IS OKslužby. Modul OKslužby - poskytovatel. Uživatelská příručka. (verze dokumentu 2.9)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IS OKslužby. Modul OKslužby - poskytovatel. Uživatelská příručka. (verze dokumentu 2.9)"

Transkript

1 (verze dokumentu 2.9) V Praze dne: OKsystem s.r.o. Na Pankráci 125, Praha 4 Tel: , Fax: ,

2 Záznamy o verzích a popis změn Verze Datum Popis změny Změny oproti poslední verzi 1.8 Formuláře žádosti o dotace na rok 2011 se mění takto: Změna formuláře Společné údaje žádosti pro příspěvkové organizace: Nově se zadává typ zřizovatele a informace, zda je poskytovatel veřejným zdrav. zařízením. Změna formuláře Detail služby žádosti: Nové údaje k vyplnění: Převažující cílová skupina, Specifika služby, Podíl působnosti v jednotlivých krajích Změna formuláře Struktura uživatelů: Pro druh služby Pečovatelská služba se nově zadává počet uživatelů služby, kterým je poskytována dle zákona bez úhrady. Změna formuláře Personální zajištění: Nově je vyžadováno zadání počtu dobrovolníků a u vybraných pracovních zařazení úvazky za minulý rok. U pracovních smluv se nezadává počet měsíců. Usnadnění zadávání působnosti v krajích na formuláři detail služby. Aktualizace nákladových položek pro žádosti o dotace na rok 2011 a dále Aktualizace obrázků u personálního zajištění Aktualizace popisu úloh výkazů sociálních služeb s ohledem na novou metodiku vykazování, převzetí dat výkazů z předcházejícího roku a import dat z jiných SW. Oprava vysvětlení k údaji o počtu let praxe na kartě zaměstnanců Změny žádosti o dotace: Předchůdce služby (viz kap a 6.2.3) Struktura uživatelů ke dni podání žádosti (viz kap ) Určení, zda dohoda o provedení práce spadá do přímé péče (viz kap ) Formulář struktury uživatelů obsahuje pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou tabulku počtu uživatelů ve vztahu k lůžkové kapacitě (viz kap ) Aktualizace příručky, zejména doplnění nově vykazovaných informací: souhrnné náklady na zaměstnance podle pozic, počty použití opatření omezujících pohyb osob, počty odmítnutí uzavření smlouvy s klientem Nová funkce: aktualizace dat z registru (viz kap ) Copyright 2014 OKsystem s.r.o. verze 2.9 Strana 2

3 Obsah 1 Účel aplikace Kdo a kdy Kdo a kdy může podat žádost o dotaci Kdo a kdy podává výkaz sociálních služeb Společné prvky všech formulářů Spuštění aplikace Menu aplikace - kde co najdete Žádosti o dotace Jak na to doporučený postup Postup vyplnění a podání žádosti Vyplňování žádosti více uživateli současně Vyplnění nové žádosti o dotace Společné údaje žádosti Detail služby na žádosti Předchůdce služby Struktura uživatelů služby Personální zajištění Pracovní smlouvy Dohody o provedení práce Dohody o pracovní činnosti Rozpočet služby Zdroje financování Tisk žádosti Kontrolní tisk Tisk podané žádosti Aplikační kontrola vyplnění údajů o službě Podání žádosti Kontrola žádosti před podáním Vlastní podání žádosti Jak si ověřím, že žádosti byla podána Podané žádosti, přiznaná výše dotace a hodnocení Prohlížení a tisk Prohlížení hodnocení a přiznané výše dotace Vzít žádost zpět Oprava podané žádosti na základě výzvy MPSV Náhled do registru poskytovatelů Výkazy sociálních služeb Jak na to doporučený postup Postup vyplnění a podání výkazu Vyplňování žádosti více uživateli současně Copyright 2014 OKsystem s.r.o. verze 2.9 Strana 3

4 8.2 Vyplnění výkazu Výkaz sociálních služeb Detail objektu Budova Převzetí objektů z výkazu podaného za minulý rok Poskytování sociální služby Informace o pobytové formě Informace o ambulantní formě Informace o terénní formě Karty uživatelů Činnosti vykazované za celou službu Činnosti poskytnuté anonymním uživatelům Náklady Výnosy Příjmy od obcí Příjmy od krajů Souhrnné náklady na zaměstnance Opatření omezující pohyb osob Odmítnutí uzavření smlouvy Karty zaměstnanců Karta zaměstnance Převzetí karet zaměstnanců z podaného výkazu za minulý rok Pracovní pozice a minimální požadované vzdělání Import dat z jiných programů Kontrola formální správnosti výkazu Aktualizace dat z registru Podání výkazu Uzamčení výkazu, kontrola a podání Jak si ověřím, že výkaz byl podán Podané výkazy Prohlížení Vzít výkaz zpět Uživatelský účet Změna vlastního hesla Oprávnění Práce s uživatelským účtem Změna hesla jiného uživatele Změna uživatelského jména nebo ové adresy uživatele Změna platnosti uživatelského účtu Změna oprávnění Nemohu se přihlásit Přihlášení uživatelé Copyright 2014 OKsystem s.r.o. verze 2.9 Strana 4

5 1 Účel aplikace Aplikace OKslužby poskytovatel je součástí informačního systému OKslužby. Je určena registrovaným poskytovatelům sociálních služeb k podání: a) žádostí o dotace ze státního rozpočtu b) výkazů o poskytovaných sociálních službách 2 Kdo a kdy 2.1 Kdo a kdy může podat žádost o dotaci Aplikace umožní podat žádost o dotaci ze státního rozpočtu poskytovateli, který: 1. je registrován v registru poskytovatelů sociálních služeb a 2. má sídlo na území ČR a 3. má registrovanou alespoň jednu sociální službu, kterou bude podle údajů uvedených v registru poskytovatelů poskytovat alespoň jeden den v období, na které žádá o dotaci. Žádost o dotaci lze vytvořit a podat pouze v rámci termínů vyhlášených MPSV. Na určitý dotační rok MPSV plánuje vyhlašovat více termínů k podání žádosti V rámci jednoho vyhlášeného termínu může poskytovatel podat pouze jednu žádost. Vyhlášený termín podání je určen obdobím, ve kterém lze podat žádost. Období končí závazným termínem podání žádostí. Po uplynutí období již není možné pro vyhlášený termín žádost dodatečně podat. Je-li žádost podána před koncem tohoto období, může být kdykoli do konce období vzatá zpět, provedena v ní změna a opět do konce období podána. Nepřehlédněte: Před zahájením vytváření žádosti si překontrolujte, zda údaje v registru poskytovatelů týkající se Vaší organizace a registrovaných služeb jsou aktuální. Oprava údajů registru provedená až v průběhu vyplňování žádosti se v žádosti již neprojeví a může Vám zkomplikovat vlastní podání žádosti. Zásadní nesrovnalosti brání podání žádosti! Změny vzniklé po vlastním podání žádosti o dotace (změna sídla, čísla účtu, statutárního orgánu aj.) je poskytovatel povinen oznámit MPSV. 2.2 Kdo a kdy podává výkaz sociálních služeb Povinnost podat výkaz má každý poskytovatel sociálních služeb uvedený v registru poskytovatelů sociálních služeb. Poskytovatel podává jeden výkaz za všechny své služby, které poskytoval alespoň jeden den v roce, za který výkaz podává. Copyright 2014 OKsystem s.r.o. verze 2.9 Strana 5

6 Nepřehlédněte: Před zahájením vytváření výkazu si překontrolujte, zda údaje v registru poskytovatelů týkající se identifikačních údajů Vaší organizace (název, sídlo, IČ, právní forma) jsou aktuální. Na výkazu musí být tyto údaje uvedeny aktuální, nikoli platné k roku, za který se výkaz podává. Náhledem do registru poskytovatelů zkontrolujte, zda seznam sociálních služeb s ohledem na období jejich poskytování je správný, zda obsahuje všechny sociální služby, které jste v roce, za který výkaz podáváte, poskytovali. Současně zkontrolujte, zda seznam s ohledem na období poskytování neobsahuje nějakým nedopatřením sociální služby, které jste ve skutečnosti neposkytovali. Zjistíte-li nesrovnalosti, nevytvářejte výkaz, ale kontaktujte příslušný registrační orgán a domluvte se na jejich odstranění. Upozorňujeme, že změny v registru, zadané až v průběhu vytváření výkazu, se ve výkazu neprojeví. Zásadní nesrovnalosti brání podání výkazu! 3 Společné prvky všech formulářů Formulář: okno, které obsahuje další prvky, do kterých se zaznamenávají odpovídající údaje, nebo kterými se vyvolávají další akce Tlačítko: slouží k vyvolání akce, zpravidla zobrazení dalšího formuláře či potvrzení platnosti. Ukázání kurzorem na tlačítko zobrazí krátkou charakteristiku akce. Tlačítka bývají nejčastěji ve formě ikony. Pole se seznamem: tento prvek umožňuje po "rozbalení" seznamu zvolit jako platný údaj některou z nabízených možností Zaškrtávací políčko: zaškrtnutím nebo naopak zrušením zaškrtnutí uplatníme nebo naopak zrušíme platnost příslušného údaje Přepínač: slouží k volbě jedné z nabídnutých možností Název tlačítka Vybrat Nový Detail Opravit Zrušit Načíst Ikona Základní ovládací tlačítka Popis funkce Vyvolá formulář pro výběr údajů Vyvolá formulář pro založení nového záznamu Vyvolá formulář pro zobrazení detailních informací o aktuálně zvoleném záznamu Vyvolá formulář pro opravu údajů aktuálně zvoleného záznamu Zruší, smaže, stornuje záznam Načte obsah tabulky podle definované podmínky Copyright 2014 OKsystem s.r.o. verze 2.9 Strana 6

7 Název tlačítka Komentář Tiskárna Přidat Odebrat Nápověda Ikona Popis funkce Vyvolá formulář pro zadání poznámky Vyvolá formulář pro tisk Vyvolá formulář pro přidání položky do seznamu Odebere položku ze seznamu Zobrazí nápovědu k formuláři Tlačítka OK a Zpět: Na všech formulářích jsou v pravém dolním rohu použita tlačítka OK a Zpět. Tlačítko OK uloží data, Zpět se vrátí (po kontrolním dotazu) na nadřízený formulář. Tlačítko Zpět je funkčně identické s křížkem v pravém horním rohu formuláře. Dokud neopustíte formulář, a provedené změny neuložíte, nejsou vámi zapsané údaje uloženy v paměti a v případě přerušení internetového spojení mohou být zapomenuty. Barvy na formulářích: Žlutá - údaj povinný pro uložení dat při zavření formuláře Bílá - povinné údaje, jejich nevyplnění je sice povoleno pro zavření formuláře, ale před vlastním podáním bude jejich vyplnění aplikace vyžadovat. Šedá - automaticky dopočítávané nebo převzaté údaje, nelze přímo vyplňovat Pohyb kurzoru v tabulkách Po buňkách (polí) tabulek se kurzor pohybuje stejně jako např. v programu MS Excel: na klávesu TAB po řádcích, na klávesu Enter po sloupcích. Nápověda: Na vybraných tlačítkách a polích formulářů se při podržení kurzoru zobrazí nápovědný text vysvětlující daný prvek formuláře, tzv. tooltip. Tooltip je implementován jen na těch prvcích formulářů, kde má podrobnější vysvětlení smysl. Nápověda k celému formuláři se zobrazí kliknutím na ikonu Nápověda (viz základní ovládací tlačítka) nebo na klávesu F1 Upozornění: Po přihlášení vás po hodině nečinnosti aplikační server automaticky odpojí. Vámi vyplněné údaje se ukládají až v okamžiku uzavření formuláře!! Proto průběžně ukládejte zapisované údaje zavřením formuláře. Pokud potřebujete přerušit vyplňování žádosti (např. jdete na oběd), nenechávejte formulář otevřený, zavřete jej, a tím se data bezpečně uloží. V případě závady internetového spojení anebo po hodině nečinnosti budou vyplněné ale neuložené údaje ztraceny. 4 Spuštění aplikace Podmínky ke spuštění aplikace včetně adresy, ze které se spouští, najdete na: Copyright 2014 OKsystem s.r.o. verze 2.9 Strana 7

8 Zde jsou také uvedeny dvě varianty spuštění aplikace. Na této webové stránce budou uveřejňovány také aktuální informace o stavu provozu systému. Při prvním přihlášení se zobrazí dialog k akceptaci bezpečnostního certifikátu pro automatické načítání změn aplikace OKslužby poskytovatel.: Přijetí potvrďte kliknutím na tlačítko Always. Pokud byste použili pouze tlačítko Yes, pak při dalším spuštění aplikace se dialog znova zobrazí. Pro vlastní přihlášení do aplikace se zobrazí přihlašovací formulář: Své přihlašovací jméno a heslo nikomu nesdělujte. Slouží k identifikaci Vaší práce s aplikací. Pro první přihlášení použijete jméno a heslo uvedené na protokolu obdrženém od MPSV. Po přihlášení: 1) změňte své heslo a 2) doporučujeme také změnit přidělené uživatelské jméno. Postupy najdete v kapitolách 9.1 Změna vlastního hesla a Změna uživatelského jména nebo ové adresy uživatele. Po přihlášení budete vyzváni k zadání své ové adresy. Na tuto adresu Vám v případě, že své heslo nebo uživatelské jméno zapomenete, budou zaslány nové přihlašovací údaje. Pokud ovou adresu nezadáte, budete se muset v případě problémů s přihlášením obrátit na svého kolegu, který Vám bude moci pomoci jen v případě, že bude mít oprávnění správy systému. Podrobněji je řešení problémů s přihlášením popsáno v kapitole 9.4 Nemohu se přihlásit Copyright 2014 OKsystem s.r.o. verze 2.9 Strana 8

9 K aplikaci nemůžete být přihlášení pod stejným účtem vícekrát. Pokud si například omylem spustíte aplikaci podruhé, zobrazí se toto hlášení: Zvolíte-li Ano, pak změny, které jste v předchozím přihlášení provedli změny na některém formuláři a neuložili jste je zavřením formuláře, budou zapomenuty. Toto hlášení se může zobrazit také v případě, kdy vaše předchozí přihlášení bylo ukončeno z důvodu nečinnosti. Pak je nutno kliknout na tl. Ano. 5 Menu aplikace - kde co najdete Po přihlášení do aplikace se otevře obrazovka, která obsahuje v horní i levé části hlavní menu pro práci s aplikací. Copyright 2014 OKsystem s.r.o. verze 2.9 Strana 9

10 6 Žádosti o dotace Podmínkou pro vyplnění a podání žádosti je uživatelské oprávnění podat žádost nebo delegování podání. Pokud bude obsluha pouze žádost připravovat, stačí oprávnění práce se žádostí. Podrobněji v kap. 9.2 Oprávnění. 6.1 Jak na to doporučený postup Postup vyplnění a podání žádosti Pro úspěšné vyplnění a podání žádosti doporučujeme tento postup: 1) Zkontrolujte údaje evidované v registru poskytovatelů o vašich poskytovaných službách Otevřete si náhled do registru poskytovatelů sociálních služeb a zkontrolujte, zda údaje evidované o vší organizaci jsou aktuální a zda seznam sociálních služeb, doba jejich poskytování a seznamy zařízení, ve kterých jsou poskytovány, jsou úplné. V případě nesrovnalostí nevytvářejte žádost, ale kontaktujte příslušný registrační orgán a domluvte se na jejich odstranění. Podrobněji v kapitole 7 Náhled do registru poskytovatelů. 2) Spusťte úlohu Nová žádost Podrobněji v kapitole Společné údaje žádosti. 3) Zkontrolujte údaje o vaší organizaci převzaté do žádosti z registru poskytovatelů Jestliže zjistíte nesoulad v názvu, adrese, IČ nebo právní formě, údaje neukládejte, ukončete aplikaci a kontaktujte registrující orgán. Podrobněji v kapitole Společné údaje žádosti. 4) Vytvořte seznam registrovaných služeb, na které budete žádat o dotaci Podrobněji v kapitole Společné údaje žádosti. 5) Pro každou službu z vytvořeného seznamu vyplňte: a) Na formuláři Detailu služby doplňte údaje o kapacitě služby a zvolte program podpory. V případě volby programu A určete prostřednictvím kterých krajů žádáte o dotaci a zadejte okresy působnosti v těchto krajích. Podrobněji v kapitole Struktura uživatelů služby. b) Z formuláře Detailu služby klikněte na ikonu Struktura uživatelů a vyplňte rozdělení uživatelů služby podle stupně závislosti a věku. Rozdělení se vyplňuje pouze pro služby sociální péče. Podrobněji v kapitole Struktura uživatelů služby. c) Z formuláře Detailu služby klikněte na ikonu Personální zajištění a zadejte personální zajištění služby na rok, na který žádáte o dotaci, včetně výše nákladů a výše požadované dotace na jednotlivé položky personálního zajištění. Celkové výše nákladů na personální zajištění a požadované výše dotace se automaticky přepíší do rozpočtu služby. Podrobněji v kapitole Personální zajištění. d) Z formuláře Detailu služby klikněte na ikonu Rozpočet a doplňte ostatní položky rozpočtu služby na rok, na který žádáte o dotaci, včetně celkové požadované dotace za jednotlivé položky. V případě vybraného programu A rozepište Copyright 2014 OKsystem s.r.o. verze 2.9 Strana 10

