Srovnání aplikací pro převod dat z formátu PDF do Excelu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Srovnání aplikací pro převod dat z formátu PDF do Excelu"

Transkript

1 Srovnání aplikací pro převod dat z formátu PDF do Excelu Bc. Eliška Janoušková, Ing. Pavel Kolman, Ph.D., Ústav statistiky a operačního výzkumu, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, Abstrakt Data, která jsou nám dostupná, se velmi snadno mohou nacházet ve formě, jež není vhodná pro jejich další zpracování např. pro účely diplomové práce. Tento článek proto pojednává o možnostech převodu dat z jednoho takového problémového formátu, jímž je formát PDF. Ten bude převáděn do formátu XLSX za použití volně dostupných nástrojů. Cílem je srovnat celkem sedm nástrojů. Čtyři aplikace jsou instalovány do počítače, z nichž tři podléhají po vypršení určitého času nebo po převedení určitého počtu stránek zaplacení licence pro používání. Zbývajícími nástroji jsou tři webové stránky umožňující převod tzv. online, kdy je výsledek konverze zaslán na vybraný . Po provedení srovnání jsou nalezeny tři nástroje převádějící data zdarma do použitelných výstupů (aplikace Adobe Acrobat XI, ABBYY FineReader 11 a webová stránka Avšak není nalezen jediný nástroj, který by provedl konverzi dat do nového formátu v naprosto stejné podobě, jakou má původní soubor. Pro převod dat byla závěrem vybrána nejvhodnějším nástrojem aplikace Adobe Acrobat XI. Klíčová slova Formát PDF, aplikace Excel, konverze dat, převod dat zdarma, srovnání aplikací. Úvod Při zpracovávání dat se velice snadno může stát, že se dostupná data nenacházejí nebo je není možné ihned získat v potřebovaném formátu. Proto je nutné z dostupného formátu převést potřebná data do požadovaného formátu s využitím vhodných nástrojů. Některé formáty jsou snadno převoditelné v jiné, z jiných formátů je naopak převod dat z hlediska kvality převodu velmi obtížný. Takovým problémovým formátem je například velmi oblíbený a často používaný formát PDF (z anglického názvu Portable Document Format) vyvinutý společností Adobe Systems, který představuje otevřený standard pro elektronickou výměnu dokumentů.

2 Souborem ve formátu PDF mohou být textové dokumenty, ale také obrázky, přičemž je zaručeno, že se soubor zobrazí na všech zařízeních stejně (přečtení souboru je například možné díky bezplatnému softwaru Adobe Reader ), vzhledově stejný výstup je zaručen i při vytištění souboru (Adobe Systems Software Ireland Ltd, 2013). Tento článek pojednává o možnostech převodu dat ze souboru s koncovkou PDF do tabulek aplikace Excel (formát XLSX), které jsou vhodnější pro následné zpracování dat pro účely diplomové práce. Cíle a metodika Cílem tohoto článku je porovnat volně dostupné aplikace nebo webové stránky, které umožňují převod dat z formátu PDF do jiných formátů, především do formátu XLSX, a porovnat kvalitu výstupu ve srovnání s původní podobou dat na základě dále stanovených kritérií. Bylo by samozřejmě možné řešit i převod z PDF například do formátu DOC a následně do formátu XLSX, ale tento způsob zde nebude rozebírán a výsledky budou zaměřeny čistě jen na přímý převod dat do konečného formátu. Na internetu existuje velká spousta nástrojů, které slibují převod dat právě z formátu PDF. Výrazně se však liší právě v kvalitě výstupu, která je zde rozhodujícím kritériem při srovnávání převodních nástrojů. Je možné vyhledat nástroje volně dostupné na internetu bez jakýchkoliv poplatků, které není ani nutné instalovat, převod dat se děje prostřednictvím webového prohlížeče, kam je soubor nahrán a výsledek převodu je následně zaslán na zvolený . Na druhou stranu také existují programy, u kterých je potřebná instalace do počítače a kde je také často stanoven licenční poplatek za používání. Nástroje, jež je nutné instalovat, byly instalovány pod operačním systémem Windows 8. Pro hodnocení výsledků převodu dat byl použit vícestránkový nezamčený soubor PDF obsahující především tabulky, které tvoří různé řetězce českých slov (včetně diakritiky), datové a časové údaje, desetinné čárky i více rozdílných údajů v jednotlivých buňkách tabulek (viz obrázek 1). Důvodem pro srovnání je nalezení nejvhodnějšího nástroje pro jejich zpracování v rámci diplomové práce, neboť data jsou k dispozici pouze v tomto formátu.

