Brno, leden Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj. Důvod předložení : Předkládá : vedoucí inspektor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Brno, leden 2011. Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj. Důvod předložení : Předkládá : vedoucí inspektor"

Transkript

1 č.j. : 1351/9.32/11/11.2 ZPRÁVA O ČINNOSTI OBLASTNÍHO INSPEKTORÁTU PRÁCE PRO JIHOMORAVSKÝ KRAJ A ZLÍNSKÝ KRAJ ZA ROK 2010 Důvod předložení : Předkládá : úkol č Ing. et Ing. Bc. Tomáš Musil vedoucí inspektor Brno, leden 2011 Zpráva o činnosti za rok 2010 Strana 1 (celkem 96)

2 O B S A H 1. Úvod str. 3 9 Základní údaje Konzultační místa poradenství Územní působnost OIP Činnost OIP Počet pracovníků, struktura a personální obsazení OIP Garanti úkolů v roce Základní statistické údaje o kontrolní činnosti str Počty kontrolovaných subjektů, protokolů o kontrolní činnosti a počty zjištěných závad Projektové dokumentace, kolaudační řízení Pracovní úrazy v roce 2010 Analýza uložených pokut 3. Inspekční činnost str Výsledky kontrolní činnosti dle úkolů v oblasti bezpečnosti práce Výsledky kontrolní činnosti dle úkolů v oblasti pracovních vztahů a podmínek 4. Ostatní kontrolní činnost str Projektová dokumentace staveb Kolaudační řízení Vyšetřování pracovních úrazů Šetření podnětů, oznámení a stížností 5. Poradenská, výchovná a vzdělávací činnost str Poradenská činnost Výchovná a vzdělávací činnost Publikační činnost, činnost v rámci regionu působnosti OIP 6. Ochrana veřejnosti str Spolupráce s orgány a organizacemi str. 91, Závěr str. 93, Význam použitých zkratek str. 95, 96 Zpráva o činnosti za rok 2010 Strana 2 (celkem 96)

3 1. Úvod 1.1 Základní údaje Sídlo: Milady Horákové Brno Telefon: recepce kancelář vedoucího inspektora fax - a9heffd - datová schránka Vedoucí inspektor: Vedoucí právního odboru: Odbor správy a informatiky: Vedoucí odboru inspekce I: Vedoucí odboru inspekce II: Vedoucí odboru inspekce III: Ing. et Ing. Bc. Tomáš Musil Mgr. Anna Slívová Ing. Marcela Ščerbová Ing. František Šebela Ing. Zdeněk Juránek Antonín Vojta Základní organizační schéma OIP vedoucí inspektor kancelář vedoucího inspektora právní odbor odbor správy a informatiky odbor inspekce I. odbor inspekce II. odbor inspekce III. Zpráva o činnosti za rok 2010 Strana 3 (celkem 96)

4 1.2 Konzultační místa poradenství Brno Oblastní inspektorát práce Milady Horákové Brno Tel.: (recepce) (pracovní vztahy a podmínky - poradenství) pondělí a středa 8:00-17:00 (pracovní vztahy a podmínky) středa 8:00-17:00 (bezpečnost práce) Zlín Okresní správa sociálního zabezpečení tř. Tomáše Bati Zlín Tel. : (BOZP) (PVP) středa 8:00 17:00 (pracovní vztahy a podmínky) středa v lichém týdnu 8:00 17:00 (bezpečnost práce) Blansko Městský úřad Blansko K. J. Mašky Blansko Tel. : středa 8:00 15:00 (pracovní vztahy a podmínky) středa v lichém týdnu 8:00 15:00 (bezpečnost práce) Břeclav Domus dům nám. T.G. Masaryka 9A Břeclav Tel. : středa 8:00 15:00 (pracovní vztahy a podmínky) středa v lichém týdnu 8:00 15:00 (bezpečnost práce) Zpráva o činnosti za rok 2010 Strana 4 (celkem 96)

5 Hodonín Finanční úřad Hodonín Dukelských hrdinů 3653/ Hodonín Tel. : středa 8:00 15:00 (pracovní vztahy a podmínky) středa v lichém týdnu 8:00 15:00 (bezpečnost práce) Kroměříž Úřad práce Kotojedská 269/ Kroměříž Tel. : (BOZP) (PVP) středa 8:00 15:00 (pracovní vztahy a podmínky) středa v lichém týdnu 8:00 15:00 (bezpečnost práce) Uherské Hradiště Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Svatováclavská Uherské Hradiště Tel. : středa 8:00 15:00 (pracovní vztahy a podmínky) středa v lichém týdnu 8:00 15:00 (bezpečnost práce) Valašské Meziříčí Úřad práce Železničního vojska Valašské Meziříčí Tel. : středa 8:00 15:00 (pracovní vztahy a podmínky) středa v lichém týdnu 8:00 15:00 (bezpečnost práce) Zpráva o činnosti za rok 2010 Strana 5 (celkem 96)

6 Vyškov Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Nádražní Vyškov Tel. : (PVP) (BOZP) středa 8:00 15:00 (pracovní vztahy a podmínky) středa v lichém týdnu 8:00 15:00 (bezpečnost práce) Znojmo Agrocentrum Dvořákova Znojmo Tel. : středa 8:00 15:00 (pracovní vztahy a podmínky) středa v lichém týdnu 8:00 15:00 (bezpečnost práce) 1.3 Územní působnost OIP Jihomoravský kraj Tento kraj má rozlohu 7 196,5 km 2, je složen ze 7 okresů (Blansko, Brno město, Brno venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo). V kraji je celkem 673 obcí, z toho 21 obcí s rozšířenou působností, 48 obcí má status města. Centrem kraje je druhé největší statutární město České republiky Brno, které je významným střediskem justice, ekonomickým a správním centrem, městem univerzit a veletržním centrem střední Evropy s dlouholetou tradicí pořádání veletrhů. Počet obyvatel kraje je osob. 1) Zlínský kraj Rozloha kraje je km 2, skládá se ze 4 okresů (Zlín, Vsetín, Kroměříž a Uherské Hradiště).V kraji je 305 obcí, z toho 13 obcí s rozšířenou působností, 30 obcí má statut města. Sídelním městem kraje je statutární město Zlín. Počet obyvatel kraje je obyvatel. 1) Zpráva o činnosti za rok 2010 Strana 6 (celkem 96)

7 1) Zdroj: internet (Krajské úřady JmK a ZK, Wikipedie) 1.4 Činnost OIP Oblastní inspektorát práce vykonává svoji činnost podle a v rozsahu zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů. Jeho věcná působnost je upravena v 3 cit. zákona - kontroluje dodržování povinností vyplývajících z: a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům, příslušnému odborovému orgánu nebo radě zaměstnanců nebo zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích včetně právních předpisů o odměňování zaměstnanců, náhradě mzdy nebo platu a náhradě výdajů zaměstnancům, s výjimkou právních předpisů o zaměstnanosti a právních předpisů o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů, b) právních předpisů stanovících pracovní dobu a dobu odpočinku, c) právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce, d) právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a právních předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení, e) právních předpisů o zaměstnávání zaměstnankyň, mladistvých zaměstnanců pečujících o děti, jakož i zaměstnanců, kteří prokázali, že převážně sami dlouhodobě pečují o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby v II, III nebo IV stupni závislosti, f) právních předpisů upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi. Zpráva o činnosti za rok 2010 Strana 7 (celkem 96)

8 Inspektorát kontroluje rovněž dodržování: a) kolektivních smluv v částech, ve kterých jsou upraveny individuální pracovněprávní nároky zaměstnanců vyplývající z právních předpisů, jakož i vnitřních předpisů podle 305 zákoníku práce, b) vnitřních předpisů vydaných podle zákoníku práce, jestliže zakládají práva zaměstnanců. Kromě výše uvedeného inspektorát, podle 5 odst.1 písm. k) zákona o inspekci práce poskytuje zaměstnancům a zaměstnavatelům bezplatně základní informace a poradenství týkající se ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek. 1.5 Počet pracovníků, struktura a personální obsazení OIP Limit zaměstnanců pro rok Fyzický stav zaměstnanců k Průměrný orientační počet zaměstnanců k Roční průměrný přepočtený stav zaměstnanců 68,2 Plnění stavu zaměstnanců v roce ,03 % Počty pracovníků v jednotlivých útvarech vedoucí inspektor kancelář vedoucího inspektora (asistentka) právní odbor (VO + asistentka + právníci) odbor správy a informatiky odbor inspekce I (VOI + asistentka + inspektoři) odbor inspekce II (VOI + asistentka + inspektoři) odbor inspekce III VOI+asistentka+inspektoři) Stav zaměstnanosti k Inspektorů OIP celkem 47 Z toho mužů 33 žen 14 Zpráva o činnosti za rok 2010 Strana 8 (celkem 96)