11 celkovou výši požadované dotace na částky požadované prostřednictvím zvolených krajů. Podrobněji v kapitole Rozpočet služby. e) Z formuláře Detailu služby klikněte na ikonu Zdroje financování a doplňte zdroje financování služby na rok, na který žádáte o dotaci. Do seznamu zdrojů se automaticky načte výše požadované dotace, o kterou žádáte. Celková výše zdrojů financování musí odpovídat celkové výši plánovaného rozpočtu. Podrobněji v kapitole Zdroje financování. f) Proveďte aplikační kontrolu správnosti vyplnění dat žádosti týkajících se dané služby. Podrobněji v kapitole Aplikační kontrola vyplnění údajů o službě. Informace žádosti týkající se dané služby si můžete kdykoli vytisknout. Podrobněji v kapitole Tisk žádosti. 6) Proveďte závěrečnou kontrolu žádosti Pro závěrečnou kontrolu zamkněte žádost, aby jiný z Vašich kolegů ji po dobu závěrečné kontroly nemohl měnit. Při zamčení aplikace provede kontrolu správnosti vyplnění žádosti a upozorní vás na chyby, které by bránily vlastnímu podání žádosti. Pokud sami zjistíte chyby, žádost odemkněte a proveďte úpravu žádosti. Podrobněji v kapitole Kontrola žádosti před podáním 7) Podejte žádost Vlastní podání žádosti je možné pouze, je-li žádost uzamčena proti dalším úpravám. Vyplníte čestné prohlášení, ve kterém uvedete aktuální vaši pozici v organizaci, aktuální statutární orgán vaší organizace a v případě, že vaše organizace má ke dni podání závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státnímu fondu aj. po lhůtě splatnosti, uvedete o nich stručnou informaci. Aplikace provede závěrečnou kontrolu a, je-li vše v pořádku, akceptuje vaši žádost. Jako doklad o podání si můžete vytisknout žádost, ve které je uvedeno datum a čas podání včetně jména uživatele, který žádost podal. Podrobněji v kapitole Vlastní podání žádosti Vyplňování žádosti více uživateli současně Aplikace umožňuje vyplňovat žádost více uživateli současně. Použita je metoda tzv. optimistického zamykání. To znamená, že v případě, kdy dva nebo více uživatelů vyplňují stejný záznam, uloží se změna toho uživatele, který byl nejrychlejší a uložil změnu jako první. Ostatním uživatelům aplikace při pokusu o uložení oznámí, že již někdo jiný záznam změnil a jejich provedená změna se neuloží a aplikace ji zapomene. Jestliže bude žádost vyplňovat více uživatelů současně, zorganizujte si práci podle těchto pravidel: Jeden uživatel vyplní společné údaje a vytvoří seznam služeb, na které chcete žádat o dotace. Údaje týkající se vybraných služeb pak může vyplňovat současně více uživatelů, avšak kterýkoli formulář obrazovky týkající se dané služby, může vyplňovat současně jen jeden uživatel. To znamená: Údaje týkající se jednotlivých služeb mohou současně vyplňovat různí uživatelé. V rámci jedné služby může současně jeden uživatel vyplňovat formulář detailu služby, jiný formulář struktury uživatelů, jiný uživatel formulář pracovních smluv, jiný dohod o provedení prací a jiný dohod o pracovní činnosti. Copyright 2014 OKsystem s.r.o. verze 2.9 Strana 11

12 Jiný uživatel může současně vyplňovat formulář rozpočtu a jiný zdrojů financování. A současně jiný může ještě upravovat společné údaje žádosti. Před uzamčení žádosti před podáním je nutné, aby se obsluha přesvědčila, že ostatní její kolegové již žádost nevyplňují viz kapitola 10 Přihlášení uživatelé. Po uzamčení totiž aplikace odmítne uložit změny žádosti, které právě zadali. Jaké musí mít uživatelé nastavená oprávnění je popsáno v kapitole 9.2 Oprávnění. Změna oprávnění je popsána v kapitole Změna oprávnění. 6.2 Vyplnění nové žádosti o dotace Nová žádost se zakládá, postupně vyplňuje i podává přes úlohu spouštěnou z hlavního menu aplikace: Žádosti o dotace / Nová žádost. Spuštěním úlohy se zobrazí formulář Společné údaje. Pokud jste již jednou úlohu spustili a uložili data na formuláři, pak se při opětovném spouštění úlohy zobrazuje dotaz, zda si chcete vyplněná data žádosti pouze prohlížet anebo chcete žádost dále vyplňovat. Poznámka: toto hlášení se nezobrazuje v případě, kdy nelze žádost upravovat (např. je-li zamčená pro závěrečnou kontrolu před podáním žádosti viz kapitola 6.3 Podání žádosti Společné údaje žádosti Formulář Společné údaje obsahuje údaje o organizaci podávající žádost. Tyto údaje jsou načteny z registru poskytovatelů sociálních služeb. Proto při prvním otevření formuláře zkontrolujte zejména: název vaší organizace, IČ, právní formu a adresu sídla. Zjistíte-li, že tyto údaje nejsou aktualizovány, obraťte se urychleně na příslušný krajský úřad, který registraci provedl se žádostí o změnu údajů. Formulář zavřete křížkem. Žádost o dataci začněte vyplňovat až po provedení změny v registru. Nové údaje z registru se totiž načtou vždy jen při prvním otevření tohoto formuláře. Pokud jste na formuláři již zadali číslo účtu a čekáte na aktualizaci v registru, je nutno žádost smazat a pak otevřít formulář znova. Neaktualizované údaje statutárních orgánů nebo kontaktní osoby a ostatní kontakty nebrání podáni žádosti (na žádosti můžete tyto údaje přímo upravit podle skutečnosti viz kapitola Vlastní podání žádosti). Samozřejmě, nahlaste neprodleně i tyto změny příslušnému krajskému úřadu. Copyright 2014 OKsystem s.r.o. verze 2.9 Strana 12

13 Vyplňte: Příspěvkové organizace vyplní typ svého zřizovatele (stát, kraj, město/obec) a určí, zda nejsou veřejným zdravotnickým zařízením: Další vyplňované údaje: Plátce DPH: Bankovní spojení: Zvolte jednu možnost Zadejte předčíslí a číslo účtu, číslo banky vyberte z nabídky. Pokud v nabídce svou banku nenajdete, kontaktujte hotline. Kontaktní osoba: Vyberte z osob uvedených v registru: nebo Zadejte novou osobu Zadanou osobu změníte kliknutím na ikonu Úpravy kontaktní osoby. Kontakty: Zadejte alespoň jeden kontakt na vaši organizaci: telefon, . Kontakt zadáte kliknutím na ikonu Nový kontakt. Kontakt změníte kliknutím na ikonu Úpravy kontaktu. Kontakt zrušíte ikonou Smazat kontakt. Pro uložení formuláře je nutné alespoň vyplnit bankovní spojení. Jestliže další údaje nevyplníte, budete na ně upozorněni kontrolou před podáním žádosti. Jejich vyplnění je pro vlastní podání žádosti nutné. Copyright 2014 OKsystem s.r.o. verze 2.9 Strana 13

14 Služby A samozřejmě je nutné vyplnění seznamu služeb, na které žádáte o dotace. Přidání služby Kliknutím na ikonu Přidat službu k žádosti se zobrazí hlášení upozorňující na nutnost kontroly aktuálnosti informací o službách uvedených v registru a nabídkový formulář obsahující seznam registrovaných služeb. Zaškrtněte službu(y) na které chcete žádat o dotaci (služby můžete kdykoli později na žádost přidávat) a klikněte na OK. Pokud máte registrováno více služeb, můžete pro snadnější výběr použít tyto funkce: změnit si setřídění (implicitní setřídění je dle identifikátoru, další nabídka: dle obce zařízení nebo názvu zařízení) a vyhledávání služby dle identifikátoru: při zapisováním číslic identifikátoru aplikace nastavuje kurzor na nejvhodnější službu. Můžete si také zobrazit náhled na informace o službě v registru a zkontrolovat údaje v registru. Formulář detailu služby v registru je popsán v kapitole 7 Náhled do registru poskytovatelů. Poznámka: Je-li jedna služba uvedena ve více zařízení, pak jako název zařízení a obec se použije zařízení, ve kterém je nejdříve stále služba vykonávána. Copyright 2014 OKsystem s.r.o. verze 2.9 Strana 14

15 Vyplňování dat žádosti služby Formulář Detail služby pro vyplňování dalších informací žádosti otevřete tak, že kliknete myší na vybranou službu v seznamu služeb na žádosti a kliknete na ikonu Editace/detail služby. Jestliže váš seznam služeb, na které žádáte o dotaci je rozsáhlý, můžete si pro snadnější vyhledání služby tento senam vhodně setřídit: dle identifikátoru (implicitně), názvu služby, názvu zařízení nebo obce zařízení. Smazání služby Pokud jste službu na žádost zavedli omylem, můžete všechny vyplněné údaje o této službě smazat: klkněte myší na název této služby a pak na ikonu Smazání služby. Na formuláři Společné údaje jsou vpravo dole ikony pro: vygenerování žádosti ve formátu PDF, podání žádosti (zamčení žádosti, kontrola, čestné prohlášení a vlastní podání) viz kapitola 6.3 Podání žádosti, smazání celé žádosti (smazat lze jen nepodanou žádost) Detail služby na žádosti Formulář Detail služby je hlavním formulářem pro vyplnění všech náležitostí žádosti o dotace pro danou službu. Formulář obsahuje informace o službě, volbu dotačního programu a na spodním okraji ikony pro otevření dalších potřebných formulářů, týkajících se dané služby: struktura uživatelů služby (jen pro služby skupiny sociální péče), personální zajištění služby, rozpočet služby a zdroje financování služby. Copyright 2014 OKsystem s.r.o. verze 2.9 Strana 15

16 Název služby: Kapacita Poznámka kapacity Název služby je povinný údaj pro uložení záznamu. Údaje týkající se kapacity jsou povinné pro podání žádosti, ale pokud je ještě nevyplníte, aplikace povolí zavřít formulář. Pokud jste v předminulém roce službu v dané formě neposkytovali, zapište 0 a tuto skutečnost uveďte v poznámce. Poznámku otevřete ikonou. Volba dotačního programu: a) Pokud zvolíte program A, zobrazí se seznam krajů působnosti podle registru. Pouze prostřednictvím těchto krajů můžete žádat o dotaci v rámci programu A. U všech krajů uveďte orientační odhad působnosti v %. Celkový součet působnosti se musí rovnat 100%. Jestliže působíte ve více krajích ve stejném rozsahu, zaškrtněte políčko automaticky počítat podíl působnosti v krajích rovnoměrně a podíl působnosti se automaticky spočte. Podíl působnosti se udává u všech krajů působnosti, i u těch, jejichž prostřednictvím o dotace žádat nebudete. Pak zaškrtněte kraje, jejichž prostřednictvím chcete žádat o dotaci. Sloupec výše dotace nevyplňujte, jedná se jen o kontrolní údaje, který se načte po vyplnění formuláře Rozpočtu. Pro zaškrtnuté kraje je nutno zadat okresy působnosti. Umístěte kurzor na vybraný kraj a klikněte na ikonu Výběr okresů: zaškrtněte okresy působnosti. Okresy působnosti je nutno určit pro všechny kraje, jejichž prostřednictvím žádáte o dotaci. b) Zvolíte-li program B, zobrazí se seznam všech krajů působnosti podle registru a dále seznam všech zbývajících krajů v ČR. Kraje působnosti, které jsou uvedeny v registru, jsou označeny. Zadejte orientační odhad procentuální působnosti ve všech krajích. Působnost musíte zadat v krajích uvedených v registru a případně i v dalších krajích, jestliže i ty se vztahují do působnosti vaší služby. Jedná-li se o celorepublikovou službu, zapište působnost ve všech krajích ČR. Jestliže působíte ve více krajích ve stejném rozsahu, zaškrtněte políčko automaticky počítat podíl působnosti v krajích rovnoměrně a podíl působnosti se automaticky spočte. Převažující cílová skupina: Z nabídky cílových skupin služby, které jsou zadány v registru, vyberte převažující cílovou skupinu. Specifika služby: Uveďte zásadní informace o sociální službě, které mají vliv na rozpočet služby i požadavek na poskytnutí dotace. Neopakujte informace uváděné v jiných částech žádosti. Tyto informace se mohou týkat např. úhrad za fakultativní činnosti u sociálních služeb poskytovaných dle zákona bez úhrady, důvodů pro nárůst požadavku na dotaci oproti minulému roku apod. Poznámka: Na formuláři je také ikona pro zobrazení informací z registru: seznam zařízení, ve kterých je služba provozována, provozní doba, typy cílových skupin a věkové kategorie cílových skupin. Na formuláři se nic nevyplňuje. Copyright 2014 OKsystem s.r.o. verze 2.9 Strana 16

17 6.2.3 Předchůdce služby Sociální služba má předchůdce služby tehdy, jestliže vznikla přeregistrováním z jiné služby nebo vznikla jako nástupce jedné nebo více služeb téhož nebo různých poskytovatelů anebo vznikla vyčleněním z jiné služby téhož nebo jiného poskytovatele případně sloučením několika služeb. Předchůdce služby se uvádějí pouze v případě, jestliže poskytování služby bylo zahájeno v roce předcházejícím roku dotace anebo bude zahájeno v roce dotace. Ikona pro otevření formuláře Předchůdce služby se na formuláři Detail služby žádosti nabízí podle data počátku poskytování služby. Za předchůdce služby se považují pouze služby poskytované bezprostředně před zahájením poskytování nástupnické služby. Jestliže služba žádné předchůdce nemá, formulář Předchůdce služby nevyplňujte. Kliknutím na ikonu Nový záznam se zobrazí formulář Registrované služby pro výběr služby. Implicitně jsou nabízeny služby daného poskytovatele. Služby, které jsou předchůdcem, označíte kliknutím na pole Vybrat. Výběr potvrdíte tl. OK. Vysvětlující komentář uvedete Kliknutím na ikonu výběru za názvem poskytovatele lze poskytovatele změnit a zobrazit služby jiného poskytovatele. Hledaného poskytovatele lez vyhledat podle IČ nebo podle názvu. Copyright 2014 OKsystem s.r.o. verze 2.9 Strana 17

18 6.2.4 Struktura uživatelů služby Struktura uživatelů služby se vyplňuje pouze pro služby skupiny služby sociální péče. Služby poskytované ambulantní a terénní formou: Formulář Struktura uživatelů má pro služby poskytované ambulantní nebo terénní formou dvě části: struktura uživatelů ke dni podání žádostí (aktuální stav struktury uživatelů služby) odhad struktury uživatelů služby na rok dotace Pokud v daném stupni závislosti nebo věku nemáte žádné uživatele služby, vyplňte nulu. Pokud službu ke dni podání žádostí ještě neposkytujete, vyplňte nuly. Z toho uživatelů bez úhrady: Údaje se vyplňuje pouze pro pečovatelskou službu. Vyjadřuje počet uživatelů z celkového počtu uživatelů, kterým je pečovatelská služba v souladu s 75, odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb. poskytována bez úhrady. Služby poskytované pobytovou formou: Jestliže je služba poskytována pobytovou formou, formulář obsahuje obdobné tabulky: Struktura uživatelů služby k lůžkové kapacitě ke dni podání žádosti a Odhad struktury uživatelů služby k lůžkové kapacitě v roce dotace. Tabulky se vyplňují ve vztahu k lůžkové kapacitě. Jedná se o kvalifikovaný odhad struktury uživatelů. Poskytovatel uvede průměrný odhadovaný počet uživatelů v jednotlivých stupních závislosti tak, aby jejich součet odpovídal počtu lůžek. Nejedná se o počet všech odhadovaných uživatelů služby (tj. rodných čísel), ale o odhadovou obsazenost lůžkové kapacity jednotlivými stupni závislosti uživatelů. Odlehčovací služby poskytované pobytovou a současně terénní nebo ambulantní formou: Jestliže jsou odlehčovací služby poskytovány pobytovou formou a také ambulantní a terénní nebo (jednou z nich), obsahuje formulář tabulky struktury uživatelů pro ambulantní a terénní formy a tabulky pro struktury uživatelů vzhledem k lůžkové kapacitě. Copyright 2014 OKsystem s.r.o. verze 2.9 Strana 18

19 6.2.5 Personální zajištění Formulář Personální zajištění otevřete z formuláře Detail služby žádosti. Formulář obsahuje rekapitulace informací o pracovních smlouvách, dohodách o provedení práce a dohodách o pracovní činnosti, o nákladech a požadované celkové výši dotace a údaje o dobrovolnících. V rekapitulacích dohod se zobrazuje přepočet na celé úvazky, který provádí aplikace automaticky podle metodiky MPSV. Na formuláři se přímo zadává pouze počet dobrovolníků a počet jimi odpracovaných hodin. Údaje o pracovních smlouvách a dohodách se zadávají a mění až na příslušných formulářích: pracovní smlouvy, dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti. Úvazky za minulý rok: Jestliže byla služby poskytována i v roce předcházejícím roku dotace, uveďte u vybraných pracovních zařazení celkové počty úvazků. Jestliže služby poskytována nebyla, zapište 0. Počet dobrovolníků: Uveďte počet dobrovolníků podílejících se na zajištění sociální služby. Počet odpracovaných hodin Uveďte počet hodin odpracovaných dobrovolníky. Formulář pro vyplnění pracovních smluv nebo dohod otevřete kliknutím na příslušnou ikonu smluv nebo dohod (viz obrázek), které chcete vyplňovat nebo upravovat. Copyright 2014 OKsystem s.r.o. verze 2.9 Strana 19

