Import dokumentů DOC ve formátu Word 6.x, Word 95 (7.x), Word 97 (8.x), Word 2000 (9.x) a Word 2002, XP (10.x) a vybraná omezení importu dokumentů ve

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Import dokumentů DOC ve formátu Word 6.x, Word 95 (7.x), Word 97 (8.x), Word 2000 (9.x) a Word 2002, XP (10.x) a vybraná omezení importu dokumentů ve"

Transkript

1 Import dokumentů DOC ve formátu Word 6.x, Word 95 (7.x), Word 97 (8.x), Word 2000 (9.x) a Word 2002, XP (10.x) a vybraná omezení importu dokumentů ve formátu RTF do textového editoru 602Text ve verzi 2001 Software602, 2001, 2002

2 Obsah Obsah...2 Revizní historie dokumentu...2 Vlastnosti písma...3 Vlastnosti odstavce...3 Styly odstavců...4 Ohraničení...4 Tabulátory...4 Sekce a kapitoly...4 Vlastnosti sekce sloupcová sazba...5 Vlastnosti sekce orientace stránek...5 Vlastnosti kapitoly...5 Poznámky pod čarou (Footnotes)...5 Vysvětlivky (Endnotes)...5 Pole...5 Kotvení objektů...6 Textová pole...6 Textové rámy...7 Textové tabulky...7 Obrázky a OLE objekty...8 Kreslené objekty (Tvary)...8 Zvláštní objekty z Word XP...8 Záhlaví a zápatí...8 Revize...8 Šablony DOT...9 Makra...9 Hesla...9 Slučování s databází (Mail Merge)...9 Vliv ovladačů tiskárny - poznámky ke správné tvorbě dokumentů...9 Revizní historie dokumentu První verze vzniklá sloučením dokumentů KONVERZE.DOC a OMEZIM.DOC První revize dokumentu

3 Vlastnosti písma Z Wordu se do 602Text importují tyto vlastnosti písma: Typ písma (font) Velikost znaku (maximální velikost podporovaná v 602Text je 127 bodů, minimální 4 body. Pokud je v dokumentu MS Word použita menší či větší velikost, je nahrazena nejbližší velikostí podporovanou v 602Text) Tučné Kurzíva Podtržení 602Text nemá všechny typy podtržení, jež se vyskytují ve Wordu, proto 602Text typy podtržení převádí takto: pouze slov pouze slov jednoduché, tlustá, čárka, tečkované, čerchovaná, tečka tečka čárka, vlnovka jednoduché dvojité dvojité Horní a dolní index Kapitálky Barva Proložení znaků (z bodů uváděných ve Wordu se převádí na procenta) Přeškrtnuté + dvojitě přeškrtnuté obojí se převádí na jednoduché přeškrtnutí ve 602Text Obrys Reliéf Ryté Neimportuje se zejména zvýraznění písma (podbarvení textu na úrovni znaků) a ohraničení písma čarou (funguje pouze na úrovni odstavce). Neimportují se ani animace písma. Pokud je v dokumentu DOC zvláštní formátování písma (zvýraznění, ohraničení, animace) obsaženo, je nahrazeno obyčejným textem. Importují se symboly. Importují se speciální (netisknutelné) znaky. Vlastnosti odstavce Z Wordu se do 602Text importují tyto vlastnosti odstavce: Úroveň osnovy (1-9) Typ zarovnání (vlevo, vpravo, na střed, do bloku) Řádkování (vzájemná vzdálenost řádek) Mezery nad a pod odstavcem Levé a pravé odsazení odstavce, předsazení první řádky odstavce Ohraničení odstavce typ čáry a barva Odrážky a číslování Z odrážek jsou podporovány všechny znaky, které nabízí Word (pokud je nainstalováno použité písmo, z něhož znak použitý jako odrážka pochází). Nejsou však podporovány obrázky na místě odrážek, jež umožňuje Word 2000 vkládat a Word 97 je umí zobrazit. 602Text nepodporuje některé druhy číslování umožněné Wordem, proto jsou všechny typy číslování Wordu (jedno- i víceúrovňové) při importu převáděny na běžný (statický) text. Díky tomu číslování vždy odpovídá původnímu dokumentu přesto, že 602Text víceúrovňové číslování nepodporuje (jen číslování osnovy, které nelze přerušit a následně v něm pokračovat). Nevýhodou tohoto přístupu je, že importované číslování není živé, a tudíž vložení nového bodu doprostřed číslovaného seznamu v importovaném dokumentu nevede k automatickému přečíslování bodů následujících. V souborech ve formátu RTF mají programy povinnost ukládat číslování v alternativní čistě textové podobě. Při importu z RTF se vůbec nevyužívá popis číslování a importuje se pouze jeho čistě textová podoba. Stínování odstavce vzorek a barva V případě použití stínování vzorkem Word umožňuje nastavit vzorku dvě barvy pozadí vzorku a barvu (čar) vzoru. 602Text podporuje pouze barvu čar vzorku, pozadí vzorku zůstává vždy průhledné.

