Občanské sdružení Světlo Kadaň

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Občanské sdružení Světlo Kadaň"

Transkript

1 Občanské sdružení Světlo Kadaň Výroční zpráva 2004 K-centrum Kadaň s terénním programem, pobočka K-centra Chomutov K-centrum Chomutov s terénním programem K-centrum Karlovy Vary s terénním programem

2 OBSAH: Úvod 2 Základní údaje o organizaci: Poslání organizace 3 - Cíle programů: 3 - Základní poskytované služby K - center:. 4 - Popis poskytovaných služeb: Služby poskytované v terénu: 6 Celý tým OS Světlo i se svými ratolestmi.. 7 Ostatní projekty, které se nám v roce 2004 podařilo realizovat Resocializační program K - centrum Kadaň / rok 2004 / Monitoring sociální a zdravotní situace a následná péče o lidi ohrožené drogou v romské komunitě K-centrum Kadaň s terénním programem pobočka K-centra Chomutov fotogalerie základní údaje 16 - tým kontaktního centra základní statistické údaje vývoj cílové populace a aktivit programu cíle na rok. 19 K-centrum Chomutov s terénním programem fotogalerie základní údaje 22 - tým kontaktního centra.22 - základní statistické údaje vývoj cílové populace a aktivit programu cíle na rok K-centrum Karlovy Vary s terénním programem fotogalerie základní údaje tým kontaktního centra základní statistické údaje vývoj cílové populace a aktivit programu cíle na rok Poděkování

3 Úvod Vážení čtenáři, dostáváte do rukou Výroční zprávu Občanského sdružení Světlo za rok Občanské sdružení Světlo je zřizovatelem K-center Kadaň, Chomutov a Karlovy Vary, která se zabývají sekundární a terciární prevencí drogové závislosti. Doufáme, že zejména výsledky a podrobně popsané cíle s prostředky k jejich naplnění, Vás přesvědčí o potřebnosti a smysluplnosti programů zaměřených na prevenci drogové závislosti. Miroslava Chrzová (ředitelka K-center) dipl. soc. pracovnice Jan Hudák (předseda sdružení) Co to je K-centrum? Kontaktní centrum je nízkoprahové, ambulantní zařízení prvního kontaktu pro lidi ohrožené drogou, s drogovými problémy a na droze závislé, starší 15ti let. Služby poskytujeme také jejich rodinným příslušníkům, či jiným zájemcům. K-centrum je úzce propojeno s terénním programem a provádí také diferenciálně diagnostický filtr pro různá zařízení v systému péče. Kontaktní centrum jako nízkoprahové zařízení spojuje několik přístupů mající klíčové místo v péči o drogově závislé. Naše klientela se dělí na nemotivovanou (ti, kteří momentálně abstinovat nechtějí, nebo z různých důvodů nemohou minimalizace zdravotních a sociálních rizik harm reduction ) a motivovanou, směřující k abstinenci a popřípadě abstinující. Pár slov k historii: OS Světlo bylo založeno v prosinci roku V této době nefungovalo v okrese Chomutov žádné zařízení, které by se zabývalo sekundární a terciární prevencí drogové závislosti, přesto zde díky značnému výskytu a lehké dostupnosti drog narůstaly problémy s lidmi, kteří se pohybovali v drogovém prostředí. OS Světlo si tedy podalo k MPK ČR pro rok 1998 projekt na zřízení K-centra s terénním programem, který podpořila a doporučila OPDK a OkÚ v Chomutově. Projekt byl schválen a částečně financován a tak mohlo Káčko zahájit svůj provoz. K-centrum se rychle dostalo do povědomí širší veřejnosti, stále více klientů, jejich rodinných příslušníků i ostatních zájemců navštívilo KC a využívalo standardní i nadstandardní nabídku jeho služeb. V roce 1999 se OS Světlo, s podporou OkÚ Karlovy Vary rozhodlo podat projekt na zřízení K- centra v Karlových Varech pro rok 2000 k MPK ČR. Situace na drogové scéně zde byla také složitá a žádné zařízení zabývající se prevencí drogové závislosti zde soustavně nepůsobilo. Projekt byl podpořen a K-centrum s terénním programem v Karlových Varech začalo svou činnost v květnu roku Velká část klientely K-centra Kadaň pocházela z Chomutova a Jirkova a pro některé z nich byl problém využívat služby Káčka v Kadani (klienti měli problémy s dopravou, jejím financováním, vyhledáním zařízení, apod.) a proto, s podporou OkÚ a MěÚ Chomutov, podalo OS Světlo projekt na zřízení K- centra v Chomutově pro rok 2000 k MPK ČR. Projekt byl schválen a finančně podpořen. K-centrum Chomutov s terénním programem přivítalo prvního klienta v září roku

4 Základní údaje o organizaci: název: OS Světlo Kadaň statut: : občanské sdružení sídlo: Husova 1325, Kadaň registrace: MV II. / S-OVP / / 97, statutární zástupce: Jan Hudák IČO: číslo účtu: / 0100 bankovní spojení: KB, Kadaň kontaktní telefon: 474/ / Poslání organizace: Cílem naší práce je pomoci překonávat a řešit problémy, pokud je to možné, které s sebou přináší /zne/ užívání návykových látek (potíže zdravotní, psychické, sociální, rodinné a jiné) a to v rámci standardních i nadstandardních služeb poskytovaných K-centrem. Cíle programů: Navázání kontaktu s klientem Vytvoření vzájemné důvěry mezi klientem a zařízením Prohloubení a udržení navázaného kontaktu s klientem, snaha o změnu rizikového chování směrem k méně rizikovému chování ( bezpěčnější užívání, bezpečný sex apod.) Nenásilná motivace k abstinenci, popřípadě reference takto motivovaného klienta do specializované léčebné instituce. Takto formulované cíle jsou v podstatě ideální představou kontaktního pracovníka o jeho práci s klientem. Tato ideální představa ovšem vždy není, nemůže být realizována. Cílová skupina: Osoby starší 15ti let skupina problémových uživatelů drog, závislých lidí plně se orientujících na drogový svět, skupina experimentátorů, rekreačních uživatelů drog, rodiče a osoby blízké klientům K-centra Nadstandardně děti a mladiství, kteří tráví většinu svého volného času na ulici a jejichž chování se vyznačuje sociálně patologickými rysy. Skupina lidí, jejichž chování zatím žádné sociálně patologické rysy nevykazuje, ale tím, že tráví většinu volného času na ulici, se stávají možnými obětmi, i nositeli patologického chování Pouliční prostitutky a prostituti - 3 -

5 Základní poskytované služby K - center: Standardní Výměna injekčního materiálu včetně poskytování materiálu pro snížení škod Hygienický servis (sprcha) Praní prádla (pračka, sušička) Potravinový servis Základní zdravotní servis Second hand Informace (bezpečnější braní, bezpečnější sex, léčebné programy, sociálně-právní, veškeré zdravotní-hep., inf., drogy, literatura) Poradenství individuální poradenství s drogovými uživateli, poradenství rodičům a jiným zájemcům Motivační trénink Zprostředkování detoxifikace a léčby Telefonické poradenství a krizová intervence Krizová intervence Psychiatrické a psychologické služby Nadstandardní Vitamínový program Asistenční služby Účast na akcích preventivního charakteru Zajištění dlouhodobějších stáží pro studenty SŠ, VOŠ, VŠ, nástavbových studií sociálního zaměření Testování klientů na HIV/AIDS, HCV (hepat. C), HBsAg (hepat. B) Screening testování klientů na přítomnost drog v moči. Popis poskytovaných služeb: Harm reduction Snižování zdravotních a sociálních rizik. Výměnný program stříkaček a jehel Tento program je jednou ze základních služeb K-centra, kde měníme použitý injekční materiál za sterilní kus za kus, poskytujeme desinfekční materiál, distribuujeme kondomy a preventivní a svépomocnou literaturu, informujeme o infekcích (např. hepatitida A, B, C, HIV/AIDS) a bezpečnějším užívání s ohledem na zmiňované snižování rizik. Hygienický servis Klienti mají možnost využít sprchu po celou dobu provozu KC, kde také mají k dispozici čistý ruční, šampón a mýdlo. Praní prádla Možnost vyprání prádla, k praní spodního prádla je k dispozici prášek na ruční praní, dále mají klienti k dispozici žehličku