20 Pracovní smlouvy Formulář pro vyplnění nebo úpravy záznamů pracovních smluv se z formuláře Personálního zajištění otevře kliknutím na ikonu Detail pracovních smluv. Otevře se formulář Pracovní smlouvy: Údaje o pracovních smlouvách, počty pracovníků, úvazků, měsíců, nákladů a výši dotace se zadávají dle tohoto rozdělení pracovního zařazení: 1 pracovníci v přímé péči (součtový údaj, nevyplňuje se) 1.1 sociální pracovníci 1.2 pracovník v sociálních službách (součtový údaj, nevyplňuje se) přímá obslužná péče základní výchovná nepedagogická činnost pečovatelská činnost činnosti pod dohledem soc. pracovníka 1.3 zdravotničtí pracovníci 1.4 pedagogičtí pracovníci 1.5 manželští a rodinní poradci 1.6 další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují soc. služby 2 ostatní pracovníci (součtový údaj, nevyplňuje se) 2.1 vedoucí pracovníci 2.2 administrativní pracovníci 2.3 ostatní pracovníci Nový záznam se založí kliknutím na ikonu Nová pracovní smlouva. Údaj kód se vyplní automaticky po výběru pracovního zařazení. Můžete zadávat každou pracovní smlouvu zvlášť anebo uvést souhrnně počet pracovníků daného typu pracovního zařazení. Sloupec Upřesnění je povinný pouze tehdy, pokud zvolíte pracovní zařazení ostatní pracovníci. U ostatních typů pracovního zařazení můžete pole Upřesnění použít v případě, potřebujete-li si zpřehlednit vámi vyplňované údaje. Copyright 2014 OKsystem s.r.o. verze 2.9 Strana 20

21 Do sloupce Náklady uvádějte celkové osobní náklady, tj. včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění, které hradí zaměstnavatel za své zaměstnance, a dalších osobních nákladů, které je zaměstnavatel za zaměstnance podle platných právních předpisů povinen odvádět. Blíže viz část V bod 11 Metodiky MPSV ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb v oblasti podpory poskytování sociálních služeb. Nepovinný komentář k personálnímu zajištění formou pracovních smluv zapíšete kliknutím na ikonu Komentář Dohody o provedení práce Formulář pro vyplnění nebo úpravy záznamů pracovních smluv se z formuláře Personálního zajištění otevře kliknutím na ikonu Detail dohod o provedené. Otevře se formulář Dohody o provedení práce: K dispozici není žádný číselník typů dohod nebo pracovních úkolů. Je však nutno určit, zda pracovní úkol spadá do přímé péče. Nepovinný komentář k personálnímu zajištění formou dohod a provedení práce zapíšete kliknutím na ikonu komentáře Dohody o pracovní činnosti Formulář pro vyplnění nebo úpravy záznamů pracovních smluv se z formuláře Personálního zajištění otevře kliknutím na ikonu Detail dohod o pracovní činnosti. Otevře se formulář dohody o pracovní činnosti: Dohody o pracovní činnosti nutno rozdělit podle těchto pracovních zařazení: sociální pracovník pracovník v sociálních službách - přímá obslužná péče pracovník v sociálních službách - základní výchovná nepedagogická činnost pracovník v sociálních službách - pečovatelská činnost pracovník v sociálních službách - pečovatelská činnost zdravotnický pracovník - lékař zdravotnický pracovník - zdravotní sestra pedagogický pracovník Copyright 2014 OKsystem s.r.o. verze 2.9 Strana 21

22 manželský a rodinný poradce jiný odborný pracovník, který přímo poskytuje sociální službu vedoucí pracovník administrativní pracovník pracovník účtárny lektor metodický pracovník supervizor technicko - hospodářský pracovník jiné zařazení v přímé péči jiné zařazení (ostatní) Sloupec Sjednaná práce je povinný jen tehdy, jestliže zvolíte pracovní zařazení jiné. Do sloupce Náklady uvádějte celkové osobní náklady, tj. včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění, které hradí zaměstnavatel za své zaměstnance, a dalších osobních nákladů, které je zaměstnavatel za zaměstnance podle platných právních předpisů povinen odvádět. Blíže viz část V bod 11 Metodiky MPSV ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb v oblasti podpory poskytování sociálních služeb. Nepovinný komentář k personálnímu zajištění formou dohod o provedení práce zapíšete kliknutím na ikonu komentáře Rozpočet služby Rozpočet služby doporučujeme vyplňovat až po zadání personálního zajištění služby, jelikož se náklady za zajištění včetně celkové požadované výše dotace přenášejí do příslušného pole rozpočtu z formuláře Personálního zajištění. Rozpočet služby se pro dotace na rok 2011 a dále uvádí v těchto položkách: 1 osobní náklady (součtový údaj, nevyplňuje se) 1.1 pracovní smlouvy 1.2 dohody o pracovní činnosti 1.3 dohody o provedení práce 1.4* jiné osobní náklady 2 provozní náklady (součtový údaj, nevyplňuje se) 2.1 dlouhodobý majetek (součtový údaj, nevyplňuje se) 2.1.1* dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč 2.1.2* dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč 2.2 potraviny 2.3 kancelářské potřeby 2.4 pohonné hmoty 2.5* jiné spotřebované nákupy 2.6 služby (součtový údaj, nevyplňuje se) energie telefony, internet, poštovné, ostatní spoje nájemné 2.6.4* právní a ekonomické služby školení a kurzy opravy a udržování cestovní náhrady pracovníci v přímé péči (mimo prac.poměr, DPP, DPČ) ostatní pracovníci (mimo prac.poměr, DPP, DPČ) * jiné Copyright 2014 OKsystem s.r.o. verze 2.9 Strana 22

23 2.7 odpisy 2.8* ostatní náklady Položky rozpočtu označené hvězdičkou vyžadují jejich upřesnění v poznámce. Poznámku položky rozpočtu, na které je kurzor, zapíšete nebo upravíte prostřednictvím ikony Poznámka. Podle zvoleného dotačního programu se zobrazí příslušné sloupce pro zadání požadované výše dotace prostřednictvím vybraných krajů. Sloupce požadované výše dotace se vyplňují takto: Je-li dotace požadována prostřednictvím pouze jednoho kraje, pak se vyplňují částky dotace požadované prostřednictvím tohoto kraje, které se automaticky přenášejí do sloupce Požadovaná dotace. Je-li dotace požadována prostřednictvím více krajů, pak je nutno vyplňovat jak sloupec Požadovaná dotace, tak sloupce dotace požadované prostřednictvím jednotlivých krajů. Formulář nedopočítá celkovou výši dotace součtem dotace požadované v jednotlivých krajích, ani nedopočítává výši požadované dotace v posledním kraji apod. Ale kontroluje, aby zadaná celková výše požadované dotace se rovnala součtu dotací prostřednictvím jednotlivých krajů. Důvodem je, že tyto údaje budete pravděpodobně opisovat z připravených podkladů. Jakýkoli výpočet by pak neumožnil zjistit případnou chybu v přepisování. Je-li zvolen program B, pak se vyplňuje pouze sloupce Plánované náklady a Požadovaná dotace. Samozřejmě platí, že řádky týkající se personálního zajištění se nevyplňují, protože se automaticky přebírají z formulářů personálního zajištění. Vyplňte všechna bílá pole formuláře, pokud některou položku rozpočtu nemáte, vyplňte nulu. Copyright 2014 OKsystem s.r.o. verze 2.9 Strana 23

24 Nepovinný komentář k celkovému rozpočtu zapíšete kliknutím na ikonu Komentář. Pokud požadujete dotaci prostřednictvím více krajů, může se stát, že se sloupce všech krajů a poznámky na obrazovku nevejdou. Pořadí sloupců si můžete vhodně změnit: Můžete si přizpůsobit také šíři sloupců: Zavřením formuláře aplikace změnu pořadí a šíře sloupců zapomene. Copyright 2014 OKsystem s.r.o. verze 2.9 Strana 24

25 6.2.7 Zdroje financování Formulář Zdroje financování doporučujeme vyplňovat až po vyplnění rozpočtu, jelikož celková výše nákladů a celková částka požadované dotace se přenáší do formuláře zdrojů financování služby z formuláře Rozpočtu. Na obrázku jsou vyznačeny ikony k přidávání nových záznamů zdrojů. Vedle těchto ikon jsou ikony pro smazání příslušného záznamu, na který umístíte kurzor kliknutím. Bílá pole vyplňujete přímo. Úpravy všech záznamů provedete přímým zápisem do formuláře. Zdroje financování se uvádějí v této struktuře: Dotace od MPSV (celkem) Příspěvky od úřadů práce (celkem) Dotace od obcí (celkem) Pokud některý z těchto zdrojů není Příspěvek od zřizovatele obce (celkem) použit, zadejte nulu. Pole nelze Příspěvek od zřizovatele kraje (celkem) ponechat prázdné, aby bylo zřejmé, Úhrady od uživatelů služby (celkem) že jste pole nezapomněli vyplnit. Fondy zdravotních pojišťoven (celkem) Resorty státní správy: Uveďte samostatně zdroje financování získané z jednotlivých resortů: Evropské záležitosti Lidská práva a menšiny Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Copyright 2014 OKsystem s.r.o. verze 2.9 Strana 25

26 Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo vnitra Ministerstvo zahraničních věcí Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo zemědělství Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo životního prostředí Úřad vlády Strukturální fondy: Uveďte samostatně zdroje financování získané z jednotlivých strukturálních fondů: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - grantový projekt Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - individuální projekt Operační program Praha Adaptabilita - grantový projekt Operační program Praha Adaptabilita - individuální projekt Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Evropská územní spolupráce Regionální operační programy Jiné (nutno upřesnit kliknutím na ikonu Upřesnění) Dotace od krajů: Uveďte samostatně zdroje financování získané z jednotlivých krajů Jiné zdroje Uveďte samostatně jiné zdroje financování Nepovinný komentář k celé tabulce zapíšete kliknutím na ikonu Komentář. Celkový plán (krytí financování) na rok dotace se musí rovnat celkovým plánovaným nákladům Tisk žádosti Kontrolní tisk Nepodanou žádost lze tisknout jako kontrolní tisk ve dvou variantách: 1) Kontrolní tisk celé žádosti 2) Kontrolní tisk služby (části žádosti týkající se jedné služby) Kontrolní tisk celé žádosti se vygeneruje pomocí příslušné ikony na formuláři Společné údaje. Vytvořenou tiskovou sestavu lze vytisknout nebo uložit ve formátu PDF. Kontrolní tisk celé žádosti lze také vyvolat z formuláře Podání žádosti. Kontrolní tisk služby se vygeneruje pomocí příslušné ikony na formuláři Detail služby žádosti. Vytvořenou tiskovou sestavu lze vytisknout nebo uložit ve formátu PDF Tisk podané žádosti Pokud je žádost podána, pak údaje na formulářích žádosti již nelze změnit a tisková podoba podané žádosti je archivována ve formátu PDF. Náhled PDF podané žádosti, jeho tisk nebo uložení do adresáře lze vyvolat z a) formuláře Podání žádosti (historie), viz kapitola 6.3 Podání žádosti nebo z b) úlohy Podané žádosti viz kapitola Prohlížení a tisk. Copyright 2014 OKsystem s.r.o. verze 2.9 Strana 26

27 6.2.9 Aplikační kontrola vyplnění údajů o službě Kliknutím na ikonu Kontrola služby se spustí aplikační kontrola správnosti vyplnění žádosti týkající se dané služby. Výsledek kontroly se zobrazí v náhledu a lze jej vytisknout anebo uložit ve formátu PDF. Aplikace samozřejmě zjišťuje jen formální nedostatky a komplexnost vyplnění údajů a jejich logickou provázanost. Zjištěné skutečnosti rozděluje do dvou skupin: chyby bránící podání žádosti a varování, které podání žádosti nebrání. Obdobná kontrola, ale za všechny služby uvedené na žádosti, se spouští při uzamknutí žádosti k závěrečné kontrole před podáním žádosti. 6.3 Podání žádosti Formulář Podání žádosti se otevře z formuláře Společné údaje a slouží k provedení těchto akcí: uzamknout žádost pro závěrečnou kontrolu, odemknout žádost pro její změnu, podat žádost, vzít naposled podanou žádost zpět. Pro tyto akce musíte mít oprávnění podat žádost anebo delegovat podání žádosti. Dále formulář obsahuje historii akcí, které byly provedeny se žádostí a umožňuje zobrazit podanou žádosti vytisknout a ve formátu PDF uložit podanou žádost. Nabídka akcí stejně jako text nápovědy se kontextově mění podle stavu žádosti. Text nápovědy vás informuje, co nyní se žádostí můžete dělat. Podání žádosti je nutno provést ve dvou krocích: 1) uzamčení žádosti pro závěrečnou kontrolu žádosti a 2) podání žádosti. Podání žádosti má rovněž dva kroky: a) vyplnění čestného prohlášení. b) vlastní podání. V historii žádosti jsou uvedeny změny stavu žádostí, které byly akcemi vyvolány. V záznamu historie se uvádí datum změny, jméno uživatele, který změnu - akci inicializoval a stav žádosti. U záznamů historie se stavem žádosti podaná je archivována tisková podoba žádosti ve formátu PDF, jejíž náhled lze vyvolat, tisknout a případně uložit do adresáře. Naposled podanou žádost lze vzít zpět pouze do termínu podání žádosti. Po tomto termínu již nelze podanou žádost vzít zpět. Copyright 2014 OKsystem s.r.o. verze 2.9 Strana 27

28 6.3.1 Kontrola žádosti před podáním Kliknutím na tlačítko Uzamknout před podáním se spustí aplikační kontroly vyplněné žádosti a jejich výsledek se zobrazí v náhledu. Výsledek kontroly lze vytisknout nebo uložit. Kliknutím na tl. Pokračovat dojde, nejsou-li zjištěny chyby, k uzamčení žádosti. Pokud kontrola zjistí chyby bránící podání žádosti, žádost se nezamkne. Zjištěné chyby je třeba odstranit. Pokud nejsou chyby zjištěny, jen případně upozornění nebránící podání žádosti, žádost se uzamkne. Zjistíte-li po té vadu na žádosti, prostřednictvím formuláře Podání žádosti ji můžete opět odemknout a žádost upravit. Odemknout žádost anebo podat může jiný uživatel než ten, kdo žádost uzamknul. Je však nutná vzájemná dohoda, aby uživatel, který žádost zamknul, ukončil její kontrolu a aby věděl, že někdo jiný bude provádět změny anebo již chce žádost podat. Upozorňujeme, že před zamknutím služby je nutné se přesvědčit, že již žádný z vašich kolegů není k aplikaci přihlášen a že neprovádí žádné úpravy - viz kapitola 10 Přihlášení uživatelé. Zamknutím totiž znemožníte uložení změn, které jiný uživatel provádí Vlastní podání žádosti Je-li žádost v pořádku a je uzamčena, lze kliknout na tlačítko Podat žádost. Zobrazí se formulář Čestného prohlášení: Copyright 2014 OKsystem s.r.o. verze 2.9 Strana 28

29 Po kladném vyplnění čestného prohlášení se zaktivuje tlačítko Podat. Kliknutím na tl. Podat se: 1) znovu provede aplikační kontrola žádosti a výsledek kontroly se zobrazí. Zjištěná upozornění nebrání podání žádosti. Kliknutím na tlačítko Pokračovat se 2) vygeneruje náhled žádosti k poslední vizuální kontrole. Tento náhled nelze vytisknout ani uložit. Je-li vše v pořádku, klikněte na tl. Podat. Tím je žádost o dotace podána. Tiskový náhled podané žádosti si lze zobrazit a vytisknout nebo ve formátu PDF uložit kliknutím na ikonu tisku v části historie žádosti nebo z úlohy podané žádosti. Vytištěnou žádost v žádném případě neposílejte na MPSV nebo KÚ! Podání prostřednictvím této aplikace je zcela dostačující! Jak si ověřím, že žádosti byla podána Že je žádost podána si můžete ověřit náhledem do seznamu podaných žádostí anebo vytištěním podané žádosti. Tisková sestava žádosti obsahuje mimo vlastní žádost datum podání, kdo žádost podal a čestné prohlášení. 6.4 Podané žádosti, přiznaná výše dotace a hodnocení Prohlížení a tisk Spuštěním úlohy Podané žádosti z hlavního menu aplikace se zobrazí formulář obsahující seznam podaných žádostí o dotace. Upozornění: žádosti vzaté zpět se nezobrazují. Ty najdete v historii žádosti na formuláři Podání žádosti: Zvolte prohlížení dat žádosti a na formuláři Společné údaje klikněte na ikonu Podání žádosti Prohlížení hodnocení a přiznané výše dotace Hodnocení a výše přiznané dotace jsou k dispozici v úloze Podané žádosti. Jestliže je dotační řízení ukončeno, pak formulář Seznam podaných žádostí obsahuje sloupec Přiznaná dotace, který obsahuje celkovou výši přiznané dotace poskytovateli. Jestliže je dotační řízení ukončeno, kliknutím na ikonu Prohlížení žádosti se zobrazí formulář Společné údaje a v seznamu sociálních služeb se zobrazí celkové výše přiznané dotace na jednotlivé služby: Copyright 2014 OKsystem s.r.o. verze 2.9 Strana 29

30 Umístěním kurzoru na řádek služby a kliknutím na ikonu Prohlížení služby se zobrazí detail služby. V dolním řádku formuláře Detail služby je k dispozici ikona Hodnocení, která umožňuje zobrazit v případě programu A částky přiznané výše dotace prostřednictvím jednotlivých krajů a detaily hodnocení a v případě programu B hodnocení žádosti a výši dotace na tuto službu. Jestliže bylo žádáno o dotaci na danou službu prostřednictvím více krajů, zobrazí se formulář pro volbu hodnocení jednotlivými kraji: Copyright 2014 OKsystem s.r.o. verze 2.9 Strana 30