4 Tip! Použijte pro barvu pozadí odstavce jen homogenní barvu bez vzorku. Při použití homogenní barvy se barva importuje přesně. 602Text nepodporuje kontrolu vdov a sirotků a svazování odstavců s dalším. Styly odstavců Importují i exportují se všechny styly obsažené nebo vytvářené v dokumentu. Ohraničení Týká ohraničení odstavců, textových rámů a textových polí, tabulek, obrázků a OLE objektů. Word podporuje poměrně rozsáhlou množinu různých ohraničení. Ve verzi 97 a vyšší je možné nastavit nezávisle pro každou čáru její styl, barvu a tloušťku, na výběr je přitom 22 různých stylů a 9 různých tlouštěk čar. 602Text podporuje pouze 11 různých čar (8 jednoduchých v tloušťkách od vlasové do 12 bodů a tři varianty dvojité čáry). Při importu čar se proto nahrazuje čára z MS Word nejpodobnější čarou podporovanou v 602Text. Tip! Pokud se chcete vyhnout rozdílnému vzhledu čar ve Wordu a v 602Textu, používejte ve Wordu pouze jednoduchou čáru o tloušťkách ¼ 6 bodů, dvojitou čáru a první tři varianty dvojité čáry nabízené ve Wordu dialogem Ohraničení a stínování (nabídka Formát/Ohraničení a stínování ). Tabulátory Tabulátory ručně nastavené tabelační značky se importují ve správném typu zarovnání (vlevo, vpravo, na střed a číselný), na správných pozicích a se správným vodícím (výplňovým) znakem. Někdy však mohou způsobovat drobné potíže. Jak ve Wordu, tak v 602Textu existuje přednastavené tabelační pravítko tvořené tabulátory se zarovnáním doleva, bez výplňového znaku a s rozestupy 1,27 cm (1/2 anglického palce). Ve Wordu je možné nastavit na kartě Formát / Tabulátory, políčko výchozí krok měnit rozestupy tohoto přednastaveného tabelačního pravítka. 602Text tuto možnost nemá a proto v případech, kdy jsou nastaveny jiné než výchozí 1,27 cm rozestupy, načte všechny přednastavené tabulátory jako běžné, ručně zadané pevné tabulátory. To vede k nepřehlednému vzhledu tabelačního pravítka, proto doporučujeme výchozí rozestupy tabulátorů ve Wordu neměnit. Tip! Vzhledem k tomu, že v reálných situacích většinou nebývá třeba více než 5-ti tabulátorů na řádek, doporučujeme všechny použité tabulátory nastavit ručně na tabelačním pravítku. Dává to pak větší flexibilitu při jejich úpravách. Vůbec nejlepší však je místo tabulátorů používat tabulky koneckonců prvotní účel zavedení tabulátorů na psacích strojích byla právě tvorba tabulek se zarovnanými sloupci údajů. Odtud také název tabulátoru klávesy pro tvorbu tabulek. Sekce a kapitoly Word nerozlišuje mezi sekcemi a kapitolami a má pouze sekce. Wordová sekce však v sobě kumuluje vlastnosti sekcí a kapitol v 602Text, a navíc i některá nastavení, která jsou v 602Textu platná pro celý dokument. Wordové sekce mají tyto vlastnosti: Záhlaví a zápatí, popřípadě různé záhlaví a zápatí na sudých/lichých stránkách a na první stránce sekce u 602Textu podporováno na úrovni kapitol. Formát stránky: rozměry papíru a tisk na výšku nebo na šířku, šířky okrajů stránky a případná šířka vnitřního okraje 1 stránky u 602Textu podporováno na úrovni celého dokumentu, vnitřní okraje podporovány nejsou. Text ve více sloupcích u 602Textu podporováno na úrovni sekcí. Díky uvedeným odlišnostem mezi 602Textem a Wordem se na wordových hranicích sekcí v 602Textu vytváří: Nová kapitola v případě, že se nová wordová sekce liší záhlavím a zápatím, zakládá se v 602Textu vždy nová kapitola. 602Textová kapitola však bohužel vždy začíná na nové stránce a tak v 602Textu dojde k zalomení stránky i v případě, že ve Wordu byl konec sekce průběžný. Nová sekce v případě, že se nová wordová sekce odlišuje pouze počtem sloupců. V tomto případě je podporován i průběžný konec wordové sekce. 1 Vnitřní okraj je okraj u hřbetu svázané knihy; u lichých stránek je to okraj levý, u sudých okraj pravý.

