VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA ROK 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA ROK 2006"

Transkript

1 VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA ROK 2006 Moravská zemská knihovna v Brně 2007

2 Zpracovalo oddělení knihovnictví MZK Brno Vedoucí: Mgr. Jana Nejezchlebová 2

3 O B S A H K O M E N T Á Ř... 4 Knihovní fondy... 7 Čtenáři... 8 Návštěvníci... 8 Výpůjčky... 9 Ostatní údaje... 9 Síť knihoven ZÁKLADNÍ KNIHOVNY CELKEM (včetně MZK v Brně) KRAJSKÝ ROZBOR ČÍSELNÝCH VÝSLEDKŮ ZÁKLADNÍCH KNIHOVEN Rozbory základních knihoven Knihovní fond Počet svazků na obyvatele Počet exemplářů docházejících periodik Čtenáři Návštěvníci knihoven Výpůjčky Výpůjčky periodik Počet výpůjček na jednoho obyvatele Obrat knihovního fondu Procento výpůjček naučné literatury z celkového počtu výpůjček pro dospělé Procento výpůjček pro děti do 15 let z celkového počtu výpůjček Procento výpůjček naučné literatury z celkového počtu výpůjček pro děti do 15 let Procento výpůjček periodik z celkového počtu výpůjček Semináře, odborné porady a konzultace Vzdělávací a výchovné kolektivní akce Vydané publikace Počet počítačů pro uživatele Uživatelské počítače připojené na Internet Počet studijních míst Síť knihoven Samostatné základní knihovny Pobočky základních knihoven ROZBORY DLE TYPŮ ZÁKLADNÍCH KNIHOVEN ZA ROK Knihovní fond Výpůjčky Čtenáři Návštěvníci Další údaje PŘEHLED ZÁKLADNÍCH KNIHOVEN S PROFESIONÁLNÍMI PRACOVNÍKY PODLE REGIONŮ BLANSKO BOSKOVICE BRNO-MĚSTO BRNO-VENKOV BŘECLAV HODONÍN VYŠKOV ZNOJMO Seznam zkratek

4 K O M E N T Á Ř Výsledky činnosti veřejných knihoven Jihomoravského kraje za rok 2006 byly zpracovány z údajů sumárních výkazů KULT (MK) V Roční výkaz o knihovně a ze statistického programu Stat-Excel, který obsahuje nástroje pro analýzu a vyhodnocení činnosti knihoven včetně standardů VKIS. Výkaz byl stejně jako v předchozích letech zařazen mezi statistická šetření, která každoročně vyhlašuje Český statistický úřad ve Sbírce zákonů ČR jako rezortní sběr dat. Stejně jako v loňském roce patřila mezi sledované položky i velikost obsluhované populace, počet návštěvníků internetu, plocha knihovny, počet zaměstnanců s přístupem na internet a počet zaměstnanců s ovou adresou. Výsledky práce některých ZK byly ovlivněny jejich částečným nebo celkovým uzavřením, a to z důvodu rekonstrukce či dočasného přemístění do méně vhodných prostor. Již několikátým rokem pokračuje rekonstrukce MěK ve Znojmě, v září byla otevřena nová knihovna v Mokré-Horákově, na jaře probíhala rekonstrukce v MěK v Ivančicích, z neprofesionálních knihoven byla v srpnu otevřena v nových prostorách knihovna v Hlíně u Ivančic. V roce 2006 vykonávalo svoji činnost v kraji bez MZK celkem 751 knihoven. Z tohoto počtu bylo 647 samostatných a 104 poboček. 11,28 % tvořily profesionální knihovny (73), 87,48 % knihovny neprofesionální (566). Zbývající procenta (1,23) patřily osmi pověřeným knihovnám. Obecní knihovna Mokrá-Horákov rekonstrukce ze sídlištní kotelny, slavnostní otevření Veřejně přístupný internet Mokrá-Horákov Městská knihovna v Ivančicích rekonstrukce z mateřské školy, otevřena Dětské oddělení v Ivančicích 4

5 Na základě sumarizace celkových a dílčích výkazů vyplynuly o činnosti základních knihoven Jihomoravského kraje tyto následující skutečnosti: PŘÍRŮSTKY Příznivý trend se projevuje ve zvyšování počtu přírůstků knihovních jednotek, které knihovny získávají do svých fondů; oproti roku 2005 nárůst o k.j. Zvýšil se celkový objem finančních prostředků na nákup knihovních fondů o Kč (ke snížení došlo pouze u kategorie neprofesionálních knihoven o Kč) Na jednu knihu bylo vynaloženo 148,97 Kč (v roce 2005 částka 152,27 Kč). Na jednu profesionální knihovnu připadlo 351,72 svazků (v roce 2005 získala 329,53 svazků), na jednu neprofesionální knihovnu připadlo 70,11 svazků (v loňském roce 67,92 svazků). Stejně tak přírůstek na jednu ZK (bez MZK) byl vyšší, činil 206,89 svazků ( ,76 svazků). Zvýšil se počet periodik (pokračující tendence minulých let): v roce 2005 celkem exemplářů docházejících periodik, v roce 2006 zvýšeno na I přes pozitivní nárůst periodik (o 313) se snížil počet jejich výpůjček o Na celkovém počtu výpůjček se periodika podílela 20,52 % (v roce 2005 podíl 21,49 %) bez MZK. ČTENÁŘI Pokračuje tendence v poklesu počtu čtenářů, které knihovny zaregistrovaly nebo kterým obnovily registraci (úbytek o čtenářů), tedy i procento čtenářů z počtu obyvatel: ,21 %, ,53 % NÁVŠTĚVNÍCI Stejně tak se snižuje ve všech typech knihoven počet (fyzických) návštěvníků, kteří požadují zajištění odborných knihovnických a informačních služeb (o návštěvníků méně než v roce 2005). VÝPŮJČKY S tímto souvisí pokles výpůjční činnosti všech základních knihoven. V roce 2006 oproti předcházejícímu roku méně o výpůjček. Snížilo se procentuální zastoupení výpůjček naučné literatury: Naučná literatura dětem: , ,5 Naučná literatura dospělým čtenářům: , ,8 Profesionální knihovny zaznamenaly nárůst výpůjček o Obrat KF: , ,32 Na jednoho čtenáře připadlo 46,22 výpůjček (v roce ,1 výpůjček). Neprofesionální knihovny zaznamenaly snížení o výpůjček. Obrat KF: , ,49 Na 1 čtenáře připadlo 31,08 výpůjček (v roce ,66 výpůjček). 5

6 V celokrajském měřítku připadlo na jednoho čtenáře 43,2 výpůjček (oproti roku ,8 výpůjček.) Obrat KF celý kraj: , ,81 Obrat KF bez MZK: , ,34. Přes zvýšení počtu exemplářů periodik v ZK (o 313) se snížil počet jejich výpůjček (o ), mírně se zvýšilo procentuální zastoupení periodik na celkovém počtu výpůjček ( ,52 %, ,49 %). VÝPOČETNÍ TECHNIKA A INTERNET Výrazně se zvýšil počet počítačů, které daly základní knihovny k dispozici svým uživatelům. Kraj bez MZK: Uživatelské PC: , nárůst = 24,3 %. PC připojené na internet: , nárůst = 33,8 %. Profesionální knihovny: Uživatelské PC: , nárůst + 17 = 9,2 % PC připojené na internet: , nárůst + 17 = 11,0 % Neprofesionální knihovny: Uživatelské PC: , nárůst = 35,9 % PC připojené na internet: , nárůst = 40,3 %. Pozitivní nárůst zaznamenaly zejména knihovny s neprofesionálními. STUDIJNÍ MÍSTA Výrazně se každoročně zvyšuje počet studijních míst ve všech typech knihoven. Největší nárůst o 26,1 % - zaznamenaly profesionální knihovny (z 657 v roce 2005 na 829 v roce 2006, tedy studijních míst). O 18,3 % se zvýšil počet míst v neprofesionálních knihovnách (z v roce 2005 na v roce 2006, tedy míst). V knihovnách pověřených regionálními funkcemi došlo ke zvýšení o 8,1 % (ze 784 v roce 2005 na 848 v roce 2006). Celkový nárůst ve všech knihovnách JMK byl o 14,3 % = 539 studijních míst: studijních míst studijních míst 6

