P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek v rozestavěném domě podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek v rozestavěném domě podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů"

Transkript

1 P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek v rozestavěném domě podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů PŘÍLOHA č.1 I. VLASTNÍK DOMU ROZESTAVĚNÉ BUDOVY Ing. Jitka Kubešová, nar , bytem Práčská 1881/14, Praha 10 podíl na budově id. 3644/13372 Ing. Zdeňka Klimková, nar , bytem Strmá 652, Dobřichovice podíl na budově id. 5034/13372 Mgr. Ing. Jaroslav Kubeš, nar , bytem Práčská 3139/14A, Praha 10 podíl na budově id. 4694/13372 II. POPIS BUDOVY 1. Vlastníci prohlašují, že jsou na základě usnesení Obvodního soudu pro Prahu 10 č.j.. z , právní moc dohromady 100% vlastníky rozestavěného bytového domu, v době sepsání tohoto prohlášení nezapsaném v katastru nemovitostí, postaveném na pozemku parc. číslo 669/142 v katastrálním území Záběhlice, obec Praha. Stavba bytového domu byla povolena rozhodnutím Úřadu městské části Praha 10, odborem stavebním, pod č.j. P /2008, které bylo vydáno dne a které nabylo právní moci dne Výše uvedená rozestavěná budova je samostatnou budovou tvořenou 19 (devatenácti) rozestavěnými bytovými jednotkami a 4 (čtyřmi) rozestavěnými nebytovými jednotkami. 3. Budova je téměř dokončena, tj. je v takovém stupni rozestavěnosti, že je již patrné stavebně technické a funkční uspořádání všech nadzemních podlaží a všech jednotek v domě, ale budova nebyla dosud zkolaudována. 4. Vlastníci dále prohlašují, že vlastní pozemek číslo parcelní 669/142, zastavěná plocha a nádvoří, o rozloze 424 m 2, katastrální území Záběhlice, obec Praha. Spoluvlastnické podíly účastníků smlouvy u pozemku parc. č. 669/142 jsou shodné se spoluvlastnickými podíly na rozestavěné budově. Pozemek parc. č. 669/142 byl oddělen geometrickým plánem č /2010 z pozemků parc. č. 669/13, 669/29 a 669/49 vše v k. ú Záběhlice. Geometrický plán, kterým byl oddělen pozemek parc. č. 669/142 není k datu sepsání tohoto prohlášení zapsán v katastru nemovitostí. 5. Účastníci tohoto prohlášení vlastní pozemek parc. č. 669/142 v k. ú. Záběhlice na základě těchto nabývacích titulů: Strana 1 (celkem 21)

2 - Usnesení Obvodního soudu pro Prahu 10 č. j.. z , právní moc (nabývací titul pro Ing. Jitku Kubešovou, Ing. Zdeňku Klimkovou a Mgr. Ing. Jaroslava Kubeše, dohromady id. 11/24 pozemku) - Kupní smlouva ze dne , vklad práva do katastru nemovitostí povolen pod č. j. V-45295/ , s právními účinky k (nabývací titul pro Mgr. Ing. Jaroslava Kubeše, id. 1/24 pozemku) - Darovací smlouva uzavřená dne mezi Janem Kubešem dárcem a Ing. Zdeňkou Klimkovou a Mgr. Ing. Jaroslavem Kubešem obdarovanými, darovací smlouva v době podpisu tohoto prohlášení zatím nezapsána v katastru nemovitostí (nabývací titul pro Mgr. Ing. Jaroslava Kubeše a Ing. Zdeňku Kubešovou, dohromady id. ½ pozemku) III. VYMEZENÍ JEDNOTEK V BUDOVĚ Vlastník rozestavěné budovy, podrobně popsané pod bodem II. tohoto prohlášení (dále budova), vymezuje podle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů tímto prohlášením v této budově následující rozestavěné jednotlivé jednotky. 1. Jednotka č. 1 je nebytový prostor, v 1.NP předmětné budovy, stavebně určena jako obchodní prodejna. Jednotka č. 1 se skládá z: chodba 5,3 m2 komerční plocha 31,8 m2 předsíň 3,9 m2 WC 2,2 m2 Celková plocha jednotky s příslušenstvím je 43,2 m2. užívání nebytové jednotky. K vlastnictví jednotky č. 1 dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 432/13372 na K jednotce rovněž patří spoluvlastnický podíl o velikosti 432/13372 na pozemku, který je Strana 2 (celkem 21)

3 2. Jednotka č. 2 je nebytový prostor, v 1.NP předmětné budovy, stavebně určena jako atelier. Jednotka č. 2 se skládá z: chodba 5,3 m 2 atelier 32,1 m 2 předsíň 3,8 m 2 WC 2,4 m 2 Celková plocha jednotky s příslušenstvím je 43,6 m 2. užívání nebytové jednotky. K vlastnictví jednotky č. 2 dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 436/13372 na K jednotce rovněž patří spoluvlastnický podíl o velikosti 436/13372 na pozemku, který je 3. Jednotka č. 3 je byt 2+kk, v 2.NP předmětné budovy. Jednotka č. 3 se skládá z: chodba 6,5 m 2 obývací pokoj 28,8 m 2 ložnice 14,9 m 2 koupelna 3,3 m 2 WC 1,1 m 2 Celková plocha bytu s příslušenstvím je 54,6 m 2. Balkon 3,3 m 2 Terasa 5,2 m 2 Plocha bytu včetně balkonu a terasy, kteréžto jsou součástí bytové jednotky a nezapočítávají se celkové plochy jednotky pro výpočet podílu na společných částech domu, je 63,1 m 2. Strana 3 (celkem 21)

4 K vlastnictví jednotky č. 3 dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 546/13372 na K jednotce rovněž patří spoluvlastnický podíl o velikosti 546/13372 na pozemku, který je 4. Jednotka č. 4 je byt 2+kk, v 2.NP předmětné budovy. Jednotka č. 4 se skládá z: chodba 8,3 m 2 obývací pokoj 22,9 m 2 ložnice 13,4 m 2 koupelna 3,5 m 2 WC 1,0 m 2 Celková plocha bytu s příslušenstvím je 49,1 m 2. Terasa 30,2 m 2 Plocha bytu včetně terasy, kterážto je součástí bytové jednotky a nezapočítává se celkové plochy jednotky pro výpočet podílu na společných částech domu, je 79,3 m 2. K vlastnictví jednotky č. 4 dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 491/13372 na K jednotce rovněž patří spoluvlastnický podíl o velikosti 491/13372 na pozemku, který je 5. Jednotka č. 5 je byt 1+kk, v 2.NP předmětné budovy. Jednotka č. 5 se skládá z: chodba 3,2 m 2 obývací pokoj 27,5 m 2 koupelna 4,4 m 2 Celková plocha bytu s příslušenstvím je 35,1 m 2. Strana 4 (celkem 21)

