MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU PRO PREZENTACI ČESKÉ REPUBLIKY V ZAHRANIČÍ /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU PRO PREZENTACI ČESKÉ REPUBLIKY V ZAHRANIČÍ / 06.2008"

Transkript

1 V naší zemi je celá řada jedinečných osobností, děl a zajímavostí, jež zasluhují pozornost. Nemůžeme však spoléhat na to, že se vždy objeví nějací nadšenci a ukáží světu všechny pozoruhodnosti naší země. Chceme-li, aby je svět objevil, musíme mu je ukázat sami.

2 01. Úvod Vizuální styl pro prezentaci České republiky v zahraničí Správa jednotného vizuálního stylu 02. Logo Logo České republiky Jazykové varianty Základní barevné provedení Jednobarevné provedení Černobílé provedení Logo a doprovodný text Logo na podkladové ploše Rozkres loga Ochranná zóna Rozměrová řada Užití loga ve spojení se značkami institucí státní správy Užití loga ve spojení s jinými značkami Zakázané varianty 03. Písmo Základní písmo Základní písmo vzorník Doplňkové písmo I Doplňkové písmo I vzorník Doplňkové písmo II Doplňkové písmo II vzorník 04. Barevnost Základní barvy Vzorník barev přímá barva natíraný papír Vzorník barev přímá barva nenatíraný papír Vzorník barev soutisková barva natíraný papír Vzorník barev soutisková barva nenatíraný papír 05. Vizuální styl Prvky vizuálního stylu bubliny Prvky vizuálního stylu fotografie Princip sazby ve vizuálním stylu Princip tvorby vizuálního stylu I Princip tvorby vizuálního stylu II Princip tvorby vizuálního stylu III 06. Tiskoviny Princip tvorby tiskovin I Princip tvorby tiskovin II Princip tvorby tiskovin III 07. Tištěné prezentační materiály Prezentační desky Komplimentka Blok obecný formát A Samolepky Post-it štítky Jmenovky a visačky 08. Další prezentační materiály Taška Balicí papír Propagační předměty Trika 09. Prostorové aplikace Označení budov Interiérový orientační systém Piktogramy Exteriérový orientační systém Transparent Recepce, infopult 10. Multimediální aplikace PowerPoint prezentace Prezentační CD ROM Znělka Aplikace loga v TV spotu Bannery pro web OBSAH

3 Aby mohla být Česká republika v konkurenci ostatních zemí dobře viditelná, musí vystupovat jako samostatný a sebevědomý partner. Znamená to dlouhodobě a na všech úrovních státní správy prosazovat povědomí o naší zemi v zahraničí. Proto v roce 2005 vznikla Koncepce jednotné prezentace České republiky, která stanovuje klíčové charakteristiky prezentace naší země. Naši republiku představujeme zahraniční veřejnosti jako moderní a vyspělou demokratickou zemi s lidským kapitálem založeným na vědomostním a inovativním potenciálu, jako důvěryhodného partnera v obchodních vztazích a vhodnou lokalitu pro kvalitní zhodnocení investic. Česká republika je respektovaným členem mezinárodních organizací, bezpečnostních a diplomatických struktur a důstojným členem světového společenství. Předpokladem efektivní prezentace státu je také jednotný vizuální styl komunikace, jehož základem je logo. Vizuální styl sjednocuje komunikační a prezentační výstupy všech institucí státní správy, které směřují do zahraničí, a jeho důsledné užívání jednoznačně odliší aktivity podporované státem od aktivit komerčních a privátních subjektů. Zavedení a dodržování vizuálního stylu umožňuje vést komunikaci efektivněji a úsporněji, s výrazným zmenšením možnosti formálních i obsahových pochybení. Kromě svého osobitého charakteru vizuální styl navenek demonstruje jednotu a stabilitu komunikace a prezentace, a tím posiluje jejich důvěryhodnost. Vizuální styl umocňuje vnější image státu, zvyšuje obecné povědomí o České republice a jeho aplikace napomáhá vytvářet u zahraniční veřejnosti důstojný obraz o naší zemi. Jednotný vizuální styl prezentace ČR byl vybrán ve veřejné soutěži v roce 2005, v níž zvítězil návrh designérského studia Side2. Jeho základními prvky jsou grafická podoba loga, písma, barvy a doplňkové prvky vizuálního stylu. Jejich podobu a užití kodifikuje tento manuál. ÚVOD VIZUÁLNÍ STYL PRO PREZENTACI ČESKÉ REPUBLIKY V ZAHRANIČÍ 01.01

4 Pravidla pro použití loga a ostatních prvků vizuálního stylu jednoznačně stanovuje tento grafický manuál. Grafický manuál je závazným dokumentem pro ústřední i ostatní orgány státní správy, které jsou povinny se jím řídit při výrobě tiskovin a publikací, zadávání inzerce, výrobě propagačních předmětů, výstavních panelů, veletržních stánků apod. Gestorem jednotného vizuálního stylu ČR je Ministerstvo zahraničních věcí ČR, které je vlastníkem příslušných licencí. Licence k užití základního i doplňkového písma zabezpečuje každý uživatel. Za dodržování jednotného vizuálního stylu jsou zodpovědné jednotlivé komunikační útvary ústředních orgánů státní správy. Svévolné užívání loga bez souhlasu MZV ČR je porušováním autorských práv. Veškeré informace potřebné ke správnému užívání vizuálního stylu včetně grafického manuálu ke stažení jsou na internetové stránce MZV ČR Dotazy ohledně užívání loga a jednotného vizuálního stylu směřujte na elektronickou adresu ÚVOD SPRÁVA JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

5 LOGO LOGO ČESKÉ REPUBLIKY Základním prvkem jednotného vizuálního stylu je logo, které je zároveň i registrovanou ochrannou známkou. Logo se užívá pro prezentaci České republiky v zahraničí. Jeho aplikace jsou přesně definovány a řídí se pravidly uvedenými v tomto manuálu. Logo tvoří slovní název Czech Republic ve spojení s pěti samostatnými grafickými prvky, užívanými pro vizuální označení hovoru v piktogramech na celém světě ( mluvící bubliny ), jejichž barevnost je přesně definována (viz 04.01). Název Czech Republic je vysázen písmem John Sans Medium z minusek (viz 03.01) v barvě ČR modrá (viz 04.01). Bubliny nejsou nikdy prázdné, ale vždy obsahují pozdrav, resp. jiný vhodný výraz (viz 02.06). Text v bublinách je vysázen písmem Baskerville Ten (viz 03.03). Logo plní úlohu obecně srozumitelného podpisu, kterým jsou certifikovány aktivity iniciované či podporované Českou republikou. Logo v žádném případě nenahrazuje státní symboly, jeho působnost je vymezena příležitostmi, kde by užití státního symbolu bylo nevhodné a v rozporu s platnými zákony.

6 LOGO JAZYKOVÉ VARIANTY Jazykové varianty loga představují širokou škálu mutací základních grafických prvků loga ve spojení s označením Česká republika ve všech světových jazycích užívaných v oblasti prezentace ČR. Výčet jazykových mutací může být v budoucnu rozšířen o další varianty. Vzhledem k účelu užití loga, kterým je výhradně oblast prezentace ČR v zahraničí, je logo ve variantě se slovním názvem Česká republika, uvedené na této stránce, slovenskou jazykovou mutací. Bubliny nejsou nikdy prázdné, ale vždy obsahují pozdrav, resp. jiný vhodný výraz (viz 02.06). Text v bublinách je vysázen písmem Baskerville Ten (viz 03.03). Pokud existuje v daném jazyce pozdrav na 5 písmen, aplikuje se do příslušné verze loga. V opačném případě se použije univerzální český výraz AHOJ! Pro všechny jazykové varianty loga platí stejná pravidla jako pro anglickou variantu se slovním označením Czech Republic, uváděnou v tomto manuálu. *) Písmo užité v nelatinkových verzích loga je možné přizpůsobit místním zvyklostem. Žádoucí je, aby svým charakterem odpovídalo písmu užitému v latinkových verzích.

7 logo barevné pozitivní provedení LOGO ZÁKLADNÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ Základní barevné provedení loga v definovaných barvách (viz 04.01) se aplikuje na všech barevných materiálech. Pravidla aplikace barevného pozitivního nebo negativního provedení loga jsou přesně definována (viz 02.07). logo barevné negativní provedení

8 logo jednobarevné pozitivní provedení LOGO JEDNOBAREVNÉ PROVEDENÍ Jednobarevné provedení loga v definované barvě (viz 04.01) se aplikuje na materiálech, kde je možné užít pouze jedné barvy (viz 08.03). Pravidla aplikace pozitivního a negativního jednobarevného provedení loga jsou přesně definována (viz 02.07). logo jednobarevné negativní provedení

9 logo černobílé pozitivní provedení LOGO ČERNOBÍLÉ PROVEDENÍ V černobílém tisku nebo v případech, kdy není z objektivních příčin možné použít barevné ani jednobarevné provedení loga, se používá jeho černobílé provedení. Pravidla aplikace pozitivního a negativního černobílého provedení loga jsou přesně definována (viz 02.07). logo černobílé negativní provedení

10 1 2 LOGO LOGO A DOPROVODNÝ TEXT Doplňkové vizuální prvky ( bubliny ) nejsou nikdy prázdné (neboť Česká republika není prázdná bublina ), ale obsahují vždy nějaký text. Vhodným textem může být pozdrav (u jazykových variant loga ideálně v příslušném jazyce) nebo jakýkoli jiný výraz, který podporuje komunikační sdělení příslušného materiálu, kde je logo aplikováno. Jednotlivé bubliny nemusí obsahovat vždy jen jedno písmeno (ukázky 1 3), ale lze do nich umístit i celé slovo. Například pro obecnou prezentaci České republiky lze pracovat s pěti klíčovými hesly (ukázka 4) Culture, History, Industry, People, Nature, které obsahují komplexní pohled na naši zemi. Česká republika je prezentována jako vyspělá průmyslová země s bohatou kulturní i historickou tradicí, řadou historických skvostů a přírodních krás, země mnoha významných vědeckých objevů i mnoha výjimečných osobností. Text v bublinách je vysázen písmem Baskerville Ten, a to vždy podle pravidel uvedených v tomto manuálu (viz 05.03). 3 4

11 % 10 % 20 % 20 % 30 % 30 % 40 % 40 % 50 % 50 % 60 % 60 % 70 % 70 % LOGO LOGO NA PODKLADOVÉ PLOŠE Na této straně je znázorněna aplikace loga na podkladové ploše různé tonality barvy. Barevné pozitivní provedení loga se užívá na bílé ploše a na podkladových plochách a fotografiích s takovou tonalitou a barevností, které nezpůsobí špatnou čitelnost loga (ukázka 8). Barevné negativní provedení loga se užívá na barevné podkladové ploše barvy (viz 04.01) 100 % tonality a na podkladových plochách a fotografiích s takovou tonalitou a barevností, které nezpůsobí špatnou čitelnost loga (ukázky 9 10). Monochromní pozitivní provedení loga se užívá na podkladové ploše barvy s tonalitou %, která nezpůsobí špatnou čitelnost loga. Při vyšších hodnotách tonality % plochy se pak užívá černobílé negativní provedení loga % 80 % Černobílé pozitivní provedení loga se užívá na černobílých podkladových plochách s tonalitou černé 0 60 %, která nezpůsobí špatnou čitelnost loga. Při vyšších hodnotách tonality % plochy se pak užívá černobílé negativní provedení loga % 90 % Nerespektování těchto zásad může vést k zásadnímu zhoršení čitelnosti loga % 100 %

12 LOGO ROZKRES LOGA Rozkres loga definuje umístění jednotlivých prvků a jejich vzájemné poměry. Velikost a proporce jednotlivých grafických prvků jsou kodifikovány poměrově pomocí jednotky x, jejíž velikost odpovídá celkové šířce loga. Ostatní hodnoty jsou odvozeny od této jednotky. Tento rozkres není vhodné používat jako předlohu pro přímou reprodukci loga nebo jako prostředek pro vlastní konstrukci loga. K tomuto účelu slouží předlohy v elektronické podobě na CD ROM, který je přílohou tohoto manuálu.

