XXI. sjezd České kontaktologické společnosti, o.s. Abstrakta přednášek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XXI. sjezd České kontaktologické společnosti, o.s. Abstrakta přednášek"

Transkript

1 XXI. sjezd České kontaktologické společnosti, o.s. Abstrakta přednášek

2 Sponzoři XXI. výročního sjezdu ČKS v Nymburce Hlavní sponzor: Cooper Vision Zlatý sponzor: Bausch & Lomb Stříbrný sponzor: Johnson& Johnson Bronzový sponzor: Ursapharm Ostatní sponzoři: Oculus Wixi Hoya Lens CZ Essilor Optika

3 Program XXI. výročního sjezdu ČKS - Nymburk, Pátek Registrace (dále průběžně) Oběd Zahájení sjezdu a otevření výstavy Přednášky D. Krátký, M. Novák: Proč si někteří klienti nezvyknou na progresivní brýlové čočky? P. Beneš: Rohovkový topograf při screeningu ektaktických onemocnění rohovky M. Krasňanský: Anisometropia a aniseikonia J. Bělíková: Filtry modrého světla jaký mají význam? A dočkáme se jich i u kontaktních čoček? D. Krátký, M. Novák: Přehled progresivních kontaktních čoček na českém trhu Přestávka Přednášky J. Michálek: Současná česká kontaktologie - materiály, design, lidé, problémy T. Haberland: Zdravotní rizika způsobené prodejem zdravotních pomůcek na internetu. Opravdu s tím nelze nic udělat? J. Král: Starý vs. nový zákon o zdravotnických prostředcích Panelová diskuse Panelová diskuse s JUDr. Králem o tom, jaká je současná kontaktologická praxe, jaká by měla být, a jaká bude po přijetí nového znění zákona zdravotnických prostředcích. Moderuje Ing. Jiří Michálek, CSc Večeře Volno Turnaje

4 Program XXI. výročního sjezdu ČKS - Nymburk, Sobota Snídaně :00 Odborné přednášky MÚ Brno P. Beneš :00 UK Olomouc M. Šmoldasová 9:00-9:15 FBMI Kladno M. Pospíšilová, M. Žáková 9:15-9:40 A. Sendler: Čočková skládanka Přestávka ( , , 11:40 12:25) Odborné přednášky s praktickými ukázkami (viz rozpis workshopů) Přihlášky na workshopy v registraci Oběd ( ) Odborné přednášky s praktickými ukázkami (viz rozpis workshopů) Přihlášky na workshopy v registraci Valná hromada Volno Turnaje Kinokavárna Slavnostní večeře ( přípitek )

5 Program XXI. výročního sjezdu ČKS - Nymburk, Neděle Snídaně Přednášky Odborný seminář absolventů Bc. V. Mandáková, DiS.: Objektivní vs. subjektivní vyšetření zrakové ostrosti Bc. L. Pivodová: Statická vs. dynamická zraková ostrost Mgr. M. Urbanová: Afokální fotografie na štěrbinové lampě Bc. M. Černá: Výskyt refrakčních vad v souboru studentů a zaměstnanců FBMI ČVUT Bc. G. Spurná: Změna nároků na vidění do blízka v důsledku nynějšího životního stylu Přestávka Bc. L. Russnáková: Vidění sportovců Bc. M. Červenková: Vliv držení víček na aberace vyšších řádů Mgr. M. Šmoldasová: Vliv chlorované vody na slzný film Bc. M. Radiměřská: Měkké nitrooční čočky a jejich tvarové parametry Přestávka Vyhlášení nejlepších absolventských příspěvků :30 Odborné přednášky J. Cendelín: Diskrepance hodnot astigmatismu: Proč může naměřit každý přístroj něco jiného? P. Giacintov: RGP kontaktní čočky - kazuistiky z ambulantní praxe J. Vrba: Co všechno víme o našem spotřebiteli a jak s tím naložíme v každodenní praxi? J. Michálek: Retrospektiva a ukončení sjezdu Ukončení sjezdu Oběd Požadavky na technické parametry přednášek: Veškeré prezentace požadujeme v programu powerpoint, na USB klíči (výjimečně na nosiči CD, DVD), a to ihned při registraci (povinné). Pokud se Vám podaří poslat prezentaci na ovou adresu sekretariátu společnosti do středy hod, ušetříte sobě i organizátorům mnoho času a případné komplikace s prezentací. Zodpovědná osoba za ČKS: Bc. Daniel Szarvas Změna programu vyhrazena

6 Proč si někteří klienti nezvyknou na progresivní brýlové čočky? pátek 14:20 14:45 D. Krátký, Fokus Optik Pardubice M. Novák, Oční optika Benešov Cílem prezentace je zaměření na problematiku nenávyku u progresivních brýlí, které jsou v dnešní době čím dál více technologicky dokonalejší. Důraz je kladen na eliminaci zbytečných chyb při výběru jednotlivých typů brýlových čoček a životního stylu zákazníka. Výsledkem je spokojenost zákazníků s progresivními brýlemi. Rohovkový topograf při screeningu ektaktických onemocnění rohovky pátek 14:45 15:10 Mgr. P. Beneš, Ph.D. KOO LF MU Brno Přístroje zobrazující přední segment oka se softwarem, hodnotícím jednotlivé oční struktury kvalitativně i kvantitativně tvoří nedílnou součást vybavení rohovkových poraden, refrakčních center, rohovkové topografy by měly být standardem i optometrického pracoviště. Ve smyslu vývoje přístrojů tvoří hranici mezi rohovkovými topografy zařízení, která mapují jednotlivá zakřivení a elevace přední plochy rohovky. V dnešní době mohou napomáhat při hodnocení slzného filmu, Meibomských žláz, úhel dolního víčka pro aplikaci tórických čoček, propustnost pro kyslík u jednotlivých typů kontaktních čoček. Máme možnost srovnání nálezů v časové ose, 3D grafika napomáhá při edukaci pacienta. Zejména v době internetových prodejů a aplikací kontaktních čoček unifit není doceněn význam rohovkového topografu, a to nejen pro výběr vhodných parametrů kontaktních čoček, ale zejména při screeningu a záchytu ektatických onemocnění rohovky (keratokonus, marginální pellucidní degenerace, vzácně keratoglobus). U většiny pacientů je v současné době možné progresi těchto onemocnění zastavit a stávající stav stabilizovat.

7 Anisometropia a aniseikonia pátek 15:10 15:35 Bc. M. Krasňanský Optika Jana Krasňanská, UVEA mediklinika Martin V literatúre sa najčastejšia klasifikuje anisometropia ako rozdiel refrakcie pravého a ľavého oka viac ako 1 dioptria. S praxe ale vieme, že anisekonia nie je priamo podmienená anisometropiou. Rovnako miera aniseikonie nie je v priamej úmere s anisometropiou. V prednáške anisometropia a aniseikonia si ukážeme základné princípy postupu merania percentuálnej miery aniseikonie aj bez použitia SIZE LENS šošoviek, ktoré sú dnes ťažko dostupné. Vďaka týmto meraniam, s pomocou jednoduchého vybavenia, dokážeme posúdiť ako v konkrétnom prípade postupovať. Účinky anisometropie sú rozdielne vzhľadom na zvolený typ korekcie. Aj malá miera anisometropie spôsobuje väčšiu záťaž na binokulárny systém v prípade multifokálnych okuliarových šošoviek. Ako náhle vieme tieto účinky zmerať a posúdiť, dokážeme sa jednoduchšie rozhodnúť akú formu korekcie zvolíme.

