XXI. sjezd České kontaktologické společnosti, o.s. Abstrakta přednášek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XXI. sjezd České kontaktologické společnosti, o.s. Abstrakta přednášek"

Transkript

1 XXI. sjezd České kontaktologické společnosti, o.s. Abstrakta přednášek

2 Sponzoři XXI. výročního sjezdu ČKS v Nymburce Hlavní sponzor: Cooper Vision Zlatý sponzor: Bausch & Lomb Stříbrný sponzor: Johnson& Johnson Bronzový sponzor: Ursapharm Ostatní sponzoři: Oculus Wixi Hoya Lens CZ Essilor Optika

3 Program XXI. výročního sjezdu ČKS - Nymburk, Pátek Registrace (dále průběžně) Oběd Zahájení sjezdu a otevření výstavy Přednášky D. Krátký, M. Novák: Proč si někteří klienti nezvyknou na progresivní brýlové čočky? P. Beneš: Rohovkový topograf při screeningu ektaktických onemocnění rohovky M. Krasňanský: Anisometropia a aniseikonia J. Bělíková: Filtry modrého světla jaký mají význam? A dočkáme se jich i u kontaktních čoček? D. Krátký, M. Novák: Přehled progresivních kontaktních čoček na českém trhu Přestávka Přednášky J. Michálek: Současná česká kontaktologie - materiály, design, lidé, problémy T. Haberland: Zdravotní rizika způsobené prodejem zdravotních pomůcek na internetu. Opravdu s tím nelze nic udělat? J. Král: Starý vs. nový zákon o zdravotnických prostředcích Panelová diskuse Panelová diskuse s JUDr. Králem o tom, jaká je současná kontaktologická praxe, jaká by měla být, a jaká bude po přijetí nového znění zákona zdravotnických prostředcích. Moderuje Ing. Jiří Michálek, CSc Večeře Volno Turnaje

4 Program XXI. výročního sjezdu ČKS - Nymburk, Sobota Snídaně :00 Odborné přednášky MÚ Brno P. Beneš :00 UK Olomouc M. Šmoldasová 9:00-9:15 FBMI Kladno M. Pospíšilová, M. Žáková 9:15-9:40 A. Sendler: Čočková skládanka Přestávka ( , , 11:40 12:25) Odborné přednášky s praktickými ukázkami (viz rozpis workshopů) Přihlášky na workshopy v registraci Oběd ( ) Odborné přednášky s praktickými ukázkami (viz rozpis workshopů) Přihlášky na workshopy v registraci Valná hromada Volno Turnaje Kinokavárna Slavnostní večeře ( přípitek )

5 Program XXI. výročního sjezdu ČKS - Nymburk, Neděle Snídaně Přednášky Odborný seminář absolventů Bc. V. Mandáková, DiS.: Objektivní vs. subjektivní vyšetření zrakové ostrosti Bc. L. Pivodová: Statická vs. dynamická zraková ostrost Mgr. M. Urbanová: Afokální fotografie na štěrbinové lampě Bc. M. Černá: Výskyt refrakčních vad v souboru studentů a zaměstnanců FBMI ČVUT Bc. G. Spurná: Změna nároků na vidění do blízka v důsledku nynějšího životního stylu Přestávka Bc. L. Russnáková: Vidění sportovců Bc. M. Červenková: Vliv držení víček na aberace vyšších řádů Mgr. M. Šmoldasová: Vliv chlorované vody na slzný film Bc. M. Radiměřská: Měkké nitrooční čočky a jejich tvarové parametry Přestávka Vyhlášení nejlepších absolventských příspěvků :30 Odborné přednášky J. Cendelín: Diskrepance hodnot astigmatismu: Proč může naměřit každý přístroj něco jiného? P. Giacintov: RGP kontaktní čočky - kazuistiky z ambulantní praxe J. Vrba: Co všechno víme o našem spotřebiteli a jak s tím naložíme v každodenní praxi? J. Michálek: Retrospektiva a ukončení sjezdu Ukončení sjezdu Oběd Požadavky na technické parametry přednášek: Veškeré prezentace požadujeme v programu powerpoint, na USB klíči (výjimečně na nosiči CD, DVD), a to ihned při registraci (povinné). Pokud se Vám podaří poslat prezentaci na ovou adresu sekretariátu společnosti do středy hod, ušetříte sobě i organizátorům mnoho času a případné komplikace s prezentací. Zodpovědná osoba za ČKS: Bc. Daniel Szarvas Změna programu vyhrazena

6 Proč si někteří klienti nezvyknou na progresivní brýlové čočky? pátek 14:20 14:45 D. Krátký, Fokus Optik Pardubice M. Novák, Oční optika Benešov Cílem prezentace je zaměření na problematiku nenávyku u progresivních brýlí, které jsou v dnešní době čím dál více technologicky dokonalejší. Důraz je kladen na eliminaci zbytečných chyb při výběru jednotlivých typů brýlových čoček a životního stylu zákazníka. Výsledkem je spokojenost zákazníků s progresivními brýlemi. Rohovkový topograf při screeningu ektaktických onemocnění rohovky pátek 14:45 15:10 Mgr. P. Beneš, Ph.D. KOO LF MU Brno Přístroje zobrazující přední segment oka se softwarem, hodnotícím jednotlivé oční struktury kvalitativně i kvantitativně tvoří nedílnou součást vybavení rohovkových poraden, refrakčních center, rohovkové topografy by měly být standardem i optometrického pracoviště. Ve smyslu vývoje přístrojů tvoří hranici mezi rohovkovými topografy zařízení, která mapují jednotlivá zakřivení a elevace přední plochy rohovky. V dnešní době mohou napomáhat při hodnocení slzného filmu, Meibomských žláz, úhel dolního víčka pro aplikaci tórických čoček, propustnost pro kyslík u jednotlivých typů kontaktních čoček. Máme možnost srovnání nálezů v časové ose, 3D grafika napomáhá při edukaci pacienta. Zejména v době internetových prodejů a aplikací kontaktních čoček unifit není doceněn význam rohovkového topografu, a to nejen pro výběr vhodných parametrů kontaktních čoček, ale zejména při screeningu a záchytu ektatických onemocnění rohovky (keratokonus, marginální pellucidní degenerace, vzácně keratoglobus). U většiny pacientů je v současné době možné progresi těchto onemocnění zastavit a stávající stav stabilizovat.

7 Anisometropia a aniseikonia pátek 15:10 15:35 Bc. M. Krasňanský Optika Jana Krasňanská, UVEA mediklinika Martin V literatúre sa najčastejšia klasifikuje anisometropia ako rozdiel refrakcie pravého a ľavého oka viac ako 1 dioptria. S praxe ale vieme, že anisekonia nie je priamo podmienená anisometropiou. Rovnako miera aniseikonie nie je v priamej úmere s anisometropiou. V prednáške anisometropia a aniseikonia si ukážeme základné princípy postupu merania percentuálnej miery aniseikonie aj bez použitia SIZE LENS šošoviek, ktoré sú dnes ťažko dostupné. Vďaka týmto meraniam, s pomocou jednoduchého vybavenia, dokážeme posúdiť ako v konkrétnom prípade postupovať. Účinky anisometropie sú rozdielne vzhľadom na zvolený typ korekcie. Aj malá miera anisometropie spôsobuje väčšiu záťaž na binokulárny systém v prípade multifokálnych okuliarových šošoviek. Ako náhle vieme tieto účinky zmerať a posúdiť, dokážeme sa jednoduchšie rozhodnúť akú formu korekcie zvolíme.

