Výroční zpráva 2015 Annual Report 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2015 Annual Report 2015"

Transkript

1 Výroční zpráva 2015 Annual Report 2015 AXA penzijní společnost a.s.

2 Obsah / Content Česká verze...3 Informace o společnosti...6 Orgány společnosti, akcionáři a auditor...6 Zpráva managementu...7 Výhled do roku Zpráva dozorčí rady a návrh pro valnou hromadu akcionářů...9 Informace o členech představenstva, dozorčí rady a portfolio manažerech Změny skutečností zapisovaných do obchodního rejstříku v průběhu roku Zpráva o vztazích Informace o obchodnících s cennými papíry Seznam klientských center a regionálních ředitelství v České a Slovenské republice...24 Rozvaha k 31. prosinci Podrozvahové položky k 31. prosinci Výkaz zisku a ztráty za účetní období roku Přehled o změnách ve vlastním kapitálu pro rok Příloha účetní závěrky ke dni 31. prosince English Version...41 About the company Company s governing bodies, shareholders, and auditor Management report Prospect for Report of the Supervisory Board and its proposal to the General Meeting...47 Members of the Management Board, Supervisory Board, and portfolio managers Changes in information registered in the Companies Register during the year Report on relations Securities traders...61 List of client centres and regional offices in Czech and Slovak Republic Balance sheet as at 31 December Off-balance sheet items as of 31st December Profit and loss account from 1st January 2015 till 31st December The statement of changes in equity as at 31 December Notes to the statutory financial statements for the year ended 31 December

3 Česká verze

4

5

6 Informace o společnosti CZ stav k AXA penzijní společnost a.s. Úzká 488/ Brno-město IČ: DIČ Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka Základní kapitál: Výše základního kapitálu: Kč Základní kapitál je splacen v plné výši. Průměrný počet zaměstnanců za rok 2015: 26 Orgány společnosti, akcionáři a auditor AXA penzijní společnost a.s. stav k Statutární orgán představenstvo: předseda představenstva: Martin Vogl člen představenstva: Sébastien Guidoni člen představenstva: Ľubor Vrlák člen představenstva: Petr Dušek člen představenstva: Peter Socha Dozorčí rada: předseda dozorčí rady: člen dozorčí rady: člen dozorčí rady: člen dozorčí rady: Výbor pro audit: člen výboru pro audit: člen výboru pro audit: člen výboru pro audit: Jozef Van In Jean-Yves Le Berre Dominique Asse Jan Čupa Jean-Yves Le Berre Dominique Asse Peter Wright Akcionáři společnosti: 0, % AXA penzijní společnost a.s. 0, % ANAWAK a.s. (dříve PAP OIL a.s.) 99,98817 % SOCIETE BEAUJON, S.A.S. Auditor: Mazars Audit s.r.o. 6

7 Zpráva managementu CZ Vážení akcionáři a obchodní přátelé, s potěšením Vám předkládáme Výroční zprávu naší společnosti za rok Společnost zaujímá na trhu penzijního připojištění v České republice již řadu let přední pozice. V roce 2015 společnost obsadila pátou pozici na trhu dle výše prostředků evidovaných ve prospěch účastníků, což představuje podíl 11,3 % na trhu transformovaných fondů a 4,9 % na trhu účastnických fondů. Celkový počet aktivních účastníků meziročně v sumě klesl na 372 tisíc (v roce 2014 byl 394 tisíc účastníků), z toho za transformovaný fond činil 354 tisíc a za účastnické fondy 17 tisíc účastníků. 1 V roce 2015 společnost jako celek (vč. transformovaného fondu a účastnických fondů) dosáhla těchto finančních výsledků: k vykázala hospodářský výsledek ve výši 379 mil. CZK a bilanční sumu 41,1 mld. CZK. Tyto výsledky vypovídají o trvalé oblibě penzijního připojištění v České republice. S ohledem na vývoj ekonomiky v České republice si stále více lidí uvědomuje nutnost podílet se na udržení své životní úrovně i v postproduktivním věku. Na počátku roku 2015 fúzovaly Smíšený účastnický fond a Vyvážený účastnický fond, a to do jednoho fondu s názvem Vyvážený účastnický fond. Jinak se celý rok 2015 nesl ve znamení postupné stabilizace, mírného nárůstu počtu klientů účastnických fondů a mírného poklesu klientů transformovaných fondů. Klienti v současnosti mohou spořit v celkem šesti strategiích, kdy každá nabízí odlišnou kombinaci potenciálního výnosu a rizika. Jednotlivé produktové vlastnosti v podobě přímé a nepřímé podpory státu (státní příspěvek a daňové úlevy) v kombinaci se zajímavým potenciálním zhodnocením vytváří z doplňkového penzijního spoření jeden z nejvýhodnějších produktů na finančním trhu. Na oblibě penzijního připojištění má významný vliv i spolupráce se zaměstnavateli, kteří jej nabízejí jako zaměstnanecký benefit, jež pomáhá zvyšovat loajalitu zaměstnanců. Penzijní připojištění je rovněž výhodné i pro zaměstnavatele, kteří takto využívají možné daňové úlevy. Celkový počet smluv s příspěvkem zaměstnavatele činil u společnosti ke konci roku tisíc. Průměrný příspěvek zaměstnavatele se meziročně zvýšil o 4,5 % v případě transformovaného fondu a o 7,7 % u účastnických fondů, což svědčí o stále vysoké oblibě těchto zaměstnaneckých benefitů. 2 AXA penzijní společnost a.s. byla po celý rok 2015 řádným členem Asociace penzijních společností ČR (www.apfcr.cz/) V minulém roce se dále rozšiřovala skupina klientů AXA, kteří si pořídili platební kartu AXA CLUB, s níž mohou využívat výhody věrnostního programu a uspořit více peněz na stáří. Z každé platby touto kartou získá klient bonus minimálně 0,5 % z její hodnoty a u vybraných partnerů bonus až ve výši 2 až 11 % z každé transakce. Členové AXA CLUBu si mohou tyto bonusy nechat převést na svůj účet penzijního připojištění, investičního životního pojištění, do podílových fondů nebo jej mohou použít na úhradu pojistného svého majetku. Přehled získaných bonusů lze sledovat online na osobním účtu klienta na stránkách Finanční skupina AXA věnovala v uplynulém roce na společensky odpovědné aktivity téměř 1,5 milionu Kč. Podeváté v řadě podpořila grantový program Na zelenou Nadace Partnerství, který se zaměřuje na bezpečnost dětí v dopravním provozu. Díky této podpoře uskutečnilo své projekty bezpečných cest do školy již více než 80 škol z celé České republiky a z podpořených projektů vzešlo 50 realizovaných, v některých případech i rozsáhlých, úprav nevyhovující dopravní infrastruktury ve všech regionech ČR. Od roku 2011 je AXA generálním partnerem školního vzdělávacího programu Finanční gramotnost do škol, který je vysílán na 402 základních a středních školách zapojených do Školního informačního kanálu (ŠIK). Na aktualizaci naučných spotů vysílaných v rámci ŠIKu věnovala v loňském roce AXA více než 0,5 milionu Kč. I v roce 2015 se 211 zaměstnanců skupiny AXA v ČR a na Slovensku zapojilo do celosvětového Týdne společenské odpovědnosti pořádaného každoročně mateřskou společností AXA Group, během kterého ušli, ujeli na kole nebo koloběžce 806 km a podle principu, že jeden km se rovná jednomu euru, věnovali tuto částku vybraným neziskovým organizacím na podporu jejich činnosti. Kromě finanční pomoci však pomáhali zaměstnanci i osobně úklidem, malováním, úpravou zahrad nebo jako společníci seniorů v zařízeních pro seniory, které podporují i v rámci pravidelných sbírek. Vedení penzijní společnosti nejsou známy žádné další skutečnosti, které by po datu účetní závěrky významným způsobem ovlivnily finanční pozici společnosti.. Děkujeme Vám za důvěru ve skupinu společností AXA a věříme v pokračování úspěšné spolupráce. V Brně, 31. března Martin Vogl Sébastien Guidoni předseda představenstva člen představenstva 1 Zdroj: Asociace penzijních společností Ekonomické ukazatele penzijních společností a jejich fondů za rok Zdroj: Asociace penzijních společností Ekonomické ukazatele penzijních společností a jejich fondů za rok

8 Výhled do roku 2016 CZ V průběhu roku 2016 očekáváme další postupný nárůst zájmu o produkt doplňkového penzijního spoření. Tento zájem by mohly podpořit i změny v zákoně o doplňkovém penzijním spoření, které byly schváleny na konci roku Doplňkové penzijní spoření jako takové je velmi konkurenceschopným produktem, který nabízí vedle přímé i nepřímé podpory státu také možnost příspěvku zaměstnavatele a oproti penzijnímu připojištění taktéž i potenciál výraznějšího dlouhodobějšího zhodnocení. V souvislosti s tím lze očekávat i pokračující stoupající počet přechodů stávajících klientů penzijního připojištění do doplňkového penzijního spoření. K prodeji doplňkového penzijního spoření bude AXA nadále využívat již osvědčený mix jednotlivých distribučních kanálů (vlastní distribuční síť, prodej ve spolupráci s externími partnery, možnost sjednání on-line). AXA zároveň klade velký důraz na spolupráci se zaměstnavateli, kteří stále častěji využívají produkty třetího pilíře jako zaměstnanecký benefit. Společnost je díky svému nadstandardnímu servisu a neustále rozvíjeným službám leaderem v této oblasti, jejíž význam by měl v následujících letech ještě posílit. 8

