4. Technické parametry NIBE SPLIT 8 5. Energetické parametry NIBE SPLIT Energetické parametry pro ACVM 270 a AMS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4. Technické parametry NIBE SPLIT 8 5. Energetické parametry NIBE SPLIT 10 5.2 Energetické parametry pro ACVM 270 a AMS 10-12 10"

Transkript

1 PROJEKTOVÝ PODKLAD PROJEKTOVÝ PODKLAD PROJEKTOVÝ PODKLAD PROJEKTOVÝ PODKLAD NIBE SPLIT NIBE SPLIT NIBE SPLIT NIBE SPLIT ACVM270, 270,AMS AMS0-8, 0-8,22 ACVM m m m m m m m m 0 m 0 m 0 m 0 m 270,0-8, AMS2 0-8, 2 ACVMACVM 270, AMS VERZE.0 VERZE CZCZ.0 VERZE VERZE CZ.0CZ.0 NIBE SPLIT NIBE SPLIT NIBE SPLIT NIBE SPLIT

2 Obsah Obsah strana. Všeobecné informace 3 2. Informace o výrobku 3 2. Princip funkce tepelného čerpadla Efektivní topný faktor, chladicí faktor a efektivní příkon 2.3 Princip činnosti a plikovaný na NIBE SPLIT 2. Vlastnosti NIBE SPLIT 3. Rozměry vnitřní jednotky ACVM 270 a venkovní jednotky AMS 0 3. Rozměry vnitřní jednotky ACVM Rozměry venkovní jednotky AMS Rozměry venkovní jednotky AMS Technické parametry NIBE SPLIT 8. Energetické parametry NIBE SPLIT 0. Energetické parametry pro ACVM 270 a AMS Energetické parametry pro ACVM 270 a AMS Umístění vnitřní jednotky ACVM 270 a venkovní jednotky AMS 0 6. Umístění vnitřní jednotky ACVM Umístění venkovní jednotky AMS Instalace venkovní jednotky AMS 0 na základové pasy 2 6. Instalace venkovní jednotky AMS 0 na stojan (příslušenství č ) 3 6. Instalace venkovní jednotky AMS 0 na konzoli (příslušenství č ) 6.6 Ostatní doporučení 6.7 Propojení vnitřní jednotky ACVM 270 a venkovní jednotky AMS 0 7. Část elektro přívody k tepelnému čerpadlu 7. Hlavní přívod k vnitřní jednotce ACVM Jištění hlavního přívodu 7.3 Přívod k venkovní jednotce AMS 0 7. Schéma elektrického propojení mezi ACVM 270 a AMS 0 7. Schémata elektrických zapojení 6 8. Hlučnost venkovní jednotky AMS 0; hladina akustického tlaku Výpočet hladiny akustického tlaku ve zvolené vzdálenosti Požadavky na instalaci 2 0. Schémata základních způsobů zapojení TČ v energetických systémech (vytápění a chlazení) 2. Komponenty současně dodávané s tepelným čerpadlem Příslušenství 26 2

3 Všeobecné informace, informace o výrobku. Všeobecné informace NIBE SPLIT je systém pro vytápění, chlazení a ohřev teplé vody pro malé domy. Systém je tvořen venkovním modulem (AMS 0), který využívá energii z venkovního vzduchu a předává jí do vnitřního modulu (ACVM 270), který zajišťuje regulaci a rozvod tepla po domě. NIBE SPLIT je vhodný pro všechny druhy otopných soustav s teplovodním systémem vytápění, tedy systém s radiátory, podlahovým, stěnovým nebo kombinovaným vytápěním. NIBE SPLIT může být instalován jak v novostavbách, tak ve stávajících objektech s původní otopnou soustavou. Je však třeba mít na paměti, že tepelné čerpadlo pracuje s jiným teplotním spádem než tomu bylo u původního zdroje tepla, proto je vhodné dimenze rozvodů a plochu otopných těles ověřit výpočtem. NIBE SPLIT je kvalitní systém, nabízející dlouhou provozní životnost a spolehlivý provoz. 2. Informace o výrobku NIBE SPLIT je kompletní, moderní systém tepelného čerpadla, který nabízí efektivní úsporu elektrické energie potažmo snížení emisí oxidu uhličitého. Vestavěný ohřívač teplé vody, elektrokotel, oběhová čerpadla a energetický systém ve vnitřním modulu znamenají bezpečnou a hospodárnou výrobu tepelné energie. Teplo se získává z venkovního vzduchu prostřednictvím výparníku venkovního modulu (AMS 0), ve kterém chladivo (R0A) obíhající v uzavřeném okruhu přenáší teplo z nízkopotenciálního zdroje tepla (venkovního vzduchu) do kondenzátoru vnitřního modulu (ACVM 270). Díky tomu nejsou nutné finančně nákladné vrty ani spirály v zemi. 2. Princip funkce tepelného čerpadla elektrická energie kompresor výparník kondenzátor nízkopotenciální teplo (z okolního prostøedí) vyuitelné teplo expanzní ventil kompresor nasává a stlačuje páry chladiva; elektrická energie potřebná na pohon kompresoru se přemění v teplo, které je odvedeno chladivem do kondenzátoru; kondenzátor výměník tepla, ve kterém dochází ke kondenzaci par chladiva; teplo je předáno topné vodě otopné soustavy; expanzní ventil škrtí kapalné chladivo; nastřikuje chladivo do výparníku; výparník výměník tepla, ve kterém dochází k vypařování chladiva; prostřednictvím ventilátoru, který nasává okolní vzduch je okolnímu prostředí odnímáno nízkopotenciální teplo; chladivo teplonosné médium (chemická sloučenina) vyznačující se schopností cyklicky měnit své skupenství; 3

