Veröffentlichungsversion / Published Version Rezension / review

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Veröffentlichungsversion / Published Version Rezension / review"

Transkript

1 Viktor Karády: Túlélők és újrakezdők. Fejezetek a magyar zsidóság szociológiájából 1945 után (Přeživší a znovu-začínající. Kapitoly ze sociologie maďarského židovství po roce 1945) Hamar, Eleonora Veröffentlichungsversion / Published Version Rezension / review Empfohlene Zitierung / Suggested Citation: Hamar, Eleonora: Viktor Karády: Túlélők és újrakezdők. Fejezetek a magyar zsidóság szociológiájából 1945 után (Přeživší a znovu-začínající. Kapitoly ze sociologie maďarského židovství po roce 1945). In: Sociologický časopis / Czech Sociological Review 41 (2005), 4, pp URN: Nutzungsbedingungen: Dieser Text wird unter einer Deposit-Lizenz (Keine Weiterverbreitung - keine Bearbeitung) zur Verfügung gestellt. Gewährt wird ein nicht exklusives, nicht übertragbares, persönliches und beschränktes Recht auf Nutzung dieses Dokuments. Dieses Dokument ist ausschließlich für den persönlichen, nicht-kommerziellen Gebrauch bestimmt. Auf sämtlichen Kopien dieses Dokuments müssen alle Urheberrechtshinweise und sonstigen Hinweise auf gesetzlichen Schutz beibehalten werden. Sie dürfen dieses Dokument nicht in irgendeiner Weise abändern, noch dürfen Sie dieses Dokument für öffentliche oder kommerzielle Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, aufführen, vertreiben oder anderweitig nutzen. Mit der Verwendung dieses Dokuments erkennen Sie die Nutzungsbedingungen an. Terms of use: This document is made available under Deposit Licence (No Redistribution - no modifications). We grant a non-exclusive, nontransferable, individual and limited right to using this document. This document is solely intended for your personal, noncommercial use. All of the copies of this documents must retain all copyright information and other information regarding legal protection. You are not allowed to alter this document in any way, to copy it for public or commercial purposes, to exhibit the document in public, to perform, distribute or otherwise use the document in public. By using this particular document, you accept the above-stated conditions of use.

2 Sociologický časopis/czech Sociological Review, 2005, Vol. 41, No. 4 dem tohoto přístupu je série monologů, které se na stránkách časopisu objevovaly od poloviny devadesátých let. Jedná se o editované přepisy biografických rozhovorů. Životní příběhy různých lidí (např. emigrantů, dětí revolucionářů z roku 1956, sociologů, podnikatelů) byly publikovány ve zkrácené, autobiografické formě bez analytického výkladu. Monology přitom nejsou prezentovány jako syrová data. Samotná vyprávění, jejich zkrácení a editace jsou již interpretací. Čtenář monologů je tedy editory úmyslně vyzýván k práci: je nabádán k tomu, aby si vytvořil vlastní výklad těchto interpretací. Replika dlouho reprezentovala kritickou sociologii. Ne náhodou byla považována (často i pejorativně) za postmoderní sociálněvědný časopis. Koncem devadesátých let se však revoltující charakter časopisu začal vytrácet, a to i z toho důvodu, že témata a přístupy dříve považované za kontroverzní a radikální se postupně institucionalizovaly a posunuly do centra sociálněvědného diskurzu. Když nadace Györgye Sorose ukončila program financování časopisů, dostala se Replika také do těžkých finančních problémů. Ukázalo se, že na začátku jedenadvacátého století už není možné stavět na dynamice devadesátých let, tj. čistě jenom na nadšení a motivaci skupiny intelektuálů. Únava a finanční nouze vedly společně k zániku časopisu. Replika představovala perspektivu, jež brala vážně existenci Střední Evropy jako regionu se specifickou kulturní i sociální historií. V mnoha textech publikovaných v Replice se objevoval názor, podle něhož v pozadí specifických kulturních a společenských forem Střední Evropy probíhají historicky se opakující vlny modernizace, jež však nikdy nebyly schopné lokální společnosti modernizovat úplně. Vracející se vlny reforem byly vždy jednostrannou a státem řízenou podobou modernizace a zatím nevedly ke vzniku silných občanských společností. Replika artikulovala sociologický diskurz, který poukazoval jak na nutnost, tak na nemožnost plné modernizace Střední Evropy podle západního modelu. Osud Repliky je symptomem síly i slabosti kritické sociologie, jež měla v úmyslu zakořenit se v občanské společnosti. Dekáda a půl existence Repliky byla poznamenána otázkou, která je aktuální i v naší současnosti: je možná kritická sociologie, která se nepodřizuje úkolu navrhovat, a tím implicitně ospravedlňovat, politická opatření státních úřadů? V roce 2004 Replika zanikla. Znamená to úplnou kapitulaci mladé generace maďarských sociologů před imperativem hospodářské a politické užitečnosti sociologie? Csaba Szaló Viktor Karády: Túlélők és újrakezdők. Fejezetek a magyar zsidóság szociológiájából 1945 után (Přeživší a znovu-začínající. Kapitoly ze sociologie maďarského židovství po roce 1945) Budapešť, Múlt és Jövő 2002, 281 s. Kniha je (zatím) posledním článkem série maďarsky publikovaných děl Viktora Karádyho vycházejících v Maďarsku přibližně od druhé poloviny devadesátých let dvacátého století. Přeživší a znovu-začínající zaujímají mezi nimi významné místo nejenom kvůli samotnému tématu, ale také kvůli asociativnímu připomenutí jedné zajímavé kapitoly svízelné historie maďarské sociologie. Publikace je totiž přepracovanou, doplněnou a o nová empirická data obohacenou verzí studie, která vyšla poprvé v roce 1984 v tzv. pařížských Maďarských sešitech, tedy v sociálněvědné edici liberálně politické maďarské emigrace ve Francii, již mezi lety 1978 a 1991 editoval další významný představitel disidentské generace maďarských sociálních vědců Péter Kende. Přes její empiricky a interpretačně aktualizovaný ráz je současná podoba knihy čtenáři předkládána jako jakýsi text na půli cesty. Karády jak v úvodu, tak vícekrát během pojednání o konkrétních aspektech společenských souvislostí důsledně vysvětluje, kde všude a v jakém smyslu slova by měl být (a bude v chystaném druhém dílu publikace) 746

