Město Lipník nad Bečvou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Lipník nad Bečvou"

Transkript

1 Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004. Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle ust. 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na Městském úřadě Lipník nad Bečvou, kancelář starosty, nám. T.G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou. 486/2003 RM 19 Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM RM po projednání bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze schůzí RM. 487/2003 RM 19 Rozpočtové opatření č RM po projednání schvaluje rozpočtové opatření snižující rozpočet města na straně příjmů i výdajů shodně o částku ,55 Kč na hodnotu celkem ,45 Kč, v následujícím členění: a) - snížení na straně příjmů, ÚZ : Kč ,00 v pol. 4122, neinv. přijaté dotace od krajů školství, - navýšení na straně výdajů, ÚZ : Kč ,00 v org. 312, 3113, pol. 5331, neinv. příspěvek zřízeným PO kraj, Kč ,00 v org. 312, 3141, pol. 5331, neinv. přísp. zříz. PO kraj stravování, Kč 5.000,00 v org. 315, 3111, pol. 5331, neinv. příspěvek zřízeným PO kraj MŠ, Kč ,00 v org. 320, 3121, pol. 5331, neinv. příspěvek zřízeným PO kraj, - snížení na straně výdajů, ÚZ : Kč ,00 v org. 305, 3111, pol. 5331, neinv. příspěvek zřízeným PO kraj, Kč ,00 v org. 305, 3141, pol. 5331, neinv. přísp. zříz. PO kraj stravování, Kč ,00 v org. 311, 3113, pol. 5331, neinv. příspěvek zřízeným PO kraj, Kč 5.000,00 v org. 311, 3143, pol. 5331, neinv. přísp. zříz. PO kraj družiny, Kč ,00 v org. 312, 3143, pol. 5331, neinv. přísp. zříz. PO kraj družiny, Kč ,00 v org. 315, 3113, pol. 5331, neinv. příspěvek zřízeným PO kraj, Kč ,00 v org. 315, 3143, pol. 5331, neinv. přísp. zříz. PO kraj družiny,

2 b) - snížení na straně příjmů, ÚZ : Kč ,55 v pol. 4111, neinv. přijaté dotace z VPS SR referendum, - snížení na straně výdajů v org. 342, 6114, ÚZ : Kč 3,00 v pol. 5019, ostatní platy, Kč ,00 v pol. 5021, ostatní osobní výdaje, Kč ,55 v pol. 5139, nákup materiálu, Kč 3.970,00 v pol. 5156, pohonné hmoty, Kč 3.728,00 v pol. 5161, služby pošt, Kč 200,00 v pol. 5164, nájemné, Kč 6.491,00 v pol. 5169, nákup ostatních služeb, c) - přesun na straně výdajů, ÚZ : Kč ,00 v org. 311 z 3113, pol na 3299, pol. 5331, neinv. příspěvek zřízeným PO Projekt II, Kč ,00 v org. 312 z 3113, pol na 3299, pol. 5331, neinv. příspěvek zřízeným PO Projekt II, Kč 5.000,00 v org. 315 z 3113, pol na 3299, pol. 5331, neinv. příspěvek zřízeným PO Projekt II, Kč ,00 v org. 320 z 3121, pol na 3299, pol. 5331, neinv. příspěvek zřízeným PO Projekt II, d) - navýšení na straně příjmů: Kč ,00 v 3111, pol. 2111, příjmy z poskytovaných služeb - školkovné, Kč ,00 v 3113, pol. 2111, příjmy z poskytovaných služeb - družinkovné, - navýšení na straně výdajů: Kč 4.000,00 v org. 311, 3113, pol. 5331, neinv. přísp. zřízeným PO školkovné + družinkovné, Kč ,00 v org. 312, 3113, pol. 5331, neinv. přísp. zřízeným PO školkovné + družinkovné, Kč ,00 v org. 312, 3113, pol. 5331, neinv. příspěvek zřízeným PO, e) - přesun na straně výdajů v org. 411: Kč 4.000,00 z 3639, pol na 3429, pol. 5151, voda, Kč 4.000,00 z 3639, pol na 3632, pol. 5154, el. energie, f) - přesun na straně výdajů: Kč ,00 z org. 442, 3313, pol. 5331, kulturní akce, na: Kč ,00 org. 340, 3313, pol. 5331, neinv. přísp. zříz. PO kulturní akce, Kč 1.500,00 org. 348, 3319, pol. 5021, OOV správce KD, Kč 420,00 org. 348, 3319, pol. 5031, pov. poj. na soc. pojištění správce KD, Kč 150,00 org. 348, 3319, pol. 5032, pov. poj. na zdr. pojištění správce KD, g) - přesun na straně výdajů v org. 442: Kč 500,00 z 2140, pol na 3326, pol. 5139, nákup materiálu věnce na pomníky, h) - přesun na straně výdajů v org. 345: Kč 3.318,00 z 2212, pol. 5171, orj. 1, na 2310, pol. 6126, orj. 1, projektová dokumentace na prodloužení vodovodu v Loučce, Kč ,00 z 2212, pol. 5171, orj. 1, na 2321, pol. 6121, orj. 6, prodloužení kanalizace v Loučce, i) - přesun na straně výdajů v org. 400: Kč ,00 z 3612, pol. 5171, na 3322, pol. 5171, opravy a nátěry omítek podloubí,

