SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA OU V RÁMCI CŽV AKTUALIZOVÁNO K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA OU V RÁMCI CŽV AKTUALIZOVÁNO K 25.6.2013"

Transkript

1 Ostravská univerzita v Ostravě SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA OU V RÁMCI CŽV AKTUALIZOVÁNO K Aktuální ekologické aspekty životního prostředí MV Ministerstvo vnitra č. AK I./PV-784/2008 Buvání týmu (team building) OPS-67/2005 Ministerstvo vnitra č. AK I./VE-118/2005 Etika veřejné služby MV Ministerstvo vnitra č. AK I./PV-784/2008 Etika veřejné služby (pro veucí úředníky) OPS-67/2005 Ministerstvo vnitra č. AK I./VE-119/2005 Integrace jedinců se specifickými potřebami MV Ministerstvo vnitra č. AK I./PV-784/2008 Nové informační technologie ve veřejné správě OPS-67/2005 Ministerstvo vnitra č. AK I./PV-782/2005 Profesní etika ve veřejné správě MV Ministerstvo vnitra č. AK I./PV-784/2008 Rozvoj komunikačních vedností v administrativní sféře s ohledem na výkon OPS-67/2005 Ministerstvo vnitra č. AK I./PV-779/2005 správních činností Time management OPS-67/2005 Ministerstvo vnitra č. AK I./PV-778/2005 Vybrané aspekty krizového řízení ve veřejné správě OPS-67/2005 Ministerstvo vnitra č. AK I./PV-777/2005 Vzdělávání úředníků sociálních odborů územně samosprávních celků v oblasti MV Ministerstvo vnitra č. AK I./PV-784/2008 jejich přípravy pro práci v multikulturním prostředí Základy komunikačních vedností pro úředníky územních samosprávních celků MV Ministerstvo vnitra č. AK I./PV-784/2008 Základy komunikačních vedností pro úředníky územních samosprávních celků OPS-67/2005 Ministerstvo vnitra č. AK I./VE-120/2005 Oddělení pro podporu projektů Akreditace k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů /2007 MŠMT

2 Filozofická fakulta Rozšiřující studium anglického jazyka a didaktiky pro 2. stupeň ZŠ Rozšiřující studium anglického jazyka a literatury pro SŠ Rozšiřující studium českého jazyka a lit. k získání způsobilosti vyučovat na SŠ Rozšiřující studium francouzského jazyka a literatury pro SŠ Rozšiřující studium historie ze ZŠ na SŠ Rozšiřující studium německého jazyka a literatury pro SŠ Rozšiřující studium německého jazyka ze ZŠ na SŠ Rozšiřující studium ruského jazyka ze základních škol na střední školy /2009 MŠMT Rozšiřující studium španělského jazyka a literatury pro SŠ Rozšiřující studium základů společenských věd ze základních škol na střední školy /2009 MŠMT Pedagogická fakulta Akreditace k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č / MŠMT DVPP 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Development centrum / MŠMT Koučování / MŠMT Manažerský vzdělávací program Učící se škola / MŠMT Počítačem podporovaná výuka v přírovědných předmětech / MŠMT Podpora rozvoje kompetencí pedagogických pracovníků k výuce podnikavosti a inovativnosti / MŠMT žáků ZŠ Poznání nejlepších praxí jako metoda osobního rozvoje manažera / MŠMT Řízení pedagogického procesu / MŠMT Studium k výkonu specializovaných činností-prevence sociálně patologických jevů / MŠMT Studium pro veucí pedagogické pracovníky-školský management / MŠMT

3 Studium pro ředitele škol a školských zařízení / MŠMT Studium pro výchovné poradce / MŠMT Tuzemské stáže : Sdílení brých praxí při řízení kvality vzdělávání / MŠMT Vedení lidí / MŠMT Využití multimediálních vzdělávacích objektů v přírovědných předmětech / MŠMT Přírovědecká fakulta Centrum celoživotního vzdělávání FPR OU Algoritmy a datové struktury / MŠMT Algoritmy a datové struktury / MŠMT Angličtina pro mírně pokročilé / MŠMT Angličtina pro mírně pokročilé / MŠMT Angličtina pro pokročilé / MŠMT Angličtina pro pokročilé / MŠMT Angličtina pro pokročilé / MŠMT Angličtina pro středně pokročilé / MŠMT Angličtina pro středně pokročilé / MŠMT Bezpečnost dětí při používání informačních a komunikačních technologií / MŠMT Bezpečnost informačních a komunikačních technologií (ICT) / MŠMT CorelDRAW - využití při výuce grafiky na ZŠ a SŠ /2010 MŠMT Čísla a jejich vlastnosti / MŠMT Databáze MS Access přípravný kurz k ECDL-M /2010 MŠMT Databáze MS Access přípravný kurz k ECDL-M /2010 MŠMT Databáze v prostředí MS Access 2007 pro pokročilé /2010 MŠMT Didaktika informatiky a výpočetní techniky (IVT) pro učitele ZŠ / MŠMT Didaktika informatiky pro učitele SŠ / MŠMT Didaktika matematiky / MŠMT Efektivní tvorba testovacích strojů s adaptivní složkou v LMS Moodle / MŠMT Environmentální vzdělávání na ZŠ a SŠ / MŠMT

