Produkty Sika Hlavní směry použití

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Produkty Sika Hlavní směry použití"

Transkript

1 Produkty Sika Hlavní směry použití

2 6 Lepení 8 Zalévání 1 Výroba betonu 2 Úprava povrchu 3 Oprava 1 Výroba betonu 7 Kotvení 6 Lepení 3 Oprava 8 2

3 4 Ochrana 5 Tmelení 7 Kotvení 6 Lepení 4 Ochrana 8 Zalévání 9 Hydroizolace základů 5 Tmelení 7 Kotvení Zalévání 6 Lepení 3 Oprava 3

4 1 Výroba betonu Rychlá výroba betonu s garancí předepsaných vlastností Zlepšení zpracovatelnosti Požadujete optimální počáteční zpracovatelnost v kombinaci s přesnou konzistencí? Chcete vyrobit samozhutnitelný beton? snížení množství záměsové vody při zachování požadované zpracovatelnosti: Sika ViscoCrete výroba samozhutnitelného betonu i v případě použití ne zcela optimálních vstupních surovin: Sika ViscoCrete Sika Stabilizer Rychlý náběh počátečních pevností Prodloužená životnost Požadujete rychlý náběh počátečních pevností bez urychlovačů? Chcete zajistit rychlý náběh pevnosti pomocí urychlovačů? Chcete prodloužit životnost betonu? Chcete splnit další požadavky kladené na životnost? maximální snížení množství záměsové vody a s ním spojený rychlý náběh počátečních pevností: Sika ViscoCrete účinné urychlení: SikaRapid -1 (urychlovač tvrdnutí) pro snížení / omezení propařování SikaRapid -2 (urychlovač tuhnutí) pro zajištění rychlého tuhnutí a tvrdnutí možnost podstatné redukce množství záměsové vody a snížení propustnosti betonu: Sika ViscoCrete + SikaFume zvýšená životnost s ohledem na snížení smrštění, požární odolnost nebo odolnost proti nárazu: Sika Control SikaFiber Specifické estetické požadavky Chcete vyrábět barevné betonové prefabrikáty? Chcete vyrábět vysoce kvalitní pohledový beton? efektivní výroba barevného betonu: Sika ColorFlo přísada zlepšující vzhled povrchu bez vedlejších účinků na další vlastnosti betonu: Sika PerFin 4

5 2 Úprava povrchu Estetický povrch s produkty Sika Separační prostředek Potřebujete spolehlivou technologii na odbednění? Máte zvláštní požadavky týkající se ekologie, zdraví a bezpečnosti? standardní separační prostředek: Sika Separol F (na olejové bázi) Sika Separol S (na rozpouštědlové bázi) separační prostředek šetrný k životnímu prostředí na bázi vodní emulze: Sika Separol W Výroba vymývaného betonu (s obnaženým kamenivem na povrchu) Chcete vyrábět vymývaný beton? Potřebujete zpomalovač tuhnutí betonu pro aplikaci na povrch bednění? účinný přípravek pro výrobu vymývaného betonu: Sika Rugasol zpomalovač tuhnutí betonu pro aplikaci na bednění: Sika Rugasol pasta Estetický nátěr Chcete použít barevný nátěrový systém na obtížně přístupných prvcích? Chcete mít brilantní vzhled povrchu na obtížně přístupných režných betonových prvcích? estetický barevný nátěr chránící proti agresivním povětrnostním vlivům (dle vzorníku RAL): Sikagard -675 W Elastocolor transparentní glazura nebo barevný nátěr jako ochrana proti povětrnosti (dle vzorníku RAL): Sikagard -680 S Zlepšená konečná úprava betonového povrchu Chcete zlepšit konečný vzhled betonového povrchu? snadná a rychlá konečná úprava betonových povrchů: Sikafloor ProSeal zlepšení soudržnosti betonu spojené s rychlou a snadnou konečnou úpravou povrchu: Sika ViscoCrete 5

