P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek v rozestavěném domě podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek v rozestavěném domě podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů"

Transkript

1 P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek v rozestavěném domě podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů PŘÍLOHA č.1 I. VLASTNÍK DOMU ROZESTAVĚNÉ BUDOVY Ing. Jitka Kubešová, nar , bytem Práčská 1881/14, Praha 10 podíl na budově id. 3644/13372 Ing. Zdeňka Klimková, nar , bytem Strmá 652, Dobřichovice podíl na budově id. 5034/13372 Mgr. Ing. Jaroslav Kubeš, nar , bytem Práčská 3139/14A, Praha 10 podíl na budově id. 4694/13372 II. POPIS BUDOVY 1. Vlastníci prohlašují, že jsou na základě usnesení Obvodního soudu pro Prahu 10 č.j.. z , právní moc dohromady 100% vlastníky rozestavěného bytového domu, v době sepsání tohoto prohlášení nezapsaném v katastru nemovitostí, postaveném na pozemku parc. číslo 669/142 v katastrálním území Záběhlice, obec Praha. Stavba bytového domu byla povolena rozhodnutím Úřadu městské části Praha 10, odborem stavebním, pod č.j. P /2008, které bylo vydáno dne a které nabylo právní moci dne Výše uvedená rozestavěná budova je samostatnou budovou tvořenou 19 (devatenácti) rozestavěnými bytovými jednotkami a 4 (čtyřmi) rozestavěnými nebytovými jednotkami. 3. Budova je téměř dokončena, tj. je v takovém stupni rozestavěnosti, že je již patrné stavebně technické a funkční uspořádání všech nadzemních podlaží a všech jednotek v domě, ale budova nebyla dosud zkolaudována. 4. Vlastníci dále prohlašují, že vlastní pozemek číslo parcelní 669/142, zastavěná plocha a nádvoří, o rozloze 424 m 2, katastrální území Záběhlice, obec Praha. Spoluvlastnické podíly účastníků smlouvy u pozemku parc. č. 669/142 jsou shodné se spoluvlastnickými podíly na rozestavěné budově. Pozemek parc. č. 669/142 byl oddělen geometrickým plánem č /2010 z pozemků parc. č. 669/13, 669/29 a 669/49 vše v k. ú Záběhlice. Geometrický plán, kterým byl oddělen pozemek parc. č. 669/142 není k datu sepsání tohoto prohlášení zapsán v katastru nemovitostí. 5. Účastníci tohoto prohlášení vlastní pozemek parc. č. 669/142 v k. ú. Záběhlice na základě těchto nabývacích titulů: Strana 1 (celkem 21)

2 - Usnesení Obvodního soudu pro Prahu 10 č. j.. z , právní moc (nabývací titul pro Ing. Jitku Kubešovou, Ing. Zdeňku Klimkovou a Mgr. Ing. Jaroslava Kubeše, dohromady id. 11/24 pozemku) - Kupní smlouva ze dne , vklad práva do katastru nemovitostí povolen pod č. j. V-45295/ , s právními účinky k (nabývací titul pro Mgr. Ing. Jaroslava Kubeše, id. 1/24 pozemku) - Darovací smlouva uzavřená dne mezi Janem Kubešem dárcem a Ing. Zdeňkou Klimkovou a Mgr. Ing. Jaroslavem Kubešem obdarovanými, darovací smlouva v době podpisu tohoto prohlášení zatím nezapsána v katastru nemovitostí (nabývací titul pro Mgr. Ing. Jaroslava Kubeše a Ing. Zdeňku Kubešovou, dohromady id. ½ pozemku) III. VYMEZENÍ JEDNOTEK V BUDOVĚ Vlastník rozestavěné budovy, podrobně popsané pod bodem II. tohoto prohlášení (dále budova), vymezuje podle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů tímto prohlášením v této budově následující rozestavěné jednotlivé jednotky. 1. Jednotka č. 1 je nebytový prostor, v 1.NP předmětné budovy, stavebně určena jako obchodní prodejna. Jednotka č. 1 se skládá z: chodba 5,3 m2 komerční plocha 31,8 m2 předsíň 3,9 m2 WC 2,2 m2 Celková plocha jednotky s příslušenstvím je 43,2 m2. užívání nebytové jednotky. K vlastnictví jednotky č. 1 dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 432/13372 na K jednotce rovněž patří spoluvlastnický podíl o velikosti 432/13372 na pozemku, který je Strana 2 (celkem 21)

3 2. Jednotka č. 2 je nebytový prostor, v 1.NP předmětné budovy, stavebně určena jako atelier. Jednotka č. 2 se skládá z: chodba 5,3 m 2 atelier 32,1 m 2 předsíň 3,8 m 2 WC 2,4 m 2 Celková plocha jednotky s příslušenstvím je 43,6 m 2. užívání nebytové jednotky. K vlastnictví jednotky č. 2 dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 436/13372 na K jednotce rovněž patří spoluvlastnický podíl o velikosti 436/13372 na pozemku, který je 3. Jednotka č. 3 je byt 2+kk, v 2.NP předmětné budovy. Jednotka č. 3 se skládá z: chodba 6,5 m 2 obývací pokoj 28,8 m 2 ložnice 14,9 m 2 koupelna 3,3 m 2 WC 1,1 m 2 Celková plocha bytu s příslušenstvím je 54,6 m 2. Balkon 3,3 m 2 Terasa 5,2 m 2 Plocha bytu včetně balkonu a terasy, kteréžto jsou součástí bytové jednotky a nezapočítávají se celkové plochy jednotky pro výpočet podílu na společných částech domu, je 63,1 m 2. Strana 3 (celkem 21)

4 K vlastnictví jednotky č. 3 dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 546/13372 na K jednotce rovněž patří spoluvlastnický podíl o velikosti 546/13372 na pozemku, který je 4. Jednotka č. 4 je byt 2+kk, v 2.NP předmětné budovy. Jednotka č. 4 se skládá z: chodba 8,3 m 2 obývací pokoj 22,9 m 2 ložnice 13,4 m 2 koupelna 3,5 m 2 WC 1,0 m 2 Celková plocha bytu s příslušenstvím je 49,1 m 2. Terasa 30,2 m 2 Plocha bytu včetně terasy, kterážto je součástí bytové jednotky a nezapočítává se celkové plochy jednotky pro výpočet podílu na společných částech domu, je 79,3 m 2. K vlastnictví jednotky č. 4 dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 491/13372 na K jednotce rovněž patří spoluvlastnický podíl o velikosti 491/13372 na pozemku, který je 5. Jednotka č. 5 je byt 1+kk, v 2.NP předmětné budovy. Jednotka č. 5 se skládá z: chodba 3,2 m 2 obývací pokoj 27,5 m 2 koupelna 4,4 m 2 Celková plocha bytu s příslušenstvím je 35,1 m 2. Strana 4 (celkem 21)

