Na většině obrázků v tomto Stručném návodu k obsluze je uveden model MFC-J6710DW.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Na většině obrázků v tomto Stručném návodu k obsluze je uveden model MFC-J6710DW."

Transkript

1 Stručný návo k osluz Zčínám MFC-J6510DW MFC-J6710DW Př konfigurováním zřízní si njřív přčtět rožuru Bzpčnostní přpisy pokyny. Potom si přčtět tnto Stručný návo k osluz pro správnou konfiguri instli. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ oznmuj potniálně nzpčnou situi, ktré j nutno zránit, jink y mohl mít z náslk smrt no vážné zrnění. UPOZORNĚNÍ oznčuj potniálně nzpčnou situi, ktré j nutno zránit, jink y mohl mít z náslk mnší no méně vážná zrnění. 1 Vylt zřízní N většině orázků v tomto Stručném návou k osluz j uvn mol MFC-J6710DW. VAROVÁNÍ Kri s zřízním oshuj plstové sáčky. Plstové sáčky njsou hrčky. Ay s zránilo nzpčí zušní, uhovávjt tyto sáčky mimo osh tolt mlýh ětí řáně j zlikviujt. UPOZORNĚNÍ (Pro MFC-J6710DW) Ay s zránilo zrnění, s zřízním pohyujt zvjt jj v vou. Djt pozor, yst si při pokláání zřízní nskřípli prsty. Ostrňt ohrnnou pásku fólii, ktrá zkrývá zřízní tké LCD isplj. CZE Vrz A 1

2 2 Vložt oyčjný ppír vlikosti A4 Vysuňt zásoník ppíru (Pro MFC-J6710DW, zásoník ppíru č. 1, horní zásoník) zl z zřízní. Otvřt kryt výstupního zásoníku ppíru. Oěm rukm optrně stisknět posuňt voítko élky ppíru potom oční voítk ppíru pol vlikosti ppíru. Ujistět s, ž trojúhlníkové znčky n voítku élky ppíru n očníh voítkáh ppíru opovíjí znč používné vlikosti ppíru. Optrně vložt ppír o zásoníku ppíru (Pro MFC-J6710DW, zásoník č. 1) tiskovou strnou olů horním okrjm npř. Poznámk NEZASUNUJTE ppír příliš ovnitř. 1 3 B5JIS EXE LTR A4 f g h i Oěm rukm optrně nstvt oční voítk ppíru tk, y opovíl vlikosti ppíru. Zvřt kryt výstupního zásoníku ppíru. Zkontrolujt, z ppír lží v zásoníku nploho po znčkou mximálního množství ppíru. Pomlu zsuňt zásoník ppíru zl o zřízní. Přiržujt zásoník ppíru n místě zárovň vysuňt popěru ppíru tk, y zklpl, rozložt proloužní popěry ppíru in 5m Photo 2L EXE LTR LGL LGR B5JIS A4 B4JI Stoh ppíru oř provětrjt, y nošlo k uvíznutí no nsprávnému zvní ppíru. 2

3 3 Připojt npájí kl tlfonní linku 4 Instl inkoustovýh kzt DŮLEŽITÉ V tomto okmžiku NEPŘIPOJUJTE kl USB (používát-li kl USB). Připojt npájí kl. VAROVÁNÍ Toto zřízní musí ýt připojno k uzmněné zásuv. Poznámk Zkontrolujt, z jst njprv ninstlovli Zváěí inkoustové kzty oávné s zřízním. Ujistět s, ž j npájní zpnuto. Otvřt kryt inkoustovýh kzt. Ostrňt ornžový ohrnný kryt. Zvnět kryt sknru o otvřné polohy. VAROVÁNÍ Vzhlm k tomu, ž j zřízní uzmněno prostřnitvím lktriké zásuvky, můžt s ohránit př potniálně nzpčnými lktrikými vlivy n tlfonní síti tk, ž nhát zpojný přívo npájí zásuvky ěhm připojování přístroj k tlfonní lin. Stjně tk s můžt hránit, poku ht přsunout zřízní - v tkovém přípě njprv opojt tlfonní linku tprv poté npájí kl. Uložt ornžový ohrnný kryt o ržáku uvnitř zřízní pol orázku. DŮLEŽITÉ Kl tlfonní linky MUSÍ ýt připojn o zásuvky n zřízní oznčné LINE. 3

4 f h i Djt pozor, y rv páčky opovíl rvě kzty. Ninstlujt jnotlivé inkoustové kzty v směru šipky n štítku. Jmně ztlčt n zní strnu inkoustové kzty oznčné PUSH (TLAČIT), oku nzklpn. Po ninstlování všh inkoustovýh kzt zvřt kryt inkoustovýh kzt. VAROVÁNÍ Při zvírání krytu sknru jt pozor, yst si npornili prsty. Při otvírání zvírání krytu sknru vžy používjt ržátk pro prsty n oou strnáh krytu sknru. g Vylt inkoustovou kztu. Poznámk Zřízní připrví systém vní inkoustu pro tisk. Tnto pros potrvá přiližně čtyři minuty. Nvypínjt zřízní. UPOZORNĚNÍ Poku oj k kontktu inkoustu s očim, ihn j vypláhnět voou v přípě ov vyhljt lékř. 5 Kontrol kvlity tisku Poznámk Pro záklní nstvní vložt ppír o zásoníku ppíru (Pro MFC-J6710DW, zásoník č. 1, horní zásoník). DŮLEŽITÉ Inkoustové kzty NEPROTŘEPÁVEJTE. Poku vám inkoust znčistí pokožku no oěv, zsžné místo ihn omyjt mýlm no sponátm. Po okonční příprvy s n isplji zorzí St Ppr n Prss Strt (Vlozt ppir stisknt Strt). Stisknět tlčítko Colour Strt (Strt Brv). Zkontrolujt kvlitu čtyř rvnýh loků v vzorku. (črná/žlutá/zurová/purpurová) Poku jsou všhny čáry jsné viitlné, stisknutím tlčítk 1 (Ys (Ano)) n číslné klávsnii okončt kontrolu kvlity přjět k kroku 6. Poku něktré krátké čáry hyí, stisknět tlčítko 2 (No (N)) n číslné klávsnii postupujt pol kroků n isplji LCD. 4

5 6 Provďt nstvní ppíru 7 Bzrátové nstvní (pol potřy) Pro osžní optimální kvlity tisku s správnou vlikostí ppíru j nzytné njřív nstvit typ vlikost ppíru opovíjíí ppíru v zásoníku. f Kyž s zorzí isplj LCD pro nstvní vlikost typu ppíru, stisknět Try Stting (Nstvní zásoníku) no Ppr Stting (Nstvní ppíru). (Pro MFC-J6710DW) Stisknutím no zvolt Try#1 (Zsonik#1) no Try#2 (Zsonik#2). Stisknět OK. Stisknutím no zvolt Ppr Typ (Typ ppiru) no Ppr Siz (Rozmr pp.). Stisknutím no zvolt typ no vlikost ppíru, ktrý používát. Stisknět OK. (Pro MFC-J6710DW) Stisknutím no zvolt Complt (Dokonit) vrátít s n přhozí úrovň. Stisknět OK. Stisknutím no zvolt Complt (Dokonit). Stisknět OK. Poznámk Opri můžt zrušit stisknutím Stop/Exit (Stop/Kon). Nstvní ppíru můžt provést pozěji. Pro zrátové nstvní s použitím počítč Mintosh no moilního zřízní přjět k ou. Uživtlé systému Winows (všhn připojní) připojní Mintosh USB, přjět k ou. Poku v zrátové síti používát počítč Mintosh no moilní zřízní, stisknět tlčítko OK. Stup Wi-Fi? Slt & Prss OK Ys No Stisknutím tlčítk no vyrt možnost Ys (Ano). Stisknět tlčítko OK. Potom přjět k kroku 17 n str. 18 pokrčujt v zrátovém nstvní. Po okonční zrátového nstvní s musít vrátit k kroku 8 okončit nstvní zřízní. Poznámk Cht-li njřív změnit jzyk zřízní, vyrt možnost No (N) ut moi nkonfigurovt zrátové nstvní pozěji. Poku používát počítč s oprčním systémm Winows no ht připojit počítč Mintosh pomoí rozhrní USB, stisknět tlčítko OK. Stup Wi-Fi? Slt & Prss OK Ys No Stisknutím tlčítk no vyrt možnost No (N). Stisknět tlčítko OK. Poté přjět k kroku 8. Bzrátovým nstvním pro uživtl oprčního systému Winows s um zývt v lšíh kroíh. 5

6 8 Vol jzyk Stisknět tlčítko Mnu. Stisknutím no vyrt Initil Stup (Pot.nstv.). Stisknět OK. Stisknutím no vyrt Lol Lngug (Mistni jzyk). Stisknět OK. Stisknutím no vyrt váš jzyk. Stisknět OK. Stisknět tlčítko Stop/Exit (Stop/Kon). 9 Vol ržimu přijímání K ispozii jsou čtyři různé ržimy přijímání: Jn fx, Fx/Tl, Run Ext.Tl/TAD. Stisknět tlčítko Mnu. Stisknutím tlčítk no zvolt položku Pot.nstv. Stisknět tlčítko OK. Stisknutím no zvolt Rzim prijmu. Stisknutím no zvolt ržim přijímání. Stisknět OK. Stisknět tlčítko Stop/Exit (Stop/Kon). 6

