iq-therm - INTELIGENTNÍ VNITŘNÍ ZATEPLENÍ Unikátní kapilárně aktivní zateplovací systém

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "iq-therm - INTELIGENTNÍ VNITŘNÍ ZATEPLENÍ Unikátní kapilárně aktivní zateplovací systém"

Transkript

1 iq-therm - INTELIGENTNÍ VNITŘNÍ ZATEPLENÍ Unikátní kapilárně aktivní zateplovací systém iq-therm získal ocenění jako inovační produkt Bauen im Bestand 2009

2 IZOLACE VNĚJŠÍ STĚNY Z VNITŘNÍ STRANY energetická sanace od Remmers Staré stavby spotřebují asi třikrát více energie než nově postavené. V důsledku toho se klade čím dál větší důraz na jejich renovaci a izolaci. Až 40% ztráty energie Přehled tepelných ztrát cca 25% 40% venkovními stěnami cca 10% 20% rozvodem tepla ve vytápěcí soustavě cca 10% 15% střechou cca 5% 10% výplní oken cca 5% 10% podlahou/základy 2

3 MOŽNOSTI POUŽITÍ TEPELNÝCH IZOLACÍ V INTERIÉRECH Zkušenosti, vlastnosti a hranice V rámci celosvětových snah o energetickou sanaci stávajícího stavebního fondu se od poloviny 80. let zvýšenou měrou zkoumají stavebně technické možnosti použití vnitřních tepelných izolací. Zvláštní pozornost se v této souvislosti věnuje očekávané možnosti akumulace vlhkosti v průřezu stěny. Byly zde snahy působit proti tomuto jevu pomocí různých parozábran, záhy se však ukázaly četné problémy, s tímto řešením spojené: Napojení stavebních dílců, prostupy a deformace, např. zhlaví trámů u dřevěných trámových stropů, jsou velmi obtížně řešitelným problémem. Pozitivní vlastnost, tj. zamezení difúze vodních par nebo jejich kondenzaci uvnitř stavebních dílců, brání možnosti vysychání konstrukcí zmáčených větrem hnaným deštěm směrem dovnitř budovy v letním období. Náchylnost konstrukcí opatřených parozábranami k poškození, či trvanlivost tohoto řešení se dnes již ocitá pod palbou kritiky. Na rozdíl od nich umožňují vlastnosti kapilárně aktivních a prodyšných vnitřních tepelně izolačních systémů, odvádějících vlhkost, rychlé vysychání, což prospívá i poškozeným stavebním dílcům. Hygroskopická absorpční schopnost prodyšné, kapilárně aktivní vnitřní tepelné izolace vyrovnává nejvyšší hodnoty vlhkosti ve vzduchu místnosti. Kapilární aktivita zajišťuje během zimního období rychlé rozprostření vlhkosti z izolace do velké plochy omítky. Vysychání se urychluje a tepelně izolační účinek zlepšuje. V průběhu poslední dekády se kapilárně aktivní tepelně izolační hmoty ukázaly jako materiály z hlediska funkčnosti nejspolehlivější. Působivě to dokazují již několik let existující a mezitím velmi dobře kalibrované vícerozměrové výpočetní programy, jejichž pomocí se může simulovat termické a hygrické chování fasádních konstrukcí. Nevýhodou dosavadních kapilárně aktivních vnitřních izolací byla pouze průměrná hodnota tepelné izolace (cca 0,065 až 0,1 W/mK), jakož i omezená možnost vyrovnávání vlhkosti (obsah vody cca 0,005 až 0,02 m³/m³). S těmito hodnotami bylo tedy obtížné dostát požadavkům vyhlášky a normy o úspoře energie. Použití: fasády domů z cihel a kamene Použití: secesní vily Použití: komplex Použití: obytný dům 3

4 iq-therm INTELIGENTNÍ VNITŘNÍ TEPELNÁ IZOLACE Jedinečná kapilární tepelná ochrana (λ = 0,031 W/mK) Novinka firmy Remmers, inteligentní tepelná izolace na vnitřní stěny iq-therm spojuje kapilární otevřenost, tepelnou izolaci a regulaci vlhkosti vzduchu v jednom systému. iq-therm nabízí jedinečnou kombinaci z aplikačně spolehlivých, osvědčených kapilárně aktivních materiálů z křemičitanu vápenatého a vysoké tepelně izolační schopnosti organických pěn. Díky sorpční vrstvě, vyrovnávající vlhkost, reguluje celkový systém vlhkost vzduchu, vytváří příjemné klima v místnosti a zajišťuje ochranu před tvorbou plísní. Princip iq-therm Pro zajištění těchto multifunkčních požadavků je deska o tloušťce 50 mm (alternativně 80 mm) z polyuretanové pěny s vynikajícími izolačními vlastnostmi opatřena pravidelně uspořádanými otvory směřujícími kolmo k povrchu. Tyto otvory jsou ve výrobním závodě naplněny speciálním, kapilárně vysoce aktivním minerálním materiálem. Desky se pomocí odpovídající minerální lepicí malty nalepí na povrch vnitřních stěn zbavených starých nátěrů a následně se omítnou porézní minerální maltou, která v tloušťce 10 až 15 mm slouží jako sorpční a instalační vrstva. Mimořádně vysoké tepelně izolační schopnosti splňující kritéria vyhlášky o úspoře energie. Absolutně prodyšný systém, zaručující stoprocentní ochranu před vlhkostí a plísněmi. Reguluje vlhkost vzduchu, zajišťuje příjemné klima v místnosti. Výrazně a trvale snižuje náklady na topení. Systém použitelný ve všech budovách a obytných místnostech bez optické změny fasád. Extrémně malá tloušťka systému, snadné zpracování a možnost použití na dílčích plochách. Vznik kondenzátu v důsledku vzájemného působení tepla a chladu. Vznik zavlhčení v důsledku vnějších klimatických vlivů, např. větrem hnaného deště. Pohyb vlhkosti (kapilarita) k povrchu vnitřních stěn a odpaření, které reguluje vlhkost. 4