4 Informace o výrobku 2.2 Efektivní topný faktor, chladicí faktor a efektivní příkon efektivní topný faktor COP poměr topného výkonu k efektivnímu příkonu jednotky chladicí faktor EER poměr celkového chladicího výkonu k efektivnímu příkonu efektivní příkon PE průměrný elektrický příkon jednotky (příkon kompresoru; příkon pro odtávání; příkony pro řídicí, regulační a bezpečnostní zařízení; poměrné příkony ventilátoru a oběhových čerpadel) vyjádřený ve wattech (kilowattech) 2.3 Princip činnosti aplikovaný na NIBE SPLIT 3 2. chladivo ve venkovní jednotce AMS 0 získává teplo z venkovního vzduchu a potom ho stlačuje, čímž dále zvyšuje jeho teplotu 2. horké chladivo (v plynném stavu) je vedeno do kondenzátoru vnitřní jednotky ACVM 270. chladivo (v kapalném stavu) je potrubím vedeno zpět do venkovní jednotky AMS 0 Změnou funkce výměníků tepla (výparníku, kondenzátoru) lze využít tepelné čerpadlo pro chlazení. Teplo je odnímáno vodě a předáváno venkovnímu vzduchu. 3. chladivo při kondenzaci uvolňuje teplo, které je předáno topné vodě otopné soustavy 2. Vlastnosti NIBE SPLIT optimální roční topný faktor díky kompresoru řízeném frekvenčním měničem venkovní jednotka s kompaktními rozměry oběhové čerpadlo s regulací otáček, které zásobuje tepelné čerpadlo vhodným průtokem optimalizované provozní náklady; otáčky kompresoru se upravují podle potřeby vestavěný spirálový ohřívač teplé vody v AVCM 270 vestavěné hodiny pro plánování extra teplé vody a snižování/zvyšování teploty na výstupu připraven k řízení dvou klimatizačních systémů vestavěná funkce aktivního chlazení možnost připojení vnějších zdrojů tepla

5 Rozměry zařízení 3. Rozměry vnitřní jednotky ACVM 270 a venkovní jednotky AMS 0 3. Rozměry vnitřní jednotky ACVM (2) XL XL2 XL3 XL XL3 XL XL otopná soustava, výstup, Ø 22 mm otopná soustava, vratná, Ø 22 mm studená voda, Ø 22 mm teplá voda, Ø 22 mm chladivo kapalina chladivo sání přípojka pojistného ventilu, tlakoměr

6 Rozměry zařízení 3.2 Rozměry venkovní jednotky AMS 0-8 Opening for pipes and wiring Trubka Liquid kapaliny pipe Trubka Gas sání pipe Drain hole (Ø20 x 3) 6

7 Rozměry zařízení 3.3 Rozměry venkovní jednotky AMS Opening for pipe and wiring Drain hole ( Ø20 x 3) Trubka kapaliny Trubka sání Cable gland 8 Cable gland Opening for pipe and wiring Opening for pipe and wiring Trubka sání Trubka kapaliny Cable gland Opening for pipe and wiring 0 0 7

8 Technické parametry. Technické parametry NIBE SPLIT 8

9 Technické parametry Technické parametry NIBE SPLIT 9

10 Energetické parametry. Energetické parametry. Energetické parametry pro ACVM 270 a AMS 0-8 Tepelný výkon/příkon/cop EN ΔT K,9/0,8/3,0,2/0,9/2,2 2,6/0,8/3,26 3,08/,26/2,,88/,/,6 Chladicí výkon/příkon/eer EN ΔT K 2,06/0,38/,2 2,7/0,3/7,97.2 Energetické parametry pro ACVM 270 a AMS 0-2 Tepelný výkon/příkon/cop EN ΔT K 3,/0,86/,2 9,27/2,2/,37 0,/2,77/3,76 3,/0,82/3,79 7,2/,99/3,62 8,9/2,7/3,30 3,29/,07/3,07 6,2/2,07/3,0 8,38/2,97/2,82 3,23/,32/2,,/,89/2,39 6,67/2,86/2,33 3,/0,96/3,9 9,08/2,8/3,2,7/3,6/3,2 3,/,03/3,02 7,0/2,3/2,90 8,8/3,8/2,78 3,/,0/2,2,8/2,2/2, 7,9/3,3/2,3 3,9/,72/,8,2/2,9/,9 6,03/3,2/,86,/,6/2,7 8,/3,08/2,73 9,0/3,6/2,67 3,0/,99/,76,93/2,80/,76 6,60/3,9/,8 Chladicí výkon/příkon/cop EN ΔT K 2,06/0,63/3,27 8,7/,86/,70 9,87/3,6/3,2 3,/0,/6,20 0,82/2,2/,90,70/3,32/3,2,8/0,70/2,9 6,98/2,/2,7 9,/3,/2,77 3,0/0,69/,9 9,37/2,6/3,,20/3,8/3,3 0

