Havárie tunelu Jablunkov z pohledu vlivu změn vlastností horninového prostředí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Havárie tunelu Jablunkov z pohledu vlivu změn vlastností horninového prostředí"

Transkript

1 Havárie tunelu Jablunkov z pohledu vlivu změn vlastností horninového prostředí Seminář tunelářské odpoledne Prof. Ing. Josef Aldorf DrSc., Ing. Lukáš Ďuriš VŠB-TUO, fakulta stavební

2 ÚVOD REKONSTRUKCE JEDNOKOLEJNÉHO TUNELU Z ROKU 1917 TUNEL BYL VYRAŽEN ANGLICKOU MODIFIKOVANOU METODOU OSTĚNÍ BYLO Z KAMENE Z MÍSTNÍHO LOMU VÝŠKA NADLOŽÍ OD 8 DO 24 m DÉLKA TUNELU JE 576 m ROZŠÍŘENÍ STARÉHO TUNELU NA DVOUKOLEJNÝ TUNEL PLOCHA VÝRUBU JE 91m 2 RAŽBA DLE ZÁSAD NRTM

3 III. ŽELEZNIČNÍ KORIDOR

4 (1917) (Tunel Kalchberg 1870) NÁVRH REKONSTRUKCE TUNELU JABLUNKOV

5 V roce1939 byla v obou tunelech odpálena nálož, což způsobilo zával s prolomením nadloží (dosahuje až 24 m) a propad státní silnice, vedené nad tunelem. Tato destrukce byla již v roce 1940 opravena zásypem kráteru v nadloží a opravením ostění. V pozdějších letech došlo také k přestavbě některých tunelových pasů poslední rekonstrukce v roce 1999 (u některých byla dodatečně zřízena spodní klenba).

6 Dále byly prováděny injektáže ostění (i za rub ostění), odvodňovací vrty a rovněž nové vyspárování zdiva. Mezi některými pasy byly zřízeny svodnice pro odvodnění líce ostění. V roce 1971 byl v tunelu zřízen železniční svršek ze zabetonovaných pražců. Ten se však neosvědčil, a proto byl v roce 1987 nahrazen klasickou konstrukcí z dřevěných pražců ve štěrkovém loži. Problémem však zůstával průjezdný profil tunelů, který byl pro provoz s elektrickou trakcí nevyhovující (traťová rychlost v daném úseku 80 km/hod.). Nutno rovněž dodat, že okolní masiv přestrojovaného tubusu je původní historickou ražbou, kdy při inženýrsko-geologických dokumentacích čeleb byly nezřídka zaznamenávány historické nadvýlomy rozličných objemů,značně narušen.

7 Konečné řešení nového návrhu bylo nakonec odsouhlaseno jako přestavba tunelu č. II na tunel dvoukolejný, přičemž část tunelu č. I by měla sloužit jako úniková štola v případě mimořádných událostí. Na rekonstrukci se podílejí firmy METROPROJEKT, SUBTERRA,FIRESTA,OHL ŽS a EIFFAGE (bývalý TCHAS). Nový dvoukolejný tunel délky 612 m je směrován přímo, jeho maximální stoupání k vrcholu nepřesáhne sklon 2, spodní klenba je po celé délce a je navržena rovněž uzavřená mezilehlá hydroizolace.

8 POSTUP RAŽBY NOVÉHO TUNELU JABLUNKOV

9 První havarie Jablunkov 2008

10 UPRAVENÝ POSTUP RAŽBY NOVÉHO TUNELU JABLUNKOV

11 Druhá havarie v tunelu 04/2009- nestabilita čelby

12 MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST ZAVALENÍ 96m DÍLA K ZAVALENÍ DOŠLO PŘI RAŽENÍ JÁDRA A PROTIKLENBY BYLA ODSTRAŇOVÁNA PROTIKLENBA KALOTY BYLY DODRŽENY VŠECHNY ZÁSADY PRO RAŽBU A VYZTUŽOVÁNÍ-neudělána žádná technologická chyba PRIMÁRNÍ OSTĚNÍ BYLO PORUŠENO V LEVÉ ČÁSTI OPĚRY ČELO ZÁVALU A TUNEL BYL ZAJIŠTĚN BETONOVOU STĚNOU A PODPĚRAMI

