Cvičení pro plavecký způsob znak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cvičení pro plavecký způsob znak"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě Cvičení pro plavecký způsob znak Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: PaedDr.Lukášek Miloš, Ph.D. Vypracovala: Tomanec Filip 3. roč. TVSP Brno, 2008

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně a na základě literatury a pramenů uvedených v Seznamu literatury. Filip Tomanec 2

3 Chtěl bych poděkovat vedoucímu bakalářské práce panu PaedDr.Miloši Lukáškovi, Ph.D. za cenné rady a připomínky, paní Mgr. Marcele Keberlové za poskytnuté materiály. Dále také Kláře Václavíkové, která mi velmi pomohla s natočením instruktážního videa, jako ukázkový plavec. 3

4 OBSAH 1 Úvod..9 2 Cíl práce Historie plaveckých způsobů Vývoj techniky plaveckého způsobu znak 12 4 Metodika práce Faktory mající vliv na pohyb ve vodě Odpor vody Odpor třecí Odpor vlnový Odpor tvarový Plavecké pomůcky Cvičení pro plavecký způsob znak Technické chyby Hlava špatné postavení hlavy při splývání (extrémně předkloněná) špatné postavení hlavy při splývání (extrémně zakloněná) vychýlení hlavy z podélné osy (odvrácení od ramene) extrémní přetáčení hlavy Ramena a ruce (paže) záběr nataženou paží špatné postavení prstů při záběru (křečovitě stažené, roztažené, pokrčené prsty, schovaný palec, vychýlené některé prsty) postavení předloktí (natočení, propadnutý loket při záběru) zkracování záběru jak ve vzpažení tak v konečné fázi postavení ramen špatná rotace špatné načasování záběru (dobíhání, kulhání) paže se vkládají do vody za hlavou a přes osu těla paže se vkládají do vody daleko od těla Trup a pánev prohnutí trupu..25 4

5 vysazená pánev ohnutí trupu špatná rotace trupu Nohy špatné postavení špiček (vtočené, vytočené, rovné, ohnuté) plavání s nataženýma nohama pohyb nevychází z kyčle (ohyb pouze v kolením kloubu) prokopávání vody ( šlapaní vody ) vynořování kolen nad hladinu Dýchání zadržování dýchání nádech nosem výdech a nádech v okamžiku přenosu paže vzduchem Souhra s porovnání s prací nohou pomalá práce paží s porovnání s prací paží rychlá práce nohou Důsledky chyb Hlava zanořování, ohnutí v trupu (vysazování boků) pod hladinu, větší odpor voda tekoucí přes obličej ztěžuje dýchání zmenšení efektivity záběru, hlava vytvoří velký odpor proti vodě velká rotace trupu Ramena a ruce (paže) nemožnost správné rotace těla, zkrácení záběru, nevyhmátnutí záběru zmenšení plochy pro záběr zkrácení záběru, snížení záběrové plochy zkrácení dráhy záběru mělký a kratší záběr ruce se setkávají bud ve vzpažení nebo v připažení 27 5

6 nesprávný nácvik nesprávný nácvik Trup a pánev ponoření ramen, špatná rotace, nohy často padají pod hl neudržení se na hladině, špatná práce končetin (ruce i nohy) příliš velký odpor, špatná rotace paže zabírají příliš hluboko Nohy zmenšení záběrové plochy při kopání nedostatečný záběr a rozsah zmenšení efektivity záběru, hlava vytvoří velký odpor proti vodě nedostatečná záběrová plocha, efektivita záběru nesprávný nácvik, malá efektivita záběru Dýchání strach před vniknutí vody do úst, rychlá únava těžké dýchání chyby v základním výcviku, urychlená únava Souhra nesprávný nácvik nedostatky při nácviku, špatná pohyblivost nohou Technické cvičení k odstranění chyb Hlava plavání znakových nohou (s deskou), soustředit se na postavení hlavy mezi rameny splývání, ruce ve vzpažení se zdviženou hlavou znakové nohy, jedna ruka vzpažena, druhá v připažení, soustředit se na držení hlavy nohy bez desky, ruce střídat ve vzpažení a připažení Ramena a ruce (paže) plaveme s jednou rukou ve vzpažení (druhá zabírá) plavání s packami.30 6

7 plavání se zaťatou pěstí (na suchu i ve vodě cvičení na rozvoj pohyblivosti) dotek palce stehna znakové nohy (na boku)-jedna ruka ve vzpažení, druhá zabírá, rotace plavání s ploutvemi, pomalý přesun paží záběr jednou paží, střídat s důrazem na správném zasunutí do vody záběr jednou paží, střídat s důrazem na správném zasunutí do vody Trup a pánev znakové nohy, ploutve znakové nohy (ploutve), přenos paží nad vodou ze vzpažení do připažení znakové nohy (ploutve), znakové ruce znakové nohy (ploutve), na boku s rotací Nohy plavání znakových nohou (s deskou) s důrazem na daný problém, protažení a uvolnění hlezenního kloubu znakové nohy s ploutvemi (na boku)s důrazem na ohyb v kolenním kloubu vlnění na zádech, nácvik na suchu znakové nohy s ploutvemi (vlnění na zádech), protažení a uvolnění kotníků správný nácvik ve vodě i na suchu (v sedě) Dýchání cvičit výdechy do vody cvičení ve vodě na dýchání ústy zdokonalovat dýchání během plavání znakem na delší vzdálenosti Souhra zdokonalovat práci paží i celé koordinaci 35 7

8 rozvíjet techniku práce nohou, zdokonalovat souhru paží a nohou 36 8 Závěr...37 Resumé...38 Seznam literatury

9 1 Úvod Téma bakalářské práce Cvičení pro plavecký způsob znak jsem si vybral na základě svých zkušeností a s vědomím, že technika je základ úspěchu. V současné době patří plavání k základům celého sportovního dění. Zejména pravidelné plavání přispívá k uspokojování lidských potřeb a udržuje dobrý zdravotní stav. Plavat může každý, i lidé, kteří se nemohou pohybovat díky svému zdravotnímu stavu nebo poškození pohybového aparátu. Slouží k rozvoji tvorby svalstva, protože při plavání se komplexně zapojují svalové skupiny celého těla, k rekreaci nebo k samotné rehabilitaci, kterou velmi příjemně ovlivňuje. Zlepšuje krevní obraz, krevní oběh a dýchání, zvyšuje kloubní pohyblivost, otužuje všechny věkové skupiny a odstraňuje rychlou únavu. Technika je závislá na neustálém správném provedení a opravování. Je důležité si uvědomovat každý záběr, hlavně při plavání technických cvičení nebo při pomalých úsecích. Cílem technických cvičení a techniky vůbec je dosažení správného způsobu provedení. Jde o optimální skloubení fyziologických a mechanických aspektů pro maximální posun vpřed a co nejvíce minimalizovat prokluz paží a končetin vodou. Většina literatury se zabývá celkovým problémem, jako jsou například pokrčené nohy při kopání, nebo plavání s nataženou paží. Proto bych se rád pokusil najit řešení i pro další problémy a chyby při plavání. Sestavil jsem souhrn chyb a způsoby jejich odstranění, aby si každý mohl zlepšit svoji techniku a tím dosáhnout lepšího požitku z plavání. 9

10 2 Cíl práce Cílem mé práce je utřídit množství informací a poskytnout návod, jak odstranit nejzávaznější chyby při plaveckém způsobu znak. Stanovit optimální technická cvičení na jejich odstranění. Má pomoci k základní orientaci cvičitelů, studentů a široké veřejnosti v problematice plavecké výuky. Bakalářská práce bude určena pro plavce, kteří by měli bez problému zvládnout základy plavání, ale také pro širokou veřejnost. K dosažení lepší orientace daného problému a jeho samotnému odstranění vám poslouží natočené instruktážní video. 10