9 Zpráva dozorčí rady a návrh pro valnou hromadu akcionářů AXA penzijní společnost a.s. (dále také společnost ) CZ Dozorčí rada zahájila výkon své povinnosti dohledu nad činností společnosti k do v následujícím složení: Jozef Van In, předseda dozorčí rady Jean-Yves Le Berre, člen dozorčí rady Dominique Asse, člen dozorčí rady Jan Čupa, člen dozorčí rady Dozorčí rada plnila svoje povinnosti na základě stanov společnosti, zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích ) a dalších závazných právních předpisů. V průběhu období, za něž je zpráva zpracována, se dozorčí rada sešla na dvou zasedáních, a Dozorčí rada vykonávala svoji dozorčí pravomoc formou rozhodnutí dozorčí rady. Rozhodnutí dozorčí rady byla přijímána jednak v průběhu zasedání dozorčí rady a jednak mimo své zasedání. V souladu se svěřenou pravomocí dozorčí rada dále činila doporučení a zvažovala návrhy, které jí předložilo představenstvo. Závěr Dozorčí rada je toho názoru, že představenstvo společnosti plnilo své povinnosti v roce 2015 řádně, jak určují stanovy společnosti. Představenstvo řádně plnilo své zákonné povinnosti a realizovalo doporučení dozorčí rady. Na základě zpráv předkládaných představenstvem dozorčí rada pravidelně posuzovala činnost představenstva jak z hlediska zákonnosti činností, ke kterým se představenstvo zavázalo, tak z hlediska plnění úkolů stanovených pokyny dozorčí rady. Dozorčí rada je toho názoru, že spolupráce s představenstvem v období, ke kterému se vztahuje tato zpráva, probíhala korektně a že představenstvo plnilo svoje povinnosti řádně. Dozorčí rada navrhuje valné hromadě akcionářů schválit řádnou účetní závěrku společnosti za rok Dozorčí rada navrhuje valné hromadě akcionářů schválit rozdělení zisku souladu s návrhem představenstva. Dozorčí rada prověřila zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou vypracovanou představenstvem a prohlašuje, že ze strany dozorčí rady nejsou vůči této zprávě žádné výhrady. V Paříži, dne 31. března 2016 Jozef Van In předseda dozorčí rady 9

10 Informace o členech představenstva, dozorčí rady a portfolio manažerech: Portfolio manažeři Bc. Jan Vinter Vzdělání: Vysoká škola finanční a správní, obor Finance a finanční služby držitel makléřské licence CZ Dosavadní praxe: účetní, asistent auditora a daňového poradce (McDowell CPA PC) portfolio administrátor, účetní fondů (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) asistent portfolia managera (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) portfolio manager (Credit Suisse Asset Management Investiční společnost) portfolio manager (Credit Suisse Asset Management Praha) od r portfolio manager Winterthur d.s.s,.a.s. od r portfolio manager (AXA investiční společnost, a.s./do 12/2006 Winterthur Asset Management Praha, a.s) Činnost portfolio manažera vykonával po celé rozhodné období. Ing. František Vobořil Vzdělání: licencovaný makléř kategorie BD Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská, specializace peněžní ekonomie a finanční trhy CFA Institute, Charlottesville, Virginia, USA Dosavadní praxe: od r portfolio manager (Winterthur Asset Management/AXA investiční společnosti a.s.) Činnost portfolio manažera vykonával po celé rozhodné období. Mgr. Petr Holínský Vzdělání: Karlova Univerzita, Praha, Fakulta sociálních věd držitel CZ makléřské licence (včetně derivátů) Dosavadní praxe: finanční analytik, vedoucí obchodu (Baader Bank Securities a.s.) senior salesman (Gutmann & Cie Praha, a.s.) investiční ředitel (Credit Suisse Asset Management investiční společnost a.s./wood & Company investiční společnost a.s.) senior investment manager (J&T Banka a.s.) od r portfolio manažer (AXA investiční společnost a.s.) Činnost portfolio manažera vykonával po celé rozhodné období. Ing. Jan Kudláček Vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta národohospodářská Dosavadní praxe: Březen 2012 Květen 2015: Analytik (AXA investiční společnost)- makro, finanční trhy, analýza portfolií Od května 2015: Porfolio manažer junior (AXA investiční společnost) Činnost portfolio manažera vykonává od

11 Údaje o členech představenstva, dozorčí rady a stručný popis jejich zkušeností a kvalifikace: AXA penzijní společnost a.s. stav k CZ Statutární orgán představenstvo: Martin Vogl předseda představenstva Datum narození Adresa: U dětského hřiště 743/13, Jinonice, Praha 5 Den vzniku funkce: 15. prosince 2011 Den vzniku členství: 15. prosince 2011 Vzdělání: absolvent Michelberg-Gymnasium Geislingen (Germany) absolvent bakalářského studia na Berufsakademie Heidenheim (Germany) držitel titulu MBA na Temple University Paris, Philadelphia, Tokyo absolvent postgraduálního programu American Management Association (AMA) USA absolvent AXA Leadreship and Executive programu Dosavadní praxe: Investiční poradce pro movité klienty, Dresdner Bank AG Management Consultant pro společnost Arthur Andersen, e.g. Munich, Geneva, New York Manažer rozvoje společnosti - vedoucí řízení strategie pro AXA Německo Obchodní ředitel AXA od 1/2008 Generální ředitel společnosti AXA Sébastien Guidoni člen představenstva Datum narození: Adresa: U Nesypky 1262/7, Smíchov, Praha 5 Den vzniku členství v představenstvu: 1. října 2013 Vzdělání: absolvent Scientific classes Préparatoires (Collége Stanislas-Paris) absolvent inženýrského studia na Grenoble Institute of Technology absolvent Asset & Liability management programu Dosavadní praxe: Allianz Bank France pracoval na pozici vedoucího controllingu a plánování, později pak jako vedoucí ALM buy-side analytik hedgeových fondů 12/ /2011 finanční ředitel AXA Banque France 06/ /2013 finanční ředitel AXA Hungary: AXA Bank Hungary, AXA Insurance, Asset Management, Pension & Health Funds od 06/2013 finanční ředitel AXA Česká republika 11

12 CZ Ľubor Vrlák člen představenstva Datum narození: Adresa: Stupava, Prof. Ondroucha 2334/6, Slovenská republika Den vzniku členství v představenstvu: 12. září 2012 Vzdělání: absolvent Obchodní fakulty Ekonomické Univerzity v Bratislavě absolvent zkoušky odborné způsobilosti v oblasti kolektivního investování stanovené vyhláškou Ministerstva financí Slovenské republiky Dosavadní praxe: generální manažer a člen představenstva (AIG Funds Central Europe, správcovská spoločnosť, a.s.) generální manažer, jednatel (SFM Group Slovakia) Ředitel investičních fondů CZ & SK, člen představenstva, vedoucí organizační složky v SR (AXA Investiční společnost, a.s.) od února 2011 Ředitel útvaru produktových linií CZ & SK, člen představenstva, vedoucí organizační složky v SR (AXA Investiční společnost, a.s.) Hani Himmat člen představenstva (do ) Datum narození: Adresa: Nad Turbovou 459/20, Košíře, Praha 5 Den vzniku členství v představenstvu: 15. prosince 2011 Vzdělání: absolvent Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, obor teoretická kybernetika držitel makléřské licence Komise pro cenné papíry Dosavadní praxe: odborný asistent (CERGE EI) teaching asistant (CERGE EI) březen 1998 srpen 1998 portfolio manager (Expandia Finance) září 1998 prosinec 1999 analytik makro, dluhopisové trhy (Credit Suisse Asset Management Prague) leden 2000 prosinec 2005 portfolio manager (Credit Suisse Asset Management Prague) leden 2006 září 2007 senior portfolio manager (Winterthur Asset Management Prague / AXA Investiční společnost) září 2007 březen 2011 vedoucí oddělení správy aktiv (AXA Investiční společnost) od ledna 2005 portfolio manager (Winterthur d.s.s. / AXA d.s.s.) od března 2011 do ředitel útvaru Asset Management Peter Socha člen představenstva Datum narození: 18. listopadu 1969 Adresa: Hečkova 7461/16, Bratislava, Slovenská republika Den vzniku členství v představenstvu: 1. září 2010 Vzdělání: Absolvent inženýrského studia na Ekonomické Univerzitě v Bratislavě - Obchodní fakulta Dosavadní praxe: Obchodník, Investičná a rozvojová banka, a.s., Bratislava Obchodník, ING Bank, Bratislava Vedoucí Dealing Departmnent, Investičná a rozvojová banka, a.s., Bratislava Ředitel oddelení Treasury, Eximbank Slovakia Zástupce finančního ředitele, Credit Suisse Life & Pension, a.s Finanční ředitel, Doplnková dôchodková poišťovňa Credit Suisse Life & Pensions Člen představenstva, Prvá dôchodková sporiteľňa 2007, 2006 Předseda a místopředseda Asociace třetího pilíře od 2005 Ředitel provozu a IT od 6/2012 Ředitel útvaru Life&Savings 12

