Roztřiďte kartičky vybavení továrny dle symbolů na rubu. kartičky vybavení kartičky energie kartičky pořadí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roztřiďte kartičky vybavení továrny dle symbolů na rubu. kartičky vybavení kartičky energie kartičky pořadí"

Transkript

1 Pravidla hry

2 Předmluva Vítejte ve světě podnikatelů. Ve hře Továrník se každý z hráčů vžije do role majitele továrny a během hry se snaží vydělat co nejvíce peněz. Na konci hry vítězí ten hráč, kterému se podaří dosáhnout největšího zisku. Aby toho dosáhl, musí zvolit optimální strategii, tzn. pečlivě plánovat, efektivně rozvrhnout výrobu a využívat své zaměstnance a samozřejmě nakoupit pokud možno co nejlepší zařízení. Hráč také nesmí zapomenout sledovat spotřebu elektrické energie v závislosti na stále rostoucích cenách, aby náklady na chod podniku nestály příliš mnoho. Poznámka: Celá hra trvá pouze 5 kol, poté se vítězem stává nejbohatší hráč. Každá chyba v plánování snižuje šanci na výhru. Herní materiál 5 herních plánů továren 1 plán společného skladu zásob (součástí je graf ceny energie) Peníze (měna Elektro) 106 kartiček vybavení továrny rozděleno do 6 druhů: 35 kartiček skladů palet (včetně 15 startovních) 27 kartiček strojů (včetně 10 startovních) 18 kartiček výrobních robotů 9 kartiček úsporných robotů 9 kartiček řídicích jednotek 8 kartiček optimalizačních jednotek 35 dělníků (7 pro každého hráče) brigádníků (2 pro každého hráče) ukazatelů (3 pro každého hráče) 8 kartiček energie (2 x 0, 4 x +1, 2 x +2) kartiček pořadí (1-12) ukazatel aktuální ceny za jednotku energie na trhu 1 10 žetonů vypnutí 1 pravidla a přehledový list Roztřiďte kartičky vybavení továrny dle symbolů na rubu. kartičky vybavení kartičky energie kartičky pořadí počet hráčů startovní sada A kartičky sady X Pozor: Než začnete se samotnou hrou, pozorně si nastudujte přílohu A Hráčův plán továrny a přílohu B Mechanismus trhu. Tyto přílohy popisují uspořádání továrny a základní mechanismus trhu. Slovo autora Neobvyklý, ale specifický charakter hry Továrník spočívá v kombinaci dostupné pracovní síly a hráčovy schopnosti řídit a uspořádat výrobu. Nejdůležitější je vystihnout správný okamžik k nákupu vhodného vybavení pro svou továrnu. Během spousty testovacích her se hráči zaměřili právě na toto propojení a měli malou možnost sledovat akce svých spoluhráčů. Mé doporučení pro první hru: noví hráči by měli hrát hru maximálně ve 4 hráčích, protože mechanismus určení pořadí se s vzrůstajícím počtem hráčů stává komplikovanější. Osobně upřednostňuji hru v pěti zkušených hráčích, jelikož každá chyba v plánování je nekompromisně potrestána Přeji Vám během hraní Továrníka spoustu zábavy. Friedemann Friese 2

3 Příprava hry Každá velká mezinárodní společnost začínala jako malá továrna. Každý hráč obdrží 7 dělníků a 3 ukazatele stejné barvy, plán továrny a 18 Elektro. Každý hráč obdrží startovní sadu kartiček (A, B, C, D nebo E označeno na rubu) a kartičky rozmístí na prvních 5 pozic své výrobní haly. Při hře méně než 5 hráčů odstraňte zbylé startovní sady ze hry. Každý hráč umístí své ukazatele na 3 startovní pozice svého plánu továrny: hodnota produkce zboží na 2, kapacita skladovacích prostor na 3 a spotřeba elektrické energie na Na začátku hry obsluhují každý stroj 2 dělníci, proto každý hráč umístí 4 ze svých dělníků do kantýny ve své továrně. Zbylé 3 dělníky umístí vedle svého plánu továrny (na začátku první hry by měl každý hráč dostat dostatečný prostor k tomu, aby pochopil, proč má jeho továrna nastaveny právě tyto startovní hodnoty, a to prostudováním přílohy A). 3. Umístěte zbývající peníze a žetony vypnutí do společné zásoby na hrací ploše. Umístěte zde také brigádníky každého hráče, kteří zde budou čekat, až je zaměstnáte. V závislosti na počtu hráčů připravte kartičky pořadí dle přiložené tabulky (nepoužité kartičky odstraňte ze hry). Kartičky pořadí na začátku hry zamíchejte a náhodně rozdejte po jedné každému hráči. Zbylé kartičky také zamíchejte a vytvořte z nich dobírací balíček. Umístěte jej na hrací plochu. počet hráčů na začátku hry dobírací balíček 2 2, 10 1, 4, 6, 8 3 5, 7, 8 1, 2, 3, 4, 6 4 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6 5 8, 9, 10, 11, 12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 5. V závislosti na počtu hráčů použijte pro hru kartičky vybavení označené příslušnými čísly na zadní straně (např. pro hru ve 3 hráčích vyberte kartičky očíslované 2-5 a 3-5 ). Rozmístěte kartičky vybavení, jak je popsáno v příloze B Mechanismus trhu. Nechejte před skladem dostatek volného prostoru pro trh s vybavením. 6. Zamíchejte 6 kartiček vybavení označených symbolem X (od každého druhu jedna) a náhodně odstraňte 3 ze hry. Zbylé 3 kartičky umístěte lícem nahoru do oblasti trhu. 7. Zamíchejte 8 kartiček energie a náhodně odstraňte 3 ze hry. Ze zbývajících 5 vytvořte dobírací balíček. Umístěte ukazatel ceny za jednotku energie na graf na pozici 1 na plán skladu společných zásob (cena 1 Elektro). Výjimka pro první hru (prosím dodržet): Před zamícháním všech kartiček energie dejte stranou kartičku hodnoty 0. Zamíchejte zbylých 7 kartiček a odstraňte 3 ze hry. Poté vytvořte ze zbývajících 4 dobírací balíček a nahoru umístěte kartičku s hodnotou 0. Umístění 0 jako vrchní kartičky umožní hráčům snazší začátek v první hře, protože na konci tohoto kola cena energie neporoste. Zkušenější hráči mohou toto doporučení vynechat a použít standardní přípravu hry