6 Potravinový servis Vzhledem k životosprávě a životnímu stylu klientů považujeme poskytnutí instantní polévky, teplého nápoje nebo šťávy za důležité. Krizová intervence Poskytování pomoci klientům v krizových situacích, jako např. předávkování drogou, sebevražedný pokus, nápor náhlé deprese, apod Základní zdravotní servis Zahrnuje nejnutnější zdravotní ošetření klientů. V závažnějších případech jsou klienti referováni do specializovaných zdravotnických zařízení. Poskytování informací Poskytujeme informace nejen uživatelům drog, ale také rodičům a známým klientů KC i jiným zájemcům (jedná se většinou o informace z oblasti drog, bezpečnějšího užívání drog, bezpečnějšího sexu, sociálně-právní, veškeré zdravotní hepatitidy, infekce). Poskytujeme rovněž naučnou literaturu, ze které může klient potřebné informace (pokud chce) získat sám. Poradenství Poskytování poradenství uživatelům i neuživatelům v oblasti drog a věcmi s nimi souvisejícími užívání drog, rizika, léčení, s ohledem na zakázku klientely. Motivační trénink Trénink k zesílení motivace k abstinenci nebo samotného udržení abstinence. Možno před samotnou léčbou v PL, po léčbě v PL nebo pokud se klient rozhodne abstinovat sám. Zprostředkování detoxikace a léčby Klientům (nejčastěji telefonicky) vyřizujeme detox, léčbu v PL nebo léčbu v komunitách, které si sami vyberou. Ve většině případů píšeme písemné žádosti o přijetí do léčebného programu. Asistenční služby Někteří klienti nechtějí z nějakého důvodu sami např. dojít k lékaři, vyřídit sociální dávky, sami dojet do léčebny,, proto je pracovník KC v těchto případech jako doprovod. Telefonické poradenství a krizová intervence Je to jedna z možností jak pomoci a poradit nejen rodičům, partnerům uživatelů drog, ale také samotným uživatelům s nejrůznějšími problémy a situacemi (telefonická linka je poradenská, nejedná se o klasickou tísňovou linku). Psychiatrické a psychologické služby Pro klienty, jejichž primárním problémem nejsou drogy, ale například osobnostní problém nebo duševní onemocnění zajišťujeme konzultace u externího psychologa či psychiatra. Psychiatrické vyšetření je někdy vyžadováno před nástupem do léčebného zařízení. Psychologické služby zahrnují i rodinné poradenství pro rodiče a partnery klientů, kteří mají drogový problém

7 Individuální vedení klienta Terapeutický kontrakt je individuální plán, jehož cíle formuluje klient společně s kontaktním pracovníkem socioterapie, motivační trénink. Cyklus besed pro žáky, studenty, pedagogy, rodiče nadstandardně V rámci primární prevence drogové závislosti Zajištění dlouhodobých i krátkodobých stáží Pro studenty převážně sociálních a zdravotních směrů (VŠ a VOŠ), kteří projeví zájem absolvovat stáž v našem zařízení. Testování klientů Testy z kapilární krve (z prstu) se testují klienti na přítomnost viru HCV, HBV, HIV/AIDS v krvi. Těhotenské testy Klientka si může tímto testem orientačně ověřit podezření na graviditu. Vitamínový program V rámci snižování zdravotních a sociálních rizik poskytujeme vitamínové dávky, na klienta a den připadá dávka sestávající se z 1x Calibrum multivitamín, 2x ALLICOR (česnekové tablety), 2x Pangamin (pivovarské kvasnice). Souhrn všech zmiňovaných preparátů přispívá k zvyšování imunity klientů. Screening Testování na přítomnost drog v moči detekčními proužky (Amfetaminy, THC, opiáty, MDMA). Služby poskytované v terénu: Výměna použitého injekčního materiálu včetně distribuce desinfekce, aquy, vitamínů a kondomů Poskytování informací a poradenství v oblastech bezpečnější braní, bezpečnější sex, zdravotní, sociální, právní, drogy, Distribuce svépomocné literatury a literatury informující o odborné pomoci Reference do jiných specializovaných institucí Monitoring drogové scény a scén přilehlých - 6 -

8 Celý tým OS Světlo i se svými ratolestmi Zleva: Miroslava Chrzová (ředitelka před porodem), MUDr. Renata Gregorová (supervize), Jan Hudák (předseda), Božena Pilařová (HIV poradna), Věra a Roman Thömovi s dětmi (terénní program ext.), Vendula Hubálková (prac.- Chomutov), Vendula Zelená (prac. -Chomutov), Miluše Bakaráčová (prac. -Chomutov), Jana Huttová (prac.-karlovy V.), Andrea Černá (prac. Karlovy V.), Lucie Vobořilová (prac. Karlovy V.), Eva Kulhánková (prac. Kalovy V), Lucie Halouzková (prac. Chomutov), Jana Binderová (prac. Kadaň), Mgr. Milan Šafařík (psycholog), Zdeněk Karička (prac. Kadaň) - 7 -

9 Ostatní projekty, které se nám v roce 2004 podařilo realizovat I. Resocializační program K - centrum Kadaň / rok 2004 / II. Monitoring sociální a zdravotní situace a následná péče o lidi ohrožené drogou v romské komunitě - 8 -

10 Cíl projektu : I. Resocializační program K - centrum Kadaň / rok 2004 / Pomoc pro klienty při jejich začleňování do společnosti a rodiny po návratu z léčebných zařízení, terapeutických komunit, věznic - prevence relapsu, recidivy, sociální stabilizace klientů užívajících návykové látky. Působnost projektu: Chomutov, Jirkov, Kadaň, Klášterec nad Ohří, Vejprty, Karlovy Vary, Ostrov, Nejdek, Jáchymov, Nová Role. Konkrétní průběh jednotlivých aktivit: - Osobní asistence při jednání s úřady a jinými institucemi - v rámci kontaktního zařízení a terénního programu - Osobní asistence při jednání s úřady - Doprovod a pomoc klientům K - centra a terénního programu - Pomoc při zajištění ubytování - ubytovny, azyl. domy - Minimální právní servis - sepsání návrhu na rozvod, výživné.. - Poradenská činnost, socioterapie - v rámci začlenění kl. do společnosti - Screeningové testy - HCV, HBV, HIV + drogové testy - Klientské a rodičovské skupiny - pro rodiče uživatelů drog, pro abstinující kl. Průběh realizace služby pro jednotlivé klienty: 1. osobní asistence při jednání s úřady - i v rámci terénního programu - úřady práce - pomoc při pracovním zařazení - městské úřady - vyřízení dávek sociální péče, evidence obyvatel, matrika, OP - kontaktní místa - vyřízení dávek státní sociální podpory - pojišťovny - vyřízení povinného zdravotního pojištění - lékař - doprovod, či odvoz k lék. ošetření, v případě potřeby i do léčebného zařízení - probační a mediační služba - pomoc při jednání o zařazení do programu navrátilci z výkonu trestu apod. 2. pomoc při zajištění ubytování - Armáda spásy KV, ubytovna Prunéřov, ubytovna pro matky s dětmi Chomutov, apod. 3. minimální právní servis - návrh na rozvod, výživné... jeho sepsání, info o zákonech - stažení souborů z internetu apod. 4. rodinné poradenství 5. socioterapie 6. testování na přítomnost drog, na přítomnost viru HIV/AIDS, hep. typu B,C 7. klientské a rodičovské skupiny - 9 -

11 Metody, formy práce: - osobní asistence - doprovod k lékaři, na úřady - poradenství - předávání informací potřebných k tzv. sociální stabilizaci klienta - socioterapie - sociální dovednosti klienta - dlouhodobé vedení klienta - rodinné poradenství - pro rodiče a osoby blízké klientům Spolupráce v rámci sociální sítě: zejména: - MěÚ Chomutov, Kadaň, Magistrát Karlovy Vary - odd. prevence soc. pat. jevů, kurátoři.. - úřady práce - vyřízení žádosti o HZ - OHS - HIV/AIDS poradna - probační a mediační služba Chomutov, Karlovy Vary Kvalitativní vyhodnocení poskytovaných služeb: 1. Poskytnuté služby /počet provedených výkonů/ : Asistenční služby poskytnuté v terénu.712 Zaevidování klienta v evidenci Úřadu práce... 8 Vyřízení dávek státní sociální podpory 6 Minimální právní servis - žádost o rozvod, životopis, Sbírka zák, apod Zprostředkování brigády, sezónní práce 6 Doprovod ke special. lékaři - např. psychiatr, pohotovost, chirurg apod. 19 Zprostředkování ubytování (Armáda spásy, azyl. dům, ubytovny soc. péče ).. 5 Vyřízení dávek život. minima, jednoráz. soc. dávek apod. 2 Mediační a prob. služba - zařazení do progr., kontrakt apod... 3 Vyřízení podkladů pro vystavení nového OP- matrika, rodný list apod.. 6 Zdravotní pojišťovna - vyřízení průkazky, splátk. kalendář apod Rodinné poradenství 536 Testování na přítomnost HCV, HBV, HIV/AIDS 328 Testování na přítomnost drog / THC, opiáty, amphetaminy 265 Těhotenské testy