9 1.6 Garanti úkolů v roce Bezpečnost práce ve stavebnictví Ing. Hadáček Milan Kontrola zaměstnavatelů v dopravě Karel Urbánek Kontrola systému BOZP a pracovních podmínek v malých a středních podnicích Slavomír Malík Bezpečnost práce na elektrických zařízeních Vladimír Cupák Dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu vyhrazených technických zařízení - parních Miloš Hyžík a kapalinových kotlů Bezpečnost práce při používání vyhrazených technických zařízení - zdvihacích zařízení a vázacích prostředků a prostředků pro zavěšení a Bc. Radovan Knap uchopení břemene Dodržování předpisů při používání chemických látek na pracovištích - úkol SLICu Ing. Jan Strouhal Kontrola plnění úkolů zadavatele stavby Ing. Radomír Tomeček Integrovaná inspekce podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií Ing. Jan Strouhal Program Bezpečný podnik Ing. Dušan Netopil Provádění kontrol na základě podnětů na Ing. Bc. Ch. Pavelková porušování pracovněprávních předpisů a předpisů Dagmar Mertová v oblasti BOZP Ing. Vlastimil Hrdý Dodržování pracovněprávních předpisů včetně BOZP u zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají Ivan Mesároš osoby se zdravotním postižením Dodržování pracovněprávních předpisů u zaměstnavatelů podnikajících ve stavebnictví Milan Veselý Kontroly dodržování pracovněprávních předpisů u zaměstnavatelů podnikajících Alžběta Kučerová v maloobchodu Dodržování pracovněprávních předpisů při zaměstnávání zaměstnanců agenturami práce Mgr. Jindra Šimková Kontroly dodržování pracovněprávních předpisů u zaměstnavatelů poskytujících stravovací a Bc. František Žeravčík ubytovací služby Provádění kontrol v nepřetržitých provozech zdravotnické záchranné služby a nemocniční akutní péče PhDr. Alena Juklíčková Zpráva o činnosti za rok 2010 Strana 9 (celkem 96)

10 2. Základní statistické údaje o kontrolní činnosti 2.1 Počty kontrolovaných subjektů, protokolů o kontrolní činnosti a počty zjištěných závad Číslo úkolu N N Název Dodržování pracovněprávních předpisů včetně BOZP při zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dodržování pracovněprávních předpisů u zaměstnavatelů podnikajících ve stavebnictví Pracovněprávní předpisy v maloobchodu Dodržování pracovněprávních předpisů při zaměstnávání fyzických osob agenturami práce Dodržování pracovněpr. předpisů u zaměstnavatelů poskytujících ubytovací a stravovací služby Kontroly v nepřetržitých provozech zdravotnické záchranné služby a nemocniční akutní péče Kontrola uživatelů související s úkolem , agentury práce Subjekty Protokoly (kontroly) Závady fyz. práv. fyz. práv. fyz. práv Bezpečnost práce ve stavebnictví N Kontrola zaměstnavatelů v dopravě Kontrola systému BOZP a pracovních podmínek v malých a N středních podnicích N N N Bezpečnost práce na elektrických zařízeních Dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti práce a TZ při provozu VTZ parních a kapalinových kotlů Bezpečnost práce při používání VTZ zdvihacích zařízení a vázacích prostředků a prostředků pro zavěšení a uchopení břemen Dodržování předpisů při používání chemických látek na pracovištích úkol SLICu Zpráva o činnosti za rok 2010 Strana 10 (celkem 96)

11 N Kontrola plnění úkolů zadavatele stavby Integrovaná inspekce podle zákona č. 59/2006 o prevenci závažných havárií Program Bezpečný podnik Kontrola divadel z hlediska BOZP a PVP N Provádění kontrol na základě šetření podnětů na porušování pracovněprávních předpisů a předpisů v oblasti BOZP Koordinované kontroly s úřady práce N Následné kontroly úkolů minulých let Šetření smrtelných pracovních úrazů Šetření závažných pracovních úrazů Ostatní nezařazené úkoly Celkem Projektové dokumentace, kolaudační řízení Zák. č. 251/2005 Sb. Celkový počet 5 písm. i) Doručené projektové dokumentace písm. j) Žádosti k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce Pracovní úrazy v roce 2010 Úraz Hlášeno Z toho určeno k šetření Smrtelný Závažný Zpráva o činnosti za rok 2010 Strana 11 (celkem 96)

12 2.4 Analýza uložených pokut Pokuty uložené v roce 2009, které nabyly právní moci v roce 2010 Počet Částka (v Kč) pokuty uložené podnikajícím fyzickým osobám za správní delikt pokuty uložené podnikajícím fyzickým osobám za správní delikt v souvislosti se šetřením pracovního úrazu pokuty uložené právnickým osobám za správní delikt 15 1, pokuty uložené právnickým osobám za správní delikt v souvislosti se šetřením pracovního úrazu pořádkové pokuty 0 0 celkem 16 1, celkem v souvislosti se šetřením pracovního úrazu Pokuty uložené v roce 2010 (bez ohledu na nabytí právní moci) Počet Částka (v Kč) pokuty uložené podnikajícím fyzickým osobám za správní delikt pokuty uložené podnikajícím fyzickým osobám za správní delikt v souvislosti se šetřením pracovního úrazu 43 1, pokuty uložené právnickým osobám za správní delikt 152 7, pokuty uložené právnickým osobám za správní delikt v souvislosti se šetřením pracovního úrazu 31 2, pořádkové pokuty celkem 203 8, celkem v souvislosti se šetřením pracovního úrazu Na základě kontrolami zjištěných porušení právních předpisů (zákoníku práce, zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády a vyhlášek provádějících zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) byly v souladu se zákonem o inspekci práce a správním řádem vydávány příkazy a rozhodnutí o uložení pokuty. Zpráva o činnosti za rok 2010 Strana 12 (celkem 96)

13 V roce 2010 tak bylo vydáno celkem 203 příkazů či rozhodnutí a uloženy pokuty v celkové výši 8, Kč. Některé příkazy a rozhodnutí však v r nenabyly právní moci (právní moci nabudou v r. 2011, popř. bude po podaném odporu či odvolání pokračováno v řízení). Pozn. : Uvedené grafy neobsahují údaje o uložených pořádkových pokutách Pokuty uložené v roce 2010, které nabyly právní moci v roce 2010 Počet Částka (v Kč) pokuty uložené podnikajícím fyzickým osobám za správní delikt pokuty uložené podnikajícím fyzickým osobám za správní delikt v souvislosti se šetřením pracovního úrazu pokuty uložené právnickým osobám za správní delikt 130 5, pokuty uložené právnickým osobám za správní delikt v souvislosti se šetřením pracovního úrazu 28 1, pořádkové pokuty Celkem 168 6, celkem v souvislosti se šetřením pracovního úrazu Zpráva o činnosti za rok 2010 Strana 13 (celkem 96)

14 Pokuty uložené v roce 2010, které doposud nenabyly právní moci v roce 2010 Počet Částka (v Kč) pokuty uložené podnikajícím fyzickým osobám za správní delikt pokuty uložené podnikajícím fyzickým osobám za správní delikt v souvislosti se šetřením pracovního úrazu pokuty uložené právnickým osobám za správní delikt 22 2, pokuty uložené právnickým osobám za správní delikt v souvislosti se šetřením pracovního úrazu pořádkové pokuty 0 0 Celkem 35 2, celkem v souvislosti se šetřením pracovního úrazu Přehled vydaných příkazů a rozhodnutí a uložených pokut v členění dle jednotlivých hlavních úkolů stav řízení počet vydaných příkazů a rozhodnutí výše uložených pokut celkem (v Kč) Dodržování pracovněprávních předpisů včetně BOZP u zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením před nabytím právní moci 0 0 po nabytí právní moci Celkem Kontroly dodržování pracovněprávních předpisů u zaměstnavatelů podnikajících v maloobchodu před nabytím právní moci 0 0 po nabytí právní moci celkem Dodržování pracovněprávních předpisů při zaměstnávání fyzických osob agenturami práce před nabytím právní moci 0 0 po nabytí právní moci celkem Zpráva o činnosti za rok 2010 Strana 14 (celkem 96)

15 Dodržování pracovněprávních předpisů u zaměstnavatelů poskytujících ubytovací a stravovací služby před nabytím právní moci po nabytí právní moci celkem Kontrola uživatelů související s úkolem , agentury práce před nabytím právní moci 0 0 po nabytí právní moci celkem Bezpečnost práce ve stavebnictví před nabytím právní moci po nabytí právní moci celkem Kontrola systému BOZP a prac. podmínek v malých a středních podnicích před nabytím právní moci 0 0 po nabytí právní moci celkem Bezpečnost práce na elektrických zařízeních před nabytím právní moci 0 0 po nabytí právní moci celkem Bezpečnost práce při používání vyhrazených technických zařízení zdvihacích zařízení a vázacích prostředků a prostředků pro zavěšení a uchopení břemene před nabytím právní moci 0 0 po nabytí právní moci celkem Kontrola plnění úkolů zadavatele stavby před nabytím právní moci 0 0 po nabytí právní moci celkem Zpráva o činnosti za rok 2010 Strana 15 (celkem 96)

