené náklady na péči o osobu blízkou. Z prostředků projektu jsou hrazeny i rekvalifikace. Tabulka 62 - Přehled zařazených účastníků Uchazeči Celkem Z toho žen Počet zařazených uchazečů

63 Tabulka 63 - Rekvalifikační kurzy - shrnutí za rok 2014 Název RK Počet zařazených účastníků Kosmetické služby 1 Kurz svařování dle EN Kvalifikační kurz pro pracovníky sociálních služeb 2 Obsluha motovozíku a elektrovozíku 5 Sanitář 2 Účetnictví s využitím výpočetní techniky 1 Základy obsluhy osobního počítače 3 Obsluha osobního počítače 2 Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví Základy podnikání 4 Pedikúra včetně nehtové modeláže Projekt Okno dokořán Cílová skupina: ženy nad 50 let, dlouhodobě nezaměstnané, s nízkou kvalifikací, na mateřské nebo rodičovské dovolené, pečující o osobu blízkou nebo závislého člena rodiny, které mají v plánu zahájit podnikání. Realizátor projektu: MC PUMPKIN, o.s. Doba realizace projektu: Cíl projektu: umožnění vlastního podnikání, podpora sladění kariéry a rodinného života. Aktivity projektu: rekvalifikační kurzy, komplexní vzdělávací, podpůrné a poradenské programy. Tabulka 64 - Přehled zařazených účastníků celkem Uchazeči Celkem Z toho žen Počet zařazených uchazečů Tabulka 65 - Rekvalifikační kurzy - shrnutí za rok 2014 Název RK Počet zařazených účastníků Daňová evidence 1 Kadeřnické a holičské práce 1 Kosmetické služby 1 Masér pro sportovní a rekondiční masáže 1 63

64 mimo oblast zdravotnictví Pracovník v sociálních službách 1 Realitní makléř/ka 1 Účetnictví s využitím výpočetní techniky 3 Vizážistika a barvové poradenství 1 Zhotovování sukní, halenek a šatů Národní individuální projekty Projekt Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí (zkráceně SEKO) Registrační číslo projektu: CZ.1.04/2.1.00/ Cílová skupina: - uchazeči o zaměstnání (s důrazem na osoby, kterým se věnuje zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání), kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní, nebo se v evidenci ÚP nacházejí opakovaně, osoby v hmotné nouzi. Realizátor projektu: Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace MPSV Doba realizace projektu: Cíl projektu: - prostřednictvím rozvoje socioekonomických kompetencí zvýšit šance klientů Úřadu práce ČR na získání a udržení si zaměstnání, - získání motivace cílové skupiny (uchazečů o zaměstnání) k obnovení či získání pracovních návyků Aktivity projektu: vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti, prezentačních, komunikačních dovedností, rekvalifikace V roce 2014 bylo do projektu zařazeno celkem 196 osob z okresu Česká Lípa, přičemž jednotlivá školení finanční gramotnosti probíhala v České Lípě, Novém Boru, Mimoni, Doksech, Cvikově a Ralsku Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců Doba realizace: Oblast podpory: Projekt je zaměřen zejména na vzdělávání zaměstnanců těch zaměstnavatelů, případně na vzdělávání osob samostatně výdělečně činných, kteří i přes negativní vývoj ekonomiky mají na trhu stabilní pozici s možností přechodu k růstu. Cíl projektu Projekt je určen zaměstnavatelům, nebo OSVČ bez zaměstnanců, kteří v meziročním srovnání nezaznamenali vyšší pokles tržeb než je 15 %. Projekt umožňuje zapojeným firmám získat finanční 64

