GRUNDFOS INSTRUCTIONS NKG. Double seal (back-to-back) Installation and operating instructions

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GRUNDFOS INSTRUCTIONS NKG. Double seal (back-to-back) Installation and operating instructions"

Transkript

1 GRUNDFOS INSTRUCTIONS NKG Double seal (back-to-back) Installation and operating instructions

2

3 NKG English (GB) Installation and operating instructions Български (BG) Упътване за монтаж и експлоатация Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Deutsch (DE) Montage- und Betriebsanleitung Eesti (EE) Paigaldus- ja kasutusjuhend Ελληνικά (GR) Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Español (ES) Instrucciones de instalación y funcionamiento Français (FR) Notice d'installation et de fonctionnement Hrvatski (HR) Montažne i pogonske upute Italiano (IT) Istruzioni di installazione e funzionamento Latviešu (LV) Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija Lietuviškai (LT) Įrengimo ir naudojimo instrukcija Magyar (HU) Szerelési és üzemeltetési utasítás Nederlands (NL) Installatie- en bedieningsinstructies Українська (UA) Інструкції з монтажу та експлуатації Polski (PL) Instrukcja montażu i eksploatacji Português (PT) Instruções de instalação e funcionamento Русский (RU) Руководство по монтажу и эксплуатации Română (RO) Instrucţiuni de instalare şi utilizare Slovenčina (SK) Návod na montáž a prevádzku Slovensko (SI) Navodila za montažo in obratovanje Srpski (RS) Uputstvo za instalaciju i rad Suomi (FI) Asennus- ja käyttöohjeet Table of contents

4 Table of contents Svenska (SE) Monterings- och driftsinstruktion Türkçe (TR) Montaj ve kullanım kılavuzu

5 Čeština (CZ) Montážní a provozní návod OBSAH Strana. Označení důležitosti pokynů 9. Obecné informace 9. Popis zařízení Tento typ dvojité mechanické ucpávky tvoří dvě hřídelové ucpávky v tandemovém uspořádání umístěné v samostatné ucpávkové komoře nebo v ucpávce typu cartridge. Čeština (CZ). Popis zařízení 9 4. Oblasti použití 9 5. Provozní podmínky 0 5. Závěrná kapalina 0 6. Instalace 0 6. Přípojka závěrné kapaliny 0 6. Zdroje tlaku 7. Spouštění 7. Čerpadlo s dávkovacím čerpadlem 7. Zesilovač tlaku 4 8. Údržba 5 9. Provoz 5 9. Odstavení čerpadla a ochrana proti zamrznutí 5 0. Servis 5 0. Servisní soupravy a servisní instrukce 5. Likvidace výrobku 5 Varování Před zahájením montážních prací si pečlivě přečtěte tyto montážní a provozní předpisy. Montáž a provoz provádějte rovněž v souladu s místními předpisy a se zavedenou osvědčenou praxí. Obr. Pol. Uspořádání ucpávky zády k sobě se dvěma hřídelovými ucpávkami. Název TM Označení důležitosti pokynů Pozor Pokyn Varování Bezpečnostní pokyny uvedené v tomto montážním a provozním návodu, jejichž nedodržení může způsobit ohrožení osob. Tento symbol je uveden u bezpečnostních pokynů, jejichž nedodržení může mít za následek ohrožení zařízení a jeho funkcí. Pod tímto symbolem jsou uvedeny rady a pokyny, které usnadňují práci a které zajišt ují bezpečný provoz čerpadla.. Obecné informace Tento instalační a provozní návod tvoří dodatek k instalačním a provozním návodům čerpadel NK, NKG. Primární ucpávka hřídele Sekundární ucpávka hřídele Ucpávková komora obsahující závěrnou kapalinu Uspořádání ucpávky zády k sobě (back-to-back) je vhodné pro aplikace, kde prosakování čerpané kapaliny do okolí je nepřijatelné. Dvojitá ucpávka hřídele zády k sobě ochraňuje okolní prostředí a lidi pracující blízko čerpadla. V uspořádání hřídelové ucpávky zády k sobě, musí být tlak v ucpávkové komoře větší než tlak v čerpadle, aby se zabránilo úniku čerpané kapaliny přes ucpávkovou komoru do okolního prostředí. Uspořádání ucpávky hřídele zády k sobě je částečně vhodné pro kapaliny s množstvím abrazivních částic. Uspořádání ucpávky zabraňuje čerpané kapalině vstupu do mezery ucpávky a tedy zabraňuje nadměrnému opotřebení. V tomto případě uspořádání s jednou ucpávkou by bylo buď opotřebeno nebo poškozeno. Čerpadla s uspořádáním ucpávky hřídele zády k sobě vyžadují tlakovací systém zajišťující správný tlak závěrné kapaliny v komoře závěrné kapaliny. 4. Oblasti použití Uspořádání zdvojené ucpávky zády k sobě je optimálním řešením v těchto případech: Čerpadlo čerpá toxické a výbušné kapaliny. Čerpadlo čerpá agresivní a abrazivní kapaliny. Čerpadlo čerpá kalicí kapaliny, např. olejové produkty. Čerpadlío čerpá lepkavé kapaliny, např. barvy a laky. Čerpadlo pracuje s negativním tlakem na sání (vakum) 0,7-0,9 bar v porovnání s tlakem závěrné kapaliny v komoře. Uspořádání ucpávky zády k sobě může pracovat s teplotou čerpané kapaliny max. 40 C. 9

6 Čeština (CZ) 5. Provozní podmínky Provozní podmínky uvedené v instalačním a provozním návodu pro čerpadla NK, NKG se vztahují také na čerpadla s ucpávkou hřídele zády k sobě. 5. Závěrná kapalina Závěrná kapalina musí být čistá. 6. Instalace 6. Přípojka závěrné kapaliny 6.. Uspořádání ucpávky zády k sobě se dvěma oddělenými ucpávkami v ucpávkové komoře Pozor Příklady: Závěrná kapalina musí odpovídat dané provozní aplikaci. Dále nesmí být chemicky agresivní vůči konstrukčním materiálům čerpadla a hřídelové ucpávky. A Oblast použití Kapaliny míchané se závěrnou kapalinou Přenos tepla/ horké aplikace Chemie/průmysl Monoethyleneglycol (bez additiv) Dle přání zákazníka Jestliže závěrná kapalina má vyšší tlak, než čerpaná kapalina, slouží to jako mazací kapalina pro těsnicí plochy primární i sekundární ucpávky. Závěrná kapalina bude prosakovat primární hřídelovou ucpávkou a bude se mísit s čerpanou kapalinou. V důsledku toho musí být vždy závěrná kapalina kompatibilní s čerpanou kapalinou. Závěrná kapalina prosakující sekundární hřídelovou ucpávkou se odpařuje. Varování Pokud se tato ucpávka používá v instalacích, u nichž je třeba dodržovat zvláštní bezpečnostní opatření s ohledem na čerpání nebezpečných kapalin, bere zákazník na sebe veškerá rizika s tím spojená! 5.. Předepsaný přetlak závěrné kapaliny Tlak závěrné kapaliny musí být minimálně,5 bar nebo 0 % nad tlakem čerpané kapaliny v blízkosti ucpávky. 5.. Maximální tlak závěrné kapaliny a teplota S ohledem na konstrukci hřídelové ucpávky, nesmí tlak v ucpávkové komoře/ucpávce typu cartridge přesahovat 5 barů. Maximální teplota závěrné kapaliny závisí na materiálu pryže hřídelové ucpávky. Obr. Uspořádání ucpávky zády k sobě se dvěma oddělenými ucpávkami v ucpávkové komoře Pol. Název A Odvzdušňovací zátka pro čerpanou kapalinu Přípojka potrubí primární hřídelové ucpávky - /8" Přípojka potrubí sekundární hřídelové ucpávky s odvzdušňovací zátkou pro odvzdušnění ucpávkové komory - /8". Přípojka potrubí sekundární hřídelové ucpávky - /8" V tomto uspořádání hřídelové ucpávky zády k sobě má ucpávková komora tři přípojky. Viz obr. a. Pol. vede ke straně čerpané kapaliny hřídelové ucpávky a pol. a vedou k ucpávkové komoře. Všechny přípojky jsou blízko těsnicích ploch ucpávky hřídele. Připojení TM Pryž hřídelové ucpávky Max. dovolená teplota závěrné kapaliny [ C] EPDM +0 FFKM +40 FKM +80 FXM +40 HNBR +90 Tyto hodnoty platí pro vodu jako závěrnou kapalinu. Jestliže je použita jiná závěrná kapalina, kontaktujte Grundfos ohledně max. dovolené teploty závěrné kapaliny. 5.. Odpařovací bod závěrné kapaliny Uspořádání ucpávky zády k sobě může pracovat s teplotou čerpané kapaliny max. 40 C. Aby bylo zajištěno vlastní mazání kapalinou v mezeře ucpávky, je velmi důležité, aby bod odpařování závěrné kapaliny byl nejméně o 0-5 C vyšší než teplota čerpané kapaliny. Obr. Směr závěrné kapaliny Řešení se zaslepeným koncem (Viz 6. Zdroje tlaku) Použijte pouze přípojku nebo. Přípojka musí být zapojena. Poznámka: Použití automatického odvzdušnění ucpávkové komory musí být vzato v úvahu. K tomu se použije přípojka. Řešení s cirkulací (Viz 6. Zdroje tlaku) Použijte dvě přípojky. Doporučujeme použít přípojku jako vstup a jako výstup. Tím se vytvoří příčné proudění, má chladicí účinek na hřídelové ucpávky a zároveň zajistí automatické odvzdušnění ucpávkové komory. Přípojka musí být zapojena. TM