8 Filtry modrého světla jaký mají význam? A dočkáme se jich i u kontaktních čoček? pátek 15:35 16:00 Mgr. J. Bělíková Katedra optometrie a ortoptiky, LF MU, Brno Je modré světlo opravdovou hrozbou pro zdraví očí našich klientů nebo se jedná jen o další obchodní trik? A pokud je modré světlo tak škodlivé, jak k tomu přijdou nositelé kontaktních čoček, kteří brýle nosí jen sporadicky. Lze očekávat brzké rozšíření filtrů modrého světla i u kontaktních čoček? Nitrooční čočky s filtrací modrého světla se používají u pacientů po operaci katarakty už víc než 10 let. Účelem těchto žlutých čoček je absorpce vysokoenergetického modrého světla po extrakci vlastní, většinou senilními změnami postižené, oční čočky. Modré světlo představuje vyšší zátěž sítnice oka fotooxidací. Vysoká míra fotooxidace je považována za jeden z rizikových faktorů pro rozvoj věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD). Nicméně v 10ti z 12ti rozsáhlých epidemiologických studií se nepodařilo prokázat vztah mezi expozicí modrému světlu a vznikem VPMD. Naopak, začalo se diskutovat o nežádoucích následcích při omezení vstupu modrého světla do oka, např. narušení cirkadiánního rytmu a s tím spojená nespavost, deprese a řada systémových komplikací. Ani dnes tedy nepanuje všeobecná shoda na použití žlutých čoček. V loňském roce se podobná idea objevila na trhu s brýlovými čočkami. Úpravu brýlových čoček eliminující množství modrého světla dnes už standardně nabízí řada výrobců. A jaký je důvod pro použití modrých filtrů u mladých zdravých fakických jedinců? Prodejní argumenty nejčastěji znějí jako ochrana očí před vysokoenergetickým modrým zářením při práci na počítači, s tabletem či smartphonem. Otázkou zůstává, jaká je reálná hrozba těchto zařízení a zda eliminace modrého světla přináší reálný užitek, resp. zda naopak nemůže uškodit. Pokud se modrý filtr stane populární u brýlových čoček, lze čekat jeho rozšíření i u kontaktních čoček? A měli bychom si to přát, nebo raději doufat v opak? Kontaktní čočky jsou přece jen artiklem lépe chráněným před nerozvážnou komercí a více zaměřeným na zdraví nositelů. A tak je modrý filtr prozatím otázkou budoucnosti. Pokud se ale dočkáme, přejme si, aby to bylo v době plného pochopení a dobré znalosti jak benefitů, tak rizik.

9 Přehled progresivních kontaktních čoček na českém trhu? pátek 16:00 16:25 D. Krátký, Fokus optik Pardubice M. Novák, oční optika Benešov Je segment trhu multifokálních kontaktních čoček stále nevyužitou příležitostí? Samozřejmostí je pro nás doporučení čoček jednoohniskových (jednodenní, čtrnáctidenní a měsíční), ale multifokální kontaktní čočky jsou stále opomíjené, přestože se staly nedílnou součástí produktů našich dodavatelů a našeho prodejního portfolia. Nabízíme zákazníkovi progresivní brýlové čočky, ale nezmíníme se o multifokálních kontaktních čočkách, i když víme, že zvýší komfort vidění a osvobodí presbyopy od brýlí. Přednáška je zaměřena na sumarizaci multifokálních kontaktních čoček od předních renomovaných výrobců, která by měla přinést další prodejní argumenty při nabízení multifokálních kontaktních čoček. Současná česká kontaktologie - materiály, design, lidé, problémy pátek 16:50 17:15 Ing. Jiří Michálek, CSc. ÚMCH AV ČR, v.v.i. Příspěvek se zabývá současnou českou kontaktologií z několika úhlů pohledu. Prvním jsou materiály čoček, diskuse jejich parametrů a četnosti použití. Můžeme očekávat renesanci hydrogelů? Můžeme hodnocení kvality čoček omezit opravdu jen na propustnost pro kyslík? Je současný ideální universální design čoček dostačující? Stačí nám skutečně nabídnout čočky cca 80% klientů a těm zbylým říci: bohužel, pro Vás nemáme? Jaké mají současní klienti opravdu požadavky? Je to opravdu hlavně cena, nebo také kvalita, pohodlí, nabízené služby? Lidé jsou lidé, s různými zájmy, názory, často protichůdnými, to pak vede ke vzniku problémů, kterých zvláště letos nebylo málo.

10 Zdravotní rizika způsobené prodejem zdravotních pomůcek na internetu. Opravdu s tím nelze nic udělat? pátek 17:15 17:40 T. Haberland Oční optika Cham Politicko- profesní přednáška. Prodejem kontaktních čoček na internetu to začalo, korekčními brýlemi to pokračuje. Lze prodávat kontaktní čočky a korekční brýle bez zdravotního rizika a bez osobní přítomnosti klienta u odborníka? Skutečně s tím naši "dobří" dodavatelé nic nemohou dělat? Skutečně s tím nemůžeme dělat nic ani my kontaktologové? Jak nám pomáhají naše zájmové organizace? Dožije se kongres českých kontaktologů roku 2016? Toto a mnoho dalšího se dozvíte na této realistické přednášce. Starý vs. nový zákon o zdravotnických prostředcích pátek 17:40 18:15 JUDr. J. Král Přednáška o novém zákonu o zdravotnických prostředcích. Starý versus nový zákon, přijaté a nepřijaté návrhy změn, ale hlavně, jaká byla představa tvůrce zákona o tom, jaká bude skutečnost při jeho zavedení do praxe. Na přednášku navazuje panelová diskuse k témuž tématu.

11 Čočková skládanka sobota 9:15 9:40 MUDr. A. Sendler Kontaktela s.r.o., Brno Autor referuje o kombinaci speciálních čoček. Přímo na oku je měkká čočka opatřená výřezem na přední ploše. Do výřezu se volně vkládá individuálně designovaná tvrdá čočka. Jde o sofistikovanou variantu piggyback aplikace. Tato metoda je déle známa, ale technologický vývoj umožnil zlepšení: Měkká podložka, která je poměrně silná, je vyrobena z daleko propustnějšího materiálu, vysoce hydratovaného hydrogelsilikonu. Modelování zadní plochy tvrdé čočky usnadňuje topografie sejmutá ze dna výřezu. Nastavení tlouštky tvrdé čočky a jejího okraje zlepšuje optická koherentní tomografie (OCT). Tvrdá čočka pak může lépe zapadnout do výřezu a obě čočky splynou v hladkou konturu. Oproti ideově blízké hybridní čočce, u níž je tvrdá i měkká část pevně spojena, lze kombinaci například lépe použít po transplantaci rohovky, kde je rohovka citlivá na přímý kontakt s tvrdou částí hybridní čočky. A rovněž je možné vkládání zadnětorické tvrdé čočky, stávající hybridní čočky zatím torický design nemají. Metoda je další alternativou ke zlepšení komfortu pacientů s keratokonem. Torickou kombinaci lze překvapivě dobře použít u velmi vysokého pravidelného astigmatismu. Slzný film a kontaktní čočky sobota Mgr. J. Bělíková, Bc. T. Dobřenský CooperVision Jednou z častých příčin diskomfortu při používání kontaktních čoček je nedostatečná kvalita slzného filmu. V krátké úvodní prezentaci a následně prakticky si ukážeme, jak můžeme potíže předvídat a špatný slzný film diagnostikovat. Vysvětlíme si strukturu slzného filmu nejen na kreslených schématech, ale zejména in vivo -na očním povrchu tak, jak se nám jeví v okulárech štěrbinové lampy. Rovněž si všimneme toho, jak kontaktní čočky na slzný film působí a jaký vliv přitom hraje typ čočky, individuální charakteristiky klienta i prostředí, ve kterém se klient nachází. Naučíme se identifikovat rizikové faktory a popíšeme možnosti zvládání a předcházení obtíží. V neposlední řadě navrhneme způsob efektivní komunikace směrem ke klientovi tak, aby naše doporučení byla vyslyšena.

12 Refrakční fantazie s foropterem sobota Bc. M. Krasňanský CooperVision Během mého studia v Německu a stáží na klinikách ve Spojených státech jsem si všiml jednoho zásadního rozdílu v přístrojovém vybavení obvyklém u nás a v zahraničí. Ani u nás není problém najít v optice přístrojové vybavení za statisíce. Co ale je zvláštní, že jsme ochotní investovat velké sumy do vybavení s argumentem, že zákazníci to od nás vyžadují, ale praktické využití těchto přístrojů již moc neřešíme. Základem naší práce jako optometristů je stanovení přesné korekce včetně vyšetření binokulárního vidění. Foropter nemá za úkol jen zvyšovat prestiž pracoviště, ale může našim zákazníkům nabídnout větší pohodlí při vyšetření a nám větší časový prostor pro podrobnější binokulární testy. V rámci našeho workshopu si ukážeme na příkladu manuálního foropteru, jak takové vyšetření může probíhat v praxi. Pokusím se Vám demonstrovat výhody provádění refrakční zkoušky na foropteru. Ukážeme si, jak některé testy se zkušební obrubou těžce realizovatelné, lze na foropteru elegantně provést během několika pohybů. Přijďte se podívat, jak by foropter mohl ulehčit vaši práci!