31 Umístěním kurzoru na požadované hodnocení kraje a kliknutím na ikonu Detailu hodnocení služby se zobrazí formulář Hodnocení služby: Maximální návrh podpory je roven požadavku na dotaci (prostřednictvím kraje) po odečtení neuznatelných a nadhodnocených položek. Optimální návrh podpory je optimální částka stanovená hodnotitelem, kterou je zapotřebí službu podpořit. Reálný návrh výše podpory je částka podpory, která je reálná s ohledem na celkovou výši částky, která je k dispozici ze státního rozpočtu na dotace. Dotace je výše přiznané částky. Upozornění: Jestliže byl poskytovatelem na žádosti chybně zvolen dotační program, byla v rámci hodnocení žádosti provedena jeho změna. Žádosti o dotace na sociální službu se změněným dotačním programem pak hodnotí MPSV, a to jak v případě dotačního programu B tak A. V případě změny programu z B na A pracovníci MPSV po dohodě s kraji určí kraje, prostřednictvím kterých bude dotace přidělena Vzít žádost zpět Podaná žádost lze vzít zpět, pokud neuplynul termín podání žádosti. Žádost lze vzít zpět na formuláři Podání žádosti: Zvolte prohlížení dat žádosti a na formuláři Společné údaje klikněte na ikonu Podání žádosti. Musíte mít oprávnění podat žádost anebo delegovat podání žádosti. Copyright 2014 OKsystem s.r.o. verze 2.9 Strana 31

32 6.4.4 Oprava podané žádosti na základě výzvy MPSV V období asi 14ti dnů po termínu podání žádosti může MPSV vyzvat poskytovatele, aby opravil na své podané žádosti zvolený dotační program pro některou nebo všechny sociální služby. V takovém případě aplikace umožní vzít žádost zpět a provést opravu i po termínu podání žádosti, avšak jen do termínu opravy žádosti. V rámci opravy lze však pouze změnit dotační program a s tím související údaje. Celkovou výši rozpočtu, jeho položky a jiné údaje žádosti měnit nelze. Po provedení požadované opravy je nutno žádost opět uzamknout před podáním a pak žádost podat. Dokladem tohoto podání je opět PDF nově podané žádosti, a to strana s datem podání. Opravnou žádost je nutno podat do termínu opravy žádostí. Jestliže poskytovatel na výzvu nebude reagovat anebo nestihne opravu podat do termínu opravy žádostí, bude pro pokračování dotačního řízení použita jeho původně podaná žádost v řádném termínu. V rámci opravy dotačního programu aplikace umožní pouze tyto akce týkající se úpravy žádosti: 1) Vzít žádost zpět po uplynutí termínu podání žádosti, ale jen do termínu opravy žádosti. 2) Pro sociální služby, k jejichž změně dotačních programů MPSV vyzvalo, lze: a. Na formuláři Detail služby na žádosti změnit volbu dotačního programu. i. V případě změny dotačního programu z B na A lze dále určit kraje, jejichž prostřednictvím bude o dotaci žádáno a uvést okresy působnosti v těchto krajích. ii. V případě změny dotačního programu z A na B určit kraje působnosti. b. Na formuláři Rozpočet lze: i. v případě změny programu z B na A: zadat u všech položek požadovanou výši dotace prostřednictvím jednotlivých krajů, změnit poznámku u jednotlivých položek a změnit komentář k rozpočtu. ii. v případě změny programu z A na B lze pouze upravit poznámky k položkám a komentář k rozpočtu. 3) Žádost uzamknout před podáním. 4) Podat žádosti. 5) Do uplynutí termínu opravy žádosti lze i opravenou žádost vzít zpět, provést povolené úpravy a opět podat. Poznámka: Jestliže po změně dotačního programu nastavíte původní dotační program, všechny změněné údaje žádosti se nastaví podle původně podané žádosti v řádném termínu. K nevyhovění výzvy mohou hodnotící orgány přihlédnout při hodnocení žádosti o dotaci. Copyright 2014 OKsystem s.r.o. verze 2.9 Strana 32

33 7 Náhled do registru poskytovatelů Náhled slouží ke kontrole dat evidovaných v registru poskytovatelů sociálních služeb o registrovaných službách. Náhled vyvoláte volbou úlohy Seznam služeb v hlavním menu aplikace. V okně Registrované služby vyberte službu umístěním kurzoru (klinutím levým tl. myši) a klikněte na tl. náhledu nebo dvakrát klikněte myši na vybranou službu. Pokud máte registrováno více služeb, můžete pro snadnější výběr použít tyto funkce: změnit si setřídění (implicitní setřídění je dle identifikátoru, další nabídka: dle obce zařízení nebo názvu zařízení) a vyhledávání služby dle identifikátoru: při zapisováním číslic identifikátoru aplikace nastavuje kurzor na nejvhodnější službu. Kliknutím na ikonu Zobrazit data služby se zobrazí se formulář Služba. Na obrázku formuláře jsou zvýrazněny údaje, které překontrolujte pouze pro potřeby podání žádosti o dotace viz dále. Copyright 2014 OKsystem s.r.o. verze 2.9 Strana 33

34 Zobrazení detailu zařízení: klikněte na záznam zařízení a pak na ikonu náhledu Zobrazení upřesnění cílové skupiny: klikněte na záznam cílové skupiny a pak na ikonu náhledu Zobrazení upřesnění věkové kategorie: klikněte na záznam upřesnění a pak na ikonu náhledu Pro účely podání žádosti o dotace překontrolujte zejména: úplnost seznamu sociálních služeb, na které chcete žádat o dotaci, druh služby, formy poskytování, seznamy zařízení, kde je služby poskytována, období poskytování služby, územní působnost, kapacita, typy cílových skupin a věková kategorie. Zjistíte-li, že tyto údaje nejsou aktualizovány, obraťte se urychleně na příslušný krajský úřad, který registraci provedl se žádostí o změnu údajů. Žádost o dataci, část týkající se služby, jejíž údaje nejsou aktualizovány, začněte vyplňovat až po provedení změny v registru. Můžete zatím vyplňovat na žádosti údaje týkající se jiné vaší služby, jejíž údaje jsou aktuální a na kterou chcete také žádat o dotaci. Neaktuální údaje o pracovní době a kontakty nebrání podání žádosti. Samozřejmě, nahlaste i změny těchto údajů příslušnému krajskému úřadu. Pro účely podání výkazu překontrolujte: správnost seznamu sociálních služeb (musí obsahovat všechny služby, které jste poskytovali, období poskytování musí být správně uvedeno, pro každou službu musí být uveden správný seznam zařízení, ve kterých byla služba poskytována). Informace o formě poskytování, cílových skupinách, věkových kategorií a o územní působnosti jsou v registru uvedeny aktuálně. Pokud neodpovídají minulosti (za rok, za který výkaz podáváte), upravíte je sami při vytváření výkazu. Zjistíte-li nesrovnalosti v seznamu sociálních služeb nebo v období jejich poskytování anebo v seznamu zařízení nebo v období poskytování služeb v těchto zařízeních, obraťte se urychleně na příslušný krajský úřad, který registraci provedl se žádostí o změnu údajů. Dokud nejsou odstraněny výše uvedené nesrovnalosti, výkaz vůbec nevytvářejte. Změny v registru provedené po zahájení vytváření výkazu se do výkazu v žádném případě nepromítnou!! Copyright 2014 OKsystem s.r.o. verze 2.9 Strana 34

35 8 Výkazy sociálních služeb Podmínkou pro vyplnění a podání výkazu je uživatelské oprávnění podat výkaz nebo delegování podání. Pokud bude obsluha pouze výkaz připravovat, stačí oprávnění práce s výkazem. Podrobněji v kap. 9.2 Oprávnění. 8.1 Jak na to doporučený postup Postup vyplnění a podání výkazu Pro vyplnění a podání výkazu doporučujeme níže uvedený postup. Aby zadávání výkazů proběhlo bez problémů, je nutno před vyplňováním údajů o poskytnutých činnostech dané sociální služby zaevidovat objekty zařízení. Personální zajištění služby, náklady a výnosy lze evidovat nezávisle. 1) Zkontrolujte údaje evidované v registru poskytovatelů o sociálních službách, které jste podle údajů v registru poskytovali v období, za který výkaz podáváte. Spusťte z hlavního menu aplikace úlohu Registr poskytovatelů / Seznam služeb. Seznam sociálních služeb obsahuje nejen sociální služby, které aktuálně poskytujete, ale i ty služby, jejichž poskytování již bylo ukončeno. Zkontrolujte, zda seznam obsahuje všechny sociální služby, které jste alespoň jeden den v roce, za který výkaz podáváte, poskytovali a současně, zda seznam nějakým nedopatřením neobsahuje sociální služby, které jste ve skutečnosti neposkytovali. Pro každou sociální službu, kterou jste v roce výkazu poskytovali, zkontrolujte, zda seznam zařízení, ve kterých byla poskytována, je úplný. V případě nesrovnalostí kontaktujte příslušný registrační orgán a domluvte se na odstranění chyb. Podrobněji v kapitole 7 Náhled do registru poskytovatelů. Výkaz můžete vyplňovat pro sociální služby, které jsou v registru uvedeny správně. Jakmile krajský úřadu změny v registru provede, spusťte úlohu Aktualizace dat z registru viz kap Aktualizace dat z registru. 2) Spusťte úlohu Nový výkaz a zkontrolujte identifikační údaje vaší organizace a chybějící údaje doplňte. Jestliže zjistíte nesoulad v názvu, adrese, IČ nebo právní formě kontaktujte registrující orgán. Rozdíly v ostatních údajích opravíte přímo na formuláři výkazu, výše jmenované však nikoli. Po změně těchto údajů v registru spusťte úlohu Aktualizace dat z registru viz kap Aktualizace dat z registru. S výjimkou příznaku plátce DPH zadávejte údaje identifikující vaši organizaci aktuálně platné, nikoli platné k roku, za který podáváte výkaz. Podrobněji v kapitole Výkaz sociálních služeb. 3) Převezměte informace o objektech a budovách z výkazu podaného za předcházející rok Zvažte, zda z výkazu za minulý rok převezmete informace o objektech a budovách. Pokud je chcete převzít, nesmíte před převzetím zaevidovat v novém výkazu ručně žádný objekt. Po převzetí budete moci informace libovolně měnit - viz kap Převzetí objektů z výkazu podaného za minulý rok. 4) Zaevidujte všechny objekty a budovy Zaevidujte objekty a budovy a určete sociální služby, které jiné objekty nebo budovy používají a v jakém rozsahu (která podlaží budov). Pokud jste informace o objektech Copyright 2014 OKsystem s.r.o. verze 2.9 Strana 35

36 převzali z minulého výkazu, překontrolujte výsledné informace. Podrobněji v kapitole Detail objektu. 5) Pro každou sociální službu, kterou jste v roce výkazu poskytovali, vyplňte: a) Základní informace o poskytování sociální služby Označte cílové skupiny uživatelů, věkové kategorie uživatelů, uveďte informace o zajištění stravování uživatelů a územní působnost v roce výkazu a označte formy, kterými jste sociální službu v roce, za který podáváte výkaz, poskytovali). Podrobněji v kapitole Poskytování sociální služby. b) Informace o formách poskytování Pro každou formu poskytování, kterou jsou v roce, za který podáváte výkaz, poskytovali, uveďte všechny údaje na formuláři. Podrobněji v kapitolách Informace o pobytové formě a Informace o ambulantní formě a Informace o terénní formě. c) Informace o poskytnutých činnostech A. Pro sociální služby, u kterých je zákonem vyžadována smlouva s uživatelem: 1. Proveďte import Karet uživatelů z vašeho jiného SW Jestliže vedete evidenci poskytnutých činností v jiné aplikaci, která je vybavená úlohou pro import dat karet uživatelů do aplikace OKslužby poskytovatel, proveďte import. Naimportovaná data můžete ručně upravit a doplnit. Import lze provádět postupně za jednotlivé služby. Podrobněji v kap Import dat z jiných programů. 2. Vyplňte Karty uživatelů Za každého uživatele, kterému byla poskytnuta služba, vyplňte základní údaje o klientovi a informace o poskytnutých činnostech. Použijte návod pro snadnější ovládání formuláře pomocí klávesových příkazů. Podrobněji v kapitole Karty uživatelů. 3. Vyplňte Činnosti vykazované za celou službu Za celou sociální službu uveďte fakultativní činnosti, které sociální služba svým uživatelům v roce, za který se podává výkaz, poskytovala a odborný odhad časového podílu činností na setkání 1. Podrobněji v kapitole Činnosti vykazované za celou službu. B. Pro sociální služby, u kterých smlouva s uživatelem není zákonem vyžadována: 1. Proveďte import činností poskytnutých anonymním uživatelům z vašeho jiného SW Jestliže vedete evidenci poskytnutých činností v jiné aplikaci, která je vybavená úlohou pro import dat činností poskytnutých anonymním uživatelům do aplikace OKslužby poskytovatel, proveďte import. Naimportovaná data můžete ručně upravit a doplnit. Import lze provádět postupně za jednotlivé služby. Podrobněji v kap Import dat z jiných programů. 2. Vyplňte činnosti poskytnuté anonymním uživatelům Uveďte informace o poskytnutých základních a fakultativních činnostech, odhadněte počet uživatelů a případně časový podíl činností na setkání, a to za celou sociální službu souhrnně. 1 Odborný odhad se vykazuje pouze za sociální služby: domy na půl cesty, služby následné péče, sociálně terapeutické dílny a terapeutické komunity. Copyright 2014 OKsystem s.r.o. verze 2.9 Strana 36

37 Podrobněji v kapitole Činnosti poskytnuté anonymním uživatelům. d) Uveďte náklady na sociální službu. Podrobněji v kapitole Náklady. e) Uveďte výdaje na sociální službu. Podrobněji v kapitole Výnosy. f) Rozepište souhrnné náklady na zaměstnance podle pracovních pozic kap Souhrnné náklady na zaměstnance. g) Uveďte počty použitých opatření omezujících pohyb osob kap Opatření omezující pohyb osob. h) Uveďte počty odmítnutí uzavření smlouvy s klientem kap Odmítnutí uzavření smlouvy. 6) Vyplňte karty zaměstnanců. Karta zaměstnance obsahuje informace pracovních pozicích zaměstnance vykonávaných ve všech sociálních službách, ve kterých pozici vykonával a za které se podává výkaz. Karty zaměstnanců lze vyplnit ručně anebo si je předvyplnit převzetím z výkazu za předcházející rok anebo je naimportovat z jiného programu. a) Převzetí karet zaměstnanců z výkazu za předcházející rok Karty zaměstnanců lze z výkazu za předcházející rok převzít pouze tehdy, jestliže ve výkazu měly vyplněn Identifikátor zaměstnance a v novém výkazu není žádná karta ještě zaevidována. Podrobněji v kap Převzetí karet zaměstnanců z podaného výkazu za minulý rok. b) Import karet zaměstnanců z jiného programu Jestliže vedete evidenci zaměstnanců v jiné aplikaci, která má implementovanou úlohu exportu karet zaměstnanců do aplikace Okslužby poskytovatel, proveďte import. Podrobněji viz kap Import dat z jiných programů. c) Ruční evidence karet zaměstnanců Za rok, za který podáváte výkaz, a za celou vaši organizaci vyplňte karty zaměstnanců uvedením základních personálních informací o jednotlivých zaměstnancích. Pro každého zaměstnance a za každou sociální službu, na jejichž výkonu se podílel, uveďte jeho pracovní pozici ve službě. Absolvované vzdělávání uveďte za zaměstnance bez rozlišení sociální služby a pracovní pozice. Podrobněji v kapitole Karta zaměstnance. 7) Pro pracovní pozice, které jste uvedli v kartách zaměstnanců, uveďte minimální vzdělání, které vaše organizace vyžaduje. Podrobněji v kapitole Pracovní pozice a minimální požadované vzdělání. Minimální požadované vzdělání lze převzít z výkazu podaného za minulý rok. 8) Proveďte závěrečnou kontrolu výkazu. Pro závěrečnou kontrolu výkazu zamkněte výkaz, aby jej jiný z Vašich kolegů po dobu závěrečné kontroly nemohl měnit. Při uzamčení aplikace provede formální kontrolu vyplnění výkazu a upozorní Vás na chyby, které by bránily vlastnímu podání výkazu. Pokud sami zjistíte další chyby, výkaz odemkněte a proveďte úpravu výkazu. Podrobněji v kapitole Uzamčení výkazu, kontrola a podání. 9) Podejte výkaz Vlastní podání výkazu je možné pouze tehdy, je-li výkaz uzamčen proti dalším úpravám. Vyplníte čestné prohlášení, ve kterém uvedete vaši aktuální pozici v organizaci a aktuální statutární orgán vaší organizace. Podrobněji v kapitole Uzamčení výkazu, kontrola a podání. Aplikace provede závěrečnou kontrolu a, je-li vše v pořádku, akceptuje váš výkaz. Jako doklad o podání výkazu si můžete vyexportovat nebo vytisknout tiskovou Copyright 2014 OKsystem s.r.o. verze 2.9 Strana 37