7 6.. Uspořádání ucpávky zády k sobě s ucpávkou typu cartridge A 6.. Čerpadlo se zesilovačem tlaku (řešení se zaslepeným koncem) Čeština (CZ) Obr. 4 Uspořádání ucpávky zády k sobě s ucpávkou typu cartridge Pol. Název A Odvzdušňovací zátka pro čerpanou kapalinu Přípojka vstupního potrubí ucpávky typu cartridge - /8" Přípojka výstupního potrubí ucpávky typu cartridge - /8" 6. Zdroje tlaku Přetlak závěrné kapaliny v ucpávkové komoře ve vztahu k tlaku čerpané kapaliny může být udržován různými zdroji tlaku: existujícím zdrojem tlaku (mnoho aplikací obsahuje tlakovací systémy) samostatným zdrojem tlaku (např. dávkovací tlaková jednotka) zesilovačem tlaku. 6.. Existující zdroj tlaku Standardní hřídelová ucpávka: Existující systém může zajišťovat jak závěrnou kapalinu, tak i přetlak. Může to být řešení se zaslepeným koncem nebo cirkulační řešení. V obou případech musí být závěrná kapalina fixována na předepsanou úroveň přetlaku, viz část 5... Ucpávka typu cartridge: Existující systém může zajišťovat jak závěrnou kapalinu, tak i přetlak. Ucpávka typu cartridge není vhodná pro použití se zaslepeným koncem. Závěrná kapalina musí být fixována na předepsanou úroveň přetlaku, viz část Čerpadlo s jednotkou dávkovacího čerpadla (řešení se slepým koncem) TM TM Obr. 6 Čerpadlo se zesilovačem tlaku Standardní hřídelové ucpávky: Zesilovač tlaku Grundfos udržuje tlak tak, že je o,5-4 bar vyšší než tlak čerpané kapaliny, nezávisle na konkrétním tlaku čerpané kapaliny. Ucpávková komora Výtlak čerpadla Obr. 7 Principielní schéma připojení zesilovače Systém udržuje přetlak automaticky - od klidového stavu po max. provozní tlak. Závěrná kapalina bude prosakovat primární hřídelovou ucpávkou a bude se odpařovat přes sekundární hřídelovou ucpávku. Tímto způsobem se závěrná kapalina v zesilovači časem spotřebuje a zesilovač musí být ručně naplněn. Vstup závěrné kapaliny musí být opatřen zpětným ventilem, aby se zamezilo vniknutí zpětného tlaku do zdroje. Pokyn Přepouštěcí ventil Vstup závěrné kapaliny se zpětným ventilem Jeden zesilovač tlaku může napájet pouze jedno čerpadlo. Zesilovač tlaku je umístěn na čerpadlo ve výrobním závodě. Maximální provozní tlak čerpadla s použitím zesilovače tlaku: 5 bar. Ucpávka typu cartridge: Ucpávka typu cartridge není vhodná pro použití kpřipojení se zaslepeným koncem. TM TM Obr. 5 Čerpadlo s jednotkou dávkovacího čerpadla Standardní hřídelová ucpávka: Požadovaná hodnota tlaku závěrné kapaliny může být nastavena pomocí tlakového spínače na dávkovacím čerpadle. Pokud tlak klesne pod nastavenou požadovanou hodnotu, dávkovací čerpadlo zapne a tak udržuje přetlak v ucpávkové komoře. Řešení s jednotkou dávkovacího čerpadla se hlavně používá v aplikacích se zaslepeným koncem kde chlazení primární ucpávky hřídele je dostatečné bez chladicího efektu nebo recirkulace. Pokyn Jedno dávkovací čerpadlo může napájet několik čerpadel s uspořádáním hřídelové ucpávky zády k sobě. Maximální provozní tlak v ucpávkové komoře: 6 bar. Výstup dávkovací jednotky: x Rp /4. Pokyn Připojovací potrubí/hadice nejsou součástí dodávky. Ucpávka typu cartridge: Ucpávka typu cartridge není vhodná pro použití k připojení se zaslepeným koncem.

8 Čeština (CZ) Komponenty zesilovače tlaku TM Obr. 8 Pohled na rozložené součásti zesilovače tlaku Pol. Označení Zesilovač tlaku Píst Membrána 4 Zpětný ventil 5 Přepouštěcí ventil, otevírací tlak 5 bar 6 Odvzdušňovací šroub 7 Pružina pístu 8 Manometr (závěrná kapalina) 9 Manometr (čerpaná kapalina) Rozměry čerpadla se zesilovačem tlaku b a TM Obr. 9 Čerpadlo se zesilovačem tlaku Rozměry se vztahují na všechny velikosti čerpadel NKG Průměr hřídelové ucpávky a [mm] b [mm]

9 7. Spouštění 7. Čerpadlo s dávkovacím čerpadlem Varování Mějte na paměti směr, kterým jsou obráceny odvzdušňovací otvory, a dbejte, aby unikající voda nezpůsobila žádnou újmu na zdraví osob ani škodu na motoru nebo jiném zařízení. U soustav pracujících s horkými nebo nebezpečnými kapalinami může dojít k újmě na zdraví. Při čerpání hořlavých kapalin mějte na paměti možnost vzniku statické elektřiny. Proto zajistěte např. uzemnění nálevky! Za provozu musí být ucpávková komora/ucpávka typu cartridge stále naplněna proplachovací kapalinou. Provoz nasucho zničí ucpávku hřídele. Čeština (CZ) Ilustrace Krok Úkon TM TM Připojení přívodního potrubí závěrné kapaliny Jeden konec připojte k ucpávkové komoře (pol., obr. ) nebo k ucpávce typu cartridge (pol., obr. 4). Druhý konec připojte k výtlaku dávkovacího čerpadla. Doporučený tlak Zapínací tlak dávkovacího čerpadla nastavte na hodnotu o,5 až bar vyšší než maximální tlak, který může čerpadlo vyvinout. (P čerp + P vstup + P,5 -,0 < P dávk max. ) Plnění závěrnou kapalinou Zapněte dávkovací čerpadlo. Naplňte závěrnou kapalinou. Ucpávková komora: Odšroubujte odvzdušňovací šroub na vrchu ucpávkové komory (pol., obr. ) a naplňte ucpávkovou komoru závěrnou kapalinou přes vstupní otvor (pol., obr. ). Jakmile začne kapalina vytékat z odvzdušňovacího otvoru, ihned tento otvor uzavřete zátkou. TM TM TM Ucpávka typu cartridge: Naplňte ucpávku typu cartridge závěrnou kapalinou jednou z přípojek (pol. nebo, obr. 4). Jakmile začne kapalina vytékat z odvzdušňovacího otvoru, ihned tento otvor uzavřete zátkou. Po dosažení tlaku nastaveného v kroku se dávkovací čerpadlo samo vypne. Provoz s pozitivním vstupním tlakem Odšroubujte odvzdušňovací šroub (pol. A, obr. nebo obr. 4) v krytu. Zavřete uzavírací armaturu na výtlačné straně čerpadla. Otevřete uzavírací armaturu na sací straně. Pomalu plňte čerpadlo kapalinou, která má být čerpána. Jakmile začne kapalina vytékat z odvzdušňovacího otvoru, ihned tento otvor uzavřete zátkou. Provoz se sací výškou Odšroubujte odvzdušňovací šroub (pol. A, obr. nebo obr. 4) v krytu. Zavřete uzavírací armaturu na výtlačné straně čerpadla. Za použití nálevky plňte čerpadlo a sací potrubí kapalinou, která má být čerpána. Jakmile začne kapalina vytékat z odvzdušňovacího otvoru, ihned tento otvor uzavřete zátkou. Poznámka: Sací potrubí musí být opatřeno zpětnou armaturou. Uvedení čerpadla do provozu Viz také instalační a provozní návod pro čerpadla NK, NKG. Otevřete uzavírací ventil na výtlačné straně. Zapněte čerpadlo a zkontrolujte směr jeho otáčení. Správný směr otáčení čerpadla udává šipka na krytu ventilátoru motoru. Po několika minutách čerpadlo znovu odvzdušněte vyšroubováním odvzdušňovací zátky (pol. A, obr., nebo obr. 4).

