12listopad 2014 ZPRÁVA O TRHU OBILOVIN, OLEJNIN A KRMIV. Komoditní zpravodajství. OBILOVINY Vývoj cen zemědělských výrobců

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "12listopad 2014 ZPRÁVA O TRHU OBILOVIN, OLEJNIN A KRMIV. Komoditní zpravodajství. OBILOVINY Vývoj cen zemědělských výrobců"

Transkript

1 Ročník XIV., měsíčník, Ve Smečkách 33, Praha 1 tel.: , fax: ZPRÁVA O TRHU OBILOVIN, OLEJNIN A KRMIV Vývoj cen: Obsah: - Pšenice potravinářská... Pšenice krmná... Ječmen sladovnický... Ječmen potravinářský... Ječmen krmný... Žito... Oves krmný... Kukuřice krmná... Řepka olejná Kč/t Kč/t Kč/t - Kč/t Kč/t Kč/t Kč/t Kč/t Kč/t Obiloviny a olejniny Ceny zemědělských výrobců... Informace z domácích burz... Porovnání průměrných cen... Intervenční zásoby... Zahraniční obchod ČR... Informace ze zahraničních trhů... Krmiva Ceny průmyslových výrobců... Zahraniční obchod ČR... Informace ze zahraničních trhů... Statistický přehled, aktuality Komoditní zpravodajství OBILOVINY Vývoj cen zemědělských výrobců V průběhu října 2014 se ceny výrobců v zemědělství ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku snížily o 3,1 %, přitom rostlinná výroba vykázala od počátku roku cenový pokles o 10,4 %. Ceny rostlinných výrobců v říjnu 2014 ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku mírně ovlivnil pokles cen obilovin o 14,9 %. U potravinářské pšenice byla v říjnu 2014 průměrná cena Kč/t a proti říjnu 2013 se cena snížila o 76 Kč/t, cena pšenice krmné se proti stejnému období loňského roku snížila o 486 Kč/t a dosáhla v říjnu 2014 hodnoty Kč/t. Ječmen sladovnický, jehož průměrná cena v říjnu 2014 činila Kč/t, vykázal cenový pokles o 347 Kč/t proti stejnému období roku 2013, kdy jeho cena dosahovala výše Kč/t. Cenovou změnu prokázal i ječmen krmný, jehož cena v říjnu 2014 činila Kč/t, což představuje pokles o 347 Kč/t oproti roku U žita byl prokázán meziroční vzestup cenové hladiny; v říjnu 2014 dosahovala sledovaná komodita cenové hladiny Kč/t, oproti stejnému období v roce 2013 se její cena zvýšila o 445 Kč/t. Cena ovsa krmného, jejíž úroveň v říjnu 2014 dosahovala výše Kč/t, zaznamenala meziroční snížení o 221 Kč/t. Meziroční pokles byl zaznamenán u krmné kukuřice, jejíž cena byla v říjnu 2014 na úrovni Kč/t, oproti stejnému období v roce 2013 se tak snížila o 309 Kč/t. Cena semene řepky olejné v říjnu 2014 činila Kč/t, došlo tak ke snížení cenové hladiny oproti stejnému období v roce 2013 o 284 Kč/t. TIS ČR SZIF 1

2 CENY ZEMĚDĚLSKÝCH VÝROBCŮ, INFORMACE Z DOMÁCÍCH BURZ OBILOVINY, OLEJNINY Ceny zemědělských výrobců Vývoj cen zemědělských výrobců Kč/t Název Měsíc Měsíc Pšenice potravinářská Pšenice krmná Ječmen sladovnický Ječmen potravinářský Ječmen krmný Žito potravinářské Oves krmný Kukuřice krmná Semeno řepky olejné Pramen: ČSÚ Poznámka: údaj není k dispozici Průměrné spotřebitelské ceny vybraných druhů zboží v Kč MJ (kg) Měsíc / rok 10/2013 6/2014 7/2014 8/2014 9/ /2014 Chléb konzumní kmínový 22,95 22,71 23,01 23,03 22,49 23,04 Pečivo pšeničné bílé 40,51 40,97 40,36 40,66 40,43 39,06 Pšeničná mouka hladká 13,32 13,40 13,11 13,31 13,42 13,25 Pšeničná mouka hrubá 13,70 13,58 13,59 13,63 13,87 13,73 Těstoviny vaječné 42,23 43,50 41,60 41,49 42,96 42,73 Pramen: ČSÚ Poznámka: - údaj není k dispozici Informace z domácích burz Ceny komodit na Plodinové burze Brno - Promptní obchody za období od do Kč/t Komodita Parita FCA Parita DDP Pšenice potravinářská Pšenice krmná Ječmen sladovnický Ječmen krmný Žito Kukuřice Řepka Pramen: Plodinová burza Brno Pozn.: Jedná se o ceny z realizovaných obchodů členů burzy a respondentů. Nejedná se o kótované ceny; Cena Kč/t bez DPH Parita FCA - místo, kde bude zboží dodáno do péče dopravce určeného kupujícím, dopravu hradí kupující Parita DDP - místo, do kterého má být zboží dodáno, ujednané místo určení, dopravu hradí prodávající 2

3 POROVNÁNÍ PRŮMĚRNÝCH CEN Porovnání průměrných cen Porovnání průměrných spotřebitelských cen, cen zemědělských a průmyslových výrobců u pšenice potravinářské, pš. mouky v roce v Kč/kg 2012 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Pš. potravinářská CZV 4,06 4,17 4,34 4,53 4,79 5,01 5,16 5,37 5,65 5,77 5,83 5,93 Pš. mouka hladká 00 extra CPV 8,31 8,15 8,05 7,92 7,91 8,25 8,26 8,11 8,27 8,65 8,92 9,27 Pš. mouka hladká SC 11,56 11,33 11,33 10,53 10,63 10,55 10,56 11,26 11,75 12,60 12,85 12, I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Pš. potravinářská CZV 6,03 6,12 6,12 6,02 5,97 5,85 5,66 4,42 4,22 4,27 4,34 4,34 Pš. mouka hladká 00 extra CPV 9,34 8,24 9,34 9,58 9,32 9,34 9,45 9,34 8,46 8,25 8,34 8,25 Pš. mouka hladká SC 13,33 13,36 13,48 13,60 13,68 13,52 13,14 13,73 13,52 13,32 13,07 12, I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Pš. potravinářská CZV 4,56 4,59 4,60 4,67 4,78 4,79 4,61 4,35 4,34 4,20 Pš. mouka hladká 00 extra CPV 8,14 8,31 8,06 8,22 8,35 7,95 8,20 8,06 8,28 8,27 Pš. mouka hladká SC 13,37 13,14 13,39 13,22 12,80 13,40 13,11 13,31 13,42 13,25 Pramen: ČSÚ Poznámka: CZV = ceny zemědělských výrobců, CPV = ceny průmyslových výrobců, SC = spotřebitelské ceny. Do průměrných SC jsou zahrnuty tuzemské i dovozové ceny Od ČSÚ změnil strukturu sledovaných výrobků Kč/t Porovnání průměrných spotřebitelských cen, cen zemědělských a průmyslových výrobců u pšenice potravinářské v ČR v Kč/t V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. Pšenice potravinářská CZV Pšeničná mouka hladká 00 extra CPV Pšeničná mouka hladká SC Pramen: ČSÚ Měsíce 3