11 OBVODOVÁ ZEĎ DOMU Umístění vnitřní jednotky ACVM 270 a venkovní jednotky AMS 0 6. Umístění vnitřní jednotky ACVM 270 OBVODOVÁ ZEĎ DOMU min min min. 20 Umístění zařízení Vnitřní jednotku je vhodné umístit tak, aby byl umožněn pohodlný servisní přístup. Vzhledem k tomu, že vnitřní jednotce lze odnímat přední kryt a servisní přístup je orientován z přední části jednotky, je nezbytné tento prostor před jednotkou nechat volný. V případě, že je nutné jednotku instalovat v rohu místnosti či výklenku, musí se zachovat odstup od bočních stěn a stěny zadní min. 00 mm. Minimální výška volného prostoru nad jednotkou je 220 mm. Při instalaci jednotky je vhodné pamatovat na to, že v případě větší opravy zařízení či úplné výměny jednotky, musí být zachován dostatečný manipulační prostor. Rovněž je praktické mít na zřeteli půdorysný rozměr jednotky; průchod objektem až na místo instalace jednotky musí být umožněn zárubněmi s min. světlostí 700 mm. min min. 0, m min. 0, m Umístění venkovní jednotky AMS 0 Venkovní jednotku je vhodné umístit tak, aby byl umožněn pohodlný servisní přístup. Odstup zadní stěny od objektu by měl být co největší, neboť v zadní části jednotky je umístěn nasávací prostor pro okolní vzduch. Pokud je nutné jednotku umístit co nejblíže k objektu, pak minimální odstup od stěny je 0 mm. Bude-li jednotka umístěna do výklenku, minimální odstup od bočních stěn jednotky je 300 mm. Venkovní jednotka se musí situovat tak, aby nemohlo dojít k recirkulaci (zpětnému nasávání) venkovního vzduchu ochlazeného průchodem přes výparník jednotky; minimální odstup od dalšího objektu jsou 3 m od přední části jednotky. Venkovní jednotka se nesmí umísťovat na větrná místa, kde by byla vystavena přímým poryvům silného větru. Z praktických důvodů je také vhodné zvážit, zda jednotka nebude ohrožena padajícími kusy ledu či sněhu ze střechy min. 3 m Venkovní jednotku lze umístit na betonový podklad, stojan nebo konzoli připevněnou ke zdivu objektu. Vždy je však třeba mít na paměti, že při odtávání jednotky vzniká značné množství kondenzátu, který musí být buď permanentně odváděn do kanalizace či trativodu nebo musí být pod jednotkou zajištěn takový prostor, kde v období zimy nahromaděné množství ledu min. 3 m svým objemem nepřesáhne tento prostor a neohrozí osoby úrazem uklouznutím. Na obrázcích je naznačeno možné uložení na betonové pasy s uvedením jejich minimálních rozměrů. Dále pak uložení na stojan či konzoli, které jsou uvedeny v příslušenství a lze je objednat při dodávce tepelného čerpadla.

12 Umístění zařízení 6.3 Instalace venkovní jednotky AMS 0 na základové pasy AMS OBVODOVÁ ZEĎ DOMU OBVODOVÁ ZEĎ DOMU min. 20 min min OBVODOVÁ ZEĎ DOMU OBVODOVÁ ZEĎ DOMU 0 20 min min min. 20 AMS 0-2. betonový pas s armaturou 2. potrubí pro odvod kondenzátu do kanalizace nebo trativodu 3. volný prostor, případně drenážní vrstva. rostlý terén 2 min min

13 Umístění zařízení 6. Instalace venkovní jednotky AMS 0 na stojan (příslušenství č ) AMS OBVODOVÁ ZEĎ DOMU OBVODOVÁ ZEĎ DOMU 380 min. 20 min min OBVODOVÁ ZEĎ DOMU OBVODOVÁ ZEĎ DOMU min. 20 min min. 20 AMS 0-2. betonový pas s armaturou 2. potrubí pro odvod kondenzátu do kanalizace nebo trativodu 3. volný prostor, případně drenážní vrstva. rostlý terén. stojan (příslušenství č ) min min