16 Provádění kontrol na základě podnětů na porušování pracovněprávních předpisů a předpisů v oblasti BOZP před nabytím právní moci 15 1, po nabytí právní moci 75 3, celkem 90 4, Koordinované kontroly s úřady práce před nabytím právní moci po nabytí právní moci celkem Šetření smrtelných pracovních úrazů před nabytím právní moci 0 0 po nabytí právní moci Celkem Šetření závažných pracovních úrazů před nabytím právní moci po nabytí právní moci 24 1, Celkem 26 1, Ostatní nezařazené úkoly před nabytím právní moci 0 0 po nabytí právní moci Celkem Z uvedených tabulek vyplývá, že na prvním místě v počtu vydaných příkazů a rozhodnutí i ve výši uložených pokut je úkol Kontroly prováděné na základě podaných podnětů ke kontrole, následuje úkol Šetření závažných pracovních úrazů a na třetím místě úkol Kontrola systému BOZP a pracovních podmínek v malých a středních podnicích (pokud se týče výše uložených pokut) a Dodržování pracovněprávních předpisů u zaměstnavatelů poskytujících ubytovací a stravovací služby (pokud se týče počtu vydaných příkazů/rozhodnutí). Zpráva o činnosti za rok 2010 Strana 16 (celkem 96)

17 Srovnání počtu vydaných příkazů a rozhodnutí a uložených pokut s r Z porovnání údajů za r a 2010 je patrný opětovný nárůst celkové výše uložených pokut za porušení právních předpisů za současného snížení počtu vydaných příkazů/rozhodnutí: Rok Celkem v V souvislosti s PÚ - Počet Kč počet V souvislosti s PÚ celkem v Kč , , , , , , Vycházeno z údajů o vydaných pravomocných rozhodnutích Srovnání podle počtu vydaných příkazů/rozhodnutí (celkem, v souvislosti s pracovním úrazem) 194 Srovnání podle výše uložených pokut (celkem, v souvislosti s pracovním úrazem) ,309,000 6, , celkem v souvislosti s PÚ 2,525,000 1, , celkem v souvislosti s PÚ rok rok Pořádkové pokuty V roce 2010 byla v 8 případech uložena pořádková pokuta v celkové výši Kč za neposkytnutí součinnosti v souvislosti s prováděnou kontrolou (v r byly vydány 2 rozhodnutí a uloženy pořádkové pokuty ve výši Kč, v r bylo vydáno 5 rozhodnutí a uloženy pořádkové pokuty ve výši Kč ). Pokuty již nabyly právní moci. Srovnání za rok Kč Kč počet vydaných rozhodnutí výše uložené pokuty Kč rok Zpráva o činnosti za rok 2010 Strana 17 (celkem 96)

18 K vydávání rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty přistupuje inspektorát v případě opakovaného odmítnutí splnění povinnosti součinnosti (např. při nepředložení požadovaných dokladů). K vydání rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty je přistupováno jako ke krajnímu řešení, kdy domluva s kontrolovanou osobou (odpovědnou osobou) není možná a je tak ztěžována vlastní kontrolní činnost inspektorátu. Odvolání Inspektorát vydal v r celkem 47 rozhodnutí o uložení pokuty, z nichž bylo v loňském roce napadeno 16 odvoláním (v roce 2009 bylo vydáno inspektorátem 53 rozhodnutí a odvoláním bylo napadeno 23 rozhodnutí). SÚIP v 10 případech rozhodnutí inspektorátu o uložení pokuty potvrdil, ve 2 případech rozhodnutí potvrdil a současně snížil výši uložené pokuty, v 1 případu bylo rozhodnutí inspektorátu zrušeno a řízení zastaveno. 3 případy zůstaly v r nerozhodnuty. Důvody SÚIP pro snížení uložené pokuty spočívaly v doložení tíživé ekonomické situace účastníkem řízení, popř. v odstranění závadného stavu (např. doplacení dlužných mezd, náhrad) v období mezi vydáním rozhodnutí inspektorátem a podáním odvolání (či rozhodnutí SÚIP). Ve 2 případech podali účastníci odpor proti vydanému příkazu po lhůtě, věc je řešena SÚIP. 2.5 Vydání rozhodnutí o zákazu dle 7 odst. 1 písm. j) zákona o inspekci práce V roce 2010 nebyl vydán žádný zákaz používání objektů, pracovišť, výrobních, pracovních prostředků a zařízení (dle 7 odst. 1) zákona o inspekci práce ani žádný zákaz práce přesčas, práce v noci, práce žen a mladistvých (dle 7 odst. 2). Zpráva o činnosti za rok 2010 Strana 18 (celkem 96)

19 3. Inspekční činnost 3.1 Výsledky kontrolní činnosti dle úkolů v oblasti bezpečnosti práce Bezpečnost práce ve stavebnictví Cílem úkolu pro rok 2010 byla kontrola dodržování předpisů na staveništích se zaměřením zejména na bezpečný způsob práce, který by vedl ke snižování počtu úrazů. Cíl byl postaven v souladu se strategií EU, snížení počtu pracovních úrazů při pracích souvisejících se stavební a montážní činností, prověřit a kontrolní činností zlepšit úroveň plnění povinností, stanovených v bezpečnostních předpisech, včetně organizace práce na stavbách. V roce 2010 byly provedeny kontroly u 106 právních subjektů zaměřené na stavební firmy a stavby širokého velikostního spektra, od menšího, středního až po velkého investičního rozsahu. Bylo pokryto široké spektrum stavební činnosti a stavebních prací. Plán úkolu byl ve stanoveném rozsahu splněn. Výběr staveb a podnikajících právních subjektů byl stanoven jednak z poznatků OIP, dále pak s ohledem na vlastní stavební rozpracovanost a složitost prováděných prací. Při souběžných stavebních pracích více zaměstnavatelů, zhotovitelů je u větších investičních celků, kde působí renomované stavební firmy vzájemná informovanost o rizicích poměrně dobrá. Úroveň vzájemné informovanosti se však snižuje u nižších poddodavatelů a OSVČ, zejména u staveb, kde není určen koordinátor. Neuspokojivý stav při plnění povinností v této oblasti je u OSVČ zejména neplnění požadavků 12 písm. d) zákona č. 309/2006 Sb. Při provádění kontrol příčin a okolností pracovních úrazů se často setkáváme s nedostatkem plnění povinností přijímání takových opatření, aby nedocházelo k opakovaným pracovním úrazům. Školení BOZP zaměstnanců stavebních firem, podílejících se na výstavbě, má díky smluvním bezpečnostním techniků vzestupnou úroveň. Ve zjištěných závadách se většinou jednalo o nedostatečné prokázání proškolení a doškolení všech zaměstnanců, v omezeném, nedostatečném rozsahu obsahu školení vzhledem k činnostem a vybavení firmy, nevedení evidence ověření znalostí a formální nedostatky. Vyhodnocování rizik ze strany zaměstnavatelů se ve spolupráci s externími bezpečnostními techniky zlepšilo. Nedostatky jsou zejména v oblasti plnění povinností u OSVČ, a to neplní požadavky 12 písm. d) zákona č. 309/2006 Sb. Nedostatky v přidělování OOPP zaměstnancům jsou přetrvávající. Nedostatky vyplývají z nevyhodnocení rizik na konkrétní podmínky práce a dále neposkytnutí OOPP v návaznosti na prováděné činnosti (zejména prostředky osobní ochrany ochranný pás a ochranný záchytný postroj), případně pro používané strojní zařízení. Zajištění stavenišť je dostatečně realizováno u velkých stavebních investičních a dotačních celků, kde se závady tohoto charakteru téměř nevyskytují, mimo provádění zateplování a revitalizace staveb. Nedostatky setrvávají při zajištění staveb u dodavatelsky prováděné výstavby RD, nástaveb a půdních vestaveb. Některé menší stavební firmy, zaměřené na zmiňovanou stavební činnost, často zajištění staveb neprovádí. V kolektivní ochraně proti pádům z výšky nastalo, oproti dřívějšímu stavu, mírné zlepšení díky rozsáhlejšímu používání stavebnicových-dílcových lešení. Ostatní oblasti jako např. zajišťování otvorů ve stavbách, zajišťování prostorů budovaných montážních šachet, Zpráva o činnosti za rok 2010 Strana 19 (celkem 96)

