S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 9. schůze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 9. schůze"

Transkript

1 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ R a d a m ě s t a Z l í n a 9. schůze /9R/2014 2/9R/2014 3/9R/2014 4/9R/2014 5/9R/2014 nájem nebytových prostor v přízemí objektu Vodní 4205, Zlín o výměře 50 m2 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dle OZ pro *** ve výši 800,- Kč/m2/r bez DPH pro výuku jazyků udělení souhlasu s provedením technického zhodnocení nebytového prostoru v přízemí objektu na třídě Tomáše Bati 3068, Zlín o výměře 112,5 m2, které si bude nájemce *** provádět na vlastní náklady /výdaje na tech. zhodnocení ve výši ,-Kč bez DPH (odhad)/ - po ukončení nájmu bude technické zhodnocení bezúplatně převedeno pronajímateli zamítá zpětvzetí výpovědi schválené usnesením RMZ dne pod čj. 38/5R/2014 ze smlouvy o nájmu nebytových prostor č ze dne v přízemí objektu č.p. 344, ul. Nad Ovčírnou IV ve Zlíně pro nájemce *** udělení souhlasu s provedením drobných oprav a povolení instalace 1 ks klimatizačního zařízení v nebytových prostorech /kanceláře č. 21, 22 a 23/ v objektu Burešov 4886, ve Zlíně a souhlas se zápočtem úhrady za provedení prací ve výši do ,- Kč proti nájemnému pro ANDREA Zlín s.r.o., Hradská 854, Zlín, 76001, IČ uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce č , jehož předmětem bude prodloužení doby výpůjčky objektu č.p. 1563, který je součástí pozemku st.p.č k.ú. Zlín z termínu na termín pro poskytování registrovaných sociálních služeb o.p.s., odborné poradenství, prevence, osvěty, vzdělávacích a programů v oblasti sociálně - 1 -

2 patologických jevů v souladu s činnostmi o.p.s. uvedenými v zakládající listině o.p.s. pro ONYX Zlín o.p.s., Gahurova 1563, Zlín, IČ /9R/2014 7/9R/2014 8/9R/2014 9/9R/ /9R/ /9R/ /9R/2014 nájem částí pozemků p.č. 3845/1 o výměře 294 m2 a p.č. 3846/3 o výměře 120 m2 k.ú. Zlín pro *** o celkové výměře 414 m2 /díl 8/ na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce ve výši 0,506 Kč/m2/r k zahrádkářskému účelu nájem části pozemku p.č. 1424/25 o výměře 280 m2 a části pozemku p.č. 1424/14 o výměře 30 m2 v k.ú. Příluky u Zlína o celkové výměře 310 m2 pro *** na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce ve výši 0,788 Kč/m2/r k zahrádkářskému účelu nájem části pozemku p.č. 1764/1 o výměře 900 m2 v k.ú. Zlín pro *** na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce ve výši 0,506 Kč/m2/r k údržbě zeleně nájem části pozemku p.č. 3233/10 o výměře 500 m2 v k.ú. Zlín pro *** na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce ve výši 0,506 Kč/m2/r k zahrádkářskému účelu změnu vypůjčitele u části pozemku p.č. 591/1 k.ú. Mladcová o výměře 80 m2 pro zpevněné plochy a přístupový chodník k budoucímu RD z *** na *** na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce výpůjčku části pozemku p.č. 986/1 k.ú. Štípa o výměře 14 m2 pro *** pro sjezd z komunikace na pozemek p.č. 1518/4 k.ú. Štípa od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ, OMZ výpůjčku části pozemku p.č. 370/103 k.ú. Prštné o výměře 10 m2 pro *** pro sjezd z komunikace na pozemek p.č. 370/33 k.ú. Prštné od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ, OMZ - 2 -

3 13/9R/ /9R/ /9R/ /9R/ /9R/ /9R/ /9R/2014 výpůjčku částí pozemku p.č. 3124/15 k.ú. Zlín o výměře 30 m2 pro *** pro předláždění chodníku, parkovací stání, vše u domu od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ, OUaA, OK výpůjčku části pozemku p.č. 107/22 k.ú. Mladcová o výměře 10 m2 pro *** pro sjezd z komunikace na pozemek p.č. 107/10, p.č. 107/15 k.ú. Mladcová od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ, OMZ výpůjčku části pozemku p.č. 901/3 k.ú. Malenovice u Zlína o výměře 10 m2 pro *** pro umístění roštové rampy pro imobilní osoby i pro pěší, umístěné při vstupu do bytového domu č.p. 815 tř. Svobody, Zlín-Malenovice od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ výpůjčku části pozemku p.č. 3256/21 k.ú. Zlín o výměře 15 m2 pro *** pro parkovací stání k domu od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ, OUaA, OK výpůjčku částí pozemku p.č. 980/48 k.ú. Zlín o celkové výměře 60 m2 pro *** pro chodníky, parkovací stání, opěrnou zídku, schodiště, vše u domu, od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ, OUaA, OK výpůjčku části pozemku p.č. 860/8 k.ú. Zlín o výměře 16 m2 pro *** pro sjezd z komunikace na pozemek p.č. 854/4 k.ú. Zlín od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ, OMZ výpůjčku části pozemku p.č. 1290/6 k.ú. Kostelec u Zlína o výměře do 50 m2 pro zajištění přístupu a údržbu zeleně u RD pro *** od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s možností odstoupení z - 3 -

4 důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ, OMZ 20/9R/ /9R/ /9R/ /9R/ /9R/2014 výpůjčku části pozemku p.č. 980/53 k.ú. Zlín o výměře 35 m2 pro oplocení a 12 m2 pro parkovací stání, vše u domu pro *** pro oplocení od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ, OUaA, OK nájem části pozemku p.č. 810/4 k.ú. Příluky u Zlína o výměře 50 m2 pro *** na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce ve výši 0,80 Kč/m2/rok pro rozšíření zahrady souhlasí s prodejem zastavěné části pozemku p.č. 3247/15 k.ú. Zlín o výměře do 50 m2 dle geometrického zaměření po kolaudaci přístavby k půldomku pro *** ve výši dle CMZ tj. 1100,- Kč/m2 bez DPH Zastupitelstvu města Zlína ke schválení nájem části téhož pozemku o výměře 50 m2 od uzavření smlouvy po dobu výstavby ve výši 4,- Kč/m2/r souhlasí s prodejem zastavěné části pozemku p.č. 3247/13 k.ú. Zlín o výměře do 55 m2 dle geometrického zaměření po kolaudaci přístavby k půldomku ve výši dle CMZ tj. 1100,- Kč/m2 bez DPH Zastupitelstvu města Zlína ke schválení nájem části téhož pozemku o výměře 55 m2 od uzavření smlouvy po dobu výstavby ve výši 4,- Kč/m2/r výpůjčku téhož pozemku o výměře 44 m2 pro *** pro 1 parkovací stání a přístupový chodník od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ, OUaA, OK souhlasí s prodejem zastavěné části pozemku p.č. 972/39 k.ú. Zlín o výměře do 40 m2 dle geometrického zaměření po kolaudaci přístavby k půldomku pro *** ve výši dle CMZ tj. 1150,- Kč/m2 bez DPH Zastupitelstvu města Zlína ke schválení - 4 -

