4. Technické parametry NIBE SPLIT 8 5. Energetické parametry NIBE SPLIT Energetické parametry pro ACVM 270 a AMS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4. Technické parametry NIBE SPLIT 8 5. Energetické parametry NIBE SPLIT 10 5.2 Energetické parametry pro ACVM 270 a AMS 10-12 10"

Transkript

1 PROJEKTOVÝ PODKLAD PROJEKTOVÝ PODKLAD PROJEKTOVÝ PODKLAD PROJEKTOVÝ PODKLAD NIBE SPLIT NIBE SPLIT NIBE SPLIT NIBE SPLIT ACVM270, 270,AMS AMS0-8, 0-8,22 ACVM m m m m m m m m 0 m 0 m 0 m 0 m 270,0-8, AMS2 0-8, 2 ACVMACVM 270, AMS VERZE.0 VERZE CZCZ.0 VERZE VERZE CZ.0CZ.0 NIBE SPLIT NIBE SPLIT NIBE SPLIT NIBE SPLIT

2 Obsah Obsah strana. Všeobecné informace 3 2. Informace o výrobku 3 2. Princip funkce tepelného čerpadla Efektivní topný faktor, chladicí faktor a efektivní příkon 2.3 Princip činnosti a plikovaný na NIBE SPLIT 2. Vlastnosti NIBE SPLIT 3. Rozměry vnitřní jednotky ACVM 270 a venkovní jednotky AMS 0 3. Rozměry vnitřní jednotky ACVM Rozměry venkovní jednotky AMS Rozměry venkovní jednotky AMS Technické parametry NIBE SPLIT 8. Energetické parametry NIBE SPLIT 0. Energetické parametry pro ACVM 270 a AMS Energetické parametry pro ACVM 270 a AMS Umístění vnitřní jednotky ACVM 270 a venkovní jednotky AMS 0 6. Umístění vnitřní jednotky ACVM Umístění venkovní jednotky AMS Instalace venkovní jednotky AMS 0 na základové pasy 2 6. Instalace venkovní jednotky AMS 0 na stojan (příslušenství č ) 3 6. Instalace venkovní jednotky AMS 0 na konzoli (příslušenství č ) 6.6 Ostatní doporučení 6.7 Propojení vnitřní jednotky ACVM 270 a venkovní jednotky AMS 0 7. Část elektro přívody k tepelnému čerpadlu 7. Hlavní přívod k vnitřní jednotce ACVM Jištění hlavního přívodu 7.3 Přívod k venkovní jednotce AMS 0 7. Schéma elektrického propojení mezi ACVM 270 a AMS 0 7. Schémata elektrických zapojení 6 8. Hlučnost venkovní jednotky AMS 0; hladina akustického tlaku Výpočet hladiny akustického tlaku ve zvolené vzdálenosti Požadavky na instalaci 2 0. Schémata základních způsobů zapojení TČ v energetických systémech (vytápění a chlazení) 2. Komponenty současně dodávané s tepelným čerpadlem Příslušenství 26 2

3 Všeobecné informace, informace o výrobku. Všeobecné informace NIBE SPLIT je systém pro vytápění, chlazení a ohřev teplé vody pro malé domy. Systém je tvořen venkovním modulem (AMS 0), který využívá energii z venkovního vzduchu a předává jí do vnitřního modulu (ACVM 270), který zajišťuje regulaci a rozvod tepla po domě. NIBE SPLIT je vhodný pro všechny druhy otopných soustav s teplovodním systémem vytápění, tedy systém s radiátory, podlahovým, stěnovým nebo kombinovaným vytápěním. NIBE SPLIT může být instalován jak v novostavbách, tak ve stávajících objektech s původní otopnou soustavou. Je však třeba mít na paměti, že tepelné čerpadlo pracuje s jiným teplotním spádem než tomu bylo u původního zdroje tepla, proto je vhodné dimenze rozvodů a plochu otopných těles ověřit výpočtem. NIBE SPLIT je kvalitní systém, nabízející dlouhou provozní životnost a spolehlivý provoz. 2. Informace o výrobku NIBE SPLIT je kompletní, moderní systém tepelného čerpadla, který nabízí efektivní úsporu elektrické energie potažmo snížení emisí oxidu uhličitého. Vestavěný ohřívač teplé vody, elektrokotel, oběhová čerpadla a energetický systém ve vnitřním modulu znamenají bezpečnou a hospodárnou výrobu tepelné energie. Teplo se získává z venkovního vzduchu prostřednictvím výparníku venkovního modulu (AMS 0), ve kterém chladivo (R0A) obíhající v uzavřeném okruhu přenáší teplo z nízkopotenciálního zdroje tepla (venkovního vzduchu) do kondenzátoru vnitřního modulu (ACVM 270). Díky tomu nejsou nutné finančně nákladné vrty ani spirály v zemi. 2. Princip funkce tepelného čerpadla elektrická energie kompresor výparník kondenzátor nízkopotenciální teplo (z okolního prostøedí) vyuitelné teplo expanzní ventil kompresor nasává a stlačuje páry chladiva; elektrická energie potřebná na pohon kompresoru se přemění v teplo, které je odvedeno chladivem do kondenzátoru; kondenzátor výměník tepla, ve kterém dochází ke kondenzaci par chladiva; teplo je předáno topné vodě otopné soustavy; expanzní ventil škrtí kapalné chladivo; nastřikuje chladivo do výparníku; výparník výměník tepla, ve kterém dochází k vypařování chladiva; prostřednictvím ventilátoru, který nasává okolní vzduch je okolnímu prostředí odnímáno nízkopotenciální teplo; chladivo teplonosné médium (chemická sloučenina) vyznačující se schopností cyklicky měnit své skupenství; 3

4 Informace o výrobku 2.2 Efektivní topný faktor, chladicí faktor a efektivní příkon efektivní topný faktor COP poměr topného výkonu k efektivnímu příkonu jednotky chladicí faktor EER poměr celkového chladicího výkonu k efektivnímu příkonu efektivní příkon PE průměrný elektrický příkon jednotky (příkon kompresoru; příkon pro odtávání; příkony pro řídicí, regulační a bezpečnostní zařízení; poměrné příkony ventilátoru a oběhových čerpadel) vyjádřený ve wattech (kilowattech) 2.3 Princip činnosti aplikovaný na NIBE SPLIT 3 2. chladivo ve venkovní jednotce AMS 0 získává teplo z venkovního vzduchu a potom ho stlačuje, čímž dále zvyšuje jeho teplotu 2. horké chladivo (v plynném stavu) je vedeno do kondenzátoru vnitřní jednotky ACVM 270. chladivo (v kapalném stavu) je potrubím vedeno zpět do venkovní jednotky AMS 0 Změnou funkce výměníků tepla (výparníku, kondenzátoru) lze využít tepelné čerpadlo pro chlazení. Teplo je odnímáno vodě a předáváno venkovnímu vzduchu. 3. chladivo při kondenzaci uvolňuje teplo, které je předáno topné vodě otopné soustavy 2. Vlastnosti NIBE SPLIT optimální roční topný faktor díky kompresoru řízeném frekvenčním měničem venkovní jednotka s kompaktními rozměry oběhové čerpadlo s regulací otáček, které zásobuje tepelné čerpadlo vhodným průtokem optimalizované provozní náklady; otáčky kompresoru se upravují podle potřeby vestavěný spirálový ohřívač teplé vody v AVCM 270 vestavěné hodiny pro plánování extra teplé vody a snižování/zvyšování teploty na výstupu připraven k řízení dvou klimatizačních systémů vestavěná funkce aktivního chlazení možnost připojení vnějších zdrojů tepla

5 Rozměry zařízení 3. Rozměry vnitřní jednotky ACVM 270 a venkovní jednotky AMS 0 3. Rozměry vnitřní jednotky ACVM (2) XL XL2 XL3 XL XL3 XL XL otopná soustava, výstup, Ø 22 mm otopná soustava, vratná, Ø 22 mm studená voda, Ø 22 mm teplá voda, Ø 22 mm chladivo kapalina chladivo sání přípojka pojistného ventilu, tlakoměr

6 Rozměry zařízení 3.2 Rozměry venkovní jednotky AMS 0-8 Opening for pipes and wiring Trubka Liquid kapaliny pipe Trubka Gas sání pipe Drain hole (Ø20 x 3) 6

7 Rozměry zařízení 3.3 Rozměry venkovní jednotky AMS Opening for pipe and wiring Drain hole ( Ø20 x 3) Trubka kapaliny Trubka sání Cable gland 8 Cable gland Opening for pipe and wiring Opening for pipe and wiring Trubka sání Trubka kapaliny Cable gland Opening for pipe and wiring 0 0 7