13 Využití sociální sítě k obchodování sobota Radek Wagner CooperVision Sociální média a jmenovitě FaceBook jsou dnes součástí každodenního života okolo nás. Abychom dokázali využívat možností, které nám tato sít nabízí pro zlepšení našeho obchodu, potřebujeme vědět, co všechno je nutné a možné udělat. Společně projdeme všechny důležité kroky od založení profilu, přes jeho správu, až po správu reklamy a využití obsahu k uskutečnění obchodu. UV záření, jak ho ještě neznáte sobota Mgr. M. Falhar, Ph.D. Johnson & Johnson Vision Care Ochrana očí před ultrafialovým zářením zažívá svou renesanci. Díky široké nabídce nových produktů je moderní řešit ochranu zraku před škodlivými účinky ultrafialového záření. Cítíte se ale dostatečně informovaní? Skutečně víte, jaký je technický a odborný podklad některých produktů chránících zrak? A v neposlední řadě, líbilo by se Vám být zdatným obchodníkem s černým světlem?

14 Suché oko sobota MUDr. K. Boudová Johnson & Johnson Vision Care V našich očních ordinacích a optikách se s tímto problémem setkáváme téměř každý den. Umíme si s ním však poradit? Vyšetřovacích metod je mnoho, objevují se nové a začínají se používat rutinně. Která vyšetření si z nich vybrat, čím se řídit při diagnostice a jak si poradit se získanými výsledky? A co léčba, kdy ji může řídit kontaktolog-nelékař a kdy je nutné odeslat k oftalmologovi? Pojďme si společně projít tento častý problém našich klientů společně s možnostmi diagnostiky i léčby. Hypergel jste si jisti, že znáte všechny materiály kontaktních čoček? sobota Mgr. P. Beneš, Ph.D. Bausch&Lomb Odborná přednáška s praktickými ukázkami je zaměřena na materiál hypergel novinka v jednodenních a multifokálních kontaktních čočkách. Během přednášky budou sděleny hlavní výhody tohoto bioinspirovaného materiálu, struktura vlastního materiálu, včetně přínosu pro koncového klienta. V praktické části pak bude možné si materiál osahat, případně vyzkoušet na vlastní oči. Během semináře bude probíhat srovnání hypergelu s ostatními materiály určených pro kontaktní čočky.

15 Jak udělat z čočky vývar? Aneb zákazník, který se vrací a utrácí. sobota Mgr. L. Rumlena Bausch&Lomb Tento lehce interaktivní workshop je určen právě Vám, pokud prodáváte čočky a rádi byste z toho měli větší zisk. Můžete se těšit na diskuzi o následujících otázkách: Jak konkurovat internetovému prodeji, který tlačí marže dolů a odlákává zákazníky? Jak lze posilovat dlouhodobou loajalitu zákazníků? Jak pomoci tomu, aby se naši zákazníci často vraceli? Když už se zákazník vrátí, jak jej pobídnout k tomu, aby co nejvíc utrácel? Porovnání komerčních torických čoček sobota MUDr. A. Sendler Kontaktela s.r.o., Brno Nezávislá prezentace a porovnání vyměňovacích měkkých čoček pro astigmatismus, které jsou dostupné na českém trhu. Autor předvádí konstrukce čoček na snímcích, které pořídil na OCT. Dále porovnává průměry a centrace čoček, jak se reálně jeví na oku. Součástí prezentace jsou také firemní tabulky s oficiálními vlastnostmi čoček a náhled gravur, podle nichž můžeme čočky rychle identifikovat. Diskuse o oblíbenosti jednotlivých značek včetně možnosti vyzkoušení.

16 Objektivní vs. subjektivní vyšetření zrakové ostrosti neděle 8:30 8:50 Bc. V. Mandáková, DiS. Katedra optometrie a ortoptiky, LF MU, Brno Objektivní vyšetření zrakové ostrosti je na rozdíl od subjektivních metod nezávislé na vlastním hodnocení ze strany pacienta. Díky této skutečnosti je možné určit zrakovou ostrost objektivními metodami novorozencům, pre-verbálním dětem, pacientům s mentálním postižením, u amblyopie nebo je lze využít při průkazu simulace. Objektivní vyšetření zrakové ostrosti provádíme metodou preferenčního vidění, s vyvoláním optokinetického nystagmu či pomocí zrakově evokovaných potenciálů. Všechny metody využívají k určení objektivních hodnot zrakové ostrosti minimálního úhlu rozlišení. Jsou založeny na detekci a rozlišení odpovídající prostorové frekvence (prostorová frekvence je pravidelné střídání světlých a tmavých pruhů v testovém poli na úhlový stupeň). Statická vs. dynamická zraková ostrost neděle 8:50 9:10 Bc. L. Pivodová Katedra optometrie a ortoptiky, LF MU, Brno Námětem práce je porovnání statické a dynamické zrakové ostrosti u rozdílných skupin lidí, jakými jsou řidiči z povolání, sportovně aktivní jedinci a nesportovci. Pro měření dynamické zrakové ostrosti je navržen speciální test simulující situaci z reálného života. Výsledky zrakové ostrosti jsou dále porovnávány vzhledem k věku klienta a hodnotám kontrastní citlivosti.

17 Afokální fotografie na štěrbinové lampě neděle 9:10 9:30 Mgr. M. Urbanová Katedra optiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci V současnosti existují pouze dvě varianty, kterými může být štěrbinová lampa vybavena, aby poskytla optometristovi možnost pořídit digitální záznam nálezu. Jedná se o integrovanou kameru a externí fotoaparát (kameru) přes dělič paprsků. Vzhledem k tomu, že vysoké vstupní náklady těchto systémů odradí mnoho optometristů od pořízení, snaží se tento příspěvek informovat o podstatně levnější alternativě tzv. afokální fotografii na štěrbinové lampě při využití cenově dostupného vybavení. Shrnuje použitou afokální fotografickou sestavu založenou na kombinaci univerzálního afokálního nástavce a běžného kompaktního fotoaparátu. Dále se zaměřuje na metodiku snímání a prezentuje získanou obrazovou dokumentaci jednotlivých vyšetření. Výskyt refrakčních vad v souboru studentů a zaměstnanců FBMI ČVUT neděle 9:30 9:50 Bc. M. Černá Obor Optika a optometrie, KPO FBMI ČVUT, Kladno Příspěvek je zaměřen na rozložení výskytu zrakových vad v rámci fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT. Věnuje se převážně rozdělením na ametropie a emetropie, grafickým porovnáním jednotlivých ametropií a následným znázorněním četností výskytu myopie, hypermetropie a astigmatismu. Dále obsahuje i porovnání rozložení sférických vad u studentů a zaměstnanců fakulty.

18 Změna nároků na vidění do blízka v důsledku nynějšího životního stylu neděle 9:50 10:10 Bc. G. Spurná Katedra optometrie a ortoptiky, LF MU, Brno Můžeme s jistotou říci, že nynější životní styl, ke kterému již neodmyslitelně patří moderní technologie a elektronika, se v jistých směrech zcela zásadně liší od životního stylu minulého století. Tyto změny jdou však ruku v ruce s narůstajícími nároky na vidění do blízka tedy s větším akomodačním úsilím. Příspěvek je zaměřen na problematiku akomodační šíře a její změny v závislosti na věku. Věnuje se také interpretaci výsledků z výzkumné diplomové studie a jejich srovnání s jinými zahraničními studiemi. Vidění sportovců neděle 10:20 10:40 Bc. L. Russnáková Katedra optometrie a ortoptiky, LF MU, Brno Vidění sportovců je poměrně široký pojem, který by měl zajímat každého optometristu. Sport lze totiž dělat na různých úrovních od rekreačního, kde nás hlavně zajímá, jakou korekci sportovec chce nosit a zda je pro něj tou nejvhodnější, až po profesionální, kde může hrát důležitou roli ve výkonu sportovce. Na profesionální úrovni hraje každé drobné zlepšení zraku důležitou roli a neměli bychom se proto soustředit jenom na klasickou zrakovou ostrost, ale také na další faktory, které určují kvalitu zrakového vjemu, jako je kontrastní citlivost, rozsah a kvalita zorného pole nebo dynamická zraková ostrost. I když tato problematika v České republice není rozšířena tolik, jako je to ve světe, přes to se o vidění sportovců mluví v oblasti optometrie stále víc. Jsou však sporty, u kterých není kvalita vidění zase tolik důležitá?