65 příspěvky na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců. Současně budou zaměstnavatelům hrazeny mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich vzdělávání. Přijaté žádosti V roce 2014 bylo na Kontaktní pracoviště v České Lípě podáno 47 žádostí od 9 zaměstnavatelů. V tomto období bylo uzavřeno celkem 24 dohod s 8 zaměstnavateli na celkem 24 vzdělávacích aktivit. Z celkového počtu podaných žádostí bylo 7 žádosti zamítnuto, 37 schváleno a od 3 žádostí zaměstnavatelé odstoupili. U 10 schválených žádostí v roce 2014 zaměstnavatelé realizovali výběry vzdělavatele a dohody na vzdělávací aktivity budou uzavírány v roce Během období od do bylo podpořeno celkem 75 zaměstnanců. Finanční závazky Celkový objem finančních prostředků, které má k dispozici ÚP ČR v okrese Česká Lípa od činí Kč. K bylo zatím proplaceno celkem Kč jako příspěvek na mzdové náklady a vzdělávací aktivity. Do roku 2015 přešel závazek u schválených žádostí ve výši Kč a u dohod Kč Shrnutí realizace projektu Zájem ze strany zaměstnavatelů o tento projekt je standardní. Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců je významnou aktivitou, která podporuje udržení zaměstnanosti v okrese Česká Lípa. Nejčastější vzdělávací aktivity, které jsou v rámci projektu podpořeny, jsou svářečské kurzy, řidičská oprávnění skupiny T a různé kurzy ekonomického zaměření. Graf 9 Přehled čerpání příspěvků v rámci projektu "Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců" k mzdový příspěvek Kč Kč příspěvek na vzdělávací aktivitu Projekt Vzdělávejte se pro růst! Název projektu: "Vzdělávejte se pro růst!" Doba realizace: Oblast podpory: Vzdělávání zaměstnanců firem s předpoklady rozvoje a zvyšování podílu na růstu hrubého domácího produktu (dále již jen HDP) České republiky 65

Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Česká Lípa. Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa

Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Česká Lípa. Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Česká Lípa Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 215 Měsíční

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Vývoj (ne)zaměstnanosti a nástroje APZ

Vývoj (ne)zaměstnanosti a nástroje APZ Vývoj (ne)zaměstnanosti a nástroje APZ Zdroj dat: Statistiky Úřadu práce ČR a MPSV ČR Zpracoval: Ing. Jiří Šabata, ředitel krajské pobočky v Olomouci Vývoj zaměstnanosti Monitoring zaměstnavatelů (nad

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Informace o situaci na trhu práce ve Zlínském kraji k 31.8.2012

Informace o situaci na trhu práce ve Zlínském kraji k 31.8.2012 Informace o situaci na trhu práce ve Zlínském kraji k 31.8.2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Uchazeči celkem 5 844 6 453 7 356 8 178 27 831 - z toho ženy 3 033 3 512 3 669 4 518 14 732 Uchazeči dosažitelní 5 602 6 355

Více

ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO

ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO Březen 2011 OBSAH: 1. NEZAMĚSTNANOST... 3 1. 1 VÝVOJ NEZAMĚSTNANOSTI... 3 1. 2 STRUKTURA NEZAMĚSTNANOSTI... 4 1. 3 UCHAZEČI

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v říjnu 2012

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v říjnu 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v říjnu 2012 Nárůst nezaměstnanosti, ke kterému v letošním roce dochází od července, pokračoval i v říjnu. Nezaměstnanost ve Zlínském kraji v říjnu

Více

Aktuální statistická data ČR a Liberecký kraj. Počet evidovaných uchazečů - okresy Libereckého kraje (k 31. 10. 2014)

Aktuální statistická data ČR a Liberecký kraj. Počet evidovaných uchazečů - okresy Libereckého kraje (k 31. 10. 2014) Aktuální statistická data ČR a Liberecký kraj stav k 31. 10. 2014 Ukazatel Česká republika Liberecký kraj počet uchazečů 519 638 22 989 Informace o nástrojích APZ realizovaných ÚP ČR KrP v Liberci počet

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2014 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 440 Chrudim 104 206 Pardubice 168 237 Svitavy 104 971 Ústí nad Orlicí

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Tisková zpráva. Nezaměstnanost v březnu klesla na 7,2 %, počet volných míst přesáhl 76 000. Úřad práce ČR Generální ředitelství

Tisková zpráva. Nezaměstnanost v březnu klesla na 7,2 %, počet volných míst přesáhl 76 000. Úřad práce ČR Generální ředitelství Nezaměstnanost v březnu klesla na 7,2 %, počet volných míst přesáhl 76 000 Praha, 9. 4. 2015 K 31. 3. 2015 evidoval (ÚP ČR) celkem 525 315 uchazečů o zaměstnání. To je o 22 802 méně než v únoru a o 83

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Aktivní politika zaměstnanosti

