Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2009 I. série

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2009 I. série"

Transkript

1 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2009 I. série Rozpočtové změny RZ č. 1 Posílení rozpočtu ORJ 0018 Práce a sociální věci o ,- Kč na výplatu příspěvku na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v následující rozpočtové skladbě: 4195 (příspěvek na péči), pol (sociální dávky) ÚZ ,- Kč Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/6/2009 ze dne Poznámka č.1: Výdaje v částce ,- Kč nutno označit ÚZ 13235, protože podléhají fin. vypořádání se státním rozpočtem za rok Poznámka č.2: Na RZ č. 1, která je v částce vyšší než ,- Kč se vztahuje výjimka schválená zastupitelstvem MČ Praha 12 viz usnesení č. 247/2009 ze RZ č. 2 Posílení rozpočtu ORJ 0018 Práce a sociální věci o ,- Kč na výplatu dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávek pomoci v hmotné nouzi v následující rozpočtové skladbě: pol (sociální dávky) ÚZ ,- Kč 4171 (příspěvek na živobytí) ,- Kč 4172 (doplatek na bydlení) ,- Kč 4173 (mimořádná okamžitá pomoc) ,- Kč 4177 (mimořádná okamžitá pomoc - sociální vyloučení) ,- Kč 4182 (příspěvek na zvláštní pomůcky) ,- Kč 4183 (příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu) ,- Kč 4184 (příspěvek na zakoupení, úpravu a opravu motor. vozidla) ,- Kč 4185 (příspěvek na provoz motorového vozidla) ,- Kč 4186 (příspěvek na individuální dopravu) ,- Kč Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/5/2009 ze dne Strana 1 (celkem 10)

2 Poznámka č.1: Výdaje v částce ,- Kč nutno označit ÚZ 13306, protože podléhají fin. vypořádání se Státním rozpočtem za rok Poznámka č.2: Na RZ č. 2, která je v částce vyšší než ,- Kč se vztahuje výjimka schválená zastupitelstvem MČ Praha 12 viz usnesení č. 247/2009 ze RZ č. 3 Posílení rozpočtu ORJ 0018 Práce a sociální věci o ,- Kč dotace na financování sociálních služeb v regionu Prahy 12 v následující rozpočtové skladbě : 4329 (ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži) pol (neinvestiční dotace neziskovým organizacím) ,- Kč Účelová neinvestiční dotace bude použita na granty v oblasti sociálních služeb. Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis č.j. MHMP/ROZ2/11/2009 ze dne Poznámka: Výdaje v částce ,- Kč nutno označit ÚZ 00081, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok RZ č. 4 Posílení rozpočtu ORJ 0012 Životní prostředí o ,- Kč - neinvestiční dotace bude využita jako příspěvek pro Správu bytových objektů Praha Modřany na provozování sběrného dvora při ulici Generála Šišky. V následující rozpočtové skladbě: 3727 (prevence vzniku odpadů), pol (neinvestiční příspěvky PO) org. 518, UZ ,- Kč Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/14/2009 ze dne Poznámka: Výdaje v částce ,- Kč nutno označit ÚZ 00081, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok RZ č. 5 Posílení rozpočtu ORJ 0015 Zdravotnictví o ,- - poskytnutí finančního daru Fakultní Thomayerově nemocnici s poliklinikou na další zlepšení prostředí LSPP v následující rozpočtové skladbě : Strana 2 (celkem 10)

3 3513 (lékařská služba první pomoci) pol (neinvestiční příspěvky) ,- Kč Finanční dar Fakultní Thomayerově nemocnici s poliklinikou na další zlepšení prostředí lékařské služby první pomoci dle Usnesení rady MČ Praha 12 č ze dne RZ č. 6 Posílení rozpočtu ORJ 0018 práce a sociální věci o ,- Kč na protidrogovou politiku na místní úrovni v následující rozpočtové skladbě: 3541 ( prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami ) pol ( nákup služeb), ÚZ ,- Kč Účelová neinvestiční dotace bude použita na aktivity primární protidrogové prevence. Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/25/2009 ze dne Poznámka: Výdaje v částce ,- Kč nutno označit ÚZ 00081, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok RZ č. 7 Posílení rozpočtu ORJ 0014 Školství o ,- Kč na projekty Zdravé město Praha 2009 I. Program pro školy a školská zařízení. 1/ Základní škola a mateřská škola Angel v Praze (základní školy), pol (neinv. příspěvek PO), č. org ,- Kč Adaptační výjezdy 6. tříd ,- Kč Preventivní program Život bez závislosti ,- Kč Vzdělávání pedagogů v oblasti prevence SPJ ,- Kč 2/ Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze (základní školy), pol (neinv. příspěvek PO), č. org ,- Kč Zdravá škola ,- Kč 3/ Základní škola T. G. Masaryka v Praze (základní školy), pol (neinv. příspěvek PO), č. org ,- Kč Program primární prevence ,- Kč Strana 3 (celkem 10)