3 Recenze podaný obraz o sociologii poválečného židovství doplněný a kompletovaný. Na nedostatky upozorňující vědecká pečlivost v konečném důsledku nerelativizuje hodnotu textu jako neopominutelného východiska pro sociologické porozumění změnám maďarsko-židovské společnosti v souvislosti se zánikem nacistického režimu a vývojem politické situace po roce 1945 v Maďarsku. To je zabezpečeno Karádyho bohatým a dlouhotrvajícím empirickým výzkumem, na němž se text zakládá. Jeho zájem o sociologii maďarského židovství je součástí širšího badatelského zaměření na historicko-společenské procesy modernizace maďarské společnosti a na měnící se vztahy mezi Židy a ne-židy, respektive na faktory a důsledky nábožensko-etnické společenské diferenciace. Karády se výzkumu takto široce vymezeného tématu věnoval v rámci celé řady kratších i delších studijních pobytů v Maďarsku již od sedmdesátých let dvacátého století. Jeho důsledná kombinace sběru a analýzy kvantitativních a kvalitativních dat zařazuje práci do tradice historické sociologie inspirované perspektivou Pierra Bourdieu (s nímž Karády v pařížském Centru pro evropskou sociologii spolupracoval). Bourdieu kladl důraz na propojení studia objektivních společenských struktur a sociálně konstituovaných aktérů v poli, neboli přesněji řečeno na neoddělitelnost zkoumání objektivních struktur a pozic aktérů v sociálním poli, z čehož vyvěrá formování jejich partikulárních představ o světě. Této perspektivě metodologicky odpovídá skloubení statistických a etnografických dat během interpretace, jež charakterizuje také knihu Přeživší a znovu-začínající. Situaci maďarského židovství mezi lety 1945 a 1956 zde Karády představuje jednak na základě analýzy statistických a demografických dat a dat získaných z vlastních průzkumů, jednak na základě analýzy kvalitativních rozhovorů a nejrůznějších dobových dokumentů (např. dopisy, letáky, novinové články, memoáry, maturitní oznámení). Prvním tématem, kterému se Karády věnuje, je proces znovu-včleňování se židovských přeživších do společnosti a jejich společenského přijetí po roce Karády popisuje tuto situaci s velkým smyslem pro komplexní zachycení její ambivalentní povahy. Jeho detailní čtení mnohovrstevnatosti sociální reality mu umožňuje vyprávět o vývoji tehdejší společenské situace jakýsi dvoukolejný příběh. Na jedné straně sleduje fenomén, který nazval morální koalicí a který je určitým navázáním na tzv. maďarsko-židovskou společenskou smlouvu, jež byla v druhé polovině 19. století uzavřena mezi maďarskou vládnoucí třídou, jež garantovala občanská práva Židů a vřele vítala jejich modernizační poteciál v procesu embourgeoisement, a mezi (většinou reformními) Židy, kteří se vzdali svých etnických specifik a vstoupili na cestu jazykové a kulturní asimilace do maďarské společnosti. Na straně druhé Karády mapuje výstřelky poválečného antisemitismu a míru jeho explicitní i implicitní přítomnosti v různých sociálních vrstvách. Rokem 1945 začíná podle Karádyho veskrze nová kapitola v životě maďarských Židů, a to nejenom díky osvobození se z nacistického režimu a napravení vykolejeného historického času. Jde o novou dobu také díky nově se formujícím společenským poměrům, pro které je příznačné výrazné přebudování vztahu mezi vedením státu a židovstvím. Tuto změnu lze vystopovat v třech dimenzích: 1) zanikla institucionálně řízená protižidovská diskriminace na trhu práce, v rozdělování společenských výhod, na úrovni symbolických hodností a titulů, v participaci na životě sociálních institucí typu škol, klubů, hnutí, apod., 2) veřejné projevy politického a každodenního antisemitismu se dostaly pod zákonnou sankci a jako takové se přeměnily v objekty společenského tabu. Nová zákonná opatření (1945/VIII.) nejenom že zrušila tzv. židovské zákony (tj. rasově-diskriminační zákony zavedené v Maďarsku mezi lety 1938 a 1942), ale z projevů antisemitismu se učinil předmět trestního řízení (nařízení vlády kvalifikovalo antisemitskou propagandu jako čin, který poškozuje zájmy maďarského lidu), 3) garantovala se úplná svoboda pro sebe- 747

4 Sociologický časopis/czech Sociological Review, 2005, Vol. 41, No. 4 identifikaci všech spoluobčanů, kteří přijímali židovskou identitu za svou. (Přechodně to v praxi znamenalo například umožnění institucionální organizace ne-asimilačních židovských identit, např. sionistických). Právě tuto situaci popisuje Karády jako morální koalici, jež se formovala mezi novým režimem (jeho mocenskými autoritami) a mezi přeživším židovstvím. Tato morální koalice byla přitom samozřejmě směsicí oficiální přízně a politických zájmů nového režimu, který dobře poznal, jak lze přeživší židovství využít jako záruku zachovaného morálního kapitálu národa. Především na mezinárodních fórech probíhala kapitalizace dobrého vysvědčení, jež nový režim získával díky svému pozitivnímu politickému, právnímu a společenskému vztahu k židovské otázce. Tento vztah totiž mohl být přijatelným měřítkem antifašistického programu maďarské vlády vstupující právně vzato na místo zločineckého státu. Ovšem ani za tzv. koaličních let nebyl pro-židovský obrat přítomný ve všech segmentech maďarské společnosti. Protižidovské násilnosti, pogromy a projevy náboženského antijudaizmu v letech vysvětluje Karády na jedné straně v ekonomických souvislostech, poukazuje na inflaci a hospodářský chaos jako příčinné faktory těchto událostí. Na straně druhé je z jeho pojednání zřejmé, že poválečný antisemitismus je nevysvětlitelný bez přihlédnutí ke kulturním a symbolickým obsahům. Dobře to ilustruje například fenomén tzv. peřinového antisemitismu, který byl vyprovokovaný legitimními požadavky navrátivších se na znovuzískání vlastních bytů či majetku. Tyto požadavky totiž byly vzápětí interpretované jako jasné důkazy židovské pomstychtivosti. Pro poválečné období je dále typická antisemitská nálada, kterou oživoval rozklad dřívějších symbolických vztahů mezi Židy a ne-židy: Židé byli okamžitě ostrakizováni, jakmile se začali chovat jinak než jako bezbranní, bezmocní a ponížení jedinci, tedy pokud vystoupili z role být objektem lítosti dobrých křesťanů. To, že morální koalice nakonec netrvala dlouho, nebylo zapříčiněno jednoduše přítomností nových antisemitů ve společnosti, v níž se antisemitismus nemohl otevřeně a legitimně rozvíjet, protože se politicky zcela zkompromitoval. Morální koalice se kolem roku 1949 začíná vytrácet hlavně z toho důvodu, že jí vyjadřovaná otevřená podpora nevyhovovala dlouhodobým politickým zájmům radikálně levicových stran. Souvisí s tím například to, že se komunistická strana nemohla přetvořit v masovou stranu, aniž by do sebe inkorporovala lidové vrstvy sympatizující dříve s nacistickou ideologií. Pro plné pochopení dalšího společenského vývoje se Karády dále detailně zabývá demografickou situací maďarského židovství. Prostřednictvím rozboru konkrétních demografických aspektů židovské populace po roce 1945 (jako například převaha žen, deformace věkové pyramidy, výrazná slabost demografické kompenzace, zánik nukleárních rodin a větších rodinných sítí, vzrůstající počet pokřtěných, velký počet ovdovělých a sirotků, atd.) poukazuje na to, že vyhlídka pro fyzickou reprodukci židovství se dramaticky zmenšila. Zkoumáme-li tedy procesy nucené asimilace stalinistické politiky, je třeba podle něj mít na zřeteli také její sociálně-kulturní pozadí, tedy jak míru popsané demografické nutnosti, tak asimilační ochotu a motivaci velké části přeživšího židovství. Poválečné židovství stálo podle Karádyho na důležité společenské křižovatce: muselo odpovědět na dilema krystalizující se kolem tří možností: asimilace, disimilace a disimulace. Konkrétněji řečeno, přeživší židovství se muselo rozhodnout buď pro aktivní pokračování procesu včleňování se do maďarské společnosti za nové historické podmínky (asimilace), nebo pro vnitřní sociálně-kulturní vydělení se z dominantní/komunistické maďarské společnosti a pro výlučné či prioritní znovu-přijetí židovské identity a sounáležitosti (disimilace), anebo pro skrývání, zatajování a tabuizaci židovské přináležitosti, jež mohlo vyústit ve snaze zúčastnit se asimilačního procesu v rámci jiných států či národů v zahraničí (disimulace). 748