5 PŘÍJEMNÉ KLIMA S iq-therm Nejlepší vzduch v místnosti díky systému regulující vlhkost Cítit se doma příjemně? Zažít s celou rodinou mnoho společných a krásných chvil? Rozhodující kvalita života stráveného mezi čtyřmi zdmi je závislá na tepelné pohodě uvnitř místností. Dokonalé teplo zateplení má dnes více úloh než jen tepelně izolovat. iq-therm je prodyšný systém s jedinečnou kombinací zvláštních předností. Stykem povrchu zateplené plochy se vzduchem v místnosti se zajišťuje dokonalá výměna teplot a tím i příjemný teplotní pocit. Speciální omítka dokáže v sobě uložit velké množství vzdušné vlhkosti a tuto vlhkost předat zpět do vzduchu v prostoru (např. během topné sezóny), čímž zlepšuje klima v místnosti. A v neposlední řadě, iq- Therm je systém bez parozábrany, což je dobré jako ideální ochrana před plísněmi a bujením řas. Když je požadován příjemný a zdravý vzduch v obývaných místnostech: iq-therm je dokonalé řešení! iq-therm splňuje přísné požadavky AgBB (Veřejný zdravotní výbor pro posuzování stavebních konstrukcí a výrobků), na samovolné uvolňování těkavých látek. 5

6 ZVENČÍ CHRÁNÍ, ZEVNITŘ IZOLUJE Sanační koncepty pro venkovní stěny Vzhled našich měst je utvářen fasádami se strukturovou výzdobou nebo částmi fasád z cihel či přírodního kamene. Vytvořením vnější izolace by se vzhled těchto fasád většinou podstatně změnil. U takovýchto konstrukcí jsou vnitřní izolace často jedinou možností pro snížení tepelné ztráty prostupem tepla. Použití vnitřní tepelné izolace způsobuje v důsledku střídání tepla a chladu změny vlhkostních poměrů ve stavební konstrukci. Ochrana fasády před vlhkostí zde proto má prvořadý význam. Větrem hnaný déšť zanáší do pohledového zdiva fasády velké množství vlhkosti. Protože každá vnitřní izolace má tendenci snižovat možnost vyschnutí konstrukce (kromě vrcholného léta), je ochrana fasády před větrem hnaným deštěm velmi důležitá. Hydrofobní impregnace snižuje nasákavost vody u fasád vystavených působení klimatických vlivů. Protože póry při hydrofobizaci zůstávají otevřené, zachovává si stavební materiál svou prodyšnost, tj. propustnost vodních par není snížena, popř. je snížena pouze nepatrně. Protože suchý stavební materiál izoluje lépe než mokrý, nabízí tak hydrofobizace kromě ochrany konstrukce i dodatečný potenciál pro úsporu energie. Odpuzením vody zachovává impregnovaný materiál svou původní nízkou vodivost tepla (hodnotu λ), nebo ji získává zpět. Toto společnost Remmers řeší pomocí fasádních hydrofobních krémů na bázi silanu např. Funcosil FC. 6

7 Množství vlhkosti zjištěné na vzorových stěnách ve Frauenhofském institutu stavební fyziky v Holzkirchenu před impregnací a po jejím provedení umožňuje odhadnout úsporu energie dosaženou díky těmto opatřením. Vedlejší graf ukazuje obsah vlhkosti v celkovém průřezu cihlové fasády v různých obdobích, popř. po hydrofobizaci. Bez provedení hydrofobizace činila hodnota cca 160 kg/m³, což odpovídá 16 objemovým procentům vlhkosti. Obsah vlhkosti chráněné cihly činil cca 2 objemová procenta. Pomocí těchto hodnot a korelací mezi tepelnou vodivostí a obsahem vlhkosti lze přibližně zjistit odpovídající tepelnou vodivost daného cihlového zdiva. Pro funkčnost vnitřní tepelné izolace je kapilární vodivost vzhledem k možnému vzniku kondenzátu v konstrukci stejně důležitá jako voda, která proniká zvenčí (viz princip systému iq-therm na str. 4). iq-therm dokáže díky kapilárním silám a schopnosti vedení vlhkosti póry odvádět vodu z konstrukce na vnitřní povrch stěn, kde může dojít k jejímu odpařování do prostoru. Wassergehalt = obsah vody Wanddurchschnitt = průřez stěnou Stavební materiál cihla/fasády starých budov Stavební struktura zvnějšku dovnitř Hodnota U stavební díl/systém [W/m K] Zlepšení hodnoty U [%] Teplota povrchu stěny [C ] Redukce CO2 [%] zvenčí uvnitř Vlhká červená pálená cihla (λ =0,659 W/m K) obsah vlhkosti cca 35 obj. % 30,0 cm Vápenocementová omítka 1,5 cm 2, zvenčí uvnitř Hydrofobizace (Funcosil FC) Vlhká červená pálená cihla (λ =0,452 W/m K) obsah vlhkosti cca 2 obj. % 30,0 cm Vápenocementová omítka 1,5 cm 1, ,8 13 zvenčí uvnitř Vlhká červená pálená cihla (λ =0,452 W/m K) obsah vlhkosti cca 2 obj. % 30,0 cm iq Fix 0,8 cm iq-therm 5,0 cm iq- Top 1,0 cm 0,473 83,3 18,2 83,3 zvenčí uvnitř Vlhká červená pálená cihla (λ =0,452 W/m K) obsah vlhkosti cca 2 obj. % 30,0 cm iq Fix 0,8 cm iq-therm 8,0 cm iq- Top 1,0 cm odpovídá normě ČSN ,324 88,6 18,7 88,6 Vypočteno pomocí programu iq-lator, který vytvořila spol. Remmers ve spolupráci s Technickou Univerzitou Drážďany. 7