4 Průběh hry Hra je rozdělena na 5 kol. Každé kolo je rozděleno na 5 následujících fází: 1 Aukce nového pořadí hráčů 2 Příprava trhu 3 Nákup a instalace vybavení, bourání vybavení a najímání brigádníků 4 Byrokracie a stanovení nové ceny za jednotku energie 5 Vyplácení zisku Pořadí hráčů během různých fází hry závisí na kartičkách pořadí. Hráči hrají buď vzestupně (dle čísla pořadí), tedy začínají nejnižší hodnotou, nebo sestupně, tedy začínají nejvyšší hodnotou. Aukce nového pořadí hráčů Tato fáze je hrána v obráceném pořadí hráčů. Začíná hráč s nejvyšším číslem na kartičce pořadí. Otočí se nové kartičky pořadí z dobíracího balíčku (počet otočených kartiček = počet hráčů) a umístí se na hrací plochu. Zbylé 2 kartičky pořadí jsou pro toto kolo nevyužité a zůstávají ležet lícem dolů na hrací ploše. Hráč s nejvyšším pořadovým číslem z předchozího kola vybírá z nabídky kartičku pořadí jako první a začíná aukci se svými dostupnými dělníky. Pozor: Během hry jsou dělníci považováni za dostupné, pokud se nacházejí vedle plánu továrny a nejsou již umístěni v kantýně nebo použiti v aukci o kartičku pořadí. Minimální vklad pro začínajícího hráče je 0 dostupných dělníků, ale může začít aukci i s vyšším počtem. Po směru hodinových ručiček ostatní hráči buď nabídku navýší (v závislosti na počtu dostupných dělníků), nebo odstoupí z aukce (pasují) a pokračuje další hráč. Pokud hráč pasuje, už se nemůže aktuální aukce dále účastnit. Aukce pokračuje do té doby, dokud nezůstane pouze jeden hráč. Tento hráč obdrží vydraženou kartičku pořadí a umístí ji lícem nahoru vedle svého plánu továrny spolu s příslušným počtem dělníků, za které kartičku vydražil. Tito dělníci zde zůstávají a jsou nedostupní až do konce kola. Poté hráč umístí svou starou kartičku pořadí lícem dolů vedle právě vyhrané, aby bylo zřetelné, že již aukci vyhrál a dalších aukcí se již v tomto kole účastnit nebude. Poznámka: Tyto aukce jsou zpravidla velmi krátké, neboť hráči nemají mnoho dostupných dělníků. Pozor: Hráči vždy musí zůstat jeden dostupný dělník. Maximální navýšení musí být vždy o jedna nižší, než je celkový počet jeho dostupných dělníků. Poté, co hráč vyhraje aukci zvolené kartičky pořadí, už se nemůže účastnit další aukce v tomto kole. Pokud začínající hráč vyhraje aukci své zvolené kartičky pořadí, hráč s druhým nejvyšším číslem pořadí z předchozího kola začíná další aukci. Pokud aukci vybrané kartičky vyhraje jiný hráč, tak si další kartičku, která bude předmětem aukce, vybírá stále stejný hráč. Poslední hráč obdrží zbylou kartičku pořadí za cenu 0 dostupných dělníků. Hráč může, pokud chce, nabídnout i jednoho nebo více dostupných dělníků (např. pokud chce ovlivnit počet přidaných kartiček vybavení na trhu viz fáze 2 Příprava trhu ). Poté, co každý hráč získal v aukci novou kartičku pořadí, zamíchají se zbylé kartičky se starými, vytvoří se z nich nový dobírací balíček a umístí se zpět na hrací plochu. Pro všechny následující fáze kola je pořadí hráčů určeno na základě nových kartiček pořadí, získaných během fáze 1 příslušného kola. Hráč s nejnižším číslem na kartičce pořadí ve fázi začíná. Příprava trhu Klíčovým mechanismem hry je výběr a umístění vhodného vybavení ze skladu zásob na trh a dále jeho nákup pro svoji továrnu. Detailní popis mechanismu trhu najdete v příloze B Mechanismus trhu. Každý hráč vybírá 1 kartičku vybavení z kteréhokoliv ze 6 možných sloupců za každého svého dostupného dělníka a umístí ji na trh (vybrána musí být vždy nejlevnější kartička ze sloupce). Hráč ve svém tahu vybere a umístí na trh všechny kartičky dříve, než přijde na řadu následující hráč. Poznámka: Během prvního kola jsou na trhu umístěny navíc 3 kartičky ze sady X. Hráč musí vybrat jednu kartičku vybavení za každého svého dostupného dělníka. Nemůže se rozhodnout vynechat nebo vybrat kartiček méně! Tito dělníci zůstávají stále dostupní pro fázi Poslední hráč v pořadí (hráč s nejvyšším číslem na kartičce pořadí) umístí ze společného skladu na trh kartičky vybavení navíc (viz tabulka). Výběr těchto kartiček není povinný. Hráč smí záměrně na trh umístit méně nebo žádnou kartičku vybavení navíc! počet hráčů kartičky vybavení navíc

5 3. Nákup a instalace vybavení, bourání vybavení a najímání brigádníků Tuto fázi hry začíná hráč s nejnižším číslem na kartičce pořadí. Hráč smí použít své dostupné dělníky k nákupu vybavení na trhu a k instalaci tohoto vybavení do své továrny NEBO k bourání již dříve instalovaného vybavení. Hráč využije všechny své akce, než přijde na řadu následující hráč. Nákup a instalace vybavení: Dostupný dělník smí na trhu nakoupit jakékoliv vybavení. Pokud hráč vlastní jednu z kartiček pořadí hodnoty 4-12, získá slevu na každý jednotlivý nákup (hodnota slevy = malé číslo na kartičce pořadí). Minimální cena za kartičku vybavení je vždy nejméně 0 Elektro. Hráč si vezme vybranou kartičku vybavení, zaplatí odpovídající cenu a umístí ji do své továrny. Hráč musí vybavení instalovat na prázdnou pozici ve své výrobní hale. Pokud již zde nemá volné místo, musí hráč nejdříve vybourat (odstranit) dříve instalované vybavení, aby vytvořil pozici pro instalaci nového vybavení. Hráč instaluje všechny stroje, roboty a skladovací prostory ve výrobní hale své továrny. Aby hráč získal lepší přehled, může své stroje, roboty a skladovací prostory kdykoliv během hry přeskupovat. Dvě speciální pozice ve Velínu mohou být použity pouze pro instalaci odpovídajících kartiček vybavení: řídicí jednotka a optimalizační jednotka. Každý hráč smí mít současně nainstalovánu pouze jednu kartičku optimalizační jednotky a jednu kartičku řídicí jednotky. Hráč smí dočasně uskladnit získané kartičky vybavení vedle své továrny, aby je mohl instalovat v následujících kolech. V takových případech hráč smí instalovat tyto kartičky v následujících kolech bez použití dostupného dělníka, protože kartičky již byly dříve získány použitím dostupných dělníků. Ovšem ve výrobní hale musí být volná pozice. Instalace strojů, robotů a skladovacích prostor do prvních 10 pozic výrobní haly (výrobní hala I) je zdarma. Pokud se hráč poprvé rozhodne instalovat vybavení do některé ze zbývajících dvou rozestavěných pozic výrobní haly (výrobní hala II), musí za každou takto obsazenou pozici zaplatit 10 Elektro. Pokud se později rozhodne vyměnit kartičku na některé z těchto pozic, 10 Elektro již znovu neplatí. Bourání: Místo nákupu nového vybavení smí hráč své dostupné dělníky použít k bourání již dříve instalovaného vybavení. Jednoduše vezme kartičku, kterou chce odstranit, umístí ji vedle svého plánu továrny a dočasně na ni umístí svého dostupného dělníka. Na konci svého tahu hráč odstraní tuto kartičku ze hry a dělník se opět stává dostupným. Hráč smí zbourat všechny instalované kartičky vybavení, včetně kartiček řídicí jednotky a optimalizační jednotky. Prázdná pozice smí být ihned využita pro instalaci nové kartičky vybavení, která byla nakoupena jiným dostupným dělníkem v tom samém kole (nebo kartičky koupené v dřívějším kole a stále ležící vedle plánu továrny). Najímání brigádníků: Jakmile hráč využije všechny své dostupné dělníky k zahrání akcí, může si ještě najmout až 2 další brigádníky. Každý brigádník stojí 7 Elektro (mínus sleva v závislosti na hráčově kartičce pořadí hodnoty 4-12). Pokud již hráč brigádníky zaměstnává a chce si je ponechat do dalšího kola, musí za ně v této chvíli zaplatit znovu příslušnou částku. Brigádníci jsou rovnocenní obyčejným dělníkům. Mohou vykonávat stejné aktivity: ovládat stroje (umístěním do kantýny), dražit kartičky pořadí, atd. Zůstávají hráči po celé kolo, až do konce fáze 3 následujícího kola. Pokud nemá hráč v úmyslu zaplatit a brigádníky si ponechat, musí je vrátit zpět do společné zásoby. Pokud hráč použil jednoho nebo oba brigádníky v aukci pořadí, musí takto využité brigádníky rovněž vrátit zpět do společné zásoby. Konec tahu: Jakmile všichni hráči ukončí kompletně svůj tah, vrátí se všechny zbývající kartičky vybavení z trhu na svá místa na plán společného skladu zásob, tzn. budou opět k dispozici pro další kolo. Toto pravidlo platí taktéž pro kartičky ze sady X, pokud nebyly zakoupeny. Byrokracie a stanovení ceny energie Během této fáze si všichni hráči nastaví své ukazatele v továrně na aktuální hodnoty spotřeby energie, kapacity skladovacích prostor a množství vyrobených výrobků a umístí příslušný počet dělníků do kantýny. Pozor: Hráči musí uspořádat svou továrnu takovým způsobem, že každý hráč vždy musí mít k dispozici nejméně jednoho volného dělníka. Tento může být i brigádníkem. Kromě toho smí hráč ve své továrně aktivně využívat jen tolik robotů, kolik má aktivních strojů ( : na jeden stroj pouze 1 robot). Nejprve každý hráč podle pořadí hráčů umístí všechny své dělníky vedle svého plánu továrny. Poté každý hráč zkontroluje všechny kartičky vybavení ve své továrně, aby nastavil aktuální hodnoty na třech stupnicích (produkce, kapacita skladovacích prostor a spotřeba energie). Následně každý hráč umístí odpovídající počet dělníků do kantýny, aby mohli obsluhovat všechny instalované stroje. Spotřeba energie: Každý hráč sečte ve své továrně všechna bílá čísla na kartičkách vybavení vedle symbolu spotřeby energie a odečte tmavá čísla. Výsledná hodnota je nová spotřeba energie v továrně. Minimální hodnota spotřeby energie je vždy Produkce: Každý hráč sečte ve své továrně všechna tmavá čísla vedle symbolu produkce na všech kartičkách vybavení. Výsledkem je aktuální hodnota produkce továrny. Skladovací prostory: Každý hráč sečte všechna tmavá čísla na kartičkách skladů. Výsledkem je aktuální kapacita skladovacích prostor v továrně. Dělníci v kantýně: Každý hráč sečte ve své továrně všechna bílá čísla na kartičkách vybavení vedle symbolu dělníka a odečte tmavá čísla. Výsledná hodnota je počet dělníků, které je třeba umístit do kantýny (minimum je 0). Zbývající dělníci zůstávají dostupní do dalšího kola a umístí se vedle plánu továrny. 5

