Usnesení. ze 70. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 25. srpna 2009 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení. ze 70. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 25. srpna 2009 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ"

Transkript

1 Usnesení ze 70. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 25. srpna 2009 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 70/01 Výkazy obchodní společnosti ST SERVIS s. r. o. ke dni a Plán obchodní společnosti ST SERVIS s. r. o. pro rok Rada města bere na vědomí výkazy předložené obchodní společností ST SERVIS s. r. o., se sídlem Zašovská 784, Krásno nad Bečvou, Valašské Meziříčí, IČ: ke dni Rada města bere na vědomí Plán obchodní společnosti ST SERVIS s. r. o., se sídlem Zašovská 784, Krásno nad Bečvou, Valašské Meziříčí, IČ: pro rok Rada města ukládá jednateli společnosti ST SERVIS s. r. o. předložit materiály uvedené v bodech č. 3-6 předloženého návrhu. T 1,2 : Ihned Zodp 1,2.: Ing. Matocha Ing. Studeník T 3 : Ihned Zodp 3.: Ing. Brož 70/02 Výkazy obchodní společnosti Městské lesy a zeleň, s. r. o. ke dni a Plán obchodní společnosti Městské lesy a zeleň, s. r. o. pro rok Rada města bere na vědomí výkazy předložené obchodní společností Městské lesy a zeleň, s. r. o., se sídlem Na Příkopě 726, Valašské Meziříčí, IČ: ke dni Rada města bere na vědomí Plán obchodní společnosti Městské lesy a zeleň, s. r. o., se sídlem Na Příkopě 726, Valašské Meziříčí, IČ: pro rok Rada města ukládá jednateli společnosti Městské lesy a zeleň, s. r. o. předložit materiály uvedené v bodu č. 3 předloženého návrhu. T 1,2 : Ihned Zodp 1,2.: Ing. Matocha Ing. Studeník T 3 : Ihned Zodp 3.: Ing. Netolička 70/03 Navýšení rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2009 o dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 2.935,- Kč Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit navýšení rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2009 o finanční částku ve výši 2.935,- Kč, a to následovně: v příjmové části u dotací na položku 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu pod účelovým znakem 13002, 1

2 ve výdajové části 2.935,- Kč na orj. 7, oddíl ( ) 6171, položku 5163, org. 810 Služby peněžních ústavů (pojištění), ÚZ 13002, se zvýšením závazného ukazatele u orj. 7 OMS běžné výdaje o 2.935,- Kč. Ing. Studeník 70/04 Přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši ,- Kč na realizaci projektu CzechPOINT kontaktní místa 1. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši ,- Kč do rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2009 určené na realizaci projektu CzechPOINT kontaktní místa. 2. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit navýšení rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2009 o finanční částku ve výši ,- Kč, a to následovně: v příjmové části u dotací na položku 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu pod účelovým znakem , ve výdajové části na orj. 8, oddíl ( ) 1361, položku 5169, org Služby výpisy z KN dotace, ÚZ , se zvýšením závazného ukazatele u orj. 8 OF běžné výdaje o ,- Kč. Ing. Studeník 70/05 Rozpočtová opatření přesuny ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2009 u orj. 3 OŠKS 1. Rada města schvaluje rozpočtové opatření přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2009 ve výši ,- Kč z orj. 3, oddílu ( ) 3319, položky 5229, org Granty v oblasti kultury na orj. 3, oddíl ( ) 3319, položku 5229, org Podpora malého rozsahu v oblasti kultury. 2. Rada města schvaluje rozpočtové opatření přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2009 ve výši 3.000,- Kč z orj. 3, oddílu ( ) 6171, položky 5229, org Příspěvky SMO, SHSČMS na orj. 3, oddíl ( ) 3326, položku 5154, org Elektrická energie kapličky. 3. Rada města schvaluje rozpočtové opatření přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2009 ve výši ,- Kč z orj. 3, oddílu ( ) 3113, položky 5901, org Havarijní rezerva na opravu školských budov na orj. 3, oddíl ( ) 3113, položku 5171, org ZŠ opravy a udržování. 4. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2009 ve výši ,- Kč z orj. 3, oddílu ( ) 3113, položky 5901, org Havarijní rezerva na opravu školských budov na orj. 3, oddíl ( ) 3111, položku 5331, org MŠ Krhová účel. příspěvek 2

3 na vybavení nové třídy se snížením závazného ukazatele u orj. 3 OŠKS běžné výdaje o ,- Kč. 5. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2009 ve výši ,- Kč z orj. 3, oddílu ( ) 3113, položky 5901, org Havarijní rezerva na opravu školských budov na orj. 3, oddíl ( ) 3111, položku 6121, org MŠ Krhová rekonstrukce střešního pláště se snížením závazného ukazatele u orj. 3 OŠKS běžné výdaje o ,- Kč. Ing. Studeník 70/06 Rozpočtové opatření přesun ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2009 u orj. 5 OŽP a orj. 8 OF Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2009 ve výši ,- Kč z orj. 8, oddílu ( ) 6171, položky 5901, org Rozpočtová rezerva na orj. 5, oddíl ( ) 2399, položku 5169, org Ostatní záležitosti vodního hospodářství povodňová ochrana. Ing. Studeník 70/07 Rozpočtové opatření přesun ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2009 u orj. 5 OŽP Rada města schvaluje rozpočtové opatření přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2009 ve výši ,- Kč z orj. 5, oddílu ( ) 1036, položky 5212, org Neinvestiční transfer na činnost odb. les. hospodáře podn. subjektům právnické osoby dotace, ÚZ na orj. 5, oddíl ( ) 1036, položku 5213, org Neinvestiční transfer na činnost odb. les. hospodáře podn. subjektům právnické osoby dotace, ÚZ Ing. Studeník 70/08 Rozpočtová opatření přesuny ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2009 u orj. 6 OKS 1. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2009 ve výši ,- Kč z orj. 6, oddílu ( ) 2321, položky 6121, org Čistá řeka Bečva II. na orj. 6, oddíl ( ) 2212, položku 6121, org Projektová dokumentace silnice. 2. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města Valašské 3

4 Meziříčí na rok 2009 ve výši ,- Kč z orj. 6, oddílu ( ) 3633, položky 6121, org IS a komunikace Poličná v lokalitě Kouty Nad ulicí na orj. 6, oddíl ( ) 2212, položku 5169, org Inženýrská činnost silnice, se zvýšením závazného ukazatele u orj. 6 OKS běžné výdaje o ,- Kč. 3. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2009 ve výši ,- Kč z orj. 6, oddílu ( ) 6409, položky 6121, org SÚ bývalého SOUP na orj. 6, oddíl ( ) 6171, položku 5901, org Rozpočtová rezerva OKS, se zvýšením závazného ukazatele u orj. 6 OKS běžné výdaje o ,- Kč. 4. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2009 ve výši ,- Kč z orj. 6, oddílu ( ) 3412, položky 6121, org Rekonstrukce fotbalového hřiště Krhová na orj. 6, oddíl ( ) 6171, položku 5901, org Rozpočtová rezerva OKS, se zvýšením závazného ukazatele u orj. 6 OKS běžné výdaje o ,- Kč. Ing. Studeník 70/09 Změna rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2009 navýšením v příjmové i výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2009 o ,- Kč Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit navýšení rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2009 o finanční částku ve výši ,- Kč, a to následovně: v příjmové části u nedaňových příjmů na oddílu ( ) 3522, položce 2229 Odvod příspěvkové organizace Městská nemocnice, ve výdajové části na orj. 7, oddílu ( ) 6171, položce 5171, org. 815 Opravy a udržování (budovy Města, elektroinst., malby), se zvýšením závazného ukazatele u orj. 7 OMS běžné výdaje o ,- Kč. Ing. Studeník 70/10 Změna rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2009 snížením v příjmové i výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2009 o ,- Kč Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit snížení rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2009 o finanční částku ve výši ,- Kč, a to následovně: v příjmové části u nedaňových příjmů na oddílu ( ) 2321, položce 2133 Ost. příjmy z pronájmu majetku kanalizace, ve výdajové části na orj. 6, oddílu ( ) 2310, položce 5171, org Vodovody opravy, se snížením závazného ukazatele u orj. 6 OKS běžné výdaje o ,- Kč. Ing. Studeník 4