5 Terasa 18,6 m 2 Plocha bytu včetně terasy, kterážto je součástí bytové jednotky a nezapočítává se celkové plochy jednotky pro výpočet podílu na společných částech domu, je 53,7 m 2. K vlastnictví jednotky č. 5 dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 351/13372 na K jednotce rovněž patří spoluvlastnický podíl o velikosti 351/13372 na pozemku, který je 6. Jednotka č. 6 je byt 2+kk, v 2.NP předmětné budovy. Jednotka č. 6 se skládá z: chodba 8,3 m 2 obývací pokoj 22,8 m 2 ložnice 13,4 m 2 koupelna 3,4 m 2 WC 1,1 m 2 Celková plocha bytu s příslušenstvím je 49,0 m2. Terasa 30,3 m 2 Plocha bytu včetně terasy, kterážto je součástí bytové jednotky a nezapočítává se celkové plochy jednotky pro výpočet podílu na společných částech domu, je 79,3 m 2. K vlastnictví jednotky č. 6 dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 490/13372 na Strana 5 (celkem 21)

6 K jednotce rovněž patří spoluvlastnický podíl o velikosti 490/13372 na pozemku, který je 7. Jednotka č. 7 je byt 2+kk, ve 2.NP předmětné budovy. Jednotka č. 7 se skládá z: chodba 6,4 m 2 obývací pokoj 27,8 m 2 ložnice 15,6 m 2 koupelna 3,3 m 2 WC 1,1 m 2 Celková plocha bytu s příslušenstvím je 54,2 m 2. balkon 4,3 m 2 balkon 3,1 m 2 terasa 3,8 m 2 Plocha bytu včetně balkonů a terasy, kteréžto jsou součástí bytové jednotky a nezapočítávají se celkové plochy jednotky pro výpočet podílu na společných částech domu, je 65,4 m 2. K vlastnictví jednotky č. 7 dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 542/13372 na K jednotce rovněž patří spoluvlastnický podíl o velikosti 542/13372 na pozemku, který je 8. Jednotka č. 8 je byt 2+kk, ve 3.NP předmětné budovy. Jednotka č. 8 se skládá z: chodba 6,3 m 2 obývací pokoj 28,8 m 2 ložnice 15,0 m 2 koupelna 3,3 m 2 WC 1,1 m 2 Celková plocha bytu s příslušenstvím je 54,5 m 2. balkon 8,2 m 2 Plocha bytu včetně balkonu, kterýžto je součástí bytové jednotky a nezapočítává se celkové Strana 6 (celkem 21)

7 plochy jednotky pro výpočet podílu na společných částech domu, je 62,7 m 2. K vlastnictví jednotky č. 8 dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 545/13372 na K jednotce rovněž patří spoluvlastnický podíl o velikosti 545/13372 na pozemku, který je 9. Jednotka č. 9 je byt 2+kk, ve 3.NP předmětné budovy. Jednotka č. 9 se skládá z: chodba 8,3 m 2 obývací pokoj 22,8 m 2 ložnice 13,4 m 2 koupelna 3,4 m 2 WC 1,0 m 2 Celková plocha bytu s příslušenstvím je 48,9 m 2. balkon 2,7 m 2 Plocha bytu včetně balkonu, kterýžto je součástí bytové jednotky a nezapočítává se celkové plochy jednotky pro výpočet podílu na společných částech domu, je 51,6 m 2. K vlastnictví jednotky č. 9 dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 489/13372 na Strana 7 (celkem 21)

8 K jednotce rovněž patří spoluvlastnický podíl o velikosti 489/13372 na pozemku, který je 10. Jednotka č. 10 je byt 1+kk, ve 3.NP předmětné budovy. Jednotka č. 10 se skládá z: chodba 3,2 m 2 obývací pokoj 27,5 m 2 koupelna 4,4 m 2 Celková plocha bytu s příslušenstvím je 35,1 m 2. balkon 3,6 m 2 Plocha bytu včetně balkon, kteýéžto je součástí bytové jednotky a nezapočítává se celkové plochy jednotky pro výpočet podílu na společných částech domu, je 38,7 m 2. K vlastnictví jednotky č. 10 dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 351/13372 na K jednotce rovněž patří spoluvlastnický podíl o velikosti 351/13372 na pozemku, který je 11. Jednotka č. 11 je byt 2+kk, ve 3.NP předmětné budovy. Jednotka č. 11 se skládá z: chodba 8,2 m 2 obývací pokoj 22,8 m 2 ložnice 13,5 m 2 koupelna 3,4 m 2 WC 1,0 m 2 Celková plocha bytu s příslušenstvím je 48,9 m 2. balkon 3,9 m 2 Plocha bytu včetně balkonu, kterýžto je součástí bytové jednotky a nezapočítává se celkové plochy jednotky pro výpočet podílu na společných částech domu, je 52,8 m 2. Strana 8 (celkem 21)

9 K vlastnictví jednotky č. 11 dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 489/13372 na K jednotce rovněž patří spoluvlastnický podíl o velikosti 489/13372 na pozemku, který je 12. Jednotka č. 12 je byt 2+kk, ve 3.NP předmětné budovy. Jednotka č. 12 se skládá z: chodba 6,4 m 2 obývací pokoj 28,2 m 2 ložnice 15,7 m 2 koupelna 3,3 m 2 WC 1,1 m 2 Celková plocha bytu s příslušenstvím je 54,7 m 2. balkon 9,1 m 2 Plocha bytu včetně balkonu, kterýžto je součástí bytové jednotky a nezapočítává se celkové plochy jednotky pro výpočet podílu na společných částech domu, je 63,8 m 2. - právo výhradního užívání garážového stání č. 12 (výměra. m 2 ) umístěného v 1.PP (výměra se nezapočítává do podlahové plochy jednotky) K vlastnictví jednotky č. 12 dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 547/13372 na K jednotce rovněž patří spoluvlastnický podíl o velikosti 547/13372 na pozemku, který je 13. Jednotka č. 13 je byt 2+kk, ve 4.NP předmětné budovy. Strana 9 (celkem 21)