8 DODATEČNÁ VNITŘNÍ HYDROIZOLACE Větší kvalita bydlení i v suterénních prostorách Samostatné prostory pro koníčky, práci nebo relaxaci zkvalitňují rodinný život. Z důvodu úspory nákladů je pro tyto účely možno využít suterénní podlaží. Pro jejich adaptaci na obytné místnosti je zapotřebí zvláštních opatření, protože pouze suché prostory jsou základem zdravého bydlení. Je třeba vyloučit či zkontrolovat dva potenciální zdroje vlhkosti: vlhkost pronikající zvenčí z půdy kondenzát vznikající na stěnách (hlavně v létě). Vnitřní izolace se používají tehdy, když je sklepní zdivo zvenčí nepřístupné, nebo špatně přístupné. Vlhké zdivo v suterénu se ponechá a nadzemní podlaží se oddělí horizontální izolací produktem Injektionscreme. Vnitřní povrch stěn se chrání speciální těsnicí stěrkou Sulfatexschlämme proti prostupu vlhkosti. Protože zdivo zůstává vlhké, nemůže přispívat k tepelné izolaci. 8

9 Abychom přesto zajistili tepelnou izolaci potřebnou pro využívání suterénu jako obytného prostoru, použijeme vnitřní izolaci. Pro tento účel se mimořádně hodí multifunkční tepelně izolační materiál iq-therm. Vliv povrchové teploty stěn na teplotu teplotní pohody ještě tepelně příjemný tepelně nepříjemný horký měřená teplota: 22 C pociťovaná teplota: 20 C S tloušťkou vrstvy pouhých 5 cm dosáhneme vysoké tepelně izolační hodnoty. Vznikající kondenzát se akumuluje a během odpařování opět odvádí. Lze tedy hovořit o optimalizaci stavebně fyzikálních vlastností konstrukce. Jen tak lze dlouhodobě zaručit, že budeme moci sklep užívat pro bydlení a nebude napaden plísní. teplota obvodové zdi místnosti tepelně příjemný měřená teplota: 18 C pociťovaná teplota: 20 C Systém vnitřních izolací iq-therm firmy Remmers obsahuje vzájemně sladěné systémové složky, jejichž pomocí můžeme změnit kvalitativně podřadné suterénní místnosti na obytné prostory. tepelně nepříjemný studený teplota vzduchu studená plocha teplá plocha Teplota povrchu konstrukce v místnosti má velký vliv na pociťovanou teplotní pohodu. Znázornění nahoře ukazuje rozdíl mezi pociťovanou a skutečnou teplotou podle toho, zda jsou okolní stěny studené nebo teplé. Zvýší- li se teplota povrchu stěn pomocí systému iq-therm, může se nadto snížit teplota v prostoru. Snížením pokojové teploty o 1 C můžeme ušetřit asi 6 % nákladů na energii. Současně se výrazně zkrátí roztápěcí fáze potřebná pro temperování místnosti a místnost se může jako příjemně temperovaný prostor krátkodobě využívat. Optimalizuje se tím energetické využívání fosilních paliv. 9

10 iq-therm SYSTÉMOVÉ SLOŽKY Krok za krokem pro lepší klima v místnosti iq-therm je důležitou složkou souboru opatření pro energetickou sanaci stávajícího stavebního fondu! Jestliže jsou z ekonomických či jiných důvodů (např. pro požadavky památkové péče) možnosti stavebních úprav omezeny, je třeba najít únosný kompromis mezi tepelnou ochranou a bytovým komfortem, daným rozpočtem, popřípadě nutností zachování historické fasády. Díky svým jedinečným vlastnostem nabízí systém iq-therm komplexní a vyspělé řešení, určené speciálně jako kapilárně aktivní a vysoce izolující tepelná ochrana. 10

11 1 2 3 Příprava podkladu Kontrola a příprava podkladu, případné přebroušení, nutnost odstranění starých nátěrů. iq-fix Aplikace jakostního lepidla na podklad. iq-fix a iq-therm Aplikace lepicí malty i na desku. 4 5 iq-therm Přiložení (přilepení) desky na stěnu. iq-top Aplikace první vrstvy speciální kapilárně aktivní omítky. 6 iq-tex 6,5/100 Vyztužení omítky tkaninou ze skelných vláken (tzv. perlinkou). 7 8 iq-top Aplikace druhé vrstvy speciální kapilárně aktivní omítky do celkové min. požadované tloušťky 10 mm. Do téměř čerstvé 1. vrstvy. iq-fill (volitelné) Aplikace tzv. štuku. Pro docílení téměř hladkého vzhledu finálního povrchu. 9 iq-paint příp. iq-paint ST Finální povrchová úprava - nátěr speciální barvou. Lze tónovat. Minimum 2. nátěry. 11

12 Vzorový dům iq-therm INTELIGENTNĚ INVESTOVAT SE VYPLATÍ S tímto vnitřním zateplením můžete počítat Nemovitost znamená finanční zajištění. Její hodnota se zvyšuje provedením tepelně izolačních opatření, která otevírají možnosti přímé úspory energie sníží se náklady na topení. Investice do tepelně izolačních opatření se vyplatí! Hlavně tehdy, jestliže se sanace spojí s plánovanou renovací. BEZ iq-therm vnitřní izolace 12 S iq-therm vnitřní izolací

