Město Lipník nad Bečvou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Lipník nad Bečvou"

Transkript

1 Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004. Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle ust. 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na Městském úřadě Lipník nad Bečvou, kancelář starosty, nám. T.G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou. 486/2003 RM 19 Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM RM po projednání bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze schůzí RM. 487/2003 RM 19 Rozpočtové opatření č RM po projednání schvaluje rozpočtové opatření snižující rozpočet města na straně příjmů i výdajů shodně o částku ,55 Kč na hodnotu celkem ,45 Kč, v následujícím členění: a) - snížení na straně příjmů, ÚZ : Kč ,00 v pol. 4122, neinv. přijaté dotace od krajů školství, - navýšení na straně výdajů, ÚZ : Kč ,00 v org. 312, 3113, pol. 5331, neinv. příspěvek zřízeným PO kraj, Kč ,00 v org. 312, 3141, pol. 5331, neinv. přísp. zříz. PO kraj stravování, Kč 5.000,00 v org. 315, 3111, pol. 5331, neinv. příspěvek zřízeným PO kraj MŠ, Kč ,00 v org. 320, 3121, pol. 5331, neinv. příspěvek zřízeným PO kraj, - snížení na straně výdajů, ÚZ : Kč ,00 v org. 305, 3111, pol. 5331, neinv. příspěvek zřízeným PO kraj, Kč ,00 v org. 305, 3141, pol. 5331, neinv. přísp. zříz. PO kraj stravování, Kč ,00 v org. 311, 3113, pol. 5331, neinv. příspěvek zřízeným PO kraj, Kč 5.000,00 v org. 311, 3143, pol. 5331, neinv. přísp. zříz. PO kraj družiny, Kč ,00 v org. 312, 3143, pol. 5331, neinv. přísp. zříz. PO kraj družiny, Kč ,00 v org. 315, 3113, pol. 5331, neinv. příspěvek zřízeným PO kraj, Kč ,00 v org. 315, 3143, pol. 5331, neinv. přísp. zříz. PO kraj družiny,

2 b) - snížení na straně příjmů, ÚZ : Kč ,55 v pol. 4111, neinv. přijaté dotace z VPS SR referendum, - snížení na straně výdajů v org. 342, 6114, ÚZ : Kč 3,00 v pol. 5019, ostatní platy, Kč ,00 v pol. 5021, ostatní osobní výdaje, Kč ,55 v pol. 5139, nákup materiálu, Kč 3.970,00 v pol. 5156, pohonné hmoty, Kč 3.728,00 v pol. 5161, služby pošt, Kč 200,00 v pol. 5164, nájemné, Kč 6.491,00 v pol. 5169, nákup ostatních služeb, c) - přesun na straně výdajů, ÚZ : Kč ,00 v org. 311 z 3113, pol na 3299, pol. 5331, neinv. příspěvek zřízeným PO Projekt II, Kč ,00 v org. 312 z 3113, pol na 3299, pol. 5331, neinv. příspěvek zřízeným PO Projekt II, Kč 5.000,00 v org. 315 z 3113, pol na 3299, pol. 5331, neinv. příspěvek zřízeným PO Projekt II, Kč ,00 v org. 320 z 3121, pol na 3299, pol. 5331, neinv. příspěvek zřízeným PO Projekt II, d) - navýšení na straně příjmů: Kč ,00 v 3111, pol. 2111, příjmy z poskytovaných služeb - školkovné, Kč ,00 v 3113, pol. 2111, příjmy z poskytovaných služeb - družinkovné, - navýšení na straně výdajů: Kč 4.000,00 v org. 311, 3113, pol. 5331, neinv. přísp. zřízeným PO školkovné + družinkovné, Kč ,00 v org. 312, 3113, pol. 5331, neinv. přísp. zřízeným PO školkovné + družinkovné, Kč ,00 v org. 312, 3113, pol. 5331, neinv. příspěvek zřízeným PO, e) - přesun na straně výdajů v org. 411: Kč 4.000,00 z 3639, pol na 3429, pol. 5151, voda, Kč 4.000,00 z 3639, pol na 3632, pol. 5154, el. energie, f) - přesun na straně výdajů: Kč ,00 z org. 442, 3313, pol. 5331, kulturní akce, na: Kč ,00 org. 340, 3313, pol. 5331, neinv. přísp. zříz. PO kulturní akce, Kč 1.500,00 org. 348, 3319, pol. 5021, OOV správce KD, Kč 420,00 org. 348, 3319, pol. 5031, pov. poj. na soc. pojištění správce KD, Kč 150,00 org. 348, 3319, pol. 5032, pov. poj. na zdr. pojištění správce KD, g) - přesun na straně výdajů v org. 442: Kč 500,00 z 2140, pol na 3326, pol. 5139, nákup materiálu věnce na pomníky, h) - přesun na straně výdajů v org. 345: Kč 3.318,00 z 2212, pol. 5171, orj. 1, na 2310, pol. 6126, orj. 1, projektová dokumentace na prodloužení vodovodu v Loučce, Kč ,00 z 2212, pol. 5171, orj. 1, na 2321, pol. 6121, orj. 6, prodloužení kanalizace v Loučce, i) - přesun na straně výdajů v org. 400: Kč ,00 z 3612, pol. 5171, na 3322, pol. 5171, opravy a nátěry omítek podloubí,