4 INTERVENČNÍ ZÁSOBY Intervenční zásoby Množství intervenčních zásob obilovin v EU 27 k Plodina Celkem Pšenice ob. Ječmen Žito Kukuřice Počáteční zásoby Přijaté množství Prodané množství vnitřní trh export pomoc nejchudším osobám pomoc nejchudším osobám ztráty/korekce Hrubý zůstatek Vázané množství: vnitřní trh export pomoc nejchudším osobám pomoc nejchudším osobám Čistý zůstatek Množství v nabídce Pramen: SZIF CIRCA, intervenční zásoby ( pův. 4110); novější data nebyla v době vydání k dispozici t Světový trh s cereáliemi podle FAO (mil.t) Světový trh s obilovinami 2010/ / / /14 odhad 2014/15 predikce ( ) Produkce 2 257, , , , ,0 Nabídka 2 780, , , , ,6 Utilizace 2 273, , , , ,4 Obchod 288,8 319,5 308,7 354,9 338,0 Koncové sklady 501,1 521,6 505,1 578,6 624,7 Pramen: FAO Cereal Supply and Demand Brief k Světový trh s pšenicí podle FAO (mil.t) Světový trh s pšenicí 2010/ / / /14 odhad 2014/15 predikce ( ) Produkce 653,8 702,5 660,6 717,2 722,6 Nabídka 843,9 887,2 841,4 875,5 898,4 Utilizace 658,4 698,9 687,3 687,8 702,6 Obchod 127,9 147,3 140,1 157,2 150,0 Koncové sklady 184,7 180,8 158,3 175,8 192,2 Pramen: FAO Cereal Supply and Demand Brief k

5 ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČR, INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH TRHŮ Zahraniční obchod ČR Dovoz a vývoz obilovin, kukuřice a olejnin od počátku roku 2014 Dovoz Vývoz Název Množství v t Jednotková cena v Kč/t Množství v t Množství v t Jednotková cena v Kč/t Množství v t Pšenice celkem , , , , , ,7 z toho pšenice durum 9 455, , , , , ,5 Žito , , ,7 896, , ,9 Ječmen celkem , , , , , ,8 Oves 422, ,8 122, , , ,9 Kukuřice , , , , , ,5 Semena řepky olejky , , , , , ,2 Pramen: Podle údajů ČSÚ zpracoval TIS ČR SZIF Poznámka : Celní statistika zpětně provádí úpravu údajů o zboží, - údaj není k dispozici; od května 2006 je hodnocen ZO ČR podle nomenklatury zboží KN (8); Zahraniční obchod sledovaný ČSÚ zahrnuje dovoz a vývoz zboží mezi Českou republikou a ostatními zeměmi včetně Evropské unie. Dovoz: V období od do ve srovnání s předchozím měsícem se dovoz pšenice celkem do České republiky snížil na 4 439,1 t. Největší množství pšenice pocházelo ze Slovenska, odkud bylo dovezeno 1 304,9 t, tj. 29,4 %. U importu ječmene do ČR došlo k jeho snížení, a to celkem o 958,5 t na 1 954,4 t. U dovozu žita došlo tento měsíc k jeho zvýšení o 615,8 t na 4 493,7 t, jednotková cena činila celkem 4 027,4 Kč/t. Ze Slovenska za sledovaný měsíc pocházelo celkem 2 286,9 t importů žita. Importy se zvýšily u kukuřice o 9 918,6 t na úroveň ,9 t. Sledované importy semen řepky olejky se v tomto měsíci snížily na 5 675,6 t (o 8 865,5 t, tedy o 61,0 %). Informace ze zahraničních trhů Velkoobchodní ceny obilovin v Chorvatsku v roce 2014 Vývoz: V říjnu 2014 se snížil export pšenice celkem k předchozímu měsíci o 772,0 t na ,7 tun, jednotková cena činila 4 535,8 Kč/t. Do Německa bylo prodáno ,9 tj. 84,2 % pšenice. Sledovaný měsíc přinesl u ječmene zvýšení exportu o 3 659,3 t (+32 %) na celkových ,8 t za jednotkovou cenu 5 053,1 Kč/t. Hlavní vývozní zemí bylo Slovensko, kam se exportovalo 29,3 %, tj t ječmene. Kukuřice bylo v tomto měsíci vyvezeno celkem ,5 t za jednotkovou cenu 2 612,3 Kč/t. Sledovaný celkový export semen řepky olejky se v tomto měsíci snížil, a to celkovým úhrnem o 3 740,8 t (-13 %) na celkových ,2 t za jednotkovou cenu 7 955,2 Kč/t. Období týden 2014 Trend vývoje Komodita CENA rozdíl % Pšenice Kukuřice Mouka T-550 hrubá Pramen: TISUP; ceny jsou uvedeny bez DPH (22%); min. 1,20 1,20 1,20 0,00 max. 1,50 1,51 1,59 0,08 HRK/t prům. 1,33 1,49 1,59 0,10 6,71% min. 0,80 0,80 0,80 0,00 max. 1,10 1,10 1,02-0,08 prům. 1,01 0,96 0,85-0,11-11,46% min. 2,30 2,30 2,30 0,00 max. 2,45 2,67 2,57-0,10 prům. 2,41 2,57 2,48-0,09-3,50% 5