6 Vypnutí strojů a robotů: Hráč musí dočasně vypnout z provozu stroje nebo roboty v následujících případech: Hráč nemá dostatečný počet dělníků v kantýně, aby mohli obsluhovat všechny stroje. V tomto případě musí neobsazený stroj vypnout. Hráč instaloval více robotů než strojů. Každý stroj smí využívat pouze jednoho robota. Hráč musí tedy vypnout nevyužívané roboty. Hráč použije žeton vypnutí na označení dočasně vypnutých strojů a robotů. Hráči se každé kolo rozhodnou, které ze strojů a/nebo robotů nechají vypnuté. Pokud jsou dodržována výše uvedená pravidla, mohou hráči vypnutí strojů a/nebo robotů měnit každé kolo, protože každé vypnutí je považováno za dočasné. Hráč smí vypnout své kartičky vybavení i z taktických důvodů (např. aby měl více dostupných dělníků pro příští kolo). Vypnuté stroje a roboti nespotřebovávají energii. Žádné hodnoty vypnutých strojů a robotů se nezapočítávají během nastavovaní stupnic spotřeby energie, hodnoty produkce a kapacity skladovacích prostor na plánu továrny. Nicméně hodnoty těchto stupnic se můžou pohybovat oběma směry. Kromě toho musí hráč vždy mít v kantýně potřebný počet dělníků. Stanovení nové ceny za jednotku energie: Otočte horní kartičku energie z dobíracího balíčku a nastavte ukazatel na grafu energie. Ukazatel posuňte o tolik polí, kolik je zobrazeno na otočené kartičce (0-2 pole). Pozor: Protože během prvního kola vaší první hry bude otočena kartička s hodnotou 0, cena za jednotku energie zůstane na hodnotě Počínaje druhým kolem může začít cena růst! 5. Vyplácení zisku Během této fáze budou všem hráčům vyplaceny zisky. Výše zisku je složena z příjmu (nižší z hodnot produkce nebo kapacity skladovacích prostor) a odečtení poplatku za aktuální spotřebu energie. Hráčův příjem = nižší hodnota na stupnici hodnoty produkce a kapacity skladovacích prostor. K zajištění vysokých příjmů hráč musí během hry navyšovat obě hodnoty rovnoměrně. Hráč s hodnotou produkce 3 a kapacitou skladovacích prostor 8 bude mít příjem pouze 30 Elektro, což je hodnota jeho produkce, která je nižší než kapacita skladovacích prostor. Hráč stanovuje poplatek za energii pro svou továrnu vynásobením hodnoty spotřeby energie hodnotou aktuální ceny za jednotku energie (zobrazena na grafu energie). Během hry cena energie roste, takže hráč bude za energii platit více a více! Hráč odečte poplatek za energii pro svou továrnu z příjmů a obdrží z banky takto vypočtenou hodnotu zisku. Příklad: Na začátku hry je příjem každého hráče 20 Elektro (i když kapacita skladovacích prostor je 3, započítává se hodnota nižší produkce). Spotřeba energie společnosti je Cena za jednotku energie na začátku hry je 1 Elektro, takže hráč obdrží z banky zisk 16 Elektro (příjem 20 Elektro mínus spotřeba energie 4x1 Elektro). Pozor: V pátém (posledním) kole se zisk zdvojnásobí!!! Konec hry Po pěti kolech vítězí nejbohatší hráč (s největším obnosem v Elektro). V případě remízy vítězí hráč s vyšším ziskem v posledním kole. Autor: Friedemann Friese Grafika a sazba: Maura Kalusky Text pravidel: Henning Kröpke a Friedemann Friese Překlad: Jan Oppelt a Jiří Klumpar Korektura pravidel: Vladimír Vaďura Poděkování! Pawlushe a Limetce za podporu při překladu pravidel. Hanno Balz, Lüder Basdow, Sören Bendig, Inkan Brand, Markus Brand, Eric Brosius, Mark Buggeln, Andreas Ebert, Peter Eggert, Christian Frank, Stef Giese, Thomas Glander, Ingrid Hahn, Lutz E. Hahn, Christian Hildenbrand, Henning Kröpke, Fraser Lamont, Gordon Lamont, Larry Levy, Angelika Ludwig, Jago Matticzk, Maura, Jesse McGatha, Andrea Meyer, Stefan Mibs, Jürgen Münzer, Harro Rache, Maren Rache, Michael Rieneck, Richard Rowan, Stefan Stadler, Hedwig Thelen, Rüdiger Vernay, Martin Wehnert, Dale Yu a hráčům z BSW Burgtreffen, Gathering of Friends, Bödefeld a Helmarshausen F-Spiele Výrobce a distributor pro ČR: ALBI Česká republika, a. s. Thámova 13, Praha Infolinka her: Distribútor pre SR: ALBI, s. r. o. Dlhá 88, Žilina 6

Princes of Florence - Pro Ludo

Princes of Florence - Pro Ludo Princes of Florence - Pro Ludo Die Fürsten von Florenz Pravidla pro rozšíření (Pro Ludo) Pravidla pro 2 hráče Při hře 2 hráčů použijte následující pravidla: Peníze do začátku: 2500 Florinů Základní cena

Více

Na počátku hry nemáš nic než trochu peněz a malé pozemky. Dominion svět plný napínavých dobrodružství.