13 0,1 x 0,1 x 0,1 x LOGO OCHRANNÁ ZÓNA Ochranná zóna je minimální velikost plochy v bezprostřední blízkosti loga, do které nesmí zasahovat text, jiné logo ani další grafické prvky. Ochranná zóna zároveň určuje minimální vzdálenost od okraje listu, tabule či jiné plochy, na kterou je logo aplikováno. Tato zóna zaručuje čitelnost a dostatečnou působivost loga. Ochranná zóna je definována poměrově pomocí jednotky x, jejíž velikost odpovídá šířce loga. Velikost ochranné zóny je 0,1x. 0,1 x x

14 0 mm % minimální velikost 50 % 75 % 100 % velikost pro formát A4 LOGO ROZMĚROVÁ ŘADA Rozměrová řada loga představuje logo ve velikostech, které se doporučují přednostně používat při jeho aplikaci. Respektování rozměrové řady slouží pro systémové užívání loga především v tištěných materiálech a pomáhá vytvářet jejich jednotný styl. Rozměrová řada vychází ze základní velikosti loga (100 %), která je určena pro použití v tiskovinách formátu A4. Další použití daných velikostí loga obsahuje kapitola 06. Minimální velikost (25 %) určuje mezní velikost loga zaručující jeho bezchybnou reprodukci v rozlišení, kterou jsou schopny zajistit běžné kancelářské tiskárny. Používat logo v menších velikostech je nevhodné, jelikož může být zhoršena jeho čitelnost. 125 % 150 %

15 1 titulní strana 2 titulní strana LOGO UŽITÍ LOGA VE SPOJENÍ SE ZNAČKAMI INSTITUCÍ STÁTNÍ SPRÁVY Při práci s logem České republiky ve spojení s dalšími subjekty státní správy platí jednoznačná pravidla. Pokud je tiskovina oficiálním výstupem prezentace České republiky v zahraničí, je na jejím titulu pouze samotné logo (ukázka 1), a to vždy v pravém dolním rohu formátu. Pokud se jedná o společný projekt více subjektů státní správy, uvádíme jejich názvy vždy v textové podobě (ukázka 2). V této podobě mohou být uvedeny i na titulech tiskovin. Pokud je projekt iniciován jednou ze státem zřizovaných agentur, užíváme na titulech textové podoby názvu agentury písmem Baskerville Ten. Velikost a umístění písma odpovídá slovnímu spojení ve značce České republiky (ukázky 3, 4, 5). 3 titulní strana 4 titulní strana Pokud je třeba uvádět obrazové značky institucí státní správy, užíváme je vždy na stejné úrovni jako logo České republiky (ukázka 6). V této podobě mohou být uvedeny výhradně na jiné než titulní straně tiskoviny. Pravidla pro práci s ochrannou zónou loga jsou uvedena v kapitole titulní strana 6 jiná než titulní strana

16 1 titulní strana 2 jiná než titulní strana LOGO UŽITÍ LOGA VE SPOJENÍ S JINÝMI ZNAČKAMI Při práci s logem České republiky ve spojení s jinými značkami platí jednoznačná pravidla. Pokud je tiskovina oficiálním výstupem prezentace České republiky v zahraničí, je na jejím titulu pouze logo samotné, a to vždy v pravém dolním rohu formátu. Je nepřípustné na titulu takové tiskoviny uvádět značky komerčních subjektů. Pokud se jedná o projekt za spolupořadatelství nebo partnerství více subjektů, preferuje se uvádění jejich názvů v textové podobě (ukázka 1). V této podobě mohou být uváděny i na titulech tiskovin. Pokud existuje důvod uvádět obrazové značky jiných subjektů, je třeba je výrazně oddělit od loga České republiky, a to nejen pozičně, ale i zřetelným rozdílem velikosti (ukázky 2, 3). V těchto podobách mohou být uváděny výhradně na jiné než titulní straně tiskoviny. 3 jiná než titulní strana 4 jiná než titulní strana Ve výjimečných případech lze logo České republiky oddělit od značek ostatních subjektů barevným podvalem (ukázka 4). V této podobě mohou být značky uváděny výhradně na jiné než titulní straně tiskoviny. V případech akcí, na jejichž konání se významně podílí další subjekt na úrovni státní správy nebo municipality, lze uvádět jeho značku na úrovni loga České republiky (ukázka 5). V případech skutečně významného partnerství je možné tímto způsobem pracovat i se značkou komerčního subjektu (ukázka 6). 5 jiná než titulní strana 6 jiná než titulní strana

17 LOGO ZAKÁZANÉ VARIANTY Podobu loga České republiky pro prezentaci v zahraničí závazně definuje tento manuál (viz ). Bubliny nejsou nikdy prázdné, ale obsahují pozdrav, klíčové slovo nebo jiný vhodný text (ukázka 1). Je nepřípustné měnit definovanou barevnost loga (ukázky 2 4), dále je zakázáno měnit typografii (ukázky 5 6), jakkoliv tvarově upravovat a deformovat logo v jednotlivostech nebo celku (ukázky 7 10) nebo vytvářet varianty loga, které nerespektují předepsaná pravidla (ukázky 11 12)

18 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz &%()* John Sans Medium ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz &%()* John Sans Black PÍSMO ZÁKLADNÍ PÍSMO Základním písmem jednotného vizuálního stylu České republiky je John Sans českého typografa Františka Štorma. Bylo vytvořeno jako bezpatková varianta ke klasické antikvě Johna Baskervilla (viz 03.03). Díky stejným proporcím lze obě písma velmi dobře kombinovat. Z rodiny písmových řezů tohoto písma byly pro jednotný vizuální styl vybrány dva základní řezy John Sans Medium (pro běžnou sazbu) a John Sans Black (pro vyznačování). Detailní pravidla pro sazbu obsahuje kapitola Výhradním vlastníkem licencí k písmu je První střešovická písmolijna.

19 John Sans Medium John Sans Medium Italic velikost 8/11 bodů optimální šířka sloupce 80 mm John Sans Medium John Sans Medium Italic velikost 9/12 bodů optimální šířka sloupce 90 mm John Sans Medium John Sans Medium Italic velikost 10/14 bodů optimální šířka sloupce 100 mm 0 mm Lineární bezserifové písmo John Sans je bezpatkovou odpovědí na klasickou antikvu anglického písmaře Johna Baskervilla, zachovávající stejné proporce se svým inspiračním zdrojem. Obě abecedy lze velmi dobře kombinovat. Lineární bezserifové písmo John Sans je bezpatkovou odpovědí na klasickou antikvu anglického písmaře Johna Baskervilla, zachovávající stejné proporce se svým inspiračním zdrojem. Obě abecedy lze velmi dobře kombinovat. Lineární bezserifové písmo John Sans je bezpatkovou odpovědí na klasickou antikvu anglického písmaře Johna Baskervilla, zachovávající stejné proporce se svým inspiračním zdrojem. Obě abecedy lze velmi dobře kombinovat. Lineární bezserifové písmo John Sans je bezpatkovou odpovědí na klasickou antikvu anglického písmaře Johna Baskervilla, zachovávající stejné proporce se svým inspiračním zdrojem. Obě abecedy lze velmi dobře kombinovat. Lineární bezserifové písmo John Sans je bezpatkovou odpovědí na klasickou antikvu anglického písmaře Johna Baskervilla, zachovávající stejné proporce se svým inspiračním zdrojem. Obě abecedy lze velmi dobře kombinovat. PÍSMO ZÁKLADNÍ PÍSMO VZORNÍK Lineární bezserifové písmo John Sans je bezpatkovou odpovědí na klasickou antikvu anglického písmaře Johna Baskervilla, zachovávající stejné proporce se svým inspiračním zdrojem. Obě abecedy lze velmi dobře kombinovat. John Sans Medium John Sans Medium Italic velikost 12/16 bodů optimální šířka sloupce 120 mm Lineární bezserifové písmo John Sans je bezpatkovou odpovědí na klasickou antikvu anglického písmaře Johna Baskervilla, zachovávající stejné proporce se svým inspiračním zdrojem. Obě abecedy lze velmi dobře kombinovat. Lineární bezserifové písmo John Sans je bezpatkovou odpovědí na klasickou antikvu anglického písmaře Johna Baskervilla, zachovávající stejné proporce se svým inspiračním zdrojem. Obě abecedy lze velmi dobře kombinovat.

20 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz &%()* Baskerville Ten ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz &%()* Baskerville Ten Bold PÍSMO DOPLŇKOVÉ PÍSMO I Doplňkovým písmem jednotného vizuálního stylu České republiky je Baskerville Ten českého typografa Františka Štorma. Písmo je originálním překresem antikvy anglického písmaře Johna Baskervilla důstojného řezu. Je vhodným doplňkem bezserifové varianty John Sans (viz 03.01). Díky stejným proporcím lze obě písma velmi dobře kombinovat. Doplňkové písmo vizuálního stylu je určeno pro běžnou sazbu a používá se v těchto řezech: Baskerville Ten, Baskerville Ten Italic, Baskerville Ten Bold, Baskerville Ten Bold Italic. Detailní pravidla pro sazbu obsahuje kapitola Výhradním vlastníkem licencí k písmu je První střešovická písmolijna.