6 INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH TRHŮ Ceny obilovin a kukuřice v Polsku XII/2014 PLN/t Komodita Min. Max. Průměr Min. Max. Průměr Min. Max. Průměr Pšenice Ječmen Oves Žito Kukuřice Pramen: Ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi - Rynek zbóz Průměrné ceny obilovin na burzách v Rakousku za období 2013/14 EUR/t Komodita Burza listopad srpen září říjen listopad Pšenice měkká Vídeň 194,00 189,00 193,00 191,00 198,50 Wels 180,00 152,50 152,50 152,50 160,00 Ječmen krmný Vídeň 173,50-138,50 124,00 136,00 Wels 185,00 142,50 137,50 134,50 142,50 Žito Vídeň - 152,50 153,50-149,00 Wels 150,00 152,50 152,50 152,50 152,50 Kukuřice krmná Vídeň ,00 116,00 - Wels 177,50 172,50-130,00 140,00 Pramen: AMA AgrarMarkt Austria; Měsíční nákupní ceny potravinářských a krmných obilovin na Slovensku XI/2014 EUR/t Komodita Nákupní cena od zemědělských výrobců listopad 2014 ( /t) Vývoj průměrných cen XI 14 / X 14 XI 14 / 13 Min. Max. průměr /t % /t % Pšenice potravinářská (E) 115,00 170,00 154,64-1,15-0,7 3,45 2,3 Potravinářská (A) 125,00 180,00 151,51 1,67 1,1-14,71-8,8 Ječmen sladovnický 140,00 201,60 179,32 5,93 3,4-28,54-13,7 Žito potravinářské 103,00 135,00 117,07-10,37-8,1-6,27-5,1 Pšenice krmná 100,00 190,00 115,46-8,12-6,6-29,25-20,2 Pramen: ATIS Správa o trhu s obilninami a zemiakmi Poznámka: Nákupní cena je cena bez DPH a bez dopravy; Ceny zemědělských výrobců obilovin v Maďarsku, období 2014/15 HUF/t Komodita Týden Pšenice potravinářská , , , , ,54 Pšenice krmná , , , ,32 Kukuřice krmná , , , , ,10 Ječmen krmný , , , ,85 Pramen: AKII; Poznámka: - data nejsou k dispozici 6

7 CENY PRŮMYSLOVÝCH VÝROBCŮ KRMIV, ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČR INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH TRHŮ KRMIVA Ceny průmyslových výrobců Vývoj průměrných cen průmyslových výrobců krmných směsí Kč/t Název krmné směsi KS pro prasata nad 65 kg KS pro výkrm brojlerů KS pro předvýkrm prasat červenec srpen září říjen červenec srpen září říjen 7 089, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,60 KS pro nosnice 7 633, , , , , , , ,51 Pramen: ČSÚ - = údaj není k dispozici Zahraniční obchod ČR Dovoz a vývoz krmiv a zbytků z potravinářského průmyslu od počátku roku 2014 Název Otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky Množství v t Dovoz Jednotková cena Kč/t Množství v t Množství v t Vývoz Jednotková cena Kč/t Množství v t , ,5 366, , , ,1 Zbytky škrobárenské 5 659, ,9 799,4 11, ,1 2,8 Řízky řepné 2 540, ,6 344, , , ,3 Bagasa a jiné cukrovar. odpady 118, ,0 2, , ,1 321,0 Pivovarnické nebo lihovarnické mláto , , , , ,0 567,3 Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též rozdrcené , , , , , ,6 Pramen: Podle údajů ČSÚ zpracoval TIS ČR SZIF k Poznámka: Celní statistika zpětně provádí úpravu údajů o zboží; - = údaj není k dispozici;od května 2006 je hodnocen ZO ČR podle nomenklatury zboží KN (8); Zahraniční obchod sledovaný ČSÚ zahrnuje dovoz a vývoz zboží mezi Českou republikou a ostatními zeměmi včetně Evropské unie. Dovoz: V období od do se ve srovnání s předchozím měsícem zvýšil dovoz pokrutin a jiných pevných zbytků, též rozdrcených, do ČR, a to o 854 t (+15,5 %) na 6 361,4 t za jednotkovou cenu 5 452,6 Kč/t. Pivovarnického nebo lihovarnického mláta bylo za sledovaný měsíc dovezeno celkem 2 638,2 t. Import otrub se proti září snížil o 112,7 t (-23,5 %) na celkových 366,1 t za jednotkovou cenu Kč/t. Za stejné období bylo dovezeno celkově 799,4 t škrobárenských zbytků (+118 %). Vývoz: V období od do se ve srovnání s minulým měsícem zvýšil export pivovarnického nebo lihovarnického mláta z ČR o 134,3 t (+31,0 %) na celkových 567,3 t za jednotkovou cenu 2 459,1 Kč/t. Vývoz otrub se proti minulému měsíci zvýšil o 3 497,8 t na celkových t. Export řepných řízků dosáhl v aktuálním měsíci úrovně ,3 t, tedy o t více než v předchozím měsíci. Vývoz pokrutin a jiných pevných zbytků se ve sledovaném měsíci zvýšil na úroveň ,6 t (+87 %). 7

8 INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH TRHŮ Informace ze zahraničních trhů Průměrné měsíční odbytové ceny krmných směsí na Slovensku říjen 2014 Název krmné směsi Drůbež Prasata Hovězí dobytek výkrm brojlerů, startér výkrm brojlerů, růst výkrm brojlerů, finální Slovensko celkem Vývoj cen XI 2014 X 2014 XI 14 / X 14 X 14 / 13 /t /t /t % /t % ,72 304,27-10,55-3,5-23,07-7,3 254,00 287,48-33,48-11,6-49,89-16,4 nosnice 215,88 231,87-15,99-6,9-30,75-12,5 startér 432,42 443,88-11,46-2,6-25,82-5,6 předvýkrm 257,00 254,54 2,46 1,0-26,31-9,3 dokrm 229,34 227,33 2,01 0,9-3,23-1,4 prasnice rodící 206,06 204,24 1,83 0,9-5,16-2,4 prasnice kojící 258,91 261,97-3,06-1,2-16,93-6,1 telata, startér 285,16 281,68 3,49 1,2-24,75-8,0 mladý dobytek výkrm dojnice 268,74 259,83 8,91 3,4-27,82-9,4 Pramen: ATIS Správa o trhu s obilninami a zemiakmi; novější data nabyla v době vydání k dispozici Poznámka: Ceny jsou uvedené bez DPH a bez dopravy. - = ceny nebyly v uvedeném období k dispozici. Měsíční srovnání průměrných odbytových cen mlýnských krmiv od zpracovatelů Název produktu XI 2014 X 2014 XI 14 / X 14 X 14 / 13 /t /t /t % /t % Krmná mouka 115,16 113,41 1,75 1,5-3,86-3,2 Otruby 71,88 71,54 0,34 0,5-16,27-18,5 Pramen: ATIS Správa o trhu s obilninami a zemiakmi Poznámka: Ceny jsou uvedené bez DPH a bez dopravy. Průměrné prodejní ceny šrotu a otrub zjištěné v nejvýzn. mlýnech v Polsku 2014 Výrobek Druh Cena (PLN/kg) Strukturovaný obrat (%) V pytlích Otruby Šrot Volně ložené Otruby Šrot žitné ,5 4,4 3,7 2,1 pšeničné ,5 18,8 22,7 19,0 žitné ,0 0,0 0,0 0,0 pšeničné ,0 0,0 0,0 0,0 žitné ,1 9,1 11,4 7,2 pšeničné ,7 67,6 62,1 71,6 žitné ,0 0,0 0,0 0,0 pšeničné ,3 0,0 0,1 0,0 Pramen: Ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi - Rynek zbóz Poznámka: * - nedostatečný počet respondentů, - = údaj není k dispozici. 8