4 Euklivská a ne euklivské geometrie /2012 MŠMT Fotoaparát ve výuce, úprava digitální fotografie / MŠMT Gramatika anglického jazyka hrou / MŠMT Gramatika anglického jazyka hrou / MŠMT Hra a Hračka ve vzdělání učitelů a vychovatelů / MŠMT Hrajeme si s čísly / MŠMT Hrajeme si s počítačem kurz pro učitele MŠ / MŠMT Hry v hodinách matematiky / MŠMT Chráněný a ohrožený hmyz Ostravska a principy jeho ochrany / MŠMT Informační a komunikační technologie pro MŠ / MŠMT Informační a komunikační technologie pro MŠ a ZŠ I / Informační a komunikační technologie pro učitele 1. stupně ZŠ /2010 MŠMT Informační a komunikační technologie pro učitele MŠ a ZŠ II / Informační a komunikační technologie pro učitele ZŠ / MŠMT Informační systémy a jejich projektování /2010 MŠMT Integrovaná projektová výuka v biologii a chemii / MŠMT Internet a komunikace přípravný kurz k ECDL-M /2010 MŠMT Internetová prezentace a komunikace ve výuce / MŠMT Jak na Winws / MŠMT Jak píšeme matematický text / MŠMT Komunikace v praxi ředitele / Komunikační prostředky a testy v prostředí aplikace Moodle(Moodle pro pokročilé) / MŠMT Konečná komunikativní algebra a její aplikace / MŠMT Konflikty a způsoby jejich řešení / MŠMT Konstrukční geometrie / MŠMT Konverzace pro pokročilé / MŠMT Konverzace pro pokročilé / Konverzace pro středně pokročilé I / MŠMT Kreativní psaní v anglickém jazyce / MŠMT Kreslení a poznání s využitím počítače v předškolním vzdělávání / MŠMT

5 Kurz znakového jazyka I / MŠMT Kurz znakového jazyka II / MŠMT Kurz znakového jazyka III / MŠMT Kyberšikana, její příčiny a diagnostika / MŠMT Livá řemesla a tradice v práci učitelů a vychovatelů /2010 MŠMT Lineární algebra / MŠMT Matematika hravou formou / MŠMT Mechorosty severní Moravy a Slezska a jejich ekologický význam / MŠMT Moodle pro pokročilé /2010 MŠMT Moodle pro pokročilé správce systému LMS /2010 MŠMT MS Office 2007 v odborných předmětech na SŠ /2010 MŠMT Nové přístupy v architektuře počítačů, operačních systémů a počítačových sítí /2010 MŠMT Nové přístupy v projektování informačních systémů / MŠMT Objektová technologie v PHP, jazyk PHP pro pokročilé / MŠMT Objektové programování I (OOP pro internet) / MŠMT Objektový vývoj aplikací v Javě /2010 MŠMT On-line kurzy v prostředí Moodle / MŠMT OpenOffice alternativa k MS Office /2010 MŠMT OpenOffice realizace databáze a analýza dat v prostředí Calc /2010 MŠMT People management / MŠMT Plánování projektů v MS Projekt / MŠMT Počítačové sítě / MŠMT Podpora ICT v rozvoji jazykových schopností dětí v mateřské škole / MŠMT Pokročilé práce v rámci 3D počítačové grafiky /2010 MŠMT Pokročilé techniky práce s interaktivní tabulí s důrazem na interaktivní komponenty / MŠMT Pokročilé techniky tvorby kumentů a přípravy prezentací pro výuku / MŠMT Pokročilé techniky v Zoner Callisto / MŠMT Posílení diagnostických kompetencí učitele ZŠ a SŠ se zaměřením na specifické potřeby / MŠMT Používáme CSS (kaskávé styly) při tvorbě webů / MŠMT PowerPoint 2010 využití v přípravě učitele a ve výuce / MŠMT Práce se soubory a operačním systémem přípravný kurz k ECDL-M /2010 MŠMT Praktická cvičení v programování /2010 MŠMT Praktické využití anglického jazyka v učitelské praxi / MŠMT Praktické využití anglického jazyka v učitelské praxi / MŠMT