10 Čeština (CZ) 7. Zesilovač tlaku Varování Mějte na paměti směr, kterým jsou obráceny odvzdušňovací otvory, a dbejte, aby unikající voda nezpůsobila žádnou újmu na zdraví osob ani škodu na motoru nebo jiném zařízení. U soustav pracujících s horkými nebo nebezpečnými kapalinami může dojít k újmě na zdraví. Při čerpání hořlavých kapalin mějte na paměti možnost vzniku statické elektřiny. Proto zajistěte např. uzemnění nálevky! Za provozu musí být ucpávková komora/ucpávka typu cartridge stále naplněna proplachovací kapalinou. Provoz nasucho zničí ucpávku hřídele. Ilustrace Krok Úkon TM TM TM Provoz s pozitivním vstupním tlakem Odšroubujte odvzdušňovací šroub (pol. A, obr.. nebo obr. 4) v krytu. Zavřete uzavírací armaturu na výtlačné straně čerpadla. Otevřete uzavírací armaturu na sací straně. Pomalu plňte čerpadlo kapalinou, která má být čerpána. Jakmile začne kapalina vytékat z odvzdušňovacího otvoru, ihned tento otvor uzavřete zátkou. Provoz se sací výškou Odšroubujte odvzdušňovací šroub (pol. A, obr. nebo obr. 4) v krytu. Zavřete uzavírací armaturu na výtlačné straně čerpadla. Za použití nálevky plňte čerpadlo a sací potrubí kapalinou, která má být čerpána. Jakmile začne kapalina vytékat z odvzdušňovacího otvoru, ihned tento otvor uzavřete zátkou. Poznámka: Sací potrubí musí být opatřeno zpětnou armaturou. Plnění závěrnou kapalinou Zesilovač tlaku a ucpávkovou komoru/ucpávku typu cartridge naplňte závěrnou kapalinou. Přívodní potrubí závěrné kapaliny připojte k nevyužitému vtokovému otvoru zesilovače tlaku (pol. 4, obr. 8). Tlak v ucpávkové komoře/ucpávce typu cartridge, musí být vždy o,5 až 4 bary vyšší než tlak v čerpadle, když je mimo provoz. p f = p s +,5 až 4 bary. p f =Odečte se na stupnici manometru na zesilovači tlaku (pol. 8, obr. 8). p s = Tlak na sání, když je čerpadlo mimo provoz; musí být vždy o 0, až 5 bar vyšší než atmosférický tlak. Odečte se na stupnici manometru na připojovacím potrubí (pol. 9, obr. 8) mezi zesilovačem tlaku a čerpadlem. Odvzdušnění Při plnění odvzdušňujte ucpávkovou komoru/ucpávku typu cartridge a zesilovač tlaku: Ucpávková komora: Odvzdušněte ucpávkovou komoru vyšroubováním odvzdušňovací zátky na vrchu ucpávkové komory (pol., obr. ). Ucpávka typu cartridge: Ucpávka typu cartridge je samoodvzdušňovací. Zesilovač: Odvzdušněte zesilovač vyšroubováním odvzdušňovací zátky na vrchu zesilovače (pol. 6, obr. 8). Odpojení přívodního potrubí závěrné kapaliny Odpojte přívodní potrubí závěrné kapaliny od zesilovače tlaku. TM TM Uvedení čerpadla do provozu Viz také instalační a provozní návod pro čerpadla NK, NKG. Zapněte čerpadlo a zkontrolujte směr jeho otáčení. Správný směr otáčení čerpadla udává šipka na krytu ventilátoru motoru. Po několika minutách čerpadlo znovu odvzdušněte vyšroubováním odvzdušňovací zátky (pol. A, obr., nebo obr. 4). 4

11 8. Údržba Viz také instalační a provozní návod pro čerpadla NK, NKG. Dávkovací čerpadlo Viz instalační a provozní návod pro dávkovací čerpadlo. Zesilovač tlaku Zesilovač tlaku nevyžaduje žádnou údržbu. 9. Provoz Do čerpané kapaliny se vždy bude dostávat velmi malé množství závěrné kapaliny (přibližně,5 ml za hodinu provozu). Průtok se zvýší: zvýšením zapínací/vypínací frekvence kolísáním výtlačného tlaku montáží špatné ucpávky opotřebenými těsnicími plochami ucpávky Dávkovací čerpadlo Tlak závěrné kapaliny musí být vždy nejméně,5 bar nebo o 0 % vyšší než tlak čerpané kapaliny. Kontrolu tlaku zde automaticky zajišťuje tlakový spínač/snímač instalovaný spolu s dávkovacím čerpadlem. Zesilovač tlaku Pro zajištění optimální funkce a výkonu zkontrolujte tlak závěrné kapaliny (přečtěte tlak na manometru, pol. 8 na obr. 8 musí být vžy nejméně,5 bar nebo o 0 % vyšší než tlak čerpané kapaliny (přečtěte tlak na tlakoměru pol. 9 na obr. 8). Jestliže je závěrná kapalina během času spotřebována, zesilovač tlaku musí být znovu naplněn. 0. Servis Při objednání náhradních dílů uveďte vždy údaje vyznačené na typovém štítku čerpadla a tím si zajistíte dodání správných součástí. Jestliže je Grundfos požádán o servis čerpadla, musí být Grundfos kontaktován s detaily o čerpané kapalině, atd., předtím, než je čerpadlo odesláno do servisu. Jinak může Grundfos odmítnout přijmout čerpadlo do opravy. 0. Servisní soupravy a servisní instrukce Viz (WebCAPS), WinCAPS nebo katalog servisních dílů.. Likvidace výrobku Tento výrobek nebo jeho části musí být po skončení doby jeho životnosti ekologicky zlikvidovány:. Využijte služeb místní veřejné či soukromé organizace, zabývající se sběrem a zpracováním odpadů.. Pokud taková organizace ve vaší lokalitě neexistuje, kontaktujte nejbližší pobočku Grundfos nebo servisní středisko. Čeština (CZ) 9. Odstavení čerpadla a ochrana proti zamrznutí Varování Mějte na paměti směr, kterým jsou obráceny odvzdušňovací otvory, a dbejte, aby unikající kapalina nezpůsobila žádnou újmu na zdraví osob ani škodu na motoru nebo jiném zařízení. Pokud čerpáte horké nebo nebezpečné kapaliny, věnujte zvláštní pozornost vyloučení rizika opaření unikající vřelou kapalinou nebo nebezpečnou kapalinou. V tomto směru dbejte ustanovení platných místních předpisů. Čerpadlo Všeobecné pokyny najdete také v instalačním a provozním návodu pro čerpadla NK, NKG. Ucpávková komora Odšroubujte dvě přípojky (pol. a, obr. ). Spodní přípojka pro závěrnou kapalinu slouží také pro odvodnění. Ucpávka typu cartridge. Odšroubujte dvě přípojky (pol. a, obr. 4).. Vyprázdněte ucpávku typu cartridge. Tohoto můžete dosáhnout dvěma způsoby: Vyfoukejte zbytek kapaliny pomocí vzduchové pistole nebo podobným zařízením. Tlak nesmí přesáhnout stanovený tlak ucpávky typu cartridge. Ucpávku typu cartridge propláchněte roztokem glykolu ve vodě, aby jste ji mohli použít. Tlak nesmí přesáhnout stanovený tlak ucpávky typu cartridge. Dávkovací čerpadlo Pokyny k ochraně proti zamrznutí viz instalační a provozní návod pro dávkovací čerpadlo. Technické změny vyhrazeny. 5