11 3 Historie plaveckých způsobů V historii byl vztah člověka k vodě neznámý. Bohužel k tomu nejsou žádné historické doklady. V těchto dobách člověk napodoboval pohyby zvířete, nejčastěji psa. Dodneška tímto způsobem plavou domorodci v nitru Afriky a Jižní Ameriky. V otrokářské společnosti došlo velkého rozmachu. Otrokáři chtěli dopřát svým dětem co možná nejlepšího vzdělání a tak najímali učitele základů tehdejších věd a tělesné výchovy. Ze starého Egypta je doloženo několik informací o oblibě plavání. Jako jsou například malby na vázách, četné sošky zobrazující plavoucího člověka. Největší rozmachu tělesné kultury došlo ve starém Řecku. Byl to jeden z nejdůležitějších předmětů na gymnáziích. Plavání mělo velký vliv v přípravě řeckého vojáka. Vojáci byli využívání v bitvách, kde měli za úkol se pod vodou přiblížit k nepříteli, kde způsobili paniku ještě před samotným útokem. Římane později převzali způsob výuky tělesné výchovy od Řeků, kde na Martově poli na březích Tibery se učili plavat v šatech a ve výzbroji. Obdobou gladiátorských zápasu byly tzv. naumachie. Úkolem zápasníka bylo utopení svého protivníka. Feudální společnost dovršila úpadek tělesné výchovy. Zásluhu na tom měla křesťanská ideologie, která zakazovala péči o tělo. Až humanismus přinesl určité uvolnění od církevní upjatosti. Roku 1538 vydal Švýcar Mikuláš Wynnmann z Ingolstadtu první učebnici plavání. Sportovní plavání mělo počátky v Anglii, které byly spojeny s vytrvalostními výkony. Zásluhu na tom měl anglický básník lord Byron, který přeplaval Dardanelskou úžinu, aby si ověřil pravdivost řecké báje o Leandrovi. V roce 1875 přeplaval anglický kapitán Webb kanál La Manche za 21 hodin a 45 minut. V polovině 60. let minulého století se zakládaly první plavecké spolky přátel plavání, dnešní plavecké kluby. Letos tomu je přesně 100let, kdy byla založená mezinárodní plavecká federace FINA (Fédération Internationale de Natation Amateur). Tento krok vytvořil předpoklady pro jednotlivé směrnice a pravidla. Roku 1927 byla založena evropská plavecká liga LEN (Ligue Europeienne de Natation) včele s československým zástupcem ing. Hauptmanem. 11

12 Nejvýznamnější sportovní akcí je zajisté olympiáda. Plavání bylo zařazeno do olymp. programu již v roce 1896, kde závodili muži volným způsobem na 100, 500 a 1200 metrů. Ženy se dočkaly při olympijských hrách ve Stockholmu roku Dnes se již plave 4 plaveckými způsoby (kraul, motýl, znak, prsa). Další významnou soutěží pro evropské plavce je Mistrovství Evropy. Pořadatelem je LEN a konají se zpravidla za 2 roky v období mezi OH a MS. První Mistrovství Evropy bylo v Budapešti roku Vývoj techniky plaveckého způsobu znak Zpočátku sloužila poloha na zádech více k odpočinku než k vlastnímu plavání. Člověk zpravidla čelil únavě tím, že se zastavoval a "šlapal vodu". Aby si usnadnil dýchání, pokládal zakloněnou hlavu na hladinu. M. Wynmanm, v první historicky doložené učebnici plavání (r. 1538), nazval tuto polohu "mrtvý muž"- Podle Wynmanna "měl žák ležet na vodě jako na márách, lokty přitisknuty k tělu a rukama si hrát jako ryba, která svými ploutvemi pohybuje sem a tam. Vodu je třeba rovnoměrně rozdělovat a nečeřit jí." Později v této poloze začal člověk zabírat nohama i rukama a tím se dostával do pohybu. Pohyby dolních končetin připomínaly techniku plaveckého způsobu prsa. Znak byl zařazen do programu olympijských her v roce V tehdejší době se znak vyznačoval současnými pohyby paží (soupaž) a současnými pohyby nohou (sounož). Plavci přesouvali paže do výchozí polohy pod hladinou. Protože paže a nohy zabíraly současně, začal se užívat název "znak soupaž soudobý". Tato technika se ještě v současné době uplatňuje v rámci užitého plavání jako "základní znak". Brzy však začala převládat rychlejší varianta techniky znak, při níž se přenášely paže vzduchem. Název techniky "znak soupaž nesoudobý" vyplynul z toho, že paže a nohy se při záběrech střídaly. Mezníkem ve vývoji se staly olympijské hry ve Stockholmu v roce Plavec USA H. Hebner, který již v této době trénoval s havajskými kraulery, se pokusil aplikovat tuto techniku na znak. Ihned měl úspěch, neboť zvítězil na 100 m časem 1:21,2. 12

13 V dalším vývoji se prosazovaly dvě tendence záběru paží. Jedna část plavců se snažila napodobit kraul v poloze na znak tak, že zabírala nataženou končetinou pod tělem s maximálním využitím rozsahu pohyblivosti ramenního kloubu. Druhá část plavců prováděla záběr nataženou končetinou vedle těla. Nejvýznamnějším představitelem této techniky byl A. Kiefer z USA. Na olympijských hrách v Berlíně v roce 1936 zvítězil na 100 m znak časem 1:05,9. V padesátých letech, se všeobecně již prosazoval záběr, jež probíhal sice vedle těla plavce, avšak s končetinou, jež se v proběhu záběru postupně pokrčovala a potom opět natahovala v loketním kloubu. Tato varianta techniky se jeví v současně době jako nejefektivnější. Mezi nejvýraznější představitele znakové techniky patřili např. R. Matthes, D. Suzuki, I. Poljanský, J. Rouse a mezi ženami např. U. Richter a K. Egerszegi. Na začátku osmdesátých let začali někteří plavci po startu překonávat postupně stále větší vzdálenost pod hladinou s využitím delfínového vlnění těla. Bylo tomu tak proto, že že uplatněním této techniky dosahovali větší rychlosti, než na hladině ( dále viz. biomechanika). Plavecká pravidla určují, že při znaku, během celé trati (s výjimkou obrátky), je možné se otáčet z vodorodné polohy (rozumí se na zádech), až do 90 (nikoliv však včetně). (Hofer 2006) 13

14 4 Metodika práce Přípravu mé bakalářské práce jsem rozdělil do několik fází. První fází bylo hledání a shromažďování informací v knihovnách a na internetu. Druhou fází byly ústní pohovory s lidmi, kteří se pohybují v blízkém kruhu plavání jako byli např. paní Mgr. Marcela Keberlová (bývalá trenérka vrcholových plavců), dále pan Jiří Povolný (trenér vysokoškolského klubu Univerzita Brno a bývalý plavec), pan PaedDr.Miloš Lukášek, Ph.D. (bývalý výborný reprezentant plavání) a také slečna Alena Nývltová (česká reprezentantka plavání-znakařka). Třetí, a zároveň poslední fází, byly vlastní zkušenosti a dovednosti. Metody které jsem použil při mé práci byly hlavně ústní pohovory, studium literatury a práce s internetem. 14

15 5 Faktory mající vliv na pohyb ve vodě Důležitými faktory ovlivňující pohyb ve vodě je hned několik: pohybové dovednosti a schopnosti psychické, mentální a rozumové vlastnosti a schopnosti jedince stavba těla výška plavce a jeho proporce vlivy vodního prostředí tepelné, mechanické a chemické Pohyb plavce vodním prostředím je výsledkem působení vnitřních (svalových) a vnějších (hydrodynamických) sil. Plavec svými končetinami a tělem provádí pohyby ve vodě a využívá vzniklých hydrodynamických sil k vytvoření propulzní(pohonné) síly. Současně s tím však hydrodynamické síly, které při lokomoci vznikají, pohyb plavce rozhodujícím způsobem brzdí. To, že hydrodynamické síly lokomoci umožňují i ztěžují zároveň, vede k rozlišení hnacích(zrychlování) a brzdících(odporových) sil. Velikost těchto hnacích a brzdících sil se liší stejnými vztahy, avšak liší se směrem působení. (Hoch, 1987) Především zrychlení a zpomalení, se pravidelně střídají v každém pohybovém plaveckém cyklu. Tím dochází ke kolísání okamžité rychlosti plavání, které se u většiny dobrých plavců periodicky na stejné úrovni opakuje. Toto kolísání je rozdílné nejen pro jednotlivé plavecké způsoby, ale je rozdílné i u plavců plavajících stejným způsobem. Obecně lze říci, že každý člověk používá svou osobitou techniku plavání. Ta je dána stavbou těla, kloubní pohyblivostí, úrovní trénovanosti, obratností apod. Míra kolísání určuje úroveň(účinnost) dané plavecké techniky. Účinnost plavecké techniky s rostoucím kolísáním okamžité rychlosti klesá, protože odpor vody roste s druhou mocninou rychlosti, a výdej energie při zvýšení rychlosti je větší, než úspora energie při snížení rychlosti. (Motyčka, 2001) 15