8 Filtry modrého světla jaký mají význam? A dočkáme se jich i u kontaktních čoček? pátek 15:35 16:00 Mgr. J. Bělíková Katedra optometrie a ortoptiky, LF MU, Brno Je modré světlo opravdovou hrozbou pro zdraví očí našich klientů nebo se jedná jen o další obchodní trik? A pokud je modré světlo tak škodlivé, jak k tomu přijdou nositelé kontaktních čoček, kteří brýle nosí jen sporadicky. Lze očekávat brzké rozšíření filtrů modrého světla i u kontaktních čoček? Nitrooční čočky s filtrací modrého světla se používají u pacientů po operaci katarakty už víc než 10 let. Účelem těchto žlutých čoček je absorpce vysokoenergetického modrého světla po extrakci vlastní, většinou senilními změnami postižené, oční čočky. Modré světlo představuje vyšší zátěž sítnice oka fotooxidací. Vysoká míra fotooxidace je považována za jeden z rizikových faktorů pro rozvoj věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD). Nicméně v 10ti z 12ti rozsáhlých epidemiologických studií se nepodařilo prokázat vztah mezi expozicí modrému světlu a vznikem VPMD. Naopak, začalo se diskutovat o nežádoucích následcích při omezení vstupu modrého světla do oka, např. narušení cirkadiánního rytmu a s tím spojená nespavost, deprese a řada systémových komplikací. Ani dnes tedy nepanuje všeobecná shoda na použití žlutých čoček. V loňském roce se podobná idea objevila na trhu s brýlovými čočkami. Úpravu brýlových čoček eliminující množství modrého světla dnes už standardně nabízí řada výrobců. A jaký je důvod pro použití modrých filtrů u mladých zdravých fakických jedinců? Prodejní argumenty nejčastěji znějí jako ochrana očí před vysokoenergetickým modrým zářením při práci na počítači, s tabletem či smartphonem. Otázkou zůstává, jaká je reálná hrozba těchto zařízení a zda eliminace modrého světla přináší reálný užitek, resp. zda naopak nemůže uškodit. Pokud se modrý filtr stane populární u brýlových čoček, lze čekat jeho rozšíření i u kontaktních čoček? A měli bychom si to přát, nebo raději doufat v opak? Kontaktní čočky jsou přece jen artiklem lépe chráněným před nerozvážnou komercí a více zaměřeným na zdraví nositelů. A tak je modrý filtr prozatím otázkou budoucnosti. Pokud se ale dočkáme, přejme si, aby to bylo v době plného pochopení a dobré znalosti jak benefitů, tak rizik.

9 Přehled progresivních kontaktních čoček na českém trhu? pátek 16:00 16:25 D. Krátký, Fokus optik Pardubice M. Novák, oční optika Benešov Je segment trhu multifokálních kontaktních čoček stále nevyužitou příležitostí? Samozřejmostí je pro nás doporučení čoček jednoohniskových (jednodenní, čtrnáctidenní a měsíční), ale multifokální kontaktní čočky jsou stále opomíjené, přestože se staly nedílnou součástí produktů našich dodavatelů a našeho prodejního portfolia. Nabízíme zákazníkovi progresivní brýlové čočky, ale nezmíníme se o multifokálních kontaktních čočkách, i když víme, že zvýší komfort vidění a osvobodí presbyopy od brýlí. Přednáška je zaměřena na sumarizaci multifokálních kontaktních čoček od předních renomovaných výrobců, která by měla přinést další prodejní argumenty při nabízení multifokálních kontaktních čoček. Současná česká kontaktologie - materiály, design, lidé, problémy pátek 16:50 17:15 Ing. Jiří Michálek, CSc. ÚMCH AV ČR, v.v.i. Příspěvek se zabývá současnou českou kontaktologií z několika úhlů pohledu. Prvním jsou materiály čoček, diskuse jejich parametrů a četnosti použití. Můžeme očekávat renesanci hydrogelů? Můžeme hodnocení kvality čoček omezit opravdu jen na propustnost pro kyslík? Je současný ideální universální design čoček dostačující? Stačí nám skutečně nabídnout čočky cca 80% klientů a těm zbylým říci: bohužel, pro Vás nemáme? Jaké mají současní klienti opravdu požadavky? Je to opravdu hlavně cena, nebo také kvalita, pohodlí, nabízené služby? Lidé jsou lidé, s různými zájmy, názory, často protichůdnými, to pak vede ke vzniku problémů, kterých zvláště letos nebylo málo.

10 Zdravotní rizika způsobené prodejem zdravotních pomůcek na internetu. Opravdu s tím nelze nic udělat? pátek 17:15 17:40 T. Haberland Oční optika Cham Politicko- profesní přednáška. Prodejem kontaktních čoček na internetu to začalo, korekčními brýlemi to pokračuje. Lze prodávat kontaktní čočky a korekční brýle bez zdravotního rizika a bez osobní přítomnosti klienta u odborníka? Skutečně s tím naši "dobří" dodavatelé nic nemohou dělat? Skutečně s tím nemůžeme dělat nic ani my kontaktologové? Jak nám pomáhají naše zájmové organizace? Dožije se kongres českých kontaktologů roku 2016? Toto a mnoho dalšího se dozvíte na této realistické přednášce. Starý vs. nový zákon o zdravotnických prostředcích pátek 17:40 18:15 JUDr. J. Král Přednáška o novém zákonu o zdravotnických prostředcích. Starý versus nový zákon, přijaté a nepřijaté návrhy změn, ale hlavně, jaká byla představa tvůrce zákona o tom, jaká bude skutečnost při jeho zavedení do praxe. Na přednášku navazuje panelová diskuse k témuž tématu.

11 Čočková skládanka sobota 9:15 9:40 MUDr. A. Sendler Kontaktela s.r.o., Brno Autor referuje o kombinaci speciálních čoček. Přímo na oku je měkká čočka opatřená výřezem na přední ploše. Do výřezu se volně vkládá individuálně designovaná tvrdá čočka. Jde o sofistikovanou variantu piggyback aplikace. Tato metoda je déle známa, ale technologický vývoj umožnil zlepšení: Měkká podložka, která je poměrně silná, je vyrobena z daleko propustnějšího materiálu, vysoce hydratovaného hydrogelsilikonu. Modelování zadní plochy tvrdé čočky usnadňuje topografie sejmutá ze dna výřezu. Nastavení tlouštky tvrdé čočky a jejího okraje zlepšuje optická koherentní tomografie (OCT). Tvrdá čočka pak může lépe zapadnout do výřezu a obě čočky splynou v hladkou konturu. Oproti ideově blízké hybridní čočce, u níž je tvrdá i měkká část pevně spojena, lze kombinaci například lépe použít po transplantaci rohovky, kde je rohovka citlivá na přímý kontakt s tvrdou částí hybridní čočky. A rovněž je možné vkládání zadnětorické tvrdé čočky, stávající hybridní čočky zatím torický design nemají. Metoda je další alternativou ke zlepšení komfortu pacientů s keratokonem. Torickou kombinaci lze překvapivě dobře použít u velmi vysokého pravidelného astigmatismu. Slzný film a kontaktní čočky sobota Mgr. J. Bělíková, Bc. T. Dobřenský CooperVision Jednou z častých příčin diskomfortu při používání kontaktních čoček je nedostatečná kvalita slzného filmu. V krátké úvodní prezentaci a následně prakticky si ukážeme, jak můžeme potíže předvídat a špatný slzný film diagnostikovat. Vysvětlíme si strukturu slzného filmu nejen na kreslených schématech, ale zejména in vivo -na očním povrchu tak, jak se nám jeví v okulárech štěrbinové lampy. Rovněž si všimneme toho, jak kontaktní čočky na slzný film působí a jaký vliv přitom hraje typ čočky, individuální charakteristiky klienta i prostředí, ve kterém se klient nachází. Naučíme se identifikovat rizikové faktory a popíšeme možnosti zvládání a předcházení obtíží. V neposlední řadě navrhneme způsob efektivní komunikace směrem ke klientovi tak, aby naše doporučení byla vyslyšena.