7 10 f 11 Nstvní t čsu Stisknět tlčítko Mnu. Stisknutím tlčítk no zvolt položku Pot.nstv. Stisknět tlčítko OK. Stisknutím tlčítk no zvolt Dtum s. Stisknět tlčítko OK. Prostřnitvím číslné klávsni zjt poslní vě čísli roku potom stisknět tlčítko OK. Opkujt postup pro měsí, n hoiny v 24hoinovém formátu. Stisknět tlčítko Stop/Exit (Stop/Kon). Zání osoníh informí (ID stni) Měli yst uložit jméno číslo fxu, ktré u vytištěno n všh stránkáh fxu, ktré ošlt. f Stisknět tlčítko Mnu. Stisknutím tlčítk no zvolt položku Pot.nstv. Stisknět tlčítko OK. Stisknutím no zvolt ID Stni. Stisknět OK. N číslné klávsnii zjt vš fxové číslo (ž 20 čísli) poté stisknět tlčítko OK. Cht-li zt + pro mzinároní volání, stisknět l. Prostřnitvím číslné klávsni zjt vš jméno (mx. 20 znků) potom stisknět tlčítko OK. Stisknět tlčítko Stop/Exit (Stop/Kon) Nstvní ržimu tónové no pulsní voly Stisknět tlčítko Mnu. Stisknutím tlčítk no zvolt položku Pot.nstv. Stisknět tlčítko OK. Stisknutím no zvolt Tonov/Pulsni. Stisknutím no zvolt Pulsni (no Tonov). Stisknět OK. Stisknět tlčítko Stop/Exit (Stop/Kon). Nstvní typu tlfonní linky Stisknět tlčítko Mnu. Stisknutím tlčítk no zvolt položku Pot.nstv. Stisknět tlčítko OK. Stisknutím no zvolt Typ tl.linky. Stisknět no OK. Stisknutím no zvolt Stnrni, Po.ustrn no ISDN. Stisknět OK. Poznámk Zvolít-li Po.ustrn, zřízní zorzí krok nstvní čísl přvoly. Inform viz Nstvní typu tlfonní linky v kpitol 6 v Záklní příruč uživtl n isku CD-ROM s okumntí. Stisknět tlčítko Stop/Exit (Stop/Kon). Poznámk Poku uělát hyu ht zčít znovu, stisknět tlčítko Stop/Exit (Stop/Kon) přjět zpět k kroku. 7

8 14 Nstvní komptiility tlfonní linky Jstliž připojujt zřízní k služě VoIP (prostřnitvím Intrntu), musít změnit nstvní komptiility. Poznámk Jstliž používát nlogovou tlfonní linku, můžt tnto krok přskočit. Stisknět tlčítko Mnu. Stisknutím tlčítk no zvolt položku Pot.nstv. Stisknět tlčítko OK. Stisknutím tlčítk no zvolt Komptiilit. Stisknutím no zvolt Zklni(VoIP). Stisknět OK. Stisknět tlčítko Stop/Exit (Stop/Kon). 15 Slot pro ruční poávání Do tohoto slotu můžt vklát spiální tisková méi. (Upozorňujm vás, ž lz vložit pouz jn list njnou.) Slot pro ruční poávání použijt k tisku no kopírování n oálky, štítky no silnější ppír. 8

9 16 Vol typu připojní Tyto pokyny pro instli jsou určny pro oprční systémy Winows 2000 Profssionl/XP Hom/XP Profssionl (x32/x64 Eition), Winows Vist, Winows 7 M OS X (vrz , 10.5.x 10.6.x). Poznámk V přípě Winows Srvr 2003 (x32/x64 Eition)/2003 R2 (x32/x64 Eition)/2008/2008 R2 nvštivt stránku všho molu n Pro kl rozhrní USB Oprční systém Winows, přjět n str. 10 Oprční systém Mintosh, přjět n str. 12 Pro pvnou síñ Oprční systém Winows, přjět n str. 14 Oprční systém Mintosh, přjět n str. 16 USB Drátová síñ Winows Mintosh Winows Mintosh Pro zrátovou síñ Oprční systém Winows Mintosh, přjět n str. 18 Bzrátová síñ 9

10 USB Winows Uživtlé rozhrní USB (oprční systém Winows 2000 Profssionl/XP Hom/XP Profssionl/Winows Vist /Winows 7) 17 Př instlí 19 Připojní klu USB Zkontrolujt, z j počítč zpnutý z jst přihlášni s oprávněním správ. 18 Instl MFL-Pro Suit Vložt oný instlční isk CD-ROM o jnotky CD-ROM v počítči. Postupujt pol zorznýh pokynů. Zorzí s hlvní ník isku CD-ROM. Klpnět n Počátční instl. Kliknět n možnost Instl MFL-Pro Suit ál n možnost Ano pro potvrzní souhlsu s linční smlouvou. Postupujt pol zorznýh pokynů. Zvolt možnost Místní připojní potom klpnět n tlčítko Dlší. Instl pokrčuj. Po zorzní tohoto okn přjět n lší krok. LAN USB DŮLEŽITÉ Kl nsmí ránit zvřní krytu v opčném přípě můž ojít k hyě. 10

11 USB Winows 20 Dokonční rstrtování Klpnutím n tlčítko Dokončit rstrtujt počítč. Po rstrtování počítč s musít přihlásit s oprávněním správ. V okně Kontrol ktulizí firmwru zvolt požovné nstvní ktulizí firmwru klpnět n tlčítko OK. f g h VAROVÁNÍ Při zvírání krytu sknru jt pozor, yst si npornili prsty. Při otvírání zvírání krytu sknru vžy používjt ržátk pro prsty n oou strnáh krytu sknru. Instl u pokrčovt utomtiky. Postupně s ojví instlční orzovky. Kyž s zorzí okno Příručky uživtl, klpnět n možnost Prohlížt příručky n wu, ht-li stáhnout příručky postupovt pol instrukí n orzov. Příručky si tké můžt prohlénout n okumntčním isku CD-ROM. Po zorzní okn On-Lin rgistr provďt výěr postupujt pol zorznýh pokynů. Nht-li nstvit zřízní jko Výhozí tiskárnu, oznčt možnost Nstvit jko výhozí tiskárnu. Poznámk Pro ktulizi firmwru j potřný přístup k intrntu. Dokončit Nyní přjět n Přjět n část Instl volitlnýh plikí n str. 27. Poznámk Nyní j instl okončn. Ovlč tiskárny XML Ppr Spifition Ovlč tiskárny XML Ppr Spifition j njvhonějším ovlčm pro oprční systém Winows Vist Winows 7 při tisku z plikí, ktré používjí okumnty XML Ppr Spifition. Prosím, stáhnět si njnovější ovlč přístupm n stránku Brothr Solutions Cntr n rs USB Winows Mintosh 11

12 USB Mintosh Uživtlé rozhrní USB (M OS X , 10.5.x, 10.6.x) 17 Př instlí Zkontrolujt, z j zřízní připojné k npájní z j počítč Mintosh zpnutý. Musít ýt přihlášni s oprávněním správ. 18 Připojní klu USB DŮLEŽITÉ NEPŘIPOJUJTE toto zřízní k portu USB n klávsnii no k nnpájnému rozočovči USB. Připojt zřízní přímo k počítči Mintosh. DŮLEŽITÉ Kl nsmí ránit zvřní krytu v opčném přípě můž ojít k hyě. LAN USB VAROVÁNÍ Při zvírání krytu sknru jt pozor, yst si npornili prsty. Při otvírání zvírání krytu sknru vžy používjt ržátk pro prsty n oou strnáh krytu sknru. 12

13 USB Mintosh 19 Instl MFL-Pro Suit f g Vložt oný instlční isk CD-ROM o jnotky CD-ROM v počítči. Poklpáním n ikonu Strt Hr OSX (Zčnět z OSX) spusñt instli. Zvolt možnost Lol Conntion (Místní připojní) potom klpnět n tlčítko Nxt (Dlší). Postupujt pol zorznýh pokynů. Vyčkjt prosím n okonční instl progrmu, instl u trvt přiližně 30 skun. Po okonční instl vyhlá progrmové vyvní Brothr zřízní Brothr. Vyrt zřízní z sznmu pk klpnět n tlčítko OK. Kyž s zorzí toto okno, klpnět n tlčítko Nxt (Dlší). Kyž s zorzí okno Brothr Support (Popor Brothr), klpnět n tlčítko Clos (Zvřít). USB Winows Mintosh Dokončit Nyní j instl okončn. 13

14 Drátová síñ Winows Uživtlé pvného síñového rozhrní (oprční systém Winows 2000 Profssionl/XP Hom/XP Profssionl/Winows Vist /Winows 7) 17 Př instlí Zkontrolujt, z j počítč zpnutý z jst přihlášni s oprávněním správ. 18 Připojní síñového klu DŮLEŽITÉ Kl nsmí ránit zvřní krytu v opčném přípě můž ojít k hyě. LAN USB VAROVÁNÍ Při zvírání krytu sknru jt pozor, yst si npornili prsty. Při otvírání zvírání krytu sknru vžy používjt ržátk pro prsty n oou strnáh krytu sknru. 14

15 Drátová síñ Winows 19 Instl MFL-Pro Suit 20 Dokonční rstrtování f g h i Vložt oný instlční isk CD-ROM o jnotky CD-ROM v počítči. Postupujt pol zorznýh pokynů. Zorzí s hlvní ník isku CD-ROM. Klpnět n Počátční instl. Kliknět n možnost Instl MFL-Pro Suit ál n možnost Ano pro potvrzní souhlsu s linční smlouvou. Postupujt pol zorznýh pokynů. Zvolt možnost Síñové připojní voiči potom klpnět n tlčítko Dlší. Po zorzní okn Byl rozpoznán rán firwll/ntivirový progrm, vyrt možnost Změnit nstvní portu rány firwll, y ylo možné nvázt síñové připojní pokrčovt v instli. (Doporučno) pk kliknět n tlčítko Dlší. (N pro systém Winows 2000) Používát-li jinou ránu firwll nž ránu firwll systému Winows, njt pokyny pro přiávání náslujííh síñovýh portů v pokynh onýh k vší progrmové ráně firwll. Pro síñové sknování přijt port UDP Pro síñové přijímání počítčovýh fxů přijt port UDP Poku mát s síñovým připojním potíž i nál, přijt port UDP 137. Poznámk Jstliž j k síti připojno ví nž jno zřízní, vyrt vš zřízní z sznmu pk klpnět n tlčítko Dlší. Jstliž vš zřízní nylo v síti nlzno, ověřt nstvní pol pokynů n orzov. Instl ovlčů Brothr u utomtiky zhájn. Postupně s ojví instlční orzovky. Kyž s zorzí okno Příručky uživtl, klpnět n možnost Prohlížt příručky n wu, ht-li stáhnout příručky postupovt pol instrukí n orzov. Příručky si tké můžt prohlénout n okumntčním isku CD-ROM. Po zorzní okn On-Lin rgistr provďt výěr postupujt pol zorznýh pokynů. Nht-li nstvit zřízní jko Výhozí tiskárnu, oznčt možnost Nstvit jko výhozí tiskárnu. Klpnutím n tlčítko Dokončit rstrtujt počítč. Po rstrtování počítč s musít přihlásit s oprávněním správ. V okně Kontrol ktulizí firmwru zvolt požovné nstvní ktulizí firmwru klpnět n tlčítko OK. Poznámk Pro ktulizi firmwru j potřný přístup k intrntu. Dokončit Nyní přjět n Přjět n část Instl volitlnýh plikí n str. 27. Poznámk Nyní j instl okončn. Ovlč tiskárny XML Ppr Spifition Ovlč tiskárny XML Ppr Spifition j njvhonějším ovlčm pro oprční systém Winows Vist Winows 7 při tisku z plikí, ktré používjí okumnty XML Ppr Spifition. Prosím, stáhnět si njnovější ovlč přístupm n stránku Brothr Solutions Cntr n rs Drátová síñ Winows Mintosh 15