Na počátku hry nemáš nic než trochu peněz a malé pozemky. Dominion svět plný napínavých dobrodružství. Na počátku hry nemáš nic než trochu peněz a malé pozemky. Avšak brány světa jsou ti otevřeny dokořán, neboť svou říši si můžeš budovat stavbou vesnic, založením tržiště či postavením trůnního sálu. Ale

Více

Príprava hry. 1. Umístěte nový herní plán na původní, jak je zobrazeno níže. jídla na loviště

Príprava hry. 1. Umístěte nový herní plán na původní, jak je zobrazeno níže. jídla na loviště Príprava hry Herní materiál: 1 herní plán 1 deska hráče (pro 5. hráče) 10 dřevěných figurek černé barvy (pro 5. hráče) 3 černé dřevěné kostičky (2 velké, 1 malá) 4 malé kostičky ve 4 barvách 10 dřevěných

Více

Pravidla hry. Herní materiál. PRíprava. a na druhé přísadu

Pravidla hry. Herní materiál. PRíprava. a na druhé přísadu Pravidla hry Cíl hry Po vyklouznutí z pokřivených pařátů Baby Jagy se vám povedlo utéct z jejího domu. A právě tehdy vás čarodějnice začíná pronásledovat ve svém létajícím kotli. Pokud jí chcete uniknout,

Více

UPPSALA. Herní materiál. Cíl hry. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let

UPPSALA. Herní materiál. Cíl hry. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let UPPSALA Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Uppsala! Proč právě Uppsala? Že se v evropských městech skvěle vyznáte? Ale kde je zrovna Uppsala? Zřejmě leží na západ od Sankt Petersburgu. Leží ale na východ, nebo

Více

VYZNÁTE SE VE SVĚTĚ? Pro 2 6 hráčů od 10 let.

VYZNÁTE SE VE SVĚTĚ? Pro 2 6 hráčů od 10 let. KDE LEŽÍ Honolulu VYZNÁTE SE VE SVĚTĚ? Pro 2 6 hráčů od 10 let. Honolulu! Proč právě Honolulu? Že se v evropských, asijských, amerických, či afrických městech skvěle vyznáte? Ale kde leží Honolulu? Zřejmě

Více

Notre Dame. Stefan Feld

Notre Dame. Stefan Feld HRACÍ MATERIÁL Notre Dame Stefan Feld 5 částí hrací desky (městské čtvrti) 3 kartičky Notre Dame (po jedné trojúhelníkové, čtvercové a pětiúhelníkové) 45 akčních karet (nemocnice, rezidence, klášterní

Více

KAMIONEM PO EVROPĚ "Kdo si hraje, nezlobí!" Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany

KAMIONEM PO EVROPĚ Kdo si hraje, nezlobí! Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany KAMIONEM PO EVROPĚ "Kdo si hraje, nezlobí!" Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany OBSAH HRY: 1. Herní plán 2. Kamiony z moduritu - 6 ks. 3. Karty

Více

Michael Tummelhofer PRAVIDLA HRY

Michael Tummelhofer PRAVIDLA HRY Michael Tummelhofer PRAVIDLA HRY Příprava hry: Herní materiál: Hrací plán Hrací kameny: 48 sloupů ve čtyřech barvách 48 kamenů šlápot ve čtyřech barvách 4 figurky pro bodovací lištu 1 velká šlápota 1 chrám

Více

Funkenschlag Power Grid Elektrická síť Hra pro 2 až 6 hráčů od Friedemanna Frieseho

Funkenschlag Power Grid Elektrická síť Hra pro 2 až 6 hráčů od Friedemanna Frieseho Obsah krabice Funkenschlag Power Grid Elektrická síť Hra pro 2 až 6 hráčů od Friedemanna Frieseho 1 hrací deska (mapa, skórovací tabulka, trh se surovinami) na obou stranách (Německo a USA) 132 dřevěných

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

karty nestvůr bojové karty karty diváků sázecí žetony

karty nestvůr bojové karty karty diváků sázecí žetony ÚVODEM Vítejte u hry Colossal Arena! Pro všeobecnou zábavu dnes mezi sebou bojuje v aréně osm divokých nestvůr v zápase na pět kol. Přišli jste vsadit na tyto gladiátory své těžce vydělané zlato s nadějí

Více

Obsah hry. Cíl hry. Hra od Dirka Henna pro 2-6 hráčů

Obsah hry. Cíl hry. Hra od Dirka Henna pro 2-6 hráčů Hra od Dirka Henna pro 2-6 hráčů V malém městečku Alhambra se přední středověcí stavitelé z Evropy a Arábie rozhodli postavit obrovské paláce a nádherné zahrady. Staňte se jedním ze stavitelů, najměte

Více

Cíl hry. Obsah. Příprava

Cíl hry. Obsah. Příprava PRAVIDLA HRY Cíl hry Ocitli jste se v kůži malého prasátka. Vaším největším přáním je postavit pevný a krásný dům, kde budete moci trávit dlouhé zimní večery. Abyste toho docílili, nebudete potřebovat

Více

Habermaaß-hra 4511. Divocí Vikingové

Habermaaß-hra 4511. Divocí Vikingové CZ Habermaaß-hra 4511 Divocí Vikingové Hra Habermaaß č. 4511 Divocí Vikingové Riskantní sázková hra pro 2 5 odvážných Vikingů ve věku 6 99 let. Autor: Ilustrace: Délka hry: Wolfgang Dirscherl Michael Menzel

Více

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat.

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat. Elfenland Počet hráčů: 2-6 Doporučený věk: nejméně 10 let Délka hry: 60 až 80 minut Vydavatel: Amigo Rok vydání: 1998 Autor: Alan R. Moon V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte

Více

Michael Schacht. Hra pro 2-4 dobrodruhy starší 8 let. Délka hry cca 60 minut.

Michael Schacht. Hra pro 2-4 dobrodruhy starší 8 let. Délka hry cca 60 minut. Michael Schacht Hra pro 2-4 dobrodruhy starší 8 let. Délka hry cca 60 minut. HERNÍ MATERIÁL 1 herní plán s mapou Afriky kniha 2 knihy karty DOBRODRUŽSTVÍ 30 karet DOBRODRUŽSTVÍ (15 s bílým okrajem, 15

Více

Habermaaß-hra 4935. Magie stínů

Habermaaß-hra 4935. Magie stínů CZ Habermaaß-hra 4935 Magie stínů Magie stínů Magická stínová hra pro 2 až 4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Autor: Kai Haferkamp Ilustrace: Marc Robitzky Délka hry: cca. 15 až 20 minut Obsah: 4 malé kouzelné

Více

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice CZ Habermaaß-hra 4280 Nešikovná čarodějnice Nešikovná čarodějnice Okouzlující sledovací hra podporující rychlé rozhodování, pro 2 až 4 hráče ve věku od 5 do 99 let. Hra má FEX efekt pro zvýšení stupně

Více

Chytrý medvěd učí počítat

Chytrý medvěd učí počítat CZ Habermaaß-hra 3151A /4547N Chytrý medvěd učí počítat Medvědí kolekce vzdělávacích her pro 2 až 5 hráčů ve věku od 4 do 8 let. S navlékacím počítadlem Chytrého medvěda a třemi extra velkými kostkami.

Více

AMUN RE. V zemi Faraónů

AMUN RE. V zemi Faraónů AMUN RE V zemi Faraónů Amun Re se odehrává ve starověkém Egyptě za časů Faraónů. Jednotliví Hráči představují soupeřící dynastie. V průběhu času použijí svůj vliv k převzetí různých provincií a stavění

Více

Hra pro 3 4 hráče od 8 let, hrací doba: 45-60 min.