5 70/11 Změna rozpočtové skladby u města Valašské Meziříčí na rok 2009 snížením v příjmové i výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2009 Rada města schvaluje změnu rozpočtu v příjmové i výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2009, a to následovně: a) v příjmové části: u dotací se položka 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů pod účelovým znakem s výší příjmů ,- Kč mění na položku 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů pod účelovým znakem 00020, b) ve výdajové části: orj. 6, oddíl ( ) 2212, položka 5169, org Povodňové škody místní komunikace, ÚZ s výší výdajů ,- Kč se mění na orj. 6, oddíl ( ) 2212, položku 5169, org Povodňové škody místní komunikace, ÚZ Ing. Studeník 70/12 Plán hospodaření Městské nemocnice ve Valašském Meziříčí, příspěvkové organizace na rok Rada města schvaluje aktualizovaný plán hospodaření Městské nemocnice ve Valašském Meziříčí, příspěvkové organizace na rok 2009 dle předloženého návrhu. 2. Rada města ukládá vedoucímu Odboru finančního MěÚ připravit na zasedání Rady města právní a ekonomický rozbor týkající se Městské nemocnice ve Valašském Meziříčí, příspěvkové organizace. T 1 : Ihned T 2 : Zodp 1.: Ing. Matocha Ing. Studeník Zodp 2.: Ing. Matocha Ing. Studeník 70/13 Žádost o podporu Informačního centra Zvonice na Soláni Rada města neschvaluje finanční příspěvek Informačnímu centru Zvonice na Soláni, provozovanému Sdružením pro rozvoj Soláně o. s., se sídlem Bzové 325, Karolinka. Ing. Studeník 70/14 Změna Pravidel o vytvoření peněžního fondu a o použití prostředků z peněžního fondu Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit Pravidla o vytvoření peněžního fondu a o použití prostředků z peněžního fondu dle předloženého návrhu. Ing. Studeník 5

6 70/15 Změna rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2009 snížením o finanční částku ve výši ,- Kč v příjmové i výdajové části Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit snížení rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2009 o finanční částku ve výši ,- Kč, a to následovně: a) v příjmové části u daňových příjmů se snižuje: o ,- Kč položka 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků, o ,- Kč položka 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, o ,- Kč položka 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů, o ,- Kč položka 1121 Daň z příjmů právnických osob, o ,- Kč položka 1211 DPH. b) ve výdajové části se snižuje o ,- Kč orj. 8, oddíl ( ) 6171, položka 5901, org Rozpočtová rezerva, se snížením závazného ukazatele u orj. 8 OF běžné výdaje o ,- Kč. Ing. Studeník 70/16 Příprava a tvorba rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2010 Rada města schvaluje harmonogram tvorby rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2010 dle upraveného návrhu. Ing. Studeník 70/17 Rozhodnutí o prodloužení pronájmu na užívání software Virtuální aukční síň PROe.biz 1. Rada města určuje dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na službu Virtuální aukční síň PROe.biz společnost Sentinet s. r. o., se sídlem Čs. legií 1719/5, Ostrava Moravská Ostrava, IČ: Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí Virtuální aukční síně PROe.biz ze dne uzavřené mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: a společností Sentinet s. r. o., se sídlem Čs. legií 1719/5, Ostrava Moravská Ostrava, IČ: dle předloženého návrhu. Ing. Plšek 70/18 Bezúplatný převod ochranných prostředků určených pro jednotky sborů dobrovolných hasičů Rada města schvaluje bezúplatný převod ochranných prostředků (zásahové obuvi a ochranných oděvů) určených pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí 6

7 kategorie JPO V z České republiky MINISTERSTVA VNITRA, se sídlem Nad Štolou 936/3, Praha 7, IČ: na Město Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: dle předloženého návrhu. Ing. Mašek 70/19 Žádost o poskytnutí podpory malého rozsahu v oblasti životního prostředí a ekologie na rok 2009 Rada města schvaluje přidělení podpory malého rozsahu v oblasti životního prostředí a ekologie na rok 2009 takto: Žadatel Účel použití Příspěvek v Kč Český svaz ochránců přírody Severomoravské regionální sdružení, Valašské Meziříčí Vyvěšování ptačích budek a netopýrníků v parku Abácie Ing. Mašek 7.000,- 70/20 Vyhodnocení 9. ročníku soutěže O rozkvetlé město Rada města schvaluje vyplacení odměn v 9. ročníku soutěže O rozkvetlé město dle předloženého návrhu. Ing. Šulák 70/21 Přijetí darů od společnosti Kraft Foods CR s. r. o. na financování realizace akce Dny zdraví 2009 Rada města schvaluje přijetí finančního daru od společnosti Kraft Foods CR s. r. o., se sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8 - Karlín, IČ: , provozovna Valašské Meziříčí, se sídlem Sokolská 582, Valašské Meziříčí ve výši ,- Kč a výrobků v hodnotě ,- Kč na podporu realizace akce Dny zdraví Ing. Šulák 70/22 Přidělení bytu Rada města přiděluje nájemní byt na dobu určitou dvou let dle předloženého návrhu těmto žadatelům: xxx a xxx xxx byt na ulici Zašovská ve Valašském Meziříčí, 7

8 xxx xxx byt na ulici Schlattauerova ve Valašském Meziříčí. 70/23 Přednostní přidělení bytu Rada města nesouhlasí s přednostním přidělením bytu panu xxx xxx. 70/24 Prodloužení nájemních smluv v městských bytech Rada města schvaluje prodloužení nájemních smluv v městských bytech se zapracováním rozhodčí doložky dle přílohy č /25 Prominutí ½ poplatků z prodlení za dlužný nájem městského bytu Rada města schvaluje prominutí ½ poplatků z prodlení za dlužný nájem městského bytu panu xxx xxx dle předloženého návrhu v souladu s usnesením Rady města č. 52/38 ze dne /26 Změna Pravidel pro prodej bytů, pozemků a domů ve Valašském Meziříčí Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit Pravidla pro prodej bytů, pozemků a domů ve Valašském Meziříčí se zapracováním změny dle předloženého návrhu. 70/27 Vyhlášení záměru na prodej bytů v domě čp. 581 a čp. 660 na ulici Na Příkopě ve Valašském Meziříčí Rada města doporučuje Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej bytů v domě čp. 581 a čp. 660 na ulici Na Příkopě ve Valašském Meziříčí dle Pravidel pro prodej bytů, pozemků a domů ve Valašském Meziříčí. 8

9 70/28 Výše nájmu v městských bytech ve Valašském Meziříčí na období od do Rada města schvaluje výši nájmu v městských bytech ve Valašském Meziříčí na období od do takto: standardní byt: 57,- Kč/m 2, byt se sníženou kvalitou: 51,- Kč/m 2. 70/29 Prodej nebytového prostoru č. 650/101 o výměře 210,71 m 2, nebytového prostoru č. 651/102 o výměře 340,31 m 2 a nebytového prostoru č. 652/103 o výměře 61,73 m 2 v bytovém domě čp. 649, čp. 650, čp. 651 a čp. 652 na ulici Švabinského ve Valašském Meziříčí, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou 1. Rada města revokuje své usnesení č. 19/77 ze dne , a to tak, že se ruší v plném rozsahu. 2. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej nebytového prostoru: jednotky č. 650/101 o výměře 210,71 m 2 včetně spoluvlastnického podílu ve výši 21071/ na společných částech domu čp. 649, čp. 650, čp. 651 a čp. 652 umístěného na pozemku p. č. st. 762, pozemku p. č. st. 763, pozemku p. č. st. 764 a pozemku p. č. st. 765 a spoluvlastnického podílu ve výši 21071/ na pozemku p. č. st. 762, pozemku p. č. st. 763, pozemku p. č. st. 764 a pozemku p. č. st. 765, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou dle předloženého návrhu. Prodej proběhne formou on-line výběrového řízení. Výchozí kupní cena činí ,- Kč. Žádost o koupi je možno doručit do , jednotky č. 651/102 o výměře 340,31 m 2 včetně spoluvlastnického podílu ve výši 34031/ na společných částech domu čp. 649, čp. 650, čp. 651 a čp. 652 umístěného na pozemku p. č. st. 762, pozemku p. č. st. 763, pozemku p. č. st. 764 a pozemku p. č. st. 765 a spoluvlastnického podílu ve výši 34031/ na pozemku p. č. st. 762, pozemku p. č. st. 763, pozemku p. č. st. 764 a pozemku p. č. st. 765, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou dle předloženého návrhu. Prodej proběhne formou on-line výběrového řízení. Výchozí kupní cena činí ,- Kč. Žádost o koupi je možno doručit do , jednotky č. 652/103 o výměře 61,73 m 2 včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6173/ na společných částech domu čp. 649, čp. 650, čp. 651 a čp. 652 umístěného na pozemku p. č. st. 762, pozemku p. č. st. 763, pozemku p. č. st. 764 a pozemku p. č. st. 765 a spoluvlastnického podílu ve výši 6173/ na pozemku p. č. st. 762, pozemku p. č. st. 763, pozemku p. č. st. 764 a pozemku p. č. st. 765, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou dle předloženého návrhu. Prodej proběhne formou on-line výběrového řízení. Výchozí kupní cena činí ,- Kč. Žádost o koupi je možno doručit do