12 2. Počet klientů v programu, realizace programu /počty hodin/ : V rámci projektu byly poskytnuty asistenční služby 40 klientům v K-centrech a v rámci terénního výměnného programu byly provedeny asistenční služby (doprovod na ÚP, sepsání žádosti o výživné, min. právní servis apod.) u 109 klientů v celkovém rozsahu 550 hodin. Rodinné poradenství (+ psycholog. a psychiatr. služby) bylo poskytnuto 243 klientům v rozsahu 252 hodin (počet provedených výkonů viz. níže). službách, klientech jsou vedeny řádné záznamy. / Jednomu klientovi bylo v některých případech poskytováno i více služeb, jedna služba byla časově omezena na cca. 3 hod. práce v rámci celého okresu Chomutov /. Na projektu se podílelo 15 pracovníků. Kritické zhodnocení rozvoje programu: Cíle projektu se daří plnit. Nejvíce jsou využívány služby nabízené klientům v rámci osobních asistencí jak v KC tak v terénu. Zájem o asistenční služby v KC se oproti roku 2003 zvýšil o více jak 150% ( v r x, v r x ) Problémem zůstává ubytování klientů. Spočívá v nemnoha možnostech kam klienty umisťovat. Daří se nám oslovovat rodinné příslušníky klientů, kteří využívají rodinného poradenství, tato služba je často vyhledávána a daří se nám udržet dlouhodobější spolupráci. Klienti mají stále velký zájem také o testování ( HIV,HBV, HCV, drogové testy) jako v min. roce. Stále se nám nedaří, vzhledem k okolnostem vytvořit rodičovskou a klientskou skupinu.tuto skutečnost přičítáme, nejen, nedůvěře rodinných příslušníků v anonymitu skupiny ve smyslu každý se zná s každým. Podněty, doporučení pro rok 2005: Dále navazovat a udržovat kontakt s klienty a jejich rodinami. Nadále pracovat na vytvoření rodičovské a klientské skupiny. Nadále také udržovat, prohlubovat kontakt a dobrou spolupráci s institucemi, úřady v okrese. Zlepšit spolupráci s některými zdrav. zařízeními (psychiatr. ambulance, praktický lékař, pohotovost apod.), protože z jejich strany často býváme nepochopeni a neakceptováni jako partneři při řešení akutní krizové situace našich klientů. Prohloubit spolupráci s Mediační a probační službou Chomutov a Karlovy Vary. Vyhledávat nové možnosti k ubytování klientů i mimo rámec okresu

13 II. Monitoring sociální a zdravotní situace a následná péče o lidi ohrožené drogou v romské komunitě Obecný význam projektu: V romské komunitě patří drogová závislost k jedním z největších problémů a to z hlediska zdravotního tak sociálního.v naší lokalitě je situace často skrytá a neprůhledná. Projektem jsme se chtěli pokusit o přesný popis situace drogového problému v romské komunitě a následně tyto problémy řešit. Cílem bylo co nejefektivněji působit na romskou komunitu a přispět ke snížení zneužívání drog a šíření infekčně přenosných chorob. Cíle projektu: Hlavní cíl projektu: Záměrem bylo rozšířit povědomí o škodlivosti zneužívání drog u problémových a těžko oslovitelných klientů a zapojení romské komunity do řešení problému drogové závislosti spolu s kvalifikovanými odborníky. Dále pak snižování sociálních a zdravotních rizik u klientů ohrožených drogou. Další cíle projektu V současné době se nám nedaří navázat a udržet kontakt s osobami závislými na těkavých látkách. Projekt si kladl za cíl: 1. Monitorování situace v oblasti drogové závislosti v romské komunitě na Chomutovsku. 2. Vytvoření informačních letáků a dotazníků - drogy, drog. závislost, možnosti pomoci Školení externích pracovníků ( převážně Romů ) v oblasti drogové závislosti. 4. Získání relevantních statistických údajů v oblasti drog. problematiky u romské komunity, které budou využitelné i pro ostatní organizace a jejich prezentace v mediích a institucích zabývajících se touto problematikou.. 5. Práce s jednotlivými klienty a jejich rodinami, jak individuální tak i skupinová. Cílová skupina : Romská komunita na Chomutovsku. Instituce zabývající se romskou problematikou Doba trvání projektu : červenec prosinec

14 Závěrečné zhodnocení projektu: Cílem projektu bylo, mimo jiné, kvalitní vyškolení terénních pracovníků v oblasti drogové problematiky, včetně oblasti pohlavně přenosných chorob, možností léčby, atp. Podařilo se kvalitně vyškolit 8 terénních pracovníků. Tito terénní pracovníci poté předávali v plné míře své vědomosti respondentům. Tím bylo dosaženo dalšího cíle, a to rozšíření povědomí o rizicích zneužívání návykových látek, prevence šíření pohlavně přenosných chorob a o službách organizací a institucí, ve kterých lidé mohou nalézt pomoc při řešení problémů v těchto oblastech znázorněno v následujícím grafu. Záznam o respondentech, kterým byly na základě vzájemné spolupráce doplněny vědomosti z oblasti drogové problematiky jinými slovy byli proškoleni v této oblasti. Z celkového počtu resp. 456 jednotlivců.: Proškolení respondentů v oblasti drogové problematiky 0% 100% proškoleno neproškoleno Jedním z dalších cílů projektu bylo přimět respondenty, kteří měli problém s drogami ke vzájemné spolupráci s odborníky. Vzhledem k tomu, že akce tohoto projektu byla spíše jednorázová a terénní pracovníci neměli dostatek času, aby si získali důvěru lidí, považujeme výsledek za velmi pozitivní. Následnou péčí rozumíme např. zařízení léčebného programu, další poradenství, využívání služeb K-centra atp. Následná péče, tzn. spolupráce s odborníky z celkového počtu respondentů 456: Počet respondentů, kteří využili následné péče 95% 5% využili následné péče nevyužilo následné péče Díky tomuto projektu se nám podařilo nejen monitorovat zdravotní a sociální situaci na Chomutovsku v romské komunitě, rozšířit povědomí o drogové problematice a službách zařízení, ale hlavně se nám podařilo navázat spolupráci s lidmi z romských komunit. Hodláme proto i v budoucnosti spolupracovat s organizací Partners Czech a nadále pracovat s těmito lidmi pomocí kvalitní a soustavné terénní práce

15 K-centrum Kadaň s terénním programem pobočka K-centra Chomutov fotogalerie základní údaje tým kontaktního centra základní statistické údaje vývoj cílové populace a aktivit programu cíle na rok

16 K CENTRUM KADAŇ Naše K centrum: Náš tým: Mirka Zděnda Janča Jak to u nás vypadá:

17 Základní údaje: adresa zařízení: Klášterecká 1720, Kadaň tel., fax: 474 / mobil: 603 / , 603 / pracovní doba: Po Čt 8:00 17:00 Pá 8:00 14:30 Tým Kontaktního centra Kadaň Miroslava Chrzová dipl. soc. pracovnice ředitelka K-centra /sociální práce/ Jan Hudák předseda OSS /ekonom, soc. práce/ Kontaktní a terénní pracovníci Bc. Jana Binderová Zdeněk Karička Martin Otradovec * Psychologické služby Rodinné poradenství Mgr. Milan Šafařík / externista / Psychiatrické služby Supervize MUDr. Renata Gregorová / externista / *) nastoupil v průběhu roku 2004, pouze na 1/3 úvazku v KC Kadaň

18 Základní statistické údaje KC Kadaň Sledovaný údaj / rok počet kontaktů počet 1. kontaktů počet klientů počet rodinných příslušníků, ostatních zájemců počet vyměněného injekčního materiálu průměrný věk klientů 26,3 23,1 26,08 využité služby (počet výkonů): kontaktní místnost hygienický servis Poradenství potravinový servis drogové testy testy HCV, HBsAg, HIV poradenské telefonáty vitamínový program reference do léčby, detoxu výměnný program zdravotní servis psychologické a psychiatrické služby krizová intervence Počet kontaktů Počet vyměněných jehel Vybrané služby KC Zdravotní servis Potravinový servis

19 Změna adresy kontaktního centra v Kadani V roce 2004 sídlilo K - centrum v Kadani na adrese Věžní 958. Dovolujeme si Vás upozornit, že se K centrum Kadaň v přestěhovalo začátkem roku 2005na nové místo. Nyní jej najdete na adrese Klášterecká 1720, Kadaň. A takhle vypadá