9 INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH TRHŮ Obchodní ceny krmných směsí v Maďarsku za rok 2013/14 HUF/t Název krmné směsi červen červenec srpen září říjen říjen.13 KS pro výkrm brojlerů 0 3 týden předvýkrm týden vlastní výkrm týden konečná fáze KS pro výkrm prasat I. fáze II. fáze III. fáze Pramen: AKII; novější data nebyla v době vydání k dispozici; Poznámka: - = ceny nebyly k dispozici Referenční ceny listopad 2014 IVP-11/2014 = EUR 101, Pšenice potravinářská Krmný ječmen Kukuřice na zrno Transdanubia (HU) 149,14-120,83 Budapešť 161,15 132,67 122,96 Brno Bratislava 153,16 108,59 105,99 Mnichov 162,00 141,00 147,00 Boloňa 191,00 179,00 163,00 Ljubljana 186,26-127,15 Rouen/ fob Rhin* 174,72 - *137, Transdanubia (HU) 157,88-120,66 Budapešť 162,62 133,89 127,03 Brno 145,62 119,62 124,90 Bratislava 142,20 102,84 118,26 Mnichov 165,00 143,00 148,00 Boloňa 191,00 181,00 162,00 Ljubljana 184,68-138,11 Rouen/ fob Rhin* 175,22 163,72 *137, Transdanubia (HU) 163,55 129,53 125,43 Budapešť 163,38 134,51 130,24 Brno Bratislava 159,05 99,97 106,12 Mnichov 165,00 143,00 148,00 Boloňa 192,00 183,00 159,00 Ljubljana 173,88-128,92 Rouen/ fob Rhin* 180,72 169,50 *141,72 Pramen: AgrarMarkt Austria; 9

10 STATISTICKÝ PŘEHLED, VÝHLEDY EU 28, AKTUALITY Termínované obchody burzy MATIF (Marché à Terme International de France, Paris) a WCE Pšenice /t leden ,75 172,50 182,25 leden ,25 205,50 207,50 březen ,00 175,25 182,75 březen ,00 203,00 204,25 květen ,75 177,25 184,50 květen ,25 202,25 202,50 Kukuřice leden ,25 149,00 152,75 leden ,50 174,00 176,25 březen ,25 152,25 155,50 březen ,25 174,50 176,00 červen ,00 156,00 158,75 červen ,25 177,50 178,75 Řepka (MATIF) únor ,50 336,50 343,25 únor ,00 373,75 378,75 květen ,50 338,25 344,25 květen ,25 373,75 377,50 srpen ,00 338,75 344,00 srpen ,75 370,50 372,75 Řepka (WCE) leden ,45 304,58 309,60 leden ,20 341,68 343,00 březen ,53 306,48 310,38 březen ,60 348,32 349,46 květen ,89 307,18 311,45 květen ,51 353,76 354,40 Poznámka: WCE = Winnipeg Commodity Exchange, Kanada; Pramen: AgrarMarkt Austria Export a import řepkového oleje v Polsku tis. EUR; tuny Obd.I-IX Export 2013 Export 2014 Import 2013 Import 2014 země/jedn. tis. EUR tuny země tis. EUR tuny země tis. EUR tuny země tis. EUR tuny celkem celkem celkem celkem ČR ČR Rakousko ČR Slovensko Německo Belgie Kypr Německo Slovensko Bělorusko Německo Norsko Bulharsko Čína V. Británie Nizozemí Norsko Dánsko Slovensko Rakousko Maďarsko Francie Ukrajina Pramen: Ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi Situace na vnitřním trhu obilovin v EU Pšenice setá potravinářská /t Ječmen krmný /t Kukuřice krmná /t FR Rouen 191,65 FR Rouen 176,65 FR Bordeaux 157,65 BE Antverpy 193,00 DE Hannover 172,00 DE Hamburg 180,00 DE Hamburg 200,00 AT Wien - HU Budapešť 131,95 HU Budapešť 166,54 PL Zachodni 143,68 AT Wien - PL Zachodni 169,33 Ječmen sladovnický /t PL Zachodni 136,59 AT Wien 173,00 FR Creil (dvouřadý) 209,65 Žito potravinářské /t Pšenice setá krmná /t DE Mannheim 214,50 DE Hamburg 166,00 DE Hamburg 188,00 PL Zachodni 176,55 PL Slaski 123,71 Pramen: SZIF, Externí zápis ŘVO (14 840; pův. 4110) z ; 10