10 70/30 Žádost společnosti MP Krásno, a. s. o prodej pozemku p. č. st. 809/16 o výměře 69 m 2, pozemku p. č. st. 809/17 o výměře 64 m 2, pozemku p. č. 809/18 o výměře 28 m 2, pozemku p. č. st. 809/47 o výměře 6 m 2 a pozemku p. č o výměře 1334 m 2, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou 1. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na směnu pozemku p. č. st. 809/16 o výměře 69 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou dle předloženého návrhu. 2. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej pozemku p. č. st. 809/17 o výměře 64 m 2, pozemku p. č. st. 809/18 o výměře 28 m 2, pozemku p. č. st. 809/47 o výměře 6 m 2 a části pozemku p. č o výměře cca 1234 m 2, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou dle předloženého návrhu. Přesná výměra a nové p. č. budou stanoveny dle GPL. 70/31 Žádost pana xxx xxx ba a pana xxx xxx o prodej části pozemku p. č o výměře cca 1000 m 2 v k. ú. Krhová Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města vyhovět žádosti o vyhlášení záměru na prodej části pozemku p. č o výměře cca 1000 m 2 v k. ú. Krhová dle předloženého návrhu. 70/32 Žádost společnosti STUDIO ŠARM, spol. s r. o. o prodej části pozemku p. č. 228/1 o výměře cca 230 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města vyhovět žádosti o vyhlášení záměru na prodej části pozemku p. č. 228/1 o výměře cca 230 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou dle předloženého návrhu. 70/33 Žádost společnosti Městská prádelna a čistírna Valašské Meziříčí, a. s. o prodej části pozemku p. č. 307/18 o výměře cca 80 m 2, části pozemku p. č. 307/1 o výměře cca 620 m 2 a části pozemku p. č. 307/41 o výměře cca 500 m 2, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města vyhovět žádosti o vyhlášení záměru na prodej části pozemku p. č. 307/18 o výměře cca 80 m 2, části pozemku p. č. 307/1 o výměře cca 620 m 2 a části pozemku p. č. 307/41 o výměře cca 500 m 2, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou dle předloženého návrhu. 10

11 70/34 Žádost pana xxx xxx xxx o prodej ideální ½ pozemku p. č. 392 o výměře 727 m 2 v k. ú. Brňov Rada města doporučuje Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej ideální ½ pozemku p. č. 392 o výměře 727 m 2 v k. ú. Brňov dle předloženého návrhu. 70/35 Žádost pana xxx xxx xxx o prodej části pozemku p. č. 1293/9 o výměře cca 620 m 2 v k. ú. Křivé Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města vyhovět žádosti o vyhlášení záměru na prodej části pozemku p. č. 1293/9 o výměře cca 620 m 2 v k. ú. Křivé dle předloženého návrhu. 70/36 Žádost pana xxx xxx o prodej domu čp. 27 Kouty ležící na pozemku p. č a pozemku p. č o výměře 135 m 2 a části pozemku p. č. 2871/1 o výměře cca 50 m 2, vše v k. ú. Valašské Meziříčí - město Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města vyhovět žádosti o vyhlášení záměru na prodej domu čp. 27 Kouty ležící na pozemku p. č a pozemku p. č o výměře 135 m 2 a části pozemku p. č. 2871/1 o výměře cca 50 m 2, vše v k. ú. Valašské Meziříčí město dle předloženého návrhu. 70/37 Žádost pana xxx xxx o prodej části pozemku p. č. 2042/1 o výměře cca 300 m 2 a části pozemku p. č. 2042/2 o výměře cca 100 m 2, vše v k. ú. Valašské Meziříčí město Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města vyhovět žádosti o vyhlášení záměru na prodej části pozemku p. č. 2042/1 o výměře cca 300 m 2 a části pozemku p. č. 2042/2 o výměře cca 100 m 2, vše v k. ú. Valašské Meziříčí město dle předloženého návrhu. 11

12 70/38 Žádost pana xxx xxx xxx o prodej části pozemku p. č. 391 o výměře cca 15 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí - město Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města vyhovět žádosti o vyhlášení záměru na prodej části pozemku p. č. 391 o výměře cca 15 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město dle předloženého návrhu. 70/39 Žádost Společenství vlastníků Valašské Meziříčí o prodej pozemku p. č. 1895/1 o výměře 153 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí - město Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města vyhovět žádosti o vyhlášení záměru na prodej pozemku p. č. 1895/1 o výměře 153 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město dle předloženého návrhu. 70/40 Žádost Policie ČR, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, Odboru správy majetku, Oddělení správy nemovitého majetku o prodej části pozemku p. č. 41/1 o výměře cca 9 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí - město Rada města doporučuje Zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej části pozemku p. č. 41/1 o výměře cca 9 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město dle předloženého návrhu. Přesná výměra a nové p. č. budou stanoveny dle GPL. 70/41 Žádost pana xxx xxx xxx o prodej části pozemku p. č. 1200/1 o výměře cca 31 m 2 v k. ú. Hrachovec Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města vyhovět žádosti o vyhlášení záměru na prodej části pozemku p. č. 1200/1 o výměře cca 31 m 2 v k. ú. Hrachovec dle předloženého návrhu. 70/42 Žádost manželů xxx a xxx xxx xxx o prodej pozemku p. č. 2191/1 o výměře 2615 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí - město 1. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 2191/1 o výměře 2615 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město manželům xxx 12

13 a xxx xxx xxx za cenu 423,- Kč/m 2 dle předloženého návrhu za účelem výstavby rodinného domu ve smyslu usnesení č. Z 27/03 ze dne : Z důvodu zabezpečení dosažení účelu prodeje pozemků města, které jsou ve vlastnictví města a jsou prodávány pro stavbu domů či podnikatelských subjektů, bude ze strany města postupováno tak, že po schválení prodeje Zastupitelstvem města bude s kupujícím uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě, kde prodej pozemků bude podmíněn tím, že budoucí kupující je povinen do dvou let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě zahájit stavbu vybudováním základové konstrukce stavby do kóty 0. Budoucí kupující je povinen pozemek řádně udržovat a zabránit vytvoření nepovolené skládky odpadů na tomto pozemku. 2. Rada města vyhlašuje záměr na pronájem pozemku p. č. 2191/1 o výměře 2615 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město dle předloženého návrhu. 70/43 Žádost paní xxx xxx xxx a pana xxx xxx xxx o prodej pozemku p. č. 892/1 o výměře 183 m 2 a části pozemku p. č. 884/1 o výměře cca 200 m 2, vše v k. ú. Křivé Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 892/1 o výměře cca 165 m 2 a části pozemku p. č. 884/1 o výměře cca 200 m 2, vše v k. ú. Křivé paní xxx xxx xxx a panu xxx xxx xxx za cenu 254,- Kč/m 2 dle předloženého návrhu. Přesné výměry a nová p. č. budou stanovena dle GPL. 70/44 Žádost pana xxx xxx xxx o prodej části pozemku p. č. 2519/1 o výměře cca 5 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí - město Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 2519/1 o výměře cca 5 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město panu xxx xxx xxx za cenu 423,- Kč/m 2 dle předloženého návrhu. Přesná výměra a nové p. č. budou stanoveny dle GPL. 70/45 Žádost manželů xxx a xxx xxx o prodej části pozemku p. č. 1736/1 o výměře cca 12 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí - město Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 1736/1 o výměře cca 12 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město dle předloženého návrhu. 13