12 Refrakční fantazie s foropterem sobota Bc. M. Krasňanský CooperVision Během mého studia v Německu a stáží na klinikách ve Spojených státech jsem si všiml jednoho zásadního rozdílu v přístrojovém vybavení obvyklém u nás a v zahraničí. Ani u nás není problém najít v optice přístrojové vybavení za statisíce. Co ale je zvláštní, že jsme ochotní investovat velké sumy do vybavení s argumentem, že zákazníci to od nás vyžadují, ale praktické využití těchto přístrojů již moc neřešíme. Základem naší práce jako optometristů je stanovení přesné korekce včetně vyšetření binokulárního vidění. Foropter nemá za úkol jen zvyšovat prestiž pracoviště, ale může našim zákazníkům nabídnout větší pohodlí při vyšetření a nám větší časový prostor pro podrobnější binokulární testy. V rámci našeho workshopu si ukážeme na příkladu manuálního foropteru, jak takové vyšetření může probíhat v praxi. Pokusím se Vám demonstrovat výhody provádění refrakční zkoušky na foropteru. Ukážeme si, jak některé testy se zkušební obrubou těžce realizovatelné, lze na foropteru elegantně provést během několika pohybů. Přijďte se podívat, jak by foropter mohl ulehčit vaši práci!

13 Využití sociální sítě k obchodování sobota Radek Wagner CooperVision Sociální média a jmenovitě FaceBook jsou dnes součástí každodenního života okolo nás. Abychom dokázali využívat možností, které nám tato sít nabízí pro zlepšení našeho obchodu, potřebujeme vědět, co všechno je nutné a možné udělat. Společně projdeme všechny důležité kroky od založení profilu, přes jeho správu, až po správu reklamy a využití obsahu k uskutečnění obchodu. UV záření, jak ho ještě neznáte sobota Mgr. M. Falhar, Ph.D. Johnson & Johnson Vision Care Ochrana očí před ultrafialovým zářením zažívá svou renesanci. Díky široké nabídce nových produktů je moderní řešit ochranu zraku před škodlivými účinky ultrafialového záření. Cítíte se ale dostatečně informovaní? Skutečně víte, jaký je technický a odborný podklad některých produktů chránících zrak? A v neposlední řadě, líbilo by se Vám být zdatným obchodníkem s černým světlem?

14 Suché oko sobota MUDr. K. Boudová Johnson & Johnson Vision Care V našich očních ordinacích a optikách se s tímto problémem setkáváme téměř každý den. Umíme si s ním však poradit? Vyšetřovacích metod je mnoho, objevují se nové a začínají se používat rutinně. Která vyšetření si z nich vybrat, čím se řídit při diagnostice a jak si poradit se získanými výsledky? A co léčba, kdy ji může řídit kontaktolog-nelékař a kdy je nutné odeslat k oftalmologovi? Pojďme si společně projít tento častý problém našich klientů společně s možnostmi diagnostiky i léčby. Hypergel jste si jisti, že znáte všechny materiály kontaktních čoček? sobota Mgr. P. Beneš, Ph.D. Bausch&Lomb Odborná přednáška s praktickými ukázkami je zaměřena na materiál hypergel novinka v jednodenních a multifokálních kontaktních čočkách. Během přednášky budou sděleny hlavní výhody tohoto bioinspirovaného materiálu, struktura vlastního materiálu, včetně přínosu pro koncového klienta. V praktické části pak bude možné si materiál osahat, případně vyzkoušet na vlastní oči. Během semináře bude probíhat srovnání hypergelu s ostatními materiály určených pro kontaktní čočky.

15 Jak udělat z čočky vývar? Aneb zákazník, který se vrací a utrácí. sobota Mgr. L. Rumlena Bausch&Lomb Tento lehce interaktivní workshop je určen právě Vám, pokud prodáváte čočky a rádi byste z toho měli větší zisk. Můžete se těšit na diskuzi o následujících otázkách: Jak konkurovat internetovému prodeji, který tlačí marže dolů a odlákává zákazníky? Jak lze posilovat dlouhodobou loajalitu zákazníků? Jak pomoci tomu, aby se naši zákazníci často vraceli? Když už se zákazník vrátí, jak jej pobídnout k tomu, aby co nejvíc utrácel? Porovnání komerčních torických čoček sobota MUDr. A. Sendler Kontaktela s.r.o., Brno Nezávislá prezentace a porovnání vyměňovacích měkkých čoček pro astigmatismus, které jsou dostupné na českém trhu. Autor předvádí konstrukce čoček na snímcích, které pořídil na OCT. Dále porovnává průměry a centrace čoček, jak se reálně jeví na oku. Součástí prezentace jsou také firemní tabulky s oficiálními vlastnostmi čoček a náhled gravur, podle nichž můžeme čočky rychle identifikovat. Diskuse o oblíbenosti jednotlivých značek včetně možnosti vyzkoušení.

16 Objektivní vs. subjektivní vyšetření zrakové ostrosti neděle 8:30 8:50 Bc. V. Mandáková, DiS. Katedra optometrie a ortoptiky, LF MU, Brno Objektivní vyšetření zrakové ostrosti je na rozdíl od subjektivních metod nezávislé na vlastním hodnocení ze strany pacienta. Díky této skutečnosti je možné určit zrakovou ostrost objektivními metodami novorozencům, pre-verbálním dětem, pacientům s mentálním postižením, u amblyopie nebo je lze využít při průkazu simulace. Objektivní vyšetření zrakové ostrosti provádíme metodou preferenčního vidění, s vyvoláním optokinetického nystagmu či pomocí zrakově evokovaných potenciálů. Všechny metody využívají k určení objektivních hodnot zrakové ostrosti minimálního úhlu rozlišení. Jsou založeny na detekci a rozlišení odpovídající prostorové frekvence (prostorová frekvence je pravidelné střídání světlých a tmavých pruhů v testovém poli na úhlový stupeň). Statická vs. dynamická zraková ostrost neděle 8:50 9:10 Bc. L. Pivodová Katedra optometrie a ortoptiky, LF MU, Brno Námětem práce je porovnání statické a dynamické zrakové ostrosti u rozdílných skupin lidí, jakými jsou řidiči z povolání, sportovně aktivní jedinci a nesportovci. Pro měření dynamické zrakové ostrosti je navržen speciální test simulující situaci z reálného života. Výsledky zrakové ostrosti jsou dále porovnávány vzhledem k věku klienta a hodnotám kontrastní citlivosti.

17 Afokální fotografie na štěrbinové lampě neděle 9:10 9:30 Mgr. M. Urbanová Katedra optiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci V současnosti existují pouze dvě varianty, kterými může být štěrbinová lampa vybavena, aby poskytla optometristovi možnost pořídit digitální záznam nálezu. Jedná se o integrovanou kameru a externí fotoaparát (kameru) přes dělič paprsků. Vzhledem k tomu, že vysoké vstupní náklady těchto systémů odradí mnoho optometristů od pořízení, snaží se tento příspěvek informovat o podstatně levnější alternativě tzv. afokální fotografii na štěrbinové lampě při využití cenově dostupného vybavení. Shrnuje použitou afokální fotografickou sestavu založenou na kombinaci univerzálního afokálního nástavce a běžného kompaktního fotoaparátu. Dále se zaměřuje na metodiku snímání a prezentuje získanou obrazovou dokumentaci jednotlivých vyšetření. Výskyt refrakčních vad v souboru studentů a zaměstnanců FBMI ČVUT neděle 9:30 9:50 Bc. M. Černá Obor Optika a optometrie, KPO FBMI ČVUT, Kladno Příspěvek je zaměřen na rozložení výskytu zrakových vad v rámci fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT. Věnuje se převážně rozdělením na ametropie a emetropie, grafickým porovnáním jednotlivých ametropií a následným znázorněním četností výskytu myopie, hypermetropie a astigmatismu. Dále obsahuje i porovnání rozložení sférických vad u studentů a zaměstnanců fakulty.

