MONTÁŽNÍ NÁVOD. Laťování. Laťování u hřebene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MONTÁŽNÍ NÁVOD. Laťování. Laťování u hřebene"

Transkript

1 MONTÁŽNÍ NÁVOD Po zhotovení krovu přistoupíme k montáži latí. Vzhledem k malé hmotnosti krytiny musí být věnována zvýšená pozornost upevnění krovu k budově. Při montáži je nutno dodržet platné normy a předpisy včetně všech nařízení a pokládku krytiny provádět v souladu s Pravidly pro navrhování a provádění střech a montážním návodem výrobce. Laťování Pro ochranu střešní konstrukce doporučujeme použít některou z pojistných hydroizolačních fólií. V případě zateplených střech použijte difúzní folii, která se připevní vodorovně s požadovanými přesahy mezi krokve a kontralatě. Přesný průřez kontralatí a latí se stanoví dle sklonu střechy, délky a rozteče krokví, místních klimatických podmínek popř. na základě statického posouzení. Minimální rozměr latí je 30 x 50mm, doporučený rozměr je 40 x 60 mm. Laťování začínáme od okapové hrany krokví k hřebeni. První lať se umístí zároveň se spodní hranou krokve. Druhá lať se klade ve vzdálenosti spodních hran od min. 340 mm, dle typu a tvaru okapu (umožníme, aby poslední řada tašek přesahovala krokve nad okap, max. 70 mm). V případě, že je použit okapový lem ET (u nízkých sklonů, zaatikových nebo mezistřešních žlabů, při zhoršených klimatických podmínkách) a konstrukce okapu to umožňuje je možné umístit druhou lať až max. 410 mm. V tom případě umístěte první okapovou lať do vzdálenosti 30 mm od spodní hrany kontralatě (obr. 1). Další latě se pokládají ve vzdálenosti spodních hran 410 mm až co nejblíže k hřebeni (obr. 2) Obr. 1 Obr. 2 Laťování u hřebene Nejprve připevněte poslední lať pod hřebenovou lať a nechte mezi nimi mezeru cca 20 mm, která umožní větrání (obr. 3). Výšku hřebenové latě vyměřte podle sklonu střechy tak, aby bylo možné hřebenáče o lať pevně opřít a zároveň aby těsně přiléhaly ke krytině pod hřebenem. Laťování po 410 mm obvykle nevyjde přesně pod hřebenovou lať a proto je nutné řady u hřebene upravit (obr. 4). Podle vzdálenosti poslední latě pod hřebenem od nejbližší spodní latě se řeší napojení tašek na hřeben následujícím způsobem: pokud je vzdálenost menší než 410 mm, ale větší než 120 mm použije se podélně zkrácená taška ST7. v případě vzdálenosti menší než 120 mm lze použít spojovací plech UNI. Z estetického důvodu se však většinou používají podélně zkrácené tašky ST7. Obr. 3 Obr. 4

2 Pokládka tašek V případě nutnosti pohybu po krytině použijte obuv s měkkou gumovou podrážkou a našlapujte do nejširšího prolisu tašky a to dole, kde je podepřena latí. Pokládka tašek se provádí od hřebene k okapu. Tašky spodní řady se proto vždy podkládají pod horní tašky a potom se přes spodní okraj horních tašek přibíjí. Při postupném přibíjení tašek ponechejte vždy kraj posledních tašek v horní řadě volný, aby jej bylo možné zvednout a podložit spodní tašku (obr. 5). Tašky se překládají o krajní drážky (cca 65 mm) vždy proti směru převládajícího větru a kladou se tzv. na vazbu. Optimální je posun šablon o 3 profily (minimálně o 2 profily, obr. 6). Na začátek každé druhé řady proto vložte šablonu zkrácenou o 2 3 profily a dále v řadě pokračujete již celými. Odstřižené profily obvykle využijete na opačném konci střechy nebo v detailech. Pro urychlení pokládky doporučujeme si připravit několik zkrácených šablon (o 3 díly) s potřebným ohybem na kraji. Obr. 5 Obr. 6 Přichycení tašek v ploše Tašky v ploše střechy se přibíjejí vždy přes spodní lem profilu (přes vrchní plochu pouze první řada pod hřebenem a u okapu) a to cca 10 mm vedle drážky, v místě kudy stéká nejméně vody (obr. 7). Šablona se přichycuje 4 6 kusy nerezových hřebů, z toho jeden vždy do přesahu tašek. První celá řada tašek pod hřebenem (obvykle druhá řada) se nejprve přibije 2 až 3 hřeby přes horní lem (obr. 8). Po podložení řady tašek pod ní se přibije i přes spodní lem minimálně 4 hřeby. Obr. 7 Obr. 8 Přichycení tašek u okapu Přesahující tašky v okapové řadě se také přibíjí 4 až 5 hřeby přes vrchní plochu, šikmo ve vnější vrchní části profilu drážky (obr. 9). Hlavičku hřebů je vhodné zatřít akrylovou barvou z opravné sady nebo silikonovým tmelem a zasypat barevným granulátem. Pokud tašky nepřesahují přes první lať (v případě použití okapové lišty ET) a je nad okapem dostatek místa je možné tašky přibít obvyklým způsobem přes spodní lem (obr. 10). Obr. 9 Obr. 10

3 Hřebíky Pro přichycení krytiny použijte originální hřeby od výrobce, které jsou z nerezové oceli a barvené. Dodávají se buď volné (NF) nebo ve svitku (NC) pro hřebíkovač. Pozinkované hřeby a šrouby nedosahují životnosti krytiny a mohou výrazně zkrátit životnost střechy a znečišťovat povrch krytiny. Proto je výrobce nedoporučuje s výjimkou dočasných a užitkových staveb. Ruční přibíjení (nebo šroubování) tašek je možné, ale pomalé a vyžaduje součinnost a zručnost dvou pracovníků, aby nedošlo k poškození povrchové úpravy kladivem. Profesionálové používají pneumatický hřebíkovač. Práce s ním je rychlá, přesná a ušetří jednu pracovní sílu. Lze jej zakoupit nebo pronajmout u většiny prodejců. Úprava tašek obecné zásady V průběhu montáže je nutné část tašek zkracovat a upravovat na různé detaily (např. u hřebene, nároží, úžlabí, štítu, napojení na zeď atd.). Z důvodu zamezení deformace šablony po vyměření místa ohybu přidejte potřebnou délku na ohyb krytiny (cca mm) a tašky vždy nejprve ohněte a následně stříhejte. Tašky je možné stříhat různými typy nůžek na plech. Nejvhodnější jsou nůžky pákové (obr. 11). Je možné použít i nůžky ruční nebo elektrické. Všechny stříhané hrany a poškozená místa musí být přetřeny akrylovou barvou a zasypány granulátem z opravné sady REP. POZOR! Nikdy se nesmí používat elektrické nářadí s rotačními brusnými kotouči. Vznikající teplo ničí protikorozní ochranu tašku! Úprava tašek ohýbání příčné Konce krajních tašek je nutné v příčném směru ohýbat pro zajištění těsnosti detailů pod závětrné lišty, v úžlabí nebo nároží apod. Aby byl ohyb přesný a snadný bez rizika poškození povrchové úpravy, je vhodné používat k tomu uzpůsobenou ohýbačku (viz obr. 12). Před ohnutím vložíte tašku mezi lišty ohýbačky, které pevně stlačíte k sobě sešlápnutím páky. Ohnutí provedete pohybem delšího konce tašky nahoru (obr. 13). Obr. 12 Obr. 13 Obr. 11 Úprava tašek ohýbání podélné Na připojení poslední řady tašek pod hřeben, v mansardovém zlomu apod. je obvykle nutné tašky podélně zkrátit a ohnout nahoru pod hřeben nebo lištu. I v podélném směru se taška také vždy nejprve ohne a potom stříhá, aby nedošlo ke zkroucení. Šablona se ve vyznačeném místě upne mezi speciálně přizpůsobené lišty a pak se pohybem páky nahoru provede přesný ohyb (obr. 14, 15). Pákové nůžky a velkou i malou ohýbačku je možné koupit nebo pronajmout u firmy Onduline nebo u některých prodejců. Použití montážního vybavení výrazně zrychluje a zkvalitňuje montáž. Obr. 14 Obr. 15