6 3 Oprava Rychlá a snadná oprava s prodlouženou životností Oprava trhlin Jaký druh trhlin chcete opravit? Malé, nekonstrukční trhliny, šířka < 2 mm? Konstrukční trhliny, šířka > 2 mm? oprava drobných trhlin (šířka < 2 mm): Sikadur injektážní pryskyřice oprava velkých trhlin (šířka > 2 mm): Sikadur (epoxidová lepidla) SikaRock Oprava poškozených hran Máte problémy s estetikou povrchu (barevné rozdíly, kvalita povrchu atd.)? Potřebujete použít maltu na epoxidové bázi? oprava poškozených hran: Sika MonoTop opravné malty řešení pro dosažení jemné povrchové struktury: SikaRefit jemné malty opravná malta na epoxidové bázi: Sikadur -31 CF (pro vrstvy do 20 mm) Sikadur -41 CF (epoxidová malta) Oprava povrchových poškození a vyplnění pórů Máte požadavky na kvalitu povrchu betonu? oprava s vysokou kvalitou povrchu (kosmetika povrchu): SikaRefit vysoce kvalitní vysprávka: Sika MonoTop (plošné vysprávky) Oprava odrolených konstrukčních betonů Potřebujete tloušťku vrstvy < 20 mm? Potřebujete tloušťku vrstvy < 40 mm? Potřebujete tloušťku vrstvy > 40 mm? Sika MonoTop -622 Evolution SikaRep SikaTop -122 SP Sika Repair-13 Sika MonoTop -627 Sikadur -41 CF (epoxidová malta) Kompletní nabídku produktů naleznete na 6

7 4 Ochrana Prodloužená životnost a estetický vzhled povrchu Ochrana režných betonových prvků Máte zvláštní technické požadavky (odolnost proti rozmrazovacím cyklům, hloubka penetrace apod.)? vysoce účinná hydrofobní impregnace: Sikagard -706 Thixo Sikagard -705 L standardní řešení pomocí hydrofobní impregnace: Sikagard -700 S Systémy ochrany proti povětrnosti Očekáváte nebezpečí vzniku trhlin v povrchu betonu (šířka < 0,5 mm)? Očekáváte nízké mechanické zatížení? pružný ochranný systém vhodný k přemostění trhlin: systém Sikagard BIS systém Sikagard -550 W Elastic tuhý ochranný systém pro mírnou zátěž: Sikagard Wallcoat N Sikagard -680 S Systémy ochrany proti chemikáliím Jaký druh chemické zátěže přichází v úvahu? zajištění ochrany proti silným chemickým vlivům pomocí epoxidových nátěrů: Sikagard -63 N Sikafloor -390 ochrana ČOV: Sikagard -720 EpoCem Ošetření betonu Chcete snížit odpařování vody a zvýšit pevnost povrchu? Chcete snížit odpařování vody a současně omezit tvorbu trhlin? zamezení odpařování vody a vytvrzení povrchu: Sikafloor ProSeal Sikafloor -CureHard ošetření s významným omezením odpařování vody: Sika NB 1 Antisol MP-10 7

8 5 Tmelení Trvanlivý spoj s rychlým a snadným utěsněním Tmelení pohyblivých spár Jaký druh spoje s pohybem ve spáře chcete utěsnit? Očekáváte dilatující spáru? 25% přenesení pohybu ve spáře s nízkým modulem pružnosti Sikaflex PRO 2 HP Sikaflex Construction vysoká UV stabilita a stálobarevnost Tmelení připojovacích spár Chcete tmelit připojovací spáru? Očekáváte pohyb ve spáře? Jaký je druh podkladu? tmelení připojovacích spár (neporézní podklad) 25% přenesení pohybu ve spáře se středním modulem pružnosti vysoká UV stabilita, bez rozpouštědel a izokyanátů Sikaflex AT Connection tmelení připojovacích spár (porézní podklad) PU systém se středním modulem pružnosti Sikaflex -11 FC + Tmelení ve specifických teplotních podmínkách Jaké jsou podmínky aplikace? Podmínky prostředí horko či chladno? Jaké jsou požadavky na přenesení pohybu ve spáře? v prostředí, kde teploty kolísají od -20 C do +60 C a očekává se velký pohyb ve spáře, je nutné použít vhodný těsnicí tmel s nízkým modulem pružnosti: Sikaflex PRO 2 HP tmelení při vysokých teplotách Sikaflex Construction Zvláštní aplikace Spáry v konstrukcích čistíren odpadních vod? Tmelení spár v parkovacích domech a v průmyslových podlahách? vysoká mechanická a chemická odolnost 25% přenesení pohybu ve spáře s vysokým modulem pružnosti dobrá přilnavost k různým povrchům vynikající odolnost proti roztržení Sikaflex PRO 3 WF odolnost ropným látkám Sikaflex Tank N 15% přenesení pohybu ve spáře s vysokým modulem pružnosti Sikaflex TS Plus (vhodný na nerez) 8