18 Změna nároků na vidění do blízka v důsledku nynějšího životního stylu neděle 9:50 10:10 Bc. G. Spurná Katedra optometrie a ortoptiky, LF MU, Brno Můžeme s jistotou říci, že nynější životní styl, ke kterému již neodmyslitelně patří moderní technologie a elektronika, se v jistých směrech zcela zásadně liší od životního stylu minulého století. Tyto změny jdou však ruku v ruce s narůstajícími nároky na vidění do blízka tedy s větším akomodačním úsilím. Příspěvek je zaměřen na problematiku akomodační šíře a její změny v závislosti na věku. Věnuje se také interpretaci výsledků z výzkumné diplomové studie a jejich srovnání s jinými zahraničními studiemi. Vidění sportovců neděle 10:20 10:40 Bc. L. Russnáková Katedra optometrie a ortoptiky, LF MU, Brno Vidění sportovců je poměrně široký pojem, který by měl zajímat každého optometristu. Sport lze totiž dělat na různých úrovních od rekreačního, kde nás hlavně zajímá, jakou korekci sportovec chce nosit a zda je pro něj tou nejvhodnější, až po profesionální, kde může hrát důležitou roli ve výkonu sportovce. Na profesionální úrovni hraje každé drobné zlepšení zraku důležitou roli a neměli bychom se proto soustředit jenom na klasickou zrakovou ostrost, ale také na další faktory, které určují kvalitu zrakového vjemu, jako je kontrastní citlivost, rozsah a kvalita zorného pole nebo dynamická zraková ostrost. I když tato problematika v České republice není rozšířena tolik, jako je to ve světe, přes to se o vidění sportovců mluví v oblasti optometrie stále víc. Jsou však sporty, u kterých není kvalita vidění zase tolik důležitá?

19 Vliv držení víček na aberace vyšších řádů neděle 10:40 11:00 Bc. M. Červenková Obor Optika a optometrie, KPO FBMI ČVUT, Kladno Ve své práci se zabývám měřením aberací vyšších řádů, což je důležité zejména v rámci v předoperačního vyšetření před laserovou operací. Údaje o korekci pacienta získané z aberometru spolu s údaji o subjektivní refrakci jsou zadány do laseru a laserová operace proběhne co nejpřesněji. Konkrétně jsem u tohoto tématu zkoumala vliv držení víček na měření aberací vyšších řádů. Změřila jsem celkem 50 očí na aberometru i profiler od firmy Zeiss s držením i bez držení víček. Poté jsem u každého oka zkoumala rozdíl mezi těmito dvěma měřeními. Touto problematikou jsem se zabývala z toho důvodu, že držení víček by mohlo způsobit mechanický tlak na víčka, který by toto měření zkreslil. Proto například u lidí se spadlými víčky by toto měření mohlo být zkresleno. Vliv chlorované vody na slzný film neděle 11:00 11:20 Mgr. Markéta Šmoldasová Katedra optiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci Návštěva bazénu byla doporučována lidem už v Říši Římské, aby byli zdraví a fit. Ani dnes nemůže nikdo popřít otázku prospěšných účinků fyzické aktivity ve vodě. Plavání se doporučuje k prevenci a léčbě některých patologií pohybového aparátu, zejména pak páteře. Obecně je plavání doporučováno pro rozvoj dýchací a oběhové soustavy. Přesto však může mít chlorovaná voda na lidský organismus neblahý vliv. V záporném smyslu může být ovlivněn dýchací systém, pokožka nebo oči. Přednáška seznamuje se studií vlivu chlorované vody na slzný film, kdy byla měřena kvalita i kvantita slz před plaváním a po působení chlorované vody.

20 Měkké nitrooční čočky a jejich tvarové parametry neděle 11:20 11:40 Bc. M. Radiměřská Obor Optika a optometrie, KPO FBMI ČVUT, Kladno Obsah příspěvku bude zaměřen na popis nitroočních čoček jako takových (tzn. možnosti jejich umístění v oku, použité skupiny materiálů a dostupné typy nitroočních čoček). Blíže bude zmíněna teoretická část bakalářské práce, ze které příspěvek vychází - zkoumání změn vybraných parametrů nitroočních čoček v závislosti na čase. Diskrepance hodnot astigmatismu: Proč může naměřit každý přístroj něco jiného? neděle 12:10 12:35 MUDr. J. Cendelín Ofta Plzeň, Oční klinika dětí a dospělých FN Motol Asféricita rohovky a odlišné mechanismy měření jsou příčinou rozdílných hodnot astigmatismu, které můžeme získat pomocí různých metod. Na souboru pacientů vyšetřených pomocí keratorefraktometrie, Pentacamu, IOL Masteru a rohovkového topografu je demonstrován mechanismus ovlivnění výsledků.

21 RGP kontaktní čočky - kazuistiky z ambulantní praxe neděle 12:35 13:00 MUDr. P. Giacintov Studio Lens, Brno Přednáška tematicky navazuje na předchozí přednášky o aplikaci RGP kontaktních čoček. Stručný a přehledný rozbor problematiky aplikace kontaktních čoček u pacientů s vysokou anisometropií, vysokým astigmatis-mem, po úrazech oka a po operačních zákrocích. Přednáška zahrnuje anatomickou, morfologickou a funkční klasifikaci nálezů na oku a diskuzi k indikaci aplikace vybraných typů RGP kontaktních čoček. Co všechno víme o našem spotřebiteli a jak s tím naložíme v každodenní praxi? neděle 13:00 13:25 J. Vrba Johnson & Johnson Vision Care Komunikace může být vaším pomocníkem i zábavou. Zajímá vás, jak může správně zvolená komunikace přispět k rozvoji kategorie kontaktních čoček ve vaší odborné praxi? Není Vám lhostejná etická stránka a zajímalo by Vás, jaká rizika s sebou nesou manipulativní a nátlakové obchodní a komunikační strategie? Jak zmírnit obavy klientů z aplikace, zvýšit svou úspěšnost a dobrou profesionální pověst? Na to vše se vám pokusíme odpovědět v rámci tohoto semináře. Přijďte a nechte se inspirovat.

Novinky v očním lékařství. Doc.Mudr. Svatopluk Synek,CSc., Mudr. Monika Synková Klinika nemocí očních a optometrie FN u sv.

Novinky v očním lékařství. Doc.Mudr. Svatopluk Synek,CSc., Mudr. Monika Synková Klinika nemocí očních a optometrie FN u sv. Novinky v očním lékařství Doc.Mudr. Svatopluk Synek,CSc., Mudr. Monika Synková Klinika nemocí očních a optometrie FN u sv. Anny a LF MU Brno Výuka očního lékařství a optometrie má svá specifika. Konkrétní

Více

MODERNÍ METODY A PŘÍSTROJE V OČNÍ OPTICE 2009

MODERNÍ METODY A PŘÍSTROJE V OČNÍ OPTICE 2009 Česká společnost pro vědeckou kinematografii ČVUT v Praze Carl Zeiss spol. s r.o. GEODIS BRNO s.r.o. pořádají odborný seminář MODERNÍ METODY A PŘÍSTROJE 17.9.2009 Česká společnost pro vědeckou kinematografii

Více

XIX. výroční sjezd České kontaktologické společnosti

XIX. výroční sjezd České kontaktologické společnosti XIX. výroční sjezd České kontaktologické společnosti Nymburk, 2. 4. 11. 2012 Hlavní sponzor: Cooper Vision Stříbrní sponzoři: Alcon, divize spolelečnosti Novartis, s.r.o. Bausch &Lomb Johnson & Johnson,