13 CZ Petr Dušek Člen představenstva Datum narození: 26. ledna 1962 Adresa: Všenorská 1716, Černošice Den vzniku členství v představenstvu: 1. května 2015 Vzdělání Absolvent oboru mezinárodního práva veřejného na Institutu mezinárodních vztahů v Moskvě Absolvent doktorského studia Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Absolvent postgraduálního studia na Diplomatic Academy ve Vídni Dosavadní praxe vedoucí právního odboru Bayerische Vereinsbank AG, pobočka Praha (po následné přeměně v českou akciovou společnost HypoVereinsbank anebo HVB Czech Republic) ředitel útvaru Asset management v GE Real Estate Czech Republic Právní poradce v GE Money Bank Ředitel právního oddělení v ZUNO BANK AG Od července roku 2014 General Counsel AXA Česká republika Dozorčí rada: Jozef Van In předseda dozorčí rady Datum narození: 9. května 1967 Adresa: Wannickhove 14, 2540 Hove, Belgické království den vzniku členství: 18. ledna 2013 den vzniku funkce 31. ledna 2013 Vzdělání: držitel magisterského titulu v oboru obchodního inženýrství na KULeuven držitel titulu MBA na Flanders Business School in Antwerp Dosavadní praxe: 1993 Podnikové bankovnictví, Bank Brussel Lambert 1995 Podnikové bankovnictví pro marketingové společnosti, instituce a malé a střední podniky (SME s) v Beneluxu, Sumitomo Bank Brussels Generální ředitel bankovního řetězce ING na Ukrajině, start-up 2009 Strategické plánování a implementace podnikové online distribuční platformy společnosti ING v Belgii 01/2011 Generální ředitel AXA Bank Jean-Yves Le Berre člen dozorčí rady Datum narození: 19. května 1965 Adresa: Boulevard Flandrin 8, Paříž, Francouzská republika Den vzniku členství: 18. ledna 2013 Vzdělání: absolvent inženýrského studia na Ecole Polytechnique absolvent studia statistiky a ekonomie na Ecole Nationale de la Statistique et de l Administration Economique (E.N.S.A.E) stážista pojistné matematiky - Institut des Actuaires Francais Dosavadní praxe: Projektový manažer, Finanční kontrola AXA Francie Finanční kontrolor AXA Francie 1995 Vice-prezident AXA Francie Programová kancelář pro finanční kontrolu a pojistnou matematiku Manažer Skupiny pro plánování, rozpočtování a oznamování AXA Asia Pacific Holdings Senior vice-prezident AXA France Strategie a rozvoj Senior vice-prezident AXA France Obchodní podpora a rozvoj pro Asia Pacific Regionální finanční ředitel (CFO) AXA Asia, Hongkong 2007 Strategický auditor AXA France Výkonný ředitel AXA France - Prévoyance & Patrimoine, ochrana a management majetku 02/2011 Senior vice-prezident AXA France- Strategie, kontrola, obchodní činnosti a nákup 13

14 CZ Dominique Asse člen dozorčí rady Datum narození: 17. února 1955 Adresa: Rue des Bulins 48, Mont Saint-Aignan, Francouzská republika Den vzniku členství: 18. října 2013 Vzdělání: Absolvent matematického gymnázia Mathématiques Supérieures et Spéciales, Lycée Corneille v Rouen Absolvent školy Ecole Nationale Agronomique de Montpellier/ Institut National Agronomique v Paříži Avsolvent Vysoké školy ekonomie a sociálních věd ESSEC (Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Sociales) Dosavadní praxe: Interní auditor AXA Mutual Holding AXA investiční manažer AXA investiční ředitel AXA Řízení rizik skupiny, Business support AXA vedoucí útvaru Asset Management pro střední a východní Evropu Od 2010 AXA investiční ředitel pro střední a východní Evropu Jan Čupa člen dozorčí rady Datum narození: 20. září 1976 Adresa: Charlese de Gaulla 1124/19, Bubeneč, Praha 6 Den vzniku členství: 18. října 2013 Vzdělání: Absolvent magisterského studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy Studijní pobyty v zahraničí: Bordeaux, AXA Université ve Francii AXA PROTECTION JURIDIQUE ve Francii Dosavadní praxe: Od 2002 Generální ředitel, jednatel společnosti AXA Assistance CZ Od 2008 Vedoucí organizační složky, INTER PARTNERS ASSISTANCE 14

15 Změny skutečností zapisovaných do obchodního rejstříku v průběhu roku 2015: CZ Byl aktualizován předmět podnikání na: Provozování: a) doplňkového penzijního spoření, tzn. shromažďovaní příspěvků účastníků, příspěvku zaměstnavatele a státních příspěvků za účelem jejich umísťování do účastnických fondů, obhospodařování majetku v účastnických fondech a vyplácení dávek doplňkového penzijního spoření; b) penzijního připojištění prostřednictvím transformovaného fondu, tzn. shromažďovaní peněžních prostředků od účastníků penzijního připojištění a státu, poskytnutých ve prospěch těchto účastníků, obhospodařování majetku v transformovaném fondu a vyplácení dávek penzijního připojištění, jednak pro účastníky penzijního připojištění a jednak pro příjemce dávek, vůči nimž byly závazky vyčleněny do transformovaného fondu; c) činnosti související se zajištěním provozu penzijní společnosti nebo jiných penzijních společností nebo jiných finančních institucí. Statutární orgán představenstvo: S účinností ode dne byl z funkce člena představenstva odvolán pan Mgr. Hani Himmat a novým členem představenstva byl ke dni jmenován JUDr. Petr Dušek. Dne uplynulo funkční období Ing. Petra Sochy v představenstvu; Ing Peter Socha byl znovu zvolen do funkce člena představenstva s účinností ke dni Informace o depozitáři fondů Depozitářem všech fondů obhospodařovaných společností v rozhodném období byl: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem v Praze 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, IČ Depozitář též zajišťoval úschovu majetku fondů. Údaje o pobočce nebo jiné části obchodního závodu v zahraničí Společnost nemá organizační složku v zahraničí Informace o skutečnostech s významným vlivem na výkon činnosti obhospodařovatele Společnost v rozhodném období vykonávala své podnikatelské aktivity, tj. provozování doplňkového penzijního spoření a penzijního připojištění ve zhruba stejném rozsahu jako i v minulých letech. K žádným jiným skutečnostem s významným vlivem na výkon činnosti a na výši hospodářského výsledku v průběhu rozhodného období nedošlo Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje, ochrany životního prostředí Společnost nevyvíjela v roce 2015 žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, kromě vývoje vlastních pojistných produktů a interních informačních systémů, ani v oblasti ochrany životního prostředí. Informace o nabytých vlastních akcií a vlastních podílů Společnost v průběhu rozhodného období 2015 neobchodovala ani nevlastnila žádné vlastní akcie ani vlastní podíly. Informace o aktivitách v oblasti pracovně-právních vztahů V roce 2015 měla AXA penzijní společnost a.s. průměrně 26 zaměstnanců. Kromě těchto zaměstnanců disponuje společnost také sítí poradců, kteří pracují na jednotlivých regionálních ředitelstvích po celém území České republiky a Slovenské republiky. Za jeden z hlavních faktorů úspěchu považuje AXA penzijní společnost a.s. zejména úroveň vzdělání svých zaměstnanců a také podporu ze strany mezinárodní finanční skupiny AXA, jejímž je členem. Mezi další faktory úspěchu lze zařadit vysokou motivaci ze strany spolupracujících finančních poradců a jejich vysoké pracovní nasazení. Zaměstnanci i finanční poradci procházejí pravidelně školeními a tréninky, a jsou proto vybaveni rozsáhlými teoretickými informacemi. Důležitý je rovněž spravedlivě nastavený firemní kariérní řád, který dává možnost růstu všem zaměstnancům i poradcům. 15

16 Zpráva o vztazích CZ Představenstvo společnosti AXA penzijní společnost a.s., IČ: , se sídlem Úzká 488/8, Trnitá, Brno (dále také jen Společnost ), zpracovalo níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích ) za účetní období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 (dále jen účetní období ) následující zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen zpráva o vztazích ): I. Struktura vztahů mezi osobami propojenými se společností AXA penzijní společnost a.s. Předmětem tohoto dokumentu je zpráva o vztazích mezi následujícími společnostmi: 1. Osoby ovládající společnost. SOCIETE BEAUJON, se sídlem 21 Av Matignon, F Paříž, Francie která ve Společnosti vlastní ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě každá o jmenovité hodnotě 1, Kč, tedy 99% všech akcií ve Společnosti AXA S.A., která vlastní 99,99 % akcií ve společnosti SOCIETE BEAUJON; 2. Osoby ovládané Společností. Společnost AXA penzijní společnost a.s. neovládá žádné osoby. 3. Ostatní osoby propojené se Společností SOCIETE BEAUJON je s podílem 100 % základního kapitálu jediným akcionářem společnosti AXA pojišťovna a.s.; SOCIETE BEAUJON je s podílem 100 % základního kapitálu jediným akcionářem společnosti AXA životní pojišťovna a.s.; AXA S.A. je s podílem 99,99 % akcionářem společnosti SOCIETE BEAUJON; AXA S.A. nepřímo ovládá prostřednictvím jiných osob společnost AXA Funds Management SA; AXA S.A. je s podílem 100 % základního kapitálu jediným akcionářem společnosti GIE AXA; AXA S.A. je s podílem 100 % základního kapitálu jediným akcionářem společnosti AXA Assistance SA; AXA Assistance SA je s podílem 100 % základního kapitálu jediným akcionářem společnosti Inter Partner Assistance SA; Inter Partner Assistance SA je s podílem 100 % základního kapitálu jediným společníkem společnosti AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1689/2a, Praha 4; AXA životní pojišťovna a.s. je jediným společníkem společnosti AXA Česká republika s.r.o., IČ: se sídlem Praha 2, Lazarská 13/8, Česká republika; AXA životní pojišťovna a.s. je jediným akcionářem společnosti AXA investiční společnost a.s., IČ: se sídlem Praha 2, Lazarská 13/8, Česká republika; AXA životní pojišťovna a.s. je jediným společníkem společnosti EF CZ, s.r.o. v likvidaci, IČ: , se sídlem Lazarská 13/8, Praha 2, Česká republika; AXA životní pojišťovna a.s. je jediným akcionářem společnosti AXA d.s.s., a.s., IČ: , se sídlem Kolárska 6, Bratislava, Slovenská republika; AXA životní pojišťovna a.s. je jediným akcionářem společnosti AXA d.d.s., a.s., IČ: , se sídlem Kolárska 6, Bratislava, Slovenská republika; AXA životní pojišťovna a.s. je jediným společníkem společnosti AXA Services s.r.o., IČ: , se sídlem Kolárska 6, Bratislava, Slovenská republika; AXA S. A. je s podílem 100 % základního kapitálu jediným akcionářem společnosti AXA Holdings Belgium; AXA Holdings Belgium je s podílem 100 % základního kapitálu jediným akcionářem společnosti AXA Bank Europe. 16