16 5.1 Odpor vody Sílu vodního prostředí, která působí proti směru pohybu plavce, nazýváme hydrodynamickým odporem, nebo jednoduše odporem. Původ této síly i její velikost se liší podle toho, zda se plavec pohybuje na hladině, či pod hladinou. (Hofer, 2006) Odpor tření Při pohybu těles v reálné vazké kapalině, tj. kapalině s vnitřním třením, k níž řadíme vodu, se projevují brzdící síly pouze ve vrstvě přiléhající k povrchu tělesa, kterou nazýváme mezní vrstvou. V mezní vrstvě rychlost proudění vzrůstá od nuly na povrchu tělesa do své plné hodnoty ve vnějším nerozrušeném proudu. Za tlouštku mezní vrstvy se obvykle považuje kolmá vzdálenost od povrchu tělesa, v níž rychlost proudu dosahuje 95-99% rychlosti vnějšího proudu (Anfinov, V aj.1978). Proudění vody v mezní vrstvě může mít2 základní podoby. Nazýváme je prouděním laminárním a prouděním turbulentním, přičemž oba druhy proudění se mohou vyskytovat v mezní vrstvě současně. Laminární proudění je ustálené proudění kapaliny. Proudění lze zkoumat jako komplex navzájem se nemísících vrstev, které se pohybují různými rychlostmi. Důsledkem laminárního proudění jsou menší brzdící síly na styku kapaliny s povrchem tělesa a tedy menší odpor tření. Turbulentní proudění je proti laminárnímu proudění značně složitější. Důsledkem turbulentního proudění jsou větší brzdící síly na styku kapaliny s tělesem a tedy větší odpor tření. Na velikosti odporu tření má tedy rozhodující vliv druh proudění, který se vyskytuje v mezní vrstvě a ten je zase závislý na tvaru tělesa, jeho rozměrech a přítokové rychlosti vody. U těles, která mají příznivý tvar z hlediska obtékání (tzv. proudnicový tvar), z říše živočišné k nim patří těla rychlých ryb, z technických těles např. křídla letadel, je mezní vrstva v přední části velmi tenká. Díky tomu na určité části tělesa zůstává proudění laminární až do určitého místa, které nazýváme oblasti 16

17 přechodu, v němž přechází v turbulentní stav. Se zvětšující se vzdáleností od přední (náběžné) hrany obtékaného tělesa se tloušťka mezní vrstvy jak laminární tak turbulentní zvětšuje, přičemž rozšiřování turbulentní mezní vrstvy je podstatně větší. (Hofer, 2006) Obr. 1 Porovnání tvaru těla může a ženy při splývání (Hofer, 2006) Odpor vlnový Při plavání na hladině vody vytváří plavec před sebou svým pohybem vpřed a kolem sebe jinými pohyby vlny. K tvorbě těchto vln je potřeba vydat energii a tomu odpovídající vlnový odpor, který při plavání v hloubce značně klesne a to je příčinou, proč jsou plavci při plavci v hloubce rychlí i při omezené hnací síle (motýlek, znak), nebo rychlejší než na hladině (prsa). Vlnový odpor závisí na velikosti a rychlosti plavce, ukazuje to Froudeho číslo: F r = v / g. L (v rychlost, g gravitační zrychlení, L charakteristický rozměr, např. výška těla) Podobně jak u lodí může plavec soustavu vln, vytvořenou před sebou utlumit druhou soustavou, která vzniká za ním. V tom případě má loď minimální vlnový odpor a dosáhne ho při určité rychlosti. (Motyčka, 2001) 17

18 Obr. 2 Schéma vlnového systému, který vzniká za pohybu plavce na vodní hladině (1 - přední rozbíhající se vlny, 2 - přední příčné vlny, 3 - zadní rozbíhající se vlny, 4 - zadní příčné vlny, λ délka vlny) (Hofer 2006) Odpor tvarový Každé těleso, pohybující se hmotným prostředím, musí ze své dráhy odtlačovat toto prostředí. Tím vzniká tlak na přední stěnu tělesa. Při vyšší rychlosti mohou za tělesem vzniknout víry, tím vzniká za tělesem podtlak. Obě tyto síly dohromady tvoří tvarový odpor prostředí, který je podle třetího Newtonova zákona stejné velikosti a opačného směru jako síla, poháněcí těleso. Tvarový odpor tělesa závisí na jeho tvaru, určujícím tvarový činitel c d,ploše průměru tělesa do roviny kolmé na směr pohybu S d, hustotě vody r a rychlosti pohybu v: Fd = c d. S d. (r. v 2 / 2) kde r. v 2 / 2 je dynamický tlak vody při rychlosti v. Tento dynamický tlak se uplatní na ploše S d, tvarový odpor pak klesá s výhodností tvaru, kterou vyjadřuje tvarový činitel c d. Plavec se snaží minimalizovat tvarový odpor těla jednak vodorovnou polohou těla, minimálním ponořením může zmenšit průmět, ale musíme si uvědomit, že na hladině vzniká ještě významný vlnový odpor. Maximalizovat tvarový odpor rukou by mělo smysl, kdyby plavec vytvářel hnací sílu tvarovým odporem, jako u vesla. (Motyčka, 2001) 18

19 6 Plavecké pomůcky Plavecké pomůcky jsou důležitou součástí všech plaveckých výuk, ale také i plaveckých tréninků. Pomocí pomůcek zefektivníme proces učení a zdokonalování. Pomáhají nejen při samotné výuce, ale také slouží k překonání psychických zábran. V dnešní době je sortiment plaveckých pomůcek velmi široký a bohatý. Vyrábějí se z umělých materiálů, nejčastěji z polyetylénu, který umožňuje splnit i tvarové požadavky pomůcky k provádění speciálního plaveckého pohybu (designe, tvar). Rozměry jsou velmi různé, velké slouží k relaxaci. Mezi nejčastěji používané patří plavecké desky - stření (40x20cm) nebo malé (30x20cm), které se slouží při nácviku plaveckých způsobů. Tyto pomůcky mají nejen funkci záchrannou, ale hlavně se využívají v úplných začátcích, kdy slouží k nadlehčení a dítě zdokonaluje pohyb nohou nebo jiné část těla. Plavecké pomůcky může rozdělit podle jejich vlastnostem použití: Plavecké pomůcky pro nadlehčení Plavecké pomůcky pro lepší efektivnost hodiny Plavecké pomůcky pro zpestření hodiny (hry) 19

20 Plavecké pomůcky pro nadlehčení Veškeré tyto pomůcky slouží k nadlehčení horní, tak i dolní části těla a částečně stabilizují nežádoucí pohyby při správném provedení. U začínajících plavců napomáhá odstranit strach z vody (tím, že je nadnaší). U zdatnějších plavců pomáhají pomůcky při samotném tréninku, např. deska se vloží mezí kolena nebo stehna, která je nadlehčuje, a zdokonalují se pouze paže. Nadlehčovací pásy slouží při výuce k nadlehčení a korekci technických chyb. Plavecká kolečka s otvory na rukou (poloměr cca 10cm) slouží k nadlehčení horní části těla. Obr. 3 Příklad pomůcek pro nadlehčení (kroužky, piškoty, válce..) Mezi pomůcky pro nadlehčení patří také i ploutve, které jsou používané ve speciálních programech. Plavecké pomůcky pro lepší efektivnost hodiny Plavecké pomůcky slouží k lepšímu a rychlejšímu zvládnutí daného pohybu v technickém cvičení. Částečně eliminují nežádoucí pohyby a slouží k odstranění dané chyby. Mezi tyto pomůcky patří např. obruče umělohmotné na podlézání, podplavání, proplavání a veškeré předměty na lovení. Také veškeré pomůcky znemožňující nežádoucí pohyb. 20

21 Obr. 4 Příklad pomůcek pro zefektivnění hodiny (kruhy, tyče..) Plavecké pomůcky pro zpestření hodiny (hry) Plavecké pomůcky slouží hlavně pro zpestření hodiny, aby se plavci nenudili, hodina byla zajímavá samotným programem nebo pomocí pomůcek. Mezi tyto pomůcky patří i plavecké brýle, které slouží hlavně těm, kterým dělá problém otevřít oči pod vodou, ale také pro ty, kteří chtějí zkoumat vodní dno. Plaveckých brýlí je velká řada a liší se podle funkčnosti a taky podle ceny. Příklad dalších pomůcek může být: skluzavky, míče, nafukovací zvířata, plovoucí zvířátka, balóny a mnoho dalších pomůcek, které závisí na fantazii učitele. Obr. 5 Příklad pomůcek pro zpestření hodiny (náramky, míče, puky...) 21

22 7 Cvičení pro plavecký způsob znak Plavecká technika je určitý způsob řešení dané pohybové úlohy na základě všeobecných anatomicko-fyziologických a psychologických předpokladů v souladu s mechanickými zákony platnými v průběhu pohybu v souladu s pravidly plavání. (Svozil, 1992) Znak je z plaveckých způsobů třetí nejrychlejší, přestože má nejmenší kolísání rychlosti a tedy největší účinnost. Příčinou je anatomicky (biomechanicky) nevýhodná poloha paže v záběru, kdy nelze optimálně využít sílu všech svalů ramenního pletence a dále stavba ramenního kloubu. Omezená síla znamená nižší hnací sílu, ale také menší kolísání okamžité rychlosti. Příznivý vliv má poloha hlavy, umožňující dýchání bez ovlivnění pohybů a polohy těla. Původně se plaval znak soupaž. V roce 1912 se začal užívat daleko účinnější a dokonalejší kraul na znak. Ten rychle vytlačil předchozí techniky, které prakticky vymizely. Obr. 6 Záznam průběhu dráhy, rychlosti a zrychlení (Motyčka, 2001) 22