9 6 Lepení Efektivní aplikace a trvanlivé slepení Lepení betonových prvků Jaký druh podkladu budete lepit? Potřebujete přenést vysoká napětí (tlak, tah, smyk)? lepení různých podkladů: Sikadur -31 CF Sikadur -30 lepení s přenosem vysokých sil: Sikadur -30 Sikadur -31 SBA Lepení těsnění Jakým způsobem montujete těsnění spojů potrubních objímek? velmi trvanlivý a snadno použitelný tmel pro upevnění gumového těsnění spojů potrubních objímek: Sikaflex bobtnavý těsnicí tmel SikaSwell S2 Lepení speciálních konstrukcí Lepíte betonové prvky v kontaktu s pitnou vodou? lepení betonových prvků v kontaktu s pitnou vodou: Sikadur -31 CF + Sikadur -Combiflex SG (pružný hydroizolační pás) (vyžádejte si aktuální sortiment produktů schválených pro styk s pitnou vodou) Aplikace velkého rozsahu Jaký je rozsah aplikace? Potřebujete pro efektivní práci speciální vybavení? speciální zařízení pro aplikaci tmelů ve velkém rozsahu: Sikadur -33 aplikované pomocí zařízení Comix 9

10 7 Kotvení Rychlé, snadné a spolehlivé kotvení Dodatečná instalace prvků do konstrukce Jedná se o prvky se statickou funkcí nebo bez statické funkce? kotvení prvků bez statické funkce: Sika AnchorFix -1 kotvení prvků se statickou funkcí: Sika AnchorFix -2 Sika AnchorFix -3 + Časné zatížení Máte specifi cké požadavky na rychlé vytvrzení kvůli potřebě časného zatížení nebo kvůli proměnlivým klimatickým teplotám? kotvení se zkrácenou dobou zpracovatelnosti pro časné zatížení a nízké klimatické teploty: Sika AnchorFix -1 Sika AnchorFix -2 aplikace při vysokých klimatických teplotách: Sika AnchorFix -3 + s prodlouženou dobou zpracovatelosti Kotvení v podmínkách, v nichž mechanické kotvy nefungují Instalace kotev v tenké vrstvě betonu? použití lepených kotev místo kotev mechanických: Sika AnchorFix -1 Sika AnchorFix -2 Sika AnchorFix -3 + Speciální podklady Instalujete kotvy do speciálních podkladů např. lehčený beton apod.? instalace kotev v kritických podkladech: Sika AnchorFix -3 + (epoxid) 10

11 8 Zalévání Řešení různých technicky náročných injektáží Zalévání předpjatých výztuží Potřebujete zálivku na cementové bázi? vyplnění kanálů pro předpjatou výztuž pomocí cementové zálivky: SikaRock přísady do injektážních směsí: Intraplast Požadavky na zatížení Máte zvláštní požadavky na časné zatížení? Bude konstrukce dynamicky zatížená? zalévání prvků, které jsou rychle zatíženy: Sikadur 12 Pronto Sikadur -42 HE SikaGrout zalévání prvků vystavených dynamickému zatížení: Sikadur -42 HE Sikadur 12 Pronto Teplotní požadavky Provádíte aplikaci při nízkých teplotách? Očekáváte vysoké provozní teploty? zalévání při teplotě pod +5 C: Sikadur -12 Pronto zálivka odolávající provozním teplotám nad +60 C: SikaGrout -311 / -314 / -318 Specifické požadavky Potřebujete zálivkovou hmotu s dobrou přilnavostí k oceli? Potřebujete zálivku do prostředí s chemickou zátěží? zalévání hmotou s dobrou přilnavostí k oceli: Sikadur -42 HE zalévání prvků vystavených chemickým vlivům: Sikadur -42 HE 11