10 Jednotka č. 13 se skládá z: chodba 6,3 m 2 obývací pokoj 28,6 m 2 ložnice 14,9 m 2 koupelna 3,2 m 2 WC 1,0 m 2 Celková plocha bytu s příslušenstvím je 54,0 m2. balkon 8,2 m 2 Plocha bytu včetně balkonu, kterýžto je součástí bytové jednotky a nezapočítává se celkové plochy jednotky pro výpočet podílu na společných částech domu, je 62,2 m 2. - právo výhradního užívání garážového stání č. 13 (výměra. m 2 ) umístěného v 1.PP (výměra se nezapočítává do podlahové plochy jednotky) K vlastnictví jednotky č. 13 dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 540/13372 na K jednotce rovněž patří spoluvlastnický podíl o velikosti 540/13372 na pozemku, který je 14. Jednotka č. 14 je byt 2+kk, ve 4.NP předmětné budovy. Jednotka č. 14 se skládá z: chodba 8,4 m 2 obývací pokoj 22,6 m 2 ložnice 13,3 m 2 koupelna 3,3 m 2 WC 1,0 m 2 Celková plocha bytu s příslušenstvím je 48,6 m 2. balkon 2,3 m 2 Plocha bytu včetně balkonu, kterýžto je součástí bytové jednotky a nezapočítává se celkové plochy jednotky pro výpočet podílu na společných částech domu, je 50,9 m 2. Strana 10 (celkem 21)

11 - právo výhradního užívání garážového stání č. 14 (výměra. m 2 ) umístěného v 1.PP (výměra se nezapočítává do podlahové plochy jednotky) K vlastnictví jednotky č. 14 dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 486/13372 na K jednotce rovněž patří spoluvlastnický podíl o velikosti 486/13372 na pozemku, který je 15. Jednotka č. 15 je byt 1+kk, ve 4.NP předmětné budovy. Jednotka č. 15 se skládá z: chodba 3,2 m 2 obývací pokoj 27,5 m 2 koupelna 4,3 m 2 Celková plocha bytu s příslušenstvím je 35,0 m2. balkon 5,1 m 2 Plocha bytu včetně balkonu, kterýžto je součástí bytové jednotky a nezapočítává se celkové plochy jednotky pro výpočet podílu na společných částech domu, je 40,1m 2. - právo výhradního užívání garážového stání č. 15 (výměra. m 2 ) umístěného v 1.PP (výměra se nezapočítává do podlahové plochy jednotky) K vlastnictví jednotky č. 15 dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 350/13372 na K jednotce rovněž patří spoluvlastnický podíl o velikosti 350/13372 na pozemku, který je 16. Jednotka č. 16 je byt 2+kk, ve 4.NP předmětné budovy. Jednotka č. 16 se skládá z: Strana 11 (celkem 21)

12 chodba 8,4 m 2 obývací pokoj 22,6 m 2 ložnice 13,4 m 2 koupelna 3,3 m 2 WC 1,0 m 2 Celková plocha bytu s příslušenstvím je 48,7 m 2. balkon 3,7 m 2 Plocha bytu včetně balkonu, kterýžto je součástí bytové jednotky a nezapočítává se celkové plochy jednotky pro výpočet podílu na společných částech domu, je 52,4 m 2. - právo výhradního užívání garážového stání č. 16 (výměra. m 2 ) umístěného v 1.PP (výměra se nezapočítává do podlahové plochy jednotky) K vlastnictví jednotky č. 16 dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 487/13372 na K jednotce rovněž patří spoluvlastnický podíl o velikosti 487/13372 na pozemku, který je 17. Jednotka č. 17 je byt 2+kk, ve 4.NP předmětné budovy. Jednotka č. 17 se skládá z: chodba 6,5 m 2 obývací pokoj 28,8 m 2 ložnice 15,0 m 2 koupelna 3,2 m 2 WC 1,0 m 2 Celková plocha bytu s příslušenstvím je 54,5 m 2. balkon 5,6 m 2 Plocha bytu včetně balkonu, kterýžto je součástí bytové jednotky a nezapočítává se celkové plochy jednotky pro výpočet podílu na společných částech domu, je 60,1 m 2. Strana 12 (celkem 21)

13 - právo výhradního užívání garážového stání č. 17 (výměra. m 2 ) umístěného v 1.PP (výměra se nezapočítává do podlahové plochy jednotky) K vlastnictví jednotky č. 17 dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 545/13372 na K jednotce rovněž patří spoluvlastnický podíl o velikosti 545/13372 na pozemku, který je 18. Jednotka č. 18 je byt 2+kk, v 5.NP předmětné budovy. Jednotka č. 18 se skládá z: chodba 6,0 m 2 obývací pokoj 16,5 m 2 ložnice 17,1 m 2 koupelna 4,2 m 2 WC 1,6 m 2 Celková plocha bytu s příslušenstvím je 45,4 m 2. terasa 7,3 m 2 Plocha bytu včetně terasy, kterážto je součástí bytové jednotky a nezapočítává se celkové plochy jednotky pro výpočet podílu na společných částech domu, je 52,7 m 2. - právo výhradního užívání garážového stání č. 18 (výměra. m 2 ) umístěného v 1.PP (výměra se nezapočítává do podlahové plochy jednotky) K vlastnictví jednotky č. 18 dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 454/13372 na K jednotce rovněž patří spoluvlastnický podíl o velikosti 454/13372 na pozemku, který je 19. Jednotka č. 19 je byt 3+kk, v 5.NP předmětné budovy. Jednotka č. 19 se skládá z: Strana 13 (celkem 21)

14 chodba 8,9 m 2 obývací pokoj 21,6 m 2 ložnice 10,3 m 2 ložnice 11,8 m 2 koupelna 3,3 m 2 WC 1,6 m 2 Celková plocha bytu s příslušenstvím je 57,5 m 2. terasa 7,2 m 2 balkon 1,7 m 2 Plocha bytu včetně balkonu a terasy, kteréžto jsou součástí bytové jednotky a nezapočítávají se celkové plochy jednotky pro výpočet podílu na společných částech domu, je 66,4 m 2. - právo výhradního užívání garážového stání č. 19 (výměra. m 2 ) umístěného v 1.PP (výměra se nezapočítává do podlahové plochy jednotky) K vlastnictví jednotky č. 19 dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 575/13372 na K jednotce rovněž patří spoluvlastnický podíl o velikosti 575/13372 na pozemku, který je 20. Jednotka č. 20 je byt 3+kk, v 5.NP předmětné budovy. Jednotka č. 20 se skládá z: chodba 8,9 m 2 obývací pokoj 21,5 m 2 ložnice 10,0 m 2 ložnice 11,9 m 2 koupelna 3,3 m 2 WC 1,4 m 2 Celková plocha bytu s příslušenstvím je 57,0 m 2. terasa 7,1 m 2 balkon 1,7 m 2 Plocha bytu včetně balkonu a terasy, kteréžto jsou součástí bytové jednotky a nezapočítávají se celkové plochy jednotky pro výpočet podílu na společných částech domu, je 65,8 m 2. Strana 14 (celkem 21)

