Cvičení pro plavecký způsob znak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cvičení pro plavecký způsob znak"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě Cvičení pro plavecký způsob znak Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: PaedDr.Lukášek Miloš, Ph.D. Vypracovala: Tomanec Filip 3. roč. TVSP Brno, 2008

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně a na základě literatury a pramenů uvedených v Seznamu literatury. Filip Tomanec 2

3 Chtěl bych poděkovat vedoucímu bakalářské práce panu PaedDr.Miloši Lukáškovi, Ph.D. za cenné rady a připomínky, paní Mgr. Marcele Keberlové za poskytnuté materiály. Dále také Kláře Václavíkové, která mi velmi pomohla s natočením instruktážního videa, jako ukázkový plavec. 3

4 OBSAH 1 Úvod..9 2 Cíl práce Historie plaveckých způsobů Vývoj techniky plaveckého způsobu znak 12 4 Metodika práce Faktory mající vliv na pohyb ve vodě Odpor vody Odpor třecí Odpor vlnový Odpor tvarový Plavecké pomůcky Cvičení pro plavecký způsob znak Technické chyby Hlava špatné postavení hlavy při splývání (extrémně předkloněná) špatné postavení hlavy při splývání (extrémně zakloněná) vychýlení hlavy z podélné osy (odvrácení od ramene) extrémní přetáčení hlavy Ramena a ruce (paže) záběr nataženou paží špatné postavení prstů při záběru (křečovitě stažené, roztažené, pokrčené prsty, schovaný palec, vychýlené některé prsty) postavení předloktí (natočení, propadnutý loket při záběru) zkracování záběru jak ve vzpažení tak v konečné fázi postavení ramen špatná rotace špatné načasování záběru (dobíhání, kulhání) paže se vkládají do vody za hlavou a přes osu těla paže se vkládají do vody daleko od těla Trup a pánev prohnutí trupu..25 4

5 vysazená pánev ohnutí trupu špatná rotace trupu Nohy špatné postavení špiček (vtočené, vytočené, rovné, ohnuté) plavání s nataženýma nohama pohyb nevychází z kyčle (ohyb pouze v kolením kloubu) prokopávání vody ( šlapaní vody ) vynořování kolen nad hladinu Dýchání zadržování dýchání nádech nosem výdech a nádech v okamžiku přenosu paže vzduchem Souhra s porovnání s prací nohou pomalá práce paží s porovnání s prací paží rychlá práce nohou Důsledky chyb Hlava zanořování, ohnutí v trupu (vysazování boků) pod hladinu, větší odpor voda tekoucí přes obličej ztěžuje dýchání zmenšení efektivity záběru, hlava vytvoří velký odpor proti vodě velká rotace trupu Ramena a ruce (paže) nemožnost správné rotace těla, zkrácení záběru, nevyhmátnutí záběru zmenšení plochy pro záběr zkrácení záběru, snížení záběrové plochy zkrácení dráhy záběru mělký a kratší záběr ruce se setkávají bud ve vzpažení nebo v připažení 27 5

6 nesprávný nácvik nesprávný nácvik Trup a pánev ponoření ramen, špatná rotace, nohy často padají pod hl neudržení se na hladině, špatná práce končetin (ruce i nohy) příliš velký odpor, špatná rotace paže zabírají příliš hluboko Nohy zmenšení záběrové plochy při kopání nedostatečný záběr a rozsah zmenšení efektivity záběru, hlava vytvoří velký odpor proti vodě nedostatečná záběrová plocha, efektivita záběru nesprávný nácvik, malá efektivita záběru Dýchání strach před vniknutí vody do úst, rychlá únava těžké dýchání chyby v základním výcviku, urychlená únava Souhra nesprávný nácvik nedostatky při nácviku, špatná pohyblivost nohou Technické cvičení k odstranění chyb Hlava plavání znakových nohou (s deskou), soustředit se na postavení hlavy mezi rameny splývání, ruce ve vzpažení se zdviženou hlavou znakové nohy, jedna ruka vzpažena, druhá v připažení, soustředit se na držení hlavy nohy bez desky, ruce střídat ve vzpažení a připažení Ramena a ruce (paže) plaveme s jednou rukou ve vzpažení (druhá zabírá) plavání s packami.30 6

7 plavání se zaťatou pěstí (na suchu i ve vodě cvičení na rozvoj pohyblivosti) dotek palce stehna znakové nohy (na boku)-jedna ruka ve vzpažení, druhá zabírá, rotace plavání s ploutvemi, pomalý přesun paží záběr jednou paží, střídat s důrazem na správném zasunutí do vody záběr jednou paží, střídat s důrazem na správném zasunutí do vody Trup a pánev znakové nohy, ploutve znakové nohy (ploutve), přenos paží nad vodou ze vzpažení do připažení znakové nohy (ploutve), znakové ruce znakové nohy (ploutve), na boku s rotací Nohy plavání znakových nohou (s deskou) s důrazem na daný problém, protažení a uvolnění hlezenního kloubu znakové nohy s ploutvemi (na boku)s důrazem na ohyb v kolenním kloubu vlnění na zádech, nácvik na suchu znakové nohy s ploutvemi (vlnění na zádech), protažení a uvolnění kotníků správný nácvik ve vodě i na suchu (v sedě) Dýchání cvičit výdechy do vody cvičení ve vodě na dýchání ústy zdokonalovat dýchání během plavání znakem na delší vzdálenosti Souhra zdokonalovat práci paží i celé koordinaci 35 7

8 rozvíjet techniku práce nohou, zdokonalovat souhru paží a nohou 36 8 Závěr...37 Resumé...38 Seznam literatury

9 1 Úvod Téma bakalářské práce Cvičení pro plavecký způsob znak jsem si vybral na základě svých zkušeností a s vědomím, že technika je základ úspěchu. V současné době patří plavání k základům celého sportovního dění. Zejména pravidelné plavání přispívá k uspokojování lidských potřeb a udržuje dobrý zdravotní stav. Plavat může každý, i lidé, kteří se nemohou pohybovat díky svému zdravotnímu stavu nebo poškození pohybového aparátu. Slouží k rozvoji tvorby svalstva, protože při plavání se komplexně zapojují svalové skupiny celého těla, k rekreaci nebo k samotné rehabilitaci, kterou velmi příjemně ovlivňuje. Zlepšuje krevní obraz, krevní oběh a dýchání, zvyšuje kloubní pohyblivost, otužuje všechny věkové skupiny a odstraňuje rychlou únavu. Technika je závislá na neustálém správném provedení a opravování. Je důležité si uvědomovat každý záběr, hlavně při plavání technických cvičení nebo při pomalých úsecích. Cílem technických cvičení a techniky vůbec je dosažení správného způsobu provedení. Jde o optimální skloubení fyziologických a mechanických aspektů pro maximální posun vpřed a co nejvíce minimalizovat prokluz paží a končetin vodou. Většina literatury se zabývá celkovým problémem, jako jsou například pokrčené nohy při kopání, nebo plavání s nataženou paží. Proto bych se rád pokusil najit řešení i pro další problémy a chyby při plavání. Sestavil jsem souhrn chyb a způsoby jejich odstranění, aby si každý mohl zlepšit svoji techniku a tím dosáhnout lepšího požitku z plavání. 9

10 2 Cíl práce Cílem mé práce je utřídit množství informací a poskytnout návod, jak odstranit nejzávaznější chyby při plaveckém způsobu znak. Stanovit optimální technická cvičení na jejich odstranění. Má pomoci k základní orientaci cvičitelů, studentů a široké veřejnosti v problematice plavecké výuky. Bakalářská práce bude určena pro plavce, kteří by měli bez problému zvládnout základy plavání, ale také pro širokou veřejnost. K dosažení lepší orientace daného problému a jeho samotnému odstranění vám poslouží natočené instruktážní video. 10