5 Terasa 18,6 m 2 Plocha bytu včetně terasy, kterážto je součástí bytové jednotky a nezapočítává se celkové plochy jednotky pro výpočet podílu na společných částech domu, je 53,7 m 2. K vlastnictví jednotky č. 5 dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 351/13372 na K jednotce rovněž patří spoluvlastnický podíl o velikosti 351/13372 na pozemku, který je 6. Jednotka č. 6 je byt 2+kk, v 2.NP předmětné budovy. Jednotka č. 6 se skládá z: chodba 8,3 m 2 obývací pokoj 22,8 m 2 ložnice 13,4 m 2 koupelna 3,4 m 2 WC 1,1 m 2 Celková plocha bytu s příslušenstvím je 49,0 m2. Terasa 30,3 m 2 Plocha bytu včetně terasy, kterážto je součástí bytové jednotky a nezapočítává se celkové plochy jednotky pro výpočet podílu na společných částech domu, je 79,3 m 2. K vlastnictví jednotky č. 6 dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 490/13372 na Strana 5 (celkem 21)

6 K jednotce rovněž patří spoluvlastnický podíl o velikosti 490/13372 na pozemku, který je 7. Jednotka č. 7 je byt 2+kk, ve 2.NP předmětné budovy. Jednotka č. 7 se skládá z: chodba 6,4 m 2 obývací pokoj 27,8 m 2 ložnice 15,6 m 2 koupelna 3,3 m 2 WC 1,1 m 2 Celková plocha bytu s příslušenstvím je 54,2 m 2. balkon 4,3 m 2 balkon 3,1 m 2 terasa 3,8 m 2 Plocha bytu včetně balkonů a terasy, kteréžto jsou součástí bytové jednotky a nezapočítávají se celkové plochy jednotky pro výpočet podílu na společných částech domu, je 65,4 m 2. K vlastnictví jednotky č. 7 dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 542/13372 na K jednotce rovněž patří spoluvlastnický podíl o velikosti 542/13372 na pozemku, který je 8. Jednotka č. 8 je byt 2+kk, ve 3.NP předmětné budovy. Jednotka č. 8 se skládá z: chodba 6,3 m 2 obývací pokoj 28,8 m 2 ložnice 15,0 m 2 koupelna 3,3 m 2 WC 1,1 m 2 Celková plocha bytu s příslušenstvím je 54,5 m 2. balkon 8,2 m 2 Plocha bytu včetně balkonu, kterýžto je součástí bytové jednotky a nezapočítává se celkové Strana 6 (celkem 21)

7 plochy jednotky pro výpočet podílu na společných částech domu, je 62,7 m 2. K vlastnictví jednotky č. 8 dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 545/13372 na K jednotce rovněž patří spoluvlastnický podíl o velikosti 545/13372 na pozemku, který je 9. Jednotka č. 9 je byt 2+kk, ve 3.NP předmětné budovy. Jednotka č. 9 se skládá z: chodba 8,3 m 2 obývací pokoj 22,8 m 2 ložnice 13,4 m 2 koupelna 3,4 m 2 WC 1,0 m 2 Celková plocha bytu s příslušenstvím je 48,9 m 2. balkon 2,7 m 2 Plocha bytu včetně balkonu, kterýžto je součástí bytové jednotky a nezapočítává se celkové plochy jednotky pro výpočet podílu na společných částech domu, je 51,6 m 2. K vlastnictví jednotky č. 9 dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 489/13372 na Strana 7 (celkem 21)

8 K jednotce rovněž patří spoluvlastnický podíl o velikosti 489/13372 na pozemku, který je 10. Jednotka č. 10 je byt 1+kk, ve 3.NP předmětné budovy. Jednotka č. 10 se skládá z: chodba 3,2 m 2 obývací pokoj 27,5 m 2 koupelna 4,4 m 2 Celková plocha bytu s příslušenstvím je 35,1 m 2. balkon 3,6 m 2 Plocha bytu včetně balkon, kteýéžto je součástí bytové jednotky a nezapočítává se celkové plochy jednotky pro výpočet podílu na společných částech domu, je 38,7 m 2. K vlastnictví jednotky č. 10 dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 351/13372 na K jednotce rovněž patří spoluvlastnický podíl o velikosti 351/13372 na pozemku, který je 11. Jednotka č. 11 je byt 2+kk, ve 3.NP předmětné budovy. Jednotka č. 11 se skládá z: chodba 8,2 m 2 obývací pokoj 22,8 m 2 ložnice 13,5 m 2 koupelna 3,4 m 2 WC 1,0 m 2 Celková plocha bytu s příslušenstvím je 48,9 m 2. balkon 3,9 m 2 Plocha bytu včetně balkonu, kterýžto je součástí bytové jednotky a nezapočítává se celkové plochy jednotky pro výpočet podílu na společných částech domu, je 52,8 m 2. Strana 8 (celkem 21)

9 K vlastnictví jednotky č. 11 dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 489/13372 na K jednotce rovněž patří spoluvlastnický podíl o velikosti 489/13372 na pozemku, který je 12. Jednotka č. 12 je byt 2+kk, ve 3.NP předmětné budovy. Jednotka č. 12 se skládá z: chodba 6,4 m 2 obývací pokoj 28,2 m 2 ložnice 15,7 m 2 koupelna 3,3 m 2 WC 1,1 m 2 Celková plocha bytu s příslušenstvím je 54,7 m 2. balkon 9,1 m 2 Plocha bytu včetně balkonu, kterýžto je součástí bytové jednotky a nezapočítává se celkové plochy jednotky pro výpočet podílu na společných částech domu, je 63,8 m 2. - právo výhradního užívání garážového stání č. 12 (výměra. m 2 ) umístěného v 1.PP (výměra se nezapočítává do podlahové plochy jednotky) K vlastnictví jednotky č. 12 dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 547/13372 na K jednotce rovněž patří spoluvlastnický podíl o velikosti 547/13372 na pozemku, který je 13. Jednotka č. 13 je byt 2+kk, ve 4.NP předmětné budovy. Strana 9 (celkem 21)

10 Jednotka č. 13 se skládá z: chodba 6,3 m 2 obývací pokoj 28,6 m 2 ložnice 14,9 m 2 koupelna 3,2 m 2 WC 1,0 m 2 Celková plocha bytu s příslušenstvím je 54,0 m2. balkon 8,2 m 2 Plocha bytu včetně balkonu, kterýžto je součástí bytové jednotky a nezapočítává se celkové plochy jednotky pro výpočet podílu na společných částech domu, je 62,2 m 2. - právo výhradního užívání garážového stání č. 13 (výměra. m 2 ) umístěného v 1.PP (výměra se nezapočítává do podlahové plochy jednotky) K vlastnictví jednotky č. 13 dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 540/13372 na K jednotce rovněž patří spoluvlastnický podíl o velikosti 540/13372 na pozemku, který je 14. Jednotka č. 14 je byt 2+kk, ve 4.NP předmětné budovy. Jednotka č. 14 se skládá z: chodba 8,4 m 2 obývací pokoj 22,6 m 2 ložnice 13,3 m 2 koupelna 3,3 m 2 WC 1,0 m 2 Celková plocha bytu s příslušenstvím je 48,6 m 2. balkon 2,3 m 2 Plocha bytu včetně balkonu, kterýžto je součástí bytové jednotky a nezapočítává se celkové plochy jednotky pro výpočet podílu na společných částech domu, je 50,9 m 2. Strana 10 (celkem 21)