15 - právo výhradního užívání garážového stání č. 20 (výměra. m 2 ) umístěného v 1.PP (výměra se nezapočítává do podlahové plochy jednotky) K vlastnictví jednotky č. 20 dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 570/13372 na K jednotce rovněž patří spoluvlastnický podíl o velikosti 570/13372 na pozemku, který je 21. Jednotka č. 21 je byt 2+kk, v 5.NP předmětné budovy. Jednotka č. 21 se skládá z: chodba 6,0 m 2 obývací pokoj 16,6 m 2 ložnice 17,2 m 2 koupelna 4,5 m 2 WC 1,7 m 2 Celková plocha bytu s příslušenstvím je 46,0 m 2. terasa 7,4 m 2 Plocha bytu včetně terasy, kterážto je součástí bytové jednotky a nezapočítává se celkové plochy jednotky pro výpočet podílu na společných částech domu, je 53,4 m 2. - právo výhradního užívání garážového stání č. 21(výměra. m 2 ) umístěného v 1.PP (výměra se nezapočítává do podlahové plochy jednotky) K vlastnictví jednotky č. 21 dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 460/13372 na K jednotce rovněž patří spoluvlastnický podíl o velikosti 460/13372 na pozemku, který je Strana 15 (celkem 21)

16 22. Jednotka č. 22 je nebytový prostor, v 1.NP předmětné budovy, stavebně určené jako garáž. Jednotka č. 22 se skládá z: místnost 257,5 m 2 Celková nebytové jednotky je 257,5 m 2. Jednotka nemá žádné vybavení. omítky, nenosné příčky, garážová vjezdová vrata, jakož i vstupní dveře do jednotky.. K vlastnictví jednotky č. 22 dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 2575/13372 na K jednotce rovněž patří spoluvlastnický podíl o velikosti 2575/13372 na pozemku, který je 23. Jednotka č. 23 je nebytový prostor, v 1.PP předmětné budovy, stavebně určené jako skladovací prostory. Jednotka č. 23 se skládá z: chodba 16,3 m 2 místnost S1 4,9 m 2 místnost S2 5,0 m 2 místnost S3 5,0 m 2 místnost S4 5,0 m 2 místnost S5 5,1 m 2 místnost S6 5,2 m 2 místnost S7 5,2 m 2 místnost S8 5,2 m 2 místnost S9 5,2 m 2 Celková nebytové jednotky je 62,1 m 2. Jednotka nemá žádné vybavení.. Strana 16 (celkem 21)

17 K vlastnictví jednotky č. 23 dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 621/13372 na K jednotce rovněž patří spoluvlastnický podíl o velikosti 621/13372 na pozemku, který je IV. URČENÍ SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ BUDOVY 1. Společné části budovy, kteréžto části budovy jsou společné vlastníkům všech jednotek umístěných v předmětné budově, tvoří - základy včetně izolací, nosné svislé a vodorovné konstrukce, obvodové zdivo, i když není nosné - vstup na střechu domu, plochá střecha včetně střešní krytiny a klempířských prvků, bleskosvodů, a dešťosvodů vedoucím vnitřkem domu - vnější povrchy obvodového pláště včetně úprav (kromě oken v jednotkách, které jsou součástí jednotek), včetně klempířských prvků, vstupní dveře do bytového domu - schodiště s podestami včetně vstupních prostor, vnitřní dveře ve vstupních prostorách, (vyjma vstupních dveří do jednotek), společné chodby včetně oken na společných chodbách - technické prostory v prvním podzemním podlaží prostory kotelny včetně technického vybavení kotelny, prostory místnosti technologie slaboproudu včetně vybavení (centrála společné televizní antény, centrála telefonních rozvodů, centrální měření spotřeby tepla, teplé a studené vody, zálohový zdroj pro požární větrání), prostory elektroměrů, úklidová komora, prostory strojovny výtahu; - výtahová šachta, výtah včetně technologie výtahu ve strojovně a včetně výtahových dveří - páteřní rozvody teplé a studené vody po hlavní uzávěry v jednotkách, hlavní uzávěry v jednotkách a vodoměry v jednotkách - vnitřní elektrorozvod po jistící skříně v bytových jednotkách vyjma rozvodu v jednotkách a vyjma rozvaděče a jističů v jednotkách - vnitřní kanalizace po odbočky v jednotkách - páteřní rozvod ústředního topení po přívod do jednotky, regulační ventily a měřáky tepla v jednotkách - rozvod datových kabelů až po zakončení v ústředně v jednotkách vyjma ústředny. - anténní rozvod až po zásuvky v jednotkách, vyjma zásuvek - rozvod zvonků až po telefon v jednotkách, vyjma telefonu - veškeré rozvody vzduchotechniky odvětrání digestoří, koupelen a WC až po vstup do jednotky. Rozvody vzduchotechniky v jednotce, ventilátory a digestoře jsou již součástí jednotky. 2. Společné části budovy, kteréžto části budovy jsou společné vlastníkům jen některých jednotek, jsou vymezeny: - garážová místnost umístěná v 1.PP v níž jsou umístěna jednotlivá garážová stání č.12, č.13, č.14, č.15, č.16, č.17, č.18, č.19, č.20 a č.21 včetně jejich veškerého vybavení a součástí, je vymezena jako společná část pouze pro jednotky č. 12, č. Strana 17 (celkem 21)

18 13, č.14, č.15, č.16, č.17, č.18, č.19, č.20 a č.21. V. ÚPRAVA PRÁV K POZEMKU Pozemek číslo parcelní č. LV 669/142 k datu sepsání tohoto prohlášení není zapsán v katastru nemovitostí. Pozemek parc. č. 669/142 byl oddělen geometrickým plánem č /2010 z pozemků parc.č. 669/13, 669/29 a 669/49 vše katastrální území : Záběhlice, obec Praha se stává při převodu vlastnictví k první jednotce předmětem spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek vymezených podle tohoto prohlášení v následujících podílech. K jednotce č. 1 patří spoluvlastnický podíl o velikosti 432/13372 z celku shora uvedených K jednotce č. 2 patří spoluvlastnický podíl o velikosti 436/13372 z celku shora uvedených K jednotce č. 3 patří spoluvlastnický podíl o velikosti 546/13372 z celku shora uvedených K jednotce č. 4 patří spoluvlastnický podíl o velikosti 491/13372 z celku shora uvedených K jednotce č. 5 patří spoluvlastnický podíl o velikosti 351/13372 z celku shora uvedených K jednotce č. 6 patří spoluvlastnický podíl o velikosti 490/13372 z celku shora uvedených K jednotce č. 7 patří spoluvlastnický podíl o velikosti 542/13372 z celku shora uvedených K jednotce č. 8 patří spoluvlastnický podíl o velikosti 545/13372 z celku shora uvedených K jednotce č. 9 patří spoluvlastnický podíl o velikosti 489/13372 z celku shora uvedených K jednotce č. 10 patří spoluvlastnický podíl o velikosti 351/13372 z celku shora uvedených K jednotce č. 11 patří spoluvlastnický podíl o velikosti 489/13372 z celku shora uvedených K jednotce č. 12 patří spoluvlastnický podíl o velikosti 547/13372 z celku shora uvedených K jednotce č. 13 patří spoluvlastnický podíl o velikosti 540/13372 z celku shora uvedených Strana 18 (celkem 21)

