Městský úřad Český Těšín

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad Český Těšín"

Transkript

1

2 Městský úřad Český Těšín náměstí ČSA 1/1, Český Těšín Telefon: Odbor sociální Oddělení sociálních věcí Štefánikova 18/25, Český Těšín Telefon: Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Pod Zvonek 875/26, Český Těšín Telefon: Městská policie Český Těšín Tovární 27, Český Těšín Telefon: nebo Policie České republiky KŘP Moravskoslezského kraje Obvodní oddělení Český Těšín nábřeží Míru 20, Český Těšín Telefon: Vážení občané, právě jste otevřeli třetí vydání Průvodce sociálními službami města Český Těšín. Každý z nás se v životě může ocitnout v situaci, kdy bude potřebovat využít některé ze sociálních služeb, neboť již vlastními silami nebude schopen vyřešit svou obtížnou životní situaci, či sociální situaci svých blízkých. Právě pro lepší orientaci v širokém spektru nabízených sociálních služeb byl v rámci komunitního plánování vytvořen tento průvodce. Věříme, že Vám Průvodce poskytne potřebné informace k výběru takové služby, která pro Vás a Vaše blízké bude nejvhodnější při hledání východiska z Vaší obtížné životní situace. Průvodce sociálními službami města Český Těšín byl zpracován na základě informací obdržených od jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb. Obsah prezentací byl jednotlivými poskytovateli sociálních služeb odsouhlašen. Upozorňujeme, že některé údaje se mohou rychle měnit. Průvodce rovněž nemusí obsahovat všechny sociální služby provozované na území města. 2

3 AGENTURA AVE Identifikátor služby: Kapacita: odborné poradenství nejde o registrovanou sociální službu 500 intervencí ročně osoby v krizi děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách území města Český Těšín a okolí Pod Zvonek 875/26, Český Těšín Telefon: Občanské sdružení AVE Organizační forma: Občanské sdružení Provozovatel: Občanské sdružení AVE Kontaktní osoba: Svobodová Jana, DiS., Andrea Folterová, Bc. Evžen Foltera Poskytování komplexních služeb sociálního charakteru pod jednou střechou pro osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené. Nabízí vzdělávacím zařízení sociálně preventivní aktivity pro výše uvedené cílové skupiny. Zajišťuje odborné poradenství v sociální oblasti s možností zabezpečení kontaktu na další specifická zařízení v okolí. Poskytuje služby terapeutického charakteru pro cílovou skupinu. Mapuje současnou situaci v oblasti osob sociálně vyloučených. Provozní doba: pracovní dny hod. 3

4 STŘEP NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO NEORGANIZOVANÉ DĚTI A MLÁDEŽ Identifikátor služby: Kapacita: nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 300 uživatelů ročně, 500 kontaktů ročně děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy osoby žijící v sociálně vyloučených Český Těšín, sídliště Svibice Pod Zvonek 875/26, Český Těšín Telefon: Občanské sdružení AVE Organizační forma: Občanské sdružení Provozovatel: Občanské sdružení AVE Kontaktní osoba: Michaela Pindórová, DiS. Zařízení mohou navštívit klienti přímo z ulice jedinou podmínkou je dodržení věkové hranice a pravidel zařízení. Zařízení je určeno k aktivnímu a smysluplnému trávení volného času dětí a mládeže v sídlištním prostředí, které nejsou organizovány. Středisko je volně přístupné všem dětem z ulice, pro které pracovníci Střepu připravují volnočasový program. Snaha o změnu postojů mládeže v oblasti sociálně společenských vztahů směrem k jejich zkvalitnění, vytváření pozitivních vzorů, nabídka možnosti smysluplného využití volného času dětem ze sociálně slabých rodin. Nabízí možnost kontaktu dětem s dospělým odborníkem, který jim může pomoci v krizové situaci. Součástí nabídky jsou také služby odborného psychologa. Provozní doba: Po Čt hod., Pá hod. (prázdniny) Po Čt hod., hod. Pá hod., hod. 4

5 GERONTOCENTRUM ČČK Identifikátor služby: , Kapacita: 32/1 domovy pro seniory, odlehčovací služby starší senioři nad 80 let, osoby s chronickým, duševním, zdravotním či kombinovaným postižením Český Těšín Střelniční 257/3, Český Těšín Telefon: Oblastní spolek ČČK Karviná Organizační forma: účelové zařízení občanského sdružení Provozovatel: Oblastní spolek ČČK Karviná Předseda OS ČČK: Luděk Rechberg Ředitel zařízení: Růžena Uhlířová Ústavní zařízení sociálních služeb s ošetřovatelským oddělením zajišťuje ubytování, hygienu, stravování, odbornou sociálně zdravotní a ošetřovatelskou péči a ochranu zájmu klientů. Provozní doba: celoroční nepřetržitý provoz 5

6 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÝ TĚŠÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Identifikátor služby: Kapacita: 72 domovy pro seniory mladší senioři (65 80 let), starší senioři (nad 80 let) Český Těšín Sokolovská 1997, Český Těšín Telefon: ředitel, ústředna sociální pracovnice město Český Těšín Organizační forma: příspěvková organizace města Český Těšín Provozovatel: odbor sociální města Český Těšín Ředitel organizace: Ing. Januš Foltyn Kontaktní osoba: Helena Lamaczová, DiS., sociální pracovnice Posláním Domova pro seniory Český Těšín je poskytování sociálních služeb starším občanům (seniorům) dle jejich individuálních potřeb. Poskytováním sociálních služeb usilujeme o přiměřenou podporu a pomoc při běžných potřebách a činnostech uživatelů a zároveň o důstojné a spokojené prožití jejich podzimu života. Cílem služby je profesně a zodpovědně naplňovat poslání domova. Cílovou skupinou jsou senioři se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Zařízení poskytuje: ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích, poskytnutí celodenní stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a úkonů soběstačnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředním, sociálně-terapeutické a aktivizační činnosti, základní sociální poradenství a rehabilitaci. Služby poskytované nad rámec: kadeřnictví, pedikúra, bufet, bohoslužby v kapli, knihovna, dobrovolnictví, canisterapie a internetový klub. Provozní doba: celoroční nepřetržitý provoz 6

7 MALOMETRÁŽNÍ BYTY nejde o sociální službu malometrážní byty Kapacita: 114 malometrážních bytů o vel. 0+1 a 1+1 Telefon: Provozovatel: mladší senioři (65 80 let), starší senioři (nad 80 let) zdravotně postižení občané občané v mimořádně tíživé sociální situaci Český Těšín Kysucká 8 a 10, Český Těšín (evidence žádostí o přidělení bytu) (správa budovy) město Český Těšín městský úřad, odbor místního hospodářství Charakteristika: Obytný dům slouží k trvalému bydlení seniorů, zdravotně postižených občanů a občanů v těžké sociální situaci, kteří potřebují vzhledem k věku nebo zdravotnímu postižení nebo jejich životní situaci pomoc. Občané, kteří přidělení bytu nezbytně potřebují z jiných vážných důvodů. Jde o malometrážní byty, které na základě žádosti o přidělení bytu po prošetření poměrů žadatele přiděluje Rada města dle Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů. 7