11 - právo výhradního užívání garážového stání č. 14 (výměra. m 2 ) umístěného v 1.PP (výměra se nezapočítává do podlahové plochy jednotky) K vlastnictví jednotky č. 14 dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 486/13372 na K jednotce rovněž patří spoluvlastnický podíl o velikosti 486/13372 na pozemku, který je 15. Jednotka č. 15 je byt 1+kk, ve 4.NP předmětné budovy. Jednotka č. 15 se skládá z: chodba 3,2 m 2 obývací pokoj 27,5 m 2 koupelna 4,3 m 2 Celková plocha bytu s příslušenstvím je 35,0 m2. balkon 5,1 m 2 Plocha bytu včetně balkonu, kterýžto je součástí bytové jednotky a nezapočítává se celkové plochy jednotky pro výpočet podílu na společných částech domu, je 40,1m 2. - právo výhradního užívání garážového stání č. 15 (výměra. m 2 ) umístěného v 1.PP (výměra se nezapočítává do podlahové plochy jednotky) K vlastnictví jednotky č. 15 dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 350/13372 na K jednotce rovněž patří spoluvlastnický podíl o velikosti 350/13372 na pozemku, který je 16. Jednotka č. 16 je byt 2+kk, ve 4.NP předmětné budovy. Jednotka č. 16 se skládá z: Strana 11 (celkem 21)

12 chodba 8,4 m 2 obývací pokoj 22,6 m 2 ložnice 13,4 m 2 koupelna 3,3 m 2 WC 1,0 m 2 Celková plocha bytu s příslušenstvím je 48,7 m 2. balkon 3,7 m 2 Plocha bytu včetně balkonu, kterýžto je součástí bytové jednotky a nezapočítává se celkové plochy jednotky pro výpočet podílu na společných částech domu, je 52,4 m 2. - právo výhradního užívání garážového stání č. 16 (výměra. m 2 ) umístěného v 1.PP (výměra se nezapočítává do podlahové plochy jednotky) K vlastnictví jednotky č. 16 dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 487/13372 na K jednotce rovněž patří spoluvlastnický podíl o velikosti 487/13372 na pozemku, který je 17. Jednotka č. 17 je byt 2+kk, ve 4.NP předmětné budovy. Jednotka č. 17 se skládá z: chodba 6,5 m 2 obývací pokoj 28,8 m 2 ložnice 15,0 m 2 koupelna 3,2 m 2 WC 1,0 m 2 Celková plocha bytu s příslušenstvím je 54,5 m 2. balkon 5,6 m 2 Plocha bytu včetně balkonu, kterýžto je součástí bytové jednotky a nezapočítává se celkové plochy jednotky pro výpočet podílu na společných částech domu, je 60,1 m 2. Strana 12 (celkem 21)

13 - právo výhradního užívání garážového stání č. 17 (výměra. m 2 ) umístěného v 1.PP (výměra se nezapočítává do podlahové plochy jednotky) K vlastnictví jednotky č. 17 dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 545/13372 na K jednotce rovněž patří spoluvlastnický podíl o velikosti 545/13372 na pozemku, který je 18. Jednotka č. 18 je byt 2+kk, v 5.NP předmětné budovy. Jednotka č. 18 se skládá z: chodba 6,0 m 2 obývací pokoj 16,5 m 2 ložnice 17,1 m 2 koupelna 4,2 m 2 WC 1,6 m 2 Celková plocha bytu s příslušenstvím je 45,4 m 2. terasa 7,3 m 2 Plocha bytu včetně terasy, kterážto je součástí bytové jednotky a nezapočítává se celkové plochy jednotky pro výpočet podílu na společných částech domu, je 52,7 m 2. - právo výhradního užívání garážového stání č. 18 (výměra. m 2 ) umístěného v 1.PP (výměra se nezapočítává do podlahové plochy jednotky) K vlastnictví jednotky č. 18 dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 454/13372 na K jednotce rovněž patří spoluvlastnický podíl o velikosti 454/13372 na pozemku, který je 19. Jednotka č. 19 je byt 3+kk, v 5.NP předmětné budovy. Jednotka č. 19 se skládá z: Strana 13 (celkem 21)

14 chodba 8,9 m 2 obývací pokoj 21,6 m 2 ložnice 10,3 m 2 ložnice 11,8 m 2 koupelna 3,3 m 2 WC 1,6 m 2 Celková plocha bytu s příslušenstvím je 57,5 m 2. terasa 7,2 m 2 balkon 1,7 m 2 Plocha bytu včetně balkonu a terasy, kteréžto jsou součástí bytové jednotky a nezapočítávají se celkové plochy jednotky pro výpočet podílu na společných částech domu, je 66,4 m 2. - právo výhradního užívání garážového stání č. 19 (výměra. m 2 ) umístěného v 1.PP (výměra se nezapočítává do podlahové plochy jednotky) K vlastnictví jednotky č. 19 dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 575/13372 na K jednotce rovněž patří spoluvlastnický podíl o velikosti 575/13372 na pozemku, který je 20. Jednotka č. 20 je byt 3+kk, v 5.NP předmětné budovy. Jednotka č. 20 se skládá z: chodba 8,9 m 2 obývací pokoj 21,5 m 2 ložnice 10,0 m 2 ložnice 11,9 m 2 koupelna 3,3 m 2 WC 1,4 m 2 Celková plocha bytu s příslušenstvím je 57,0 m 2. terasa 7,1 m 2 balkon 1,7 m 2 Plocha bytu včetně balkonu a terasy, kteréžto jsou součástí bytové jednotky a nezapočítávají se celkové plochy jednotky pro výpočet podílu na společných částech domu, je 65,8 m 2. Strana 14 (celkem 21)

15 - právo výhradního užívání garážového stání č. 20 (výměra. m 2 ) umístěného v 1.PP (výměra se nezapočítává do podlahové plochy jednotky) K vlastnictví jednotky č. 20 dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 570/13372 na K jednotce rovněž patří spoluvlastnický podíl o velikosti 570/13372 na pozemku, který je 21. Jednotka č. 21 je byt 2+kk, v 5.NP předmětné budovy. Jednotka č. 21 se skládá z: chodba 6,0 m 2 obývací pokoj 16,6 m 2 ložnice 17,2 m 2 koupelna 4,5 m 2 WC 1,7 m 2 Celková plocha bytu s příslušenstvím je 46,0 m 2. terasa 7,4 m 2 Plocha bytu včetně terasy, kterážto je součástí bytové jednotky a nezapočítává se celkové plochy jednotky pro výpočet podílu na společných částech domu, je 53,4 m 2. - právo výhradního užívání garážového stání č. 21(výměra. m 2 ) umístěného v 1.PP (výměra se nezapočítává do podlahové plochy jednotky) K vlastnictví jednotky č. 21 dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 460/13372 na K jednotce rovněž patří spoluvlastnický podíl o velikosti 460/13372 na pozemku, který je Strana 15 (celkem 21)

