NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN. Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN. Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00"

Transkript

1 NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00

2 Úvod! Před instalací si prosím zkontrolujte kompatibilitu alarmu T CAN podle přiloženého seznamu podporovaných vozidel.! Systém je určený pouze pro vozidla s CAN sběrnicí a 12V napětím.! Dejte pozor na správné připojení vodičů. Všechny vodiče spojte spájením a každý spoj izolujte kvalitní izolační páskou.! Při připájení na CAN sběrnici postupujte podle údajů uvedených v technické dokumentaci k vozidlu.! Řídící jednotku umístěte na vhodné místo v interiéru vozidla. Nemontujte řídící jednotku do motorového prostoru.! Pozorně si přečtěte instrukce a doporučení uvedené v tomto návodu.! Odpojte akumulátor před připojením systému do vozidla. Autoalarm T-CAN je určený pro vozidla vybavená datovou sběrnicí CAN-BUS, ze které získává dostupné informace. Systém je možné ovládat originálním dálkovým ovládáním nebo doplňkovým dálkovým ovládáním zakódovaným v paměti autoalarmu (pro vozidla vybavená pouze jedním dálkovým ovládáním). OBSAH Technická specifikace A Základní popis B Schéma zapojení C Zadání kódu vozidla D Obsluha E - Imobilizér F G - Servisní režim H Programování I - Hlavní funkce J - Přidání dálkového ovládání K - Změna bezpečnostního kódu L - Nastavení optické signalizace M Reset - výrobní nastavení N A - Technická SpecifikAcE Napájecí napětí 12Vdc = +- 25% Odebraný proud 12mA Teplota prostředí -30 C až + 70 C Kontakt blokování chodu motoru (proudová zatažitelnost) 10A/20 C Kontakt směrovek (proudová zatažitelnost) 6A/20 C Výstup sirény 2A (max) Výstup dotahování oken 30 sec. Délka trvání poplachu (1 cyklus) 25 sec. 2

3 B - ZÁKLADNÍ POPIS Originální dálkové ovládání vozidla - Originální optická signalizace - Ovládání originálního centrálního zamykání - Aktivace / deaktivace systému T CAN Doplňkové dálkové ovládání - Optická signalizace (možnost sekvenční nebo stálé signalizace) - Centrální zamykání (impulzní ovládání) - Aktivace / deaktivace systému T CAN - Otevření zavazadlového prostoru Č. Originální dálkové ovládání Doplňkové dálkové ovládání Popis funkce 1 ZAMKNUTÍ I. Aktivace alarmu 2 ODEMKNUTÍ II. Deaktivace alarmu 3 ZAVAZADLOVÝ PROSTOR III. Otevření zavazadlového prostoru 3

4 C - Schéma ZApojenÍ 4

5 D - ZADÁNÍ kódu vozidla Autoalarm T CAN musíte před používáním nastavit pro vozidlo, do kterého je nainstalovaný. Nastavení se uskutečňuje zadáním 2-místného kódu. Seznam s kódy pro jednotlivá vozidla je přiložený k manuálu. V tomto seznamu také najdete verzi programu, kterou pro dané vozidlo potřebujete. Zařízení je dodávané ve třech programových verzích. Každá verze podporuje jiné typy vozidel: EU 1 - Evropská vozidla 1 (PŘEDVOLENÁ VERZE) EU 2 - Evropská vozidla 2 FR - Francouzská vozidla WO - Asijská a USA vozidla Pro změnu verze kontaktujte svého prodejce. Upozornění: - Systém musí být před zadáváním kódu deaktivovaný (pokud není možné systém deaktivovat, je potřebné resetovat systém) - Servisní režim musí být aktivovaný (pokud je funkce Automatický imobilizér aktivovaná). Zadání kódu vozidla: - Vypněte zapalování - Zmáčkněte servisní tlačítko na 5 vteřin (pokud se rozsvítí LED kontrolka). - Do 2 vteřin tlačítko pusťte LED kontrolka zhasne a znovu se rozsvítí na 2 vteřiny - Zmáčkněte servisní tlačítko pokud LED kontrolka svítí Krátký zvukový signál potvrdí spuštění programování LED kontrolka začne opakovaně blikat - Počítejte počet bliknutí. V momentě, kdy je počet bliknutí shodný s první číslicí kódu vozidla, zmáčkněte programovací tlačítko. LED kontrolka začne opakovaně blikat - Počítejte počet bliknutí. V momentě, kdy je počet bliknutí shodný s druhou číslicí kódu vozidla, zmáčkněte programovací tlačítko. Uložení kódu vozidla je potvrzené 3x zvukovým signálem - Pokud nedojde ke zmáčknutí servisního tlačítka do 15 vteřin programování se automaticky ukončí Upozornění: Systém po připojení na CAN SbĚrnicI zablokuje možnost zadat nový kód. Nové programování je možné až po resetu systému (kapitola N) 5