12 Argentina Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A. Ruta Panamericana km Lote 4A 69 - Garin Pcia. de Buenos Aires Phone: Telefax: Australia GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd. P.O. Box 040 Regency Park South Australia 594 Phone: Telefax: Austria GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H. Grundfosstraße A-508 Grödig/Salzburg Tel.: Telefax: Belgium N.V. GRUNDFOS Bellux S.A. Boomsesteenweg 8-8 B-60 Aartselaar Tél.: Télécopie: Belorussia Представительство ГРУНДФОС в Минске 0, Минск, ул. В. Хоружей,, оф. 05 Тел.: +(757) 97 65, Факс: +(757) Bosnia/Herzegovina GRUNDFOS Sarajevo Trg Heroja 6, BiH-7000 Sarajevo Phone: Telefax: Brazil BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 60 CEP São Bernardo do Campo - SP Phone: Telefax: Bulgaria Grundfos Bulgaria EOOD Slatina District Iztochna Tangenta street no. 00 BG - 59 Sofia Tel Fax Canada GRUNDFOS Canada Inc. 94 Brighton Road Oakville, Ontario L6H 6C9 Phone: Telefax: China GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd. 50/F Maxdo Center No. 8 XingYi Rd. Hongqiao development Zone Shanghai 006 PRC Phone: Telefax: Croatia GRUNDFOS CROATIA d.o.o. Cebini 7, Buzin HR-000 Zagreb Phone: Telefax: Czech Republic GRUNDFOS s.r.o. Čajkovského Olomouc Phone: Telefax: Denmark GRUNDFOS DK A/S Martin Bachs Vej DK-8850 Bjerringbro Tlf.: Telefax: Estonia GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ Peterburi tee 9G 45 Tallinn Tel: Fax: Finland OY GRUNDFOS Pumput AB Mestarintie FIN-070 Vantaa Phone: Telefax: France Pompes GRUNDFOS Distribution S.A. Parc d Activités de Chesnes 57, rue de Malacombe F-890 St. Quentin Fallavier (Lyon) Tél.: Télécopie: Germany GRUNDFOS GMBH Schlüterstr Erkrath Tel.: +49-(0) Telefax: +49-(0) Service in Deutschland: Greece GRUNDFOS Hellas A.E.B.E. 0th km. Athinon-Markopoulou Av. P.O. Box 7 GR-900 Peania Phone: Telefax: Hong Kong GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd. Unit, Ground floor Siu Wai Industrial Centre 9- Wing Hong Street & 68 King Lam Street, Cheung Sha Wan Kowloon Phone: / Telefax: Hungary GRUNDFOS Hungária Kft. Park u. 8 H-045 Törökbálint, Phone: Telefax: +6-5 India GRUNDFOS Pumps India Private Limited 8 Old Mahabalipuram Road Thoraipakkam Chennai Phone: Indonesia PT GRUNDFOS Pompa Jl. Rawa Sumur III, Blok III / CC- Kawasan Industri, Pulogadung Jakarta 90 Phone: Telefax: / Ireland GRUNDFOS (Ireland) Ltd. Unit A, Merrywell Business Park Ballymount Road Lower Dublin Phone: Telefax: Italy GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l. Via Gran Sasso 4 I-0060 Truccazzano (Milano) Tel.: Telefax: / Japan GRUNDFOS Pumps K.K. Gotanda Metalion Bldg., 5F, 5--5, Higashi-gotanda Shiagawa-ku, Tokyo 4-00 Japan Phone: Telefax: Korea GRUNDFOS Pumps Korea Ltd. 6th Floor, Aju Building Yeoksam-dong, Kangnam-ku, 5-96 Seoul, Korea Phone: Telefax: Latvia SIA GRUNDFOS Pumps Latvia Deglava biznesa centrs Augusta Deglava ielā 60, LV-05, Rīga, Tālr.: , Fakss: Lithuania GRUNDFOS Pumps UAB Smolensko g. 6 LT-00 Vilnius Tel: Fax: Malaysia GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd. 7 Jalan Peguam U/5 Glenmarie Industrial Park 4050 Shah Alam Selangor Phone: Telefax: México Bombas GRUNDFOS de México S.A. de C.V. Boulevard TLC No. 5 Parque Industrial Stiva Aeropuerto Apodaca, N.L Phone: Telefax: Netherlands GRUNDFOS Netherlands Veluwezoom 5 6 AE Almere Postbus 05 0 CA ALMERE Tel.: Telefax: New Zealand GRUNDFOS Pumps NZ Ltd. 7 Beatrice Tinsley Crescent North Harbour Industrial Estate Albany, Auckland Phone: Telefax: Norway GRUNDFOS Pumper A/S Strømsveien 44 Postboks 5, Leirdal N-0 Oslo Tlf.: Telefax: Poland GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o. ul. Klonowa Baranowo k. Poznania PL-6-08 Przeźmierowo Tel: (+48-6) Fax: (+48-6) Portugal Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A. Rua Calvet de Magalhães, 4 Apartado 079 P Paço de Arcos Tel.: Telefax: România GRUNDFOS Pompe România SRL Bd. Biruintei, nr 0 Pantelimon county Ilfov Phone: Telefax: Russia ООО Грундфос Россия, Москва, ул. Школьная 9 Тел. (+7) , Факс (+7) , Serbia GRUNDFOS Predstavništvo Beograd Dr. Milutina Ivkovića a/9 YU-000 Beograd Phone: / Telefax: Singapore GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd. 4 Tuas West Road Jurong Town Singapore 688 Phone: Telefax: Slovenia GRUNDFOS d.o.o. Šlandrova 8b, SI- Ljubljana-Črnuče Phone: Telefax: South Africa GRUNDFOS (PTY) LTD Corner Mountjoy and George Allen Roads Wilbart Ext. Bedfordview 008 Phone: (+7) Fax: (+7) Spain Bombas GRUNDFOS España S.A. Camino de la Fuentecilla, s/n E-80 Algete (Madrid) Tel.: Telefax: Sweden GRUNDFOS AB Box (Lunnagårdsgatan 6) 4 4 Mölndal Tel.: Telefax: Switzerland GRUNDFOS Pumpen AG Bruggacherstrasse 0 CH-87 Fällanden/ZH Tel.: Telefax: Taiwan GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd. 7 Floor, 9 Min-Chuan Road Taichung, Taiwan, R.O.C. Phone: Telefax: Thailand GRUNDFOS (Thailand) Ltd. 9 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road, Dokmai, Pravej, Bangkok 050 Phone: Telefax: Turkey GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti. Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ihsan dede Caddesi,. yol 00. Sokak No Gebze/ Kocaeli Phone: Telefax: Ukraine ТОВ ГРУНДФОС УКРАЇНА 000 Київ, Вул. Московська 8б, Тел.:(+8 044) Фах.: (+8 044) United Arab Emirates GRUNDFOS Gulf Distribution P.O. Box 6768 Jebel Ali Free Zone Dubai Phone: Telefax: United Kingdom GRUNDFOS Pumps Ltd. Grovebury Road Leighton Buzzard/Beds. LU7 8TL Phone: Telefax: U.S.A. GRUNDFOS Pumps Corporation 700 West 8th Terrace Olathe, Kansas 6606 Phone: Telefax: Usbekistan Представительство ГРУНДФОС в Ташкенте Ташкент ул.усмана Носира -й тупик 5 Телефон: (7) Факс: (7) Revised Grundfos companies

13 Being responsible is our foundation Thinking ahead makes it possible Innovation is the essence Repl ECM: 0807 The name Grundfos, the Grundfos logo, and the payoff Be Think Innovate are registrated trademarks owned by Grundfos Management A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide.

GRUNDFOS INSTRUCTIONS NB, NBG, TP, TPD. ATEX-approved pumps Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS NB, NBG, TP, TPD. ATEX-approved pumps Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS NB, NBG, TP, TPD ATEX-approved pumps Installation and operating instructions 2 NB, NBG, TP, TPD ATEX-approved pumps Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung

Více

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions 2 GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 13 Notice

Více

GRUNDFOS INSTRUCTIONS NKG. Double seal (tandem) Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS NKG. Double seal (tandem) Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS NKG Double seal (tandem) Installation and operating instructions NKG English (GB) Installation and operating instructions...........................................................

Více

GRUNDFOS ALLDOS INSTRUCTIONS. Dosing Monitor. Installation and operating instructions

GRUNDFOS ALLDOS INSTRUCTIONS. Dosing Monitor. Installation and operating instructions GRUNDFOS ALLDOS INSTRUCTIONS Dosing Monitor Installation and operating instructions 2 Dosing Monitor Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 6 Notice d'installation et

Více

NÁVODY GRUNDFOS GRUNDFOS ALPHA2 L. Montážní a provozní návod ALPHA2 L ALPHA2 L ALPHA2. www.grundfos.com

NÁVODY GRUNDFOS GRUNDFOS ALPHA2 L. Montážní a provozní návod ALPHA2 L ALPHA2 L ALPHA2. www.grundfos.com NÁVODY GRUNDFOS GRUNDFOS ALPHA2 L Montážní a provozní návod ALPHA2 L AL LPHA2 ALPHA2 L ALPHA2 www.grundfos.com ES prohlášení o shodě My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že výrobek

Více

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. CR deep-well. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. CR deep-well. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS CR deep-well Installation and operating instructions 2 CR deep-well Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 7 Notice d'installation et d'entretien

Více

SEG, DP, EF, SL1/SLV AUTO ADAPT fuse box, type ADC

SEG, DP, EF, SL1/SLV AUTO ADAPT fuse box, type ADC NÁVODY GRUNDFOS SEG, DP, EF, SL1/SLV AUTO ADAPT fuse box, type ADC Montážní a provozní návod Čeština (CZ) Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Překlad originální anglické verze. OBSAH 1. Obecné informace

Více

NÁVODY GRUNDFOS. Multifunkční ventil. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS. Multifunkční ventil. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS Multifunkční ventil Montážní a provozní návod Čeština (CZ) Montážní a provozní návod OBSAH Strana 1. Bezpečnostní pokyny 3 1.1 Symboly použité v tomto dokumentu 3 1.2 Kvalifikace a školení

Více

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Dosing monitor. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Dosing monitor. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS Dosing monitor Installation and operating instructions 2 Dosing monitor Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 7 Notice d installation et d entretien

Více

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Agitators 509. Elektrické míchadlo. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Agitators 509. Elektrické míchadlo. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS Agitators 509 Elektrické míchadlo Montážní a provozní návod Prohlášení o shodě My, společnost, prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že výrobky 509, elektrické míchadlo, na které

Více

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS DTS 502. Dávkovací stanice se zásobníkem. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS DTS 502. Dávkovací stanice se zásobníkem. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS DTS 502 Dávkovací stanice se zásobníkem Montážní a provozní návod Prohlášení o shodì My, spoleènost Grundfos Alldos, prohlašujeme na vlastní zodpovìdnost, že výrobky DTS s elektrickým