Více

Četnost brýlové korekce v populaci

Četnost brýlové korekce v populaci Prezentace k přednášce, přednesené na kongresu Optometrie 2013 V Olomouci 21. 22.9 2013 Četnost brýlové korekce v populaci RNDr. Jaroslav Wagner, Ph.D. Katedra optiky PřF UP Olomouc Kontakt: wagnerj@prfnw.upol.cz

Více

XX. výroční sjezd České kontaktologické společnosti

XX. výroční sjezd České kontaktologické společnosti XX. výroční sjezd České kontaktologické společnosti Nymburk, 15. 17. 11. 2013 Hlavní sponzor: CooperVision Zlatý sponzor: Bauch & Lomb Stříbrný sponzor: Johnson & Johnson, s. r. o Bronzoví sponzoři: Ursapharm

Více

Metody refrakční chirurgie. Jakub Hlaváček

Metody refrakční chirurgie. Jakub Hlaváček Metody refrakční chirurgie Jakub Hlaváček Cíle Typy refrakčních zákroků Zajímavosti Novinky Obr: 1: http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:and9gcrpog86lbyminhyetagsaq6yqt3cfohi6l7h89l-debfmca0zmmejhdegbg Refrakční

Více

Oftalmologie atestační otázky

Oftalmologie atestační otázky Platnost: od 1.1.2015 Oftalmologie atestační otázky Okruh všeobecná oftalmologie 1. Akomodace, presbyopie a její korekce 2. Refrakce oka, způsoby korekce, komplikace (mimo kontaktní čočky) 3. Kontaktní

Více

Presbyopie Praktická příručka pro asistenty

Presbyopie Praktická příručka pro asistenty Presbyopie Praktická příručka pro asistenty Co je presbyopie? Presbyopie je snížená schopnost vidět ostře na blízké vzdálenosti z důvodu změn v oku, k nimž dochází s věkem. U mladého zdravého oka je čočka,

Více

21.-23. 5. 2015 Hotel Saffron Bratislava

21.-23. 5. 2015 Hotel Saffron Bratislava Slovenská Oftalmologická Spoločnosť Klinika detskej oftalmológie DFNsP-LFUK XI. Sympózium detskej oftalmológie.-3. 5. 05 Hotel Saffron Bratislava Pozvánka s programom www.amedi.sk/kongresy-podujatia Program

Více

Petr Kocian. IH Summit 2011 Praha, 11. 12. 2010

Petr Kocian. IH Summit 2011 Praha, 11. 12. 2010 Petr Kocian IH Summit 2011 Praha, 11. 12. 2010 John D. Rockefeller (1839-1937) 2 Přínosy pro pacienty/zákazníky!!! 3 Zaměření: Oční mikrochirurgie 5 tisíc očních operací ročně 40 pracovníků Obrat (2010)

Více

Jedinečný. vizuální. zážitek. Eye-Point Technology III Natural Posture IntelliCorridor As-Worn Quadro

Jedinečný. vizuální. zážitek. Eye-Point Technology III Natural Posture IntelliCorridor As-Worn Quadro Jedinečný vizuální zážitek Eye-Point Technology III Natural Posture IntelliCorridor As-Worn Quadro SHAMIR AUTOGRAPH III SHAMIR AUTOGRAPH III JE NOVÁ VYVÁŽENÁ PROGRESIVNÍ ČOČKA, KTERÁ JE ZALOŽENA NA REVOLUČNÍM

Více

LIONS EYE LVÍ OČKO. Projekt Lions Clubu Plzeň Bohemia

LIONS EYE LVÍ OČKO. Projekt Lions Clubu Plzeň Bohemia Projekt Lions Clubu Plzeň Bohemia LIONS EYE LVÍ OČKO I. Úvod 1 II. Podstata a cíle projektu 2 1. Způsob měření 3 2. Současná situace a zabezpečení projektu 3 3. Časový průběh realizace projektu 4 4. Financování

Více

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Optické zobrazování Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Základní pojmy Optické zobrazování - pomocí paprskové (geometrické) optiky - využívá model světelného

Více

VY_32_INOVACE_FY.12 OPTIKA II

VY_32_INOVACE_FY.12 OPTIKA II VY_32_INOVACE_FY.12 OPTIKA II Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Optická čočka je optická soustava dvou centrovaných

Více

O nemocné s poruchou zraku zvláštnosti

O nemocné s poruchou zraku zvláštnosti Ošetřovatelská péče O nemocné s poruchou zraku zvláštnosti Části oka Oční koule =bulbus Bělima =scléra Rohovka=cornea Živnatka=uvea Čočka=lens Sítnice=retina Duhovka=iris Sklivec=corpus vitreum Přídatné

Více

Anotace. Klíčová slova. Zdravotnický portál pro občany - Dánsko

Anotace. Klíčová slova. Zdravotnický portál pro občany - Dánsko Alena Veselková, Pavel Kasal, Štěpán Svačina, Robert Fialka Zdravotnické portály pro občany Alena Veselková, Pavel Kasal, Štěpán Svačina, Robert Fialka Anotace V oblasti zdraví je důležitá dostupnost občana

Více

Workshop: Nácvik zrakových dovedností pomocí zrakové terapie

Workshop: Nácvik zrakových dovedností pomocí zrakové terapie Workshop: Nácvik zrakových dovedností pomocí zrakové terapie Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D. Katedra optometrie a ortoptiky Lékařská fakulta MU Brno Přednosta: Doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc. a Klinika

Více

F. Pluháček FORIE. František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci. Kongres OPTOMETRIE, Olomouc 18.-19.9.2010 1/41

F. Pluháček FORIE. František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci. Kongres OPTOMETRIE, Olomouc 18.-19.9.2010 1/41 FORIE František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci Kongres OPTOMETRIE, Olomouc 18.-19.9.2010 1/41 OBSAH Základní zhodnocení BV Vyšet etření a analýza forií Kongres OPTOMETRIE, Olomouc 18.-19.9.2010

Více

DOKUMENTACE PRO INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA

DOKUMENTACE PRO INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA Hospitalizace K hospitalizaci se dostavte v určený den, s sebou vezměte předoperační vyšetření, které by nemělo být starší 14 dnů, toaletní potřeby, věci pro osobní potřebu a doklady včetně průkazu pojištěnce.

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství Elektronická podpora studia v bakalářských a magisterských studijních oborech na FBMI ČVUT Jozef ROSINA, Jiří HOZMAN děkan, proděkan

Více

Identifikace potřeb pacienta

Identifikace potřeb pacienta Identifikace potřeb pacienta 1 Cíle porady pracovníků Vysvětlit složky produktových potřeb pacienta Vytvořit proces, který budeme v naší praxi používat k identifikaci produktové potřeby pacientů, abychom

Více

SLUNCE A JEHO POZOROVÁNÍ III

SLUNCE A JEHO POZOROVÁNÍ III POZVÁNKA NA WORKSHOP PROJEKTU SE SLUNCEM SPOLEČNĚ SLUNCE A JEHO POZOROVÁNÍ III 8. 10. listopadu 2013, Hvězdárna Valašské Meziříčí Milí přátelé, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. ve spolupráci s Krajskou

Více

AUTOLOGNÍ SÉRUM V LÉČBĚ CHOROB POSTIHUJÍCÍCH POVRCH OKA

AUTOLOGNÍ SÉRUM V LÉČBĚ CHOROB POSTIHUJÍCÍCH POVRCH OKA Obsah SYSTÉMOVÁ LÉČBA SUCHÉ FORMY VĚKEM PODMÍNĚNÉ MAKULÁRNÍ DEGENERACE HEMORHEOFERÉZOU Eva Rencová, Milan Bláha, Pavel Rozsíval 1. Úvod 17 2. Metodika a soubor nemocných 19 3. Výsledky 22 3.1. Rheologické