14 Umístění zařízení 6. Instalace venkovní jednotky AMS 0 na konzoli (příslušenství č ) AMS 0-8 AMS 0-2 min. 0 min Ostatní doporučení doporučuje se nainstalovat vnitřní jednotku ACVM 270 do místnosti se stávající podlahovou výpustí, pokud možno do technické místnosti, prádelny nebo kotelny povrch musí být pevný, pokud možno s betonovou podlahou nebo betonovými základy je vhodné nainstalovat ACVM 270 zadní stranou k obvodové zdi, v ideálním případě do místnosti, ve které hluk nevadí a nehrozí přenos vibrací konstrukcemi objektu; neumisťujte ho ke stěně ložnice nebo jiné místnosti, v níž by mohla hlučnost a přenos vibrací představovat problém je nutné venkovní jednotku vybavit topným kabelem pro ohřev spodního dna jednotky (příslušenství DPH); max. příkon 0 W všechna potrubí mezi vnitřní a venkovní jednotkou, dále i potrubí pro odvod kondenzátu, která se při montáži tepelně izolují, je vhodné dodatečně omotat hliníkovou lepicí páskou, která chrání tepelnou izolaci před slunečním svitem a ptactvem ke kotvení AMS 0 k betonovému základu použít vruty s Ø 2 mm s podložkou a pérovkou, případně pryžovou podložkou 6.7 Propojení vnitřní jednotky ACVM 270 a venkovní jednotky AMS 0 Parametry Maximální délka chladivového potrubí mezi ACVM 270 a AMS 0-8 (L): 30 m H Maximální délka chladivového potrubí mezi ACVM 270 a AMS 0-2 (L): 2 m Maximální výškový rozdíl (H): ±7 m L L Trubka sání Trubka kapalina H

15 Část elektro 7. Část elektro přívody k tepelnému čerpadlu 7. Hlavní přívod k vnitřní jednotce ACVM 270 Hlavní napájecí přívod je veden k vnitřní jednotce ACVM270. Pro napájení jednotky se používá kabel s pěti vodiči - 3 x fáze, nulový vodič, ochranný vodič. Odkud: domovní rozvaděč vybavený jističem nebo vlastním proudovým chráničem pouze pro tepelné čerpadlo nebo vypínač (s min. vzdáleností kontaktů 3mm) umístěný poblíž jednotky. Kam: do místa instalace vnitřní jednotky ACVM270 (svorkovnice X) vyvést kabel ze zdi s rezervou podle umístění jednotky. Kabelové průchodky do jednotky ACVM270 jsou umístěné na horním panelu, ve výšce cca 80 mm měřeno od podlahy, počítejte s rezervou cca,m na vedení kabelů uvnitř jednotky. Počet vodičů v kabelech je uveden jako minimálně potřebný, je vhodné použít kabely s větším počtem vodičů pro případ nutnosti využití náhradního vodiče. Hlavní přívod k vnitřní jednotce ACVM 270 Hlavní přívod Typ jednotky k vnitřní jednotce ACVM Napětí 270 [V] Typ ACVM jednotky 270 Napětí 3 x 00 [V] ACVM x Jištění hlavního přívodu Max. výkon TČ [kw] Průřez vodičů [mm 2 ] Max. výkon 2 TČ [kw] Průřez vodičů x 2, [mm 2 ] 2 x 2, Přívod k venkovní jednotce AMS 0 Přívod k Typ venkovní jednotky jednotce AMS 0 Napětí [V] Max. proud fází [A] Průřez vodičů [mm 2 ] Typ AMS jednotky 0 Napětí x 230 [V] Max. proud fází [A] Průřez vodičů x 2, [mm 2 ] AMS 0 x 230 x 2, Hlavní přívod k vnitřní jednotce ACVM Přívod Doporučený Typ k venkovní jednotky hlavní jističjednotce Napětí AMS [V] 0 Max. výkon TČ [kw] Průřez vodičů [mm 2 ] Doporučený ACVM hlavní 270 jistič Aktivovaný 3 elektrokotel x 00 (EK) s tepelným čerpadlem 2 [kw] x 2, Max. proud fází [A] NIBE SPLIT (ACVM 270) Aktivovaný bez EK elektrokotel (EK) s tepelným 6 čerpadlem 9 [kw] AMS0 je vybavena jednofázovým kompresorem, propojuje se ti-žilovým kabelem pro napájení a komuni- (kabelové průchodky v pravém dolním rohu, vodiče do Kam: do místa instalace Max. venkovní proud jednotky fází [A] AMS0 NIBE SPLIT (ACVM 270) 3x6A/D bez EK 3x6A/D 3x6A/D 6 3x6A/D 9 3x6A/D 3x6A/D 3x6A/D 3x6A/D kaci s jednotkou Přívod k venkovní ACVM270. jednotce AMS 0 svorkovnice SV). Počítejte s rezervou cca m na vedení Typ jednotky Napětí [V] Max. kabelu proud uvnitř fází [A] jednotky Průřez vodičů [mm 2 ] Odkud: od vnitřní AMS jednotky 0 ACVM270 (svorkovnice x 230 Kabeláž mezi vnitřní a venkovní x jednotkou 2, lze vést X2). souběžně s potrubím pro chladivo. Doporučený hlavní jistič NIBE SPLIT (ACVM 270) Aktivovaný elektrokotel (EK) s tepelným čerpadlem [kw] bez EK 6 9 3x6A/D 3x6A/D 3x6A/D 3x6A/D Max. proud fází [A] 7. Schéma elektrického propojení mezi ACVM 270 a AMS 0 PEN L L2 L3