13

14

15 ZDROJ-WWW.IDNES.CZ

16

17 Foto z místa vzniku havarie-cca 15 min před zřícením

18 PODÉLNÝ ŘEZ ZAVALENÝM DÍLEM

19 SITUACE V MÍSTĚ ZÁVALU

20

21 Závalový svah na jablunkovské straně

22 Stavba opěrné a rozpínací stěny

23 Stavba opěrné a rozpínací stěny

24 GEOTECHNICKÉ PODMÍNKY RAŽBA PROBÍHALA PŘEVÁŽNĚ V JÍLOVCÍCH RŮZNÉ KVALITY NÁVRH VYCHÁZEL Z DOPLŇKOVÉHO PRŮZKUMU V ROCE 2008 PO MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI BYL PROVEDEN DALŠÍ PRŮZKUM ZASTIŽENÉ HORNINY VYKAZOVALY VYSOKÝ STAV DEGRADACE VLIVEM PŮSOBENÍ VODY PŘETVÁRNÉ VLASTNOSTI DEGRADOVALY Z 370 MPa na 6 15 Mpa (modul pružnosti) VZORKY JÍLOVCŮ SE CHOVALY KONTRAKTANTNĚ

25 NUMERICKÝ MODEL PRO ZJIŠTĚNÍ MECHANIZMU PORUŠENÍ BYLY SESTAVENÝ MATEMATICKÉ MODELY VYUŽITÍ SW. PLAXIS 8 A PLAXIS TUNNEL V PROSTOROVÉM MODELU BYL SIMULOVÁN POSTUP RAŽBY BYLY SESTAVENY DVA MODELY PODLE RŮZNÝCH PRŮZKUMŮ VYHODNOCOVALY SE DEFORMACE A VNITŘNÍ SÍLY

26 Mohr-Coulomb 1 1Bc 3 GT 05/ Bb Type Drained Undrained Undrained γ unsat [kn/ m 3 ] 19,50 20,00 20,00 γ sat k x k y E ref [kn/ m 3 ] [m/d ay] [m/d ay] [kn/ m 2 ] 21,50 20,50 21,50 0, ,001 0,009 0, ,001 0, ν [-] 0,250 0,420 0,270 c ref [kn/ m 2 ] 32,00 15,00 25,00 ϕ [ ] 27,60 20,00 28,30 Hodnoty geotechnických vlastností z GTP 2008

27 NUMERICKÝ MODEL y y x GP 2008 GP 1/2010

28 Charakteristické fyzikálně-mechanické vlastnosti zemin a hornin jsou uvedeny v tabulce ze které je zřejmé,že v důsledku trvalých dotací vody do masivu došlo k téměř naprosté degradaci pevnostních a přetvárných vlastností hornin (modul pružnosti 6-15 MPa) Geotechnický typ navážky (vytěžený materiál ze starého tunelu) navážky (uhelná hlušinová sypanina) navážky (uhelná hlušinová sypanina) deluviální jíly a jíly písčité eluviální jíly a jíly písčité jílovce (po úroveň 508 m.n.m., vyjma m.n.m) ČSN F6 CIY, F4 CSY G3 GFY G3 GFY F6 CI, F4 CS F6 CI, F4 CS R6 (F4 CS) jílovce ( m.n.m) R6 (F4 CS) jílovce ( m.n.m) R6 (F4 CS) prachovce (v okolí vrtu J501) prachovce, včetně rytmického střídání prachovců a pískovců) Konzistence / ulehlost g (kn.m -3 ) f ef ( ) c ef (kpa ) E def (MPa) tuhá 20, ,4 0 ulehlá (zhutněná) kyprá (nezhutněná ) tuhá pevná až 21, ,2 5 21, ,3 0 21, ,4 0 pevná 21, ,4 0 pevná 21, ,4 0 pevná 21, ,4 0 pevná 21, ,4 0 R5 21, ,4 0 R5 21, ,4 0 pískovce R2-R3 23, ,1 5 rytmický flyš (střídání jílovců a pískovců) R5, R3 21, ,3 0 n