14 70/46 Žádost Zemědělské vodohospodářské správy o prodej části pozemku p. č. 293/90 o výměře cca 130 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 293/90 o výměře cca 130 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou Zemědělské vodohospodářské správě, se sídlem Hlinky 60, Brno - střed, IČ: za cenu 170,- Kč/m 2 dle předloženého návrhu. Přesná výměra a nové p. č. budou stanoveny dle GPL. 70/47 Žádost paní xxx xxx a pana xxx xxx o prodej části pozemku p. č. 426/4 o výměře cca 100 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou 1. Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města revokovat své usnesení č. Z 16/18 ze dne Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 426/4 o výměře cca 100 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou paní xxx xxx za cenu dle znaleckého posudku dle předloženého návrhu. Přesná výměra a nové p. č. budou stanoveny dle GPL. 70/48 Žádost společnosti Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r. o. o prodej části pozemku p. č. 44/2 o výměře cca 600 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 44/2 o výměře cca 405 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou společnosti Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o., se sídlem Zámecká 2/57, Valašské Meziříčí Krásno nad Bečvou, IČ: za cenu 508,- Kč/m 2 dle předloženého návrhu. Přesná výměra a nové p. č. budou stanoveny dle GPL. 70/49 Žádost manželů xxx a xxx xxx o prodej pozemku p. č. st o výměře 18 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. st o výměře 18 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou manželům xxx a xxx xxx za cenu 310,- Kč/m 2 dle předloženého návrhu. 14

15 70/50 Žádost pana xxx xxx o prodej části pozemku p. č o výměře 360 m 2 a pozemku p. č. st. 137/9 o výměře 62 m 2, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou 1. Rada města revokuje své usnesení č. 54/18 ze dne , a to tak že se bod č. 2 ruší v plném rozsahu. 2. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č o výměře cca 360 m 2 a pozemku p. č. st. 137/9 o výměře 62 m 2, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou panu xxx xxx za cenu 828,- Kč/m 2 dle předloženého návrhu. Přesná výměra a nové p. č. budou stanoveny dle GPL. 70/51 Žádost společnosti Městská prádelna a čistírna Valašské Meziříčí, a. s. o pronájem části budovy bez čp./če., stavby technického vybavení, místnosti prostor TR o výměře 45,2 m 2 a podílu na společných prostorách (chodba rozvodny NN) o výměře 13,7 m 2 na pozemku p. č. st. 455/2, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou Rada města vyhlašuje záměr na pronájem části budovy bez čp./če., stavby technického vybavení, místnosti prostor TR o výměře 45,2 m 2 a podílu na společných prostorách (chodba rozvodny NN) o výměře 13,7 m 2 na pozemku p. č. st. 455/2, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou dle předloženého návrhu. 70/52 Žádost společnosti Technické služby města Valašské Meziříčí, příspěvkové organizace o pronájem nebytových prostor - kanceláře č. 802 o výměře 21,5 m 2 a kanceláře v mezipatře o výměře 11 m 2 v administrativní budově na ulici Zašovská čp. 784 ve Valašském Meziříčí 1. Rada města schvaluje pronájem kanceláře č. 802 o výměře 21,5 m 2 v administrativní budově na ulici Zašovská čp. 784 ve Valašském Meziříčí společnosti Technické služby města Valašské Meziříčí, příspěvkové organizaci, se sídlem Zašovská 784, Valašské Meziříčí Krásno nad Bečvou, IČ: za cenu 1,- Kč na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou dle podmínek společnosti AVAL, spol. s r. o. dle předloženého návrhu 2. Rada města vyhlašuje záměr na pronájem nebytových prostor - kanceláří v administrativní budově na ulici Zašovská 784 ve Valašském Meziříčí, a to: kanceláře č. 225, kanceláře č. 401, kanceláře č. 402, kanceláře č. 403, kanceláře č. 404, kanceláře č. 405, kanceláře č. 512, kanceláře č. 513, kanceláře č. 514, kanceláře č. 515, kanceláře č. 601, kanceláře č. 807 a kanceláře č. 808, každá o výměře 21,50 m 2, místnosti v mezipatře o výměře 5 m 2, místností v mezipatře o výměrách 11 m 2 a 5 m 2, místnosti ve mezipatře o výměře 11 m 2, místnosti ve mezipatře o výměře 5 m 2, místnosti ve mezipatře o výměře 11 m 2, 15

16 místnosti v mezipatře o výměře 5 m 2, místnosti v mezipatře o výměře 11 m 2 místnosti v mezipatře o výměře 5 m 2. 70/53 Žádost společnosti TELEACTIVE s. r. o. o pronájem nebytových prostor - kanceláře č. 214 o výměře 21,5 m 2, kanceláře č. 215 o výměře 21,5 m 2 a kanceláře č. 216 o výměře 21,5 m 2 v administrativní budově na ulici Zašovská čp. 784 ve Valašském Meziříčí Rada města schvaluje pronájem kanceláře č. 214 o výměře 21,5 m 2, kanceláře č. 215 o výměře 21,5 m 2 a kanceláře č. 216 o výměře 21,5 m 2 v administrativní budově na ulici Zašovská čp. 784 ve Valašském Meziříčí společnosti TELEACTIVE s. r. o., se sídlem Střelnice 440/9, Valašské Meziříčí, IČ: dle podmínek společnosti AVAL, spol. s r. o. na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou dle předloženého návrhu. 70/54 Žádost pana xxx xxx xxx o pronájem části pozemku p. č. 110/1 o výměře 36,30 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí - město Rada města schvaluje pronájem části pozemku p. č. 110/1 o výměře 36,30 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město panu xxx xxx xxx za cenu 15,- Kč/m 2 /rok, která zahrnuje i cenu za zábor veřejné komunikace (chodníku), který je na tomto pozemku umístěn, na dobu určitou do dle předloženého návrhu. 70/55 Žádost Integrované střední školy Centra odborné přípravy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí o pronájem nebytového prostoru č. 10 o celkové výměře 437,09 m 2 v objektu čp. 418 na ulici J. K. Tyla ve Valašském Meziříčí Rada města schvaluje pronájem nebytového prostoru č. 10 o celkové výměře 437,09 m 2 v objektu čp. 418 na ulici J. K. Tyla ve Valašském Meziříčí Integrované střední škole Centru odborné přípravy a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, se sídlem Palackého 49, Valašské Meziříčí, IČ: na dobu neurčitou za cenu 188,11 Kč/m 2 /rok dle předloženého návrhu. 16

17 70/56 Žádost paní Lenky Novosadové o pronájem nebytových prostor místnosti č. P02 o výměře 26,56 m 2 a poměrné části nebytových prostor v budově čp. 638 na ulici Sokolská ve Valašském Meziříčí 1. Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor - místnosti č. P02 o výměře 26,56 m 2 a poměrné části společných prostor v budově čp. 638 na ulici Sokolská ve Valašském Meziříčí paní Lence Novosadové, podnikající pod jménem Lenka Novosadová, místo podnikání Mikulůvka 180, Bystřička, IČ: za cenu 700,- Kč/m 2 /rok na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou dle předloženého návrhu. 2. Rada města schvaluje ukončení Nájemní smlouvy ze dne uzavřené mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: a Lenkou Novosadovou, podnikající pod jménem Lenka Novosadová, místo podnikání Mikulůvka 180, Bystřička, IČ: na nebytový prostor č. 212 o výměře 16,50 m 2 a poměrnou část společných prostor v budově čp. 638 na ulici Sokolská ve Valašském Meziříčí dohodou ke dni dle předloženého návrhu. 3. Rada města vyhlašuje záměr na pronájem nebytových prostor v budově čp. 638 na ulici Sokolská ve Valašském Meziříčí, a to nebytových prostor ve III. nadzemním podlaží. 70/57 Žádost pana xxx xxx o pronájem nebytových prostor č. S07 o výměře 15,45 m 2 a poměrné části společných prostor v budově čp. 638 na ulici Sokolská ve Valašském Meziříčí Rada města revokuje své unesení č. 57/26 ze dne , a to tak, že se původní text usnesení ruší a nahrazuje se novým textem takto: Rada města schvaluje pronájem nebytového prostoru č. S07 o výměře 15,45 m 2 a poměrné části společných prostor v budově čp. 638 na ulici Sokolská ve Valašském Meziříčí panu xxx xxx za cenu 400,- Kč/m 2 /rok na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou dle předloženého návrhu. 70/58 Žádost Základní umělecké školy Valašské Meziříčí o změnu Nájemní smlouvy ze dne na pronájem nebytového prostoru - místnosti č. 214 o výměře 96,75 m 2 v budově čp. 638 na ulici Sokolská ve Valašském Meziříčí 1. Rada města schvaluje změnu Nájemní smlouvy ze dne uzavřené mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: a Základní uměleckou školou Valašské Meziříčí, se sídlem Komenského 67, Valašské Meziříčí, IČ: formou dodatku, a to tak, že se mění místnost č. 118 o výměře 96,75 m 2 za místnost č. 214 o výměře 96,75 m 2 v budově čp. 638 na ulici Sokolská ve Valašském Meziříčí za cenu 17