20 Vývoj a případné změny cílové populace: Průměrný věk klientů KC je 26,08 let. Téměř všichni klienti (i prvouživatelé) upřednostňují ihned nitrožilní aplikaci. Drogová scéna nadále zůstává uzavřená. Na drogové scéně nadále převažuje užívání stimulancií (metamfetamin, pervitin), užívá ho 66% našich klientů. Opiáty užívají pouze necelá 2% klientů KC. Konopné drogy zneužívají ve větší míře mladí lidé do dvaceti let. Tato skupina představuje 15% klientely KC. Narůstá také počet osob, které kombinují pervitin s alkoholem, popřípadě toluenem. Častou vedlejší drogou je také Diazepam a lysohlávky, popřípadě Rohypnol. Snížil se počet klientů zneužívajících těkavé látky (nyní pouze 2%), přesto jsou těkavé látky problémem, zvláště u romských rodin. Poměr mužů a žen je 72% : 28% ve prospěch mužů. Cca 60% našich klientů tvoří nezaměstnaní, 17% je zaměstnaných (především starší klienti), dalších 17% klientů tvoří studenti, kteří se chovají často velmi rizikově (často navštíví KC poprvé s rodiči). Vývoj aktivit programu, kritické zhodnocení, dosažení cílů programu: V roce 2004 se nám dařilo zachovat provoz K-centra s jeho službami ve stejném rozsahu jako v předchozích letech. Velkým problémem zůstává terénní program, nedaří se nám navázat nové kontakty, důvodem je uzavřenost drogové scény, neochota se zviditelnit a vystoupit z anonymity. Nadále nabízíme širokou škálu injekčního a zdravotního materiálu. Vitamínový program (ALLICOR, PANGAMIN, CALIBRUM) využívá většina našich klientů, přestože jsme tento program museli na konci roku 2004 z důvodu nedostatku finančních prostředků omezit (ALLICOR a CALIBRUM), došlo u tohoto programu v celkovém pohledu k nárůstu o 20% oproti roku Počet kontaktů zůstává srovnatelný s rokem 2003, daří se nám také udržovat stálé kontakty z minulých let i navazovat a udržet kontakty nové (počet nových kontaktů s drogovými klienty se snížil cca o 20% oproti roku 2003). Počet vyměněného injekčního materiálu se zvýšil o 34% oproti roku Výrazný nárůst byl především v druhém pololetí roku O 45% se také zvýšil zájem o informační servis (HIV, Hepatitidy, PL, drogová závislost apod.) V roce 2004 došlo k nárůstu provedených krizových intervencí o 100%. Přibývá krizových intervencí s rodiči, v KC i při telefonickém kontaktu. Kontaktní místnost byla využívána také častěji (o 25% více než v r.2003), což je pro nás signálem, že nám klienti důvěřují a opět se k nám vracejí. Od začátku roku 2004 se zaměřujeme na počet klientů, u kterých došlo ke změně rizikového chování v rámci snižování sociálních a zdravotních rizik a to jak pozitivně, tak i negativně. Naše zařízení eviduje 173 drogových klientů a u 119 z nich došlo k pozitivní změně. Naše zařízení od ledna 2004 eviduje klienty pomocí systému FREEBASE. Tento program nám velmi pomáhá při zpracování statistik, průběžných a výročních zpráv

21 Cíle na rok 2005 Zachování provozu současného K-centra. Udržení rozšířených aktivit v rámci programu harm reduction -testy HIV, HBsAg, HCV Oslovení klíčových členů drogové komunity v rámci terénního programu, abychom mohli navázat nové kontakty a realizovat funkční terénní program. Prohlubování dovedností a znalostí pracovníků KC v oblasti týkající se nejen drogové problematiky. Snaha o získání certifikátu odborné způsobilosti služeb pro uživatele omamných a psychotropních látek - RV KPP. Zlepšení spolupráce se zdravotnickými zařízeními v okolí, které mají často zkreslené informace o našich službách a možnostech naší intervence

22 K-centrum Chomutov s terénním programem fotogalerie základní údaje tým kontaktního centra základní statistické údaje vývoj cílové populace a aktivit programu cíle na rok

23 K CENTRUM CHOMUTOV Naše K centrum: Náš tým: Lucka Venda Z. Venda H. Jak to u nás vypadá:

24 Základní údaje: adresa zařízení: Hálkova 224, Chomutov tel., fax: 474 / mobil: 603 / , 603 / mobil terénní: 605 / pracovní doba: Po Čt 8:00 17:00 Pá 8:00 14:30 Tým Kontaktního centra Chomutov Miroslava Chrzová dipl. soc. pracovnice ředitelka K-centra /sociální práce/ Jan Hudák předseda OSS /ekonom, soc. práce/ Terénní práce: Roman Thöma Alena Thömová / externisté / Kontaktní a terénní práce: Lucie Halouzková Vendula Hubálková Martin Otradovec * Bc. Vendula Zelená Miloslava Bakaráčová ** Psychologické služby Rodinné poradenství Mgr. Milan Šafařík / externista / Psychiatrické služby Supervize MUDr. Renata Gregorová / externista / *) Zahájil pracovní poměr v průběhu roku 2004, pouze 1/3 úvazku v KC Chomutov. **) Ukončila pracovní poměr v prvním pololetí roku

25 Základní statistické údaje KC Chomutov Sledovaný údaj / rok počet kontaktů počet 1. kontaktů počet klientů počet rodinných příslušníků, ostatních zájemců počet vyměněného injekčního materiálu průměrný věk klientů 24,5 24,5 25,5 využité služby (počet výkonů): kontaktní místnost hygienický servis Poradenství potravinový servis drogové testy testy HCV, HBsAg, HIV poradenské telefonáty vitamínový program neevid. neevid. 572 reference do léčby, detoxu výměnný program zdravotní servis psychologické a psychiatrické služby krizová intervence Počet kontaktů Počet vyměněných jehel Vybrané služby KC Hygienický servis Počet kontaktů

26 Vývoj a případné změny cílové populace: Významné změny v cílové populaci jsme od roku 2003 nezaznamenali. Věk klientů se pohybuje od 20 do 35 let. Průměrný věk klientů je 25,5 roku. Téměř všichni klienti včetně experimentátorů či prvouživatelů upřednostňují nitrožilní aplikaci. Pervitin jako základní droga stejně jako v minulém roce převažuje a to ze 68,7%. Zneužívání konopných drog se oproti minulému roku zvýšilo ze 7% na 10%, těkavé látky jsou užívány ze 3,3%, heroin z 2,8% a alkohol z 5,2%. Mužská populace v roce 2004 opět převažovala a to v poměru 68 : 32 ve prospěch mužů. I nadále převažuje počet nezaměstnaných a to z 62,3%. Kontakty s mladými lidmi - do 18 let I nadále se nám daří udržovat kontakty s mladými lidmi, ať s uživateli či s neuživateli a to hlavně vlivem primární prevence na SOU nebo SOŠ. Mladí lidé se poté nebojí či nestydí přijít do K-centra pro různé informace. Velký zájem je především o informace týkající se pohlavně přenosných chorob a drogové problematiky. Cílová populace - neuživatelé Stále více se nám daří získávat důvěru u rodičů a blízkých osob uživatelů drog. Přicházejí zejména kvůli informacím o drogách, léčebných programech, infekcích atd. V tomto roce naše zařízení navštívilo 85 zájemců z řad rodičů a jiných příbuzných uživatelů drog. Osob, které drogy neužívají a do K-centra přišly většinou pro informace jsme zaznamenali celkem 27. Romská populace Díky projektu monitoring (viz. odst. vývoj aktivit) se nám podařilo oslovit nejen více romských uživatelů drog, především pervitinu a toluenu, ale také jejich blízké příbuzné, zejména rodiče. Zneužívání těchto látek v této komunitě je stále více problematické. Vývoj aktivit programu, kritické zhodnocení, dosažení cílů programu: V červenci roku 2004 zahájilo naše zařízení projekt, který podpořila organizace Partners Czech v rámci projektu romské integrace. Činnost spočívá v monitoringu sociální a zdravotní situace soc. slabých Romů v Chomutově a v Kadani. Terénní pracovníci oslovovali rodiny žijící v oblastech a komunitách soc. slabších lidí a zjišťovali např. dosažené vzdělání, užívání návykových látek, informovanost o pohlavně přenosných chorobách apod. Nedostatky v těchto oblastech poté doplňovali pracovníci jak verbálně, tak i pomocí informačních materiálů. V rodinách, kde se objevilo užívání drog byla nabídnuta následná péče a pomoc. 10% dotazovaných této možnosti využilo a jejich situace se řeší. Díky projektu Monitoring zdravotní a sociální situace a následná péče o lidi ohrožené drogou v romské komunitě, který jsme uskutečnili za podpory organizace Partners Czech jsme zaznamenali vysoký nárůst kontaktů s romskými uživateli drog. U výměnného programu stále udržujeme nabídku všech služeb, které klienti nadále často využívají. V tomto roce jsme zaznamenali pokles v počtu vyměněného injekčního materiálu o 6,2%. Toto přisuzujeme především tomu, že kvůli personálnímu zabezpečení KC pracovníci nemohou vycházet do terénu a externí terénní pracovníci nemohou hlavně z časových důvodů vykonávat službu na úrovni předešlých let