5 nájem části téhož pozemku o výměře 40 m2 od uzavření smlouvy po dobu výstavby ve výši 4,- Kč/m2/r výpůjčku částí pozemků p. č. 972/38, p.č. 972/39 o výměře 70 m2 pro *** pro zpevněné plochy, přístupový chodník a přeložku chodníku od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ, OUaA, OK 25/9R/ /9R/ /9R/2014 souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 297/1 k.ú. Prštné o výměře do 250 m2 dle geometrického zaměření pro *** pro přístavbu RD (do 20m2) a rozšíření zahrady za cenu ve výši del CMZ, t.j. 700,-Kč/m2 Zastupitelstvu města Zlína ke schválení nesouhlasí se směnou částí pozemků p.č. 190/3, 190/12, 190/14, 1112/18, 1112/20 k.ú. Zlín o celkové výměře do 400 m2 dle geometrického zaměření ve vlastnictví statutárního města Zlína, jejichž součástí jsou stavby zpevněných ploch ve vlastnictví Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, IČ: za části pozemků p.č. 1119/1 a p.č. 1119/258 vše k.ú. Zlín o celkové výměře do 450 m2 dle geometrického zaměření ve vlastnictví Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, IČ , jejichž součástí je stavba veřejné komunikace a chodníků ve vlastnictví statutárního města Zlína, IČ bez finančního vyrovnání Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí nesouhlasí s prodejem části pozemku p.č. 901/6 o výměře 210 m2 v k.ú. Malenovice u Zlína dle geometrického zaměření zastavěného přístavbou objektu č.p. 764 pro MAJOR REAL s.r.o, Praha 5, Smíchov, Holečkova 619/59, 15000, IČ Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí zamítá nájem části pozemku p.č. 901/6 o výměře 210 m2 v k.ú. Malenovice u Zlína zastavěné přístavbou objektu č.p. 764 pro MAJOR REAL s.r.o, Praha 5, Smíchov, Holečkova 619/59, 15000, IČ výpůjčku části pozemku p.č. 901/6 o výměře 210 m2 v k.ú. Malenovice u Zlína zastavěné přístavbou objektu č.p. 764 pro MAJOR REAL s.r.o, Praha 5, Smíchov, Holečkova 619/59, 15000, IČ od uzavření smlouvy do s výpovědní lhůtou 3 měsíce a možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OUaA - 5 -

6 28/9R/ /9R/ /9R/ /9R/ /9R/ /9R/ /9R/ /9R/2014 nesouhlasí se snížením kupní ceny za prodej pozemku p.č. 922 k.ú. Štípa o výměře 21 m2 pro *** pro majetkoprávní vypořádání zaploceného pozemku zeleně Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí nesouhlasí s prodejem části pozemku p.č. 1071/2 k.ú. Zlín o výměře do 15 m2 dle geometrického zaměření pro *** pro parkování u RD Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí nesouhlasí s prodejem části pozemku p.č. 1071/2 k.ú. Zlín o výměře do 30 m2 dle geometrického zaměření pro *** pro parkování u RD Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí nesouhlasí s prodejem části pozemku p.č. 865/6 k.ú. Zlín o výměře do 150 m2 dle geometrického zaměření pro *** pro rozšíření zahrady u RD Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí zamítá snížení nájmu za užívání pozemků p.č. 3927/2 o výměře 4198 m2, p.č o výměře 2265 m2, p.č o výměře 1917 m2 a p.č o výměře 2030 m2 k.ú. Zlín o celkové výměře m2 pro Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Sad Burešov Zlín, Obeciny III 3591, Zlín, IČ zamítá výpůjčku částí pozemků p.č. 673/16 a p.č. 673/17 k.ú. Zlín o výměře 35 m2 pro *** pro sjezd z komunikace a příjezd k domu zamítá výpůjčku částí pozemků p.č. 673/16 a p.č. 673/17 vše k.ú. Zlín o celkové výměře 20 m2 pro *** pro sjezd z komunikace na parkovací stání realizované na pozemku p.č. 673/604 k.ú. Zlín ve vlastnictví žadatelky zamítá odvolání proti zamítnutí prodeje části pozemku p.č. 3733/1 k.ú. Zlín o - 6 -

7 výměře do 35 m2 dle geometrického zaměření pro *** pro napřímení hranice pozemku, odstranění proluky, oplocení pozemků 36/9R/ /9R/ /9R/ /9R/ /9R/ /9R/2014 zamítá záměr na prodej pozemků p.č. 3788/1 k.ú. Zlín o výměře 3371 m2 a p.č. 3790/1 k.ú. Zlín o výměře 129 m2 pro *** pro výstavbu RD zamítá záměr na prodej pozemku p.č. 1208/4 k.ú. Kudlov o výměře 3568 m2 pro *** pro zahradu souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 1290/19 k.ú. Kostelec u Zlína o výměře do 99 m2 dle geometrického zaměření pro zahradu pro *** za cenu ve výši dle CMZ, t.j. 700,-Kč/m2 Zastupitelstvu města Zlína ke schválení souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 115/20 k.ú. Mladcová o výměře do 75 m2 dle geometrického zaměření pro *** pro rozšíření zahrady u RD a vybudování studny za cenu ve výši dle CMZ, t.j. 1000,-Kč/m2 Zastupitelstvu města Zlína ke schválení souhlasí se zrušením předkupního práva k pozemku p.č. st. 3632/2, jehož součástí je budova č.p a k pozemku p.č. 627/9 vše v k.ú. a obci Zlín, zřízeného Kupní smlouvou mezi městem Zlín a *** ze dne , usnesení soudu čd. 2163/1939, nyní v podílovém spoluvlastnictví *** Zastupitelstvu města Zlína ke schválení souhlasí se změnou (rozšířením) kupujícího zastavěné části pozemku p. č. 3124/15 k.ú. Zlín o výměře do 48 m2 po kolaudaci přístavby k objektu domu z *** na *** ve výši dle CMZ, tj. 800,-Kč/m2 Zastupitelstvu města Zlína ke schválení změnu (rozšíření) nájemce části téhož pozemku z *** na *** Kudlov po dobu výstavby ve výši 4,-Kč/m2/r - 7 -

8 42/9R/ /9R/ /9R/ /9R/ /9R/2014 uzavření dodatku k nájemní smlouvě č ze dne , jehož předmětem bude změna plátcovství DPH za nájemné, energie a služby spojené s užíváním nebytových prostor od ve čtvrtletních platbách na základě vystaveného daňového dokladu faktury pro nájemce nebytových prostor v přízemí budovy Okružní 4699, Zlín o výměře 19,86 m2 *** výpůjčku části pozemní komunikace nacházející se na části pozemku p.č. 3565/6 k.ú. Zlín o výměře 1 m2 pro PROFI CREDIT Czech, a.s., Klimentská 1216/46, Nové Město, Praha 1, IČ pro umístění reklamního zařízení "áčka" před objektem č.p. 9 nám. Míru, Zlín od uzavření smlouvy do s výpovědní lhůtou 1 týden dle podmínek OSaDŘ, OUaA, OK změnu vypůjčitele části pozemku p.č. 3256/7 k.ú. Zlín o výměře 30 m2 z *** na *** pro parkovací stání u půldomku od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ, OMZ, OUaA, OK výpůjčku částí pozemků p.č. 3348/8, p.č. 3348/5, p.č. 3348/4 vše k.ú. Zlín o celkové výměře 550 m2 pro Střední zdravotnickou školu a Vyšší odbornou školu zdravotnickou Zlín, Broučkova 372, Zlín, IČ pro umístění lešení a zařízení staveniště při revitalizaci objektu č.p a č.p Broučkova, Zlín od uzavření smlouvy po dobu provádění stavebních prací s výpovědní lhůtou 3 měsíce a možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ a OMZ výpůjčku částí pozemků p.č. 3348/8, p.č. 3348/5, p.č. 3348/4 vše k.ú. Zlín o celkové výměře 25 m2 pro Střední zdravotnickou školu a Vyšší odbornou školu zdravotnickou Zlín, Broučkova 372, Zlín, IČ pro přesahující část zateplení objektu č.p a č.p Broučkova, Zlín od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce dle podmínek OSaDŘ změnu umístění parkovacího stání na části pozemku p.č. 3124/19 k.ú. Zlín u výpůjčky části téhož pozemku pro *** od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ, OUaA, OK - 8 -