6 E - OBSLUHA Aktivace systému Systém aktivujete uzamknutím vozidla pomocí dálkového ovládání (tlačítko LOCK) 1x 1x Deaktivace systému Systém deaktivujete odemknutím vozidla pomocí dálkového ovládání (tlačítko UNLOCK) 2x 2x Aktivace systému bez spuštění vnitřních snímačů - Vypněte zapalování - Zmáčkněte servisní tlačítko - Aktivujte systém pomocí dálkového ovládání VYP. 1x 1x 3x Pozn.: Snímače jsou deaktivované pouze pro aktuální stav hlídání. Otevření zavazadlového prostoru pomocí dálkového ovládání Po zmáčknutí tlačítka na originálním DO a otevření zavazadlového prostoru (do 20 sec.) se automaticky zablokují všechny snímače. Systém se automaticky vrátí do předcházejícího stavu 5 vteřin po uzavření zavazadlového prostoru. Pozn.: V některých vozidlech CAN sběrnice neobsahuje informaci o stavu servomotoru (elektromagnetu) zavazadlového prostoru. Pokud při otevírání zavazadlového prostoru T CAN spustí poplach, je potřebné připojit analogový vstup alarmu na servomotor otevírající kufr: MODRÝ vodič (Snímání zavazadlového prostoru +12V). 6 Vozidla, ve kterých je potřebné připojit snímání otevření zavazadlového prostoru: Fiat Stilo, Croma Ford Focus II, C-MAX Alfa Romeo

7 Kontrola vstupů Systém 10 vteřin po aktivacii spustí automatickou kontrolu snímačů. Špatně zavřené dveře nebo narušení přídavného snímače jsou signalizované sirénou. Signalizace: 1 x Zmáčknutí servisního tlačítka 2 x Přídavný snímač 3 x Dveře 4 x Motorový prostor 5 x Zavazadlový prostor Narušené vstupy jsou signalizované ve 2-vteřinových intervalech. Po skončení signalizace jsou vstupy s identifikovanou chybou zablokované a nehlídané. Výstražný signál (2-zónový snímač) K systému je možné připojit 2x dvojzónový senzor. Po připojení takového senzoru systém spustí výstražný signál při narušení zóny 1 a poplach při narušení zóny 2. Signalizace: Siréna: 5 x zvukový signál Poznámka: Počet spuštění výstražného signálu při aktivovaném systému je neomezený. Výstražný signál může spustit otřesový senzor nebo mikrovlnný senzor (délka impulzu od 0,3 do 0,5 sec.) Poplach Poplach je spuštěný při: - zapnutí zapalování - otevření dveří, zavazadlového prostoru nebo motorového prostoru - narušení senzorů (otřesový, mikrovlnný, polohový), s délkou impulzu více než 0,8 sec. Signalizace: LED dioda: svítí stále Siréna: stálý signál (přerušovaný signál - programovatelná funkce F9) Směrovky: přerušovaný signál Doba trvání poplachu je 25 sec. Po ukončení poplachu systém automaticky přejde do režimu hlídání. Poplach je možné přerušit pomocí dálkového ovládání (tlačítkem ODEMKNOUT ) a centrální zamykání se odemkne. 7

8 Paměť poplachů Pokud došlo ke spuštění poplachu, systém dodatečne signalizuje (při deaktivaci) okruh, který byl narušený. 2x 2x nx - paměť poplachu 2 x Snímače 3 x Zapnutí zapalování 4 x Dveře, zavazadlový prostor, motorový prostor Nouzová deaktivace Systém je možné deaktivovat bez dálkového ovládání zadáním 4-místného bezpečnostního kódu, který si zvolí uživatel (předvolený kód = 2222). Popis změny bezpeč. kódu - str. 13. Bezpečnostní kód se zadává pomocí servisního tlačítka. Postup při nouzové deaktivaci - Otevřete dveře (spustí se poplach) LED kontrolka se rozsvítí - Zapněte zapalování - Zmáčkněte servisní tlačítko pro zadání první číslice (např. pro zadání čísla 2 zmáčkněte 2x) Zvukový signál - Opakujte postup pro všechny 4 číslice kódu - Správnost kódu je potvrzená 3x krátkým zvukový signálem LED kontrolka přestane svíttit. Alarm se deaktivuje Chybně zadaný kód je signalizovaný 2-vteřinovým zvukovým signálem. Pozn.: Nouzová deaktivace nevypne funkci: Aktivní blokování. zap nx 3x 8

9 f - AKTIVNÍ BLOKOVÁNÍ (programovatelná funkca F4) Pokud je funkce aktivovaná, imobilizační okruh se zablokuje vždy při deaktivaci systému (po otevření dveří) nebo automaticky po 3 minutách od vypnutí zapalování. Před každou jízdou je potom potřebné imobilizér vypnout pomocí servisního tlačítka. Imobilizační okruh se odblokuje a vozidlo je možné nastartovat. Imobilizér je možné vypínat 2 způsoby (programovatelná funkce F5): 1. Vypnutí imobilizéru do 30 vteřin Imobilizér je možné vypnout do 30 sec. od otevření dveří. - Zmáčkněte 1 x servisní tlačítko 3 x zvukový signál LED kontrolka zhasne Imobilizér je vypnutý 2. Vypnutí imobilizéru do 90 vteřin Imobilizér je možné vypnout do 90 sec. od otevření dveří. Na vypnutí imobilizéru se používají první dvě číslice bezpečnostního kódu. Bezpečnostní kód se zadává pomocí servisního tlačítka (ST). - Zmáčkněte servisní tlačítko pro zadání první číslice (pro zadání čísla 2 zmáčkněte ST 2x) Zvukový signál - Zmáčkněte servisní tlačítko pro zadání druhé číslice (pro zadání čísla 2 zmáčkněte ST 2x) Zvukový signál - Správnost kódu je potvrzená 3x zvukovým signálem LED kontrolka přestane svítit Imobilizér je vypnutý - Chybně zadaný kód je signalizovaný 2-vteřinovým zvukovým signálem. - Pokud byl 4-krát zadaný chybný kód, systém se zablokuje a další kód je možné zadat až po aktivaci a deaktivaci alarmu zmáčknutí ST během blokování motoru způsobí spuštění poplachu. 9

