NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN. Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN. Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00"

Transkript

1 NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00

2 Úvod! Před instalací si prosím zkontrolujte kompatibilitu alarmu T CAN podle přiloženého seznamu podporovaných vozidel.! Systém je určený pouze pro vozidla s CAN sběrnicí a 12V napětím.! Dejte pozor na správné připojení vodičů. Všechny vodiče spojte spájením a každý spoj izolujte kvalitní izolační páskou.! Při připájení na CAN sběrnici postupujte podle údajů uvedených v technické dokumentaci k vozidlu.! Řídící jednotku umístěte na vhodné místo v interiéru vozidla. Nemontujte řídící jednotku do motorového prostoru.! Pozorně si přečtěte instrukce a doporučení uvedené v tomto návodu.! Odpojte akumulátor před připojením systému do vozidla. Autoalarm T-CAN je určený pro vozidla vybavená datovou sběrnicí CAN-BUS, ze které získává dostupné informace. Systém je možné ovládat originálním dálkovým ovládáním nebo doplňkovým dálkovým ovládáním zakódovaným v paměti autoalarmu (pro vozidla vybavená pouze jedním dálkovým ovládáním). OBSAH Technická specifikace A Základní popis B Schéma zapojení C Zadání kódu vozidla D Obsluha E - Imobilizér F G - Servisní režim H Programování I - Hlavní funkce J - Přidání dálkového ovládání K - Změna bezpečnostního kódu L - Nastavení optické signalizace M Reset - výrobní nastavení N A - Technická SpecifikAcE Napájecí napětí 12Vdc = +- 25% Odebraný proud 12mA Teplota prostředí -30 C až + 70 C Kontakt blokování chodu motoru (proudová zatažitelnost) 10A/20 C Kontakt směrovek (proudová zatažitelnost) 6A/20 C Výstup sirény 2A (max) Výstup dotahování oken 30 sec. Délka trvání poplachu (1 cyklus) 25 sec. 2

3 B - ZÁKLADNÍ POPIS Originální dálkové ovládání vozidla - Originální optická signalizace - Ovládání originálního centrálního zamykání - Aktivace / deaktivace systému T CAN Doplňkové dálkové ovládání - Optická signalizace (možnost sekvenční nebo stálé signalizace) - Centrální zamykání (impulzní ovládání) - Aktivace / deaktivace systému T CAN - Otevření zavazadlového prostoru Č. Originální dálkové ovládání Doplňkové dálkové ovládání Popis funkce 1 ZAMKNUTÍ I. Aktivace alarmu 2 ODEMKNUTÍ II. Deaktivace alarmu 3 ZAVAZADLOVÝ PROSTOR III. Otevření zavazadlového prostoru 3

4 C - Schéma ZApojenÍ 4

5 D - ZADÁNÍ kódu vozidla Autoalarm T CAN musíte před používáním nastavit pro vozidlo, do kterého je nainstalovaný. Nastavení se uskutečňuje zadáním 2-místného kódu. Seznam s kódy pro jednotlivá vozidla je přiložený k manuálu. V tomto seznamu také najdete verzi programu, kterou pro dané vozidlo potřebujete. Zařízení je dodávané ve třech programových verzích. Každá verze podporuje jiné typy vozidel: EU 1 - Evropská vozidla 1 (PŘEDVOLENÁ VERZE) EU 2 - Evropská vozidla 2 FR - Francouzská vozidla WO - Asijská a USA vozidla Pro změnu verze kontaktujte svého prodejce. Upozornění: - Systém musí být před zadáváním kódu deaktivovaný (pokud není možné systém deaktivovat, je potřebné resetovat systém) - Servisní režim musí být aktivovaný (pokud je funkce Automatický imobilizér aktivovaná). Zadání kódu vozidla: - Vypněte zapalování - Zmáčkněte servisní tlačítko na 5 vteřin (pokud se rozsvítí LED kontrolka). - Do 2 vteřin tlačítko pusťte LED kontrolka zhasne a znovu se rozsvítí na 2 vteřiny - Zmáčkněte servisní tlačítko pokud LED kontrolka svítí Krátký zvukový signál potvrdí spuštění programování LED kontrolka začne opakovaně blikat - Počítejte počet bliknutí. V momentě, kdy je počet bliknutí shodný s první číslicí kódu vozidla, zmáčkněte programovací tlačítko. LED kontrolka začne opakovaně blikat - Počítejte počet bliknutí. V momentě, kdy je počet bliknutí shodný s druhou číslicí kódu vozidla, zmáčkněte programovací tlačítko. Uložení kódu vozidla je potvrzené 3x zvukovým signálem - Pokud nedojde ke zmáčknutí servisního tlačítka do 15 vteřin programování se automaticky ukončí Upozornění: Systém po připojení na CAN SbĚrnicI zablokuje možnost zadat nový kód. Nové programování je možné až po resetu systému (kapitola N) 5

6 E - OBSLUHA Aktivace systému Systém aktivujete uzamknutím vozidla pomocí dálkového ovládání (tlačítko LOCK) 1x 1x Deaktivace systému Systém deaktivujete odemknutím vozidla pomocí dálkového ovládání (tlačítko UNLOCK) 2x 2x Aktivace systému bez spuštění vnitřních snímačů - Vypněte zapalování - Zmáčkněte servisní tlačítko - Aktivujte systém pomocí dálkového ovládání VYP. 1x 1x 3x Pozn.: Snímače jsou deaktivované pouze pro aktuální stav hlídání. Otevření zavazadlového prostoru pomocí dálkového ovládání Po zmáčknutí tlačítka na originálním DO a otevření zavazadlového prostoru (do 20 sec.) se automaticky zablokují všechny snímače. Systém se automaticky vrátí do předcházejícího stavu 5 vteřin po uzavření zavazadlového prostoru. Pozn.: V některých vozidlech CAN sběrnice neobsahuje informaci o stavu servomotoru (elektromagnetu) zavazadlového prostoru. Pokud při otevírání zavazadlového prostoru T CAN spustí poplach, je potřebné připojit analogový vstup alarmu na servomotor otevírající kufr: MODRÝ vodič (Snímání zavazadlového prostoru +12V). 6 Vozidla, ve kterých je potřebné připojit snímání otevření zavazadlového prostoru: Fiat Stilo, Croma Ford Focus II, C-MAX Alfa Romeo