4 Hřebenáče Hřebenáče se kladou s přesahy koncových lemů, vždy proti směru převládajících větrů. Hřebenová lať musí být pro hřebenáče podporou, ale nesmí je zvedat nad tašky nebo spojovací plech. Hřebenáč se přibije jedním hřebem šikmo shora přes čelní lem dílu. Zároveň se tak přibije i zadní lem spodního hřebenáče. Pro zajištění odvětrání v hřebeni upevněte mezi hřebenovou lať a ohnutý lem zkrácené tašky popř. prvku UNI krátké kusy latí (20 x 30mm), které vymezí ventilační mezeru. Použitím některého z větracích pásů hřebene (např. rozměr 5000/310 mm, obr. 16) je zajištěna dobrá ventilace střechy přes hřeben. Hřebenáče kulaté (BR) upevňujte vždy v nejvyšším místě 2 ks hřebů. Na začátek hřebene použijte hřebenáč počáteční (BR/S), na ukončení hřebene použijte hřebenáč ukončovací (BR/E). Vzdálenost latí poslední řady pod hřebenem je obvykle menší než 410 mm. Šablonu ST7 nebo spojovací plech UNI pro tuto poslední řadu proto upravíte tak, že je ve vyznačené vzdálenosti (0 až 20 mm od líce hřebenové latě) ohnete nahoru. Ponecháte ohnutý lem široký cca 40 mm a zbytek tašky podélně odstřihněte. Lem ohnutý do svislé roviny přibijte k hřebenové lati asi 4 hřeby na tašku. Hřebenáč překryje upravený konec tašky a přibije se k hřebenové lati (obr. 17). Obr. 16 Obr. 17 Hřebenáč lomený (RV) Lomený hřebenáč lze použít jen pro střechy s nízkým sklonem od 12 do cca 30. U větších sklonů je již nutné výrazně měnit původní úhel zalomení a při ohýbání může dojít k deformaci a netěsnostem v přesahu dílů. Použijí se dvě hřebenové latě, které se upevní shora přes upravenou poslední tašku nebo spojovací plech, jejichž horní lem je ohnut nahoru až za každou z hřebenových latí (obr. 18, 19). Hřebenáče se překládají nejméně o 100 mm a kladou se proti směru převládajícího větru. Hřebenáč se přibije z boku do hřebenových latí minimálně 3 kusy hřebů z každé strany, z toho jedním vždy v přesahů dílů. Toto řešení je nejčastější, protože zajišťuje pevnost hřebene i v případě vichřice. Vzhledem k tomu, že v tomto případě se jedná o nevětraný hřeben používá se RV většinou při nezateplených střechách, u hospodářských a halových objektů, kde je vhodné využít úspory oproti řešení s kulatým hřebenáčem. Obr. 18 Obr. 19

5 Okapový lem (ET) Okapový lem ET se používá při nízkém sklonu střechy, malém přesahu tašek a ve ztížených klimatických podmínkách. Při laťování si stanovte přesah tašek přes okapovou hranu. Nejčastější je ukončení tašek s přesahem (obr. 20). Dešťová voda stéká z tašek přímo do okapu. Maximální přesah tašek nad okap je 70 mm, v oblastech s vyšší sněhovou pokrývkou (dle mapy sněhových oblastí) a v nadmořských výškách nad 800 mm pouze 30 mm. Ukončení tašek bez přesazení nad okap je méně běžné (obr. 21). Používá se hlavně u zaatikkových nebo mezistřeších žlabů, kde by namrzání ledu mohlo způsobit uvolnění spodního okraje tašek. Pro správné upevnění okapové lišty by první lať měla být upevněna cca 30 mm od konce kontralatí/krokví. Vrchní lem lišty leží na lati, prostřední část se opírá o konec kontralatě a spodní lem směřuje nad okap. Lišta se přibije 3 4 hřeby přes horní lem do latě (obr. 22). Šířka horního lemu umožňuje odsazení lišty pro zajištění dostatečného větracího průřezu u okapu. Lišta se upevňuje s přesahem 75 mm (normální prostředí) až 100 mm (tašky bez přesahu nad okap, obr. 23). U volného prostoru u okapu použijte ochrannou větrací mřížku, která zabraňuje průniku ptactva do prostoru mezi krytinou a fólií při zachování ventilace vzduchu. Použití okapové lišty není vždy nutné. Obr. 20 Obr. 21 Obr. 22 Obr. 23 Závětrná lišta (FT) Pro estetické a funkční ukončení štítu střechy se použije závětrná lišta. Pro uchycení lišty se k latím z boku připevní deska přesahující výšku latí o 25 mm (obr. 24). Šířka lišty by měla být cca 90 mm, aby ji zakryl boční lem lišty. Konec tašek se ohne o cca 25 mm nahoru podél boční desky (obr. 25). Doporučujeme linie ohybu rozměřit tak, že u spodního lemu tašky je ohyb o něco větší než u horního lemu. Tašky v jednotlivých řadách pak do sebe snadno zapadnou. Obr. 24 Obr. 25

