1/V ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1/V ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE"

Transkript

1 1/V ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE Bod pořadu jednání: 48. Název: Důvod předložení: Zpracoval: Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje Usnesení č. 1842/16/RK Veronika Hudcová, DiS. odborný zaměstnanec organizačního oddělení Projednal: Rada kraje dne Předkládá: Martin Půta hejtman K jednání přizván: Návrh na usnesení: bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje, souhlasí s posunutím termínu plnění usnesení č.: 218/16/ZK z na /16/ZK z na /16/ZK ad 2) z na /16/ZK z na /16/ZK z na /16/ZK z na /16/ZK z na a vypouští ze sledování splněná usnesení č. 52/16/ZK, 153/16/ZK, 159/16/ZK, 212/16/ZK, 237/16/ZK, 255/16/ZK, 256/16/ZK, 301/16/ZK, 342/16/ZK, 350/16/ZK, 356/16/ZK, 362/16/ZK, 374/16/ZK, 384/16/ZK, 404/16/ZK, 405/16/ZK, 406/16/ZK, 407/16/ZK, 411/16/ZK, 412/16/ZK, 419/16/ZK, 420/16/ZK, 421/16/ZK, 422/16/ZK, 423/16/ZK, 424/16/ZK, 425/16/ZK, 426/16/ZK, 427/16/ZK, 428/16/ZK, 429/16/ZK, 430/16/ZK, 431/16/ZK, 432/16/ZK, 433/16/ZK, 434/16/ZK, 435/16/ZK, 436/16/ZK, 437/16/ZK, 438/16/ZK, 439/16/ZK, 440/16/ZK, 441/16/ZK, 442/16/ZK, 443/16/ZK, 444/16/ZK, 445/16/ZK, 446/16/ZK, 447/16/ZK, 449/16/ZK, 452/16/ZK, 455/16/ZK, 456/16/ZK, 458/16/ZK, 460/16/ZK, 461/16/ZK, 462/16/ZK, 463/16/ZK, 464/16/ZK, 465/16/ZK, 467/16/ZK, GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 1 / 108

2 468/16/ZK, 469/16/ZK, 470/16/ZK, 472/16/ZK, 473/16/ZK, 474/16/ZK, 475/16/ZK, 476/16/ZK, 477/16/ZK, 478/16/ZK, 480/16/ZK, 481/16/ZK, 483/16/ZK, 484/16/ZK, 486/16/ZK, 487/16/ZK, 488/16/ZK, 489/16/ZK, 491/16/ZK, 494/16/ZK, 495/16/ZK, 496/16/ZK, 498/16/ZK, 499/16/ZK, 500/16/ZK, 501/16/ZK, 503/16/ZK, 504/16/ZK, 505/16/ZK, 506/16/ZK, 507/16/ZK, 508/16/ZK, 509/16/ZK, 510/16/ZK, 517/16/ZK, 518/16/ZK, 519/16/ZK, 520/16/ZK, 532/16/ZK, 537/16/ZK, 538/16/ZK, 555/16/ZK, 557/16/ZK, 559/16/ZK, 560/16/ZK, 561/16/ZK, 562/16/ZK, 564/16/ZK, 565/16/ZK, 568/16/ZK. GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 2 / 108

3 Důvodová zpráva Odbor kancelář hejtmana, organizační oddělení, provádí formální kontrolu plnění usnesení. Kontrola byla provedena za období od do s termínem plnění do tohoto data. Materiál obsahuje též usnesení plněná před daným pozdějším termínem. (Zákon ě. 129/2000 Sb., o krajích v 78, odst. 5a) uvádí: Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady kraje Posunutí termínu usnesení: USNESENÍ č. 218/16/ZK Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 112/16 - rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, program Podpora místní Agendy navýšení alokace v rámci Vyhlášení programu 2.6 Podpora místní Agendy 21, který byl schválen zastupitelstvem kraje usnesením č. 466/15/ZK ze dne z původní částky Kč na konečnou výši Kč, 2. změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 112/16, kterým se upravují ukazatele v kapitole Dotační fond, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů v úhrnné výši Kč a to snížením nerozepsaných rezerv oblasti podpory Regionální rozvoj, programu č. 2.6 Podpora místní Agendy 21 a navýšením ukazatelů jednotlivých projektů, bez dopadu na celkový objem kapitoly, rozhoduje o poskytnutí dotací z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory Regionální rozvoj, program č Podpora místní Agendy 21 v úhrnné výši Kč, níže uvedeným subjektům ve výši: TABULKA vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje programu 2.6 Podpora místní Agendy Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat rozpočet Libereckého kraje na rok Termín: René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit Vítu Příkaskému, členu rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova, smlouvy o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu č. 2.6 Podpora místní Agendy 21, dle schváleného vzoru, k podpisu. Posunutí termínu: Posunutí termínu: Plnění usnesení: Ad 1) Splněno, stávající rozpočet LK na rok 2016 byl aktualizován dne Ad 2) K výše uvedenému úkolu sděluji: Dovoluji si požádat o posunutí termínu na Důvodem je nedodání podkladů k uzavření smluv o poskytnutí dotace jedním příjemcem. Tento příjemce požádal o změnu v projektu před uzavřením smlouvy. Tato změna bude projednávaná RK a ZK v listopadu. K výše uvedenému úkolu sděluji: Žádám o prodloužení termínu do Důvodem je nedodání podkladů k uzavření smluv o poskytnutí dotace některými příjemci. GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 3 / 108

4 Zůstává ve sledování. USNESENÍ č. 296/16/ZK Závazek spolufinancování projektu Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 2 závazek předpokládaného předfinancování projektu Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 2 Libereckým krajem do výše Kč v roce 2016, Aleně Losové, člence rady kraje pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, předložit změnu rozpočtu rozpočtové opatření zahrnující předfinancování projektu Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 2 k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje. Termín: Posunutí termínu: Posunutí termínu: K výše uvedenému úkolu sděluji: Žádám o odklad termínu plnění úkolu a to na z důvodu opožděného dodání financí oproti původnímu předpokladu. K výše uvedenému úkolu sděluji: Žádám o odklad termínu plnění úkolu a to na z důvodu konání 1. řádného zastupitelstva kraje až v listopadu Zůstává ve sledování. USNESENÍ č. 388/16/ZK Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 185/16 úprava kapitoly Dotační fond/odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu poskytnutí dotací z programu 4.20 Údržba, provoz a nájem sportovních zařízení, 4.21 Pravidelná činnost sportovních a tělovýchovných organizací a 4.22 Sport handicapovaných změnu rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 185/16, kterým se upravují výdaje kapitoly Dotační fond, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, oblast 4B Tělovýchova a sport, bez dopadu na celkový objem kapitoly v těchto programech v celkové výši Kč z toho: 1. úprava výdajů programu č Údržba, provoz a nájem sportovních zařízení: a) snížení nerozepsané rezervy programu 4.20 o částku ,79 Kč, b) zavedení nových specifických ukazatelů ve výši Kč, 2. úprava výdajů programu č Pravidelná činnost sportovních a tělovýchovných organizací a) snížení nerozepsané rezervy programu 4.21 o částku Kč, b) zavedení nových specifických ukazatelů ve výši Kč, 3. úprava výdajů programu č Sport handicapovaných a) snížení nerozepsané rezervy programu 4.22 o částku ,21 Kč, b) zavedení nových specifických ukazatelů ve výši Kč, 4. úprava výdajů programu č Školní sport a tělovýchova snížení nerozepsané rezervy programu 4.24 o částku Kč 5. úprava výdajů programu 4.25 Sportovní reprezentace snížení nerozepsané rezervy programu 4.25 o částku Kč rozhoduje GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 4 / 108