20 okrajů staveb, montážních plošin u bednění a zajišťování pracovních podlah trubkových lešení jsou nadále problémové, je jim třeba věnovat zvýšenou pozornost. Bezpečnostní požadavky na technické konstrukce jsou stejně hodnoceny jako systémy kolektivní ochrany proti pádu z výšky, kde zásadní roli hraje technická a montážní úroveň a složitost při jejich instalaci. Tam, kde je třeba nainstalovat technickou konstrukci atypicky, vzniká téměř vždy riziko nedodržení požadovaných bezpečnostních parametrů. Přidělování OOPP zaměstnancům k ochraně proti pádům z výšky je ovlivněno kategorií zaměstnance (pracující na základě pracovní smlouvy na dobu neurčitou) a na příležitostné zaměstnance - pracovníky pracující na ústní dohodu o provedení práce. Kmenoví zaměstnanci mají příslušné OOPP proti pádu z výšky ve většině kontrolovaných firem k dispozici, nedostatečná je zodpovědnost pracovníků v jejich užívání a vedoucích pracovníků v kontrole jejich užívání zaměstnanci. Ostatní zaměstnavatelé jako PFO nebo OSVČ tuto povinnost plní jen rámcově. Zajištění prostoru pod prací ve výškách úzce souvisí s problematikou zajištění staveniště a má na dodržování bezpečnostních předpisů při stavebních činnostech značný vliv, zvláště tehdy, pokud se jedná o staveniště či provádění stavebních prací na veřejných prostranstvích nebo v prostorách, které k nim přiléhají. V zajišťování výkopů a jejich stěn bylo zjištěno méně nedostatků, s ohledem na tu skutečnost, že zemní práce většího a středního rozsahu provádějí stavební firmy se značnou praxí v této činnosti. Přestože k vlastní manuální nebo strojní činnosti využívají další poddodavatele, pak s ohledem na rizikovost prací zvyšují dohled a kontrolní činnost nad vlastním prováděním prací, včetně dodávek a montáže pažících systémů. V rámci kontrolní činnosti, zaměřené na používané stroje a strojní zařízení, lze konstatovat, že většina složitějších strojů a zařízení (stroje na zemní práce, doprava betonových směsí, apod.), je zajištěna smluvně u poddodavatelských právních subjektů, které jsou na tuto činnost specializovány. Jejich technický stav a provozní podmínky jsou na dobré úrovni, o této činnosti se však většinou nevede provozní dokumentace. Z příznivého hodnocení stavebních strojů a zařízení je však nutno vyjmout stavební plošinové výtahy bez dopravy osob. Tyto jsou značně zastaralé a jejich instalace, odzkoušení a provoz není mnohdy v souladu s bezpečnostními předpisy. Je však možné konstatovat, že těchto zařízení značně ubývá, s ohledem na jejich zastaralost a mechanické opotřebení. Je jim však potřeba i v dalších úkolech kontrolní činnosti OIP věnovat zvýšenou pozornost. Vnitřní systém řízení bezpečného provozu jeřábové dopravy se za poslední období značně zlepšil, poněvadž jeřáby jsou jako technická zařízení ve velké většině případů smluvně zajišťovány od specializovaných firem, které mnohdy zajišťují nejen provozní dokumentaci na konkrétní stavby, ale i odbornou obsluhu. Specifická oblast staveništních rozvodů el. energie má v současné době v rámci platných bezpečnostních předpisů dva základní aspekty. Hlavní přívody el. energie jsou vždy vybaveny proudovými chrániči, protože kdyby staveništní rozvod nebyl takto vybaven, nebyl by rozvodným závodem vůbec připojen k veřejné síti. Je tedy možné konstatovat, že zjišťované závady se týkají pouze vnitřních rozvodů a pohyblivých přívodů, vedených k ručnímu nářadí a stavebním mechanizmům. Z této oblasti jednoznačně převládá nedodržení ochrany pohyblivých přívodů před mechanickým poškozením. Zpráva o činnosti za rok 2010 Strana 20 (celkem 96)

21 Údaje o úkonech provedených OIP Počet kontrol 107 Počet kontrolovaných subjektů 106 Počet zjištěných závad 470 Nejčastěji porušené předpisy Předpis Počet porušení % ze zjištěných porušení Zák. č. 262/2006 Sb. 103 odst Zák. č. 262/2006 Sb. 104 odst Zák. č. 262/2006 Sb. 101 odst Zák. č. 262/2006 Sb Zák. č. 309/2006 Sb. 4 odst Zák. č. 309/2006 Sb. 3 odst Zák. č. 309/2006 Sb. 5 odst Zák. č. 309/2006 Sb NV č.362/2005 Sb NV č.362/2005 Sb NV č.101/2005 Sb. 4 odst Kontrola plnění zadavatele stavby Kontrolní činnost byla zaměřena na ověření dodržování povinností zadavatelů staveb a koordinátorů BOZP na staveništi, jak jsou uložené zákonem č. 309/ 2006 Sb. Cílem úkolu bylo prosazovat plnění povinností zadavatele staveb a tím podporovat zajišťování úrovně bezpečnosti práce na stavbách a kontrolovat, zda zadavatelé stavby plní úkoly dané zákonem č. 309/2006 Sb. Zadáním úkolu bylo provádět kontroly se zaměřením na staveniště, kde působili zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, dále v případech, kdy celková předpokládaná doba trvání prací a činností přesáhla dobu určenou v 15 zákona č. 309/2006 Sb., a na stavbách, kde byly vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo zdraví. Zpráva o činnosti za rok 2010 Strana 21 (celkem 96)

22 Při zadání úkolu byl stanoven počet subjektů, u kterých budou provedeny kontroly, na OIP bylo stanoveno s ohledem na počet inspektorů ve stavebnictví celkem 30 kontrol. Výběr kontrol zadavatelů staveb vycházel z poznatků o stavbách a jejích zhotovitelích v rámci přípravy na kontroly, z informací stavebních úřadů a z přehledu oznámení o zahájení stavby zaslaných na OIP. Kontroly byly zaměřeny zejména na okruhy: zda zadavatel stavby doručil oznámení o zahajení prací, zda zadavatel stavby zajistil, že před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví, zda na staveništi, kde působí zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, zadavatel určil potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. Doručení oznámení o zahájení prací dle 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. oblastnímu inspektorátu příslušnému podle místa stavby nejpozději 8 dnů před předáním staveniště nebylo dodrženo ve 32 % případů. Oznámení o zahájení stavby bylo v případě porušení doručováno v den předání staveniště nebo po předání staveniště zhotoviteli. Doručená oznámení o zahájení prací, jejichž náležitosti stanoví 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. a příloha č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., byla v 12 % obsahově nedostatečně vyplněna. Chyběly údaje o koordinátorovi, přesná adresa, popřípadě popis umístění staveniště a druh stavby, její stručný popis, včetně uvedení prací a činností. Při provádění kontrol na staveništi se OIP velice často, a to v 62 % případech, setkával s neplněním povinnosti 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., tedy nevyvěšením stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavebníkovi k užívání. Oznámení o zahájení stavebních prací nebyla na OIP zaslána zadavateli, vzhledem k počtu zahájených staveb, již v množství nedosahující 10 %. Zejména to bylo způsobeno z neznalostí a neinformovaností zadavatele (investora) o této povinnosti a z části ve snaze ušetřit investiční prostředky. Určení potřebného počtu koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, kde působí zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby současně, ve fází realizace, jak stanoví 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., zadavatel stavby neurčil ve 29 % případů. Neuspokojivá situace (82 % případů) je v určení koordinátora bezpečnosti a ochrana zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy stavby. Neurčený koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, ve fázi přípravy stavby a nezajištění zadavatelem stavby před zahájením prací na staveništi, zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, na který navazuje plán realizace stavby a z kterého čerpají budoucí potencionální zhotovitelé v rámci výběrového řízení, způsobují následně značné problémy při koordinaci prací při realizaci stavby. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, který byl zadavatelem určen z řad zhotovitelů, již bývá zcela výjimečnou záležitostí vzhledem k začátkům platnosti zákona č. 309/2006 Sb., kdy tento stav a požadavek ze strany zadavatele stavby (investora) byl dosti častý. Zpráva o činnosti za rok 2010 Strana 22 (celkem 96)

23 Předkládané zpracované plány bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, při kontrolní činnosti na stavbách vykazují ve 40 % obsah, bez ohledu na druh a velikost (připravované) realizované stavby a bez ohledu na potřeby zajištění bezpečné a neohrožující práce. V plánech nejsou uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení, nejsou rovněž upraveny na skutečný stav a postupně v průběhu realizace přizpůsobeny podstatným změnám, jak stanoví 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. Takto zpracované plány se stávají pouhou nutnou administrativou, které rozumí, pracuje s ní a aktualizují vlastně jen koordinátoři otázka jeho obsahu a rozsahu se tímto stává nedůležitá. Nezajištění zpracování plánu BOZP na staveništi před zahájením prací zadavatelem stavby bylo v 38 % případů, přestože na staveništi byly vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny v příloze č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a v případech 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. Příčinu špatné úrovně zpracování některých plánů BOZP lze spatřovat jednak v chybějícím předpisu (výkladu zákona), co má tento plán obsahovat a jednak v praktických znalostech (neznalostech) stavebních technologií samotných koordinátorů. Povinnosti koordinátora při přípravě stavby kontrola koordinátorů při přípravě stavby byla na staveništích zaměřena zejména na zjištění, zda-li byl koordinátor určen a jestli předal zadavateli přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout se zřetelem na práce a činnosti. Zjištění těchto nedostatků stanovených v 18 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. bylo zjištěno u 5 % případů. Konkrétní činnost koordinátora při přípravě lze kontrolovat na staveništi jen velmi obtížně a často se setkáváme se skutečností, že je uveden pouze formálně v zaslaném oznámení o zahájení stavby na OIP. Zmiňovaným problémem je fáze přípravy a projektů, kde se prakticky řešení otázek bezpečnosti opomíjí nebo řeší nedostatečně a nechává se až na samotnou realizaci projektu. Přitom je nutné podotknout, že právě v přípravě stavby veškeré plánování a koordinace začíná, ať už je projektant sám o sobě i koordinátorem, nebo má odborně způsobilou osobu jako poradce. Projektant s koordinátorem při přípravě stavby odpovídají za minimalizaci rizik už při vzniku vlastního projektu, pro zajištění nejenom bezpečného užívání a udržování zhotovené stavby, ale i bezpečnosti během provádění stavebních prací při realizaci díla. Jako ideální se jeví projektovat takové prvky a konstrukce, které jsou samy o sobě zabezpečené, nevyžadující dočasná bezpečnostní opatření nebo je vyžadují jen minimálně. V dalším případě zakomponovat dočasná opatření již do projektu a rozpočtu staveb a vyloučit rizikové práce, a až jako poslední možnost využívat kolektivní nebo individuální způsoby a systémy zajištění bezpečnosti pracovníků. Povinností koordinátora při realizaci stavby na staveništi je skloubit legislativní rámec na požadovaný stav a reálné možnosti všech zúčastněných subjektů a navrhovat přijatelná opatření. Koordinátor je závislý na investorovi stavby a někdy bývá smluvně poptán i firmou zhotovitele, podle toho musí jednat, řešit a přemýšlet i v dalších souvislostech. Zákonné povinnosti jsou jasně dány, ale prostředky a pravomoci k jejich vyžadování a prosazování jsou omezené, pokud si je koordinátor předem nesjedná se zadavatelem. Koordinátor při nesplnění některých ze zákonných povinností podléhá sankcím. V praxi se také setkáváme s koordinátory, kteří jsou spíše bezpečnostními techniky, jejichž činnost se Zpráva o činnosti za rok 2010 Strana 23 (celkem 96)