27 Klienti jak z řad drogových uživatelů, tak veřejnosti, mají stále větší zájem o informace týkající se drogové problematiky. Počet výkonů vzrostl o 218%. Dále jsme zaznamenali nárůst v počtu 1. kontaktů o 10,9%. Veškeré standardní služby se nám dařilo udržet, a tím i naplnit cíle programu. U těchto služeb došlo k výraznějším změnám Hygienický servis (včetně praní prádla) - nárůst výkonů o 42% oproti r.2003 Krizová intervence (jak v KC, tak telefonická) - nárůst o 50% oproti r.2003 I v tomto roce byl zaznamenán zájem o individuální vedení klienta. Většinou se jednalo o motivační program - příprava na nástup do léčebného programu - zhruba ze 70%. Zbylých 30% zájemců docházelo na abstinenční program - z čehož 15% zájemců na udržení abstinence po léčebném programu a 15% klientů tuto službu využilo jako ambulantní řešení motivace k abstinenci. 64% z počtu klientů, kteří docházeli na tyto individuální programy, nejméně měsíc abstinovalo nebo nastoupilo do léčebných zařízení. Při hodnocení dosažených cílů u nadstandardních služeb zařízení, jsme zaznamenali některé výraznější rozdíly. A to zejména: Vitamínový program - v posledním čtvrtletí jsme bohužel neměli dostatek finančních prostředků k udržení tohoto programu a služba prakticky nefungovala. Testování - minulý rok se v našem zařízení nechalo otestovat o 58% méně klientů na přítomnost viru HIV, HBsAg, HCV než v r.2003, tento rozdíl je způsoben nedostatkem finančních prostředků. Tuto situaci považujeme za nepříznivou, jelikož poptávka po testech neustále stoupá, a to nejen z řad uživatelů, ale i široké veřejnosti. Drogové testy - možnost testování využívají především rodiče, ale úzce spolupracujeme také s výchovným ústavem Husův domov (testování jejich svěřenců v době, kdy jsou mimo ústav). U služby testování na přítomnost drog v moči došlo k nárůstu o 10% oproti r Terénní program - zde došlo ke snížení počtu kontaktů, ke snížení počtu kusů vyměněného injekčního materiálu. Zaznamenali jsme o 44% méně kontaktů než v r Celkově hodnotíme dosažení cílů kladně. Přes větší finanční tíseň se nám podařilo udržet služby na dobré úrovni. Důvěra klientů stoupá. Dostáváme se stále více do povědomí veřejnosti, hlavně z řad institucí. Plynule využíváme program FREEBASE, což nám usnadňuje práci při vytváření statistik. Některých cílů se nám dosud nepodařilo dosáhnout (webové stránky, terénní program ze strany KC), v r.2005 se pokusíme i toto realizovat. Terénní program V roce 2004 probíhal terénní program pouze prostřednictvím externích pracovníků. Jelikož ti z časových a osobních důvodů program omezili, snížil se počet kontaktů i kusů vyměněného inj, materiálu. V tomto roce terénní program zaznamenal 607 kontaktů, což je o 44% méně než v roce Z personálních důvodů se nám nepodařilo obnovit službu ze strany K - centra

28 Cíle na rok 2005 zachovat provoz KC s terénním programem v rozsahu nabízených služeb sledovat požadavky klientů a pružně reagovat na změnu poptávky pokračovat v testování toxikomanů na přítomnost viru HIV, HBsAg, HCV - v rámci HR zkvalitnit terénní program, zrealizovat jej ze strany KC udržet a více zúžit spolupráci s ostatními zařízeními především v oblasti zdravotnictví prohlubovat vědomosti, znalosti a dovednosti pracovníků KC v oblasti týkající se nejen drogové problematiky, ale také například rodinného poradenství aj. zrealizovat webové stránky rozšířit personální zabezpečení připravit programy kontaktního centra a terénního programu na akreditaci RVKPP ČR

29 K-centrum Karlovy Vary s terénním programem fotogalerie základní údaje tým kontaktního centra základní statistické údaje vývoj cílové populace a aktivit programu cíle na rok

30 K CENTRUM KARLOVY VARY Naše K centrum: Náš tým: Janča Eva Lucka Jak to u nás vypadá:

31 Základní údaje: adresa zařízení: Kr. Jiřího 38, Karlovy Vary tel., fax: 35 / mobil: 603 / , 603 / mobil terénní: 604 / pracovní doba: Po Čt 8:00 17:00 Pá 8:00 14:30 Tým Kontaktního centra Karlovy Vary Miroslava Chrzová dipl. soc. pracovnice ředitelka K-centra /sociální práce/ Jan Hudák předseda OSS /ekonom, soc. práce/ Kontaktní a terénní práce: Andrea Černá * Jana Huttová Jiří Stříteský Lucie Vobořilová Eva Kulhánková Martin Otradovec ** Psychologické služby Rodinné poradenství Mgr. Milan Šafařík / externista / Psychiatrické služby Supervize MUDr. Renata Gregorová / externista / *) toho času na mateřské dovolené **) zahájil pracovní poměr v průběhu roku 2004, pouze 1/3 úvazku v KC Karlovy Vary

32 Základní statistické údaje KC Karlovy Vary Sledovaný údaj / rok počet kontaktů počet 1. kontaktů počet klientů počet rodinných příslušníků, ostatních zájemců počet vyměněného injekčního materiálu průměrný věk klientů 24 28,6 29 využité služby (počet výkonů): kontaktní místnost hygienický servis Poradenství potravinový servis drogové testy testy HCV, HBsAg, HIV poradenské telefonáty vitamínový program reference do léčby, detoxu výměnný program zdravotní servis psychologické a psychiatrické služby krizová intervence Počet kontaktů Počet vyměněných jehel Vybrané služby KC Hygienický servis Potravinový servis

33 Vývoj a případné změny cílové populace: Drogová scéna v Karlových Varech je uzavřená. Heroin distribuují i nadále cizí státní příslušníci (vietnamské národnosti). Nabídka na trhu se nadále zvyšuje, přestože v Karlových Varech i v některých okolních městech se díky zadržení a umístění několika dodavatelů do výkonu trestu nepatrně snížila. Pervitin je i nadále distribuován varskými a okolními vařiči přímo mezi uživatele drog. Stále se snižuje věkový průměr experimentátorů a problémových uživatelů (narůstá však zneužívání návykových látek). Skupina uživatelů (rekreačních nebo problémových), kteří zneužívají návykové látky neustále narůstá. Z údajů vedených v našich záznamech vyplývá, že z nelegálně užívaných drog i nadále převládá pervitin (72,3%) - zneužívá ho naprostá většina naší klientely, heroin (17,4%) - výrazně se navýšilo jeho zneužívání, marihuana (10,4%), další drogy jako hašiš, extáze, tripy LSD jsou užívány většinou tzv. rekreačně (experimentátoři navštěvující párty apod.). Mírně se zvýšil počet klientů užívajících převážně alkohol. Zaznamenáváme také návštěvnost klientů užívajících těkavé látky, ale v menší míře než u ostatních uživatelů. Počet zaměstnaných klientů v roce 2004 byl 9,5%, studenti tvoří 5,2% problémových uživatelů. Vývoj aktivit programu, kritické zhodnocení, dosažení cílů programu: Program je realizován dle projektu na rok Oproti minulému roku se hygienický servis, jež zahrnuje vyprání a vysušení prádla, sprchování výrazně zvýšil. Také nutriční program výrazně vzrostl. V našem zařízení i mimo něj v rámci terénního programu proběhlo celkem 4548 kontaktů za celý rok 2004, což je o 530 kontaktů více oproti roku Je to velmi vysoký nárůst cca o 11,7%. Výměna injekčního materiálu za rok 2004 se rovná ks (z toho bylo volně posbíráno v rámci terénního programu 289 kusů), což je o 2349 ks více než v roce 2003, t.j. nárůst o 9,6%. Streetwork je prováděn ve městech okresu dvakrát v týdnu dvěma z našich pracovníků, mapuje se terén, získávají se další kontakty, k vytipování vhodných míst využíváme kromě jiného i informací od klientů našeho KC. Ve využití nabízené služby poradenství zaznamenáváme stoupající tendenci oproti minulému roku, což přisuzujeme důvěře veřejnosti v naše zařízení. O akce primárně preventivního charakteru, jež jsou poskytovány v nadstandardních službách, je větší zájem, čímž se také nepřímo navýšilo rodinné poradenství. Klienti využívají ve velké míře možnost testování orientačními testy. Drogové testy z moči (THC, AMPH, OP, EXT) Testy na přítomnost protilátek (HIV, HBsAg, HCV ) v kapilární krvi (trnové testy). Zaznamenali jsme zvýšení zájmu o testování cca o 33%. Proběhlo též testování pro širokou veřejnost. I nadále je v rámci všech našich nabízených služeb zachovávána anonymita našich klientů, údaje nutné pro vykazování incidencí a statistik zaznamenáváme většinou číselně. V roce 2004 jsme začali používat program FREEBASE na evidenci našich klientů (kódový systém)