6 Upevnění závětrné lišty Závětrné lišty připevňujte zároveň s pokládkou tašek, aby jste se nemuseli k detailu vracet. Spodní lišta se podkládá pod vrchní (obr. 26). Boční profil vnitřního lemu lišty by měl přesně zapadnout do příčného profilu tašek. Lišta se přibije 6 hřeby přes vnější lem do desky (obr. 27), z toho jedním hřebem vždy v přesahu dvou lišt a také přes vrchní plochu lišty do latí, aby se vnitřní lem nezvedal od tašky. Obr. 26 Obr. 27 Ukončení závětrné lišty Lištu je dobré na spodní hraně ukončit (obr. 28, 29). Způsob nastřižení a ohnutí konce lišty se může lišit podle řešení okapu. Ukončení lišty má význam pohledový i funkční, protože brání průniku ptactva do prostoru pod ní. Obr. 28 Obr. 29 Lem ke zdi (SWT) Lem ke zdi se používá pro ukončení u štítových zdí, střešních vikýřů, větších komínových těles apod. (obr.30). Podmínkou je, aby zeď byla kolmá na okapovou hranu jinak vnitřní lem lišty nezapadne přesně do příčného profilu tašek. Jiné tvary a směry konstrukcí se řeší obvyklým klempířským způsobem. Konce tašek se před instalací SWT vždy ohnou o cca 25 mm nahoru pod lištu. Laťování není třeba zvlášť upravovat. Ke zpevnění lišty a jejímu vyspádování ode zdi do střechy je možné na konec tašek připevnit lať 20 x 30 mm (obr. 31). Obr. 30 Obr. 31

7 Upevnění lemu ke zdi Lem se upevňuje šrouby do hmoždinek ve zdi (obr. 32). Vnitřní profil lemu musí přesně zapadnout do příčného profilu tašek. Lem se také přibije shora do latí, aby se nezvedal od tašek. Vnější svislá část lemu se překryje dilatační lištou (obr. 33). Obr. 32 Obr. 33 Nároží Nároží je obvykle vymezeno podélnou latí, jejíž výška se vyměří podle sklonu a úhlu sousedních střešních ploch. Lať musí být pevnou oporou pro hřebenáče, ale nesmí je zvedat nad tašky. Podél nárožní latě vyměříme linie ohybu a přidáme potřebnou rezervu na ohyb tašek (cca mm). Poté konce tašek odstřihneme a ohneme nahoru podél latě (obr. 34). Na nároží se standardně používá hřebenáč BR (obr. 35), který se klade na nárožní lať, do které se přibíjí šikmo shora přes čelní lemy. Jako první hřebenáč od spodu nároží se použije počáteční hřebenáč BRSP. Pro napojení nároží na hřeben se použije prvek Y BR. Na utěsnění prostoru mezi hřebenáči a taškami použijte klínové těsnění, nebo některý z vhodných typů větracích pásů hřebene a nároží. Pro zajištění odvětrání doporučujeme použití větracího pásu hřebene a nároží např. o rozměru 5000/310 mm. Obr. 34 Obr. 35 Úžlabí (VY) K oplechování úžlabí je možné použít systémový prvek VY bez granulátu, který se klade s přesahy dílů minimálně 150 mm po spádu. Úžlabí je nutné vybednit a bednění zapustit o cca 25 mm pod úroveň střešních latí, aby se konce tašek přesahující nad úžlabí nezvedaly (obr. 36). Konce upravených tašek se ohnou dolů k plechu úžlabí (obr. 37). Mezi tašku a vyplechování se použije samolepící klínové těsnění. Maximální délka úžlabí pro použití prvku VY je 10 m, resp. 15 m při sklonu větším než 30. Úžlabí je možné také zhotovit z rovinného plechu VST nebo běžným klempířským způsobem. Minimální šířka úžlabí se stanoví dle sklonu střechu, klimatických podmínek, polohy stavby apod. Obr. 36 Obr. 37

8 Spojovací plech (UNI) Používá se v případě, že je vzdálenost latí poslední řady menší než 120 mm. Upevňuje se stejným způsobem jako zkrácená taška a připevní se k hřebenové lati. Lze použít i k napojení pultové střechy na kolmou stěnu, ukončení pultové střechy, spodní oplechování vikýře apod. Rovinný plech (VST) Používá se pro zhotovení atypických prvků a detailů např. oplechování komínů, úžlabí, oplechování pultové střechy, napojení na zeď apod. (V místech, kde nelze z jakýchkoliv důvodů např. nerovnosti použít systémové prvky FT, SWT, UNI, VY). Odvětrání střechy Dostatečné odvětrání střešního pláště u krytiny Ondusteel, Ondutech je stejně důležité jako u kterékoliv jiné krytiny. Cílem větrání je odvádění pronikající vnitřní vlhkosti z obytných prostor, odvádění kondenzace tvořící se na rubové straně krytiny, vyrovnání rozdílů v teplotě konstrukcí, odvádění nahromaděného tepla ve střeše ze slunečního záření, atd. V případě nedostatečného odvětrání zůstává střešní plášť i celá konstrukce déle vlhká a mohou tak být ohroženy všechny prvky konstrukce střechy (latě, kontralatě, krokve, krytina, eventuelně i tepelné izolace) a může být zkrácena trvanlivost a narušena funkčnost celého pláště. Proto je třeba tyto zásady dodržovat a řešit je v souladu s celkovou skladbou střešního pláště již v rámci projektu. Pro zajištění dostatečného odvětrání slouží systémový prvek ventilátor plechový VL s větracím průřezem 125 cm 2 (minimální sklon pokládky 18 ) nebo ventilátor plastový LG 75 s větracím průřezem 75 cm2 (používá se při nízkých sklonech střechy, minimální sklon pokládky 12 ). Větrací prvky klademe ve druhé řadě pod hřebenem přibližně mezi každou šablonu ST7 a u valbových střech také podél nároží. Spolu s větraným hřebenem při použití větracích pásů pod hřebenáči zajišťují dostatečné odvětrání. Přesný počet prvků určí projektant na základě plochy střechy, délky krokví atd. Střešní konstrukce, skladba střešního pláště, řešení větrání a počet větracích prvků musí odpovídat ČSN Navrhování střech, ČSN Tepelná ochrana budov a Pravidlům pro navrhování a provádění střech. Střešní detaily (dwg.soubory) Veškeré střešní detaily jsou k dispozici ke stažení na našich webových stránkách Atypické detaily Není li možné jakýkoliv detail provést ze sortimentu doplňků, lze použít jiný plech s vysokou korozní odolností (měď, hliník, titan zinek) a po dokončení detailu plochy odmastit a vše natřít akrylovou barvou a zasypat granulátem z opravné sady REP. Další informace a kontakty naleznete na V případě dotazů ohledně pokládky nebo řešení detailů se s důvěrou obraťte na naše technické oddělení.

ONDUSTEEL A ONDUTECH. lehká ocelová střešní krytina s minerálním granulátem. lehká ocelová střešní krytina s hladkým povrchem.