16 Drátová síñ Mintosh Uživtlé pvného síñového rozhrní (M OS X , 10.5.x, 10.6.x) 17 Př instlí Zkontrolujt, z j zřízní připojné k npájní z j počítč Mintosh zpnutý. Musít ýt přihlášni s oprávněním správ. 18 Připojní síñového klu LAN USB VAROVÁNÍ Při zvírání krytu sknru jt pozor, yst si npornili prsty. Při otvírání zvírání krytu sknru vžy používjt ržátk pro prsty n oou strnáh krytu sknru. 16

17 Drátová síñ Mintosh 19 Instl MFL-Pro Suit f Vložt oný instlční isk CD-ROM o jnotky CD-ROM v počítči. Poklpáním n ikonu Strt Hr OSX (Zčnět z OSX) spusñt instli. Zvolt možnost Wir Ntwork Conntion (Síñové připojní voiči) potom klpnět n tlčítko Nxt (Dlší). Postupujt pol zorznýh pokynů. Vyčkjt prosím n okonční instl progrmu, instl u trvt přiližně 30 skun. Po okonční instl vyhlá progrmové vyvní Brothr zřízní Brothr. Poku j zřízní nkonfigurováno pro vši síñ, zvolt zřízní v sznmu poté klpnět n tlčítko OK. Kyž s zorzí toto okno, klpnět n tlčítko Nxt (Dlší). g Kyž s zorzí okno Brothr Support (Popor Brothr), klpnět n tlčítko Clos (Zvřít). Dokončit Nyní j instl okončn. Drátová síñ Winows Mintosh 17

18 Pro uživtl zrátového síñového rozhrní Pro uživtl zrátového síñového rozhrní 17 Nž zčnt Ačkoli lz zřízní Brothr MFC-J6510DW MFC-J6710DW používt v klovýh i zrátovýh sítíh, lz použít ktuálně pouz jn způso připojní. Poznámk Poku jst řív nkonfigurovli zrátová nstvní zřízní, musít njřív rstovt nstvní místní sítě (LAN), y ylo možné znovu nkonfigurovt zrátová nstvní. Stisknět tlčítko Mnu n zřízní. Stisknutím no zvolt Sit stisknět OK. Stisknutím no zvolt Nulovni sit potom stisknět OK. Stisknutím 1 vkrát vyrt Ano pro přijtí změny. Poznámk Cht-li zřízní nstvit n ržim A-ho (připojno k počítči s zrátovým připojním z přístupového ou/směrovč), návo nlznt v Příruč síñovýh plikí n isku CD-ROM. Příručku síñovýh plikí můžt stáhnout pol náslujííh pokynů. 1 Zpnět počítč. Vložt instlční isk CD-ROM o jnotky CD-ROM. Systém Winows : 2 Zvolt příslušný mol jzyk. Zorzí s hlvní ník isku CD-ROM. 3 Klpnět n tlčítko Dokumnt, postupujt pol pokynů n orzov. Systém Mintosh: 2 Dvkrát klpnět n tlčítko Doumnttion (Dokumnt), postupujt pol pokynů n orzov. 18

19 Pro uživtl zrátového síñového rozhrní 18 Vyrt způso zrátového nstvní. Náslujíí pokyny oshují v způsoy nstvní zřízní Brothr v zrátové síti. Kyž jst zrátové nstvní zčli o kroku 7 n str. 5 (pro počítč Mintosh moilní zřízní), přjět k způsou (Průvo nstvním). Všihni osttní uživtlé si vyrou způso, ktrému ávjí přnost v konkrétním prostří. Ruční nstvní z ovláího pnlu pomoí Průvo nstvním (Mintosh, moilní zřízní Winows ) Poku váš zrátový přístupový o/směrovč npoporuj WPS (Wi-Fi Prott Stup) no AOSS, zpišt nstvní zrátové sítě všho zrátového přístupového ou/směrovč o níž uvné části. Prosím, nkontktujt Zákzniký srvis spolčnosti Brothr pro pomo z informí o zzpční zrátového připojní. Nmůžm vám pomoi loklizovt vš zpčnostní nstvní sítě. Položk Poznmnjt si ktuální nstvní zrátové sítě SSID (názv sítě): Síñový klíč *Síñový klíč můž ýt tké popsán jko Hslo, Bzpčnostní klíč no Šifroví klíč. Poznámk Poku tyto inform nznát (SSID síñový klíč), nlz pokrčovt v zrátovém nstvní. Jk njít tyto inform 1) Tyto inform j tř vyhlt v okumnti poskytnuté s vším zrátovým přístupovým om/směrovčm. 2) Záklní SSID můž ýt jméno výro no názv molu. 3) Nznát-li inform o zzpční, konzultujt j prosím s výrom směrovč, správm systému no poskytovtlm připojní. Nyní přjět n str. 20 Konfigur jním tlčítkm pomoí funk WPS no AOSS (Winows Mintosh) Jstliž váš zrátový přístupový o/směrovč poporuj utomtiké zrátové nstvní (tzv. on-push) (WPS no AOSS ), přčtět si pokyny v Příruč síñovýh plikí n isku CD-ROM. Cht-li nstvit zřízní v jkémkoli jiném zrátovém ržimu (ržim A-ho), njt pokyny v Příruč síñovýh plikí n okumntčním isku CD-ROM. Bzrátová síñ 19

20 Pro uživtl zrátového síñového rozhrní 19 Ruční nstvní z ovláího pnlu pomoí Průvo nstvním (Mintosh, moilní zřízní Winows ) Zřízní vyhlá ostupné síñové názvy SSID. Zorzní sznmu ostupnýh síñovýh názvů SSID u několik skun trvt. Poku s zorzí sznm síñovýh názvů SSID, stisknutím no zvolt síñový názv SSID, ktrý jst zpsli v kroku 18- n str. 19 potom stisknět OK. Poku jst zrátové nstvní zčli o kroku 7 n str. 5 (pro počítč Mintosh moilní zřízní), stisknutím tlčítk no vyrt možnost Stup Wizr (Pruvo nst.) stisknět tlčítko OK. Poté přjět k ou. Všihni lší uživtlé přjou k ou. Slt Mtho Slt & Prss OK Stup Wizr Stup with PC WPS/AOSS WPS w/pin Co (Vyrt mtou) (Zvolt stisk.) (Pruvo nst.) (Nstvni s PC) (WPS/AOSS) (WPS + PIN ko) N zřízní stisknět Mnu. Stisknutím no vyrt Sit stisknět OK. Stisknutím no vyrt WLAN stisknět OK. Stisknutím no vyrt Pruvo nst. stisknět OK. Kyž s zorzí Sít I/F prpnut n zrát., stisknět OK pro potvrzní. Spustí s průvo zrátovou instlí. Cht-li instli zrušit, stisknět Stop/Exit (Stop/Kon). f Poku zrátový přístupový o/směrovč vyrného SSID poporuj WPS zřízní požáá o použití WPS, přjět n. Poku zřízní požáá o zání síñového klíč, přjět n f. Jink přjět n g. Poznámk Jstliž s sznm síñovýh názvů SSID nzorzí, ověřt, z j váš přístupový o zpnut. Přsuňt zřízní líž k přístupovému ou zkust zčít znovu o. Poku j přístupový o nstvn tk, y nvysíll síñový názv SSID, ut must síñový názv SSID přit ručně. Poronosti viz Příručk síñovýh plikí. Stisknutím 1 (Ano) připojít zřízní pomoí WPS. (Vyrt-li 2 (N) pro pokrčování v ručním nstvní, přjět n f zjt síñový klíč.) Kyž s n isplji LCD zorzí Spustt WPS, stisknět tlčítko WPS n zrátovém přístupovém ou/směrovči potom pokrčujt stisknutím tlčítk 1 (Dlsi). Přjět n g. Zjt síñový klíč, ktrý jst si zpsli v kroku 18- n str. 19 pomoí číslné klávsni pro výěr jnotlivýh písmn no čísli. Písmn s zorzují v tomto poří: mlá, vlká potom čísl. Cht-li pohyovt kurzorm vlvo no vprvo, stisknět no. g Po zání všh znků stisknět OK potom stisknutím 1 (Ano) použijt vš nstvní. Zřízní s nyní pokusí připojit k vší zrátové síti. Můž to několik minut trvt. 20

21 Pro uživtl zrátového síñového rozhrní h N isplji s n 60 vtřin zorzí zpráv o výslku připojní utomtiky s vytiskn zpráv o zrátovém připojní LAN. Npoří-li s připojit, zkontrolujt hyový kó n vytištěné zprávě konzultujt Řšní prolémů n strně 22. Bzrátová instl j tímto okončn. Čtyřúrovňový inikátor v olní části isplj LCD zřízní ukzuj sílu signálu zrátového přístupového ou no směrovč. Poznámk Uživtlé moilníh zřízní: Při použití plikí jko npříkl AirPrint no Brothr iprint&sn s zřízním si přčtět příručku uživtl plik. Cht-li stáhnout příručku uživtl, přjět k části pro sthování Návoy n omovské strán všho molu n stránkáh ntr Brothr Solutions Cntr n rs Uživtlé počítčů musí ninstlovt pliki MFL-Pro Suit, pokrčují krokm 20. Uživtlé systému Mintosh: Nyní přjět n str. 26 Uživtlé systému Winows : Nyní přjět n str. 24 Bzrátová síñ 21