Hra pro 3 4 hráče od 8 let, hrací doba: 45-60 min. Autor: Sébastien Pauchon Illustrationen: Arnaud Demaegd Layout: Cyril Demaegd Yspahan FAQ & Forum: http://www.ystari.com Překlad: CAULY přeloženo pro www.svet-deskovych-her.cz Hra pro 3 4 hráče od 8 let,

Více

Pravidla hry. Herní materiál. Dirk Henn Hra pro 3 5 hráčů

Pravidla hry. Herní materiál. Dirk Henn Hra pro 3 5 hráčů Pravidla hry Dirk Henn Hra pro 3 5 hráčů Připravil Jakub Dobal V této hře představujete vojenské velitele, Daimjó (japonský kníže, místodržitel), v Japonsku 16. století. Budete bránit pozici svého klanu,

Více

RED GAMES MOD elektronik, s.r.o., Bělisko 1386, Nové Město na Moravě

RED GAMES MOD elektronik, s.r.o., Bělisko 1386, Nové Město na Moravě Herní plán vstup mincí 5, 10, 20, 50 Kč vstup bankovek: 100, 200, 500, 1000, 2000 Kč případně 5000 Kč max. sázka na 1 hru: 5 Kč (5 kreditů) max. výhra: 750 Kč (750 kreditů) v jedné hře výherní podíl: 91

Více

Habermaaß-hra 4929. Tajná mise

Habermaaß-hra 4929. Tajná mise CZ Habermaaß-hra 4929 Tajná mise Tajná mise To chce pevné nervy, hra pro 2-5 tajných agentů ve věku od 8 do 99 let. Autoři: Christiane Hüpper, Miriam Košer, Markus Nikisch a Johannes Zirm Ilustrace: Heinrich

Více

Habermaaß-hra 2404. Domino Had z číslic a obrázků

Habermaaß-hra 2404. Domino Had z číslic a obrázků CZ Habermaaß-hra 2404 Domino Had z číslic a obrázků Domino Had z číslic a obrázků Barevná a veselá paměťová hra s čísly pro 2-4 děti ve věku od 4 let. Obsahuje i variantu pro jednoho hráče. Design: Jutta

Více

HERNÍ PLÁN IVT SYNOT

HERNÍ PLÁN IVT SYNOT HERNÍ PLÁN IVT SYNOT 1 Celtic Magick Celtic Magick je hra se čtyřmi válci a 81 výherními liniemi. Hra obsahuje 10 různých symbolů. Ve hře Celtic Magick může hráč nastavit sázky v následujících krocích:

Více

strategická desková hra pro dva hráče

strategická desková hra pro dva hráče strategická desková hra pro dva hráče Hrací potřeby: Sada 10 hracích kamenů pro každého hráče: 2 Pěšáci, 2 Rytíři, 1 Věž, 1 Zvěd, 1 Generál, 1 Katapult, 1 Lučištník, 1 Král 1 kámen se symbolem vlajky 4

Více

Hrací potřeby. Cíl hry

Hrací potřeby. Cíl hry Hrací potřeby 1 hrací plán - představuje mapu pralesa rozdělenou na šestiúhelníková pole. První čtyři pole už jsou odkrytá, ostatní pokrývá prales a budou odkrývána v jednotlivých tazích tím, že se na

Více

Hra od Antoina Bauzy Ilustrace Gerald Guerlais Od 2 do 5 hráčů Věk od 8 let

Hra od Antoina Bauzy Ilustrace Gerald Guerlais Od 2 do 5 hráčů Věk od 8 let Hra od Antoina Bauzy Ilustrace Gerald Guerlais Od 2 do 5 hráčů Věk od 8 let Herní komponenty 3 50 karet ohňostrojů česká pravidla 8 modrých žetonů 3 červené žetony 5 duhových karet 8 (používá se jen v

Více

GOLDEN BANK 300. Universe games, s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4. Herní plán

GOLDEN BANK 300. Universe games, s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4. Herní plán Herní plán vstup mincí: 2, 5, 10, 20 Kč případně 50 Kč vstup bankovek: 100, 200, 500, 1000 Kč případně 2000, 5000 Kč max. SÁZKA na 1 hru : 2 Kč (2 kredity) max. výhra : 300 Kč (300 kreditů) v jedné hře

Více

Cíl hry: Cílem hry je získat počet bodů, který si hráči stanoví na začátku. Body lze získat za slova složená z písmen na vylosovaných kostkách.

Cíl hry: Cílem hry je získat počet bodů, který si hráči stanoví na začátku. Body lze získat za slova složená z písmen na vylosovaných kostkách. Návod PÍSMENKOBRANÍ naučná hra ve 2 variantách - doporučený věk od 7 let - počet hráčů: 2-3 Obsah balení: 1) kostky s písmeny 25 ks 2) sáček 1 ks 3) provázky 3 ks 4) kostka s čísly 1 ks 5) poznámkový blok

Více

Habermaaß-hra 4934. Rozruch na ledovci

Habermaaß-hra 4934. Rozruch na ledovci CZ Habermaaß-hra 4934 Rozruch na ledovci Rozruch na ledovci Odvážná cvrnkací hra pro 2 až 4 polární zvířátka ve věku od 5 do 9 let. Autor: Heinz Meister Ilustrace: Stephan Pricken Délka hry: cca. 15 minut

Více

Habermaaß-hra 3123A /4448N. Tanec s vejci

Habermaaß-hra 3123A /4448N. Tanec s vejci CZ Habermaaß-hra 3123A /4448N Tanec s vejci Tanec s vejci Živá hra plná poskakování s vejci pro 2-4 hráče ve věku od 5 do 99let. Autor: Ilustrace: Roberto Fraga Martina Leykamm Obsah: 1 dřevěné vejce 9

Více

ALHAMBRA. Dirk Henn. Při každém dalším hodnocení se rozděluje více bodů. Kdo na konci hry dosáhne největšího počtu bodů, vyhrává.

ALHAMBRA. Dirk Henn. Při každém dalším hodnocení se rozděluje více bodů. Kdo na konci hry dosáhne největšího počtu bodů, vyhrává. ALHAMBRA Dirk Henn Nejlepší stavitelé z celé Evropy a arabských zemí chtějí změřit své síly ve svém umění. Zaměstnejte ty nejvhodnější stavební čety a ujistěte se, že budete mít neustále přísun té správné

Více

MONSTRA & MÝTY. (Monster & Mythen)

MONSTRA & MÝTY. (Monster & Mythen) MONSTRA & MÝTY (Monster & Mythen) Alan R. Moor Richard Borg 1.0 Úvod V jednom fantastickém světě spolu bojují mocní čarodějové, trpaslíci, trollové, skřeti a nemrtví. Hráči velí jejich armádám (pěchotě,

Více

PENÍZE NAVÍC. pravidla hry

PENÍZE NAVÍC. pravidla hry PENÍZE NAVÍC pravidla hry PENÍZE NAVÍC - HRA O ŽIVOT(Ě) aneb 30 LET VIRTUÁLNÍ REALITY ČESKÉ DOMÁCNOSTI Vítejte ve hře o životě PENÍZE NAVÍC, která vás provede finančním životem běžné české domácnosti.