16 Schémata elektrických zapojení 7. Schémata elektrických zapojení ACVM 270 silová část - hlavní přívod / elektrokotel Releová karta SCHÉMA ZAPOJENÍ x230vac/3x00vac 9kW ACVM Hnědá Modrá Hnědá Černá Šedá Modrá Žlutozelená Žlutozelená Hnědá Modrá Černá Šedá Žlutozelená Bílá Hnědá Bílá Bílá Bílá Hnědá Hnědá Hnědá Napájecí napětí 00V 3NAC 0Hz Napájecí napětí 230V AC 0Hz 6

17 Schémata elektrických zapojení ACVM 270 silová část - akční členy Hnědá Modrá Bílá Bílá Hnědá Modrá Přepínací ventil vytápění Přepínací ventil teplá voda SCHÉMA ZAPOJENÍ x230vac/3x00vac 9 kw ACVM Modrá Bílá Hnědá Releová karta Oběhové čerpadlo Směšovací ventil A2 Modrá A Hnědá Hnědá Modrá Chlazení/vytápění (volitelné) 7

18 Schémata elektrických zapojení ACVM 270 ovládací část Modrá Hnědá Bílá Releová karta Chlazení/vytápění (volitelné) El. topná tyč 2 El. topná tyč El. topná tyč 3 Chlazení/vytápění Vytápěcí systém 2 (volitelné) Vytápěcí systém 2 (volitelné) Oběhové čerpadlo 2 SCHÉMA ZAPOJENÍ x230vac/3x00vac 9 kw ACVM Směšovací ventil 2 8

19 Schémata elektrických zapojení ACVM 270 řídicí část (volitelné) SCHÉMA ZAPOJENÍ x230vac/3x00vac 9 kw ACVM Tepl.čidlo nad el. topnou tyčí (el.kotlem) Tepl.čidlo teplé vody Vytápěcí systém 2 (volitelné) Tepl.čidlo výstup z TČ do vytápěcího systému 2 Tepl.čidlo zpátečka z vytápěcího sytému 2 Alarm s vysokou prioritou Tepl.čidlo výstup z TČ do vytápěcího systému Tepl.čidlo zpátečka z vytápěcího sytému Tepl.čidlo topná voda za kondenzátorem Tepl.čidlo chladivo za kondenzátorem Extra teplá voda Externí nastavení teploty 2 Monitor zátěže 3 Monitor zátěže 2 Monitor zátěže HDO signál - blokování kompresoru (B) HDO signál - blokování el. kotle (A) Externí nastavení teploty Teplotní čidlo venkovní teploty Karta EBV Alarm s nízkou prioritou 9

20 Schémata elektrických zapojení ACVM 270 řídicí část 2 Tlakové čidlo Releová karta Karta displeje Červená Bílá Černá Hnědá Modrá Karta řízení rychlosti (Volitelné) Bílá Hnědá Hlavní řídicí karta Karta EBV SCHÉMA ZAPOJENÍ x230vac/3x00vac 9 kw ACVM