34 Mimo stálé klientely se nám daří navazovat i nové kontakty, výrazně se navýšila návštěvnost (o 11,7%). Ze stálých klientů k nám dochází přibližně 67% pravidelně 3x v týdnu, zaznamenáváme tedy stárnutí naší klientely. Zaznamenali jsme velmi vysoký nárůst v návštěvnosti klientů do 25 let, cca o 90%. Služba zprostředkování detoxu a PL se navýšila cca o 27% oproti roku 2003 Vzhledem k nedostatku finančních prostředků jsme u některých služeb (vitamínový program, nutriční program, zdravotní servis) byli často nuceni omezit službu a odkazovat zájemce do jiných zařízení. Díky získání finančních prostředků bylo možné částečné dovybavit KC a tím zkvalitnit naše služby. Nadále se snažíme o navazování kontaktů (v terénním programu) v okolních městech, které získáváme velmi složitě, tuto skutečnost považujeme za nejslabší článek plnění programu. Cíle na rok 2005 Zachování provozu současného KC v Karlových Varech. Zachování terénního programu v okresu Další rozšíření terénních programů V rámci možností se zapojit do primárně preventivních aktivit - nadstandardně Pokračovat v hlásném systému - kódování FREEBASE Zachovat rozšířené aktivity v rámci programu HR - například testování klientů na přítomnost infekčních chorob (dle finančních možností). Zachovat nabídku vitamínového programu (dle finančních možností) Udržení, zlepšení a rozšíření spolupráce s ostatními zařízeními, zvláště pak ve zdravotní a sociální sféře. Nadále pokračovat ve vzdělávání celého týmu, nejen v oblasti drogové problematiky. Zvyšování informovanosti jak současných, tak i potenciálních klientů o službách KC, s důrazem na soustavné podávání aktualizovaných informací. Výraznější propagace KC u mladší cílové skupiny (ZŠ, SOU, SŠ, návštěvníci diskoték a párty). Rozšíření pracovního týmu KC, což by mělo přispět především ke zkvalitnění námi nabízených služeb, zejména terénního programu. Příprava programu na akreditaci RV KPP ČR

35 PODĚKOVÁNÍ: Na činnosti OS Světlo se v roce 2004 podílely a podporovaly tyto subjekty : RVKPP ČR - K-centrum Karlovy Vary ,- Kč RVKPP ČR - K-centrum Chomutov ,- Kč RVKPP ČR - K-centrum Kadaň ,- Kč Ústecký Kraj ,- Kč Město Karlovy Vary ,- Kč Karlovarský Kraj ,- Kč Město Kadaň ,- Kč Úřad práce Chomutov ,- Kč Město Chomutov teplo ,- Kč MPSV ,- Kč CZECH Partners ,- Kč Úřad práce Karlovy Vary ,- Kč VZP Chomutov ,- Kč Město Karlovy Vary ,- Kč Město Chomutov ,- Kč RRR s.r.o ,- Kč Reckit Benckister ,- Kč MOVA s.r.o ,- Kč Město Ostrov ,- Kč Severočeské Doly a.s ,- Kč Petrom Stavby s.r.o ,- Kč Vlastní činnost ,- Kč Město Chomutov ,- Kč Město Klášterec nad Ohří ,- Kč Město Nejdek ,- Kč Město Jirkov ,- Kč celkem : Kč

36 Město Kadaň Klášterec n/o Město Ostrov Město Chomutov Karlovy Vary Severočeské doly Elektrárny Prunéřov Ústecký kraj Karlovarský kraj a Tušimice

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ JK, o. s. pracoviště ve Strakonicích Drahuška Kolářová Centrum pro zdravotně postižené JK, o. s.

Více

Krizové a Kontaktní centrum Pod slunečníkem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Krizové a Kontaktní centrum Pod slunečníkem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 ˇ ˇ Krizové a Kontaktní centrum Pod slunečníkem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvod 2 1. Informace o organizaci 3 2. krizové A Kontaktní centrum 4 2.1. Poslání 4 2.2. Cíle 4 2.3. Zásady poskytované sociální

Více

Krizové a Kontaktní centrum Pod slunecníkem ˇ VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA

Krizové a Kontaktní centrum Pod slunecníkem ˇ VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA Krizové a Kontaktní centrum Pod slunecníkem ˇ VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA 2010 Obsah Úvod 4 1. Informace o organizaci 5 2. Kontaktní centrum 6 2.1. Poslání 6 2.2. Cíle 6 2.3. Zásady poskytované sociální služby 6

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SVĚTLO 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SVĚTLO 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SVĚTLO 2010 Vážení čtenáři, ÚVODNÍ SLOVO dostáváte do rukou výroční zprávu OS Světlo Kadaň za rok 2010. Hlavní činností naší organizace je práce v oblasti prevence patologických

Více

C E N T R U M Výroční zpráva 2009 Kontaktního centra Litoměřice

C E N T R U M Výroční zpráva 2009 Kontaktního centra Litoměřice C E N T R U M Výroční zpráva 2009 Kontaktního centra Litoměřice Kontaktní centrum Litoměřice je určeno problémovým uživatelům a lidem závislým na nelegálních omamně psychotropních látkách (OPL). Dále osobám

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

Výroční zpráva 2006. O činnosti občanského sdružení SVĚTLO

Výroční zpráva 2006. O činnosti občanského sdružení SVĚTLO Výroční zpráva 2006 O činnosti občanského sdružení SVĚTLO Občanské sdružení Světlo ÚVODNÍ SLOVO Vážení čtenáři, občanské sdružení Světlo je zřizovatelem kontaktních center pro drogově závislé a jejich

Více

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Stibalová, Kontaktní centrum Litoměřice. Název příkladu dobré praxe: Výměnná a poradenská místnost ve Štětí

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Stibalová, Kontaktní centrum Litoměřice. Název příkladu dobré praxe: Výměnná a poradenská místnost ve Štětí Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Stibalová, Kontaktní centrum Litoměřice Název příkladu dobré praxe: Výměnná a poradenská místnost ve Štětí Cíle Hlavními cíly terénního programu je: - navázání kontaktu s

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Město Turnov období 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012

Město Turnov období 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 Zpráva o realizaci sekundární protidrogové prevence ve městě Turnov Město Turnov období 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 Autorský tým (věcná část): Bc. Pavel Pech Ivona Vendégová Alena Havelková Komentáře a

Více

Průběžná zpráva k 30. 6. 2012 Centrum drogové pomoci

Průběžná zpráva k 30. 6. 2012 Centrum drogové pomoci Průběžná zpráva k 30. 6. 2012 Centrum drogové pomoci Služby sociální prevence Kontaktní centra IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 8008943 VEDOUCÍ: Mgr. Michal Fabian, DiS. KONTAKT: Tel. č.: 596884854, 602715805 Adresa:

Více

Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik

Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc. Krajská konference k problematice rizikového chování Dítě a droga Hradec Králové, 15. 10. 2012 Obsah Historie vzniku

Více

obsah Slovo úvodem Mgr. Jakub Olšák předseda sdružení AGARTA o. s.

obsah Slovo úvodem Mgr. Jakub Olšák předseda sdružení AGARTA o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 obsah Slovo úvodem Slovo úvodem...1 Kdo jsme...2 Kontaktní centrum...2 Terénní programy...3 Organizační struktura o. s. Agarta...4 Cílová skupina...4 Odbornost a certifikace...5 Zpráva

Více

Závěrečná zpráva o realizaci projektu Terénní program Kralupy nad Vltavou (1.1. 31.12.2014)

Závěrečná zpráva o realizaci projektu Terénní program Kralupy nad Vltavou (1.1. 31.12.2014) Semiramis o. s. Dlabačova 2208, Nymburk 288 02 IČO: 70 84 53 87, tel.: +420 606 936 212, Semiramis o.s. je zapsaný jako spolek ve spolkovém rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou

Více

Vážení, Ještě jednou. Děkujeme za naše klienty za vaší pomoc. Za Darmoděj o.s. Josef Vondrka. ředitel sociálních a protidrogových služeb

Vážení, Ještě jednou. Děkujeme za naše klienty za vaší pomoc. Za Darmoděj o.s. Josef Vondrka. ředitel sociálních a protidrogových služeb Výroční zpráva o. s. Darmoděj 2008 Vážení, předem, než se začtete do naší třetí výroční zprávy, chtěl bych na úvod poděkovat všem těm, kteří se na projektech Darmoděj o.s. spolupodíleli a spolupodílí.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SVĚTLO 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SVĚTLO 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SVĚTLO 2008 Vážení čtenáři, ÚVODNÍ SLOVO dostáváte do rukou výroční zprávu OS Světlo Kadaň za rok 2008. Hlavní činností naší organizace je práce v protidrogové prevenci