Více

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150 NÁVODY GRUNDFOS, I, N 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20, N 32, 45, 64, 90, 120, 150 Double seal (tandem) Montážní a provozní návod 2 Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Překlad originální anglické verze. OBSH

Více

NÁVODY GRUNDFOS. Tanks. Dávkovací nádrže a příslušenství. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS. Tanks. Dávkovací nádrže a příslušenství. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS Tanks Dávkovací nádrže a příslušenství Montážní a provozní návod Čeština (CZ) Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Překlad originální anglické verze. OBSAH Strana 1. Symboly použité v

Více

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Tanks 502. Dávkovací zásobník. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Tanks 502. Dávkovací zásobník. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS Tanks 502 Dávkovací zásobník Montážní a provozní návod 2 OBSAH Strana 1. Všeobecné pokyny 3 1.1 Servisní dokumentace 3 2. Údaje k instalaci 4 3. Instalační schéma 4 4. Účel použití

Více

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. DDI s PROFIBUS-DP. Dodatek k instalačním a provozním pokynům

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. DDI s PROFIBUS-DP. Dodatek k instalačním a provozním pokynům NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS DDI s PROFIBUS-DP Dodatek k instalačním a provozním pokynům OBSAH Strana. Označení důležitosti pokynů. Všeobecně. Technická data. Připojení DDI k PROFIBUS-DP V. PROFIBUS-DP V. Hlavní

Více

NÁVODY GRUNDFOS GRUNDFOS ALPHA2. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS GRUNDFOS ALPHA2. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS GRUNDFOS ALPHA2 Montážní a provozní návod Prohlášení o shodě My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že výrobek GRUNDFOS ALPHA2, na nějž se toto prohlášení vztahuje, je

Více

GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS ALPHA2. Montážní a provozní návod

GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS ALPHA2. Montážní a provozní návod GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS ALPHA2 Montážní a provozní návod Prohlášení o shodě My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že výrobky GRUNDFOS ALPHA2 na něž se toto prohlášení vztahuje,

Více

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Vaccuperm VGA-146. Regulátor vakua. Servisní předpisy

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Vaccuperm VGA-146. Regulátor vakua. Servisní předpisy NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS Vaccuperm VGA-146 Regulátor vakua Servisní předpisy OBSAH 1. Všeobecně... 3 1.1 Skladba dokumentace...3 1.2 O návodu...3 1.3 Uživatelé/cílové skupiny...3 1.4 Povinnosti provozovatele...3

Více

Unilift CC 5, CC 7, CC 9

Unilift CC 5, CC 7, CC 9 NÁVODY GRUNDFOS Unilift CC 5, CC 7, CC 9 Montážní a provozní návod 50 and 60 Hz Čeština (CZ) Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Překlad originální anglické verze Tento montážní a provozní návod popisuje

Více

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Vaccuperm VGA-111. Regulátor vakua. Servisní předpisy

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Vaccuperm VGA-111. Regulátor vakua. Servisní předpisy NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS Vaccuperm VGA-111 Regulátor vakua Servisní předpisy OBSAH 1. Všeobecně... 3 1.1 Skladba dokumentace...3 1.2 O návodu...3 1.3 Uživatelé/cílové skupiny...3 1.4 Povinnosti provozovatele...4

Více

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Vaccuperm VGA-113. Dávkovací regulátor plynu. Servisní předpisy

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Vaccuperm VGA-113. Dávkovací regulátor plynu. Servisní předpisy NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS Vaccuperm VGA-113 Dávkovací regulátor plynu Servisní předpisy OBSAH 1. Všeobecně... 3 1.1 Skladba dokumentace...3 1.2 O návodu...3 1.3 Uživatelé/cílové skupiny...3 1.4 Povinnosti

Více

GRUNDFOS INSTRUCTIONS NK, NKG. ATEX-approved pumps. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS NK, NKG. ATEX-approved pumps. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS NK, NKG ATEX-approved pumps Installation and operating instructions NK, NKG English (GB) Installation and operating instructions...........................................................

Více

NÁVODY GRUNDFOS ALPHA1 L. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS ALPHA1 L. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS ALPHA1 L Montážní a provozní návod Čeština (CZ) Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Překlad originální anglické verze Tyto instalační a provozní předpisy popisují čerpadla Grundfos ALPHA1

Více

NÁVODY GRUNDFOS. E-Box 200. Modbus communication for SMART Digital DDA (up to 30 l/h) Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS. E-Box 200. Modbus communication for SMART Digital DDA (up to 30 l/h) Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS E-Box 200 Modbus communication for SMART Digital DDA (up to 30 l/h) Montážní a provozní návod Čeština (CZ) Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Překlad originální anglické verze OBSAH

Více

NÁVODY GRUNDFOS SCALA. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS SCALA. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS SCALA Montážní a provozní návod Čeština (CZ) Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Překlad originální anglické verze Tento montážní a provozní návod popisuje čerpadla Grundfos SCALA. Kapitoly

Více

Seco. Rotační lamelové vakuové pumpy SV 1003/1005 D. Seco Suchoběžné řešení. Kompaktní a výkonná.

Seco. Rotační lamelové vakuové pumpy SV 1003/1005 D. Seco Suchoběžné řešení. Kompaktní a výkonná. SV 1003/1005 D Kompaktní, spolehlivé a mimořádně výkonné to je jen několik vlastností, kterými se vyznačují rotační suché lamelové vývěvy Seco společnosti Busch. Díky jejich bezolejovému provozu je, lze

Více

Řešení bezpečnosti a hluku v hasičských a záchranných stanicích

Řešení bezpečnosti a hluku v hasičských a záchranných stanicích Řešení bezpečnosti a hluku v hasičských a záchranných stanicích Výfukové plyny vážně ohrožují zdraví hasičů Zplodiny z naftových motorů nalezneme v každé hasičské stanici. Tvoří se spalováním dieselového

Více

NÁVODY GRUNDFOS. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS SP Montážní a provozní návod Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě ES prohlášení o shodě My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že výrobky SP, na něž se toto prohlášení

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS CM Montážní a provozní návod Installation and operating instructions http://net.grundfos.com/qr/i/95121197 Čeština (CZ) Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Překlad originální anglické

Více

NÁVODY GRUNDFOS. Vaccuperm VGA-111. Podtlakový regulátor. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS. Vaccuperm VGA-111. Podtlakový regulátor. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS Vaccuperm VGA-111 Podtlakový regulátor Montážní a provozní návod Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě ES prohlášení o shodě My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že

Více

SQUARE 6 ROHOVÁ FRÉZA SE ŠESTI BŘITY NA DESTIČCE

SQUARE 6 ROHOVÁ FRÉZA SE ŠESTI BŘITY NA DESTIČCE SQUARE 6 ROHOVÁ FRÉZA SE ŠESTI BŘITY NA DESTIČCE TENTOKRÁT JSTE SI O TO OPRAVDU ŘEKLI. Naslouchali jsme našim zákazníkům z mnoha průmyslových odvětví. A zde je výsledek... NIŽŠÍ NÁKLADY NA SOUČÁST Rohové

Více

DYWIDAG-Geotechnika GEWI -pilota

DYWIDAG-Geotechnika GEWI -pilota DYWIDAG-Geotechnika GEWI -pilota Přehled zařízení Hydraulické čerpadlo utahovací zařízení čerpadlo Standard Plarad R 0.9 CT 2 E-W-S GEWI 32, 0, 63,5 Hydraulické čerpadlo CT 2E-W-S Hydraulické čerpadlo

Více

NÁVODY DMX 221 Bezpečnostní pokyny a další důležité informace Installation and operating instructions

NÁVODY DMX 221 Bezpečnostní pokyny a další důležité informace Installation and operating instructions NÁVODY GRUNDFOS DMX 221 Bezpečnostní pokyny a další důležité informace Installation and operating instructions http://net.grundfos.com/qr/i/91834765 Čeština (CZ) Čeština (CZ) Bezpečnostní pokyny Překlad

Více

The Right Tool at the Right Time. Tvářecí závitníky. metrická řada

The Right Tool at the Right Time. Tvářecí závitníky. metrická řada The Right Tool at the Right Time Tvářecí závitníky metrická řada Vlastnosti & přednosti Materiál Vyrobeno z prvotřídní rychlořezné oceli s kobaltem (HSS-E): vysoká tvrdost a houževnatost zvýšená pevnost

Více

NÁVODY GRUNDFOS. Ovládací jednotka AR. Montážní a provozní návod, dodatek

NÁVODY GRUNDFOS. Ovládací jednotka AR. Montážní a provozní návod, dodatek NÁVODY GRUNDFOS Ovládací jednotka AR Montážní a provozní návod, dodatek 2 Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Překlad originální anglické verze. OBSAH 1. Označení důležitosti pokynů Strana 1. Označení

Více

DYWIDAG-Geotechnika Lanové kotvy

DYWIDAG-Geotechnika Lanové kotvy DYWIDAG-Geotechnika Lanové kotvy Přednosti a vlastnosti možnost dopravy dlouhých kotev minimální potřeba místa při dopravě, skladování a montáži odolnost proti poškození při ohybu kotev Dočasná kotva kotvy