22 Pro uživtl zrátového síñového rozhrní Řšní prolémů Prosím, nkontktujt Zákzniký srvis spolčnosti Brothr pro pomo z informí o zzpční zrátového připojní. Nmůžm vám pomoi loklizovt vš zpčnostní nstvní sítě. Jk mohu njít inform o zzpční zrátového připojní (SSID Síñový klíč) 1) Tyto inform j tř vyhlt v okumnti poskytnuté s vším zrátovým přístupovým om/směrovčm. 2) Záklní SSID můž ýt jméno výro no názv molu. 3) Nznát-li inform o zzpční, konzultujt j prosím s výrom směrovč, správm systému no poskytovtlm připojní. *Síñový klíč můž ýt tké popsán jko Hslo, Bzpčnostní klíč no Šifroví klíč. Zpráv o zrátovém připojní LAN Ukzuj-li vytištěná zpráv o zrátovém připojní LAN, ž připojní slhlo, zkontrolujt hyový kó n vytištěné zprávě postupujt pol náslujííh instrukí. Chyový kó Doporučná řšní Nstvní zrátového připojní nní ktivováno, přpnět nstvní zrátového připojní n ON. TS-01 - J-li k všmu zřízní připojn kl LAN, opojt jj přpnět nstvní zrátového připojní n ON. N zřízní stisknět tlčítko Mnu. Stisknutím tlčítk no zvolt položku Sit stisknět tlčítko OK. Stisknutím no zvolt Sitovy I/F stisknět OK. Stisknutím no zvolt položku WLAN stisknět tlčítko OK. Stisknět tlčítko Stop/Exit (Stop/Kon). Bzrátový přístupový o no směrovč nmůž ýt nlzn. 1. Přčtět si náslujíí 4 oy. TS-02 - Ujistět s, ž zrátový přístupový o no směrovč j zpnutý. -Přsuňt zřízní n místo z přkážk no líž k přístupovému ou no směrovči zrátové sítě. - Kyž konfigurujt nstvní zrátového připojní, přsuňt očsně zřízní o okruhu jnoho mtru o přístupového ou zrátové sítě. - Používá-li váš přístupový o no směrovč zrátového připojní filtrování rsy MAC, potvrďt,ž j rs MAC zřízní Brothr v filtru povoln. 2. Vložili-li jst ručně SSID inform o zzpční (SSID/ověřoví mto/šifroví mto/síñový klíč), mohou ýt inform nsprávné. Znovu potvrďt SSID inform o zzpční znovu vložt správné inform, j-li to nzytné. Poronosti o potvrzní viz Jk mohu njít inform o zzpční zrátového připojní (SSID Síñový klíč) n strně

23 Pro uživtl zrátového síñového rozhrní Mtoy ověřní no šifrování používné vyrným přístupovým om no směrovčm zrátové sítě njsou vším zřízním poporovány. Pro ržim infrstruktury změňt ověřoví šifroví mtoy přístupového ou no směrovč zrátového připojní. Vš zřízní poporuj náslujíí ověřoví mtoy: TS-04 mto ověřní mto šifrování WPA-Prsonl TKIP AES WPA2-Prsonl AES Otvřít WEP Žáná (z šifrování) Sílný klíč WEP Npořilo-li s váš prolém vyřšit, můž ýt nstvní SSID no nstvní připojní hyné. Znovu potvrďt nstvní připojní zrátové sítě. Poronosti o potvrzní viz Jk mohu njít inform o zzpční zrátového připojní (SSID Síñový klíč) n strně 22. Pro ržim -ho změňt mtoy ověřování šifrování pro nstvní zrátového připojní svého počítč. Vš zřízní poporuj pouz Otvřnou mtou ověřování s volitlným šifrováním WEP. TS-05 Inform o zpčnosti (SSID/Síñový klíč) jsou nsprávné. Znovu potvrďt SSID inform o zzpční (Síñový klíč). Používá-li váš směrovč šifrování WEP, vložt klíč používný jko první WEP klíč. Vš zřízní Brothr poporuj používání pouz prvního klíč WEP. Poronosti o potvrzní viz Jk mohu njít inform o zzpční zrátového připojní (SSID Síñový klíč) n strně 22. TS-06 Inform o zzpční zrátového připojní (mto ověřování/ mto šifrování/síñový klíč) jsou nsprávné. Znovu potvrďt inform o zzpční zrátového připojní (mto ověřování/ mto šifrování/síñový klíč) v tul TS-04. Používá-li váš směrovč šifrování WEP, vložt klíč používný jko první WEP klíč. Vš zřízní Brothr poporuj používání pouz prvního klíč WEP. Poronosti o potvrzní viz Jk mohu njít inform o zzpční zrátového připojní (SSID Síñový klíč) n strně 22. Toto zřízní nmůž njít přístupový o no směrovč zrátového připojní, ktré má povolnou WPS no AOSS. TS-07 Cht-linstvit své zrátové připojní pomoí WPS no AOSS, musít tk učinit jk n zřízní, tk i n přístupovém oě no směrovči zrátové sítě. Potvrďt, ž váš přístupový o no směrovč poporuj WPS no AOSS pokust s zřízní spustit znovu. Nvít-li, jk zházt s přístupovým om no směrovčm zrátové sítě pomoí WPS no AOSS nhlénět o okumnt poskytovné s vším přístupovým om/směrovčm zrátového připojní no s otžt výro přístupového ou/směrovč no správ sítě. Byly zjištěny v no ví přístupovýh oů no směrovčů zrátové sítě, ktré mjí povolnou WPS no AOSS. Bzrátová síñ TS-08 -Potvrďt, ž pouz jn přístupový o no směrovč zrátové sítě v oshu má ktivní mtou WPS no AOSS zkust znovu. - Zkust znovu po několik minutáh, yst nriskovli rušní z jinýh přístupovýh oů. 23

24 Bzrátová síñ Winows Instl ovlčů progrmů (oprční systém Winows 2000 Profssionl/XP Hom/XP Profssionl/Winows Vist /Winows 7) 20 Př instlí Zkontrolujt, z j počítč zpnutý z jst přihlášni s oprávněním správ. 21 Instl MFL-Pro Suit Vložt oný instlční isk CD-ROM o jnotky CD-ROM v počítči. Postupujt pol zorznýh pokynů. Zorzí s hlvní ník isku CD-ROM. Klpnět n Počátční instl. Kliknět n možnost Instl MFL-Pro Suit ál n možnost Ano pro potvrzní souhlsu s linční smlouvou. Postupujt pol zorznýh pokynů. Zvolt položku Bzrátové síñové připojni potom klpnět n tlčítko Dlší. Po zorzní okn Byl rozpoznán rán firwll/ntivirový progrm, vyrt možnost Změnit nstvní portu rány firwll, y ylo možné nvázt síñové připojní pokrčovt v instli. (Doporučno) pk kliknět n tlčítko Dlší. (N pro systém Winows 2000) Používát-li jinou ránu firwll nž ránu firwll systému Winows, njt pokyny pro přiávání náslujííh síñovýh portů v pokynh onýh k vší progrmové ráně firwll. Pro síñové sknování přijt port UDP Pro síñové přijímání počítčovýh fxů přijt port UDP Poku mát s síñovým připojním potíž i nál, přijt port UDP 137. f g h i j Vyrt zřízní z sznmu pk klpnět n tlčítko Dlší. Poznámk Jstliž vš zrátové připojní slž, zorzí s Průvo nstvním zrátového zřízní ěhm instl MFL-Pro Suit. Potvrďt nstvní tk, ž ut postupovt pol pokynů n orzov. Stkát-li s s tímto slháním, přjět n krok 18- n str. 19 ninstlujt zrátové připojní znovu. Používát-li WEP n isplji LCD s zorzí zpráv Pripojno, l zřízní nní nlzno, zkontrolujt, z jst správně zli klíč WEP. Klíč WEP rozlišuj vlká mlá písmn. Instl ovlčů Brothr u utomtiky zhájn. Postupně s ojví instlční orzovky. Kyž s zorzí okno Příručky uživtl, klpnět n možnost Prohlížt příručky n wu, ht-li stáhnout příručky postupovt pol instrukí n orzov. Příručky si tké můžt prohlénout n okumntčním isku CD-ROM. Po zorzní okn On-Lin rgistr provďt výěr postupujt pol zorznýh pokynů. Nht-li nstvit zřízní jko Výhozí tiskárnu, oznčt možnost Nstvit jko výhozí tiskárnu. 24

25 Bzrátová síñ Winows 22 Dokonční rstrtování Klpnutím n tlčítko Dokončit rstrtujt počítč. Po rstrtování počítč s musít přihlásit s oprávněním správ. V okně Kontrol ktulizí firmwru zvolt požovné nstvní ktulizí firmwru klpnět n tlčítko OK. Poznámk Pro ktulizi firmwru j potřný přístup k intrntu. Dokončit Nyní j instl okončn. Nyní přjět n Přjět n část Instl volitlnýh plikí n str. 27. Poznámk Ovlč tiskárny XML Ppr Spifition Ovlč tiskárny XML Ppr Spifition j njvhonějším ovlčm pro oprční systém Winows Vist Winows 7 při tisku z plikí, ktré používjí okumnty XML Ppr Spifition. Prosím, stáhnět si njnovější ovlč přístupm n stránku Brothr Solutions Cntr n rs Winows Mintosh Bzrátová síñ 25

26 Bzrátová síñ Mintosh Instl ovlčů progrmů (M OS X , 10.5.x, 10.6.x) 20 Př instlí Zkontrolujt, z j zřízní připojné k npájní z j počítč Mintosh zpnutý. Musít ýt přihlášni s oprávněním správ. f Vyčkjt prosím, n okonční instl progrmu, instl u trvt přiližně 30 skun. Po instli vyrt zřízní z sznmu pk klpnět n tlčítko OK. Kyž s zorzí toto okno, klpnět n tlčítko Nxt (Dlší). 21 Instl MFL-Pro Suit Vložt oný instlční isk CD-ROM o jnotky CD-ROM v počítči. Poklpáním n ikonu Strt Hr OSX (Zčnět z OSX) spusñt instli. Zvolt možnost Wirlss Ntwork Conntion (Bzrátové síñové připojni) potom klpnět n tlčítko Nxt (Dlší). Progrmové vyvní Brothr vyhlá zřízní Brothr v vší zrátové síti. Poku j zřízní nkonfigurováno pro vši síñ, vyrt zřízní z sznmu potom klpnět n tlčítko Nxt (Dlší). g Kyž s zorzí okno Brothr Support (Popor Brothr), klpnět n tlčítko Clos (Zvřít). Dokončit Nyní j instl okončn. Poznámk Poku jst nstvní zčli o kroku 7 n str. 5, vrñt s k kroku 8 pokrčujt v nstvní zřízní. Poznámk Jstliž vš zrátové připojní slž, zorzí s Wirlss Dvi Stup Wizr (Průvo nstvním zrátového zřízní) ěhm instl MFL-Pro Suit. Potvrďt nstvní tk, ž ut postupovt pol pokynů n orzov. Stkát-li s s tímto slháním, přjět n krok 18- n str. 19 ninstlujt zrátové připojní znovu. 26