6 Pravděpobnost a statistika / MŠMT Prezentace jako nástroj výuky podporující interakci žáků / MŠMT Prezentace učitele v PowerPoint 2007 pro pokročilé /2010 MŠMT Prezentační vednosti veucího pracovníka / MŠMT Prezentační program PowerPoint 2010 formou příkladů a cvičení / MŠMT Projekt management / MŠMT Projektové vyučování na ZŠ a SŠ s ICT / MŠMT Přecházíme na prezentační program PowerPoint 2007 prostředí, novinky a příklady / MŠMT Přecházíme na tabulkový procesor Excel 2007 prostředí, novinky a příklady / MŠMT Přecházíme na textový editor Word 2007 prostředí, novinky a příklady / MŠMT Příroda města Ostravy a její ochrana / Reálie anglicky mluvících zemí / MŠMT Rizika pohybu dětí a mládeže na Internetu / MŠMT Rozšiřující studium geografie rozšíření o obor /2012 MŠMT Rozšiřující studium chemie pro SŠ / MŠMT Rozšiřující studium chemie pro ZŠ / MŠMT Rozšiřující studium matematiky / MŠMT Rozvíjení geometrického názoru a prostorové představivosti ve výuce na ZŠ a SŠ / MŠMT Rozvoj logického myšlení s využitím ICT v předškolním vzdělávání / MŠMT RS Informatiky pro 2. Stupeň ZŠ distanční forma-rozšíření o další předměty / MŠMT RS Informatiky pro SŠ distanční forma-rozšíření o další předměty / MŠMT Řízení aktivit, úkolů a testů v prostředí LMS Moodle /2010 MŠMT Situační angličtina II / MŠMT Současné směry vývoje instrumentální analytické chemie / MŠMT Současné trendy výuky české literatury na SŠ / MŠMT Speciální vednosti učitele v LMS Moodle / MŠMT Správa LMS Moodle / MŠMT Studium k výkonu specializovaných činností školní koordinátor EVVO /2012 MŠMT Systémová dynamika a její využití na ZŠ a SŠ / MŠMT Školní zahrada a environmentální výchova / MŠMT Tabulkový kalkulátor Excel 2003-využití v přípravě učitele a ve výuce I /2010 MŠMT

7 Tabulkový kalkulátor Excel 2003-využití v přípravě učitele a ve výuce II /2010 MŠMT Tabulkový kalkulátor Excel 2010 využití v přípravě učitele a ve výuce / MŠMT Tabulkový procesor Excel 2010 formou příkladů a cvičení / MŠMT Tabulkový procesor MS Excel přípravný kurz k ECDL-M /2010 MŠMT Tabulkový procesor MS Excel přípravný kurz k ECDL-M /2010 MŠMT Tabulky a výpočty v MS Excel 2007 pro pokročilé /2010 MŠMT Tabulky a výpočty v MS EXCEL pro pokročilé /2010 MŠMT Technologie PHP a ASP, srovnání, možnosti / MŠMT Teoretické základy informatiky / MŠMT Teorie a praxe školského managementu / MŠMT Textový editor MS Word 2003-využití v přípravě učitele a ve výuce I /2010 MŠMT Textový editor MS Word 2003-využití v přípravě učitele a ve výuce II /2010 MŠMT Textový editor MS Word 2007 pro pokročilé /2010 MŠMT Textový editor MS Word 2010 využití v přípravě učitele a ve výuce / MŠMT Textový editor MS Word 2010 jako pomůcka k tvorbě kumentů v human. předmětech / MŠMT Textový editor Word 2010 formou příkladů a cvičení / MŠMT Toner Calisto využití při výuce grafiky na ZŠ a SŠ /2010 MŠMT Tvorba a úprava videa v počítači, využití videa ve výuce / MŠMT Tvorba moderních www stránek ve výuce na ZŠ a SŠ / MŠMT Tvorba prezentací v MS PowerPoint přípravný kurz k ECDL-M /2010 MŠMT Tvorba prezentací v MS PowerPoint přípravný kurz k ECDL-M /2010 MŠMT Tvorba projektů v MS project a možnosti využití na SŠ /2010 MŠMT Tvorba školních www stránek / MŠMT Tvorba webu v prostředí PHP s podporou databází /2010 MŠMT Tvoříme šablony a formuláře v MS Word 2010 a MS Excel / MŠMT Tvoříme testy z matematiky / MŠMT Tvoříme www stránky jako prezentaci školy / MŠMT Tvoříme www stránky na 1. stupni ZŠ a MŠ / MŠMT Úprava digitálních obrázků a základy počítačové grafiky-přípr. kurz k ECDL M / MŠMT Úprava vzhledu webových stránek pomocí jazyka CSS / MŠMT Úvod angličtiny pro pokročilé (falešné) začátečníky / MŠMT Úvod angličtiny pro pokročilé (falešné) začátečníky / MŠMT Úvod angličtiny pro úplné začátečníky / MŠMT Úvod angličtiny pro úplné začátečníky / MŠMT Úvod bezpečnosti ICT / MŠMT Úvod lineární algebry / MŠMT