11 STATISTICKÝ PŘEHLED, VÝHLEDY EU 28, AKTUALITY Měsíční tržní ceny EU 28 za říjen 2014 /t Období: XI-2014 Státy Pš. krmná Pšenice Kukuřice krmná Komodita Ječ.slad. Ječ. krmný Žito Rakousko 146,05 161,45 130,36-137,39 151,01 Belgie 166,13 184,67 160,47-169,57 - Bulharsko 134,47 148,75 119,17-132,30 - Kypr ,08 - Česká republika 126,92 150,06 129,95 165,72 119,59 142,02 Německo 158,77 169,95 155,05 202,25 149,40 155,10 Dánsko - 171,94-194, Estonsko 138,22 163, ,13 117,92 Španělsko - 181,95 168,83 173,37 171,79 - Finsko - 154,07-152,83 124,33 - Francie 150,55 182,10 143,94 191,71 164,41 - Řecko - 151,67 145,00-152,22 - Chorvatsko - 164,29 115,40-116,13 - Maďarsko 136,90 158,91 119,39-132,55 - Irsko 169, ,49 - Itálie - 182,73 152,47-166,65 - Litva 129,74 162,45 123,33 171,08 133,30 49,06 Lucembursko Lotyšsko 129,53 171, ,56 114,20 Malta Nizozemí 174,07-161,00-171,08 - Polsko 147,23 157,27 129,17 167,25 136,00 115,71 Portugalsko 185,47-169,08-186,37 - Rumunsko 138,93 166,57 119,92-146,79 - Švédsko - 171, ,55 - Slovinsko - 183,20 131, Slovensko 116,94 151,18 108,43-104,29 - Velká Británie 160,87 215,64-160,26 149,77 - Pramen: Pramen: EK Odhady světové produkce cereálií říjen 2014 Cereálie celkem PŠENICE KUKUŘICE 11/12 12/13 odhad 14/15 predikce 13/14 odhad mil.t Produkce Obchod Spotřeba Hlavní exportéři* Produkce Obchod Spotřeba Hlavní exportéři* Produkce Obchod Spotřeba Pramen: INTERNATIONAL GRAINS COUNCIL, GMR No. 450 k Poznámka: * = Argentina, Austrálie, Kanada, EU, Kazachstán, Rusko, Ukrajina, USA; 11

12 STATISTICKÝ PŘEHLED, VÝHLEDY EU 28, AKTUALITY Pšenice by měla svoji produkční výkonnost ve světě zvýšit celkem o 4,7 mil.t na 717,2 mil. t (2013/ /15) viz následující graf: (pozn. 2014/15* = odhad produkce k ) mil.t Světová produkce pšenice EU 28 mil.t 2000 Odhadovaná produkce pšenice, kukuřice, cereálií celkem za období 2013/ / ,41 990, ,5 717,2 655,0 2012/ / /15* ,5 717,2 948,3 982,3 Pšenice měkká Pšenice měkká Kukuřice Kukuřice Cereálie celkem Cereálie celkem U pšenice se odhadovaná světová produkce zvýší o 4,7 mil.t na 717,2 mil. t, produkce kukuřice by se měla zvýšit o 34,0 mil. t na 982,3 mil. t, Pramen:IGC, GMR No.450 u celosvětové produkce cereálií se očekává snížení produkce o 0,20 % na celkových 1 990,4 mil. t. Ceny komodit na plodinové burze podle očekávání mírně rostly Ceny komodit na Plodinové burze Brno před koncem roku podle očekávání mírně rostou. Největší zvýšení ceny Aktuálně stojí tuna potravinářské pšenice až korun, tuna krmné pšenice až korun. Čím je obilí kvalitnější, tím je dražší. zaznamenaly oba Kvalitnější mají především ti typy pšenice a krmný ječmen. Cena krmné zemědělci, kteří sklízeli v létě do příchodu dešťů. pšenice rostla více První seance burzy než o 5,5 procenta, vyplývá z informací, které burza zveřejnila. v příštím roce se uskuteční 6. ledna. Plodinová burza Brno sleduje ceny zemědělských komodit od roku "Důvodem je nutnost dokončit letošní smlouvy," uvedl sekretář Podrobné informace s tabulkou najdete na str.2 dole tohoto zpravodaje. burzy Karel Zezula. Pramen: graf: měsíční vývoj cen pšenice, Chicago Board of Trade 12

13 STATISTICKÝ PŘEHLED, VÝHLEDY EU 28, AKTUALITY Češi loni snědli méně pečiva i masa. Za potraviny utratili přes 24 tisíc Spotřeba bílého pečiva v Česku loni meziročně klesla o desetinu. Lidé jedli také méně chleba, maso a ryby. Zvýšila se naopak konzumace mléka, ovoce či zeleniny. Ukazují to aktuální data Českého statistického úřadu. Češi se také oproti roku 2012 uskromnili v pití alkoholu a kouření. Celková útrata za potraviny a nápoje stoupla na víc než 24 tisíc korun. V roce 2013 došlo ve spotřebě obilovin a pekárenských výrobků k podstatným změnám v porovnání s předcházejícím rokem, uvedl ČSÚ v komentáři k výsledkům. Spotřeba chleba meziročně klesla o dva kilogramy na 39,3 kg na osobu. Pšeničného pečiva snědl každý obyvatel ČR v průměru 51,2 kilogramu, o desetinu méně než předloni. Naopak spotřeba trvanlivého pečiva se zvýšila takřka o 13 procent na 9,6 kg. Lidé snědli proti roku 2012 také více rýže a těstovin. Průměrná spotřeba masa se meziročně snížila o 3,4 procenta na 74,8 kilogramu. Lidé jedli ve srovnání s rokem 2012 méně vepřového, hovězího i drůbežího. Ve spotřebě ryb statistici zaznamenali meziroční pokles o 7,5 procenta na 5,3 kilogramu. Mléka loni každý Čech vypil průměrně 62,3 litru, o 5,6 procenta meziročně víc. Naopak spotřeba sýrů byla o pět procent nižší, a činila 12,7 kilogramu. Změna jídelníčku Jídelníček obyvatel Česka se od roku 1989 změnil. Jedí méně masa, chleba či brambor, naopak více zeleniny, rýže, bílého pečiva, ale také sladkostí. Češi pijí také více nealkoholických nápojů i alkoholu než před 25 lety. Lidé jedí relativně zdravěji než dříve, za obezitou, které přibývá především u dětí, stojí hlavně nedostatek pohybu, míní odborníci. Menší útrata za potraviny Podle odhadu Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) zveřejněného v loňské zprávě o stavu zemědělství klesla celková spotřeba potravin v Česku loni o 1,6 procenta. Hlavním důvodem bylo snížení kupní síly. Lidé kupovali méně především potraviny živočišného původu, u rostlinných produktů spotřeba stagnovala. Lidé za potraviny a nealkoholické nápoje zaplatili loni ročně v průměru zhruba Kč na osobu, meziročně bezmála o tři procenta více. Více než čtvrtina výdajů za potravinářské zboží připadla na maso a masné výrobky. Obliba ovoce z mírného pásma roste Kromě výše zmíněných položek stoupla i spotřeba ovoce, a to o tři procenta na 76,8 kilogramu. O pět procent vzrostla konzumace ovoce mírného pásma, jižního ovoce snědli Češi stejně jako v roce Zeleniny se snědlo v průměru okolo 83 kilogramů, meziročně o 6,5 procenta více. Na růstu se podílela především vyšší spotřeba rajčat, cibule, mrkve a melounů. Konzumace brambor se snížila o procento na 68 kilogramů. Spotřeba alkoholických nápojů vyjádřená v hodnotě čistého lihu naopak meziročně klesla o 1,5 procenta na 9,8 litru. Mírně se snížila spotřeba piva, vína i lihovin. Kuřáci snížili spotřebu cigaret o dvě procenta na 1904 kusů na hlavu. Pramen: zpravy.e15.cz/byznys/zemedelstvi/ 13