38 sestavu, na které je uvedeno datum a čas podání včetně jména uživatele, který výkaz podal. Podrobněji v kap Jak si ověřím, že výkaz byl podán Vyplňování žádosti více uživateli současně Vyplňovat výkaz jednoho poskytovatele může více uživatelů současně. Podobně jako v žádostech o dotace je i v úlohách pro vytvoření a podání výkazů použita tzv. metoda optimistického zamykání. Jejím důsledkem je, že pokud jeden a tentýž záznam upravuje současně dva a více uživatelů, pak aplikace povolí uložení změn pouze tomu uživateli, který je uloží jako první. Ostatním uživatelům je uložení změn odmítnuto. Pokud bude jeden výkaz vyplňovat více uživatelů, což je pravděpodobné hlavně u velkých poskytovatelů sociálních služeb, je nutné jejich práci vhodně zorganizovat: Jeden uživatel vyplní / aktualizuje údaje o organizaci (formulář: Výkaz sociálních služeb). Pak teprve je možno dál pokračovat: Seznamy objektů může za každou službu vyplňovat současně jiný uživatel (vyplňte dříve, než začnete vyplňovat údaje o poskytování sociálních služeb), ale jen tehdy, pokud budovu nepoužívá více služeb. Pokud používá, je nutno si práci dohodnout. Informace o sociální službě a formách jejího poskytování vyplní vždy za jednu službu jeden uživatel. Teprve pak je možno vyplnit informace o poskytnutých činnostech služby: Karty uživatelů (činnosti poskytnuté neanonymním uživatelů služby) může současně vyplňovat více uživatelů aplikace, jednu kartu však jen jeden uživatel. Činnosti poskytnuté anonymním uživatelům služby vyplňuje za jednu sociální službu jen jeden uživatel aplikace. Výnosy i náklady může za každou sociální službu vyplňovat současně jiný uživatel. Karty zaměstnanců může současně vyplňovat více uživatelů, avšak kartu konkrétního zaměstnance jen jeden uživatel. Minimální požadované vzdělání a informace o používaných programech jeden uživatel za poskytovatele. 8.2 Vyplnění výkazu Nový výkaz se zakládá, postupně vyplňuje i podává přes úlohu spouštěnou z hlavního menu aplikace: Výkazy sociálních služeb / Nový výkaz. Spuštěním úlohy se zobrazí formulář Výkaz sociálních služeb viz Výkaz sociálních služeb. Pokud jste již jednou úlohu spustili a uložili data na formuláři, pak se při opětovném spouštění úlohy zobrazí volba, zda se má výkaz zobrazit k prohlížení nebo k úpravám. Je to obdobný dotaz jako u žádosti o dotaci Výkaz sociálních služeb Formulář Výkaz sociálních služeb je úvodní a centrální formulář výkazu. Při prvním otevření formuláře zkontrolujte: název, Copyright 2014 OKsystem s.r.o. verze 2.9 Strana 38

39 adresu, IČ a právní formu organizace seznam sociálních služeb, na které máte podat výkaz. Tyto údaje nelze na formuláři měnit. Pokud tyto údaje nejsou aktuální, obraťte se na příslušný krajský úřad, který registraci provedl, a požádejte o úpravu údajů. (Ostatní údaje týkající se vaší organizace aktualizujte přímo na formuláři viz dále.) Výkaz můžete začít vyplňovat. Jakmile krajský úřad údaje změní, spusťte úlohu Aktualizace dat z registru viz kap Vyplňte: Plátce DPH Statutární orgány Kontaktní osoba Kontakty Objekty Zadejte, zda vaše organizace byla ke konci období, za které podáváte výkaz, plátcem DPH. Statutární orgány jsou načteny z registru. Správnost těchto informací potvrďte volbou jejich platnosti. (Jestliže některé statutární orgány jsou již neplatné, nezapomeňte neprodleně nahlásit registrujícímu orgánu změnu.) Neplatnost uvedených statutárních orgánů však nebrání podání výkazů. Platnost uvádějte ke dni podání výkazu, nikoli k roku, za který podáváte výkaz. Implicitně se kontaktní osoba načte z registru. Můžete ji změnit výběrem jiné osoby z registru: Vybrat kontaktní osobu z registru anebo zadáním zcela nové osoby pomocí ikony Nová kontaktní osoba. Upravovat a mazat zadanou osobu lze pomocí příslučných ikon. Implicitně se načtou kontakty uvedené v registru. Aktualizujte je pomocí ikony Nový kontakt. Vyberte typ kontaktu a vyplňte hodnotu (ke kontaktu lze doplnit poznámku) a uložte. Kontakt lze měnit a mazat pomocí příslušných ikon. Do tabulky vyplňte informace o všech objektech, ve kterých jsou sociální služby, na které podáváte výkaz, poskytovány. Tabulka se Copyright 2014 OKsystem s.r.o. verze 2.9 Strana 39

40 Sociální služby Karty zaměstnanců vyplňuje přes ikony Nový objekt a Údržba. Objekty lze převzít z výkazu za minulý rok. Podrobněji v kapitole Detail objektu. Seznam sociálních služeb obsahuje všechny sociální služby, které vaše podle registru poskytovatelů sociálních služeb poskytovala alespoň jeden den v roce, za který se podává výkaz. Pro každou sociální službu je nutno zadat podrobnější informace o jejím poskytování a o poskytnutých činnostech. Nastavte kurzor na záznam služby a klikněte na ikonu údržby. Podrobněji v kap Poskytování sociální služby. Seznam sociálních služeb lze seřadit pro snadnější výběr podle identifikátoru, druhu a identifikátoru nebo názvu a identifikátoru služby. Zadání informací o personálním zajištění sociálních služeb a vzdělávání zaměstnanců podrobněji v kap Karty zaměstnanců. Další úlohy: Smazání celého výkazu (smazat lze pouze nepodaný výkaz) Podání výkazu viz 8.3 Podání výkazu Kontrola výkazu (aplikace provede formální kontrolu správnosti výkazu a zjištěné výsledky zobrazí v dokumentu formátu PDF, který si lze prohlédnou, vytisknout nebo uložit do lokálního adresáře. Import dat z jiných SW viz Import dat z jiných programů. Aktualizace dat z registru viz Aktualizace dat z registru Detail objektu Formulář pro vyplnění nebo změnu informací o objektu se otevře z formuláře Výkaz sociálních služeb (viz kap Výkaz sociálních služeb). Objektem může být budova nebo soubor budov se stejnou adresou anebo jiný objekt (např. loď). Pokud chcete převzít informace o objektech a budovách z výkazu podaného za minulý rok, žádný záznam objektu nevyplňujte a spusťte úlohu Převzetí z minulého roku viz kap Převzetí objektů z výkazu podaného za minulý rok. Copyright 2014 OKsystem s.r.o. verze 2.9 Strana 40

41 Poznámky k některým údajům: Označení objektu Uveďte používané označení (např. hlavní objekt, stará budova, budova A atd.). Označení je nepovinné, pokud však používáte více objektů, pro snadnější orientaci ve výkazu objekty pojmenujte. Vymezení Určete, o jaký objekt se jedná: budova(y) nebo jiné). Adresa Adresa se uvádí pouze pro objekt typu budova(y). Upřesnění Jestliže se nejedná o budovu(y), uveďte stručnou charakteristiku objektu. Sociální služby využívající objekt Jestliže se jedná o objekt typu budova(y), seznam se vytvoří automaticky z informací o budovách. Tabulku ručně nelze vyplnit. Jestliže se jedná o jiný objekt, je nutno tabulku vyplnit ručně. Klikněte na ikonu nového záznamu a vyberte z nabídky sociální službu. Záznam nelze opravit. Můžete jej smazat a vytvořit jiný. Budovy objektu Zaevidujete všechny budovy objektu, které sociální služby používají. Je-li objekt tvořen jedinou budovou, rovněž ji zaevidujte. Budova se zaeviduje kliknutím na ikonu pro vložení nového záznamu, popřípadě pro údržbu záznamu již zadaného. Popis evidence objektu je uveden v kap Budova Budova Pro každou budovu v objektu se vyplní formulář Budova. Poznámky k některým údajům: Označení budovy Identifikujte budovu v rámci objektu. Počet podlaží Uveďte celkový počet nadzemních podlaží objektu včetně přízemí. Podle zadaného počtu pater se dynamicky upravuje formulář pro označení těch pater, které používala sociální služba (viz dále). Bezbariérovost Zvolte z nabídky: Ano / Ne. Není-li budova plně bezbariérová, uveďte Ne. Sociální služby používající budovu V tabulce uveďte všechny sociální služby, které budovu používají, zvolte stav budovy z hlediska sociální služby, která jej používá, a pro každou službu zaškrtněte, která podlaží služba používá. Copyright 2014 OKsystem s.r.o. verze 2.9 Strana 41

42 1. Prvně zapište sociální službu kliknutím na ikonu Nový záznam. Z nabídky vyberte službu. Vytvoří se nový záznam. 2. V záznamu služby zvolte z nabídky Stav budovy. Jestliže zvolíte spíše nevyhovující anebo nevyhovující, v Komentáři blíže stav specifikujte. Pole pro zápis komentáře otevřete kliknutím na ikonu Prohlížení / zápis komentáře. 3. Zadejte počty kapacit. Kapacitu můžete v komentáři upřesnit. 4. Pak označte podlaží, které služba používá: klikněte na ikonu Používaná podlaží a v zobrazeném formuláři zaškrtněte podlaží používaná sociální službou. Poznámka: Pokud v detailu služby doplníte její název, automaticky se tento název rovněž přenese do seznamu služeb používajících budovu Převzetí objektů z výkazu podaného za minulý rok Úloha umožňuje převzít do rozpracovaného výkazu data objektů a budov, informace o jejich používání sociálními službami, včetně informací o používaných podlažích, z výkazu podaného za rok předcházející roku, za který se výkaz zpracovává. Převzaté informace lze ručně upravit, doplnit nebo mazat. Podmínkou pro převzetí je, že není v rozpracovaném výkazu zaevidován žádný objekt. Přebírají se objekty za všechny sociální služby, za které se má podat výkaz. Jestliže ve výkazu za minulý rok bylo uvedeno, že objekt používala pouze sociální služba, která však v roce, za který se podává výkaz, již není poskytována, objekt ani jeho budovy se nepřevezmou. Ve výkazu za rok 2013 lze převzít pouze data z výkazu podaného za rok Data z výkazů podaných za rok 2012 ani 2011 převzít z technických důvodů nelze Poskytování sociální služby Pro každou sociální uvedenou na formuláři Výkaz sociální služby je nutno uvést: informace o službě, informace o formách jejího poskytování, informace o poskytnutých činnostech, náklady a výnosy. Zajištění stravování Cílové skupiny Podle druhu sociální služby aplikace vyžaduje vyplnit příslušné informace o způsobu zajištění stravování uživatelů služby a stravovacím provozu. Implicitně jsou vybrány cílové skupiny včetně jejich upřesnění podle aktuálního stavu v registru. Jestliže v roce, za který podáváte výkaz, byla sociální služba určena a poskytována jiným cílovým skupinám, výběr upravte. Zaškrtnuté cílové skupiny se nabízejí na Kartách uživatelů. Jestliže po vyplnění Karet uživatelů budete chtít odškrtnout cílovou skupinu, kterou jste na některé kartě použili, je nutno prvně zvolit na takové kartě jinou cílovou skupinu a pak teprve zde cílovou skupinu odškrtnout. Copyright 2014 OKsystem s.r.o. verze 2.9 Strana 42

43 Věkové kategorie Implicitně je výběr věkových kategorií včetně upřesnění převzat z registru. Jestliže v roce, za který podáváte výkaz, byla sociální služba určena a poskytována jiným věkovým kategoriím, výběr upravte. Seznam položek cílové skupiny: - děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy - etnické menšiny - imigranti a azylanti - oběti domácího násilí - oběti obchodu s lidmi - oběti trestné činnosti - osoby bez přístřeší - osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče - osoby komerčně zneužívané - osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách - osoby s chronickým duševním onemocněním - osoby s chronickým onemocněním - osoby s jiným zdravotním postižením - osoby s kombinovaným postižením - osoby s mentálním postižením - osoby s tělesným postižením - osoby se sluchovým postižením - osoby se zdravotním postižením - osoby se zrakovým postižením - osoby v krizi - osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách - osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy - pachatelé trestné činnosti - rodiny s dítětem/dětmi - senioři Copyright 2014 OKsystem s.r.o. verze 2.9 Strana 43

44 Seznam položek věkové kategorie cílové skupiny: - děti kojeneckého věku (do 1 roku) - děti předškolního věku (1-6 let) - mladší děti (7-10 let) - starší děti (11-15 let) - dorost (16-18 let) - mladí dospělí (19-26 let) - dospělí (27-64 let) - mladší senioři (65-80 let) - starší senioři (nad 80 let) - bez omezení věku Územní působnost Kraje územní působnosti jsou převzaty z registru. Jestliže v roce, za který podáváte výkaz, byla působnost služby jiná, upravte výběr krajů působnosti. Dobrovolníci Uveďte, kolik dobrovolníků pomáhalo při poskytování služby v roce, za který je podáván výkaz, a kolik celkem odpracovali hodin. Formy poskytování Zaškrtněte formy služby, které jste v roce, za který podáváte výkaz, poskytovali a kliknutím na příslušnou ikonu formy otevřete formulář pro zaevidování informací o formě poskytování. Podrobněji kap Informace o pobytové formě, kap Informace o ambulantní formě a kap Informace o terénní formě. Poskytnuté činnosti V případě sociálních služeb, u kterých je ze zákona povinnost uzavřít smlouvu s uživatelem, se poskytnuté činnosti vykazují a) za jednotlivé uživatele na tzv. kartách uživatelů - klikněte na ikonu úlohy Karty uživatelů viz kap Karty uživatelů b) za všechny uživatele dohromady za celou sociální službu se vykazují fakultativní činnosti a pro některé sociální služby také odborný odhad časového podílu činností na setkání klikněte na ikonu úlohy Činnosti vykazované za celou službu viz kap Činnosti vykazované za celou službu. V případě sociálních služeb, u kterých není zákonná povinnost uzavírat smlouvu s uživatelem, se všechny poskytnuté činnosti vykazují za celou sociální službu dohromady - klikněte na ikonu úlohy Činnosti poskytnuté anonymním uživatelům viz kap Činnosti poskytnuté anonymním uživatelům. Náklady Náklady na sociální službu zadáte kliknutím na ikonu Náklady kap Náklady. Výnosy Výnosy na sociální službu zadáte kliknutím na ikonu Výnosy kap Výnosy. Souhrnné náklady Souhrnné náklady na zaměstnance zadáte kliknutím na ikonu Souhrnné náklady kap Souhrnné náklady na zaměstnance. Opatření omezující pohyb osob Počty druhů omezující pohyb osob zadáte kliknutím na ikonu Opatření omezující pohyb osob kap Opatření Odmítnutí uzavření smlouvy omezující pohyb osob. Počty odmítnutí uzavření smlouvy zadáte kliknutím na ikonu Odmítnutí uzavření smlouvy kap Odmítnutí uzavření smlouvy. Další úlohy: Kontrola služby Formální kontrola úplnosti výkazu sociální služby Copyright 2014 OKsystem s.r.o. verze 2.9 Strana 44

45 Informace o pobytové formě Formulář otevřete z formuláře Poskytování sociální služby, jestliže zaškrtnete používání pobytové formy. Vyplňte: Období poskytování formy Pokud formu stále poskytujete, datum do nevyplňujte. Jako datum od se implicitně vyplní datum počátku poskytování sociální služby a jako datum do se implicitně vyplní datum ukončení poskytování sociální služby. Údaj se předvyplní na základě implicitních datumů poskytování formy. Jestliže jste službu pobytovou formou po určité období neposkytovali, zadejte skutečný počet dnů. Jestliže změníte období poskytování služby, pak po smazání údaje Počet provozních dnů poskytování pobytové služby v roce se počet dnů znovu spočte. Nepovinná poznámka k době poskytování se zadá Počet provozních dnů poskytování pobytové služby v roce Poznámka k době poskytování kliknutím na ikonu poznámky. Konzultační místnost Zaškrtněte, jestliže pro formu poskytování byla k dispozici samostatná místnost, která umožňovala nerušený rozhovor s uživatelem služby. Údaj se vyplňuje pouze u služeb sociální prevence. Možnost vybavení vlastního pokoje nábytkem Zaškrtněte, jestliže vaše soc. služba tuto možnost v roce výkazu nabízela. Poznámka k vybavení pokoje Nepovinné upřesnění možnosti vybavení pokoje vlastním nábytkem. Pokoje podle lůžek a soc. zařízení Vyplňte tabulku druhů pokojů podle počtu lůžek a umístění sociálního zařízení (je, je společné s jiným pokojem, není). Tabulku lze převzít z výkazu podaného za předcházející rok. Před převzetím tabulku pokojů nevyplňujte. Copyright 2014 OKsystem s.r.o. verze 2.9 Strana 45

46 Vybavení pro klienty Poznámka: Ve výkazu za rok 2013 lze převzít informace o pokojích pouze z výkazu podaného za rok Data z výkazů podaných za rok 2012 ani 2011 převzít z technických důvodů nelze. U jednotlivých druhů vybavení uveďte počet, kterými služba disponuje. Jiné vybavení upřesněte Informace o ambulantní formě Formulář otevřete z formuláře Poskytování sociální služby, jestliže zaškrtnete používání ambulantní formy. Vyplňte: Období poskytování formy Pokud formu stále poskytujete, datum do nevyplňujte. Jako datum od se implicitně vyplní datum počátku poskytování sociální služby a jako datum do se implicitně vyplní datum ukončení poskytování sociální služby. Nepovinná poznámka k době poskytování se zadá Poznámka k době poskytování kliknutím na příslušnou ikonu. Konzultační místnost Kapacita Vybavení pro klienty Zaškrtněte, jestliže pro formu poskytování byla k dispozici samostatná místnost, která umožňovala nerušený rozhovor s uživatelem služby. Uveďte kapacitu služby poskytované ambulantní formou. Uveďte vámi používané vyjádření kapacity. Způsob stanovení kapacity, jak kapacitu chápete, co vyjadřuje, uveďte v popisu. Zaškrtněte, jaké vybavení jste měli v roce výkazu pro klienty k dispozici. Jiné vybavení upřesněte. Copyright 2014 OKsystem s.r.o. verze 2.9 Strana 46