16 22. Jednotka č. 22 je nebytový prostor, v 1.NP předmětné budovy, stavebně určené jako garáž. Jednotka č. 22 se skládá z: místnost 257,5 m 2 Celková nebytové jednotky je 257,5 m 2. Jednotka nemá žádné vybavení. omítky, nenosné příčky, garážová vjezdová vrata, jakož i vstupní dveře do jednotky.. K vlastnictví jednotky č. 22 dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 2575/13372 na K jednotce rovněž patří spoluvlastnický podíl o velikosti 2575/13372 na pozemku, který je 23. Jednotka č. 23 je nebytový prostor, v 1.PP předmětné budovy, stavebně určené jako skladovací prostory. Jednotka č. 23 se skládá z: chodba 16,3 m 2 místnost S1 4,9 m 2 místnost S2 5,0 m 2 místnost S3 5,0 m 2 místnost S4 5,0 m 2 místnost S5 5,1 m 2 místnost S6 5,2 m 2 místnost S7 5,2 m 2 místnost S8 5,2 m 2 místnost S9 5,2 m 2 Celková nebytové jednotky je 62,1 m 2. Jednotka nemá žádné vybavení.. Strana 16 (celkem 21)

17 K vlastnictví jednotky č. 23 dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 621/13372 na K jednotce rovněž patří spoluvlastnický podíl o velikosti 621/13372 na pozemku, který je IV. URČENÍ SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ BUDOVY 1. Společné části budovy, kteréžto části budovy jsou společné vlastníkům všech jednotek umístěných v předmětné budově, tvoří - základy včetně izolací, nosné svislé a vodorovné konstrukce, obvodové zdivo, i když není nosné - vstup na střechu domu, plochá střecha včetně střešní krytiny a klempířských prvků, bleskosvodů, a dešťosvodů vedoucím vnitřkem domu - vnější povrchy obvodového pláště včetně úprav (kromě oken v jednotkách, které jsou součástí jednotek), včetně klempířských prvků, vstupní dveře do bytového domu - schodiště s podestami včetně vstupních prostor, vnitřní dveře ve vstupních prostorách, (vyjma vstupních dveří do jednotek), společné chodby včetně oken na společných chodbách - technické prostory v prvním podzemním podlaží prostory kotelny včetně technického vybavení kotelny, prostory místnosti technologie slaboproudu včetně vybavení (centrála společné televizní antény, centrála telefonních rozvodů, centrální měření spotřeby tepla, teplé a studené vody, zálohový zdroj pro požární větrání), prostory elektroměrů, úklidová komora, prostory strojovny výtahu; - výtahová šachta, výtah včetně technologie výtahu ve strojovně a včetně výtahových dveří - páteřní rozvody teplé a studené vody po hlavní uzávěry v jednotkách, hlavní uzávěry v jednotkách a vodoměry v jednotkách - vnitřní elektrorozvod po jistící skříně v bytových jednotkách vyjma rozvodu v jednotkách a vyjma rozvaděče a jističů v jednotkách - vnitřní kanalizace po odbočky v jednotkách - páteřní rozvod ústředního topení po přívod do jednotky, regulační ventily a měřáky tepla v jednotkách - rozvod datových kabelů až po zakončení v ústředně v jednotkách vyjma ústředny. - anténní rozvod až po zásuvky v jednotkách, vyjma zásuvek - rozvod zvonků až po telefon v jednotkách, vyjma telefonu - veškeré rozvody vzduchotechniky odvětrání digestoří, koupelen a WC až po vstup do jednotky. Rozvody vzduchotechniky v jednotce, ventilátory a digestoře jsou již součástí jednotky. 2. Společné části budovy, kteréžto části budovy jsou společné vlastníkům jen některých jednotek, jsou vymezeny: - garážová místnost umístěná v 1.PP v níž jsou umístěna jednotlivá garážová stání č.12, č.13, č.14, č.15, č.16, č.17, č.18, č.19, č.20 a č.21 včetně jejich veškerého vybavení a součástí, je vymezena jako společná část pouze pro jednotky č. 12, č. Strana 17 (celkem 21)

18 13, č.14, č.15, č.16, č.17, č.18, č.19, č.20 a č.21. V. ÚPRAVA PRÁV K POZEMKU Pozemek číslo parcelní č. LV 669/142 k datu sepsání tohoto prohlášení není zapsán v katastru nemovitostí. Pozemek parc. č. 669/142 byl oddělen geometrickým plánem č /2010 z pozemků parc.č. 669/13, 669/29 a 669/49 vše katastrální území : Záběhlice, obec Praha se stává při převodu vlastnictví k první jednotce předmětem spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek vymezených podle tohoto prohlášení v následujících podílech. K jednotce č. 1 patří spoluvlastnický podíl o velikosti 432/13372 z celku shora uvedených K jednotce č. 2 patří spoluvlastnický podíl o velikosti 436/13372 z celku shora uvedených K jednotce č. 3 patří spoluvlastnický podíl o velikosti 546/13372 z celku shora uvedených K jednotce č. 4 patří spoluvlastnický podíl o velikosti 491/13372 z celku shora uvedených K jednotce č. 5 patří spoluvlastnický podíl o velikosti 351/13372 z celku shora uvedených K jednotce č. 6 patří spoluvlastnický podíl o velikosti 490/13372 z celku shora uvedených K jednotce č. 7 patří spoluvlastnický podíl o velikosti 542/13372 z celku shora uvedených K jednotce č. 8 patří spoluvlastnický podíl o velikosti 545/13372 z celku shora uvedených K jednotce č. 9 patří spoluvlastnický podíl o velikosti 489/13372 z celku shora uvedených K jednotce č. 10 patří spoluvlastnický podíl o velikosti 351/13372 z celku shora uvedených K jednotce č. 11 patří spoluvlastnický podíl o velikosti 489/13372 z celku shora uvedených K jednotce č. 12 patří spoluvlastnický podíl o velikosti 547/13372 z celku shora uvedených K jednotce č. 13 patří spoluvlastnický podíl o velikosti 540/13372 z celku shora uvedených Strana 18 (celkem 21)

19 K jednotce č. 14 patří spoluvlastnický podíl o velikosti 486/13372 z celku shora uvedených K jednotce č. 15 patří spoluvlastnický podíl o velikosti 350/13372 z celku shora uvedených K jednotce č. 16 patří spoluvlastnický podíl o velikosti 487/13372 z celku shora uvedených K jednotce č. 17 patří spoluvlastnický podíl o velikosti 545/13372 z celku shora uvedených K jednotce č. 18 patří spoluvlastnický podíl o velikosti 454/13372 z celku shora uvedených K jednotce č. 19 patří spoluvlastnický podíl o velikosti 575/13372 z celku shora uvedených K jednotce č. 20 patří spoluvlastnický podíl o velikosti 570/13372 z celku shora uvedených K jednotce č. 21 patří spoluvlastnický podíl o velikosti 460/13372 z celku shora uvedených K jednotce č. 22 patří spoluvlastnický podíl o velikosti 2575/13372 z celku shora uvedených K jednotce č. 23 patří spoluvlastnický podíl o velikosti 621/13372 z celku shora uvedených VI. PRÁVA A ZÁVAZKY BUDOVY 1. Z vlastníka předmětné budovy přecházejí na vlastníka jednotky práva a závazky, které se týkají předmětné budovy, jejích společných částí a které byly založeny: - smlouvou o odvozu TDO - smlouvou o dodávce elektřiny - smlouvou o dodávce vody a odvodu splaškové vody - smlouvou o správě domu - smlouvou o pojištění domu - smlouvou o údržbě, opravě a revizi výtahu - smlouvou o obsluze kotelny Strana 19 (celkem 21)