17 CZ 4. Osoby personálně propojené se společností AXA penzijní společnost a.s. funkce v penzijní společnosti funkce v personálně propojené osobě Doba propojení AXA investiční společnost a.s. Jozef Van In předseda dozorčí rady předseda dozorčí rady Jean-Yves Le Berre člen dozorčí rady člen dozorčí rady Dominique Asse člen dozorčí rady člen dozorčí rady Sébastien Guidoni člen představenstva člen představenstva Hani Himmat člen představenstva předseda představenstva Martin Vogl Předseda představenstva Předseda představenstva Ľubor Vrlák člen představenstva člen představenstva AXA životní pojišťovna Jean-Yves Le Berre člen dozorčí rady člen dozorčí rady Jozef Van In předseda dozorčí rady předseda dozorčí rady Jan Čupa člen dozorčí rady člen dozorčí rady Sébastien Guidoni člen představenstva člen představenstva Hani Himmat člen představenstva člen představenstva Peter Socha člen představenstva člen představenstva Martin Vogl předseda představenstva předseda představenstva Ľubor Vrlák člen představenstva člen představenstva AXA pojišťovna a.s. Jean-Yves Le Berre člen dozorčí rady člen dozorčí rady Jozef Van In předseda dozorčí rady předseda dozorčí rady Jan Čupa člen dozorčí rady člen dozorčí rady Sébastien Guidoni člen představenstva člen představenstva Hani Himmat člen představenstva člen představenstva Peter Socha člen představenstva člen představenstva Martin Vogl předseda představenstva předseda představenstva Ľubor Vrlák člen představenstva člen představenstva AXA Česká republika s.r.o. Sébastien Guidoni člen představenstva jednatel Peter Socha člen představenstva jednatel Martin Vogl předseda představenstva jednatel Ľubor Vrlák člen představenstva jednatel AXA d.d.s., a.s. (Slovensko) Jean-Yves Le Berre člen dozorčí rady člen dozorčí rady Jozef Van In předseda dozorčí rady člen dozorčí rady Peter Socha člen představenstva předseda představenstva Martin Vogl předseda představenstva člen představenstva Ľubor Vrlák člen představenstva člen představenstva Sébastien Guidoni člen představenstva člen představenstva AXA d.s.s., a.s. (Slovensko) Jean-Yves Le Berre člen dozorčí rady člen dozorčí rady Jozef Van In předseda dozorčí rady člen dozorčí rady Peter Socha člen představenstva předseda představenstva Martin Vogl předseda představenstva člen představenstva Ľubor Vrlák člen představenstva člen představenstva Sébastien Guidoni člen představenstva člen představenstva VeTEL, spol. s r.o. (Slovensko) Ľubor Vrlák člen představenstva společník II. Způsob a prostředky ovládaní Ovládající osoby drží prostřednictvím SOCIETE BEAUJON 99% hlasovacích práv ve Společnosti (konkrétně hlasů na valné hromadě Společnosti). Ovládající osoby Společnost ovládají vykonáváním práv akcionáře ve Společnosti a dále prostřednictvím obsazení statutárních a kontrolních orgánů. 17

18 CZ III. Úloha společnosti AXA penzijní společnost a.s. jako ovládané osoby ve struktuře seskupení Společnost provozuje doplňkové penzijní spoření a penzijní připojištění prostřednictvím transformovaného fondu v souladu se zvláštní regulaci právních předpisů (zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, ve znění pozdějších předpisů) na základě povolení České národní banky a zastupuje tak obchodní zájmy Ovládajících osob v České republice. Společnost neplní ve vztahu k dalším osobám ovládaným Ovládajícími osobami žádnou zvláštní úlohu ani nevykonává outsourcing jiných činností společností ze skupiny AXA. IV. Smlouvy a jiné právní jednání V účetním období byly mezi Společností a Ovládajícími osobami a mezi Společností a dalšími osobami ovládanými Ovládajícími osobami uzavřeny následující smlouvy nebo poskytnuto plnění z již dříve uzavřených smluv: 1. mezi AXA penzijní společnost a.s. a GIE AXA Services Agreement ze dne ; 2. mezi AXA penzijní společnost a.s. a AXA životní pojišťovna a.s. Dohoda o užívání korespondenční adresy ze dne ; 3. mezi AXA penzijní společnost a.s. a AXA životní pojišťovna a.s. Smlouva o úhradě nákladů na poštovné ze dne ; 4. mezi AXA penzijní společnost a.s. a AXA d.s.s., a.s., AXA d.d.s., a.s., AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA Services, s.r.o. a AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko Podnájemní smlouva na venkovní parkovací stání v Bratislavě Špitalská 7 a uliční parkovací stání v Bratislavě Kolárská 6 ze dne ve znění Dodatku č. 1 ze dne , Dodatku č. 2 ze dne , Dodatku č. 3 ze dne , Dodatku č. 4 ze dne , Dodatku č. 5 ze dne , Dodatku č. 6 ze dne , Dodatku č. 7 ze dne a Dodatku č. 8 ze dne ; 5. mezi AXA penzijní společnost a.s. a AXA pojišťovna a.s. Dohoda o užívání korespondenční adresy ze dne ; 6. mezi AXA penzijní společnost a.s. a AXA pojišťovna a.s. Smlouva o úhradě nákladů na poštovné ze dne ; 7. mezi AXA penzijní společnost a.s. a AXA Česká republika s.r.o. Dohoda o poskytnutí vyrovnávací zálohy při vyúčtování provizí ze zprostředkování pojištění ze dne ; 8. mezi AXA penzijní společnost a.s. a AXA investiční společnost a.s. Smlouva o obhospodařování portfolií ze dne ; 9. mezi AXA penzijní společnost a.s. a AXA Česká republika s.r.o. Smlouva o dodávkách služeb a odborných konzultací ze dne ve znění Dodatku č. 1 ze dne ; smlouva ukončena ke dni ; 10. mezi AXA penzijní společnost a.s. a AXA Česká republika s.r.o. Smlouva o obchodním zastoupení ze dne ; 11. mezi AXA penzijní společnost a.s. a AXA Česká republika s.r.o. Smlouva o zpracování a ochraně osobních údajů ze dne ; 12. mezi AXA penzijní společnost a.s. a Inter Partner Assistance SA Smlouva o zpracování a ochraně osobních údajů ze dne ; 13. mezi AXA penzijní společnost a.s. a AXA ASSISTANCE, s.r.o. Smlouva o zpracování a ochraně osobních údajů ze dne ; 14. mezi AXA penzijní společnost a.s. a AXA Česká republika s.r.o. Nájemní smlouva na obchodně kancelářské prostory, parkovací stání a skladové prostory v Brně - Trnitá ze dne ve znění Dodatku č. 1 ze dne , Dodatku č. 2 ze dne , Dodatku č. 3 ze dne , Dodatku č. 4 ze dne a Dodatku č. 5 ze dne , Dodatku č. 6 ze dne , Dodatku č. 7 ze dne , Dodatku č. 8 ze dne , Dodatku č. 9 ze dne , Dodatku č. 10 ze dne ; Dodatku č. 11 ze dne a Dodatku č. 12 ze dne ; 15. mezi AXA penzijní společnost a.s. a AXA Česká republika s.r.o. Nájemní smlouva na obchodně kancelářské prostory a parkovací stání v Praze Lazarská 13/8 ze dne ve znění Dodatku č. 1 ze dne , Dodatku č. 2 ze dne , Dodatku č. 3 ze dne , Dodatku č. 4 ze dne , Dodatku č. 5 ze dne , Dodatku č. 6 ze dne , Dodatku č. 7 ze dne a Dodatku č. 8 ze dne , Dodatku č. 9 ze dne , Dodatku č. 10 ze dne , Dodatku č. 11 ze dne , Dodatku č. 12 ze dne , Dodatku č. 13 ze dne , Dodatku č. 14 ze dne , Dodatku č. 15 ze dne , Dodatku č. 16 ze dne , Dodatku č. 17 ze dne a Dodatku č. 18 ze dne ; 16. mezi AXA penzijní společnost a.s. a AXA Česká republika s.r.o. Nájemní smlouva na obchodně kancelářské prostory a parkovací stání v Praze Lazarská 13/8 ze dne ve znění Dodatku č. 1 ze dne , Dodatku č. 2 ze dne , Dodatku č. 3 ze dne , Dodatku č. 4 ze dne a Dodatku č. 5 ze dne ; 17. mezi AXA penzijní společnost a.s. a AXA Česká republika s.r.o. Nájemní smlouva na obchodně kancelářské prostory v Praze Lazarská 13/8 ze dne ve znění Dodatku č. 1 ze dne a Dodatku č. 2 ze dne ; 18. mezi AXA penzijní společnost a.s. a AXA pojišťovna a.s. Nájemní smlouva na obchodně kancelářské prostory, skladové prostory a parkovací stání v Praze Lazarská 13/8 ze dne ; 19. mezi AXA penzijní společnost a.s. a AXA pojišťovna a.s. Nájemní smlouva na byt č. 3 v Praze Lazarská 13/8 ze dne ; 20. mezi AXA penzijní společnost a.s. a AXA investiční společnost a.s. Nájemní smlouva na obchodně kancelářské prostory a parkovací stání v Praze Lazarská 13/8 ze dne ve znění Dodatku č. 1 ze dne , Dodatku č. 2 ze dne , Dodatku č. 3 ze dne a Dodatku č. 4 ze dne ; 21. mezi AXA penzijní společnost a.s. a AXA Česká republika s.r.o. Nájemní smlouva na parkovací stání v Praze Lazarská 13/8 ze dne ; 22. mezi AXA penzijní společnost a.s. a AXA Česká republika s.r.o. Nájemní smlouva na obchodně kancelářské prostory Plzeň ze dne ; smlouva ukončena ke dni ; 23. mezi AXA Česká republika s.r.o. a AXA investiční společnost a.s., AXA penzijní společnost a.s., AXA pojišťovna a.s., AXA životní pojišťovna a.s. a EF CZ, s.r.o. v likvidaci Smlouva o vyrovnání vzájemných závazků plynoucích ze členství ve skupině DPH ze dne ; 24. mezi AXA penzijní společnost a.s. a AXA SA o zpracování a ochraně osobních údajů, dohody o mlčenlivosti (INTRA GROUP AGREEMENT, ACCEPTATION OF THE AXA BINDING CORPORATE RULES) ze dne ; 18