8 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÝ TĚŠÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Identifikátor služby: pečovatelská služba Kapacita: okamžitá 6 klientů celková 200 klientů dovoz stravy, 100 klientů úkony péče senioři, osoby s chronickým onemocněním, s tělesným postižením Věková struktura cílové skupiny: mladí dospělí (19 26 let), dospělí (27 64 let) mladší senioři (65 80 let), starší senioři (nad 80 let) Český Těšín Telefon: Organizační forma: Provozovatel: Ředitel organizace: Kontaktní osoba: Sokolovská 1997, Český Těšín ředitel, ústředna pečovatelská služba sociální pracovnice město Český Těšín příspěvková organizace města Český Těšín odbor sociální města Český Těšín Ing. Janusz Foltyn Bc. Gabriela Kuffová, sociální pracovnice, vedoucí útvaru sociálních a terénních služeb Posláním pečovatelské služby je poskytovat pomoc a podporu v domácím prostředí osobám seniorského věku, tělesně postiženým a chronicky nemocným, které potřebují pomoc jiné fyzické osoby při uspokojování svých životních potřeb v takovém rozsahu, aby byla zachována a podporována jejich stávající soběstačnost a zmírněna rizika sociálního vyloučení. Obecným cílem služby je poskytovat pečovatelskou službu tak, aby klient mohl zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí a měl možnost zachovávat a rozvíjet své schopnosti a dovednosti a udržovat stávající zvyklosti. Zajišťovány jsou tyto základní činnosti: základní sociální poradenství, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovoz obědů), pomoc při zajištění chodu domácnosti a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Provozní doba: pracovní dny pondělí pátek hod. dovoz obědů pondělí neděle hod. 8

9 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÝ TĚŠÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE osobní asistence Identifikátor služby: Kapacita: okamžitá 3 klienti, celková 7 klientů senioři, osoby s chronickým onemocněním, s tělesným postižením Věková struktura cílové skupiny: mladí dospělí (19 26 let), dospělí (27 64 let) mladší senioři (65 80 let), starší senioři (nad 80 let) Český Těšín Telefon: Organizační forma: Provozovatel: Ředitel organizace: Kontaktní osoba: Sokolovská 1997, Český Těšín ředitel, ústředna osobní asistence sociální pracovnice město Český Těšín příspěvková organizace města Český Těšín odbor sociální města Český Těšín Ing. Januš Foltyn Bc. Gabriela Kuffová, sociální pracovnice, vedoucí útvaru sociálních a terénních služeb Posláním osobní asistence je poskytovat pomoc a podporu v přirozeném sociálním prostředí osobám seniorského věku, tělesně postiženým a chronicky nemocným, které potřebují pomoc jiné fyzické osoby při uspokojování svých životních potřeb v takovém rozsahu, aby byla zachována a podporována jejich stávající soběstačnost a zmírněna rizika sociálního vyloučení. Obecným cílem služby je poskytovat osobní asistenci tak, aby klient mohl zůstat co nejdéle ve svém přirozeném sociálním prostředí a měl možnost zachovávat a rozvíjet své schopnosti a dovednosti a udržovat stávající zvyklosti. Zajišťovány jsou tyto základní činnosti k zabezpečení péče o klienta a jeho domácnost: základní sociální poradenství, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Provozní doba: nepřetržitě dle individuálních potřeb klienta 9

10 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÝ TĚŠÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Identifikátor služby: Kapacita: klub seniorů, půjčovna kompenzačních pomůcek nejedná se o registrované sociální služby klub seniorů dle zájmu veřejnosti půjčovna dle aktuální nabídky volných pomůcek k zapůjčení senioři, osoby se zdravotním postižením, lidé po úrazech, příp. jejich rodinní příslušníci Věková struktura cílové skupiny: klub seniorů senioři, zdravotně postižení občané půjčovna bez omezení věku, obyvatelé města Český Těšín Adresa organizace: Klub seniorů: Půjčovna: Telefon: Organizační forma: Provozovatel: Ředitel organizace: Český Těšín Sokolovská 1997, Český Těšín Střelniční 256/1, Český Těšín Sokolovská 1997, Český Těšín ředitel, ústředna půjčovna kompenzačních pomůcek město Český Těšín příspěvková organizace města Český Těšín odbor sociální města Český Těšín Ing. Januš Foltyn Klub seniorů je určen pro využití volného času seniorů města. Nachází se od v prostorách Kulturního a společenského střediska Střelnice. Provozní doba: pondělí pátek hod. dle harmonogramu Půjčovna kompenzačních pomůcek skladové prostory a kancelář výdeje ul. Sokolovská 1997, kontaktní osoba Mgr. Jarmila Ďurčeková tel Provozní doba: pondělí pátek hod. (nejlépe po telefonické dohodě) 10

11 CHARITNÍ CENTRUM PRO SENIORY sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Identifikátor služby: Kapacita: 50 dospělí (64 let), mladší senioři (65-80 let) a starší senioři nad (80 let), osoby s kombinovaným postižením Český Těšín Jablunkovská 997/84 Telefon: , Biskupství ostravsko-opavské Organizační forma: účelové zařízení církve Provozovatel: Charita Český Těšín Ředitel organizace: Mgr. Martin Hořínek Vedoucí zařízení: Bc. Lucie Stonová Klientům Charitního centra pro seniory je poskytována bohatá škála klubových činností Klub Vařečka, Jazykový německý klub, NET klub, Klub výtvarných činností, připravujeme Klub společenských her. Mimo klubovou činnost poskytujeme pohybová cvičení s lektorem, přednášky a besedy, pravidelné společenské akce, výlety, ale také možnost stravování a mnoho dalšího. Provozní doba: pondělí hod. úterý hod. středa hod. čtvrtek hod. pátek hod. 11