24 omezuje na dokumentování a sepisování závad a prohřešků, které jsou momentálně v době kontroly na staveništi v nepořádku. Vytrácí se nám jakákoli prevence rizik a časová koordinace z hlediska BOZP. Při kontrolní činnosti v rámci úkolu bylo zjištěno neplnění povinností koordinátora dle 18 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. v těchto případech: v 56 % nenavrhoval termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitelů, ale komunikoval pouze se zadavatelem, případně hlavním zhotovitelem, v 3 % bez zbytečného odkladu neinformoval dotčené zhotovitele staveb o rizicích, v 9 % neupozorňoval zhotovitele stavby bez zbytečného odkladu na nedostatky v uplatňování požadavků BOZP na staveništi, což bylo často vázáno na jeho fyzickou pravidelnou účast nebo neúčast na staveništi v 18 % neoznámil zadavateli stavby nedostatky v uplatňování požadavků BOZP na staveništi v případě, že zhotovitelem stavby nebyla přijata neprodleně opatření k nápravě Povinnosti koordinátorů při přípravě a realizaci stavby v zákoně č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., jsou stanoveny obecně, bez konkrétního vymezení nebo výkladu, což se projevuje na rozdílné úrovni činnosti koordinátorů. Zadavatel není schopen posoudit kvalitu činnosti jím smluvně najatého koordinátora a soustřeďuje se většinou pouze na jeho finanční požadavky. Není nutno rozvádět otázku smluvních vztahů mezi zadavatelem a koordinátorem, kdy je například při rozsáhlém projektu nasmlouván koordinátor pro realizaci stavby na několik hodin měsíčně. Následný dopad na celkovou funkčnost zajištění bezpečnosti na staveništi bude jistě nedostačující, na což navazuje fakt, že každé staveniště má svá specifická rizika, která se mění v reálném čase (např. na rozdíl od výrobních provozů), a která vznikají a zanikají s postupem realizace stavby. Údaje o úkonech provedených OIP Počet kontrol 37 Počet kontrolovaných subjektů 36 Počet zjištěných závad 94 Nejčastěji porušené předpisy v rámci kontrol Předpis Počet porušení % ze zjištěných porušení Zák. č. 309/2006 Sb. 15 odst Zák. č. 309/2006 Sb. 15 odst Zák. č. 309/2006 Sb. 14 odst Zák. č. 309/2006 Sb. 18 odst Zák. č. 309/2006 Sb. 18 odst Zák. č. 309/2006 Sb. 14odst. 3,4 3 3 NV č.591/2006 Sb. 8 odst NV č.591/2006 Sb. 8 odst Zpráva o činnosti za rok 2010 Strana 24 (celkem 96)

25 3.1.3 Kontroly systému BOZP v malých a středních podnicích ve stanovených odvětvích Úkolem bylo provést kontrolu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnosti technických zařízení a stanovených pracovních podmínek u co nejvyššího počtu nově vzniklých malých a středních subjektů. Ke kontrole byly vybírány především subjekty podnikající v činnostech s historicky nejvyšším počtem vzniku pracovních úrazů, nemocí z povolání a havárií a dále subjekty, na které OIP obdržel podněty týkající se neplnění ustanovení předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnosti technických zařízení a stanovených pracovních podmínek. Dále byly ke kontrole vybírány subjekty, u kterých ještě nebyla provedena kontrola BOZP nebo od poslední kontroly uběhlo více než pět let, subjekty s nepříznivým vývojem pracovní úrazovosti a subjekty, u kterých bylo při poslední kontrole zjištěno větší množství nedostatků. Cílem úkolu bylo preventivní kontrolou dodržování právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zjistit skutečný stav BOZP u kontrolovaných subjektů a stanovení opatření k nápravě, ale také u těchto subjektů vytvořit potřebný tlak na dodržování předpisů v oblasti BOZP, a zařazení subjektů do systému následných a periodických kontrol. Kontroly byly provedeny zejména u subjektů v kategoriích 6 až 249 zaměstnanců v oborech: - zemědělství a související činnosti, - lesnictví, dřevoprůmysl, - potravinářský průmysl, - výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, - výroba strojů a zařízení, - tváření profilů za studena, - kování, lisování, ražení, válcování, protlačování kovů, - výroba ostatního kovového zboží, - výroba pryžových a plastových výrobků, - výroba ostatních minerálních nekovových výrobků, - výroba a rozvod elektrické energie, vody plynu a tepla. Prevence rizik, vyhledávání a hodnocení rizik Vzhledem k tomu, že zpracování vlastního přehledu hodnocení rizik prací a pracovních činností je činnost náročná na odbornost, čas a finanční prostředky, je při kontrolách zjišťováno, že vyhledávání a hodnocení rizik je spíše formální (obecné) a není v souladu se skutečností. Často se setkáváme s tím, že v seznamech rizik jsou uváděna rizika prací a pracovišť tak, jak jsou uvedena v komerčně zpracovaných programech, které zaměstnavatelé nakupují a neupravují je na konkrétní podmínky práce a pracovišť, které jsou v jejich organizacích. V řadě případů zajišťují úkoly v prevenci rizik odborně způsobilé osoby poskytující služby v této oblasti, tyto nejsou dostatečně seznámeny s konkrétními činnostmi a pracovišti organizace a ze strany objednatele, pro kterého rizika vyhodnocují, jim není poskytnuta dostatečná součinnost. Zpracovatelé při stanovení rizik, vyhodnocení a přijímání opatření Zpráva o činnosti za rok 2010 Strana 25 (celkem 96)

26 vychází z komerčně zpracovaných podkladů, která na podmínky zadavatelské organizace částečně upraví anebo je ponechají v předkládaném stavu. Přijímání opatření k eliminaci rizik úzce souvisí s jejich stanovením a vyhodnocením. Vzhledem k tomu, že vyhledávání a vyhodnocení rizik nepostihne všechna rizika a je v řadě případů formální, je eliminace rizik u zaměstnavatelů nedostatečná. Pokud je riziko zjištěno (vyhodnoceno), má zaměstnavatel snahu zjištěné riziko odstranit. Snaha o odstranění rizika je u zaměstnavatelů limitována časovou, technickou (odbornou) a finanční náročností realizace opatření k eliminaci vyhodnocených rizik. Pořadí limitujících faktorů je u různých zaměstnavatelů různé. Obecně se dá říct, že velké zaměstnavatele limituje časová náročnost, zatím co menší zaměstnavatele náročnost odborná a finanční. Zaměstnavatelé se zjištěná rizika v rámci svých možností snaží odstraňovat, jednak z důvodů obav před možnými sankcemi ze strany kontrolních orgánů, uplatňování finanční spoluúčasti zdravotních pojišťoven na nákladech za léčení při případných úrazech, ale také proto, že rizika jsou převážně zjišťována na starších strojích a u starších technologií a jejich odstraněním zaměstnavatel často zvyšuje efektivitu práce a kvalitu výrobků. Seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště, je zaměstnavateli prováděno v rámci školení zaměstnanců o problematice BOZP. Kvalita seznámení s riziky není, vzhledem k obsáhlosti komerčně zpracovaných vyhodnocení rizik, dostatečná. Zaměstnanci jsou s riziky seznámeni pouze rámcově a obecně. S riziky na konkrétních pracovištích a při jednotlivých činnostech se zaměstnanci seznamují až v průběhu práce, a to sami nebo je s nimi seznámí spolupracovníci. Školení a příprava k výkonu práce, seznámení zaměstnanců s návody k obsluze provozovaných strojních zařízení a technických zařízení, seznámení s pracovními a technologickými postupy Zaměstnavatelé zajišťují zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž mohou zaměstnanci přijít do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána. Zaměstnavatel většinou neurčí obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení. Školení jsou prováděna zpravidla jednou ročně. Obsah školení je uváděn v osnovách školení, ke kterým je volně přiložena prezenční listina zúčastněných, z tohoto důvodu není možno dostatečně ověřit věrohodnost provedeného školení. K podepsané prezenční listině lze dodatečně přiložit jakoukoliv osnovu. Osnovy školení obsahují především obecně platné předpisy k zajištění bezpečnosti práce bez ohledu na pracovní činnost zaměstnanců. Z hlediska zodpovědnosti zaměstnavatele za vznik pracovních úrazů chybí ve školeních zejména návody na obsluhu konkrétních strojů, interní předpisy (především pracovní postupy prováděných prací a zásady pro provádění kontrol jednotlivých strojů apod.). Při nástupu nového zaměstnance často probíhá jen jeho formální seznámení s obecnými předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a to tak, že je mu předložena k podpisu osnova všeobecného vstupního školení a je mu řečeno, aby si obsah sám přečetl. Zaměstnanec je pak zařazen na pracoviště, aniž by mu byly zásady bezpečného chování při práci zdůrazněny. Jedná se sice většinou o kvalifikované pracovníky (obráběči kovů, lisaři, zámečníci apod.), ale z důvodů neznalosti konkrétního pracoviště a pracovních postupů mohou plynout značná rizika vzniku pracovního úrazu a poškození zdraví. Zpráva o činnosti za rok 2010 Strana 26 (celkem 96)