5 1. o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje v programu č Údržba, provoz a nájem sportovních zařízení v úhrnném objemu Kč níže uvedeným příjemcům na projekt: TABULKA 2. o neposkytnutí dotace z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje z důvodu nedosažení potřebné bodové hranice v rámci hodnocení přijatých žádostí v programu č Údržba, provoz a nájem sportovních zařízení níže uvedeným žadatelům o podporu projektu: TABULKA 3. o neposkytnutí dotace z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje z důvodu vyřazení žádosti pro administrativní nesoulad v podprogramu č Údržba, provoz a nájem sportovních zařízení uvedeným žadatelům o podporu projektu: TABULKA 4. o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje v podprogramu č Pravidelná činnost sportovních a tělovýchovných organizací v úhrnném objemu Kč níže uvedeným příjemcům na projekt: TABULKA 5. o neposkytnutí dotace z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje z důvodu nedosažení potřebné bodové hranice v rámci hodnocení přijatých žádostí v programu č Pravidelná činnost sportovních a tělovýchovných organizací níže uvedeným žadatelům o podporu projektu: TABULKA 6. o neposkytnutí dotace z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje z důvodu vyřazení žádosti pro administrativní nesoulad v podprogramu č Pravidelná činnost sportovních a tělovýchovných organizací uvedeným žadatelům o podporu projektu: TABULKA 7. o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje v podprogramu č Sport handicapovaných, v úhrnném objemu Kč níže uvedeným příjemcům na projekt: TABULKA 8. o neposkytnutí dotace z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje z důvodu nedosažení potřebné bodové hranice v rámci hodnocení přijatých žádostí v programu č Sport handicapovaných níže uvedeným žadatelům o podporu projektu: TABULKA 9. o neposkytnutí dotace z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje z důvodu vyřazení žádosti pro administrativní nesoulad v podprogramu č Sport handicapovaných uvedeným žadatelům o podporu projektu: GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 5 / 108

6 TABULKA 1. znění vzorové Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje oblast podpory: 4B tělovýchova a sport program č Údržba, provoz a nájem sportovních zařízení, 2. znění vzorové Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje oblast podpory: 4B tělovýchova a sport program č Pravidelná činnost sportovních a tělovýchovných organizací, 3. znění vzorové Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje oblast podpory: 4B tělovýchova a sport program č Sport handicapovaných 1. Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok Termín: Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, po schválení poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje 4.20 Údržba, provoz a nájem sportovních zařízení, 4.21 Pravidelná činnost sportovních a tělovýchovných organizací, 4.22 Sport handicapovaných Zastupitelstvem Libereckého kraje, předložení smluv k podpisu Aleně Losové. Posunutí termínu: Posunutí termínu: Plnění usnesení: Ad 1) Splněno, stávající rozpočet LK na rok 2016 byl aktualizován dne Ad 2) Sdělení k úkolu: Žádáme o posun termínu do , vzhledem k tomu, že protistrana nedodala smlouvu, i přesto že byla několikrát urgována! Sdělení k úkolu předchozí: Žádáme o posun termínu do , vzhledem ke změnám (žádostem o změnu rozpočtu projektu), které budou předloženy na 9. ZK dne (pořadové č. 49), po schválení zastupitelstvem budou předloženy neprodleně k podpisu radní Aleně Losové. Zůstává ve sledování. USNESENÍ č. 396/16/ZK Dohoda o společném zadávacím řízení pro Východosaskou síť (OSN II) - nové znění; Dodatek č. 1 k dopravní smlouvě Východosaská síť (OSN I) rozhoduje o spolupráci Libereckého kraje s Účelovým sdružením Dopravní svaz Horní Lužice-Dolní Slezsko a Ústeckým krajem na základě a v rozsahu Dohody o společném zadávacím řízení pro Východosaskou síť II (OSN II) č. OLP/829/2016 pro období 2018/2020 maximálně 2032, Dohodu o společném zadávací řízení pro Východosaskou síť II (OSN II) č. OLP/829/2016 navrhovanou k uzavření mezi německým Účelovým sdružením Dopravní svaz Horní Lužice- Dolní Slezsko (Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien), se sídlem Rosenstrasse 31, Bautzen, SRN, IČ: 204/149/02856; Ústeckým krajem, se sídlem Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, IČ: ; a Libereckým krajem GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 6 / 108

7 Vladimíru Mastníkovi, členu rady kraje, řízení resortu dopravy, předložit Dohodu o společném zadávacím řízení pro Východosaskou síť II (OSN II) č. OLP/829/2016 k podpisu hejtmanovi. Termín: Posunutí termínu: K výše uvedenému úkolu sděluji: Úkol není splněn, požadujeme prodloužení termínu do Důvod: časové prodlení při zajištění úředně ověřeného překladu smlouvy a dvojjazyčné verze čeština/němčina. Oproti původnímu předpokladu je nutný větší časový prostor pro zajištění podpisů všech smluvních stran. Zůstává ve sledování. USNESENÍ č. 471/16/ZK Žádosti o změnu rozpočtu projektů podpořených z Dotačního fondu Libereckého kraje, programů Údržba, provoz a nájem sportovních zařízení, Pravidelná činnost sportovních a tělovýchovných organizací a 4.22 Sport handicapovaných změnu rozpočtu projektů podpořených z dotačního fondu Libereckého kraje, programů 4.20 Údržba, provoz a nájem sportovních zařízení, Pravidelná činnost sportovních a tělovýchovných organizací a 4.22 Sport handicapovaných, schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne usnesením č. 388/16/ZK, před uzavřením smlouvy, s tím, že výše dotace a účel projektu se nemění u těchto žadatelů takto: Program 4.20 Údržba, provoz a nájem sportovních zařízení p.č. Název žadatele IČ Sídlo / adresa žadatele Název projektu / aktivity Výše dotace v Kč Celkové náklady projektu podíl LK v % na celkových nákladec h Změna paramet ru 1 A-STYL z.s SKI KLUB JABLONEC N.N. z.s. Tělocvičná jednota Sokol Jilemnice Orel jednota Hrádek nad Nisou Osiková 161, Liberec XVI Nový Harcov Sportovní 310, Jablonec nad Nisou Tyršovo náměstí 280, Jilemnice Lutherova 496, Hrádek nad Nisou Údržba, provoz a nájem sportovních zařízení A-STYL z.s. v roce 2016 Údržba a provoz sportovního areálu Břízky - Kolečko Zajištění provozu sokolovny pro celoroční sportovní aktivity Údržba areálu , , , ,57 Beze změny Úpravy a údržba lyžařský ch tratí Kč ,- Provoz tělocvič ného zařízení měsíce 10 Elektřin a MWh 12 Program 4.21 Pravidelná činnost sportovních a tělovýchovných organizací GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 7 / 108

8 p.č. Název žadatele IČ Sídlo / adresa žadatele Název projektu / aktivity Výše dotace v Kč Celkové náklady projektu podíl LK v % na celkových nákladec h Změna paramet ru 1 A-STYL z.s Osiková 161, Liberec XVI Nový Harcov Pravidelná sportovní činnost A-STYL z.s. v roce ,53 Beze změny Program 4.22 Sport handicapovaných p.č. Název žadatele IČ 1 Klub handicapovaných EURO-CLUB HANDICAP z.s Sídlo / adresa žadatele Javorek 564, Jilemnice Název projektu / aktivity Mistrovství ČR klubů vozíčkářů ve stolním tenisu Sportovní hala Jilemnice Výše dotace v Kč Celkové náklady projektu podíl LK v % na celkový ch náklade ch ,37 Změna parametr u Nákup stolů na stolní tenis specielně pro vozíčkáře ks 2, Pronájem sportovní haly Kč Kč Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, po schválení změny rozpočtu projektů informovat žadatele a zajistit předložení předmětných smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje k podpisu Aleně Losové, člence Rady Libereckého kraje, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti. Termín: posunutí termínu: Sdělení k úkolu: Nesplněno, žadatele byli informováni zasláním u s návrhem smlouvy dne Protistrany nedodaly smlouvy, s největší pravděpodobností se nestihnout po dodání předložit k podpisu radní Aleně Losové do Z tohoto důvodu žádáme o posun termínu do Zůstává ve sledování. USNESENÍ č. 479/16/ZK Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 245/16 rozhodnutí o poskytnutí dotací z Programu 4.26 podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních klubech 2016 změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 245/16, kterým se: I. navyšuje příjmová část rozpočtu Libereckého kraje 2016 navýšení nedaňových příjmů o částku Kč peněžitý dar od Českého olympijského výboru za účelem GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 8 / 108