18 200,- Kč/m 2 /rok na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou dle předloženého návrhu. 2. Rada města vyhlašuje záměr na pronájem nebytového prostoru místnosti č. 118 o výměře 96,75 m 2 v budově čp. 638 na ulici Sokolská ve Valašském Meziříčí. 70/59 Ukončení Nájemní smlouvy ze dne na nebytové prostory místnost č. 03 o výměře 14,06 m 2 a místnost č. 04 o výměře 10,14 m 2 a poměrnou část společných prostor v budově čp. 200 ve Valašském Meziříčí, místní části Hrachovec 1. Rada města schvaluje ukončení Nájemní smlouvy ze dne uzavřené mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: a panem xxx xxx na nebytové prostory místnost č. 03 o výměře 14,06 m 2 a místnost č. 04 o výměře 10,14 m 2 v budově čp. 200 ve Valašském Meziříčí, místní části Hrachovec výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou dle čl. 3.1 Nájemní smlouvy ze dne dle předloženého návrhu. 2. Rada města vyhlašuje záměr na pronájem nebytových prostor místnosti č. 03 o výměře 14,06 m 2, místnosti č. 04 o výměře 10,14 m 2 a poměrné části společných prostor v budově čp. 200 ve Valašském Meziříčí, místní části Hrachovec. 70/60 Ukončení Nájemní smlouvy ze dne na nebytový prostor místnost č. 02 o výměře 16,17 m 2 a poměrné části společných prostor v budově čp. 200 ve Valašském Meziříčí, místní části Hrachovec 1. Rada města schvaluje ukončení Nájemní smlouvy ze dne uzavřené mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: a paní xxx xxx na nebytový prostor místnost č. 02 o výměře 16,17 m 2 v budově čp. 200 ve Valašském Meziříčí, místní části Hrachovec dohodou ke dni dle předloženého návrhu. 2. Rada města vyhlašuje záměr na pronájem nebytových prostor místnosti č. 02 o výměře 16,17 m 2 v budově čp. 200 ve Valašském Meziříčí, místní části Hrachovec. 70/61 Ukončení Nájemní smlouvy ze dne na nebytový prostor č. 308 o výměře 23,6 m 2, nebytový prostor č. 309 o výměře 11,3 m 2, nebytový prostor 18

19 č. 310 o výměře 6 m 2, nebytový prostor č. 311 o výměře 1,6 m 2, nebytový prostor č. 312 o výměře 1,9 m 2, nebytový prostor č. 313 o výměře 24,5 m 2, nebytový prostor č. 314 o výměře 1,4 m 2 a poměrnou část společných prostor v budově čp. 268 Nábřeží ve Valašském Meziříčí 1. Rada města schvaluje ukončení Nájemní smlouvy ze dne uzavřené mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: a paní xxx xxx na nebytový prostor č. 308 o výměře 23,6 m 2, nebytový prostor č. 309 o výměře 11,3 m 2, nebytový prostor č. 310 o výměře 6 m 2, nebytový prostor č. 311 o výměře 1,6 m 2, nebytový prostor č. 312 o výměře 1,9 m 2, nebytový prostor č. 313 o výměře 24,5 m 2, nebytový prostor č. 314 o výměře 1,4 m 2 a poměrnou část společných prostor v budově čp. 268 Nábřeží ve Valašském Meziříčí dohodou ke dni dle předloženého návrhu. 2. Rada města vyhlašuje záměr na pronájem nebytového prostoru č. 308 o výměře 23,6 m 2, nebytového prostoru č. 309 o výměře 11,3 m 2, nebytového prostoru č. 310 o výměře 6 m 2, nebytového prostoru č. 311 o výměře 1,6 m 2, nebytového prostoru č. 312 o výměře 1,9 m 2, nebytového prostoru č. 313 o výměře 24,5 m 2, nebytového prostoru č. 314 o výměře 1,4 m 2 a poměrnou část společných prostor v budově čp. 268 Nábřeží ve Valašském Meziříčí. 70/62 Žádost pana Karla Šatánka o ukončení Nájemní smlouvy ze dne na nebytové prostory kancelář č. 205 o výměře 19,61 m 2 v budově čp. 70/10 na ulici Pospíšilova ve Valašském Meziříčí 1. Rada města bere na vědomí ukončení Nájemní smlouvy ze dne uzavřené mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: a panem Karlem Šatánkem, podnikajícím pod jménem Karel Šatánek, místo podnikání Bratří Čapků 685, Valašské Meziříčí, IČ: na nebytové prostory kancelář č. 205 o výměře 19,61 m 2 v budově čp. 70/10 na ulici Pospíšilova ve Valašském Meziříčí výpovědí ke dni Rada města vyhlašuje záměr na pronájem nebytových prostor kanceláře č. 205 o výměře 19,61 m 2 v budově čp. 70/10 na ulici Pospíšilova ve Valašském Meziříčí. 70/63 Žádost paní xxx xxx o ukončení Nájemní smlouvy ze dne na pronájem nebytového prostoru - místnosti v mezipatře o výměře 5 m 2 v administrativní budově na ulici Zašovská čp. 784 ve Valašském Meziříčí Rada města schvaluje ukončení Nájemní smlouvy ze dne uzavřené mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: a paní xxx xxx na pronájem nebytového prostoru - místnosti v

20 mezipatře o výměře 5 m 2 v administrativní budově na ulici Zašovská čp. 784 ve Valašském Meziříčí dohodou ke dni dle předloženého návrhu. 70/64 Žádost paní Markéty Vráblové o ukončení Nájemní smlouvy ze dne na pronájem nebytového prostoru - místnosti ve mezipatře o výměře 11 m 2 v administrativní budově na ulici Zašovská čp. 784 ve Valašském Meziříčí Rada města bere na vědomí ukončení Nájemní smlouvy ze dne uzavřené mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: a paní Markétou Vráblovou, podnikající pod jménem Markéta Vráblová, místo podnikání Krátká 709, Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou, IČ: na pronájem nebytového prostoru - místnosti ve mezipatře o výměře 11 m 2 v administrativní budově na ulici Zašovská čp. 784 ve Valašském Meziříčí výpovědí ke dni dle předloženého návrhu. 70/65 Ukončení Nájemní smlouvy ze dne na pronájem části pozemku p. č. 275/1 a části pozemku p. č. 959/2 o celkové výměře 542 m 2, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou za účelem umístění mobilních buněk organizace AUTOKLUB Valašské Meziříčí v AČR Rada města schvaluje ukončení Nájemní smlouvy ze dne uzavřené mezi společností AUTOKLUB Valašské Meziříčí v AČR, se sídlem Mikoláše Alše, Valašské Meziříčí Krásno nad Bečvou, IČ: a Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: na pronájem části pozemku p. č. 275/1 a části pozemku p. č. 959/2 o celkové výměře 542 m 2, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou výpovědí s měsíční výpovědní lhůtou dle čl. 5.1 Nájemní smlouvy ze dne dle předloženého návrhu. 70/66 Žádost paní xxx xxx o ukončení Smlouvy o nájmu ze dne na část pozemku p. č. 293/67 o výměře 35 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou k zemědělským účelům 1. Rada města schvaluje ukončení Smlouvy o nájmu pozemku ze dne uzavřené mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: a paní xxx xxx na část pozemku p. č. 293/67 o výměře 35 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou dohodou ke dni Rada města schvaluje prominutí pohledávky ve výši 47,- Kč vzniklé z titulu neuhrazeného nájemného za pronájem části pozemku p. č. 293/67 o výměře 20