9 47/9R/ /9R/ /9R/ /9R/ /9R/2014 snížení výměry u výpůjčky části pozemku p.č. 980/53 v k.ú. Zlín z 50 m2 na 37 m2, z toho 12 m2 pro parkovací stání a 25 m2 pro oplocení vše pro *** od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a možnostní odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ, OUaA, OK věcné břemeno pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ přes pozemek p. č. 384/3, 376/2, 397/20, 376/1, 1989/2, 335/1, 339/4, 345/7, 345/11, 345/6, 345/8 k. ú. Louky nad Dřevnicí, p. č. 1182/1, 296/3, 310/36, 310/30, 296/2, 442/6, 442/5, 442/1, 1387/1, 441, 310/159, 310/198, 296/4 st. p. č. 542 k. ú. Prštné p.č. 1407/1 k.ú. Kudlov (kabelové vedení NN, VN) věcné břemeno pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro RWE GasNet, s.r.o. Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ *** přes pozemek - p. č. 3124/12 k.ú. Zlín (přeložka NTL plynovodu u RD) věcné břemeno pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - Telefónica Czech Republic, a. s., Praha, Za Brumlovkou 266/2, IČ: přes pozemek p.č. 310/36, 296/3 k.ú. Prštné (překládka elektronických komunikací) věcné břemeno pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro -Navláčil stavební firma, s.r.o., Zlín, Bartošova 5532, PSČ , IČ přes pozemek p. č. 1915/1 k. ú. Zlín - 9 -

10 (Doplnění pozemku a změna trasy kanalizační přípojky - smlouva na VB uzavřena - Rezidence Pod Stráněmi Zlín) 52/9R/ /9R/ /9R/ /9R/2014 zamítá věcné břemeno pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro -AH-Energy, s.r.o., Zlín, Louky 304, PSČ , IČ přes pozemek p. č. 529/41, 529/25, 529/96, 529/93 k. ú. Prštné (kabelové vedení VN, příhradový stožár) věcné břemeno pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ přes pozemekp. č. 3249/26, 3249/17 k. ú. Zlín (doplnění nové trasy o kabelové vedení NN- smlouva na VB uzavřena) věcné břemeno pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - RWE GasNet, s.r.o. Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ přes pozemek - p. č. 906/254, 906/283 k.ú. Malenovice u Zlína (Doplnění pozemků smlouva na VB uzavřena REKO plynárenského zařízení) zrušuje usnesení RMZ č.j. 36/8R/2014 ze dne ve znění: záměr na pronájem s možností následného prodeje objektu č. p. 3 Soudní, Zlín na pozemku st. p. č. 1, pozemek p. č k. ú. Zlín (dříve budova soudu)" záměr na nájem objektu č.p. 3, Soudní ul. ve Zlíně, který je součástí pozemku st.p.č. 1/1 a pozemku p.č o výměře 957 m2, k.ú. Zlín záměr na prodej objektu č.p. 3, Soudní ul. ve Zlíně, který je součástí pozemku st.p.č. 1/1 a pozemku p.č o výměře 957 m2, k.ú. Zlín záměr na nájem s budoucím prodejem objektu č.p. 3, Soudní ul. ve Zlíně, který je součástí pozemku st.p.č. 1/1 a pozemku p.č o výměře 957 m2, k.ú. Zlín

11 56/9R/ /9R/ /9R/ /9R/ /9R/ /9R/ /9R/ /9R/ /9R/ /9R/2014 záměr na nájem, výpůjčku nebytových prostor v přízemí objektu třída Tomáše Bati 3068 /č. jednotky 3068/8/, Zlín o výměře 77,1 m2 záměr na nájem, výpůjčku nebytových prostor v přízemí objektu Dlouhá /č. jednotky 4216/5/, Zlín o výměře 297,67 m2 záměr na nájem nebytových prostor v přízemí objektu Středová 4786, Zlín o výměře 21,7 m2 záměr na nájem, výpůjčku nebytových prostor v 8. nadzemním podlaží objektu Nad Ovčírnou 344 IV, Zlín o výměře 36,12 m2 záměr na nájem, výpůjčku nebytových prostor přízemí objektu Tyršova , Zlín - Malenovice o výměře 81,5 m2 záměr na výpůjčku částí pozemků p.č. 2801/107 a p.č. 2801/69 k.ú. Zlín o celkové výměře 15 m2 záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 980/72 k.ú. Zlín o výměře 20 m2 záměr na výpůjčku částí pozemků p.č a p.č. 3156/8 k.ú. Zlín o celkové výměře 45 m2 záměr na výpůjčku částí pozemků p.č. 2144/37, p.č. 2144/36, p.č. 2660/46 vše k.ú. Zlín o celkové výměře 350 m2 záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 590/241 k.ú. Mladcová o výměře 120 m2-11 -

12 66/9R/ /9R/ /9R/ /9R/ /9R/ /9R/ /9R/ /9R/ /9R/ /9R/ /9R/2014 záměr na nájem, prodej, výpůjčku části pozemku p.č. 3256/17 k. ú. Zlín o výměře do 120 m2 záměr na prodej části pozemku p.č. 854/41 k.ú. Zlín o výměře do 30 m2 záměr na nájem části pozemku p.č. 2910/36 k.ú. Zlín o výměře 104 m2 záměr na nájem části pozemku p.č. 3877/4 k.ú. Zlín o výměře 100 m2 záměr na prodej, výpůjčku, nájem části pozemku p.č. 322/1 v k.ú. Zlín o výměře do 130 m2 pro dostavbu objektu č.p. 130 na pozemku st.p.č záměr na výpůjčku, nájem, prodej části pozemku p.č. 322/1 v k.ú. Zlín o výměře 150 m2 pro umístění bezbariérového přístupu, schodiště a nadstřešení objektu č.p. 130 na pozemku st.p.č záměr na změnu doby prodeje pozemků st.p.č.8967/2, o výměře 361 m2, st.p.č. 8967/3 o výměře 3 m2 a st.p.č. 8967/4 o výměře 1 m2 vše k.ú. Zlín /geometrickým plánem vznikly z pozemku p.č. 3020/4 k.ú. Zlín/ záměr na nájem, prodej části pozemku p.č. 3256/13 k. ú. Zlín o výměře do 35 m2 záměr na prodej části pozemku p.č. 980/38 k. ú. Zlín o výměře do 500 m2 záměr na výpůjčku pozemku p.č. 606/1 k.ú. Lužkovice o výměře 7759 m2 záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 193/1 k.ú. Velíková o výměře 20 m2-12 -

13 77/9R/2014 1) výpůjčku části nebytových prostor v objektu č.p. 204 (tř. Tomáše Bati), který je součástí pozemku par. č. st. 23 v k. ú. Zlín, obec Zlín, LV č k poskytování veřejně prospěšných činností v oblasti umělecké - hudební, taneční, divadelní, a to nejméně po dobu udržitelnosti projektu "Rekonstrukce objektu tř. T. Bati 204, Zlín", poté na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce dle vzoru smlouvy viz příloha č.1 pro: AVION BIG BAND o.s., Příkrá 1509, Zlín, , IČ: Bartošův soubor, nám. Míru 12, Zlín, , IČ BIG BAND ZLÍN o.s., nám. Míru 12, Zlín, , IČ: CANTICUM CAMERALE o.s., Okružní 4551, Zlín 5, , IČ Cimbálová muzika JURÁŠ, Zarámí 4421, Zlín, , IČ Cimbálová muzika PALÉSKA o.s., nám. Míru 12, Zlín, , IČ Fryštácká Javořina, Dukelská 3975, Zlín, , IČ Hudební sdružení Zlín, nám. Míru 12, Zlín, , IČ OPONA /Divadelní soubor/, J.A.Bati 32 bud., Zlín, , IČ Divadelní soubor STUDIO T, Gahurova 1, Zlín, , IČ Zlínská šermířská společnost, Kvítková 706, Zlín, , IČ Sdružení přátel lidové kultury KAŠAVA, Štefánikova 2987, Zlín, , IČ Slovácký soubor Vonica o.s., nám. Míru 12, Zlín, , IČ DREAMS COUNTRY ZLÍN, Na Honech 4899, Zlín, , IČ VONICA 80 o.p.s., U Zimního stadionu 4080, Zlín, , IČ Smíšený pěvecký sbor DVOŘÁK, Zlín, nám. T.G.Masaryka 2570, Zlín,760 01, IČ Fair Play Fryšták o.s., Holešovská 380, Fryšták, , IČ dle přílohy č