11 3 Historie plaveckých způsobů V historii byl vztah člověka k vodě neznámý. Bohužel k tomu nejsou žádné historické doklady. V těchto dobách člověk napodoboval pohyby zvířete, nejčastěji psa. Dodneška tímto způsobem plavou domorodci v nitru Afriky a Jižní Ameriky. V otrokářské společnosti došlo velkého rozmachu. Otrokáři chtěli dopřát svým dětem co možná nejlepšího vzdělání a tak najímali učitele základů tehdejších věd a tělesné výchovy. Ze starého Egypta je doloženo několik informací o oblibě plavání. Jako jsou například malby na vázách, četné sošky zobrazující plavoucího člověka. Největší rozmachu tělesné kultury došlo ve starém Řecku. Byl to jeden z nejdůležitějších předmětů na gymnáziích. Plavání mělo velký vliv v přípravě řeckého vojáka. Vojáci byli využívání v bitvách, kde měli za úkol se pod vodou přiblížit k nepříteli, kde způsobili paniku ještě před samotným útokem. Římane později převzali způsob výuky tělesné výchovy od Řeků, kde na Martově poli na březích Tibery se učili plavat v šatech a ve výzbroji. Obdobou gladiátorských zápasu byly tzv. naumachie. Úkolem zápasníka bylo utopení svého protivníka. Feudální společnost dovršila úpadek tělesné výchovy. Zásluhu na tom měla křesťanská ideologie, která zakazovala péči o tělo. Až humanismus přinesl určité uvolnění od církevní upjatosti. Roku 1538 vydal Švýcar Mikuláš Wynnmann z Ingolstadtu první učebnici plavání. Sportovní plavání mělo počátky v Anglii, které byly spojeny s vytrvalostními výkony. Zásluhu na tom měl anglický básník lord Byron, který přeplaval Dardanelskou úžinu, aby si ověřil pravdivost řecké báje o Leandrovi. V roce 1875 přeplaval anglický kapitán Webb kanál La Manche za 21 hodin a 45 minut. V polovině 60. let minulého století se zakládaly první plavecké spolky přátel plavání, dnešní plavecké kluby. Letos tomu je přesně 100let, kdy byla založená mezinárodní plavecká federace FINA (Fédération Internationale de Natation Amateur). Tento krok vytvořil předpoklady pro jednotlivé směrnice a pravidla. Roku 1927 byla založena evropská plavecká liga LEN (Ligue Europeienne de Natation) včele s československým zástupcem ing. Hauptmanem. 11

12 Nejvýznamnější sportovní akcí je zajisté olympiáda. Plavání bylo zařazeno do olymp. programu již v roce 1896, kde závodili muži volným způsobem na 100, 500 a 1200 metrů. Ženy se dočkaly při olympijských hrách ve Stockholmu roku Dnes se již plave 4 plaveckými způsoby (kraul, motýl, znak, prsa). Další významnou soutěží pro evropské plavce je Mistrovství Evropy. Pořadatelem je LEN a konají se zpravidla za 2 roky v období mezi OH a MS. První Mistrovství Evropy bylo v Budapešti roku Vývoj techniky plaveckého způsobu znak Zpočátku sloužila poloha na zádech více k odpočinku než k vlastnímu plavání. Člověk zpravidla čelil únavě tím, že se zastavoval a "šlapal vodu". Aby si usnadnil dýchání, pokládal zakloněnou hlavu na hladinu. M. Wynmanm, v první historicky doložené učebnici plavání (r. 1538), nazval tuto polohu "mrtvý muž"- Podle Wynmanna "měl žák ležet na vodě jako na márách, lokty přitisknuty k tělu a rukama si hrát jako ryba, která svými ploutvemi pohybuje sem a tam. Vodu je třeba rovnoměrně rozdělovat a nečeřit jí." Později v této poloze začal člověk zabírat nohama i rukama a tím se dostával do pohybu. Pohyby dolních končetin připomínaly techniku plaveckého způsobu prsa. Znak byl zařazen do programu olympijských her v roce V tehdejší době se znak vyznačoval současnými pohyby paží (soupaž) a současnými pohyby nohou (sounož). Plavci přesouvali paže do výchozí polohy pod hladinou. Protože paže a nohy zabíraly současně, začal se užívat název "znak soupaž soudobý". Tato technika se ještě v současné době uplatňuje v rámci užitého plavání jako "základní znak". Brzy však začala převládat rychlejší varianta techniky znak, při níž se přenášely paže vzduchem. Název techniky "znak soupaž nesoudobý" vyplynul z toho, že paže a nohy se při záběrech střídaly. Mezníkem ve vývoji se staly olympijské hry ve Stockholmu v roce Plavec USA H. Hebner, který již v této době trénoval s havajskými kraulery, se pokusil aplikovat tuto techniku na znak. Ihned měl úspěch, neboť zvítězil na 100 m časem 1:21,2. 12

13 V dalším vývoji se prosazovaly dvě tendence záběru paží. Jedna část plavců se snažila napodobit kraul v poloze na znak tak, že zabírala nataženou končetinou pod tělem s maximálním využitím rozsahu pohyblivosti ramenního kloubu. Druhá část plavců prováděla záběr nataženou končetinou vedle těla. Nejvýznamnějším představitelem této techniky byl A. Kiefer z USA. Na olympijských hrách v Berlíně v roce 1936 zvítězil na 100 m znak časem 1:05,9. V padesátých letech, se všeobecně již prosazoval záběr, jež probíhal sice vedle těla plavce, avšak s končetinou, jež se v proběhu záběru postupně pokrčovala a potom opět natahovala v loketním kloubu. Tato varianta techniky se jeví v současně době jako nejefektivnější. Mezi nejvýraznější představitele znakové techniky patřili např. R. Matthes, D. Suzuki, I. Poljanský, J. Rouse a mezi ženami např. U. Richter a K. Egerszegi. Na začátku osmdesátých let začali někteří plavci po startu překonávat postupně stále větší vzdálenost pod hladinou s využitím delfínového vlnění těla. Bylo tomu tak proto, že že uplatněním této techniky dosahovali větší rychlosti, než na hladině ( dále viz. biomechanika). Plavecká pravidla určují, že při znaku, během celé trati (s výjimkou obrátky), je možné se otáčet z vodorodné polohy (rozumí se na zádech), až do 90 (nikoliv však včetně). (Hofer 2006) 13

14 4 Metodika práce Přípravu mé bakalářské práce jsem rozdělil do několik fází. První fází bylo hledání a shromažďování informací v knihovnách a na internetu. Druhou fází byly ústní pohovory s lidmi, kteří se pohybují v blízkém kruhu plavání jako byli např. paní Mgr. Marcela Keberlová (bývalá trenérka vrcholových plavců), dále pan Jiří Povolný (trenér vysokoškolského klubu Univerzita Brno a bývalý plavec), pan PaedDr.Miloš Lukášek, Ph.D. (bývalý výborný reprezentant plavání) a také slečna Alena Nývltová (česká reprezentantka plavání-znakařka). Třetí, a zároveň poslední fází, byly vlastní zkušenosti a dovednosti. Metody které jsem použil při mé práci byly hlavně ústní pohovory, studium literatury a práce s internetem. 14

15 5 Faktory mající vliv na pohyb ve vodě Důležitými faktory ovlivňující pohyb ve vodě je hned několik: pohybové dovednosti a schopnosti psychické, mentální a rozumové vlastnosti a schopnosti jedince stavba těla výška plavce a jeho proporce vlivy vodního prostředí tepelné, mechanické a chemické Pohyb plavce vodním prostředím je výsledkem působení vnitřních (svalových) a vnějších (hydrodynamických) sil. Plavec svými končetinami a tělem provádí pohyby ve vodě a využívá vzniklých hydrodynamických sil k vytvoření propulzní(pohonné) síly. Současně s tím však hydrodynamické síly, které při lokomoci vznikají, pohyb plavce rozhodujícím způsobem brzdí. To, že hydrodynamické síly lokomoci umožňují i ztěžují zároveň, vede k rozlišení hnacích(zrychlování) a brzdících(odporových) sil. Velikost těchto hnacích a brzdících sil se liší stejnými vztahy, avšak liší se směrem působení. (Hoch, 1987) Především zrychlení a zpomalení, se pravidelně střídají v každém pohybovém plaveckém cyklu. Tím dochází ke kolísání okamžité rychlosti plavání, které se u většiny dobrých plavců periodicky na stejné úrovni opakuje. Toto kolísání je rozdílné nejen pro jednotlivé plavecké způsoby, ale je rozdílné i u plavců plavajících stejným způsobem. Obecně lze říci, že každý člověk používá svou osobitou techniku plavání. Ta je dána stavbou těla, kloubní pohyblivostí, úrovní trénovanosti, obratností apod. Míra kolísání určuje úroveň(účinnost) dané plavecké techniky. Účinnost plavecké techniky s rostoucím kolísáním okamžité rychlosti klesá, protože odpor vody roste s druhou mocninou rychlosti, a výdej energie při zvýšení rychlosti je větší, než úspora energie při snížení rychlosti. (Motyčka, 2001) 15