29 TOTÁLNÍ POSUNY 3D MODEL

30 TOTÁLNÍ POSUNY - SMĚRY POSUNŮ DLE MODELU

31 TOTÁLNÍ POSUNY 3D MODEL

32 Srovnání ohybových momentů pro 2D modely D_ 5/ D _1/2010 Ohybový moment [knm] Pozice na obvodu díla

33 Srovnání ohybových momentů pro 3D a 2D modely D_5/2008 3D_1/ D_ 5/ Ohybový moment [knm] Pozice na obvodu díla

34 OHYBOVÉ MOMENTY

35 Normálové síly v ostění kaloty

36 INTERAKČNÍ DIAGRAMY 3D N [kn] (tlak) Ocel: R 6x100x100 1x32, 2x22 A s1 =1087mm 2 A s2 =1043mm 2 Beton: C16/20 výška průřezu 350mm N [kn] (tlak) Ocel: R 6x100x100 1x32, 2x22 A s1 =1087mm 2 A s2 =1043mm 2 Beton: C16/20 výška průřezu 350mm M [knm] M [knm] GP 2008 GP 1/2010

37 ZÁVĚR VÝSLEDEK SIMULACÍ JEDNOZNAČNĚ POTVRDIL, ŽE DOŠLO K VÝRAZNÉ DEGRADACI PEVNOSTNÍCH A PŘETVÁRNÝCH VLASTNOSTÍ DEGRADACE NASTALA VLIVEM DLOUHODOBÉHO PŮSOBENÍ VODY ŘÍJEN 2009 BYL SRÁŽKOVÉ NADPRŮMĚRNÝ A SPADLO AŽ O 200% VÍCE SRÁŽEK INICIAČNÍM IMPULSEM VZNIKU ZÁVALU BYLO NEJPRAVDĚPODOBNĚJI NÁHLÉ VÝRAZNÉ ZVÝŠENÍ PÓROVÝCH TLAKŮ V MĚKKÝCH JÍLOVCÍCH A ZTRÁTA JEJICH PEVNOSTI

PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST. Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o.

PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST. Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o. PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o. TUNELÁŘSKÉ ODPOLEDNE TÁBOR 24.9.2014 OBSAH PREZENTACE OBSAH PREZENTACE ÚVOD

Více

Novostavba objektu HiLASE. Obsah:

Novostavba objektu HiLASE. Obsah: Obsah: 1. ÚVOD 5 1.1. Identifikační údaje 5 1.2. Předmět statického výpočtu 6 1.3. Podklady 6 1.4. Popis stavby 6 1.5. Geologie 7 1.6. Založení objektu 7 2. STATICKÁ ČÁST 10 2.1. Projekt HiLase - celek

Více

SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM BŘEZNICKÁ INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ PRŮZKUM. Zadavatel: Graslon a.s. Místo : Zlín. A.č.: BUD/ L / 001 Z.č.

SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM BŘEZNICKÁ INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ PRŮZKUM. Zadavatel: Graslon a.s. Místo : Zlín. A.č.: BUD/ L / 001 Z.č. SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM BŘEZNICKÁ Zadavatel: Graslon a.s. INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ PRŮZKUM Místo : Zlín A.č.: BUD/ L / 001 Z.č.: 064403A Vyhotovení: Březen 2007 a. s. A.č.: BUD/L / 001 SPOLEČENSKÉ A

Více

OCHRANA POVRCHOVÉ ZÁSTAVBY PŘED VLIVY TUNELOVÁNÍ Tunelářské odpoledne č.1/2010

OCHRANA POVRCHOVÉ ZÁSTAVBY PŘED VLIVY TUNELOVÁNÍ Tunelářské odpoledne č.1/2010 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra geotechniky OCHRANA POVRCHOVÉ ZÁSTAVBY PŘED VLIVY TUNELOVÁNÍ Tunelářské odpoledne č.1/2010 Prof. Ing. Jiří Barták, DrSc. PŘÍČINY DEFORMACÍ POVRCHU PŘI P I TUNELOVÁNÍ