14 2) výpůjčku nebytových prostor v místnostech č. 123, č. 124, č. 125 a č. 126 v 1. NP objektu č.p. 204 (tř. Tomáše Bati), který je součástí pozemku par. č. st. 23 v k. ú. Zlín, obec Zlín, LV č k provozování Family Pointu a Senior Pointu, a to nejméně po dobu udržitelnosti projektu "Rekonstrukce objektu tř. T. Bati 204, Zlín", poté na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce ve znění smlouvy dle přílohy č.3 pro: Centrum pro rodinu Zlín o.s., Okružní 5298, Zlín, , IČ ) výpůjčku nebytových prostor v místnosti č. 106 v 1. NP objektu č.p. 204 (tř. Tomáše Bati), který je součástí pozemku par. č. st. 23 v k. ú. Zlín, obec Zlín, LV č za účelem zřízení kontaktního místa pro nestátní neziskové organizace provozované prostřednictvím Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje (ANNOZK). Na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce ve znění smlouvy dle přílohy č.4 pro: Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje, Strmá 34, Vsetín, , IČ ) společnou výpůjčku nebytových prostor v místnosti č. 110 v 1. NP objektu č.p. 204 (tř. Tomáše Bati), který je součástí pozemku par. č. st. 23 v k. ú. Zlín, obec Zlín, LV č za účelem zřízení kontaktního a kontemplačního místa pro církve a náboženské společnosti ve smyslu zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), v platném znění. Na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce ve znění smlouvy dle přílohy č.5 pro: Sbor Bratrské jednoty baptistů ve Zlíně, Hluboká 1343/27, Zlín, , IČ Sbor Křesťanské společenství Zlín, Budovatelská 4811, Zlín, , IČ Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Zlíně, Slovenská 3063, Zlín, , IČ Farní obec Starokatolické církve ve Zlíně, Bratří Sousedíků 1716, Zlín, , IČ náměstka primátora Mgr. Miroslava Kašného dojednáním podrobností a podpisem smluv o výpůjčce 78/9R/2014 udělení souhlasu s provedením úprav spočívajících v odstranění výlevky, osazení WC, osazení 2 ks umyvadel, osazení 2 ks sprchových koutů, osazení 1 ks vnitřních dveří v nebytovém prostoru č. 3778/1 nacházejícího se v suterénu budovy č.p na ul. Osvoboditelů ve Zlíně, který užívá na základě smlouvy o nájmu ze dne POHEDA - občanské sdružení, se sídlem Machovská č.p. 444, Tlumačov, IČ: , a to na náklady nájemce

15 možnost poskytnutí služeb maséra, dietoložky, trenéra, spolupracujících se zájmovým sdružením a vhodně doplňujících aktivity nájemce v prostorách předmětu nájmu, výhradně však pro členy sdružení POHEDA o.s. 79/9R/ /9R/ /9R/ /9R/ /9R/2014 uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení, v domě čp. 4699, Okružní, Zlín, *** na dobu určitou 1/2 roku s možností postupného prodlužování až na dobu neurčitou, dle seznamu č. 8. a) prominutí poplatků z prodlení ***, ve výši 1.446,- Kč, tj. 80% z 1.808,- Kč b) prominutí poplatků z prodlení ***, ve výši 842,- Kč, tj. 80% z 1.052,- Kč, c) prominutí poplatků z prodlení ***, ve výši 7.002,-, tj. 60% z 8.752,- Kč, a uzavření dohod o uznání dluhu a způsobu jeho úhrady a o prominutí poplatku z prodlení dle Pravidel pro prominutí poplatků a úroků z prodlení nájemcům bytů nebo obytných místností ve vlastnictví statutárního města Zlína Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, podpisem uvedených dohod souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 12/2014 tab. 19 až 24, navýšení a přesuny schváleného rozpočtu roku 2014 dle přiložených tabulek Zastupitelstvu města Zlína ke schválení. rozpočtové opatření č. 13/2014 navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2014 dle přiložených tabulek bere na vědomí závěry komise pro otevírání obálek jmenované pro veřejnou zakázku na služby Přijetí dlouhodobého úvěru na financování investičních potřeb a oprav majetku v období v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů zrušení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby Přijetí dlouhodobého úvěru na financování investičních potřeb a oprav majetku v období , a to v souladu s 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle něhož zadavatel zruší bez zbytečného odkladu zadávací řízení, pokud k hodnocení zbyla pouze jedna nabídka

16 84/9R/ /9R/ /9R/ /9R/ /9R/ účetní závěrku k příspěvkové organizace Městské divadlo Zlín, p.o., IČ , se sídlem tř. T. Bati 4091/32, Zlín 2. rozdělení hospodářského výsledku Městského divadla Zlín, p.o. za rok 2013 ve výši ,70 Kč následovně: příděl do rezervního fondu ,70 Kč příděl do fondu odměn ,00 Kč 1. účetní závěrku k příspěvkové organizace ZOO a zámek Zlín - Lešná, IČ , se sídlem Lukovská 112, Zlín rozdělení hospodářského výsledku ZOO a zámek Zlín - Lešná, p.o. za rok 2013 ve výši ,00 Kč následovně: příděl do rezervního fondu ,00 Kč příděl do fondu odměn ,00 Kč 1. účetní závěrku k příspěvkové organizace Základní škola E. Zátopka Zlín, Štefánikova 2701, IČ , se sídlem Štefánikova 2701, Zlín 2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola E. Zátopka Zlín, Štefánikova 2701 ve výši ,02 Kč následovně: příděl do rezervního fondu ,02 Kč 1. účetní závěrku k příspěvkové organizace Základní škola Zlín, Slovenská 3076, IČ , se sídlem Slovenská 3076, Zlín 2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola Zlín, Slovenská 3076 za rok 2013 ve výši ,89 Kč následovně: příděl do rezervního fondu ,89 Kč příděl do fondu odměn ,00 Kč 1. účetní závěrku k příspěvkové organizace Základní škola Komenského I, Zlín, Havlíčkovo nábř. 3114, IČ , se sídlem Havlíčkovo nábř. 3114, Zlín 2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola Komenského I, Zlín, Havlíčkovo nábř za rok 2013 ve výši 80,94 Kč následovně: příděl do rezervního fondu 80,94 Kč

17 89/9R/ /9R/ účetní závěrku k příspěvkové organizace Základní škola Komenského II, Zlín, Havlíčkovo nábř. 2567, IČ , se sídlem Havlíčkovo nábř. 2567, Zlín 2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola Komenského II, Zlín, Havlíčkovo nábř za rok 2013 ve výši ,94 Kč následovně: příděl do rezervního fondu ,94 Kč příděl do fondu odměn ,00 Kč 1. účetní závěrku k příspěvkové organizace Základní škola Zlín, Kvítková 4338, IČ , se sídlem Kvítková 4338, Zlín 2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola Zlín, Kvítková 4338 za rok 2013 ve výši ,77 Kč následovně: příděl do rezervního fondu ,77 Kč příděl do fondu odměn ,00 Kč 91/9R/ /9R/ /9R/ /9R/ účetní závěrku k příspěvkové organizace Základní škola Zlín, Komenského 78, IČ , se sídlem Komenského 78, Zlín 2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola Zlín, Komenského 78 za rok 2013 ve výši ,71 Kč následovně: příděl do rezervního fondu ,71 Kč příděl do fondu odměn ,00 Kč 1. účetní závěrku k příspěvkové organizace Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, IČ , se sídlem Štefánikova 2514, Zlín 2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola Zlín, Štefánikova 2514 za rok 2013 ve výši ,89 Kč následovně: příděl do rezervního fondu ,89 Kč 1. účetní závěrku k příspěvkové organizace Základní škola Zlín, Dřevnická 1790, IČ , se sídlem Dřevnická 1790, Zlín 2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola Zlín, Dřevnická 1790 za rok 2013 ve výši 4.820,00 Kč následovně: příděl do rezervního fondu 4.820,00 Kč 1. účetní závěrku k příspěvkové organizace Základní škola Zlín, tř. Svobody 868, IČ , se sídlem tř. Svobody 868, Zlín

