r o č n í k LV I I I č í s l o 11 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "r o č n í k LV I I I. 2 0 1 0. č í s l o 11 12"

Transkript

1 11 12/2010

2 Časopis Slévárenství získal osvědčení o zápisu ochranné známky. Dne byl Radou pro V a V zařazen na pozitivní list recenzovaných časopisů (www.vyzkum.cz). Časopis a všechny v něm obsažené příspěvky a obrázky jsou chráněny autorským právem. S výjimkou případů, které zákon připouští, je využití bez svolení vydavatele trestné. Korektury českého jazyka se řídí platnými pravidly českého pravopisu. Výjimku tvoří názvy společností, které jsou na žádost jejich zástupců upravovány v souladu se zněním zápisu u příslušného registračního orgánu. Vydavatel není dle zákona č. 46/2000 Sb. 5 zodpovědný za obsah reklam. Firemní materiály nejsou lektorovány. Texty reklam nejsou bez vyžádání zadavatele korigovány. SDO. ISSN Číslo povolení Ministerstva kultury ČR registrační značka MK ČR E 4361 Redakce / editorial office: CZ Brno, Technická 2896/2 tel.: , fax: Vydává Svaz sléváren České republiky IČ Rozšiřuje Svaz sléváren ČR. Informace o předplatném podá a objednávky přijímá redakce. Objednávky do zahraničí vyřizuje redakce. Předplatitelé ze Slovenska si mohou časopis objednat na adrese: SUWECO, spol. s r. o., Klečákova 347, Praha, tel.: , fax: Vychází 6krát ročně. 6 issues a year Číslo vyšlo Cena čísla Kč 60,. Roční předplatné Kč 360, (fyzické osoby) + DPH + poštovné + balné. Cena čísla Kč 100,. Roční předplatné Kč 600, (podniky) + DPH + poštovné + balné. Subscription fee in Europe: 70 EUR (incl. postage). Subscription fee in other countries: 120 USD or 85 EUR (incl. postage) Tisk Reprocentrum, a. s., Bezručova 29, CZ Blansko, telefon: Do sazby , do tisku Náklad 700 ks. Inzerci vyřizuje redakce. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. vedoucí redaktorka / editor-in-chief Mgr. Helena Šebestová redaktorka / editor Mgr. Milada Haasová redakční rada / advisory board prof. Ing. Lubomír Bechný, CSc. Ing. Ján Cibuľa prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc. Ing. Štefan Eperješi, CSc. Ing. Jiří Fošum Ing. Josef Hlavinka prof. Ing. Milan Horáček, CSc. Ing. Jaroslav Chrást, CSc. prof. Ing. Petr Jelínek, CSc., dr. h. c. Richard Jírek Ing. Radovan Koplík, CSc. Ing. Václav Krňávek doc. Ing. Antonín Mores, CSc. prof. Ing. Iva Nová, CSc. Ing. Ivan Pavlík, CSc. doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc. prof. Ing. Karel Rusín, DrSc. prof. Ing. Augustin Sládek, Ph.D. Ing. Vladimír Stavěníček prof. Ing. Karel Stránský, DrSc. Ing. František Střítecký doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc. Ing. Jiří Ševčík Ing. Jan Šlajs Ing. Josef Valenta, Ph.D. Ing. Ivo Žižka, předseda obsah č a s o p i s p r o s l é v á r e n s k ý p r ů m y s l F o u n d r y I n d u s t r y J o u r n a l r o č n í k LV I I I č í s l o t e m a t i c k é z a m ě ř e n í / p ř e s n é l i t í s p e c i a l t o p i c / i n v e s t m e n t c a s t i n g o d b o r n ý g a r a n t / p r o f. I n g. M i l a n H o r á č e k, C S c. ÚVODNÍ SLOVO 371 H l a v i n k a, J. PŘESNÉ LITÍ 372 W i l l i a m s, R. H i r s t, R. H o r á č e k, M. Přehled světové produkce odlitků vyráběných metodou vytavitelného modelu Survey of the world production of castings made by the investment pattern method 374 K o s o u r, V. H o r á č e k, M. Numerická simulace vstřikování voskové směsi pro výrobu modelů Numerical simulation of wax filling into dies for production of patterns 379 H r b á č e k, K. a k o l. Stabilita struktury a mechanických vlastností lité slitiny 718 Plus po dlouhodobém účinku teploty Stability of structure and mechanical properties of 718 Plus cast alloy after a long-run effect of temperature 383 Z e m č í k, L. D l o u h ý, A. Vznik termoelastických napětí v odlitcích ze slitin TiAl odlévaných do keramických skořepinových forem On the origin of thermo-elastic stresses in TiAl castings poured into ceramic shell moulds 387 H a k l, J. V l a s á k, T. N o v á k, P. Žárupevné kobaltové slitiny odlévané v České republice High temperature Co base alloys cast in the Czech Republic 391 B o l i b r u c h o v á, D. a k o l. Hodnotenie mechanických a štruktúrnych vlastností zliatiny AC odlievanej metódou na vytaviteľný model Evaluation of mechanical and structural properties of AC alloy cast by the investment casting method Přesné Al odlitky určené pro letouny AIRBUS (ALUCAST, s. r. o., Tupesy)

3 1 2 / v š e o b e c n ě z a m ě ř e n é č í s l o / g e n e r a l t o p i c n u m b e r FIREMNÍ PREZENTACE 396 První Brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s., Divize metalurgie (První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s.) 398 Kovoprojekta Brno a. s. 400 Přesné lití + ALUCAST = kreativní řešení Al odlitků (Alucast, s. r. o., Tupesy) 402 Slévárna přesných odlitků / Investment Casting Foundry / Feingussgiesserei (AGRO Brno-Tuřany, a. s.) 404 Obor činnosti: slévání železných i neželezných obecných kovů (CIREX CZ, s. r. o., Kopřivnice) 406 Slévárna přesného lití, s. r. o., Dvůr Králové nad Labem 408 Igor Láník Techservis Boskovice 410 OTECO CZ, spol. s r. o., Bučovice 412 Kvalitní značka a servis je jistota provozu a úspora nákladů není to jen fráze (Junker I. E., s. r. o., Boskovice) 415 Váhy a vážicí systémy pro slévárny od firmy FORMAT 1 spol. s r. o., Křenovice u Brna RUBRIKY 416 Roční přehledy 420 Zprávy Sdružení přesného lití 423 Zprávy Svazu sléváren České republiky 426 Zprávy České slévárenské společnosti 435 CELOROČNÍ OBSAH SLÉVÁRENSTVÍ Vysoké školy informují 429 Vzdělávání 430 Umělecká litina 430 Blahopřejeme 431 Z historie inzerce OBÁLKA První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s. ČESKÁ ZBROJOVKA, a. s., Uherský Brod Přesné odlitky, s. r. o., Kunovice FORMAT 1 spol. s r. o., Křenovice u Brna inzerce 403 AGRO BRNO-Tuřany, a. s., Brno 401 ALUCAST, s. r. o., Tupesy 367 Capital Refractories Ltd., Velká Británie 405 CIREX CZ, s. r. o., Kopřivnice-Vlčovice 409 Igor Láník Techservis Boskovice 412 JUNKER Industrial Equipment s. r. o., Boskovice pf 2011 LŠ 399 Kovoprojekta Brno a. s. 386 LAC, s. r. o., Rajhrad 411 OTECO CZ, spol. s r. o., Bučovice 419 Pozemstav Brno, a. s. 370 Rappold Brno, s. r. o., Brno 407 Slévárna přesného lití, s. r. o., Dvůr Králové n. L. 414 Technické muzeum v Brně 413 Zlieváreň Zábrež a. s., Oravská Poruba

4 J. Hlavinka Vážení čtenáři, nacházíme se v období, kdy růst zakázek pomalu rozhýbává ekonomiku naší země ovlivněnou dramatickým propadem způsobeným světovou hospodářskou krizí. Přestože však zakázky rostou, u některých až na úroveň let , jejich ziskovost bohužel není zdaleka uspokojivá. I to je však realita dopadů recese nejen na naše odvětví. Ve Svazu sléváren ČR je situace obdobná. V historii nepamatujeme takový záběr nejrůznějších aktivit a dílčích úkolů. Bohužel přidaná hodnota neodpovídala vynaloženému úsilí adekvátně jako v letech konjunktury. Vzhledem k tomu, že očekáváme v následujícím roce pouze pomalé oživování, musíme se chovat racionálně a pragmaticky. V přeneseném slova smyslu musí i naše práce úzce souviset s potřebami a zejména problémy členské základny. Podíváme-li se tedy na proces výroby odlitků, máme na straně vstupů náklady na suroviny, což je ale problém globálního trhu, který činnost svazu příliš ovlivnit nemůže. I přesto jsme se snažili najít nějakou cestu úspor prostřednictvím nákupu na komoditní burze, o které jsme Vás informovali. Další nákladovou položkou je cena energií. Společně se Svazem průmyslu a dopravy ČR vyvíjíme tlak na vládu ohledně nesmyslného růstu cen jak pro podniky, tak i pro domácnosti nad úroveň evropského trhu. Přestože je naše energie výrobně nejlevnější v Evropě, její prodejní cena je na opačné straně cenové stupnice. Závazek k vysokému poměru energií z obnovitelných zdrojů (které po nás nikdo nepožadoval, navrhli jsme si ho sami) všechny zbytečně zatěžuje. Posledním hřebíkem do rakve je kreativita naší vlády v oblasti fotovoltaiky. K tomuto tématu jsme předložili prohlášení k vládě, svolali tiskovou konferenci a nepřímo jsme diskutovali s ministrem průmyslu. V konkrétní rovině jsme hledali řešení pro naše organizace formou nákupu energií prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy. Většina organizací již v minulosti realizovala nepopulární opatření, aby snížila náklady na pracovní sílu. Pokles zakázkové náplně nutně přinesl tlak na snížení mzdových nákladů. V zájmu zachování životaschopnosti pochopily podnikové odborové organizace nutnost úpravy časového fondu, rušení benefitů, snižování prémií atd. Tato opatření se ale bohužel promítla do vyjednávání s OS KOVO o KSVS, ve kterém jako by se chtělo zapomenout na dobu, ve které žijeme. Naším úkolem je vyjednat podmínky akceptovatelné oběma stranami a nijak nepoškodit náš obor. Chceme a přejeme všem, aby jejich ohodnocení bylo i motivační, na druhé straně je nutné brát zřetel na situaci v podniku a jeho možnosti. Má-li být hodnocení pracovníků úměrné jejich kvalitám (nikoliv dosaženému vzdělání), je nutné nadále intenzivně pracovat na zvyšování jejich kvalifikace. Hlavním důvodem není jen profesní růst, nýbrž udržitelnost a rozvoj. Významnou roli hraje vysoký věkový průměr našich zaměstnanců. Většina zaměstnavatelů si tento problém uvědomuje a provádí odborná školení. Náš svaz chce být stejně jako letos i v příštím roce nápomocen. Novinkou v roce 2011 bude zajištění financování pro bezplatná školení a kurzy našich členů. Dalo by se říct, že jsme vyčerpali všechny nákladové položky. Bohužel. Legislativní zátěž ukusuje čím dál větší procento nákladového koláče. Jsme rádi, že se podařilo snížit rozpočet o legislativu REACH. Na druhé straně nás čeká obdobný úkol v oblasti nepsi zařazení Si mezi karcinogenní látky, a dále výjimka z obchodování s povolenkami CO 2 pro naše slévárny po roce V současné době taktéž řešíme dopadovou studii na zpřísnění emisních limitů v rámci IPPC našich sléváren (více s. 423). Zdánlivě strohé fráze nejsou bohužel pouhým klišé, ale mohou v případě neúspěchu vést k drastickým poplatkům pro naše slévárny. Celá záležitost má ale nadnárodní charakter a bude nutné ji řešit na evropské úrovni, kde spoléháme na dobré vztahy a zázemí v CAEF. Stejně tak bude velmi důležitá oboustranná komunikace s členskou základnou a získání adekvátních informací vedoucích ke zdárnému cíli. Jak může svaz napomoci našim organizacím na straně výstupu? Cenu odlitků asi neovlivní. Může ale napomoci při vyhledávání nových trhů a nových příležitostí. V letošním roce byla za přičinění našeho svazu získána podpora veletrhů Hannover, MSV Brno a Swisstech. V příštím roce chceme obdobným způsobem zajistit podporu na veletrhu v Hannoveru, na veletrhu GIFA a MSV v Brně. Na vyšší úrovni máme zájem podporovat myšlenku proexportní politiky naší země s důrazem na vzájemnou koordinaci činností ministerstev obchodu a zahraničních věcí. Opustíme-li myšlenku provázanosti sléváren a svazu, dostá-váme se do rutinní činnosti našeho sekretariátu. Rozepisovat se o její náplni (statistika, projektová činnost, jednání tripartit na krajské úrovni, činnost ve výborech svazu průmyslu, svazu modeláren, odborných komisích ČSS, CAEF atd.) by asi zabralo velký prostor. Tato práce je dílčí a vede ke komplexnímu pohledu na slévárenský obor v ČR. Vážení čtenáři, držíte v rukou poslední číslo časopisu Slévárenství v letošním roce. Dovolte nám, abychom touto cestou všem poděkovali za spolupráci a popřáli klidné prožití svátků vánočních s těmi nejbližšími. Do nového roku 2011 přejeme všem hodně zdraví, štěstí a osobních úspěchů. Časopisu Slévárenství velké množství kreativních příspěvků a přízeň čtenářů. A našim slévárnám? Lepší rok než byl ten letošní, zejména co se týká profitability zakázek, kvality pracovního prostředí a adekvátního politického klimatu. Zejména ale notnou dávku toho podnikatelského štěstí. ú v o d n í s l o v o Slévárenst ví. LV I I I. listopad prosinec