47 Informace o terénní formě Formulář otevřete z formuláře Poskytování sociální služby, jestliže zaškrtnete používání terénní formy. Vyplňte: Období poskytování formy Dopravní prostředky pro práci v terénu Zázemí pracovníků Lokality Pokud formu stále poskytujete, datum do nevyplňujte. Jako datum od se implicitně vyplní datum počátku poskytování sociální služby a jako datum do se implicitně vyplní datum ukončení poskytování sociální služby. Uveďte počet automobilů, které jste v roce výkazu měli k dispozici k zajištění poskytování sociální služby a počet km ujetých automobily při zajištění poskytování sociální služby. Dále uveďte počet jiných dopravních prostředků (např. motorka, kolo), které při zajištění poskytování byly používány. Vyberte druh zázemí, které měli pracovníci v přímé péči v roce výkazu k dispozici. Jiné zázemí upřesněte. Odhadněte procentuální rozsah působení terénní formy sociální služby v roce výkazu v jednotlivých lokalitách podle počtu obyvatel: o Velké město (100 tisíc obyvatel a výš) o Město (od 50 do 100 tisíc obyvatel) o Město (od 10 do 50 tisíc obyvatel) o Město (od 3 do 10 tisíc obyvatel) o Vesnická oblast (obec do 3 tisíc obyvatel) Karty uživatelů Karty uživatelů se vykazují pouze pro sociální služby, pro které je povinností uzavřít s klientem smlouvu. Formulář má dvě hlavní části: Seznam uživatelů a Informace o poskytnutých činnostech. Copyright 2014 OKsystem s.r.o. verze 2.9 Strana 47

48 S pohybem kurzoru po záznamech o uživatelích se zobrazují odpovídající záznamy o poskytnutých činnostech. Zatímco informace o uživateli lze měnit pouze po kliknutí na ikonu úlohy Údržba, záznamy o poskytnutých činnostech lze editovat přímo v příslušných tabulkách. Načteno do paměti počítače může být jen několik záznamů uživatelů, vyvolání načtení dalších záznamů a listování mezi těmito bloky zajišťují listovací ikony pod seznamem uživatelů. K vyhledání záznamů lze použít pole pro vyhledání, které umožňují vyhledat podle čísla záznamu anebo identifikátoru. Jelikož není možné identifikovat uživatele služeb osobními údaji, aplikace automaticky záznamy čísluje. Číslování nemusí být chronologické a nemusí začínat od jedničky. Pro vaše usnadnění práce můžete do pole identifikátor zadat vaši identifikaci klienta, např. číslo smlouvy. Usnadní vám to orientaci v záznamech a případnou kontrolu. Vzhledem k počtu vašich klientů doporučujeme všechny údaje zadávat při prvním vyplňování. Informace o uživateli Kliknutím na ikonu Nový nebo ikonu Údržba záznamu se otevře formulář pro zadání a úpravu informací o uživateli: Copyright 2014 OKsystem s.r.o. verze 2.9 Strana 48

49 V rámci každé sociální služby platí, že pro jednoho uživatele se eviduje pouze jedna karta uživatele. Jestliže zapíšete identifikátor uživatele, pak tento identifikátor v rámci jedné sociální služby musí být unikátní. Číslo Interní číslo záznamu generuje aplikace automaticky. Identifikátor Nepovinný pomocný identifikační údaj klienta (např. číslo smlouvy aj.). Jestliže jej vyplníte, musí být v rámci sociální služby unikátní. Pohlaví Označte. Rok narození Zapište rok narození uživatele. Cílová skupina Z nabídky cílových skupin uživatelů označených na formuláři Poskytování sociální služby vyberte odpovídající uživateli. Stupeň závislosti 2 Pokud jej znáte, vyberte z nabídky. Trvalé bydliště v zařízení 3 Označte, jestliže klient měl ke konci smlouvy anebo konci sledovaného období trvalé bydliště v zařízení. Okres bydliště před počátkem poskytování služby 3 Z nabídky vyberte okres trvalého bydliště uživatele před počátkem poskytování služby (i v případě, kdy poskytování služby bylo zahájeno před obdobím, za který se podává výkaz). Poskytování služby bez úhrady 4 Označte, pokud měl klient nárok na poskytování služby bez úhrady. Počet osob žijících s uživatelem 5 Uveďte počet osob, kteří společně s klientem užívají službu. Poskytnuté činnosti Obsah formuláře údajů vykazovaných o poskytnutých činnostech se dynamicky mění podle druhu sociální služby. Nezadávejte nuly! Jestliže jste činnost neposkytli, pole nevyplňujte, nuly nezadávejte. Po ukončení zápisu činností klikněte na tl. Uložit činnosti. Jinak se zapsané údaje neuloží. Pokud však pokračujete v zápisu další karty uživatele, kliknutím na tl. Nový se data činností předcházející karty uživatele vždy uloží. 2 Jen pro týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem a sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízení ústavní. 3 Jen pro sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem 4 Jen pro pečovatelskou službu 5 Jen pro azylové domy a domy na půl cesty Copyright 2014 OKsystem s.r.o. verze 2.9 Strana 49

50 Klávesové příkazy pro snadnější vyplňování Činnost Nová karta uživatele Pohyb po údajích tabulky Zaškrtnutí / odškrtnutí políčka Otevření rolovací nabídky a výběr z ní Přemístění kurzoru na další tabulku Klávesová zkratka Kombinace kláves CTRL + N (stisknou se současně) Kl. TAB, šipky Umístěte kurzor na údaj a stiskněte mezerník Umístěte kurzor na údaj a stiskněte kl. šipka dolů. Dalšími stisky klávesy šipka dolů nastavte kurzor na požadovanou hodnotu a stiskněte kl. TAB Kombinace kláves CTRL + TAB (stisknou se současně) Činnosti vykazované za celou službu Fakultativní činnosti a odborný odhad časového podílu činností na setkání 6 se vykazují za všechny uživatele sociální služby dohromady. Formulář pro jejich vykazování otevřete z formuláře Poskytování sociální služby. 6 Odborný odhad se uvádí jen pro domy na půl cesty, služby následné péče, sociálně terapeutické dílny a terapeutické komunity. Copyright 2014 OKsystem s.r.o. verze 2.9 Strana 50

51 8.2.8 Činnosti poskytnuté anonymním uživatelům Tato úloha je aktivní jen pro sociální služby, pro které není zákonná povinnost uzavírat s klientem smlouvu. Poskytnuté činnosti se vykazují za všechny uživatele sociální služby dohromady. Uveďte počet anonymních uživatelů, případně jej odhadněte. V komentáři uveďte věrohodnost odhadu, co přesně počet vyjadřuje. Nezadávejte nuly! Nuly nevyplňujete. Jestliže činnost nebyla poskytována anebo nebyla poskytována danou formou, nechte políčko prázdné. Obsah formuláře údajů vykazovaných o poskytnutých činnostech se dynamicky mění podle druhu sociální služby. Pro pohyb kurzoru platí obdobné klávesové příkazy jako na kartě uživatelů Náklady Náklady za sociální službu za sledované období výkazu se uvádí podle tabulky nákladových položek, která je zveřejněna na v dokumentu Číselniky a tabulky povolených hodnot. Položky jsou rozděleny do dvou samostatných částí: Celkové náklady/výdaje za sledované období Výdaje na dlouhodobý majetek za sledované období Šedě obarvené řádky jsou součtové, vyplní se automaticky. Implicitní hodnota v buňkách je 0. Nemažte ji, umístěte na buňku kurzor a zapište číslo. Pokud částku položky nákladu omylem vymažete, vloží se do ní automaticky nula. Jestliže vyplníte nákladovou položku 12 Ostatní, upřesněte ji v komentáři. Copyright 2014 OKsystem s.r.o. verze 2.9 Strana 51

52 Pohyb kurzoru v tabulce nákladů: vlevo po sloupcích: kl. TAB, pohyb po řádcích: šipka dolů nebo nahoru Výnosy Výnosy za sociální službu za sledované období výkazu se uvádí podle tabulky výnosových položek, která je zveřejněna na v dokumentu Číselniky a tabulky povolených hodnot. Šedě obarvené řádky jsou součtové, vyplní se automaticky. Implicitní hodnota v buňkách je 0. Nemažte ji, umístěte na buňku kurzor a zapište číslo. Pokud částku položky nákladu omylem vymažete, vloží se do ní automaticky nula. Příspěvky zřizovatele, dotace, granty nebo dary získané od krajů nebo obcí se vykazují jmenovitě za ten který kraj, resp. obec. Evidují se prostřednictvím formulářů, které otevřete kliknutím na ikony Kraj nebo Obec. Jestliže vyplníte nákladovou položku 11 Ostatní, upřesněte ji v komentáři. Pohyb kurzoru v tabulce nákladů: vlevo po sloupcích: kl. TAB, pohyb po řádcích: šipka dolů nebo nahoru Příjmy od obcí Kliknutím na ikonu Obec se otevře formulář pro evidenci příjmů od jednotlivých obcí. Klikněte na ikonu Nový záznam. Vyberte postupně z nabídek: okras a obec, případně vyberte městskou část. Zadání potvrďte tl. OK. Vytvoří se nový záznam - řádek, do kterého se vloží vybraný okres a obec. Vyberte typ položky. Copyright 2014 OKsystem s.r.o. verze 2.9 Strana 52

53 Zadejte částku. Opakované částky stejné položky od téhož plátce zadejte jako jejich součet. V případě chybného zadání opravíte obec kliknutím na ikonu Údržba, typ položky a částku změníte přímo v tabulce Příjmy od krajů Kliknutím na ikonu Kraj se otevře formulář pro evidenci příjmů od jednotlivých krajů. Kliknutím na ikonu Nový se vloží nový prázdný záznam (řádek). Zvolte typ položky Zvolte kraj Zadejte částku Opakované částky stejné položky od téhož plátce zadejte jako jejich součet. Chybný údaje opravte přímou editací v tabulce Souhrnné náklady na zaměstnance Souhrnné náklady na jednotlivé pozice zaměstnanců doporučujeme vyplnit až po vyplnění Nákladů. V tabulce rozepište náklady podle jednotlivých pracovních pozic a zvlášť na PS a DPČ a zvlášť na DPP Opatření omezující pohyb osob Uveďte celkový počet použitých opatření omezujících pohyb osob podle druhů omezení. Rozlišují se tyto druhy omezení: fyzické úchopy, umístění do místnosti zřízené k bezpečnému pohybu, léčivé přípravky a jiné opatření. Copyright 2014 OKsystem s.r.o. verze 2.9 Strana 53

54 Pokud uvedete nenulový počet omezení typu jiné opatření, popište je. Jestliže jste žádná omezení nepoužili, uveďte nulu Odmítnutí uzavření smlouvy Uveďte celkový odmítnutí uzavření smlouvy s klientem podle typů důvodů. Rozlišují se tyto druhy důvodů: okruh osob a druh služby neodpovídá klientu, nedostatečná kapacita služby, zdravotní stav klienta, z důvodu neuplynutí 6 měsíců od data ukončení předcházející smlouvy. Jestliže jste uzavření smlouvy neodmítli, uveďte nulu Karty zaměstnanců Formulář sloužící k vykázání struktury personálního zajištění sociálních služeb poskytovatele za období, za které se podává výkaz. Kliknutím na ikonu Karty zaměstnanců na formuláři Výkaz sociálních služeb se otevře formulář seznamu karet zaměstnanců. Seznam již zapsaných karet se zobrazí po kliknutí na ikonu Načtení karet dle výběru. Možnosti výběru, které slouží hlavně pro prohlížení a kontrolu záznam zaměstnanců, jsou v části Výběrová kritéria. Po volbě kritéria se zobrazí pole pro zadání příslušného vyhledávacího parametru: identifikátoru zaměstnance sociální služby (zobrazí se zaměstnanci, kteří mají zaevidovanou pracovní pozici pro zvolenou sociální službu) podle čísla zaměstnance. Implicitně je nastaveno vyhledávání všech karet zaměstnanců. Na rozdíl od karet uživatelů nelze na formuláři seznamu karet zaměstnanců přímo měnit žádné údaje. Karty se zadávají přes ikonu Nová karta a opravují přes ikonu Údržba karty. Karty zaměstnanců lze převzít z výkazu podaného za předcházející rok anebo převzít z jiné aplikace (např. personalistika, mzdové účetnictví), pokud má implementováno rozhraní do aplikace OKslužby poskytovatel. Copyright 2014 OKsystem s.r.o. verze 2.9 Strana 54

55 Úlohy: Zadání a údržba karty zaměstnance Formulář pro zadání a údržby karty zaměstnance je popsán v kap Karta zaměstnance. Evidence minimálního požadovaného vzdělání pro výkon dané pozice Formulář včetně úlohy převzetí minimálního vzdělání z výkazu za předcházející rok je popsán v kap Pracovní pozice a minimální požadované vzdělání. Převzetí personálních dat z minulého roku Úloha je popsána v kap Převzetí karet zaměstnanců z podaného výkazu za minulý rok Karta zaměstnance Vyplňte: Základní údaje o zaměstnanci Zadejte pouze zaměstnance, kteří u vaší organizace pracovali v období, za které se podává výkaz. Číslo Interní číslo záznamu generuje aplikace automaticky, nelze jej vyplnit ani změnit. Identifikátor zaměstnance Nepovinný pomocný identifikační údaj zaměstnance (např. číslo prac. smlouvy aj.). Jestliže jej vyplníte, musí být v rámci celého výkazu unikátní. Karty s vyplněným identifikátorem zaměstnance půjde převzít do výkazu za následující rok. Pohlaví Označte Rok narození Uveďte rok narození zaměstnance. Dosažené vzdělání Zvolte z nabízených možností: o základní vzdělání o střední vzdělání s výučním listem o střední vzdělání s maturitní zkouškou o vyšší odborné vzdělání o VŠ vzdělání v bakalářském studijním programu o VŠ v magisterském studijním programu Copyright 2014 OKsystem s.r.o. verze 2.9 Strana 55

56 o bez vzdělání Počet let praxe Zadejte počet let relevantní odborné praxe v oboru. Načatý rok započítejte jako celý. Počet let prac. poměru o organizace Zadejte počet let prac. poměru u organizace, za kterou podáváte výkaz, a to ke konci období výkazu. Načatý rok započítejte jako celý. Pracovní pozice Sociální služba Pracovní pozice Typ pracovního poměru Úvazek Rozsah práce V tabulce uveďte všechny pracovní pozice daného zaměstnance vykonávané v rámci sociální služby alespoň jeden den v průběhu období, za které se výkaz podává. Službu vyberte z nabídky. Vyberte z nabídky pracovních pozic. Seznam prac. pozic je uveden v kap Pracovní pozice a minimální požadované vzdělání. Vyberte z nabídky: o DPČ dohoda o pracovní činnosti o DPP dohoda o provedení práce o PS pracovní smlouva Úvazek pracovní pozice (max. povolená hodnota: 1) Lze zadat jen pro pracovní smlouvu nebo DPČ. Počet hodin DPP (lze zadat max. 150 hodin za kalendářní rok). Pro DPČ nebo PS se nezadává. Období výkonu pracovní pozice Období výkonu zadáte kliknutím na ikonu Období výkonu pracovní pozice. Do období výkonu pracovní pozice uvádějte jen dobu, po kterou zaměstnanec pozici skutečně vykonával. Období výkonu pozice nesmí zahrnovat dobu, po kterou pracovník pozici nemohl vykonávat např. z důvodu dlouhodobé nemoci (déle než 3 týdny), pobírání peněžité pomoci v mateřství nebo z důvodu pobírání rodičovského příspěvku. Jestliže zaměstnanec např. z výše uvedených důvodů za období výkazu nevykonával žádnou pracovní pozici, zaměstnance na kartách zaměstnanců neuvádějte. Upozornění: Pokud pracovník vykonává stejnou pozici u jiné sociální služby, můžete zkopírovat údaje zadané v předcházejícím záznamu: Ikona Zkopírovat data. Vzdělávání Druh vzdělávání Počet hodin Vytvořte seznam zaměstnancem absolvovaného vzdělávání za sledované období výkazu. Absolvované vzdělávání se neeviduje na pracovní pozice a sociální službu. Vyberte z nabídky. Aplikace nepovolí zaevidovat vzdělávání, které by bylo určeno pro pracovní pozici, kterou by pracovník nevykonával ani jedním dnem v období výkazu. Zadejte počet hodin absolvovaného vzdělávání daného druhu celkem. Nabídka typů vzdělávání: 1.1 Vzdělávání dle zajišťované VŠ nebo VOŠ navazující na získanou odbornou způsobilost Vzdělávání sociálního pracovníka dle 111 odst. 1 zákona o soc. službách v rámci specializačního vzdělávání zajišťovaného vysokými školami a vyššími odbornými školami navazujícího na získanou odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka. 1.2 Vzdělávání dle v rámci akreditovaných kurzů Vzdělávání sociálního pracovníka dle 111 odst. 1 zákona o soc. službách pořádané v rámci akreditovaných kurzů. 1.3 Vzdělávání dle odborná stáž v zařízeních sociálních služeb Copyright 2014 OKsystem s.r.o. verze 2.9 Strana 56