Více

KLIMKOVICKÝ TUNEL UVEDEN DO PROVOZU KLIMKOVICE TUNNEL INAUGURATION

KLIMKOVICKÝ TUNEL UVEDEN DO PROVOZU KLIMKOVICE TUNNEL INAUGURATION KLIMKOVICKÝ TUNEL UVEDEN DO PROVOZU KLIMKOVICE TUNNEL INAUGURATION JIŘÍ PECHMAN, JAN STACH, ONDŘEJ HORT, DAVID POHLODEK, JOSEF ALDORF 1. ÚVOD Dne 6. 5. 2008 byl slavnostně uveden do provozu další úsek

Více

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub 1 Obsah 1. 1.1 2. 2.1 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5.1 5.5.2 5.6 5.6.1 5.6.2 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 6. 6.1 6.2

Více

3 Plošné základy. 3.1 Druhy plošných základů. Plošné základy

3 Plošné základy. 3.1 Druhy plošných základů. Plošné základy Plošné základy 3 Plošné základy Plošné základy, jež jsou nejspodnější částí konstrukce stavby, přenášejí veškeré zatížení ze stavby do základové půdy pomocí plochy základové spáry. Ta se volí obvykle vodorovná

Více

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ING. JOSEF PANÁČEK BETONOVÉ MOSTY I MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

Firma VODOVODY spol. s r.o. provozuje kanalizaci v následujících obcích: Litomyšl, Cerekvice nad Loučnou, Hrušová a Bučina

Firma VODOVODY spol. s r.o. provozuje kanalizaci v následujících obcích: Litomyšl, Cerekvice nad Loučnou, Hrušová a Bučina TECHNICKÉ STANDARDY - KANALIZACE 1. Úvod Technické standardy pro síť veřejné kanalizace (dále jen standardy) jsou zpracovány jako závazný podklad projektantům, investorům a dodavatelským firmám pro navrhování

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL. 2.2 ODVODNĚNÍ SCHVÁLENO MD - OI č.j. 629/08-910 - IPK/1 ZE DNE 18.7.2008 S ÚČINNOSTÍ OD 1. srpna 2008 MINISTERSTVO

Více

Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací

Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací Ministerstvo dopravy Odbor SILNIČNÍ INFRASTRUKTUry Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací Kapitola 16 PILOTY A PODZEMNÍ STĚNY Schváleno: MD-OSI č. j. 1126/10-910-IPK/1 ze dne 16. prosince

Více

KAPITOLA 30 SPECIÁLNÍ ZEMNÍ KONSTRUKCE

KAPITOLA 30 SPECIÁLNÍ ZEMNÍ KONSTRUKCE MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor silniční infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 30 SPECIÁLNÍ ZEMNÍ KONSTRUKCE Schváleno: MD-OSI č. j. 1001/09-910-IPK/1 ze dne 17.

Více

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA Vypracoval: Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc. Datum: 20. 12. 2005 PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří se zasloužili

Více

ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno: MD-OPK č.j. 11/2014-120-TN/1 ze dne 6.2.2014 s účinností od 1.3.2014 se současným zrušením TP

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru spol. s r.o. Podkovářská 6, 190 00 Praha 9 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru Část II RAŽENÝ TECHNOLOGICKÝ KANÁL PRO KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ DRASTY lokalita

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz stavitel Ochranné hráze na vodních tocích Prof. Ing. Jaromír Říha, CSc. Grada Publishing Tato publikace vyšla za podpory: projektu NAZV č. QH81223

Více

Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice

Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice PROJECT ISA s.r.o. září 2010 účinnost od 01.10. 2010 Obsah: 1 Úvod...4 1.1 Definice pojmů...5 1.2 Použité zkratky...8

Více

ČSN EN 1991-4 OPRAVA 1

ČSN EN 1991-4 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.010.30 Leden 2011 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží ČSN EN 1991-4 OPRAVA 1 73 0035 Corrigendum ČSN EN 1991-4 (73 0035) Zatížení konstrukcí

Více

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ

Více

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE VH-atelier, spol. s r.o. PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST Lidická 81, 602 00 Brno INGAS, s.r.o. Marie Hőbnerové 58, 621 00 Brno SPLAŠKOVÁ KANALIZACE JEZEŘANY - MARŠOVICE Dokumentace pro stavební povolení

Více

PODCHYCOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ TECHNOLOGIÍ TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE. PŘÍKLADY Z PRAXE.

PODCHYCOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ TECHNOLOGIÍ TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE. PŘÍKLADY Z PRAXE. PODCHYCOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ TECHNOLOGIÍ TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE. PŘÍKLADY Z PRAXE. ING. MARTIN RŮŽIČKA SOLETANCHE Česká republika s.r.o. K Botiči 6, 101 00 Praha 10 tel.: 2 717 45 202, 206, 217 fax: 2

Více

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA BEST UNIKA je vynikající stavební materiál Spolehlivá, trvanlivá konstrukce zajišťuje pohodu bydlení Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., ČVUT Praha, fakulta architektury, ústav

Více

MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD

MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD HAMERSKÉHO RYBNÍKA NA PLOUČNICI A. G. MANIPULAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD H. 3 PODKLADY A ŘEŠENÍ V Praze, březen 2011 Výtisk č. 1 VODNÍ DÍLA TBD a. s., Hybernská 40, 110 00 Praha 1 Telefon

Více

ODLEHČOVACÍ STOKA zámecký park Chotěboř

ODLEHČOVACÍ STOKA zámecký park Chotěboř DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz ODLEHČOVACÍ STOKA zámecký park Chotěboř D. Dokumentace objektů Seznam příloh Technická zpráva D1.01. Situace 1:500

Více

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ Schváleno: MD OSI č. j. 205/10-910-IPK/1 ze

Více

IS04 CSB - ŠTĚRBINOVÉ TROUBY PROFIL II-0

IS04 CSB - ŠTĚRBINOVÉ TROUBY PROFIL II-0 IS04 CSB - ŠTĚRBINOVÉ TROUBY PROFIL II-0 Technické údaje o výrobku: STRANA ÚVODNÍ Štěrbinové trouby jsou určeny k odvádění dešťové vody a ropných látek (úkapů) ze zpevněných ploch, tzn. odvodnění nejnáročnějších

Více

Management podzemních vod

Management podzemních vod Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Management podzemních vod Petr Kohout Vít Kodeš Josef Datel Svatopluk Šeda Zbyněk Vencelides Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Management

Více

Technologický postup tmelení spár obvodových plášťů panelových budov akrylátovým tmelem S-T1 a S-T5 vyráběným firmou Den Braven production s.r.o.

Technologický postup tmelení spár obvodových plášťů panelových budov akrylátovým tmelem S-T1 a S-T5 vyráběným firmou Den Braven production s.r.o. Technologický postup tmelení spár obvodových plášťů panelových budov akrylátovým tmelem S-T1 a S-T5 vyráběným firmou Den Braven production s.r.o. Den Braven Sealants Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Více

KVALITNÍ ŘEMESLNICKÁ PRÁCE PŘI OBNOVĚ PODSTÁVKOVÝCH DOMŮ. ZÁKLADY PODSTÁVKOVÉHO DOMU Jiří Hořínek a Šárka Draxlová

KVALITNÍ ŘEMESLNICKÁ PRÁCE PŘI OBNOVĚ PODSTÁVKOVÝCH DOMŮ. ZÁKLADY PODSTÁVKOVÉHO DOMU Jiří Hořínek a Šárka Draxlová KVALITNÍ ŘEMESLNICKÁ PRÁCE PŘI OBNOVĚ PODSTÁVKOVÝCH DOMŮ ZÁKLADY PODSTÁVKOVÉHO DOMU Jiří Hořínek a Šárka Draxlová ZÁKLADY PODSTÁVKOVÉHO DOMU Jiří Hořínek a Šárka Draxlová Předmluva: Podstávkové domy a

Více