Více

Perfektní oprava a zesílení závitů

Perfektní oprava a zesílení závitů Perfektní oprava a zesílení závitů Výhody které přesvědčí - výhody, které se počítají. TIME-SERT Závitová vložka Systém TIME-SERT vychází z masivního ocelového pouzdra,které bylo vyrobeno obráběním z jednoho

Více

Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign guests at collective accommodation establishments: by country 2006*)

Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign guests at collective accommodation establishments: by country 2006*) Pro více informací kontaktujte / For further information please contact: Ing. Hana Fojtáchová, e-mail: fojtachova@czechtourism.cz Ing. Martin Košatka, e- mail: kosatka@czechtourism.cz Zahraniční hosté

Více

IGEPA velkoobchod papírem, spol. s r.o. Ke Stadionu 400 250 70 Odolena Voda. igepa-czech_objednavky@igepagroup.com

IGEPA velkoobchod papírem, spol. s r.o. Ke Stadionu 400 250 70 Odolena Voda. igepa-czech_objednavky@igepagroup.com XXL BANNERY IGEPA velkoobchod papírem, spol. s r.o. Ke Stadionu 400 250 70 Odolena Voda igepa-czech_objednavky@igepagroup.com www.igepagroup.cz Tel.: 283 970 121 Fax: 283 971 996 Obsah: MasterJet S FrontLit

Více

NÁVODY GRUNDFOS. Servomotory. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS. Servomotory. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS Servomotory Montážní a provozní návod Čeština (CZ) Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Překlad originální anglické verze. OBSAH Strana 1. Označení důležitosti pokynů 2 2. Všeobecné informace

Více

somfy.com CTS 25 příručka CTS 25 technické údaje CTS 25 přehledový katalog CTS 25 pokyny pro montáž

somfy.com CTS 25 příručka CTS 25 technické údaje CTS 25 přehledový katalog CTS 25 pokyny pro montáž somfy.com CTS 25 příručka CTS 25 technické údaje CTS 25 přehledový katalog CTS 25 pokyny pro montáž Copyright 2008 Somfy SAS. All rights reserved - V2-06/2009 C T S 2 5 t e c h n i c k é ú d a j e CTS

Více

COOL 2. Návod k používání. 0463 348 001 CZ 20130618 Valid for: serial no. 324-xxx-xxxx

COOL 2. Návod k používání. 0463 348 001 CZ 20130618 Valid for: serial no. 324-xxx-xxxx COOL 2 Návod k používání 0463 348 001 CZ 20130618 Valid for: serial no. 324-xxx-xxxx OBSAH 1 BEZPEČNOST... 4 2 ÚVOD... 7 2.1 Vybavení...7 3 TECHNICKÉ ÚDAJE... 8 4 INSTALACE... 9 4.1 Umístění...9 4.2 Přívod

Více

IBM Univerzita pro obchodní partnery

IBM Univerzita pro obchodní partnery IBM Univerzita pro obchodní partnery Olomouc (12.6.2013), Praha (20.6.2013) Financování HW, SW a služeb od IBM Global Financing (IGF) Jaromír Šorf Americas» Argentina» Bolivia» Brazil» Canada» Chile» Colombia»

Více

ZPLYNOVACÍ A AUTOMATICKÉ KOTLE ROJEK

ZPLYNOVACÍ A AUTOMATICKÉ KOTLE ROJEK T R A D I C E A K V A L I T A O D R O K U 1 9 2 1 w w w. r o j e k. c z ZPLYNOVACÍ A AUTOMATICKÉ KOTLE ROJEK nové generace kotle ROJEK jsou univerzální příjemné a levné teplo z přírodních zdrojů záruka

Více

NÁVODY GRUNDFOS. Multilift MSS. Montážní a provozní návod. Other languages.

NÁVODY GRUNDFOS. Multilift MSS. Montážní a provozní návod. Other languages. NÁVODY GRUNDFOS Multilift MSS Montážní a provozní návod Other languages http://net.grundfos.com/qr/i/98042530 Čeština (CZ) Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Překlad originální anglické verze OBSAH

Více

zde zapište identifikační kód dávkovací stanice

zde zapište identifikační kód dávkovací stanice Provozní předpisy Dávkovací stanice DULCODOS eco, typ zde zapište identifikační kód dávkovací stanice Seznamte se prosím nejprve důkladně s těmito předpisy. Případné garanční nároky lze uplatňovat pouze

Více

NÁVODY GRUNDFOS POMONA. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS POMONA. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS POMONA Montážní a provozní návod Čeština (CZ) Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Překlad originální anglické verze. OBSAH Strana 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Všeobecně 1. Označení důležitosti

Více

RICEVITORE RECEIVER. DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark. genuine original accessories

RICEVITORE RECEIVER. DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark. genuine original accessories DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark genuine original accessories RICEVITORE RECEIVER IT ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE ED USO GB ASSEMBLY AND OPERATION INSTRUCTIONS FR INSTRUCTIONS

Více

Olejové rotační lamelové vývěvy

Olejové rotační lamelové vývěvy Olejové rotační lamelové vývěvy R5 0010 / 0016 C Olejové lamelové vývěvy R5 0010 / 0016 C R5 0010 C Osvědčené olejové rotační lamelové vývěvy řady R5 jsou jednostupňové vývěvy pro široké průmyslové použití.

Více

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation establishments: by country hostů / Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay total 2 715 571

Více

Vše co potřebujete pro čistou, bezpečnou a efektivní dílnu

Vše co potřebujete pro čistou, bezpečnou a efektivní dílnu Vše co potřebujete pro čistou, bezpečnou a efektivní dílnu Vylepšete Vaší dílnu Výfukové a svařovací kouře, prach z broušení a leštění, rozlitý olej a neuklizené hadice to jsou některé z rizik v autodílnách,

Více

Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs

Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs 23. září 2013 Sky bar Cloud9, hotel Hilton Praha 1 Program 9:00 9:30 Příchod účastníků a registrace 9:30 9:40 Úvodní slovo Petr Havlík, General Business

Více

PT-600 Směšovač ochranného plynu

PT-600 Směšovač ochranného plynu PT-600 Směšovač ochranného plynu Uživatelská příručka Tato příručka platí pro výrobek ESAB s číslem: 0558003931 0558005318 OBSAH ODDÍL NADPIS STRANA ODSTAVEC ODDÍL 1 BEZPEČNOST... 9 ODDÍL 2 ÚVOD / INSTALACE...11

Více

Ruční aparáty pro vázání plastovou páskou

Ruční aparáty pro vázání plastovou páskou Ruční aparáty pro vázání plastovou páskou Aparáty s akumulátorovým pohonem Kombinované aparáty Kombinace utahovací/uzavírací aparát Výhody Strapex aparátů Aparát, vázací páska a servis systémové řešení

Více

ZPLYNOVACÍ A AUTOMATICKÉ KOTLE ROJEK

ZPLYNOVACÍ A AUTOMATICKÉ KOTLE ROJEK T R A D I C E A K V A L I T A O D R O K U 1 9 2 1 w w w. r o j e k. c z ZPLYNOVACÍ A AUTOMATICKÉ KOTLE ROJEK race e n e g é v no kotle ROJEK jsou univerzální příjemné a levné teplo z přírodních zdrojů

Více

Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay. % podíl / % share

Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation 1. - 3 čtvrtletí 2010 Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay index počet hostů 1-3 Q 2010/1-3

Více

Jednotka čištění vzduchu pro lékařské účely. breathing star BSP-MT multitronic

Jednotka čištění vzduchu pro lékařské účely. breathing star BSP-MT multitronic Jednotka čištění vzduchu pro lékařské účely breathing star BSP-MT multitronic Adsorpční sušič breathing star BSP-MT multitronic Dokonale čistý vzduch pro lékařské účely Na stlačený vzduch, jenž má být

Více

Owner's Manual Babysitter Balance

Owner's Manual Babysitter Balance Owner's Manual BabyBjörn Babysitter Balance EL SL HR HU SK CS PL RU LT LV ET FI DE FR DA NO SV IT PT ES NL EN www.babybjorn.com 1 ZH TR ČESKY BabyBjörn Lehátko Balance Gratulujeme Vám k tomu, že jste si

Více

DYWIDAG-Geotechnika Tyčové kotvy

DYWIDAG-Geotechnika Tyčové kotvy DYWIDAG-Geotechnika Tyčové kotvy Přednosti a vlastnosti Dočasná kotva jednoduchá montáž jednoduché předepnutí, případně odkotvení pomocí závitové tyče možnost trvalé protikorozní ochrany snadná odstranitelnost

Více

Elastomerová ložiska C V 3

Elastomerová ložiska C V 3 Elastomerová N á v r h, O s a z e n í, Ú d r ž b a C V Elastomerová Vrstvené elastomerové ložisko je blok elastomeru, který může být vyztužen jedním nebo několika zavulkanizovanými ocelovými plechy. Toto