20 2. Vlastník dále prohlašuje, že s výjimkou práv a závazků uvedených výše, nebyla zjištěna žádná práva a žádné závazky, které se týkají předmětné budovy, jejích společných částí a práva k pozemku uvedeném pod bodem V. tohoto prohlášení a které by přecházely na nového vlastníka jednotky. VII. HOSPODAŘENÍ DOMU 1. Vlastníci jednotek jsou povinni přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku podle velikosti svých spoluvlastnických podílů, zejména pojištění, náklady na opravy a údržbu domu a pozemku, odměna správci, ostatní náklady vztahující se k domu. 2. Správce je povinen evidovat náklady za každý dům odděleně od ostatních domů, které má ve správě. 3. Vlastníci jednotek jsou povinni přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku. Pokud dohoda neurčuje jinak, nesou náklady poměrně podle velikosti spoluvlastnického podílu ( 8 odst. 2). K účelu uvedenému v odstavci 1 skládají vlastníci jednotek předem určené finanční prostředky jako zálohu. Zálohy na spotřebu společného vodného a stočného a společnou spotřebu elektřiny vlastníci hradí a náklady nesou společně podle počtu osob v jednotlivých jednotkách. 4. Vlastník je povinen platit měsíčně na účet zálohy na úhradu nákladů spojených se správou domu a na úhrady za plnění poskytovaná s užíváním jednotky (služby). 5. Výše záloh a termíny jejich splatnosti stanoví správce po projednání s vlastníky, resp. společenstvím vlastníků, v závislosti na předpokládaných nákladech v příslušném zúčtovacím období. 6. Správce je povinen informovat vlastníky jednotek o pohybu finančních prostředků na této záloze nejméně 1 x ročně. Správce je též povinen sestavit a předložit vlastníkům, resp. společenství vlastníků ke schválení roční rozpočet, zpravidla vždy v 1. čtvrtletí příslušného kalendářního roku. 7. Končí-li správce svoji činnost, musí po ukončení své činnosti předložit vlastníkům jednotek zprávu o své činnosti a písemné materiály, které v souvislosti s touto činností vedl. 8. V případě nedostatečné výše finanční částky na provozním účtu domu pro krytí nákladů na větší opravy, které je nutné provést bez odkladu, s ohledem na havarijní stav budovy nebo jejích vnitřních rozvodů tak, aby všichni spoluvlastníci měli zaručen plný, nerušený výkon svých práv, spojených s užíváním jednotky, jsou vlastníci jednotek povinni uhradit potřebnou částku v hotovosti v rozsahu svého podílu na společných částech domu a zastavěném pozemku. O této skutečnosti je správce povinen bezodkladně informovat vlastníky, resp. společenství vlastníků, s navržením dalšího postupu. 9. Vlastníci jednotky jsou povinni hradit správci částku stanovenou za výkon správy domu. 10. Podrobnosti týkající se těchto pravidel jsou řešeny smlouvou o správě domu. Strana 20 (celkem 21)

21 VIII. PRAVIDLA PRO SPRÁVU SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A URČENÍ SPRÁVCE 1. Správu budovy postavené na pozemku parcelní číslo 669/142, v katastrálním území Záběhlice, obec Praha, ke dni účinnosti tohoto prohlášení, vykonává na základě smlouvy uzavřené s vlastníkem správce: Fyzická osoba : Pavel PEKÁREK IČO : se sídlem : Francouzská 156/106, , Praha 10 Vršovice provozovna : Máchova 15/2180, , Praha 2 - Vinohrady 2. Vzájemný vztah vlastníků jednotek se řídí zák. č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů, práva a povinnosti jsou určeny občanským zákoníkem a tímto prohlášením. Shromáždění vlastníků jednotek může nyní usnesením vymezit konkrétní práva a povinnosti ve vztahu k domu. 3. Vlastník má právo užívat jednotku tak, aby nebyla dotčena práva ostatních vlastníků v domě. Dále má právo spoluužívat prostory určené ke společnému užívání a všechny společné části domu a pozemku, pokud neslouží pouze některým vlastníkům. 4. Bytové jednotky v domě jsou určeny výhradně k bydlení. Změna způsobu užívání (určení účelu užívání) jednotek, stejně jako společných částí budovy, vyžaduje jednomyslný souhlas všech vlastníků. 5. Před návrhem na uskutečnění nařízeného prodeje jednotky podle 14 zák. č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, projedná společenství vlastníků s vlastníkem jednotky důvody neplnění jeho povinností a navrhne mu způsob nápravy. 6. Nedojde-li k nápravě v řádně sjednaném termínu od projednání neplnění povinností, nebo po prokazatelném doručení písemného upozornění na ně, rozhodne společenství vlastníků o podání žaloby v souladu s 14 zák. č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 7. Vlastníci jednotek mají povinnost zachovávat jednotný vzhled, tvar a jednotnou barvu vnější části vstupních dveří do jednotek (vyjma garážových stání a skladových prostor), jakož i jednotný tvar, vzhled a jednotnou barvu vnější části oken bytových jednotek. IX. ZÁVĚR 1. Přílohu č. 1 tohoto prohlášení tvoří schémata všech podlaží předmětné budovy, ve kterých jsou zobrazeny a popsány polohy všech jednotek a všech společných částí nacházejících se v předmětné budově. Za vlastníka:.. Strana 21 (celkem 21)

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I.

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I. Strana 1 (celkem 21) P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I. VLASTNÍK Družstvo Něvská 687/688 IČ: 265 03 581

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY vyhotovené podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: 1. Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY vyhotovené podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé

Více

OBSAH : PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON

OBSAH : PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON OBSAH : A) Označení budovy B) Popis jednotek v budově C) Určení společných částí budovy D) Stanoní spoluvlastnických podílů

Více

Prohlášení. vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

Prohlášení. vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů Družstvo Benkova 1698-1700 Benkova 1699/7 149 00 Praha 4, Chodov 1 PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY 4 zákona č. 72/1994 Sb.,

Více

Prohlášení vlastníka budovy

Prohlášení vlastníka budovy Prohlášení vlastníka budovy Podle 5 zákona č.72/1994 Sb. Vlastník : Hlavní město Praha (IČ 00064581), se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 Staré město Svěřená správa nemovitosti ve vlastnictví

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem, starostou Městské

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Hlavní město Praha Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem,

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem, starostou Městské

Více

Prohlášení vlastníka budovy

Prohlášení vlastníka budovy Prohlášení vlastníka budovy o vymezení jednotek v domě podle zákona č. 72/1994 Sb. článek I. Označení budovy Obchodní společnost PZS Vyškov, s.r.o. se sídlem Vyškov, Palánek 1, PSČ 682 01, IČ: 255 96 195,

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY 684 Vzor č. 33 (1/13) PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY o vymezení jednotek podle zákona č. 72/1994 Sb. Obsah: A) Popis budovy B) Vymezení jednotek v budově C) Určení společných částí budovy D) Úprava práv k

Více

S m l o u v a o převodu družstevní jednotky

S m l o u v a o převodu družstevní jednotky S m l o u v a o převodu družstevní jednotky I. Smluvní strany Střekovský domov, bytové družstvo, IČ 27331440, zapsané u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. Dr., vložka 856, se sídlem v Ústí nad Labem,