16 5.1 Odpor vody Sílu vodního prostředí, která působí proti směru pohybu plavce, nazýváme hydrodynamickým odporem, nebo jednoduše odporem. Původ této síly i její velikost se liší podle toho, zda se plavec pohybuje na hladině, či pod hladinou. (Hofer, 2006) Odpor tření Při pohybu těles v reálné vazké kapalině, tj. kapalině s vnitřním třením, k níž řadíme vodu, se projevují brzdící síly pouze ve vrstvě přiléhající k povrchu tělesa, kterou nazýváme mezní vrstvou. V mezní vrstvě rychlost proudění vzrůstá od nuly na povrchu tělesa do své plné hodnoty ve vnějším nerozrušeném proudu. Za tlouštku mezní vrstvy se obvykle považuje kolmá vzdálenost od povrchu tělesa, v níž rychlost proudu dosahuje 95-99% rychlosti vnějšího proudu (Anfinov, V aj.1978). Proudění vody v mezní vrstvě může mít2 základní podoby. Nazýváme je prouděním laminárním a prouděním turbulentním, přičemž oba druhy proudění se mohou vyskytovat v mezní vrstvě současně. Laminární proudění je ustálené proudění kapaliny. Proudění lze zkoumat jako komplex navzájem se nemísících vrstev, které se pohybují různými rychlostmi. Důsledkem laminárního proudění jsou menší brzdící síly na styku kapaliny s povrchem tělesa a tedy menší odpor tření. Turbulentní proudění je proti laminárnímu proudění značně složitější. Důsledkem turbulentního proudění jsou větší brzdící síly na styku kapaliny s tělesem a tedy větší odpor tření. Na velikosti odporu tření má tedy rozhodující vliv druh proudění, který se vyskytuje v mezní vrstvě a ten je zase závislý na tvaru tělesa, jeho rozměrech a přítokové rychlosti vody. U těles, která mají příznivý tvar z hlediska obtékání (tzv. proudnicový tvar), z říše živočišné k nim patří těla rychlých ryb, z technických těles např. křídla letadel, je mezní vrstva v přední části velmi tenká. Díky tomu na určité části tělesa zůstává proudění laminární až do určitého místa, které nazýváme oblasti 16

17 přechodu, v němž přechází v turbulentní stav. Se zvětšující se vzdáleností od přední (náběžné) hrany obtékaného tělesa se tloušťka mezní vrstvy jak laminární tak turbulentní zvětšuje, přičemž rozšiřování turbulentní mezní vrstvy je podstatně větší. (Hofer, 2006) Obr. 1 Porovnání tvaru těla může a ženy při splývání (Hofer, 2006) Odpor vlnový Při plavání na hladině vody vytváří plavec před sebou svým pohybem vpřed a kolem sebe jinými pohyby vlny. K tvorbě těchto vln je potřeba vydat energii a tomu odpovídající vlnový odpor, který při plavání v hloubce značně klesne a to je příčinou, proč jsou plavci při plavci v hloubce rychlí i při omezené hnací síle (motýlek, znak), nebo rychlejší než na hladině (prsa). Vlnový odpor závisí na velikosti a rychlosti plavce, ukazuje to Froudeho číslo: F r = v / g. L (v rychlost, g gravitační zrychlení, L charakteristický rozměr, např. výška těla) Podobně jak u lodí může plavec soustavu vln, vytvořenou před sebou utlumit druhou soustavou, která vzniká za ním. V tom případě má loď minimální vlnový odpor a dosáhne ho při určité rychlosti. (Motyčka, 2001) 17

18 Obr. 2 Schéma vlnového systému, který vzniká za pohybu plavce na vodní hladině (1 - přední rozbíhající se vlny, 2 - přední příčné vlny, 3 - zadní rozbíhající se vlny, 4 - zadní příčné vlny, λ délka vlny) (Hofer 2006) Odpor tvarový Každé těleso, pohybující se hmotným prostředím, musí ze své dráhy odtlačovat toto prostředí. Tím vzniká tlak na přední stěnu tělesa. Při vyšší rychlosti mohou za tělesem vzniknout víry, tím vzniká za tělesem podtlak. Obě tyto síly dohromady tvoří tvarový odpor prostředí, který je podle třetího Newtonova zákona stejné velikosti a opačného směru jako síla, poháněcí těleso. Tvarový odpor tělesa závisí na jeho tvaru, určujícím tvarový činitel c d,ploše průměru tělesa do roviny kolmé na směr pohybu S d, hustotě vody r a rychlosti pohybu v: Fd = c d. S d. (r. v 2 / 2) kde r. v 2 / 2 je dynamický tlak vody při rychlosti v. Tento dynamický tlak se uplatní na ploše S d, tvarový odpor pak klesá s výhodností tvaru, kterou vyjadřuje tvarový činitel c d. Plavec se snaží minimalizovat tvarový odpor těla jednak vodorovnou polohou těla, minimálním ponořením může zmenšit průmět, ale musíme si uvědomit, že na hladině vzniká ještě významný vlnový odpor. Maximalizovat tvarový odpor rukou by mělo smysl, kdyby plavec vytvářel hnací sílu tvarovým odporem, jako u vesla. (Motyčka, 2001) 18

19 6 Plavecké pomůcky Plavecké pomůcky jsou důležitou součástí všech plaveckých výuk, ale také i plaveckých tréninků. Pomocí pomůcek zefektivníme proces učení a zdokonalování. Pomáhají nejen při samotné výuce, ale také slouží k překonání psychických zábran. V dnešní době je sortiment plaveckých pomůcek velmi široký a bohatý. Vyrábějí se z umělých materiálů, nejčastěji z polyetylénu, který umožňuje splnit i tvarové požadavky pomůcky k provádění speciálního plaveckého pohybu (designe, tvar). Rozměry jsou velmi různé, velké slouží k relaxaci. Mezi nejčastěji používané patří plavecké desky - stření (40x20cm) nebo malé (30x20cm), které se slouží při nácviku plaveckých způsobů. Tyto pomůcky mají nejen funkci záchrannou, ale hlavně se využívají v úplných začátcích, kdy slouží k nadlehčení a dítě zdokonaluje pohyb nohou nebo jiné část těla. Plavecké pomůcky může rozdělit podle jejich vlastnostem použití: Plavecké pomůcky pro nadlehčení Plavecké pomůcky pro lepší efektivnost hodiny Plavecké pomůcky pro zpestření hodiny (hry) 19

20 Plavecké pomůcky pro nadlehčení Veškeré tyto pomůcky slouží k nadlehčení horní, tak i dolní části těla a částečně stabilizují nežádoucí pohyby při správném provedení. U začínajících plavců napomáhá odstranit strach z vody (tím, že je nadnaší). U zdatnějších plavců pomáhají pomůcky při samotném tréninku, např. deska se vloží mezí kolena nebo stehna, která je nadlehčuje, a zdokonalují se pouze paže. Nadlehčovací pásy slouží při výuce k nadlehčení a korekci technických chyb. Plavecká kolečka s otvory na rukou (poloměr cca 10cm) slouží k nadlehčení horní části těla. Obr. 3 Příklad pomůcek pro nadlehčení (kroužky, piškoty, válce..) Mezi pomůcky pro nadlehčení patří také i ploutve, které jsou používané ve speciálních programech. Plavecké pomůcky pro lepší efektivnost hodiny Plavecké pomůcky slouží k lepšímu a rychlejšímu zvládnutí daného pohybu v technickém cvičení. Částečně eliminují nežádoucí pohyby a slouží k odstranění dané chyby. Mezi tyto pomůcky patří např. obruče umělohmotné na podlézání, podplavání, proplavání a veškeré předměty na lovení. Také veškeré pomůcky znemožňující nežádoucí pohyb. 20

21 Obr. 4 Příklad pomůcek pro zefektivnění hodiny (kruhy, tyče..) Plavecké pomůcky pro zpestření hodiny (hry) Plavecké pomůcky slouží hlavně pro zpestření hodiny, aby se plavci nenudili, hodina byla zajímavá samotným programem nebo pomocí pomůcek. Mezi tyto pomůcky patří i plavecké brýle, které slouží hlavně těm, kterým dělá problém otevřít oči pod vodou, ale také pro ty, kteří chtějí zkoumat vodní dno. Plaveckých brýlí je velká řada a liší se podle funkčnosti a taky podle ceny. Příklad dalších pomůcek může být: skluzavky, míče, nafukovací zvířata, plovoucí zvířátka, balóny a mnoho dalších pomůcek, které závisí na fantazii učitele. Obr. 5 Příklad pomůcek pro zpestření hodiny (náramky, míče, puky...) 21