ONDUSTEEL A ONDUTECH. lehká ocelová střešní krytina s minerálním granulátem. lehká ocelová střešní krytina s hladkým povrchem. ONDUSTEEL A ONDUTECH lehká ocelová střešní krytina s minerálním granulátem terrakota břidlice hnědá černá červená zelená modrá lehká ocelová střešní krytina s hladkým povrchem terrakota břidlice hnědá

Více

ZÁKLADNÍ MONTÁŽNÍ NÁVOD

ZÁKLADNÍ MONTÁŽNÍ NÁVOD ZÁKLADNÍ MONTÁŽNÍ NÁVOD OBECNÉ ZÁSADY Tento montážní návod umožňuje zvládnout pokládku jednoduché střechy. Pro montáž na střechy členité a se složitějšími detaily si vždy vyžádejte bezplatnou konzultaci

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE Krytina Eternit je vyráběna v souladu s evropskou harmonizovanou normou EN 492: Vláknocementové desky a tvarovky, která stanovuje požadavky na vláknocementové desky pro střešní krytinu

Více

Lehké ocelové střešní tašky MONTÁŽNÍ NÁVOD INSTALLATION GUIDE EINBAUANLEITUNGEN

Lehké ocelové střešní tašky MONTÁŽNÍ NÁVOD INSTALLATION GUIDE EINBAUANLEITUNGEN Lehké ocelové střešní tašky MONTÁŽNÍ NÁVOD INSTALLATION GUIDE EINBAUANLEITUNGEN OBSAH OBECNÉ ZÁSADY VLASTNOSTI KRYTINY LAŤOVÁNÍ VENTILACE STŘECHY POSTUP MONTÁŽE HŘEBEN STŘECHY ŠTÍT ŠTÍTOVÁ ZEĎ NÁROŽÍ ÚŽLABÍ

Více

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 1. Střešní okna je možné instalovat do střech se sklonem v rozmezí od 20 do 90 stupňů. Střešní okno může být umístěno v jakémkoliv

Více

Tašková krytina SPEKTRUM Montážní návod

Tašková krytina SPEKTRUM Montážní návod www.balex.eu Tašková krytina SPEKTRUM Montážní návod Hradec Králové Vážní 1097 500 03 Hradec Králové tel.: +420 495 543 267 fax: +420 495 482 683 Plzeň Zahradní 173/2 (areál bývalé papírny) 326 00 Plzeň

Více

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech -

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Stručný technický popis systému LindabRoof Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Vypracoval: Ing. Petr Hynšt Lindab s.r.o. Telefon: 233 107 200 Fax: 233 107 251 Na Hůrce 1081/6

Více

Montážní návod COMAX VLNKA

Montážní návod COMAX VLNKA Montážní návod COMAX VLNKA STŘECHY COMAX Velvary Malostranská 796 27324 Velvary Tel.: +420 315730124 www.strechycomax.cz Str. 1 STŘECHY COMAX, Malovarská 796, 273 24 Velvary 420 Obsah Základní informace

Více

Pro montáž obkladu z plastových lamel je nutné připravit dostatečně rovný, pevný a únosný podklad.

Pro montáž obkladu z plastových lamel je nutné připravit dostatečně rovný, pevný a únosný podklad. www.renol.cz 1. Základní údaje Instalace plastových palubek není složitá a zvládne ji každý zdatný kutil (nebo se můžete obrátit na autorizované partnery společnosti RENOL CZ). Jednotlivé plastové palubky

Více

LEHKÉ STŘEŠNÍ TAŠKY LIGHT-WEIGHT ROOFING TILES LEICHTE DACHPLATE ONTÁŽNÍ NÁVOD NSTALATION GUIDE INBAUANLEITUNGEN

LEHKÉ STŘEŠNÍ TAŠKY LIGHT-WEIGHT ROOFING TILES LEICHTE DACHPLATE ONTÁŽNÍ NÁVOD NSTALATION GUIDE INBAUANLEITUNGEN LEHKÉ STŘEŠNÍ TAŠKY LIGHT-WEIGHT ROOFING TILES LEICHTE DACHPLATE ONTÁŽNÍ NÁVOD NSTALATION GUIDE INBAUANLEITUNGEN OBSAH OBECNÉ ZÁSADY VÝHODY VÝROBKU A JEHO VYUŽITÍ VÝBĚR VHODNÉHO TYPU KRYTINY Z HLEDISKA

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

Trapézové plechy Montážní návod

Trapézové plechy Montážní návod www.balex.eu Trapézové plechy Montážní návod Hradec Králové Vážní 1097 500 03 Hradec Králové tel.: +420 495 543 267 fax: +420 495 482 683 Plzeň Zahradní 173/2 (areál bývalé papírny) 326 00 Plzeň - Slovany

Více

BORGA Elegant - montážní návod

BORGA Elegant - montážní návod BORGA Elegant - montážní návod BORGA s.r.o. Popůvky u Brna 203, 664 41 Troubsko tel.: 547 222 999 e-mail: info@borga.cz IČ: 26243521, DIČ: CZ26243521 fax: 547 211 431 www.borga.cz BORGA Elegant - montážní

Více

BALEXTHERM soft. www.balex.eu. Nadkrokevní izolace šikmé střechy. Montážní návod

BALEXTHERM soft. www.balex.eu. Nadkrokevní izolace šikmé střechy. Montážní návod BALEXTHERM soft Nadkrokevní izolace šikmé střechy Montážní návod BALEXTHERM soft Nadkrokevní izolace šikmé střechy Základní informace o výrobku Izolační materiál Obložení Celková šířka Krycí šířka Standardní

Více

Portoforte 170. Montážní návod

Portoforte 170. Montážní návod Portoforte 170 Montážní návod Stav 03/2012 Montážní návod přístřešku pro - Portoforte 170 Hlavní rozměry: Na vyobrazených nákresech vidíte všechny hlavní rozměry přístřešku. Kromě toho jsou zde nakresleny

Více

Střešní systém Bramac 7 Řešení pro šikmé střechy od sklonu 7

Střešní systém Bramac 7 Řešení pro šikmé střechy od sklonu 7 Střešní systém Bramac 7 Řešení pro šikmé střechy od sklonu 7 Střešní systém Bramac 7 Zásady pro navrhování střešního systému Bramac 7 Střešní systém Bramac 7 je založen na upravené betonové střešní tašce

Více

Přednosti pálené tašky

Přednosti pálené tašky Technické informace Přednosti pálené tašky ODOLNOST Tašky jsou vysoce odolné proti mechanickému poškození. Střecha z pálených tašek je pevná (pro údržbu, případnou opravu či kontrolu). Pálené tašky TONDACH

Více

ACHENBACH-CZ s. r. o.