9 podpory sportovní činnosti dětí a mládeže II. navyšuje a upravuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje 2016 kapitola dotační fond, program 4.26 podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, o částku Kč, z toho: a) snížení specifického ukazatele číslo akce nerozepsaná rezerva programu 4.26 o částku Kč, b) zavedení nových specifických ukazatelů programu 4.26 v celkové výši Kč, rozhoduje A) o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje v programu 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních klubech 2016 v celkové výši Kč, níže uvedeným příjemcům na projekt: TABULKA B) o neposkytnutí dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje z důvodu nedosažení potřebné bodové hranice v rámci hodnocení přijatých žádostí v programu č Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních klubech 2016, níže uvedeným žadatelům o podporu projektu: TABULKA C) o neposkytnutí dotace z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje z důvodu vyřazení žádosti pro administrativní nesoulad v programu č Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních klubech 2016, uvedenému žadateli o podporu projektu: p.č. Název žadatele IČ 1 FC Nový Bor, z.s Sídlo / adresa žadatele Liberecká 68, Nový Bor Název projektu / aktivity Pravidelná celoroční činnost dětí a mládeže realizovaná v FC Nový Bor, z.s. Zdůvodnění vyřazení Neoprávněný žadatel (dle Výzvy, okruh nezpůsobilých žadatelů bod 2.) znění vzorové Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje oblast podpory: 4B tělovýchova a sport program č Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních klubech 2016, která bude uzavřena s výše uvedenými podpořenými žadateli 1. Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2016, 2. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smluv k podpisu Aleně Losové. Termín: Posunutí termínu: Plnění usnesení: Ad 1) Splněno, stávající rozpočet LK na rok 2016 byl aktualizován dne GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 9 / 108

10 Ad 2) NESPLNĚNO. Příjemci dotace dosud nedoručili všechny smlouvy k podpisu, a tudíž nemohly být člence Rady Libereckého kraje Aleně Losové předloženy k podpisu. Žádáme o posunutí termínu do Zůstává ve sledování. USNESENÍ č. 485/16/ZK Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2927/2015 investiční dotace městu Jilemnice na projekt s názvem: Jilemnice všesportovní a volnočasový areál Hraběnka bere na vědomí žádost města Jilemnice o změnu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje (č. smlouvy OLP/2927/2015) na projekt s názvem Jilemnice všesportovní a volnočasový areál Hraběnka, 1. změnu termínu projektu s názvem Jilemnice všesportovní a volnočasový areál Hraběnka realizovaného městem Jilemnice, IČ , kterou dochází k posunu termínu ukončení realizace projektu z na , 2. Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP2927/2015 uzavíraným mezi Libereckým krajem a městem Jilemnice Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit předložení Dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/2927/2015 k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje. Posunutí termínu: Sdělení k úkolu: Žádáme o posunutí termínu do Důvod: dodatek ke smlouvě dosud neprojednalo Zastupitelstvo města Jilemnice. Bude jej projednávat v listopadu. Zůstává ve sledování. Splněná usnesení nebo usnesení, která zůstávají ve sledování: USNESENÍ č. 52/16/ZK Informace o aktuálním stavu veřejné zakázky Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období od roku 2014 do roku 2024 bere na vědomí informaci o stavu veřejné zakázky Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období od roku 2014 do roku 2024 Vladimíru Mastníkovi, členu rady kraje, řízení resortu dopravy informovat Zastupitelstvo kraje o rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci veřejné zakázky Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období od roku 2014 do roku GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 10 / 108

11 Plnění usnesení: Splněno. ZK je průběžně informováno o aktuálním stavu, naposledy ZK byla předložena písemná informace došlé rozhodnutí ÚOHS v září USNESENÍ č. 153/16/ZK Účelové dotace v rámci schváleného rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství 2016 rozhoduje o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje, v rámci schváleného rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství 2016 v úhrnném objemu ,00 Kč níže uvedeným příjemcům na uvedený projekt do výše: TABULKA vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství 2016 René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit Josefu Jadrnému, náměstkovi hejtmana, řízení resortu životního prostředí a zemědělství, smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu kraje, v rámci schváleného rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství 2016 k podpisu. Termín: Plnění usnesení: Splněno, poslední ze smluv byla předložena náměstkovi Jadrnému k podpisu dne USNESENÍ č. 159/16/ZK Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 92/16 - rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, program Program na podporu činností mateřských center změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 92/16, kterým se upravují ukazatele v kapitole Dotační fond, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů v úhrnné výši Kč a to snížením nerozepsaných rezerv oblasti podpory Regionální rozvoj, programu č. 2.7 Program na podporu činnosti mateřských center a navýšením ukazatelů jednotlivých projektů, bez dopadu na celkový objem kapitoly, rozhoduje 1. o poskytnutí dotací z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory Regionální rozvoj, program č. 2.7 Program na podporu činnosti mateřských center v úhrnné výši Kč, níže uvedeným subjektům ve výši: TABULKA 2. o neposkytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory Regionální rozvoj, program č. 2.7 Program na podporu činností mateřských center níže uvedeným subjektům z důvodu administrativního nesouladu podané žádosti s podmínkami vyhlášenými v programu: TABULKA vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje programu 2.7 Program na podporu činnosti mateřských center GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 11 / 108

12 1. Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat rozpočet Libereckého kraje na rok Termín: René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit Vítu Příkaskému, členu rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova, smlouvy o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu č. 2.7 Program na podporu činnosti mateřských center, dle schváleného vzoru, k podpisu. Plnění usnesení: Ad 1) Splněno, stávající rozpočet na rok 2016 byl aktualizován dne Ad 2) Splněno, René Havlík, ředitel úřadu, předložil Vítu Příkaskému, členu rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova, smlouvy o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu č. 2.7 Program na podporu činnosti mateřských center, dle schváleného vzoru, k podpisu. Poslední smlouva byla podepsána dne USNESENÍ č. 212/16/ZK Aktualizace Zásad pro udělení ocenění Výrobek Libereckého kraje z odvětví potravinářství - zemědělství ruší Zásady pro udělení ocenění Výrobek Libereckého kraje z odvětví potravinářství zemědělství schválené usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 70/09/ZK ze dne 10. března 2009, nové znění Zásad pro udělení ocenění Výrobek Libereckého kraje z odvětví potravinářství zemědělství Josefu Jadrnému, náměstkovi hejtmana, řízení resortu životního prostředí a zemědělství, zajistit organizaci 13. ročníku soutěže o získání ocenění Výrobek Libereckého kraje z odvětví potravinářství zemědělství. Termín: Plnění usnesení: Splněno, Výrobek roku byl na programu jednání Výboru pro ŽP, dne , kde byl vybrán nejlepší výrobek. RK usnesením schválila dne Tento výrobek byl oficiálně vyhlášen na Dožínkách dne USNESENÍ č. 237/16/ZK Rozhodnutí o poskytnutí investičních účelových dotací z programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji rozhoduje o poskytnutí dotací z rozpočtu Libereckého kraje v rámci kapitoly Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů v úhrnné výši ,00 Kč, níže uvedeným subjektům, a to do výše: Registrační číslo žadatele 016 Jméno a příjmení žadatele Roman Votruba Datum narození žadatele 8. duben 1977 Zdroj vytápění Kondenzační kotel na zemní plyn, Otopná soustava GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 12 / 108