5 Leonhard Heusler r o č n í p ř e h l e d y roční přehledy Odlitky z lehkých kovů odlévané do pískových a do kovových forem 1. část: hliník základy nauky o materiálu, materiály a jejich vlastnosti L e o n h a r d H e u s l e r Statické a mechanické vlast nosti G. K. Sigworth a T. A. Kuhn [1] zjišťovali vhodnost dvou amerických forem na zkušební tyče (ASTM B 108 a stupňovitá deska Společnosti pro hliník Aluminium Association) z hlediska dosažitelných charakteristických hodnot mechanických vlastností a případných technologických problémů. U obou typů nebylo možné zcela zabránit vzniku pórovitosti způsobené smrštěním při tuhnutí, a proto autoři iniciovali další vývoj. C. Kneißel aj. [2] představují novou kovovou formu na stupňovitou desku a také multifunkční kovovou formu, do které se při jednom lití odlévají všechny běžné zkušební odlitky. Tím se zajistí, že u všech zkušebních odlitků jsou přibližně stejné podmínky, co se týče složení slitiny, zjemnění zrna, obsahu plynů a stupně znečištění. Výsledky jsou popsány na příkladě slitiny AlSi7Mg0,3. Z. Guo aj. [3] vyvinuli model pro předpověď mechanických vlastností slévárenských slitin při teplotě okolí. Tepelné zpracování G. Dambauer, T. Pabel a P. Schumacher [4] referují o možnostech úspor, kterých lze dosáhnout upraveným tepelným zpracováním. Práce však byla téměř ve stejném znění už jednou v r publikována a referovalo se o ní v ročním přehledu 2007 uvedeném v odkazu [5]. L. Zhang, Y. Jiang a Z. Ma [6] představují nový postup tepelného zpracování, u kterého lze upustit od rozpouštěcího žíhání (homogenizování). Vlastnosti rozpouštění fází Cu ve slitině A319 (podobná AlSi6Cu4) zkoumali Y. M. Han aj. [7]. Zjistili přitom, že přítomnost Mg a Sr zesiluje sklon k odmíšení mědi. Fáze Al 2 Cu ve formě dendritů se rozpouštějí snáze jako fáze ve formě kompaktních útvarů. Při vyšším obsahu Mg se tvoří fáze Al 5 Mg 8 Cu 2 Si 6, které mají o něco nižší bod tání než fáze Al 2 Cu, a proto zvyšují nebezpečí natavení. Tímto tématem se autoři zabývají hlouběji v další práci [8] o tvoření struktury ve slitinách AlSiCuMg zušlechtěných a v nezušlechtěných stronciem. Věnují se zde podrobněji různým fázím a pórovitosti způsobené natavením. S. Haro aj. [9] zkoumali vliv rozpouštěcího žíhání (homogenizace) a stárnutí na strukturu a mechanické vlastnosti slitiny A319. Nejlepší kombinace pevnosti a tažnosti při přetržení se dosáhlo při rozpouštěcím žíhání (homogenizaci) při teplotě 504 C po dobu 8 h, rychlým ochlazením do vody (60 C) a následném umělém vytvrzování 6 h při 154 C. M. A. Talamantes-Silva aj. [10] hodnotí vliv rychlosti chladnutí a tepelného zpracování na mechanické vlastnosti slitiny A206 (AlCu4Ti). Slitina A356.2 (AlSi7Mg0,3) a závislost jejích mechanických vlastností na podmínkách kalení po rozpouštěcím žíhání (homogenizaci) a předběžném stárnutí při teplotě okolí byly předmětem zkoumání M. Jeyakumara, M. Hameda a S. Shankara [11]. Je už déle známo, že pro dosažení určité pevnosti je potřeba o to kratší doba rozpouštěcího žíhání (homogenizace), o co je stávající struktura jemnější. Jemná struktura je výsledkem vysoké rychlosti chladnutí a kvantifikuje se často vzdáleností větví dendritů. M. Stucky a E. Guedi [12] se zabývali tímto jevem podrobněji a došli k závěru, že zkrácením DAS na méně než 25 µm nevede k žádnému dalšímu zlepšení indexu jakosti a že maximálních hodnot mechanických vlastností se při tomto stavu struktury dosahuje po 1 až 2 h rozpouštěcího žíhání (homogenizace). Relativně složité pochody odměšování ve slitinách s různými legujícími prvky, jako je např. AlSi7Cu3Mg, popisují na základě podrobných zkoušek TEM (transmisní elektronová mikroskopie) N. Cherdoudi aj. [13]. Podobným směrem se ubírá i práce J. Y. Hwanga aj. [14]. Pochody odměšování je možné zkoumat i diferenční kalorimetrií a dilatometrií, jak dokazují F. Lasagni aj. [15]. K měření vnitřního pnutí se často používá metoda vrtaného otvoru nebo kruhového jádra, která je poměrně nákladná a má sklon k chybám, protože se zde musí na součást nalepit relativně malé podložky tenzometrických elementů. V postupu, který popisují K. Li, B. Xiao a O. Wang [16] se místo podložek tenzometrických elementů používají mikrotvrdostní vtisky, jejichž relativní změny vzdálenosti se během vrtání kruhového jádra měří laserovou interferometrií, z čehož pak lze zjistit uvolněné vnitřní pnutí. Metody měření byly předvedeny na speciálním tvaru zkušební tyče. Bylo přitom naměřeno napětí v tahu až 200 MPa na povrchu a tlakové napětí až 50 MPa uvnitř. Obě metody (DMS a laserová interferometrie) poskytují podle autorů spolehlivější výsledky než rentgenová nebo neutronová difraktometrie. Odlitky pro motor y E. Köhler aj. [17] podávají přehled o aktuálních a budoucích požadavcích na lehké konstrukce bloků motoru. A. Pithan, H. Fuchs a S. Röpke [18] se zabývají možnostmi slitin hliníku pro vysoce namáhané hlavy válců. Pro hlavy válců naftových motorů preferují autoři sklopné lití. Zjistilo se, že u slitiny AlSi8Cu3 se poměr průměrného napětí (M = (σ střídavé /σ prahové ) 1) se zvyšující teplotou snižuje, tzn. že se tento materiál s rostoucí teplotou stává méně citlivý na střídavé namáhání. V posledních letech se pro výrobu hlav válců navrhovaly slitiny jako AlCu5NiSbZr, AlMg3Si1ScZr a AlSi12CuNiMg. C. Reeb, H. Zak a B. Tonn [20] představují novou slitinu na bázi AlMn, kterou také srovnávají se slitinami uvedenými v odkaze [19]. Pro slitinu AlMn3ZnZr byly zjištěny výrazně vyšší hodnoty žárupevnosti (obr. 1) a také při termomechanické únavě podstatně převyšuje např. slitinu AlSi6Cu4. K. Sadayappan aj. [21] referují o vývoji slitiny AlCu2Mg1SiNiMn s přísadami skandia a titanu pro výrobu turbodmychadel. Po rozpouštěcím žíhání (homogenizaci) při 590 C a stárnutí při 300 C se dociluje hodnot meze průtažnosti (meze kluzu), které jsou 3krát vyšší než u tvářené slitiny 2618-T6 a 2krát vyšší než u dosud užívané slévárenské slitiny 354-T6. Pevnostní vlastnosti slitiny A319 (podobná AlSi6Cu4) při různých teplotách zkoušení je předmětem rozsáhlé práce E. Rincona aj. [22]. Pístové slitiny jsou často téměř eutektické slitiny AlSi s přísadou Cu, Ni a Mg pro zvýšení pevnosti. Zásadním problémem legujících přísad je snížení teploty likvidu, které ve svém důsledku vede k nižší stabilitě teploty. Y. V. Milman aj. [23] proto sledují myšlenku kvazi-binární slitiny Al-Mg 2 Si, která s teplotou 597 C 416 Slévárenství. LVIII. listopad prosinec

6 Leonhard Heusler Obr. 1. Tvrdost podle Brinella po tepelném zpracování Y. N. Kwon, K. Lee a S. Lee [36] použili různé postupy lití (reo, squeeze atd.), aby získali různou distribuci Si, a potom zjišťovali zkouškami na místě (in situ) lomové vlastnosti těchto různých variant. Zatímco u zkušebních odlitků vyrobených reo litím byl lom iniciován zlomenými fázemi Si, u zkušebních odlitků vyrobených litím s kováním u kterých byla vzdálenost mezi částicemi Si větší začínal lom na vrubu a pokračoval v základní kovové hmotě podél střižných pásů. M. Merlin, L. Pivetti a G. L. Garagnani [37] se zabývají vlivem zušlechtění a rychlosti tuhnutí na rázovou houževnatost slitin A356. V podobné práci zjišťovali M. Merlin aj. [38] rázovou vrubovou houževnatost slitiny nízkotlakých odlitků kol osobního auta ze slitiny A356. vykazuje vyšší eutektickou teplotu než soustava AlSi. Vyrábějí se systematicky slitiny s různým obsahem Mg 2 Si, které se pak podrobují zkoušce opotřebení. Přitom se ukázalo, že nejmenšího opotřebení se dosahuje při eutektickém složení (13 % Mg 2 Si). Mají následovat další zkoušky s touto základní slitinou s běžnými přísadami zvyšujícími pevnost. Pro zvýšení odolnosti proti opotřebení se také stále více uvažuje o zpevnění částicemi nebo vlákny. R. Mahadevan a R. Gopal [24] vyvinuli píst s částečným zpevněním krátkými vlákny, který byl vyroben postupem squeeze casting (lití s krystalizací pod tlakem). Použitím vláken z oxidu hlinitého a silikátu se kromě zvýšení pevnosti docílilo i výrazného zlepšení opotřebitelnosti. Vliv struktur y C. Y. Jeong aj. [25] diskutují o vlivu struktury u slitiny A356 na mechanické vlastnosti, přičemž se zabývají zvláště vlivem vzdálenosti sekundárních větví dendritů (DAS) na mez únavy při kmitavém napětí (únava při vysokocyklovém a nízkocyklovém namáhání). Výraznější výskyt Sn jako prvku znečištění v druhotných slitinách hliníku bylo podnětem pro studii D. Emadiho, L. V. Whitinga a R. Schmid-Fetzera [26]. A. P. Druschitz a J. Griffin [27] předkládají vývoj dvou slitin hliníku s vysokou pevností. První je slitina AlCu s 5,7 % Cu a malými přísadami Mg, Mn, Ti, V, Zr a Ag, která díky relativně vysokému obsahu Cu dosahuje dostatečně dobrých vlastností a hodnot pevnosti vyšších než 400 MPa. Druhá je slitina typu AlZn- CuMg, která dosahuje hodnoty pevnosti 500 MPa, ovšem při téměř nulové tažnosti při přetržení. Ve velmi rozsáhlé práci se A. M. A. Mohamed aj. [28] zabývají vlivem dalších přísad Cu, Mg, Fe a Mn na slitinu AlSi11- Cu2MgMnFe. U podobné slitiny, jako je v odkazu [28] slitiny AlSi10Cu2 s různým obsahem Fe a Mn zjišťovali L. Ceschini aj. [29] statické a dynamické vlastnosti v závislosti na vzdálenosti větví dendritů (DAS 10, resp. 50 µm). Tvárnost a houževnatost Renesance se dočkal, díky publikacím Cacerese v posledních letech, index jakosti. M. Tiryakoglu a J. Campbell [30] objasňují stručně různé koncepce a vzorce indexu jakosti, které byly dosud publikovány, a pak navrhují další, který oproti dosavadním indexům popisuje maximální potenciál plastických vlastností slitiny. Je to objasněno na přehledu dat z literatury pro slitiny AlSi7Mg, A201 a A206. Podle toho by se u slitiny AlSi7Mg mělo teoreticky dosáhnout při 17 až 20 % tažnosti při přetržení pevnosti 320 MPa. Tato práce byla v podobné formě publikována ještě v odkazu [31]. S. S. Swaminathan aj. [32] zkoumali chování slitiny AlSi7Mg při extrémně silné plastické deformaci. X. Teng aj. [33] se zabývají statistickou analýzou plastických lomových vlastností odlitku ze slitiny AlSi7Mg. Plastické vlastnosti, jakost struktury a lomová houževnatost odlitků ze slitiny AlCuMgAg (A201) jsou předmětem studie M. Tiryakioglua a J. Campbella [34]. U struktury bez vad lze dosáhnout pevnosti 450 MPa při lomové houževnatosti 13,5 %. N. D. Alexopoulos a M. Tiryakioglu [35] zjišťovali souvislost mezi lomovou houževnatostí a pevností v tahu slitiny A357. Únavové vlast nosti Tento rok předložil D. Krätschmer [39] závěrečnou zprávu AiF o dalším vývoji modelu mechanizmu poškození pro výpočet maximálně přípustného vytížení materiálu kmitavým namáháním. Model byl aplikován na slitinu hliníku. Studie se soustředila na únavové vlastnosti slitiny AlSi12Cu4MgNi2 při teplotě okolí 250 a 400 C. Při teplotě okolí lze selhání spojit s lomem velkého primárního krystalu Si, zatímco při 250 C se více vyskytují pásy kluzu. Nakonec při teplotě 400 C se vyskytuje porušení (dezintegrace) homogenní základní kovové hmoty, aniž by došlo k poškození částic. Optimalizace struktury, jako je zmenšení velikosti krystalů křemíku nebo zaformování vměstků, která se nabízí, nevede k cíli obecně u všech teplot. Rozhodující roli hrají také složité struktury odmíšení a dislokace základní kovové hmoty, které dosud nebyly dostatečně prozkoumány. Negativní vliv pórovitosti na pevnost při kmitavém namáhání je dostatečně znám, kvantifikovat tento efekt je ovšem relativně obtížné. Právě o to se pokoušejí P. Li aj. [40] ve své práci o kvantifikaci interakce uvnitř populací vad na únavové vlastnosti slitiny A356-T6. Od faktoru napětí a intenzity prodloužení odvozují další faktor, který popisuje interakci počátku trhliny se sousedícími póry. M. Ostermeier, H. Hoffmann a E. Werner [41] se zabývají již známým vlivem izostatického lisování za horka (HIP) na životnost litých hliníkových součástí. Postupem plánování zkoušek identifikují teplotu procesu HIP jako podstatnou ovlivňující veličinu, zatímco délka a tlak hrají roli podružnou. Měřením hustoty r o č n í p ř e h l e d y Slévárenst ví. LV I I I. listopad prosinec