8 Technické parametry. Technické parametry NIBE SPLIT 8

9 Technické parametry Technické parametry NIBE SPLIT 9

10 Energetické parametry. Energetické parametry. Energetické parametry pro ACVM 270 a AMS 0-8 Tepelný výkon/příkon/cop EN ΔT K,9/0,8/3,0,2/0,9/2,2 2,6/0,8/3,26 3,08/,26/2,,88/,/,6 Chladicí výkon/příkon/eer EN ΔT K 2,06/0,38/,2 2,7/0,3/7,97.2 Energetické parametry pro ACVM 270 a AMS 0-2 Tepelný výkon/příkon/cop EN ΔT K 3,/0,86/,2 9,27/2,2/,37 0,/2,77/3,76 3,/0,82/3,79 7,2/,99/3,62 8,9/2,7/3,30 3,29/,07/3,07 6,2/2,07/3,0 8,38/2,97/2,82 3,23/,32/2,,/,89/2,39 6,67/2,86/2,33 3,/0,96/3,9 9,08/2,8/3,2,7/3,6/3,2 3,/,03/3,02 7,0/2,3/2,90 8,8/3,8/2,78 3,/,0/2,2,8/2,2/2, 7,9/3,3/2,3 3,9/,72/,8,2/2,9/,9 6,03/3,2/,86,/,6/2,7 8,/3,08/2,73 9,0/3,6/2,67 3,0/,99/,76,93/2,80/,76 6,60/3,9/,8 Chladicí výkon/příkon/cop EN ΔT K 2,06/0,63/3,27 8,7/,86/,70 9,87/3,6/3,2 3,/0,/6,20 0,82/2,2/,90,70/3,32/3,2,8/0,70/2,9 6,98/2,/2,7 9,/3,/2,77 3,0/0,69/,9 9,37/2,6/3,,20/3,8/3,3 0

11 OBVODOVÁ ZEĎ DOMU Umístění vnitřní jednotky ACVM 270 a venkovní jednotky AMS 0 6. Umístění vnitřní jednotky ACVM 270 OBVODOVÁ ZEĎ DOMU min min min. 20 Umístění zařízení Vnitřní jednotku je vhodné umístit tak, aby byl umožněn pohodlný servisní přístup. Vzhledem k tomu, že vnitřní jednotce lze odnímat přední kryt a servisní přístup je orientován z přední části jednotky, je nezbytné tento prostor před jednotkou nechat volný. V případě, že je nutné jednotku instalovat v rohu místnosti či výklenku, musí se zachovat odstup od bočních stěn a stěny zadní min. 00 mm. Minimální výška volného prostoru nad jednotkou je 220 mm. Při instalaci jednotky je vhodné pamatovat na to, že v případě větší opravy zařízení či úplné výměny jednotky, musí být zachován dostatečný manipulační prostor. Rovněž je praktické mít na zřeteli půdorysný rozměr jednotky; průchod objektem až na místo instalace jednotky musí být umožněn zárubněmi s min. světlostí 700 mm. min min. 0, m min. 0, m Umístění venkovní jednotky AMS 0 Venkovní jednotku je vhodné umístit tak, aby byl umožněn pohodlný servisní přístup. Odstup zadní stěny od objektu by měl být co největší, neboť v zadní části jednotky je umístěn nasávací prostor pro okolní vzduch. Pokud je nutné jednotku umístit co nejblíže k objektu, pak minimální odstup od stěny je 0 mm. Bude-li jednotka umístěna do výklenku, minimální odstup od bočních stěn jednotky je 300 mm. Venkovní jednotka se musí situovat tak, aby nemohlo dojít k recirkulaci (zpětnému nasávání) venkovního vzduchu ochlazeného průchodem přes výparník jednotky; minimální odstup od dalšího objektu jsou 3 m od přední části jednotky. Venkovní jednotka se nesmí umísťovat na větrná místa, kde by byla vystavena přímým poryvům silného větru. Z praktických důvodů je také vhodné zvážit, zda jednotka nebude ohrožena padajícími kusy ledu či sněhu ze střechy min. 3 m Venkovní jednotku lze umístit na betonový podklad, stojan nebo konzoli připevněnou ke zdivu objektu. Vždy je však třeba mít na paměti, že při odtávání jednotky vzniká značné množství kondenzátu, který musí být buď permanentně odváděn do kanalizace či trativodu nebo musí být pod jednotkou zajištěn takový prostor, kde v období zimy nahromaděné množství ledu min. 3 m svým objemem nepřesáhne tento prostor a neohrozí osoby úrazem uklouznutím. Na obrázcích je naznačeno možné uložení na betonové pasy s uvedením jejich minimálních rozměrů. Dále pak uložení na stojan či konzoli, které jsou uvedeny v příslušenství a lze je objednat při dodávce tepelného čerpadla.

12 Umístění zařízení 6.3 Instalace venkovní jednotky AMS 0 na základové pasy AMS OBVODOVÁ ZEĎ DOMU OBVODOVÁ ZEĎ DOMU min. 20 min min OBVODOVÁ ZEĎ DOMU OBVODOVÁ ZEĎ DOMU 0 20 min min min. 20 AMS 0-2. betonový pas s armaturou 2. potrubí pro odvod kondenzátu do kanalizace nebo trativodu 3. volný prostor, případně drenážní vrstva. rostlý terén 2 min min

13 Umístění zařízení 6. Instalace venkovní jednotky AMS 0 na stojan (příslušenství č ) AMS OBVODOVÁ ZEĎ DOMU OBVODOVÁ ZEĎ DOMU 380 min. 20 min min OBVODOVÁ ZEĎ DOMU OBVODOVÁ ZEĎ DOMU min. 20 min min. 20 AMS 0-2. betonový pas s armaturou 2. potrubí pro odvod kondenzátu do kanalizace nebo trativodu 3. volný prostor, případně drenážní vrstva. rostlý terén. stojan (příslušenství č ) min min

14 Umístění zařízení 6. Instalace venkovní jednotky AMS 0 na konzoli (příslušenství č ) AMS 0-8 AMS 0-2 min. 0 min Ostatní doporučení doporučuje se nainstalovat vnitřní jednotku ACVM 270 do místnosti se stávající podlahovou výpustí, pokud možno do technické místnosti, prádelny nebo kotelny povrch musí být pevný, pokud možno s betonovou podlahou nebo betonovými základy je vhodné nainstalovat ACVM 270 zadní stranou k obvodové zdi, v ideálním případě do místnosti, ve které hluk nevadí a nehrozí přenos vibrací konstrukcemi objektu; neumisťujte ho ke stěně ložnice nebo jiné místnosti, v níž by mohla hlučnost a přenos vibrací představovat problém je nutné venkovní jednotku vybavit topným kabelem pro ohřev spodního dna jednotky (příslušenství DPH); max. příkon 0 W všechna potrubí mezi vnitřní a venkovní jednotkou, dále i potrubí pro odvod kondenzátu, která se při montáži tepelně izolují, je vhodné dodatečně omotat hliníkovou lepicí páskou, která chrání tepelnou izolaci před slunečním svitem a ptactvem ke kotvení AMS 0 k betonovému základu použít vruty s Ø 2 mm s podložkou a pérovkou, případně pryžovou podložkou 6.7 Propojení vnitřní jednotky ACVM 270 a venkovní jednotky AMS 0 Parametry Maximální délka chladivového potrubí mezi ACVM 270 a AMS 0-8 (L): 30 m H Maximální délka chladivového potrubí mezi ACVM 270 a AMS 0-2 (L): 2 m Maximální výškový rozdíl (H): ±7 m L L Trubka sání Trubka kapalina H