13 Jestliže plánujete přestavbu, sanaci nebo modernizaci stavebního objektu, činí zvýšené náklady na tepelnou izolaci vnitřních stěn pomocí systému iq- Therm v rámci celkového opatření asi 50 % ve srovnání s běžnou renovací. Vývoj cen paliv Podle údajů statistického úřadu stouply ceny energií od roku 2001 do roku 2009 o více než 30 %. Kdo chce efektivně šetřit, sáhne po odborně navržené tepelné izolaci pro snížení spotřeby energie. Příklad výpočtu: Je uvažován standardní dvoupatrový rodinný dům se šíří stěn 45 cm z plných pálených cihel a vápenocemtovou omítkou na vnitřní i vnější straně o tloušťce 2 cm. Půdorysné rozměry domu jsou 10 x 10 m a výška stropů 3 m. Dům je vytápěn zemním plynem. Výměra zateplované vnitřní plochy je 135 m². Šíře izolantu (speciálních PUR desek iq-therm) 5 cm. Náklady na pořízení systému činí Kč. Dále je uvažováno s průměrným navyšováním ceny zemního plynu o 5% ročně. Redukce nákladů na vytápění po aplikaci zateplovacího systému činí již první rok cca Kč. Návratnost investice do systému vychází tedy za necelých 8 let ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Návratnost investice do zateplovacího systému iq-therm 1. Rok 2. Rok 3. Rok 4. Rok 5. Rok 6. Rok 7. Rok 8. Rok 9. Rok 10. Rok Úspora nákladů na vytápění Náklady na pořízení zateplovacího systému 13

14 Systém iq-therm iq- Fix jakostní lepicí malta kg Prodyšná a kapilárně aktivní, vysoká odolnost proti stékání a kontaktní adheze, dlouhá doba otevření, odolná proti vodě, klimatu, teplu a mrazu, bez obsahu minerálních vláken. 3,5-4,0 kg/m² 7,0-8,0 kg/m² (oboustranné nanášení lepidla) iq- Therm 50 / iq-therm 80 Velikost desek izolační deska vnitřních stěn 0242 velikost desek 60 x 120 cm tloušťka 5 cm nebo 8 cm Mimořádně vysoké izolační vlastnosti, malá tloušťka, prodyšná a kapilárně aktivní, chránící před vlhkostí a plísněmi. Snižuje náklady na topení. cca 1,0 m²/m² iq- Therm K 50 Velikost desek izolační klín pro napojení stropů a stěn 0246 šířka 60 cm délka 120 cm tloušťka 5 cm* Pro napojení stěn a stropů, roztažitelná do ztracena, prodyšná a kapilárně aktivní, chránící před vlhkostí a plísněmi. Snižuje náklady na topení. *(tloušťka klesá z 5 cm až na 1 cm) cca 1,0 m²/m² iq- Therm L 15 izolační deska pro ostění (špalety) 0239 velikost desek 30 x 120 cm tloušťka 1,5 cm Určená speciálně pro ostění a zúžená místa, malá tloušťka, snižuje náklady na topení. cca 1,0 m²/m² iq- Top omítka pro regulaci klimatických podmínek uvnitř místnosti kg Výrazně vysoká absorpce a odvádění vzdušné vlhkosti prodyšná, kapilárně aktivní s tepelně izolačními vlastnostmi. cca 5,8 kg/m² na 1 cm tloušťky vrstvy iq- Tex 6,5 / 100 výztužná tkanina m na roli Výztužná tkanina pro omítku iq-top. cca 1,1 bm/m² Gewebepfeil výztužná tkanina detailů rozměr 30 x 40 cm velikost ok 7,0 x 7,0 mm Systémový prvek ze skelných vláken na vyztužení detailů vystavených zvýšenému statickému namáhání. dle potřeby iq- Fill stěrka na plošné tmelení a štukování kg Prodyšná a kapilárně aktivní, vysoká schopnost hlazení a přilnavost, filcovatelná, odolná vůči vlhkosti a po vytvrzení odolná proti vodě. cca 1,5 kg/m² na 1 mm tloušťky vrstvy (zpravidla 3 kg/m²) iq- Paint minerální barva na vnitřní stěny 0237 bílá 0238 spec. odstín 15 l 5 l Prodyšná a kapilárně aktivní, bez obsahu rozpouštědel, změkčovadel a biocidů, vysoká krycí schopnost. cca 0,15 l/m² a jeden nátěr 14

15 iq- Paint ST minerální barva na vnitřní stěny s plnivem 0235 bílý 0234 spec. odstín 15 l 5 l Prodyšná a kapilárně aktivní, bez obsahu rozpouštědel, změkčovadel a biocidů, vysoká krycí schopnost. S hrubším plnivem oproti iq-paintu (standard) zrnitost 0,4 mm. 0,2 l/m² a jeden nátěr Kompriband 15 / 5-10 systémová izolační a zakrývací páska m v krabici Pomocí nalepeného nabývacího pruhu, dotěsňuje napojení systému např. na rám okna, parapet, navazující stěnu, předmět vystupující ze systému, atd. Splňuje požadavky DIN cca 1,0 bm/m Trennwandstreifen polyuretanová těsnící a dilatační páska 4258 tloušťka 3 mm šířka 75 mm délka 30 bm (role) Používá se pro odizolování a oddilatování systému např. od podlahy nebo konstrukcí v těsném styku se systémem. cca 1,1 bm/m Allzweckdübel 50 závrtná upevňovací hmoždinka ks v krabici Nosnost 15 kg, snadná ruční aplikace pod omítku. Používá se pro upevnění (zavěšení) středně těžkých předmětů (police, lehké skříňky, těžké obrazy, ). dle potřeby Montagezylinder tvrzený polyuretan pro kotvení 4257 ks Ø = 125 mm délka = 540 mm λ = 0,04 W/mK, odolný vysokému tlaku, nutno přesné provedení a vsazení do vyfrézovaného otvoru v systému. Používá se při kotvení těžkých předmětů do systému (kuchyňské závěsné skříňky, těžké police, zábradlí, atd.) jako tepelná izolace a ochrana před kondenzací vodní páry v místě kotvení (průrazu systému). dle potřeby Infuzni clona proti zemní vlhkosti Injektionscreme krém na bázi silanů a siloxanů ve vodní emulzi l 5 l Nahrazuje chybějící horizontální izolaci proti vzlínání vlhkosti (zemní) injektážní metodou plněním do otvorů o průměru mm (dle tloušťky zdiva) ve vzdálenosti 10 až 12 cm. cca 4 l/m² průřezového zdiva Infúzní Hydrofobizace clona proti fasády zemní vlhkosti Funcosil FC fasádní krém na bázi siloxanů ve vodní emulzi l 5 l 0,75 l Vysoce kvalitní speciální výrobek pro hydrofobní impregnaci cihel, zvonivek, silikátových tvárnic, přírodního kamene a omítky. 0,15 0,2 l/m² Hydroizolace sklepa Kiesol mineralizační prostředek kg 10 kg 5 kg 1 kg Tekutý mineralizační koncentrát jako systémová složka pro izolaci sklepů, sanaci starých staveb, injektáž vůči vzlínající vlhkosti, vnitřní a vnější izolaci sklepů, jako penertace pod stěrkové a živičné izolace. cca 0,1-0,3 kg/m² Sulfatexschlämme minerální těsnicí stěrka kg Kvalitní těsnicí stěrka odolná vůči síranům pro utěsnění staveb a prodyšnou izolaci odolnou vůči tlakové vodě. Rychle tuhne, má vysokou pevnost a zkušební osvědčení státního stavebního dozoru SRN. 3,2 kg/m² při netlakové vodě 5,0 kg/m² při tlakové vodě 15