4 4/ Základní škola profesora Švejcara v Praze (základní školy), pol (neinv. příspěvek PO), č. org ,- Kč Cesta do budoucna ,- Kč 5/ Základní a mateřská škola Na Beránku v Praze (základní školy), pol (neinv. příspěvek PO), č. org ,- Kč Na Beránku drogy nechceme ,- Kč 6/ Základní škola Písnická v Praze (základní školy), pol (neinv. příspěvek PO), č. org ,- Kč Minimální preventivní program ,- Kč Třídnické hodiny ,- Kč 7/ Základní škola Rakovského v Praze (základní školy), pol (neinv. příspěvek PO), č. org ,- Kč Prevence pro svobodný život ,- Kč 8/ Základní škola Zárubova v Praze (základní školy), pol (neinv. příspěvek PO), č. org ,- Kč Cesta do bezpečí ,- Kč Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/25/2009 ze dne Poznámka: Výdaje v částce ,- Kč nutno označit ÚZ 00081, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok RZ č. 8 Posílení rozpočtu ORJ 0016 Kultura o ,- Kč na obnovu knižního fondu v Husově knihovně v Modřanech (činnosti knihovnické), pol. 5331(neinv. příspěvek PO), č. org ,- Kč Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/27/2009 ze dne Poznámka: Výdaje v částce ,- Kč nutno označit ÚZ 00081, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok Strana 4 (celkem 10)

5 RZ č. 9 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o ,- Kč v následující rozpočtové skladbě: a) 6171 (činnost místní správy), pol (platy zam. v prac. poměru) ,- Kč b) 6171 (činnost místní správy), pol (ostatní osobní výdaje) ,- Kč c) 6171 (činnost místní správy), pol (povinné pojistné na soc. zab.) ,- Kč d) 6171 (činnost místní správy), pol (povinné poj. na zdrav. poj.) ,- Kč e) 6171 (činnost místní správy), pol (služby telekom. a radiokom.) ,- Kč f) 6171 (činnost místní správy), pol (nákup ostatních služeb) ,- Kč Finanční částka bude použita na úhradu výdajů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/16/2009 ze dne Poznámka: Výdaje v částce ,- Kč nutno označit ÚZ 98216, protože podléhají fin. vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hlavního města Prahy za rok RZ č. 10 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o ,- Kč na úhradu osobních výdajů spojených s výkonem státní správy v přenesené působnosti městské části Praha 12 v roce 2009 a realizovaných do v následující rozpočtové skladbě: 6171 (činnost místní správy), pol (platy zaměstnanců v prac. poměru) ,- Kč 6171 (činnost místní správy), pol (povinné pojistné na soc. zab.) ,- Kč 6171 (činnost místní správy), pol (povinné poj. na zdravotní pojištění) ,- Kč Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/38/2009 ze dne Poznámka: Výdaje v částce ,- Kč nutno označit ÚZ 98116, protože podléhají fin. vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hlavního města Prahy za rok Strana 5 (celkem 10)

6 RZ č. 11 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o ,- Kč na úhradu osobních výdajů souvisejících s výkonem státní správy v přenesené působnosti v oblasti sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v roce 2009, a to v následující rozpočtové skladbě: 6171 (činnost místní správy), pol (platy zaměstnanců v prac. poměru) ,- Kč 6171 (činnost místní správy), pol (povinné pojistné na soc. zab.) ,- Kč 6171 (činnost místní správy), pol (povinné poj. na zdravotní pojištění) ,- Kč Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/36/2009 ze dne Poznámka: Výdaje v částce ,- Kč nutno označit ÚZ 98116, ORG 4195, protože podléhají fin. vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hlavního města Prahy za rok RZ č. 12 Posílení rozpočtu ORJ 0018 práce a sociální věci o ,- Kč finanční dar Sportovnímu klubu Xxtreme Nutrition Praha, o.s., Mráčkova 3090/2 Praha 4 Modřany, na uspořádání Mistrovství České republiky mužů a žen v RAW silovém trojboji v následující rozpočtové skladbě: 3419 ( ostatní tělovýchovná činnost ) pol (neinvestiční transfery občanským sdružením ) ,- Kč RZ č. 13 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o ,- Kč v následující rozpočtové skladbě: 6171 (činnost místní správy), pol (konzult., porad. a právní sl.) ,- Kč Finanční částka bude, na základě uzavřených smluv, použita na úhradu právních služeb poskytovaných odboru výstavby, odboru životního prostředí a odboru dopravy. Strana 6 (celkem 10)