12 CHARITNÍ DŮM POKOJNÉHO STÁŘÍ ČESKÝ TĚŠÍN domovy pro seniory Identifikátor služby: Kapacita: 19 mladší senioři (65-80 let) a starší senioři (nad 80 let) Český Těšín Hrabinská 499/17, Český Těšín Telefon: , Biskupství ostravsko-opavské Organizační forma: účelové zařízení církve Provozovatel: Charita Český Těšín Ředitel organizace: Mgr. Martin Hořínek Vedoucí zařízení: Mgr. Zahradníková Lenka Domov je určen seniorům, jejichž schopnosti jsou sníženy zejména v oblastech osobní péče a péče o domácnost, a kteří v této situaci nechtějí nebo nemohou žít ve vlastním domácím prostředí. Jedná se o zařízení s nepřetržitým provozem, ve kterém je zajištěno ubytování v 1 a 2-lůžkových bytových jednotkách, stravování, nepřetržitý dohled, pečovatelské a ošetřovatelské úkony, pomoc při péči o vlastní osobu a hygienu. Obyvatelům domova je k dispozici také kaple, která je součástí objektu. Cílem zařízení je vytvářet prostředí skutečného domova, kde obyvatelé a personál tvoří jednu velkou rodinu. Zásadou je však poskytovat péči podle individuálních potřeb a požadavků uživatelů. Provozní doba: celoroční nepřetržitý provoz 12

13 CHARITNÍ DŮM PRO MATKY V TÍSNI ČESKÝ TĚŠÍN azylové domy Identifikátor služby: Kapacita: 24 oběti domácího násilí, osoby bez přístřeší, osoby v krizi, rodiny s dítětem/dětmi Český Těšín Třanovského 79/6, Český Těšín Telefon: , Biskupství ostravsko-opavské Organizační forma: účelové zařízení církve Provozovatel: Charita Český Těšín Ředitel organizace: Mgr. Martin Hořínek Vedoucí zařízení: Mgr. Jana Antošová, DiS. Charitní dům pro matky v tísni slouží k poskytnutí azylového pobytu matkám s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci. V zařízení je nepřetržitá služba, která pomáhá klientkám se zvládáním krizové situace. Poskytované služby přizpůsobujeme individuálním potřebám a zájmům klientek tak, aby se rozvíjely jejich osobní cíle. Během pobytu jsou klientkám nabízeny následující služby: psychologické, sociální a právní poradenství, komunitní práce, resocializační program zaměřený na získání konkrétních dovedností, jednorázové akce pro matky a děti, doučování dětí, výchovné programy pro matku a dítě, výlety. Provozní doba: celoroční nepřetržitý provoz 13

14 STŘEDISKO SOCIÁLNÍ REHABILITACE ČESKÝ TĚŠÍN sociální rehabilitace Identifikátor služby: Kapacita: 2 (okamžitá) oběti domácího násilí, osoby v krizi, rodiny s dítětem/dětmi Český Těšín Třanovského 79/6, Český Těšín Telefon: , Biskupství ostravsko-opavské Organizační forma: účelové zařízení církve Provozovatel: Charita Český Těšín Ředitel organizace: Mgr. Martin Hořínek Vedoucí zařízení: Mgr. Jana Antošová, DiS. Posláním sociální rehabilitace je podpora sociálního začlenění osob, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci a jsou ohroženy sociálním vyloučením. Poskytováním služby těmto uživatelům zvyšujeme míru jejich schopností zapojit se do běžného způsobu života nebo jim pomáháme při řešení jejich potíží a tak přispíváme ke zkvalitnění jejich života. Provozní doba: služby poskytujeme denně dle individuálních potřeb klientů 14

15 CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ČESKÝ TĚŠÍN pečovatelská služba Identifikátor služby: Kapacita: 5 (okamžitá, 100 celková) osoby s chronickým onemocněním, tělesným a zdravotním postižením, senioři Český Těšín a okolní obce Jablunkovská 997/84, Český Těšín Telefon: Biskupství ostravsko-opavské Organizační forma: účelové zařízení církve Provozovatel: Charita Český Těšín Ředitel organizace: Mgr. Martin Hořínek Vedoucí zařízení: Marie Kijonková, DiS. Posilovat samostatnost, nezávislost a podporovat soběstačnost uživatele služeb v jeho přirozeném domácím prostředí. Pomáhat uživateli při zajištění jeho základních potřeb, které již není sám schopen si zajistit a se kterými mu nepomohou jeho blízcí. Naši zaměstnanci zajišťují komplex služeb dle individuálních potřeb jednotlivých uživatelů, mezi které patří např.: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu pomoc při zajištění chodu domácnosti Provozní doba: pondělí pátek hod. 15

16 CHARITNÍ ASISTENCE ČESKÝ TĚŠÍN osobní asistence Identifikátor služby: Kapacita: 3 (okamžitá) osoby s chronickým onemocněním, tělesným a zdravotním postižením, senioři Český Těšín a okolní obce Jablunkovská 997/84, Český Těšín Telefon: Biskupství ostravsko-opavské Organizační forma: účelové zařízení církve Provozovatel: Charita Český Těšín Ředitel organizace: Mgr. Martin Hořínek Vedoucí zařízení: Marie Kijonková, DiS. Cílem služby je podporovat soběstačnost uživatele služeb v jeho přirozeném domácím prostředí. Asistenti uživateli pomáhají při zajištění jeho základních potřeb, které již není sám schopen si zajistit. Naši zaměstnanci zajišťují komplex služeb dle individuálních potřeb jednotlivých uživatelů, mezi které patří například: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu pomoc při zajištění chodu domácnosti zprostředkování styku se společenským prostředím Provozní doba: pondělí pátek hod. 16

17 PŮJČOVNA POMŮCEK Identifikátor služby: půjčovna kompenzačních pomůcek neregistrovaná služba/bez identifikátoru Kapacita: 3 osoby s chronickým onemocněním, tělesným a zdravotním postižením, senioři Český Těšín a okolní obce Jablunkovská 997/84, Český Těšín Telefon: Biskupství ostravsko-opavské Organizační forma: účelové zařízení církve Provozovatel: Charita Český Těšín Ředitel organizace: Mgr. Martin Hořínek Vedoucí zařízení: Marie Kijonková, DiS. Cílem půjčovny pomůcek je pomoci osobám se zdravotním omezením a jejich rodinám v péči o tyto osoby. Kompenzační a zdravotní pomůcky, které půjčovna nabízí, pomáhají výrazně zlepšit kvalitu života nemocného. Provozní doba: středa pátek hod. (jinak dle telefonické domluvy) 17

18 CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA ČESKÝ TĚŠÍN Identifikátor služby: ošetřovatelská služba neregistrovaná služba/bez identifikátoru Kapacita: osoby s chronickým onemocněním, tělesným a zdravotním postižením, senioři Český Těšín a okolní obce Jablunkovská 977/84, Český Těšín Telefon: Biskupství ostravsko-opavské Organizační forma: účelové zařízení církve Provozovatel: Charita Český Těšín Ředitel organizace: Mgr. Martin Hořínek Vedoucí zařízení: Beáta Dulawová Odborná zdravotní ošetřovatelská péče je poskytována registrovanými zdravotními sestrami s odbornou kvalifikací, které pracují bez odborného dohledu lékaře. Charitní ošetřovatelská služba zajišťuje zdravotní úkony v jednotlivých domácnostech uživatelů. Rozsah a četnost úkonů ordinuje ošetřující lékař, lékař specialista anebo lékař v nemocnici, který propouští uživatele do domácího ošetřování při ukončení hospitalizace a je třeba u klienta pokračovat v léčbě doma, kdy je stav klienta stabilizován a tudíž není nutný pobyt v nemocnici. Tato služba je pro uživatele zcela zdarma a je v plné výši hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Mezi nejčastější úkony, které zdravotní sestry provádějí, patří: odběr biologického materiálu, zajištění odvozu do laboratoře, aplikace injekcí, nácvik a aplikace inzulínu, péče o vyprazdňování, klysma, cévkování, ošetření atonií, převazy defektů, ošetřovatelská rehabilitace, příprava a podání léků, měření fyziologických funkcí, aplikace opiátu, infúzní terapie, péče o umírajícího klienta. Provozní doba: nepřetržitý provoz 18