15 Část elektro 7. Část elektro přívody k tepelnému čerpadlu 7. Hlavní přívod k vnitřní jednotce ACVM 270 Hlavní napájecí přívod je veden k vnitřní jednotce ACVM270. Pro napájení jednotky se používá kabel s pěti vodiči - 3 x fáze, nulový vodič, ochranný vodič. Odkud: domovní rozvaděč vybavený jističem nebo vlastním proudovým chráničem pouze pro tepelné čerpadlo nebo vypínač (s min. vzdáleností kontaktů 3mm) umístěný poblíž jednotky. Kam: do místa instalace vnitřní jednotky ACVM270 (svorkovnice X) vyvést kabel ze zdi s rezervou podle umístění jednotky. Kabelové průchodky do jednotky ACVM270 jsou umístěné na horním panelu, ve výšce cca 80 mm měřeno od podlahy, počítejte s rezervou cca,m na vedení kabelů uvnitř jednotky. Počet vodičů v kabelech je uveden jako minimálně potřebný, je vhodné použít kabely s větším počtem vodičů pro případ nutnosti využití náhradního vodiče. Hlavní přívod k vnitřní jednotce ACVM 270 Hlavní přívod Typ jednotky k vnitřní jednotce ACVM Napětí 270 [V] Typ ACVM jednotky 270 Napětí 3 x 00 [V] ACVM x Jištění hlavního přívodu Max. výkon TČ [kw] Průřez vodičů [mm 2 ] Max. výkon 2 TČ [kw] Průřez vodičů x 2, [mm 2 ] 2 x 2, Přívod k venkovní jednotce AMS 0 Přívod k Typ venkovní jednotky jednotce AMS 0 Napětí [V] Max. proud fází [A] Průřez vodičů [mm 2 ] Typ AMS jednotky 0 Napětí x 230 [V] Max. proud fází [A] Průřez vodičů x 2, [mm 2 ] AMS 0 x 230 x 2, Hlavní přívod k vnitřní jednotce ACVM Přívod Doporučený Typ k venkovní jednotky hlavní jističjednotce Napětí AMS [V] 0 Max. výkon TČ [kw] Průřez vodičů [mm 2 ] Doporučený ACVM hlavní 270 jistič Aktivovaný 3 elektrokotel x 00 (EK) s tepelným čerpadlem 2 [kw] x 2, Max. proud fází [A] NIBE SPLIT (ACVM 270) Aktivovaný bez EK elektrokotel (EK) s tepelným 6 čerpadlem 9 [kw] AMS0 je vybavena jednofázovým kompresorem, propojuje se ti-žilovým kabelem pro napájení a komuni- (kabelové průchodky v pravém dolním rohu, vodiče do Kam: do místa instalace Max. venkovní proud jednotky fází [A] AMS0 NIBE SPLIT (ACVM 270) 3x6A/D bez EK 3x6A/D 3x6A/D 6 3x6A/D 9 3x6A/D 3x6A/D 3x6A/D 3x6A/D kaci s jednotkou Přívod k venkovní ACVM270. jednotce AMS 0 svorkovnice SV). Počítejte s rezervou cca m na vedení Typ jednotky Napětí [V] Max. kabelu proud uvnitř fází [A] jednotky Průřez vodičů [mm 2 ] Odkud: od vnitřní AMS jednotky 0 ACVM270 (svorkovnice x 230 Kabeláž mezi vnitřní a venkovní x jednotkou 2, lze vést X2). souběžně s potrubím pro chladivo. Doporučený hlavní jistič NIBE SPLIT (ACVM 270) Aktivovaný elektrokotel (EK) s tepelným čerpadlem [kw] bez EK 6 9 3x6A/D 3x6A/D 3x6A/D 3x6A/D Max. proud fází [A] 7. Schéma elektrického propojení mezi ACVM 270 a AMS 0 PEN L L2 L3

16 Schémata elektrických zapojení 7. Schémata elektrických zapojení ACVM 270 silová část - hlavní přívod / elektrokotel Releová karta SCHÉMA ZAPOJENÍ x230vac/3x00vac 9kW ACVM Hnědá Modrá Hnědá Černá Šedá Modrá Žlutozelená Žlutozelená Hnědá Modrá Černá Šedá Žlutozelená Bílá Hnědá Bílá Bílá Bílá Hnědá Hnědá Hnědá Napájecí napětí 00V 3NAC 0Hz Napájecí napětí 230V AC 0Hz 6

17 Schémata elektrických zapojení ACVM 270 silová část - akční členy Hnědá Modrá Bílá Bílá Hnědá Modrá Přepínací ventil vytápění Přepínací ventil teplá voda SCHÉMA ZAPOJENÍ x230vac/3x00vac 9 kw ACVM Modrá Bílá Hnědá Releová karta Oběhové čerpadlo Směšovací ventil A2 Modrá A Hnědá Hnědá Modrá Chlazení/vytápění (volitelné) 7

18 Schémata elektrických zapojení ACVM 270 ovládací část Modrá Hnědá Bílá Releová karta Chlazení/vytápění (volitelné) El. topná tyč 2 El. topná tyč El. topná tyč 3 Chlazení/vytápění Vytápěcí systém 2 (volitelné) Vytápěcí systém 2 (volitelné) Oběhové čerpadlo 2 SCHÉMA ZAPOJENÍ x230vac/3x00vac 9 kw ACVM Směšovací ventil 2 8

19 Schémata elektrických zapojení ACVM 270 řídicí část (volitelné) SCHÉMA ZAPOJENÍ x230vac/3x00vac 9 kw ACVM Tepl.čidlo nad el. topnou tyčí (el.kotlem) Tepl.čidlo teplé vody Vytápěcí systém 2 (volitelné) Tepl.čidlo výstup z TČ do vytápěcího systému 2 Tepl.čidlo zpátečka z vytápěcího sytému 2 Alarm s vysokou prioritou Tepl.čidlo výstup z TČ do vytápěcího systému Tepl.čidlo zpátečka z vytápěcího sytému Tepl.čidlo topná voda za kondenzátorem Tepl.čidlo chladivo za kondenzátorem Extra teplá voda Externí nastavení teploty 2 Monitor zátěže 3 Monitor zátěže 2 Monitor zátěže HDO signál - blokování kompresoru (B) HDO signál - blokování el. kotle (A) Externí nastavení teploty Teplotní čidlo venkovní teploty Karta EBV Alarm s nízkou prioritou 9

20 Schémata elektrických zapojení ACVM 270 řídicí část 2 Tlakové čidlo Releová karta Karta displeje Červená Bílá Černá Hnědá Modrá Karta řízení rychlosti (Volitelné) Bílá Hnědá Hlavní řídicí karta Karta EBV SCHÉMA ZAPOJENÍ x230vac/3x00vac 9 kw ACVM

21 Schémata elektrických zapojení AMS 0-8 schéma zapojení venkovní jednotky K VNITŘNÍ JEDNOTCE X2 L ZDROJ N ENERGIE K VNITŘNÍ JEDNOTCE 2 ZDROJ ENERGIE X2 3 L PE N 2 3 PE GN GN TB /GN F (30A) L N TB /GN 2 F (30A) L 2 N 3 TB TB VIPMW U U V W CM V W U MS 3 CM ZDROJ ENERGIE N N K VNITŘNÍ JEDNOTCE TB 2 X2 2 3 F (30A) L L 2 PE N N 3 2 TB 2 3 PE 2 3 TB IPM U V W VIPMW U U MS V W CM V W U MS 3 CM MS 3 230V 230V FILTR PWB3 Lo No F (8A) Lo FILTR PWB3 P DM No N PWB2 INVERTOR P2 P2 N2 P L A/F MODUL L L L2 230V FILTR PWB3 Lo No F (8A) Lo F (8A) FILTR PWB3 P P2 DM No N N2 E E P N2 PWB2 INVERTOR DM N PWB2 INVERTOR N2 CNACT () P A/F MODUL L L L CNACT () A/F MODUL L2 E E E P N2 P GN GN CNI2 N2 () CNACT () P P N2 N2 L2 AMS 0-2 ZDROJ ENERGIE 230V schéma zapojení venkovní jednotky TB K VNITŘNÍ JEDNOTCE X2 L L F (30A) IPM U V W 3 P2 L P F (8A) DM N PWB2 INVERTOR N2 E E CNACT () A/F MODUL L L2 E N2 GN GN GN GN P P GN GN CNI2 () CNI () CNI () CNI2 () N2 N2 CNI2 () CNI () CNI () F (A) F (A) F (A) F (A) CNI () CT CNA2 CNI3 () CNA CNI () CNI3 () () CNA2 () CNW () PWB CNA () DH CNF () or or DH Volitelné CNI () CT CNI () CNI3 () CNA2 () CNA CT () CNA2 () DH BR CH 2X CNR () BR CNW2 (OR) 2X3 2X2 CNR CNS () 2X () Pouze NIBE AMS 0-6 CNW () PWB CNW () PWB CNF () or or Volitelné CNI3 () CT Volitelné BR CH 2X 2X2 BR CH BR CNW () PWB CNF () BR CNA () DH CH CNF () Volitelné CNW2 (OR) 2X 20S CNS () 20S CNR () 2X3 BR 2X Pouze NIBE AMS 0-6 2X CNR () BR CNW2 (OR) CNW2 (OR) 2X3 2X3 6 CNN LED () SV CNN () Pouze NIBE AMS 0-6 SV 20S CNS () 20S Pouze NIBE AMS 0-6 CNS () 6 LED SM M3 3 2 CNEEV () 6 CNH LED (BR) SM CNEEV () 6 LED M CNH (BR) 63H CNH LED2 (BR) CNH (BR) 63H 63H LED2 63H OR 2 OR SM M SM M3 6 CNEEV () LED2 Tho-R 3 2 Tho-R OR 6 CNEEV () LED2 SM2 SM2 M3 CNEEV2 () 3 2 CNEEV2 () CNTH () SW3 Tho-D 6 OR Tho-S CNEEV2 () OR BR CNTH () SW3 M Tho-D SW3 CNTH () OR 2 CNTH () Tho-R Tho-D Tho-S OR 2 Tho-R 6 Tho-D SM2 M3 CNEEV2 () 2 3 SM2 M SW3 Tho-S Tho-S OR OR Tho-A FM0 FM0 OR BR CNFAN () M CNFAN () M Tho-P OR BR CNIP () CNIP () Tho-A Tho-P 7 6 CNIP () CNIP () Tho-A Tho-IPM Tho-A Tho-IPM FM0 OR BR FM0 M M 7 6 CNFAN () CNFAN () OR BR 7 6 CNFAN2 () Pouze NIBE AMS 0-6 SW CNPS SW () LPT CNPS () LPT CNPS () LPT FM02 M FM02 OR BR M 7 6 CNFAN2 () Pouze NIBE AMS 0-6 CNPS () LPT SW SW CNB () Tho-R2 Tho-R2 CNB () Tho-R2 CNB () CNB () Tho-R2 2