12 9 Hydroizolace základů Trvanlivá hydroizolace konstrukcí Konstrukce základů s vnějším utěsněním Potřebujete zajistit vodonepropustnost základové konstrukce? hydroizolace základů a sklepních prostor: Sika Igolflex (bitumenové stěrky) Sika Igasol (bitumenový nátěr) povrchová vnější hydroizolace pomocí vodotěsných systémů: Sikaplan hydroizolační fólie spárové pásy Sika Vodotěsná betonová konstrukce Chcete vyrobit vodotěsnou základovou konstrukci? výroba vodotěsného betonu s použitím přísad: Sika ViscoCrete, Sika -1, Sika -DM 2 utěsnění spár během betonáže: spárové pásy Sika spárové pásy Tricosal bobtnavé systémy SikaSwell Vodotěsná betonová konstrukce Chcete vytvořit vodotěsnou konstrukci pomocí dodatečného vnějšího utěsnění? výroba vodotěsného betonu s použitím přísad: Sika ViscoCrete, Sika -1, Sika -DM 2 vnější utěsnění spár: Sikadur -Combiflex SG Injektážní systémy Potřebujete utěsnit průsaky konstrukcí? rychlé a spolehlivé utěsnění trhlin: Sika Injection-190 systém Sika -Injection dodatečné zajištění pomocí injektážních hadiček: SikaFuko 04/2011 Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132/ Brno Tel Fax Platí naše nejnovější Všeobecné obchodní podmínky. Před jakýmkoliv použitím a zpracováním se prosím podívejte na technický list příslušného výrobku. Držitel systémů jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a EMS podle ČSN EN ISO

2-komponentní, rychle tuhnoucí opravná malta na bázi reaktivních akrylových pryskyřic

2-komponentní, rychle tuhnoucí opravná malta na bázi reaktivních akrylových pryskyřic Technický list datum vydání 06/2012 Identifikační číslo: 02 02 02 01 002 0 000002 2-komponentní, rychle tuhnoucí opravná malta na bázi reaktivních akrylových pryskyřic Construction Popis výrobku je 2-komponentní,

Více

1komponentní polyuretanové lepidlo a těsnicí hmota. ISEGA - Certificate for foodstuff area usage.

1komponentní polyuretanové lepidlo a těsnicí hmota. ISEGA - Certificate for foodstuff area usage. Technický list Vydání 06/2014 Identifikační č.: 02 05 01 01 005 0 000001 1komponentní polyuretanové lepidlo a těsnicí hmota Construction Popis výrobku / Použití Vlastnosti / výhody Testy Zkušební zprávy

Více

Ceresit lepicí malty jako součást systémových řešení

Ceresit lepicí malty jako součást systémových řešení Ceresit lepicí malty jako součást systémových řešení Průvodce výběrem vhodných produktů podle: druhu podkladu způsobu zatížení lepených materiálů Přehled lepicích malt na obklady a dlažbu včetně doporučených

Více

Systémy pro opravy betonových konstrukcí a speciální malty.

Systémy pro opravy betonových konstrukcí a speciální malty. Dodavatel speciálních stavebních materiálů Systémy pro opravy betonových konstrukcí a speciální malty. Systém Antol CLS Speciální malty Hydroizolace je již více než 140 let předním výrobcem v technologii

Více

Beton Čistírny odpadních vod. Čistírny odpadních vod Sanace a ochrana

Beton Čistírny odpadních vod. Čistírny odpadních vod Sanace a ochrana Beton Čistírny odpadních vod Čistírny odpadních vod Sanace a ochrana Všechny údaje v této brožuře odpovídají současnému stavu našich znalostí, jsou založeny na dlouholetých zkušenostech a rozsáhlých zkouškách.