Aktivní politika zaměstnanosti 10. 6. 2014 Aktivní politika zaměstnanosti Krajská pobočka v Olomouci Nezaměstnanost Nezaměstnanost k 31. 5. 2014 Na konci května celkový počet UoZ v kraji: 39 131 - počet UoZ je o 134 nižší než před rokem,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti 6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti Aktivní politika zaměstnanosti napomáhá sociální průchodnosti ekonomické reformy, strukturálním změnám zaměstnanosti, sociálně-ekonomickému rozvoji v regionech,

Více

Jednání poradního sboru 16. 1. 2014. Krajská pobočka v Ústí nad Labem

Jednání poradního sboru 16. 1. 2014. Krajská pobočka v Ústí nad Labem Jednání poradního sboru 16. 1. 2014 Krajská pobočka v Ústí nad Labem Mgr. Vlastislav Hlaváč, 16. 1. 2014 Nezaměstnanost - Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu ve věku 15-64 let k 31. 12. 2013 činil 11,47

Více

Společná tisková zpráva Českého statistického úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ZMĚNA VÝPOČTU UKAZATELE REGISTROVANÉ NEZAMĚSTNANOSTI

Společná tisková zpráva Českého statistického úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ZMĚNA VÝPOČTU UKAZATELE REGISTROVANÉ NEZAMĚSTNANOSTI Společná tisková zpráva Českého statistického úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ZMĚNA VÝPOČTU UKAZATELE REGISTROVANÉ NEZAMĚSTNANOSTI Praha, 7. 11. 2012 - Ministerstvo práce a sociálních věcí

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín TISKOVÁ ZPRÁVA Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně Čiperova 5182 760 42 Zlín Zlín, 8. 7. 2014 Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014 Tel.: 950 175 411 Červnový vývoj na trhu práce bývá

Více

Informace o nezaměstnanosti v České republice k 31. 3. 2013

Informace o nezaměstnanosti v České republice k 31. 3. 2013 Informace o nezaměstnanosti v České republice k 31. 3. 2013 K 31. 3. 2013 podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 64 let k obyvatelstvu stejného věku (který

Více

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Vážení zaměstnavatelé, dovolujeme si Vás oslovit jménem Kontaktního pracoviště Šumperk, Úřadu práce České republiky, Krajské pobočky v Olomouci s informací

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute Nezaměstnanost v ČR listopad 2014 V listopadu celkový počet uchazečů o zaměstnání poklesl o 0,4 % na 517 508, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 2,0 % na 59 397 a podíl nezaměstnaných osob

Více

Aktuální projekty pro vzdělávání zaměstnanců v Olomouckém. Říjen 2014

Aktuální projekty pro vzdělávání zaměstnanců v Olomouckém. Říjen 2014 Aktuální projekty pro vzdělávání zaměstnanců v Olomouckém kraji Říjen 2014 Živé projekty A) Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců, CZ.1.04/1.1.00/C3.00001; bližší informace na http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/projekty_esf/v_realizaci/nip/podpora_odborneho_vzdelavani_

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi Vypracoval Pavel Zdražila Nezaměstnanost v MSK k 28. 2. 2015 okres ke konci měsíce rozdíl proti min. měsíci počet uchazečů absolventi

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Informační a poradenské středisko. Mgr. Jindřiška Dvorská

Informační a poradenské středisko. Mgr. Jindřiška Dvorská Informační a poradenské středisko Mgr. Jindřiška Dvorská osoby, místa v tis. Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání a volných pracovních míst 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 uchazeči o

Více

PROJEKTY NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH SUBJEKTŮ ZAMĚŘENÉ NA DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI

PROJEKTY NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH SUBJEKTŮ ZAMĚŘENÉ NA DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI Příloha č. 3: Základní informace o projektech nejvýznamnějších subjektů str. 1 PROJEKTY NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH SUBJEKTŮ ZAMĚŘENÉ NA DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ 1) Hodnocení kvality vzdělávání

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 213 25 2 27 28 29 21 211 212 March 213 June 213 Sept 213 Oct 13 Nov 213 Dec 213 25 2 27 28 29 21 211 212 213 214* 215* Tato nově publikovaná

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Benchmarking Říčany projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností 1 1 SO ORP Říčany charakteristika území Správní obvod obce s

Více

Tisková zpráva. Počet firem, které nahlásily v únoru hromadné propouštění, je nejméně za poslední rok. Úřad práce ČR Generální ředitelství