7 Leonhard Heusler r o č n í p ř e h l e d y bylo možné sestavit vztah mezi hustotou zkušebního kusu a jeho životností (obr. 2), přitom se při výpočtu hustoty bere v úvahu vliv rozpuštěného a vyloučeného křemíku. M. Luke a S. Schwarz [42] se zabývají zlepšením únavových vlastností slévárenské hliníkové slitiny povrchovým zpracováním a izostatickým lisováním za horka (HIP). Vlivem různého tepelného zpracování na mez časované únavy (únava nízkocyklickým namáháním (LFC = Low Cycle Fatigue) u slitiny A356 se blíže zabývají A. R. Emami aj. [43]. Tepelné zpracování T5 sice zpočátku vede k vyšší míře zpevnění, ale zkušební kusy zpracované T6 vykazují při větších stupních deformace znatelné cyklické zpevnění, což má příznivý vliv na životnost. G. Nicoletto, P. Baicchi a R. Konečná [44] se věnují předpovědi životnosti slitin AlSi zatížených vadami. Případem z praxe se zabývají Y. Birol a A. A. Ebrinc [45]. Zkoušejí selhání vlivem únavy hlav válců vyrobených nízkotlakým litím ze slitiny AlSi10Mg. Zkouška na únavu ohybem za rotace pro zjištění životnosti hliníkových kol je předmětem práce P. Ramamurtyho Raju aj. [46]. Koroze a opotřebitelnost V hlavě válce a bloku motoru je chladicí prostředek v přímém kontaktu s materiálem odlitku, vysoké teploty a lokální prvky tvořící prvky slitiny (např. Cu) přitom podporují korozi. Podrobnou studii korozních procesů, ke kterým dochází při provozu motoru, předkládají W. Zhou aj. [47] ve své práci o korozi při přestupu tepla u slitiny typu AlSi6Cu4. C. N. Panagopoulos, E. P. Georgiu a K. I. Giannakopoulos [48] objasňují vliv různých tepelných zpracování na korozní vlastnosti slitiny 319 (podobná AlSi6Cu4). K. Ratnakumar a K. Srinivasa Rao [49] se zabývají strukturou a důlkovou korozí natavených oblastí svarů u slitiny A356 (AlSi7Mg0,3). Zkušební kusy se svařovaly impulzním postupem svařování WIG v litém stavu, resp. po tepelném zpracování T6. Vliv zpracování kovu a parametrů zkoušení na opotřebitelnost eutektické hliníkové slitiny (LM13, AlSi12CuNiMg) je předmětem zkoumání D. Dwivediho, A. Sharmy a T. V. Rajana [50]. D. K. Dwivedi aj. [51] předkládají práci o vlivu Mn jako korektury Fe na stavbu struktury a opotřebení třením u eutektické pístové slitiny. Obr. 2. D. E. Lozano aj. [52] hodnotí opotřebitelnost těsně nadeutektické slitiny vyvinuté pro odlitky motoru, protože tato slitina slouží současně jako kluzná plocha válce a má nahradit dosud používanou litinovou kluznou plochu. Zkoušené vzorky byly odebrány přímo z bloku motoru, který byl vyroben ze slitiny AlSi14Cu2FeMnMgZnNi. S. K. Dey, T. A. Perry a A. T. Alpas [53] popisují podrobně mikromechanizmy jemného opotřebení ve slitině AlSi18. Jednotlivé stupně procesu opotřebení jsou názorně ukázány na vynikajících snímcích struktury a 3rozměrných digitálních profilech. Literatura Korelace mezi hustotou a životností zkušebních odlitků litých do pískové formy (body a plná čára: naměřená hustota; křížky a čerchovaná čára: opravená hustota) [41] [1] Use of Standard molds to evaluate metal quality and alloy properties. Shape Casting. 3rd int. symp. Light Metals, TMS Annual Meeting, San Francisco, , sborník 2009, s [2] Giesserei-Praxis, 2009, č. 9, s [3] Casting, Properties and Microstructure: Prediction of Room Temperature Mechanical Properties in Aluminium Castings, ICAA 11, Aachen 2008, s [4] Giesserei-Praxis, 2009, č. 9, s [5] Giesserei-Rundschau, 2006, 53, č. 3/4, s [6] Int. J. of Modern Physics B 23, 2009, č. 6/7, s [7] Int. J. of Cast Met. Res., 2008, 21, č. 5, s [8] Int. J. of Cast Met. Res., 2008, 21, č. 5, s [9] Mat. Sci. and Techn., 2009, 25, č. 7, s [10] Met. Mat. Trans 39B, 2009, č. 12, s [11] Heat treatment of A356.2 aluminium alloy: effect of quench rate and natural ageing. Shape casting: 3rd int. Symp. Light Metals, TMS Annual Meeting, San Francisco, , sborník 2009, s [12] Fonderie Fondeur d Aujourd hui, 2009, č. 281, s [13] Precipitation: Influence of Silicon and Residual Elements on the Precipitation of CastAluminium-Copper Alloy. v: ICAA 11, Aachen 2008, s [14] Acta materialia, 2009, 57, s [15] Int. J. of Mat. Res., 2009, 100, č. 7, s [16] Residua Stresses in As-Quenched Aluminium Castings SAE, Experiments in automotive engineering SAE International, Warrandale PA, USA, 2008, s [17] MTZ, 2009, 70, č. 10, s [18] Giesserei-Praxis, 2009, č. 6, s [19] Giesserei-Praxis, 2009, č. 6, s [20] Foundry Alloys: Alloy Development for Drive Train Applications. ICAA 11, Aachen 2008, s Slévárenství. LVIII. listopad prosinec

8 ????? [21] Development of an aluminium alloy for elevated temperature applications. Shape casting: 3rd int. Symp. Light Metals, TMS Annual Meeting, San Francisco, , sborník 2009, s [22] Mat. Sci. and Engineering, 2009, 519A, s [23] Alloy Development: Cast Piston Alloys Based on Ternary Al-Mg-Si System with Increased Mechanical Characteristics for Automobile Industry. ICAA 11, Aachen 2008, s [24] Int. Found. Res., 2008, 60, č. 4, s [25] Int. J. of Cast Research, 2008, 21, č. 1 4, s [26] Melt Treatment, Braun Refinement & Modification I: Influence of Sn on Solidification Characteristics and Properties of AlSiCuMg Cast Alloys: Experimental and Thermodynamic Aproaches. ICAA 11, Aachen 2008, s [27] Advanced Cast Aluminium Alloys. Shape casting: 3rd int. Symp. Light Metals, TMS Annual Meeting, San Francisco, , sborník 2009, s [28] Material and Design, 2009, 30, s [29] J. of Mat. Processing Techn., 2009, 209, s [30] Duality indices for cast aluminium alloys. Shape casting: 3rd int. Symp. Light Metals, TMS Annual Meeting, San Francisco, , sborník 2009, s [31] Mat. Sci. and Engin., 2009, 506A, s [32] J. Mat. Sci., 2008, 43, s [33] Eng. Frac. Mechanics, 2008, 75, s [34] Mat. Sci. and Techn., 2009, 25, č. 5, s [35] Met. and Mat. Trans., 40A, 2009, č. 3, s [36] Effect of Si Distribution on the Fracture Toughness of A356 Aluminium Alloys. TMS Annual Meeting, New Orleans, , sborník 2008, s [37] Met. Sci. and Techn., 2008, 26, č. 1, s [38] J. of Mat. Processing Techn., 2009, 209, s [39] Weiterentwicklung eines schädigungsmechanischen Modells zur Berechnung einer maximal zulässigen Werkstoffausnutzung unter schwingender Beanspruchung angewandt auf eine Aluminiumgusslegierung. AiF-Vorhaben, Nr. 909, 2009, Abstract: s [40] Acta Materialia, 2009, 57, s [41] Strenght, Deformation & Fracture: Improvement of Fatigue Life of Aluminium Castings by Hot Isostatic Pressing. ICAA 11, Aachen 2008, s [42] Mechanical Properties: Improvement of the Fatigue Behaviour of an Aluminium Cast Alloy by Surface Modification and Heat Treatment. ICAA 11, Aachen 2008, s [43] Mat. Sci. and Engineering, 2009, 519A, s [44] Fatigue Life Prediction of Al-Si Alloys with Casting Defects. 2nd Fatigue Symposium Leoben 2008, sborník s [45] Int. J. of Cast Metals Research, 2008, 21, č. 6, s [46] Fatigue Draft. Engng. Mater. Struct., 2009, 32, s [47] Corrosion Science, 2008, 50, s [48] Material and Corrosion, 2009, 60, č. 6, [49] Trans. Indian Indy. Met., 2008, 61, č. 4, s [50] Int. J. of Cast Metals Research, 2008, 21, č. 6, s [51] Effect of Mn as Fe corrector on microstructure and adhesive wear of eutectic Al-Si piston alloy. TMS 2008, Fabrication, Characterization and Applications, TMS Annual Meeting, New Orleans, , sborník 2008, s [52] Wear, 2009, 267, s [53] Wear, 2009, 267, s (Zkrácený překlad z časopisu Giesserei, 2010, 97, č. 5, s pokračování) Lektor: doc. Ing. Rudolf Kořený, CSc. r o č n í p ř e h l e d y Nabízíme k prodeji modelové zařízení na skříň převodovky traktoru ZETOR v poslední modifikaci. Vhodné k okamžité výrobě. Jedná se o skříň převodovky v provedení Al-plast, půlený model s jednou dělicí rovinou a 3 ks jaderníků Al včetně vstřelovacích a mrazicích desek (vhodné pro vstřelovací stroje cold box do 30 kg vstřelu s rozebíraním do tří os). Cena dohodou Kontakt: JUDr. Složilová, Pozemstav Brno, a. s., Masarykova 31, Brno, tel: , Slévárenst ví. LV I I I. listopad prosinec

9 L. Veverka z p r áv y s d r u ž e n í p ř e s n é h o l i t í zprávy Sdružení přesného lití Purkyňova Brno tel.: fax: e -mail: te chnicalmuseum.c z w w w.presneliti.info Rada Sdružení přesného lití Ing. Libor Veverka p r e z i d e n t Ing. Luděk Jankůj v i c e p r e z i d e n t Ing. Martin Mrázek, Ph.D. s e k r e t á ř prof. Ing. Augustin Sládek, Ph.D. Ing. Jan Löffelman prof. Ing. Milan Horáček, CSc. Ing. Patrik Vašťák I n g. L i b o r V e v e r k a p r e z i d e n t S P L Vážení přátelé, přesné lití má v České a Slovenské republice dlouholetou a bohatou tradici sahající hluboko do dob společného státu. Sdružení přesného lití (SPL), které vzniklo v roce 1991 a navázalo na činnost Technického sboru sléváren přesného lití (TSSPL), téměř po dobu 20 let úspěšně plnilo své poslání spočívající hlavně v propagaci přesného lití, ve vzájemné podpoře všech členů sdružení, v organizování odborných akcí výstav, seminářů, školení atd. s cílem neustále zvyšovat technickou úroveň a konkurenceschopnost přesného lití v České a Slovenské republice. Postupem času, díky vlastnickým změnám, zostřenému konkurenčnímu prostředí a generačnímu dopadu odchodu celé řady odborníků, kteří stáli u zrodu a rozvoje přesného lití v obou našich státech, došlo v roce 2009 k vyvrcholení diskuze o budoucnosti SPL. Na podzim loňského roku byl do čela SPL zvolen nový prezident Ing. Pavel Michalčík, který přišel s velmi ambiciózním programem, jak oživit činnost SPL v nových podmínkách. Pro tento program se mu podařilo získat podporu většiny členů SPL a nově vzniklá rada začala pod jeho vedením připravovat nový program a plán činnosti SPL. Bohužel v důsledku personálních změn v mateřské firmě byl Ing. Michalčík po necelém půl roce působení ve funkci prezidenta nucen na tuto funkci a členství v radě rezignovat. Po dobu téměř šesti měsíců se tak činnost SPL zredukovala na základní administrativní činnosti zajišťující prosté fungování SPL. Proto stál před delegáty podzimního shromáždění SPL, které se konalo v Brně, nelehký úkol rozhodnout o dalším pokračování činnosti SPL tak, aby naplňovalo své poslání a aby bylo členství pro subjekty zabývající se přesným litím když ne atraktivní, tak alespoň smysluplné a užitečné. Před shromážděním delegátů stál ještě další úkol, kterým byla mimořádná volba nového prezidenta a doplnění stávající rady SPL. Na základě volby oprávněných delegátů jsem byl zvolen novým prezidentem SPL. Delegáti zúčastnění na shromáždění také potvrdili doplnění rady SPL tak, aby mohla v příštím období řádně plnit svou funkci. Vzhledem k již výše uvedenému 420 Slévárenství. LVIII. listopad prosinec

10 L. Veverka jsem si vědom, že situace v SPL není jednoduchá a že v nejbližší době bude nutné spolu s radou připravit nový program a plán činnosti SPL. Jsme si vědomi, že program musí být přínosný pro členy sdružení a zároveň musí být realizovatelný s výsledky viditelnými v reálném čase. Program a plán činnosti bude rozpracován až na nejbližším jednání rady, které by mělo proběhnout do čtyř týdnů tak, aby s programem a plánem mohli být členové SPL i odborná veřejnost seznámeni do konce tohoto roku. Přesto již dnes mohu uvést základní témata, na kterých jsme se na podzimním shromáždění delegátů dohodli: propagace SPL a technologie přesného lití (nové internetové stránky SPL; propagační panely na školách a v Technickém muzeu v Brně); prezentace výrobců zabývajících se přesným litím výstavy a veletrhy organizované s podporou SPL; organizace odborných seminářů a workshopů; ve spolupráci s vysokými a středními školami hledání cesty, jak přitáhnout k oboru přesného lití mladé odborníky, kteří by pomohli vyřešit vleklý generační problém v oboru. Věřím, že se nám spolu se členy rady a s podporou všech členů sdružení podaří najít smysluplnou náplň činnosti SPL v nových podmínkách a navázat tak na úspěšnou činnost našich předchůdců. Byl bych rád, kdyby se i v současné složité hospodářské situaci, kdy jsou členové SPL mnohdy v přímém konkurenčním postavení, podařilo najít tolik společných zájmů, které by ospravedlnily existenci SPL. Myslím, že dobrou cestou je neustále získávat díky rostoucí konkurenceschopnosti nové zákazníky a navyšovat potenciál přesného lití v České a Slovenské republice namísto vzájemného boje o přerozdělení neustále klesajícího objemu výroby v regionu. Jsem přesvědčen, že tomuto trendu může dobře fungující profesní organizace, jakou SPL bylo a mělo by znovu být, výrazně pomoci. Seznam členů Sdružení přesného lití AGRO BRNO-TUŘANY, a. s. Dvorecká 31, Brno-Tuřany tel./fax: ALUCAST, s. r. o Tupesy 120 tel.: CIREX CZ, s. r. o. Průmyslový park Kopřivnice tel.: ČESKÁ ZBROJOVKA, a. s. Svat. Čecha 1283, Uherský Brod tel.: DISA Industries, s. r. o. Za Balonkou 269, Příbram tel.: FIMES, a. s. Sokolovská 573, Uherské Hradiště tel.: , MILOŠ HOMOLKA Hotis Soukenická 3, Brno tel.: IEG, s. r. o. Strojírenská 4/7, Jihlava tel.: , INVERA, s. r. o. S. K. Neumanna 2476, Rakovník tel./fax: Petr Janíček Josefa Hory 626/10, Třešť tel.: KAHAK, s. r. o. Rýzmberská 650, Kdyně tel./fax: z p r áv y s d r u ž e n í p ř e s n é h o l i t í Děkuji za důvěru vyjádřenou volbou delegátů a přeji všem členům SPL a celému odvětví úspěšný rok ESTCOM CZ oxidová keramika, a. s. Provozovna Louny Postoloprtská 2685, Louny KDYNIUM, a. s. Nádražní 104, Kdyně tel.: Slévárenst ví. LV I I I. listopad prosinec