Více

Polyuretanové lepidlo a těsnící hmota

Polyuretanové lepidlo a těsnící hmota Technický list Vydání 26/02/2009 Identifikační č.: 02 05 01 01 005 0 000001 Polyuretanové lepidlo a těsnící hmota Popis výrobku je 1 - komponentní lepící a tmelící hmota na polyuretanové bázi, vytvrzující

Více

Učinit správnou volbu

Učinit správnou volbu Jak řešit problémy Učinit správnou volbu V katalogu Jak řešit problémy si snadno vyberete z nabídky výrobků Henkel ten nejlepší produkt Loctite, se kterým vyřešíte problémy v oblasti strojírenství, jak

Více

Polymerní hydroizolační střešní fólie

Polymerní hydroizolační střešní fólie Technický list Vydání 03/2014 Identifikační číslo 02 09 05 01 100 0 150000 Polymerní hydroizolační střešní fólie Popis výrobku (tloušťka 1,5 mm) je polyesterovou tkaninou vyztužená, vícevrstvá syntetická

Více

Construction. 2-komponentní epoxidová samonivelační stěrka, strukturovaný a hladký nátěrový systém s velmi nízkými emisemi.

Construction. 2-komponentní epoxidová samonivelační stěrka, strukturovaný a hladký nátěrový systém s velmi nízkými emisemi. Technický list Vydání 04/04/2009 Identifikační č.: 04 09 Verze č. 01 Sikafloor -266 CR 2-komponentní epoxidová samonivelační stěrka, strukturovaný a hladký nátěrový systém s velmi nízkými emisemi Construction

Více

Pracovní postup Cemix: Balkony a terasy

Pracovní postup Cemix: Balkony a terasy Pracovní postup Cemix: Balkony a terasy Pracovní postup Cemix: Balkony a terasy Obsah 1 Balkónové systémy Cemix obecně... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Použití... 3 1.2 Obecné požadavky na podklad...

Více

Vytvrzující a těsnící krystalizační nátěr na bázi křemičitanů lithia, výrobek na ochranu povrchu podle EN 1504-2

Vytvrzující a těsnící krystalizační nátěr na bázi křemičitanů lithia, výrobek na ochranu povrchu podle EN 1504-2 Technický list Datum vydání 04/2014 Identifikační č.: 02 08 03 04 004 0 000011 1180 Vytvrzující a těsnící krystalizační nátěr na bázi křemičitanů lithia, výrobek na ochranu povrchu podle EN 1504-2 Construction

Více

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM technologický postup montáže a všeobecné pokyny Klimatické podmínky při provádění ETICS: Teplota vzduchu po dobu provádění technologických operací ETICS a dále

Více

PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP

PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRE PREVEDENIE ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU QUICK-MIX S POVRCHOVOU ÚPRAVOU TEHLOVÝMI PÁSIKMI tepelno-izolačné systémy Obkladové pásky 41 Rotterdam OBSAH PŘÍRUČKY 1. Použití

Více

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování FERMACELL Plánování a zpracování 1. FERMACELL Powerpanel v přehledu Požadavky na moderní stavební materiály jsou čím dál vyšší, rostou požadavky na komfort, jsou poptávána rychlá a kvalitní řešení. FERMACELL

Více

Postupy při omítání zdiva HELUZ

Postupy při omítání zdiva HELUZ Postupy při omítání zdiva HELUZ vysoce kvalitní materiály pro vnější úpravu zdiva výhody omítek použití omítek Úvod Omítky jsou tradiční a dosud nejčastěji používaný způsob úpravy vnějších i vnitřních

Více

Technologický postup aplikace hydroizolačního nátěru S-T8. Den Braven Sealants. Den Braven Czech and Slovak s.r.o. 1

Technologický postup aplikace hydroizolačního nátěru S-T8. Den Braven Sealants. Den Braven Czech and Slovak s.r.o. 1 Technologický postup aplikace hydroizolačního nátěru S-T8 Den Braven Sealants Den Braven Czech and Slovak s.r.o. 1 Obsah: 1.Úvod str.. 3 2. Seznam používaných výrazů str.. 4 3. Pracovní prostředky str...