10 g G - InfoGPS ServisnÍ režim V servisním režimu je funkce Aktivní blokování deaktivovaná. Aktivace servisního režimu - Zapněte zapalování - Vypněte imobilizér (pokud je funkce F4 aktivovaná) - Zmáčkněte servisní tlačítko na 20 vteřin (dokud nezazní zvukový signál) - Do 5 sec. vypněte zapalování - Servisní režim je aktivovaný ZAP. Vypněte imobilizér 20 sec. Deaktivace servisního režimu do 5 sec. Servisní režim je signalizovaný při každém zapnutí zapalování zvukovým signálem. - Zapněte zapalování - Zmáčkněte servisní tlačítko na 20 vteřin (dokud nezazní zvukový signál) - Do 5 sec. vypněte zapalování - Servisní režim je deaktivovaný ZAP. VYP. VYP. 20 sec. do 5 sec. H - programování 1.Spuštění programování - Aktivujte servisní režim (pokud je funkce F4 aktivovaná) - Zmáčkněte a podržte zmáčknuté servisní tlačítko - Zapněte a vypněte zapalování 5x (do 20sec.) - Pusťte servisní tlačítko Spuštění programování je potvrzené 1 x zvukovým signálem 2.Výběr menu LED kontrolka začne sekvenčně blikat - Zapněte zapalování jakmile je počet bliknutí shodný s číslem menu, do kterého chcete vstoupit: 10 1x Hlavní funkce (Kapitola J) 2x Přidání doplňkového dálkového ovladače (Kapitola K) 3x Změna bezpečnostního kódu (Kapitola L) 4x Nastavení otpické signalizace (Kapitola M) - Vstup do menu je potvrzený 1 x zvukovým signálem

11 I - hlavní funkce - Spusťte programování (Kapitola I) - Vyberte menu 1 - Hlavní funkce Po výběru menu 1 a vypnutí zapalování je automaticky zvolená Funkce 1 (viz tabulka). - ZAPNUTÍM / VYPNUTÍM zapalování se posunete na další funkci Čísla funkcí jsou signalizované počtem zvukových signálů po každém ZAP/VYP zapalování (Funkce 5 = 5x zvukový signál) - Jakmile je počet zvukových signálů shodný s číslle funkce, kterou chcete změnit, zapněte zapalování a zmáčkněte servisní tlačítko. Změna nastavení funkce je potvrzená 1x nebo 2x zvukovým signálem (podle tabulky) Příklad: - Nastavení funkce 5 ZAP. / VYP. zap nebo 4X 5X 1X 2X Čísla funkcí a signalizace č. Funkce 1x zvukový signál (výrobní nastavení) 2x zvukový signál F1 Zvukový signál při aktivaci / deaktivaci VYP. ZAP. F2 Automatická reaktivace VYP. ZAP. F3 Automatické uzamknutí vozidla během jízdy VYP. ZAP. F4 Aktivní blokování VYP. ZAP. F5 Vypnutí aktivního blokování do 30 vteřin (vypnutí zmáčknutím ST) do 90 vteřin (vypnutí zadáním kódu) F6 InfoGPS výstup VYP. ZAP. F7 SmartKey ZAP. VYP. F8 Dotahování oken VYP. ZAP. F9 Doplňkový výstup Klakson Otevření zavaz. prostoru pomocí doplňkového DO - Programování ukončíte zapnutím zapalování na 10 vteřin Ukončení programování a uložení změn je potvrzené 3x zvukovým signálem 11

12 Popis hlavních funkcí F1 - Zvukový signál při aktivaci / deaktivaci Zvukový signál při aktivaci a deaktivaci systému F2 - Automatická reaktivace Pokud do 30 vteřin od deaktivace alarmu nedojde k otevření dveří, zavazadlového prostoru, nebo k nastartování vozidla, alarm se automaticky aktivuje a zamkne vozidlo. Tato funkce chrání vozidlo před náhodnou deaktivací alarmu. F3 Automatické uzamknutí vozidla během jízdy Zamknutí po překročení ot/min Po překročení ot/min systém automaticky zamkne vozidlo (zamykací impulz = 0,5sec.), Pokud při zapnutém zapalování otevřeíte dveře, systém opětovně uzamkne vozidlo po překročení 2500 ot/min. Otevření dveří při zapnutém zapalováníje považované za opuštění vozidla cestujícím. Po vypnutí zapalování systém odemkne vozidlo (odemykací impulz = 0,5sec.). Zamknutí po zapnutí zapalování: Systém zamkne vozidlo 7 vteřin po zapnutí zapalování (zamykací impulz = 0,5sec.). Po vypnutí zapalování systém odemkne vozidlo (odemykací impulz = 0,5sec.). F4 - Automatický imobilizér (viz kapitola F) F5 - Vypnutí automatického imobilizéru Změna zpoždění z 30 s na 90 s a změna způsobu vypínání: - Zmáčknutí servisního tlačítka - Vypnutí pomocí zadání bezpečnostního kódu (první 2 číslice) F6 - Info GPS výstup Po aktivování funkce je na výstupu infogps +12V při poplachu. F7 - Smart Key Funkce je k dispozici pouze pro vozidla s elektronickým klíčem, který automaticky zamyká a odemyká vozidlo, pokud se nachází v dosahu. Pokud je funkce aktivovaná automaticky se aktivuje a deaktivuje i alarm T CAN (když má vozidlo funkci automatické zamykání/odemykání). F8 - Dotahování oken Po zapnutí funkce je délka zamykacího impulzu při aktivaci systému (oranžový vodič) 30 vteřin. Prodloužený zamykací impulz je možné využít na automatické dotahování oken v některých vozidlech (např. VW Group). F9 Doplňkový výstup Výstup ovládající klakson vozidla (při poplachu), nebo otevírání zavazadlového prostoru pomocí doplňkového dálkového ovladače. 12