8 Úvod numerické matematiky / MŠMT Úvod objektové technologie v PHP, základy jazyka PHP / MŠMT Úvod studia matematiky / MŠMT Vedení porad a moderní ICT / MŠMT Vedení studentů při zpracování ročníkové, maturitní nebo dlouhobé práce na SŠ / MŠMT Vektorová grafika Zoner Callisto v příkladech / MŠMT Virtuální prostředí školy, žákovské desktopy koncepce, možnosti, přístupy / MŠMT Výpočty a grafiky s pomocí tabulkového kalkulátoru MS Excel / MŠMT Výtvarná výchova, hra s barvou a textilem, vosková batika / MŠMT Vytváření www stránek ve výuce na ZŠ a SŠ / MŠMT Výukový software / MŠMT Využití aplikace Powersim k tvorbě modelů vytvořených pomocí systémové dynamiky /2010 MŠMT Využití aplikace Trend rozhovací modely v základech managementu /2010 MŠMT Využití aplikačních programů MS Office 2010 ve všeobecně vzdělávacích předmětech / MŠMT Využití aplikačních programů MS Office ve všeobecně vzdělávacích předmětech /2010 MŠMT Využití ICT techniky v prostředí MS s důrazem na multimediální technologie / MŠMT Využití možností MS Word a MS Excel 2010 v matematických a příbuzných / MŠMT předmětech Využití možností MS WORD a MS Excel v matematických a příbuzných předmětech /2010 MŠMT Využití možností MS Word a MS Excel v matematických a příbuzných předmětech / MŠMT Využití počítače ve výuce geometrie / MŠMT Využití text. Editoru jako pomůcky k tvorbě kumentů v humanitních předmětech /2010 MŠMT Využití textového editoru MS Word 2010 v obchodní korespondenci / MŠMT Využití textových editorů v obchodní korespondenci /2010 MŠMT Využití vzdělávacích programů pro práci s dětmi v mateřské škole / MŠMT Webové stránky novinky, nové programy / MŠMT WebQuest skupinové problémové vyučování s podporou ICT / MŠMT Začínáme programovat v Javě /2010 MŠMT Začínáme publikovat na internetu / MŠMT Začínáme s MS Office / MŠMT Začínáme s tvorbou databází MS Access / MŠMT Začínáme tvorbou www stránek / MŠMT Začínáme učit s pomocí LMS Moodle /2010 MŠMT Základní pojmy ICT přípravný kurz k ECDL M /

9 Základy kryptografie / MŠMT Základy managementu / Základy osobní bezpečnosti v prostředí sociálních sítí a Internetu / MŠMT Základy počítačové grafiky pro 3D vizualizaci / MŠMT Základy práce s interaktivní tabulí / MŠMT Základy práce v CorelDRAW / MŠMT Základy tvorby www dle standardu xhtml / MŠMT Základy tvorby www stránek s využitím technologie ASP / MŠMT Zdravotní rizika v kontaminovaném životním prostředí / MŠMT Zpracování textu v MS Word 2003 přípravný kurz k ECDL-M /2010 MŠMT Zpracování textu v MS Word 2007 přípravný kurz k ECDL-M /2010 MŠMT Lékařská fakulta /certifikovaného kurzu Gynekologická cytodiagnostika /2012/VZV MZČR Smluvní zařízení: Fakultní nemocnice Ostrava Hojení chronických ran v intenzivní péči /2012/VZV MZ Smluvní zařízení: Fakultní nemocnice Ostrava Imobilizace a transport traumatologických nemocných /2012/VZV MZ Smluvní zařízení: Bohumínská městská nemocnice, a.s. Léčba bolesti /2012/VZV MZČR Smluvní zařízení: Fakultní nemocnice Ostrava Ošetřovatelská péče v geriatrii /2012/VZV MZČR Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči /2008 MZČR Označení speciality: Sestra pro intenzivní péči Sestra pro intenzivní péči /2012/VZV MZČR Smluvní zařízení: Fakultní nemocnice Ostrava, Městská nemocnice Ostrava, p.o. Zajištění vstupu krevního oběhu /2012/VZV MZ Smluvní zařízení: Fakultní nemocnice Ostrava Zdravotník zotavovacích akcí /2010 MŠMT

10 Fakulta sociálních studií Komunikační vednosti v praxi sociálního pracovníka / Nepojistné dávky sociálního zabezpečení České republiky / Právo v praxi sociálního pracovníka / Úvod evaluace služeb / Úvod managementu v sociálních službách / Úvod práce se závislými klienty / Úvod práva v sociální práci / Úvod psychiatrického minima v profesi sociálního pracovníka / Úvod řízení lidských zdrojů / Úvod sociálního podnikání v sociální práci / Úvod strategického managementu / Úvod zdravotních rizik v profesi sociálního pracovníka / Úvod zvládání vybraných rizikových situací v praxi sociálního pracovníka /

Aktuální seznam nabízených kurzů

Aktuální seznam nabízených kurzů Aktuální seznam nabízených kurzů Název akce číslo akreditace hodinová dotace cena 1 Moodle pro pokročilé 3320/10-25-22 30 2100 2 Lidová řemesla a tradice v práci učitelů a vychovatelů 3320/10-25-22 30

Více

SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA OU V RÁMCI CŽV AKTUALIZOVÁNO K 29. 7. 2015

SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA OU V RÁMCI CŽV AKTUALIZOVÁNO K 29. 7. 2015 Pedagogická fakulta SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA OU V RÁMCI CŽV AKTUALIZOVÁNO K 29. 7. 2015 Název vzdělávacího programu Platnost akreditace č.j. Rozhodnutí Vydalo Pozn. do Akreditace

Více

CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA PPŘÍ CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Informační brožura, nabídka kurzů a programů Leden 2015 3 0. DUBNA 22, 70103 O STRAVA 2 Vážení zájemci o vzdělávací akce a studia v rámci celoživotního