21 Schémata elektrických zapojení AMS 0-8 schéma zapojení venkovní jednotky K VNITŘNÍ JEDNOTCE X2 L ZDROJ N ENERGIE K VNITŘNÍ JEDNOTCE 2 ZDROJ ENERGIE X2 3 L PE N 2 3 PE GN GN TB /GN F (30A) L N TB /GN 2 F (30A) L 2 N 3 TB TB VIPMW U U V W CM V W U MS 3 CM ZDROJ ENERGIE N N K VNITŘNÍ JEDNOTCE TB 2 X2 2 3 F (30A) L L 2 PE N N 3 2 TB 2 3 PE 2 3 TB IPM U V W VIPMW U U MS V W CM V W U MS 3 CM MS 3 230V 230V FILTR PWB3 Lo No F (8A) Lo FILTR PWB3 P DM No N PWB2 INVERTOR P2 P2 N2 P L A/F MODUL L L L2 230V FILTR PWB3 Lo No F (8A) Lo F (8A) FILTR PWB3 P P2 DM No N N2 E E P N2 PWB2 INVERTOR DM N PWB2 INVERTOR N2 CNACT () P A/F MODUL L L L CNACT () A/F MODUL L2 E E E P N2 P GN GN CNI2 N2 () CNACT () P P N2 N2 L2 AMS 0-2 ZDROJ ENERGIE 230V schéma zapojení venkovní jednotky TB K VNITŘNÍ JEDNOTCE X2 L L F (30A) IPM U V W 3 P2 L P F (8A) DM N PWB2 INVERTOR N2 E E CNACT () A/F MODUL L L2 E N2 GN GN GN GN P P GN GN CNI2 () CNI () CNI () CNI2 () N2 N2 CNI2 () CNI () CNI () F (A) F (A) F (A) F (A) CNI () CT CNA2 CNI3 () CNA CNI () CNI3 () () CNA2 () CNW () PWB CNA () DH CNF () or or DH Volitelné CNI () CT CNI () CNI3 () CNA2 () CNA CT () CNA2 () DH BR CH 2X CNR () BR CNW2 (OR) 2X3 2X2 CNR CNS () 2X () Pouze NIBE AMS 0-6 CNW () PWB CNW () PWB CNF () or or Volitelné CNI3 () CT Volitelné BR CH 2X 2X2 BR CH BR CNW () PWB CNF () BR CNA () DH CH CNF () Volitelné CNW2 (OR) 2X 20S CNS () 20S CNR () 2X3 BR 2X Pouze NIBE AMS 0-6 2X CNR () BR CNW2 (OR) CNW2 (OR) 2X3 2X3 6 CNN LED () SV CNN () Pouze NIBE AMS 0-6 SV 20S CNS () 20S Pouze NIBE AMS 0-6 CNS () 6 LED SM M3 3 2 CNEEV () 6 CNH LED (BR) SM CNEEV () 6 LED M CNH (BR) 63H CNH LED2 (BR) CNH (BR) 63H 63H LED2 63H OR 2 OR SM M SM M3 6 CNEEV () LED2 Tho-R 3 2 Tho-R OR 6 CNEEV () LED2 SM2 SM2 M3 CNEEV2 () 3 2 CNEEV2 () CNTH () SW3 Tho-D 6 OR Tho-S CNEEV2 () OR BR CNTH () SW3 M Tho-D SW3 CNTH () OR 2 CNTH () Tho-R Tho-D Tho-S OR 2 Tho-R 6 Tho-D SM2 M3 CNEEV2 () 2 3 SM2 M SW3 Tho-S Tho-S OR OR Tho-A FM0 FM0 OR BR CNFAN () M CNFAN () M Tho-P OR BR CNIP () CNIP () Tho-A Tho-P 7 6 CNIP () CNIP () Tho-A Tho-IPM Tho-A Tho-IPM FM0 OR BR FM0 M M 7 6 CNFAN () CNFAN () OR BR 7 6 CNFAN2 () Pouze NIBE AMS 0-6 SW CNPS SW () LPT CNPS () LPT CNPS () LPT FM02 M FM02 OR BR M 7 6 CNFAN2 () Pouze NIBE AMS 0-6 CNPS () LPT SW SW CNB () Tho-R2 Tho-R2 CNB () Tho-R2 CNB () CNB () Tho-R2 2

22 Schémata elektrických zapojení Legenda označení 22

23 Hlučnost venkovní jednotky 8. Hlučnost venkovní jednotky AMS 0; hladina akustického tlaku Venkovní jednotka AMS 0 se obvykle umisťuje ke stěně domu, která odráží zvuk, což je třeba vzít v úvahu. Proto je třeba najít takové místo u stěny, jehož okolí je nejméně citlivé na hluk. Hladiny akustického tlaku jsou dále ovlivňovány stěnami objektu, jeho dispozičním řešením, rozdíly v nadzemní výšce, vlivem šumu pozadí, atd. proto se musí uvedené hodnoty považovat pouze za informativní. m m 0 m Hlučnost, AMS 0-8 Hladina akustického tlaku při vytápění 7/ (EN ) L w (A) Max. 6 Hlukový výkon během chlazení 3/7 (EN) L w (A) 6 Hlukový výkon během chlazení 27/7 (rychlost kompresoru 20 Hz) L w (A) * Hlukový výkon během ohřevu teplé vody 20/ (rychlost kompresoru 0Hz) L w (A) * Hladina akustického tlaku volně stojící jednotky m 2 m m 6 m 8 m 0 m db(a) 6 0 0, 37,9 36 Hlučnost, AMS 0-8 m 2 m m 6 m 8 m 0 m Hladina akustického tlaku při max. rychlosti kompresoru, vytápění 7/ db(a) , 0,9 39 Hlučnost, AMS 0-2 Hladina akustického tlaku při vytápění 7/ (EN ) L w (A) Min. 60 Jmenovitý 6, Max. 6, Hlukový výkon během chlazení 3/7 (EN) L w (A) 6 6 6, Hlukový výkon během chlazení 27/7 (rychlost kompresoru 20 Hz) L w (A) 6 Hlukový výkon během ohřevu teplé vody 20/ (rychlost kompresoru 0Hz) L w (A) 62 Hladina akustického tlaku volně stojící jednotky m 2 m m 6 m 8 m 0 m db(a) 6, 0,, 0,9 38, 36, Hlučnost, AMS 0-2 m 2 m m 6 m 8 m 0 m Hladina akustického tlaku při max. rychlosti kompresoru, vytápění 7/ db(a) 9, 3, 7, 3,9, 39, Hladina akustického tlaku při min. rychlosti kompresoru, vytápění 7/ db(a) , 3, Výpočet hladiny akustického tlaku ve zvolené vzdálenosti Příklad: výpočet hladiny akustického tlaku ve vzdálenosti m od tepelného čerpadla L2 ( m) = L ( m) + 20log(r/r2) = log(/) = db(a) L2 ( m) hledaná hladina akustického tlaku ve vzdál. m L ( m) hladina akustického tlaku ve vzdál. m r vzdálenost m r2 vzdálenost m 23