19 SLEZSKÁ DIAKONIE STŘEDISKO LYDIE ČESKÝ TĚŠÍN denní stacionáře Identifikátor služby: Kapacita: 22 uživatelů děti a mládež se zdravotním postižením (mentální, tělesné, kombinované postižení, vývojové poruchy, těžké poruchy komunikace, dlouhodobé zdravotní omezení) ve věku od 2 do 26 let Český Těšín Třanovského 1758/10, Český Těšín Telefon: , Slezská církev evangelická a.v. Organizační forma: církevní právnická osoba Provozovatel: Slezská diakonie Ředitel organizace: Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D. Vedoucí zařízení: Jana Kadlubcová Denní stacionář je ambulantní službou, kterou pravidelně navštěvují osoby se zdravotním postižením. V průběhu dne je zde zabezpečována odborná péče s ohledem na potřeby uživatelů a současně nabízí výchovné, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti. Posláním služby LYDIE Český Těšín, denní stacionář, je podpora a pomoc uživatelům se zdravotním postižením v udržení a rozvíjení fyzických, psychických a sociálních dovedností. Na základě individuálních potřeb uživatelů směřujeme k jejich soběstačnosti formou aktivizačních, výchovných a vzdělávacích činností. Uživatelům, kteří mají vlivem svého zdravotního postižení omezené možnosti navázat kontakty ve svém okolí, jako jejich zdraví vrstevníci, napomáháme v začlenění do běžného života. Fakultativní nabídky rehabilitace, hippoterapie, canisterapie, rehabilitační plavání, svozy uživatelů. Provozní doba: pracovní dny hod. 19

20 SLEZSKÁ DIAKONIE STŘEDISKO LYDIE ČESKÝ TĚŠÍN raná péče Identifikátor služby: Kapacita: 8 rodin rodiny s dítětem od narození do 7 let - které má tělesné, mentální, kombinované postižení nebo autismus (rovněž kombinaci se smyslovým postižením, pokud není pro jeho vývoj určující) - jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé zdravotní situace (předčasný porod, nízká porodní váha, dlouhodobá nemoc dítěte) Český Těšín, Třinec, Jablunkov a přilehlé obce těchto měst Třanovského 1758/10, Český Těšín Telefon: , , Slezská církev evangelická a.v. Organizační forma: církevní právnická osoba Provozovatel: Slezská diakonie Ředitel organizace: Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D. Vedoucí zařízení: Jana Kadlubcová Raná péče je terénní, případně i ambulantní služba, určená rodinám s dětmi od narození do sedmi let věku s riziky ve vývoji nebo zdravotním postižením. Pomáhá zvládat specifické problémy těchto rodin. Posláním služby LYDIE Český Těšín, raná péče, je provázení rodiny prvními roky života dítěte, které má potíže ve vývoji nebo zdravotní postižení. Formou pravidelných návštěv v rodině a prostřednictvím odborného poradenství podporujeme rodinu tak, aby mohla naplňovat potřeby svého dítěte s ohledem na jeho zdravotní omezení. Rovněž přispíváme k sociálnímu začleňování rodiny do běžného života. Provozní doba: Konzultace v domácím prostředí: pondělí až pátek od do hod. Ambulantní konzultace v poradně rané péče Lydie: pátek od do hod. 20

21 SLEZSKÁ DIAKONIE STŘEDISKO EBEN-EZER ČESKÝ TĚŠÍN domov pro osoby se zdravotním postižením sociálně terapeutická dílna, chráněné bydlení Identifikátor služby: / / Kapacita: 26 / 50 / 6 Český Těšín Telefon: osoby s mentálním a kombinovaným postižením (nad 18 let) Vělopolská 243, Horní Žukov, Český Těšín Hrabinská 496/19a, Český Těšín chr. bydlení Slezská církev evangelická a.v. Organizační forma: církevní právnická osoba Provozovatel: Slezská diakonie Ředitel organizace: Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D. Vedoucí zařízení: Bc. Pientoková Halina, DiS. Posláním služby EBEN-EZER Český Těšín, domov pro osoby se zdravotním postižením, je podpora lidem s mentálním postižením prostřednictvím zajištění ubytování a pomoci s chodem domácnosti a stravováním. Naším cílem je posílit soběstačnost člověka a pomoci mu utvářet život srovnatelný s jeho vrstevníky podle jeho individuálních potřeb a možností. Posláním služby EBEN-EZER Český Těšín, sociálně terapeutická dílna, je poskytnout osobám se zdravotním postižením podporu v nabytí, zachování či rozvíjení základních pracovních a sociálních návyků a dovedností. Tato podpora směřuje k využití dostupných návazných služeb uživatele a k jeho samostatnosti. Posláním služby EBEN-EZER Český Těšín, chráněné bydlení, je prostřednictvím individuální pomoci a podpory osobám s mentálním postižením, umožnit jim využívání vlastních schopností a dovedností vedoucích k plnohodnotnému životu a seberealizaci. Služba se zaměřuje na rozvoj samostatnosti a soběstačnosti uživatelů tak, aby mohli žít život srovnatelný se svými vrstevníky. Provozní doba: celoroční provoz Domov pro osoby se zdravotním postižením a Chráněné bydlení pracovní dny hod. Sociálně terapeutická dílna 21

22 SLEZSKÁ DIAKONIIE STŘEDISKO EDEN ČESKÝ TĚŠÍN denní stacionáře Identifikátor služby: Kapacita: 25 osoby s mentálním postižením (18 55 let) Český Těšín Frýdecká 691/34, Český Těšín Telefon: Slezská církev evangelická a.v. Organizační forma: církevní právnická osoba Provozovatel: Slezská diakonie Ředitel organizace: Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D. Vedoucí zařízení: Bc. Pientoková Halina, DiS. Posláním služby EDEN Český Těšín, denní stacionář, je individuálně podporovat, podle potřeb jednotlivých uživatelů, dospělé se středním mentálním postižením při získání, udržení a rozvíjení jejich soběstačnosti v oblasti sebeobsluhy, pracovních dovedností, učení, hájení svých práv a zájmů a tím podpořit jejich možnost žít život srovnatelný s většinovou společností. Míra podpory a zajištění denního programu je přizpůsobená klientům na míru a to v takovém rozsahu, jaký respektuje jejich míru postižení, ale zároveň je aktivizuje, aby se u nich neprohlubovala závislost na cizí pomoci. Služba obsahuje tyto základní činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu poskytnutí oběda výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím sociálně terapeutické činnosti Provozní doba: pracovní dny hod. 22