5 Vlastnosti sekce sloupcová sazba Podporované vlastnosti: Počet sloupců v sekci Čára mezi sloupci Word nemá její typ a barvu, a tak pokud je použita, je vždy vlasová v černé barvě Výška sloupce je nastavena na 2,54 cm = 1 anglický palec (standardní nastavení) Word tuto vlastnost nemá Přírůstek výšky sloupce je nastaven na 2,54 cm = 1 anglický palec (standardní nastavení) Word tuto vlastnost nemá Nepodporované vlastnosti: Různá šířka jednotlivých sloupců a mezer mezi nimi při vícesloupcové sazbě. V 602Textu mají všechny sloupce a mezery mezi nimi vždy stejné šířky. Vlastnosti sekce orientace stránek Nepodporované vlastnosti: Různá orientace stránek (na výšku/ na šířku) v rámci sekcí jednoho dokumentu. 602Text vždy nastaví orientaci stránky pro celý dokument podle první sekce v dokumentu. Vlastnosti kapitoly Záhlaví importuje se zvlášť také sudé/liché a na první stránce. Zápatí importuje se zvlášť také sudé/liché a na první stránce. Oddělovač poznámek pod čarou je v 602Textu vždy černý, vlasový a dlouhý 25% šířky stránky. Poznámky pod čarou (Footnotes) Automaticky číslované poznámky pod čarou se také importují jako automaticky číslované. Formát čísla, který je možné ve Wordu zadat (arabské, římské, malá/velká písmena), se nebere v úvahu; všechny automaticky číslované poznámky jsou číslovány arabskými číslicemi. Vysvětlivky a poznámky pod čarou umístěné v textových rámech a v tabulkách se neimportují (při importu o ně přijdete), neboť tuto možnost jejich umístění 602Text nepodporuje. Tip! 602Text podporuje restart číslování poznámek pod čarou na každé stránce (default), na zač. kapitoly (při importu z Wordu/RTF nemusí souhlasit s restartem číslování sekce, neboť za kapitolu je brána pouze taková sekce, která má vlastní záhlaví/zápatí) a bez restartu, kdy čísla poznámek pod čarou jsou jedinečné v celém dokumentu. Změnit toto nastavení ve Wordu můžete volbou Vložit / Poznámka pod čarou v zobrazeném dialogu tlačítko Možnosti a v části Číslovat zobrazeného dialogu je možné zvolit jednu z možností Spojitě v dokumentu, Každý oddíl zvlášť a Každou stránku zvlášť. Poznámky s vlastními značkami jsou importovány přesně. Vysvětlivky (Endnotes) Vysvětlivky a poznámky pod čarou umístěné v textových rámech a v tabulkách se neimportují (při importu o ně přijdete), neboť tuto možnost jejich umístění 602Text nepodporuje. Automaticky číslované vysvětlivky se importují jako automaticky číslované poznámky pod čarou, přičemž číslo má formát Fx, kde x je číslo udávající pořadí (pořadí je společné pro pozn. pod čarou a vysvětlivky, takže čísla pozn. pod čarou v 602Textu budou např. 1, 2, F3, 4, F5, což odpovídá wordovým automatickým čísl. pozn. pod čarou 1, 2, aut. čísl. vysvětlivce 1, aut. čísl. pozn. pod čarou 3 a aut. čísl. vysvětlivce 2. Jinak platí stejná omezení jako pro pozn. pod čarou. Poznámky s vlastními značkami jsou importovány jako poznámky pod čarou, značky přitom zůstávají zachovány. Pole Word má ve verzi Word 97 (8.x), která je brána jako výchozí, 91 různých typů polí. U polí, která mají ve 602Text odpovídající protějšek, jsou wordová pole převedena na pole 602Textu (viz. tabulka níže). U polí, která nemají 602Textový protějšek a mají textový obsah, je naimportován text, který toto pole obsahovalo při posledním otevření ve Wordu. Je třeba uvědomit si, že tato pole mohou mít v

