r o č n í k LV I I I č í s l o 11 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "r o č n í k LV I I I. 2 0 1 0. č í s l o 11 12"

Transkript

1 11 12/2010

2 Časopis Slévárenství získal osvědčení o zápisu ochranné známky. Dne byl Radou pro V a V zařazen na pozitivní list recenzovaných časopisů (www.vyzkum.cz). Časopis a všechny v něm obsažené příspěvky a obrázky jsou chráněny autorským právem. S výjimkou případů, které zákon připouští, je využití bez svolení vydavatele trestné. Korektury českého jazyka se řídí platnými pravidly českého pravopisu. Výjimku tvoří názvy společností, které jsou na žádost jejich zástupců upravovány v souladu se zněním zápisu u příslušného registračního orgánu. Vydavatel není dle zákona č. 46/2000 Sb. 5 zodpovědný za obsah reklam. Firemní materiály nejsou lektorovány. Texty reklam nejsou bez vyžádání zadavatele korigovány. SDO. ISSN Číslo povolení Ministerstva kultury ČR registrační značka MK ČR E 4361 Redakce / editorial office: CZ Brno, Technická 2896/2 tel.: , fax: Vydává Svaz sléváren České republiky IČ Rozšiřuje Svaz sléváren ČR. Informace o předplatném podá a objednávky přijímá redakce. Objednávky do zahraničí vyřizuje redakce. Předplatitelé ze Slovenska si mohou časopis objednat na adrese: SUWECO, spol. s r. o., Klečákova 347, Praha, tel.: , fax: Vychází 6krát ročně. 6 issues a year Číslo vyšlo Cena čísla Kč 60,. Roční předplatné Kč 360, (fyzické osoby) + DPH + poštovné + balné. Cena čísla Kč 100,. Roční předplatné Kč 600, (podniky) + DPH + poštovné + balné. Subscription fee in Europe: 70 EUR (incl. postage). Subscription fee in other countries: 120 USD or 85 EUR (incl. postage) Tisk Reprocentrum, a. s., Bezručova 29, CZ Blansko, telefon: Do sazby , do tisku Náklad 700 ks. Inzerci vyřizuje redakce. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. vedoucí redaktorka / editor-in-chief Mgr. Helena Šebestová redaktorka / editor Mgr. Milada Haasová redakční rada / advisory board prof. Ing. Lubomír Bechný, CSc. Ing. Ján Cibuľa prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc. Ing. Štefan Eperješi, CSc. Ing. Jiří Fošum Ing. Josef Hlavinka prof. Ing. Milan Horáček, CSc. Ing. Jaroslav Chrást, CSc. prof. Ing. Petr Jelínek, CSc., dr. h. c. Richard Jírek Ing. Radovan Koplík, CSc. Ing. Václav Krňávek doc. Ing. Antonín Mores, CSc. prof. Ing. Iva Nová, CSc. Ing. Ivan Pavlík, CSc. doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc. prof. Ing. Karel Rusín, DrSc. prof. Ing. Augustin Sládek, Ph.D. Ing. Vladimír Stavěníček prof. Ing. Karel Stránský, DrSc. Ing. František Střítecký doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc. Ing. Jiří Ševčík Ing. Jan Šlajs Ing. Josef Valenta, Ph.D. Ing. Ivo Žižka, předseda obsah č a s o p i s p r o s l é v á r e n s k ý p r ů m y s l F o u n d r y I n d u s t r y J o u r n a l r o č n í k LV I I I č í s l o t e m a t i c k é z a m ě ř e n í / p ř e s n é l i t í s p e c i a l t o p i c / i n v e s t m e n t c a s t i n g o d b o r n ý g a r a n t / p r o f. I n g. M i l a n H o r á č e k, C S c. ÚVODNÍ SLOVO 371 H l a v i n k a, J. PŘESNÉ LITÍ 372 W i l l i a m s, R. H i r s t, R. H o r á č e k, M. Přehled světové produkce odlitků vyráběných metodou vytavitelného modelu Survey of the world production of castings made by the investment pattern method 374 K o s o u r, V. H o r á č e k, M. Numerická simulace vstřikování voskové směsi pro výrobu modelů Numerical simulation of wax filling into dies for production of patterns 379 H r b á č e k, K. a k o l. Stabilita struktury a mechanických vlastností lité slitiny 718 Plus po dlouhodobém účinku teploty Stability of structure and mechanical properties of 718 Plus cast alloy after a long-run effect of temperature 383 Z e m č í k, L. D l o u h ý, A. Vznik termoelastických napětí v odlitcích ze slitin TiAl odlévaných do keramických skořepinových forem On the origin of thermo-elastic stresses in TiAl castings poured into ceramic shell moulds 387 H a k l, J. V l a s á k, T. N o v á k, P. Žárupevné kobaltové slitiny odlévané v České republice High temperature Co base alloys cast in the Czech Republic 391 B o l i b r u c h o v á, D. a k o l. Hodnotenie mechanických a štruktúrnych vlastností zliatiny AC odlievanej metódou na vytaviteľný model Evaluation of mechanical and structural properties of AC alloy cast by the investment casting method Přesné Al odlitky určené pro letouny AIRBUS (ALUCAST, s. r. o., Tupesy)

3 1 2 / v š e o b e c n ě z a m ě ř e n é č í s l o / g e n e r a l t o p i c n u m b e r FIREMNÍ PREZENTACE 396 První Brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s., Divize metalurgie (První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s.) 398 Kovoprojekta Brno a. s. 400 Přesné lití + ALUCAST = kreativní řešení Al odlitků (Alucast, s. r. o., Tupesy) 402 Slévárna přesných odlitků / Investment Casting Foundry / Feingussgiesserei (AGRO Brno-Tuřany, a. s.) 404 Obor činnosti: slévání železných i neželezných obecných kovů (CIREX CZ, s. r. o., Kopřivnice) 406 Slévárna přesného lití, s. r. o., Dvůr Králové nad Labem 408 Igor Láník Techservis Boskovice 410 OTECO CZ, spol. s r. o., Bučovice 412 Kvalitní značka a servis je jistota provozu a úspora nákladů není to jen fráze (Junker I. E., s. r. o., Boskovice) 415 Váhy a vážicí systémy pro slévárny od firmy FORMAT 1 spol. s r. o., Křenovice u Brna RUBRIKY 416 Roční přehledy 420 Zprávy Sdružení přesného lití 423 Zprávy Svazu sléváren České republiky 426 Zprávy České slévárenské společnosti 435 CELOROČNÍ OBSAH SLÉVÁRENSTVÍ Vysoké školy informují 429 Vzdělávání 430 Umělecká litina 430 Blahopřejeme 431 Z historie inzerce OBÁLKA První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s. ČESKÁ ZBROJOVKA, a. s., Uherský Brod Přesné odlitky, s. r. o., Kunovice FORMAT 1 spol. s r. o., Křenovice u Brna inzerce 403 AGRO BRNO-Tuřany, a. s., Brno 401 ALUCAST, s. r. o., Tupesy 367 Capital Refractories Ltd., Velká Británie 405 CIREX CZ, s. r. o., Kopřivnice-Vlčovice 409 Igor Láník Techservis Boskovice 412 JUNKER Industrial Equipment s. r. o., Boskovice pf 2011 LŠ 399 Kovoprojekta Brno a. s. 386 LAC, s. r. o., Rajhrad 411 OTECO CZ, spol. s r. o., Bučovice 419 Pozemstav Brno, a. s. 370 Rappold Brno, s. r. o., Brno 407 Slévárna přesného lití, s. r. o., Dvůr Králové n. L. 414 Technické muzeum v Brně 413 Zlieváreň Zábrež a. s., Oravská Poruba

4 J. Hlavinka Vážení čtenáři, nacházíme se v období, kdy růst zakázek pomalu rozhýbává ekonomiku naší země ovlivněnou dramatickým propadem způsobeným světovou hospodářskou krizí. Přestože však zakázky rostou, u některých až na úroveň let , jejich ziskovost bohužel není zdaleka uspokojivá. I to je však realita dopadů recese nejen na naše odvětví. Ve Svazu sléváren ČR je situace obdobná. V historii nepamatujeme takový záběr nejrůznějších aktivit a dílčích úkolů. Bohužel přidaná hodnota neodpovídala vynaloženému úsilí adekvátně jako v letech konjunktury. Vzhledem k tomu, že očekáváme v následujícím roce pouze pomalé oživování, musíme se chovat racionálně a pragmaticky. V přeneseném slova smyslu musí i naše práce úzce souviset s potřebami a zejména problémy členské základny. Podíváme-li se tedy na proces výroby odlitků, máme na straně vstupů náklady na suroviny, což je ale problém globálního trhu, který činnost svazu příliš ovlivnit nemůže. I přesto jsme se snažili najít nějakou cestu úspor prostřednictvím nákupu na komoditní burze, o které jsme Vás informovali. Další nákladovou položkou je cena energií. Společně se Svazem průmyslu a dopravy ČR vyvíjíme tlak na vládu ohledně nesmyslného růstu cen jak pro podniky, tak i pro domácnosti nad úroveň evropského trhu. Přestože je naše energie výrobně nejlevnější v Evropě, její prodejní cena je na opačné straně cenové stupnice. Závazek k vysokému poměru energií z obnovitelných zdrojů (které po nás nikdo nepožadoval, navrhli jsme si ho sami) všechny zbytečně zatěžuje. Posledním hřebíkem do rakve je kreativita naší vlády v oblasti fotovoltaiky. K tomuto tématu jsme předložili prohlášení k vládě, svolali tiskovou konferenci a nepřímo jsme diskutovali s ministrem průmyslu. V konkrétní rovině jsme hledali řešení pro naše organizace formou nákupu energií prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy. Většina organizací již v minulosti realizovala nepopulární opatření, aby snížila náklady na pracovní sílu. Pokles zakázkové náplně nutně přinesl tlak na snížení mzdových nákladů. V zájmu zachování životaschopnosti pochopily podnikové odborové organizace nutnost úpravy časového fondu, rušení benefitů, snižování prémií atd. Tato opatření se ale bohužel promítla do vyjednávání s OS KOVO o KSVS, ve kterém jako by se chtělo zapomenout na dobu, ve které žijeme. Naším úkolem je vyjednat podmínky akceptovatelné oběma stranami a nijak nepoškodit náš obor. Chceme a přejeme všem, aby jejich ohodnocení bylo i motivační, na druhé straně je nutné brát zřetel na situaci v podniku a jeho možnosti. Má-li být hodnocení pracovníků úměrné jejich kvalitám (nikoliv dosaženému vzdělání), je nutné nadále intenzivně pracovat na zvyšování jejich kvalifikace. Hlavním důvodem není jen profesní růst, nýbrž udržitelnost a rozvoj. Významnou roli hraje vysoký věkový průměr našich zaměstnanců. Většina zaměstnavatelů si tento problém uvědomuje a provádí odborná školení. Náš svaz chce být stejně jako letos i v příštím roce nápomocen. Novinkou v roce 2011 bude zajištění financování pro bezplatná školení a kurzy našich členů. Dalo by se říct, že jsme vyčerpali všechny nákladové položky. Bohužel. Legislativní zátěž ukusuje čím dál větší procento nákladového koláče. Jsme rádi, že se podařilo snížit rozpočet o legislativu REACH. Na druhé straně nás čeká obdobný úkol v oblasti nepsi zařazení Si mezi karcinogenní látky, a dále výjimka z obchodování s povolenkami CO 2 pro naše slévárny po roce V současné době taktéž řešíme dopadovou studii na zpřísnění emisních limitů v rámci IPPC našich sléváren (více s. 423). Zdánlivě strohé fráze nejsou bohužel pouhým klišé, ale mohou v případě neúspěchu vést k drastickým poplatkům pro naše slévárny. Celá záležitost má ale nadnárodní charakter a bude nutné ji řešit na evropské úrovni, kde spoléháme na dobré vztahy a zázemí v CAEF. Stejně tak bude velmi důležitá oboustranná komunikace s členskou základnou a získání adekvátních informací vedoucích ke zdárnému cíli. Jak může svaz napomoci našim organizacím na straně výstupu? Cenu odlitků asi neovlivní. Může ale napomoci při vyhledávání nových trhů a nových příležitostí. V letošním roce byla za přičinění našeho svazu získána podpora veletrhů Hannover, MSV Brno a Swisstech. V příštím roce chceme obdobným způsobem zajistit podporu na veletrhu v Hannoveru, na veletrhu GIFA a MSV v Brně. Na vyšší úrovni máme zájem podporovat myšlenku proexportní politiky naší země s důrazem na vzájemnou koordinaci činností ministerstev obchodu a zahraničních věcí. Opustíme-li myšlenku provázanosti sléváren a svazu, dostá-váme se do rutinní činnosti našeho sekretariátu. Rozepisovat se o její náplni (statistika, projektová činnost, jednání tripartit na krajské úrovni, činnost ve výborech svazu průmyslu, svazu modeláren, odborných komisích ČSS, CAEF atd.) by asi zabralo velký prostor. Tato práce je dílčí a vede ke komplexnímu pohledu na slévárenský obor v ČR. Vážení čtenáři, držíte v rukou poslední číslo časopisu Slévárenství v letošním roce. Dovolte nám, abychom touto cestou všem poděkovali za spolupráci a popřáli klidné prožití svátků vánočních s těmi nejbližšími. Do nového roku 2011 přejeme všem hodně zdraví, štěstí a osobních úspěchů. Časopisu Slévárenství velké množství kreativních příspěvků a přízeň čtenářů. A našim slévárnám? Lepší rok než byl ten letošní, zejména co se týká profitability zakázek, kvality pracovního prostředí a adekvátního politického klimatu. Zejména ale notnou dávku toho podnikatelského štěstí. ú v o d n í s l o v o Slévárenst ví. LV I I I. listopad prosinec