5 Recenze Tyto alternativy Karády nepředkládá jako teoreticky vydedukovatelné, a tudíž pravděpodobné možnosti, ale představuje je jako reálně zvolené strategie, které poválečné židovství do značné míry diferencovaly. Lze zde upozornit na několik zajímavých detailů jeho analýzy. Například sociologickým mapováním tří reálně zvolených životních strategií se Karády cílevědomě snaží o vyvrácení (dodnes) rozšířeného antisemitského toposu o tzv. židovsko-bolševické nadvládě. Tváří v tvář disimulačním a disimilačním strategiím je jasné, že představy o Komunistické straně jako o krycím orgánu židovské nadvlády jsou sociologicky vzato nesmyslné. Karády detailně demonstruje, že pozitivní integrace do nového režimu nejenomže necharakterizovala celek přeživšího židovství, ale dokonce ani jeho populační většinu. (Ilustrovat to může kromě jiného například disimilační strategie maďarského sionismu, jehož skupinový partikularizmus v poválečné době je zajímavé sledovat, zvláště pokud si uvědomíme, že kolektivní kulturně-společenský izolacionizmus sionismu znamená vlastně radikální rozchod se silnou tradicí maďarsko-židovského vědomí, jež rozvoji sionismu kladla v zemi tradičně odpor.) Neznamená to samozřejmě, že by Karády opomíjel existenci specifické motivace určitých židovských frakcí participovat v mocenských aparátech nového režimu. Karády v této souvislosti analyzuje tehdejší sociální struktury, jež mohou objasnit pozadí této motivace. Například na základě dat o míře nezaměstnanosti židovských intelektuálů mezi lety poukazuje na to, že tato motivace úzce souvisela s profesně-společenskou frustrací židovství, jež byla udržována vládnoucí třídou předešlého (antisemitského) režimu. Z hlediska sociologie kultury je velice podnětný také rozbor symbolicko-morálního konfliktu, jemuž ta část židovství, jež se integrovala do komunistického režimu, musela čelit. Kulturu maďarského židovství charakterizovala podle Karádyho nepřítomnost tradice individuálního a kolektivního násilí (jak to ukazují například kulturní reprezentace postrádající ideál agresivního mužství, nebo výrazně malý poměr Židů ve spáchání zločinů zakládajících se na fyzickém násilí). Tuto nepřítomnost tradice násilí interpretuje Karády jako sebeobranný mechanizmus strpěné, podřízené a marginalizované statusové skupiny, jež tento mechanizmus přeformovala v ideál a kanonizovala ho jako klíčový rys vlastní skupinové morálky. V důsledku participace na komunistické moci musela být ovšem tato tradice přehodnocena, resp. opuštěna. Kulturní transformace spočívající v habitualizaci militarismu byla samozřejmě věkově specifickým fenoménem a týkala se především mladší generace, jejíž morální socializace probíhala v období institucionalizovaného antisemitismu. Je přitom zajímavé, že se tato transformace realizovala jak v rámci asimilační, tak v rámci disimilační strategie. Na společenskou pozici Židů v poválečné době neměly vliv pouze pronásledování a pronásledováním vyprovokované vlny emigrace, ale samozřejmě i již zmíněné procesy asimilace, disimilace a disimulace. Tyto faktory společně vedly k výrazné profesní a ekonomické restratifikaci maďarského židovství, jež Karády interpretuje v rámci celospolečenského re-stratifikačního procesu podporovaného sekularizovaným mesianismem komunistického režimu. Sledování statistiky těchto změn předpokládá specifickou konceptualizaci analyzovaného kolektivního subjektu, jež ovšem vyvolává otázku. Jde o konceptualizaci, jež je založená na kategorii tzv. společenského Žida, tj. na kategorii jedince, jenž je za Žida považovaný společensky. Alespoň tuto minimální definici lze z textu Karádyho mezi řádky vyčíst. Problém s touto kategorií spočívá především v tom, že ignoruje reklasifikační potřebu vyvolávanou případy jedinců, kteří se asimilovali do sekulární maďarské kultury bez snahy zachovat si etnickou přináležitost k židovství, kteří konvertovali ke křesťanství z věroučného přesvědčení, kteří se asimilovali do kultury komunismu, jež vylučuje partikulární afiliaci, atd. Zdá se, 749

6 Sociologický časopis/czech Sociological Review, 2005, Vol. 41, No. 4 že možnost sledování statisticky a demograficky relevantních charakteristik vůbec předpokládá přijetí metafyziky původu, z níž ani Karády nechce nebo nemůže vystoupit. Konstrukt společenského Žida je snad jediným nedořešeným problémem, na který autor samotný v publikaci neupozorňuje, ale který by stál za promyšlení. Nezbyde snad než očekávat plánovanou druhou část knihy. Eleonóra Hamar Pavel Janáček: Literární brak. Operace vyloučení, operace nahrazení, Brno, Host 2004, 412 s. Nebývá zvykem, aby se naši sociologové věnovali studiu literární či umělecké historie, i když některé práce J. Alana či M. Petruska, stejně jako dalších autorů (abych uvedl příklady jen z nedávné domácí tradice), se tímto směrem vydávaly. Je to škoda, protože literatura a další umělecké formy nepochybně výrazně odrážejí sociální dění, byť nikoli přímo. Přesvědčili se o tom například američtí tzv. teologové smrti Boha (J. J. Altizer, W. Hamilton, G. Vahanian), kteří se studiem literárních děl pokusili pochopit existenciální situaci člověka 20. století a vybudovat na tomto základě aktuální církevní orientaci, aniž jejich dílo zasáhlo širší sociální vrstvy vyjma intelektuálů. Moderní literatura, její sociální rozšíření a různé způsoby její recepce, by se proto měly stát důležitým pramenem ke kvalitativnímu sociologickému poznání; pokud o to sociologové nestojí nebo toho nejsou s to, musí se chopit pera badatelé z jiných oborů, například literární historikové, kteří dnes již naštěstí vládnou relevantními přístupy sociálních věd. Uvědomují si, jak to pregnantně ukázal autor recenzované studie, že literaturu netvoří jen její vysoké, umělecky náročné a na intelektuály zaměřené složky, nýbrž i nižší patra artes litterarum, o které má zájem mnohem větší část publika. P. Janáček však rozhodně nezůstal u tohoto poznatku, neorientoval se primárně na obsahovou a/nebo recepční stránku nižších literárních děl, označovaných jako brak, morzakor [= mor za korunu, tj. laciné lidové čtení poskytující prvoplánové dojmy] apod., ale především po vzoru M. Foucaulta na mocenské vztahy mezi jednotlivými typy literárního diskurzu, jejich protagonisty a organizačními strukturami. Krátce řečeno, sledoval gesto odmítání populární literatury v moderní české literární kultuře (s. 10) a jeho sociální a symbolické souvislosti, i když zmiňovanou obsahovou a recepční stránku problému také alespoň okrajově se znatelným užitkem pro čtenáře přiblížil. V první, teoretické části studie (s ), Janáček ukazuje vztahy mezi vysokou a nízkou literaturou v novodobých českých dějinách, včetně působení cenzury, kdy ta první usilovala nejen o převálcování druhé, ale i o výchovu lidového čtenáře (hlavně nejvíce ohrožených/nejméně samostatných skupin: dětí a mládeže, žen, dělnictva) ve prospěch vlastní recepce. Konceptualizace zániku lidové kultury prostřednictvím disciplinačního tlaku kultury elitní přitom v historiografii nejsou ničím novým (P. Burke, R. Muchembled ad.), jejich aplikace v českém akademickém diskurzu je však naneštěstí spíše sporadická a většinou nebere v potaz souvislosti raně novověkého vývoje s pozdější dobou, potažmo s dneškem. Pavel Janáček naproti tomu udělal právě to, ukázal vztah mezi náboženskou a později etickou/medicínskou snahou o kontrolu literatury na jedné straně a její hodnotovou/sociopolitickou kontrolou na straně druhé, stejně jako punktuálnost těchto procesů (v období hodnotových krizí a pocitů ohrožení) a využití nejrůznějších technik boje proti literatuře, která se mezi tu správnou nevešla (cenzura, nahrazování tzv. lidové literatury výchovnou tzv. literaturou pro lid, pro salute populi využívající strukturních složek té první). České literární společenství, svým rozsahem neschopné konkurovat velkým evropským literaturám, přitom tvořilo přímo ukázkový případ prostoru mocenského působení snažícího se eliminovat literární brak. V obdo- 750

Pavel Janáček: Literární brak. Operace vyloučení, operace nahrazení, 1938 1951 Nespor, Zdenek R.