6 602Textu nepravdivý obsah (např. pole počet stránek může mít v 602Textu text 10, ale v 602Textu se přitom dokument zformátoval na 9 stran, podobně pole počet písmen, počet slov aj.) Wordová pole a jejich protějšky v 602Text. Pole v 602Textu Pole ve Wordu Pole pro slučování Poznámka pod čarou viz. poznámky pod čarou Číslo stránky Page Číslo kapitoly Section, obsah nemusí vždy souhlasit Čas Time Datum Date Čas při tisku (Word nemá) Datum při tisku PrintDate Titulek z popisu Title Komentář s popisu Comments Předmět z popisu Subject Autor z popisu Author Klíčová slova z popisu Keywords Jméno šablony Template (obsah nebude souhlasit) Jméno programu Jméno souboru FileName (obsah patrně nebude souhlasit) Součet ve sloupci Součet v řádku HTML značka HTML symbol HTML odkaz Kotvení objektů Tato omezení platí pro všechny kotvené objekty tj. textové rámy, textové objekty, obrázky, OLE objekty a kreslené objekty (tvary). Tip! Objekty pokud možno kotvěte tak, aby byly umístěny pod kotvícím odstavcem. 602Text nepodporuje umístění objektu nad jeho kotvou, a proto v tomto případě dojde k posunu objektu pod jeho kotvu. To znamená, že v 602Textu bude objekt umístěn níže oproti poloze ve Wordu. Tip! Word umožňuje při vícesloupcové sazbě kotvit objekty i do vedlejšího sloupce, a to vede v 602Textu k tomu, že se sice obrázky zobrazí ve vedlejším sloupci, ale do sloupce se pak již neformátuje text, proto je nejlepší kotvit objekt k nejbližšímu vyššímu odstavci ve stejném sloupci jako obrázek. Tip! Word též umožňuje kotvit objekty k jednotlivým řádkům tabulky jako k odstavcům. V takovémto případě je ve Wordu pozice objektu udávána relativně k levému hornímu rohu daného řádku tabulky. 602Text chápe celou tabulku jako jediný odstavec, a proto ukotví takovéto objekty vždy k hornímu levému rohu celé tabulky. Relativní pozice přitom zůstane zachována, takže dojde k posunutí objektu směrem nahoru. Zamezit se tomu dá jednoduše tím, že budete objekty ve Wordu kotvit vždy pouze k prvnímu řádku tabulky. Levý horní roh celé tabulky je i levým horním rohem jejího prvního řádku, takže objekt bude po importu do 602Textu umístěn stejně jako ve Wordu. Tip! Pokud vytváříte složitější obrázky sestávající z mnoha objektů, pak doporučujeme všechny objekty seskupit. Předejdete tím možnému rozpadnutí se kresby např. při přeformátování dokumentu při změně tiskového ovladače. Textová pole Platí i pro textová pole, která jsou součástí kreslených objektů (tvarů). Tip! Přečtěte si následující rady a doporučení společná pro všechny tři druhy wordových objektů. 1. Uvnitř tabulek a rámů nepoužívejte poznámky pod čarou. 602Text jejich umístění v rámech a tabulkách nepodporuje, a proto při importu zmizí. 2. Nekotvěte objekty k řádkům tabulky, místo toho ukotvěte objekt nad tabulku (602Text neumožňuje umístění kotvy objektu níže než kotvený objekt) a kotvu popřípadě uzamkněte, abyste zabránili automatickému překotvení objektu. Objekty kotvené k řádkům tabulky sice nezmizí, ale překotví se nad tabulku, přičemž relativní pozice objektu ke kotvě zůstane stejná jako ve Wordu.