16 795 / Remmers CZ s.r.o Říčany u Prahy Tel.: Fax:

Silikátové nátěrové systémy

Silikátové nátěrové systémy Silikátové nátěrové systémy Ideální pro historické i moderní budovy www.meffert.cz 13-0716_Profitec_Silikátové_naterove_systemy_v2.indd 1 10.4.2013 9:19:28 Profitec silikátové nátěry Přirozený pokrok ProfiTec

Více

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY NG nová generace stavebního systému pasivní domy nízkoenergetické domy A B HELUZ FAMILY energeticky úsporné domy C D HELUZ FAMILY NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY HELUZ FAMILY 50 nadstandardní

Více

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití Firma se také zabývá zateplovacími systémy Termo+ se sídlem v Ústí nad Labem která je součástí společnosti TERMO + holding a.s., na stavebním trhu působí od roku 1993 a orientuje se výhradně na dodávky

Více

Pro a proti vnitřnímu zateplení

Pro a proti vnitřnímu zateplení Pro a proti vnitřnímu zateplení TEX THERM IN kapilárně aktivní vnitřní zateplení bez parozábrany TexColor Ostrava, spol. s r.o. NEBOJME SE VNITŘNÍHO ZATEPLENÍ Současný stav budov, které potřebují rekonstrukci,

Více

TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky

TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky Těsnící a izolační systém Den Braven 3D Volba osazování výplní stavebních otvorů okenním systémem Den Braven 3D, je nový, dokonalejší způsob, jak

Více

Baumit Zdravé bydlení

Baumit Zdravé bydlení Zdravé bydlení Řada výrobků Baumit Klima Výrazně regulují vlhkost vzduchu Neobsahují škodlivé látky Jsou vysoce prodyšné Nápady s budoucností. Zdravé bydlení POKOJOVÉ KLIMA PRO TĚLO I DUCHA Dýcháte zdravě?

Více

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 Zateplovací systémy Baumit Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 www.baumit.cz duben 2011 Při provádění zateplovacích systémů je nutno dodržovat požadavky požárních norem, mimo jiné ČSN

Více

STAVEBNÍ FYZIKA Tepelné mosty

STAVEBNÍ FYZIKA Tepelné mosty Obecně jsou části stavebních konstrukcí, ve kterých dochází z důvodů materiálových nebo konstrukčních k vyšším ztrátám tepla než v okolních stavebních konstrukcích. Tyto zvýšené ztráty tepla mají za následek

Více

ECOROCK FF. Vhodný pro každou stěnu! 5 let. Kompletní fasádní zateplovací systém. záruky ROCKWOOL KOMFORT BYDLENÍ ÚSPORA NÁKLADŮ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

ECOROCK FF. Vhodný pro každou stěnu! 5 let. Kompletní fasádní zateplovací systém. záruky ROCKWOOL KOMFORT BYDLENÍ ÚSPORA NÁKLADŮ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 5 let záruky ROCKWOOL ECOROCK FF Kompletní fasádní zateplovací systém ÚSPORA NÁKLADŮ KOMFORT BYDLENÍ PESTRÁ PALETA BAREV POŽÁRNÍ BEZPEČNOST Vhodný pro každou stěnu! Zateplovací systém ECOROCK FF na fasádě

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní domy A HELUZ nízkoenergetické domy B energeticky úsporné domy C D E F G cihelné pasivní domy heluz Víte, že společnost HELUZ nabízí Řešení pro stavbu pasivních

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

Stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí. Přehled výrobků. staráme se. o vaše zdraví a pohodlí. Samozřejmě lépe izolovat

Stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí. Přehled výrobků. staráme se. o vaše zdraví a pohodlí. Samozřejmě lépe izolovat Stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí Přehled výrobků staráme se o vaše zdraví a pohodlí Samozřejmě lépe izolovat DŘEVO A KONOPÍ - DARY PŘÍRODY Dřevo jako přírodní obnovitelný stavební

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Možnosti ochrany fasád pomocí hydrofobizace

Možnosti ochrany fasád pomocí hydrofobizace Možnosti ochrany fasád pomocí hydrofobizace Pavel Šťastný 17.04.2008 1 Cíl hydrofobizace Redukce nasákavosti a tím zamezení škod způsobovaných vlhkostí Maximální vodoodpudivost Zlepšení tepelného odporu

Více

Fasády. vyhotovil: Břetislav Bardonek

Fasády. vyhotovil: Břetislav Bardonek Fasády vyhotovil: Břetislav Bardonek Co je fasáda Fasáda neboli průčelí je vnější stěna stavby, její konečná úprava. Bývá prolomena okny a vchody a členěna různými architektonickými prvky, například V