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA o vymezení jednotek podle zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších změn a doplnění Obsah: 1. Popis budovy a pozemku 2. Vymezení jednotek v budově 3. Určení společných

Více

Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena

Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena níže uvedeného dne, měsíce a roku Bytové družstvo IMOBILIEN sídlem družstva je : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 IČ : 27291120 zapsané v

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00EIPAX SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEBYTOVÉ JEDNOTKY uzavřená dle zák. č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy

Více

rozestavěného bytového domu na pozemku p.č. 668/441, katastrální území Zličín, obec Praha (dále všichni společně také jako Vlastníci )

rozestavěného bytového domu na pozemku p.č. 668/441, katastrální území Zličín, obec Praha (dále všichni společně také jako Vlastníci ) CENTRAL GROUP uzavřený investiční fond a.s. se sídlem: Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4 IČ: 28460120 OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 14663 zastoupena: Ing. Ladislavem Frantou, místopředsedou

Více

1. Vlastník budovy na stavební parcele číslo 2845 a na stavební parcele číslo 2846 v katastrálním území

1. Vlastník budovy na stavební parcele číslo 2845 a na stavební parcele číslo 2846 v katastrálním území VOLARIS Chrudim, Palackého třída 314, Psč 53701 lč~275t2877 zes36upe~a jednatelkou spolecnosti Marketou Mencovou I, předkládá: PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA ~ 4 zákona Č 72/1994 Sb v platném zněni Obsah: A) Popis

Více

prohlášení vlastníka budovy:

prohlášení vlastníka budovy: Hlavní město Praha, Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ:00063941 Zastoupená starostou Mgr. Vladislavem Lipovským jako vlastník dále uvedené nemovitosti vydává podle ust. 4 zák. č. 72/1994

Více

S M L O U V A O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

S M L O U V A O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY S M L O U V A O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY I. Smluvní strany Převodce: Bytové družstvo Nevanova 1037-1042 IČ: 26140861, se sídlem Praha 6 Řepy I., Nevanova 1042/6 zapsán v OR MS v Praze v odd. Dr. vložka

Více

Prohlášení vlastníka

Prohlášení vlastníka Datum: 05. ledna 2004 Místo: Opava, okr. Opava Prohlášení vlastníka (podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým

Více

PROHLÁŠENÍ o rozdělení práva k domu a pozemkům na vlastnické právo k jednotkám

PROHLÁŠENÍ o rozdělení práva k domu a pozemkům na vlastnické právo k jednotkám CENTRAL GROUP Nad Modřanskou roklí a.s. se sídlem: Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4 IČ: 24232912 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18612 zastoupena: CENTRAL

Více

Prohlášení vlastníka domu.p.975 (Konvalinka) o vymezení jednotek v budov

Prohlášení vlastníka domu.p.975 (Konvalinka) o vymezení jednotek v budov První rezidenní uzavený investiní fond, a.s. I: 241 30 249; se sídlem Praha 3, Žižkov, Konvova 2660/141, PS 130 83; zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17277; jednající

Více

Dohoda spoluvlastníků o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k budově

Dohoda spoluvlastníků o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k budově Dohoda spoluvlastníků o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k budově ust. 1140-1149 zákona č. 89/2012 Sb., oddělení ze spoluvlastnictví a zrušení spoluvlastnictví a dle 1166 zákona 89/2012

Více

činí toto prohlášení o změně prohlášení vlastníka budovy dle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění.

činí toto prohlášení o změně prohlášení vlastníka budovy dle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění. Prohlášení o změně prohlášení vlastníka budovy podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") a v souladu s Čl. 4, bodu 1.1 (písm. c) Pokynu č. 24 Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

1. Obchodní společnost: ARIPUANA a.s. se sídlem : Praha 1, Malé náměstí 138/4, PSČ 110 00

1. Obchodní společnost: ARIPUANA a.s. se sídlem : Praha 1, Malé náměstí 138/4, PSČ 110 00 PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA ROZESTAVĚNÉ BUDOVY podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé

Více

(dále všichni společně také jako Vlastníci )

(dále všichni společně také jako Vlastníci ) CENTRAL GROUP Nová Nikolajka a.s. se sídlem: Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4 IČ: 02384418 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19504 zastoupena: CENTRAL GROUP

Více

Z á s a d y. pro prodej bytů, nebytových prostor a bytových domů z majetku města Staré Město

Z á s a d y. pro prodej bytů, nebytových prostor a bytových domů z majetku města Staré Město Z á s a d y pro prodej bytů, nebytových prostor a bytových domů z majetku města Staré Město I. Úvodní ustanovení 1. Město Staré Město (dále jen město) má ve svém majetku k 30.6.2007 celkem 54 bytových

Více

Změny oproti původnímu prohlášení ze dne 8.6.2009, právní účinky vkladu práva ke dni 8.6.2009 pod č.j. V 6231/2009 jsou vyznačeny kurzívou

Změny oproti původnímu prohlášení ze dne 8.6.2009, právní účinky vkladu práva ke dni 8.6.2009 pod č.j. V 6231/2009 jsou vyznačeny kurzívou Prohlášení vlastníka budovy-změna podle zákona.72/1994 Sb.,kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorám ve znění pozdějších předpisů.

Více

Kupní smlouva Smluvní strany: JUDr. Ing. Helena Horová, se sídlem V Luhu 18, Praha 4, PSČ 140 00, Insolvenční správce BYDLENÍ SMETANKA, a.s., IČ 27235165, se sídlem Za Pivovarem 3, Dobříš, PSČ 263 01,

Více

Dohoda spoluvlastníků o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k budově

Dohoda spoluvlastníků o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k budově Dohoda spoluvlastníků o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k budově ust. 1140-1149 zákona č. 89/2012 Sb., oddělení ze spoluvlastnictví a zrušení spoluvlastnictví a dle 1166 zákona 89/2012

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA sepsán v souladu s ustanovením 1166 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník. I. Vlastník

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA sepsán v souladu s ustanovením 1166 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník. I. Vlastník PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA sepsán v souladu s ustanovením 1166 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník I. Vlastník bytové družstvo: BD Dřevařská 10, družstvo se sídlem: Dřevařská 854/10, 602 00 Brno IČ:

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Mgr. Jiří Nauš, advokát IČ: 66246393, ČAK č. 8886 Peckova 9 Datová schránka: ddsgs32 186 00 Praha 8 E-mail: naus@aknaus.cz Tel.: 224 261 011 (024) Fax: 224 261 091 Mobil: 602 339 044 Níže uvedeného dne,

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem, starostou Městské

Více

Dokument: Směrnice pro stavební úpravy v bytových jednotkách v domě Haškova 5-15, Příloha 1

Dokument: Směrnice pro stavební úpravy v bytových jednotkách v domě Haškova 5-15, Příloha 1 Dokument: Směrnice pro stavební úpravy v bytových jednotkách v domě Haškova 5-15, Příloha 1 Jde o prohlášení Převodce (Nový domov SBD) o tom co je převedeno na Nabyvatele (člen SBD), do jeho vlastnictví

Více

1. Obchodní společnost: ARIPUANA a.s. se sídlem : Praha 1, Malé náměstí 138/4, PSČ 110 00

1. Obchodní společnost: ARIPUANA a.s. se sídlem : Praha 1, Malé náměstí 138/4, PSČ 110 00 PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA ROZESTAVĚNÉ BUDOVY podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé

Více

Prohlášení vlastníka

Prohlášení vlastníka Prohlášení vlastníka Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Bc. Bohumilem Zoufalíkem, starostou Městské části Praha 10 k smluvnímu jednání oprávněn Mgr. David Ekstein,

Více

1. Obchodní společnost: ARIPUANA a.s. se sídlem : Praha 1, Malé náměstí 138/4, PSČ 110 00

1. Obchodní společnost: ARIPUANA a.s. se sídlem : Praha 1, Malé náměstí 138/4, PSČ 110 00 PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA ROZESTAVĚNÉ BUDOVY podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 0, Vršovická 429/68, Praha 0 IČ : 0006394 zastoupená Ing. Milanem Richterem, starostou Městské části

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA (dle 4 zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění, dále jen zákon o vlastnictví bytů ) o budově : č.p. 207 v k.ú. Sněžné 8 bytových jednotek Obsah : str.č. A. Označení

Více

1. Obchodní společnost: ARIPUANA a.s. se sídlem : Praha 1, Malé náměstí 138/4, PSČ 110 00

1. Obchodní společnost: ARIPUANA a.s. se sídlem : Praha 1, Malé náměstí 138/4, PSČ 110 00 PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA ROZESTAVĚNÉ BUDOVY podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé

Více

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů Zastupitelstvo města Havířova Usnesením č.138/4/zm/07 ze dne 18.6.2007 Usnesením č.436/9/zm/08, bod 1.2. ze dne 14.4.2008 Usnesením č.485/10/zm/08, bod 2 ze dne 23.6.2008 Usnesením č.119/5zm/2011, ze dne

Více

Pravidla o prodeji bytů ve vlastnictví města Žamberka

Pravidla o prodeji bytů ve vlastnictví města Žamberka ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Pravidla o prodeji bytů ve vlastnictví města Žamberka Číslo dokumentu: SAM 3216 Vydání č.: 03 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.09.2010 Účinnost od : 22.09.2010 Platnost do: Zpracoval:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 529-367/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 529-367/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 529-367/2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 458/612, která je součástí bytového domu č. p. 458, stojící na pozemku p. č. 668/336, ležící v ulici Milotická, obci Praha, kat. území

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY ve smyslu 4 zákona č. 72/1994, Sb., zákon o vlastnictví bytů Obsah: 1. Označení a popis budovy 2. Vymezení jednotek v budově 3. Určení společných částí budovy 4. Označení pozemku

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

Smlouva o převodu vlastnictví jednotky

Smlouva o převodu vlastnictví jednotky Příloha č. 1 návrh smlouvy Smlouva o převodu vlastnictví jednotky uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku dle 2079 a 2128 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, takto: 1. Účastníci

Více

KUPNÍ SMLOUVA. jméno / název: **** bytem / se sídlem **** r. č. / dat. nar./ IČ: **** (dále jen kupující )

KUPNÍ SMLOUVA. jméno / název: **** bytem / se sídlem **** r. č. / dat. nar./ IČ: **** (dále jen kupující ) KUPNÍ SMLOUVA REZIDENCE NAD JEZEREM s.r.o. se sídlem Vězeňská 912/6, 110 00 Praha 1 Staré Město jejímž jménem jedná Michal Bouška, jednatel IČ: 24122394 č. ú. : **** (dále jen prodávající ) a jméno / název:

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

DOHODA O ZRUŠENÍ PODÍLOVÉHO SPOLUVLASTNICTVÍ A VYPOŘÁDÁNÍ SPOLUVLASTNÍKŮ

DOHODA O ZRUŠENÍ PODÍLOVÉHO SPOLUVLASTNICTVÍ A VYPOŘÁDÁNÍ SPOLUVLASTNÍKŮ Příloha č. 10 k bodu č. 49 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném

Více

Bytového družstva Seidlova, IČ 61861421 sídlem v Praze 4, Seidlova 472/13, PSČ 142 00

Bytového družstva Seidlova, IČ 61861421 sídlem v Praze 4, Seidlova 472/13, PSČ 142 00 VZOROVÉ PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., zákon o vlastnictví bytů (dále jen Zákon ) (dále též jako Prohlášení ) přijaté dnešního dne vlastníkem: Bytového družstva Seidlova,

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

S M L O U V U o budoucí kupní smlouvě

S M L O U V U o budoucí kupní smlouvě Podepsaní účastníci: 1. obchodní společnost IKO stavební společnost s.r.o. se sídlem v Plzni, Koterovská 177, okres Plzeň-město, IČ: 27 96 84 48, která je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu

Více

Prohlášení o změně prohlášení vlastníka budovy o vymezení jednotek. Prohlášení jediného vlastníka o změně prohlášení vlastníka

Prohlášení o změně prohlášení vlastníka budovy o vymezení jednotek. Prohlášení jediného vlastníka o změně prohlášení vlastníka Prohlášení jediného vlastníka o změně prohlášení vlastníka Společnost Hurbanova 1171/5 s.r.o., se sídlem Praha 4, Hurbanova 1171/5, PSC 14200, IČ: 624 15 531, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským

Více

ZNALECKÝ POSUDEK XX-XX/2012

ZNALECKÝ POSUDEK XX-XX/2012 V tomto dokumentu je znalecký posudek bez identifikace posuzované nemovitosti. Má sloužit jako příklad ukazující obsah, formu a rozsah relativně jednoduchého znaleckého posudku. ZNALECKÝ POSUDEK XX-XX/2012

Více

V Z O R k výběrovému řízení č. 01/2008

V Z O R k výběrovému řízení č. 01/2008 V Z O R k výběrovému řízení č. 01/2008 K U P N Í S M L O U V A o převodu vlastnictví k jednotce, kterou podle ustanovení zák. č. 72/1994 Sb. a podle Občanského zákoníku v platném znění níže uvedeného dne,

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

V Z O R k výběrovému řízení č. 02/2008

V Z O R k výběrovému řízení č. 02/2008 V Z O R k výběrovému řízení č. 02/2008 K U P N Í S M L O U V A o převodu vlastnictví k jednotce, kterou podle ustanovení zák. č. 72/1994 Sb. a podle Občanského zákoníku v platném znění níže uvedeného dne,

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stavba : PANELOVÝ DŮM V BROUMOVĚ, ČSA 377, 378, 379 STAVEBNÍ ÚPRAVY Investor : Společenství

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 40/2010 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 46 ze dne 8.12.2010 k Prohlášení vlastníka dle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, kterým jsou vymezeny jednotky dle shora

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

MATĚJKOVA k.ú. Libeň

MATĚJKOVA k.ú. Libeň ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY MATĚJKOVA k.ú. Libeň Praha, 6.3.2013 čl.i. Preambule 1. Obchodní společnost MATĚJKOVA s.r.o. se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, IČO: 276 30

Více

Dotaz do právní poradny č. 5.