Více

6 desek s žetony, které obsahují: 110 karet: počet hráčů 1 2 3 4 (5)

6 desek s žetony, které obsahují: 110 karet: počet hráčů 1 2 3 4 (5) O h ř e Le Havre je francouzské město věhlasné druhým největším přístavem ve Francii (po Marseille). Kromě toho je velmi zajímavý a nezvyklý také jeho název. Holandské slovo Havre, které znamená přístav

Více

2 rozšíření herního plánu velkých vybavení

2 rozšíření herního plánu velkých vybavení Ještë v minulém století byla tëžba rašeliny vyøezáváním zcela bëžnÿm zpùsobem, jak zajistit vytápëní domácností ve venkovskÿch oblastech. Rašeliništë a lesy byly také využívány k rozšiøování oblastí orné

Více

MAGIC FOX MULTIGAME V.2.3 CZ(750)

MAGIC FOX MULTIGAME V.2.3 CZ(750) MAGIC FOX MULTIGAME V.2.3 CZ(750) OBSAHUJE NÁSLEDUJÍCÍ HRY: HOT COINS ULTRA HEAT CRYSTAL FRUITS SPARKLING HOT WATER WORLD JOKERS DELUXE ROYAL POKER EUROPEAN POKER DELUXE FRUIT POKER TUTTI FRUTTI + HI LO

Více

Herní plán DIRTY MONEY

Herní plán DIRTY MONEY Herní plán DIRTY MONEY Dirty Money 1. Úvod Dirty Money je hra s pěti válci a 9 výherními liniemi. Hra obsahuje 9 různých symbolů. 2. Pravidla hry a její průběh Ve hře Dirty Money může hráč nastavit sázky

Více

Hodnocení soutěžních úloh

Hodnocení soutěžních úloh Hodnocení soutěžních úloh Superciferný součet Koeficient 1 Kategorie mládež Soutěž v programování 24. ročník Krajské kolo 2009/2010 15. až 17. dubna 2010 Vaší úlohou je vytvořit program, který spočítá

Více

Při tvých prvních tazích se ti budeme dívat přes rameno. Zahraj si jedenkrát podle příkladu: 1. tah

Při tvých prvních tazích se ti budeme dívat přes rameno. Zahraj si jedenkrát podle příkladu: 1. tah A začínáš hrát Při tvých prvních tazích se ti budeme dívat přes rameno. Zahraj si jedenkrát podle příkladu: Zamíchej svých 10 karet (balíček karet hráče na začátku hry, pravidla strana 4). Pak si dober

Více

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla CZ Habermaaß-hra 5589 Klasické kostky Kravička Karla Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

Habermaaß-hra 4638. Moje první hra Můj den

Habermaaß-hra 4638. Moje první hra Můj den CZ Habermaaß-hra 4638 Moje první hra Můj den Moje první hra Můj den Dvě barevné umísťovací hry pro 1-2 hráče ve věku od 2 let, nebo jedno dítě a dospělého. Autor: Hanna Bachmann Design: Jutta Neundorfer

Více

Vyplácení: a) Přes Hopper v mincích 10,-- Kč. b) pomocí klíčového spínače a tlačítka VÝPLATA (Handpay - funkce)

Vyplácení: a) Přes Hopper v mincích 10,-- Kč. b) pomocí klíčového spínače a tlačítka VÝPLATA (Handpay - funkce) Fruit Palace II 750 obsahuje 8 různých her (Průběh hry viz. popis hry) Sizzling Hot 750 Fruits n Royals 750 Ultra Hot 750 Supra Gems 750 Xtra Hot 750 Power Stars 750 American Poker II 750 Hi-Lo Hra 750

Více

ČEST SAMURAJŮ. (Ehre der Samurai) jednomu ctihodnému daimjóovi (Daimyo). Také hráči usilují o získání cti. Dostávají body,

ČEST SAMURAJŮ. (Ehre der Samurai) jednomu ctihodnému daimjóovi (Daimyo). Také hráči usilují o získání cti. Dostávají body, ČEST SAMURAJŮ (Ehre der Samurai) Scott Kimball Herní materiál 110 karet 6 kostek 60 žetonů s body cti (Ehrenpunkte) v hodnotě 5, 25, 50 a 100 1 herní návod Pozadí hry Hráči se vžívají do rolí samurajů

Více

Právníci objevili v závěti vašeho strýčka tajnou klauzuli. Utratit peníze dříve než ostatní příbuzní už nebude stačit. Abyste mohli zdědit strýčkovo

Právníci objevili v závěti vašeho strýčka tajnou klauzuli. Utratit peníze dříve než ostatní příbuzní už nebude stačit. Abyste mohli zdědit strýčkovo Právníci objevili v závěti vašeho strýčka tajnou klauzuli. Utratit peníze dříve než ostatní příbuzní už nebude stačit. Abyste mohli zdědit strýčkovo jmění, musejí vás navíc vyhodit z práce! Herní materiál

Více

Návod a pokyny pro rodiče

Návod a pokyny pro rodiče 3 MODRÁ Najdi něco MODRÉHO. Pohlaď si bříško. ZABUČ jako k Návod a pokyny pro rodiče Napočítej prstů. 1 2 Zatvař se ospale. Zamávej na rozloučenou! VĚK Od 18 měsíců pro 2 a více hráčů Hoď si & Hraj je

Více

2 až 4 hráče ve věku 10 a více 20-40 zápis

2 až 4 hráče ve věku 10 a více 20-40 zápis 0. 2 ule sv aft R Dr ech Cz Cech neobyčejných prodejců 2 až 4 hráče ve věku 10 a více 20-40 zápis Nacházíme se ve věku velkých objevů. Nové a skvělé předměty nacházejí cestu do rukou největších obchodníků.

Více

HERNÍ PLÁN A POPIS HRY

HERNÍ PLÁN A POPIS HRY Přijímané mince: 10, 20, 50 Kč Přijímané bankovky: 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 Kč Maximální sázka do hry: 50 Kč Maximální výhra z jedné hry: 50 000 Kč Výherní podíl: 93-97 % Výplata kreditu je možná

Více

Kajot Casino Ltd. Popis hry Joker 27

Kajot Casino Ltd. Popis hry Joker 27 Joker 27 Joker 27 Popis a pravidla Joker 27 je hra se třemi kotouči. Zobrazený výsledek se skládá ze tří řad po třech symbolech (každý kotouč zobrazuje tři symboly). Náhledy Uvedený obrázek představuje

Více

OSADNÍCI Z KATANU JUBILEJNÍ SCÉNÁŘ KOLONIE (Jubiläums-Szenario Die Kolonien )

OSADNÍCI Z KATANU JUBILEJNÍ SCÉNÁŘ KOLONIE (Jubiläums-Szenario Die Kolonien ) OSADNÍCI Z KATANU JUBILEJNÍ SCÉNÁŘ KOLONIE (Jubiläums-Szenario Die Kolonien ) Klaus Teuber Herní materiál 2 rámečkové díly 4 přehledové karty 4 pole moře 3 pole džungle 2 pole sopek 1 pole zlatonosné řeky

Více

Rozšířený obchod. Náhrada za slabý list (karty v ruce)

Rozšířený obchod. Náhrada za slabý list (karty v ruce) Tato alternativní pravidla jsou určena hráčům, kteří již mají s hrou World of Tanks: Rush určité zkušenosti a chtěli by svůj zážitek ze hry prohloubit, a také obecně zkušeným hráčům moderních společenských

Více

STRATEGICKÁ HRA MAGNETIC CHALLENGE

STRATEGICKÁ HRA MAGNETIC CHALLENGE STRATEGICKÁ HRA MAGNETIC CHALLENGE Jen chvilka postačí k pochopení pravidel a k jejich vysvětlení příteli. Magnetická výzva je zábavná, strhující, poučná kombinační hra, která kombinuje hru a zábavu s

Více

LER 2891-ALBI. 1 8 15 min vĕk 7+ Mysli a spojuj! Karetní hra. Zábavná vzdĕlávací hra o vesmíru

LER 2891-ALBI. 1 8 15 min vĕk 7+ Mysli a spojuj! Karetní hra. Zábavná vzdĕlávací hra o vesmíru LER 2891-ALBI Mysli a spojuj! 1 8 15 min vĕk 7+ Karetní hra Zábavná vzdĕlávací hra o vesmíru Hra obsahuje: 45 obrázkových karet 45 slovních karet 8 karet Nový start 2 karty Super start Příprava hry Zamíchejte

Více

Příručka aplikace Bovo

Příručka aplikace Bovo Aron Bostrom Eugene Trounev Překlad: Lukáš Vlček BOVO N 5 2 Obsah 1 Úvod 5 2 Jak hrát 6 3 Herní pravidla, strategie a tipy 7 3.1 Herní pravidla........................................ 7 3.2 Herní tipy..........................................