22 7 Cvičení pro plavecký způsob znak Plavecká technika je určitý způsob řešení dané pohybové úlohy na základě všeobecných anatomicko-fyziologických a psychologických předpokladů v souladu s mechanickými zákony platnými v průběhu pohybu v souladu s pravidly plavání. (Svozil, 1992) Znak je z plaveckých způsobů třetí nejrychlejší, přestože má nejmenší kolísání rychlosti a tedy největší účinnost. Příčinou je anatomicky (biomechanicky) nevýhodná poloha paže v záběru, kdy nelze optimálně využít sílu všech svalů ramenního pletence a dále stavba ramenního kloubu. Omezená síla znamená nižší hnací sílu, ale také menší kolísání okamžité rychlosti. Příznivý vliv má poloha hlavy, umožňující dýchání bez ovlivnění pohybů a polohy těla. Původně se plaval znak soupaž. V roce 1912 se začal užívat daleko účinnější a dokonalejší kraul na znak. Ten rychle vytlačil předchozí techniky, které prakticky vymizely. Obr. 6 Záznam průběhu dráhy, rychlosti a zrychlení (Motyčka, 2001) 22

23 Znak je mnohem jednodušší plavecký styl než kraul. Proto se tento plavecký způsob osvojí každý velmi snadno. A když se už jednou ovládá, půjde mu nácvik kraulu, který je pokládán za stěžejní plavecký způsob, rychleji. Naučíte-li se znak, dáváte tím i určitý vklad do budoucnosti. Je totiž, spolu s plaváním obecně, ze zdravotního hlediska nejvíce doporučován, protože má blahodárný vliv na potíže spojené s růstem a bolesti zad. (Pédroletti, 2007) 7.1 Technické chyby Nesprávné neučené pohyby se vyznačují úpornou trvalostí, a proto jejich odstraňování je velice náročné na čas, trpělivost učitele a ochotu plavce spolupracovat. Jednostranným a monotónním nácvikem často dochází ke stagnaci nebo i k projevům nezájmu o činnost. Je na učiteli, aby plavce stále motivoval a aktivoval vhodným programem a účelným obměňováním forem nácviku. (Bělková, 1998) Hlava špatné postavení hlavy při splývání (extrémně předkloněná) hlava příliš směřuje nebo je přitisknuta k bradě, je také možné, že se plavec snaží hlavu nadzvedávat směrem vzhůru ke stropu špatné postavení hlavy při splývání (extrémně zakloněná) hlava je ponořená do vody, celý obličej je pod vodou vychýlení hlavy z podélné osy (odvrácení od ramene) hlava směřuje k jednomu z ramen extrémní přetáčení hlavy 23

24 hlava se otáčí směrem do vody nebo střídá směr k jednomu nebo druhému rameni Ramena a ruce (paže) záběr nataženou paží plavec vypadá jako větrný mlýn, lze dobře vidět špatné postavení prstů (dlaně) při záběru (křečovitě stažené, roztažené, pokrčené prsty, schovaný palec, vychýlené některé prsty, ) plaveme celou souhru a klademe důraz na vkládání dlaně malíkovou hranou do vody, prsty jsou podle daného problému vidět dobře i pod vodou postavení předloktí (natočení, propadnutý loket při záběru) plavec začíná pohyb nejdřív u lokte, který předběhne dlaň (zabírá loktem) zkracování záběru jak ve vzpažení tak v konečné fázi plavec vytahuje paže moc brzo z vody a vkládá těsně za hlavou, často jsou paže pokrčené v loketním kloubu a přes osu těla postavení ramen špatná rotace plavec plave přímo na zádech, aniž by byla vidět jakákoli rotace nebo rotace těla dochází až k přetáčení celého těla špatné načasování záběru (dobíhání, kulhání) obě paže se potkávají buď ve vzpažení nebo v připažení u těla paže se vkládají do vody za hlavou a přes osu těla 24

25 nejčastěji dochází k pokrčení paže v lokti a celá paže přesahuje osu těla na druhou stranu při vkládání do vody paže se vkládají do vody daleko od těla paže, ať natažené nebo pokrčené se vkládají vně osy (ve vzpažení zevnitř) Trup a pánev prohnutí trupu plavec se příliš prohne v hrudní části vysazená pánev hýždě směřují směrem dolů (plavec je v poloze písmene V) ohnutí trupu plavec je příliš ohnutý v hrudní části špatná rotace trupu tělo nemusí vůbec rotovat a plave pouze na zádech nebo dochází k přílišné rotaci až k přetáčení celého těla Nohy špatné postavení špiček (příliš vtočené, vytočené, rovné, ohnuté) špičky jsou podle daného problému vidět i ve vodě plavání s nataženýma nohama pohyb vychází pouze z kyčlí a není docíleno ani malého ohnutí v koleni, nohy mohou směřovat ke dnu a plavec se může úplně zastavit pohyb nevychází z kyčle (ohyb pouze v kolením kloubu) 25

26 jde dobře vidět, za končetinami se netvoří bubliny a plavec stojí často na místě, často bývá velká frekvence pohybu s malou efektivitou záběru prokopávání vody ( šlapaní vody ) pohyb nohou nezačíná v kyčli, ale začíná v koleni, frekvence kopu bývá velmi rychlá, ale žádná efektivita vynořování kolen nad hladinu nejvíc bublin se tvoří u kolen a ne za špičkami, kolena lezou z vody Dýchání zadržování dýchání plavec nestřídá nádech s výdechem a má stále zavřené ústa, nemůže udýchat danou vzdálenost nádech nosem stále zavřená ústa, soustředí se na dýchání a zapomíná na techniku výdech a nádech v okamžiku přenosu paže vzduchem voda se dostává do úst, snadno vdechne vodu Souhra s porovnání s prací nohou pomalá práce paží plavec nepoužívá šestidobý kop, chybí frekvence kopu a není tolik bublinek za špičkami s porovnání s prací paží rychlá práce nohou ruce se často dobíhají, nepoužívá šestidobý kop, nejdou mu paže do souhry 26

27 7.2 Důsledky chyb Důsledky chyb se rozumí aspekty (způsoby provedení jednotlivé plavecké fáze), které přímo ovlivňují naši techniku plaveckého způsobu a znemožňují pak následujícího správného provedení Hlava zanořování, ohnutí v trupu (vysazování boků) pod hladinu, větší odpor voda tekoucí přes obličej ztěžuje dýchání zmenšení efektivity záběru, hlava vytvoří velký odpor proti vodě velká rotace trupu Ramena a ruce (paže) nemožnost správné rotace těla, zkrácení záběru, nevyhmátnutí záběru zmenšení plochy pro záběr zkrácení záběru, snížení záběrové plochy zkrácení dráhy záběru mělký a kratší záběr ruce se setkávají bud ve vzpažení nebo v připažení nesprávný nácvik nesprávný nácvik Trup a pánev ponoření ramen, špatná rotace, nohy často padají pod hladinu neudržení se na hladině, špatná práce končetin (ruce i nohy) příliš velký odpor, špatná rotace paže zabírají příliš hluboko 27

28 7.2.4 Nohy zmenšení záběrové plochy při kopání nedostatečný záběr a rozsah zmenšení efektivity záběru, hlava vytvoří velký odpor proti vodě nedostatečná záběrová plocha, efektivita záběru nesprávný nácvik, malá efektivita záběru Dýchání strach před vniknutí vody do úst obtížné dýchání (malý nádech) urychlená únava Souhra malá efektivita záběrů (nesprávný nácvik) špatná pohyblivost nohou (nedostatky při nácviku) 7.3 TC k odstranění chyb Při odstraňování chyb je třeba plavat zpočátku kratší úseky pomalu, později střední rychlostí. Postupně můžeme úseky prodlužovat, ale plavat volným tempem. V rychlém plavání nebo v nepříznivých podmínkách (únava, studená voda) se opět mohou objevit staré nevhodné pohybové struktury. Proto korekce technických nedostatků má vždy předcházet intenzivnímu plavání. Ve fázi přeučování techniky používáme hojně tzv. prvkové plavání pouze horními nebo dolními končetinami. K prvkovému plavání využíváme plavecké desky, vhodné nadlehčovací pomůcky atd. V krajním případě se vrátíme i ke cvičení na suchu. (Svozil, 1992) 28

Technika plaveckých způsobů

Technika plaveckých způsobů Technika plaveckých způsobů Kraul Díky cyklickému pohybu je to nejrychlejší a nejpřirozenější plavecký způsob. Poloha těla: tělo leží na břiše, poloha je mírně šikmá tzn. ramena jsou výše než boky. Poloha

Více

Metodické materiály. Motýl. Schválil: Luboš Kracík

Metodické materiály. Motýl. Schválil: Luboš Kracík ěř Metodické materiály Motýl Schválil: Luboš Kracík METODIKA PLAVECKÉHO ZPŮSOBU MOTÝL Výuku motýla zahajujeme nejdříve ve zdokonalovací plavecké výuce po zvládnutí techniky kraulu, znaku a prsou. V případě,

Více

Výuka plaveckého způsobu motýlek na FTVS UK Praha

Výuka plaveckého způsobu motýlek na FTVS UK Praha Zpracovala: Pokorná Jitka Katedra plaveckých sportů UK FTVS Výuka plaveckého způsobu motýlek na FTVS UK Praha Petr Smolík Uveřejněno: SMOLÍK, P. Výuka plaveckého způsobu motýlek na FTVS UK Praha. In ČECHOVSKÁ,

Více

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se.