7 RZ č. 14 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o ,- Kč na úhradu zvýšených výdajů v souvislosti s přípravou a zajištěním voleb do Evropského parlamentu v červnu Finanční prostředky budou použity na krytí ostatních osobních výdajů dle dohod konaných mimo pracovní poměr uzavřených se členy volebních okrskových komisí, kteří nejsou zaměstnanci MČ Praha (činnost místní správy), pol (ostatní osobní výdaje) ,- Kč RZ č. 15 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o ,- Kč v následující rozpočtové skladbě: 6171 (činnost místní správy), pol (poskyt. neinv. přísp. a náhr.) ,- Kč Finanční částka bude použita na úhradu nákladů soudního řízení. RZ č. 16 Posílení rozpočtu ORJ 0014 Školství o ,- Kč jako účelový neinvestiční příspěvek pro ZŠ Angel v Praze 12 na akce v rámci 1. výzvy programu OPPA na akci Jazykové vzdělávání (základní školy), pol (neinvest. příspěvek PO) č. org ,- Kč Finanční prostředky budou označeny UZ: podíl HMP UZ ,- Kč podíl stát UZ ,- Kč podíl ERDF - EU UZ ,- Kč Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/12/2009 ze dne a) podíl HMP ,- Kč b) podíl stát ,- Kč c) podíl ERDF - EU ,- Kč Strana 7 (celkem 10)

8 Poznámka č. 1: Výdaje v částce ,- Kč nutno označit výše uvedenými účelovými znaky, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy, státním rozpočtem a strukturálními fondy ERDF EU za rok Poznámka č. 2: Ve skutečnosti bylo MČ Praha 12 poukázáno ,- Kč, tj. o ,- Kč méně v poměru: a) podíl HMP ,- Kč ,- Kč b) podíl stát ,- Kč ,- Kč c) podíl ERDF - EU ,- Kč ,- Kč Rozdílový účelový neinvestiční příspěvek ve výši ,- Kč bude buď poukázán dodatečně nebo bude snížena částka rozpočtovým opatřením z HMP. RZ č. 17 Posílení rozpočtu ORJ 0014 Školství o ,- Kč na zpracování energetického auditu, zpracování energetického štítku a průkazu energetické náročnosti budov jako podklad pro žádost o dotaci ze SFŽP pro objekt budovy Školního klubu mládeže, K Dolům čp (základní školy), pol (nákup ostatních služeb) ,- Kč RZ č. 18 Posílení rozpočtu ORJ 0016 Kultura o ,- Kč na nákup 50 výtisků dokumentární knihy VYHNANCI akce KULAK zločin proti lidskosti. Publikace jsou určeny pro Husovu knihovnu a knihovny základních škol (záležitosti kultury), pol (knihy, učební pomůcky a tisk) ,- Kč Strana 8 (celkem 10)

9 RZ č. 19 Posílení rozpočtu ORJ 0016 Kultura o ,- Kč na grafickou úpravu a tisk informačního letáku o městské části Praha (záležitosti kultury), pol (nákup služeb j.n.) ,- Kč Rozpočtové úpravy RÚ č. 1 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 Vnitřní správa v částce ,- Kč v následující rozpočtové skladbě: z 6171 (činnost místní správy), pol (platy zaměstn. v prac. poměru) na 6171 (činnost místní správy), pol (náhrady mezd v době nemoci) ,- Kč ,- Kč Komentář: Jedná se přesun finančních prostředků z položky 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru na od novou položku od Náhrady mezd v době nemoci, ze které organizace vyplácí svým zaměstnancům náhradu mzdy nebo platu v prvních dvou týdnech nemoci podle 192 až 194 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 2 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 Vnitřní správa v částce ,- Kč v následující rozpočtové skladbě: a) z 6171 (činnost místní správy), pol (povinné pojistné na soc. zab.) ,- Kč na 6112 (zastupitelstva obcí), pol (povinné pojistné na soc. zab.) ,- Kč b) z 6171 (činnost místní správy), pol (povinné poj. na zdravot. pojištění) ,- Kč na 6112 (zastupitelstva obcí), pol (povinné poj. na zdravotní pojištění) ,- Kč Strana 9 (celkem 10)