23 Znak je mnohem jednodušší plavecký styl než kraul. Proto se tento plavecký způsob osvojí každý velmi snadno. A když se už jednou ovládá, půjde mu nácvik kraulu, který je pokládán za stěžejní plavecký způsob, rychleji. Naučíte-li se znak, dáváte tím i určitý vklad do budoucnosti. Je totiž, spolu s plaváním obecně, ze zdravotního hlediska nejvíce doporučován, protože má blahodárný vliv na potíže spojené s růstem a bolesti zad. (Pédroletti, 2007) 7.1 Technické chyby Nesprávné neučené pohyby se vyznačují úpornou trvalostí, a proto jejich odstraňování je velice náročné na čas, trpělivost učitele a ochotu plavce spolupracovat. Jednostranným a monotónním nácvikem často dochází ke stagnaci nebo i k projevům nezájmu o činnost. Je na učiteli, aby plavce stále motivoval a aktivoval vhodným programem a účelným obměňováním forem nácviku. (Bělková, 1998) Hlava špatné postavení hlavy při splývání (extrémně předkloněná) hlava příliš směřuje nebo je přitisknuta k bradě, je také možné, že se plavec snaží hlavu nadzvedávat směrem vzhůru ke stropu špatné postavení hlavy při splývání (extrémně zakloněná) hlava je ponořená do vody, celý obličej je pod vodou vychýlení hlavy z podélné osy (odvrácení od ramene) hlava směřuje k jednomu z ramen extrémní přetáčení hlavy 23

24 hlava se otáčí směrem do vody nebo střídá směr k jednomu nebo druhému rameni Ramena a ruce (paže) záběr nataženou paží plavec vypadá jako větrný mlýn, lze dobře vidět špatné postavení prstů (dlaně) při záběru (křečovitě stažené, roztažené, pokrčené prsty, schovaný palec, vychýlené některé prsty, ) plaveme celou souhru a klademe důraz na vkládání dlaně malíkovou hranou do vody, prsty jsou podle daného problému vidět dobře i pod vodou postavení předloktí (natočení, propadnutý loket při záběru) plavec začíná pohyb nejdřív u lokte, který předběhne dlaň (zabírá loktem) zkracování záběru jak ve vzpažení tak v konečné fázi plavec vytahuje paže moc brzo z vody a vkládá těsně za hlavou, často jsou paže pokrčené v loketním kloubu a přes osu těla postavení ramen špatná rotace plavec plave přímo na zádech, aniž by byla vidět jakákoli rotace nebo rotace těla dochází až k přetáčení celého těla špatné načasování záběru (dobíhání, kulhání) obě paže se potkávají buď ve vzpažení nebo v připažení u těla paže se vkládají do vody za hlavou a přes osu těla 24

25 nejčastěji dochází k pokrčení paže v lokti a celá paže přesahuje osu těla na druhou stranu při vkládání do vody paže se vkládají do vody daleko od těla paže, ať natažené nebo pokrčené se vkládají vně osy (ve vzpažení zevnitř) Trup a pánev prohnutí trupu plavec se příliš prohne v hrudní části vysazená pánev hýždě směřují směrem dolů (plavec je v poloze písmene V) ohnutí trupu plavec je příliš ohnutý v hrudní části špatná rotace trupu tělo nemusí vůbec rotovat a plave pouze na zádech nebo dochází k přílišné rotaci až k přetáčení celého těla Nohy špatné postavení špiček (příliš vtočené, vytočené, rovné, ohnuté) špičky jsou podle daného problému vidět i ve vodě plavání s nataženýma nohama pohyb vychází pouze z kyčlí a není docíleno ani malého ohnutí v koleni, nohy mohou směřovat ke dnu a plavec se může úplně zastavit pohyb nevychází z kyčle (ohyb pouze v kolením kloubu) 25

26 jde dobře vidět, za končetinami se netvoří bubliny a plavec stojí často na místě, často bývá velká frekvence pohybu s malou efektivitou záběru prokopávání vody ( šlapaní vody ) pohyb nohou nezačíná v kyčli, ale začíná v koleni, frekvence kopu bývá velmi rychlá, ale žádná efektivita vynořování kolen nad hladinu nejvíc bublin se tvoří u kolen a ne za špičkami, kolena lezou z vody Dýchání zadržování dýchání plavec nestřídá nádech s výdechem a má stále zavřené ústa, nemůže udýchat danou vzdálenost nádech nosem stále zavřená ústa, soustředí se na dýchání a zapomíná na techniku výdech a nádech v okamžiku přenosu paže vzduchem voda se dostává do úst, snadno vdechne vodu Souhra s porovnání s prací nohou pomalá práce paží plavec nepoužívá šestidobý kop, chybí frekvence kopu a není tolik bublinek za špičkami s porovnání s prací paží rychlá práce nohou ruce se často dobíhají, nepoužívá šestidobý kop, nejdou mu paže do souhry 26

27 7.2 Důsledky chyb Důsledky chyb se rozumí aspekty (způsoby provedení jednotlivé plavecké fáze), které přímo ovlivňují naši techniku plaveckého způsobu a znemožňují pak následujícího správného provedení Hlava zanořování, ohnutí v trupu (vysazování boků) pod hladinu, větší odpor voda tekoucí přes obličej ztěžuje dýchání zmenšení efektivity záběru, hlava vytvoří velký odpor proti vodě velká rotace trupu Ramena a ruce (paže) nemožnost správné rotace těla, zkrácení záběru, nevyhmátnutí záběru zmenšení plochy pro záběr zkrácení záběru, snížení záběrové plochy zkrácení dráhy záběru mělký a kratší záběr ruce se setkávají bud ve vzpažení nebo v připažení nesprávný nácvik nesprávný nácvik Trup a pánev ponoření ramen, špatná rotace, nohy často padají pod hladinu neudržení se na hladině, špatná práce končetin (ruce i nohy) příliš velký odpor, špatná rotace paže zabírají příliš hluboko 27

28 7.2.4 Nohy zmenšení záběrové plochy při kopání nedostatečný záběr a rozsah zmenšení efektivity záběru, hlava vytvoří velký odpor proti vodě nedostatečná záběrová plocha, efektivita záběru nesprávný nácvik, malá efektivita záběru Dýchání strach před vniknutí vody do úst obtížné dýchání (malý nádech) urychlená únava Souhra malá efektivita záběrů (nesprávný nácvik) špatná pohyblivost nohou (nedostatky při nácviku) 7.3 TC k odstranění chyb Při odstraňování chyb je třeba plavat zpočátku kratší úseky pomalu, později střední rychlostí. Postupně můžeme úseky prodlužovat, ale plavat volným tempem. V rychlém plavání nebo v nepříznivých podmínkách (únava, studená voda) se opět mohou objevit staré nevhodné pohybové struktury. Proto korekce technických nedostatků má vždy předcházet intenzivnímu plavání. Ve fázi přeučování techniky používáme hojně tzv. prvkové plavání pouze horními nebo dolními končetinami. K prvkovému plavání využíváme plavecké desky, vhodné nadlehčovací pomůcky atd. V krajním případě se vrátíme i ke cvičení na suchu. (Svozil, 1992) 28

Technika plaveckých způsobů

Technika plaveckých způsobů Technika plaveckých způsobů Kraul Díky cyklickému pohybu je to nejrychlejší a nejpřirozenější plavecký způsob. Poloha těla: tělo leží na břiše, poloha je mírně šikmá tzn. ramena jsou výše než boky. Poloha

Více

Využití obměn plavecké techniky znak ve zdravotním plavání

Využití obměn plavecké techniky znak ve zdravotním plavání Zpracovala: Pokorná Jitka Katedra plaveckých sportů UK FTVS Využití obměn plavecké techniky znak ve zdravotním plavání Uveřejněno: BŘEČKOVÁ, G., ČECHOVSKÁ, I., NOVOTNÁ, V. Zdravotní plavání 5. Využití

Více

Metodické materiály. Motýl. Schválil: Luboš Kracík

Metodické materiály. Motýl. Schválil: Luboš Kracík ěř Metodické materiály Motýl Schválil: Luboš Kracík METODIKA PLAVECKÉHO ZPŮSOBU MOTÝL Výuku motýla zahajujeme nejdříve ve zdokonalovací plavecké výuce po zvládnutí techniky kraulu, znaku a prsou. V případě,

Více

PRSA Štěpán Matek UPOZORNĚNÍ: Toto není oficiální metodika ČSPS, ale pouze stručný výtah z metodiky a dostupných videí pro Vaši inspiraci.