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se. CVIČENÍ PRO MUŽE Tréninkový plán vychází z potřeby zpevnit svalový korzet v průběhu úvodních 3 měsíců. Ve 4. A 5. měsíci se změní trénink ze zpevňovacího na kruhový, který zvyšuje vytrvalost. Zvýšený podíl

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Vadné držení těla MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek Cvičení při vadném držení těla Cvičení v lehu na zádech 1. Paty přitáhneme k hýždím, horní končetiny jsou upažené,

Více

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová ABC BRANÍK STREČINK Autor Ivana Králová Strečink ve fotbale a jeho význam: - kompenzační prostředek, který v rámci regenerace při pravidelné aplikaci pozitivně ovlivňuje negativní vlivy jednostranného

Více

AC SPARTA PRAHA STREČINK

AC SPARTA PRAHA STREČINK AC SPARTA PRAHA STREČINK Význam strečinku: Zvyšování výkonnosti (projevuje se ve zvyšování efektivnosti prováděných pohybů) Udržování pružnosti svalů a šlach Předcházení svalové nerovnováze (protažení

Více

Protahovací a mobilizační cvičení v rámci zdravotního plavání

Protahovací a mobilizační cvičení v rámci zdravotního plavání Zpracovala: Pokorná Jitka Katedra plaveckých sportů UK FTVS Uveřejněno: Protahovací a mobilizační cvičení v rámci zdravotního plavání NOVOTNÁ, V., ČECHOVSKÁ, I., BŘEČKOVÁ, G. Zdravotní plavání 8 Protahovací

Více

Soubor kompenzačních cvičení

Soubor kompenzačních cvičení Soubor kompenzačních cvičení součást přípravy každého sportovce - silné a protažené svaly - rovnováha - pohyb, jako dárek pro každý den - způsob, jak mohu předcházet zranění soustředění plynulost kontrola

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Hrudní páteř MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek 1 Cvičení pro hrudní páteř. Cviky v leže na zádech 1. Leh na zádech, pokrčená kolena, celá páteř na podložce, obě lopatky

Více

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Obr. 3 Svalstvo horní končetiny ze zadní strany Obr. 4 Svalstvo horní končetiny ze zevní strany Obr. 5

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Krční páteř MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek 1 Léčebná tělesná výchova ovlivňující krční páteř Potíže s krční páteří nelze ovlivnit cvičením pouze krční páteře, ale

Více

Krční páteř vsedě. Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky. Před cvičením...

Krční páteř vsedě. Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky. Před cvičením... Stránka 1 z 11 Stránka 2 z 11 Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky Pochází z letáku firmy Boehringer-Ingelheim k preparátu Movalis. Před cvičením... Krční páteř vsedě Cviky provádějte vsedě na židli s

Více

ŽS/18 Kompenzace pohybového zatížení

ŽS/18 Kompenzace pohybového zatížení Obsah: Kompenzační uvolňovací cvičení pro volejbal (KZ 1) Kompenzační protahovací cvičení pro volejbal (KZ 2) Kompenzační posilovací cvičení pro volejbal (KZ 3) 491 Kompenzační uvolňovací cvičení pro volejbal

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - posilovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

SKRIPTA PLAVÁNÍ. PRO NESLYŠÍCÍ TRENÉRY III. třída. Autoři: Boris Neuwirt Libor Kohut

SKRIPTA PLAVÁNÍ. PRO NESLYŠÍCÍ TRENÉRY III. třída. Autoři: Boris Neuwirt Libor Kohut Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky SKRIPTA PLAVÁNÍ PRO NESLYŠÍCÍ TRENÉRY III. třída Autoři: Boris Neuwirt Libor Kohut 1 1. Úvod 1.1. - specifikace

Více

Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči.

Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči. cvik 1 Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči. Správný sed (nejen) na míči: kyčelní klouby jsou o trochu výše než klouby kolenní

Více

KOMPENZAČNÍ A NÁPRAVNÁ CVIČENÍ VE SPORTOVNÍM TRÉNINKU PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI. Zbyněk SVOZIL - Jitka DOSTÁLOVÁ

KOMPENZAČNÍ A NÁPRAVNÁ CVIČENÍ VE SPORTOVNÍM TRÉNINKU PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI. Zbyněk SVOZIL - Jitka DOSTÁLOVÁ KOMPENZAČNÍ A NÁPRAVNÁ CVIČENÍ VE SPORTOVNÍM TRÉNINKU PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI Zbyněk SVOZIL - Jitka DOSTÁLOVÁ Univerzita Palackého, Fakulta tělesné kultury, Olomouc, Česká republika RESUMÉ Práce řeší zásady

Více

Doporučené cviky po svalových skupinách

Doporučené cviky po svalových skupinách Horní část těla prsní sval Dolní část těla lýtkové svaly - šíjové svaly (trapéz. sval) - svaly ramene - svaly paží a zápěstí - hamstringy (zadní str. st.) - dolní část trupu - quadriceps (přední strana

Více

PROTAŽENÍ PÁTEŘE ODVÁDĚNÍ DOLNÍCH KONČETIN ZA HLAVU (ROLL-OVER) ZÁKLADNÍ POZICE Ležíme na zádech, paže podél těla, dlaně jsou na podložce.

PROTAŽENÍ PÁTEŘE ODVÁDĚNÍ DOLNÍCH KONČETIN ZA HLAVU (ROLL-OVER) ZÁKLADNÍ POZICE Ležíme na zádech, paže podél těla, dlaně jsou na podložce. PILATES CVIČENÍ PRO USNADNĚNÍ POČETÍ, ZDRAVÉ TĚHOTENSTVÍ, LEHKÝ POROD A PEVNÉ PÁNEVNÍ DNO 3. Protažení páteře PROTAŽENÍ PÁTEŘE ODVÁDĚNÍ DOLNÍCH KONČETIN ZA HLAVU (ROLL-OVER) 3/1 ZÁKLADNÍ POZICE Ležíme

Více

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Cviky provádějte raději z počátku s odborně vyškoleným fyzioterapeutem, který má osvědčení pro práci metodou Mojžíšové, vyvarujete se chyb

Více

Příloha. Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front. a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu. Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou

Příloha. Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front. a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu. Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou Příloha Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou Obecné požadavky pro správné provedení High Leg Kicků Front:

Více

TĚHOTENSKÉ PLAVÁNÍ 1) Uvolnění zádových svalů

TĚHOTENSKÉ PLAVÁNÍ 1) Uvolnění zádových svalů TĚHOTENSKÉ PLAVÁNÍ 1) Uvolnění zádových svalů Velká většina těhotných žen trpí bolestmi nejčastěji v oblasti hrudní a bederní páteře. V důsledku stále rostoucí dělohy dochází k nepřirozenému prohýbání

Více

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA Marta Benešová, lektorka sboru žen ČASPV Obrázky: Draha Horáková 1. díl Už v době, kdy se člověk naučil chodit vzpřímeně začal zřejmě velký problém se zády a s páteří, neboť vzpřímenou

Více

Základní cviky pro rehabilitaci páteře

Základní cviky pro rehabilitaci páteře Příloha č. 2 Základní cviky pro rehabilitaci páteře 1. cvik Provedení: Leh na zádech, pokrčené nohy, chodidla i kolena od sebe na šířku pánve, ruce podél těla. Podsadíme pánev tak, že stáhneme břišní a

Více

KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK KLIK S ROZPAŽENÍM. Lze provádět od 2. týdne. Lze provádět od 7. týdne

KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK KLIK S ROZPAŽENÍM. Lze provádět od 2. týdne. Lze provádět od 7. týdne KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK POČET OPAKOVÁNÍ 0 INTENZITA střední Lze provádět od. týdne Začněte na všech čtyřech, pak přeneste váhu vpřed, tak, aby byla téměř celá na pažích. Pokrčte a překřižte nohy.