7 PUBLIKAČNÍ ČINNOST Vydalo se méně publikací než v předcházejícím roce (pokles z 19 na 15). SÍŤ KNIHOVEN Na stejné úrovni jako v předcházejícím roce zůstal počet knihoven a poboček. K vykonávalo svoji činnost v JMK celkem 648 ZK spolu s MZK. Počet ZK s pobočkami byl 752. ZAMĚSTNANCI V základních knihovnách (včetně MZK) došlo v přepočteném stavu ke snížení počtu zaměstnanců ve srovnání s rokem 2005: , ,7 Zvýšilo se procentuální zastoupení zaměstnanců s VŠ vzděláním knihovnického směru (ze 7,6 % v r na 7,8 % v roce 2006), naopak došlo k mírnému snížení počtu zaměstnanců s VŠ vzděláním jiného zaměření (z 11,0 % v roce 2005 na 10,9 % v roce 2006). Zvýšilo se procentuální zastoupení zaměstnanců se SŠ vzděláním knihovnického směru (z 44,2 % v roce 2005 na 44,4 % v roce 2006). Snížilo se procentuální zastoupení zaměstnanců se SŠ vzděláním jiného zaměření (z 24,0 % v roce 2005 na 23,7 % v roce 2006). Poznámka: Od roku 2005 došlo k rozdělení okresu Blansko na regiony Blansko a Boskovice. Neprofesionální knihovny regionu Boskovice byly za rok 2005 statisticky podchyceny regionem Blansko. Teprve od roku 2006 jsou sledovány ve svém regionu. Po sumarizaci celkových a dílčích výkazů vyplynuly o činnosti základních knihoven v Jihomoravském kraji následující skutečnosti: Knihovní fondy K bylo ve fondech základních knihoven Jihomoravského kraje 4, knihovních jednotek. Knihovní fond Moravské zemské knihovny v Brně představoval se svými 3, knihovními jednotkami 79,22 % z fondu všech základních knihoven. Na celkovém objemu fondu, který činí 8, knihovních jednotek, se MZK v Brně podílí 44,2 %. Do fondů základních knihoven bylo doplněno v roce 2006 celkem knihovních jednotek; je to více než v roce 2005, kdy činil přírůstek svazků. Nárůst knihovního fondu Moravské zemské knihovny v Brně při významném zdroji doplňování formou povinného výtisku ( svazků) představoval 26,55 % celkového počtu nové literatury získané do základních knihoven. Základní knihovny a pobočky s profesionálními ( ) získaly svazků, což představuje 25,57 % přírůstku do všech základních knihoven a poboček Jihomoravského kraje (celkem 751 knihoven bez MZK). Do knihoven a poboček s neprofesionálními ( ) bylo získáno celkem svazků nové literatury, což je 25,67 % přírůstku ze všech základních knihoven. Jedna profesionální knihovna včetně poboček průměrně 351,72 svazků. Jedna neprofesionální knihovna včetně poboček získala průměrně 70,11 svazků. 7

8 Přírůstek svazků na l knihovnu včetně poboček byl v loňském roce (bez MZK) 206,89 svazků, přírůstek na jednoho čtenáře ZK v JMK činil 1,14 svazků. Z celkového počtu knihovních jednotek včetně MZK připadlo na 1 obyvatele kraje 7,69 svazků (k žilo podle Českého statistického úřadu v JMK obyvatel). Čtenáři a návštěvníci základních knihoven mohli využívat titulů periodik, Moravská zemská knihovna se svými tituly (i prostřednictvím povinného výtisku) představuje 92,02 % exemplářů všech periodik ZK. Celkový počet docházejících periodik v knihovnách JMK tak představoval celkem exemplářů. Jedním z významných zdrojů doplňování fondů základních knihoven a poboček s profesionálními i neprofesionálními a významným prostředkem ke zlepšení služeb čtenářům byly i v loňském roce cirkulační soubory z výměnných fondů, které budují základní knihovny pověřené výkonem regionálních funkcí. Na nákup knihovního fondu vynaložily profesionální knihovny bez Moravské zemské knihovny celkem 5, ,- Kč (v r částku 5, ,- Kč), neprofesionální knihovny nakoupily KF za 4, ,- Kč. Celková částka na nákup KF (bez MZK) byla 23, ,- Kč. MZK v Brně věnovala na nové přírůstky částku 7, ,- Kč, což představuje 32,6 % finančních prostředků, které vynaložily základní knihovny. Vzhledem k přírůstku KF v základních knihovnách bylo průměrně na jednu knihu vynaloženo 148,97,- Kč. Čtenáři Z údajů krajského výkazu o činnosti knihoven vyplývá, že se ve veřejných knihovnách Jihomoravského kraje včetně MZK zaevidovalo nebo si obnovilo evidenci čtenářů, což je ve srovnání s rokem 2005 méně o čtenářů. Úměrně tomuto byl zaznamenán úbytek čtenářů takřka ve všech regionech, a to jak v kategorii dospělých čtenářů, tak čtenářů do 15ti let. K nárůstu došlo pouze v okrese Brno-venkov (+ 205 čtenářů) a v okrese Vyškov ovšem pouze v kategorii dospělých čtenářů (celkem čtenářů). Pokračuje trend předchozích let ve snižujícím se procentu čtenářů z počtu obyvatel(v roce ,21 %, v roce ,53 %, tedy snížení o 0,68 %. Čtenáři, kteří se zaevidovali nebo si obnovili registraci v Moravské zemské knihovně v Brně, představují 17,67 % čtenářů registrovaných jednotlivými základními knihovnami. Návštěvníci V roce 2006 požádalo o odbornou knihovnickou a informační službu v knihovnách JMK 2, návštěvníků, což je o návštěvníků méně než v roce V roce 2006 tak vycházelo průměrně 2,3 návštěvy na jednoho obyvatele JMK, v roce 2005 to bylo 2,4 návštěvy. Podle typů knihoven byl zaznamenán nárůst u profesionálních základních knihoven o návštěvníků (z návštěvníků v roce 2005 na v roce 2005), u neprofesionálních základních knihoven byl oproti tomu zaznamenán malý úbytek o 61 návštěvníků (z návštěvníků v roce 2005 na v roce 2006). Na jednu základní knihovnu či pobočku v Jihomoravském kraji bez MZK připadlo v roce 2006 v průměru 2.514,3 návštěvníků (v roce 2005 na jednu ZK 2.398,2), na jednu profesionální knihovnu či pobočku návštěvníků (2005 na jednu profesionální ZK 3.610,8 návštěvníků) a na neprofesionální knihovnu či pobočku 478,2 návštěvníků V roce 2005 takřka stejné číslo 478,3). Moravská zemská knihovna v Brně obsloužila odbornými knihovnickými a informačními službami návštěvníků, což představuje 28,7 % z celkového počtu návštěvníků základních knihoven Jihomoravského kraje. 8

9 Výpůjčky Základní knihovny Jihomoravského kraje včetně MZK vykázaly v roce 2006 celkem 7, výpůjček. Čtenáři i návštěvníci využívali fondy základních knihoven méně než v roce 2005 o výpůjček. Poklesly počty výpůjček naučné a krásné literatury pro děti, naučné a krásné literatury pro dospělé i ostatních dokumentů takřka ve všech regionech. Nárůst zaznamenal pouze okres Brno-venkov (v roce 2006 celkem 1, výpůjček, v r , výpůjček), kde se zvýšil počet výpůjček krásné literatury dospělým i dětem, a okres Znojmo (v roce 2006 celkem výpůjček, v roce 2005 celkem výpůjček). Okres Vyškov zaznamenal při snížení celkového počtu výpůjček nárůst výpůjček naučné literatury dětem. Zvýšil se počet výpůjček u ZK s profesionálními (o 2 176), nárůst zaznamenaly výpůjčky krásné literatury u dospělých čtenářů i u dětí. U neprofesionálních ZK se zvýšil počet výpůjček u ostatních dokumentů, ostatní kategorie zaznamenaly úbytek. Celkově zaznamenaly výpůjčky u tohoto typu knihoven úbytek o svazků výpůjček. Snížilo se procentuální zastoupení výpůjček naučné literatury pro děti z celkového počtu výpůjček dětské literatury, a sice z 31,01 % v roce 2005 na 29,54 % v roce Přes nárůst počtu periodik (o 313 v základních knihovnách,), se snížil počet jejich výpůjček proti roku 2005 o Na celkovém počtu výpůjček se periodika podílela 20,52 %, v roce ,49 % (bez MZK). Došlo k mírnému snížení obratu KF z 1,39 v roce 2005 na 1,34 v roce Pod průměrem Jihomoravského kraje v obratu knihovního fondu jsou všechny okresy kromě Brnaměsta (3,1). Jeden čtenář (bez MZK) si zapůjčil v průměru 48,32 knihovních jednotek (v r průměrně 48,01 k.j.). Čtenář základní knihovny s profesionálním pracovníkem či její pobočky si zapůjčil průměrně 46,2 k.j. (v r průměrně 46,1 k.j.) a čtenář základní knihovny s neprofesionálním pracovníkem pak v průměru 31,08 knihovní jednotky (v r průměrně 31,66 k.j.) Ostatní údaje Grantová politika MK ČR a zejména Projekt internetizace knihoven přispěly k vybavení knihoven dalšími 192 počítači určenými uživatelům knihoven. Novými uživatelskými počítači byly vybaveny především základní knihovny s neprofesionálními (+ 133). V knihovnách pověřených regionálními funkcemi bylo dáno k dispozici uživatelům oproti loňskému roku navíc 42 počítačů. Vybraná základní knihovna rozšířila počet počítačů pro uživatele o 38. Celkový přírůstek počítačů o 192 tak představuje nárůst 20,82 % oproti roku Vzhledem k roku 2005 se zvýšilo připojení na Internet o 28,07 %, což představuje dalších 217 uživatelských počítačů. Základní knihovny pověřené regionálními funkcemi zvýšily počet uživatelských počítačů připojených na Internet o 42,75 % (ze 145 PC v r na 207 PC v r. 2005), ve vybrané základní knihovně KJM Brno - byl rozšířen počet počítačů s možností využívat Internet o 91,37 % (z 58 PC v r na 111 PC v r. 2006). V ostatních základních knihovnách s profesionálními se zvýšil počet o 17 PC. Nejvíce počítačů připojených na Internet daly k dispozici uživatelům základní knihovny s neprofesionálními (+ 138). O 17,41 % vzrostl počet studijních míst v základních knihovnách Jihomoravského kraje (v r , v r ). Studijní místa uváděná Moravskou zemskou knihovnou v Brně v roce 2006 (665 studijních míst) dosáhla 18,29 % studijních míst v základních knihovnách Jihomoravského kraje. K navýšení požadavků došlo v oblasti meziknihovních služeb. Počet kladně vyřízených požadavků se v krajském měřítku zvýšil o (z požadavků v roce 2005 na