3 1: Původní podoba souboru Zdroj: Česká pošta, s. p. Při porovnávání různých nástrojů konverze dat z formátu PDF do formátu XLSX se zohledňovalo několik kritérií, mezi které patří nutnost zakoupení licence a dostupnost nástroje, zachování formátu tabulky (správné převedení sloupců a řádků, správné oddělení textu v některých buňkách na dva řádky), font písma, česká diakritika, správné zobrazení údajů (především časové údaje v prvním sloupci), rychlost převodu, převod zápatí, převod ostatního textu mimo tabulky, počet převedených stránek a forma převedení (jeden nebo více listů aplikace Excel). Výsledky Na základě výsledků vyhledávání z byly vybrány tři webové stránky, které zdarma umožňují převod dat přímo do formátu XLSX. Dále byly nalezeny programy, které se zabývají stejnou konverzí, ale na rozdíl od principu, na kterém fungují převody dat přes webové stránky, je u těchto programů nutnost instalace do počítače. Bohužel spadá většina na internetu dostupných programů pod placené licence. Je ale většinou možné vyzkoušet si daný program po určitou dobu zdarma v podobě zkušební verze, díky čemuž bylo umožněno srovnání výsledků konverzí. Byly vybrány čtyři programy pro srovnávání, z čehož pouze jeden je plně dostupný zdarma bez nutnosti licence. Před provedením vyhledávání vhodných nástrojů na internetu bylo vyzkoušeno prosté zkopírování dat a přes schránku vloženo do aplikace Excel, jak ukazuje obrázek 2. Výsledek

4 ale rozhodně není použitelný. Nebyl zachován formát tabulky ani font a veškerá data se přesunula pouze do jednoho sloupce. Navíc se data z více sloupců občas přesunula pouze do jedné buňky. Naopak byla zachována česká diakritika a jednotlivé časové údaje zůstaly v původním formátu. 2: Zkopírování dat přes schránku Prvním posuzovaným nástrojem je aplikace Adobe Acrobat XI 1, která se zdá jako vhodný prostředek převodu dat z formátu PDF z toho důvodu, že stejně jako tento formát, tak i samotná aplikace byly vyvinuty společností Adobe Systems Software Ireland Ltd. Nevýhodou této aplikace je to, že se jedná o placenou aplikaci. Pro vyzkoušení je volně dostupná pouze 30 denní zkušební verze i v českém jazyce, aplikaci je nutné instalovat do počítače. Výsledek konverze, jež zobrazuje obrázek 3, je v celku zdařilý, aplikace pracuje rychle, bylo zachováno formátování tabulky (chybí pouze tučné orámování tabulky a tučné linky názorněji oddělující součásti tabulky), font písma, česká diakritika, převedly se i texty a údaje mimo tabulku, došlo k převedení všech stránek původního souboru a nepřevádělo se zápatí stránek. Problémem je však nedodržení formátu prvního sloupce původní tabulky, jež zobrazuje datum došlo k vynechání teček v datech. Dále také nedošlo k oddělení textu v určitých buňkách do dvou řádků jako v originálním souboru. 1

5 3: Výstup aplikace Adobe Acrobat XI V pořadí druhým zkoumaným programem, který je potřeba nainstalovat do počítače je opět pouze zkušební verze aplikace ABBYY FineReader 11 Professional Edition 23 dostupná také v českém jazyce. Bez licence je možné ji používat jen 15 dní a umožní převést pouze 50 stránek při konverzi však získáme vždy pouze první stránku souboru. Výsledek převodu dat znázorňující obrázek 4 je velmi podobný výsledku aplikace Adobe Acrobat XI byl zachován formát tabulky (tučné orámování je zde však u každého řádku), font písma, česká diakritika i texty mimo tabulku. Byla ale převedena pouze první stránka souboru, bohužel včetně zápatí s číslem stránky a dalšími údaji, které nejsou potřeba pro další zpracování dat, převod trval ve srovnání s předchozí aplikací o poznání delší dobu a aplikace nezvládla v některých případech oddělit údaje v buňce na více řádků. Naopak se podařilo správně zobrazit formát data v prvním sloupci

6 4: Výstup zkušební verze aplikace ABBYY FineReader 11 Professional Edition Dalším podle diskuse na webové stránce excelplus.net použitelným nástrojem pro převod dat z PDF do aplikace Excel je aplikace PDF2XL Basic 45 (opět je nutná instalace), která je zdarma dostupná pro vyzkoušení pouze 7 dní a pro maximálně 50 stránek souboru, poté se na používání vztahuje licence. Převod tabulky z původního PDF souboru ale nedopadl příliš dobře (viz obrázek 5) převedla se pouze první stránka, nebylo zachováno formátování tabulky (úplně chybí ohraničení tabulky) ani font písma a nedošlo k oddělení textu na dva řádky v jedné buňce. Celkově i práce s programem byla náročnější a zdlouhavější než s ostatními programy. Bylo nutno dopředu určit, co bude záhlaví převedené tabulky, co budou jednotlivé sloupce a řádky. Program nedokázal převést nadpisy tabulky a v podstatě žádné další prvky mimo samotnou tabulku. Byly ale zachovány textové obsahy jednotlivých buněk včetně české diakritiky i správný formát dat v prvním sloupci