21 Baskerville Ten Baskerville Ten Italic velikost 8/11 bodů optimální šířka sloupce 80 mm Baskerville Ten Baskerville Ten Italic velikost 9/12 bodů optimální šířka sloupce 90 mm Baskerville Ten Baskerville Ten Italic velikost 10/14 bodů optimální šířka sloupce 100 mm 0 mm Originálním českým a současným překresem klasické antikvy Johna Baskervilla z roku 1786 je Baskerville Ten. S lineárním bezserifovým písmem John Sans, které zachovává stejné proporce, jej lze velmi dobře kombinovat. Originálním českým a současným překresem klasické antikvy Johna Baskervilla z roku 1786 je Baskerville Ten. S lineárním bezserifovým písmem John Sans, které zachovává stejné proporce, jej lze velmi dobře kombinovat. Originálním českým a současným překresem klasické antikvy Johna Baskervilla z roku 1786 je Baskerville Ten. S lineárním bezserifovým písmem John Sans, které zachovává stejné proporce, jej lze velmi dobře kombinovat. Originálním českým a současným překresem klasické antikvy Johna Baskervilla z roku 1786 je Baskerville Ten. S lineárním bezserifovým písmem John Sans, které zachovává stejné proporce, jej lze velmi dobře kombinovat. Originálním českým a současným překresem klasické antikvy Johna Baskervilla z roku 1786 je Baskerville Ten. S lineárním bezserifovým písmem John Sans, které zachovává stejné proporce, jej lze velmi dobře kombinovat. PÍSMO DOPLŇKOVÉ PÍSMO I VZORNÍK Originálním českým a současným překresem klasické antikvy Johna Baskervilla z roku 1786 je Baskerville Ten. S lineárním bezserifovým písmem John Sans, které zachovává stejné proporce, jej lze velmi dobře kombinovat. Baskerville Ten Baskerville Ten Italic velikost 12/16 bodů optimální šířka sloupce 120 mm Originálním českým a současným překresem klasické antikvy Johna Baskervilla z roku 1786 je Baskerville Ten. S lineárním bezserifovým písmem John Sans, které zachovává stejné proporce, jej lze velmi dobře kombinovat. Originálním českým a současným překresem klasické antikvy Johna Baskervilla z roku 1786 je Baskerville Ten. S lineárním bezserifovým písmem John Sans, které zachovává stejné proporce, jej lze velmi dobře kombinovat.

22 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz &%()* Times New Roman ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz &%()* Times New Roman Bold PÍSMO DOPLŇKOVÉ PÍSMO II Times New Roman je moderní patkové písmo původně vzniklé na objednávku britského listu The Times. Bylo vytvořené Stanleyem Morisonem a Victorem Lardentem roku 1931 v anglické pobočce písmolijny Monotype. K objednávce na nové písmo došlo po zveřejnění článku, ve kterém Morison kritizoval špatnou tiskovou a typografickou kvalitu Timesů. Stanley Morison byl při vytváření písma supervizorem, písmo samotné bylo navržené Victore Lardentem z inzertního oddělení listu. Nové písmo se v The Times objevilo 3. října 1932 a po roce exkluzivního užívání bylo uvolněno pro komerční účely. Univerzální, dobře čitelný serifový font Times New Roman, dnes patří ke standardnímu vybavení všech textových editorů a grafických programů. Pro svou snadnou dostupnost se používá především v případech, kdy z technologických či ekonomických důvodů nelze pracovat se základním ani doplňkovým písmem I např. pro vyplňování počítačových šablon, tvorbu PPT prezentací nebo pro zasílání elektronických zpráv.

23 Times New Roman Times New Roman Italic velikost 8/11 bodů optimální šířka sloupce 80 mm Times New Roman Times New Roman Italic velikost 9/12 bodů optimální šířka sloupce 90 mm Times New Roman Times New Roman Italic velikost 10/14 bodů optimální šířka sloupce 100 mm 0 mm Times New Roman je moderní patkové písmo původně vzniklé na objednávku britského listu The Times. Bylo vytvořené Stanleyem Morisonem a Victorem Lardentem roku 1931 v anglické pobočce písmolijny Monotype. Times New Roman je moderní patkové písmo původně vzniklé na objednávku britského listu The Times. Bylo vytvořené Stanleyem Morisonem a Victorem Lardentem roku 1931 v anglické pobočce písmolijny Monotype. Times New Roman je moderní patkové písmo původně vzniklé na objednávku britského listu The Times. Bylo vytvořené Stanleyem Morisonem a Victorem Lardentem roku 1931 v anglické pobočce písmolijny Monotype. Times New Roman je moderní patkové písmo původně vzniklé na objednávku britského listu The Times. Bylo vytvořené Stanleyem Morisonem a Victorem Lardentem roku 1931 v anglické pobočce písmolijny Monotype. Times New Roman je moderní patkové písmo původně vzniklé na objednávku britského listu The Times. Bylo vytvořené Stanleyem Morisonem a Victorem Lardentem roku 1931 v anglické pobočce písmolijny Monotype. PÍSMO DOPLŇKOVÉ PÍSMO II VZORNÍK Times New Roman je moderní patkové písmo původně vzniklé na objednávku britského listu The Times. Bylo vytvořené Stanleyem Morisonem a Victorem Lardentem roku 1931 v anglické pobočce písmolijny Monotype. Times New Roman Times New Roman Italic velikost 12/16 bodů optimální šířka sloupce 120 mm Times New Roman je moderní patkové písmo původně vzniklé na objednávku britského listu The Times. Bylo vytvořené Stanleyem Morisonem a Victorem Lardentem roku 1931 v anglické pobočce písmolijny Monotype. Times New Roman je moderní patkové písmo původně vzniklé na objednávku britského listu The Times. Bylo vytvořené Stanleyem Morisonem a Victorem Lardentem roku 1931 v anglické pobočce písmolijny Monotype.

24 ekvivalent Pantone 1797 C (1797 U) CMYK (%) 5 / 100 / 90 / 0 RGB (0-255) 201 / 37 / 38 HTML #C92526 RAL 2002 JAC 3317 SERICAL ORACAL AHOJ! ekvivalent Pantone 1235 C (1235 U) CMYK (%) 0 / 24 / 100 / 0 RGB (0-255) 255 / 182 / 18 HTML #FFB612 RAL 1023 JAC 3212 SERICAL ORACAL AHOJ! ekvivalent Pantone 360 C (360 U) CMYK (%) 60 / 0 / 80 / 0 RGB (0-255) 97 / 194 / 80 HTML #61C250 RAL 6018 JAC 3515 SERICAL ORACAL AHOJ! ekvivalent Pantone 298 C (298 U) CMYK (%) 70 / 10 / 0 / 0 RGB (0-255) 61 / 183 / 228 HTML #3DB7E4 RAL 5012 JAC 3418 SERICAL ORACAL AHOJ! ekvivalent Pantone 1915 C (1915 U) CMYK (%) 0 / 80 / 15 / 0 RGB (0-255) 234 / 80 / 132 HTML #EA5084 RAL 4003 JAC 3324 SERICAL ORACAL AHOJ! ekvivalent Pantone 2955 C (2955 U) CMYK (%) 100 / 50 / 0 / 60 RGB (0-255) 0 / 45 / 96 HTML # RAL 5003 JAC 3427 SERICAL ORACAL BAREVNOST ZÁKLADNÍ BARVY Barvy jsou jedním ze základních prostředků tvorby vizuálního stylu. Barvy usnadňují identifikaci aktivit souvisejících s prezentací České republiky v zahraničí, především prostřednictvím marketingových tiskovin a propagačních předmětů. Barevná škála zvolená pro základní podobu marketingového loga je symbolem rozmanitosti názorů a postojů, vyjadřuje flexibilitu, pestrost a širokou škálu nabídky. Prezentace České republiky v zahraničí používá 6 základních barev:,,,, a. Převodní tabulka uvádí kodifikace barev pro různé způsoby použití: přímé barvy Pantone C pro tisk na natírané papíry (matná, lesklá křída) a Pantone U pro tisk na nenatírané papíry (přírodní ofsetový papír), soutiskové barvy CMYK, RGB pro subtraktivní zobrazování, HTML barvy pro použití v internetových aplikacích, RAL pro nátěrové barvy a JAC a ORACAL pro samolepící fólie. AHOJ! Pantone je registrovaná ochranná známka firmy Pantone, Inc.

25 BAREVNOST VZORNÍK BAREV PŘÍMÁ BARVA NATÍRANÝ PAPÍR Pantone je registrovaná ochranná známka firmy Pantone, Inc.

26 BAREVNOST VZORNÍK BAREV PŘÍMÁ BARVA NENATÍRANÝ PAPÍR Pantone je registrovaná ochranná známka firmy Pantone, Inc.

27 BAREVNOST VZORNÍK BAREV SOUTISKOVÁ BARVA NATÍRANÝ PAPÍR 04.04

28 BAREVNOST VZORNÍK BAREV SOUTISKOVÁ BARVA NENATÍRANÝ PAPÍR 04.05

29 1 TITULEK VIZUÁLNÍ STYL PRVKY VIZUÁLNÍHO STYLU BUBLINY Základními doplňkovými prvky vizuálního stylu pro prezentaci České republiky v zahraničí jsou tzv. bubliny, které zajišťují společně s logem, písmem a barevností nezaměnitelný charakter všech materiálů. Bubliny vytváří jedinečný prostor pro komunikaci i velkého množství témat najednou a jsou základem unikátního komunikačního konceptu. Motivů bublin lze užít v podobě grafického rámce pro titul či hlavní sdělení (ukázka 3), pro vložení fotografie (ukázka 4) nebo pro umístění doprovodného textu (ukázka 5). Z hlediska tvaru lze pracovat s pěti motivy bublin, které jsou součástí značky (viz 02.01). Velikost bublin je možné přizpůsobit danému typu layoutu, ale tvar se upravovat nesmí. V případě použití všech pěti tvarů bublin na jednom formátu musí být jejich vzájemný velikostní poměr zachován tak, jak je dáno v logu. Při užívání doplňkových prvků je doporučeno dodržovat barevnost jednotlivých tvarů bublin stanovenou základní podobou značky (viz 02.03) nebo aplikovat bubliny v barvě bílé. Základní pravidla práce s doplňkovými prvky jsou popsány v kapitolách , principy sazby textu v kapitole

30 VIZUÁLNÍ STYL PRVKY VIZUÁLNÍHO STYLU FOTOGRAFIE Vizuálního styl pro prezentaci České republiky v zahraničí definuje dva způsoby práce s fotografií. Fotografie se buď vkládají do bublin (ukázka 2) nebo tvoří podkladovou plochu layoutu (ukázka 1). Fotografie vkládané do bublin jsou voleny tak, aby jednoznačně a srozumitelně prezentovaly dané téma, a to i bez použití doprovodného textu (ukázky 3 5). Srozumitelnosti sdělení je přizpůsobeno i vytvoření konkrétního výřezu příslušné fotografie. Kromě vysoké technické kvality by měly fotografie splňovat i estetické požadavky současné světové fotografie. Při volbě podkladové fotografie je nutné zohlednit případnou aplikaci doprovodného textu a možnost zajistit jeho čitelnost. Základní pravidla práce s fotografií v layoutu jsou popsána v kapitolách a