Více

evropský SOCialni^ 1 _ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, OP Vzdělávání fond V CR EVROPSKÁ UNIE MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY pro konkurenceschopnost

evropský SOCialni^ 1 _ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, OP Vzdělávání fond V CR EVROPSKÁ UNIE MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY pro konkurenceschopnost KUMSP08K0812 evropský SOCialni^ 1 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, OP Vzdělávání fond V CR EVROPSKÁ UNIE MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNI Licenční smlouva Moravskoslezský

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy

Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy Ing. Mgr. Jiří Svoboda Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy Soft skills Manažerské a marketingové kurzy Manažerské dovednosti Moderní marketingová komunikace Efektivní komunikace Komunikace se zákazníkem Péče

Více

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy:

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy: Nabídka počítačových kurzů Akreditované kurzy: 1. Word... 1 2. Word pokročilí... 1 3. Excel... 1 4. Excel pokročilí... 2 5. PowerPoint... 2 6. Access... 2 7. OpenOffice.org Writer... 2 8. OpenOffice.org

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu Přípravný kurz ECDL Kurz je zaměřen na přípravu uchazeče o získání celosvětově rozšířeného certifikátu počítačové gramotnosti ECDL. Tyto ECDL certifikáty jsou určeny široké veřejnosti a jsou stále ve větší

Více

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows

1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows 1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows Hlavní náplní kurzu je seznámit účastníky se základními a středně pokročilými technikami vybraných produktů MS Office.

Více

Přihláška do kurzu. Kurzy pořádané ve školním roce 2013-2014 (seznam kurzů).

Přihláška do kurzu. Kurzy pořádané ve školním roce 2013-2014 (seznam kurzů). Kurzy pořádané ve školním roce 2013-2014 (seznam kurzů). Kurzy budou otevřené po přihlášení minimálního počtu účastníků (uvedeno vždy u příslušného kurzu). U každého kurzu je uveden celkový počet hodin

Více

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz ICT NÁS BAVÍ Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015 www.vys-edu.cz Realizátoři projektu Společnost pro kvalitu školy, o. s., Ostrava Vysočina Education, Jihlava Zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Podmínky pro hodnocení žáků v předmětu informatika

Podmínky pro hodnocení žáků v předmětu informatika Podmínky pro hodnocení žáků v předmětu informatika Prima Prezentace jedna známka Textový editor automatické tvary - jedna známka Textový editor práce s textem- jedna známka Sekunda Grafika jedna známka

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Informační a výpočetní technika Ročník: 3. - 4. ročník (septima - oktáva) Tématická oblast DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE informatika hardware software

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 Maturitní zkouška se skládá ze společné části a profilové části. 1. Společná část maturitní zkoušky Dvě povinné zkoušky a) český jazyk a literatura b) cizí jazyk

Více

Studijní plány: 2014/2015. Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky

Studijní plány: 2014/2015. Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Studijní plány: 2014/2015 Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Bakalářské studium Forma prezenční Informační technologie Studijní program: Kreditní limit: 180 Typ: Forma: Standardní

Více

Plán je zpracován na období od 1. 9. 2010 (stávající stav) do 31. 8. 2011 (cílový stav).

Plán je zpracován na období od 1. 9. 2010 (stávající stav) do 31. 8. 2011 (cílový stav). ICT plán školy je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č. j. 30799/2005-551, který stanovuje Standart ICT sluţeb ve škole a náleţitosti dokumentu ICT plán školy. Plán je zpracován na období od 1. 9.

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 118 12 Praha 1, Karmelitská 7, P.O.Box 78. uděluje akreditaci

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 118 12 Praha 1, Karmelitská 7, P.O.Box 78. uděluje akreditaci MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 118 12 Praha 1, Karmelitská 7, P.O.Box 78 Č.j.: 25613/2010-25-616 ROZHODNUTÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy posoudilo žádost instituce: POD STROMEM

Více

Katalog kurzů ICT vzdělávání

Katalog kurzů ICT vzdělávání edu ICT Katalog kurzů ICT vzdělávání Vnitřní informační systémy Univerzity Pardubice STAG administrace studijní agendy + ifis ekonomika + SpSl spisová služba a skartační řízení VERSO provozní systémy (objednávky,

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Informatika a informační a komunikační technologie (dále jen Informatika a ICT) na gymnáziu

Více

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Ovládá a využívá techniku a základní funkce operačního systému v souladu s pravidly Dodržuje ergonomická pravidla pro práci s počítačem Rozumí fungování počítačových sítí, chápe význam protokolu, zná a

Více

ICT plán školy pro rok 2011-2012

ICT plán školy pro rok 2011-2012 ICT plán školy pro rok 2011-2012 Škola Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 IČO 00 50 74 74 Tel/fax +420 321 724 039 / +420 724 007 E-mail WWW iss.obchod@sendme.cz www.ssohavlickova.cz Obsah

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

6.17 Informatika a výpočetní technika

6.17 Informatika a výpočetní technika 6.17 Informatika a výpočetní technika 6.17.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Informatika a výpočetní technika vychází ze vzdělávací oblasti Informatika

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Volitelné semináře ve 4. ročníku

Volitelné semináře ve 4. ročníku Volitelné semináře ve 4. ročníku Seminář českého jazyka a literatury II (čtyřhodinový) Výuka zahrnuje literární výchovu a jazykovou a komunikační výchovu, které se vzájemně doplňují a prolínají. Rozšiřuje

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Organizace CŽV PdF 1. Placené kombinované studium dle akreditovaných bakalářských a magisterských programů

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informatika 5.3.2 Informatika volitelný předmět 5.3.