18 2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola Zlín, tř. Svobody 868 za rok 2013 ve výši ,88 Kč následovně: příděl do rezervního fondu ,88 Kč příděl do fondu odměn ,00 Kč 95/9R/ /9R/ /9R/ /9R/ /9R/ účetní závěrku k příspěvkové organizace Základní škola Zlín, Mikoláše Alše 558, IČ , se sídlem Mikoláše Alše 558, Zlín 2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola Zlín, Mikoláše Alše 558 za rok 2013 ve výši 10,54 Kč následovně: příděl do rezervního fondu 10,54 Kč 1. účetní závěrku k příspěvkové organizace Základní škola Zlín, Nová cesta 268, IČ , se sídlem Nová cesta 268, Zlín 2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola Zlín, Nová cesta 268 za rok 2013 ve výši ,39 Kč následovně: příděl do rezervního fondu ,39 Kč příděl do fondu odměn ,00 Kč 1. účetní závěrku k příspěvkové organizace Základní škola Zlín, Okružní 4685, IČ , se sídlem Okružní 4685, Zlín 2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola Zlín, Okružní 4685 za rok 2013 ve výši ,36 Kč následovně: příděl do rezervního fondu ,36 Kč příděl do fondu odměn ,00 Kč 1. účetní závěrku k příspěvkové organizace Základní škola Zlín, Křiby 4788, IČ , se sídlem Křiby 4788, Zlín 2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola Zlín, Křiby 4788 za rok 2013 ve výši ,27 Kč následovně: příděl do rezervního fondu ,27 Kč příděl do fondu odměn ,00 Kč 1. účetní závěrku k příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Astra Zlín, IČ , se sídlem Tyršovo nábř. 801, Zlín 2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Zlín za rok 2013 ve výši 6.283,98 Kč následovně: příděl do rezervního fondu 6.283,98 Kč

19 100/9R/2014 Zlín, Slovenská 1808, IČ , se sídlem Slovenská 1808, Zlín 2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola Zlín, Slovenská 1808 za rok 2013 ve výši ,75 Kč následovně: příděl do rezervního fondu ,75 Kč 101/9R/ /9R/ /9R/ /9R/ /9R/2014 Zlín, Osvoboditelů 3778, IČ , se sídlem Osvoboditelů 3778, Zlín 2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola Zlín, Osvoboditelů 3778 za rok 2013 ve výši ,89 Kč následovně: příděl do rezervního fondu ,89 Kč příděl do fondu odměn ,00 Kč Zlín, Sokolská 3961, IČ , se sídlem Sokolská 3961, Zlín 2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola Zlín, Sokolská 3961 za rok 2013 ve výši ,58 Kč následovně: příděl do rezervního fondu ,58 Kč Zlín, Štefánikova 2222, IČ , se sídlem Štefánikova 2222, Zlín 2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola Zlín, Štefánikova 2222 za rok 2013 ve výši ,19 Kč následovně: příděl do rezervního fondu ,19 Kč příděl do fondu odměn ,00 Kč Zlín-Kudlov, Na Vrchovici 21, IČ , se sídlem Na Vrchovici 21, Zlín 2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola Zlín-Kudlov, Na Vrchovici 21 za rok 2013 ve výši 6.526,13 Kč následovně: příděl do rezervního fondu 6.526,13 Kč Zlín, Luční 4588, IČ , se sídlem Luční 4588, Zlín

20 2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola Zlín, Luční 4588 za rok 2013 ve výši ,52 Kč následovně: příděl do rezervního fondu 9.235,52 Kč příděl do fondu odměn 8.000,00 Kč 106/9R/ /9R/ /9R/ /9R/ /9R/ /9R/2014 Zlín, M. Knesla 4056, IČ , se sídlem M. Knesla 4056, Zlín 2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola Zlín, M. Knesla 4056 za rok 2013 ve výši ,44 Kč následovně: příděl do rezervního fondu ,44 Kč příděl do fondu odměn ,00 Kč Zlín, Lázeňská 412, IČ , se sídlem Lázeňská 412, Zlín 2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola Zlín, Lázeňská 412 za rok 2013 ve výši 7.536,75 Kč následovně: příděl do rezervního fondu 7.536,75 Kč Zlín, Česká 4790, IČ , se sídlem Česká 4790, Zlín 2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola Zlín, Česká 4790 za rok 2013 ve výši 567,67 Kč následovně: příděl do rezervního fondu 567,67 Kč Zlín, Slínová 4225, IČ , se sídlem Slínová 4225, Zlín 2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola Zlín, Slínová 4225 za rok 2013 ve výši 5.930,14 Kč následovně: příděl do rezervního fondu 5.930,14 Kč Zlín, Santražiny 4224, IČ , se sídlem Santražiny 4224, Zlín 2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola Zlín, Santražiny 4224 za rok 2013 ve výši ,03 Kč následovně: příděl do rezervního fondu ,03 Kč Zlín, Dětská 4698, IČ , se sídlem Dětská 4698, Zlín

21 2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola Zlín, Dětská 4698 za rok 2013 ve výši 125,85 Kč následovně: příděl do rezervního fondu 125,85 Kč 112/9R/ /9R/ /9R/ /9R/ /9R/ /9R/2014 Zlín, Návesní 64, IČ , se sídlem Návesní 64, Zlín 2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola Zlín, Návesní 64 za rok 2013 ve výši ,93 Kč následovně: příděl do rezervního fondu ,93 Kč Zlín, tř. T. Bati 1285, IČ , se sídlem tř. T. Bati 1285, Zlín 2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola Zlín, tř. T. Bati 1285 za rok 2013 ve výši ,24 Kč následovně: příděl do rezervního fondu ,24 Kč Zlín, tř. Svobody 835, IČ , se sídlem tř. Svobody 835, Zlín 2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola Zlín, tř. Svobody 835 za rok 2013 ve výši 3.861,28 Kč následovně: příděl do rezervního fondu 3.861,28 Kč Zlín, Milíčova 867, IČ , se sídlem Milíčova 867, Zlín 2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola Zlín, Milíčova 867 za rok 2013 ve výši 7.100,74 Kč následovně: příděl do rezervního fondu 7.100,74 Kč Zlín, Družstevní 4514, IČ , se sídlem Družstevní 4514, Zlín 2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola Zlín, Družstevní 4514 za rok 2013 ve výši 9.264,98 Kč následovně: příděl do rezervního fondu 9.264,98 Kč Zlín, Budovatelská 4819, IČ , se sídlem Budovatelská 4819, Zlín 2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola

22 Zlín, Budovatelská 4819 za rok 2013 ve výši 2.897,70 Kč následovně: příděl do rezervního fondu 2.897,70 Kč 118/9R/ /9R/ /9R/ /9R/ /9R/2014 Zlín, Kúty 1963, IČ , se sídlem Kúty 1963, Zlín 2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola Zlín, Kúty 1963 za rok 2013 ve výši ,30 Kč následovně: příděl do rezervního fondu ,30 Kč Zlín, U Dřevnice 206, IČ , se sídlem U Dřevnice 206, Zlín 2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola Zlín, U Dřevnice 206 za rok 2013 ve výši ,70 Kč následovně: příděl do rezervního fondu ,70 Kč příděl do fondu odměn ,00 Kč Zlín, Slovenská 3660, IČ , se sídlem Slovenská 3660, Zlín 2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola Zlín, Slovenská 3660 za rok 2013 ve výši ,76 Kč následovně: příděl do rezervního fondu ,76 Kč příděl do fondu odměn ,00 Kč Zlín, Mariánské nám. 141, IČ , se sídlem Mariánské nám. 141, Zlín 2. rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola Zlín, Mariánské nám. 141 za rok 2013 ve výši ,70 Kč následovně: příděl do rezervního fondu ,70 Kč příděl do fondu odměn ,00 Kč souhlasí 1) se schválením modelu rozdělení obchodní společnosti Technické služby Zlín, s.r.o., se sídlem Zlín - Louky, Záhumení V 321, PSČ , IČ: , dle varianty b) přílohy č.2 "Daňové dopady variant rozdělení" zpracované poradenskou společností Grant Thornton Advisory, s.r.o., spočívající v rozdělení obchodní společnosti Technické služby Zlín, s.r.o., se sídlem Zlín - Louky, Záhumení V 321, PSČ , IČ: , na dva nezávislé subjekty, a to dle návrhu zpracovaného poradenskou společností Grant Thornton Advisory, s.r.o., dle přílohy č. 1, 2) s pověřením 2. náměstka primátora, Mgr. Aleše Dufka, všemi potřebnými

23 kroky spojenými s realizací předmětného usnesení tak, aby daný model začal fungovat od , Zastupitelstvu města Zlína ke schválení. 123/9R/2014 souhlasí 1) se založením obchodní společnosti Technické služby Zlínsko, s.r.o. se základním kapitálem ,- Kč, 2) se schválením Zakladatelské listiny obchodní společnosti Technické služby Zlínsko, s.r.o., dle přílohy č.1 3) se jmenováním členů statutárních orgánů a správce vkladu společnosti Technické služby Zlínsko, s.r.o.: a) jednatel: Ing. arch. František Petr jednatel: Radek Majc jednatel: RNDr. Bedřich Landsfeld b) členové dozorčí rady: 1. Ing. Martin Mikeska 2. Mgr. Mojmír Jurák 3. Ing. Petr Pšeja 4. Josef Novák 5. Ing. Zdeněk Blažek c) správce vkladu: RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Zastupitelstvu města Zlína ke schválení 124/9R/ /9R/ /9R/2014 "Souhrnnou hodnotící zprávu - etapa 1." ze dne , jejímž obsahem je hodnocení projektové žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, na realizaci projektu statutárního města Zlína "Rekonstrukce přístupových cest v centrální části města Zlína", v rámci Integrovaného plánu rozvoje města "Společensko - kulturní a vzdělávací centrum Zlín", ve znění dle Přílohy č. 1 tohoto materiálu bere na vědomí - opravu písemné chyby ceny díla z usnesení č. 69/6R/2014 ze dne u veřejné zakázky Oprava chodníků" dělené na části A - D, nabídková cena uchazeče CENTRING spol. s r. o., se sídlem: Tečovská 1052, Zlín Malenovice, IČ: , pro část A Oprava chodníku v ulici Záhumení I, Louky 2. část, je ,- Kč bez DPH, - uvedená chybná cena byla 1, ,- Kč bez DPH výběrové řízení v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na

24 stavební práce "Oprava kanalizace podél budovy č. 86" v Továrním areálu Zlín Aleše Dufka, 2. náměstka primátora, realizací některých úkonů ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení a uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným uchazečem jmenuje č l e n o v é : Mgr. Aleš Dufek, 2. náměstek primátora Ing. Leopold Bednařík, vedoucí Odboru realizace investičních akcí Zuzana Kománková, referent oddělení veřejných zakázek Odboru právního n á h r a d n í c i : Jiří Kadeřábek, 1. náměstek primátora Marcela Hájková, vedoucí oddělení přípravy realizace investičních akcí Petra Tichá, právník oddělení veřejných zakázek Odboru právního 127/9R/2014 zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce Úprava prostor před kinem Květen v Malenovicích v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů zadávací podmínky pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Úprava prostor před kinem Květen v Malenovicích zadávanou v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, realizací některých úkonů v zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit uchazeče či zájemce v zákonem stanovených případech, realizací některých úkonů souvisejících s uzavřením smlouvy a podpisem smlouvy s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, která bude současně komisí pro posouzení kvalifikace ve složení: č l e n o v é: RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Karel Říha, vedoucí Odboru koncepce a realizace dopravních staveb Pavla Krystýnková, Odbor právní n á h r a d n í c i: Jiří Kadeřábek, 1. náměstek primátora Michal Zlámal, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb Romana Červíková, Odbor právní jmenuje hodnotící komisi, a to ve složení: č l e n o v é: 1. RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora 2. MUDr. Josef Devát, člen ZMZ

25 3. Mgr. Aleš Dufek 2. náměstek primátora 4. Karel Říha, vedoucí Odboru koncepce a realizace dopravních staveb 5. Michal Zlámal, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb 6. Pavla Krystýnková, právník Odboru právního n á h r a d n í c i: 1. Jiří Kadeřábek, 1. náměstek primátora 2. Ing. Ilona Šebíková, člen ZMZ 3. Ing. Jan Krejčí, člen ZMZ 4. Magdaléna Zmeškalová, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb 5. Jaroslav Kubáč, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb 6. Romana Červíková, Odbor právní 128/9R/ /9R/2014 zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Zlín - Příluky, ul. Horní Dědina, oprava vozovky" v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, zadávací podmínky pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Zlín - Příluky, ul. Horní Dědina, oprava vozovky" zadávanou v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, realizací některých úkonů v zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit uchazeče či zájemce v zákonem stanovených případech, realizací některých úkonů souvisejících s uzavřením smlouvy a podpisem smlouvy s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, která bude současně komisí pro posouzení kvalifikace ve složení: č l e n o v é : Jiří Kadeřábek, 1. náměstek primátora Karel Říha, vedoucí Odboru koncepce a realizace dopravních staveb Zuzana Kománková, referent oddělení veřejných zakázek Odboru právního n á h r a d n í c i : RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Martin Poláček, referent Odboru koncepce a realizace dopravních staveb Petra Tichá, právník oddělení veřejných zakázek Odboru právního vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na akci "Obnova vozového parku" Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, realizací některých úkonů ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení a uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným uchazečem

26 jmenuje komisi pro výběrové řízení: č l e n o v é : Vít Novák, Městská policie Zlín, II. zástupce ředitele Pavel Kašík, Městská policie Zlín, vedoucí autoprovozu David Vondrák, Městská policie Zlín, asistent právních služeb a VZ n á h r a d n í c i : Pavel Janík, Městská policie Zlín, I. zástupce ředitele Marek Král, Městská policie Zlín, velitel zásahových jednotek Miroslav Mazurek, vedoucí přestupkové sekce 130/9R/ /9R/2014 výběrové řízení v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Zateplení mateřské školy Zlín ul. Dětská 4698" MUDr. Miroslava Adámka, primátora, realizací některých úkonů ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, rozhodnutím o zrušení výběrového řízení, rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky, a dále uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným uchazečem jmenuje komisi pro výběrové řízení: č l e n o v é: MUDr. Miroslav Adámek, primátor Hana Hráčková, referent Odboru školství Mgr. Pavla Krystýnková, právník Odboru právního n á h r a d n í c i: Mgr. Miroslav Kašný, náměstek primátora Pavla Lukešová, technik Odboru školství Mgr. Magda Chmelařová, právník Odboru právního výběrové řízení v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce vstupů a výměna oken na objektu šaten u Sokolovny, ul. Sokolská 4427, Zlín" Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, realizací výběrového řízení včetně rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a dále podpisem smlouvy s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější jmenuje komisi pro výběrové řízení: č l e n o v é : Ondřej Běták, náměstek primátora Igor Zipper, pověřen vedením oddělení prevence kriminality a sportovišť Zuzana Kománková, referent oddělení veřejných zakázek Odboru právního