13 J - PŘidÁnÍ doplňkového dálkového ovladače - spusťte programování (Kapitola I) - vyberte menu 2 - Přidání dálkového ovladače Dálkový ovladač se přidává zmáčknutím libovoľného tlačítka v intervalu cca 4 vteřiny na jeden ovladač. Každé správné přidání DO je signalizované jedním krátkým zvukovým signálem. Chybný vstup je signalizovaný 3-vteřinovým zvukovým signálem. Do systému je možné uložit maximálně 5 ovladačů. Pokud v průběhu 4 vteřin nepřidáte další ovládání (nebo po přidání pátého ovládání) systém automaticky ukončí přidávání DO, což je signalizované 3x krátkým zvukový signálem. K - Změna bezpečnostního kódu - spusťte programování (Kapitola I) - vyberte menu 3 - Změna bezpečnostního kódu - nevypínejte zapalování předvolený bezpečnostní kód = Bezpečnostní kód se skládá ze 4 číslic (od 1 do 9). - Jednotlivá čísla zadávejte pomocí servisního tlačítka (pro číslo 3 zmáčkněte 3x) - Po zadání každého čísla počkejte cca 1sec. na zvukový signál. Zadání posledního čísla je potvrzené 3x krátkým zvukový signálem a programování je automaticky ukončené L - Nastavení optické signalizace - spusťte programování (Kapitola I) - vyberte menu 4 - Nastavení optické signalizace Čísla jednotlivých funkcí jsou signalizované počtem zvukových signálů. - Zapněte zapalování jakmile je počet zvukových signálů shodný s číslem funkce, kterou chcete změnit - Nastavení funkce změníte krátkým zmáčknutím servisního tlačítka. č. Funkce 1x zvukový signál (výrobní nastavení) 2x zvukový signál 1 Impulzní optická signalizace během poplachu VYP. ZAP. 2 Impulzní optická signalizace při aktivaci a deaktivaci systému VYP. ZAP: 3 Stálá optická signalizace běhe, poplachu VYP. ZAP. 13

14 - Programování ukončíte zapnutím zapalování na 10 vteřin Ukončení programování a uložení změn je potvrzené 3x zvukovým signálem F1 - Impulzní optická signalizace během poplachu 1. impulz zapne optickou signalizaci (výstražné směrovky) 2. impulz tuto signalizaci vypne. Během impulzní signalizace monitoruje systém sběrnici CAN-BUS a ověřuje stav signalizace výstražných směrovek. Funkce je k dispozici v některých vozidlech: VW, Audi, Fiat, Opel... F2 - Impulzní optická signalizace při aktivaci a deaktivaci alarmu 1. impulz zapne optickou signalizaci (výstražné směrovky) 2. impulz tuto signalizaci vypne. Během impulzní signalizace monitoruje systém sběrnici CAN-BUS a ověřuje stav signalizace výstražných směrovek. Tuto funkci je nutné použít například pro Fiat Stilo. F3 - Stálá optická signalizace během poplachu Impulz zapne optickou signalizaci (výstražné směrovky). Odpojením impulzu se signalizace vypne. Funkci je nutné použít například pro vozidla: Subaru Legacy a Outback > Toyota Rav4 a Yaris 2006-> M- RESET ( Výrobné nastavenia ) - Připojte řídící jednotku autoalarmu na napájení LED kontrolka se rozsvítí na 3 vteřiny - Krátkým (0,5 sec) impulzem (-) na vstup volitelného snímače (když svítí LED) spustíte režim volby výrobních nastavení (použijte přiložený kabel). Zvukový signál LED kontrolka začne blikat: 1x 2x RESET RESET + přidání doplňkových dálkových ovladačů - Krátkým impulzem (-) (0,5sec) na vstup snímače po požadovaném počtu bliknutí zvolíte typ výrobního nastavení Pokud nedojde k vysáaíu impulzu do 3 vteřin na vstup snímače po posledním bliknutí LED kontrolky, systém automaticky ukončí režim volby výrobních nastavení, což je signalizované zvukový signálem. 14

15 RESET RESET změní všechna nastavení funkcí na výrobní, vymaže doplňkové dálkové ovládání, nastaví kód vozidla na program 99 (testovací program) a umožní nové programování kódu vozidla. Systém je po RESETE deaktivovaný. RESET + přidání doplňkových dálkových ovladačů Po signalizaci RESETU systém automaticky spustí přidávání doplňkových dálkových ovladačů. Spuštění přidávání DO je signalizované jedním krátkým zvukovým signálem. Doplňkový dálkový ovladač se přidává zmáčknutím libovolného tlačítka v intervalu cca 4 s na jeden ovladač. Každé správné přidání DO je signalizované jedním krátkým zvukovým signálem. Chybný vstup je signalizovaný 3-vteřinovým zvukovým signálem. Do systému je možné uložit maximálně 5 ovladačů. Pokud v průběhu 4 s nepřidáte další ovládání (nebo po přidání pátého ovládání) systém automaticky ukončí přidávání DO, což je signalizované 3x krátkým zvukový signálem. Signalizace stavu alarmu LED kontrolkou 15