10 v roce 2006). Také v MZK došlo ke zvýšení o 912 požadavků, v základních knihovnách o 594 požadavků. Počet uživatelských počítačů, kterými disponovali uživatelé Moravské zemské knihovny v Brně (132), představuje 11,84 % počtu uživatelských počítačů základních knihoven kraje (1.114). Uživatelské počítače v MZK připojené na Internet dosáhly 13,33 % připojených počítačů v základních knihovnách Jihomoravského kraje. V celokrajském měřítku byl zaznamenán nárůst PC o 20,82 % (ze 922 v r na v r. 2006), u PC připojených na Internet došlo k navýšení o 28,07 % (z 773 v r na 990 v r. 2006). ZK zaznamenaly nárůst počtu PC o 24,3 % (ze 790 v r na 982 v r. 2006), u PC připojených na Internet o 33,85 % (ze 641 v r na 858 v r. 2006). V MZK zůstal počet PC včetně připojení na Internet beze změny (132). Síť knihoven I v roce 2006 bylo v Jihomoravském kraji celkem 752 veřejných knihoven včetně Moravské zemské knihovny v Brně. Z počtu 751 základních knihoven bylo 647 knihoven samostatných. Jejich součástí bylo 104 poboček. 11,28 % tvořily profesionální knihovny, 87,48 % knihovny neprofesionální. Zbývající procenta (1,23) patří osmi pověřeným knihovnám. Veřejné knihovny v jednotlivých regionech Knihovny Region Pověřené Profesionální Neprofesionální Pobočky bez s pobočky pobočky pobočky celkem poboček pobočkami Blansko Boskovice Brnoměsto Brnovenkov Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo

11 ZÁKLADNÍ KNIHOVNY CELKEM (včetně MZK v Brně) Knihovní jednotky 8, Počet exemplářů docházejících titulů periodik Přírůstky knihovních jednotek Úbytky knihovních jednotek Registrovaní čtenáři Návštěvníci 2, Výpůjčky celkem 7, Meziknihovní výpůjční služba na národní úrovni obdržené požadavky z jiných knihoven celkový počet kladně vyřízených požadavků realizované výpůjčky originály realizované výpůjčky kopie zaslané požadavky jiným knihovnám celkový počet kladně vyřízených požadavků realizované výpůjčky originály realizované výpůjčky kopie 987 na mezinárodní úrovni obdržené požadavky z jiných zemí celkový počet kladně vyřízených požadavků realizované výpůjčky originály realizované výpůjčky kopie 42 zaslané požadavky jiným knihovnám celkový počet kladně vyřízených požadavků realizované výpůjčky originály realizované výpůjčky kopie Výměnné soubory půjčené jiným knihovnám 1. počet souborů počet svazků půjčené od jiných knihoven 1. počet souborů počet svazků Vzdělávací a výchovné kolektivní akce Semináře, odborné porady a konzultace Vydané publikace 15 Počet studijních míst Počet počítačů pro uživatele napojených na Internet 990 Zaměstnanci knihovny (přepočtený stav) 532,7 v tom pracovníci odborní: VŠ knihovnického směru 41,6 VŠ ostatní 58,3 SŠ knihovnického směru 236,7 SŠ ostatní 126,5 ostatní 69,6 Prostředky na nákup knihovního fondu 30, Počet samostatných knihoven 648 s regionální funkcí 8 se střediskovou funkcí 7 Počet poboček

12 KRAJSKÝ ROZBOR ČÍSELNÝCH VÝSLEDKŮ ZÁKLADNÍCH KNIHOVEN (mimo MZK) Pověřené knihovny ZK s profes. ZK s neprofes. KNIHOVNÍ FOND Počet svazků na l obyvatele 4,24 3,0 5,26 5,23 ČTENÁŘI % čtenářů z počtu obyvatel 11,82 12,65 15,08 8,43 Čtenáři do 15 let % čtenářů do 15 let z celkového počtu čtenářů 30,17 23,83 33,14 39,66 NÁVŠTĚVNÍCI Počet návštěv na 1 čtenáře 13,93 18,19 11,04 8,67 VÝPŮJČKY Počet výpůjček na l obyvatele 5,71 7,32 6,97 2,62 Počet výpůjček 48,32 57,86 46,23 31,08 na 1 čtenáře Obrat KF 1,35 2,43 1,32 0,5 Výpůjčky dospělým celkem % výpůjček naučné literatury z celkového počtu výpůjček pro dospělé 36,54 41,81 32,86 22,05 Výpůjčky pro děti do 15 let % výpůjček pro děti do 15 let z celkového počtu výpůjček 19,75 16,16 22,31 28,89 Počet výpůjček na 1 čtenáře do 15 let 31,64 39,26 31,13 22,64 Výpůjčky periodik % výpůjček periodik z celkového počtu výpůjček 20,52 20,58 30,51 15,63 DALŠÍ ÚDAJE Vzdělávací a výchovné kolektivní akce Meziknihovní výpůjční služba (kladně vyřízené požadavky) Semináře, odborné porady a konzultace Publikace celkem Počet studijních míst Počet čtenářů na 1 studijní místo Počet počítačů pro uživatele Internet Počet čtenářů na 1 PC

13 Rozbory základních knihoven Knihovní fond naučná literatura krásná literatura ostatní dokumenty Blansko Boskovice Brno-město Brno-venkov Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo JMK 4, , , , , , ZK s profesionálními (bez KJM v Brně) naučná literatura krásná literatura ostatní dokumenty Blansko Boskovice Brno-venkov Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo JMK 1, , ZK s neprofesionálními naučná literatura krásná literatura ostatní dokumenty Blansko Boskovice* Brno-venkov Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo JMK 1, , , , *za rok 2005 údaje zahrnuty do okresu Blansko 13

14 Počet svazků na obyvatele ZK s profesionálními ZK s neprofes Blansko 5,4 7,4 8,2 8,4 4,3 Boskovice 7,1 6,6 6,8 6,8 7,7 Brno-město 2,1 2,1 Brno-venkov 4,9 4,8 4,8 4,8 5,0 Břeclav 5,6 5,6 4,9 4,9 6,2 Hodonín 4,6 4,5 4,7 4,6 4,6 Vyškov 5,0 5,1 5,0 5,0 5,3 Znojmo 5,2 5,2 6,2 6,3 5,1 Průměr JMK 4,2 4,2 5,2 5,2 5,2 Počet exemplářů docházejících periodik ZK s profes. ZK s neprofes Blansko Boskovice Brno-město Brno-venkov Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo JMK Čtenáři Region Počet registrovaných čtenářů Počet čtenářů do 15 let Procento čtenářů z počtu obyvatel Procento čtenářů do 15 let z celkového počtu čtenářů Blansko ,15 15,1 30,92 30,6 Boskovice* ,49 19,0 30,84 28,6 Brno-město ,44 10,7 23,29 24,0 Brno-venkov ,85 12,8 30,2 30,1 Břeclav ,97 11,5 35,1 36,3 Hodonín ,78 13,3 36,07 35,7 Vyškov ,0 14,5 26,2 27,7 Znojmo ,34 12,7 38,64 39,9 JMK Průměr JMK ,82 12,4 30,16 30,6 14

15 ZK s profes. Počet registrovaných čtenářů Počet čtenářů do 15 let Procento čtenářů z počtu obyvatel Procento čtenářů do 15 let z celkového počtu čtenářů Blansko ,13 11,6 25,39 26,3 Boskovice ,14 15,7 31,65 29,1 Brno-venkov ,71 17,9 30,81 30,0 Břeclav ,52 11,5 33,59 35,3 Hodonín ,44 15,8 37,31 37,0 Vyškov ,59 13,6 29,65 30,6 Znojmo ,36 16,5 36,84 35,1 JMK Průměr JMK ,07 15,1 33,14 33,0 ZK s neprofes. Počet registrovaných čtenářů Počet čtenářů do 15 let Procento čtenářů z počtu obyvatel Procento čtenářů do 15 let z celkového počtu čtenářů Blansko ,5 12,3 35,77 36,3 Boskovice* ,43 35,08 Brno-venkov ,72 8,8 30,15 30,8 Břeclav ,47 9,0 45,48 46,0 Hodonín ,47 7,6 49,41 50,9 Vyškov ,84 8,2 36,74 38,7 Znojmo ,62 9,7 45,33 46,5 JMK ,42 9,1 39,66 40,7 Průměr JMK * viz Blansko Návštěvníci knihoven ZK s profes. ZK s neprofes Blansko Boskovice viz Blansko Brno-město Brno-venkov Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo JMK 1, ,