Více

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY PRO DŘEVOSTAVBY TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY PRO DŘEVOSTAVBY PRO ZDRAVÉ BYDLENÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY PŘEHLED VÝROBKŮ A ZPRACOVÁNÍ 1 OBSAH 1. Přehled 1.1

Více

Oprava vlhkostí a solemi poškozeného zdiva. Systémové řešení Prince Color

Oprava vlhkostí a solemi poškozeného zdiva. Systémové řešení Prince Color Oprava vlhkostí a solemi poškozeného zdiva Systémové řešení Prince Color Vlhkostí to začíná Povrchová úprava konstrukce sanačními omítkami odvádí zvýšenou vlhkost ze zdiva a zároveň eliminuje negativní

Více

Oprava vlhkostí a solemi. poškozeného zdiva. To nejlepší řešení pro Vás od BASF Construction Chemicals. Systémové řešení Prince Color

Oprava vlhkostí a solemi. poškozeného zdiva. To nejlepší řešení pro Vás od BASF Construction Chemicals. Systémové řešení Prince Color Oprava vlhkostí a solemi To nejlepší řešení pro Vás od BASF Construction Chemicals poškozeného zdiva Systémové řešení Prince Color Na stavbách i v průmyslu se denně setkáváte s našimi produkty a špičkovými

Více

Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY

Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY Schváleno: MD-OI, č.j. 318/08-910-IPK/ ze dne 8. 4. 2008, s účinností

Více

Betonování v zimním období

Betonování v zimním období Betonování v zimním období Při dodržení pravidel lze betonovat i v mrazech Tvrdnoucí cementová směs s pískem a hrubým kamenivem je rézní hmota, která obsahuje vodu. Její maximální pevnost je dosahována

Více

Technologický postup tmelení spár obvodových plášťů panelových budov akrylátovým tmelem S-T1 a S-T5 vyráběným firmou Den Braven production s.r.o.

Technologický postup tmelení spár obvodových plášťů panelových budov akrylátovým tmelem S-T1 a S-T5 vyráběným firmou Den Braven production s.r.o. Technologický postup tmelení spár obvodových plášťů panelových budov akrylátovým tmelem S-T1 a S-T5 vyráběným firmou Den Braven production s.r.o. Den Braven Sealants Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Více

autorefinish 4 everyone POLYESTEROVÉ TMELY PLNIČE A TUŽIDLA TRANSPARENTNÍ LAKY ANTIKOROZNÍ PŘÍPRAVKY OSTATNÍ PŘÍPRAVKY SPREJE

autorefinish 4 everyone POLYESTEROVÉ TMELY PLNIČE A TUŽIDLA TRANSPARENTNÍ LAKY ANTIKOROZNÍ PŘÍPRAVKY OSTATNÍ PŘÍPRAVKY SPREJE autorefinish 4 everyone POLYESTEROVÉ TMELY PLNIČE A TUŽIDLA TRANSPARENTNÍ LAKY ANTIKOROZNÍ PŘÍPRAVKY OSTATNÍ PŘÍPRAVKY SPREJE INCHROMA s.r.o. 793 16 Zátor 185 Tel.: 554 625 700, Fax: 554 625 934 e-mail:

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají Lité izolační pěnobetony Izolují, vyplňují, vyrovnávají POROFLOW POROFLOW je ideální materiál k přípravě spolehlivých podkladních vrstev podlah a plochých střech, ke stabilizaci bazénů a jímek, vyplnění

Více

Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory

Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory Profi-Tip FERMACELL: Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory Powerpanel H 2 O je výrobkem z řady cementových powerpanelů FERMACELL Vlastnosti desky tloušťka desky 12,5 mm rozměry desky 1000 x 1250

Více

Baumit Zateplovací systémy

Baumit Zateplovací systémy Baumit Zateplovací systémy pro ještě lepší a zdravější bydlení Krásné a zdravé bydlení Systémové řešení pro každou stavbu Regenerace bytových domů Zateplovací systémy Energeticky úsporné bydlení a rentabilní

Více

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ING. JOSEF PANÁČEK BETONOVÉ MOSTY I MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

technika & detaily Pokyny pro zpracování VKZS STEICO protect stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí OBSAH

technika & detaily Pokyny pro zpracování VKZS STEICO protect stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí OBSAH Pokyny pro zpracování VKZS STEICO protect stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí technika & detaily OBSAH formáty STEICOprotect S. 04 provedení spár S. 09 STEICOprotect na rámové konstrukci

Více

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE VÝROBKOVÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEKPROJEKT s.r.o. Červenec 2009-1 - O B S A H 1 Úvod...4 2 Vymezení pojmů...4 3 Okna a balkonové dveře WINDEK

Více