19 Vliv držení víček na aberace vyšších řádů neděle 10:40 11:00 Bc. M. Červenková Obor Optika a optometrie, KPO FBMI ČVUT, Kladno Ve své práci se zabývám měřením aberací vyšších řádů, což je důležité zejména v rámci v předoperačního vyšetření před laserovou operací. Údaje o korekci pacienta získané z aberometru spolu s údaji o subjektivní refrakci jsou zadány do laseru a laserová operace proběhne co nejpřesněji. Konkrétně jsem u tohoto tématu zkoumala vliv držení víček na měření aberací vyšších řádů. Změřila jsem celkem 50 očí na aberometru i profiler od firmy Zeiss s držením i bez držení víček. Poté jsem u každého oka zkoumala rozdíl mezi těmito dvěma měřeními. Touto problematikou jsem se zabývala z toho důvodu, že držení víček by mohlo způsobit mechanický tlak na víčka, který by toto měření zkreslil. Proto například u lidí se spadlými víčky by toto měření mohlo být zkresleno. Vliv chlorované vody na slzný film neděle 11:00 11:20 Mgr. Markéta Šmoldasová Katedra optiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci Návštěva bazénu byla doporučována lidem už v Říši Římské, aby byli zdraví a fit. Ani dnes nemůže nikdo popřít otázku prospěšných účinků fyzické aktivity ve vodě. Plavání se doporučuje k prevenci a léčbě některých patologií pohybového aparátu, zejména pak páteře. Obecně je plavání doporučováno pro rozvoj dýchací a oběhové soustavy. Přesto však může mít chlorovaná voda na lidský organismus neblahý vliv. V záporném smyslu může být ovlivněn dýchací systém, pokožka nebo oči. Přednáška seznamuje se studií vlivu chlorované vody na slzný film, kdy byla měřena kvalita i kvantita slz před plaváním a po působení chlorované vody.

20 Měkké nitrooční čočky a jejich tvarové parametry neděle 11:20 11:40 Bc. M. Radiměřská Obor Optika a optometrie, KPO FBMI ČVUT, Kladno Obsah příspěvku bude zaměřen na popis nitroočních čoček jako takových (tzn. možnosti jejich umístění v oku, použité skupiny materiálů a dostupné typy nitroočních čoček). Blíže bude zmíněna teoretická část bakalářské práce, ze které příspěvek vychází - zkoumání změn vybraných parametrů nitroočních čoček v závislosti na čase. Diskrepance hodnot astigmatismu: Proč může naměřit každý přístroj něco jiného? neděle 12:10 12:35 MUDr. J. Cendelín Ofta Plzeň, Oční klinika dětí a dospělých FN Motol Asféricita rohovky a odlišné mechanismy měření jsou příčinou rozdílných hodnot astigmatismu, které můžeme získat pomocí různých metod. Na souboru pacientů vyšetřených pomocí keratorefraktometrie, Pentacamu, IOL Masteru a rohovkového topografu je demonstrován mechanismus ovlivnění výsledků.

21 RGP kontaktní čočky - kazuistiky z ambulantní praxe neděle 12:35 13:00 MUDr. P. Giacintov Studio Lens, Brno Přednáška tematicky navazuje na předchozí přednášky o aplikaci RGP kontaktních čoček. Stručný a přehledný rozbor problematiky aplikace kontaktních čoček u pacientů s vysokou anisometropií, vysokým astigmatis-mem, po úrazech oka a po operačních zákrocích. Přednáška zahrnuje anatomickou, morfologickou a funkční klasifikaci nálezů na oku a diskuzi k indikaci aplikace vybraných typů RGP kontaktních čoček. Co všechno víme o našem spotřebiteli a jak s tím naložíme v každodenní praxi? neděle 13:00 13:25 J. Vrba Johnson & Johnson Vision Care Komunikace může být vaším pomocníkem i zábavou. Zajímá vás, jak může správně zvolená komunikace přispět k rozvoji kategorie kontaktních čoček ve vaší odborné praxi? Není Vám lhostejná etická stránka a zajímalo by Vás, jaká rizika s sebou nesou manipulativní a nátlakové obchodní a komunikační strategie? Jak zmírnit obavy klientů z aplikace, zvýšit svou úspěšnost a dobrou profesionální pověst? Na to vše se vám pokusíme odpovědět v rámci tohoto semináře. Přijďte a nechte se inspirovat.

Kontaktologické. listy České kontaktologické společnosti. fotosoutěž 2014, autor: Mgr. Klára Záleská

Kontaktologické. listy České kontaktologické společnosti. fotosoutěž 2014, autor: Mgr. Klára Záleská Kontaktologické listy České kontaktologické společnosti 2 2015 Česká Kontaktologická Společnost VYDÁVÁ: Česká kontaktologická společnost, o.s. Libocká 2, 162 00 Praha 6, tel.: 296 809 220 mobil: 605 273

Více

Kontaktologické. listy České kontaktologické společnosti. Česká Kontaktologická Společnost

Kontaktologické. listy České kontaktologické společnosti. Česká Kontaktologická Společnost Kontaktologické listy České kontaktologické společnosti 4 2014 Česká Kontaktologická Společnost VYDÁVÁ: Česká kontaktologická společnost, o.s. Libocká 2, 162 00 Praha 6, tel.: 296 809 220 mobil: 605 273

Více

Novinky v očním lékařství. Doc.Mudr. Svatopluk Synek,CSc., Mudr. Monika Synková Klinika nemocí očních a optometrie FN u sv.

Novinky v očním lékařství. Doc.Mudr. Svatopluk Synek,CSc., Mudr. Monika Synková Klinika nemocí očních a optometrie FN u sv. Novinky v očním lékařství Doc.Mudr. Svatopluk Synek,CSc., Mudr. Monika Synková Klinika nemocí očních a optometrie FN u sv. Anny a LF MU Brno Výuka očního lékařství a optometrie má svá specifika. Konkrétní

Více

MODERNÍ METODY A PŘÍSTROJE V OČNÍ OPTICE 2009

MODERNÍ METODY A PŘÍSTROJE V OČNÍ OPTICE 2009 Česká společnost pro vědeckou kinematografii ČVUT v Praze Carl Zeiss spol. s r.o. GEODIS BRNO s.r.o. pořádají odborný seminář MODERNÍ METODY A PŘÍSTROJE 17.9.2009 Česká společnost pro vědeckou kinematografii

Více

Vzdělávací systém návazných kurzů v THE VISION CARE INSTITUTE. registrujte se na www.thevisioncareinstitute.cz

Vzdělávací systém návazných kurzů v THE VISION CARE INSTITUTE. registrujte se na www.thevisioncareinstitute.cz 2015 Vzdělávací systém návazných kurzů v THE VISION CARE INSTITUTE registrujte se na www.thevisioncareinstitute.cz Zelený studijní program A I. Komunikace v praxi kontaktologa poznejte svůj komunikační

Více

Četnost brýlové korekce v populaci

Četnost brýlové korekce v populaci Prezentace k přednášce, přednesené na kongresu Optometrie 2013 V Olomouci 21. 22.9 2013 Četnost brýlové korekce v populaci RNDr. Jaroslav Wagner, Ph.D. Katedra optiky PřF UP Olomouc Kontakt: wagnerj@prfnw.upol.cz

Více

Kontaktologické. listy České kontaktologické společnosti 4 2012. Česká Kontaktologická Společnost OBSAH