7 5: Výstup zkušební verze aplikace PDF2XL Basic Posledním nástrojem, který je nutno instalovat do počítače, ale je dostupný zdarma, je aplikace PDF To Excel Converter 6. Konverze, jejíž výsledek uvádí obrázek 6, zde trvá ve srovnání s ostatními programy déle a výsledek je nepoužitelný. Formát tabulky ani font písma nebyl zachován, sloupce ani řádky neodpovídají původní tabulce, aplikace má problém s českou diakritikou, kdy podle písmen s háčky vytváří sloupce, některé sloupce naopak úplně chybí. Byly ale převedeny všechny stránky původního souboru na jeden list aplikace Excel. 6: Výstup aplikace PDF To Excel Converter Zástupcem online převaděčů je ten na webové stránce 7. Bez registrace je možné konvertovat až 5 souborů bez ohledu na to, kolik má soubor stránek. Poté je potřeba se zaregistrovat na webové stránce která umožňuje až 5 převodů souborů každý měsíc zdarma nebo je možné stáhnout si a nainstalovat program

8 Nitro Pro (zkušební verze je na 14 dní). Výsledek převodu patrný z obrázku 7 je z hlediska kvality velmi zdařilý. dorazil rychle, tabulka v souboru byla zachována (opět zde chybí pouze tučné orámování tabulky a tučné linky oddělující součásti tabulky), je správně zobrazena česká diakritika i font písma, text v příslušných buňkách byl oddělen na 2 řádky přesně podle originálního PDF souboru a správně se zobrazil první sloupec tabulky. Nevýhodou je však to, že ačkoliv byly převedeny všechny stránky původního souboru, každá stránka se objevila na samostatném listu aplikace Excel a dále nebyly převedeny texty mimo tabulku (např. souhrnné údaje, které jsou uvedeny na poslední stránce původního souboru). 7: Výstup webové stránky Druhý představitel online nástrojů se nachází na webové stránce Bohužel převod zde určitou dobu trvá. Zde to bylo konkrétně 30 minut, na což upozornil příchozí , který přišel hned po odeslání souboru ke konverzi. Pokud uživatel nechce čekat, má možnost stáhnout si a nainstalovat zkušební verzi programu Able2Extract PDF Converter (platná 7 dní), která provede stejnou práci rychle přímo v počítači. Výsledek převodu dat (znázorňuje obrázek 8) není použitelný, protože nebyl úplně zachován formát tabulky (chybí ohraničení, buňky obsahující v originále více údajů byly rozděleny na samostatné buňky), nebyl všude zachován font písma, stránky se sice převedly všechny a na jeden list aplikace Excel, ale často se převedly do jiných sloupců než stránka předchozí, zbytečně se převedlo i zápatí stránek. Pozitivem je, že byla správně zobrazena česká diakritika i první sloupec tabulky a převedly se i texty a údaje mimo tabulku.

9 8: Výstup webové stránky Posledním posuzovaným online nástrojem je Konverze proběhla velmi rychle, , který obsahoval odkaz pro stažení konvertovaného souboru, přišel během jedné minuty. Výsledek konverze (viz obrázek 9) však také není použitelný. Formát tabulky nebyl zachován, některé buňky se převedly do špatných řádků, problémy nastaly s českou diakritikou (písmena s háčky byla vynechána), číslice tvořící údaje v jednotkách km jsou od sebe odděleny přebytečnou mezerou, převedla se i zápatí stránek původního dokumentu a každá stránka původního dokumentu se nachází na jednom listu aplikace Excel. Kladem je to, že byly převedeny texty mimo tabulku a že byl správně převeden první sloupec tabulky určující časové údaje. 9: Výstup webové stránky