7 Kontrola vstupů Systém 10 vteřin po aktivacii spustí automatickou kontrolu snímačů. Špatně zavřené dveře nebo narušení přídavného snímače jsou signalizované sirénou. Signalizace: 1 x Zmáčknutí servisního tlačítka 2 x Přídavný snímač 3 x Dveře 4 x Motorový prostor 5 x Zavazadlový prostor Narušené vstupy jsou signalizované ve 2-vteřinových intervalech. Po skončení signalizace jsou vstupy s identifikovanou chybou zablokované a nehlídané. Výstražný signál (2-zónový snímač) K systému je možné připojit 2x dvojzónový senzor. Po připojení takového senzoru systém spustí výstražný signál při narušení zóny 1 a poplach při narušení zóny 2. Signalizace: Siréna: 5 x zvukový signál Poznámka: Počet spuštění výstražného signálu při aktivovaném systému je neomezený. Výstražný signál může spustit otřesový senzor nebo mikrovlnný senzor (délka impulzu od 0,3 do 0,5 sec.) Poplach Poplach je spuštěný při: - zapnutí zapalování - otevření dveří, zavazadlového prostoru nebo motorového prostoru - narušení senzorů (otřesový, mikrovlnný, polohový), s délkou impulzu více než 0,8 sec. Signalizace: LED dioda: svítí stále Siréna: stálý signál (přerušovaný signál - programovatelná funkce F9) Směrovky: přerušovaný signál Doba trvání poplachu je 25 sec. Po ukončení poplachu systém automaticky přejde do režimu hlídání. Poplach je možné přerušit pomocí dálkového ovládání (tlačítkem ODEMKNOUT ) a centrální zamykání se odemkne. 7

8 Paměť poplachů Pokud došlo ke spuštění poplachu, systém dodatečne signalizuje (při deaktivaci) okruh, který byl narušený. 2x 2x nx - paměť poplachu 2 x Snímače 3 x Zapnutí zapalování 4 x Dveře, zavazadlový prostor, motorový prostor Nouzová deaktivace Systém je možné deaktivovat bez dálkového ovládání zadáním 4-místného bezpečnostního kódu, který si zvolí uživatel (předvolený kód = 2222). Popis změny bezpeč. kódu - str. 13. Bezpečnostní kód se zadává pomocí servisního tlačítka. Postup při nouzové deaktivaci - Otevřete dveře (spustí se poplach) LED kontrolka se rozsvítí - Zapněte zapalování - Zmáčkněte servisní tlačítko pro zadání první číslice (např. pro zadání čísla 2 zmáčkněte 2x) Zvukový signál - Opakujte postup pro všechny 4 číslice kódu - Správnost kódu je potvrzená 3x krátkým zvukový signálem LED kontrolka přestane svíttit. Alarm se deaktivuje Chybně zadaný kód je signalizovaný 2-vteřinovým zvukovým signálem. Pozn.: Nouzová deaktivace nevypne funkci: Aktivní blokování. zap nx 3x 8

9 f - AKTIVNÍ BLOKOVÁNÍ (programovatelná funkca F4) Pokud je funkce aktivovaná, imobilizační okruh se zablokuje vždy při deaktivaci systému (po otevření dveří) nebo automaticky po 3 minutách od vypnutí zapalování. Před každou jízdou je potom potřebné imobilizér vypnout pomocí servisního tlačítka. Imobilizační okruh se odblokuje a vozidlo je možné nastartovat. Imobilizér je možné vypínat 2 způsoby (programovatelná funkce F5): 1. Vypnutí imobilizéru do 30 vteřin Imobilizér je možné vypnout do 30 sec. od otevření dveří. - Zmáčkněte 1 x servisní tlačítko 3 x zvukový signál LED kontrolka zhasne Imobilizér je vypnutý 2. Vypnutí imobilizéru do 90 vteřin Imobilizér je možné vypnout do 90 sec. od otevření dveří. Na vypnutí imobilizéru se používají první dvě číslice bezpečnostního kódu. Bezpečnostní kód se zadává pomocí servisního tlačítka (ST). - Zmáčkněte servisní tlačítko pro zadání první číslice (pro zadání čísla 2 zmáčkněte ST 2x) Zvukový signál - Zmáčkněte servisní tlačítko pro zadání druhé číslice (pro zadání čísla 2 zmáčkněte ST 2x) Zvukový signál - Správnost kódu je potvrzená 3x zvukovým signálem LED kontrolka přestane svítit Imobilizér je vypnutý - Chybně zadaný kód je signalizovaný 2-vteřinovým zvukovým signálem. - Pokud byl 4-krát zadaný chybný kód, systém se zablokuje a další kód je možné zadat až po aktivaci a deaktivaci alarmu zmáčknutí ST během blokování motoru způsobí spuštění poplachu. 9

10 g G - InfoGPS ServisnÍ režim V servisním režimu je funkce Aktivní blokování deaktivovaná. Aktivace servisního režimu - Zapněte zapalování - Vypněte imobilizér (pokud je funkce F4 aktivovaná) - Zmáčkněte servisní tlačítko na 20 vteřin (dokud nezazní zvukový signál) - Do 5 sec. vypněte zapalování - Servisní režim je aktivovaný ZAP. Vypněte imobilizér 20 sec. Deaktivace servisního režimu do 5 sec. Servisní režim je signalizovaný při každém zapnutí zapalování zvukovým signálem. - Zapněte zapalování - Zmáčkněte servisní tlačítko na 20 vteřin (dokud nezazní zvukový signál) - Do 5 sec. vypněte zapalování - Servisní režim je deaktivovaný ZAP. VYP. VYP. 20 sec. do 5 sec. H - programování 1.Spuštění programování - Aktivujte servisní režim (pokud je funkce F4 aktivovaná) - Zmáčkněte a podržte zmáčknuté servisní tlačítko - Zapněte a vypněte zapalování 5x (do 20sec.) - Pusťte servisní tlačítko Spuštění programování je potvrzené 1 x zvukovým signálem 2.Výběr menu LED kontrolka začne sekvenčně blikat - Zapněte zapalování jakmile je počet bliknutí shodný s číslem menu, do kterého chcete vstoupit: 10 1x Hlavní funkce (Kapitola J) 2x Přidání doplňkového dálkového ovladače (Kapitola K) 3x Změna bezpečnostního kódu (Kapitola L) 4x Nastavení otpické signalizace (Kapitola M) - Vstup do menu je potvrzený 1 x zvukovým signálem