27 n á h r a d n í c i : RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Vlasta Skopová, referent oddělení prevence kriminality a sportovišť Petra Tichá, právník oddělení veřejných zakázek Odboru právního 132/9R/2014 výběrové řízení v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce kotelny a rozvodů teplé vody, včetně výměny radiátorů v objektu šaten u Sokolovny, ul. Sokolská 4427, Zlín" Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, realizací výběrového řízení včetně rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a dále podpisem smlouvy s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější jmenuje komisi pro výběrové řízení: č l e n o v é : Ondřej Běták, náměstek primátora Igor Zipper, pověřen vedením oddělení prevence kriminality a sportovišť Zuzana Kománková, referent oddělení veřejných zakázek Odboru právního n á h r a d n í c i : RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Vlasta Skopová, referent oddělení prevence kriminality a sportovišť Petra Tichá, právník oddělení veřejných zakázek Odboru právního 133/9R/2014 jmenuje hodnotící komisi pro podlimitní veřejnou zakázku na služby "Vypracování projektové dokumentace pro akci Silnice II/490 Zlín: Propojení R49 - I/49-3. úsek "Obchvat Zálešné"" zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, ve složení: č l e n o v é : 1. Jiří Kadeřábek, 1. náměstek primátora 2. Miroslav Chalánek, člen ZMZ 3. Mgr. Aleš Dufek, člen ZMZ 4. Karel Říha, vedoucí Odboru koncepce a realizace dopravních staveb 5. Magdaléna Zmeškalová, Odboru koncepce a realizace dopravních staveb 6. Magdalena Chmelařová, právník Odboru právního n á h r a d n í c i : náhradník za člena 1. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora náhradník za člena 2. Karel Dvorský, člen ZMZ náhradník za člena 3. Rudolf Chmelař, člen ZMZ náhradník za člena 4. Michal Zlámal, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb náhradník za člena 5. Jaroslav Kubáč,Odbor koncepce a realizace dopravních staveb náhradník za člena 6. Romana Červíková, právník Odboru právního

28 134/9R/ /9R/ /9R/ výjimku z povinnosti provést výběrové řízení dle směrnice č. 1/2014 o veřejných zakázkách malého rozsahu, v souladu s čl této směrnice, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku Lavičky pro park Svobody ve Zlíně, a to za účelem přímého zadání této veřejné zakázky vybranému dodavateli za podmínek v místě a čase obvyklých, - uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ , IČ: , jako objednatelem a společností mmcité a.s., sídlo: Bílovice 519, PSČ , IČ: jako zhotovitelem na dodání a montáž laviček v lokalitě veřejného parku Svobody v centru Zlína za cenu ,- Kč bez DPH a RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním dalších náležitostí smlouvy o dílo, jejím uzavřením a podpisem - výjimku z povinností provést výběrové řízení dle směrnice č. 1/2014 o veřejných zakázkách malého rozsahu, v souladu s čl. 12, bod 12.1 této směrnice, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Poskytnutí součinnosti pro zajištění stravování a pitného režimu při mimořádných akcích krizového štábu smz v rámci ORP Zlín, a to za účelem přímého zadání veřejné zakázky malého rozsahu vybraným dodavatelům za podmínek v místě a čase obvyklých - uzavření smlouvy na poskytování gastro služeb mezi statutárním městem Zlínem, IČ: , se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, jako žadatelem a společnostmi: 1.) Baltaci, a.s., IČ: , Masarykovo náměstí 212, Napajedla, 2.) DEVÍTKA PLUS, s.r.o., IČ: , V. Buriana 502/8, Praha 9, 3.) JOSPO, a.s., IČ: , Tovární 1627, Holešov jako poskytovateli, jejímž předmětem bude poskytování gastro služeb po dobu stanovenou (objednanou) žadatelem v celkové hodnotě max. do vč. DPH za jednu akci. Ondřeje Bětáka, náměstka primátora dojednáním dalších náležitostí těchto smluv, dále jejich uzavřením a podpisy bere na vědomí závěry komisí jmenovaných pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce MŠ Zlín, Osvoboditelů 3778 Rekonstrukce vytápění, rozvodů ZT a elektro, zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů bere na vědomí vyloučení uchazeče INSTOP, spol. s r.o., se sídlem: Obchodní 16, Slavičín, IČ: , z účasti v uvedeném zadávacím řízení výběr nejvhodnější nabídky v uvedeném zadávacím řízení, a to nabídky

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 5. 1. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 5. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 11. schůze 25. 5. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 11. schůze 25. 5. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 15. schůze 4. 8. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 15. schůze 4. 8. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze 13. 4. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze 13. 4. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 15. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 15. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 13. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 13. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Přehled vybraných ukazatelů za rok 2009 včetně návrhu na vypořádání (v Kč)

Přehled vybraných ukazatelů za rok 2009 včetně návrhu na vypořádání (v Kč) Městské divadlo Zlín ZOO a zámek Zlín - Lešná Dům dětí a mládeže Astra Zlín Budovatelská 4819 Osvoboditelů 3778 Santražiny 4224 Slovenská 3660 IČ: 00094838 IČ: 00090026 IČ: 75833514 IČ: 71007270 IČ: 71007695

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 2. schůze 19. 1. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 2. schůze 19. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 10. schůze 16. 5. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 10. schůze 16. 5. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze 7. 3. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze 7. 3. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze 22. 4. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze 22. 4. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 11. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 11. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 25. schůze 14. 12. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 25. schůze 14. 12. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 3. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 3. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 21. schůze 24. 10. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 21. schůze 24. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze 2. 3. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze 2. 3. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 15. schůze 20. 7. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 15. schůze 20. 7. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 20. schůze 5. 10. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 20. schůze 5. 10. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 17. schůze 1. 9. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 17. schůze 1. 9. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 4. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 4. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 22. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 22. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 96. schůze Rady města Slavičína konané dne

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 96. schůze Rady města Slavičína konané dne V Ý P I S U S N E S E N Í z 96. schůze Rady města Slavičína konané dne 25.3.2014 Usnesení č. 96/1678/14 Rozpis rozpočtu města Slavičína na rok 2014 b e r e n a v ě d o m í rozpis schválených ukazatelů

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 6. schůze 10. 9. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 6. schůze 10. 9. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 52. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.09.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/52R/2016

Více

RM USNESENÍ

RM USNESENÍ Spis. zn.: 91550/2009 Č.j.: 93622/2009 USNESENÍ z 83. schůze Rady města Šumperka ze dne 22.10.2009 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 3. schůze 26. 3. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 3. schůze 26. 3. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 16. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 16. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

VÝPIS USNESENÍ 67. schůze Rady města Slavičín dne

VÝPIS USNESENÍ 67. schůze Rady města Slavičín dne VÝPIS USNESENÍ 67. schůze Rady města Slavičín dne 17. 1. 2017 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 3. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 3. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 7. schůze 7. 4. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 7. schůze 7. 4. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 18. schůze 15. 9. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 18. schůze 15. 9. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 14. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne /14/RM/2011 Plnění rozpočtu města za první čtvrtletí 2011

PŘEHLED USNESENÍ. 14. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne /14/RM/2011 Plnění rozpočtu města za první čtvrtletí 2011 PŘEHLED USNESENÍ 14. schůze Rady města Uherské konané dne 24.5.2011 202/14/RM/2011 Plnění rozpočtu města za první čtvrtletí 2011 I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města 1. Vzít na vědomí plnění rozpočtu

Více

59. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

59. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 59. schůze Rady města Rychvald, dne 03. 10. 2016 Kontrola usnesení 59/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 59/2. Rada města b e

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Holešova, která se konala

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Holešova, která se konala P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Holešova, která se konala 19.10.2015 273/21/RM/2015 Výpůjčka prostor Mateřského centra Srdíčko Charitě Holešov výpůjčku klubovny, kanceláře s kuchyňkou