Kontaktologické. listy České kontaktologické společnosti 4 2012. Česká Kontaktologická Společnost OBSAH Kontaktologické listy České kontaktologické společnosti 4 2012 Česká Kontaktologická Společnost VYDÁVÁ: Česká kontaktologická společnost, o.s. Libocká 2, 162 00 Praha 6, tel.: 296 809 220, fax: 296 809

Více

MY VISION@ PROGRESIVNÍ ČOČKY JAK NA TO

MY VISION@ PROGRESIVNÍ ČOČKY JAK NA TO MY VISION@ PROGRESIVNÍ ČOČKY JAK NA TO Michal Novák DiS. David Krátký DiS. Přání a potřeby zákazníka (komunikace,empatie) Refrakce s důrazem na adici pro progresivní a degresivní čočky Výběr obruby a progresivních

Více

XXII. sjezd České kontaktologické společnosti, o.s. Abstrakta přednášek

XXII. sjezd České kontaktologické společnosti, o.s. Abstrakta přednášek XXII. sjezd České kontaktologické společnosti, o.s. Abstrakta přednášek Sponzoři XXII. výročního sjezdu ČKS v Nymburce 6. 8. 11. 2015 Hlavní sponzor: Cooper Vision Platinový sponzor: ALCON Zlatý sponzor:

Více

XIX. výroční sjezd České kontaktologické společnosti

XIX. výroční sjezd České kontaktologické společnosti XIX. výroční sjezd České kontaktologické společnosti Nymburk, 2. 4. 11. 2012 Hlavní sponzor: Cooper Vision Stříbrní sponzoři: Alcon, divize spolelečnosti Novartis, s.r.o. Bausch &Lomb Johnson & Johnson,

Více

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Na Českém vysokém učení technickém v Praze studuje na osmi fakultách více než 24 000 studentů v bakalářských, magisterských a doktorských

Více

Tematické okruhy k odborné zkoušce v rámci SZZ v bakalářském studijním oboru Optika a optometrie

Tematické okruhy k odborné zkoušce v rámci SZZ v bakalářském studijním oboru Optika a optometrie Tematické okruhy k odborné zkoušce v rámci SZZ v bakalářském studijním oboru Optika a optometrie Studijní program: B3921 - Biomedicínská a klinická technika Studijní obor: 5345R030 - Optika a optometrie

Více

FYZIKA. Oční vady. 9. ročník

FYZIKA. Oční vady. 9. ročník FYZIKA Oční vady 9. ročník 13. 2. 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443 Projekt je

Více

Oftalmologie atestační otázky

Oftalmologie atestační otázky Platnost: od 1.1.2015 Oftalmologie atestační otázky Okruh všeobecná oftalmologie 1. Akomodace, presbyopie a její korekce 2. Refrakce oka, způsoby korekce, komplikace (mimo kontaktní čočky) 3. Kontaktní

Více

F. Pluháček. František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci

F. Pluháček. František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci Obsah přednášky Optický systém lidského oka Zraková ostrost Dioptrické vady oka a jejich korekce Další vady optické soustavy oka Akomodace a vetchozrakost

Více

Jak nabízet kontaktní čočky nositelům brýlí

Jak nabízet kontaktní čočky nositelům brýlí Jak nabízet kontaktní čočky nositelům brýlí Cíle prezentace Identifikace vhodných kandidátů na kontaktní čočky mezi nositeli brýlí. Posouzení důvodů proč si lidé přejí nebo odmítají kontaktní čočky. Posouzení

Více

NULUX EP. Ideální korekce se stává skutečností

NULUX EP. Ideální korekce se stává skutečností NULUX EP Ideální korekce se stává skutečností NULUX EP Dokonalost přirozeného vidění ve všech směrech V minulém desetiletí bylo rozsáhlými změnami v technickém vývoji v oblasti brýlových čoček dosaženo

Více

Kontaktologické. listy České kontaktologické společnosti. fotosoutěž 2014, autor: Bc. Tereza Jeřábková OBSAH. Zamyšlení prezidenta ČKS.

Kontaktologické. listy České kontaktologické společnosti. fotosoutěž 2014, autor: Bc. Tereza Jeřábková OBSAH. Zamyšlení prezidenta ČKS. Kontaktologické listy České kontaktologické společnosti 3 2015 Česká Kontaktologická Společnost VYDÁVÁ Česká kontaktologická společnost, o.s. Heyrovského nám. 1888/2, 162 00 Praha 6 tel.: 296 809 220 mobil:

Více

Získejte zpět ostré vidění do dálky i na střední vzdálenost spolu se schopností číst, bez ztráty ostrosti za špatných světelných podmínek.

Získejte zpět ostré vidění do dálky i na střední vzdálenost spolu se schopností číst, bez ztráty ostrosti za špatných světelných podmínek. SIMPLY NATURAL Získejte zpět ostré vidění do dálky i na střední vzdálenost spolu se schopností číst, bez ztráty ostrosti za špatných světelných podmínek. Nevidíte již jako dříve? Zdá se Vám vše zamlžené?

Více

Metody refrakční chirurgie. Jakub Hlaváček

Metody refrakční chirurgie. Jakub Hlaváček Metody refrakční chirurgie Jakub Hlaváček Cíle Typy refrakčních zákroků Zajímavosti Novinky Obr: 1: http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:and9gcrpog86lbyminhyetagsaq6yqt3cfohi6l7h89l-debfmca0zmmejhdegbg Refrakční

Více

Jedinečný. vizuální. zážitek. Eye-Point Technology III Natural Posture IntelliCorridor As-Worn Quadro

Jedinečný. vizuální. zážitek. Eye-Point Technology III Natural Posture IntelliCorridor As-Worn Quadro Jedinečný vizuální zážitek Eye-Point Technology III Natural Posture IntelliCorridor As-Worn Quadro SHAMIR AUTOGRAPH III SHAMIR AUTOGRAPH III JE NOVÁ VYVÁŽENÁ PROGRESIVNÍ ČOČKA, KTERÁ JE ZALOŽENA NA REVOLUČNÍM

Více

XX. výroční sjezd České kontaktologické společnosti

XX. výroční sjezd České kontaktologické společnosti XX. výroční sjezd České kontaktologické společnosti Nymburk, 15. 17. 11. 2013 Hlavní sponzor: CooperVision Zlatý sponzor: Bauch & Lomb Stříbrný sponzor: Johnson & Johnson, s. r. o Bronzoví sponzoři: Ursapharm

Více

Novinky ve vývoji individuálních progresivních čoček. Petr Ondřík Rodenstock ČR, s.r.o.

Novinky ve vývoji individuálních progresivních čoček. Petr Ondřík Rodenstock ČR, s.r.o. Novinky ve vývoji individuálních progresivních čoček. Petr Ondřík Rodenstock ČR, s.r.o. 06 March 2013, Page 1 Trend ve vývoji individuálních progresivních čoček. Astigmatismus do blízka. Výsledky univerzitní

Více

... existují speciální multifokální brýlové čočky pro různé profese?