5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informatika 5.3.2 Informatika volitelný předmět 5.3. 5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informatika 5.3.2 Informatika volitelný předmět 5.3.3 Informatika v AJ Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Informatika 2 0 0 0 Informatika

Více

ICT PLÁN ŠKOLY NA OBDOBÍ

ICT PLÁN ŠKOLY NA OBDOBÍ ICT PLÁN ŠKOLY NA OBDOBÍ 2009-2011 Základní údaje o škole Název školy : Základní škola Nový Jičín, Komenského 68 Ulice : Komenského 68 PSČ, místo : 741 01 Nový Jičín IČO : 00848328 Tel.: 556 708 124 Email:

Více

Školní vzdělávací program pro gymnázium 79-41-K/81 GYMNÁZIUM 1/1

Školní vzdělávací program pro gymnázium 79-41-K/81 GYMNÁZIUM 1/1 79-41-K/81 GYMNÁZIUM 1/1 OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.ZMĚNY 3.DODATKY 1/2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium 1) 1)Školní vzdělávací program pro osmileté

Více

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Studenti si volí semináře s celkovou dotací 4 hodiny týdně. Nabízené semináře mají dotaci 1 hodinu, resp. 2 hodiny týdně. Student si tedy může navolit

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

získala dne 15.10.2013 AKREDITACI k provádění vzdělávacích programů v rámci DVVP č.j.: MSMT 42173/2013-1-967

získala dne 15.10.2013 AKREDITACI k provádění vzdělávacích programů v rámci DVVP č.j.: MSMT 42173/2013-1-967 Obchodní akademie, Sokola Tůmy 12, 737 01 Český Těšín, příspěvková organizace získala dne 15.10.2013 AKREDITACI k provádění vzdělávacích programů v rámci DVVP č.j.: MSMT 42173/2013-1-967 O které kurzy

Více

MŠ, ZŠ a školská zařízení

MŠ, ZŠ a školská zařízení Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 MŠ, ZŠ a školská zařízení Nabídka vzdělávacích programů DVPP na

Více

CODEWEEK 2014 Rozvoj algoritmického myšlení nejen pomocí programu MS Excel. Michaela Ševečková

CODEWEEK 2014 Rozvoj algoritmického myšlení nejen pomocí programu MS Excel. Michaela Ševečková CODEWEEK 2014 Rozvoj algoritmického myšlení nejen pomocí programu MS Excel Michaela Ševečková Rozvoj technického myšlení nejmenších dětí práce s předměty charakteristika, diferenciace (hledání rozdílů),

Více

DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI

DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI Plán předmětu Název předmětu: Úvod do informačních technologií Školní rok: 2008/2009 Ročník: I. Studijní obor: DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI Forma studia: Kombinovaná Semestr: I. (zimní) Typ předmětu:

Více

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Objednejte si svůj seminář pro pedagogy nebo dílny/lekce pro děti Seminář Vám připravíme po domluvě ve Vašich

Více

Metodik a koordinátor ICT

Metodik a koordinátor ICT Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Metodik a koordinátor ICT Číslo akreditace:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY na období do 31. 8. 2014 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková

Více

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program)

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika a výpočetní technika čtyřletý cyklus Obsahové, časové a organizační vymezení Ve vyučovacím předmětu

Více

V delávání. be hranic NABÍDKA KURZŮ

V delávání. be hranic NABÍDKA KURZŮ V delávání be hranic NABÍDKA KURZŮ Manažerské dovednosti Náev kuru/aměření Termín konání Cena Leadership Komplexní dlouhodobý kur 10 900 Kč OTEVŘENÉ KURZY Vhodné pro všechny cílové skupiny Náev kuru/aměření

Více

Student si po a 1. ročníku podle svého osobního zaměření volí kurzy (předměty).

Student si po a 1. ročníku podle svého osobního zaměření volí kurzy (předměty). Aplikovaná informatika Akreditováno do: 31.10.2013 Délka studia: 3 roky Forma studia: Prezenční studium Předpokládaný počet studentů nastupujících do 1. ročníku: 60 Přijímací zkouška: bez přijímacích zkoušek

Více

Zaměření IT Podnikání v IT

Zaměření IT Podnikání v IT Zaměření IT Podnikání v IT Nové zaměření Podnikání v IT VOŠ 11. září 2014 Autor: Mgr. Pavel Anderle Zaměření IT Podnikání v IT Nové zaměření Podnikání v IT Předpokládané uplatnění studenta Podnikání v

Více

Microsoft Partneři ve vzdělávání

Microsoft Partneři ve vzdělávání Microsoft Partneři ve vzdělávání aktivity pro základní a střední školy ČR Jan Martínek Academic Audience Manager, Microsoft Jan.Martinek@microsoft.com Stávající aktivity programu Microsoft Partneři ve