19 K jednotce č. 14 patří spoluvlastnický podíl o velikosti 486/13372 z celku shora uvedených K jednotce č. 15 patří spoluvlastnický podíl o velikosti 350/13372 z celku shora uvedených K jednotce č. 16 patří spoluvlastnický podíl o velikosti 487/13372 z celku shora uvedených K jednotce č. 17 patří spoluvlastnický podíl o velikosti 545/13372 z celku shora uvedených K jednotce č. 18 patří spoluvlastnický podíl o velikosti 454/13372 z celku shora uvedených K jednotce č. 19 patří spoluvlastnický podíl o velikosti 575/13372 z celku shora uvedených K jednotce č. 20 patří spoluvlastnický podíl o velikosti 570/13372 z celku shora uvedených K jednotce č. 21 patří spoluvlastnický podíl o velikosti 460/13372 z celku shora uvedených K jednotce č. 22 patří spoluvlastnický podíl o velikosti 2575/13372 z celku shora uvedených K jednotce č. 23 patří spoluvlastnický podíl o velikosti 621/13372 z celku shora uvedených VI. PRÁVA A ZÁVAZKY BUDOVY 1. Z vlastníka předmětné budovy přecházejí na vlastníka jednotky práva a závazky, které se týkají předmětné budovy, jejích společných částí a které byly založeny: - smlouvou o odvozu TDO - smlouvou o dodávce elektřiny - smlouvou o dodávce vody a odvodu splaškové vody - smlouvou o správě domu - smlouvou o pojištění domu - smlouvou o údržbě, opravě a revizi výtahu - smlouvou o obsluze kotelny Strana 19 (celkem 21)

20 2. Vlastník dále prohlašuje, že s výjimkou práv a závazků uvedených výše, nebyla zjištěna žádná práva a žádné závazky, které se týkají předmětné budovy, jejích společných částí a práva k pozemku uvedeném pod bodem V. tohoto prohlášení a které by přecházely na nového vlastníka jednotky. VII. HOSPODAŘENÍ DOMU 1. Vlastníci jednotek jsou povinni přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku podle velikosti svých spoluvlastnických podílů, zejména pojištění, náklady na opravy a údržbu domu a pozemku, odměna správci, ostatní náklady vztahující se k domu. 2. Správce je povinen evidovat náklady za každý dům odděleně od ostatních domů, které má ve správě. 3. Vlastníci jednotek jsou povinni přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku. Pokud dohoda neurčuje jinak, nesou náklady poměrně podle velikosti spoluvlastnického podílu ( 8 odst. 2). K účelu uvedenému v odstavci 1 skládají vlastníci jednotek předem určené finanční prostředky jako zálohu. Zálohy na spotřebu společného vodného a stočného a společnou spotřebu elektřiny vlastníci hradí a náklady nesou společně podle počtu osob v jednotlivých jednotkách. 4. Vlastník je povinen platit měsíčně na účet zálohy na úhradu nákladů spojených se správou domu a na úhrady za plnění poskytovaná s užíváním jednotky (služby). 5. Výše záloh a termíny jejich splatnosti stanoví správce po projednání s vlastníky, resp. společenstvím vlastníků, v závislosti na předpokládaných nákladech v příslušném zúčtovacím období. 6. Správce je povinen informovat vlastníky jednotek o pohybu finančních prostředků na této záloze nejméně 1 x ročně. Správce je též povinen sestavit a předložit vlastníkům, resp. společenství vlastníků ke schválení roční rozpočet, zpravidla vždy v 1. čtvrtletí příslušného kalendářního roku. 7. Končí-li správce svoji činnost, musí po ukončení své činnosti předložit vlastníkům jednotek zprávu o své činnosti a písemné materiály, které v souvislosti s touto činností vedl. 8. V případě nedostatečné výše finanční částky na provozním účtu domu pro krytí nákladů na větší opravy, které je nutné provést bez odkladu, s ohledem na havarijní stav budovy nebo jejích vnitřních rozvodů tak, aby všichni spoluvlastníci měli zaručen plný, nerušený výkon svých práv, spojených s užíváním jednotky, jsou vlastníci jednotek povinni uhradit potřebnou částku v hotovosti v rozsahu svého podílu na společných částech domu a zastavěném pozemku. O této skutečnosti je správce povinen bezodkladně informovat vlastníky, resp. společenství vlastníků, s navržením dalšího postupu. 9. Vlastníci jednotky jsou povinni hradit správci částku stanovenou za výkon správy domu. 10. Podrobnosti týkající se těchto pravidel jsou řešeny smlouvou o správě domu. Strana 20 (celkem 21)

21 VIII. PRAVIDLA PRO SPRÁVU SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A URČENÍ SPRÁVCE 1. Správu budovy postavené na pozemku parcelní číslo 669/142, v katastrálním území Záběhlice, obec Praha, ke dni účinnosti tohoto prohlášení, vykonává na základě smlouvy uzavřené s vlastníkem správce: Fyzická osoba : Pavel PEKÁREK IČO : se sídlem : Francouzská 156/106, , Praha 10 Vršovice provozovna : Máchova 15/2180, , Praha 2 - Vinohrady 2. Vzájemný vztah vlastníků jednotek se řídí zák. č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů, práva a povinnosti jsou určeny občanským zákoníkem a tímto prohlášením. Shromáždění vlastníků jednotek může nyní usnesením vymezit konkrétní práva a povinnosti ve vztahu k domu. 3. Vlastník má právo užívat jednotku tak, aby nebyla dotčena práva ostatních vlastníků v domě. Dále má právo spoluužívat prostory určené ke společnému užívání a všechny společné části domu a pozemku, pokud neslouží pouze některým vlastníkům. 4. Bytové jednotky v domě jsou určeny výhradně k bydlení. Změna způsobu užívání (určení účelu užívání) jednotek, stejně jako společných částí budovy, vyžaduje jednomyslný souhlas všech vlastníků. 5. Před návrhem na uskutečnění nařízeného prodeje jednotky podle 14 zák. č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, projedná společenství vlastníků s vlastníkem jednotky důvody neplnění jeho povinností a navrhne mu způsob nápravy. 6. Nedojde-li k nápravě v řádně sjednaném termínu od projednání neplnění povinností, nebo po prokazatelném doručení písemného upozornění na ně, rozhodne společenství vlastníků o podání žaloby v souladu s 14 zák. č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 7. Vlastníci jednotek mají povinnost zachovávat jednotný vzhled, tvar a jednotnou barvu vnější části vstupních dveří do jednotek (vyjma garážových stání a skladových prostor), jakož i jednotný tvar, vzhled a jednotnou barvu vnější části oken bytových jednotek. IX. ZÁVĚR 1. Přílohu č. 1 tohoto prohlášení tvoří schémata všech podlaží předmětné budovy, ve kterých jsou zobrazeny a popsány polohy všech jednotek a všech společných částí nacházejících se v předmětné budově. Za vlastníka:.. Strana 21 (celkem 21)