... existují speciální multifokální brýlové čočky pro různé profese? ... můžete nosit pouze jedny brýle, i když potřebujete brýle do dálky i do blízka?... existují speciální multifokální brýlové čočky pro různé profese?... téměř jakékoliv brýle lze zhotovit v samozabarvovacím

Více

ZNÁTE Z TV. Jsou vaše ruce příliš krátké? JEDNY BRÝLE NA VŠECHNY VZDÁLENOSTI

ZNÁTE Z TV. Jsou vaše ruce příliš krátké? JEDNY BRÝLE NA VŠECHNY VZDÁLENOSTI ZNÁTE Z TV Jsou vaše ruce příliš krátké? JEDNY BRÝLE NA VŠECHNY VZDÁLENOSTI PO 45. ROCE VĚKU DOCHÁZÍ KE ZMĚNÁM VIDĚNÍ Máte problém přečíst malé novinové písmo? Nejste v tom sami. Jde o presbyopii. Jedná

Více

Kontaktologické. listy České kontaktologické společnosti. Česká Kontaktologická Společnost OBSAH

Kontaktologické. listy České kontaktologické společnosti. Česká Kontaktologická Společnost OBSAH Kontaktologické listy České kontaktologické společnosti 2 2013 Česká Kontaktologická Společnost VYDÁVÁ: Česká kontaktologická společnost, o.s. Libocká 2, 162 00 Praha 6, tel.: 296 809 220, fax: 296 809

Více

Kontaktní čočky. svoboda pohybu

Kontaktní čočky. svoboda pohybu Kontaktní čočky svoboda pohybu S citem pro Vaše oči, s respektem k Vaší osobnos. Pokud při čtení tohoto ebooku narazíte na něco, co Vám nebude jasné, nebo se budete ch t na cokoliv zeptat, neváhejte nás

Více

Budoucnost brýlových čoček EyeLT - EyeLens Technology Petr Ondřík Rodenstock ČR

Budoucnost brýlových čoček EyeLT - EyeLens Technology Petr Ondřík Rodenstock ČR Budoucnost brýlových čoček EyeLT - EyeLens Technology Petr Ondřík Rodenstock ČR 27. Februar 2012, Seite 1 Individuální progresivní brýlové čočky Rodenstock Impression První progresivní brýlové čočky s

Více

Presbyopie Praktická příručka pro asistenty

Presbyopie Praktická příručka pro asistenty Presbyopie Praktická příručka pro asistenty Co je presbyopie? Presbyopie je snížená schopnost vidět ostře na blízké vzdálenosti z důvodu změn v oku, k nimž dochází s věkem. U mladého zdravého oka je čočka,

Více

O P T I C K É A N E O P T I C K É P O M Ů C K Y

O P T I C K É A N E O P T I C K É P O M Ů C K Y O P T I C K É A N E O P T I C K É P O M Ů C K Y Optické pomůcky do 4x zvětšení mŧže předepsat každý oční lékař na Poukaz na brýle a optické pomůcky. Zdravotní pojišťovna hradí 100,-Kč na 5 let. Název pomŧcky:

Více

Jméno: Michal Hegr Datum: 15.11. 2011. Oko

Jméno: Michal Hegr Datum: 15.11. 2011. Oko Jméno: Michal Hegr Datum: 15.11. 2011 Referát na téma: Oko Oko Oko je smyslový orgán reagující na světlo (fotoreceptor), tedy zajišťující zrak. V průběhu vývoje živočichů došlo k výraznému rozvoji od světločivných

Více

Presbyopie a související

Presbyopie a související Presbyopie a související vergenční potíže František Pluháček katedra optiky Obsah přednp ednášky Jevy spojené s pohledem do blízka Presbyopie a její vyšetření Insuficience konvergence Jevy spojené s pohledem

Více

Petr Kocian. IH Summit 2011 Praha, 11. 12. 2010

Petr Kocian. IH Summit 2011 Praha, 11. 12. 2010 Petr Kocian IH Summit 2011 Praha, 11. 12. 2010 John D. Rockefeller (1839-1937) 2 Přínosy pro pacienty/zákazníky!!! 3 Zaměření: Oční mikrochirurgie 5 tisíc očních operací ročně 40 pracovníků Obrat (2010)

Více

Význam preventivních prohlídek v pracovním lékařství

Význam preventivních prohlídek v pracovním lékařství Význam preventivních prohlídek v pracovním lékařství Jana Šalandová Česká preventivní s.r.o. Pardubice 17. konzultační den SZÚ 18.10.2007 Význam PP z pohledu zaměstnavatele PP snižují výskyt pracovních

Více

Pokyny pro zpracování BP - Optometrie

Pokyny pro zpracování BP - Optometrie Pokyny pro zpracování BP - Optometrie 1. Rozsah a požadavky 25 35 stran, tzn. 45.000 63.000 znaků včetně mezer Formát A4 (tisk pouze na 1 stranu listu) Velikost písma 12 (nejčastěji Times New Roman) Řádkování

Více

NABÍDKA SPOLEČNOSTI OPTIA, a.s.

NABÍDKA SPOLEČNOSTI OPTIA, a.s. NABÍDKA SPOLEČNOSTI OPTIA, a.s. OPTIA, a.s. OPTIA - záruka kvalitní péče o zrak. Víme, že Vaše oči jsou jedinečné... Svět optik - Optia - vznikl v roce 1999 z iniciativy několika špičkových pracovišť oční

Více

Identifikace potřeb pacienta

Identifikace potřeb pacienta Identifikace potřeb pacienta 1 Cíle porady pracovníků Vysvětlit složky produktových potřeb pacienta Vytvořit proces, který budeme v naší praxi používat k identifikaci produktové potřeby pacientů, abychom

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství Elektronická podpora studia v bakalářských a magisterských studijních oborech na FBMI ČVUT Jozef ROSINA, Jiří HOZMAN děkan, proděkan

Více

Spolehlivost Bezpečnost

Spolehlivost Bezpečnost Spolehlivost Bezpečnost Více než jen čočka Pro stále více lidí má při výběru brýlových čoček klíčový význam pohodlí, avšak rozhoduje i optická kvalita a v neposlední řadě materiálové vlastnosti. Všichni

Více

ZNÁTE Z TV. Jsou vaše ruce příliš krátké? JEDNY BRÝLE NA VŠECHNY VZDÁLENOSTI

ZNÁTE Z TV. Jsou vaše ruce příliš krátké? JEDNY BRÝLE NA VŠECHNY VZDÁLENOSTI ZNÁTE Z TV Jsou vaše ruce příliš krátké? JEDNY BRÝLE NA VŠECHNY VZDÁLENOSTI PO 45. ROCE DOCHÁZÍ KE ZMĚNÁM VIDĚNÍ Máte problém přečíst malé novinové písmo? Nejste v tom sami. Toto je presbyopie. Jedná se

Více

SAGITTA ACADEMY DAYS, 20. 22. 6. 2014

SAGITTA ACADEMY DAYS, 20. 22. 6. 2014 , 20. 22. 6. 2014 Vážení obchodní partneři, dovolujeme si Vás pozvat na odborný kongres, který se bude konat od pátku 20. června 2014 od 10:00 hod. do neděle 22. června 2014 do 13:00 hod. v hotelu SKI****,

Více

Kontaktologické. listy České kontaktologické společnosti. Česká Kontaktologická Společnost. SPONZOŘI Johnson & Johnson Vision Care Cooper Vision Wixi

Kontaktologické. listy České kontaktologické společnosti. Česká Kontaktologická Společnost. SPONZOŘI Johnson & Johnson Vision Care Cooper Vision Wixi Kontaktologické listy České kontaktologické společnosti 3 2011 Česká Kontaktologická Společnost VYDÁVÁ: Česká kontaktologická společnost, o.s. Libocká 2, 162 00 Praha 6, tel.: 296 809 220, fax: 296 809

Více

Metody preventivního vyšetřování zraku

Metody preventivního vyšetřování zraku Metody preventivního vyšetřování zraku MUDr.Anna Zobanová Úvod Vidění, neboli zrakové vnímání, je komplexní funkcí zrakového analyzátoru na všech jeho stupních tj. oka, zrakové dráhy a mozkových zrakových

Více

VY_32_INOVACE_FY.12 OPTIKA II

VY_32_INOVACE_FY.12 OPTIKA II VY_32_INOVACE_FY.12 OPTIKA II Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Optická čočka je optická soustava dvou centrovaných

Více

Brýlové čočky Essilor Exceptio

Brýlové čočky Essilor Exceptio Brýlové čočky Essilor Exceptio Dokonce i klienti s velmi rozvinutou ametropií budou vidět svět lépe. Essilor Exceptio NOVÉ 2014 Konečně máme řešení pro presbyopické klienty se silnou ametropií! VARILUX

Více

SLUNCE A JEHO POZOROVÁNÍ III

SLUNCE A JEHO POZOROVÁNÍ III POZVÁNKA NA WORKSHOP PROJEKTU SE SLUNCEM SPOLEČNĚ SLUNCE A JEHO POZOROVÁNÍ III 8. 10. listopadu 2013, Hvězdárna Valašské Meziříčí Milí přátelé, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. ve spolupráci s Krajskou

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 1 7 9 9 0 6 IČZ smluvního ZZ 6 1 0 0 4 0 0 0 Číslo smlouvy 3 H 6 1 M 0 0 4 Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

21.-23. 5. 2015 Hotel Saffron Bratislava

21.-23. 5. 2015 Hotel Saffron Bratislava Slovenská Oftalmologická Spoločnosť Klinika detskej oftalmológie DFNsP-LFUK XI. Sympózium detskej oftalmológie.-3. 5. 05 Hotel Saffron Bratislava Pozvánka s programom www.amedi.sk/kongresy-podujatia Program

Více

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR 1. ÚVOD Pravidla pro publicitu (dále jen Pravidla) stanovují povinné náležitosti v oblasti zajištění propagace projektů a jejich výsledků

Více

Plusoptix A09 informace

Plusoptix A09 informace Plusoptix A09 informace Plusoptix A09 nenáročné měření vývoje zraku dětí již v útlém věku Přístroj Plusoptix je screeningový autorefraktometr, který umožňuje měřit oční vady u dětí již od 6-ti měsíců.