11 1. Areál firmy 2. Záv sný tryska OPTIMA Hanakov Prost jov 3. OPTIMA Alucast Tupesy 4. OPTIMA Kermi St íbro 5. OPTIMA MWG Bzenec 6. Bubnový tryska SMART 6 v Saúdské Arábii 7. SMART 1 Agro Brno-Tu any 8. SMART 4 Stürm Bratislava 9. Metací kolo MK Pr b žný tryska Maxima Chart Ferox D ín 11. Maxima 1.SD Bílina 12. Pr b žný záv sný tryska Worthington Cylindres Hustope e 13. Tryskací a metaliza ní box PSL Považská Bystrica 14. Tryskací box Škoda Transportation Plze 15. Filtr s ventilátorem L. Veverka KONŠTRUKTA Zlievareň K Výstavisku 13, Trenčín Slovenská republika tel.: MOTORPAL, a. s. Humpolecká 313/5, Jihlava tel.: SEEIF Ceramic, a. s., ZÁVOD 03 KERAVIT Kotěrova 3, Ostrava-Vítkovice tel.: Ing. JIŘÍ SCHNEIDER TECHMAPOS, s. r. o. Příkrá 3569, Zlín tel.: z p r áv y s d r u ž e n í p ř e s n é h o l i t í KOVOPROJEKTA BRNO a. s. Šumavská 416/15, Brno tel.: LAC, s. r. o. Štefánikova 116, Rajhrad tel.: Igor LÁNÍK TECHSERVIS BOSKOVICE Chrudichromská 2376/17, Boskovice tel.: MCAE Systems, s. r. o. Knínická 1771, Kuřim tel.: MEDEKO cast, s. r. o. Orlové 255, Považská Bystrica Slovenská republika tel.: MH CONSULTING Mokrohorská 31, Brno tel.: Tryskání tlakovzdušné OTECO CZ, spol. s r. o. CZ Bu ovice, Marefy 35 tel. + fax: , CZ, spol. s r. o. Marefy Výroba tryskacích 35, za ízení Bučovice tryskací boxy injektorové kabiny provozovna tlakové kabiny Slavkovská 853, Bučovice jednoú elové kabiny pr b žné s vále kovou dráhou tel.: +420 bubnové záv sné speciální jednoú elové automaty automatická pro suchý prach Tryskání s metacími koly Filtrace Automaticky ízené záv sné dráhy pro linky s nosností max. do 5 t Popis obrázk PRAGUE CASTING SERVICES, a. s. Radlická 227, Praha 5 tel.: PRVNÍ BRNĚNSKÁ STROJÍRNA Velká Bíteš, a. s. Vlkovská 279, Velká Bíteš tel.: , PŘESNÉ ODLITKY, s. r. o. 1. máje 236, Popovice, Kunovice tel./fax: Ransom & Randolph DENTSPLY International Inc Briarfield Boulevard OH Maumee tel.: REMET Bystrická 840, Bystřička Slovenská republika tel.: Slévárna přesného lití, s. r. o. Roháčova 544, Dvůr Králové nad Labem Tel.: SPO, s. r. o. Nábřeží 674, Zlín-Prštné tel./fax: STACIS Benešovo nábřeží 3745, Zlín tel./fax: TAVRON, s. r. o. Za Olomouckou 2460, Prostějov tel./fax: TECHNICKÉ MUZEUM V BRNĚ Purkyňova 105, Brno tel.: Slévárenství. LVIII. listopad prosinec

12 L. Veverka / J. Hlavinka VÁCLAV ZEDNÍK MINKO Liliová 852, Kutná Hora tel.: fax: zprávy Svazu sléváren České republiky REACH odchází, Emisní povolenky a NEPSI přicházejí I n g. J o s e f H l a v i n k a v ý k o n n ý ř e d i t e l S S Č R VUT Brno Ústav strojírenské technologie odbor slévárenství Technická 2, Brno Technická 2896/ Brno tel.: tel.: tel.+fax: s v a s v a z s l e v a r e n. c z w w w.svazslevaren.cz Ing. Zdeněk Zahrádka Smrčenská 2a, Jihlava tel./fax: ZLIEVÁREŇ ZÁBREŽ, a. s. Oravská Poruba 353, Slovenská republika tel.: ZPL CINOBAŇA s. r. o. Cinobaňa, Slovenská republika tel.: ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Strojnícka fakulta Katedra technologického inžinierstva ul. Univerzitná 1, Žilina Slovenská republika tel.: Váš partner pro čerpání z fondů EU Evropská Unie Svaz sléváren České republiky je přidruženým členem CAEF Committee of Associations of European Foundries (Asociace evropských slévárenských svazů) generální sekretariát Sohnstrasse 70 D Düsseldorf P.O.Box D Düsseldorf Německo tel.: tel.: tel.: fax: eurofoundry.org w w w.caef- eurofoundry.org Takto by se jednoduše daly nazvat nejdůležitější aktivity našeho svazu v poslední době. Máme za sebou zdárné zvládnutí výkladu legislativy REACH, která se nijak nedotkne našich sléváren ve formě registrací a poplatků spojených s celou administrativou. I přesto, že jsme pravidelně informovali, dovolte abychom zrekapitulovali, že šrot, který slévárny používají na vstupu, je vyňat z povinnosti registrace v souladu s výjimkou uvedenou v čl. 2, odst. 7, písmeno d) nařízení REACH podrobné informace: guidance_document/waste_recovered_ cs.pdf?vers=12_05_10 V současné době nás trápí problematika NEPSI (National Eprescribing Patient Safety Initiative), ve které se projednává otázka dopadů Si prachu na lidský organizmus. Snahou této aktivity je zmapovat situaci v evropských slévárnách využívajících křemenný písek a pomocí jednotné nomenklatury prokázat, že tento prach není karcinogenní. Cílem je zabránit zařazení křemenných písků do skupiny karcinogenních látek. Tato práce bude velmi obtížná a bude vyžadovat podporu všech našich sléváren využívajících křemenný písek. Nasazení bude stejné jako v případě legislativy REACH. V zahraničí jsou aktivity spjaté s NEPSI v plném proudu; Česká republika začíná dávat výstupy sléváren pomalu dohromady. Vyhodnocení a první výsledky by měly být prezentovány na mezinárodním setkání v Brně na podzim Vzhledem k náročnosti sběru dat a širokému rozsahu máme před sebou spoustu práce. Dalším neméně důležitým bodem činnosti, ale již na národní úrovni, je problematika obchodování s emisními povolenkami pro slévárny v ČR. z p r áv y s va z u s l é vá r e n če s k é r e p u b l i k y Slévárenst ví. LV I I I. listopad prosinec

13 J. Hlavinka z p r áv y s va z u s l é vá r e n če s k é r e p u b l i k y Do roku 2012 totiž platí výjimka povinnosti obchodování s emisními povolenkami ve slévárnách s emisemi do 25 kt a příkonem pod 35 MW. V našem zájmu je, aby tak bylo nadále i po roce V tuto chvíli zpracováváme materiály s vhodnými argumenty pro podporu zachování stejného režimu jako doposud. Všichni tušíme, že to nebude jednoduchá záležitost, vzhledem ke krokům naší vlády spojeným s kompenzací dopadů špatně nastavených podmínek podpory obnovitelných zdrojů energie, zejména pak fotovoltaiky. Společně s hutním odvětvím náš svaz zpracovává dopadovou studii spojenou s implementací směrnice EU o průmyslových emisích do českého právního řádu pro zařízení na výrobu surového železa, oceli a také odlitků. Cílem je porovnání směrnice o průmyslových odvětvích přijaté Radou EU a Evropským parlamentem z července 2010 se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/01/ ES. Zjednodušeně se dá říci, že se jedná o ekonomickou revizi dopadů změn emisních limitů nově vyžadovaných s těmi, Obr. 1. Obr. 2. Setkání J. Hlavinky s premiérem P. Nečasem Po jednání výkonného ředitele SSČR s ministrem M. Kocourkem Obr. 3. Rokování o Kolektivní smlouvě pro rok 2011 s odborovou organizací OS KOVO které jsou uváděny v BAT (best available technology). Vzhledem k tomu, že každý stát má právo úpravy na národní úrovni, musíme se pokusit národní úroveň srovnat s evropskou, aby se náš stát nechoval papežštěji než papež, jak je u nás zvykem. Vážení čtenáři, cílem našeho svazu je napomáhat vytvářet takové prostředí, které umožní životaschopnost a udržitelnost našeho oboru v České republice. Často prezentujeme náš názor na palčivá témata, jako jsou ceny energií, sociální politika země, dopady změn legislativy životního prostředí atd. K tomu využíváme nejrůznější možnosti. Jako příklad uveďme tiskovou konferenci v Praze (pro ČTK, ČT 24, Z14, Prima, ) k projektu sociální tripartity SP a ČMOS, jednání u kulatého stolu zástupců Svazu průmyslu a dopravy ČR a tripartity na krajských úrovních atd. Velký důraz klademe na možnost osobního setkání a řešení těchto problémů s předními zástupci naší vlády, jako je premiér Petr Nečas (obr. 1), ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek (obr. 2) či jiný významný představitel naší země. Vždy však musíme mít na mysli, že jsme apolitická, oborová organizace. V současné době projednáváme návrh nové Kolektivní smlouvy vyššího stupně s odborovou organizací OS KOVO pro rok 2011 (obr. 3). Podnikové odborové organizace většinou velmi dobře chápou kritické období, ve kterém se nachází jejich organizace, a přistoupily k řadě nepopulárních opatření s cílem přežít. Obětavost pracovníků a loajalita vůči zaměstnavateli dokazuje hodnotu těchto lidí. Náš svaz na druhé straně volá po jednotné sociální rovině průřezově. Máme na mysli nevyváženost, kdy na jedné straně průmyslová odvětví pod tlakem ekonomiky ustála platové škrty a snižování platů místy až o dvacet procent. Na straně druhé desetiprocentní snížení platu státních zaměstnanců vede k obrovské nevoli bez ohledu na současnost jsou všichni státní zaměstnanci stále hodnoceni na úrovni roku 2007, tedy období hospodářského růstu, které už dávno není pravdou. Je smutné že v tomto bodě jsme nenašli se zástupci OS KOVO shodu. Nabídka nové služby oborový second hand Na s tránkách č asopisu Slévárenství a na webov ých stránkách Svazu sléváren ČR můžete NABÍD - NOUT či POPTÁVAT slévárenské s troje a zařízení. Cena: v časopise Slévárenst ví částka bude stanovena PO DOHODĚ na webov ých stránkách s vazu inzerce bude umístěna ZDARMA Zašlete nám svoji nabídku / poptávku + kontakt na odpo - vědnou osobu: 424 Slévárenství. LVIII. listopad prosinec

14 I. Musilová / M. Poledňáková Moje volba moje budoucnost, projekt, který propaguje řemesla v Jihomoravském kraji I n g. I v e t a M u s i l o v á, P h. D. M g r. B c. M i l a d a P o l e d ň á ková Úvodní konference projektu Moje volba moje budoucnost dne Svaz sléváren České republiky jako součást Svazu průmyslu a dopravy ČR je partnerem projektu, který propaguje řemeslné a technické obory v Jihomoravském kraji. Právě probíhající dvouletý projekt podpořený v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost má hlavní myšlenku v popularizaci řemeslných a technických oborů a zvýšení zájmu žáků základních škol o jejich studium vhodným plošným představením jednotlivých oblastí a profesí v nich. Cílovou skupinou projektu jsou primárně žáci 7. až 9. tříd základních škol a sekundárně pracovníci škol a školských zařízení jedná se o ředitele, výchovné poradce a pedagogy základních a středních škol. Realizace projektu vychází z potřeb na trhu práce, z informací získaných přímo od zaměstnavatelů, úřadů práce a zástupců škol. Statistické údaje Jihomoravského kraje vykazují trvalý nedostatek kvalifikovaných pracovníků především z odvětví strojírenství, stavebnictví, dřevovýroby, elektrooborů, autodopravy a v rámci poskytování služeb z oborů gastronomie a oděvnictví. Koncepce celého projektu je inovativní v tom, že se zaměřuje přímo na konkrétní profese. Není tedy jen prezentací středních škol a jejich nabídky studia. Aktivní spoluprací s profesními odborníky, firmami a zaměstnavateli v kraji, stejně jako i odborníky z řad hospodářských komor, Svazu průmyslu a dopravy ČR nebo úřadů práce chce dosáhnout zvýšeného povědomí o technických a řemeslných oborech a představit je jako perspektivní volbu povolání. V současné době přechází projekt do své aktivní části, kdy po pracovních workshopech s výchovnými poradci a profesními odborníky začíná rozjíždět tři klíčové aktivity pro základní školy a cílovou skupinu projektu. V průběhu celého školního roku budou probíhat besedy na základních školách s profesními odborníky, kteří budou žákům představovat jednotlivá odvětví z pohledu své profese a zajímavé exkurze do firem v propagovaných odvětvích v rámci celého Jihomoravského kraje, které mohou žákům a učitelům nabídnout komplexní pohled do chodu firmy, včetně jejího administrativního a sociálního zázemí. Rovněž proběhnou tzv. Oborové dny, které jsou bezesporu tou nejzajímavější aktivitou směřovanou právě k žákům. Budou monotematicky rozděleny, na každé odvětví jeden Oborový den. Na těchto dnech si žáci řemeslo vyzkouší, seznámí se s jeho náplní, s pracovními nástroji a přístroji a budou si moci sami vyrobit vlastní výrobek. Oborové dny tak nabídnou přímé setkání s profesí a řemeslem jako takovým, a to vše za účasti profesních odborníků z praxe, kteří budou žáky celým dnem provázet. Součástí projektových aktivit bude zpracování kvalitních prezentačních materiálů, CD, DVD s motivačním filmem či webový portál informující o aktuálních aktivitách projektu se zajímavými odkazy a informacemi. Výchovní poradci, resp. učitelé na základních školách, získají díky projektu kvalitní, aktuální a souhrnné metodické podklady, které jim poslouží k předávání informací o reálných potřebách trhu práce směrem k žákům a jejich rodičům. Aktuální novinkou bude Katalog řemesel, ze kterého se žáci a jejich rodiče mimo jiné dozvědí, kam může žák po absolvování studia nastoupit, co která konkrétní pracovní pozice obsahuje, s jakými platovými podmínkami či možnostmi kariérového růstu lze počítat a mnoho dalších zajímavých informací. z p r áv y s va z u s l é vá r e n če s k é r e p u b l i k y Webové stránky projektu: Setkání nad výstupy projektu v Mikulově Exkurze do oblasti gastronomie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Slévárenst ví. LV I I I. listopad prosinec