7 Díky tomu, že se změní kotvící odstavce, dojde tedy v 602Text k posunu objektu nahoru oproti jeho pozici ve Wordu. 3. Uvnitř textových rámů a tabulek není podporováno ohraničení a stínování jednotlivých odstavců. Proto bude použito pouze ohraničení a stínování použité na úrovni celého rámu/buňky tabulky. V RTF dokumentu není ohraničení a stínování rámu uloženo jako samostatná vlastnost, ale jako ohraničení a stínování jednotlivých odstavců, proto je při importu z RTF použito pro ohraničení a stínování rámu ohraničení a stínování prvního odstavce, který se uvnitř něj nachází. Textové rámy Textové rámy jsou velice podobné Textovým polím. Word 95 podporuje pouze Textové rámy. Oba tyto objekty vypadají velice podobně. Textový rám je dostupný v panelu nástrojů Formuláře, tlačítko Vložit rám. Při importu se u textových rámů importuje ohraničení, pozadí, poloha a velikost. Textové rámy v 602Textu nepodporují automatickou šířku rámu (v MS Word vybrat rám, nabídka Formát/Formát rámu, v dialogu nabídka Šířka vybrat položku auto). Všechny takovéto rámy se importují s pevnou šířkou 1 palec = 2,54 cm. Textové tabulky Textové tabulky jsou v 602Text definovány nikoli jako zvláštně formátovaný text (MS Word), ale jako objekty. Tabulky se, pokud je to možné, importují jako objekt plovoucí se znakem, přičemž každá tabulka je vložena do samostatného odstavce. Tak je docíleno chování tabulek maximálně podobného Wordu. Z formátovacích vlastností tabulek ve Wordu jsou podporovány: Okraje buněk typ čáry Barva okrajů buněk je v 602Textu společná pro celou tabulku, proto se bere barva okraje levé horní buňky Wordové tabulky. Stínování typ Barva stínování buněk je v 602Textu společná pro celou tabulku, proto se bere barva stínování levé horní buňky wordové tabulky. Typ vertikálního zarovnání textu uvnitř buněk Minimální nebo pevná výška řádky Vertikální slučování buněk (Word 97 a výše) Tabulka plovoucí se znakem se v 602Textu chápe jako celistvý objekt a je vždy umístěna celá na jedné stránce. Díky tomu se chování tabulek v 602Textu a Wordu liší u tabulek přesahujících ve Wordu na další stránku. Ty se v 602Textu přesunou na další stránku celé. Vícestránkové tabulky nemohou v 602Textu plavat se znakem, a proto se importují jako pevné na stránce. Tip! Zde jsou podrobněji rozebrané rozdíly mezi tabulkami ve Wordu a v 602Textu a vliv těchto rozdílů na import tabulek z Wordu: 602Text, pokud je to jen trochu možné, umísťuje tabulku na stránku vcelku. Pokud tedy na aktuální stránce není pro tabulku dost místa, přemístí ji celou na stránku další. Word naproti tomu tabulku rozdělí na části podle toho, kolik řádek se vejde na kterou stránku. Pokud chcete zaručit, aby se tabulka ve Wordu chovala stejně jako v 602Textu, je to možné tímto postupem: 1) Vyberte celou tabulku 2) Menu Formát, položka Odstavec, na dialogu zvolte kartu Tok textu a zaškrtněte Svázat s následujícím. S tímto nastavením bude mít tabulka i ve Wordu tendenci zobrazovat se vždy vcelku na jedné stránce, přičemž pokud jí na jedné stránce nestačí místo, přesune se na další stránku. K jejímu rozdělení na více stránek dojde až ve chvíli, kdy je větší než prázdná stránka. 602Text neumí rozdělit buňku tabulky na více stránek. Tj. pokud umístíte do buňky tabulky text takový, že výška buňky přesáhne výšku stránky, buňka se nezobrazí celá a její spodek se ořízne. Word buňku umí rozdělit na několik stránek, takže text neořezává. Konce sekcí uvnitř tabulky, které se někdy používají k zamčení částí tabulky proti úpravám ve formulářích, vedou v 602Textu k rozpadu jedné tabulky na tabulek několik. Mezi nimi je vždy prázdný řádek, neboť v 602Textu s sebou konec sekce vždy nese také odstavec. Pokud chcete, aby formulář stejně vypadal ve Wordu i v 602Textu, doporučujeme nevkládat mezi řádky tabulky konce sekcí, ale vložit do editovatelných buněk tabulky textová pole a poté umístit celou tabulku do zamknuté sekce.