Pavel Janáček: Literární brak. Operace vyloučení, operace nahrazení, 1938 1951 Nespor, Zdenek R. www.ssoar.info Pavel Janáček: Literární brak. Operace vyloučení, operace nahrazení, 1938 1951 Nespor, Zdenek R. Veröffentlichungsversion / Published Version Rezension / review Empfohlene Zitierung / Suggested

Více

Aleš Sekot (ed.), Dušan Leška, Jozef Oborný, Vladimír Jůva: Sociální dimenze sportu Svoboda, Arnost

Aleš Sekot (ed.), Dušan Leška, Jozef Oborný, Vladimír Jůva: Sociální dimenze sportu Svoboda, Arnost www.ssoar.info Aleš Sekot (ed.), Dušan Leška, Jozef Oborný, Vladimír Jůva: Sociální dimenze sportu Svoboda, Arnost Veröffentlichungsversion / Published Version Rezension / review Empfohlene Zitierung /

Více

Die Kinderfrage heute. Über Frauenleben, Kinderwunsch und Geburtenrückgang Krčková, Kamila

Die Kinderfrage heute. Über Frauenleben, Kinderwunsch und Geburtenrückgang Krčková, Kamila www.ssoar.info Die Kinderfrage heute. Über Frauenleben, Kinderwunsch und Geburtenrückgang Krčková, Kamila Veröffentlichungsversion / Published Version Rezension / review Empfohlene Zitierung / Suggested

Více

Marc Morjé Howard: The Weakness of Civil Society in Post-Communist Europe Vajdova, Zdenka

Marc Morjé Howard: The Weakness of Civil Society in Post-Communist Europe Vajdova, Zdenka www.ssoar.info Marc Morjé Howard: The Weakness of Civil Society in Post-Communist Europe Vajdova, Zdenka Veröffentlichungsversion / Published Version Rezension / review Empfohlene Zitierung / Suggested

Více

www.ssoar.info Veröffentlichungsversion / Published Version Rezension / review

www.ssoar.info Veröffentlichungsversion / Published Version Rezension / review www.ssoar.info Petr Sak, Karolína Saková: Mládež na křižovatce. Sociologická analýza postavení mládeže ve společnosti a její úlohy v procesech evropeizace a informatizace Havlik, Radomir Veröffentlichungsversion

Více

Gender and the Politics of Time: Feminist Theory and Contemporary Debates Šubrt, Jiří

Gender and the Politics of Time: Feminist Theory and Contemporary Debates Šubrt, Jiří www.ssoar.info Gender and the Politics of Time: Feminist Theory and Contemporary Debates Šubrt, Jiří Veröffentlichungsversion / Published Version Rezension / review Empfohlene Zitierung / Suggested Citation:

Více

Jaroslav Otčenášek: Němci v Čechách po roce Na příkladu západního Podještědí Novotny, Lukas

Jaroslav Otčenášek: Němci v Čechách po roce Na příkladu západního Podještědí Novotny, Lukas www.ssoar.info Jaroslav Otčenášek: Němci v Čechách po roce 1945. Na příkladu západního Podještědí Novotny, Lukas Veröffentlichungsversion / Published Version Rezension / review Empfohlene Zitierung / Suggested

Více

The Ethics of Care. Personal, Political, and Global Uhde, Zuzana

The Ethics of Care. Personal, Political, and Global Uhde, Zuzana www.ssoar.info The Ethics of Care. Personal, Political, and Global Uhde, Zuzana Veröffentlichungsversion / Published Version Rezension / review Empfohlene Zitierung / Suggested Citation: Uhde, Zuzana (Rev.):

Více

Ellingsaeter, A. L.; Leira, A. (eds.): Politicising Parenthood in Scandinavia. Gender Relations in Welfare States Dudová, Radka

Ellingsaeter, A. L.; Leira, A. (eds.): Politicising Parenthood in Scandinavia. Gender Relations in Welfare States Dudová, Radka www.ssoar.info Ellingsaeter, A. L.; Leira, A. (eds.): Politicising Parenthood in Scandinavia. Gender Relations in Welfare States Dudová, Radka Veröffentlichungsversion / Published Version Rezension / review

Více

Stárnutí, věk a diskriminace nové souvislosti Benešová, Romana

Stárnutí, věk a diskriminace nové souvislosti Benešová, Romana www.ssoar.info Stárnutí, věk a diskriminace nové souvislosti Benešová, Romana Veröffentlichungsversion / Published Version Rezension / review Empfohlene Zitierung / Suggested Citation: Benešová, Romana

Více

Haldis Haukanes: Velká dramata obyčejné životy. Postkomunistické zkušenosti českého venkova Nespor, Zdenek R.

Haldis Haukanes: Velká dramata obyčejné životy. Postkomunistické zkušenosti českého venkova Nespor, Zdenek R. www.ssoar.info Haldis Haukanes: Velká dramata obyčejné životy. Postkomunistické zkušenosti českého venkova Nespor, Zdenek R. Veröffentlichungsversion / Published Version Rezension / review Empfohlene Zitierung

Více

www.ssoar.info Veröffentlichungsversion / Published Version Rezension / review

www.ssoar.info Veröffentlichungsversion / Published Version Rezension / review www.ssoar.info Pavel Machonin: Česká společnost a sociologické poznání. Problémy společenské transformace a modernizace od poloviny šedesátých let 20. století do současnosti Muller, Karel Veröffentlichungsversion

Více

www.ssoar.info Zrození biopolitiky Kotík, Michal Veröffentlichungsversion / Published Version Rezension / review

www.ssoar.info Zrození biopolitiky Kotík, Michal Veröffentlichungsversion / Published Version Rezension / review www.ssoar.info Zrození biopolitiky Kotík, Michal Veröffentlichungsversion / Published Version Rezension / review Empfohlene Zitierung / Suggested Citation: Kotík, Michal (Rev.): Foucault, Michel: Zrození

Více

Jadwiga Šanderová: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách Oates-Indruchova, Libora

Jadwiga Šanderová: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách Oates-Indruchova, Libora www.ssoar.info Jadwiga Šanderová: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách Oates-Indruchova, Libora Veröffentlichungsversion / Published Version Rezension / review Empfohlene Zitierung / Suggested

Více

Jiří Homoláč, Kamila Karhanová, Jiří Nekvapil (eds.): Obraz Romů v středoevropských masmédiích po roce 1989 Kaderka, Petr

Jiří Homoláč, Kamila Karhanová, Jiří Nekvapil (eds.): Obraz Romů v středoevropských masmédiích po roce 1989 Kaderka, Petr www.ssoar.info Jiří Homoláč, Kamila Karhanová, Jiří Nekvapil (eds.): Obraz Romů v středoevropských masmédiích po roce 1989 Kaderka, Petr Veröffentlichungsversion / Published Version Rezension / review