16 16

HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti

HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti popis systému HPS 845 (H) je autoalarm určený pro motorová vozidla s dálkově ovládaným centrálním zamykáním a s 12V napájecím

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

Instalační a uživatelský manuál

Instalační a uživatelský manuál Instalační a uživatelský manuál - 2 - FUNKCE A MOŽNOSTI ALARMU: Dálkové ovládání centrálního zamykání 30 100m (záleží na umístění řídící jednotky alarmu) Hlasitá/Tichá aktivace alarmu Funkce Panic Vyhledání

Více

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Autoalarm MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Tlačítka dálkového ovladače: Aktivace Deaktivace Tichá aktivace Vyhledání vozu A. Aktivace: Stiskněte tlačítko, siréna jednou pípne, směrová světla jednou bliknou,

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Montážní příručka 1. Shéma zapojení 1.2 Popis vodičů Pin Barva vodiče Popis 1 Červený Napájení +24 V (pojistka 15 A) 2 Černý Zem 3 Černý

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém SPY 10 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Tlačítka

Více

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Uživatelský manuál

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Uživatelský manuál GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL CZ Uživatelský manuál MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S CAN BUS ROZHRANÍM Uživatelský manuál CZ Charakteristické vlastnosti Možnost připojení modulu

Více

HPS 845 PTL (H) Montážní návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti

HPS 845 PTL (H) Montážní návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti HPS 845 PTL (H) Montážní návod CZ PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti UPOZORNĚNÍ: Před instalací si pozorně přečtěte instrukce a doporučení uvedené v návodu. Zařízení musí být nainstalované

Více

RC 202-KEY. www.9000.cz. MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM Uživatelský a montažní manuál

RC 202-KEY. www.9000.cz. MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM Uživatelský a montažní manuál RC 202-KEY www.9000.cz MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM Uživatelský a montažní manuál Modul dálkového ovládání s plovoucím kódom Montážní a uživatelský manuál OBSAH Hlavní znaky... 2 1. Funkce

Více

SENTINEL 1100 uživatelský manuál

SENTINEL 1100 uživatelský manuál Autoalarm s integrovaným pagerem www.9000.cz SENTINEL 1100 uživatelský manuál OBSAH 1. DŮLEŽITÉ INFORMACE... 1 2. ÚVOD... 1 3. DISPLEJ DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 1 3.1. POPIS IKONEK DISPLEJE... 1 4. FUNKCE

Více

Hamletovygumy.net HPS 841 PTL (H) Montážní návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti

Hamletovygumy.net HPS 841 PTL (H) Montážní návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti HPS 841 PTL (H) Montážní návod CZ PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti UPOZORNĚNÍ: Před instalací si pozorně přečtěte instrukce a doporučení uvedené v návodu. Zařízení musí být nainstalované

Více

Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka

Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Dálkové ovládání...

Více

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu)

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) Obsah: 1. Popis činnosti a funkce 2. Technický popis zařízení 3. Technická data zařízení 4. Základní verze a možné sady 5. Obsah

Více

montážní a uživatelský návod

montážní a uživatelský návod Bezpečnostní systém s plovoucím kódem a antiscanem CS-521 MONTÁŽNÍ NÁVOD Schéma zapojení - Podrobně si přečtěte návod pro správnou funkčnost systému a jeho správné naprogramování. - Neinstalujte žádný

Více

MAGICAR M871A. Autoalarm s integrovaným pagerem Uživatelský manuál

MAGICAR M871A. Autoalarm s integrovaným pagerem Uživatelský manuál MAGICAR M871A Autoalarm s integrovaným pagerem Uživatelský manuál CZ MAGICAR M871A Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru Uživatelský manuál OBSAH 1. Důležité informace...4 2. Úvod...4

Více

MAGICAR M1090. Montážny manuál Montážní manuál Installation guide. Autoalarm so ŠTART tlačidlom, integrovaným pagerom a diaľkovým štartom motora

MAGICAR M1090. Montážny manuál Montážní manuál Installation guide. Autoalarm so ŠTART tlačidlom, integrovaným pagerom a diaľkovým štartom motora MAGICAR M1090 Montážny manuál Montážní manuál Installation guide Autoalarm so ŠTART tlačidlom, integrovaným pagerom a diaľkovým štartom motora Autoalarm se tlačítkem, integrovaným pagerem a dálkovým startem

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2018

Popis a funkce klávesnice BC-2018 Popis a funkce klávesnice BC-2018 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice s čtečkou otisků prstů používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

ALBATROSS S1. Stručný návod k obsluze HOMOLOGOVANÝ E20 ALARM, KTERÝ HLÍDÁ I VÁS!!!