19 CZ 25. mezi AXA penzijní společnost a.s. a AXA Technology Shared Services - Data processor agreement based on E.C standard contractual clauses ze dne ; 26. mezi AXA životní pojišťovna a.s. a AXA GIE Agreement on Personal Data Processing ze dne ; 27. mezi AXA penzijní společností a.s. a AXA Česká republika s.r.o. Nájemní smlouva na nebytové prostory v Plzni ze dne ; 28. mezi AXA penzijní společností a.s. a AXA Česká republika s.r.o. Smlouva o dodávkách služeb centrálního nákupu a odborných konzultací ze dne ; 29. mezi AXA penzijní společností a.s. a AXA Česká republika s.r.o. Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání ze dne Poskytnutá plnění mezi Společností a Ovládajícími osobami a mezi Společností a dalšími osobami ovládanými Ovládajícími osobami nejsou explicitně uvedena, neboť jsou v případě významnosti obsažena přímo v účetní závěrce Společnosti. 1. Společnost AXA Česká republika s.r.o. působí jako investiční zprostředkovatel penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření pro AXA penzijní společnost a.s., za což je účtována provize dle smluv pod bodem Společnost AXA penzijní společnost a.s. platí poplatky za správu portfolia společnosti AXA investiční společnost a.s. dle smlouvy pod bodem 8. V zájmu nebo na popud propojených osob nebyly učiněny žádné jiné právní jednání či přijata jiná opatření, která by některou ze stran zvýhodňovaly či znevýhodňovaly. Na základě výše uvedených smluv nevznikla Společnosti, jako ovládané osobě újma. V. Přehled jednání učiněných na popud nebo v zájmu Ovládajících osob nebo jimi ovládaných osob, týkající se majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu Společnosti: V rozhodném období nebyla učiněna žádná jednání na popud nebo v zájmu Ovládajících osob nebo jimi ovládaných osob, týkající se majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu Společnosti VI. Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi Ovládajícími osobami a Společností a mezi Společností a osobami ovládanými Ovládajícími osobami Pro Společnost plynou ze vztahů mezi Společností a Ovládajícími osobami a mezi Společností a dalšími osobami ovládanými Ovládajícími osobami následující výhody: využití vzájemných synergií v oblasti systému řízení, kontroly a interních standardů skupiny AXA sdílení pracovních prostředků a vybavení, společný proces pro výběrová řízení na jejich dodávky centralizované IT zázemí finanční skupiny AXA V účetním období poskytovala AXA penzijní společnost a.s. (dále jen Společnost ) AXA entitám ve skupině v rámci České a Slovenské republiky služby pronájmu kancelářských ploch a parkovacích míst. Za tímto účelem jsou sepsány následující smlouvy společnosti: 1) s AXA Česká republika s.r.o. Nájemní smlouva na obchodně kancelářské prostory, parkovací stání a skladové prostory v Brně - Trnitá ze dne ve znění Dodatku č. 1 ze dne , Dodatku č. 2 ze dne , Dodatku č. 3 ze dne , Dodatku č. 4 ze dne a Dodatku č. 5 ze dne , Dodatku č. 6 ze dne , Dodatku č. 7 ze dne , Dodatku č. 8 ze dne , Dodatku č. 9 ze dne , Dodatku č. 10 ze dne ; Dodatku č. 11 ze dne a Dodatku č. 12 ze dne ; 2) mezi AXA penzijní společnost a.s. a AXA Česká republika s.r.o. Nájemní smlouva na obchodně kancelářské prostory a parkovací stání v Praze Lazarská 13/8 ze dne ve znění Dodatku č. 1 ze dne , Dodatku č. 2 ze dne , Dodatku č. 3 ze dne , Dodatku č. 4 ze dne , Dodatku č. 5 ze dne , Dodatku č. 6 ze dne , Dodatku č. 7 ze dne a Dodatku č. 8 ze dne , Dodatku č. 9 ze dne , Dodatku č. 10 ze dne , Dodatku č. 11 ze dne , Dodatku č. 12 ze dne , Dodatku č. 13 ze dne , Dodatku č. 14 ze dne , Dodatku č. 15 ze dne , Dodatku č. 16 ze dne , Dodatku č. 17 ze dne a Dodatku č. 18 ze dne ; 3) mezi AXA penzijní společnost a.s. a AXA Česká republika s.r.o. Nájemní smlouva na obchodně kancelářské prostory a parkovací stání v Praze Lazarská 13/8 ze dne ve znění Dodatku č. 1 ze dne , Dodatku č. 2 ze dne , Dodatku č. 3 ze dne , Dodatku č. 4 ze dne a Dodatku č. 5 ze dne ; 4) mezi AXA penzijní společnost a.s. a AXA Česká republika s.r.o. Nájemní smlouva na obchodně kancelářské prostory v Praze Lazarská 13/8 ze dne ve znění Dodatku č. 1 ze dne a Dodatku č. 2 ze dne ; 5) mezi AXA penzijní společnost a.s. a AXA investiční společnost a.s. Nájemní smlouva na obchodně kancelářské prostory a parkovací stání v Praze Lazarská 13/8 ze dne ve znění Dodatku č. 1 ze dne , Dodatku č. 2 ze dne , Dodatku č. 3 ze dne a Dodatku č. 4 ze dne ; 6) mezi AXA penzijní společnost a.s. a AXA d.s.s., a.s., AXA d.d.s., a.s., AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA Services, s.r.o. a AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko Podnájemní smlouva na venkovní parkovací stání v Bratislavě Špitalská 7 a uliční parkovací stání v Bratislavě Kolárská 6 ze dne ve znění Dodatku č. 1 ze dne , Dodatku č. 2 ze dne , Dodatku č. 3 ze dne , Dodatku č. 4 ze dne , Dodatku č. 5 ze dne , Dodatku č. 6 ze dne , Dodatku č. 7 ze dne a Dodatku č. 8 ze dne ; 7) mezi AXA penzijní společností a.s. a AXA Česká republika s.r.o. Nájemní smlouva na nebytové prostory v Plzni ze dne ; 8) mezi AXA penzijní společností a.s. a AXA Česká republika s.r.o. Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání ze dne