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů

Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů Mgr. Věra Sukopová Oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance Fakultní nemocnice Olomouc Metodický pokyn MZ ČR k zákonu č. 96/2004 Sb. - Věstník

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

á na pedagogických fakultách

á na pedagogických fakultách Pregraduální a rozšiřující í vzdělávání á na pedagogických fakultách Josef Šedlbauer, TU v Liberci 9.-10.4. 2008, Brno Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva)

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Seminář z českého jazyka Rozšiřuje, prohlubuje a procvičuje učivo gramatiky, slohu a

Více

ICT plán. Záměry školy v oblasti ICT pro období let 2006 2007

ICT plán. Záměry školy v oblasti ICT pro období let 2006 2007 ICT plán ázev školy: Vyšší odborná škola a Střední škola zemědělská Chrudim Adresa: Poděbradova 842, 537 60 Chrudim Telefon: 469620207, 469620363, 776620207 Fax: 469620207 E-mail: crzemsk@szes.chrudim.cz

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.15 Učební osnovy: Informatika a výpočetní technika

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.15 Učební osnovy: Informatika a výpočetní technika Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Informatika a

Více

ICT plán školy. Název školy: Základní škola Ulice: Pionýrů 1102 PSČ, Místo: 432 01, Kadaň tel: 474 316 430 email: skola@2zskadan.

ICT plán školy. Název školy: Základní škola Ulice: Pionýrů 1102 PSČ, Místo: 432 01, Kadaň tel: 474 316 430 email: skola@2zskadan. ICT plán školy Název školy: Základní škola Ulice: Pionýrů 1102 PSČ, Místo: 432 01, Kadaň tel: 474 316 430 email: skola@2zskadan.cz Součástí Základní školy Kadaň, ul. Pionýrů 1102, okr. Chomutov je moderně

Více

Přehled výukového software a aplikací instalovaných na školní síti

Přehled výukového software a aplikací instalovaných na školní síti Přehled výukového software a aplikací instalovaných na školní síti ZŠ TŠ stav k 1.1.2011 Vypracoval: Jan Balšánek, ICT koordinátor ZŠ TŠ Celkový přehled (tabulka): Terasoft 41 Didakta 11 Holubec 7 Ostatní

Více

ICT plán školy na období 2007-2008

ICT plán školy na období 2007-2008 ICT plán školy na období 2007-2008 Název školy : Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Ulice : Školní 1610 Místo : Rožnov pod Radhoštěm PSČ : 756 61 Tel. : 571 752 311

Více

Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání. Seznam nabízených kurzů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2010/2011

Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání. Seznam nabízených kurzů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2010/2011 Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání Seznam nabízených kurzů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2010/2011 Praha 2010 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH (JU) Branišovská 31, 370

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: ICT - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.3.2012 Plánovaný stav k 28.2.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury. Závěrečná zpráva z řešení projektu

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury. Závěrečná zpráva z řešení projektu Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury c. Projekty celoživotního vzdělávání, které budou: cb) zvyšovat jazykovou úroveň akademických pracovníků a jejich

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

ICT plán školy. Základní údaje školy:

ICT plán školy. Základní údaje školy: ICT plán školy ICT plán školy je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č. j. 30799/2005-551, který stanovuje Standard ICT služeb ve škole a náležitosti dokumentu ICT plán školy. Plán je zpracován na

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Didaktické prostředky. Moderní trendy

Didaktické prostředky. Moderní trendy Didaktické prostředky Moderní trendy Didaktické prostředky v nejširším slova smyslu zahrnují vše, co napomáhá dosažení cílů vzdělávání. Jsou to zejména obsah, formy, principy, metody, pomůcky a didaktická

Více

Gymnázium jako vzdělávacívací centrum. RNDr. Pavel Vlach, Ph.D.

Gymnázium jako vzdělávacívací centrum. RNDr. Pavel Vlach, Ph.D. Gymnázium jako vzdělávacívací centrum RNDr. Pavel Vlach, Ph.D. Využití projektových finančních prostředků (cca 3 mil.) 1. vybavení vzdělávacího centra rekonstrukce 2 učeben vybavení vzdělávacího centra

Více

Příloha č. 1. Pořadové číslo 1 Název kurzu Změny v účetnictví od roku 2010 Počet osob 2 Minimální rozsah kurzu

Příloha č. 1. Pořadové číslo 1 Název kurzu Změny v účetnictví od roku 2010 Počet osob 2 Minimální rozsah kurzu Pořadové číslo 1 Změny v účetnictví od roku 2010 Novinky v oblasti účtování Propojení účtování se změnou legislativy - převážně daňových zákonů Změny ve výpočtu mezd, praktické ukázky a příklady Pořadové

Více

Pořadové číslo: 2. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka

Pořadové číslo: 2. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka Pořadové číslo: 2. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Bakalářský studijní program - prezenční studium

Bakalářský studijní program - prezenční studium Bakalářský studijní program - prezenční studium 1. ročník studia - společný pro obory: Podnikání Podnikání a management v obchodu Informatika a internet v podnikání Podnikání a management v životním prostředí