Více

Asociace zrakových terapeutů o.s., V Úvalu 84/1, Praha 5 Motol, 150 06 (2) Centrum zrakových vad s.r.o., V Úvalu 84/1, Praha 5 Motol, 150 06 (3)

Asociace zrakových terapeutů o.s., V Úvalu 84/1, Praha 5 Motol, 150 06 (2) Centrum zrakových vad s.r.o., V Úvalu 84/1, Praha 5 Motol, 150 06 (3) Podpora přístupu k informacím prostřednictvím využití SOP - podmínka úspěšné integrace do společnosti projekt OPPA Adaptabilita 31764 financován Evropským sociálním fondem Praha & EU Investujeme do vaší

Více

prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc. MBA předseda České společnosti dětské oftalmologie a strabologie

prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc. MBA předseda České společnosti dětské oftalmologie a strabologie ODBORNÝ PROGRAM Pátek 6. září 04.00 -.50 Slavnostní zahájení prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc. MBA předseda České společnosti dětské oftalmologie a strabologie prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc. čestná předsedkyně

Více

Krafková, Kotlán, Hiessová, Nováková, Nevímová

Krafková, Kotlán, Hiessová, Nováková, Nevímová Krafková, Kotlán, Hiessová, Nováková, Nevímová Optická čočka je optická soustava dvou centrovaných ploch, nejčastěji kulových, popř. jedné kulové a jedné rovinné plochy. Čočka je tvořena z průhledného

Více

Dům zdraví Hodonín > Lékárna > informace pro pacienty

Dům zdraví Hodonín > Lékárna > informace pro pacienty Diabetická retinopatie Základní informace Ohromně vítám tuto možnost oslovit Vás, pacienty, kteří trpíte cukrovkou. Cukrovka je nemoc, která nebolí a přivede pacienta k lékaři často až po dlouhé době trvání

Více

tohoto cíle divize Essilor Instruments, jíž náleží vedoucí pozice v oblasti špičkových inovací, která vám nyní nabízí specializovaná

tohoto cíle divize Essilor Instruments, jíž náleží vedoucí pozice v oblasti špičkových inovací, která vám nyní nabízí specializovaná optometrie essilor optometry essilor You s námi will poznáte measure rozdíl our difference v měření Essilor světová jednička v oblasti brýlových čoček vděčí za úspěch své strategii, jejímž hybným motorem

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. s mezinárodní účastí. 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž

I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. s mezinárodní účastí. 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE s mezinárodní účastí 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, jménem výboru České

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

scoo Informace k volební valné hromadě Společenstva:

scoo Informace k volební valné hromadě Společenstva: - scoo SPOLEČENSTVO ČESKÝCH OPTIKŮ A OPTOMETRISTŮ březen 2014 2 ZPRÁVY SPOLEČENSTVA Novodvorská 1062/12, 14201 Praha 4, CZ, tel./fax: +420 261 341 216, sekretariát: Blanka Mizerová, mobil: 603 180444,

Více

LÉKAŘSKÁ SEKCE ODBORNÝ PROGRAM. Čtvrtek 21. 5. 2015. 14.00-17.30 Vzdělávací kurzy pro ambulantní oftalmology BELLEVUE

LÉKAŘSKÁ SEKCE ODBORNÝ PROGRAM. Čtvrtek 21. 5. 2015. 14.00-17.30 Vzdělávací kurzy pro ambulantní oftalmology BELLEVUE ODBORNÝ PROGRAM Označení: modrá - sál Conferenza oranžová - sál Bellevue Čtvrtek 21. 5. 2015 14.00-17.30 Vzdělávací kurzy pro ambulantní oftalmology BELLEVUE MUDr. Kateřina Liehneová, FEBO; MUDr. Ludmila

Více

M I K R O S K O P I E

M I K R O S K O P I E Inovace předmětu KBB/MIK SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ M I K R O S K O P I E Rozvoj a internacionalizace chemických a biologických studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0066

Více

SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ

SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ Distanční studijní opora Karel Skokan František Huňka Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

již 10 let jsme tu pro Vás

již 10 let jsme tu pro Vás již 10 let jsme tu pro Vás 2000 - první zákazníci, prodejna, dílna, kancelář, vše pohromodě a staraly jsme se o Vás dvě 2001 - přibyla nám kolegyně a dílnu jsme přestěhovali do patra 2002 - již jsme ve

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

Kontaktologické. listy České kontaktologické společnosti. Česká Kontaktologická Společnost. OBSAH 02 Aplikace kontaktních čoček ve světě v roce 2013

Kontaktologické. listy České kontaktologické společnosti. Česká Kontaktologická Společnost. OBSAH 02 Aplikace kontaktních čoček ve světě v roce 2013 Kontaktologické listy České kontaktologické společnosti 1 2014 Česká Kontaktologická Společnost VYDÁVÁ: Česká kontaktologická společnost, o.s. Libocká 2, 162 00 Praha 6, tel.: 296 809 220 mobil: 605 273

Více

Asociace zrakových terapeutů o.s., V Úvalu 84/1, Praha 5 Motol, 150 06 (2) Centrum zrakových vad s.r.o., V Úvalu 84/1, Praha 5 Motol, 150 06 (3)

Asociace zrakových terapeutů o.s., V Úvalu 84/1, Praha 5 Motol, 150 06 (2) Centrum zrakových vad s.r.o., V Úvalu 84/1, Praha 5 Motol, 150 06 (3) Podpora přístupu k informacím prostřednictvím využití SOP - podmínka úspěšné integrace do společnosti projekt OPPA Adaptabilita 31764 financován Evropským sociálním fondem Praha & EU Investujeme do vaší

Více

XVIII. výroční sjezd České kontaktologické společnosti

XVIII. výroční sjezd České kontaktologické společnosti XVIII. výroční sjezd České kontaktologické společnosti Nymburk, 11. 13. 11. 2011 Hlavní sponzor: Cooper Vision Stříbrní sponzoři: Alcon, divize společnosti Novartis, s.r.o. Johnson & Johnson, divize Vision

Více

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ P. Novák, J. Novák Katedra fyziky, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze Abstrakt V práci je popsán výukový software pro

Více

XVII. výroční sjezd České kontaktologické společnosti Nymburk, 12. 14. 11. 2010

XVII. výroční sjezd České kontaktologické společnosti Nymburk, 12. 14. 11. 2010 XVII. výroční sjezd České kontaktologické společnosti Nymburk, 12. 14. 11. 2010 Zlatý sponzor: Johnson & Johnson Stříbrní sponzoři: Alcon Neomed Meoph Bausch & Lomb Wichterle & Vacík Geodis Ursapharm Ostatní

Více

Kontaktologické. listy České kontaktologické společnosti. Česká Kontaktologická Společnost

Kontaktologické. listy České kontaktologické společnosti. Česká Kontaktologická Společnost Kontaktologické listy České kontaktologické společnosti 2 2012 Česká Kontaktologická Společnost VYDÁVÁ: Česká kontaktologická společnost, o.s. Libocká 2, 162 00 Praha 6, tel.: 296 809 220, fax: 296 809

Více

III. OFTALMOLOGICKÉ SYMPOZIUM. 16. 17. října 2009. Hotel Prosper, Čeladná. Česká oftalmologická společnost ČLS JEP

III. OFTALMOLOGICKÉ SYMPOZIUM. 16. 17. října 2009. Hotel Prosper, Čeladná. Česká oftalmologická společnost ČLS JEP Česká oftalmologická společnost ČLS JEP Oční klinika Fakultní nemocnice Ostrava za organizačního zajištění III. OFTALMOLOGICKÉ SYMPOZIUM 16. 17. října 2009 Hotel Prosper, Čeladná www.bos congress.cz III.