14 STATISTICKÝ PŘEHLED, VÝHLEDY EU 28, AKTUALITY Svět - produkce, exporty, nabídka a využití celkem Produkce Exporty Nabídka Využití Pšenice celkem celkem Potraviny Krmivo Argentina 2012/13 8,0 3,7 8,7 4,1 0,3 2013/14 odhad 9,2 2,5 9,4 4,2 0,4 2014/15 výhled 12,5 7,0 14,2 4,5 0,4 Austrálie 2012/13 22,5 18,7 29,7 2,0 3,6 2013/14 odhad 27,0 19,3 31,3 1,9 4,0 2014/15 výhled 24,0 18,5 29,0 1,9 3,2 Kanada 2012/13 27,2 19,4 33,2 2,8 4,2 2013/14 odhad 37,5 23,5 42,7 2,9 4,8 2014/15 výhled 27,5 23,2 37,3 2,9 4,5 EU-28* 2012/13 131,6 23,5 147,8 54,4 45,9 2013/14 odhad 143,1 32,8 156,0 54,2 44,0 2014/15 výhled 154,4 30,1 168,7 54,3 51,5 Kazachstán 2012/13 9,8 7,2 15,8 2,3 1,8 2013/14 odhad 13,9 8,4 16,1 2,2 1,7 2014/15 výhled 13,0 6,0 14,8 2,3 2,0 Rusko 2012/13 37,7 11,2 50,1 16,0 11,7 2013/14 odhad 52,1 18,5 58,5 16,5 12,4 2014/15 výhled 60,0 22,7 66,0 16,6 13,5 Ukrajina 2012/13 15,8 7,1 21,4 5,8 3,5 2013/14 odhad 22,3 9,5 25,3 5,8 3,5 2014/15 výhled 24,9 10,3 28,8 5,7 4,4 USA 2012/13 61,8 27,4 85,3 25,0 10,6 2013/14 odhad 58,0 32,0 82,1 25,5 6,2 2014/15 výhled 55,1 25,2 75,8 25,5 5,0 SVĚT CELKEM 2012/13 655,0 140,6 846,2 465,4 135,2 2013/14 odhad 712,5 154,7 881,7 476,0 131,9 2014/15 výhled 717,2 150,4 904,2 484,0 131,2 Pramen: INTERNATIONAL GRAINS COUNCIL, GMR No. 450 k Pozn.:EU 28* = včetně Chorvatska mil.t 14

15 STATISTICKÝ PŘEHLED, VÝHLEDY EU 28, AKTUALITY Svět - produkce, exporty, nabídka a využití celkem Produkce Exporty Nabídka Využití Zrniny celkem celkem Potraviny Krmivo Argentina 2012/13 45,6 28,0 47,4 4,5 8,3 2013/14 odhad 42,6 22,6 45,9 4,6 8,9 2014/15 výhled 42,6 25,5 48,3 4,9 9,3 Austrálie 2012/13 34,0 25,3 43,2 2,3 8,2 2013/14 odhad 39,7 26,8 45,0 2,2 8,1 2014/15 výhled 35,1 25,0 41,0 2,2 7,0 Kanada 2012/13 51,6 25,8 61,7 3,1 17,2 2013/14 odhad 66,2 30,1 75,1 3,1 20,0 2014/15 výhled 49,1 28,1 64,9 3,1 18,7 EU-28* 2012/13 273,5 33,7 318,5 63,5 153,2 2013/14 odhad 300,7 44,4 343,3 63,3 161,7 2014/15 výhled 321,0 42,3 357,8 63,6 167,8 Kazachstán 2012/13 12,1 7,4 18,6 2,5 3,4 2013/14 odhad 17,5 8,8 20,0 2,5 4,0 2014/15 výhled 16,1 6,4 18,6 2,6 4,1 Rusko 2012/13 67,1 15,5 82,5 18,6 28,6 2013/14 odhad 88,6 24,7 96,7 19,5 31,9 2014/15 výhled 100,6 29,1 108,7 19,7 35,1 Ukrajina 2012/13 45,6 22,0 53,8 7,3 14,3 2013/14 odhad 62,5 32,2 67,8 7,3 15,5 2014/15 výhled 63,1 31,7 70,4 7,1 16,8 USA 2012/13 347,8 48,6 405,5 31,5 125,7 2013/14 odhad 427,8 86,9 479,1 32,0 142,2 2014/15 výhled 435,8 74,9 494,5 32,2 145,4 SVĚT CELKEM 2012/ ,1 268, ,1 633,8 773,6 2013/14 odhad 1 994,4 307, ,6 649,2 838,9 2014/15 výhled 1 990,4 296, ,8 659,9 861,7 Pramen: INTERNATIONAL GRAINS COUNCIL, GMR No. 450 k Pozn.:EU 28* = včetně Chorvatska mil.t 15