Více

Pioneering for You. Wilo-Zeox FIRST. Návod k montáži a obsluze. 4 192 053-Ed.01 / 2014-11-Wilo

Pioneering for You. Wilo-Zeox FIRST. Návod k montáži a obsluze. 4 192 053-Ed.01 / 2014-11-Wilo Pioneering for You Wilo-Zeox FIRST cs Návod k montáži a obsluze 4 192 053-Ed.01 / 2014-11-Wilo Obr. 1: Obr. 2: Zeox FIRST H Zeox FIRST V Obr. 3: Obr. 4: Obr. 5: Obr. 6: 1 Obecně...2 2 Bezpečnost...2 2.1

Více

ES11-SC4D8 ES11 BEZPEČNOSTNÍ OVLÁDACÍ PŘÍSTROJE

ES11-SC4D8 ES11 BEZPEČNOSTNÍ OVLÁDACÍ PŘÍSTROJE O N - L I N E D AT O V Ý L I S T ES-SCD ES ES-SCD ES A B C D E F Objednací informace Typ Výrobek č. ES-SCD další provedení přístroje a příslušenství 09 www.sick.de/es Technická data v detailu Vlastnosti

Více

Č. vydání 1 Datum vydání 30.9.2008 Zpracoval Martin Sklenář

Č. vydání 1 Datum vydání 30.9.2008 Zpracoval Martin Sklenář POROVNÁNÍ NÁKLADOVOSTI VÝSTAVBY DÁLNIC V ČR S JINÝMI STÁTY EU Č. vydání 1 Datum vydání 30.9.2008 Zpracoval Martin Sklenář IBR Consulting, s.r.o. 1 / 11 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. ÚVOD... 3 2.1. CÍLE A

Více

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Vaccuperm VGA-146. Regulátor vakua. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Vaccuperm VGA-146. Regulátor vakua. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS Vaccuperm VGA-146 Regulátor vakua Montážní a provozní návod Prohlášení o shodì My, spoleènost Grundfos Alldos, prohlašujeme na vlastní zodpovìdnost, že výrobky Vaccuperm VGA-146

Více

E l e k t r o n i c k é o v l a d a č e s p o j k y

E l e k t r o n i c k é o v l a d a č e s p o j k y S y s t é m y p r o u ž i t k o v á v o z i d l a P r o d u k t o v é i n f o r m a c e E l e k t r o n i c k é o v l a d a č e s p o j k y Vlastnosti: Řazení bez spojkového pedálu Samočinné nastavení

Více

www.ivarcs.cz NÁVOD K POUŽITÍ 1) Výrobek: SOLÁRNÍ ČERPADLOVÁ SKUPINA IVAR.SOLAR K1 2) Typ: IVAR.SOLAR K1 1/18

www.ivarcs.cz NÁVOD K POUŽITÍ 1) Výrobek: SOLÁRNÍ ČERPADLOVÁ SKUPINA IVAR.SOLAR K1 2) Typ: IVAR.SOLAR K1 1/18 1) Výrobek: SOLÁRNÍ ČERPADLOVÁ SKUPINA IVAR.SOLAR K1 2) Typ: IVAR.SOLAR K1 IVAR.SOLAR K1_NÁVOD_4/2016 IVAR CS, spol. s r.o., Velvarská 9-Podhořany, 277 51 Nelahozeves 1/18 3) Všeobecné informace Instalace

Více

SPIRAX SARCO ČISTÁ PÁRA

SPIRAX SARCO ČISTÁ PÁRA SPIRAX SARCO ČISTÁ PÁRA 2 Spirax Sarco ČISTÁ PÁRA - Představení Spirax Sarco ČISTÁ PÁRA - Představení 3 CO JE ČISTÁ PÁRA? Tzv. čistá pára je pára vyrobená z demineralizované napájecí vody v odparce (vyvíječi)

Více

Buddy. Arc 180 Arc 200. Návod k používání. 0463 266 001 CZ 20140211 Valid for: serial no. Arc 180: 31312108277 Arc 200: 31312108187

Buddy. Arc 180 Arc 200. Návod k používání. 0463 266 001 CZ 20140211 Valid for: serial no. Arc 180: 31312108277 Arc 200: 31312108187 Buddy Arc 180 Arc 200 Návod k používání 0463 266 001 CZ 20140211 Valid for: serial no. Arc 180: 31312108277 Arc 200: 31312108187 OBSAH 1 BEZPEČNOST... 4 2 ÚVOD... 7 2.1 Vybavení...7 3 TECHNICKÉ ÚDAJE...

Více

SKLADOVÁNÍ A OCHRANA MAJETKU

SKLADOVÁNÍ A OCHRANA MAJETKU PLETIVOVÉ PANELY PRO BYTOVÉ, SKLEPNÍ A PŮDNÍ SKLADOVÁNÍ SKLADOVÁNÍ A OCHRANA MAJETKU Protecting People, Property & Processes www.troax.com Jednou věcí je být předním výrobcem na světě Obsah Jinou věcí

Více

CS - česky. Návod k instalaci a provozu. Tlaková sonda PS 95 (0 16 bar) PS 109 (0 40 bar)

CS - česky. Návod k instalaci a provozu. Tlaková sonda PS 95 (0 16 bar) PS 109 (0 40 bar) CS - česky Návod k instalaci a provozu Tlaková sonda PS 95 (0 16 bar) PS 109 (0 40 bar) Vážený zákazníku, děkujeme, že jste se rozhodl pro tlakovou sondu PS 95 / PS 109. Před montáží a uvedením přístroje

Více

SFL 36-A / SFL 22-A / SFL 14-A

SFL 36-A / SFL 22-A / SFL 14-A SFL 36-A / SFL 22-A / SFL 14-A Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning

Více

On-line datový list. WTR1-P921A10 ZoneControl OPTOELEKTRONICKÉ SNÍMAČE

On-line datový list. WTR1-P921A10 ZoneControl OPTOELEKTRONICKÉ SNÍMAČE On-line datový list WTR1-P921A10 ZoneControl A B C D E F Obrázek je pouze ilustrační Technická data v detailu Vlastnosti Aktuátor Objednací informace Typ Výrobek č. WTR1-P921A10 1025375 další provedení

Více

CoolMini. Návod k používání

CoolMini. Návod k používání CZ CoolMini Návod k používání 0460 228 001 CZ 120731 Valid for serial no. 705-xxx-xxxx - 42 - 1 BEZPEČNOST... 4 2 ÚVOD... 6 2.1 Vybavení... 6 3 TECHNICKÉ ÚDAJE... 6 4 INSTALACE... 6 4.1 Umístĕní... 6 4.2

Více

Fiskální krize a potenciál úvěrů. David Navrátil tel.: 224 995 439, e-mail: dnavratil@csas.cz Ekonomické a strategické analýzy

Fiskální krize a potenciál úvěrů. David Navrátil tel.: 224 995 439, e-mail: dnavratil@csas.cz Ekonomické a strategické analýzy Fiskální krize a potenciál úvěrů David Navrátil tel.: 224 995 439, e-mail: dnavratil@csas.cz Ekonomické a strategické analýzy Historická analýzy finančních krizí: čtyři fáze. Bude to tentokrát jiné? Nebo

Více

Prát a dávkovat zvládne každý. Ale jen Miele to umí dokonale.

Prát a dávkovat zvládne každý. Ale jen Miele to umí dokonale. Prát a dávkovat zvládne každý. Ale jen Miele to umí dokonale. Pračky Miele W1 s dávkováním TwinDos, jedinečným systémem s dvousložkovým pracím prostředkem. * Ke každé pračce Miele W1 s dávkováním TwinDos

Více

GRUNDFOS INSTRUCTIONS CH, JP. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS CH, JP. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS CH, JP Installation and operating instructions Declaration of Conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the products CH and JP, to which this declaration

Více

IGF Financování. Jaromír Šorf Dalešice,

IGF Financování. Jaromír Šorf Dalešice, IGF Financování Jaromír Šorf Dalešice, 8.11.2011 Americas» Argentina» Bolivia» Brazil» Canada» Chile» Colombia» Ecuador» Mexico» Paraguay» Peru» Uruguay» USA» Venezuela NE Europe» Austria Bulgaria» Croatia

Více

On-line datový list. SHC500 SHC500 Gravimat GRAVIMETRICKÉ PRACHOMĚRY

On-line datový list. SHC500 SHC500 Gravimat GRAVIMETRICKÉ PRACHOMĚRY On-line datový list SHC500 SHC500 Gravimat SHC500 SHC500 Gravimat A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T 13284-1 certified Objednací informace Typ Výrobek č. SHC500 Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů

Více

NÁVODY GRUNDFOS. Grundfos GO Remote. Grundfos MI 202, MI 204 and MI 301. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS. Grundfos GO Remote. Grundfos MI 202, MI 204 and MI 301. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS Grundfos GO Remote Grundfos MI 202, MI 204 and MI 301 Montážní a provozní návod Čeština (CZ) Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Překlad originální anglické verze. OBSAH Strana 1. Bezpečnostní

Více

NÁVODY GRUNDFOS SPK. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS SPK. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS SPK Montážní a provozní návod Čeština (CZ) Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Překlad originální anglické verze OBSAH Strana 1. Aplikace 2 2. Typové označení 2 2.1 Označování čerpadel

Více

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz.