10 Diskuse Při srovnávání různých nástrojů pro převod dat z formátu PDF do formátu XLSX byly využity 4 programy, které je nutno instalovat do počítače, z čehož pouze jeden je dostupný volně bez licence. Na zbývající se vztahuje licence po uplynutí doby, za kterou je možné používat zkušební verzi. Dále byly porovnávány 3 webové stránky umožňující převod dat takzvaně online, kdy výsledek konverze po načtení souboru je odeslán na uživatele. Pro srovnání bylo užito hned několik kritérií, kdy za nejdůležitější se dá považovat zachování formátu tabulek původního souboru. Některá kritéria byla nebo mohla být ovlivněna tím, že daný nástroj byl dostupný pouze ve zkušební verzi, např. počet převedených stránek původního souboru. Další kritéria jako např. zachování fontu písma nejsou tak důležité pro další zpracování dat v diplomové práci. Výsledky srovnání ale nejsou příliš pozitivní, v podstatě žádný nástroj z celkově 7 porovnávaných nedokázal plně převést veškerá data do stejné podoby, v jaké byly v původním souboru. Nejhorší výsledky, které nejsou použitelné, byly získány z programu PDF To Excel Converter a webových stránek a které měly vážné problémy se zachováním původního formátu. Naopak použitelných výstupů bylo dosaženo z aplikací Adobe Acrobat XI, ABBYY FineReader 11 Professional Edition a celkem překvapivě i z webové stránky Závěr Tento článek vznikl za účelem nalezení vhodných nástrojů pro převod dat z dostupného, ale pro zpracování nepoužitelného formátu dat do jiného formátu dat, který je vhodný pro další použití a zpracování dat. Zde se konkrétně pro záměry diplomové práce jednalo o převod dat z formátu PDF do formátu XLSX. Již bylo zmíněno výše, že na internetu je v současnosti možno nalézt velké množství nástrojů pro převod dat ze souboru ve formátu PDF do tabulek aplikace Excel ve formátu XLSX, existuje také zároveň několik internetových diskusí a blogů, které s výběrem těchto nástrojů radí. Bohužel většina volně dostupných nástrojů, případně jejich zkušebních verzí nedokáže data převést dostatečně kvalitně. Na základě srovnání 7 vybraných nástrojů však byly nalezeny aplikace a webová stránka, které umožnují získat použitelný výstup. Díky zkušebním verzím a možnosti 5 konverzí u webové stránky je tak možné konstatovat, že lze získat zdarma použitelný výstup pro další zpracování dat. Avšak jsou tu omezení: v případě webové stránky je povoleno provádět

11 maximálně 5 konverzí měsíčně bez poplatku (nutností je ale registrace), zkušební verze aplikace ABBYY FineReader 11 Professional Edition umožňuje převod pouze jedné stránky jednoho souboru (maximálně však 50 konverzí) po dobu 15 dní a aplikace Adobe Acrobat XI omezuje používání bez poplatku na 30 dní. Pokud by tedy bylo potřeba provádět tyto konverze častěji nebo ve větším rozsahu, je nutné zaplatit licenci za využívání těchto nástrojů. Pro převod 17 vícestránkových souborů ve formátu PDF pro účely diplomové práce byla na základě omezení tří použitelných nástrojů konverze dat vybrána jako nejvhodnější aplikace Adobe Acrobat XI. Poděkování Tento článek vznikl s finanční podporou fondu IGA PEF MENDELU 34/2013. Reference Download PDF2XL. COGNIVIEW, Inc., 2013: CogniView [online]. [cit ]. Dostupné z: JURÁNEK, Ivo, 26. září 2011: Převod z PDF do DOC a XLS zdarma "online". IT Blog [online]. [cit ]. Dostupné z: NITRO PDF, Inc., 1013: PDF to Excel Converter [online]. [cit ]. Dostupné z: O Adobe PDF. ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD., 2013: Adobe Česká republika [online]. [cit ]. Dostupné z: acrobat/adobepdf.html PDF To Excel Converter. CENTRUM HOLDINGS, 2010: Stahuj.cz [online]. [cit ]. Dostupné z: PDF to Excel Free Online [online] [cit ]. Dostupné z: PECHÁČEK, Petr, 2007: Import tabulky z PDF souboru do Excelu. Excelplus.net [online]. [cit ]. Dostupné z:

12 Převod pdf do excel. In: Poradna Živě.cz [online] [cit ]. Dostupné z: consultanswers=1 Stáhnout bezplatnou zkušební verzi aplikace Acrobat XI Pro. ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD., 2013: Adobe Česká republika [online]. [cit ] Dostupné z: promoid=khxxw ZAMZAR LTD., : Zamzar - convert document, ebook, image, audio and video - free online file conversion [online]. [cit ]. Dostupné z: Zkušební verze aplikace ABBYY FineReader 11 Professional Edition. ABBYY SOFTWARE LTD., 2013: ABBYY.cz [online]. [cit ]. Dostupné z:

V kartě Informace o dokumentu můžete vyplnit údaje o dokumentu, které budou uloženy v PDF souboru. Jsou to:

V kartě Informace o dokumentu můžete vyplnit údaje o dokumentu, které budou uloženy v PDF souboru. Jsou to: Zahájení činnosti pdffactory je tiskový ovladač, který použijete při tisku z Vaší aplikace podobně, jako ovladač jakékoliv jiné tiskárny. Většina aplikací obsahuje v nabídce Soubor položku Tisk, která

Více

e-invoicing mojefakturace

e-invoicing mojefakturace e-invoicing mojefakturace V případě potřeby kontaktujte E-mail: e-fakturace.cz@tnt.com Tel.: +420 257 083 418 Obsah Vítejte v aplikaci mojefakturace 3 Registrace do mojefakturace 4 efakturace, eplatba