15 A. Mores z p r áv y Če s k é s l é vá r e n s k é s p o l e čn o s t i zprávy České slévárenské společnosti sekret ariát p.s. 134, Divadelní Brno tel., záznamník, fax: mobil: volny.c z w w w.slevarenska.cz ČSS je členskou organizací WFO World Foundrymen Organization c /o The National Metalforming Centre 47 Birmingham Road, West Bromwich B70 6PY, Anglie tel.: fax: thewfo.com Zasedání odborné komise pro litinu s kuličkovým grafitem d o c. I n g. A ntonín M o r e s, C S c. p ř e d s e d a O K p r o L K G Dne se v Praze na ČVUT, Fakultě strojní, konalo 64. zasedání Odborné komise pro litinu s kuličkovým grafitem (LKG), které bylo spojeno s prezentací firmy ABP Inductions Systems GmbH Dortmund. (ABP výroba a realizace indukčních zařízení pro slévárny.) V úvodu zasedání doc. Ing. M. Němec, CSc., zástupce vedoucího Ústavu strojírenské technologie, sdělil, že na ČVUT v Praze studuje v 1. ročníku kolem 800 posluchačů, což je značně menší počet než dřívějších posluchačů. Obor Strojírenské technologie studuje 50 studentů, z toho diplomové práce z oblasti slévárenství si vybralo 12 posluchačů. Stále platí, že oddělení slévání patří mezi největší v oboru strojírenské technologie. V současné době se zaměřuje hlavně na oblast technologie odlévání slitin hliníku a hořčíku. V technické části zasedání Mgr. K. Kobyláková vysvětlila změny, které proběhly ve firmě ABB, známé v ČR tím, že již v 90. letech minulého století začala v českých slévárnách s náhradou většinou již starých, neekologických studenovětrných kuploven za indukční pece ABB. V současnosti dodává pece firma ABP, která se vyčlenila z ABB a má nyní 470 zaměstnanců. Ing. E. Lerner podal přehled technického vývoje indukčních pecí od prvních, vyrobených v roce 1903, až po současnost. Prudký rozvoj výroby těchto pecí je spojen s výstavbou nových pecních zařízení v Číně, Indii a Koreji a v Evropě v Německu a ve Švédsku. Velmi zajímavé jsou údaje o energetické bilanci z hlediska spotřeby energie. Nejlepší výsledky se dosahují právě u indukčních pecí, kde teoretická spotřeba energie k natavení kovu je 396 kwh/t. Naopak energeticky velmi náročné jsou podle zpravodaje pece rotační. Toto srovnání je značně diskutabilní, neboť spotřeba energie je dána více činiteli, např. tvarem a objemem pece, systémem chlazení, požadovaným chemickým složením, odsáváním, systémem regulace atd. Indukční pece se ve slévárnách většinou používají v objemovém rozsahu 0,3 až 70 t. V ČR jsou nejčastější pece o objemu 4 6 t. V energetické teoretické bilanci je nutno započítat ztráty, které jsou např. na cívce 89 kwh/t, na měniči 17 kwh/t, na transformátoru 8 kwh/t a také jiné ztráty. Celková spotřeba elektrické energie při tavení na teplotu C je 517 kwh/t. Značné úspory lze dosáhnout na cívce jejím pevným upevněním, čtyřhranným profilem a způsobem izolace. Ing. Lerner zdůraznil, že největší ztráty vznikají přímo v provozu tavírny. Zdržení 10 minut v důsledku úpravy chemického složení, změny teploty, organizačních problémů, činí až 100 kwh/t. Velmi zajímavé úvahy pro naše slévárny: netryskaný vratný materiál značně zvyšuje spotřebu elektrické energie. Určíme-li, že použijeme do vsázky např. 5 t vratného materiálu, dodáme ve skutečnosti pouze 4,5 t kovu, 0,5 t tvoří zbytky formovací směsi na netryskaném vratném materiálu; příliš mnoho ocelového šrotu ve vsázce prodlužuje tavbu, neboť se musí dosáhnout vyšších tavicích teplot. Tato úvaha je velmi zajímavá, neboť nelze pouze snižovat obsah surového železa ve vsázce při výrobě LLG a LKG a nahrazovat jej nízkouhlíkovým ocelovým šrotem, většinou ve formě paketovaných plechů, navíc často pozinkovaných. Např. u indukční pece o obsahu 15 t při vsázce složené pouze z ocelového šrotu a netryskaného vratu se zvýší spotřeba elektrické energie o 250 kwh/t. Další náklady pak vznikají v důsledku úpravy chemického složení, náklady na nauhličovadlo a náklady na výběr vhodného očkování; značné ztráty mohou vznikat i nevytížením indukčních pecí; při provozu indukčních pecí se zvyšuje spotřeba elektrické energie i častým snímáním víka při měření teploty a dolegování; při odlévání je důležitá rovněž požadovaná teplota kovu, která je ovlivněna i velikostí pánve (lepší je větší pánev), průběhem očkování a záleží i na transportu kovu k formám; elektrickou energii šetří také použití licích zařízení, která mohou být podle druhu s vlastním indukčním ohřevem, nebo bez ohřevu. V každém případě licí zařízení u formovacích linek podstatně šetří elektrickou energii, neboť během lití dochází k poklesu teploty pouze o max. 20 C proti běžným 50 C a často i podstatně více při odlévání přímo z licích pánví. Závěrem svého příspěvku Ing. Lerner zdůraznil, že u indukčních pecí by mělo 426 Slévárenství. LVIII. listopad prosinec

16 A. Mores / V. Kafka být cílem dosažení spotřeby elektrické energie vždy pod 580 kwh/t. Ing. V. Tůmová, zástupkyně firmy Lungmuss, informovala o možnostech vyzdívek a výdusek pro indukční pece, indukční předpecí, udržovací pece, kuplovny, konvertory pro výrobu LKG a rovněž pánve pro odlévání oceli (se spodní výpustí). Ing. Sýkora, CSc., ve svém příspěvku hovořil o nauhličování litin při určitém podílu ocelového šrotu ve vsázce indukčních pecí a o použití nového přípravku SC 325 pro očkování do proudu. Využití metody Phassed Array pro diagnostiku vnitřních vad a strukturu odlitků vysvětlil Ing. D. Bílek z Technické univerzity Liberec. Jedná se o novou metodu ultrazvukové defektoskopie, kde klasické ultrazvukové sondy obsahují maximálně dva piezoelektrické měniče elektrického signálu na mechanické (akustické) kmity. Phassed Array (PA) sondy obsahují až 64 piezoelektrických měničů v jednom pouzdře. Řídicí počítač ultrazvukového defektoskopu lze naprogramovat tak, aby přiváděl do měničů kmity v takové fázi, že dohromady složí ultrazvukovou vlnu libovolného tvaru a směru a lze měnit ohniskovou vzdálenost soustředění vln. Z jednoho místa na odlitku tak lze prozvučit všechny přístupné i původně ultrazvuku nepřístupné oblasti (tepelné uzly) pouze jednou sondou, přičemž dříve bylo nutno použít několik sond. Jedná se tedy o třírozměrné zobrazení výsledku prozvučení. Lze dokonce usuzovat i na strukturu odlitků. Doc. A. Mores se zamýšlel nad těžkou situací sléváren v ČR v roce 2009 a v prvních měsících roku Celkem došlo k uzavření 7 sléváren, převážně v severních a východních Čechách. Některé slévárny jsou v insolvenci, jsou však zájemci o jejich koupi a další provoz. Největší potíže měly slévárny vyrábějící LLG, případně LLG a LKG. Slévárny oceli zatím krizí procházely poměrně dobře, pouze jedna malá je uzavřena a jedna v insolvenci. Nejlépe si vedou slévárny odlitků ze slitin hliníku vyráběných tlakovým litím. Jedná se převážně o odlitky pro automobilový průmysl. Celé jednání odborné komise pro LKG je možno považovat za úspěšné; zúčastnilo se ho 41 opravdových zájemců o tento slévárenský obor. Naše poděkování patří nejen všem aktivním přednášejícím, ale i pracovníkům ČVUT Praha, kteří pomáhali zasedání organizačně zabezpečit. Odborná komise ekonomická ČSS se sešla na svém 36. zasedání d o c. I n g. V á c l a v K a f k a, C S c. p ř e d s e d a O K e k o n o m i c k é Tentokrát jsme nevolili, jak bývá zvykem, za místo jednání Odborné komise ekonomické (OK) konkrétní slévárnu, ale využili jsme toho, že ve 37. týdnu probíhal v Brně veletrh FOND-EX a sešli jsme se dne ve Velké Bíteši ve známé restauraci U Raušů. Dvacítka našich členů se potkala v době doznívající hospodářské krize. Ta také určila nosné téma zasedání: Hospodářská krize a její projevy v českých slévárnách. Účastníci si vyměnili stanoviska tradiční formou kolečka. Je jasné, že atmosféra několikahodinového jednání je prakticky nepřenosná. Nicméně snad tedy alespoň několik zajímavých postřehů. Prvním je známá skutečnost, že hospodářská krize dosud neskončila. Očekáváme její doznívání ještě rok, spíše rok a půl. A vše nasvědčuje tomu, že období pokrizové by mělo být zcela jiné, než byl hospodářský boom před vypuknutím světové finanční a hospodářské krize. Účastníci 36. zasedání OK ekonomické Dalším zajímavým poznatkem důležitým zejména pro budoucnost je, že u některých sléváren se podařilo (samozřejmě ze současného pohledu) propustit špičkové pracovníky, kteří jsou nyní velice těžce nahraditelní. Nastala známá situace, že vynikající odborník si svoji novou práci obvykle najde. A nyní, kdy ho slévárna potřebuje zpět, bohužel již není k dispozici. S jistým podivem je přijímána skutečnost, že i v dnešním období, kdy se nezaměstnanost blíží v České republice 9 %, pracovníci přicházející z úřadů práce do našich sléváren s jistou pravidelností po několika dnech obvykle odcházejí. Jejich zájem o trvalou práci v našem oboru je snad až na výjimky velice malý. Tuto skutečnost potvrdil i prezident Združenia zlievarní a kováční Slovenska Ing. Vladimír Bálint. A to je nezaměstnanost na Slovensku vyšší než v České republice (blíží se 15 %). Kolega Bálint podal také zevrubnou informaci o situaci ve slévárenství na Slovensku. Novou skutečností, kterou jsme dosud ve významnější míře prakticky nepoznali, je, že jistá část našich sléváren se dostává do vážných problémů. V některých slévárnách již byla zastavena výroba, v několika působí správce konkurzní podstaty a jistá část je v insolvenci. Ve vážných problémech je přibližně 10 až 20 sléváren. Před touto situací jsme řadu let důrazně varovali. Stejně tak jsme informovali, že naopak existovalo pár sléváren, které i v době krize vyráběly na plnou kapacitu. Bohužel patrně období silného boomu před vypuknutím krize způsobilo, že slévárny byly méně vstřícné k vážnému naslouchání těmto chmurným predikcím. A tržní mechanizmy v oblasti sléváren ukázaly svoji odvrácenou tvář. Ať je to jakkoli, tento proces je v zásadě pro naše slévárenství ozdravný. Bohužel, když výrobní jednotky dlou- hodobě nedbají na maximální úspornost v hospodaření, zvyšování jakosti výrobků, na vývoj a zavádění nových technologií, inovací atd., pak zákonitě přichází tržní trest. Na zasedání OK byla také konstatována velice nelichotivá skutečnost, a sice že dochází k odvolávání špičkových manažerů sléváren jejich majitelem. Byť je tento jev zatím zcela výjimečný, tak k němu z p r áv y Če s k é s l é vá r e n s k é s p o l e čn o s t i Slévárenst ví. LV I I I. listopad prosinec

17 V. Kafka / J. Šenberger v y s o k é š ko ly i n f o r m u j í OK nemůže mlčet. Plně uznáváme, že majitel má právo jmenovat a odvolat svůj vrcholový management zcela podle svého uvážení. To je v jeho kompetenci a stěží mu do těchto přístupů může někdo hovořit. Nicméně nemůžeme se ztotožnit s tím, když se daný akt výměny děje postupem bezdůvodně zcela neetickým a bez alespoň formálního poděkování špičkovému a v českých slévárnách uznávanému manažerovi. Na zasedání podal Ing. J. Šlajs, předseda České slévárenské společnosti, informace o činnosti ČSS, pohovořil o úspěšném průběhu 47. slévárenských dnů a mj. informoval i o přípravě příštích, 48. slévárenských dnů v roce Ing. Stanislav Chudáček přiblížil práci SSČR a vyzdvihl dvacet let usilovné práce tohoto svazu pro české slévárenství. O činnosti řešitelského týmu PROJEKTU XI (následujícím po PROJEKTU X ) zaměřeném na nákladovost přípravy formy podala informace Ing. O. Poloková. Na tomto problému pracují v současné době čtyři slévárny a dvě vysoké školy. Očekává se úspěšné zakončení úkolu, sepsání závěrečné zprávy, její oponentura a následující zorganizování 11. semináře. Ten by se měl konat v březnu 2011 v Královopolské slévárně v Brně. Nemalou část 36. zasedání zabrala příprava VI. mezinárodní ekonomické konference, která se uskutečnila ve dnech 2. a ve slévárně Mencl Guss, s. r. o., Roudnice nad Labem. Na závěr jednání se účastníci dohodli, že další, 37. zasedání, které se bude konat v KPS Brno, proběhne v březnu 2011 spolu s 11. seminářem. vysoké školy informují Doktorandské studium na FSI VUT v Brně d o c. I n g. J a r o s l av Š e n b e r g e r, C S c. Odbor Slévárenství na FSI VUT v Brně je akreditován pro doktorské studium v oboru strojírenské technologie. Doktorské studium má formu prezenční i kombinovanou. Standardní doba studia v prezenční formě je 4 roky. Jedná se o individuální formu studia. Každý doktorand je veden svým školitelem. Celkové doba studia do odevzdání doktorské práce činí maximálně 7 let. Na odboru Slévárenství FSI VUT v Brně ukončilo v posledních 5 letech studium 5 doktorandů, kteří získali vědeckou hodnost Ph.D. V současné době studuje prezenční formou 10 doktorandů. Témata jejich práce souvisejí s výzkumnými projekty řešenými odborem slévárenství. Jedná se o projekty vypsané Ministerstvem průmyslu a obchodu a projekty GAČR. Na řešení projektu GAČR Výzkum interakce atmosféry a slévárenské formy s taveninami na bázi železa se podílejí v rámci doktorské práce: Ing. Klára Burianová dílčím úkolem Formovací cementové směsi ekologická náhrada směsí furanových, Ing. Ivo Stachovec dílčím úkolem Vývoj technologie lití odlitků střední hmotnosti do cementových forem, Ing. Ladislav Tomek dílčím úkolem Interakce tekutého kovu se slévárenskou formou na jejich mezifázovém rozhraní. Řešitelem projektu a školitelem je prof. Ing. Karel Rusín, DrSc. Problematikou výroby odlitků metodou přesného lití se zabývají následující témata doktorských prací: Ing. Vojtěch Kosour Využití simulace k optimalizaci technologických postupů vedoucích ke zhotovení prototypových sérií odlitků, Ing. Martin Macků Využití technologie RP a přesného lití pro odlitky v oblasti lékařství, Ing. Vít Mikulka Zvyšování kvality odlitků odlévaných metodou vytavitelného modelu. Školitelem doktorandů zabývajících se problematikou přesného lití je prof. Ing. Milan Horáček, CSc. V oblasti lehkých slitin je řešena otázka jakosti odlitků vyráběných metodou tlakového lití v doktorské práci Ing. Markéty Říhové na téma Výzkum pórovitosti u tlakově litých odlitků ze slitin Al školitel doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc. Pod vedením školitele doc. Ing. Jaroslava Šenbergera, CSc., pracují doktorandi na následujících vědecko-výzkumných projektech: Na řešení programu Tandem MPO s názvem Výzkum a optimalizace výroby vysokolegovaných litin pro odlitky se podílí Ing. Václav Kaňa v rámci své doktorské práce Výzkum, optimalizace a zavedení výroby těžkých odlitků z vysokolegovaných litin. Projekt byl úspěšně ukončen a doktorand dokončuje doktorskou práci. Projekt byl řešen ve spolupráci s akciovou společností ŽĎAS. Dílčí část projektu GAČR s názvem Nukleace grafitu a možnosti řízení jeho morfologie ve slitinách železa řeší v rámci doktorské práce s názvem Vliv metalurgické jakosti litin na morfologii grafitu Ing. Jaroslav Laštovica. Projekt je řešen ve spolupráci s VŠB TU Ostrava. Ing. Vítězslav Pernica se podílí na řešení projektu TIP Výzkum a optimalizace technologie výroby masivních ocelových odlitků v rámci své doktorské práce Sekundární oxidace slitin železa při odlévání těžkých odlitků. Projekt je řešen ve spolupráci s ŽĎAS a. s. Cílem doktorandského studia je připravit absolventy vysokých škol na vědeckou práci. V rámci odboru slévárenství FSI VUT v Brně směřuje výchova doktorandů zejména k tomu, aby mohli řešit nejnáročnější technické úkoly ve slévárenské praxi. Doktorské studium je individuální každý doktorand je veden svým školitelem. Naskýtá se jedinečná příležitost, aby školitelé předali své znalosti a zkušenosti následujícím generacím. 428 Slévárenství. LVIII. listopad prosinec