13 Zhodnocení energetickým specialistou Dílčí výměna oken Výše poskytnuté dotace Kč Podíl na celkových výdajích 80 % Doba realizace projektu 25. leden leden 2017 Místo realizace: Adresa Skalice u České Lípy 315, Číslo listu vlastnictví 280 Číslo parcely zastavěné nemovitosti 314 Katastrální území Skalice u České Lípy Počet bytových jednotek 1 Registrační číslo žadatele 017 Jméno a příjmení žadatele Roman Votruba Datum narození žadatele 8. duben 1977 Zdroj vytápění Kondenzační kotel na zemní plyn, Otopná soustava Zhodnocení energetickým specialistou Dílčí výměna oken Výše poskytnuté dotace Kč Podíl na celkových výdajích 80 % Doba realizace projektu 25. leden leden 2017 Místo realizace: Adresa Nový Bor, Na Výsluní 1346, Číslo listu vlastnictví 1108 Číslo parcely zastavěné nemovitosti 2178 Katastrální území Nový Bor Počet bytových jednotek 1 Registrační číslo žadatele 248 Jméno a příjmení žadatele Ing. Lubomír Lachman Datum narození žadatele 1. květen 1959 Zdroj vytápění Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním - uhlí/biomasa, Otopná soustava Zhodnocení energetickým specialistou Zateplení střechy nebo půdních prostor Výše poskytnuté dotace Kč Podíl na celkových výdajích 80 % Doba realizace projektu 25. leden leden 2017 Místo realizace: Adresa Liberec, Pilínkovská 35, Číslo listu vlastnictví 70 Číslo parcely zastavěné nemovitosti 80/1 Katastrální území Počet bytových jednotek 1 Registrační číslo žadatele 262 Jméno a příjmení žadatele Ing. Lubomír Lachman Datum narození žadatele 1. květen 1959 Zdroj vytápění Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním - uhlí/biomasa, Otopná soustava Zhodnocení energetickým specialistou Dílčí výměna oken, Výměna vstupních a balkonových dveří Výše poskytnuté dotace Kč Podíl na celkových výdajích 80 % Doba realizace projektu 25. leden leden 2017 Místo realizace: Adresa Liberec, Hodkovická 215, Číslo listu vlastnictví 36 Číslo parcely zastavěné nemovitosti 467 Katastrální území Počet bytových jednotek 2 Registrační číslo žadatele 584 GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 13 / 108

14 Jméno a příjmení žadatele Josef Polák Datum narození žadatele 18. březen 1969 Zdroj vytápění Tepelné čerpadlo Zhodnocení energetickým specialistou Zateplení střechy nebo půdních prostor Výše poskytnuté dotace Kč Podíl na celkových výdajích 85 % Doba realizace projektu 25. leden leden 2017 Místo realizace: Adresa Mimoň, Slovany 53, Číslo listu vlastnictví 687 Číslo parcely zastavěné nemovitosti 4504 Katastrální území Počet bytových jednotek 1 Registrační číslo žadatele 587 Jméno a příjmení žadatele Josef Polák Datum narození žadatele 18. březen 1969 Zdroj vytápění Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním - biomasa Zhodnocení energetickým specialistou Zateplení střechy nebo půdních prostor Výše poskytnuté dotace Kč Podíl na celkových výdajích 85 % Doba realizace projektu 25. leden leden 2017 Místo realizace: Adresa Mimoň, Slovany 48, Číslo listu vlastnictví 687 Číslo parcely zastavěné nemovitosti 4506 Katastrální území Počet bytových jednotek 1 vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji pro žadatele, kterým je přiznávána dotace rozhodnutím zastupitelstva kraje. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit Vítu Příkaskému, členu rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova, smlouvy o poskytnutí dotace z programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji, dle schváleného vzoru, k podpisu. Plnění usnesení: Splněno, René Havlík, ředitel úřadu, předložil Vítu Příkaskému, členu rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova, smlouvy o poskytnutí dotace z programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji, dle schváleného vzoru, k podpisu dne USNESENÍ č. 255/16/ZK Majetkoprávní operace darování: nemovitých věcí v k.ú. Liberec, k.ú. Oldřichov v Hájích a k.ú. Desná III darování nemovitého majetku administrativní ceny ve výši ,18 Kč, obvyklé ceny ve výši Kč, stanovené znaleckým posudkem č /2016, ze dne , vypracovaným soudním znalcem Ing. Filipem Pořízem, ve správě příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec I, Riegrova 16, se sídlem Riegrova 1278/16, Liberec I Staré Město, Liberec, IČO a to: GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 14 / 108

15 p.p.č. 2924/4 o výměře 1793 m2 ostatní plocha, zeleň, nacházející se v katastrálním území Liberec, v obci Liberec, evidovaný na listu vlastnictví č u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, St.p.č. 261 o výměře 818 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Oldřichov v Hájích, č.p. 182, způsob využití obč. vybavenost, p.p.č. 790/2 o výměře 884 m2, ostatní plocha, p.p.č. 795 o výměře 178 m2, ostatní plocha, vše nacházející se v katastrálním území Oldřichov v Hájích, v obci Oldřichov v Hájích, evidované na listu vlastnictví č. 319 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, p.p.č o výměře 70 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Desná III, č.e. 402, způsob využití rod. rekreace, p.p.č o výměře 74 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Desná III, č.e. 403, způsob využití rod. rekreace, p.p.č o výměře 5089 m2, ostatní plocha, vše nacházející se v katastrálním území Desná III, v obci Desná, evidované na listu vlastnictví č. 939 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, statutárnímu městu Liberec, se sídlem Náměstí Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČO , Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení. Plnění usnesení: Splněno, návrh na vklad do katastru nemovitostí podán dne USNESENÍ č. 256/16/ZK Majetkoprávní operace přijetí daru: nemovitých věcí v k.ú. Liberec, k.ú. Starý Harcov přijetí daru nemovitého majetku administrativní ceny ve výši ,- Kč, způsobem obvyklé ceny ve výši ,- Kč, stanovených znaleckým posudkem č , ze dne , vypracovaným znalcem Ing. Zdeňkem Tomíčkem a to: - p.p.č. 627/1 o výměře 930 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba v části obce Liberec XV Starý Harcov, č.p. 572, obč. vyb., - p.p.č. 627/2 o výměře 99 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, rod. dům, - p.p.č. 628/1 o výměře 2181 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, - p.p.č. 628/2 o výměře 59 m2, ostatní plocha, jiná plocha, - p.p.č. 629 o výměře 140 m2, trvalý travní porost, vše v katastrálním území Starý Harcov, obci Liberec, evidovaných na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, - p.p.č. 3269/2 o výměře 625 m2, ostatní plocha, neplodná půda, v katastrálním území Liberec, obci Liberec, evidovaném na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, od statutárního města Liberec, se sídlem Náměstí Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČO Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit splnění usnesení. Plnění usnesení: Splněno, návrh na vklad do katastru nemovitostí podán dne GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 15 / 108

16 USNESENÍ č. 301/16/ZK Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 155/16 - poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory Školství a mládež, z programů 4.1 Program volnočasových aktivit, 4.3 Specifická primární prevence rizikového chování a 4.4 Program Soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže změnu rozpočtu - rozpočtové opatřením č. 155/16, kterým se upravují výdaje kapitoly Dotační fond, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, program číslo 4a) Oblast podpory školství a mládež v celkové výši Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly, z toho: 1. program č. 4.1 Program volnočasových aktivit: a) snížení nerozepsané rezervy o částku Kč b) zavedení nových specifických ukazatelů ve výši Kč, 2. program č. 4.3 Specifická primární prevence rizikového chování: a) snížení nerozepsané rezervy o částku Kč b) zavedení nových specifických ukazatelů ve výši Kč, 3. program 4.4 Program Soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže: a) snížení nerozepsané rezervy o částku Kč b) zavedení nových specifických ukazatelů ve výši Kč, 4. program 4.2 Komunitní funkce škol: snížení nerozepsané rezervy ve výši Kč, 5. program 4.6 Vzdělání pro vyšší zaměstnanost: snížení nerozepsané rezervy ve výši Kč, rozhoduje a. o poskytnutí neinvestičních dotací, které nemají charakter podpory de minimis, z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje v celkové výši Kč, z toho: TABULKA 1. v programu č. 4.1 Program volnočasových aktivit v úhrnném objemu Kč níže uvedeným příjemcům na projekt/aktivitu: TABULKA 2. v programu č. 4.3 Specifická primární prevence rizikového chování v úhrnném objemu Kč níže uvedeným příjemcům na projekt/aktivitu: TABULKA 3. v programu č. 4.4 Program Soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže v úhrnném objemu Kč níže uvedeným příjemcům na projekt/aktivitu: b. o neposkytnutí dotací v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje z důvodu nedosažení potřebné bodové hranice v rámci hodnocení přijatých žádostí, a to: 1. v programu č. 4.1 Program volnočasových aktivit níže uvedeným žadatelům na projekt/aktivitu: GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 16 / 108