10 Komentář: Jedná se rozdělení finančních prostředků na povinné odvody pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění mezi paragrafy 6171 (Činnost místní správy) a 6112 (Zastupitelstva obcí), a to na základě doporučení auditora a po konzultaci s odborem rozpočtu HMP. (Pojistné na povinné odvody organizace za členy zastupitelstva bylo dosud vedeno na Tyto výdaje, lze-li je oddělit, je nutné vést na příslušném paragrafu.) Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 3 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 Školství v částce ,- Kč určené na zajištění prevence sociálně patologických jevů v základních školách na základě usnesení rady městské části Praha č ze dne v následující rozpočtové skladbě: z 3113 (základní školy), pol (neinv. přísp. PO) na 3113 (základní školy) pol (neinv. přísp. PO) v členění: Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12, č. org. 101 Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12, č. org. 120 Základní škola T. G. Masaryka v Praze 12, č. org. 110 Základní škola profesora Švejcara v Praze 12, č. org. 103 Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12, č. org. 104 Základní škola Písnická v Praze 12, č. org. 105 Základní škola Rakovského v Praze 12, č. org. 106 Základní škola mateřská škola Smolkova v Praze 12, č. org. 108 Základní škola Zárubova v Praze 12, č. org ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ Petr Hána v. r. starosta JUDr. Helena Chudomelová v. r. zástupce starosty Strana 10 (celkem 10)

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2011 I. série

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2011 I. série Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 13.28.11 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2011 I. série Rozpočtové změny RZ č. 1 Posílení rozpočtu ORJ 0018 - Práce a

Více

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2012 I. série

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2012 I. série Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 72.03.12 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2012 I. série Rozpočtové změny RZ č. 1 Posílení rozpočtu ORJ 0012 Životní prostředí

Více

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2010 II. série

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2010 II. série Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 114.31.10 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2010 II. série Rozpočtové změny RZ č. 16 Snížení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní

Více

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2010 IX. série

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2010 IX. série Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 127.03.10 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2010 IX. série Rozpočtové změny RZ č. 81 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-098-010-12 ze dne 11.12.2012 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2012 - IX. série Rada městské části 1. schvaluje

Více

RZ č. 75 Posílení rozpočtu ORJ 0013 Investice základní infrastruktury o ,- Kč v následující rozpočtové skladbě:

RZ č. 75 Posílení rozpočtu ORJ 0013 Investice základní infrastruktury o ,- Kč v následující rozpočtové skladbě: Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 95.43.09 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2009 VI. série Rozpočtové změny RZ č. 75 Posílení rozpočtu ORJ 0013 Investice

Více

RZ č. 75 Posílení rozpočtu ORJ 0000 Ostatní finanční výdaje (nespecifikované rezervy) o Kč

RZ č. 75 Posílení rozpočtu ORJ 0000 Ostatní finanční výdaje (nespecifikované rezervy) o Kč Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R-004-005-15 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2014 XI. série Rozpočtové změny RZ č. 75 Posílení rozpočtu ORJ 0000 Ostatní

Více

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2009 III. série

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2009 III. série Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 84.20.09 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2009 III. série Rozpočtové změny RZ č. 37 Posílení rozpočtu ORJ 0018 Práce a

Více

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2010 VIII. série

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2010 VIII. série Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 125.82.10 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2010 VIII. série Rozpočtové změny RZ č. 67 Posílení rozpočtu ORJ 0010 Majetek

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-178-004-14 ze dne 29.10.2014 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2014 - VIII. série Rada městské části 1. schvaluje

Více

RZ č. 84 Snížení rozpočtu ORJ 0012 Životní prostředí o Kč v následující rozpočtové skladbě:

RZ č. 84 Snížení rozpočtu ORJ 0012 Životní prostředí o Kč v následující rozpočtové skladbě: Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 43.19.11 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2011 XIV. série Rozpočtové změny RZ č. 84 Snížení rozpočtu ORJ 0012 Životní

Více

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2011 XII. série

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2011 XII. série Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 39.03.11 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2011 XII. série Rozpočtové změny RZ č. 77 Snížení rozpočtu ORJ 0024 Výpočetní

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-087-003-16 ze dne 5.9.2016 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu Městské části Praha 12 pro rok 2016 - rozpočtová opatření VI. série Rada městské části

Více

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2011 VI. série

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2011 VI. série Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 22.42.11 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2011 VI. série Rozpočtové změny RZ č. 53 Posílení rozpočtu ORJ 0014 Školství

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu Městské části Praha 12 pro rok I.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu Městské části Praha 12 pro rok I. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-062-009-16 ze dne 21.3.2016 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu Městské části Praha 12 pro rok 2016 - I. série Rada městské části 1. s c h v a l

Více

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2011 VII. série

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2011 VII. série Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 25.22.11 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2011 VII. série Rozpočtové změny RZ č. 64 Posílení rozpočtu ORJ 0010 Majetek

Více

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2008 VI. série

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2008 VI. série Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 60.09.08 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2008 VI. série Rozpočtové změny RZ č. 60 Posílení rozpočtu ORJ 0018 Práce a

Více

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2009 VII. série

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2009 VII. série Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 101.54.09 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2009 VII. série Rozpočtové změny RZ č. 88 Posílení rozpočtu ORJ 0012 Životní

Více

Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2014 I.

Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2014 I. Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R-154-004-14 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2014 I. série Rozpočtové změny RZ č. 1 Posílení rozpočtu ORJ 0012 Životní

Více

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2008 VIII. série

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2008 VIII. série Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 65.48.08 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2008 VIII. série Rozpočtové změny RZ č. 78 Posílení rozpočtu ORJ 0013 Odbor

Více

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2015 VI. série

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2015 VI. série Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R-029-013-15 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2015 VI. série Rozpočtové změny RZ č. 36 Snížení rozpočtu ORJ 0014 Školství

Více

Rozpočtové změny v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2007 II. série

Rozpočtové změny v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2007 II. série Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 21.27.07 Rozpočtové změny v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2007 II. série RZ č. 17 Posílení rozpočtu ORJ 0014 Školství o 4.000.000,- Kč jako mimořádný

Více

Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové výdaje

Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové výdaje Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok 2016 - Rozpočtové výdaje OdPa Pol Popis Rozpočet 2015 Rozpočet 2015 schválený upravený Čerpání 2015 Návrh 2016 Pozn. 2143 5139 Nákup materiálu 0 0 0 150 000 2143

Více

RZ č. 57 Posílení rozpočtu ORJ 0014 Školství o Kč

RZ č. 57 Posílení rozpočtu ORJ 0014 Školství o Kč Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R-094-001-12 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2012 VIII. série Rozpočtové změny RZ č. 57 Posílení rozpočtu ORJ 0014 Školství

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2008 - Hlavní činnost Pol. Par Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 170,00 170,00 164 862,50 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 100,00 100,00 164 210,00

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

Rozpočet příjmů na rok 2012

Rozpočet příjmů na rok 2012 Rozpočet příjmů na rok 2012, pol. Text Rozpočet 2012 v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO (závislá činnost) 4200 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 100 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 350 1121 Daň z příjmů

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou Rozpočet na rok 2013 Obec Ruda nad Moravou Členění Funkční Druhové Skupina Třída VÝDAJE Rozpočet OD-PA Položka 2013 1019 Pozemky 5362 Platby daní a poplatků 5 000 Kč 5169 Nákup ostatních služeb 40 000

Více

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2016 SMO-městského obvodu Polanka nad Odrou - VÝDAJE

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2016 SMO-městského obvodu Polanka nad Odrou - VÝDAJE Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2016 SMO-městského obvodu Polanka nad Odrou - VÝDAJE Paragraf Název paragrafu Položka Název položky SR 2014 SR 2015 SR 2016 2212 Silnice 5139 Nákup materiálu j.n.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 457 ze dne 18.03.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 457 ze dne 18.03.2014 č.j.: 189/2014 Změna objemu rozpočtu roku 2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 457 ze dne 18.03.2014 Zastupitelstvo městské části I. s c h v a l u j e II. 1. změnu

Více

OBEC KUNŽAK Plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby - rok 2011

OBEC KUNŽAK Plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby - rok 2011 OBEC KUNŽAK Plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby - rok 2011 ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO závislá činnost 2 779 538,00 2 779 538,00 2 397 879,39

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK NÁVRH. ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST schválený upravený v Kč PŘÍJMY

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK NÁVRH. ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST schválený upravený v Kč PŘÍJMY ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK 2005 - NÁVRH PŘÍJMY ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST Daň z příjmu FO závislá činnost 2 131 000,00 2 180 400,00 2 180 281,00 Daň z příjmu FO ze samost. výděl. činn. 276 000,00 800 700,00

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Rozpočet městské části Praha 12 na rok 2013

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Rozpočet městské části Praha 12 na rok 2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-101-016-13 ze dne 5.2.2013 Rozpočet městské části Praha 12 na rok 2013 Rada městské části 1. souhlasí 1.1. s návrhem rozpočtu městské části Praha

Více

MČ Praha-Nebušice - rozpočet na rok HČ 2.

MČ Praha-Nebušice - rozpočet na rok HČ 2. MČ Praha-Nebušice - rozpočet na rok 2016 - HČ 2. v tis. Kč Položka druh. Rozpočet členění na rok 2016 Ukazatel b PŘÍJMY Poplatek ze psů 1341 60,00 Poplatek za lázeň. nebo rekreační pobyt 1342 0,50 Poplatky

Více

Zpráva o hospodaření městské části Praha 12 za rok 2008

Zpráva o hospodaření městské části Praha 12 za rok 2008 Příloha č. 1 důvodové zprávy Zpráva o hospodaření městské části Praha 12 za rok 2008 Zpracovatelé: Ing. Milan Nový ved. ekonom. odboru Ing. Eva Šmídová ved. odd. rozpočtu pí Zdeňka Petříčková prac. odd.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 734 ze dne 29.11.2013

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 734 ze dne 29.11.2013 č.j.: 801/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 734 ze dne 29.11.2013 Úprava rozpočtu roku 2013 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Příjmy Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 0 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. Z Rozpočet městské části Praha 12 na rok ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. Z Rozpočet městské části Praha 12 na rok ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. Z-21-003-13 ze dne 26.2.2013 Rozpočet městské části Praha 12 na rok 2013 2 1. z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a městské části 1.