8 602Text nepodporuje výšku řádku tabulky přesně (nabídka Tabulka/Výška a šířka buňky a v zobrazeném dialogu na kartě Řádek v seznamu výška řádků vybrat položku přesně). Tímto způsobem je možné nastavit výšku řádku tabulky menší než velikost písma v buňce umístěného. Ve Wordu díky tomuto nastavení může dojít k ořezávání spodků písmen, popř. k ořezání celého textu, který přesáhne pevně nastavenou přesnou výšku řádku. Naopak v 602Textu se výška řádku vždy automaticky zvětší tak, aby pojala celý text buňky. Tím pádem se např. buňka obsahující několik prázdných odstavců zvětší natolik, aby pojala všechny takto vzniklé prázdné řádky. Jiným důsledkem je, že řádek tabulky bude vždy nejméně tak vysoký jako velikost písma nastavená v jeho buňkách. Důsledkem toho je, že některé formuláře obsahující ve Wordu úmyslně úzké řádky vyjdou v 602Textu delší a nezformátují se správně na stránku. 602Text podporuje slučování buněk v tabulkách. 602Text nepodporuje jinou orientaci textu než vodorovně zleva doprava. Není tak možné používat v buňkách tabulek vertikální text ani jej otáčet. Obrázky a OLE objekty Obrázky a OLE objekty vložené do textu 602Text importuje včetně těchto nastavení: Čáry kolem obrázku Barva pozadí obrázku u obrázků s průhledným pozadím Velikost obrázku (popř. jeho relativní zmenšení/zvětšení v X a Y souřadnici) Kotvení obrázku ve variantách Plovoucí se znakem (=vložený v textu), a Plovoucí s odstavcem. Obtékání obrázku typů obrázek přes text, obrázek obtékaný po okrajích a obrázek obtékaný nahoře a dole. Oříznutí obrázku 602Text nepodporuje ostatní druhy obtékání, úpravu jasu a kontrastu obrázku. U některých JPEG obrázků s 256 stupni šedi může dojít během importu k poškození obrázku vzájemným posuvem jednotlivých řádků tvořících obrázek. Dochází k tomu pouze u obrázků uložených v JPEG souboru nestandardním způsobem. Kreslené objekty (Tvary) Kreslené objekty (Tvary) jsou jednoduché, vektorové, a tedy plně škálovatelné (lze je libovolně zvětšovat či zmenšovat) grafické objekty. 602Text podporuje všechny tvary nabízené Wordem 97, nepodporuje ale volné otáčení, stíny a 3D protažení tvarů. Tip! Pokud vytváříte složitější obrázky sestávající z mnoha tvarů, pak doporučujeme všechny tvary seskupit. Předejdete tím možnému rozpadnutí se kresby např. při přeformátování dokumentu při změně tiskového ovladače. Zvláštní objekty z Word XP Neimportují se objekty typu Organizační graf a Diagram z MS Word 2002/ XP. Záhlaví a zápatí Záhlaví i zápatí se importují jako textový rám, proto se na obsah obou vztahují stejná omezení jako na obsah textového rámu. Tip! Pokud potřebujete mít u záhlaví a zápatí oddělovací čáru, pak nepoužívejte ohraničení odstavce. 602Text totiž ohraničení odstavce uvnitř textových rámů neumožňuje, a proto tato vlastnost textu při importu zmizí. Místo ohraničení odstavce použijte čáru z nástrojového panelu Kreslení. Čáru ukotvěte k odstavci uvnitř záhlaví a její souřadnice nastavte relativní ke stránce jak v X, tak v Y souřadnici (menu Formát/Automatický tvar a poté dialogovém okně Formát automatického tvaru na kartě Pozice nastavte v obou výběrech Vzhledem k: položku stránce). Tímto způsobem zajistíte nejlépe, aby pozice čáry souhlasila ve Wordu i v 602Textu. Revize 602Text při zobrazení revizí podporuje různé barvy označující autory revizí v dokumentu. Při vytváření revizí v 602Text jsou podporovány jen základní barvy.