3 j) - na straně příjmů: - snížení: Kč ,00 v pol. 4116, ÚZ , ostatní přijaté neinv. dotace ze SR ČR portál zámku, - navýšení: Kč ,00 v pol. 4216, ÚZ , ostatní přijaté inv. dotace ze SR ČR portál zámku, - na straně výdajů v org. 415, orj. 55: - snížení: Kč ,00 v 3322, pol. 6121, ÚZ , statické zajištění a restaurování portálu zámku, - navýšení: Kč ,00 v 3322 pol. 6121, ÚZ , statické zajištění a restaurování portálu zámku, k) - na straně příjmů navýšení: Kč ,00 v 6171, pol. 2210, přijaté sankční platby vnitřní správa, - na straně výdajů navýšení: Kč ,00 v org. 362, 4312, pol. 5331, neinv. přísp. zřízeným PO. 2. RM ukládá vedoucímu odboru finančního zabezpečit začlenění rozpočtového opatření do rozpočtu města. T: /2003 RM 19 Obecně závazná vyhláška č. xx/2003, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2003 Požární řád města Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit obecně závaznou vyhlášku č. xx/2003, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2003 Požární řád města Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá starostovi města Ing. M. Přikrylovi předložit materiál k projednání v ZM. T: /2003 RM 19 Žádost o příspěvek na provoz programu sociálně-zdravotních služeb 1. RM po projednání schvaluje poskytnutí příspěvku na provoz programů sociálnězdravotních služeb Občanského sdružení KAPPA-HELP v roce 2003 ve výši ,- Kč.

4 2. RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatel o výsledku jednání. T: RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví zajistit uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku. T: /2003 RM 19 Dohoda o vytvoření společných spádových obvodů základních škol 1. RM po projednání schvaluje uzavření Dohody o vytvoření společných spádových obvodů základních škol dle přílohy, mezi Městem Lipník nad Bečvou a obcí Veselíčko, zastoupenou starostou obce Jiřím Gogelou. 2. RM ukládá starostovi města podepsat Dohodu o vytvoření společných spádových obvodů základních škol s uvedenou obcí. T: /2003 RM 19 Návrh na stanovení sňatkových dnů na rok 2004 Návrh na určení místa pro konání slavnostních obřadů Zrušení usnesení č. 1017/2001 RM 36 a č. 72/2003 RM 4 1. RM po projednání : a) schvaluje sňatkové dny na rok 2004 dle předloženého návrhu, b) schvaluje místo pro konání slavnostních obřadů obřadní síň v budově Městského úřadu Lipník nad Bečvou, nám. T.G.Masaryka 89, c) revokuje usnesení č. 1017/2001 RM 36 a č. 72/2003 RM 4, stanovení míst pro konání svatebních obřadů. 2. RM ukládá vedoucímu odboru vnitřních věcí zajistit vyvěšení informace o stanovených sňatkových dnech na rok 2004 a místě pro konání slavnostních obřadů na úřední desce městského úřadu. T:

5 492/2003 RM 19 Rekonstrukce kaple sv. Petra 1. RM po projednání schvaluje : a) na základě provedeného výběrového řízení dodavatele stavby Rekonstrukce kaple sv. Petra obchodní společnost SKD stavební, se sídlem Lipník nad Bečvou, Na Bečvě 533, b) smlouvu o dílo. 2. RM ukládá starostovi města podepsat smlouvu o dílo. T: /2003 RM 19 Přidělení a pronájem bytu č. 1, o velikosti 1+1, v domě č.p. 75 ul. Křížkovského, Lipník nad Bečvou mimo Pořadník žadatelů o přidělení bytu v majetku Města Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání neschvaluje přidělení a pronájem bytu č. 1, o velikosti 1+1, ve II. NP domu č.p. 75 ul. Křížkovského, Lipník nad Bečvou paní Boženě Haluškové,. mimo Pořadník žadatelů o přidělení bytu 1+1 v majetku Města Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku informovat žadatelku. 3. RM po projednání schvaluje přidělení a pronájem bytu č. 1, o velikosti 1+1, ve II. NP domu č.p. 75 ul. Křížkovského, Lipník nad Bečvou panu Janu Cinovi,. mimo Pořadník žadatelů o přidělení bytu 1+1 v majetku Města Lipník nad Bečvou za podmínky, že pan Cina vrátí městu stávající byt č. 5, o velikosti 2+1, v domě č.p. 964 ul. M. J. Husa, Lipník nad Bečvou. 4. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit uzavření nájemní smlouvy a převzetí bytu č. 5 v domě č.p. 964 ul. M. J. Husa, Lipník nad Bečvou.

6 494/2003 RM 19 Podnájem bytu č. 33 v domě č.p ul. Bratrská, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání souhlasí s uzavřením smlouvy o podnájmu bytu č. 33 v domě č.p ul. Bratrská, Lipník nad Bečvou mezi paní Petrou Wolfovou a paní Lenkou Fišbachovou,., na dobu určitou, a to od do , dle 719 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku informovat žadatelku. 495/2003 RM 19 Přidělení a pronájem bezbariérového bytu č. 3/2 (o velikosti 2+1+KK) v bytovém domě v ul. Osecká v Lipníku nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje přidělení a pronájem bezbariérového bytu č. 3/2 (o velikosti 2+1+KK) v I. NP bytového domu v ul. Osecká v Lipníku nad Bečvou, situovaného na pozemku parc.č. st.285/1 zast. plocha v k.ú. Lipník nad Bečvou panu Zdeňku Glosovi,.. Jedná se o byt zvláštního určení dle zákona č. 102/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který nelze přidělit dle pořadníku ve smyslu Směrnice o hospodaření s obecními byty v majetku Města Lipník nad Bečvou, proto nebude požadováno složení kauce. Nájemní smlouva bude uzavřena do 14 dnů ode dne právní moci kolaudačního rozhodnutí na shora uvedený dům. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku: a) informovat žadatele o výsledku jednání, b) zajistit uzavření nájemní smlouvy s panem Glosem. T: do 14 dnů od právní moci kolaudačního rozhodnutí na výše uvedený dům. 496/2003 RM 19 Pronájem části střechy na objektu č.p ul. Zahradní, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje: a) pronájem části střechy o výměře 2 m 2 (dle situačního nákresu) na objektu č.p ul. Zahradní, Lipník nad Bečvou firmě ZEAL s.r.o., IČ , se sídlem v Lipníku nad Bečvou, Jezerská 1022, zastoupené Ing. Petrem Zdarsou, jednatelem společnosti, na dobu určitou, a to 5 let, za cenu 9.600,- Kč/rok, za účelem umístění zařízení pro bezdrátový přenos dat, b) předloženou nájemní smlouvu.

7 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit uzavření nájemní smlouvy. 3. RM po projednání: a) neschvaluje pronájem části střechy o výměře 2 m 2 (dle situačního nákresu) na objektu č.p ul. Zahradní, Lipník nad Bečvou Ing. Karlu Vaculíkovi ZENIT, IČ , se sídlem v Lipníku nad Bečvou, nám. T. G. Masaryka 13, za účelem umístění antén pro příjem a vysílání internetu, b) nesouhlasí s přivedením LAN sítě z domu č.p ul. Zahradní, Lipník nad Bečvou k domu č.p ul. Zahradní, Lipník nad Bečvou pomocí vodiče zavěsného vedení mezi střechami domů č.p a RM ukládá vedoucí odboru správy majetku informovat žadatele. 497/2003 RM 19 Pronájem části pozemku parc.č. 2787/143 ostatní plocha jiná plocha v k.ú. Lipník nad Bečvou RM po projednání stáhla předložený materiál z programu jednání. 498/2003 RM 19 Vyhlášení záměru pronájmu pozemku parc.č. 173/86 v k.ú. Podhoří na Moravě 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu pozemku parc.č. 173/86 zahrada o výměře 720 m 2 v k.ú. Podhoří na Moravě za podmínek: - využití pozemku k rekreačním účelům, - cena za pronájem je stanovena ve výši 1,50 Kč/m 2 /rok, - nájemce výslovně souhlasí s tím, aby pronajímatel upravoval výši nájemného podle míry inflace dle informací Českého statistického úřadu, - nájemce není oprávněn dát předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu. Nájemce rovněž není oprávněn přenechat předmět nájmu či jeho část do bezplatného užívání jiné osobě, - veškeré stavby na pozemku mohou být realizovány pouze se souhlasem pronajímatele, poznámka: - nemovitost je v pronájmu do , - zájemce vyplní žádost o pronájem nemovitosti, kterou obdrží na odboru správy majetku Městského úřadu v Lipníku nad Bečvou dveře č RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu.