Více

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í Rady městské části Praha 15 číslo R - 153 ze dne 17.2.2015 Název: Návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 15 pro rok 2015 R a d a městské části Praha 15 a) b

Více

Obec Mochov. Rozpočet na rok I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč.

Obec Mochov. Rozpočet na rok I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. Rozpočet na rok 2013 Obec Mochov I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek 0000 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn. 2 000 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam výd.

Více

Návrh rozpočtu pro rok 2011. Výpis dle paragrafů, položek a UZ

Návrh rozpočtu pro rok 2011. Výpis dle paragrafů, položek a UZ Návrh rozpočtu pro rok 2011 P Ř Í J M Y Par. Pol. Popis rozpočet návrh ke schválení 0 1111 daň z příjmu FO ZČ 3 500 000 1112 daň z příjmu OSVČ 850 000 1113 daň z příjmů FO z kapitál. 300 000 1121 daň z

Více

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku Návrh Rozpočet rozpočtu na na rok rok 2014 Obec Mochov I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek 0000 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn. 2 200 000 0000 1112 Daň z příjmu

Více

Rozpočet 2016 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, , CZ, IČO:

Rozpočet 2016 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, , CZ, IČO: Rozpočet 216 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, 252 17, CZ, IČO: 233871 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet a b - - 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. 1 685 1112 Daň z příjmu

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Rozpočet na rok Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Schválený Rozpočet Výsledek a b rozpočet po změnách od poč.

Rozpočet na rok Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Schválený Rozpočet Výsledek a b rozpočet po změnách od poč. Rozpočet na rok 2011 Obec Mochov I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Schválený Rozpočet Výsledek 0000 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn. 1 700 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam

Více

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014 Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce Úhlejov schvaluje ověřovatele zápisu Petra Špůra a Mgr. Zdeňka Stránského. Usnesení č. 1 bylo přijato.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-136-004-13 ze dne 5.11.2013 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2013 - VII. série Rada městské části 1. schvaluje

Více

Rozpočtové změny v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2007 V. série

Rozpočtové změny v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2007 V. série Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 29.03.07 Rozpočtové změny v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2007 V. série RZ č. 52 Posílení rozpočtu ORJ 0014 Š kolství o 81.000,- Kč v ná sledující

Více

Provozní výdaje v tis.kč

Provozní výdaje v tis.kč Provozní výdaje v tis.kč Oddíl Název Skutečnost Skutečnost Schválený Upravený Návrh 10 Zemědělství a lesní hospodářství 8 562 7 479 6 172 6 636 6 177 1014 Ozdrav.hosp.zvířat, polních a spec.plod.a zvl.veter.péče

Více

Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov

Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov Rozpočet příjmů na rok 2017 Příšov Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov paragrafu paragrafu položky Kč Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 4 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

U S N E S E N Í. v o l í. Vraný Jiří Hýža Ivan

U S N E S E N Í. v o l í. Vraný Jiří Hýža Ivan U S N E S E N Í Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-KUNRATICE ZE DNE 23. 3. 2016 Zastupitelstvo MČ návrhový výbor ve složení ověřovatele zápisu: zapisovatele v o l í Ing. Fíla Karel M.Sc. Vraný Jiří

Více

Rozpočet pro rok 2007

Rozpočet pro rok 2007 Rozpočet pro rok 2007 P Ř Í J M Y Výpis dle paragrafů a položek Par. Pol. Popis 0 1111 daň z příjmu FO ZČ 3 700 000 1112 daň z příjmu OSVČ 1 600 000 1121 daň z příjmu PO 3 700 000 1211 DPH 5 600 000 1334

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R str.1

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R str.1 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2017 PŘÍJMY rozpočt. opatření rozpočet r. 2017 č.4/2016 Daň z příjmu FO - závislá činnost 11 000 000,00 11 700 000,00 Daň z příjmu FO - sam. výděl. činnost 550 000,00

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. Čin. 2 700 000 2 700 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 920 000 920 000 1113 Daň z příjmů FO z kapit. výnos 270 000 270

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2013 2014 Návrh 2015 1341 Poplatek ze psů 44 43 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

Výdaje Orj Org OdPa Pol Uz Návrh 2015 v tis.kč Silnice

Výdaje Orj Org OdPa Pol Uz Návrh 2015 v tis.kč Silnice Výdaje Orj Org OdPa Pol Uz Návrh 2015 v tis.kč Silnice 2212 5169 Nákup služeb 30,000 2212 5171 Opravy a udržování obruby 20,000 CELKEM 50,000 Pozemní komunikace - ostatní záležitosti 2219 5171 Opravy a

Více

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Materiál číslo: Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Název materiálu: Návrh 1. úpravy rozpočtu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

Více

Návrh rozpočtu obce Bukovina na rok 2014

Návrh rozpočtu obce Bukovina na rok 2014 Návrh rozpočtu obce Bukovina na rok 2014 P ř í j m y v pol. 1111 daň z příjmu FO 1112 daň z příjmu FO z podnikání 1113 daň z příjmu FO zvl. sazba 1121 daň z příjmu PO 1211 daň z přidané hodnoty 1340 popl.