Více

Shrnutí roku 2011 v oseckém terénu (Osek)

Shrnutí roku 2011 v oseckém terénu (Osek) Shrnutí roku 2011 v oseckém terénu (Osek) Cílová skupina se na území města Oseka v zásadě již několik let nemění. Stále převládají muži ve věkovém rozmezí 19-41 let, kteří si drogy aplikují intravenózně

Více

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů VI. AT konference Jihočeského kraje říjen 2012 Lucia Kiššová Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Aktuální aktivity Koncepce sítě

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2013 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2013 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2013 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZÁVĚREČNÁ Závěrečná zpráva 01.01.2013 31.12.2013 Všechny informace a data uvedená v průběžné/závěrečné

Více

Úvod 4. 1. Informace o realizátorovi 5

Úvod 4. 1. Informace o realizátorovi 5 2009 2 Úvod 4 1. Informace o realizátorovi 5 2. Kontaktní centrum 6 2.1. Poslání 6 2.2. Cíle 6 2.3. Zásady poskytované sociální služby 7 2.4. Cílová skupina 7 2.5. Základní poskytované služby 7 2.6 Hodnocení

Více

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ I. II. NÁVYKOVÉ LÁTKY A LEGISLATIVA III. NÁVYKOVÉ LÁTKY VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ 1 Charakteristika současné drogové

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

centrum sekundární a terciární prevence drogových závislostí

centrum sekundární a terciární prevence drogových závislostí Do ruky se vám dostala výroční zpráva Kontaktního centra Litoměřice za rok 21. Jako již v uplynulých letech se vám tímto způsobem pokusím ukázat nejen práci tohoto zařízení, ale také jeho potřebnost. V

Více

1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově

1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově 1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově Osnova prezentace Kontakty - Oddělení prevence a volnočasových aktivit OŠ KrÚ JMK Charakteristika drogové scény JMK (Výroční

Více

Program komplexní léčby somatických komplikací syndromu závislosti, Remedis, Nuselská poliklinika Táborská 57, Praha 4

Program komplexní léčby somatických komplikací syndromu závislosti, Remedis, Nuselská poliklinika Táborská 57, Praha 4 Demografické, epidemiologické a virologické charakteristiky populace uživatelů drog srovnání let 2005 a 2006 h MUDr. Vratislav Řehák, MUDr. Laura Krekulová, PhD Program komplexní léčby somatických komplikací

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SVĚTLO KADAŇ 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SVĚTLO KADAŇ 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SVĚTLO KADAŇ 2011 ÚVODNÍ SLOVO Vážení čtenáři, dostáváte do rukou výroční zprávu OS Světlo Kadaň za rok 2011.Hlavní činností naší organizace je práce v oblasti prevence

Více

centrum sekundární a terciární prevence drogových závislostí

centrum sekundární a terciární prevence drogových závislostí Vážení a milí, ve výroční zprávě 22 Kontaktního centra Litoměřice vám nabízíme pohled na samotnou práci s klienty, popis jednotlivých aktivit a služeb tak, jak jsou a byly v tomto roce standardně nabízeny.

Více

Dotazník o podstoupené terapii (TSR)

Dotazník o podstoupené terapii (TSR) Jméno tazatele ID tazatele ID klienta Název zařízení ID zařízení Datum (dd.mm.rrrr) Kontakt: osobně telefonicky Obecné instrukce pro tazatele Každá z oblastí služeb sledovaných Dotazníkem o podstoupené

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Jablonci nad Nisou Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace Práce s klientelou

Více

Slovo úvodem. Obsah. Agarta o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Slovo úvodem... 2. Kdo jsme... 3. Základní údaje o organizaci... 3

Slovo úvodem. Obsah. Agarta o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Slovo úvodem... 2. Kdo jsme... 3. Základní údaje o organizaci... 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA 20I2 1 2 Obsah Slovo úvodem... 2 Kdo jsme... 3 Základní údaje o organizaci... 3 Organizační struktura o. s. Agarta... 4 Provozované aktivity a služby organizace... 4 Kontaktní centrum Klíč...

Více

Slovo úvodem. Obsah. Agarta o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Slovo úvodem... 2. Kdo jsme?... 3. Základní údaje o organizaci... 3

Slovo úvodem. Obsah. Agarta o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Slovo úvodem... 2. Kdo jsme?... 3. Základní údaje o organizaci... 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA 20I3 1 2 Obsah Slovo úvodem... 2 Kdo jsme?... 3 Základní údaje o organizaci... 3 Organizační struktura občanského sdružení AGARTA... 4 Provozované aktivity a služby organizace... 4 Kontaktní

Více

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie Možnosti sběru dat o uživatelích MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště ové epidemiologie Základní pojmy - 1 Návykové látky alkohol, omamné látky, psychotropní látky

Více

OBSAH: Výroční zpráva 2011

OBSAH: Výroční zpráva 2011 THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH: Základní údaje str. 3 Milníky str. 4 Popis služeb a činností str. 5 Klienti str. 8 Projekty str. 9 Finanční zpráva str. 12 Vzdělávání pracovníků, individuální

Více

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky. V roce 2007 naše sdružení podpořili: jejich nasazení a práci v uplynulém roce.

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky. V roce 2007 naše sdružení podpořili: jejich nasazení a práci v uplynulém roce. PODĚKOVÁNÍ: Zde chci poděkovat všem institucím i jednotlivcům, organizacím, sponzorům, dárcům či sympatizantům, kteří podpořili naši činnost. Díky nim můžeme realizovat naše programy a pomáhat tak těm,

Více

Dotazník k žádosti o léčbu v TK

Dotazník k žádosti o léčbu v TK Dotazník k žádosti o léčbu v TK I. Základní údaje: 1. Datum vyplnění: 2. Jméno a příjmení: 3. Věk: 4. Datum narození: 5. Pohlaví: muž žena 6. Státní příslušnost: 7. Národnost: 8. Pojišťovna: 9. Kontaktní

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

OBSAH: Výroční zpráva 2012

OBSAH: Výroční zpráva 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH: Základní údaje str. 3 Milníky str. 4 Popis služeb a činností str. 5 Klienti str. 8 Projekty str. 9 Finanční zpráva str. 11 Vzdělávání pracovníků, individuální praxe str. 13 Poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Jablonci nad Nisou Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace Práce s klientelou

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

let Výroční zpráva 2014

let Výroční zpráva 2014 Point 14 let Výroční zpráva 2014 Strana 2 Point 14 20 let existence a činnosti Připravujeme pro Vás tuto publikaci Dagmar Hudecová Plzeň 2014 Tato publikace vznikla díky finanční podpoře odboru Bezpečnosti

Více

Priorita XI. Podpora služeb pro děti, mládež a rodinu ohroženou rizikovými jevy

Priorita XI. Podpora služeb pro děti, mládež a rodinu ohroženou rizikovými jevy Opatření XI. 1.: Udržení a rozvoj sociální služby zařízení pro děti a mládež (zahrnutí věkové skupiny 6-12 let) Služba preventivního charakteru, napomáhá rozvíjení pozitivního sociálního chování dětí a

Více

Závěrečná zpráva CDP za rok 2012

Závěrečná zpráva CDP za rok 2012 Závěrečná zpráva CDP za rok 2012 Organizace: Sociální služby města Havířova IČO: 60337583 Ředitel organizace: Ing. Milan Černý Název zařízení: Centrum drogové pomoci Adresa zařízení: Hřbitovní 12, 736

Více

Souhrnná zpráva o realizaci sociální služby

Souhrnná zpráva o realizaci sociální služby Souhrnná zpráva o realizaci sociální služby V souladu se smlouvou o vnitřních vztazích sdružení Terénní programy Mělnicko ze dne 31.12.2010 Zpráva je podkladem pro průběžnou monitorovací zprávu za období:

Více

TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV

TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV Světlem k prevenci PODPORA SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT V KARLOVARSKÉM KRAJI 2014 KLUB PŘÍZEMÍ TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV K-CENTRUM A TERÉNNÍ PROGRAM CHOMUTOV SPOLEČNĚ PROTI

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V I 1 Osoba v nepříznivé sociální situaci přijímá službu, která je podmíněná ochotou řešit nepříznivou sociální situaci stabilizace Ubytování Strava Ubytování chráněné prostředí pro řešení nepříznivé sociální

Více

Vše, co jste chtěli vědět o drogách a báli jste se zeptat... www.extc.cz. Mgr. Zuzana Šilhanová Mgr. Jakub Černý

Vše, co jste chtěli vědět o drogách a báli jste se zeptat... www.extc.cz. Mgr. Zuzana Šilhanová Mgr. Jakub Černý Vše, co jste chtěli vědět o drogách a báli jste se zeptat... www.extc.cz Mgr. Zuzana Šilhanová Mgr. Jakub Černý o nás Sdružení Podané ruce, o.s. - Terénní programy Brno Vznik v roce 2001 Současný tým od

Více

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE 213 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE LIBEREC - 213 Hygienická služba provádí v rámci Národní strategie protidrogové politiky

Více

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Prim. MUDr. Petr Popov Subkatedra návykových nemocí IPVZ Oddělení léčby závislostí VFN 1.LF UK v Praze 2008: Drogy hrozba dneška? MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.,

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

1. Úvodní slovo. 6. Spolupráce a výzkumná činnost 6.1. Spolupráce 6.2. Výzkumná činnost a další

1. Úvodní slovo. 6. Spolupráce a výzkumná činnost 6.1. Spolupráce 6.2. Výzkumná činnost a další 1. Úvodní slovo 2. Projekt Kontaktní centrum 2.1. Cílová skupina 2.2. Základní poskytované služby 2.3. Vývoj aktivit programu a změny v průběhu roku 2.4. Hodnocení úspěšnosti programu 2.5. Statistika 3.