Více

www.ssoar.info Jan Keller: Soumrak sociálního státu Musil, Jiri Veröffentlichungsversion / Published Version Rezension / review

www.ssoar.info Jan Keller: Soumrak sociálního státu Musil, Jiri Veröffentlichungsversion / Published Version Rezension / review www.ssoar.info Jan Keller: Soumrak sociálního státu Musil, Jiri Veröffentlichungsversion / Published Version Rezension / review Empfohlene Zitierung / Suggested Citation: Musil, Jiri: Jan Keller: Soumrak

Více

Ulrich Beck: Riziková společnost. Na cestě k jiné moderně Susa, Oleg

Ulrich Beck: Riziková společnost. Na cestě k jiné moderně Susa, Oleg www.ssoar.info Ulrich Beck: Riziková společnost. Na cestě k jiné moderně Susa, Oleg Veröffentlichungsversion / Published Version Rezension / review Empfohlene Zitierung / Suggested Citation: Susa, Oleg:

Více

Robert B. Reich: V pasti úspěchu: Diagnóza kapitalismu 21. století Bystrican, Ivo

Robert B. Reich: V pasti úspěchu: Diagnóza kapitalismu 21. století Bystrican, Ivo www.ssoar.info Robert B. Reich: V pasti úspěchu: Diagnóza kapitalismu 21. století Bystrican, Ivo Veröffentlichungsversion / Published Version Rezension / review Empfohlene Zitierung / Suggested Citation:

Více

Tomáš Katrňák: Odsouzeni k manuální práci. Vzdělanostní reprodukce v dělnické rodině Simonova, Natalie

Tomáš Katrňák: Odsouzeni k manuální práci. Vzdělanostní reprodukce v dělnické rodině Simonova, Natalie www.ssoar.info Tomáš Katrňák: Odsouzeni k manuální práci. Vzdělanostní reprodukce v dělnické rodině Simonova, Natalie Veröffentlichungsversion / Published Version Rezension / review Empfohlene Zitierung

Více

Životní styl a sociální třídy: vytváření symbolické kulturní hranice diferenciací vkusu a spotřeby Paulíček, Miroslav

Životní styl a sociální třídy: vytváření symbolické kulturní hranice diferenciací vkusu a spotřeby Paulíček, Miroslav www.ssoar.info Životní styl a sociální třídy: vytváření symbolické kulturní hranice diferenciací vkusu a spotřeby Paulíček, Miroslav Veröffentlichungsversion / Published Version Rezension / review Empfohlene

Více

Nancy Fraserová, Axel Honneth: Přerozdělování nebo uznání? Uhde, Zuzana

Nancy Fraserová, Axel Honneth: Přerozdělování nebo uznání? Uhde, Zuzana www.ssoar.info Nancy Fraserová, Axel Honneth: Přerozdělování nebo uznání? Uhde, Zuzana Veröffentlichungsversion / Published Version Rezension / review Empfohlene Zitierung / Suggested Citation: Uhde, Zuzana:

Více

Jaroslav Krejčí: Postižitelné proudy dějin Musil, Jiri Veröffentlichungsversion / Published Version Rezension / review

Jaroslav Krejčí: Postižitelné proudy dějin Musil, Jiri Veröffentlichungsversion / Published Version Rezension / review www.ssoar.info Jaroslav Krejčí: Postižitelné proudy dějin Musil, Jiri Veröffentlichungsversion / Published Version Rezension / review Empfohlene Zitierung / Suggested Citation: Musil, Jiri: Jaroslav Krejčí:

Více

Pierre Bourdieu - o umění, výchově a společnosti: reflexe sociologické praxe Pierra Bourdieua v české sociologii Ivanová, Kateřina

Pierre Bourdieu - o umění, výchově a společnosti: reflexe sociologické praxe Pierra Bourdieua v české sociologii Ivanová, Kateřina www.ssoar.info Pierre Bourdieu - o umění, výchově a společnosti: reflexe sociologické praxe Pierra Bourdieua v české sociologii Ivanová, Kateřina Veröffentlichungsversion / Published Version Rezension

Více

Petra Hanáková, Libuše Heczková, Eva Kalivodová (eds.): V bludném kruhu. Mateřství a vychovatelství jako paradoxy modernity Bahenska, Marie

Petra Hanáková, Libuše Heczková, Eva Kalivodová (eds.): V bludném kruhu. Mateřství a vychovatelství jako paradoxy modernity Bahenska, Marie www.ssoar.info Petra Hanáková, Libuše Heczková, Eva Kalivodová (eds.): V bludném kruhu. Mateřství a vychovatelství jako paradoxy modernity Bahenska, Marie Veröffentlichungsversion / Published Version Rezension

Více

Mezinárodní bezpečnost v době globalizace Rašek, Antonín

Mezinárodní bezpečnost v době globalizace Rašek, Antonín www.ssoar.info Mezinárodní bezpečnost v době globalizace Rašek, Antonín Veröffentlichungsversion / Published Version Rezension / review Empfohlene Zitierung / Suggested Citation: Rašek, Antonín (Rev.):

Více

Thompson, Charis: Making Parents: The Ontological Choreography of Reproductive Technologies Slepičková, Lenka

Thompson, Charis: Making Parents: The Ontological Choreography of Reproductive Technologies Slepičková, Lenka www.ssoar.info Thompson, Charis: Making Parents: The Ontological Choreography of Reproductive Technologies Slepičková, Lenka Veröffentlichungsversion / Published Version Rezension / review Empfohlene Zitierung

Více

www.ssoar.info Veröffentlichungsversion / Published Version Rezension / review

www.ssoar.info Veröffentlichungsversion / Published Version Rezension / review www.ssoar.info Andrzej Szahaj: E pluribus unum? Dylematy wielokulturowości i politycznej poprawności (Dilemata multikulturalismu a politické korektnosti) Derdowska, Joanna Veröffentlichungsversion / Published

Více

Václav Bělohradský: Společnost nevolnosti eseje z pozdější doby Kras, Čeněk

Václav Bělohradský: Společnost nevolnosti eseje z pozdější doby Kras, Čeněk www.ssoar.info Václav Bělohradský: Společnost nevolnosti eseje z pozdější doby Kras, Čeněk Veröffentlichungsversion / Published Version Rezension / review Empfohlene Zitierung / Suggested Citation: Kras,

Více

Alena Vodáková, Olga Vodáková (eds.): Rod ženský. Kdo jsme, odkud jsme přišly, kam jdeme? Smidova, Iva

Alena Vodáková, Olga Vodáková (eds.): Rod ženský. Kdo jsme, odkud jsme přišly, kam jdeme? Smidova, Iva www.ssoar.info Alena Vodáková, Olga Vodáková (eds.): Rod ženský. Kdo jsme, odkud jsme přišly, kam jdeme? Smidova, Iva Veröffentlichungsversion / Published Version Rezension / review Empfohlene Zitierung

Více

Orientalismus. Západní koncepce Orientu Černý, Karel

Orientalismus. Západní koncepce Orientu Černý, Karel www.ssoar.info Orientalismus. Západní koncepce Orientu Černý, Karel Veröffentlichungsversion / Published Version Rezension / review Empfohlene Zitierung / Suggested Citation: Černý, Karel (Rev.): Said,

Více

Práce a péče Sloboda, Zdeněk Veröffentlichungsversion / Published Version Rezension / review

Práce a péče Sloboda, Zdeněk Veröffentlichungsversion / Published Version Rezension / review www.ssoar.info Práce a péče Sloboda, Zdeněk Veröffentlichungsversion / Published Version Rezension / review Empfohlene Zitierung / Suggested Citation: Sloboda, Zdeněk (Rev.): Alena Křížková ; Dudová, Radka