21 35 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou v období od do paní xxx xxx dle předloženého návrhu. 70/67 Výkup ideálních ¾ pozemku p. č. 966/90 o výměře 411 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou od paní xxx xxx a bezúplatný převod ideální ¼ pozemku od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 1. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit výkup spoluvlastnického podílu ve výši ideálních ¾ pozemku p. č. 966/90 o výměře 411 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou od paní xxx xxx za cenu 100,- Kč/m 2 dle předloženého návrhu. 2. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod spoluvlastnického podílu ve výši ideální ¼ pozemku p. č. 966/90 o výměře 411 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 Nové Město, IČ: do vlastnictví Města Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: dle předloženého návrhu. 70/68 Výkup části pozemku p. č. 476/7 o výměře cca 17 m 2, části pozemku p. č. 476/9 o výměře cca 20 m 2, části pozemku p. č. 476/5 o výměře cca 230 m 2 a části pozemku p. č. 476/2 o výměře cca 30 m 2, vše v k. ú. Poličná Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit výkup části pozemku p. č. 476/7 o výměře cca 17 m 2 od paní xxx xxx, ideální ½ části pozemku p. č. 476/9 o výměře cca 20 m 2 od pana xxx xxx, ideální ½ části pozemku p. č. 476/9 o výměře cca 20 m 2 od pana xxx xxx, části pozemku p. č. 476/5 o výměře cca 230 m 2 a části pozemku p. č. 476/2 o výměře cca 30 m 2 od manželů xxx a xxx xxx, vše v k. ú. Poličná za cenu 100,- Kč/m 2 dle předloženého návrhu. Přesné výměry a nová p. č. budou stanovena dle GPL. 70/69 Žádost manželů xxx a xxx xxx o výkup pozemku p. č. 2140/2 o výměře 2704 m 2 v k. ú. Krhová Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města schválit výkup pozemku p. č. 2140/2 o výměře 2704 m 2 v k. ú. Krhová od manželů xxx a xxx xxx za cenu 100,- Kč/m 2 dle předloženého návrhu. 70/70 Výkup části pozemku p. č. 2854/1 o výměře cca 28 m 2, části pozemku p. č. 2857/1 o výměře cca 278 m 2, části pozemku p. č. 2856/1 o výměře cca 60 m 2, části 21

22 pozemku p. č. 2857/4 o výměře cca 30 m 2, části pozemku p. č. 2857/2 o výměře cca 129 m 2, části pozemku p. č. 2860/71 o výměře cca 16 m 2 a části pozemku p. č. 2049/2 o výměře cca 66 m 2, vše v k. ú. Valašské Meziříčí město Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit výkup části pozemku p. č. 2854/1 o výměře cca 28 m 2, části pozemku p. č. 2857/1 o výměře cca 278 m 2 a části pozemku p. č. 2856/1 o výměře cca 60 m 2 od pana xxx xxx, části pozemku p. č. 2857/4 o výměře cca 30 m 2 od paní xxx xxx, části pozemku p. č. 2857/2 o výměře cca 129 m 2 od pana xxx xxx, části pozemku p. č. 2860/71 o výměře cca 16 m 2 a části pozemku p. č. 2049/2 o výměře cca 66 m 2 od pana xxx xxx xxx podíl ½ a pana xxx xxx xxx podíl ½, vše v k. ú. Valašské Meziříčí - město za cenu 100,- Kč/m 2 dle předloženého návrhu. Přesné výměry a nová p. č. budou stanovena dle GPL. 70/71 Výkup pozemku p. č. 252 o výměře 412 m 2 a části pozemku p. č.253/12 o výměře cca 340 m 2, vše v k. ú. Poličná Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit výkup pozemku p. č. 252 o výměře 412 m 2 a části pozemku p. č. 253/12 o výměře cca 340 m 2, vše v k. ú. Poličná od pana xxx xxx za cenu 100,- Kč/m 2 dle předloženého návrhu. Přesná výměra a nové p. č. budou stanoveny dle GPL. 70/72 Žádost Ředitelství silnic a dálnic ČR o uzavření smlouvy o právu provést stavbu Silnice I/35, křižovatka se silnicí III/01873 u Hrachovce na pozemku p. č v k. ú. Hrachovec Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu Silnice I/35, křižovatka se silnicí III/01873 u Hrachovce na pozemku p. č v k. ú. Hrachovec mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: , jako vlastníkem nemovitosti a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem NA PANKRÁCI 546/56, Praha 4, IČ: , jako stavebníkem dle předloženého návrhu. 70/73 Žádost pana xxx xxx o uzavření smlouvy o právu provést stavbu vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku p. č. 104/1 v k. ú. Křivé Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku p. č. 104/1 v k. ú. Křivé mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: , jako vlastníkem nemovitosti a panem xxx xxx, jako stavebníkem dle předloženého návrhu a po realizaci stavby s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene. Budoucímu 22

23 povinnému z věcného břemene uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene vznikne povinnost trpět na pozemku p. č. 104/1 v k. ú. Křivé právo umístění a provozování vodovodní a kanalizační přípojky, jejich opravy a údržby. Věcné břemeno bude vymezeno dle GPL. Náklady spojené se zřízením věcného břemene hradí oprávněný z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 6.300,- Kč bez DPH. 70/74 Žádost pana xxx xxx o uzavření smlouvy o právu provést stavbu Prodloužení vodovodu a kanalizace IV. etapa Hrachovec Na Jehlicích na pozemku p. č. 33 v k. ú. Hrachovec Rada města nesouhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku p. č. 33 v k. ú. Hrachovec mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: , jako vlastníkem nemovitosti a panem xxx xxx, jako stavebníkem dle předloženého návrhu a po realizaci stavby s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene. 70/75 Žádost společnosti BERTURA a. s. o uzavření smlouvy o právu provést stavbu inženýrských sítí na pozemku p. č. 712 v k. ú. Juřinka Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu inženýrských sítí na pozemku p. č. 712 v k. ú. Juřinka mezi Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: , jako vlastníkem nemovitosti a společností BERTURA a. s., se sídlem Proutěná 375/12, Praha 4, IČ: , jako stavebníkem dle předloženého návrhu a po realizaci stavby s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene. Budoucímu povinnému z věcného břemene uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene vznikne povinnost trpět na pozemku p. č. 712 v k. ú. Juřinka právo umístění a provozování inženýrských sítí, jejich opravy a údržby. Věcné břemeno bude vymezeno dle GPL. Náklady spojené se zřízením věcného břemene hradí budoucí oprávněný z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 450,- Kč bez DPH. 70/76 Žádost společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene umístění a provozování kabelového zemního vedení VN na pozemku p. č. st. 776, pozemku p. č. 663/2, pozemku p. č. 943/1 a pozemku p. č. 646/1, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou 23

24 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a po kolaudaci stavby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění a provozování kabelového zemního vedení VN, jeho opravy a údržby na pozemku p. č. st. 776, pozemku p. č. 663/2, pozemku p. č. 943/1 a pozemku p. č. 646/1, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou mezi společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: , jako budoucím oprávněným z věcného břemene a Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: , jako budoucím povinným z věcného břemene s podmínkou, že kabely budou v celé délce trasy umístěny v plastových chráničkách. Budoucímu povinnému z věcného břemene uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene vznikne povinnost trpět na pozemku p. č. st. 776, pozemku p. č. 663/2, pozemku p. č. 943/1 a pozemku p. č. 646/1, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou právo umístění a provozování kabelového zemního vedení VN pro stavbu Valašské Meziříčí, Hulince Podni. aer. - DTS, IV , jeho opravy a údržby. Věcné břemeno bude vymezeno dle GPL. Náklady spojené se zřízením věcného břemene hradí oprávněný z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši ,- Kč bez DPH. 70/77 Žádost společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene umístění a provozování kabelového zemního vedení NN na pozemku p. č. 666/1 a pozemku p. č. 943/1, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou Rada města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a po kolaudaci stavby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění a provozování kabelového zemního vedení NN, jeho opravy a údržby na pozemku p. č. 666/1 a pozemku p. č. 943/1, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou mezi společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: , jako budoucím oprávněným z věcného břemene a Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: , jako budoucím povinným z věcného břemene s podmínkou, že mezi uložením vedení NN na soukromém pozemku p. č. 646/15 a hranicí pozemku města p. č. 646/1, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou se zachová vzdálenost minimálně 1 m. Budoucímu povinnému z věcného břemene uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene vznikne povinnost trpět na pozemku p. č. 666/1 a pozemku p. č. 943/1, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou právo umístění a provozování kabelového zemního vedení NN pro stavbu IV Valašské Meziříčí, Krásno n/b 3 RD NNK, jeho opravy a údržby. Věcné břemeno bude vymezeno dle GPL. Náklady spojené se zřízením věcného břemene hradí oprávněný z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši ,- Kč bez DPH. 24

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Josef Matocha Ing. Zdeněk Studeník

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Josef Matocha Ing. Zdeněk Studeník Usnesení z 9. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 6. října 2011 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 9/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Usnesení. z 8. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 8. září 2011 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 8. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 8. září 2011 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 8. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 8. září 2011 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 8/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Miroslava Wrzecká Ing. Zdeněk Studeník. T: Ihned Zodp.: Ing. Marek Netolička

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Miroslava Wrzecká Ing. Zdeněk Studeník. T: Ihned Zodp.: Ing. Marek Netolička Usnesení z 16. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 12. července 2011 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ R 16/01 Výkazy obchodní společnosti ST SERVIS s. r. o. ke dni 31.