Více

OBSAH: 1. Poslání KC Spektrum 2. Historie zařízení

OBSAH: 1. Poslání KC Spektrum 2. Historie zařízení Výroční zpráva 2005 OBSAH: 1. Poslání KC Spektrum 2. Historie zařízení 3. Cíle 4. Cílová skupina 5. Principy 6. Obsah a struktura programu 7. Vývoj aktivit programu v období v roce 2005 8. Vývoj cílové

Více

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Intervenční centrum Kladno Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Setkání Vega, 12.5.2015 Intervenční centra: z. 108/2006 Sb. 60a Intervenční centra (1) Na základě vykázání ze společného obydlí podle

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2015-2020

STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2015-2020 STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2015-2020 Obsah Úvod... 3 1. Vyhodnocení Strategie protidrogové politiky města Frýdek-Místek na období 2012-2014... 5 2. Klíčové subjekty a

Více

Darmoděj o. s. 2013 2013

Darmoděj o. s. 2013 2013 Darmoděj o. s. 2013 2013 Poskytované služby Darmoděj o. s. Kontaktní centrum Darmoděj Terénní program Babylon Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 4.lístek Doléčovací centrum Restart Pracovní centrum

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Cílová populace. Cíle naší práce

Cílová populace. Cíle naší práce Vážení, dostává se Vám do ruky výroční zpráva centra Auritus za rok 2010. Stejně jako v minulých letech jsme se snažili o to, aby se našim klientům dostalo účinné a profesionální pomoci a aby tato pomoc

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2014 Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně dále zajišťuje: Sociální e-poradna aneb Nebojte se zeptat Cílem

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky PRŮBĚŽNÁ Průběžná zpráva 01.01.2014 31.12.2014 Všechny informace a data uvedená v průběžné/závěrečné

Více

Situace nákazy u injekčních uživatelů drog

Situace nákazy u injekčních uživatelů drog Situace nákazy u injekčních uživatelů drog Bc. Martin Strnad Terénní programy SANANIM Faktory ovlivňující rizikové chování Znalosti infekční choroby bezpečná aplikace pomoc Postoje a chování Podmínky

Více

Spolupráce Renarkonu,o.p.s. s PL Opava

Spolupráce Renarkonu,o.p.s. s PL Opava Spolupráce Renarkonu,o.p.s. s PL Opava Libor Chvíla la,david Kondělka. Centra společnosti Renarkon, o.p.s. Centrum primárn rní prevence Kontaktní centrum a terénn nní programy Ostrava Kontaktní centrum

Více

Úvod. Realizačním týmům uvedených projektů a všem ostatním, kterým není problematika užívání návykových látek lhostejná.

Úvod. Realizačním týmům uvedených projektů a všem ostatním, kterým není problematika užívání návykových látek lhostejná. Úvod Občanské sdružení DRUG-OUT Klub děkuje všem, kteří v roce 2014 podpořili programy Kontaktní centrum pro drogově závislé, Terénní program, Ambulantní adiktologické služby, Terénní program v Trmicích

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi Statistické výsledky práce za rok 2010 V roce 2010 bylo v rámci poskytovaných služeb s více než 1799 klienty a klientkamiuskutečněno 22 500 kontaktů (to představuje cca 140 kontaktů denně). Necelou čtvrtinu

Více

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Projekt č. 12110298 Podpořený Nadací OKD V rámci grantového programu PRO ZDRAVÍ Komu je Program 5P určen? Osobám s chronickým duševním onemocněním

Více

Statistika Mládež a drogy

Statistika Mládež a drogy Statistika Mládež a drogy Brněnské školy Vypracoval: A Kluby ČR o.p.s. 1 Statistika Mládež a drogy 2014 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s.

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 Brněnské školy Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Situace ve městě Havířově v otázce nealkoholových drog z pohledu Centra drogové pomoci stav k 31. 12. 2012

Situace ve městě Havířově v otázce nealkoholových drog z pohledu Centra drogové pomoci stav k 31. 12. 2012 Situace ve městě Havířově v otázce nealkoholových drog z pohledu Centra drogové pomoci stav k 31. 12. 2012 Hlavním cílem této krátké analýzy bylo zjistit data o aktuálním stavu a nových trendech na drogové

Více

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Osobní informace Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Trvalé bydliště: Za Poštou 904/11, 10000 Praha Datum narození: 27. 6. 1983 Národnost: Česká Telefonní číslo: +420 737105448 E-mail: sklenar.ondra@seznam.cz

Více

PRIORITA: Podpora integračních aktivit osob ohrožených sociálním vyloučením a osob v problémech a krizi

PRIORITA: Podpora integračních aktivit osob ohrožených sociálním vyloučením a osob v problémech a krizi PRIORITA: Podpora integračních aktivit osob ohrožených sociálním vyloučením a osob v problémech a krizi Dle výstupů z výzkumu potřeb uživatelů sociálních služeb a na základě jednání pracovní skupiny se

Více

Statutární Město Liberec období 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012

Statutární Město Liberec období 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 Zpráva o realizaci sekundární protidrogové prevence v okrese Liberec Statutární Město Liberec období 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 Autorský tým (věcná část): Bc. Pavel Pech Ivona Vendégová Komentáře a prognózy:

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2011 Služby pro osoby ohrožené drogovou závislostí Služby pro osoby ohrožené drogovou závislostí Kontaktní centrum

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

systému péče o ohrožené děti

systému péče o ohrožené děti Seminář pro členy krajských koordinačních skupin k transformaci systému péče o ohrožené děti Transformace a sjednocení Síť služeb Transformace stávajících služeb systému péče o ohrožené děti Benešov 13.

Více

Sdružení Meta. Výroční zpráva. za rok 2011

Sdružení Meta. Výroční zpráva. za rok 2011 Sdružení Meta Výroční zpráva za rok 2011 Základní informace o sdružení Poslání: Sdruženi Meta, o. s., je občanským sdružením, určeným k morální, hmotné a jiné podpoře zejména mladistvích osob, které by

Více

Občanské sdružení Rozkoš bez Rizika

Občanské sdružení Rozkoš bez Rizika Občanské sdružení Rozkoš bez Rizika Zdraví každého z nás ovlivňuje zdraví nás všech Nic neomlouvá páchání bezpráví a násilí na ženě (člověku) Každý má právo na pomoc, když chce se sebou něco dělat (změnit

Více

Dodatek k MPP č. 2 - Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky ve Středočeském kraji v roce 2013

Dodatek k MPP č. 2 - Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky ve Středočeském kraji v roce 2013 Dodatek k MPP č. 2 - Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky ve Středočeském kraji v roce 2013 zpracovaný 21. 11. 2014 schválený ředitelkou školy 24. 11. 2014 Celé znění Výroční zprávy je na/www.kr-stredocesky.cz/web/skolstvi

Více

MUDr. Zdeňka Staňková, Mgr. Radka Kobližková

MUDr. Zdeňka Staňková, Mgr. Radka Kobližková Úvod Občanské sdružení DRUG-OUT Klub slavilo v tomto roce 15 let existence nejstaršího kontaktního centra v Ústeckém kraji Kontaktního centra pro drogově závislé a 14 let Terénního programu. Udržet kvalitu

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na získání zpětné

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

Pracovní verze k 11.12. 2007

Pracovní verze k 11.12. 2007 Projektový záměr Nízkoprahové zařízení mládež v Klatovech Pracovní verze k 11.12. 2007 Projektový záměr je přílohou Komunitního plánu sociálních služeb a služeb souvisejících v regionu Klatovsko pro období

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Výroční zpráva rok 2003 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468, 596 748 966 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární

Více