11 I - hlavní funkce - Spusťte programování (Kapitola I) - Vyberte menu 1 - Hlavní funkce Po výběru menu 1 a vypnutí zapalování je automaticky zvolená Funkce 1 (viz tabulka). - ZAPNUTÍM / VYPNUTÍM zapalování se posunete na další funkci Čísla funkcí jsou signalizované počtem zvukových signálů po každém ZAP/VYP zapalování (Funkce 5 = 5x zvukový signál) - Jakmile je počet zvukových signálů shodný s číslle funkce, kterou chcete změnit, zapněte zapalování a zmáčkněte servisní tlačítko. Změna nastavení funkce je potvrzená 1x nebo 2x zvukovým signálem (podle tabulky) Příklad: - Nastavení funkce 5 ZAP. / VYP. zap nebo 4X 5X 1X 2X Čísla funkcí a signalizace č. Funkce 1x zvukový signál (výrobní nastavení) 2x zvukový signál F1 Zvukový signál při aktivaci / deaktivaci VYP. ZAP. F2 Automatická reaktivace VYP. ZAP. F3 Automatické uzamknutí vozidla během jízdy VYP. ZAP. F4 Aktivní blokování VYP. ZAP. F5 Vypnutí aktivního blokování do 30 vteřin (vypnutí zmáčknutím ST) do 90 vteřin (vypnutí zadáním kódu) F6 InfoGPS výstup VYP. ZAP. F7 SmartKey ZAP. VYP. F8 Dotahování oken VYP. ZAP. F9 Doplňkový výstup Klakson Otevření zavaz. prostoru pomocí doplňkového DO - Programování ukončíte zapnutím zapalování na 10 vteřin Ukončení programování a uložení změn je potvrzené 3x zvukovým signálem 11

12 Popis hlavních funkcí F1 - Zvukový signál při aktivaci / deaktivaci Zvukový signál při aktivaci a deaktivaci systému F2 - Automatická reaktivace Pokud do 30 vteřin od deaktivace alarmu nedojde k otevření dveří, zavazadlového prostoru, nebo k nastartování vozidla, alarm se automaticky aktivuje a zamkne vozidlo. Tato funkce chrání vozidlo před náhodnou deaktivací alarmu. F3 Automatické uzamknutí vozidla během jízdy Zamknutí po překročení ot/min Po překročení ot/min systém automaticky zamkne vozidlo (zamykací impulz = 0,5sec.), Pokud při zapnutém zapalování otevřeíte dveře, systém opětovně uzamkne vozidlo po překročení 2500 ot/min. Otevření dveří při zapnutém zapalováníje považované za opuštění vozidla cestujícím. Po vypnutí zapalování systém odemkne vozidlo (odemykací impulz = 0,5sec.). Zamknutí po zapnutí zapalování: Systém zamkne vozidlo 7 vteřin po zapnutí zapalování (zamykací impulz = 0,5sec.). Po vypnutí zapalování systém odemkne vozidlo (odemykací impulz = 0,5sec.). F4 - Automatický imobilizér (viz kapitola F) F5 - Vypnutí automatického imobilizéru Změna zpoždění z 30 s na 90 s a změna způsobu vypínání: - Zmáčknutí servisního tlačítka - Vypnutí pomocí zadání bezpečnostního kódu (první 2 číslice) F6 - Info GPS výstup Po aktivování funkce je na výstupu infogps +12V při poplachu. F7 - Smart Key Funkce je k dispozici pouze pro vozidla s elektronickým klíčem, který automaticky zamyká a odemyká vozidlo, pokud se nachází v dosahu. Pokud je funkce aktivovaná automaticky se aktivuje a deaktivuje i alarm T CAN (když má vozidlo funkci automatické zamykání/odemykání). F8 - Dotahování oken Po zapnutí funkce je délka zamykacího impulzu při aktivaci systému (oranžový vodič) 30 vteřin. Prodloužený zamykací impulz je možné využít na automatické dotahování oken v některých vozidlech (např. VW Group). F9 Doplňkový výstup Výstup ovládající klakson vozidla (při poplachu), nebo otevírání zavazadlového prostoru pomocí doplňkového dálkového ovladače. 12

13 J - PŘidÁnÍ doplňkového dálkového ovladače - spusťte programování (Kapitola I) - vyberte menu 2 - Přidání dálkového ovladače Dálkový ovladač se přidává zmáčknutím libovoľného tlačítka v intervalu cca 4 vteřiny na jeden ovladač. Každé správné přidání DO je signalizované jedním krátkým zvukovým signálem. Chybný vstup je signalizovaný 3-vteřinovým zvukovým signálem. Do systému je možné uložit maximálně 5 ovladačů. Pokud v průběhu 4 vteřin nepřidáte další ovládání (nebo po přidání pátého ovládání) systém automaticky ukončí přidávání DO, což je signalizované 3x krátkým zvukový signálem. K - Změna bezpečnostního kódu - spusťte programování (Kapitola I) - vyberte menu 3 - Změna bezpečnostního kódu - nevypínejte zapalování předvolený bezpečnostní kód = Bezpečnostní kód se skládá ze 4 číslic (od 1 do 9). - Jednotlivá čísla zadávejte pomocí servisního tlačítka (pro číslo 3 zmáčkněte 3x) - Po zadání každého čísla počkejte cca 1sec. na zvukový signál. Zadání posledního čísla je potvrzené 3x krátkým zvukový signálem a programování je automaticky ukončené L - Nastavení optické signalizace - spusťte programování (Kapitola I) - vyberte menu 4 - Nastavení optické signalizace Čísla jednotlivých funkcí jsou signalizované počtem zvukových signálů. - Zapněte zapalování jakmile je počet zvukových signálů shodný s číslem funkce, kterou chcete změnit - Nastavení funkce změníte krátkým zmáčknutím servisního tlačítka. č. Funkce 1x zvukový signál (výrobní nastavení) 2x zvukový signál 1 Impulzní optická signalizace během poplachu VYP. ZAP. 2 Impulzní optická signalizace při aktivaci a deaktivaci systému VYP. ZAP: 3 Stálá optická signalizace běhe, poplachu VYP. ZAP. 13