3 j) - na straně příjmů: - snížení: Kč ,00 v pol. 4116, ÚZ , ostatní přijaté neinv. dotace ze SR ČR portál zámku, - navýšení: Kč ,00 v pol. 4216, ÚZ , ostatní přijaté inv. dotace ze SR ČR portál zámku, - na straně výdajů v org. 415, orj. 55: - snížení: Kč ,00 v 3322, pol. 6121, ÚZ , statické zajištění a restaurování portálu zámku, - navýšení: Kč ,00 v 3322 pol. 6121, ÚZ , statické zajištění a restaurování portálu zámku, k) - na straně příjmů navýšení: Kč ,00 v 6171, pol. 2210, přijaté sankční platby vnitřní správa, - na straně výdajů navýšení: Kč ,00 v org. 362, 4312, pol. 5331, neinv. přísp. zřízeným PO. 2. RM ukládá vedoucímu odboru finančního zabezpečit začlenění rozpočtového opatření do rozpočtu města. T: /2003 RM 19 Obecně závazná vyhláška č. xx/2003, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2003 Požární řád města Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit obecně závaznou vyhlášku č. xx/2003, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2003 Požární řád města Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá starostovi města Ing. M. Přikrylovi předložit materiál k projednání v ZM. T: /2003 RM 19 Žádost o příspěvek na provoz programu sociálně-zdravotních služeb 1. RM po projednání schvaluje poskytnutí příspěvku na provoz programů sociálnězdravotních služeb Občanského sdružení KAPPA-HELP v roce 2003 ve výši ,- Kč.

4 2. RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatel o výsledku jednání. T: RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví zajistit uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku. T: /2003 RM 19 Dohoda o vytvoření společných spádových obvodů základních škol 1. RM po projednání schvaluje uzavření Dohody o vytvoření společných spádových obvodů základních škol dle přílohy, mezi Městem Lipník nad Bečvou a obcí Veselíčko, zastoupenou starostou obce Jiřím Gogelou. 2. RM ukládá starostovi města podepsat Dohodu o vytvoření společných spádových obvodů základních škol s uvedenou obcí. T: /2003 RM 19 Návrh na stanovení sňatkových dnů na rok 2004 Návrh na určení místa pro konání slavnostních obřadů Zrušení usnesení č. 1017/2001 RM 36 a č. 72/2003 RM 4 1. RM po projednání : a) schvaluje sňatkové dny na rok 2004 dle předloženého návrhu, b) schvaluje místo pro konání slavnostních obřadů obřadní síň v budově Městského úřadu Lipník nad Bečvou, nám. T.G.Masaryka 89, c) revokuje usnesení č. 1017/2001 RM 36 a č. 72/2003 RM 4, stanovení míst pro konání svatebních obřadů. 2. RM ukládá vedoucímu odboru vnitřních věcí zajistit vyvěšení informace o stanovených sňatkových dnech na rok 2004 a místě pro konání slavnostních obřadů na úřední desce městského úřadu. T:

5 492/2003 RM 19 Rekonstrukce kaple sv. Petra 1. RM po projednání schvaluje : a) na základě provedeného výběrového řízení dodavatele stavby Rekonstrukce kaple sv. Petra obchodní společnost SKD stavební, se sídlem Lipník nad Bečvou, Na Bečvě 533, b) smlouvu o dílo. 2. RM ukládá starostovi města podepsat smlouvu o dílo. T: /2003 RM 19 Přidělení a pronájem bytu č. 1, o velikosti 1+1, v domě č.p. 75 ul. Křížkovského, Lipník nad Bečvou mimo Pořadník žadatelů o přidělení bytu v majetku Města Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání neschvaluje přidělení a pronájem bytu č. 1, o velikosti 1+1, ve II. NP domu č.p. 75 ul. Křížkovského, Lipník nad Bečvou paní Boženě Haluškové,. mimo Pořadník žadatelů o přidělení bytu 1+1 v majetku Města Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku informovat žadatelku. 3. RM po projednání schvaluje přidělení a pronájem bytu č. 1, o velikosti 1+1, ve II. NP domu č.p. 75 ul. Křížkovského, Lipník nad Bečvou panu Janu Cinovi,. mimo Pořadník žadatelů o přidělení bytu 1+1 v majetku Města Lipník nad Bečvou za podmínky, že pan Cina vrátí městu stávající byt č. 5, o velikosti 2+1, v domě č.p. 964 ul. M. J. Husa, Lipník nad Bečvou. 4. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit uzavření nájemní smlouvy a převzetí bytu č. 5 v domě č.p. 964 ul. M. J. Husa, Lipník nad Bečvou.

6 494/2003 RM 19 Podnájem bytu č. 33 v domě č.p ul. Bratrská, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání souhlasí s uzavřením smlouvy o podnájmu bytu č. 33 v domě č.p ul. Bratrská, Lipník nad Bečvou mezi paní Petrou Wolfovou a paní Lenkou Fišbachovou,., na dobu určitou, a to od do , dle 719 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku informovat žadatelku. 495/2003 RM 19 Přidělení a pronájem bezbariérového bytu č. 3/2 (o velikosti 2+1+KK) v bytovém domě v ul. Osecká v Lipníku nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje přidělení a pronájem bezbariérového bytu č. 3/2 (o velikosti 2+1+KK) v I. NP bytového domu v ul. Osecká v Lipníku nad Bečvou, situovaného na pozemku parc.č. st.285/1 zast. plocha v k.ú. Lipník nad Bečvou panu Zdeňku Glosovi,.. Jedná se o byt zvláštního určení dle zákona č. 102/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který nelze přidělit dle pořadníku ve smyslu Směrnice o hospodaření s obecními byty v majetku Města Lipník nad Bečvou, proto nebude požadováno složení kauce. Nájemní smlouva bude uzavřena do 14 dnů ode dne právní moci kolaudačního rozhodnutí na shora uvedený dům. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku: a) informovat žadatele o výsledku jednání, b) zajistit uzavření nájemní smlouvy s panem Glosem. T: do 14 dnů od právní moci kolaudačního rozhodnutí na výše uvedený dům. 496/2003 RM 19 Pronájem části střechy na objektu č.p ul. Zahradní, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje: a) pronájem části střechy o výměře 2 m 2 (dle situačního nákresu) na objektu č.p ul. Zahradní, Lipník nad Bečvou firmě ZEAL s.r.o., IČ , se sídlem v Lipníku nad Bečvou, Jezerská 1022, zastoupené Ing. Petrem Zdarsou, jednatelem společnosti, na dobu určitou, a to 5 let, za cenu 9.600,- Kč/rok, za účelem umístění zařízení pro bezdrátový přenos dat, b) předloženou nájemní smlouvu.