Více

Pravidla hry Cashflow 101

Pravidla hry Cashflow 101 Pravidla hry Cashflow 101 Příprava před hraním: 1) zvolte si Bankéře 2) zamíchejte kartičky Příležitost, Trh a Nicotnosti a umístěte je na herní desku 3) Bankéř rozdá hráčům Cashflow listy, figurky Krys

Více

SYLLA. Bylo nebylo... (trocha historie ) Cíl hry. Příprava

SYLLA. Bylo nebylo... (trocha historie ) Cíl hry. Příprava SYLLA Autor hry: Dominque Erhard; Ilustrace: Arnaud Demaegd; Design: Cyril Demaegd FAQ, fórum a varianta pro 2 hráče: http://www.ystari.com Poděkování Vývoj Sylly byl velmi dlouhý a náročný. Zkoušely se

Více

NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče

NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče Cíl hry: Každý hráč si na začátku vylosuje kartu s tajným kódem (vzorem rozložení kuliček). V průběhu partie hráči pokládají na desku nové kuličky nebo přemisťují stávající

Více

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 1. Střešní okna je možné instalovat do střech se sklonem v rozmezí od 20 do 90 stupňů. Střešní okno může být umístěno v jakémkoliv

Více

====== ZAČÁTEK UKÁZKY ======

====== ZAČÁTEK UKÁZKY ====== ====== ZAČÁTEK UKÁZKY ====== Na závěr kapitoly poslední poznámka, která se týká obou variant. Praxí poznáte, že ačkoliv je startovních prémiových kombinací v Omaha pokeru víc než v Texas Hold'em, nedostanete

Více

POPIS HRY. Apex Multi Magic. APEX MULTI MAGIC III CZ kat.2 V1.01 Minimální vklad 1 Kč Maximální vklad 100 Kč

POPIS HRY. Apex Multi Magic. APEX MULTI MAGIC III CZ kat.2 V1.01 Minimální vklad 1 Kč Maximální vklad 100 Kč POPIS HRY Apex Multi Magic APEX MULTI MAGIC III CZ kat.2 V1.01 Minimální vklad 1 Kč Maximální vklad 100 Kč Pravidla hry APEX MULTI MAGIC III CZ kat.2 V1.01 Výherní přístroj /dále jen VHP/ APEX Multi Magic

Více

/ / Vladimír Suchý. přijatelnou náhradu. (dvojdílný), na kterých stavíte své lodě

/ / Vladimír Suchý. přijatelnou náhradu. (dvojdílný), na kterých stavíte své lodě Vladimír Suchý ÚVOD Nacházíte se v polovině 19. století, kdy se rozvíjí nové technologie a vznikají moderní obchodní společnosti. Státy rozšiřují v oceánech svůj obchodní i vojenský vliv. Námořní plavba

Více

Zlepšení studentů po 4 hraních zážitkové hry FINANČNÍ SVOBODA

Zlepšení studentů po 4 hraních zážitkové hry FINANČNÍ SVOBODA Zlepšení studentů po 4 hraních zážitkové hry FINANČNÍ SVOBODA Následující grafy ukazují zlepšení studentů Obchodní akademie v Ostravě po 4 hraních simulační hry FINANČNÍ SVOBODA. Studenti v průběhu dvou

Více

Kajot Casino Ltd. Popis hry Joker Area

Kajot Casino Ltd. Popis hry Joker Area Joker Area Joker Area Popis a pravidla Joker Area je hra se čtyřmi kotouči. Zobrazený výsledek se skládá ze tří řad po čtyřmi symbolech (každý kotouč zobrazuje tři symboly). Náhledy Uvedený obrázek představuje

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

Hlavní pořadatel Mistrovství České republiky v deskových hrách Česká pedagogická komora, Václavkova 2, 160 00 Praha 6

Hlavní pořadatel Mistrovství České republiky v deskových hrách Česká pedagogická komora, Václavkova 2, 160 00 Praha 6 Hlavní pořadatel Mistrovství České republiky v deskových hrách Česká pedagogická komora, Václavkova 2, 160 00 Praha 6 Hlavní organizátor Krajského finále v deskových hrách v Plzeňském kraji Dům dětí a

Více

Pro všechny herní varianty platí: Nejvyšší sázka na hru: 25 bodů. Nejvyšší výhra ve hře: 25.000 bodů.

Pro všechny herní varianty platí: Nejvyšší sázka na hru: 25 bodů. Nejvyšší výhra ve hře: 25.000 bodů. Admiral Ultimate 10 C obsahuje 10 různých her (Průběh hry viz. popis hry) Xtra Hot Fruits n Royals Joker Fruits Plenty on Twenty Hot Roaring Forties American Colors Hot Chip Runner deluxe Sizzling Hot

Více

Draw Poker CZK. Hra s rizikem: Po přepnutí přístroje na hru s rizikem, má hráč ze zásady možnost volit mezi dvěma typy her s rizikem.

Draw Poker CZK. Hra s rizikem: Po přepnutí přístroje na hru s rizikem, má hráč ze zásady možnost volit mezi dvěma typy her s rizikem. Magic Games CZK Magic Games obsahuje 12 různých her ( herní průběh viz. herní plán ). Z následujících her je možné si sestavit herní mix s maximálně 7 hrami, přičemž HI-LO není považována za extra hru.

Více

Squash aréna LIBEREC LIGA jednotlivců 2. ročník - r. 2011 pro hráče amatéry i pokročilé pravidla

Squash aréna LIBEREC LIGA jednotlivců 2. ročník - r. 2011 pro hráče amatéry i pokročilé pravidla Squash aréna LIBEREC LIGA jednotlivců 2. ročník - r. 2011 pro hráče amatéry i pokročilé pravidla Všeobecné informace: 1. SQ Liga (dále jen SQL ) je klubová soutěž jednotlivců, kterou hrají muži a ženy

Více

SimBIm uživatelská dokumentace

SimBIm uživatelská dokumentace SimBIm uživatelská dokumentace SimBIm (zkratka pro Similarity Between Images) je webová aplikace určená pro sběr uživatelských hodnocení podobnosti mezi obrázky. Tyto nasbíraná hodnocení jsou pak většinou

Více

I. PŘEDMLUVA. Více si o Dahlgaardovi a kámenu Trickerion přečtěte na www.trickerion.com! II. CÍL HRY

I. PŘEDMLUVA. Více si o Dahlgaardovi a kámenu Trickerion přečtěte na www.trickerion.com! II. CÍL HRY I. PŘEDMLUVA Hlavní město iluzionistů bývalo před desetiletími rušnou metropolí, z jejíž někdejší slávy však zbyly jen trosky. Zlaté časy skončily záhadným zmizením Dahlgaarda Velikého, mecenáše města

Více

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort 1. O převodu V tomto průvodci vás krok za krokem seznámíme s postupem, jak převést data ze stávajícího programu Medicus 2 (dále jen