27 Instl volitlnýh plikí Winows 1 Instl FFiltr Stuio/BookSn & Whitor Suit o spolčnosti Rllusion, In Poznámk Zřízní musí ýt zpnuté připojné k počítči. Počítč musí ýt připojn k Intrntu. Djt n to, yst yli přihlášni s oprávněním správ. Tto plik nní k ispozii pro řu Winows Srvr 2003/2008. Vyjmutím opětovným vložním instlčního isku CD-ROM no poklpáním n progrm strt.x v kořnovém rsáři znovu otvřt hlvní níku. Zorzí s hlvní ník isku CD-ROM. Zvolt požovný jzyk potom klpnět n položku Přívné plik. Klpnět n tlčítko plik, ktrou ht instlovt. Vrñt s zpět n orzovku Přívné plik pro instli lšíh plikí. 2 Instl nápověy plik FFiltr Stuio Cht-li spustit pliki FFiltr Stuio, klpnět v počítči n tlčítko Strt/Všhny progrmy/rllusion/ FFiltr Stuio. Klpnět n tlčítko v prvém horním rohu orzovky. Klpnutím n tlčítko Chk for upts (Vyhlt ktuliz) přjt n wové stránky ktulizí spolčnosti Rllusion. Klpnět n tlčítko Downlo (Stáhnout) zvolt složku, km s má souor uložit. Dřív nž spustít instlční progrm nápověy plik FFiltr Stuio Hlp, pliki FFiltr Stuio ukončt. V slož, ktrou jst zvolili, poklpjt n stžný souor při instli postupujt pol pokynů n orzov. Poznámk Cht-li zorzit úplnou nápověu plik FFiltr Stuio, klpnět v počítči n tlčítko Strt/Všhny progrmy/rllusion/ FFiltr Stuio/FFiltr Stuio Hlp. 27

28 Pro uživtl síñového rozhrní Onovní výhozíh továrníh síñovýh nstvní Cht-li onovit všhn výhozí tovární síñová nstvní intrního tiskového tiskového/sknovího srvru, postupujt pol náslujííh pokynů. f g Zkontroluj, z zřízní npruj, potom o zřízní opojt všhny kly (vyjm npájího klu). Stisknět tlčítko Mnu. Stisknutím tlčítk no zvolt položku Sit. Stisknět tlčítko OK. Stisknutím tlčítk no zvolt položku Nulovni sit. Stisknět tlčítko OK. Stisknutím 1 zvolt Ano. Stisknutím 1 zvolt Ano. Po rstrtování zřízní znovu připojt kly. Závání txtu pro zrátová nstvní Většin čísliovýh tlčítk isponuj třmi či čtyřmi písmny. Tlčítk pro 0, # l n soě nmjí vytištěny znky písmn, protož s používjí pro spiální znky. K požovnému znku s ostnt opkovným stisknutím příslušné číslné klávsy. Vkláání mzr Cht-li vložit mzru o jmén, stisknět vkrát mzi znky. Prováění oprv Poku jst zli něktrý znk nsprávně ht jj změnit, stisknutím no přsuňt kurzor n nsprávný znk stisknět Clr (Zrušit). Znovu zjt správný znk. Můžt s tké vrátit vložit znk. Opkování znků Potřujt-li zt znk, ktrý s nhází n stjném tlčítku jko přhozí znk, stisknutím přsuňt kurzor vprvo potom znovu stisknět tlčítko. Spiální znky symoly Opkovně stisknět l, # no 0, oku s nzorzí požovný spiální znk no symol. Stisknět l pro (mzr)! # $ % & ( ) +, -. / Stisknět # pro : ; < = [ ] ^ _ Stisknět 0 pro 0 \ { } 28

29 Ohrnné známky Logo Brothr j rgistrovná ohrnná známk spolčnosti Brothr Inustris, Lt. Brothr j rgistrovná ohrnná známk spolčnosti Brothr Inustris, Lt. Winows Vist j rgistrovná ohrnná známk no ohrnná známk spolčnosti Mirosoft Corportion v USA /no lšíh zmíh. Mirosoft, Winows, Winows Srvr Intrnt Explorr jsou rgistrovné ohrnné známky spolčnosti Mirosoft Corportion v USA /no lšíh zmíh. Appl, Mintosh M OS jsou ohrnné známky spolčnosti Appl In., rgistrovné v USA jinýh zmíh. Nun, logo Nun, PprPort SnSoft jsou ohrnné známky no rgistrovné ohrnné známky spolčnosti Nun Communitions, In. no jjíh poočk v Spojnýh státh no v jinýh zmíh. FFiltr Stuio j ohrnná známk spolčnosti Rllusion, In. AOSS j ohrnná známk spolčnosti Bufflo In. WPA, WPA2, Wi-Fi Prott Ass Wi-Fi Prott Stup jsou ohrnné známky no rgistrovné ohrnné známky sružní Wi-Fi Allin v USA /no jinýh zmíh. Kžá spolčnost, jjíž názv progrmu j uvn v této příruč, má v vzthu k svým vlstním progrmům uzvřnou linční smlouvu n progrm. AirPrint j ohrnná známk spolčnosti Appl In. Jkékoliv ohoní názvy názvy výroků spolčností ojvujíí s v výroíh spolčnosti Brothr, souvisjííh okumnth no jkýhkoliv jinýh mtriálh, jsou všhny rgistrovnými ohrnnými známkmi příslušnýh spolčností. Sstvní pulik Tto příručk yl sstvn vyán po ozorm spolčnosti Brothr Inustris Lt. tk, y oshovl njktuálnější új spifik výroku. Osh této příručky spifik tohoto výroku s mohou měnit z přhozího upozornění. Spolčnost Brothr si vyhrzuj právo měnit spifik mtriály uvné v této příruč z přhozího upozornění vylučuj jkoukoli opověnost z vškré škoy (včtně náslnýh) způsoné ůvěrou v uvné mtriály, včtně, všk n výhrně, typogrfikýh lšíh hy souvisjííh s touto pulikí. Autorská práv lin 2010 Brothr Inustris, Lt. Všhn práv vyhrzn. Tnto proukt oshuj progrmové vyvní, ktré vyvinuli náslujíí ovtlé: PACIFIC SOFTWORKS, INC Dvisp Softwr, In. Tnto proukt oshuj progrm KASAGO TCP/IP vyvinutý spolčností ZUKEN ELMIC,In. Inspirujt s. Poklpjt n ikonu Brothr CrtivCntr n ploš pro přístup n wovou stránku s spoustou nápů prostřků pro osoní i profsionální využití ZDARMA.

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J6910DW VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J6910DW VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ Stručný návo k osluz Zčínám MFC-J6910DW Př konigurováním zřízní si njřív přčtět rožuru Bzpčnostní přpisy pokyny. Potom si přčtět tnto Stručný návo k osluz pro správnou koniguri instli. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ

Více

Začínáme. a b. Stručný návod k obsluze DCP-J925DW VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka

Začínáme. a b. Stručný návod k obsluze DCP-J925DW VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Stručný návo k osluz Zčínám DCP-J925DW Př nstvním zřízní si přčtt Příručku zpčnosti výroku. Potom si přčtět pokyny k správné koniguri instli uvné v tomto Stručném návou k osluz. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J5910DW VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J5910DW VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ Stručný návo k osluz Zčínám MFC-J5910DW Př nstvním zřízní si přčtt Příručku zpčnosti výroku. Potom si přčtět pokyny k správné koniguri instli uvné v tomto Stručném návou k osluz. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ

Více

Začínáme. a b. Stručný návod k obsluze DCP-J525W DCP-J725DW VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ

Začínáme. a b. Stručný návod k obsluze DCP-J525W DCP-J725DW VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ Stručný návo k osluz Zčínám DCP-J525W DCP-J725DW Př nstvním zřízní si přčtt Příručku zpčnosti výroku. Potom si přčtět pokyny k správné koniguri instli uvné v tomto Stručném návou k osluz. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-9270CDN VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Okolo zařízení udržujte minimální mezeru podle obrázku.

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-9270CDN VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Okolo zařízení udržujte minimální mezeru podle obrázku. Stručný návo k osluz Zčínám DCP-9270CDN Př instlí zřízní si prosím přčtět rožuru Bzpčnostní přpisy pokyny. Po správné nstvní instli si prosím přčtět Stručný návo k osluz. Cht-li zorzit Stručný návo k osluz

Více

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze.

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze. Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-J315W Než zřízení zčnete používt, přečtete si pokyny pro správnou instli nstvení ve Stručném návou k osluze. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ oznmuje poteniálně neezpečnou

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-8950DW(T) VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Ne všechny modely jsou dostupné ve všech zemích.

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-8950DW(T) VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Ne všechny modely jsou dostupné ve všech zemích. Stručný návo k osluz Zčínám MFC-8950DW(T) Njprv si prosím přčtět Příručku zpčnosti výroku. Náslně můžt njít inform o nstvní instli v tomto Stručném návou k osluz. Cht-li zorzit Stručný návo k osluz v jinýh

Více

Před používáním tohoto zařízení si přečtete pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze.

Před používáním tohoto zařízení si přečtete pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze. Stručný návo k osluz Zčínám MFC-490CW Př používáním tohoto zřízní si přčtt pokyny pro správnou instli nstvní v Stručném návou k osluz. UPOZORNĚNÍ Upozornění informují uživtl o postuph, ktré zrňují možnému

Více

150 mm 150 mm. 150 mm

150 mm 150 mm. 150 mm Stručný návo k osluze Zčínáme HL-3140CW / HL-3150CDN HL-3150CDW / HL-3170CDW Nejprve si prosím přečtěte Příručk ezpečnosti výroku. Násleně můžete njít informe o nstvení instli v tomto Stručném návou k

Více

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze.

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze. Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-J515W DCP-J715W Než zřízení zčnete používt, přečtete si pokyny pro správnou instli nstvení ve Stručném návou k osluze. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ oznmuje poteniálně

Více

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze.

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze. Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-395CN Než zřízení zčnete používt, přečtete si pokyny pro správnou instli nstvení ve Stručném návou k osluze. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ Upozornění informují uživtele o postupeh,

Více

Před používáním tohoto zařízení si přečtete pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze.