27 Pracovní doba a její evidence U většiny zaměstnavatelů je pracovní doba zaměstnanců rozvržena do pětidenního pracovního týdne se stanovenou délkou 40 hodin týdně a zaměstnavatelé dodržují stanovenou délku pracovní doby. Problémy se vyskytují u stanovení písemných rozvrhů pracovní doby a seznámení zaměstnanců s rozvrhem, a to zejména u nerovnoměrného rozvržení pracovní doby. U evidence pracovní doby se nedostatky vyskytují zejména u zaměstnanců pracujících ve sféře služeb, dopravě a zemědělství. Zdravotní způsobilost k výkonu činností Zdravotní způsobilost je zaměstnavateli ověřována při nástupu do zaměstnání, periodické ověřování zdravotní způsobilosti je prováděno u profesí se zvýšenou mírou rizika (svářeči, elektrikáři, pracovníci ve výškách), kde je to vyžadováno právním předpisem. U profesí, které nejsou považovány za rizikové (obráběči kovů, plastikáři apod.) zaměstnavatelé periodické prohlídky pravidelně neprovádí. Pracovní úrazovost a její evidence, šetření příčin a vzniku PÚ, stanovení opatření proti opakování PÚ a jejich realizace, zasílání záznamů o úrazech příslušným institucím Zaměstnavatelé vedou v knize úrazů evidenci o všech úrazech, i když jimi nebyla způsobena pracovní neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost nepřesahující 3 kalendářní dny. Při kontrolní činnosti se často setkáváme se skutečností, že uvedené záznamy v knihách úrazů nelze bez znalosti místních poměrů, v případě pracovní neschopnosti delší jak tři dny, objektivně využít k sepsání záznam o úrazu. Zaměstnavatelé nepřikládají náležitou vážnost objasňování příčin a okolnosti vzniku úrazu a zjištění neobsahují opatření proti opakování úrazu. Často se setkáváme se zjištěním, že zasílané záznamy o pracovních úrazech za uplynulý kalendářní měsíc nezasílají (lze posoudit dle hlášení PČR) anebo zasílají po uplynutí pátého dne následujícího dne. Při zpracovávání zaslaných záznamů o pracovních úrazech se setkáváme se skutečností, že zaměstnavatel neohlásil pracovní úraz, který si vyžádal hospitalizaci zaměstnance delší než 5 dní. Vedení předepsané provozní dokumentace strojů a zařízení Provozní dokumentace strojů a zařízení je vedena u nových strojů. U starších strojů, kde chybí průvodní dokumentace ve smyslu nařízení vlády č. 378/2001 Sb., se setkáváme s tím, že není zpracován místní provozní bezpečnostní předpis. Provozní dokumentace bývá vedena v organizacích odděleně (na jednom oddělení průvodní dokumentace a na jiném záznam o poslední nebo mimořádné revizi nebo kontrole stanovené zvláštním právním předpisem nebo průvodní dokumentací nebo zaměstnavatelem), což způsobuje v organizacích nepřehlednost a ztěžuje kontrolní mechanizmus. Provádění kontrol a revizí stanovených výrobcem případně provozovatelem Kontroly a revize strojů bývají prováděny zejména u větších zaměstnavatelů, u menších zaměstnavatelů jsou prováděny kontroly a revize stanovené právními a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Kontroly a revize stanovené výrobcem v návodu na obsluhu jsou prováděny zejména tam, kde dodavatelská organizace u strojů nebo zařízení zajišťuje servisní služby. Tam, kde nemá zaměstnavatel smluvně sjednány servisní služby, se často setkáváme se skutečností, že kontroly a revize dle návodů výrobců prováděny nejsou. Zpráva o činnosti za rok 2010 Strana 27 (celkem 96)

28 Kontrola vhodnosti pracovišť s ohledem na prováděné činnosti Mnoho, zejména menších zaměstnavatelů, využívá ke své činnosti objekty, které nevyhovují stavebně a prostorově vykonávané činnosti a použitým technologiím. Schází zejména zařízení k eliminaci škodlivin (prach, svářečské aerosoly, těkavé látky) v ovzduší a opatření k eliminaci hluku na pracovišti. Rizika působení těchto faktorů jsou často přednostně omezována přidělováním osobních ochranných pracovních prostředků místo technického řešení. V malých provozovnách, kde nejsou dostatečné skladovací prostory, jsou materiál i hotové výrobky skladovány přímo ve výrobnách, na místech pro tento účel neurčených a ne zcela vhodných. Jsou tak zužovány komunikace, pracovní prostory, znepřístupněny vchody a východy, rozvaděče, hasící přístroje, tlakové nádoby, hrozí sesunutí či pád nevhodně ukládaného materiálu apod. Používání přidělených OOPP Ve většině organizací jsou OOPP přidělovány na základě vlastního seznamu OOPP, zpracovaného na základě vyhodnocení rizik. Vyskytují se případy, kdy seznamy OOPP jsou zpracovávány formálně a jsou v nich uváděny OOPP, které pak zaměstnanci nedostanou a ani je ke své práci nepotřebují. Při kontrolách pak zaměstnavatelé argumentují tím, že seznam je zpracován s výhledem na rozšíření činnosti organizace. Přidělené OOPP zaměstnanci používají z důvodů obecně se zvyšujícího zájmu zaměstnanců o své zdraví. Cílené kontroly zaměstnavatelů na používání OOPP jsou spíše výjimkou. Používání OOPP je kontrolováno při provádění ročních prověrek BOZP, pokud jsou v organizaci organizovány. Dodržování provozních podmínek stanovených výrobcem a provozovatelem Provozní podmínky strojů stanovené výrobcem jsou zaměstnavateli dodržovány, nikoliv z důvodu péče o BOZP, ale proto, že nedodržením provozních podmínek ztrácí zaměstnavatel záruku poskytovanou výrobcem a často je i zhoršená kvalita výrobků. Pokud má výrobce dobře zpracovaný návod na obsluhu a údržbu stroje, dodržují zaměstnavatelé i tento návod. Technický stav provozovaných strojů a technických zařízení se zaměřením na vybavenost ochranným zařízením, na bezpečné ovládání a na dodržování povinností, které jsou stanoveny v průvodní dokumentaci výrobce a právních předpisech Stáří provozovaných strojů a zařízení je hlavní příčinou toho, že většina zaměstnavatelů nemá ke strojnímu zařízení potřebnou průvodní dokumentaci. V těchto případech je velmi časté, že schází i místní provozní bezpečnostní předpis v rozsahu stanoveném nařízením vlády č. 378/2001 Sb. Počty prověrek, závad a uložených opatření k odstraňování nedostatků Počet kontrolovaných subjektů Počet následných kontrol Počet závad Zemědělství a související činnosti Lesnictví a dřevoprůmysl Potravinářský průmysl Zpráva o činnosti za rok 2010 Strana 28 (celkem 96)

Inspekce práce v roce 2012. Ing. et Ing. Bc. Tomáš Musil 21.6.2012, Brno

Inspekce práce v roce 2012. Ing. et Ing. Bc. Tomáš Musil 21.6.2012, Brno Inspekce práce v roce 2012 Ing. et Ing. Bc. Tomáš Musil 21.6.2012, Brno Vedoucí inspektor: Ing. et Ing. Bc. Tomáš Musil Vedoucí odboru inspekce I: Vedoucí odboru inspekce II: Vedoucí odboru inspekce III:

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm.

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm. a) zákona): Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu (dále též

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Zpráva o činnosti odboru pracovněprávních vztahů a podmínek v r. 2009

Zpráva o činnosti odboru pracovněprávních vztahů a podmínek v r. 2009 Zpráva o činnosti odboru pracovněprávních vztahů a podmínek v r. 2009 Odbor pracovněprávních vztahů a podmínek kontroluje dodržování ustanovení pracovněprávních předpisů v oblasti např. vzniku, trvání

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. page Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce fyzická osoba = FO; právnická osoba = PO Pokuta za přestupek (fyzické osoby) nebo správní

Více

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU Strana: 1/11 1. Rozsah Rozsah ověřovaných znalostí je zpracován pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle přílohy 1 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. a) znalost právních

Více

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem.