23 SLEZSKÁ DIAKONIE STŘEDISKO TABITA ČESKÝ TĚŠÍN, TŘINEC, JABLUNKOV odlehčovací služby Identifikátor služby: Kapacita: Objednatelé služby: 12 (dle časových požadavků klientů) senioři a osoby od 16 let věku se sníženou soběstačností z důvodu chronického onemocnění, tělesného, mentálního, smyslového, kombinovaného postižení nebo duševního onemocnění. rodina nebo jiné osoby, které pečují o osoby se sníženou soběstačností v jejich přirozeném prostředí. Český Těšín a přilehlé obce Třanovského 1758/10, Český Těšín Telefon: , Slezská církev evangelická a.v. Organizační forma: církevní právnická osoba Provozovatel: Slezská diakonie Ředitel organizace: Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D. Vedoucí zařízení: Bc. Renáta Motyková, DiS. Prostřednictvím terénní odlehčovací služby jde o zastoupení pečující osoby a poskytnutí jí tak času k odpočinku a regeneraci nebo k vyřízení potřebných osobních záležitostí. Zároveň jde o zkvalitnění života pečujícím osobám a umožnění seniorům a lidem se zdravotním postižením setrvání co nejdéle ve svém přirozeném prostředí. Provozní doba kanceláře: Služby poskytujeme: pracovní dny hod. nepřetržitě, dle individuálních potřeb uživatelů 23

24 SLEZSKÁ DIAKONIE STŘEDISKO TABITA ČESKÝ TĚŠÍN, TŘINEC, JABLUNKOV osobní asistence Identifikátor služby: Kapacita: 12 (dle časových požadavků klientů) senioři a osoby od 16 let věku se sníženou soběstačností z důvodu chronického onemocnění, tělesného, mentálního, smyslového, kombinovaného postižení nebo duševního onemocnění. Český Těšín a přilehlé obce Třanovského 1758/10, Český Těšín Telefon: , Slezská církev evangelická a.v. Organizační forma: církevní právnická osoba Provozovatel: Slezská diakonie Ředitel organizace: Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D. Vedoucí zařízení: Bc. Renáta Motyková, DiS. Podstatou služby je individuální pomoc a podpora seniorům a osobám se sníženou soběstačností při uspokojování jejich základních životních potřeb. Služby jsou poskytovány v přirozeném prostředí uživatele. Součástí služby jsou i procházky, doprovody apod. Uživatelům je umožněno co nejdéle setrvat ve svém přirozeném prostředí a udržet si kvalitu života. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně pomoc při zajištění stravy výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím pomoc při uplatňování kontaktu se společenským prostředím pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Provozní doba kanceláře: pracovní dny hod. Služby poskytujeme: nepřetržitě, dle individuálních potřeb uživatelů 24

25 SLEZSKÁ DIAKONIE STŘEDISKO RÚT ČESKÝ TĚŠÍN, TŘINEC, FRÝDEK-MÍSTEK sociální rehabilitace Identifikátor služby: Kapacita: okamžitá, tj. v jednom okamžiku jeden pracovník na jednoho uživatele terénní forma služby kapacita jeden uživatel, ambulantní forma služby kapacita dva uživatelé osoby ve věku od 18 do 64 let (event. dovršení starobního důchodu), které se chtějí aktivně podílet na řešení své situace, a jsou s postižením: mentálním kromě osob s těžkým a hlubokým mentálním postižením duševním kromě osob, které se nacházejí v akutní fázi své nemoci nebo nejsou v péči ambulantního psychiatra; smyslovým kromě osob s úplnou ztrátou zraku či sluchu; tělesným kromě osob imobilních (nejsme bezbariérové zařízení); kombinovaným. Český Těšín a přilehlé obce Třanovského 1758/10, Český Těšín Telefon: Slezská církev evangelická a.v. Organizační forma: církevní právnická osoba Provozovatel: Slezská diakonie Ředitel organizace: Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D. Vedoucí střediska: Bc. Michaela Horňáková Středisko Slezské diakonie RÚT Český Těšín poskytuje osobám se zdravotním postižením individuální podporu při získávání návyků a dovedností pro běžný život, které jim umožní osamostatnit se a najít uplatnění v osobním i pracovním životě. Provozní doba kanceláře: pracovní dny hod. Služba je poskytována bezplatně. 25

26 Charakteristika služby nízkoprahové denní centrum: nabízí podmínky pro osobní hygienu praní prádla, nabízí ošacení ze sociálního šatníku poskytuje podmínky pro přípravu jednoduché stravy pomáhá osobám při uplatňování jejich práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí např. při vyřizování osobních dokladů, dávek pomoci v hmotné nouzi, důchodů aj. nabízí návazné sociální služby, zprostředkovává s nimi kontakt Služba je poskytována bezplatně. Provozní doba: denně hod. a hod. Charakteristika služby terénní program: mapuje ohniska výskytu osob bez přístřeší na území města a poskytuje pomoc těmto osobám, ve snaze zabránit prohlubování jejich nepříznivé sociální situace, např. pomáhá při vyřizování osobních dokladů, dávek pomoci v hmotné nouzi, doprovod na úřady aj. poskytuje ošacení ze sociálního šatníku nabízí návazné sociální služby, zprostředkovává s nimi kontakt Provozní doba: Služba je poskytována bezplatně. v pracovní dny hod. SLEZSKÁ DIAKONIE STŘEDISKO BETHEL ČESKÝ TĚŠÍN noclehárna, nízkoprahové denní centrum, terénní program Identifikátor služby: / / Kapacita: 30 osob (noclehárna 10 žen a 20 mužů), 25 osob (nízkoprahové denní centrum okamžitá kapacita), 1 osoba (terénní program okamžitá kapacita) osoby bez přístřeší nad 18 let (muži i ženy) Český Těšín Tovární 2044/23a, Český Těšín Telefon: , Slezská církev evangelická a.v. Organizační forma: církevní právnická osoba Provozovatel: Slezská diakonie Ředitel organizace: Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D. Vedoucí zařízení: Bc. Petra Morcinková, DiS Sociální pracovnice: Bc. Petra Butorová, DiS. Charakteristika služby noclehárna: poskytuje přenocování nabízí podmínky pro osobní hygienu praní prádla, nabízí ošacení ze sociálního šatníku pomáhá osobám ve snaze zabránit prohlubování jejich nepříznivé sociální situace, např. při vyřizování osobních dokladů, dávek pomoci v hmotné nouzi, důchodů aj. nabízí návazné sociální služby, zprostředkovává s nimi kontakt Služba je poskytována za úplatu 70 Kč / noc. Provozní doba: denně hod. příjem do služby hod. 26