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - protahovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Strečink a cvičení s míčem

Strečink a cvičení s míčem Strečink a cvičení s míčem Strečink pro hráče ledního hokeje Strečink je účinná metoda pro zlepšení pohyblivosti svalů a vazivových tkání, snižuje riziko poranění, zmenšuje svalovou bolestivost po tréninku,

Více

Florbalová škola Teiwaz

Florbalová škola Teiwaz Florbalová škola Teiwaz Protahování Strečink =protahování Strečink pomáhá rychlejší regeneraci svalů Strečink zvyšuje rozsah kloubní pohyblivosti a pružnosti svalů i šlach Strečink pomáhá snižovat svalovou

Více

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ. Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ. Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ ÚVOD Vlivem nerovnoměrné zátěže pohybového aparátu vznikají u hokejistů svalové dysbalance a poruchy držení těla skolióza, bederní hyperlordóza,

Více

CVIKY S OVERBALLEM. Fyzioterapie CDT Provozovna: Úzká 201 500 03 Hradec Králové www.fyzioterapie-cdt.cz

CVIKY S OVERBALLEM. Fyzioterapie CDT Provozovna: Úzká 201 500 03 Hradec Králové www.fyzioterapie-cdt.cz CVIKY S OVERBALLEM Výchozí pozice: stoj na šířku pánve, plná váha těla spočívá na noze, která je na zemi, noha na balónku je uložena tak, aby koleno bylo stále nad patou. Ruce jsou vytočeny dlaněmi vpřed.

Více

Metodické materiály. Základní plavecké dovednosti. Schválil: Luboš Kracík

Metodické materiály. Základní plavecké dovednosti. Schválil: Luboš Kracík ěř Metodické materiály Základní plavecké dovednosti Schválil: Luboš Kracík ZÁKLADNÍ PLAVECKÉ DOVEDNOSTI To, co způsobuje plaveckou nedostatečnost, nejsou ani tak špatně osvojené plavecké pohyby, jako neschopnost

Více

ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH. PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D.

ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH. PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D. ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D. VÝZNAM A CÍL SILOVÉ PŘÍPRAVY V HOKEJI Síla je základní pohybovou schopností, bez které není možný žádný pohyb. Snížení rizika zranění. OBECNÉ ZÁSADY

Více

Zásobník protahovacích cviků

Zásobník protahovacích cviků Zásobník protahovacích cviků Obsah Úvod 1. Ohybač paže 2. Natahovače paže 3. Natahovače kyčle a ohybače kolena 4. Ohybač kyčle a natahovače kolena 5. Ohybače kyčle 6. Odtahovače a zevní rotátory kyčle

Více

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce KOMPENZAČNÍ PROGRAM Seminární práce Trenérská škola II.ročník Vypracoval: Zbyněk Mařák Specializace : Lední hokej Datum: 16.5.2011 1 OBSAH 1. Lední hokej 2. Kompenzační cvičení 2.1. Kompenzační cvičení:

Více

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní TV Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní tělesná výchova forma tělesné výchovy určená pro zdravotně oslabené jedince (z hlediska zdravotnické klasifikace se jedná o III. zdravotní

Více

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby A otočení jedné nohy nártem (vč. hřebetu prstů) směrem dolů a lehké zatížení => protažení prstů a nártu

Více

Tomáš Miler, Katedra plaveckých sportů, FTVS UK v Praze. 4.1 1. varianta - Stabilizace tonoucího na pásu... 3. 4.2.1 cvičení na suchu...

Tomáš Miler, Katedra plaveckých sportů, FTVS UK v Praze. 4.1 1. varianta - Stabilizace tonoucího na pásu... 3. 4.2.1 cvičení na suchu... Využití záchranného pásu při osobním zásahu jako součást výuky v kvalifikačních kurzech Vodní záchranné služby Českého červeného kříže. Tomáš Miler, Katedra plaveckých sportů, FTVS UK v Praze 22. září

Více

. v. &(k~ ICI. r------.--- -.--..-- - GYMNASTIKA SVALU PANEVNIHO ONA. Cvik 2. Cvik 1

. v. &(k~ ICI. r------.--- -.--..-- - GYMNASTIKA SVALU PANEVNIHO ONA. Cvik 2. Cvik 1 . v. ICI, Cvik 1 4 Pokud již žena trpí problémy s udržením moči, je nutno, aby nejprve navštívila svého lékaře - gynekologa. Ten ženu vyšetří a určí, jaký druh léčby je pro ni vhodný a zda je třeba svaly

Více

10 pravidel pro správné sezení

10 pravidel pro správné sezení Ergonomie sezení Řada z nás tráví v zaměstnání většinu pracovní doby vsedě. Připočteme-li navíc dobu strávenou vsedě u jídla, v dopravních prostředcích nebo televize, prosedíme neuvěřitelných 80 000 hodin

Více

1. 4. týden. Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí)

1. 4. týden. Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí) 1. 4. týden Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí) - nožičky skrčené pod bříškem - úhel rozkročení je 90 (stehna svírají úhel 90 ) - skrčené nožičky a kolena směřují do stran

Více

Hydromechanické procesy Obtékání těles

Hydromechanické procesy Obtékání těles Hydromechanické procesy Obtékání těles M. Jahoda Klasifikace těles 2 Typy externích toků dvourozměrné osově symetrické třírozměrné (s/bez osy symetrie) nebo: aerodynamické vs. neaerodynamické Odpor a vztlak

Více

Akupuntura(akupresura) na cesty

Akupuntura(akupresura) na cesty Akupuntura(akupresura) na cesty 1. Základní body TS 4 v 1. meziprstním prostoru ve výši středu 1. záprstní kosti Ž 36 tři proporcionální cuny (palce) pod čéškou, jeden prst vně od hrany holenní kosti Bod

Více

Cvičení s expanderem

Cvičení s expanderem 38 MÍČ A EXPANDER Cvičení s expanderem Výchozí pozice 1Posaďte se na podlahu s míčem za zády. Ujistěte se, že upínací očka pro expander jsou po stranách vašeho těla. 2Uchopte expander mezi palce a dlaně

Více

Zásobník protahovacích cviků

Zásobník protahovacích cviků Zásobník protahovacích cviků 1. Ohybače paže 1. Ohybače paže 2. Natahovače paže 3. Natahovače kyčle a ohybače kolena 4. Ohybače kyčle a natahovače kolena 5. Ohybače kyčle 6. Odtahovače a zevní rotátory

Více

Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 2. - vsedě II.

Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 2. - vsedě II. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Sedíme na zemi, pokrčíme jednu dolní končetinu tak, aby se její chodidlo dotýkalo zevnitř druhého stehna. Vnější stranu lýtka a stehna bychom

Více

Rozcvičení prevence před zraněním

Rozcvičení prevence před zraněním Rozcvičení prevence před zraněním K vybudování dokonalé postavy je jasné, že budete potřebovat efektivní cvičení. Důležitým faktorem pro to, abyste z cvičení měli radost a vše šlo hladce, je rozcvičení.

Více

Atletika. Posilování svalového aparátu

Atletika. Posilování svalového aparátu Atletika Posilování svalového aparátu http://www.shave.cz/jak-se-zbavit-pivniho-mozolu-104/ Cvičení a cviky na břicho Hodně lidí by chtělo mít na pláži krásně vyrýsované břicho. Na to potřebujete nejen

Více

2. Cviky s činkami. Cviky na šíji a ramena. K 10: Tlak s jednoručními činkami v sedu

2. Cviky s činkami. Cviky na šíji a ramena. K 10: Tlak s jednoručními činkami v sedu Cviky na šíji a ramena 39 K 10: Tlak s jednoručními činkami v sedu ramenní svaly, především jejich boční část šíjové svaly a svaly zadní části paže Posaďte se vzpřímeně na židli. Paže zvedněte a ohněte

Více

Svaly hlavy m. temporalis m. masseter Svaly krku m. scaleni m. sternocleidomastoideus Svaly hrudníku m. intercostales ext m.

Svaly hlavy m. temporalis m. masseter Svaly krku m. scaleni m. sternocleidomastoideus Svaly hrudníku m. intercostales ext m. Svaly hlavy Dvě funkční skupiny: 1. žvýkací svaly - začínají na kostech lebky, překlenují kloub čelisti a upínají se na dolní čelist, kterou pohybují - spánkový sval m. temporalis - žvýkací sval m. masseter

Více

Cvičení při chronických. žilních onemocněních

Cvičení při chronických. žilních onemocněních Cvičení při chronických Cvičení při chronických [ žilních onemocněních 2 Cvičení vstoje č. 1 Stoj čelem ke stěně. Jedna noha je předsunutá jako při vykročení. Ruce jsou opřené o stěnu. Předsunutá noha

Více

Anatomie I přednáška 6. Svaly hrudníku. Svaly krku.