14 - Programování ukončíte zapnutím zapalování na 10 vteřin Ukončení programování a uložení změn je potvrzené 3x zvukovým signálem F1 - Impulzní optická signalizace během poplachu 1. impulz zapne optickou signalizaci (výstražné směrovky) 2. impulz tuto signalizaci vypne. Během impulzní signalizace monitoruje systém sběrnici CAN-BUS a ověřuje stav signalizace výstražných směrovek. Funkce je k dispozici v některých vozidlech: VW, Audi, Fiat, Opel... F2 - Impulzní optická signalizace při aktivaci a deaktivaci alarmu 1. impulz zapne optickou signalizaci (výstražné směrovky) 2. impulz tuto signalizaci vypne. Během impulzní signalizace monitoruje systém sběrnici CAN-BUS a ověřuje stav signalizace výstražných směrovek. Tuto funkci je nutné použít například pro Fiat Stilo. F3 - Stálá optická signalizace během poplachu Impulz zapne optickou signalizaci (výstražné směrovky). Odpojením impulzu se signalizace vypne. Funkci je nutné použít například pro vozidla: Subaru Legacy a Outback > Toyota Rav4 a Yaris 2006-> M- RESET ( Výrobné nastavenia ) - Připojte řídící jednotku autoalarmu na napájení LED kontrolka se rozsvítí na 3 vteřiny - Krátkým (0,5 sec) impulzem (-) na vstup volitelného snímače (když svítí LED) spustíte režim volby výrobních nastavení (použijte přiložený kabel). Zvukový signál LED kontrolka začne blikat: 1x 2x RESET RESET + přidání doplňkových dálkových ovladačů - Krátkým impulzem (-) (0,5sec) na vstup snímače po požadovaném počtu bliknutí zvolíte typ výrobního nastavení Pokud nedojde k vysáaíu impulzu do 3 vteřin na vstup snímače po posledním bliknutí LED kontrolky, systém automaticky ukončí režim volby výrobních nastavení, což je signalizované zvukový signálem. 14

15 RESET RESET změní všechna nastavení funkcí na výrobní, vymaže doplňkové dálkové ovládání, nastaví kód vozidla na program 99 (testovací program) a umožní nové programování kódu vozidla. Systém je po RESETE deaktivovaný. RESET + přidání doplňkových dálkových ovladačů Po signalizaci RESETU systém automaticky spustí přidávání doplňkových dálkových ovladačů. Spuštění přidávání DO je signalizované jedním krátkým zvukovým signálem. Doplňkový dálkový ovladač se přidává zmáčknutím libovolného tlačítka v intervalu cca 4 s na jeden ovladač. Každé správné přidání DO je signalizované jedním krátkým zvukovým signálem. Chybný vstup je signalizovaný 3-vteřinovým zvukovým signálem. Do systému je možné uložit maximálně 5 ovladačů. Pokud v průběhu 4 s nepřidáte další ovládání (nebo po přidání pátého ovládání) systém automaticky ukončí přidávání DO, což je signalizované 3x krátkým zvukový signálem. Signalizace stavu alarmu LED kontrolkou 15

16 16

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL. www.levnealarmy.cz

MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL. www.levnealarmy.cz MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL www.levnealarmy.cz Dálkový ovladač Tlačítko Alarm zapnutý Alarm vypnutý Zapnuté zapalování I - krátký stisk Zapnutí alarmu Zapnutí alarmu II - krátký stisk Vypnutí

Více

HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti

HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti popis systému HPS 845 (H) je autoalarm určený pro motorová vozidla s dálkově ovládaným centrálním zamykáním a s 12V napájecím

Více

CANBUS modulární autoalarm Uživatelský a montážní manuál

CANBUS modulární autoalarm Uživatelský a montážní manuál DS500 CAN DS500 CAN U CANBUS modulární autoalarm Uživatelský a montážní manuál Ver.1.07 Vlastnosti CANBUS alarmu Ultrazvukový snímač u verze DS500 CAN U. 2 nezávislé přídavné vstupy pro snímače. Spínané

Více

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Autoalarm MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Tlačítka dálkového ovladače: Aktivace Deaktivace Tichá aktivace Vyhledání vozu A. Aktivace: Stiskněte tlačítko, siréna jednou pípne, směrová světla jednou bliknou,

Více

CBA 100 NÁVOD NA POUŽITÍ. Systém zabezpeèení vozu pro CAN BUS

CBA 100 NÁVOD NA POUŽITÍ. Systém zabezpeèení vozu pro CAN BUS Přidání nového servisního klíče Můžete mít uložené až 4 servisní klíče. Přidání 5-tého klíče způsobí odstranění prvního ŠEDÝ ŠEDÝ 3X 4 sek 2X 3X NÁVOD NA POUŽITÍ CBA 100 1...4 max 1X 2X 3X Systém zabezpeèení

Více

Instalační a uživatelský manuál

Instalační a uživatelský manuál Instalační a uživatelský manuál - 2 - FUNKCE A MOŽNOSTI ALARMU: Dálkové ovládání centrálního zamykání 30 100m (záleží na umístění řídící jednotky alarmu) Hlasitá/Tichá aktivace alarmu Funkce Panic Vyhledání

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ AM-780KEY / RJ CZ KEY. Řídící jednotka centrálního zamykání na DO E27*10R-02-1204*00

NÁVOD NA POUŽITÍ AM-780KEY / RJ CZ KEY. Řídící jednotka centrálního zamykání na DO E27*10R-02-1204*00 NÁVOD NA POUŽITÍ AM-780KEY / RJ CZ KEY E27*10R-02-1204*00 Řídící jednotka centrálního zamykání na DO OBSAH BALENÍ 1x řídící jednotka 2x 3-tlačítkový dálkový ovladač 1x kabelový svazek 1x montážní návod

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Montážní příručka 1. Shéma zapojení 1.2 Popis vodičů Pin Barva vodiče Popis 1 Červený Napájení +24 V (pojistka 15 A) 2 Černý Zem 3 Černý

Více

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Dálkové ovládání systému alarmu Pokyny k nastavení - Czech Vážený zákazníku, V tomto průvodci najdete pokyny a informace potřebné k aktivování a deaktivování

Více

Hamletovygumy.net HPS 840 NEW (H) Montážní návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti

Hamletovygumy.net HPS 840 NEW (H) Montážní návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti HPS 840 NEW (H) Montážní návod CZ PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti UPOZORNĚNÍ: Před instalací si pozorně přečtěte instrukce a doporučení uvedené v návodu. Zařízení musí být nainstalované

Více

2TN - G. MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montažní manuál

2TN - G. MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montažní manuál 2TN - G MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montažní manuál CZ MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montážní manuál CZ Charakteristické vlastnosti Plovoucí kód Dálkové vypnutí/zapnutí alarmu Tiché vypnutí/zapnutí

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Uživatelská příručka 1. Úvod Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Tento zabezpečovací systém představuje velký

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly

SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Spuštění a vypnutí zabezpečení...2 Dálkové nastartování a zhasnutí

Více

T GSM GSM ALARM SYSTEM

T GSM GSM ALARM SYSTEM T GSM GSM ALARM SYSTEM CZ uživatelský návod Obsah CZ... 1. T GSM jako GSM ALARM... 3 1.1 Popis systému 1.2 Popis dálkových ovladačů 1.3 Popis funkcí tlačítek dálkového ovladače 2. funkce systému... 4 3.