31 Baskerville Ten, na středovou osu, bez dělení slov JohnSans Black, malé kapitálky, prostrkat 40/1000 em 1 Baskerville Ten, verzálky, prostrkat 40/1000 em TITUL 2 JohnSans Medium 7/11 b, verzálky, prostrkat 120/1000 em Baskerville Ten 16/18 b, na levou zarážku, bez dělení slov JohnSans Medium 7/12 b, verzálky, prostrkat 120/1000 em Baskerville Ten 8/12 b, na levou zarážku, bez dělení slov Hlavní titulek MODERNOST Češi jsou pokrokoví, mají pozitivní a otevřený vztah k modernímu vývoji, který však dokáží citlivě skloubit s historickými a kulturními tradicemi své země. VYNALÉZAVOST Chytrost, invence a schopnost improvizace českých lidí je neutuchající. Manuály a příručky jsou pro Čechy často jen východiskem zajímavých a překvapivých řešení. VYROVNANÝ ŽIVOT Profesní a pracovní povinnosti dokáží Češi plnit s vysokou mírou preciznosti a odpovědnosti, velkou důležitost pro ně má i jejich rodinný život a volný čas. Specifický smysl pro humor a nadsázku Čechům mnohokrát v historii pomohl překlenout vyhrocené situace a uvolnit napjatou společenskou atmosféru. VIZUÁLNÍ STYL PRINCIP SAZBY VE VIZUÁLNÍM STYLU Při sazbě textů je třeba dodržovat následující základní pravidla. Souvislejší texty sázíme písmem Baskerville Ten, bez dělení slov (ukázka 4). Titulky v souvislém textu provádíme písmem Baskerville Ten výrazně větší velikosti oproti základní sazbě. Mezititulky provádíme písmem John Sans Medium z verzálek prostrčených 120/1000 em, co do velikosti vždy o bod menším, než je základní sazba. Zvýrazňování v souvislém textu umístěném do tvarů bublin nebo sázeném do sloupců provádíme písmem John Sans Black malými kapitálkami (ukázka 1). Titulky do tvarů bublin sázíme písmem Baskerville Ten vždy z verzálek (ukázky 2 a 3). Jednořádkové titulky jsou horizontálně zarovnány na střed, víceřádkové titulky pak na levý prapor. Vertikální zarovnání je vždy středové. POKRAČOVÁNÍ TITULU NEBO PODTITUL PŘÍPADNĚ DOPLŇUJÍCÍ TEXT 4 Baskerville Ten, verzálky, prostrkat 40/1000 em, na levou zarážku, bez dělení středová osa TITULEK TITULEK DVA ŘÁDKY TITULEK TITULEK NA VÍCE ŘÁDEK 3

32 1 SIGHTS 2 JUST A SMALL PIECES OF THE CZECH REPUBLIC PRAHA KUTNÁ HORA HLUBOKÁ TELČ VIZUÁLNÍ STYL PRINCIPY TVORBY VIZUÁLNÍHO STYLU I Základním a preferovaným layoutem pro tvorbu komunikačních materiálů pro prezentaci České republiky v zahraničí je layout postavený na práci s tématickými fotografiemi ve tvaru bublin, které jsou součástí loga. Tento layout je vhodný pro obecnou prezentaci České republiky, která obsahuje několik různých témat nebo několik sdělení v rámci jednoho tématu. Logo je vždy situováno zcela dole. Logo přes celou šíři layoutu (ukázka 1) vytváří základ pro tvorbu pravidelné mozaiky z bublin. U loga v pravém dolním rohu lze bubliny poskládat s libovolnou hustotou i zarovnáním (ukázky 2 4). Čím více témat bude komunikováno, tím hustší bude mozaika. Naopak pro monotématickou inzerci je vhodnější menší počet větších bublin. Z hlediska tvaru lze pracovat s pěti motivy bublin, které jsou součástí značky (viz 02.01). V případě použití všech pěti tvarů bublin na jednom formátu musí být jejich vzájemný velikostní poměr zachován tak, jak je dáno v logu. ČESKÝ KRUMLOV Bubliny s tématickými fotografiemi lze libovolně kombinovat s textovými, které jsou vhodné pro sdělení hlavního tématu (ukázka 3), pro popisky k fotografiím (ukázka 4) nebo pro komunikaci klíčových hesel Culture, History, Industry, People, Nature (ukázka 2). Obecná pravidla pro tvorbu bublin obsahují kapitoly

33 MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU PRO PREZENTACI ČESKÉ REPUBLIKY V ZAHRANIČÍ / VIZUÁLNÍ STYL PRINCIPY TVORBY VIZUÁLNÍHO STYLU II Pro prezentaci jednotlivých témat lze použít layout s podkladovou fotografií (plný formát na spad). Kromě podkladové fotografie je součástí layoutu logo umístěné vždy vpravo dole v příslušném provedení (viz 02.07) a bublina s textem, která může obsahovat titulek či delší text. Principy práce s textem jsou popsány v kapitole Bublinu lze umístit i na spad (ukázky 1 3). Při užívání doplňkových prvků ve spojení s fotografií je doporučeno užití pouze jednoho tvaru bubliny na formátu. Bubliny mohou mít libovolnou z kodifikovaných barev (viz 04.01), případně bílou. Ve výjimečných případech lze užít tónování fotografií do odstínů kodifikovaných barev (ukázky 1 4)

34 VIZUÁLNÍ STYL PRINCIPY TVORBY VIZUÁLNÍHO STYLU III V rámci jednotné vizuální prezentace České republiky v zahraničí lze pracovat i s čistě typografickým řešením bez užití fotografií. Typografická řešení jsou vhodná především pro tvorbu prezentačních materiálů jako jsou prezentační desky, pozvánky, komplimentky, obálky brožur, inzerci s větším množstvím textů, reklamní předměty. Bubliny lze užívat jako nosiče pro texty titulků nebo doplňkových informací. Principy práce s textem jsou popsány v kapitole V případě použití všech pěti tvarů bublin na jednom formátu (ukázky 2, 6, 7) musí být jejich vzájemný velikostní poměr zachován tak, jak je dáno v logu (viz 02.01). Při práci s doplňkovými prvky je doporučeno respektovat barevnost jednotlivých tvarů bublin stanovenou logem. Ve výjimečných případech lze užít percentuelních podílů těchto barev (ukázka 2). Kromě doplňkových prvků je součástí layoutu logo umístěné vždy vpravo dole v příslušném provedení (viz 02.07). U typografického řešení aplikací je doporučeno užití barvy (případně jejího percentuelního podílu) jako dominantní (ukázky 1, 3, 4, 6, 8)

35 TISKOVINY PRINCIP TVORBY TISKOVIN I Při přípravě layoutu inzerce vycházíme z grafických principů představených na této straně. Upřednostňovány jsou celostránkové inzeráty nejlépe s fotografií na celý formát (ukázky 4, 5, 7). Titulek nebo hlavní sdělení můžeme umístit do tvarového rámce jednoho z pěti motivů bublin. Doprovodný text umísťovaný do fotografie nebo na plochu je sázen na levou zarážku (ukázky 1, 5, 6). Text v tvarovém rámci bubliny je sázen na středovou osu (ukázka 7). Detailní popis sazby a tvorby titulků obsahuje kapitola Fotografie užívané v inzerci musí kromě vysoké technické kvality splňovat i estetické požadavky současné světové fotografie. Upřednostňovány jsou fotografie vizuálně atraktivních detailů. Logo České republiky je umístěno vždy v pravém dolním rohu tiskoviny. Ukázky užití doplňkových prvků vizuálního stylu obsahuje kapitola

36 TISKOVINY PRINCIP TVORBY TISKOVIN II Návrhy pozvánek mohou vycházet z čistě grafických principů. Upřednostňovány jsou pozvánky formátu DL (210 x 105 mm), a to buď jako oboustranné karty (ukázky 1 3), nebo rozkládací (ukázky 7 9). Titulek nebo hlavní sdělení můžeme umístit do tvarového rámce jedné z bublin. Doprovodný text umísťovaný na plochu je sázen na levou zarážku (detailní popis sazby a tvorby titulků v kapitole 05.03). Logo České republiky je umístěno vždy v pravém dolním rohu tiskoviny. Ukázky užití doplňkových prvků vizuálního stylu obsahuje kapitola 05. Čistě typografická řešení (viz 05.06) lze aplikovat i u inzerce, především u atypických formátů s nedostatkem místa a u inzerce s větším množstvím textu (ukázky 4 6). Podle disponibilního formátu, povahy textu a jeho rozsahu užíváme jednosloupečné sazby nebo sazby na dva sloupce. Zásadou je netvořit zrcadlo sazby na celý formát a pracovat s volnou plochou layoutu, a to pomocí doplňkových prvků. Bubliny mohou být nositeli titulku či hlavního sdělení, případně doprovodného textu. Zásady práce s bublinami jsou popsány v kapitolách 05.01, a

37 1 2 TISKOVINY PRINCIP TVORBY TISKOVIN III Při tvorbě vnitřní úpravy publikací a periodik vycházíme z grafických principů představených na této straně. Podle povahy textu a jeho rozsahu užíváme jednosloupečné sazby (ukázky 1, 3, 5) nebo sazby na dva sloupce (ukázka 2). Zásadou je netvořit zrcadlo sazby na celý formát a pracovat s volnou plochou layoutu. Tvarového rámce jedné z pěti bublin můžeme využít pro umístění fotografie (ukázky 1, 2, 4, 6), pro umístění titulku či hlavního sdělení (ukázky 3 6), případně pro umístění doprovodného textu (ukázka 4). Bubliny můžeme také použít např. k vyznačení legendy nebo odkazů v obrázcích, mapách apod. (ukázka 6). Detailní popis sazby a tvorby titulků v kapitole U komplikovaných publikací můžeme pro oddělení jiného typu informací od základního textu použít grafickou plochu v barvě 40 % (ukázka 4) Fotografie užívané v publikacích musí kromě vysoké technické kvality splňovat i estetické požadavky současné světové fotografie. Upřednostňovány jsou fotografie vizuálně atraktivních detailů. Ukázky užití doplňkových prvků vizuálního stylu obsehuje kapitola

38 TIŠTĚNÉ PREZENTAČNÍ MATERIÁLY PREZENTAČNÍ DESKY Prezentační desky slouží ke vkládání dokumentů formátu A4 nebo US Letter. Tisknou se kvalitním ofsetovým tiskem na bílou matnou křídu o plošné hmotnosti 250 g/m 2. Chlopeň je tvořena knihařským zámkem bez lepení. Desky je nutné opatřit matnou laminací. Potisk prezentačních desek obsahuje logo v barevném negativním provedení a doplňkové prvky vizuálního stylu na podkladu barvy. V bublině v barvě 65 % na přední straně desek je text DOCUMENTS z písma Baskerville Ten. Na zadní straně je v motivu bubliny v barvě 65 % text z písma John Sans Medium.