ACHENBACH-CZ s. r. o. 1 ACHENBACH-CZ s. r. o. Výhradní dodavatel výrobků ACHENBACH GmbH kryty dopravníků, - vlnité plechy - přístřešky s oboukovou samonosnou střechou Výhradní dodavatel elektrobubnů VAN DER GRAAF BV Výhradní

Více

Praktický průvodce montáží střešních oken AURA, AVX, APX, oplechování TFX

Praktický průvodce montáží střešních oken AURA, AVX, APX, oplechování TFX Praktický průvodce montáží střešních oken AURA, AVX, APX, oplechování TFX 1-23 24-50 51-74 Kotvení rámu Montáž úchytů Příprava okenního otvoru Vyrovnání rámu str. 2-7 Zajištění vodotěsnosti rámu Spodní

Více

DŮLEŽITÉ : přečtěte si tato upozornění dříve, než začnete s montáží

DŮLEŽITÉ : přečtěte si tato upozornění dříve, než začnete s montáží DŮLEŽITÉ : přečtěte si tato upozornění dříve, než začnete s montáží Dříve než začnete s montáží, seznamte se se všemi předpisy či normami, které platí pro tuto problematiku. Tento návod je doporučeným

Více

BDX. Zateplovací sada. Zateplovací sada BDX se skládá ze tří částí:

BDX. Zateplovací sada. Zateplovací sada BDX se skládá ze tří částí: BDX Zateplovací sada Zateplovací sada BDX se skládá ze tří částí: a montážními úhelníky pro snadnou instalaci. Izolační rám BDX Tepelně izolační rám z polyethylenové pěnové izolace snízkým součinitelem

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD VENKOVNÍ PLASTOVÉ OBKLADY. (platí pro všechny typy plastových obkladů HOPA)

MONTÁŽNÍ NÁVOD VENKOVNÍ PLASTOVÉ OBKLADY. (platí pro všechny typy plastových obkladů HOPA) MONTÁŽNÍ NÁVOD VENKOVNÍ PLASTOVÉ OBKLADY (platí pro všechny typy plastových obkladů HOPA) 1. Popis Skladebný systém PVC obkladů umožňující obložení vnitřních a venkovních stěn a stropů. Při použití pomocné

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

TECHNICKÁ PŘÍRUČKA PRO STŘEŠNÍ SYSTÉMY PREFA

TECHNICKÁ PŘÍRUČKA PRO STŘEŠNÍ SYSTÉMY PREFA TECHNICKÁ PŘÍRUČKA PRO STŘEŠNÍ SYSTÉMY PREFA STŘECHY FASÁDY SOLAR WWW.PREFA.COM OBSAH TVARY STŘECH TVARY VIKÝŘŮ/STŘEŠNÍ SKLONY SKLADBY STŘECH PODKLADNÍ VRSTVY A SPODNÍ KONSTRUKCE 7 DOPORUČENÉ KONSTRUKCE/S

Více

Střešní pás RDI 3D. Červená klasická RDI 3D 11 Hnědá klasická RDI 3D 12 Pálená klasická RDI 3D 13

Střešní pás RDI 3D. Červená klasická RDI 3D 11 Hnědá klasická RDI 3D 12 Pálená klasická RDI 3D 13 Střešní pás RDI 3D Pás z SBS modifikovaného asfaltu - zejména pro šikmé střechy, - s působivým vzhledem posypu, - s vysokou hydroizolační spolehlivostí, - pro sanace i nové střechy Červená klasická RDI

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_36_OK_1.01 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický celek Ing. Zdenka

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov A)Krovové soustavy B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon

Více

BIB, TIB, GT. ventilátory. BIB, TIB, GT střešní ventilátor. popis IB8 GT12, BIB12, BIB14. info@multivac.cz info@multivac.sk

BIB, TIB, GT. ventilátory. BIB, TIB, GT střešní ventilátor. popis IB8 GT12, BIB12, BIB14. info@multivac.cz info@multivac.sk let záruka BIB, TIB, GT popis Ke své činnosti nepotřebují elektrickou energii Využívají ekologický přírodní zdroj energie (vítr), který je zcela zdarma a je nevyčerpatelný!!! Nevyžadují žádnou údržbu díky

Více

BramacTherm Systém nadkrokevní tepelné izolace

BramacTherm Systém nadkrokevní tepelné izolace Systém nadkrokevní tepelné izolace Systém nadkrokevní tepelné izolace Jen taková skladba střešní konstrukce, která splňuje stavebně fyzikální požadavky zejména s ohledem na ochranu tepla a zároveň vylučuje

Více

Název a nákres prvku Info r.š.

Název a nákres prvku Info r.š. vnitřní hřebenáč vystřihovaná lišta dle profilu panelu 46 Název a nákres prvku Info r.š. 110 110 34 121 vystřiženo podle tvaru střešního panelu Výrobní délka do 6 000 mm. Výrobní délka 1 000 mm. - počet

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

PORUCHY DVOUPLÁŠŤOVÝCH PLOCHÝCH STŘECH

PORUCHY DVOUPLÁŠŤOVÝCH PLOCHÝCH STŘECH PORUCHY DVOUPLÁŠŤOVÝCH PLOCHÝCH STŘECH Miloslav Novotný 1 Abstrakt Dvouplášťové ploché střechy jsou v současné době vzhledem k zásadnímu zvýšení kvality materiálů pro jednoplášťové ploché střechy (tepelné

Více

STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC 7 Řešení pro šikmé střechy od sklonu 7

STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC 7 Řešení pro šikmé střechy od sklonu 7 STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC 7 Řešení pro šikmé střechy od sklonu 7 Člen BRAAS MONIER BUILDING GROUP ZÁSADY PRO NAVRHOVÁNÍ STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BRAMAC 7 Střešní systém Bramac 7 je založen na upravené betonové střešní

Více

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa)

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Praha Václavské náměstí 9 POPIS V blízkosti stanice metra Můstek na Václavském náměstí se nachází objekt, který byl předmětem stavebních

Více

- zásady návrhu - základní skladby

- zásady návrhu - základní skladby DVOUPLÁŠŤOVÉPLOCHÉSTŘECHY - zásady návrhu - základní skladby Ing. Tomáš PETŘÍČEK e-mail: petricek.t@fce.vutbr.cz 03/2012, Brno snímek: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plochá střecha - sklon střešní roviny < 5 Z hlediska

Více

LindabTopline TM. střešní krytina

LindabTopline TM. střešní krytina lindab střešní krytina Lehká střešní krytina lindab - máme řešení www.lindab.cz Lehká střešní krytina Vlny, které chrání LindabTopline je lehká střešní krytina vyráběná z vysoce kvalitního ocelového plechu

Více

Katalog betonové krytiny BESK a střešního příslušenství

Katalog betonové krytiny BESK a střešního příslušenství č e s k á b e t o n o v á t a š k a Katalog betonové krytiny BESK a střešního příslušenství Betonová střešní krytina Besk Přijatelné fi nanční řešení Vaší střechy Společnost BESK se sídlem v Praskačce

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

STŘEŠNÍ KRYTINA SELSKÁ

STŘEŠNÍ KRYTINA SELSKÁ SELSKÁ betonová střešní krytina SKANDINÁVSKÁ betonová střešní krytina LUČANKA betonová střešní krytina lesklá doplňková střešní krytina střešní okna střešní doplňky Betonová střešní krytina KB-BLOK V posledním

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

BRUCHAPaneel. PU střešní DP

BRUCHAPaneel. PU střešní DP PU CO-střecha PU střešní DP BRUCHAPaneel PU střešní DP sedlové a pultové střechy vysoká odolnost vůči povětrnostním podmínkám jedinečný systém s trojnásobným těsněním vysoká nosnost použitelný od 3 (5,2

Více

DŘEVOplus víc než dřevo

DŘEVOplus víc než dřevo DŘEVOplus víc než dřevo NÁVOD K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ VENKOVNÍ PODLAHY (PROFI PROFIL 23-138) DŘEVOplus je modifikované dřevo. Materiál vytvořený kombinací dřevěné hmoty se zdravotně nezávadným polyetylenem.