Více

Anotace. Klíčová slova. Zdravotnický portál pro občany - Dánsko

Anotace. Klíčová slova. Zdravotnický portál pro občany - Dánsko Alena Veselková, Pavel Kasal, Štěpán Svačina, Robert Fialka Zdravotnické portály pro občany Alena Veselková, Pavel Kasal, Štěpán Svačina, Robert Fialka Anotace V oblasti zdraví je důležitá dostupnost občana

Více

Název materiálu: Autor: (jméno, příjmení, titul) ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 7. 1. 2013

Název materiálu: Autor: (jméno, příjmení, titul) ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 7. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_14 Název materiálu: OBCHOD Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům image důvěryhodného podniku Očekávaný výstup: Žáci

Více

Protetika na implantáty - jednoduchá, nekomplikovaná a estetická?

Protetika na implantáty - jednoduchá, nekomplikovaná a estetická? Protetika na implantáty - Praktický dvoudenní kurz Lektor: Dr. Daniel Hess Knittelfeld, Rakousko, 23. 24.10. 2015 V Praze dne, 2.července 2015 Protetika na implantáty - Vážená paní doktorko, vážený pane

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 1 7 9 9 0 6 IČZ smluvního ZZ 6 1 0 0 4 0 0 0 Číslo smlouvy 3 H 6 1 M 0 0 4 Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

ABSTRAKTA PŘEDNÁŠEK V SEKCI ORTODONTICKÝCH ASISTENTEK

ABSTRAKTA PŘEDNÁŠEK V SEKCI ORTODONTICKÝCH ASISTENTEK XVI. XVI. kongres kongres České Českéortodontické ortodontickéspolečnosti společnosti Nové Adalbertinum / Hradec Králové / Česká republika th XVI Congress of the Czech Orthodontic Society XVIth Congress

Více

Geometrická optika. Optické přístroje a soustavy. převážně jsou založeny na vzájemné interakci světelného pole s látkou nebo s jiným fyzikálním polem

Geometrická optika. Optické přístroje a soustavy. převážně jsou založeny na vzájemné interakci světelného pole s látkou nebo s jiným fyzikálním polem Optické přístroje a soustav Geometrická optika převážně jsou založen na vzájemné interakci světelného pole s látkou nebo s jiným fzikálním polem Důsledkem této t to interakce je: změna fzikáln lních vlastností

Více

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Optické zobrazování Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Základní pojmy Optické zobrazování - pomocí paprskové (geometrické) optiky - využívá model světelného

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

I N F O R M a C e PRO PaCIeNTY šedý zákal

I N F O R M a C e PRO PaCIeNTY šedý zákal INFORMACE PRO PACIENTY šedý zákal www.nemocnicesumperk.cz Obsah Oční oddělení Nemocnice Šumperk a.s.... 4 Co je šedý zákal... 5 Příčiny vzniku šedého zákalu... 6-7 Léčba... 8-9 Kdy se rozhodnout k operaci...

Více

Pořadové číslo : 2. 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách

Pořadové číslo : 2. 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách Pořadové číslo : 2 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Analýza současného stavu

Více

Obsah. Co to je MojeMedicína. Nabídka pacientům a jejich blízkým. Nabídka odborníkům. Budoucnost

Obsah. Co to je MojeMedicína. Nabídka pacientům a jejich blízkým. Nabídka odborníkům. Budoucnost Multimediální průvodce světem medicíny pro lékaře, nelékařský zdravotnický personál, studenty, pacienty a jejich blízké a pro každého, kdo se zajímá o zdraví a medicínu Spuštěno v létě 2010 Obsah Co to

Více

I. Ostravské urologicko-neurologické dny

I. Ostravské urologicko-neurologické dny Sekce neurourologie, urodynamiky a urogynekologie České urologické společnosti České lékařské společnosti J.E.Purkyně pořádá workshop I. Ostravské urologicko-neurologické dny Ostrava Hotel Park-Inn 23.-24.

Více

SEIKO EMBLEM. Přirozené jednoduché vidění. Lehká adaptace

SEIKO EMBLEM. Přirozené jednoduché vidění. Lehká adaptace Přirozené jednoduché vidění Lehká adaptace Dynamický krok dopředu! SEIKO, vynálezce vnitřních progresivních čoček a technologie FREE FORM, uvedl na trh další moderní generaci progresivních čoček:. Technická

Více

Workshop: Nácvik zrakových dovedností pomocí zrakové terapie

Workshop: Nácvik zrakových dovedností pomocí zrakové terapie Workshop: Nácvik zrakových dovedností pomocí zrakové terapie Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D. Katedra optometrie a ortoptiky Lékařská fakulta MU Brno Přednosta: Doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc. a Klinika

Více

SOUSTAVA SMYSLOVÁ Informace o okolním světě a o vlastním těle dostáváme prostřednictvím smyslových buněk Smyslové buňky tvoří základ čidel Čidla jsou

SOUSTAVA SMYSLOVÁ Informace o okolním světě a o vlastním těle dostáváme prostřednictvím smyslových buněk Smyslové buňky tvoří základ čidel Čidla jsou SOUSTAVA SMYSLOVÁ Informace o okolním světě a o vlastním těle dostáváme prostřednictvím smyslových buněk Smyslové buňky tvoří základ čidel Čidla jsou vybavena vždy pro příjem a zpracování určitého podnětu

Více

O nemocné s poruchou zraku zvláštnosti

O nemocné s poruchou zraku zvláštnosti Ošetřovatelská péče O nemocné s poruchou zraku zvláštnosti Části oka Oční koule =bulbus Bělima =scléra Rohovka=cornea Živnatka=uvea Čočka=lens Sítnice=retina Duhovka=iris Sklivec=corpus vitreum Přídatné

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání ze dne 11. ledna 2005, jak vyplývá

Více

Specifika vzdělávání. dětí slabozrakých. dětí se zbytky zraku

Specifika vzdělávání. dětí slabozrakých. dětí se zbytky zraku Specifika vzdělávání dětí slabozrakých a dětí se zbytky zraku Které děti máme na mysli? Jde o děti, které ani s využitím běžné korekce (brýle) nedosáhnou normálního zrakového vnímání a potřebují tak další

Více

Komplexní vzdělávací program zaměřený na stres a stresové situace na pracovišti

Komplexní vzdělávací program zaměřený na stres a stresové situace na pracovišti Komplexní vzdělávací program zaměřený na stres a stresové situace na pracovišti 1 Rozdělení vzdělávacího programu Vzhledem ke komplexnosti problematiky stresu na pracovišti považujeme za vhodné rozdělit

Více

Využití virtuální reality v rehabilitační péči. A. Bohunčák, M. Janatová, M. Tichá FBMI ČVUT v Praze, 1. LF UK

Využití virtuální reality v rehabilitační péči. A. Bohunčák, M. Janatová, M. Tichá FBMI ČVUT v Praze, 1. LF UK Využití virtuální reality v rehabilitační péči A. Bohunčák, M. Janatová, M. Tichá FBMI ČVUT v Praze, 1. LF UK Pracoviště Společné biomedicínské pracoviště FBMI a 1. LF Spolupráce FBMI a Kliniky rehabilitačního