39 TIŠTĚNÉ PREZENTAČNÍ MATERIÁLY KOMPLIMENTKA Komplimentka slouží jako vyjádření poděkování partnerům. Na kartu připojí odesílatel vlastnoruční podpis, případně krátký vzkaz. Komplimentka obsahuje logo v barevném pozitivním provedení a v záhlaví motiv bubliny v barvě 40 % s textem WITH COMPLIMENTS písmem Baskerville Ten. Zadní strana je potištěna plochou barvy. Formát komplimentky je 210 x 105 mm. Komplimentka se tiskne ofsetem na kvalitní bílý hlazený ofsetový papír o minimální plošné hmotnosti 300 g/m 2, nebo na speciální bílý grafický papír o minimální plošné hmotnosti 300 g/m 2.

40 TIŠTĚNÉ PREZENTAČNÍ MATERIÁLY BLOK OBECNÝ FORMÁT A Poznámkový blok formátu A5 obsahuje listy bílého papíru. Na horní hraně listů jsou natištěny motivy bublin s textem Pořadí grafických prvků bublin a jejich barevnost vycházejí z loga České republiky. V tomto pořadí se listy po jednom opakují v celém bloku. Blok má celkem 60 listů. Blok se tiskne kvalitním ofsetovým tiskem na bílý hlazený ofsetový papír o plošné hmotnosti 120 g/m 2.

41 TIŠTĚNÉ PREZENTAČNÍ MATERIÁLY SAMOLEPKY Aršík s vysekávanými samolepicími tvary bublin slouží např. k zalepení okrajů balicího papíru na dárkových balíčcích nebo poštovních zásilkách. Bubliny nejsou nikdy prázdné, ale obsahují vždy nějaký text pozdrav, klíčová slova nebo jiný text vhodný vzhledem k účelu, ke kterému jsou samolepky určeny. Samolepka obsahuje logo České republiky v barevném negativním provedení na podkladu v barvě. Samolepky se tisknou kvalitním ofsetovým tiskem na bílý hlazený ofsetový papír.

42 TIŠTĚNÉ PREZENTAČNÍ MATERIÁLY POST IT ŠTÍTKY Post-it štítky jsou zhotoveny v pěti mutacích, tvořených výsečemi pěti různých tvarů bublin v procentních hodnotách kodifikovaných barev. V pravém dolním rohu je text písmem John Sans Medium. Tiskne se kvalitním ofsetovým tiskem na speciální papír s lepicí plochou při horní hraně. Bloček post-it obsahuje 48 listů velikosti 66 x 66 mm.

43 TIŠTĚNÉ PREZENTAČNÍ MATERIÁLY JMENOVKY A VISAČKY Jmenovky slouží k identifikaci osob na oficiálních akcích či tiskových konferencích. Na jmenovkách je uvedeno jméno, příjmení a funkce písmem Baskerville Ten, v pravém dolním rohu je logo České republiky. Jmenovky se tisknou na papír A4 vyšší plošné gramáže tak, aby po jeho přeložení vznikl stojánek. Mohou se překládat podél i napříč formátu. Tisk je preferován barevný nebo černobílý na bílý papír ve stolní tiskárně. Visačky slouží k identifikaci pracovníků nebo účastníků akcí pořádaných v rámci prezentace České republiky v zahraničí. K jejich provedení slouží předtištěná kartička formátu 85 x 55 mm. Obsahuje ve spodní části podval v barvě a logo České republiky v barevném negativním provedení. V horním levém rohu je jméno, příjmení a funkce, případně název akce a země účastníka písmem Baskerville Ten. Povoleno je také informace vytisknout na průhlednou samolepicí etiketu. Visačky se umísťují do typizovaných nosičů z průhledného plastu s úchytem na zadní straně.

44 DALŠÍ PREZENTAČNÍ MATERIÁLY TAŠKA Do kolekce propagačních předmětů prezentace České republiky v zahraničí patří papírové tašky. Na tašky se umísťuje barevné pozitivní provedení loga (viz 02.03) na bílém podkladu nebo barevné negativní provedení loga (viz 02.03) na podkladu barvy (viz 04.01). Nejmenší doporučený rozměr tašky je 230 x 355 mm. Materiál je povrchově upraven lesklým laminem, ucha jsou tkalounová v barvě bílé nebo modré.

45 DALŠÍ PREZENTAČNÍ MATERIÁLY BALICÍ PAPÍR Zahraniční prezentace České republiky používá dva typy balicích papírů. Pro balení běžných poštovních zásilek se používá balicí papír s přírodním podkladem, potištěný doplňkovými prvky vizuálního stylu v jednobarevném provedení v barvě (viz 04.01). Zabalená zásilka je opatřena samolepicími etiketami (viz 07.04). Pro dárkové balení se používá balicí papír potištěný barevnými doplňkovými prvky vizuálního stylu na podkladové ploše v barvě (viz 04.01). Balicí papíry je vhodné natisknout na papír o minimální velikosti B1.

46 DALŠÍ PREZENTAČNÍ MATERIÁLY PROPAGAČNÍ PŘEDMĔTY V rámci prezentace České republiky v zahraničí se užívají různé propagační předměty. Před sortimentem typizovaných výrobků od specializovaných dodavatelů jsou upřednostňovány předměty, které vhodným způsobem propagují tradiční české výrobky nebo využívají vizuálních principů loga České republiky. Na propagační předměty se podle jejich charakteru a možností umísťuje logo České republiky v barevném provedení. Pokud to technologie neumožňuje, je dovoleno užít loga v jednobarevném provedení. Na této straně jsou znázorněny příklady aplikací vizuálního stylu na tužce a hrnku, zápalkách a balených cukrech. Jako návodné jsou zde představeny atypické předměty, otvírák lahví a keramické nádoby, jejichž podoba je inspirována tvary bublin.

47 DALŠÍ PREZENTAČNÍ MATERIÁLY TRIKA Na trika se aplikuje logo v barevném pozitivním provedení (triko dámské) nebo v barevném negativním provedení (triko pánské), v tomto případě ve variantě s doprovodným nápisem AHOJ! umístěným v bublinách písmem Baskerville Ten z verzálek. K potisku je možné využít trika v tmavomodré barvě (co nejbližší barvě ), nebo v barvě bílé. Dle potřeby se potiskuje přední strana, zadní nebo obě strany trika.

48 2A 1 PROSTOROVÉ APLIKACE OZNAČENÍ BUDOV Definovaným způsobem venkovního označení budov oficiální zahraniční reprezentace České republiky je umístění loga České republiky v základním negativním provedení do pásu v barvě. Modrý pás probíhá po celém obvodu budovy, nebo alespoň po šíři čelní fasády (ukázka 1). Není-li možné označit budovu průběžným pásem, lze užít světelného butonu v podobě bubliny s textovým sdělením písmem Baskerville Ten. Buton má probarvenou svíticí hranu a je umístěn kolmo k fasádě (ukázka 2A). Není-li možné označit budovu ani tímto způsobem, lze použít látkový banner (viz 09.05) uchycený na kovové profily kolmo k fasádě (ukázka 2B). 2 2B V případě, že není možné označit budovu žádnou z uvedených možností, instaluje se označení vedle budovy (ukázka 3). Stojan nesoucí základní negativní provedení loga v ploše barvy musí být umístěn před čelní fasádou budovy. Jeho velikost je dána konkrétními prostorovými možnostmi a požadavky na čitelnost. Pokud má budova na čelní straně výkladce, lze jich užít pro aplikování loga na sklo (ukázka 1) nebo pro doplňující informace (ukázka 2). Pokud má budova na čelní straně výkladce, lze jich užít pro aplikování loga nebo bublin s doplňkovým textem (ukázka 2) nebo bublin s klíčovými slovy (ukázka 1). 3

49 1 2 PROSTOROVÉ APLIKACE INTERIÉROVÝ ORIENTAČNÍ SYSTÉM Pro všechny nosiče označení interiérů určených budov užíváme tvarového rámce bubliny ve tvaru čtyřúhelníku se zaoblenými rohy. Základní částí interiérového orientačního systému je hlavní směrová tabule (ukázka 1). Obsahuje označení patra budovy a názvy jednotlivých destinací. Hlavní směrová tabule se umísťuje na viditelném místě ve vstupním prostoru. Další částí tohoto systému jsou patrová orientační značení. Obsahují nosiče s označením destinace a nosiče se směrovou šipkou. Jednotlivé nosiče se mohou dle potřeby sdružovat do sestav (ukázka 2) a mohou být doplněny o piktogramy (viz 09.03). Patrová orientační značení se umísťují na viditelném místě u přístupu do patra. Označení dveří obsahuje číslo dveří v levém horním rohu, jméno zaměstnance a funkci (ukázka 3). 3 Ve veřejných částech užíváme označení způsobu otvírání dveří (ukázka 4) nebo označení velkých prosklených ploch bezpečnostním páskem z motivů bublin (ukázka 5). Nosiče jsou vyrobeny z tvrzeného PVC a podkladová plocha i texty jsou provedeny samolepicí fólií. Přípustné je provedení v hliníku s povrchovou úpravou eloxováním. V případech aplikování systému přímo na skleněné plochy je možné užití samolepicí fólie imitující pískování. 4 5 Jednotlivá označení jsou vždy vysázena písmem John Sans Medium (viz 03.01).

50 PROSTOROVÉ APLIKACE PIKTOGRAMY Na této straně je vyobrazena základní sada piktogramů orientačního systému, používaná v budovách českých misí, kulturních center nebo ve stálých i příležitostných expozicích, které jsou součástí prezentace České republiky v zahraničí. Díky své univerzální srozumitelnosti piktogramy vhodně doplňují textové informace a jsou nedílnou součástí vizuální komunikace. Tato sada obsahuje informační piktogramy v provedení bílá kresba na podkladu pro označení: toalet, vstupu pro invalidy, výtahu, schodiště, eskalátoru, úschovny kočárků, informací, kontrolního místa, pokladny, šatny, knihovny/čítárny, přednáškového sálu, internetové místnosti, kavárny, restaurace, sprchy, kuchyňky a jednací místnosti a směrové piktogramy. Dále obsahuje zákazové piktogramy v provedení bílá kresba na podkladu pro označení: zákazu vstupu, kouření, telefonování, fotografování a vstupu se zbraněmi. V poslední řadě je ukázka směrových a patrových piktogramů v provedení bílá kresba na podkladu. Doporučený rozměr nosiče (základního čtverce) je 150 x 150 mm. Nosič je vyroben z tvrzeného PVC a podkladová plocha i kresba piktogramů je provedena samolepicími fóliemi. Může být také v provedení z hliníku s povrchovou úpravou eloxováním. Kresba piktogramů bude v tomto případě v barvě, případně (viz 04.01) sítotiskem nebo samolepicími fóliemi.