24 Požadavky na instalaci, schémata 9. Požadavky na instalaci Max. tlak, energetický systém Max. teplota, energetický systém Min. objem, energetický systém během vytápění, chlazení* Min. objem, energetický systém během podlahového chlazení* Max. průtok, energetický systém 0. Schémata zákl. způsobů zapojení TČ v energetických systémech (vytápění a chlazení) NIBE SPLIT s napojením na energetický systém a vnější zdroj tepla (schémata na následující straně) Poznámka: uvedená schémata jsou ilustrační; nenahrazují projekt vytápění/chlazení! RG0/ RE0 Energetický systém Klimatsystem (vytápění a chlazení) Erf. säkerhetsutr. FQ FL BT P Vnější Tillsats zdroj tepla 2

25 Schémata Energetický systém; vnější zdroj tepla Energetický systém Radiatorsystem Golvvärmesystem Fläktkonvektorsystem CP GP0 CP GP0 CP GP0 Extra system volym Extra system volym Extra system volym CM Överströmnings ventil CM Överströmnings ventil CM Överströmnings ventil Radiator- och golvvärmesystem för värme och k Kyla EP22-QN2 A B AB EP2-GP20 EP2-QN2 EP2-BT2 Kyla EP22-QN2 A B AB EP2-QN2 EP2-GP20 EP2-BT2 CP GP0 CM EP2-BT3 CP GP0 CM EP2-BT3 Överströmnings ventil Överströmnings ventil Vnější zdroj tepla Solfångare Vedpanna med ackumulator EP8 CP2 CP2 EM RM RM Extern styrning Extern styrning Gaspanna Olje-/pelletspanna Frånluftsvärmepump ALT 2 On/o EB On/o ALT GAS V. GP2 RM GP2 RM EM2 HQ Legenda označení Legenda symbolů P 2

26 GRUNDFOS T yp e UPS P/N: V- P C ;007NIB 0Hz 2.uF IP 0.20 T F C lass H Max. 0bar m(a) P, ( W) HEJSAN DK Komponenty; příslušenství. Komponenty současně dodávané s tepelným čerpadlem NIBE AB Utetemperatur givare Outdoor temperature sensor Aussentemperatur fühler Artikel Příslušenství (na objednávku) Č. dílu AS0833 Č. dílu AS08923 SRB 22 Karta příslušenství pro kombinaci se solárním systémem Č. dílu AS06709 VCC 22 Č. dílu AS Č. dílu AS06700 Č. dílu AS06707 Č. dílu AS08870 UKV 02 Č. dílu Č. dílu AS06709 Konzole na zem Č. dílu AS Č. dílu AS EMK 270 Č. dílu AS06703 Č. dílu AS

27 Poznámky 27

28 NIBE ENERG SSTEMS CZ - Družstevní závody Dražice-strojírna s. r. o. Dražice 69, 29 7 Benátky nad Jizerou Tel: , 802 Fax: http//www.nibe.cz

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split Projekční podklady Vydání 04/2013 Fügen Sie auf der Vorgabeseite das zur Produktgruppe passende Bild ein. Sie finden die Bilder auf der Referenzseite 14: Buderus Product groups. Anordnung im Rahmen: -

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15,

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, Krbová kamna TALA 10, 11, 14 a 15 jsou ideální kombinací krbových kamen a teplovodního výměníkem. Krbová kamna svou nízkou

Více

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V)

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V) Technické podklady Návod k montáži Terra CL - HGL/BA(P) (00V) S ovládáním Navigátor.0 0 Rev. - Originalanleitung Tepelná čerpadla s technikou čerstvé vody www.idm-energie.com D I E ENERGI EFAMI LI E .

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 20 a 28 TCX; TLX; TLXZ Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické údaje 4. Výrobní kontrola 5. Základní pokyny pro montáž Umístění a zavěšení kotle Připojení

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka 1 Prestige 8 1-2 MkIII Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 06/2010 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka

Více

DAIKIN ALTHERMA FLEX VYSOKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO BYTOVÉ DOMY

DAIKIN ALTHERMA FLEX VYSOKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO BYTOVÉ DOMY DAIKIN ALTHERMA FLEX VYSOKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO BYTOVÉ DOMY Řešení vytápění, chlazení a ohřevu teplé vody v bytových domech Nejvyšší komfort Nejnižší provozní náklady na trhu Vhodné

Více

Závěsné elektrokotle RAY s plynulou modulací výkonu

Závěsné elektrokotle RAY s plynulou modulací výkonu Závěsné elektrokotle RAY s plynulou modulací výkonu pro vytápění s možností propojení s externím zásobníkem TV RAY K elektrokotel, výkon - kw RAY 9 K elektrokotel, výkon - 9 kw RAY K elektrokotel, výkon