16 STATISTICKÝ PŘEHLED, VÝHLEDY EU 28, AKTUALITY Kanada zvýšila prognózu ohledně produkce pšenice Kanada zvýšila svoji prognózu ohledně produkce domácí pšenice. Tamní zemědělci sklidili větší množství této plodiny, než předpokládala v říjnu vládní statistická agentura. Produkce pšenice dosáhne 29,3 mil. tun, ve srovnání s předchozí prognózou 27,5 mil. tun, přičemž rekordní produkce byla v roce 2013, a to 37,5 mil. t, uvedl Statistický úřad v Kanadě. Průměrný odhad analytiků dotazovaných agenturou Bloomberg byl tun. Pramen: PŘEJEME VÁM DO NOVÉHO ROKU především pevné zdraví, hodně štěstí i úspěchů v roce 2015 Váš tým spolupracovníků TIS ČR SZIF Kurzy devizového trhu - Česká národní banka - platnost od EUR = 27,785 CZK 1 CAD = 19,869 CZK 1 USD = 23,505 CZK 1 GBP = 35,532 CZK 100 HUF = 8,694 CZK 1 PLN = 6,445 CZK 1 CHF = 23,136 CZK 1 RON = 6,178 CZK Vydavatel TIS ČR, SZIF Státní zemědělský intervenční fond Ve Smečkách 33, Praha 1 Odpovědný pracovník Ing. Tomáš Materna vedoucí oddělení agrární informatiky tel.: fax: Komoditní manager Ing. Jiří Očenášek komoditní manager tel : fax: cz Rozmnožování anebo rozšiřování tohoto zpravodaje nebo jeho části jakýmkoliv způsobem je zakázáno, s výjimkou případů povolených autorským zákonem nebo předchozího písemného souhlasu TIS ČR SZIF. Údaje obsažené v tomto zpravodaji jsou pouze informativního charakteru a nemají závaznou povahu. Jejich citace je možná pouze s uvedením zdroje TIS ČR SZIF. 16

11říjen 2014 ZPRÁVA O TRHU OBILOVIN, OLEJNIN A KRMIV. Komoditní zpravodajství. OBILOVINY Vývoj cen zemědělských výrobců

11říjen 2014 ZPRÁVA O TRHU OBILOVIN, OLEJNIN A KRMIV. Komoditní zpravodajství. OBILOVINY Vývoj cen zemědělských výrobců Ročník XIV., měsíčník, 2.12. 2014 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 577, fax: 222 871 536 e-mail: tis.obiol@szif.cz ZPRÁVA O TRHU OBILOVIN, OLEJNIN A KRMIV Vývoj cen: Obsah: Pšenice potravinářská...

Více

Vliv socio-ekonomických faktorů na spotřebu potravin

Vliv socio-ekonomických faktorů na spotřebu potravin Vliv socio-ekonomických faktorů na spotřebu potravin Ing. Olga Štiková Ing. Helena Sekavová Ing. Ilona Mrhálková č. 95 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ing.

Více

Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013

Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Leden 2014 Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013 O B S A H S H R N U T Í... 3 I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE... 6 I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY...

Více

Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014)

Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014) Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014) Výsledky českého průmyslu v roce 2013 v kontextu trhu EU a výhled na rok 2014 Vývoj průmyslu v roce 2013 Průmyslová

Více

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2011

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2011 ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2011 Praha 2012 Vydavatel: Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Dittrichova 21 128 01 Praha 2 Zelená linka

Více

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz ZPRÁVA TÝDNE CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN Česká ekonomika v 1. čtvrtletí značně přidala Předběžný odhad ČSÚ o vývoji domácí ekonomiky v 1. čtvrtletí 2015 příjemně

Více

Vliv přistoupení ČR k EU na spotřebitelské ceny v České republice

Vliv přistoupení ČR k EU na spotřebitelské ceny v České republice Vliv přistoupení ČR k EU na spotřebitelské ceny v České republice Materiál k informaci pro vládu Česká republika přistoupí k EU pravděpodobně v květnu 2004. Analýzy ČNB shrnuté v tomto materiálu ukazují,

Více

Studie, březen 2010. Vývoj rezidenčního trhu v roce 2009

Studie, březen 2010. Vývoj rezidenčního trhu v roce 2009 Studie, březen 2010 Vývoj rezidenčního trhu v roce 2009 2 Obsah Úvod 5 1 Makroekonomický vývoj 6 1.1 Ekonomický vývoj v evropském měřítku 6 1.2 Ekonomický vývoj v ČR 7 1.3 Vývoj sektoru stavebnictví 9

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2014

VÝVOJ EKONOMIKY ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2014 VÝVOJ EKONOMIKY ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 214 Vícetématické informace Praha, 23. 3. 215 Kód publikace: 32193-14 Č. j.: 57 / 215-1 Pořadové číslo v roce: 4 Zpracoval: Odbor Kancelář předsedkyně Ředitel odboru:

Více

INDIKÁTORY TRENDŮ EKONOMIKY, VNITŘNÍHO TRHU, CESTOVNÍHO RUCHU ODRAZ KRIZE

INDIKÁTORY TRENDŮ EKONOMIKY, VNITŘNÍHO TRHU, CESTOVNÍHO RUCHU ODRAZ KRIZE Úvodní poznámka Dosavadní průběh roku 2009 potvrzuje v reálném vývoji jak mezinárodního, tak tuzemského cestovního ruchu očekávané důsledky hospodářské krize. Celosvětové přehledy, jakož i národní statistiky

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 květen 2013 OBSAH Shrnutí vývoje v roce 2012... 3 1. Makroekonomická situace a vnější vztahy... 5 1.1. Makroekonomická situace... 5 1.2. Devizový trh... 7 2.

Více

Predikce vývoje ocelářského průmyslu ČR

Predikce vývoje ocelářského průmyslu ČR Predikce vývoje ocelářského průmyslu ČR na období r. 2015 2020 s výhledem do r. 2030 Duben 2015 Zpracováno Odvětvovým svazem hutnictví železa 1. Úvod Vývoj v ocelářském průmyslu od r. 2007 (jak v Evropské

Více

STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR

STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR Objednatel: Ministerstvo financí České republiky Zhotovitel: Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR Výzkumné centrum PEF

Více

I. Shrnutí. 1. Prognózy a skutečnost

I. Shrnutí. 1. Prognózy a skutečnost I. Shrnutí 1. Prognózy a skutečnost Veličina II/01 III/01 IV/01 skuteč. progn. skuteč. progn. skuteč. Spotřebitelské ceny r/r, % 4,0 4,0 4,1 4,3 4,6 m/m, % 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4 Čistá inflace r/r, % 2,9

Více

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova?