5 Leonhard Heusler r o č n í p ř e h l e d y roční přehledy Odlitky z lehkých kovů odlévané do pískových a do kovových forem 1. část: hliník základy nauky o materiálu, materiály a jejich vlastnosti L e o n h a r d H e u s l e r Statické a mechanické vlast nosti G. K. Sigworth a T. A. Kuhn [1] zjišťovali vhodnost dvou amerických forem na zkušební tyče (ASTM B 108 a stupňovitá deska Společnosti pro hliník Aluminium Association) z hlediska dosažitelných charakteristických hodnot mechanických vlastností a případných technologických problémů. U obou typů nebylo možné zcela zabránit vzniku pórovitosti způsobené smrštěním při tuhnutí, a proto autoři iniciovali další vývoj. C. Kneißel aj. [2] představují novou kovovou formu na stupňovitou desku a také multifunkční kovovou formu, do které se při jednom lití odlévají všechny běžné zkušební odlitky. Tím se zajistí, že u všech zkušebních odlitků jsou přibližně stejné podmínky, co se týče složení slitiny, zjemnění zrna, obsahu plynů a stupně znečištění. Výsledky jsou popsány na příkladě slitiny AlSi7Mg0,3. Z. Guo aj. [3] vyvinuli model pro předpověď mechanických vlastností slévárenských slitin při teplotě okolí. Tepelné zpracování G. Dambauer, T. Pabel a P. Schumacher [4] referují o možnostech úspor, kterých lze dosáhnout upraveným tepelným zpracováním. Práce však byla téměř ve stejném znění už jednou v r publikována a referovalo se o ní v ročním přehledu 2007 uvedeném v odkazu [5]. L. Zhang, Y. Jiang a Z. Ma [6] představují nový postup tepelného zpracování, u kterého lze upustit od rozpouštěcího žíhání (homogenizování). Vlastnosti rozpouštění fází Cu ve slitině A319 (podobná AlSi6Cu4) zkoumali Y. M. Han aj. [7]. Zjistili přitom, že přítomnost Mg a Sr zesiluje sklon k odmíšení mědi. Fáze Al 2 Cu ve formě dendritů se rozpouštějí snáze jako fáze ve formě kompaktních útvarů. Při vyšším obsahu Mg se tvoří fáze Al 5 Mg 8 Cu 2 Si 6, které mají o něco nižší bod tání než fáze Al 2 Cu, a proto zvyšují nebezpečí natavení. Tímto tématem se autoři zabývají hlouběji v další práci [8] o tvoření struktury ve slitinách AlSiCuMg zušlechtěných a v nezušlechtěných stronciem. Věnují se zde podrobněji různým fázím a pórovitosti způsobené natavením. S. Haro aj. [9] zkoumali vliv rozpouštěcího žíhání (homogenizace) a stárnutí na strukturu a mechanické vlastnosti slitiny A319. Nejlepší kombinace pevnosti a tažnosti při přetržení se dosáhlo při rozpouštěcím žíhání (homogenizaci) při teplotě 504 C po dobu 8 h, rychlým ochlazením do vody (60 C) a následném umělém vytvrzování 6 h při 154 C. M. A. Talamantes-Silva aj. [10] hodnotí vliv rychlosti chladnutí a tepelného zpracování na mechanické vlastnosti slitiny A206 (AlCu4Ti). Slitina A356.2 (AlSi7Mg0,3) a závislost jejích mechanických vlastností na podmínkách kalení po rozpouštěcím žíhání (homogenizaci) a předběžném stárnutí při teplotě okolí byly předmětem zkoumání M. Jeyakumara, M. Hameda a S. Shankara [11]. Je už déle známo, že pro dosažení určité pevnosti je potřeba o to kratší doba rozpouštěcího žíhání (homogenizace), o co je stávající struktura jemnější. Jemná struktura je výsledkem vysoké rychlosti chladnutí a kvantifikuje se často vzdáleností větví dendritů. M. Stucky a E. Guedi [12] se zabývali tímto jevem podrobněji a došli k závěru, že zkrácením DAS na méně než 25 µm nevede k žádnému dalšímu zlepšení indexu jakosti a že maximálních hodnot mechanických vlastností se při tomto stavu struktury dosahuje po 1 až 2 h rozpouštěcího žíhání (homogenizace). Relativně složité pochody odměšování ve slitinách s různými legujícími prvky, jako je např. AlSi7Cu3Mg, popisují na základě podrobných zkoušek TEM (transmisní elektronová mikroskopie) N. Cherdoudi aj. [13]. Podobným směrem se ubírá i práce J. Y. Hwanga aj. [14]. Pochody odměšování je možné zkoumat i diferenční kalorimetrií a dilatometrií, jak dokazují F. Lasagni aj. [15]. K měření vnitřního pnutí se často používá metoda vrtaného otvoru nebo kruhového jádra, která je poměrně nákladná a má sklon k chybám, protože se zde musí na součást nalepit relativně malé podložky tenzometrických elementů. V postupu, který popisují K. Li, B. Xiao a O. Wang [16] se místo podložek tenzometrických elementů používají mikrotvrdostní vtisky, jejichž relativní změny vzdálenosti se během vrtání kruhového jádra měří laserovou interferometrií, z čehož pak lze zjistit uvolněné vnitřní pnutí. Metody měření byly předvedeny na speciálním tvaru zkušební tyče. Bylo přitom naměřeno napětí v tahu až 200 MPa na povrchu a tlakové napětí až 50 MPa uvnitř. Obě metody (DMS a laserová interferometrie) poskytují podle autorů spolehlivější výsledky než rentgenová nebo neutronová difraktometrie. Odlitky pro motor y E. Köhler aj. [17] podávají přehled o aktuálních a budoucích požadavcích na lehké konstrukce bloků motoru. A. Pithan, H. Fuchs a S. Röpke [18] se zabývají možnostmi slitin hliníku pro vysoce namáhané hlavy válců. Pro hlavy válců naftových motorů preferují autoři sklopné lití. Zjistilo se, že u slitiny AlSi8Cu3 se poměr průměrného napětí (M = (σ střídavé /σ prahové ) 1) se zvyšující teplotou snižuje, tzn. že se tento materiál s rostoucí teplotou stává méně citlivý na střídavé namáhání. V posledních letech se pro výrobu hlav válců navrhovaly slitiny jako AlCu5NiSbZr, AlMg3Si1ScZr a AlSi12CuNiMg. C. Reeb, H. Zak a B. Tonn [20] představují novou slitinu na bázi AlMn, kterou také srovnávají se slitinami uvedenými v odkaze [19]. Pro slitinu AlMn3ZnZr byly zjištěny výrazně vyšší hodnoty žárupevnosti (obr. 1) a také při termomechanické únavě podstatně převyšuje např. slitinu AlSi6Cu4. K. Sadayappan aj. [21] referují o vývoji slitiny AlCu2Mg1SiNiMn s přísadami skandia a titanu pro výrobu turbodmychadel. Po rozpouštěcím žíhání (homogenizaci) při 590 C a stárnutí při 300 C se dociluje hodnot meze průtažnosti (meze kluzu), které jsou 3krát vyšší než u tvářené slitiny 2618-T6 a 2krát vyšší než u dosud užívané slévárenské slitiny 354-T6. Pevnostní vlastnosti slitiny A319 (podobná AlSi6Cu4) při různých teplotách zkoušení je předmětem rozsáhlé práce E. Rincona aj. [22]. Pístové slitiny jsou často téměř eutektické slitiny AlSi s přísadou Cu, Ni a Mg pro zvýšení pevnosti. Zásadním problémem legujících přísad je snížení teploty likvidu, které ve svém důsledku vede k nižší stabilitě teploty. Y. V. Milman aj. [23] proto sledují myšlenku kvazi-binární slitiny Al-Mg 2 Si, která s teplotou 597 C 416 Slévárenství. LVIII. listopad prosinec

6 Leonhard Heusler Obr. 1. Tvrdost podle Brinella po tepelném zpracování Y. N. Kwon, K. Lee a S. Lee [36] použili různé postupy lití (reo, squeeze atd.), aby získali různou distribuci Si, a potom zjišťovali zkouškami na místě (in situ) lomové vlastnosti těchto různých variant. Zatímco u zkušebních odlitků vyrobených reo litím byl lom iniciován zlomenými fázemi Si, u zkušebních odlitků vyrobených litím s kováním u kterých byla vzdálenost mezi částicemi Si větší začínal lom na vrubu a pokračoval v základní kovové hmotě podél střižných pásů. M. Merlin, L. Pivetti a G. L. Garagnani [37] se zabývají vlivem zušlechtění a rychlosti tuhnutí na rázovou houževnatost slitin A356. V podobné práci zjišťovali M. Merlin aj. [38] rázovou vrubovou houževnatost slitiny nízkotlakých odlitků kol osobního auta ze slitiny A356. vykazuje vyšší eutektickou teplotu než soustava AlSi. Vyrábějí se systematicky slitiny s různým obsahem Mg 2 Si, které se pak podrobují zkoušce opotřebení. Přitom se ukázalo, že nejmenšího opotřebení se dosahuje při eutektickém složení (13 % Mg 2 Si). Mají následovat další zkoušky s touto základní slitinou s běžnými přísadami zvyšujícími pevnost. Pro zvýšení odolnosti proti opotřebení se také stále více uvažuje o zpevnění částicemi nebo vlákny. R. Mahadevan a R. Gopal [24] vyvinuli píst s částečným zpevněním krátkými vlákny, který byl vyroben postupem squeeze casting (lití s krystalizací pod tlakem). Použitím vláken z oxidu hlinitého a silikátu se kromě zvýšení pevnosti docílilo i výrazného zlepšení opotřebitelnosti. Vliv struktur y C. Y. Jeong aj. [25] diskutují o vlivu struktury u slitiny A356 na mechanické vlastnosti, přičemž se zabývají zvláště vlivem vzdálenosti sekundárních větví dendritů (DAS) na mez únavy při kmitavém napětí (únava při vysokocyklovém a nízkocyklovém namáhání). Výraznější výskyt Sn jako prvku znečištění v druhotných slitinách hliníku bylo podnětem pro studii D. Emadiho, L. V. Whitinga a R. Schmid-Fetzera [26]. A. P. Druschitz a J. Griffin [27] předkládají vývoj dvou slitin hliníku s vysokou pevností. První je slitina AlCu s 5,7 % Cu a malými přísadami Mg, Mn, Ti, V, Zr a Ag, která díky relativně vysokému obsahu Cu dosahuje dostatečně dobrých vlastností a hodnot pevnosti vyšších než 400 MPa. Druhá je slitina typu AlZn- CuMg, která dosahuje hodnoty pevnosti 500 MPa, ovšem při téměř nulové tažnosti při přetržení. Ve velmi rozsáhlé práci se A. M. A. Mohamed aj. [28] zabývají vlivem dalších přísad Cu, Mg, Fe a Mn na slitinu AlSi11- Cu2MgMnFe. U podobné slitiny, jako je v odkazu [28] slitiny AlSi10Cu2 s různým obsahem Fe a Mn zjišťovali L. Ceschini aj. [29] statické a dynamické vlastnosti v závislosti na vzdálenosti větví dendritů (DAS 10, resp. 50 µm). Tvárnost a houževnatost Renesance se dočkal, díky publikacím Cacerese v posledních letech, index jakosti. M. Tiryakoglu a J. Campbell [30] objasňují stručně různé koncepce a vzorce indexu jakosti, které byly dosud publikovány, a pak navrhují další, který oproti dosavadním indexům popisuje maximální potenciál plastických vlastností slitiny. Je to objasněno na přehledu dat z literatury pro slitiny AlSi7Mg, A201 a A206. Podle toho by se u slitiny AlSi7Mg mělo teoreticky dosáhnout při 17 až 20 % tažnosti při přetržení pevnosti 320 MPa. Tato práce byla v podobné formě publikována ještě v odkazu [31]. S. S. Swaminathan aj. [32] zkoumali chování slitiny AlSi7Mg při extrémně silné plastické deformaci. X. Teng aj. [33] se zabývají statistickou analýzou plastických lomových vlastností odlitku ze slitiny AlSi7Mg. Plastické vlastnosti, jakost struktury a lomová houževnatost odlitků ze slitiny AlCuMgAg (A201) jsou předmětem studie M. Tiryakioglua a J. Campbella [34]. U struktury bez vad lze dosáhnout pevnosti 450 MPa při lomové houževnatosti 13,5 %. N. D. Alexopoulos a M. Tiryakioglu [35] zjišťovali souvislost mezi lomovou houževnatostí a pevností v tahu slitiny A357. Únavové vlast nosti Tento rok předložil D. Krätschmer [39] závěrečnou zprávu AiF o dalším vývoji modelu mechanizmu poškození pro výpočet maximálně přípustného vytížení materiálu kmitavým namáháním. Model byl aplikován na slitinu hliníku. Studie se soustředila na únavové vlastnosti slitiny AlSi12Cu4MgNi2 při teplotě okolí 250 a 400 C. Při teplotě okolí lze selhání spojit s lomem velkého primárního krystalu Si, zatímco při 250 C se více vyskytují pásy kluzu. Nakonec při teplotě 400 C se vyskytuje porušení (dezintegrace) homogenní základní kovové hmoty, aniž by došlo k poškození částic. Optimalizace struktury, jako je zmenšení velikosti krystalů křemíku nebo zaformování vměstků, která se nabízí, nevede k cíli obecně u všech teplot. Rozhodující roli hrají také složité struktury odmíšení a dislokace základní kovové hmoty, které dosud nebyly dostatečně prozkoumány. Negativní vliv pórovitosti na pevnost při kmitavém namáhání je dostatečně znám, kvantifikovat tento efekt je ovšem relativně obtížné. Právě o to se pokoušejí P. Li aj. [40] ve své práci o kvantifikaci interakce uvnitř populací vad na únavové vlastnosti slitiny A356-T6. Od faktoru napětí a intenzity prodloužení odvozují další faktor, který popisuje interakci počátku trhliny se sousedícími póry. M. Ostermeier, H. Hoffmann a E. Werner [41] se zabývají již známým vlivem izostatického lisování za horka (HIP) na životnost litých hliníkových součástí. Postupem plánování zkoušek identifikují teplotu procesu HIP jako podstatnou ovlivňující veličinu, zatímco délka a tlak hrají roli podružnou. Měřením hustoty r o č n í p ř e h l e d y Slévárenst ví. LV I I I. listopad prosinec

7 Leonhard Heusler r o č n í p ř e h l e d y bylo možné sestavit vztah mezi hustotou zkušebního kusu a jeho životností (obr. 2), přitom se při výpočtu hustoty bere v úvahu vliv rozpuštěného a vyloučeného křemíku. M. Luke a S. Schwarz [42] se zabývají zlepšením únavových vlastností slévárenské hliníkové slitiny povrchovým zpracováním a izostatickým lisováním za horka (HIP). Vlivem různého tepelného zpracování na mez časované únavy (únava nízkocyklickým namáháním (LFC = Low Cycle Fatigue) u slitiny A356 se blíže zabývají A. R. Emami aj. [43]. Tepelné zpracování T5 sice zpočátku vede k vyšší míře zpevnění, ale zkušební kusy zpracované T6 vykazují při větších stupních deformace znatelné cyklické zpevnění, což má příznivý vliv na životnost. G. Nicoletto, P. Baicchi a R. Konečná [44] se věnují předpovědi životnosti slitin AlSi zatížených vadami. Případem z praxe se zabývají Y. Birol a A. A. Ebrinc [45]. Zkoušejí selhání vlivem únavy hlav válců vyrobených nízkotlakým litím ze slitiny AlSi10Mg. Zkouška na únavu ohybem za rotace pro zjištění životnosti hliníkových kol je předmětem práce P. Ramamurtyho Raju aj. [46]. Koroze a opotřebitelnost V hlavě válce a bloku motoru je chladicí prostředek v přímém kontaktu s materiálem odlitku, vysoké teploty a lokální prvky tvořící prvky slitiny (např. Cu) přitom podporují korozi. Podrobnou studii korozních procesů, ke kterým dochází při provozu motoru, předkládají W. Zhou aj. [47] ve své práci o korozi při přestupu tepla u slitiny typu AlSi6Cu4. C. N. Panagopoulos, E. P. Georgiu a K. I. Giannakopoulos [48] objasňují vliv různých tepelných zpracování na korozní vlastnosti slitiny 319 (podobná AlSi6Cu4). K. Ratnakumar a K. Srinivasa Rao [49] se zabývají strukturou a důlkovou korozí natavených oblastí svarů u slitiny A356 (AlSi7Mg0,3). Zkušební kusy se svařovaly impulzním postupem svařování WIG v litém stavu, resp. po tepelném zpracování T6. Vliv zpracování kovu a parametrů zkoušení na opotřebitelnost eutektické hliníkové slitiny (LM13, AlSi12CuNiMg) je předmětem zkoumání D. Dwivediho, A. Sharmy a T. V. Rajana [50]. D. K. Dwivedi aj. [51] předkládají práci o vlivu Mn jako korektury Fe na stavbu struktury a opotřebení třením u eutektické pístové slitiny. Obr. 2. D. E. Lozano aj. [52] hodnotí opotřebitelnost těsně nadeutektické slitiny vyvinuté pro odlitky motoru, protože tato slitina slouží současně jako kluzná plocha válce a má nahradit dosud používanou litinovou kluznou plochu. Zkoušené vzorky byly odebrány přímo z bloku motoru, který byl vyroben ze slitiny AlSi14Cu2FeMnMgZnNi. S. K. Dey, T. A. Perry a A. T. Alpas [53] popisují podrobně mikromechanizmy jemného opotřebení ve slitině AlSi18. Jednotlivé stupně procesu opotřebení jsou názorně ukázány na vynikajících snímcích struktury a 3rozměrných digitálních profilech. Literatura Korelace mezi hustotou a životností zkušebních odlitků litých do pískové formy (body a plná čára: naměřená hustota; křížky a čerchovaná čára: opravená hustota) [41] [1] Use of Standard molds to evaluate metal quality and alloy properties. Shape Casting. 3rd int. symp. Light Metals, TMS Annual Meeting, San Francisco, , sborník 2009, s [2] Giesserei-Praxis, 2009, č. 9, s [3] Casting, Properties and Microstructure: Prediction of Room Temperature Mechanical Properties in Aluminium Castings, ICAA 11, Aachen 2008, s [4] Giesserei-Praxis, 2009, č. 9, s [5] Giesserei-Rundschau, 2006, 53, č. 3/4, s [6] Int. J. of Modern Physics B 23, 2009, č. 6/7, s [7] Int. J. of Cast Met. Res., 2008, 21, č. 5, s [8] Int. J. of Cast Met. Res., 2008, 21, č. 5, s [9] Mat. Sci. and Techn., 2009, 25, č. 7, s [10] Met. Mat. Trans 39B, 2009, č. 12, s [11] Heat treatment of A356.2 aluminium alloy: effect of quench rate and natural ageing. Shape casting: 3rd int. Symp. Light Metals, TMS Annual Meeting, San Francisco, , sborník 2009, s [12] Fonderie Fondeur d Aujourd hui, 2009, č. 281, s [13] Precipitation: Influence of Silicon and Residual Elements on the Precipitation of CastAluminium-Copper Alloy. v: ICAA 11, Aachen 2008, s [14] Acta materialia, 2009, 57, s [15] Int. J. of Mat. Res., 2009, 100, č. 7, s [16] Residua Stresses in As-Quenched Aluminium Castings SAE, Experiments in automotive engineering SAE International, Warrandale PA, USA, 2008, s [17] MTZ, 2009, 70, č. 10, s [18] Giesserei-Praxis, 2009, č. 6, s [19] Giesserei-Praxis, 2009, č. 6, s [20] Foundry Alloys: Alloy Development for Drive Train Applications. ICAA 11, Aachen 2008, s Slévárenství. LVIII. listopad prosinec