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Hlavní město Praha Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem,

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY vyhotovené podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

OBSAH : PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON

OBSAH : PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON OBSAH : A) Označení budovy B) Popis jednotek v budově C) Určení společných částí budovy D) Stanoní spoluvlastnických podílů

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY 684 Vzor č. 33 (1/13) PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY o vymezení jednotek podle zákona č. 72/1994 Sb. Obsah: A) Popis budovy B) Vymezení jednotek v budově C) Určení společných částí budovy D) Úprava práv k

Více

Prohlášení vlastníka

Prohlášení vlastníka Datum: 05. ledna 2004 Místo: Opava, okr. Opava Prohlášení vlastníka (podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým

Více

1. Obchodní společnost: ARIPUANA a.s. se sídlem : Praha 1, Malé náměstí 138/4, PSČ 110 00

1. Obchodní společnost: ARIPUANA a.s. se sídlem : Praha 1, Malé náměstí 138/4, PSČ 110 00 PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA ROZESTAVĚNÉ BUDOVY podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé

Více

Změny oproti původnímu prohlášení ze dne 8.6.2009, právní účinky vkladu práva ke dni 8.6.2009 pod č.j. V 6231/2009 jsou vyznačeny kurzívou

Změny oproti původnímu prohlášení ze dne 8.6.2009, právní účinky vkladu práva ke dni 8.6.2009 pod č.j. V 6231/2009 jsou vyznačeny kurzívou Prohlášení vlastníka budovy-změna podle zákona.72/1994 Sb.,kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorám ve znění pozdějších předpisů.

Více

Smlouva o převodu vlastnictví jednotky

Smlouva o převodu vlastnictví jednotky Příloha č. 1 návrh smlouvy Smlouva o převodu vlastnictví jednotky uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku dle 2079 a 2128 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, takto: 1. Účastníci

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY ve smyslu 4 zákona č. 72/1994, Sb., zákon o vlastnictví bytů Obsah: 1. Označení a popis budovy 2. Vymezení jednotek v budově 3. Určení společných částí budovy 4. Označení pozemku

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 I. Úvodní ustanovení Tyto Zásady se vztahují na převod vlastnictví jednotek v domech,

Více

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany Níže uvedené smluvní strany Lidové bytové družstvo v Plzni, IČ: 00055891 se sídlem v Plzni, Prokopova 13/15, PSČ: 301 00 jednající. předsedou představenstva Ing. Miroslavem Šteffkem a členem představenstva

Více

Dotaz do právní poradny č. 5.

Dotaz do právní poradny č. 5. Dotaz do právní poradny č. 5. Výklad části prohlášení vlastníka budovy, kdy součástí jednotky má být i balkon uvedený v prohlášení. Z výše uvedeného balkonu dochází k zatékání vody z tohoto balkonu do

Více

Smlouva o převodu bytu - jednotky č.../... a spoluvlastnického podílu ke společným částem budovy a k pozemkům, v k.ú. Střížkov, obec Praha

Smlouva o převodu bytu - jednotky č.../... a spoluvlastnického podílu ke společným částem budovy a k pozemkům, v k.ú. Střížkov, obec Praha Smlouva o převodu bytu - jednotky č..../... a spoluvlastnického podílu ke společným částem budovy a k pozemkům, v k.ú. Střížkov, obec Praha I. Smluvní strany U labutě, Černého 511-516, bytové družstvo

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 339/4 Adresa nemovitosti: Dukelská 339, 293 01 Mladá Boleslav Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12784-064/11 o ceně bytové jednotky č.424/21 umístěné v domě čp.421, 422, 423,424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431 na ul.šrámkova, katastrální území Lesná, obec Brno, okres Brno

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 135/12 Adresa nemovitosti: Labská 135, 405 02 Děčín Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Děčín, k.ú. Děčín,

Více

Smlouva o převodu vlastnického práva k bytové jednotce

Smlouva o převodu vlastnického práva k bytové jednotce Smlouva o převodu vlastnického práva k bytové jednotce (dle ust. 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a ust. 6 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

ZAJIŠŤOVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ OPRAV A ÚDRŽBY DOMŮ A BYTŮ A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ A VÝDAJŮ NA TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ DOMŮ

ZAJIŠŤOVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ OPRAV A ÚDRŽBY DOMŮ A BYTŮ A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ A VÝDAJŮ NA TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ DOMŮ Stavební bytové družstvo SCHZ předpis č.: OS - 03 vydání č.: 2 platnost od : 27.5.2005 počet str. : 8 typ ON: organizační směrnice název ON: ZAJIŠŤOVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ OPRAV A ÚDRŽBY DOMŮ A BYTŮ A JEJICH

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13897-337/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13897-337/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13897-337/13 o ceně bytové jednotky č.2431/92 umístěné v domě č.p. 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436 na parc.č.3500, ul.švýcarská, katastrální území Kročehlavy,

Více

F O N D O P R A V SMĚRNICE Č. 1/ 2012 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

F O N D O P R A V SMĚRNICE Č. 1/ 2012 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ SMĚRNICE Č. 1/ 2012 PRAVIDLA PRO TVORBU A POUŽITÍ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A PRO ZAJIŠŤOVÁNÍ OPRAV V DOMĚ F O N D O P R A V Valašské

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144552 číslo účtu na kupní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 1896/4, která je součástí bytového domu č. p. 1896, stojící na pozemku p. č. 3522, ležící v ulici Rybova, obci Hradec Králové, kat. území

Více

Organizační směrnice č. 1/2014

Organizační směrnice č. 1/2014 Stavební bytové družstvo RADOST, Komenského 22, 680 01 Boskovice Organizační směrnice č. 1/2014 Nájemné z bytů a nebytových prostorů a úhrady za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1)

Více

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014 Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko Směrnice č. 3/2014 O nájemném z bytů a nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1) Tato směrnice

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům s nebytovými prostory s garáží mimo dům v současném stavu sjednání ceny při prodeji Předmět ocenění

Více

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky číslo smlouvy: SLÁDEK GROUP, a.s. se sídlem Benešov, Jana Nohy 1441,PSČ 256 01 IČ: 46356886, DIČ: CZ46356886 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

uzavírají tuto smlouvu o převodu vlastnictví jednotky

uzavírají tuto smlouvu o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY Smluvní strany: Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 438 na pozemku parc.č. St. 816 s příslušenstvím a pozemky parc.č. St. 816 a 856/20 vše v katastrálním

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

Prodávající si vyhrazuje právo na upřesnění m² bytové plochy, a to v kupní smlouvě v rozmezí ± 5% s tím, že cena bytu je neměnná.