51 1A 1B PROSTOROVÉ APLIKACE EXTERIÉROVÝ ORIENTAČNÍ SYSTÉM Jako nosiče různých orientačních a informačních značení v exteriéru nebo velkých veřejných prostorách užíváme tvarového rámce bublin. Pro označení důležitých cílů z dálkových pohledů můžeme užít nosičů podvěšených např. pod stropem pasáže nebo v hale expozice. Umísťují se na viditelném místě a orientace bubliny určuje směr destinace vlevo (ukázka 1A) nebo vpravo (ukázka 1B). Další částí tohoto systému jsou samostojná orientační značení (ukázka 2). Využívají tvarových modifikací bubliny tvaru čtyřúhelníku se zaoblenými rohy a barevných kombinací kodifikovaných barev (viz 04.01). Obsahují slovní označení destinace, případně směrovou šipku. V případě potřeby mohou obsahovat také doplňkové informace, jako např. otvírací dobu expozice apod. (ukázka 2B). Nosiče jsou vyrobeny z tvrzeného PVC a podkladová plocha i texty jsou provedeny samolepicí fólií. Přípustné je provedení v hliníku s povrchovou úpravou eloxováním. Jednotlivá označení jsou vždy vysázena písmem John Sans Medium (viz 03.01). 2A 2B

52 PROSTOROVÉ APLIKACE TRANSPARENT Transparenty se užívají pro propagaci akcí pořádaných v rámci prezentace České republiky v zahraničí. Transparent obsahuje logo umístěné na spodní hraně formátu v horizontální pozici a vertikálně umístěný informační text. Text je vysázen písmem John Sans Medium verzálky (ukázka 1) nebo Baskerville Ten (ukázka 2) na podkladové ploše v barvě ČR modrá nebo na bílém podkladu. Motivu bublin seřazených sestupně pod sebou na středovou osu se samostatným nápisem Czech Republic na spodní hraně formátu (ukázka 3) lze užít jen ve výjimečných případech. Bubliny nejsou nikdy prázdné, ale obsahují pozdrav nebo jiný text vhodný vzhledem k účelu použití transparentu (viz 02.06)

53 1 PROSTOROVÉ APLIKACE RECEPCE, INFOPULT Na této straně jsou prezentovány náměty pro řešení recepcí, pozadí informačního pultu, vstupních prostorů apod. Vhodné řešení volíme s ohledem na konkrétní provoz určeného prostoru. Jako pozadí lze na stěny aplikovat mozaiku bublin, kde jsou textové bubliny s klíčovými slovy obklopeny bublinami s tématickými fotografiemi (ukázka 1). Lze také užít motiv prostupujících se a překrývajících se barevných bublin (ukázka 2). Bubliny nejsou nikdy prázdné, ale obsahují pozdrav, klíčové slovo nebo jiný vhodný text (02.06). Zásady práce s bublinami jsou popsány v kapitolách 05.01, a 05,04. Označení infopultu provádíme na čelní straně. Logo umísťujeme při horní hraně desky. Logo může být v základním pozitivním provedení na bílém pozadí (ukázka 1) nebo v základním negativním provedení na pozadí barvy (ukázka 2). Případné plastické provedení loga z bílého kovu volíme všude tam, kde z objektivních důvodů nelze užít bílé nebo modré pozadí pro umístění loga (např. ušlechtilé dřevěné materiály pultů apod.). 2

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL CORPORATE DESIGN MANUAL OBSAH Úvodní slovo a specifi kace značky Specifi kace logotypu Kodifi kace barevnosti Firemní písmo Aplikace značky na fi remních tiskovinách Značení fi remních vozidel Reklamní

Více

Manuál. Formát A3. Verze 1.0

Manuál. Formát A3. Verze 1.0 Manuál Formát A3 Verze 1.0 Jednotný vizuální styl Úvod 1.1 Jednotný vizuální styl patří k jednomu z nejdůležitějších komunikačních prostředků každé společnosti. Dobře zpracovaný vizuální styl podporuje

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu 1 značka 1 značka Barevné pozitivní provedení 1.1 Grafickou podobu značky tvoří kresebně upravené litery bezpatkového polotučného písma. Upravený nápis ANECT tím neztrácí

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1. Úvod Jednotný vizuální styl 1 2. Značka Základní provedení 3 Černobílé provedení 4 Rozkres značky Ochranná zóna Nejmenší možné použití 5 Zakázané varianty 6

Více

GRAFICKÝ MANUÁL STUDENTSKÁ OBEC FAKULTY ARCHITEKTURY

GRAFICKÝ MANUÁL STUDENTSKÁ OBEC FAKULTY ARCHITEKTURY GRAFICKÝ MANUÁL Grafický symbol loga Studentské obce fakulty architektury znázorňuje její funkci. Čtverce v symbolu představují studenty, jež obec hájí. Barevnost čtverců pak charakterizuje různorodost

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o Webové aplikace a design Tvorba a správa webového obsahu Linux prodej, podpora, řešení Network management & IT security Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o. QCM, s.r.o. Rybkova 1,

Více

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu MANUÁL LOGOTYPU Logotyp Záložny CREDITAS Obsah /0/ Jednotný firemní styl // Logotyp Záložny CREDITAS // Varianty logotypu // Barevné varianty logotypu /4/ Konstrukce logotypu /5/ Ochranná zóna logotypu

Více

manuál jednotného vizuálního stylu Petr Štěpán Odhlásit

manuál jednotného vizuálního stylu Petr Štěpán Odhlásit manuál jednotného vizuálního stylu Petr Štěpán Odhlásit Základní provedení Symbol altron Ochranná zóna Rozměrová řada s doprovodným textem je základním prvkem vizuálního stylu společnosti Altron. Její

Více

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk» Manuál vizuální identity SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk ÚVODEM» ÚVODEM Školní rok 2012/2013 je rokem změn v zájmovém

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU projekt Recyklohraní úvod Jednotný vizuální styl je způsob komunikace projektu s veřejností. Podoba stylu vytváří jeho identitu. Dobrý vizuální styl zvyšuje povědomí o existenci

Více

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou Sázavou 1 nad Žďár Žďár nad Sázavou města žďár nad sázavou 1 Logomanuál Logo manuál je souborem předpisů, k práci s jednotným vizuálním stylem logotypu Žďár nad Sázavou. Obsahuje závazná pravidla a doporučené

Více

Značka společnosti MORA

Značka společnosti MORA Design Manuál 2011 Značka společnosti MORA 2 Za jednu z hlavních součástí firemní identity je považován její design neboli jednotný vizuální styl. Základním stavebním kamenem tohoto vizuálního stylu je

Více

VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu

VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu ELEMENTY JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01. Elementy jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE LOGOTYP

Více

1 2 značka provedení

1 2 značka provedení 1 2 značka provedení Základní provedení značky Ministerstva kultury je pětibarevné v zobrazeném tvaru. Základní provedení má dvě tetové varianty a jednu jazykovou anglickou mutaci. Více o slovním označením

Více

grafický manuál /logotyp/

grafický manuál /logotyp/ grafický manuál /logotyp/ Konstrukce standardního logoznaku Síťový rozkres Ukázka standardního logoznaku a jeho postavení ve čtvercové síti. Síť ukazuje kompozici logoznaku Thermal. Ve výjimečných případech

Více

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Grafický manuál ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Používání znaku a vlajky města Zábřeh upravuje Obecně závazná vyhláška města Zábřehč. 3/2005 o znaku a vlajce města Zábřeh a jejich užívání. Znak města bude používán

Více

manuál grafického stylu

manuál grafického stylu manuál grafického stylu Sdružení linka bezpečí bylo založeno za účelem pomoci dětem a mladým lidem nejen v jejich obtížných životních situacích, ale i při jejich každodenních starostech a problémech. Jednotný

Více

Farma Ptýrov. Logo manuál

Farma Ptýrov. Logo manuál Farma Ptýrov Logo manuál Obsah 1. Obchodní značka 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Základní značka FARMA PTÝROV 1.3 Monochromatická varianta 1.4 Ochranná zóna značky 1.5 Velikost a rozměrové řady značky

Více

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba firemního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu. Dobrý

Více

Grafický manuál příjemci

Grafický manuál příjemci 2015 Grafický manuál příjemci 1 ÚVOD Grafický manuál je nedílnou součástí jednotného vizuálního stylu (corporate identity) každé instituce nebo produktu. Tento manuál slouží jako základní informační zdroj

Více

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY Design manuál OBSAH 1. LOGO MĚSTA 1.1 LOGO Velikost loga Konstrukce loga Ochranná zóna 1.2 BAREVNOST LOGA Logo na základním barevném podkladu Logo na různobarevném podkladu 1.3 ZAKÁZANÉ VARIANTY LOGA 1.4

Více

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD Tabulka změn Manuálu značky ROP Jihozápad Vydání č. Platné od Zpracoval Zrevidoval Schválil Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis 1 1.9.2007 PeopleArt Ing. BÖhmová

Více

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Obsah 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Firemní identita 1.3 Užití obchodního

Více

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. OBSAH 1.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2

Více

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL GRAFICKÝ LOGO MANUÁL OBSAH Základní varianta loga logo 01 4 Základní varianta loga doplněná o slogan logo 02 5 Inverzní barevná varianta loga logo 01 6 Monochromatická varianta loga doplněná o slogan logo

Více

YMCA v České republice. Grafický manuál

YMCA v České republice. Grafický manuál YMCA v České republice Grafický manuál OBSAH 1. Grafická značka 02 Filozofie značky 04 Stavební prvky 04 Konstrukce 06 Ochranná zóna 06 Minimální velikost 08 Nepovolené varianty 2. Barvy 12 Definice barev

Více

Corporate identity 1

Corporate identity 1 Corporate identity 1 obsah Logomanuál Designmanuál Logomanuál Definice logotypu 4 Základní barevnost logotypu 5 Barevné varianty logotypu 6 Brevné varianty logotypu doplňkové 7 Použití logotypu na pozadí

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY ZÁKLADNÍ VARIANTA Aplikace na bílé a ostatní světlé podklady. INVERZNÍ VARIANTA Inverzní varianta je určená pro použití na tmavém pozadí, při zachování dostatečného kontrastu mezi

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu NADACE AGEL

Manuál jednotného vizuálního stylu NADACE AGEL Manuál jednotného vizuálního stylu NADACE AGEL Obsah Logo NADACE AGEL 1 Logo NADACE AGEL / plnobarevná verze 2 Logo NADACE AGEL / jednobarevná verze pozi vní 3 Logo NADACE AGEL / jednobarevná verze nega

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu skupiny TUkas

Manuál jednotného vizuálního stylu skupiny TUkas Manuál jednotného vizuálního stylu skupiny TUkas Jednotný vizuální styl Jednotné a správné dodržování pravidel firemní identity spoluvytváří image společnosti a tím posiluje vnímání hodnot a funkcí, které

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz obsah..................................... 02 úvod a definice loga........................... 03 zákres do čtvercové sítě........................