Více

Tvorba PDF Práce s Adobe Acrobatem

Tvorba PDF Práce s Adobe Acrobatem Tvorba PDF Práce s Adobe Acrobatem Ivo Šnábl Web studio Institut biostatistiky a analýz MU snabl@iba.muni.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Název modulu: OO Writer a Impress

Název modulu: OO Writer a Impress Název modulu: OO Writer a Impress Označení: A1 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na práci s textem a tvorbu prezentace v prostředí otevřeného a svobodného software. Účastník kurzu bude

Více

Obsah. Začínáme. 1 Úvod do Adobe Acrobatu. 2 Zkoumáme pracovní plochu

Obsah. Začínáme. 1 Úvod do Adobe Acrobatu. 2 Zkoumáme pracovní plochu Obsah Začínáme 1 Úvod do Adobe Acrobatu 2 Zkoumáme pracovní plochu O knize Oficiální výukový kurz.....................14 Acrobat Professional a Acrobat Standard...........14 Předpoklady.....................................15

Více

Univerzita třetího věku VŠE v Praze U055 PowerPoint 1 a U085 PowerPoint 2 hudba v prezentaci

Univerzita třetího věku VŠE v Praze U055 PowerPoint 1 a U085 PowerPoint 2 hudba v prezentaci Obsažení hudby v prezentaci Pokud vytváříte v PowerPointu prezentaci s hudbou a předpokládáte, že se bude někdy spouštět z jiného počítače (pošleme ji někomu e-mailem nebo ji budeme někomu promítat z flash

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

Obnova certifikátu. Úvod. Proč obnovit certifikát? Kdy obnovit certifikát? Které certifikáty obnovit? Jak obnovit certifikát na kartě ProID+ esign?

Obnova certifikátu. Úvod. Proč obnovit certifikát? Kdy obnovit certifikát? Které certifikáty obnovit? Jak obnovit certifikát na kartě ProID+ esign? Obnova certifikátu Před vypršením platnosti certifikátů si musí uživatelé ProID+ esign požádat o nový certifikát. Otázky, spojené s obnovou, a postup obnovy certifikátu na kartě ProID+ esign jsou uvedeny

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0632

CZ.1.07/1.5.00/34.0632 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Excel Formát buňky Ing. Silvana Žárská

Více

VY_32_INOVACE_INF3_18. Textové formáty PDF, TXT, RTF, HTML, ODT

VY_32_INOVACE_INF3_18. Textové formáty PDF, TXT, RTF, HTML, ODT VY_32_INOVACE_INF3_18 Textové formáty PDF, TXT, RTF, HTML, ODT Standardem pro textové soubory jsou následující formáty: Rich Text Format (.rtf), Hypertext Markup Language (.html,.htm) Portable Document

Více

Hodnocení soutěžních úloh

Hodnocení soutěžních úloh Hodnocení soutěžních úloh Kategorie kancelářské aplikace Soutěž v programování 28. ročník Krajské kolo 2013/2014 10. až 12. dubna 2014 1 Chráněné krajinné oblasti České republiky Koeficient 1 Připrav prezentaci,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 5 8 8 U k á z k a k n i h

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Příručka aplikace Registr de minimis

Příručka aplikace Registr de minimis Příručka aplikace Registr de minimis Obsah Úvod...1 Souhrnné informace...2 Podrobné informace o podporách konkrétního příjemce...3 Číselníky...4 Informace o subjektu přihlášeného uživatele...5 Podrobné

Více

Programy pro psaní textů. textové editory, textové procesory

Programy pro psaní textů. textové editory, textové procesory Programy pro psaní textů textové editory, textové procesory Terminologie Pojmy textový editor a textový procesor se často nerozlišují, proto nejdříve trocha teorie. Textový editor: program, který používáme

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Pokud není

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Základní práce s Excelem 2007

Základní práce s Excelem 2007 Základní práce s Excelem 2007 Zde si krátce projdete základní znalosti Excelu 2007, případně odchylky od starších verzí, se kterými jste zvyklí pracovat. Tento text nemá za úkol Vás uvedené základy naučit,

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ

Více

E-booky v nabídce knihoven. Tomáš Jandera, Odbor služeb KNAV

E-booky v nabídce knihoven. Tomáš Jandera, Odbor služeb KNAV E-booky v nabídce knihoven Tomáš Jandera, Odbor služeb KNAV co je to e-book? kniha v digitální podobě většinou ve formátu PDF nebo epub online podobné použití jako u časopiseckých databází offline DRM

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Úvod Elektronické podávání nabízí uživatelům kvalitní a bezpečnou formu komunikace s Úřadem při současné úspoře finančních nákladů a času. Je