20 CZ V rámci těchto smluvních vztahů má Společnost garanci, že obsadí významnou část kancelářských prostor a parkovacích stání k pronájmu s tím, že řešení a zabezpečování oprav a běžné údržby pronajatých prostor je provozně pružnější než u nespřízněných osob. Dále Společnost využívá velké obsazenosti prostor společnostmi z AXA skupiny a na budovy umisťuje výrazné světelné logo AXA, a tím zvyšuje/ upevňuje povědomí veřejnosti o značce AXA v České a Slovenské republice. Společnost v roce 2015 odebírala služby a odborné konzultace od AXA Česká republika s.r.o., které jsou smluvně zastřešené těmito smlouvami: 1. s AXA Česká republika s.r.o. Smlouva o dodávkách služeb a odborných konzultacích ze dne ve znění Dodatku č. 1 ze dne , přičemž tato smlouva zanikla dohodou smluvních stran s účinností ke dni ; 2. s AXA Česká republika s.r.o. Smlouva o dodávkách služeb centrálního nákupu a odborných konzultací ze dne V rámci této smlouvy společnost AXA Česká republika s.r.o. vykonává funkci centrálního nákupčího zboží a služeb. Tímto centrálním nákupem dosahuje nižších dodavatelských cen, z čehož Společnost ekonomicky profituje. Dále společnost AXA Česká republika s.r.o. jako centrální nákupčí dosahuje efektivnějšího procesu od poptání dodavatele, přes revizi a sepsání smluvní dokumentace, archivace smluv po realizaci samotných jednotlivých dodávek. Z tohoto unifikovaného procesu opět Společnost benefituje. Dále v rámci smlouvy společnost AXA Česká republika vykonává funkce, které jsou adekvátní pro funkci servisního střediska finančních institucí. Ty zprostředkovává společnosti ve formě odborných konzultací. Společnost má tak možnost využívat znalosti a zkušenosti odborníků z různých oblastí potřebných pro provoz finanční instituce, aniž by každého a jednoho odborníka musela přímo zaměstnávat. Z takovéhoto sdílení opět Společnost ekonomicky a také provozně benefituje. Společnost v roce 2015 taktéž odebírala služby v podobě obhospodařování portfolií od AXA investiční společnost a.s., která je smluvně zastřešená touto smlouvou: 1. s AXA investiční společnost a.s. Smlouva o obhospodařování portfolií ze dne V rámci této smlouvy AXA investiční společnost a.s. spravuje investiční portfolio Společnosti. Na straně Společnosti tedy není provozně nutné zaměstnávat specialistu na obchodování s investičními instrumenty. Dále jsou při této činnosti aplikovány unifikované procesy. Dále Společnost v roce 2015 odebírala tzv. HOE služby od AXA ve Francii. Tyto služby jsou zastřešeny touto smlouvou: 1. s GIE AXA Services Agreement ze dne V rámci této smlouvy Společnost odebírá vysoce specifické služby z ústředí jako vrcholový management a strategické plánování (např. finanční strategie, plánování strategických partnerství, apod.). Dále jsou poskytovány podpůrné služby jako poradenství risk managementu, finančního managementu, účetnictví, podpory a rozvoje provozních aktivit, interního auditu, právního poradenství, vztahů s veřejností (reklama, marketing, image), strategického nákupu, evropských záležitostí ovlivňující chod evropských dceřiných společností, apod. vše s ohledem na jedinečnost prostředí finanční celosvětové skupiny AXA. Jelikož jde o služby odrážející specifika provozu, procesů a kultury skupiny AXA, Společnost by takovéto služby (nebo alespoň služby obdobného charakteru) na českém trhu obtížně hledala. Například vykonávání strategického managementu v sobě zahrnuje nejenom znalost komplexní strategie celosvětového celku AXA, ale i realizaci globálně koordinovaných činností. Jde tedy o služby jedinečného charakteru. Členům představenstva Společnosti, jednajícím s péčí řádného hospodáře, nejsou známé žádné nevýhody plynoucí ze vztahů mezi Společností a Ovládajícími osobami a Společností a dalšími osobami ovládanými Ovládajícími osobami. Na základě výše uvedeného lze uzavřít, že pro Společnost ze vztahů mezi Společností a Ovládajícími osobami a Společností a dalšími osobami ovládanými Ovládajícími osobami v současné době neplynou žádná rizika a převládají výhody nad nevýhodami. VII. Závěrečná ustanovení Představenstvo Společnosti prohlašuje, že vypracovalo tuto zprávu na základě všech jemu dostupných informací o vztazích mezi Společností a Ovládajícími osobami a mezi Společností a dalšími osobami ovládanými Ovládajícími osobami dle 82 a násl. zákona o obchodních korporacích pro účetní období od končící V Brně, dne AXA penzijní společnost a.s Martin Vogl Sébastien Guidoni předseda představenstva člen představenstva 20

21 CZ Osoby s kvalifikovanou účastí na penzijní společnosti: AXA, S.A. IČ: R.C.S. PARIS se sídlem 25 Av Matignon, F Paříž, Francie přímo ovládá společnost SOCIETE BEAUJON, S.A. (vlastní 99,99 % akcií) nepřímá kvalifikovaná účast na penzijní společnosti (prostřednictvím SOCIETE BEAUJON) po celou dobu roku 2015 SOCIETE BEAUJON, S.A.S. IČ: R.C.S. PARIS se sídlem 21 Av Matignon, F Paříž, Francie dceřiná společnost společnosti AXA, S.A. přímá kvalifikovaná účast na penzijní společnosti po celou dobu roku 2015 (vlastní 99,98% akcií penzijní společnosti) Osoby, na kterých měla penzijní společnost kvalifikovanou účast: Penzijní společnost neměla kvalifikovanou účast na žádné osobě, a to ani jen v části rozhodného období. Osoby, které jsou s penzijní společností personálně propojené: Seznam osob, které jsou s penzijní společností personálně propojené, je uveden ve zprávě o vztazích (část 4.) Osoby jednající s penzijní společností ve shodě: Penzijní společnost prohlašuje, že nad rámec koncernu AXA nejedná se žádnou osobou ve shodě. Informace o vedených sporech: Penzijní společnost ani žádný jí obhospodařovaný fond není účastníkem soudního sporu, kde by hodnota předmětu sporu převyšovala 1 % hodnoty majetku penzijní společnosti nebo kteréhokoli jí obhospodařovaného fondu. Fondy pod správou: Název fondu č.j. povolení právní moc NID/KIČ Transformovaný fond AXA penzijní společnosti a.s. 2012/9779/ Povinný konzervativní účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s. 2012/12726/ Dluhopisový účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s. 2012/12724/ Vyvážený účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s. 2014/072017/CNB/

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 30. 04. 2015 31. prosinec 2014 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 31. 12. 2014 Obchodní firma: AXA životní pojišťovna

Více

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 11.11.2016 30. září 2016 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 30. 09. 2016 Obchodní firma: AXA životní pojišťovna a.s.

Více

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 10. 08. 2015 30. červen 2015 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 30. 06. 2015 Obchodní firma: AXA životní pojišťovna

Více

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 16.05.2016 31. březen 2016 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 31. 03. 2016 Obchodní firma: AXA životní pojišťovna

Více

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 09. 08. 2013 30. červen 2013 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 30. 06. 2013 Obchodní firma: AXA životní pojišťovna

Více

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejněno na Datum opravy:

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejněno na  Datum opravy: Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejněno na www.axa.cz Datum opravy: 12.01. 2017 30. září 2016 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 30. 09. 2016 Obchodní firma: AXA pojišťovna a.s.

Více

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejněno na Oprava:

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejněno na  Oprava: Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejněno na www.axa.cz Oprava: 12.01.2017 30. září 2016 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 30. 09. 2016 Obchodní firma: AXA životní pojišťovna

Více

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 10. 08. 2015 30. červen 2015 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 30. 06. 2015 Obchodní firma: AXA pojišťovna a.s. Právní forma:

Více

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 30. 04. 2015 31. prosinec 2014 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 31. 12. 2014 Obchodní firma: AXA pojišťovna a.s. Právní

Více

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejněno na

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejněno na Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejněno na www.axa.cz 09.05.2017 31. březen 2017 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 31. 03. 2017 Obchodní firma: AXA životní pojišťovna

Více

Základní údaje o AXA investiční společnosti a. s.

Základní údaje o AXA investiční společnosti a. s. Základní údaje o AXA investiční společnosti a. s. Obchodní firma: AXA investiční společnost a.s. Právní forma: Akciová společnost Adresa sídla: Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2 IČ: 645 79 018 Zapsaná v obchodním

Více

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Uveřejnené na 11. května 2012

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Uveřejnené na  11. května 2012 Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Uveřejnené na www.axa.cz 11. května 212 31. březen 212 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 31. 3. 212 Obchodní firma: AXA životní pojišťovna

Více

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 06. 08. 2014

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 06. 08. 2014 Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 06. 08. 2014 30. červen 2014 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 30. 06. 2014 Obchodní firma: AXA životní pojišťovna

Více

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 16. 05. 2016 31. březen 2016 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 31. 03. 2016 Obchodní firma: AXA pojišťovna a.s. Právní forma:

Více

INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) 1. Základní údaje o Investiční kapitálové společnosti KB, a. s.

INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) 1. Základní údaje o Investiční kapitálové společnosti KB, a. s. INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) Uveřejňované podle 206 odst. 1 vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních

Více

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 07. 11. 2014 30. září 2014 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 30. 09. 2014 Obchodní firma: AXA pojišťovna a.s. Právní forma:

Více

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 09. 05. 2013 31. březen 2013 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 31. 03. 2013 Obchodní firma: AXA pojišťovna a.s.

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Transformovaný fond AXA penzijní společnosti a.s. Pololetní zpráva transformovaného fondu AXA penzijní společnosti k 30. 6. 2016 Název fondu a jeho identifikace:

Více

Informace o společnosti AXA investiční společnost a.s.

Informace o společnosti AXA investiční společnost a.s. Informace o společnosti AXA investiční společnost a.s. Uveřejňované podle 206 odst. 1 vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních družstev a obchodníků s cennými

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Povinný konzervativní fond AXA penzijní společnosti a.s. Pololetní zpráva povinného konzervativního účastnického fondu AXA penzijní společnosti k 30. 6. 2016 Název

Více

Informace o společnosti AXA investiční společnost a.s.

Informace o společnosti AXA investiční společnost a.s. Informace o společnosti AXA investiční společnost a.s. Uveřejňované podle 206 odst. 1 vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních družstev a obchodníků s cennými

Více

Informace o společnosti AXA investiční společnost a. s.