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Organizace NÁZEV PŘEDPISU ROČNÍ PROVĚRKA BOZP Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti Prověrky bezpečnosti

Více

OBSAH SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK... 16 1. ÚVOD... 17 2. PÉČE O BOZP JAKO SOUČÁST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PRA VI DLA...19 2.1 Význam BOZP a její místo v řízení... 19 2.2 Struktura BOZP...22

Více

Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance. Část 3.: Kontrolní činnost a postihy za nezajištění BOZP

Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance. Část 3.: Kontrolní činnost a postihy za nezajištění BOZP Rukověť bezpečnosti práce vedoucího zaměstnance Část 3.: Kontrolní činnost a postihy za nezajištění BOZP Tomáš Neugebauer 2014 Interní kontrolní činnost zaměstnavatele Na základě ustanovení 102 odst. 3

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Ing. Milan Šmíd, Bazény a wellness s.r.o. projektový ateliér Mnoho z nás vyskytuje v pozici, že má na starosti jednoho a více podřízených. V tomto případě je

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIH-1028/11-H o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011 Vstupní školení z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Pro zajištění

Více

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ZÁKON č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2012 V Praze dne 4. prosince 2012 Částka: 52 O B S A H: Část I. 52. Pokyn generálního ředitele

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

Agenturní zaměstnávání. z pohledu kontrol inspekce práce

Agenturní zaměstnávání. z pohledu kontrol inspekce práce Agenturní zaměstnávání z pohledu kontrol inspekce práce Konference Jak dál s agenturním zaměstnáváním na českém trhu práce Praha 4. 3. 2015 Jiří Macíček náměstek generálního inspektora Předběžné výsledky

Více

Organizační směrnice č. 2/2007

Organizační směrnice č. 2/2007 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 Organizační směrnice č. 2/2007 ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE

Více

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006

Více

Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009

Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009 Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009 Datum školení Čas školení Školil Středisko 25.3.2009 3 hodiny Petr Deraha certifikovaný specialista BOZP vedoucí Školení zaměstnanců 2009

Více

ROČNÍ PROVĚRKA BOZP V ORGANIZACI v roce.

ROČNÍ PROVĚRKA BOZP V ORGANIZACI v roce. ROČNÍ PROVĚRKA BOZP V ORGANIZACI v roce. podle Zákoníku práce 108 odstavce 5) provedena dne:.. Název firmy : Adresa: Předseda komise Karel Grigar podpis: Zástupce odborové organizace podpis: člen podpis:

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Jméno a příjmení Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Pracovní zařazení Datum: Zakroužkujte odpověď, o níž se domníváte, že je správná. 1. Evidenci o všech pracovních úrazech musí

Více

Dokumentace periodického školení zaměstnanců BOZP 2009

Dokumentace periodického školení zaměstnanců BOZP 2009 Dokumentace periodického školení zaměstnanců BOZP 2009 školení Čas školení Školil Středisko Dle prez.listiny 3 hodiny Dle prez.listiny Školení zaměstnanců 2009 Strana 1 (celkem 10) Aktualizace 01/2009

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 5 odpovědnost a povinnost zaměstnavatele

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 5 odpovědnost a povinnost zaměstnavatele Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_09 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI

STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI Výňatek ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 157 stavebního zákona 1) Při

Více

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV)

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) 1.vydání 2014 Obsah seznam vzorů Volně dostupný obsah Obsah dostupný po uhrazení publikace Úvod Může Dokumentaci o ochraně před výbuchem, ve smyslu nařízení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBLASTNÍHO INSPEKTORÁTU PRÁCE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBLASTNÍHO INSPEKTORÁTU PRÁCE ZA ROK 2011 Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni Schwarzova 27, 301 00 Plzeň ZPRÁVA O ČINNOSTI OBLASTNÍHO INSPEKTORÁTU PRÁCE ZA ROK 2011 Plzeň únor 2011 Strana Obsah 4

Více

ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. PRACOVNÍ ŘÁD

ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. PRACOVNÍ ŘÁD ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Sídlo: tř. 1. Máje 97/25, 460 02 Liberec IČ: 48267210 (dále jen zaměstnavatel ) PRACOVNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Pracovní řád je vydán

Více

P r o g r a m č i n n o s t i Inspektorátu bezpečnosti práce v Ústí nad Labem. na rok 2005

P r o g r a m č i n n o s t i Inspektorátu bezpečnosti práce v Ústí nad Labem. na rok 2005 INSPEKTORÁT BEZPEČNOSTI PRÁCE pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem Č.j. : 5551/7.10/2004/11.2 P r o g r a m č i n n o s t i Inspektorátu bezpečnosti práce v Ústí nad Labem na rok

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_08 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP

V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP ÚPLNÝ SOUBOR ÚSTNÍCH OTÁZEK ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění

Více

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnikové kolektivní smlouvě

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnikové kolektivní smlouvě Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnikové kolektivní smlouvě I. Formy spolupráce mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací Zaměstnavatel: - bezplatně poskytne odborové organizaci místnost

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny, IČ: 144 51 042

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny, IČ: 144 51 042 c) Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny, IČ: 144 51 042 Pokyn k úrazům žáků, informace o průběžném rozboru

Více

NOVÉ NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 201/2010 SB., O ZPŮSOBU EVIDENCE ÚRAZŮ, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMU O ÚRAZU JUDr. Anna Janáková

NOVÉ NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 201/2010 SB., O ZPŮSOBU EVIDENCE ÚRAZŮ, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMU O ÚRAZU JUDr. Anna Janáková NOVÉ NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 201/2010 SB., O ZPŮSOBU EVIDENCE ÚRAZŮ, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMU O ÚRAZU JUDr. Anna Janáková V novém zákoníku práce č. 262/2006 Sb., který nabyl právní účinnosti dne 1. ledna 2007,

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace smluvní vzor objednatele Schválen č. j.: 9112/12-OP STAVEBNÍ DENÍK

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace smluvní vzor objednatele Schválen č. j.: 9112/12-OP STAVEBNÍ DENÍK Správa železniční dopravní cesty, státní organizace smluvní vzor objednatele Schválen č. j.: 9112/12-OP STAVEBNÍ DENÍK (údržba a opravy staveb státních drah) Název stavby (díla) / dle SoD/:......... Správa

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIP-965/12-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIP-965/12-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIP-965/12-P o státní kontrole podle 174 odst. 2 písmo d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

Povinnosti mzdové účetní a personalisty

Povinnosti mzdové účetní a personalisty ~ 1 ~ Povinnosti mzdové účetní a personalisty 1)Zákoník práce pojem závislé práce: Od roku 2012 došlo k upřesnění pojmu závislá práce, kdy je podle ust. 2 ZP závislou prací práce, která je vykonávána ve

Více

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0103.docx

Více

Mladí lidé a bezpečná práce bez úrazů

Mladí lidé a bezpečná práce bez úrazů Mladí lidé a bezpečná práce bez úrazů MLADÍ LIDÉ jsou nezkušení a nezralí, nejsou si vědomi rizik, nemají dostatečnou odbornou způsobilost a vzdělání; nejsou si vědomi svých povinností a práv a povinností

Více

R O Č N Í S O U H R N N Á Z P R Á V A o výsledcích kontrolních akcí

R O Č N Í S O U H R N N Á Z P R Á V A o výsledcích kontrolních akcí Státní úřad inspekce práce Kolářská 451/13, 746 01 Opava telefon: 950 179 101, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz R O Č N Í S O U H R N N Á Z P R Á V A o výsledcích kontrolních akcí

Více

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče Smlouva o poskytování závodní preventivní péče uzavřená dle 51 a 491 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), ve smyslu ustanovení

Více

Tematická zpráva. Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských zařízeních ve školním roce 2012/2013

Tematická zpráva. Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských zařízeních ve školním roce 2012/2013 Tematická zpráva Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských zařízeních ve školním roce 2012/2013 Praha, duben 2014 Obsah Obsah... 2 1 Státní kontrola dodržování právních předpisů v oblasti

Více

P R O G R A M na rok 2013

P R O G R A M na rok 2013 Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové P R O G R A M činnosti Oblastního inspektorátu práce na rok 2013 HRADEC KRÁLOVÉ, prosinec 2012 PROGRAM ČINNOSTI

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE. ZÁKON Č. 262/2006 Sb.

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE. ZÁKON Č. 262/2006 Sb. Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE ZÁKON Č. 262/2006 Sb. Ostrava, leden 2007 Ing. Ctirad Koudelka Zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník

Více

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění 1. Pravomoci a působnost ředitele školy Ředitel školy: Ing. Jiří Zajíček, jmenován dne 25.7.2000 dekretem Ministerstva školství, mládeže

Více

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 Příloha č.2. OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ Činnosti / Profese: VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Seznam obecně závazných právních předpisů, norem a vlastních vydaných dokumentů

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

251/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 3. května 2005. o inspekci práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

251/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 3. května 2005. o inspekci práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 251/2005 Sb. ZÁKON ze dne 3. května 2005 o inspekci práce Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Změna: 213/2007 Sb. Změna: 362/2007 Sb. Změna: 382/2008 Sb. Změna: 294/2008 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna:

Více

Koláøská 451/13, 746 01 Opava

Koláøská 451/13, 746 01 Opava Koláøská 451/13, 746 01 Opava 2 0 1 3 Pracovní úrazovost v Èeské republice v roce 2013 Zpracováno z podkladù SÚIP, ÈBÚ, ÈSÚ 1 Předkládaná zpráva o pracovní úrazovosti obsahuje statistické ukazatele pracovní

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb.