Před používáním tohoto zařízení si přečtete pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze. Stručný návo k osluz Zčínám MFC-250C MFC-290C MFC-297C Př používáním tohoto zřízní si přčtt pokyny pro správnou instli nstvní v Stručném návou k osluz. VAROVÁNÍ Upozornění informují uživtl o postuph, ktré

Více

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze.

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze. Stručný návo k osluze Zčínáme MFC-253CW MFC-255CW MFC-257CW MFC-295CN Než zřízení zčnete používt, přečtete si pokyny pro správnou instli nstvení ve Stručném návou k osluze. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ Upozornění

Více

Začínáme. a b. Stručný návod k obsluze DCP-J140W VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ

Začínáme. a b. Stručný návod k obsluze DCP-J140W VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-J140W Pře nstvením zřízení si přečtete Příručku ezpečnosti výroku. Potom si přečtěte tento Stručný návo k osluze pro správnou konfiguri instli. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ

Více

Začínáme. a b. Stručný návod k obsluze DCP-J132W VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ

Začínáme. a b. Stručný návod k obsluze DCP-J132W VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-J132W Pře nstvením zřízení si přečtete Příručku ezpečnosti výroku. Potom si přečtěte tento Stručný návo k osluze pro správnou konfiguri instli. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-9055CDN VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Okolo zařízení udržujte minimální mezeru podle obrázku.

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-9055CDN VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Okolo zařízení udržujte minimální mezeru podle obrázku. Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-9055CDN Přetím, než toto zřízení použijete poprvé, přečtěte si tento Stručný návo k osluze jk zřízení nstvit ninstlovt. Chete-li zorzit Stručný návo k osluze v jinýh jzyíh,

Více

Začínáme. a b. Stručný návod k obsluze DCP-J552DW DCP-J752DW VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ

Začínáme. a b. Stručný návod k obsluze DCP-J552DW DCP-J752DW VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-J552DW DCP-J752DW Pře nstvením zřízení si přečtete Příručku ezpečnosti výroku. Potom si přečtěte tento Stručný návo k osluze pro správnou konfiguri instli. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze HL-4570CDW HL-4570CDWT VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka. Poznámka

Začínáme. Stručný návod k obsluze HL-4570CDW HL-4570CDWT VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka. Poznámka Stručný návo k osluze Zčínáme (pouze EU) HL-4570CDW HL-4570CDWT Pře prvním použitím tohoto zřízení si přečtěte tento Stručný návo k osluze poté můžete zčít s nstvením instlí zřízení. V jinýh jzyíh si můžete

Více

150 mm 150 mm. 150 mm

150 mm 150 mm. 150 mm Stručný návod k osluze Zčínáme DCP-9020CDW Nejprve si prosím přečtěte dokument Příručk ezpečnosti výroku. Následně můžete njít informe o nstvení instli v tomto dokumentu (Stručný návod k osluze). Chete-li

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze HL-5470DW(T) HL-6180DW(T) VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka

Začínáme. Stručný návod k obsluze HL-5470DW(T) HL-6180DW(T) VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Stručný návo k osluze Zčínáme (pouze EU) HL-5470DW(T) HL-6180DW(T) Nejprve si prosím přečtěte Příručku ezpečnosti výroku. Násleně můžete njít informe o nstvení instli v tomto Stručném návou k osluze. Chete-li

Více

VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění.

VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění. Stručný návod k osluze Zčínáme DCP-7055 / DCP-7060D DCP-7065DN Než zčnete zřízení sestvovt, přečtěte si rožuru Bezpečnostní předpisy pokyny. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze, yste sestvení

Více

150 mm 150 mm. 150 mm

150 mm 150 mm. 150 mm Stručný návo k osluze Zčínáme MFC-9140CDN / MFC-9330CDW MFC-9340CDW Nejprve si prosím přečtěte okument Příručk ezpečnosti výroku. Násleně můžete njít informe o nstvení instli v tomto okumentu (Stručný

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J200 VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J200 VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ Stručný návod k osluze Zčínáme MFC-J200 Před nstvením zřízení si přečtete Příručku ezpečnosti výroku. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze pro správnou konfiguri instli. Příručky uživtele pro

Více

Napájecí kabel. Podkladový list / podkladový list pro plastické karty. Disk DVD-ROM

Napájecí kabel. Podkladový list / podkladový list pro plastické karty. Disk DVD-ROM Stručný návod k osluze Zčínáme ADS-2100 Před nstvením zřízení si přečtete Příručku ezpečnosti výroku. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze pro správnou konfiguri instli. VAROVÁNÍ VAROVÁNÍ oznmuje

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-8510DN MFC-8520DN VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-8510DN MFC-8520DN VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Stručný návo k osluze Zčínáme MFC-8510DN MFC-8520DN Nejprve si prosím přečtěte Příručku ezpečnosti výroku. Násleně můžete njít informe o nstvení instli v tomto Stručném návou k osluze. Chete-li zorzit

Více

Před používáním tohoto zařízení si přečtete pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze.

Před používáním tohoto zařízení si přečtete pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze. Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-585CW Pře používáním tohoto zřízení si přečtete pokyny pro správnou instli nstvení ve Stručném návou k osluze. UPOZORNĚNÍ Upozornění informují uživtele o postupeh, které

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-T300 DCP-T500W DCP-T700W VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-T300 DCP-T500W DCP-T700W VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ Stručný návod k osluze Zčínáme DCP-T300 DCP-T500W DCP-T700W Před nstvením zřízení si přečtete Příručku ezpečnosti výroku. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze pro správnou konfiguri instli. Návody

Více

Dříve než budete moci přístroj používat, přečtěte si Stručný návod k obsluze pro správné nastavení a instalaci.

Dříve než budete moci přístroj používat, přečtěte si Stručný návod k obsluze pro správné nastavení a instalaci. Stručný návo k osluze Zčněte ze MFC-6890CDW Dříve než uete moi přístroj používt, přečtěte si Stručný návo k osluze pro správné nstvení instli. VAROVÁNÍ Vrování vás informují o tom, o máte ělt, yste přeešli

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-8110DN VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Okolo zařízení udržujte minimální mezeru podle obrázku.

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-8110DN VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Okolo zařízení udržujte minimální mezeru podle obrázku. Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-8110DN Nejprve si prosím přečtěte Příručku ezpečnosti výroku. Násleně můžete njít informe o nstvení instli v tomto Stručném návou k osluze. Chete-li zorzit Stručný návo

Více

Napájecí kabel. Podkladový list/ podkladový list pro plastické karty

Napájecí kabel. Podkladový list/ podkladový list pro plastické karty Stručný návod k osluze ADS-2100e / ADS-2600We Zčněte zde ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Děkujeme vám, že jste si vyrli produkt společnosti

Více

VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění.

VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění. Stručný návod k osluze Zčínáme HL-2135W / HL-2270DW (pouze EU) Před prvním použitím tohoto zřízení si přečtěte tento Stručný návod k osluze poté můžete zčít s nstvením instlcí zřízení. Chcete-li si Stručný

Více

Pro zabalení zařízení se používají plastové sáčky. Tyto sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, zabráníte tím nebezpečí udušení.

Pro zabalení zařízení se používají plastové sáčky. Tyto sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, zabráníte tím nebezpečí udušení. Stručný návod k osluz Zčínám MFC-8370DN MFC-8380DN Dřív nž zčnt zřízní používt si přčtět tnto Stručný návod k osluz, kd nlznt pokyny pro správné nstvní instlci. Víc informcí o použití všch funkcí, změně

Více

Než budete moci přístroj používat, přečtěte si Stručný návod k obsluze pro správné nastavení a instalaci.

Než budete moci přístroj používat, přečtěte si Stručný návod k obsluze pro správné nastavení a instalaci. Stručný návo k osluze Zčněte ze MFC-6490CW Než uete moi přístroj používt, přečtěte si Stručný návo k osluze pro správné nstvení instli. VAROVÁNÍ Vrování vás informují o tom, o máte ělt, yste přeešli možnému

Více

Pro zabalení zařízení se používají plastové sáčky. Tyto sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, zabráníte tím nebezpečí udušení.

Pro zabalení zařízení se používají plastové sáčky. Tyto sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, zabráníte tím nebezpečí udušení. Stručný návod k osluze Zčínáme DCP-8070D Dříve než zčnete zřízení používt si přečtěte tento Stručný návod k osluze, kde nleznete pokyny pro správné nstvení instlci. Více informcí o použití všech funkcí,

Více

Pokud se obrazovka instalace neobjeví, klepněte na Start Run (Spustit) a poté napište D:\setup.exe, kde písmeno D označuje vaši jednotku CD či DVD.

Pokud se obrazovka instalace neobjeví, klepněte na Start Run (Spustit) a poté napište D:\setup.exe, kde písmeno D označuje vaši jednotku CD či DVD. Stránka 1 z 6 Průvo připojním Pokyny pro místě připojné tiskárny v systému Winows Poznámka: Instalujt-li místně připojnou tiskárnu na systém, ktrý j l isku CD s softwarm a okumntaí npoporován, musít pak

Více

Referenční příručka pro instalační techniky

Referenční příručka pro instalační techniky Rfrnční příručk pro instlční thniky Nízkotplotní split systém Dikin Althrm + ERHQ011-014-016BA ERLQ011-014-016CA EHVH/X11+16S18CB EHVH/X11+16S26CB Rfrnční příručk pro instlční thniky Nízkotplotní split

Více

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Uživtelská příručk pro Windows Řešení prolémů s instlcí Kontrolní seznm pro řešení ěžných prolémů při instlci. Zákldní informce o tiskárně Informce o částech tiskárny softwru

Více

H - Řízení technologického procesu logickými obvody

H - Řízení technologického procesu logickými obvody H - Řízní tchnologického procsu logickými ovody (Logické řízní) Tortický úvod Součástí řízní tchnologických procsů j i zjištění správné posloupnosti úkonů tchnologických oprcí rozhodování o dlším postupu

Více

Pro zabalení zařízení se používají plastové sáčky. Tyto sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, zabráníte tím nebezpečí udušení.

Pro zabalení zařízení se používají plastové sáčky. Tyto sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, zabráníte tím nebezpečí udušení. Stručný návod k osluze Zčínáme DCP-8085DN Dříve než zčnete zřízení používt si přečtěte tento Stručný návod k osluze, kde nleznete pokyny pro správné nstvení instlci. Chcete-li si Stručný návod k osluze

Více

Dříve než budete moci přístroj používat, přečtěte si Stručný návod k obsluze pro správné nastavení a instalaci.