Anatomie I přednáška 6. Svaly hrudníku. Svaly krku. Anatomie I přednáška 6 Svaly hrudníku. Svaly krku. Pohyby v kloubech -při jejich popisu vycházíme ze základní polohy kloubu (základní anatomický postoj) Zmenšení nebo zvětšení úhlu mezi pohybujícími se

Více

POSILOVÁNÍ S GUMOVÝMI PÁSY

POSILOVÁNÍ S GUMOVÝMI PÁSY POSILOVÁNÍ S GUMOVÝMI PÁSY Následující cvičení jsou zaměřena zejména na posílení břišních svalů, mezilopatkových svalů a hýždě. 1. Upažení vzhůru v sedu svalstvo ramen a trupu. sedněte si do středu nataženého

Více

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická Školní vzdělávací program druhé soukromé ZUŠ, s.r.o., České Budějovice Taneční obor Studijní zaměření Tanec Učební plán pro přípravné dvouleté studium Předmět 1. ročník Přípravná taneční výchova 2 2 Ročníkové

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_05_01 Tématický celek: Člověk Autor: Mgr. Andrea Teplá Datum: září 2011 Anotace:

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 1. 2. týden 1. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 2 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy:

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy: Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 5 Očekávané výstupy: Žák by měl: - zařazovat do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti

Více

Pěnový válec. uvolní a posílí svaly ZDRAVÍ

Pěnový válec. uvolní a posílí svaly ZDRAVÍ Pěnový válec uvolní a posílí svaly TEXT: JANA ČECHOVÁ KAŽDÝ ZNÁ POCIT TĚŽKÝCH, UNAVENÝCH NOHOU A ZATUHLÝCH SVALŮ. ROZBĚHNOUT SE V TOMTO STAVU DRUHÝ DEN PO NÁROČNÉM TRÉNINKU NENÍ ŽÁDNÁ LAHODA A TRVÁ CHVÍLI,

Více

BALETJÓGA METODICKÁ PŘÍLOHA 63. www.caspv.cz. Text: Mgr. Jana Dostálová, foto: Pavel Čírtek, názvoslovný popis: PaedDr. Dobromila Růžičková.

BALETJÓGA METODICKÁ PŘÍLOHA 63. www.caspv.cz. Text: Mgr. Jana Dostálová, foto: Pavel Čírtek, názvoslovný popis: PaedDr. Dobromila Růžičková. Časopis pro všechny příznivce aktivního způsobu života 17. ročník září 2013 METODICKÁ PŘÍLOHA 63 BALETJÓGA Text: Mgr. Jana Dostálová, foto: Pavel Čírtek, názvoslovný popis: PaedDr. Dobromila Růžičková.

Více

Cvičební řád metodický list č. 5/VÝŠ 1

Cvičební řád metodický list č. 5/VÝŠ 1 Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany technický výcvik Název: Jištění další osoby Metodický list číslo 5 VÝŠ Vydáno

Více

ŽS/17 Rozvoj flexibility

ŽS/17 Rozvoj flexibility Obsah: Metody strečinku Cvičení zaměřená na svalstvo nohou (KF 1) Cvičení zaměřená na zádové svalstvo (KF 2) Cvičení zaměřená na břišní svalstvo (KF 3) Cvičení zaměřená na svalstvo pletence ramenního,

Více

Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 1. - vleže Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 2. - vkleče

Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 1. - vleže Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 2. - vkleče Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 1. - vleže Vleže na zádech opřeme jednu nohu celou plochou chodidla o zem a pokrčíme ji v koleně. Druhou nohu zvedneme, uchopíme ji pod kolenem a špičku chodidla

Více

Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ

Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ KLINIKA LÉČEBNÉ REHABILITACE FNO Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ RANNÍ JÓGA VYKROČTE DO SVÉHO PRACOVNÍHO DNE PLNÍ ENERGIE Lekce jemné lehce dynamické jógy. Zaměříme se na cvičení

Více

POZNÁMKY O STREČINKU K SEMINÁŘI PRO TRENÉRY 13. 10. 2012

POZNÁMKY O STREČINKU K SEMINÁŘI PRO TRENÉRY 13. 10. 2012 POZNÁMKY O STREČINKU K SEMINÁŘI PRO TRENÉRY 13. 10. 2012 1 Autor: Martin Svitek Text může být volně šířen a kopírován pouze jako celek, protože jen tak má smysl. Tento materiál je doplňkový a připomínkový

Více

Elipsovité zařízení SF - 05

Elipsovité zařízení SF - 05 Elipsovité zařízení SF - 05 Cvičební a rozvoj koordinace těla Zvyšuje pohyblivost horních i dolních končetin a zlepšuje ohebnost kloubů. Pevně uchopte rukojeti oběma rukama a postavte se na pedály. Pohybujte

Více

GYMNASTIKA SVALŮ PÁNEVNÍHO DNA

GYMNASTIKA SVALŮ PÁNEVNÍHO DNA Komu je leták určen? 2 Tento soubor cviků svalů pánevního dna je určen ženám, které trpí nekontrolovaným únikem moči, tedy inkontinencí. Jedná se o velice nepříjemnou poruchu, která vážně narušuje jejich

Více

DIAGNOSTIKA PLAVECKÝCH DOVEDNOSTÍ

DIAGNOSTIKA PLAVECKÝCH DOVEDNOSTÍ Zdroj: http://www.ftvs.cuni.cz/elstudovna/download.php?dir=./obsah/plavjedna/doc&soubor=lekce_c._2.doc DIAGNOSTIKA PLAVECKÝCH DOVEDNOSTÍ Irena Čechovská Obsah 1. Úvod do problematiky... 1 Základní pojmy...

Více

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY ROTAČNÍ POHYB TĚLESA, MOMENT SÍLY, MOMENT SETRVAČNOSTI DYNAMIKA Na rozdíl od kinematiky, která se zabývala

Více

Funkční hýžďové svaly

Funkční hýžďové svaly Funkční hýžďové svaly uleví od bolesti a zvýší výkon TEXT: DAGMAR MOSTECKÁ, WWW.BEBALANCED.CZ CHCETE ZVÝŠIT VÝKONNOST, PŘI BĚHU LÉPE VYPADAT A JEŠTĚ ULEVIT KYČLÍM A ZÁDŮM? PAK SE NAUČTE SPRÁVNĚ ZAPOJOVAT

Více

Cvičení na vytrvalost

Cvičení na vytrvalost Cvičení na vytrvalost Vytrvalost přesahuje oddělené výbuchy síly, každodenní vytrvalé a výkonné využití kardiovaskulárního systému nám umožňuje cítit se silnějšími a lépe fungovat. Následující cvičení

Více

Volejbalová průprava

Volejbalová průprava Volejbalová průprava Závěrečná práce v rámci školení III. třídy všestrannosti T. J. Sokol Uherské Hradiště župa Komenského Zaměření hodiny: volejbal Dne: 21. 8. 2013 Zpracoval: Předpoklady: Cvičenci: Skupina

Více

Pohybové aktivity ve vodě hry v pohybových programech ve vodě

Pohybové aktivity ve vodě hry v pohybových programech ve vodě Pokorná Jitka učební text Katedra plaveckých sportů UK FTVS Pohybové aktivity ve vodě hry v pohybových programech ve vodě Zpracovala: Pokorná Jitka (katedra plaveckých sportů UK FTVS) Pohybová hra má ve

Více

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Současná civilizace je charakteristická nedostatečnou pohybovou aktivitou. ICHS obesita DM hemoroidy ICHDK bolesti zad stoupá počet profesí se sedavým charakterem

Více

Pilates Míč Návod k použití

Pilates Míč Návod k použití Pilates Míč Návod k použití Děkujeme za zakoupení našeho produktu. Upřímně doufáme, že s používáním tohoto sportovně-terapeutického náčiní budete spokojeni. Před prvním použitím si prosím přečtěte tento

Více

Uvolněte se, s výdechem uchopte bližší rukou špičku nohy a pomalu ji přitahujte k bérci.