Prodávající si vyhrazuje právo na upřesnění m² bytové plochy, a to v kupní smlouvě v rozmezí ± 5% s tím, že cena bytu je neměnná. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli : DEVELOPPILS, s.r.o. se sídlem 312 00 Plzeň, Sluneční 27/984, IČO 279 73 221, DIČ CZ 27973221, zapsán v OR u KS Plzeň, oddíl C, vložka 19498, zastoupen jednatelem

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. a Hlobílková Tatiana Rejvíz 1 793 76 Zlaté Hory

ZNALECKÝ POSUDEK. a Hlobílková Tatiana Rejvíz 1 793 76 Zlaté Hory ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12719-424/10 o ceně bytové jednotky č.715/17 umístěné v domě čp.715 na parc.č.1307, ul.wolkerova, katastrální území Zlaté Hory v Jeseníkách, obec Zlaté Hory, okres Jeseník, včetně

Více

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny.

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny. 3330/244/11-1 - o ceně : Bytu č. 1066/12 v č.p. 1066, v bloku domů složeném z domů č.p. 1066, 1067 a 1068 na pozemcích p. č. 2349, 2350 a 2357, v katastrálním území 775258 Střekov. Okres : CZ0427 Ústí

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1349 / 8 / 2012

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1349 / 8 / 2012 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1349 / 8 / 2012 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu Exekuční řízení

Více

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů Zastupitelstvo města Havířova Usnesením č.138/4/zm/07 ze dne 18.6.2007 Usnesením č.436/9/zm/08, bod 1.2. ze dne 14.4.2008 Usnesením č.485/10/zm/08, bod 2 ze dne 23.6.2008 Usnesením č.119/5zm/2011, ze dne

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 680/115/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 1156/4, v budově č.p. 1156 na pozemku č. parc. 2061/288, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3118/319/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 29/3 s příslušenstvím a podílem na společných částech domu čp. 29 a na pozemku p.č. st. 74, vše v k.ú. Letohrad

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje : Ostatní stavby: Vlastník stavby: Bytová jednotka - č. 04 v domě čp. 1054 Jablonského 1054, 50801 Hořice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2607-360/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2607-360/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2607-360/2011 o ceně bytové jednotky č.1582/123 v Praze Holešovicích, Varhulíkové č.p.1582/24, včetně příslušenství a podílu o velikosti 796/111252 na společných částech domu a pozemcích

Více

Smlouva o obstarání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví

Smlouva o obstarání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví Smlouva o obstarání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a zákona č. 72/1994

Více

Znalecký posudek č. 1357-251/2011

Znalecký posudek č. 1357-251/2011 Znalecký posudek č. 1357-251/2011 O ceně nemovitosti - byt č. 2121/10 ve 4.NP bytového domu č.p. 2117, 2118, 2119, 2120, 2121 a 2122 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích

Více

Stavební bytové družstvo, Na Valech 176, 537 01 Chrudim II Směrnice č. 1/2011 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2742/87/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1408/9 Adresa nemovitosti: Černá 1408, Opava - Kateřinky Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec Opava,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13780-220/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. Jana Ziky 1728 347 01 Tachov

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13780-220/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. Jana Ziky 1728 347 01 Tachov ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13780-220/13 o ceně byt.jednotky č.1728/1 umístěné v domě čp.1727, 1728, katastrální území, obec a okres Tachov, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 352/10000 na společných

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4030-46/2015 O ceně bytové jednotky č.985/43 zapsané v KN na LV č.7881, vymezené v bytovém domě čp.985 zapsaném v KN na LV č.6042, stojící na pozemku p.č.st.3742,zapsaném na LV č.6042,

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Obsah 1) Stručný popis:... 3 2) Důležité informace:... 3 3) Poloha... 4 4) Vzdálenosti:... 4 5) Výměry:...

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13281-141/12 A. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13281-141/12 A. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13281-141/12 A o ceně bytové jednotky č.434/6 umístěné v domě č.p.433, 434 (ul.v Mišpulkách) na parc.č.909/1, 909/3, katastrální území, obec a okres Kutná Hora, včetně podílu na

Více

Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1

Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1 Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy, svěřených Městské části Praha 1, jejich

Více

Zásady prodeje Zásady prodeje bytů z majetku MČ Praha 9

Zásady prodeje Zásady prodeje bytů z majetku MČ Praha 9 Zásady prodeje Zásady prodeje bytů z majetku MČ Praha 9 čl. I Úvod Prodej bytů v domech ve vlastnictví MČ Praha 9 do vlastnictví nájemců je součástí schválené transformace majetku svěřeného městské části

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2816/25/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1327/3 Adresa nemovitosti: Fučíkova 1327, Karviná - Nové Město Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná,

Více

typ nemovitosti bytová jednotka č.449/49 k.ú.horní Rokytnice nad Jizerou Adresa nemovitosti: Kraj Liberecký, obec Rokytnice nad Jizerou 51245

typ nemovitosti bytová jednotka č.449/49 k.ú.horní Rokytnice nad Jizerou Adresa nemovitosti: Kraj Liberecký, obec Rokytnice nad Jizerou 51245 Z n a l e c k ý p o s u d e k číslo T 1840-140 / 2013 o obvyklé ceně bytové jednotky č.449/49 s podílem 241/10000 na budově čp.449 a pozemku st.447/1 dle LV 2408 a 2015 k.ú.horní Rokytnice nad Jizerou,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 790/260/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 190/16, v budově č.p. 190 na pozemku č. parc. 170, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 190 a

Více

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu Smluvní strany Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen nájemce, na straně druhé

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou. Směrnice č. 3/2014

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou. Směrnice č. 3/2014 Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou Směrnice č. 3/2014 o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění, o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů mezi: Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i. se sídlem:

Více

Znalecký posudek č. 3509/59/08

Znalecký posudek č. 3509/59/08 Znalecký posudek č. 3509/59/08 o obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 396/28 v k.ú. a obci Liberec Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Michal R u d ý soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 104-09/2013 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1254/7 v budově čp. 1254, 1255, 1256, 1257, ulice Klostermannova, Plzeň, stojící na pozemcích parc. č. 6722/1, 6723/1, 6724/1, 6725/1,

Více

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Základní pojmy

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Základní pojmy Směrnice č. 3/2014 o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním těchto bytů a nebytových prostorů (1) Tato směrnice upravuje Čl. I Předmět úpravy