22 Schémata elektrických zapojení Legenda označení 22

23 Hlučnost venkovní jednotky 8. Hlučnost venkovní jednotky AMS 0; hladina akustického tlaku Venkovní jednotka AMS 0 se obvykle umisťuje ke stěně domu, která odráží zvuk, což je třeba vzít v úvahu. Proto je třeba najít takové místo u stěny, jehož okolí je nejméně citlivé na hluk. Hladiny akustického tlaku jsou dále ovlivňovány stěnami objektu, jeho dispozičním řešením, rozdíly v nadzemní výšce, vlivem šumu pozadí, atd. proto se musí uvedené hodnoty považovat pouze za informativní. m m 0 m Hlučnost, AMS 0-8 Hladina akustického tlaku při vytápění 7/ (EN ) L w (A) Max. 6 Hlukový výkon během chlazení 3/7 (EN) L w (A) 6 Hlukový výkon během chlazení 27/7 (rychlost kompresoru 20 Hz) L w (A) * Hlukový výkon během ohřevu teplé vody 20/ (rychlost kompresoru 0Hz) L w (A) * Hladina akustického tlaku volně stojící jednotky m 2 m m 6 m 8 m 0 m db(a) 6 0 0, 37,9 36 Hlučnost, AMS 0-8 m 2 m m 6 m 8 m 0 m Hladina akustického tlaku při max. rychlosti kompresoru, vytápění 7/ db(a) , 0,9 39 Hlučnost, AMS 0-2 Hladina akustického tlaku při vytápění 7/ (EN ) L w (A) Min. 60 Jmenovitý 6, Max. 6, Hlukový výkon během chlazení 3/7 (EN) L w (A) 6 6 6, Hlukový výkon během chlazení 27/7 (rychlost kompresoru 20 Hz) L w (A) 6 Hlukový výkon během ohřevu teplé vody 20/ (rychlost kompresoru 0Hz) L w (A) 62 Hladina akustického tlaku volně stojící jednotky m 2 m m 6 m 8 m 0 m db(a) 6, 0,, 0,9 38, 36, Hlučnost, AMS 0-2 m 2 m m 6 m 8 m 0 m Hladina akustického tlaku při max. rychlosti kompresoru, vytápění 7/ db(a) 9, 3, 7, 3,9, 39, Hladina akustického tlaku při min. rychlosti kompresoru, vytápění 7/ db(a) , 3, Výpočet hladiny akustického tlaku ve zvolené vzdálenosti Příklad: výpočet hladiny akustického tlaku ve vzdálenosti m od tepelného čerpadla L2 ( m) = L ( m) + 20log(r/r2) = log(/) = db(a) L2 ( m) hledaná hladina akustického tlaku ve vzdál. m L ( m) hladina akustického tlaku ve vzdál. m r vzdálenost m r2 vzdálenost m 23

24 Požadavky na instalaci, schémata 9. Požadavky na instalaci Max. tlak, energetický systém Max. teplota, energetický systém Min. objem, energetický systém během vytápění, chlazení* Min. objem, energetický systém během podlahového chlazení* Max. průtok, energetický systém 0. Schémata zákl. způsobů zapojení TČ v energetických systémech (vytápění a chlazení) NIBE SPLIT s napojením na energetický systém a vnější zdroj tepla (schémata na následující straně) Poznámka: uvedená schémata jsou ilustrační; nenahrazují projekt vytápění/chlazení! RG0/ RE0 Energetický systém Klimatsystem (vytápění a chlazení) Erf. säkerhetsutr. FQ FL BT P Vnější Tillsats zdroj tepla 2

25 Schémata Energetický systém; vnější zdroj tepla Energetický systém Radiatorsystem Golvvärmesystem Fläktkonvektorsystem CP GP0 CP GP0 CP GP0 Extra system volym Extra system volym Extra system volym CM Överströmnings ventil CM Överströmnings ventil CM Överströmnings ventil Radiator- och golvvärmesystem för värme och k Kyla EP22-QN2 A B AB EP2-GP20 EP2-QN2 EP2-BT2 Kyla EP22-QN2 A B AB EP2-QN2 EP2-GP20 EP2-BT2 CP GP0 CM EP2-BT3 CP GP0 CM EP2-BT3 Överströmnings ventil Överströmnings ventil Vnější zdroj tepla Solfångare Vedpanna med ackumulator EP8 CP2 CP2 EM RM RM Extern styrning Extern styrning Gaspanna Olje-/pelletspanna Frånluftsvärmepump ALT 2 On/o EB On/o ALT GAS V. GP2 RM GP2 RM EM2 HQ Legenda označení Legenda symbolů P 2

26 GRUNDFOS T yp e UPS P/N: V- P C ;007NIB 0Hz 2.uF IP 0.20 T F C lass H Max. 0bar m(a) P, ( W) HEJSAN DK Komponenty; příslušenství. Komponenty současně dodávané s tepelným čerpadlem NIBE AB Utetemperatur givare Outdoor temperature sensor Aussentemperatur fühler Artikel Příslušenství (na objednávku) Č. dílu AS0833 Č. dílu AS08923 SRB 22 Karta příslušenství pro kombinaci se solárním systémem Č. dílu AS06709 VCC 22 Č. dílu AS Č. dílu AS06700 Č. dílu AS06707 Č. dílu AS08870 UKV 02 Č. dílu Č. dílu AS06709 Konzole na zem Č. dílu AS Č. dílu AS EMK 270 Č. dílu AS06703 Č. dílu AS

27 Poznámky 27

28 NIBE ENERG SSTEMS CZ - Družstevní závody Dražice-strojírna s. r. o. Dražice 69, 29 7 Benátky nad Jizerou Tel: , 802 Fax: http//www.nibe.cz

1. Všeobecné informace 2. Informace o výrobku 3. Technické a energetické parametry NIBE F2300 4. Rozměry a připojení NIBE F2300

1. Všeobecné informace 2. Informace o výrobku 3. Technické a energetické parametry NIBE F2300 4. Rozměry a připojení NIBE F2300 LEK LEK VERZE CZ 1.10 VERZE CZ 1.10 SPLIT PROJEKTOVÝ PODKLAD PROJEKTOVÝ PODKLAD 11. 2011 06. 2011 SPLIT ACVM 270, AMS 10-8, 12 1 m 4 m 10 m 1 m 4 m 10 m 200 1 1 800 2 SIFON 3 1345 150 1195 150 Obsah Obsah

Více

NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy

NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy Co je NIBE SPLIT? Je to systém, sestávající z 1 venkovní a 1 vnitřní jednotky Tepelný výměník je součástí vnitřní jednotky Vnitřní a venkovní jednotka je propojena

Více

Kompaktní vzduch-voda

Kompaktní vzduch-voda Kompaktní vzduch-voda AWX Technické parametry Technický popis TČ Tepelné čerpadlo vzduch-voda s označením AWX je kompaktní zařízení, které bude po instalaci ve venkovním prostředí napojeno na otopnou soustavu

Více

7 Připojení potrubí s chladivem... Všeobecné informace... 1 Popis tepelného čerpadla NIBE SPLIT... Hlavní vlastnosti... Řízení systému s NIBE SPLIT...