9 Šablony DOT 602Text načítá šablony DOT MS Word. Dokumenty DOT však není možné v 602Text vytvářet. Makra 602Text neumožňuje tvorbu maker v jazyku Visual Basic. Používá vlastní, odlišný formát makrojazyka. Hesla Nastavování ochrany dokumentů heslem není převoditelné mezi 602Text a MS Word. Uvolňování sekcí naproti tomu možné je. Slučování s databází (Mail Merge) Při spojování dokumentů s databází neexistuje kompatibilita mezi MS Word a 602Text. Vliv ovladačů tiskárny - poznámky ke správné tvorbě dokumentů Na formátování dokumentu má ve Wordu i v 602Text velký vliv aktuálně nastavená tiskárna, přesněji její ovladač. Pokud např. v MS Word změníte v jednom dokumentu nastavenou tiskárnu, dojde ke drobné změně velikosti znaků, a tím i délky textu na řádce a celého dokumentu. Při přeformátování v 602Textu tak může dojít k přetečení koncových řádek na jinou stránku. K omezení tohoto problému dodržujte následující pokyny: Nikdy při psaní nepoužívejte více mezer za sebou. Pokud chcete, aby slovo na konci řádku přeteklo na řádek následující, můžete použít buďto pevný konec řádku nebo svázat slova dohromady nedělitelnou mezerou. K odsazení prvního slova na řádku použijte pro odsazení řádků nastavení vzdálenosti odstavce nebo tabulátory. Nikdy nepoužívejte skupiny prázdných řádků pro zalomení stránky. Pokud chcete, aby text pokračoval až na další stránce, použijte ručně zadaný konec stránky (Vložit/ Konec v MS Word nebo Vložit/ Ukončení v 602Text). Dalším důvodem odlišného vzhledu dokumentu může být fakt, že 602Text nepodporuje vlastnost odstavce Svázat s následujícím ani kontrolu vdov a sirotků. Nadpis odstavce tak může být na jiné stránce než jeho samotný text. Zde je nutná pohledová kontrola dokumentu a případná ruční změna formátování.

OpenOffice.org. Writer

OpenOffice.org. Writer OpenOffice.org Writer Obsah Balík užitečných programů!...9 OpenOffice.org Writer...10 Spuštění programu...10 Uživatelské rozhraní...10 Pracovní okno...10 Záhlaví okna...11 Hlavní příkazová nabídka...11

Více

Jak na styly v OpenOffice.org 3.3 respektive Libre Office 3.3

Jak na styly v OpenOffice.org 3.3 respektive Libre Office 3.3 Jak na styly v OpenOffice.org 3.3 respektive Libre Office 3.3 Revize č. 3 z 30.8.2011 Markéta Vojtová, Vladimír Vojta SZŠ a VOŠ Hradec Králové Jak na styly, jejímž autorem je Markéta Vojtová a Vladimír

Více

Vytvoření nového dokumentu

Vytvoření nového dokumentu 58 MODUL 3: Zpracování textu SYLABUS CORE 5.0 3.1.1.2 TIP: Další možností je na kartě Soubor přepnout do části Nový, označit šablonu Prázdný dokument a klepnout na tlačítko Vytvořit. POZNÁMKA: Výchozí

Více

Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Plzeň

Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Plzeň Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Plzeň Hřebíky Obsah 1. Úvod... 1 2. Než začneme kreslit... 1 2.1. Zobrazení panelu nástrojů Kreslení... 2 2.2. Kreslicí plátno... 2 2.3. Mřížka...

Více

Rozšířené funkce prezentace

Rozšířené funkce prezentace Rozšířené funkce prezentace Režimy zobrazení Prezentace mají několik režimů zobrazení, včetně předvádění prezentace. Každý má svůj význam. V režimu Řazení snímků (Zobrazit/Zobrazení Řazení snímků) vidíme

Více

Microsoft Word - Úvod

Microsoft Word - Úvod Microsoft Word - Úvod Vzhled Microsoft Word je aplikace typu MDI (Multiple Document Interface), tzn. v hlavním okně aplikace (v pracovní oblasti tohoto okna) se otvírají další podřízená okna s jednotlivými

Více

Tvorba grafiky letáky, reklamní materiály PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Tvorba grafiky letáky, reklamní materiály PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Tvorba grafiky letáky, reklamní materiály PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

1 Úvod. 2 Tvorba internetových prezentací. 2.1 Nástroje pro tvorbu prezentace. Stránka 1

1 Úvod. 2 Tvorba internetových prezentací. 2.1 Nástroje pro tvorbu prezentace. Stránka 1 1 Úvod V tomto studijním textu se seznámíme s tvorbou webových stránek a prezentací a se základy syntaxe jazyka HTML. K tomu, abychom byli schopni vytvořit internetovou stránku, nemusíme používat žádný

Více

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R OpenOffice.org CALC Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz tabulkový kalkulátor Calc OpenOffice.org Calc Autor: Pavel Navrátil, Ing.