16 Výpůjčky naučná literatura pro dospělé krásná literatura pro dospělé naučná literatura pro děti krásná literatura pro děti ostatní dokumenty Blansko Boskovice Brnoměsto 2, , , , Brnovenkov 1, , Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo JMK 6, , , , , , Rozdíl ZK s profesionálními naučná literatura krásná literatura naučná literatura krásná literatura ostatní dokumenty pro dospělé pro dospělé pro děti pro děti Blansko Boskovice Brno-venkov Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo JMK 1, , Rozdíl ZK s neprofesionálními naučná literatura pro dospělé krásná literatura pro dospělé naučná literatura pro děti krásná literatura pro děti ostatní dokumenty Blansko Boskovice viz Blansko Brno-venkov Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo JMK , Rozdíl

17 Výpůjčky periodik ZK s profesionálními ZK s neprofesionálními Blansko Boskovice viz Blansko Brno-město Brno-venkov Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo JMK 1, , Počet výpůjček na jednoho obyvatele ZK s profesionálními ZK s neprofesionálními Blansko 3,8 4,4 5,5 5,8 1,3 5,8 Boskovice 6,1 9,0 6,4 viz Blansko 2,7 6,0 Brno-město 6,4 6, Brno-venkov 5,9 5,9 8,8 8,3 3,7 3,9 Břeclav 5,6 5,8 5,3 5,3 2,9 3,1 Hodonín 5,7 6,0 7,2 7,6 2,4 2,5 Vyškov 5,1 5,5 5,5 5,6 1,9 2,2 Znojmo 4,4 4,4 6,6 6,9 2,2 2,2 Průměr JMK 5,7 5,9 6,9 6,9 2,6 2,9 Obrat knihovního fondu ZK s profesionálními ZK s neprofesionálními Blansko 0,6 0,6 0,6 0,7 0,3 0,3 Boskovice 0,8 1,3 0,9 0,8 0,3 viz Blansko Brno-město 2,9 3, Brno-venkov 1,2 1,2 1,8 1,7 0,7 0,7 Břeclav 1,0 1,0 1,0 1,0 0,4 0,5 Hodonín 1,2 1,3 1,5 1,6 0,5 0,5 Vyškov 1,0 1,0 1,1 1,1 0,3 0,3 Znojmo 0,8 0,8 1,0 1,1 0,4 0,4 Průměr JMK 1,34 1,39 1,32 1,33 0,49 0,52 17

18 Procento výpůjček naučné literatury z celkového počtu výpůjček pro dospělé ZK s profesionálními ZK s neprofesionálními Blansko 30,28 26,8 26,7 28,8 20,7 19,4 Boskovice 40,7 45,9 39,6 41,3 17,69 viz Blansko Brno-město 41,9 42, Brno-venkov 30,1 30,3 34,1 34,9 21,9 21,0 Břeclav 37,0 36,3 31,2 29,9 25,5 26,9 Hodonín 30,6 33,0 30,4 32,4 17,4 17,4 Vyškov 35,2 35,1 32,6 31,1 26,7 25,9 Znojmo 37,2 37,7 38,7 40,0 23,0 24,7 Průměr JMK 36,5 37,0 32,8 33,5 22,0 22,1 Procento výpůjček pro děti do 15 let z celkového počtu výpůjček ZK s profesionálními ZK s neprofesionálními Blansko 18,6 20,5 18,4 17,5 22,9 23,9 Boskovice 23,5 23,7 17,5 14,7 25,9 viz Blansko Brno-město 16,0 16, Brno-venkov 22,2 21,6 21,7 20,5 23,2 23,8 Břeclav 22,2 23,4 22,2 23,2 34,3 35,2 Hodonín 23,8 23,4 25,1 24,8 38,2 39,5 Vyškov 17,8 16,5 20,5 20,8 22,9 23,4 Znojmo 21,8 22,2 21,5 21,5 33,4 32,7 Průměr JMK 19,7 19,7 22,3 21,9 28,8 29,3 Procento výpůjček naučné literatury z celkového počtu výpůjček pro děti do 15 let ZK s profesionálními ZK s neprofesionálními Blansko 21,5 25,7 28,4 31,3 18,1 19,7 Boskovice 28,5 24,6 21,8 24,2 21,4 viz Blansko Brno-město 32,0 33, Brno-venkov 29,7 31,4 29,2 32,6 30,0 29,3 Břeclav 27,7 31,4 22,4 26,8 27,5 29,8 Hodonín 25,4 26,6 25,7 27,4 22,1 21,8 Vyškov 39,7 35,7 33,7 35,4 32,7 35,9 Znojmo 28,1 28,4 30,9 31,6 26,5 26,0 Průměr JMK 29,5 31,0 27,2 29,8 26,4 26,8 18

19 Procento výpůjček periodik z celkového počtu výpůjček ZK s profesionálními ZK s neprofesionálními Blansko 13,2 13,8 14,2 14,8 14,4 13,9 Boskovice 22,7 24,9 22,1 20,7 11,5 viz Blansko Brno-město 20,4 20, Brno-venkov 20,9 20,1 21,6 21,4 20,8 18,8 Břeclav 23,6 23,7 22,3 22,5 16,6 16,7 Hodonín 22,3 23,7 26,4 25,3 6,6 6,8 Vyškov 19,6 18,0 28,2 25,8 19,1 19,6 Znojmo 16,2 17,1 18,9 21,3 12,2 12,0 Průměr JMK 20,5 20,4 23,0 23,2 15,6 15,1 Semináře, odborné porady a konzultace Blansko Boskovice 22 3 Brno-město 5 10 Brno venkov Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo JMK Rozdíl -313 Vzdělávací a výchovné kolektivní akce Blansko Boskovice Brno-město Brno venkov Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo JMK Rozdíl

20 Vydané publikace Blansko - - Boskovice - Brno-město 1 1 Brno venkov - Břeclav 5 4 Hodonín 2 Vyškov 1 1 Znojmo 8 7 JMK Počet počítačů pro uživatele ZK pověřené Vybraná ZK Ostatní ZK ZK RF s profesionálními s neprofesionálními Blansko Boskovice viz Blansko Brno-město Brno-venkov Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo JMK Rozdíl Uživatelské počítače připojené na Internet ZK pověřené RF Vybraná ZK Ostatní ZK s profesionálními ZK s neprofesionálními Blansko Boskovice viz Blansko Brno-město Brno-venkov Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo JMK Rozdíl

21 Počet studijních míst ZK pověřené RF Vybraná ZK Ostatní ZK s profesionálními ZK s neprofesionálními Blansko Boskovice viz Blansko Brno-město Brno-venkov Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo JMK Rozdíl Síť knihoven Samostatné základní knihovny MZK ZK pověřené RF ostatní ZK s profes. prac. ZK s neprofes Blansko Boskovice Brno-město Brno-venkov Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo JMK Pobočky základních knihoven MZK ZK pověřené RF vybraná ZK ostatní ZK s profes. ZK s neprofes Blansko Boskovice Brnoměsto Brnovenkov Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo JMK Síť VK 2006/

22 ROZBORY DLE TYPŮ ZÁKLADNÍCH KNIHOVEN ZA ROK 2006 Počet knihoven a poboček: Města se sídlem ZK s RF Statutární město s vybranou ZK Města a obce s profesionálními Obce se ZK neprofesionálními Knihovní fond Stav knihovního fondu ZK pověřené RF Vybraná ZK Ostatní ZK ZK s neprofes. s profes. 1, , , Počet sv./1 obyvatele 3,0 2,1 5,2 5,2 Přírůstek KF Počet exemplářů periodik Výpůjčky ZK pověřené RF Vybraná ZK Ostatní ZK ZK s neprofes. s profes. Výpůjčky celkem 3, , Počet výpůjček na 1 obyvatele 7,4 6,4 6,9 2,6 Obrat knihovního fondu 2,5 2,9 1,3 0,4 Počet výpůjček na 1 čtenáře 57,8 61,8 46,2 31,0 Výpůjčky pro děti do15 let % výpůjček pro děti do 15 let z celkového počtu výpůjček 16,1 16,0 22,3 28,8 Výpůjčky NL pro dospělé 1, % výp. NL z celkového počtu výpůjček pro dospělé 31,8 41,9 32,8 22,0 Výp. NL pro děti do 15 let % výp. NL z celkového počtu výpůjček pro děti 32,4 32,0 27,2 26,4 Výpůjčky periodik % výp. periodik z celkového počtu výpůjček 20,5 20,4 23,0 15,6 Čtenáři ZK pověřené RF Vybraná ZK Ostatní ZK s profes. ZK s neprofes. Počet registrovaných čtenářů Počet čtenářů do 15 let % čtenářů z počtu obyvatel 12,6 10,4 15,0 9,1 % čtenářů do 15 let z celkového počtu čtenářů 23,8 23,2 33,1 39,6 22

23 Návštěvníci ZK pověřené RF Vybraná ZK Ostatní ZK s profes. ZK s neprofes Počet návštěvníků 1, Průměrný počet návštěv 2,3 2,0 1,6 0,7 na 1obyvatele v knihovně Průměrný počet návštěvníků , , ,2 na 1 knihovnu(vč. poboček) Další údaje ZK pověřené RF Vybraná ZK Ostatní ZK s profes. ZK s neprofes. Semináře, odborné porady a konzultace Vzdělávací a výchovné kolektivní akce Vydané publikace Počet studijních míst Počet PC pro uživatele napojených na Internet % PC napojených na 74,4 73,0 85,0 95,4 Internet Počet návštěvníků využívajících Internet na 1 knihovnu vč. pobočky 1.254, ,2 479,6 80,1 připadá průměrně návštěvníků % návštěvníků Internetu 3,6 6,8 12,6 16,7 ze všech návštěvníků knihovny Plocha knihovny pro uživatele v m² na 1 knihovnu vč. pobočky připadá průměrně v m² 230,4 220,6 111,7 41,1 23