Dříve než budete moci přístroj používat, přečtěte si Stručný návod k obsluze pro správné nastavení a instalaci. Stručný návod k osluze Zčněte zde DCP-6690CW Dříve než udete moci přístroj používt, přečtěte si Stručný návod k osluze pro správné nstvení instlci. VAROVÁNÍ Vrování vás informují o tom, co máte dělt, yste

Více

3.4.12 Konstrukce na základě výpočtu II

3.4.12 Konstrukce na základě výpočtu II 3.4. Konstruk n záklě výpočtu II Přpokly: 34 Př. : J án úsčk o jnotkové él úsčky o élkáh,, >. Nrýsuj: ) úsčku o él = +, ) úsčku o él Při rýsování si élky úsčk, vhoně zvol. =. Prolém: O výrzy ni náhoou

Více

Pokyny k připojení. Podporované operační systémy. Instalace tiskárny pomocí disku CD Software and Documentation. Pokyny k připojení

Pokyny k připojení. Podporované operační systémy. Instalace tiskárny pomocí disku CD Software and Documentation. Pokyny k připojení Stránka 1 z 6 Pokyny k připojení Poporované operační systémy Pomoí isku CD se softwarem můžete nainstalovat software tiskárny v násleujííh operačníh systémeh: Winows 8.1 Winows Server 2012 R2 Winows 7

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Instlční uživtlská příručk Klimtizční systém VRV IV REYQ8T7Y1B REYQ10T7Y1B REYQ12T7Y1B REYQ14T7Y1B REYQ16T7Y1B REYQ18T7Y1B REYQ20T7Y1B REMQ5T7Y1B Instlční uživtlská příručk Klimtizční systém VRV IV čštin

Více

Manuál kouče. www.mindset.cz

Manuál kouče. www.mindset.cz Mnuál kouč www.minst.z Osh: A Li Cohing D Sorgniz Vstupní otzník strn 4 Dotzník péč o s strn 65 Co o koučinku očkávát? strn 7 Dnní návyky strn 69 Mti nléhvé & ůlžité strn 73 Mti priority činností strn

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Instlční uživtlská příručk Klimtizční systém VRV IV-S RXYSQ4T7V1B RXYSQ5T7V1B RXYSQ6T7V1B RXYSQ4T7Y1B RXYSQ5T7Y1B RXYSQ6T7Y1B Instlční uživtlská příručk Klimtizční systém VRV IV-S čštin Osh Osh 1 Všoná

Více

Instalační návod. Záložní ohřívač nízkoteplotního monobloku Daikin Altherma EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Instalační návod. čeština

Instalační návod. Záložní ohřívač nízkoteplotního monobloku Daikin Altherma EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Instalační návod. čeština Záložní ohřívč nízkoteplotního monoloku Dikin Altherm EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Záložní ohřívč nízkoteplotního monoloku Dikin Altherm češtin Osh Osh O této dokumentci. O tomto dokumentu... Informce o skříni.

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Příručka Wi-Fi Direct

Příručka Wi-Fi Direct Příručka Wi-Fi Direct Verze A CZE Příslušné modely Tuto Příručku uživatele lze použít s následujícími modely: DCP-J4110DW, MFC-J4410DW/J4510DW/J4610DW Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme

Více

Referenční příručka k instalaci

Referenční příručka k instalaci Rfrnční příručk k instli Dělné klimtizční systémy RZQG71L9V1B RZQG100L9V1B RZQG125L9V1B RZQG140L9V1B RZQG71L8Y1B RZQG100L8Y1B RZQG125L8Y1B RZQG140L7Y1B RZQSG100L9V1B RZQSG125L9V1B RZQSG140L9V1B RZQSG100L8Y1B

Více

ověření Písemné ověření a ústní zdůvodnění

ověření Písemné ověření a ústní zdůvodnění PROFESNÍ KVALIFIKACE Montér lktrikýh rozvěčů (kó: 26-019-H), 42 hoin (z PK1 60 hoin) + zkoušk (8hoin) Zčátk profsního vzělávání 26. 4. 2014; Dtum ukonční 15. 6. 2014 Rozpis výuky Miroslv Chumhl, soot 3.

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW VAROVÁNÍ CAUTION UPOZORNĚNÍ

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW VAROVÁNÍ CAUTION UPOZORNĚNÍ Stručný návod k osluze Začínáme DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW Než začnete zařízení sestavovat, přečtěte si rožuru Bezpečnostní předpisy a pokyny. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze, ayste

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Instlční uživtlská příručk Klimtizční systém VRV IV RYYQ8T7Y1B RYYQ10T7Y1B RYYQ12T7Y1B RYYQ14T7Y1B RYYQ16T7Y1B RYYQ18T7Y1B RYYQ20T7Y1B RYMQ8T7Y1B RYMQ10T7Y1B RYMQ12T7Y1B RYMQ14T7Y1B RYMQ16T7Y1B RYMQ18T7Y1B

Více

1.3.5 Řešení slovních úloh pomocí Vennových diagramů II

1.3.5 Řešení slovních úloh pomocí Vennových diagramů II 1.3.5 Řešení slovníh úloh pomoí Vennovýh igrmů II Přepokly: 1304 Pegogiká poznámk: Ieální je poku tto hoin vyje n vičení. Postup stuentů je totiž velmi iniviuální ěljí velké množství hy, oěht elou tříu

Více

Art.Nr.: V14 J09. Ovládací jednotka s tlačítkovým displayem - Software HSP6

Art.Nr.: V14 J09. Ovládací jednotka s tlačítkovým displayem - Software HSP6 Art.Nr.: 0541708001400 V14 J09 Ovládcí jednotk s tlčítkovým displyem - Softwre HSP6 CZ Ovládcí jednotk s tlčítkovým displyem Softwre HSP6 1.1 Ovládcí jednotk Všechn nstvení se provádějí pomocí čtyř tlčítek

Více

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno!

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno! DCP-35C DCP-50C DCP-53C DCP-57C Stručný návod k obsluze Před používáním tohoto přístroje je třeba nejdříve připravit samotné zařízení a nainstalovat programové vybavení. Tento Stručný návod k obsluze obsahuje

Více

Příručka Wi-Fi Direct

Příručka Wi-Fi Direct Příručka Wi-Fi Direct Verze 0 CZE Vhodné modely Tuto Příručku uživatele lze použít s následujícími modely. HL-5470DW(T)/6180DW(T)/MFC-8710DW/8910DW/8950DW(T) Definice poznámek V celé Příručce uživatele

Více

AUTOMATIZACE. Obsluha, údržba linky a BP. Rostislav Palowski

AUTOMATIZACE. Obsluha, údržba linky a BP. Rostislav Palowski AUTOMATIZACE Osluh, úrž linky BP Rostislv Plowski Stření škol, Hvířov-Šumrk, Sýkorov 1/613, příspěvková orgnize Tento výukový mteriál yl zprován v rámi ke EU peníze střením školám - OP VK 1.5 Výuková s

Více

Referenční příručka pro instalační techniky

Referenční příručka pro instalační techniky Rfrnční příručk pro instlční thniky Nízkotplotní split systém Dikin Althrm + ERHQ011-014-016BA ERLQ011-014-016CA EHBH/X11+16CB Rfrnční příručk pro instlční thniky Nízkotplotní split systém Dikin Althrm

Více

Příručka Wi-Fi Direct

Příručka Wi-Fi Direct Příručka Wi-Fi Direct Verze 0 CZE Příslušné modely Tuto Příručku uživatele lze použít s následujícími modely: MFC-J4510DW Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikonu: POZNÁMKA

Více

Příručka Wi-Fi Direct

Příručka Wi-Fi Direct Příručka Wi-Fi Direct Verze A CZE Vhodné modely Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: HL-3140CW/3150CDW/3170CDW/3180CDW DCP-9015CDW/900CDW MFC-9130CW/9330CDW/9340CDW Definice poznámek

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Víceprotokolový integrovaný multifunkční tiskový server Ethernet a Bezdrátový multifunkční tiskový server Ethernet PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Tato Příručka síťových aplikací obsahuje užitečné informace

Více

Kritéria a způsoby hodnocení u autorizované zkoušky. Název odborné způsobilosti. Navázání kontaktu s klientem. Kritéria hodnocení.

Kritéria a způsoby hodnocení u autorizované zkoušky. Název odborné způsobilosti. Navázání kontaktu s klientem. Kritéria hodnocení. Kritéri způsoy hononí u utorizovné zkoušky Názv oorné způsoilosti Nvázání kontktu s klintm Způso Popst přvést komuniki s klintm (komunik po tlfonu, ojnání klint, rozhovor příprv n msáž) Ústní Popst spifik

Více

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu Studijní informční systém Elektronický zápis předmětů rozvrhu V odoí elektronického zápisu předmětů proíhá tzv. předěžný zápis. Student má předměty zpsné ztím pouze předěžně může je po celé odoí elektronického

Více

Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka

Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka Tehniká dokumente ng Lukáš Proházk Tém: hlvní část dokumentu, orázky, tulky grfy 1) Osh hlvní části dokumentu ) Orázky, tulky grfy ) Vzore rovnie Hlvní část dokumentu Hlvní část dokumentu je řzen v následujíím

Více

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně.

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Poznámka 1. Model produktu zobrazený v této příručce je Archer C7 a slouží jako příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Připojení hardwaru Vypněte váš modem (jestliže má záložní

Více

Evropská unie Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Evropská unie Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropská unie Evropský soiální fon Prh & EU: Investujeme o vší uounosti ávrh čítče jko utomtu Osh ÁVRH ČÍAČE JAKO AUOMAU.... SYCHROÍ A ASYCHROÍ AUOMA..... Výstupy utomtu mohou ýt přímo ity pměti stvu.....