Tisková zpráva. Počet firem, které nahlásily v únoru hromadné propouštění, je nejméně za poslední rok. Úřad práce ČR Generální ředitelství Praha, 17. 3. 2014 Počet firem, které nahlásily v únoru hromadné propouštění, je nejméně za poslední rok V únoru 2014 nahlásilo hromadné propouštění celkem 13 zaměstnavatelů. Tento krok se dotkne 593 jejich

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Zlínského kraje 7,7 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 30 643. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY 1. Rozmístění obyvatelstva 2. Index vývoje počtu obyvatel 3. Dynamika obyvatelstva 4. Index demografického stáří 5. Vzdělanostní struktura obyvatelstva 6. Koeficient podnikatelské

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.2 strana 2 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA PO.45 strana

Více

MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK

MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK Ing. arch. Yvona Jungová Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě yvona.jungova@ot.mpsv.cz Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji (k 31.03.2013) okres

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 1. Identifikace projektu Název projektu: Regionální centra pomoci a mobility Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/1.1.15.3/0046 Číslo priority: 3.1 Aktivní politika zaměstnanosti Území dopadu: CZ05 NUTS

Více

SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011

SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011 SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011 Výsledky průzkumu za 1. až 4. čtvrtletí 2011 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná personálně poradenská

Více

DATABÁZE BROWNFIELDS LIBERECKÉHO KRAJE. Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa

DATABÁZE BROWNFIELDS LIBERECKÉHO KRAJE. Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa Současný stav V současné době je v evidenci 445 lokalit typu brownfields ORP Počet lokalit Českolipsko 100 Frýdlantsko 81 Jablonecko 31 Jilemnicko 20 Liberecko 71

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute Nezaměstnanost v ČR leden 2015 V lednu celkový počet uchazečů o zaměstnání vzrostl o 2,6 % na 556 191, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 6,0 % na 62 257 a podíl nezaměstnaných osob vzrostl

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4%

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4% Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Pardubického kraje 6,9 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 23 825. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

SIEĆ WSPÓŁPRACY URZĘDÓW PRACY EUROPRACA SUDETY SÍŤ SPOLUPRÁCE ÚŘADŮ PRÁCE EUROPRÁCE SUDETY

SIEĆ WSPÓŁPRACY URZĘDÓW PRACY EUROPRACA SUDETY SÍŤ SPOLUPRÁCE ÚŘADŮ PRÁCE EUROPRÁCE SUDETY SIEĆ WSPÓŁPRACY URZĘDÓW PRACY EUROPRACA SUDETY SÍŤ SPOLUPRÁCE ÚŘADŮ PRÁCE EUROPRÁCE SUDETY KONFERENCJA INAUGURUJĄCA 17 WRZEŚNIA 2009 INAUGURAČNÍ KONFERENCE 17. ZÁŘÍ 2009 Mikroprojekt Sieć współpracy Urzędów

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

III. Aktivizační opatření k řešení nepříznivé situace na trhu práce

III. Aktivizační opatření k řešení nepříznivé situace na trhu práce III. Aktivizační opatření k řešení nepříznivé situace na trhu práce 1 Úvod Aktivizační opatření k řešení nepříznivé situace na trhu práce (dále jen aktivizační opatření) reagují na nepříznivou situaci

Více

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Vývoj nezaměstnanosti v říjnu 2014 30 25 20 15 10 5 0 DE AT MT CZ UK LU DK NL RO HU EE SE PL BE SI FI LT EU28 FR LV IE BG EA18 SK IT

Více

Podpora zaměstnanosti NEETs v Jihočeském kraji. Jihočeská hospodářská komora České Budějovice 2. prosince 2014

Podpora zaměstnanosti NEETs v Jihočeském kraji. Jihočeská hospodářská komora České Budějovice 2. prosince 2014 Podpora zaměstnanosti NEETs v Jihočeském kraji Jihočeská hospodářská komora České Budějovice 2. prosince 2014 podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu ( v % ) Situace na trhu práce 11,0 10,0 10,5 9,5 Podíl

Více

Stav revitalizace brownfields 2014

Stav revitalizace brownfields 2014 DATABÁZE BROWNFIELDS Stav revitalizace brownfields 2014 Revitalizované nebo z větší části revitalizované objekty 40 Objekty ve fázi revitalizace 10 Objekty ve fázi přípravy na revitalizaci (zpracován projekt,