Více

Rozdělení přístroje zobrazovací

Rozdělení přístroje zobrazovací Optické přístroje úvod Rozdělení přístroje zobrazovací obraz zdánlivý subjektivní přístroje lupa mikroskop dalekohled obraz skutečný objektivní přístroje fotoaparát projekční přístroje přístroje laboratorní

Více

Krafková, Kotlán, Hiessová, Nováková, Nevímová

Krafková, Kotlán, Hiessová, Nováková, Nevímová Krafková, Kotlán, Hiessová, Nováková, Nevímová Optická čočka je optická soustava dvou centrovaných ploch, nejčastěji kulových, popř. jedné kulové a jedné rovinné plochy. Čočka je tvořena z průhledného

Více

Metodický materiál pro 45 min. výuku. Specifika Života Se Zrakovým Postižením

Metodický materiál pro 45 min. výuku. Specifika Života Se Zrakovým Postižením Metodický materiál pro 45 min. výuku Specifika Života Se Zrakovým Postižením Zrak Motto: Téma: : Cesta k porozumění leží před námi. Zrakové postižení omezuje především orientaci v prostoru em hodiny je

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

Jak máme pečovat o svůj zrak? Je můj zrak v pořádku? ZŠ Vsetín, Rokytnice 436

Jak máme pečovat o svůj zrak? Je můj zrak v pořádku? ZŠ Vsetín, Rokytnice 436 Jak máme pečovat o svůj zrak? Je můj zrak v pořádku? ZŠ Vsetín, Rokytnice 436 59 badatele.cz / S očima i bez nich / Sdružení Tereza S OČIMA I BEZ NICH Cílová skupina VIII. IX. ročník 90 min. (2 vyučovací

Více

Organizační a technické zajištění vzdělávacích kurzů digitální fotografie, zpracování obrazu, metodiky a didaktiky fotografování

Organizační a technické zajištění vzdělávacích kurzů digitální fotografie, zpracování obrazu, metodiky a didaktiky fotografování Příjemce finanční podpory: Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice reg.č.projektu: CZ.1.07/1.3.00/48.0148, název projektu: Hrajeme

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0185 Moderní škola 21. století Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT klíčové aktivity Název vzdělávací

Více

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY 5) Statický bitmapový obraz (poprvé) Petr Lobaz, 17. 3. 2004 OBRAZOVÁ DATA OBRAZ statický dynamický bitmapový vektorový popis 2D 3D 2 /33 ZPRACOVÁNÍ OBRAZU pořízení

Více

SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ

SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ Distanční studijní opora Karel Skokan František Huňka Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

LIONS EYE LVÍ OČKO. Projekt Lions Clubu Plzeň Bohemia

LIONS EYE LVÍ OČKO. Projekt Lions Clubu Plzeň Bohemia Projekt Lions Clubu Plzeň Bohemia LIONS EYE LVÍ OČKO I. Úvod 1 II. Podstata a cíle projektu 2 1. Způsob měření 3 2. Současná situace a zabezpečení projektu 3 3. Časový průběh realizace projektu 4 4. Financování

Více

XXII. Ústecký oftalmologický den 14. října 2011

XXII. Ústecký oftalmologický den 14. října 2011 OS ČLK Ústí nad Labem Oční oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Krajská zdravotní, a. s. za organizační spolupráce BOS. org s. r. o., Ústí nad Labem XXII. Ústecký oftalmologický den 14.

Více

SPECIÁLNÍ BRÝLOVÉ ČOČKY ESSILOR. Katalog speciálních brýlových čoček

SPECIÁLNÍ BRÝLOVÉ ČOČKY ESSILOR. Katalog speciálních brýlových čoček SPECIÁLNÍ BRÝLOVÉ ČOČKY ESSILOR Katalog speciálních brýlových čoček 1 2 SPECIÁLNÍ BRÝLOVÉ ČOČKY ESSILOR EXCEPTIO 6 EXCEPTIO STYLIS VYSOKÉ PLUSOVÉ A MINUSOVÉ DIOPTRIE 8 EXCEPTIO STYLIS LENTI VYSOKÉ MINUSOVÉ

Více

scoo Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

scoo Vážené kolegyně, Vážení kolegové, - scoo SPOLEČENSTVO ČESKÝCH OPTIKŮ A OPTOMETRISTŮ únor/2012 1 ZPRÁVY SPOLEČENSTVA Novodvorská 1010/14,14201 Praha 4, Cl,tel.řřax: +420 261 341 216. sekretariát: Blanka Mizerová. mobil: 603 180444, e-maíl:

Více

českých optiků a optometristů Zásady

českých optiků a optometristů Zásady ~olečenstvo českých optiků a optometristů Novodvorská 00/4 420 P R A H A 4 - CZ Zásady posuzování kvality práce očního optika (zhotovení brýlí jako korekční pomůcky) Praha 2006 valná hromada dne 24. února

Více

Význam vyšetření barvocitu a klinické testování barvocitu

Význam vyšetření barvocitu a klinické testování barvocitu Význam vyšetření barvocitu a klinické testování barvocitu OPTA 2012, 25. 2. 2012, Brno Mgr. Petr Veselý, DiS. Katedra optometrie a ortoptiky Klinika nemocí očních a optometrie FN u sv. Anny, Brno, přednosta

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Náhlá srdeční smrt ve sportu Hlavní příčiny a možnosti prevence

Náhlá srdeční smrt ve sportu Hlavní příčiny a možnosti prevence Náhlá srdeční smrt ve sportu Hlavní příčiny a možnosti prevence Doc. MUDr.Tomáš Kára,PhD, Prim. MUDr. Pavel Homolka, PhD, Prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc., Prim. MUDr. Ladislav Groch, As. MUDr. Ota Hlinomaz,PhD,

Více

XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních

XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních Místo a termín: Konstantinovy Lázně, LH Alžbětin Dvůr od 30.1.2009 do 1.2.2009

Více

KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE 16. 5. 2009 OLOMOUC

KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE 16. 5. 2009 OLOMOUC KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI 16. 5. 2009 OLOMOUC NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE Ucelené postgraduální vzdělávání reprezentuje časopis, konference a e-learning. V souladu s touto filozofií proběhne v květnu

Více

Fitness for anaesthesia

Fitness for anaesthesia Fitness for anaesthesia Richard Pradl KARIM FN a LF UK Plzeň ČSARIM, Plzeň 2015 04/10/2015 Cílem předoperačního hodnocení stavu pacienta je pokles morbidity spojené s operačním výkonem, zvýšení efektivity

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ P. Novák, J. Novák Katedra fyziky, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze Abstrakt V práci je popsán výukový software pro

Více

OCHRANA OČÍ A OBLIČEJE OBECNÉ INFORMACE

OCHRANA OČÍ A OBLIČEJE OBECNÉ INFORMACE OCHRANA OČÍ A OBLIČEJE OBECNÉ INFORMACE Chraňte důsledně své oči. Oko je měkký a choulostivý orgán. Stačí málo k úplné ztrátě zraku. Ochranné pracovní brýle nebo štíty jsou k dispozici v mnoha modifikacích,

Více

Oko - stavba oka a vady

Oko - stavba oka a vady Oko - stavba oka a vady Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_31_18 Tématický celek: Člověk Autor: Renata Kramplová

Více

Srovnání nabídky a poptávky a vyplývající závěry

Srovnání nabídky a poptávky a vyplývající závěry Srovnání nabídky a poptávky a vyplývající závěry Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Seminář ČSSI SPIS CACIO 15.5.2007 Konkurenceschopnost absolventů IT oborů VŠ a VOŠ na trhu práce v ČR Společný projekt ČSSI,

Více

tohoto cíle divize Essilor Instruments, jíž náleží vedoucí pozice v oblasti špičkových inovací, která vám nyní nabízí specializovaná

tohoto cíle divize Essilor Instruments, jíž náleží vedoucí pozice v oblasti špičkových inovací, která vám nyní nabízí specializovaná optometrie essilor optometry essilor You s námi will poznáte measure rozdíl our difference v měření Essilor světová jednička v oblasti brýlových čoček vděčí za úspěch své strategii, jejímž hybným motorem

Více

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 A. Nositel projektu A.1 Název nositele projektu Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek A.2 Adresa nositele projektu

Více