Více

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém SPY 10 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Tlačítka

Více

manuál Sebury W2 Manuál Karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 12.8.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1

manuál Sebury W2 Manuál Karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 12.8.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Sebury W2 Manuál Karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 12.8.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Čtečka karet pro venkovní / vnitřní použití. Čtečku je možné čtečku provozovat

Více

RC 202-KEY. www.9000.cz. MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM Uživatelský a montažní manuál

RC 202-KEY. www.9000.cz. MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM Uživatelský a montažní manuál RC 202-KEY www.9000.cz MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM Uživatelský a montažní manuál Modul dálkového ovládání s plovoucím kódom Montážní a uživatelský manuál OBSAH Hlavní znaky... 2 1. Funkce

Více

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Montážní manuál

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Montážní manuál GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL CZ Montážní manuál OBSAH 1 NASTAVENÍ ALARMU... 3 1.1 Programování ovladačů...3 1.2 Nouzové vypnutí alarmu...3 1.3 Změna počtu stisknutí servisního

Více

MISTRAL MAX R2. MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montážní manuál

MISTRAL MAX R2. MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montážní manuál MISTRAL MAX R2 MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montážní manuál CZ MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montážní manuál CZ Hlavní znaky Plovoucí kód Dálkové zapnutí/vypnutí alarmu Tiché zapnutí/vypnutí alarmu

Více

Zabezpečovací systém pro motocykly

Zabezpečovací systém pro motocykly Zabezpečovací systém pro motocykly Uživatelská příručka Obsah Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace (spuštění) zabezpečovacího systému...2 Tichá aktivace (spuštění) zabezpečovacího systému...2 Deaktivace

Více

T GSM GSM ALARM SYSTEM

T GSM GSM ALARM SYSTEM T GSM GSM ALARM SYSTEM CZ montážní návod Obsah 1. T GSM jako GSM ALARM... 3 1.1 Popis systému 1.2 montáž systému 1.3 Schéma zapojení GSM ALARM... 4 2. PROGRAMOVÁNÍ SYSTÉMOVÝCH FUNKCÍ... 5 2.1 Servisní

Více

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO uživatelský manuál 1 1. LCD displej dálkového ovladače 2. Popis ikonek LCD displeje 1. Vypnutí systému 2. Tiché zapnutí 3. Zapnutí se zvukem

Více

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Uživatelský manuál

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Uživatelský manuál GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL CZ Uživatelský manuál MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S CAN BUS ROZHRANÍM Uživatelský manuál CZ Charakteristické vlastnosti Možnost připojení modulu

Více

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 4000. uživatelský manuál

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 4000. uživatelský manuál Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 4000 uživatelský manuál I.ÚVOD MAGICAR 4000 je bezpečnostní zařízení s vysokým stupněm ochrany. Pomocí dvoucestného ovladače budete okamžitě informováni o případném

Více

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B. montážní manuál. www.levnealarmy.cz

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B. montážní manuál. www.levnealarmy.cz Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B montážní manuál www.levnealarmy.cz I. ÚVOD MAGICAR 8000B je bezpečnostní zařízení s nejvyšším stupněm ochrany. Díky dvojcestnému ovladači budete okamžite

Více

manuál Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1

manuál Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Sebury W1-B Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Kódová klávesnice, se čtečkou karet. Je možné zapojit do větších

Více

Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR 9000A. montážní manuál

Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR 9000A. montážní manuál Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR 9000A montážní manuál I. ÚVOD MAGICAR 9000A je bezpečnostní systém s nejvyšším stupněm ochrany. Pomocí dvoucestného ovladače budete okamžitě

Více

RC 202-KEY. MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM Uživatelský a montažní manuál

RC 202-KEY. MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM Uživatelský a montažní manuál RC 202-KEY MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM Uživatelský a montažní manuál CZ OBSAH Hlavní znaky... 2 1. Funkce dálkového ovladače... 3 2. Programování dálkových ovladačů... 3 3. Funkce RC 202...

Více

HPS 845 PTL (H) Montážní návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti

HPS 845 PTL (H) Montážní návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti HPS 845 PTL (H) Montážní návod CZ PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti UPOZORNĚNÍ: Před instalací si pozorně přečtěte instrukce a doporučení uvedené v návodu. Zařízení musí být nainstalované

Více

Univerzální autoalarm s imobilizérem PAA-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22. Úvod. Popis instalace: Poznámky k režimům:

Univerzální autoalarm s imobilizérem PAA-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22. Úvod. Popis instalace: Poznámky k režimům: Univerzální autoalarm s imobilizérem PAA-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22 Úvod Děkujeme za nákup sady autoalarmu PAA-02 a modulu centrálního zamykání PCE-22. Jde o zařízení umožňující střežit

Více

S6LCU5. řídící jednotka nejen Audi S6 LED světel pro denní svícení. http://led.novalisnet.cz. Základní konfigurace

S6LCU5. řídící jednotka nejen Audi S6 LED světel pro denní svícení. http://led.novalisnet.cz. Základní konfigurace SLCU řídící jednotka nejen Audi S LED světel pro denní svícení http://led.novalisnet.cz Základní konfigurace po zapnutí klíčku se po uplynutí sekund automaticky rozsvítí LED světla po zapnutí světel se

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ PORTMAN MT 250. Motorkový poplachový systém

NÁVOD NA POUŽITÍ PORTMAN MT 250. Motorkový poplachový systém NÁVOD NA POUŽITÍ PORTMAN MT 250 Motorkový poplachový systém OBSAH BALENÍ řídící jednotka káblový svazek dálkový ovládač programovací tlačítko(součástí kábl.svazku) signalizační LED(součástí kab.svazku)

Více

Ovládací prvky Tlačítka SCANNER Tlačítka SCENE LCD displej Tlačítka BANK CHASE PROGRAM MIDI/REC AUTO/DEL MUSIC/BANK COPY BLACKOUT TAP SYNC/DISPLAY

Ovládací prvky Tlačítka SCANNER Tlačítka SCENE LCD displej Tlačítka BANK CHASE PROGRAM MIDI/REC AUTO/DEL MUSIC/BANK COPY BLACKOUT TAP SYNC/DISPLAY Návod k obsluze Ovládací prvky 1. Tlačítka SCANNER Slouží pro výběr jakéhokoliv z dvanácti připojených zařízení. Tlačítky volíte, jaké DMX kanály bude zařízení používat. Tlačítko Scanner 1 ovládá kanál

Více

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál. www.autoalarmy.cz

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál. www.autoalarmy.cz Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO uživatelský manuál www.autoalarmy.cz 1. LCD displej dálkového ovladače 2. Popis ikonek LCD displeje 1. Vypnutí systému 2. Tiché zapnutí 3. Zapnutí