Více

Provozní výdaje v tis.kč

Provozní výdaje v tis.kč Provozní výdaje v tis.kč Oddíl Název Skutečnost Skutečnost Schválený Upravený Návrh 10 Zemědělství a lesní hospodářství 4 985 4 884 4 557 8 851 7 070 1014 Ozdrav.hosp.zvířat, polních a spec.plod.a zvl.veter.péče

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva Města Bechyně konaného dne

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva Města Bechyně konaného dne U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva Města Bechyně konaného dne 12. 3. 2008 USNESENÍ č. 4/2-08 Z I. n e s o u h l a s í s udělením výjimky z Pravidel pro pronajímání městských bytů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Více

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 759786 805603 1112 Daň

Více

ROZPOČET OBCE OKNA NA ROK 2016.

ROZPOČET OBCE OKNA NA ROK 2016. ROZPOČET OBCE OKNA NA ROK 2016. PŘÍJMY č. jedn. OúO/341/2015 Daňové příjmy Kč 1111 Daň z příjmů FO ze záv. činnosti 770 000 1112 Daň z příjmů FO ze Svč. 10 000 1113 Daň z příjmů FO z kapit. výnosů 75 000

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2012 2013 Návrh 2014 1341 Poplatek ze psů 44 44 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

Změna rozpočtu obce Dubicko za rok 2012-IX. ke dni Rada obce Dubicko

Změna rozpočtu obce Dubicko za rok 2012-IX. ke dni Rada obce Dubicko Změna rozpočtu obce Dubicko za rok 2012-IX. ke dni 19.11.2012 - Rada obce Dubicko VÝDAJE OBCE DUBICKO NA ROK 2012 Výdaje Obce Dubicko Rozpočet 2012 (Kč) Změna 2012-IX.(Kč) 2212-5011 Silice - Platy zaměstnanců

Více

Schválený rozpočet obce Prysk 2015

Schválený rozpočet obce Prysk 2015 Schválený rozpočet obce Prysk 2015 1. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet 2015 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé čin. 1 070 00 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 10 00 1113 Daň z příjmu fyz. osob

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 533 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 533 ze dne č.j.: 267/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 533 ze dne 15.07.2015 Úprava rozpočtu roku 2015 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 16/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 17 ze dne 14.01.2015 K úpravě rozpočtu roku 2014 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

Statutární město Ostrava - Městský obvod Pustkovec ROZPOČET NA ROK 2017

Statutární město Ostrava - Městský obvod Pustkovec ROZPOČET NA ROK 2017 PŘÍJMY v tis. Kč Schválený Schválený Schválený rozpočet rozpočet rozpočet 1341 Poplatky ze psů 23 25 26 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 60 30 35 1351 Odvod výtěžku z provozování loterii

Více

Schválený rozpočet na rok 2005 v tis. Kč

Schválený rozpočet na rok 2005 v tis. Kč Schválený rozpočet na rok 2005 Stránka 1 z 5 Schválený rozpočet na rok 2005 v tis. Kč PŘÍJMY: A. Vlastní příjmy (třída 1,2,3) Třída 1 - Daňové příjmy 51 737,400 45 179,000 34 173,800 1111 daň z příjmů

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 PŘÍJMY Vážany nad Litavou třída 1. - daňové příjmy (sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb. - % podíl 0,003840) koeficient

Více

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00 Návrh ROZPOČTOVĚ PŘÍJMY - rok 2015 paragraf položka OdPa položka popis 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. 800 000,00 0 1112 Daň z příjmu OSVČ 10 000,00 0 1113 Daň z příjmu FO za kap. Výnosy

Více

Zpráva o hospodaření městské části Praha 12 za rok 2009

Zpráva o hospodaření městské části Praha 12 za rok 2009 Příloha č. 1 důvodové zprávy Zpráva o hospodaření městské části Praha 12 za rok 2009 Zpracovatelé: Ing. Milan Nový ved. ekonom. odboru Ing. Eva Šmídová ved. odd. rozpočtu pí Zdeňka Petříčková prac. odd.