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

Obsah. 1. O Nadaci Leontinka 2. Projekty 3. Jak přispět 4. Lidé v Nadaci 5. Kontakty

Obsah. 1. O Nadaci Leontinka 2. Projekty 3. Jak přispět 4. Lidé v Nadaci 5. Kontakty Obsah 1. O Nadaci Leontinka 2. Projekty 3. Jak přispět 4. Lidé v Nadaci 5. Kontakty O nadaci Nadaci Leontinka založil Jindřich Lukavský, majitel společnosti Eurolux lighting s.r.o. Nadace, jejímž cílem

Více

VY_32_INOVACE_06_UŽITÍ ČOČEK_28

VY_32_INOVACE_06_UŽITÍ ČOČEK_28 VY_32_INOVACE_06_UŽITÍ ČOČEK_28 Autor: Mgr. Pavel Šavara Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Anotace Materiál (DUM digitální

Více

SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY Univerzita Palackého v Olomouci Katedra psychologie SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY Bakalářská diplomová práce Bc. Karolína Fryštacká PhDr. Martina Fülepová Obsah Teoretické ukotvení

Více

SPECIÁLNÍ OPTICKÉ POMŮCKY U SLABOZRAKÝCH PACIENTŮ DĚTSKÉHO VĚKU

SPECIÁLNÍ OPTICKÉ POMŮCKY U SLABOZRAKÝCH PACIENTŮ DĚTSKÉHO VĚKU SPECIÁLNÍ OPTICKÉ POMŮCKY U SLABOZRAKÝCH PACIENTŮ DĚTSKÉHO VĚKU Filip Beránek CENTRUM ZRAKOVÝCH VAD podpořeno projektem OPPA 31764 Praha & EU Investujeme do vaší budoucnosti ÚVOD SOP celé věkové spektrum:

Více

KONTAKTNÍ ČOČKY U DĚTÍ A ŽÁKŮ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM. Filip Beránek

KONTAKTNÍ ČOČKY U DĚTÍ A ŽÁKŮ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM. Filip Beránek KONTAKTNÍ ČOČKY U DĚTÍ A ŽÁKŮ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM Filip Beránek Centrum zrakových vad, s.r.o. 2011 ÚVOD aplikace u dětí je odlišná málo aplikátorů (aplikačních středisek) se KČ u dětí zabývá do 15 let

Více

I. Ostravské urologicko-neurologické dny

I. Ostravské urologicko-neurologické dny Sekce neurourologie, urodynamiky a urogynekologie České urologické společnosti České lékařské společnosti J.E.Purkyně pořádá workshop I. Ostravské urologicko-neurologické dny Ostrava Hotel Park-Inn 23.-24.

Více

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc pořádají 11. multidisciplinární kurz (podporovaný D.E.S.G.) na téma: Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Ošetřovatelská péče a edukace pacienta akreditovaný

Více

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA OPTIKY BRÝLE PRO ŘIDIČE. Bakalářská práce

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA OPTIKY BRÝLE PRO ŘIDIČE. Bakalářská práce PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA OPTIKY BRÝLE PRO ŘIDIČE Bakalářská práce Vypracovala: Brigita Ondroušková, DiS. B-5345 Specializace ve zdravotnictví obor Optometrie květen

Více

P R O FIL U NICO RN CO LLEGE

P R O FIL U NICO RN CO LLEGE P R O FIL U NICO RN CO LLEGE 2 013 VZDĚLÁNÍ UNICORN COLLEGE JE VAŠE OSOBNÍ KONKURENČNÍ VÝHODA Unicorn College je renomovaná soukromá vysoká škola, která nabízí kvalitní vysokoškolské vzdělání v oblasti

Více

Lupa a mikroskop příručka pro učitele

Lupa a mikroskop příručka pro učitele Obecné informace Lupa a mikroskop příručka pro učitele Pro vysvětlení chodu světelných paprsků lupou a mikroskopem je nutno navázat na znalosti o zrcadlech a čočkách. Hodinová dotace: 1 vyučovací hodina

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Nejrychlejší Fotokoagulátor

Nejrychlejší Fotokoagulátor Nejrychlejší Fotokoagulátor VALON 5G BEZ KOMPROMISŮ NOVÝ DESIGN - Dostupný, Všestranný a s Vylepšenou Technologií Nový 5G fotokoagulátor je kompaktní, snadno přemístitelný a navržený tak, aby vyhovoval

Více

ASTIGMATISMUS A JEHO KOREKCE

ASTIGMATISMUS A JEHO KOREKCE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA OPTIKY ASTIGMATISMUS A JEHO KOREKCE Bakalářská práce VYPRACOVALA: VEDOUCÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: Lucie Ovečková. Bc. Lenka Musilová, DiS. obor

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace MÍSTO KONÁNÍ: Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b POŘADATELÉ: Urologická klinika

Více

Využití virtuální reality v rehabilitační péči. A. Bohunčák, M. Janatová, M. Tichá FBMI ČVUT v Praze, 1. LF UK

Využití virtuální reality v rehabilitační péči. A. Bohunčák, M. Janatová, M. Tichá FBMI ČVUT v Praze, 1. LF UK Využití virtuální reality v rehabilitační péči A. Bohunčák, M. Janatová, M. Tichá FBMI ČVUT v Praze, 1. LF UK Pracoviště Společné biomedicínské pracoviště FBMI a 1. LF Spolupráce FBMI a Kliniky rehabilitačního

Více

Jednoduchý elektrický obvod

Jednoduchý elektrický obvod 21 25. 05. 22 01. 06. 23 22. 06. 24 04. 06. 25 28. 02. 26 02. 03. 27 13. 03. 28 16. 03. VI. A Jednoduchý elektrický obvod Jednoduchý elektrický obvod Prezentace zaměřená na jednoduchý elektrický obvod

Více

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Digitální fotografie I. Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu

Více

Jednoduché kroky pro rozvoj. kontaktologické. praxe

Jednoduché kroky pro rozvoj. kontaktologické. praxe Jednoduché kroky pro rozvoj kontaktologické praxe Proaktivní propagace kontaktních čoček a jejich nabídka širší skupině pacientů může znamenat zásadní rozdíl pro úspěch vaší kontaktologické praxe. Ioannis

Více

10. 10. 2013 Světový den zraku. Hotovky v optice

10. 10. 2013 Světový den zraku. Hotovky v optice ??????????????????????????????????1. ČÍSLO????????????????????????????????????????????????????? ŘÍJEN?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2013??????? Mnohdy knihy

Více

Fyzika_7_zápis_7.notebook April 28, 2015

Fyzika_7_zápis_7.notebook April 28, 2015 OPTICKÉ PŘÍSTROJE 1) Optické přístroje se využívají zejména k pozorování: velmi malých těles velmi vzdálených těles 2) Optické přístroje dělíme na: a) subjektivní: obraz je zaznamenáván okem např. lupa,

Více

Zrakové postižení. Zdeněk Míkovec. katedra počítačové grafiky a interakce ČVUT FEL 1 / 43

Zrakové postižení. Zdeněk Míkovec. katedra počítačové grafiky a interakce ČVUT FEL 1 / 43 Zrakové postižení Zdeněk Míkovec katedra počítačové grafiky a interakce ČVUT FEL 1 / 43 Zrakové vady 2 / 43 Základní pojmy (těžké) zrakové postižení běžná optická korekce nepostačtuje poškození zraku ovlivňuje

Více

XXVI. ÚSTECKÝ OFTALMOLOGICKÝ DEN

XXVI. ÚSTECKÝ OFTALMOLOGICKÝ DEN OS ČLK Ústí nad Labem Oční klinika UJEP Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Krajská zdravotní, a. s. za organizační spolupráce BOS. org s. r. o. pořádají XXVI. ÚSTECKÝ OFTALMOLOGICKÝ DEN 16. října

Více

Úvod...9 Historie počítačů...9 Digitální fotoaparát...10 Co čekat od počítače...10 Historie od verze 5 po verzi 8...10

Úvod...9 Historie počítačů...9 Digitální fotoaparát...10 Co čekat od počítače...10 Historie od verze 5 po verzi 8...10 Obsah Úvod...................................................9 Historie počítačů...................................9 Digitální fotoaparát.................................10 Co čekat od počítače...............................10

Více

GOLF PRO LEONTINKU 2012

GOLF PRO LEONTINKU 2012 GOLF PRO LEONTINKU 2012 Milí golfoví přátelé, Děkujeme, že jste se i letos připojili k benefičnímu projektu Golf pro Leontinku, ve kterém již šestým rokem získáváme finanční prostředky pro Nadaci Leontinka

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace KOORDINÁTOR ODBORNÉHO PROGRAMU: Bc. Lenka Šeflová PROGRAMOVÝ VÝBOR: Markéta Koutná MUDr.