Více

HERNÍ PLÁN SÁZKOVÉ HRY

HERNÍ PLÁN SÁZKOVÉ HRY HERNÍ PLÁN SÁZKOVÉ HRY Systém : Sada her : Min. sázka na jednu hru (dle nastavení): Max. sázka na jednu hru (dle nastavení): CLS - GAMES SYSTÉM Emotion 1 Kč 1.000 Kč Nastavený výherní podíl: 89-97 % Vložení

Více

TOTAL HOT DELUXE VLT CZK

TOTAL HOT DELUXE VLT CZK TOTAL HOT DELUXE VLT CZK Typ hry: válcová video hra s 4 otáčejícími se válci a 25 výherními liniemi Maximální sázka na 1 hru: 1000 Kč Maximální výhra z jedné hry: 200 000 Kč Maximální výhra s double up

Více

Pravidla hry. Úvod. Materiál hry. Shrnutí hry

Pravidla hry. Úvod. Materiál hry. Shrnutí hry CZ Pravidla hry Úvod Hvězdokupy hra plná hvězd, je abstraktní logická hra pro 6 hráčů, kterou může hrát jak celá rodina, tak zkušení hráči; stačí jenom trocha štěstí a notná dávka představivosti a na vítězství

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Hra o hradech, městech a rytířích. Kolo osudu. Hostince a katedrály. Kupci a stavitelé. Ovce a kopce

Hra o hradech, městech a rytířích. Kolo osudu. Hostince a katedrály. Kupci a stavitelé. Ovce a kopce Kompletní pravidla Carcassonne: základní hra, 4 velká rozšíření a další bonusy včetně minirozšíření Řeka Hra o hradech, městech a rytířích Kolo osudu Hostince a katedrály Kupci a stavitelé Ovce a kopce

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení šablony/označení sady VY_32_INOVACE_04_M3 M 3

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení šablony/označení sady VY_32_INOVACE_04_M3 M 3 Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: III/2 Inovace

Více

FRAGMASTER ORIGINS. Vítejte u základní návrhové verze hry Fragmaster Origins, která dodává jednoduchá pravidla pro Deathmatch sci-fi arény.

FRAGMASTER ORIGINS. Vítejte u základní návrhové verze hry Fragmaster Origins, která dodává jednoduchá pravidla pro Deathmatch sci-fi arény. FRAGMASTER ORIGINS Vítejte u základní návrhové verze hry Fragmaster Origins, která dodává jednoduchá pravidla pro Deathmatch sci-fi arény. Hra je volně inspirovaná Fraghammerem, českým fan-módem pro Warhammer

Více

RUDIGER DORN OUIS XIV.

RUDIGER DORN OUIS XIV. CÍL HRY RUDIGER DORN OUIS XIV. Hra trvá 4 kola. Každé kolo se skládá ze čtyř po sobě následujících částí. Nejprve obdrží hráči peníze a karty vlivu. Poté rozmisťují své kameny vlivu co nejefektněji na

Více

Jubilejní vydání k 20. vyrocí, navíc

Jubilejní vydání k 20. vyrocí, navíc Jubilejní vydání k 20. vyrocí, navíc s novymi variantami hry 6 bere. Hra pro 2-10 hráčů od 10 let. Délka hry: cca 45 minut Autor Wolfgang Kramer Není to hra pro krávy! Obsah: 104 hracích karet 10 karet

Více

Popis základního prostředí programu AutoCAD

Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD CÍL KAPITOLY: CO POTŘEBUJETE ZNÁT, NEŽ ZAČNETE PRACOVAT Vysvětlení základních pojmů: Okno programu AutoCAD Roletová

Více

ÚČTOVÁNÍ úvodní nastavení

ÚČTOVÁNÍ úvodní nastavení ÚČTOVÁNÍ úvodní nastavení Postup: V hlavním menu zvolte Vyúčtování Všechna nastavení týkající se účtování, jsou pod tímto odkazem, účetní v podstatě nepotřebuje operovat pod jiným odkazem v menu. otevře

Více

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Aktualizace Windows RT na verzi Windows RT 8.1 Nainstalováním nejnovějších aktualizací Windows zajistěte, aby byl počítač s Windows RT v aktuálním stavu Zjištění

Více

CÍL HRY VIDEO PRAVIDLA KOMPONENTY HRY ANATOMIE KARTY DRUHY KARET SVĚT BATTALIE JEDNOTKY

CÍL HRY VIDEO PRAVIDLA KOMPONENTY HRY ANATOMIE KARTY DRUHY KARET SVĚT BATTALIE JEDNOTKY CÍL HRY agresivní bojové a dobyvačné hře, kdy budete obsazovat města protivníků. V této hře stupeň města představuje přesně to množství vítězných bodů, které hráč právě vlastní, když dané město kontroluje.

Více

8. Od posledního okamžiku, kdy míček leží nehybně před vyhozením do výšky, až do okamžiku, kdy je udeřen

8. Od posledního okamžiku, kdy míček leží nehybně před vyhozením do výšky, až do okamžiku, kdy je udeřen 1. K hrací ploše patří 2. "Síťka" se skládá 3. Strana pálky, používaná k udeření míčku 4. Strana pálky, která se nepoužívá ke hře 5. Hráč je povinen poskytnout pálku, s níž chce hrát k přezkoumání 6. Pálku

Více

HERNÍ ŘÁD MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V CURLINGU MUŽŮ A ŽEN (Schváleno VH 31. 5. 2014)

HERNÍ ŘÁD MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V CURLINGU MUŽŮ A ŽEN (Schváleno VH 31. 5. 2014) HERNÍ ŘÁD MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V CURLINGU MUŽŮ A ŽEN (Schváleno VH 31. 5. 2014) 1. Systém soutěže Mistrovství České republiky mužů a žen (dále jen MČR) je dlouhodobou soutěží, v níž jsou týmy rozděleny

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE ROBUR s.r.o. Tel: 541 228 266 Fax: 541 227 620 Servis: 800 153 491 e-mail: servis@robur.cz OBSAH OBSAH... 2 REŽIM DIAGNOSTIKY... 3 Základní ovládací prvky...

Více

Naučte se víc... Microsoft Office PowerPoint 2007 PŘÍKLADY

Naučte se víc... Microsoft Office PowerPoint 2007 PŘÍKLADY Naučte se víc... Microsoft Office PowerPoint 2007 PŘÍKLADY Autor: Lukáš Polák Příklady MS PowerPoint 2007 Tato publikace vznikla za přispění společnosti Microsoft ČR v rámci iniciativy Microsoft Partneři

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Google Apps. weby 2. verze 2012

Google Apps. weby 2. verze 2012 Google Apps weby 2 verze 2012 Obsah Obsah... 2 Úvod... Přidání nové stránky... 4 Úprava postranního panelu... 2 Úvod V dnešní době chce mít každý své informace po ruce. Díky Internetu a online aplikacím

Více

Vy dnes všichni zvážíte sami sebe a také zvážíte hmotnost vybraných pomůcek na vyučování. Vše vzájemně porovnáte.

Vy dnes všichni zvážíte sami sebe a také zvážíte hmotnost vybraných pomůcek na vyučování. Vše vzájemně porovnáte. Centrum vědy a objevů Měřit hmotnost znamená zjišťovat, kolik co váží. Bez určování hmotnosti se v životě neobejdeme. Však se zkuste zamyslet ve skupině a napište na linku 10 různých druhů zboží, které

Více

Informace k převodu na nový školní rok

Informace k převodu na nový školní rok Informace k převodu na nový školní rok Pokud nebudete chtít využívat nové možnosti průvodce přechodem na nový školní rok, které jsou popsány v následující kapitole, pak použijete volbu základní převod

Více