Více

Výpisy Výsledek zpracování

Výpisy Výsledek zpracování Výpisy Výsledek zpracování Tlačítka (formát(rrrrmm)) a pro zadaný stát. Zobrazí výsledky měsíčního zpracování zadaného období Vytiskne výsledky. Prodejci - provize Třídění se provádí klepnutím na záhlaví

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 1 1 Obsah Excel účel a použití nástroje... 3 Obsah kurzu 1... 3 Rozdíly verze 2010 od verze 2003... 3 Práce v režimu kompatibility v aplikaci

Více

Tabulkový procesor otázka č.17

Tabulkový procesor otázka č.17 Tabulkový procesor otázka č.17 Seřazení (sort = řazení, třídění) je přeorganizování seznamu nebo jakékoli jiné tabulky podle klíčů. Klíč představuje vybrané pole seznamu, podle kterého se na základě zvoleného

Více

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 12 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Obecné zásady pro vytváření

Více

FUNKCE 3. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FUNKCE 3. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika FUNKCE 3 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání Čtvrtek 3. listopadu Makra v Excelu Obecná definice makra: Podle definice je makro strukturovanou definicí jedné nebo několika akcí, které chceme, aby MS Excel vykonal jako odezvu na nějakou námi definovanou

Více

Tabulkové kalkulátory, (MS Excel, OpenOfiice)

Tabulkové kalkulátory, (MS Excel, OpenOfiice) , (MS Excel, OpenOfiice) Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1127_Tabulkové kalkulátory (MS Excel, OpenOffice)_PWP Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové

Více

Citibank Elektronické výpisy

Citibank Elektronické výpisy Citibank Elektronické výpisy ELEKTRONICKÝ VÝPIS Elektronický výpis je zcela identický jako Váš papírový výpis z běžného či kartového účtu. Je ve formátu PDF a po vytištění je plnohodnotný papírovému výpisu.

Více

Nastavení elektronického výpisu v Internet Bance

Nastavení elektronického výpisu v Internet Bance Nastavení elektronického výpisu v Internet Bance Obsah Elektronický výpis... 3 Jak si nastavíte elektronický výpis... 3 Jak si prohlédnete elektronický výpis... 5 Jak si nastavíte upozornění na nový elektronický

Více

Nápověda a postupy. Instalace a aktivace PDF-XChange Viewer Pro. Instalace a aktivace software. Nápověda a postupy. 1 z 9 27.8.

Nápověda a postupy. Instalace a aktivace PDF-XChange Viewer Pro. Instalace a aktivace software. Nápověda a postupy. 1 z 9 27.8. Nápověda a postupy Zde najdete návody a tipy pro práci, které Vám mohou usnadnit práci s produkty PDF-XChange. V případě, že si myslíte, že by zde neměl některý dotaz nebo problematika chybět, napište

Více

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Aplikaci spustíte dvojklikem na ikonu s logem ČP Upload zobrazí se následující okno aplikace: Pro

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ MS Word - ZAČÁTEČNÍCI (rozsah 39 kapitol) Naučíte se základy práce s dokumentem Zorientujete se v pracovní ploše aplikace Dozvíte se, jak vytvářet plnohodnotné texty, formátovat

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word prostředí, základní editace textu Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Office balík aplikací používaných v kancelářské i jiné práci Word textový

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO LOKALIZAČNÍHO TÝMU OPENOFFICE.ORG 1.1.0 ČESKÝ LOKALIZAČNÍ TÝM OZNAMUJE DOKONČENÍ ČESKÉ VERZE NOVÉ VLASTNOSTI. 7.

TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO LOKALIZAČNÍHO TÝMU OPENOFFICE.ORG 1.1.0 ČESKÝ LOKALIZAČNÍ TÝM OZNAMUJE DOKONČENÍ ČESKÉ VERZE NOVÉ VLASTNOSTI. 7. TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO LOKALIZAČNÍHO TÝMU OPENOFFICE.ORG 1.1.0 CZ 7. října 2003 ČESKÝ LOKALIZAČNÍ TÝM OZNAMUJE DOKONČENÍ ČESKÉ VERZE OPENOFFICE.ORG 1.1.0 Český lokalizační tým počešťující OpenOffice.org

Více

WD My Book Essential Edition

WD My Book Essential Edition WD My Book Essential Edition Pro zabezpečení bezproblémové funkčnosti, stability a vyšší výkonnosti, je doporučeno stažení a nainstalování nejnovější verze service pack pro Windows a také nejnovější aktualizace

Více

Excel pro začátečníky

Excel pro začátečníky Excel pro začátečníky (12-14 hodin) 1. Základy práce s tabulkami (2 hodiny) Aktivní buňka Vkládání dat do buňky Řádek vzorců Oprava zapsaných údajů Pohyb po tabulce a listech Výběr oblasti Výška řádku