57 Vzdělávání sociálního pracovníka dle 111 odst. 1 zákona o soc. službách - odborná stáž v zařízeních sociálních služeb. 1.4 Vzdělávání dle školicí akce Vzdělávání sociálního pracovníka dle 111 odst. 1 zákona o soc. službách - školicí akce. 2.1 Vzdělávání dle zajišťované VŠ nebo VOŠ navazující na získanou odbornou způsobilost Vzdělávání pracovníka v sociálních službách dle 116 odst. 9 zákona o soc. službách v rámci specializačního vzdělávání zajišťovaného vysokými školami a vyššími odbornými školami navazujícího na získanou odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka. 2.2 Vzdělávání dle v rámci akreditovaných kurzů Vzdělávání pracovníka v sociálních službách dle 116 odst. 9 zákona o soc. službách pořádané v rámci akreditovaných kurzů. 2.3 Vzdělávání dle odborná stáž v zařízeních sociálních služeb Vzdělávání pracovníka v sociálních službách dle 116 odst. 9 zákona o soc. službách - odborná stáž v zařízeních sociálních služeb. 2.4 Vzdělávání dle školicí akce Vzdělávání pracovníka v sociálních službách dle 116 odst. 9 zákona o soc. službách - školicí akce. 3 Odborné vzdělávání vztahující se k poskytování sociální služby 4 Ostatní vzdělávání Např. školení BOZP, hygienických předpisů, referentských zkoušek apod. 5.1 Individuální supervize Individuální supervize vedené externím certifikovaným supervizorem, která je doložena písemným záznamem, výkazem práce, fakturou nebo smlouvou, ve sledovaném kalendářním roce. 5.2 Skupinová supervize Skupinová supervize vedená externím certifikovaným supervizorem, která je doložena písemným záznamem, výkazem práce, fakturou nebo smlouvou, ve sledovaném kalendářním roce. Délka prac. poměru v sociální službě Tabulka obsahuje seznam sociálních služeb, ve kterých zaměstnanec v průběhu období výkazu pracoval. Záznam se vytvoří kliknutím na ikonu Nová délka prac. pomeru ve službě. Pokud záznam nevytvoříte, vytvoří se automaticky po uložení karty zaměstnance. Jeho vyplnění není ve výkazu za rok 2010 povinné Převzetí karet zaměstnanců z podaného výkazu za minulý rok Úloha je aktivní pouze tehdy, jestliže není evidována žádná karta zaměstnance. Přebírají se pouze karty zaměstnanců, pro které platí, že: Mají vyplněn údaj Identifikátor zaměstnance. V období poskytování sociální služby v roce výkazu vykonávali alespoň jednu pracovní pozici v sociální službě, za kterou se podává výkaz. Údaj Počet let praxe se zvýší o 1. Údaj Počet let prac. poměru v organizaci se zvýší o 1. Údaj Počet let prac. poměru v soc. službě se zvýší o 1. Záznamy o vzdělávání se nepřebírají. Poznámka: Do výkazu za rok 2013 nelze z technických důvodů převzít karty zaměstnanců z výkazu za předcházející rok. Copyright 2014 OKsystem s.r.o. verze 2.9 Strana 57

58 Pracovní pozice a minimální požadované vzdělání Formulář se otevře z formuláře Seznam karet zaměstnanců přes ikonu Předepsané vzdělání pracovních pozic. Formulář obsahuje číselník pracovních pozic. U pracovních pozic, které jste použili v kartách zaměstnanců, zadejte z nabídky minimální vzdělání požadované vaší organizací pro výkon pozice. Tabulku minimálního vzdělání lze převzít z výkazu podaného za předcházející rok. Ve výkazu za rok 2013 lze převzít pouze data z výkazu podaného za rok Data z výkazů podaných za rok 2012 ani 2011 převzít z technických důvodů nelze. Seznam pracovních pozic: 1. Pracovníci v přímé péči 1.1. Sociální pracovníci 1.2. Pracovník v sociálních službách přímá obslužná péče základní výchovná nepedagogická činnost pečovatelská činnost činnosti pod dohledem sociálního pracovníka 1.3. Zdravotničtí pracovníci lékař nelékařští zdravotničtí pracovníci všeobecná sestra zdravotnický asistent fyzioterapeut ergoterapeut zdravotně-sociální pracovník nutriční terapeut adiktolog ošetřovatel sanitář jiný odborný pracovník jiný výše neuvedený pracovník 1.4. Pedagogičtí pracovníci Copyright 2014 OKsystem s.r.o. verze 2.9 Strana 58

59 učitel vychovatel speciální pedagog psycholog pedagog volného času asistent pedagoga trenér vedoucí pedagogický pracovník 1.5. Manželští a rodinní poradci 1.6. Další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby 2. Ostatní pracovníci 2.1. Obslužný personál Pracovníci - prádelna Pracovníci - stravování Pracovníci - údržba Pracovníci - úklid Pracovníci - obslužný personál ostatní 2.2. Vedoucí pracovníci vedoucí organizace vedoucí služby ostatní vedoucí pracovníci 2.3. Administrativní pracovníci pracovnici - sekretářské a asistenční pozice účetní ostatní administrativní pracovníci Import dat z jiných programů Úloha pro import dat z jiných programů se spouští z formuláře Výkaz sociálních služeb. Importní soubor musí splňovat podmínky uvedené v dokumentech zveřejněných na: Kliknutím na ikonu Import dat z jiných SW se otevře formulář pro spuštění importu. Aplikace umožňuje tři typy importu: Import karet zaměstnanců Import karet uživatelů Import dat činností poskytnutých anonymním uživatelům Copyright 2014 OKsystem s.r.o. verze 2.9 Strana 59

60 Importovat lze pouze informace o sociálních službách, pro které má poskytovatel za daný rok výkazu podat výkaz. Seznam těchto služeb (identifikátor, druh služby) si lez vygenerovat ve formátu CSV kliknutím na ikonu úlohy Seznam vykazovaných služeb. Při importu aplikace odmítne soubor, který nesplňuje předepsané podmínky anebo obsahuje zjevné chyby a nekonzistence (údaje mimo přijatelné intervaly atd.). Import údaje nemaže, pouze přidává. Lze proto importovat karty zaměstnanců postupně, stejně tak lze importovat karty uživatelů postupně za jednotlivé sociální služby nebo skupiny služeb. Opakovaný import nedovede označit údaje, které byly v předcházejícím importu importovány omylem. Jestliže lze importovaná údaje jednoznačně identifikovat, pak se importem původní údaje přepíší, ostatní údaje se přidají. Proto v případě opakování importu stejných dat je bezpodmínečně nutná ruční kontrola naimportovaných údajů v aplikaci. Podrobněji v dokumentaci o podmínkách importu, viz výše. Jestliže váš software je vybaven úlohou pro import dat do aplikace OKslužby poskytovatel, řiďte se pokyny v uživatelské příručce k tomuto software Kontrola formální správnosti výkazu Nepodaný výkaz lze po formální stránce zkontrolovat ve dvou variantách: 1) formální kontrola celého výkazu - na formuláři Výkaz sociální služby 2) formální kontrola výkazu sociální služby (části výkazu týkající se jedné poskytované sociální služby) - na formuláři Poskytování sociální služby Aplikace provede formální kontrolu zadaných dat a zjištěné chyby uloží do dokumentu ve formátu PDF, který si lze prohlížet, vytisknout anebo uložit na lokální disk vašeho počítače. Upozorňujeme, že od výkazu za rok 2010 aplikace neumožňuje vytisknout opis výkazu. Tisková podobě výkazu, kterou aplikace vygeneruje při podání, slouží pouze jako doklad o podání výkazu. Formát exportu vložených dat pro vaši interní potřebu je připravován MPSV Aktualizace dat z registru Úloha slouží pro aktualizaci nepodaného výkazu změnami provedenými v registru. Při prvním otevřením výkazu jsou z registru načteny identifikační údaje poskytovatele a seznam sociálních služeb, na které má poskytovatel podat výkaz. Tyto údaje si můžete aktualizovat daty z registru. Ikona pro spuštění úlohy se nachází na úvodní obrazovce výkazu. Úloha provádí tyto činnosti: Zaktualizuje údaje o poskytovateli: název, IČ, právní formu a adresu sídla. Pak úloha vyhledá sociální služby, které jsou uvedeny ve výkazu, avšak podle registru se na ně nemá podat výkaz. Seznam těchto služeb zobrazí obsluze v okně a po odsouhlasení proveden jejich vymazání z výkazu. Současně úloha odebere všechny záznamy bezprostředně navázány na zrušenou službu (karty zaměstnanců, uživatelů, záznamy anonymních uživatelů, náklady, výnosy, souhrnné náklady, informace o formách poskytování, informace o využití budov těmito službami atd.). Copyright 2014 OKsystem s.r.o. verze 2.9 Strana 60

61 Jestliže naopak úloha zjistí, že registr obsahuje další sociální služby, na které se má podat výkaz, úloha je vloží do seznamu sociálních služeb na výkazu. U služeb existujících v seznamu, které se neruší, úloha aktualizuje pouze údaje o datu poskytování služby od a do. Žádné ostatní údaje služby neaktualizuje. 8.3 Podání výkazu Mechanismus podání výkazu je obdobný jako podání žádosti o dotace: 1. Zkontrolujte pomocí úlohy Přihlášení uživatelé (hl. menu aplikace), zda některý z vašich kolegů ještě některou část výkazu neopravuje. Podrobněji v kap. 10 Přihlášení uživatelé. 2. Uzamkněte výkaz pro závěrečnou kontrolu zadaných dat. Při pokusu o uzamčení aplikace spustí formální kontrolu. Výsledky kontroly si lze vytisknout nebo uložit ve formátu PDF. 3. Jestliže výkaz neobsahuje chyby bránící podání, ale max. jen upozornění na některé možné nedostatky, aplikace výkaz uzamkne. 4. Proveďte závěrečnou kontrolu. 5. Pro opravu výkazu výkaz odemkněte. 6. Po provedení opravy opět výkaz uzamkněte. 7. Je-li vše v pořádku, podejte výkaz. 8. Po podání je možné vzít výkaz zpět, opravit jej a opět podat. Podmínkou však je, že nesmí být po termínu podání Uzamčení výkazu, kontrola a podání Úlohu pro podání výkazu spustíte z formuláře Výkaz sociálních služeb ikonou Podání výkazu. Formulář slouží zejména k provedení těchto akcí: uzamknout výkaz pro závěrečnou kontrolu, odemknout výkaz pro její změnu, podat výkaz, vzít naposled podaný výkaz zpět. Pro všechny tyto akce musíte mít oprávnění podání výkazu anebo delegování podání. Nabídka akcí stejně jako text nápovědy se kontextově mění podle stavu výkazu. Text nápovědy vás informuje, co nyní s výkazem můžete dělat. V historii výkazu jsou uvedeny změny stavu výkazu, které byly akcemi vyvolány. V záznamu historie se uvádí datum změny, jméno uživatele, který změnu (akci) provedl a stav výkazu. U záznamů historie se stavem výkazu "podaná" je archivována tisková podoba dokladu o Copyright 2014 OKsystem s.r.o. verze 2.9 Strana 61

62 podání výkazu ve formátu PDF, jejíž náhled lze vyvolat, tisknout, případně uložit do adresáře. Naposled podaný výkaz lze vzít zpět pouze do termínu podání výkazu. Po tomto termínu již nelze podaný výkaz vzít zpět. Pokud je výkaz podán, je možné na formuláři Podání výkazu zobrazit náhled na čestné prohlášení. Podání výkazu je nutno provést, jak již bylo výše uvedeno, ve dvou krocích: 1) uzamčení výkazu pro závěrečnou kontrolu výkazu 2) vlastní podání výkazu. Podání výkazu má rovněž dva kroky: a) vyplnění čestného prohlášení. b) vlastní podání. Kliknutím na tl. P Podat sezobrazí formulář čestného prohlášení. Na formuláři uvede uživatel, který podává výkaz, zda je statutárním zástupcem. Pokud je, zapíše svou funkci. Pokud není, zapíše jméno a příjmení statutárního zástupce, který je pověřil k podání výkazu a uvede jeho funkci. Potvrdí, že všechny údaje jsou pravdivé. Pak klikne na tl. Podat. Znovu proběhne formální kontrola výkazu a její výsledek se zobrazí v tiskové sestavě. Je-li vše v pořádku, klikněte na tl. vlevo dole Pokračovat. Zobrazí se dotaz, zda skutečně chcete výkaz podat. Po kladném potvrzení se zobrazí náhled tiskové sestavy výkazu, které se uloží jako doklad o podání. Tiskovou sestavu v tomto okamžiku nelze vytisknout ani uložit si na lokální disk. Klikněte na tl. vlevo dole: Podat. Po zpracování se zobrazí hlášení potvrzující úspěšné podání výkazu: Jak si ověřím, že výkaz byl podán Že je výkaz podán si můžete ověřit náhledem do Seznamu podaných výkazů anebo vytištěním podaného výkazu. Podaný výkaz vytisknete z formuláře: Podání výkazu (ihned po úspěšném podání) Seznam podaných výkazů Tisková sestava podaného výkazu je dokladem o podání výkazu. Obsahuje datum podání, kdo výkaz podal a čestné prohlášení. Copyright 2014 OKsystem s.r.o. verze 2.9 Strana 62

63 8.4 Podané výkazy Prohlížení Spouštěním úlohy Podané výkazy z hlavního menu aplikace se zobrazí formulář Seznam podaných výkazů, který obsahuje seznam podaných výkazu za daný rok. Tiskovou sestavu výkazu si lze zobrazit jako náhled ve formátu PDF, vytisknout, uložit na disk anebo prohlížet formuláře výkazu Vzít výkaz zpět Podaný výkaz lze vzít zpět, pokud neuplynul termín podání výkazu. Na formuláři Podané výkazy umístěte kurzor na výkaz, který chcete vzít zpět a klikněte na ikonu Náhled (prohlížení dat výkazu). Na formuláři Výkaz sociálních služeb klikněte na ikonu Podání výkazu. Zde bude aktivní tlačítko pro vzetí zpět. Opět platí, že musíte mít oprávnění Podat výkaz anebo Delegovat podání. Jestliže vezmete výkaz zpět, nezapomeňte jej opět podat do termínu podání! 9 Uživatelský účet Nový uživatelský účet přiděluje MPSV na základě zaslání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Podrobnější informace naleznete na Změna vlastního hesla Heslo si kdykoli můžete změnit kliknutím na úlohu Změna hesla v hlavním menu aplikace. Copyright 2014 OKsystem s.r.o. verze 2.9 Strana 63

64 9.2 Oprávnění Oprávnění určuje, jaké činnosti může provádět uživatel přihlášený pod daným uživatelským účtem. Oprávnění se tedy nastavuje k uživatelskému účtu. Činnost Vyplňování žádosti Vyplňování výkazu Podání žádosti Smazání žádosti Vzetí žádosti zpět Podání výkazu Smazání výkazu Vzetí výkazu zpět Nastavení oprávnění podat žádost, podání výkazu Jen prohlížení žádosti Jen prohlížení výkazu Změna oprávnění Oprávnění práce se žádostí (úroveň: aktualizace) podat žádost delegovat podání práce s výkazem (úroveň: aktualizace) podání výkazu delegovat podání podat žádost delegovat podání podání výkazu delegovat podání delegovat podání práce se žádostí (úroveň: prohlížení) práce s výkazem (úroveň: prohlížení) správa systému delegovat podání Změna vlastního hesla -- všechna oprávnění -- Změna jména účtu Změna ové adresy Změna hesla cizího účtu Změna platnosti účtu Zadat oprávnění delegování podání správa systému delegovat podání jen pracovník MPSV zásahem v centrální úloze Oprávnění delegovat podání nastavuje pouze MPSV, a to uživatelům, kteří na čestném prohlášení uvedli, že jsou statuárním zástupcem organizace anebo zaslali MPSV plnou moc statutárního zástupce organizace k podávání žádosti a výkazu. Copyright 2014 OKsystem s.r.o. verze 2.9 Strana 64

65 Doporučení: Jestliže bude pracovat se žádostí více uživatelů, doporučujeme ponechat jen některým oprávnění správy systému. Dále doporučujeme, aby uživatel s výlučným oprávněním delegování podání nastavil alespoň jednomu dalšímu uživateli z důvodu zastupitelnosti oprávnění podat žádost a podání výkazu. 9.3 Práce s uživatelským účtem Změna hesla jiného uživatele Spusťte z hlavního menu úlohu Správa uživatelů, umístěte kurzor na uživatelský účet, který chcete měnit a klikněte na ikonu oprava. Na formuláři Uživatel zaškrtněte Změnit heslo, do příslušných polí uveďte nové heslo a klikněte na OK. Tuto činnost může provádět pouze uživatel s oprávněním delegování podání a správa systému Změna uživatelského jména nebo ové adresy uživatele Uživatelské jméno nebo ová adresa uživatele lze změnit na formuláři Uživatel: Zvolte z hl. menu úlohu Správa uživatelů, vyberte uživatele a klikněte na tl. Oprava. Tuto činnost může provádět pouze uživatel s oprávněním delegování podání a správa systému Změna platnosti uživatelského účtu Jestliže chcete ukončit anebo obnovit platnost uživatelského účtu uživatele, zvolte z hl. menu úlohu Správa uživatelů, vyberte uživatele a klikněte na tl. Oprava a zadejte datum konce platnosti účtu: Uživatelský účet do. Při obnově toto datum smažte. Tuto činnost může provádět pouze uživatel s oprávněním delegování podání nebo správa systému. Copyright 2014 OKsystem s.r.o. verze 2.9 Strana 65

66 9.3.4 Změna oprávnění Chcete-li změnit uživatelské oprávnění nastavené k danému účtu, zvolte z hl. menu úlohu Správa uživatelů, vyberte uživatele a klikněte na tl. Oprava. Zrušení a obnova oprávnění Oprávnění zrušíte tl.: Tímto tlačítkem můžete zrušené oprávnění kdykoli obnovit. Oprava oprávnění Umístěte kurzor na příslušné oprávnění a klikněte na tl. Oprava. Nové oprávnění Klikněte na tl. Nové oprávnění. Změny oprávnění se projeví až po novém přihlášení uživatele. Tuto činnost může provádět pouze uživatel s oprávněním delegování podání systému. a správa 9.4 Nemohu se přihlásit Pokud jste zapomněli heslo nebo uživatelské jméno anebo došlo k zablokování účtu po vícenásobném marném pokusu o přihlášení, klikněte vlevo dole na tlačítko Pomoc s přihlášením a vyplňte uvedené údaje. Po jejich vyplnění Vám bude uživatelské jméno a heslo zasláno na Vaší ovou adresu. Jestliže jste nezadali ovou adresu anebo pokud nemáte přiděleno rodné číslo nebo jste odmítli rodné číslo MPSV nahlásit, pak se obraťte na svého kolegu, který má oprávnění správy systému, aby vám sdělil vaše uživatelské jméno (zobrazuje se v seznamu uživatelů) anebo vám zadal nové heslo viz kapitola Změna hesla jiného uživatele. V nouzi se obraťte na hotline se žádostí o pomoc. 10 Přihlášení uživatelé Seznam přihlášených uživatelů vaší organizace si zobrazíte pomocí úlohy, kterou spustíte z hlavního menu aplikace. Seznam je užitečný tehdy, jestliže žádost vyplňuje více uživatelů současně. Před uzamknutím žádosti se tak může přesvědčit, že již žádný uživatel s aplikací nepracuje. Seznam však neobsahuje informace, zda přihlášený uživatel si žádost pouze neprohlíží. Copyright 2014 OKsystem s.r.o. verze 2.9 Strana 66

Dotace na podporu sociální práce

Dotace na podporu sociální práce Dotace na podporu sociální práce Uživatelská příručka Verze 1.1 15. 6. 2015 Copyright 2015 OKsystem a.s. OBSAH 1 SPOLEČNÉ PRVKY VŠECH FORMULÁŘŮ... 3 2 SPUŠTĚNÍ APLIKACE... 5 3 MENU APLIKACE... 6 4 POSTUP

Více

Uživatelské účty k modulům APV OKnouze/Okslužby pro kraje

Uživatelské účty k modulům APV OKnouze/Okslužby pro kraje OKsystem a.s. Na Pankráci 125, 140 21 Praha 4, IČ 27373665 Projekt Dokument Odpovědná osoba Klasifikace: APV OKnouze/OKslužby Uživatelské účty k modulům APV OKnouze/Okslužby pro kraje Ing. Radomír Martinka

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 M j ú et Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum.......................................................................................... 4 2 Zprávy systému...................................................................................................................