Více

www.ssoar.info Vnitřní periferie v České republice jako mechanismus sociální exkluze Musil, Jirí; Müller, Jan

www.ssoar.info Vnitřní periferie v České republice jako mechanismus sociální exkluze Musil, Jirí; Müller, Jan www.ssoar.info Vnitřní periferie v České republice jako mechanismus sociální exkluze Musil, Jirí; Müller, Jan Veröffentlichungsversion / Published Version Zeitschriftenartikel / journal article Empfohlene

Více

Cviková, Jana (ed.): Aká práca, taká pláca? Aspekty rodovej nerovnosti v odmeňovaní Hynková, Martina

Cviková, Jana (ed.): Aká práca, taká pláca? Aspekty rodovej nerovnosti v odmeňovaní Hynková, Martina www.ssoar.info Cviková, Jana (ed.): Aká práca, taká pláca? Aspekty rodovej nerovnosti v odmeňovaní Hynková, Martina Veröffentlichungsversion / Published Version Rezension / review Empfohlene Zitierung

Více

Je čas k zásadní diskusi Machonin, Pavel Veröffentlichungsversion / Published Version Zeitschriftenartikel / journal article

Je čas k zásadní diskusi Machonin, Pavel Veröffentlichungsversion / Published Version Zeitschriftenartikel / journal article www.ssoar.info Je čas k zásadní diskusi Machonin, Pavel Veröffentlichungsversion / Published Version Zeitschriftenartikel / journal article Empfohlene Zitierung / Suggested Citation: Machonin, Pavel: Je

Více

Jakoubek, Marek, Budilová, Lenka (eds.): Romové a Cikáni neznámí i známí. Interdisciplinární pohled Hejnal, Ondřej

Jakoubek, Marek, Budilová, Lenka (eds.): Romové a Cikáni neznámí i známí. Interdisciplinární pohled Hejnal, Ondřej www.ssoar.info Jakoubek, Marek, Budilová, Lenka (eds.): Romové a Cikáni neznámí i známí. Interdisciplinární pohled Hejnal, Ondřej Veröffentlichungsversion / Published Version Rezension / review Empfohlene

Více

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi.

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. 1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. / Jan Poněšický. -- Vyd. 1. V Praze: Triton 2006. 266 s. -- cze. ISBN 80-7254-861-1 člověk; společnost; etika; hodnota;

Více

www.ssoar.info Preprint / Preprint Monographie / monograph

www.ssoar.info Preprint / Preprint Monographie / monograph www.ssoar.info How to turn brain drain into brain gain : policies to support return of researchers and scientists to their home countries Kostelecká, Yvona; Bernard, Josef; Patocková, Vera; Kostelecký,

Více

Sanford F. Schram, Brian Caterino (eds.): Making Political Science Matter. Debating Knowledge, Research, and Method Skovajsa, Marek

Sanford F. Schram, Brian Caterino (eds.): Making Political Science Matter. Debating Knowledge, Research, and Method Skovajsa, Marek www.ssoar.info Sanford F. Schram, Brian Caterino (eds.): Making Political Science Matter. Debating Knowledge, Research, and Method Skovajsa, Marek Veröffentlichungsversion / Published Version Rezension

Více

Veröffentlichungsversion / Published Version Rezension / review

Veröffentlichungsversion / Published Version Rezension / review www.ssoar.info Vývoj výběrového párování v posledních dvaceti letech indikuje uzavírání sociální struktury české společnosti : Katrňák, Tomáš: Spřízněni volbou? Homogamie a heterogamie manželských párů

Více

Výjimečný případ Evropa. Podoby víry v dnešním světě Nešpor, Zdeněk R.

Výjimečný případ Evropa. Podoby víry v dnešním světě Nešpor, Zdeněk R. www.ssoar.info Výjimečný případ Evropa. Podoby víry v dnešním světě Nešpor, Zdeněk R. Veröffentlichungsversion / Published Version Rezension / review Empfohlene Zitierung / Suggested Citation: Nešpor,

Více

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU)

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU) Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Autor

Více

Tomeš, Jiří, Festa, David, Novotný, Josef et al.: Konflikt světů a svět konfliktů. Střety idejí a zájmů v současném světě Černý, Karel

Tomeš, Jiří, Festa, David, Novotný, Josef et al.: Konflikt světů a svět konfliktů. Střety idejí a zájmů v současném světě Černý, Karel www.ssoar.info Tomeš, Jiří, Festa, David, Novotný, Josef et al.: Konflikt světů a svět konfliktů. Střety idejí a zájmů v současném světě Černý, Karel Veröffentlichungsversion / Published Version Rezension

Více

America Against the World. How We Are Different and Why We Are Disliked Černý, Karel

America Against the World. How We Are Different and Why We Are Disliked Černý, Karel www.ssoar.info America Against the World. How We Are Different and Why We Are Disliked Černý, Karel Veröffentlichungsversion / Published Version Rezension / review Empfohlene Zitierung / Suggested Citation:

Více

Slovo úvodem: Stará otázka se vrací: co drží společnosti pohromadě? Musil, Jirí

Slovo úvodem: Stará otázka se vrací: co drží společnosti pohromadě? Musil, Jirí www.ssoar.info Slovo úvodem: Stará otázka se vrací: co drží společnosti pohromadě? Musil, Jirí Veröffentlichungsversion / Published Version Zeitschriftenartikel / journal article Empfohlene Zitierung /

Více

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 1. Pedagogika jako věda dělení, vývoj a současné postavení 2. Výchova, vychovatel a vychovávaný - základní činitelé výchovného

Více

Č. j. USTR 486/2015. KONCEPCE VĚDECKÉHO ZAMĚŘENÍ Ústavu pro studium totalitních režimů

Č. j. USTR 486/2015. KONCEPCE VĚDECKÉHO ZAMĚŘENÍ Ústavu pro studium totalitních režimů Č. j. USTR 486/2015 KONCEPCE VĚDECKÉHO ZAMĚŘENÍ Ústavu pro studium totalitních režimů Schválena Radou ÚSTR dne 26. června 2015 Úvod Následující koncepce dlouhodobého vědeckého rozvoje Ústavu pro studium

Více

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského, Dubí 1 Politologie Etymologicky

Více

Participace a spolupráce v rozvoji malých měst Jana Stachová a Daniel Čermák Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Participace a spolupráce v rozvoji malých měst Jana Stachová a Daniel Čermák Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Participace a spolupráce v rozvoji malých měst Jana Stachová a Daniel Čermák Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Úloha participace a spolupráce v rozvoji lokálním rozvoji Sociální faktory rozvoje regionů

Více

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38 Víra a sekularizace M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Víra Je celková důvěra v nějakou osobu, instituci nebo nauku. Můžeme také mluvit o důvěře např. v poznatky nebo vzpomínky, v to, že nás neklamou

Více

Židé jako menšina. Židovské identity

Židé jako menšina. Židovské identity Židé jako menšina 115 Na konci první světové války se nadnárodní habsburská monarchie rozpadla. Místo nadnárodního mocnářství, v němž přinejmenším v Předlitavsku, jeho západní části, platilo, že i přes

Více

Učitel v době normalizace

Učitel v době normalizace Učitel v době normalizace Dana Knotová Michal Šimáně Jiří Zounek http://www.phil.muni.cz/wupv http://www.zounek.cz/ Příspěvek vznikl v rámci výzkumného projektu Každodenní život základní školy v období

Více

Segmenty zaměstnaných a nezaměstnaných v České republice v letech 1998 až 2004 Mareš, Petr; Katrnak, Tomáš