7 Připojení potrubí s chladivem... Všeobecné informace... 1 Popis tepelného čerpadla NIBE SPLIT... Hlavní vlastnosti... Řízení systému s NIBE SPLIT... Projekční podklad s hydroboxem HBS Tepelné čerpadlo vzduch-voda K LE PP CZ V06102013 Obsah 1 Popis tepelného čerpadla NIBE SPLIT... Hlavní vlastnosti... Řízení systému s NIBE SPLIT... 2 Princip funkce

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

HOTJET ONE. vzduch/voda 55 C. max Kč TEPELNÉ ČERPADLO PRO VÁS. cena od , bez DPH. bez DPH CENA PO DOTACI COP 4,13 15 ONE 8 ONE

HOTJET ONE. vzduch/voda 55 C. max Kč TEPELNÉ ČERPADLO PRO VÁS. cena od , bez DPH. bez DPH CENA PO DOTACI COP 4,13 15 ONE 8 ONE HOTJET ONE vzduch/voda TEPELNÉ ČERPADLO PRO VÁS cena od 74 990, Řada ONE je generace tepelných čerpadel, která jsou cenově optimalizovaná a přitom mají vysoký topný faktor, nízký hluk a sofistikovanou

Více

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Vytápění, ohřev teplé vody a řízené větrání se zpětným ziskem energie v rodinném domě tepelným čerpadlem NIBE SPLIT SET 1 Objednatel: Petr Novák

Více

P R O D E J N Í C E N Í K 2010

P R O D E J N Í C E N Í K 2010 P R O D E J N Í C E N Í K 2010 Š V É D S K Á T E P E L N Á Č E R P A D L A TEPELNÁ ČERPADLA vzduch/voda NIBE F2025 Kompaktní venkovní jednotka se scroll kompresorem, automatický dvoustupňový regulátor

Více

Obsah 1. Tepelná čerpadla vzduch voda. 2. Tepelná čerpadla vzduch voda ventilační. 3. Tepelná čerpadla země voda, voda voda

Obsah 1. Tepelná čerpadla vzduch voda. 2. Tepelná čerpadla vzduch voda ventilační. 3. Tepelná čerpadla země voda, voda voda 0 V04052010 Obsah 1. Tepelná čerpadla vzduch voda 1.1. NIBE SPLIT...2 1.2. NIBE F2025...6 1.3. NIBE VVM 300.8 1.4. NIBE EVP 500.10 1.5. NIBE SMO 10.11 1.6. NIBE LWSE..13 2. Tepelná čerpadla vzduch voda

Více

TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY

TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY Systém topení a ohřevu TUV s tepelným čerpadlem VZDUCH-VODA KOMPAKT Vhodný pro všechny typy objektů včetně

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

NIBE F1126 01. 2012 NIBE F1126

NIBE F1126 01. 2012 NIBE F1126 OK min. 1,5 m VERZE CZ 1.10 PROJEKTOVÝ PODKLAD 01. 2012 min. 1,5 m min. 1,5 m min. 5 m min. 1 m plošný zemní kolektor min. 10 m min. 5 m jiné vedení či objekty geotermální vrty Energetický systém (vytápění)

Více

A new generation of heat pumps DESIGNED FOR EARTH PRODEJNÍ CENÍK ŠVÉDSKÁ TEPELNÁ ČERPADLA

A new generation of heat pumps DESIGNED FOR EARTH PRODEJNÍ CENÍK ŠVÉDSKÁ TEPELNÁ ČERPADLA A new generation of heat pumps DESIGNED FOR EARTH PRODEJNÍ CENÍK 2011 ŠVÉDSKÁ TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA NIBE F2025 Kompaktní venkovní jednotka se scroll kompresorem, automatický dvoustupňový regulátor

Více

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Vytápění, ohřev teplé vody a řízené větrání se zpětným ziskem energie v rodinném domě tepelným čerpadlem NIBE s plynulou regulací výkonu 3,5-12kW

Více

A new generation of heat pumps DESIGNED FOR EARTH PRODEJNÍ CENÍK ŠVÉDSKÁ TEPELNÁ ČERPADLA

A new generation of heat pumps DESIGNED FOR EARTH PRODEJNÍ CENÍK ŠVÉDSKÁ TEPELNÁ ČERPADLA A new generation of heat pumps DESIGNED FOR EARTH PRODEJNÍ CENÍK 2011 ŠVÉDSKÁ TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA NIBE F2025 Kompaktní venkovní jednotka se scroll kompresorem, automatický dvoustupňový regulátor

Více

1. Všeobecné informace 2. Informace o výrobku 3. Rozměry tepelného čerpadla NIBE F1245 4. Primární okruh

1. Všeobecné informace 2. Informace o výrobku 3. Rozměry tepelného čerpadla NIBE F1245 4. Primární okruh LEK VERZE CZ 1.10 VERZE CZ 1.10 SPLIT PROJEKTOVÝ PODKLAD PROJEKTOVÝ PODKLAD 07. 2011 06. 2011 SPLIT ACVM 270, AMS 10-8, 12 min. 1,5 m min. 1,5 m 1 m 4 m 10 m min. 5 m min. 1 m plošný zemní kolektor min.

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda

Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda Technická dokumentace Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda BWL-1 S(B)-07/10/14 NOVINKA 2 BWL-1S BWL-1SB COP DO 3,8* BWL-1S(B) BWL-1S(B)-07 BWL-1S(B)-10/14 2 Sestava vnitřní jednotky odvzdušňovací ventil

Více

NIBE F1226 01. 2012 NIBE F1226

NIBE F1226 01. 2012 NIBE F1226 OK F1126 min. 1,5 m VERZE CZ 1.10 PROJEKTOVÝ PODKLAD 01. 2012 min. 1,5 m min. 1,5 m min. 5 m min. 1 m plošný zemní kolektor min. 10 m min. 5 m jiné vedení či objekty geotermální vrty Energetický systém

Více

Splitová tepelná čerpadla

Splitová tepelná čerpadla NOVINKA Splitová tepelná čerpadla Akční nabídka - jaro 2014 www.novelan.cz Platnost od února 2014 Inteligentní vytápění a větrání! Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní

Více

Alfea. tepelné čerpadlo vzduch/voda TECHNICKÉ INFORMACE. Extensa Extensa Duo Excellia Excellia Duo Hybrid Duo Gas Hybrid Duo Oil. www.alfea.

Alfea. tepelné čerpadlo vzduch/voda TECHNICKÉ INFORMACE. Extensa Extensa Duo Excellia Excellia Duo Hybrid Duo Gas Hybrid Duo Oil. www.alfea. Alfea tepelné čerpadlo vzduch/voda TECHNICKÉ INFORMACE Extensa Extensa Duo Excellia Excellia Duo Hybrid Duo Gas Hybrid Duo Oil www.alfea.cz Alfea OBSAH OBSAH: Úvod... 3 Topný výkon tepelných čerpadel...

Více

Různé. Rozměry. Rozměry. Vnitřní jednotka. Pod. Vpravo 600. Přední strana NIBE SPLIT

Různé. Rozměry. Rozměry. Vnitřní jednotka. Pod. Vpravo 600. Přední strana NIBE SPLIT Vnitřní jednotka Pod 375 1140 1040 Vpravo 600 87 NádržnateplouvoduHE30 178 360 Vpravo 590 98 418 Nad 88 Ohřívač vody HEV 300 505050 250 30 45 600 475 565 1880 100 308 Pod (justerbar) Nastavitelný Vlevo

Více

NIBE F1145 NIBE F1145PC

NIBE F1145 NIBE F1145PC VERZE CZ 1.10 PC 08. 2011 PROJEKTOVÝ PODKLAD PC min. 1,5 m min. 1,5 m min. 1,5 m min. 5 m min. 1 m plošný zemní kolektor min. 10 m min. 5 m jiné vedení či objekty geotermální vrty Energetický systém (vytápění

Více

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Aussenaufstellung Silný výkon s tepelnými čerpadly LW 1 (L) a LW 1 A Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Tepené čerpadlo vzduch/voda Datový přehled parametrů: tepelná čerpadla vzduch/voda pro vnitřní

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS VFBMA548 Datový list Danfoss Tepelné čerpadlo zajišťující vytápění i teplou vodu. Možnost účinného provozu až do -0 C. Systém ohřevu teplé

Více

Tepelné čerpadlo země/voda

Tepelné čerpadlo země/voda Zdroj tepla země 2 Přehled výrobků Zdroj tepla země Tepelná centrála Kompaktní řada Komfortní centrála domácí techniky s pasivním chlazením s pasivním chlazením s pasivním chlazením Tepelný výkon podle

Více

1. Technické parametry

1. Technické parametry 1. Technické parametry MDV-V200W/DRN1 Kód 220095103380 Napájení V-f-Hz 380-415V-3N~50Hz Výkon kw 20,0 Chlazení Příkon kw 6,1 EER kw/ kw 3,28 Výkon kw 22,0 Topení Příkon kw 6,1 COP kw/ kw 3,61 Max. příkon

Více

7 Připojení potrubí s chladivem... Všeobecné informace... 1 Popis tepelného čerpadla NIBE SPLIT... Hlavní vlastnosti... Řízení systému s NIBE SPLIT...