17 TABULKA TABULKA 2. v programu č. 4.3 Specifická primární prevence rizikového chování níže uvedeným žadatelům na projekt/aktivitu: c. o neposkytnutí dotace v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje z důvodu vyřazení žádosti pro administrativní nesoulad, a to: TABULKA 1. v programu č. 4.1 Program volnočasových aktivit níže uvedeným žadatelům na projekt/aktivitu: TABULKA 2. v programu č. 4.3 Specifická primární prevence rizikového chování níže uvedeným žadatelům na projekt/aktivitu: TABULKA 3. v programu č. 4.4 Program Soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže níže uvedeným žadatelům na projekt/aktivitu: vzor Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory: Školství a mládež, 4.1 Program volnočasových aktivit, 4.3 Specifická primární prevence, 4.4 Program Soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže, pro potřeby resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti v roce 2016, 1. Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2016, Termín: Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smluv o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory: Školství a mládež, uzavíraných s jednotlivými příjemci, k podpisu Aleně Losové, člence rady kraje, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanost. Plnění usnesení: Ad 1) Splněno, stávající rozpočet LK na rok 2016 byl aktualizován dne Ad 2) Splněno, poslední podepsaná smlouva Alenou Losovou byla dne USNESENÍ č. 342/16/ZK Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 179/16 Dofinancování sociálních služeb v r z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu 1) změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 179/16, kterým se zapojují finanční prostředky určené na dofinancování sociálních služeb na rok 2016, čímž se: a) navyšují příjmy kraje o částku ,- Kč z prostředků kapitoly 313 MPSV GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 17 / 108

18 státního rozpočtu, b) navyšují výdaje kapitoly Transfery odboru sociálních věcí o ,- Kč z prostředků kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu, 2) vzorový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí pro podpořené subjekty, rozhoduje o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu kraje z prostředků MPSV v rámci dofinancování na podporu sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje v r v úhrnném objemu ,- Kč, níže uvedeným příjemcům na rok 2016 ve výši: TABULKA a to za podmínky schválení změny rozpočtu - rozpočtového opatření č. 197/16 v Zastupitelstvu Libereckého kraje 1) Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2016, Termín: ) Lence Kadlecové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, podepsat dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí s podpořenými subjekty. Plnění usnesení: Ad 1) Splněno, stávající rozpočet LK na rok 2016 byl aktualizován dne Ad 2) Splněno, dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí byly podepsány Lenkou Kadlecovou, náměstkyní hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, dne USNESENÍ č. 350/16/ZK Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje č. OLP/2296/2015 se Statutárním městem Liberec bere na vědomí žádost příjemce dotace Statutárního města Liberec, se sídlem Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec, IČ: , o prodloužení termínu realizace projektu Nákup věcných prostředků PO a úprava úložných prostor mobilní požární techniky pro JSDHO, které jsou výslovně uvedeny v nařízení Libereckého kraje č. 2/2012, a pořízení dopravního automobilu, na jehož realizaci byla schválena dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu Podpora jednotek Požární ochrany obcí Libereckého kraje usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 308/15/ZK dne , rozhoduje o prodloužení termínu ukončení realizace projektu Nákup věcných prostředků PO a úprava úložných prostor mobilní požární techniky pro JSDHO, které jsou výslovně uvedeny v nařízení Libereckého kraje č. 2/2012, a pořízení dopravního automobilu z na , GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 18 / 108

19 Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. OLP/2296/2015, o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, uzavřené mezi Statutárním městem Liberec se sídlem Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec, IČ: , a Libereckým krajem, jehož předmětem je změna termínu ukončení projektu Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje č. OLP/2296/2015 Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, k podpisu, a informovat příjemce o schválené změně. Termín: Posunutí termínu: K výše uvedenému úkolu sděluji: dosud nesplněno z důvodu nedodání podepsaného dodatku statutárním městem Liberec, žádám o prodloužení termínu do Plnění usnesení: Mgr. René Havlík, ředitel úřadu, předložil Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje č. OLP/2296/2015 Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, k podpisu, a informoval příjemce o schválené změně, dne USNESENÍ č. 356/16/ZK Memorandum o spolupráci mezi Vinnyckou regionální státní správou (Ukrajina) a Libereckým krajem (Česká republika) ohledně rozvoje obchodně ekonomické, vědeckotechnické a humanitární spolupráce Memorandum o spolupráci mezi Vinnyckou regionální státní správou (Ukrajina) a Libereckým krajem (Česká republika) ohledně rozvoje obchodně ekonomické, vědeckotechnické a humanitární spolupráce Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, zajistit podpis Memoranda o spolupráci mezi Vinnyckou regionální státní správou (Ukrajina) a Libereckým krajem (Česká republika) ohledně rozvoje obchodně ekonomické, vědeckotechnické a humanitární spolupráce. Plnění usnesení: Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, zajistil podpis Memoranda o spolupráci mezi Vinnyckou regionální státní správou (Ukrajina) a Libereckým krajem (Česká republika) ohledně rozvoje obchodně ekonomické, vědeckotechnické a humanitární spolupráce, dne USNESENÍ č. 362/16/ZK Statut Fondu ochrany vod Libereckého kraje ruší Statut Fondu ochrany vod Libereckého kraje schválený usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 221/15/ZK ze dne , nové znění Statutu Fondu ochrany vod Libereckého kraje GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 19 / 108

20 Josefu Jadrnému, náměstkovi hejtmana, řízení resortu životního prostředí a zemědělství, předložit Statut Fondu ochrany vod Libereckého kraje k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi. Termín: Plnění usnesení: Splněno, statut fondu ochrany vod byl hejtmanem podepsán dne USNESENÍ č. 374/16/ZK Rozhodnutí o poskytnutí investičních účelových dotací z programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji rozhoduje o poskytnutí investičních účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje v rámci kapitoly Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů v úhrnné výši ,00 Kč, níže uvedeným subjektům, v uvedené výši a o uzavření smluv se žadateli podle vzoru schváleného usnesením č. 237/16/ZK: Registrační číslo žadatele 1103 Jméno a příjmení žadatele Roman Fischer Datum narození žadatele Zdroj vytápění Tepelné čerpadlo; otopná soustava; akumulační nádoba Zhodnocení energetickým specialistou Výměna vstupních a balkonových dveří. Výše poskytnuté dotace ,00 Kč Podíl na celkových výdajích 80% Doba realizace projektu Místo realizace: Adresa Na Kozinci 236, Jilemnice Číslo listu vlastnictví 290 Číslo parcely zastavěné nemovitosti 1789/10 Katastrální území Jilemnice Počet bytových jednotek 1 Registrační číslo žadatele 1104 Jméno a příjmení žadatele Roman Fischer Datum narození žadatele Zdroj vytápění Tepelné čerpadlo; otopná soustava; akumulační nádoba Zhodnocení energetickým specialistou PENB Výše poskytnuté dotace ,00 Kč Podíl na celkových výdajích 80% Doba realizace projektu Místo realizace: Adresa Vítkovice 101, Vítkovice Číslo listu vlastnictví 272 Číslo parcely zastavěné nemovitosti 138 Katastrální území Vítkovice v Krkonoších Počet bytových jednotek 1 Registrační číslo žadatele 296 Jméno a příjmení žadatele Libor Kopáňko Datum narození žadatele Zdroj vytápění Kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním výhradně uhlí; akumulační nádoba Zhodnocení energetickým specialistou PENB Výše poskytnuté dotace ,00 Kč Podíl na celkových výdajích 70% Doba realizace projektu Místo realizace: GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 20 / 108