24 PŘEHLED ZÁKLADNÍCH KNIHOVEN S PROFESIONÁLNÍMI PRACOVNÍKY PODLE REGIONŮ Počet obyvatel k BLANSKO obyvatel Adamov Blansko Černá Hora Jedovnice Lysice Rájec-Jestřebí Profesionální ZK Neprofesionální ZK BOSKOVICE obyvatel Boskovice Kunštát Letovice Velké Opatovice Profesionální ZK Neprofesionální ZK BRNO-MĚSTO obyvatel Moravská zemská knihovna Knihovna Jiřího Mahena BRNO-VENKOV obyvatel Bílovice nad Svitavou Dolní Kounice Hrušovany u Brna Ivančice Kuřim Modřice Mokrá-Horákov Ořechov Oslavany Rajhrad Rosice Sokolnice Střelice u Brna Šlapanice u Brna Tišnov Újezd u Brna Veverská Bítýška Zastávka u Brna Zbýšov u Brna Židlochovice

25 Profesionální ZK Neprofesionální ZK BŘECLAV obyvatel Břeclav Drnholec Hustopeče Klobouky u Brna Kobylí Lanžhot Lednice Mikulov Moravská Nová ves Podivín Pohořelice Popice 928 Tvrdonice Valtice Velké Bílovice Velké Pavlovice Vranovice Profesionální ZK Neprofesionální ZK HODONÍN obyvatel Blatnice Bzenec Čejč Dubňany Hodonín Hroznová Lhota Kyjov Moravský Písek Mutěnice Prušánky Strážnice Tvarožná Lhota 872 Velká nad Veličkou Veselí nad Moravou Vnorovy Vracov Ždánice Profesionální ZK Neprofesionální ZK VYŠKOV obyvatel Brankovice 840 Bučovice Ivanovice na Hané Křenovice Rousínov Slavkov u Brna

26 Vyškov Profesionální ZK Neprofesionální ZK ZNOJMO obyvatel Božice Hrušovany nad Jevišovkou Jevišovice Miroslav Moravský Krumlov Tasovice Višňové Vranov nad Dyjí 879 Znojmo Profesionální ZK Neprofesionální ZK Počet obyvatel kraje celkem 1, * Profesionální ZK Neprofesionální ZK Poznámka: Profesionální ZK = počet obyvatel v místech, kde pracují knihovny s profesionálními Neprofesionální ZK = počet obyvatel v místech, kde pracují knihovny s neprofesionálními Břeclav = město, ve kterém působí knihovna pověřená regionálními funkcemi * Údaje čerpány z Ročních výkazů o knihovně za rok 2006 KULT (MK) Seznam zkratek JMK Jihomoravský kraj k. j. knihovní jednotka ZK základní knihovna 26

VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA ROK 2008

VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA ROK 2008 VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA ROK 2008 Moravská zemská knihovna v Brně 2009 Zpracovalo oddělení knihovnictví MZK v Brně Vedoucí: Mgr. Jana Nejezchlebová 2 O B S A H K O M

Více

VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA ROK 2007

VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA ROK 2007 VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA ROK 2007 Moravská zemská knihovna v Brně 2008 Zpracovalo oddělení knihovnictví MZK v Brně Vedoucí: Mgr. Jana Nejezchlebová 2 O B S A H K O M

Více

tabulka 8: Ubytovací zařízení na území Jihomoravského kraje

tabulka 8: Ubytovací zařízení na území Jihomoravského kraje tabulka 8: Ubytovací zařízení na území Jihomoravského kraje kód obce obec 546941 Dobšice 6220 Znojmo 1 1 550132 Olšany 6219 Vyškov 1 1 2 550175 Podomí 6219 Vyškov 1 1 2 555282 Kurdějov 6207 Hustopeče 1

Více

Turistická informační centra v Jihomoravském kraji

Turistická informační centra v Jihomoravském kraji Turistická informační centra v Jihomoravském kraji Baťův kanál Informační centrum, Zámecká 2, Veselí nad Moravou www.batacanal.cz Mail: abk@batacanal.cz Tel.: 420 518 325 330, Bílé Karpaty Vzdělávací a

Více

Výkon regionálních funkcí v JMK v roce 2009

Výkon regionálních funkcí v JMK v roce 2009 Výkon regionálních funkcí v JMK v roce 2009 Pro ilustraci, jakým způsobem se mění služby knihoven a vnímání knihoven ze strany veřejnosti - část komentáře jedné pověřené knihovny: Uživatelé si uvědomují,

Více

Čerpání finančních prostředků z fondů EU v území JMK za programové období

Čerpání finančních prostředků z fondů EU v území JMK za programové období Čerpání finančních prostředků z fondů EU v území JMK za programové období 2007 2013 Jihomoravský kraj Výše dotace pro projekty realizované na území Jihomoravského kraje z OP období 2007 2013 145 mld. Kč

Více

12 D. Věstonice 21 2 2 17 14 : 140 8

12 D. Věstonice 21 2 2 17 14 : 140 8 OP muži Novosedly B - Přibice 5:2, Fk Valtice - Hustopeče 0:3, Strachotín - Nikolčice 3:3, Popice - V. Bílovice 1:3, Březí - Cvrčovice 3:2, Pohořelice - Nosislav 1:0, Mor. N. Ves - Ch. N. Ves 3:3 1 Hustopeče

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2006

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2006 PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2006 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Útvar knihovnictví a odborného vzdělávání 2007 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Více

V Břeclavi dne 26. února 2016

V Břeclavi dne 26. února 2016 V Břeclavi dne 26. února 2016 Program : Zahájení Veřejné knihovny regionu v roce 2015 Vyhodnocení činnosti, porovnání s r. 2014 Plán revizí 2016, Plán porad a vzdělávání na rok 2016 Vzdělávání v MZK Brno

Více

JIHOMORAVSKÝ KRAJ 062 JHM Příloha č. 1

JIHOMORAVSKÝ KRAJ 062 JHM Příloha č. 1 JIHOMORAVSKÝ KRAJ 062 JHM Příloha č. 1 Okres Blansko - BK TJ ČKD Blansko TJ Minerva Boskovice TJ Habrůvka SK Jedovnice TJ Sokol Křetín FK Best Kunštát TJ Sokol Letovice TJ Ostrov u Macochy SK Rájec - Jestřebí

Více

Jak si stojíme se statistikami? Seminář neprofesionálních knihoven a

Jak si stojíme se statistikami? Seminář neprofesionálních knihoven a Jak si stojíme se statistikami? Seminář neprofesionálních knihoven 16. 8. a 17.8. 2016 Regionální služby Zajišťují: KBBB a 4 profesionální knihovny: Uherský Brod Bojkovice Starý Hrozenkov Ostrožská Nová

Více

ELEKTROWIN a. s. Tereza Ulverová ředitelka provozního oddělení. V. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje 3. 6.

ELEKTROWIN a. s. Tereza Ulverová ředitelka provozního oddělení. V. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje 3. 6. ELEKTROWIN a. s. Tereza Ulverová ředitelka provozního oddělení V. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje 3. 6. 2010 Možnosti spolupráce s obcemi Smlouva vytvoření místa zpětného odběru umístění

Více

JIHOMORAVSKÝ KRAJ OKRES BLANSKO. Správní obvod obce s rozšířenou působností. Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem

JIHOMORAVSKÝ KRAJ OKRES BLANSKO. Správní obvod obce s rozšířenou působností. Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem OKRES BLANSKO 1. Adamov Mě 378 4 591 Blansko Adamov Blansko Adamov Adamov 2. Bedřichov 628 255 Boskovice Boskovice Boskovice Lysice Lysice 3. Benešov 1 363 651 Boskovice Boskovice Boskovice Benešov Boskovice

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 20 6.10.2004 Stomatologická péče - činnost v Jihomoravském kraji v roce 2003 Analýza stomatologické

Více

Komentář ke statistickým údajům o knihovnách v ČR v roce 2008

Komentář ke statistickým údajům o knihovnách v ČR v roce 2008 Komentář ke statistickým údajům o knihovnách v ČR v roce 2008 Níže komentovaná statistická data představují údaje z celostátního sumáře výkazu Kult(MK) 12-01 za knihovny oblasti veřejné správy, tj. NK,

Více

žní Morava čte. Cílová skupina: Termín realizace:

žní Morava čte. Cílová skupina: Termín realizace: Popis projektu Rada Jihomoravského kraje schválila dne 2. 6. 2016 podporu projektu Městské knihovny Jižní Morava čte. Cílová skupina: nejsilnější generační kategorie návštěvníků veřejných knihoven: děti

Více

Souhrn událostí 12. - 14.9. 2014, 20.00 hodin

Souhrn událostí 12. - 14.9. 2014, 20.00 hodin Souhrn událostí 12. - 14.9. 2014, 20.00 hodin den Ʃ Typ - podtyp události Adresa OD DO 1 1 TECHNICKÁ POMOC-ČERPÁNÍ VODY Hodonín, Velká nad Veličkou 12.09.2014 03:35:46 12.09.2014 05:15:14 2 2 TECHNICKÁ