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 942 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 942 ze dne č.j.: 1003/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 942 ze dne 07.12.2015 Úprava rozpočtu roku 2015 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Z V E Ř E J N Ě N Í návrhu ročního rozpočtu na rok 2017 Městské části Praha-Lysolaje Městská část Praha - Lysolaje na základě 11 odst. 3 zákona č. 250/2000

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Schválený rozpočet Města Buštěhradu na rok 2012

Schválený rozpočet Města Buštěhradu na rok 2012 Město Buštěhrad Městský úřad Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad, IČ: 00234214 tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030 web: http://www.mestobustehrad.cz email: meu@mestobustehrad.cz Schválený rozpočet

Více

Výdaje. 1031 5139 nákup materiálu 10000 1031 5169 nákup ostatních služeb 20000 1031 pěstební činnost 30000

Výdaje. 1031 5139 nákup materiálu 10000 1031 5169 nákup ostatních služeb 20000 1031 pěstební činnost 30000 Rozpočet na rok 2012 paragraf položka příjmy 1111 daň z příjmů fyz. osob 1100000 1112 daň z příjmů fyz. osob 70000 sam. výd. 1113 daň z příjmů fyz. osob 100000 kapitál.výnosy 1121 daň z příjmů práv. osob

Více

Návrh rozpočtu obce Dubenec pro rok Návrh rozpočtu Obce na r v tis. Kč. Skutečnost 1-10/2012

Návrh rozpočtu obce Dubenec pro rok Návrh rozpočtu Obce na r v tis. Kč. Skutečnost 1-10/2012 Návrh rozpočtu Obce na r. 2013. v tis. Kč Položka PŘÍJMY. Skutečnost 1-10/2012 Návrh pol. Návrh 1111 Daň z příjmu FO ze záv. č. 810,8 1446,0 1112 Daň z příjmu FO ze sam. výd. č. 158,9 262,0 1113 Daň z

Více

rozpočtové příjmy celkem ,00

rozpočtové příjmy celkem ,00 Rozpočet obce Drahotín pro rok 2016 Příjmy Závaznými ukazateli jsou paragrafy rozpočtové skladby 1111 daň z příjmu fyzických osob ze záv. Činnosti a funkčních pož. 400 000,00 1112 daň z příjmů fyzických

Více

Návrh rozpočtu roku 2017

Návrh rozpočtu roku 2017 roku 2017 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 251 073,00 0000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů

Více

USNESENÍ č. 32/04-03 Z

USNESENÍ č. 32/04-03 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 32/04-03 Z ze dne 13.05.2003 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. Rozpočtovou změnu č. 5/2003 - ostatních nemovitostí a jejich

Více

PŘÍJMY CELKEM v Kč ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013

PŘÍJMY CELKEM v Kč ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ V ROCE 2013 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 550000 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30000 Daň z příjmu fyzických osob z

Více

Č. usnesení: Č. odboru/oblast: Termín plnění: Zodpovídá/plní: 3646 / MRM / 13 18/06 18/ / MRM / 13 08/02 08/02

Č. usnesení: Č. odboru/oblast: Termín plnění: Zodpovídá/plní: 3646 / MRM / 13 18/06 18/ / MRM / 13 08/02 08/02 U S N E S E N Í z mimořádné schůze Rady města Tábora, konané 19.12.2013 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. 3646 / MRM / 13 18/06 18/06 Hospodaření společnosti za rok 2013 očekávaná skutečnost

Více

KEO 7.71a / Uc19s. 2219 0000 5171 00000000 Opravy a udržování 300000.00 Celkem: 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 300000.

KEO 7.71a / Uc19s. 2219 0000 5171 00000000 Opravy a udržování 300000.00 Celkem: 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 300000. Obec Záhoří N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2011 V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis KEO 7.71a / Uc19s strana : 1 Schválený rozpočet 1031 Pěstební činnost 1031 0000

Více

Komentář k výsledkům hospodaření za rok 2014

Komentář k výsledkům hospodaření za rok 2014 Soubor: 4437_Příloha 1a_k bodu IV._2A HSHMP Komentář k rozpočtu 2014 k Příloze č. 1, bodu IV., odseku 2A Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Komentář k výsledkům hospodaření za rok

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 Příjmy schválený rozpočet 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 700 000 Kč 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 80 000 Kč 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 190 000 Kč

Více

Rozpočtové příjmy Bytové hospodářství příjmy z pronájmu ost. nemov ,00

Rozpočtové příjmy Bytové hospodářství příjmy z pronájmu ost. nemov ,00 Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený Upravený Výsledek rozpočet rozpočet od počátku roku 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.čin. 1,290.000 1,194.000 1,193.826,38 0000 1112 Daň z příjmů

Více

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 0000 1112 DAň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti -70.000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více