Více

Univerzální autoalarm s imobilizérem a dálkovým startem PAS-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22

Univerzální autoalarm s imobilizérem a dálkovým startem PAS-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22 Univerzální autoalarm s imobilizérem a dálkovým startem PAS-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22 Úvod Děkujeme za nákup sady autoalarmu PAS-02 a modulu centrálního zamykání PCE-22. Jde o zařízení

Více

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení DJ: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení

Více

SENTINEL 1100 uživatelský manuál

SENTINEL 1100 uživatelský manuál Autoalarm s integrovaným pagerem www.9000.cz SENTINEL 1100 uživatelský manuál OBSAH 1. DŮLEŽITÉ INFORMACE... 1 2. ÚVOD... 1 3. DISPLEJ DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 1 3.1. POPIS IKONEK DISPLEJE... 1 4. FUNKCE

Více

Hamletovygumy.net HPS 841 PTL (H) Montážní návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti

Hamletovygumy.net HPS 841 PTL (H) Montážní návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti HPS 841 PTL (H) Montážní návod CZ PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti UPOZORNĚNÍ: Před instalací si pozorně přečtěte instrukce a doporučení uvedené v návodu. Zařízení musí být nainstalované

Více

Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka

Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Dálkové ovládání...

Více

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu)

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) Obsah: 1. Popis činnosti a funkce 2. Technický popis zařízení 3. Technická data zařízení 4. Základní verze a možné sady 5. Obsah

Více

S6LCU4. řídící jednotka Audi S6 LED světel pro denní svícení. http://led.novalisnet.cz. Základní konfigurace

S6LCU4. řídící jednotka Audi S6 LED světel pro denní svícení. http://led.novalisnet.cz. Základní konfigurace S6LCU4 řídící jednotka Audi S6 LED světel pro denní svícení http://led.novalisnet.cz Základní konfigurace po zapnutí klíčku se po uplynutí 5 sekund automaticky rozsvítí LED světla po zapnutí světel se

Více

montážní a uživatelský návod

montážní a uživatelský návod Bezpečnostní systém s plovoucím kódem a antiscanem CS-521 MONTÁŽNÍ NÁVOD Schéma zapojení - Podrobně si přečtěte návod pro správnou funkčnost systému a jeho správné naprogramování. - Neinstalujte žádný

Více

Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN

Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN Můžete si dopřát kvalitu Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN Popis nastavení parametrů systému a pokyny k instalaci Úvodní informace Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN

Více

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B. uživatelský manuál. www.levnealarmy.cz

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B. uživatelský manuál. www.levnealarmy.cz Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B uživatelský manuál www.levnealarmy.cz OBSAH 1. Důležité informace... 2 2. Úvod... 2 3. Displej dálkového ovladače... 3 3.1. Popis ikonek displeje... 3 4.

Více

NAM technology. Uživatelský manuál. REGGAE alarm verze: 1.01 07/2011

NAM technology. Uživatelský manuál. REGGAE alarm verze: 1.01 07/2011 NAM technology Uživatelský manuál REGGAE alarm verze: 1.01 07/2011 NAM system, a.s. Petra Cingra 840, 735 11 Orlová, Obchodní oddìlení divize PCO: Tel.: +420 596 531 140, GSM: +420 603 479 095, e-mail:

Více

Popis a funkce klávesnice K3

Popis a funkce klávesnice K3 Popis a funkce klávesnice K3 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice K3 používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání dveří, ovládání zabezpečovacích

Více

motoalarm s dálkovým ovládáním SE 540

motoalarm s dálkovým ovládáním SE 540 Montážní a uživatelský manuál motoalarm s dálkovým ovládáním SE 540 Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral právě náš produkt a přejeme Vám mnoho spokojenosti při jeho používání. Při převzetí výrobku

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

W1-A manuál Sebury W1-A Manuál Kód + karta samostatný provoz 2 samostatné reléové výstupy

W1-A manuál Sebury W1-A Manuál Kód + karta samostatný provoz 2 samostatné reléové výstupy Sebury W1-A Manuál Kód + karta samostatný provoz 2 samostatné reléové výstupy Dokumentace vytvořena dne 29.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Kódová klávesnice, se čtečkou karet. Autorizace Počet

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2018

Popis a funkce klávesnice BC-2018 Popis a funkce klávesnice BC-2018 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice s čtečkou otisků prstů používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

MAGICAR M1090. Montážny manuál Montážní manuál Installation guide. Autoalarm so ŠTART tlačidlom, integrovaným pagerom a diaľkovým štartom motora

MAGICAR M1090. Montážny manuál Montážní manuál Installation guide. Autoalarm so ŠTART tlačidlom, integrovaným pagerom a diaľkovým štartom motora MAGICAR M1090 Montážny manuál Montážní manuál Installation guide Autoalarm so ŠTART tlačidlom, integrovaným pagerom a diaľkovým štartom motora Autoalarm se tlačítkem, integrovaným pagerem a dálkovým startem

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ PORTMAN M. www.9000.cz. Motocyklový alarm

NÁVOD NA POUŽITÍ PORTMAN M. www.9000.cz. Motocyklový alarm NÁVOD NA POUŽITÍ PORTMAN M www.9000.cz Motocyklový alarm Obsah balení řídící jednotka kabelový svazek dálkový ovladač programovací tlačítko (součást kab. svazku) signalizační LED (součást kab. svazku)

Více

MODULÁRNÍ AUTOALARM s tranzistorovým výstupem pro CZ

MODULÁRNÍ AUTOALARM s tranzistorovým výstupem pro CZ MODULÁRNÍ AUTOALARM s tranzistorovým výstupem pro CZ MONTÁŽNÍ MANUÁL www.levnealarmy.cz PROGRAMOVÁNÍ Pozn.: I po výpadku napájení alarmu, zůstanou veškerá nastavení zachována. PROGRAMOVÁNÍ dálkových ovladačů

Více

MAGICAR 9000B montážní manuál

MAGICAR 9000B montážní manuál Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR 9000B montážní manuál www.levnealarmy.cz I. ÚVOD MAGICAR 9000B je bezpečnostní systém s nejvyšším stupněm ochrany. Pomocí dvoucestného

Více

MAGICAR M871A. Autoalarm s integrovaným pagerem Uživatelský manuál

MAGICAR M871A. Autoalarm s integrovaným pagerem Uživatelský manuál MAGICAR M871A Autoalarm s integrovaným pagerem Uživatelský manuál CZ MAGICAR M871A Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru Uživatelský manuál OBSAH 1. Důležité informace...4 2. Úvod...4

Více

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 4000. montážní manuál

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 4000. montážní manuál Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 4000 montážní manuál I.ÚVOD MAGICAR 4000 je bezpečnostní zařízení s vysokým stupněm ochrany. Pomocí dvoucestného ovladače budete okamžitě informováni o případném

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ TS KEY. autoalarm s použitím originálního dálkového ovládače

NÁVOD NA POUŽITÍ TS KEY. autoalarm s použitím originálního dálkového ovládače NÁVOD NA POUŽITÍ TS KEY autoalarm s použitím originálního dálkového ovládače OBSAH BALENí řídící jednotka dvouzónový otřesový snímač siréna 3x kábelový svazek signalizační LED programovací tlačítko dveřní

Více

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o.