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12 18.7.2002 Lékárenská péče v Jihomoravském kraji v roce 2001 Analýza lékárenské péče

Více

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Jihomoravského kraje 2014

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Jihomoravského kraje 2014 Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Jihomoravského kraje 2014 Celkové pořadí Pořadí v oblasti podnikatelské prostředí podle 17 kritérií (více detailů v tabulce č. 2, 3 a

Více

VI. Setkání starostů Jihomoravského kraje. Tereza Ulverová Provozní ředitelka

VI. Setkání starostů Jihomoravského kraje. Tereza Ulverová Provozní ředitelka VI. Setkání starostů Jihomoravského kraje Tereza Ulverová Provozní ředitelka STABILNÍ KOLEKTIVNÍ SYSTÉM pro zpětný odběr elektrozařízení založený, řízený a kontrolovaný výrobci ARDO ČR domácí spotřebiče,

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13 31.8.006 Radiologie a zobrazovací metody - činnost oboru v Jihomoravském kraji v roce

Více

Moravská zemská knihovna v Brně. Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2009

Moravská zemská knihovna v Brně. Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2009 Moravská zemská knihovna v Brně Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2009 Moravská zemská knihovna v Brně 2010 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Finanční zabezpečení

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE O SOCIÁLNÍ PRÁCI V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ZA ROK 2014

STATISTICKÉ ÚDAJE O SOCIÁLNÍ PRÁCI V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ZA ROK 2014 STATISTICKÉ ÚDAJE O SOCIÁLNÍ PRÁCI V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ZA ROK 2014 Tato zpráva je aktuálním pokračováním Zprávy o výkonu sociální práce na obcích v Jihomoravském kraji za rok 2013 a podkladem pro její

Více

Právnické osoby zřízené, založené nebo spoluzaložené Jihomoravským krajem

Právnické osoby zřízené, založené nebo spoluzaložené Jihomoravským krajem Příloha č. 4 směrnice Organizační řád Právnické osoby zřízené, založené nebo spoluzaložené Jihomoravským krajem poř.č. Příspěvkové organizace 1 47885939 Základní umělecká škola Adamov, příspěvková organizace

Více

12 D. Věstonice 17 1 2 14 11 :95 5

12 D. Věstonice 17 1 2 14 11 :95 5 OP muži Strachotín - Přibice 1:2, Popice - Fk Valtice 0:0, Březí - Novosedly B 0:0, Pohořelice - Hustopeče 1:1, Mor. N. Ves - Nikolčice 3:2, Ch. N. Ves - V. Bílovice 1:3, Nosislav - Cvrčovice 2:4 1 Hustopeče

Více

Právnické osoby zřízené, založené nebo spoluzaložené

Právnické osoby zřízené, založené nebo spoluzaložené Příloha č. 4 směrnice Organizační řád Právnické osoby zřízené, založené nebo spoluzaložené poř.č. IČ Název právnické osoby* Příspěvkové 1 47885939 Základní umělecká škola Adamov, příspěvková 2 00380521

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2011

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2011 PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2011 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Odbor knihovnictví a odborného vzdělávání 2012 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Více

Dotační program pro turistická informační centra v JMK. Odbor regionálního rozvoje říjen 2009

Dotační program pro turistická informační centra v JMK. Odbor regionálního rozvoje říjen 2009 Dotační program pro turistická informační centra v JMK Odbor regionálního rozvoje říjen 2009 Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Jihomoravském kraji v roce 2009 Dotační program

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2003

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2003 PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2003 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Útvar knihovnictví a odborného vzdělávání 2004 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2008

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2008 PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2008 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Odbor knihovnictví a odborného vzdělávání 2009 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Více

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V České republice 2015 III. díl KNIHOVNY A VYDAVATELSKÁ ČINNOST Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Centrum informací a statistik kultury www.nipos-mk.cz

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 15 13.10.2003 Ambulantní péče v oboru očním v Jihomoravském kraji v roce 2002 Podkladem

Více

Obsah a struktura Koncepce VKIS v kraji Pardubice

Obsah a struktura Koncepce VKIS v kraji Pardubice Obsah a struktura Koncepce VKIS v kraji 11. 12. 6. 2012 Pardubice Jakou koncepci zpracováváme? Koncepce rozvoje regionálních funkcí Koncepce rozvoje VKIS v kraji Časový horizont: 2015, výhled do roku 2020

Více

Euroklíč v Jihomoravském kraji 2012,

Euroklíč v Jihomoravském kraji 2012, Vážení přátelé, držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetici, stomici, onkologičtí pacienti a rodiče dětí do tří let, můžete získat zdarma EUROKLÍČ a zapojit se aktivně do projektu Euroklíč v Jihomoravském

Více

Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji - Informace o přípravě projektu

Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji - Informace o přípravě projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji - Informace o přípravě projektu Základní údaje o tzv. kotlíkových dotacích: Operační program Životní prostředí 2014-2020 Prioritní osa

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Brně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Brně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Brně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracovali: Mgr. Petr Jirásek RNDr. Eva Toušková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/jhm/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 4 29.6.2005 Hemodialýza - činnost oboru v Jihomoravském kraji v roce 2004 Haemodialysis

Více

Anketa 15.12.-19.12.2015 Spokojenost se zavedením systému vratných kelímků/hrnečků na adventních trzích v Brně. Počet respondentů: 650

Anketa 15.12.-19.12.2015 Spokojenost se zavedením systému vratných kelímků/hrnečků na adventních trzích v Brně. Počet respondentů: 650 Anketa 15.12.-19.12.2015 Spokojenost se zavedením systému vratných kelímků/hrnečků na adventních trzích v Brně Počet respondentů: 650 Zpracovala: Katedra environmentálních studií Fakulta sociálních studií,

Více

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE 2014 III. díl KNIHOVNY A VYDAVATELSKÁ ČINNOST NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Centrum informací a statistik kultury WWW.NIPOS-MK.CZ

Více

Břeclav - Lanžhot - Tvrdonice - Moravská Nová Ves - Hodonín (I. část)

Břeclav - Lanžhot - Tvrdonice - Moravská Nová Ves - Hodonín (I. část) Břeclav - Lanžhot - Tvrdonice - Moravská Nová Ves - Hodonín (I. část) Linka 729572: Přepravu zajišťuje: BORS Břeclav a.s.,bratislavská 26,690 62 Břeclav (spoje 3,5,9 až 17,21 až 27,31 až 35,39 až 47,71

Více

OVLIVŇUJÍ REGIONÁLNÍ FUNKCE SLUŽBY KNIHOVEN?

OVLIVŇUJÍ REGIONÁLNÍ FUNKCE SLUŽBY KNIHOVEN? OVLIVŇUJÍ REGIONÁLNÍ FUNKCE SLUŽBY KNIHOVEN? Stanislava Bílková Jana Nejezchlebová, Moravská zemská knihovna v Brně Při zajišťování regionálních funkcí musely být v JMK zohledněny tyto skutečnosti: okresy

Více

ZPRÁVA O VÝKONU SOCIÁLNÍ PRÁCE NA OBCÍCH V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ZA ROK 2013

ZPRÁVA O VÝKONU SOCIÁLNÍ PRÁCE NA OBCÍCH V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ZA ROK 2013 ZPRÁVA O VÝKONU SOCIÁLNÍ PRÁCE NA OBCÍCH V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ZA ROK 2013 Mezi stěžejní zákony pro výkon sociální práce na obci patří zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších

Více

0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok 2014

0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok 2014 0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok 2014 1 Kraj Plzeňský 2 Knihovna města Plzně, p. o. 3 Počet pracovníků zajišťujích regionální funkce 0,750 4 Počet obsluhovaných knihoven 14 5 Poradenská

Více

MŠMT ČR : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OSNOVA : 1. VĚSTNÍK 2. WWW.MSMT.CZ

MŠMT ČR : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OSNOVA : 1. VĚSTNÍK 2. WWW.MSMT.CZ OSNOVA : MŠMT ČR : 1. VĚSTNÍK 2. WWW.MSMT.CZ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Aktuality Tiskové zprávy Kontakt Dotazy Mapa serveru Odkazy Vyhledávání O úřadu Dokumenty Ekonomika školství Evropský

Více

Moravská zemská knihovna v Brně. Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2007

Moravská zemská knihovna v Brně. Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2007 Moravská zemská knihovna v Brně Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí v Jihomoravském kraji v roce 2007 Moravská zemská knihovna v Brně 2008 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Finanční zabezpečení

Více

Průzkum mezi podnikateli. Podnikatelské prostředí Kvalita lokality Pracovní trh Kvalita veřejné správy Cenové podmínky

Průzkum mezi podnikateli. Podnikatelské prostředí Kvalita lokality Pracovní trh Kvalita veřejné správy Cenové podmínky Tabulka č. 1: Celkové pořadí soutěže Město pro byznys Jihomoravského kraje 2008 Podstatou soutěže Město pro byznys je určení pořadí měst s nejlepšími podmínkami pro podnikání v České republice i v jednotlivých

Více

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H Kounicova 65a, 601 87 Brno Tel.: 541 646 111, fax: 541 646 100 IČO: 00094943, www.mzk.cz K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H

Více

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období. Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s.