PRSA Štěpán Matek UPOZORNĚNÍ: Toto není oficiální metodika ČSPS, ale pouze stručný výtah z metodiky a dostupných videí pro Vaši inspiraci. PRSA Štěpán Matek UPOZORNĚNÍ: Toto není oficiální metodika ČSPS, ale pouze stručný výtah z metodiky a dostupných videí pro Vaši inspiraci. I. CELÝ ZPŮSOB Správné provedení: https://www.youtube.com/watch?v=qgz8riy-yti

Více

Výuka plaveckého způsobu motýlek na FTVS UK Praha

Výuka plaveckého způsobu motýlek na FTVS UK Praha Zpracovala: Pokorná Jitka Katedra plaveckých sportů UK FTVS Výuka plaveckého způsobu motýlek na FTVS UK Praha Petr Smolík Uveřejněno: SMOLÍK, P. Výuka plaveckého způsobu motýlek na FTVS UK Praha. In ČECHOVSKÁ,

Více

Plavání materiál k zápočtu

Plavání materiál k zápočtu Plavání materiál k zápočtu 1. Fyziologie plavání 2. Didaktika a bezpečnost. 3. Hry ve vodě 4. Jednotlivé plavecké způsoby 1. Fyziologie plavání 1.1. Plavání má pro organismus člověka mnohostranný vznam.

Více

Metodické materiály Splývání. Schválil: Luboš Kracík

Metodické materiály Splývání. Schválil: Luboš Kracík ěř Metodické materiály Splývání Schválil: Luboš Kracík Splývání Splývání je základ, ze kterého vychází další plavecké pohyby. Podstata spočívá v udržení rovnovážné polohy ve vodě. Po seznámení žáků s vodou

Více

Didaktika plavecké techniky znak ve výuce plavání na FTVS UK

Didaktika plavecké techniky znak ve výuce plavání na FTVS UK Zpracovala: Pokorná Jitka Katedra plaveckých sportů UK FTVS Didaktika plavecké techniky znak ve výuce plavání na FTVS UK Jitka Pokorná, Irena Čechovská Uveřejněno: POKORNÁ, J., ČECHOVSKÁ, I. Didaktika

Více

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová ABC BRANÍK STREČINK Autor Ivana Králová Strečink ve fotbale a jeho význam: - kompenzační prostředek, který v rámci regenerace při pravidelné aplikaci pozitivně ovlivňuje negativní vlivy jednostranného

Více

Pohybové aktivity ve vodě zdravotně orientované programy

Pohybové aktivity ve vodě zdravotně orientované programy Felgrová Ivana učební text Katedra plaveckých sportů UK FTVS Pohybové aktivity ve vodě zdravotně orientované programy Zpracovala: Pokorná Jitka (katedra plaveckých sportů UK FTVS) Co představuje zdravotní

Více

Zpracovala: Pokorná Jitka Katedra plaveckých sportů UK FTVS

Zpracovala: Pokorná Jitka Katedra plaveckých sportů UK FTVS Zpracovala: Pokorná Jitka Katedra plaveckých sportů UK FTVS Učební postup v plavání s ploutvemi Svozil Zbyněk, Smolík Petr učební text Předneseno na semináři katedry plaveckých sportů UK FTVS v Praze 27.

Více

Pohybové aktivity ve vodě charakteristika součas

Pohybové aktivity ve vodě charakteristika součas Čechovská Irena učební text Katedra plaveckých sportů UK FTVS Pohybové aktivity ve vodě charakteristika součas asné didaktiky plavání Zpracovala: Pokorná Jitka (katedra plaveckých sportů UK FTVS) Hlavní

Více

AC SPARTA PRAHA STREČINK

AC SPARTA PRAHA STREČINK AC SPARTA PRAHA STREČINK Význam strečinku: Zvyšování výkonnosti (projevuje se ve zvyšování efektivnosti prováděných pohybů) Udržování pružnosti svalů a šlach Předcházení svalové nerovnováze (protažení

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Vadné držení těla MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek Cvičení při vadném držení těla Cvičení v lehu na zádech 1. Paty přitáhneme k hýždím, horní končetiny jsou upažené,

Více

Využití plaveckého dýchání a splývavých poloh ve zdravotním plavání

Využití plaveckého dýchání a splývavých poloh ve zdravotním plavání Zpracovala: Pokorná Jitka Katedra plaveckých sportů UK FTVS Využití plaveckého dýchání a splývavých poloh ve zdravotním plavání Uveřejněno: BŘEČKOVÁ, G., ČECHOVSKÁ, I., NOVOTNÁ, V. Zdravotní plavání 1.

Více

Diagnostika plavecké techniky

Diagnostika plavecké techniky Diagnostika plavecké techniky Základní informace Jméno a Příjmení, ročník: Barbora Závadová, 1993 Osobní trenér: Ing. Jaroslav Strnad Datum a čas: 29. 6. 2015, 18:15-19:00 Místo: Strahov, Praha Zaměření

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení uvolňovací a dechová Označení materiálu: Datum

Více

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se.

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se. CVIČENÍ PRO MUŽE Tréninkový plán vychází z potřeby zpevnit svalový korzet v průběhu úvodních 3 měsíců. Ve 4. A 5. měsíci se změní trénink ze zpevňovacího na kruhový, který zvyšuje vytrvalost. Zvýšený podíl

Více

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Obr. 3 Svalstvo horní končetiny ze zadní strany Obr. 4 Svalstvo horní končetiny ze zevní strany Obr. 5

Více

Cviky na uvolnění páteře

Cviky na uvolnění páteře Cviky na uvolnění páteře Nabízím Vám několik základních uvolňovacích cviků. Při cvičení je ale třeba řídit se určitými pravidly: Cvičení provádějte pravidelně, nejlépe 2x denně alespoň 10 minut. Cvičte

Více

Soubor kompenzačních cvičení

Soubor kompenzačních cvičení Soubor kompenzačních cvičení součást přípravy každého sportovce - silné a protažené svaly - rovnováha - pohyb, jako dárek pro každý den - způsob, jak mohu předcházet zranění soustředění plynulost kontrola

Více

Využití cvičení pro vnímání vodního prostředí ve zdravotním plavání

Využití cvičení pro vnímání vodního prostředí ve zdravotním plavání Zpracovala: Pokorná Jitka Katedra plaveckých sportů UK FTVS Využití cvičení pro vnímání vodního prostředí ve zdravotním plavání Uveřejněno: BŘEČKOVÁ, G., ČECHOVSKÁ, I., NOVOTNÁ, V. Zdravotní plavání 3.

Více

Metodika výuky plavání pro zařazení do rámcového vzdělávacího programu

Metodika výuky plavání pro zařazení do rámcového vzdělávacího programu Metodika výuky plavání pro zařazení do rámcového vzdělávacího programu Plavecká výuka pro děti z mateřských škol( věk:3-5let) odbourání zábran a strachu z vodního prostředí formou her zvládnutí základních

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - posilovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Doporučené cviky po svalových skupinách

Doporučené cviky po svalových skupinách Horní část těla prsní sval Dolní část těla lýtkové svaly - šíjové svaly (trapéz. sval) - svaly ramene - svaly paží a zápěstí - hamstringy (zadní str. st.) - dolní část trupu - quadriceps (přední strana

Více

Baterie protahovací. Regionální akademie Pardubického kraje

Baterie protahovací. Regionální akademie Pardubického kraje Baterie protahovací Regionální akademie Pardubického kraje Vypracoval: Radek Baťa Dis., Mgr. Tomáš Hák V Pardubicích 30.9.2016 Kontakt: bata.radek@seznam.cz, tomashak@seznam.cz Tento dokument je majetkem

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Hrudní páteř MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek 1 Cvičení pro hrudní páteř. Cviky v leže na zádech 1. Leh na zádech, pokrčená kolena, celá páteř na podložce, obě lopatky

Více

Baterie posilovací. Regionální akademie Pardubického kraje

Baterie posilovací. Regionální akademie Pardubického kraje Baterie posilovací Regionální akademie Pardubického kraje Vypracoval: Mgr. Tomáš Hák, Radek Baťa Dis. V Pardubicích 18.11.2016 Kontakt: tomashak@seznam.cz, bata.radek@seznam.cz Tento dokument je majetkem

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. Plavání. Náhradní program pro kombinované studium

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. Plavání. Náhradní program pro kombinované studium Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Plavání Náhradní program pro kombinované studium Co nás čeká Proč je na Jaboku plavání k čemu by mělo vést Vaše asociace, když se řekne plavání

Více

Příloha č. 1 Ukázka cvičení dle Ludmily Mojžíšové

Příloha č. 1 Ukázka cvičení dle Ludmily Mojžíšové Příloha č. 1 Ukázka cvičení dle Ludmily Mojžíšové Výchozí poloha: leh pokrčmo, kolena a chodidla asi 20 cm od sebe, paže volně podél těla Průběh: přitisknout bederní páteř, aktivace přímého břišního svalů

Více

1) Vyšetření flexorů (ohybačů) šíje Základní pozice

1) Vyšetření flexorů (ohybačů) šíje Základní pozice 1) Vyšetření flexorů (ohybačů) šíje Ležíme na podložce, dolní končetiny pokrčíme, chodila máme opřené o zem. Paže jsou volně podél těla. Vyšetřovaná osoba provede pomalu a plynule flexi (předklon) hlavy

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI DIPLOMOVÁ PRÁCE FAKULTA PEDAGOGICKÁ. 2014 Alena Balíková

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI DIPLOMOVÁ PRÁCE FAKULTA PEDAGOGICKÁ. 2014 Alena Balíková ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2014 Alena Balíková ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY ROZBOR TECHNIKY PLAVECKÉHO

Více

Hodnocení tvarů postavy a padnutí oděvu

Hodnocení tvarů postavy a padnutí oděvu Hodnocení tvarů postavy a padnutí oděvu Vlivy na padnutí oděvu ze strany nositele: konstrukce kostry držení těla tvar a proměnlivost postavy Faktory jejichž příčinou existuje spousta variací postav: zaměstnání,

Více

Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči.

Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči. cvik 1 Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči. Správný sed (nejen) na míči: kyčelní klouby jsou o trochu výše než klouby kolenní

Více

ŽS/18 Kompenzace pohybového zatížení

ŽS/18 Kompenzace pohybového zatížení Obsah: Kompenzační uvolňovací cvičení pro volejbal (KZ 1) Kompenzační protahovací cvičení pro volejbal (KZ 2) Kompenzační posilovací cvičení pro volejbal (KZ 3) 491 Kompenzační uvolňovací cvičení pro volejbal

Více

V SOUČASNÉM pojetí volejbalu podání jíž dávno není pouhým zahájením hry.

V SOUČASNÉM pojetí volejbalu podání jíž dávno není pouhým zahájením hry. PODÁNÍ V SOUČASNÉM pojetí volejbalu podání jíž dávno není pouhým zahájením hry. Z tohoto pohledu vyžadujeme, aby podání splňovalo následující úlohy: - znesnadnit soupeři kvalitně přihrát - omezit možnost

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_TVD 531 Název školy Jméno autora Tematická oblast Předmět Ročník

Více

Protahovací a mobilizační cvičení v rámci zdravotního plavání

Protahovací a mobilizační cvičení v rámci zdravotního plavání Zpracovala: Pokorná Jitka Katedra plaveckých sportů UK FTVS Uveřejněno: Protahovací a mobilizační cvičení v rámci zdravotního plavání NOVOTNÁ, V., ČECHOVSKÁ, I., BŘEČKOVÁ, G. Zdravotní plavání 8 Protahovací

Více

ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH. PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D.

ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH. PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D. ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D. VÝZNAM A CÍL SILOVÉ PŘÍPRAVY V HOKEJI Síla je základní pohybovou schopností, bez které není možný žádný pohyb. Snížení rizika zranění. OBECNÉ ZÁSADY

Více

ZÁKLADNÍ VYUČOVACÍ POSTUPY V TV

ZÁKLADNÍ VYUČOVACÍ POSTUPY V TV ZÁKLADNÍ VYUČOVACÍ POSTUPY V TV Základní vyučovací postup (přístup, pracovní postup): základní, prvotní uspořádání obsahu učebního procesu (učiva), činnosti učitele, činnosti žáků i vyučovacích podmínek,

Více

PROTAŽENÍ PÁTEŘE ODVÁDĚNÍ DOLNÍCH KONČETIN ZA HLAVU (ROLL-OVER) ZÁKLADNÍ POZICE Ležíme na zádech, paže podél těla, dlaně jsou na podložce.

PROTAŽENÍ PÁTEŘE ODVÁDĚNÍ DOLNÍCH KONČETIN ZA HLAVU (ROLL-OVER) ZÁKLADNÍ POZICE Ležíme na zádech, paže podél těla, dlaně jsou na podložce. PILATES CVIČENÍ PRO USNADNĚNÍ POČETÍ, ZDRAVÉ TĚHOTENSTVÍ, LEHKÝ POROD A PEVNÉ PÁNEVNÍ DNO 3. Protažení páteře PROTAŽENÍ PÁTEŘE ODVÁDĚNÍ DOLNÍCH KONČETIN ZA HLAVU (ROLL-OVER) 3/1 ZÁKLADNÍ POZICE Ležíme

Více

AC SPARTA PRAHA ANTEVERZE PÁNVE. nadměrné prohnutí v oblasti bederní páteře. = větší riziko poranění zadního svalu stehenního

AC SPARTA PRAHA ANTEVERZE PÁNVE. nadměrné prohnutí v oblasti bederní páteře. = větší riziko poranění zadního svalu stehenního AC SPARTA PRAHA ANTEVERZE PÁNVE nadměrné prohnutí v oblasti bederní páteře = větší riziko poranění zadního svalu stehenního = větší riziko poranění tkání v oblasti třísel = bolesti v bederní části páteře

Více

Analýza běžecké techniky

Analýza běžecké techniky Analýza běžecké techniky Obsah Základní informace... 2 Video-analýza rychlý souhrn... 3 Zdravotní anamnéza... 4 Obecný postup k odstranění chyb... 5 HLAVNÍ CHYBA Zvýšená hmotnost, nedostatečné posílení

Více

Krční páteř vsedě. Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky. Před cvičením...

Krční páteř vsedě. Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky. Před cvičením... Stránka 1 z 11 Stránka 2 z 11 Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky Pochází z letáku firmy Boehringer-Ingelheim k preparátu Movalis. Před cvičením... Krční páteř vsedě Cviky provádějte vsedě na židli s

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - protahovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

METODICKÁ ŘADA NÁCVIKU HODU OŠTĚPEM

METODICKÁ ŘADA NÁCVIKU HODU OŠTĚPEM Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury METODICKÁ ŘADA NÁCVIKU HODU OŠTĚPEM METODICKÝ DOPIS 2010 Vilém Figalla Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury METODICKÁ ŘADA NÁCVIKU

Více

Běhám, běháš, běháme

Běhám, běháš, běháme metodická PŘÍLOha ČaSOPISU ČaSPV POhyB Je život 1/2008 Příloha č. 43 Běhám, běháš, běháme Bc. Antonín Morávek Grafická úprava Olga Pokorná pohyb_2_08_priloha.indd 1 19.5.2008 13:59:42 Pohyb je život www.caspv.cz

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_05_01 Tématický celek: Člověk Autor: Mgr. Andrea Teplá Datum: září 2011 Anotace:

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Krční páteř MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek 1 Léčebná tělesná výchova ovlivňující krční páteř Potíže s krční páteří nelze ovlivnit cvičením pouze krční páteře, ale

Více

Cvičení při chronických. žilních onemocněních

Cvičení při chronických. žilních onemocněních Cvičení při chronických Cvičení při chronických [ žilních onemocněních 2 Cvičení vstoje č. 1 Stoj čelem ke stěně. Jedna noha je předsunutá jako při vykročení. Ruce jsou opřené o stěnu. Předsunutá noha

Více

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Cviky provádějte raději z počátku s odborně vyškoleným fyzioterapeutem, který má osvědčení pro práci metodou Mojžíšové, vyvarujete se chyb

Více

SKRIPTA PLAVÁNÍ. PRO NESLYŠÍCÍ TRENÉRY III. třída. Autoři: Boris Neuwirt Libor Kohut

SKRIPTA PLAVÁNÍ. PRO NESLYŠÍCÍ TRENÉRY III. třída. Autoři: Boris Neuwirt Libor Kohut Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky SKRIPTA PLAVÁNÍ PRO NESLYŠÍCÍ TRENÉRY III. třída Autoři: Boris Neuwirt Libor Kohut 1 1. Úvod 1.1. - specifikace

Více

TEST FYZICKÉ ZDATNOSTI

TEST FYZICKÉ ZDATNOSTI 1. Test č. 1 Člunkový běh 4 krát 10 m 1.1 Popis TEST FYZICKÉ ZDATNOSTI K testu je třeba rovný terén, na kterém je dvěma metami vyznačen úsek o vzdálenosti mezi vnějšími okraji met v délce 10 metrů a stopky.

Více

Strečink - ohybače kyčlí a hýžďové svaly - 2.