18 J. Ševčí k vzdělávání Významné aktivity na začátku školního roku I n g. J i ř í Š e v č í k SP Š a VOŠ T, S okolská 1, Brno tel.: , mobil: spssbrno.c z Začátek školního roku je vždy náročný, tentokrát byl však více než hektický. Již v sobotu 4. září 2010 proběhl 11. ročník soutěže Mladý těšanský kovář (obr. 1 3). Akce se uskutečnila v rámci národopisných slavností v kovárně v Těšanech. Na organizaci se kromě obce podílelo Technické muzeum v Brně a naše škola. Letošní téma Svět dětských her, se snažili převést do různých exponátů nejen žáci brněnské průmyslovky, ale i žáci SOŠ Obr. 1. Mladý těšanský kovář foto: J. Hájek Obr. 2. Obr. 3. Mladý těšanský kovář Svět dětských her (3. místo) foto: J. Hájek Mladý těšanský kovář předávání cen (2. místo) foto: J. Hájek a SOU z Hradce Králové a ze Střední školy řemeslné v Jaroměři. První místo získala dvojice Jakub Hylák a Zdeněk Trávníček, druhé místo žáci Milan Mozolič a Jan Čuhel (všichni jsou žáky naší školy), třetí místo pak obsadil Jan Celer ze Střední školy řemeslné v Jaroměři. Z důvodu větší informovanosti žáků devátých tříd základních škol a jejich rodičů z hlediska dalšího studia probíhá každý rok v listopadu v areálu Výstaviště Veletrhy Brno, a. s., Veletrh středních škol. Snaha zviditelnit technické obory vedla k tomu, že již třetím rokem proběhl rovněž Veletrh odborného vzdělávání a pracovních příležitostí, který se konal ve dnech v rámci 52. mezinárodního strojírenského veletrhu v pavilonu D (obr. 4). Další náročná akce, významem určitě nepřesahující veletrh v listopadu, nicméně chybět zde znamená, jako bychom ani nebyli (a to si v současnosti nemůže dovolit žádná škola). Organizátorem akce byl Jihomoravský kraj, odbor regionálního rozvoje oddělení strategického rozvoje, kontaktní osobou pak Ing. Veronika Holcová. V pondělí v 11 hod. expozici středních odborných škol oficiálně otevřel náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Václav Brožek, CSc. Žáci ze 24 základních škol v Brně a okolí (asi 500 žáků) tak měli ideální možnost přímo na místě porovnat studijní nabídku 17 středních škol s potřebami praxe. Další tradiční akcí je pracovní setkání s názvem Strojírenská praxe a absolventi základních a středních škol (obr. 5 a 6). Ve čtvrtek se již posedmé na naší škole sešli pracovníci informačních a poradenských center Úřadů práce Jihomoravského kraje (Brno- -město, Brno-venkov, Břeclav a Znojmo), výchovní poradci 27 základních škol a personální ředitelé významných podniků Jihomoravského regionu (DI Industrial, s. r. o., SolidVision, s. r. o., SLÉ- VÁRNA KUŘIM, a. s., Šmeral Brno, a. s., ABB, s. r. o., Slévárna HEUNISCH Brno, s. r. o., Siemens, s. r. o.). Informace o ak- Obr. 4. Veletrh odborného vzdělávání a pracovních příležitostí zájem žáků byl velký foto: Ing. A. Juračka v z d ě l ává n í Obr. 5. Strojírenská praxe a absolventi základních a středních škol zahájení pracovního setkání foto: S. Hemala Obr. 6. Strojírenská praxe a absolventi základních a středních škol velká účast nás potěšila foto: S. Hemala Slévárenst ví. LV I I I. listopad prosinec

19 J. Ševčí k / J. Hučka tivitách školy, ukázky připravené žáky, krátké představení firem, diskuze všech zúčastněných dohromady nabitý program, který se líbil. Chceme-li však udržet povědomí o slévárenství, bude pro příští ročník vhodné, pokusit se zajistit větší účast sléváren a firem z oblasti slévárenství. umělecká litina byly z bronzu odlity tak, aby měly tvar sloní hlavy, příp. draka (detaily na obrázcích). Část Bi byla také odlévána z bronzu. Jejich povrch byl celý vyložen tyrkysem rovněž ve tvaru draků, sloních hlav, masek zvířat a listů banánovníku. Tato dekorace je velmi krásná. Vykládání tyrkysem představovalo běžnou dekorativní metodu v raném období doby bronzové v Číně. (Zkrácený přetisk z časopisu China Foundry, 7, 2010, č. 1, s. A3) Již nepřetržitě 24 let vede OK pro formovací materiály (KOFOLA) při ČSS. Četné detaily z jeho odborné činnosti i osobního života jsme uvedli v jubilejních statích ve Slévárenství č /2000 a 10/2005. Milý Lojzo, k tvým kulatým narozeninám Ti přejeme hodně zdraví, duševní a tělesné svěžesti, které podporuješ tak rád aktivním pohybem na horách. Ještě hodně dlouho se chceme těšit z Tvého inspirujícího vedení při práci v našem oblíbeném pískařském oboru. Bronzová zbraň Ge s tyrkysovým dekorativním vykládáním v podobě draků blahopřejeme Ing. Alois Burian, CSc. sedmdesátníkem Ing. Rudolf Šolar se dožívá 80 let I n g. J a n H u č k a datace: dynastie Shang ( stol. př. n. l.) materiál: bronz výška: 35,4 cm nález z Anyangu, provincie Henang uloženo ve Freerově galerii umění, Washington DC, USA s p o l u p r a c o v n í c i z f i r m y S a n d T e a m, s p o l. s r. o., H o l u b i c e u m ě l e ck á l i t i n a / b l a h o p ř e j e m e Ge představuje druh bronzové zbraně, která byla ve velké míře používána v raném období historie Číny. Je složena ze čtyř částí, a to Ge Tou, tj. ostří, které sloužilo k usmrcení nepřítele, Bi, což je rukojeť Ge, vršek Bi, který je upevněn na horní části Bi, a Dun, jenž je umístěn na spodní části Bi. Bronzové Ge Tou bylo obvykle vyrobeno metodou odlévání, díl Bi byl zpravidla dřevěný. Pokud byla část Bi delší, než je výška člověka, byla tato zbraň používána především v boji s jezdci na koních. Na ostří Ge Tou zbraně Ge jsou vyryta vyobrazení masek zvířat. Vršek Bi a Dun Alois Burian se narodil v Rousínově. Je kabinetním příkladem toho, že v současné době jsou tvůrčí pracovníci aktivní (a v případě našeho oslavence na vynikající výzkumné úrovni) do podstatně pokročilejšího věku, než tomu bylo dříve. V posledních letech vybudoval nové sídlo firmy Sand Team v Holubicích, které má kromě prostor pro tradiční servisní činnosti pro slévárny v oblasti formovacích materiálů i moderní a flexibilní jadernu. V současnosti je nejvýznamnější jeho výzkum progresivních metod výroby forem a jader zohledňující ekologické požadavky (GEOPOL). Osobně se účastní jejich zavádění do sléváren a aktivně šíří poznatky z vývoje oboru nejen mezi svými spolupracovníky, ale i na mezinárodním fóru periodickým organizováním monotematických konferencí. Jubilant se narodil 17. prosince 1930 ve Starém Potenci. Po vyučení kovomodelářem a po absolvování průmyslové školy strojnické pracoval v technologických projektech závodu Hutě Škodových závodů. Při zaměstnání vystudoval strojírenskou technologii na Vysoké škole strojní a elektrotechnické v Plzni a později absolvoval postgraduální studium slévárenství na Vysoké škole báňské v Ostravě. Působil také v rokycanské slévárně litiny a nakonec se stal výzkumným pracovníkem Výzkumného a zkušebního ústavu Škoda. Do důchodu odešel koncem roku Pak ještě krátkodobě působil jako technický poradce ve slévárně Libenia. Během dlouholeté praxe se vypracoval v uznávaného odborníka, zejména v oblasti výroby litinových odlitků a projektování sléváren. V mládí se věnoval také sportu, hrál závodně lední hokej. Do současnosti je v dobré kondici, zajímá se o problematiku sléváren a pravidelně se účastní akcí oblastního výboru České slévárenské společnosti západních Čech. Podrobnější článek vyšel v časopise Slévárenství č /2005. Do dalších let přejeme našemu kolegovi mnoho zdraví, stálý optimizmus a osobní pohodu. 430 Slévárenství. LVIII. listopad prosinec

20 K. Stránsk ý / D. Janová / L. Stránsk ý / P. Roupcová z historie Těžba a zpracování stříbronosných rud ve Švařci u Štěpánova nad Svratkou II. část p r o f. I n g. K a r e l S t r á n s k ý, D r S c. I n g. D r a h o m í r a J a n o v á I n g. L u b o m í r S t r á n s k ý, C S c. I n g. P a v l a R o u p c o v á, P h. D. Analýzy vzorků rudnin tovacím databázovým systémem PDF-4 obsahujícím fázová data ICDD a umožňuje poměrně rychlou a přiměřeně spolehlivou identifikaci fázového složení analyzovaných vzorků. Jednotlivé celistvé vzorky rudnin byly před analýzou rozdrceny na menší úlomky a poté ve vibračním kulovém mlýnku rozemlety na prášek o zrnitosti cca 1 až 50 µn. Prášek rudniny byl k analýze chemického složení nanesen v tenké vrstvě na elektricky vodivou karbonovou pásku o rozměrech 8 12 mm a poté analyzován. K fázové analýze byl prášek vsypán do plexisklového rámečku a v komoře difraktometru z něj bylo sejmuto rentgenové difrakční spektrum. Analýzy vzorků rudnin z lokalit Za kaplí a Havírna Průměrné chemické složení vzorků rudnin 1 až 5 ze svahů Za kaplí a z Havírny z objektu 6 je spolu vždy s výběrovou směrodatnou odchylkou složení uvedeno v tab. I. Mineralogické složení jednotlivých vzorků rudnin 1 až 5 z lokality Za kaplí je uspořádáno v tab. II. Analýzy částic akcesorických minerálů jsou shrnuty v tab. III, která kromě průměrného chemického složení prvků Tab. I. K rozborům byla využita metoda energiově disperzní rentgenové spektrální mikroanalýzy ke stanovení chemického složení odebraných vzorků rudnin, jejíž varianta (semikvantitativní poměrná analýza SPA [8], [9]) umožňuje kromě stanovení průměrného složení rudniny také analýzu v rudnině obsažených akcesorických (zbytkových, minoritních) minerálů. K měření byl aplikován energiově disperzní rtg. analyzátor PHILIPS-EDAX, který pracuje ve spojení s elektronovým rastrovacím mikroskopem PHILIPS. Ke stanovení základního mineralogického složení vzorků rudnin byl využit rentgenový difraktometr PHILIPS X Pert, který pracuje ve spojení s tesv částicích o vyšších atomových číslech vázaných na akcesorické minerály zahrnuje rovněž údaj o maximálním obsahu analyzovaného prvku v celém souboru analyzovaných částic. Tabulka obsahuje kromě jiného také informaci o průměrném atomovém čísle Z analyzovaných částic akcesorických minerálů, které je vyšší než průměrné atomové číslo analyzované rudniny (porovnej údaje Z rudnina a Z mineral v tab. I a III). Rudniny Za kaplí Z tab. I udávající průměrné chemické složení rudnin plyne, že v prvních dvou rudninách (1, 2) dominuje vápník, další dvě rudniny (3, 4) představují křemennou horninu s živcem (3 Al, Na, K) (4 Al, Na, Mg, K, Ca, Fe) a poslední, pátý vzorek rudniny (5) představuje v podstatě směs křemičité a vápenato-železnaté rudy s velmi nízkým obsahem hliníku. Testem fázového složení sejmutých difrakčních spekter byla podle tab. II v rudninách potvrzena dominantní přítomnost minerálů kalcitu, muskovitu (slídy) a křemene (1), převládající obsah kalcitu (2), vysoký obsah křemene a albitu (sodného živce) (3), vysoké obsahy křemene, albitu a muskovitu (4) a směs minerálů křemene, kalcitu a goethitu (5). Semikantitativní poměrnou analýzou (SPA) [8], [9] bylo zjištěno široké spektrum prvků, které jsou v rudninách vázány na akcesorické minerály, jak o tom podávají informaci výsledky analýz v tab. III a zejména ve výsledné tab. IV, která obsahuje SPA metodou analyzované prvky seřazené v rudninách podle vzestupné posloupnosti v poměrném množství v mg/kg rudniny (což je také v g/t). Uvážíme-li, že lokalita je známá výskytem a těžbou polymetalických rud obsahujících Fe-Cu- Zn-Ag-Pb, potom z výsledků rozboru realizovaného metodou SPA plyne, že v rudninách 1 a 2 z lokality Za kaplí (obr. 4), jsou v akcesorických minerálech tyto prvky zcela spolehlivě za- Průměrné složení práškových vzorků rudnin 1, 2, 3, 4, 5 a rudniny z objektu 6 odebraných Za kaplí a Havírna stanovené plošnou analýzou [hm. %] Švařec Za kaplí obr. 4 až 7 Havírna obr. 9 rudnina objekt 6 prvek x s x x s x x s x x s x x s x x s x O 51,45 0,06 51,50 0,85 47,94 1,28 48,07 0,40 46,54 0,61 46,45 0,48 Na 0,34 0,13 0,00 0,00 3,68 0,30 2,49 0,35 0,65 0,10 0,66 0,29 Mg 1,79 0,09 0,49 0,02 0,29 0,09 1,30 0,12 0,54 0,02 0,77 0,19 Al 3,23 0,12 0,32 0,03 7,65 0,16 7,44 0,13 1,56 0,01 13,67 0,08 Si 6,07 0,14 0,41 0,01 34,07 0,69 32,16 0,27 16,34 0,13 27,63 0,39 P 0,25 0,04 0,10 0,01 0,23 0,08 0,38 0,05 0,21 0,04 0,24 0,12 S 0,16 0,01 0,31 0,03 0,39 0,05 0,48 0,10 0,29 0,07 0,32 0,05 Ag (0,04) (0,04) (0,22) (0,06) (0,20) (0,22) (0,19) (0,02) (0,00) (0,00) (0,29) (0,10) K 1,55 0,05 0,17 0,02 3,40 0,28 2,12 0,16 0,51 0,06 6,39 0,08 Ca 31,93 0,63 41,30 0,91 0,99 0,14 2,47 0,10 11,66 0,52 0,19 0,04 Ti 0,21 0,04 0,10 0,04 0,00 0,00 0,24 0,02 0,07 0,09 0,23 0,03 V (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) 0,00 (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) 0,11 0,02 Cr 0,15 0,01 0,04 0,03 0,16 0,18 0,12 0,03 0,04 0,06 0,15 0,04 Mn 0,38 0,07 0,80 0,05 0,09 0,11 0,23 0,02 0,18 0,25 0,14 0,06 Fe 2,49 0,02 2,84 0,15 0,92 0,31 2,28 0,20 21,45 0,81 2,75 0,10 Cu 0,32 Zn 1,07 suma 100,00 0,02 100,00 0,00 100,00 0,03 99,99 0,01 100,01 0,01 100,00 0,01 Z rudniny * 13,22 14,12 11,64 11,58 14,50 11,87 Poznámky: x aritmetický průměr ze tří plošných analýx; s x výběrová směrodatná odchylka; ( ) hodnoty v závorce jsou pod mezí detekovatelnosti; *) Z průměrné atomové číslo rudniny. z h i s to r i e Slévárenst ví. LV I I I. listopad prosinec

INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T

INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T Divadelní 6 Telefon, fax: 542 214 481 Zodpovídá: P. O. Box 134 Mobil: 603 342 176 Mgr. František Urbánek 657 34 Brno E-mail: slevarenska@volny.cz

Více

VÝZKUM A VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ OBĚŽNÝCH KOL A STATOROVÝCH ČÁSTÍ TURBODMYCHADEL NOVÉ GENERACE

VÝZKUM A VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ OBĚŽNÝCH KOL A STATOROVÝCH ČÁSTÍ TURBODMYCHADEL NOVÉ GENERACE VÝZKUM A VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ OBĚŽNÝCH KOL A STATOROVÝCH ČÁSTÍ TURBODMYCHADEL NOVÉ GENERACE R&D OF THE PROCESS OF PRECISION CASTING OF IMPELLER WHEELS AND STATOR PARTS OF A NEW GENERATION OF

Více

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Základní návrhové předpisy: - ČSN 73 1401/98 Navrhování ocelových

Více

NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ

NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ a Miloš MASARIK, b Libor ČAMEK, a Jiří DUDA, a Zdeněk ŠÁŇA a EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s., Štramberská 2871/47, Czech

Více

Konstrukční, nástrojové

Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Podle použití oceli: konstrukční (uhlíkové, legované), nástrojové (uhlíkové, legované). Konstrukční oceli uplatnění pro

Více

Vliv mikrolegování oceli dle ČSN 412050 na mechanické vlastnosti. Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor

Vliv mikrolegování oceli dle ČSN 412050 na mechanické vlastnosti. Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor Vliv mikrolegování oceli dle ČSN 412050 na mechanické vlastnosti Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor Abstrakt Při tváření ingotů volným kováním docházelo ke vzniku

Více

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI - 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI Ing. K. Šplíchal, Ing. R. Axamit^RNDr. J. Otruba, Prof. Ing. J. Koutský, DrSc, ÚJV Řež 1. Úvod Rozvoj trhlin za účasti koroze v materiálech

Více

KOVOLIT, a.s. Firma má 4 provozy: slévárnu, kovárnu, nářaďovnu a CNC obrábění.

KOVOLIT, a.s. Firma má 4 provozy: slévárnu, kovárnu, nářaďovnu a CNC obrábění. profil společnosti KOVOLIT, a.s. Nádražní 344, 664 42 Modřice Česká republika Tel: Slévárna: +420 532 157 587 Kovárna: +420 532 157 545 Obrobna: +420 532 157 587 Nářaďovna: +420 532 157 477 Fax: +420 532

Více

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Více

INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T

INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T Divadelní 6 Telefon, fax: 542 214 481 Zodpovídá: P. O. Box 134 Mobil: 603 342 176 Mgr. František Urbánek 657 34 Brno E-mail: slevarenska@volny.cz

Více

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %.

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. OCEL Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. VÝROBA OCELI Ocel se vyrábí zkujňováním bílého surového

Více

Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána

Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami Step by Step Analysis of Combination Stress of Systems with Thin Films Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána Západočeská

Více

Výroba surového železa, oceli, litiny

Výroba surového železa, oceli, litiny Výroba surového železa, oceli, litiny Výroba surového železa Surové želeo se vyrábí ve vysoké peci. Obr. vysoké pece etapy výroby surového železa K výrobě surového železa potřebujeme tyto suroviny : 1.

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ Josef ČMAKAL, Jiří KUDRMAN, Ondřej BIELAK * ), Richard Regazzo ** ) UJP PRAHA a.s., * ) BiSAFE s.r.o., **

Více

Systém elektronické podpory studia

Systém elektronické podpory studia Fakulta strojní 53. Mezinárodní konference kateder částí a mechanismů strojů (12. - 14.) září 2012 Mikulov, Hotel Eliška Projekt OPPA (Operační program Praha Adaptabilita) Systém elektronické podpory studia

Více

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering NETME Centre Petr Stehlík Brno, 11. 1. 2012 NETME Centre Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Technická 2896/2, 616 69 Brno Obsah Co je NETME Centre Náš cíl + Na čem stavíme Časová

Více

MOŽNOSTI VYUŽITÍ ODLITKŮ Z HOŘČÍKOVÝCH SLITIN V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU

MOŽNOSTI VYUŽITÍ ODLITKŮ Z HOŘČÍKOVÝCH SLITIN V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU MOŽNOSTI VYUŽITÍ ODLITKŮ Z HOŘČÍKOVÝCH SLITIN V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU Lubomír Čížek a), Rudolf Kořený b), Adam Hernas c), Ivo Juřička d), Stanislav Lasek a) a) VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA

Více

Výroční zpráva o činnosti. Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší

Výroční zpráva o činnosti. Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší Výroční zpráva o činnosti Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší za rok 2010 Praha, leden 2011 Výroční zpráva o činnosti Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší za rok 2010 Občanské sdružení OCHRANA

Více

Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. LIV. Akademické fórum, 18. 9. 2014

Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. LIV. Akademické fórum, 18. 9. 2014 Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. 1 Ústav fyziky materiálů, AV ČR, v. v. i. Zkoumat a objasňovat vztah mezi chováním a vlastnostmi materiálů a jejich strukturními charakteristikami Dlouholetá

Více

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech:

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: Chromované tyče Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: ocel 20MnV6 (podle ČSN podobná oceli 13 220) Vanadiová ocel, normalizovaná, s vyšší

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC CNC OBECNĚ (Kk) SOUSTRUŽENÍ SIEMENS (Ry) FRÉZOVÁNÍ SIEMENS (Hu) FRÉZOVÁNÍ HEIDENHEIM (Hk) CAM EdgeCAM (Na) 3D OBJET PRINT (Kn) CNC OBECNĚ

Více

Kolektivní vyjednávání KSVS pro rok 2015

Kolektivní vyjednávání KSVS pro rok 2015 Kolektivní vyjednávání KSVS pro rok 2015 OS KOVO spolu s příslušnými zaměstnavatelskými svazy zahájil v loňském roce kolektivní vyjednávání kolektivních smluv vyššího stupně ( KSVS) pro rok 2015. Souhrnné

Více

SIMULAČNÍ VÝPOČTY TUHNUTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY ZnAl4 V OCELOVÉ FORMĚ

SIMULAČNÍ VÝPOČTY TUHNUTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY ZnAl4 V OCELOVÉ FORMĚ 61/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (1/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 SIMULAČNÍ VÝPOČTY TUHNUTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY ZnAl4 V OCELOVÉ

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

2. Struktura a vlastnosti oceli, druhy ocelí Rovnovážné a nerovnovážné struktury oceli, mechanické vlastnosti oceli, druhy konstrukčních ocelí.

2. Struktura a vlastnosti oceli, druhy ocelí Rovnovážné a nerovnovážné struktury oceli, mechanické vlastnosti oceli, druhy konstrukčních ocelí. 2. Struktura a vlastnosti oceli, druhy ocelí Rovnovážné a nerovnovážné struktury oceli, mechanické vlastnosti oceli, druhy konstrukčních ocelí. Struktura oceli Železo (Fe), uhlík (C), "nečistoty". nevyhnutelné

Více

Profil společnosti. www.pilsensteel.cz

Profil společnosti. www.pilsensteel.cz Profil společnosti www.pilsensteel.cz Vážení obchodní partneři, Již od dob Emila Škody ctíme kvalitu, tradici, stabilitu, dynamiku a odpovědnost. Proto jsme dosáhli a stále dosahujeme úspěchu v celosvětovém

Více

Technologie I. Anodická oxidace hliníku. Referát č. 1. Povrchové úpravy

Technologie I. Anodická oxidace hliníku. Referát č. 1. Povrchové úpravy České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ústav strojírenské technologie Technologie I. Referát č. 1. Povrchové úpravy Anodická oxidace hliníku Vypracoval: Jan Kolístka Dne: 28. 9. 2009 Ročník:

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Uhlík a jeho alotropy

Uhlík a jeho alotropy Uhlík Uhlík a jeho alotropy V přírodě se uhlík nachází zejména v karbonátových usazeninách, naftě, uhlí, a to jako směs grafitu a amorfní formy C. Rozeznáváme dvě základní krystalické formy uhlíku: a)

Více

PLANŽETY PŘESNÉ KALENÉ OCELOVÉ A MOSAZNÉ, PODKLADOVÉ FÓLIE A PÁSY

PLANŽETY PŘESNÉ KALENÉ OCELOVÉ A MOSAZNÉ, PODKLADOVÉ FÓLIE A PÁSY PLANŽETY PŘESNÉ KALENÉ OCELOVÉ A MOSAZNÉ, PODKLADOVÉ FÓLIE A PÁSY Váš partner pro přesné podkladové oceli Nabízíme širokou škálu podkladových podložek, pásů z oceli, která pokrývají většinu poptávky na

Více

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011 Podklady pro webové stránky Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky realizace tohoto projektu, která je naplánovaná

Více

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Kazachstán (KZ) je pro ČR již tradičním obchodním partnerem a v rámci regionu Střední Asie také nejvýznamnějším partnerem. Dosavadní výsledky

Více

INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T. Prosinec 2007 Číslo 52. Vážení přátelé, členové České slévárenské společnosti,

INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T. Prosinec 2007 Číslo 52. Vážení přátelé, členové České slévárenské společnosti, INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T Divadelní 6 Telefon, fax: 542 214 481 Zodpovídá: P.O.Box 134 Mobil: 603 342 176 Mgr. František Urbánek 657 34 Brno E-mail: slevarenska@volny.cz

Více

DOKOnAlé TlAKOVé lití 2012 www.power-cast.com

DOKOnAlé TlAKOVé lití 2012 www.power-cast.com Dokonalé tlakové lití 2012 Tlakové lití TAK VZNIKAJÍ TVARY TLAKOVÉ LITÍ. Tlakové lití je účinný průmyslový postup lití pro masovou výrobu dílů. K tlakovému lití se zpravidla používají kovy jako zinek,

Více

Ústav automobilního a dopravního. inženýrství

Ústav automobilního a dopravního. inženýrství Ústav automobilního a dopravního Ústav automobilního a inženýrství Technická 2896/2 616 69 Brno tel: +420 541 142 271 fax: +420 541 143 354 e-mail: pistek.v@fme.vutbr.cz web: www.udt.fme.vutbr.cz Pracoviště

Více

VASON CZ s.r.o. Prodej a servis YCM

VASON CZ s.r.o. Prodej a servis YCM VASON CZ s.r.o. Prodej a servis YCM 2011 CNC obráběcí stroje Prodej /Servis /Technologie VASON CZ s.r.o. Autorizované obchodní a servisní zastoupení pro ČR a Slovensko Založení společnosti: 2002 Vsetín,

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Evidenční číslo: (doplní MŠMT) Název poskytovatele dotace Název

Více

PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ

PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ Ing. Stanislav Novák, CSc., Ing. Jiří Mráček, Ph.D. PRVNÍ ŽELEZÁŘSKÁ SPOLEČNOST KLADNO, s. r. o. E-mail: stano@pzsk.cz Klíčová slova: Parametry ovlivňující

Více

5. Materiály pro MAGNETICKÉ OBVODY

5. Materiály pro MAGNETICKÉ OBVODY 5. Materiály pro MAGNETICKÉ OBVODY Požadavky: získání vysokých magnetických kvalit, úspora drahých kovů a náhrada běžnými materiály. Podle magnetických vlastností dělíme na: 1. Diamagnetické látky 2. Paramagnetické

Více

Ultrazvuková defektoskopie. M. Kreidl, R. Šmíd, V. Matz, S. Štarman

Ultrazvuková defektoskopie. M. Kreidl, R. Šmíd, V. Matz, S. Štarman Ultrazvuková defektoskopie M. Kreidl, R. Šmíd, V. Matz, S. Štarman Praha 2011 ISBN 978-80-254-6606-3 2 OBSAH 1. Předmluva 7 2. Základní pojmy 9 2.1. Fyzikální základy ultrazvuku a akustické veličiny 9

Více

Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015

Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015 Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015 2. Výzva pro Rodinné domy 1. Výzva pro Bytové domy v Praze Základní schéma administrace Výhled

Více

Vyvážený přístup k ekonomice výroby

Vyvážený přístup k ekonomice výroby Pro přímé vydání Kontakt: Seco Tools CZ, s.r.o. Londýnské nám. 2 639 00 Brno Alena TEJKALOVÁ Telefon: +420-530-500-827 E-mail: alena.tejkalova@secotools.com www.secotools.com/cz Vyvážený přístup k ekonomice

Více

VITKOVICE MACHNIERY GROUP

VITKOVICE MACHNIERY GROUP VÝZNAM KVALITY RLZ V PODMÍNKÁCH STROJÍRENSKÉ SKUPINY VITKOVICE MACHNIERY GROUP Martin LEHOCKÝ Personální ředitel VITKOVICE a.s.. Olomouc 12.9. 2012 Jsme nejvýznamnější středoevropskou strojírenskou skupinou

Více

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073.

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. BADAL Miloš. Popis účasti. V tomto grantovém projektu jsem tvořil příručku pro základní pochopení

Více

Profil společnosti. Radim Glonek Ředitel společnosti

Profil společnosti. Radim Glonek Ředitel společnosti Strojírenská výroba Profil společnosti... 2 Svářečské práce... 3 MIG/MAG... 4 TIG... 5 Navařování... 6 Obrábění... 7 Soustružení... 8 Frézování... 9 Měření průtoku pomocí tlakové diference... 10 Kontakt...

Více

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ, VUT BRNO NETME Centre

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ, VUT BRNO NETME Centre Quality control Robotic machining Rapid prototyping 3D optical digitalization Additive manufacturing of metal parts Mechanical and industrial design Obsah prezentace Představení pracoviště Laboratoře Vývoj

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci při obrábění podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ je při obrábění ovlivněna řadou parametrů řezného procesu, zejména řeznými podmínkami, geometrií

Více

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH Klára Jacková, Ivo Štepánek Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzen, CR, ivo.stepanek@volny.cz Abstrakt

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T

Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T Divadelní 6 Telefon fax: 542 214 481 Zodpovídá: P.O.Box 134 Mobil: 603 342 176 Mgr. František Urbánek 657 34 Brno E-mail: slevarenska@volny.cz tajemník

Více

Jednání představenstva Asociace

Jednání představenstva Asociace Obsah: Zprávy z jednání představenstva Asociace Noví členové Asociace Rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně uzavřené na období 2008-2010 Nové zkušební zařízení společnosti IKATES, s.r.o.