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

6.1 Popis opatření Dále jsou vysvětlena uvažovaná opatření: 6.1.1 4.1.3 Zateplení podlahové konstrukce Popis

6.1 Popis opatření Dále jsou vysvětlena uvažovaná opatření: 6.1.1 4.1.3 Zateplení podlahové konstrukce Popis 6.1 opatření Dále jsou vysvětlena uvažovaná opatření: 6.1.1 4.1.3 Zateplení podlahové konstrukce Do stávající vzduchové vrstvy je vpravena izolace. Pro toto se hodí nejvíce sypké nebo vfoukávané izolační

Více

FASÁDY. Investice do budoucnosti

FASÁDY. Investice do budoucnosti FASÁDY Investice do budoucnosti Vzhled dekorativních omítek, výhody odvětrávaných fasád Rodinný dům před sanací fasády Rodinný dům po sanaci fasády systémem vinytherm Kvalita a promyšlené detaily Fasádní

Více

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D.

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D. Požární bezpečnost - dodatečné zateplování budov původně stavebně dokončených před rokem 2000 (vyjma dřevostaveb) a certifikovaná požárně bezpečnostní řešení ETICS Cemix THERM aktualizováno k 23.7.2014

Více

omítky tmely stavební chemie fasády anhydritové podlahy Sanace vlhkého zdiva a renovace historických objektů

omítky tmely stavební chemie fasády anhydritové podlahy Sanace vlhkého zdiva a renovace historických objektů omítky tmely stavební chemie fasády anhydritové podlahy Sanace vlhkého zdiva a renovace historických objektů Sanace vlhkého zdiva a renovace historických objektů Česká republika je stát s bohatou historií.

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

Komplexní revitalizace panelových domů

Komplexní revitalizace panelových domů Komplexní revitalizace panelových domů Společnost BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. se sídlem v Chrudimi je stoprocentní dceřinou společností akciové společnosti BASF SE, sídlící v německém Ludwigshafenu.

Více

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Ceníkový katalog od 1. 4. 2015 Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Proč Pórobeton Ostrava? Jsme ryze česká společnost s více jak 50 letou tradicí. Díky zásadní modernizaci výrobní technologie

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

Nízkoenergetické a pasivní domy

Nízkoenergetické a pasivní domy Nízkoenergetické a pasivní domy www.domypetricek.cz Představení firmy Domy Petříček Naše firma Domy Petříček se od roku 1996, kdy byla založena, věnuje zateplováním, rekonstrukcím a výstavbě rodinných

Více

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Firma StaniOn s.r.o. Kamenec 1685 Bystřice pod Hostýnem Zkušební technik: Stanislav Ondroušek Telefon: 773690977 EMail: stanion@stanion.cz

Více

NEJLEPŠÍ. nápad, jaký jsme kdy měli, představíme i vám. věc na světě, že chcete žít v teple? nikdy dost.

NEJLEPŠÍ. nápad, jaký jsme kdy měli, představíme i vám. věc na světě, že chcete žít v teple? nikdy dost. NEJLEPŠÍ nápad, jaký jsme kdy měli, představíme i vám. Není snad nejjednodušší A NEJPŘIROZENĚJŠÍ věc na světě, že chcete žít v teple? K tomu je třeba perfektní TEPELNÁ IZOLACE zajišťující tepelnou pohodu.

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami

Více

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K cihelné bloky HELUZ FAMILY pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K nadstandardní jednovrstvé zdivo heluz family 50 Společnost HELUZ uvedla na trh v roce 2009 unikátní broušený cihelný blok,

Více

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Varnsdorf - Muster Gebäudebeurteilung 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: 1989 počet podlaží: o 7 budov: 1x 4 podlažní

Více

Systém pro předsazenou montáž oken a dveří

Systém pro předsazenou montáž oken a dveří Systém pro předsazenou montáž oken a dveří Spolehlivé upevnění oken na vnějším líci zdiva v zateplení bez tepelných mostů EJOT Kvalita spojuje Impressum Vydavatel: EJOT CZ, s.r.o. Zděbradská 65 251 01

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

Schüco ThermoSlide. Plastové posuvně-zvedací dveře s vynikající tepelnou izolací

Schüco ThermoSlide. Plastové posuvně-zvedací dveře s vynikající tepelnou izolací Schüco ThermoSlide Plastové posuvně-zvedací dveře s vynikající tepelnou izolací Zelená technologie pro modrou planetu Čistá energie ze solárních systémů a oken 2 Schüco ThermoSlide Perfektní propojení

Více

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51

Více

w w w. ch y t r a p e n a. c z

w w w. ch y t r a p e n a. c z CHYTRÁ PĚNA - střešní systém EKO H ROOF Jedním z mnoha využití nástřikové izolace Chytrá pěna EKO H ROOF jsou ploché střechy. Náš střešní systém je složen ze dvou komponentů, které jsou aplikovány přímo

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel

Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel Historie společnosti celosvětově 1932 - bratři Dr. Alfons a Karl Knauf - založili podnik Knauf Rheinische

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n Rodinný dům ZERO1 Počet místností 3 + kk Zastavěná plocha 79,30 m 2 Obytná plocha 67,09 m 2 Energetická třída B Obvodové stěny akrylátová

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

posuvně-zdvihací dveře REHAU brillant-design mimořádný komfort bydlení www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl

posuvně-zdvihací dveře REHAU brillant-design mimořádný komfort bydlení www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl posuvně-zdvihací dveře REHAU brillant-design mimořádný komfort bydlení www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl krásný výhled posuvně-zdvihací dveře REHAU Brillant-Design Vysokojakostní zpracování

Více

Renovace kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) kvalita bez kompromisu

Renovace kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) kvalita bez kompromisu KEIM Reno Renovace kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) kvalita bez kompromisu První kontaktní zateplovací systémy byly vyvinuty už v 60. letech minulého století, u nás se objevují od 90. let. Od

Více

ELEGOHOUSE. Izolovaný základový systém. základový systém. inovativní řešení na klíč