ALBATROSS S1. Stručný návod k obsluze HOMOLOGOVANÝ E20 ALARM, KTERÝ HLÍDÁ I VÁS!!! ALBATROSS S1 Stručný návod k obsluze Verze ABO HOMOLOGOVANÝ E20 ALARM, KTERÝ HLÍDÁ I VÁS!!! ZABEZPEČENÍ VAŠEHO AUTOMOBILU UNIKÁTNÍ TECHNOLOGIÍ AUTOMATICKÉHO ZAPNUTÍ AVYPNUTÍ ALARMU ZAPOMEŇTE, ŽE BYSTE

Více

EASY CAR. Zabezpečovací systém

EASY CAR. Zabezpečovací systém EASY CAR Zabezpečovací systém ez7, ez7k, ez7k+s, ez8 Montážní příručka Upozornění: tento návod je univerzální pro několik modelů, vámi zakoupený model nemusí obsahovat všechny součásti uvedené v tomto

Více

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o.

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o. Sebury Manuál karta / karta a kód / karta nebo kód BC-2000 samostatný provoz Dokumentace vytvořena dne 16. 9. 2008 poslední korekce dne 6. 6. 2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Čtečka karet s klávesnicí

Více

GT 970 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE

GT 970 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE GT 970 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE 1 POPIS GT 971 je dálkově ovládaný alarm pro motocykly a skútry vybavený vestavěným náklonným senzorem reagujícím ve dvou osách, záložní baterií, obvodovým zajištěním

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

NÁVOD K INSTALACI 2 INSTALACE UPOZORNĚNÍ:

NÁVOD K INSTALACI 2 INSTALACE UPOZORNĚNÍ: GT 910/911/912/913/914 NÁVOD K INSTALACI 1 POPIS GT 910 je dálkově ovládaný modulární autoalarm vybavený dvěma dálkovými ovladači GT 888 s vestavěným elektronickým klíčem, univerzálním výstupem pro ovládání

Více

Návod a popis funkcí pro klávesnici W1-E originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého návodu.

Návod a popis funkcí pro klávesnici W1-E originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého návodu. Návod a popis funkcí pro klávesnici W1-E originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého návodu. FLAJZAR electronics, s.r.o. V 1.00 2010 Upozornění: Před prvním uvedením do provozu se ujistěte,

Více

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE GT 900/901/902/903/904 GT 905/906/907/908/909 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE 1 SESTAVY Systémy pro ovládání originálním dálkovým ovladačem vozidla: - GT 900: řídící jednotka alarmu + 1x elektronický klíč

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Manuál GSM-01 Alarmu

Manuál GSM-01 Alarmu Manuál GSM-01 Alarmu 1. Vložení SIM karty do alarmu Stiskněte jemně žlutý bod špičkou propisovačky a vyjměte držák SIM karty. Vložte do něj SIM a zasuňte zpět. UPOZORNĚNÍ! Kovové kontakty SIM karty musí

Více

Nový zabezpečovací systém pro automobily Nový špičkový originální alarm. Prvotřídní ochrana pro prvotřídní auta

Nový zabezpečovací systém pro automobily Nový špičkový originální alarm. Prvotřídní ochrana pro prvotřídní auta Nový zabezpečovací systém pro automobily Nový špičkový originální alarm Prvotřídní ochrana pro prvotřídní auta VSS1 hypermoderní ochrana pro hypermoderní automobil VSS1 je prvotřídní zabezpečovací systém

Více

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB2 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu s LCD displejem. Návod k montáži

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu s LCD displejem. Návod k montáži SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu s LCD displejem Návod k montáži Obsah Upozornění... 3 Před zahájením montáže... 3 Rozmístění jednotlivých částí systému... 3 Nalezení příslušných vodičů

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Montážní a uživatelská příručka FBSN-8VIEW fbsn-view je elektrický modul, jednoduchá instalace, který Vám umožní integrovat aftermarketový parkovací

Montážní a uživatelská příručka FBSN-8VIEW fbsn-view je elektrický modul, jednoduchá instalace, který Vám umožní integrovat aftermarketový parkovací Montážní a uživatelská příručka FBSN-8VIEW fbsn-view je elektrický modul, jednoduchá instalace, který Vám umožní integrovat aftermarketový parkovací systém, do vozů koncernu Volkswagen, s OEM rádiem/navigací.

Více

Copyright 2010 Shenzhen C2S Technology Co., Ltd. Dovozce pro ČR: http://www.parkujeme.cz, info@parkujeme.cz, tel: +420 608 27 26 25

Copyright 2010 Shenzhen C2S Technology Co., Ltd. Dovozce pro ČR: http://www.parkujeme.cz, info@parkujeme.cz, tel: +420 608 27 26 25 GSM/GPS Alarm GPS-100 Instalační a uživatelský manuál Obsah GSM/GPS Alarm GPS-100...1 Instalační a uživatelský manuál...1 Obsah...2 1. Úvod...3 1.1. Vlastnosti a specifikace...3 Základní vlastnosti...3

Více

LA GARD & MECHATRONIC s.r.o.