8 ????? [21] Development of an aluminium alloy for elevated temperature applications. Shape casting: 3rd int. Symp. Light Metals, TMS Annual Meeting, San Francisco, , sborník 2009, s [22] Mat. Sci. and Engineering, 2009, 519A, s [23] Alloy Development: Cast Piston Alloys Based on Ternary Al-Mg-Si System with Increased Mechanical Characteristics for Automobile Industry. ICAA 11, Aachen 2008, s [24] Int. Found. Res., 2008, 60, č. 4, s [25] Int. J. of Cast Research, 2008, 21, č. 1 4, s [26] Melt Treatment, Braun Refinement & Modification I: Influence of Sn on Solidification Characteristics and Properties of AlSiCuMg Cast Alloys: Experimental and Thermodynamic Aproaches. ICAA 11, Aachen 2008, s [27] Advanced Cast Aluminium Alloys. Shape casting: 3rd int. Symp. Light Metals, TMS Annual Meeting, San Francisco, , sborník 2009, s [28] Material and Design, 2009, 30, s [29] J. of Mat. Processing Techn., 2009, 209, s [30] Duality indices for cast aluminium alloys. Shape casting: 3rd int. Symp. Light Metals, TMS Annual Meeting, San Francisco, , sborník 2009, s [31] Mat. Sci. and Engin., 2009, 506A, s [32] J. Mat. Sci., 2008, 43, s [33] Eng. Frac. Mechanics, 2008, 75, s [34] Mat. Sci. and Techn., 2009, 25, č. 5, s [35] Met. and Mat. Trans., 40A, 2009, č. 3, s [36] Effect of Si Distribution on the Fracture Toughness of A356 Aluminium Alloys. TMS Annual Meeting, New Orleans, , sborník 2008, s [37] Met. Sci. and Techn., 2008, 26, č. 1, s [38] J. of Mat. Processing Techn., 2009, 209, s [39] Weiterentwicklung eines schädigungsmechanischen Modells zur Berechnung einer maximal zulässigen Werkstoffausnutzung unter schwingender Beanspruchung angewandt auf eine Aluminiumgusslegierung. AiF-Vorhaben, Nr. 909, 2009, Abstract: s [40] Acta Materialia, 2009, 57, s [41] Strenght, Deformation & Fracture: Improvement of Fatigue Life of Aluminium Castings by Hot Isostatic Pressing. ICAA 11, Aachen 2008, s [42] Mechanical Properties: Improvement of the Fatigue Behaviour of an Aluminium Cast Alloy by Surface Modification and Heat Treatment. ICAA 11, Aachen 2008, s [43] Mat. Sci. and Engineering, 2009, 519A, s [44] Fatigue Life Prediction of Al-Si Alloys with Casting Defects. 2nd Fatigue Symposium Leoben 2008, sborník s [45] Int. J. of Cast Metals Research, 2008, 21, č. 6, s [46] Fatigue Draft. Engng. Mater. Struct., 2009, 32, s [47] Corrosion Science, 2008, 50, s [48] Material and Corrosion, 2009, 60, č. 6, [49] Trans. Indian Indy. Met., 2008, 61, č. 4, s [50] Int. J. of Cast Metals Research, 2008, 21, č. 6, s [51] Effect of Mn as Fe corrector on microstructure and adhesive wear of eutectic Al-Si piston alloy. TMS 2008, Fabrication, Characterization and Applications, TMS Annual Meeting, New Orleans, , sborník 2008, s [52] Wear, 2009, 267, s [53] Wear, 2009, 267, s (Zkrácený překlad z časopisu Giesserei, 2010, 97, č. 5, s pokračování) Lektor: doc. Ing. Rudolf Kořený, CSc. r o č n í p ř e h l e d y Nabízíme k prodeji modelové zařízení na skříň převodovky traktoru ZETOR v poslední modifikaci. Vhodné k okamžité výrobě. Jedná se o skříň převodovky v provedení Al-plast, půlený model s jednou dělicí rovinou a 3 ks jaderníků Al včetně vstřelovacích a mrazicích desek (vhodné pro vstřelovací stroje cold box do 30 kg vstřelu s rozebíraním do tří os). Cena dohodou Kontakt: JUDr. Složilová, Pozemstav Brno, a. s., Masarykova 31, Brno, tel: , Slévárenst ví. LV I I I. listopad prosinec

9 L. Veverka z p r áv y s d r u ž e n í p ř e s n é h o l i t í zprávy Sdružení přesného lití Purkyňova Brno tel.: fax: e -mail: te chnicalmuseum.c z w w w.presneliti.info Rada Sdružení přesného lití Ing. Libor Veverka p r e z i d e n t Ing. Luděk Jankůj v i c e p r e z i d e n t Ing. Martin Mrázek, Ph.D. s e k r e t á ř prof. Ing. Augustin Sládek, Ph.D. Ing. Jan Löffelman prof. Ing. Milan Horáček, CSc. Ing. Patrik Vašťák I n g. L i b o r V e v e r k a p r e z i d e n t S P L Vážení přátelé, přesné lití má v České a Slovenské republice dlouholetou a bohatou tradici sahající hluboko do dob společného státu. Sdružení přesného lití (SPL), které vzniklo v roce 1991 a navázalo na činnost Technického sboru sléváren přesného lití (TSSPL), téměř po dobu 20 let úspěšně plnilo své poslání spočívající hlavně v propagaci přesného lití, ve vzájemné podpoře všech členů sdružení, v organizování odborných akcí výstav, seminářů, školení atd. s cílem neustále zvyšovat technickou úroveň a konkurenceschopnost přesného lití v České a Slovenské republice. Postupem času, díky vlastnickým změnám, zostřenému konkurenčnímu prostředí a generačnímu dopadu odchodu celé řady odborníků, kteří stáli u zrodu a rozvoje přesného lití v obou našich státech, došlo v roce 2009 k vyvrcholení diskuze o budoucnosti SPL. Na podzim loňského roku byl do čela SPL zvolen nový prezident Ing. Pavel Michalčík, který přišel s velmi ambiciózním programem, jak oživit činnost SPL v nových podmínkách. Pro tento program se mu podařilo získat podporu většiny členů SPL a nově vzniklá rada začala pod jeho vedením připravovat nový program a plán činnosti SPL. Bohužel v důsledku personálních změn v mateřské firmě byl Ing. Michalčík po necelém půl roce působení ve funkci prezidenta nucen na tuto funkci a členství v radě rezignovat. Po dobu téměř šesti měsíců se tak činnost SPL zredukovala na základní administrativní činnosti zajišťující prosté fungování SPL. Proto stál před delegáty podzimního shromáždění SPL, které se konalo v Brně, nelehký úkol rozhodnout o dalším pokračování činnosti SPL tak, aby naplňovalo své poslání a aby bylo členství pro subjekty zabývající se přesným litím když ne atraktivní, tak alespoň smysluplné a užitečné. Před shromážděním delegátů stál ještě další úkol, kterým byla mimořádná volba nového prezidenta a doplnění stávající rady SPL. Na základě volby oprávněných delegátů jsem byl zvolen novým prezidentem SPL. Delegáti zúčastnění na shromáždění také potvrdili doplnění rady SPL tak, aby mohla v příštím období řádně plnit svou funkci. Vzhledem k již výše uvedenému 420 Slévárenství. LVIII. listopad prosinec

10 L. Veverka jsem si vědom, že situace v SPL není jednoduchá a že v nejbližší době bude nutné spolu s radou připravit nový program a plán činnosti SPL. Jsme si vědomi, že program musí být přínosný pro členy sdružení a zároveň musí být realizovatelný s výsledky viditelnými v reálném čase. Program a plán činnosti bude rozpracován až na nejbližším jednání rady, které by mělo proběhnout do čtyř týdnů tak, aby s programem a plánem mohli být členové SPL i odborná veřejnost seznámeni do konce tohoto roku. Přesto již dnes mohu uvést základní témata, na kterých jsme se na podzimním shromáždění delegátů dohodli: propagace SPL a technologie přesného lití (nové internetové stránky SPL; propagační panely na školách a v Technickém muzeu v Brně); prezentace výrobců zabývajících se přesným litím výstavy a veletrhy organizované s podporou SPL; organizace odborných seminářů a workshopů; ve spolupráci s vysokými a středními školami hledání cesty, jak přitáhnout k oboru přesného lití mladé odborníky, kteří by pomohli vyřešit vleklý generační problém v oboru. Věřím, že se nám spolu se členy rady a s podporou všech členů sdružení podaří najít smysluplnou náplň činnosti SPL v nových podmínkách a navázat tak na úspěšnou činnost našich předchůdců. Byl bych rád, kdyby se i v současné složité hospodářské situaci, kdy jsou členové SPL mnohdy v přímém konkurenčním postavení, podařilo najít tolik společných zájmů, které by ospravedlnily existenci SPL. Myslím, že dobrou cestou je neustále získávat díky rostoucí konkurenceschopnosti nové zákazníky a navyšovat potenciál přesného lití v České a Slovenské republice namísto vzájemného boje o přerozdělení neustále klesajícího objemu výroby v regionu. Jsem přesvědčen, že tomuto trendu může dobře fungující profesní organizace, jakou SPL bylo a mělo by znovu být, výrazně pomoci. Seznam členů Sdružení přesného lití AGRO BRNO-TUŘANY, a. s. Dvorecká 31, Brno-Tuřany tel./fax: ALUCAST, s. r. o Tupesy 120 tel.: CIREX CZ, s. r. o. Průmyslový park Kopřivnice tel.: ČESKÁ ZBROJOVKA, a. s. Svat. Čecha 1283, Uherský Brod tel.: DISA Industries, s. r. o. Za Balonkou 269, Příbram tel.: FIMES, a. s. Sokolovská 573, Uherské Hradiště tel.: , MILOŠ HOMOLKA Hotis Soukenická 3, Brno tel.: IEG, s. r. o. Strojírenská 4/7, Jihlava tel.: , INVERA, s. r. o. S. K. Neumanna 2476, Rakovník tel./fax: Petr Janíček Josefa Hory 626/10, Třešť tel.: KAHAK, s. r. o. Rýzmberská 650, Kdyně tel./fax: z p r áv y s d r u ž e n í p ř e s n é h o l i t í Děkuji za důvěru vyjádřenou volbou delegátů a přeji všem členům SPL a celému odvětví úspěšný rok ESTCOM CZ oxidová keramika, a. s. Provozovna Louny Postoloprtská 2685, Louny KDYNIUM, a. s. Nádražní 104, Kdyně tel.: Slévárenst ví. LV I I I. listopad prosinec

11 1. Areál firmy 2. Záv sný tryska OPTIMA Hanakov Prost jov 3. OPTIMA Alucast Tupesy 4. OPTIMA Kermi St íbro 5. OPTIMA MWG Bzenec 6. Bubnový tryska SMART 6 v Saúdské Arábii 7. SMART 1 Agro Brno-Tu any 8. SMART 4 Stürm Bratislava 9. Metací kolo MK Pr b žný tryska Maxima Chart Ferox D ín 11. Maxima 1.SD Bílina 12. Pr b žný záv sný tryska Worthington Cylindres Hustope e 13. Tryskací a metaliza ní box PSL Považská Bystrica 14. Tryskací box Škoda Transportation Plze 15. Filtr s ventilátorem L. Veverka KONŠTRUKTA Zlievareň K Výstavisku 13, Trenčín Slovenská republika tel.: MOTORPAL, a. s. Humpolecká 313/5, Jihlava tel.: SEEIF Ceramic, a. s., ZÁVOD 03 KERAVIT Kotěrova 3, Ostrava-Vítkovice tel.: Ing. JIŘÍ SCHNEIDER TECHMAPOS, s. r. o. Příkrá 3569, Zlín tel.: z p r áv y s d r u ž e n í p ř e s n é h o l i t í KOVOPROJEKTA BRNO a. s. Šumavská 416/15, Brno tel.: LAC, s. r. o. Štefánikova 116, Rajhrad tel.: Igor LÁNÍK TECHSERVIS BOSKOVICE Chrudichromská 2376/17, Boskovice tel.: MCAE Systems, s. r. o. Knínická 1771, Kuřim tel.: MEDEKO cast, s. r. o. Orlové 255, Považská Bystrica Slovenská republika tel.: MH CONSULTING Mokrohorská 31, Brno tel.: Tryskání tlakovzdušné OTECO CZ, spol. s r. o. CZ Bu ovice, Marefy 35 tel. + fax: , CZ, spol. s r. o. Marefy Výroba tryskacích 35, za ízení Bučovice tryskací boxy injektorové kabiny provozovna tlakové kabiny Slavkovská 853, Bučovice jednoú elové kabiny pr b žné s vále kovou dráhou tel.: +420 bubnové záv sné speciální jednoú elové automaty automatická pro suchý prach Tryskání s metacími koly Filtrace Automaticky ízené záv sné dráhy pro linky s nosností max. do 5 t Popis obrázk PRAGUE CASTING SERVICES, a. s. Radlická 227, Praha 5 tel.: PRVNÍ BRNĚNSKÁ STROJÍRNA Velká Bíteš, a. s. Vlkovská 279, Velká Bíteš tel.: , PŘESNÉ ODLITKY, s. r. o. 1. máje 236, Popovice, Kunovice tel./fax: Ransom & Randolph DENTSPLY International Inc Briarfield Boulevard OH Maumee tel.: REMET Bystrická 840, Bystřička Slovenská republika tel.: Slévárna přesného lití, s. r. o. Roháčova 544, Dvůr Králové nad Labem Tel.: SPO, s. r. o. Nábřeží 674, Zlín-Prštné tel./fax: STACIS Benešovo nábřeží 3745, Zlín tel./fax: TAVRON, s. r. o. Za Olomouckou 2460, Prostějov tel./fax: TECHNICKÉ MUZEUM V BRNĚ Purkyňova 105, Brno tel.: Slévárenství. LVIII. listopad prosinec

12 L. Veverka / J. Hlavinka VÁCLAV ZEDNÍK MINKO Liliová 852, Kutná Hora tel.: fax: zprávy Svazu sléváren České republiky REACH odchází, Emisní povolenky a NEPSI přicházejí I n g. J o s e f H l a v i n k a v ý k o n n ý ř e d i t e l S S Č R VUT Brno Ústav strojírenské technologie odbor slévárenství Technická 2, Brno Technická 2896/ Brno tel.: tel.: tel.+fax: s v a s v a z s l e v a r e n. c z w w w.svazslevaren.cz Ing. Zdeněk Zahrádka Smrčenská 2a, Jihlava tel./fax: ZLIEVÁREŇ ZÁBREŽ, a. s. Oravská Poruba 353, Slovenská republika tel.: ZPL CINOBAŇA s. r. o. Cinobaňa, Slovenská republika tel.: ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Strojnícka fakulta Katedra technologického inžinierstva ul. Univerzitná 1, Žilina Slovenská republika tel.: Váš partner pro čerpání z fondů EU Evropská Unie Svaz sléváren České republiky je přidruženým členem CAEF Committee of Associations of European Foundries (Asociace evropských slévárenských svazů) generální sekretariát Sohnstrasse 70 D Düsseldorf P.O.Box D Düsseldorf Německo tel.: tel.: tel.: fax: eurofoundry.org w w w.caef- eurofoundry.org Takto by se jednoduše daly nazvat nejdůležitější aktivity našeho svazu v poslední době. Máme za sebou zdárné zvládnutí výkladu legislativy REACH, která se nijak nedotkne našich sléváren ve formě registrací a poplatků spojených s celou administrativou. I přesto, že jsme pravidelně informovali, dovolte abychom zrekapitulovali, že šrot, který slévárny používají na vstupu, je vyňat z povinnosti registrace v souladu s výjimkou uvedenou v čl. 2, odst. 7, písmeno d) nařízení REACH podrobné informace: guidance_document/waste_recovered_ cs.pdf?vers=12_05_10 V současné době nás trápí problematika NEPSI (National Eprescribing Patient Safety Initiative), ve které se projednává otázka dopadů Si prachu na lidský organizmus. Snahou této aktivity je zmapovat situaci v evropských slévárnách využívajících křemenný písek a pomocí jednotné nomenklatury prokázat, že tento prach není karcinogenní. Cílem je zabránit zařazení křemenných písků do skupiny karcinogenních látek. Tato práce bude velmi obtížná a bude vyžadovat podporu všech našich sléváren využívajících křemenný písek. Nasazení bude stejné jako v případě legislativy REACH. V zahraničí jsou aktivity spjaté s NEPSI v plném proudu; Česká republika začíná dávat výstupy sléváren pomalu dohromady. Vyhodnocení a první výsledky by měly být prezentovány na mezinárodním setkání v Brně na podzim Vzhledem k náročnosti sběru dat a širokému rozsahu máme před sebou spoustu práce. Dalším neméně důležitým bodem činnosti, ale již na národní úrovni, je problematika obchodování s emisními povolenkami pro slévárny v ČR. z p r áv y s va z u s l é vá r e n če s k é r e p u b l i k y Slévárenst ví. LV I I I. listopad prosinec