ELEGOHOUSE. Izolovaný základový systém. základový systém. inovativní řešení na klíč ELEGOHOUSE základový systém Izolovaný základový systém inovativní řešení na klíč Základová konstrukce je jednou z nejdůležitějších částí stavby. Vady základových konstrukcí se vždy výrazně promítají do

Více

Kontrolní a zkušební plán

Kontrolní a zkušební plán Kontrolní a zkušební plán Montáže kontaktního zateplovacího systému weber therm v souladu s ČSN 73 29 01 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) Stavba : Prováděcí firma : Datum

Více

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: cca. 1986 počet podlaží: o 3 budovy: Pavilon MVD 3, Pavilon S4, spojovací

Více

Příprava před zateplením fasády. 3. výběr typu fasádní omítky

Příprava před zateplením fasády. 3. výběr typu fasádní omítky Příprava před zateplením fasády 3. výběr typu fasádní omítky Výběr vhodné omítky závisí na požadovaných vlastnostech materiálu, podmínkách aplikace, požadavcích vyplývajících z konkrétního typu budovy,

Více

INTRASIT systém pro utěsňování a sanaci vlhkého zdiva. Hydroizolace, vnitřní utěsnění sklepů a renovace vlhkem a solí poškozeného zdiva

INTRASIT systém pro utěsňování a sanaci vlhkého zdiva. Hydroizolace, vnitřní utěsnění sklepů a renovace vlhkem a solí poškozeného zdiva INTRASIT systém pro utěsňování a sanaci vlhkého zdiva Hydroizolace, vnitřní utěsnění sklepů a renovace vlhkem a solí poškozeného zdiva S řešením začněte právě nyní! Proces migrace solí v průměrně zatíženém

Více

SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM

SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM Současné problémy mikroklimatu obytných budov Za současného

Více

Vlhkost nemá. šanci! Distribution. www.sikamur.cz. sanace vlhkého zdiva SikaMur -InjectoCream-100. Snadná aplikace!

Vlhkost nemá. šanci! Distribution. www.sikamur.cz. sanace vlhkého zdiva SikaMur -InjectoCream-100. Snadná aplikace! sanace vlhkého zdiva vysoce účinná bariéra proti vzlínající vlhkosti Vlhkost nemá Distribution šanci! Použití prostředek pro zastavení vzlínající vlhkosti v téměř všech typech zdiva zdivo z plných i dutých

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Výzva více zájemcům k podání nabídky na stavební práce Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Adresa pro styk s uchazeči: Město Krnov Odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov

Více

10 důvodů proč zateplit

10 důvodů proč zateplit 10 důvodů proč zateplit dům Sdružení EPS ČR Ing. Pavel Zemene, Ph.D. předseda Sdružení 10 důvodů proč zateplit dům 1. Snížení nákladů na vytápění 2. Bezpečná a návratná investice 3. Snížení nákladů na

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE Ing. Zdeněk Kobza Rockwool a.s., Cihelní 769, 735 31

Více

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají Lité izolační pěnobetony Izolují, vyplňují, vyrovnávají POROFLOW POROFLOW je ideální materiál k přípravě spolehlivých podkladních vrstev podlah a plochých střech, ke stabilizaci bazénů a jímek, vyplnění

Více

Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací

Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací Schüco VentoTherm - efektivní systémové řešení větrání objektu Efektivní větrání budov je v současnosti téma, které stále více zaměstnává

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky:

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Nová zelená úsporám a zateplování - specifika Příklad možné realizace zateplení podkrovního RD Přehled základních technických požadavků v oblasti podpory

Více

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) s omítkou a s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490 Vážení klienti, touto cestou Vám nabízíme: V posledních 15 letech se cena plynu a elektrické energie pro domácnosti zvyšovala v průměru téměř o 10 % ročně. Náklady na vytápění bytů a rodinných domů tedy

Více

Nová zelená úsporám 2013

Nová zelená úsporám 2013 Nová zelená úsporám 2013 ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen Program ) je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 383/1991

Více

Vyberte si tu nejlepší fasádu.

Vyberte si tu nejlepší fasádu. Das beste Programm für alle Fugen! Vyberte si tu nejlepší fasádu. S Murexin Energy Saving System ušetříte nejen náklady na vytápění a hrubou stavbu, ale současně zvýšíte komfort svého bydlení! Přes 150

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE

MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Thin - Set MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Zdvojování zateplovacích systémů Parametry zateplovacích systémů z devadesátých let minulého století jsou již podle současné

Více

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec Panelové sídliště 3,5 tisíce bytů Z toho 1056 ve vlastnictví

Více

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí.

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Ceresit CL 69 Ultra-Dicht Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Rychlé a snadné zpracování, dokonale utěsněný podklad to je Ceresit CL 69 Ul Nikdy nebyly hydroizolační práce tak

Více

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y

Více

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o.

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Jak správně navrhovat ETICS Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Obsah přednášky! Výrobek vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS)! Tepelně technický návrh ETICS! Požárně bezpečnostní řešení

Více

Pro PřiroZené spojení okna s domem

Pro PřiroZené spojení okna s domem pro přirozené spojení okna s domem nová okna plná očekávání Podstatou nových oken je dokonalá těsnost 1 2 Podstatou moderních oken je jejich dokonalá těsnost. Klíčová vlastnost, kvůli které si je pořizujeme.