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče (Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče uzavřená podle 51 a 491 odst. 1 a 2 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, a ve smyslu 18a, 35a a 40 zák. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví

Více

ZAVEDENÍ BEZPEČNOSTNÍ KARTY

ZAVEDENÍ BEZPEČNOSTNÍ KARTY ZAVEDENÍ BEZPEČNOSTNÍ KARTY studie č. 37 Vytvořeno pro projekt registrační číslo: CZ 1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Objednatel: Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Konfederace zaměstnavatelských

Více

Organizační řád Základní školy Všeruby

Organizační řád Základní školy Všeruby Organizační řád Základní školy Všeruby školy. Organizační řád patří mezi základní dokumenty, které upravují organizaci, řízení a činnost Při zpracování organizačního řádu řed. školy respektuje: platné

Více

Pracovní právo. Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013. w w w. p r k p a r t n e r s. c o m

Pracovní právo. Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013. w w w. p r k p a r t n e r s. c o m Pracovní právo Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013 P R A H A B R A T I S L A V A B U D A P E Š Ť O S T R A V A w w w. p r k p a r t n e r s. c o m Změny v pracovním právu 2013 Jednotná minimální

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

VZORY DOKUMENTACE BOZP BIOPLYNOVÝCH STANIC. 1.vydání 2014

VZORY DOKUMENTACE BOZP BIOPLYNOVÝCH STANIC. 1.vydání 2014 VZORY DOKUMENTACE BOZP BIOPLYNOVÝCH STANIC 1.vydání 2014 Obsah Volně dostupný obsah Obsah dostupný po uhrazení publikace Úvod Dokumentace je obsahově velice rozsáhlá, proto byla rozdělena Doporučení, nejčastěji

Více

Úprava pracovní doby ve zdravotnictví změna zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Úprava pracovní doby ve zdravotnictví změna zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zdravotnictví ČR Č.j. 31530/2007 V Praze dne 4. října 2007 68. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody České republiky Věc: Úprava pracovní doby ve zdravotnictví změna zákona č.

Více

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Stanovená délka pracovní doby... 2 2.2 Zkrácená pracovní doby... 3 2.3 Kratší pracovní doba... 3 2.4 Rozvržení pracovní

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Začínáte? řezník. pekař. řezník. zelinář masér. Obchod. holič. účetní. kuchař. instalatér prodejce. zedník. lektorka. kosmetička. sevírka.

Začínáte? řezník. pekař. řezník. zelinář masér. Obchod. holič. účetní. kuchař. instalatér prodejce. zedník. lektorka. kosmetička. sevírka. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz sevírka Obchod holič knihkupec účetní lektorka zedník zelinář masér řezník barman pekař instalatér prodejce

Více

o inspekci práce Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

o inspekci práce Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Ročník 2005 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Částka: 94 / 2005 Sb. Rozeslána dne: 29. června 2005 Datum přijetí: 3. května 2005 Datum účinnosti od: 1. července 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

,,Výkon technického dozoru investora při přípravě, realizaci, dokončení a uvedení

,,Výkon technického dozoru investora při přípravě, realizaci, dokončení a uvedení Výzva k podání cenové nabídky Město Moravský Beroun Vás vyzývá k podání cenové nabídky na realizaci zakázky III. kategorie (dle metodického pokynu Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období

Více

Fakulta stavební ské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba. Průř. mové okruhy ke zkoušce z technické praxe. č..

Fakulta stavební ské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba. Průř. mové okruhy ke zkoušce z technické praxe. č.. Fakulta stavební Vysoké školy báňskb ské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba Průř ůřezové problémov mové okruhy ke zkoušce konkretizované na příkladech p z technické praxe

Více

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP UCJF - školení zaměstnanců z BOZP Důležité právní předpisy Povinnosti zaměstnavatele Práva zaměstnanců Povinnosti zaměstnanců Vnitřní předpis BOZP na MFF ÚČJF - Vyhodnocená rizika Vyhodnocená rizika -

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Pracovní úrazy a nemoci z povolání Pracovní úrazy a nemoci z povolání Ing. Lucie Václavková Osnova přednášky Právní úprava Pracovní úrazy Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech Povinnosti zaměstnance při pracovních úrazech Nemoc

Více

Bezpečnost práce ve stavebnictví a ochrana životního prostředí. Povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců

Bezpečnost práce ve stavebnictví a ochrana životního prostředí. Povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců Fakulta stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba Bezpečnost práce ve stavebnictví a ochrana životního prostředí 02 Základní legislativa BOZP Povinnosti

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH.

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH. Příloha č. 10 Část 1: Rekvalifikační kurzy v oblasti manipulačních vozíků rozsah bez zkoušek 1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5

Více

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č.j. 7/2013 Originál: Soubor dokumentů Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od:

Více

e-mail: kozubik@itiv.cz e-mail: pha@itiv.cz IČ: 26427753

e-mail: kozubik@itiv.cz e-mail: pha@itiv.cz IČ: 26427753 INFORMACE PRO UCHAZEČE o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle 14 a 18 zákona č. 309/2006 Sb. 1. Struktura I.T.I.-

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Účinnost dokumentu od: 16. 5. 2014 Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/10 Účelem směrnice

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_PRACOVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace. Staroveská 62, 724 00 Ostrava-Proskovice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace. Staroveská 62, 724 00 Ostrava-Proskovice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace Staroveská 62, 724 00 Ostrava-Proskovice Identifikátor:

Více

Vlastníci bytových domů mají v současné době právo požádat o dotace z několika dotačních programů:

Vlastníci bytových domů mají v současné době právo požádat o dotace z několika dotačních programů: Poradenská firma DEA ENERGETICKÁ AGENTURA, spol. s. r.o. předkládá vlastníkům bytových domů nabídkový list na odbornou technickou, ekonomickou, organizační a projektovou pomoc pro regeneraci a modernizaci

Více

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Ondřej Skoba Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení hodnocení ekologických rizik Praha, 11.09.2014 Struktura prezentace

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 č. j. 369/08 OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 6/2008 ke kontrolní činnosti v Kolejích a menzách (dále KaM ) Univerzity Karlovy v Praze (dále UK ) Podle

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

ČÁST PÁTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. HLAVA I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci

ČÁST PÁTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. HLAVA I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci ČÁST PÁTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci HLAVA I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci 101 (1) Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem

Více

Obec Velichov poskytuje zadávací dokumentaci na výstavbu komunikace

Obec Velichov poskytuje zadávací dokumentaci na výstavbu komunikace vyřizuje: Markéta Moravcová ve Velichově, 20. září 2010 tel. 353 942 105, 724 178 079 e-mail: moravcova@velichov.cz Obec Velichov poskytuje zadávací dokumentaci na výstavbu komunikace 1) Název zakázky

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

DSP ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY PLÁN BOZP. Projektant: MS-projekce s.r.o., Erbenova 509/5, 703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE

DSP ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY PLÁN BOZP. Projektant: MS-projekce s.r.o., Erbenova 509/5, 703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE VÝMĚNA OKEN A VSTUPNÍCH DVEŘÍ ul. Chelčického č.p. 691/8, Ostrava-Moravská Ostrava DSP ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY PLÁN BOZP H Projektant: MS-projekce s.r.o., Erbenova 509/5, 703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE Vypracoval:

Více

~ 1 ~ LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁCI. Na základě žádosti zaměstnavatele ze dne Zastoupeného (jméno a příjmení).

~ 1 ~ LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁCI. Na základě žádosti zaměstnavatele ze dne Zastoupeného (jméno a příjmení). ~ 1 ~ LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁCI Na základě žádosti zaměstnavatele ze dne Zastoupeného (jméno a příjmení). Poskytovatel pracovnělékařských služeb: (uvést identifikační údaje) Zaměstnavateli:

Více

Směrnice ředitele č. / 2011

Směrnice ředitele č. / 2011 ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE PRAHA Ev. č.: / 2011 - ÚVN V Praze dne. července 2011 Výtisk číslo: Počet listů: Přílohy neutajované: / Schvaluji: ředitel Ústřední vojenské nemocnice Praha plukovník prof.

Více

Úvod do předmětu. Bezpečnost práce ve stavebnictví a ochrana životního prostředí

Úvod do předmětu. Bezpečnost práce ve stavebnictví a ochrana životního prostředí Fakulta stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba Úvod do předmětu Bezpečnost práce ve stavebnictví a ochrana životního prostředí 01 BOZP a životní

Více

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO ÚSTECKÝ KRAJ A LIBERECKÝ KRAJ 400 11 Ústí nad Labem, ul. SNP 2720/21 Č. j. 2051/7.10/12/13.3 úkol č. 12.5.02 Zpráva o činnosti Oblastního inspektorátu práce za rok 2011 únor

Více

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU Od 1. ledna 2011 platí nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Toto NV nahrazuje NV č. 494/2001 Sb., kterým

Více

201 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

201 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu * 201 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb.,

Více

Záruční podmínky ze dne 20.2.2014

Záruční podmínky ze dne 20.2.2014 Preambule ALTRON, a.s., obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,vložka 3609, IČ: 649 48 251,DIČ: CZ64948251, sídlem Praha 4, Novodvorská 994/138, PSČ

Více