LA GARD & MECHATRONIC s.r.o. NÁVOD K OBSLUZE LG 39E Multi User Combogard Klávesnice 3035, 3750 nebo 3750K se čtecím kontaktem Zámek 6040-39E (v1.01) LED Kontakt protokolu Všeobecně Každé zmáčknutí tlačítka je potvrzeno signálem (zvukovým

Více

ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010

ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010 ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010 ugate Set je podpůrný software určený ke snadné konfiguraci GSM komunikátoru ugate2. Po připojení ugate2 USB

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

GSM alarm s displejem SE200

GSM alarm s displejem SE200 GSM alarm s displejem SE200 Obsah: Přehled funkcí... 2 Popis ústředny... 2 Nastavení funkcí... 5 Tovární resetování... 6 Kódování dálkového ovládače... 6 Kódování chráněné zóny... 6 Změna hesla... 7 Nastavení

Více

MAGICAR M870AS. Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru Uživatelský manuál

MAGICAR M870AS. Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru Uživatelský manuál MAGICAR M870AS Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru Uživatelský manuál MAGICAR M870AS Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru Uživatelský manuál 2 OBSAH 1. Důležité

Více

Funkce DS 512: Funkce DS 512 jako autoalarm:

Funkce DS 512: Funkce DS 512 jako autoalarm: Užívatelský návod Funkce DS 512: - GSM - SMS pager integrovaný do řídící jednotky CAN BUS autoalarmu - hlasové volání nebo upozornění SMS na vyvolaný poplach - poloha vozidla je zaslána jen při vyvolání

Více

BIO. Dálkové quartzové ovládání BIO s individuálním kódem Samoučící se

BIO. Dálkové quartzové ovládání BIO s individuálním kódem Samoučící se Dálkové quartzové ovládání s individuálním kódem Samoučící se Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

Návod k instalaci opakovače DECT signálu

Návod k instalaci opakovače DECT signálu Návod k instalaci opakovače DECT signálu Gigaset DECT repeater 2.0 / Gigaset opakovač DECT signálu 2.0 Opakovač DECT signálu slouží pro rozšíření pokrytí bezdrátového signálu DECT telefonů Gigaset, v případě,

Více

Uživatelský manuál MG-32LED. MG 5000 v. 1. s klávesnicí

Uživatelský manuál MG-32LED. MG 5000 v. 1. s klávesnicí Uživatelský manuál MG 5000 v. 1 s klávesnicí MG-32LED MAGELLAN 5000 Uživatelský manuál OBSAH: 1.0 Úvod 1 2.0 Vizuální signalizace na kláv. 2 3.0 Základní operace 3 3.1 Akustická signalizace 3 3.2 Dělení

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

MGB. Příručka pro uvedení do provozu a servis (do verze V1.2.3)

MGB. Příručka pro uvedení do provozu a servis (do verze V1.2.3) MGB Příručka pro uvedení do provozu a servis (do verze V1.2.3) Obsah 1 Připojení...4 1.1 Připojení ovládacích prvků v MGB...4 1.2 Ovládání zamykacího solenoidu...4 1.3 Paralelní ovládání zamykání...4 1.4

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Klávesnice EKB3. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB3. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB3 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

GSM SMS alarm - zabezpečovací systém

GSM SMS alarm - zabezpečovací systém CZ GSM SMS alarm - zabezpečovací systém Uživatelská příručka LYD-111 Pro lepší pochopení tohoto výrobku, si před jeho použitím důkladně prostudujte tuto uživatelskou příručku. Příslušenství: Centrální

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ ZÁKLADNÍ POPIS WS304-10 10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ PRO SPÍNÁNÍ A ÈASOVÉ OVLÁDÁNÍ EL.ZAØÍZENÍ DO 16 A anténa s konektorem SMA na 433,92 MHz tl.time - učení funkce ČASOVÁNÍ R10 R9 R8 R7 vstup +5V

Více

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka Inteligentní parkovací asistent 80350 Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Přehled funkcí a ovládání... 4 Technické specifikace... 8 Informace o výrobku

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B)

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) Toto zabezpečení automobilu z umělé hmoty ABS (akrylnitril-butadienstyren), vyztužené vnitřním kovovým rámem, s alarmem, se zámkem z kalené

Více

Obsah 4. NASTAVENÍ DS 512 - HLAVNÍ NASTAVENÍ... 6 5. NASTAVENÍ DS 512 - NASTAVENÍ GSM... 9 7. PROGRAMOVÁNÍ DOPLŇKOVÝCH DÁLKOVÝCH OVLADAČŮ...

Obsah 4. NASTAVENÍ DS 512 - HLAVNÍ NASTAVENÍ... 6 5. NASTAVENÍ DS 512 - NASTAVENÍ GSM... 9 7. PROGRAMOVÁNÍ DOPLŇKOVÝCH DÁLKOVÝCH OVLADAČŮ... Montážní návod Obsah 1. PRINCIP ČINNOSTI DS 512... 4 2. OBSAH BALENÍ... 5 3. PŘÍPRAVA SIM KARTY... 6 4. NASTAVENÍ DS 512 - HLAVNÍ NASTAVENÍ... 6 5. NASTAVENÍ DS 512 - NASTAVENÍ GSM... 9 6. DIAGNOSTICKÉ

Více

Uúivatelskù manuál PC585

Uúivatelskù manuál PC585 Uúivatelskù manuál KELCOM International 2002 Tomkova 142 A, CZ-500 26 Hradec Králové Tel: (049) 5513886 Fax: (049) 5513882 E-mail: Tech@kelcom.cz Printed in Canada 29034608 R001 PC585 OBSAH Několik slov

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Obsah 4. NASTAVENÍ DS 512 - HLAVNÍ NASTAVENÍ... 6 5. NASTAVENÍ DS 512 - NASTAVENÍ GSM... 9 7. PROGRAMOVÁNÍ DOPLŇKOVÝCH DÁLKOVÝCH OVLADAČŮ...