7 Připojení potrubí s chladivem... Všeobecné informace... 1 Popis tepelného čerpadla NIBE SPLIT... Hlavní vlastnosti... Řízení systému s NIBE SPLIT... Projekční podklad s hydroboxem HBS Tepelné čerpadlo vzduch-voda K LE PP CZ V06102013 Obsah 1 Popis tepelného čerpadla NIBE SPLIT... Hlavní vlastnosti... Řízení systému s NIBE SPLIT... 2 Princip funkce

Více

Tepelná čerpadla voda / voda POPIS

Tepelná čerpadla voda / voda POPIS Chladící výkon: 5 až 18 kw Topný výkon: 6 až 20 kw Úspory energie Využití obnovitelné přírodní energie Jediná investice pro vytápění i chlazení Jednoduchá, spolehlivá a ověřená technologie POUŽITÍ Reverzní

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Nová kompaktní jednotka vzduch-voda NIBE F2030

Nová kompaktní jednotka vzduch-voda NIBE F2030 Nová kompaktní jednotka vzduch-voda NIBE F2030 NIBE F2030 rozměry a dodané díly Rozměry a hmotnost šířka mm 1260 hloubka mm 570 výška (vč. nožiček) mm 1134 hmotnost kg 160 165! Vychýlené těžiště! Pozor

Více

KS120, KS150 Požadavky na stavební připravenost

KS120, KS150 Požadavky na stavební připravenost Tepelné čerpadlo - typ vzduch / voda KS120, KS150 Požadavky na stavební připravenost Ilustrační obrázek DOVOZCE/IMPORTER: INTERSEKCE alternativní energie s.r.o., Harantova 1134/17, 301 00 Plzeň, tel.:

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, zákaznický servis. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

TEPELNÉ ČERPADLO GR9FI 65 EMX venkovní jednotka

TEPELNÉ ČERPADLO GR9FI 65 EMX venkovní jednotka 300 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST GR9FI 65 EMX venkovní jednotka STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST - EXTERIÉR: Nejvhodnější umístění venkovní jednotky tepelného čerpadla Vám doporučí naši technici při předinstalační prohlídce.

Více

Tepelné čerpadlo země/voda určené pro vnitřní instalaci o topném výkonu 5,9 kw

Tepelné čerpadlo země/voda určené pro vnitřní instalaci o topném výkonu 5,9 kw Tepelná čerpadla Logatherm WPS země/voda v kompaktním provedení a zvláštnosti Použití Tepelné čerpadlo země/voda s maximální výstupní teplotou 65 C Vnitřní provedení s regulátorem REGO 637J zařízení Je

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory. Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA. Inverter. Zelená úsporám. Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA. Inverter. Zelená úsporám. Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu Zelená úsporám Inverter TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění ekologicky šetrná

Více

Tepelná čerpadla EHS. Výkonné a ekologické řešení pro vytápění i chlazení

Tepelná čerpadla EHS. Výkonné a ekologické řešení pro vytápění i chlazení Tepelná čerpadla EHS Výkonné a ekologické řešení pro vytápění i chlazení Lineup EHS mono EHS split VÝKON 4,0 kw NAPÁJENÍ 1F 220-240 V 50 Hz 3F 380-415 V 50 Hz 1F 220-240 V 50 Hz 3F 380-415 V 50 Hz Venkovní

Více

!"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+% '-/"3#"%4)56 "$%4%7 "(#0.%8)6#9:

!#!$%&'()*+%,-(.&'%/-)#)0'(1 2'/'#(+% '-/3#%4)56 $%4%7 (#0.%8)6#9: !"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+%'-/"3#"%4)56"$%4%7"(#0.%8)6#9: Vedoucí výrobce tepelných čerpadel v České republice HOTJET uvedl na trh novou řadu tepelných čerpadel vzduch-voda HOTJET ONE. Řada

Více

POOL 500. Sada pro ohřev bazénu, návod pro instalaci IHB LEK

POOL 500. Sada pro ohřev bazénu, návod pro instalaci IHB LEK POOL 00 Sada pro ohřev bazénu, návod pro instalaci LEK IH - Návod pro instalaci - POOL 00 Popis Obsah dodávky POOL 00 je příslušenství, které umožňuje ohřev bazénu jednotkou VVM 00. Jednotka řídí třícestný

Více

Katalogový list č. Verze: 01 ecocompact VSC../4, VCC../4 a aurocompact VSC D../4 06-S3

Katalogový list č. Verze: 01 ecocompact VSC../4, VCC../4 a aurocompact VSC D../4 06-S3 Verze: 0 ecocompact VSC../, VCC../ a aurocompact VSC D../ 0-S Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem teplé vody pro zajištění maximálních kompaktních rozměrů ve velmi elegantím designu.

Více

Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem

Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem VSC ecocompact Zlatá medaile SHK BRNO 2004 11-22 ecocompact Pohled na vnitřní část kotle ecocompact VSC 196-C 150 a b c a Kondenzační nerezový výměník

Více

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Stacionární kondenzační kotle

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Stacionární kondenzační kotle Stacionární kondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VCC ecocompact VSC ecocompact VSC D aurocompact VKK ecocraft exclusiv ecocompact elegantní design Stacionární

Více

ČERPADLA PŘEHLED TEPELNÝCH ČERPADEL THERMIA A ZÁKLADNÍ POKYNY 11/2009

ČERPADLA PŘEHLED TEPELNÝCH ČERPADEL THERMIA A ZÁKLADNÍ POKYNY 11/2009 ŠVÉDSKÁ TEPELNÁ ČERPADLA PŘEHLED TEPELNÝCH ČERPADEL THERMIA A ZÁKLADNÍ POKYNY PRO JEJICH INSTALACI O společnosti THERMIA Společnost THERMIA byla založena roku 1923 průmyslníkem Per Anderssonem. Firma se

Více

Produktbeskrivning. Představení produktu Invertorové TČ země/voda IVT GEO 312C. TT/SPx

Produktbeskrivning. Představení produktu Invertorové TČ země/voda IVT GEO 312C. TT/SPx Představení produktu Invertorové TČ země/voda IVT GEO 312C 1 Vlastnosti Invertrem řízený kompresor s chladivem R410A Dva elektronické expanzní ventily 2 dle ΔT řízená nízkoenergetická oběhová čerpadla

Více

A hydraulické přípojky. D tepelné čerpadlo země/voda. L 3cestný ventil (manuální) N pojistná skupina pitné vody

A hydraulické přípojky. D tepelné čerpadlo země/voda. L 3cestný ventil (manuální) N pojistná skupina pitné vody Vitocal 242-G.1 Popis výrobku A hydraulické přípojky B oběhové čerpadlo primárního okruhu C oběhová čerpadla topného a solárního okruhu D tepelné čerpadlo země/voda E deskový výměník tepla pro ohřev pitné

Více

tepelná čerpadla vzduch-voda země - voda voda-voda Český výrobce tepelných čerpadel

tepelná čerpadla vzduch-voda země - voda voda-voda Český výrobce tepelných čerpadel Český výrobce tepelných čerpadel tepelná čerpadla vzduch-voda země - voda voda-voda VYROBENO U NÁS registrované test centrum EHPA european heat pump association HOTJET ONE vzduch/voda TEPELNÉ ČERPADLO

Více

SCA 30. Sada solárního ohřevu, návod pro instalaci IHB 1225-1 431211

SCA 30. Sada solárního ohřevu, návod pro instalaci IHB 1225-1 431211 SCA 0 K E Sada solárního ohřevu, návod pro instalaci IHB - Návod pro instalaci - SCA 0 Obsah dodávky Popis Toto příslušenství se používá pro připojení solárního ohřevu k jednotce VVM 00. Solární ohřev

Více

NIBE TRAINING. NIBE ENERGY SYSTEMS Zásady instalace tepelných čerpadel NIBE

NIBE TRAINING. NIBE ENERGY SYSTEMS Zásady instalace tepelných čerpadel NIBE NIBE ENERGY SYSTEMS Zásady instalace tepelných čerpadel NIBE PPT GB 0809 NTR SERVICE F1330 NIBE TRAINING PPT GB 0809 NTR SERVICE F1330 NIBE TRAINING Tepelná čerpadla NIBE využívající tepelnou energii z

Více

Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora.

Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VSC ecocompact VSC S aurocompact Protože myslí dopředu. ecocompact revoluce ve vytápění

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS VFBMA548 Datový list Danfoss DHP-A Tepelné čerpadlo zajišťující vytápění i teplou vodu. Možnost účinného provozu až do -20 C. Systém

Více

Tepelná čerpadla vzduch-voda

Tepelná čerpadla vzduch-voda Ceník 2010-2. díl Tepelná čerpadla vzduch-voda (série 3: rozšíření o 3-fázové provedení) ESTIA TEPELNÉ ČERPADLO tepelné čerpadlo vzduch-voda pro byty, rodinné domy a kanceláře UPDATE - Platnost od 20.

Více

Sada pro připojení směšovaných okruhů k tepelným čerpadlům NIBE F1145/F1245. Návod k montáži

Sada pro připojení směšovaných okruhů k tepelným čerpadlům NIBE F1145/F1245. Návod k montáži Sada pro připojení směšovaných okruhů k tepelným čerpadlům NIBE F1145/F1245 Návod k montáži 1 Všeobecně Toto zařízení se používá pokud je tepelné čerpadlo F1145/F1245 připojeno v domech s více (max. čtyřmi)

Více

Jednotky s regulací výkonu

Jednotky s regulací výkonu Jednotky s regulací výkonu řada VARIABLE kompresory scroll www.jdk.cz Technický popis Kompresor Řada kondenzačních a kompresorových jednotek Variable používá hermetické kompresory typu scroll. Kondenzační

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Inverter TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění ekologicky šetrná technologie Okolní vzuch Ventilátor Rotační kompresor Topná

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

Projekční podklad NIBE SMO 40

Projekční podklad NIBE SMO 40 Projekční podklad NIBE SMO 40 Řídící modul LEK PP CZ V26052014 Obsah 1 Popis řídícího modulu SMO 40... Hlavní vlastnosti... Možnosti systému s regulátorem SMO 40... Popis rozšiřujících funkcí... Příklady

Více

příslušenství PŘÍSLUŠENSTVÍ K TEPELNÉMU ČERPADLU VZDUCH-VODA AWX Systémová jednotka HBX300 HBX mini Hydrobox s ovládacím panelem

příslušenství PŘÍSLUŠENSTVÍ K TEPELNÉMU ČERPADLU VZDUCH-VODA AWX Systémová jednotka HBX300 HBX mini Hydrobox s ovládacím panelem PŘÍSLUŠENSTVÍ K TEPELNÉMU ČERPADLU VZDUCH-VODA AWX Systémová jednotka HBX300 Kompaktně řešená systémová jednotka HBX300 pod svým elegantním pláštěm skrývá všechny důležité komponenty potřebné pro připojení

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS Datový list Danfoss DHP-AL Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje vytápění i ohřev teplé vody Může účinně a spolehlivě pracovat

Více

Filtry Vstupní a výstupní G4 vestavěné filtry zajišťují filtraci sání a odtahu vzduchu. U některých jednotek lze použít vstupní filtr F7.

Filtry Vstupní a výstupní G4 vestavěné filtry zajišťují filtraci sání a odtahu vzduchu. U některých jednotek lze použít vstupní filtr F7. Rekuperační jednotky VUT PE EC VUT PW EC Energeticky úsporné podstropní rekuperační jednotky s kapacitou až 4000 m 3 /h(vut PE EC) a 3800 m 3 /h(vut PW EC) a účinností rekuperace až 90 % v tepelně a zvukově

Více

ESV 22. Sada pro připojení směšovaného okruhu k ACVM 270/HBS 12/HBS 16. Návod k instalaci

ESV 22. Sada pro připojení směšovaného okruhu k ACVM 270/HBS 12/HBS 16. Návod k instalaci Sada pro připojení směšovaného okruhu k ACVM 270/HBS 12/HBS 16 Návod k instalaci 1 návod k montáži Úvod Obsah sady Toto zařízení se použije pokud je jednotka ACVM 270/HBS12/HBS16 instalována v domě s dvěma

Více

Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem Stacionární kondenzační kotel s vestavěným solárním zásobníkem

Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem Stacionární kondenzační kotel s vestavěným solárním zásobníkem Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem Stacionární kondenzační kotel s vestavěným solárním zásobníkem VSC ecocompact VSC S aurocompact ecocompact - revoluce ve vytápění Pohled na vnitřní

Více

Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ECONOMIC

Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ECONOMIC tepelná čerpadla Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ECONOMIC Technické informace 09. 2014 verze 2.10 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ : 28820614 Společnost

Více

Tepelné čerpadlo LORIA

Tepelné čerpadlo LORIA Tepelné čerpadlo LORIA Úsporné řešení pro váš domov www.loria.cz Tepelná čerpadla Atlantic Loria jsou společným projektem firem Atlantic a Fujitsu, ve kterém se zúročily zkušenosti firmy Atlantic s tepelnou

Více

TEPELNÁ ČERPADLA. MAGIS PRO ErP. Tepelná čerpadla vzduch/voda v provedení split

TEPELNÁ ČERPADLA. MAGIS PRO ErP. Tepelná čerpadla vzduch/voda v provedení split TEPELNÁ ČERPADLA MAGIS PRO ErP Tepelná čerpadla vzduch/voda v provedení split MODELOVÁ ŘADA MAGIS PRO ErP Tepelné čerpadlo vzduch/voda v provedení split VYSOKÁ EFEKTIVITA PROVOZU, SNADNÁ INSTALACE, ŠIROKÁ

Více

Buderus Tepelná čerpadla vzduch/voda splitové provedení. Logatherm WPLS.2. Všestranné využití obnovitelné energie. Teplo je náš živel

Buderus Tepelná čerpadla vzduch/voda splitové provedení. Logatherm WPLS.2. Všestranné využití obnovitelné energie. Teplo je náš živel Buderus Tepelná čerpadla vzduch/voda ogatherm WPS.2 Všestranné využití obnovitelné energie Teplo je náš živel Nová řada čerpadel ogatherm WPS.2 Kompaktní a flexibilní ogatherm WPS.2 Tepelná čerpadla vzduch/voda

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle Závěsné kondenzační kotle VU, VUW ecotec plus Výhody kondenzační techniky Snižování spotřeby energie při vytápění a ohřevu teplé užitkové vody se v současné době stává stále důležitější. Nejen stoupající

Více

Technické údaje LA 25TU

Technické údaje LA 25TU Technické údaje LA 25TU Informace o zařízení LA 25TU Provedení - Zdroj tepla Venkovní vzduch - Provedení Univerzální provedení - Regulace - Výpočet teplotního množství integrovaný - Místo instalace Zahraniční

Více

VU 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus, VU 122-5, 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus

VU 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus, VU 122-5, 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus pro vytápění atmotop (odvod spalin do komína) a turbotop (odvod spalin obvodovou stěnou nebo střechou) jsou určeny zejména pro kombinaci s nepřímotopnými zásobníkovými ohřívači. Kotle jsou z výroby dodávány

Více

Chlazení kapalin. řada WDE. www.jdk.cz. CT120_CZ WDE (Rev.04-11)

Chlazení kapalin. řada WDE. www.jdk.cz. CT120_CZ WDE (Rev.04-11) Chlazení kapalin řada WDE www.jdk.cz CT120_CZ WDE (Rev.04-11) Technický popis WDE-S1K je řada kompaktních chladičů kapalin (chillerů) s nerezovým deskovým výparníkem a se zabudovanou akumulační nádobou

Více

Datový přehled parametrů: pro tepelná čerpadla vzduch/voda pro vnitřní instalaci. A7/W35 normovaný bod podle EN kompresory 1 kompresor

Datový přehled parametrů: pro tepelná čerpadla vzduch/voda pro vnitřní instalaci. A7/W35 normovaný bod podle EN kompresory 1 kompresor -8 Datový přehled parametrů: pro tepelná čerpadla vzduch/voda pro vnitřní instalaci Označení výrobku Druh tepelného čerpadla země/voda vzduch/voda voda/voda týká se netýká se Místo instalace vnitřní venkovní

Více

Technické údaje LA 16TAS

Technické údaje LA 16TAS Technické údaje LA 16TAS Informace o zařízení LA 16TAS Provedení - Zdroj tepla Venkovní vzduch - Provedení Univerzální provedení - Regulace WPM 26 montáž na stěnu - Místo instalace Zahraniční - Výkonnostní

Více

Investice do Vaší budoucnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj

Investice do Vaší budoucnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO TEPELNÁ ČERPADLA ekonomika provozu a dimenzování Jiří Čaloun, DiS Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím

Více

Tepelné čerpadlo země/voda

Tepelné čerpadlo země/voda Zdroj tepla země 2 tepelná čerpadla Přehled výrobků Zdroj tepla země Kompaktní řada Komfortní centrála domácí techniky s pasivním chlazením s pasivním chlazením s pasivním chlazením Tepelný výkon podle

Více

Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) akce: Marek Běla Brandýs nad Labem E-mail: marek.bela@seznam.cz Tel.: 603145319 vypracoval: Jiří Havrlant Vaillant Croup Czech s.r.o. 603 233 753 jiri.havrlant@vaillant.cz 1. Vstupní informace Informace

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY LG

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY LG KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY LG 2013 HU091 / HU121 / HU141 / HU161 Venkovní jednotka Označení HU091.U41 HU121.U31 HU141.U31 HU161.U31 Topné výkony Venkovní teplota +7 C, výstupní teplota vody +35 C Jmenovitý

Více

Atlantic ALFEA. Tepelná čerpadla vzduch / voda. www.alfea.cz

Atlantic ALFEA. Tepelná čerpadla vzduch / voda. www.alfea.cz Atlantic ALFEA Tepelná čerpadla vzduch / voda www.alfea.cz Tepelná čerpadla Atlantic Vytápění místností Ohřev teplé vody Chlazení místností Tepelná čerpadla Atlantic Alféa jsou společným projektem firem

Více

Technické údaje VFBMC148

Technické údaje VFBMC148 anfoss HP-H Zajištění vytápění a přípravy teplé vody. Technologie TWS zajišťuje rychlou přípravu teplé vody s nízkými provozními náklady. Velká vestavěná nádrž na 180 litrů teplé vody. Popis hlavních součástí..........................................................

Více

Závěsné kombinované kotle. VUW atmotec pro VUW turbotec pro

Závěsné kombinované kotle. VUW atmotec pro VUW turbotec pro Závěsné kombinované kotle VUW atmotec pro VUW turbotec pro Nová generace kotlů AtmoGUARD - vylepšený systém dvou spalinových senzorů zajišťuje bezpečný provoz komínové verze atmotec. Optimalizované umístění

Více

Akční nabídku tepelných čerpadel NIBE najdete na www.nibe.cz

Akční nabídku tepelných čerpadel NIBE najdete na www.nibe.cz Akční nabídku tepelných čerpadel NIBE najdete na www.nibe.cz Maloobchodní ceník NIBE platný od 1. 3. 2015 pro ČR Položka Objednací číslo Cena v Kč bez DPH Tepelná čerpadla zěmě-voda (voda-voda) bez zásobníku

Více

Předběžný návrh tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 0021347893 9.8.2013 Investor : Jaroslav Čulík Husova 61, 53854 Luže 606364973 culik61@ceznam.cz vypracoval: Jiří

Více

Závěsné kombinované kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUW atmotec pro VUW turbotec pro

Závěsné kombinované kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUW atmotec pro VUW turbotec pro Závěsné kombinované kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUW atmotec pro VUW turbotec pro Protože myslí dopředu. Nová generace kotlů nové funkční prvky AtmoGUARD Vvylepšený

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

MAV 1143-1 ESV 28 031953 ESV 28. Návod k montáži smìšovací sady ESV 28 k NIBE SPLIT

MAV 1143-1 ESV 28 031953 ESV 28. Návod k montáži smìšovací sady ESV 28 k NIBE SPLIT MAV 1143-1 031953 Návod k montáži smìšovací sady k NIBE SPLIT 1 návod k montáži Úvod Obsah sady Toto zařízení se použije pokud je vnitřní modul HBS 10 instalován v domě s dvěma různými otopnými systémy,

Více

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem,

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem, Verze 0 VSC 9-C 0, VSC -C 0 ecocompact 0-S Stacionární kondenzační kotel ecocompact spojuje výhody kondenzačního kotle a zásobníku o objemu 00 l s vrstveným ukládáním užitkové vody. Tímto řešením je zajištěna

Více

Tepelné čerpadlo s vysokou teplotou topné vody vzduch / voda Aqualis Caleo aby nahradilo klasický kotel na tuhá paliva. 13,7 až 19,4 kw Využití

Tepelné čerpadlo s vysokou teplotou topné vody vzduch / voda Aqualis Caleo aby nahradilo klasický kotel na tuhá paliva. 13,7 až 19,4 kw Využití Tepelné čerpadlo je navrženo tak, aby nahradilo klasický kotel na tuhá paliva. Teplota topné vody: +65 C při -12 C Výkon topení: 13,7 až 19,4 kw Využití je tepelné čerpadlo s vysokou teplotou topné vody

Více

Předběžný návrh tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 001327091 p. Šulc 31.10.2013 Investor : Petr Šulc Náchod 739694567 petr.sulc@centrum.cz vypracoval: Jan Kvapil

Více

V zimě teplo a v létě chlad ze vzduchu! Teplo je náš živel. Tepelná čerpadla vzduch-voda splitové provedení. Logatherm WPLS Comfort

V zimě teplo a v létě chlad ze vzduchu! Teplo je náš živel. Tepelná čerpadla vzduch-voda splitové provedení. Logatherm WPLS Comfort [ Vzduch ] [ Voda ] Tepelná čerpadla [ Země ] [ Buderus ] V zimě teplo a v létě chlad ze vzduchu! Logatherm WPLS Comfort Logatherm WPLS Light Teplo je náš živel Využijte energii ze vzduchu pro příjemné

Více

Vitocal 200-G. 3.1 Popis výrobku. Stav při dodávce

Vitocal 200-G. 3.1 Popis výrobku. Stav při dodávce Vitocal 00-G. Popis výrobku A Plně hermetický kompresor Compliant Scroll B Primární čerpadlo C Kondenzátor D Výparník E Regulace tepelného čerpadla CD 0 F Malý rozdělovač s pojistnou skupinou V monovalentním

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz ČESKÁ REPUBLIKA Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw platný od dubna 2015 www.alpha-innotec.cz Přehled tepelných výkonů přehled tepelných čerpadel podle tepelného výkonu alterra tepelná čerpadla

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPDL VZUCH - VOD www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Principem každého tepelného čerpadla vzduch - voda je přenos tepla z venkovního

Více

ESTIA tepelná čerpadla vzduch-voda

ESTIA tepelná čerpadla vzduch-voda ESTIA tepelná čerpadla vzduch-voda ESTIA Venkovní jednotky také 3 fázové provedení Nejúspornější tepelné čerpadlo na trhu Přesné invertorové řízení a výpočty Nejvyšší sezonní koeficienty SEER a SCOP Toshiba

Více

Návod k instalaci. POOL 310 sada pro připojení ohřevu bazénu k systémové jednotce VVM310

Návod k instalaci. POOL 310 sada pro připojení ohřevu bazénu k systémové jednotce VVM310 Návod k instalaci POOL 310 sada pro připojení ohřevu bazénu k systémové jednotce VVM310 Všeobecně POOL 310 je zařízení (sada), které umožňuje ohřev bazénu systémovou jednotkou VVM310. Systémová jednotka

Více

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU ecotec exclusiv

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU ecotec exclusiv Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU ecotec exclusiv Závěsné kondenzační kotle ecotec exclusiv Maximální přizpůsobení topného výkonu Široké možnosti použití Kondenzační kotle

Více

ESSENSSE / VCE. restauracích, hotelech a kancelářských prostorech. halách. Doporučená maximální výška instalace

ESSENSSE / VCE. restauracích, hotelech a kancelářských prostorech. halách. Doporučená maximální výška instalace roky záruka český výrobek ESSENSSE / VCE CHARAKTERISTIKA Délka,,5 a m Objemový průtok až 700 m /h STRAW SYSTEM - maximalizovaný clonící efekt, zajištění laminárního ění FACE in - sací mřížka + filtr =

Více

ESTIA tepelná čerpadla vzduch-voda

ESTIA tepelná čerpadla vzduch-voda ESTIA tepelná čerpadla vzduch-voda ESTIA Venkovní jednotky také 3 fázové provedení Nejúspornější tepelné čerpadlo na trhu Přesné invertorové řízení a výpočty Nejvyšší sezonní koeficienty SEER a SCOP Toshiba

Více

Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE

Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE tepelná čerpadla Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE Technické informace 05. 2013 verze 1.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494

Více

Rekuperační jednotky

Rekuperační jednotky Rekuperační jednotky Vysoká účinnost výměníku účinnosti jednotky a komfortu vnitřního prostředí je dosaženo koncepcí výměníku, v němž dochází k rekuperaci energie vnitřního a venkovního vzduchu a takto

Více