Segmenty zaměstnaných a nezaměstnaných v České republice v letech 1998 až 2004 Mareš, Petr; Katrnak, Tomáš www.ssoar.info Segmenty zaměstnaných a nezaměstnaných v České republice v letech 1998 až 2004 Mareš, Petr; Katrnak, Tomáš Veröffentlichungsversion / Published Version Zeitschriftenartikel / journal article

Více

Děti migrantů v monokulturní zemi. Gergõ Pulay

Děti migrantů v monokulturní zemi. Gergõ Pulay Leden 2007 Děti migrantů v monokulturní zemi Gergõ Pulay Recenze na jednu z nejzajímavějších knih, která v poslední době vyšla v Maďarsku o migraci. Zabývá se druhou generací migrantů v Maďarsku. Recenze

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Obor vzdělání: Sociální činnost pro národnostní menšiny Kód oboru: 75-41-M/01 Školní rok: 2014/2015 Třída: SČ4A

Více

Efektivnost vybraných nástrojů bytové politiky v České republice Sunega, Petr

Efektivnost vybraných nástrojů bytové politiky v České republice Sunega, Petr www.ssoar.info Efektivnost vybraných nástrojů bytové politiky v České republice Sunega, Petr Veröffentlichungsversion / Published Version Zeitschriftenartikel / journal article Empfohlene Zitierung / Suggested

Více

Pozornost věnovaná tématům Stav výuky soudobých dějin Ústav pro studium totalitních režimů

Pozornost věnovaná tématům Stav výuky soudobých dějin Ústav pro studium totalitních režimů Příbram Vojna 2013: Josef Märc Projektová výuka, současné dějiny a šťastná babička komunistka (50. léta v Československu) Pozornost věnovaná tématům Stav výuky soudobých dějin Ústav pro studium totalitních

Více

Výběr z nových knih 2/2015 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 2/2015 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 2/2015 ostatní společenskovědní obory 1. Od Palackého k Benešovi : německé texty o Češích, Němcích a českých zemích / Eva Hahnová -- Vyd. 1. Praha : Academia, 2014 -- 723 s. -- cze

Více

Posudek oponenta diplomové práce

Posudek oponenta diplomové práce Katedra: Religionistiky Akademický rok: 2012/2013 Posudek oponenta diplomové práce Pro: Studijní program: Studijní obor: Název tématu: Pavlu Voňkovou Filosofie Religionistika Křesťansko-muslimské vztahy

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám. Sociologie

Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám. Sociologie Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám Sociologie 1. Plurality I Sociální rozměr lidské existence. Podoby sociálních seskupení. Sociální kategorie. Sociální agregáty náhodné, shluky,

Více

Při četbě textu se soustřeďte na následující klíčová témata a pojmy:

Při četbě textu se soustřeďte na následující klíčová témata a pojmy: 1. týden Berger, P.L. Pozvání do sociologie (kapitoly 4. Člověk ve společnosti a 5. Společnost v člověku ). Člověk ve společnosti -samozřejmost světa, ve kterém žijeme -povaha a mechanismy sociální kontroly

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Peter J. Jacques: Environmental Skepticism Ecology, Power and Public Life Vidomus, Petr

Peter J. Jacques: Environmental Skepticism Ecology, Power and Public Life Vidomus, Petr www.ssoar.info Peter J. Jacques: Environmental Skepticism Ecology, Power and Public Life Vidomus, Petr Veröffentlichungsversion / Published Version Rezension / review Empfohlene Zitierung / Suggested Citation:

Více

VĚTŠINA OBČANŮ SOUHLASÍ S POTŘEBNOSTÍ DAŇOVÉ I PENZIJNÍ

VĚTŠINA OBČANŮ SOUHLASÍ S POTŘEBNOSTÍ DAŇOVÉ I PENZIJNÍ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/28 VĚTŠINA OBČANŮ SOUHLASÍ S POTŘEBNOSTÍ DAŇOVÉ I PENZIJNÍ REFORMY I S NUTNOSTÍ ZMĚN VE ZDRAVOTNICTVÍ A ŠKOLSTVÍ Nejsilněji je vnímána potřeba změn v daňové oblasti, kde

Více

Jak fungují kraje příspěvek k hodnocení výkonu krajských vlád Patočková, Věra; Illner, Michal; Kostelecký, Tomáš

Jak fungují kraje příspěvek k hodnocení výkonu krajských vlád Patočková, Věra; Illner, Michal; Kostelecký, Tomáš www.ssoar.info Jak fungují kraje příspěvek k hodnocení výkonu krajských vlád Patočková, Věra; Illner, Michal; Kostelecký, Tomáš Veröffentlichungsversion / Published Version Zeitschriftenartikel / journal

Více

First published: Soudobé dějiny, 2015, 1-2

First published: Soudobé dějiny, 2015, 1-2 Zitierhinweis Sommer, Vítězslav: Rezension über: Jakub Jareš / Matěj Spurný / Katka Volná (Hg.), S minulostí zúčtujeme. Sebereflexe Filozofické fakulty UK v dokumentech sedmdesátých a devadesátých let

Více

SOC119 Úvod do sociologie pro nesociology. Povinné materiály z prezentací

SOC119 Úvod do sociologie pro nesociology. Povinné materiály z prezentací SOC119 Úvod do sociologie pro nesociology Povinné materiály z prezentací Sociologie jako vědecká disciplína SOC119 Úvod do sociologie pro nesociology 29. září 2015 Sociální a sociologický problém Peter

Více

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ 19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) je vrcholnou reprezentací studentů veřejných,

Více

PhDr. Lucie Smékalová, Ph.D. Zdroje: RABUŠICOVÁ, M. Sociologie výchovy. In Průcha, J. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009, s

PhDr. Lucie Smékalová, Ph.D. Zdroje: RABUŠICOVÁ, M. Sociologie výchovy. In Průcha, J. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009, s PROBLEMATIKA SOCIOLOGIE VÝCHOVY Sociologie výchovy: otázky a odpovědi PhDr. Lucie Smékalová, Ph.D. Zdroje: RABUŠICOVÁ, M. Sociologie výchovy. In Průcha, J. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009,

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

+ - - ť ch interakci - lené přesvědčení a solidarita - kolektivní akce - konfliktní mata

+ - - ť ch interakci - lené přesvědčení a solidarita - kolektivní akce - konfliktní mata + SOCIÁLNÍ HNUTÍ + Sociální hnutí 2 Skupiny lidí nejčastěji neformálně sdružené, které mají společný cíl, jenž chtějí prosadit Systematická kolektivní snaha o žádoucí změnu Decentralizovaná organizační

Více

Sociální pedagogika. Úvod

Sociální pedagogika. Úvod Sociální pedagogika Úvod Mladý vědní obor, definice je stále nejednotná U nás je považován za zakladatele Gustav Adolf Lindner (1828 1987) Vyzvedal společenské poslání výchovy výchova pro život společenský,

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Analýza komunitní sítě

Analýza komunitní sítě Analýza komunitní sítě Analýza komunitní sítě CNA Community network analysis jak mohou výzkumníci zapojit geografické komunity, aby pro ně mohli navrhnout efektivní sociotechnické systémy či sítě? potenciální

Více

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA Studijní běh: 1 4. semestr Bc. přednášková skupina I (skup. A, B, C, D) PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA oboru Sociální pedagogika pro období únor červen 2014 Akademický rok 201/2014 (letní semestr) Brno 2014

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského s.r.o., 1 Politické strany

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MODEL MAPY PRO SLEDOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH JEVŮ, KTERÉ SOUVISÍ SE SOCIÁLNÍM OHROŽENÍM NEBO VYLOUČENÍM

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MODEL MAPY PRO SLEDOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH JEVŮ, KTERÉ SOUVISÍ SE SOCIÁLNÍM OHROŽENÍM NEBO VYLOUČENÍM VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MODEL MAPY PRO SLEDOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH JEVŮ, KTERÉ SOUVISÍ SE SOCIÁLNÍM OHROŽENÍM NEBO VYLOUČENÍM Projekt je součástí aktivity č. 2 Identifikace a vyhodnocování problematických sociálních

Více

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA Studijní běh: 1 4. semestr Bc. přednášková skupina II (skup. E, F, G, I) PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA oboru Sociální pedagogika pro období únor červen 2014 Akademický rok 201/2014 (letní semestr) Brno 2014

Více

CSR = Etika + kultura +?