Dotaz do právní poradny č. 5. Dotaz do právní poradny č. 5. Výklad části prohlášení vlastníka budovy, kdy součástí jednotky má být i balkon uvedený v prohlášení. Z výše uvedeného balkonu dochází k zatékání vody z tohoto balkonu do

Více

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 I. Úvodní ustanovení Tyto Zásady se vztahují na převod vlastnictví jednotek v domech,

Více

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany Níže uvedené smluvní strany Lidové bytové družstvo v Plzni, IČ: 00055891 se sídlem v Plzni, Prokopova 13/15, PSČ: 301 00 jednající. předsedou představenstva Ing. Miroslavem Šteffkem a členem představenstva

Více

BYTY A KATASTR NEMOVITOSTÍ

BYTY A KATASTR NEMOVITOSTÍ Ing. Květa Olivová Ing. Bohumil Kuba BYTY A KATASTR NEMOVITOSTÍ 8. aktualizované vydání po dle stavu k 1. 12. 2008 2008 Linde Praha, akciová společnost, Opletalova 35, 115 51 Praha 1 Část druhá Úkony katastrálního

Více

Metodika zpracování ročního vyúčtování nákladů Společenství a Stezce 489/6, Praha 10

Metodika zpracování ročního vyúčtování nákladů Společenství a Stezce 489/6, Praha 10 Metodika zpracování ročního vyúčtování nákladů Společenství a Stezce 489/6, Praha 10 1 / 6 Obsah Obecný přehled... 3 Metodika rozúčtování jednotlivých nákladových položek... 4 Zkrácený přehled metodiky

Více

Mandátní smlouva o obstarání správy společných částí domu s jednotkami ve vlastnictví

Mandátní smlouva o obstarání správy společných částí domu s jednotkami ve vlastnictví Mandátní smlouva o obstarání správy společných částí domu s jednotkami ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění, kterým se upravují některé spoluvlastnické

Více

Smlouva o převodu bytu - jednotky č.../... a spoluvlastnického podílu ke společným částem budovy a k pozemkům, v k.ú. Střížkov, obec Praha

Smlouva o převodu bytu - jednotky č.../... a spoluvlastnického podílu ke společným částem budovy a k pozemkům, v k.ú. Střížkov, obec Praha Smlouva o převodu bytu - jednotky č..../... a spoluvlastnického podílu ke společným částem budovy a k pozemkům, v k.ú. Střížkov, obec Praha I. Smluvní strany U labutě, Černého 511-516, bytové družstvo

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

Článek I. Předmět nájmu

Článek I. Předmět nájmu Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 685 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: Jméno a příjmení:,

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 324/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 277 ze dne 2.5.2012 k Prohlášení vlastníka dle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, kterým jsou vymezeny jednotky dle shora

Více

Organizační směrnice č. 1/2014

Organizační směrnice č. 1/2014 Stavební bytové družstvo RADOST, Komenského 22, 680 01 Boskovice Organizační směrnice č. 1/2014 Nájemné z bytů a nebytových prostorů a úhrady za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1)

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY Smluvní strany: SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY OBEC VELKÁ HLEĎSEBE Plzeňská 32, 353 01 Velká Hleďsebe, IČ:00572756 zastoupená starostou Bohumilem KOVAŘÍKEM na straně jedné jako prodávající

Více

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014 Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko Směrnice č. 3/2014 O nájemném z bytů a nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1) Tato směrnice

Více

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky číslo smlouvy: SLÁDEK GROUP, a.s. se sídlem Benešov, Jana Nohy 1441,PSČ 256 01 IČ: 46356886, DIČ: CZ46356886 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2092-101/2013. bytu č.205/9 v bytovém domě čp.40,120,121,202,205 ; ul.plzeňská, v Praze 5, kat.území: Košíře.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2092-101/2013. bytu č.205/9 v bytovém domě čp.40,120,121,202,205 ; ul.plzeňská, v Praze 5, kat.území: Košíře. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2092-101/2013 bytu č.205/9 v bytovém domě čp.40,120,121,202,205 ; ul.plzeňská, v Praze 5, kat.území: Košíře. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno - č.j. 088 EX 3500/09

Více

vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb., a o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb., a o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb., a o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů I. Datum, místo, a čas zahájení dražby Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné.

Více

Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k bytové jednotce a podílu na společných částech domu

Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k bytové jednotce a podílu na společných částech domu Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k bytové jednotce a podílu na společných částech domu Níže uvedeného dne, měsíce a roku se smluvní strany: Pan(-í):... trvale bytem:... rodné číslo:... (dále

Více

Prohlášení vlastníka o rozdělení vlastnického práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám a založení Společenství vlastníků jednotek dle zák.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Bytové družstvo

Více

KVASINY - BYTOVÉ DOMY A,B,C www.k2investicni.cz

KVASINY - BYTOVÉ DOMY A,B,C www.k2investicni.cz www.kinvesticni.cz INVESTOR: K INVESTIČNÍ s.r.o. MAPA KVASIN FOTOMAPA KVASIN BYTOVÉ DOMY A, B, C INVESTOR: K INVESTIČNÍ s.r.o. www.kinvesticni.cz TŘI BYTOVÉ DOMY BD-A, BD-B A BD-C JSOU SITUOVÁNY V SAMÉM

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA. ve smyslu ustanovení 1166 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění, nového občanského zákoníku,

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA. ve smyslu ustanovení 1166 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění, nového občanského zákoníku, IMBCZ, s.r.o., IČ: 27392864, se sídlem: Buštěhradská 282, Dubí, 272 03 Kladno, jejímž jménem jedná: Jan Voštinka, dat. nar. 26.02.1970, trvale bytem Hřebeč, Smetanova 351, PSČ 273 45, (dále jen Vlastník

Více

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144552 číslo účtu na kupní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 1896/4, která je součástí bytového domu č. p. 1896, stojící na pozemku p. č. 3522, ležící v ulici Rybova, obci Hradec Králové, kat. území

Více

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny.

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny. 3330/244/11-1 - o ceně : Bytu č. 1066/12 v č.p. 1066, v bloku domů složeném z domů č.p. 1066, 1067 a 1068 na pozemcích p. č. 2349, 2350 a 2357, v katastrálním území 775258 Střekov. Okres : CZ0427 Ústí

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 KVALITATIVNÍ STANDARD BYTOVÉ OBJEKTY A, B OBYTNÝ SOUBOR KOLOVRATY OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení bytových jednotek Položka standard popis A) KONSTRUKCE

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2126-135/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2126-135/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2126-135/2013 1/2 bytu č.419/9 v bytovém domě čp.409-420,713,714 ; ul.jablonecká, v Praze 9, v kat.území: Střížkov (část domu v k.ú.prosek). Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 90/2010 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 86 ze dne 22.12.2010 k Prohlášení vlastníka dle 4 zák. č. 72/1994 Sb., v platném znění, kterým jsou vymezeny jednotky dle shora

Více

Vlastník pozemku: SJM Jindřich Šindelář, Jižní 350, 471 27 Stráž pod Ralskem, spoluvlastnický podíl: 1 / 1

Vlastník pozemku: SJM Jindřich Šindelář, Jižní 350, 471 27 Stráž pod Ralskem, spoluvlastnický podíl: 1 / 1 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1822/097/2015/3 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, Bytová jednotka č. 350/2 Adresa nemovitosti: Jižní 350, Stráž pod Ralskem Katastrální údaje: Kraj

Více

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva)

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) Statut fondu pro financování investičních výdajů, zejména rekonstrukcí a modernizací bytových domů a jejich příslušenství

Více