Více

Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl

Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl Úvod Jednotný grafický styl regionálních i místních propagačních materiálů

Více

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz LOGO manuál jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz Obsah 03 Symbolika značky 04 Barevné pozitivní provedení značky 05 Barevené

Více

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba fi remního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu.

Více

design manuál e21 energy21

design manuál e21 energy21 design manuál e21 energy21 obsah 1. Úvod 7. doplňkové firemní písmo 2. vizitka energy21 8. vizitka e21 3. dopisní papír energy21 9. dopisní papír e21 4. obálka energy21 10. obálka e21 5. kartička s pozdravem

Více

Grafický manuál značky. DY-THA rail

Grafický manuál značky. DY-THA rail Grafický manuál značky DY-THA rail Obsah Úvod 1 Značka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 Černobílá pozitivní varianta 2.3 Černobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice a

Více

Logomanuál REDA. autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno

Logomanuál REDA. autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno Logomanuál REDA autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno definice značky Písmový standart REDA vychází z písma Eurostile. Je doplněn grafickým symbolem stylizace podtržení / zvýraznění v červené

Více

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Úvod Destination identity turistického regionu Střední Morava Logo turistického regionu Střední Morava vychází z dlouhodobých

Více

2008 Pavel Janouškovec

2008 Pavel Janouškovec M ANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU - ZÁKLADNÍ VERZE - Pavel Janouškovec 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU - ZÁKLADNÍ VERZE Předmluva Vážení, dostává se Vám do rukou materiál, který slouží k dalšímu posilování identity

Více

LOGO manuál. jednotného vizuálního stylu společnosti

LOGO manuál. jednotného vizuálního stylu společnosti LOGO manuál jednotného vizuálního stylu společnosti 01 FIREMNÍ ZNAČKA 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Symbolika značky Barevné pozitivní provedení značky Barevené negativní provedení značky Jednobarevné

Více

CORPORATE IDENTITY MANUAL

CORPORATE IDENTITY MANUAL CORPORATE IDENTITY MANUAL BEST SOLUTIONS FOR YOUR BUSINESS 1 Obsah Značka... 1 Užití značky v textu ve slovní podobě... 1.1 Umístění na síti... 1.2 Konstrukce... 1.3 Ochranný prostor... 1.4 Minimální rozměry...

Více

Základní logomanuál. Základní logomanuál VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK

Základní logomanuál. Základní logomanuál VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK Základní logomanuál Základní logomanuál VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK OBSAH 1 LOGOTYP 1.1 LOGOTYP_ZÁKLADNÍ VARIANTA 1.2 LOGOTYP_ BAREVNÉ VARIANTY 1.3 LOGOTYP_OCHRANNÁ ZÓNA 1.4 LOGOTYP_MINIMÁLNÍ VELIKOST 1.5

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV Tento grafický manuál specifikuje a vymezuje použití základních prvků vizuální komunikace pro dodržení jednoty vizuální prezentace NEON TV. X Y LOGO NEON TV -

Více

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak G R A F I C K Ý M A N U Á L C O R P O R A T E I D E N T I T Y 2 0 0 8 1 úvod J E D N O T N Ý V I Z U Á L N Í S T Y L 1 / 0 1 Jednotný firemní styl patří mezi hlavní prostředky vyjádření firemní identity.

Více

manuál corporate identity

manuál corporate identity manuál corporate identity základní grafická koncepce brandu Manuál corporate identity zahrnuje tištěnou i elektronickou (pdf) verzi na CD. Veškeré obsažené materiály slouží pouze jako předlohy pro vytvoření

Více

Manuál vizuálního stylu marketingové komunikace projektu

Manuál vizuálního stylu marketingové komunikace projektu Manuál vizuálního stylu marketingové komunikace projektu Verze 0.6 Zelená úsporám Obsah Úvod Úvod 1 Tvar 1 čtverec....................... 2 Tvar 2 obdélník....................... 6 Tvar 3 hvězdička 10

Více

obsah úvod konstanty firemního designu základní firemní tiskoviny

obsah úvod konstanty firemního designu základní firemní tiskoviny GRAFICKÝ MANUÁL GRAFICKÝ MANUÁL obsah úvod Firemní design společnosti ALEX PNEU... 3 Publikace grafický manuál... 3 konstanty firemního designu Grafická značka ALEX PNEU - barevná verze... 4 Grafická značka

Více

skoly Základní grafický manuál k logu Bioškoly s

skoly Základní grafický manuál k logu Bioškoly s Základní grafický manuál k logu Bioškoly s Základní pojmy Značka (logo) je nejvýznamnějším vizuálním prvkem firmy. Tato značka a její vizuální výraz získal novou úroveň důležitosti pro společnost, tak

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu Obsah 1. Úvod 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Funkce a užití manuálu 2. Logo 2.1 Logo základní provedení 2.2 Logo jednobarevné provedení 2.3 Logo inverzní provedení 2.4

Více

Logo čsop kytkopták. základní verze loga: pravidla používání

Logo čsop kytkopták. základní verze loga: pravidla používání kytkopták základní verze loga: pravidla používání Základní verze loga se skládá z piktogramu ( kytkopták ) a názvu organizace, který je umístěn do půlkruhu ve spodní části loga. Oko ptáčka je tvořeno jedním

Více

OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO

OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO Grafický manuál OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO Dodržování jednotného vizuálního stylu přispívá ke snadnější identifikaci společnosti, posiluje její důvěryhodnost a zároveň zlepšuje povědomí

Více

Zkrácený manuál vizuálního stylu

Zkrácený manuál vizuálního stylu Zkrácený manuál vizuálního stylu Obsah I. značka Úvodem 3 1.1 Základní a rozepsaná barevná verze značky 4 1.2 Barevné negativní verze značky 5 1.3 Černobílé verze značky 6 1.4 Černobílé negativní verze

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ZÁKLADNÍ ELEMENTY A OBSAH A B C D E ZÁKLADNÍ ELEMENTY KORPORÁTNÍ MATERIÁLY KOMUNIKAČNÍ MATERIÁLY POS MATERIÁLY BRANDING VÝLOH A ZÁKLADNÍ ELEMENTY A.1.1 logotyp_základní

Více

Obsah. Úvod. Vizuální styl. Značka

Obsah. Úvod. Vizuální styl. Značka Manuál značky Obsah 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Úvod

Více

Grafický manuál značky G-PROJECT, s.r.o.

Grafický manuál značky G-PROJECT, s.r.o. , s.r.o. OBSAH 1 Značka 1.1.1 Základní podoba značky s doplňkem 1.1.2 Základní barevná provedení značky 1.2 Užití značky bez doplňku 1.3 Povolené varianty značky 1.4 Používání samotného symbolu 1.5 Ochranná

Více

Úvod. 2. Logotyp BAŤŮV KANÁL je určen pro externí i interní komunikaci.

Úvod. 2. Logotyp BAŤŮV KANÁL je určen pro externí i interní komunikaci. 2011 Úvod 1. Logotyp BAŤŮV KANÁL je tvořen grafickým symbolem a textem. Je základním prvkem jednotného vizuálního stylu organizace. Tento grafický manuál určuje a stanovuje základní pravidla používání

Více

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL OBSAH 1 ÚVOD 2 KODIFIKACE LOGOTYPU 2.1. barevná varianta loga 2.2. černobílá varianta loga 2.3. ochranná zóna a minimální velikost loga 2.4. rozkres loga v grafické síti 2.5. logotyp

Více

REALIZATION STUDIO PEOPLEART 2008 GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY

REALIZATION STUDIO PEOPLEART 2008 GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY REALIZATION STUDIO PEOPLEART 2008 GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY 1. ÚVOD 1.1 Grafický manuál značky 2.1 Základní podoba 2.2 Doplňková podoba 2.3 Barevnost značky 2.4 Barevné verze značky 2.5.1 Značka na pozadí

Více

OBSAH. 1. Ú V OD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu

OBSAH. 1. Ú V OD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu M A N U Á L J E D N O T N É H O V I Z U Á L N Í H O S T Y L U OBSAH 1. Ú V OD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu 2. ZNAČKA 2.01 Jméno instituce 2.02 Základní barevné provedení 2.03

Více

Grafický manuál logotypu BONTONFILM a BONTONFILM Promotions

Grafický manuál logotypu BONTONFILM a BONTONFILM Promotions Grafický manuál logotypu BONTONFILM a BONTONFILM Promotions 2 Grafický manuál ke značce BONTONFILM a BONTONFILM Promotions CO JE GRAFICKÝ MANUÁL Grafický manuál (G. M.) je nedílnou součástí jednotného

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu Obsah ÚVOD Funkce a užití manuálu 1. ZNAČKA 1.01 Značka instituce 1.02 Základní barevné provedení značky 1.03 Varianty základního provedení 1.04 Polotónové provedení

Více

LOGOMANUÁL. Logomanuál RKČR

LOGOMANUÁL. Logomanuál RKČR LOGOMANUÁL Logomanuál RKČR Logomanuál určuje základní pravidla užití logotypu profesionálního sdružení odborníků, a dalších specialistů, kteří působí na českém realitním trhu Realitní komora České republiky.

Více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE ÚVOD V současné době jsou, díky vyspělým komunikačním technologiím, kladeny velmi vysoké nároky na úroveň prezentace činností

Více

1. logo instituce. Grafický manuál použití loga

1. logo instituce. Grafický manuál použití loga 1. logo instituce Grafický manuál použití loga 1. logo instituce obsah 1. logo instituce 1. 1. anglická verze loga 1. 2. základní provedení loga 1. 3. negativní provedení 1. 4. grafická definice loga 1.