Více

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ Montážní návod NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ OBSAH 1 ZÁKLADNÍ POJMY... 2 2 ULOŽENÍ A PŘIPEVNĚNÍ ROŠTŮ... 3 2.1 ULOŽENÍ... 3 2.2 DOPORUČENÉ ULOŽENÍ ROŠTŮ NA PODPORÁCH MONTÁŽNÍ MEZERY... 3 2.3 PŘIPEVNĚNÍ

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 1. ŠIKMÉ A STRMÉ STŘECHY FUNKCE A POŽADAVKY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Okapový systém SATJAM Niagara

Okapový systém SATJAM Niagara OKAPOVÝ SYSTÉM www.satjam.cz Okapový systém SATJAM Niagara Průměr žlabů Rozvinutá šířka Délka žlabů Průměr svodů Délka svodů Tloušťka Povrchová úprava 125 mm / 150 mm 285 mm / 330 mm 4 a 6 m 90 mm / 100

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA FASÁDNÍ PANEL FX.12

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA FASÁDNÍ PANEL FX.12 MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA FASÁDNÍ PANEL FX.12 STŘECHY FASÁDY SOLAR www.prefa.com MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA FASÁDNÍ PANEL FX.12 OBSAH 1. Všeobecné pokyny 4 1.1 Pokyny pro zavěšené provětrávané fasády 4 1.2 Technické údaje

Více

Přednáška 10 Ploché střechy

Přednáška 10 Ploché střechy BH 02 Nauka o pozemních stavbách Přednáška 10 Přednášející: Ing. Radim Kolář, Ph.D. 1. 12. 2014 ÚVOD Ústav pozemního stavitelství 1 ÚVOD ÚVOD Střecha střešní konstrukce odděluje vnitřní (chráněné) prostředí

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO KERAMICKÉ TAŠKY BRAMAC

MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO KERAMICKÉ TAŠKY BRAMAC MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO KERAMICKÉ TAŠKY BRAMAC Člen MONIER GROUP Obsah Keramické tašky Bramac - přehled barev........... 4 Povrchové úpravy keramických tašek Bramac....... 6 Keramické tašky Bramac Granát 11......................................

Více

Montážní návod Technické oddělení DEKMETAL Leden 2009 1

Montážní návod Technické oddělení DEKMETAL Leden 2009 1 Montážní návod Technické oddělení DEKMETAL Leden 2009 1 2 Obsah strana 1. Krytina Maxidek...4 2. Materiálová a technická specifikace...5 2.1. Materiál...5 2.2. Technická specifikace...7 2.3. Sortiment

Více

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu.

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu. Návod k použití ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby 0..08_V. 08/0 edice Překlad z německého originálu Montáž u vstupu do sprchového koutu (žlab s horizontální přírubou) Montáž u stěny ve sprchovém koutu

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému

NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému 1. stránka Návod na montáž SOLID BRICK + SOLID STONE NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému www.prostavbu.cz 2. stránka Návod na montáž SOLID BRICK + SOLID STONE Základní prvky fasádního systému

Více

PS4B PŮDNÍ VESTAVBY. Ing.Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 23)

PS4B PŮDNÍ VESTAVBY. Ing.Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 23) PŮDNÍ VESTAVBY Ing.Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 23) O B Y T N É P O D K R O V Í a ) rodinný domek nebo činžovní dům b ) nová bytová jednotka nebo jen rozšíření nových prostor pro obě varianty c

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

Sklolaminátové vlnovky

Sklolaminátové vlnovky VL 94/35 Sklolaminátové vlnovky 1. 3582 vrut 5x70-6HR 2. 2808 montážní sada VL 94/35 2574 podložka FeZn 38/8,5 - VL 94/35 2555 těsnění V11 0547 distanční podložka - VL 94/38 1. 0972 TEX 4,8x70-6HR 0972

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

Lindab Usnadňujeme výstavbu. Lindab Profil. Montážní návod pro lehké střešní krytiny Topline, Mega, Ideal a Goodlock

Lindab Usnadňujeme výstavbu. Lindab Profil. Montážní návod pro lehké střešní krytiny Topline, Mega, Ideal a Goodlock Lindab Usnadňujeme výstavbu Lindab Profil Montážní návod pro lehké střešní krytiny Topline, Mega, Ideal a Goodlock Úvod Taškové tabule jsou určeny na všechny typy budov se sklonem střechy od 14. Jejich

Více

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. Pozemní stavitelství II cvičení; úloha pátá Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. Pozemní stavitelství II cvičení; úloha pátá Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II - úloha pátá Cíle a předmět páté úlohy budou vč. vysvětlujících poznámek, postupů a příkladů s obrázky popsány ve výkladu k cvičení,

Více

Dörken. DELTA Systém

Dörken. DELTA Systém Pojistná hydroizolace (PHI) a parotěsná zábrana (vzduchotěsná vrstva) - nedílné součásti šikmých střech. Návrhy. Provádění. Pochybení Proč fóliové systémy používáme? Důvodem použití pojistných hydroizolací

Více

Betonové transformační stanice. typu pf.p. s vnitřní obsluhou. Up to 40.5 kv -1600 kva. Reliable innovation. Personal solutions. www.ormazabal.

Betonové transformační stanice. typu pf.p. s vnitřní obsluhou. Up to 40.5 kv -1600 kva. Reliable innovation. Personal solutions. www.ormazabal. Betonové transformační stanice typu Reliable innovation. Personal solutions. www.ormazabal.com Betonové transformační stanice Popis Transformační stanice typu jsou určeny pro kabelové sítě využívané energetickými

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

Montážní návod Vinyl siding

Montážní návod Vinyl siding Kantech spol. s r.o. strana 1 Montážní návod Vinyl siding Naše montážní příručka obsahuje pokyny pro montáž obkladu. Celý systém Vinyl siding je složen z několika prvků, které se variabilně v různých kombinacích

Více

ABCHI Home Experts Brno venkov V zámku 2, Pozořice 664 07

ABCHI Home Experts Brno venkov V zámku 2, Pozořice 664 07 ABCHI Home Experts Brno venkov V zámku 2, Pozořice 664 07 Bytový dům, Vyškov Střecha objektu Inspekce připravena pro: Datum inspekce: 16/1/2013 Čas: 12:45 Velikost domu: 5 nadzemních podlaží a 4 nadzemní

Více

KATALOG PRODUKTŮ. www.onduline.cz. Asfaltové stresní desky a tasky Asfaltové sindele. Parotesné a paropropustné folie. Hydroizolace.