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha Ing. Studeník. T: Ihned Zodp.: Ing. Brož. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha Ing. Skácalová

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha Ing. Studeník. T: Ihned Zodp.: Ing. Brož. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha Ing. Skácalová Usnesení z 63. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 12. května 2009 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 63/01 Výkazy obchodních společností jejichž zakladatelem je Město Valašské

Více

Usnesení. z 19. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 20. září 2011 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 19. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 20. září 2011 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 19. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 20. září 2011 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ R 19/01 Výkazy obchodní společnosti Městské lesy a zeleň, s. r. o. ke

Více

Usnesení. z 11. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 6. dubna 2011 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 11. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 6. dubna 2011 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 11. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 6. dubna 2011 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ R 11/01 Výkazy obchodní společnosti ST SERVIS s. r. o. ke dni 28. 2. 2011

Více

Usnesení. ze 104. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 3. listopadu 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. ze 104. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 3. listopadu 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení ze 104. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 3. listopadu 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ R 104/01 Výkazy obchodní společnosti Městské lesy a zeleň, s. r.

Více

Usnesení. z 10. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného 22. října 2015 v 11 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 10. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného 22. října 2015 v 11 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 10. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného 22. října 2015 v 11 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 10/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo ověřovateli

Více

Usnesení. z 36. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 19. listopadu 2009 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 36. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 19. listopadu 2009 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 36. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 19. listopadu 2009 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 36/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Josef Matocha Jiří Částečka. T: Ihned Zodp.: Ing. Josef Matocha Ing. Zdeněk Studeník

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Josef Matocha Jiří Částečka. T: Ihned Zodp.: Ing. Josef Matocha Ing. Zdeněk Studeník Usnesení ze 43. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 23. října 2012 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ R 43/01 Volba ověřovatelů zápisu Rada města zvolila ověřovateli zápisu pana

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková Usnesení ze 45. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 16. září 2008 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 45/01 Ztráty a nálezy Rada města schvaluje bezúplatný převod 1 ks jízdního

Více

Usnesení. z 38. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 28. ledna 2010 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 38. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 28. ledna 2010 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 38. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 28. ledna 2010 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 38/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Usnesení. ze 78. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 17. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. ze 78. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 17. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení ze 78. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 17. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ R 78/01 Volba ověřovatelů zápisu Rada města zvolila ověřovateli zápisu

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha. Úhrada nákladů souvisejících s činností organizace

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha. Úhrada nákladů souvisejících s činností organizace Usnesení z 36. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 6. května 2008 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 36/01 Návrh na vyřazení majetku města Valašské Meziříčí Rada města schvaluje

Více

Usnesení. z 29. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 15. ledna 2008 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 29. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 15. ledna 2008 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 29. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 15. ledna 2008 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 29/01 Udělení věcného daru prvnímu občánkovi města Valašské Meziříčí

Více

Usnesení. z 33. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 18. listopadu 2015 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 33. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 18. listopadu 2015 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 33. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 18. listopadu 2015 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ R 33/01 Volba ověřovatelů zápisu Rada města zvolila ověřovateli zápisu

Více

Usnesení. z 15. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 24. ledna 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 15. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 24. ledna 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 15. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 24. ledna 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 15/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Zápis. z 38. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 23. července 2012 v 14:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Zápis. z 38. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 23. července 2012 v 14:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Zápis z 38. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 23. července 2012 v 14:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle presenční listiny PhDr.

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp: Mgr. Pernický. T: Zodp.: JUDr. Ivánek Ing. Studeník. T: Ihned Zodp.: JUDr. Ivánek Ing.

Usnesení. T: Ihned Zodp: Mgr. Pernický. T: Zodp.: JUDr. Ivánek Ing. Studeník. T: Ihned Zodp.: JUDr. Ivánek Ing. Usnesení z 94. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 8. června 2010 v 10:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 94/01 RADIOBUS poptávkový dopravní systém Rada města ukládá zadat zpracování

Více

Zápis. z 15. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 13. června 2011 v 9:00 hodin v kanceláři starosty, budova radnice MěÚ

Zápis. z 15. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 13. června 2011 v 9:00 hodin v kanceláři starosty, budova radnice MěÚ Zápis z 15. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 13. června 2011 v 9:00 hodin v kanceláři starosty, budova radnice MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle presenční

Více

Usnesení. z 25. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 13. listopadu 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 25. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 13. listopadu 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 25. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 13. listopadu 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 25/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha Mgr. Chajdrna. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha Mgr. Chajdrna

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha Mgr. Chajdrna. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha Mgr. Chajdrna Usnesení z 68. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 26. června 2009 v 11:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 68/01 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky

Více

Usnesení. z 99. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 25. srpna 2010 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 99. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 25. srpna 2010 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 99. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 25. srpna 2010 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 99/01 Výkazy obchodní společnosti Městské lesy a zeleň, s. r. o. ke dni

Více

Usnesení. z 81. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 15. prosince 2009 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 81. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 15. prosince 2009 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 81. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 15. prosince 2009 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 81/01 Hospodaření obchodní společnosti Městské lesy a zeleň, s. r.

Více

Usnesení. z 57. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 17. března 2009 v 10:30 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 57. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 17. března 2009 v 10:30 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 57. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 17. března 2009 v 10:30 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 57/01 Výkazy společnosti ST SERVIS s. r. o. Rada města bere na vědomí

Více

Usnesení. z 33. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 23. ledna 2014 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 33. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 23. ledna 2014 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 33. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 23. ledna 2014 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 33/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

Zápis. z 22. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 15. listopadu 2011 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Zápis. z 22. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 15. listopadu 2011 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Zápis z 22. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 15. listopadu 2011 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle presenční listiny PhDr.

Více

Zápis. ze 42. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 15. října 2012 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Zápis. ze 42. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 15. října 2012 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 42. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 15. října 2012 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle presenční listiny MUDr.

Více

Usnesení. z 16. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 28. února 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 16. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 28. února 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 16. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 28. února 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 16/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení. z 5. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 16. ledna 2007 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ (radnice)

Usnesení. z 5. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 16. ledna 2007 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ (radnice) Usnesení z 5. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 16. ledna 2007 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ (radnice) 5/01 Výsledek ankety žáků ZŠ Masarykova, Křižná, Žerotínova,

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 37 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 9. 11. 2015 od 18.00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht, PhDr. Ilona Němcová, Mgr.