Strečink - ohybače kyčlí a hýžďové svaly - 2. svaly - 1. Položte se na záda na kraj lavice tak, aby bérce obou kolenou pokrčených dolních končetin - visely dolů. S nádechem zvedněte jedno koleno k hrudníku. S dalším nádechem oběma rukama přitáhněte

Více

Příloha. Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front. a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu. Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou

Příloha. Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front. a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu. Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou Příloha Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou Obecné požadavky pro správné provedení High Leg Kicků Front:

Více

Prvky záchranného plavání v jednotlivých etapách plavecké výuky Irena Čechovská, Tomáš Miler, Daniel Jurák. Úvod

Prvky záchranného plavání v jednotlivých etapách plavecké výuky Irena Čechovská, Tomáš Miler, Daniel Jurák. Úvod Prvky záchranného plavání v jednotlivých etapách plavecké výuky Irena Čechovská, Tomáš Miler, Daniel Jurák Úvod Plavecká výuka chápaná jako dlouhodobý proces osvojování a zdokonalování plaveckých dovedností

Více

Metodika lokomočních pohybů II. Praktické příklady. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Metodika lokomočních pohybů II. Praktické příklady. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Metodika lokomočních pohybů II. Praktické příklady Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Lezení komplexní pohyb celého těla v nízkých polohách (vzpory, sedy, lehy), který účelně zaměstnává všechny

Více

PŘÍLOHY. 1. Vybraná kompenzační cvičení. 1) Protažení horní části m. trapezius

PŘÍLOHY. 1. Vybraná kompenzační cvičení. 1) Protažení horní části m. trapezius PŘÍLOHY 1. Vybraná kompenzační cvičení 1) Protažení horní části m. trapezius Výchozí polohou tohoto cviku je sed skřižmo pokrčmo, krční páteř je vytažená a brada tlačena dorsálním směrem. Ruka protahované

Více

aqua-fitness Peslová Eva učební text Katedra plaveckých sportů UK FTVS

aqua-fitness Peslová Eva učební text Katedra plaveckých sportů UK FTVS Peslová Eva učební text Katedra plaveckých sportů UK FTVS Pohybové aktivity ve vodě aqua-fitness Zpracovala: Pokorná Jitka (katedra plaveckých sportů UK FTVS) Pod pojmem aqua-fitness rozumíme různé druhy

Více

Cvičení. s bourákem. s bourákem Jardou Černým

Cvičení. s bourákem. s bourákem Jardou Černým Cvičení s bourákem s bourákem Jardou Černým 1. DŘEP S VÝSKOKEM ZE ŽIDLE Sedneme si na židli do správné polohy Odrazíme se od chodidel tak, aby se naše chodidla odlepila od podložky Dopadáme zpět do pozice,

Více

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Přemet stranou. Monika Fantová I.B. 1 z 5

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Přemet stranou. Monika Fantová I.B. 1 z 5 Přemet stranou I.B 1 z 5 Obsah práce: 1. Úvod 2. Metodika prvku 3. Záchrana, dopomoc 4. Nejčastější chyby 5. Zdroje 1. Úvod Přemet stranou neboli hvězda je základní akrobatický prvek, který patří mezi

Více

KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK KLIK S ROZPAŽENÍM. Lze provádět od 2. týdne. Lze provádět od 7. týdne

KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK KLIK S ROZPAŽENÍM. Lze provádět od 2. týdne. Lze provádět od 7. týdne KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK POČET OPAKOVÁNÍ 0 INTENZITA střední Lze provádět od. týdne Začněte na všech čtyřech, pak přeneste váhu vpřed, tak, aby byla téměř celá na pažích. Pokrčte a překřižte nohy.

Více

achylovka Ze strany na stranu překlápět kotník, nohy přes sebe Opřít koleno a křoužek lýtko

achylovka Ze strany na stranu překlápět kotník, nohy přes sebe Opřít koleno a křoužek lýtko achylovka Ze strany na stranu překlápět kotník, nohy přes sebe Opřít koleno a křoužek lýtko Opřít koleno a pohyb po celém lýtku nebo různé kroužky s pohybem po celém lýtku bérec Kočka a roluji pod sebe

Více

KRITÉRIA PRO SPLNĚNÍ TĚLESNÉ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ U MP ŠPINDLERŮV MLÝN NA POZICI STRÁŽNÍKA

KRITÉRIA PRO SPLNĚNÍ TĚLESNÉ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ U MP ŠPINDLERŮV MLÝN NA POZICI STRÁŽNÍKA KRITÉRIA PRO SPLNĚNÍ TĚLESNÉ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ U MP ŠPINDLERŮV MLÝN NA POZICI STRÁŽNÍKA Test tělesné způsobilosti před přijetím k městské policii jsou povinni absolvovat všichni uchazeči

Více

Tomáš Miler, Katedra plaveckých sportů, FTVS UK v Praze. 4.1 1. varianta - Stabilizace tonoucího na pásu... 3. 4.2.1 cvičení na suchu...

Tomáš Miler, Katedra plaveckých sportů, FTVS UK v Praze. 4.1 1. varianta - Stabilizace tonoucího na pásu... 3. 4.2.1 cvičení na suchu... Využití záchranného pásu při osobním zásahu jako součást výuky v kvalifikačních kurzech Vodní záchranné služby Českého červeného kříže. Tomáš Miler, Katedra plaveckých sportů, FTVS UK v Praze 22. září

Více

Cvičení 5 Tibeťanů. Harmonizační cvičení

Cvičení 5 Tibeťanů. Harmonizační cvičení Cvičení 5 Tibeťanů Harmonizační cvičení Historie: Na 19.stol se vysloužilý důstojník britské koloniální armády plukovník Bradford odjel do tibetského kláštera s cílem najít tajemství věčného mládí. Po

Více

Strečink a cvičení s míčem

Strečink a cvičení s míčem Strečink a cvičení s míčem Strečink pro hráče ledního hokeje Strečink je účinná metoda pro zlepšení pohyblivosti svalů a vazivových tkání, snižuje riziko poranění, zmenšuje svalovou bolestivost po tréninku,

Více

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní TV Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní tělesná výchova forma tělesné výchovy určená pro zdravotně oslabené jedince (z hlediska zdravotnické klasifikace se jedná o III. zdravotní

Více

Gymnastická cvičení ve vodě v rámci zdravotního plavání

Gymnastická cvičení ve vodě v rámci zdravotního plavání Zpracovala: Pokorná Jitka Katedra plaveckých sportů UK FTVS Gymnastická cvičení ve vodě v rámci zdravotního plavání Uveřejněno: NOVOTNÁ, V., ČECHOVSKÁ, I., BŘEČKOVÁ, G. Zdravotní plavání 7 Gymnastická

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Irena Čechovská, Tomáš Miler Plavání Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel. +420 220 386 401, fax:

Více

Škola zad. Cvičení proti bolestem hrudní a bederní páteře

Škola zad. Cvičení proti bolestem hrudní a bederní páteře Škola zad Cvičení proti bolestem hrudní a bederní páteře 2 Proč nás v kanceláři bolí záda? Při dlouhém sezení, které je pro dnešní kancelářskou práci více než typické, záda zabolí čas od času téměř každého.

Více

CVIČENÍ PRO MUŽE NA POSÍLENÍ SVALŮ PÁNEVNÍHO DNA A MOČOVÉ TRUBICE SOUBOR ŠESTI ZÁKLADNÍCH CVIKŮ

CVIČENÍ PRO MUŽE NA POSÍLENÍ SVALŮ PÁNEVNÍHO DNA A MOČOVÉ TRUBICE SOUBOR ŠESTI ZÁKLADNÍCH CVIKŮ SOUBOR ŠESTI ZÁKLADNÍCH CVIKŮ při problémech s inkontinencí (nekontrolovatelným únikem moči) pro správné držení těla a vzhled břicha pro zpevnění ochablého svalstva měsících cvičení se muž může nechtěného

Více

TĚHOTENSKÉ PLAVÁNÍ 1) Uvolnění zádových svalů

TĚHOTENSKÉ PLAVÁNÍ 1) Uvolnění zádových svalů TĚHOTENSKÉ PLAVÁNÍ 1) Uvolnění zádových svalů Velká většina těhotných žen trpí bolestmi nejčastěji v oblasti hrudní a bederní páteře. V důsledku stále rostoucí dělohy dochází k nepřirozenému prohýbání

Více

Střídavý běh dvoudobý

Střídavý běh dvoudobý Střídavý běh dvoudobý Charakteristika a popis pohybového úkonu, výběr vhodného terénu základní způsob běhu na lyžích, zásadně začít učit před nácvikem bruslení, použití pro jízdu po rovině nebo do mírného

Více

KOMPENZAČNÍ A NÁPRAVNÁ CVIČENÍ VE SPORTOVNÍM TRÉNINKU PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI. Zbyněk SVOZIL - Jitka DOSTÁLOVÁ

KOMPENZAČNÍ A NÁPRAVNÁ CVIČENÍ VE SPORTOVNÍM TRÉNINKU PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI. Zbyněk SVOZIL - Jitka DOSTÁLOVÁ KOMPENZAČNÍ A NÁPRAVNÁ CVIČENÍ VE SPORTOVNÍM TRÉNINKU PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI Zbyněk SVOZIL - Jitka DOSTÁLOVÁ Univerzita Palackého, Fakulta tělesné kultury, Olomouc, Česká republika RESUMÉ Práce řeší zásady

Více

Polohování prevence a terapie dekubitů. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Polohování prevence a terapie dekubitů. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Polohování prevence a terapie dekubitů Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Polohování Správné uložení těla nemocného díky změnám poloh Systematická, přesnými pravidly se řídící změna polohy pacienta

Více

CVIKY S OVERBALLEM. Fyzioterapie CDT Provozovna: Úzká 201 500 03 Hradec Králové www.fyzioterapie-cdt.cz

CVIKY S OVERBALLEM. Fyzioterapie CDT Provozovna: Úzká 201 500 03 Hradec Králové www.fyzioterapie-cdt.cz CVIKY S OVERBALLEM Výchozí pozice: stoj na šířku pánve, plná váha těla spočívá na noze, která je na zemi, noha na balónku je uložena tak, aby koleno bylo stále nad patou. Ruce jsou vytočeny dlaněmi vpřed.