Uvolněte se, s výdechem uchopte bližší rukou špičku nohy a pomalu ji přitahujte k bérci. Strečink Před několika dny se mi dostala do rukou zajímavá publikace s názvem Strečink od Michaela J. Altera, kde je popsáno a s názornými ilustracemi vyobrazeno tři sta protahovacích cviků. V knize nenajdete

Více

POPIS CVIKŮ A JEJICH ZAŘAZENÍ DO OBTÍŽNOSTI 2015

POPIS CVIKŮ A JEJICH ZAŘAZENÍ DO OBTÍŽNOSTI 2015 POPIS CVIKŮ A JEJICH ZAŘAZENÍ DO OBTÍŽNOSTI 2015 VÝKLAD PRO VOLTIŽNÍ ZÁVODY FEI 1. vydání, platné od 1. ledna 2015 Copyright 2012 Fédération Equestre Internationale Česká jezdecká federace Zátopkova 100/2

Více

PROUDĚNÍ KAPALIN A PLYNŮ, BERNOULLIHO ROVNICE, REÁLNÁ TEKUTINA

PROUDĚNÍ KAPALIN A PLYNŮ, BERNOULLIHO ROVNICE, REÁLNÁ TEKUTINA Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Vladislav Válek MGV_F_SS_1S2_D16_Z_MECH_Proudeni_kapalin_bernoulliho_ rovnice_realna_kapalina_aerodynamika_kridlo_pl

Více

Cvičení podle Ludmily Mojžíšové

Cvičení podle Ludmily Mojžíšové Cvičení podle Ludmily Mojžíšové Metoda Ludmily Mojžíšové je dnes spojována především se cviky, které pomáhají ženám s problémy neplodnosti. Původně byla řada těchto kompenzačních cviků sestavena pro pacienty

Více

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský Ultrazvuková defektoskopie Vypracoval Jan Janský Základní principy použití vysokých akustických frekvencí pro zjištění vlastností máteriálu a vad typické zařízení: generátor/přijímač pulsů snímač zobrazovací

Více

Technika plaveckého způsobu prsa (Videoprogram)

Technika plaveckého způsobu prsa (Videoprogram) Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra tělesné výchovy a sportu Bakalářská práce Technika plaveckého způsobu prsa (Videoprogram) Lenka Rendlová Plzeň 2012 Prohlášení Prohlašuji, že

Více

Metodika lokomočních pohybů a vývoj motoriky. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Metodika lokomočních pohybů a vývoj motoriky. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Metodika lokomočních pohybů a vývoj motoriky Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Základní pohyby LOKOMOCE = pohyb člověka ve smyslu změny místa = pohyb v prostoru pomocí svalové činnosti Lokomoční

Více

FYZIKA. Newtonovy zákony. 7. ročník

FYZIKA. Newtonovy zákony. 7. ročník FYZIKA Newtonovy zákony 7. ročník říjen 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443 Projekt

Více

Tabulky velikostí vojenské výstroje

Tabulky velikostí vojenské výstroje Tabulky velikostí vojenské výstroje Příloha k publikaci Výstroj českých vojáků (dle předpisu Int-51-4) Vojenské zařízení 8521 Brno 2006 MĚŘENÍ TĚLESNÝCH ROZMĚRŮ TĚLESNÉ ROZMĚRY MUŽI 1 výška 2 obvod hlavy

Více

The practice of selected swimming methods crawl and breast stroke in the period of basic swimming training.

The practice of selected swimming methods crawl and breast stroke in the period of basic swimming training. Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Tělesné výchovy Studijní program: 2. stupeň Kombinace: Tělesná výchova - Zeměpis Nácvik vybraných plaveckých způsobů kraul a prsa v etapě základního

Více

Testy fyzické způsobilosti. 234. pěšího praporu KVH AST o.s.

Testy fyzické způsobilosti. 234. pěšího praporu KVH AST o.s. Testy fyzické způsobilosti 234. pěšího praporu KVH AST o.s. Fyzická způsobilost a členství ve 234pp Žadatel, který se uchází o členství ve 234.pp musí mít mimo jiné splněny všechny fyzické testy. Z rozumných

Více

KRITÉRIA PRO SPLNĚNÍ TĚLESNÉ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ U MP BRNO NA POZICI STRÁŽNÍKA

KRITÉRIA PRO SPLNĚNÍ TĚLESNÉ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ U MP BRNO NA POZICI STRÁŽNÍKA KRITÉRIA PRO SPLNĚNÍ TĚLESNÉ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ U MP BRNO NA POZICI STRÁŽNÍKA Test tělesné způsobilosti před přijetím k městské policii jsou povinni absolvovat všichni uchazeči o zaměstnání

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 5. 6. týden 5. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 3 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

KOLEKCE CVIČEBNÍCH PRVKŮ "SENIOR"

KOLEKCE CVIČEBNÍCH PRVKŮ SENIOR Tf\10 KOLEKCE CVIČEBNÍCH PRVKŮ "SENIOR",, ", ZAKLADNI CVICEBNI POKYNY Vypracováno Rehabilitačnfm ústavem Kladruby Výrobce: TR Antoš s.r.o. Na Perchtě 1631 511 01 Turnov Tel.: 481 549 368 Email: tr@trantos.cz

Více

Rozcvičení ve volejbale

Rozcvičení ve volejbale Rozcvičení ve volejbale Každá tréninková jednotka, příprava na utkání by měla být zahájena kvalitním rozcvičením. Jeho hlavním cílem je připravit organismus hráče na následující zatížení a zároveň slouží

Více

Udržovat správnou formu a cviky vykonávejte pomalu a kontrolovaně. Lokty, kolena a ramena by měly být vždy uvolněné.

Udržovat správnou formu a cviky vykonávejte pomalu a kontrolovaně. Lokty, kolena a ramena by měly být vždy uvolněné. Seznámení s Pilates Pilates formuje a posiluje střední svaly v těle. Zaměřuje se na základní posturální svaly, které udržují tělo v rovnováze poskytují podporu pro páteř. Zejména se při cvičení pilates

Více

I. CVIČENÍ S VYUŽITÍM VELKÝCH MÍČŮ

I. CVIČENÍ S VYUŽITÍM VELKÝCH MÍČŮ I. CVIČENÍ S VYUŽITÍM VELKÝCH MÍČŮ Toto cvičení není již doménou samotné fyzioterapie. Míče patří k běžným pomůckám v oblasti sportu, užití našly i v dětských zařízeních jako pomůcky ve školách, při volno-časových

Více

Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1

Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1 Název: Autor: Kompenzační cvičení Marta Bursová Formát: 17x24 cm, 196 stran Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1 Anotace Jedinečná publikace předkládá všem kondičním, výkonnostním i vrcholovým

Více

Zdraví a pohyb v kostce

Zdraví a pohyb v kostce Zdraví a pohyb v kostce Základní aspekty zdraví a pohybové aktivity člověka M. Svobodová Ukončený kurz pedagogických pracovníků měl, dle průzkumu, velký přínos: 1/ pro výuku tělesné výchovy (praktická

Více

Buď fit. od narození po školu

Buď fit. od narození po školu Mudr. Věr a Kleplová Dobromila Pilná Našemu sluníčku Buď fit od narození po školu MUDr. Věra Kleplová, Dobromila Pilná, 2006 Nakladatelství ANAG, 2006 ISBN 80-7263-357-0 Obsah Obsah Předmluva...7 Členění

Více

Procvičování kloubů LK - 01

Procvičování kloubů LK - 01 Procvičování kloubů LK - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Procvičování, posilování a rozvoj svalů ramen a rukou. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití:

Více

Zdravotní tělesná výchova Obsah

Zdravotní tělesná výchova Obsah Zdravotní tělesná výchova Obsah Odborné učiliště Chelčického 2, Praha 3 zpracoval: Mgr. Milan Kubic 1 Zdravotní tělesná výchova ZTV vychází ze tří na sebe navazujících fází: - Fáze dechová - Fáze pohybová

Více

FN Brno, pracoviště PDM. Černopolní 9, Brno

FN Brno, pracoviště PDM. Černopolní 9, Brno FN Brno, pracoviště PDM Černopolní 9, Brno CVIČENÍ NA MÍČI MANUÁL PRO DOMÁCÍ CVIČENÍ DĚTÍ S VADNÝM DRŢENÍM TĚLA A STRUKTURÁLNÍMI VADAMI PÁTEŘE Mgr. Martina Chválová Dětské rehabilitační oddělení FN Brno

Více

Pravidla pro vybavení závodiště

Pravidla pro vybavení závodiště Pravidla pro vybavení závodiště Pravidla FINA pro vybavení závodiště (FR) stanovují základní rozměry plaveckých bazénů a předpisy pro jejich vybavení. Pravidla FR se týkají jak bazénů pro Olympijské hry

Více

Nový pohled na ergoscreening pracovišť

Nový pohled na ergoscreening pracovišť Nový pohled na ergoscreening pracovišť Požadavky legislativy Vyhl.č.79/2013 Sb. 2 Obsah pracovnělékařských služeb a) hodnocení zdravotního stavu zaměstnanců nebo osob ucházejících se o zaměstnání je 1.

Více