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Josef Matocha MUDr. Miroslav Krchňák

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Josef Matocha MUDr. Miroslav Krchňák Usnesení z 62. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 31. května 2013 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ R 62/01 Volba ověřovatelů zápisu Rada města zvolila ověřovateli zápisu

Více

Informace z usnesení XVII. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne

Informace z usnesení XVII. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne Informace z usnesení XVII. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013 1. Žádost o splátkový kalendář Lenka Zeiselová, bývalý uživatel bytu č.14 na ulici Kurská č.o. 2 v Brně Starém Lískovci

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne 16. 12. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/ 4246/2015 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 600/2015 Rada města Jablonné

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Usnesení. ze 76. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 19. listopadu 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. ze 76. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 19. listopadu 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení ze 76. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 19. listopadu 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ R 76/01 Volba ověřovatelů zápisu Rada města zvolila ověřovateli zápisu

Více

Usnesení. z 9. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného 17. září 2015 v 9 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 9. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného 17. září 2015 v 9 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 9. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného 17. září 2015 v 9 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 9/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo ověřovateli

Více

USNESENÍ z 25. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 27. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 25. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 27. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 25. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 27. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/25/2015 Schválení programu 25. schůze Rady města Uničova

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Jiří Částečka

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Jiří Částečka Usnesení z 94. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 11. července 2014 v 9:30 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ R 94/01 Volba ověřovatelů zápisu Rada města zvolila ověřovateli zápisu

Více

PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 13. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne

PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 13. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 13. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne 18.5.2016 1/13/ZM/2016 - Volba návrhové komise Zastupitelstvo města-volí návrhovou komisi ve složení: Libor Duchoň. Mgr. Šárka

Více

USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne

USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne 18.11.2009 1/23/ZM/2009 - I. návrh rozpočtu na rok 2010. I. návrh rozpočtu na rok 2010. 2/23/ZM/2009 - Rozpočtová opatření č. 31-43 I. rozpočtová

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Usnesení. z 53. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 6. září 2016 v 9:30 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 53. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 6. září 2016 v 9:30 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 53. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 6. září 2016 v 9:30 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ R 53/01 Volba ověřovatelů zápisu Rada města zvolila ověřovateli zápisu pana Mgr.

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Jiří Částečka

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Jiří Částečka Usnesení ze 73. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 1. října 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ R 73/01 Volba ověřovatelů zápisu Rada města zvolila ověřovateli zápisu paní

Více

Výpis usnesení ze 44. schůze Rady města Břeclavi ze dne

Výpis usnesení ze 44. schůze Rady města Břeclavi ze dne Výpis usnesení ze 44. schůze Rady města Břeclavi ze dne 24.8.2016 S00RP00OS8ZT Rada města projednala: R/44/16/3 zápis ze své 43. schůze RM a nemá k tomu připomínky. Rada města schválila: R/44/16/5 v souladu

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

Zápis ze 77. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 10. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 77. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 10. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 77. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 10. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle presenční listiny Mgr.

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 30. září 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 167/09 180/09) [hr]

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 254/2016 1. vzala na vědomí zahájení přípravy návrhu nových zásad pro pronájem bytů, pronájem nebytových

Více

Usnesení. z 4. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 17. prosince 2014 v 10:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 4. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 17. prosince 2014 v 10:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 4. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 17. prosince 2014 v 10:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ R 4/01 Volba ověřovatelů zápisu Rada města zvolila ověřovateli zápisu

Více

U S N E S E N Í bere na vědomí schvaluje bere na vědomí doporučuje zastupitelstvu obce vzít na vědomí schvaluje schvaluje schvaluje schvaluje

U S N E S E N Í bere na vědomí schvaluje bere na vědomí doporučuje zastupitelstvu obce vzít na vědomí schvaluje schvaluje schvaluje schvaluje U S N E S E N Í z 25. schůze Rady obce Bystřice konané dne 13.12.2011 v 15:00 hod. v zasedací místnosti ve 3. mezipatře Obecního úřadu v Bystřici Rada obce Bystřice projednala a: 693/25/11 bere na vědomí

Více

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města bod č. 13 Číslo zasedání: 10. Termín zasedání: 10. 11. 2011 Předkládá: Jiří Částečka, starosta MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Název: Majetkové transakce PRODEJE - ZÁMĚRY 1. Žádost paní xxx

Více

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne S00RP00O98O7 Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne 27.1.2016 Rada města projednala: R/29/16/3 zápis ze své 28. schůze RM a nemá k tomu připomínky. Rada města schválila: R/29/16/2 schválila

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015 Přítomni: Mgr. Mrzílková, p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Hrodek, p. Wiesner Za MěÚ: Ing. Svobodová Omluveni: Ing.

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 91. schůze rady města Slavkov u Brna, která se konala dne 7.8.2017 2069/91/RM/2017 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 73. schůze MRM z období 2010-2014

Více

Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření smlouvy o nájmu bytu

Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření smlouvy o nájmu bytu Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.2. 2011 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Rada MČ Brno - Starý-Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového odboru, s uzavřením

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení. z 54. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 27. září 2016 v 09:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 54. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 27. září 2016 v 09:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 54. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 27. září 2016 v 09:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ R 54/01 Volba ověřovatelů zápisu Rada města zvolila ověřovateli zápisu pana

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 u p r a v e n á v e r z e č. 351 úhradu nákladů za ušití nových sak z poskytnutého příspěvku Spolku Městské hudby Kynšperk nad

Více

U s n e s e n í z 34. jednání rady města Velká Bystřice dne v 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu

U s n e s e n í z 34. jednání rady města Velká Bystřice dne v 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu U s n e s e n í z 34. jednání rady města dne 27.6.2012 v 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu UR/34/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 34. jednání rady města Bod programu 1.

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/03/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/03/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/03/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Vyhodnocení hospodaření v obecních lesích (Zdeněk Papík, LESPAP) b) Výsledky výběrového řízení

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

Usnesení. z 97. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 14. července 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 97. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 14. července 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 97. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 14. července 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 97/01 Přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši

Více

Č. j.: MUCH 76336/2015

Č. j.: MUCH 76336/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH Č. j.: MUCH 76336/2015 ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 13. schůze Rady města Chebu

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha Bc. Studeník. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha Ing. arch. Vávrová

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha Bc. Studeník. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha Ing. arch. Vávrová Usnesení ze 43. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 21. září 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 43/01 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města

Více

USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne 26.1.2009 37/3/R/2009 Kontrola plnění usnesení I. bere na vědomí splněná usnesení č.1/1/r/2009, 4/1/R/2009, 5/1/R/2009. II. schvaluje začlenění rozhodčí

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem Č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z S. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 6. března 2013 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

Usnesení z 36. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 36. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 36. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 26.10.2015 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/36/RM/2015 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 8/34/RM/2015, 2/34/RM/2015,

Více

Zápis. ze 40. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 13. září 2012 v 7:30 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ. dle presenční listiny

Zápis. ze 40. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 13. září 2012 v 7:30 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ. dle presenční listiny Zápis ze 40. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 13. září 2012 v 7:30 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle presenční listiny PhDr. Milena

Více

Usnesení. z 26. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 27. listopadu 2007 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 26. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 27. listopadu 2007 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 26. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 27. listopadu 2007 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 26/01 Návrh mimořádné odměny za II. pololetí roku 2007 Ing. Miroslavě

Více

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Usnesení. z 84. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 18. února 2014 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 84. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 18. února 2014 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 84. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 18. února 2014 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ R 84/01 Volba ověřovatelů zápisu Rada města zvolila ověřovateli zápisu pana

Více

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne 30.08.2012 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice UR/36/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 36. jednání

Více

U s n e s e n í z 30. jednání rady města Velká Bystřice dne v 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici.

U s n e s e n í z 30. jednání rady města Velká Bystřice dne v 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici. U s n e s e n í z 30. jednání rady města dne 21.05.2012 v 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici. UR/30/1/2012 program jednání : 1. s c h v a l u j e program 30. jednání rady

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 R 792/16 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek schvaluje vnitřní směrnici č. 7/2016 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek v předloženém znění.

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014 R 25/14 Změna finančního plánu společnosti Městské lesy Doksy za rok 2013 a) schvaluje změny finančního plánu společnosti Městské lesy Doksy, s.

Více

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 18. listopadu 2009 (upravená verze)

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 18. listopadu 2009 (upravená verze) Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 18. listopadu 2009 (upravená verze) č. 400 rozpočtové opatření č. 7/2009/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny rozpočtu roku 2009

Více

PŘEHLED USNESENÍ 11. Zastupitelstvo města Jirkov konající se dne

PŘEHLED USNESENÍ 11. Zastupitelstvo města Jirkov konající se dne PŘEHLED USNESENÍ 11. Zastupitelstvo města Jirkov konající se dne 10.2.2016 1/11/ZM/2016 - Volba návrhové komise Zastupitelstvo města volí návrhovou komisi ve složení: Jan Bošina. Petr Škuta Ing. Luboš

Více

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč Výpis z U s n e s e n í č. 2/2014 ze zasedání Rady města, konaného 20.1.2014 na Městském úřadě v Jílovém u Prahy 2.1.14 Rada města bere na vědomí kontrolu úkolů z minulé RM. 2.2.14 Rada města bere na vědomí

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 42/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ

ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ 239046 Příjmová část: Paragraf Položk Org. ÚZ MD D Text 1111 700000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 1112 150000 Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné

Více