Více

VIZUÁLNÍ ST YL. VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

VIZUÁLNÍ ST YL. VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky VIZUÁLNÍ ST YL VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky vizuální styl grafický prvek Vizuální styl VŠB-TU Ostrava Fakulty Elektrotechniky a Informatiky (dále jen FEI) je vytvářen vzájemným

Více

D A L Š Í T I Š T Ě N É M A T E R I Á LY

D A L Š Í T I Š T Ě N É M A T E R I Á LY M A N U Á L J E D N O T N É H O V I Z U Á L N Í H O S T Y L U OBSAH 1. Ú V OD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu 2. 2.01 Jméno instituce 2.02 Základní barevné provedení 2.03 Jazykové

Více

VIZUÁLNÍ IDENTITA ČESKÉHO RAGBY 2015. Rozšířené a revidované 2. vydání logomanuálu Nová loga platná od března 2015

VIZUÁLNÍ IDENTITA ČESKÉHO RAGBY 2015. Rozšířené a revidované 2. vydání logomanuálu Nová loga platná od března 2015 VIZUÁLNÍ IDENTITA ČESKÉHO RAGBY 2015 Rozšířené a revidované 2. vydání logomanuálu Nová loga platná od března 2015 Logo, koncept a design identity navrhl a zpracoval Lumír Kajnar 2010 2015 -A- PŘEHLED GRAFICKÝCH

Více

STRUČNÝ GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY

STRUČNÝ GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY STRUČNÝ GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY OBSAH Úvod A 01 Myšlenkový pochod A Písmo a barevnost C 01 Písmo ve značce C 02 Barevnost B C Značka B 01 Základní barevná a černobílá podoba značky B 02 Alternativní barevná

Více

Manuál logotypu. název programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Corporate identity

Manuál logotypu. název programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Corporate identity Manuál logotypu programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Corporate identity (jednotný koordinovaný systém) vytváří firemní styl, který se uplatňuje především při prezentaci firmy = programu navenek,

Více

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem.

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. design manual Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. Pro přímou reprodukci nepoužívejte jako předlohy prvky vytištěné z tohoto manuálu.

Více

02 ZÁKLADNÍ VARIANTA. Základní horizontální varianta loga

02 ZÁKLADNÍ VARIANTA. Základní horizontální varianta loga LOGO MANUÁL 00 OBSAH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ZÁKLADNÍ VARIANTA - VERTIKÁLNÍ ZÁKLADNÍ VARIANTA - HORIZONTÁLNÍ ZÁKLADNÍ VARIANTA BEZ DOPLŇKOVÉHO TEXTU -

Více

ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál

ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál Logo a základní prvky Leden 2004 Rev. 1 ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál Objednatel: ENETEX-KIA s.r.o. Brněnská 959 664 42 Brno - Modřice http://www.enetex.cz

Více

EDITORIAL. Grafický manuál. Značka PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s. a její logo

EDITORIAL. Grafický manuál. Značka PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s. a její logo EDITORIAL Grafický manuál Grafický manuál je obecně závazný předpis sloužící jako návod pro práci se značkou (logem). Obsahuje definici hodnot (logotyp, grafické prvky, prostředí, barevnost), pokyny pro

Více

Pravidla pro propagaci projektů podpořených z Fondu pro NNO. NROS & Nadace Partnerství 2013

Pravidla pro propagaci projektů podpořených z Fondu pro NNO. NROS & Nadace Partnerství 2013 Pravidla pro propagaci projektů podpořených z Fondu pro NNO NROS & Nadace Partnerství 2013 Základní prvky jednotného vizuálního stylu LOGOTYP Základním prvkem vizuální identity Fondu pro NNO je logotyp.

Více

Místní akční skupina Nad Prahou. Obsah. 1 Úvod 1 1 O MAS Nad Prahou 1 2 Jednotný vizuální styl

Místní akční skupina Nad Prahou. Obsah. 1 Úvod 1 1 O MAS Nad Prahou 1 2 Jednotný vizuální styl 1 Úvod 1 1 O MAS Nad Prahou 1 2 Jednotný vizuální styl 2 Značka 2 1 Značka 2 2 Značka názvem a www 2 3 Značka s názvem 2 4 Značka s adresou 2 4 Značka pro partnery MAS Obsah 3 Písmo 3 1 Základní písmo

Více

01B. značka barevné provedení. manuál

01B. značka barevné provedení. manuál 01B značka barevné provedení manuál 01B značka 01. značka barevné provedení 02. značka černobílé provedeni 03. značka ochranná zóna 04. značka konstrukční schéma 05. značka na podkladové ploše 06. značka

Více

grafický logomanuál značky Jolie s

grafický logomanuál značky Jolie s grafický logomanuál značky Jolie s obsah 13-14 15 1. značka 1.1 barevné provedení značky 1 idea značky: ~jedná se o logotyp k obchodu s dámskou módou, takže jsem volila lehký, ale živý styl, který upoutá

Více

Stručný grafický manuál značky TOP 09

Stručný grafický manuál značky TOP 09 S podporou Starostů Stručný grafický manuál značky TOP 09 Verze 1.0 Obsah Úvod................................ 1 Logotyp základní barevná verze...................... 2 Logotyp černobílé verze.........................

Více

Logomanuál značky OldanyGroup

Logomanuál značky OldanyGroup Logomanuál značky OldanyGroup Obsah Úvod Základní varianta značky Základní varianta značky s dovětkem Doplňková varianta značky Doplňková varianta značky s dovětkem Inverzní verze značky Ochranný prostor

Více

Manuál vizuální identity Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace

Manuál vizuální identity Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Manuál vizuální identity Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 0 0 Obsah Obsah 0 1 Úvod 6 Prezentační a reklamní materiály 1.01 Jednotná vizuální identita 4 1.02 Funkce a užití manuálu 5 2 Logo

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Manuál firemní identity - část první LOGOMANUÁL

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Manuál firemní identity - část první LOGOMANUÁL Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Manuál firemní identity - část první LOGOMANUÁL LOGOMANUÁL - OBSAH Obsah 01 O logotypu 02 Logotyp L01A 03 Logotyp L01B 04 Logotyp L01C 05 Logotyp L02A 06 Logotyp L02B

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Základním stavebním prvkem vizuální prezentace je grafická značka (logo, logotyp). Značka je zástupným symbolem a slouží k jednoznačné identifikaci

Více

CID MANUAL. společnosti corahb

CID MANUAL. společnosti corahb CID MANUAL společnosti corahb 2 Firemní styl, často přepisováno anglicky jako corporate identity, je souhrnné označení pro soubor pravidel určujících jak vnější vystupování firmy ke svému okolí a zákazníkům,

Více

06 označení projektů a jejich výstupů

06 označení projektů a jejich výstupů 06 označení projektů a jejich výstupů Označení projektů představuje jednu z veřejností výrazně vnímaných aplikací vizuálního stylu. Slouží k označení projektů podporovaných z ROP Střední Čechy. Důsledné

Více

Logomanuál SPOLEČNOSTI ABRA

Logomanuál SPOLEČNOSTI ABRA Logomanuál SPOLEČNOSTI ABRA Logomanuál společnosti ABRA 1 Základní a negativní podoba značky 2 Černobílá a negativní podoba značky 3 Barevnost značky a zakázané varianty 4 Rozměrová řada a ochranná zóna

Více

Gymnázium Boženy Němcové

Gymnázium Boženy Němcové Gymnázium Boženy Němcové Manuál jednotného vizuálního stylu Štěpán Soukeník, 2009 Gymnázium Boženy Němcové Obsah Specifikace značky 1.0 Úvodní slovo 1.1 Logotyp a logo 1.2 Inverzní varianta 1.3 Barevnost

Více

OBECNÉ POKYNY. Nedodržováním těchto pravidel je porušována integrita značky a všechny tyto věci mají negativní vliv na firemní image.

OBECNÉ POKYNY. Nedodržováním těchto pravidel je porušována integrita značky a všechny tyto věci mají negativní vliv na firemní image. STYLE GUIDE OBECNÉ POKYNY STYLE GUIDE přesně definuje závazné normy pro všechny druhy a formy vizuální komunikace společnosti a je důležitou součástí publikace NAVITEL BRAND BOOK (hlavní publikace jednotného

Více

GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o.

GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o. GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o. Jeronýmova 494/20, PSČ 460 07 Telefon: 488 048 333 FAX: 488 048 335 www.hcbilitygri.cz klub@hcbilitygri.cz úvod obsah název společnosti základní logo - vizuál

Více

obsah 001 OBSAH MANUÁLU strana... 002 Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu strana... 003 strana...

obsah 001 OBSAH MANUÁLU strana... 002 Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu strana... 003 strana... corporate identity OBSAH MANUÁLU Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu Specifikace Pantone barev v logotypu Specifikace barev samolepících folií Varianty použití logotypu

Více

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s.

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Grafický manuál společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Platnost od 2013 Úvod Grafický manuál je souborný materiál definující základní grafické konstanty firemního designu a jejich správné použití.

Více

Manuál vizuální komunikace značky HTEST

Manuál vizuální komunikace značky HTEST Manuál vizuální komunikace značky HTEST Pro společnost H TEST a.s. vypracovalo DobreLogo.cz KAPITOLA - ÚVOD A ZÁKLADNÍ POJMY Základní terminologie vizuální komunikace značky Pro realizaci profesionální

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU V á š b e z p e č n ý p r o s t o r Jednotný vizuální styl Jednotný vizuální styl se stává plnohodnotným marketingovým nástrojem, jedním z prostředků k dosažení strategických

Více

corporate design manual

corporate design manual corporate design manual obsah úvod 3 logotyp 4 základní logotyp 4 jednobarevné varianty logotypu 4 konstrukce základního logotypu 5 minimální velikost logotypu 5 ochranný prostor logotypu 6 zakázané varianty

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu obsah Grafický manuál popisuje konstrukci logotypu, pravidla jeho používání, zakázané varianty a dotýká se základních pravidel corporate identity občanského sdružení

Více

2010 Vaculik Advertising pro Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) plať mobilem manuál pro obchodníky

2010 Vaculik Advertising pro Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) plať mobilem manuál pro obchodníky Verze 1.0 2010 Vaculik Advertising pro Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) plať mobilem manuál pro obchodníky Loga jsou dodána na nosiči CD ve formátech určených pro vektorové a bitmapové grafické

Více

Účel publikace. Rozhoduje o základní volbě typografické úpravy celého textu. Je ovlivněn:

Účel publikace. Rozhoduje o základní volbě typografické úpravy celého textu. Je ovlivněn: Proč typografie? Dobrý typograf při sazbě dodržuje pravidla, která se tvořila několik staletí. Dodnes mají svůj smysl, neboť usnadňují čtenáři vnímání textu. Tvoříme dokumenty pomocí elektronických nástrojů

Více

Logomanuál. pravidla používání značky

Logomanuál. pravidla používání značky pravidla používání značky Obsah Grafická podoba značky Trinity............... 3 Základní tvarová a barevná varianta značky........ 4 Jednobarevná pozitivní a negativní varianta značky.. 5 Vícebarevná negativní

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Manuál jednotného vizuálního stylu

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu O univerzitě je mladá vysoká škola univerzitního typu, která byla založena v roce 1991. Nese jméno města České Budějovice, které je historickým, správním a kulturním

Více

Propagace stavebních činností na majetku kraje Vysočina prostřednictvím informačního panelu STAVÍME PRO VÁS

Propagace stavebních činností na majetku kraje Vysočina prostřednictvím informačního panelu STAVÍME PRO VÁS Propagace stavebních činností na majetku kraje Vysočina prostřednictvím informačního panelu STAVÍME PRO VÁS Úvod 1 Tento dokument přináší přehledné informace o požadavcích na propagaci stavebních činností

Více