13 J. Hlavinka z p r áv y s va z u s l é vá r e n če s k é r e p u b l i k y Do roku 2012 totiž platí výjimka povinnosti obchodování s emisními povolenkami ve slévárnách s emisemi do 25 kt a příkonem pod 35 MW. V našem zájmu je, aby tak bylo nadále i po roce V tuto chvíli zpracováváme materiály s vhodnými argumenty pro podporu zachování stejného režimu jako doposud. Všichni tušíme, že to nebude jednoduchá záležitost, vzhledem ke krokům naší vlády spojeným s kompenzací dopadů špatně nastavených podmínek podpory obnovitelných zdrojů energie, zejména pak fotovoltaiky. Společně s hutním odvětvím náš svaz zpracovává dopadovou studii spojenou s implementací směrnice EU o průmyslových emisích do českého právního řádu pro zařízení na výrobu surového železa, oceli a také odlitků. Cílem je porovnání směrnice o průmyslových odvětvích přijaté Radou EU a Evropským parlamentem z července 2010 se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/01/ ES. Zjednodušeně se dá říci, že se jedná o ekonomickou revizi dopadů změn emisních limitů nově vyžadovaných s těmi, Obr. 1. Obr. 2. Setkání J. Hlavinky s premiérem P. Nečasem Po jednání výkonného ředitele SSČR s ministrem M. Kocourkem Obr. 3. Rokování o Kolektivní smlouvě pro rok 2011 s odborovou organizací OS KOVO které jsou uváděny v BAT (best available technology). Vzhledem k tomu, že každý stát má právo úpravy na národní úrovni, musíme se pokusit národní úroveň srovnat s evropskou, aby se náš stát nechoval papežštěji než papež, jak je u nás zvykem. Vážení čtenáři, cílem našeho svazu je napomáhat vytvářet takové prostředí, které umožní životaschopnost a udržitelnost našeho oboru v České republice. Často prezentujeme náš názor na palčivá témata, jako jsou ceny energií, sociální politika země, dopady změn legislativy životního prostředí atd. K tomu využíváme nejrůznější možnosti. Jako příklad uveďme tiskovou konferenci v Praze (pro ČTK, ČT 24, Z14, Prima, ) k projektu sociální tripartity SP a ČMOS, jednání u kulatého stolu zástupců Svazu průmyslu a dopravy ČR a tripartity na krajských úrovních atd. Velký důraz klademe na možnost osobního setkání a řešení těchto problémů s předními zástupci naší vlády, jako je premiér Petr Nečas (obr. 1), ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek (obr. 2) či jiný významný představitel naší země. Vždy však musíme mít na mysli, že jsme apolitická, oborová organizace. V současné době projednáváme návrh nové Kolektivní smlouvy vyššího stupně s odborovou organizací OS KOVO pro rok 2011 (obr. 3). Podnikové odborové organizace většinou velmi dobře chápou kritické období, ve kterém se nachází jejich organizace, a přistoupily k řadě nepopulárních opatření s cílem přežít. Obětavost pracovníků a loajalita vůči zaměstnavateli dokazuje hodnotu těchto lidí. Náš svaz na druhé straně volá po jednotné sociální rovině průřezově. Máme na mysli nevyváženost, kdy na jedné straně průmyslová odvětví pod tlakem ekonomiky ustála platové škrty a snižování platů místy až o dvacet procent. Na straně druhé desetiprocentní snížení platu státních zaměstnanců vede k obrovské nevoli bez ohledu na současnost jsou všichni státní zaměstnanci stále hodnoceni na úrovni roku 2007, tedy období hospodářského růstu, které už dávno není pravdou. Je smutné že v tomto bodě jsme nenašli se zástupci OS KOVO shodu. Nabídka nové služby oborový second hand Na s tránkách č asopisu Slévárenství a na webov ých stránkách Svazu sléváren ČR můžete NABÍD - NOUT či POPTÁVAT slévárenské s troje a zařízení. Cena: v časopise Slévárenst ví částka bude stanovena PO DOHODĚ na webov ých stránkách s vazu inzerce bude umístěna ZDARMA Zašlete nám svoji nabídku / poptávku + kontakt na odpo - vědnou osobu: 424 Slévárenství. LVIII. listopad prosinec

14 I. Musilová / M. Poledňáková Moje volba moje budoucnost, projekt, který propaguje řemesla v Jihomoravském kraji I n g. I v e t a M u s i l o v á, P h. D. M g r. B c. M i l a d a P o l e d ň á ková Úvodní konference projektu Moje volba moje budoucnost dne Svaz sléváren České republiky jako součást Svazu průmyslu a dopravy ČR je partnerem projektu, který propaguje řemeslné a technické obory v Jihomoravském kraji. Právě probíhající dvouletý projekt podpořený v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost má hlavní myšlenku v popularizaci řemeslných a technických oborů a zvýšení zájmu žáků základních škol o jejich studium vhodným plošným představením jednotlivých oblastí a profesí v nich. Cílovou skupinou projektu jsou primárně žáci 7. až 9. tříd základních škol a sekundárně pracovníci škol a školských zařízení jedná se o ředitele, výchovné poradce a pedagogy základních a středních škol. Realizace projektu vychází z potřeb na trhu práce, z informací získaných přímo od zaměstnavatelů, úřadů práce a zástupců škol. Statistické údaje Jihomoravského kraje vykazují trvalý nedostatek kvalifikovaných pracovníků především z odvětví strojírenství, stavebnictví, dřevovýroby, elektrooborů, autodopravy a v rámci poskytování služeb z oborů gastronomie a oděvnictví. Koncepce celého projektu je inovativní v tom, že se zaměřuje přímo na konkrétní profese. Není tedy jen prezentací středních škol a jejich nabídky studia. Aktivní spoluprací s profesními odborníky, firmami a zaměstnavateli v kraji, stejně jako i odborníky z řad hospodářských komor, Svazu průmyslu a dopravy ČR nebo úřadů práce chce dosáhnout zvýšeného povědomí o technických a řemeslných oborech a představit je jako perspektivní volbu povolání. V současné době přechází projekt do své aktivní části, kdy po pracovních workshopech s výchovnými poradci a profesními odborníky začíná rozjíždět tři klíčové aktivity pro základní školy a cílovou skupinu projektu. V průběhu celého školního roku budou probíhat besedy na základních školách s profesními odborníky, kteří budou žákům představovat jednotlivá odvětví z pohledu své profese a zajímavé exkurze do firem v propagovaných odvětvích v rámci celého Jihomoravského kraje, které mohou žákům a učitelům nabídnout komplexní pohled do chodu firmy, včetně jejího administrativního a sociálního zázemí. Rovněž proběhnou tzv. Oborové dny, které jsou bezesporu tou nejzajímavější aktivitou směřovanou právě k žákům. Budou monotematicky rozděleny, na každé odvětví jeden Oborový den. Na těchto dnech si žáci řemeslo vyzkouší, seznámí se s jeho náplní, s pracovními nástroji a přístroji a budou si moci sami vyrobit vlastní výrobek. Oborové dny tak nabídnou přímé setkání s profesí a řemeslem jako takovým, a to vše za účasti profesních odborníků z praxe, kteří budou žáky celým dnem provázet. Součástí projektových aktivit bude zpracování kvalitních prezentačních materiálů, CD, DVD s motivačním filmem či webový portál informující o aktuálních aktivitách projektu se zajímavými odkazy a informacemi. Výchovní poradci, resp. učitelé na základních školách, získají díky projektu kvalitní, aktuální a souhrnné metodické podklady, které jim poslouží k předávání informací o reálných potřebách trhu práce směrem k žákům a jejich rodičům. Aktuální novinkou bude Katalog řemesel, ze kterého se žáci a jejich rodiče mimo jiné dozvědí, kam může žák po absolvování studia nastoupit, co která konkrétní pracovní pozice obsahuje, s jakými platovými podmínkami či možnostmi kariérového růstu lze počítat a mnoho dalších zajímavých informací. z p r áv y s va z u s l é vá r e n če s k é r e p u b l i k y Webové stránky projektu: Setkání nad výstupy projektu v Mikulově Exkurze do oblasti gastronomie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Slévárenst ví. LV I I I. listopad prosinec

15 A. Mores z p r áv y Če s k é s l é vá r e n s k é s p o l e čn o s t i zprávy České slévárenské společnosti sekret ariát p.s. 134, Divadelní Brno tel., záznamník, fax: mobil: volny.c z w w w.slevarenska.cz ČSS je členskou organizací WFO World Foundrymen Organization c /o The National Metalforming Centre 47 Birmingham Road, West Bromwich B70 6PY, Anglie tel.: fax: thewfo.com Zasedání odborné komise pro litinu s kuličkovým grafitem d o c. I n g. A ntonín M o r e s, C S c. p ř e d s e d a O K p r o L K G Dne se v Praze na ČVUT, Fakultě strojní, konalo 64. zasedání Odborné komise pro litinu s kuličkovým grafitem (LKG), které bylo spojeno s prezentací firmy ABP Inductions Systems GmbH Dortmund. (ABP výroba a realizace indukčních zařízení pro slévárny.) V úvodu zasedání doc. Ing. M. Němec, CSc., zástupce vedoucího Ústavu strojírenské technologie, sdělil, že na ČVUT v Praze studuje v 1. ročníku kolem 800 posluchačů, což je značně menší počet než dřívějších posluchačů. Obor Strojírenské technologie studuje 50 studentů, z toho diplomové práce z oblasti slévárenství si vybralo 12 posluchačů. Stále platí, že oddělení slévání patří mezi největší v oboru strojírenské technologie. V současné době se zaměřuje hlavně na oblast technologie odlévání slitin hliníku a hořčíku. V technické části zasedání Mgr. K. Kobyláková vysvětlila změny, které proběhly ve firmě ABB, známé v ČR tím, že již v 90. letech minulého století začala v českých slévárnách s náhradou většinou již starých, neekologických studenovětrných kuploven za indukční pece ABB. V současnosti dodává pece firma ABP, která se vyčlenila z ABB a má nyní 470 zaměstnanců. Ing. E. Lerner podal přehled technického vývoje indukčních pecí od prvních, vyrobených v roce 1903, až po současnost. Prudký rozvoj výroby těchto pecí je spojen s výstavbou nových pecních zařízení v Číně, Indii a Koreji a v Evropě v Německu a ve Švédsku. Velmi zajímavé jsou údaje o energetické bilanci z hlediska spotřeby energie. Nejlepší výsledky se dosahují právě u indukčních pecí, kde teoretická spotřeba energie k natavení kovu je 396 kwh/t. Naopak energeticky velmi náročné jsou podle zpravodaje pece rotační. Toto srovnání je značně diskutabilní, neboť spotřeba energie je dána více činiteli, např. tvarem a objemem pece, systémem chlazení, požadovaným chemickým složením, odsáváním, systémem regulace atd. Indukční pece se ve slévárnách většinou používají v objemovém rozsahu 0,3 až 70 t. V ČR jsou nejčastější pece o objemu 4 6 t. V energetické teoretické bilanci je nutno započítat ztráty, které jsou např. na cívce 89 kwh/t, na měniči 17 kwh/t, na transformátoru 8 kwh/t a také jiné ztráty. Celková spotřeba elektrické energie při tavení na teplotu C je 517 kwh/t. Značné úspory lze dosáhnout na cívce jejím pevným upevněním, čtyřhranným profilem a způsobem izolace. Ing. Lerner zdůraznil, že největší ztráty vznikají přímo v provozu tavírny. Zdržení 10 minut v důsledku úpravy chemického složení, změny teploty, organizačních problémů, činí až 100 kwh/t. Velmi zajímavé úvahy pro naše slévárny: netryskaný vratný materiál značně zvyšuje spotřebu elektrické energie. Určíme-li, že použijeme do vsázky např. 5 t vratného materiálu, dodáme ve skutečnosti pouze 4,5 t kovu, 0,5 t tvoří zbytky formovací směsi na netryskaném vratném materiálu; příliš mnoho ocelového šrotu ve vsázce prodlužuje tavbu, neboť se musí dosáhnout vyšších tavicích teplot. Tato úvaha je velmi zajímavá, neboť nelze pouze snižovat obsah surového železa ve vsázce při výrobě LLG a LKG a nahrazovat jej nízkouhlíkovým ocelovým šrotem, většinou ve formě paketovaných plechů, navíc často pozinkovaných. Např. u indukční pece o obsahu 15 t při vsázce složené pouze z ocelového šrotu a netryskaného vratu se zvýší spotřeba elektrické energie o 250 kwh/t. Další náklady pak vznikají v důsledku úpravy chemického složení, náklady na nauhličovadlo a náklady na výběr vhodného očkování; značné ztráty mohou vznikat i nevytížením indukčních pecí; při provozu indukčních pecí se zvyšuje spotřeba elektrické energie i častým snímáním víka při měření teploty a dolegování; při odlévání je důležitá rovněž požadovaná teplota kovu, která je ovlivněna i velikostí pánve (lepší je větší pánev), průběhem očkování a záleží i na transportu kovu k formám; elektrickou energii šetří také použití licích zařízení, která mohou být podle druhu s vlastním indukčním ohřevem, nebo bez ohřevu. V každém případě licí zařízení u formovacích linek podstatně šetří elektrickou energii, neboť během lití dochází k poklesu teploty pouze o max. 20 C proti běžným 50 C a často i podstatně více při odlévání přímo z licích pánví. Závěrem svého příspěvku Ing. Lerner zdůraznil, že u indukčních pecí by mělo 426 Slévárenství. LVIII. listopad prosinec