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o. Sebury Manuál karta / karta a kód / karta nebo kód BC-2000 samostatný provoz Dokumentace vytvořena dne 16. 9. 2008 poslední korekce dne 6. 6. 2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Čtečka karet s klávesnicí

Více

Autoalarm s integrovaným pagerem. SENTINEL 1100 uživatelský manuál

Autoalarm s integrovaným pagerem. SENTINEL 1100 uživatelský manuál Autoalarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 uživatelský manuál OBSAH 1. DŮLEŽITÉ INFORMACE... 1 2. ÚVOD... 1 3. DISPLEJ DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 1 3.1. POPIS IKONEK DISPLEJE... 1 4. FUNKCE DÁLKOVÉHO OVLADAČE...

Více

EASY CAR. Zabezpečovací systém

EASY CAR. Zabezpečovací systém EASY CAR Zabezpečovací systém ez7, ez7k, ez7k+s, ez8 Montážní příručka Upozornění: tento návod je univerzální pro několik modelů, vámi zakoupený model nemusí obsahovat všechny součásti uvedené v tomto

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA II DO. Centrální zamykání pro Škodu Fabia II na DO E27*97RA-01*1029*00

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA II DO. Centrální zamykání pro Škodu Fabia II na DO E27*97RA-01*1029*00 NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA II DO Centrální zamykání pro Škodu Fabia II na DO E27*97RA-01*1029*00 Obsah balení 4x 5-vodičový servomotor 4x táhlo pro Fabia II 1x montážní sada (2 šroubky, 2x úchytka táhla)

Více

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500 Co můžete dělat s náhlavní soupravou: přijmout hovor ukončit hovor odmítnout hovor vytočit poslední volané číslo přenos hovoru mezi náhlavní soupravou a telefonem hlasové vytáčení Specifikace Doba hovoru

Více

Návod na použití. Návod na použití. Dveřní jednotka PC-D244-K. Stránka 1

Návod na použití. Návod na použití. Dveřní jednotka PC-D244-K. Stránka 1 Dveřní jednotka PCD244K Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení zámku. Připojte

Více

GT 970 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE

GT 970 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE GT 970 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE 1 POPIS GT 971 je dálkově ovládaný alarm pro motocykly a skútry vybavený vestavěným náklonným senzorem reagujícím ve dvou osách, záložní baterií, obvodovým zajištěním

Více

Copyright 2010 Shenzhen C2S Technology Co., Ltd. Dovozce pro ČR: http://www.parkujeme.cz, info@parkujeme.cz, tel: +420 608 27 26 25

Copyright 2010 Shenzhen C2S Technology Co., Ltd. Dovozce pro ČR: http://www.parkujeme.cz, info@parkujeme.cz, tel: +420 608 27 26 25 GSM/GPS Alarm GPS-1200 Instalační a uživatelský manuál Obsah GSM/GPS Alarm GPS-1200...1 Instalační a uživatelský manuál...1 Obsah...2 1. Úvod...3 1.1. Vlastnosti a specifikace...3 1.2. Implicitní (tovární)

Více

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB2 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

GSM-01. Pro lepší pochopení tohoto výrobku, přečtěte si uživatelská příručka důkladně před použitím.

GSM-01. Pro lepší pochopení tohoto výrobku, přečtěte si uživatelská příručka důkladně před použitím. GSM-01 Pro lepší pochopení tohoto výrobku, přečtěte si uživatelská příručka důkladně před použitím. Dovozce a prodejce: www.alarmy-zabezpeceni.cz Hanse Ledwinky 200 742 21 Kopřivnice Česká republika Tel:

Více

UniScan 2. , s.r.o. Autorizovaný distributor firmy IMPRO Technologies Ltd. pro Českou republiku www.magtrade.cz. Uživatelský manuál.

UniScan 2. , s.r.o. Autorizovaný distributor firmy IMPRO Technologies Ltd. pro Českou republiku www.magtrade.cz. Uživatelský manuál. UniScan 2 Uživatelský manuál verze 2/2015, s.r.o. Autorizovaný distributor firmy IMPRO Technologies Ltd. pro Českou republiku Ovládání systému UniScan 2 Kontroler UniScan 2 lze ovládat jednoduše pomocí

Více

Univerzální autoalarm s dálkovým startem PAS-51

Univerzální autoalarm s dálkovým startem PAS-51 Univerzální autoalarm s dálkovým startem PAS-51 Úvod Děkujeme za nákup autoalarmu PAS-51. Jde o zařízení umožňující střežit automobil pomocí otřesového čidla. Upozornění: Byť instalace zařízení nevyžaduje

Více

CLIFFORD. The Science of Security. Concept 100 Podrobný návod k použití

CLIFFORD. The Science of Security. Concept 100 Podrobný návod k použití CLIFFORD The Science of Security Concept 100 Podrobný návod k použití Údržba systému Váš systém Clifford nevyžaduje žádnou údržbu, kromě pravidelné výměny baterií dálkového ovladače. Základní podmínkou

Více

Montážní a uživatelský návod. www.9000.cz. Bezpečnostní systém s plovoucím kódem a pagerem CS-1513LCD/LED. montážní návod

Montážní a uživatelský návod. www.9000.cz. Bezpečnostní systém s plovoucím kódem a pagerem CS-1513LCD/LED. montážní návod www.9000.cz Bezpečnostní systém s plovoucím kódem a pagerem CS-1513LCD/LED montážní návod 1 Schéma zapojení anténa vysílače volitelný otřesový senzor programovací tlačítko - Podrobně si přečtěte návod

Více

CLIFFORD BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM SVĚTOVÉ TŘÍDY

CLIFFORD BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM SVĚTOVÉ TŘÍDY CLIFFORD BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM SVĚTOVÉ TŘÍDY Sabre II Uživatelský manuál www.clifford.cz 1 Obsah Standardní výbava Sabre II...3 Vítejte ve světě špičkových technologií abezpečovacích systémů a pohodlí ve