Informace o společnosti AXA investiční společnost a. s. Informace o společnosti AXA investiční společnost a. s. Uveřejňované podle 206 odst. 1 vyhlášky ČNB č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních družstev a obchodníků s cennými

Více

Informace o společnosti AXA investiční společnost a. s.

Informace o společnosti AXA investiční společnost a. s. Informace o společnosti AXA investiční společnost a. s. Uveřejňované podle 206 odst. 1 vyhlášky ČNB č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních družstev a obchodníků Uveřejnené

Více

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 07. 11. 2012 30. září 2012 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 30. 09. 2012 Obchodní firma: AXA pojišťovna a.s. Právní forma:

Více

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 07. 11. 2014

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 07. 11. 2014 Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 07. 11. 2014 30. září 2014 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 30. 09. 2014 Obchodní firma: AXA životní pojišťovna

Více

INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB )

INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) Uveřejňované podle 206 odst. 1 vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry stav ke dni 31. prosince 2008 1.1 Údaje o obchodníkovi s cennými

Více

Informace o společnosti AXA investiční spolčnosť a.s.

Informace o společnosti AXA investiční spolčnosť a.s. Informace o společnosti AXA investiční spolčnosť a.s. Uveřejňované podle 206 odst. 1 vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních družstev a obchodníků s cennými

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

Pololetní zpráva AXA investiční společnost a.s.

Pololetní zpráva AXA investiční společnost a.s. Pololetní zpráva AXA investiční společnost a.s. Informace ke dni 30.6.2007 Základní informace o investiční společnosti Obchodní firma: AXA investiční společnost a.s. IČ: 64579018 Sídlo: Praha 2, Lazarská

Více

Pololetní zpráva 2013. Raiffeisen penzijní společnosti a.s.

Pololetní zpráva 2013. Raiffeisen penzijní společnosti a.s. Raiffeisen penzijní společnosti a.s. Profil společnosti Na základě udělené licence ČNB zahájila činnost je součástí skupiny Raiffeisen v České republice. Raiffeisen je v řadě evropských zemí již přes sto

Více

Základní údaje o pojišťovně

Základní údaje o pojišťovně Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (ZPOJ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., která provádí některá ustanovení

Více

1. Údaje o společnosti

1. Údaje o společnosti Člen a akcionář Burzy cenných papírů Praha Člen České asociace obchodníků s cennými papíry INFORMAČNÍ POVINNOST DLLE PŘÍÍLLOHY Č.. 24 K VYHLLÁŠCE Č.. 123//2007 SB.. společnosti CAPITAL PARTNERS a.s. SE

Více

BH SECURITIES a.s. Informace k 31.12.2009

BH SECURITIES a.s. Informace k 31.12.2009 BH SECURITIES a.s. Informace k 31.12.2009 Uveřejňování informací podle vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Více

Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu ke

Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu ke Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu ke 30.6.2010 obchodní firma: právní forma: AXA životní pojišťovna a.s. akciová společnost adresa sídla: Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2 identifikační číslo: 61859524

Více

Stav ke dni 31. 3. 2015 (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Stav ke dni 31. 3. 2015 (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. Informace o ING pojišťovně, a.s. (dále také jen pojišťovna ) podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen ZPOJ ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č.

Více

ING pojišťovna, a.s. K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

ING pojišťovna, a.s. K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. INFORMACE O POJIŠŤOVNĚ podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (ZPOJ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Výroční zpráva účetního období 1.10.2013-30.9.2014 AKCENTA GROUP SE

Výroční zpráva účetního období 1.10.2013-30.9.2014 AKCENTA GROUP SE Výroční zpráva účetního období 1.10.2013-30.9.2014 AKCENTA GROUP SE Profil společnosti Obchodní firma: AKCENTA GROUP SE Sídlo: Gočárova třída 312/52 500 02 Hradec Králové Česká republika IČ: 28252900

Více

Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu. Partners Universe 6. obhospodařovaného Partners investiční společností, a.s. za období I. VI.

Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu. Partners Universe 6. obhospodařovaného Partners investiční společností, a.s. za období I. VI. Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu Partners Universe 6 obhospodařovaného Partners investiční společností, a.s. za období I. VI. 2012 (vypracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 189/2004 Sb.,

Více

Výroční zpráva 2013 Annual Report 2013

Výroční zpráva 2013 Annual Report 2013 Výroční zpráva 2013 Annual Report 2013 AXA penzijní společnost a.s. Obsah / Content Česká verze Informace o společnosti... 7 Orgány společnosti, akcionáři a auditor... 7 Zpráva managementu... 8 Výhled

Více

Allianz penzijní společnost, a. s.

Allianz penzijní společnost, a. s. Allianz penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2016 Allianz penzijní společnost, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 256 12 603, zapsaná v obchodním

Více

Stav ke dni (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Stav ke dni (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. Informace o ING pojišťovně, a.s. (dále také jen pojišťovna ) podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen ZPOJ ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č.

Více

Konsolidovaná výroční zpráva společnosti AXA životní pojišťovna a.s. pro rok 2009

Konsolidovaná výroční zpráva společnosti AXA životní pojišťovna a.s. pro rok 2009 Konsolidovaná výroční zpráva společnosti AXA životní pojišťovna a.s. pro rok 2009 Obsah Zpráva managementu... 2 Výhled do roku 2010... 4 Orgány společnosti, akcionáři a auditor... 4 Informace o společnosti...

Více

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb.

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. 1. o investiční společnosti Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. ke dni: 31. 12. 2008 Datum uveřejnění: 30. 4. 2009 Obchodní

Více

Allianz penzijní společnost, a. s.

Allianz penzijní společnost, a. s. Allianz penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2017 Allianz penzijní společnost, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 256 12 603, zapsaná v obchodním

Více

I NFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 6. 2010) I) ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

I NFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 6. 2010) I) ÚDAJE O SPOLEČNOSTI I NFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 6. 2010) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

Tisková konference. 21. února 2007

Tisková konference. 21. února 2007 Tisková konference 21. února 2007 Účastníci tiskové konference Jan D. Kabelka předseda představenstva AKAT Josef Beneš předseda předsednictva AFAM ČR Jan Barta člen představenstva AKAT, sekce kolektivního

Více

Účastnící tiskové konference. Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

Účastnící tiskové konference. Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 11. února 2014 Účastnící tiskové konference Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Asset Management v roce 2013 CZK = 975 059 686

Více

Pololetní zpráva AXA investiční společnost a.s.

Pololetní zpráva AXA investiční společnost a.s. Pololetní zpráva AXA investiční společnost a.s. Informace ke dni 30.6.2008 Základní informace o investiční společnosti Obchodní firma: AXA investiční společnost a.s. IČ: 64579018 Sídlo: Praha 2, Lazarská

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017

Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017 , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017 Pololetní zpráva standardního podřízeného fondu za období 01. 02. 2017-31. 07. 2017 Měna: Kč ISIN: CZ0008474848

Více

Stav ke dni (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Stav ke dni (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. Informace o ING pojišťovně, a.s. (dále také jen pojišťovna ) podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen ZPOJ ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č.

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Výroční zpráva za rok 2013. SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311

Výroční zpráva za rok 2013. SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311 Výroční zpráva za rok 2013 SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311 1 Obsah: I.Úvod... 2! II. Základní údaje o společnosti... 2! III. Orgány společnosti:... 2! IV. Historie společnosti... 3! V. Předmět

Více

Výroční zpráva 2015 Annual Report 2015

Výroční zpráva 2015 Annual Report 2015 Výroční zpráva 2015 Annual Report 2015 AXA investiční společnost, a.s. Obsah / Content Informace o společnosti...5 Zpráva managementu...6 Předpokládaný vývoj společnosti v roce 2016...7 Zpráva dozorčí

Více

UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ Údaje uveřejňované organizační složkou zahraničního obchodníka s cennými papíry podle vyhlášky č. 163/2014 o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. FONDU S NÁZVEM: CONSEQ POVINNÝ KONZERVATIVNÍ FOND, CONSEQ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A.S. INFORMACE KE DNI 30.

POLOLETNÍ ZPRÁVA. FONDU S NÁZVEM: CONSEQ POVINNÝ KONZERVATIVNÍ FOND, CONSEQ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A.S. INFORMACE KE DNI 30. POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU S NÁZVEM: CONSEQ POVINNÝ KONZERVATIVNÍ FOND, CONSEQ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A.S. INFORMACE KE DNI 30. června 2015 Conseq penzijní společnost, a.s., Burzovní palác, Rybná 682/14, Staré

Více

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 6. února 2013 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 1 Asset Management v roce 2012 CZK = 885 258 548 936 hodnota majetku k 31.12.2012 individuálně

Více

Allianz penzijní společnost, a. s.

Allianz penzijní společnost, a. s. Allianz penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2015 Allianz penzijní společnost, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 256 12 603, zapsaná v obchodním

Více

Údaje o pojišťovně. akciová společnost sídlo: Tusarova 1152/36, Praha 7 IČ:

Údaje o pojišťovně. akciová společnost sídlo: Tusarova 1152/36, Praha 7 IČ: Základní údaje o pojišťovně Údaje o pojišťovně obchodní.firma: Vitalitas pojišťovna, a.s. právní forma: akciová společnost sídlo: Tusarova 1152/36, 170 00 Praha 7 IČ: 257 10 966 Datum zápisu do obchodního

Více

WOOD & Company Financial Services, a.s.