Více

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení Za tepla válcované tabule plechu durostat 400/450 Datový list srpen 2013 Tabule plechu Odolné proti opotřebení díky přímému kalení durostat 400 a durostat 450 dosahují typických povrchových tvrdostí přibližně

Více

NEŽELEZNÉ KOVY A JEJICH SLITINY

NEŽELEZNÉ KOVY A JEJICH SLITINY 1 NEŽELEZNÉ KOVY A JEJICH SLITINY Technické neželezné kovy jsou všechny kovy mimo železa. Neželezné kovy jsou nejen důležitými konstrukčními materiály, ale i surovinami pro výrobu slitinových ocelí a pro

Více

Kontrola vlastností železničních kol jakosti ER7T porovnání lomové houževnatosti ve vztahu k ostatním mechanickým zkouškám

Kontrola vlastností železničních kol jakosti ER7T porovnání lomové houževnatosti ve vztahu k ostatním mechanickým zkouškám Kontrola vlastností železničních kol jakosti ER7T porovnání lomové houževnatosti ve vztahu k ostatním mechanickým zkouškám Ing. Zdeněk endřejčík Ing. Vladimíra Nelibová BONATRANS a. s. BONATRANS a. s.

Více

14. ELEKTRICKÉ TEPLO. Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava

14. ELEKTRICKÉ TEPLO. Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava 14. ELEKTRICKÉ TEPLO Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava Stýskala, 2002 Osnova přednp ednášky Úvod, výhody, zdroje Elektrické odporové a obloukové pece Indukční a dielektrický ohřev Elektrický

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Ing. Tomáš Matuška,

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky Konstrukce elektronických zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Ostrava - město tradiční průmyslové produkce - třetí největší český výrobce v oboru dopravních zařízení - tradice v oblasti vývoje a výroby

Více

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.: +420 585 073 100 e-mail: metalurgie@unex.cz

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.: +420 585 073 100 e-mail: metalurgie@unex.cz MANAGEMENT KAREL KALNÝ generální ředitel tel.: +420 585 072 000 e-mail: ceo@unex.cz JIŘÍ MAŠEK viceprezident strojírenství tel.: +420 585 073 106 e-mail: strojirenstvi@unex.cz ZDENĚK TUŽIČKA ředitel výroby

Více

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Mgr. Dana Fialová, ŽĎAS,a.s. Žďár nad Sázavou Brno, 21. června 2012 a státního rozpočtu České republiky. Představení firmy ŽĎAS, a.s.

Více

Odborná konference určená ředitelům škol a pedagogům, ICT koordinátorům a prezentacím komerčních firem nabízejících řešení pro školy.

Odborná konference určená ředitelům škol a pedagogům, ICT koordinátorům a prezentacím komerčních firem nabízejících řešení pro školy. Odborná konference určená ředitelům škol a pedagogům, ICT koordinátorům a prezentacím komerčních firem nabízejících řešení pro školy. Obchodní nabídka pro partnery projektu Přednáškový sál v pavilonu G2

Více

TECHNOLOGIE BETONU 2

TECHNOLOGIE BETONU 2 POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA www.cbsbeton.eu ve spolupráci s Kloknerovým ústavem ČVUT v Praze a Ústavem technologie stavebních hmot a dílců FAST VUT v Brně NOVÉ ŠKOLENÍ SYSTÉMU ČBS AKADEMIE O TECHNOLOGII

Více

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Řada střídačů TripleLynx Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw SOLAR INVERTERS 98% Maximální výkon po celý den Střídače

Více

Produkt- Titan Fuel Plus. Multifunkční zušlechťující přísada do motorové nafty zlepšující její provozní vlastnosti. Popis. Výhody.

Produkt- Titan Fuel Plus. Multifunkční zušlechťující přísada do motorové nafty zlepšující její provozní vlastnosti. Popis. Výhody. Titan Fuel Plus Multifunkční zušlechťující přísada do motorové nafty zlepšující její provozní vlastnosti Popis Multifunkční zušlechťující přísada do motorové nafty pro přeplňované i nepřeplňované vznětové

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku.

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku. 1. Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku. Výrobek : Výrobní označení (typ, model) : Rotační podavač - turniket T250 Základní technické parametry Hmotnost (kg) : 42 Nr (výrobní číslo/rok výroby) :

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

Na evropském trhu roste poptávka po hliníkových vodicích ramenech

Na evropském trhu roste poptávka po hliníkových vodicích ramenech SITUACE NA TRHU Na evropském trhu roste poptávka po hliníkových vodicích ramenech Dnes představují hliníková vodicí ramena již nejběžnější typ používaný v německých vozidlech a jejich popularita na evropském

Více

KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide

KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide Metody tepelného dělení, problematika základních materiálů Tepelné dělení materiálů je lze v rámci strojírenské

Více

PS 12: Udržitelné stavebnictví a průmysl

PS 12: Udržitelné stavebnictví a průmysl FOTO Zprávu dává Ing Zdeněk Bílek MBA Vedoucí PS 12 v CBCSD PS 12: Udržitelné stavebnictví a průmysl Vývoj procesu ZDROJE ZDROJE KVALITA NÁKLADY KVALITA NÁKLADY ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ FINANCE ČAS ČAS LIDÉ A

Více

3D TISK KOVOVÝCH MATERIÁLŮ

3D TISK KOVOVÝCH MATERIÁLŮ Ing. Daniel Koutný, Ph.D. Ing. David Paloušek, Ph.D. 9 October Digital Prototyping 2012 and 3D Print Days NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering Divize: Energetiky, procesů a ekologie

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY Úplný katalog vzdělávacích akcí Textilního zkušebního ústavu, s.p. Nabídka seminářů... 3 1. Interní auditor QMS základní kurz... 4 2. Interní auditor QMS udržování

Více

2. Určete frakční objem dendritických částic v eutektické slitině Mg-Cu-Zn. Použijte specializované programové vybavení pro obrazovou analýzu.

2. Určete frakční objem dendritických částic v eutektické slitině Mg-Cu-Zn. Použijte specializované programové vybavení pro obrazovou analýzu. 1 Pracovní úkoly 1. Změřte střední velikost zrna připraveného výbrusu polykrystalického vzorku. K vyhodnocení snímku ze skenovacího elektronového mikroskopu použijte kruhovou metodu. 2. Určete frakční

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

VY_32_INOVACE_C 07 03

VY_32_INOVACE_C 07 03 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Nové energetické štítky - Plus pro snižování nákladů domácího rozpočtu na energie

Nové energetické štítky - Plus pro snižování nákladů domácího rozpočtu na energie Nové energetické štítky - Plus pro snižování nákladů domácího rozpočtu na energie Spotřeba energie v domácnostech představuje asi 25 % celkové průměrné spotřeby energie Evropské unie (v České republice

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se program COSME

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Název poskytovatele dotace Název rozvojového programu Evidenční

Více

ARGENPAL IV A NÁVOD NA POUŽITÍ

ARGENPAL IV A NÁVOD NA POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITÍ ARGENPAL IV A SP.42100.529.001 ARGENPAL IV A je stříbropaládiová dentální slitina s velmi vysokou pevností, typu 4. Je určena pro značně namáhané odlitky zubních náhrad (inlaye, kořenové

Více

Pouliční LED lampy nové generace

Pouliční LED lampy nové generace FUN LIGHT AMUSEMENTS, s.r.o. Bubenská 1536, Praha 7 Pracoviště : Pražská 298, Brandýs nad Labem Pouliční LED lampy nové generace 2012 1. Pouliční LED osvětlení Pouliční LED lampa Ledcent Pouliční osvětlení

Více

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Jak je definováno sklo? ztuhlá tavenina průhledných křemičitanů (pevný roztok) homogenní amorfní látka (bez pravidelné vnitřní struktury,

Více

STREICHER, spol. s r.o. Plzeň Strojírenská divize. www.streicher.cz

STREICHER, spol. s r.o. Plzeň Strojírenská divize. www.streicher.cz www.streicher.cz STREICHER, spol. s r.o. Plzeň Strojírenská divize 25 Znalosti a zkušenosti v oblasti strojírenství nasbírané během 25 let. O nás... Síla díky zkušenostem STREICHER - vaše řešení, STREICHER

Více

InnovatIon InovaCE CS

InnovatIon InovaCE CS Innovation INOVACE CS 2 Nová rodina CF sort Korozivzdorné sorty Korozivzdorné sorty CF-S18Z zvýšená lomová houževnatost dovoluje nasazení velmi jemnozrnné sorty pro aplikace s vyšším ohybovým namáháním

Více

Nové talenty pro vědu a výzkum

Nové talenty pro vědu a výzkum Nové talenty pro vědu a výzkum OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Slavnostní zahájení projektu Sylva Drábková Fakulta strojní VŠB-TUO Dolní oblast

Více

DuPont Voltatex 4230 1K-Impregnační pryskyřice

DuPont Voltatex 4230 1K-Impregnační pryskyřice DuPont Voltatex 4230 1K-Impregnační pryskyřice Datový list Báze Nenasycená polyesterimidová pryskyřice Charakteristika S naší produktovou řadou Voltatex 4200 Vám dodáváme nízkoemisní, jednosložkové impregnační

Více

TEPLOTNÍ ODOLNOST PVD VRSTEV VŮČI LASEROVÉMU POVRCHOVÉMU OHŘEVU

TEPLOTNÍ ODOLNOST PVD VRSTEV VŮČI LASEROVÉMU POVRCHOVÉMU OHŘEVU TEPLOTNÍ ODOLNOST PVD VRSTEV VŮČI LASEROVÉMU POVRCHOVÉMU OHŘEVU Beneš, P. 1 Sosnová, M. 1 Kříž, A. 1 Vrstvy a Povlaky 2007 Solaň Martan, M. 2 Chmelíčková, H. 3 1- Katedra materiálu a strojírenské metalurgie-

Více

Technologie FINE Technický dokument White Paper VYDÁNÍ 1.1. Květen 2004. Embargováno do 9. července 2004

Technologie FINE Technický dokument White Paper VYDÁNÍ 1.1. Květen 2004. Embargováno do 9. července 2004 Technický dokument White Paper VYDÁNÍ 1.1 Květen 2004 Embargováno do 9. července 2004 Canon Europe Ltd. Změna specifikací vyhrazena bez oznámení. OBSAH Úvod.........................................................3

Více

Distribution Solutions WireSolutions. Ocelová vlákna. Průmyslové podlahy

Distribution Solutions WireSolutions. Ocelová vlákna. Průmyslové podlahy Distribution Solutions WireSolutions Ocelová vlákna Průmyslové podlahy WireSolutions Řešení s ocelovými vlákny WireSolutions je součástí skupiny ArcelorMittal, největšího světového výrobce oceli. Pilíři

Více

Kovaná hliníková kola Alcoa. Fakta a čísla

Kovaná hliníková kola Alcoa. Fakta a čísla Kovaná hliníková kola Alcoa Fakta a čísla VÍTE, ŽE? Kola Alcoa jsou nejpevnější Každé z těchto kol vzniká z jednoho kusu nerezavějící hliníkové slitiny o vysoké pevnosti. Pomocí lisu o síle 8000 tun je

Více

MOŽNOSTI OPRAVY VAD KOTLOVÝCH TĚLES VE SVARECH PLÁŠŤ - NÁTRUBEK

MOŽNOSTI OPRAVY VAD KOTLOVÝCH TĚLES VE SVARECH PLÁŠŤ - NÁTRUBEK MOŽNOSTI OPRAVY VAD KOTLOVÝCH TĚLES VE SVARECH PLÁŠŤ - NÁTRUBEK Ondřej Bielak, Jan Masák BiSAFE, s.r.o., Malebná 1049, 149 00 Praha 4,, e-mail: bielak@bisafe.cz Ve svarových spojích plášť nátrubek se vyskytují

Více

Zpráva o činnosti vedení ČNDT od sjezdu 2004 (přednesená na sjezdu ČNDT ve Znojmě dne 8.11.2005)

Zpráva o činnosti vedení ČNDT od sjezdu 2004 (přednesená na sjezdu ČNDT ve Znojmě dne 8.11.2005) Zpráva o činnosti vedení ČNDT od sjezdu 2004 (přednesená na sjezdu ČNDT ve Znojmě dne 8.11.2005) V období od minulého sjezdu ve Špindlerově Mlýně vycházela činnost vedení ČNDT z plánu činnosti na rok 2005,

Více

VYHODNOCENÍ PILOTNÍHO NASAZENÍ PREDIKTIVNÍHO ŘÍZENÍ V RÁMCI PROJEKTU GEOTABS

VYHODNOCENÍ PILOTNÍHO NASAZENÍ PREDIKTIVNÍHO ŘÍZENÍ V RÁMCI PROJEKTU GEOTABS Konference Vytápění Třeboň 2013 14. až 16. května 2013 VYHODNOCENÍ PILOTNÍHO NASAZENÍ PREDIKTIVNÍHO ŘÍZENÍ V RÁMCI PROJEKTU GEOTABS Ing. Jan Široký 1, Doc. Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D. 2, Ing. Tomáš Vízner

Více

ODBORNÝ SEMINÁŘ ZIEHL-ABEGG 2014

ODBORNÝ SEMINÁŘ ZIEHL-ABEGG 2014 ODBORNÝ SEMINÁŘ ZIEHL-ABEGG 2014 Díky pozitivní zpětné reakci na seminář konaný v roce 2012, byl opět zorganizovaný firmou ZIEHL- ABEGG s.r.o. Divize pohonů, na podzim roku 2014 odborný seminář zaměřený

Více

Historie velkých havárií - vývoj v oblasti zkoušení materiálů a studia mezních stavů

Historie velkých havárií - vývoj v oblasti zkoušení materiálů a studia mezních stavů Historie velkých havárií - vývoj v oblasti zkoušení materiálů a studia mezních stavů Motto: No man is civilised or mentally adult until he realises that the past, the present, and the future are indivisible.

Více

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Projekt, do kterého se škola přihlásila Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí 19. listopad 2009 Projekt UNIV (1) Výsledky projektu UNIV (1)

Více

INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T

INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T Divadelní 6 Telefon, fax: 542 214 481 Zodpovídá: P. O. Box 134 Mobil: 603 342 176 Mgr. František Urbánek 657 34 Brno E-mail: slevarenska@volny.cz

Více

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman Energetické využití odpadů Ing. Michal Jirman KOGENERAČNÍ BLOKY A SPALOVÁNÍ ODPADŮ Propojení problematiky odpadů, ekologie a energetiky Pozitivní dopady na zlepšení životního prostředí Efektivní výroba

Více

EMPLA AG spol. s r. o

EMPLA AG spol. s r. o Problematika odběru a úpravy vzorků zemin, sedimentů a sutí pro analýzu parametrů v sušině, vyhodnocení výsledků vůči stanoveným limitům EMPLA AG spol. s r. o Ing. Vladimír Bláha Vážení posluchači, pro

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Digitální učební materiál CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_ INOVACE_G.2.03 Název školy Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Autor Petr

Více