16 A. Mores / V. Kafka být cílem dosažení spotřeby elektrické energie vždy pod 580 kwh/t. Ing. V. Tůmová, zástupkyně firmy Lungmuss, informovala o možnostech vyzdívek a výdusek pro indukční pece, indukční předpecí, udržovací pece, kuplovny, konvertory pro výrobu LKG a rovněž pánve pro odlévání oceli (se spodní výpustí). Ing. Sýkora, CSc., ve svém příspěvku hovořil o nauhličování litin při určitém podílu ocelového šrotu ve vsázce indukčních pecí a o použití nového přípravku SC 325 pro očkování do proudu. Využití metody Phassed Array pro diagnostiku vnitřních vad a strukturu odlitků vysvětlil Ing. D. Bílek z Technické univerzity Liberec. Jedná se o novou metodu ultrazvukové defektoskopie, kde klasické ultrazvukové sondy obsahují maximálně dva piezoelektrické měniče elektrického signálu na mechanické (akustické) kmity. Phassed Array (PA) sondy obsahují až 64 piezoelektrických měničů v jednom pouzdře. Řídicí počítač ultrazvukového defektoskopu lze naprogramovat tak, aby přiváděl do měničů kmity v takové fázi, že dohromady složí ultrazvukovou vlnu libovolného tvaru a směru a lze měnit ohniskovou vzdálenost soustředění vln. Z jednoho místa na odlitku tak lze prozvučit všechny přístupné i původně ultrazvuku nepřístupné oblasti (tepelné uzly) pouze jednou sondou, přičemž dříve bylo nutno použít několik sond. Jedná se tedy o třírozměrné zobrazení výsledku prozvučení. Lze dokonce usuzovat i na strukturu odlitků. Doc. A. Mores se zamýšlel nad těžkou situací sléváren v ČR v roce 2009 a v prvních měsících roku Celkem došlo k uzavření 7 sléváren, převážně v severních a východních Čechách. Některé slévárny jsou v insolvenci, jsou však zájemci o jejich koupi a další provoz. Největší potíže měly slévárny vyrábějící LLG, případně LLG a LKG. Slévárny oceli zatím krizí procházely poměrně dobře, pouze jedna malá je uzavřena a jedna v insolvenci. Nejlépe si vedou slévárny odlitků ze slitin hliníku vyráběných tlakovým litím. Jedná se převážně o odlitky pro automobilový průmysl. Celé jednání odborné komise pro LKG je možno považovat za úspěšné; zúčastnilo se ho 41 opravdových zájemců o tento slévárenský obor. Naše poděkování patří nejen všem aktivním přednášejícím, ale i pracovníkům ČVUT Praha, kteří pomáhali zasedání organizačně zabezpečit. Odborná komise ekonomická ČSS se sešla na svém 36. zasedání d o c. I n g. V á c l a v K a f k a, C S c. p ř e d s e d a O K e k o n o m i c k é Tentokrát jsme nevolili, jak bývá zvykem, za místo jednání Odborné komise ekonomické (OK) konkrétní slévárnu, ale využili jsme toho, že ve 37. týdnu probíhal v Brně veletrh FOND-EX a sešli jsme se dne ve Velké Bíteši ve známé restauraci U Raušů. Dvacítka našich členů se potkala v době doznívající hospodářské krize. Ta také určila nosné téma zasedání: Hospodářská krize a její projevy v českých slévárnách. Účastníci si vyměnili stanoviska tradiční formou kolečka. Je jasné, že atmosféra několikahodinového jednání je prakticky nepřenosná. Nicméně snad tedy alespoň několik zajímavých postřehů. Prvním je známá skutečnost, že hospodářská krize dosud neskončila. Očekáváme její doznívání ještě rok, spíše rok a půl. A vše nasvědčuje tomu, že období pokrizové by mělo být zcela jiné, než byl hospodářský boom před vypuknutím světové finanční a hospodářské krize. Účastníci 36. zasedání OK ekonomické Dalším zajímavým poznatkem důležitým zejména pro budoucnost je, že u některých sléváren se podařilo (samozřejmě ze současného pohledu) propustit špičkové pracovníky, kteří jsou nyní velice těžce nahraditelní. Nastala známá situace, že vynikající odborník si svoji novou práci obvykle najde. A nyní, kdy ho slévárna potřebuje zpět, bohužel již není k dispozici. S jistým podivem je přijímána skutečnost, že i v dnešním období, kdy se nezaměstnanost blíží v České republice 9 %, pracovníci přicházející z úřadů práce do našich sléváren s jistou pravidelností po několika dnech obvykle odcházejí. Jejich zájem o trvalou práci v našem oboru je snad až na výjimky velice malý. Tuto skutečnost potvrdil i prezident Združenia zlievarní a kováční Slovenska Ing. Vladimír Bálint. A to je nezaměstnanost na Slovensku vyšší než v České republice (blíží se 15 %). Kolega Bálint podal také zevrubnou informaci o situaci ve slévárenství na Slovensku. Novou skutečností, kterou jsme dosud ve významnější míře prakticky nepoznali, je, že jistá část našich sléváren se dostává do vážných problémů. V některých slévárnách již byla zastavena výroba, v několika působí správce konkurzní podstaty a jistá část je v insolvenci. Ve vážných problémech je přibližně 10 až 20 sléváren. Před touto situací jsme řadu let důrazně varovali. Stejně tak jsme informovali, že naopak existovalo pár sléváren, které i v době krize vyráběly na plnou kapacitu. Bohužel patrně období silného boomu před vypuknutím krize způsobilo, že slévárny byly méně vstřícné k vážnému naslouchání těmto chmurným predikcím. A tržní mechanizmy v oblasti sléváren ukázaly svoji odvrácenou tvář. Ať je to jakkoli, tento proces je v zásadě pro naše slévárenství ozdravný. Bohužel, když výrobní jednotky dlou- hodobě nedbají na maximální úspornost v hospodaření, zvyšování jakosti výrobků, na vývoj a zavádění nových technologií, inovací atd., pak zákonitě přichází tržní trest. Na zasedání OK byla také konstatována velice nelichotivá skutečnost, a sice že dochází k odvolávání špičkových manažerů sléváren jejich majitelem. Byť je tento jev zatím zcela výjimečný, tak k němu z p r áv y Če s k é s l é vá r e n s k é s p o l e čn o s t i Slévárenst ví. LV I I I. listopad prosinec

17 V. Kafka / J. Šenberger v y s o k é š ko ly i n f o r m u j í OK nemůže mlčet. Plně uznáváme, že majitel má právo jmenovat a odvolat svůj vrcholový management zcela podle svého uvážení. To je v jeho kompetenci a stěží mu do těchto přístupů může někdo hovořit. Nicméně nemůžeme se ztotožnit s tím, když se daný akt výměny děje postupem bezdůvodně zcela neetickým a bez alespoň formálního poděkování špičkovému a v českých slévárnách uznávanému manažerovi. Na zasedání podal Ing. J. Šlajs, předseda České slévárenské společnosti, informace o činnosti ČSS, pohovořil o úspěšném průběhu 47. slévárenských dnů a mj. informoval i o přípravě příštích, 48. slévárenských dnů v roce Ing. Stanislav Chudáček přiblížil práci SSČR a vyzdvihl dvacet let usilovné práce tohoto svazu pro české slévárenství. O činnosti řešitelského týmu PROJEKTU XI (následujícím po PROJEKTU X ) zaměřeném na nákladovost přípravy formy podala informace Ing. O. Poloková. Na tomto problému pracují v současné době čtyři slévárny a dvě vysoké školy. Očekává se úspěšné zakončení úkolu, sepsání závěrečné zprávy, její oponentura a následující zorganizování 11. semináře. Ten by se měl konat v březnu 2011 v Královopolské slévárně v Brně. Nemalou část 36. zasedání zabrala příprava VI. mezinárodní ekonomické konference, která se uskutečnila ve dnech 2. a ve slévárně Mencl Guss, s. r. o., Roudnice nad Labem. Na závěr jednání se účastníci dohodli, že další, 37. zasedání, které se bude konat v KPS Brno, proběhne v březnu 2011 spolu s 11. seminářem. vysoké školy informují Doktorandské studium na FSI VUT v Brně d o c. I n g. J a r o s l av Š e n b e r g e r, C S c. Odbor Slévárenství na FSI VUT v Brně je akreditován pro doktorské studium v oboru strojírenské technologie. Doktorské studium má formu prezenční i kombinovanou. Standardní doba studia v prezenční formě je 4 roky. Jedná se o individuální formu studia. Každý doktorand je veden svým školitelem. Celkové doba studia do odevzdání doktorské práce činí maximálně 7 let. Na odboru Slévárenství FSI VUT v Brně ukončilo v posledních 5 letech studium 5 doktorandů, kteří získali vědeckou hodnost Ph.D. V současné době studuje prezenční formou 10 doktorandů. Témata jejich práce souvisejí s výzkumnými projekty řešenými odborem slévárenství. Jedná se o projekty vypsané Ministerstvem průmyslu a obchodu a projekty GAČR. Na řešení projektu GAČR Výzkum interakce atmosféry a slévárenské formy s taveninami na bázi železa se podílejí v rámci doktorské práce: Ing. Klára Burianová dílčím úkolem Formovací cementové směsi ekologická náhrada směsí furanových, Ing. Ivo Stachovec dílčím úkolem Vývoj technologie lití odlitků střední hmotnosti do cementových forem, Ing. Ladislav Tomek dílčím úkolem Interakce tekutého kovu se slévárenskou formou na jejich mezifázovém rozhraní. Řešitelem projektu a školitelem je prof. Ing. Karel Rusín, DrSc. Problematikou výroby odlitků metodou přesného lití se zabývají následující témata doktorských prací: Ing. Vojtěch Kosour Využití simulace k optimalizaci technologických postupů vedoucích ke zhotovení prototypových sérií odlitků, Ing. Martin Macků Využití technologie RP a přesného lití pro odlitky v oblasti lékařství, Ing. Vít Mikulka Zvyšování kvality odlitků odlévaných metodou vytavitelného modelu. Školitelem doktorandů zabývajících se problematikou přesného lití je prof. Ing. Milan Horáček, CSc. V oblasti lehkých slitin je řešena otázka jakosti odlitků vyráběných metodou tlakového lití v doktorské práci Ing. Markéty Říhové na téma Výzkum pórovitosti u tlakově litých odlitků ze slitin Al školitel doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc. Pod vedením školitele doc. Ing. Jaroslava Šenbergera, CSc., pracují doktorandi na následujících vědecko-výzkumných projektech: Na řešení programu Tandem MPO s názvem Výzkum a optimalizace výroby vysokolegovaných litin pro odlitky se podílí Ing. Václav Kaňa v rámci své doktorské práce Výzkum, optimalizace a zavedení výroby těžkých odlitků z vysokolegovaných litin. Projekt byl úspěšně ukončen a doktorand dokončuje doktorskou práci. Projekt byl řešen ve spolupráci s akciovou společností ŽĎAS. Dílčí část projektu GAČR s názvem Nukleace grafitu a možnosti řízení jeho morfologie ve slitinách železa řeší v rámci doktorské práce s názvem Vliv metalurgické jakosti litin na morfologii grafitu Ing. Jaroslav Laštovica. Projekt je řešen ve spolupráci s VŠB TU Ostrava. Ing. Vítězslav Pernica se podílí na řešení projektu TIP Výzkum a optimalizace technologie výroby masivních ocelových odlitků v rámci své doktorské práce Sekundární oxidace slitin železa při odlévání těžkých odlitků. Projekt je řešen ve spolupráci s ŽĎAS a. s. Cílem doktorandského studia je připravit absolventy vysokých škol na vědeckou práci. V rámci odboru slévárenství FSI VUT v Brně směřuje výchova doktorandů zejména k tomu, aby mohli řešit nejnáročnější technické úkoly ve slévárenské praxi. Doktorské studium je individuální každý doktorand je veden svým školitelem. Naskýtá se jedinečná příležitost, aby školitelé předali své znalosti a zkušenosti následujícím generacím. 428 Slévárenství. LVIII. listopad prosinec

18 J. Ševčí k vzdělávání Významné aktivity na začátku školního roku I n g. J i ř í Š e v č í k SP Š a VOŠ T, S okolská 1, Brno tel.: , mobil: spssbrno.c z Začátek školního roku je vždy náročný, tentokrát byl však více než hektický. Již v sobotu 4. září 2010 proběhl 11. ročník soutěže Mladý těšanský kovář (obr. 1 3). Akce se uskutečnila v rámci národopisných slavností v kovárně v Těšanech. Na organizaci se kromě obce podílelo Technické muzeum v Brně a naše škola. Letošní téma Svět dětských her, se snažili převést do různých exponátů nejen žáci brněnské průmyslovky, ale i žáci SOŠ Obr. 1. Mladý těšanský kovář foto: J. Hájek Obr. 2. Obr. 3. Mladý těšanský kovář Svět dětských her (3. místo) foto: J. Hájek Mladý těšanský kovář předávání cen (2. místo) foto: J. Hájek a SOU z Hradce Králové a ze Střední školy řemeslné v Jaroměři. První místo získala dvojice Jakub Hylák a Zdeněk Trávníček, druhé místo žáci Milan Mozolič a Jan Čuhel (všichni jsou žáky naší školy), třetí místo pak obsadil Jan Celer ze Střední školy řemeslné v Jaroměři. Z důvodu větší informovanosti žáků devátých tříd základních škol a jejich rodičů z hlediska dalšího studia probíhá každý rok v listopadu v areálu Výstaviště Veletrhy Brno, a. s., Veletrh středních škol. Snaha zviditelnit technické obory vedla k tomu, že již třetím rokem proběhl rovněž Veletrh odborného vzdělávání a pracovních příležitostí, který se konal ve dnech v rámci 52. mezinárodního strojírenského veletrhu v pavilonu D (obr. 4). Další náročná akce, významem určitě nepřesahující veletrh v listopadu, nicméně chybět zde znamená, jako bychom ani nebyli (a to si v současnosti nemůže dovolit žádná škola). Organizátorem akce byl Jihomoravský kraj, odbor regionálního rozvoje oddělení strategického rozvoje, kontaktní osobou pak Ing. Veronika Holcová. V pondělí v 11 hod. expozici středních odborných škol oficiálně otevřel náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Václav Brožek, CSc. Žáci ze 24 základních škol v Brně a okolí (asi 500 žáků) tak měli ideální možnost přímo na místě porovnat studijní nabídku 17 středních škol s potřebami praxe. Další tradiční akcí je pracovní setkání s názvem Strojírenská praxe a absolventi základních a středních škol (obr. 5 a 6). Ve čtvrtek se již posedmé na naší škole sešli pracovníci informačních a poradenských center Úřadů práce Jihomoravského kraje (Brno- -město, Brno-venkov, Břeclav a Znojmo), výchovní poradci 27 základních škol a personální ředitelé významných podniků Jihomoravského regionu (DI Industrial, s. r. o., SolidVision, s. r. o., SLÉ- VÁRNA KUŘIM, a. s., Šmeral Brno, a. s., ABB, s. r. o., Slévárna HEUNISCH Brno, s. r. o., Siemens, s. r. o.). Informace o ak- Obr. 4. Veletrh odborného vzdělávání a pracovních příležitostí zájem žáků byl velký foto: Ing. A. Juračka v z d ě l ává n í Obr. 5. Strojírenská praxe a absolventi základních a středních škol zahájení pracovního setkání foto: S. Hemala Obr. 6. Strojírenská praxe a absolventi základních a středních škol velká účast nás potěšila foto: S. Hemala Slévárenst ví. LV I I I. listopad prosinec