7 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit uzavření nájemní smlouvy. 3. RM po projednání: a) neschvaluje pronájem části střechy o výměře 2 m 2 (dle situačního nákresu) na objektu č.p ul. Zahradní, Lipník nad Bečvou Ing. Karlu Vaculíkovi ZENIT, IČ , se sídlem v Lipníku nad Bečvou, nám. T. G. Masaryka 13, za účelem umístění antén pro příjem a vysílání internetu, b) nesouhlasí s přivedením LAN sítě z domu č.p ul. Zahradní, Lipník nad Bečvou k domu č.p ul. Zahradní, Lipník nad Bečvou pomocí vodiče zavěsného vedení mezi střechami domů č.p a RM ukládá vedoucí odboru správy majetku informovat žadatele. 497/2003 RM 19 Pronájem části pozemku parc.č. 2787/143 ostatní plocha jiná plocha v k.ú. Lipník nad Bečvou RM po projednání stáhla předložený materiál z programu jednání. 498/2003 RM 19 Vyhlášení záměru pronájmu pozemku parc.č. 173/86 v k.ú. Podhoří na Moravě 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu pozemku parc.č. 173/86 zahrada o výměře 720 m 2 v k.ú. Podhoří na Moravě za podmínek: - využití pozemku k rekreačním účelům, - cena za pronájem je stanovena ve výši 1,50 Kč/m 2 /rok, - nájemce výslovně souhlasí s tím, aby pronajímatel upravoval výši nájemného podle míry inflace dle informací Českého statistického úřadu, - nájemce není oprávněn dát předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu. Nájemce rovněž není oprávněn přenechat předmět nájmu či jeho část do bezplatného užívání jiné osobě, - veškeré stavby na pozemku mohou být realizovány pouze se souhlasem pronajímatele, poznámka: - nemovitost je v pronájmu do , - zájemce vyplní žádost o pronájem nemovitosti, kterou obdrží na odboru správy majetku Městského úřadu v Lipníku nad Bečvou dveře č RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu.

8 499/2003 RM 19 Vyhlášení záměru pronájmu částí pozemku parc.č. 59/2 ostatní plocha ostatní komunikace v k.ú. Podhoří na Moravě 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu částí pozemku parc.č. 59/2 ostatní plocha ostatní komunikace o celkové výměře 59 m 2 (viz geometrický plán díl a, díl b a pozemek parc.č. 59/12) v k.ú. Podhoří na Moravě za podmínek: - pronájem za účelem přístupu k objektu č.p. 44 v Podhoří a za účelem zřízení zahrádky, - nájemné činí 3,- Kč/m 2 /rok, - nájemce souhlasí s tím, aby pronajímatel upravil výši nájemného podle míry inflace dle informací Českého statistického úřadu, - nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu ani do bezplatného užívání jiné osobě, - stavby dočasného charakteru mohou být na předmětných částech pozemku umístěny pouze se souhlasem pronajímatele a ohlášení drobné stavby na stavebním úřadě Městského úřadu Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. 500/2003 RM 19 Výmaz věcného břemene z evidence katastru nemovitostí 1. RM po projednání schvaluje: a) výmaz věcného břemene spočívajícího v služebnosti položení litinového potrubí se vším příslušenstvím a služebnosti volného přístupu ke všem zařízením za účelem udržování na nemovitostech zapsaných na LV 40 pro k.ú. Podhoří na Moravě, a to k budově č.p. 71 nacházející se na pozemku parc.č. st.87 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc.č. st.87 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 111 m 2 a pozemku parc.č. 74/4 zahrada o výměře 1269 m 2, které bylo zřízeno ve prospěch města Lipník nad Bečvou, b) předloženou smlouvu o zániku věcného břemene. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit podepsání smlouvy o zániku věcného břemene. T:

9 501/2003 RM 19 Zřízení věcných břemen k.ú. Lipník nad Bečvou RM po projednání stáhla předložený materiál z programu jednání. 502/2003 RM 19 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc.č. 1396/1 ostatní plocha neplodná v k.ú. Loučka 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit vyhlášení záměru prodeje: - části pozemku parc.č. 1396/1 ostatní plocha neplodná o výměře cca 370 m 2 (viz situační plán - 1) v k.ú. Loučka, - části pozemku parc.č. 1396/1 ostatní plocha neplodná o výměře cca 230 m 2 (viz situační plán - 2) v k.ú. Loučka, - části pozemku parc.č. 1396/1 ostatní plocha neplodná o výměře cca 150 m 2 (viz situační plán - 3) v k.ú. Loučka, - části pozemku parc.č. 1396/1 ostatní plocha neplodná o výměře cca 300 m 2 (viz situační plán - 4) v k.ú. Loučka, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: - kupující uhradí kupní cenu, náklady za vyhotovení geometrického plánu a náklady za zpracování znaleckého posudku, a to do 10 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy, - návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení nákladů spojených s převodem, - v případě, že kupující nepodepíše kupní smlouvu do dvou měsíců ode dne schválení převodu předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti. nejnižší nabídková cena činí: 54,50 Kč/m 2 2. RM ukládá starostovi města předložit materiál k projednání ZM. T:

10 503/2003 RM 19 Vyhlášení záměru prodeje pozemků parc.č. 172/20 zahrada a parc.č. 172/21 zahrada v k.ú. Podhoří na Moravě 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit vyhlášení záměru prodeje pozemků parc.č. 172/20 zahrada o výměře 568 m 2 a parc.č. 172/21 zahrada o výměře 610 m 2 v k.ú. Podhoří na Moravě, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: - s žadatelem bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě s tím, že samotná kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 4 měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí stavby (rodinného domu, případně rekreačního objektu) umístěné na předmětných pozemcích (resp. na jejich části), - kupující uhradí kupní cenu a náklady za zpracování znaleckého posudku, a to do 10 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy, - návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení nákladů spojených s převodem, - v případě, že kupující nepodepíše kupní smlouvu do dvou měsíců ode dne schválení převodu předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti, - žádosti o převod předmětných nemovitostí musí být podány v zapečetěných obálkách označených slovy: NEOTEVÍRAT PRODEJ ZAHRAD 172/20 a 172/21. nejnižší nabídková cena činí: 8.980,- Kč Upozornění pro žadatele: Pozemek parc.č. 172/21 je v současné době užíván na základě nájemní smlouvy. 2. RM ukládá starostovi města předložit materiál k projednání ZM. T: Ing. Miloslav Přikryl starosta města Vladimír Mikeška místostarosta města

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi dne 24. 11. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi dne 3. 10. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 40. schůzi dne 4. 10. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 81. schůzi dne 7. 8. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi dne 25. 8. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

2. RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání.

2. RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání. Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 39. schůzi dne 13. 9. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. schůzi dne 13. 11. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 85. schůzi dne 16. 10. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 56. schůzi 30.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 58. schůzi 11.11.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 31.05.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi dne 9. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 26.07.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi dne 30. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 63. schůzi dne 12. 9. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 37. schůzi dne 23. 8. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. schůzi 10.11.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi dne 15. 11. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi dne 5. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 35. schůzi dne 28. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi 27.06.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi dne 30. 7. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 02.12.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi 12.01.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 9. schůzi dne 14. 4. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi 18.05.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 17. schůzi dne 10. 9. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 3. zasedání dne 27. 2. 2007 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 17. schůzi dne 22. 9. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 22. zasedání dne 7. 2. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi 17.02.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 Usnesení 2081/2014 - RM 64 ze dne 14. 1. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 14.1. 2014 bez

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 64. schůzi 22.02.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 52. schůzi dne 11. 4. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi dne 25. 6. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 53/2010-2014 a č. 54/2010-2014 Tisk 1041/2010-2014/RM

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 53/2010-2014 a č. 54/2010-2014 Tisk 1041/2010-2014/RM U S N E S E N Í z 55. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo v pondělí 11. 8. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 46. schůzi 21.01.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 33. schůzi dne 30.06.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi 28.11.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 72. schůzi 23.08.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 54. schůzi 26.08.2013 následující usnesení 1452/2013 RM 54 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1453/2013 RM 54 Ověřovatelé

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. řádné schůzi dne 2. 12. 2002 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 23.09. 2008 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 29. schůzi 25.04.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi dne 14. 2. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 8. schůzi 30.03.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 14. schůzi 07.09.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 43. schůzi 26.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

USNESENÍ. z 34. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014

USNESENÍ. z 34. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 34. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014 Usnesení 837/2014 - ZM 34 ze dne 9. 10. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 9.10.2014

Více

Zápis z třicátéhotřetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 19.06.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhotřetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 19.06.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhotřetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 19.06.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 659 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi 08.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi 24.08.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 68. schůzi dne 5. 12. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 53. schůzi 24.06.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 67. schůzi 31.03.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013. U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. března 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 11. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 11. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 11. 2013 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více