Více

V l i v předlužení obyvatelstva na nezaměstnanost na Mostecku. Úřad práce v Mostě

V l i v předlužení obyvatelstva na nezaměstnanost na Mostecku. Úřad práce v Mostě V l i v předlužení obyvatelstva na nezaměstnanost na Mostecku Úřad práce v Mostě Náš region Most REGION MOST - charakteristika rozloha regionu: 467 km2 počet obyvatel regionu: 116 685 městské obyvatelstvo:

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR

PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR šance s handicapem č.1 Název projektu: Šance s handicapem Číslo projektu: CZ.1.04/2.1.00/70.00049 Zadavatel: ÚP ČR krajská pobočka v Liberci Realizátor: S-COMP Centre CZ s.r.o. Termín realizace projektu:

Více

SIEĆ WSPÓŁPRACY URZĘDÓW PRACY EUROPRACA SUDETY SÍŤ SPOLUPRÁCE ÚŘADŮ PRÁCE EUROPRÁCE SUDETY

SIEĆ WSPÓŁPRACY URZĘDÓW PRACY EUROPRACA SUDETY SÍŤ SPOLUPRÁCE ÚŘADŮ PRÁCE EUROPRÁCE SUDETY SIEĆ WSPÓŁPRACY URZĘDÓW PRACY EUROPRACA SUDETY SÍŤ SPOLUPRÁCE ÚŘADŮ PRÁCE EUROPRÁCE SUDETY KONFERENCJA INAUGURUJĄCA 17 WRZEŚNIA 2009 INAUGURAČNÍ KONFERENCE 17. ZÁŘÍ 2009 Mikroprojekt Sieć współpracy Urzędów

Více

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Kateřina Štěrbová ředitelka ING Employee benefits ČR 28. srpna 2014, Praha www.ingpojistovna.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červenci

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Dotazníkové šetření podnikatelské subjekty Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Vážení podnikatelé, Vážení zástupci podnikatelských subjektů, dovolujeme si Vás oslovit a požádat

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2013 Výsledky průzkumu za rok 2013 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 III. Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 MPSV poskytuje s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách účelové dotace poskytovatelům sociálních služeb,

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

Zaměstnanost. Mgr. Karel Hošek. Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje

Zaměstnanost. Mgr. Karel Hošek. Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Zaměstnanost Mgr. Karel Hošek Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Nezaměstnanost vývoj podílu nezaměstnaných osob 9,0 8,0 Olomoucký kraj 7,0 Zlínsky kraj Celkem ČR 6,0 5,0 4,0 2005 2006 2007 2008

Více

Pracovní síla v Jihomoravském kraji

Pracovní síla v Jihomoravském kraji Pracovní síla v Jihomoravském kraji 15.9.2015 Úřad práce ČR krajská pobočka v Brně Ing. Josef Bürger Josef.Burger@bm.mpsv.cz Základní charakteristiky trhu práce Zaměstnaní v NH: 557,5 tis. (2.čtvrtletí

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

; INFORMACE PRO ZAMĚSTNAVATELE

; INFORMACE PRO ZAMĚSTNAVATELE ; INFORMACE PRO ZAMĚSTNAVATELE Dobrá práce v Jihočeském kraji reg. č. projektu CZ.1.04/2.1.00/13.00001 Projekt Dobrá práce v Jihočeském kraji byl připraven Úřadem práce v Českých Budějovicích v souladu

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5.

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. prosince 2012 1 Výchozí situace 2 Ekonomická aktivita a neaktivita mladých

Více

Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 25. října 2013

Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 25. října 2013 Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 25. října 2013 Legislativní změny od 1. 1. 2012 S účinností od 1. 1. 2012 novelizována ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Spokojenost s životem červen 2015

Spokojenost s životem červen 2015 ov150730 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s životem červen 2015 Technické

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

DUM č. 4 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 4 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 4 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 30.09.2013 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky. Geografická charakteristika Jihočeského kraje

Více

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Mgr. Rücker Patrik, Vzdělávací společnost EDOST spol. s r.o. 3. národní konference o podporovaném

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 8. 1. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 8. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_16 Název materiálu: CESTOVNÍ RUCH Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace charakterizuje žákům podstatu a členění cestovního ruchu

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v 2013 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE červen 2013 1 Zpracovatel: GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3 602 00 Brno RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. RNDr. Kateřina Synková Ing. Jan Binek, Ph.D. 2 1.

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více