Více

Příloha č. 2A k přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí k určení směrné hodnoty u bytu

Příloha č. 2A k přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí k určení směrné hodnoty u bytu Daňové identifi kační číslo z ř. 02 nebo rodné číslo / identifi kační číslo z ř. 03 Příloha č. 2A k přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí k určení směrné hodnoty u bytu Identifi kační údaj / znak Název

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 26605//2012 6 NEMOVITOST: Byt č. 1230/1 Adresa nemovitosti: 1. května 1230 / 134, Mikulov Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Mikulov, k.ú. Mikulov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13741-181/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. Sartoriova 28/13 169 00 Praha - Břevnov

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13741-181/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. Sartoriova 28/13 169 00 Praha - Břevnov ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13741-181/13 o ceně byt.jednotky č.1677/3 umístěné v domě čp.1677, katastrální území Znojmo - město, obec a okres Znojmo, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 941-81/2010. Exekutorský úřad Praha 6 JUDr. Jana Grosama, č.j.: 025 Ex 5527/09 Bělohorská 270/17 162 00 Praha 6

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 941-81/2010. Exekutorský úřad Praha 6 JUDr. Jana Grosama, č.j.: 025 Ex 5527/09 Bělohorská 270/17 162 00 Praha 6 ZNALECKÝ POSUDEK č. 941-81/2010 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 787/2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 620/30296 na budovách č.p. 786 a 787 a pozemkách p.č. 834/21 a 834/22 v k.ú. Doubravka, obec

Více

A) Nález - celkový popis nemovitosti:

A) Nález - celkový popis nemovitosti: Znalecký posudek číslo 3700 40/08 O ceně nemovitosti: Bytová jednotka 2250/2 P Ř E R O V katastrální území: Přerov bývalý okres: Přerov O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Organizační směrnice 1/11- včetně dodatků PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Úvod Směrnice upravuje způsob stanovení

Více

O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY SMLOUVA č. / O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky: budoucí prodávající: DOMOPLAN Bytový dům Domino s.r.o. IČ: 293 80 685, DIČ: CZ699003608 se

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY PANEL 2013 + (NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 468/2012 Sb.) - Příjem žádostí od 11. ledna 2013 - Finanční zdroje 210 mil. Kč startovací rozpočet

Více

Znalecký posudek č. 4012/62/11 o obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 783/13 v k.ú. a obci Zruč nad Sázavou, okres Kutná Hora.

Znalecký posudek č. 4012/62/11 o obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 783/13 v k.ú. a obci Zruč nad Sázavou, okres Kutná Hora. Znalecký posudek č. 4012/62/11 o obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 783/13 v k.ú. a obci Zruč nad Sázavou, okres Kutná Hora. Ján Locek Objednatel posudku: soudní exekutor Exekutorského úřadu

Více

Popis nemovitostí Oceňovaná nemovitost Byt č. 1391/27 (4+kk) Krakovská, Praha 1 - Nové Město zdroj informací: VÝPOČET POROVNÁVACÍ HODNOTY nemovitost č. 1 nemovitost č. 2 nemovitost č. 3 nemovitost č. 4

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 742/112, která je součástí bytového domu č. p. 740, č. p. 741 a č. p. 742, stojící na pozemku p. č. st. 1203, p. č. st. 1204 a p. č. st.

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1222-306/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 50 na pozemku parc.č. 2067, včetně pozemků p.č. 2067 a 2068 a příslušenství, v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, v obci

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

6) Jednotkou je byt nebo nebytový prostor jako vymezená část domu podle zákona č. 72/1994 Sb.

6) Jednotkou je byt nebo nebytový prostor jako vymezená část domu podle zákona č. 72/1994 Sb. Společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290, IČ 247 37 755, se sídlem Španielova 1288, Praha 6 Řepy, zapsáno v rejstříku společenství vlastníků jednotek u Městského soudu v Praze, v odd.

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015 č.j.: 626/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 598 ze dne 26.08.2015 Návrh kupní smlouvy o prodeji pozemku parc.č. 2791 v k.ú. Vinohrady Rada městské části I. s c h v a l u j

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu:

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu: Smlouva č. NÁJEMNÍ SMLOUVA NS 1) Městská část Praha 3 se sídlem Havlíčkovo nám. č. 9, Praha 3 zastoupená zástupcem starosty panem PhDr. Matějem Stropnickým (dále jen pronajímatel) 2) Pan, paní, manželé

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6233-85/2011 o ceně bytové jednotky č.350/9 situované v budově č.p.350, postavené na pozemku parc.č.315, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.350 a včetně

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

Daň z nabytí nemovitých věcí

Daň z nabytí nemovitých věcí Daň z nabytí nemovitých věcí 1 Předmět daně Tato daň je novinkou od roku 2014, kdy nahradila daň z převodu nemovitostí Právně ukotvena Zákonným opatřením senátu č. 340/2013 Sb., které také zrušilo zákon

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3043/72/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka byt č. 700/2 Adresa nemovitosti: Olbrachtova 700 / 13, 734 01 Karviná - Ráj Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 2745/2 Adresa nemovitosti: Národní 2163, 407 47 Varnsdorf Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Varnsdorf,

Více

Znalecký posudek č. 1991/09

Znalecký posudek č. 1991/09 Znalecký posudek č. 1991/09 O ceně nemovitosti bytové jednotky č.125/2 v bytovém domě čp.125, postaveném na stavební parcele č.32, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy čp.125 a

Více

Fotodokumentace: Základní datová karta

Fotodokumentace: Základní datová karta Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. Typ nemovitosti : 1.13.1.1. Byt ve vlastnictví dokončený Předmět ocenění : Byt č. 18 v domu čp. 191 v Českých Velenicích Kraj : Jihočeský

Více

STAVEBNÍ ČINNOST A BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ (základní přehled)

STAVEBNÍ ČINNOST A BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ (základní přehled) STAVEBNÍ ČINNOST A BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ (základní přehled) 1. Právní úprava: a) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále stavební

Více

PRŮVODCE *) VLASTNÍKA BYTU ZPŮSOBY TVORBY ZÁLOH SPOJENÝCH S UŽÍVÁNÍM BYTU A JEJICH VYÚČTOVÁNÍ

PRŮVODCE *) VLASTNÍKA BYTU ZPŮSOBY TVORBY ZÁLOH SPOJENÝCH S UŽÍVÁNÍM BYTU A JEJICH VYÚČTOVÁNÍ Průvodce způsoby tvorby záloh a vyúčtování 1 PRŮVODCE *) VLASTNÍKA BYTU ZPŮSOBY TVORBY ZÁLOH SPOJENÝCH S UŽÍVÁNÍM BYTU A JEJICH VYÚČTOVÁNÍ Obsah: Náklady spojené s provozem bytových jednotek... 2 Fond

Více