Více

Jak stahovat ebooks na platformě EBSCOhost

Jak stahovat ebooks na platformě EBSCOhost Jak stahovat ebooks na platformě EBSCOhost Kompletní návod krok za krokem pro uživatele při prvním stahování eknih Nabízí-li Vaše knihovna možnost stahování ebooks, můžete se rozhodnout pro stažení konkrétní

Více

Manuál pro registraci prostřednictvím datové schránky

Manuál pro registraci prostřednictvím datové schránky Manuál pro registraci prostřednictvím datové schránky 1. Postup pro vyplnění a odeslání registračního formuláře Pro úspěšnou registraci je možné použít pouze certifikát od jedné z následujících certifikačních

Více

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení MANUÁL K PROGRAMU DBADVOKÁT Program byl vytořený za účelem třídění a uchovávání jednotlivých spisů (elektronické dokumenty [doc, xls, odt, pdf, xml,...], emaily a další důležité soubory) v centralním počítači

Více

Tabulkový procesor Excel úvod do programu. Obsah:

Tabulkový procesor Excel úvod do programu. Obsah: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační 1. a 2. Ing. Andrea a komunikační (podle oboru srpen 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Tabulkový procesor Excel Tabulkový procesor

Více

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC THOMSON SCIENTIFIC EndNote Web Stručné informace Web je webový nástroj navržený tak, aby poskytoval studentům a výzkumníkům pomoc při psaní výzkumných prací. Databáze ISI Web of Knowledge a nástroje EndNote

Více

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word Díky doplňku Cite While You Write pro nástroj EndNote Web máte možnost reference a formátované citace či bibliografie při psaní vaší práce v aplikaci

Více

Stručný návod k HTML editoru v CMS Portia 4

Stručný návod k HTML editoru v CMS Portia 4 Stručný návod k HTML editoru v CMS Portia 4 2 03/2015 Představení HTML editor je jednoduchý textový editor pro webové stránky. Nabízí většinu hlavních funkcí jako mají velké editory typu Word pro použití

Více

Mailkit. Rychlá příručka. More power to your emails

Mailkit. Rychlá příručka. More power to your emails Mailkit Rychlá příručka Úvod Tato uživatelská příručka je určena všem, jež se chystají používat Mailkit pro správu emailových kampaní, a vysvětluje ty nejpodstatnější vlastnosti této aplikace. Většina

Více

Uživatelské prostředí MS Office 2007

Uživatelské prostředí MS Office 2007 Uživatelské prostředí MS Office 2007 Obsah kapitoly Poznámka Studijní cíle Doba potřebná ke studiu Pojmy k zapamatování Úvod V této kapitole se naučíte pracovat s novým uživatelským prostředím MS Office

Více

Microsoft Office. Excel vlastní formát buněk

Microsoft Office. Excel vlastní formát buněk Microsoft Office Excel vlastní formát buněk Karel Dvořák 2011 Formát buněk Běžné formáty buněk vybíráme v seznamu formátů ve skupině Číslo. V některých případech potřebujeme formát v trochu jiné podobě,

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030. MS Excel

Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030. MS Excel Masarykovo gymnázium Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528, Příbor Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Excel Metodický materiál pro základní

Více

GRANTYS online formulář žádosti

GRANTYS online formulář žádosti GRANTYS online formulář žádosti Jste tu poprvé? Registrovat Znáte své přihlašovací údaje? Přihlásit (přihlašovací jméno = vaše IČ nebo jiná kombinace písmen a číslic, kterou jste dostali spolu s heslem

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ . MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP Obsah 1 MICROSOFT EXCEL 2010... 1 1.1 ÚVOD DO EXCELU... 1 1.2 OTEVŘENÍ EXCELU... 1 1.3 PÁS KARET...

Více

MANUÁL. Jak používat administraci webových stránek. Obsah ZÁKLAD... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY... 4

MANUÁL. Jak používat administraci webových stránek. Obsah ZÁKLAD... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY... 4 MANUÁL Jak používat administraci webových stránek Obsah ZÁKLAD... 2 PŘIHLÁŠENÍ DO ADMINISTRACE... 2 HLAVNÍ MENU... 2 VÝBĚR POLOŽKY... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 DETAIL POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY...

Více

Ekonomický systém WinStrom 10

Ekonomický systém WinStrom 10 IT Strategie Ekonomický systém WinStrom 10 Miloš Grásgruber WinStrom je ekonomický systém, který má na českém trhu dlouhou historii. V případě verze WinStrom 10 se však jedná o zcela novou generaci systému,

Více

Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP)

Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Webová aplikace (Uživatelská dokumentace) Strana: 1/21 Obsah 1. Úvodní informace...4 2. Spuštění aplikace...4 3. Zabezpečení přístupu k Webové aplikaci...4 4. Přihlášení do aplikace...4 5. Úvodní obrazovka...4

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 2.00 Uživatelská dokumentace programu Úvod Uživatel si může vybrat z 16 různých čárových kódů. Mimo jiné to jsou EAN8, EAN13, Code128, 2z5 a další. Rastr štítků se vybírá nastavením

Více

Datové schránky. Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu, Česká pošta, s.p.