8 499/2003 RM 19 Vyhlášení záměru pronájmu částí pozemku parc.č. 59/2 ostatní plocha ostatní komunikace v k.ú. Podhoří na Moravě 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu částí pozemku parc.č. 59/2 ostatní plocha ostatní komunikace o celkové výměře 59 m 2 (viz geometrický plán díl a, díl b a pozemek parc.č. 59/12) v k.ú. Podhoří na Moravě za podmínek: - pronájem za účelem přístupu k objektu č.p. 44 v Podhoří a za účelem zřízení zahrádky, - nájemné činí 3,- Kč/m 2 /rok, - nájemce souhlasí s tím, aby pronajímatel upravil výši nájemného podle míry inflace dle informací Českého statistického úřadu, - nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu ani do bezplatného užívání jiné osobě, - stavby dočasného charakteru mohou být na předmětných částech pozemku umístěny pouze se souhlasem pronajímatele a ohlášení drobné stavby na stavebním úřadě Městského úřadu Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. 500/2003 RM 19 Výmaz věcného břemene z evidence katastru nemovitostí 1. RM po projednání schvaluje: a) výmaz věcného břemene spočívajícího v služebnosti položení litinového potrubí se vším příslušenstvím a služebnosti volného přístupu ke všem zařízením za účelem udržování na nemovitostech zapsaných na LV 40 pro k.ú. Podhoří na Moravě, a to k budově č.p. 71 nacházející se na pozemku parc.č. st.87 zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc.č. st.87 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 111 m 2 a pozemku parc.č. 74/4 zahrada o výměře 1269 m 2, které bylo zřízeno ve prospěch města Lipník nad Bečvou, b) předloženou smlouvu o zániku věcného břemene. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit podepsání smlouvy o zániku věcného břemene. T:

9 501/2003 RM 19 Zřízení věcných břemen k.ú. Lipník nad Bečvou RM po projednání stáhla předložený materiál z programu jednání. 502/2003 RM 19 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc.č. 1396/1 ostatní plocha neplodná v k.ú. Loučka 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit vyhlášení záměru prodeje: - části pozemku parc.č. 1396/1 ostatní plocha neplodná o výměře cca 370 m 2 (viz situační plán - 1) v k.ú. Loučka, - části pozemku parc.č. 1396/1 ostatní plocha neplodná o výměře cca 230 m 2 (viz situační plán - 2) v k.ú. Loučka, - části pozemku parc.č. 1396/1 ostatní plocha neplodná o výměře cca 150 m 2 (viz situační plán - 3) v k.ú. Loučka, - části pozemku parc.č. 1396/1 ostatní plocha neplodná o výměře cca 300 m 2 (viz situační plán - 4) v k.ú. Loučka, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: - kupující uhradí kupní cenu, náklady za vyhotovení geometrického plánu a náklady za zpracování znaleckého posudku, a to do 10 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy, - návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení nákladů spojených s převodem, - v případě, že kupující nepodepíše kupní smlouvu do dvou měsíců ode dne schválení převodu předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti. nejnižší nabídková cena činí: 54,50 Kč/m 2 2. RM ukládá starostovi města předložit materiál k projednání ZM. T:

10 503/2003 RM 19 Vyhlášení záměru prodeje pozemků parc.č. 172/20 zahrada a parc.č. 172/21 zahrada v k.ú. Podhoří na Moravě 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit vyhlášení záměru prodeje pozemků parc.č. 172/20 zahrada o výměře 568 m 2 a parc.č. 172/21 zahrada o výměře 610 m 2 v k.ú. Podhoří na Moravě, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: - s žadatelem bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě s tím, že samotná kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 4 měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí stavby (rodinného domu, případně rekreačního objektu) umístěné na předmětných pozemcích (resp. na jejich části), - kupující uhradí kupní cenu a náklady za zpracování znaleckého posudku, a to do 10 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy, - návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení nákladů spojených s převodem, - v případě, že kupující nepodepíše kupní smlouvu do dvou měsíců ode dne schválení převodu předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti, - žádosti o převod předmětných nemovitostí musí být podány v zapečetěných obálkách označených slovy: NEOTEVÍRAT PRODEJ ZAHRAD 172/20 a 172/21. nejnižší nabídková cena činí: 8.980,- Kč Upozornění pro žadatele: Pozemek parc.č. 172/21 je v současné době užíván na základě nájemní smlouvy. 2. RM ukládá starostovi města předložit materiál k projednání ZM. T: Ing. Miloslav Přikryl starosta města Vladimír Mikeška místostarosta města

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi dne 24. 11. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 7. schůzi dne 5. 3. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 28. schůzi dne 1. 3. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 02.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 33. schůzi dne 7. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 62. schůzi 04.01.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi dne 2. 5. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 44. schůzi dne 6. 12. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 51. schůzi 25.09.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi dne 12. 1. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 27. schůzi dne 10.3.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 40. schůzi dne 4. 10. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 47. schůzi 20.04.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání 06.11.2012 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi dne 3. 10. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi dne 25. 8. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 81. schůzi dne 7. 8. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 32. schůzi 05.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 16. zasedání dne 13.12.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 56. schůzi 30.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

2. RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání.

2. RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání. Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 39. schůzi dne 13. 9. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 66. schůzi dne 24. 10. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 26.07.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. schůzi dne 13. 11. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 58. schůzi 11.11.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 85. schůzi dne 16. 10. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 63. schůzi dne 12. 9. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi dne 9. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 31.05.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání 05.02.2013 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 35. schůzi 07.11.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 76. schůzi dne 15. 5. 2006 následující usnesení 1920/2006 RM 76 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1921/2006 RM 76 Rozhodnutí

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 37. schůzi dne 29.09.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 45. schůzi 07.01.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi 23.01.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 35. schůzi dne 25.08.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 58. schůzi 29.01.2018 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 37. schůzi dne 23. 8. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 45. schůzi 15.05.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. schůzi 10.11.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 35. schůzi dne 28. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi dne 30. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ. r. starosta obce Obec Osek nad Bečvou Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne 18.8.2011 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 19.05.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 7. zasedání 08.11.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 47. schůzi dne 24. 1. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi dne 5. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi dne 15. 11. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi dne 30. 7. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi 27.06.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 73. schůzi 25.08.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 3. zasedání dne 27. 2. 2007 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi 12.01.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 22. zasedání dne 7. 2. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi 23.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi 18.05.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 63. schůzi 27.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 7. zasedání dne 7. 10. 2003 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 02.12.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 50. schůzi dne 7. 3. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 9. schůzi dne 14. 4. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 9. schůzi dne 16. 4. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání dne 24. 6. 2003 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi dne 26. 4. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 21.06.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 22.08.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 17. schůzi dne 10. 9. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 6. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 6. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 6. zasedání 20.09.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení ze 70. schůze Rady města Chlumec volební období 2010 2014 konané dne 19.08.2013 od 15:00 do 18:00 hodin v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 43. schůzi 03.12.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Město Sezemice Zastupitelstvo města Sezemice Den konání jednání: 13.09.2016 Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 39. schůzi 09.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 5. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 5. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání 21.06.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi 17.02.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 22. zasedání 09.02.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi 04.04.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 16. schůzi dne 27. 8. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 64. schůzi 22.02.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 17. schůzi dne 22. 9. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne v obřadní síni OÚ. Obec Osek nad Bečvou Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne 13. 10. 2016 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

USNESENÍ. z 28. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 28. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 28. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 3. 2018 Usnesení 671/2018 - ZM 28 ze dne 22. 3. 2018 Zahájení program zastupitelstva města bez připomínek. Usnesení 672/2018 -

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 52. schůzi dne 11. 4. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 14. schůzi 19.08.2019 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických

Více