Více

BIOMECHANIKA KINEMATIKA

BIOMECHANIKA KINEMATIKA BIOMECHANIKA KINEMATIKA MECHANIKA Mechanika je nejstarším oborem fyziky (z řeckého méchané stroj). Byla původně vědou, která se zabývala konstrukcí strojů a jejich činností. Mechanika studuje zákonitosti

Více

Příloha č. 1 Cvičební jednotka v otevřených pohybových řetězcích skupina A. Cvičení v sedu na židli:

Příloha č. 1 Cvičební jednotka v otevřených pohybových řetězcích skupina A. Cvičení v sedu na židli: Příloha č. 1 Cvičební jednotka v otevřených pohybových řetězcích skupina A Cvičení v sedu na židli: Aktivace - vzpažit a vytahovat se do výšky střídavě za PHK a LHK, po té za oběmi najednou, hlava bez

Více

Velké poděkování patří Střední škole oděvní, služeb a podnikání p.o., Příčná 1108, Ostrava-Poruba, v jejímž ateliéru byly foceny fotky uvedené v této

Velké poděkování patří Střední škole oděvní, služeb a podnikání p.o., Příčná 1108, Ostrava-Poruba, v jejímž ateliéru byly foceny fotky uvedené v této Velké poděkování patří Střední škole oděvní, služeb a podnikání p.o., Příčná 1108, Ostrava-Poruba, v jejímž ateliéru byly foceny fotky uvedené v této knize. MUDr. Kamil Ramík STREČINK Jednoduché protažení

Více

Cvičební řád metodický list č. 5/VÝŠ 1

Cvičební řád metodický list č. 5/VÝŠ 1 Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany technický výcvik Název: Jištění další osoby Metodický list číslo 5 VÝŠ Vydáno

Více

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby A otočení jedné nohy nártem (vč. hřebetu prstů) směrem dolů a lehké zatížení => protažení prstů a nártu

Více

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny Mechanika tekutin Tekutiny = plyny a kapaliny Vlastnosti kapalin Kapaliny mění tvar, ale zachovávají objem jsou velmi málo stlačitelné Ideální kapalina: bez vnitřního tření je zcela nestlačitelná Viskozita

Více

. v. &(k~ ICI. r------.--- -.--..-- - GYMNASTIKA SVALU PANEVNIHO ONA. Cvik 2. Cvik 1

. v. &(k~ ICI. r------.--- -.--..-- - GYMNASTIKA SVALU PANEVNIHO ONA. Cvik 2. Cvik 1 . v. ICI, Cvik 1 4 Pokud již žena trpí problémy s udržením moči, je nutno, aby nejprve navštívila svého lékaře - gynekologa. Ten ženu vyšetří a určí, jaký druh léčby je pro ni vhodný a zda je třeba svaly

Více

Plavecká škola Opava. Technické služby Opava s.r.o.

Plavecká škola Opava. Technické služby Opava s.r.o. Technické služby Opava s.r.o. Petr Mikeska 16.5.2014 Plavecká škola Opava Technické služby Opava s.r.o. Provozovna RHS I. Úvod Tento materiál popisuje historii, současnost plavecké výuky, návrh způsobu

Více

Zásobník protahovacích cviků

Zásobník protahovacích cviků Zásobník protahovacích cviků Obsah Úvod 1. Ohybač paže 2. Natahovače paže 3. Natahovače kyčle a ohybače kolena 4. Ohybač kyčle a natahovače kolena 5. Ohybače kyčle 6. Odtahovače a zevní rotátory kyčle

Více

Příloha č. 1- Kazuistika č. 1

Příloha č. 1- Kazuistika č. 1 Příloha č. 1- Kazuistika č. 1 Průběh terapie Pacientka celkem absolvovala 10 fyzioterapií, kdy při první návštěvě bylo provedeno vstupní kineziologické vyšetření na jehož základě byla stanovena terapie.

Více

SOUBOR PROTAHOVACÍCH CVIKŮ

SOUBOR PROTAHOVACÍCH CVIKŮ SOUBOR PROTAHOVACÍCH CVIKŮ (Upraveno podle Brent Rutemiller) Před cvičením se poraď se svým doktorem, trenérem. Nikdy se neprotahuj za hranici bolesti! Když to bolí POVOL! Soubor protahovacích cviků je

Více

F Y Z I C K É T E S T Y

F Y Z I C K É T E S T Y M stská policie F Y Z I C K É T E S T Y Testy postihují základní pohybové schopnosti: - rychlost - obratnost - pohyblivost - sílu - vytrvalost Po adí test : Test. 1 člunkový běh 4 krát 10 metrů Test. 2

Více

ZÁSADY STREČINKU STREČINK JEDNOTLIVÝCH SVALŮ. Lýtka 1

ZÁSADY STREČINKU STREČINK JEDNOTLIVÝCH SVALŮ. Lýtka 1 ZÁSADY STREČINKU protahovat jen zahřáté svaly, vhodné oblečení zaujmout správnou výchozí pozici, která je stabilní a pohodlná pohyb ve směru protažení provádět pomalu a plynule krajní pozice je pocitem

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ SKOK DALEKÝ

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ SKOK DALEKÝ Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 SKOK DALEKÝ TEORETICKÉ ZNALOSTI Základy techniky Skok daleký je závodní disciplínou ve všech věkových kategoriích.

Více

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA Marta Benešová, lektorka sboru žen ČASPV Obrázky: Draha Horáková 1. díl Už v době, kdy se člověk naučil chodit vzpřímeně začal zřejmě velký problém se zády a s páteří, neboť vzpřímenou

Více

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce KOMPENZAČNÍ PROGRAM Seminární práce Trenérská škola II.ročník Vypracoval: Zbyněk Mařák Specializace : Lední hokej Datum: 16.5.2011 1 OBSAH 1. Lední hokej 2. Kompenzační cvičení 2.1. Kompenzační cvičení:

Více

Nečinnost ohrožuje naše tělo. aneb od léta do léta, a je tu sníh

Nečinnost ohrožuje naše tělo. aneb od léta do léta, a je tu sníh » Zimní dovolená je spojena s další velmi oblíbenou pohybovou aktivitou lyžováním či snowboardingem, při kterém se zapojují i ty nejmenší svaly na těle. Nečinnost ohrožuje naše tělo aneb od léta do léta,

Více

Bronzový Standard SANATORY č. 5 Polohování. Bezpečná manipulace s klientem

Bronzový Standard SANATORY č. 5 Polohování. Bezpečná manipulace s klientem Bronzový Standard SANATORY č. 5 Polohování Bezpečná manipulace s klientem Autoři: Jana Tichá, Lukáš Stehno Asociace penzionů pro seniory, z.s., K Višňovce 1095, Pardubice 530 02, www.appscr.cz Obsah Úvod...

Více

Využití pohybových aktivit ve vodě ve Zdravotní tělesné výchově na základních školách

Využití pohybových aktivit ve vodě ve Zdravotní tělesné výchově na základních školách Zpracovala: Pokorná Jitka Katedra plaveckých sportů UK FTVS Využití pohybových aktivit ve vodě ve Zdravotní tělesné výchově na základních školách Jitka Pokorná, Gabriela Břečková Uveřejněno: POKORNÁ, J.,

Více

Přehled svalů a svalových skupin

Přehled svalů a svalových skupin Přehled svalů a svalových skupin SVALY ZAD A TRUPU sval trapézový (kápovitý) m. trapezius funkce: extenze hlavy, napomáhá vzpažení horní vlákna zvednutí lopatky střední vlákna přitažení lopatky k páteři

Více

VÝUKOVÉ KARTY: SKOKY ZE DŘEPU SNOŽMO VPŘED Žabáci

VÝUKOVÉ KARTY: SKOKY ZE DŘEPU SNOŽMO VPŘED Žabáci VÝUKOVÉ KARTY: SKOKY ZE DŘEPU SNOŽMO VPŘED Žabáci Rozbor disciplíny: Skokanské disciplíny nekladou nárok pouze na sílu dolních končetin, ale také na koordinaci dolních a horních končetin, na souběžný pohyb

Více