21 Adresa Údolní 1268, Smržovka Číslo listu vlastnictví 1565 Číslo parcely zastavěné nemovitosti 70/2 Katastrální území Smržovka Počet bytových jednotek 1 Registrační číslo žadatele 1111 Jméno a příjmení žadatele Libor Kopáňko Datum narození žadatele Zdroj vytápění Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním kombinovaný uhlí/biomasa; otopná soustava Zhodnocení energetickým specialistou Výměna vstupních a balkonových dveří. Výše poskytnuté dotace ,00 Kč Podíl na celkových výdajích 75% Doba realizace projektu Místo realizace: Adresa Jistebsko 64, Pěnčín Číslo listu vlastnictví 883 Číslo parcely zastavěné nemovitosti 250 Katastrální území Jistebsko Počet bytových jednotek 2 Registrační číslo žadatele 1134 Jméno a příjmení žadatele Ing. Vlastimil Janeček Datum narození žadatele Zdroj vytápění Kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním výhradně biomasa; akumulační nádoba Zhodnocení energetickým specialistou Zateplení střechy nebo půdních prostor. Výše poskytnuté dotace 94820,00 Kč Podíl na celkových výdajích 80% Doba realizace projektu Místo realizace: Adresa Bohdánkov 22, Bílá Číslo listu vlastnictví 67 Číslo parcely zastavěné nemovitosti 31/2 Katastrální území Počet bytových jednotek 1 Registrační číslo žadatele 1137 Jméno a příjmení žadatele Aleš Matouš Datum narození žadatele Zdroj vytápění Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním kombinovaný uhlí/biomasa; otopná soustava Zhodnocení energetickým specialistou Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří). Výše poskytnuté dotace ,00 Kč Podíl na celkových výdajích 75% Doba realizace projektu Místo realizace: Adresa Roztocká 959, Jilemnice Číslo listu vlastnictví 2201 Číslo parcely zastavěné nemovitosti 1049/7 Katastrální území Jilemnice [659959] Počet bytových jednotek 1 Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit Martinu Půtovi, hejtmanovi kraje, smlouvy o poskytnutí dotace z programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji, dle schváleného vzoru, k podpisu. GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 21 / 108

22 Plnění usnesení: Splněno, k uvedenému datu byly všechny smlouvy podepsány hejtmanem LK. USNESENÍ č. 384/16/ZK Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z kapitoly Transfery/odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v oblasti školství a vzdělávání IQLANDIA, o. p. s rozhoduje o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši Kč pro IQLANDIA, o. p. s., IČ: , se sídlem Nitranská 410/10, Liberec, na projekt Podpora poskytování vzdělávacích programů žákům škol s působností v Libereckém kraji, znění Smlouvy č. OLP/2354/2016 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje uzavírané mezi Libereckým krajem a IQLANDIA, o. p. s., IČ: , se sídlem Nitranská 410/10, Liberec, na projekt Podpora poskytování vzdělávacích programů žákům škol s působností v Libereckém kraji ve výši Kč Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit předložení smlouvy č. OLP/2354/2016 k podpisu Aleně Losové, člence rady kraje, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti. Termín: Plnění usnesení: Splněno, smlouva č. OLP/2354/2016 byla Alenou Losovou, členkou rady kraje, pověřené řízením resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti podepsána dne USNESENÍ č. 404/16/ZK Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje č. OLP/2314/2015 s Městem Semily bere na vědomí žádost příjemce dotace Města Semily, se sídlem Husova 82, Semily, IČ: , o prodloužení termínu realizace projektu Nákup dopravního automobilu, na jehož realizaci byla schválena dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu Podpora jednotek Požární ochrany obcí Libereckého kraje usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 308/15/ZK dne , 1) prodloužení termínu ukončení realizace projektu Nákup dopravního automobilu z na , 2) dodatek č. 2 ke smlouvě č. OLP/2314/2015, o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, uzavřené mezi Městem Semily se sídlem Husova 82, Semily, IČ: , a Libereckým krajem, jehož předmětem je změna termínu ukončení projektu, Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje č. OLP/2314/2015 Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, k podpisu, a informovat příjemce o schválené změně. GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 22 / 108

11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 17.12.2013 Bod pořadu jednání: 30. Název : Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 349/13 úprava kapitol 914 04 působnosti, 920 04 kapitálové výdaje odboru

Více

8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 27.09.2016 Bod pořadu jednání: 15. Název : Důvod předložení: Zpracoval: Projednal: Předkládá: K jednání přizván: Návrh na usnesení: Majetkoprávní operace

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 30.08.2016 Bod pořadu jednání: 60. Název : Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 259/16 - rozhodnutí o poskytnutí dotací z Lesnického fondu Libereckého

Více

3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 27.03.2018 Bod pořadu jednání: 35. Název : Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 85/18 úprava kapitoly 917 04 transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy

Více

8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 27.09.2016 Bod pořadu jednání: 48. Název : Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 291/16 úprava kapitol 914 04 působnosti a 917 04 - transfery odboru školství,

Více

11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 16.12.2014 Bod pořadu jednání: 56. Název : Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 308/14 úprava kapitoly 917 04 transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy

Více

11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 16.12.2014 Bod pořadu jednání: 14. Název : Důvod předložení: Zpracoval: Majetkoprávní operace koupě: 1. pozemku v k.ú. Modlibohov (FAMA 2014/10/035) 2.

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 28.08.2018 Bod pořadu jednání: 37. Název : Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 252/18 rozhodnutí o poskytnutí dotací z Fondu ochrany vod Libereckého kraje,

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 28.08.2018 Bod pořadu jednání: 17. Název : Důvod předložení: Zpracoval: Majetkoprávní operace prodeje 1. pozemku v k. ú. Jistebsko 2. pozemku v k. ú. Ždírec

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 30.08.2016 Bod pořadu jednání: 20. Název : Důvod předložení: Zpracoval: Projednal: Majetkoprávní operace prodej: nemovitých věcí v k.ú. Hosty Usnesení č.

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 30.08.2016 Bod pořadu jednání: 30. Název : Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 260/16 úpravy v kapitole 917 05 Transfery odboru sociálních věcí, předfinancování

Více

PRO NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM KRAJE konané dne

PRO NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM KRAJE konané dne ZÁPIS Č. 8 ze ZASEDÁNÍ KOMISE RADY LIBERECKÉHO KRAJE PRO NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM KRAJE konané dne 29.9.2015 Přítomni: Marek Pieter, Vladimír Mastník (přítomen pouze u bodu č. 1), Alena Losová dipl.

Více

Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport Zastupitelstva Libereckého kraje z 10. prosince 2013

Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport Zastupitelstva Libereckého kraje z 10. prosince 2013 Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport Zastupitelstva Libereckého kraje z 10. prosince 2013 usnesení č. 114/11/2013/VVVZS s c h v a l u j e program 11. zasedání konaného dne 10.

Více

Návrh programu na 11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Návrh programu na 11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Návrh programu na 11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 18. 12. 2018 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 10. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 25.08.2015

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 25.08.2015 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 25.08.2015 Bod pořadu jednání: 87. Název : Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 222/15 úprava kapitol 920 04 kapitálové výdaje odboru školství, mládeže,

Více

ZÁPIS č. 10 z řádného zasedání Výboru pro tělovýchovu a sport Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 23. října 2017

ZÁPIS č. 10 z řádného zasedání Výboru pro tělovýchovu a sport Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 23. října 2017 ZÁPIS č. 10 z řádného zasedání Výboru pro tělovýchovu a sport Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 23. října 2017 Přítomno: 13 Petr Beitl; Vladimír Boháč; Michal Georgiev; Roman Hejna; Milan Hornych;

Více

Z á p i s č. 19 z 19. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 19 z 19. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 19 z 19. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 25. 11. 2013 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 8 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René

Více

2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 23.02.2016 Bod pořadu jednání: 51. Název : Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 26/16 - úprava kapitoly 91707 Transfery, odboru kultury, památkové péče

Více

ZÁPIS č. 4 ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 19. května 2015

ZÁPIS č. 4 ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 19. května 2015 ZÁPIS č. 4 ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 19. května 2015 Přítomno: 13 Eva Bartoňová; Miroslav Beran; Radek Cikl; Jana Čechová; Jaromír

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 30.08.2016 Bod pořadu jednání: 70. Název : Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 276/16 snížení výdajů kapitoly 923 03 Spolufinancování EU, ekonomický odbor

Více

Návrh programu na 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Návrh programu na 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Návrh programu na 2. zasedání Zastupitelstva konaného dne 26. 02. 2013 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 1. zasedání Zastupitelstva konaného dne 29. 1. 2013, určení zapisovatelky 2.