WOOD & Company Financial Services, a.s. WOOD & Company Financial Services, a.s. Uveřejňování informací podle vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry (dále

Více

Informační povinnost

Informační povinnost Informační povinnost ke dni 31. prosince 2007 Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. INFORMACE O POJIŠŤOVNĚ podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (ZPOJ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádění některá ustanovení

Více

Základní údaje. Údaje o povinné osobě k 31.12.2008

Základní údaje. Údaje o povinné osobě k 31.12.2008 Údaje o povinné osobě k 31.12.2008 Základní údaje Colosseum, a.s. Akciová společnost Londýnská 59, 120 00 Praha 2 IČ 25 13 34 54 zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

Výroční zprávy k , ke dni zrušení důchodových fondů Allianz penzijní společnosti, a.s.

Výroční zprávy k , ke dni zrušení důchodových fondů Allianz penzijní společnosti, a.s. Výroční zprávy k 30. 6. 2016, ke dni zrušení důchodových fondů Allianz penzijní společnosti, a.s. Allianz důchodový fond státních dluhopisů Allianz konzervativní důchodový fond Allianz vyvážený důchodový

Více

. Základní údaje o pojišťovně

. Základní údaje o pojišťovně Údaje o pojišťovně. Základní údaje o pojišťovně obchodní.firma: Vitalitas pojišťovna, a.s. právní forma: akciová společnost sídlo: Tusarova 1152/36, 170 00 Praha 7 IČ: 257 I0 966 Datum zápisu do obchodního

Více

WOOD & Company Financial Services, a.s.

WOOD & Company Financial Services, a.s. WOOD & Company Financial Services, a.s. Uveřejňování informací podle vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry (dále

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

RUDOLF JELÍNEK a.s. Vizovice

RUDOLF JELÍNEK a.s. Vizovice ZPRÁVA o vztazích mezi propojenými osobami RUDOLF JELÍNEK a.s. Vizovice podle ustanovení 82 Zákona o obchodních společnostech a družstvech č. 90/2012 Sb. ODDÍL I. OSOBY TVOŘÍCÍ HOLDING 1. Ovládaná osoba

Více

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb.

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. Údaje ke dni: 30. 9. 2013 Datum uveřejnění: 11. 11. 2013 1. Údaje o investiční společnosti

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2015

Pololetní zpráva za období I. VI. 2015 Pololetní zpráva za období I. VI. 2015 AXA investiční společnost a.s. Pololetní zpráva - stav k 30. 6. 2015 Údaje o investiční společnosti, která podílové fondy obhospodařuje Obchodní firma: AXA investiční

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST

INFORMAČNÍ POVINNOST INFORMAČNÍ POVINNOST ke dni 30. září 2011 Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhláńky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2009)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2009) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2009) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

WEST BROKERS a.s. IČ: 64832341

WEST BROKERS a.s. IČ: 64832341 WEST BROKERS a.s. IČ: 64832341 Informace o společnosti WEST BROKERS a.s. ke dni 30.6.2008 (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání

Více

K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. INFORMACE O POJIŠŤOVNĚ podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., (ZPOJ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádění některá ustanovení zákona (vyhláška)

Více

Pololetní zpráva - 1. pol AXA investiční společnost a.s.

Pololetní zpráva - 1. pol AXA investiční společnost a.s. Pololetní zpráva - 1. pol. 2010 AXA investiční společnost a.s. more more than/standards 2 Pololetní zpráva AXA investiční společnost a.s. Informace ke dni 30. 6. 2010 Základní informace o investiční společnosti

Více

ZPRÁVA o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015 podle 82 zákona č.90/2012 Sb. v platném znění

ZPRÁVA o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015 podle 82 zákona č.90/2012 Sb. v platném znění ZPRÁVA o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015 podle 82 zákona č.90/2012 Sb. v platném znění ČSAD Česká Lípa a.s., akciová společnost Lumiérů 181/41, 152 00 Praha 5 IČO: 25497987 Společnost zapsána

Více

AEGON Pojišťovna, a.s.

AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Zpráva o vztazích pro účetní období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o vztazích pro účetní období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o vztazích pro účetní období od 1.1.2014 do 31.12.2014 podle ust. 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), vypracovaná představenstvem

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. QI investiční společnost, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA. QI investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI S NÁZVEM: QI investiční společnost, a.s. INFORMACE KE DNI 30. června 2012 ÚDAJE A SKUTEČNOSTI podle zákona č. 189/2004 Sb. a vyhlášky č. 194/2011 Sb. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

Více

Výroční tisková konference AKAT Účastníci

Výroční tisková konference AKAT Účastníci 11.února 2015 Výroční tisková konference AKAT Účastníci Jan D. Kabelka, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Pavel Hoffman, člen Výkonného výboru AKAT 1 Výroční tisková konference AKAT

Více

Výroční tisková konference AKAT Účastníci

Výroční tisková konference AKAT Účastníci 3. února 2016 Výroční tisková konference AKAT Účastníci Jan D. Kabelka, předseda AKAT Jana Brodani, výkonná ředitelka AKAT Jaroslav Mužík, člen Výkonného výboru AKAT Martin Řezáč, člen Výkonného výboru

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. QI investiční společnost, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA. QI investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI S NÁZVEM: QI investiční společnost, a.s. INFORMACE KE DNI 30. června 2013 ÚDAJE A SKUTEČNOSTI podle zákona č. 189/2004 Sb. a vyhlášky č. 194/2011 Sb. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

Více

Informační povinnost

Informační povinnost Informační povinnost ke dni 30. září 2009 Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhláńky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev

Více

INFORMACE O SPOLEČNOSTI

INFORMACE O SPOLEČNOSTI ATLANTA SAFE a.s. OBBCCHHOODDNNÍ ÍKK SS CCEENNNNÝÝMI I PPAAPPÍ ÍRRYY INFORMACE O SPOLEČNOSTI 1. INFORMACE O SKUPINĚ SMÍŠENÉ HOLDINGOVÉ OSOBY, TVOŘENÉ SMÍŠENOU HOLDINGOVOU OSOBOU A JÍ OVLÁDANÝMI A PŘIDRUŽENÝMI

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2012: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva o vztazích 8 Finanční část 13

Více

Pololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Pololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Pololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. za období od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014 Obsah Penzijní společnost České pojišťovny, a. s. 3 Transformovaný fond Penzijní společnosti České pojišťovny,

Více

Pololetní zpráva speciálního fondu. Partners Universe 6, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI.

Pololetní zpráva speciálního fondu. Partners Universe 6, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI. Pololetní zpráva speciálního fondu Partners Universe 6, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI. 2014 (vypracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 240/2013 Sb.,

Více

Zpráva o vztazích dle 82 Zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích

Zpráva o vztazích dle 82 Zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích Zpráva o vztazích dle 82 Zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích Obchodní korporace STATUS stavební a.s., IČ: 46679120 Se sídlem Nádražní 998, 396 01 Humpolec Krajským soudem v Českých Budějovicích,

Více

ZPRÁVA O VZTAZÍCH 2014 (zpráva o vztazích bude sou ástí výro ní zprávy za rok 2014, výro ní zpráva bude akcioná m p edložena na valné hromad

ZPRÁVA O VZTAZÍCH 2014 (zpráva o vztazích bude sou ástí výro ní zprávy za rok 2014, výro ní zpráva bude akcioná m p edložena na valné hromad se sídlem Komenského 59, PSČ 386 43, Strakonice, IČO: 608 26 843, e-mail: tst@tst.cz, www.tst.cz, tel. 383 318 111, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B,

Více

Zpráva o vztazích podle 82 zákona o obchodních korporacích

Zpráva o vztazích podle 82 zákona o obchodních korporacích Zpráva o vztazích podle 82 zákona o obchodních korporacích za rok 2014 zpráva je zpracována za společnost: BBB spol. s r.o. se sídlem. IČ 111 11 111 společnost je vedená u Krajského soudu v Olomouci, oddíl

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 AXA penzijní společnost a.s. AXA penzijní společnost a.s. Úzká 488/8 602 00 Brno-město IČ: 61 85 98 18 DIČ 699001406 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném

Více

o) schválení změny depozitáře, nebo

o) schválení změny depozitáře, nebo Strana 2618 Sbírka zákonů č. 248 / 2013 Částka 96 248 VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti,

Více

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb.

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. ke dni: 31. 3. 2010 Datum uveřejnění: 10. 5. 2010 1. o investiční společnosti Obchodní

Více

Komerční banka, a. s 31

Komerční banka, a. s 31 Příloha č. 4 Komerční banka, a. s 31 KB je univerzální bankou se širokou nabídkou služeb v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Společnosti finanční skupiny Komerční banky nabízejí

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2015

Pololetní zpráva za období I. VI. 2015 Pololetní zpráva za období I. VI. 2015 AXA penzijní společnost a.s. AXA penzijní společnost a.s. Úzká 488/8 602 00 Brno-město IČ: 61 85 98 18 DIČ 699001406 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném

Více

RSJ Private Equity investic nı fond s prome nny m za kladnı m kapita lem, a.s. Politika vy konu hlasovacı ch pra v

RSJ Private Equity investic nı fond s prome nny m za kladnı m kapita lem, a.s. Politika vy konu hlasovacı ch pra v RSJ Private Equity investic nı fond s prome nny m za kladnı m kapita lem, a.s. Politika vy konu hlasovacı ch pra v Účinnost ke dni: 27.4.2016 Stránka 1 z 6 1. Úvodní ustanovení I. Zásady pro výkon hlasovacích

Více