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz. Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF Obecné údaje Instalace/ sestavení Uvedení do provozu Provoz Opravy/servis Před uvedením přístroje do provozu je bezpodmínečně nutné

Více

GRUNDFOS INSTRUCTIONS PM 2. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS PM 2. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS PM 2 Installation and operating instructions Declaration of Conformity We Grundfos declare under our sole responsibility that the products PM 2, to which this declaration relates,

Více

control & instrumentation solutions Redukční a přepouštěcí ventily pro páru a další průmyslové tekutiny

control & instrumentation solutions Redukční a přepouštěcí ventily pro páru a další průmyslové tekutiny control & instrumentation solutions Redukční a přepouštěcí ventily pro páru a další průmyslové tekutiny 1 r e d u k č n í a p ř e p o u š t ě c í v e n t i l y Redukční a přepouštěcí ventily Správně navržený

Více

Instrukcja użytkowania CZAJNIK ELEKTRYCZNY ZELMER Typ 17Z020. ZELMER S.A. 35-016 Rzeszów, ul. Hoffmanowej 19 Polska www.zelmer.pl

Instrukcja użytkowania CZAJNIK ELEKTRYCZNY ZELMER Typ 17Z020. ZELMER S.A. 35-016 Rzeszów, ul. Hoffmanowej 19 Polska www.zelmer.pl PL 2 5 CZ 6 9 SK 10 13 Instrukcja użytkowania CZAJNIK ELEKTRYCZNY ZELMER S.A. 35-016 Rzeszów, ul. Hoffmanowej 19 Polska www.zelmer.pl Návod k obsluze ELEKTRICKÁ KONVICE ZELMER CZECH s.r.o. Horní Těrlicko

Více

Popis emailového API pro automatické registrace.eu kontaktů a.eu domén

Popis emailového API pro automatické registrace.eu kontaktů a.eu domén Popis emailového API pro automatické registrace.eu kontaktů a.eu domén Dokument popisuje formát e-mailových zpráv pro automatické registrace kontaktů a domén v TLD.eu v systému https://www.domainmaster.cz/eu/

Více

LEADER jako hnací motor rozvoje venkova

LEADER jako hnací motor rozvoje venkova LEADER jako hnací motor rozvoje venkova Tématická pracovní skupina 1 programu PREPARE Gathering 2011 Hlavní koncepce přístupu LEADER LEADER: Liens Entre Actions de Developpement de l Economie Rurale =

Více

TALIS - zúčastněné země

TALIS - zúčastněné země 2 TALIS - zúčastněné země TALIS 2008: účastnilo se 24 zemí TALIS 2013: účastní se 33 zemí Členské země OECD Rakousko Austrálie Australia Slovensko Belgie Austria Slovinsko Brazílie Belgium (Flanders) Španělsko

Více

Kontakty. pro tlakoměry. Pro průměry pouzder 100 mm nebo 160 mm Slow-action kontakty Magnetické kontakty Indukční kontakty Pneumatické kontakty

Kontakty. pro tlakoměry. Pro průměry pouzder 100 mm nebo 160 mm Slow-action kontakty Magnetické kontakty Indukční kontakty Pneumatické kontakty Kontakty pro tlakoměry měření kontrola analýza Pro průměry pouzder 100 mm nebo 160 mm Slowaction kontakty Magnetické kontakty Indukční kontakty Pneumatické kontakty Společnost KOBOLD se nachází v těchto

Více

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR Lékařská fakulta Masarykova Univerzita,

Více

K Exacta Series. Plunlunžrová pístová čerpadla s vratným pružinovým mechanismem. Plunžrová pístová čerpadla s vratným pružinovým mechanismem

K Exacta Series. Plunlunžrová pístová čerpadla s vratným pružinovým mechanismem. Plunžrová pístová čerpadla s vratným pružinovým mechanismem K Exacta Series Plunžrová pístová čerpadla s vratným pružinovým mechanismem Plunlunžrová pístová čerpadla s vratným pružinovým mechanismem Standards inovace > technologie > budoucnost Výrobní řada čerpadel

Více

Tematické kategorie JCR Science Edition a jejich medián impakt faktorů. Mgr. Věra Kroftová Agrotest fyto, s.r.o.

Tematické kategorie JCR Science Edition a jejich medián impakt faktorů. Mgr. Věra Kroftová Agrotest fyto, s.r.o. Tematické kategorie JCR Science Edition a jejich medián impakt faktorů Mgr. Věra Kroftová Agrotest fyto, s.r.o. Počet titulů v kategoriích Obr. 1 Počet kategorií s počtem titulů 5-260 100 90 80 70 kategorie

Více

Grow 154F 91392160 09/12

Grow 154F 91392160 09/12 Grow 154F Deutsch 3 English 8 Français 13 Italiano 18 Nederlands 23 Español 28 Português 33 Dansk 38 Norsk 43 Svenska 48 Suomi 53 Ελληνικά 58 Türkçe 63 Русский 68 Magyar 73 Čeština 78 Slovenščina 83 Polski

Více

Z&Z spol. s r.o.,dopravákù 3, Praha 8,tel+fax:233381042,e-mail:zaz@volny.cz,www.zaz-tepelnatechnika.cz. Airfi x

Z&Z spol. s r.o.,dopravákù 3, Praha 8,tel+fax:233381042,e-mail:zaz@volny.cz,www.zaz-tepelnatechnika.cz. Airfi x E X PA N Z N Í N Á O B Y A I R F I X Your reliable partner 4 Airfi x Membránoé tlakoé expanzní nádoby Pro zařízení na pitnou odu a zyšoání tlaku AIRFIX A AIRFIX AIRFIX -E AIRFIX P VVYÁNÍ CZ 2009 Společnost

Více

EUREKA aeurostars: poradenská činnost a služby pro přípravu a podávání projektů

EUREKA aeurostars: poradenská činnost a služby pro přípravu a podávání projektů EUREKA EUREKA aeurostars: poradenská činnost a služby pro přípravu a podávání projektů Svatopluk Halada, AIP ČR Josef Martinec, MŠMT Praha, 18. 3. 2014 EUREKA > 2 EUREKA obecně nabízí Kontakt s Národními

Více

LAC2 Vzduchové chladiãe oleje pro prûmyslové pouïití s elektromotorem na stfiídavé napûtí

LAC2 Vzduchové chladiãe oleje pro prûmyslové pouïití s elektromotorem na stfiídavé napûtí The Professional Choice - in Fluid Management LAC2 Vzduchové chladiãe oleje pro prûmyslové pouïití s elektromotorem na stfiídavé napûtí V bûr vhodného chladiãe Abyste mohli stanovit správnou velikost vzduchového

Více

Domácí vodárna. Multi Eco-Top. Typový list

Domácí vodárna. Multi Eco-Top. Typový list Typový list Impressum Typový list Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení výrobce nesmí dále šířit, rozmnožovat, upravovat ani poskytovat třetím osobám. Obecně platí: technické změny

Více

Výstup chladicí kapaliny pro vnější topení

Výstup chladicí kapaliny pro vnější topení Obecné Obecné Chladicí kapalina může být využita pro vnější topení. Například kabiny jeřábů, skříňové nástavby, atd. Teplo se odebírá z proudění v bloku motoru a vrací se přepadovou trubkou za chladičem.

Více

The Right Tool at the Right Time. Záhlubníky. G570 pro těžkoobrobitelné materiály G600 pro extra dlouhý dosah YOUR TRUSTED PARTNER SINCE 1913

The Right Tool at the Right Time. Záhlubníky. G570 pro těžkoobrobitelné materiály G600 pro extra dlouhý dosah YOUR TRUSTED PARTNER SINCE 1913 The Right Tool at the Right Time Záhlubníky pro těžkoobrobitelné materiály pro extra dlouhý dosah YOUR TRUSTED PARTNER SINCE 1913 Vlastnosti a výhody Materiál Vyrobeno z kvalitní kobaltové rychlořezné

Více

Kybernetická bezpečnost ve Smart Cities. Problém nebo příležitost?

Kybernetická bezpečnost ve Smart Cities. Problém nebo příležitost? Kybernetická bezpečnost ve Smart Cities Problém nebo příležitost? Přístup k zajištění a udržení bezpečnosti ABC abc 3 Legislativní prostředí Kybernetická bezpečnost Informační bezpečnost Fyzická bezpečnost

Více

ČERPADLOVÁ SKUPINA REGOMAT EA WYP 5/4" s YONOS PARA 25/7.5 pro otopné systémy

ČERPADLOVÁ SKUPINA REGOMAT EA WYP 5/4 s YONOS PARA 25/7.5 pro otopné systémy Návod na instalaci a použití ČERPADLOVÁ SKUPINA REGOMAT EA WYP 5/4" s YONOS PARA 25/7.5 pro otopné systémy CZ verze 1.0 1. Úvod Čerpadlová termostatická skupina REGOMAT EA urychluje instalaci kotlů tím,

Více