KATALOG PRODUKTŮ. www.onduline.cz. Asfaltové stresní desky a tasky Asfaltové sindele. Parotesné a paropropustné folie. Hydroizolace. www.onduline.cz Asfaltové stresní desky a tasky Asfaltové sindele Parotesné a paropropustné folie Hydroizolace Prosvetlovací desky Okna a schody KATALOG PRODUKTŮ OBSAH ONDUVILLA Technické parametry...

Více

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012 Ceník výrobků platnost od 1.1.2012 Tento ceník je pouze orientační. Ceny jsou uváděny bez DPH. Konečnou cenu může ovlivnit jak výběr vhodné tloušťky použitého materiálu, tak nestandardní barva či způsob

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus

Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus Systém výrobků Alwitra 12 1 11 2 10 3 9 4 8 7 6 5 Nastavitelné podložky pod dlažbu teras Alwitra jsou součástí praxí prověřeného výrobkového systému Alwitra.

Více

Návod na stavbu plastového plotu

Návod na stavbu plastového plotu Obj. č: Návod na stavbu plastového plotu 9564 9566 9567 9565 Plastový sloupek Deska Výztuha Krytka plastového pole Účelem tohoto návodu je popsání základních pravidel a doporučení, které je potřeba dodržovat

Více

Technická příručka. Střešní systém Bramac včetně doplňků

Technická příručka. Střešní systém Bramac včetně doplňků Technická příručka Střešní systém Bramac včetně doplňků Pod střechou Bramac se cítím bezpečně Značka Bramac se během svého dlouholetého působení v České republice stala symbolem kvality a jistoty. Prodaných

Více

Ceník 2014. www.cembrit.cz. Obsah

Ceník 2014. www.cembrit.cz. Obsah Obsah 1. Všeobecné informace 2 2. Skládaná střešní krytina 4 3. Spojovací 13 4. Vlnitá střešní krytina 15 5. Spojovací 20 6. Příslušenství krytiny 22 7. Fasádní desky 41 8. Příslušenství fasádních desek

Více

Návod k instalaci terasového systému

Návod k instalaci terasového systému Návod k instalaci terasového systému Tento nový typ kompozitu-terasových prken WPC je směsí dřeva s HDPE a přídavných látek. Je vyráběn extrudací za vysokého tlaku a teploty. Přestože obsahuje přírodní

Více

OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM

OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM TECHNIK ATELIERU DEK, PŮSOBÍCI NA POBOČCE V BRNĚ, SE VYDAL ZA REALIZAČNÍ FIRMOU, ABY JÍ POSKYTL TECHNICKOU PODPORU PŘI ŘEŠENÍ OBNOVY HYDROIZOLACE STŘECHY BAZÉNOVÉ

Více

O B S A H 1. SYSTÉM COVERSYS: 4. 1.1. Charakteristika 4 1.2. Přednosti 4 1.3. Technické zkoušky 4 2. SORTIMENT COVERSYS 5

O B S A H 1. SYSTÉM COVERSYS: 4. 1.1. Charakteristika 4 1.2. Přednosti 4 1.3. Technické zkoušky 4 2. SORTIMENT COVERSYS 5 O B S A H 1. SYSTÉM COVERSYS: 4 1.1. Charakteristika 4 1.2. Přednosti 4 1.3. Technické zkoušky 4 2. SORTIMENT COVERSYS 5 2.1. Aluzinkové šablony a doplňky 5 2.1.1. Šablony 5 2.1.2. Hřebenáče - nároží Alpha

Více

Přednáška 11 Šikmé střechy

Přednáška 11 Šikmé střechy BH02 Nauka o pozemních stavbách Přednáška 11 Přednášející: Ing. Radim Kolář, Ph.D. 8. 12. 2014 ÚVOD, POJMY Střecha (též střešní konstrukce) je stavební konstrukce nad chráněným (vnitřním) prostředím vystavěná

Více

T E CH N I C K Á Z P R Á V A

T E CH N I C K Á Z P R Á V A ENERGO-STEEL spol. s r.o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 IČ: 15502546 Http://www.energo.cz E-mail: energo@energo.cz

Více

Montážní příručka sádrokartonáře

Montážní příručka sádrokartonáře Montážní příručka sádrokartonáře Milí sádrokartonáři, SLOVO ÚVODEM právě držíte v rukou MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKU SÁDROKARTONÁŘE soubor technologických postupů, metod a úkonů vedoucích ke správné montáži konstrukcí

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

PLISSÉ NÁVOD NA VYMĚŘENÍ A MONTÁŽ 1.1. VYMĚŘENÍ PLISSÉ DO PRAVOÚHLÝCH OKEN. Montáž do křídla do otvoru. Montáž na křídlo na otvor

PLISSÉ NÁVOD NA VYMĚŘENÍ A MONTÁŽ 1.1. VYMĚŘENÍ PLISSÉ DO PRAVOÚHLÝCH OKEN. Montáž do křídla do otvoru. Montáž na křídlo na otvor PLISSÉ 1.1. VYMĚŘENÍ PLISSÉ DO PRAVOÚHLÝCH OKEN Montáž do křídla do otvoru Montáž na křídlo na otvor Objednací rozměry (rozměry hotového plissé): Šířka (mm) = světlá šířka otvoru v okenním křídle Výška

Více

Pálené strešní tašky a doplnky. Investorům vždy opakuji: dlouhá životnost a estetika za skvělou cenu to je jediná volba pro budoucnost!

Pálené strešní tašky a doplnky. Investorům vždy opakuji: dlouhá životnost a estetika za skvělou cenu to je jediná volba pro budoucnost! Pálené strešní tašky a doplnky Investorům vždy opakuji: dlouhá životnost a estetika za skvělou cenu to je jediná volba pro budoucnost! MONZAplus měděná engoba Velkoformátová taška velký formát méně kusů

Více

Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce

Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce Miloslav Hrdý Kunčice p.ondř. 686, PSČ 739 13 IČO 45161364 tel: 721 828 353 Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce Připraveno pro: Nábřeží kpt.nálepky 471 339 01 Klatovy 732766276

Více

Ekopanely a montážní materiál

Ekopanely a montážní materiál Ekopanely a montážní materiál [a] Ekopanely a stěnová spona [b] Vysvětlivky [1] 800 mm 1200 mm 2 [2] 1 3 4 5 6 6x 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 5x /m 2 max. 32 00 mm max. 32 00 mm cca cca 17 20 cm 1 8 50

Více

3 Nosníky, konzoly Nosníky

3 Nosníky, konzoly Nosníky Nosníky 3.1 Nosníky Používají se pro uložení vodorovné trubky v sestavách dvoutáhlových závěsů jako např. RH2, RH4 6, SH4 7, sestavách pružinových podpěr VS2 a kloubových vzpěr RS2. Základní rozdělení