27 SLEZSKÁ DIAKONIE TUZEMSKÉ DOBROVOLNICTVÍ Identifikátor služby: dobrovolnictví nejde o registrovanou sociální službu Kapacita: --- Český Těšín Dukelská 264, Český Těšín Telefon: , Slezská církev evangelická a. v. Organizační forma: církevní právnická osoba Provozovatel: Slezská diakonie Ředitel organizace: Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D. Koordinátor proj.: Mgr. Lucie Protivanská Dobrovolnictví je vědomá, svobodně zvolená činnost ve prospěch druhých, kterou občané poskytují bezplatně. Program Dobrovolníci ve střediscích Slezské diakonie je sociálním programem, který nabízí dobrovolníkům příležitost spolupodílet se na poskytování sociální služby v roli dobrovolníků. Posláním programu je podpora uživatelů služeb Slezské diakonie dobrovolníci přispívají k pocitu psychosociální pohody, radosti a spoluutváří pozitivní přijímající atmosféru zařízení. Program je akreditován Ministerstvem vnitra ČR v těchto oblastech: pomoc osobám se zdravotním postižením, osobám sociálně slabým, pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase a pomoc seniorům. Dobrovolníci pomáhají v rámci aktivizačních, pracovních, vzdělávacích aktivit, s vedením zájmových klubů, kroužků, doprovází uživatele na společenské akce, výlety, soutěže, vedou rozhovory nebo naslouchají. Obsahem dobrovolnické služby může být pomoc s administrativou, tvorbou prezentací, evidencí a další aktivity. Dobrovolníkům poskytujeme prostor při tvorbě vlastních aktivit. Provozní doba: pracovní dny hod. 27

28 SLEZSKÁ DIAKONIE MEZINÁRODNÍ DOBROVOLNICTVÍ Identifikátor služby: dobrovolnictví nejde o registrovanou sociální službu Kapacita: --- Český Těšín Dukelská 264, Český Těšín Telefon: , Slezská církev evangelická a. v. Organizační forma: církevní právnická osoba Provozovatel: Slezská diakonie Ředitel organizace: Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D. Koordinátor prog.: Mgr. Zuzana Nestrojová Mezinárodní dobrovolná služba umožňuje mladým lidem zapojit se individuálně nebo ve skupinách do dobrovolnických projektů konaných v zemích EU a v partnerských zemích. Projekty v délce 6 až 12 měsíců jsou zaměřeny především na: sociální péči a vzdělání aktivity s dětmi a mládeží se speciálními potřebami doprovázení dětí a seniorů práci v mládežnických centrech práci s lidmi s postižením všech věkových kategorií práce v komunitních centrech Cílem mezinárodní dobrovolné služby je rozvoj solidarity a tolerance mezi mladými lidmi a danou komunitou. Dobrovolníkem se může stát každý mladý člověk ve věku 18 až 30 let, který má trvalé bydliště v ČR, v jiné zemi programu nebo v partnerské zemi. 28

29 DOMOV PRO SENIORY SLEZSKÉ HUMANITY domovy pro seniory Identifikátor služby: Kapacita: 30 osoby s chronickým duševním, kombinovaným, mentálním, tělesným, sluchovým, zdravotním, zrakovým postižením, osoby v krizi, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, senioři (věková skupina od 65, senioři nad 80 let) Český Těšín Příkopa 880/2, Český Těšín Telefon: , zařízení Občanské sdružení Slezská humanita Organizační forma: účelové zařízení občanského sdružení Provozovatel: Slezská humanita Ředitel organizace: Gertruda Remešová Vedoucí zařízení: Pavla Stenchlá Ústavní zařízení sociální péče pro dospělé. Zajišťuje ubytování, stravování, sociální, ošetřovatelskou a rehabilitační péči. Nabízí vyřešení osobních záležitostí uživatele dle jeho přání včetně volby praktického lékaře. Zařízení uplatňuje typ domácí péče. Slezská humanita nabízí rovněž služby osobní asistence a zapůjčování kompenzačních pomůcek. Provozní doba: Bezbariérovost: Využívání služeb: Cena služby: celoroční nepřetržitý provoz ano po dohodě Kč měsíčně / osoba + příspěvek na péči 29

30 PORADNA MODRÉHO KŘÍŽE V ČR Identifikátor služby: , Kapacita: odborné sociální poradenství, služby následné péče 400 intervencí ročně Osoby starší osmnácti let ohrožené závislostí na alkoholu, jiných návykových látkách a hráčských aktivitách. Osoby starší osmnácti let, kterým výše uvedené návykové chování jejich blízkých či rodinných příslušníku negativně ovlivňuje život a chtějí tuto situaci změnit. území města Český Těšín a okolí Viaduktová 57/8, Český Těšín Telefon: , Modrý kříž v České republice o.s. Šadový 311, Český Těšín Organizační forma: občanské sdružení Ředitel organizace: Mgr. Jan Czudek Vedoucí zařízení: Mgr. Jana Kupková Naším hlavním cílem je poskytování kvalitních služeb na odborné úrovni, které podporují změnu životní situace klientů a jejich návrat do samostatného plnohodnotného života, který nebude ovlivněn návykovou látkou. Poskytováním našich služeb chceme pomoci našim klientům řešit sociální, psychické a zdravotní obtíže, spojené s užíváním návykových látek. 1) Poradenství Poskytnutí informací dle potřeb klienta - sociální oblast, problematika závislosti, společné hledání různých možností řešení klientovy situace, podpora klienta ve vybraném způsobu řešení situace. 2) Individuální práce s klientem Individuální setkávání klienta a odborného pracovníka (psychoterapeuta/psychologa), při kterém se formou rozhovoru pracuje na problému klienta. Terapeut provází klienta problémem, důležitým prostředkem je vztah pracovník-klient. 3) Skupinová práce Svépomocné skupiny pod odborným vedením (časově 1,5 hod. 1 týdně, max. 1 / 14 dnů) Tématické skupiny. Skupiny mají svá pravidla, jsou vedené odborníkem. Ve skupinové práci vidíme možnost sdílení osobních zkušeností, udržení abstinence, kvality života. 30