19 J. Ševčí k / J. Hučka tivitách školy, ukázky připravené žáky, krátké představení firem, diskuze všech zúčastněných dohromady nabitý program, který se líbil. Chceme-li však udržet povědomí o slévárenství, bude pro příští ročník vhodné, pokusit se zajistit větší účast sléváren a firem z oblasti slévárenství. umělecká litina byly z bronzu odlity tak, aby měly tvar sloní hlavy, příp. draka (detaily na obrázcích). Část Bi byla také odlévána z bronzu. Jejich povrch byl celý vyložen tyrkysem rovněž ve tvaru draků, sloních hlav, masek zvířat a listů banánovníku. Tato dekorace je velmi krásná. Vykládání tyrkysem představovalo běžnou dekorativní metodu v raném období doby bronzové v Číně. (Zkrácený přetisk z časopisu China Foundry, 7, 2010, č. 1, s. A3) Již nepřetržitě 24 let vede OK pro formovací materiály (KOFOLA) při ČSS. Četné detaily z jeho odborné činnosti i osobního života jsme uvedli v jubilejních statích ve Slévárenství č /2000 a 10/2005. Milý Lojzo, k tvým kulatým narozeninám Ti přejeme hodně zdraví, duševní a tělesné svěžesti, které podporuješ tak rád aktivním pohybem na horách. Ještě hodně dlouho se chceme těšit z Tvého inspirujícího vedení při práci v našem oblíbeném pískařském oboru. Bronzová zbraň Ge s tyrkysovým dekorativním vykládáním v podobě draků blahopřejeme Ing. Alois Burian, CSc. sedmdesátníkem Ing. Rudolf Šolar se dožívá 80 let I n g. J a n H u č k a datace: dynastie Shang ( stol. př. n. l.) materiál: bronz výška: 35,4 cm nález z Anyangu, provincie Henang uloženo ve Freerově galerii umění, Washington DC, USA s p o l u p r a c o v n í c i z f i r m y S a n d T e a m, s p o l. s r. o., H o l u b i c e u m ě l e ck á l i t i n a / b l a h o p ř e j e m e Ge představuje druh bronzové zbraně, která byla ve velké míře používána v raném období historie Číny. Je složena ze čtyř částí, a to Ge Tou, tj. ostří, které sloužilo k usmrcení nepřítele, Bi, což je rukojeť Ge, vršek Bi, který je upevněn na horní části Bi, a Dun, jenž je umístěn na spodní části Bi. Bronzové Ge Tou bylo obvykle vyrobeno metodou odlévání, díl Bi byl zpravidla dřevěný. Pokud byla část Bi delší, než je výška člověka, byla tato zbraň používána především v boji s jezdci na koních. Na ostří Ge Tou zbraně Ge jsou vyryta vyobrazení masek zvířat. Vršek Bi a Dun Alois Burian se narodil v Rousínově. Je kabinetním příkladem toho, že v současné době jsou tvůrčí pracovníci aktivní (a v případě našeho oslavence na vynikající výzkumné úrovni) do podstatně pokročilejšího věku, než tomu bylo dříve. V posledních letech vybudoval nové sídlo firmy Sand Team v Holubicích, které má kromě prostor pro tradiční servisní činnosti pro slévárny v oblasti formovacích materiálů i moderní a flexibilní jadernu. V současnosti je nejvýznamnější jeho výzkum progresivních metod výroby forem a jader zohledňující ekologické požadavky (GEOPOL). Osobně se účastní jejich zavádění do sléváren a aktivně šíří poznatky z vývoje oboru nejen mezi svými spolupracovníky, ale i na mezinárodním fóru periodickým organizováním monotematických konferencí. Jubilant se narodil 17. prosince 1930 ve Starém Potenci. Po vyučení kovomodelářem a po absolvování průmyslové školy strojnické pracoval v technologických projektech závodu Hutě Škodových závodů. Při zaměstnání vystudoval strojírenskou technologii na Vysoké škole strojní a elektrotechnické v Plzni a později absolvoval postgraduální studium slévárenství na Vysoké škole báňské v Ostravě. Působil také v rokycanské slévárně litiny a nakonec se stal výzkumným pracovníkem Výzkumného a zkušebního ústavu Škoda. Do důchodu odešel koncem roku Pak ještě krátkodobě působil jako technický poradce ve slévárně Libenia. Během dlouholeté praxe se vypracoval v uznávaného odborníka, zejména v oblasti výroby litinových odlitků a projektování sléváren. V mládí se věnoval také sportu, hrál závodně lední hokej. Do současnosti je v dobré kondici, zajímá se o problematiku sléváren a pravidelně se účastní akcí oblastního výboru České slévárenské společnosti západních Čech. Podrobnější článek vyšel v časopise Slévárenství č /2005. Do dalších let přejeme našemu kolegovi mnoho zdraví, stálý optimizmus a osobní pohodu. 430 Slévárenství. LVIII. listopad prosinec

20 K. Stránsk ý / D. Janová / L. Stránsk ý / P. Roupcová z historie Těžba a zpracování stříbronosných rud ve Švařci u Štěpánova nad Svratkou II. část p r o f. I n g. K a r e l S t r á n s k ý, D r S c. I n g. D r a h o m í r a J a n o v á I n g. L u b o m í r S t r á n s k ý, C S c. I n g. P a v l a R o u p c o v á, P h. D. Analýzy vzorků rudnin tovacím databázovým systémem PDF-4 obsahujícím fázová data ICDD a umožňuje poměrně rychlou a přiměřeně spolehlivou identifikaci fázového složení analyzovaných vzorků. Jednotlivé celistvé vzorky rudnin byly před analýzou rozdrceny na menší úlomky a poté ve vibračním kulovém mlýnku rozemlety na prášek o zrnitosti cca 1 až 50 µn. Prášek rudniny byl k analýze chemického složení nanesen v tenké vrstvě na elektricky vodivou karbonovou pásku o rozměrech 8 12 mm a poté analyzován. K fázové analýze byl prášek vsypán do plexisklového rámečku a v komoře difraktometru z něj bylo sejmuto rentgenové difrakční spektrum. Analýzy vzorků rudnin z lokalit Za kaplí a Havírna Průměrné chemické složení vzorků rudnin 1 až 5 ze svahů Za kaplí a z Havírny z objektu 6 je spolu vždy s výběrovou směrodatnou odchylkou složení uvedeno v tab. I. Mineralogické složení jednotlivých vzorků rudnin 1 až 5 z lokality Za kaplí je uspořádáno v tab. II. Analýzy částic akcesorických minerálů jsou shrnuty v tab. III, která kromě průměrného chemického složení prvků Tab. I. K rozborům byla využita metoda energiově disperzní rentgenové spektrální mikroanalýzy ke stanovení chemického složení odebraných vzorků rudnin, jejíž varianta (semikvantitativní poměrná analýza SPA [8], [9]) umožňuje kromě stanovení průměrného složení rudniny také analýzu v rudnině obsažených akcesorických (zbytkových, minoritních) minerálů. K měření byl aplikován energiově disperzní rtg. analyzátor PHILIPS-EDAX, který pracuje ve spojení s elektronovým rastrovacím mikroskopem PHILIPS. Ke stanovení základního mineralogického složení vzorků rudnin byl využit rentgenový difraktometr PHILIPS X Pert, který pracuje ve spojení s tesv částicích o vyšších atomových číslech vázaných na akcesorické minerály zahrnuje rovněž údaj o maximálním obsahu analyzovaného prvku v celém souboru analyzovaných částic. Tabulka obsahuje kromě jiného také informaci o průměrném atomovém čísle Z analyzovaných částic akcesorických minerálů, které je vyšší než průměrné atomové číslo analyzované rudniny (porovnej údaje Z rudnina a Z mineral v tab. I a III). Rudniny Za kaplí Z tab. I udávající průměrné chemické složení rudnin plyne, že v prvních dvou rudninách (1, 2) dominuje vápník, další dvě rudniny (3, 4) představují křemennou horninu s živcem (3 Al, Na, K) (4 Al, Na, Mg, K, Ca, Fe) a poslední, pátý vzorek rudniny (5) představuje v podstatě směs křemičité a vápenato-železnaté rudy s velmi nízkým obsahem hliníku. Testem fázového složení sejmutých difrakčních spekter byla podle tab. II v rudninách potvrzena dominantní přítomnost minerálů kalcitu, muskovitu (slídy) a křemene (1), převládající obsah kalcitu (2), vysoký obsah křemene a albitu (sodného živce) (3), vysoké obsahy křemene, albitu a muskovitu (4) a směs minerálů křemene, kalcitu a goethitu (5). Semikantitativní poměrnou analýzou (SPA) [8], [9] bylo zjištěno široké spektrum prvků, které jsou v rudninách vázány na akcesorické minerály, jak o tom podávají informaci výsledky analýz v tab. III a zejména ve výsledné tab. IV, která obsahuje SPA metodou analyzované prvky seřazené v rudninách podle vzestupné posloupnosti v poměrném množství v mg/kg rudniny (což je také v g/t). Uvážíme-li, že lokalita je známá výskytem a těžbou polymetalických rud obsahujících Fe-Cu- Zn-Ag-Pb, potom z výsledků rozboru realizovaného metodou SPA plyne, že v rudninách 1 a 2 z lokality Za kaplí (obr. 4), jsou v akcesorických minerálech tyto prvky zcela spolehlivě za- Průměrné složení práškových vzorků rudnin 1, 2, 3, 4, 5 a rudniny z objektu 6 odebraných Za kaplí a Havírna stanovené plošnou analýzou [hm. %] Švařec Za kaplí obr. 4 až 7 Havírna obr. 9 rudnina objekt 6 prvek x s x x s x x s x x s x x s x x s x O 51,45 0,06 51,50 0,85 47,94 1,28 48,07 0,40 46,54 0,61 46,45 0,48 Na 0,34 0,13 0,00 0,00 3,68 0,30 2,49 0,35 0,65 0,10 0,66 0,29 Mg 1,79 0,09 0,49 0,02 0,29 0,09 1,30 0,12 0,54 0,02 0,77 0,19 Al 3,23 0,12 0,32 0,03 7,65 0,16 7,44 0,13 1,56 0,01 13,67 0,08 Si 6,07 0,14 0,41 0,01 34,07 0,69 32,16 0,27 16,34 0,13 27,63 0,39 P 0,25 0,04 0,10 0,01 0,23 0,08 0,38 0,05 0,21 0,04 0,24 0,12 S 0,16 0,01 0,31 0,03 0,39 0,05 0,48 0,10 0,29 0,07 0,32 0,05 Ag (0,04) (0,04) (0,22) (0,06) (0,20) (0,22) (0,19) (0,02) (0,00) (0,00) (0,29) (0,10) K 1,55 0,05 0,17 0,02 3,40 0,28 2,12 0,16 0,51 0,06 6,39 0,08 Ca 31,93 0,63 41,30 0,91 0,99 0,14 2,47 0,10 11,66 0,52 0,19 0,04 Ti 0,21 0,04 0,10 0,04 0,00 0,00 0,24 0,02 0,07 0,09 0,23 0,03 V (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) 0,00 (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) 0,11 0,02 Cr 0,15 0,01 0,04 0,03 0,16 0,18 0,12 0,03 0,04 0,06 0,15 0,04 Mn 0,38 0,07 0,80 0,05 0,09 0,11 0,23 0,02 0,18 0,25 0,14 0,06 Fe 2,49 0,02 2,84 0,15 0,92 0,31 2,28 0,20 21,45 0,81 2,75 0,10 Cu 0,32 Zn 1,07 suma 100,00 0,02 100,00 0,00 100,00 0,03 99,99 0,01 100,01 0,01 100,00 0,01 Z rudniny * 13,22 14,12 11,64 11,58 14,50 11,87 Poznámky: x aritmetický průměr ze tří plošných analýx; s x výběrová směrodatná odchylka; ( ) hodnoty v závorce jsou pod mezí detekovatelnosti; *) Z průměrné atomové číslo rudniny. z h i s to r i e Slévárenst ví. LV I I I. listopad prosinec

HLINÍK A JEHO SLITINY

HLINÍK A JEHO SLITINY HLINÍK A JEHO SLITINY Označování hliníku a jeho slitin dle ČSN EN a) Označování hliníku a slitin hliníku pro tváření dle ČSN EN 573-1 až 3 Tyto normy platí pro tvářené výrobky a ingoty určené ke tváření

Více

42 28XX nízko středně legované oceli na odlitky odlévané jiným způsobem než do pískových forem 42 29XX vysoko legované oceli na odlitky

42 28XX nízko středně legované oceli na odlitky odlévané jiným způsobem než do pískových forem 42 29XX vysoko legované oceli na odlitky Oceli na odlitky Oceli třídy 26: do 0,6 % C součásti elektrických strojů, ložiska vozidel, armatury a součásti parních kotlů a turbín, na součásti spalovacích motorů Oceli tříd 27 a 28: legovány Mn a Si,

Více

TECHNOLOGIE I (slévání a svařování)

TECHNOLOGIE I (slévání a svařování) TECHNOLOGIE I (slévání a svařování) Přednáška č. 3: Slévárenské slitiny pro výrobu odlitků, vlastnosti slévárenských slitin, faktory ovlivňující slévárenské vlastnosti, rovnovážné diagramy. Autoři přednášky:

Více

METALOGRAFIE II. Oceli a litiny

METALOGRAFIE II. Oceli a litiny METALOGRAFIE II Oceli a litiny Slitiny železa, uhlíku a popřípadě dalších prvků se nazývají oceli a litiny. Oceli jsou slitiny železa obsahující do 2,14 hm. % uhlíku, litiny s obsahem uhlíku nad 2,14 hm.

Více

Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů.

Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů. Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů. Výhody laserového kalení: Nižší energetická náročnost (kalení pouze

Více

ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE SLÉVÁRENSKÁ TECHNOLOGIE

ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE SLÉVÁRENSKÁ TECHNOLOGIE Magisterský obor studia: SLÉVÁRENSKÁ TECHNOLOGIE Obor slévárenská technologie: Je zaměřen zejména na přípravu řídicích a technických pracovníků pro obor slévárenství, kteří mají dobré znalosti dalších

Více

SMA 2. přednáška. Nauka o materiálu NÁVRHY NA OPAKOVÁNÍ

SMA 2. přednáška. Nauka o materiálu NÁVRHY NA OPAKOVÁNÍ SMA 2. přednáška Nauka o materiálu NÁVRHY NA OPAKOVÁNÍ Millerovy indexy rovin (h k l) nesoudělné převrácené hodnoty úseků, které vytíná rovina na osách x, y, z Millerovy indexy této roviny jsou : (1 1

Více

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A STRUKTURNÍ STABILITY SUPERSLITINY NA BÁZI NIKLU DAMERON. Karel Hrbáček a

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A STRUKTURNÍ STABILITY SUPERSLITINY NA BÁZI NIKLU DAMERON. Karel Hrbáček a VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A STRUKTURNÍ STABILITY SUPERSLITINY NA BÁZI NIKLU DAMERON. Karel Hrbáček a Božena Podhorná b Vítězslav Musil a Antonín Joch a a První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.,

Více

INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T

INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T Divadelní 6 Telefon, fax: 542 214 481 Zodpovídá: P. O. Box 134 Mobil: 603 342 176 Mgr. František Urbánek 657 34 Brno E-mail: slevarenska@volny.cz

Více

ŽÍHÁNÍ 1. ŽÍHÁNÍ OCELÍ

ŽÍHÁNÍ 1. ŽÍHÁNÍ OCELÍ 1 ŽÍHÁNÍ Žíhání je způsob tepelného zpracování, kterým chceme u součásti dosáhnout stavu blízkého stavu rovnovážnému. Podstatou je rovnoměrný ohřev součásti na teplotu žíhání, setrvání na této teplotě

Více

Změny materiálového mixu produkce českého slévárenství flexibilita odvětví na požadavky trhu

Změny materiálového mixu produkce českého slévárenství flexibilita odvětví na požadavky trhu Změny materiálového mixu produkce českého slévárenství flexibilita odvětví na požadavky trhu Z-Messe / intec 2017 Lipsko Ing. Josef Hlavinka Josef Hlavika Faktory ovlivňující slévárenskou výrobu Kam kráčíš

Více

MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY

MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY ALBROMET 200 2 ALBROMET 220 Ni 3 ALBROMET 260 Ni 4 ALBROMET 300 5 ALBROMET 300 HSC 6 ALBROMET 340 7 ALBROMET 340 HSC 8 ALBROMET 380 9 ALBROMET 380 HSC 10 ALBROMET

Více

Úvod. Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství.