Více

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0185 Moderní škola 21. století Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT klíčové aktivity Název vzdělávací

Více

Spolupráce ortoptisty s SPC, PPP, KP

Spolupráce ortoptisty s SPC, PPP, KP Spolupráce ortoptisty s SPC, PPP, KP Mgr. Martina Hamplová, Ortoptika Dr.Očka, Praha Spolupráce speciálního pedagoga s ortoptistou je v mnoha zemích EU běžná a zavedená praxe. V ČR tomu tak zatím není.

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

Petr Kocian Praha, Brno, Bratislava. IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012

Petr Kocian Praha, Brno, Bratislava. IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012 Praha, Brno, Bratislava IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012 Hospitalizace Akutní péče Lidská práce Jednodenní chirurgie Plánovaná/ preventivní Sofistikované technologie 2 Velká chirurgie

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

09.00-09.10 Slavnostní zahájení SÁL DIAMANT. 09.10-10.10 Katarakta a sítnice SÁL DIAMANT

09.00-09.10 Slavnostní zahájení SÁL DIAMANT. 09.10-10.10 Katarakta a sítnice SÁL DIAMANT Odborný program Lékařská sekce - pátek 23. 5. 2014 09.00-09.10 Slavnostní zahájení SÁL DIAMANT Přivítání - prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc. 1. Stav chirurgie katarakty v ČR v roce 2013 Mašek Petr - Oční

Více

Technický boroskop zařízení na monitorování spalovacích procesů

Technický boroskop zařízení na monitorování spalovacích procesů Technický boroskop zařízení na monitorování spalovacích procesů Katedra experimentální fyziky PřF UP Olomouc Doc. Ing. Luděk Bartoněk, Ph.D. Zvyšování účinnosti spalovacích procesů v různých odvětvích

Více

MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008. Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče

MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008. Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008 Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče Měření výkonnosti Slovo výkonnost je českou obdobou slova performance

Více

Aktualizovaná databáze dynamické scintigrafie ledvin

Aktualizovaná databáze dynamické scintigrafie ledvin Aktualizovaná databáze dynamické scintigrafie ledvin Martin Šámal, Jiří Valoušek Ústav nukleární medicíny 1. LF UK a VFN v Praze M.G.P. s.r.o. Zlín www.dynamicrenalstudy.org 1 Nálezy dynamické scintigrafie

Více

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Život s hemofilií Hemofilie Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Genetika Chybná genetická informace

Více

TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY)

TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY) POZVÁNKA na XV. VÁNOČNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM které se koná 13. 14. PROSINCE 2012 V LÁZEŇSKÉM DOMĚ BEETHOVEN V TEPLICÍCH TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY) Sympozium

Více

Organizační a technické zajištění vzdělávacích kurzů digitální fotografie, zpracování obrazu, metodiky a didaktiky fotografování

Organizační a technické zajištění vzdělávacích kurzů digitální fotografie, zpracování obrazu, metodiky a didaktiky fotografování Příjemce finanční podpory: Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice reg.č.projektu: CZ.1.07/1.3.00/48.0148, název projektu: Hrajeme

Více

Michal Vrablík předseda ČSAT

Michal Vrablík předseda ČSAT Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, za okny konečně vysvitlo slunce a snad už se tedy dočkáme pěkného počasí a posléze určitě přijde i léto. My ale myslíme na to, jak odpovíme, až se zima zeptá,

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

PRESBYOPIE A PŘÍDAVEK DO BLÍZKA

PRESBYOPIE A PŘÍDAVEK DO BLÍZKA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA OPTIKY PRESBYOPIE A PŘÍDAVEK DO BLÍZKA Bakalářská práce VYPRACOVALA: VEDOUCÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: Jana Janíčková. RNDr. František Pluháček, Ph.D.

Více

František Pluháček Markéta Halbrštátová Katedra optiky PřF UP v Olomouci www.optometry.cz

František Pluháček Markéta Halbrštátová Katedra optiky PřF UP v Olomouci www.optometry.cz František Pluháček Markéta Halbrštátová Katedra optiky PřF UP v Olomouci www.optometry.cz F. Pluháče, M. Halbrštátová, Optometrie-optika 2013, Olomouc 1 Kompenzovaná/dekompenzovan /dekompenzovaná HTF Kompenzovaná

Více

57. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII

57. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII Společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS J. E. Purkyně Slovenská společnost pro klinickou neurofyziologii Společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS J. E. Purkyně 57. SPOLEČNÝ

Více

Forenzní stomatologie. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze

Forenzní stomatologie. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze Forenzní stomatologie doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze PČR Vyšetřování trestných činů Forenzní vědy Státní zástupce Forenzní stomatologie Trestní

Více

SEIKO SUPERIOR Individuální multifokální brýlové čočky s jedinečnou přesností

SEIKO SUPERIOR Individuální multifokální brýlové čočky s jedinečnou přesností Individuální multifokální brýlové čočky s jedinečnou přesností Individuální jako oči vašich zákazníků Viditelně vyšší přesnost vůdce v oblasti technologií: Zavedením individuálně přizpůsobitelných progresivních

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE - princip digitalizace obrazu, části fotoaparátů, ohnisková vzdálenost, expozice, EXIF data, druhy digitálních fotoaparátů Princip vzniku digitální fotografie digitální fotoaparáty

Více

Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie

Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie Vzdělávání zdravotních laborantek v oblasti molekulární biologie Beránek M., Drastíková M. Ústav klinické biochemie a diagnostiky, Lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové beranek@lfhk.cuni.cz

Více

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR 1. ÚVOD Pravidla pro publicitu (dále jen Pravidla) stanovují povinné náležitosti v oblasti zajištění propagace projektů a jejich výsledků

Více

Obohacení zážitku/zkušenosti pacienta

Obohacení zážitku/zkušenosti pacienta Obohacení zážitku/zkušenosti pacienta 1 OBOHACENÍ ZÁŽITKU PACIENTA - Obsah prezentace - Co pacienti očekávají od poskytovatelů péče o oči Racionální versus emocionální hodnocení zážitku/zkušenosti pacienta

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI. 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus

KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI. 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus POŘADATELÉ Klinika chorob kožních a pohlavních FN Olomouc Spolek lékařů ČLS JEP Olomouc KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus Souběžně v RCO proběhne

Více

Bulletin. Pozvánka na II. Live surgery a doprovodný multioborový seminář. Hlavní témata. Najdete uvnitř. Plusoptix A09 a S09.

Bulletin. Pozvánka na II. Live surgery a doprovodný multioborový seminář. Hlavní témata. Najdete uvnitř. Plusoptix A09 a S09. Bulletin Hlavní témata číslo 1. rok 2010 vydává Videris s. r. o. Plusoptix A09 a S09 OIS EyeScan NOČ Rayner - novinky 20 ga One step trokary Vážení čtenáři, vítáme Vás u prvního čísla bulletinu společnosti

Více

Pořadové číslo : 2. 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách

Pořadové číslo : 2. 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách Pořadové číslo : 2 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Analýza současného stavu

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více