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Solatube SolaMaster Série

Solatube SolaMaster Série Instle o stropu ez pohleu (zvěšení) Soltue SolMster Série Světlovo Soltue 330 DS Světlovo Soltue 750 DS Návo k instli Položky Vnější kopule Množství 1. Kopule 750 DS s Ryener 3000 tehnologií (1) 1 1. Kopule

Více

Příručka síťových aplikací

Příručka síťových aplikací Příručka síťových aplikací Víceprotokolový integrovaný multifunkční tiskový server Ethernet a bezdrátový multifunkční tiskový server Tato Příručka síťových aplikací obsahuje užitečné informace o nastavení

Více

NÁVOD K OBSLUZE NÁSTĚNNÝ TYP

NÁVOD K OBSLUZE NÁSTĚNNÝ TYP NÁVOD K OBSLUZE NÁSTĚNNÝ TYP ASYG0LLCA OBSAH ASYGLLCA Bezpečnostní informce... Vnitřní jednotk její části... Dálkový ovldč jeho funkce... Péče údrž... Odstrnìní závd... BEZPEÈNOSTNÍ INFORMACE Před použitím

Více

PŘÍPRAVA ZÁKLADY ŠITÍ PŘÍLOHA. Počítačem řízený vyšívací stroj Uživatelská příručka

PŘÍPRAVA ZÁKLADY ŠITÍ PŘÍLOHA. Počítačem řízený vyšívací stroj Uživatelská příručka PŘÍPRAVA ZÁKLADY ŠITÍ PŘÍLOHA Počítčem řízený vyšívcí stroj Uživtelská příručk DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Přečtěte si tyto ezpečnostní pokyny, než zčnete stroj používt. NEBEZPEČÍ - V zájmu snížení neezpečí

Více

EasyMP Multi PC Projection - Návod na použití

EasyMP Multi PC Projection - Návod na použití EsyMP Multi PC Projection - Návod n použití Obsh 2 O plikci EsyMP Multi PC Projection Typy schůzek nbízených plikcí EsyMP Multi PC Projection... 5 Schůzky s využitím několik obrzů...5 Konání vzdálených

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi Připojení tiskárny prostřednictvím Wi-Fi Připojení k počítači pomocí Wi-Fi routeru Přímé připojení k počítači Připojení k chytrému zařízení pomocí Wi-Fi routeru Přímé připojení

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

2.9.16 Přirozená exponenciální funkce, přirozený logaritmus

2.9.16 Přirozená exponenciální funkce, přirozený logaritmus .9.6 Přirozná ponnciální funkc, přirozný ritmus Přdpokldy: 95 Pdgogická poznámk: V klsické gymnziální sdě j přirozná ponnciální funkc 0; j funkc y = +. Asi dvkrát vyrán jko funkc, jjíž tčnou v odě [ ]

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

12 l RSTN. 13 l RSTN UL-CSA. 14 l RSTS. 15 l RSTS UL-CSA. 16 l RSTL. 17 l REIA. 18 l URST. 19 l RUE. 20 l REST. 21 l RLTS.

12 l RSTN. 13 l RSTN UL-CSA. 14 l RSTS. 15 l RSTS UL-CSA. 16 l RSTL. 17 l REIA. 18 l URST. 19 l RUE. 20 l REST. 21 l RLTS. 12 l RSTN 13 l RSTN UL-CSA 14 l RSTS 15 l RSTS UL-CSA 16 l RSTL 17 l REIA 18 l URST 19 l RUE 20 l REST 21 l RLTS 22 l RGTT RSTN 12 Jnofázové rgulční trnsformátory pol VDE 0570 část 2-2, EN 61558-2-2 Jnofázové

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

automaticky vyhledávat signál. Tento proces může trvat 3-5 minut. Když je přijímán signál, všechna tlačítka budou dočasně

automaticky vyhledávat signál. Tento proces může trvat 3-5 minut. Když je přijímán signál, všechna tlačítka budou dočasně Návod k rádiem řízenému budíku CZ Nstvení Symbol příjmu rdiového signálu zčne blikt budík zčne utomticky vyhledávt signál. Tento proces může trvt 3-5 minut. Když je přijímán signál, všechn tlčítk budou

Více

Varianty snímačů. průmyslová elektronika. K limitnímu snímání hladiny elektricky vodivých i nevodivých kapalin

Varianty snímačů. průmyslová elektronika. K limitnímu snímání hladiny elektricky vodivých i nevodivých kapalin průmyslová elektronik Kpitní hldinové snímče CLS 23 K limitnímu snímání hldiny elektriky vodivýh i nevodivýh kplin Miniturní provedení pro přímou montáž do nádrží, jímek, truek Jednoduhé nstvení pomoí

Více

Průvodce připojením. Instalace místní tiskárny (Windows) Co je to místní tisk? Instalace tiskárny pomocí disku CD Software and Documentation

Průvodce připojením. Instalace místní tiskárny (Windows) Co je to místní tisk? Instalace tiskárny pomocí disku CD Software and Documentation Stránka 1 z 5 Průvode připojením Instalae místní tiskárny (Windows) Poznámka: Pokud není operační systém podporován diskem CD Software and Doumentation, je nutné použít Průvode přidáním tiskárny. Aktualizae

Více

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Pro úspěšné připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 je nutné připojovat se ze stanice s Windows XP SP3, Windows Vista SP1 nebo Windows 7. Žádná VPN není potřeba,

Více

Příručka síťových aplikací

Příručka síťových aplikací Příručka síťových aplikací Víceprotokolový Ethernet integrovaný Multifunkční tiskový server a bezdrátový Ethernet Multifunkční tiskový server Tato příručka Příručka síťových aplikací poskytuje užitečné

Více

RV73* Digitální série XV73* Digitální série MV73* Digitální série

RV73* Digitální série XV73* Digitální série MV73* Digitální série RV73* Digitální série XV73* Digitální série MV73* Digitální série sh INSTALACE VAŠEH TELEVIZRU Bezpečnostní zásy...4 Instle ůležité informe ohleně instle...5 Dálkové ovláání...6 Vložení terií účinný osh

Více

WL76* Digitální série YL76* Digitální série

WL76* Digitální série YL76* Digitální série WL76* Digitální série YL76* Digitální série EURPEAN UNIN ECLABEL Awre to goos or servies whih meet the environmentl requirements of the EU eolelling sheme sh INSTALACE VAŠEH TELEVIZRU Bezpečnostní zásy...4

Více

Mikrokabel USB Paměťová karta SD Stručný návod k obsluze DVD-ROM

Mikrokabel USB Paměťová karta SD Stručný návod k obsluze DVD-ROM Stručný návod k osluze DSmoile 820W Zčněte zde DSmoile 820W DSmoile 920DW Děkujeme vám, že jste si vyrli společnost Brother. Vše podpor je pro nás důležitá ceníme si nšeho ochodního vzthu. Předtím než

Více

Konstrukce na základě výpočtu I

Konstrukce na základě výpočtu I .4.11 Konstruke n zákldě výpočtu I Předpokldy: Pedgogiká poznámk: Je důležité si uvědomit, že následujíí sled příkldů neslouží k tomu, y si žái upevnili mehniký postup n dělení úseček. Jediné, o y si měli

Více

Stručný návod k obsluze

Stručný návod k obsluze FAX-2920 Než je možno přístroj použít, musíte připravit hardware. Přečtěte si prosím tento "Stručný návod k obsluze" pro řádný postup instalace. Stručný návod k obsluze Nastavování přístroje Nastavování

Více

Zjednodušená styčníková metoda

Zjednodušená styčníková metoda Stvní sttik, 1.ročník klářského stui Rovinné nosníkové soustvy III Příhrový nosník Zjnoušná styčníková mto Rovinný klouový příhrový nosník Skl rovinného příhrového nosníku Pomínk sttiké určitosti příhrového

Více

Black box s otočnou 180 WiFi kamerou

Black box s otočnou 180 WiFi kamerou Black box s otočnou 180 WiFi kamerou Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Zobrazení

Více

visual identity guidelines Česká verze

visual identity guidelines Česká verze visul identity guidelines Česká verze Osh 01 Filosofie stylu 02 Logo 03 Firemní rvy 04 Firemní písmo 05 Vrice log 06 Komince rev Filosofie stylu Filozofie společnosti Sun Mrketing vychází ze síly Slunce,

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze FAX-2840 / FAX-2845 FAX zařízení a zkontrolujte součásti. Poznámka

Začínáme. Stručný návod k obsluze FAX-2840 / FAX-2845 FAX zařízení a zkontrolujte součásti. Poznámka Stručný návod k osluze Začínáme FAX-2840 / FAX-2845 FAX-2940 Přečtěte si nejprve Příručku ezpečnosti výroku a potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze, ayste sestavení a instalai provedli správně.

Více

Základy bezdrátových sítí

Základy bezdrátových sítí Základy bezdrátových sítí Tato příručka vám pomůže vytvořit bezdrátové připojení mezi tiskárnou a počítači. Chcete-li pomoci s jinými síťovými připojeními, například s pevnou místní sítí LAN nebo s režimem

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

4.3.9 Sinus ostrého úhlu I. α Předpoklady: Správně vyplněné hodnoty funkce a c. z minulé hodiny.

4.3.9 Sinus ostrého úhlu I. α Předpoklady: Správně vyplněné hodnoty funkce a c. z minulé hodiny. 4.3.9 Sinus ostrého úhlu I Předpokldy: 040308 Správně vyplněné hodnoty funke z minulé hodiny. α 10 20 30 40 50 60 70 80 poměr 0,17 0,34 0,50 0,64 0,77 0,87 0,94 0,98 Funke poměr se nzývá sinus x (zkráeně

Více

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Tato příručka popisuje expresní instalaci pomocí průvodce NETGEAR Smart Wizard a instalaci samostatného ovladače pro systém Windows. Poznámka:

Více

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno!

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno! MFC-9440CN Stručný návod k obsluze Dříve než začnete zařízení používat, musíte nastavit hardware a nainstalovat ovladač. Informace o správném nastavení a pokyny k instalaci naleznete v tomto Stručném návodu

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MĚLNÍK. Návrh pro společné jednání. T e x t o v á č á s t X/2015 E T A P A : P O Ř I Z O V A T E L :

ÚZEMNÍ PLÁN MĚLNÍK. Návrh pro společné jednání. T e x t o v á č á s t X/2015 E T A P A : P O Ř I Z O V A T E L : ÚZEMNÍ PLÁN MĚLNÍK E T A P A : Návrh pro spolčné jnání T x t o v á č á s t P O Ř I Z O V A T E L : O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : P R O J E K T A N T : D A T U M : Městský úř, oor výstvy rozvoj

Více

Podobnosti trojúhelníků, goniometrické funkce

Podobnosti trojúhelníků, goniometrické funkce 1116 Podonosti trojúhelníků, goniometriké funke Předpokldy: 010104, úhel Pedgogiká poznámk: Zčátek zryhlit α γ β K α' l M γ' m k β' L Trojúhelníky KLM n nšem orázku mjí stejný tvr (vypdjí stejně), le liší

Více