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova? SMARTstavebnictví Strategický Management Analýzy Rozhovory Trendy červen 2011 Jak zelená je vaše budova? Zelené budovy developerům peníze vydělávají a uživatelům šetří str. 12 Hledání nových trhů jako

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vývoj kurzu české koruny v letech 1993 až 2012 Antonín Zelenka Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně. Veškeré

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ Z POHONNÝCH HMOT V ČESKÉ REPUBLICE - KDYŽ VÍCE ZNAMENÁ MÉNĚ

SPOTŘEBNÍ DAŇ Z POHONNÝCH HMOT V ČESKÉ REPUBLICE - KDYŽ VÍCE ZNAMENÁ MÉNĚ NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ FAKULTA VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE SPOTŘEBNÍ DAŇ Z POHONNÝCH HMOT V ČESKÉ REPUBLICE - KDYŽ VÍCE ZNAMENÁ MÉNĚ Autoři: doc. Ing. Miroslav Ševčík. CSc. Ing. Aleš Rod ODBORNÁ STUDIE

Více

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu 1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu 1.1. Záměry schváleného rozpočtu Státní rozpočet České republiky na rok 2013 byl schválen Poslaneckou sněmovnou

Více

Vývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce v ČR a EU na počátku hospodářské krize. Tomáš Kozelský Jan Vlach

Vývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce v ČR a EU na počátku hospodářské krize. Tomáš Kozelský Jan Vlach Vývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce v ČR a EU na počátku hospodářské krize Tomáš Kozelský Jan Vlach VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc.

Více

ČÁST I EKONOMICKÝ RŮST, STRUKTURA ČESKÉ EKONOMIKY, AGREGÁTNÍ POPTÁVKA

ČÁST I EKONOMICKÝ RŮST, STRUKTURA ČESKÉ EKONOMIKY, AGREGÁTNÍ POPTÁVKA Aktuální vývoj české ekonomiky v kontextu hospodářskéé politiky Pavel Tuleja, katedra ekonomie, Obchodně podnikatelská fakulta v Karvinéé 1 ČÁST I EKONOMICKÝ RŮST, STRUKTURA ČESKÉ EKONOMIKY, AGREGÁTNÍ

Více

Olga Kopáčová TRENDY VE ZPRACOVÁNÍ CEREÁLIÍ S PŘIHLÉDNUTÍM ZEJMÉNA K CELOZRNNÝM VÝROBKŮM

Olga Kopáčová TRENDY VE ZPRACOVÁNÍ CEREÁLIÍ S PŘIHLÉDNUTÍM ZEJMÉNA K CELOZRNNÝM VÝROBKŮM Olga Kopáčová TRENDY VE ZPRACOVÁNÍ CEREÁLIÍ S PŘIHLÉDNUTÍM ZEJMÉNA K CELOZRNNÝM VÝROBKŮM 2007 O. Kopáčová, 2007 ISBN 978-80-7271-184-0 Obsah 1.Úvod...5 2. Cereální výrobky ve výživě v ČR...6 3. Obecná

Více

Novým prezidentem PK ČR se stal Ing. Miroslav Toman, CSc.

Novým prezidentem PK ČR se stal Ing. Miroslav Toman, CSc. Číslo 10 Ročník VIII 9. října 2007 Cena 16 Kč Vážení čtenáři, na straně 10 11 na 5 otázek odpovídá: Ing. Petr Cingr, ředitel divize masné výroby, AGROFERT HOLDING, a. s., a předseda představenstva společnosti

Více

Konkurenční schopnost. České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ

Konkurenční schopnost. České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ 2010 Konkurenční schopnost České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ Z H KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY 2010 VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ KONKURENČNÍ SCHOPNOST

Více

I tradiční značka potřebuje promyšlenou péči. Rozhovor s ing. Martinem Štruplem, generálním ředitelem společnosti Hamé str. 12

I tradiční značka potřebuje promyšlenou péči. Rozhovor s ing. Martinem Štruplem, generálním ředitelem společnosti Hamé str. 12 ročník II., www.retailinfo.cz Člověk na dovolené nenakupuje podle letáků str. 14 Manažerem roku 2011 pro odvětví obchodu se stal Miloš Škrdlík z Brněnky str. 16 Čerstvé potraviny: strašák nebo konkurenční

Více

ROČENKA CHOVU OVCÍ A KOZ V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2013

ROČENKA CHOVU OVCÍ A KOZ V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2013 Českomoravská společnost chovatelů, a. s. Benešovská 123 252 09 Hradištko GPS: 14 24 55 E; 49 51 54 N tel: +420 257 896 444 fax: +420 257 740 491 datová schránka: 4vndkx2 E-mail: cmsch@cmsch.cz http://www.cmsch.cz

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED. 29. červen - 3. červenec 2015

TÝDENNÍ PŘEHLED. 29. červen - 3. červenec 2015 TÝDENNÍ PŘEHLED 29. červen - 3. červenec 2015 Zavírací hodnota Týden 3 měsíce Začátek roku Rok Roční min Roční max PX 982-1.3-6.4 3.7-1.5 901 1,058 CZK/EUR 27.10 0.5 1.6 2.1 1.2 27.10 28.32 CZK/USD 24.41-0.1

Více

VLIV VELKÝCH FIREM NA EKONOMIKU ČESKÉ REPUBLIKY

VLIV VELKÝCH FIREM NA EKONOMIKU ČESKÉ REPUBLIKY VLIV VELKÝCH FIREM NA EKONOMIKU ČESKÉ REPUBLIKY Vysoká škola ekonomická v Praze Milan Damborský, Taťána Hornychová Obsah Manažerské shrnutí... 2 1. Úvod... 5 2. Hodnocení role velkých společností v ekonomice...

Více

Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky

Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky Ing. Marcela Cupalová, Ph.D. Srovnávací studie č. 2.096 listopad 2011 PI 2.096 2 Obsah: ÚVOD... 2 CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH

Více

Analýza potřeb subjektů tvořící inovační prostředí Zlínského kraje

Analýza potřeb subjektů tvořící inovační prostředí Zlínského kraje závěrečná zpráva Analýza potřeb subjektů tvořící inovační prostředí Zlínského kraje I. Loučková a kol. Analýza potřeb subjektů tvořících inovační prostředí Zlínského kraje Sociotrendy, 2011 ISBN 978-80-904888-2-3

Více

Úroveň a pohyb nákladů práce, nominálních a reálných mezd v ČR a vybraných členských státech EU v letech 2000 a 2006

Úroveň a pohyb nákladů práce, nominálních a reálných mezd v ČR a vybraných členských státech EU v letech 2000 a 2006 Úroveň a pohyb nákladů práce, nominálních a reálných mezd v ČR a vybraných členských státech EU v letech 2000 a 2006 (monografie zaměřená na mezinárodní komparaci) Ivo Baštýř VÚPSV, v.v.i. Praha 2008 Publikace

Více