Úvod. Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství. Laserové kalení Úvod Povrchové vlastnosti jako jsou koroze, oxidace, tření, únava, abraze jsou často vylepšovány různými technologiemi povrchového inženýrství. poslední době se začínají komerčně prosazovat

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity Nauka o materiálu Úvod Technické materiály, které jsou určeny k dalšímu technologickému zpracování zahrnují širokou škálu možného chemického složení, různou vnitřní stavbu a různé vlastnosti. Je nutno

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.9 Materiály v automobilovém průmyslu Kapitola

Více

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Tavič (kód: 21-011-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Slévač Kvalifikační úroveň NSK

Více

VÝZKUM A VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ OBĚŽNÝCH KOL A STATOROVÝCH ČÁSTÍ TURBODMYCHADEL NOVÉ GENERACE

VÝZKUM A VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ OBĚŽNÝCH KOL A STATOROVÝCH ČÁSTÍ TURBODMYCHADEL NOVÉ GENERACE VÝZKUM A VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ OBĚŽNÝCH KOL A STATOROVÝCH ČÁSTÍ TURBODMYCHADEL NOVÉ GENERACE R&D OF THE PROCESS OF PRECISION CASTING OF IMPELLER WHEELS AND STATOR PARTS OF A NEW GENERATION OF

Více

ZKOUŠKY MECHANICKÝCH. Mechanické zkoušky statické a dynamické

ZKOUŠKY MECHANICKÝCH. Mechanické zkoušky statické a dynamické ZKOUŠKY MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ Mechanické zkoušky statické a dynamické Úvod Vlastnosti materiálu, lze rozdělit na: fyzikální a fyzikálně-chemické; mechanické; technologické. I. Mechanické vlastnosti

Více

Charakteristika. Vlastnosti. Použití NÁSTROJE NA TLAKOVÉ LITÍ NÁSTROJE NA PROTLAČOVÁNÍ NÁSTROJE PRO TVÁŘENÍ ZA TEPLA VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ

Charakteristika. Vlastnosti. Použití NÁSTROJE NA TLAKOVÉ LITÍ NÁSTROJE NA PROTLAČOVÁNÍ NÁSTROJE PRO TVÁŘENÍ ZA TEPLA VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ DIEVAR DIEVAR 2 DIEVAR Charakteristika DIEVAR je Cr-Mo-V legovaná vysoce výkonná ocel pro práci za tepla s vysokou odolností proti vzniku trhlin a prasklin z tepelné únavy a s vysokou odolností proti opotřebení

Více

VÝVOJ TECHNOLOGIE PRESNÉHO LITÍ LOPATEK PLYNOVÝCH TURBÍN DEVELOPMENT OF PRECISE CASTING TECHNOLOGY FOR GAS TURBINE BLADES

VÝVOJ TECHNOLOGIE PRESNÉHO LITÍ LOPATEK PLYNOVÝCH TURBÍN DEVELOPMENT OF PRECISE CASTING TECHNOLOGY FOR GAS TURBINE BLADES METAL 2004 Hradec nad Moravicí VÝVOJ TECHNOLOGIE PRESNÉHO LITÍ LOPATEK PLYNOVÝCH TURBÍN DEVELOPMENT OF PRECISE CASTING TECHNOLOGY FOR GAS TURBINE BLADES Karel Hrbácek a Božena Podhorná b Antonín Joch a

Více

Praktické poznatky z využití lisovaných filtrů Pyral 15 při filtraci hliníkových odlitků

Praktické poznatky z využití lisovaných filtrů Pyral 15 při filtraci hliníkových odlitků Praktické poznatky z využití lisovaných filtrů Pyral 15 při filtraci hliníkových odlitků P.Procházka, Keramtech s.r.o. Žacléř M.Grzinčič, Nemak Slovakia s.r.o., Žiar nad Hronom Lisovaný keramický filtr

Více

PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY PRO LEHKÉ KOVY SVAŘOVÁNÍ A PÁJENÍ HLINÍKU A JEHO SLITIN SVAŘOVÁNÍ HOŘČÍKU, SVAŘOVÁNÍ TITANU

PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY PRO LEHKÉ KOVY SVAŘOVÁNÍ A PÁJENÍ HLINÍKU A JEHO SLITIN SVAŘOVÁNÍ HOŘČÍKU, SVAŘOVÁNÍ TITANU PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY PRO LEHKÉ KOVY SVAŘOVÁNÍ A PÁJENÍ HLINÍKU A JEHO SLITIN SVAŘOVÁNÍ HOŘČÍKU, SVAŘOVÁNÍ TITANU OBSAH PROSPEKTU Úvod...... 1 Použití přídavných materiálů pro různé typy hliníku a slitin......

Více

SLITINY ŽELEZA NA VÝFUKOVÁ POTRUBÍ SPALOVACÍCH MOTORŮ FERROUS ALLOYS FOR EXHAUST PIPELINE OF COMBUSTION ENGINES

SLITINY ŽELEZA NA VÝFUKOVÁ POTRUBÍ SPALOVACÍCH MOTORŮ FERROUS ALLOYS FOR EXHAUST PIPELINE OF COMBUSTION ENGINES SLITINY ŽELEZA NA VÝFUKOVÁ POTRUBÍ SPALOVACÍCH MOTORŮ FERROUS ALLOYS FOR EXHAUST PIPELINE OF COMBUSTION ENGINES Břetislav Skrbek a,b a TEDOM, s s.r.o, divize MOTORY, Jablonec nad Nisou,ČR, skrbek@motory.tedom.cz.

Více

TEORIE TVÁŘENÍ. Lisování

TEORIE TVÁŘENÍ. Lisování STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299 příspěvková organizace zřízená HMP Lisování TEORIE TVÁŘENÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ doc. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Fakulta strojní, VŠB TU Ostrava 1. Úvod Snižování spotřeby fosilních paliv a snižování škodlivých emisí vede k

Více

Slévárenské slitiny. Slévatelnost - schopnost slévárenských slitin vytvářet kvalitní odlitky - přispívá k ní:

Slévárenské slitiny. Slévatelnost - schopnost slévárenských slitin vytvářet kvalitní odlitky - přispívá k ní: Slévárenské slitiny Slévatelnost - schopnost slévárenských slitin vytvářet kvalitní odlitky - přispívá k ní: tavitelnost - je schopnost kovů a slitin přecházet ze stavu pevného do stavu kapalného; zabíhavost

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.9 Materiály v automobilovém průmyslu Kapitola

Více

Vliv mikrolegování oceli dle ČSN 412050 na mechanické vlastnosti. Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor

Vliv mikrolegování oceli dle ČSN 412050 na mechanické vlastnosti. Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor Vliv mikrolegování oceli dle ČSN 412050 na mechanické vlastnosti Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor Abstrakt Při tváření ingotů volným kováním docházelo ke vzniku

Více

RYCHLOŘEZNÉ NÁSTROJOVÉ OCELI

RYCHLOŘEZNÉ NÁSTROJOVÉ OCELI RYCHLOŘEZNÉ NÁSTROJOVÉ OCELI Významnou složkou nabídky nástrojových ocelí společnosti Bohdan Bolzano s.r.o. jsou nástrojové oceli rychlořezné, vyráběné jak konvenčně, tak i metodou práškové metalurgie.

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Tavič (kód: 21-011-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Slévač Kvalifikační úroveň NSK

Více

Jméno: St. skupina: Datum cvičení: Autor cvičení: Doc. Ing. Stanislav Věchet, CSc., Ing. Petr Liškutín, Ing. Martin Petrenec,

Jméno: St. skupina: Datum cvičení: Autor cvičení: Doc. Ing. Stanislav Věchet, CSc., Ing. Petr Liškutín, Ing. Martin Petrenec, BUM - 7 Únava materiálu Jméno: St. skupina: Datum cvičení: Autor cvičení: Doc. Ing. Stanislav Věchet, CSc., Ing. Petr Liškutín, Ing. Martin Petrenec, Úkoly k řešení 1. Vysvětlete stručně co je únava materiálu.

Více

strana PŘEDMLUVA ZÁKLADNÍ POJMY (Doc. Ing. Milan Němec, CSc.) SLÉVÁRENSTVÍ (Doc. Ing. Milan Němec, CSc.)

strana PŘEDMLUVA ZÁKLADNÍ POJMY (Doc. Ing. Milan Němec, CSc.) SLÉVÁRENSTVÍ (Doc. Ing. Milan Němec, CSc.) OBSAH strana PŘEDMLUVA 3 1. ZÁKLADNÍ POJMY (Doc. Ing. Milan Němec, CSc.) 4 1.1 Výrobní procesy ve strojírenské výrobě 4 1.2 Obsah technologie 6 1.2.1. Technologie stroj írenské výroby 7 1.3 Materiály ve

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 23-41-M/01 Strojírenství Předmět: STROJÍRENSKÁ

Více

LETECKÉ MATERIÁLY. Úvod do předmětu

LETECKÉ MATERIÁLY. Úvod do předmětu LETECKÉ MATERIÁLY Úvod do předmětu Historický vývoj leteckých konstrukčních materiálů Uplatnění konstrukčních materiálů souvisí s pevnostními koncepcemi leteckých konstrukcí Pevnostní koncepce leteckých

Více

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. Zkušební laboratoř Tylova 1581/46, 301 00 Plzeň

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. Zkušební laboratoř Tylova 1581/46, 301 00 Plzeň Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Zkušebna Analytická chemie 2. Zkušebna Metalografie 3. Mechanická zkušebna včetně detašovaného pracoviště Orlík 266, 316 06 Plzeň 4. Dynamická zkušebna Orlík 266, 316

Více

VYSOKOVÝKONOVÉ LASEROVÉ ROBOTIZOVANÉ PRACOVIŠTĚ

VYSOKOVÝKONOVÉ LASEROVÉ ROBOTIZOVANÉ PRACOVIŠTĚ VYSOKOVÝKONOVÉ LASEROVÉ ROBOTIZOVANÉ PRACOVIŠTĚ KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s. Vždy máme řešení! Courtesy of Trumpf Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu

Více

Výroba surového železa, výroba ocelí, výroba litin

Výroba surového železa, výroba ocelí, výroba litin Výroba surového železa, výroba ocelí, výroba litin Výroba surového železa surové železo se vyrábí ve vysokých pecích (výška cca 80m, průměr cca 15m) z kyslíkatých rud shora se pec neustále plní železnou

Více

MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA LITÝCH NIKLOVÝCH SLITIN PO DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY

MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA LITÝCH NIKLOVÝCH SLITIN PO DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA LITÝCH NIKLOVÝCH SLITIN PO DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY MECHANICAL PROPERTIES AND STRUCTURAL STABILITY OF CAST NICKEL ALLOYS AFTER LONG-TERM INFLUENCE OF TEMPERATURE

Více

Číselné označování hliníku a jeho slitin dle ČSN EN 573 1:2005 ( )

Číselné označování hliníku a jeho slitin dle ČSN EN 573 1:2005 ( ) Číselné označování hliníku a jeho slitin dle ČSN EN 573 1:2005 (42 140 Označení musí být ve tvaru, jak uvedeno na Obr. č. 1, je složeno z číslic a písmen: Tabulka č. 1: Význam číslic v označení tvářeného

Více

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Základní návrhové předpisy: - ČSN 73 1401/98 Navrhování ocelových

Více

Strukturní charakteristiky hořčíkové slitiny AZ91. Structure of Magnesium Alloy AZ91.

Strukturní charakteristiky hořčíkové slitiny AZ91. Structure of Magnesium Alloy AZ91. Strukturní charakteristiky hořčíkové slitiny AZ91. Structure of Magnesium Alloy AZ91. Hubáčková Jiřina a), Čížek Lubomír a), Konečná Radomila b) a) VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA, Fakulta

Více

ODLÉVÁNÍ je způsob výroby polotovarů nebo součástí z kovů, případně jiných tavitelných materiálů.

ODLÉVÁNÍ je způsob výroby polotovarů nebo součástí z kovů, případně jiných tavitelných materiálů. 1 SLÉVÁRENSTVÍ ODLÉVÁNÍ je způsob výroby polotovarů nebo součástí z kovů, případně jiných tavitelných materiálů. PRINCIP Tavenina se vlije nebo vtlačí do formy, jejíž dutina má tvar a velikost odlitku.

Více

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE Školní rok: 2012/2013 Obor: 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení 1. Základní vlastnosti materiálů fyzikální vlastnosti chemické vlastnosti mechanické

Více

Požadavky na technické materiály

Požadavky na technické materiály Základní pojmy Katedra materiálu, Strojní fakulta Technická univerzita v Liberci Základy materiálového inženýrství pro 1. r. Fakulty architektury Doc. Ing. Karel Daďourek, 2010 Rozdělení materiálů Požadavky

Více

Zkoušení fyzikálně-mechanických vlastností materiálů a výrobků pro automobilový průmysl

Zkoušení fyzikálně-mechanických vlastností materiálů a výrobků pro automobilový průmysl Zkoušení fyzikálně-mechanických vlastností materiálů a výrobků pro automobilový průmysl Zákaznický den, Zlín 17.3.2011 Základní typy zkoušek stanovení základních vlastností surovin, materiálu polotovarů

Více

Precipitace. Změna rozpustnosti je základním předpokladem pro precipitační proces

Precipitace. Změna rozpustnosti je základním předpokladem pro precipitační proces Precipitace Čisté kovy s ohledem na své mechanické parametry nemají většinou pro praktická použití vhodné užitné vlastnosti. Je proto snaha využít všech možností ke zlepší těchto parametrů, zejména pak

Více

VLIV KOROZNÍHO PŮSOBENÍ OCELÍ S VYSOKÝM OBSAHEM MANGANU A CHROMU NA ŽÁRUVZDORNOU KERAMIKU. Libor BRAVANSKÝ, Kateřina KADLÍKOVÁ

VLIV KOROZNÍHO PŮSOBENÍ OCELÍ S VYSOKÝM OBSAHEM MANGANU A CHROMU NA ŽÁRUVZDORNOU KERAMIKU. Libor BRAVANSKÝ, Kateřina KADLÍKOVÁ VLIV KOROZNÍHO PŮSOBENÍ OCELÍ S VYSOKÝM OBSAHEM MANGANU A CHROMU NA ŽÁRUVZDORNOU KERAMIKU Libor BRAVANSKÝ, Kateřina KADLÍKOVÁ SEEIF Ceramic,a.s., Rájec-Jestřebí, Česká Republika libor.bravansky@ceramic.cz

Více

Nová tavící technologie firmy Consarc -vakuum CAP - ve vakuu nebo v ochranné atmosféře

Nová tavící technologie firmy Consarc -vakuum CAP - ve vakuu nebo v ochranné atmosféře Nová tavící technologie firmy Consarc -vakuum CAP - ve vakuu nebo v ochranné atmosféře Consarc Engineering Ltd, Inductotherm Group, vyvinula novou řadu indukčních tavicích pecí pro zpracování železných

Více

Tlakové lití. Zpracování taveniny v tlakovém lití využívá:

Tlakové lití. Zpracování taveniny v tlakovém lití využívá: Tlakové lití Při vysoké výrobnosti je nejhospodárnější metoda tlakového lití. Rychlost tuhnutí je tak vysoká, že i vliv metalurgie materiálu je velice malý. Proto odpadá nutnost modifikace a zjemnění zrna

Více

a UJP PRAHA a.s., Nad Kamínkou 1345, Praha Zbraslav, b PBS Velká Bíteš a.s. Vlkovská 279, Velká Bíteš,

a UJP PRAHA a.s., Nad Kamínkou 1345, Praha Zbraslav,   b PBS Velká Bíteš a.s. Vlkovská 279, Velká Bíteš, MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA NIKLOVÉ SLITINY IN 792 5A MECHANICAL PROPERTIES AND STRUCTURE STABILITY OF PROMISING NIKCKEL ALLOY IN 792 5A Božena Podhorná a Jiří Kudrman a Karel Hrbáček

Více

NÁVRHÁŘ. charakteristika materiálu. Numerický experiment Integrovaný model Dynamický materiálový model. kontrolovatelné parametry

NÁVRHÁŘ. charakteristika materiálu. Numerický experiment Integrovaný model Dynamický materiálový model. kontrolovatelné parametry Metody technologického designu Doc. Ing. Jiří Hrubý, CSc. Inaugurační přednáška NÁVRHÁŘ charakteristika materiálu kontrolovatelné parametry nekontrolovatelné parametry Termomechanická analýza (MKP) SOS

Více

NAUKA O MATERIÁLU I. Přednáška č. 03: Vlastnosti materiálu II (vlastnosti mechanické a technologické, odolnost proti opotřebení)

NAUKA O MATERIÁLU I. Přednáška č. 03: Vlastnosti materiálu II (vlastnosti mechanické a technologické, odolnost proti opotřebení) NAUKA O MATERIÁLU I Přednáška č. 03: Vlastnosti materiálu II (vlastnosti mechanické a technologické, odolnost proti opotřebení) Autor přednášky: Ing. Daniela Odehnalová Pracoviště: TUL FS, Katedra materiálu

Více

SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM

SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM 86/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (2/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM

Více

Strojírensko-metalurgická skupina ODLITKY A VÝKOVKY. Ocelové odlitky Litinové odlitky Zápustkové výkovky

Strojírensko-metalurgická skupina ODLITKY A VÝKOVKY. Ocelové odlitky Litinové odlitky Zápustkové výkovky Strojírensko-metalurgická skupina ODLITKY A VÝKOVKY Ocelové odlitky Litinové odlitky Zápustkové výkovky SLÉVÁRNY A KOVÁRNA Naši slévárenskou a kovárenskou produkci zajišťují dvě slévárny a jedna kovárna

Více

OPTIMALIZACE REŽIMU TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ PRO ZVÝŠENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SLITINY ALSI9Cu2Mg

OPTIMALIZACE REŽIMU TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ PRO ZVÝŠENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SLITINY ALSI9Cu2Mg OPTIMALIZACE REŽIMU TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ PRO ZVÝŠENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SLITINY ALSI9Cu2Mg OPTIMIZATION OF HEAT TREATMENT CONDITIONS TO IMPROVE OF MECHANICAL PROPETIES OF AlSi9Cu2Mg ALLOY Jan Šerák,

Více

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Mgr. Dana Fialová, ŽĎAS,a.s. Žďár nad Sázavou Brno, 21. června 2012 a státního rozpočtu České republiky. Představení firmy ŽĎAS, a.s.

Více

VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ ČÁSTÍ ZE SUPERSLITIN, POUŽÍVANÝCH VE SKLÁŘSKÉM PRŮMYSLU.

VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ ČÁSTÍ ZE SUPERSLITIN, POUŽÍVANÝCH VE SKLÁŘSKÉM PRŮMYSLU. VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ ČÁSTÍ ZE SUPERSLITIN, POUŽÍVANÝCH VE SKLÁŘSKÉM PRŮMYSLU. Karel Hrbáček a JIŘÍ KUDRMAN b ANTONÍN JOCH a BOŽENA PODHORNÁ b a První brněnská strojírna Velká Bíteš,a.s., Vlkovská

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.11 Neželezné kovy a jejich slitiny

Nauka o materiálu. Přednáška č.11 Neželezné kovy a jejich slitiny Nauka o materiálu Rozdělení neželezných kovů a slitin Jako kritérium pro rozdělení do skupin se volí teplota tání s př přihlédnutím na další vlastnosti (hustota, chemická stálost..) Neželezné kovy s nízkou

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.9 Materiály v automobilovém průmyslu Kapitola

Více

IMPROVED PROPERTIES DIE CASTING APPLICATIONS

IMPROVED PROPERTIES DIE CASTING APPLICATIONS HOTWORK TOOL STEELS WITH IMPROVED PROPERTIES FOR DIE CASTING APPLICATIONS by ThyssenKrupp Ferrosta s.r.o V Holešovičkách 1579 / 24 180 00 Praha 8 Libeň Tel.: 2 8 1 0 9 6 5 1 1, 2 8 1 0 9 6 5 3 2 Fax: 2

Více

PS 12: Udržitelné stavebnictví a průmysl

PS 12: Udržitelné stavebnictví a průmysl FOTO Zprávu dává Ing Zdeněk Bílek MBA Vedoucí PS 12 v CBCSD PS 12: Udržitelné stavebnictví a průmysl Vývoj procesu ZDROJE ZDROJE KVALITA NÁKLADY KVALITA NÁKLADY ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ FINANCE ČAS ČAS LIDÉ A

Více

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ Transfer inovácií 2/211 211 VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ Ing. Libor Černý, Ph.D. 1 prof. Ing. Ivo Schindler, CSc. 2 Ing. Petr Strzyž 3 Ing. Radim Pachlopník

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 1 Číslo projektu

Více

Nikolaj Ganev, Stanislav Němeček, Ivo Černý

Nikolaj Ganev, Stanislav Němeček, Ivo Černý Nikolaj Ganev, Stanislav Němeček, Ivo Černý nemecek@raptech.cz Příjemce: SVÚM a.s. (1949) Další účastníci projektu: České vysoké učení technické v Praze, MATEX PM s.r.o. Projekt se zaměřil na uplatnění

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.12 Keramické materiály a anorganická nekovová skla

Nauka o materiálu. Přednáška č.12 Keramické materiály a anorganická nekovová skla Nauka o materiálu Přednáška č.12 Keramické materiály a anorganická nekovová skla Úvod Keramika a nekovová skla jsou ve srovnání s kovy velmi křehké. Jejich pevnost v tahu je nízká a finálnímu lomu nepředchází

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody PP 621 1.01 (ČSN ISO 9556, ČSN ISO 4935) PP 621 1.02 (ČSN EN 10276-2, ČSN 42 0525)

Identifikace zkušebního postupu/metody PP 621 1.01 (ČSN ISO 9556, ČSN ISO 4935) PP 621 1.02 (ČSN EN 10276-2, ČSN 42 0525) List 1 z 9 Pracoviště zkušební laboratoře: Odd. 621 Laboratoř chemická, fázová a korozní Protokoly o zkouškách podepisuje: Ing. Karel Malaník, CSc. ředitel Laboratoří a zkušeben Ing. Vít Michenka zástupce

Více

O Z N Á M E N Í. o z n a m u j e

O Z N Á M E N Í. o z n a m u j e Krajský úřad Libereckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství O Z N Á M E N Í Ve smyslu ustanovení 8 odst. 2 zákona č. 76/20021 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném

Více

INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T

INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T Divadelní 6 Telefon, fax: 542 214 481 Zodpovídá: P. O. Box 134 Mobil: 603 342 176 Mgr. František Urbánek 657 34 Brno E-mail: slevarenska@volny.cz

Více

Metalurgie vysokopevn ch ocelí

Metalurgie vysokopevn ch ocelí Metalurgie vysokopevn ch ocelí Vysokopevné svařitelné oceli jsou podle konvence označovány oceli s hodnotou meze kluzu vyšší než 460 MPa. Vysokopevné svařitelné oceli uváděné v normách pod označením M

Více

NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ

NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ a Miloš MASARIK, b Libor ČAMEK, a Jiří DUDA, a Zdeněk ŠÁŇA a EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s., Štramberská 2871/47, Czech

Více

Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost

Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost Elektricky vodivý iglidur Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost HENNLICH s.r.o. Tel. 416 711 338 ax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz

Více

Zkoušky vlastností technických materiálů

Zkoušky vlastností technických materiálů Zkoušky vlastností technických materiálů Stálé zvyšování výkonu strojů a snižování jejich hmotnosti klade vysoké požadavky na jakost hutního materiálu. Se zvyšováním nároků na materiál je nerozlučně spjato

Více

Vývoj použití materiálů v automobilovém průmyslu

Vývoj použití materiálů v automobilovém průmyslu Vývoj použití materiálů v automobilovém průmyslu V roce 1996 bylo u některých aut použito až 110 kg Al/auto, v roce 2015 by toto množství mělo dosáhnout až 250 nebo 340 kg s nebo bez započítání plechů

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 5 _ Z K O U Š K Y M A T E R I Á L U _ P W P

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 5 _ Z K O U Š K Y M A T E R I Á L U _ P W P A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 5 _ Z K O U Š K Y M A T E R I Á L U _ P W P Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony

Více

ZÁSADNÍ POZNATKY Z ODLÉVÁNÍ JAKOSTI 19312

ZÁSADNÍ POZNATKY Z ODLÉVÁNÍ JAKOSTI 19312 ZÁSADNÍ POZNATKY Z ODLÉVÁNÍ JAKOSTI 19312 Miloš MASARIK 1), Zdeněk ŠÁŇA 2), Václav KOZELSKÝ 3) EVRAZ Vítkovice Steel a.s., Štramberská 2871/47 709 00 Ostrava Hulváky, 1) milos.masarik@cz.evraz.com, 2)

Více

Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka - Kolokvium Božek 2010, Praha 7.12.2011 -

Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka - Kolokvium Božek 2010, Praha 7.12.2011 - 53A107 Systematický výzkum vlastností vybraného konstrukčního materiálu (litina, slitiny lehkých kovů) typického pro teplotně exponované díly motoru (hlava, blok, skříně turbodmychadla ) s ohledem na kombinované

Více

Zkouška rázem v ohybu. Autor cvičení: prof. RNDr. B. Vlach, CSc; Ing. Petr Langer. Jméno: St. skupina: Datum cvičení:

Zkouška rázem v ohybu. Autor cvičení: prof. RNDr. B. Vlach, CSc; Ing. Petr Langer. Jméno: St. skupina: Datum cvičení: BUM - 6 Zkouška rázem v ohybu Autor cvičení: prof. RNDr. B. Vlach, CSc; Ing. Petr Langer Jméno: St. skupina: Datum cvičení: Úvodní přednáška: 1) Vysvětlete pojem houževnatost. 2) Popište princip zkoušky

Více

Test A 100 [%] 1. Čím je charakteristická plastická deformace? - Je to deformace nevratná.

Test A 100 [%] 1. Čím je charakteristická plastická deformace? - Je to deformace nevratná. Test A 1. Čím je charakteristická plastická deformace? - Je to deformace nevratná. 2. Co je to µ? - Poissonův poměr µ poměr poměrného příčného zkrácení k poměrnému podélnému prodloužení v oblasti pružných

Více

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI - 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI Ing. K. Šplíchal, Ing. R. Axamit^RNDr. J. Otruba, Prof. Ing. J. Koutský, DrSc, ÚJV Řež 1. Úvod Rozvoj trhlin za účasti koroze v materiálech

Více

Tisková zpráva. BASF: Podstatně vyšší zisky v odvětví chemických látek, segment Oil & Gas je výrazně pod úrovní čtvrtletí předchozího roku

Tisková zpráva. BASF: Podstatně vyšší zisky v odvětví chemických látek, segment Oil & Gas je výrazně pod úrovní čtvrtletí předchozího roku Tisková zpráva BASF: Podstatně vyšší zisky v odvětví chemických látek, segment Oil & Gas je výrazně pod úrovní čtvrtletí předchozího roku 1. srpna 2016 Silvia Tajbliková BASF spol. s.r.o. Tel: +421 2 58

Více

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. Zkušební laboratoř Tylova 1581/46, Plzeň

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. Zkušební laboratoř Tylova 1581/46, Plzeň Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Materiálová zkušebna včetně detašovaného pracoviště Orlík 266/15, Bolevec, 316 00 Plzeň 2. Dynamická zkušebna Orlík 266/15, Bolevec, 316 00 Plzeň korespondenční adresa:

Více

OVMT Mechanické zkoušky

OVMT Mechanické zkoušky Mechanické zkoušky Mechanickými zkouškami zjišťujeme chování materiálu za působení vnějších sil, tzn., že zkoumáme jeho mechanické vlastnosti. Některé mechanické vlastnosti materiálu vyjadřují jeho odpor

Více

UNITHERM, s.r.o. Tepelná technika. Slévárna. Písková slévárna. Kokilová slévárna

UNITHERM, s.r.o. Tepelná technika. Slévárna. Písková slévárna. Kokilová slévárna UNITHERM, s.r.o. Slévárna Tepelná technika Písková slévárna Kokilová slévárna Založení společnosti 6. 3. 1991 Prodej tepelné techniky (DANFOSS, CLORIUS, KAMSTRUP). Projektování energocenter. 1995 Společnost

Více

MĚŘENÍ A MODELOVÁNÍ TEPLOTNÍCH POLÍ KOKILY S NÁTĚREM. Technická univerzita v Liberci, Háklova Liberec 1, ČR

MĚŘENÍ A MODELOVÁNÍ TEPLOTNÍCH POLÍ KOKILY S NÁTĚREM. Technická univerzita v Liberci, Háklova Liberec 1, ČR MĚŘENÍ A MODELOVÁNÍ TEPLOTNÍCH POLÍ KOKILY S NÁTĚREM Iva Nová Marek Kalina Jaroslav Exner Technická univerzita v Liberci, Háklova 6 461 17 Liberec 1, ČR Abstrakt The article deals with an influence of

Více

Korozivzdorná ocel: uplatnění v oblasti spojovacího materiálu

Korozivzdorná ocel: uplatnění v oblasti spojovacího materiálu Korozivzdorná ocel: uplatnění v oblasti spojovacího materiálu 1. Obecné informace Korozivzdorná ocel neboli nerezivějící ocel či nerez je označení pro velkou skupinu ušlechtilých ocelí, které mají stejnou

Více

Poškození strojních součástí

Poškození strojních součástí Poškození strojních součástí Degradace strojních součástí Ve strojích při jejich provozu probíhají děje, které mají za následek změny vlastností součástí. Tyto změny jsou prvotními technickými příčinami

Více

Technologie I. Část svařování. Kontakt : E-mail : michal.vslib@seznam.cz Kancelář : budova E, 2. patro, laboratoře

Technologie I. Část svařování. Kontakt : E-mail : michal.vslib@seznam.cz Kancelář : budova E, 2. patro, laboratoře Část svařování cvičící: Ing. Michal Douša Kontakt : E-mail : michal.vslib@seznam.cz Kancelář : budova E, 2. patro, laboratoře Doporučená studijní literatura Novotný, J a kol.:technologie slévání, tváření

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. VYUŽITÍ NEKOVOVÝCH MATERIÁLŮ VE STROJÍRENSKÝCH APLIKACÍCH, TRENDY VÝVOJE NEKOVOVÝCH MATERIÁLŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Inovační vouchery v Olomouckém kraji. Pracovní setkání Inovační vouchery v Olomouckém kraji II. etapa Krajský úřad Olomouckého

Inovační vouchery v Olomouckém kraji. Pracovní setkání Inovační vouchery v Olomouckém kraji II. etapa Krajský úřad Olomouckého Inovační vouchery v Olomouckém kraji Pracovní setkání Inovační vouchery v Olomouckém kraji II. etapa 11. 12. 2013 Krajský úřad Olomouckého Inovační vouchery v Olomouckém kraji II. etapa Inovační voucher

Více

Konference Asociace LOP Brno. Ing. Pavel Ševčík víceprezident SPS

Konference Asociace LOP Brno. Ing. Pavel Ševčík víceprezident SPS Konference Asociace LOP 25. 4. 2012 Brno Ing. Pavel Ševčík víceprezident SPS PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY ROKU 2011 STAVEBNÍ PRODUKCE 2008 2011 (meziroční indexy stálé ceny) Rok meziroční indexy meziroční indexy

Více

Závislost tvrdosti odlitků Al slitin na době stárnutí a průběhu tepelného zpracování

Závislost tvrdosti odlitků Al slitin na době stárnutí a průběhu tepelného zpracování Závislost tvrdosti odlitků Al slitin na době stárnutí a průběhu tepelného zpracování Jakub Kopecký Vedoucí práce: Ing. Aleš Herman, Ph.D. Abstrakt Tato práce se zabývá závislostí tvrdosti odlitků z konkrétních

Více

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze Dvousemestrové studium Povrchové úpravy ve strojírenství Školní rok 2016/2017 2 Obsah: 1. Účel a cíle studia 2. Časový plán 3. Objednávající organizace 4. Materiální

Více

TEORIE SLÉVÁNÍ. Autoři přednášky: prof. Ing. Iva NOVÁ, CSc. Ing. Jiří MACHUTA, Ph.D. Pracoviště: TUL FS, Katedra strojírenské technologie

TEORIE SLÉVÁNÍ. Autoři přednášky: prof. Ing. Iva NOVÁ, CSc. Ing. Jiří MACHUTA, Ph.D. Pracoviště: TUL FS, Katedra strojírenské technologie TEORIE SLÉVÁNÍ : Zásady metalurgické přípravy oceli na odlitky a zásady odlévání. Tavení v elektrických indukčních pecích, zvláštnosti vedení tavby slitinových ocelí, desoxidace, zásady odlévání oceli.

Více

Trend budoucího stavebního trhu očima sdružení pro zateplování budov. Ing. Milan Machatka,CSc. Cech pro zateplování budov

Trend budoucího stavebního trhu očima sdružení pro zateplování budov. Ing. Milan Machatka,CSc. Cech pro zateplování budov Fórum českého stavebnictví 2008 Trend budoucího stavebního trhu očima sdružení pro zateplování budov Ing. Milan Machatka,CSc. Cech pro zateplování budov Úvod do problematiky bytová výstavba a zateplení

Více

Díly forem. Vložky forem Jádra Vtokové dílce Trysky Vyhazovače (nitridované) tlakové písty, tlakové komory (normálně nitridované) V 0,4

Díly forem. Vložky forem Jádra Vtokové dílce Trysky Vyhazovače (nitridované) tlakové písty, tlakové komory (normálně nitridované) V 0,4 1 VIDAR SUPREME 2 Charakteristika VIDAR SUPREME je Cr-Mo-V legovaná ocel pro práci za tepla, pro kterou jsou charakteristické tyto vlastnosti: Velmi dobrá odolnost proti náhlým změnám teploty a tvoření

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ú Ústav strojírenské technologie

České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ú Ústav strojírenské technologie České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ú 3 Ústav strojírenské technologie Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze Dvousemestrové studium Povrchové úpravy ve strojírenství Školní rok 2007/200

Více

LITÍ DO PÍSKU (NETRVALÁ FORMA)

LITÍ DO PÍSKU (NETRVALÁ FORMA) Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šíření a modifikace těchto materiálů. Děkuji Ing. D.

Více

Wöhlerova křivka (uhlíkové oceli výrazná mez únavy)

Wöhlerova křivka (uhlíkové oceli výrazná mez únavy) Únava 1. Úvod Mezním stavem únava je definován stav, kdy v důsledku působení časově proměnných zatížení dojde k poruše funkční způsobilosti konstrukce či jejího elementu. Charakteristické pro tento proces

Více

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92 Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Úvod Od konce osmdesátých let 20. století probíhá v celosvětovém měřítku intenzivní vývoj

Více