Datové schránky. Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu, Česká pošta, s.p. Datové schránky Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu, Česká pošta, s.p. Aktuální informace V souladu se zákonem č.300/2008 Sb., o elektronických úkonech byla 1. listopadu provedena aktivace datových

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ. PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu:

T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ. PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu: T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ 1 PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu: 1 2 REGISTRACE ÚČTU Pokud jste již stávajícím zákazníkem T-Mobile, můžete využívat spousty výhod! Stačí

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Externí Helpdesk Uživatelská příručka. verze 1.00

Externí Helpdesk Uživatelská příručka. verze 1.00 Externí Helpdesk Uživatelská příručka verze 1.00 Externí Helpdesk uživatelská příručka k webovému prostředí Copyright 2011 Triada, spol. s r. o. Triada, spol. s r. o. U svobodárny 1110/12 190 00 Praha

Více

TABULKY U STÁTNÍCH ZKOUŠEK

TABULKY U STÁTNÍCH ZKOUŠEK TABULKY U STÁTNÍCH ZKOUŠEK Obsah Co říká norma:... 2 Nadpis... 2 Měrná jednotka... 2 Hlavička tabulky...2 Sloupce... 2 Řádky... 3 Součty... 3 Obecná poznámka... 3 Zvláštní poznámky...3 Značky v tabulce...

Více

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP Obsah 1 MICROSOFT WORD 2010... 1 1.1 ÚVOD DO WORDU... 1 1.2 OTEVŘENÍ WORDU... 1 1.3 PÁS KARET... 2 1.4

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

OBSAH. Kontrola aktualizací... 18

OBSAH. Kontrola aktualizací... 18 2013 Albatros Media a. s. Toto CD je součástí knihy Adobe InDesign CS6, Oficiální výukový kurz a je samostatně neprodejné. Všechna práva vyhrazena. Nelegální kopie tohoto disku jsou zakázány. K2059_potisk.indd

Více

Postup: Nejprve musíme vyplnit tabulku. Pak bude vypadat takto:

Postup: Nejprve musíme vyplnit tabulku. Pak bude vypadat takto: Úkol: Jednoduchá tabulka v Excelu Obrázky jsou vytvořené v Excelu verze 2003 CZ. Postupy jsou platné pro všechny běžně dostupné české verze Excelu s výjimkou verze roku 2007. Postup: Nejprve musíme vyplnit

Více

MS Excel. Upraveno pro verzi 2007. Jana Krutišová. Katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni

MS Excel. Upraveno pro verzi 2007. Jana Krutišová. Katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni MS Excel Upraveno pro verzi 2007 Katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni Charakteristika Zpracování dat uspořádaných do 2D nebo 3D tabulek. Dynamické

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE název předmětu TOPOGRAFICKÁ A TEMATICKÁ KARTOGRAFIE číslo úlohy název úlohy 2 Tvorba tematických

Více

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz www.i-zakovska.cz Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz Obsah 1. Základní informace o moje.i-zakovska.cz... 2 2. Příručka pro uživatele i-zakovska.cz... 3 2.1 Registrace do aplikace... 3 2.2 Základní

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

Kapitola 1 První kroky v tvorbě miniaplikací 11

Kapitola 1 První kroky v tvorbě miniaplikací 11 Obsah Úvodem 9 Komu je kniha určena 9 Kapitola 1 První kroky v tvorbě miniaplikací 11 Co je to Postranní panel systému Windows a jak funguje 12 Co je potřeba vědět před programováním miniaplikací 16 Vaše

Více

Postup získání licence programu DesignBuilder v4

Postup získání licence programu DesignBuilder v4 Postup získání licence programu DesignBuilder v4 DesignBuilder je tvořen grafickým prostředím propojeným s několika moduly poskytujícími určitou funkci. Budete potřebovat licenci pro každý z modulů, který

Více

ebooks v rozhraní EBSCOhost

ebooks v rozhraní EBSCOhost EBSCO PUBLISHING ebooks v rozhraní EBSCOhost Jak to funguje 22. září 2011 1. Základní informace o ebooks 2. Jak stahovat ebooks 3. Osobní schránka MyEBSCOhost 4. Stahování ebooks do ipadu ebooks v rozhraní

Více

MS EXCEL. MS Excel 2007 1

MS EXCEL. MS Excel 2007 1 MS Excel 2007 1 MS EXCEL Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Leden 2012 1. Přehled sestav MS Excel v Portálu farmáře Registr půdy (LPIS) a Data ke stažení LPIS umožňuje na záložce

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U);

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Databáze prodejců Tlačítka Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce (Alt+E); Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Při zakládání nového prodejce zadejte jeho číslo (musí to být

Více