Obsah 4. NASTAVENÍ DS 512 - HLAVNÍ NASTAVENÍ... 6 5. NASTAVENÍ DS 512 - NASTAVENÍ GSM... 9 7. PROGRAMOVÁNÍ DOPLŇKOVÝCH DÁLKOVÝCH OVLADAČŮ... Montážní návod Obsah 1. PRINCIP ČINNOSTI DS 512... 4 2. OBSAH BALENÍ... 5 3. PŘÍPRAVA SIM KARTY... 6 4. NASTAVENÍ DS 512 - HLAVNÍ NASTAVENÍ... 6 5. NASTAVENÍ DS 512 - NASTAVENÍ GSM... 9 6. DIAGNOSTICKÉ

Více

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz Vstupní jednotka E 100 IP Strana 1 Obsah 1. Instalace zařízení:... 3 2. Stručný souhrn k systému řízení přístupu... 4 3. Připojení dveřního zámku:... 4 3.1 Zapojení se společným napájením:... 5 3.2 Zapojení

Více

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772...

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Informace Připojení Dostupnost Uživatelské rozhraní 1 Rozdíl mezi aktualizací aplikačních souborů přístrojů a aktualizací firmwaru Aktualizace

Více

24V autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR M680F. uživatelský manuál

24V autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR M680F. uživatelský manuál 24V autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR M680F uživatelský manuál OBSAH 1. Důležité informace...3 2. Úvod...3 3. Dálkový ovladač...3 4. Displej dálkového ovladače...4 4.1.

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

Několik slov o Vašem systému

Několik slov o Vašem systému Několik slov o Vašem systému Bezpečnostní systém DSC je zkonstruován tak, aby Vám poskytoval co možná největší pohodlí. Přečtěte si pečlivě tuto příručku. Instalační technik Vám vysvětlí všechny příkazy

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

Odemykací systém firmy Raab Computer

Odemykací systém firmy Raab Computer Odemykací systém firmy Raab Computer Systém RaabKey se používá pro otevírání dveří bez klíčů - pomocí bezkontaktních čipových klíčenek - čipů. Po přiblížení čipu ke čtečce na vzdálenost cca 3 až 5 cm dojde

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-230

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-230 NÁVOD K OBSLUZE Ústředna CS-121-230 ÚSTŘEDNA CS-121-230 Napájení ústředny 230Vst (-15/+10%) 50Hz příkon max. 4,5VA podle připojeného snímače Počet analogových vstupů 1x 4 20mA Zdroj pro snímač (vestavěný)

Více

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co.

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Telefon (ústředna) (0711) 939-00

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Čtečka elektronických čipů Dallas CRT-52 OBSAH

NÁVOD K POUŽITÍ. Čtečka elektronických čipů Dallas CRT-52 OBSAH NÁVOD K POUŽITÍ Čtečka elektronických čipů Dallas CRT-52 OBSAH 1. Základní pravidla... 2 2. Funkce CRT... 2 3. Vlastnosti... 3 4. Standardní výbava... 3 5. Funkce a příklady zapojení... 3 6. Nákres...

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2000 Originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu

Popis a funkce klávesnice BC-2000 Originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Popis a funkce klávesnice BC-2000 Originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice BC-2000 používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání dveří a zabezpečovacích

Více

Uživatelský manuál JA-65 Maestro

Uživatelský manuál JA-65 Maestro Uživatelský manuál JA-65 Maestro 1. Indikace Signálky událostí Informují co se v systému stalo, údaj na displeji upřesňuje, odkud je událost hlášena. Poplach Sabotáž poplach vyvolaný vniknutím do objektu,

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

BLOKOVÉ KLÁVESNICE INT-S-GR INT-S-BL

BLOKOVÉ KLÁVESNICE INT-S-GR INT-S-BL BLOKOVÉ KLÁVESNICE INT-S-GR INT-S-BL int-s_cz 04/06 Blokové klávesnice INT-S-GR a INT-S-BL jsou navrženy pro ovládání zabezpečovacích ústředen INTEGRA a CA-64. Klávesnice se odlišují pouze v barvě podsvětlení

Více

GSM/GPS komunikační modul UŽIVATELSKÝ NÁVOD

GSM/GPS komunikační modul UŽIVATELSKÝ NÁVOD GSM/GPS komunikační modul UŽIVATELSKÝ NÁVOD - 1 - v02 eurosat OBSAH Ovládání a nastavení.....03 Změna bezpečnostního kódu..03 Zadání telefonních čísel.... 03 Zapnutí a vypnutí komunikačního modulu.......04

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 1x kabelový svazek 1x řídící jednotka 2x dvu vodičový servomotor 2x pěti vodičový servomotor 2x dálkový ovladač 4x táhla

Více

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC Návod k obsluze Skartovací stroj 1 Bezpečnostní upozornění Prosím přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění. Návod k obsluze musí být vždy dostupný. Stroj nesmí být obsluhován

Více

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005.

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005. Laboratorní zdroj L0R5 2x 0 40V/3A; 1x 5V/3A obrázek popis Laboratorní zdroj L0R5 je určen do každé profesionální i amatérské laboratoře. Jeho vlastnosti ocení zejména vývojoví technici, opraváři spotřební

Více

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení PH-WEB je zařízení, sloužící ke správě jednotlivých prvků systému PocketHome přes webové rozhraní. Z libovolného místa na světě lze, prostřednictvím sítě Internet, zjišťovat informace o jednotlivých prvcích

Více

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí ETR2 elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw technická dokumentace použití: pro automatické a ekonomické řízení kabelových topných systémů do 3 kw pro aplikace na

Více