Více

GT 804/5/6 CB NÁVOD K INSTALACI

GT 804/5/6 CB NÁVOD K INSTALACI GT 804/5/6 CB NÁVOD K INSTALACI OBSAH 1.0 KOMPONENTY SESTAV Str. 2 2.0 INSTALACE Str. 2 1.1 INSTALACE SIRÉNY GT 844 Str. 3 1.2 INSTALACE SIRÉNY GT 843 Str. 3 3.0 SCHÉMA HLAVNÍHO ZAPOJENÍ Str. 3 4.0 SCHÉMA

Více

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE GT 900/901/902/903/904 GT 905/906/907/908/909 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE 1 SESTAVY Systémy pro ovládání originálním dálkovým ovladačem vozidla: - GT 900: řídící jednotka alarmu + 1x elektronický klíč

Více

Autonomní přístupový sytém IBA-7612

Autonomní přístupový sytém IBA-7612 Autonomní přístupový sytém IBA-7612 Přístupový systém s digitální klávesnící. Technické specifikace: Napájecí napětí: DC12V Pracovní proud: max. 130 ma Klidový proud: 40 ma Relé na zámek: max 5A Auxiliary

Více

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Až čtyři nahrávací módy Rozlišení až FULL HD, při použití HDMI kabelu 3 LCD dotykový displej pro pohodlné ovládání

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Sebury W1-A Instalační manuál

Sebury W1-A Instalační manuál Sebury W1-A Dokumentace vytvořena dne 29.7.2011 Poslední korekce dne: 17.5.2013 VARIANT plus s.r.o. W1-A Obsah 1. POPIS... 3 1.1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 3 1.2 TECHNICKÉ PARAMETRY... 3 2. MONTÁŽ... 4 2.1

Více

NÁVOD K INSTALACI 2 INSTALACE UPOZORNĚNÍ:

NÁVOD K INSTALACI 2 INSTALACE UPOZORNĚNÍ: GT 910/911/912/913/914 NÁVOD K INSTALACI 1 POPIS GT 910 je dálkově ovládaný modulární autoalarm vybavený dvěma dálkovými ovladači GT 888 s vestavěným elektronickým klíčem, univerzálním výstupem pro ovládání

Více

Návod k obsluze. stručný návod. Montážní pokyny. nezávislá topení Eberspächer A WORLD OF COMFORT

Návod k obsluze. stručný návod. Montážní pokyny. nezávislá topení Eberspächer A WORLD OF COMFORT Topné přístroje vozidel Technická dokumentace Návod k obsluze EasyStart Timer CS Návod k obsluze stručný návod Montážní pokyny Ovládací prvek pro nezávislá topení Eberspächer A WORLD OF COMFORT Topné přístroje

Více

CLIFFORD BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM SVĚTOVÉ TŘÍDY

CLIFFORD BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM SVĚTOVÉ TŘÍDY CLIFFORD BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM SVĚTOVÉ TŘÍDY Arrow II Uživatelský manuál Obsah Vítejte ve světě špičkových technologií zabezpečovacích systémů a pohodlí ve vozidlech... 5 Váš 2 tlačítkový/3 kanálový dálkový

Více

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta + kód / kód nebo karta. samostatný provoz

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta + kód / kód nebo karta. samostatný provoz Sebury BC-2000 Manuál karta / karta + kód / kód nebo karta samostatný provoz VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00,

Více

MAGICAR MA600H. www.9000.cz

MAGICAR MA600H. www.9000.cz MAGICAR MA600H www.9000.cz Základní prvky systému ANTÉNA INDIKAČNÍ LASER DRŽÁK LED A LED B SYSTÉMOVÁ SIRÉNA SYSTÉMOVÉ TLAČÍTKO LED C LED D PIR SENZOR ADAPTÉRU ZDÍŘKA PRO KONEKTOR Montáž Li-Ion baterie

Více

Návod a popis funkcí pro klávesnici W1-E originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého návodu.

Návod a popis funkcí pro klávesnici W1-E originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého návodu. Návod a popis funkcí pro klávesnici W1-E originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého návodu. FLAJZAR electronics, s.r.o. V 1.00 2010 Upozornění: Před prvním uvedením do provozu se ujistěte,

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

Roline USB 2.0 elektronický přepínač 2:1 (4:1)

Roline USB 2.0 elektronický přepínač 2:1 (4:1) Roline USB 2.0 elektronický přepínač 2:1 (4:1) Katalogové číslo: 14.01.2335, 14.01.2336 Balení 1x 2-portový (14.01.2335) nebo 4-portový (14.01.2336) USB 2.0 elektronický přepínač 1x 1,8 m USB kabel typ

Více

BEZOBSLUŽNÝ IMOBILIZÉR IM101

BEZOBSLUŽNÝ IMOBILIZÉR IM101 BEZOBSLUŽNÝ IMOBILIZÉR IM101 Úvod: Imobilizér IM101 je novou generací zabezpečovacího zařízení s velmi pokročilou technologií. Neslouží pouze k prevenci krádeže vozu, ale může sloužit i jako protiúnosové

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

ALBATROSS S1. Stručný návod k obsluze HOMOLOGOVANÝ E20 ALARM, KTERÝ HLÍDÁ I VÁS!!!

ALBATROSS S1. Stručný návod k obsluze HOMOLOGOVANÝ E20 ALARM, KTERÝ HLÍDÁ I VÁS!!! ALBATROSS S1 Stručný návod k obsluze Verze ABO HOMOLOGOVANÝ E20 ALARM, KTERÝ HLÍDÁ I VÁS!!! ZABEZPEČENÍ VAŠEHO AUTOMOBILU UNIKÁTNÍ TECHNOLOGIÍ AUTOMATICKÉHO ZAPNUTÍ AVYPNUTÍ ALARMU ZAPOMEŇTE, ŽE BYSTE

Více

ELEKTRONICKÝ KLÍČ 1103

ELEKTRONICKÝ KLÍČ 1103 ELEKTRONICKÝ KLÍČ 1103 Popis Systém elektronického klíče umožňuje odemykání elektrického zámku pouze přiložením plastového elektronického klíče k jednotce. Do paměti jednotky může být uloženo až 2000 elektronických

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

Bezdrátový GSM Alarm Systém HF-GSM01 Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme za nákup našeho produktu. Tato uživatelská příručka Vás provede instalací systému a seznámí Vás s funkcemi a ovládáním

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více