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ KOMÍNOV NOVÉ SYSTÉMY S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ ÁŠTĚM 1 ROZDĚLEN LENÍ CIKO KOMÍNŮ CIKO CIKO TEC CIKO GAS 2 URČEN ENÍ SYSTÉMU SYSTÉM JE CERTIFIKOVÁN PRO ODVOD SPALIN OD SPOTŘEBIČŮ NA VŠECHNY DRUHY PALIV

Více

TOPDEK JEDINEČNÁ CESTA K DOKONALÉ ŠIKMÉ STŘEŠE NADKROKEVNÍ SYSTÉM ŠIKMÝCH STŘECH

TOPDEK JEDINEČNÁ CESTA K DOKONALÉ ŠIKMÉ STŘEŠE NADKROKEVNÍ SYSTÉM ŠIKMÝCH STŘECH TOPDEK JEDINEČNÁ CESTA K DOKONALÉ ŠIKMÉ STŘEŠE NADKROKEVNÍ SYSTÉM ŠIKMÝCH STŘECH 1 PRINCIP SKLADBY TOPDEK TOPDEK STŘECHA PRO VÁS Potřebujete střechu pro Váš dům? Ať už se jedná o nový dům nebo o rekonstrukci,

Více

PLISSE NÁVOD NA VYMĚŘENÍ A MONTÁŽ 1.1. VYMĚŘENÍ PLISSE DO PRAVOÚHLÝCH OKEN. Montáž do křídla do otvoru. Montáž na křídlo na otvor

PLISSE NÁVOD NA VYMĚŘENÍ A MONTÁŽ 1.1. VYMĚŘENÍ PLISSE DO PRAVOÚHLÝCH OKEN. Montáž do křídla do otvoru. Montáž na křídlo na otvor PLISSE 1.1. VYMĚŘENÍ PLISSE DO PRAVOÚHLÝCH OKEN Montáž do křídla do otvoru Montáž na křídlo na otvor Objednací rozměry (rozměry hotového plisse): Šířka (mm) = světlá šířka otvoru v okenním křídle Výška

Více

Fasádní a střešní profily a systémy

Fasádní a střešní profily a systémy CCZ 1000 CZ/09.2011/Redtype Fasádní a střešní profily a systémy CZ s.r.o., S 257 311 040 X 257 311 041 w www.ruukki.cz w www.ruukkistrechy.cz U poptavky@ruukki.com Copyright 2011 Rautaruukki Corporation.

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.7 Základy klempířského minima Kapitola 21

Více

Návod na montáž KINDWOOD kompozitních desek

Návod na montáž KINDWOOD kompozitních desek Návod na montáž KINDWOOD kompozitních desek Skladování: Desky KINDWOOD jsou hutnější něž přírodní dřevo. Při skladování musí být položené na rovném povrchu, v opačném případě by mohlo dojít ke zkroucení

Více

RODINNÝ DŮM ŠTERNBERK. materiál MyriaLAC SP25 RAL 8017. www.plechovestrechy.cz

RODINNÝ DŮM ŠTERNBERK. materiál MyriaLAC SP25 RAL 8017. www.plechovestrechy.cz RODINNÝ DŮM ŠTERNBERK materiál MyriaLAC SP25 RAL 8017 www.plechovestrechy.cz STŘEŠNÍ KRYTINY Z PLECHU MAXIDEK - velkoformátová plechová krytina jedn. cena za jedn. bez DPH cena za jedn. s DPH Profilovaná

Více

Technická příručka Střešní systém Bramac včetně doplňků

Technická příručka Střešní systém Bramac včetně doplňků Technická příručka Střešní systém Bramac včetně doplňků Technická příručka 1 Tato příručka zahrnuje základní pravidla pro zpracování výrobků Bramac. Slouží jako doporučení výrobce pro pokládání střešní

Více

Průvodce montáží dřevěných fasád

Průvodce montáží dřevěných fasád Průvodce montáží dřevěných fasád Tipy, rady a návody pro montáž www.seca.at Proč používat značkové palubky SECA? 1. Vzhled Díky přísnému dodržování kvalitativních norem výroby máte se značkovými palubkami

Více

TECHNICKÝ MANUÁL ROLETA DO STŘEŠNĆH OKEN R-LITE

TECHNICKÝ MANUÁL ROLETA DO STŘEŠNĆH OKEN R-LITE TECHNICKÝ MANUÁL ROLETA DO STŘEŠNĆH OKEN R-LITE INTERIÉROVÉ LÁTKOVÉ ROLETY R-Lite Dokonalé zastínění interiéru Pro různé typy střešních oken Vodící lišty zabraňují průniku světla po stranách okna Profily

Více

Technologický postup

Technologický postup Podkladní pás Jako podkladní pás pod šindele charbit doporučujeme použít asfaltový pás charbit V13 nebo charbit R13 VLIES. Pásy mají nosnou vložku ze skelné rohože, která je nenasákává a zajišťuje tak

Více

TECHNICKÝ MANUÁL PLISSÉ

TECHNICKÝ MANUÁL PLISSÉ TECNICKÝ MNUÁL PLISSÉ Obsah - Plissé Základní specifikace produktu 4-5 Objednávkový formulář 6 Přehled typů 6-12 Návod na vyměření 13-14 Návod na montáž 15-17 Značka symbolizující mnohaletou tradici, nevyčíslitelné

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

Technický návod k použití Detaily drážkové krytiny z rovinných plechů PRELAQ PLX

Technický návod k použití Detaily drážkové krytiny z rovinných plechů PRELAQ PLX ROVINNÉ PLECHY Technický návod k použití Detaily drážkové krytiny z rovinných plechů PRELAQ PLX novostavby a rekonstrukce Úvod Z hlediska architektury hraje střecha stále větší úlohu. Pěkné, estetické

Více

1 Mega Sunshine. Ceník 2015. Kolektory

1 Mega Sunshine. Ceník 2015. Kolektory 1 Mega Sunshine Ceník 2015 Kolektory 2 Mega Sunshine Obsah Solární vakuové heatpipe kolektory... 4 Technické informace Westech WT-B 58:... 4 Vakuové trubice Heatpipe... 5 Kotvící prvky pro vakuové trubicové

Více

ISOTRA SYSTEM CLASSIC, HIT, HIT II

ISOTRA SYSTEM CLASSIC, HIT, HIT II ISOTRA SYSTEM CLASSIC, HIT, HIT II Pravoúhlé okno Atypické okno 1. VYMĚŘENÍ Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE

Více

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle CHAFFOTEAUX plynové kotle TALIA / TALIA SYSTEM SERELIA NIAGARA C plynové kondenzační kotle TALIA GREEN / TALIA GREEN SYSTÉM TALIA GREEN HP SERELIA GREEN NIAGARA C GREEN

Více