Více

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK Jsou stanoveny a zakotveny v platných legislativních normách: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě

Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě 5. prosince 2013 Odbor personální Oddělení vzdělávání, personálního rozvoje a psychologických služeb Program schůzky Úvodní slovo ředitele

Více

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí:

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-4/1-5 technologie Délka modulu 60 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH

PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH REG. Č.: CZ.1.07/1.3.00/48.0040 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Název: Profesní

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA FAKULTĚ DOPRAVNÍ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA FAKULTĚ DOPRAVNÍ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA FAKULTĚ DOPRAVNÍ Celoživotní vzdělávaní (CŽV) bylo přijato na ČVUT jako logický a nezbytný doplněk základní pedagogické činnosti. Legislativní rámec CŽV na ČVUT je vymezen platným

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Blanka Kozáková a Jiří Sumbal Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum, Nový Jičín, p. o.

reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Blanka Kozáková a Jiří Sumbal Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum, Nový Jičín, p. o. Projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Projekt Perspektiva grantový projekt z Moravskoslezského krajevpraxi Blanka Kozáková a Jiří Sumbal Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum,

Více

Práce s počítačem. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Práce s počítačem. Charakteristika vyučovacího předmětu: Práce s počítačem Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Práce s počítačem vychází ze vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie RVP

Více

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací Kurz B1.1 Internet jako zdroj informací V první části budou účastníci dle vlastních zkušeností vyhledávat a systematicky třídit a zpracovávat informace v běžně dostupných kancelářských aplikacích. Druhá

Více

Programy pro psaní textů. textové editory, textové procesory

Programy pro psaní textů. textové editory, textové procesory Programy pro psaní textů textové editory, textové procesory Terminologie Pojmy textový editor a textový procesor se často nerozlišují, proto nejdříve trocha teorie. Textový editor: program, který používáme

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

KANCELÁŘSKÉ APLIKACE

KANCELÁŘSKÉ APLIKACE KANCELÁŘSKÉ APLIKACE Kurzy MS Office 2003, 2007 a OpenOffice jsou určeny zejména těm uživatelům PC, kteří běžně pracují s kancelářskými aplikacemi, ale chtěli by svoje znalosti a dovednosti prohloubit

Více

Nabídka volitelných předmětů výtah z ŠVP

Nabídka volitelných předmětů výtah z ŠVP Literární seminář Volitelný předmět doplňuje výuku předmětu Český jazyk a literatura. Je koncipován jako jednoletý, určený pouze pro žáky maturitních ročníků. Konverzace v anglickém jazyce Volitelný předmět

Více

RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol

RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol Blanka Kozáková 1 e-mail: blanka.kozakova@kvic.cz 1 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková

Více

1001 tipů a triků pro Windows 98. Active Server Pages pro úplné začátečníky. Dokonalý WEBDESIGN. Učebnice pro pokročilé HARDWARE

1001 tipů a triků pro Windows 98. Active Server Pages pro úplné začátečníky. Dokonalý WEBDESIGN. Učebnice pro pokročilé HARDWARE P01 1001 tipů a triků pro Windows 98 P02 Active Server Pages pro úplné začátečníky 60,- Kč NE P03 Kompletní průvodce CSS Kaskádové styly 100,- Kč NE P04 Dokonalý WEBDESIGN 120,- Kč NE P05 Učebnice pro

Více

ICT plán školy pro školní rok 2007/2008

ICT plán školy pro školní rok 2007/2008 ICT plán školy pro školní rok 2007/2008 Základní škola Praha 4, Květnového vítězství 1554 vydává tento ICT plán školy, na základě metodického pokynu MŠMT č.j. 27 419/2004-55. Plán školy je zpracován pro

Více

POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY

POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY Distanční studijní opora Jména autorů Ing. Josef Botlík Ing. Dalibor Hula Mgr. Petr

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

Gymnázium,Čelákovice, J. A. Komenského 414 INFORMATIKA. Prezentace Předmětu

Gymnázium,Čelákovice, J. A. Komenského 414 INFORMATIKA. Prezentace Předmětu Gymnázium,Čelákovice, J. A. Komenského 414 INFORMATIKA Prezentace Předmětu Úvod Předmět Informatika je na Gymnáziu učen dle plánu ŠVP a splňuje následující minimální podmínky znalostí: 1. Informatika,

Více

ICT plán. I.Základní škola Zruč nad Sázavou

ICT plán. I.Základní škola Zruč nad Sázavou ICT plán I.Základní škola Zruč nad Sázavou Zpracoval: Mgr. Vladimír Nulíček ICT plán na období: 2014/2016 I.ZŠ Zruč nad Sázavou Na Pohoří 575 Zruč nad Sázavou zszruc@zszruc.cz www.zszruc.cz www.zszru.eu

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o. p. s. Žižkova 6, České Budějovice NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ (další vzdělávání podle 1 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Projektový záměr Obsah projektového záměru: Co je cílem projektu: která témata je potřeba na škole podpořit a proč ve vztahu k ŠVP? Kolik žáků bude mít užitek z toho, že se budou

Více