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období. Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s. Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s. 1 10 let existence IDS JMK Počet obyvatel v IDS JMK 1, 2 mil. Počet obcí v IDS

Více

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Renáta Domoráková René Lossmann Městská knihovna v Novém Jičíně Stav před rokem 2002 1989 transformace veřejného knihovnictví 1993 zanikla Okresní knihovna

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12 23.9.2003 Stomatologická péče v Jihomoravském kraji Analýza stomatologické péče v Jihomoravském

Více

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H 2 0 1 1 2 0 1 4

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H 2 0 1 1 2 0 1 4 Kounicova 65a, 601 87 Brno Tel.: 541 646 111, fax: 541 646 100 IČO: 00094943, www.mzk.cz K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H

Více

Informace o autobusech zajišťujicích mimořádnou dopravu po dobu stávky 16. 6. 2011

Informace o autobusech zajišťujicích mimořádnou dopravu po dobu stávky 16. 6. 2011 INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Informace o autobusech zajišťujicích mimořádnou dopravu po dobu stávky 16. 6. 2011 Autobusy zajištující mimořádnou dopravu budou označeny číslem vlakové

Více

Moravská zemská knihovna v Brně. Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2008

Moravská zemská knihovna v Brně. Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2008 Moravská zemská knihovna v Brně Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí v Jihomoravském kraji v roce 2008 Moravská zemská knihovna v Brně 2009 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Finanční zabezpečení

Více

Analýza RF v roce 2007

Analýza RF v roce 2007 Analýza RF v roce 2007 s příklady dobré praxe v jednotlivých krajích 14. zasedání sekce SDRUK pro RF Praha 5. listopadu 2008 Zdroje: http://knihovnam.nkp.cz Regionální funkce knihoven v roce 2007 (základní

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 4 3.8.2006 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Jihomoravském kraji v roce

Více

Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů obcí II. a III. typu

Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů obcí II. a III. typu Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů obcí II. a III. typu Brno, 6. říjen 2016 Program 1. Zahájení Ing. Ludmila Hrachovinová 2. Rozpočet obcí 2017, veřejné opatrovnictví Ing. Marek Kurka 2.

Více

Výsledky mapování povodňového nebezpečí a povodňových rizik v Jihomoravském kraji Ing. Lukáš Sýkora Pöyry Environment a.s.

Výsledky mapování povodňového nebezpečí a povodňových rizik v Jihomoravském kraji Ing. Lukáš Sýkora Pöyry Environment a.s. Výsledky mapování povodňového nebezpečí a povodňových rizik v Jihomoravském kraji Ing. Lukáš Sýkora Pöyry Environment a.s. Brno, 4.3.2014 Jihomoravský kraj 42 úseků 21 agregovaných úseků cca 214 km délky

Více

Přednemocniční zdravotní péče v Jihomoravském kraji

Přednemocniční zdravotní péče v Jihomoravském kraji Přednemocniční zdravotní péče v Jihomoravském kraji MUDr. Oldřich Ryšavý člen Rady Jihomoravského kraje, pověřen zabezpečováním úkolů v oblasti zdravotnictví a lázeňství 25.5.2011, Laa an der Thaya Zdravotnická

Více

Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2012

Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2012 Zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji za rok 2012 Finanční zabezpečení výkonu regionálních funkcí Dne 16. ledna 2012 byly podepsány mezi Vědeckou knihovnou v Olomouci a pověřenými

Více

SOUHRN NÁVRHŮ GENERELU KRAJSKÝCH SILNIC Odbor dopravy KrÚ JMK

SOUHRN NÁVRHŮ GENERELU KRAJSKÝCH SILNIC Odbor dopravy KrÚ JMK JIHOMORAVSKÝ KRAJ SOUHRN NÁVRHŮ GENERELU KRAJSKÝCH SILNIC Odbor dopravy KrÚ JMK 9. 2008 GENEREL KRAJSKÝCH SILNIC JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (UDIMO s.r.o. 6. 2006) OBSAH 1. VÝCHODISKA GENERELU KRAJSKÝCH SILNIC...

Více

Jak účinně na metodiku aneb Zkušenosti a výzvy z Jihomoravského kraje

Jak účinně na metodiku aneb Zkušenosti a výzvy z Jihomoravského kraje Jak účinně na metodiku aneb Zkušenosti a výzvy z Jihomoravského kraje II. workshop pro pracovníky metodických oddělení veřejných knihoven Městská knihovna Děčín 10. 4. 2014 Obecní knihovna Ratíškovice

Více

Koncepce prevence kriminality Jihomoravského kraje na období

Koncepce prevence kriminality Jihomoravského kraje na období Příloha č. 1 Koncepce prevence kriminality Jihomoravského kraje na období 2017 2021 Koncepce prevence kriminality Jihomoravského kraje na období 2017 2021 Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor školství

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Brně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Brně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Brně Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Mgr. Martina Štorová RNDr. Eva Toušková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/jhm/statistiky Informace o nezaměstnanosti v

Více

Dlouhodobý vývoj nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji

Dlouhodobý vývoj nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji Dlouhodobý vývoj nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji Nezaměstnanost se jedním z negativních důsledků společenských, ekonomických a sociálních změn, ke kterým došlo v České republice po roce 1989. Postupem

Více

Jílová 36g, 639 00 Brno. Vídeňská 47, 639 00 Brno. Vídeňská 52, 639 00 Brno. Dornych 2, 602 00 Brno. Kounicova 16. Jaselská 7/9, 602 00 Brno

Jílová 36g, 639 00 Brno. Vídeňská 47, 639 00 Brno. Vídeňská 52, 639 00 Brno. Dornych 2, 602 00 Brno. Kounicova 16. Jaselská 7/9, 602 00 Brno JM IČO DIČ Název příspěvkové SÍDLO Ulice PSČ, Město JM_001 006 38 013 CZ00638013 Střední škola polytechnická,, Jílová 36g Jílová 36g, 639 00 Jílová 36g 639 00 JM_002 005 58 982 není plátce DPH Gymnázium,,

Více

Tab Vývoj základních ukazatelů dojížďky za prací v letech 1991 a v tom. v tom celkem. denně celkem muži ženy muži ženy

Tab Vývoj základních ukazatelů dojížďky za prací v letech 1991 a v tom. v tom celkem. denně celkem muži ženy muži ženy 2. Vyjížďka za prací 2.1 Vývoj vyjížďky za prací a její intenzity K datu sčítání žilo v Jihomoravském kraji 1 127 718 obyvatel (546 818 mužů a 580 900 žen). Z tohoto počtu obyvatel bylo 568 315 osob ekonomicky

Více

SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE PROGRAM: SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE k 22. zasedání, které se koná ve velké zasedací síni sídla Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5 Začátek jednání je 28. dubna 2011 v 8:30 1. Technický

Více

ODDÍL F. Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území - shrnutí

ODDÍL F. Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území - shrnutí ODDÍL F Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území - shrnutí OBSAH ODDÍLU F. strana F. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ - SHRNUTÍ 1 F.I Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na vyváženost vztahu

Více

Rok 2014 v knihovnách Královéhradeckého kraje 3. Knihovnická ocenění v roce Publikační činnost veřejných knihoven kraje 4

Rok 2014 v knihovnách Královéhradeckého kraje 3. Knihovnická ocenění v roce Publikační činnost veřejných knihoven kraje 4 Obsah CD: Výroční zpráva knihoven Královéhradeckého kraje za rok 2014 Strana Rok 2014 v knihovnách Královéhradeckého kraje 3 Knihovnická ocenění v roce 2014 4 Publikační činnost veřejných knihoven kraje

Více

Kotlíková dotace výzva pro fyzické osoby z dotačního programu OPŽP. Orestis Tzimas oddělení projektů a realizace Enexa Projekt s.r.o.

Kotlíková dotace výzva pro fyzické osoby z dotačního programu OPŽP. Orestis Tzimas oddělení projektů a realizace Enexa Projekt s.r.o. Kotlíková dotace výzva pro fyzické osoby z dotačního programu OPŽP Orestis Tzimas oddělení projektů a realizace Enexa Projekt s.r.o. Ostrava Obecné informace V programovacím období 2014-2020 možnost výměny

Více

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020 Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 22 Úvod Veřejné knihovnicko-informační služby v kraji poskytuje knihovní síť, tvořená krajskou knihovnou, městskými a místními knihovnami.

Více

Dodatek c. 1. v příloze č. 1 této rámcové smlouvy, které centrální zadavatel

Dodatek c. 1. v příloze č. 1 této rámcové smlouvy, které centrální zadavatel Dodatek c. 1 k Rámcové smlouvě o poskytování pevných telekomunikačních služeb pro Jihomoravský kraj a příspěvkové zřizované Jihomoravským krajem (dále také jen "Smlouva") uzavřené mezi uvedenými smluvními

Více

Regionální železniční doprava v Brněnské aglomeraci a Jihomoravském kraji v roce 2030. Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s.