Více

Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje z 18. srpna 2015

Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje z 18. srpna 2015 Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje z 18. srpna 2015 usnesení č. 69/6/2015/VVVZ s c h v a l u j e program 6. zasedání konaného dne 18. 8. 2015. PRO:

Více

6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 24.06.2014 Bod pořadu jednání: 47. Název : Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 144/14 úprava kapitoly 917 04 transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy

Více

Návrh programu na 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Návrh programu na 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Návrh programu na 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 31. 10. 2017 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26.

Více

5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 31.05.2016 Bod pořadu jednání: 55. Název : Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně: 1) Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova

Více

8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 25.09.2012 Bod pořadu jednání: 31. Název : Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 203/12 úprava kapitoly 914 04 Důvod předložení: usnesení č. 1180/12/RK

Více

KONANÉ DNE

KONANÉ DNE Z Á P I S Z 16. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 10. 10. 2016 Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar - místostarosta Ing. Vladislav Krušina člen rady

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 25.08.2015 Bod pořadu jednání: 46. Název : Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 171/15 udělení ocenění Výrobek Libereckého kraje z odvětví potravinářství

Více

3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne

3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 29.03.2011 Bod pořadu jednání: 11. Název : Majetkoprávní operace - přijetí daru: 1. pozemku v k.ú. Tuhanec 2. pozemků v k.ú. Maršovice u Jablonce nad Nisou

Více

VÝPIS USNESENÍ č. 1 ze zasedání Výboru hospodářského a regionálního rozvoje Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne

VÝPIS USNESENÍ č. 1 ze zasedání Výboru hospodářského a regionálního rozvoje Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne VÝPIS USNESENÍ č. 1 ze zasedání Výboru hospodářského a regionálního rozvoje Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 17. 1. 2017 č. usnesení: 1/2017 z 17. 1. 2017 (ZLK č. 1/2017 bod č. 32) budovy ve Dvorské

Více

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím

Více

10. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE

10. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 0. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 07.06.206 Pořadí jednání č. 2 Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 79/6 Dofinancování sociálních služeb v r. 206 z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 33 MPSV státního

Více

Z á p i s č. 2 z 2. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 2 z 2. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 2 z 2. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 13. 2. 2017 Přítomno Omluveni Ověřovatelé Zapisovatelka 8 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík,

Více

VÝPIS USNESENÍ č. 3 ze zasedání Výboru hospodářského a regionálního rozvoje Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne

VÝPIS USNESENÍ č. 3 ze zasedání Výboru hospodářského a regionálního rozvoje Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne VÝPIS USNESENÍ č. 3 ze zasedání Výboru hospodářského a regionálního rozvoje Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 14. 3. 2017 č. usnesení: 22/2017 z 14. 3. 2017 (ZLK č. 3/2017 bod č. 35) se změnou rozpočtu

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 2. zasedání Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

VÝPIS USNESENÍ. z 2. zasedání Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne VÝPIS USNESENÍ z 2. zasedání Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 20. 2. 2018 č. usnesení: 2/2018/01/SV Výbor sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje souhlasí s

Více

1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 30.01.2018 Bod pořadu jednání: 6. Název: Důvod předložení: Zpracoval: Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje Usnesení č. 2/18/RK Veronika Hudcová,

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 26.08.2014 Bod pořadu jednání: 58. Název : Převod některých činností Základní školy, Turnov, Sobotecká 242, příspěvková organizace a její sloučení s Pedagogicko-psychologickou

Více

Z á p i s č. 11 z 11. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 11 z 11. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 11 z 11. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 20. 7. 2015 Přítomno: Ověřovatelé: Omluveni: Zapisovatelka: 7 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René

Více

Z á p i s č. 9 z 9. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 9 z 9. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 9 z 9. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 20. 6. 2016 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 8 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René

Více

Návrh programu na 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Návrh programu na 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Návrh programu jednání - tisk: 18.5.2017 Návrh programu na 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30. 05. 2017 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu ze 4. zasedání Zastupitelstva

Více

3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 25.03.2014 Bod pořadu jednání: 19. Název : Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 44/14 úprava kapitoly 91707 - Transfery odboru kultury, památkové péče

Více

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ KOMISE RADY LIBERECKÉHO KRAJE PRO NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM KRAJE ZE DNE

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ KOMISE RADY LIBERECKÉHO KRAJE PRO NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM KRAJE ZE DNE USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ KOMISE RADY LIBERECKÉHO KRAJE PRO NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM KRAJE ZE DNE 13. 12. 2011 Usnesení č. 160/2011 a) s koupí: části p.p.č. 71/4 o výměře 4 m 2, nově označené jako p.p.č.

Více

5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 29.05.208 Bod pořadu jednání: 50. : Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 54/8 úpravy v kapitole 926 06 Dotační fond, odbor dopravy; rozhodnutí o poskytnutí

Více

Pozemek ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou:

Pozemek ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou: Důvodová zpráva 1. a) přijetí daru části p.p.č. 1852, geometrickým plánem označené jako p.p.č. 1852 o výměře 858 m2 a části p.p.č. 1852, geometrickým plánem označené jako p.p.č. 1720/39 o výměře 122 m2

Více

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím

Více

Návrh programu na 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Návrh programu na 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Návrh programu na 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 29. 09. 2015 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu ze 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Více

Z á p i s č. 16 z 16. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 16 z 16. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 16 z 16. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 4. 10. 2016 Přítomno: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 9 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr. Karel Ulmann,

Více

8. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE

8. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 8. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 17.04.2018 Pořadí jednání č. 55 Projekt Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I - smlouvy o partnerství a plná moc pro zastupování

Více

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 11. zasedání zastupitelstva města dne: 26.11. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Liberecký kraj - odstoupení od kupní smlouvy (CVLK) Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar

Více

2./V ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

2./V ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 2./V ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 20.12.2016 Bod pořadu jednání: 6. Název: Důvod předložení: Zpracoval: Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje Usnesení č. 59/V/16/RK Veronika Hudcová,

Více

Návrh programu na 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Návrh programu na 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Návrh programu na 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30. 04. 2013 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26.

Více

3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 29.03.2016 Bod pořadu jednání: 44. Název : Účelové v rámci schváleného rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství 2016 Důvod předložení: Usnesení

Více

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Výzva č. 1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 9. 2013 Bod pořadu jednání: Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/684/2010 o bezplatném užívání nemovitostí v rámci

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z PROGRAMU

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z PROGRAMU ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z PROGRAMU Kotlíkové dotace v Libereckém kraji Prioritní osa 2, Specifický cíl 2.1 v rámci Operačního programu Životní prostředí Výzva č.: 1 Příloha programu č. 2 Pokyny pro

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 31.01.2017 Bod pořadu jednání: 6. Název: Důvod předložení: Zpracoval: Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje Usnesení č. 2/17/RK Veronika Hudcová,

Více

Z á p i s z 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s z 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Z á p i s z 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 27. 9. 2016 Přítomno: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 39 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny) Ing. Petr

Více

Z Á P I S Z 9. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE

Z Á P I S Z 9. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE Z Á P I S Z 9. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 14. 05. 2018 Přítomni: Omluveni: Lukáš Pohanka starosta Lenka Tarabová člen rady Mgr. Vladimíra Hoření člen rady Ing.