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel. Daline PTE

NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel. Daline PTE NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel OBSAH 1 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 4 1.1 Použité symboly 4 1.2 Bezpečnostní pokyny 4 2 ROZSAH DODÁVKY 5 3 ÚDAJE O VÝROBKU

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů PRO 14 KX, X, XZ Obsah: 1. Použití... 3 2. Všeobecný popis... 3 3. Technické údaje... 4 4. Výrobní kontrola... 4 5. Základní pokyny pro montáž... 4 Umístění kotle... 5 Zavěšení

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE KATALOG PRO ZÁKAZNÍKY olární systémy Tepelná čerpadla Řízené větrání s rekuperací tepla Kotle na biomasu Ekologické stavby, vysoké ceny energií, státní podpora a v neposlední

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

PK 6, 8, 10 DAKON NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO TEPLOVODNÍHO PODOKENNÍHO KOTLE DAKON

PK 6, 8, 10 DAKON NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO TEPLOVODNÍHO PODOKENNÍHO KOTLE DAKON DAKON NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO TEPLOVODNÍHO PODOKENNÍHO KOTLE DAKON PK 6, 8, 10 Výrobce: DAKON NOVA, s.r.o., 794 01 Krnov, Ve Vrbině 3 OBSAH: 1. Všeobecný popis...str. 2 2. Funkce

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Způsob rozlišování a označování stacionárních litinových plynových kotlů. způsob využití: O kotel bez přípravy TV

Způsob rozlišování a označování stacionárních litinových plynových kotlů. způsob využití: O kotel bez přípravy TV Stacionární litinové plynové kotle MEDVĚD Způsob rozlišování a označování stacionárních litinových plynových kotlů MEDVĚD XX XLXM modulace výkonu kotle: M plynulá modulace výkonu (Medvěd KLOM) způsob využití:

Více

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé uhlí z modelové řady BENEKOV C a tím projevenou důvěru k

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

Modelová řada TopGas. výkon. classic (12) 3,8-12,0 classic (18) 5,7-18,0 classic (24) 7,7-24,0

Modelová řada TopGas. výkon. classic (12) 3,8-12,0 classic (18) 5,7-18,0 classic (24) 7,7-24,0 Nástěnný plynový kondenzační kotel Popis výrobku ČR 1. 9. 2011 Nástěnný plynový kotel s kondenzační technikou spalování tepelný výměník z korozivzdorné hliníkové slitiny s integrovaným měděným trubkovým

Více

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM Výrobní číslo kotle je vyznačené na štítku, který je připevněn na plechu pod ovládacím panelem. Štítek je přístupný po odklopení předního krytu. V časti Návod na obsluhu najdete

Více

Kondenzační kotel Q7K-28-SOLO. Návod na montáž,obsluhu a údržbu. Quantum, a.s.

Kondenzační kotel Q7K-28-SOLO. Návod na montáž,obsluhu a údržbu. Quantum, a.s. Kondenzační kotel Q7K-28-24-COMBI Q7K-36-30-COMBI Q7K-22-SOLO Q7K-28-SOLO Návod na montáž,obsluhu a údržbu Quantum, a.s. OBSAH 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Všeobecné...5 1.2 Instalace ústředního vytápění...5

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem)

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem) NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40 (s vodou chlazeným podstavcem) 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé

Více

TO 5 IN/UP TO 10 IN/UP TO 15 IN/UP

TO 5 IN/UP TO 10 IN/UP TO 15 IN/UP Návod k obsluze a instalaci TO 5 IN/UP TO 10 IN/UP TO 15 IN/UP Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370 990, fax: 326 370 980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

Způsob rozlišování a označování stacionárních litinových plynových kotlů. způsob využití: O kotel bez přípravy TV

Způsob rozlišování a označování stacionárních litinových plynových kotlů. způsob využití: O kotel bez přípravy TV Stacionární litinové plynové kotle MEDVĚD Způsob rozlišování a označování stacionárních litinových plynových kotlů MEDVĚD XX XLXM modulace výkonu kotle: M plynulá modulace výkonu (Medvěd KLOM) způsob využití:

Více

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2202036 Investor: Jan Klauz RD Benešovsko Email: Jan.Klauz@sgs.com Tel.: 72472305 Vyhotovil: Daniel Vlasák Vaillant

Více

Návod k obsluze a instalaci ELEKTRICKÝ AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ VODY TO - 20

Návod k obsluze a instalaci ELEKTRICKÝ AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ VODY TO - 20 Návod k obsluze a instalaci ELEKTRICKÝ AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ VODY TO - 20 Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz

Více

Napájecí zdroj JN 3020/3x400

Napájecí zdroj JN 3020/3x400 České dráhy, a.s. Generální ředitelství Odbor automatizace a elektrotechniky 110 15 Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222 Registrační číslo u dodavatele Starmon s.r.o. Nádražní 88 565 01 P R O Z A T Í M N Í

Více