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 12. jednání datum konání: 05.05.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 12. jednání datum konání: 05.05.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 12. jednání datum konání: 05.05.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.05.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0205/RM12/2014 Úprava okolí Hornobranského rybníka - zahájení

Více

26. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

26. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 26. zasedání Rady města Rychvald, dne 14. 09. 2015 Kontrola usnesení 26/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápis z jednání komise RM 26/2. Rada města b e

Více

PŘEHLED USNESENÍ 20. schůze Rady města konané dne

PŘEHLED USNESENÍ 20. schůze Rady města konané dne PŘEHLED USNESENÍ 20. schůze Rady města konané dne 26.10.2015 358/20/RM/2015 Zahájení a schválení programu 20. schůze Rady města Uherské Hradiště program 20. schůze rady města. 359/20/RM/2015 Zpráva o činnosti

Více

Výsledky projednání. z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov

Výsledky projednání. z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov Výsledky projednání z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne 5.5.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov zastupitelstvo obce Zlechov zvolilo: USNESENÍ č. 192: Zastupitelstvo

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

28. schůze RM Rychvald

28. schůze RM Rychvald Usnesení z 28. schůze Rady města Rychvald, dne 05. 10. 2015 Kontrola usnesení 28/1. Rada města kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 28/2. Rada města 1. Zápis ze 7. schůzky KPOZ

Více

k.ú. Zámek ZR ul. Nová, ZR 2 k.ú. Město ZR Dolní, Libušínská, ZR 1 Nádražní, ZR 6 Brodská, ZR 3 k.ú. Město ZR ul. Pelikánova, ZR 7

k.ú. Zámek ZR ul. Nová, ZR 2 k.ú. Město ZR Dolní, Libušínská, ZR 1 Nádražní, ZR 6 Brodská, ZR 3 k.ú. Město ZR ul. Pelikánova, ZR 7 Obsah majetkoprávních úkonů RM č. 53-834/2016/OP dne 14.11.2016: Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR p.č., m 2 (rozsah) Využití a) Prodej pozemku - vyhlášení záměru Manželé P., ZR k.ú. Město ZR ul. Veselská,

Více

Město Český Brod Rada města Souhrn (anonymizovaný)

Město Český Brod Rada města Souhrn (anonymizovaný) 1 Město Český Brod Souhrn (anonymizovaný) z 9. řádného jednání rady města, která se konala ve středu 27.04.2016 od 18:00 hod v: Učebna budova 56 135/2016 Nájemní smlouva na pronájem dvou přístrojů watercooler

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016 R 598/16 R 599/16 R 600/16 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 12. 09. 2016, b) souhlasí

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 22. schůze 2. 11. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 22. schůze 2. 11. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 89. schůze Rady města Slavičína konané dne

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 89. schůze Rady města Slavičína konané dne V Ý P I S U S N E S E N Í z 89. schůze Rady města Slavičína konané dne 17.12.2013 Usnesení č. 89/1582/13 Dodatek č. 9 ke smlouvě o hypotečním úvěru mezi BDC Slavičín a KB a.s. s o u h l a s í s uzavřením

Více

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 987/2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 a příslušnou rozpočtovou změnu pro příspěvkovou

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

IČ /1, 2394/1, 3535/5, 3584/5, , 874/8, PSČ

IČ /1, 2394/1, 3535/5, 3584/5, , 874/8, PSČ č. 1094 Rada města schvaluje poskytnutí slevy z nájmu v domě čp. 2084-2086 na Semanínské ulici v České Třebové v bytech v pátém nadzemním podlaží bez výtahu ve výši 5%. Sleva bude uplatněna od nájmu za

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne 30.08.2012 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice UR/36/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 36. jednání

Více

Město Slavičín U S N E S E N Í. 13. schůze Rady města Slavičín, konané dne

Město Slavičín U S N E S E N Í. 13. schůze Rady města Slavičín, konané dne Město Slavičín U S N E S E N Í 13. schůze Rady města Slavičín, konané dne 17. 4. 2007 Usnesení č. 13/0243/07 Ve věci: Kontrola plnění usnesení b e r e n a v ě d o m í zprávu o kontrole plnění usnesení

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 22. 9. 2014 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/17/1/2014 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na

Více

U s n e s e n í z 28. jednání rady města Velká Bystřice dne v 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici.

U s n e s e n í z 28. jednání rady města Velká Bystřice dne v 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici. U s n e s e n í z 28. jednání rady města Velká Bystřice dne 12.4.2012 v 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici. UR/28/1/2012 program jednání Rada města Velká Bystřice po projednání

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 23715/2014 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 6. schůze Rady města Chebu konané

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 6. schůze 16. 3. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 6. schůze 16. 3. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Schválená usnesení z 37. schůze Rady města Polná konané

Schválená usnesení z 37. schůze Rady města Polná konané Schválená usnesení z 37. schůze Rady města Polná konané 7.12.2016 RM-1146/37/2016 Rada města Polná s c h v a l u j e p r o g r a m s c hůze v tomto znění: 1. Kontrola usnesení z 36. schůze RM 2. Majetkoprávní

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 66. schůze Rady města Slavičína konané dne

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 66. schůze Rady města Slavičína konané dne V Ý P I S U S N E S E N Í z 66. schůze Rady města Slavičína konané dne 26.3.2013 Usnesení č. 66/1230/13 Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací města k 31.12.2012 a) účetní závěrku příspěvkové

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN Doplňující informace k podrozvaze k 31.12.2015 Tyto doplňující informace vysvětlují a doplňují informace obsažené v podrozvaze. A) Účet 902 Jiný drobný dlouhodobý majetek 902/0000

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 10. schůze 19. 5. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 10. schůze 19. 5. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 52. schůze Rady města Slavičína konané dne

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 52. schůze Rady města Slavičína konané dne V Ý P I S U S N E S E N Í z 52. schůze Rady města Slavičína konané dne 18.9.2012 Usnesení č. 52/0943/12 Poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení schválit poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení dle

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1219/64/ /64/17

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1219/64/ /64/17 MĚSTO FULNEK Usnesení z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne 23.01.2017 čís. 1219/64/17-1248/64/17 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová

Usnesení Rady města Česká Třebová č. 1161 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu části pozemku ppč. 379 o výměře 50 m2, v katastrálním území Kozlov u České Třebové a obci Česká Třebová, mezi městem Česká Třebová jako pronajímatelem

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 44 Vydána dne 21.10.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1480. Zpráva o vyřízení interpelací 1481. Návrh na

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 87

Město Broumov určeno Radě města č. 87 Město Broumov určeno Radě města č. 87 Majetkové záležitosti k jednání dne: 19.2. 2014 předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK, starosta, Mgr.Špůr dne: 3.2.,14.2.2014 předloženo RM dne: 14.2.

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 25. schůze rady města, kte rá se kon ala dne 14.12.2016 573/25/RM/2016 Souhlas s použitím znaku města I. Rada města souhlasí s použitím znaku města Vrchlabí

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 18. mimořádného zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.07.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni:

Více

37. U S N E S E N Í ze dne 24. října 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í

37. U S N E S E N Í ze dne 24. října 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 37. U S N E S E N Í ze dne 24. října 2011 832/2011 RM d o p o r u č u j e ZM s c h v á l i t podání žádosti o finanční podporu v rámci výběrového řízení dotačního

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 18. schůze 7. 9. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 18. schůze 7. 9. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ č. 19 z 19. schůze Rady města Hulína, konané dne 22. září 2011

USNESENÍ č. 19 z 19. schůze Rady města Hulína, konané dne 22. září 2011 USNESENÍ č. 19 z 19. schůze Rady města Hulína, konané dne 22. září 2011 Rada města po projednání a v souladu se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění později vydaných předpisů 1. Schvaluje. 2. Jmenuje.

Více