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 30.08.2016 Bod pořadu jednání: 75. Název : Prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně: 1) Tělovýchovná jednota Jiskra Josefův Důl 2) TJ (Tělovýchovná

Více

22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís.

22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís. 22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís. Bod pořadu jednání: 16. Věc: Rozpočtové opatření č. 286/12 úprava kapitoly 914 04 Důvod předložení: Zpracoval: Zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových

Více

3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 28.03.2017 Bod pořadu jednání: 38. Název : Sloučení Domova mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace se Střední školou strojní, stavební a dopravní,

Více

SOUBOR USNESENÍ. z XXI. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne

SOUBOR USNESENÍ. z XXI. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne SOUBOR USNESENÍ z XXI. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 11. 2. 2003 Program: 1. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje od 1.12. 2002-15.1. 2003 Usnesení č. 1/2003/ZK 2. Zpráva o

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 11. 6. 2018 Rozpočtová opatření RM Sezimovo Ústí (mat. č. 205/2018) Usnesení č. 211/2018 RO RM Sezimovo Ústí na r. 2018 č. 15 18: a) rozpočtové opatření

Více

Program 2./V zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Program 2./V zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Program 2./V zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 20. 12. 2016 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisů z ustavujícího zasedání ZK konaného dne 22. 11. 2016 a z 1./V zasedání

Více

8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 25.09.2012 Bod pořadu jednání: 67. Název : Poskytnutí dotace na podporu dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích v Libereckém kraji Důvod předložení:

Více

11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 19.12.2017 Bod pořadu jednání: 22. Název : Důvod předložení: Zpracoval: Vyhlášení programu č. 9.1 - Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Ústecký kraj Zasedání

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 1. 10. 2018 Poskytnutí finančního daru pí Benáková (mat. č. 306/2018) Usnesení č. 314/2018 poskytnutí finančního daru ve výši 1.500 Kč za spolupráci

Více

VÝPIS USNESENÍ č. 8/2017 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne

VÝPIS USNESENÍ č. 8/2017 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne Výbor finanční Zastupitelstva Libereckého kraje VÝPIS USNESENÍ č. 8/2017 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 25. 8. 2017 č. usnesení: 8/17/FV/197 Finanční výbor po projednání

Více

Hospodaření Ústeckého kraje v roce 2016

Hospodaření Ústeckého kraje v roce 2016 Hospodaření Ústeckého kraje v roce 2016 Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2016 byl schválen jako přebytkový v celkovém objemu 13 646 484 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje 636 130 tis. Kč. Přebytek rozpočtu

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Kravaře na rok 2017 a 2018

Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Kravaře na rok 2017 a 2018 Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Kravaře na rok 2017 a 2018 Zastupitelstvo města Kravaře na svém 18. zasedání konaném dne 21.6.2017 schválilo Pravidla poskytování

Více

Z á p i s č. 1 z 1. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne

Z á p i s č. 1 z 1. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne Z á p i s č. 1 z 1. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 12. 1. 2016 Přítomno: Omluven: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 7 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr.

Více

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 příloha č. 2 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 24. 9. 2015 Bod pořadu jednání: Záměr prodeje pozemků v prostoru Letiště Liberec Přijetím tohoto záměru bude možnost zahájit

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne 16. 12. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/ 4246/2015 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 600/2015 Rada města Jablonné

Více

Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje z 21. března 2017

Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje z 21. března 2017 Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje z 21. března 2017 usnesení č. 30/3/2017/VVVZ po program 3. zasedání konaného dne 21. 3. 2017. 12 12 0 0 0 PŘIJATO

Více

PRO NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM KRAJE konané dne

PRO NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM KRAJE konané dne ZÁPIS Č. 11 ze ZASEDÁNÍ KOMISE RADY LIBERECKÉHO KRAJE PRO NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM KRAJE konané dne 26. 11. 2013 Přítomni: Marek Pieter, Vladimír Mastník, Alena Losová dipl. um., Ing. Petr Neumann,

Více

Soubor usnesení - 11/ZM/2015

Soubor usnesení - 11/ZM/2015 Soubor usnesení - 11/ZM/2015 Konáno dne: 16.12.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 11/222/ZM/15 - Program

Více

U S N E S E N Í. 19. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 10. května 2018 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 19. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 10. května 2018 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 19. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 10. května 2018 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 9. 2016 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtového opatření č. 5C) statutárního města Liberec na rok 2016 Stručný obsah:

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 5. 2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - směna pozemků Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor majetkové správy

Více

(návrh ) 2. Schválení návrhové a volební komise ( není písemný podkladový materiál) 4. Schválení programu ( není písemný podkladový materiál)

(návrh ) 2. Schválení návrhové a volební komise ( není písemný podkladový materiál) 4. Schválení programu ( není písemný podkladový materiál) Program 29. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje, IV. volební období 2012-2016 dne 25. 4. 2016 od 10.00 hodin - konferenční sál Krajského úřadu Ústeckého kraje (návrh ) 1. Zahájení, určení zapisovatelů

Více

Návrh programu na 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Návrh programu na 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Návrh programu jednání - tisk: 27.10.2014 Návrh programu na 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 21. 10. 2014 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 8. zasedání Zastupitelstva

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 23. 6. 2016 Bod pořadu jednání: Vyhlášení programu 6.2 dílčího Sportovního fondu pro 2. kolo roku 2016 Stručný obsah: Předmětem

Více

Město Lomnice nad Popelkou USNESENÍ. z 11. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou konaného dne 20. dubna 2016

Město Lomnice nad Popelkou USNESENÍ. z 11. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou konaného dne 20. dubna 2016 Město Lomnice nad Popelkou USNESENÍ z 11. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou konaného dne 20. dubna 2016 Zastupitelstvo města bere na vědomí 16/16/Z - zápis zjednání kontrolního výboru

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 26. srpna 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 26. srpna 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 26. srpna 2015 č. 228 u p r a v e n á v e r z e rozpočtové opatření č. 4/2015/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 30. září 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 30. září 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 30. září 2013 R 516/13 R 517/13 Finanční dar neuvolněnému členu zastupitelstva a) schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč panu Bc. Josefu Pavinskému

Více

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 643/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 38. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Rada Ústeckého kraje. Usnesení

Rada Ústeckého kraje. Usnesení Ústecký kraj Rada Ústeckého kraje Usnesení z 8. schůze Rady Ústeckého kraje - V. volební období 2016-2020, konané dne 17.02.2017od 08:10 hodin do 09:12 hodin, v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

Usnesení Zastupitelstva 6. Města Turnov ze zasedání dne

Usnesení Zastupitelstva 6. Města Turnov ze zasedání dne Usnesení Zastupitelstva 6. Města Turnov ze zasedání dne 25.06.2015 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-15/2016 Datum jednání: 15.12.2016 3) Program jednáni (USN-Z3-293/2016) Program: I. Úvodní blok 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba

Více

U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří konaného dne 28. února 2018

U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří konaného dne 28. února 2018 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří konaného dne 28. února 2018 č. ZM 2/2018 u p r a v e n á v e r z e a) změnu rozpočtu na rok 2017 rozpočtové opatření č. 7. Rozpočtové

Více

Návrh programu na 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Návrh programu na 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Návrh programu na 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30. 08. 2016 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 6. zasedání ZK konaného dne 21. 6. 2016, určení zapisovatelky

Více

U s n e s e n í z 15. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 374/15/2016 mat. č. 394/2016 Schválení programu Rada města Chebu

U s n e s e n í z 15. schůze Rady města Chebu konané dne Usnesení RM č. 374/15/2016 mat. č. 394/2016 Schválení programu Rada města Chebu Č. j.: MUCH 65381/2016 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) U s n e s e n í z 15. schůze Rady města

Více

1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 26.01.2016 Bod pořadu jednání: 25. Název : Důvod předložení: Zpracoval: Vyhlášení programu č. 9.1 - Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně

Více