Více

Technické parametry plastových oken

Technické parametry plastových oken Technické parametry plastových oken Schüco Corona CT 70 Nadčasový, bezpečný, efektivní systém Okenní systém Corona CT 70 je univerzálem v oblasti plastových okenních systémů s vysokou tepelnou izolací

Více

UT Ústřední vytápění

UT Ústřední vytápění UT Ústřední vytápění Františka 2.01 D.1.4A TZ UT - 1 z 6 OBSAH: Úvod:... 3 Situace:... 3 Tepelná bilance a výpočty:... 3 CELKOVÁ ENERGETICKÁ NÁROČNOST STAVBY :... 3 Zdroj tepla:... 4 Odvod spalin... 4

Více

NOVÁ ÉRA V OPLÁŠTĚNÍ BUDOV

NOVÁ ÉRA V OPLÁŠTĚNÍ BUDOV NOVÁ ÉRA V OPLÁŠTĚNÍ BUDOV THERMAL ENVIRONMENT FIRE GUARANTEE 40-LET SPOLEHLIVÁ IZOLACE 20% ZLEPŠENÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍCH VLASTNOSTÍ Vydejte se na cestu s IPN-QuadCore: ipn-quadcore.cz NOVÁ ÚROVEŇ POŽÁRNÍCH

Více

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Ing. Juraj Hazucha Centrum pasivního domu juraj.hazucha@pasivnidomy.cz tel. 511111813 www.pasivnidomy.cz Výchozí stav stávající budovy

Více

Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou

Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou Tento článek vznikl na základě zvyšující se poptávky po provedení technického dozoru při výměně výplní otvorů. Jedná se o případy,

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 ZADAVATEL: Město Vyškov Sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Jednající: Ing. Karel Goldemund, starosta města IČ: 00292427 VEŘEJNÁ

Více

Milimetr, který zahřeje

Milimetr, který zahřeje Milimetr, který zahřeje HE 3003 revoluční izolační technologie Společnost Heat Energy s.r.o. představuje unikátní tenkostěnnou technologii termoaktivního nástřiku HE 3003, inspirovanou schopností vlastní

Více

BRUCHAPaneel. PU střešní DP

BRUCHAPaneel. PU střešní DP PU CO-střecha PU střešní DP BRUCHAPaneel PU střešní DP sedlové a pultové střechy vysoká odolnost vůči povětrnostním podmínkám jedinečný systém s trojnásobným těsněním vysoká nosnost použitelný od 3 (5,2

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

Ochranné nátěrové hmoty

Ochranné nátěrové hmoty Ochranné nátěrové 4 Představení společnosti MFC - MORFICO s.r.o. byla založena v roce 1991, jako stavební fi rma se specializací na povrchové úpravy průmyslových betonových podlah a ploch. Po dobu svého

Více

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007 CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Oznámený subjekt 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Více

...inspirujte se přírodou. modulové dřevostavby. rekreaci, ateliér, kancelář a pro jiné komerční účely. určené pro celoroční bydlení,

...inspirujte se přírodou. modulové dřevostavby. rekreaci, ateliér, kancelář a pro jiné komerční účely. určené pro celoroční bydlení, ...inspirujte se přírodou modulové dřevostavby určené pro celoroční bydlení, rekreaci, ateliér, kancelář a pro jiné komerční účely komfortní způsob bydlení Bydlení v domech na bázi dřeva patři v dnešní

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

Objevte dokonalý systém izolace stěn pomocí výrobku Powerwall. Studiebureau Omgeving-Mortsel

Objevte dokonalý systém izolace stěn pomocí výrobku Powerwall. Studiebureau Omgeving-Mortsel Objevte dokonalý systém izolace stěn pomocí výrobku Powerwall. Studiebureau Omgeving-Mortsel Kvalitní izolace je důležitá nejen pro životní prostředí, ale i kvůli nákladům za energii. Kdo izoluje svoji

Více

Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Jak é m a j í v ý h o d y?

Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Jak é m a j í v ý h o d y? Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Anhyment je litá podlahová směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem, umožňující srovnání podlahových konstrukcí s tolerancí

Více

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO PROJEKTANT: PALLADIO PROGETTI, spol. s r.o. STÁVAJÍCÍ TRÁMOVÉ STROPY Stávající stropní trámy byly posíleny oboustrannými příložkami (tloušťka 50 mm).

Více

Webová stránka. Literatura CD-ROM. www.styrofoameurope.com. Aktuální informace o tepelné izolaci STYROFOAM:

Webová stránka. Literatura CD-ROM. www.styrofoameurope.com. Aktuální informace o tepelné izolaci STYROFOAM: Webová stránka Aktuální informace o tepelné izolaci STYROFOAM: www.styrofoameurope.com CD-ROM Všechny brožury, informace k zadání a detaily CAD můžete získat i v digitální podobě Literatura Rádi Vám pošleme

Více

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 11

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 11 Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 11 Pavel ORAVEC 1, Marek JAŠEK 2 ZMĚNA POLOHY VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ PŘI

Více

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny Deska z minerální vlny NOBASIL PTN MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD20-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD15-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD10-WS-WL(P) EC certifikáty shody Reg.-Nr.: K1-0751-CPD-146.0-01-01/07

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

Jedna z prvních aplikací aerogelové izolace v ČR při rekonstrukci rodinné vily - zkušenosti a postup

Jedna z prvních aplikací aerogelové izolace v ČR při rekonstrukci rodinné vily - zkušenosti a postup Jedna z prvních aplikací aerogelové izolace v ČR při rekonstrukci rodinné vily - zkušenosti a postup Tisková zpráva architektonického studia Space Innovations (SPIN), květen 2012 Obrázek 1 - Izolace aerogelem

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS OBSAH: 1a Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací 1b Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace 2 Zateplení soklové oblasti v rovině ETICS

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah Building the future TM Anhydritový litý potěr... efektivní řešení podlah Tekutá směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem. Vyráběna a dodávána v pevnostních třídách AE20, AE25 a AE30 (pevnost

Více

Pokyn k Příloze č. I/10 Směrnice MŽP č. 9/2009:

Pokyn k Příloze č. I/10 Směrnice MŽP č. 9/2009: Pokyn k Příloze č. I/10 Směrnice MŽP č. 9/2009: Náležitosti faktury Faktura/y (originál nebo ověřená kopie), která je přílohou formuláře žádosti o podporu na realizaci opatření v rámci programu Zelená

Více