31 STŘEDISKO RANÉ PÉČE SPRP OSTRAVA raná péče Identifikátor služby: Kapacita: 80 Rodinám dětí s postižením zraku od narození nejvýše do 4 let na území Moravskoslezského kraje. Rodinám dětí s kombinovaným zrakovým postižením od narození nejvýše do 7 let na území Moravskoslezského kraje. Rodinám dětí s ohroženým vývojem v oblasti zrakového vnímání v důsledku nepříznivého zdravotního stavu od narození nejvýše do 7 let na území Moravskoslezského kraje. území Moravskoslezského kraje Telefon: Organizační forma: Provozovatel: Vedoucí zařízení: Havlíčkovo nábřeží 2728/38, Ostrava , , Společnost pro ranou péči účelové zařízení občanského sdružení Středisko rané péče Společnosti pro ranou péči Ostrava Bc. Vladimíra Salvetová Služby střediska rané péče jsou určeny rodinám, kterým se narodí dítě s těžkým zrakovým nebo kombinovaným postižením od narození do 4 až 7 let věku dítěte. Jsou zaměřeny na pomoc rodině v prvotním období, kdy se rodiče vyrovnávají s informací o těžkém postižení dítěte a potřebují dobře porozumět jeho zdravotnímu stavu, aby mohli co nejlépe podporovat další vývoj dítěte. Středisko rané péče poskytuje podporu rodině a podporu vývoje dítěte. Raná péče je poskytována zejména formou terénní tzn., že poradci dojíždějí za rodinami do místa jejich bydliště a poskytují konzultace přímo v domácnosti rodiny, případně v předškolním zařízení, kam dítě dochází. Zaměřujeme se na podporu začlenění dítěte a rodiny do jejich přirozeného prostředí. 31

32 STŘEDISKO RANÉ PÉČE TAMTAM OLOMOUC raná péče Identifikátor služby: Kapacita: 135 rodiny dětí se sluchovým a kombinovaným postižením od narození do 7 let Morava Tamtam Nádraží Jungmannova 25, , Olomouc Telefon: , Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. Organizační forma: občanského sdružení Poskytovatel:: Středisko rané péče Tamtam Olomouc Ředitel organizace: Mgr. Jana Fenclová Vedoucí střediska: Mgr. Anna Kučerová, PhD. Základem programu Střediska rané péče Tamtam je široká podpora rodiny vychovávající dítě se sluchovým nebo kombinovaným postižením raného věku. Služby střediska mohou využít také rodiny, ve kterých vyrůstají děti raného věku v péči rodičů se sluchovým postižením. Služba je zaměřena na podporu rodiny, podporu psychomotorické vývoje dítěte s důrazem na rozvoj jeho komunikačních schopností, posiluje kompetence rodiny a snižuje její závislost na sociálních systémech a vytváří pro dítě i rodinu podmínky sociálního začleňování. Terénní služby rané péče jsou poskytovány bezplatně formou pravidelných konzultací v klientských rodinách po celé Moravě. Provozní doba: Úřední den je v pondělí od 8.00 do hodin. Terénní služby poskytuje denně od 7.00 do hodin 32

33 DOTEK OBČANSKÉ SDRUŽENÍ sdružení pěstounů nejde o sociální službu Identifikátor služby: nejde o registrovanou sociální službu Kapacita: --- pěstouni, osvojitelé, zájemci o pěstounskou péči nebo adopci Český Těšín Bezručova 195/36, Český Těšín Telefon: Občanské sdružení Organizační forma: občanského sdružení Poskytovatel:: Občanské sdružení Dotek Kontaktní osoba: Věra Smetanová, Janina Kafková Charakteristika služby Občanské sdružení DOTEK založili samotní pěstouni, nabízí svépomocnou a odbornou činnost pro další pěstounské rodiny, ale také širokou veřejnost z Těšína a okolí. Na základě vlastních zkušeností poskytují rady, informace a pomoc stávajícím a nově vzniklým pěstounským rodinám, ale také lidem, kteří teprve uvažují o pěstounství, osvojení nebo hostitelské péči. Sdružení spolupracuje s odborníky v oblasti náhradní rodinné péče, zaměřuje se na zprostředkovávání odborné pomoci při řešení problémů souvisejících s péčí a výchovou dětí s citovou deprivací. Zájemcům se nabízí individuální nebo skupinové rodinné poradenství, klubové a volnočasové aktivity. 33

34 TYFLOSERVIS, O.P.S. KRAJSKÉ AMBULANTNÍ STŘEDISKO OSTRAVA Identifikátor služby: Kapacita: --- služby sociální prevence Lidé ve věku 15 a více let, kteří mají vážné potíže se zrakem, kombinované případně s dalším zdravotním postižením. a) lidé se zdravotním postižením osoby se zrakovým postižením, včetně osob s kombinovaným postižením (zrakové + další postižení) b) věková kategorie klientů 15 a více let Moravskoslezský kraj Forma poskytování: ambulantní, terénní Sadová 5, Moravská Ostrava Telefon: Tyfloservis, o.p.s. Krakovská 21, Praha 1 Organizační forma: obecně prospěšná společnost Vedoucí zařízení: Mgr. Lucie Skříškovská Poskytované sociální služby: Sociální rehabilitace ( 70 zákona o sociálních službách) Podpora nevidomých a slabozrakých lidí na cestě k jejich samostatnému nezávislému životu. Služby zahrnují: nácvik dovedností (péče o sebe, členy rodiny domácnost, prostorová orientace a samostatný pohyb, psaní na stroji či klávesnici počítače, čtení a psaní Braillova bodového písma, vlastnoruční podpis, chování v různých společenských situacích, apod.), poradenství v oblasti sociálně právní, při výběru vhodných pomůcek a při vytváření bezbariérového prostředí doma, v zaměstnání i jinde, informační servis a zprostředkování dalších služeb. 34

35 OSTATNÍ SOUVISEJÍCÍ AKTIVITY Nemocnice Český Těšín, a. s. Ostravská 783, Český Těšín telefon: , viz. nemtesin.cz - kontakty Sesterská agentura DOMA Jablunkovská 837/8, Český Těšín telefon: , Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie mateřská škola a základní škola Třanovského 1758/10, Český Těšín telefon: Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie střední škola Frýdecká 691/34, Český Těšín telefon: Pedagogicko psychologická poradna Karviná Český Těšín Moskevská 162/1, Český Těšín telefon: Slezská diakonie, středisko SOCIÁLNÍ ASISTENCE Třinec, Frýdek-Místek, Český Těšín Frýdecká 424, Třinec telefon: , Slezská diakonie, středisko DORKAS Ostrava Rolnická 55, Ostrava - Nová Ves telefon: , Dům dětí a mládeže Český Těšín Hrabinská 458/33, Český Těšín telefon: Kulturní a společenské středisko "Střelnice" Střelniční 256/1, Český Těšín telefon: Klub mladých Filadelfia Český Těšín Studentská 1631/25, Český Těšín telefon: www. filadelfia.cz DC ADRA Frýdek-Místek, středisko v Českém Těšíně Krátká 1920/2, Český Těšín telefon: , Mateřské centrum Šťastné srdce, o. s. Jablunkovská 837/8, Český Těšín telefon: SPMP v ČR, o. s., Městská organizace v Českém Těšíně Dělnická II, 970/10, Český Těšín Půjčovna sportovních potřeb Občanské sdružení AVE - STŘEP Pod Zvonek 875/26, Český Těšín telefon: Občanské sdružení TRIANON Na Horkách 1701/23, Český Těšín telefon:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska

Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska 2011 ÚVODNÍ SLOVO SLOVO ÚVODEM Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb. Předkládaný aktualizovaný adresář Vám přináší informace

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Denní centrum služeb pro osoby

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Průvodce. sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015. Společnými silami. o k. u íže. k v y tče

Průvodce. sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015. Společnými silami. o k. u íže. k v y tče Průvodce cíli u íže m k ro o k bl Společnými silami k v y tče né sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015 Úvodní slovo Veřejný závazek, vyplývající ze střednědobých (komunitních)

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI CHRUDIM

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI CHRUDIM CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI CHRUDIM Adresa : Soukenická 158 537 01 Chrudim Telefon : 469 638 209 recepce (pondělí - pátek od 7,00 hodin do 15,30 hodin) Fax : 469 630 470 E-mail : centrum@socialni-sluzby.cz

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Vážení občané, v návaznosti na dobrou tradici je vydáván aktualizovaný, v pořadí již čtvrtý, Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. Jsou zde

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015 1. CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI 1 Dobrovolníci pomáhající seniorům v jejich vlastních domácnostech aktivita 80 000 2 Dobrovolníci pomáhající seniorům v sociálních a zdravotních zařízeních aktivita 170 000 3

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ

službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ VYHLÁŠKA č 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách DATUM AKTUALIZACE:

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov Rodinná pohoda, o. s. Vyškov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Datum vzniku: 19. 5. 2005 Sídlo: Morávkova 35, 68201 Vyškov Ředitelka: Mgr. Jana Kubaláková Kancelář: Havlíčkova 17/1, 68201 Vyškov Centrum denních služeb:

Více

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce ZÁKON č.108/2006 Sb., o sociálních službách Tento zákon můžete najít v plném znění ZDE Tento zákon upravuje: - podmínky poskytování pomoci a podpory

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

JE TŘEBA DAROVAT I KUS SRDCE

JE TŘEBA DAROVAT I KUS SRDCE Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. PŘEHLED SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NESTAČÍ JEN PODAT RUKU JE TŘEBA DAROVAT I KUS SRDCE Údaje platné ke dni 1. 2. 2014 CENTRUM SOCIÁLNÍ A OŠETŘOVATELSKÉ

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Poslání sociální služby Motto: Domov je tam,

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA ČESKÝ TĚŠÍN NA LÉTA 2012 2015

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA ČESKÝ TĚŠÍN NA LÉTA 2012 2015 PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA ČESKÝ TĚŠÍN NA LÉTA 2012 2015 Zpracoval: Úsek prevence kriminality Městská Policie Český Těšín 1 OBSAH I. Úvod 3 II. Vývoj kriminality mládeže 3 III. Priority a cíle obsažené

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI 2. ČINNOST SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI OD 1.1. 2012 DO 31.12.

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny

Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

Příloha č. 2: VÍTĚZOVÉ V KATEGORII VELKOROZPOČTOVÝCH PROJEKTŮ Moravskoslezský kraj. Organizace: Projekt: Rozjeďte to s námi

Příloha č. 2: VÍTĚZOVÉ V KATEGORII VELKOROZPOČTOVÝCH PROJEKTŮ Moravskoslezský kraj. Organizace: Projekt: Rozjeďte to s námi Příloha č. 2: VÍTĚZOVÉ V KATEGORII VELKOROZPOČTOVÝCH PROJEKTŮ Moravskoslezský kraj 400 000,- Kč Charita Opava Rozjeďte to s námi Aktivity organizace Charita Opava vznikla na základě dobrovolného společenství

Více

Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli.

Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli. Oblastní spolek Český červený kříž Karlovy Vary, Školní 358/7. Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli. Cílová skupina potřební nemajetní spoluobčané. Poskytuje humanitární

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Obsah Katalog je vydán v rámci realizace projektu Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice Vydalo Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL

Více

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava Tisk tohoto materiálu je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava STATUTÁRNÍ

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Popis realizace sociální služby Aktualizováno k 1. 7. 2013 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje Centrum

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Nejčastější dotazy a otázky týkající se sociální služby Rané péče Informace

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Směrnice č. 3/2015. Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb. Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Směrnice č. 3/2015. Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb. Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE LUXOR Poděbrady poskytovatel sociálních služeb Směrnice č. 3/2015 Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE Vydává: Mgr. Jaromír Novák, ředitel

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby 1. Poslání V denním stacionáři nabízíme lidem s mentálním, kombinovaným a jiným zdravotním postižením (lidé s psychickým onemocněním) ve věku od 16 do 64 let laskavé a klidné prostředí. Dále poskytujeme

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ Chráněné bydlení V Aleji 434, 734 01 Karviná - Ráj ------------------------------------------------------------------------------------------------- SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov.

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov. Slovo úvodem Mílí přátelé, rádi bychom vás seznámili s činností naší organizace. Po dlouholetých zkušenostech s poskytování sociálních služeb pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením jsme se rozhodli

Více

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--)

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--) Název organizace Požadované Poskytnutá Obsah projektu Kč 1. Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel Rehabilitační pobyt 20.000,-- 10.000,-- - doprava 2. Asociace rodičů a přátel zdravotně

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Souhrnná zprá vá o č erpá ní dotáčí z rozpoč tu me stá Blánsko zá rok 2014 oblást sočiá lní čh sluz eb

Souhrnná zprá vá o č erpá ní dotáčí z rozpoč tu me stá Blánsko zá rok 2014 oblást sočiá lní čh sluz eb Souhrnná zprá vá o č erpá ní dotáčí z rozpoč tu me stá Blánsko zá rok oblást sočiá lní čh sluz eb Obsah Úvod... 2 Využití dotace jednotlivými sociálními službami... 4 Oblastní spolek Českého červeného

Více

Sociální poradenství

Sociální poradenství Sociální poradenství Dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách: 2 odst. 1) Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství ( 37 odst. 2) o možnostech řešení nepříznivé

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách:

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách: Příloha č. 4 Veřejný závazek Veřejný závazek Domova Příbor (dále jen Domov ) upravuje poslání, cíle, zásady poskytované služby a vymezuje okruh osob, kterým je služba určena. Veřejný závazek má uživatelům

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Pečovatelská služba města Jílového

Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba Jílové Zřizovatel: Vedoucí územně samosprávného celku: Miroslav Kalvas Adresa zřizovatele Městský úřad Jílové Mírové náměstí 280 407 01 Jílové Ičo:00261408

Více