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2 Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky Verze 1.2 2 Obsah 1. Úvod.. 3 1.1. Základní informace 3 1.2. Spuštění kalkulačky. 3 1.3. Přehled možných úprav 4 2. Sestavení technické změny.

Více

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 Průběh - uživatelská příručka Verze 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace... 3 1.2 Posloupnost kroků... 3 2 KROK 1 STAŽENÍ HESEL K TESTŮM... 4 2.1

Více

Královéhradecký kraj odbor školství, oddělení primárního a zájmového vzdělávání BENEFIT7. stručný manuál. listopad 2008 verze 1.0. Mgr.

Královéhradecký kraj odbor školství, oddělení primárního a zájmového vzdělávání BENEFIT7. stručný manuál. listopad 2008 verze 1.0. Mgr. Královéhradecký kraj odbor školství, oddělení primárního a zájmového vzdělávání BENEFIT7 stručný manuál listopad 2008 verze 1.0. Mgr. Tomáš Záviský Obsah ADRESA... 3 REGISTRACE... 3 PŘIHLÁŠENÍ A ZTRÁTA

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE , VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE Návod lze analogicky použít i pro ostatní podání na Českou daňovou správu (DPH, výpis z evidence 92, souhrnné hlášení, ). 1) Postavte se do firmy roku,

Více

Vykazování dat o poskytovaných sociálních službách

Vykazování dat o poskytovaných sociálních službách Vykazování dat o poskytovaných sociálních službách (verze dokumentu 1.4) Odpovědná osoba: Ing. Radomír Martinka V Praze dne: 24.4.2014 Klasifikace: CHRÁNĚNÉ OKsystem s.r.o. Na Pankráci 125, 140 21 Praha

Více

E-PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

E-PŘIHLÁŠKA KE STUDIU E-PŘIHLÁŠKA KE STUDIU Ing. Lucie Hinnerová 2010 OBSAH POSTUP PŘIHLÁŠENÍ UCHAZEČE S RODNÝM ČÍSLEM NEBO PSEUDORODNÝM KÓDEM (VŠICHNI UCHAZEČI Z ČR)... 2 ÚVODNÍ STRANA... 2 OSOBNÍ INFORMACE... 3 TRVALÉ BYDLIŠTĚ...

Více

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Příručka ke školení IS ARGIS 2.2 - modul Hospodářská mobilizace pro objednatele mobilizační dodávky verze 1.0 Informační systém ARGIS Informační systém pro plánování civilních

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Obsah: Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Kapitola 1) Získání přihlašovacích údajů str. 3 2) Přihlášení a změna hesla str. 3 3) Vytvoření účtu pro pracovníka školy str. 4 4) Založení akce str. 5 5)

Více

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti podprogram 117D51500 Podpora oprav domovních olověných rozvodů Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad a lze na ni vstoupit

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Offline formulář a jeho vyplnění EDS a SMVS

Offline formulář a jeho vyplnění EDS a SMVS Offline formulář a jeho vyplnění EDS a SMVS Datum: 13. 09. 2010 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Stažení a rozbalení off-line formuláře... 1 2 Popis prostředí klienta offline formuláře... 2 2.1 Nástrojová lišta offline

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent.

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nemoagent Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nejdříve je nutné požádat o vytvoření účtu na info@nemoshop.cz, v odpovědi dostanete registrační

Více

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti)

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) Obsah formuláře: Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro Manuál Uživatele aplikace informačního systému pro zjišťování údajů a vypracování Přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území Karlovarského

Více

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu Metodický pokyn k podávání žádostí o dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu Žádost o dotaci je nutno podat

Více

Práce s aplikací pro zpracování statistických výkonových výkazů

Práce s aplikací pro zpracování statistických výkonových výkazů Práce s aplikací pro zpracování statistických výkonových výkazů Aplikace nezpracovává ani nepřijímá individuální údaje předávané ze školních matrik ZŠ, SŠ, konzervatoří a VOŠ. Po zpracování dat jen vystavuje

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

Medicus edávky. Uživatelská příručka. 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Medicus edávky. Uživatelská příručka. 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Uživatelská příručka 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Uživatelská příručka 800 876 008 www.medicus.cz medicus@cgm.cz CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Lékařský software Medicus Čs.

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

V zelené liště vpravo nahoře pod nabídkou Informace naleznete vzory formulářů výkazů, pokyny a vysvětlivky k jejich vyplnění a další informace.

V zelené liště vpravo nahoře pod nabídkou Informace naleznete vzory formulářů výkazů, pokyny a vysvětlivky k jejich vyplnění a další informace. Práce s aplikací pro zpracování statistických výkazů za vysoké školy a ostatní přímo řízené organizace (netýká se škol a školských zařízení v regionálním školství) 1. Postup: Přihlásíte se k internetu

Více

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace 1. Terminálová aplikace Kartový systém Harrachov Card sestává ze 3 částí: - Veřejných webových stránek na adrese www.harrachovcard.cz, kde mohou zákazníci i poskytovatelé najít informace o systému, zobrazit

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

WinZápočet 8.4. Uživatelská příručka. Program pro zápočet let odborné praxe. 2015 Petr Janda

WinZápočet 8.4. Uživatelská příručka. Program pro zápočet let odborné praxe. 2015 Petr Janda WinZápočet 8.4 Program pro zápočet let odborné praxe Uživatelská příručka 05 Petr Janda Obsah. Popis programu strana.. Úvod strana.. Základní vlastnosti programu strana. Instalace programu strana 4.. Instalace

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Zápis údaje o adrese místa trvalého pobytu do informačního systému evidence obyvatel Vytvořeno dne: 3.6.2010 Aktualizováno: 16.6.2010 Verze:

Více

e-invoicing mojefakturace

e-invoicing mojefakturace e-invoicing mojefakturace V případě potřeby kontaktujte E-mail: e-fakturace.cz@tnt.com Tel.: +420 257 083 418 Obsah Vítejte v aplikaci mojefakturace 3 Registrace do mojefakturace 4 efakturace, eplatba

Více

Příručka pro editaci kontaktů na eagri

Příručka pro editaci kontaktů na eagri Obsah Úvod... 1 Uživatel a subjekt... 1 Kontakty... 1 Validace hodnoty kontaktu... 2 GPS souřadnice... 3 Certifikát... 3 Datová schránka... 4 Adresy... 4 Změna PSČ v primární adrese a speciální PSČ...

Více

Způsob odeslání Přiznání k dani z přidané hodnoty, Souhrnného hlášení. a Výpisu z evidence pro účely z přidané hodnoty podle 92a zákona o DPH

Způsob odeslání Přiznání k dani z přidané hodnoty, Souhrnného hlášení. a Výpisu z evidence pro účely z přidané hodnoty podle 92a zákona o DPH Způsob odeslání Přiznání k dani z přidané hodnoty, Souhrnného hlášení a Výpisu z evidence pro účely z přidané hodnoty podle 92a zákona o DPH Od 1.1.2014 vznikla povinnost odevzdávat daňové přiznání k DPH

Více

Akce. 1. Spuštění modulu Akce

Akce. 1. Spuštění modulu Akce Akce Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o akcích do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích (RIV),

Více

Tvorba dávek. Uživatelská příručka

Tvorba dávek. Uživatelská příručka Tvorba dávek Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 27.9.2013 Tento návod slouží jako ucelený pohled pro vytvoření dávek pro pojišťovny. Neklade si za cíl detailně popsat jednotlivá

Více

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb Adresa portálu: http://www.sbsportalprace.cz/ (http://www.sbsportalprace.eu) Stručný popis: Aplikace je určená pro zaměstnavatele, uchazeče a vzdělavatele pro oblast bezpečnostních služeb. Aplikace zajišťuje

Více

UPOZORNĚNÍ: 4. Práce s formulářem Zpět Další Uložit list Kontrola Odemknout

UPOZORNĚNÍ: 4. Práce s formulářem Zpět Další Uložit list Kontrola Odemknout Pokyny pro práci s internetovými formuláři pro vstup žádostí o dotaci v Programu obnovy venkova Pardubického kraje na r. 2014 (vkládání v červenci-září 2013) 1. Organizační informace Žádosti o dotaci z

Více

Z hlediska funkce počítačového programu hrají číselníky důležitou roli. Číselník obecně představuje vždy seznam (množinu) možných hodnot.

Z hlediska funkce počítačového programu hrají číselníky důležitou roli. Číselník obecně představuje vždy seznam (množinu) možných hodnot. Obsah...1 maximálních úhrad VZP...2 MF a KLK...2 Popis číselníků...2 Aktualizace číselníku MF...2 Aktualizace číselníku KLK...2 Číselník taxy laborum...3 Číselník diagnóz...3 Číselník odborností...3 Číselník

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

GRANTYS online formulář žádosti

GRANTYS online formulář žádosti GRANTYS online formulář žádosti Jste tu poprvé? Registrovat Znáte své přihlašovací údaje? Přihlásit (přihlašovací jméno = vaše IČ nebo jiná kombinace písmen a číslic, kterou jste dostali spolu s heslem

Více

Nastavení prohlížeče Internet explorer

Nastavení prohlížeče Internet explorer WEBOVÁ APLIKACE PPL Nastavení prohlížeče Internet explorer Otevřete si Internet Explorer a zadejte adresu aplikace http://klient.ppl.cz Zvolte menu "Nástroje" a pak "Možnosti internetu". Následně vyberte

Více

Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP

Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP Vypracoval: Tomáš Čejchan Dne: 5. května 2010 INISOFT s. r. o. tel. +420 485 102 698 IČ: 25417657 Společnost je

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Manuál pro aplikaci Portál samofakturace

Manuál pro aplikaci Portál samofakturace Manuál pro aplikaci Portál samofakturace Registrace do aplikace Registrace do aplikace probíhá prostřednictvím webového formuláře na adrese https://portal.eon.cz/hreg/r/register.bsp - vyberte, zda jste

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

Přihlašte se pomocí přiděleného přihlašovacího jména a hesla a potvrďte tlačítkem Potvrdit.

Přihlašte se pomocí přiděleného přihlašovacího jména a hesla a potvrďte tlačítkem Potvrdit. On Line databáze Danni UPOZORNĚNÍ SYSTÉM DANNI JE KOMPATIBILNÍ POUZE S PROHLÍŽEČEM INTERNET EXPLORER - verze 7 A VYŠŠÍ (máte-li nižší verzi, můžete si ji zdarma aktualizovat na http://www.microsoft.com/cze/windows/internet-explorer/

Více

Sociální služby Poskytovatel Uživatelská příručka verze 1.6

Sociální služby Poskytovatel Uživatelská příručka verze 1.6 Sociální služby Poskytovatel Uživatelská příručka verze 1.6 Zákazník: Ministerstvo práce a sociálních věcí Zhotovitel: TECHNISERV IT, spol. s r.o., Traťová 1, 619 00 Brno 1. Úvod... 5 1.2 1.3 1.4 Technické

Více

POSTUP OBJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÉ ZKOUŠKY 2014

POSTUP OBJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÉ ZKOUŠKY 2014 Obsah Registrace uchazeče o vykonání jednotlivé zkoušky na portálu JZ... 1 Změna registračních údajů... 1 Přihlášení registrovaného uživatele... 2 Postup pro objednání jednotlivé zkoušky/zkoušek... 2 Záložky

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské

Více

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE S případnými dotazy se obracejte e-mailem na ucebnistyly@scio.cz nebo na tel. číslo 234 705 021. Testování administrativně zajišťuje škola, ale žáci si test a dotazník mohou

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Přijetí podání registru živnostenského podnikání pro fyzickou či právnickou osobu Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 7.12.2010 Verze: 5.0

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky Přihlášky uchazečů 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů 2. Popis obrazovky 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Export do CSV 2.4. Hlavní seznam přihlášek uchazečů 2.5. Založení nové přihlášky

Více

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Aplikaci spustíte dvojklikem na ikonu s logem ČP Upload zobrazí se následující okno aplikace: Pro

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Jako jednotlivec se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste nepodnikající fyzická

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu 21.1.2013 Obsah Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK... 3 Stránka pro přihlášení

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Jako firma se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste podnikající fyzická osoba nebo právnická

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů a instalace certifikátu pomocí programu PostSignum Tool Plus na čipové kartě, USB tokenu verze 1.0.0 Uživatelská dokumentace Březen 2010 Strana 1 (celkem

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR Modul Kontakt s klientem SSP OKcentrum Uživatelská příručka Poskytování součinnosti ÚP ČR OKsystem a.s. 2015 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 2 2.1 Základní pojmy... 2 2.2 Přihlášení uživatele...

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.2 Poslední aktualizace: 14. února 2013 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to KONTROLA INSOLVENCE 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3 Založení účtu

Více

Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV

Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV verze 1.2 Praha 18.12.2002 Obsah WEB aplikace určené pro sběry dat do CEP, CEZ a RIV plně podporují práci s certifikáty.

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny 21.3.2013 Obsah Obsah... 2 Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK...

Více

Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy

Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy Doškolovací kurz pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí připravila Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále

Více

Zápis o utkání z pohledu rozhodčího - krok za krokem

Zápis o utkání z pohledu rozhodčího - krok za krokem Zápis o utkání z pohledu rozhodčího - krok za krokem Důležité informace: 1) Rozhodčí a delegáty registruje do IS FAČR komise rozhodčích řídícího orgánu soutěže na základě zařazení na listinu rozhodčích/delegátů

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Uživatelská příručka Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Ministerstvo zemědělství České republiky únor

Více

Sklady Zadání zpřístupní typ pohybu Převod na sklad / Kód výdejky

Sklady  Zadání zpřístupní typ pohybu Převod na sklad / Kód výdejky Sklady Zadání nového pohybu. Po stisknutí se zpřístupní seznam pohybů, ze kterého se vybírá typ pohybu (inventurní přebytek, manko, příjemka nebo výdejka, odpis škody). Pokud se při pořizování výdejky

Více

GRANTYS online formulář žádosti

GRANTYS online formulář žádosti GRANTYS online formulář žádosti Jste tu poprvé? Registrovat Znáte své přihlašovací údaje? Přihlásit (přihlašovací jméno = vaše IČ nebo jiná kombinace písmen a číslic, kterou jste dostali spolu s heslem

Více

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký.

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký. Opravy a prodej Uživatelská příručka Milan Hradecký. 2 1. ÚVOD : Program slouží k evidenci dílenských oprav, k prodeji náhradních dílů a k fakturaci. Pracuje v prostředí WINDOWS 95 až WINDOWS XP. K rychlému

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Návod Dokumentace Poslední aktualizace 11.6.2014

Návod Dokumentace Poslední aktualizace 11.6.2014 Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace 11.6.2014 1. Ovládací... ikony 3 2. Registrace... pacienta do 4 2.1 Registrace s vytvořením účtu 4 2.2 Registrace bez vytvoření účtu 7 3. Online...

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

Uživatelská příručka. J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e!

Uživatelská příručka. J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e! Uživatelská příručka J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e! OBSAH OBSAH... 3 ÚVOD... 3 O této příručce...3 O programu Volt 3 Určení 3 Potřebný Software 3 Co je ve Voltu nového...3 JAK ZAČÍT... 4 etoken...4

Více

SW Diana v.2. Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ. Uživatelský manuál role člen

SW Diana v.2. Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ. Uživatelský manuál role člen SW Diana v.2 Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ Uživatelský manuál role člen 1 Obsah 1.Slovníček základních pojmů...3 1.Obecné informace...4 1.Technické informace...4 2.Validace a chybová

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2015 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2015 si můžete stahovat až v době,

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro 485COM FW 2.x (MODBUS)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro 485COM FW 2.x (MODBUS) pro 485COM FW 2.x (MODBUS) Obsah Obsah 3 1. Instalace 4 1.1 Podpora operačních systémů 4 1.2 Podpora USB modemů 4 1.3 Instalace USB modemu 4 1.4 Instalace aplikace 4 2. Nastavení 5 2.1 Nastavení jazykové

Více

1. Elektronická hlášení a objednávky

1. Elektronická hlášení a objednávky 1. Elektronická hlášení a objednávky 1.1. Známky Tato část portálu farmáře slouží k objednávání nových ušních známek a duplikátů ušních známek. 1.1.1. Nové známky (skot, ovce, kozy) Po kliknutí na tuto

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro lokálního administrátora Vytvořeno dne: 15. 4. 2011 Aktualizováno: 17. 6. 2011 Verze: 1.0 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...4 1.1 Cíl dokumentu...4 1.2

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 25.5.2010 Verze: 2.4 2009 MVČR Obsah 1. Přihlášení do

Více