Regionální železniční doprava v Brněnské aglomeraci a Jihomoravském kraji v roce 2030. Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s. Regionální železniční doprava v Brněnské aglomeraci a Jihomoravském kraji v roce 2030 Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s. 1 OBSAH PŘEDN EDNÁŠ ÁŠKY KY JM2 1. Stručné seznámení s IDS JMK JM3 2. Problematika

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 5 17.6.2003 Mzdy ve zdravotnictví v Jihomoravském kraji v roce 2002 Informace o mzdách

Více

Fondová skupina F. Číslo Čísla archivních. Značka Název archivního souboru Časový rozsah Přístupnost

Fondová skupina F. Číslo Čísla archivních. Značka Název archivního souboru Časový rozsah Přístupnost F 442 Agroprojekt, projektový a inženýrský podnik, Brno 1953-1966 1 - Přístupný 322 1029 F 385 Bioveta, n.p. Ivanovice na Hané 1918-1984 2 - Částečně přístupný 358, 2424 591 Družstvo pro zvelebení zemědělské

Více

VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2014. Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o., 2015

VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2014. Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o., 2015 VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2014 Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o., 2015 OBSAH: Úvod 1. Demografické údaje a síť knihoven 2. Knihovní fondy 3. Uživatelé

Více

Tabulka č. 2: Přehled výhradních ložisek a prognózních zdrojů nerostných surovin na území Jihomoravského kraje

Tabulka č. 2: Přehled výhradních ložisek a prognózních zdrojů nerostných surovin na území Jihomoravského kraje Tabulka č. 2: Přehled výhradních ložisek a prognózních zdrojů nerostných surovin na území Jihomoravského kraje Výhradní ložiska a schválené prognózní zdroje nerostných surovin na území Jihomoravského kraje

Více

1 Úvod. 1 Dostupné z: 2 Dostupné z:

1 Úvod. 1 Dostupné z:  2 Dostupné z: Roční zpráva hodnocení výkonů regionálních funkcí v Moravskoslezském kraji za rok 2011 2012 1 Úvod Výkon regionálních funkcí v roce 2011 v Moravskoslezském kraji byl stejně jako v předchozích letech organizován

Více

Regionální funkce 2010 první informace za celou ČR Porada sekce SDRUK pro RF Praha, 20. dubna 2011 Ladislava Zemánková Knihovnický institut NK ČR

Regionální funkce 2010 první informace za celou ČR Porada sekce SDRUK pro RF Praha, 20. dubna 2011 Ladislava Zemánková Knihovnický institut NK ČR Regionáln lní funkce 2010 první informace za celou ČR Porada sekce SDRUK pro RF Praha, 20. dubna 2011 Ladislava Zemánková Knihovnický institut NK ČR Předzvěsti problémů se potvrdily Vývoj financování RF

Více

A.7. SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY

A.7. SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY A.7. SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY Přehled sledovaných jevů v grafické a tabulkové příloze Sledovaný jev Grafická příloha kartogram č. Tabulková příloha tabulka č. Hustota zalidnění podle obcí 47 - Index

Více

ČD Regiony. Vlakem na cyklotrasy jižní Moravy. Cyklovlaky a cykloturistika v regionu. Naplánujte si svůj výlet

ČD Regiony. Vlakem na cyklotrasy jižní Moravy. Cyklovlaky a cykloturistika v regionu. Naplánujte si svůj výlet ČD Regiony Vlakem na cyklotrasy jižní Moravy Naplánujte si svůj výlet Partner: Tento leták má pouze informativní charakter. Informace o tarifech společnosti České dráhy najdete v letáku Jízdné. Přeprava

Více

Regionální knihovnické systémy v Karlovarském kraji. Jitka Svobodová Eva Kaňovská Jitka Pařilová

Regionální knihovnické systémy v Karlovarském kraji. Jitka Svobodová Eva Kaňovská Jitka Pařilová Regionální knihovnické systémy v Karlovarském kraji Jitka Svobodová Eva Kaňovská Jitka Pařilová Rozdělení Karlovarského kraje a regionální systémy Krajská knihovna K. Vary okres K. Vary - Clavius REKS

Více

Železniční doprava páteř IDS JMK. železnice v Jihomoravském kraji

Železniční doprava páteř IDS JMK. železnice v Jihomoravském kraji Železniční doprava páteř IDS JMK Rozvoj IDS JMK 2004-2009 a perspektivy Rozvoj IDS JMK 2004 2009 a perspektivy železnice v Jihomoravském kraji Etapy rozvoje IDS JMK 2000 Vznik Jihomoravského kraje 2002

Více

Závěrečná zpráva k výkonu regionálních funkcí v roce Region Břeclav

Závěrečná zpráva k výkonu regionálních funkcí v roce Region Břeclav Národních hrdinů 9, 690 02 Břeclav Závěrečná zpráva k výkonu regionálních funkcí v roce 2015 Region Břeclav Komentář ke Statistickému výkazu výkonu regionálních funkcí za rok 2015 Statistický výkaz výkonu

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 7 27.5.2002 Činnost oboru psychiatrie v Jihomoravském kraji v roce 2001 Podkladem pro zpracování

Více

KNIHOVNICKÁ STATISTIKA A JEJÍ VYUŽITÍ

KNIHOVNICKÁ STATISTIKA A JEJÍ VYUŽITÍ KNIHOVNICKÁ STATISTIKA A JEJÍ VYUŽITÍ Porada RF Bílovec 16.11.2016 STATISTIKA POVINNOST Každoroční statistické šetření je ze zákona povinné NIPOS, Kult (MK) 12-01 Můžeme ovlivnit, co budeme vykazovat!

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ STANDARDŮ VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ STANDARDŮ VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ STANDARDŮ VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI ZA ROK 2013 1. Úvod Materiál byl zpracován na základě Metodického pokynu Ministerstva kultury k vymezení standardu

Více

VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2011

VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2011 VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2011 Obsah 1. Demografické údaje s. 3-4 2. Síť knihoven s. 5-6 3. Knihovní fondy s. 6-10 4. Uživatelé s. 11-14 5. Výpůjčky s. 14-16 6. Ostatní

Více

Úřední zprávy JmKFS č. 35 ze dne

Úřední zprávy JmKFS č. 35 ze dne FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY Jihomoravský krajský fotbalový svaz Vídeňská 9, 639 00 Brno Tel.: 542 212 886 Fax: 542 212 906 E-mail: sekretar@jmkfs.cz Úřední zprávy JmKFS č. 35 ze dne 22.5.2015 STK

Více

Výroční zpráva z Obecní knihovny Jinačovice za rok 2009

Výroční zpráva z Obecní knihovny Jinačovice za rok 2009 Výroční zpráva z Obecní knihovny Jinačovice za rok 2009 NÁVŠTĚVA KOLEGYŇ KNIHOVNIC ZE ZNOJEMSKA, 11. 6. 2009 Ve čtvrtek 11. 6. 2009 do naší knihovny přijela výprava kolegyň knihovnic ze znojemského regionu.

Více

Dotační program na výměnu kotlů v Jihomoravském kraji v rámci Operačního programu Životní prostředí. Ing. Tereza Rosypalová

Dotační program na výměnu kotlů v Jihomoravském kraji v rámci Operačního programu Životní prostředí. Ing. Tereza Rosypalová Dotační program na výměnu kotlů v Jihomoravském kraji v rámci Operačního programu Životní prostředí Ing. Tereza Rosypalová 5. 9. 2016 Základní informace Operační program Životní prostředí 2014-2020 Hlavní

Více

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE 2012 III. díl KNIHOVNY A VYDAVATELSKÁ ČINNOST NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Centrum informací a statistik kultury WWW.NIPOS-MK.CZ

Více

České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, Brno

České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, Brno České dráhy, a. s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Kounicova 26, 611 35 Brno Číslo jednací: 151/08-KCODBo-Oš Datum: 2008-11-30 Odpověď na č. j.: Ze dne: Vyřizuje: Bc. Lubomír Oškrdal Telefon: (+420)

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Priority rozvoje dopravy v Jihomoravském kraji a nejdůležitější investiční akce v roce Slavkov u Brna 28. dubna 2016

Priority rozvoje dopravy v Jihomoravském kraji a nejdůležitější investiční akce v roce Slavkov u Brna 28. dubna 2016 Priority rozvoje dopravy v Jihomoravském kraji a nejdůležitější investiční akce v roce 2016 Slavkov u Brna 28. dubna 2016 1. Silniční síť 2. Železniční infrastruktura 3. Integrovaný dopravní systém Jihomoravského

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami Měsíční statistická zpráva červen 2016 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Výsledky soutěže Matematický klokan 2014 v okrese Brno-venkov

Výsledky soutěže Matematický klokan 2014 v okrese Brno-venkov Výsledky soutěže Matematický klokan 2014 v okrese Brno-venkov Letošní Matematický klokan proběhl v pátek 21. března v oficiálním celostátním i mezinárodním termínu. Kategorie Matematického klokana zůstávají

Více

STATISTIKA. Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci

STATISTIKA. Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci STATISTIKA Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci Statistika nuda je má však cenné údaje Statistika- statistické výsledky číselné vyjádření činnosti knihoven, služeb knihovny povinnost ze zákona

Více

Koncepce rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji na období 2015 2023. Seminář 28.5. 2015

Koncepce rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji na období 2015 2023. Seminář 28.5. 2015 Koncepce rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji na období 2015 2023 Seminář 28.5. 2015 V roce 2007 byly stanoveny čtyři opatření, které byly definovány jako klíčové pro rozvoj cyklistické dopravy na

Více