Více

Tvorba obsahu. Články, práce s editorem, galerie a krátké zprávy

Tvorba obsahu. Články, práce s editorem, galerie a krátké zprávy Články, práce s editorem, galerie a krátké zprávy abstract: Manuál slouží všem uživatelům systému Actavia, kteří v systému tvoří libovolné stránky nebo jejich fragmenty. Pro tvorbu stránek se používá editor

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Úvodem Části příručky Efektivní studium Použité značení Jádro uživatelské příručky, kterou právě čtete, je rozděleno na dvě části. Každá z nich má své opodstatnění a odlišuje se jinou

Více

aneb vytváříme vlastní webové stránky

aneb vytváříme vlastní webové stránky JAZYK HTML aneb vytváříme vlastní webové stránky WWW (World Wide Web) je jednou ze služeb internetu. Internet je z technického hlediska tvořen miliony počítačů zapojených v sítích. Počítače v síti internet

Více

Form Tools. Uživatelská dokumentace. Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl

Form Tools. Uživatelská dokumentace. Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl Form Tools Uživatelská dokumentace Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl Form Tools: Uživatelská dokumentace Jan Bulánek, Zbyněk Falt, Lukáš Ježek a Jaroslav Keznikl Obsah 1. Úvod... 1 1.1.

Více

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů 35 Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení 44 Práce se soubory 54 Práce se sešity a šablonami 58 Práce s listy 85 Výběr, vkládání

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Prezentace, program MS PowerPoint PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint 2005 OBSAH CO JE TO PowerPoint...3 PREZENTACE...3 MO NOSTI PUBLIKOVÁNÍ PREZENTACÍ...3 K ÈEMU PREZENTACE

Více

Obsah příručky. Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3... 1. CorelDRAW... 17. Corel PHOTO-PAINT... 247. CorelDRAW Rejstřík...

Obsah příručky. Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3... 1. CorelDRAW... 17. Corel PHOTO-PAINT... 247. CorelDRAW Rejstřík... Obsah příručky Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3..................... 1 CorelDRAW............................................... 17 Corel PHOTO-PAINT...................................... 247 CorelDRAW

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Google dokumenty. Tutoriál projektu MOSS studentská verze

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Google dokumenty. Tutoriál projektu MOSS studentská verze Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace Google dokumenty Tutoriál projektu MOSS studentská verze Nový Jičín 2010 Mgr. Gustav Žídek Osnova 1 Úvodní informace... 3 2 Cloud Computing...

Více

JAK ŘEŠIT PROBLÉMY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ. Eva Juláková

JAK ŘEŠIT PROBLÉMY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ. Eva Juláková JAK ŘEŠIT PROBLÉMY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ Eva Juláková Praha 2007 Tento text vznikl pro potřeby projektu Pražské analytické centrum inovací CZ.04.3.07/4.2.01.1/0002 v grantovém schématu JPD3 Spolupráce

Více

SPIRIT 11 Nové funkce

SPIRIT 11 Nové funkce SPIRIT 11 Nové funkce SOFTconsult spol. s r.o., Praha Informace v tomto textu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 11/2004 (SPIRIT 11 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol.s r.o. Praha 2004.

Více

Petr Broûa. ï z klady HTML. ï kask dovè styly. ï JavaScript. ï objektovè programov nì. ï dynamickè HTML

Petr Broûa. ï z klady HTML. ï kask dovè styly. ï JavaScript. ï objektovè programov nì. ï dynamickè HTML Petr Broûa ï z klady HTML ï kask dovè styly ï JavaScript ï objektovè programov nì ï dynamickè HTML Petr Broža Programování WWW stránek pro úplné začátečníky Computer Press Praha 2000 Petr Broûa ï formul

Více

Skripta obsahují části textů a náměty ze zdrojů: wikipedia.org, w3schools.com a ukázky příkladů z volně dostupných zdrojů.

Skripta obsahují části textů a náměty ze zdrojů: wikipedia.org, w3schools.com a ukázky příkladů z volně dostupných zdrojů. Úvod Skripta Tvorba www stránek jsou určena pro všechny, kteří si chtějí rozšířit své IT znalosti v oblasti tvorby a webových stránek. Skripta jsou určena pro začátečníky a pokrývají standardy HTML5, CSS3,

Více

Prezentace. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz

Prezentace. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz Prezentace je sdělování informací s využitím obrazu i slov. Zásady: perfektní znalosti přednášejícího příprava místnosti a techniky zvládnutí mluveného projevu výraznost a stručnost Programy na tvorbu

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Obsah Úprava a správa fotografií...5 1 Úvod...5 1.1 Obrazové formáty...5 1.2 Rozlišení...7 1.3 Tisk...8 2 Popis prostředí

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO AutoCAD LT 2D kreslení technické dokumentace na počítači listopad 2006 Ing. Ladislava Krejčí Obsah ÚVOD

Více

Tvorba detailních výkresů

Tvorba detailních výkresů Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více