CSR = Etika + kultura +? CSR = Etika + kultura +? Etika právnické osoby? Morálka je to co je, resp. představuje společenskou instituci složenou z množiny standardů a principů uznávaných členy dané kultury Etika teoretická reflexe

Více

a) Veřejná politika jako komplexní děj b) Výběr strukturálních modelů veřejných politik c) Veřejná politika jako proces

a) Veřejná politika jako komplexní děj b) Výběr strukturálních modelů veřejných politik c) Veřejná politika jako proces 4. Veřejná politika jako proces Témata: a) Veřejná politika jako komplexní děj b) Výběr strukturálních modelů veřejných politik c) Veřejná politika jako proces Prameny: Fiala, P. - Schubert, K..: Moderní

Více

Rozdílné mechanismy stejné nerovnosti. Změny v determinaci vzdělanostních aspirací mezi roky 1989 a 2003 Matějů, Petr; Basl, Josef; Michael L.

Rozdílné mechanismy stejné nerovnosti. Změny v determinaci vzdělanostních aspirací mezi roky 1989 a 2003 Matějů, Petr; Basl, Josef; Michael L. www.ssoar.info Rozdílné mechanismy stejné nerovnosti. Změny v determinaci vzdělanostních aspirací mezi roky 1989 a 2003 Matějů, Petr; Basl, Josef; Michael L., Smith Veröffentlichungsversion / Published

Více

Dimenze gendrově citlivé metodiky a didaktiky

Dimenze gendrově citlivé metodiky a didaktiky / GENDER TOOLBOX Dimenze gendrově citlivé metodiky a didaktiky podle Geritt Kaschuby / Karin Derichs-Kunstmann 1. Dimenze obsahy Gendrové perspektivy v oblasti práce s dětmi a mládeží jako téma Jsou genderové

Více

Individualizace v environmentální perspektivě: sociologické rámování mění pohled a plodí otázky Librova, Hana

Individualizace v environmentální perspektivě: sociologické rámování mění pohled a plodí otázky Librova, Hana www.ssoar.info Individualizace v environmentální perspektivě: sociologické rámování mění pohled a plodí otázky Librova, Hana Veröffentlichungsversion / Published Version Zeitschriftenartikel / journal

Více

Život a vzdělání Sociologie Maxe Webera Teorie moci Shrnutí. MAX WEBER německý sociolog a ekonom

Život a vzdělání Sociologie Maxe Webera Teorie moci Shrnutí. MAX WEBER německý sociolog a ekonom Život a vzdělání Sociologie Maxe Webera Teorie moci Shrnutí 21.4. 1864 Erfurt 14.6. 1920 Mnichov syn vysoce postaveného politika a asketické kalvinistky studoval práva v Heidelbergu a Berlíně zajímal se

Více

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Teoretické základy pedagogických věd 1. Teorie výchovy a vzdělávání, vzdělanost a školství v antice.

Více

RÁMCOVÁ ÚMLUVA NA OCHRANU NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN

RÁMCOVÁ ÚMLUVA NA OCHRANU NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN RÁMCOVÁ ÚMLUVA NA OCHRANU NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN COUNCIL OF EUROPE CONSEIL DE L EUROPE Co je to Rámcová úmluva na ochranu národnostních menšin? Rámcová úmluva, která vstoupila v platnost 1. února 1998, je

Více

PODNĚTY PRO REVIZI STANDARDŮ KVALITY V EVROPSKÉM RÁMCI PRO KVALITU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PODNĚTY PRO REVIZI STANDARDŮ KVALITY V EVROPSKÉM RÁMCI PRO KVALITU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PODNĚTY PRO REVIZI STANDARDŮ KVALITY V EVROPSKÉM RÁMCI PRO KVALITU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB David Kocman, 2012 Úvod Evropský rámec pro kvalitu sociálních služeb (EU rámec) byl schválen v roce 2010 Sociálním výborem

Více

Aleš Binar, Ph.D. MODERNÍ OBČANSKÁ SPOLEČNOST. Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD)

Aleš Binar, Ph.D. MODERNÍ OBČANSKÁ SPOLEČNOST. Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD) Aleš Binar, Ph.D. MODERNÍ OBČANSKÁ SPOLEČNOST Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD) Vznik moderní občanské společnosti Předmětem zájmu VKD je vývoj moderní

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Potřeby a rozvoj venkovských společenství. RNDr. David W. Novák, Ph.D.

Potřeby a rozvoj venkovských společenství. RNDr. David W. Novák, Ph.D. Potřeby a rozvoj venkovských společenství RNDr. David W. Novák, Ph.D. Cíl prezentace Poukázat na situaci vybraných součástí venkovských společenství a jejich potřeby v kontextu změn, jimiž venkov prošel

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vybrané

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

Impaktované časopisy. Citační index

Impaktované časopisy. Citační index Impaktované časopisy Jedním z přístupů k hodnocení vědecké práce jsou scientometrické ukazatele. Jejich základní východiska jsou prostá: Každý autor používá při vzniku článku, příspěvku do sborníku aj.

Více

STEPS_31.3.2010_Ivanová

STEPS_31.3.2010_Ivanová Jak je na tom ČR z hlediska výzkumu v oblasti veřejného zdraví? Kateřina Ivanová Ústav sociálního lékařství a zdravotní politiky Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 1 1 Hlavní cíl: Podpora

Více

KLASICKÉ MĚSTSKÉ TEORIE 19. STOLETÍ. Petra Puldová, Komunitní studie lokalit,

KLASICKÉ MĚSTSKÉ TEORIE 19. STOLETÍ. Petra Puldová, Komunitní studie lokalit, KLASICKÉ MĚSTSKÉ TEORIE 19. STOLETÍ Petra Puldová, Komunitní studie lokalit, 15.10.2008 Co se děje v 19. století? velké změny v 19. století industriální revoluce, urbanizace, rozvoj kapitalismu proměna

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

V čem spočívá síla obrazů a karikatur v novinách a časopisech? Proč je takové zobrazování nepřijatelné a nebezpečné z hlediska lidských práv?

V čem spočívá síla obrazů a karikatur v novinách a časopisech? Proč je takové zobrazování nepřijatelné a nebezpečné z hlediska lidských práv? NEBEZPEČNÉ OBRÁZKY Klíčové otázky: Jakými způsoby lze negativně zobrazovat skupinu osob? V čem spočívá síla obrazů a karikatur v novinách a časopisech? Proč je takové zobrazování nepřijatelné a nebezpečné

Více

Test pro přijímací řízení do magisterského navazujícího studia modul ekonomika řízení lidských zdrojů Varianta - B -

Test pro přijímací řízení do magisterského navazujícího studia modul ekonomika řízení lidských zdrojů Varianta - B - 1. Kdo se podílí na řízení v organizaci: a) personalisté, vrcholový management, liniový management b) vrcholový management, liniový management, personální agentura c) úřad práce, personalisté, vrcholový

Více